ΦΠΑ ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ - Ν.3427/2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΦΠΑ ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ - Ν.3427/2005"

Transcript

1 ΦΠΑ ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ - Ν.3427/2005 του Αύγουστου Μυλωνά, υπεύθυνου του Τµήµατος Εσωτερικού Ελέγχου της ΣΙ ΕΝΟΡ ΑΕ, πτυχιούχου Οικονοµικών του Εµπορικού Τµήµατος του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών. Σκοπός του άρθρου αυτού είναι να παρουσιάσει συνοπτικά όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι εµπλεκόµενοι στην εφαρµογή του νόµου (τεχνικές-οικοδοµικές επιχειρήσεις, επαγγελµατίες κατασκευαστές, εργολάβοι κλπ.), για την επιβολή ΦΠΑ στα νεόδµητα ακίνητα από Η παρουσίαση χωρίζεται σε 8 ενότητες όπου γίνεται προσπάθεια να καταγραφούν µε τον απλούστερο τρόπο οι διατάξεις του Ν. 3427/2005. ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Η - ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΦΟΡΟ Οι επαγγελµατίες κατασκευαστές (εργολάβοι, φυσικά ή νοµικά πρόσωπα) Οι τεχνικές οικοδοµικές επιχειρήσεις οποιασδήποτε νοµικής µορφής Οι κοινωνίες κλπ. Εφόσον διενεργούν φορολογητέες πράξεις είναι υποκείµενοι στο ΦΠΑ για αυτή τη δραστηριότητα, ανεξάρτητα αν η ανέγερση της οικοδοµής γίνεται άµεσα από τις ίδιες ή ανατίθεται εργολαβικά ή υπεργολαβικά σε ιδιόκτητο οικόπεδο ή µε το σύστηµα αντιπαροχής. Φυσικό ή νοµικό πρόσωπο υποκείµενο ή απαλλασσόµενο ή εξαιρούµενο του ΦΠΑ που κατασκευάζει περιστασιακά και όχι κατά σύστηµα ακίνητο για πώληση, εξαιρείται του ΦΠΑ, δύναται όµως να καταστεί υποκείµενος στο φόρο εφόσον το επιθυµεί. Σε περίπτωση όµως που ο περιστασιακός κατασκευαστής επαναλάβει τη δραστηριότητα αυτή, τότε δεν έχει την επιλογή της υπαγωγής ή όχι στο ΦΠΑ αλλά θεωρείται υποχρεωτικά υποκείµενος. Οι επιχειρήσεις αγοραπωλησίας και εκµετάλλευσης ακινήτων εξακολουθούν να λειτουργούν εκτός πεδίου ΦΠΑ, δεδοµένου ότι η περαιτέρω πώληση των νεόδµητων οικοδοµών δεν επιβαρύνεται µε ΦΠΑ αλλά µε φόρο αυτοµάτου υπερτιµήµατος (Φ.Α.Υ.). ΕΝΟΤΗΤΑ 2 Η - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ Αντικείµενο του ΦΠΑ είναι τα κτίρια, είτε είναι αποπερατωµένα είτε είναι ηµιτελή, τα τµήµατά τους καθώς και το οικόπεδο που µεταβιβάζεται µε αυτό. εν αποτελούν αντικείµενο του ΦΠΑ τα οικόπεδα, τα γήπεδα, τα αγροτεµάχια κλπ, επί των οποίων δεν υφίστανται κτίσµατα. Αντικείµενο του ΦΠΑ αποτελεί επίσης: Η παράδοση ιδανικών µεριδίων οικοπέδου επί των οποίων εφαρµόζεται το αµάχητο τεκµήριο της παραγρ.1 του Άρθρου 2 του Α.Ν. 1521/1950 που κυρώθηκε µε το Ν. 1587/1950 περί φορολογίας µεταβίβασης ακινήτων. Αφορά δηλαδή την περίπτωση που τα ακίνητα παραδίδονται (πωλούνται) στα σχέδια.

2 Η παραχώρηση του δικαιώµατος αποκλειστικής χρήσης επί κοινόκτητων κτιρίων ή ειδικών χώρων ή επί κοινόκτητου τµήµατος οικοπέδου. Πρόκειται δηλαδή για κοινόκτητους χώρους στους οποίους δεν αντιστοιχούν χιλιοστά επί του οικοπέδου και δεν αποτελούν χωριστές οριζόντιες ιδιοκτησίες π.χ. αποκλειστική χρήση ανοικτής θέσης στάθµευσης στην πυλωτή χωρίς χιλιοστά επί του οικοπέδου, η αποκλειστική χρήση ταράτσας, πισίνας κλπ. Για να υπαχθεί ένας κοινόκτητος χώρος σε ΦΠΑ θα πρέπει και η κύρια σύµβαση π.χ., µεταβίβαση διαµερίσµατος να είναι αντικείµενο του ΦΠΑ. ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Η - ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΟ ΦΠΑ Για να υπαχθεί µία παράδοση ακινήτου στις διατάξεις περί ΦΠΑ θα πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις: Α) Η µεταβίβαση να διενεργείται από πρόσωπο υποκείµενο στο ΦΠΑ Β) Η µεταβίβαση να γίνεται µε αντάλλαγµα (εξ επαχθούς αιτίας) Γ) Το µεταβιβαζόµενο ακίνητο να αποτελεί κτίριο ) Η οικοδοµική άδεια να έχει εκδοθεί από και µετά Ε) Στο ΦΠΑ να υπάγονται και τα ακίνητα των οποίων η άδεια κατασκευής εκδόθηκε µεν µέχρι δηλαδή πριν την , αλλά αναθεωρείται από την εφόσον µέχρι την ηµεροµηνία αναθεώρησης δεν έχουν αρχίσει οι εργασίες κατασκευής. Με νεώτερη απόφαση του Υπουργείου Οικονοµικών, η υπαγωγή του υποκειµένου στο ΦΠΑ της περίπτωσης αυτής είναι δυνητική. Ο υποκείµενος µπορεί να επιλέξει είτε την εξαίρεση από το ΦΠΑ µε αίτησή του, προσκοµίζοντας τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, είτε τη µη χρήση της δυνατότητας εξαίρεσης, δηλαδή την υπαγωγή στο ΦΠΑ. ΣΤ) Η µεταβίβαση να γίνεται πριν από την πρώτη εγκατάσταση σε αυτό, δηλαδή να είναι καινούργιο. Ως πρώτη εγκατάσταση θεωρείται η µε οποιοδήποτε τρόπο πρώτη χρησιµοποίηση των κτιρίων ύστερα από την ανέγερσή τους όπως είναι η ιδιοκατοίκηση, η ιδιόχρηση, η µίσθωση κλπ. Ένα ακίνητο παύει να θεωρείται καινούργιο όταν συµπληρωθεί πενταετία από την ηµεροµηνία έκδοσης της οικοδοµικής άδειας. Παραδείγµατα: Κατασκευαστική εταιρία πωλεί νέο ακίνητο (πχ, αποθήκη): η παράδοση αυτή θα υπαχθεί στο ΦΠΑ Εργολάβος κατασκευαστής πωλεί νέο ακίνητο (πχ, διαµέρισµα): η παράδοση αυτή θα υπαχθεί στο ΦΠΑ Εργολάβος κατασκευαστής πωλεί νέο ακίνητο (πχ, γραφείο) από τα σχέδια: η πλασµατική αυτή παράδοση θα υπαχθεί στο ΦΠΑ Εργολάβος κατασκευαστής αγοράζει οικόπεδο προκειµένου να αναγείρει οικοδοµή: η πράξη αυτή δε θα υπαχθεί σε ΦΠΑ δεδοµένου ότι η µεταβίβαση οικοπέδου δεν υπάγεται στο ΦΠΑ αλλά σε Φόρο Μεταβίβασης Ακινήτων (Φ.Μ.Α.)

3 Ιδιωτικός υπάλληλος κτίζει σε ιδιόκτητο οικόπεδο νέο ακίνητο και στη συνέχεια πωλεί το ένα διαµέρισµα: η παράδοση αυτή δε θα υπαχθεί σε ΦΠΑ διότι γίνεται από ιδιώτη και όχι από επιτηδευµατία υποκείµενο στο ΦΠΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 Η ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ Α) Η µεταβίβαση της ψιλής κυριότητας, η µεταβίβαση του δικαιώµατος άσκησης της επικαρπίας, η ιδιόχρηση, η µίσθωση, η διάθεση του ακινήτου από υποκείµενο στο φόρο σε µη φορολογητέα δραστηριότητα αυτού. Β) Η σύσταση ή η παραίτηση από το δικαίωµα προσωπικής ή πραγµατικής δουλείας Γ) Η εκτέλεση εργασιών σε ακίνητα µε µίσθωση έργου (π.χ. κατασκευή αρδευτικού φράγµατος) ) Η παράδοση ακινήτου µε πλειστηριασµό ή µε δικαστική απόφαση Ε) Η παρέλευση πενταετίας από την έκδοση της οικοδοµικής αδείας θεωρείται ως διάθεση ακινήτου σε µη φορολογητέα δραστηριότητα και οφείλεται ΦΠΑ αυτοπαράδοσης Σε περίπτωση διάθεσης του ακινήτου ως πάγιο από υποκείµενο στο φόρο, εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 33 του κωδικού ΦΠΑ περί διακανονισµού και παρακολούθησης του παγίου για πέντε χρόνια. εν υπάρχει δηλαδή αυτοπαράδοση και ακολούθως δεν εφαρµόζονται οι διατάξεις περί ΦΠΑ. ΣΤ) Κατασκευή ακινήτου µε αντιπαροχή: Στην περίπτωση αυτή διενεργούνται δύο πράξεις: - Η πρώτη αφορά στη µεταβίβαση µεριδίων οικοπέδου από τον οικοπεδούχο στον κατασκευαστή, δραστηριότητα που δεν υπάγεται στο ΦΠΑ. - Η δεύτερη πράξη αφορά παράδοση κτισµάτων από τον κατασκευαστή στον οικοπεδούχο και υπάγεται στις διατάξεις περί επιβολής ΦΠΑ (ο κατασκευαστής εκδίδει στοιχείο «παράδοσης κτισµάτων» και χρεώνει το στοιχείο µε ΦΠΑ 19%). ΕΝΟΤΗΤΑ 5 Η - ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ Α) Η παράδοση ακινήτου, που υπάγεται σε ΦΠΑ, σε δικαιούχο απαλλαγής Α κατοικίας, απαλλάσσεται από το ΦΠΑ. Εξακολουθεί δηλαδή η παράδοση ακινήτου σαν Α κατοικία να διέπεται από τους κανόνες του φόρου µεταβίβασης ακινήτων. Η απαλλαγή αυτή ισχύει για όλη την αξία της παράδοσης, του ως Α κατοικία µεταβιβαζόµενου ακινήτου, δηλαδή και επί του τυχόν µεγαλύτερου του απαλλασσόµενου κατά περίπτωση ορίου ποσό, επιβάλλεται οµοίως Φόρος Μεταβίβασης Ακινήτου. Εδώ πρέπει να σηµειώσουµε ότι η απαλλαγή από το ΦΠΑ περιλαµβάνει και την παραχώρηση αποκλειστικής χρήσης επί κοινόκτητων κτιρίων, βοηθητικών ή ειδικών χώρων κτισµάτων, στους οποίους δεν αντιστοιχούν χιλιοστά επί του οικοπέδου. Παράδειγµα: Εργολάβος (υποκείµενος) πωλεί διαµέρισµα από αυτά που έχει στην κυριότητά του από αντιπαροχή σε δικαιούχο απαλλαγών Α κατοικίας. Η µεταβίβαση αυτή θα υπαχθεί σε φόρο µεταβίβασης ακινήτων και όχι σε ΦΠΑ. Ο ΦΠΑ εισφορών κατασκευής του συγκεκριµένου διαµερίσµατος αποτελεί κόστος για τον εργολάβο. Β) Απαλλαγή από το ΦΠΑ ακινήτων µε άδεια οικοδοµής µέχρι Γ) Η αντιπαροχή µε άδεια µετά την αλλά µε φάκελο (αριθµός κατάθεσης στην πολεοδοµία) και εργολαβική σύµβαση πριν την δεν υπάγεται στο ΦΠΑ

4 ) Η παράδοση ακινήτου από ιδιώτη µε άδεια οικοδοµής µετά την δεν υπάγεται στο ΦΠΑ καθώς είναι εκτός πεδίου ΦΠΑ (µη υποκείµενος) Ε) Η πώληση συντελεστού δόµησης δεν υπάγεται σε ΦΠΑ καθ όσον αυτή εξοµοιώνεται µε µεταβίβαση οικοπέδου ΣΤ) Τα εργολαβικά προσύµφωνα δεν αποτελούν πράξεις παράδοσης ώστε να υπαχθούν σε ΦΠΑ καθ ότι αποτελούν απλώς συµβάσεις Επειδή η πράξη της αντιπαροχής υπόκειται σε ΦΠΑ, τα εργολαβικά προσύµφωνα αντιπαροχής δε θα πρέπει να υπάγονται σε χαρτόσηµο, εφ όσον αφορούν ακίνητα που θα υπαχθούν σε ΦΠΑ. Ζ) Σε δωρεές, κληρονοµικές, γονικές παροχές επιβάλλεται ο οικείος φόρος µεταβίβασης ακινήτων, καθότι ελλείπει το στοιχείο της επαχθούς αιτίας. Στις περιπτώσεις αυτές όµως θα πρέπει να γίνεται διακανονισµός του ΦΠΑ εισφορών σύµφωνα µε τις διατάξεις του κώδικα ΦΠΑ (µέσω της περιοδικής δήλωσης-αφαιρούµενα ποσά) ΕΝΟΤΗΤΑ 6 Η - ΧΡΟΝΟΣ ΓΕΝΕΣΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ Α) Όταν πωλείται νέο ακίνητο, η φορολογική υποχρέωση γεννάται κατά την ηµέρα υπογραφής του οριστικού συµβολαίου. Παράδειγµα: κατασκευαστική επιχείρηση πωλεί διαµέρισµα την Η φορολογική υποχρέωση γεννάται την και ο ΦΠΑ καταβάλλεται µε την «Ειδική ήλωση ΦΠΑ» πριν την υπογραφή του οριστικού συµβολαίου. Β) Κατά την παράδοση κτισµάτων στον οικοπεδούχο (αντιπαροχή), η φορολογική υποχρέωση γεννάται και ο φόρος γίνεται απαιτητός κατά το χρόνο που ολοκληρώνεται η παρεχόµενη εργολαβία και παραδίδονται τα κτίσµατα στον οικοπεδούχο. Γ) Ο χρόνος γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης κατά την ιδιοκατοίκηση, δωρεάν παραχώρηση της χρήσης, µίσθωσης κλπ, οι οποίες εξοµοιώνονται µε παράδοση (αυτοπαράδοση) είναι η ηµέρα πραγµατοποίησης των πράξεων αυτών. Παράδειγµα: εταιρία που κατασκεύασε ένα ακίνητο αποφασίζει να µισθώσει ένα κατάστηµα. Η µίσθωση λαµβάνει χώρα την Ο ΦΠΑ που αναλογεί στη µίσθωση (αυτοπαράδοση) θα καταβληθεί µε την περιοδική δήλωση µηνός ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ή του τριµήνου ΙΟΥΛΙΟΥ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ανάλογα µε τα τηρούµενα βιβλία ΚΒΣ. ) Όταν επέρχεται συµπλήρωση της πενταετίας από την έκδοση της οικοδοµικής αδείας, η φορολογική υποχρέωση γεννάται και ο φόρος γίνεται απαιτητός κατά την ηµέρα παρέλευσης της πενταετίας. Παράδειγµα: Η πενταετία λήγει την ο οφειλόµενος ΦΠΑ θα απεικονισθεί στην περιοδική δήλωση ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ. Ε) Στην περίπτωση πλειστηριασµού ακινήτου υπαγοµένου στο ΦΠΑ, ο χρόνος γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης και το απαιτητό του φόρου είναι αυτός, πριν τη σύνταξη της περιληπτικής έκθεσης της κατακύρωσης του πλειστηριασµού. Σε περίπτωση µεταγραφής λόγω δικαστικής απόφασης, ο χρόνος γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης και το απαιτητό του φόρου είναι ο χρόνος της µεταγραφής. ΣΤ) Κατά την υπογραφή προσυµφώνου µε τον όρο της αυτοσύµβασης µε ταυτόχρονη καταβολή του τιµήµατος και ταυτόχρονη παράδοση της νοµής του ακινήτου, ο φόρος γεννάται και γίνεται απαιτητός κατά

5 την υπογραφή του προσυµφώνου. Σε περίπτωση δηλαδή που το τίµηµα θα καταβληθεί τµηµατικά δε γεννάται φορολογική υποχρέωση. ΕΝΟΤΗΤΑ 7 Η - ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΑΞΙΑ Ως φορολογητέα αξία επί της οποίας επιβάλλεται ΦΠΑ λαµβάνεται η µεγαλύτερη αξία µεταξύ: Του δηλούµενου τιµήµατος µεταβίβασης Της αξίας του ακινήτου όπως αυτή λαµβάνεται υπόψη στο φόρο µεταβίβασης ακινήτων (ΦΜΑ) Της αξίας του δηλούµενου απολογιστικού κόστους (εάν το κτίσµα έχει αποπερατωθεί) ή της αξίας του δηλούµενου προϋπολογιστικού κόστους εάν το κτίσµα δεν έχει ακόµα αποπερατωθεί Επί παραδόσεων µε αντιπαροχή, ως φορολογητέα αξία λαµβάνεται αυτή της παρεχόµενης εργολαβίας για την ανέγερση, χωρίς βέβαια να λαµβάνεται υπόψη η αξία του ιδανικού µεριδίου του οικοπέδου που αντιστοιχεί στα παραδιδόµενα κτίσµατα. Επί αυτοπαράδοσης ή ιδιόχρησης ή µίσθωσης ακινήτου, ως φορολογητέα αξία λαµβάνεται το κόστος κατασκευής. Σε παράδοση ακινήτου µε πλειστηριασµό ως φορολογητέα αξία λαµβάνεται το εκπλειστηρίασµα. Σε περίπτωση διαχωρισµού της επικαρπίας από την κυριότητα, η αξία της επικαρπίας προσδιορίζεται στο ποσοστό της αξίας της πλήρους κυριότητας. Όταν παραδίδεται ακίνητο ηµιτελές δεν ισχύει το τεκµήριο του αποπερατωµένου ακινήτου και η αξία για τον υπολογισµό του ΦΠΑ κατά την παράδοση υπολογίζεται ανάλογα µε το στάδιο κατασκευής. ΕΝΟΤΗΤΑ 8 Η ΕΝΤΥΠΑ ΕΙ ΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ Το παραπάνω έντυπο δεν έχει συγκεκριµένο χρόνο υποβολής, υποχρεωτικά όµως θα πρέπει να υποβληθεί πριν από την πρώτη παράδοση, καθώς είναι προαπαιτούµενο για την υποβολή της «ήλωσης µεταβίβασης ακινήτου». Το έντυπο αυτό υποβάλλεται σε τρία αντίτυπα στη ΟΥ, στη χωρική αρµοδιότητα της οποίας βρίσκεται το ακίνητο. Το έντυπο αυτό καταγράφει το κόστος της οικοδοµής, όπως αυτό προϋπολογίζεται µε βάση τα ποσοτικά και οικονοµικά δεδοµένα που αφορούν την άδεια ανέγερσης και σε καµία περίπτωση δεν πρέπει να συνδέεται µε το «ελάχιστο κόστος κατασκευής οικοδοµής» που λαµβάνεται υπόψη στη φορολογία εισοδήµατος. Οδηγίες για τη συµπλήρωση του εντύπου δόθηκαν µε την υπ αριθµό ΠΟΛ 1065/ , απόφαση του Υπουργείου Οικονοµικών. ΒΙΒΛΙΟ ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΟΙΚΟ ΟΜΩΝ Στο βιβλίο κοστολογίου οικοδοµών παρακολουθείται αναλυτικά το κόστος κάθε οικοδοµής όπως κάθε δαπάνη αγοράς αγαθών, λήψης υπηρεσιών και γενικά κάθε άλλη επιβάρυνση (πχ. µισθοδοσία εργατών, εισφορές ΙΚΑ, δηµοτικά τέλη κλπ.) που πραγµατοποιείται για την ανέγερση και αποπεράτωση αυτής. Το εν λόγω βιβλίο τηρείται θεωρηµένο και ενηµερώνεται µέχρι την 15 η ηµέρα του επόµενου µήνα από την ηµεροµηνία έκδοσης ή λήψης του δικαιολογητικού εγγραφής της δαπάνης. Σηµειώνεται, ότι εάν µε διαφορετική άδεια ανεγείρονται συγχρόνως κτίσµατα στο ίδιο οικόπεδο, τότε τηρείται για όλες τις οικοδοµές ένα βιβλίο σε ιδιαίτερες µερίδες του οποίου παρακολουθείται διακεκριµένα το κόστος κάθε οικοδοµής.

6 Όταν αναγείρεται οικοδοµή µε αντιπαροχή οικοπέδου, η αξία του οικοπέδου καταχωρείται µέχρι την 15 η ηµέρα του επόµενου µήνα από την έκδοση του στοιχείου «παράδοση κτισµάτων». Οδηγίες για τον τρόπο τήρησης και το περιεχόµενο του βιβλίου κοστολογίου οικοδοµών δόθηκαν µε τις εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονοµικών 1039/2006 και 1067/2006. ΕΙ ΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ Το παραπάνω έντυπο υποβάλλεται από τον υποκείµενο στο φόρο µετά την αποπεράτωση της οικοδοµής και εντός 30 ηµερών από την ηµεροµηνία καταχώρησης της τελευταίας εγγραφής στο βιβλίο κοστολογίου οικοδοµής και όχι πέραν της πενταετίας από την ηµεροµηνία έκδοσης της οικοδοµικής αδείας. Υποβάλλεται σε τρία αντίτυπα στη ΟΥ, στη χωρική αρµοδιότητα της οποίας βρίσκεται το ακίνητο. Το ειδικό έντυπο απεικόνισης του Απολογιστικού Κόστους, συµπληρώνεται µε βάση τα δεδοµένα που έχουν καταχωρηθεί στο βιβλίο κοστολογίου οικοδοµών. Το συνολικό κόστος της οικοδοµής στο έντυπο αυτό, θα πρέπει να είναι ίσο µε το συνολικό κόστος στο βιβλίο κοστολογίου. Για κάθε οικοδοµή υποβάλλεται ξεχωριστό ειδικό έντυπο απολογιστικού κόστους. Οδηγίες για τη συµπλήρωση του εντύπου αυτού δόθηκαν µε την ΠΟΛ 1111/ ΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Κατά την παράδοση ακινήτου θεσπίστηκε η υποχρέωση υποβολής από τον υποκείµενο στο φόρο της «ήλωσης Μεταβίβασης Ακινήτου». Η δήλωση αυτή υποβάλλεται είτε ως «Ειδική ήλωση ΦΠΑ» είτε ως «ήλωση ΦΜΑ» ανάλογα µε τη φορολογία στην οποία υπάγεται η πράξη. Ο έλεγχος της ΟΥ στη χωριακή αρµοδιότητα της οποίας βρίσκεται το ανεγειρόµενο ακίνητο, αφορά τις δηλωτικές υποχρεώσεις του υποκειµένου απολογιστικού κόστους και της Ειδικής ήλωσης ΦΠΑ. Ο έλεγχος του πραγµατικού κόστους του µεταβιβαζόµενου ακινήτου, του δηλωθέντος φόρου εισφορών στην «Ειδική ήλωση ΦΠΑ» και των λοιπών θεµάτων που άπτονται του κώδικα ΦΠΑ διενεργείται από την ελεγκτική υπηρεσία που έχει την αρµοδιότητα ελέγχου του υποκειµένου στο φόρο. Παράδειγµα: Οικοδοµική εταιρία, µε έδρα την Νέα Φιλαδέλφεια αναγείρει νέα οικοδοµή στην Κηφισιά. Αρµόδια ΟΥ για τον έλεγχο, την παρακολούθηση των εργασιών και τη µεταβίβαση των ιδιοκτησιών της οικοδοµής είναι η ΟΥ Κηφισιάς. Ο έλεγχος όµως του πραγµατικού κόστους του µεταβιβαζόµενου ακινήτου, του δηλωθέντος φόρου εισφορών στην Ειδική ήλωση ΦΠΑ και των λοιπών θεµάτων του κώδικα ΦΠΑ θα γίνει από τη ΟΥ Νέας Φιλαδέλφειας. Η Ειδική ήλωση ΦΠΑ υποβάλλεται: Στη µεταβίβαση αποπερατωµένων ή ηµιτελών κτιρίων ή τµηµάτων τους και του οικοπέδου που µεταβιβάζεται µε αυτά ως ενιαία ιδιοκτησία Επί ιδανικών µεριδίων οικοπέδου, επί των οποίων εφαρµόζεται το αµάχητο τεκµήριο της παρ.1 του Άρθρου 2 του Α.Ν.1521/1950 που κυρώθηκε µε το Νόµο 1587/1950 (πώληση από τα σχέδια) εφ όσον η οικοδοµική άδεια εκδόθηκε µετά την Όταν διενεργεί πράξεις της περίπτωσης γ της παρ.2 του Άρθρου 7 του κώδικα ΦΠΑ δηλαδή ιδιοκατοίκηση, ιδιόχρηση, µίσθωση κλπ. Για τη συµπλήρωση της ήλωσης Μεταβίβασης Ακινήτου, είτε αυτή υποβάλλεται ως «Ειδική ήλωση ΦΠΑ» είτε ως «Ειδική ήλωση ΦΜΑ» παρασχέθηκαν οδηγίες µε την εγκύκλιο ΠΟΛ 1070/2006.

Το πρωτότυπο κείμενο είναι διαθέσιμο σε μορφή pdf, για την προβολή του οποίου μπορείτε να ανατρέξετε στο web site της ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ.

Το πρωτότυπο κείμενο είναι διαθέσιμο σε μορφή pdf, για την προβολή του οποίου μπορείτε να ανατρέξετε στο web site της ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ. ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1180/18-7-13 (ΑΔΑ: ΒΛ4ΤΗ-38Π) : Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 17 του ν. 4110/23.1.2013 (ΦΕΚ 17Α), σχετικά με τη χορήγηση δυνατότητας επιλογής φορολόγησης των επαγγελματικών μισθώσεων

Διαβάστε περισσότερα

NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2859(ΦΕΚ.248/Α /7-11-2000) Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας

NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2859(ΦΕΚ.248/Α /7-11-2000) Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2859(ΦΕΚ.248/Α /7-11-2000) Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: Άρθρο πρώτο Κυρώνεται ο Κώδικας Φόρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2014 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΣΤΟ Ε9 ΑΠΟ ΤΗΝ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΣΤΟ Ε9 ΑΠΟ ΤΗΝ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΣΤΟ Ε9 ΑΠΟ ΤΗΝ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ` Αθήνα, Μάιος 2014 ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΣΤΟ Ε9 ΑΠΟ ΤΗΝ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 Με το νόμο 4223/2013, που δημοσιεύθηκε στις 31-12-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. Για την οµοιόµορφη εφαρµογή των διατάξεων της ανωτέρω απόφασης, παρέχονται οι ακόλουθες οδηγίες και διευκρινίσεις:

ΠΟΛ. Για την οµοιόµορφη εφαρµογή των διατάξεων της ανωτέρω απόφασης, παρέχονται οι ακόλουθες οδηγίες και διευκρινίσεις: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑΤΑ: Α -Β 2. 14 η /ΝΣΗ Φ.Π.Α. ΤΜΗΜΑ Β 3. /ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ. Σηµειώσεις Σεµιναρίων

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ. Σηµειώσεις Σεµιναρίων ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Σηµειώσεις Σεµιναρίων Ανάλυση των διατάξεων του Ν. 2238/1994 όπως ισχύουν µετά τις αλλαγές των Ν. 3522/2006, 3610/2007 και Ν. 3634/2008 Πρακτικά παραδείγµατα

Διαβάστε περισσότερα

: : : . 4178/2013 , , . . - . - 1. -

: : :   . 4178/2013 , ,  . . - . - 1. - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ. Ταχ. /νση : Μεσογείων & Τρικάλων 36

Διαβάστε περισσότερα

Ερμηνευτική ΚΦΑΣ ΠΟΛ 1004/2013

Ερμηνευτική ΚΦΑΣ ΠΟΛ 1004/2013 2013 Ερμηνευτική ΚΦΑΣ ΠΟΛ 1004/2013 Εμμανουήλ Πετράκης Senior Partner Head of Tax TMS AUDITORS SA Λουκιανού 6 106 75 Αθήνα Τηλ.: 210 7253580-1 Fax: 210 7253582 1 Εισαγωγή Σκοπός της παρουσίασης αυτής είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α5ΜΗ-ΕΑΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ. Αθήνα, 27 Ιουλίου 2011

ΑΔΑ: 4Α5ΜΗ-ΕΑΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ. Αθήνα, 27 Ιουλίου 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜAΤΑ Α, Ταχ. /νση :Κ. Σερβίας 10 Ταχ. Κωδ. :101 84 ΑΘΗΝΑ Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών. ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9) από την 1 η Ιανουαρίου 2014.

ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών. ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9) από την 1 η Ιανουαρίου 2014. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

: : :. 4178/2013 « .» ( 174 ). . - 1. - 2. -

: : :. 4178/2013 «    .» ( 174 ). . - 1. -  2. - ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ. Ταχ. /νση : Μεσογείων &

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΥ ΕΠΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ Κ.Β.Σ ΑΠΟ 1/1/2007

ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΥ ΕΠΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ Κ.Β.Σ ΑΠΟ 1/1/2007 ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΥ ΕΠΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ Κ.Β.Σ ΑΠΟ 1/1/2007 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2007 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ρυθµίσεις στον Κωδικα Βιβλίων και Στοιχείων. Οι διατάξεις του π.δ. 186/1992 (Φ.Ε.Κ. 84Α) τροποποιούνται, αντικαθίστανται

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 21.6.2010 ΠΟΛ.: 1096. ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ.

Αθήνα, 21.6.2010 ΠΟΛ.: 1096. ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑΤΑ: Α Β Γ 2.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΝΙΟΣ 2008. Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες. Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών

ΙΟΥΝΙΟΣ 2008. Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες. Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών ΠΟΛ. 1084 :Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορ. εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 14/6/2010. Αρ. Πρωτ.: ΠΟΛ. 1091

Αθήνα, 14/6/2010. Αρ. Πρωτ.: ΠΟΛ. 1091 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρεώσεις των δικηγόρων μετά το νέο Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ)

Υποχρεώσεις των δικηγόρων μετά το νέο Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ) Υποχρεώσεις των δικηγόρων μετά το νέο Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ) Nίκος Σγουρινάκης, Λογιστής-Φοροτεχνικός, Διδάσκων Φορολογική Λογιστική στο ΤΕΙ Πειραιά, Διευθυντής σύνταξης περιοδικού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την ορθή εφαρμογή του εναλλακτικού τρόπου υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας εισοδήματος (άρθρα 30-34 Ν.

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την ορθή εφαρμογή του εναλλακτικού τρόπου υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας εισοδήματος (άρθρα 30-34 Ν. ΑΔΑ:Ω8ΡΟΗ-8ΦΩ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝ ΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26 Μαρτίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜ ΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις

Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΝΘ, 21 Δεκεµβρίου 2013, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία Διεκπ. ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Κ.Β.Σ.)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Κ.Β.Σ.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Κ.Β.Σ.) Π.Δ. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α /26.5.1992) (κωδικοποιημένο μέχρι και τον ν. 3301/2004 (ΦΕΚ 263 Α /23.12.2004) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΝΙΟΣ. Πτυχιακή Εργασία : Πάγιο Ενεργητικό ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΕΣ: ΑΝ ΡΟΥΛΑΚΗ ΑΝΝΑ ΑΜ:6721 ΜΑΛΛΙΑΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΑΜ:6753

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΝΙΟΣ. Πτυχιακή Εργασία : Πάγιο Ενεργητικό ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΕΣ: ΑΝ ΡΟΥΛΑΚΗ ΑΝΝΑ ΑΜ:6721 ΜΑΛΛΙΑΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΑΜ:6753 ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΑΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΝΙΟΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΕΣ: ΑΝ ΡΟΥΛΑΚΗ ΑΝΝΑ ΑΜ:6721 ΜΑΛΛΙΑΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΑΜ:6753

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΦΕΚ: 763 Β 30.4.2015 ΑΔΑ:7Ρ8ΩΗ-Δ4Ζ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΔΟΔΩΝ Ι.ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΙΙ. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.1088/17.4.2015. αποφασίζουμε:

ΠΟΛ.1088/17.4.2015. αποφασίζουμε: ΠΟΛ.1088/17.4.2015 Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2014, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου και καταβολή του φόρου. Τύπος και περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

1. Τις παρακάτω διατάξεις του Ν. 1642/86 "για την εφαρμογή του Φ. Π.Α. και άλλες διατάξεις" όπως ισχύει:

1. Τις παρακάτω διατάξεις του Ν. 1642/86 για την εφαρμογή του Φ. Π.Α. και άλλες διατάξεις όπως ισχύει: ΑΥΟ 1040588/1700/528/0014/ΠΟΛ.1128/ΦΕΚ Β`335/23/4/97 Διαδικασία καταβολής Φ.Π.Α.κατά την αγορά, εισαγωγή ή ενδοκοινοτική απόκτηση καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού καθώς και τη λήψη υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία εισοδήµατος φυσικών προσώπων για το οικονοµικό έτος 2014 Αναλυτικός οδηγός Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Τετάρτη, 02 Απριλίου 2014 Σελ.

Φορολογία εισοδήµατος φυσικών προσώπων για το οικονοµικό έτος 2014 Αναλυτικός οδηγός Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Τετάρτη, 02 Απριλίου 2014 Σελ. Φορολογία εισοδήµατος φυσικών προσώπων για το οικονοµικό έτος 2014 Αναλυτικός οδηγός Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Τετάρτη, 02 Απριλίου 2014 Σελ. 27 1. Κλίµακα φορολογίας εισοδήµατος 1.1. Κλίµακες οικονοµικού έτους 2014

Διαβάστε περισσότερα

της K.Υ.A. Φ9.2/29362/1957/2005 (ΦΕΚ 1797/Β/21-12-2005)»

της K.Υ.A. Φ9.2/29362/1957/2005 (ΦΕΚ 1797/Β/21-12-2005)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 14-11 - 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α. Π.: Φ Α' 9.2/24461/1124 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Τµήµα Α'

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΞΗ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ

ΣΥΝΤΑΞΗ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΣΥΝΤΑΞΗ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΑ Δ.Ο.Υ.: Είναι η Δ.Ο.Υ. της εν ζωή κατοικίας του αποβιώσαντος. Για τους κατοίκους εξωτερικού αρμόδια Δ.Ο.Υ. είναι η Δ.Ο.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5085 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 160 8 Αυγούστου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4281 Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονο μίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες συμπλήρωσης της δήλωσης Φ.Π.Α. (έντυπο 050 Φ.Π.Α. έκδοση 2014 Φ2 TAXIS)

ΘΕΜΑ: Οδηγίες συμπλήρωσης της δήλωσης Φ.Π.Α. (έντυπο 050 Φ.Π.Α. έκδοση 2014 Φ2 TAXIS) Αθήνα, 6.4.2015 ΠΟΛ: 1082 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α - ΦΠΑ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 186. Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 186. Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Κωδικοποίηση π.δ/το 186/1992 Άρθρο 1 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 186 Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντα υπόψη: 1. Τι διατάξει του άρθρου 9 του ν. 1989/1991 «Διαρρυθμίσει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Άρθρο 1 Δόσεις και απαλλαγές ρύθμισης 1. Βεβαιωμένες οφειλές στη Φορολογική

Διαβάστε περισσότερα