ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ- ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ. Περίληψη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ- ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ. Περίληψη"

Transcript

1 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ- ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΕΦΗΒΟΥΣ ΣΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ Περίληψη Η εκπαίδευση στα Δικαιώματα του Παιδιού αποτελεί μια ενδιαφέρουσα εμπειρία για τους εμπλεκόμενους εφήβους μαθητές/τριες και τους εκπαιδευτικούς. Η καλλιέργεια μιας κουλτούρας δικαιωμάτων στο σχολείο επιδρά θετικά στη διαμόρφωση κλίμακος θετικού ψυχολογικού κλίματος στην τάξη, καθώς διευκολύνει την καλλιέργεια θετικών στάσεων απέναντι στο διαφορετικό και τονίζει το σεβασμό στο πρόσωπο του άλλου. Ενθαρρύνει την ελευθερία έκφρασης σκέψεων και συναισθημάτων, αποδέχεται τη διαφορά στην έκφραση αποφεύγοντας την απόδοση ετικέτας, προτρέπει σε συνεργασία. Αποτελεί επίσης ένα καλό εργαλείο για άσκηση στη δημοκρατική διαδικασία λήψης αποφάσεων, διαχείρισης συγκρούσεων και καλλιεργεί κλίμα αμοιβαίου σεβασμού και αλληλοκατανόησης. Η εκπαίδευση στα Δικαιώματα του παιδιού ενθαρρύνεται ιδιαίτερα από το ελληνικό σχολείο την τελευταία δεκαετία. Στην εργασία που ακολουθεί, παρουσιάζονται οι δράσεις που υλοποιήθηκαν στο Πειραματικό Γυμνάσιο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας κατά την τελευταία τριετία και περιλαμβάνουν τους ακόλουθους άξονες: Υλοποίηση Προγραμμάτων Αγωγής Υγείας με θεματολογία σχετική με τα Δικαιώματα του Παιδιού, μεταναστών, την ανοχή στο μη διαφορετικό. Συνεργασία με το Συνήγορο του Παιδιού, ανεξάρτητης αρχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συμμετοχή σε δράσεις Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) οι οποίες δραστηριοποιούνται στον τομέα Ενημέρωσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Τα οφέλη που προσκομίζουν οι έφήβοι μαθητές/τριες είναι πολυεπίπεδα στο γνωστικό και ψυχοκοινωνικό τομέα, ενώ προετοιμάζονται, ως μελλοντικοί ενεργοί πολίτες να ευαισθητοποιούνται σε θέματα κοινωνικής αδικίας, ανισότητας, μη ανοχής στο διαφορετικό. Λέξεις Κλειδιά: Δικαιώματα Παιδιού, (Children s Rigths), Κουλτούρα Δικαιωμάτων (Culture of Rights), Συνήγορος του Παιδιού, Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας Ιωάννα Ντέρη Φιλόλογος-Ψυχολόγος Δημ. Μαργαρίτη Θεσσαλονίκη

2 Σχολείο και Δικαιώματα του Παιδιού Οι ραγδαίες πολιτικοκοινωνικές εξελίξεις των τελευταίων δεκαετιών στις ευρωπαϊκές χώρες και παγκόσμια, είχε ως συνέπεια και υπό την πίεση Διεθνών Oργανισμών η εκπαιδευτική πολιτική χωρών συμπεριλάβει τη Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Παιδιού στο χώρο του σχολείου. H εκπαίδευση παιδιών κι εφήβων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μέσα από νομικές ρυθμίσεις (Drudy & Kingella, 2009) και η ενίσχυση της ειδικής εκπαίδευσης σε όλες τις βαθμίδες με θεσμοθετημένες αλλαγές (Runswick-Cole & Hodge, 2009) αποτελούν μια σημαντική πρόοδο για την αξιοπρεπή προοπτική ζωής για πολλούς ανθρώπους. Τα οφέλη όμως της εισόδου των Δικαιωμάτων του Παιδιού στο σχολικό χώρο, δεν περιορίζονται μόνο στον τομέα της ειδικής εκπαίδευσης. Η εισαγωγή της διδασκαλίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού αποδείχθηκε ότι έχει θετικές συνέπειες τόσο για δασκάλους, όσο και για τους μαθητές, καθώς ενισχύει την αυτοπεποίθηση, προάγει το περιβάλλον της τάξης, βελτιώνει τη συμπεριφορά των μαθητών, ιδιαίτερα όταν χρησιμοποιείται δημοκρατικό στυλ διδασκαλίας (Covell, 2001). Οι δάσκαλοι εκπαιδεύονται στα δικαιώματα του παιδιού μέσα από ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα (Jennings, 2006), ενώ παράλληλα, μέσα από προγράμματα που απευθύνονται στους μαθητές, παιδιά κι έφηβοι εκπαιδεύονται στο να αναγνωρίζουν πως τα δικαιώματά τους πρέπει να διαφέρουν από αυτά των ενηλίκων και να εξοικειώνονται με στρατηγικές και τεχνικές με τις οποίες θα μπορούσαν να συμμετάσχουν στη δημιουργία των σχολικών κανόνων (Schimmel, 2002). Η διαπίστωση πως στα σχολεία οι μαθητές διδάσκονται τη δημοκρατία μέσα από ειδικά μαθήματα, αλλά δεν την εφαρμόζουν, οδηγεί στην αναγκαιότητα να γνωρίσουν και να βιώσουν την εμπειρία της δημοκρατίας μέσα από πρακτικές που εφαρμόζονται στις τάξεις από εκπαιδευτικά προγράμματα των δασκάλων (Seers & Perry, 2000). Η θεματολογία των προγραμμάτων αναδεικνύεται πλούσια. Η ιστορία των Δικαιωμάτων του Παιδιού, Οικονομία και Δικαιώματα, η Διεθνής Νομοθεσία για τα Παιδιά, Τεχνικές εκπαίδευσης στα Δικαιώματα, ΜΚΟ και Δικαιώματα, Η Unisef και τα Δικαιώματα του Παιδιού, Φροντίδα παιδιού, Προστασία και φροντίδα παιδιών μεταναστών, η Unesco και Δικαιώματα του Παιδιού είναι ορισμένα από τα θέματα που εμφανίζονται σε διεθνή fora. (Verhellen, 2001). Η εκπαίδευση στα Δικαιώματα του Παιδιού αποτελεί μια ενδιαφέρουσα εμπειρία για τους εμπλεκόμενους εφήβους μαθητές και δασκάλους κι εμπλουτίζει τη σχολική ζωή με δραστηριότητες οι οποίες προάγουν τη διαθεματικότητα, αξιοποιούν συμβάντα της τρέχουσας επικαιρότητας και ενθαρρύνουν την υιοθέτηση στρατηγικών και τεχνικών μάθησης (συνεργατική μάθηση, βιωματική) οι οποίες μπορούν να εφαρμοσθούν και στη λοιπή μαθησιακή διαδικασία. Η όλη διαδικασία, υλοποιούμενη μέσα στη σχολική τάξη, αποτελεί ένα μάθημα δημοκρατίας καθώς προάγονται αξίες όπως η ισότητα, η ελεύθερη ανταλλαγή απόψεων, η ανοχή στο διαφορετικό, ο σεβασμός προς το συνάνθρωπο και των δικαιωμάτων του. Μακροπρόθεσμα, η ενσωμάτωση των αξιών αυτών στον τρόπο σκέψης, σε πρακτικές της καθημερινής ζωής, στη νοοτροπία, των εφήβων μαθητών, αποσκοπεί στην προετοιμασία τους ως μελλοντικούς ενεργούς πολίτες οι οποίοι γνωρίζουν τα δικαιώματά τους, σέβονται τις υποχρεώσεις τους, αλλά προασπίζονται και τα δικαιώματα ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και κοινωνικά ευπαθών συμπολιτών μας. Η ανάγκη για ευαισθητοποίηση των νέων ατόμων στο σεβασμό για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα δικαιώματα του παιδιού στο σχολικό χώρο εκδηλώνεται από τις ποικίλες δράσεις που προτείνονται τα τελευταία δέκα χρόνια από την Ελληνική Πολιτεία. Σε εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας που αφορούν στις καινοτόμες δράσεις περιλαμβάνεται θεματικός άξονας στην Αγωγή Υγείας με τίτλο «Ανθρώπινα Δικαιώματα-Δημοκρατία» (Χριστίδου, Φυλακτού, 2008). Η εφαρμογή του θεσμού του Συνηγόρου του Παιδιού και οι συντονισμένες δράσεις του στη σχολική κοινότητα, όπως επίσης και οι ενεργητική εμφάνιση ΜΚΟ στα σχολεία με προτάσεις για υλοποίηση δράσεων και συμμετοχή σε εκστρατείες και διαγωνισμούς συνιστούν, εκτιμούμε, την καλλιέργεια κουλτούρας σεβασμού στα ανθρώπινα δικαιώματα. Στις χώρες της ένωσης, η φετινή χρονιά είναι αφιερωμένη στα Δικαιώματα του Παιδιού καθώς συμπληρώνονται 21 χρόνια από την

3 υπογραφή της Σύμβασης και η σχολική κοινότητα αποτελεί ένα χώρο όπου μπορούν να υλοποιηθούν σχετικές παρεμβάσεις. Συμβάσεις για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα Η νομική εξέλιξη και θεσμοθέτηση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων από χώρες χρονολογείται από το τέλος του Β παγκόσμιου πολέμου όταν η Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση του Ο.Η.Ε στις 10Δεκεμβρίου 1948 (πρόταση του Καναδά, των ΗΠΑ, της Γαλλίας, και της Κίνας) και τέθηκε σε ισχύ το Η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού τέθηκε σε ισχύ στις 20 Νοεμβρίου 1989 και στη χώρα μας επικυρώθηκε το 1992 (Ν.2101/1992). Είναι παγκόσμιος νομικά δεσμευτικός κώδικας προστασίας του παιδιού: Περιλαμβάνει τέσσερις κατηγορίες: Επιβίωση, Προστασία, Ανάπτυξη- Εξέλιξη, Συμμετοχή. Ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης επικυρώθηκε το Δεκέμβριο του Συνδυάζει Κοινοτικές συνθήκες, διεθνείς συμβάσεις, συνταγματικές παραδόσεις. Αποτελεί σύνθεση κοινωνικών αξιών, αστικά, πολιτικά, οικονομικά και κοινωνικά δικαιώματα. Αναφέρεται στην προστασία κάθε ατόμου, αλλά αναφέρεται σε άτομα με ιδιαίτερες ανάγκες (παιδιά, ηλικιωμένοι, ανάπηροι). Περιλαμβάνει τα εξής κεφάλαια: Αξιοπρέπεια, Ελευθερίες, Ισότητα, Αλληλεγγύη, Δικαιώματα Πολιτών, Δικαιοσύνη. Βασικός στόχος της ένωσης είναι να ενισχυθεί η προστασία των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων υπό το πρίσμα κοινωνικών αλλαγών, κοινωνικής προόδου, επιστημονικών και τεχνολογικών εξελίξεων. Στο χάρτη περιλαμβάνονται και τα Δικαιώματα του παιδιού. Εκπαιδεύοντας εφήβους στα δικαιώματα του παιδιού H παρούσα εργασία αναφέρεται στην εκπαίδευση στα Δικαιώματα του Παιδιού η οποία υλοποιείται στη διάρκεια δύο διδακτικών ετών. Περιλαμβάνει ποικίλες δράσεις οι οποίες απλώνονται στη διάρκεια όλης της σχολικής χρονιάς και κινητοποιούν κι ευαισθητοποιούν τους μαθητές/τριες ποικιλοτρόπως. Απευθύνεται στους μαθητές/τριες της Α2 τάξης και ολοκληρώνεται με τους ίδιους μαθητές/τριες στην επόμενη τάξη, με την υλοποίηση Προγράμματος Αγωγής Υγείας. Η αξιοποίηση κειμένων της λογοτεχνίας σε επίπεδο γνωστικό συμβάλλει θετικά στην οικειοποίηση θεματικών ενοτήτων της διδακτέας ύλης, όπως η απόδοση κειμένου περιληπτικά, η σημείωση λέξεων κλειδιών, η αναγνώριση θεματικής πρότασης, σχολίων και πρότασης κατακλείδας. Η δημιουργική παραγωγή λόγου και την ενθάρρυνση αποτύπωσης απόψεων με λογοτεχνική και εικαστική έκφραση, όπως ποιήματα, σκίτσα, είναι ένα από τα θετικά κομμάτια της αξιολόγησης της εκπαίδευσης στα δικαιώματα του παιδιού.(ντέρη, 2010) Στόχοι Η εκπαίδευση στα Δικαιώματα του Παιδιού έρχεται σε συμφωνία με τους στόχους της υλοποίησης Προγραμμάτων Υγείας και αποβλέπει στην ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας των εφήβων μαθητών, γνωστική, συναισθηματική, κοινωνική. (Ντέρη, 2009) Σε γνωστικό επίπεδο, αρχικά ενδιαφέρει να διασαφηνίσουν οι εμπλεκόμενοι μαθητές/τριες τους όρους δικαιώματα και υποχρεώσεις, να ενημερωθούν για τη Σύμβαση και να γνωρίσουν τις τέσσερις ενότητες στις οποίες είναι χωρισμένα τα 54 άρθρα της. Η ενημέρωση για τα άρθρα γίνεται μέσα από την έκδοση του Συνηγόρου του Παιδιού, ενώ είναι διαθέσιμες και αυτές των μη κυβερνητικών οργανώσεων UNICEF και ΑΡΣΙΣ. Επόμενο βήμα είναι ο εντοπισμός και σχολιασμός άρθρων της Σύμβασης που διασφαλίζουν τομείς της δικής ζωής τους. Σε Κοινωνικό επίπεδο, έχοντας ως βάση τη διαπίστωση διασφάλισης προσωπικών τους δικαιωμάτων από την πολιτεία, οι μαθητές/τριες καλούνται να διαπιστώσουν την ύπαρξη παιδιών που στερούνται βασικών δικαιωμάτων. Ο στόχος αυτός υποβοηθείται με την αξιοποίηση κειμένων από το βιβλίο της Λογοτεχνίας των δύο τάξεων, όπως επίσης και συμβάντων τη επικαιρότητας με τη βοήθεια του τύπου και του διαδικτύου. Ο προβληματισμός που προκύπτει με άξονες το χρόνο (τι

4 συνέβαινε στο παρελθόν και τι συμβαίνει στις μέρες μας) και το χώρο (παιδιά που στερούνται της σχολικής εκπαίδευσης, τροφής, περίθαλψης, παιδιά που εργάζονται, παιδιά στρατιώτες σε διάφορες χώρες του πλανήτη) οδηγεί στην αναζήτηση των αιτίων που συμβάλλουν στη στέρηση παιδιών από τα βασικά δικαιώματά τους. Οδηγούνται έτσι στη διαπίστωση πως παρεμβαίνουν πολιτικές, οικονομικές, φυλετικές κοινωνικές, πολιτιστικές παράμετροι σε επίπεδο χωρών και ηπείρων οι οποίες πλήττουν ευάλωτες ομάδες πληθυσμού, όπως είναι τα παιδιά. Εξοικειώνονται με τον τρόπο αυτό σταδιακά με έννοιες όπως ανοχή, διαφορετικότητα, κοινωνικός αποκλεισμός, κοινωνική ανεκτικότητα, ξενοφοβία, ρατσισμός. Σε κοινωνικοποιητικό επίπεδο, η εκπαίδευση στα Δικαιώματα του Παιδιού, ευνοεί στη δημιουργία θετικού ψυχολογικού κλίματος στην τάξη, καθώς διευκολύνει την καλλιέργεια θετικών στάσεων απέναντι στο διαφορετικό και τονίζει το σεβασμό στο πρόσωπο του άλλου. Αποτελεί λοιπόν έναν καλό οδηγό για μείωση εκδηλώσεων επιθετικής συμπεριφοράς (λεκτικής ή σωματικής) κι ενδοσχολικής βίας η οποία αποτελεί σύνηθες φαινόμενο ανάμεσα σε εφήβους που φοιτούν στο Γυμνάσιο. Σε συναισθηματικό, τέλος, επίπεδο η εκπαίδευση στα Δικαιώματα του Παιδιού ενθαρρύνει την ελευθερία έκφρασης σκέψεων και συναισθημάτων, αποδέχεται τη διαφορά στην έκφραση αποφεύγοντας την απόδοση ετικέτας, προτρέπει σε συνεργασία. Αποτελεί επίσης ένα καλό εργαλείο για άσκηση στη δημοκρατική διαδικασία λήψης αποφάσεων, διαχείρισης συγκρούσεων και καλλιεργεί κλίμα αμοιβαίου σεβασμού και αλληλοκατανόησης. Η ευαισθητοποίηση, τέλος απέναντι στον ανθρώπινο πόνο, όπως αυτός εκδηλώνεται μέσα από τη δημιουργική παραγωγή των ίδιων των μαθητών με λογοτεχνικές και εικαστικού τύπου παρεμβάσεις αποσκοπεί στην αλλαγή στάσεων, στην υιοθέτηση θετικών συμπεριφορών και μακρόχρονα, στην ενεργητική δράση τους ως ενεργοί πολίτες. Μεθοδολογία Οι μέθοδοι προσέγγισης που υιοθετούμε κατά την εκπαίδευση των μαθητών στα δικαιώματα είναι η ενεργητική μάθηση με τη χρήση διαλόγου, όπου ο δάσκαλος δε μονοπωλεί τη γνώση (Χριστίδου, Φυλακτού, 2008). Το δημοκρατικό μοντέλο είναι αυτό που επιδιώκεται με το σεβασμό της γνώμης όλων και το δικαίωμα στην έκφραση. Σε κάθε συνάντηση της ομάδας που συμμετέχει στο Πρόγραμμα, την ομάδα αναλαμβάνει να συντονίζει ένας μαθητής, μια μαθήτρια η οποία δίνει το λόγο στους συμμαθητές ή τον αφαιρεί, ανάλογα, τεχνική που αποδεικνύεται ιδιαίτερα δημοφιλής από τα παιδιά. Η δουλειά τέλος ανά δύο ή σε μικρές ομάδες, είναι μέθοδος που ακολουθούμε και στη λοιπή μαθησιακή διαδικασία. Θεματολογία Μέσα στο προαναφερθέν σκεπτικό υλοποιήθηκαν τρία προγράμματα με θεματική ενότητα τα Δικαιώματα του Παιδιού και τους Μετανάστες, ένα κάθε σχολική χρονιά. Θέματα: 1. «Γνωριμία με μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ) οι οποίες δραστηριοποιούνται με θέματα προάσπισης δικαιωμάτων του παιδιού και μεταναστών». Οι συμμετέχοντες μαθητές κλήθηκαν να αναζητήσουν ΜΚΟ και να αποστείλουν γράμματα σε οργανώσεις όπως η UNICEF, η ΑΡΣΙΣ (Κοινωνική Οργάνωση Νέων) η ACTION AID, οι Γιατροί του Κόσμου. Το αποσταλέν υλικό, έντυπο και ηλεκτρονικό, και η επίσκεψη στα γραφεία της οργάνωσης ΑΡΣΙΣ, αποτέλεσε ένα υλικό για την ευαισθητοποίηση των μαθητών και στην έννοια του εθελοντισμού. 2. «Ο ξένος». Ο σεβασμός στα δικαιώματα ανθρώπου και παιδιού ερευνήθηκε μέσα από το γενεαλογικό δέντρο οικογενειών των μαθητών. Αφηγήσεις γονέων και παππούδων, γιαγιάδων αναφέρονται σε θέματα όπως η προσφυγιά από τη Μικρασία, και την Ανατολική Ρωμυλία, το θάνατο και το χωρισμό οικογενειών, τη μετανάστευση, εσωτερική κι εξωτερική, την εξορία σε χώρες της πρώην Ανατολικής Ευρώπης, μετά το Β παγκόσμιο πόλεμο και τον εμφύλιο. Η διαδικασία της λήψης συνέντευξης, η δημιουργία του γενεαλογικού δέντρου και η ιστορική ένταξη των γεγονότων στον χρονολογικό άξονα της σύγχρονης ιστορίας είναι από τα έμμεσα οφέλη του προγράμματος.

5 3. «Όπως όλος ο κόσμος» είναι ο τίτλος του προγράμματος που υλοποιείται τη φετινή χρονιά με θεματολογία σχετική με τη μετανάστευση και τα Δικαιώματα του Παιδιού, καθώς το 2010 είναι η χρονιά που ολοκληρώνεται η δεκαετία που ορίστηκε από των ΟΗΕ ως Διεθνής Δεκαετία για έναν πολιτισμό Ειρήνης και μη Βίας για τα Παιδιά του Κόσμου (Παπαδοπούλου,1990). Τα παιδιά που βιώνουν τη φτώχεια, την πείνα, που είναι πρόσφυγες, εργάζονται, που είναι στρατιώτες, ενδιέφεραν τα παιδιά που συμμετείχαν στο πρόγραμμα. Ως πηγές πληροφόρησης αξιοποιήθηκαν σχετικά λογοτεχνικά κείμενα και έντυπο ενημερωτικό υλικό ΜΚΟ και το Διαδύκτιο. Εκπαιδευτικό υλικό Α Έντυπα 1. Η Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Παιδιού, έκδοση του Συνηγόρου του Πολίτη 2. Ο κόσμος της UNICEF, ( Τριμηνιαίες εκδόσεις ελληνικής επιτροπής της UNICEF) 3. ΟΔΙΠΟΡΙΚΟ, περιοδικά των Γιατρών του Κόσμου, (Τριμηνιαίες εκδόσεις) Β Ηλεκρονικό υλικό DVD 1. Οι στόχοι της δεκαετίας της ACTION AID 2. 2.Qadir, ένας Αφγανός Οδυσσέας, της Αννέτας Παπαθανασίου (1 ο βραβείο καλύτερου ντοκυμαντέρ στα Διεθνές Φεστιβάλ Roma Fiction Festival 3. Τα παιδιά του πολέμο Γ Σχολικά Εγχειρίδια 1. Κείμενα Λογοτεχνίας Α και Β τάξης. Ενδεικτική βιβλιογραφία Α τάξη Μ. Κλιάφα, «Ο δρόμος για τον Παράδεισο είναι μακρύς» που θίγει θέματα δικαιωμάτων παιδιού, μεταναστών, ξενοφοβίας και ρατσισμού. Αναφέρεται επίσης σε θέματα ατόμων με ειδικές ανάγκες. Λ. Ψαραύτη, Ο Κωνσταντής που θίγει το θέμα της μετανάστευσης, των παιδιών των φαναριών και της μοναχικότητας των ηλικιωμένων ατόμων. Ε. Σαραντίτη, Όπως τα βλέπει κανείς. Το απόσπασμα αναφέρεται στον επαναπατρισμό των ελλήνων από τις χώρες τις Ανατολικής Ευρώπης και στις εμπειρίες εγκατάστασής τους στη χώρα μας. Μ. Πυλιώτου, Λεώνη, η οποία αναφέρεται στην αναπηρία. Α. Τσέχοφ, Ο Βάνκας, Τ. Άγρα, Το ξανθό παιδί, Ν. Βρεττάκου, Το παιδί με τα σπίρτα τα οποία αναφέρονται στη φτώχεια και την παιδική εργασία Β τάξη Δ. Χριστοδούλου, «Για ένα παιδί που κοιμάται» που αναφέρεται στην παιδική εργασία και στους μετανάστες (παλινοστούντες Έλληνες από τις πρώην Σοβιετικές Δημοκρατίες). Τ. Νικηφόρου, «Όταν πεθαίνει ένα παιδί» με θέμα την πείνα και τον υποσιτισμό και την ευθύνη των διανοούμενων απέναντι στο θάνατο των παιδιών από την πείνα Τ. Καλούτσα, «Με το Λεωφορείο» που αναφέρεται στην εγκατάσταση στη χώρα μας των παλινοστούντων Ελλήνων από τις πρώην Σοβιετικές Δημοκρατίες και σε θέματα αποδοχής τους ή μη από τους Έλληνες. Την ημέρα εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Παιδιού (10 η Δεκεμβρίου), στο Α2 τμήμα ομάδα μαθητών/τριων παρουσίασε το βιβλίο της Μαρούλας Κλιάφα, «Ο δρόμος για τον Παράδεισο είναι μακρύς» Συνεργασία με το Συνήγορο του Παιδιού Αξιοποιήθηκαν δράσεις που υλοποιεί ο Συνήγορος του Παιδιού σε συνεργασία με τα Γραφεία Αγωγής Υγείας οι οποίες στη διάρκεια της τριετίας ήταν οι ακόλουθες: Συμμετοχή δύο μαθητών στην «Ημέρα Διαλόγου με τα Παιδιά» με θέμα «Εκφράζομαι, Ακούγομαι, Συμμετέχω» στις Επιλογή ένος μαθητή στην Ομάδα Συμβούλων Μαθητών. Τη φετινή χρονιά πραγματοποιήθηκε επίσκεψη του Συνηγόρου του Παιδιού στο σχολείο κατά την οποία επακαλούθησε συζήτηση με τους μαθητές/τριες της τάξης Β2, συνάντηση με το δεκαπενταμελές συμβούλιο του σχολείου όπου συζητήθηκαν θέματα που αφορούν στους μαθητές/τριες και συνάντηση με ομάδα καθηγητών του σχολείου.

6 Επιλογή τεσσάρων μαθητών που συμμετείχαν στο Πρόγραμμα στην ευρωπαϊκή ομάδα Συμβούλων του Συνηγόρου του παιδιού.. Συνεργασία με τη ΜΚΟ ΑΡΣΙΣ Η ΑΡΣΙΣ (Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων) δραστηριοποιείται στην πρόληψη της κοινωνικής περιθωριοποίησης και τη διευκόλυνση της κοινωνικής ένταξης νέων και άλλων ευπαθών κοινωνικά ομάδων. Η συνεργασία με την οργάνωση έχει την ακόλουθη μορφή: Συγκέντρωση ρουχισμού για οικογένειες που ενισχύει η οργάνωση, (δράση που επιχειρήθηκε δύο χρονιές). Η ευαισθητοποίηση μαθητών του σχολείου και των οικογενειών τους, όπως επίσης και συναδέλφων του Πειραματικού Σχολείου, είχε ως αποτέλεσμα να συγκεντρωθεί το χειμώνα του 2009 ένας εντυπωσιακός αριθμός από είδη ρουχισμού για διάφορες ηλικίες, είδη νοικοκυριού, παιχνίδια, βιβλία, σχολικά είδη. Την άνοιξη η συγκέντρωση επαναλήφθηκε καθώς συνάδελφοι και γονείς το ζήτησαν. Πραγματοποίηση εκπαιδευτικής εκδρομής στο ΜΕΤΟΙΚΟ, Κέντρο υποδοχής και στήριξης ασυνόδευτων ανηλίκων αιτούντων άσυλο που βρίσκεται στη Μακρινίτσα του Βόλου.Η γνωριμία των παιδιών με τους φιλοξεμούμενους έφηβους, νέους, αποτέλεσε μια έντονη εμπειρία. Συμμετοχή σε δράσεις ΜΚΟ Τη σχολική χρονιά οι μαθητές του προγράμματος συμμετείχαν στην ημερίδα της ΜΚΟ PRAKSIS «Τα παιδιά μιλούν για τα δικαιώματά τους» στις και στο τριήμερο μαθητικό βιωματικό εργαστήριο «Οι μαθητές μιλούν για τα δικαιώματά τους» Μαρτίου 2009 που οργανώθηκε από τα Γραφεία Αγωγής της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής και Δυτικής Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με τις ΜΚΟ PRAKSIS και Εθελοντική Εργασία Θεσσαλονίκης Τη φετινή σχολική χρονιά υλοποιήθηκαν οι ακόλουθες δράσεις των ΜΚΟ, Mind Mosaic και Δήμητρα. Συμμετοχή στη δράση Mind Mosaic που αφορά στον Ευρωπαϊκό Χάρτη Δικαιωμάτων του Ανθρώπου σε συνεργασία με την καθηγήτρια καλλιτεχνικών του σχολείου. Συμμετοχή στη δράση 736 Ιδέες για ένα όνειρο της ΔΗΜΗΤΡΑ που αφορά στον κοινωνικό αποκλεισμό, σε συνεργασία με την καθηγήτρια αγγλικής του σχολείου. Παραχθέν υλικό Η εμπειρία της ενασχόλησης με την εκπαίδευση στα δικαιώματα έχει ως τελικό παραχθέν υλικό την έκδοση έντυπων με τις δράσεις που έχουν υλοποιηθεί. Εκδόσεις της περσινής σχολικής χρονιάς αποτελούν τα έντυπα στα Θρανία του Α2 και ο ξένος έντυπο που αφορά στη δουλειά κατά την υλοποίηση του προγράμματος. Κατά τη φετινή χρονιά παρήχθησαν τα έντυπα στα Θρανία του Α2 -αφιέρωμα στα Δικαιώματα του Παιδιού, Ταξιδεύω στις γειτονιές του κόσμου, ζω στην Ευρώπη, για τη δράση Mind Mosaic και όπως όλος ο κόσμος, η δουλειά για το Πρόγραμμα Αγωγή Υγείας. Διάχυση αποτελεσμάτων Τα έντυπα στα Θρανία του Α2 και ο ξένος αναρτήθηκαν στη διαδικτυακή διεύθυνση του Πειραματικού Γυμνασίου και του Συνηγόρου του Παιδιού. Συμπερασματικά Κλείνοντας την παρουσίαση θα τονίζαμε την αρχική εισαγωγική θέση για το πόσο ενδιαφέρουσα εμπειρία αποτελεί η εκπαίδευση των εφήβων στα Δικαιώματα του Παιδιού. Στο σχολικό πρόγραμμα, η ρουτίνα της καθημερινότητας εμπλουτίζεται με δραστηριότητες οι οποίες δε θυμίζουν μάθημα, συγκεκριμένες θεματικές ενότητες διδάσκονται με ευχάριστο τρόπο, το κλίμα της τάξης αποφορτίζεται από μικροεντάσεις καθώς ο σεβασμός στη διαφορετική άποψη και το συμμετοχικό δημοκρατικό μοντέλο είναι αυτό που εφαρμόζεται. Η ενημέρωση για τα δικαιώματα εννοεί επίσης την αλλαγή στάσεων, τη μείωση στερεότυπων αντιλήψεων και προκαταλήψεων και

7 την ευαισθητοποίηση σε επίκαιρα κοινωνικά συμβάντα που προσβάλλουν αδύναμους κοινωνικά συμπολίτες μας. Εκτιμούμε τέλος πως η υιοθέτηση του Σύμβασης από τη σχολική κοινότητα με εκπαίδευση εκπαιδευτικών και μαθητών σε συγκεκριμένα άρθρα όπως το άρθρο 12 «Ελευθερία Γνώμης» και Άρθρο 13 «Ελευθερία Έκφρασης» μπορεί να λειτουργήσει θετικά στη μείωση εκδηλώσεων συμπεριφορών που επιφέρουν την επιβολή κυρώσεων και να αποτελέσει βάση συζήτησης για τη δημιουργία του εσωτερικού κανονισμού του σχολείου ως απόρροια συνεργασίας της διοίκησης του σχολείου, του συλλόγου διδασκόντων και των μαθητών. Βιβλιογραφία Ελληνόγλωσση 1. Αγάθωνος Γεωργοπούλου & Τσαγκάρη Μ., Εγχειρίδιο για τα Δικαιώματα του Παιδιού, Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, Αθήνα Η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, έκδοση της ΑΡΣΙΣ 3. Η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, έκδοση του Συνηγόρου του Παιδιού 4. Ντέρη Ι. (2009), Η εκπαίδευση στα Δικαιώματα του Παιδιού μέσα από την υλοποίηση προργάμματος Αγωγής Υγείας, Βιωματικό Σεμινάριο «Τα δικαιώματα στο σχολείο», Γραφείο Αγωγής Υγείας, Διεύθυνση Δ/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Θεσσαλονίκης, 1 με 10 Δεκεμβρίου Ντέρη Ι. (2010), Εκπαίδευση στα Δικαιώματα του Παιδιού μέσα από λογοτεχνικά κείμενα, Διημερίδα, Σχολικών Συμβούλων Ν. Θεσσαλονίκης, «Βελτιώνοντας την εκπαίδευση: διδακτικές, εκπαιδευτικές παρεμβάσεις και πρωτοβουλίες των εκπαιδευτικών» 26 & 27 Φεβρουαρίου, Θεσσαλονίκη 6. ΟΔΙΠΟΡΙΚΟ, Λέρος, Παιδιά σε απεργία πείνας, Απρίλιος-Ιούνιος 2008, Τριμηνιαία έκδοση των Γιατρών του Κόσμου 7. Ο κόσμος της UNICEF, Αφιέρωμα Παιδί και Εκπαίδευση, Τεύχος 73, Ιούνιος-Αύγουστος 2008, Τριμηνιαία έκδοση της ελληνικής επιτροπής της UNICEF 8. Παπαδοπούλου, Δ. Εκπαίδευση για την ειρήνη και τα δικαιώματα του ανθρώπου, Εργαστήριο Εκπαίδευσης για την ειρήνη, Θεσσαλονίκη, Πολυχρονοπούλου- Ζαχαρόγεωργα, Στ., Ένα Σχολείο για Όλους: το δικαίωμα στη διαφορά Ανιχνεύοντας το σήμερα, προετοιμάζουμε το αύριο, σελ , Πολυθεματικό Βιβλίο Γυμνασίου για την Ευέλικτη Ζώνη Καινοτόμων Δράσεων, Υπεύθυνος έργου, Ματσαγγούρας Η., Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, ΟΕΔΒ, Αθήνα 10. Χριστίδου, Χρ., Φυλακτού Κ., Ταξιδεύοντας στον κόσμο, γνωρίζοντας τα δικαιώματά μου, Γραφείο Αγωγής Υγείας, Διεύθυνση Δ/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, 2008 Ξενόγλωσση 1. Covell, K., (2001), Children s Rights Education: A New Reality for Teachers, Education Canada, V 41(2), p Drudy, S. & Kinsella, W., (2009), Developing an inclusive system in a Rapidly Changing European Society, International Journal of Inclusive Education, V13(6), p Jennings, T., (2006) Human Rights Education Standards for Teachers and Teacher Education, Teaching Education, V17(4), p Runswick Cole, K & Hodge N. (2009) Needs or Rights;A challenge to the Discourse of SpecialEducation, British Journal of Special Education, V36(4), p Sears A. & Pery, M., (2000) Beyond Civics: Paying Attention to the Contexts of Citizenship Education, 6. Schimmel, D., (2002), Legal Miseducation. The Bill of Rights and the School Curriculum, Insights on Law and Society, V 3(1), p Verhelen, E., (2000), Understanding Children s Rights: Collected Papers Presenting at the International Interdisciplinary Course on Children s Rights (5 th Ghent, Belgium, Desember 8-15,2000), Papers on Children s Rights Education Canada, V. n 40(3), p

8 Παράρτημα Ενδεικτικές Εργασίες Τάξη Β2 Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας Παιδιά και Φτώχεια

9 Δράση Μind Mosaic

10 736 ΙΔΕΕΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΟΝΕΙΡΟ 736 ΙΔΕΕΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΟΝΕΙΡΟ736 ΙΔΕΕΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΟΝΕΙΡΟ 736 ΙΔΕΕΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΟΝΕΙΡΟ ΟΝΕΙΡΟ 736 ΙΔΕΕΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΟΝΕΙΡΟ ΟΝΕΙΡΟ 736 ΙΔΕΕΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΟΝΕΙΡΟ ΟΝΕΙΡΟ 736 ΙΔΕΕΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΟΝΕΙΡΟ 736 ΙΔΕΕΣ ΟΝΕΙΡο

11 736 ΙΔΕΕΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΟΝΕΙΡΟ 736 ΙΔΕΕΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΟΝΕΙΡΟ736 ΙΔΕΕΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΟΝΕΙΡΟ 736 ΙΔΕΕΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΟΝΕΙΡΟ ΟΝΕΙΡΟ 736 ΙΔΕΕΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΟΝΕΙΡΟ ΟΝΕΙΡΟ 736 ΙΔΕΕΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΟΝΕΙΡΟ ΟΝΕΙΡΟ 736 ΙΔΕΕΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΟΝΕΙΡΟ 736 ΙΔΕΕΣ ΟΝΕΙΡο

12 736 ΙΔΕΕΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΟΝΕΙΡΟ736 ΙΔΕΕΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΟΝΕΙΡΟ 736 ΙΔΕΕΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΟΝΕΙΡΟ736 ΙΔΕΕΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΟΝΕΙΡΟ 736 ΙΔΕΕΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΟΝΕΙΡΟ 736 ΙΔΕΕΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΟΝΕΙΡΟ ΟΝΕΙΡΟ 736 ΙΔΕΕΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΟΝΕΙΡΟ ΟΝΕΙΡΟ 736 ΙΔΕΕΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΟΝΕΙΡΟ ΟΝΕΙΡΟ 736 ΙΔΕΕΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΟΝΕΙΡΟ ΟΝΕΙΡΟ 736

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ 1. Σκοπός της διδασκαλίας του µαθήµατος ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Η κοινωνική και πολιτική αγωγή των µαθητών, αυριανών πολιτών, στην προσχολική και

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα. Καταγραφή των οργανωμένων δράσεων και υλικού στα ελληνικά σχολεία για την εξάλειψη των διακρίσεων. Απρίλιος 2011

Έρευνα. Καταγραφή των οργανωμένων δράσεων και υλικού στα ελληνικά σχολεία για την εξάλειψη των διακρίσεων. Απρίλιος 2011 Σχέδιο δράσης για την πρόληψη ή/και την καταπολέμηση του ρατσισμού και των διακρίσεων κάθε είδους, την ανάδειξη της σημασίας της διαφορετικότητας και την καταπολέμηση της βίας στα σχολεία 7085/14-05-2010

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων

Στόχοι της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων Στόχοι της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων Μπεζάτη Θεοδώρα Φιλόλογος Υπεύθυνη του Προγράμματος «Εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης σε εργαζόμενους μετανάστες» Θεοδοσοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Πώς η Αγωγή Υγείας συμβάλλει σε ένα σχολείο ίσων ευκαιριών;

Πώς η Αγωγή Υγείας συμβάλλει σε ένα σχολείο ίσων ευκαιριών; Η ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΩΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΜΒΛΥΝΣΗΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ Σοφία Βασιλειάδου 137, Βασιλική Ιωαννίδη 138 Εισαγωγή Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, «για τη δημιουργία ενός σύγχρονου,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ. Μη τυπική εκπαίδευση για την καταπολέμηση των διακρίσεων σε παιδιά σχολικής ηλικίας

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ. Μη τυπική εκπαίδευση για την καταπολέμηση των διακρίσεων σε παιδιά σχολικής ηλικίας Πρόγραμμα Ίρις - Καταπολεμώντας τα στερεότυπα και τις διακρίσεις: Δράσεις για τη συμμετοχή, την ένταξη και την εκπαίδευση Μη τυπική εκπαίδευση για την καταπολέμηση των διακρίσεων σε παιδιά σχολικής ηλικίας

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη συνεργατικών διαθεματικών δραστηριοτήτων με διαπολιτισμικές διαστάσεις

Ανάπτυξη συνεργατικών διαθεματικών δραστηριοτήτων με διαπολιτισμικές διαστάσεις Έρκυνα, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Επιστημονικών Θεμάτων, Τεύχος 1ο, 124-140, 2014 Ανάπτυξη συνεργατικών διαθεματικών δραστηριοτήτων με διαπολιτισμικές διαστάσεις Οδυσσέας Ευαγγέλου oevangelou@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών. για το "Νέο Σχολείο" πεδίο: Πολιτισμός - Δραστηριότητες Τέχνης για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση (πρόταση β')

Πρόγραμμα Σπουδών. για το Νέο Σχολείο πεδίο: Πολιτισμός - Δραστηριότητες Τέχνης για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση (πρόταση β') 2011 Πρόγραμμα Σπουδών για το "Νέο Σχολείο" πεδίο: Πολιτισμός - Δραστηριότητες Τέχνης για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση (πρόταση β') Τα προτεινόμενα Προγράμματα Σπουδών στηρίζονται σε σειρά δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR), Νοέμβριος 2014

Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR), Νοέμβριος 2014 Το παρόν εγχειρίδιο αποτελεί συλλογή αποσπασμάτων από εκδόσεις διεθνών, περιφερειακών και εθνικών φορέων και οργανισμών, που έχουν διατεθεί στην Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες για τους σκοπούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Project: «Το χρονοταξίδι των μικροταξιδευτών της Στ τάξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση»

Project: «Το χρονοταξίδι των μικροταξιδευτών της Στ τάξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση» Project: «Το χρονοταξίδι των μικροταξιδευτών της Στ τάξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση» Β. Γεωργαντά Δασκάλα στο 2 ο Δημοτικό Σχολείο Σπάτων & Μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο ΔΔΜΠΣ «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. Πρόληψη κακοποίησης και παραµέλησης των παιδιών: καλές πρακτικές

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. Πρόληψη κακοποίησης και παραµέλησης των παιδιών: καλές πρακτικές ΠΑΙΔΙΚΑ ΧΩΡΙΑ SOS ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Πρόληψη κακοποίησης και παραµέλησης των παιδιών: καλές πρακτικές Διονύσης Μπαλούρδος,

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Leonardo Partnership Project ΙΣΠΑΝΙΑ ASSOCIATION GRENADINE FOR THE INFORMATION, FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE NEW TECHNOLOGIES ΤΟΥΡΚΙΑ TÜRKİYE ÖRGÜN VE

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Εξελίξεις και Ευκαιρίες για τις Ευρωπαϊκές Χώρες EUROPEAN AGENCY for Special Needs and Inclusive Education ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΜΗΜΑ 6 «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (Σ.Ε.Ι.Φ.) ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

2 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 96 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ Ι ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙ- ΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙ- Ο. ΜΙΑ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ. Παπαδάκης Σπυρίδων Ελληνικό Ανοικτό

Διαβάστε περισσότερα

Η Παιδαγωγική της Ένταξης του παιδιού με Κινητική Αναπηρία στο Σχολείο

Η Παιδαγωγική της Ένταξης του παιδιού με Κινητική Αναπηρία στο Σχολείο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ: ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Η Παιδαγωγική της Ένταξης του παιδιού με Κινητική Αναπηρία στο Σχολείο ΣΥΓΓΡΑΦΕAΣ: Ανδρονίκη Παπαδημητρίου Ειδική Παιδαγωγός Μ.Α. 1 Περιεχόμενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ανίχνευση επιμορφωτικών αναγκών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Η περίπτωση των Αχαρνών

Ανίχνευση επιμορφωτικών αναγκών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Η περίπτωση των Αχαρνών Ανίχνευση επιμορφωτικών αναγκών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Η περίπτωση των Αχαρνών Κυριάκη Σπυριδούλα, Σχολική Σύμβουλος Π.Ε Παρδάλη Μαρία, Σχολική Σύμβουλος Π.Ε. Περίληψη: Στην παρούσα εισήγηση παρουσιάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Κολλεγίου Ανατόλια

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Κολλεγίου Ανατόλια Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Κολλεγίου Ανατόλια ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ( κατά τον Νόμο 682 / 77, άρθρο 11, παράγρ. 1 ) EΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ δελτίο. Δωρεάν διάθεση βιβλίου ΠΣΣΕ Όλα για το Παιδί στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ δελτίο. Δωρεάν διάθεση βιβλίου ΠΣΣΕ Όλα για το Παιδί στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ δελτίο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΤΕΥΧΟΣ 73 ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ISSN 1450-1295 (print), ISSN 1986-3829 (online) ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ Δωρεάν διάθεση βιβλίου ΠΣΣΕ Όλα για το Παιδί στο Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 1. Εισαγωγή H εισαγωγή της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΠΕ) / Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΑΑ) στα Προγράμματα Σπουδών αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 249 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 1. Εισαγωγή H εισαγωγή της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΠΕ) / Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΑΑ) στα Προγράμματα Σπουδών αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Ελ. Βενιζέλου 236, 163 41 Ηλιούπολη ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210-9949837, Τηλεοµοιοτυπία (Fax): 210-5238967 Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο (e mail): esaea@otenet.gr http://www.esaea.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ «ΑΛΛΑΖΩ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ»

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ «ΑΛΛΑΖΩ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ» ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ «ΑΛΛΑΖΩ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ» Γαϊτανάς Κωνσταντίνος, Καραγιάννης Αθανάσιος, Μακέλη Γραμματή 1.Δάσκαλος,Διευθυντής 2 ου Δημοτικού Σχολείου Πορταριάς Άλλης Μεριάς Αντιπρόεδρος Παραρτήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ι. Τσιάντης MD, DPM, FRC Psych. Αν. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Η Αυτοαξιολόγηση. με μια ματιά

Η Αυτοαξιολόγηση. με μια ματιά ΥΠΑΙΘ / ΙΕΠ ΕΡΓΟ : Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας: Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης (ΑΕΕ) Η Αυτοαξιολόγηση με μια ματιά Οκτώβριος 2013 2 Το παρόν κείμενο αποτελεί μέρος του εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Λειτουργία σχολείων με την έναρξη του νέου σχολικού έτους 2006 2007. 1. Παρεμβάσεις για την ομαλή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς

ΘΕΜΑ : Λειτουργία σχολείων με την έναρξη του νέου σχολικού έτους 2006 2007. 1. Παρεμβάσεις για την ομαλή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α Μητροπόλεως 15 10185

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14043 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 934 14 Απριλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ÅÎÅÉÄÉÊÅÕÌÅÍÇ ÅÊÐÁÉÄÅÕÔÉÊÇ ÕÐÏÓÔÇÑÉÎÇ ãéá Ýíôáîç ìáèçôþí ìå áíáðçñßá Þ/êáé åéäéêýò åêðáéäåõôéêýò

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα Πτυχιακής Εργασίας: «Σχολικές σχέσεις και δραστηριότητες μεταξύ Ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών Ε και Στ Δημοτικού»

Θέμα Πτυχιακής Εργασίας: «Σχολικές σχέσεις και δραστηριότητες μεταξύ Ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών Ε και Στ Δημοτικού» Πανεπιστήμιο Πατρών Σχολή Ανθρωπιστικών Και Κοινωνικών Επιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Θέμα Πτυχιακής Εργασίας: «Σχολικές σχέσεις και δραστηριότητες μεταξύ Ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών

Διαβάστε περισσότερα