Κωστής Τσιούμης. Κωστής Τσιούμης. Η ηγεσία της μειονοτικής εκπαίδευσης στη Θράκη και το ζήτημα των μετακλητών δασκάλων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κωστής Τσιούμης. Κωστής Τσιούμης. Η ηγεσία της μειονοτικής εκπαίδευσης στη Θράκη και το ζήτημα των μετακλητών δασκάλων 1952-1956"

Transcript

1 Κωστής Τσιούμης Η ηγεσία της μειονοτικής εκπαίδευσης στη Θράκη και το ζήτημα των μετακλητών Το ζήτημα των μετακλητών δασκάλων σε Ελλάδα και Τουρκία ανακινήθηκε μετά από την υπογραφή της Μορφωτικής Συμφωνίας του 1951 μεταξύ των δυο χωρών η οποία έλαβε χώρα στα πλαίσια των υποχρεώσεών τους προς το Συμβούλιο της Ευρώπης. Βάσει της Συμφωνίας αυτής συγκροτήθηκε Μικτή Ελληνοτουρκική Επιτροπή στα πλαίσια της οποίας συζητήθηκαν και πραγματοποιήθηκαν οι περισσότερες συμφωνίες σε σχέση με τη μειονοτική εκπαίδευση 1. Η έναρξη της ανταλλαγή των μετακλητών δασκάλων μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας ξεκίνησε κατά το σχολικό έτος στόχος της ήταν οι μαθητές των εκατέρωθεν μειονοτήτων να αποκτήσουν μια πιο σταθερή και ουσιαστική σχέση με τη χώρα αναφοράς τους 2. Το ζήτημα της ανταλλαγής δασκάλων για την ενίσχυση της μειονοτικής εκπαίδευσης στις δυο χώρες προέκυψε με την ανταλλαγή επιστολών μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας στις 10 Και στις με την οποία αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί η ανταλλαγή 25 δασκάλων από κάθε χώρα με στόχο τη βελτίωση του επιπέδου της παρεχόμενης εκπαίδευσης 3. Η διαχείριση της συγκεκριμένης διαδικασίας είχε σαφές πολιτικό, ιδεολογικό και εθνικό περιεχόμενο για την Ελλάδα και την Τουρκία, καθώς έτσι μπορούσαν να επηρεάσουν και να εκσυγχρονίσουν τα μειονοτικά εκπαιδευτικά συστήματα στις δύο χώρες και να αποκτήσουν μεγαλύτερη επαφή μ αυτά με απώτερο στόχο τον έλεγχό τους. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι στην υπόθεση αυτή κομβικό ρόλο είχε η ηγεσία της μειονοτικής εκπαίδευσης, η οποία συγκροτούνταν τη συγκεκριμένη περίοδο, κατά κύριο λόγο από του δυο αρμόδιους επιθεωρητές, :τον επιθεωρητή Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων, Αθανάσιο Παπαευγενίου και τον επιθεωρητή μουσουλμανικών (και μετά το 1954 τουρκικών) σχολείων, Μηνά Μηναϊδη. Οι δύο άνδρες αποτελούσαν την «ιστορική ηγεσία» της μειονοτικής εκπαίδευσης καθώς κατείχαν τις θέσεις τους απ την περίοδο της 1 Για τη Μορφωτική Συμφωνία του 1951, το περιεχόμενο και τα χαρακτηριστικά της, Λ.Μπαλτσιώτης- Κ.Τσιτσελίκης, Η μειονοτική εκπαίδευση της Θράκης, Αθήνα-Κομοτηνή 2001, σ Για τη διαμόρφωση του κλίματος και των σχέσεων κατά τπ πρώτο διάστημα της δεκαετίας του 1950 βλέπε και Λ.Μπαλτσιώτης, «Ελληνική Διοίκηση και Μειονοτική Εκπαίδευση στη Θράκη» σε Κ.Τσιτελέκης/Δ.Χριστόπουλος (επιμ.), Το μειονοτικό φαινόμενο στην Ελλάδα, Αθήνα 1997, σ. 3 Γ.Μαυρομμάτης, Εθνικισμός και Ιστορία Εκπαιδευτικής Πολιτικής.Η περίπτωση των θρακιωτών Μουσουλμάνων μειονοτικών , Διδακτορική Διατριβή, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα 2007, σ

2 Η ηγεσία της μειονοτικής εκπαίδευσης στη Θράκη και το ζήτημα των μετακλητών δικτατορίας του Μεταξά και είχαν συμβάλλει στη διαμόρφωση της μειονοτικής πολιτικής, απηχώντας γενικότερες,αλλά και τις προσωπικές τους αντιλήψεις για τη διαχείριση των πραγμάτων. Το θέμα της τοποθέτησης των μετακλητών δασκάλων καθώς και της διαχείρισης της παρουσίας τους στις δύο χώρες ήταν σημαντικό, καθώς πέρα απ την εκπαιδευτική του διάσταση συνδεόταν από τις δυο χώρες και με ζητήματα που αφορούσαν την εθνική τους ασφάλεια 4. Η αίσθηση και άποψη ότι οι μετακλητοί έπαιζαν πρώτιστα εθνικό ρόλο ανέσυρε καχυποψία και από τις δύο πλευρές του Αιγαίου και επηρέαζε τις τοποθετήσεις της αρμόδιας ηγεσίας της μειονοτικής εκπαίδευσης. Σε ό,τι αφορά την τοποθέτηση των Τούρκων δασκάλων ο Έλληνας επιθεωρητής Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων υπήρξε αντίθετος, όμως από τη στιγμή που αποφασίστηκε η υλοποίηση του μέτρου προσαρμόστηκε στη νέα πραγματικότητα. Σε σχετικό υπόμνημά του με ημερομηνία ο Παπαευγενίου τόνιζε ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν είχαν τηρήσει τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την τοποθέτηση και παρουσία τους και θεωρούσε υπεύθυνους γι αυτό το βουλευτή Οσμάν Νουρί και τον πρώην βουλευτή Ιμπραήμ Ντεμίρ Σερντάρζαδε, οι οποίοι, κατά τη γνώμη του, κατηγορούσαν τους αρμόδιους υπαλλήλους γιατί δεν τους επέτρεπαν να παραβιάζουν τους νόμους. Επισήμαινε ακόμη ότι το κράτος δεν έπρεπε να επιτρέψει να δημιουργηθεί συγκεκριμένο καθεστώς, ώστε να κατηγορείται μετά ότι το καταστρατηγεί 6. Παρά τη συναίνεση που δόθηκε για την υλοποίηση του μέτρου με σκοπό την εξασφάλιση κάποιων ωφελημάτων από την ελληνική πλευρά για την ελληνορθόδοξη μειονότητα της Κωνσταντινούπολης δεν άρθηκαν η καχυποψία, τα στερεότυπα προς τους φορείς της τουρκικής πολιτικής και η αίσθηση ότι οι συνεργάτες του τουρκικού εθνικού συστήματος απεργάζονται σχέδια διαμελισμού της Θράκης. Είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι μια τέτοια αίσθηση δεν ήταν εύκολο να παρακαμφθεί, όταν στη γείτονα Τουρκία, παρά κάποια βελτίωση στη συμπεριφορά προς την ελληνική μειονότητα, η κατάσταση απείχε απ το να θεωρείται θετική. Η αντιπαλότητα απέναντι στις δύο χώρες παρά τη βελτίωση στις μεταξύ τους σχέσεις καλά κρατούσε, όπως φαινόταν και από τη 4 Για την αποτύπωση της σημαντικότητας αυτής της διάστασης καθώς και για τη μεταφορά της μειονοτικής πραγματικότητας μέσα από τον τύπο της μειονότητας βλέπε το αδημοσίευτο κείμενο του V. Aarbakke Education seen through the Minority Press, Γενικά Αρχεία του Κράτους (Γ.Α.Κ.)/Αρχεία Νομού Καβάλας (Α.Ν.Κ.)/Αρχείο Διοίκησης Θρησκευμάτων Τεχνικών Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων (Α.Δ.Θ.Τ.Ξ.Μ.Σ.)/Φακ.95, Υπόμνημα Αθ.Παπαευγενίου, Περί Μειονοτικών και Ξένων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Θεσσαλονίκη , σ.2. 6 Γ.ΑΚ./ΑΝΚ/ΑΔΘΤΞΜΣ/Φακ.95,Υπόμνημα Αθ.Παπαευγενίου Περί Μειονοτικών και Ξένων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Θεσσαλονίκη

3 στάση διάφορων φορέων στη διαχείριση του αναδυόμενου Κυπριακού ζητήματος 7. Έτσι κι αλλιώς η συνύπαρξη δύο εθνικών εκπαιδευτικών συστημάτων με αντιτιθέμενους στόχους στα πλαίσια του μειονοτικού εκπαιδευτικού συστήματος ενείχε και εκ των πραγμάτων στοιχεία σύγκρουσης. Οι χειριστές της εκπαιδευτικής πολιτικής στο ζήτημα της μειονοτικής εκπαίδευσης, Αθανάσιος Παπαευγενίου και ο Μηνάς Μηναΐδης 8 ήταν άνθρωποι στους οποίους είχε ανατεθεί περίπου εν λευκώ η διαχείριση της μειονοτικής πολιτικής και οι οποίοι δεν ήταν περίεργο να θέλουν να τονίσουν και να διατηρήσουν το ρόλο τους.. Σε άλλο υπόμνημά του ο Παπαευγενίου, το οποίο αναφερόταν στην έκθεση του παλιού βουλευτή και Προέδρου της Μικτής Ελληνοτουρκικής Μορφωτικής Επιτροπής, Αναστάση Μπακάλμπαση για τα εκπαιδευτικά ζητήματα της μειονότητας 9, διαφωνούσε με την άποψη του πεπειραμένου πολιτικού ότι θα έπρεπε να αυξηθούν οι μετακλητοί από 25 σε 60 με τήρηση αμοιβαιότητας, ώστε να ενδυναμωθούν οι σχέσεις των δύο χωρών. Ο επιθεωρητής δε θεωρούσε σκόπιμο ένας τόσο μεγάλος αριθμός να έρθει από την Τουρκία και πίστευε ότι αυτό ήταν έξω από τις οικονομικές δυνατότητες της Ελλάδας. Η άποψη του Παπαευγενίου ήταν μάλιστα να έρθουν από την Τουρκία μουσουλμάνοι δάσκαλοι ελληνικής υπηκοότητας, οι οποίοι είχαν μείνει στην Τουρκία. Οι Τούρκοι αρμόδιοι υπήρξαν αρχικά σύμφωνοι μ αυτήν την πρόταση που όμως δεν υιοθετήθηκε. Στο υπόμνημά του μετά από τα γεγονότα της 6 ης Σεπτεμβρίου στις ο Παπαευγενίου εισηγούνταν να περιοριστούν οι μετακλητοί δάσκαλοι από τη Τουρκία αφού η απομάκρυνσή τους δεν ήταν σκόπιμη για λόγους γενικότερου συμφέροντος και να μην επιτρέπεται η τοποθέτησή τους σε χωριά της απαγορευμένης ζώνης (Πομακοχώρια). Πρότεινε επίσης να απαγορεύεται η έξοδος τους από τα χωριά όπου υπηρετούσαν και η μετάβασή τους σε άλλα χωρίς άδεια της αρμόδιας υπηρεσίας Αλλοδαπών 10. Στα σχόλιά του στο βιβλίο του Κώστα Ανδρεάδη εντόπιζε επίσης ότι η 7 Για τα προβλήματα και τις πιέσεις προς την ελληνορθόδοξη μειονότητα της Κωνσταντινούπολης βλ. ενδεικτικά, Κ. Σταματόπουλος, Η τελευταία αναλαμπή. Η κωνταντινουπολίτικη Ρωμηοσύνη στα χρόνια ,Αθήνα 1996, σ Για το κλίμα σε σχέση με το Κυπριακό στις δυο χώρες βλ. Ν. Κιζιλγιουρέκ, Κύπρος: Το σταυροδρόμι των εθνικισμών, Αθήνα 1999, σ , Κ. Τσιούμης, Η μουσουλμανική μειονότητα Πολιτικοδιπλωματικές διεργασίες και εκπαιδευτική πολιτική, Θεσσαλονίκη 2006, σ Για το ρόλο των επιθεωρητών στα ζητήματα της μειονοτικής εκπαίδευσης Χρ. Ηλιάδης, Η εθνική ταυτότητα της μουσουλμανικής μειονότητας στη Θράκη και η εκπαιδευτική πολιτική. Μελέτη Αρχειακών Πηγών, Αδημοσίευτη Διπλωματική Μεταπτυχιακή Εργασία, Αθήνα 2004, σ. 32, Κ. Τσιούμης, ό.π., σ Γ.ΑΚ./Α.Ν.Κ./ΑΔΘΤΞΜΣ/Φακ.95, αρ.ε.π.178, Υπόμνημα Αθ.Παπαευγενίου «Επί της από εκθέσεως του Αν.Μπακάλμπαση, σ Γ.Α.Κ./ΑΝΚ/ΑΔΘΤΞΜΣ/Φακ.95, αρ.ε.π.296,έκθεσις Αθ. Παπαευγενίου «Περί της γενομένης παρ αυτού ερεύνης ως προς την εκπαίδευσιν της τουρκικής μειονότητος Θράκης»

4 Η ηγεσία της μειονοτικής εκπαίδευσης στη Θράκη και το ζήτημα των μετακλητών Ελλάδα δέχθηκε να έρθουν 24 δάσκαλοι από το σχολικό έτος και να καθοδηγούν τους άλλους εκπαιδευτικούς ενώ θα μπορούσε να μην το κάνει 11. Στο πόρισμα από τη σύσκεψη στο Υπουργείο Βορείου Ελλάδος που έκλεινε ουσιαστικά την τετραετία 12 ο Παπαευγενίου εισηγούνταν να απομακρυνθούν όσοι είχαν ήδη συμπληρώσει 4 χρόνια και όσοι είχαν δείξει ανθελληνική διαγωγή. Όσοι έμεναν θα έπρεπε να τοποθετηθούν στις πόλεις και στα μεγάλα χωριά όπου η παρακολούθηση ήταν πιο εύκολη και επέμεινε να παρακολουθούνται αυστηρά από τις αστυνομικές αρχές και αν ήταν δυνατό ο αριθμός τους να περιοριζόταν και λίγο 13. Στο υπόμνημά του, τέλος, για την κατάσταση στη μειονότητα τον Οκτώβριο του 1956 ο Παπαευγενίου επισήμαινε ότι δεν εγκρίθηκε το μέτρο της απομάκρυνσης όσων είχαν συμπληρώσει τετραετία ώστε να μπορέσει να ελεγχθεί η λειτουργία τους. O Μηνάς Μηναΐδης είχε, λόγω της πλούσιας εμπειρίας του όσο και της άμεσης επαφής του με τα εκπαιδευτικά και τα γενικότερα ζητήματα της μειονότητας από το 1936, εξαιτίας της διαμονής του στη Θράκη όσο και της άμεσης ανάμιξής του σ αυτά, σοβαρότερο ρόλο και άμεση παρέμβαση στη διαχείρισή τους. Στην πραγματικότητα, χάρη στην άμεση συνεργασία του με τη χωροφυλακή παρακολουθούσε τους μετακλητούς δασκάλους και συνέλεγε πληροφορίες από τις πηγές του για τη δράση τους. Έτσι σε έγγραφό του για έναν από τους; Γνωστότερους μετακλητούς, του Σαμή Ακιντζή από τη Φλώρινα 14 για τον οποίο έγραψε και ο Κώστας Ανδρεάδης στο βιβλίο του «Η μουσουλμανική μειονότης της Δυτικής Θράκης» 15 ο επιθεωρητής μειονοτικών σχολείων Δυτικής Θράκης επικαλούνταν, καταγγελίες εναντίον του για ανθελληνική δράση διότι προσπαθούσε να επιβάλλει τις νεοτεριστικές μεταρρυθμίσεις (υιοθέτηση του λατινικού αλφαβήτου για τη γραφή της τουρκικής γλώσσας, αντικατάσταση της μουσουλμανικής αργίας της Παρασκευής από την Κυριακή), οι οποίες θα έδιναν πιο σαφή εθνικό χαρακτήρα στη μειονότητα και επηρέαζε τόσο τους μαθητές ώστε αυτοί να μη θέλουν να μάθουν την ελληνική γλώσσα, να εκφράζονται αρνητικά για την Ελλάδα και να διαλαλούν ότι θα πάνε στρατιώτες στην Τουρκία. Επίσης καλλιεργούσε την άποψη ότι η 11 Γ.Α.Κ./Α.Ν.Κ./Α.Δ.Θ.Τ.Ξ.Μ.Σ./Φακ.95, αρ.ε.π.21, Σημείωμα Αθ.Παπαευγενίου ως προς το υπό έκδοσιν παρά της Ε.Μ.Σ. βιβλίον «Η μουσουλμανική μειονότης της Δυτικής Θράκης, Θεσσαλονίκη ΓΑΚ/ΑΝΚ/ΑΔΘΤΞΜΣ/Φακ.95, Πόρισμα συσκέψεως παρά τω Υπουργείω Βορείου Ελλάδος της 7 ης και 8 ης Αυγούστου 1956, σ Γ.Α.Κ./Α.Ν.Κ/ΑΔΘΤΞΜΣ/ Φακ.95, Πόρισμα Γ.Α.Κ/Α.Ν.Κ./ΑΔΘΤΞΜΣ/Φακ.92, Επιθεωρητής Τουρκικών Σχολείων Δυτικής Θράκης προς Νομαρχίαν Ροδόπης 15 Κ.Ανδρεάδης, Η μουσουλμανική μειονότης της Δυτικής Θράκης, Εταιρία Μακεδονικών Σπουδών- ΙΙ.Μ.Χ.Α., Θεσσαλονίκη 1956.

5 Δυτική Θράκη θα ενωνόταν με την Τουρκία. Οι πληροφορίες του επιθεωρητή έφεραν το συγκεκριμένο δάσκαλο να απαγγέλλει τουρκικά ποιήματα κατά την εθνική εορτή της 25 ης Μαρτίου, χλευάζοντας ουσιαστικά τη συγκεκριμένη γιορτή 16. Επίσης ο δάσκαλος της ελληνικής στο σχολείο, όπου υπηρετούσε ο Τούρκος εκπαιδευτικός, κατηγορούσε τον Ακιντζή ότι δίχαζε τους κατοίκους του Αράτου, απειλώντας όσους δε συντάσσονταν με τις απόψεις του ότι θα τους χαρακτηρίσει εχθρούς της Τουρκίας., γεγονός που θα μπορούσε να τους απομονώσει κοινωνικά και να τους στερήσει τη δυνατότητα να ταξιδέψουν στην Τουρκία. Τέτοιες πρακτικές χρησιμοποιούνταν προκειμένου να επηρεαστούν οι μουσουλμάνοι και να ενστερνιστούν τις κεμαλικές μεταρρυθμίσεις, οι οποίες θα τους ευθυγράμμιζαν περισσότερο με τη λειτουργία της κοινωνίας στη σύγχρονη Τουρκία. Ακόμη κατηγορούνταν ότι πραγματοποιώντας νυχτερινές συγκεντρώσεις των νέων τους εξωθούσε να απαξιώνουν τα ελληνικά και να φέρονται άσχημα στο δάσκαλο της ελληνικής. Οι ίδιοι οι μαθητές φέρονταν να δηλώνουν ότι πατρίδα τους ήταν η Τουρκία και όχι η Ελλάδα και ότι η Κύπρος είναι Τουρκική.Ο Ακιντζή, σύμφωνα με τα στοιχεία του επιθεωρητή είχε φύγει 2 ετών από την Ελλάδα ως ανταλλάξιμος και ήταν συζητήσιμο αν έπρεπε να ήταν μετακλητός. Με την άφιξή του στο σχολείο του Αράτου χαλάρωσε τόσο η πειθαρχία των μαθητών όσο και η διεξαγωγή των μαθημάτων, προκειμένου να επιβάλλει τις απόψεις του. Ο επιθεωρητής τον χαρακτήριζε ψυχικά ασταθή και περιορισμένων ικανοτήτων εκπαιδευτικό που παραπονιόταν ότι δεν κατόρθωσε να αλλάξει την εβδομαδιαία μέρα αργίας των μειονοτικών της περιοχής του από Παρασκευή σε Κυριακή, όπως είχε δηλώσει και στους βουλευτές Αλέξανδρο Χατζόπουλο και Οσμάν Νουρή. Με όλα αυτά τα δεδομένα ο συγκεκριμένος εκπαιδευτικός θεωρούνταν επικίνδυνος και η θητεία του μη ανανεώσιμη 17. Σε άλλο έγγραφό του ο επιθεωρητής μειονοτικών σχολείων Δυτικής Θράκης αναφερόταν αναλυτικά στην παρουσία 6 συνετών και σωφρόνων δασκάλων, την παραμονή των οποίων εισηγούνταν, στοιχείο που έδειχνε ότι δεν είχε στερεότυπα απέναντι σε φιλήσυχους δασκάλους και σε άλλο έγγραφο εισηγούνταν την παραμονή άλλων δυο που υπηρέτησαν ευδοκίμως. Ανάμεσα στους 6 δασκάλους ήταν και ο Μεχμετ Γκιουντούζ, γαμπρός του Σαμή Ακιντζή με σαφή και αυτός ανθελληνική δράση. Η 16 Γ.Α.Κ./Α.Ν.Κ./Α.Δ,Θ.Τ.Ξ.Μ.Σ/Φακ.92, Επιθεωρητής Τουρκικών Σχολείων Δυτικής Θράκης προς Νομαρχίαν Ροδόπης 17 Γ.Α.Κ./Α.Ν.Κ./Α.Δ.Θ.Τ.Ξ.Μ.Σ./Φακ.92, αρ.ε.π.48, Επιθεωρητής Τουρκικών Σχολείων Δυτικής Θράκης προς Νομαρχίαν Ροδόπης, Κομοτηνή , «Διαγωγή και Πολιτεία του εκ Τουρκίας διδασκάλου Σαμή Ακινντζη του Νετζίπ». 87

6 Η ηγεσία της μειονοτικής εκπαίδευσης στη Θράκη και το ζήτημα των μετακλητών Διοίκηση Χωροφυλακής Ροδόπης τον χαρακτήριζε ως άλλον ένα φανατικό ανθέλληνα 18, ο οποίο είχε έρθει σε σύγκρουση με τον σώφρονα Πρόεδρο της Κοινότητας Αράτου, Αλή Μουσταφά. Ο συγκεκριμένος δάσκαλος φερόταν και αυτός υπεύθυνος για την τάση των μαθητών του να αδιαφορούν για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, να μη συμμετέχουν στους εράνους και στη γιορτή της 25 ης Μαρτίου. Ο κρατικός δάσκαλος του σχολείου του σε αναφορά του δήλωνε ότι ο Γκιουνδούζ δε λάμβανε μέρος στις σχολικές γιορτές, ήρθε σε ρήξη με το διευθυντή του σχολείου του γιατί αυτός διάβαζε το Κοράνιο με αραβικούς χαρακτήρες, στοιχείο που ήταν ιδιαίτερα ενοχλητικό για το συγκεκριμένο μετακλητό δάσκαλο διότι υπονόμευε την προσπάθεια του για την προώθηση της τουρκικής εθνικής ιδεολογίας και ανακοίνωσε στους μαθητές που είχαν χαμηλό βαθμό στα ελληνικά ότι θα έμεναν στάσιμοι. Ο συγκεκριμένος μετακλητός δάσκαλος ήθελε μ αυτόν τον τρόπο να στρέψει τους μαθητές ενάντια στο δάσκαλο της ελληνικής. Προς επίρρωση του ισχυρισμού του, ο επιθεωρητής μειονότικών σχολείων Δυτικής Θράκης επικαλούνταν και τη μαρτυρία του Προέδρου του θρησκευτικού σωματείου «Μουδαφάα-γι Ισλάμ», του Κιρκάσιου φυγάδα, Χαφούζ Αλή Ρεσάτ ο οποίος υπήρξε δάσκαλος στην πομακική περιοχή και βασικός συντελεστής της ίδρυσης του Ιεροσπουδαστηρίου του Εχίνου και συνεργάτης των ελληνικών αρχών, ο οποίος χαρακτήριζε το συγκεκριμένο ως προπαγανδιστή, που συκοφαντεί την Ελλάδα, ότι δεν επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς να ανοίξουν τα μάτια τους. Ο Γκιουνδούζ κατηγορούνταν ακόμη ότι κάλεσε το μειονοτικό δάσκαλο να σηκώσουν τις αραβικές επιγραφές από το τζαμί. Η γυναίκα του Γκιουνδούζ κατηγορούνταν επίσης ότι προέτρεπε τις γυναίκες να μην καλύπτονται και ότι υποστήριξε πως η Κύπρος είναι Τουρκική. Ο Διευθυντής του μειονοτικού σχολείου όπου δούλευε, Ισμαήλ Γκιουλιστάν, ανέφερε ακόμη ότι ο συγκεκριμένος δάσκαλος τον εκβίαζε να βγάλει το σαρίκι του, να διδάσκει το Κοράνιο με λατινική γραφή και να κατεβάσει απ το τζαμί τις αραβικές επιγραφές. Ο Γκιουνδουζ ήθελε να επιβληθεί πλήρως στους κατοίκους και απέκλεισε το Γκιουλιστάν από την επιμόρφωση των δασκάλων στην Τουρκία. Ο Μηνάς Μηναϊδης φαίνεται πως εμφανιζόταν πολύ πιο κατηγορηματικός σε ό,τι αφορούσε την απομάκρυνση των μετακλητών δασκάλων. Αυτό προκύπτει από έγγραφό του προς τη Νομαρχία Ροδόπης 19, όπου επισήμαινε ότι η συμπεριφορά των μετακλητών 18 Γ.Α.Κ./Α.Ν.Κ./Α.Δ.Θ.Τ.Ξ.Μ.Σ./Φακ.92, Επιθεωρητής Τουρκικών Σχολείων Δυτικής Θράκης προς Νομαρχίαν Ροδόπης, Κομοτηνή «Παράτασις ήμη αδείας παραμονής εις 6 εκ Τουρκίας Δασκάλους» 19 Γ.Α.Κ./Α.Ν.Κ./Α.Δ.Θ.Τ.Ξ.Μ.Σ./Φακ.92, Επιθεωρητής Τουρκικών Σχολείων Δυτικής Θράκης προς Νομάρχην Ροδόπης

7 τόσο απέναντι στους χωρικούς όσο και απέναντι στους προύχοντες και στις σχολικές εφορείες ήταν αγέρωχη και στρατοκρατική. Μια τέτοια συμπεριφορά, κατά τη γνώμη του δεν άρμοζε σε εκπαιδευτικούς λειτουργούς. Σύμφωνα με το επιθεωρητή μουσουλμανικών σχολείων πολλοί σοβαροί αγρότες, παλιοί γνώριμοί του, του παραπονούνταν ότι τους ειρωνεύονταν για το φέσι, τους τρομοκρατούσαν ως εχθρούς της Τουρκίας. Οι μετακλητοί απειλούσαν μάλιστα τους χωρικούς ότι θα τιμωρηθούν όταν η Θράκη περάσει στην Τουρκία. Ανάλογη συμπεριφορά είχαν οι δάσκαλοι από την Τουρκία απέναντι στις γυναίκες. και στα κορίτσια, ενώ έκαναν και νυχτερινά κηρύγματα προς τους νέους με ανθελληνικό περιεχόμενο και η συμπεριφορά τους έδειχνε ότι είχαν επηρεαστεί. Ο επιθεωρητής περιέγραφε ότι: «Οι μαθηταί των δύο ανωτέρων τάξεων, μετά βδελυγμίας ασυγκρατήτου υποδέχονται τον Έλληνα διδάσκαλον, αλλά και τον υποφαινόμενον Οι μέχρι χθες μειλίχιοι Τούρκοι μαθηταί, ως δια μαγείας μεταβάλλοντες ψυχικήν διάθεσιν με την τοποθέτησιν διδασκάλου εκ Τουρκίας, απέβησαν άσπονδοι εχθροί των Ελλήνων διδασκάλων και του επιθεωρητού». Ο επιθεωρητής μουσουλμανικών σχολείων, για να ενισχύσει την άποψή του ανάφερε παραδείγματα όπου ανιχνεύει στοιχεία υπερβολής: «Παρουσιάσθησαν κρούσματα μαθητών, οίτινες ενώ εξελιπάρουν τον Έλληνα διδάσκαλον να τους δώσει ποιήματα ή απαγγελίαν τινά δια την ημέραν της εθνικής μας εορτής, την επομένην εδήλωσαν ότι δεν θέλουν να απαγγείλουν ελληνιστί. Μαθητής εις ον ανετέθησαν καθήκοντα σημαιοφόρου τη αιτήσει του, εζήτησε την επομένην να απαλλαγή των καθηκόντων του.διδάσκαλοι τούρκοι ημεδαποί και Έλληνες συνέτρωγον πάντοτε καθημερινώς. Με την τοποθέτησιν εκ Τουρκίας διδασκάλου έπαυσεν το έθιμον να προσκαλήται και ο έλλην διδάσκαλος. Ο επιθεωρητής μουσουλμανικών σχολείων συμπλήρωνε και άλλα στοιχεία, τα οποία ήταν γνωστό ότι ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα. Οι μετακλητοί δάσκαλοι είχαν δημιουργήσει την αίσθηση ότι η καλή συμπεριφορά του ελληνικού κράτους οφείλεται στο φόβο που εμπνέει η Τουρκία στην Ελλάδα και ότι αργά η γρήγορα η Θράκη θα προσαρτηθεί στην Τουρκία. Κινητήρια δύναμη της όλης διαδικασίας θεωρούνταν το Τουρκικό Προξενείο της Κομοτηνής, το οποίο συντόνιζε την όλη προσπάθεια. Το Προξενείο ασκούσε πάντοτε προπαγανδιστικό έργο, αλλά αυτή η προσπάθεια εντάθηκε κατά το διάστημα της παρουσίας ως Προξένου του Αχμετ Ουμάρ. Με πρόσχημα ότι θα τους κατέβαλλε τη μηνιαία αντιμισθία μάζευε κάθε 15 μέρες ή 1 μήνα τους δασκάλους, για να λάβει απολογισμό των δραστηριοτήτων τους και να δώσει νέες οδηγίες για τη δράση τους. Μάλιστα, κατά την άποψη του επιθεωρητή κάθε μετακλητός δάσκαλος είχε αναλάβει έναν συγκεκριμένο τομέα και κινούνταν σ αυτόν 89

8 Η ηγεσία της μειονοτικής εκπαίδευσης στη Θράκη και το ζήτημα των μετακλητών ελεύθερα με διάφορα προσχήματα. Οι μετακλητοί εντολή του Προξένου μάλιστα έμεναν και το καλοκαίρι στα χωριά και συνέχιζαν το έργο τους. Ως μέσα αντιμετώπισης της όλης κατάστασης ο Μηναΐδης πρότεινε: 1)Να μη γίνουν δεκτοί κατά το σχολικό έτος Τούρκοι δάσκαλοι σε αντικατάσταση των 5 που είχαν φύγει 2)Κατά το τέλος του έτους να απομακρύνονταν 14 δάσκαλοι από τα μειονοτικά σχολεία. 3) Να έμεναν μόνο 15 Τούρκοι δάσκαλοι των πόλεων και εκεί να παρακολουθούνταν στενά. 4) Να μην μπορούσαν να μετακινηθούν αν δεν εφοδιάζονταν με κανονικές άδειες από τις αρχές. Όταν λίγο καιρό πριν από τα γεγονότα της 6 ης Σεπτεμβρίου διαβιβάστηκαν στο Μηναΐδη αιτήσεις των σχολικών εφορειών των σχολείων Εύλαλου και Δέκαρχου, οι οποίες ζητούσαν δάσκαλο από την Τουρκία, προκειμένου να γνωματεύσει σχετικά 20 εκείνος επισήμανε ότι το θέμα τέθηκε και στο νομό Ροδόπης και τα αρμόδια Υπουργεία Παιδείας και Εξωτερικών δε θέλησαν να δώσουν συνέχεια στο θέμα. Η μόνη περίπτωση που ανανεώθηκε ήταν αυτή του Σουλεϊμάν Εργκάν, ο οποίος θεωρήθηκε ότι ευδοκίμως άσκησε το έργο του. Άλλοι μετακλητοί όπως ο Αχμέτ Τσορεκτσή 21 και ιδιαίτερα ο Σαμή Ακιντζή προτάθηκαν για ανάκληση 22. Το ίδιο το Υπουργείο Παιδείας 23 λαμβάνοντας υπόψη την αρνητική τοποθέτηση του επιθεωρητή Μηνά Μηναΐδη σε σχέση με τη μετάκληση δασκάλου απ την Τουρκία για τον Ίασμο (που είχε 94 μαθητές) συμφώνησε απόλυτα μαζί του και ανέβαλε επ αόριστο οποιαδήποτε σχετική ενέργεια. Σε άλλα έγγραφά του που αφορούσαν τα βιογραφικά στοιχεία των Τούρκων μετακλητών δασκάλων, επισημαινόταν άλλοτε η επάρκεια και άλλοτε η επικινδυνότητά τους. Απ όλους τους μετακλητούς τα πυρά επικεντρωνόταν στο μετακλητό δάσκαλο του 20 Γ.ΑΚ./Α.Ν.Κ./ΑΔΘΤΞΜΣ/Φακ.92, αρ.ε.π.88, Επιθεωρητής Τουρκικών Σχολείων Δυτικής Θράκης προς Νομαρχίαν Ξάνθης Κομοτηνή Γ..ΑΚ./Α.Ν.Κ./ΑΔΘΤΞΜΣ/Φακ.92, αρ.ε.π.3923,υπουργείον Παιδείας προς Υπουργείον Εξωτερικών, Αθήναι Γ.Α.Κ./Α.Ν.Κ./ΑΔΘΤΞΜΣ/Φακ.92, αρ.ε.π.342, Νομαρχία Ροδόπης προς Υπουργείον Εθνικής Παιδείας, Γ.Α.Κ./Α.Ν.Κ./Α.Δ.Θ.Τ.Ξ.Μ.Σ./Φακ.92,αρ.Ε.Π.62, Επιθεωρητής Τουρκικών Σχολείων προς Νομαρχίαν Ροδόπης, Κομοτηνή Υπουργείον Παιδείας, Διευθυνσις Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως προς Επιθεωρητήν Τουρκικών Σχολείων Δυτικής Θράκης, Υπουργείον Παιδείας, Διευθυνσις Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως προς Επιθεωρητήν Τουρκικών Σχολείων Δυτικής Θράκης, Αθήναι 23 Σχετικά με τους δυο επιθεωρητές και το ρόλο τους Κ.Τσιούμης, ό.π., σ.57, Χρ.Ηλιάδης, Η εθνική ταυτότητα της μουσουλμανικής μειονότητας στη Δυτική Θράκη και η Εκπαιδευτική Πολιτική, Διπλωματική Μεταπτυχιακή Εργασία, Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα 2005, σ.32. Αθήναι

9 Αράτου, Σαμή Ακιντζή που είχε κομβικό ρόλο στην όλη διαδικασία. Ο συγκεκριμένος δάσκαλος χαρακτηριζόταν φανατικός μισέλληνας και προς επίρρωση του ισχυρισμού επικαλούνταν τη μαρτυρία του συντηρητικού προέδρου της κοινότητας Αλή Μουσταφά. Για το Μεχμέτ Γκιουντούζ επικαλούνταν τη μαρτυρία του κρατικού δασκάλου Χαράλαμπου Μήτση και του προέδρου του Σωματείου Ιντιμπάχ, Χαφούζ Αλή Ρεσάτ και τα δύο πρόσωπα όμως είχαν συμφέρον να παρουσιάσουν τα πράγματα μ αυτόν τον τρόπο. Είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι τόσο ο επιθεωρητής Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων όσο και ο επιθεωρητής Τουρκικών Σχολείων Δυτικής Θράκης είχαν από τη θέση τους «υποχρέωση» να τονίζουν τη σοβαρότητα του προβλήματος. Οι δυο επιθεωρητές ανεξάρτητα από τις αντιρρήσεις τους, είχαν συναινέσει στην υλοποίηση του μέτρου των μετακλητών δασκάλων και στη διαμόρφωση της μειονοτικής πολιτικής από το 1936 και μετά 24. Τα προβλήματα με τη δράση των μετακλητών ήταν υπαρκτά και οι περιγραφές της λειτουργίας ορισμένων απ αυτούς ήταν πολύ κοντά στην πραγματικότητα. Οι συγκεκριμένοι δάσκαλοι, έτσι κι αλλιώς, έρχονταν στη Θράκη ως «πρεσβευτές» του εθνικού εκπαιδευτικού συστήματός τους και τους δικούς του στόχους έπρεπε να υπηρετήσουν. Ένα μεγάλο μέρος των εκπαιδευτικών από την Τουρκία ήταν, σύμφωνα με τα λεγόμενα των ίδιων των επιθεωρητών, καλοί και συνετοί εκπαιδευτικοί και αυτό οδήγησε τους συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς παράγοντες στην απόφαση να ανανεώσουν τη θητεία τους. Κάποιοι άλλοι περισσότερο εθνικιστές και φανατικοί, ασκούσαν ισχυρότατες πιέσεις προς τους κατοίκους για την υιοθέτηση των αντιλήψεων του καθεστώτος της Άγκυρας. Ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι τον τόνο για την αξιολόγηση της συμπεριφοράς των μετακλητών έδιναν οι δεύτεροι, οι οποίοι συντελούσαν και στην εξαγωγή της γενίκευσης. Η καχυποψία απέναντι στη συγκεκριμένη κατηγορία εκπαιδευτικών, η οποία συνδεόταν, σε μεγάλο βαθμό με το ρόλο τους, αλλά και τη βαθύτερη ποιότητα των ελληνοτουρκικών σχέσεων αυτής της περιόδου οδηγούσε στην αναπαραγωγή συγκεκριμένων στερεοτύπων γι αυτούς. Σύμφωνα με την άποψη ορισμένων ελληνικών κύκλων που φαινόταν να ενστερνίζονται και οι επιθεωρητές, οι άνθρωποι αυτοί ήταν πράκτορες, αξιωματικοί του τουρκικού στρατού, οι οποίοι έρχονταν στην Ελλάδα με συγκεκριμένη αποστολή. Η εκδοχή αυτή δεν μπορεί ούτε να απορριφθεί με κατηγορηματικό τρόπο για όλους. 24 Σχετικά με τους δυο επιθεωρητές και το ρόλο τους Κ.Τσιούμης, Η μουσουλμανική μειονότητα, σ.57, Χρ.Ηλιάδης, σ

10 Η ηγεσία της μειονοτικής εκπαίδευσης στη Θράκη και το ζήτημα των μετακλητών Αξιοσημείωτη είναι επίσης ότι τα στοιχεία, τα οποία επικαλούνταν οι επιθεωρητές και ιδιαίτερα ο επιθεωρητής Τουρκικών Σχολείων, Μηνάς Μηναΐδης, προέρχονταν από άμεσους συνεργάτες της ηγεσίας της μειονοτικής εκπαίδευσης, οι οποίοι είχαν άμεσο συμφέρον να καλλιεργούν αυτή τη σχέση, όπως οι υποδιευθυντές των μειονοτικών σχολείων, ο Πρόεδρος της Ιττιχάντ, Χαφούζ Αλή Ρεσάτ, που είχε ως στόχο να ελέγξει τη θρησκευτική εκπαίδευση 25 καθώς και από διευθυντές μειονοτικών σχολείων κ.ά. Τα δεδομένα αυτά, περιόριζαν χωρίς όμως και να αναιρούν την αξιοπιστία των πληροφοριών. Είναι επίσης άξιο μνείας ότι οι συγκεκριμένες απόψεις εκφράστηκαν σε μια περίοδο, κατά την οποία, έστω και αν η κατάσταση είχε βελτιωθεί σε σχέση με το παρελθόν, η ελληνική εκπαίδευση στην Κωνσταντινούπολη δεχόταν ισχυρές πιέσεις 26. Είναι σημαντικό να τονιστεί επίσης ότι, κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης περιόδου ο έλεγχος που ασκούνταν στους εκπαιδευτικούς και στην Ελλάδα ήταν ασφυκτικός 27. Με τα δεδομένα αυτά, και ιδιαίτερα μετά από την όξυνση των ελληνοτουρκικών σχέσεων εξαιτίας του Κυπριακού ζητήματος δύσκολα μπορούσε κανείς να περιμένει διαφορετικές αντιδράσεις. Kostis Tsioumis The attitude of the minority education authorities towards the presence of the stateteachers from Turkey in Muslim minority education in Thrace Summary This article focuses on the attitude of the authorities of minority education towards the state-teachers of Turkey presence at the minority schools in Western Thrace. These teachers were not welcomed by the minority Schools administration, which regarded them as a necessary evil. 25 Για το Χαφούζ Αλή Ρεσάτ και το ρόλο του βλ.τ.κωστόπουλος, Το Μακεδονικό της Θράκης.Κρατικοί σχεδιασμοί για τους Πομάκους , Βιβλιόραμα,σ.28 Αθήνα 2009, Κ.Τσιούμης, Η Μουσουλμανική Μειονότητα της Θράκης , Θεσσαλονίκη 2006, σ Σχετικά με το πιεστικό κλίμα προς την ελληνική εκπαίδευση στην Κωνσταντινούπολη βλ. Al.Alexandris, The Greek Minority of Istanbul and the Greek-Turkish Relations , Center For Asia Minor Studies, Athens 1983, σ. 250, του ίδιου, «Το ιστορικό πλαίσιο των ελληνοτουρκικών σχέσεων » σε Αλ.Αλεξανδρή, Θ.Βερέμη, Π.Καζάκου κ.ά, Οι Ελληνοτουρκικές Σχέσεις , Αθήνα 1988, σ , Κ.Σταματόπουλος, Η τελευταία αναλαμπή. Η κωνσταντινουπολίτικη Ρωμηοσύνη , Αθήνα 1996, σ Σχετικά βλ. ενδεικτικά Δ.Χαραλάμπους, Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση και Εκαπιδευτική Πολιτική, Διδακτορική Διατριβή, ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη 1990, σ

11 The minority schools inspectors looked for the repositions regardless they weren t all educators with nationalistic ideology. The evidence of the collected information s saw that the most of them were teachers which had done their work well, although they were between Greek and Turkish nationalism. 93

ανάπτυξη του εργατικού κινήματος) εργατικής ιδεολογίας στη χώρα.» προσφύγων στη Μικρά Ασία και την Ανατολική Θράκη».

ανάπτυξη του εργατικού κινήματος) εργατικής ιδεολογίας στη χώρα.» προσφύγων στη Μικρά Ασία και την Ανατολική Θράκη». Α1. α. Σχολικό βιβλίο σελίδα 77: «Οι επαναστάτες προκήρυξαν όπως ονομάστηκαν.» και «Οι Ορεινοί απαρτίστηκαν και των πλοιοκτητών.» β. Σχολικό βιβλίο σελίδα 46: «Η κατάσταση αυτή (=η αργή ανάπτυξη του εργατικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Όταν υπογράφτηκε η Συνθήκη Ειρήνης τηςλοζάνης το 1923, μέσα στις διατάξεις για την προστασία των μειονοτήτων περιλαμβανόταν και το δικαίωμα του κράτους στο οποίο κατοικούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Η εκπαίδευση της μειονότητας: δομή και θεσμικό πλαίσιο Νέλλη Ασκούνη 1

Η εκπαίδευση της μειονότητας: δομή και θεσμικό πλαίσιο Νέλλη Ασκούνη 1 Η εκπαίδευση της μειονότητας: δομή και θεσμικό πλαίσιο Νέλλη Ασκούνη 1 Η μειονοτική εκπαίδευση περιλαμβάνει ένα σύνολο σχολείων που λειτουργούν μόνο στην περιοχή της Θράκης, έχουν ειδικό καθεστώς και απευθύνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. Φύλλου 3 17 Μαρτίου 2015 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11 Για την ρύθμιση του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥΡΚΙΑ. Αξιολογώντας το παρελθόν και το παρόν, προβλέποντας το μέλλον

ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥΡΚΙΑ. Αξιολογώντας το παρελθόν και το παρόν, προβλέποντας το μέλλον ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥΡΚΙΑ Αξιολογώντας το παρελθόν και το παρόν, προβλέποντας το μέλλον ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΝΟΙΓΟΥΝ ΕΝΑ «ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ» ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ «Το ευρωπαϊκό big-bang, η απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος...9 Βραχυγραφίες...13 Εισαγωγή: Οι µουσουλµάνοι της Ελλάδας την περίοδο

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος...9 Βραχυγραφίες...13 Εισαγωγή: Οι µουσουλµάνοι της Ελλάδας την περίοδο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...9 Βραχυγραφίες...13 Εισαγωγή: Οι µουσουλµάνοι της Ελλάδας την περίοδο 1821-1912.15 ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΩΤΗ: ΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΑ Ε ΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο Πρώτο: Γεωγραφική κατανοµή και πληθυσµιακή δύναµη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕ 800 Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης (κοινωνικοποίηση διαπολιτισμικότητα)

ΚΕ 800 Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης (κοινωνικοποίηση διαπολιτισμικότητα) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΕ 800 Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης (κοινωνικοποίηση διαπολιτισμικότητα) Ενότητα 10: Μοντέλα εκπαίδευσης μειονοτήτων Αναστασία Κεσίδου

Διαβάστε περισσότερα

minorité turque en Thrace occidentale. 8 Poulton H., Changing the Notions of National Identity among Muslims in Thrace and Macedonia:

minorité turque en Thrace occidentale. 8 Poulton H., Changing the Notions of National Identity among Muslims in Thrace and Macedonia: Η διαχείριση της μειονοτικής ταυτότητας στον ελληνικό χώρο και η διαμόρφωση της εκπαιδευτικής πολιτικής: Η περίπτωση των μουσουλμάνων της Θράκης 1923-1974. Κωστής Τσιούμης Οι δυο πρώτες δεκαετίες του 20

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΟ Γ1 ΤΟΥ 10 ΟΥ Δ.Σ. ΤΣΕΣΜΕ ( ) ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. ΜΑΘΗΜΑ: Μελέτη Περιβάλλοντος. ( Ενότητα 3: Μέσα συγκοινωνίας και μεταφοράς

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΟ Γ1 ΤΟΥ 10 ΟΥ Δ.Σ. ΤΣΕΣΜΕ ( ) ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. ΜΑΘΗΜΑ: Μελέτη Περιβάλλοντος. ( Ενότητα 3: Μέσα συγκοινωνίας και μεταφοράς ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΟ Γ1 ΤΟΥ 10 ΟΥ Δ.Σ. ΤΣΕΣΜΕ (10.11.2010) ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: Μελέτη Περιβάλλοντος ( Ενότητα 3: Μέσα συγκοινωνίας και μεταφοράς Κεφάλαιο 3: Κυκλοφορούμε με ασφάλεια) ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Η σχολιαζόμενη απόφαση παρουσιάζει σημαντικό. ενδιαφέρον τόσο γιατί πραγματεύεται σημαντικά νομικά ζητήματα

Η σχολιαζόμενη απόφαση παρουσιάζει σημαντικό. ενδιαφέρον τόσο γιατί πραγματεύεται σημαντικά νομικά ζητήματα Θέμα: Θρησκευτική Ελευθερία Η σχολιαζόμενη απόφαση παρουσιάζει σημαντικό ενδιαφέρον τόσο γιατί πραγματεύεται σημαντικά νομικά ζητήματα αναφορικά με το περιεχόμενο του δικαιώματος της θρησκευτικής ελευθερίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 2 ΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑΣ ΣΑΜΟΥ

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 2 ΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑΣ ΣΑΜΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 2 ΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑΣ ΣΑΜΟΥ Το σχολείο, ως ένας κατεξοχήν κοινωνικός θεσμός, δεν μπορεί να παραμείνει αναλλοίωτο μπροστά στις ραγδαίες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ 2015

ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ 2015 ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ 2015 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α1 α. σχολικό βιβλίο σελίδα 77 «Οι ορεινοί των πλοιοκτητών» β. σχολικό βιβλίο σελίδα 157 «Για τη στέγαση των προσφύγων τηρήθηκε (αυτεπιστασία)»

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΕΩΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΙΡΑΝ. Του Ανδρέα Ανδριανόπουλου

Η ΓΕΩΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΙΡΑΝ. Του Ανδρέα Ανδριανόπουλου Η ΓΕΩΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΙΡΑΝ Του Ανδρέα Ανδριανόπουλου Αλλαγές στο Ενεργειακό Τοπίο Πολλά φαίνεται να αλλάζουν με την πρόσφατη συμφωνία για τα πυρηνικά με το Ιράν. Είναι φανερό πως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΡΜΑΡΑ Καθηγητή του Τμήματος Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου ΟΜΙΛΙΑ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΡΜΑΡΑ Καθηγητή του Τμήματος Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου ΟΜΙΛΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΡΜΑΡΑ Καθηγητή του Τμήματος Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου ΟΜΙΛΙΑ Κυρίες και Κύριοι, Είναι μοιραίο, όταν ακολουθείς ως ομιλητής τους συγκεκριμένους σπουδαίους προλαλήσαντες να πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

«Η ειδική αγωγή στην Ελλάδα»

«Η ειδική αγωγή στην Ελλάδα» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σεμινάριο Επιμόρφωσης και Εξειδίκευσης στην Ειδική Αγωγή «Η ειδική αγωγή στην Ελλάδα» Ονοματεπώνυμο: ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ Τμήμα: ΞΑΝΘΗΣ 2 ΜΑΙΟΣ 2010 1 Περιεχόμενα: Περίληψη..σελ. 3 Εισαγωγή:...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Διάλεξη 6 η. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Νομικής ΑΠΘ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Διάλεξη 6 η. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Νομικής ΑΠΘ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διάλεξη 6 η Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής ΑΠΘ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΜΗ ΒΙΑΣ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΓΗΓΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΜΗ ΒΙΑΣ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΓΗΓΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΜΗ ΒΙΑΣ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΓΗΓΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Νικόλαος Χ. Μπέκας Greek classroom of Masterστην "Κοινωνική Παιδαγωγική και μάχη ενάντια στη νεανική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΡΗΣΚΕΙΑΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ 21ΟΥ ΑΙΩΝΑ: ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΤΟΠΟΙ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΤΕΡΟΤΗΤΑΣ

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΡΗΣΚΕΙΑΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ 21ΟΥ ΑΙΩΝΑ: ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΤΟΠΟΙ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΤΕΡΟΤΗΤΑΣ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΙΕΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΩΝ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ, ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΤΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ» ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

κατεύθυνση της εξάλειψης εθνοκεντρικών και άλλων αρνητικών στοιχείων που υπάρχουν στην ελληνική εκπαίδευση έτσι ώστε η εκπαίδευση να λαμβάνει υπόψη

κατεύθυνση της εξάλειψης εθνοκεντρικών και άλλων αρνητικών στοιχείων που υπάρχουν στην ελληνική εκπαίδευση έτσι ώστε η εκπαίδευση να λαμβάνει υπόψη ΕΙΣΑΓΩΓΗ Είναι γνωστό ότι, παραδοσιακά, όπως άλλα εκπαιδευτικά συστήματα έτσι και το ελληνικό στόχευαν στην καλλιέργεια και ενδυνάμωση της εθνοπολιτιστικής ταυτότητας. Αυτό κρίνεται θετικό, στο βαθμό που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Σ. ΛΑΠΠΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα)

334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) 334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) Ιστορικό Σημείωμα γαι την Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας Η Παιδαγωγική Ακαδημία Φλώρινας ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 1941, δηλ. κατά την διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και κύριοι, θα μιλήσω αγγλικά. Είναι ένας τρόπος για να προσπαθήσω να γεφυρώσω το χάσμα επικοινωνίας που υπάρχει συνήθως όταν χρησιμοποιούμε

Κυρίες και κύριοι, θα μιλήσω αγγλικά. Είναι ένας τρόπος για να προσπαθήσω να γεφυρώσω το χάσμα επικοινωνίας που υπάρχει συνήθως όταν χρησιμοποιούμε Κυρίες και κύριοι, θα μιλήσω αγγλικά. Είναι ένας τρόπος για να προσπαθήσω να γεφυρώσω το χάσμα επικοινωνίας που υπάρχει συνήθως όταν χρησιμοποιούμε διαφορετικές γλώσσες. Η γλώσσα των επιχειρηματιών είναι

Διαβάστε περισσότερα

Η μετάκληση του Βενιζέλου στην Αθήνα και οι επιπτώσεις στο Κρητικό Ζήτημα

Η μετάκληση του Βενιζέλου στην Αθήνα και οι επιπτώσεις στο Κρητικό Ζήτημα Η μετάκληση του Βενιζέλου στην Αθήνα και οι επιπτώσεις στο Κρητικό Ζήτημα Λίγους μήνες μετά την ανάληψη της προεδρίας της Κρητικής Κυβέρνησης από τον Ελευθέριο Βενιζέλο, που έλεγχε τα ελληνικά πολιτικά

Διαβάστε περισσότερα

φιλολογικές σελίδες, ιστορία κατεύθυνσης γ λυκείου

φιλολογικές σελίδες, ιστορία κατεύθυνσης γ λυκείου Το προσφυγικό ζήτημα στην Ελλάδα Δ. Η αποζημίωση των Ανταλλάξιμων και η ελληνοτουρκική προσέγγιση (σελ. 160-162) 1. Η αποζημίωση των Ανταλλάξιμων Σύμβαση Ανταλλαγής προβλέπει την αποζημίωση των προσφύγων

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΡΙΩΝ «Προκλήσεις και Διέξοδοι. Η διαμόρφωση της ταυτότητας του πολίτη στον 21ο αιώνα»

ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΡΙΩΝ «Προκλήσεις και Διέξοδοι. Η διαμόρφωση της ταυτότητας του πολίτη στον 21ο αιώνα» ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΡΙΩΝ «Προκλήσεις και Διέξοδοι. Η διαμόρφωση της ταυτότητας του πολίτη στον 21ο αιώνα» Παράμετρος Λυκείου Κοκκινοχωρίων: «Η απαξίωση των νέων απέναντι στους θεσμούς» Συντονιστές παραμέτρου:

Διαβάστε περισσότερα

Μαθητές και πολιτισµική ετερότητα: Εµπειρίες, αντιλήψεις και στάσεις των µαθητών απέναντι στο διαφορετικό 2. Ιωάννινα 2004

Μαθητές και πολιτισµική ετερότητα: Εµπειρίες, αντιλήψεις και στάσεις των µαθητών απέναντι στο διαφορετικό 2. Ιωάννινα 2004 Αθανάσιος E. Γκότοβος 1 Μαθητές και πολιτισµική ετερότητα: Εµπειρίες, αντιλήψεις και στάσεις των µαθητών απέναντι στο διαφορετικό 2 Ιωάννινα 2004 1 Για τις επιστηµονικές θέσεις και απόψεις που διατυπώνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Επίσκεψη του Υπουργού Παιδείας κ. Γαβρόγλου και του Γενικού Γραμματέα του ΥΠΕΕΘ κ. Παντή στο ΙΕΠ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Επίσκεψη του Υπουργού Παιδείας κ. Γαβρόγλου και του Γενικού Γραμματέα του ΥΠΕΕΘ κ. Παντή στο ΙΕΠ Αθήνα 18/01/2017 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Επίσκεψη του Υπουργού Παιδείας κ. Γαβρόγλου και του Γενικού Γραμματέα του ΥΠΕΕΘ κ. Παντή στο ΙΕΠ Την Τρίτη 17/01/2017 ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κ. Κ. Γαβρόγλου

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής

Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής Διαπολιτισμική εκπαίδευση - Διαφοροποιημένη παιδαγωγική Αλεξάνδρα Ανδρούσου - Βασίλης Τσάφος Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΤΕΑΠΗ) Συνθήκη 1η Στην

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα της Ιστορίας. κατεύθυνσης των Πανελλαδικών εξετάσεων 2014

Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα της Ιστορίας. κατεύθυνσης των Πανελλαδικών εξετάσεων 2014 Θέμα Α1 Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα της Ιστορίας κατεύθυνσης των Πανελλαδικών εξετάσεων 2014 ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ Α) Με τη βιομηχανική επανάσταση καθώς η κατοχή γης έπαυε προοδευτικά να είναι πηγή εξουσίας

Διαβάστε περισσότερα

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης E-Learning Διαπολιτισμική Εκπαίδευση E-learning Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Eισαγωγή. H μεγαλύτερη ανακάλυψη της γενιάς μου είναι το γεγονός ότι ένας άνθρωπος μπορεί να αλλάξει τη ζωή του αλλάζοντας τη συμπεριφορά του.

Eισαγωγή. H μεγαλύτερη ανακάλυψη της γενιάς μου είναι το γεγονός ότι ένας άνθρωπος μπορεί να αλλάξει τη ζωή του αλλάζοντας τη συμπεριφορά του. Eισαγωγή H μεγαλύτερη ανακάλυψη της γενιάς μου είναι το γεγονός ότι ένας άνθρωπος μπορεί να αλλάξει τη ζωή του αλλάζοντας τη συμπεριφορά του. Oυίλιαμ Tζέϊμς Όποτε βρισκόμαστε αντιμέτωποι με άσχημα νέα,

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Λ.Μ.Ε. Ερμού & Κορνάρου 2 ΤΗΛ: 210 32 30 073-32 21 255 www.olme.gr Fax: 210 33 11 338 email: olme@otenet.gr Aθήνα, 30/10/15

Ο.Λ.Μ.Ε. Ερμού & Κορνάρου 2 ΤΗΛ: 210 32 30 073-32 21 255 www.olme.gr Fax: 210 33 11 338 email: olme@otenet.gr Aθήνα, 30/10/15 ΨΗΦΙΣΜΑ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΩΝ ΕΛΜΕ ΣΕ ΔΙΩΚΟΜΕΝΟΥΣ ΑΙΡΕΤΟΥΣ (24/10/2015) Η Γ.Σ. των Προέδρων των ΕΛΜΕ εκφράζει την αμέριστη συμπαράστασή της στους διωκόμενους συναδέλφους Π.

Διαβάστε περισσότερα

Να δώσετε το περιεχόµενο των παρακάτω όρων: α. Οργανικός νόµος 1900 β. Συνθήκη φιλίας και συνεργασίας γ. «Ηνωµένη αντιπολίτευσις»

Να δώσετε το περιεχόµενο των παρακάτω όρων: α. Οργανικός νόµος 1900 β. Συνθήκη φιλίας και συνεργασίας γ. «Ηνωµένη αντιπολίτευσις» Να δώσετε το περιεχόµενο των παρακάτω όρων: α. Οργανικός νόµος 1900 β. Συνθήκη φιλίας και συνεργασίας γ. «Ηνωµένη αντιπολίτευσις» Β. Να αντιστοιχίσετε τα γράµµατα της στήλης Α µε αυτά της στήλης 1.Επανάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ:EDG 613 Διδάσκων Κουτούζης Μανώλης 2012-2013 ΛΕΜΟΝΙΑ ΜΠΟΥΤΣΚΟΥ F 20122594

ΜΑΘΗΜΑ:EDG 613 Διδάσκων Κουτούζης Μανώλης 2012-2013 ΛΕΜΟΝΙΑ ΜΠΟΥΤΣΚΟΥ F 20122594 ΜΑΘΗΜΑ:EDG 613 Διδάσκων Κουτούζης Μανώλης 2012-2013 ΛΕΜΟΝΙΑ ΜΠΟΥΤΣΚΟΥ F 20122594 ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΕΝΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ. ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΜΕ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ Έδρα: Μουσών 20 και Παπαδιαμάντη Ψυχικό mail@elmeprotypon.gr ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΜΕ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ Έδρα: Μουσών 20 και Παπαδιαμάντη Ψυχικό mail@elmeprotypon.gr ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΜΕ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ Έδρα: Μουσών 20 και Παπαδιαμάντη Ψυχικό mail@elmeprotypon.gr ΑΘΗΝΑ 19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Το ΔΣ της ΕΛΜΕ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ είχε σήμερα 19/11/2012 συνάντηση

Διαβάστε περισσότερα

Vaitsidis, Christos. Neapolis University. þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å

Vaitsidis, Christos. Neapolis University. þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ Ãż²» Ä Å ¹µÅ Å½Ä ÀÁ þÿ ¼ ºÁ±Ä¹º µºà± µåã Vaitsidis, Christos

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ (για τους μαθητές Γυμνασίων, ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ, ΕΠΑ.Σ, Καλλιτεχνικών, Μουσικών, Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων.)

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ (για τους μαθητές Γυμνασίων, ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ, ΕΠΑ.Σ, Καλλιτεχνικών, Μουσικών, Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων.) Ημερομηνία:.. Σχολείο:. Τάξη:. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ (για τους μαθητές Γυμνασίων, ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ, ΕΠΑ.Σ, Καλλιτεχνικών, Μουσικών, Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων.) Πρόλογος Αγαπητέ/ή μαθητή/τρια, Το ερωτηματολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ 2252 Λευκωσία

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ 2252 Λευκωσία ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Aρ. Φακ.: ΠΙ 7.7.06.13.3 Αρ. Tηλ.: 22402300 Aρ. Φαξ: 22480505 e-mail: eisagogiki@cyearn.pi.ac.cy ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ 2252 Λευκωσία 17 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΘΕΜΑ: «Β' Αναθέσεις Μαθημάτων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Μία χρόνια πάθηση του Εκπαιδευτικού μας Συστήματος»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΘΕΜΑ: «Β' Αναθέσεις Μαθημάτων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Μία χρόνια πάθηση του Εκπαιδευτικού μας Συστήματος» Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας Κοδριγκτώνος 33, 5ος όροφος ΤΚ 10434, Αθήνα http://www.epe.org.gr e-mail: info@epe.org.gr ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑ: «Β' Αναθέσεις Μαθημάτων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Μία χρόνια πάθηση

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

«Ο λαός συμμετείχε.. παρατάξεων» «Οι ορεινοί πλοιοκτητών»

«Ο λαός συμμετείχε.. παρατάξεων» «Οι ορεινοί πλοιοκτητών» ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΜΑΙΟΥ 2015 ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ Α1 α. Σελ. 77: «Μέσα στην Εθνοσυνέλευση (1862 1864). όπως ονομάστηκαν» «Ο λαός συμμετείχε.. παρατάξεων»

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.1454 Αθήνα 12/3/2015 Προς Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.

Αρ. Πρωτ.1454 Αθήνα 12/3/2015 Προς Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε. Αρ. Πρωτ.1454 Αθήνα 12/3/2015 Προς Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΤΟΥ Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ Το Δ.Σ. της Διδασκαλικής

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο κοινωνιολογικό πλαίσιο του πολυπολιτισμικού σχολείου

Το νέο κοινωνιολογικό πλαίσιο του πολυπολιτισμικού σχολείου Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο- για τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Σε συνεργασία με την Περιφερειακή Διεύθυνση Π.Ε. & Δ.Ε. Νοτίου Αιγαίου ΗΜΕΡΙΔΑ Το νέο κοινωνιολογικό

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Εγγραφές μαθητών για τη σχολική χρονιά 2008 2009

Θέμα: Εγγραφές μαθητών για τη σχολική χρονιά 2008 2009 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ. Φακ.: 7.11.11.2.8 Aρ. Τηλ.: 22800661 Αρ. Φαξ: 22428277 E-mail: 10 Δεκεμβρίου 2007 Διευθυντές/Διευθύντριες Δημοτικών Σχολείων Θέμα: Εγγραφές μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Διάλεξη 4 η. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Νομικής ΑΠΘ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Διάλεξη 4 η. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Νομικής ΑΠΘ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διάλεξη 4 η Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής ΑΠΘ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

αντιπροσωπεύουν περίπου το τέσσερα τοις εκατό του συνολικού πληθυσμού διαμορφώνονται νέες συνθήκες και δεδομένα που απαιτούν νέους τρόπους

αντιπροσωπεύουν περίπου το τέσσερα τοις εκατό του συνολικού πληθυσμού διαμορφώνονται νέες συνθήκες και δεδομένα που απαιτούν νέους τρόπους Χαιρετισμός της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Εργαστήριο με θέμα «Παιδική φτώχεια και ευημερία : 'Έμφαση στην κατάσταση των παιδιών μεταναστών στην Κύπρο και την Ευρωπαϊκή Ένωση» 17 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Σταμέλος ΠΤΔΕ Πανεπιστήμιο Πατρών

Γιώργος Σταμέλος ΠΤΔΕ Πανεπιστήμιο Πατρών ΣΤΑΜΕΛΟΣ Γ., 004, Η αναγκαιότητα ύπαρξης μιας εκπαιδευτικής πολιτικής για τη διαπολιτισμική εκπαίδευση στα ελληνικά σχολεία, εις ΓΕΩΡΓΟΓΙΑΝΝΗΣ Π. (επιμ), Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: Πρακτικά 1 ου Πανελλήνιου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΤΟΝ Κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Ε Γ Κ Λ Η Σ Η. Ιωάννη Ζαγοραίου, κατοίκου Λευκάδας, περιοχής Βλαχαίρενα, Δ/ντή του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.

ΠΡΟΣ ΤΟΝ Κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Ε Γ Κ Λ Η Σ Η. Ιωάννη Ζαγοραίου, κατοίκου Λευκάδας, περιοχής Βλαχαίρενα, Δ/ντή του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. ΠΡΟΣ ΤΟΝ Κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Ε Γ Κ Λ Η Σ Η Ιωάννη Ζαγοραίου, κατοίκου Λευκάδας, περιοχής Βλαχαίρενα, Δ/ντή του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Λευκάδας Κ Α Τ Α 1. Nicola Costa ( Νικόλα Κώστα), κάτοικο Λευκάδας,

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία Γιάννου Παπαντωνίου. «Ελλάδα Τουρκία στον 21 ο αιώνα»

Ομιλία Γιάννου Παπαντωνίου. «Ελλάδα Τουρκία στον 21 ο αιώνα» Ομιλία Γιάννου Παπαντωνίου στην εκδήλωση των ΚΕΠΠ, υπό την αιγίδα του ΥΠΕΞ, με θέμα: «Ελλάδα Τουρκία στον 21 ο αιώνα» Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετάνια Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2010 Είναι ιδιαίτερη χαρά που απευθύνομαι

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών Ανάπτυξη µεθόδων και εργαλείων έρευνας Από τα σχολεία που συµµετείχαν στην ΑΕΕ: Οργάνωσε οµάδες εργασίας το 66% Αξιοποίησε σχετική βιβλιογραφία το 66% Συγκέντρωσε δεδοµένα από: τα αρχεία του σχολείου το

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο διευθυντών σχολικών μονάδων με Τάξεις Υποδοχής Ζ.Ε.Π. * Required

Ερωτηματολόγιο διευθυντών σχολικών μονάδων με Τάξεις Υποδοχής Ζ.Ε.Π. * Required Ερωτηματολόγιο διευθυντών σχολικών μονάδων με Τάξεις Υποδοχής Ζ.Ε.Π. * Required ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα)- Η Μετάβαση: Πολιτισμός και Ένταξη ΕΚΟ στα Δημοτικά Σχολεία-Άξονας

Διαβάστε περισσότερα

3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Σχολικό Έτος:

3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Σχολικό Έτος: 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Σχολικό Έτος: 2012-13 ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ - ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΣΕΚ (Απόσπασμα από το ΦΕΚ 1340/2002 - Φ.353.1/324/105657/Δ1/2002) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Μυτιλήνη, 03.05.2017 Α.Π: 402 Το Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕ 800 Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης (κοινωνικοποίηση διαπολιτισμικότητα)

ΚΕ 800 Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης (κοινωνικοποίηση διαπολιτισμικότητα) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΕ 800 Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης (κοινωνικοποίηση διαπολιτισμικότητα) Ενότητα 9: Μετανάστευση και διαπολιτισμική εκπαίδευση Αναστασία

Διαβάστε περισσότερα

Η Διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας στην Ουκρανία

Η Διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας στην Ουκρανία Η Διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας στην Ουκρανία ΞΕΝΙΑ ΑΡΤΑΜΟΝΟΒΑ Κυριακάτικο Σχολείο της Ελληνικής Κοινότητας του Χαρκόβου (Ουκρανία) Οι κοινωνικές αναταραχές του 20 ου αιώνα επηρέασαν και τις ελληνικές

Διαβάστε περισσότερα

Η αποδοχή του «άλλου»

Η αποδοχή του «άλλου» Η αποδοχή του «άλλου» Διαθεματική Διδακτική Πρόταση στο μάθημα των Θρησκευτικών και της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής Στ τάξη 5 ο Δ. Σ. Κομοτηνής Μαριγώ Παπανικολάου ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 5ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 6979

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 5ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 6979 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 5ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 6979 Η κα Ευαγγελία Χριστοδούλου, μόνιμος Επιμελητής, 1ης Τάξης, Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ι. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ελληνοτουρκικές σχέσεις: Από τη Λωζάννη μέχρι σήμερα (κωδ. 120331) Ακαδημαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ ΜΑΝΕΣΗΣ ( )

ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ ΜΑΝΕΣΗΣ ( ) ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΕΣ ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ ΜΑΝΕΣΗΣ (1922-2000) Tò Διοικητικό Συμβούλιο καί οί συνεργάτες του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών μέ μεγάλη θλίψη πληροφορήθηκαν στις 4 Αύγούστου 2000 τήν άπώλεια του Αριστόβουλου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΣΤΑΣ Λ. ΖΩΡΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΚΩΣΤΑΣ Λ. ΖΩΡΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΩΣΤΑΣ Λ. ΖΩΡΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ι. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Γεννήθηκα στην Αθήνα στις 21 Αυγούστου 1950. Γονείς μου είναι ο Λύσανδρος Κ. Ζώρας και η Λήδα Ζώρα το γένος Ο. Λαμπροπούλου. ΙΙ. ΣΠΟΥΔΕΣ Α. Μέση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 13 «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA GREEK PUBLIC OPINION ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ταυτότητα της έρευνας... σελ. 3 1. Βαθμός αισιοδοξίας για το αν η Ελλάδα θα παραμείνει

Διαβάστε περισσότερα

Ταυτότητες στον ελληνικό κόσμο (από το 1204 έως σήμερα)

Ταυτότητες στον ελληνικό κόσμο (από το 1204 έως σήμερα) Δ Ευρωπαϊκό Συνέδριο Νεοελληνικών Σπουδών Γρανάδα, 9-12 Σεπτεμβρίου 2010 Πρακτικά Ταυτότητες στον ελληνικό κόσμο (από το 1204 έως σήμερα) Τόμος Ε Επιμέλεια: Κωνσταντίνος Α. Δημάδης Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακά στην Ελλάδα

Μεταπτυχιακά στην Ελλάδα Μεταπτυχιακά στην Ελλάδα Μουντάκης Κώστας: Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Πρώην σύμβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Dr. Αρβανίτη Νέλη: Σχολική Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής 1 Δικαιολογητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ( )

ΤΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ( ) ΟΡΙΣΜΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΤΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (1821-1930) 1. Κουτσοβλαχικό ζήτημα : Το 1906 Έλληνες κάτοικοι της Ρουμανίας απελάθηκαν, λόγω της έξαρσης που γνώριζε την ίδια εποχή το Κουτσοβλαχικό

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Ιωνά Νικολάου:

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Ιωνά Νικολάου: Αναλυτικά η ανακοίνωση του Ιωνά Νικολάου: Επειδή όμως φαίνεται ότι η εκστρατεία εκτόξευσης ανυπόστατων καταγγελιών από τον κ. Παπαγεωργίου τυγχάνει κομματικής εκμετάλλευσης, θα σχολιάσω ορισμένα ζητήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ. Καταστατικό

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ. Καταστατικό ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Καταστατικό Προοίμιο Το φοβερό μεταπολιτευτικό αδιέξοδο, εθνικό, κοινωνικό, πολιτιστικό και οικονομικό, βύθισε την ελληνική κοινωνία σε μια βαθύτατη κρίση αξιών. Οι πολιτικές δυνάμεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2/11/11

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2/11/11 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2/11/11 Παρόντες Ε. Παπαδάκη, Καθηγήτρια Δ. Γεωργόπουλος, Καθηγητής Ε. Μαντζουράνη, Καθηγήτρια Α. Καραντάνας, Αν. Καθηγητής Ι. Σουγκλάκος, Λέκτορας Χ. Τσατσάνης, Αναπλ. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ ΣΤΟ 46 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ ΣΤΟ 46 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. 22-3-2011 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ ΣΤΟ 46 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. 1. Εισαγωγή 2. Η Πρώτη Συνάντηση της Ομάδας Μαθητών. 3. Η Δεύτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΑΘΑΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΑΘΑΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΑΘΑΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Απάντηση ερωτήσεων σχετικά με την οργάνωση των Ερευνητικών Εργασιών στο Γενικό Λύκειο κατά το σχολικό έτος 2012-2013 ΛΑΜΙΑ: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Αγαπητοί/ες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Ενότητα: Το Παραπρόγραμμα ή κρυφό Αναλυτικό Πρόγραμμα Διδάσκων: Κατσαρού Ελένη ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Τμήμα Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Τμήμα Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Τμήμα Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών Ίδρυση Το Τμήμα Τουρκικών Σπουδών ιδρύθηκε το 1989. Δέχθηκε τους πρώτους φοιτητές του στο πρώτο έτος λειτουργίας του Πανεπιστημίου Κύπρου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ για τους εκπαιδευτικούς Αγγλικής σε σχολεία ΕΑΕΠ του νομού Αττικής Περιόδου Οκτωβρίου Δεκεμβρίου 2012. Απολογιστική Έκθεση

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ για τους εκπαιδευτικούς Αγγλικής σε σχολεία ΕΑΕΠ του νομού Αττικής Περιόδου Οκτωβρίου Δεκεμβρίου 2012. Απολογιστική Έκθεση ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ για τους εκπαιδευτικούς Αγγλικής σε σχολεία ΕΑΕΠ του νομού Αττικής Περιόδου Οκτωβρίου Δεκεμβρίου 2012 Απολογιστική Έκθεση Α. Γενικά στοιχεία Στο πλαίσιο της Πράξης «Νέες Πολιτικές Ξενόγλωσσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Αποτελεί ένα από τα τέσσερα τμήματα της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής. Υπήρξε το πολυπληθέστερο σε φοιτητές τμήμα. Έχει παραδώσει στην κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και κατευθύνσεις στη διαπολιτισμική εκπαίδευση

Στόχοι και κατευθύνσεις στη διαπολιτισμική εκπαίδευση ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Στόχοι και κατευθύνσεις στη διαπολιτισμική εκπαίδευση Ενότητα 9: Η μειονοτική εκπαίδευση στη Δυτική Θράκη Αναστασία Κεσίδου, Επίκουρη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α ΣΠΟΥΔΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Μυτιλήνη, 15.05.2014 Αρ. Πρ. 765 Το Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Διαβάστε περισσότερα

Σχολικοί περίπατοι και εκπαιδευτικές εκδρομές μαθητών Δημοσίων και Ιδιωτικών σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Σχολικοί περίπατοι και εκπαιδευτικές εκδρομές μαθητών Δημοσίων και Ιδιωτικών σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σχολικοί περίπατοι και εκπαιδευτικές εκδρομές μαθητών Δημοσίων και Ιδιωτικών σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Την παράγραφο 3 του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Δομές Ειδικής Αγωγής στην Δευτεροβάθμια. Εκπαίδευση και Εκπαιδευτική Ηγεσία: ο ρόλος. του Διευθυντή μέσα από το υπάρχον θεσμικό.

Δομές Ειδικής Αγωγής στην Δευτεροβάθμια. Εκπαίδευση και Εκπαιδευτική Ηγεσία: ο ρόλος. του Διευθυντή μέσα από το υπάρχον θεσμικό. Δομές Ειδικής Αγωγής στην Δευτεροβάθμια 1 Εκπαίδευση και Εκπαιδευτική Ηγεσία: ο ρόλος του Διευθυντή μέσα από το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο Δρ. Αργύριος Θ. Αργυρίου Διευθυντής Εκπαίδευσης Περιφερειακής ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Έκθεσης Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου

Σχέδιο Έκθεσης Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου Σχέδιο Έκθεσης Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου Έκθεση Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου Ταυτότητα του σχολείου Καταγράφονται στοιχεία της ταυτότητας της Σχολικής Μονάδας. Α. Διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος: Κογκίδου ήµητρα. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Φύλο. Στο: αράκη Ελένη (2007) Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο.

Πρόλογος: Κογκίδου ήµητρα. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Φύλο. Στο: αράκη Ελένη (2007) Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. Πρόλογος: Κογκίδου ήµητρα Στο: αράκη Ελένη (2007) Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Φύλο. Τα τελευταία χρόνια βρισκόµαστε µπροστά σε µια βαθµιαία αποδόµηση της ανδροκρατικής έννοιας της ηγεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική ξενόγλωσσης Εκπαίδευσης στο Σχολείο: Η Εκμάθηση της Αγγλικής σε Πρώιμη Παιδική Ηλικία

Πολιτική ξενόγλωσσης Εκπαίδευσης στο Σχολείο: Η Εκμάθηση της Αγγλικής σε Πρώιμη Παιδική Ηλικία ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΓΓΛΙΚΗΣ Εκδήλωση της Περιφέρειας Αττικής 1 η Σεπτέμβρη 2010 Πολιτική ξενόγλωσσης Εκπαίδευσης στο Σχολείο: Η Εκμάθηση της Αγγλικής σε Πρώιμη Παιδική Ηλικία Έργο του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

«ΝΟΥΣ ΥΓΙΗΣ ΕΝ ΣΩΜΑΤΙ ΥΓΙΕΙ» -

«ΝΟΥΣ ΥΓΙΗΣ ΕΝ ΣΩΜΑΤΙ ΥΓΙΕΙ» - «ΝΟΥΣ ΥΓΙΗΣ ΕΝ ΣΩΜΑΤΙ ΥΓΙΕΙ» - http://blogs.sch.gr/nikitpapa ΜΙΑ ΙΔΙΑΤΕΡΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΘΡΑΚΗΣ κ. ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΞΑΝΘΗ «Η ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ» 1. κ. Κωσταντινίδου υπηρετείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑ ΤΑΞΗΣ - ΣΧΕΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ Επίδραση στην Επίδοση των Μαθητών

ΚΛΙΜΑ ΤΑΞΗΣ - ΣΧΕΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ Επίδραση στην Επίδοση των Μαθητών Πιλοτική Εφαρμογή της Ενιαίας Πολιτικής για την Επαγγελματική Μάθηση των Εκπαιδευτικών Λειτουργών στο Περιφερειακό Λύκειο Μ. Κουτσόφτα-Α. Παναγίδη Παλιομετόχου Παρουσίαση:Νίκος Πρωτοπαπάς Διευθυντής ΚΛΙΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Το Σύµφωνο Φιλίας. α. Οικονοµικό Σύµφωνο

Το Σύµφωνο Φιλίας. α. Οικονοµικό Σύµφωνο Το Σύµφωνο Φιλίας Το Ελληνοτουρκικό Σύµφωνο Φιλίας Ουδετερότητας, Συνδιαλλαγής και ιαιτησίας υπογράφηκε στην Άγκυρα, στις 30 Οκτωβρίου του 1930. Σε αυτό, διακηρυσσόταν η ανάγκη φιλίας ανάµεσα στις δύο

Διαβάστε περισσότερα

Ρατσισμός είναι να θεωρούμε κάποια άλλη ομάδα ανθρώπων ως κατώτερη ή ακόμη και άξια περιφρόνησης, λόγω της φυλετικής ή εθνικής τους καταγωγής.

Ρατσισμός είναι να θεωρούμε κάποια άλλη ομάδα ανθρώπων ως κατώτερη ή ακόμη και άξια περιφρόνησης, λόγω της φυλετικής ή εθνικής τους καταγωγής. ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ Φυλετικός Ρατσισμός Ρατσισμός είναι να θεωρούμε κάποια άλλη ομάδα ανθρώπων ως κατώτερη ή ακόμη και άξια περιφρόνησης, λόγω της φυλετικής ή εθνικής τους καταγωγής.αιτία του ρατσισμού είναι συνήθως

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Ενότητα #5: ΕΤΟΙΜΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Διδάσκων: Γουργιώτου Ευθυμία ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ TIMSS 2015 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS Τι είναι η Έρευνα TIMSS; Η Έρευνα Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) του Διεθνούς Οργανισμού για την Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων

Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων ΧV Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων O ρόλος και οι αρμοδιότητες του Διευθυντή Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης Τηρουμένων των σχεδίων υπηρεσίας, ο Διευθυντής του σχολείου έχει τη γενική ευθύνη για την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Πολιτική ηγεσία Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων

ΠΡΟΣ: Πολιτική ηγεσία Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας Κοδριγκτώνος 33, 5ος όροφος ΤΚ 10434, Αθήνα http://www.epe.org.gr e-mail: info@epe.org.gr ΠΡΟΣ: Πολιτική ηγεσία Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων ΚΟΙΝ: Βουλευτές

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Επιστημών της Αγωγής. MA Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Επιστημών της Αγωγής. MA Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Φιλοσοφία του προγράμματος MA Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση Η Κυπριακή κοινωνία, πολυπολιτισμική εκ παραδόσεως και λόγω ιστορικών και γεωγραφικών συνθηκών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2011-2012 ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 1. Ομαλή μετάβαση μαθητών από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο ώστε

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 27- Το κίνημα στο Γουδί (1909) Ιστορία Γ Γυμνασίου. Το κίνημα στο Γουδί (αφίσα της εποχής)

Ενότητα 27- Το κίνημα στο Γουδί (1909) Ιστορία Γ Γυμνασίου. Το κίνημα στο Γουδί (αφίσα της εποχής) Ενότητα 27- Το κίνημα στο Γουδί (1909) Ιστορία Γ Γυμνασίου Το κίνημα στο Γουδί (αφίσα της εποχής) Χρονολόγιο 1893 Πτώχευση 1897 Ελληνοτουρκικός πόλεμος 1909 (15 Αυγούστου) Κίνημα στο Γουδί 1910 Ο Βενιζέλος

Διαβάστε περισσότερα

Υπογράφηκαν μετά από διαπραγματεύσεις και ρύθμιζαν τα επίμαχα θέματα στις σχέσεις Ελλάδας Τουρκίας Δεν εφαρμόστηκαν ποτέ: Ιούνιος 1925 Δεκέμβριος 1926

Υπογράφηκαν μετά από διαπραγματεύσεις και ρύθμιζαν τα επίμαχα θέματα στις σχέσεις Ελλάδας Τουρκίας Δεν εφαρμόστηκαν ποτέ: Ιούνιος 1925 Δεκέμβριος 1926 2. Η ελληνοτουρκική προσέγγιση 1. Μετά την υπογραφή της Σύμβασης ανταλλαγής και τη Συνθήκη Ειρήνης της Λοζάνης σημειώθηκαν εντάσεις στις σχέσεις Ελλάδας - Τουρκίας Υπογράφηκαν μετά από διαπραγματεύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδιο Ετήσιας Έκθεσης Αυτοαξιoλόγησης Υλοποίηση, Παρακολούθηση και

Διαβάστε περισσότερα

(Aναθεωρητική Εφεση Αρ. 59/07) 1 Φεβρουαρίου, 2010. [ΑΡΤΕΜΗΣ, Π., ΝΙΚΟΛΑЇΔΗΣ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΝΙΚΟΛΑΤΟΣ, ΠΑΜΠΑΛΛΗΣ, Δ/στές] YOUSIFE MOHAMAD,

(Aναθεωρητική Εφεση Αρ. 59/07) 1 Φεβρουαρίου, 2010. [ΑΡΤΕΜΗΣ, Π., ΝΙΚΟΛΑЇΔΗΣ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΝΙΚΟΛΑΤΟΣ, ΠΑΜΠΑΛΛΗΣ, Δ/στές] YOUSIFE MOHAMAD, This document was reproduced from http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=apofaseis/aad/meros_3/2010/3-201002-59-07.htm (accessed 16 August 2013) (2010) 3 ΑΑΔ 18 ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Γραµµατίκας. Εισαγωγή

Χρήστος Γραµµατίκας. Εισαγωγή Το εγχείρηµα της ελληνοτουρκικής φιλίας στην ιστορική του προοπτική: οι µορφωτικές και πολιτιστικές ανταλλαγές µεταξύ των δύο χωρών στο διάστηµα 1955-1964 Εισαγωγή Χρήστος Γραµµατίκας Το εγχείρηµα της

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Εγγραφές μαθητών για τη σχολική χρονιά

Θέμα: Εγγραφές μαθητών για τη σχολική χρονιά ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ. Φακ.: 7.11.11.2.10 Aρ. Τηλ.: 22800723 Αρ. Φαξ: 22428277 E-mail: dde@moec.gov.cy 17 Δεκεμβρίου 2009 Διευθυντές/Διευθύντριες Δημοτικών Σχολείων Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ 1-Οι αλλοδαποί ιατροί μπορούν

Διαβάστε περισσότερα