Marketing Plan. (Τη θέση στο μυαλό του καταναλωτή αλλά και τη θέση τη εταιρεία ή του προϊόντο στην αγορά, στον παρόντα χρόνο.)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Marketing Plan. (Τη θέση στο μυαλό του καταναλωτή αλλά και τη θέση τη εταιρεία ή του προϊόντο στην αγορά, στον παρόντα χρόνο.)"

Transcript

1 Marketing Plan Τα (6) βασικά ερωτήματα που θα πρέπει να απαντήσει οποιοσδήποτε θέλει να σχεδιάσει ένα Marketing Plan. 1. Ποια θέση κατέχουμε; (Τη θέση στο μυαλό του καταναλωτή αλλά και τη θέση τη εταιρεία ή του προϊόντο στην αγορά, στον παρόντα χρόνο.) 2. Ποια θέση θέλουμε να κατέχουμε; (Τη θέση στο μυαλό του καταναλωτή αλλά και τη θέση τη εταιρεία ή του προϊόντο στην αγορά, στον μέλλοντα χρόνο.) 3. Ποιον πρέπει να υπερνικήσουμε; ( Οτιδήποτε στο Εσωτερικό & στο Εξωτερικό Περιβάλλον του Οργανισμού, το οποίο μπορεί να προβλεφθεί ω πιθανό εμπόδιο.) 4. Έχουμε αρκετά χρήματα; Το Σύνολο του Ποσού που θα χρειασθεί για την Ολοκλήρωση του Στρατηγικού Πλάνου Ενεργειών και κάποιων Έκτακτων Εξόδων. Επίση, θα πρέπει να προσδιοριστούν και οι Πηγέ απ τι οποίε θα αντληθεί το Ποσό αυτό. 5. Μπορούμε να μείνουμε σταθεροί; Ποια είναι αυτά τα Συστατικά τη Προσωπικότητά μα και τη Εσωτερική Λειτουργία του Οργανισμού μα, που θα υποστηρίξουν την Παραμονή μα στην πορεία προ τη θέση που θέλουμε να κατέχουμε, παρ όλα τα Εμπόδια που θα συναντήσουμε; 6. Οι προωθητικέ ενέργειε τη εταιρεία ταιριάζουν με τη θέση που έχουμε επιλέξει; Οι επικοινωνιακέ ενέργειε μια Εταιρεία, θα πρέπει να συνδράμουν και να φωτογραφίζουν τη Θέση την οποία η Εταιρεία έχει επιλέξει να κατέχει. Ανεξάρτητα από την τελική μορφή παρουσίαση, ένα Marketing Plan για να δημιουργεί ζήτηση και να εξυπηρετεί τη μέγιστη ικανοποίηση πελατών και εταιρικών στόχων, θα πρέπει να απαντά στα έξι αυτά βασικά ερωτήματα, να είναι απλό, εύκολα κατανοητό και άμεσα εφαρμόσιμο. 1/11

2 Marketing Plan Κατηγορία: Εκπαίδευση, δεύτερο εξάμηνο του 2010, Χώρα- Ελλάδα 1 ΠΟΙΑ ΘΕΣΗ ΚΑΤΕΧΟΥΜΕ; Σύντμηση αποτελεσμάτων αναλύσεων PEST & SWOT. ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΟΡΑΣ 1. Οικονομική ύφεση 2. Το κράτο περιορίζεται 3. Το κράτο θωρακίζεται θεσμικά, μπαίνουν κανόνε 4. Εκτόξευση τη ανεργία 5. Απελευθέρωση των συμβάσεων εργασία 6. Κλείσιμο χιλιάδων επιχειρήσεων 7. Χειραγώγηση τη ψυχολογία 8. Ελλιπή ή κακή πληροφόρηση 9. Σύγχυση 10. Πτώση αξιών 11. Έλλειψη καινοτομία 12. Χαμηλή παραγωγικότητα 13. Περιορισμένη ρευστότητα 14. Ελλιπέ τραπεζικό σύστημα 15. Απαξίωση, πτώση αγορά 16. Εχθρικό επιχειρηματικό περιβάλλον ΑΓΟΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η ιδιωτική εκπαίδευση είναι από του κλάδου τη οικονομία ο οποίο έχει αναπτυχθεί τι τελευταίε δεκαετίε στην Ελλάδα, παρόλο τον επεμβατισμό του κράτου. Το να ιδρύσει ένα ιδιωτικό σχολείο εμπεριέχει σοβαρέ δυσκολίε και απαιτεί σημαντικέ επενδύσει. Δεδομένα: Αύξηση του κόστου ζωή και τη φορολόγηση, με αντίστοιχη μείωση του εισοδήματο των πιθανών πελατών Πάγωμα διδάκτρων τα τελευταία χρόνια Αύξηση κόστου λειτουργία τη επιχείρηση Μείωση εγγραφών: οι πρώτε καταγραφέ για τη φετινή χρονιά δείχνουν μείωση μαθητών στα ιδιωτικά σχολεία που ίσω και να υπερβαίνει το 20% (Εθνο, 5/7/2010). Σημαντική σημείωση: Η μείωση εμφανίζεται αυξημένη στα σχολεία με μικρότερα δίδακτρα. 2/11

3 ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ Το «Εκπαιδευτήριο» μέσα σε αξιοσημείωτα, μικρό χρονικό διάστημα, λόγω υπεραξιών που το διαφοροποιούν σημαντικά από τον ανταγωνισμό, κατάφερε να έχει στατιστικέ με ανοδικού δείκτε και να βρίσκεται στην απαρχή μια νέα κατηγορία για την εκπαίδευση, που δεν έχει οριστεί ακόμη. Όπω επίση δεν έχει ολοκληρωθεί το μείγμα τη Αλυσίδα Χαρακτηριστικών του Προϊόντο αλλά και τη αλυσίδα αξία του Πελάτη (Υπεραξιών). Δεν κατέχει συγκεκριμένη θέση στην αγορά, λόγω του πολύ μικρού χρονικού διαστήματο ύπαρξή του αλλά και τη έλλειψη συγκεκριμένη στρατηγική. Κινείται, δε, με τον ενθουσιασμό του αρχηγού και τη ομάδα. 2 - ΠΟΙΑ ΘΕΣΗ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΤΕΧΟΥΜΕ; ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Βρισκόμαστε στη μέση μια βίαιη αλλαγή στο μοντέλο τη Ελληνική Αγορά. Ο μεγαλύτερο παράγων τη Ελληνική Οικονομία, το ίδιο το Κράτο, που επηρέαζε έμμεσα ή άμεσα το ΑΕΠ τη Χώρα (περίπου το 70%), δραπέτευσε. Το Τραπεζικό Σύστημα έχοντα δεχτεί τεράστιο πλήγμα εμπιστοσύνη, σταμάτησε να τροφοδοτεί επιχειρήσει και νοικοκυριά. Η Πτώση τη Κατανάλωση ήταν ένα μοιραίο επακόλουθο. Η πλειονότητα των Ελληνικών Επιχειρήσεων σε ένα Περιβάλλον τρομερή αβεβαιότητα όπω αυτό έχει διαμορφωθεί, χάνοντα τα βασικά σταθερά δεδομένα τη Αγορά εισήλθαν σε κατάσταση Σύγχυση. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ Επιλέγεται το μοντέλο τη Boutique. Ευέλικτα και μικρά επιχειρηματικά Σχήματα, προσανατολισμένα στην μοναδικότητα και την πλήρη εξειδίκευση. Τα συγκεκριμένα επιχειρηματικά μοντέλα χρησιμοποιώντα τα ίδια εργαλεία με τι Πολυεθνικέ έρχονται να καλύψουν περιοχέ τη Αγορά, μικρότερη μαζικότητα αλλάστρατηγική σημασία, ενδυναμώνοντα πολλέ φορέ ακόμα και τα μοντέλα των Πολυεθνικών. ΟΡΑΜΑ Το Πρότυπο Εκπαιδευτήριο έχει στόχο να διαμορφώσει άτομα ικανά να ανταποκριθούν στι απαιτήσει τη νέα εποχή. Άτομα ικανά να δημιουργούν. Άτομα ικανά για κριτική σκέψη. Άτομα ικανά να χαίρονται τη ζωή... Άτομα που είναι αιτία στη ζωή. ΣΚΟΠΟΙ 1. Μέσω τη Μαθητοκεντρική και Συνεργατική μάθηση προωθεί την Ανθρωπιστική Εκπαίδευση. Ώστε η θεωρία για τι μάζε, να γίνει μία πραγματικότητα για τα άτομα. 2. Το προϊόν Εκπαίδευση να αποτελέσει αφετηρία για μια ουσιαστική παρέμβαση στον κοινωνικό ιστό. 3. Το κάθε παιδί ή οποιοσδήποτε εκτίθεται στο εκπαιδευτικό σύστημα και μεθοδολογία που εφαρμόζει το εκπαιδευτήριο να φτάνει στο μέγιστο των δυνατοτήτων του, άρα και ευκαιριών. 4. Να επιτρέψουμε σε κάθε παιδί να γνωρίσει τα ταλέντα και τι κλίσει του με σεβασμό στη μοναδικότητά του. 3/11

4 ΣΤΟΧΟΙ 1. Για όλου εμά που εργαζόμαστε στο σχολείο να αποτελεί επιδίωξη η βελτίωση του εκπαιδευτικού περιβάλλοντο με κέντρο τον εκπαιδευόμενο. 2. Για όλου εμά που εργαζόμαστε στο εκπαιδευτήριο, οι συνθήκε εργασία μα, όπω και το γενικότερο περιβάλλον, να είναι τέτοιο που να συντελεί στη μέγιστηαξιοποίηση των δυνατοτήτων μα. 3. Για του μετόχου, εκτό από Όραμα ζωή, να είναι εμπορικά ένα πετυχημένο κι αξιόχρεο επιχειρηματικό μοντέλο, ικανό να εκπληρώνει το Όραμα. ΜΗΝΥΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Κάθε παιδί μπορεί να δημιουργήσει κάτι ξεχωριστό. Η ΘΕΣΗ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΤΕΧΟΥΜΕ Με την σύμφωνη γνώμη των μετόχων κι εξετάζοντα όλα τα δεδομένα που είναι στη διάθεσή μα, περιλαμβάνοντα την εσωτερική σκηνή, αλλά και το εξωτερικό περιβάλλον, η θέση που θα θέλαμε - και περιγράφεται στο business plan- να έχουμε τα επόμενα χρόνια είναι η εξή : Η αποδοχή τη μεθόδου αλλά και γενικότερα όλων των υπεραξιών στο mixed του προϊόντο, έτσι ώστε να κατέχουμε minimum το 50% τη κατηγορία βάσει του target group (αγορά ) που έχει επιλεγεί. Αυτό, προοπτικά, φωτογραφίζει ένα μοντέλο το οποίο θα διαθέτει αυτόνομε, αλλά πλήρω καθοδηγούμενε, με αυστηρά guidelines,μονάδε σχολείων ή εκπαιδευτηρίων σε όλη την επικράτεια. 3 ΠΟΙΟΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΕΡΝΙΚΗΣΟΥΜΕ; 1. Τα ιδιωτικά σχολεία μπορούν να χωριστούν σε τρεί κατηγορίε : Σχολεία «ελίτ», όπω το Κολλέγιο Αθηνών με τζίρο περί τα 35 εκατ. Γείτονα, ο Ζηρίδη, ο Μωραΐτη, ο Δούκα, η Ελληνογερμανική με τζίρου από εκατ. Σχολεία ειδικού τύπου όπω το Πρότυπο, η Ώθηση Τα μεσαία σχολεία, με τζίρου από 5-10 εκατ., όπω είναι, για τα νότια προάστια τη Αττική, το Δελασαλ, ο Γιαννόπουλο, ο Ζώη. Τα μικρά, με τζίρου κάτω των 5 εκατ., όπω είναι, για τα νότια προάστια τη Αττική, το Ιορδανάκειο και ο Κουτσομάλη 2. Θέματα εσωτερική οργάνωση και διαχείριση 3. Ασταθέ Επιχειρηματικό Περιβάλλον Η επόμενη 5ετία αναμένεται να είναι δύσκολη για την ιδιωτική εκπαίδευση, δεδομένου ότι θα υποστεί κι αυτή τι άμεσε κι έμμεσε συνέπειε τη ύφεση. ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Η κατηγορία εκπαίδευση που στρατηγικά έχει επιλεγεί ώστε να είναι ικανή να ενσωματώνει τι υπάρχουσε αλλά και όλε τι μελλοντικέ υπεραξίε είναι η Ανθρωπιστική Εκπαίδευση. Όπω αυτή ορίζεται ω η ολιστική προσέγγιση για την μέγιστη διάπλαση ατόμων ω ανθρώπων ικανών να επηρεάσουν τη ζωή θετικά στο μέλλον. Πρόκειται για μια παγκόσμια τάση, η οποία πέρα από την φιλοσοφική και θεωρητική τη προσέγγιση, έχει αρχίσει να εφαρμόζεται και σε διάφορα πρωτοπόρα πανεπιστήμια. 4/11

5 ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ Λόγω τη κατηγορία που έχει επιλεγεί, τη παρούσα αλλά και τη τελική θέση, η στρατηγική που προτείνεται είναι η εξή : Οι δύο βασικέ κατευθύνσει, που ω προεπιλογή, θα διέπουν όλε τι κινήσει τακτική κι επιμέρου χειρισμών τη στρατηγική του project είναι: Η μία αγνοεί εντελώ τον ανταγωνισμό ενώ η άλλη αντιμετωπίζει όλε τι προκλήσει που αυτό ευρύτερα δημιουργεί. Μπορεί αυτό να φαίνεται αντιφατικό αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι. Όλε οι ενέργειε τη επιχείρηση θα πρέπει να φροντίζουν να εξυψώνουν την κατηγορία του προϊόντο μέσα στο μυαλό του πιθανού πελάτη κι όχι να πουλήσουν αποκλειστικά το δικό του προϊόν στην οποιαδήποτε μορφή επικοινωνία. Παράλληλα, η επιχείρηση θα πρέπει να ενσωματώνει οτιδήποτε νέο υπεισέρχεται σε αυτού του είδου την κατηγορία προϊόντο (μεθόδου, πρακτικέ, τεχνολογικέ καινοτομίε κτλ). Θα υιοθετεί, λοιπόν, κάθε νέα εξέλιξη που αφορά την κατηγορία και το προϊόν, ενώ ταυτόχρονα θα φροντίζει ώστε να συνδέεται με συγκεκριμένε υπεραξίε που απλά θα δηλώνουν την υπεροχή. ΒΑΣΙΚΌ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΜΗΝΥΜΑ «Ένα διαφορετικό σχολείο για το παιδί» MARKETING CONCEPT & ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ 1. Ανάγκη. Η κάλυψη τη εκπαίδευση με προϊόν τον άνθρωπο ω αιτία στη ζωή (Ανθρωπιστική Εκπαίδευση κι όχι στείρα εκμάθηση γενικών γνώσεων). 2. Target Group. Ενδιαφέρεται για ποιοτική εκπαίδευση. Είναι ανώτερη κι ανώτατη, κοινωνική κι οικονομική τάξη. Διαθέτουν υψηλό μορφωτικό επίπεδο, υψηλό status, υψηλό βαθμό επίγνωση. Είναι οι ίδιοι αιτία σε διάφορε περιοχέ τη ζωή. 3. Προϊόν 4. Αλυσίδα Αξία Προϊόντο : Γνώση και πολυετή εμπειρία στην εφαρμογή καινοτόμων παιδαγωγικών μεθόδων. Εξειδικευμένοι συνεργάτε με εμπειρία σε συγγραφή σχολικών βιβλίων. Εκπαιδευτικό προσωπικό επιλεγμένο με αυστηρά κριτήρια και με συνεχή εξέλιξη κι επιμόρφωση. Εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων εκπαίδευση με έμφαση στη συναισθηματική νοημοσύνη. Εξατομικευμένα προγράμματα υποστήριξη των παιδιών και τη οικογένεια. Περιβάλλον (κτιριακέ εγκαταστάσει και διάκοσμο, διαμορφωμένα στο να υποστηρίζουν τη συνεργατική μάθηση). Σύγχρονα διδακτικά μέσα (διαδραστικοί πίνακε, υπολογιστέ κτλ). Ολιγάριθμα τμήματα, αυστηρά των 20 ατόμων. Ημερίδε εκπαίδευση προσωπικού και γονέων. Εγχειρίδια για όλε τι διαδικασίε κτλ. Αναπτυξιακό Σχέδιο Αλυσίδα Αξία Πελάτη: Ηγετική Ομάδα. Τύπο Management. Διαχείριση Ανθρώπινου Παράγοντα. Τύπο Marketing. Οικονομική Στρατηγική. Προϊόν. Ποιοτικό Έλεγχο. 5/11

6 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Η εμπορική πολιτική που επιλέγουμε βάσει του ανταγωνισμού τη παρούσα οικονομική κατάσταση, των υπεραξιών του προϊόντο, τη καλυπτόμενη ανάγκη, κατ επέκταση του target group, διαμορφώνεται ω εξή : ΠΑΚΕΤΟ ΒΑΣΙΚΟ/ 20% πιο φθηνό από τα σχολεία «ελίτ». ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΑΡΟΧΕΣ/ Ισάξιε εκείνων που προσφέρει ο ανταγωνισμό (κατηγορία «ελίτ»). MΟΝΑΔΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ/ 20% επιπλέον μεσοσταθμικά των επιπλέον παροχών. 4 ΕΧΟΥΜΕ ΑΡΚΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ; ΕΙΣΡΟΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Το εκπαιδευτήριο ακολουθεί μικτέ τεχνικέ για την εισροή κεφαλαίου. 1. Εγγραφέ κατά τη διάρκεια τη χρονιά, συνεχώ αυξανόμενε. 2. Τραπεζικό Δανεισμό 3. Παραχώρηση μέρου του κεφαλαίου 4. Προπώληση υπεραξιών 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ 1. Καταγραφή όλων των στατιστικά πετυχημένων ενεργειών. 2. Καταγραφή όλων των διαδικασιών. 3. Στατιστική απεικόνιση όλων των περιοχών. 4. Συνεχή βελτίωση κι εκπαίδευση. 5. Συνεχή έρευνα. 6 ΟΙ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΙΡΙΑΖΟΥΝ ΜΕ ΤΗ ΘΕΣΗ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΕΠΙΛΕΞΕΙ; Προωθητικέ ενέργειε που ευθυγραμμίζονται με τη στρατηγική μα κι επικοινωνούν τι μοναδικέ εκείνε αξίε που εμεί έχουμε επιλέξει. Στρατηγική Επικοινωνία. Χωρίζεται σε δύο επιμέρου τομεί. Δημόσιε Σχέσει. Επιλογή των opinion leaders (πρόσωπα, μέσα, θεσμοί, φορεί ) του κοινού μα κι επικοινωνία προ αυτού τη βασική μα θέση δημοσίων σχέσεων. Διαφημιστική Προβολή. Έντυπη, outdoor, internet. Συστάσει. Επαναλαμβανόμενε πωλήσει (εσωτερική πώληση). 6/11

7 Προσοχή! Το Marketing Plan που παρατίθεται αποτελεί πραγματικό παράδειγμα. Για εύλογου λόγου δεν αναφέρονται τα στοιχεία του Πελάτη, όπω και περαιτέρω λεπτομέρειε σε όλα τα επιμέρου στοιχεία του. Ο σκοπό είναι να λειτουργήσει ω υπόδειγμα και μόνο. Face, The Marketing Company 7/11

Α.Π.Θ. Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου. Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας

Α.Π.Θ. Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου. Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή. Γκαρέτσα Νίκη, 2004 Α.Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή εργασία Γκαρέτσα Νικολέτα, Εξάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Μ.Σ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ Νεανική Επιχειρηματικότητα Διδάσκων: Αριστείδης Μπιτζένης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Μ.Σ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ Νεανική Επιχειρηματικότητα Διδάσκων: Αριστείδης Μπιτζένης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Μ.Σ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ Νεανική Επιχειρηματικότητα Διδάσκων: Αριστείδης Μπιτζένης Θέμα: Επιχειρηματικό Σχέδιο «Δημιουργία Παιδικού Σταθμού Δροσοσταλίδες» Contents

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιεχόµενα 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΈΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ: ΣΥΝΟΨΗ Ι ΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ! ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ

Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ! ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ! ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ Θέσεις της Ελληνικής Εταιρίας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) για την αντιμετώπιση της Οικονομικής Κρίσης και για την ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας. ΑΘΗΝΑ - ΜΑΡΤΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 1. ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ...7

ΠΡΟΛΟΓΟΣ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 1. ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ...7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 1. ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ...7 1.1. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

THE STRATEGIC DOUBLE JEOPARDY ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΏΡΙΜΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟ ΟΥΣ ΥΦΕΣΗΣ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

THE STRATEGIC DOUBLE JEOPARDY ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΏΡΙΜΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟ ΟΥΣ ΥΦΕΣΗΣ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (EXECUTIVE MBA) ιπλωµατική Εργασία THE STRATEGIC DOUBLE JEOPARDY ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Παραγωγής. Είδη επιχειρηματικών αποφάσεων: Αποφάσεις Στρατηγικής και Αποφάσεις Τακτικής

Διοίκηση Παραγωγής. Είδη επιχειρηματικών αποφάσεων: Αποφάσεις Στρατηγικής και Αποφάσεις Τακτικής Διοίκηση Παραγωγής Είναι ο επιστημονικός κλάδος που πραγματεύεται τον Σχεδιασμό και τη Λειτουργία Συστημάτων Παραγωγής. Περιλαμβάνει: 1) Γενικές αρχές δηλ. το σύνολο των στόχων και κανόνων για τον ορθό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΤΕΥΧΟΥΣ 9 - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008. Νέα εικόνα των καταστημάτων

ΑΡ. ΤΕΥΧΟΥΣ 9 - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008. Νέα εικόνα των καταστημάτων ΑΡ. ΤΕΥΧΟΥΣ 9 - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 Νέα εικόνα των καταστημάτων 3 4-5 6-8 Editorial 9-11 Τα Νέα μας 12-13 Κεντρικό Θέμα 14-16 Εξελίξεις Παροχές Εκπαίδευση 17-19 Ο Όμιλος μας Τίτλος αγγλόφωνης έκδοσης: Leading

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Π.Μ.Σ. Τεχνοοικονομική Διοίκηση και Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων Κατεύθυνση Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα και Τουριστική Πολιτιστική Ανάπτυξη

Επιχειρηματικότητα και Τουριστική Πολιτιστική Ανάπτυξη ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Επιχειρηματικότητα και Τουριστική Πολιτιστική Ανάπτυξη ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Ειρήνη Σωπασή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Στρατηγική και Πολιτικές για Ταχεία Περιφερειακή Ανάπτυξη, Ισχυρές Επιχειρήσεις και Αποτελεσματικό Ανθρώπινο Δυναμικό ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ.. 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΡΙΖΑ Τμήμα μικρομεσαίων επιχειρήσεων ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 2.

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργώ τη δική μου επιχείρηση

Δημιουργώ τη δική μου επιχείρηση ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Δημιουργώ τη δική μου επιχείρηση ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Σπυρίδων Δ. Κοττώρης Υπεύθυνος διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν Ανάλυση των Μαθησιακών αναγκών των Νέων Επιχειρηµατιών στη Γεωργία (Μελλοντικές ανάγκες σε δεξιότητες) Συγγραφέας: Serifo srl, Maura Striano (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Γενικής και Κοινωνικής Παιδαγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες και

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας

Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας Στα πλαίσια του έργου ανάπτυξης κόμβου ηλεκτρονικού εμπορίου για τον Εμπορικό Σύλλογο Ελασσόνας το

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Εισαγωγή... 2. 1.2. Παραγωγικά Συστήματα Βασικές Έννοιες και Ορισμοί... 4. 1.3. Παραγωγικά Συστήματα Διακρίσεις... 7

1.1. Εισαγωγή... 2. 1.2. Παραγωγικά Συστήματα Βασικές Έννοιες και Ορισμοί... 4. 1.3. Παραγωγικά Συστήματα Διακρίσεις... 7 Κεφάλαιο 1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Εισαγωγικές Έννοιες Περιεχόμενα 1.1. Εισαγωγή... 2 1.2. Παραγωγικά Συστήματα Βασικές Έννοιες και Ορισμοί... 4 1.3. Παραγωγικά Συστήματα Διακρίσεις... 7 1.3.1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ π À ª π π À ª ƒπ À ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Κείμενο πολιτικής ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ π À ª π π À ª ƒπ À ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤHΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες και καλύτερα

Διαβάστε περισσότερα

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αστρολάβος, Τεύχος Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αντώνιος Π. Κωστάκος Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής Στερεάς Ελλάδος ankostakos@sch.gr Βασιλική Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΡΕΥΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ιανουάριος 2011 ΙΕΛΚΑ 2011 ΕΡΕΥΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δρ. Λ. Κιοσές, Δρ. Γ. Δουκίδης, Δρ. Π. Βλάχος Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ : Επικοινωνιακή στρατηγική και brand image. ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : κ.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ : Επικοινωνιακή στρατηγική και brand image. ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : κ. ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : Επικοινωνιακή στρατηγική και brand image. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : κ. ΑΝ ΡΟΝΙΚΙ ΗΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ : ΓΚΙΑΤΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έρευνας Outplacement

Αποτελέσματα Έρευνας Outplacement Αποτελέσματα Έρευνας Outplacement 2011 Ελλάδα 2011 Πρόλογος 3 1. Σύνοψη Αποτελεσμάτων 4 2. Ταυτότητα έρευνας 6 - Μεθοδολογία - Δημογραφική Ανάλυση Δείγματος 3. Ανάλυση Αποτελεσμάτων 8 - Γνώση & Χρήση των

Διαβάστε περισσότερα

Μια αγορά που αναζητά νέες λύσεις

Μια αγορά που αναζητά νέες λύσεις Μια αγορά που αναζητά νέες λύσεις Συνέντευξη με τον Γιώργο Μπένο, Γενικό Διευθυντή Πωλήσεων & Marketing σελ.12 Προϊόντα προστιθέμενης αξίας σελ.22 Νερό, κάνοντας πράξη την υπεύθυνη διαχείριση σελ.28 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2015

Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2015 Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2015 Απρίλιος 2015 Το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων του 2015 Συντονίστηκε από το Συμβούλιο Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Οικονομικών σε συνεργασία με τα Υπουργεία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΜΕ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΜΕ Απόσπασµα της συνολικής Μελέτης που αφορά στην ανάπτυξη ενός «Οδηγού/ Πρότυπου ιεθνοποίησης Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων»

Διαβάστε περισσότερα