Τάσεις και εξελίξεις στη διδασκαλία, την έρευνα και την επαγγελµατική άσκηση της Εγκληµατολογίας στην Ελλάδα*

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τάσεις και εξελίξεις στη διδασκαλία, την έρευνα και την επαγγελµατική άσκηση της Εγκληµατολογίας στην Ελλάδα*"

Transcript

1 74 ΠοινΔικ & Εγκληµατολογία 2/2009 (ΕΤΟΣ 1ο) Χ. ΖΑΡΑΦΩΝΙΤΟΥ Τάσεις και εξελίξεις στη διδασκαλία, την έρευνα και την επαγγελµατική άσκηση της Εγκληµατολογίας στην Ελλάδα* ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΖΑΡΑΦΩΝΙΤΟΥ, Καθηγήτριας Εγκληµατολογίας, Τµήµα Κοινωνιολογίας, Πάντειο Πανεπιστήµιο Παρότι η διδασκαλία της Εγκληµατολογίας ξεκίνησε στην Ελλάδα πριν από το β παγκόσµιο πόλεµο, η εξέλιξη της επιστήµης δεν ακολούθησε τη θεαµατική ανάπτυξη που σηµειώθηκε µεταπολεµικά σε διεθνές επίπεδο. Η µελέτη αυτή επιχειρεί µια συνοπτική περιγραφή της εξέλιξης της Εγκληµατολογίας στη χώρα µας σε τρία επίπεδα: διδασκαλία, έρευνα, επάγγελµα. Εξετάζονται, παράλληλα, τα χαρακτηριστικά και οι ιδιαιτερότητές της καθώς και οι πιθανοί εξηγητικοί παράγοντες της περιορισµένης επαγγελµατικής της ανάπτυξης. Despite the fact that the teaching of Criminology in Greece had begun before the World War II, the progress of the discipline did not follow the spectacular development that took place worldwide during the postwar period. The present study undertakes a brief description of the progress of Criminology in our country on three levels: teaching, research, profession. Additionally, the discipline s main characteristics and peculiarities are examined as well as the probable explanatory factors of its limited development as a profession. Ι. Η διδασκαλία της Εγκληµατολογίας Η εξέλιξη της επιστήµης της Εγκληµατολογίας στην Ελλάδα, περιορίστηκε στο επίπεδο, κυρίως, της ακαδηµαϊκής διδασκαλίας και δεν ακολούθησε τη θεαµατική ανάπτυξη που σηµειώθηκε µεταπολεµικά σε διεθνές επίπεδο. Η Ελλάδα ήταν, πράγµατι, η δεύτερη χώρα στον κόσµο, µετά το Βέλγιο, στην οποία η Εγκληµατολογία διδασκόταν σε αυτοτελή πανεπιστηµιακή έδρα πριν από τον β παγκόσµιο πόλεµο (Φαρσεδάκης, 2007:72). Συγγράµµατα εγκληµατολογικού ενδιαφέροντος είχαν αρχίσει, εξάλλου, να δηµοσιεύονται ήδη από το τέλος του 19ου αιώνα (Spinellis, 2005:32) 1. Η διδασκαλία της Εγκληµατολογίας 2 ξεκίνησε το 1930, µε τον Καθηγητή Κωνσταντίνο Γαρδίκα ( ), αρχικά στο Πανεπιστήµιο Αθηνών και, το 1932, στην Πάντειο Σχολή Πολιτικών Επιστηµών (Σπινέλλη, 1997:77). Η πρώτη έδρα Εγκληµατολογίας και Σωφρονιστικής ιδρύθηκε, το 1938, στο Πανεπιστήµιο Αθηνών και ο Κ. Γαρδίκας ήταν ο πρώτος που ανέλαβε την ευθύνη της (Κουράκης, 2000). Η Εγκληµατολογία περιελήφθη, επίσης, στο πρώτο πρόγραµµα σπουδών της Παντείου Σχολής Πολιτικών Επιστηµών (3 Ιουλίου 1930), το οποίο είχε διαρθρωθεί σε πέντε κλάδους: α) Πολιτικές Επιστήµες, β) Δίκαιο γ) Οικονοµικές Επιστήµες, δ) Κοινωνιολογία, Εγκληµατολογία και Σωφρονιστική και ε) Δηµοσιογραφία, Γεωγραφία και Φιλοσοφία (Εικοσιπενταετηρίς, 1957:15). Τα κύρια χαρακτηριστικά της διδασκαλίας της Εγκληµατολογίας σε ακαδηµαϊκό επίπεδο, σήµερα, συνοψίζονται στην ανυπαρξία αυτοτελούς πανεπιστηµιακού Τµήµατος Εγκληµατολογίας και στη διάχυσή της πέρα από τις Νοµικές Σχολές και την Κοινωνιολογία σε πολλές * Προδηµοσίευση από τον Τιµητικό Τόµο για τον Καθηγητή Στέργιο Αλεξιάδη. 1. Σύµφωνα µε την Καθηγήτρια Κ.Δ. Σπινέλλη (2005:33), περισσότερα από 12 βιβλία και πολυάριθµα άρθρα εγκληµατολογικού/σωφρονιστικού περιεχοµένου είχαν δηµοσιευθεί πριν το 1900, όπως περιγράφονται στο Αναγνωστάκης, 1964: Η παρούσα µελέτη δεν αποσκοπεί στην εξαντλητική περιγραφή των προγραµ- µάτων διδασκαλίας και έρευνας της Εγκληµατολογίας αλλά στη συναγωγή των τάσεων που διαγράφει η εξέλιξη της επιστήµης στα διάφορα επίπεδα. Για τη διδασκαλία της Εγκληµατολογίας στην Ελλάδα, βλ. ειδικότερα Yotopoulos- Marangopoulos, 1981, Πανούσης, 1988, 1994, Σπινέλλη, 1997, 2000, 2005, Λαµπροπούλου, 2003, 2005, Αλεξιάδης, 2004, 2008, Φαρσεδάκης 2008a, 2008b, Zarafonitou, 2009a. κοινωνικές επιστήµες καθώς και στην Αστυνοµική Ακαδηµία, σύµφωνα και µε όσα θα αναφερθούν παρακάτω. Παρά την ανυπαρξία αυτοτελούς πανεπιστηµιακού Τµήµατος Εγκληµατολογίας, υφίσταται και λειτουργεί αυτοτελής Τοµέας Εγκληµατολογίας στο Τµήµα Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστηµίου, όπου λειτουργεί και αναγνωρισµένο πρόγραµµα µεταπτυχιακών σπουδών. Η εξέλιξη της Εγκληµατολογίας στο Πάντειο Πανεπιστήµιο 3 οριοθετήθηκε µέσα από σηµαντικά γεγονότα και συνέβαλε στη συνολική πρόοδο της επιστήµης, όπως: Η έναρξη διδασκαλίας της ήδη από το 1932 και η δηµιουργία αυτοτελούς Έδρας «Ανακριτικής και Εγκληµατολογίας µετά στοιχείων Ιατροδικαστικής». Το γνωστικό αυτό αντικείµενο δίδασκε ο Καθηγητής Ιωάννης Παπαζαχαρίου 4, από το , ο οποίος διε τέλεσε Αντιπρύτανης της Παντείου Ανωτάτης Σχολής Πολιτικών Επιστηµών ( ) και Πρύτανης αντίστοιχα ( ). Το 1976, την έδρα της Ανακριτικής και Εγκληµατολογίας ανέλαβε η Καθηγήτρια Αλίκη Γιωτοπούλου-Μαραγκοπούλου, η οποία ενέταξε τις εγκληµατολογικές σπουδές στο Τµήµα Κοινω νιολογίας 6. Η Οµότιµη, σήµερα, Καθηγήτρια Α. Γιωτοπούλου-Μαραγκοπούλου διετέλεσε δύο φορές Πρύτανης κατά τα έτη και (Μαγγανάς, 2003:27, 43). Το ενδιαφέρον της για την Εγκληµατολογία συνδυάστηκε µε τη δράση της στο χώρο των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, ως Πρόεδρος τόσο του Ιδρύµατος Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώµατα του Ανθρώπου όσο και της Ελληνικής Εταιρίας Εγκληµατολογίας, από την ίδρυσή της (1978) έως και σήµερα, (Μαγγανάς, 2003:43). 3. Η Πάντειος Σχολή Πολιτικών Επιστηµών ιδρύθηκε το 1930 και το 1937 µετονοµάστηκε σε Πάντειο Ανωτάτη Σχολή Πολιτικών Επιστηµών. Μετά την ισχύ του ΠΔ 377/1989, η Σχολή µετονοµάστηκε σε Πάντειον Πανεπιστήµιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστηµών, (University Guide, 2003). 4. Εκ παραλλήλου µε τον Μ. Μπακατσούλα, συνεργάτη του Γαρδίκα σε θέµατα κυρίως Σωφρονιστικής (Σπινέλλη, 2005:35). 5. Από το 1943 ανέλαβε την εν λόγω έδρα ως τακτικός Καθηγητής (Εικοσιπενταετηρίς, 1957:94). 6. Το Τµήµα Κοινωνιολογίας ιδρύθηκε το 1983 και αποτελούσε ένα από τα τρία που δηµιουργήθηκαν στην Πάντειο Ανωτάτη Σχολή Πολιτικών Επιστηµών µετά τη νοµοθετική µεταρρύθµιση του Ν 1268/1982. Τα υπόλοιπα δύο ήταν το Τµήµα Πολιτικών Επιστηµών και Διεθνών Σπουδών και το Τµήµα Δηµόσιας Διοίκησης (ΠΔ 462/83), (University Guide, 2003:10). Αποκτήστε πλήρη online πρόσβαση στην ΠοινΔικ & Εγκληµατολογία από το 2009

2 ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠοινΔικ & Εγκληµατολογία 2/2009 (ΕΤΟΣ 1ο) 75 Η επί εικοσαετία διεύθυνση του Τοµέα Εγκληµατολογίας από τον Καθηγητή Ιάκωβο Φαρσεδάκη ( οπότε συνταξιοδοτήθηκε), ο οποίος συνέβαλε ώστε ο Τοµέας αυτός να αναπτυχθεί ιδιαίτερα, µέσα και από τη λειτουργία µεταπτυχιακών προγραµµάτων Εγκληµατολογίας καθώς και την ίδρυση του Ελληνικού Κέντρου Εγκληµατολογίας στο Πάντειο Πανεπιστήµιο 7. Η δηµιουργία µεταπτυχιακών σπουδών Εγκληµατολογίας στο Πάντειο Πανεπιστήµιο είχε ξεκινήσει, ωστόσο, από το 1984 (University Guide, 2003:93), όταν η Καθηγήτρια Α. Γιωτοπούλου- Μαραγκοπούλου, σε συνεργασία µε τον αείµνηστο Καθηγητή και Αντιπρύτανη Ηλία Δασκαλάκη και τον Καθηγητή Ι. Φαρσεδάκη, ίδρυσαν το Μεταπτυχιακό Σεµινάριο Εγκληµατολογικών Σπουδών, το οποίο µετεξελίχθηκε στο εν ενεργεία ΠΜΣ «Η σύγχρονη εγκληµατικότητα και η αντιµετώπισή της» (έτος ίδρυσης, το 2003), την επιστηµονική διεύθυνση του οποίου είχε µέχρι το 2007 ο Καθηγητής Ι. Φαρσεδάκης και στη συνέχεια ανέλαβε αρχικά ο Καθηγητής Α. Μαγγανάς και από το 2009, η γράφουσα. Ο Τοµέας Εγκληµατολογίας συµµετείχε, επίσης, στο διατµηµατικό πρόγραµµα µεταπτυχιακών σπουδών «Κοινωνικός αποκλεισµός και µειονότητες» ( ), του Τµήµατος Κοινωνιολογίας, σε συνεργασία µε το Τµήµα Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστηµίου και µε τρεις κατευθύνσεις: Κοινωνιολογία, Εγκληµατολογία και Ψυχολογία (University Guide, 2003:92). Αξίζει να αναφερθεί, τέλος, και το Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Ευρω-Αµερικανικής συνεργασίας του Τοµέα Εγκληµατολογίας, µε τη συµµετοχή τριών αµερικανικών και τριών ευρωπαϊκών πανεπιστηµίων 8, υπό τη διεύθυνση για την Ελλάδα του Καθηγητή Ι. Φαρσεδάκη. Η ένταξη της Εγκληµατολογίας στην Κοινωνιολογία επηρέασε και το περιεχόµενο της διδασκαλίας της. Στην κατεύθυνση αυτή, εκτός από την καθοριστική συµβολή των προαναφερθέντων Καθηγητών, κοµβικό ρόλο διαδραµάτισε και ο αείµνηστος Καθηγητής Η. Δασκαλάκης ( ), ο οποίος συνέβαλε αποφασιστικά από κοινού µε τον Καθηγητή Φαρσεδάκη στη δηµιουργία του Τοµέα Εγκληµατολογίας και υπήρξε ο πρώτος του Διευθυντής. Πέραν της διδασκαλίας της Εγκληµατολογίας στο Πάντειο Πανεπιστήµιο και στην Αστυνοµική Ακαδηµία, ήταν υπεύθυνος των εγκληµατολογικών ερευνών στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών 9. Ο συνδυασµός της έρευνας µε τη θεωρία καθώς και η κριτική προσέγγιση θεµελιωδών εγκληµατολογικών ζητηµάτων, ήταν κύρια χαρακτηριστικά του έργου του 10. Σήµερα, το τετραετές προπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών 11 του Τοµέα Εγκληµατολογίας περιλαµβάνει µεγάλο εύρος και ποικιλία εγκληµατο- 7. Το σηµαντικό έργο του Καθηγητή Ι. Φαρσεδάκη τίµησαν οι συνεργάτες του και οι συνάδελφοί του από την Ελλάδα και το εξωτερικό, στο πλαίσιο του Διεθνούς Συνεδρίου που διοργανώθηκε προς τιµήν του στην Αθήνα, στις 5,6, , µε τίτλο «Η σύγχρονη εγκληµατικότητα, η αντιµετώπισή της και η Εγκληµατολογία». Οι συµβολές των συνέδρων περιλαµβάνονται στον υπό έκδοση Τιµητικό Τόµο, από τις εκδόσεις της Νοµικής Βιβλιοθήκης. 8. Επρόκειτο για ενιαίο µεταπτυχιακό πρόγραµµα µε θέµα: «Η παγκοσµιοποίηση του εγκλήµατος και η απάντηση της δικαιοσύνης» που οδηγούσε σε χορήγηση κοινού διπλώµατος και από τα έξι Πανεπιστήµια (American University Washington, Florida State University και Sam Houston-Texas University, Παντείου Πανεπιστηµίου, Πανεπιστηµίου της Μπολώνιας και Πανεπιστηµίου της Βαρκελώνης). 9. Στο πλαίσιο αυτό οργάνωσε και διεξήγαγε την έρευνα για την Απονοµή της ποινικής Δικαιοσύνης στην Ελλάδα καθώς και την έρευνα για το Θεσµό της φυλακής. Είχε αναλάβει, επίσης, την επιστηµονική ευθύνη της εγκληµατολογικής έρευνας για τα Ναρκωτικά η οποία υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Τοµέα Εγκληµατολογίας (Φαρσεδάκης, 2000:19). 10. Ενδεικτικά αναφέρονται οι µονογραφίες του: Η Εγκληµατολογία της Κοινωνικής Αντίδρασης (Δασκαλάκης, 1985) και Μεταχείριση εγκληµατία (Δασκαλάκης, 1985). 11. Σύµφωνα µε το πρόγραµµα σπουδών του Τµήµατος Κοινωνιολογίας, λογικών µαθηµάτων, τα οποία επιτρέπουν στους φοιτητές να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε µεταπτυχιακό επίπεδο, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό 12. Στο πλαίσιο του διετούς ΠΜΣ «Η σύγχρονη εγκληµατικότητα και η αντιµετώπισή της», προσεγγίζονται οι σύγχρονες όψεις του εγκλήµατος, των εγκληµατογόνων παραγόντων, των εξηγητικών θεωρητικών και εµπειρικών προσεγγίσεων καθώς και η ανάλυση των σύγχρονων τάσεων της αντεγκληµατικής πολιτικής, µέσα από τα διδασκό- µενα µαθήµατα καθώς και τις εισηγήσεις προσκεκληµένων καθηγητών από την Ελλάδα και την Ευρώπη. Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών ιδρύθηκε το 1837 και ήταν το πρώτο πανεπιστήµιο του σύγχρονου ελληνικού κράτους καθώς και των Βαλκανίων και ευρύτερα της ανατολικής Μεσογείου 13. Η διδασκαλία της Εγκληµατολογίας εντάσσεται στον Τοµέα Ποινικών Επιστηµών του Τµήµατος Νοµικής του εν λόγω πανεπιστηµίου, στο οποίο και ξεκίνησε η διδασκαλία της Εγκληµατολογίας στην Ελλάδα, σύµφωνα µε τα προαναφερθέντα. Στο πλαίσιο αυτό, οι σηµαντικότεροι σταθµοί που επέδρασαν θετικά και στην εν γένει εξέλιξη της Εγκληµατολογίας στην Ελλάδα υπήρξαν: Η συµβολή του πρώτου Καθηγητή Εγκληµατολογίας Κ. Γαρδίκα 14, ο οποίος το 1918, σε ηλικία 22 ετών, ολοκλήρωσε τη διδακτορική του διατριβή στο Πανεπιστήµιο της Γενεύης µε θέµα «Η ανθρωποκτονία στους αρχαίους Έλληνες και µάλιστα στους Αττικούς». Το τρίτοµο έργο του 2600 σελίδων (τ. Α Εγκληµατολογία, τ. Β Αστυνοµική και τ. Γ Σωφρονιστική), που ξεκίνησε να δηµοσιεύεται από το 1936 και ολοκληρώθηκε το 1955, έγινε κλασσικό και επανεκδόθηκε πλειστάκις (Spinellis 1997:79, Κουράκης, 2000:42). Επιπρόσθετα, ο Καθηγητής Γαρδίκας διετέλεσε ο πρώτος διευθυντής της Υπηρεσίας Εγκληµατολογικών Ερευνών 15, η οποία από το 1929 δραστηριοποιήθηκε στην επιστηµονική διερεύνηση των εγκληµάτων (Spinellis, 1997:79). Σηµαντική υπήρξε η συµβολή και των συνεχιστών του στη διδασκαλία και την έρευνα της Εγκληµατολογίας. Η ίδρυση του Εργαστηρίου Ποινικών και Εγκληµατολογικών Ερευνών από τον αείµνηστο Καθηγητή Ιωάννη Δασκαλόπουλο αποτελεί έναν ιδιαίτερα σηµαντικό σταθµό. Το εν λόγω Εργαστήριο επανιδρύθηκε µε το προεδρικό διάταγµα 535/1991 (Σπινέλλη, 2005:34) 16 και πρώτη διευθύντρια υπήρξε η Καθηγήτρια Κ.Δ. Σπινέλλη 17 και στη συνέχεια (2001 έως σήµερα) ο Καθηγητής N.Ε. Κουράκης. Το έργο του Εργαστηρίου είναι ιδιαίτερα ευρύ και χαρακτηρίζεται από την ποικιλία των δραστηριοτήτων και τη συνεργασία µε εκπροσώπους άλλων ακαδηµαϊκών και λοιπών φορέων, σύµφωνα µε όσα αναλυτικά αναφέρονται παρακάτω. Τα διδασκόµενα σήµερα µαθήµατα, σε προπτυχιακό επίπεδο, καλύπτουν ένα ευρύ πεδίο του εγκληµατολογικού φαινοµένου 18. Σε 12. Εγκληµατολογικά µαθήµατα διδάσκονται, επίσης, στα Τµήµατα Ψυχο λογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Παντείου Πανεπιστηµίου. 13. Βλ. όσα αναλυτικά αναφέρονται στο Οι πληροφορίες που παρατίθενται στο σηµείο αυτό προέρχονται από το Κουράκης, Η παραπάνω υπηρεσία ακολούθησε την ίδρυση της Διεθνούς Οργάνωσης Εγκληµατολογικής Αστυνοµίας, στην οποία είχε εξελιχθεί η Διεθνής Επιτροπή Αστυνοµίας καταδίωξης που είχε συσταθεί µετά το Συνέδριο της Βιέννης το 1923, µέσα από τη συνεργασία τεσσάρων Ευρωπαίων ειδικών, στους ο- ποίους συγκαταλεγόταν και ο Καθηγητής Γαρδίκας (Φαρσεδάκης, 1984:70). 16. Για το εν λόγω Εργαστήριο, βλ. Ειδικότερα: C.D. Spinellis, Center for penal and criminological research, Section of penal sciences, University of Athens, in European Journal on Criminal Policy and Research, 1995: Ο Τοµέας Ποινικών Επιστηµών της Νοµικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών, αποφάσισε µάλιστα, την έκδοση Τιµητικού Τόµου για την Οµότιµη Καθηγήτρια Κ.Δ. Σπινέλλη, ως ένδειξη αναγνώρισης της σηµαντικής προσφοράς της. 18. Σύµφωνα µε το πρόγραµµα σπουδών, το οποίο δηµοσιεύεται στο Αποκτήστε πλήρη online πρόσβαση στην ΠοινΔικ & Εγκληµατολογία από το

3 76 ΠοινΔικ & Εγκληµατολογία 2/2009 (ΕΤΟΣ 1ο) Χ. ΖΑΡΑΦΩΝΙΤΟΥ µεταπτυχιακό επίπεδο, υπάρχει σε ισχύ τα τελευταία δέκα πέντε χρόνια (ΦΕΚ Β 476/ , όπως τροποποιήθηκε µε το ΦΕΚ Β 1943/ ) το πρόγραµµα µεταπτυχιακών σπουδών των Ποινικών Επιστηµών, µε δύο κατευθύνσεις: Ποινικό δίκαιο /Ποινική Δικονοµία και Εγκληµατολογία. Στη διδασκαλία των µαθηµάτων συµ- µετέχουν όλα τα µέλη ΔΕΠ του Τοµέα Ποινικών Επιστηµών, ενώ κατά καιρούς προσκαλούνται σηµαντικοί επιστήµονες ή δικαστικοί λειτουργοί για την ανάπτυξη ειδικών θεµάτων. Στο πλαίσιο αυτό εκπονούνται, επίσης, αξιόλογες διδακτορικές διατριβές και ερευνητικά προγράµµατα ενταγµένα, κυρίως, στο Εργαστήριο Ποινικών και Εγκληµατολογικών Ερευνών, σύµφωνα µε τα κατωτέρω. Εγκληµατολογικά µαθήµατα διδάσκονται και σε άλλα Τµήµατα του Πανεπιστηµίου Αθηνών, όπως στο Τµήµα Κοινωνικής Θεολογίας από τον Καθηγητή Π. Χριστινάκη και στο Τµήµα Επικοινωνίας και ΜΜΕ του Πανεπιστηµίου Αθηνών από τον Καθηγητή Γ. Πανούση. Το Alma Mater Thessalonicensis ήταν το δεύτερο ελληνικό πανεπιστήµιο που ιδρύθηκε το 1925 στη Θεσσαλονίκη (Ν 3341/1925). Βάσει του άρθρου 7 του Ν 3108/1954 µετονοµάστηκε σε Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης. Το Νοµικό Τµήµα ιδρύθηκε το και το µάθηµα της Εγκληµατολογίας άρχισε να διδάσκεται από το έτος 1934, από τον Καθηγητή Δ. Καστόρχη (Λαµπροπούλου, 2003:834). Σηµαντική υπήρξε η συµβολή του Καθηγητή Δ. Καρανίκα, διδάκτορα του Πανεπιστηµίου της Λειψίας και υφηγητή της Σωφρονιστικής και Εγκληµατολογίας στη Νοµική Σχολή του Πανεπιστηµίου Αθηνών, ο οποίος ανέλαβε την έδρα του Ποινικού Δικαίου του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου (1940 & 1948), ενώ διετέλεσε και Αντιπρύτανης του ίδιου Πανεπιστηµίου. Εκτός από το Εγχειρίδιο Ποινικού Δικαίου, συνέγραψε το Εγκληµατοπροληπτικόν Δίκαιο (1933) και τη Σωφρονιστική ( ) 20. Η διδασκαλία της Εγκληµατολογίας σε προπτυχιακό επίπεδο εντάσσεται, σήµερα, στον Τοµέα Ποινικών και Εγκληµατολογικών Επιστηµών της Νοµικής ενώ µε την υπουργική απόφαση B1/809/1993, εγκρίθηκε και λειτουργεί και το µεταπτυχιακό πρόγραµµα των Ποινικών και Εγκληµατολογικών Επιστηµών. Η εξέλιξη της διδασκαλίας της Εγκληµατολογίας στο ΑΠΘ οφείλει πολλά στον Οµότιµο σήµερα Καθηγητή Στέργιο Αλεξιάδη και στους συνεργάτες του. Εγκληµατολογικά µαθήµατα διδάσκονται, επίσης, στον Τοµέα Ποινικών και Εγκληµατολογικών Σπουδών του Τµήµατος Νοµι κών Επιστηµών του Δηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης 21. Το πανεπιστήµιο αυτό ιδρύθηκε το 1973 και το Τµήµα Νοµικών Επιστηµών άρχισε να λειτουργεί το επόµενο έτος. Στο πλαίσιο αυτό, λειτουργεί και αντίστοιχο πρόγραµµα µεταπτυχιακών σπουδών. Με το ΠΔ 304/1994 ιδρύθηκε, επίσης, το Τµήµα Κοινωνικής Διοίκησης, στο οποίο διδάσκονται πολλά εγκληµατολογικά µαθήµατα από την έναρξη της λειτουργίας του, το ακαδηµαϊκό έτος Σηµαντικό ρόλο για την ανάπτυξη της Εγκληµατολογίας στο πλαίσιο αυτό διαδραµάτισαν ο πρώτος εκεί Καθηγητής Εγκληµατολογίας Νικ. Φωτάκης και ο νυν Καθηγητής στο Τµήµα Επικοινωνίας και ΜΜΕ του Πανεπιστηµίου Αθηνών Γιάννης Πανούσης, ο οποίος υπήρξε µεταξύ των άλλων Αντιπρύτανης (1986, 1990, ) και Πρύτανης του ΔΠΘ ( ). Τα τελευταία χρόνια, ο αριθµός των πανεπιστηµιακών Τµηµάτων αυξήθηκε ιδιαίτερα στην Ελλάδα και, όπως προαναφέρθηκε, η διδασκαλία εγκληµατολογικών µαθηµάτων επεκτάθηκε, πέραν των Νοµικών Σχολών και του Παντείου Πανεπιστηµίου. Στο Πανεπιστήµιο της Κρήτης 22 η διδασκαλία της Εγκληµατολογίας εντάσσεται στα προγράµ- µατα σπουδών των Τµηµάτων Κοινωνιολογίας, Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών και Ψυχολογίας. Η προσέγγιση είναι κατά βάση Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος-Λαρούς-Μπριτάννικα, Τ. 32ος, 1996, σελ Το Πανεπιστήµιο Κρήτης ιδρύθηκε το 1977 ( κοινωνιολογική στα δύο πρώτα Τµήµατα, τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε µεταπτυχιακό επίπεδο. Αξίζει να αναφερθεί το διατµηµατικό µεταπτυχιακό των Τµηµάτων Βιολογίας, Ιατρικής, Κοινωνιολογίας και Φιλοσοφίας πάνω στη Βιοηθική, το οποίο λειτουργεί από το Εγκληµατολογικά µαθήµατα περιλαµβάνονται και στο πρόγραµµα σπουδών του Τµήµατος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστηµίου του Αιγαίου 23, µε το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται κυρίως στην κοινωνιολογική προσέγγιση της µετανάστευσης, των µειονοτήτων, του φύλου κ.ο.κ. Στο πλαίσιο αυτό, λειτουργεί και το µεταπτυχιακό πρόγραµµα «Έρευνα για την τοπική ανάπτυξη και συνοχή», στο οποίο συµπεριλαµβάνονται και εγκληµατολογικές προσεγγίσεις. Η Εγκληµατολογία, µε έµφαση στην Αντεγκληµατική Πολιτική, αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του προγράµµατος σπουδών του Τµήµατος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου 24. Το Τµήµα αυτό άρχισε να λειτουργεί βάσει του ΠΔ 118/2003 και εντάσσεται στη Σχολή Κοινωνικών επιστηµών, µε έδρα την Κόρινθο. Εκτός από το προπτυχιακό πρόγραµµα, στο Τµήµα αυτό, τα εγκληµατολογικά µαθήµατα διδάσκονται και στο µεταπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών «Κοινωνικές διακρίσεις, µετανάστευση και ιδιότητα του πολίτη». Όπως διευκρινίστηκε ήδη, η παραπάνω αναφορά δεν είναι εξαντλητική και αποσκοπεί µόνο στην περιγραφή των ενδεικτικών διαστάσεων της διδασκαλίας της Εγκληµατολογίας 25, η οποία εκτός από τα ΑΕΙ επεκτείνεται και σε άλλα προγράµµατα σπουδών, όπως εκείνο του Σπουδαστηρίου Κοινωνικών Μελετών, των ΤΕΙ Μεσολογγίου. Επίσης, πολλά εγκληµατολογικά µαθήµατα περιλαµβάνονται στα προγράµµατα διδασκαλίας των διαφόρων Σχολών της Αστυνοµικής Ακαδηµίας, ενώ, αντίθετα, κανένα εγκληµατολογικό µάθηµα δεν περιλαµβάνεται στο πρόγραµµα διδασκαλίας της Εθνικής Σχολής Δικαστών. Η ανάπτυξη της ακαδηµαϊκής διδασκαλίας της Εγκληµατολογίας και των προγραµµάτων µεταπτυχιακών σπουδών έχει οδηγήσει, συνακόλουθα, και στην παραγωγή µεγάλου αριθµού διδακτορικών διατριβών που εκπονούνται στα ελληνικά πανεπιστήµια. Αξίζει, επίσης, να αναφερθεί η διαρκής και αυξανόµενη τάση έκδοσης εγκληµατολογικών συγγραµµάτων και αρθρογραφίας. Έτσι, σήµερα φιλοξενούνται εγκληµατολογικές µελέτες στα νοµικά περιοδικά Ποινική Δικαιοσύνη, Ποινικός Λόγος και Ποινικά Χρονικά, ενώ συνεχίζει να εκδίδεται και η προαναφερθείσα επιθεώρηση Χρονικά του Εργαστηρίου Εγκληµατολογικών Επιστηµών του Πανεπιστηµίου Θράκης, η ηλεκτρονική έκδοση του Εργαστηρίου Ποινικών και Εγκληµατολογικών Ερευνών του Πανεπιστηµίου Αθηνών, The art of crime και πρόσφατα εγκαινιάστηκε η προαναφερθείσα έκδοση Νέοι, έγκληµα και κοινωνία, του Εργαστηρίου Κοινωνιολογίας της νεότητας, του ελεύθερου χρόνου και του αθλητισµού, του Πανεπιστηµίου του Αιγαίου. Η Ελληνική Εταιρία Εγκληµατολογίας 26 έχει, αντίθετα, αναστείλει την έκδοσή της Ελληνικής Επιθεώρησης Εγκληµατολογίας, για καθαρά οικονοµικούς λόγους. Εγκληµατολογικά άρθρα δηµοσιεύονται, επίσης, και σε άλλα 23. Το Πανεπιστήµιο του Αιγαίου ιδρύθηκε το 1984 ( 24. Το Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου ιδρύθηκε µε το ΠΔ 13/2000 και άρχισε να λειτουργεί το 2002 ( 25. Για µια αναλυτικότερη παρουσίαση των εγκληµατολογικών µαθηµάτων στα πανεπιστηµιακά ιδρύµατα, βλ. Ch. Zarafonitou, Criminology as a discipline in modern Greece: Teaching, research and profession, 2009a. 26. Η Ελληνική Εταιρία Εγκληµατολογίας έχει τριάντα χρόνια δράσης, συντονίζει τη δραστηριότητά της µε αυτήν της Διεθνούς Εταιρίας Εγκληµατολογίας και συνεργάζεται µε άλλες διεθνείς ή εθνικές οργανώσεις, κέντρα κ.λπ. Έχει διοργανώσει πολλές οµιλίες, ηµερίδες, σεµινάρια (µεταξύ των οποίων και το διεθνές σεµινάριο Εγκληµατολογίας) και συνέδρια. Ο απολογισµός αυτός περιλαµβάνεται στο σχετικό έντυπο (Ελληνική Εταιρία Εγκληµατολογίας, 30 χρόνια δράσης, Νοµική Βιβλιοθήκη) που διανεµήθηκε στο Συνέδριο που διοργάνωσε η εταιρία αυτή στην Αθήνα, στις 18 & µε τίτλο: «Η Εγκληµατολογία απέναντι στις σύγχρονες προκλήσεις». Αποκτήστε πλήρη online πρόσβαση στην ΠοινΔικ & Εγκληµατολογία από το 2009

4 ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠοινΔικ & Εγκληµατολογία 2/2009 (ΕΤΟΣ 1ο) 77 επιστηµονικά περιοδικά ποινικού ή κοινωνιολογικού ή ψυχολογικού κ.λπ., περιεχοµένου, ενώ εγκληµατολογικά βιβλία εκδίδονται αυτοτελώς ή στο πλαίσιο συλλογών από όλες τις νοµικές και ευρύτερα κοινωνικών επιστηµών εκδόσεις 27. ΙΙ. Η εγκληµατολογική έρευνα Σε αντίθεση µε την «άνθηση» της διδασκαλίας της Εγκληµα τολογίας στο πλαίσιο των πανεπιστηµιακών προγραµµάτων σπουδών, η έρευνα στον τοµέα αυτό είναι περιορισµένη. Έτσι, υπάρχουν ολιγάριθµα εθνικά ερευνητικά κέντρα τα οποία σπανίως εκπονούν καθαρά εγκλη- µατολογική έρευνα. Στο πλαίσιο των πανεπιστηµίων, έχουν ιδρυθεί και λειτουργούν αξιόλογα ερευνητικά κέντρα ή εργαστήρια. Μια γενική παρατήρηση, αναφορικά µε την εγκληµατολογική έρευνα στην Ελλάδα, είναι η υποχρηµατοδότησή της και η έλλειψη ενδιαφέροντος από πλευράς της πολιτείας. Το 1975, οπότε ο Η. Δασκαλάκης ανέλαβε την ευθύνη των εγκλη- µατολογικών ερευνών στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (Ε.Κ.Κ.Ε.), διεξήχθησαν οι προαναφερθείσες σηµαντικές έρευνες. Το Ε.Κ.Κ.Ε., µετά το 1985 µε την ψήφιση του νόµου 1514/1985 για την «ανάπτυξη επιστηµονικής και τεχνολογικής έρευνας», διαρθρώθηκε σε Ινστιτούτα (Λαµπροπούλου, 2003:837). Έτσι, η εγκληµατολογική έρευνα έχει συµπεριληφθεί στις στοχοθεσίες του Ινστιτούτου Πολιτικής Κοινωνιολογίας και µε «άξονες της στρατηγικής» του τα πεδία που αφορούν στην παραβατικότητα, ξενοφοβία, το δίκαιοδικαιοσύνη κ.λπ. 28. Με το Ν 3387/ ιδρύθηκε το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.), το οποίο είναι ερευνητικός, συµβουλευτικός και γνωµοδοτικός φορέας που εποπτεύεται από το Υπουργείο Εσωτερικών και δραστηριοποιείται και σε εγκληµατολογικού ενδιαφέροντος θέµατα. Παρόλα αυτά, είναι πολύ πρόσφατη η ίδρυσή του για κάποιας µορφής ερευνητικό απολογισµό. Στο πλαίσιο του Κέντρου Ερευνών για Θέµατα Ισότητας (ΚΕΘΙ), αρκετές έρευνες εγκληµατολογικού ενδιαφέροντος έχουν εκπονηθεί τα τελευταία χρόνια 29. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγεται η έρευνα µε θέµα «Γυναίκες και ανθρωποκτονία: Έρευνα στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού» (2005), καθώς και «Η σεξουαλική παρενόχληση κατά των γυναικών στους χώρους εργασίας» (2004), «Ενδο-Οικογενειακή Βία κατά των Γυναικών: Πρώτη Πανελλαδική Επιδηµιολογική Έρευνα» (2003), η µελέτη για την «Επισκόπηση Ελληνικής και Ξένης Βιβλιογραφίας για την Ενδο-Οικογενειακή Βία κατά των Γυναικών και Καταγραφή των Φορέων Στήριξης των Γυναικών «(2000), και για το «Φύλο και κοινωνικός αποκλεισµός» (2001). Ερευνητικό έργο παράγεται, ωστόσο, και στο πλαίσιο των πανεπιστη- µιακών Ερευνητικών Εργαστηρίων και Κέντρων Εγκληµατολογίας. Στο πεδίο αυτό, δηµιουργήθηκε στη Νοµική Σχολή του Πανεπιστηµίου Αθηνών το Εργαστήριο Ποινικών και Εγκληµατολογικών Ερευνών από τον Καθηγητή Ιω. Δασκαλό πουλο, το οποίο 27. Ενδεικτικά αναφέρονται οι σειρές Βιβλιοθήκη Εγκληµατολογίας, Τετράδια Εγκληµατολογίας και Βιβλιοθήκη Ποινικής Δικαιοσύνης, τις οποίες εκδίδει η Νοµική Βιβλιοθήκη, υπό τη διεύθυνση του Καθηγητή Ι. Φαρσεδάκη (Βλ. και όσα αναλυτικά αναφέρει η Lambropoulou, 2003:838) καθώς και η σειρά του Εργαστηρίου Ποινικών και Εγκληµατολογικών Ερευνών του Πανεπιστηµίου Αθηνών που εκδίδει ο οίκος Α. Σάκκουλα, υπό τη διεύθυνση του Καθηγητή Ν. Κουράκη Το ΚΕΘΙ είναι νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, το οποίο ιδρύθηκε το 1994 και λειτουργεί κεντρικά στην Αθήνα και περιφερειακά στο Ηράκλειο, την Καλαµάτα, την Κοµοτηνή, την Πάτρα, την Πρέβεζα, τη Θεσσαλονίκη και το Βόλο. Το ΚΕΘΙ εποπτεύεται από τη Γενική Γραµµατεία Ισότητας του Υπουργείου Εσωτερικών ( επανιδρύθηκε σύµφωνα µε τα προαναφερθέντα, το 1991, µε πρώτη διευθύντρια την Οµότιµη τώρα Καθηγήτρια Κ.Δ. Σπινέλλη, έως τη συνταξιοδότησή της. Από το 2001 και εντεύθεν, διευθυντής είναι ο Καθηγητής N.Ε. Κουράκης 30. Στις δραστηριότητες του Εργαστηρίου περιλαµβάνονται: ελεύθερα εκπαιδευτικά σεµινάρια (π.χ. δικαστικής γραφολογίας) και προβολές/συζήτηση ταινιών εγκληµατολογικού ενδιαφέροντος (σε συνεργασία µε το Πάντειο Πανεπιστήµιο και το Σπουδαστήριο Κοινωνικών Μελετών των ΤΕΙ Μεσολογγίου), πάνω από δέκα ήδη ολοκληρωµένες επιστηµονικές έρευνες για την κατάσταση και τα προβλήµατα των γυναικών κρατουµένων ( ), των ανηλίκων κρατουµένων στις ελληνικές φυλακές ( ), καθώς και επαναληπτική εξέταση της πορείας τους ( ), την παραβατικότητα ανηλίκων και τις «συµµορίες» ανηλίκων στη σύγχρονη Ελλάδα ( ), για την ευθανασία (επιστηµονικοί υπεύθυνοι οι Καθηγητές Ν. Κουράκης και Κ.Δ. Σπινέλλη, ), για την ενδοοικογενειακή βία (επιµ. Φ. Μηλιώνη) καθώς και για τη σχέση της ανασφάλειας και της τιµωρητικότητας µε την αντεγκληµατική πολιτική (επιστηµονικοί υπεύθυνοι οι Καθηγητές Χ. Ζαραφωνίτου και Ν. Κουράκης). Το ανωτέρω Εργαστήριο έχει προβεί στη διοργάνωση επιστηµονικών εκδηλώσεων και συνεδρίων, µεταξύ των οποίων και του πρώτου Φοιτητικού Συνεδρίου Εγκληµατολογίας (σε συνεργασία µε το Σπουδαστήριο Κοινωνικών Μελετών των ΤΕΙ Μεσολογγίου), την έκδοση βιβλίων εγκληµατολογικού ενδιαφέροντος στη σειρά δη- µοσιεύσεών του 31, την αξιολόγηση προγραµµάτων απεξάρτησης που εφαρµόζονται σε σωφρονιστικά καταστήµατα, καθώς και την έκδοση του πρώτου ηλεκτρονικού εγκληµατολογικού περιοδικού στην ιστοσελίδα Στο Πάντειο Πανεπιστήµιο λειτουργεί από το 1990, το Ελληνικό Κέντρο Εγκληµατολογίας, το οποίο διεξάγει έρευνες και καταρτίζει ερευνητές στο πεδίο της Εγκληµατολογίας. Διευθυντής του Κέντρου είναι ο Οµότιµος Καθηγητής Ι. Φαρσεδάκης. Στη δραστηριότητα του Κέντρου συµπεριλαµβάνονται οι έρευνες «Υποκουλτούρες και παρέκκλιση στα δυτικά προάστια της Αθήνας» (Επιστηµ. υπεύθυνοι: Καθηγητής Α. Αστρινάκης, Δρ. Λ. Στυλιανούδη, 1996), «Μικρή εγκληµατικότητα στην Αττική», (Επιστηµ. υπεύθυνος: Καθηγητής Δ. Καλογερόπουλος, 1998) και «Αναδιάρθρωση των υπηρεσιών της ελληνικής αστυνοµίας», (Επιστηµ. υπεύθυνος: Καθηγητής Ι. Φαρσεδάκης, 2003). Εγκληµατολογικές έρευνες εκπονούνται και στο πλαίσιο των προπτυχιακών και, κυρίως, των µεταπτυχιακών µαθηµάτων του Τοµέα Εγκληµατολογίας υπό την ευθύνη και πρωτοβουλία των διδασκόντων. Ενδεικτικά αναφέρονται οι έρευνες: «Κοινωνικές αξίες των παραβατικών και µη παραβατικών» (Επιστηµ. Υπεύθυνοι: Α. Μαγγανάς, Γρ. Λάζος, 1997) 32, τρεις έρευνες για το Φόβο του εγκλήµατος στην ελληνική πρωτεύουσα (Επιστηµ. Υπεύθυνη: Χ. Ζαραφωνίτου, 1996, 1998, 2004) και µία έρευνα για το φόβο του εγκλήµατος στους µετανάστες κατοίκους της πρωτεύουσας (2004), η προαναφερθείσα έρευνα για την «(Αν)ασφάλεια, τιµωρητικότητα και αντεγκληµατική πολιτική» (σε συνεργασία µε το Εργαστήριο Ποινικών και Εγκληµατολογικών Ερευνών του Πανεπιστηµίου Αθηνών, 2006) καθώς και ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράµµατα, όπως το «The cultural dimensions of corruption - The importance of attitudes about corruption for its prevention (Λαµπροπούλου, 2008). Πολλά εγκληµατολογικά θέµατα έχουν 30. Για τους σκοπούς και την πλούσια και πολυσχιδή επιστηµονική δράση του εν λόγω Εργαστηρίου, βλ., όσα διεξοδικά αναφέρει ο Διευθυντής του Καθηγητής Νέστωρ Κουράκης, Το Εργαστήριο Ποινικών και Εγκληµατολογικών Ερευνών του Πανεπιστηµίου Αθηνών, στην ηλεκτρονική διεύθυνση Η σειρά εκδίδεται από τον εκδοτικό οίκο Α. Σάκκουλα, Αθήνα-Κονοτηνή, υπό τη διεύθυνση του Καθηγητή Ν. Κουράκη. 32. Βλ. επίσης, τις αναφερόµενες έρευνες στο: Μαγγανάς, Αποκτήστε πλήρη online πρόσβαση στην ΠοινΔικ & Εγκληµατολογία από το

5 78 ΠοινΔικ & Εγκληµατολογία 2/2009 (ΕΤΟΣ 1ο) Χ. ΖΑΡΑΦΩΝΙΤΟΥ αποτελέσει, επίσης, αντικείµενο µελέτης και έρευνας στο πλαίσιο µεταπτυχιακών εργασιών και διδακτορικών διατριβών. Στον Τοµέα Ποινικών και Εγκληµατολογικών επιστηµών της Νοµικής Σχολής του Δηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου, ιδρύθηκε το 1974 σχεδόν ταυτόχρονα µε την ίδρυση του Πανεπιστηµίου από τον αεί- µνηστο καθηγητή Ν. Φωτάκη, το Εργαστήριο Εγκληµατολογίας και Δικαστικής Ψυχιατρικής, το οποίο αργότερα µετονοµάστηκε από τον µετέπειτα Διευθυντή του Καθηγητή Γιάννη Πανούση, σε Εργαστήριο Εγκληµατολογικών Επιστηµών (Σπινέλλη, 1985: 36). Με τη νέα του αυτή ονοµασία ενεργοποιήθηκε το 1986 και λειτουργεί έκτοτε, αρχικά υπό τη Διεύθυνση του Καθηγητή Γιάννη Πανούση και από το 1997 και εντεύθεν υπό τη Διεύθυνση του Αναπληρωτή Καθηγητή Χαράλαµπου Δηµόπουλου. Στις δραστηριότητές του περιλαµβάνεται ερευνητικό έργο (ποινικοσωφρονιστικού χαρακτήρα καθώς και συµµετοχή στο ευρωπαϊκό πρόγραµµα ΑΓΙΣ µε θέµα το trafficking), εκπαιδευτικά σεµινάρια, διαλέξεις και συνέδρια καθώς και η έκδοση της εγκληµατολογικής Επιθεώρησης «Χρονικά», την οποία διευθύνει από το 1990 ο Καθηγητής Γ. Πανούσης. Πολλές από τις επιστηµονικές δραστηριότητες του Εργαστηρίου γίνονται σε συνεργασία µε το Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών του Τοµέα Ποινικών και Εγκληµατολογικών Επιστηµών και µε το Τµήµα Κοινωνικής Διοίκησης του ίδιου Πανεπιστηµίου. Αξιόλογες επιστηµονικές συναντήσεις και συνέδρια διοργανώνονται, επίσης, από τον Τοµέα Ποινικών και Εγκληµατο λογικών Επιστηµών της Νοµικής Σχολής του ΑΠΘ, όπως είναι οι «Επιστηµονικές συναντήσεις των Τοµέων Ποινικών και Εγκληµατολογικών Επιστηµών των Πανεπιστηµίων Θεσσαλο νίκης και Θράκης», τα «Ελληνογερµανικά συνέδρια», το συνέδριο προς τιµήν του Καθηγητή Ι. Μανωλεδάκη καθώς και το άρτι διοργανωθέν προς τιµήν του Καθηγητή Στ. Αλεξιάδη, µε τίτλο «Ο δρόµος προς τη Δικαιοσύνη» ( ). Αντίστοιχα, υψηλού επιπέδου είναι οι επιστηµονικές διοργανώσεις του Τµήµατος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου, όπως εκείνες που διοργανώνονται από το Groupe européen de recherches sur la justice pénale, υπό την επιστηµονική ευθύνη του Καθηγητή και Προέδρου του Τµήµατος Θ. Παπαθεοδώρου και αντίστοιχα τα Common Studies Sessions που διοργανώνονται υπό την ευθύνη του Αναπληρωτή Καθηγητή Β. Καρύδη. Οι παραπάνω επιστηµονικές εκδηλώσεις γίνονται µε τη συµ- µετοχή Ελλήνων και ξένων εγκληµατολόγων και συχνά οι εργασίες τους δηµοσιεύονται 33. Ερευνητική και επιστηµονική δραστηριότητα στον τοµέα της Εγκληµατολογίας, πέραν του διδακτικού έργου τους, παράγουν και τα υπόλοιπα πανεπιστηµιακά τµήµατα Κοινωνικών επιστη- µών του Πανεπιστηµίου του Αιγαίου, της Κρήτης καθώς και των ΤΕΙ Μεσολογγίου, όπου επιπλέον έχει ιδρυθεί και λειτουργεί υπό τη διεύθυνση του Καθηγητή και Διευθυντή στη Σχολή Διοίκησης και Οικονοµίας, Χρ. Τσουραµάνη, το Σπουδαστήριο Κοινωνικών Μελετών, όπου διοργανώθηκε και το Επιστηµονικό Συµπόσιο µε θέµα «Εγκληµατολογία: Διδασκαλία και έρευνα στην Ελλάδα» ( ). Αντίστοιχα, στο Τµήµα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστηµίου του Αιγαίου λειτουργεί υπό τη διεύθυνση του Επίκουρου Καθηγητή Στρ. Γεωργούλα 34 το Εργαστήριο Κοινωνιολογίας της νεότητας, του ελεύθερου χρόνου και του αθλητισµού, στο πλαίσιο του οποίου εκδίδεται και το επιστηµονικό περιοδικό «Νέοι, έγκληµα και κοινωνία». 33. Όπως για παράδειγµα η σειρά Κοινωνική και Εκπαιδευτική Πολιτική του Groupe européen de recherches sur la justice pénale και του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου (Papathéodorou, Mary (Eds), 2006). 34. Με πρωτοβουλία του οποίου διοργανώθηκε στη Μυτιλήνη τον Ιούνιο 2006 η 1η Συνάντηση Ελλήνων Εγκληµατολόγων υπό την αιγίδα της Σχολής Κοινωνικών Επιστηµών του Πανεπιστηµίου του Αιγαίου, οι εργασίες της ο- ποίας δηµοσιεύονται στον τιµητικό τόµο για τον Στ. Αλεξιάδη (Γεωργούλας, 2007). Γενικά, η εγκληµατολογική έρευνα έχει πολύ δρόµο να διανύσει ακόµα στην Ελλάδα. Η παρατηρούµενη τα τελευταία χρόνια αύξηση ερευνητικής µορφής µελετών έχει συχνά αποσπασµατικό χαρακτήρα και δεν πληροί πάντοτε τα απαραίτητα επιστηµονικά κριτήρια ώστε να συµβάλει στην πρόοδο της επιστήµης 35. Η χρηµατοδότηση τέτοιων ερευνών σπανίζει και όταν γίνεται στο πλαίσιο ευρωπαϊκών προγραµµάτων, η γνώση δεν διαχέεται µια και δεν υλοποιείται ενταγµένη σε οργανωµένο πλαίσιο δράσης. Είναι, εξάλλου, αξιοσηµείωτο ότι δεν επιδεικνύεται, πλην εξαιρέσεων, ενδιαφέρον από τους αρµόδιους κρατικούς φορείς ούτε για τη χρηµατοδότηση εγκληµατολογικών ερευνών ούτε, όµως, και για την αξιοποίηση των πορισµάτων ερευνών που πραγµατοποιήθηκαν και δηµοσιεύθηκαν σε επιστηµονικά fora ή εκδόσεις. III. Η Εγκληµατολογία και ως επάγγελµα Στο XXIX Διεθνές Σεµινάριο Εγκληµατολογίας (Pamplona, ), η Καθηγήτρια Α. Γιωτοπούλου-Μαραγκοπούλου (1981:124), αναφερόµενη στην ελληνική πραγµατικότητα της εποχής, είχε διατυπώσει την άποψη πως «η αντεγκληµατική πολιτική χαράσσεται κατ αρχήν από τους υψηλόβαθµους υπαλλήλους των Υπουργείων Δικαιοσύνης και Δηµόσιας Τάξης, σύµφωνα µε τις οδηγίες που χαράσσονται από τους Υπουργούς και µε τη συνεργασία κάποιων «αρ- µοδίων», που συνήθως είναι οι ποινικολόγοι, και των δικαστών. Αν µερικές φορές συµµετέχουν και οι εγκληµατολόγοι, πρόκειται για µια πολύ µικρή µειοψηφία. Μετά από 29 χρόνια, η κατάσταση λίγο µόνο έχει αλλάξει. Στον τοµέα ειδικότερα της αντεγκληµατικής πολιτικής, συνεχίζει να απουσιάζει η επιστηµονική κουλτούρα, µε αποτέλεσµα τόσο οι επιλογές των συµβούλων των υπουργών όσο και οι επιλογές των εφαρµοζόµενων πολιτικών να γίνονται, στις περισσότερες περιπτώσεις, µε πολιτικά και όχι επιστηµονικά κριτήρια 36. Όµως, ακόµα και στις περιπτώσεις που η εγκληµατολογική συµβολή είναι παρούσα στο στάδιο διαµόρφωσης της νοµοθεσίας, δεν συµβαίνει το ίδιο και στο στάδιο της εφαρµογής, λόγω έλλειψης εγκληµατολογικής εκπαίδευσης των αρµόδιων φορέων. Στην περίπτωση, για παράδειγµα, εφαρµογής της ποινικής νοµοθεσίας, αξίζει να αναφερθεί ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχει ειδίκευση ποινικών δικαστών. Επίσης, αν εξαιρέσουµε την εγκληµατολογική παιδεία που αποκτούν κατά την πανεπιστηµιακή τους εκπαίδευση, η Σχολή Δικαστών δεν περιλαµβάνει καθόλου εγκληµατολογικά µαθήµατα, σύµφωνα και µε τα προαναφερθέντα. Παρόλα αυτά, πολλοί δικαστές διαθέτουν µεταπτυχιακό δίπλωµα Εγκληµατολογίας και επιδεικνύουν έντονο προσωπικό ενδιαφέρον για συµµετοχή και παρακολούθηση ποινικο-εγκληµατολογικών επιστηµονικών εκδηλώσεων. Στην περίπτωση της αστυνοµίας, παρά τα πολλά και ποικίλης επιστη- µονικής κατεύθυνσης µαθήµατα που περιλαµβάνει η εκπαίδευση, δεν προβλέπονται ειδικεύσεις των αστυνοµικών, εφόσον η ελληνική αστυνοµία είναι ενιαίο σώµα και στις αρµοδιότητές της συµπεριλαµβάνεται 35. Στην κατεύθυνση της οργάνωσης της εγκληµατολογικής έρευνας εντάσσεται και το εγχείρηµα των Σπινέλλη, Κρανιδιώτη, Το Σχέδιο Κώδικα Δεοντολογίας για τους εγκληµατολόγους, που δηµοσιεύεται στο τεύχος 10 του ηλεκτρονικού εγκληµατολογικού περιοδικού The art of crime. 36. Ενδεικτική η περίπτωση της «Έκθεσης για την κατάσταση στις ελληνικές φυλακές και τις δυνατότητες βελτίωσης του σωφρονιστικού συστήµατος της χώρας» (Αλεξιάδης, 2001:110) την οποία συνέταξε το 1994 η Διακοµµατική Κοινοβουλευτική Επιτροπή για την «εξέταση του σωφρονιστικού συστήµατος της χώρας και των συνθηκών διαβίωσης των κρατουµένων» (επιστηµονικοί συνεργάτες: Καθηγητές Ι. Φαρσεδάκης και Ν. Κουράκης). Όπως υποστηρίζει ο Καθηγητής Ν. Κουράκης (2005: 298), η έκθεση αυτή συζητήθηκε τέσσερα έτη αργότερα στη Βουλή (Συνεδρίαση ΚΖ, ). Οι διαπιστώσεις και οι προτάσεις της επιτροπής ήταν γενικής αποδοχής και επιδοκι- µασίας «χωρίς ωστόσο να εκδηλωθεί µετέπειτα πολιτικό ενδιαφέρον για την αξιοποίηση της έκθεσης αυτής, αντίστοιχο µε τον ενθουσιασµό που προκάλεσε η σύνταξή της» (Κουράκης, 2005:298). Αποκτήστε πλήρη online πρόσβαση στην ΠοινΔικ & Εγκληµατολογία από το 2009

6 ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠοινΔικ & Εγκληµατολογία 2/2009 (ΕΤΟΣ 1ο) 79 τόσο το προανακριτικό έργο όσο και ο έλεγχος της κυκλοφορίας, η φύλαξη στόχων, η πρόληψη και καταστολή του εγκλήµατος, διοικητικού χαρακτήρα έλεγχοι (υγειονοµικοί, αγορανοµικοί κ.λπ.) κ.ά. Έτσι, δεν υφίσταται έως σήµερα ειδικευµένο σώµα δικαστικής αστυνοµίας, κατά το πρότυπο των περισσοτέρων κρατών της δύσης και η µόνη ειδίκευση που µπορούµε να πούµε ότι έχει κατοχυρωθεί σχετικά είναι εκείνη των εµπειρογνωµόνων της Διεύθυνσης Εγκληµατολογικών Ερευνών. Ωστόσο και στην περίπτωση των αστυνοµικών, κατ αντιστοιχία µε των δικαστικών λειτουργών, πολλοί είναι εκείνοι που έχουν εκπαιδευτεί και µετεκπαιδευτεί, είναι κάτοχοι µεταπτυχιακών τίτλων σπουδών και διδακτορικών. Μια παρόµοια ειδίκευση ή µετεκπαίδευση δεν σηµαίνει, όµως, ότι θα αξιοποιηθεί πάντα και στην πράξη. Αναφορικά, τέλος, µε το σωφρονιστικό προσωπικό (διοικητικό, εσωτερικής φύλαξης και εξωτερικής φρούρησης, Αλεξιάδης, 2001:199) µαθήµατα Εγκληµατολογίας συµπεριλαµβάνονται µόνο στην ταχύρρυθµη εκπαίδευση του προσωπικού εσωτερικής φύλαξης, την οποία παρακολουθούν ως προϋπόθεση της µονιµοποίησής τους (Κουράκης, 2005:318). Αντίθετα, το προσωπικό εξωτερικής φρούρησης επιλέγεται βάσει της «σωµατικής και ψυχικής καταλληλότητας και επάρκειας», (Κουράκης, 2005:319). Σύµφωνα µε τον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας Γενικών Καταστηµάτων Κράτησης (αρ.απόφ. Υπ. Δικαιοσύνης 58819/ ), στις φυλακές προσλαµβάνεται και «ειδικευµένο επιστηµονικό προσωπικό», δηλαδή κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχολόγοι, εγκληµατολόγοι, κοινωνιολόγοι και εκπαιδευτικοί, οι οποίοι τελούν υπό τη διοικητική εποπτεία και το διοικητικό έλεγχο του διευθυντή της φυλακής 37. Τα πολλά και σηµαντικά καθήκοντα του εγκληµατολόγου των φυλακών που αναφέρει ο εσωτερικός κανονισµός των καταστηµάτων κράτησης είναι προφανώς αδύνατον να υλοποιηθούν λόγω µιας θεµελιώδους αντικει- µενικής δυσκολίας: ότι στις ελληνικές φυλακές απασχολείται µόνο ένας εγκληµατολόγος. Ωστόσο, ο Οργανισµός του Υπουργείου Δικαιοσύνης προβλέπει δέκα τρεις θέσεις εγκληµατολόγων (Κουλούρης, 2008:144). Τα τυπικά προσόντα που απαιτούνται είναι το πανεπιστηµιακό πτυχίο νοµικών, πολιτικών, οικονοµικών ή κοινωνικών επιστηµών και το µεταπτυχιακό δίπλωµα ειδίκευσης στην Εγκληµατολογία. Είναι προφανές ότι τα τυπικά αυτά προσόντα πληρούν πολλοί υποψήφιοι, γεγονός που θα επέτρεπε και τη δυνατότητα επιλογής των καταλληλότερων στην περίπτωση που οι θέσεις αυτές προκηρύσσονταν προς πλήρωση ενώ οι ανάγκες intra muros είναι πολλές και πιεστικές. Από τα παραπάνω γίνεται εµφανής η παραγνωρισµένη υπόσταση του εγκληµατολόγου στο ελληνικό ποινικό σύστηµα. Παρόλα αυτά, αξίζει να αναφερθεί, ότι τα τελευταία χρόνια τέθηκαν σε εφαρµογή µια σειρά διατάξεις που αφορούν την έκτιση των ποινών, όπως είναι η λειτουργία της ειδικής υπηρεσίας Επιµελητών Κοινωνικής Αρωγής, στους οποίους έχουν τη δυνατότητα να προσληφθούν κοινωνικοί επιστήµονες, άρα και εγκληµατολόγοι. Η Υπηρεσία αυτή ιδρύθηκε µε τον Ν 1941/1991, όπως τροποποιήθηκε µε το Ν 2207/1994, και υλοποιήθηκε µε το ΠΔ 195/2006 (ΦΕΚ 199/ ), ήτοι µετά πάροδο δέκα πέντε ετών (Παπαθανασόπουλος, 2006:1069 και Μαυρής, 2008) 38 αλλά ακόµη και σήµερα δεν λειτουργεί ουσιαστικά. 37. Σύµφωνα µε το άρθρο 55 της προαναφερθείσας απόφασης: «Ο εγκληµατολόγος εξετάζει τη νοµική και την πραγµατική κατάσταση των κρατουµένων µε στόχο την εναρµόνιση των µέσων και µεθόδων έκτισης των ποινών µε τη νοµολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωµάτων του Ανθρώπου, τις συστάσεις και τους στοιχειώδεις κανόνες διεθνών οργανισµών. Γι αυτό το σκοπό µελετά αρχειακό υλικό, επικοινωνεί µε τους κρατουµένους ατοµικά ή οµαδικά, συνεργάζεται µε τις υπηρεσίες του καταστήµατος, του Υπουργείου Δικαιοσύνης, τις αστυνοµικές, δικαστικές, διοικητικές και λοιπές δηµόσιες αρχές». 38. Οι Επιµελητές Κοινωνικής Αρωγής έχουν ως αποστολή: α) τη συνδροµή και επίβλεψη ατόµων που έχουν καταδικαστεί σε αναστολή εκτέλεσης της ποινής υπό επιτήρηση (άρθρο 100Α ΠΚ) ή των οποίων η ποινή έχει µετατραπεί σε Ένας ακόµα φορέας τέθηκε πρόσφατα σε ισχύ στο χώρο της κοινωνικής επανένταξης των αποφυλακιζοµένων, στον οποίο ο ρόλος των εγκληµατολόγων µπορεί να είναι σηµαντικός. Πρόκειται για την «Επάνοδο», φορέα υπό την εποπτεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης που προβλέπεται στο άρθρο 81 παρ. 1 του Σωφρονιστικού Κώδικα (Ν 2776/1999). Ευρύτερος σκοπός αυτού του φορέα είναι «η επαγγελµατική κατάρτιση και αποκατάσταση, η οικονοµική συµπαράσταση και η σταδιακή κοινωνική επανένταξη των αποφυλακιζοµένων». Για τη σύσταση του φορέα προαπαιτούµενο υπήρξε η έκδοση προεδρικού διατάγµατος, το οποίο δηµοσιεύθηκε µετά πάροδο τεσσάρων ετών (ΠΔ 300/2003, ΦΕΚ Α 256). Ούτε τότε όµως η Επάνοδος µπόρεσε να λειτουργήσει, αφού απαιτήθηκε επιπλέον µια απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης για τη συγκρότηση του Διοικητικού της Συµβουλίου, η οποία εκδόθηκε µετά από τέσσερα ακόµη έτη ( ), ενώ µια αναδιάρθρωση του Διοικητικού της Συµβουλίου πραγµατοποιήθηκε την (Κουράκης, 2008). Πρόεδρος του Δ.Σ. του εν λόγω φορέα είναι ο Καθηγητής Ν. Κουράκης και στα µέλη συγκαταλέγονται και ορισµένοι εγκληµατολόγοι. Στον τοµέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης λειτουργεί, άλλωστε, και η Υπηρεσία Επιµελητών ανηλίκων, µια «κοινωνική υπηρεσία µε την ευρεία έννοια» (Ζαγούρα, 2008:74), στην οποία έχουν τη δυνατότητα να προσληφθούν και εγκληµατολόγοι. Σύµφωνα µε το άρθρο 9 παρ. 1 του ΠΔ 49/1979 «Περί λειτουργίας της Υπηρεσίας Επιµελητών Ανηλίκων», ο εν λόγω Επιµελητής «καθοδηγεί και υποβοηθά τον ανήλικο στην κοινωνική του διαβίωση καταβάλλων πάσα δυνατή προσπάθεια δια την οµαλή εξέλιξη και κοινωνική αναπροσαρµογή του» (Ζαγούρα, 2008:75). Ο ρόλος τους παραµένει σηµαντικός και µετά την αναµόρφωση της ποινικής νοµοθεσίας ανηλίκων (Ν 3189/2003), ο οποίος αναφέρεται στην Υπηρεσία αυτή ως «τον κύριο φορέα υποδοχής και µεταχείρισης του ανήλικου παραβάτη» ενώ επισηµαίνεται παράλληλα και ο ειδικοπροληπτικός, καθοδηγητικός και ελεγκτικός ταυτόχρονα ρόλος τους σε όλα τα στάδια της ποινικής διαδικασίας (Ζαγούρα, 2008:74). Η παραπάνω αναφορά είναι ενδεικτική των σπουδαιότερων υπηρεσιών του Υπουργείου Δικαιοσύνης στις οποίες υπάρχει η δυνατότητα επαγγελµατικής απορρόφησης των εγκληµατολόγων. Στα παραπάνω πρέπει να προστεθεί η υπηρεσιακή απασχόληση και εγκληµατολόγων στο διοικητικό προσωπικό όχι µόνο του εν λόγω υπουργείου αλλά και συναφών (π.χ. Εσωτερικών και πρώην Δηµόσιας Τάξης) καθώς και ο επιστηµονικός-συµβουλευτικός ρόλος τους και σε άλλους φορείς και ad hoc επιτροπές. Σηµαντικό ρόλο έχουν διαδραµατίσει, κατά καιρούς, έγκριτοι εγκλη- µατολόγοι ως πρόεδροι 39 ή µέλη του Κεντρικού Επιστη µονικού Συµβουλίου των Φυλακών (νυν Πρόεδρος ο Καθηγητής της Νοµικής Σχολής του ΔΠΘ Αριστοτέλης Χαραλαµπάκης), το οποίο αποτελεί δυνάµει όργανο χάραξης σωφρονιστικής πολιτικής. Όπως αναφέρει ο Καθηγητής Γ. Πανούσης, που διετέλεσε Πρόεδρός του, το συµβούλιο αυτό «αν και γνωµοδοτικό όργανο, µπορεί να επιτελέσει σηµαντικό έργο καθώς µεταξύ άλλων εισηγείται στον Υπουργό Δικαιοσύνης µέτρα σωφρονιστικής και αντεγκληµατικής πολιτικής ή επιµόρφωσης σωφρονιστικού προσωπικού, καταρτίζει σχέδια κανονισµών λειτουργίας καταστηµάτων κράτησης και «Επιτροπών Κοινωνικής Στήριξης» ή εισηγείται τη δηµιουργία νέων καταστηµάτων ή νέων κατηγοριών κρατουµένων ή καταστηµάτων» (Πανούσης, 2008:123). Αντίστοιχα σηµαντικό ρόλο στη χάραξη και εφαρµογή εγκληµατοπροληπτικής πολιτικής επιτελεί στο Υπουργείο Εσωτερικών, το Κεντρικό υποχρέωση παροχής κοινωφελούς εργασίας (άρθρο 82 ΠΚ) ή απολύονται υπό όρους (άρθρο 105 επ. ΠΚ), β) τη διενέργεια κοινωνικής έρευνας σε προσωρινά κρατούµενους ή σε άτοµα στα οποία έχουν επιβληθεί περιοριστικοί όροι (άρθρο 282 ΚΠΔ). 39. Όπως παλαιότερα οι Καθηγητές Κ.Δ. Σπινέλλη, Γ. Πανούσης, Α. Μαγγανάς. Αποκτήστε πλήρη online πρόσβαση στην ΠοινΔικ & Εγκληµατολογία από το

7 80 ΠοινΔικ & Εγκληµατολογία 2/2009 (ΕΤΟΣ 1ο) Χ. ΖΑΡΑΦΩΝΙΤΟΥ Συµβούλιο που συντονίζει τη λειτουργία των Τοπικών Συµβουλίων Πρόληψης της Παραβατικότητας (άρθρο 13 του Ν 3387/2005), στο οποίο προεδρεύει ο Καθηγητής Εγκληµατολογίας Ν. Κουράκης (Κουράκης, 2006:11). IV. Συµπεράσµατα - Προβληµατισµοί Στην Ελλάδα, η ιδιότητα του εγκληµατολόγου αποκτάται µέσα από τον τίτλο ειδίκευσης που απονέµεται µετά την επιτυχή περάτωση των προγραµµάτων µεταπτυχιακών σπουδών στην Εγκληµατολογία, δεδοµένης της απουσίας πανεπιστηµιακού πτυχίου στο εν λόγω πεδίο. Οι κοινωνικοί επιστήµονες µε ειδίκευση στην Εγκληµατολογία µπορούν να απασχοληθούν σε διάφορους τοµείς, όπως ενδεικτικά συνοψίζονται στην υπουργική απόφαση έγκρισης του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών Εγκληµατολογίας του Παντείου Πανεπιστηµίου (άρθρο 2 παρ. 2β ) 40. Ωστόσο, όπως φάνηκε και από την προηγηθείσα περιγραφή, οι µόνες περιπτώσεις στις οποίες κάποιος επιλέγεται για την επιστηµονική ιδιότητα του «εγκληµατολόγου» αφορούν θέσεις σε πανεπιστηµιακά ή ερευνητικά ιδρύµατα ή όταν εγκληµατολόγοι (συνήθως πανεπιστηµιακοί καθηγητές) απασχολούνται στα συµβουλευτικά όργανα ή στις νο- µοπαρασκευαστικές επιτροπές. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις παρέχεται η δυνατότητα απασχόλησης γενικότερα ως «κοινωνικού επιστήµονα» (κοινωνιολόγου, εγκληµατολόγου, νοµικού, κ.λπ.), πλην ελαχίστων εξαιρέσεων (π.χ., ο εγκληµατολόγος των φυλακών). Η εικόνα αυτή είναι ενδεικτική της περιθωριοποιηµένης επαγγελµατικής υπόστασης των εγκληµατολόγων, την ίδια στιγµή που η πανεπιστηµιακή διδασκαλία της Εγκληµατολογίας και οι επιστηµονικές δηµοσιεύσεις εγκληµατολογικών µελετών είναι ιδιαίτερα αναπτυγµένες. Γεγονός είναι, πάντως, ότι η πολιτεία δεν έχει έως σήµερα εκτιµήσει σωστά την προαναφερθείσα αυτόνοµη επιστηµονική υπόσταση της Εγκληµατολογίας και, προφανώς, για το λόγο αυτό δεν έχει ακόµα εγκρίνει τη δηµιουργία ενός ανεξάρτητου και αυτοτελούς πανεπιστη- µιακού Τµήµατος Εγκληµατολογίας (εκκρεµεί το αίτηµα µετεξέλιξης του Τοµέα Εγκληµατολογίας του Παντείου Πανεπιστηµίου σε Τµήµα 41 ) ούτε και την ίδρυση ενός Ινστιτούτου Αντεγκληµατικής Πολιτικής (Πανούσης, 2008:16). Για τον ίδιο λόγο, επίσης, δεν χρηµατοδοτείται η εγκληµατολογική έρευνα ούτε και ενισχύεται η συµµετοχή της χώρας σε αναγνωρισµένου κύρους διεθνή ερευνητικά προγράµµατα, όπως για παράδειγµα, η διεθνής έρευνα θυµατοποίησης 42. Προφανώς η επιφυλακτικότητα της πολιτείας δεν µπορεί να εξηγηθεί µέσα από τις επιστηµολογικού χαρακτήρα αντιθέσεις που εκφράζονται µεταξύ των ίδιων των εγκληµατολόγων, αν και ορισµένες φορές αγγίζουν τα όρια της αµφισβήτησης της υπόστασης της Εγκληµατολογίας ως αυτόνοµης υπό την ευρεία έννοια επιστήµης. Εξάλλου, τέτοιες αντιθέσεις µπο- 40. «Τα στελέχη αυτά θα είναι ικανά να στελεχώσουν τις κρατικές, δηµόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες (Υπουργεία Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Παιδείας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης) και ειδικότερα αστυνοµία, σωφρονιστικά καταστή- µατα, υπηρεσία επιµελητών ανηλίκων, υπηρεσία επιµελητών κοινωνικής αρωγής, διάφορες κοινωνικές υπηρεσίες (κράτους, δήµων, ιδιωτικών φορέων), τα Συµβούλια πρόληψης Παραβατικότητας, κέντρα πρόληψης και αντιµετώπισης του κοινωνικού αποκλεισµού (αποφυλακιζοµένων, (απ)εξαρτηµένων, µεταναστών, αστέγων, ανέργων, κ.λπ.) ή θυµάτων εγκληµατικότητας (κακοποιηµένες γυναίκες, παιδιά κ.λπ.), καθώς και σε παρεµφερείς κυβερνητικούς ή µη κυβερνητικούς φορείς. Τα σχετικά µε την επιστηµονική µελέτη και αντιµετώπιση της σύγχρονης εγκληµατικότητας ζητήµατα, αποτελούν προτεραιότητα για όλες τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και την Ευρωπαϊκή Ένωση». 41. Μετά από την σχετική απόφαση της Συγκλήτου, η έκδοση του σχετικού ΠΔ εκκρεµεί στο Υπουργείο Παιδείας. 42. Η Ελλάδα συµµετείχε µόνο στην τελευταία European Victimisation Crime Survey (EUICS,2005) την οποία χρηµατοδότησε και υλοποίησε η Ευρωπαϊκή Ένωση (βλ. Zarafonitou, 2009b). ρούν να εντοπιστούν και σε άλλες επιστήµες και δεν αποτελούν αποκλειστικό γνώρισµα της Εγκληµατολογίας. Μια πιθανή εξήγηση θα µπορούσε να είναι το γεγονός ότι στην Ελλάδα η Εγκληµατολογία ήταν παραδοσιακά προσαρτηµένη στις ποινικές επιστήµες. Η κοινωνική αυτή αντίληψη δεν έχει εντελώς αλλάξει ούτε και σήµερα και οι εγκληµατολόγοι αντιµετωπίζονται αµήχανα από πολιτικούς και δηµοσιογράφους, δηλαδή τους σύγχρονους διαµορφωτές της «κοινής γνώµης». Επίσης, η διεπιστηµονικότητά της, που αποτελεί και κύριο χαρακτηριστικό της, συντελεί ώστε οι εγκληµατολογικές προσεγγίσεις να παραπέµπουν άλλοτε περισσότερο στην Ψυχολογία, άλλοτε στην Κοινωνιολογία και άλλοτε στο Ποινικό Δίκαιο ή ακόµα και στην Πολιτική Επιστήµη. Η διεπιστηµονικότητα αυτή του εγκληµατολογικού κλάδου δεν αµφισβητήθηκε αλλά η αυτονοµία της επιστήµης της Εγκληµατολογίας «κατακτήθηκε µε κάποια καθυστέρηση και βαθµιαία στην Ελλάδα του τέλους του 19ου αιώνα και των αρχών του 20ού αιώνα» (Σπινέλλη, 2005:37). Ακριβώς αυτό το ευρύ, σύνθετο και διεπιστηµονικό αντικείµενο της Εγκληµατολογίας την καθιστά ανεξάρτητη επιστήµη και ενιαίο επιστηµονικό κλάδο (Πανούσης, 2008:13). Το αντικείµενο αυτό δεν είναι άλλο από το συνολικό εγκληµατικό φαινόµενο, οριζόµενο µέσα από την αλληλεξάρτηση τριών φάσεων: της θέσπισης των νόµων, της παράβασής τους και της κοινωνικής αντίδρασης σ αυτήν (Léauté, 1972, Φαρσεδάκης, 1996:75; 2003:362; 2008:1141). Σε κάθε περίπτωση, ο ρόλος που µπορούν να διαδραµατίσουν οι εγκληµατολόγοι ήταν και παραµένει σηµαντικός, όπως είχε επισηµάνει και κατά το παρελθόν η Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρίας Εγκληµατολογίας Καθηγήτρια Α. Γιωτοπούλου-Μαραγκοπούλου (1981:127), κλείνοντας την εισήγησή της στο προαναφερθέν XXIX Διεθνές Σεµινάριο Εγκληµατολογίας: «ένα ρόλο που δεν είναι ασήµαντος για την προστασία των ελευθεριών των πολιτών και των δικαιωµάτων των κρατουµένων Μέσα από τη χάραξη της καλύτερης αντεγκληµατικής πολιτικής, µέσα από την επεξεργασία των διεθνών συνθηκών και των σχετικών εσωτερικών νόµων, (οι εγκληµατολόγοι) µπορούν να συµβάλουν σε σηµαντικό επίπεδο, στην υλοποίηση του δηµοκρατικού ιδεώδους». Σήµερα, ο σηµαντικός αυτός ρόλος παραµένει. Η Εγκληµατολογία έχει, πράγµατι, συνεισφέρει στη χάραξη και εφαρµογή της αντεγκληµατικής πολιτικής, στην Ελλάδα και διεθνώς 43, και µπορεί να συνεισφέρει ακόµα περισσότερα λόγω ακριβώς και των σύγχρονων παγκοσµιοποιηµένων κοινωνικών αναγκών. Τα παραπάνω δείχνουν την επιστηµονική αυτονοµία του εγκληµατολογικού κλάδου, την κοινωνική του αποδοχή καθώς επίσης και την κοινωνική του αναγκαιότητα. Δείχνουν, όµως, και τη σοβαρότητα µε την οποία οι ίδιοι εγκλη- µατολόγοι οφείλουµε να αναλάβουµε τις ευθύνες που αναλογούν στο επιστηµονικό µας πεδίο. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Αλεξιάδης Στ. (2001), Σωφρονιστική, Σάκκουλας, Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Αλεξιάδης Στ. (2004), Εγκληµατολογία, Σάκκουλας, Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Αλεξιάδης Στ. (2008), «Η Εγκληµατολογία: Από το χθες στο αύριο», στο Κοτσαλής Λ., Κουράκης Ν., Μυλωνόπουλος Χ., Γιαννίδης Ι., (Συντ.Επιτρ.), Ποινικές Επιστήµες. Θεωρία και πράξη, Προσφορά τιµής στην Ά.Μπενάκη- Ψαρούδα, Α. Σάκκουλας, Αθήνα-Κοµοτηνή, σελ Αξίζει να αναφερθεί, ωστόσο, και η συµβολή Ελλήνων εγκληµατολόγων, των οποίων η δράση τοποθετείται εκτός Ελλάδας, όπως της Οµότιµης Καθηγήτριας του Ελεύθερου Πανεπιστηµίου των Βρυξελλών Α. Τσήτσουρα, τ. Διευθύντριας του Εγκληµατολογικού Τµήµατος του Συµβουλίου της Ευρώπης, του Οµότιµου Καθηγητή Ελεύθερου Πανεπιστηµίου των Βρυξελλών Δ. Καλογερόπουλου, Επίτιµου Διευθυντή Ερευνών CNRS στο Παρίσι, του Καθηγητή στο Πανεπιστήµιο Northeastern της Βοστώνης Ν. Πασσά και πολλών ακόµα, οι οποίοι συµβάλλουν άµεσα ή έµµεσα στη θετική εξέλιξη της Εγκληµατολογίας στην Ελλάδα. Αποκτήστε πλήρη online πρόσβαση στην ΠοινΔικ & Εγκληµατολογία από το 2009

8 ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠοινΔικ & Εγκληµατολογία 2/2009 (ΕΤΟΣ 1ο) 81 Αναγνωστάκης Σ. (1964), Βιβλιογραφία εγκληµατολογικών και ποινικών µελετών στην Ελλάδα ( ). Κέντρο Εγκληµατολογικών Ερευνών, Αθήνα. Αστρινάκης Α./Στυλιανούδη Λ. (επιµ.), (1996), Χέβυ µέταλ, ροκαµπίλι, φανατικοί οπαδοί. Νεανικοί πολιτισµοί και υποπολιτισµοί στη Δ. Αττική. Αθήνα, Ελληνικά Γράµµατα. Γεωργούλας Στρ. (επιµ.), (2007), Η Εγκληµατολογία στην Ελλάδα σήµερα, Τιµητικός Τόµος για τον Στέργιο Αλεξιάδη, εκδ. ΚΨΜ. Δασκαλάκης Η. (1985), Η Εγκληµατολογία της κοινωνικής αντίδρασης, Α. Σάκκουλας, Αθήνα-Κοµοτηνή. Δασκαλάκης Η. (1985), Μεταχείριση εγκληµατία, Α. Σάκκουλας, Αθήνα- Κοµοτηνή. Δασκαλάκης Η. κ.ά. (επιµ.), (1983), Απονοµή της ποινικής δικαιοσύνης στην Ελλάδα, Αθήνα, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών. Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος-Λαρούς-Μπριτάννικα, Εκδοτ. Οίκος Πάπυρος, Αθήνα, Φαρσεδάκης Ι. (1984), Ανακριτική, δικαιώµατα του ανθρώπου και εγκληµατογένεση, Αθήνα, Νοµική Βιβλιοθήκη. Φαρσεδάκης Ι. (1990), Η εγκληµατολογική σκέψη. Απ την αρχαιότητα ως τις µέρες µας, τ. A, Αθήνα, Νοµική Βιβλιοθήκη. Φαρσεδάκης Ι. (1991), «Εισαγωγικό σηµείωµα», στο Μνήµη Η. Δασκαλάκη, Αθήνα, Πάντειο Πανεπιστήµιο. Φαρσεδάκης Ι. (1996), Στοιχεία Εγκληµατολογίας, Αθήνα, Νοµική Βιβλιοθήκη. Φαρσεδάκης Ι. (2000), «Εισαγωγή», στο Δασκαλάκη Η. κ.ά., (επιµ.), Εγκληµατίες και θύµατα στο κατώφλι του 21ου αιώνα, Αθήνα, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών. Φαρσεδάκης Ι. (2007), «Η κατάσταση της ποινικής δικαιοσύνης στην Ελλάδα», στο Γεωργούλας Στρ. (επιµ.), Η Εγκληµατολογία στην Ελλάδα σήµερα, Τιµητικός Τόµος για τον Στέργιο Αλεξιάδη, εκδ. ΚΨΜ, σελ Φαρσεδάκης Ι. (2008a), «Εγκληµατολογία και δικαιώµατα του ανθρώπου», στο Κοτσαλής Λ., Κουράκης Ν., Μυλωνόπουλος Χ., Γιαννίδης Ι., (Συντ.Επιτρ.), Ποινικές Επιστήµες. Θεωρία και πράξη, Προσφορά τιµής στην Ά. Μπενάκη- Ψαρούδα, Α. Σάκκουλας, Αθήνα-Κοµοτηνή, σελ Φαρσεδάκης Ι. (2008b), συνέντευξη στο: τ.8. Κουλούρης Ν. (2008), «Ο ρόλος του εγκληµατολόγου στη φυλακή: Γνωστά µυστικά και αληθινά ψέµατα», στο Βιδάλη Σ./Ζαγούρα Π. (επιµ.), Συµβουλευτική και φυλακή, Α. Σάκκουλας, Αθήνα-Κοµοτηνή, σελ Κουράκης Ν. (2000), «Η συµβολή του Κωνσταντίνου Γαρδίκα στην εγκληµατολογική επιστήµη», στο Κ.Δ. Σπινέλλη (επιµ.), Κωνσταντίνος Γαρδίκας. Ο θεµελιωτής της Εγκληµατολογίας στην Ελλάδα, Α. Σάκκουλας, Αθήνα-Κοµοτηνή, σελ Κουράκης Ν. (2005), Ποινική καταστολή, 4η έκδοση, Α. Σάκκουλας, Αθήνα- Κοµοτηνή και 5η έκδοση, Σάκκουλας, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, Κουράκης Ν. (2006), Για να νιώθουµε ασφαλείς µέσα σε µια κοινωνία ενεργών πολιτών, Α. Σάκκουλας, Αθήνα-Κοµοτηνή. Κουράκης Ν. (2008), «Μέριµνα για τους αποφυλακιζοµένους: Η σηµαντικότερη προϋπόθεση για µείωση της υποτροπής, αλλά και για µια αντεγκληµατική πολιτική µε ανθρώπινο πρόσωπο», στο ΠΛογ, τ. 2, Κουράκης Ν. (2008), «Έγκληµα και Εγκληµατολογία µέσα από την προοπτική του 2020», στο Νέοι, έγκληµα και κοινωνία, τ.1, σελ Κουράκης Ν., Το Εργαστήριο ποινικών και εγκληµατολογικών ερευνών του Πανεπιστηµίου Αθηνών, Λαµπροπούλου Έ. (2003), «Η διδασκαλία της Εγκληµατολογίας στην Ελλάδα και η σύγχρονη εγκληµατολογική έρευνα», Ποινική Δικαιοσύνη, τ. 7, σελ Lambropoulou E. (2005), Crime, Criminal Justice and Criminology in Greece, European Journal of Criminology, 2/2: Λαµπροπούλου Έ. (2008), «Περί διαφθοράς και αντιδιαφθοράς», στο Κοτσαλής Λ., Κουράκης Ν., Μυλωνόπουλος Χ., Γιαννίδης Ι., (Συντ.Επιτρ.), Ποινικές Επιστήµες. Θεωρία και πράξη, Προσφορά τιµής στην Ά. Μπενάκη-Ψαρούδα, Α. Σάκκουλας, Αθήνα-Κοµοτηνή, σελ Léauté J. (1972), Criminologie et Science Pénintentiaire, Paris, PUF. Μαγγανάς Α. (επιµ.), (2003), Δικαιώµατα του ανθρώπου, Έγκληµα, Αντεγκληµατική πολιτική, Τιµητικός Τόµος για την Α. Γιωτοπούλου- Μαραγκοπούλου, Αθήνα-Βρυξέλλες, Νοµική Βιβλιοθήκη-Bruylant. Μαγγανάς Α. (2004), Το εγκληµατικό φαινόµενο στην πράξη, Νοµική Βιλβιοθήκη, Αθήνα. Μαγγανάς Α., Λάζος Γρ. (1997), Κοινωνικές αξίες των παραβατικών και µη παραβατικών, Πάντειο Πανεπιστήµιο, Αθήνα. Μαυρής Μ. (2008), «Υπηρεσία επιµελητών κοινωνικής αρωγής. Ένας θεσµός υπό δοκιµασία», στο Κοτσαλής Λ., Κουράκης Ν., Μυλωνόπουλος Χ., Γιαννίδης Ι., (Συντ.Επιτρ.), Ποινικές Επιστήµες. Θεωρία και πράξη, Προσφορά τιµής στην Ά. Μπενάκη-Ψαρούδα, Α. Σάκκουλας, Αθήνα-Κοµοτηνή, σελ Πανούσης Γ. (1988), Το «ζητούµενο» στην Εγκληµατολογία, Α. Σάκκουλας, Αθήνα-Κοµοτηνή. Panoussis Y. (1994). Teaching Criminology in Greece. Eurocriminology, v.7: Πανούσης Γ. (2008). «Κεντρικό Επιστηµονικό Συµβούλιο Φυλακών: ένας πρώτος απολογισµός», στο Βιδάλη Σ./Ζαγούρα Π. (επιµ.), Συµβουλευτική και φυλακή, Α. Σάκκουλας, Αθήνα-Κοµοτηνή, σελ Πανούσης Γ. (2008). «Τι είναι η Εγκληµατολογία; Πρώτο διάγραµµα µιας απάντησης», στο Νέοι, έγκληµα και κοινωνία, τ.1, σελ Πάντειος Ανωτάτη Σχολή Πολιτικών Επιστηµών (1957), Εικοσιπεντα ετηρίς, Panteion University of Social and Political Sciences (2003). University Guide. Academic year Παπαθανασόπουλος E. (2006). «Παρατηρήσεις- Σύντοµη περιγραφή των βασικών σηµείων του ΠΔ 195/2006 για την οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών επιµελητών κοινωνικής αρωγής», στο ΠΛογ τ. 3, Papathéodorou Th. & Mary Ph. (Eds), (2006), Mutations des politiques criminelles en Europe, Athènes, Éditions Papazissis. Spinellis C.D. (1995), Center for penal and criminological research, Section of penal sciences, University of Athens, European Journal on Criminal Policy and Research, pp Spinellis C.D. (1997), Crime in Greece in perspective, Athens-Komotini, A. Sakkoulas Publ. Σπινέλλη Κ.Δ. (2000), «Αναµνήσεις από τον Δάσκαλο Κ. Γαρδίκα ή η Εγκληµατολογία, η Σωφρονιστική και η Ανακριτική από το χθες στο σήµερα», στο Κ.Δ. Σπινέλλη (επιµ.), Κωνσταντίνος Γαρδίκας. Ο θεµελιωτής της Εγκληµατολογίας στην Ελλάδα, Α. Σάκκουλας, Αθήνα-Κοµοτηνή, σελ Σπινέλλη Κ.Δ. (2005), Εγκληµατολογία. Σύγχρονες και παλαιότερες κατευθύνσεις, 2η ανανεωµένη έκδοση, Α. Σάκκουλας, Αθήνα-Κοµοτηνή. Σπινέλλη Κ.Δ./Κρανιδιώτη Μ., Σχέδιο Κώδικα Δεοντολογίας για του εγκληµατολόγους, στο The art of crime ( τ.10. Yotopoulos-Marangopoulos A. (1981), «La criminologie en Grèce», Actas del XXIX Curso International de Criminologie (pp ), Spain, Fundacion Bartolomé de Carranza. Ζαγούρα Π. (2008), «Συµβουλευτική σε ανήλικους παραβάτες και κρατού- µενους», στο Βιδάλη Σ./Ζαγούρα Π. (επιµ.), Συµβουλευτική και φυλακή, Α. Σάκκουλας, Αθήνα-Κοµοτηνή, σελ Ζαραφωνίτου Χ. (2002), Ο φόβος του εγκλήµατος. Εγκληµατολογικές προσεγγίσεις και προβληµατισµοί µε βάση την εµπειρική διερεύνηση του φαινοµένου στο εσωτερικό της Αθήνας. Α. Σάκκουλας, Μελέτες Ευρωπαϊκής Νοµικής Επιστήµης 3, Αθήνα-Κοµοτηνή (ελληνικά-αγγλικά). Ζαραφωνίτου Χ. (2004). Ανασφάλεια. Φόβος του εγκλήµατος και στάσεις των κατοίκων της Αθήνας απέναντι στο εγκληµατικό φαινόµενο. Αδηµοσίευτη έρευνα, Πάντειο Πανεπιστήµιο όπως αναλυτικά παραπέµπεται στης Ιδίας (2006), «Εγκληµατολογικές προσεγγίσεις του φόβου του εγκλήµατος και της (αν)ασφάλειας», ΠοινΔικ 8/9: Zarafonitou Ch., (2006), La peur du crime parmi les immigrés et leurs attitudes face aux institutions de la justice pénale, in Th. Papathéodorou & Ph. Mary (Eds), Mutations des politiques criminelles en Europe, Athènes, Éditions Papazissis, Ζαραφωνίτου Χ./Κουράκης N. (Επιστ. Επιµ.), (2009), (Αν)ασφάλεια, τιµωρητικότητα και αντεγκληµατική πολιτική, Εργαστήριο ποινικών και Εγκληµατολογικών Ερευνών Πανεπιστηµίου Αθηνών, Α. Σάκκουλας, Αθήνα-Κοµοτηνή. Zarafonitou Ch. (2009a), Criminology as a discipline in modern Greece: Teaching, research and profession, στο Sette R. (Εd.), Cases on Technologies for Teaching Criminology and Victimology: Methodologies and Practices, Hershey, PA (USA), IGI Global Zarafonitou Ch. (2009b), Fear of crime in contemporary Greece, in L. K. Cheliotis and S. Xenakis (eds) Crime and Punishment in Contemporary Greece: International Comparative Perspectives, Oxford, Peter Lang AG, υπό έκδοση. Αποκτήστε πλήρη online πρόσβαση στην ΠοινΔικ & Εγκληµατολογία από το

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΖΑΡΑΦΩΝΙΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΜΣ «ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ» ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-15

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΖΑΡΑΦΩΝΙΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΜΣ «ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ» ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-15 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΖΑΡΑΦΩΝΙΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΜΣ «ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ» ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-15 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Η λειτουργία μεταπτυχιακών προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Α. Τα γνωστικά

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία των εγκληματολογικών θεωριών, Ποινική δικαιοσύνη και θύμα, Ενδοοικογενειακή και εξωοικογενειακή βία

Ιστορία των εγκληματολογικών θεωριών, Ποινική δικαιοσύνη και θύμα, Ενδοοικογενειακή και εξωοικογενειακή βία ΒΛΑΧΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Λέκτορας, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών Λεωφόρος Συγγρού 136, 176 71 Αθήνα, Γραφείο Η, Λαγουμιτζή 22, 2 ος Όροφος Τηλ. 210 9201879 Email:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. anastasia.chalkia@hotmail.com ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΘΕΣΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. anastasia.chalkia@hotmail.com ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩNΥΜΟ ΕΜΑΙL Aναστασία Χαλκιά anastasia.chalkia@hotmail.com ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΘΕΣΗ 2013 έως σήμερα Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό Υπηρεσία Ασύλου - Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

«Εγκληματολογικές διδακτορικές διατριβές στην Ελλάδα την τελευταία τριακονταετία» ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟ. στο Εγκληματολογία, τ , σ.σ.

«Εγκληματολογικές διδακτορικές διατριβές στην Ελλάδα την τελευταία τριακονταετία» ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟ. στο Εγκληματολογία, τ , σ.σ. Χριστίνα Ζαραφωνίτου, Καθηγήτρια Εγκληματολογίας, Διευθύντρια Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εγκληματολογία», Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο «Εγκληματολογικές διδακτορικές διατριβές στην

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ»

«Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ» ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Μάρθα Κάλλου-Περδίκη Τηλ: 25310 39897 tel : Fax: 25310 39890

Πληροφορίες: Μάρθα Κάλλου-Περδίκη Τηλ: 25310 39897 tel : Fax: 25310 39890 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ Ρ Α Κ Η Σ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ H E L L E N I C R E P U B L I C DEMOCRITUS UNIVERSITY OF THRACE FACULTY

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση για τη διαδικασία απονομής του τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή από τη Σύγκλητο Ειδικής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Εισήγηση για τη διαδικασία απονομής του τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή από τη Σύγκλητο Ειδικής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Εισήγηση για τη διαδικασία απονομής του τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή από τη Σύγκλητο Ειδικής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Α. Θεσμικό πλαίσιο Χρ. Γκόβαρης 1, Γ. Λυμπερόπουλος 2, Κ. Μαλίζος 3 30

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικές Προοπτικές. Επιστημόνων Κοινωνικής Πολιτικής στην Εκπαίδευση. Πρόεδρος Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Επαγγελματικές Προοπτικές. Επιστημόνων Κοινωνικής Πολιτικής στην Εκπαίδευση. Πρόεδρος Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, Πάντειο Πανεπιστήμιο Επαγγελματικές Προοπτικές Επιστημόνων Κοινωνικής Πολιτικής στην Εκπαίδευση Καθηγητής Ιορδάνης Ψημμένος, Πρόεδρος Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, Πάντειο Πανεπιστήμιο Καθηγητής Βασίλειος Χατζόπουλος, Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑ: ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΕΠΙΘΕΤΟ: ΧΙΟΝΗΣ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 11/7/1977 ΓΡΑΦΕΙΟ: ΕΠΤΑΠΥΡΓΙΟΥ 19, Πολύγωνο ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-6410213, 6978655468 ΣΠΟΥΔΕΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 1995 :

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ, Δ/ΝΣΗ ΑΝΤΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ, Δ/ΝΣΗ ΑΝΤΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΤΕΓΚ/ΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Πάντειον Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΥ Ε. ΤΣΟΥΡΑΜΑΝΗ

ΧΡΗΣΤΟΥ Ε. ΤΣΟΥΡΑΜΑΝΗ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΧΡΗΣΤΟΥ Ε. ΤΣΟΥΡΑΜΑΝΗ 2 Γ Ε Ν Ι Κ Α Ε Π Ω Ν Υ Μ Ο : Ο Ν Ο Μ Α : Τσουραµάνης Χρήστος Π Α Τ Ρ Ω Ν Υ Μ Ο : Ευστάθιος Η Μ Ε Ρ. Γ Ε Ν. : 11-3 - 1949 Τ Ο Π Ο Σ >> : Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/6.9.2011 Άρθρο 39/6.9.2011 Διδακτορική διατριβή - Προγράμματα διδακτορικών σπουδών ΜΕΡΟΣ Γ ΤΡΙΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2. Με απόφαση της κοσμητείας της σχολής μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος δημοσιεύσεων Σπυρόπουλος, Φώτιος, Χωρίς δικαίωμα πρόσβαση σε ηλεκτρονικά δεδομένα Ποινική και εγκλημαtολογική προσέγγιση Αξιολόγηση της ελληνικής ποινικής νομοθεσίας Έρευνα σε δείγμα νομικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΣΤΑΣ Λ. ΖΩΡΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΚΩΣΤΑΣ Λ. ΖΩΡΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΩΣΤΑΣ Λ. ΖΩΡΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ι. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Γεννήθηκα στην Αθήνα στις 21 Αυγούστου 1950. Γονείς μου είναι ο Λύσανδρος Κ. Ζώρας και η Λήδα Ζώρα το γένος Ο. Λαμπροπούλου. ΙΙ. ΣΠΟΥΔΕΣ Α. Μέση

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΟ, ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΦΥΛΟ, ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Κογκίδου ήµητρα Χαιρετισµός στην ηµερίδα του Παιδαγωγικού Τµήµατος ηµοτικής Εκπαίδευσης στο Α.Π.Θ. ΦΥΛΟ, ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Κατά τα δύο προηγούµενα ακαδηµαϊκά έτη το Α.Π.Θ. προσφέρει

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου

Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου (Απόφαση Συγκλήτου Παντείου Πανεπιστημίου της 8ης Ιουλίου 2010) Eιδικός Κανονισμός Άρθρο 1 Σύσταση-Λειτουργία (α) Ιδρύεται στο Πάντειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Το Τμήμα Νομικής της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ. Οι Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Το Τμήμα Νομικής της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ. Οι Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Το Τμήμα Νομικής της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ. Οι Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Γραφείο Διασύνδεσης Σπουδών & Σταδιοδρομίας Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση.

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση. ΔΙATMHMATΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΠΠΔΕ) ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (Απόσπασμα από τα Πρακτικά της 325 ης /08-05-2014 Τακτικής Συνεδρίασης της Συγκλήτου

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος Οδηγός ιδακτορικών Σπουδών Στο Τµήµα λειτουργούν, από το 1985, µεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικής βαθµίδας. Με τη νοµοθεσία που ισχύει σήµερα, µε αίτησή τους οι απόφοιτοι του Μ.Π.Σ. µπορούν να συνεχίσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΆΆρθρο 7 Τμήμα Οι Σχολές διαιρούνται σε Τμήματα. Το Τμήμα αποτελεί τη βασική ακαδημαϊκή και διοικητική μονάδα και καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο

ΆΆρθρο 7 Τμήμα Οι Σχολές διαιρούνται σε Τμήματα. Το Τμήμα αποτελεί τη βασική ακαδημαϊκή και διοικητική μονάδα και καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο ΆΆρθρο 7 Τμήμα Οι Σχολές διαιρούνται σε Τμήματα. Το Τμήμα αποτελεί τη βασική ακαδημαϊκή και διοικητική μονάδα και καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο μιας επιστήμης. Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος οδηγεί

Διαβάστε περισσότερα

Η Νομική Σχολή του Α.Π.Θ.

Η Νομική Σχολή του Α.Π.Θ. Η Νομική Σχολή του Α.Π.Θ. Οι Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Γραφείο Διασύνδεσης Σπουδών & Σταδιοδρομίας Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη, 19 Ιανουαρίου 2016 Αίθουσα Τελετών Α.Π.Θ. Προπτυχιακές Σπουδές

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Φύλου και Ισότητας στο ΑΠΘ: Σκοποί και στόχοι

Επιτροπή Φύλου και Ισότητας στο ΑΠΘ: Σκοποί και στόχοι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΥΛΟΥ & ΙΣΟΤΗΤΑΣ Α.Π.Θ. Ε-mail: isotita-comm@auth.gr Θεσσαλονίκη 23 /3/2015 Επιτροπή Φύλου και Ισότητας στο ΑΠΘ: Σκοποί και στόχοι Η Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος

Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ : «ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ 1 Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ. Άρθρο 1 Γενικές αρχές

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ. Άρθρο 1 Γενικές αρχές ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ Άρθρο 1 Γενικές αρχές 1. α) Τα Πανεπιστήμια έχουν την κύρια ευθύνη του σχεδιασμού και της οργάνωσης των μεταπτυχιακών σπουδών στην Ελλάδα και την αρμοδιότητα

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.),

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Μυτιλήνη, 18.05.2016 Α.Π: 548 Το Τµήµα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας του Πανεπιστηµίου Αιγαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σταδιοδροµία

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σταδιοδροµία ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΤΙΣΤΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τµήµατος Δηµόσια Διοίκησης Παντείου Πανεπιστηµίου Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστηµών Γνωστικό Αντικείµενο: Διοικητικός Προγραµµατισµός - Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόληψη και αντιμετώπιση της εγκληματικότητας

Πρόληψη και αντιμετώπιση της εγκληματικότητας Πρόληψη και αντιμετώπιση της εγκληματικότητας Ειδικότερα η Γενική Διεύθυνση Σωφρονιστικής Πολιτικής χαράσσει τις γραμμές της σωφρονιστικής πολιτικής του Υπουργείου στον τομέα της πρόληψης και της καταστολής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ Άρθρο 1 Γενικές αρχές 1. α) Τα Πανεπιστήμια έχουν την κύρια ευθύνη του σχεδιασμού και της οργάνωσης των μεταπτυχιακών σπουδών στην Ελλάδα και την αρμοδιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 Α. ΣΥΝΕΔΡΙΑ-ΗΜΕΡΙΔΕΣ-ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ-ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ Α1. ΣΥΝΕΔΡΙΑ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 Α. ΣΥΝΕΔΡΙΑ-ΗΜΕΡΙΔΕΣ-ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ-ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ Α1. ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 Α. ΣΥΝΕΔΡΙΑ-ΗΜΕΡΙΔΕΣ-ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ-ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ Α1. ΣΥΝΕΔΡΙΑ I. Ι. Διεθνές Συνέδριο για το «ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΟΥ ΣΗΜΕΡΑ: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ, ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2007 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Άρθρο 1 Στόχος των ιδακτορικών Σπουδών Η απόκτηση του διδακτορικού διπλώµατος διέπεται από τις κείµενες διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

http://sep4u.gr Oι συνολικές θέσεις εισακτέων το 2009 στα Ελληνικά ΑΕΙ: 4370 και το 2014 3.925

http://sep4u.gr Oι συνολικές θέσεις εισακτέων το 2009 στα Ελληνικά ΑΕΙ: 4370 και το 2014 3.925 1 ο Επιστημονικό Πεδίο Κοινά με άλλα Επιστημονικά Πεδία 1ο και 4ο - Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών (Αγρίνιο) -Πολιτισμικής Τεχ/γίας και Επικ/νίας (Μυτιλήνη) -Τεχνών Ήχου και

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ Π.Μ.Σ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. ΤΟΥ Α.Π.Θ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ Π.Μ.Σ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. ΤΟΥ Α.Π.Θ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ Π.Μ.Σ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. ΤΟΥ Α.Π.Θ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη 1.Τις διατάξεις των άρθρων 10 έως 12 του Ν. 2083/1992

Διαβάστε περισσότερα

ιεθνής Ιατρική ιαχείριση Κρίσεων Υγείας

ιεθνής Ιατρική ιαχείριση Κρίσεων Υγείας ιεθνής Ιατρική ιαχείριση Κρίσεων Υγείας Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών Εγκρίνουµε από το ακαδηµαϊκό έτος 2006 2007 τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

H εμπειρία της Εξωτερικής Αξιολόγησης Τμημάτων άλλων ΑΕΙ

H εμπειρία της Εξωτερικής Αξιολόγησης Τμημάτων άλλων ΑΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΜΟΔΙΠ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ H εμπειρία της Εξωτερικής Αξιολόγησης Τμημάτων άλλων ΑΕΙ (από το συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

Γράφει η κα.ευτυχία Γ. Μανιάκη-Επιμελήτρια Ανηλίκων Αγρινίου

Γράφει η κα.ευτυχία Γ. Μανιάκη-Επιμελήτρια Ανηλίκων Αγρινίου Γράφει η κα.ευτυχία Γ. Μανιάκη-Επιμελήτρια Ανηλίκων Αγρινίου Στην έδρα κάθε Πρωτοδικείου και υπό την «σκέπη» του Δικαστηρίου Ανηλίκων λειτουργούν οι Υπηρεσίες Επιμελητών Ανηλίκων, οι οποίες υπάγονται στο

Διαβάστε περισσότερα

Δίκαιο των Ανηλίκων. Ενότητα 7: Ιδιαιτερότητες της ποινικής διαδικασίας ανηλίκων

Δίκαιο των Ανηλίκων. Ενότητα 7: Ιδιαιτερότητες της ποινικής διαδικασίας ανηλίκων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 7: Ιδιαιτερότητες της ποινικής διαδικασίας ανηλίκων Αγγελική Γ. Πιτσελά, Αν. Καθηγήτρια Εγκληματολογίας - Σωφρονιστικής Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Ηµερίδα «Σπουδές στη Γεωγραφία και Προοπτικές Σταδιοδροµίας», Τµήµα Γεωγραφίας, Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2006. ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

1. Συνιστάται Εθνική Επιτροπή για τα δικαιώµατα του ανθρώπου. η οποία υπάγεται στον Πρωθυπουργό.

1. Συνιστάται Εθνική Επιτροπή για τα δικαιώµατα του ανθρώπου. η οποία υπάγεται στον Πρωθυπουργό. Νόµος 2667/1998 Εθνική επιτροπή δικαιωµάτων του ανθρώπου Άρθρο 1: Σύσταση και αποστολή ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 1. Συνιστάται Εθνική Επιτροπή για τα δικαιώµατα του ανθρώπου.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ EΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ EΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ EΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ http://www.polhist.panteion.gr/ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ της 17.2.2016 Σύμφωνα με το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνος Προγράµµατος: Καθηγητής Νικόλαος Σταµπολίδης. (ΚΑΡ) Κλασική Αρχαιολογία (ΑΙΣ) Αρχαία Ιστορία (ΠΑΡ) Προϊστορική Αρχαιολογία

Υπεύθυνος Προγράµµατος: Καθηγητής Νικόλαος Σταµπολίδης. (ΚΑΡ) Κλασική Αρχαιολογία (ΑΙΣ) Αρχαία Ιστορία (ΠΑΡ) Προϊστορική Αρχαιολογία Ο αρχαίος µεσογειακός κόσµος: Ιστορία και Αρχαιολογία (ΦΕΚ 786/Β/6-10-93, αντικ. ΦΕΚ 170/Β/6-3-97, τροπ. ΦΕΚ 1137/Β/22-12-1997, διορθ. ΦΕΚ 401/Β/29-4-1998, τροπ. ΦΕΚ 1537/B/ 17-10-2003) τρεις κατευθύνσεις:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ερευνήτρια Υπουργείο Ανάπτυξης Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ)

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ερευνήτρια Υπουργείο Ανάπτυξης Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΜΑΙL Aναστασία Χαλκιά anastasia.chalkia@hotmail.com ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΘΕΣΗ 27/06/2013 έως σήμερα 01/02/2010-27/06/2013 Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό - Διαχείριση Υποθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Τυπικές προϋποθέσεις απόκτησης μεταπτυχιακού τίτλου εξειδίκευσης

Τυπικές προϋποθέσεις απόκτησης μεταπτυχιακού τίτλου εξειδίκευσης Εκπονώ διπλωματική ερευνητική εργασία στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση: αυτό είναι εκπαιδευτική έρευνα; κι αν ναι, τι έρευνα είναι; Αντώνης Λιοναράκης 7-8 Ιουνίου 2008 Τυπικές προϋποθέσεις απόκτησης μεταπτυχιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων οργανώνει και λειτουργεί από το Ακαδημαϊκό Έτος 1998-1999, Πρόγραμμα Διδακτορικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΑΡΘΡΑ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ Άρθρο 1. Διδακτορικό

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΤΟΜΕΑΣ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ E-MAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : babalioutas.l@dsa.gr ΩΡΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γνωριμία με τον Τομέα Οικονομικών της Υγείας

Γνωριμία με τον Τομέα Οικονομικών της Υγείας Γνωριμία με τον Τομέα Οικονομικών της Υγείας Σύντομο Ιστορικό Ο Τομέας Οικονομικών της Υγείας ιδρύθηκε ως Έδρα Ιατρικής Οικονομίας το 1981 με το υπ αριθμόν Π.Δ. 1233/1981 και άρχισε να λειτουργεί το 1984,

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Στο Τμήμα Aρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης είναι δυνατή η εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Παγκόσµιο Θέατρο: Πράξη - Δραµατουργία - Θεωρία ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (Κ.Ε.Δ.ΣΥ.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (Κ.Ε.Δ.ΣΥ.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (Κ.Ε.Δ.ΣΥ.) ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ \ ΑΘΗΝΑ 2015 2 ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Άρθρο 1. Σύσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Μεταρρυθµίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ τύπου και άλλες διατάξεις» Παρατηρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποίηση των αρμοδιοτήτων των οργάνων της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ

Κωδικοποίηση των αρμοδιοτήτων των οργάνων της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ Κωδικοποίηση των αρμοδιοτήτων των οργάνων της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ Απόφαση της Κοσμητείας (συν. 14/9/2016) και της Γενικής Συνέλευσης (συν. 29/9/2010) μετά από εισήγηση του Κοσμήτορα Δ. Κουτσογιάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Εκδόθηκε για πρώτη φορά τον Φεβρουάριο του 2011 από το Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Ποινικό Δίκαιο

Οικονομικό Ποινικό Δίκαιο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 6: Η κοινωνική αντίδραση στην οικονομική εγκληματικότητα Αγγελική Πιτσελά, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Εγκληματολογίας- Σωφρονιστικής

Διαβάστε περισσότερα

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Σπύρος Πανέτσος Επιστ. Υπευθ. Γραφείου Διασύνδεσης Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Η Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Θεολογίας. Αννα Κόλτσιου Νικήτα Αναπλ. Καθηγήτρια

Τμήμα Θεολογίας. Αννα Κόλτσιου Νικήτα Αναπλ. Καθηγήτρια Τμήμα Θεολογίας Α.Π.Θ. Αννα Κόλτσιου Νικήτα Αναπλ. Καθηγήτρια ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ Α. ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ Το Τμήμα Θεολογίας της Θεολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΊΑΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Κωδικός Μάθημα Εξάμ. Δ.Μ. Τύπος Καθηγητής Ημέρα 'Ωρα Αίθουσα

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΊΑΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Κωδικός Μάθημα Εξάμ. Δ.Μ. Τύπος Καθηγητής Ημέρα 'Ωρα Αίθουσα ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΊΑΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012-2013 Κωδικός Μάθημα Εξάμ. Δ.Μ. Τύπος Καθηγητής Ημέρα 'Ωρα Αίθουσα 030012 Αρχές Κοινωνιολογίας Ι Α' 3 Υπ. Παπαρίζος Αντώνιος 09-09-2013 08:30-11:00 (Α-Β),

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Περιεχόμενα 7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περιεχόμενα 7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προλογικό σημείωμα, Κ.. Σπινέλλη... 15 Προγράμματα εκδηλώσεων... 21 Χαιρετιστήρια Μηνύματα: Αναστάσης Παπαληγούρας... 27 Κωνσταντίνος Γκλέτσος... 29 Ιωάννης Παπανικολάου... 33

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Πτυχιούχος Τµήµατος Κοινωνικής Θεολογίας, Θεολογικής Σχολής Πανεπιστηµίου Αθηνών. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Πτυχιούχος Τµήµατος Κοινωνικής Θεολογίας, Θεολογικής Σχολής Πανεπιστηµίου Αθηνών. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥ ΕΣ Mεταπτυχιακό ίπλωµα Ειδίκευσης στις Γυναικείες Σπουδές/Σπουδές του Φύλου (Πάντειο Πανεπιστήµιο, Τµήµα Κοινωνιολογίας Τµήµα Θεολογίας Θεολογικής Σχολής Πανεπιστηµίου Αθηνών).

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ 89, 17671 ΑΘΗΝΑ -ΤΗΛ: 210-9549280, FAX: 210-9549281 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ Άρθρο 1 1. Υποψηφιότητες για την εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

'Αρθρο 1. Προκήρυξη θέσεων ΕΕΠ

'Αρθρο 1. Προκήρυξη θέσεων ΕΕΠ Π.. 394 της 4/11.1Ο.83: ιαδικασία και προϋποθέσεις πλήρωσης των θέσεων, µονιµοποίησης και χορήγησης εκπαιδευτικών αδειών που αφορούν στα µέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) των Α.Ε.Ι. -

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΛΙΓΓΙΡΗ ΜΑΡΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι.-Θ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΣΙΛΙΓΓΙΡΗ ΜΑΡΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι.-Θ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΣΙΛΙΓΓΙΡΗ ΜΑΡΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι.-Θ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2014 1. ΕΚΙΙΑΙΔΕΥΣΗ Τίτλοι Σπουδών: Πτυχίο Ιατρικής, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου του Μιλάνου(1987).

Διαβάστε περισσότερα

Προστίθεται παρ. 8 στο άρθρο 4 του ν. 3328/2005 (Α 80) ως ακολούθως:

Προστίθεται παρ. 8 στο άρθρο 4 του ν. 3328/2005 (Α 80) ως ακολούθως: NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4310 (ΦΕΚ Α 258 8.12.2014) Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτοµία και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: Άρθρο 76 Ισοτιµία

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 9. Β Κύκλος - Διδακτορικό Δίπλωμα

Άρθρο 9. Β Κύκλος - Διδακτορικό Δίπλωμα Σύμφωνα με τα άρθρα 9, 10 και 11 του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Μεταπτυχιακού Προγράμματος του ΠΤΔΕ (β κύκλου) η Διαδικασία Εκπόνησης και Αξιολόγησης της Διδακτορικής Διατριβής έχει ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών. Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. οδηγός σπουδών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών. Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. οδηγός σπουδών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών οδηγός σπουδών Ιστορικά Στοιχεία Ίδρυση του Τμήματος: Το Τμήμα δημιουργήθηκε τον Ιούνιο του 2013

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Εγκληµατολογικών Ερευνών Νοµική Σχολή ΔΠΘ. Αθανασία Συκιώτου Επικ. Καθηγήτρια Εγκληµατολογίας

Εργαστήριο Εγκληµατολογικών Ερευνών Νοµική Σχολή ΔΠΘ. Αθανασία Συκιώτου Επικ. Καθηγήτρια Εγκληµατολογίας Εργαστήριο Εγκληµατολογικών Ερευνών Νοµική Σχολή ΔΠΘ Επικ. Καθηγήτρια Εγκληµατολογίας Σχεδιασµός Συγκέντρωση υλικού Διάγραµµα Εκπόνηση (υλοποίηση µε τεκµηρίωση) Αξιολόγηση (έρευνας) Εννοιολογική προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη Προγράμματος Σπουδών ASP / Αστυνομικές Σπουδές

Διάταξη Προγράμματος Σπουδών ASP / Αστυνομικές Σπουδές Διάταξη Προγράμματος Σπουδών ASP / Αστυνομικές Σπουδές Σχολή ΣΟΕΔ Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Πρόγραμμα Σπουδών ASP Αστυνομικές Σπουδές Επίπεδο Προπτυχιακό Μεταπτυχιακό Μάστερ Διδακτορικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ω Κ Ε Α Ν Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α Σ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ω Κ Ε Α Ν Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α Σ ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ Ω Κ Ε Α Ν Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α Σ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ &

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Σελ. Νέστορα Κουράκη, Καθηγητή Εγκληματολογίας, Τμήμα Νομικής Πανεπιστημίου Αθηνών: Προλεγόμενα 15

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Σελ. Νέστορα Κουράκη, Καθηγητή Εγκληματολογίας, Τμήμα Νομικής Πανεπιστημίου Αθηνών: Προλεγόμενα 15 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Νέστορα Κουράκη, Καθηγητή Εγκληματολογίας, Τμήμα Νομικής Πανεπιστημίου Αθηνών: Προλεγόμενα 15 Ελένης Αποσπόρη, Επικ. Καθηγήτριας στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Εγκληματολογική Προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

διαθέτει πτυχίο Τµήµατος Φιλολογίας µε εξειδίκευση στη Γλωσσολογία αλλά πτυχίο

διαθέτει πτυχίο Τµήµατος Φιλολογίας µε εξειδίκευση στη Γλωσσολογία αλλά πτυχίο Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Για την αξιολόγηση των φακέλων των ενδιαφερόµενων για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος µε αρ. πρωτ. 602/3/10394/04-02-2013 για τρεις θέσεις (Α,

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Μάιος 2010 Πίνακας Περιεχομένων Εισαγωγικά 4-5 Ξάνθη 6 Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών 7 Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Διεύθυνση Αντεγκληματικής και Σωφρονιστικής Πολιτικής. Σκοπός

Γενική Διεύθυνση Αντεγκληματικής και Σωφρονιστικής Πολιτικής. Σκοπός Γενική Διεύθυνση Αντεγκληματικής και Σωφρονιστικής Πολιτικής Σκοπός Η Γενική Διεύθυνση έχει ως στρατηγικό σκοπό το σχεδιασμό, την εφαρμογή και την αξιολόγηση της αντεγκληματικής και σωφρονιστικής πολιτικής,

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Ι. ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Α. ΒΑΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Σελίδα [1] Ν 2776/1999 Σωφρονιστικός Κώδικας...69 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Σωφρονιστικός Κώδικας»... 134 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

1. Προσωπικά Στοιχεία. 2. Επικοινωνία. Τηλέφωνο Ηλ. Διεύθυνση Προαιρετικά. 3. Σπουδές

1. Προσωπικά Στοιχεία. 2. Επικοινωνία. Τηλέφωνο Ηλ. Διεύθυνση Προαιρετικά. 3. Σπουδές 1. Προσωπικά Στοιχεία Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Γνωστικό Αντικείμενο Αιμιλία Λέκτορας Συνταγματικό Παπάζογλου- Δίκαιο Μητροπούλου Φ.Ε.Κ. Διορισμού Φ.Ε.Κ 217/10/12/97 Διεύθυνση Πάντειο Πανεπιστήμιο Λεωφ. Συγγρού

Διαβάστε περισσότερα

Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση».

Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση». Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση». 1. Προϋποθέσεις για τη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) Κάθε Μεταπτυχιακός

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ 4009. μηχανισμό. του πρέπει να γνωρίζουν καλά τον μηχανισμό του για το επόμενο βήμα.

Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ 4009. μηχανισμό. του πρέπει να γνωρίζουν καλά τον μηχανισμό του για το επόμενο βήμα. Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ 4009 Η παρουσίαση δεν κρίνει το νόμο, αλλά τον αναλύει σαν μηχανισμό. Τόσο οι υπέρ του νόμου όσο και οι εναντίον του πρέπει να γνωρίζουν καλά τον μηχανισμό του για το επόμενο βήμα. Μέρος Πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ 1 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΑΡΧΗΓΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ κ. ΖΑΧΑΡΙΑ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου Τρίτη, 1 η Σεπτεμβρίου, 2015 και ώρα 15.00, Αμφιθέατρο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ. Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ. Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος 1. Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών της Νομικής Σχολής του Δ.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Βορρέου 10, Βουλιαγμένη 16671, e-mail: kantianos@gmail.com, 2103385751-6997137546.

Βορρέου 10, Βουλιαγμένη 16671, e-mail: kantianos@gmail.com, 2103385751-6997137546. Ηλίας Κορομηλάς Βορρέου 10, Βουλιαγμένη 16671, e-mail: kantianos@gmail.com, 2103385751-6997137546. ΚΥΡΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ: Κοινωνιολογία του Πολιτισμού, Κοινωνιολογία της Τέχνης, Οπτικός Πολιτισμός,

Διαβάστε περισσότερα

ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης» Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ αρµοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµικών Χρήστου Σταϊκούρα» (Β 2105).

ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης» Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ αρµοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµικών Χρήστου Σταϊκούρα» (Β 2105). «Συγχώνευση Τµηµάτων, ίδρυση-συγκρότηση και ανασυγκρότηση Σχολών στο ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης» ΑΔΑ: ΒΕΖΚ9-ΒΑΒ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις: α) του άρθρου 7 του

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΟΜΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

1. ΔΟΜΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1. ΔΟΜΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1.1 Θεσμικά Όργανα του Τμήματος Θεσμικά όργανα του Τμήματος σύμφωνα με το νόμο είναι η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.), το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) και ο Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Το Ινστιτούτο Δια Βίου Εκπαίδευσης και το Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν.3685/08 - Απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Φαρμακευτικής του Ε.Κ.Π.Α., Συνεδρίασης της 22-11-2016 1. Αρμόδια όργανα

Διαβάστε περισσότερα

4. Η Επιτροπή συναντήθηκε και αντάλλαξε απόψεις με πρόσωπα και φορείς όπως:

4. Η Επιτροπή συναντήθηκε και αντάλλαξε απόψεις με πρόσωπα και φορείς όπως: ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1. H Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την αριθ. 27791/ 17.3.2010 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Χ. Καστανίδη, (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 96/17-3-2010), είχε ως έργο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ. Καταστατικό

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ. Καταστατικό ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Καταστατικό Προοίμιο Το φοβερό μεταπολιτευτικό αδιέξοδο, εθνικό, κοινωνικό, πολιτιστικό και οικονομικό, βύθισε την ελληνική κοινωνία σε μια βαθύτατη κρίση αξιών. Οι πολιτικές δυνάμεις του

Διαβάστε περισσότερα

Οι δράσεις που υλοποιούνται στα πλαίσια της εκπαιδευτικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής

Οι δράσεις που υλοποιούνται στα πλαίσια της εκπαιδευτικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Η ίδρυση Ινστιτούτου Δια Βίου Εκπαίδευσης στο ΤΕΙ Κρήτης Η αναγκαιότητα για Δια Βίου Μάθηση Η Δια Βίου Μάθηση είναι μια συνεχής διαδικασία απόκτησης, ανανέωσης, συμπλήρωσης και εξειδίκευσης των γνώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016

Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Γεωλογίας του Α.Π.Θ. της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών του Ε.Μ.Π. του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τµήµατος ιοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη:

Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τµήµατος ιοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη: 1 Άρτα, 25 / 11 / 2013 Αριθ. Πρωτ. : Φ.4/6699 Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τµήµατος ιοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Περιγραφή Συμβουλευτικής ανήκει στην ευρύτερη κατηγορία των Συμβουλευτικών Κέντρων. Τα Συμβουλευτικά Κέντρα

Διαβάστε περισσότερα

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) Κρατίνου 9 & Αθηνάς, 10552 Αθήνα, τηλ. 210-7491678, Φαξ 210-7489130

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) Κρατίνου 9 & Αθηνάς, 10552 Αθήνα, τηλ. 210-7491678, Φαξ 210-7489130 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) Κρατίνου 9 & Αθηνάς, 10552 Αθήνα, τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ Ανακοίνωση προς τα Μέλη Θέµα: Πρόγραµµα της ελληνικής προεδρίας - Πρώτο εξάµηνο 2003 Επισυνάπτεται το πρόγραµµα δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ρύθμισης στον υπό σύνταξη Οργανισμό του Πολυτεχνείου Κρήτης για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.

Πρόταση ρύθμισης στον υπό σύνταξη Οργανισμό του Πολυτεχνείου Κρήτης για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ. Πρόταση ρύθμισης στον υπό σύνταξη Οργανισμό του Πολυτεχνείου Κρήτης για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) ΣΣ: Προτείνουμε να περιληφθούν στον υπό σύνταξη Οργανισμό

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Απολογισμός πεπραγμένων Προεδρίας 2014-2015

Θέμα: Απολογισμός πεπραγμένων Προεδρίας 2014-2015 Ιωάννινα, 22.09.2015 Θέμα: Απολογισμός πεπραγμένων Προεδρίας 2014-2015 Αγαπητές και αγαπητοί Συνάδελφοι! Μετά από δύο χρόνια θητείας στο αξίωμα του Προέδρου του Τμήματος, έρχομαι σήμερα να καταθέσω στη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα

Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα Μάνθου Γιώτα Ψυχολόγος / Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

1. ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ . ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Έτος Ίδρυσης: 7 ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Η ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΕΠ (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ).... ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΒΑΘΜΙΔΑ (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)....

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Σεμιναρίου Εκπαίδευσης 1 Ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ [1]

Κανονισμός Σεμιναρίου Εκπαίδευσης 1 Ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ [1] Κανονισμός Σεμιναρίου Εκπαίδευσης 1 Ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ [1] To Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας (πιστοποιημένο κατά ISO:2008) της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΝΙΚΩΝ & ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΤΗΛ.25310-39882, 39885, 39878 e-mail: sthoidou@kom.duth.gr DEMOCRITUS UNIVERSITY

Διαβάστε περισσότερα