Πρόσθετη Πληροφόρηση. Κοινωνικό Προϊόν

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρόσθετη Πληροφόρηση. Κοινωνικό Προϊόν"

Transcript

1 3. Πρόσθετη Πληροφόρηση Κοινωνικό Προϊόν Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ έχει προσδιορίσει ποια είναι τα ενδιαφερόμενα μέρη (κοινωνικοί μέτοχοι ή stakeholders) με τα οποία συνδιαλέγεται, επικοινωνεί ή συνεργάζεται ή έχουν άμεσο και έμμεσο ενδιαφέρον από τη λειτουργία της. Τα ενδιαφερόμενα μέρη είναι: οι μέτοχοι / επενδυτές οι πελάτες οι εργαζόμενοι οι προμηθευτές η κοινωνία Η στρατηγική και όλες οι δράσεις του Ομίλου στοχεύουν στη δημιουργία σχέσεων με τα παραπάνω ενδιαφερόμενα μέρη, ώστε ο Όμιλος να μπορεί να ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους, να ελαχιστοποιεί τους κινδύνους για την εικόνα και τη λειτουργία του και να αξιοποιεί τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, που δημιουργούν αυτές οι συνέργειες. 56

2 Στην ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, ως κοινωνικό προϊόν ορίζεται η οικονομική προσφορά της προς τα κύρια ενδιαφερόμενα μέρη, δηλαδή προς το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Ο Όμιλος, στο πλαίσιο της στρατηγικής και της λειτουργίας του, υλοποιεί σημαντικές επενδύσεις και συμβάλλει στη βελτίωση των οικονομικών μεγεθών της χώρας δημιουργώντας, επιπροσθέτως, δευτερογενή και τριτογενή εισοδηματικά αποτελέσματα. Έτσι, δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας, βελτιώνονται οι δεξιότητες των εργαζομένων, αναβαθμίζεται το ανθρώπινο δυναμικό, μειώνεται η εξάρτηση από ξένες εταιρείες - μέσω σημαντικών επενδύσεων σε νέα προϊόντα - και διασφαλίζονται πόροι για τους ασφαλιστικούς φορείς και το δημόσιο ταμείο. Κατά το 2008, ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ήταν εκατ. (έναντι εκατ. το 2007) και διανεμήθηκε κοινωνικό προϊόν αξίας 529 εκατ., ως εξής: διανεμήθηκε στο προσωπικό 60% (μισθοί και πρόσθετες παροχές) 26% διανεμήθηκε υπό μορφή μερίσματος προς τα πιστωτικά ιδρύματα 14% (τόκοι δανείων). μισθοί και πρόσθετες παροχές (60%) διανoμή μερίσματος (26%) προς τα πιστωτικά ιδρύματα (14%) 57

3 08 ετήσιος απολογισμός 2008 Ανθρώπινο Δυναμικό Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ αναγνωρίζει ότι η επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό και η βέλτιστη αξιοποίησή του είναι κρίσιμος παράγοντας για την ανταγωνιστικότητά της. Σε αυτό το πλαίσιο αξιοποιεί όλα τα διαθέσιμα μέσα όπως η αξιολόγηση της απόδοσης, η παροχή κινήτρων για βελτίωση και ανάπτυξη, η συνεχής επιμόρφωση και εκπαίδευση ώστε να ελκύει, να κινητοποιεί αλλά και να διατηρεί το ανθρώπινο δυναμικό, καθιστάμενη, έτσι, μια εταιρεία γνώσης και ένας βέλτιστος χώρος εργασίας. Για το λόγο αυτό, η εταιρεία δίνει ιδιαίτερη σημασία στη διαμόρφωση ενός δυναμικού πλαισίου πολιτικής για τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, με στόχο να διασφαλίσει τη μέγιστη δυνατή ικανοποίηση των εργαζομένων. Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ προσφέρει τη δυνατότητα για προσωπική και επαγγελματική εξέλιξη, χωρίς διάκριση. Η διασφάλιση ίσων ευκαιριών είναι ουσιαστική προϋπόθεση για ένα δίκαιο, ευχάριστο και αποδοτικό εργασιακό περιβάλλον. Αξιοποιώντας σύγχρονες προσεγγίσεις, όπως το Σύστημα Αξιολόγησης της Απόδοσης, αξιολογούνται οι επιδόσεις, τα προσόντα και οι δεξιότητες κάθε εργαζομένου και παρέχεται στο προσωπικό η ευκαιρία να βελτιωθεί και να ανέλθει στη διοικητική ιεραρχία. Βασική επιδίωξη είναι η πλήρωση των δημιουργούμενων κενών θέσεων με προαγωγή / μετακίνηση μέσα από την εταιρεία. Κάθε βιομηχανική εγκατάσταση έχει το δικό της ιατρείο, το οποίο λειτουργεί σε 24ωρη βάση. Τα ιατρεία είναι στελεχωμένα με ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισμό για την αντιμετώπιση περιστατικών έκτακτης ανάγκης και μπορούν να παρέχουν άμεση ιατρική βοήθεια στους εργαζόμενους. Επίσης, διενεργούνται εμβολιασμοί (π.χ. αντιτετανικός). Οι εγκαταστάσεις διαθέτουν επίσης ιδιόκτητα ασθενοφόρα οχήματα για περιπτώσεις, που κρίνεται αναγκαία η άμεση μεταφορά εργαζομένων σε νοσοκομείο. Οι εργαζόμενοι συμμετέχουν δωρεάν σε προγράμματα προληπτικού ιατρικού ελέγχου και στις απαιτούμενες εργαστηριακές εξετάσεις για τον επιβαλλόμενο από τη νομοθεσία έλεγχο της υγείας τους. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων είναι απόρρητα και αξιολογούνται από τους ιατρούς εργασίας των εγκαταστάσεων, πάντα στην κατεύθυνση προστασίας της υγείας των εργαζομένων. Κατά το 2008, οι εργαζόμενοι στον Όμιλο ήταν

4 Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η κατανομή των εργαζομένων στις εταιρείες του Ομίλου: Εταιρεία Αριθμός εργαζομένων ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε ΕΚΟ ΑΒΕΕ 668 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. 2 ΒΑΡΔΑΞ 1 ΕΛ.ΠΕ. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ 9 ΑΣΠΡΟΦΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 149 DIAXON ΑΒΕΕ 95 ΕΛ.Π.ΕΤ. ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ 2 ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ / ΑΠΟΛΛΩΝ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Όμιλος, εντός Ελλάδας ΟΚΤΑ CRUDE OIL REFINERY A.D. 860 EKO GEORGIA LTD 151 GLOBAL PETROLEUM ALBANIA Sh.A./ ELDA PETROLEUM ALBANIA 24 JUGOPETROL AD KOTOR 530 HELLENIC PETROLEUM CYPRUS LTD 60 EKO BULGARIA EAD 41 EKO YU A.D. BEOGRAD 41 Όμιλος, εκτός Ελλάδας ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΙΛΟΥ Κατανομή εργαζομένων στον Όμιλο ανά φύλλο (εντός Ελλάδας) Ακαδημαϊκό επίπεδο εργαζομένων στον Όμιλο (εντός Ελλάδας) Άνδρες: Γυναίκες: 669 ΥΕ: 339 ΔΕ: ΑΕΙ & ΤΕΙ:

5 08 ετήσιος απολογισμός 2008 Υγεία και Ασφάλεια στο χώρο εργασίας Πρώτη προτεραιότητα για την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ αποτελούν η υγεία και η ασφάλεια, τόσο των εργαζομένων όσο και των κατοίκων των τοπικών κοινωνιών, κοντά στις οποίες βρίσκονται οι εγκαταστάσεις της. Για το λόγο αυτό, παρέχει στους εργαζόμενους, στους συνεργάτες, στους επισκέπτες και στους εκπαιδευόμενους σπουδαστές και φοιτητές έναν ασφαλή χώρο εργασίας. Εκτός από την πιστοποίησή του ως προς το διεθνές πρότυπο ποιότητας ISO 9001, στόχος του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ είναι η πιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας, ως προς το διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο OHSAS (ελληνική έκδοση ΕΛΟΤ 1801). Eντός του 2006 ολοκληρώθηκε η αρχική πιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας του διυλιστηρίου Ελευσίνας, σύμφωνα με τo παραπάνω πρότυπο, ενώ προς την ίδια κατεύθυνση κινούνται και οι υπόλοιπες εγκαταστάσεις. Αντίστοιχα, η ΕΚΟ ΑΒΕΕ είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 (για τις δραστηριότητες εμπορίας λιπαντικών και εμπορίας αεροπορικών καυσίμων με 18 σταθμούς ανεφοδιασμού καυσίμων), ΕΛΟΤ 1801/OHSAS και ΕΛΟΤ ΕΝ ISO (για τις δραστηριότητες των λιπαντικών, καυσίμων και χημικών στις εγκαταστάσεις Σκαραμαγκά, Ελευσίνας, Ασπροπύργου, και αεροπορικών καυσίμων στο αεροδρόμιο Ηρακλείου). Η επίβλεψη της υγείας των εργαζομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με τα κριτήρια της ελληνικής νομοθεσίας (ΠΔ 17/1996), τους ευρωπαϊκούς και διεθνείς κώδικες και καλές πρακτικές. Όλες οι εγκαταστάσεις διαθέτουν γραπτές μελέτες εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου, οι οποίες περιέχουν και τα μέτρα, που λαμβάνονται για την εξάλειψη ή την ελαχιστοποίηση των κινδύνων. Οι μελέτες αυτές εκπονούνται λαμβάνοντας υπόψη και τη γνώμη και τις απόψεις των εργαζομένων, οι οποίοι καλούνται να συμπληρώσουν ειδικά ερωτηματολόγια για τη φύση και το περιβάλλον εργασίας τους. Η εκπαίδευση του προσωπικού του Ομίλου σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας είναι πολύπλευρη και συνεχής και επεκτείνεται εκτός των εργαζομένων και σε εργολάβους, πελάτες, οδηγούς βυτιοφόρων, πρατηριούχους, σπουδαστές και φοιτητές. Ειδικά για την εκπαίδευση των εργολάβων, που απασχολούνται στις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Ασπροπύργου, Ελευσίνας και Θεσσαλονίκης, εντός του 2008 ξεκίνησε η εφαρμογή κοινού συστήματος εκπαίδευσης στην ασφάλεια. 60

6 Επίσης, με σκοπό τη βελτίωση της κουλτούρας ασφάλειας των βιομηχανικών εγκαταστάσεων ξεκίνησε η εφαρμογή του διεθνώς αναγνωρισμένου προγράμματος Winning Hearts and Minds της Shell με παρουσιάσεις σε διοικητικά στελέχη των εγκαταστάσεων. Η εφαρμογή του προγράμματος συνεχίζεται. Εντός του 2008 συνεχίστηκε η προετοιμασία της ΕΛΛΗΝΙ- ΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ και των θυγατρικών της για την εφαρμογή του ευρωπαϊκού κανονισμού REACH (Registration, Evaluation & Authorization of Chemicals), ενώ ταυτόχρονα ολοκληρώθηκε έγκαιρα η προκαταχώρηση 152 ουσιών. Συνεχίστηκε επίσης η διεξαγωγή ασκήσεων πυρασφάλειας για τη διατήρηση της ετοιμότητας του προσωπικού. Γενικά, με στόχο τη διασφάλιση της Υγείας και της Ασφάλειας στο χώρο εργασίας, εφαρμόζονται τεχνικές και μέτρα πάνω και πλέον των επιβαλλομένων από τους κανονισμούς και τη νομοθεσία. Στο πλαίσιο αυτό, η διενέργεια μελέτης για ανάλυση λειτουργικών κινδύνων (HAZOP ή Hazard & Operability Study) είναι αναγκαία προϋπόθεση για κάθε νέα μονάδα ή για τις κύριες τροποποιήσεις των ήδη υπαρχουσών μονάδων. Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ συμμετέχει στην ετήσια έρευνα και στη συγκριτική αξιολόγηση για τα ατυχήματα, που διεξάγει ο CONCAWE και συνεργάζεται με αυτήν, παρακολουθώντας τις διεθνείς εξελίξεις για τη θέσπιση και πρόσθετων δεικτών μέτρησης της επίδοσης στην ασφάλεια. Στα πλαίσια αυτά, εντός του 2008 συνεχίστηκε η καταγραφή του αριθμού των πρωτογενών διαρροών (LOPC) που καθιερώθηκε το 2007 σε συνεργασία με τον CONCAWE, ενώ παράλληλα καθιερώθηκε νέος δείκτης ασφάλειας διεργασιών (PSIF), 61

7 08 ετήσιος απολογισμός 2008 Τα ακόλουθα διαγράμματα παρουσιάζουν την εξέλιξη των δεικτών ατυχημάτων LWIF και AIF από το 2003 μέχρι το 2008, σε σύγκριση με τους αντίστοιχους δείκτες του CONCAWE, για τα εγχώρια διυλιστήρια του ομίλου. Δείκτης ατυχημάτων LWIF 2 11,00 10,00 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 5, , ,2 3, ΕΛΠΕ CONCAWE 1 CONCAWE: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Υγεία, την Ασφάλεια και το Περιβάλλον στον κλάδο του πετρελαίου. 2 LWIF: Lost Workday Injury Frequency, περιλαμβάνει μόνο τα ατυχήματα απουσίας ανά 1 εκατομμύριο εργατοώρες. 13,00 12,00 11,00 10,00 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 Δείκτης ατυχημάτων AIF ΕΛΠΕ CONCAWE 3 AIF: All Injury Frequency, περιλαμβάνει όλα τα ατυχήματα (θανατηφόρα, απουσίας, ιατρικής περίθαλψης και περιορισμένης ικανότητας) ανά 1 εκατομμύριο εργατοώρες. 62

8 Οι δείκτες της ΕΚΟ Δείκτης Συχνότητας Ατυχημάτων Αποχής ΕΚΟ ΑΒΕΕ εντός και εκτός χώρου ευθύνης ,77 2,88 1,37 0,00 0,00 0, Δείκτης Σοβαρότητας Ατυχημάτων Απουσίας ΕΚΟ ΑΒΕΕ εντός και εκτός χώρου ευθύνης

9 08 ετήσιος απολογισμός 2008 Περιβάλλον Εδώ και 20 χρόνια τουλάχιστον, ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕ- ΤΡΕΛΑΙΑ έχει αναδείξει την προστασία του περιβάλλοντος σε βασική προτεραιότητα και αναπόσπαστο στοιχείο των δραστηριοτήτων του. Μέσα από την εφαρμογή ολοκληρωμένης πολιτικής και την υλοποίηση σημαντικών επενδύσεων, η εταιρεία επιδιώκει τη διαρκή βελτίωση των περιβαλλοντικών της επιδόσεων. Παράλληλα, φροντίζει να διασφαλίζει άριστες συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας για τους εργαζομένους της. Για την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ο στόχος για βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί κεντρική στρατηγική επιλογή, όχι μόνο ως έκφραση της εταιρικής κοινωνικής της ευθύνης, αλλά και ως κρίσιμο στοιχείο ανταγωνιστικότητας στο χώρο της παραγωγής και παροχής ενέργειας. Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία: Παρακολουθεί συστηματικά όλες τις εξελίξεις στον τομέα της Ανανεώνει και αντικαθιστά τον εξοπλισμό, υιοθετώντας Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές και συστήματα Εκσυγχρονίζει την παραγωγική της διαδικασία, προκειμένου να παρέχει στην αγορά προϊόντα που πληρούν τις αυστηρότερες ευρωπαϊκές προδιαγραφές για το περιβάλλον Ανανεώνει και αναπτύσσει το έμψυχο δυναμικό της, εφαρμόζοντας σύγχρονες μεθόδους διοίκησης και εκπαίδευσης Δείχνει έμπρακτα το ενδιαφέρον της για το περιβάλλον και τις τοπικές κοινωνίες των περιοχών όπου ασκεί τη δραστηριότητά της. Μοιράζεται τους στόχους των κατοίκων και συμπράττει ενεργά στην προσπάθεια για ανάπτυξη και καλύτερη ποιότητα ζωής. Επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή της για βιώσιμη και φιλική προς το περιβάλλον ανάπτυξη, η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ έχει προγραμματίσει σήμερα δύο σημαντικές επενδύσεις, ύψους 1,5 δις ευρώ, για τον εκσυγχρονισμό του διυλιστηρίου Ελευσίνας και Θεσσαλονίκης. Μέσω των επενδύσεων αυτών τα διυλιστήρια θα συνεχίζουν να παράγουν προϊόντα, σύμφωνα με τις νέες ευρωπαϊκές και διεθνείς προδιαγραφές, επιτυγχάνοντας με περιβαλλοντική βελτίωση με μείωση των τοπικών ρύπων ως και 85% στην Ελευσίνα και 55% στη Θεσσαλονίκη. Είναι ενδεικτικό ότι το 25% του συνολικού κόστους του έργου εκσυγχρονισμού της Ελευσίνας θα κατευθυνθεί σε περιβαλλοντικές επενδύσεις. Στόχος της εταιρείας είναι να επενδύει έγκαιρα και συνεχώς σε Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές, που καλύπτουν τις αυστηρότερες εθνικές και ευρωπαϊκές προδιαγραφές για το περιβάλλον. Όπως φαίνεται στο ακόλουθο διάγραμμα, η Ε.Ε. θέτει συνεχώς αυστηρότερες προδιαγραφές στα καύσιμα, γεγονός που επιβάλει τον εκσυγχρονισμό των διυλιστηρίων. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι από το 1965 μέχρι σήμερα, το θείο στο ντήζελ κίνησης μειώθηκε στο 1/1000. Έτσι, το 2000 καταργήθηκε από την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ η μολυβδωμένη βενζίνη, όπως σε όλες οι Ευρωπαϊκές χώρες, παρά το γεγονός ότι η Ελλάδα είχε προσωρινά εξαιρεθεί από την υποχρέωση αυτή. Παράλληλα, διατίθεται και βενζίνη LRP για τα παλιάς τεχνολογίας αυτοκίνητα, η οποία είναι αμόλυβδη με ειδικό πρόσθετο για την προστασία των κινητήρων παλιάς τεχνολογίας. Επίσης, από το φθινόπωρο του 2003, μέσω της εμπορικής εταιρείας ΕΚΟ του Ομίλου, διέθετε στον καταναλωτή καύσιμα με 64

10 Επιτρεπόμενη περιεκτικότητα θείου στα καύσιμα (Ε.Ε.). Βενζίνη/Ντήζελ ppm Θείου % 3% 2% 1% Μαζούτ % κ.β. Θείο Βενζίνη Ντήζελ κίνησης Μαζούτ τις προδιαγραφές του 2005 (ντήζελ με περιεκτικότητα σε θείο μικρότερη από 50 ppm). Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ διέθετε στην Ελληνική αγορά προϊόντα με προδιαγραφές της Ε.Ε. του 2009 από το 2005 (ντήζελ και βενζίνες με περιεκτικότητα σε θείο μικρότερη από 10 ppm). Οι επενδύσεις για τις εν λόγω προδιαγραφές της περιόδου ανήλθαν σε 110 εκατ., ενώ αυτές για το 2009 σε 130 εκατ. Ως αποτέλεσμα των παραπάνω βελτιωμένων προδιαγραφών των καυσίμων, παρουσιάζεται σημαντική μείωση στις εκπομπές θείου από τα οχήματα στην Ελλάδα. Στο διπλανό διάγραμμα παρουσιάζεται γραφικά η μείωση των εκπομπών θείου από τα αυτοκίνητα από το 2003 μέχρι το 2006, η οποία κυμαίνεται σε ποσοστό ίσο με 78% (στα καύσιμα περιλαμβάνονται βενζίνες και ντήζελ κίνησης). Εκτός από τα καθαρότερα καύσιμα που διαθέτει στην αγορά, η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ χρησιμοποιεί καθαρότερα καύσιμα για την παραγωγή ενέργειας ιδιοκατανάλωσης και εφαρμόζει τεχνολογίες αντιρρύπανσης για τον περιορισμό των αέριων εκπομπών από τις εγκαταστάσεις της. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι για το Διυλιστήριο του Ασπροπύργου, υλοποιήθηκαν τα έργα της αποθείωσης των απαερίων της μονάδας κενού, που συνεισέφεραν σε μια μείωση της τάξης του 40% στις εκπομπές διοξειδίου του θείου. Αντίστοιχο έργο έχει υλοποιηθεί και στο Διυλιστήριο της Θεσσαλονίκης για την πλήρη αποθείωση του αερίου καυσίμου. Οι συνολικές εκπομπές διοξειδίου του θείου από τα τρία Διυλιστήρια του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, έχουν μειωθεί κατά 60% σε διάστημα πέντε ετών, όπως φαίνεται στο διπλανό διάγραμμα. Εκπομπές διοξειδίου του θείου από τα οχήματα στην Ελλάδα (τόνοι SO2). -78% Εκπομπές διοξειδίου του θείου από τα Διυλιστήρια του Ομίλου (τόνοι SO2). -60%

11 08 ετήσιος απολογισμός 2008 Εκπομπές Διοξειδίου του Θείου (SΟ 2 ) Εκπομπές Οξειδίων του Αζώτου (ΝO X ) τόνοι / έτος Όριο Εκπομπές διοξειδίου του θείου από τα εγχώρια διυλιστήρια του Ομίλου τόνοι / έτος Εκπομπές οξειδίων του αζώτου από τα εγχώρια διυλιστήρια του Ομίλου Εκπομπές αερίων από τις εγκαταστάσεις των διυλιστηρίων Στα παραπάνω διαγράμματα παρουσιάζονται οι συνολικές εκπομπές από τα Ελληνικά Διυλιστήρια του ομίλου ΕΛΛΗ- ΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ. Οι εκπομπές αυτές είναι πολύ κάτω από τα νομοθετημένα όρια. Οι μεθοδολογίες εκτίμησης και οι μετρήσεις των εκπομπών ακολουθούν τα διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα. Ειδικότερα οι εκπομπές διοξειδίου του θείου παρουσιάζουν μία σταδιακή μείωση, που αποδίδεται σε έργα και ενέργειες που έχουν γίνει προς αυτή τη κατεύθυνση. Όπως αναφέρθηκε και προηγούμενα, στο διυλιστήριο Ασπροπύργου υλοποιήθηκαν τα έργα της αποθείωσης των απαερίων της μονάδα κενού, που συνεισέφεραν σε μια μείωση της τάξης του 40%. Αντίστοιχο έργο έχει υλοποιηθεί και στο διυλιστήριο Θεσσαλονίκης, για την πλήρη αποθείωση του αερίου καυσίμου. Οι συνολικές εκπομπές διοξειδίου του θείου από τα τρία διυλιστήρια (ΒΕΑ στον Ασπρόπυργο, ΒΕΘ στη Θεσσαλονίκη και ΒΕΕ στη Ελευσίνα) είναι κατά περίπου 70% χαμηλότερες από τα ποσοτικά όρια εκπομπής που έχει καθορίσει η πολιτεία. Τα έργα αποθείωσης των αερίων καυσίμων που υλοποιήθηκαν στις εγκαταστάσεις σε συνδυασμό με τα βελτιωμένα χαρακτηριστικά του μαζούτ ιδιοκατανάλωσης έχουν συμβάλει στη θεαματική μείωση των εκπομπών διοξειδίου του θείου από τα διυλιστήρια. Αντίστοιχα οι εκπομπές οξειδίων του αζώτου εμφανίζονται σταθεροποιημένες, λαμβάνοντας υπόψη ότι γίνεται χρήση καυστήρων χαμηλών εκπομπών οξειδίων του αζώτου στη πλειοψηφία των εστιών καύσης. Ενδεικτικά αναφέρεται, ότι επιπρόσθετα των ανωτέρω οι περιβαλλοντικές επενδύσεις της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ στα τρία ελληνικά διυλιστήρια, υπερβαίνουν τα 300 εκατομμύρια δολάρια. Μέχρι το 2011, πέραν του έργου εκσυγχρονισμού του διυλιστηρίου της Ελευσίνας, προγραμματίζονται επιπλέον έργα 200 εκατομμυ- ρίων δολαρίων για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων των διυλιστηρίων. Παράλληλα, η εταιρεία συνεχίζει την προσπάθεια της στον τομέα της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, η οποία έχει ξεκινήσει από το 1970 και προγραμματίζει επενδύσεις, υιοθετώντας τεχνολογίες και συστήματα για την εξοικονόμηση ενέργειας, προγραμματίζοντας για το σκοπό αυτό επενδύσεις ύψους 60 εκατ. την περίοδο Τα έργα αυτά θα συμβάλουν στην προστασία του περιβάλλοντος, με τη μείωση των αερίων ρύπων, αλλά και των αερίων του θερμοκηπίου και ειδικότερα του διοξειδίου του άνθρακα. 66

12 Εκπομπές VOC τόνοι / έτος Εκπομπές υδρογονανθράκων από τα εγχώρια διυλιστήρια του Ομίλου ΒΕΑ: Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Ασπροπύργου ΒΕΘ: Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Θεσσαλονίκης ΒΕΕ: Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Ελευσίνας Διαχείριση υγρών και στερεών αποβλήτων Η επεξεργασία των υγρών αποβλήτων των Διυλιστηρίων γίνεται με την εφαρμογή των Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών. Τα απορριπτόμενα επεξεργασμένα υγρά απόβλητα, ελέγχονται συνεχώς από τα εξειδικευμένα εργαστήρια των εγκαταστάσεων και οι προδιαγραφές τους είναι πιο κάτω από τα νομοθετημένα όρια. Πρώτη προτεραιότητα είναι η ανακύκλωση αποβλήτων, όπως π.χ. η επαναδιύλιση ανακτώμενων υδρογονανθράκων από τις μονάδες υγρών αποβλήτων. Μέρος των παραγωγικών διεργασιών των διυλιστηρίων αποτελεί η προεπεξεργασία των ρυπασμένων υδατικών ρευμάτων και η επαναχρησιμοποίησή τους μέσα στις διεργασίες αυτές, με σημαντικό αποτέλεσμα την μείωση της κατανάλωσης του φρέσκου νερού και την μείωση των απορριπτόμενων υγρών αποβλήτων. Ο σχεδιασμός και τα προγράμματα ανακύκλωσης έχουν οδηγήσει σε μείωση του όγκου των απορριπτόμενων επεξεργασμένων αποβλήτων, ενώ οι ποιοτικοί παράμετροι αυτών είναι 50% κάτω των αντίστοιχων θεσμοθετημένων ορίων, γεγονός που αποτελεί και εταιρικό στόχο. Όλες οι εγκαταστάσεις διαθέτουν εγκεκριμένα σχέδια από τις λιμενικές αρχές για την αντιμετώπιση περιστατικών θαλάσσιας ρύπανσης. Σε τακτική ετήσια βάση πραγματοποιούνται ασκήσεις, τις περισσότερες φορές σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές, για την αντιμετώπιση περιστατικών θαλάσσιας ρύπανσης. Δεν υπήρξαν τα τελευταία χρόνια περιστατικά διαρροής υδρογονανθράκων στο θαλάσσιο περιβάλλον από ατυχήματα ( oil spills). Σημαντικά βήματα έχουν γίνει για τη διαχείριση των επικινδύνων αποβλήτων, όπως η ελαιώδης λάσπη από τις μονάδες επεξεργασίας υγρών αποβλήτων ή τους καθαρισμούς δεξαμενών, με την ολοκληρωμένη διαχείρισή τους μέσα στις εγκαταστάσεις καθι- στώντας τα αδρανή, με την εφαρμογή φιλικών προς το περιβάλλον μεθοδολογιών επεξεργασίας. Όπου αυτό δεν μπορεί να εφαρμοστεί, γίνεται προεπεξεργασία τους και στη συνέχεια διάθεσή τους σε αδειοδοτημένες εξειδικευμένες εταιρείες. Ενδεικτικό παράδειγμα αποτελούν οι παλαιοί καταλύτες, που δεν μπορούν να αναγεννηθούν και αποστέλλονται στο εξωτερικό, σε εξειδικευμένες και αδειοδοτημένες εταιρείες διαχείρισης αποβλήτων, για ανάκτηση χρήσιμων ή πολύτιμων μετάλλων ή για θερμοκαταστροφή. Δεν αποθηκεύονται επικίνδυνα απόβλητα μέσα στους χώρους των εγκαταστάσεων των Διυλιστηρίων. Η προσωρινή αποθήκευσή τους, μέχρι την οριστική διάθεσή τους γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τη σχετική νομοθεσία και τις καλές περιβαλλοντικές πρακτικές. Συνεχίζεται η προσπάθεια για την ανακύκλωση παλαιών σιδερικών, πλαστικού, ξυλείας, ελαστικών, λιπαντικών τα οποία διαχωρίζονται και διαχειρίζονται με το κατάλληλο τρόπο. Όλες οι εγκαταστάσεις εφαρμόζουν προγράμματα ανακύκλωσης χαρτιού και μπαταριών, στις μονάδες παραγωγής και τα γραφεία. Σε διάφορα σημεία στους χώρους εργασίας υπάρχουν ειδικοί κάδοι για την ανακύκλωση των παραπάνω υλικών. Επιπρόσθετα, η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ υλοποιεί μια σειρά από συστηματικές δράσεις στον τομέα της εκπαίδευσης του προσωπικού και τη βελτίωση της εταιρικής κουλτούρας σε θέματα ασφάλειας. Λειτουργώντας πάντα με ευθύνη και σεβασμό απέναντι στο περιβάλλον, η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ θα συνεχίσει να επενδύει με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη, συμβάλλοντας στην οικονομία και στην κοινωνία. 67

13 08 ετήσιος απολογισμός 2008 Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Στοχεύοντας ψηλότερα Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ έχει ενσωματώσει στην επιχειρηματική του δράση και λειτουργία τις αρχές της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (Ε.Κ.Ε.)και της Βιώσιμης Ανάπτυξης και αυτό όχι επειδή απορρέει από κάποια ηθική υποχρέωση, αλλά επειδή είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με την σύγχρονη επιχειρηματική πρακτική. Η δέσμευση αυτή υλοποιείται με ένα πλήθος ενεργειών και δράσεων, που απευθύνονται τόσο στις τοπικές κοινωνίες, όπου ασκείται και η επιχειρηματική δραστηριότητα αλλά και στις ευρύτερες κοινωνίες εντός και εκτός Ελλάδας. Το 2008 σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε ένα ευρύ πρόγραμμα ΕΚΕ έχοντας θέσει τους εξής στόχους: Προσδιορισμός ενεργειών και δράσεων με προτεραιότητα στις τοπικές κοινωνίες. Κατάρτιση και εφαρμογή προγραμμάτων ΕΚΕ με μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Ενθάρρυνση και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και βελτίωση του εργασιακού κλίματος. Βασιζόμενοι στους παραπάνω άξονες, τη χρονιά που πέρασε, δώσαμε ιδιαίτερη έμφαση σε τομείς όπως η υγεία, η εκπαίδευση, ο αθλητισμός, ο πολιτισμός και σταθήκαμε δίπλα στις ευπαθείς ομάδες. Η συνολική δαπάνη του Ομίλου για ΕΚΕ εντός Ελλάδας το 2008 ανήλθε στο ποσό των , ενώ για ανάλογες δράσεις των θυγατρικών εξωτερικού, δαπανήθηκε το ποσό των

14 Κατανομή προγράμματος Ε.Κ.Ε. εντός Ελλάδας Για το άμεσο μέλλον στοχεύουμε στη βελτίωση των επιδόσεών μας και αύξηση της συνεισφοράς μας σε θέματα Ε.Κ.Ε., συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στη βιώσιμη ανάπτυξη, στη βελτίωση των σχέσεων με το ανθρώπινο δυναμικό, στην ενίσχυση της κοινωνικής αλληλεγγύης και διασφάλισης σχέσεων εμπιστοσύνης με την τοπική κοινωνία και το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Σχεδιάζουμε ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της Ε.Κ.Ε., κυρίως μέσω της Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης, διευρύνοντας την εφαρμογή δεικτών GRI. Διερευνούμε τα αποτελέσματα εφαρμογής των προγραμμάτων Ε.Κ.Ε. πραγματοποιώντας περιοδικές έρευνες, προκειμένου να κατευθύνουμε τις δράσεις μας προς τους τομείς εκείνους, όπου οι ανάγκες είναι επιτακτικές για την κοινωνία και τους ανθρώπους, που την πλαισιώνουν. Τοπική κοινωνία (71%) Ευρύτερη κοινωνία (29%) 69

ETHΣIOΣ AΠOΛOΓIΣMOΣ 2009 3. Πρόσθετη Πληροφόρηση

ETHΣIOΣ AΠOΛOΓIΣMOΣ 2009 3. Πρόσθετη Πληροφόρηση ETHΣIOΣ AΠOΛOΓIΣMOΣ 3. Πρόσθετη Πληροφόρηση 46 Κοινωνικό Προϊόν 57% 10% 20% 5% 8% Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ έχει προσδιορίσει ποια είναι τα ενδιαφερόμενα μέρη (κοινωνικοί μέτοχοι ή stakeholders) με τα οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Πηνελόπη Παγώνη ιευθύντρια Υγιεινής, Ασφάλειας & Περιβάλλοντος Οµίλου ΕΛΠΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Πηνελόπη Παγώνη ιευθύντρια Υγιεινής, Ασφάλειας & Περιβάλλοντος Οµίλου ΕΛΠΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Πηνελόπη Παγώνη ιευθύντρια Υγιεινής, Ασφάλειας & Περιβάλλοντος Οµίλου ΕΛΠΕ ΗΕλληνικά Πετρέλαια Ανταποκρίνεται στον Στόχο της για Βιώσιµη Ανάπτυξη Αναβάθµιση των

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή μας στο περιβάλλον

Η συμβολή μας στο περιβάλλον 5. Η συμβολή μας στο περιβάλλον Από το ξεκίνημα της λειτουργίας του, ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ έχει αναδείξει την προστασία του περιβάλλοντος σε βασική προτεραιότητα και αναπόσπαστο στοιχείο των δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

οι άνθρωποί μας είναι η κινητήριος δύναμή μας

οι άνθρωποί μας είναι η κινητήριος δύναμή μας 4. Οι Άνθρωποι μας Η συνεχής φροντίδα για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων αλλά και η μέριμνα για τις οικογένειες τους, συνιστούν ένα τμήμα της αναγνώρισης της συμμετοχής τους στην αναπτυξιακή

Διαβάστε περισσότερα

υγιεινή ασφάλεια περιβάλλον

υγιεινή ασφάλεια περιβάλλον υγιεινή ασφάλεια π ρ περιβάλλον βιώσιµη ανάπτυξη & Αγαπητοί συνάδελφοι, Με την έκδοση του πρώτου ενημερωτικού δελτίου Υγιεινής, Ασφάλειας, Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης θα θέλαμε να εγκαινιάσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια: Κατερίνα Γρυμπογιάννη, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια της TUV Rheinland Α.Ε. 1 13/7/2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Εισηγήτρια: Κατερίνα Γρυμπογιάννη, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια της TUV Rheinland Α.Ε. 1 13/7/2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας στις υπηρεσίες Υγείας: Προϋπόθεση για την ανάπτυξη και την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών. (ISO 9001 ISO 22000 ISO 14001 ISO 27001 ISO 50001 OHSAS 18001) Σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

Sustainable 3 rd Party Logistics ΑΘΗΝΑ, 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Sustainable 3 rd Party Logistics ΑΘΗΝΑ, 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 Sustainable 3 rd Party Logistics ΑΘΗΝΑ, 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 1 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 2 Η Π.Α.Ε.Γ.Α.Ε. (Προνομιούχος Ανώνυμος Εταιρεία Γενικών Αποθηκών Ελλάδος) είναι η πρώτη ελληνική εταιρεία παροχής υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή μας στην Κοινωνία

Η συμβολή μας στην Κοινωνία 3. Η συμβολή μας στην Κοινωνία Η εταιρική κοινωνική υπευθυνότητα (ΕΚΕ) συνιστά ουσιαστικό τμήμα ή αναδεικνύεται σε όλες τις εκφάνσεις της στρατηγικής, της επιχειρηματικότητας και της καθημερινής λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικές βέλτιστης διαχείρισης ενέργειας στην ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ. Όραμα και εφαρμογές.

Πολιτικές βέλτιστης διαχείρισης ενέργειας στην ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ. Όραμα και εφαρμογές. Πολιτικές βέλτιστης διαχείρισης ενέργειας στην ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ. Όραμα και εφαρμογές. Δρ. Σπύρος Ι. Κιαρτζής Υποδιευθυντής Εναλλακτικών Πηγών Ενέργειας Δραστηριότητες του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Διαχείριση Ποιότητας»

«Διαχείριση Ποιότητας» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΕΕ-ΤΠΔΠ Ενημερωτική Εκδήλωση «Διαχείριση Ποιότητας» Αθήνα, 4 Απριλίου 2012 Τεχνικό

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογή και μεταφορά ιατρικών αποβλήτων Ενεργειακές μελέτες Ενεργειακά πιστοποιητικά Περιβαλλοντικές μελέτες Μελέτες διαχείρισης αποβλήτων

Συλλογή και μεταφορά ιατρικών αποβλήτων Ενεργειακές μελέτες Ενεργειακά πιστοποιητικά Περιβαλλοντικές μελέτες Μελέτες διαχείρισης αποβλήτων WASTEMED ΕΠΕ Συλλογή και μεταφορά ιατρικών αποβλήτων Ενεργειακές μελέτες Ενεργειακά πιστοποιητικά Περιβαλλοντικές μελέτες Μελέτες διαχείρισης αποβλήτων Εταιρική Παρουσίαση H WASTEMED Ε.Π.Ε. δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Στόχος Βασικές έννοιες για την ποιότητα και τα συστήματα ποιότητας Έννοια της ποιότητας και των συστημάτων ποιότητας Τεκμηρίωση ενός

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙ Α ΣΜΕ. Βόλος Παρασκευή 10 Νοεµβρίου 2006. «Σηµασία εφαρµογής του Κώδικα Αρχών Βιώσιµης Ανάπτυξης στην Ελληνική Μεταλλεία»

ΗΜΕΡΙ Α ΣΜΕ. Βόλος Παρασκευή 10 Νοεµβρίου 2006. «Σηµασία εφαρµογής του Κώδικα Αρχών Βιώσιµης Ανάπτυξης στην Ελληνική Μεταλλεία» Σ Υ Ν Ε Σ Μ Ο Σ Μ Ε Τ Α Λ Λ Ε Υ Τ Ι Κ Ω Ν Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ω Ν ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ - ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤΟ. 3062/2002 Ο ΟΣ ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Β 10 & ΡΗΓΙΛΛΗΣ - ΑΘΗΝΑ 10674 - τηλ. 210-7215900-902-903 - fax 210-7215950

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ISO 14001:2004 & EMAS

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ISO 14001:2004 & EMAS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ISO 14001:2004 & EMAS ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΟΦΕΛΗ Τεκμηριώνει στις αρχές τη συμμόρφωση με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία Ελαχιστοποιεί το ρίσκο - Μειώνει τον κινδύνο αποζημιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

514 Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη)

514 Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη) 514 Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη) Το Τμήμα Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας συστάθηκε στα πλαίσια της Ενέργειας "Διεύρυνση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης" του

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα Προστατεύει από τα Απόβλητα Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ ενισχύει την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αποβλήτων βελτιώνει την Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ: ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΚΡΙ-ΚΡΙ ΑΒΕΕ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ: ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΚΡΙ-ΚΡΙ ΑΒΕΕ «Οι καλοί άνθρωποι δε χρειάζονται νόμους για να ενεργούν υπεύθυνα, ενώ οι κακοί άνθρωποι θα βρουν τρόπους για να τους παρακάμψουν» ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ: ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΚΡΙ-ΚΡΙ ΑΒΕΕ Βληκίδου Χρυσαφένια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Αγαπητοί/ες κύριοι/ες,

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Αγαπητοί/ες κύριοι/ες, Αγαπητοί/ες κύριοι/ες, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Η Ελλάδα, στα πλαίσια της ορθολογικής εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων με σκοπό την τελική τους διάθεση με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον και ακολουθώντας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ!

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ! ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ! ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ: Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΟΥ ΜΟΙΡΑΖΕΤΑΙ - Μια εταιρία δεν μπορεί να θεωρείται «πράσινη» αν δεν

Διαβάστε περισσότερα

Σ χ ε δ ι α σ μ o ς. Α π ο κ ο μ ι δ h. Μ ε τ α φ o ρ τ ω σ η. Μ ε τ α φ ο ρ a. Α ν α κ y κ λ ω σ η. Κ α θ α ρ ι σ μ o ς. Ε π ε ξ ε ρ γ α σ i α

Σ χ ε δ ι α σ μ o ς. Α π ο κ ο μ ι δ h. Μ ε τ α φ o ρ τ ω σ η. Μ ε τ α φ ο ρ a. Α ν α κ y κ λ ω σ η. Κ α θ α ρ ι σ μ o ς. Ε π ε ξ ε ρ γ α σ i α Σ χ ε δ ι α σ μ o ς Α π ο κ ο μ ι δ h Μ ε τ α φ o ρ τ ω σ η Μ ε τ α φ ο ρ a Α ν α κ y κ λ ω σ η Κ α θ α ρ ι σ μ o ς Ε π ε ξ ε ρ γ α σ i α Π λ y σ η κ a δ ω ν Ολυμπιακοί Αγώνες Αθήνα 2004 Χάρη στη μακρόχρονη

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική της ΕΛΠΕ για ΥΑΠ

Πολιτική της ΕΛΠΕ για ΥΑΠ Αυτή η αναφορά είναι αποκλειστικά για χρήση της Ελληνικά Πετρέλαια. Ηµερίδα Υπουργείου Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας µε θέµα:«ατυχήµατα µεγάλης έκτασης (οδηγία SEVESO)», Αθήνα, 9.5.2007 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το όραμα και οι εταιρικές αξίες του Ομίλου ΓΙΟΥΛΑ προσδιορίζουν στον μέγιστο βαθμό τη

Διαβάστε περισσότερα

ISO 26000 ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ISO 26000 ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ISO 26000 ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΡΟΣ 3-4 ΙΩΑΝΝΗΣ Λ. ΣΟΥΦΛΗΣ Δρ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (isouflis@otenet.gr) ΜΑΙΟΣ 2013 ΔΟΜΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΑΡΧΕΣ, ΟΡΟΛΟΓΙΑ, ΟΡΙΣΜΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ, ΤΑΣΕΙΣ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πετρέλαιο Κίνησης 21% Μαζούτ 18% Πετρέλαιο Θέρµανσης

Πετρέλαιο Κίνησης 21% Μαζούτ 18% Πετρέλαιο Θέρµανσης «Φυσικό Αέριο στο Μεγάλο Εµπορικό και Βιοµηχανικό Τοµέα της Αττικής: Ανάπτυξη και ιαχείριση Μεγάλων Πελατών περιόδου 2004-2009» 2009» ΕΠΑ Αττικής Νοέµβριος 2010 Αναστάσιος Τόσιος ιευθυντής Τεχνικής Εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

Προδιαγραφές και ποιότητα πετρελαίου κίνησης σε Ευρωπαϊκή Ένωση και Ελλάδα

Προδιαγραφές και ποιότητα πετρελαίου κίνησης σε Ευρωπαϊκή Ένωση και Ελλάδα Προδιαγραφές και ποιότητα πετρελαίου κίνησης σε Ευρωπαϊκή Ένωση και Ελλάδα ΗΜΕΡΙΔΑ ECOCITY Μανόλης Μαρκάκης Χημικός Μηχανικός (M.Sc., D.I.C.) Ποιότητα αέρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση Ιστορικό 40 εκατομμύρια

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ «ΟΡΥΚΤΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΕΣ. «Εξορυκτική ή βιομηχανία και βώ βιώσιμη ανάπτυξη»

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ «ΟΡΥΚΤΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΕΣ. «Εξορυκτική ή βιομηχανία και βώ βιώσιμη ανάπτυξη» ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ «ΟΡΥΚΤΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ» ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ «Εξορυκτική ή βιομηχανία και βώ βιώσιμη ανάπτυξη» Η σημασία του εξορυκτικού κλάδου για την ελληνική οικονομία Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ Η GREEN EVOLUTION Α.Ε. δραστηριοποιείται στους τοµείς του Περιβάλλοντος, της Ενέργειας και της Οικονοµίας Άνθρακα. Προσφέρει ολοκληρωµένες εξειδικευµένες

Διαβάστε περισσότερα

Συµβολή στην οικονοµία και την ανάπτυξη της Bόρειας Eλλάδας

Συµβολή στην οικονοµία και την ανάπτυξη της Bόρειας Eλλάδας Συµβολή στην οικονοµία και την ανάπτυξη της Bόρειας Eλλάδας ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΨΟΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ 2001-2011 ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΕΡΕΧΟΜΕΝΑ 1. Δραστηριότητες του Οµίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργασία σχολείου με φορείς και οργανισμούς για την εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία στην κοινότητα. Διαπιστώσεις και προοπτικές.

Συνεργασία σχολείου με φορείς και οργανισμούς για την εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία στην κοινότητα. Διαπιστώσεις και προοπτικές. Συνεργασία σχολείου με φορείς και οργανισμούς για την εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία στην κοινότητα. Διαπιστώσεις και προοπτικές. Αναστασία Δημητρίου Αν. Καθηγήτρια Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο είναι δύο μίγματα υδρογονανθράκων που χρησιμοποιούνται σε διάφορους τομείς από τους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.

Διαβάστε περισσότερα

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP)

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) Ιανουάριος 2012 Περιεχόμενα 1. H Εταιρία 2. Δήλωση Δέσμευσης Διοίκησης 3. Δέσμευση προς την Αγορά 4. Ανθρώπινα Δικαιώματα- Συνθήκες Εργασίας 5. Περιβάλλον 6. Καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυν

Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυν ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ 2012 Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυν Από το 2006, ως Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, δημοσιεύουμε τον Απολογισμό Εταιρικής Υπευθυνότητας με στόχο να συμβάλουμε στην καλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑ ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑ ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ 2008 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑ ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ Η Sonae Sierra στην Ελλάδα Η Sonae Sierra αϖοτελεί µία διεθνή εταιρεία ϖου εξειδικεύεται στα εµϖορικά κέντρα, µε ϖάθος για την εισαγωγή καινοτοµίας στη

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική Κοινωνική & Περιβαλλοντική Ευθύνη. Η Remedica νοιάζεται

Εταιρική Κοινωνική & Περιβαλλοντική Ευθύνη. Η Remedica νοιάζεται Εταιρική Κοινωνική & Περιβαλλοντική Ευθύνη Η Remedica νοιάζεται Το Συγκρότημα Remedica ιδρύθηκε το 1960 και είναι σήμερα ένας από τους μεγαλύτερους οργανισμούς στην Κύπρο. Η Remedica παρασκευάζει ένα ευρύ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΝΗ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ

ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΝΗ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΝΗ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ...είναι το σπίτι μας και το μέλλον των παιδιών μας Τι είναι η βιώσιμη ανάπτυξη και γιατί ΜΑσ αφορα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ: www.4design.gr Η βιώσιµη ή αειφόρος ανάπτυξη αποσκοπεί στο να βελτιώσει

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομο Ενημερωτικό Υλικό Μικρών Εμπορικών Επιχειρήσεων για το Ανθρακικό Αποτύπωμα ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 -1-

Σύντομο Ενημερωτικό Υλικό Μικρών Εμπορικών Επιχειρήσεων για το Ανθρακικό Αποτύπωμα ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 -1- ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Σύντομο Ενημερωτικό Υλικό Μικρών Εμπορικών Επιχειρήσεων για το Ανθρακικό Αποτύπωμα Πως οι μικρές εμπορικές επιχειρήσεις επηρεάζουν το περιβάλλον και πως μπορούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΕΛΙΔΑ 1 Περιβαλλοντική Πολιτική 2 2 Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ISO14001:2004 & EMAS 761/2001) 2 3 Μετρήσεις 4 4 Στόχοι του Σ.Π.Δ. 5 5 Ανασκόπηση Σ.Π.Δ. 6 6 Επικύρωση Δήλωσης 8 7 Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας. Βιοπαθολογικό Εργαστήριο

Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας. Βιοπαθολογικό Εργαστήριο Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας Ιανουάριος 2013 Περιεχόμενα Υπόμνημα - Επεξηγήσεις... 3 Κεφάλαιο 1: Διαχείριση Προσωπικού... 4 Κεφάλαιο 2: Διαχείριση Εξοπλισμού/ Εγκαταστάσεων... 5 Κεφάλαιο 3: Πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 (1/1-31/12/13)

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 (1/1-31/12/13) ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 (1/1-31/12/13) Η ετήσια αυτή Έκθεση συνοδεύει τις Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) για την χρήση που έληξε την 31

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΤΟΠΣΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» Εισηγητές: Αντιγόνη Κατσάρα, Σύμβουλος Σταδιοδρομίας & Επιχειρήσεων Κατερίνα Σκλαβενίτη, Υπεύθυνη συντονισμού & υλοποίησης της δράσης Σπύρος

Διαβάστε περισσότερα

Carbon footprint ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ TERRA NOVA

Carbon footprint ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ TERRA NOVA Carbon footprint ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ TERRA NOVA Ανδρέας Σωτηρόπουλος, Περιβαλλοντολόγος, MSc. Ωκεανογραφίας Ρούλα Χανδρινού, Περιβαλλοντολόγος, MSc.

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανικά απόβλητα και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων

Βιομηχανικά απόβλητα και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Βιομηχανικά απόβλητα και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Δ. Καλλιδρομίτου 1, Κ. Κορυζή 1, Κ. Αραβώσης 2 1 Εψιλον ΑΕ, Μονεμβασίας 27, 15125, Μαρούσι 2 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Μηχανολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Το υπό έκδοση διεθνές πρότυπο πιστοποίησης ISO 22000 «Συστήµατα διαχείρισης

Το υπό έκδοση διεθνές πρότυπο πιστοποίησης ISO 22000 «Συστήµατα διαχείρισης «Νέο διεθνές πρότυπο πιστοποίησης για τα συστήµατα διαχείρισης της ασφάλειας τροφίµων και ανταπόκριση στις σύγχρονες ανάγκες των επιχειρήσεων στην παγκόσµια αλυσίδα τροφίµων» Ιωάννης Χ. Σαριδάκης Συντονιστής

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμησης Ενέργειας

Εξοικονόμησης Ενέργειας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Πράσινη Επιχειρηματικότητα στον τομέα της Ενέργειας Γ. Βουγιουκλάκης Υπ. Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς ΚΑΠΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400 Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400.01 Δύο ημέρες 16 ώρες Επιλογή Στελεχών: Ξεχωρίζοντας τους Καλύτερους Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν σχηματίσει ολοκληρωμένη αντίληψη όλων

Διαβάστε περισσότερα

II. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣTΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

II. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣTΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Περιεχόμενα I. Ο ΟΜΙΛΟΣ... 5 Μήνυμα προς τους μετόχους... 5 Ο Όμιλος συνοπτικά...10 Ο Όμιλος το 2007...15 Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. στα Χρηματιστήρια...18 Ιστορική αναδρομή...26 Το Διεθνές Περιβάλλον...28

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΡΟΟΙΜΙΟ Η Στρατηγική της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την ολοκληρωμένη διαχείριση των στερεών αποβλήτων στοχεύει αφενός στην υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΗΛΙΟ ΘΑ ΚΑΤΑΣΤΕΙ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

AΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΗΛΙΟ ΘΑ ΚΑΤΑΣΤΕΙ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ TYΠΟΥ Επικοινωνία: Γραφείο Επικοινωνίας Τομέας Προώθησης και Προβολής, Πανεπιστήμιο Κύπρου Τηλ. 22894304 ηλ. διεύθυνση: prinfo@ucy.ac.cy ιστοσελίδα: www.pr.ucy.ac.cy Λευκωσία, 22 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ * ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ * ΕΥΘΥΝΗ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ * ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ * ΕΥΘΥΝΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η εταιρική κοινωνική ευθύνη αναφέρεται στις ενέργειες των επιχειρήσεων που αποσκοπούν στην συμβολή αντιμετώπισης περιβαλλοντικών και κοινωνικών ζητημάτων. Η Βασιλείου

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων Το «Σύµφωνο των ηµάρχων» αποτελεί µία φιλόδοξη πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δίνοντας το προβάδισµα σε πρωτοπόρους δήµους της Ευρώπης να αµβλύνουν

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτες εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου

Μελέτες εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου Περιβαλλοντικές μελέτες Πιστοποιητικά πυρασφάλειας Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας Μελέτες εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου Συμβουλευτικές υπηρεσίες Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ 1 Ποιότητας ISO 9001 Ασφάλειας τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) 2013

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) 2013 COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) 2013 Απρίλιος 2014 Περιεχόμενα 1. H Εταιρία 2. Δήλωση Δέσμευσης Διοίκησης 3. Δέσμευση προς την Αγορά 4. Ανθρώπινα Δικαιώματα 5. Συνθήκες Εργασίας 6. Περιβάλλον 7. Καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΓΟΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ»

«ΑΓΟΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ» «ΑΓΟΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ» Εισηγητής Κ.Γ.Χατζηγιαννάκης, Δικηγόρος, Δ.Ν. «NOMOS»Δικηγορική Εταιρία Θεσσαλονίκης Νομικός Σύμβουλος Σ.Β.Β.Ε. Οι αιτίες που επιβάλουν την ανάπτυξη της «πράσινης»

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2010 ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2010 ΕΝΕΡΓΕΙΑ Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2010 ΕΝΕΡΓΕΙΑ Εγκαταστάσεις Διυλιστηρίου Ελευσίνας Η Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2 Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2010 Εισαγωγή Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ δημοσίευσε τον πρώτο Κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑΓΟΡΑ ΤΕΕ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 1 Σύνδεσμος Εταιρειών Εμπορίας Πετρελαιοειδών Ελλάδος Hellenic Petroleum Marketing Companies Association Ο ΣΕΕΠΕ λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων Καινοτομίας Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ & ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, PROLEPSIS Η ΑΝΑΓΚΗ Η οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Σκοπός: Ο σκοπός της πολιτικής ποιότητας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος είναι η συνεχής και συστηματική διασφάλιση, βελτίωση και

Διαβάστε περισσότερα

3. Πρώτες Ύλες και Απόβλητα

3. Πρώτες Ύλες και Απόβλητα Ε. Ελέγχουμε την κατανάλωση ρεύματος στα Καταστήματα Το πρόγραμμα ανακατασκευής των καταστημάτων μας το 1, είχε ως αποτέλεσμα, τη μείωση της κατανάλωσης ρεύματος στα καταστήματά μας, η οποία μειώθηκε το

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008 ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΟΦΕΛΗ Eνισχύει άμεσα την εμπιστοσύνη των πελατών στην εταιρεία Αναβαθμίζει το κύρος της επιχείρησης προς αρχές, δανειστές, επενδυτές Αποτελεί αναγνωρίσιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΕΕ ΤΠΔΠ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Θέμα εισήγησης: «ΕΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΡΑΕΡΙΟΚΙΝΗΣΗΣ GAS EXPERTS

ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΡΑΕΡΙΟΚΙΝΗΣΗΣ GAS EXPERTS ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΡΑΕΡΙΟΚΙΝΗΣΗΣ GAS EXPERTS Αναμφισβήτητα, η υγραεριοκίνηση αποτελεί ένα από τα πιο πολυσυζητημένα θέματα στο χώρο της αυτοκίνησης αυτή την περίοδο. Το υγραέριο (LPG ή Liquefied Petroleum Gas) αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ες πράσινο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομηχανικού Σχεδιασμού Εργαστήριο C www.c3.teiwm.gr 14/12/20112011

ες πράσινο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομηχανικού Σχεδιασμού Εργαστήριο C www.c3.teiwm.gr 14/12/20112011 Εργαλεία και μεθοδολογίυ σχεδιασμού συσκευασιών ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομηχανικού Σχεδιασμού Εργαστήριο C 3 www.c3.teiwm.gr 1 Αειφορία Περιεχόμενα Εργαλεία πράσινου σχεδιασμού Αξιολόγηση κύκλου

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς

Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς 2014-20202020 Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς Γιάννης Βουγιουκλάκης PhD, Διπλ. Μηχ. Μηχανικός Υπεύθυνος Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς Θεματικός στόχος

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ρόλος των ημοσίων Συγκοινωνιών στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος στη Θεσσαλονίκη»

«Ο ρόλος των ημοσίων Συγκοινωνιών στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος στη Θεσσαλονίκη» «Ο ρόλος των ημοσίων Συγκοινωνιών στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος στη Θεσσαλονίκη» ρ. Παναγιώτης Παπαϊωάννου Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 23 04 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΠΕΡΑΑ «Το

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΠΑΣΕΠΠΕ)

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΠΑΣΕΠΠΕ) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΠΑΣΕΠΠΕ) ηµιουργία Επιχειρηµατικών Συγκλίσεων για την Βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας στον χώρο της Προστασίας του Περιβάλλοντος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ατµοσφαιρική ρύπανση: η Επιτροπή αναλαµβάνει περαιτέρω νοµική δράση κατά 9 κρατών µελών

Ατµοσφαιρική ρύπανση: η Επιτροπή αναλαµβάνει περαιτέρω νοµική δράση κατά 9 κρατών µελών IP/04/84 Βρυξέλλες, 22 Ιανουάριος 2004 Ατµοσφαιρική ρύπανση: η Επιτροπή αναλαµβάνει περαιτέρω νοµική δράση κατά 9 κρατών µελών Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναλαµβάνει ευρέως φάσµατος νοµική δράση µε στόχο να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014 (1/1-31/12/2014)

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014 (1/1-31/12/2014) ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014 (1/1-31/12/2014) Η ετήσια αυτή Έκθεση συνοδεύει τις Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) για την χρήση που έληξε την 31

Διαβάστε περισσότερα

Φιλίππου Εμμανουήλ, 18/6/2014 9:03 πμ. 18/6/2014 9:03 πμ. Φιλίππου Εμμανουήλ, 18/6/2014 9:03 πμ. 18/6/2014 9:03 πμ

Φιλίππου Εμμανουήλ, 18/6/2014 9:03 πμ. 18/6/2014 9:03 πμ. Φιλίππου Εμμανουήλ, 18/6/2014 9:03 πμ. 18/6/2014 9:03 πμ 1 Αρχή 1η: Ανάλυση των πιθανών κινδύνων Αναλυτικός προσδιορισμός των πιθανών κίνδυνων που σχετίζονται με όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας των τροφίμων από την αρχή μέχρι την ολοκλήρωση της-συγκομιδή

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός Κοινωνικής Υπευθυνότητας των Εταιριών Μελών

Απολογισμός Κοινωνικής Υπευθυνότητας των Εταιριών Μελών Απολογισμός Κοινωνικής Υπευθυνότητας των Εταιριών Μελών Εισαγωγή Ο Σύνδεσμος Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών Ελλάδος (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.), στα πλαίσια των δεσμεύσεων και της στρατηγικής των Εταιριών-Μελών του

Διαβάστε περισσότερα

[ 1 ] την εφαρμογή συγκεκριμένων περιβαλλοντικών

[ 1 ] την εφαρμογή συγκεκριμένων περιβαλλοντικών [ 1 ] [ 1 ] Υδροηλεκτρικός Σταθμός Κρεμαστών - Ποταμός Αχελώος - Ταμιευτήρας >> H Περιβαλλοντική Στρατηγική της ΔΕΗ είναι ευθυγραμμισμένη με τους στόχους της ενεργειακής πολιτικής της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 27 Αυγούστου 2015 Αποτελέσµατα Β Τριµήνου / Α Εξαµήνου 2015 Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης Ο Όµιλος

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

«Βιοκαύσιμα και περιβάλλον σε όλο τον κύκλο ζωής»

«Βιοκαύσιμα και περιβάλλον σε όλο τον κύκλο ζωής» «Βιοκαύσιμα και περιβάλλον σε όλο τον κύκλο ζωής» Δρ Γιώργος Αγερίδης Μηχανολόγος Μηχανικός Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Ecocity Υπεύθυνος της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών & Διαχείρισης του

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση στην Ελληνική γλώσσα του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 Αθήνα, 2006-02-20

Έκδοση στην Ελληνική γλώσσα του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 Αθήνα, 2006-02-20 Έκδοση στην Ελληνική γλώσσα του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 Αθήνα, 2006-02-20 1. Νέο διεθνές πρότυπο για τα συστήματα διαχείρισης της ασφάλειας τροφίμων Το νέο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 «Συστήματα διαχείρισης της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ

ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ. ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ HACCP 12.1 Εισαγωγή Η υγιεινή και η ασφάλεια της διατροφικής αλυσίδας είναι ένα επίκαιρο θέμα πρωταρχικής σημασίας τόσο για τους δημόσιους

Διαβάστε περισσότερα

ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον»

ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον» ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον» ρ Γιώργος Αγερίδης Μηχανολόγος Μηχανικός ιευθυντής Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας - Κ.Α.Π.Ε. e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Νάξος, 28-6-13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Αρ. Πρωτ.: 8450 Ταχ. ιεύθυνση : Χώρα Νάξος Ταχ. Κώδικας : 84 300 Τηλέφωνο : 2285360100 Fax : 2285023570 ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτική διαχείριση στερεών απορριμμάτων. Αδαμάντιος Σκορδίλης Δρ Χημικός Μηχανικός

Εναλλακτική διαχείριση στερεών απορριμμάτων. Αδαμάντιος Σκορδίλης Δρ Χημικός Μηχανικός 1 Εναλλακτική διαχείριση στερεών απορριμμάτων Αδαμάντιος Σκορδίλης Δρ Χημικός Μηχανικός Η διαχείριση των στερεών απορριμμάτων αποτελεί ένα σύνθετο πρόβλημα, δεν είναι μόνο περιβαλλοντικό, αλλά πολιτικό,

Διαβάστε περισσότερα

eco-commerce ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

eco-commerce ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ eco-commerce ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Τι είναι το eco-commerce Είναι το νέο, καινοτόμο πρόγραμμα της Εθνικής Συνομοσπονδίας

Διαβάστε περισσότερα

Koινωνική και Περιβαλλοντική Έκθεση

Koινωνική και Περιβαλλοντική Έκθεση Koινωνική και Περιβαλλοντική Έκθεση Koινωνική και Περιβαλλοντική Έκθεση 2006 Η Κοινωνική και Περιβαλλοντική Έκθεση του 2006, εκδίδεται από την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, ως αυτόνομη έκδοση, αλλά αποτελεί αναπόσπαστο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ISO. Διαχείριση της Ποιότητας των Υπηρεσιών Φύλαξης

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ISO. Διαχείριση της Ποιότητας των Υπηρεσιών Φύλαξης C H A M P I O N Α Ν Α Τ Ο Λ Η ΑΕ Π Α Ρ Ο Χ Η Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω Ν Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Τ Η Τ Α Σ Ε Μ Π Ο Ρ Ι Α Π Α Ν Τ Ο Σ Ε Ι Δ Ο Υ Σ ΑΓ. ΕΛΕΟΥΣΗΣ 2, ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ Τ.Κ. 12351 ΤΗΛ:2105451114 FAX:2105624401

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση βελτίωσης επαγγελματικών συνθηκών, αύξησης των πωλήσεων και αποφυγής προστίμων

Πρόταση βελτίωσης επαγγελματικών συνθηκών, αύξησης των πωλήσεων και αποφυγής προστίμων Χριστίνα Καλογεροπούλου Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ Μέλος ΤΕΕ Αρ Μητρώου: 127929 Τηλ.: 2710-2790 Κιν.: 699-3996226 E-mail: christy_jour@yahoo.gr Πρόταση βελτίωσης επαγγελματικών συνθηκών, αύξησης των πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική ιαχείριση σε ξενοδοχειακές µονάδες

Περιβαλλοντική ιαχείριση σε ξενοδοχειακές µονάδες Περιβαλλοντική ιαχείριση σε ξενοδοχειακές µονάδες Συστήµατα διαχείρισης, εξοικονόµησης και αειφορίας Περιβαλλοντική διαχείριση και ξενοδοχειακές µονάδες Από στοιχεία των τελευταίων 20 ετών, το κόστος ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Με ευθύνη για τους Ανθρώπους μας

Με ευθύνη για τους Ανθρώπους μας Η ιστορία της PITSOS 1865 Ίδρυση της εταιρείας ΠΙΤΣΟΣ Α.Ε. - PITSOS από την ομώνυμη οικογένεια για την παραγωγή μικρών οικιακών συσκευών και συσκευών πετρελαίου 1959 Έναρξη της παραγωγής ψυγείων και θερμαστρών

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική για την Υγεία, την Ασφάλεια και το Περιβάλλον

Πολιτική για την Υγεία, την Ασφάλεια και το Περιβάλλον Πολιτική για την Υγεία, την Ασφάλεια και το Περιβάλλον Παγκόσμια Πολιτική της Novartis 1 Μαρτίου 2014 Έκδοση HSE 001.V1.EL 1. Εισαγωγή Στη Novartis, ο στόχος μας είναι να είμαστε ηγέτες στην Υγεία, την

Διαβάστε περισσότερα

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στη ΔΕΗ

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στη ΔΕΗ Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στη ΔΕΗ Ετήσιο Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «Στηρίζω» Αθήνα, Ιούνιος 2011 Λένα Σαρικάκη Τομεάρχης Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Διεύθυνση Στρατηγικής Τομέας Εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ (ΔΜΥΠ) Η Πρακτιική Άσκηση των Φοιιτητών του Τμήματος Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Βίκυ Φλέγγα Οικονομολόγος, Μ sc περιφερειακή ανάπτυξη Στέλεχος διεύθυνσης οργάνωσης και πληροφορικής Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΕ 9 ΒΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 14 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου Θετικά αποτελέσματα Γ Τριμήνου λόγω αριστοποίησης λειτουργίας Διυλιστηρίου Ελευσίνας, αυξημένων εξαγωγών και βελτιωμένης λειτουργικής επίδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός Διαχείρισης 2007. Γενική Συνέλευση των Μετόχων 14 Μαΐου 2008

Απολογισμός Διαχείρισης 2007. Γενική Συνέλευση των Μετόχων 14 Μαΐου 2008 Απολογισμός Διαχείρισης 2007 Γενική Συνέλευση των Μετόχων 14 Μαΐου 2008 Διαχείριση 2007 Στρατηγικοί Στόχοι και Προτεραιότητες Κύρια Στοιχεία 2008 1 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑΣ Κύκλος εργασιών εκατ. EBITDA εκατ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 2 η Ημερίδα Έργου ENERGY WASTE Ενεργειακή Αξιοποίηση Κλάσματος Μη Ανακυκλώσιμων Αστικών Απορριμμάτων σε μία Βιώσιμη Αγορά Παραγωγής Ενέργειας από Απορρίμματα

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Το έργο «Ολοκληρωµένα προγράµµατα, πρωτοβουλίες και δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων εξωστρέφειας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Δεν μας αξίζει! Αλλάζουμε. Αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα! τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Δεν μας αξίζει! Αλλάζουμε. Αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα! τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Δεν μας αξίζει! Αλλάζουμε τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων Αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα! ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 8selido.indd 2 12/1/10 8:38 AM Η κατάσταση σήμερα Στην Περιφέρειά μας

Διαβάστε περισσότερα

Είναι μια καταγραφή/υπολογισμός των ποσοτήτων

Είναι μια καταγραφή/υπολογισμός των ποσοτήτων Απογραφές Εκπομπών: α) Γενικά, β) Ειδικά για τις ανάγκες απογραφής CO 2 σε αστική περιοχή Θεόδωρος Ζαχαριάδης Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Περιβάλλοντος Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου τηλ. 25 002304,

Διαβάστε περισσότερα

Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;»

Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;» Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;» Λέξεις κλειδιά: Απορρίμματα, ανακύκλωση, ρύπανση, υγεία, προστασία περιβάλλοντος, ΧΥΤΥ, ΧΑΔΑ Εισαγωγή Απόβλητα ένα επίκαιρο ζήτημα, που αποτελεί διαχρονικά

Διαβάστε περισσότερα