Κωστής Τσιούμης. Κωστής Τσιούμης. Η ηγεσία της μειονοτικής εκπαίδευσης στη Θράκη και το ζήτημα των μετακλητών δασκάλων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κωστής Τσιούμης. Κωστής Τσιούμης. Η ηγεσία της μειονοτικής εκπαίδευσης στη Θράκη και το ζήτημα των μετακλητών δασκάλων 1952-1956"

Transcript

1 Κωστής Τσιούμης Η ηγεσία της μειονοτικής εκπαίδευσης στη Θράκη και το ζήτημα των μετακλητών Το ζήτημα των μετακλητών δασκάλων σε Ελλάδα και Τουρκία ανακινήθηκε μετά από την υπογραφή της Μορφωτικής Συμφωνίας του 1951 μεταξύ των δυο χωρών η οποία έλαβε χώρα στα πλαίσια των υποχρεώσεών τους προς το Συμβούλιο της Ευρώπης. Βάσει της Συμφωνίας αυτής συγκροτήθηκε Μικτή Ελληνοτουρκική Επιτροπή στα πλαίσια της οποίας συζητήθηκαν και πραγματοποιήθηκαν οι περισσότερες συμφωνίες σε σχέση με τη μειονοτική εκπαίδευση 1. Η έναρξη της ανταλλαγή των μετακλητών δασκάλων μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας ξεκίνησε κατά το σχολικό έτος στόχος της ήταν οι μαθητές των εκατέρωθεν μειονοτήτων να αποκτήσουν μια πιο σταθερή και ουσιαστική σχέση με τη χώρα αναφοράς τους 2. Το ζήτημα της ανταλλαγής δασκάλων για την ενίσχυση της μειονοτικής εκπαίδευσης στις δυο χώρες προέκυψε με την ανταλλαγή επιστολών μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας στις 10 Και στις με την οποία αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί η ανταλλαγή 25 δασκάλων από κάθε χώρα με στόχο τη βελτίωση του επιπέδου της παρεχόμενης εκπαίδευσης 3. Η διαχείριση της συγκεκριμένης διαδικασίας είχε σαφές πολιτικό, ιδεολογικό και εθνικό περιεχόμενο για την Ελλάδα και την Τουρκία, καθώς έτσι μπορούσαν να επηρεάσουν και να εκσυγχρονίσουν τα μειονοτικά εκπαιδευτικά συστήματα στις δύο χώρες και να αποκτήσουν μεγαλύτερη επαφή μ αυτά με απώτερο στόχο τον έλεγχό τους. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι στην υπόθεση αυτή κομβικό ρόλο είχε η ηγεσία της μειονοτικής εκπαίδευσης, η οποία συγκροτούνταν τη συγκεκριμένη περίοδο, κατά κύριο λόγο από του δυο αρμόδιους επιθεωρητές, :τον επιθεωρητή Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων, Αθανάσιο Παπαευγενίου και τον επιθεωρητή μουσουλμανικών (και μετά το 1954 τουρκικών) σχολείων, Μηνά Μηναϊδη. Οι δύο άνδρες αποτελούσαν την «ιστορική ηγεσία» της μειονοτικής εκπαίδευσης καθώς κατείχαν τις θέσεις τους απ την περίοδο της 1 Για τη Μορφωτική Συμφωνία του 1951, το περιεχόμενο και τα χαρακτηριστικά της, Λ.Μπαλτσιώτης- Κ.Τσιτσελίκης, Η μειονοτική εκπαίδευση της Θράκης, Αθήνα-Κομοτηνή 2001, σ Για τη διαμόρφωση του κλίματος και των σχέσεων κατά τπ πρώτο διάστημα της δεκαετίας του 1950 βλέπε και Λ.Μπαλτσιώτης, «Ελληνική Διοίκηση και Μειονοτική Εκπαίδευση στη Θράκη» σε Κ.Τσιτελέκης/Δ.Χριστόπουλος (επιμ.), Το μειονοτικό φαινόμενο στην Ελλάδα, Αθήνα 1997, σ. 3 Γ.Μαυρομμάτης, Εθνικισμός και Ιστορία Εκπαιδευτικής Πολιτικής.Η περίπτωση των θρακιωτών Μουσουλμάνων μειονοτικών , Διδακτορική Διατριβή, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα 2007, σ

2 Η ηγεσία της μειονοτικής εκπαίδευσης στη Θράκη και το ζήτημα των μετακλητών δικτατορίας του Μεταξά και είχαν συμβάλλει στη διαμόρφωση της μειονοτικής πολιτικής, απηχώντας γενικότερες,αλλά και τις προσωπικές τους αντιλήψεις για τη διαχείριση των πραγμάτων. Το θέμα της τοποθέτησης των μετακλητών δασκάλων καθώς και της διαχείρισης της παρουσίας τους στις δύο χώρες ήταν σημαντικό, καθώς πέρα απ την εκπαιδευτική του διάσταση συνδεόταν από τις δυο χώρες και με ζητήματα που αφορούσαν την εθνική τους ασφάλεια 4. Η αίσθηση και άποψη ότι οι μετακλητοί έπαιζαν πρώτιστα εθνικό ρόλο ανέσυρε καχυποψία και από τις δύο πλευρές του Αιγαίου και επηρέαζε τις τοποθετήσεις της αρμόδιας ηγεσίας της μειονοτικής εκπαίδευσης. Σε ό,τι αφορά την τοποθέτηση των Τούρκων δασκάλων ο Έλληνας επιθεωρητής Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων υπήρξε αντίθετος, όμως από τη στιγμή που αποφασίστηκε η υλοποίηση του μέτρου προσαρμόστηκε στη νέα πραγματικότητα. Σε σχετικό υπόμνημά του με ημερομηνία ο Παπαευγενίου τόνιζε ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν είχαν τηρήσει τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την τοποθέτηση και παρουσία τους και θεωρούσε υπεύθυνους γι αυτό το βουλευτή Οσμάν Νουρί και τον πρώην βουλευτή Ιμπραήμ Ντεμίρ Σερντάρζαδε, οι οποίοι, κατά τη γνώμη του, κατηγορούσαν τους αρμόδιους υπαλλήλους γιατί δεν τους επέτρεπαν να παραβιάζουν τους νόμους. Επισήμαινε ακόμη ότι το κράτος δεν έπρεπε να επιτρέψει να δημιουργηθεί συγκεκριμένο καθεστώς, ώστε να κατηγορείται μετά ότι το καταστρατηγεί 6. Παρά τη συναίνεση που δόθηκε για την υλοποίηση του μέτρου με σκοπό την εξασφάλιση κάποιων ωφελημάτων από την ελληνική πλευρά για την ελληνορθόδοξη μειονότητα της Κωνσταντινούπολης δεν άρθηκαν η καχυποψία, τα στερεότυπα προς τους φορείς της τουρκικής πολιτικής και η αίσθηση ότι οι συνεργάτες του τουρκικού εθνικού συστήματος απεργάζονται σχέδια διαμελισμού της Θράκης. Είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι μια τέτοια αίσθηση δεν ήταν εύκολο να παρακαμφθεί, όταν στη γείτονα Τουρκία, παρά κάποια βελτίωση στη συμπεριφορά προς την ελληνική μειονότητα, η κατάσταση απείχε απ το να θεωρείται θετική. Η αντιπαλότητα απέναντι στις δύο χώρες παρά τη βελτίωση στις μεταξύ τους σχέσεις καλά κρατούσε, όπως φαινόταν και από τη 4 Για την αποτύπωση της σημαντικότητας αυτής της διάστασης καθώς και για τη μεταφορά της μειονοτικής πραγματικότητας μέσα από τον τύπο της μειονότητας βλέπε το αδημοσίευτο κείμενο του V. Aarbakke Education seen through the Minority Press, Γενικά Αρχεία του Κράτους (Γ.Α.Κ.)/Αρχεία Νομού Καβάλας (Α.Ν.Κ.)/Αρχείο Διοίκησης Θρησκευμάτων Τεχνικών Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων (Α.Δ.Θ.Τ.Ξ.Μ.Σ.)/Φακ.95, Υπόμνημα Αθ.Παπαευγενίου, Περί Μειονοτικών και Ξένων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Θεσσαλονίκη , σ.2. 6 Γ.ΑΚ./ΑΝΚ/ΑΔΘΤΞΜΣ/Φακ.95,Υπόμνημα Αθ.Παπαευγενίου Περί Μειονοτικών και Ξένων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Θεσσαλονίκη

3 στάση διάφορων φορέων στη διαχείριση του αναδυόμενου Κυπριακού ζητήματος 7. Έτσι κι αλλιώς η συνύπαρξη δύο εθνικών εκπαιδευτικών συστημάτων με αντιτιθέμενους στόχους στα πλαίσια του μειονοτικού εκπαιδευτικού συστήματος ενείχε και εκ των πραγμάτων στοιχεία σύγκρουσης. Οι χειριστές της εκπαιδευτικής πολιτικής στο ζήτημα της μειονοτικής εκπαίδευσης, Αθανάσιος Παπαευγενίου και ο Μηνάς Μηναΐδης 8 ήταν άνθρωποι στους οποίους είχε ανατεθεί περίπου εν λευκώ η διαχείριση της μειονοτικής πολιτικής και οι οποίοι δεν ήταν περίεργο να θέλουν να τονίσουν και να διατηρήσουν το ρόλο τους.. Σε άλλο υπόμνημά του ο Παπαευγενίου, το οποίο αναφερόταν στην έκθεση του παλιού βουλευτή και Προέδρου της Μικτής Ελληνοτουρκικής Μορφωτικής Επιτροπής, Αναστάση Μπακάλμπαση για τα εκπαιδευτικά ζητήματα της μειονότητας 9, διαφωνούσε με την άποψη του πεπειραμένου πολιτικού ότι θα έπρεπε να αυξηθούν οι μετακλητοί από 25 σε 60 με τήρηση αμοιβαιότητας, ώστε να ενδυναμωθούν οι σχέσεις των δύο χωρών. Ο επιθεωρητής δε θεωρούσε σκόπιμο ένας τόσο μεγάλος αριθμός να έρθει από την Τουρκία και πίστευε ότι αυτό ήταν έξω από τις οικονομικές δυνατότητες της Ελλάδας. Η άποψη του Παπαευγενίου ήταν μάλιστα να έρθουν από την Τουρκία μουσουλμάνοι δάσκαλοι ελληνικής υπηκοότητας, οι οποίοι είχαν μείνει στην Τουρκία. Οι Τούρκοι αρμόδιοι υπήρξαν αρχικά σύμφωνοι μ αυτήν την πρόταση που όμως δεν υιοθετήθηκε. Στο υπόμνημά του μετά από τα γεγονότα της 6 ης Σεπτεμβρίου στις ο Παπαευγενίου εισηγούνταν να περιοριστούν οι μετακλητοί δάσκαλοι από τη Τουρκία αφού η απομάκρυνσή τους δεν ήταν σκόπιμη για λόγους γενικότερου συμφέροντος και να μην επιτρέπεται η τοποθέτησή τους σε χωριά της απαγορευμένης ζώνης (Πομακοχώρια). Πρότεινε επίσης να απαγορεύεται η έξοδος τους από τα χωριά όπου υπηρετούσαν και η μετάβασή τους σε άλλα χωρίς άδεια της αρμόδιας υπηρεσίας Αλλοδαπών 10. Στα σχόλιά του στο βιβλίο του Κώστα Ανδρεάδη εντόπιζε επίσης ότι η 7 Για τα προβλήματα και τις πιέσεις προς την ελληνορθόδοξη μειονότητα της Κωνσταντινούπολης βλ. ενδεικτικά, Κ. Σταματόπουλος, Η τελευταία αναλαμπή. Η κωνταντινουπολίτικη Ρωμηοσύνη στα χρόνια ,Αθήνα 1996, σ Για το κλίμα σε σχέση με το Κυπριακό στις δυο χώρες βλ. Ν. Κιζιλγιουρέκ, Κύπρος: Το σταυροδρόμι των εθνικισμών, Αθήνα 1999, σ , Κ. Τσιούμης, Η μουσουλμανική μειονότητα Πολιτικοδιπλωματικές διεργασίες και εκπαιδευτική πολιτική, Θεσσαλονίκη 2006, σ Για το ρόλο των επιθεωρητών στα ζητήματα της μειονοτικής εκπαίδευσης Χρ. Ηλιάδης, Η εθνική ταυτότητα της μουσουλμανικής μειονότητας στη Θράκη και η εκπαιδευτική πολιτική. Μελέτη Αρχειακών Πηγών, Αδημοσίευτη Διπλωματική Μεταπτυχιακή Εργασία, Αθήνα 2004, σ. 32, Κ. Τσιούμης, ό.π., σ Γ.ΑΚ./Α.Ν.Κ./ΑΔΘΤΞΜΣ/Φακ.95, αρ.ε.π.178, Υπόμνημα Αθ.Παπαευγενίου «Επί της από εκθέσεως του Αν.Μπακάλμπαση, σ Γ.Α.Κ./ΑΝΚ/ΑΔΘΤΞΜΣ/Φακ.95, αρ.ε.π.296,έκθεσις Αθ. Παπαευγενίου «Περί της γενομένης παρ αυτού ερεύνης ως προς την εκπαίδευσιν της τουρκικής μειονότητος Θράκης»

4 Η ηγεσία της μειονοτικής εκπαίδευσης στη Θράκη και το ζήτημα των μετακλητών Ελλάδα δέχθηκε να έρθουν 24 δάσκαλοι από το σχολικό έτος και να καθοδηγούν τους άλλους εκπαιδευτικούς ενώ θα μπορούσε να μην το κάνει 11. Στο πόρισμα από τη σύσκεψη στο Υπουργείο Βορείου Ελλάδος που έκλεινε ουσιαστικά την τετραετία 12 ο Παπαευγενίου εισηγούνταν να απομακρυνθούν όσοι είχαν ήδη συμπληρώσει 4 χρόνια και όσοι είχαν δείξει ανθελληνική διαγωγή. Όσοι έμεναν θα έπρεπε να τοποθετηθούν στις πόλεις και στα μεγάλα χωριά όπου η παρακολούθηση ήταν πιο εύκολη και επέμεινε να παρακολουθούνται αυστηρά από τις αστυνομικές αρχές και αν ήταν δυνατό ο αριθμός τους να περιοριζόταν και λίγο 13. Στο υπόμνημά του, τέλος, για την κατάσταση στη μειονότητα τον Οκτώβριο του 1956 ο Παπαευγενίου επισήμαινε ότι δεν εγκρίθηκε το μέτρο της απομάκρυνσης όσων είχαν συμπληρώσει τετραετία ώστε να μπορέσει να ελεγχθεί η λειτουργία τους. O Μηνάς Μηναΐδης είχε, λόγω της πλούσιας εμπειρίας του όσο και της άμεσης επαφής του με τα εκπαιδευτικά και τα γενικότερα ζητήματα της μειονότητας από το 1936, εξαιτίας της διαμονής του στη Θράκη όσο και της άμεσης ανάμιξής του σ αυτά, σοβαρότερο ρόλο και άμεση παρέμβαση στη διαχείρισή τους. Στην πραγματικότητα, χάρη στην άμεση συνεργασία του με τη χωροφυλακή παρακολουθούσε τους μετακλητούς δασκάλους και συνέλεγε πληροφορίες από τις πηγές του για τη δράση τους. Έτσι σε έγγραφό του για έναν από τους; Γνωστότερους μετακλητούς, του Σαμή Ακιντζή από τη Φλώρινα 14 για τον οποίο έγραψε και ο Κώστας Ανδρεάδης στο βιβλίο του «Η μουσουλμανική μειονότης της Δυτικής Θράκης» 15 ο επιθεωρητής μειονοτικών σχολείων Δυτικής Θράκης επικαλούνταν, καταγγελίες εναντίον του για ανθελληνική δράση διότι προσπαθούσε να επιβάλλει τις νεοτεριστικές μεταρρυθμίσεις (υιοθέτηση του λατινικού αλφαβήτου για τη γραφή της τουρκικής γλώσσας, αντικατάσταση της μουσουλμανικής αργίας της Παρασκευής από την Κυριακή), οι οποίες θα έδιναν πιο σαφή εθνικό χαρακτήρα στη μειονότητα και επηρέαζε τόσο τους μαθητές ώστε αυτοί να μη θέλουν να μάθουν την ελληνική γλώσσα, να εκφράζονται αρνητικά για την Ελλάδα και να διαλαλούν ότι θα πάνε στρατιώτες στην Τουρκία. Επίσης καλλιεργούσε την άποψη ότι η 11 Γ.Α.Κ./Α.Ν.Κ./Α.Δ.Θ.Τ.Ξ.Μ.Σ./Φακ.95, αρ.ε.π.21, Σημείωμα Αθ.Παπαευγενίου ως προς το υπό έκδοσιν παρά της Ε.Μ.Σ. βιβλίον «Η μουσουλμανική μειονότης της Δυτικής Θράκης, Θεσσαλονίκη ΓΑΚ/ΑΝΚ/ΑΔΘΤΞΜΣ/Φακ.95, Πόρισμα συσκέψεως παρά τω Υπουργείω Βορείου Ελλάδος της 7 ης και 8 ης Αυγούστου 1956, σ Γ.Α.Κ./Α.Ν.Κ/ΑΔΘΤΞΜΣ/ Φακ.95, Πόρισμα Γ.Α.Κ/Α.Ν.Κ./ΑΔΘΤΞΜΣ/Φακ.92, Επιθεωρητής Τουρκικών Σχολείων Δυτικής Θράκης προς Νομαρχίαν Ροδόπης 15 Κ.Ανδρεάδης, Η μουσουλμανική μειονότης της Δυτικής Θράκης, Εταιρία Μακεδονικών Σπουδών- ΙΙ.Μ.Χ.Α., Θεσσαλονίκη 1956.

5 Δυτική Θράκη θα ενωνόταν με την Τουρκία. Οι πληροφορίες του επιθεωρητή έφεραν το συγκεκριμένο δάσκαλο να απαγγέλλει τουρκικά ποιήματα κατά την εθνική εορτή της 25 ης Μαρτίου, χλευάζοντας ουσιαστικά τη συγκεκριμένη γιορτή 16. Επίσης ο δάσκαλος της ελληνικής στο σχολείο, όπου υπηρετούσε ο Τούρκος εκπαιδευτικός, κατηγορούσε τον Ακιντζή ότι δίχαζε τους κατοίκους του Αράτου, απειλώντας όσους δε συντάσσονταν με τις απόψεις του ότι θα τους χαρακτηρίσει εχθρούς της Τουρκίας., γεγονός που θα μπορούσε να τους απομονώσει κοινωνικά και να τους στερήσει τη δυνατότητα να ταξιδέψουν στην Τουρκία. Τέτοιες πρακτικές χρησιμοποιούνταν προκειμένου να επηρεαστούν οι μουσουλμάνοι και να ενστερνιστούν τις κεμαλικές μεταρρυθμίσεις, οι οποίες θα τους ευθυγράμμιζαν περισσότερο με τη λειτουργία της κοινωνίας στη σύγχρονη Τουρκία. Ακόμη κατηγορούνταν ότι πραγματοποιώντας νυχτερινές συγκεντρώσεις των νέων τους εξωθούσε να απαξιώνουν τα ελληνικά και να φέρονται άσχημα στο δάσκαλο της ελληνικής. Οι ίδιοι οι μαθητές φέρονταν να δηλώνουν ότι πατρίδα τους ήταν η Τουρκία και όχι η Ελλάδα και ότι η Κύπρος είναι Τουρκική.Ο Ακιντζή, σύμφωνα με τα στοιχεία του επιθεωρητή είχε φύγει 2 ετών από την Ελλάδα ως ανταλλάξιμος και ήταν συζητήσιμο αν έπρεπε να ήταν μετακλητός. Με την άφιξή του στο σχολείο του Αράτου χαλάρωσε τόσο η πειθαρχία των μαθητών όσο και η διεξαγωγή των μαθημάτων, προκειμένου να επιβάλλει τις απόψεις του. Ο επιθεωρητής τον χαρακτήριζε ψυχικά ασταθή και περιορισμένων ικανοτήτων εκπαιδευτικό που παραπονιόταν ότι δεν κατόρθωσε να αλλάξει την εβδομαδιαία μέρα αργίας των μειονοτικών της περιοχής του από Παρασκευή σε Κυριακή, όπως είχε δηλώσει και στους βουλευτές Αλέξανδρο Χατζόπουλο και Οσμάν Νουρή. Με όλα αυτά τα δεδομένα ο συγκεκριμένος εκπαιδευτικός θεωρούνταν επικίνδυνος και η θητεία του μη ανανεώσιμη 17. Σε άλλο έγγραφό του ο επιθεωρητής μειονοτικών σχολείων Δυτικής Θράκης αναφερόταν αναλυτικά στην παρουσία 6 συνετών και σωφρόνων δασκάλων, την παραμονή των οποίων εισηγούνταν, στοιχείο που έδειχνε ότι δεν είχε στερεότυπα απέναντι σε φιλήσυχους δασκάλους και σε άλλο έγγραφο εισηγούνταν την παραμονή άλλων δυο που υπηρέτησαν ευδοκίμως. Ανάμεσα στους 6 δασκάλους ήταν και ο Μεχμετ Γκιουντούζ, γαμπρός του Σαμή Ακιντζή με σαφή και αυτός ανθελληνική δράση. Η 16 Γ.Α.Κ./Α.Ν.Κ./Α.Δ,Θ.Τ.Ξ.Μ.Σ/Φακ.92, Επιθεωρητής Τουρκικών Σχολείων Δυτικής Θράκης προς Νομαρχίαν Ροδόπης 17 Γ.Α.Κ./Α.Ν.Κ./Α.Δ.Θ.Τ.Ξ.Μ.Σ./Φακ.92, αρ.ε.π.48, Επιθεωρητής Τουρκικών Σχολείων Δυτικής Θράκης προς Νομαρχίαν Ροδόπης, Κομοτηνή , «Διαγωγή και Πολιτεία του εκ Τουρκίας διδασκάλου Σαμή Ακινντζη του Νετζίπ». 87

6 Η ηγεσία της μειονοτικής εκπαίδευσης στη Θράκη και το ζήτημα των μετακλητών Διοίκηση Χωροφυλακής Ροδόπης τον χαρακτήριζε ως άλλον ένα φανατικό ανθέλληνα 18, ο οποίο είχε έρθει σε σύγκρουση με τον σώφρονα Πρόεδρο της Κοινότητας Αράτου, Αλή Μουσταφά. Ο συγκεκριμένος δάσκαλος φερόταν και αυτός υπεύθυνος για την τάση των μαθητών του να αδιαφορούν για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, να μη συμμετέχουν στους εράνους και στη γιορτή της 25 ης Μαρτίου. Ο κρατικός δάσκαλος του σχολείου του σε αναφορά του δήλωνε ότι ο Γκιουνδούζ δε λάμβανε μέρος στις σχολικές γιορτές, ήρθε σε ρήξη με το διευθυντή του σχολείου του γιατί αυτός διάβαζε το Κοράνιο με αραβικούς χαρακτήρες, στοιχείο που ήταν ιδιαίτερα ενοχλητικό για το συγκεκριμένο μετακλητό δάσκαλο διότι υπονόμευε την προσπάθεια του για την προώθηση της τουρκικής εθνικής ιδεολογίας και ανακοίνωσε στους μαθητές που είχαν χαμηλό βαθμό στα ελληνικά ότι θα έμεναν στάσιμοι. Ο συγκεκριμένος μετακλητός δάσκαλος ήθελε μ αυτόν τον τρόπο να στρέψει τους μαθητές ενάντια στο δάσκαλο της ελληνικής. Προς επίρρωση του ισχυρισμού του, ο επιθεωρητής μειονότικών σχολείων Δυτικής Θράκης επικαλούνταν και τη μαρτυρία του Προέδρου του θρησκευτικού σωματείου «Μουδαφάα-γι Ισλάμ», του Κιρκάσιου φυγάδα, Χαφούζ Αλή Ρεσάτ ο οποίος υπήρξε δάσκαλος στην πομακική περιοχή και βασικός συντελεστής της ίδρυσης του Ιεροσπουδαστηρίου του Εχίνου και συνεργάτης των ελληνικών αρχών, ο οποίος χαρακτήριζε το συγκεκριμένο ως προπαγανδιστή, που συκοφαντεί την Ελλάδα, ότι δεν επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς να ανοίξουν τα μάτια τους. Ο Γκιουνδούζ κατηγορούνταν ακόμη ότι κάλεσε το μειονοτικό δάσκαλο να σηκώσουν τις αραβικές επιγραφές από το τζαμί. Η γυναίκα του Γκιουνδούζ κατηγορούνταν επίσης ότι προέτρεπε τις γυναίκες να μην καλύπτονται και ότι υποστήριξε πως η Κύπρος είναι Τουρκική. Ο Διευθυντής του μειονοτικού σχολείου όπου δούλευε, Ισμαήλ Γκιουλιστάν, ανέφερε ακόμη ότι ο συγκεκριμένος δάσκαλος τον εκβίαζε να βγάλει το σαρίκι του, να διδάσκει το Κοράνιο με λατινική γραφή και να κατεβάσει απ το τζαμί τις αραβικές επιγραφές. Ο Γκιουνδουζ ήθελε να επιβληθεί πλήρως στους κατοίκους και απέκλεισε το Γκιουλιστάν από την επιμόρφωση των δασκάλων στην Τουρκία. Ο Μηνάς Μηναϊδης φαίνεται πως εμφανιζόταν πολύ πιο κατηγορηματικός σε ό,τι αφορούσε την απομάκρυνση των μετακλητών δασκάλων. Αυτό προκύπτει από έγγραφό του προς τη Νομαρχία Ροδόπης 19, όπου επισήμαινε ότι η συμπεριφορά των μετακλητών 18 Γ.Α.Κ./Α.Ν.Κ./Α.Δ.Θ.Τ.Ξ.Μ.Σ./Φακ.92, Επιθεωρητής Τουρκικών Σχολείων Δυτικής Θράκης προς Νομαρχίαν Ροδόπης, Κομοτηνή «Παράτασις ήμη αδείας παραμονής εις 6 εκ Τουρκίας Δασκάλους» 19 Γ.Α.Κ./Α.Ν.Κ./Α.Δ.Θ.Τ.Ξ.Μ.Σ./Φακ.92, Επιθεωρητής Τουρκικών Σχολείων Δυτικής Θράκης προς Νομάρχην Ροδόπης

7 τόσο απέναντι στους χωρικούς όσο και απέναντι στους προύχοντες και στις σχολικές εφορείες ήταν αγέρωχη και στρατοκρατική. Μια τέτοια συμπεριφορά, κατά τη γνώμη του δεν άρμοζε σε εκπαιδευτικούς λειτουργούς. Σύμφωνα με το επιθεωρητή μουσουλμανικών σχολείων πολλοί σοβαροί αγρότες, παλιοί γνώριμοί του, του παραπονούνταν ότι τους ειρωνεύονταν για το φέσι, τους τρομοκρατούσαν ως εχθρούς της Τουρκίας. Οι μετακλητοί απειλούσαν μάλιστα τους χωρικούς ότι θα τιμωρηθούν όταν η Θράκη περάσει στην Τουρκία. Ανάλογη συμπεριφορά είχαν οι δάσκαλοι από την Τουρκία απέναντι στις γυναίκες. και στα κορίτσια, ενώ έκαναν και νυχτερινά κηρύγματα προς τους νέους με ανθελληνικό περιεχόμενο και η συμπεριφορά τους έδειχνε ότι είχαν επηρεαστεί. Ο επιθεωρητής περιέγραφε ότι: «Οι μαθηταί των δύο ανωτέρων τάξεων, μετά βδελυγμίας ασυγκρατήτου υποδέχονται τον Έλληνα διδάσκαλον, αλλά και τον υποφαινόμενον Οι μέχρι χθες μειλίχιοι Τούρκοι μαθηταί, ως δια μαγείας μεταβάλλοντες ψυχικήν διάθεσιν με την τοποθέτησιν διδασκάλου εκ Τουρκίας, απέβησαν άσπονδοι εχθροί των Ελλήνων διδασκάλων και του επιθεωρητού». Ο επιθεωρητής μουσουλμανικών σχολείων, για να ενισχύσει την άποψή του ανάφερε παραδείγματα όπου ανιχνεύει στοιχεία υπερβολής: «Παρουσιάσθησαν κρούσματα μαθητών, οίτινες ενώ εξελιπάρουν τον Έλληνα διδάσκαλον να τους δώσει ποιήματα ή απαγγελίαν τινά δια την ημέραν της εθνικής μας εορτής, την επομένην εδήλωσαν ότι δεν θέλουν να απαγγείλουν ελληνιστί. Μαθητής εις ον ανετέθησαν καθήκοντα σημαιοφόρου τη αιτήσει του, εζήτησε την επομένην να απαλλαγή των καθηκόντων του.διδάσκαλοι τούρκοι ημεδαποί και Έλληνες συνέτρωγον πάντοτε καθημερινώς. Με την τοποθέτησιν εκ Τουρκίας διδασκάλου έπαυσεν το έθιμον να προσκαλήται και ο έλλην διδάσκαλος. Ο επιθεωρητής μουσουλμανικών σχολείων συμπλήρωνε και άλλα στοιχεία, τα οποία ήταν γνωστό ότι ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα. Οι μετακλητοί δάσκαλοι είχαν δημιουργήσει την αίσθηση ότι η καλή συμπεριφορά του ελληνικού κράτους οφείλεται στο φόβο που εμπνέει η Τουρκία στην Ελλάδα και ότι αργά η γρήγορα η Θράκη θα προσαρτηθεί στην Τουρκία. Κινητήρια δύναμη της όλης διαδικασίας θεωρούνταν το Τουρκικό Προξενείο της Κομοτηνής, το οποίο συντόνιζε την όλη προσπάθεια. Το Προξενείο ασκούσε πάντοτε προπαγανδιστικό έργο, αλλά αυτή η προσπάθεια εντάθηκε κατά το διάστημα της παρουσίας ως Προξένου του Αχμετ Ουμάρ. Με πρόσχημα ότι θα τους κατέβαλλε τη μηνιαία αντιμισθία μάζευε κάθε 15 μέρες ή 1 μήνα τους δασκάλους, για να λάβει απολογισμό των δραστηριοτήτων τους και να δώσει νέες οδηγίες για τη δράση τους. Μάλιστα, κατά την άποψη του επιθεωρητή κάθε μετακλητός δάσκαλος είχε αναλάβει έναν συγκεκριμένο τομέα και κινούνταν σ αυτόν 89

8 Η ηγεσία της μειονοτικής εκπαίδευσης στη Θράκη και το ζήτημα των μετακλητών ελεύθερα με διάφορα προσχήματα. Οι μετακλητοί εντολή του Προξένου μάλιστα έμεναν και το καλοκαίρι στα χωριά και συνέχιζαν το έργο τους. Ως μέσα αντιμετώπισης της όλης κατάστασης ο Μηναΐδης πρότεινε: 1)Να μη γίνουν δεκτοί κατά το σχολικό έτος Τούρκοι δάσκαλοι σε αντικατάσταση των 5 που είχαν φύγει 2)Κατά το τέλος του έτους να απομακρύνονταν 14 δάσκαλοι από τα μειονοτικά σχολεία. 3) Να έμεναν μόνο 15 Τούρκοι δάσκαλοι των πόλεων και εκεί να παρακολουθούνταν στενά. 4) Να μην μπορούσαν να μετακινηθούν αν δεν εφοδιάζονταν με κανονικές άδειες από τις αρχές. Όταν λίγο καιρό πριν από τα γεγονότα της 6 ης Σεπτεμβρίου διαβιβάστηκαν στο Μηναΐδη αιτήσεις των σχολικών εφορειών των σχολείων Εύλαλου και Δέκαρχου, οι οποίες ζητούσαν δάσκαλο από την Τουρκία, προκειμένου να γνωματεύσει σχετικά 20 εκείνος επισήμανε ότι το θέμα τέθηκε και στο νομό Ροδόπης και τα αρμόδια Υπουργεία Παιδείας και Εξωτερικών δε θέλησαν να δώσουν συνέχεια στο θέμα. Η μόνη περίπτωση που ανανεώθηκε ήταν αυτή του Σουλεϊμάν Εργκάν, ο οποίος θεωρήθηκε ότι ευδοκίμως άσκησε το έργο του. Άλλοι μετακλητοί όπως ο Αχμέτ Τσορεκτσή 21 και ιδιαίτερα ο Σαμή Ακιντζή προτάθηκαν για ανάκληση 22. Το ίδιο το Υπουργείο Παιδείας 23 λαμβάνοντας υπόψη την αρνητική τοποθέτηση του επιθεωρητή Μηνά Μηναΐδη σε σχέση με τη μετάκληση δασκάλου απ την Τουρκία για τον Ίασμο (που είχε 94 μαθητές) συμφώνησε απόλυτα μαζί του και ανέβαλε επ αόριστο οποιαδήποτε σχετική ενέργεια. Σε άλλα έγγραφά του που αφορούσαν τα βιογραφικά στοιχεία των Τούρκων μετακλητών δασκάλων, επισημαινόταν άλλοτε η επάρκεια και άλλοτε η επικινδυνότητά τους. Απ όλους τους μετακλητούς τα πυρά επικεντρωνόταν στο μετακλητό δάσκαλο του 20 Γ.ΑΚ./Α.Ν.Κ./ΑΔΘΤΞΜΣ/Φακ.92, αρ.ε.π.88, Επιθεωρητής Τουρκικών Σχολείων Δυτικής Θράκης προς Νομαρχίαν Ξάνθης Κομοτηνή Γ..ΑΚ./Α.Ν.Κ./ΑΔΘΤΞΜΣ/Φακ.92, αρ.ε.π.3923,υπουργείον Παιδείας προς Υπουργείον Εξωτερικών, Αθήναι Γ.Α.Κ./Α.Ν.Κ./ΑΔΘΤΞΜΣ/Φακ.92, αρ.ε.π.342, Νομαρχία Ροδόπης προς Υπουργείον Εθνικής Παιδείας, Γ.Α.Κ./Α.Ν.Κ./Α.Δ.Θ.Τ.Ξ.Μ.Σ./Φακ.92,αρ.Ε.Π.62, Επιθεωρητής Τουρκικών Σχολείων προς Νομαρχίαν Ροδόπης, Κομοτηνή Υπουργείον Παιδείας, Διευθυνσις Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως προς Επιθεωρητήν Τουρκικών Σχολείων Δυτικής Θράκης, Υπουργείον Παιδείας, Διευθυνσις Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως προς Επιθεωρητήν Τουρκικών Σχολείων Δυτικής Θράκης, Αθήναι 23 Σχετικά με τους δυο επιθεωρητές και το ρόλο τους Κ.Τσιούμης, ό.π., σ.57, Χρ.Ηλιάδης, Η εθνική ταυτότητα της μουσουλμανικής μειονότητας στη Δυτική Θράκη και η Εκπαιδευτική Πολιτική, Διπλωματική Μεταπτυχιακή Εργασία, Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα 2005, σ.32. Αθήναι

9 Αράτου, Σαμή Ακιντζή που είχε κομβικό ρόλο στην όλη διαδικασία. Ο συγκεκριμένος δάσκαλος χαρακτηριζόταν φανατικός μισέλληνας και προς επίρρωση του ισχυρισμού επικαλούνταν τη μαρτυρία του συντηρητικού προέδρου της κοινότητας Αλή Μουσταφά. Για το Μεχμέτ Γκιουντούζ επικαλούνταν τη μαρτυρία του κρατικού δασκάλου Χαράλαμπου Μήτση και του προέδρου του Σωματείου Ιντιμπάχ, Χαφούζ Αλή Ρεσάτ και τα δύο πρόσωπα όμως είχαν συμφέρον να παρουσιάσουν τα πράγματα μ αυτόν τον τρόπο. Είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι τόσο ο επιθεωρητής Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων όσο και ο επιθεωρητής Τουρκικών Σχολείων Δυτικής Θράκης είχαν από τη θέση τους «υποχρέωση» να τονίζουν τη σοβαρότητα του προβλήματος. Οι δυο επιθεωρητές ανεξάρτητα από τις αντιρρήσεις τους, είχαν συναινέσει στην υλοποίηση του μέτρου των μετακλητών δασκάλων και στη διαμόρφωση της μειονοτικής πολιτικής από το 1936 και μετά 24. Τα προβλήματα με τη δράση των μετακλητών ήταν υπαρκτά και οι περιγραφές της λειτουργίας ορισμένων απ αυτούς ήταν πολύ κοντά στην πραγματικότητα. Οι συγκεκριμένοι δάσκαλοι, έτσι κι αλλιώς, έρχονταν στη Θράκη ως «πρεσβευτές» του εθνικού εκπαιδευτικού συστήματός τους και τους δικούς του στόχους έπρεπε να υπηρετήσουν. Ένα μεγάλο μέρος των εκπαιδευτικών από την Τουρκία ήταν, σύμφωνα με τα λεγόμενα των ίδιων των επιθεωρητών, καλοί και συνετοί εκπαιδευτικοί και αυτό οδήγησε τους συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς παράγοντες στην απόφαση να ανανεώσουν τη θητεία τους. Κάποιοι άλλοι περισσότερο εθνικιστές και φανατικοί, ασκούσαν ισχυρότατες πιέσεις προς τους κατοίκους για την υιοθέτηση των αντιλήψεων του καθεστώτος της Άγκυρας. Ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι τον τόνο για την αξιολόγηση της συμπεριφοράς των μετακλητών έδιναν οι δεύτεροι, οι οποίοι συντελούσαν και στην εξαγωγή της γενίκευσης. Η καχυποψία απέναντι στη συγκεκριμένη κατηγορία εκπαιδευτικών, η οποία συνδεόταν, σε μεγάλο βαθμό με το ρόλο τους, αλλά και τη βαθύτερη ποιότητα των ελληνοτουρκικών σχέσεων αυτής της περιόδου οδηγούσε στην αναπαραγωγή συγκεκριμένων στερεοτύπων γι αυτούς. Σύμφωνα με την άποψη ορισμένων ελληνικών κύκλων που φαινόταν να ενστερνίζονται και οι επιθεωρητές, οι άνθρωποι αυτοί ήταν πράκτορες, αξιωματικοί του τουρκικού στρατού, οι οποίοι έρχονταν στην Ελλάδα με συγκεκριμένη αποστολή. Η εκδοχή αυτή δεν μπορεί ούτε να απορριφθεί με κατηγορηματικό τρόπο για όλους. 24 Σχετικά με τους δυο επιθεωρητές και το ρόλο τους Κ.Τσιούμης, Η μουσουλμανική μειονότητα, σ.57, Χρ.Ηλιάδης, σ

10 Η ηγεσία της μειονοτικής εκπαίδευσης στη Θράκη και το ζήτημα των μετακλητών Αξιοσημείωτη είναι επίσης ότι τα στοιχεία, τα οποία επικαλούνταν οι επιθεωρητές και ιδιαίτερα ο επιθεωρητής Τουρκικών Σχολείων, Μηνάς Μηναΐδης, προέρχονταν από άμεσους συνεργάτες της ηγεσίας της μειονοτικής εκπαίδευσης, οι οποίοι είχαν άμεσο συμφέρον να καλλιεργούν αυτή τη σχέση, όπως οι υποδιευθυντές των μειονοτικών σχολείων, ο Πρόεδρος της Ιττιχάντ, Χαφούζ Αλή Ρεσάτ, που είχε ως στόχο να ελέγξει τη θρησκευτική εκπαίδευση 25 καθώς και από διευθυντές μειονοτικών σχολείων κ.ά. Τα δεδομένα αυτά, περιόριζαν χωρίς όμως και να αναιρούν την αξιοπιστία των πληροφοριών. Είναι επίσης άξιο μνείας ότι οι συγκεκριμένες απόψεις εκφράστηκαν σε μια περίοδο, κατά την οποία, έστω και αν η κατάσταση είχε βελτιωθεί σε σχέση με το παρελθόν, η ελληνική εκπαίδευση στην Κωνσταντινούπολη δεχόταν ισχυρές πιέσεις 26. Είναι σημαντικό να τονιστεί επίσης ότι, κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης περιόδου ο έλεγχος που ασκούνταν στους εκπαιδευτικούς και στην Ελλάδα ήταν ασφυκτικός 27. Με τα δεδομένα αυτά, και ιδιαίτερα μετά από την όξυνση των ελληνοτουρκικών σχέσεων εξαιτίας του Κυπριακού ζητήματος δύσκολα μπορούσε κανείς να περιμένει διαφορετικές αντιδράσεις. Kostis Tsioumis The attitude of the minority education authorities towards the presence of the stateteachers from Turkey in Muslim minority education in Thrace Summary This article focuses on the attitude of the authorities of minority education towards the state-teachers of Turkey presence at the minority schools in Western Thrace. These teachers were not welcomed by the minority Schools administration, which regarded them as a necessary evil. 25 Για το Χαφούζ Αλή Ρεσάτ και το ρόλο του βλ.τ.κωστόπουλος, Το Μακεδονικό της Θράκης.Κρατικοί σχεδιασμοί για τους Πομάκους , Βιβλιόραμα,σ.28 Αθήνα 2009, Κ.Τσιούμης, Η Μουσουλμανική Μειονότητα της Θράκης , Θεσσαλονίκη 2006, σ Σχετικά με το πιεστικό κλίμα προς την ελληνική εκπαίδευση στην Κωνσταντινούπολη βλ. Al.Alexandris, The Greek Minority of Istanbul and the Greek-Turkish Relations , Center For Asia Minor Studies, Athens 1983, σ. 250, του ίδιου, «Το ιστορικό πλαίσιο των ελληνοτουρκικών σχέσεων » σε Αλ.Αλεξανδρή, Θ.Βερέμη, Π.Καζάκου κ.ά, Οι Ελληνοτουρκικές Σχέσεις , Αθήνα 1988, σ , Κ.Σταματόπουλος, Η τελευταία αναλαμπή. Η κωνσταντινουπολίτικη Ρωμηοσύνη , Αθήνα 1996, σ Σχετικά βλ. ενδεικτικά Δ.Χαραλάμπους, Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση και Εκαπιδευτική Πολιτική, Διδακτορική Διατριβή, ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη 1990, σ

11 The minority schools inspectors looked for the repositions regardless they weren t all educators with nationalistic ideology. The evidence of the collected information s saw that the most of them were teachers which had done their work well, although they were between Greek and Turkish nationalism. 93

ανάπτυξη του εργατικού κινήματος) εργατικής ιδεολογίας στη χώρα.» προσφύγων στη Μικρά Ασία και την Ανατολική Θράκη».

ανάπτυξη του εργατικού κινήματος) εργατικής ιδεολογίας στη χώρα.» προσφύγων στη Μικρά Ασία και την Ανατολική Θράκη». Α1. α. Σχολικό βιβλίο σελίδα 77: «Οι επαναστάτες προκήρυξαν όπως ονομάστηκαν.» και «Οι Ορεινοί απαρτίστηκαν και των πλοιοκτητών.» β. Σχολικό βιβλίο σελίδα 46: «Η κατάσταση αυτή (=η αργή ανάπτυξη του εργατικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. Φύλλου 3 17 Μαρτίου 2015 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11 Για την ρύθμιση του

Διαβάστε περισσότερα

minorité turque en Thrace occidentale. 8 Poulton H., Changing the Notions of National Identity among Muslims in Thrace and Macedonia:

minorité turque en Thrace occidentale. 8 Poulton H., Changing the Notions of National Identity among Muslims in Thrace and Macedonia: Η διαχείριση της μειονοτικής ταυτότητας στον ελληνικό χώρο και η διαμόρφωση της εκπαιδευτικής πολιτικής: Η περίπτωση των μουσουλμάνων της Θράκης 1923-1974. Κωστής Τσιούμης Οι δυο πρώτες δεκαετίες του 20

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 2 ΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑΣ ΣΑΜΟΥ

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 2 ΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑΣ ΣΑΜΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 2 ΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑΣ ΣΑΜΟΥ Το σχολείο, ως ένας κατεξοχήν κοινωνικός θεσμός, δεν μπορεί να παραμείνει αναλλοίωτο μπροστά στις ραγδαίες

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΕΩΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΙΡΑΝ. Του Ανδρέα Ανδριανόπουλου

Η ΓΕΩΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΙΡΑΝ. Του Ανδρέα Ανδριανόπουλου Η ΓΕΩΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΙΡΑΝ Του Ανδρέα Ανδριανόπουλου Αλλαγές στο Ενεργειακό Τοπίο Πολλά φαίνεται να αλλάζουν με την πρόσφατη συμφωνία για τα πυρηνικά με το Ιράν. Είναι φανερό πως

Διαβάστε περισσότερα

334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα)

334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) 334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) Ιστορικό Σημείωμα γαι την Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας Η Παιδαγωγική Ακαδημία Φλώρινας ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 1941, δηλ. κατά την διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΡΙΩΝ «Προκλήσεις και Διέξοδοι. Η διαμόρφωση της ταυτότητας του πολίτη στον 21ο αιώνα»

ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΡΙΩΝ «Προκλήσεις και Διέξοδοι. Η διαμόρφωση της ταυτότητας του πολίτη στον 21ο αιώνα» ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΡΙΩΝ «Προκλήσεις και Διέξοδοι. Η διαμόρφωση της ταυτότητας του πολίτη στον 21ο αιώνα» Παράμετρος Λυκείου Κοκκινοχωρίων: «Η απαξίωση των νέων απέναντι στους θεσμούς» Συντονιστές παραμέτρου:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΜΗ ΒΙΑΣ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΓΗΓΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΜΗ ΒΙΑΣ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΓΗΓΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΜΗ ΒΙΑΣ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΓΗΓΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Νικόλαος Χ. Μπέκας Greek classroom of Masterστην "Κοινωνική Παιδαγωγική και μάχη ενάντια στη νεανική

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ 2015

ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ 2015 ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ 2015 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α1 α. σχολικό βιβλίο σελίδα 77 «Οι ορεινοί των πλοιοκτητών» β. σχολικό βιβλίο σελίδα 157 «Για τη στέγαση των προσφύγων τηρήθηκε (αυτεπιστασία)»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ (για τους μαθητές Γυμνασίων, ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ, ΕΠΑ.Σ, Καλλιτεχνικών, Μουσικών, Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων.)

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ (για τους μαθητές Γυμνασίων, ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ, ΕΠΑ.Σ, Καλλιτεχνικών, Μουσικών, Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων.) Ημερομηνία:.. Σχολείο:. Τάξη:. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ (για τους μαθητές Γυμνασίων, ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ, ΕΠΑ.Σ, Καλλιτεχνικών, Μουσικών, Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων.) Πρόλογος Αγαπητέ/ή μαθητή/τρια, Το ερωτηματολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα της Ιστορίας. κατεύθυνσης των Πανελλαδικών εξετάσεων 2014

Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα της Ιστορίας. κατεύθυνσης των Πανελλαδικών εξετάσεων 2014 Θέμα Α1 Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα της Ιστορίας κατεύθυνσης των Πανελλαδικών εξετάσεων 2014 ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ Α) Με τη βιομηχανική επανάσταση καθώς η κατοχή γης έπαυε προοδευτικά να είναι πηγή εξουσίας

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών Ανάπτυξη µεθόδων και εργαλείων έρευνας Από τα σχολεία που συµµετείχαν στην ΑΕΕ: Οργάνωσε οµάδες εργασίας το 66% Αξιοποίησε σχετική βιβλιογραφία το 66% Συγκέντρωσε δεδοµένα από: τα αρχεία του σχολείου το

Διαβάστε περισσότερα

Η Διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας στην Ουκρανία

Η Διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας στην Ουκρανία Η Διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας στην Ουκρανία ΞΕΝΙΑ ΑΡΤΑΜΟΝΟΒΑ Κυριακάτικο Σχολείο της Ελληνικής Κοινότητας του Χαρκόβου (Ουκρανία) Οι κοινωνικές αναταραχές του 20 ου αιώνα επηρέασαν και τις ελληνικές

Διαβάστε περισσότερα

κατεύθυνση της εξάλειψης εθνοκεντρικών και άλλων αρνητικών στοιχείων που υπάρχουν στην ελληνική εκπαίδευση έτσι ώστε η εκπαίδευση να λαμβάνει υπόψη

κατεύθυνση της εξάλειψης εθνοκεντρικών και άλλων αρνητικών στοιχείων που υπάρχουν στην ελληνική εκπαίδευση έτσι ώστε η εκπαίδευση να λαμβάνει υπόψη ΕΙΣΑΓΩΓΗ Είναι γνωστό ότι, παραδοσιακά, όπως άλλα εκπαιδευτικά συστήματα έτσι και το ελληνικό στόχευαν στην καλλιέργεια και ενδυνάμωση της εθνοπολιτιστικής ταυτότητας. Αυτό κρίνεται θετικό, στο βαθμό που

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ι. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ελληνοτουρκικές σχέσεις: Από τη Λωζάννη μέχρι σήμερα (κωδ. 120331) Ακαδημαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο κοινωνιολογικό πλαίσιο του πολυπολιτισμικού σχολείου

Το νέο κοινωνιολογικό πλαίσιο του πολυπολιτισμικού σχολείου Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο- για τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Σε συνεργασία με την Περιφερειακή Διεύθυνση Π.Ε. & Δ.Ε. Νοτίου Αιγαίου ΗΜΕΡΙΔΑ Το νέο κοινωνιολογικό

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακά στην Ελλάδα

Μεταπτυχιακά στην Ελλάδα Μεταπτυχιακά στην Ελλάδα Μουντάκης Κώστας: Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Πρώην σύμβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Dr. Αρβανίτη Νέλη: Σχολική Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής 1 Δικαιολογητικά

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Λ.Μ.Ε. Ερμού & Κορνάρου 2 ΤΗΛ: 210 32 30 073-32 21 255 www.olme.gr Fax: 210 33 11 338 email: olme@otenet.gr Aθήνα, 30/10/15

Ο.Λ.Μ.Ε. Ερμού & Κορνάρου 2 ΤΗΛ: 210 32 30 073-32 21 255 www.olme.gr Fax: 210 33 11 338 email: olme@otenet.gr Aθήνα, 30/10/15 ΨΗΦΙΣΜΑ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΩΝ ΕΛΜΕ ΣΕ ΔΙΩΚΟΜΕΝΟΥΣ ΑΙΡΕΤΟΥΣ (24/10/2015) Η Γ.Σ. των Προέδρων των ΕΛΜΕ εκφράζει την αμέριστη συμπαράστασή της στους διωκόμενους συναδέλφους Π.

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Εγγραφές μαθητών για τη σχολική χρονιά 2008 2009

Θέμα: Εγγραφές μαθητών για τη σχολική χρονιά 2008 2009 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ. Φακ.: 7.11.11.2.8 Aρ. Τηλ.: 22800661 Αρ. Φαξ: 22428277 E-mail: 10 Δεκεμβρίου 2007 Διευθυντές/Διευθύντριες Δημοτικών Σχολείων Θέμα: Εγγραφές μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Ιωνά Νικολάου:

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Ιωνά Νικολάου: Αναλυτικά η ανακοίνωση του Ιωνά Νικολάου: Επειδή όμως φαίνεται ότι η εκστρατεία εκτόξευσης ανυπόστατων καταγγελιών από τον κ. Παπαγεωργίου τυγχάνει κομματικής εκμετάλλευσης, θα σχολιάσω ορισμένα ζητήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΜΕ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ Έδρα: Μουσών 20 και Παπαδιαμάντη Ψυχικό mail@elmeprotypon.gr ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΜΕ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ Έδρα: Μουσών 20 και Παπαδιαμάντη Ψυχικό mail@elmeprotypon.gr ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΜΕ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ Έδρα: Μουσών 20 και Παπαδιαμάντη Ψυχικό mail@elmeprotypon.gr ΑΘΗΝΑ 19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Το ΔΣ της ΕΛΜΕ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ είχε σήμερα 19/11/2012 συνάντηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Μυτιλήνη, 15.05.2014 Αρ. Πρ. 765 Το Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Σταμέλος ΠΤΔΕ Πανεπιστήμιο Πατρών

Γιώργος Σταμέλος ΠΤΔΕ Πανεπιστήμιο Πατρών ΣΤΑΜΕΛΟΣ Γ., 004, Η αναγκαιότητα ύπαρξης μιας εκπαιδευτικής πολιτικής για τη διαπολιτισμική εκπαίδευση στα ελληνικά σχολεία, εις ΓΕΩΡΓΟΓΙΑΝΝΗΣ Π. (επιμ), Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: Πρακτικά 1 ου Πανελλήνιου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΣΤΑΣ Λ. ΖΩΡΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΚΩΣΤΑΣ Λ. ΖΩΡΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΩΣΤΑΣ Λ. ΖΩΡΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ι. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Γεννήθηκα στην Αθήνα στις 21 Αυγούστου 1950. Γονείς μου είναι ο Λύσανδρος Κ. Ζώρας και η Λήδα Ζώρα το γένος Ο. Λαμπροπούλου. ΙΙ. ΣΠΟΥΔΕΣ Α. Μέση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Τμήμα Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Τμήμα Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Τμήμα Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών Ίδρυση Το Τμήμα Τουρκικών Σπουδών ιδρύθηκε το 1989. Δέχθηκε τους πρώτους φοιτητές του στο πρώτο έτος λειτουργίας του Πανεπιστημίου Κύπρου,

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων

Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων ΧV Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων O ρόλος και οι αρμοδιότητες του Διευθυντή Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης Τηρουμένων των σχεδίων υπηρεσίας, ο Διευθυντής του σχολείου έχει τη γενική ευθύνη για την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Αποτελεί ένα από τα τέσσερα τμήματα της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής. Υπήρξε το πολυπληθέστερο σε φοιτητές τμήμα. Έχει παραδώσει στην κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 5ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 6979

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 5ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 6979 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 5ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 6979 Η κα Ευαγγελία Χριστοδούλου, μόνιμος Επιμελητής, 1ης Τάξης, Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο διευθυντών σχολικών μονάδων με Τάξεις Υποδοχής Ζ.Ε.Π. * Required

Ερωτηματολόγιο διευθυντών σχολικών μονάδων με Τάξεις Υποδοχής Ζ.Ε.Π. * Required Ερωτηματολόγιο διευθυντών σχολικών μονάδων με Τάξεις Υποδοχής Ζ.Ε.Π. * Required ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα)- Η Μετάβαση: Πολιτισμός και Ένταξη ΕΚΟ στα Δημοτικά Σχολεία-Άξονας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 13 «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA GREEK PUBLIC OPINION ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ταυτότητα της έρευνας... σελ. 3 1. Βαθμός αισιοδοξίας για το αν η Ελλάδα θα παραμείνει

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. Α1. 1. Να δώσετε τον ορισµό των όρων : α) «Πεδινοί» β) «Βενιζελισµός»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. Α1. 1. Να δώσετε τον ορισµό των όρων : α) «Πεδινοί» β) «Βενιζελισµός» ΘΕΜΑΤΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΜΑ Α Α. Α1. 1. Να δώσετε τον ορισµό των όρων : α) «Πεδινοί» β) «Βενιζελισµός» 8 ΜΟΝΑ ΕΣ 2. Ποιοι ήταν οι λόγοι της ίδρυσης και ποια τα αποτελέσµατα της δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την 1 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την παλαιότερη γνώση τους, σημειώνουν λεπτομέρειες, παρακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΤΟΝ Κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Ε Γ Κ Λ Η Σ Η. Ιωάννη Ζαγοραίου, κατοίκου Λευκάδας, περιοχής Βλαχαίρενα, Δ/ντή του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.

ΠΡΟΣ ΤΟΝ Κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Ε Γ Κ Λ Η Σ Η. Ιωάννη Ζαγοραίου, κατοίκου Λευκάδας, περιοχής Βλαχαίρενα, Δ/ντή του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. ΠΡΟΣ ΤΟΝ Κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Ε Γ Κ Λ Η Σ Η Ιωάννη Ζαγοραίου, κατοίκου Λευκάδας, περιοχής Βλαχαίρενα, Δ/ντή του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Λευκάδας Κ Α Τ Α 1. Nicola Costa ( Νικόλα Κώστα), κάτοικο Λευκάδας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ ΣΤΟ 46 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ ΣΤΟ 46 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. 22-3-2011 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ ΣΤΟ 46 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. 1. Εισαγωγή 2. Η Πρώτη Συνάντηση της Ομάδας Μαθητών. 3. Η Δεύτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ:EDG 613 Διδάσκων Κουτούζης Μανώλης 2012-2013 ΛΕΜΟΝΙΑ ΜΠΟΥΤΣΚΟΥ F 20122594

ΜΑΘΗΜΑ:EDG 613 Διδάσκων Κουτούζης Μανώλης 2012-2013 ΛΕΜΟΝΙΑ ΜΠΟΥΤΣΚΟΥ F 20122594 ΜΑΘΗΜΑ:EDG 613 Διδάσκων Κουτούζης Μανώλης 2012-2013 ΛΕΜΟΝΙΑ ΜΠΟΥΤΣΚΟΥ F 20122594 ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΕΝΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ. ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Επιστημών της Αγωγής. MA Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Επιστημών της Αγωγής. MA Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Φιλοσοφία του προγράμματος MA Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση Η Κυπριακή κοινωνία, πολυπολιτισμική εκ παραδόσεως και λόγω ιστορικών και γεωγραφικών συνθηκών

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Γραµµατίκας. Εισαγωγή

Χρήστος Γραµµατίκας. Εισαγωγή Το εγχείρηµα της ελληνοτουρκικής φιλίας στην ιστορική του προοπτική: οι µορφωτικές και πολιτιστικές ανταλλαγές µεταξύ των δύο χωρών στο διάστηµα 1955-1964 Εισαγωγή Χρήστος Γραµµατίκας Το εγχείρηµα της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ. Καταστατικό

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ. Καταστατικό ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Καταστατικό Προοίμιο Το φοβερό μεταπολιτευτικό αδιέξοδο, εθνικό, κοινωνικό, πολιτιστικό και οικονομικό, βύθισε την ελληνική κοινωνία σε μια βαθύτατη κρίση αξιών. Οι πολιτικές δυνάμεις του

Διαβάστε περισσότερα

Η εξέλιξη της ελληνικής παιδαγωγικής σκέψης και πράξης

Η εξέλιξη της ελληνικής παιδαγωγικής σκέψης και πράξης Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης 2013-14 Α εξάμηνο Η εξέλιξη της ελληνικής παιδαγωγικής σκέψης και πράξης Υπεύθυνος καθηγητής: Μαυρικάκης Εμμανουήλ Συμμετέχοντες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες και κατευθύνσεις για την ίδρυση και λειτουργία Τάξεων Υποδοχής (ΤΥ) ΖΕΠ για το σχολικό έτος 2015-2016 σε δημοτικά σχολεία της χώρας»

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες και κατευθύνσεις για την ίδρυση και λειτουργία Τάξεων Υποδοχής (ΤΥ) ΖΕΠ για το σχολικό έτος 2015-2016 σε δημοτικά σχολεία της χώρας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΠΑΙΔΕΙΑΣ, EΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α - ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ..

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α ΣΠΟΥΔΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ για τους εκπαιδευτικούς Αγγλικής σε σχολεία ΕΑΕΠ του νομού Αττικής Περιόδου Οκτωβρίου Δεκεμβρίου 2012. Απολογιστική Έκθεση

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ για τους εκπαιδευτικούς Αγγλικής σε σχολεία ΕΑΕΠ του νομού Αττικής Περιόδου Οκτωβρίου Δεκεμβρίου 2012. Απολογιστική Έκθεση ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ για τους εκπαιδευτικούς Αγγλικής σε σχολεία ΕΑΕΠ του νομού Αττικής Περιόδου Οκτωβρίου Δεκεμβρίου 2012 Απολογιστική Έκθεση Α. Γενικά στοιχεία Στο πλαίσιο της Πράξης «Νέες Πολιτικές Ξενόγλωσσης

Διαβάστε περισσότερα

Νόμιμο δικαίωμά μας τα 12 μίλια

Νόμιμο δικαίωμά μας τα 12 μίλια Εφημερίδα: Hürriyet Ημερομηνία: 28/3/201 Συντάκτης: Cansu Çamlibel Μετάφραση: Βαλέρια Αντωνοπούλου Νόμιμο δικαίωμά μας τα 12 μίλια Ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας Δημήτρης Δρούτσας, ο οποίος λίγο καιρό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΑΘΑΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΑΘΑΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΑΘΑΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Απάντηση ερωτήσεων σχετικά με την οργάνωση των Ερευνητικών Εργασιών στο Γενικό Λύκειο κατά το σχολικό έτος 2012-2013 ΛΑΜΙΑ: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Αγαπητοί/ες

Διαβάστε περισσότερα

(Aναθεωρητική Εφεση Αρ. 59/07) 1 Φεβρουαρίου, 2010. [ΑΡΤΕΜΗΣ, Π., ΝΙΚΟΛΑЇΔΗΣ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΝΙΚΟΛΑΤΟΣ, ΠΑΜΠΑΛΛΗΣ, Δ/στές] YOUSIFE MOHAMAD,

(Aναθεωρητική Εφεση Αρ. 59/07) 1 Φεβρουαρίου, 2010. [ΑΡΤΕΜΗΣ, Π., ΝΙΚΟΛΑЇΔΗΣ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΝΙΚΟΛΑΤΟΣ, ΠΑΜΠΑΛΛΗΣ, Δ/στές] YOUSIFE MOHAMAD, This document was reproduced from http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=apofaseis/aad/meros_3/2010/3-201002-59-07.htm (accessed 16 August 2013) (2010) 3 ΑΑΔ 18 ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική ξενόγλωσσης Εκπαίδευσης στο Σχολείο: Η Εκμάθηση της Αγγλικής σε Πρώιμη Παιδική Ηλικία

Πολιτική ξενόγλωσσης Εκπαίδευσης στο Σχολείο: Η Εκμάθηση της Αγγλικής σε Πρώιμη Παιδική Ηλικία ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΓΓΛΙΚΗΣ Εκδήλωση της Περιφέρειας Αττικής 1 η Σεπτέμβρη 2010 Πολιτική ξενόγλωσσης Εκπαίδευσης στο Σχολείο: Η Εκμάθηση της Αγγλικής σε Πρώιμη Παιδική Ηλικία Έργο του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος: Κογκίδου ήµητρα. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Φύλο. Στο: αράκη Ελένη (2007) Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο.

Πρόλογος: Κογκίδου ήµητρα. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Φύλο. Στο: αράκη Ελένη (2007) Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. Πρόλογος: Κογκίδου ήµητρα Στο: αράκη Ελένη (2007) Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Φύλο. Τα τελευταία χρόνια βρισκόµαστε µπροστά σε µια βαθµιαία αποδόµηση της ανδροκρατικής έννοιας της ηγεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόληψη Ατυχημάτων για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Πρόληψη Ατυχημάτων για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Πρόληψη Ατυχημάτων για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Γυθείου 1 Α, 152 31 Χαλάνδρι Τηλ.: 210-6741 933, 210-6740 118, Fax: 210-6724 536 e-mail: info@pedtrauma.gr www.pedtrauma.gr Γιατί Πρόληψη Παιδικών Ατυχημάτων;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πειραιάς 5 Νοεμβρίου 2012 Αρ. Πρωτ. 20126093 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «BRINGING EUROPE TO SCHOOL TEACHERS (B.E.S.T.)» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων]

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] 1. Είστε ικανοποιημένος/η από το Πρόγραμμα; Μ. Ο. απαντήσεων: 4,7 Ικανοποιήθηκαν σε απόλυτο

Διαβάστε περισσότερα

WICHTIGER HINWEIS: Bitte fertigen Sie keine Kopien dieses Fragebogens an!

WICHTIGER HINWEIS: Bitte fertigen Sie keine Kopien dieses Fragebogens an! Muster-Fragebogen allgemeinbildende Schule Αγαπητοί γονείς, η γνώμη σας είναι σημαντική για εμάς! Θέλουμε να βελτιώνουμε συνεχώς την ποιότητα της εργασίας μας στο σχολείο. Για να βρούμε ποια είναι τα δυνατά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23-1-2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ.: οικ. 15501 ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23-1-2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ.: οικ. 15501 ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23-1-2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ.: οικ. 15501 ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ταχ.Δ/νση: Λ. Συγγρού 15-17 Ταχ. Κώδ:. 11743 Τηλέφ.: 213

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ TIMSS 2015 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS Τι είναι η Έρευνα TIMSS; Η Έρευνα Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) του Διεθνούς Οργανισμού για την Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Πολιτική ηγεσία Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων

ΠΡΟΣ: Πολιτική ηγεσία Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας Κοδριγκτώνος 33, 5ος όροφος ΤΚ 10434, Αθήνα http://www.epe.org.gr e-mail: info@epe.org.gr ΠΡΟΣ: Πολιτική ηγεσία Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων ΚΟΙΝ: Βουλευτές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΜΓ9-Η7Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΕΡΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΜΗΜΑ A

ΑΔΑ: Β4ΜΓ9-Η7Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΕΡΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΜΗΜΑ A ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΕΡΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΜΗΜΑ A Μαρούσι, 27-12-2012 Αρ. πρωτ.: 163252/Δ3 Ταχ. Δ/νση: Αν. Παπανδρέου 37 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαίο Ολοήμερο Δημοτικό χολείο Φοιροκοιτίας χολική Φρονιά 2009-2010 2006-2010

Ενιαίο Ολοήμερο Δημοτικό χολείο Φοιροκοιτίας χολική Φρονιά 2009-2010 2006-2010 Ενιαίο Ολοήμερο Δημοτικό χολείο Φοιροκοιτίας χολική Φρονιά 2009-2010 2006-2010 ΜAΘΗΣΙΚΟ ΠΛΗΘΤΜΟ Κατά τη φετινή χρονιά στο σχολείο φοιτούν 62 παιδιά, 29 αγόρια και 33 κορίτσια. 35 30 25 20 15 10 5 0 ΠΛΗΘΤΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΡΕΥΝΑΣ-ΔΡΑΣΗΣ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΡΕΥΝΑΣ-ΔΡΑΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΡΕΥΝΑΣ-ΔΡΑΣΗΣ «ΚΛΙΜΑ ΤΑΞΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2014-2015 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 8 εκπαιδευτικοί 111 μαθητές/τριες ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ «ΚΛΙΜΑ ΤΑΞΗΣ» ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκηνιακά παιχνίδια της Άγκυρας

Παρασκηνιακά παιχνίδια της Άγκυρας 1 Του Χρήστου Μηνάγια Παρασκηνιακά παιχνίδια της Άγκυρας 04 Απριλίου 2012 www.geostrategy.gr Στο άρθρο του συντάκτη του παρόντος, µε τίτλο «Εκβιασµοί, απειλές και αυθαιρεσίες από την Άγκυρα στην Ανατολική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ. Κ. Κακαζιάνη Μαρίνα, 697345566 κ. Διαμαντοπούλου. Μάθησης και Θρησκευμάτων

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ. Κ. Κακαζιάνη Μαρίνα, 697345566 κ. Διαμαντοπούλου. Μάθησης και Θρησκευμάτων Αρ. Πρωτ. 33 Ημερ.: 18/4/2011 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1. Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 2. Πρόεδρο της Βουλής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 3. Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

3 O ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ «Η συμβολή της Κύπρου στη νέα Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Στρατηγική»

3 O ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ «Η συμβολή της Κύπρου στη νέα Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Στρατηγική» 3 O ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ «Η συμβολή της Κύπρου στη νέα Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Στρατηγική» ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ HILTON PARK 28 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ κ. ΔΗΜΗΤΡΗ ΣΥΛΛΟΥΡΗ 1 Αγαπητέ κύριε

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Η Γενική Συνέλευση της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου, που συνήλθε στις 14 Ιανουαρίου 2011, στην Μηλιού

Διαβάστε περισσότερα

Γλωσσικά Ζητήματα των Μουσουλμάνων της Θράκης: Μειονότητα ή Μειονότητες;

Γλωσσικά Ζητήματα των Μουσουλμάνων της Θράκης: Μειονότητα ή Μειονότητες; Papadopoulos, T., 2013. Γλωσσικά Ζητήματα των Μουσουλμάνων της Θράκης: Μειονότητα ή Μειονότητες;. In M. Tsianikas, N. Maadad, G. Couvalis, and M. Palaktsoglou (eds.) "Greek Research in Australia: Proceedings

Διαβάστε περισσότερα

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ ALVARO PEREIRA ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΟΣΑ ΣΤΟ 19 th ROUNDTABLE WITH THE GOVERNMENT OF GREECE EUROPE: THE COMEBACK? GREECE: HOW RESILIENT? ΠΕΜΠΤΗ 14 ΜΑΪΟΥ 2015

Διαβάστε περισσότερα

Τι σηµαίνει πρόσφυγας και ποια τα δικαιώµατα του Γ Γυµνασίου Γ Λυκείου

Τι σηµαίνει πρόσφυγας και ποια τα δικαιώµατα του Γ Γυµνασίου Γ Λυκείου Σχέδιο Μαθήµατος Τι σηµαίνει πρόσφυγας και ποια τα δικαιώµατα του Γ Γυµνασίου Γ Λυκείου Σκοπιµότητα Πρόσφυγας δεν είναι απλώς κάθε ξένος που ζητά να µείνει στη χώρα µας, αλλά ένας από τους πιο ευάλωτους,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ 1-Οι αλλοδαποί ιατροί μπορούν

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ Της ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (PROJECT)

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ Της ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (PROJECT) ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ Της ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (PROJECT) 1. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Από την έναρξη του σχολικού έτους μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου ή το αργότερο την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΚΕΙΜΕΝΟ. «Πλαταίνοντας το έθνος»

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΚΕΙΜΕΝΟ. «Πλαταίνοντας το έθνος» ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Β ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 06/04/2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΚΕΙΜΕΝΟ «Πλαταίνοντας το έθνος» Παλαιότερα, οι μετακινήσεις

Διαβάστε περισσότερα

«Φιλολογικό» Φροντιστήριο

«Φιλολογικό» Φροντιστήριο «Φιλολογικό» Φροντιστήριο 2 ο Διαγώνισμα στη Νεοελληνική Γλώσσα Α Λυκείου Επιμέλεια: Μάνθου Άρτεμις [Ο διαδικτυακός διάλογος] Δεν μπορεί, ασφαλώς, να αμφισβητηθεί ότι ο διάλογος αποτελεί απαραίτητο στοιχείο

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για τις σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας-Κύπρου. Νοέμβριος 2014

Έρευνα για τις σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας-Κύπρου. Νοέμβριος 2014 Έρευνα για τις σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας-Κύπρου Νοέμβριος 2014 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΠΕΡΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ή Δημοκρατία ή Κεμαλισμός

ή Δημοκρατία ή Κεμαλισμός ή Δημοκρατία ή Κεμαλισμός Χρήστος Κηπουρός Ένα τμήμα της αφίσας του Reyen Dirken, 1947, -All our colours to the Mast Poster- Χρήστος Κηπουρός Μαυρομιχάλη 13 Διδυμότειχο 68.300 xkipuros@otenet.gr Εικόνα

Διαβάστε περισσότερα

Η Υγεία στην ΚΡΗΤΗ 1898-1913. Τζένη Κόσοβα Ειδικότητα Βοηθών Νοσηλευτών Τμήμα ΓΝ1

Η Υγεία στην ΚΡΗΤΗ 1898-1913. Τζένη Κόσοβα Ειδικότητα Βοηθών Νοσηλευτών Τμήμα ΓΝ1 Η Υγεία στην ΚΡΗΤΗ 1898-1913 Τζένη Κόσοβα Ειδικότητα Βοηθών Νοσηλευτών Τμήμα ΓΝ1 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΗΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ Η Κρητική Πολιτεία κατέβαλε μεγάλη προσπάθεια για την βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ «ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΛΗΝΟΣ» Τμήμα Γενικής Αγωγής

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ «ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΛΗΝΟΣ» Τμήμα Γενικής Αγωγής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ «ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΛΗΝΟΣ» Τμήμα Γενικής Αγωγής «Διδακτική της Ιστορίας» Διδάσκουσα: Μαρία Ρεπούση Ακαδημαϊκό έτος:

Διαβάστε περισσότερα

2. Το Π.Δ. 73/2015 (ΦΕΚ Α 116/23-9-2015) " Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών".

2. Το Π.Δ. 73/2015 (ΦΕΚ Α 116/23-9-2015)  Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ Α1 α. σχολικό βιβλίο, σελ. 46. Φεντερασιόν: ήταν μεγάλη πολυεθνική εργατική οργάνωση της Θεσσαλονίκης, με πρωτεργάτες σοσιαλιστές από την ανοικτή σε νέες ιδέες

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α )

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α ) 29 Μαΐου 2014 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α ) Α1. Ο συγγραφέας του κειμένου αναφέρεται στη σημασία του δημιουργικού σχολείου στη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τι είναι Οικολογικά Σχολεία Εγγραφή Εφαρμογή του Προγράμματος Αίτηση Αυτοαξιολόγησης Βράβευση Η Περιβαλλοντική Επισκόπηση των Οικολογικών Σχολείων ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Εργάσιμες 78. 2009 2 Ο + 3 Ο Τρίμηνο. 2 ο Εργάσιμες 64. Μέρες και ημερομηνίες. Έτος Τρίμηνο Μήνας. Αργίες 2. Δεκέμβρης

1 ο Εργάσιμες 78. 2009 2 Ο + 3 Ο Τρίμηνο. 2 ο Εργάσιμες 64. Μέρες και ημερομηνίες. Έτος Τρίμηνο Μήνας. Αργίες 2. Δεκέμβρης Ημερολόγιο εργάσιμων και αργιών σχολικού έτους 008-009 Έτος Τρίμηνο Μήνας 008 ο 78 75 ΔΕΥΤ 6 ΤΡΙΤ 4 ΤΕΤΑ 4 ΠΕΜΠ 5 ΠΑΡΑ 6 Σεπτέμβρης Οκτώβρης Νοέμβρης Δεκέμβρης Μέρες και ημερομηνίες Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάπτυξη της κουλτούρας και του κλίματος του σχολείου

Η ανάπτυξη της κουλτούρας και του κλίματος του σχολείου Η ανάπτυξη της κουλτούρας και του κλίματος του σχολείου Δρ Ανδρέας Κυθραιώτης Δρ Δημήτρης Δημητρίου Δρ Παναγιώτης Αντωνίου Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Νεοπροαχθέντων. Διευθυντών Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Βασικό εργαλείο αυτοαξιολόγησης Ερωτηματολόγιο για γονείς και κηδεμόνες

Βασικό εργαλείο αυτοαξιολόγησης Ερωτηματολόγιο για γονείς και κηδεμόνες Βασικό εργαλείο αυτοαξιολόγησης Ερωτηματολόγιο για γονείς και κηδεμόνες Σημερινή ημερομηνία Παρακαλείσθε όπως συμπληρώσετε. Αριθμός ερωτηματολογίου Συμπληρώνεται από το σχολείο. Αγαπητοί γονείς, αγαπητοί

Διαβάστε περισσότερα

Οι Έλληνες και το Ισλάμ

Οι Έλληνες και το Ισλάμ Οι Έλληνες και το Ισλάμ Τι γνωρίζει και τι πιστεύει η κοινή γνώμη Νοέμβριος 2010 PI0967/ Διάγραμμα 1 PI0967/ Διάγραμμα 2 ΕΝΤΥΠΩΣΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΑ ΤΟΥ ΙΣΛΑΜ Σας προκαλεί μάλλον θετική εντύπωση, ούτε

Διαβάστε περισσότερα

21 Σεπτεμβρίου 2012. Διευθυντές/ντριες Γυμνασίων, Λυκείων και Τεχνικών Σχολών

21 Σεπτεμβρίου 2012. Διευθυντές/ντριες Γυμνασίων, Λυκείων και Τεχνικών Σχολών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Πρόγραμμα Εισαγωγικής Επιμόρφωσης (Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Μεντόρων) Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 85% και από εθνικούς πόρους

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Συνάντησης. Υποστηρικτικό Υλικό Συνάντησης 1

Θέματα Συνάντησης. Υποστηρικτικό Υλικό Συνάντησης 1 ΤΡΙΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ «ΕΛΕΝΗ ΣΚΟΥΡΑ» για την «Ενίσχυση της Συμμετοχής των Γυναικών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες» στις Θέματα Συνάντησης Ολοκλήρωση προτάσεων για την

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελλάδα από το 1914 ως το 1924

Η Ελλάδα από το 1914 ως το 1924 Γ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ (ενδεικτικά παραδείγµατα) Η Ελλάδα από το 1914 ως το 1924 Με βάση τα στοιχεία που παρέχει το κεφάλαιο ΚΒ του σχολικού σας βιβλίου (σσ. 73-119) να συντάξετε έναν χρονολογικό πίνακα

Διαβάστε περισσότερα

Καθημερινή Διάλογος από το μηδέν για την αξιολόγηση

Καθημερινή Διάλογος από το μηδέν για την αξιολόγηση ΤΑ ΝΕΑ Καθημερινή Διάλογος από το μηδέν για την αξιολόγηση Του Αποστολου Λακασα Από μηδενική βάση ξεκινά πλέον τον διάλογο για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών ο υπουργός Παιδείας Γ. Μπαμπινιώτης, βάζοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Παιδαγωγικό Σχόλιο σε Νομικά Πορίσματα και Αποφάσεις

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Παιδαγωγικό Σχόλιο σε Νομικά Πορίσματα και Αποφάσεις ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Παιδαγωγικό Σχόλιο σε Νομικά Πορίσματα και Αποφάσεις ΣΤΑΥΡΟΥ ΓΙΑΓΚΑΖΟΓΛΟΥ Συμβούλου του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Στη σκιά του ζητήματος των ταυτοτήτων, το πρόβλημα της αναγραφής

Διαβάστε περισσότερα

Β. Πρόγραμμα Βοηθών Διευθυντών Σχολείων Μέσης Γενικής και Μέσης

Β. Πρόγραμμα Βοηθών Διευθυντών Σχολείων Μέσης Γενικής και Μέσης ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Διευθυντικών Στελεχών στην Εκπαίδευση Το Έργο δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 85% και από εθνικούς πόρους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ. Αρ. Πρωτ.: 10573 Αθήνα, 9-05-2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων «Δράσεις

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικές Διαχείρισης της µειονοτικής παρουσίας στην ελληνική εκπαίδευση 1923-2000

Πολιτικές Διαχείρισης της µειονοτικής παρουσίας στην ελληνική εκπαίδευση 1923-2000 Πολιτικές Διαχείρισης της µειονοτικής παρουσίας στην ελληνική εκπαίδευση 1923-2000 Κωστής Τσιούµης Κατά το τελευταίο τέταρτο του 19 ου αιώνα το ρεύµα του ροµαντικού ελληνικού εθνικισµού και οι υποστηρικτές

Διαβάστε περισσότερα

Στάσεις και αντιλήψεις της ελληνικής κοινωνίας απέναντι στους μετανάστες

Στάσεις και αντιλήψεις της ελληνικής κοινωνίας απέναντι στους μετανάστες Στάσεις και αντιλήψεις της ελληνικής κοινωνίας απέναντι στους μετανάστες Θεωρητικό πλαίσιο και ανάλυση αποτελεσμάτων της πανελλαδικής ποσοτικής έρευνας VPRC Φεβρουάριος 2007 13106 / Διάγραμμα 1 Γενικοί

Διαβάστε περισσότερα

Η κουλτούρα της ανομίας

Η κουλτούρα της ανομίας Η κουλτούρα της ανομίας http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_columns_663617_25/11/2007_250329 Κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι, Στις 18 Οκτωβρίου 2012 αναρτήθηκε στον διαδικτυακό διάλογο του πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Προσκήνιο 1 Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Δημήτρης Σπανός 1 dimitris.spanos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΙΜΗ. ΗΚΑΠΑRESEARCH Βασ. Σοφίας 7 α, 10674, Αθήνα +30 210 3621900 http://www.kapa research.com info@kapa research.com

ΜΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΙΜΗ. ΗΚΑΠΑRESEARCH Βασ. Σοφίας 7 α, 10674, Αθήνα +30 210 3621900 http://www.kapa research.com info@kapa research.com Φεβρουάριος 2011 Επωνυμία Εταιρείας ΚΑΠΑ RESEARCH A.E. ΑΡ. ΜΗΤΡ : 5 Επωνυμία όνομα Εντολέα Σκοπός δημοσκόπησης Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά δείγματος Μέγεθος δείγματος/ γεωγραφική κάλυψη ΜΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΙΜΗ Έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠOΥΡΓΕΙO ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡO ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙOΛOΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙOΥ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

ΥΠOΥΡΓΕΙO ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡO ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙOΛOΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙOΥ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΥΠOΥΡΓΕΙO ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡO ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙOΛOΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙOΥ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΑΘΗΝΑ 1998 Συντάκτες του φυλλαδίου Αλέξανδρος Καριώτογλου, ρ. Θεολογίας Ανδρέας

Διαβάστε περισσότερα

Δ Φάση Επιμόρφωσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γραφείο Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων. 15 Δεκεμβρίου 2010

Δ Φάση Επιμόρφωσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γραφείο Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων. 15 Δεκεμβρίου 2010 Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Δημοτικής, Προδημοτικής και Ειδικής Εκπαίδευσης για τα νέα Αναλυτικά Προγράμματα (21-22 Δεκεμβρίου 2010 και 7 Ιανουαρίου 2011) Δ Φάση Επιμόρφωσης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης του Υποδιευθυντή Δ.Ε. του Περιφερειακού Επιμορφωτικού Κέντρου (Π.Ε.Κ.) Κοζάνης».

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης του Υποδιευθυντή Δ.Ε. του Περιφερειακού Επιμορφωτικού Κέντρου (Π.Ε.Κ.) Κοζάνης». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΕΡΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΜΗΜΑ A Μαρούσι, 28-01-2013 Αρ. πρωτ.: 11549/Δ3 Ταχ. Δ/νση: Αν. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:

Διαβάστε περισσότερα

Η αγορά τροφίμων ακολουθεί τη ζήτηση και η ζήτηση τις ενισχύσεις

Η αγορά τροφίμων ακολουθεί τη ζήτηση και η ζήτηση τις ενισχύσεις >> ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Φράντς Φίσλερ, πρώην Επίτροπος Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Η αγορά τροφίμων ακολουθεί τη ζήτηση και η ζήτηση τις ενισχύσεις Επενδύσεις και συνεργασίες τα αντίδοτα στην κρίση Με την αποσύνδεση

Διαβάστε περισσότερα