ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ"

Transcript

1 ε εεε ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Α.Ε. «QWays» Φορέας Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων και Συστημάτων Αγροπεριβαλλοντικού Χώρου ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΔΠQWays-01Κ /11 διαδρομές ποιότητας α.ε. ΣΕΛΙΔΑ 1 ΑΠΟ 14

2 ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗ / ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΦΑΠ) ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ... 5 ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝ ΠΡΟΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΑΙΦΝΙΔΙΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΣΕ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ, ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗ Ή ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΑ, ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΠΑΡΑΠΟΝΑ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΗΞΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Οι Επιχειρήσεις Φυτικής Παραγωγής: Οι Επιχειρήσεις Ζωικής Παραγωγής (Πτηνο Οι Παρασκευαστικές Επιχειρήσεις (Παρασκευαστές, Εισαγωγείς, Παρασκευαστικές Επιχειρήσεις διάθεσης προϊόντων) ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ & ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟΤΗΤΑ ΕΠΑΝΑΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΔΠQWays-01Κ /11 διαδρομές ποιότητας α.ε. ΣΕΛΙΔΑ 2 ΑΠΟ 14

3 1 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Η Εταιρεία ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Α.Ε. ή QWays S.A (στα αγγλικά) ιδρύθηκε το 2005 ως Φορέας Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων και Συστημάτων Αγροπεριβαλλοντικού Χώρου. Λειτουργεί με την νομική μορφή της ανωνύμου εταιρείας. Δραστηριοποιείται στον Έλεγχο και την Πιστοποίηση προϊόντων και συστημάτων, που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με τον ευρύτερο αγροπεριβαλλοντικό χώρο, βάση συγκεκριμένων προδιαγραφών-προτύπων ποιότητας, στην Πιστοποίηση γεωργικών προϊόντων και συστημάτων διαχείρισης, εφαρμόζοντας εθνικής αλλά και διεθνούς εμβέλειας πρότυπα. Ο παρών Κανονισμός, αφορά την Πιστοποίηση Βιολογικών Προϊόντων σύμφωνα με τους Καν. (ΕΚ) 834/07, 889/08 και 710/09, όπως ισχύουν με τις εκάστοτε τροποποιήσεις τους και όπως αυτοί θέλει διαμορφωθούν στο μέλλον. Oι αναφορές και παραπομπές στα έντυπα ελέγχου και πιστοποίησης και στο Σύστημα Διαχείρισης του Φορέα (διαδικασίες, οδηγίες κλπ), στον Κανονισμό (ΕΟΚ) 2092/91, πρέπει να θεωρούνται στο εξής αναφορές και παραπομπές στους νέους Κανονισμούς Ε.Κ. 834/2007 και 889/2008 (Άρθρο 96, Καν. ΕΚ 889/08). 2 ΥΠΟΒΟΛΗ / ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΦΑΠ) Η επιχείρηση η οποία επιθυμεί να ενταχθεί στο Σύστημα Ελέγχου και Πιστοποίησης του Φορέα σε κάποια κατεύθυνση (όπως φυτική παραγωγή, ζωική παραγωγή, παρασκευή) υποβάλλει Φάκελο Αίτησης Πιστοποίησης (ΦΑΠ). Ο ΦΑΠ περιλαμβάνει την Αίτηση - Δήλωση Πιστοποίησης (αντίστοιχη για κάθε δραστηριότητα) με τα αντίστοιχα απαιτούμενα παραρτήματα,, το αντίστοιχο Πρόγραμμα (Καλλιέργειας, Εκτροφής, Παρασκευής) ανά κατεύθυνση, καθώς και τα όποια επισυναπτόμενα έντυπα όπως αυτά αναφέρονται στην Αίτηση Δήλωση Πιστοποίησης. Ο ΦΑΠ ανασκοπείται από τον Φορέα ως προς την πληρότητα και την επάρκεια του. Ο Φορέας υποχρεούται εντός 15 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής πλήρους και επαρκούς ΦΑΠ να κοινοποιήσει στον αιτούντα την απόφασή του για την αποδοχή ή απόρριψη του ΦΑΠ.. Στις περιπτώσεις που τα στοιχεία της Αίτησης Δήλωσης Πιστοποίησης και των επισυναπτόμενων δεν είναι πλήρη και επαρκή, ζητούνται συμπληρωματικά στοιχεία τα οποία πρέπει η Αιτούσα Επιχείρηση να τα προσκομίσει στον Φορέα εντός 60 ημερών. Αν τα παραπάνω στοιχεία δεν προσκομιστούν εντός των 60 ημερών, ο Φάκελος Αίτησης Πιστοποίησης της επιχείρησης απορρίπτεται. Σε αυτή την περίπτωση η ενδιαφερόμενη επιχείρηση, εφόσον το επιθυμεί, θα πρέπει να υποβάλει εκ νέου ΦΑΠ. Η θετική απόφαση στην ανασκόπηση του ΦΑΠ, παρέχει τη δυνατότητα υπογραφής του Ιδιωτικού Συμφωνητικού Συνεργασίας με τον Φορέα, ενώ η αρνητική απόφαση στην ανασκόπηση και η απόρριψη του στερεί το παραπάνω δικαίωμα από την επιχείρηση. 3 ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Η επιχείρηση δύναται εντός 30 ημερών από την υποβολή πλήρους και επαρκούς ΦΑΠ στον Φορέα, να υπογράψει το Ιδιωτικό Συμφωνητικό Συνεργασίας. Μετά το πέρας του ανωτέρω διαστήματος και εφόσον δεν έχουν ολοκληρωθεί όλες οι απαιτήσεις, ο Φάκελος Αίτησης Πιστοποίησης απορρίπτεται και η επιχείρηση θα πρέπει να υποβάλει εκ νέου ΦΑΠ, εφόσον το επιθυμεί. Η υπογραφή από τον Φορέα του αντίστοιχου ανά κατεύθυνση Ιδιωτικού Συμφωνητικού Συνεργασίας και του Προγράμματος γίνεται δυνατή, εφόσον τακτοποιηθεί/ διακανονιστεί το κόστος πιστοποίησης. Η ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης θεωρείτε ως έναρξη δραστηριότητας της παραγωγής προϊόντων βιολογικής γεωργίας από την επιχείρηση. 4 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ Μετά την υπογραφή του Ιδιωτικού Συμφωνητικού Συνεργασίας και εντός 60 ημερών, διενεργείται από εξουσιοδοτημένο επιθεωρητή του Φορέα, η Επιθεώρηση Ένταξης στη Συμβεβλημένη Επιχείρηση. Ο επιθεωρητής επικοινωνεί με την επιχείρηση για τον καθορισμό της ημερομηνίας Επιθεώρησης Ένταξης. Η επιχείρηση υποχρεούται εντός 10 ημερών από την πρώτη επικοινωνία του επιθεωρητή να καθορίσει ημερομηνία επιθεώρησης. Στις περιπτώσεις που η επιχείρηση βρίσκοντας συνεχώς κωλύματα, δεν ορίζει ημερομηνία επιθεώρησης, ο Φορέας ορίζει μονομερώς την σχετική ημερομηνία. Αν παρόλα αυτά, με υπαιτιότητα της επιχείρησης, δεν καταστεί δυνατή η επιθεώρηση εντός του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος, θεωρείται άρνηση ελέγχου και η επιχείρηση παραπέμπεται αυτόματα στην Πειθαρχική Επιτροπή του Φορέα. Εξαιρούνται περιπτώσεις, όπου η επιχείρηση λόγω αποδεδειγμένης ανωτέρας βίας, αδυνατεί εντός του παραπάνω διαστήματος να δεχθεί την επιθεώρηση. Οι περιπτώσεις αυτές, εξετάζονται κατά περίπτωση από τον Διευθυντή Πιστοποίησης. Σε κάθε περίπτωση, το διάστημα από την πρώτη επικοινωνία του επιθεωρητή με την επιχείρηση, έως την πραγματοποίηση της Επιθεώρησης Ένταξης δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο των 30 ημερών. Η Επιθεώρηση Ένταξης πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις των Καν. (ΕΚ) 834/07, 889/08 και 710/09, όπως ισχύουν με τις εκάστοτε τροποποιήσεις τους καθώς και της ισχύουσας Εθνικής νομοθεσίας. Κατά τη διάρκειά της, ο επιθεωρητής πραγματοποιεί πλήρη φυσικό έλεγχο των μονάδων παραγωγής /παρασκευής ή άλλων χώρων, των λογιστικών βιβλίων, των σχετικών δικαιολογητικών εγγράφων, και επαληθεύει στην Έκθεση Ένταξης τα Μέτρα και τις Δεσμεύσεις της Αίτησης - Δήλωσης Πιστοποίησης με τα αντίστοιχα παραρτήματά της & ΣΔΠQWays-01Κ /11 διαδρομές ποιότητας α.ε. ΣΕΛΙΔΑ 3 ΑΠΟ 14

4 καταγράφει πιθανές Μη Συμμορφώσεις ως προς τον Καν. (ΕΚ) 834/ 2007 όπως αυτός ισχύει με τις εκάστοτε τροποποιήσεις του. Ο επιθεωρητής κατόπιν εντολής του Φορέα, δύναται να προβεί και στην λήψη δείγματος για την ανίχνευση μη επιτρεπόμενων ουσιών. Η Επιθεώρηση Ένταξης πραγματοποιείται παρουσία του επιχειρηματία ή του νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου της επιχείρησης. Στην Επιθεώρηση Ένταξης υπογράφονται και από τα δύο μέρη (επιθεωρητής επιχείρηση) όλα τα σχετικά Έντυπα Επιθεώρησης του Φορέα. Η μη παρουσία ή /και η μη υπογραφή των Εντύπων από την επιχείρηση, αποτελεί άρνηση ελέγχου και η επιχείρηση παραπέμπεται στην Πειθαρχική Επιτροπή του Φορέα. Σε περιπτώσεις διαφωνίας της επιχείρησης με τα αποτελέσματα της επιθεώρησης, η επιχείρηση δύναται να διατυπώσει εγγράφως την Ένστασή της στα προβλεπόμενα πεδία των Εντύπων Επιθεώρησης του Φορέα, ή καταθέτοντας ξεχωριστό υποστηρικτικό έγγραφο, το οποίο συνυπογράφεται και από τα δύο μέρη. Όταν από την Επιθεώρηση Ένταξης προκύψουν μη συμμορφώσεις με τον Καν. (ΕΚ) 834/ 2007 όπως αυτός ισχύει με τις εκάστοτε τροποποιήσεις του, η επιχείρηση έχει την δυνατότητα να προσδιορίσει άμεσα το είδος των διορθωτικών ενεργειών που θα προβεί, καθώς και την χρονική δέσμευση για την πραγματοποίησή τους. Συμπληρώνεται αναφορά επιθεώρησης που περιγράφει τα πορίσματα της επιθεώρησης, αντίγραφο της οποίας παραμένει στην επιχείρηση. Όλη η τεκμηρίωση της Επιθεώρησης Ένταξης αξιολογείται από τον Φορέα. Η αξιολόγηση θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός 30 ημερών από την παραλαβή της τεκμηρίωσης. Για περιπτώσεις που εκκρεμούν Αποτελέσματα Εργαστηριακών Αναλύσεων, ή Εξέταση Ένστασης επί των ευρημάτων της Επιθεώρησης Ένταξης, το παραπάνω χρονικό διάστημα μπορεί να παραταθεί στις 60 ημέρες. Η απόφαση για την χορήγηση πιστοποίησης καθώς και η έναρξη και η διάρκεια της περιόδου μετατροπής (για την φυτική και ζωική παραγωγή) κοινοποιείται εγγράφως στην επιχείρηση με την Απόφαση Πιστοποίησης. 5 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 5.1 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Με την ολοκλήρωση της απαιτούμενης περιόδου μετατροπής (για την φυτική και ζωική παραγωγή) ή την πρώτη παρασκευαστική δραστηριότητα (για τις μονάδες παρασκευής) η Επιχείρηση δύναται να αιτηθεί τη χορήγηση Πιστοποιητικού Προϊόντος, σύμφωνα με την ισχύουσα Εθνική νομοθεσία. Το Πιστοποιητικό προϊόντος εκδίδεται ως ακολούθως: α) Εφόσον πρόκειται για νωπά φυτικά προϊόντα, εκδίδεται κατά την έναρξη της συγκομιδής και με διάρκεια ισχύος ανάλογη με το είδος του προϊόντος και τη διάρκεια της περιόδου συγκομιδής τους ή/και τη διάρκεια συντήρησής τους. Ταυτοποιεί το όνομα και τη διεύθυνση του επιχειρηματία, το είδος των προϊόντων καθώς και την παραγόμενη ποσότητα αυτών για τη συγκεκριμένη παραγωγική περίοδο. Τα αναφερόμενα προϊόντα θα πρέπει να αναγράφονται με την κοινή και επιστημονική τους ονομασία και πρέπει να γίνεται αναφορά στην ποικιλία τους. β) Εφόσον πρόκειται για μεταποιημένα γεωργικά φυτικά και κτηνοτροφικά προϊόντα που έχουν παρασκευαστεί κυρίως από ένα ή περισσότερα συστατικά φυτικής ή/και ζωικής προέλευσης και προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση, εκδίδεται κατά την έναρξη της παρασκευαστικής τους περιόδου και με διάρκεια ισχύος όση και η διάρκεια αυτής ή εφόσον πρόκειται για γάλα και προϊόντα με βάση το γάλα λαμβάνονται υπόψη η περίοδος άλμεξης κατά είδος ζώου. Για τα ζώα και τα προϊόντα κρέατος πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία ταυτοποίησης όσον αφορά την ιχνηλασιμότητα σύμφωνα με τον «Κανονισμό» γ) Όσον αφορά τις ζωοτροφές, θα πρέπει να αναγράφονται λεπτομερώς τα στοιχεία που αναφέρονται στον ΚΑΝ (ΕΚ) 834/2007. Το πιστοποιητικό εκδίδεται από τον Φορέα, εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την λήψη του σχετικού αιτήματος από την Επιχείρηση, εφόσον δεν υπάρχουν οικονομικές ή πειθαρχικές εκκρεμότητες που επηρεάζουν την αξιολόγηση /πιστοποίηση του προϊόντος όπως αποτέλεσμα ανάλυσης δείγματος, ένσταση, προσφυγή, διορθωτικές ενέργειες Για την έκδοση Πιστοποιητικού Προϊόντος, η Επιχείρηση υποχρεούται να δηλώσει τα παρακάτω: Προϊόν Στάδιο Μονάδα παραγωγής/ παρασκευής Στοιχεία παραγωγής /παρασκευής Εκτίμηση για την παραγόμενη ποσότητα. Με το συγκεκριμένο Πιστοποιητικό η Επιχείρηση πραγματοποιεί πώληση προϊόντων σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εθνικής νομοθεσίας και του Καν. (ΕΚ) 834/07, όπως ισχύει με τις εκάστοτε τροποποιήσεις του. Σε κάθε περίπτωση, ο Φορέας δύναται να ζητήσει και επιπλέον πληροφορίες που κρίνονται απαραίτητες για την έκδοση του Πιστοποιητικού Προϊόντος. 5.2 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ Εάν η Επιχείρηση επιθυμεί να πουλήσει συγκεκριμένη παρτίδα και ο αποδέκτης της απαιτεί Βεβαίωση Ποσότητας, αυτή δύναται να χορηγηθεί εντός πέντε εργάσιμων ημερών, από την λήψη του σχετικού έγγραφου αιτήματος από την Επιχείρηση και εφόσον δεν υπάρχουν οικονομικές ή πειθαρχικές εκκρεμότητες που επηρεάζουν την αξιολόγηση /πιστοποίηση του προϊόντος όπως αποτέλεσμα ανάλυσης δείγματος, ένσταση, προσφυγή, διορθωτικές ενέργειες. Χορηγείται για συγκεκριμένη παρτίδα της οποίας η προέλευση / ταυτότητα του προϊόντος μπορεί να τεκμηριωθεί και αποτελεί απόσπασμα σχετικού πιστοποιητικού προϊόντος, ο αριθμός του οποίου αναγράφεται. Στην αίτηση της θα πρέπει να είναι συνημμένο το ΣΔΠQWays-01Κ /11 διαδρομές ποιότητας α.ε. ΣΕΛΙΔΑ 4 ΑΠΟ 14

5 τιμολόγιο ή το προτιμολόγιο όπου να περιγράφονται, το είδος και το στάδιο του προϊόντος, ο τύπος της συσκευασίας -το βάρος ή ο όγκος εάν πρόκειται για υγρά-, η συνολική ποσότητα, το έτος παραγωγής /παρασκευής, η παρτίδα, ο τελικός αποδέκτης και ο κωδικός ή/ και το όνομα του Φορέα. Σε κάθε περίπτωση, ο Φορέας δύναται να ζητήσει επιπλέον πληροφορίες που κρίνονται απαραίτητες για την έκδοση της Βεβαίωσης Ποσότητας. 6 ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ Η χρήση του Ευρωπαϊκού Σήματος για τα βιολογικά προϊόντα, θα πρέπει να είναι σύμφωνη με όσα προβλέπονται από τους Καν. (ΕΚ) 834/ 2007, 889/2008 και 271/2010, όπως ισχύουν σήμερα με τις εκάστοτε τροποποιήσεις τους. Η χρήση του Εθνικού Σήματος Αναγνώρισης Πιστοποιημένων Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας πρέπει να είναι σύμφωνη με όσα προβλέπονται από την ισχύουσα Εθνική νομοθεσία. Στην επισήμανση των προϊόντων πρέπει να αναφέρεται ο κωδικός αριθμός έγκρισης του Φορέα: GR-BIO-04. Επίσης να γίνεται αναφορά στο βιολογικό τρόπο παραγωγής, με αναφορά στα σχετικά συστατικά γεωργικής προέλευσης. Η χρήση του σήματος του Φορέα είναι δυνατή σε προϊόντα που έχουν λάβει την σχετική Άδεια Χρήσης Σήματος. αναφέρονται, το είδος και το μέγεθος της συσκευασίας, (το βάρος ή ο όγκος εάν πρόκειται για υγρά), το είδος & η εμπορική ονομασία του προϊόντος. Εφόσον δεν υπάρχουν οικονομικές, πειθαρχικές ή άλλες εκκρεμότητες που επηρεάζουν την αξιολόγηση / πιστοποίηση του προϊόντος, όπως αποτέλεσμα ανάλυσης δείγματος, ένσταση, προσφυγή, διορθωτικές ενέργειες, μη ορθή επισήμανση, εντός πέντε εργάσιμων ημερών αποστέλλεται έγγραφη απάντηση από τον Φορέα για την δυνατότητα χρήσης του σήματός του. Η Άδεια Χρήσης Σήματος δεν είναι από μόνη της ικανή προϋπόθεση για την εμπορία προϊόντων. Η Επιχείρηση -για να μπορέσει να πραγματοποιήσει εμπορική δραστηριότηταθα πρέπει να είναι κάτοχος Πιστοποιητικού Προϊόντος σε ισχύ. 7 ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ 7.1 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ Η Επιχείρηση δύναται -μετά από αίτησή της και εφόσον δεν υπάρχουν οικονομικές, πειθαρχικές και εκκρεμότητες, που να επηρεάζουν τη χορήγηση της βεβαίωσης όπως αποτέλεσμα ανάλυσης δείγματος, ένσταση, προσφυγή, διορθωτικές ενέργειες να λάβει την Βεβαίωση Βιολογικής Γεωργίας για χρήση σε πρόγραμμα επιδοτήσεων. Η συγκεκριμένη Βεβαίωση δύναται να χρησιμοποιηθεί για το πρόγραμμα επιδότησης για την Βιολογική Γεωργία /Κτηνοτροφία. Οι Συμβεβλημένες Επιχειρήσεις μπορούν να χρησιμοποιήσουν το Σήμα του Φορέα στα πιστοποιημένα προϊόντα τους, σύμφωνα με την Οδηγία 01Ο «Επισήμανση Βιολογικών Προϊόντων». Το σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το σήμα του Φορέα με την αναλυτική περιγραφή και οι κανόνες επισήμανσης που προβλέπονται στην σχετική Οδηγία, είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα, καθώς και μετά από επικοινωνία της Επιχείρησης με τον Φορέα. Οι διαστάσεις του θα πρέπει να είναι τέτοιες ώστε, αφενός να είναι διακριτό από τους καταναλωτές και αφετέρου να μην δημιουργεί φαινόμενα παραπλάνησης και εξαπάτησης. Οι Επιχειρήσεις που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν το Σήμα του Φορέα ή/ και τα άλλα Σήματα, υποχρεούνται να ακολουθήσουν και τις λοιπές διατάξεις για την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων που απορρέουν από την ισχύουσα Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία. Τα Σήματα του Φορέα για τα πιστοποιημένα προϊόντα βιολογικής γεωργίας είναι τα παρακάτω: Αναλυτική Περιγραφή στο: ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ Το διακριτικό σήμα του Φορέα είναι αποκλειστική ιδιοκτησία του. Η Επιχείρηση εάν συσκευάζει προϊόν, πριν την χρήση του σήματος του Φορέα, θα πρέπει να το αιτηθεί την σχετική άδεια. Στην αίτηση της, θα πρέπει να 7.2 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Η Επιχείρηση δύναται -μετά από αίτησή της και εφόσον δεν υπάρχουν οικονομικές, πειθαρχικές και εκκρεμότητες. που να επηρεάζουν τη χορήγηση της βεβαίωσης όπως αποτέλεσμα ανάλυσης δείγματος, ένσταση, προσφυγή, διορθωτικές ενέργειες να λάβει την Βεβαίωση Συμμόρφωσης με την οποία βεβαιώνεται ότι η εν λόγω επιχείρηση είναι ενταγμένη στο σύστημα ελέγχου και τηρεί τις απαιτήσεις του Καν. (ΕΚ) 834/ 2007 όπως ισχύει κάθε φορά. Η βεβαίωση παρέχεται για κάθε χρήση εκτός της περίπτωσης της εμπορίας των παραγόμενων προϊόντων. 7.3 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Βεβαιώσεις Συμμόρφωσης εκδίδονται για τις Εμπορικές Επιχειρήσεις που διακινούν προσυσκευασμένα Βιολογικά προϊόντα, καθώς και για Υπεργολαβικές Επιχειρήσεις. 8 ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Ο Φορέας διενεργεί τουλάχιστον μια φορά το έτος, φυσικό έλεγχο όλων των επιχειρήσεων. Για την επιτήρηση της χορηγηθείσας πιστοποίησης ο Φορέας πραγματοποιεί τις παρακάτω επιθεωρήσεις. 8.1 ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ Ο Φορέας, καταρτίζει σύμφωνα με τις διατάξεις των Καν. (ΕΚ) 834/07, 889/08 και 710/09, όπως ισχύουν με τις ΣΔΠQWays-01Κ /11 διαδρομές ποιότητας α.ε. ΣΕΛΙΔΑ 5 ΑΠΟ 14

6 εκάστοτε τροποποιήσεις τους και την Εθνική νομοθεσία Ετήσιο Πρόγραμμα Επιθεωρήσεων των ενταγμένων επιχειρήσεων και αναθέτει τις επιθεωρήσεις σε εξουσιοδοτημένους Επιθεωρητές. Ο Εξουσιοδοτημένος Επιθεωρητής επικοινωνεί με την επιχείρηση για τον καθορισμό της ημερομηνίας Επιθεώρησης Επιτήρησης. Η επιχείρηση υποχρεούται εντός 15 ημερών από την πρώτη επικοινωνία του επιθεωρητή να καθορίσει ημερομηνία επιθεώρησης. Στις περιπτώσεις που η επιχείρηση βρίσκοντας συνεχώς κωλύματα, δεν ορίζει ημερομηνία επιθεώρησης, ο Φορέας ορίζει μονομερώς την σχετική ημερομηνία Αν παρόλα αυτά με υπαιτιότητα της επιχείρησης δεν καταστεί δυνατή η επιθεώρηση εντός του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος θεωρείται άρνηση ελέγχου και η επιχείρηση παραπέμπεται αυτόματα στην Πειθαρχική Επιτροπή του Φορέα. Εξαιρούνται περιπτώσεις, όπου η επιχείρηση λόγω αποδεδειγμένης ανωτέρας βίας, αδυνατεί εντός του παραπάνω διαστήματος να δεχθεί την επιθεώρηση. Οι περιπτώσεις αυτές, εξετάζονται κατά περίπτωση από τον Διευθυντή Πιστοποίησης. Σε κάθε περίπτωση, το διάστημα από την πρώτη επικοινωνία του επιθεωρητή με την επιχείρηση, έως την πραγματοποίηση της Ετήσιας Επιθεώρησης δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο των 30 ημερών. Η Ετήσια Επιθεώρηση Επιτήρησης πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Καν. (ΕΚ) 834/ 2007 όπως ισχύει με τις εκάστοτε τροποποιήσεις του και την Εθνική νομοθεσία. Κατά τη διάρκειά της, ο επιθεωρητής πραγματοποιεί πλήρη φυσικό έλεγχο των μονάδων παραγωγής /παρασκευής ή άλλων χώρων, των λογιστικών βιβλίων, των σχετικών δικαιολογητικών εγγράφων, ελέγχει για την υλοποίηση τυχόν προϋποθέσεων που έχουν τεθεί από το Φορέα, από την τελευταία επιθεώρηση (Ετήσια / Αιφνιδιαστική ή Ένταξης) μέχρι την ημερομηνία της πραγματοποιηθείσας Ετήσιας Επιθεώρησης Επιτήρησης. Ο Επιθεωρητής κατόπιν εντολής του Φορέα, δύναται να προβεί και στην λήψη δείγματος για την ανίχνευση μη επιτρεπόμενων ουσιών. Η Ετήσια Επιθεώρηση Επιτήρησης πραγματοποιείται παρουσία του επιχειρηματία ή του νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου της επιχείρησης. Στην Επιθεώρηση υπογράφονται και από τα δύο μέρη (επιθεωρητής επιχείρηση) όλα τα σχετικά Έντυπα Επιθεώρησης του Φορέα. Η μη παρουσία ή /και η μη υπογραφή των Εντύπων από την επιχείρηση αποτελεί άρνηση ελέγχου και παραπέμπεται στην Πειθαρχική Επιτροπή του Φορέα. Σε περιπτώσεις διαφωνίας της επιχείρησης με τα αποτελέσματα της επιθεώρησης, η επιχείρηση δύναται να διατυπώσει εγγράφως την Ένστασή της στα προβλεπόμενα πεδία των Εντύπων Επιθεώρησης, ή καταθέτοντας ξεχωριστό υποστηρικτικό έγγραφο το οποίο συνυπογράφεται και από τα δύο μέρη. Όταν από την επιθεώρηση προκύψουν μη συμμορφώσεις, με τον Καν. (ΕΚ) 834/ 2007 όπως αυτός ισχύει με τις εκάστοτε τροποποιήσεις του, η επιχείρηση έχει την δυνατότητα να προσδιορίσει άμεσα το είδος των διορθωτικών ενεργειών που θα προβεί, καθώς και την χρονική δέσμευση για την πραγματοποίησή τους. Ο Φορέας υποχρεούται να πραγματοποιεί ετησίως τουλάχιστον μία πλήρη Επιθεώρηση Επιτήρησης. 8.2 ΑΙΦΝΙΔΙΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ Ο Φορέας, καταρτίζει βάσει κριτηρίων και σύμφωνα με τις διατάξεις των Καν. (ΕΚ) 834/07, 889/08 και 710/09, όπως ισχύουν με τις εκάστοτε τροποποιήσεις τους και την Εθνική νομοθεσία Ετήσιο Πρόγραμμα Αιφνιδιαστικών Επιθεωρήσεων των ενταγμένων επιχειρήσεων και αναθέτει τις επιθεωρήσεις σε εξουσιοδοτημένους Επιθεωρητές. Ο εξουσιοδοτημένος Επιθεωρητής επικοινωνεί με την Επιχείρηση για να την ενημερώσει ότι εντός 24 ωρών θα πρέπει να παρευρίσκεται στην επιχείρηση ο επιχειρηματίας ή ο νομίμως εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος της επιχείρησης για την πραγματοποίηση της Αιφνιδιαστικής Επιθεώρησης Επιτήρησης. Αν αυτό δεν γίνει δυνατό, ο Φορέας ορίζει μονομερώς ημερομηνία επιθεώρησης. Αν παρόλα αυτά με υπαιτιότητα της επιχείρησης δεν καταστεί δυνατή η επιθεώρηση στην ημερομηνία που έχει οριστεί, θεωρείται άρνηση ελέγχου και η επιχείρηση παραπέμπετε αυτόματα στην Πειθαρχική Επιτροπή του Φορέα. Εξαιρούνται περιπτώσεις, όπου η Επιχείρηση λόγω αποδεδειγμένης ανωτέρας βίας, αδυνατεί εντός του παραπάνω διαστήματος να δεχθεί την επιθεώρηση. Οι περιπτώσεις αυτές, εξετάζονται κατά περίπτωση από τον Διευθυντή Πιστοποίησης. Η Αιφνιδιαστική Επιθεώρηση Επιτήρησης πραγματοποιείται σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και τις διατάξεις του Καν. (ΕΚ) 834/ 2007 όπως ισχύει με τις εκάστοτε τροποποιήσεις του και κατά τη διάρκειά της, ελέγχεται όλη ή μέρος της επιχείρησης. Ο Επιθεωρητής κατόπιν εντολής του Φορέα, δύναται να προβεί και στην λήψη δείγματος για ανίχνευση μη επιτρεπόμενων ουσιών. Η Αιφνιδιαστική Επιθεώρηση Επιτήρησης πραγματοποιείται παρουσία του επιχειρηματία ή του νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου της επιχείρησης. Στην Επιθεώρηση υπογράφονται και από τα δύο μέρη (επιθεωρητής επιχείρηση) όλα τα σχετικά Έντυπα Επιθεώρησης του Φορέα. Η μη παρουσία ή /και η μη υπογραφή των Εντύπων από την επιχείρηση αποτελεί άρνηση ελέγχου και παραπέμπεται στην Πειθαρχική Επιτροπή του Φορέα. Σε περιπτώσεις διαφωνίας της επιχείρησης με τα αποτελέσματα της επιθεώρησης, η επιχείρηση δύναται να διατυπώσει εγγράφως την Ένστασή της στα προβλεπόμενα πεδία των Εντύπων Επιθεώρησης, ή καταθέτοντας ξεχωριστό υποστηρικτικό έγγραφο, το οποίο συνυπογράφεται και από τα δύο μέρη. Όταν από την επιθεώρηση προκύψουν μη συμμορφώσεις με τον Καν. (ΕΚ) 834/ 2007 όπως αυτός ισχύει με τις εκάστοτε τροποποιήσεις του, η επιχείρηση ΣΔΠQWays-01Κ /11 διαδρομές ποιότητας α.ε. ΣΕΛΙΔΑ 6 ΑΠΟ 14

7 έχει την δυνατότητα να προσδιορίσει άμεσα το είδος των διορθωτικών ενεργειών που θα προβεί, καθώς και την χρονική δέσμευση για την πραγματοποίησή τους. 8.3 ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΣΕ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο Φορέας, βάσει κριτηρίων και σύμφωνα με τις διατάξεις του Καν. (ΕΚ) 834/ 2007 όπως ισχύει με τις εκάστοτε τροποποιήσεις του και την Εθνική νομοθεσία καταρτίζει Ετήσιο Πρόγραμμα Δειγματοληψιών για τις συμβεβλημένες επιχειρήσεις και αναθέτει τις δειγματοληψίες σε εξουσιοδοτημένους Επιθεωρητές. Το Ετήσιο Πρόγραμμα Δειγματοληψιών εφαρμόζεται στις Επιχειρήσεις που έχουν Ιδιωτικό Συμφωνητικό Συνεργασίας σε ισχύ με σκοπό τόσο τον έλεγχο της επισήμανσης των πιστοποιημένων προϊόντων όσο και της παρουσίας μη επιτρεπόμενων ουσιών. Η Διενέργεια Δειγματοληψίας πραγματοποιείται παρουσία του επιχειρηματία ή του νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου της επιχείρησης. Στην Επιθεώρηση υπογράφονται και από τα δύο μέρη (επιθεωρητής επιχείρηση) όλα τα σχετικά Έντυπα Επιθεώρησης του Φορέα. Η μη παρουσία ή /και η μη υπογραφή των Εντύπων από την επιχείρηση αποτελεί άρνηση ελέγχου και η επιχείρηση παραπέμπεται στην Πειθαρχική Επιτροπή του Φορέα. Η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα υποβολής Ένστασης επί των αποτελεσμάτων της Εργαστηριακής Ανάλυσης, εφόσον υποβληθεί εγγράφως εντός 3 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή των αποτελεσμάτων. Σε ειδικές περιπτώσεις -και για συγκεκριμένες δραστικές ουσίες ή για ειδικά υποστρώματα τα οποία δεν μπορούν να διατηρηθούν επί μακρόν, ο χρόνος υποβολής ένστασης μειώνεται στις 24 ώρες από την τηλεφωνική ειδοποίηση στην επιχείρηση για τα αποτελέσματα της εργαστηριακής ανάλυσης. 9 ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΜΕΤΡΑ 9.1. Όταν η Επιχείρηση πιστεύει ή έχει υπόνοιες ότι ένα προϊόν που έχει παραγάγει, παρασκευάσει, εισαγάγει ή παραλάβει από άλλον επιχειρηματία δεν είναι σύμφωνο με τους κανόνες βιολογικής παραγωγής, κινεί διαδικασίες είτε για να αφαιρέσει από το εν λόγω προϊόν κάθε αναφορά στη μέθοδο βιολογικής παραγωγής είτε για να διαχωρίσει και να ταυτοποιήσει το προϊόν. Η Επιχείρηση μπορεί να το μεταποιήσει ή να το συσκευάσει ή να το διαθέσει στην αγορά μόνον αφού εξαλειφθούν οι αμφιβολίες, εκτός εάν το προϊόν διατεθεί στην αγορά χωρίς αναφορά στη μέθοδο βιολογικής παραγωγής. Εάν υπάρχει παρόμοια αμφιβολία, Η Επιχείρηση οφείλει να ενημερώνει άμεσα τον Φορέα. Ο Φορέας μπορεί να απαιτήσει να μην διατεθεί το προϊόν στην αγορά με ενδείξεις βιολογικής μεθόδου παραγωγής μέχρι να βεβαιωθεί, βάσει των πληροφοριών που λαμβάνει από τον επιχειρηματία ή από άλλες πηγές, ότι δεν υπάρχουν πλέον αμφιβολίες Όταν ο Φορέας ή η αρχή ελέγχου έχει βάσιμες υπόνοιες ότι μια επιχείρηση προτίθεται να διαθέσει στην αγορά προϊόν που δεν είναι σύμφωνο με τους κανόνες βιολογικής παραγωγής αλλά φέρει ένδειξη βιολογικού τρόπου παραγωγής, μπορεί να ζητήσει από την επιχείρηση να μην διαθέσει προσωρινά το προϊόν στην αγορά με αυτή την ένδειξη, για χρονικό διάστημα που ορίζει ο φορέας ή η Αρχή ελέγχου. Η απόφαση αυτή συμπληρώνεται με την υποχρέωση να αφαιρεθεί από το προϊόν κάθε αναφορά στη βιολογική μέθοδο παραγωγής, εάν ο φορέας ή η αρχή ελέγχου έχει τη βεβαιότητα ότι το προϊόν δεν ικανοποιεί τις απαιτήσεις της βιολογικής παραγωγής. Εάν, όμως, η υπόνοια δεν επιβεβαιωθεί εντός της ορισθείσας προθεσμίας, η αναφερόμενη στο πρώτο εδάφιο απόφαση ακυρώνεται το αργότερο μέχρι τη λήξη της εν λόγω προθεσμίας. Η Επιχείρηση πρέπει να συνεργάζεται πλήρως με τον φορέα ελέγχου για να εξαλειφθεί η υπόνοια. 10 ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ, ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Η ορθή και συνεχή εφαρμογή από την επιχείρηση: Των απαιτήσεων των Καν. (ΕΚ) 834/07, 889/08 και 710/09, όπως ισχύουν με τις εκάστοτε τροποποιήσεις τους Των λοιπών απαιτήσεων της Εθνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας σχετικά με την βιολογική γεωργία. Των υποχρεώσεων που απορρέουν από τον παρόντα Κανονισμό Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/07, όπως ισχύει με τις εκάστοτε τροποποιήσεις του, Είναι οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την διατήρηση της χορηγηθείσας Πιστοποίησης και Πιστοποιητικών. Ο Φορέας με το σύστημα Επιτήρησης της Πιστοποίησης που περιγράφηκε παραπάνω, αξιολογεί συνεχώς την ορθή εφαρμογή των προϋποθέσεων για την διατήρηση της χορηγηθείσας Πιστοποίησης και Πιστοποιητικών. Σε περιπτώσεις δε, που αποδεδειγμένα διαπιστώνονται παρατυπίες ή παραβάσεις, η επιχείρηση παραπέμπεται στην Πειθαρχική Επιτροπή του Φορέα. 11 ΕΠΕΚΤΑΣΗ Ή ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Η επιχείρηση έχει το δικαίωμα επέκτασης ή μείωσης του Πεδίου Πιστοποίησης, εντάσσοντας ή αφαιρώντας δραστηριότητες ή / και μονάδες, σε μία κατεύθυνση, ή εντάσσοντας ή αφαιρώντας άλλη ή άλλες κατευθύνσεις (Φυτική, Ζωική, Παρασκευή). Οι παραπάνω τροποποιήσεις πραγματοποιούνται συμπληρώνοντας τα απαραίτητα έντυπα του Φορέα και ακολουθώντας την προβλεπόμενη από τον Φορέα διαδικασία. Η επιχείρηση δεν μπορεί να αιτηθεί την μείωση του πεδίου πιστοποίησης στις παρακάτω περιπτώσεις: Όταν έχει ειδοποιηθεί για το χρονικό προσδιορισμό της επιθεώρησης Το αίτημα υποβλήθηκε κατά την διάρκεια της επιθεώρησης Πριν την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των ευρημάτων της επιθεώρησης Πριν την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων των εργαστηριακών αναλύσεων Εφόσον υπάρχει παραπομπή στην Πειθαρχική Επιτροπή και πριν ολοκληρωθεί η όλη διαδικασία Εφόσον δεν είναι επιτρεπτό από τον Καν. (ΕΚ) ΣΔΠQWays-01Κ /11 διαδρομές ποιότητας α.ε. ΣΕΛΙΔΑ 7 ΑΠΟ 14

8 834/07, όπως ισχύει με τις εκάστοτε τροποποιήσεις του. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας για την διευθέτηση των παραπάνω σημείων γίνεται αποδεκτό το αίτημα της επιχείρησης χωρίς περαιτέρω απαιτήσεις από την μεριά του Φορέα. Η επιχείρηση υποχρεούται στην άμεση επιστροφή όλων των εγγράφων πιστοποίησης εν ισχύ που αφορούν τη συγκεκριμένη μείωση. 12 ΠΑΡΑΠΟΝΑ, ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 12.1 ΠΑΡΑΠΟΝΑ Η επιχείρηση αλλά και κάθε άλλο τρίτο μέρος -που έχει έννομο συμφέρον-, ενθαρρύνεται από τον Φορέα στην υποβολή παραπόνων που αφορούν την λειτουργία του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης του Φορέα. Ένα παράπονο για να προωθηθεί προς διερεύνηση θα πρέπει να είναι επώνυμο και η δε μορφή του μπορεί να είναι έγγραφη, ηλεκτρονική ή και προφορική. Τα παράπονα εντός 15 ημερών εξετάζονται από τον Γενικό Διευθυντή και τα αποτελέσματα της διερεύνησης κοινοποιούνται στον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Φορέα. Ο Φορέας απαντά εγγράφως στην επιχείρηση ή στο τρίτο μέρος που υπέβαλε το παράπονο ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ Η επιχείρηση δύναται να υποβάλει ένσταση επί των ευρημάτων της Επιθεώρησης στις εξής περιπτώσεις: Κατά τη διάρκεια της Επιθεώρηση (Ένταξης, Ετήσιας, Αιφνιδιαστικής) καταγράφοντας την άποψή της στα Έντυπα του Φορέα, ή καταθέτοντας ξεχωριστό υποστηρικτικό έγγραφο το οποίο υπογράφεται και από τον επιθεωρητή. Το δικαίωμα αυτό χάνεται με την περάτωση της επιθεώρησης. Μετά την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων εργαστηριακής ανάλυσης. Σε αυτή την περίπτωση η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα υποβολής ένστασης και επανεξέτασης του αντιδείγματος, εφόσον υποβληθεί εγγράφως εντός 3 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή των αποτελεσμάτων της εργαστηριακής ανάλυσης. Σε ειδικές περιπτώσεις και για συγκεκριμένες δραστικές ουσίες ή για ειδικά υποστρώματα τα οποία δεν μπορούν να διατηρηθούν επί μακρόν, ο χρόνος υποβολής ένστασης μειώνεται στις 24 ώρες από την τηλεφωνική ειδοποίηση στην επιχείρηση για τα αποτελέσματα της εργαστηριακής ανάλυσης. Η Ένσταση υποβάλλεται εγγράφως στον Φορέα, εξετάζεται ως προς την εμπρόθεσμη υποβολή και για το αν το υποστηρικτικό έγγραφο είναι νομίμως υποβαλλόμενο και εφόσον είναι εμπρόθεσμη και το υποστηρικτικό έγγραφο είναι νομίμως υποβαλλόμενο και αποτελεί σαφή διατύπωση ένστασης, προωθείται στην Επιτροπή Ενστάσεων του Φορέα. Tα αντιδείγματα αναλύονται με έξοδα της Επιχείρησης, από το ίδιο εργαστήριο, στο οποίο έγινε η ανάλυση του αρχικού δείγματος. Η επιχείρηση εφόσον δικαιωθεί, απαλλάσσεται των εξόδων για τις συμπληρωματικές εργαστηριακές αναλύσεις ή / και των επιπλέον επιθεωρήσεων που πιθανόν απαιτήθηκαν. Σε αντίθετη περίπτωση οφείλει να εξοφλήσει τα παραπάνω έξοδα που πραγματοποιήθηκαν για την διερεύνηση της Ένστασης. Η απόφαση κοινοποιείται εγγράφως στην Επιχείρηση εντός 30 ημερών από την πρωτοκόλληση της ένστασης στον Φορέα ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ Η Επιχείρηση, έχει το δικαίωμα Προσφυγής στην Επιτροπή Διαφορών του Φορέα εντός επτά (7) ημερών και μετά την καταβολή του προβλεπόμενου παράβολου, στις παρακάτω περιπτώσεις: Μετά από διαφωνία για την επιβολή, το είδος ή την διάρκεια των Πειθαρχικών Μέτρων. Μετά από διαφωνία επί της Απόφασης για Πιστοποίηση ή της διάρκειας του Μεταβατικού Διαστήματος. Μετά από οποιανδήποτε τελεσίδικη απόφαση του Φορέα που αφορά την πιστοποίηση των δραστηριοτήτων, μονάδων ή προϊόντων της επιχείρησης για την οποία υπάρχει διαφωνία από την μεριά της. Η Επιχείρηση μαζί με την καταβολή του σχετικού παράβολου, σύμφωνα με τον ισχύοντα τιμοκατάλογο, καταθέτει εγγράφως την Προσφυγή της, αναλύοντας και τεκμηριώνοντας την διαφωνία της. Η Επιτροπή Διαφορών συνεδριάζει, εντός 30 ημερών και αποφαίνεται επί της Προσφυγής. Η απόφαση της Επιτροπής Διαφορών κοινοποιείται εγγράφως στην Επιχείρηση. Εφόσον χρειαστεί να πραγματοποιηθεί Επιθεώρηση ή Εργαστηριακή Ανάλυση το παραπάνω διάστημα δύναται να παραταθεί για άλλες 30 ημέρες Η Επιχείρηση, έχει το δικαίωμα να παραστεί με νομίμως εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό της στη συνεδρίαση της Επιτροπής Διαφορών, για να εκθέσει τις απόψεις της. Θα πρέπει όμως, μαζί με την έγγραφη Προσφυγή της στην Επιτροπή Διαφορών να γνωστοποιήσει την απαίτηση αυτή στον Φορέα. Ο Φορέας, εφόσον υπάρχει εμπρόθεσμη απαίτηση της Επιχείρησης να παραστεί στην Επιτροπή, οφείλει να την ενημερώσει εγγράφως τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Επιτροπής. Αν το αποτέλεσμα δικαιώσει την Επιχείρηση, επιστρέφεται το παράβολο και δεν καταβάλλεται το κόστος των επιπλέον Επιθεωρήσεων ή Εργαστηριακών Αναλύσεων. Σε αντίθετη περίπτωση, η Επιχείρηση, εκτός του παράβολου επιβαρύνεται και με το κόστος των επιπλέον Επιθεωρήσεων και Εργαστηριακών αναλύσεων που τυχόν να πραγματοποιήθηκαν. 13 ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η μη ορθή ή / και η μη συνεχή εφαρμογή από την επιχείρηση, μέρους ή του συνόλου των παρακάτω: Των απαιτήσεων των Καν. (ΕΚ) 834/07, 889/08 και 710/09, όπως ισχύουν με τις εκάστοτε τροποποιήσεις τους Των λοιπών απαιτήσεων της Εθνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας σχετικά με την βιολογική γεωργία ΣΔΠQWays-01Κ /11 διαδρομές ποιότητας α.ε. ΣΕΛΙΔΑ 8 ΑΠΟ 14

9 Των υποχρεώσεων που απορρέουν από τον Κανονισμό Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/07 όπως ισχύει με τις εκάστοτε τροποποιήσεις του, έχουν ως αποτέλεσμα την παραπομπή της επιχείρησης στην Πειθαρχική Επιτροπή του Φορέα, η οποία αποφασίζει για την λήψη πειθαρχικών μέτρων σύμφωνα με τον Κατάλογο Μη Συμμορφώσεων-Κυρώσεων του Φορέα. Τα κυριότερα Πειθαρχικά Μέτρα που μπορεί να θέσει η Πειθαρχική Επιτροπή είναι: Αναστολή ισχύος Βεβαιώσεων, Πιστοποιητικών ή Αδειών χρήσης σήματος Μη χορήγηση πιστοποίησης /πιστοποιητικού προϊόντος. Ανάκληση Βεβαιώσεων, Πιστοποιητικών ή Αδειών χρήσης σήματος. Εισήγηση προς την Αρμόδια Επιβλέπουσα Αρχή για την αφαίρεση από την επιχείρηση του δικαιώματος εμπορίας προϊόντων βιολογικής γεωργίας. Εισήγηση προς την Αρμόδια Επιβλέπουσα Αρχή για υποβιβασμό σταδίου των μονάδων της επιχείρησης Προειδοποίηση ανάκλησης πιστοποίησης Εισήγηση προς την Αρμόδια Επιβλέπουσα Αρχή για την αποβολή της Επιχείρησης από το Σύστημα Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία. Η απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής κοινοποιείται εγγράφως στην επιχείρηση, η οποία εφόσον διαφωνεί, έχει το δικαίωμα εντός 7 ημερών να προσφύγει στην Επιτροπή Διαφορών του Φορέα. Μετά την επιβολή των Πειθαρχικών Μέτρων, ο Φορέας ενημερώνει τις Αρμόδιες Αρχές για τα μέτρα που έχει λάβει. 14 ΛΗΞΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Η επιχείρηση ανεξαρτήτως της διάρκειας του Ιδιωτικού Συμφωνητικού Συνεργασίας, μπορεί να ζητήσει την λήξη της συνεργασίας με τον Φορέα. Η Επιχείρηση δεν μπορεί να λήξει τη συνεργασία με τον Φορέα, στις παρακάτω περιπτώσεις: Όταν έχει ειδοποιηθεί για τον χρονικό προσδιορισμό της Επιθεώρησης (Ένταξης, Ετήσιας, Αιφνιδιαστικής). Κατά την διάρκεια της Επιθεώρησης (Ένταξης, Ετήσιας, Αιφνιδιαστικής). Πριν την αξιολόγηση των ευρημάτων της Επιθεώρησης. Πριν την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων των εργαστηριακών αναλύσεων. Εφόσον έχει παραπεμφθεί στην Πειθαρχική Επιτροπή και πριν ολοκληρωθεί η όλη διαδικασία. Εφόσον υπάρχει οικονομική εκκρεμότητα. Ο Φορέας δύναται να λήξει μονομερώς την Συνεργασία με την επιχείρηση εφόσον δεν έχουν τακτοποιηθεί οι οικονομικές της υποχρεώσεις σύμφωνα με τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας. 15 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Να κάνουν χρήση των πιστοποιητικών και βεβαιώσεων του Φορέα για να αποδείξουν στην αγορά τόσο την Συμμόρφωση τους ως προς τους Καν. (ΕΚ) 834/07, 889/08 και 710/09, όπως ισχύουν με τις εκάστοτε τροποποιήσεις τους, όσο και την πιστοποίηση των προϊόντων τους, χωρίς όμως να δυσφημίζεται ο Φορέας ή να παραπλανάται ο καταναλωτής Να επισημαίνουν τα συμμορφούμενα προϊόντα τους σύμφωνα με τις διατάξεις τις εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας. Να κάνουν χρήση του Σήματος του Φορέα τόσο στα πιστοποιημένα προϊόντα τους όσο και στα διαφημιστικά τους έντυπα. Θα πρέπει όμως πρωτίστως να υπάρχει Πιστοποίηση εν ισχύ καθώς και Άδεια Χρήσης Σήματος. Η δε χρήση του Σήματος στα διαφημιστικά έντυπα, δεν θα πρέπει ούτε να δυσφημίζει τον Φορέα ούτε να παραπλανά τον καταναλωτή. Σε περιπτώσεις Διακοπής Συνεργασίας, η επιχείρηση που έχει απόθεμα συσκευασμένου προϊόντος, με αναφορά στη πιστοποίηση από τον Φορέα στη συσκευασία, μπορεί να συνεχίσει να διαθέτει την παραπάνω ποσότητα στην αγορά μέχρι εξαντλήσεως της. Σε αυτή την περίπτωση η επιχείρηση οφείλει να ενημερώνει εγγράφως τον Φορέα και την Αρμόδια Αρχή με στοιχεία του παραπάνω αποθέματος. Το δικαίωμα αυτό ισχύει εφόσον δεν έχουν επιβληθεί Πειθαρχικά Μέτρα από τον Φορέα ή την Αρμόδια Αρχή σχετικά με τη χορηγηθείσα πιστοποίηση. Να υποβάλουν τα παράπονά τους σε θέματα που αφορούν την λειτουργία του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης του Φορέα. Να υποβάλλουν ένσταση επί των ευρημάτων των επιθεωρήσεων ή /και των αποτελεσμάτων των εργαστηριακών αναλύσεων. Να προσφύγουν στην Επιτροπή Διαφορών του Φορέα εφόσον διαφωνούν, επί των αποφάσεων της πιστοποίησης.. Να αιτηθούν την λήξη συνεργασίας με τον Φορέα ανεξαρτήτως της διάρκειας του Ιδιωτικού Συμφωνητικού Συνεργασίας, με την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν εκκρεμότητες όπως έχουν αναφερθεί παραπάνω ή άλλες που να απορρέουν από την Εθνική και κοινοτική νομοθεσία ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ορθή και συνεχή εφαρμογή των απαιτήσεων των Καν. (ΕΚ) 834/07, 889/08 και 710/09, όπως ισχύουν με τις εκάστοτε τροποποιήσεις τους Ορθή και συνεχή εφαρμογή των λοιπών απαιτήσεων της Εθνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας σχετικά με την βιολογική γεωργία. Ορθή και συνεχή εφαρμογή των υποχρεώσεων που απορρέουν από τον παρόντα Κανονισμό Πιστοποίησης. Τακτοποίηση των οικονομικών τους υποχρεώσεων. ΣΔΠQWays-01Κ /11 διαδρομές ποιότητας α.ε. ΣΕΛΙΔΑ 9 ΑΠΟ 14

10 Οφείλει να γνωστοποιήσει εντός 10 ημερών την έναρξη της δραστηριότητας της στην Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης στα όρια της οποίας βρίσκεται η έδρα της επιχείρησης, και να κοινοποιεί την σχετική γνωστοποίηση στον Φορέα Κατά την διάρκεια των επιθεωρήσεων η επιχείρηση οφείλει να παρέχει στους εξουσιοδοτημένους επιθεωρητές του Φορέα τη δυνατότητα πρόσβασης σε όλα τα μέρη της μονάδας και σε όλους τους χώρους, καθώς και στα λογιστικά βιβλία, στα σχετικά λογιστικά έγγραφα. Επίσης, να παρέχει στον Φορέα οποιαδήποτε πληροφορία κριθεί αναγκαία για την επιθεώρηση. Να παρευρίσκεται ο υπεύθυνος επιχειρηματίας ή ο νομίμως εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος της επιχείρησης κατά την διάρκεια των επιθεωρήσεων, να προσυπογράφουν τα Έντυπα Επιθεώρησης του Φορέα και να λάβουν τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα. Εφόσον υπάρχει διαφωνία επί των ευρημάτων να καταγράφουν την άποψη τους στα Έντυπα Επιθεώρησης ή να καταθέτουν ξεχωριστό έγγραφο, το οποίο συνυπογράφεται και από τα δύο μέρη (επιθεωρητής-επιχείρηση). Να κάνουν ορθή χρήση των πιστοποιητικών, της Εθνικής ή/και κοινοτικής επισήμανσης καθώς και του κωδικού του Φορέα και να μην τα χρησιμοποιούν με τέτοιο τρόπο που να δυσφημίζεται ο Φορέας ή /και να εξαπατάται ο καταναλωτής. Να κάνουν ορθή χρήση του Σήματος του Φορέα και να μην τα χρησιμοποιούν με τέτοιο τρόπο που να δυσφημίζεται ο Φορέας ή /και να εξαπατάται ο καταναλωτής. Να επιστρέφουν άμεσα όλα τα έγγραφα πιστοποίησης (πιστοποιητικά, βεβαιώσεις, κλπ) και να σταματούν την χρήση του ονόματος ή / και του Σήματος του Φορέα τόσο στα παραγόμενα προϊόντα όσο και στα διαφημιστικά έντυπα, όταν έχουν λάβει σχετική για την ανάκλησή τους Απόφαση Πιστοποίησης. Να τηρούν αρχείο παραπόνων των πελατών τους αλλά και κάθε τρίτου μέρους που έχει έννομο συμφέρον και να ενημερώνουν τον Φορέα τόσο για αυτά όσο και για τις διορθωτικές ενέργειες που έχουν λάβει για την διευθέτηση τους. Να υποβάλλουν εγγράφως την διαφωνία τους σε περιπτώσεις μεταβολών των οικονομικών ή άλλων υποχρεώσεων που προκύπτουν από το Ιδιωτικό Συμφωνητικό Συνεργασίας, εντός ενός μήνα από την ενημέρωση τους, ειδάλλως θα εκλαμβάνεται ότι συμφωνούν και αποδέχονται τις παραπάνω υποχρεώσεις. Όλα τα τηρούμενα στοιχεία (αρχεία παραπόνων, ημερολόγια εργασιών, βιβλία αγοράς εισροών, παραγωγής και πωλήσεων, καθώς και τα απαραίτητα παραστατικά) θα πρέπει να διατηρούνται τουλάχιστον για πέντε (5) χρόνια Οι Επιχειρήσεις Φυτικής Παραγωγής: Να αποστέλλουν έγκαιρα στον Φορέα, το λεπτομερές πρόγραμμα παραγωγής φυτικών προϊόντων ανά αγροτεμάχιο. Να γνωστοποιούν έγκαιρα στον Φορέα οποιαδήποτε αλλαγή των αγροτεμαχίων, δραστηριοτήτων, ή άλλων χώρων, καθώς και οποιαδήποτε μεταβολή των μέτρων που λαμβάνονται ώστε να διασφαλίζεται η τήρηση των απαιτήσεων του Καν. (ΕΚ) 834/07, όπως ισχύει με τις εκάστοτε τροποποιήσεις του. Όταν πραγματοποιούνται μεταβολές στις υφιστάμενες καλλιέργειες, να υποβάλλουν τροποποιητικό Πρόγραμμα Καλλιέργειας. Να τηρούν καταγραφές και παραστατικά αγορών για τις εισροές που χρησιμοποιούν για τις καλλιέργειες τους. Ειδικότερα, για το πολλαπλασιαστικό υλικό, θα πρέπει να τηρούνται πιστοποιητικά για την βιολογική προέλευσή του ή αντίγραφα των αιτήσεων / αδειών παρέκκλισης, εφόσον είναι μη βιολογικό. Εφόσον η επιχείρηση στα αγροτεμάχια της παράγει ομοειδή προϊόντα βιολογικής γεωργίας και συμβατικά από πολυετείς καλλιέργειες, εντός του επιτρεπόμενου χρονικού διαστήματος, (Καν. (ΕΚ) 834/07 και 889/ 2008 ), οφείλει να προαναγγέλλει στον Φορέα τη συγκομιδή των προϊόντων από τα σχετικά αγροτεμάχια, καθώς και τις ακριβείς ποσότητες που συγκομίστηκαν και όλα τα ειδικά διακριτά χαρακτηριστικά τα οποία θα επιτρέπουν την αναγνώριση της εν λόγω παραγωγής. Να τηρούν καταγραφές και παραστατικά πωλήσεων για τα προϊόντα που εμπορεύονται. Να τηρούν ημερολόγιο για τις εργασίες που πραγματοποιούν στις ενταγμένες μονάδες. Να τηρούν τα σκαριφήματα των ενταγμένων αγροτεμαχίων Οι Επιχειρήσεις Ζωικής Παραγωγής (Πτηνο- Κτηνοτροφικές μονάδες- Υδατοκαλλιέργειες) Να γνωστοποιούν έγκαιρα στον Φορέα οποιαδήποτε αλλαγή των μονάδων, χώρων, δραστηριοτήτων καθώς και οποιαδήποτε μεταβολή των μέτρων που λαμβάνονται στις μονάδες, χώρους, δραστηριότητες ώστε να διασφαλίζεται η τήρηση των απαιτήσεων του Καν. (ΕΚ) 834/07, όπως ισχύει με τις εκάστοτε τροποποιήσεις του. Να αποστέλλουν έγκαιρα στον Φορέα το ισχύον Πρόγραμμα Εκτροφής σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. Να τηρούν καταγραφές ανά είδος ζώων, για τα ζώα που εισέρχονται στην εκμετάλλευση: προέλευση, ημερομηνία εισόδου, παραστατικά αγορών και πιστοποιητικά (εφόσον πρόκειται για βιολογικά ζώα). Να τηρούν καταγραφές ανά είδος ζώων, για τα ζώα που εξέρχονται από την εκμετάλλευση: ηλικία, αριθμός ζώων, βάρος σε περίπτωση σφαγής, αναγνωριστικά στοιχεία και προορισμός. Να τηρούν καταγραφές για τις ενδεχόμενες απώλειες ζώων και τους σχετικούς λόγους. ΣΔΠQWays-01Κ /11 διαδρομές ποιότητας α.ε. ΣΕΛΙΔΑ 10 ΑΠΟ 14

11 Να τηρούν καταγραφές, τα παραστατικά αγορών και τα πιστοποιητικά για τις ζωοτροφές που χρησιμοποιούν για τη διατροφή των ζώων. Να τηρούν καταγραφές για την ποσότητα και το είδος των ζωοτροφών που χορηγούνται ημερησίως ανά είδος και κατηγορία ζώων, καθώς και για τις περιόδους χρήσης των χώρων βόσκησης των ζώων. Να τηρούν καταγραφές και παραστατικά αγορών για τα κτηνιατρικά φάρμακα, απολυμαντικά και εμβόλια καθώς επίσης και τις συνταγές από τους κτηνίατρους για τις αγωγές που τυχόν πραγματοποιούνται. Να τηρούν καταγραφές για την παραγωγή κτηνοτροφικών προϊόντων των μονάδων τους. Να τηρούν καταγραφές και παραστατικά πωλήσεων για τα προϊόντα που εμπορεύονται. Μελισσοκομικές μονάδες Να γνωστοποιούν έγκαιρα στον Φορέα οποιαδήποτε αλλαγή των μονάδων, χώρων, δραστηριοτήτων καθώς και οποιαδήποτε μεταβολή των μέτρων που λαμβάνονται στις μονάδες, χώρους, δραστηριότητες ώστε να διασφαλίζεται η τήρηση των απαιτήσεων του Καν. (ΕΚ) 834/07, όπως ισχύει με τις εκάστοτε τροποποιήσεις του. Να αποστέλλουν έγκαιρα στον Φορέα το ισχύον Πρόγραμμα Εκτροφής σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. Να προαναγγέλλουν την μετακίνηση του μελισσοκομείου στον Φορέα. Να τηρούν ειδικό μητρώο για τη ζώνη που βρίσκεται το μελισσοκομείο μαζί με τα αναγνωριστικά στοιχεία των κυψελών. Να τηρούν μητρώο σχετικά με την τεχνητή διατροφή: τύπος προϊόντος, ημερομηνίες, ποσότητες, κυψέλες. Να τηρούν μητρώο για τις κτηνιατρικές αγωγές: τύπος προϊόντος, διάγνωση, δοσολογία, διάρκεια αγωγής, κυψέλες. Να τηρούν μητρώο για τις αφαιρέσεις των πλαισίων μελιού, τις ημερομηνίες και τις ποσότητες των παραγόμενων προϊόντων. Να τηρούν καταγραφές και παραστατικά πωλήσεων για τα προϊόντα που εμπορεύονται Οι Παρασκευαστικές Επιχειρήσεις (Παρασκευαστές, Εισαγωγείς, Παρασκευαστικές Επιχειρήσεις διάθεσης προϊόντων) Να γνωστοποιούν έγκαιρα στον Φορέα οποιαδήποτε αλλαγή των μονάδων, χώρων, δραστηριοτήτων καθώς και οποιαδήποτε μεταβολή των μέτρων που λαμβάνονται στις μονάδες, χώρους, δραστηριότητες ώστε να διασφαλίζεται η τήρηση των απαιτήσεων του Καν. (ΕΚ) 834/07, 1 όπως ισχύει με τις εκάστοτε τροποποιήσεις του. Να αποστέλλουν έγκαιρα στον Φορέα το ισχύον Πρόγραμμα Παρασκευής, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. Να τηρούν βιβλία αποθήκης και χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς και τα κατάλληλα δικαιολογητικά έγγραφα που τεκμηριώνουν τα στοιχεία των λογαριασμών ώστε να εντοπίζονται προμηθευτές, αποδέκτες, φύση και ποσότητες των εισερχομένων προϊόντων που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή προϊόντων βιολογικής γεωργίας, φύση και ποσότητες τελικών παραγόμενων προϊόντων. Οι παραπάνω λογαριασμοί πρέπει να αποδεικνύουν την ισορροπία μεταξύ εισροών και εκροών. Για τις μονάδες παρασκευής που χειρίζονται και προϊόντα μη βιολογικής παραγωγής, να προαναγγέλλουν στον Φορέα τις παρασκευαστικές εργασίες 5 ημέρες πριν αυτές πραγματοποιηθούν, εάν οι εν λόγω εργασίες δεν πραγματοποιούνται σε τακτικά/ καθορισμένα διαστήματα. Για τις μονάδες παρασκευής ζωοτροφών, όταν μεταφέρουν προϊόντα προς άλλες μονάδες παραγωγής /παρασκευής ή χώρους αποθήκευσης, με οχήματα ή/ και περιέκτες με τους οποίους μεταφέρονται προϊόντα που δεν υπάγονται στον Καν. (ΕΚ) 834/07όπως ισχύει με τις εκάστοτε τροποποιήσεις του, πρέπει να ενημερώνουν έγκαιρα τον Φορέα για τις συγκεκριμένες εργασίες μεταφοράς. Οι εισαγωγείς και οι πρώτοι παραλήπτες πρέπει να τηρούν όλες τις άδειες εισαγωγής και τα πιστοποιητικά ελέγχου για εισαγωγή από Τρίτες Χώρες σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/07όπως ισχύει με τις εκάστοτε τροποποιήσεις του. Ο εισαγωγέας ή ο πρώτος παραλήπτης μετά τον εκτελωνισμό της αποστολής πρέπει να ενημερώνει τον Οργανισμό Ελέγχου και τον ΟΠΕΓΕΠ και να στέλνει αντίγραφο του πιστοποιητικού ελέγχου των αρχών Ποιοτικού και Κτηνιατρικού ελέγχου Να τηρούν τις διατάξεις της Εθνικής και Κοινοτικής νομοθεσίας που διέπουν τόσο την λειτουργία των παρασκευαστικών επιχειρήσεων όσο και την παρασκευή των τροφίμων. 16 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ Να εφαρμόζει τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού Πιστοποίησης και των διαδικασιών που διέπουν την λειτουργία του. Να εφαρμόζει διάφανη Τιμολογιακή Πολιτική έτσι ώστε να δίνονται τα ίδια δικαιώματα και οι ίδιες δυνατότητες πρόσβασης σε κάθε ενδιαφερόμενη επιχείρηση. Να εφαρμόζει τις διατάξεις των Καν. (ΕΚ) 834/07, 889/08 και 710/09, όπως ισχύουν με τις εκάστοτε τροποποιήσεις τους και των λοιπών Κοινοτικών ή / και Εθνικών ρυθμίσεων που αφορούν τον έλεγχο και την πιστοποίηση των προϊόντων βιολογικής γεωργίας ΣΔΠQWays-01Κ /11 διαδρομές ποιότητας α.ε. ΣΕΛΙΔΑ 11 ΑΠΟ 14

12 Να λειτουργεί έτσι ώστε να διασφαλίζεται η αμεροληψία και η αντικειμενικότητα των αποφάσεων του. Να λειτουργεί έτσι ώστε να διασφαλίζεται η εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έρχονται στην κατοχή του καθ όλη την διαδικασία του Ελέγχου και της Πιστοποίησης. Να διαθέτει προσωπικό, με επιστημονική επάρκεια για τις εκάστοτε λειτουργίες που επιτελεί και να είναι ανεξάρτητο από δραστηριότητες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την κρίση του. Να ενημερώνει τις Αρμόδιες Αρχές όπως προβλέπεται από την Ισχύουσα Εθνική και Κοινοτική νομοθεσία. Να επιβάλει Πειθαρχικά Μέτρα στους Συμβεβλημένους Επιχειρηματίες όπως περιγράφεται στον παρόντα Κανονισμό Να δίνει την δυνατότητα στις Συμβεβλημένες Επιχειρήσεις, να υποβάλλουν τα παράπονα τους για τη λειτουργία του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης. Επίσης να δίνεται η δυνατότητα Ένστασης επί των ευρημάτων του ελέγχου και η δυνατότητα Προσφυγής επί των αποφάσεων της Πιστοποίησης όπως περιγράφεται στον παρόντα Κανονισμό. Ο Φορέας για τις παρεχόμενες υπηρεσίες έχει κάλυψη αστικής ευθύνης. 17 ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Όταν υπάρχουν μεταβολές στις απαιτήσεις για την χορήγηση της πιστοποίησης, λόγω: Τροποποιήσεων της Κοινοτικής ή / και της Εθνικής νομοθεσίας, που διέπει την βιολογική γεωργία, ο Φορέας ενημερώνει τις Πιστοποιημένες Επιχειρήσεις δια μέσω της ιστοσελίδας του ( ) ή με κάθε άλλο μέσο όταν αυτό απαιτείται. Επίσης ενημερώνει για το χρονοδιάγραμμα μέσα στο οποίο υποχρεούνται να συμμορφωθούν οι Επιχειρήσεις στις νέες απαιτήσεις, το οποίο ορίζεται από την εκάστοτε τροποποίηση της Εθνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας Τροποποιήσεων του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας του Φορέα που δύνανται να επηρεάσουν τις απαιτήσεις για τη χορήγηση πιστοποίησης, ο Φορέας ενημερώνει τις Πιστοποιημένες Επιχειρήσεις μαζί με το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής τους. Η γνωστοποίηση γίνεται μέσω της ιστοσελίδας του Φορέα ή με κάθε άλλο μέσο όταν αυτό απαιτείται Οι Συμβεβλημένες Επιχειρήσεις καθώς και κάθε άλλος ενδιαφερόμενος δύνανται και προτρέπονται να παρουσιάσουν τις προτάσεις τους για βελτίωση τόσο επί των τροποποιήσεων όσο και επί του χρονοδιαγράμματος εφαρμογής τους Σε κάθε περίπτωση οι Συμβεβλημένες Επιχειρήσεις είναι υποχρεωμένες με την λήξη του χρόνου προσαρμογής να εναρμονιστούν με τις νέες τροποποιήσεις. Σε διαφορετική περίπτωση έχουν το δικαίωμα μονομερούς λύσης της συνεργασίας με τον Φορέα. 18 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Η ανεξαρτησία και η αμεροληψία του Φορέα διασφαλίζεται: Από την σύνθεση και την οργανωτική δομή του. Από την σύνθεση και τις αρμοδιότητες του Εποπτικού Συμβουλίου Από την επιστημονική επάρκεια όλων των εμπλεκόμενων στις διαδικασίες Ελέγχου και Πιστοποίησης. Από το προσωπικό και τους συνεργάτες του Φορέα που συμμετέχουν στις διαδικασίες Ελέγχου και Πιστοποίησης και οι οποίοι δεν έχουν κανενός είδους εξάρτηση (οικονομικής, εμπορικής συμβουλευτικής, προώθησης ή άλλης φύσης) με τους συμβεβλημένους επιχειρηματίες που ελέγχουν, αξιολογούν ή πιστοποιούν. Από την δημοσιοποίηση των Μητρώων των Συμβεβλημένων Επιχειρήσεων και Προϊόντων. Από την διάφανη Τιμολογιακή Πολιτική του Φορέα με την οποία δίνονται τα ίδια δικαιώματα και οι ίδιες δυνατότητες πρόσβασης σε κάθε ενδιαφερόμενη επιχείρηση. Ο Φορέας εφαρμόζοντας ειδικές διευθετήσεις διασφαλίζει την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έρχονται στην κατοχή του καθ όλη την διαδικασία του Ελέγχου και της Πιστοποίησης. Ειδικότερα: όλοι οι εμπλεκόμενοι (προσωπικό, συνεργάτες, υπεργολάβοι, κ.λ.π.) στις διαδικασίες του Ελέγχου και Πιστοποίησης υποχρεούνται στην υπογραφή Δήλωσης Εμπιστευτικότητας. Η διαχείριση της πληροφόρησης γίνεται από το εξουσιοδοτημένο και μόνο προσωπικό. Εφαρμόζονται ειδικές ρυθμίσεις στην πρόσβαση της πληροφόρησης από προσωπικό και συνεργάτες. Εξαίρεση αποτελούν οι πληροφορίες που η Εθνική και η Κοινοτική νομοθεσία επιβάλει να κοινοποιηθούν στις Αρμόδιες Αρχές. 19 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ & ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ Το κόστος αρχικής ένταξης, το ετήσιο κόστος πιστοποίησης αλλά και το κόστος των λοιπών υπηρεσιών του Φορέα, περιγράφονται αναλυτικά στον Τιμοκατάλογο παρεχόμενων υπηρεσιών για την πιστοποίηση σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/07 και στον Τιμοκατάλογο Παρεχόμενων Υπηρεσιών για την πιστοποίηση σύμφωνα με τον ΚΑΝ.(Ε.K) 710/2009 και αποτυπώνεται στα Δελτία Χρέωσης που αποστέλλει ο Φορέας. Ισχύει για όλη την επικράτεια της χώρας και είναι διαθέσιμος σε κάθε ενδιαφερόμενο. Αν, λόγω τροποποίησης του τιμοκαταλόγου, η Επιχείρηση δε συμφωνεί με το Δελτίο Χρέωσης, έχει δικαίωμα, εντός ΣΔΠQWays-01Κ /11 διαδρομές ποιότητας α.ε. ΣΕΛΙΔΑ 12 ΑΠΟ 14

13 ενός μήνα από την αποστολή του να εκφράσει εγγράφως τις όποιες αντιρρήσεις και ακόμη να καταγγείλει το Ιδιωτικό Συμφωνητικό Συνεργασίας με τον Φορέα (χωρίς να χρεωθεί το όποιο πρόσθετο κόστος προκύπτει από την μεταβολή), ειδάλλως εκλαμβάνεται ότι συμφωνεί και αποδέχεται το Δελτίο Χρέωσης. Σε περίπτωση που η Επιχείρηση δεν τακτοποιήσει εμπρόθεσμα τις οικονομικές της υποχρεώσεις, ο Φορέας δύναται να προβεί σε μη χορήγηση των εγγράφων πιστοποίησης, να αφαιρέσει τις εκπτώσεις για το συγκεκριμένο έτος καθώς και να επιβαρύνει την Επιχείρηση με τον νόμιμο δικαιοπρακτικό τόκο (εάν δεν έχει γίνει έκδοση τιμολογίου) ή με τόκο υπερημερίας (όταν το τιμολόγιο έχει ήδη εκδοθεί). Τέλος ο Φορέας δύναται να καταγγείλει μονομερώς το Ιδιωτικό Συμφωνητικό Συνεργασίας με την Επιχείρηση. Η υποχρέωση της καταβολής του προβλεπόμενου κόστους από την επιχείρηση είναι ανεξάρτητη τόσο από την Χορήγηση Πιστοποίησης όσο και της ένταξης της σε προγράμματα επιδοτήσεων. 20 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ Ο Φορέας υποχρεούται να δημοσιοποιεί με έντυπο ή / και ηλεκτρονικό τρόπο τα παρακάτω: Τον παρόντα Κανονισμό Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων. Τον Τιμοκατάλογο Παρεχόμενων Υπηρεσιών για την πιστοποίηση σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/07 Τον Τιμοκατάλογο Παρεχόμενων Υπηρεσιών για την πιστοποίηση σύμφωνα με τον ΚΑΝ. (Ε.K.) 710/2009 Το Μητρώο των Συμβεβλημένων Επιχειρήσεων με τον Φορέα Να κοινοποιεί στις Αρμόδιες Αρχές όσα στοιχεία προβλέπονται από την ισχύουσα Εθνική και Κοινοτική νομοθεσία. 21 ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Το Εποπτικό Συμβούλιο είναι ανεξάρτητο όργανο, που σκοπό έχει την εποπτεία των χορηγηθέντων πιστοποιήσεων και της πολιτικής για την Αμεροληψία που εφαρμόζει ο Φορέας. Η σύνθεση του Εποπτικού Συμβουλίου είναι αντιπροσωπευτική της επιστημονικής κοινότητας, των καταναλωτών, των παραγωγών και των παρασκευαστών, έτσι ώστε να μην υπερισχύει κανένα επιμέρους συμφέρον και οι αποφάσεις του να χαρακτηρίζονται από ανεξαρτησία, αμεροληψία και αντικειμενικότητα. Λειτουργεί βάσει Ειδικού Κανονισμού του Φορέα και ανεξάρτητα από τα υπόλοιπα όργανα του Φορέα. Συγκαλείτε μετά από εντολή του Διευθύνοντα Συμβούλου τακτικά κάθε 3 μήνες ή νωρίτερα εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο. Η διάρκεια της θητείας των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου είναι διετής.τα μέλη του επιλέγονται από το Δ.Σ. του Φορέα, κατόπιν δημόσιας ανακοίνωσης και υποβολής υποψηφιοτήτων από τους ενδιαφερόμενους. 22 ΑΜΟΙΒΑΙΟΤΗΤΑ ΕΠΑΝΑΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ο Φορέας αναγνωρίζει ως ισότιμους: Τους φορείς πιστοποίησης που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα εφόσον έχουν άδεια λειτουργίας από τις Αρμόδιες Αρχές. Τους φορείς πιστοποίησης που δραστηριοποιούνται στην Ε.Ε. εφόσον έχουν άδεια λειτουργίας από τις Αρμόδιες Αρχές της χώρας μέλους. Τους φορείς πιστοποίησης που δραστηριοποιούνται σε Τρίτες χώρες εφόσον βρίσκονται καταχωρημένοι στο Παράρτημα ΙΙΙ του Καν (ΕΚ) αριθ. 1235/2008 όπως ισχύει με τις εκάστοτε τροποποιήσεις του. Ο Φορέας, λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω καταρτίζει και διατηρεί Κατάλογο Ισότιμων Φορέων Ελέγχου και Πιστοποίησης. Σε κάθε περίπτωση διατηρεί τη δυνατότητα για περαιτέρω εργαστηριακές αναλύσεις, εφόσον πρόκειται για πιστοποίηση προϊόντος. Όταν η συμβαλλόμενη επιχείρηση, της οποίας οι πρώτες ύλες, μονάδες, προϊόντα έχουν πιστοποίηση από άλλον φορέα και επιθυμεί την επαναπιστοποίηση τους, ή και την Χρήση του Σήματος του Φορέα, αυτό είναι δυνατό, εφόσον εμπίπτει στις παραπάνω περιπτώσεις και η πιστοποίηση και τα απαραίτητα έγγραφα από τον αντίστοιχο φορέα που το αποδεικνύουν, είναι σε ισχύ. Το έντυπο τίθεται σε ισχύ από την 1/8/2012 ΣΔΠQWays-01Κ /11 διαδρομές ποιότητας α.ε. ΣΕΛΙΔΑ 13 ΑΠΟ 14

14 23 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ EΚΔΟΣΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΑΛΛΑΓΗΣ) ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ 01 24/08/2005 Τροποποιούνται οι παράγραφοι 3, 4, 5.1, 5.2, 5.3, 6, 7, 8.1, 8.2, 8.3, (διαγράφεται η 8.4),9, 10, 12.2, 13, 14, 15.1, 15.2, , 16 24/10/ /10/ /12/ /03/ / 04 / / 09 / 2007 Τροποποιούνται οι παράγραφοι 6.1, 6.2, Αλλαγή μορφής εντύπου σε δίστηλο 12 σελίδων Τροποποιούνται οι παράγραφοι 2, 3, 4, 5.1,5.2,6, 6.1, 8, 8.1, 8.2, 10, 11, 13, 14, 15.1, 15.2, , , 18 Τροποποιούνται οι παράγραφοι 2, 6,7.1,7.2,14,15.1, ,19 Τροποποιούνται οι παράγραφοι 5.3 και 13 Τροποποιούνται οι παράγραφοι 1, 5(5.1 κατάργηση πιστοποιητικού συμμόρφωσης) 10 (κατάργηση ), 15, αλλαγή αρίθμησης παραγ Κατάργηση του καν(εοκ 2092/91, Αντικατάσταση από τον καν (ΕΚ) 834/2007 και 889/ /12/ /03/ / 04 / / 09 / /01/ /01/ /04/2009 Προσθήκη εξώφυλλου μεταβολές στην σελιδοποίηση στην σελίδα περιεχομένων. Τροποποιούνται οι παράγραφοι 1, 4, 6, 6.1, 6.2 (κατάργηση),8, 8.1, 8.2, 8.3, 9.1, 9.2 (νέο 9 ),10, 12.2, 13, 14, 15,,15.1, 15.2, , , ,16, 17, 18, 19, 20, 22 Τροποποιούνται το εξώφυλλο και οι παράγραφοι 5.1, 5.2, 6, 6.1, 8.2, 8.3, 10, 12.2,12.3, , 17, 18, 21 01/04/ /12/ /12/2010 Προσθήκη της 7,3 Τροποποιούνται οι παράγραφοι 2, 4, 6,6.1, 14, 15,2, 15,2,1, 01/04/ ,2,2, 19, 20, /04/2011 Τροποποιούνται οι παράγραφοι 8.2 και /07/ /07/ ΣΔΠQWays-01Κ /11 διαδρομές ποιότητας α.ε. ΣΕΛΙΔΑ 14 ΑΠΟ 14

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1. Ο παρών Κανονισμός συμπληρώνει τον Κανονισμό Πιστοποίησης της QMSCERT και αφορά τις επιχειρήσεις ζωικής παραγωγής και τις μελισσοκομικές επιχειρήσεις. 2. Οι Επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 1) Τι είναι τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας; 2) Ποια είναι η νομοθεσία για τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας;

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 1) Τι είναι τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας; 2) Ποια είναι η νομοθεσία για τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας; ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ. ΠΗΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ : ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. (ΟΠΕΓΕΠ)- ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Q-CERT ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Q-CERT ΕΠΕ 26/6/2016 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 1. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Q-CERT ΕΠΕ... 3 2. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Κανονισμός (ΕΚ) 834/2007

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Κανονισμός (ΕΚ) 834/2007 ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Κανονισμός (ΕΚ) 834/2007 Έκδοση 07η 01 Μαρτίου 2015 Σύνταξη: Γ. Π. Βλαχόγιαννης Γραφείο Διαχείρισης της Ποιότητας Έγκριση: Δ. Δημητριάδης Γενικός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ (Κατά την έννοια των Κανονισμών (ΕΚ) 834/2007 & 889/2008 καθώς και της Εθνικής Νομοθεσίας) ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ (ΥΔΠ) ΣΠΥΡΟΣ ΜΙΓΚΟΣ (Γενικός Δ/ντής)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΗΛΕΦΩΝΟ/ΦΑΞ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ) Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ Άρθρο 1 Αντικείμενο Ο παρών Κανονισμός αναφέρεται στη χρήση σημάτων τα οποία χορηγεί η a Cert A.E. σε επιχειρήσεις για την επισήμανση και τη διαφήμιση των πιστοποιημένων προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ / ΑΡΧΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (άρθρο 63 του Καν. Ε.Κ.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ / ΑΡΧΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (άρθρο 63 του Καν. Ε.Κ. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ / ΑΡΧΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (άρθρο 63 του Καν. Ε.Κ. 889/2008) ΕΠΩΝΥΜΙΑ MΟΝΑΔΟΣ 1 : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 2 : ΤΗΛΕΦΩΝΟ 3

Διαβάστε περισσότερα

QMSCERT ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΚ) 834/2007

QMSCERT ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΚ) 834/2007 QMSCERT ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΚ) 834/2007 O παρών τιμοκατάλογος ισχύει από 01/03/2016 1. Ο παρών τιμοκατάλογος αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Κανονισμός (ΕΚ) 834/2007

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Κανονισμός (ΕΚ) 834/2007 ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Κανονισμός (ΕΚ) 834/2007 Έκδοση 20ή 01 Μαρτίου 2015 Σύνταξη: Γ. Π. Βλαχόγιαννης Γραφείο Διαχείρισης της Ποιότητας Έγκριση: Δ. Δημητριάδης Γενικός

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΟΡΙΣΜΟΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΚΑΙ ΟΜΑ ΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Περιεχόµενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΟΡΙΣΜΟΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΚΑΙ ΟΜΑ ΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 21.06.2006/3 η Έκδοση Kωδικός Eγγράφου: ΒΓΟΕ-R-01/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Κανονισµός(ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συµβουλίου Για τη βιολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, )ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, )ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9-3 - 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, Αρ. Πρωτ.: 1174/27330 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΕΙΣ 1)ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2)ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΚΥΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Καν.(ΕΚ)834/2007 του Συμβουλίου «για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων και

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα των συμπύρηνων ροδάκινων που οδηγούνται προς χυμοποίηση σε εκτέλεση του άρθρου 52, του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1307/2013 του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ ΚΑΙ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ. Ο Ι Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Ι ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Έχοντας υπ όψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 226, ΤΑΥΡΟΣ 177 78, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 210-3469606, ΦΑΞ 210-3469906, A. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 226, ΤΑΥΡΟΣ 177 78, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 210-3469606, ΦΑΞ 210-3469906, A. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 226, ΤΑΥΡΟΣ 177 78, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 210-3469606, ΦΑΞ 210-3469906, A. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ 1. Τυποποίηση και Συσκευασία Η τυποποίηση, σε συνδυασμό με την αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων

Διαβάστε περισσότερα

Ηµερίδα Βιολογικής Γεωργίας

Ηµερίδα Βιολογικής Γεωργίας Ηµερίδα Βιολογικής Γεωργίας ΙΚΤΥΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ BIOLOGICA 2008 «Σύστηµα Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας» ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΑΜΥΤΙΝΟΣ ιευθύνων Σύµβουλος AGROCERT Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. 29/05-01/06

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «ΟΞΥΓΟΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ» ΚΑΝ-02/6 ΤΙΤΛΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: ΚΑΝ-02 Σελίδα 1 από 19 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απόσυρση Ανάκληση Προϊόντων Τροφίμων Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής Τεχνολογίας Τροφίμων

Απόσυρση Ανάκληση Προϊόντων Τροφίμων Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής Τεχνολογίας Τροφίμων Απόσυρση Ανάκληση Προϊόντων Τροφίμων Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής Τεχνολογίας Τροφίμων Επιχειρείται να δοθεί το υφιστάμενο καθεστώς ανάκλησης απόσυρσης των προϊόντων τροφίμων με βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΧΛΟΗΣ 89 & ΛΥΚΟΒΡΥΣΕΩΣ - 14452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 210 6253927, 6252495 INTERNET SITE: www.eurocert.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΗΛΕΦΩΝΟ/ΦΑΞ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «ΟΞΥΓΟΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ» ΚΑΝ-02/4 ΤΙΤΛΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: ΚΑΝ-02 Σελίδα 1 από 19 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11/ 06 /2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11/ 06 /2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11/ 06 /2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αρ. Πρωτ.: 1567/65031 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δ/νση : ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Τμήμα :

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα της βιομηχανικής τομάτας σε εκτέλεση του άρθρου 52, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Συμβουλίου». Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΗΛΕΦΩΝΟ/ΦΑΞ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΗΛΕΦΩΝΟ/ΦΑΞ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων

Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων Ευρωπαϊκή Νομοθεσία Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων Κανονισμός 178/2002 Περιεχόμενο Γενικές Αρχές Ασφάλειας Τροφίμων και Ζωοτροφών Ίδρυση Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων Τι Αφορά Όλαταστάδιατηςπαραγωγής,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 1. Εισαγωγή 1.1 Γενικά Η TÜV HELLAS A.E. στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της για Πιστοποίηση Προϊόντων προσφέρει - μέσω της Διεύθυνσης Agrisystems - σε ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις (πελάτες) τις υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Σήμα στο γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα

Ελληνικό Σήμα στο γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα Ελληνικό Σήμα στο Ιωάννα Ζτάλιου M.Sc. Γεωπόνος Τροφίμων ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ Διεύθυνση Διαχείρισης Ελέγχων Γάλακτος & Κρέατος Κηφισίας 33, Θεσσαλονίκη email: ztaliou@elog.gr 1 Νομοθετικό πλαίσιο Νόμος 4072/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 1. Πεδίο Εφαρμογής ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ Η Διαδικασία αυτή καθορίζει την μέθοδο που ακολουθείται από τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ για την απονομή του Ελληνικού Σήματος

Διαβάστε περισσότερα

GLOBALGAP (EUREPGAP)

GLOBALGAP (EUREPGAP) GLOBALGAP (EUREPGAP) Το Διεθνές Σχήμα Πιστοποίησης Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής GLOBALGAP, λειτουργεί ως αντικειμενικό εργαλείο αξιολόγησης του βαθμού συμμόρφωσης με τις σχετικές απαιτήσεις για όλες

Διαβάστε περισσότερα

KANONIΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

KANONIΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΟΛΩΝΟΣ 102 & ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ, ΑΘΗΝΑ KANONIΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΕΚΔΟΣΗ 1 η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ: 04/02/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΟ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΕΕ 3 ΘΕΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 4 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 5

ΣΗΜΕΙΟ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΕΕ 3 ΘΕΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 4 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 5 ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΗΛΕΦΩΝΟ/ΦΑΞ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΘΕΣΕΙΣ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΟΠ. ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΟΠ. ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΟΠ. ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ανδρέας Θρασυβούλου Εργαστήριο Μελισσοκομίας-Σηροτροφίας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης www.beelab.gr Τι είναι ΠΟΠ και τι ΠΓΕ ΠΟΠ Η ποιότητα ή τα χαρ/κά

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ Για σκοπούς διευκόλυνσης της εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ AGRONEWS

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ AGRONEWS ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ (ΑΡ.2) ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 2. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ GMCERT 2 3. ΑΜΕΡΟΛΗΨΙΑ-ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ-ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 3 4. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 4

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 2. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ GMCERT 2 3. ΑΜΕΡΟΛΗΨΙΑ-ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ-ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 3 4. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 4 ΣΕΛΙ Α 1 ΑΠΟ 27 ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΛΙ Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 2. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ GMCERT 2 3. ΑΜΕΡΟΛΗΨΙΑ-ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ-ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 3 4. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 4 5. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Α.Σ.Π.) 5 6. ΟΡΙΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ / ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΑΜΑΘ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ / ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΑΜΑΘ 2014 ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ-ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ-ΙΣΜΑΡΙΔΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ / ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΑΜΑΘ Ο παρόν οδηγός απευθύνεται στις επιχειρήσεις που επιθυμούν

Διαβάστε περισσότερα

09.05.2002/1 η Έκδοση Kωδικός Eγγράφου: ΒΕΤ-R-01/1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1760/17.07.2000 Για τη θέσπιση συστήµατος αναγνώρισης και καταγραφής των βοοειδών και την επισήµανση του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Κανονισμός (ΕΚ) 834/2007

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Κανονισμός (ΕΚ) 834/2007 ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Κανονισμός (ΕΚ) 834/2007 Έκδοση 06η 31 Αυγούστου 2014 Σύνταξη: Γ. Π. Βλαχόγιαννης Γραφείο Διαχείρισης της Ποιότητας Έγκριση: Δ. Δημητριάδης Γενικός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΓΑΛΑ & ΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΓΑΛΑ & ΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Αθήνα, Αριθμ. Πρωτ. Α Π Ο Φ Α Σ Η ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΓΑΛΑ & ΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ο Ι Υ Π Ο Υ Ρ Γ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Εξετάσεων χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων»

ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Εξετάσεων χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα, 8-12-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. Πρωτ: 11905/136682 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α.Ε.» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α.Ε.» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Σελίδα 1 από 34 ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α.Ε.» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Έκδοση : 3Β Σύνταξη/Έγκριση από: Παντόπουλος Πέτρος, Γεωπόνος Α.Π.Θ. Διευθύνων Σύμβουλος Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΕΓΧΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΕΓΧΩΝ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 - Γενικές Πληροφορίες 1.1 Η Ταυτότητα της Εταιρείας 1.2 Αντικείμενο των Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Το Τεχνικό Επιμελητήριο στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

2012 (Ηµεροµηνία Έκδοσης : )

2012 (Ηµεροµηνία Έκδοσης : ) ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ, ΙΑΘΕΣΗΣ, ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ 2012 (Ηµεροµηνία Έκδοσης : 25-07-2012) Ε 03/5 ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 29-12-05 4245/Α ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Θέμα: Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων Εδώ και μερικά χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται πάνω στην εναρμόνιση της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 30.11.2010/4 η Έκδοση Kωδικός Eγγράφου: ΠΟΓ-R-01/4 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ (Π.Ο.Π) ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΝΔΕΙΞΗΣ (Π.Γ.Ε) Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΜ 3-2 Γ` ΕΣΥΔ Σελ. 1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΜ 3-2 Γ` ΕΣΥΔ Σελ. 1 ΔΜ 3-2 Γ` ΕΣΥΔ Σελ. 1 1. Αντικείμενο Κανονισμού Πιστοποίησης Ο Κανονισμός Πιστοποίησης αποτελεί τη συνοπτική περιγραφή των εφαρμοστέων από τη ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ διαδικασιών στα πλαίσια του συστήματος ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα, 17-4-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 3625/42655 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Μεταποιημένα Ζωϊκά προϊόντα (Τυριά, γαλακτοκομικά κρεατοσκευάσματα, προϊόντα με βάση το κρέας) 1 από 17 Περιεχόμενα 2 από 17 1. Εισαγωγή Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ. Άλλες µονάδες-εγκαταστάσεις της επιχείρησης (2)

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ. Άλλες µονάδες-εγκαταστάσεις της επιχείρησης (2) ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ Στοιχεία Έδρας Επιχείρησης Επωνυµία επιχείρησης:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9-09-2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αρ.Πρωτ.: 4148/99295 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΕΝΔΡΩΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

7.1.007/1 η Έκδοση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΠΙ- ΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ REGULATION ON THE USE OF NATIONAL CONFOR- MITY MARKS ON AGRICULTURAL PRODUCTS ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ:ΚΑΝ 01 ΑΡ. ΕΚΔΟΣΗΣ: 9 Σελίδα 1 από 19 ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ INTERNATIONAL QUALITY SERVICES ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 31, Τ.Κ. 54627 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΩΔΙΚΟΣ:ΚΑΝ 01 ΑΡ. ΕΚΔΟΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Μη εδώδιμα φυτικά προϊόντα 1 από 18 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Νομιμότητα της επιχείρησης...3 Διοίκηση και Οργάνωση...4 Πιστοποιήσεις...5 Επάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ (GR-BIO-02) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΥΠΟ EN 45011 ΕΝΤΥΠΟ Φ.1.2

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ (GR-BIO-02) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΥΠΟ EN 45011 ΕΝΤΥΠΟ Φ.1.2 ΔΗΛΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Η συμπλήρωση του παρόντος ερωτηματολογίου είναι απαραίτητη για την ένταξη στο Σύστημα Ελέγχου Πιστοποίησης της ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ. Παρακαλώ επισυνάψτε:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Αθήνα,.2012 ΑΠ:. Δ2/A/ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ EΠOΠTEIAΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡIΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. 1/9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Ο Ειδικός Κανονισμός Λειτουργίας της υπηρεσίας χορήγησης αδειών του Τεχνικού Επιμελητηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ Κανονισμός (ΕΚ) 834/2007

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ Κανονισμός (ΕΚ) 834/2007 ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ Κανονισμός (ΕΚ) 834/2007 Έκδοση 10η 01Μαρτίου 2015 Σύνταξη: Γ. Π. Βλαχόγιαννης Γραφείο Διαχείρισης της Ποιότητας Έγκριση: Δ. Δημητριάδης Γενικός Διευθυντής ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ Q-CERT ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Q-CERT 16/03/2011 1. Σκοπός ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ 1.1 Ο παρών κανονισμός περιγράφει

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών. Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ορισμοί

Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών. Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ορισμοί Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών

Διαβάστε περισσότερα

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους Το παρόν προορίζεται ως έγγραφο καθοδήγησης για τους Οικονομικούς Φορείς (κατασκευαστές, εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους, εισαγωγείς και διανομείς) μετρικών οργάνων με σήμανση CE Νομική ισχύ έχουν μόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ:G-KAN01 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ: 2 η ΑΡ. ΕΚΔΟΣΗΣ: 1 Σελίδα 1 από 16 ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ:G-KAN01 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ: 2 η ΑΡ. ΕΚΔΟΣΗΣ: 1 Σελίδα 2 από 16 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Εισαγωγή 3 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Νωπά φυτικά προϊόντα 1 από 17 Περιεχόμενα 2 από 17 1. Εισαγωγή Η παρούσα προδιαγραφή συντάχθηκε με σκοπό τον καθορισμό των συγκεκριμένων απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ - Μέρος Α ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ - Μέρος Α ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ - Μέρος Α ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρμογής Η παρούσα αποτελεί τον Κανονισμό Αδειών Προμήθειας και Εμπορίας ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

2012 (Ηµεροµηνία Έκδοσης : )

2012 (Ηµεροµηνία Έκδοσης : ) ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2012 (Ηµεροµηνία Έκδοσης : 25-07-2012) Ε Ο2/ 9 ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΒΙΟ ΕΛΛΑΣ Σελίδα 1 από 6 Α. ΓΕΝΙΚΑ Α.1. Το ετήσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Καν. (ΕΚ) 834/2007 Έκδοση 13η 1 Ιανουαρίου 2009 Κωδ. Εντύπου: 160-1/13/01-01-2009 σελ. 1 από 35 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 2. Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΩ 2.1.

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Διευκρινήσεις προγράμματος Νέων Γεωργών του Μέτρου 112 του ΠΑΑ»

Θέμα: «Διευκρινήσεις προγράμματος Νέων Γεωργών του Μέτρου 112 του ΠΑΑ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομηνία: 21/9/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αριθμ. πρωτ. 13389 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης Οδηγός Προμηθειών Ειδικού Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά, Οκτώβριος 2010 Ι. Εισαγωγή Ο παρών Οδηγός έχει κύριο σκοπό την περιγραφή των ενεργειών που απαιτούνται για προμήθειες ειδών ή/και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Άρθρο 1 Αντικείμενο του Κανονισμού Ο παρών Κανονισμός Πιστοποίησης περιγράφει τις διαδικασίες αξιολόγησης και πιστοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 2014

ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 2014 1 Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Μελισσοκόμων σύστασε τον Φορέα Πιστοποίησης Μελισσοκομικών Κυπριακών Προϊόντων σε συνεργασία με ιδιωτική εταιρεία Ελέγχου και Πιστοποίησης. Στόχος μας είναι η προώθηση των κυπριακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/01 Συντάχθηκε από/ Υπογραφή : Μ. Πιτσίκα/ Ξ. Παπαϊωάννου Εγκρίθηκε από/ Υπογραφή Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3837, 16/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3837, 16/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΕΓΓΡΑΦΗ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ 2004 Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Προϊόντα Αλιείας και Ιχθυοκαλλιέργειας 1 από 16 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή Η παρούσα προδιαγραφή συντάχθηκε με σκοπό τον καθορισμό των συγκεκριμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΑΣΥΠ ΔΕΗ) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΤΙΡΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - Ενημέρωση για το σχετικό Νομοθετικό Πλαίσιο - Ενημέρωση για τη δομή και το περιεχόμενο του Σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ]

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ] Aθήνα, 18-09-2012 Αριθμ. Πρωτ.:Φ2-1619 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Πλ.Κάνιγγος Ταχ. Κώδ.: 10181 Αθήνα ΚΟΙΝ: Γρ. κ. Υφυπουργού Πληροφ: Αθ. Δέσης Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΑ) ΑΘΗΝΑ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ΠΡΟΤΥΠΑ) ΑΘΗΝΑ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 765/2008 (ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ) ΑΘΗΝΑ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ Ο παρών κανονισμός καθορίζει σαφείς κανόνες οργάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «BIOCERT CYPRUS LTD» ΘΡΑΚΗΣ 6, ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 103, Τ.Κ.1055, ΛΥΚΑΒΗΤΟΣ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ, Τ.Θ.29653,1722 E-MAIL: biocert@cytanet.com.cy / biocert_cyprus@cytanet.com.cy, ΤΗΛΕΦΩΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηµατολόγιο Εσωτερικής Επιθεώρησης

Ερωτηµατολόγιο Εσωτερικής Επιθεώρησης Κωδικός: ΕΝ03-2 Έκδοση: 01 Σελ. 1 από 6 Ερωτηµατολόγιο Εσωτερικής Επιθεώρησης ιαδικασία / Οργανωτική Μονάδα: Επιθεωρητές: Ηµεροµηνία: Α/Α Επιθεώρησης: Α/Α 1. Έχει αναπτυχθεί, τεκµηριωθεί και εφαρµόζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΣΠΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΣΠΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΣΠΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΣΠΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΣΠΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΣΠΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ [ΕΚ] ΑΡΙΘ. 1452/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 14 ης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΕΣΠΑ )

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΕΣΠΑ ) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΕΣΠΑ 2014-2020) Υποχρεώσεις (μακροχρόνιες και μη) Δικαιούχων Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων ΑΡΓΥΡΩ ΦΑΛΑΓΓΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΒΔΑΛΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1. Ο παρών τιμοκατάλογος αφορά τις επιχειρήσεις πρωτογενούς παραγωγής φυτικής κατεύθυνσης. 2. Ετήσιο Κόστος: Είναι το ποσό που καλείται να καταβάλει η επιχείρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Προϊόντα Αρτοποιείας - Ζαχαροπλαστικής 1 από 18 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Νομιμότητα της επιχείρησης...3 Διοίκηση και Οργάνωση...4 Πιστοποιήσεις...5

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ : «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στα όσπρια που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση σε εκτέλεση του άρθρου 52 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ Καν. (ΕΚ) 834/2007

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ Καν. (ΕΚ) 834/2007 ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ Καν. (ΕΚ) 834/2007 Έκδοση 7η 14 Απριλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αντικείμενο 2 2.Γενικοί όροι για την επισήμανση... 2 3. Επισήμανση....4 3.1 Μορφή.. 4 3.2 Ενδείξεις....4 3.2.1

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4318, 2.3.2012 Ν. 10(Ι)/2012 10(I)/2012 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΟΣ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1. Ορισμοί. 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1. Ορισμοί. 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1 Ορισμοί 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: α) οι ορισμοί στο παράρτημα Α της συμφωνίας ΥΦΠ β) οι ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ Q-CERT ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Q-CERT 04/04/2016 Revision No:14 Revision Date: 04/04/2016 Page 1 of 10 Περιεχόμενα 1. Σκοπός... 3 2. Πεδίο...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 306/32 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2016/1993 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Νοεμβρίου 2016 για τον καθορισμό των αρχών που πρέπει να διέπουν τον συντονισμό της αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. 1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης. 2. Οι Απαιτήσεις για ιαπίστευση. 3. H ιαδικασία ιαπίστευσης. 4. Τα Τέλη ιαπίστευσης

ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. 1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης. 2. Οι Απαιτήσεις για ιαπίστευση. 3. H ιαδικασία ιαπίστευσης. 4. Τα Τέλη ιαπίστευσης ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης 2. Οι Απαιτήσεις για ιαπίστευση 3. H ιαδικασία ιαπίστευσης 4. Τα Τέλη ιαπίστευσης 5. Κάλυψη Αστικής Ευθύνης ΕΣΥ ΕΝΗΜΕΡ/01/04/12-11-2014 1/7 ΕΣΥ ΕΝΗΜΕΡ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: ΚΑΝ 05 ΑΡ. ΕΚΔΟΣΗΣ: 13 Σελίδα 1 από 16 ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ AGROCERT AGRO 2-1, AGRO 2-2 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ε.Π.Ε. ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2o ΔΙΕΘΝΈΣ ΣΥΝΈΔΡΙΟ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΌΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΊΑ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΏΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ Χερσόνησος Ηρακλείου, 25-27 Σεπτεμβρίου 2008

2o ΔΙΕΘΝΈΣ ΣΥΝΈΔΡΙΟ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΌΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΊΑ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΏΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ Χερσόνησος Ηρακλείου, 25-27 Σεπτεμβρίου 2008 2o ΔΙΕΘΝΈΣ ΣΥΝΈΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΌΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΊΑ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΏΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ Χερσόνησος Ηρακλείου, 25-27 Σεπτεμβρίου 2008 Ολοκληρωμένη Διαχείρηση & Ελαιόλαδο ΠΟΠ/ΠΓΕ Κρήτης Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

2754 Κ.Α.Π. 395/2004

2754 Κ.Α.Π. 395/2004 Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3849, 30.4.2004 2754 Κ.Α.Π. 395/2004 Αριθμός 395 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΣ ΑΡ.94( Ι )"ΓΟΥ 2004) Το περί Ελεύθερης Κυκλοφορίας Εμπορευμάτων με Ταυτόχρονη Επαναποστολή σε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ «ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ» 1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ «ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ» 1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ Ταχ. Δ/ νση : Υπατίας 5, 105 57 ΑΘΗΝΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Σε συνέχεια ερωτημάτων που προέκυψαν σχετικά με την ερμηνεία και την εφαρμογή του Ν 3651/2008 (ΦΕΚ Α 44) «Οδική Βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΟΣ: ΚΑΝ 06 ΑΡ. ΕΚ ΟΣΗΣ:

ΚΩ ΙΚΟΣ: ΚΑΝ 06 ΑΡ. ΕΚ ΟΣΗΣ: ΚΩ ΙΚΟΣ: ΚΑΝ 06 ΑΡ. ΕΚ ΟΣΗΣ: 2 Σελίδα 1 από 12 ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ISO 22000) ΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ε.Π.Ε. ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα