Μακροχρόνια μέριμνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μακροχρόνια μέριμνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση"

Transcript

1 Μακροχρόνια μέριμνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκή Επιτροπή

2 ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΜΕΡΙΜΝΑ Προοίμιο...1 Εισαγωγή...2 Εξελίξεις εθνικής πολιτικής Πρόσβαση σε επαρκή μακροχρόνια μέριμνα Ποιότητα υψηλού επιπέδου στις υπηρεσίες μακροχρόνιας μέριμνας Μακροχρόνια βιωσιμότητ α...10 Συμπέρασμα Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, Kοινωνικών Yποθέσεων και Iσότητας Eυκαιριών Μονάδα Ε.4 Το χειρόγραφο ολοκληρώθηκε τον Αύγουστο Δεν είναι υπεύθυνη ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε κάποιο άτομο που ενεργεί εκ μέρους της Επιτροπής για την ενδεχόμενη χρήση των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στην έκδοση αυτή. cover: istockphoto Περισσότερες πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση παρέχονται από το Διαδίκτυο μέσω του εξυπηρετητή Europa (http://europa.eu). Ευρωπαϊκές Κοινότητες, 2008 Επιτρέπεται η αναπαραγωγή με αναφορά της πηγής. Βιβλιογραφικό δελτίο υπάρχει στο τέλος του τεύχους. Λουξεμβούργο: Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 2008 ISBN DOI /33900

3 Προοίμιο Μακροχρόνια μέριμνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση Η παροχή προστασίας υψηλού επιπέδου στους πολίτες από τον κίνδυνο των ασθενειών και της εξάρτησης είναι ένας στόχος ζωτικής σημασίας των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ικανότητα των κοινωνιών μας να παρέχουν καλής ποιότητας υπηρεσίες μακροχρόνιας μέριμνας σε όλους όσοι τις χρειάζονται πρέπει να διασφαλίζεται και να διαφυλάσσεται. Ένα ευρύ φάσμα προσεγγίσεων για την παροχή μακροχρόνιας μέριμνας έχει αναπτυχθεί σε όλη την Ευρώπη. Ως επακόλουθο, μπορούμε να στραφούμε σε πλούσια εμπειρία και πολλές ιδέες καθώς τα κράτη μέλη επιδιώκουν να εκσυγχρονίσουν, να διευρύνουν και να βελτιώσουν τις υπηρεσίες, ανταποκρινόμενα στη δημογραφική γήρανση και άλλες προκλήσεις. Το γεγονός ότι τα κράτη μέλη έχουν συμφωνήσει σε κοινούς στόχους σε ευρωπαϊκό επίπεδο στο πλαίσιο της ανοιχτής μεθόδου συντονισμού στο πεδίο της κοινωνικής ένταξης και κοινωνικής προστασίας είναι πολύ ενθαρρυντικό. Έχουν θέσει ως κύριο στόχο τους την παροχή καθολικής πρόσβασης σε οικονομικά προσιτή, μακροχρόνια μέριμνα υψηλής ποιότητας, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεργάζεται με τα κράτη μέλη για να τα βοηθήσει να τηρήσουν αυτή τη δέσμευση. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση προσφέρει υποστήριξη για την αμοιβαία μάθηση μεταξύ των κρατών μελών που αντιμετωπίζουν παρόμοιες προκλήσεις. Με αυτό τον τρόπο, οι εθνικές αρχές έχουν τη δυνατότητα να μάθουν η μία από την άλλη, αντλώντας τα καλύτερα στοιχεία από την εμπειρία που έχουν αποκομίσει και αποκρυσταλλώνοντας την καλή πρακτική. Η προστιθέμενη αξία σε αυτή την προσέγγιση καταδεικνύεται εκτενώς σε αυτό το έντυπο που καταρτίζεται έχοντας υπόψη ένα ευρύ φάσμα ανήσυχων πολιτών και ενδιαφερόμενων μερών. Συνοψίζει τα πορίσματα μιας έκθεσης για τις πολλαπλές προκλήσεις που θέτει η παροχή της μακροχρόνιας μέριμνας σε όλη την Ένωση και δίνει έμφαση σε ορισμένα σημαντικά διδάγματα πολιτικής που έχουν αντλήσει τα κράτη μέλη από την εμπειρία τους. Προφανώς, η πρόσβαση στη μέριμνα δεν θα πρέπει να αρχίσει να εξαρτάται ολοένα και περισσότερο από την ικανότητα των ατόμων να πληρώσουν γι αυτήν. Για να αποφευχθεί ένα παρόμοιο σενάριο, μπορεί να χρειαστεί να βρεθεί ένας βιώσιμος συνδυασμός δημόσιας και ιδιωτικής χρηματοδότησης. Εν τω μεταξύ, η καλύτερη σχέση κόστους-ωφέλειας και η διάρκεια της μέριμνας μπορούν να επιτευχθούν διά του προσεκτικού συντονισμού των κοινωνικών και ιατρικών υπηρεσιών. Σημαντικά καλύτερη οικονομική δυνατότητα πρόσβασης και μεγαλύτερη αριθμητική κάλυψη ατόμων μπορούν να επιτευχθούν χωρίς να θυσιαστεί η αυτονομία ή η αξιοπρέπεια των πολιτών, δίνοντας προτεραιότητα στην ανάπτυξη της κατ οίκον και της κοινοτικής φροντίδας έναντι της παροχής φροντίδας σε οίκους ευγηρίας. Η επίτευξη της υψηλής ποιότητας μέριμνας για την οποία μοχθεί η ΕΕ ενδέχεται να χρειαστεί αυξημένη υποστήριξη προς τους ανεπίσημους φροντιστές καθώς και βελτιώσεις στις συνθήκες πρόσληψης και εργασίας του προσωπικού φροντίδας. Είμαι πεπεισμένος ότι το παρόν έντυπο θα δώσει στους αναγνώστες την ευκαιρία να μάθουν πολλά για τις πρόσφατες εξελίξεις στα συστήματα μακροχρόνιας μέριμνας σε όλη την Ευρώπη και τους το συστήνω θερμά. Vladimír Špidla Ευρωπαίος επίτροπος απασχόλησης, κοινωνικών υποθέσεων και ίσων ευκαιριών 1

4 Εισαγωγή Όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν δεσμευτεί να διασφαλίσουν την καθολική πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας και οικονομικά προσιτή μακροχρόνια μέριμνα για τους πολίτες τους. Καθώς οι πληθυσμοί γηράσκουν, η υπερνίκηση των χρηματοοικονομικών και υλικοτεχνικών προκλήσεων για την τήρηση αυτής της υπόσχεσης προς τους ηλικιωμένους γίνεται δυσκολότερη. Αυτό είναι γεγονός τώρα και θα καταστεί ακόμα πιο εμφανές στο μέλλον καθώς οι κυβερνήσεις πρέπει να λειτουργήσουν σε ένα πλαίσιο αυξανόμενων και αντικρουόμενων απαιτήσεων με περιορισμένους πόρους. istockphoto Αυτό το έντυπο αντλεί από τις εμπειρίες που γνωστοποίησαν οι εθνικές αρχές στις εκθέσεις τις οποίες υπέβαλαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Σεπτέμβριο 2006, παραθέτοντας τις πολιτικές τους για την κοινωνική ένταξη, τις συντάξεις, την υγειονομική περίθαλψη και τη μακροχρόνια μέριμνα. Εστιάζουμε στον τελευταίο από αυτούς τους τέσσερις τομείς. Οι ακόλουθες σελίδες αναλύουν τις κύριες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι εθνικές αρχές όταν παρέχουν μακροχρόνια μέριμνα και τις στρατηγικές που χαράσσουν για να διασφαλίσουν ότι η συνολική πολιτική δέσμευσή τους τίθεται σε εφαρμογή ώστε να καλύψουν μεμονωμένες ανάγκες. Οι εθνικοί ορισμοί για τη μακροχρόνια μέριμνα ποικίλλουν μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτοί οι ορισμοί αντικατοπτρίζουν τις διαφορές ως προς τη διάρκεια παραμονής, το εύρος των δικαιούχων και τη συχνά ασαφή διαχωριστική γραμμή μεταξύ των διαθέσιμων ιατρικών (υγειονομική περίθαλψη) και μη ιατρικών (κοινωνικών) υπηρεσιών. Για παράδειγμα, ορισμένες χώρες προτιμούν να επικεντρώνονται στην αγωγή αποκατάστασης εξωτερικών ασθενών νωρίτερα από άλλες που εστιάζουν περισσότερα στην παροχή φροντίδας σε νοσοκομεία ή παρόμοια ιδρύματα. 2 ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΜΕΡΙΜΝΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

5 Για τον ΟΟΣΑ, η μακροχρόνια μέριμνα αποτελεί «ένα θέμα διατομεακής πολιτικής που συνενώνει ένα φάσμα υπηρεσιών για άτομα που εξαρτώνται από βοήθεια για τις βασικές καθημερινές δραστηριότητές τους στη διάρκεια εκτεταμένου χρονικού διαστήματος». Η μακροχρόνια μέριμνα μπορεί να περιλαμβάνει την αποκατάσταση, βασική ιατρική αγωγή, κατ οίκον νοσηλεία, κοινωνική φροντίδα, στέγαση και υπηρεσίες όπως οι μεταφορές, τα γεύματα, η επαγγελματική υποστήριξη και η παροχή βοήθειας σε ανθρώπους για τη διαχείριση της καθημερινής ζωής τους. Η μέριμνα συνήθως παρέχεται σε άτομα με σωματική ή διανοητική αναπηρία, στους αδύναμους, στους ηλικιωμένους και τα άτομα που χρειάζονται ιδιαίτερη βοήθεια στη διαχείριση της καθημερινής ζωής τους. Όπως σημειώνει ο ΟΟΣΑ: «Οι ανάγκες για μακροχρόνια μέριμνα είναι πιο έντονες στις πιο ηλικιωμένες ομάδες [ ] σε αυτούς που διατρέχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο οι χρόνιες καταστάσεις να προκαλέσουν σωματική ή διανοητική αναπηρία». Καθώς οι Ευρωπαίοι ζουν περισσότερο, οι κρατικοί πόροι που διατίθενται για την υγεία και τη μακροχρόνια μέριμνα είναι το δεύτερο μεγαλύτερο συστατικό των συνολικών δαπανών κοινωνικής προστασίας, μετά τις δαπάνες για συντάξεις και τις συντάξεις επιζώντων μελών. Καθώς οι πολίτες θα ζουν περισσότερο, θα υπάρξει ακόμα μεγαλύτερη ζήτηση για την παροχή υπηρεσιών μακροχρόνιας μέριμνας είτε κατ οίκον είτε σε θεσμικό πλαίσιο. istockphoto Εκτιμάται ότι ο συνολικός αριθμός ατόμων άνω των 65 ετών θα αυξηθεί κατά 77 % έως το 2050 σε σύγκριση με το Η αύξηση των ατόμων άνω των 80 ετών θα είναι ακόμα μεγαλύτερη: 174 %. Σύμφωνα με μια έρευνα του Ευρωβαρόμετρου το 2007, η πλειοψηφία των Ευρωπαίων πιστεύει ότι είναι πιθανό, ή απίθανο αλλά εφικτό, να εξαρτώνται από τη μακροχρόνια μέριμνα σε κάποιο στάδιο της ζωής τους. Σε αυτό το πλαίσιο, οι προβλέψεις που έχουν καταρτιστεί από την επιτροπή οικονομικής πολιτικής και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2006 υποδεικνύουν ότι το 2050 οι κρατικές δαπάνες για τη μακροχρόνια μέριμνα θα αυξηθούν κατά 0,7 εκατοστιαίες μονάδες του ΑΕγχΠ σε σύγκριση με το 2004 λόγω της γήρανσης του πληθυσμού. 3

6 Εξελίξεις εθνικής πολιτικής Η μακροχρόνια μέριμνα εξετάζεται μέσα από τρεις αμοιβαία συμφωνημένους και αλληλοσυνδεόμενους στόχους για τις παρεχόμενες υπηρεσίες: καθολική πρόσβαση, υψηλή ποιότητα και μακροχρόνια βιωσιμότητα. 1. Πρόσβαση σε επαρκή μακροχρόνια μέριμνα Υπάρχει γενική συμφωνία ότι η πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη δεν θα πρέπει να περιορίζεται από την ικανότητα κάποιου να πληρώνει ή να εξαρτάται από το εισόδημα/τον πλούτο ενός ατόμου. Η ανάγκη για μέριμνα δεν θα πρέπει να οδηγεί σε ένδεια ή οικονομική εξάρτηση. istockphoto Ωστόσο, τα καθολικά δικαιώματα δεν διασφαλίζουν πάντα την καθολική πρόσβαση, και οι ανισότητες και τα εμπόδια συνεχίζουν να υπάρχουν. Τα προσκόμματα κυμαίνονται από την έλλειψη ασφαλιστικής κάλυψης και ορισμένων ειδών μέριμνας έως τους εκτενείς χρόνους αναμονής, την ανεπαρκή ενημέρωση και τις πολύπλοκες διοικητικές διαδικασίες. Αυτές μπορούν να ποικίλλουν ανά περιφέρεια εντός της ίδιας χώρας και όχι απλώς μεταξύ των κρατών μελών. Η παροχή διαρκούς μέριμνας την οποία χρειάζονται ορισμένα άτομα μπορεί να σταθεί δύσκολη. Οι προσπάθειες σε ορισμένες χώρες να δοθεί βοήθεια στους ασθενείς ώστε να ανακτήσουν τη μέγιστη αυτάρκεια διά της αποκατάστασης, για παράδειγμα, μπορούν να ανατραπούν όταν στοιχεία της μακροχρόνιας μέριμνας δεν θεωρούνται επιλέξιμα για αποζημίωση σε ορισμένα κοινωνικά συστήματα ασφάλειας υγείας. Το κόστος είναι επίσης ένας φραγμός, ιδίως για ομάδες χαμηλού εισοδήματος που ενδεχομένως πρέπει να καλύψουν μόνες τους μέρος των δαπανών. Πολλές χώρες, όπως η Εσθονία, η Ιρλανδία και η Κύπρος, έχουν εισαγάγει τις από κοινού πληρωμές για τη μακροχρόνια μέριμνα. Στη Γερμανία, ένα μικρό αλλά αυξανόμενο ποσοστό του πληθυσμού (προς το παρόν 1 %) έχει συνάψει προαιρετική ιδιωτική συμπληρωματική ασφάλιση για να καλύψει έξοδα όπως η αμοιβή διαμονής σε οίκους ευγηρίας. Αυτή η ασφάλιση ισχύει επιπρόσθετα σε συγκεκριμένους μηχανισμούς ασφάλισης μακροχρόνιας μέριμνας και κοινωνικής υποστήριξης. 4 ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΜΕΡΙΜΝΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

7 Υπάρχουν διάφορα προγράμματα για τη μείωση των άμεσων εξόδων μέριμνας για τους ιδιώτες. Περιλαμβάνουν: εξαιρέσεις από κοινού πληρωμών και από κοινού πληρωμές βασισμένες στο εισόδημα, επιπλέον επιδόματα οικονομικής βοήθειας και πρόνοιας στους ηλικιωμένους, στα εξαρτώμενα μέλη, στους ανάπηρους και τους χρόνια ασθενείς, κρατική κάλυψη της μακροχρόνιας μέριμνας για νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος, ομοιομορφία των από κοινού πληρωμών σε εθνικό επίπεδο και κρατικές επιχορηγήσεις για τη χρήση ιδιωτικών υπηρεσιών. SPL/Van Parys Ισπανία: Αντιμετώπιση του χρόνου αναμονής Η έλλειψη υπηρεσιών μακροχρόνιας μέ ρι μνας με κρατική χρηματοδότηση αναπόφευκτα οδηγεί σε σημαντικούς χρόνους αναμονής για την αγωγή και ειδικότερα για την ιδρυματική φροντίδα. Αυτοί οι χρόνοι μπορούν να ποικίλλουν από τη μια περιοχή στην άλλη και από τις πόλεις στην ύπαιθρο. Η Ισπανία αντιμετωπίζει αυτό το ζήτημα καθιστώντας τη δυνατότητα πρόσβασης στη μακροχρόνια μέριμνα μια προτεραιότητα της πολιτικής κοινωνικής ένταξης σε όλες τις αυτόνομες περιοχές της. Το σύστημα «Αυτονομία και φροντίδα εξαρτώμενων ατόμων» έχει στόχο να προσφέρει 100 % κάλυψη για τα εξαρτώμενα μέλη έως το 2015 και έχει σχεδιαστεί με σκοπό να αναπτύξει την αυτονομία τους. Το σύστημα περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών μέριμνας στο σπίτι και σε κέντρα, παράλληλα με οικονομική και καθημερινή υποστήριξη για τις οικογένειες. Υπάρχει μια γενική τάση αποφυγής της φροντίδας σε ιδρύματα, με εξαίρεση αυτούς που πάσχουν από σοβαρές αναπηρίες, και στροφής στην ανάπτυξη ειδικά προσαρμοσμένων υπηρεσιών κατ οίκον και κοινοτικής φροντίδας. Η σύγχρονη τεχνολογία, με τη μορφή ηλεκτρονικών υπηρεσιών υγείας, συστημάτων τηλεπαρακολούθησης, τηλεϊατρικής και ανεξάρτητης διαβίωσης, διευκολύνει τη φροντίδα κατ οίκον ή στην κοινότητα. Η μετατόπιση της έμφασης δίνει τη δυνατότητα στα άτομα να έχουν μεγαλύτερη ελευθερία επιλογής σε σχέση με τη φροντίδα που χρειάζονται. Το αποτέλεσμα είναι ότι οι άνθρωποι μπορούν να ζουν σε ένα οικείο περιβάλλον στο δικό τους σπίτι, κοντά στην οικογένεια και τους φίλους τους, για όσο το δυνατό μεγαλύτερο διάστημα, ενώ υπάρχει η εφεδρεία της ιδρυματικής μέριμνας, αν είναι απαραίτητο. 5

8 Για να επιτευχθεί αυτό, απαιτείται προσεκτική συνεργασία μεταξύ κρατικών, περιφερειακών και τοπικών αρχών καθώς και εποικοδομητικές συμπράξεις με τον ιδιωτικό τομέα και τον τομέα του εθελοντισμού. Η αδυναμία ανάπτυξης αυτής της ολοκληρωμένης προσέγγισης μπορεί να οδηγήσει σε κατακερματισμό μεταξύ των υπηρεσιών και σε διοικητικά προσκόμματα που εντείνουν τις δυσκολίες των ατόμων να λάβουν τη μέριμνα που χρειάζονται. Για παράδειγμα: τα άτομα που παίρνουν εξιτήριο από το νοσοκομείο θα πρέπει να είναι σε θέση να έχουν πρόσβαση σε εξατομικευμένη παροχή κατ οίκον φροντίδας ή να λαμβάνουν αυτές τις υπηρεσίες στο πλαίσιο ενός κοινοτικού χώρου. Όταν δεν υπάρχει παρόμοια πρόβλεψη παρακολούθησης, η δυνατότητα πρόσβασης σε εξατομικευμένη μακροχρόνια μέριμνα είναι περιορισμένη. Η Γερμανία αντιμετωπίζει αυτό το ζήτημα αναθέτοντας υπεύθυνους διαχειριστές σε ασθενείς που χρειάζονται φροντίδα μεταφοράς όταν μετακινούνται από το νοσοκομείο στο σπίτι τους ή άλλο ίδρυμα. Από το 2008, αυτό θα καλύπτει όλες τις πτυχές της οργάνωσης της μακροχρόνιας μέριμνας για την υποστήριξη ατόμων, και συμβούλους μέριμνας που θα επισκέπτονται τους ασθενείς όποτε λαμβάνουν φροντίδες. Ειδικά προσαρμοσμένες υπηρεσίες: Τσεχική Δημοκρατία Στην Ceska Lìpa, έχουν αναπτυχθεί υπηρεσίες ημερήσιας νοσηλείας ως επακόλουθο του κοινοτικού σχεδιασμού για τα άτομα που πάσχουν από άνοια. Επίσης, έχει ανοίξει ένα ημερήσιο κέντρο με τοπική χρηματοδότηση για τους ηλικιωμένους και για την υποστήριξη για τους φροντιστέςμέλη οικογενείας. Στην Ostrava, αρκετές υπηρεσίες κοινοτικού προσανατολισμού έχουν αναπτυχθεί, καθώς οι υπάρχουσες ιδρυματικές εγκαταστάσεις ανακαινίζονται, και δίνεται έμφαση στην επέκταση των επιτόπιων υπηρεσιών για εξωτερικούς ασθενείς με κοινοτικό προσανατολισμό ώστε να υποστηριχθεί η ανεξαρτησία των ασθενών. Carl Cordonnier/ Dailylife 6 ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΜΕΡΙΜΝΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

9 2. Ποιότητα υψηλού επιπέδου στις υπηρεσίες μακροχρόνιας μέριμνας Η ποιότητα των υπηρεσιών μακροχρόνιας μέριμνας που λαμβάνουν οι πολίτες παρουσιάζει πολύ μεγάλες αποκλίσεις. Συνεπώς, δεν προξενεί έκπληξη το γεγονός ότι οι έρευνες και εκθέσεις έχουν αποκαλύψει επίπεδα δυσαρέσκειας και έχουν επιστήσει την προσοχή στις ανεπάρκειες. Τα θέματα που θίχτηκαν κυμαίνονται από τα ανεπαρκή καταλύματα και την έλλειψη ιδιωτικής ζωής στους οίκους ευγηρίας έως την υπερβολική χρήση περιορισμών και δύναμης. Αυτά τα παράπονα συγκαταλέγονται στις αιτίες για τις οποίες τα κράτη μέλη αναπτύσσουν ή αλλάζουν τους κανονισμούς και τη νομοθεσία ώστε να διασφαλίσουν ότι επαρκώς υψηλά πρότυπα τίθενται σε εφαρμογή και γίνονται σεβαστά. Δεν είναι εύκολο να εκτιμηθεί η ποιότητα των διαφορετικών παρεχόμενων υπηρεσιών μακροχρόνιας μέριμνας. Είναι ένα καθήκον ήδη αρκετά δύσκολο για επίσημους χώρους όπως οι οίκοι ευγηρίας ή τα νοσοκομεία, αλλά είναι ακόμα πιο πολύπλοκο για τα είδη ανεπίσημου περιβάλλοντος που κυμαίνονται από το ίδιο το σπίτι κάποιου έως τα σπίτια φίλων/συγγενών. Ο ΟΟΣΑ ταξινομεί τους διάφορους δείκτες που χρησιμοποιούνται με βάση τη δομή (μέγεθος δωματίων και ποσοστά προσωπικού), τη διαδικασία (οι μηχανισμοί και οι αξιολογήσεις που εφαρμόζονται) και το αποτέλεσμα (συχνότητα εμφάνισης ορισμένων ιατρικών συνθηκών). Αυτοί αποκαλύπτουν ότι, γενικά, παρατηρείται η τάση για βελτίωση της ποιότητας. Όλο και περισσότερο, η έμφαση στη μακροχρόνια μέριμνα απομακρύνεται από τη συμμόρφωση με ορισμένες ελάχιστες απαιτήσεις προς τη βαρύτητα σε πιο διεξοδική διασφάλιση ποιότητας που συνεπάγεται θέματα όπως τα δικαιώματα των ασθενών και η συνεχής εκπαίδευση SPL/Van Parys του προσωπικού. Ταυτοχρόνως, για να διασφαλιστεί η ποιότητα της φροντίδας, τυπικοί δείκτες όπως τα ποσοστά προσωπικού και η επαρκής εκπαίδευση ενδεχομένως δεν είναι κατάλληλοι για την αξιολόγηση της φροντίδας που παρέχεται κατ οίκον από ανεπίσημους φροντιστές. Οι εθνικές αρχές αντιμετωπίζουν την ανάγκη για μέτρα βελτίωσης της ποιότητας με διαφορετικούς τρόπους. Ορισμένες (Κάτω Χώρες, Σλοβακία) χρησιμοποιούν μέτρα διαπίστευσης της ποιότητας σε συνδυασμό με συστήματα παρακολούθησης (Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Κάτω Χώρες, Κύπρος). Άλλες (Γερμανία, Λουξεμβούργο) χρησιμοποιούν κλινικές κατευθυντήριες γραμμές με βάση την ιατρική που στηρίζεται σε στατιστικά στοιχεία. Για να αποτρέψουν τις περιφερειακές ανισότητες στην παροχή μακροχρόνιας μέριμνας και τις αυθαίρετες αξιολογήσεις των αναγκών των ασθενών από τις περιφερειακές και τοπικές αρχές, πολλές χώρες (Γερμανία, Εσθονία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ισπανία, Λεττονία, Λιθουανία, Σλοβενία, Σουηδία, Τσεχική Δημοκρατία) εφαρμόζουν ενιαίους μηχανισμούς διασφάλισης της ποιότητας. 7

10 Τα κριτήρια για την αξιολόγηση της ποιότητας της παρεχόμενης φροντίδας γίνονται όλο και πιο εξειδικευμένα και αξιόπιστα. Παρ όλ αυτά, βρίσκονται ακόμα σε πρώιμο στάδιο σε πολλά κράτη μέλη. Περιλαμβάνουν παράγοντες όπως η υποστήριξη που παρέχεται στους ανεπίσημους φροντιστές, η αυξημένη επιλογή ασθενών, η διασφάλιση της ικανότητας του εργατικού δυναμικού μακροχρόνιας μέριμνας και οι τεχνολογίες που μπορούν να τους βοηθήσουν στα καθήκοντά τους. Η αξιολόγηση του προτύπου της φροντίδας που λαμβάνουν οι άνθρωποι είναι πολύπλοκη. Αυτό ισχύει ιδιαιτέρως όταν παρέχεται σε ανεπίσημο και όχι θεσμικό πλαίσιο, SPL/Van Parys Γερμανία: Διασφάλιση ποιότητας στη μακροχρόνια μέριμνα Όταν οι άνθρωποι λαμβάνουν μακροχρόνια μέριμνα στο σπίτι, τα μέλη της οικογένειας που παρέχουν τη φροντίδα αποκτούν δικαίωμα σε διάφορα μέτρα στήριξης. Σε αυτά συγκαταλέγονται το επίδομα νοσηλείας, επιδόματα σε είδος και άλλες παροχές όπως οι συνταξιοδοτικές εισφορές, η προστασία μέσω ασφάλισης ατυχήματος και τα εκπαιδευτικά σεμινάρια. Επίσης, παρέχεται εξωνοσοκομειακή φροντίδα ώστε τα μέλη της οικογένειας να ανακουφιστούν από μέρος της έντασης. Για να διασφαλιστεί η ποιότητα της κατ οίκον φροντίδας, ο φορέας Health Insurers Medical Services κάνει τακτικές επισκέψεις, εκπαιδευμένοι φροντιστές παρέχουν υποχρεωτικά συμβουλευτικές υπηρεσίες για τη φροντίδα και οι ασφαλιστές μακροχρόνιας μέριμνας καλούνται να διεξάγουν δωρεάν μαθήματα φροντίδας για τα μέλη οικογενειών και εθελοντές. Πρόσθετες υπηρεσίες (εξωνοσοκομειακές εγκαταστάσεις όπως ιδρύματα, τεχνικά βοηθήματα κ.λπ.) έχουν επίσης στόχο να ανακουφίσουν τους φροντιστές-μέλη οικογένειας. Ο νόμος περί ασφάλισης της μακροχρόνιας μέριμνας ενθαρρύνει την ανάπτυξη της εσωτερικής διαχείρισης ποιότητας σε ιδρύματα παροχής φροντίδας σε συνδυασμό με εξωτερικούς ελέγχους σύμφωνα με ενιαίες κατευθυντήριες γραμμές ελέγχου της ποιότητας σε εθνικό επίπεδο. Η εξασφάλιση της μακροχρόνιας μέριμνας είναι εγγυημένη μέσω συμβολαίων ανάμεσα στους ασφαλιστές μακροχρόνιας μέριμνας και τους φορείς παροχής μακροχρόνιας μέριμνας. Αυτοί οι φορείς είναι υπεύθυνοι για τη διασφάλιση ποιότητας (εσωτερική διαχείριση ποιότητας/ δομή και διαδικασία). Οι ασφαλιστές επιβλέπουν την ποιότητα της μέριμνας που παρέχεται στα ιδρύματα παροχής φροντίδας και έχουν την εξουσία να επιβάλλουν κυρώσεις. Στο πλαίσιο αυτών των συμβατικών ρυθμίσεων, οι αγοραστές έχουν το δικαίωμα να επιθεωρούν τα ιδρύματα και να επιβάλλουν ποινές αν δεν μείνουν ικανοποιημένοι με τις συνθήκες. 8 ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΜΕΡΙΜΝΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

11 και συχνά βασίζεται σε μετρήσεις των επιπέδων ικανοποίησης και μη καλυμμένες ανάγκες. Στην Ευρώπη υπάρχει γενική συμφωνία για την ανάγκη να αποφεύγεται η κακομεταχείριση ή κακοποίηση των ασθενών. Αυτό το σημείο επισημάνθηκε επανειλημμένα στη διάρκεια ενός συνεδρίου με θέμα την «Προστασία της αξιοπρέπειας των ηλικιωμένων Πρόληψη της κακοποίησης των ηλικιωμένων» που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες τον Μάρτιο Όλοι οι συμμετέχοντες τόνισαν ότι ο σεβασμός για την αξιοπρέπεια και τα θεμελιώδη δικαιώματα των ασθενών και των ηλικιωμένων είναι μια σημαντική πρόκληση την οποία αντιμετωπίζει η ευρωπαϊκή κοινωνία. Το συνέδριο εστίασε στις καλές πρακτικές, στις εκστρατείες ευαισθητοποίησης, στις τηλεφωνικές γραμμές υποστήριξης, στα πρότυπα ποιότητας στους οίκους μακροχρόνιας μέριμνας, στην εκπαίδευση των επαγγελματιών και την υποστήριξη προς τους ανεπίσημους φροντιστές. SPL/Van Parys Σουηδία: Ελευθερία επιλογής και αξιοπρέπεια για τους ηλικιωμένους Η Σουηδία πρόσφατα εισήγαγε ένα σύστημα που δίνει τη δυνατότητα στους ανθρώπους να επιλέγουν πού θα ήθελαν να λαμβάνουν τη μακροχρόνια υγειονομική περίθαλψή τους. Μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε ιδιωτικούς φορείς παροχής κατ οίκον φροντίδας και στη φροντίδα σε ιδρύματα. Για να διασφαλιστεί ότι οι ασθενείς έχουν πράγματι το δικαίωμα επιλογής, γενικά έχει συμφωνηθεί ότι πρέπει να έχουν πρόσβαση σε επαρκή ενημέρωση για τους εναλλακτικούς φορείς παροχής και τις διαθέσιμες υπηρεσίες, πιθανόν μέσω μιας υπηρεσίας ενιαίας εξυπηρέτησης. Μια πρόταση που διατυπώθηκε σε μια πρόσφατη αξιολόγηση από ειδικούς ομότιμους ήταν η πιθανή χρήση προσωπικών προϋπολογισμών ώστε τα άτομα να μπορούν να επιλέξουν μεταξύ επίσημης και ανεπίσημης φροντίδας. Θα μπορούσαν να χρησιμοποιούν έναν εικονικό λογαριασμό για να αγοράζουν υπηρεσίες φροντίδας, να απασχολούν βοηθούς ή να πληρώνουν για προσωπικές υπηρεσίες προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες ανάγκες τους. 9

12 3. Μακροχρόνια βιωσιμότητα Η μακροχρόνια βιωσιμότητα των δημόσιων δαπανών για την υγειονομική περίθαλψη και ιδίως για τη μακροχρόνια μέριμνα θα δεχθεί έντονη πίεση δεδομένου ότι οι κοινωνίες πρέπει να αντιμετωπίσουν το θέμα της γήρανσης των πληθυσμών. Ωστόσο, αυτές οι πιέσεις θα μπορούσαν να απαλυνθούν αν οι πολίτες διατηρούν την καλή τους υγεία καθώς γηράσκουν. Μια προληπτική προσέγγιση, η ενσωμάτωση υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης και μακροχρόνιας μέριμνας και η χρήση νέων τεχνολογιών καθώς και τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνίας μπορούν επίσης να συμβάλλουν στη διατήρηση των εξόδων υπό έλεγχο. Η χρηματοδότηση της μακροχρόνιας μέριμνας ποικίλλει στο πλαίσιο της ΕΕ, αντικατοπτρίζοντας τις διαφορετικές παραδόσεις και προτεραιότητες. Όμως τέσσερις παράγοντες πρέπει να συνυπολογίζονται: τα προγράμματα και ο πληθυσμός που καλύπτεται από τη μακροχρόνια μέριμνα, οι ρυθμίσεις χρηματοδότησης πρόνοιας μιας χώρας, ο βαθμός ιδιωτικής χρηματοοικονομικής συμμετοχής και η οροθέτηση της ευθύνης μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για τη μακροχρόνια μέριμνα. Διεξοδικά δημόσια προγράμματα μπορούν να χρηματοδοτηθούν με τους ακόλουθους τρόπους: κοινωνική ασφάλιση (Γερμανία, Ισπανία, Λουξεμβούργο), φόροι (Λεττονία, σκανδιναβικές χώρες), SPL/Van Parys προγράμματα παροχών βάσει των ίδιων πόρων του δικαιούχου (Ηνωμένο Βασίλειο, Κύπρος), συστήματα ανάμεικτης χρηματοδότησης που συνδυάζουν πόρους από ασφαλιστικά προγράμματα και φόρους με διαφορετικούς προϋπολογισμούς και ιδρύματα που ευθύνονται για την παροχή και αγορά μακροχρόνιας μέριμνας (Βέλγιο, Γαλλία, Ελλάδα). Καθώς η ανάγκη να εξασφαλίσουν μια σίγουρη βάση μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης για τη μακροχρόνια μέριμνα αναγνωρίζεται όλο και περισσότερο, αρκετά κράτη μέλη (Γερμανία, Κάτω Χώρες, Λουξεμβούργο, Σουηδία) επιδιώκουν να επιτύχουν αυτή τη βάση είτε θεσπίζοντας αποκλειστικά καθολικά προγράμματα κοινωνικής ασφάλισης και εισφορές είτε μέσω φορολόγησης (Αυστρία, Σουηδία). Ενώ αναγνωρίζεται η ανάγκη ανεύρεσης ενός επαρκούς συνδυασμού μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών πόρων χρηματοδότησης, υπάρχει γενική συμφωνία ότι η κοινωνική ασφάλιση ή 10 ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΜΕΡΙΜΝΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

13 ένα σύστημα βασισμένο στους φόρους είναι πιο αποτελεσματικό από ένα σύστημα που στηρίζεται εξ ολοκλήρου στις ιδιωτικές πρωτοβουλίες. Ταυτοχρόνως, τα κράτη μέλη εξετάζουν το ενδεχόμενο του συνδυασμού δημόσιων και ιδιωτικών παροχών, κυρίως στον κοινωνικό τομέα. Οι ιδιωτικοί πόροι χρηματοδότησης τείνουν να περιέχουν δύο ξεχωριστά στοιχεία. Το πρώτο στοιχείο συνίσταται στην ιδιωτική ασφάλιση υγείας για τη μακροχρόνια μέριμνα. Το δεύτερο συνεπάγεται την καταβολή από κοινού πληρωμών από τους ιδιώτες σε δημοσίως παρεχόμενη μέριμνα για την οποία παρέχεται ελάχιστη ή καθόλου αποζημίωση. Πολιτικές πρόληψης και αποκατάστασης Η ενθάρρυνση ενός ενεργού και υγιεινού τρόπου ζωής έχει προφανή σημαντικά οφέλη για τα άτομα. Επίσης, έχει τη δυνατότητα να καλλιεργήσει εκτενέστερα πλεονεκτήματα για την ευρύτερη κοινωνία μειώνοντας τα δημόσια έξοδα υγείας, επιτρέποντας στους ανθρώπους να παραμείνουν ενεργοί για μεγαλύτερο διάστημα και αποτρέποντας την υποβάθμιση των ποσοστών παραγωγικότητας λόγω κατ επανάληψη απουσίας από την εργασία εξαιτίας ασθενειών. Προγράμματα εμβολιασμού και ανίχνευσης και εκστρατείες που προάγουν την υγιή γήρανση έχουν τεθεί σε εφαρμογή στις περισσότερες χώρες της ΕΕ. Ενώ αυτά SPL/Van Parys τα προγράμματα είναι ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός, είναι πάρα πολύ νωρίς για να εκτιμήσουμε τον αντίκτυπό τους, και ο καλός συντονισμός μεταξύ των διαφορετικών φορέων παροχής στην προώθηση πολιτικών προληπτικής μέριμνας είναι σημαντικός. Η μέριμνα αποκατάστασης έχει ουσιώδη σημασία ώστε ένας ασθενής να καταφέρει να ανακτήσει τη μέγιστη αυτάρκεια, να λειτουργεί όσο πιο φυσιολογικά γίνεται και να επιστρέψει σε ένα ικανοποιητικό περιβάλλον εργασίας. Όπως έχουν αναγνωρίσει τα κράτη μέλη, η αποτελεσματική προώθηση αυτής της μέριμνας απαιτεί την ύπαρξη καλά εκπαιδευμένου και ειδικευμένου προσωπικού και την αποτελεσματική χρήση της τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνίας. Σλοβακία: Πρόληψη και αποκατάσταση Οι δημοτικές αρχές στη Zavar και τη Banska Bystrica City έχουν εισαγάγει έργα στα οποία συμμετέχουν τοπικά ενδιαφερόμενα μέρη, κάτοικοι και εταίροι με σκοπό να βοηθήσουν τους διανοητικά ανάπηρους και όσους πάσχουν από σοβαρές αναπηρίες που λαμβάνουν ιδρυματική φροντίδα να ζουν με όσο το δυνατό μεγαλύτερη αξιοπρέπεια και όσο πιο ενταγμένοι γίνεται. Στη Zavar, οι κοινωνικοί λειτουργοί προτείνουν προγράμματα αγωγής και μέριμνας όπως η εργοθεραπεία, η ψυχοφαρμακευτική αγωγή και η αποκατάσταση. Επικεντρώνονται στις ατομικές ανάγκες και δίνουν τη δυνατότητα στους ασθενείς να συμμετέχουν ενεργά στις τοπικές δραστηριότητες. 11

14 Συντονισμός μέριμνας Ο συντονισμός μέριμνας έχει ζωτική σημασία για να διασφαλίσει ένα υψηλό επίπεδο ποιότητας στην παρεχόμενη μέριμνα, στην αποτελεσματική χρήση πόρων και την προσαρμοσμένη και απρόσκοπτη αγωγή που ενδεχομένως χρειάζονται κάποιοι ασθενείς. Περιλαμβάνει το συντονισμό μεταξύ εθνικών, περιφερειακών και τοπικών αρχών και υπηρεσιών ώστε να προβλέπουν και να ξεπερνούν τα εμπόδια που ενδέχεται να ανακύψουν. Προβλήματα μπορούν να ανακύψουν από τους ξεχωριστούς προϋπολογισμούς που χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση διαφορετικών υπηρεσιών, την οργάνωση της παροχής υπηρεσιών και τους πολλούς φορείς που εμπλέκονται στον τομέα υγείας και τον κοινωνικό τομέα. SPL/Van Parys Η επιτυχία στην παροχή διαρκούς μέριμνας μπορεί να υπολογιστεί με βάση το βαθμό στον οποίο οι παρεχόμενες ιατρικές, νοσηλευτικές και κοινωνικές υπηρεσίες εναρμονίζονται με τις ιδιαίτερες ανάγκες των μεμονωμένων ασθενών. Για να επιτευχθεί αυτό, δύο στοιχεία έχουν σημασία: η συντονισμένη παροχή υπηρεσιών και η καλύ- Πορτογαλία: Ενσωμάτωση υγειονομικής περίθαλψης και κοινωνικής φροντίδας Στο πλαίσιο μιας εκτεταμένης μεταρρύθμισης του συστήματος μακροχρόνιας μέριμνας, η μέριμνα θα παρέχεται από ένα ευρύ φάσμα πολυτομεακών υπηρεσιών: μονάδες ανάρρωσης, μονάδες μεσοπρόθεσμης αποκατάστασης, μονάδες μακροχρόνιας μέριμνας και διατήρησης, μονάδες παρηγορητικής αγωγής, ημερήσια κέντρα υποδοχής και μονάδες προώθησης της λειτουργικής ανεξαρτησίας, ομάδες διαχείρισης εξιτηρίων, νοσοκομειακές ομάδες υποστήριξης της παρηγορητικής αγωγής, ομάδες ολοκληρωμένης διαρκούς φροντίδας και κοινοτικές ομάδες υποστήριξης της παρηγορητικής αγωγής. Ειδικότερα, το δίκτυο που έχει δημιουργηθεί θα ενθαρρύνει τη συνέχεια μεταξύ της κοινοτικής φροντίδας, της νοσοκομειακής φροντίδας για ασθενείς με οξύ πρόβλημα και της κοινωνικής υποστήριξης, συμπληρώνοντας την πρωτοβάθμια περίθαλψη και την εξειδικευμένη νοσοκομειακή φροντίδα. Χάρη στην ευελιξία του, το σύστημα μπορεί να προσαρμόζεται σε διαφορετικές ανάγκες σε όλη τη χώρα. τερη διαχείριση μεταφορών μεταξύ χώρων παροχής φροντίδας (σπίτι, νοσοκομείο και οίκος ευγηρίας). Οι εθνικές αρχές τώρα δίνουν περισσότερη προσοχή στην εισαγωγή μέτρων που θα επιτρέψουν την πιο αποτελεσματική ταυτόχρονη λειτουργία των διαφορετικών υπηρεσιών. 12 ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΜΕΡΙΜΝΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

15 Βέλγιο: Βελτιωμένος συντονισμός μεταξύ διαφορετικών επιπέδων της κυβέρνησης Τρία κοινωνικά πρωτόκολλα έχουν υπογραφεί ανάμεσα στην Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση και τις περιφερειακές και κοινοτικές αρχές που είναι υπεύθυνες για τη μακροχρόνια μέριμνα και τις κοινωνικές υπηρεσίες. Δύο από αυτά, που συμφωνήθηκαν το 2005, στοχεύουν στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και επιπέδων προσωπικού στην κοινότητα, στους τομείς των ιδρυμάτων και της κατ οίκον φροντίδας. Περιλαμβάνουν τη μετατροπή εγκαταστάσεων με κλίνες μόνο σε εγκαταστάσεις με δυνατότητα ιατρικής φροντίδας για τους ασθενείς και την εισαγωγή συγκεκριμένων συμβάσεων απασχόλησης για το προσωπικό μακροχρόνιας μέριμνας. Το τρίτο πρωτόκολλο παραθέτει δημοσιονομικές και οργανωτικές ρυθμίσεις για διάστημα έξι ετών. Είναι απαραίτητες συλλογικές συμβάσεις εργασίας ώστε να τεθούν σε εφαρμογή στοιχεία του πακέτου. Το γεγονός ότι η υλοποίησή τους αργεί σημαίνει ότι μόνο ένας μικρός αριθμός ειδικευμένων ιδρυμάτων έχει μετατραπεί σε εγκαταστάσεις με πιο ανεπτυγμένη ιατρική φροντίδα. βαθμίδες της κυβέρνησης (Ηνωμένο Βασίλειο, Ισπανία, Σουηδία). Παρόμοιοι στόχοι μπορούν να επιτευχθούν με συμφωνίες-πλαίσια, όπως στη Γερμανία, μεταξύ των ασφαλιστών και των φορέων παροχής μακροχρόνιας μέριμνας. Η ενοποίηση της παροχής μακροχρόνιας μέριμνας μπορεί να επιτευχθεί είτε διαμέσου υπηρεσιών ενιαίας εξυπηρέτησης ή ομάδων τοπικής αξιολόγησης (Ηνωμένο Βασίλειο, Κάτω Χώρες) είτε διά της αποκέντρωσης και ενοποίησης των υπηρεσιών σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο (Ηνωμένο Βασίλειο, Ισπανία, Σουηδία). Αρκετές χώρες (Βέλγιο, Γερμανία, Ισπανία, Φινλανδία) έχουν θεσπίσει ή βρίσκονται σε στάδιο θέσπισης (Λεττονία, Μάλτα, Ουγγαρία, Πολωνία) ρυθμίσεων για την ενσωμάτωση της παροχής μακροχρόνιας μέριμνας και για τη διασφάλιση της αδιάλειπτης φροντίδας. istockphoto Σε ορισμένες χώρες έχουν θεσπιστεί εθνικές στρατηγικές και προτεραιότητες για να διασφαλίσουν την ενιαία παροχή υπηρεσιών. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία δεδομένου ότι η μακροχρόνια μέριμνα συνήθως μεταβιβάζεται και αναλαμβάνεται από επιμέρους εθνικές 13

16 Υπάρχουν πολλά παραδείγματα χωρών που ευθυγραμμίζουν τη χρηματοδότηση της μακροχρόνιας μέριμνας με στοιχεία υγειονομικής περίθαλψης και κοινωνικής φροντίδας: Γερμανία: εισήγαγε την καθολική ασφάλιση μακροχρόνιας μέριμνας για να υποστηρίξει τους επίσημους και ανεπίσημους φροντιστές, Αυστρία: ολοκληρωμένα επιδόματα μακροχρόνιας μέριμνας για την επίσημη και ανεπίσημη φροντίδα, Ισπανία: συντονισμένη περιφερειακή χρηματοδότηση κοινωνικών υπηρεσιών και υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης, Σουηδία: ενοποιημένη δημοτική υγειονομική περίθαλψη για οξείες παθήσεις και χρηματοδότηση μακροχρόνιας μέριμνας και Ηνωμένο Βασίλειο: η χρηματοδότηση των περισσότερων κοινωνικών υπηρεσιών ανατίθεται σε τοπικούς φορείς, ενώ τα νοσοκομεία έχουν τη δυνατότητα να χρεώνουν τις τοπικές αρχές αν δεν μπορούν να δώσουν εξιτήριο σε ασθενείς λόγω της έλλειψης υπηρεσιών μακροχρόνιας μέριμνας. Στις άλλες πρωτοβουλίες συγκαταλέγονται οι πολιτικές για τη βελτίωση του συντονισμού μέριμνας, ιδίως μεταξύ των προϋπολογισμών υγείας και κοινωνικών υπηρεσιών (Γαλλία, Ιρλανδία, Ισπανία, Λεττονία, Λουξεμβούργο, Πολωνία, Πορτογαλία), και σχέδια για προγράμματα κοινής εκτίμησης και αξιολόγησης από πολυτομεακές ομάδες ώστε να καθοριστούν τα προγράμματα μέριμνας που θα χρησιμο- Τσεχική Δημοκρατία: Βελτιωμένος συντονισμός μεταξύ υγειονομικής περίθαλψης και κοινωνικής φροντίδας Έχουν εισαχθεί μέτρα για να διασφαλίσουν ότι η χρηματοδότηση της υγειονομικής περίθαλψης και της κοινωνικής φροντίδας στα ιδρύματα όπου παρέχονται μαζί είναι όσο το δυνατό πιο αποτελεσματική. Οι κατευθυντήριες γραμμές τίθενται σε κεντρικό επίπεδο, αλλά οι τοπικές αρχές και οι μεμονωμένες εγκαταστάσεις αποφασίζουν για το βαθμό συντονισμού και συνεργασίας. Ο θάλαμος γηριατρικής και μέριμνας μετά τη θεραπεία στο νοσοκομείο Liberec, ο οποίος εστιάζει στην ψυχοκοινωνική παρότρυνση και θεραπεία καθώς και στην παραδοσιακή αγωγή και αποκατάσταση, είναι ένα καλό παράδειγμα του συστήματος στην πράξη. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στην κοινωνική εργασία ώστε να διευκολυνθεί η επιστροφή των ασθενών στα σπίτια τους ή στο σύστημα κοινωνικών υπηρεσιών. Όποτε η κατ οίκον φροντίδα δεν είναι επιλογή, οι κοινωνικοί λειτουργοί παρέχουν βοήθεια στην τοποθέτηση ασθενών είτε σε ένα ιατρικό ίδρυμα (ίδρυμα παρηγορητικής αγωγής ή κέντρο αποκατάστασης) είτε σε μια κοινωνική εγκατάσταση, όπως ένας οίκος ευγηρίας ή προστατευμένα σπίτια, ανάλογα με τις ανάγκες τους. Το εξιτήριο δίνεται έγκαιρα ώστε να διασφαλιστεί η συνέχεια της υγειονομικής περίθαλψης και κοινωνικής φροντίδας τους. 14 ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΜΕΡΙΜΝΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

17 ποιηθούν (Βέλγιο, Γερμανία, Δανία, Εσθονία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Λεττονία, Πορτογαλία, Σλοβακία, Σουηδία, Φινλανδία). Η μέριμνα, όποτε παρέχεται σε κοινοτικό ή θεσμικό πλαίσιο, είναι ένας τομέας εντατικής εργασίας όπου τα έξοδα προσωπικού αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος της δαπάνης. Η προσέλκυση του σωστού προσωπικού, ιδίως αν ληφθεί υπόψη η απαιτούμενη πραγματογνωμοσύνη στην ιατρική και κοινωνική φροντίδα, είναι ένα πρωταρχικό μέλημα των αρχών. Πρέπει να αντιμετωπίσουν τις ελλείψεις σε εργατικό δυναμικό και να διασφαλίσουν την επαρκή εκπαίδευση. Η εκπαίδευση έχει ξεχωριστή σημασία εφόσον οι εξελίξεις στις ιατρικές και τεχνολογικές γνώσεις απαιτούν σχεδόν συνεχή βελτίωση των δεξιοτήτων και προσόντων του εργατικού δυναμικού. Η κατ οίκον μακροχρόνια μέριμνα θέτει διαφορετικές ανησυχίες εφόσον η φροντίδα τείνει να παρέχεται από την οικογένεια και φίλους, συχνά χωρίς ειδικευμένη κατάρτιση. Αντιμέτωπα με τις ελλείψεις, πολλά κράτη μέλη (Γαλλία, Ισπανία, Λιθουανία, Σουηδία, Τσεχική Δημοκρατία) έχουν εισαγάγει πολιτικές για να αυξήσουν το νοσηλευτικό προσωπικό, να βελτιώσουν την κατάρτιση και συχνά τις εκπαιδευτικές πολιτικές για τους επαγγελματίες υγειονομικής περίθαλψης και κοινωνικής φροντίδας ώστε να ανταποκριθούν στην αυξανόμενη ζήτηση. Ορισμένες χώρες (Εσθονία, Λεττονία, Πολωνία) βελτιώνουν τις συνθήκες εργασίας και πληρώνουν ώστε να αποθαρρύνουν το εξειδικευμένο προσωπικό να αναζητήσει δουλειά σε άλλη χώρα. Είναι απαραίτητη η κατάλληλη υποστήριξη προς τους ανεπίσημους φροντιστές. Μπορεί να περιλαμβάνει την ενημέρωση, την εκπαίδευση, τη συμβουλευτική, τη φροντίδα ανάπαυλας, την τυποποίηση της κοινωνικής ασφάλισης και τη χρηματοοικονομική υποστήριξη. Επίσης, είναι διαθέσιμες άλλες μορφές υποστήριξης: οικονομική βοήθεια (Αυστρία, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Εσθονία, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Ουγγαρία, Σλοβακία, Σουηδία, Τσεχική Δημοκρατία, Φινλανδία), εκπτώσεις και απαλλαγές φόρου (Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ισπανία, Λουξεμβούργο), άδεια εργασίας για τη φροντίδα συγγενών (Αυστρία, Γερμανία, Ισπανία, Κάτω Χώρες, Φινλανδία), περίοδοι θεραπείας ως μέρος των εισφορών των φροντιστών για τις συντάξεις και τυποποίηση του καθεστώτος των φροντιστών και ένταξή τους στα προγράμματα κοινωνικής ασφάλισης. SPL/Van Parys 15

18 Γαλλία: Αλληλεγγύη για την τρίτη ηλικία Αυτό το κρατικό σχέδιο έχει σκοπό να αυξήσει τον αριθμό των επαγγελματιών φροντίδας για τους ηλικιωμένους προσφέροντας περισσότερες θέσεις στα εκπαιδευτικά κέντρα που οδηγούν σε επαγγελματικά διπλώματα νοσηλευτικής και να διευκολύνει τα άτομα που ήδη εργάζονται στον τομέα να αποκτήσουν αυτά τα επαγγελματικά προσόντα. Αυστρία: Υποστήριξη προς τους ανεπίσημους φροντιστές Ένα πιλοτικό έργο που περιλαμβάνει «Επιταγές συμβουλευτικής» (Counselling Cheques) δίνει τη δυνατότητα στα άτομα που χρειάζονται 24ωρη φροντίδα και στα μέλη της οικογένειάς τους που την παρέχουν να αποκτήσουν πρόσβαση σε ειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες για μια γκάμα θεμάτων. Ένα άλλο πρόγραμμα στη Βιέννη, στην Κάτω Αυστρία και το Burgenland προσφέρει δεκαπενθήμερες διακοπές και ένα κοινωνικό πρόγραμμα με ανταλλαγές εμπειριών διαμέσου ενός ειδικευμένου συντονιστή για τα μέλη οικογενειών που παρέχουν φροντίδα. Εν τω μεταξύ, η μέριμνα που μπορεί να χρειαστεί ένας ασθενής εξασφαλίζεται από πληρωμένους επαγγελματίες φορείς. Μια τροποποίηση της νομοθεσίας περί κοινωνικής ασφάλισης το 2007 έχει βελτιώσει τη συνταξιοδοτική κατάσταση των ατόμων που φροντίζουν συγγενείς. Συμπέρασμα Οι εθνικές αρχές εξετάζουν διαφορετικούς τρόπους αντιμετώπισης της αναμενόμενης αύξησης της ζήτησης για τις υπηρεσίες μακροχρόνιας μέριμνας. Αυτή θα εμφανιστεί την εποχή που ο αριθμός ανδρών και γυναικών σε ηλικία εργασίας και σε θέση να παράσχουν ανεπίσημη φροντίδα θα μειωθεί, ενώ θα αυξηθεί ο αριθμός των εξαρτώμενων ηλικιωμένων ατόμων. Επιπλέον, η τάση για μικρότερες οικογένειες και η άνοδος του ποσοστού μονογονεϊκών οικογενειών μειώνουν την ομάδα των ατόμων που μπορούν να προσφέρουν φροντίδα σε μη επαγγελματική βάση. Υπάρχει γενική συμφωνία ότι η παροχή μακροχρόνιας μέριμνας κατ οίκον ή σε έναν ειδικευμένο χώρο εσωτερικής διαμονής και όχι σε ίδρυμα είναι η προτιμώμενη επιλογή όσων λαμβάνουν μακροχρόνια μέριμνα. Προκειμένου να καλύψουν την αυξανόμενη ζήτηση, τα κράτη μέλη θα πρέπει: να αντιμετωπίσουν την αναμενόμενη έλλειψη του ειδικευμένου προσωπικού μακροχρόνιας μέριμνας, να αναπτύξουν έναν βιώσιμο συνδυασμό δημόσιων και ιδιωτικών πηγών χρηματοδότησης, να εξασφαλίσουν τον αποτελεσματικό συντονισμό στο πλαίσιο διαφόρων συστημάτων μακροχρόνιας μέριμνας και να θέσουν σε εφαρμογή την αρχή της καθολικής πρόσβασης στη μακροχρόνια μέριμνα. 16 ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΜΕΡΙΜΝΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

19 Ευρωπαϊκή Επιτροπή Μακροχρόνια μέριμνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση Λουξεμβούργο: Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σ. 14,8 x 21 cm ISBN DOI /33900 Πώς θα αποκτήσετε τις εκδόσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης; Οι εκδόσεις της Υπηρεσίας Εκδόσεων που προσφέρονται προς πώληση διατίθενται στον ιστότοπο του EU Bookshop (βιβλιοπωλείο της ΕΕ, όπου μπορείτε να δώσετε την παραγγελία σας στο γραφείο πωλήσεων της επιλογής σας. Μπορείτε επίσης να ζητήσετε κατάλογο των ανά τον κόσμο αντιπροσώπων του δικτύου πωλήσεων διατυπώνοντας σχετικό αίτημα με τηλεομοιοτυπία στον αριθμό (352)

20 KE EL-N Σας ενδιαφέρουν οι εκδόσεις της Γενικής Διεύθυνσης Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ισότητας Ευκαιριών; Μπορείτε να τις τηλεφορτώσετε: ή να αποστείλετε ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση: Εάν σας ενδιαφέρει να λαμβάνετε το ηλεκτρονικό πληροφοριακό δελτίο ESmail της Γενικής Διεύθυνσης Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ισότητας Ευκαιριών, παρακαλείσθε να αποστείλετε ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση:

Δημόσια διαβούλευση σχετικά με την αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τα Άτομα με Αναπηρία

Δημόσια διαβούλευση σχετικά με την αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τα Άτομα με Αναπηρία Δημόσια διαβούλευση σχετικά με την αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τα Άτομα με Αναπηρία 2010-2020 Τα πεδία με αστερίσκο () είναι υποχρεωτικά. Υπάρχουν 80 περίπου εκατομμύρια πολίτες με αναπηρίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ: 24 Ανάπτυξη πλαισίου Κοινωνικού Διαλόγου σε επίπεδο κλάδου και επιχείρησης για την ανάδειξη των προσαρμογών των

ΔΡΑΣΗ: 24 Ανάπτυξη πλαισίου Κοινωνικού Διαλόγου σε επίπεδο κλάδου και επιχείρησης για την ανάδειξη των προσαρμογών των ΔΡΑΣΗ: 24 Ανάπτυξη πλαισίου Κοινωνικού Διαλόγου σε επίπεδο κλάδου και επιχείρησης για την ανάδειξη των προσαρμογών των καταστατικών κειμένων διοίκησης ανθρώπινου ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: δυναμικού ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΣ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ» ΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΜΑ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΗΠΑ

ΜΠΣ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ» ΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΜΑ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΗΠΑ ΜΠΣ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ» ΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΜΑ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΗΠΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2014 ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΠΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

(Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

(Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 3.7.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 151/25 V (Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων Πρόγραμμα Πολιτισμός (2007-2013) Υλοποίηση των δράσεων του προγράμματος:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Διακήρυξη των Δικαιωμάτων και Ευθυνών των Εθελοντών Συμμετέχω Διαμορφώνω Συμμετέχω Έχω ρόλο

Διαβάστε περισσότερα

εργαλείο αξιολόγησης για τη μέτρηση της επιβάρυνσης των μυοσκελετικών παθήσεων πρότυπα περίθαλψης που θα πρέπει να αναμένουν οι πολίτες

εργαλείο αξιολόγησης για τη μέτρηση της επιβάρυνσης των μυοσκελετικών παθήσεων πρότυπα περίθαλψης που θα πρέπει να αναμένουν οι πολίτες Πώς μπορεί να διασφαλιστεί ότι οι άνθρωποι με οστεοαρθρίτιδα και ρευματοειδή αρθρίτιδα λαμβάνουν τη βέλτιστη δυνατή περίθαλψη σε ολόκληρη την Ευρώπη: συστάσεις του EUMUSC.NET Σε συνεργασία με τον EULAR

Διαβάστε περισσότερα

35o. Αθήνα 11 Μαΐου 2009

35o. Αθήνα 11 Μαΐου 2009 35o Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο Αθήνα 11 Μαΐου 2009 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ένας στους 4 Έλληνες πολίτες πληρώνει από την τσέπη του για υπηρεσίες υγείας ενώ, συνολικά, η δαπάνη των νοικοκυριών για υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Επιτελική σύνοψη των αποτελεσμάτων της έρευνας M-CARE

Επιτελική σύνοψη των αποτελεσμάτων της έρευνας M-CARE M-CARE Κατάρτιση μέσω φορητών συσκευών για φροντιστές ατόμων με αναπηρία και ηλικιωμένων Επιτελική σύνοψη των αποτελεσμάτων της έρευνας M-CARE Πακέτο εργασίας WP2 Τίτλος π. εργασίας Έρευνα και Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ : ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ : ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020: ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ερευνητική Στρατηγική

Η Ερευνητική Στρατηγική Η Ερευνητική Στρατηγική Ο τομέας της Υγείας Η σύγχρονη έρευνα στον τομέα της υγείας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης σκοπεύει να εξασφαλίσει την πρόσβαση όσων ζουν στα κράτημέλη σε υγειονομική περίθαλψη υψηλής

Διαβάστε περισσότερα

Medical Safety. Το προσωπικό σας σύστημα υγείας!

Medical Safety. Το προσωπικό σας σύστημα υγείας! Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Medical Safety Το προσωπικό σας σύστημα υγείας! - Έχετε φανταστεί ένα ολόκληρο μηχανισμό προηγμένων υπηρεσιών υγείας και περίθαλψης σχεδιασμένο από εσάς και προσαρμοσμένο

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 11.5.2016 L 121/11 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/699 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Μαΐου 2016 σχετικά με τον καθορισμό, για το 2016, των δημοσιονομικών ανώτατων ορίων για ορισμένα καθεστώτα άμεσης στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστικά απασχόλησης στην ΕΕ

Στατιστικά απασχόλησης στην ΕΕ Στατιστικά απασχόλησης στην ΕΕ Κύρια στατιστικά στοιχεία Ποσοστά απασχόλησης κατά φύλο, ηλικία και μορφωτικό επίπεδο Το 2014, στις χώρες της ΕΕ (EU-28) το ποσοστό απασχόλησης για τα άτομα ηλικίας 15 έως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ Βρυξελλες, 12-13 ιουνιου 2008 Slovensko predsedstvo EU 2008 Slovenian Presidency

Διαβάστε περισσότερα

www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ!

www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! Τα νέα δεδομένα στην υγεία Η Ελλάδα έχει το υψηλότερο ποσοστό ιδιωτικών δαπανών υγείας στην Ευρώπη (41%). Πάνω από 2 εκατομμύρια

Διαβάστε περισσότερα

Το Cedefop με λίγα λόγια. Ο οργανισμός που στηρίζει την ευρωπαϊκή πολιτική για την ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων

Το Cedefop με λίγα λόγια. Ο οργανισμός που στηρίζει την ευρωπαϊκή πολιτική για την ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων Το Cedefop με λίγα λόγια Ο οργανισμός που στηρίζει την ευρωπαϊκή πολιτική για την ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων Περισσότερες πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούν να αναζητηθούν στο διαδίκτυο,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ IΘΑΚΗΣ 29, 112 57 ΑΘΗΝΑ url: http://www.aueb.gr/statistical-institute ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ Ιθάκης 29 Αθήνα 112 57

Διαβάστε περισσότερα

Οι υπόλοιποι των μνημονίων

Οι υπόλοιποι των μνημονίων Το θέμα του αφορολογήτου βρίσκεται στην κορυφή της ατζέντας για την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης. Το ΔΝΤ πιέζει για μείωσή του, οι ευρωπαίοι εταίροι δεν φέρνουν αντίρρηση, η ελληνική κυβέρνηση «δεν

Διαβάστε περισσότερα

Pensions at a Glance: Public Policies across OECD Countries 2005 Edition

Pensions at a Glance: Public Policies across OECD Countries 2005 Edition Pensions at a Glance: Public Policies across OECD Countries 2005 Edition Summary in Greek Οι συντάξεις µε µια µατιά : Οι δηµόσιες πολιτικές στις χώρες του ΟΟΣΑ -Έκδοση 2005 Περίληψη στα ελληνικά Τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Διαχωρισμός Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας απο Δευτεροβάθμια Φροντίδα Υγείας - Ο ρόλος των μονάδων ημερήσιας νοσηλείας (Μ.Η.Ν.

Διαχωρισμός Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας απο Δευτεροβάθμια Φροντίδα Υγείας - Ο ρόλος των μονάδων ημερήσιας νοσηλείας (Μ.Η.Ν. Πράξης Καρδιολόγων Διαχωρισμός Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας απο Δευτεροβάθμια Φροντίδα Υγείας - Ο ρόλος των μονάδων ημερήσιας νοσηλείας (Μ.Η.Ν.) στην καρδιολογία Γεώργιος Κορωνιώτης - Καρδιολόγος Υποστράτηγος

Διαβάστε περισσότερα

Fiche N /File Nr 6: COM-Part - p. 1

Fiche N /File Nr 6: COM-Part - p. 1 Πρόγραμμα Τομεακό Πρόγραμμα Κατηγορία Δράσης Δράση Στόχοι και περιγραφή της δράσης ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ COMENIUS ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ Πολυμερείς Σχολικές Συμπράξεις COMENIUS Οι Πολυμερείς Σχολικές συμπράξεις Comenius

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου 18/11/2014

Δελτίο Τύπου 18/11/2014 Δελτίο Τύπου 18/11/2014 Ο ΟΑΕΔ / EURES και η BBi Communication ανταποκρίνονται στις ανάγκες της Φινλανδίας για απασχόληση στον τομέα της δημόσιας υγείας και περίθαλψης - Έλληνες γιατροί και νοσηλευτές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΡΟΣ ΕΡΑΤΩΣ ΚΟΖΑΚΟΥ-ΜΑΡΚΟΥΛΛΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015, 11:00 πμ ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 1. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 2020 Η "Ευρώπη 2020" είναι μια πολυδιάστατη στρατηγική για τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και την απασχόληση την επόμενη δεκαετία, με στόχο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ-ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μέσος αριθμός ξένων γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή

Μέσος αριθμός ξένων γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή Αυστρία 1998 0 0 1999 1.1 1.7 2000 1.1 1.7 2001 0 0 2002 1.1 1.7 2003 0 0 2004 0 0 Βέλγιο 1998 0 0 1999 0 0 2000 1.2 2.2 2001 1.3 2.2 2002 1.3 2.2 2003 1.2 2.2 2004 1.3

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιώματα & Υπηρεσίες για τα Άτομα με Νοητική Αναπηρία

Δικαιώματα & Υπηρεσίες για τα Άτομα με Νοητική Αναπηρία Δικαιώματα & Υπηρεσίες για τα Άτομα με Νοητική Αναπηρία Ελένη Δημητρίου Ψυχολόγος Λειτουργός Έγκαιρης Παιδικής Παρέμβασης Επιτροπή Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ατόμων με Νοητική Αναπηρία Επιτροπή Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Νέων είναι ένα στοιχείο της διαδικασίας του Διαρθρωμένου Διαλόγου που φέρνει σε επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕΥ

ΤΙ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕΥ ΤΙ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕΥ Πρόγραμμα Νέα Γενιά σε Δράση INFO KIT Μέρος 1 Μάης 2011 Εισαγωγή Το έγγραφο αυτό προορίζεται για τους εθελοντές και τους φορείς που συμμετέχουν στην ΕΕΥ. Δίνει σαφείς πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Erasmus+ Οδηγός προγράµµατος ΣΧΕ ΙΟ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

Erasmus+ Οδηγός προγράµµατος ΣΧΕ ΙΟ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Erasmus+ Οδηγός προγράµµατος ΣΧΕ ΙΟ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Κινητικότητα προσωπικού: περίοδοι διδασκαλίας: η δραστηριότητα αυτή επιτρέπει στο εκπαιδευτικό προσωπικό των

Διαβάστε περισσότερα

Το μοντέλο του Εθνικού Συστήματος Υγείας που εφαρμόζεται στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ των οποίων η Σουηδία, η Ιταλία και άλλες,

Το μοντέλο του Εθνικού Συστήματος Υγείας που εφαρμόζεται στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ των οποίων η Σουηδία, η Ιταλία και άλλες, Το μοντέλο του Εθνικού Συστήματος Υγείας που εφαρμόζεται στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ των οποίων η Σουηδία, η Ιταλία και άλλες, διέπεται από τις αρχές του προτύπου Beveridge. «το κόστος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΜΙΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΡΑΣΜΟΣ+ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΜΙΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΡΑΣΜΟΣ+ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΜΙΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΡΑΣΜΟΣ+ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

MEDIcash: Η Φιλοσοφία του προγράμματος

MEDIcash: Η Φιλοσοφία του προγράμματος MEDIcash: Η Φιλοσοφία του προγράμματος 1. Προσφέρει οικονομική ενίσχυση έναντι του υψηλού κόστους νοσηλείας, σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος χρειαστεί να νοσηλευτεί ή να χειρουργηθεί 2. Αποτελεί συμπληρωματική

Διαβάστε περισσότερα

www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ!

www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! H INTERAMERICAN, το 2013, κατέβαλε 58,1 εκατομμύρια ευρώ για αποζημιώσεις ατομικών ασφαλίσεων υγείας, σε 193.500 περιπτώσεις Απαραίτητη

Διαβάστε περισσότερα

ικαιώματα των ασθενών όσον αφορά τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη: ερωτήσεις και απαντήσεις

ικαιώματα των ασθενών όσον αφορά τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη: ερωτήσεις και απαντήσεις ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (ΜΕΜΟ) Βρυξέλλες, 22 Οκτωβρίου 2013 ικαιώματα των ασθενών όσον αφορά τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη: ερωτήσεις και απαντήσεις Ένας ηλικιωμένος Γερμανός που

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ /ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ-ΟΛΜΕ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ /ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ-ΟΛΜΕ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΛΜΕ - ΟΛΜΕ ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2011-2012 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εμπειρίες επιχειρήσεων από την Ενιαία Αγορά Υπηρεσιών

Εμπειρίες επιχειρήσεων από την Ενιαία Αγορά Υπηρεσιών Εμπειρίες επιχειρήσεων από την Ενιαία Αγορά Υπηρεσιών Εισαγωγή Το ερωτηματολόγιο αυτό σχεδιάστηκε για ιδιοκτήτες ή εκπροσώπους επιχειρήσεων οι οποίοι χρησιμοποιούν/αγοράζουν ή παρέχουν υπηρεσίες σε άλλες

Διαβάστε περισσότερα

V/ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ.

V/ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. V/ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. Η συμβολή της οικογένειας στην άσκηση κοινωνικής πολιτικής είναι μεγάλη και διαχρονική. Η μορφή και το περιεχόμενο, όμως, αυτής της συμβολής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Η πρόσβαση στην πληροφορία αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα κάθε μαθητή, με ή χωρίς αναπηρίες και/ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Σε μία κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Υγεία: Προετοιµασία για τις διακοπές ταξιδεύετε πάντα µε την Ευρωπαϊκή Κάρτα σας Ασφάλισης Ασθένειας (EΚΑA)?

Υγεία: Προετοιµασία για τις διακοπές ταξιδεύετε πάντα µε την Ευρωπαϊκή Κάρτα σας Ασφάλισης Ασθένειας (EΚΑA)? MEMO/11/406 Βρυξέλλες, 16 Ιουνίου 2011 Υγεία: Προετοιµασία για τις διακοπές ταξιδεύετε πάντα µε την Ευρωπαϊκή Κάρτα σας Ασφάλισης Ασθένειας (EΚΑA)? Στις διακοπές να περιµένετε το απροσδόκητο. Σχεδιάζετε

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Δελτίο Τύπου ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Παγκόσμια Έρευνα του Boston Consulting Group για λογαριασμό της Ciett αποκαλύπτει πώς οι παλαιωμένες

Διαβάστε περισσότερα

www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ!

www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! H INTERAMERICAN, το 2013, κατέβαλε 58,1 εκατομμύρια ευρώ για αποζημιώσεις ατομικών ασφαλίσεων υγείας, σε 193.500 περιπτώσεις Απαραίτητη

Διαβάστε περισσότερα

Οδικα οχήματα. Μονάδα : Χιλιάδες. Drill Down to Area. Μηχανοκίνητο όχημα για μεταφορά προϊόντων. Μοτοσικλέτες (>50cm3)

Οδικα οχήματα. Μονάδα : Χιλιάδες. Drill Down to Area. Μηχανοκίνητο όχημα για μεταφορά προϊόντων. Μοτοσικλέτες (>50cm3) Μονάδα : Χιλιάδες Αυστρία 1978 661.30 2,040.10 8.40 162.40 84.00 3,188.00 208.40 1,139.30 315.70 1979 594.60 2,244.60 8.70 172.50 87.20 3,343.90 179.10 1,090.50 323.60 1980 37.30 2,301.90 9.00 183.70 91.00

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (17) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) Eurostat - Β τρίμηνο 2012 -

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (17) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) Eurostat - Β τρίμηνο 2012 - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης

Διαβάστε περισσότερα

Εξ-ασφαλίζουμε την Υγεία σας

Εξ-ασφαλίζουμε την Υγεία σας Έκδοση: Απρίλιος 2016 Allianz Ελλάδος Λ. Αθηνών 110, Κτίριο Γ' 104 42 Αθήνα Κέντρο Επικοινωνίας: 210 69 99 999 www.allianz.gr Allianz Ελλάδος Προσωπικές Λύσεις Εξασφαλίζουμε την Υγεία σας Προστατέψτε το

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 242/10 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1613 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Σεπτεμβρίου 2016 για έκτακτη ενίσχυση προσαρμογής στους παραγωγούς γάλακτος και σε κτηνοτρόφους σε άλλους τομείς της κτηνοτροφίας

Διαβάστε περισσότερα

Health at a Glance: Europe 2010

Health at a Glance: Europe 2010 Health at a Glance: Europe 2010 Summary in Greek Περίληψη στα ελληνικά HEALTH AT GLANCE: EUROPE 2010 ISBN 978-92-64-090309 OECD 2010 1 Περίληψη Οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν επιτύχει σημαντική πρόοδο όσον

Διαβάστε περισσότερα

Ράλλης Γκέκας. Διευθύνων Σύμβουλος Ε.Ε.Τ.Α.Α. A.E.

Ράλλης Γκέκας. Διευθύνων Σύμβουλος Ε.Ε.Τ.Α.Α. A.E. Ράλλης Γκέκας Διευθύνων Σύμβουλος Ε.Ε.Τ.Α.Α. A.E. 100 100 100 100 100 100 Ε.Ε. Ελλάδα 90 80 70 93 94 87 79 75 60 50 40 30 20 10 0 2008 2009 2010 2011 2012 Πηγή: Eurostat Ε.Ε. Ελλάδα 30 25 24,2 27,4 20

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 5 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2016

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 5 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2016 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.10.2016 COM(2016) 660 final ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 5 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2016 Εκτέλεση της απόφασης 2014/335/ΕΕ για τους ίδιους πόρους μετά την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κοινοπραξία... 1 Τι είναι το έργο TAKE CARE... 2 Βασικά αποτελέσματα... 3 Εκπαιδευτική Εργαλειοθήκη... 4 M-Game... 4 Ικανότητες των Διευθυ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κοινοπραξία... 1 Τι είναι το έργο TAKE CARE... 2 Βασικά αποτελέσματα... 3 Εκπαιδευτική Εργαλειοθήκη... 4 M-Game... 4 Ικανότητες των Διευθυ TAKE CARE BOOKLET ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κοινοπραξία... 1 Τι είναι το έργο TAKE CARE... 2 Βασικά αποτελέσματα... 3 Εκπαιδευτική Εργαλειοθήκη... 4 M-Game... 4 Ικανότητες των Διευθυντών Υγείας... 5 Δραστηριότητες...

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσια επαγγελματικών προσόντων: καταλύτες για τη δια βίου μάθηση Το νέο Ευρωπαϊκό περιβάλλον εκπαίδευσης και κατάρτισης

Πλαίσια επαγγελματικών προσόντων: καταλύτες για τη δια βίου μάθηση Το νέο Ευρωπαϊκό περιβάλλον εκπαίδευσης και κατάρτισης Πλαίσια επαγγελματικών προσόντων: καταλύτες για τη δια βίου μάθηση Το νέο Ευρωπαϊκό περιβάλλον εκπαίδευσης και κατάρτισης Αθήνα 18 Ιουνίου 2009, Διήμερη συνάντηση εργασίας του ΤΕΕ «Πιστοποίηση Επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

Αρμοδιότητες διεπιστημονικής ομάδας Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας

Αρμοδιότητες διεπιστημονικής ομάδας Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας Επαγγελματίες υγείας και υπηρεσίες υγείας Αρμοδιότητες διεπιστημονικής ομάδας Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας Σύσταση 40: Συστήνεται να γίνεται εκτίμηση των αναγκών του ασθενή, συμβουλευτική σε προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

Η φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Η φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων στην Ευρωπαϊκή Ένωση Η φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων στην Ευρωπαϊκή Ένωση Επιστημονική ομάδα Taxheaven Στοιχεία για τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ισλανδία και την Νορβηγία: 1. Συντελεστές φορολογίας Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου «Προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9 ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

3 ο Πρόγραμμα της ΕΕ στον τομέα της Υγείας (2014-2020)- Κοινές Δράσεις Εθνικά σημεία επαφής

3 ο Πρόγραμμα της ΕΕ στον τομέα της Υγείας (2014-2020)- Κοινές Δράσεις Εθνικά σημεία επαφής 3 ο Πρόγραμμα της ΕΕ στον τομέα της Υγείας (2014-2020)- Κοινές Δράσεις Εθνικά σημεία επαφής Βασιλική Ευθ. Καραούλη Πολ. Μηχανικός ΕΜΠ, ΜSc Υγιεινομική Μηχανική και Δημ. Υγεία EPFL ΜSc Υγιεινή & Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27)

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ: Συστημικές και Κοινωνικές Αποτυπώσεις» ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ στους ΟΤΑ και ΜΕΤΑΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ: Συστημικές και Κοινωνικές Αποτυπώσεις» ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ στους ΟΤΑ και ΜΕΤΑΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ 24 Απριλίου 2015 09:00-15:00 - Αμφιθέατρο Γ.Ν.Αττικής ΚΑΤ Γ.Ν.Αττικής ΚΑΤ/ Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ: Συστημικές και Κοινωνικές Αποτυπώσεις»

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΑΡΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

ΓΛΩΣΣΑΡΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΓΛΩΣΣΑΡΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ Ανάγκη υποστήριξης για προσωπική αυτονομία... 3 Ανεξάρτητη διαβίωση... 3 Αντισταθμιστικά μέσα... 3 Άτομα με μειωμένη κινητικότητα....

Διαβάστε περισσότερα

10133/1/09 REV 1 ΓΣΓ/γλε 1 DG G

10133/1/09 REV 1 ΓΣΓ/γλε 1 DG G ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 29 Mαΐου 2009 (04.06) (OR. en) 10133/1/09 REV 1 SOC 362 ECOFIN 392 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Γραμματείας του Συμβουλίου προς : το Συμβούλιο (Απασχόληση, Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

URBACT II. Ενημερωτικό Δελτίο Οκτώβριος-Νοέμβριος 2011

URBACT II. Ενημερωτικό Δελτίο Οκτώβριος-Νοέμβριος 2011 URBACT II Ενημερωτικό Δελτίο Οκτώβριος-Νοέμβριος 2011 2 ΕΝΑΣ ΓΗΡΑΣΚΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ: ACTIVE A.G.E URBACT II INFODAY: ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΣΑΣ! Σε βάθος: Ένας πληθυσμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΕ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΕ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΕ el Πολλές άλλες πληροφορίες σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση διατίθενται στο διαδίκτυο μέσω του εξυπηρετητή Europa (http://europa.eu). Δελτίο καταλογογράφησης υπάρχει στο τέλος του

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή. Personal Freedom. Για να μην σας ανησυχεί το απρόοπτο.

Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή. Personal Freedom. Για να μην σας ανησυχεί το απρόοπτο. Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Personal Freedom Για να μην σας ανησυχεί το απρόοπτο. 01 Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Personal Freedom Νιώστε ασφαλείς από τα απρόοπτα της ζωής! Τα απρόοπτα είναι μέρος της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πανεπιστημιακός Χάρτης Erasmus Erasmus Charter for Higher Education 2014-2020 3 βασικές δράσεις (Key Actions) KA1 Μαθησιακή Κινητικότητα των Aτόμων ΚΑ2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, την ανεργία, τους μισθούς και τις συντάξεις

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, την ανεργία, τους μισθούς και τις συντάξεις ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ Διοσκούρων 4 & Πολυγνώτου ΑΘΗΝΑ 105 55 Τηλ. 2103310080, Fax: 2103310083 E-mail: info@kpolykentro.gr Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, την ανεργία, τους μισθούς και τις συντάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικές κατά της φτώχειας

Πολιτικές κατά της φτώχειας Πολιτικές κατά της φτώχειας Συντονισµός των πολιτικών κατά της φτώχειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση Ίδρυση Παρατηρητηρίου Εθνικών Πολιτικών για την Καταπολέµηση του Κοινωνικού Αποκλεισµού (1991) Η καταπολέµηση

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση ιεθνούς Συνάντησης AGE/inc, Κολόνια, Γερµανία 16-17 Μαΐου 2006 Στα πλαίσια ενός υπερεθνικού προγράµµατος ανταλλαγής µε χρηµατοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συναντήθηκαν εκπρόσωποι συνδέσµων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 2 / KEY ACTION 2 Συνεργασία για την Καινοτομία και την Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών

ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 2 / KEY ACTION 2 Συνεργασία για την Καινοτομία και την Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 2 / KEY ACTION 2 Συνεργασία για την Καινοτομία και την Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Αθήνα, 9/12/2016 Πατούχα Σταυρούλα, Υπεύθυνη Σχεδίων ΚΑ2 Τομέας Σχολικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

IESEC. Ενίσχυση της Απασχολησιμότητας και των Προτύπων των Φροντιστών Ηλικιωμένων μέσω Εξειδικευμένης Κατάρτισης και Καινοτόμου Ενδυνάμωσης

IESEC. Ενίσχυση της Απασχολησιμότητας και των Προτύπων των Φροντιστών Ηλικιωμένων μέσω Εξειδικευμένης Κατάρτισης και Καινοτόμου Ενδυνάμωσης IESEC Ενίσχυση της Απασχολησιμότητας και των Προτύπων των Φροντιστών Ηλικιωμένων μέσω Εξειδικευμένης Κατάρτισης και Καινοτόμου Ενδυνάμωσης [Περίγραμμα ικανοτήτων και δεξιοτήτων για φροντιστές ηλικιωμένων]

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό Ευρωπαϊκή Επιτροπή Το φυλλάδιο αυτό διατίθεται σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ. Ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε άλλο πρόσωπο που δρα εξ ονόματος

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΕΒ/ΕΚ 84.1)

Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΕΒ/ΕΚ 84.1) Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας Μονάδα Παρακολούθησης της Κοινής Γνώμης Βρυξέλλες, 14 Οκτωβρίου 2015 Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΕΒ/ΕΚ 84.1) Parlemeter 2015 Μέρος Ι Οι κύριες προκλήσεις για

Διαβάστε περισσότερα

Υγεία: Τι προβλέπει το μνημόνιο για το 2011

Υγεία: Τι προβλέπει το μνημόνιο για το 2011 2011-01-11 12:28:57 Αυστηρό έλεγχο από κλιμάκια της τρόικας ανά τρίμηνο και εξοικονόμηση 0,5% του ΑΕΠ (πάνω από 1,25 δισεκατομμύριο ευρώ), προβλέπει για το 2011 το αναθεωρημένο μνημόνιο στον τομέα της

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν - Ε Κ Λ Ο Γ Ι Κ Ο

Κ Α Τ Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν - Ε Κ Λ Ο Γ Ι Κ Ο Κ Α Τ Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν - Ε Κ Λ Ο Γ Ι Κ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 25 Νοεμβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 47412 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΠΡΟΣ: Ταχ. Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.3.2015 COM(2015) 99 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τους γενικούς προσανατολισμούς των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου

ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.197 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ), κατά τη διάρκεια του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Για τη Διεθνή Ημέρα Κατά της Κακοποίησης των Ηλικιωμένων (15 Ιουνίου)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Για τη Διεθνή Ημέρα Κατά της Κακοποίησης των Ηλικιωμένων (15 Ιουνίου) ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 15-07-2012 Για τη Διεθνή Ημέρα Κατά της Κακοποίησης των Ηλικιωμένων (15 Ιουνίου) Κατά τα τελευταία χρόνια, το θέμα της κακοποίησης και αμέλειας κατά της ευάλωτης ομάδας των ηλικιωμένων

Διαβάστε περισσότερα

Η Διεθνής Κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+

Η Διεθνής Κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+ Η Διεθνής Κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+ Αθήνα, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, 5 Δεκεμβρίου 2014 Αθανάσιος Καυκαλίδης Υπεύθυνος για τη Διεθνή Κινητικότητα & τις Κεντρικές Δράσεις ΕRASMUS + Τομέας Ανώτατης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0278(COD)

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0278(COD) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 11.10.2016 2015/0278(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων προς

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Αποκλειστικό Πώς, πόσο και γιατί Χαµένοι από την ΚΑΠ του 2013;

Ε.Ε. Αποκλειστικό Πώς, πόσο και γιατί Χαµένοι από την ΚΑΠ του 2013; Ε.Ε. Αποκλειστικό Πώς, πόσο και γιατί Χαµένοι από την του 2013; Πρόλογος του ΕΛΙΑ & ΕΛΑΙΟΛΑ Ο Η µεταρρύθµιση της του 2003 ανήκει στο µακρινό παρελθόν. Ο «έλεγχος υγείας» (health check) ολοκληρώθηκε. Ήδη

Διαβάστε περισσότερα

Σύμπραξη Δημοσίου - Ιδιωτικού Τομέα στην Ασφάλιση Υγείας

Σύμπραξη Δημοσίου - Ιδιωτικού Τομέα στην Ασφάλιση Υγείας Σύμπραξη Δημοσίου - Ιδιωτικού Τομέα στην Ασφάλιση Υγείας Του Μιλτιάδη Νεκτάριου, Καθηγητή Πανεπιστημίου Πειραιώς, FORUM για τα Οικονομικά και τις Πολιτικές της Υγείας, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 27-29 Ιουνίου 2014.

Διαβάστε περισσότερα

Οφέλη για την κοινωνία και την οικονομία

Οφέλη για την κοινωνία και την οικονομία Οφέλη για την κοινωνία και την οικονομία Κυριάκος Σουλιώτης 1, Χαράλαμπος Νάκος 2 1 Αναπληρωτής Καθηγητής Πολιτικής Υγείας & Αναπληρωτής Πρύτανη, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 2 Φαρμακοποιός / Οικονομολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Γραφείο Erasmus Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ Ημ/νία: 20/05/2014 Αρ. Πρωτοκ.: 548 Κτίριο Α, Κωστακιοί, 471 00 Άρτα Τηλ. Επικοινωνίας: 26810 50544 e-mail: erasmus @ teiep. gr ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας

Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας Ευελιξία Συνθέστε το δικό σας Medical Safety Εστιάστε στα σημεία που θέτει ως προτεραιότητα ο υποψήφιος ασφαλισμένος. 2 3 Βασικά Κριτήρια Επιλογής 1. Ανώτατο Όριο Ετήσιων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+/ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΚΑ1) ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+/ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΚΑ1) ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (ΙΚΥ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ------ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία

Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία 3 Δεκεμβρίου 2014 Ας παραδειγματιστούμε από έναν κινέζικο μύθο: «Μια γριά κάθε πρωί κουβαλούσε νερό στο σπίτι της από το κοντινό πηγάδι με δύο δοχεία δεμένα στις δύο

Διαβάστε περισσότερα

Απασχόληση στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο. Μάθηση και επαγγελματική εξέλιξη. Μια δουλειά που αξίζει πραγματικά. Ένα ελκυστικό πακέτο.

Απασχόληση στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο. Μάθηση και επαγγελματική εξέλιξη. Μια δουλειά που αξίζει πραγματικά. Ένα ελκυστικό πακέτο. Απασχόληση στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο Μια δουλειά που αξίζει πραγματικά Ένα ελκυστικό πακέτο Μάθηση και επαγγελματική εξέλιξη Πώς δουλεύουμε Τι λένε οι υπάλληλοί μας Αποδοχές Παροχές διευκολύνσεις

Διαβάστε περισσότερα

ιαδικασία διορισµού των µελών της Επιτροπής των Περιφερειών

ιαδικασία διορισµού των µελών της Επιτροπής των Περιφερειών ιαδικασία διορισµού των µελών της Επιτροπής των Περιφερειών Οι διαδικασίες που εφαρµόζονται στα κράτη µέλη ΠΕΡΙΛΗΨΗ Μεταξύ των στόχων που τίθενται στο προοίµιο της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση περιλαµβάνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ «ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ» Α' - ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ «ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ» Α' - ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ «ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ» Α' - ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1. Η σύναψη γάμου ή συμφώνου συμβίωσης στη χώρα μας νοείται και επιτρέπεται μόνο μεταξύ ετερόφυλων ζευγαριών. Ως αποτέλεσμα,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δείκτης Νέων Εργαζομένων της PwC αξιολογεί το κατά πόσο οι χώρες του ΟΟΣΑ συμβάλουν με επιτυχία στην εξέλιξη των νέων τους

Ο Δείκτης Νέων Εργαζομένων της PwC αξιολογεί το κατά πόσο οι χώρες του ΟΟΣΑ συμβάλουν με επιτυχία στην εξέλιξη των νέων τους Δελτίο τύπου Ημερομηνία: 10 Δεκεμβρίου 2015 Υπεύθυνη: Αλεξάνδρα Φιλιππάκη Τηλ: 2106874711 Email: alexandra.filippaki@gr.pwc.com Σελίδες: 5 Περισσότερες πληροφορίες εδώ. Follow/retweet: @pwc_press Ο Δείκτης

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοστό ανεργίας πολύ μακράς διάρκειας

Ποσοστό ανεργίας πολύ μακράς διάρκειας Ποσοστό ανεργίας πολύ μακράς διάρκειας Πολύ μακροχρόνια ανεργία σε % του ενεργού πληθυσμού Euro area(eur 11:BE,DE,ES,FR,IE,IT,LU,NL,AT,PT,FI) 1992 1992 1993 1993 1994 1994 Άντρες 2.2 Γυναίκες 4.3 Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΛΕΨΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ

ΔΟΥΛΕΨΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ ΣΠΟΥΔΑΣ Ε Νεολαία σε κίνηση: ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΟΥ Η Ευρώπη στηρίζει τους νέους ΔΟΥΛΕΨΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΑΘΕ ΚΙΝΗΣΟΥ ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ στην ΕΕ Δεν είναι υπεύθυνη ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε

Διαβάστε περισσότερα

Η αντιπροσωπία ΚΧ διατύπωσε γενική επιφύλαξη εξέτασης για το κείμενο.

Η αντιπροσωπία ΚΧ διατύπωσε γενική επιφύλαξη εξέτασης για το κείμενο. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 6 Ιουνίου 2014 (OR. en) 10463/14 SAN 220 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων / Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Erasmus για όλους: 5 εκατοµµύρια άτοµα θα λάβουν χρηµατοδότηση από την ΕΕ

Erasmus για όλους: 5 εκατοµµύρια άτοµα θα λάβουν χρηµατοδότηση από την ΕΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Erasmus για όλους: 5 εκατοµµύρια άτοµα θα λάβουν χρηµατοδότηση από την ΕΕ Βρυξέλλες, 23 Νοεµβρίου 2011 Έως 5 εκατοµµύρια άτοµα, σχεδόν διπλάσιος αριθµός απ ό,τι σήµερα, θα

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας της ειδικής δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων του stress test. Συνολικά Βασικά Ίδια Κεφάλαια (Tier 1) Συνολικά Εποπτικά Κεφάλαια 6.

Πίνακας της ειδικής δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων του stress test. Συνολικά Βασικά Ίδια Κεφάλαια (Tier 1) Συνολικά Εποπτικά Κεφάλαια 6. Παράρτημα 1 Πίνακας της ειδικής δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων του stress test ALPHA BANK AE - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΒΑΣΗ Στις 31 Δεκεμβρίου 2009 Συνολικά Βασικά Ίδια Κεφάλαια (Tier 1) 5.920 Συνολικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΣΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΣΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ειδικευμένο τμήμα «Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις, δικαιώματα του πολίτη» Παρατηρητήριο της Αγοράς Εργασίας Πιλοτική μελέτη με θέμα την εφαρμογή των πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) «ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014» Οικονομικό και κοινωνικό σκέλος

Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) «ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014» Οικονομικό και κοινωνικό σκέλος Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας Μονάδα Παρακολούθησης της Κοινής Γνώμης Βρυξέλλες, 15 Σεπτεμβρίου 2013 Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) «ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 6 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 6 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.9.2013 COM(2013) 655 final ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 6 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ EL EL ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF THE AEGEAN Research Unit

UNIVERSITY OF THE AEGEAN Research Unit ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG IVC 2007-2013 Ανταλλαγή Τεχνογνωσίας & Μεταφορά Καλών Πρακτικών Δεύτερη Πρόσκληση ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η τοπική αυτοδιοίκηση καθώς και οι αναπτυξιακοί φορείς σε τοπικό και περιφερειακό

Διαβάστε περισσότερα

Εξελίξεις στην αγορά εργασίας

Εξελίξεις στην αγορά εργασίας Εξελίξεις στην αγορά εργασίας Κυριάκος Φιλίνης Συνέδριο με θέμα: Διάσπαση και Αποκλεισμός: Κατανοώντας και Ξεπερνώντας τις Πολύπλευρες Επιπτώσεις της Κρίσης» Αθήνα, 25 Νοεμβρίου 2015 Στόχος του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, η κομισιόν και οι λειτουργίες τους. Κωνσταντίνα Μαυροειδή

Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, η κομισιόν και οι λειτουργίες τους. Κωνσταντίνα Μαυροειδή Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, η κομισιόν και οι λειτουργίες τους Κωνσταντίνα Μαυροειδή Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο ονομάζεται το εκλεγμένο κοινοβουλευτικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκλέγεται

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ευρωπαίοι και οι γλώσσες τους

Οι Ευρωπαίοι και οι γλώσσες τους Ειδικό ευρωβαρόμετρο 386 Οι Ευρωπαίοι και οι γλώσσες τους ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στον πληθυσμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ευρύτερα ομιλούμενη μητρική γλώσσα είναι η γερμανική (16%), έπονται η ιταλική και η αγγλική (13%

Διαβάστε περισσότερα