(Σε εκατοµµύρια ευρώ. Σε τρέχουσες τιµές)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "(Σε εκατοµµύρια ευρώ. Σε τρέχουσες τιµές)"

Transcript

1 1.2 Οικονοµική φυσιογνωµία α Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν α.1 Συνολικό Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν Τα τελευταία διαθέσιµα στοιχεία για την εξέλιξη του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος στην υτική Ελλάδα, αλλά και στις υπόλοιπες περιφέρειες της Χώρας, παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί : Πίνακας α.1-1: Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν κατά Περιφέρεια και κατά Νοµό της Περιφέρειας υτικής Ελλάδας (Σε εκατοµµύρια ευρώ. Σε τρέχουσες τιµές) Περιφέρειες και νοµοί * 2007* 2008* 2009* Σύνολο Ελλάδος Ανατ. Μακεδονία - Θράκη Κεντρική Μακεδονία υτική Μακεδονία Θεσσαλία Ήπειρος Ιόνια Νησιά υτική Ελλάδα Αιτωλοακαρνανία Αχαΐα Ηλεία Στερεά Ελλάδα Πελοπόννησος Αττική Βόρειο Αιγαίο Νότιο Αιγαίο Κρήτη * Προσωρινά στοιχεία Σηµείωση: Η κατανοµή, των φόρων και των επιδοτήσεων έγινε µε βάση τη διάρθρωση της Ακαθάριστης Προστιθέµενης Αξίας ανά περιφέρεια Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ Από τα στοιχεία του προηγούµενου πίνακα προκύπτει ότι το ΑΕΠ της Περιφέρειας υτικής Ελλάδας αυξήθηκε σηµαντικά στην περίοδο σε τρέχουσες τιµές, ενώ το έτος 2009 µειώθηκε κατά 3,58%, ποσοστό µεγαλύτερο από το αντίστοιχο της Χώρας. Άξιο παρατήρησης είναι πως από το 2003 έως το 2008 ο µέσος ρυθµός αύξησης του ΑΕΠ της Περιφέρειας υπολείπεται του αντίστοιχου εθνικού µέσου όρου. Από την σύγκριση της Π Ε µε τις γειτονικές της Περιφέρειες (Ιονίων Νήσων, Ηπείρου, Πελοποννήσου και Στερεάς Ελλάδας) διαπιστώνεται ότι κατά τα έτη 2000 έως και 2006 η Π Ε εµφάνισε τα περισσότερα έτη την δεύτερη µεγαλύτερη αύξηση ενώ το 2009 ο µέσος ρυθµός αύξησης του ΑΕΠ της Π Ε εµφανίζει την δεύτερη µεγαλύτερη µείωση, της τάξης του 3,6%, µετά την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων. Πίνακας α.1-2: Ρυθµοί Μεταβολής του ΑΕΠ των Περιφερειών της Χώρας και κατά Νοµό της Περιφέρειας υτικής Ελλάδας, την περίοδο σε τρέχουσες τιµές Περιφέρειες και νοµοί 2001/ / / / / */ */ 2006* 2008*/ 2007* 2009*/ 2008* Σύνολο Ελλάδος 7,4% 7,0% 10,1% 7,4% 4,2% 8,2% 6,6% 4,6% -0,5% 184

2 Ανατ. Μακεδονία - Θράκη 10,1% 1,2% 11,0% 6,1% 5,0% 4,9% 8,4% 3,8% 0,9% Κεντρική Μακεδονία 4,8% 4,6% 10,9% 9,9% -7,5% 7,9% 8,4% 4,7% -1,3% υτική Μακεδονία 4,7% 12,0% 6,4% 5,4% 5,4% 8,7% 10,2% 1,6% -1,9% Θεσσαλία 7,1% 6,2% 12,1% 8,6% -7,1% 7,6% 3,8% 4,1% -1,3% Ήπειρος 6,2% 4,6% 12,4% 9,1% -9,9% 5,0% 7,6% 3,3% -0,2% Ιόνια Νησιά 9,7% 8,6% 11,9% 6,4% 6,6% 3,5% 8,8% 3,5% -7,4% υτική Ελλάδα 7,8% 6,3% 11,5% 6,6% 1,3% 6,7% 3,9% 2,4% -3,6% Αιτωλοακαρνανία 6,7% 0,6% 6,5% 13,6% 7,1% 1,1% 0,9% 2,1% -0,9% Αχαΐα 9,9% 9,3% 11,7% 4,1% 0,6% 10,9% 4,8% 2,1% -4,8% Ηλεία 3,7% 6,5% 17,8% 4,2% -4,6% 3,5% 6,0% 3,6% -4,0% Στερεά Ελλάδα 2,7% 2,4% 6,3% 5,6% -3,9% 4,5% 3,9% 3,7% -1,7% Πελοπόννησος 1,3% 3,6% 8,0% 7,0% -4,5% 8,9% 5,6% 0,8% -0,7% Αττική 9,9% 9,4% 10,2% 7,6% 13,3% 10,1% 6,6% 5,3% 0,8% Βόρειο Αιγαίο 17,6% 0,2% 16,2% 0,7% -1,4% 7,0% 8,4% 5,6% -3,3% Νότιο Αιγαίο 4,9% 7,1% 9,7% 4,6% 10,6% 4,9% 8,3% 7,1% -2,8% Κρήτη 6,3% 9,7% 7,2% 6,1% 0,2% 5,4% 5,7% 5,2% -1,6% Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ, Επεξεργασία στοιχείων ΡΥΘΜΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΑΕΠ 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% -5,0% -10,0% 2001/ / / / / */ */2006* 2008*/2007* 2009*/2008* Σύνολο Ελλάδος υτική Ελλάδα Αιτωλοακαρνανία Αχαΐα Ηλεία Την περίοδο όλες οι Περιφερειακές Ενότητες (ΠΕ) της Π Ε καταγράφουν έντονες ανοδικές τάσεις, µε την Ηλεία να καταγράφει την µεγαλύτερη αύξηση, ωστόσο ακολουθεί η αρνητική µεταβολή του στην περίοδο 2005/2004 µε πτώση της τάξης του -4,6%. Τα επόµενα έτη οι αυξήσεις είναι µικρότερες και σηµατοδοτούν την αρχή ενός καθοδικού κύκλου στην οικονοµική εξέλιξη της Χώρας και της Π Ε. 185

3 Πίνακας α.1-3: Ποσοστά συµµετοχής των Περιφερειακών Ενοτήτων της Π Ε στην διαµόρφωση του ΑΕΠ της Ελλάδας την περίοδο σε τρέχουσες τιµές * 2007* 2008* 2009* υτική Ελλάδα 5,2% 5,2% 5,2% 5,2% 5,2% 5,0% 5,0% 4,8% 4,7% 4,6% Αιτωλοακαρνανία 1,5% 1,5% 1,4% 1,3% 1,4% 1,4% 1,4% 1,3% 1,2% 1,2% Αχαΐα 2,7% 2,7% 2,8% 2,8% 2,7% 2,6% 2,7% 2,7% 2,6% 2,5% Ηλεία 1,0% 1,0% 1,0% 1,1% 1,0% 1,0% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ, Επεξεργασία στοιχείων Η χαµηλή συνεισφορά της Περιφέρειας στη διαµόρφωση του εγχώριου ΑΕΠ, η συµβολή της οποίας µειώνεται σταθερά κατά την περίοδο συνάγεται από τα στοιχεία του προηγούµενου πίνακα. Χαµηλή είναι και η συνεισφορά των αντίστοιχων ΠΕ στη διαµόρφωση του εγχώριου ΑΕΠ µε την Π.Ε Αχαΐας να έχει τη µεγαλύτερη συµβολή, µε ποσοστό που ανήλθε το 2009 στο 2,5%, ποσοστό ωστόσο µικρότερο από το αντίστοιχο του Στον επόµενο πίνακα παρουσιάζεται η Ακαθάριστη προστιθέµενη αξία κατά κλάδο τα έτη στην Χώρα, την Π Ε και τις ΠΕ της. Όσον αφορά την Π..Ε κατά τα έτη , µειώθηκε τόσο η συνολική συµβολή της περιφερειακής ΑΠΑ, όσο και των τριών παραγωγικών τοµέων της περιφέρειας στην διαµόρφωση της εγχώριας ΑΠΑ (Ακαθ.Προστιθ.Αξία). Αναφορικά δε µε τη σηµαντικότητα της συµβολής των παραγωγικών τοµέων της Περιφέρειας στη διαµόρφωση των εθνικών µεγεθών, η ιεράρχηση είναι: πρωτογενής, τριτογενής και δευτερογενής τοµέας. Σηµειώνεται ότι διαχρονικά παρατηρείται στροφή της οικονοµίας της Περιφέρειας προς τον τριτογενή τοµέα (κυρίως σε υπηρεσίες του τουριστικού κλάδου), αφού αυξάνεται η συµµετοχή του τοµέα αυτού στο συνολικό περιφερειακό προϊόν, µε παράλληλη κάµψη του πρωτογενή και δευτερογενή τοµέα. 186

4 Πίνακας α.1-4: Ακαθάριστη προστιθέµενη αξία κατά κλάδο τα έτη (Σε εκατοµµύρια ευρώ. Σε τρέχουσες τιµές) Πρωτογενής Τοµέας ευτερογενής τοµέας Τριτογενής τοµέας Περιφέρειες και νοµοί * 2007* 2008* 2009* * 2007* 2008* 2009* * 2007* 2008* 2009* Σύνολο Ελλάδος υτική Ελλάδα Αιτωλοακαρνανία Αχαΐα Ηλεία Συνολική ακαθάριστη προστιθέµενη αξία Περιφέρειες και νοµοί * 2007* 2008* 2009* Σύνολο Ελλάδος υτική Ελλάδα Αιτωλοακαρνανία Αχαΐα Ηλεία * Προσωρινά στοιχεία Πηγή : Ελληνική Στατιστική Αρχή (Επεξεργασία στοιχείων) Πίνακας α.1-5: Ποσοστιαία συµµετοχή κάθε κλάδου στην Ακαθάριστη προστιθέµενη αξία, τα έτη (Σε εκατοµµύρια ευρώ. Σε τρέχουσες τιµές) Πρωτογενής τοµέας ευτερογενής τοµέας Τριτογενής τοµέας Περιφέρειες και νοµοί * 2007* 2008* 2009* * 2007* 2008* 2009* * 2007* 2008* 2009* Σύνολο Ελλάδος 4,9% 3,7% 3,5% 3,0% 3,1% 12,7% 13,8% 13,4% 12,7% 13,4% 82,4% 82,5% 83,1% 84,2% 83,5% υτική Ελλάδα 11,1% 11,2% 11,4% 11,2% 10,9% 4,3% 4,8% 4,6% 4,1% 4,1% 4,8% 4,7% 4,6% 4,6% 4,5% Αιτωλοακαρνανία 38,6% 30,6% 28,7% 26,9% 29,0% 21,4% 23,6% 20,5% 22,9% 27,4% 28,4% 27,5% 27,1% 26,7% 26,8% Αχαΐα 24,4% 29,4% 28,3% 30,4% 28,7% 70,6% 70,2% 73,8% 70,5% 65,7% 53,8% 54,5% 54,7% 54,8% 54,8% Ηλεία 37,0% 40,1% 43,1% 42,7% 42,4% 7,8% 6,1% 5,8% 6,6% 7,0% 17,9% 18,0% 18,1% 18,4% 18,3% Συνολική ακαθάριστη προστιθέµενη αξία Περιφέρειες και νοµοί * 2007* 2008* 2009* υτική Ελλάδα 5,0% 5,0% 4,8% 4,7% 4,6% Αιτωλοακαρνανία 28,7% 27,2% 26,4% 26,3% 27,1% Αχαΐα 52,4% 54,5% 55,0% 54,8% 54,2% Ηλεία 18,8% 18,3% 18,6% 18,8% 18,8% * Προσωρινά στοιχεία Πηγή : Ελληνική Στατιστική Αρχή (Επεξεργασία στοιχείων) 187

5 1.2.1.α.1.1 Κατά κεφαλή ΑΕΠ της Π Ε Η ΠΕ Αχαΐας παρουσιάζει για την περίοδο το υψηλότερο κατά κεφαλή προϊόν στην Περιφέρεια υτικής Ελλάδας, αλλά υπολείπεται σηµαντικά του εθνικού µέσου όρου. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται το κατά κεφαλή εθνικό προϊόν κατά Περιφέρεια και Νοµό της Περιφέρειας υτικής Ελλάδας από το Πίνακας α.1.1-1: Κατά Κεφαλή Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν κατά Περιφέρεια και κατά Νοµό της Περιφέρειας υτικής Ελλάδας (Σε ευρώ. Σε τρέχουσες τιµές) Περιφέρειες και * 2007* 2008* νοµοί Σύνολο Ελλάδος Βόρεια Ελλάς Ανατ. Μακεδονία - Θράκη Κεντρική Μακεδονία υτική Μακεδονία Θεσσαλία Κεντρική Ελλάς Ήπειρος Ιόνια Νησιά υτική Ελλάς Αιτωλοακαρνανία Αχαία Ηλεία Στερεά Ελλάς Πελοπόννησος Αττική Νησιά Αιγαίου, Κρήτη Βόρειο Αιγαίο Νότιο Αιγαίο Κρήτη * Προσωρινά στοιχεία Πηγή:ΕΛ.ΣΤΑΤ Στο διάγραµµα που ακολουθεί παρουσιάζεται η εξέλιξη του κατά κεφαλή ΑΕΠ σε τρέχουσες τιµές στις ΠΕ της Π Ε. Από τα στοιχεία αυτά προκύπτει σηµαντική υστέρηση της Π Ε σε σχέση και µε τις υπόλοιπες Περιφέρειες της Χώρας. ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΝ ΑΕΠ ΣΕ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ Σύνολο Ελλάδος υτική Ελλάδα Αιτωλοακαρνανία Αχαΐα Ηλεία 188

6 Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει την σειρά κατάταξης της Περιφέρειας υτικής Ελλάδας σε σχέση µε τις υπόλοιπες Περιφέρειες της χώρας για την περίοδο 2000 έως και 2008 µε βάση το κατά κεφαλή προϊόν. Πίνακας α.1.1-2: Σειρά κατάταξης των Περιφερειών της Χώρας µε βάση το κατά Κεφαλή Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν την περίοδο Περιφέρειες και * 2007* 2008* νοµοί Ανατ. Μακεδονία - Θράκη Κεντρική Μακεδονία υτική Μακεδονία Θεσσαλία Ήπειρος Ιόνια Νησιά υτική Ελλάς Στερεά Ελλάς Πελοπόννησος Αττική Βόρειο Αιγαίο Νότιο Αιγαίο Κρήτη * Προσωρινά στοιχεία Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ (Επεξεργασία στοιχείων) α.1.2 Εντοπισµός διαπεριφερειακών ανισοτήτων Με βάση τα παραπάνω στοιχεία η συνολική µεταβολή του ΑΕΠ στην χώρα την περίοδο ανήλθε στο 70%. Η µεταβολή αυτή στις Περιφέρειες της χώρας έχει ως εξής (µε φθίνουσα σειρά): ΑΕΠ 2000 (Σε εκατοµµύρια ΑΕΠ 2009* (Σε εκατοµµύρια % Μεταβολή (σε τρέχουσες τιµές) Περιφέρειες και νοµοί ευρώ) ευρώ) 1 Αττική ,0 2 Νότιο Αιγαίο ,8 3 υτική Μακεδονία ,3 4 Ανατ. Μακεδονία - Θράκη ,0 5 Ιόνια Νησιά ,2 6 Βόρειο Αιγαίο ,0 7 Κρήτη ,4 8 υτική Ελλάδα ,0 9 Κεντρική Μακεδονία ,3 10 Θεσσαλία ,7 11 Ήπειρος ,0 12 Πελοπόννησος ,3 13 Στερεά Ελλάδα ,7 Σύνολο Ελλάδος Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ (Επεξεργασία στοιχείων) Από την µελέτη των στοιχείων της κατανοµής και µεταβολής του ΑΕΠ την περίοδο προκύπτει ότι ο βαθµός θετικής µεταβολής του ΑΕΠ της Αττικής είναι µεγαλύτερος από κάθε άλλη Περιφέρεια σε ποσοστό πολύ πάνω από αυτό της εθνικής µεταβολής. Η µεταβολή του ΑΕΠ είναι θετική σε όλες τις άλλες Περιφέρειες σε ποσοστό κάτω όµως από αυτό της εθνικής µεταβολής. Το ποσοστό συµµετοχής όλων των Περιφερειών στο συνολικό ΑΕΠ είναι µειωµένο το 2009 σε σχέση µε το 2000, πλην της Περιφέρειας Αττικής που αυξήθηκε και των Περιφερειών υτικής Μακεδονίας και Νοτίου Αιγαίου που παρέµεινε σταθερή. Με όρους περιφερειακής σύγκλισης το συµπέρασµα είναι ότι το σύνολο της χώρας το 2009 έχει αποκλίνει περαιτέρω σε σχέση µε την Αττική. 189

7 1.2.1.α.1.3 Εντοπισµός ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων Επειδή η χωρική κατεύθυνση του παραγόµενου ΑΕΠ αγνοεί τον παράγοντα συγκέντρωσης του πληθυσµού στην Αττική επιλέγεται ως πιο αξιόπιστος δείκτης το παραγόµενο ΑΕΠ ανά ΠΕ και κάτοικο. Η εθνική άνοδος για το ΑΕΠ την περίοδο δεν κατανέµεται ισότιµα στις ΠΕ της χώρας. Το 2000 ο µέσος όρος του ΑΕΠ ανά κάτοικο της χώρας διαµορφώνεται στα Το 74,5% των Π.Ε. της χώρας παρουσιάζουν ΑΕΠ ανά κάτοικο κάτω αυτού του ποσού. Οι Π.Ε. της χώρας που παρουσιάζουν ΑΕΠ ανά κάτοικο άνω του ποσού των , που είναι ο νέος διαµορφωθείς εθνικός µέσος όρος το 2008, αποτελούν το 80,4%. Η Π.Ε Βοιωτίας βρίσκεται στην πρώτη θέση µε τις Π.Ε Κυκλάδων, Ζακύνθου, Αττικής, ωδεκανήσου να ακολουθούν. Σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες διαπιστώνονται θετικοί ρυθµοί ανάπτυξης σε σχέση µε το 2000 µε µεγάλες ωστόσο διαφορές (βλέπε παρακάτω πίνακα). Με κόκκινο φόντο φαίνονται αναλυτικά οι ποσοστιαίες µεταβολές του κ.κ ΑΕΠ για τις ΠΕ της Π Ε από τις οποίες η Π.Ε Αχαΐας εµφανίζει την µεγαλύτερη µεταβολή και ακολουθούν οι Π.Ε Ηλείας και Αιτωλοακαρνανίας. ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ κ. κ ΑΕΠ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΑ ΕΤΗ Χανιά Ρέθυµνο Λασίθι Ηράκλειο Κυκλάδες ωδεκάνησα Χίος Σάµος Λέσβος Αττική Μεσσηνία Λακωνία Κορινθία Αρκαδία Αργολίδα Φωκίδα Φθιώτιδα Ευρυτανία Εύβοια Βοιωτία Ηλεία Αχαία Αιτωλοακαρνανία Λευκάδα Κεφαλληνία Κέρκυρα Ζάκυνθος Πρέβεζα Ιωάννινα Θεσπρωτία Άρτα Τρίκαλα Μαγνησία Λάρισσα Καρδίτσα Φλώρινα Κοζάνη Καστοριά Γρεβενά Χαλκιδική Σέρρες Πιερία Πέλλα Κιλκίς Θεσσαλονίκη Ηµαθία Καβάλα ράµα Ροδόπη Ξάνθη Έβρος 0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0% 120,0% β Επενδύσεις β.1 ηµόσιες επενδύσεις Η κύρια πηγή χρηµατοδότησης του Αναπτυξιακού Προγράµµατος της Περιφέρειας από ηµόσιες και Κοινοτικές επενδύσεις είναι το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα (ΠΕΠ) της Προγραµµατικής Περιόδου Έχει ιδιαίτερη σηµασία να καταγράψουµε την χωροθετική κατεύθυνση των πόρων του Γ ΚΠΣ, αφού πρόκειται για το µεγαλύτερο επενδυτικό πρόγραµµα των ηµοσίων Επενδύσεων µε κύριο στόχο την σύγκλιση της Ελληνικής οικονοµίας. Σε επίπεδο Περιφερειακών Ενοτήτων οι πόροι της Γ Προγραµµατικής περιόδου κατευθύνθηκαν ως εξής: 190

8 Στο 50% των Π.Ε. αντιστοιχεί ανά κάτοικο ποσό Γ ΚΠΣ περίπου ενώ στο υπόλοιπο 50% των Π.Ε. αντιστοιχεί ποσό από έως Στα επόµενα διαγράµµατα που ακολουθούν παρουσιάζεται η κατάταξη των ΠΕ κατά φθίνουσα σειρά µε βάση τις συνολικές επενδύσεις του Γ ΚΠΣ και η κατανοµή του Γ ΚΠΣ ανά κάτοικο στις ΠΕ της Χώρας. 191

9 19

10 19

11 1.2.1.β.2 Ιδιωτικές επενδύσεις Στον πίνακα που ακολουθεί, εµφανίζεται ο συνολικός αριθµός των αιτηµάτων των επενδυτών, που υποβλήθηκαν στην Π Ε, ανά ΠΕ και συνολικά, κατά τη διάρκεια ισχύος του επενδυτικού Νόµου 3299/2004, δηλαδή από 23/12/2004 έως 29/01/2010, καθώς και ο αριθµός των επενδύσεων που εγκρίθηκαν, ανά ΠΕ και συνολικά, σε επίπεδο Περιφέρειας.. Πίνακας β.2-1: Κατανοµή του συνολικού αριθµού των αιτούµενων και εγκεκριµένων επενδύσεων ανά ΠΕ κατά τα έτη Αιτούµενες επενδύσεις Εγκριθείσες επενδύσεις Ποσοστό Π.Ε. Αριθµός Ποσοστό (επί του συνόλου της Π..Ε) Αριθµός Ποσοστό (επί του συνόλου της Π..Ε) εγκεκριµένων σε σύγκριση µε τις αιτούµενες επενδύσεις Π.Ε. Αιτωλ/νίας ,3% ,7% 70,6% Π.Ε. Αχαΐας ,7% ,2% 64,0% Π.Ε. Ηλείας ,0% ,2% 76,0% Σύνολο Περιφέρειας % % 69,2% Πηγή: α. Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας β. Περιφέρεια υτικής Ελλάδας Από τα παραπάνω στοιχεία του πίνακα το µεγαλύτερο ποσοστό των αιτηµάτων (47,7%) αφορά την Αχαΐα, ενώ το ποσοστό των αιτηµάτων, των οποίων εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του Αναπτυξιακού Νόµου, συµβαδίζει µε αυτό των υποβληθέντων αιτηµάτων. Στον πίνακα που ακολουθεί, εµφανίζεται ο αριθµός και το ποσοστό των αιτούµενων επενδύσεων, ανά τοµέα οικονοµικής δραστηριότητας στην Π Ε καθώς και ο αριθµός και το ποσοστό των εγκεκριµένων αιτηµάτων ανά τοµέα. Πίνακας β.2-2: Κατανοµή του συνολικού αριθµού των αιτούµενων και εγκεκριµένων επενδύσεων, ανά τοµέα οικονοµικής δραστηριότητας, κατά τα έτη Αιτούµενες επενδύσεις Εγκριθείσες επενδύσεις Ποσοστό Τοµείς δραστηριότητας Αριθµός Ποσοστό (επί του συνόλου της Π..Ε) Αριθµός Ποσοστό (επί του συνόλου της Π..Ε) εγκεκριµένων σε σύγκριση µε τις αιτούµενες επενδύσεις Μεταποιητικές Επιχειρήσεις ,6% ,6% 67,4% Επιχειρήσεις Πρωτογενούς Τοµέα 78 6,4% 66 7,8% 84,6% Τουριστικές Επιχειρήσεις ,1% ,6% 78,7% Επιχειρήσεις Παροχής υπηρεσιών 72 5,9% 42 5,0% 58,3% Σύνολο Περιφέρειας % % 69,2% Πηγή: α. Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας β. Περιφέρεια υτικής Ελλάδας Από τα στοιχεία του πίνακα το συντριπτικό ποσοστό των αιτηµάτων (76,6%), αφορά επενδύσεις του µεταποιητικού τοµέα και ακολουθούν οι τουριστικές επιχειρήσεις µε 11,1%. Το ποσοστό των αιτηµάτων που εγκρίθηκε για υπαγωγή στις διατάξεις του Αναπτυξιακού Νόµου στην Περιφέρεια συµβαδίζει µε αυτό των υποβληθέντων αιτηµάτων. Στον πίνακα εµφανίζεται η κατανοµή του συνολικού ποσού (σε ευρώ) των αιτούµενων και εγκεκριµένων επενδύσεων, ανά Π.Ε. της Περιφέρειας υτικής Ελλάδας. Πίνακας β.2-3: Κατανοµή του συνολικού ύψους των αιτούµενων και εγκεκριµένων επενδύσεων ανά ΠΕ, κατά τα έτη Νοµοί Αιτούµενο Ποσό (σε ) Ποσοστό (επί του συνόλου της Π..Ε) Εγκεκριµένο Ποσό (σε ) Ποσοστό (επί του συνόλου της Π..Ε) Ποσοστό εγκεκριµένου ύψους επενδύσεων σε σύγκριση µε το αιτούµενο Π.Ε. Αιτωλ/νίας ,0% ,5% 64,7% 194

12 Π.Ε. Αχαΐας ,8% ,2% 68,5% Π.Ε. Ηλείας ,2% ,3% 64,9% Σύνολο Περιφέρειας % % 66,5% Πηγή: α. Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας β. Περιφέρεια υτικής Ελλάδας Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του πίνακα το µεγαλύτερο ποσοστό (48,2%) του ποσού των εγκριθέντων αιτηµάτων αφορά την ΠΕ Αχαΐας, ακολουθεί η ΠΕ Ηλείας µε 32,3% και η ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας µε 19,5%. Το ποσοστό του ποσού των εγκεκριµένων επενδύσεων, σε σχέση µε το ύψος του ποσού των αιτηµάτων, διαφοροποιείται και διαµορφώνεται στο 68,5% στη ΠΕ Αχαΐας, στο 64,9% στην Ηλεία και στο 64,7% στην Αιτωλοακαρνανία. Στον πίνακα που ακολουθεί εµφανίζονται τα ποσά και τα ποσοστά του ύψους των αιτούµενων και εγκεκριµένων επενδύσεων, ανά τοµέα οικονοµικής δραστηριότητας στην Περιφέρεια υτικής Ελλάδας. Πίνακας β.2-4: Κατανοµή του συνολικού ύψους των αιτούµενων και εγκεκριµένων επενδύσεων ανά τοµέα οικονοµικής δραστηριότητας, κατά τα έτη Αιτούµενο Ποσοστό (επί του συνόλου της Π..Ε) Ποσό (σε ) Εγκεκριµένο Ποσοστό (επί του συνόλου της Π..Ε) Ποσοστό εγκεκριµένου ύψους επενδύσεων σε σύγκριση µε το αιτούµενο Τοµείς δραστηριότητας Ποσό (σε ) Μεταποιητικές Επιχειρήσεις ,7% ,5% 66,3% Επιχειρήσεις Πρωτογενούς Τοµέα ,3% ,7% 74,3% Τουριστικές Επιχειρήσεις ,3% ,1% 70,1% Επιχειρήσεις Παροχής υπηρεσιών ,7% ,7% 61,7% Σύνολο Περιφέρειας % % 66,5% Πηγή: α. Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας β. Περιφέρεια υτικής Ελλάδας Στο σύνολο του εγκεκριµένου ποσού των επενδύσεων, σε σχέση µε το σύνολο του ύψους του ποσού των αιτηµάτων προηγείται ο πρωτογενής τοµέας µε 74,3%, ακολουθούν οι τουριστικές επιχειρήσεις µε 70,1%. Εντοπισµός ενδοπεριφερειακών και διαπεριφερειακών διαφοροποιήσεων Εξετάζοντας τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από τις αρµόδιες υπηρεσίες για την υλοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων στην Π Ε διαπιστώνεται ενδοπεριφερειακές διαφοροποιήσεις τόσο ανάµεσα στις τρείς ΠΕ, όσο και µεταξύ των τοµέων οικονοµικής δραστηριότητας. Ειδικότερα διαπιστώθηκε ότι το µεγαλύτερο ποσοστό των αιτηµάτων και εγκρίσεων επενδυτικών σχεδίων αναφέρεται στον Νοµό Αχαΐας, ακολουθεί ο Νοµός Ηλείας και τέλος ο Νοµός Αιτωλοακαρνανίας, ενώ η συντριπτική πλειοψηφία των αιτηµάτων, αφορά επενδύσεις του µεταποιητικού τοµέα. Ακολουθούν οι τουριστικές επιχειρήσεις, οι επιχειρήσεις του πρωτογενούς τοµέα και οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών. Εντοπισµός διαπεριφερειακών ανισοτήτων Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα αιτούµενα και εγκεκριµένα επενδυτικά σχέδια ανά Περιφέρεια και στο σύνολο της Χώρας κατά τα έτη , µε ταυτόχρονη αναφορά στο ύψος της επένδυσης, στο ύψος της ενίσχυσης και στις νέες θέσεις εργασίας. Πίνακας β.2-5: Στοιχεία ιδιωτικών επενδύσεων κατά Περιφέρεια τα έτη ΠΟΣΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΣΑ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕΝ. ΣΧΕ ΙΩΝ ΥΨΟΣ ΕΠΕΝ ΥΣΗΣ ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕΝ. ΣΧΕ ΙΩΝ ΥΨΟΣ ΕΠΕΝ ΥΣΗΣ ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ

13 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ Α ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ Α ΚΡΗΤΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ Πηγή: Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Από τα στοιχεία του πίνακα προκύπτει ότι δεν υπήρξε σαφής τρόπος κατανοµής των επενδυτικών πόρων και το κριτήριο της «περιφερειακής σύγκλισης» δεν λήφθηκε σοβαρά υπόψη. Ειδικότερα οι ιδιωτικές επενδύσεις που εγκρίθηκαν για να υλοποιηθούν στην Περ. Κρήτης αποτελούν το 15% των συνολικά εγκεκριµένων προτάσεων, ενώ ακολουθεί η Περ. Κεντρικής Μακεδονίας µε ποσοστό 13%. Στα επόµενα διαγράµµατα απεικονίζεται η κατανοµή του εγκεκριµένου ύψους επενδύσεων και ενίσχυσης κατά Περιφέρεια από τα οποία προκύπτει ότι η Π Ε κατατάσσεται στην 6 η θέση και την 5 η θέση αντίστοιχα µε συνολικά εγκεκριµένο ύψος επενδύσεων αξίας 1,4 δις. ευρώ και συνολικό εγκεκριµένο ύψος ενίσχυσης αξίας 691 εκατ. ευρώ. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΥΨΟΥΣ ΕΠΕΝ ΥΣΗΣ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΡΗΤΗ ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ Α ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ Α ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΑΤΤΙΚΗ Εγκεκριµένο ύψος επένδυσης (σε δισεκατ. ευρώ) 196

14 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΥΨΟΥΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΡΗΤΗ ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ Α ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ Α ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΑΤΤΙΚΗ Εγκεκριµένο ύψος ενίσχυσης (σε εκατ. ευρώ) α Ενεργός Πληθυσµός Το ποσοστό του ενεργού πληθυσµού της Π Ε το 2011, σύµφωνα µε στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ, υστερεί έναντι του αντίστοιχου της Ε.Ε και της χώρας και ανήλθε σε 50,9%, παρουσιάζοντας αύξηση 1,5 µονάδες σε σύγκριση µε το Το αντίστοιχο ποσοστό στην Ε.Ε ανήλθε σε 78,3% και στη χώρα σε 53,1%, παρουσιάζοντας αύξηση 11,8 και 1,7 µονάδες αντίστοιχα (βλέπε πίνακα IV κεφ. Α.1.1.β.1.4) Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η εξέλιξη του οικονοµικά ενεργού και µη ενεργού πληθυσµού στην Περιφέρεια υτικής Ελλάδας και τη Χώρα κατά το Α τρίµηνο των ετών Πίνακας α-1: Εξέλιξη του οικονοµικά ενεργού και µη ενεργού πληθυσµού στην Περιφέρεια υτικής Ελλάδας και τη Χώρα κατά το Α τρίµηνο των ετών Α τρίµηνο 2009 Α τρίµηνο 2010 Α τρίµηνο 2011 Α τρίµηνο 2012 Α τρίµηνο 2009 Α τρίµηνο 2010 Α τρίµηνο 2011 Α τρίµηνο 2012 Πηγή : ΕΛ.ΣΤΑΤ Πληθυσµός (σε χιλιάδες) 613,9 616,7 621,3 624, , , , ,3 Οικονοµικά Ενεργός Πληθυσµός Οικονοµικά Ενεργοί Απασχολούµενοι Περιφέρεια υτικής Ελλάδας Άνεργοι Μη οικονοµικά ενεργοί 50,5% 89,9% 10,1% 49,5% 51,4% 90,7% 9,2% 48,6% 51,8% 84,9% 15,1% 48,2% 50,8% 76,9% 23,1% 49,2% Σύνολο Χώρας 53,5 90,7 9,3 46,5% 53,9 88,3 11,7 46,1% 53,5 84,1 15,9 46,5% 53,0 77,4 22,6 47,0% Από τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι το Α τρίµηνο του 2012 ο οικονοµικά ενεργός πληθυσµός της Π Ε αποτελούσε το 50,8% του συνολικού πληθυσµού της, ποσοστό µικρότερο από το αντίστοιχο της χώρας και ο οικονοµικά µη ενεργός πληθυσµός αποτελούσε το 49,2%, ποσοστό 2,2 µονάδες µεγαλύτερο από το αντίστοιχο της χώρας. 197

15 Όπως φαίνεται στο σχετικό πίνακα οι αυξοµειώσεις στο ποσοστό ενεργού πληθυσµού σε επίπεδο Π Ε στα τέσσαρα τελευταία χρόνια είναι τάξης µικρότερης των 1,3 µονάδων. Αντίθετα, όσον αφορά το ποσοστό των απασχολουµένων στην Π Ε µειώνεται σηµαντικά τα δύο τελευταία χρόνια µε ποσοστά της τάξης του 8 και 6,7 µονάδων αντίστοιχα, σαφώς µεγαλύτερα από τα αντίστοιχα ποσοστά µείωσης σε επίπεδο χώρας (κατά 5,8 και 4,2 µονάδες αντίστοιχα). Σύµφωνα µε τα παραπάνω στοιχεία το ποσοστό ανεργίας το Α τρίµηνο του 2009 στην Π Ε ανερχόταν στο 10,1% του οικονοµικά ενεργού πληθυσµού, υπερδιπλασιάστηκε το Α τρίµηνο του 2012 ανερχόµενο σε 23,1%, ακολουθώντας σε γενικές γραµµές την µεγάλη αύξηση της ανεργίας και στο επίπεδο χώρας (από 9,3 σε 22,6% αντίστοιχα) β Απασχόληση Σε ότι αφορά στη συµµετοχή των τριών παραγωγικών τοµέων στην απασχόληση σε επίπεδο Π Ε και των τριών ΠΕ συµπερασµατικά σηµειώνονται τα εξής: Το ποσοστό απασχόλησης στην Π Ε στον πρωτογενή τοµέα (τα έτη 1991, 2001, 2011) µειώθηκε αντίστοιχα από 34,8% σε 32% και σε 28% αντίστοιχα. Το ποσοστό απασχόλησης στην Π Ε στο δευτερογενή τοµέα (1991, 2001, 2011) αυξήθηκε ελαφρά αντίστοιχα σε 20%, 20,8% και 23,1%. Το ποσοστό απασχόλησης στην µεταποίηση το 1991 ήταν 10,3% επί του συνόλου του δευτερογενή τοµέα µειώθηκε το ,7% ενώ παρουσίασε ελάχιστη αύξηση το 2011 και ανήλθε σε 7,8%. Το ποσοστό απασχόλησης στην Π Ε το έτος 1991 στον τριτογενή τοµέα διαµορφώθηκε σε 45,2%, κατά το 2001 αυξήθηκε σε 47,2% και το 2011 αυξήθηκε σε 48,9%. Από το παραπάνω συνολικό ποσοστό του τριτογενή τοµέα κατά το 1991 ποσοστό 3,9% αφορούσε τις Τράπεζες και τις Ασφάλειες, ποσοστό το οποίο µειώθηκε το 2001 σε 1,7% και παρέµεινε σταθερό και το έτος Τα ποσοστά απασχόλησης και στις τρεις ΠΕ, ακολουθούν παρόµοια πορεία δηλαδή παρουσιάζουν: α) συνεχόµενη πτωτική τάση στον πρωτογενή µεταξύ 1991, 2001 και 2011 β) συνεχόµενη αυξητική τάση στον δευτερογενή µεταξύ 1991, 2001 και 2011 µε υψηλότερο ρυθµό και ποσοστά αύξησης στην ΠΕ Αχαϊας γ) συνεχόµενη αυξητική τάση στον τριτογενή τοµέα δ) πτωτική τάση του ποσοστού απασχόλησης στην µεταποίηση στο σύνολο του δευτερογενή τοµέα (στοιχεία µόνο 1991 και 2001) ε) πτωτική τάση του ποσοστού της απασχόλησης σε τράπεζες και ασφάλειες στο ποσοστό του τριτογενή τοµέα (στοιχεία µόνο 1991 και 2001) Όσον αφορά τους ασκούντες Ανώτερα Επαγγέλµατα στην Π Ε το 1991 αποτελούσαν το 11,5%, ποσοστό µικρότερο από αυτό την χώρας (15,4%). Το ποσοστό αυτό αυξήθηκε το 2001 και διαµορφώθηκε σε 17,9%, ποσοστό επίσης µικρότερο από της χώρας (20,9%). Το ποσοστό της χώρας κατά το 2011 υποχώρησε σε 10,9%. Όσον αφορά τους ασκούντες Ανώτερα Επαγγέλµατα στις ΠΕ της Π Ε, στην ΠΕ Αχαΐας από 14,7% το 1991 αυξήθηκε σε 21% το Στην ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας από 9,4% το 1991 αυξήθηκε σε 16,7% το 2001 ενώ στην ΠΕ Ηλείας από 8,8% το 1991 αυξήθηκε σε 13,8% το Σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα κατά το Β τρίµηνο του 2011, σύµφωνα µε τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, η απασχόληση σε επίπεδο Περιφέρειας στον πρωτογενή τοµέα, στην παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος, στις κατασκευές, στην εκπαίδευση, στην υγεία και κοινωνική µέριµνα, υπερβαίνει το αντίστοιχο ποσοστό της χώρας. Αντίθετα, η απασχόληση στα ορυχεία και λατοµεία, στη µεταποίηση, στη διαχείριση αποβλήτων, στο εµπόριο, στη µεταφορά και αποθήκευση, στην παροχή υπηρεσιών καταλύµατος και εστίασης, στην ενηµέρωση και επικοινωνία, στις χρηµατοπιστωτικές δραστηριότητες, στις επιστηµονικές δραστηριότητες, στη δηµόσια διοίκηση, στις τέχνες και τα νοικοκυριά ως εργοδότες, υπολείπεται του αντίστοιχου ποσοστού της χώρας. Πίνακας β-1: Ποσοστό απασχολουµένων ηλικίας 15 ετών και άνω, κατά κλάδο οικονοµικής δραστηριότητας, στην Π Ε, το Β τρίµηνο του 2011 Κλάδος οικονοµικής δραστηριότητας υτική Ελλάδα Σύνολο Χώρας Γεωργία, ασοκοµία και Αλιεία 20,6% 12,3% Ορυχεία και Λατοµεία 0,1% 0,3% Μεταποίηση 7,8% 10% Παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος, φυσικού αερίου, ατµού και 0,6% 0,5% κλιµατισµού Παροχή νερού, επεξεργασία λυµάτων, διαχείριση 0,3% 0,7% αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης Κατασκευές 7,7% 6,3% 198

16 Χονδρικό και λιανικό εµπόριο, επισκευή µηχανοκίνητων 17,1% 18,6% οχηµάτων και µοτοσικλετών Μεταφορά και αποθήκευση 4,6% 4,9% ραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύµατος και 6,2% 7,3% εστίασης Ενηµέρωση και επικοινωνία 1,1% 1,9% Χρηµατοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες 1,7% 2,7% ιαχείριση ακίνητης περιουσίας 0,1% 0,1% Επαγγελµατικές, επιστηµονικές και τεχνικές 4,3% 5,1% δραστηριότητες ιοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες 1,1% 2% ηµόσια διοίκηση και άµυνα. Υποχρεωτική κοινωνική 6,9% 8,8% ασφάλιση Εκπαίδευση 8,7% 7,5% ραστηριότητες ανθρώπινης υγείας και κοινωνικής 6,1% 5,7% µέριµνας Τέχνες, διασκέδαση και ψυχαγωγία 0,9% 1,2% Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών 2,9% 2,1% ραστηριότητες νοικοκυριών ως εργοδοτών 1,2% 1,9% ραστηριότητες ετερόδικων οργανισµών και φορέων 0% 0% Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή - Έρευνα Εργατικού υναµικού Β τριµήνου β.1 Απασχόληση ανά κλάδο οικονοµικής δραστηριότητας Πίνακας β.1-1: ιαπεριφερειακή σύγκριση του οικονοµικά ενεργού και µη ενεργού πληθυσµού κατά το Α τρίµηνο του 2012 Οικονοµικά ενεργός Μη οικονοµικά ενεργός Σύνολο Αριθµός Ποσοστό Αριθµός Ποσοστό Σύνολο % % Ανατολική Μακεδονία και ,1% ,9% Θράκη Κεντρική Μακεδονία ,2% ,8% υτική Μακεδονία ,8% ,2% Ήπειρος ,4% ,6% Θεσσαλία ,5% ,5% Ιόνιοι Νήσοι ,3% ,7% υτική Ελλάδα ,8% ,2% Στερεά Ελλάδα ,4% ,6% Αττική ,6% ,4% Πελοπόννησος ,9% ,1% Βόρειο Αιγαίο ,4% ,6% Νότιο Αιγαίο ,1% ,9% Κρήτη ,4% ,6% Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ, Έρευνα Εργατικού υναµικού 2012 (Επεξεργασία στοιχείων) Από τα παραπάνω στοιχεία προκύπτει ότι η Π Ε βρίσκεται στην 9 η θέση µεταξύ των περιφερειών της χώρας από πλευράς οικονοµικά ενεργού πληθυσµού µε ποσοστό 50,8% έναντι 53% του αντίστοιχου ποσοστού της χώρας. Στην πρώτη θέση βρίκεται η Περιφέρεια Κρήτης µε ποσοστό 56,4% και στην τελευταία θέση (13 η ) η Περιφέρεια υτικής Μακεδονία µε ποσοστό 48,8%. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι απασχολούµενοι 15 ετών και άνω κατά κατηγορίες οικονοµικής δραστηριότητας και θέση στην επιχείρηση, στην Π..Ε το Α τρίµηνο Πίνακας β.1-2: Απασχολούµενοι 15 ετών και άνω κατά µονοψήφιες κατηγορίες οικονοµικής δραστηριότητας, θέση στην επιχείρηση, στην Π..Ε το Α τρίµηνο 2012 Οικονοµική δραστηριότητα, τοπική µονάδα (1η απασχόληση) Βοηθός στην οικογενειακή επιχείρηση Αυτοπασχολούµενος Αυτοπασχολούµενος Σύνολο µε προσωπικό χωρίς προσωπικό Μισθωτός Σύνολο 100% 9,4% 30,9% 50,9% 8,8% Α. Γεωργία, δασοκοµία & αλιεία 24,2% 9,0% 61,3% 8,5% 21,2% Β. Ορυχεία & λατοµεία 0% 0% 0% 0% 0% Γ. Μεταποίηση 7,5% 13,5% 16,8% 61,9% 7,8%. Παροχή ηλεκτρ. 0,6% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 199

17 ρεύµατος-φυσικού αερίουατµού-κλιµατισµού Ε. Παροχή νερού-διαχ. λυµάτων, αποβλήτωνδραστ.εξυγίανσης 0,5% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% ΣΤ. Κατασκευές 7,0% 11,0% 35,9% 50,1% 3,0% Ζ. Χονδρικό-λιανικό εµπόριο-επισκευή οχηµάτων & µοτοσυκλετών 17,2% 10,3% 30,5% 47,3% 11,9% Η. Μεταφορά & αποθήκευση 4,0% 2,9% 44,4% 50,8% 1,9% Θ. Υπηρεσίες παροχής καταλύµατος & υπηρεσιών εστίασης 6,1% 22,5% 20,5% 47,7% 9,3% Ι. Ενηµέρωση & επικοινωνία 1,1% 0,0% 0,2% 2,0% 0,0% Κ. Χρηµατοπιστωτικές & ασφαλιστικές δραστηριότητες 1,2% 5,2% 13,2% 81,7% 0,0% Λ. ιαχείριση ακίνητης περιουσίας 0,1% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% Μ. Επαγγελµατικές, επιστηµονικές & τεχνικές δραστηριότητες 3,4% 31,5% 49,2% 19,3% 0,0% Ν. ιοικητικές & υποστηρικτικές δραστηριότητες 0,8% 28,2% 10,0% 61,8% 0,0% Ξ. ηµόσια διοίκηση & άµυνα-υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση 7,4% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% Ο. Εκπαίδευση 9,5% 3,2% 5,0% 91,1% 0,6% Π. ραστηριότητες ανθρώπινης υγείας & κοινωνικής µέριµνας 6,0% 3,3% 10,6% 86,1% 0,0% Ρ. Τέχνες, διασκέδαση & ψυχαγωγία 0,6% 0,0% 39,3% 60,7% 0,0% Σ. Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών 2,1% 16,6% 28,6% 49,5% 5,4% Τ. ραστηριότητες νοικοκυριών ως εργοδοτών 0,7% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% Υ. ραστηριότητες ετερόδικων οργανισµών & φορέων 0% 0% 0% 0% 0% Πηγή : ΕΛ.ΣΤΑΤ Από τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα προκύπτουν τα εξής: Από το σύνολο των απασχολουµένων ( άτοµα), την πλειοψηφία αποτελούν οι µισθωτοί µε ποσοστό 50,9% ( άτοµα), ενώ ακολουθούν οι αυτοαπασχολούµενοι χωρίς προσωπικό µε ποσοστό 30,9% ( άτοµα). Όσον αφορά τον κλάδο δραστηριότητας η πλειοψηφία των απασχολούµενων της Περιφέρειας ασχολείται µε την γεωργία, τη δασοκοµία και την αλιεία σε ποσοστό 24,2% και ακολουθούν οι κλάδοι του εµπορίου (17,2%), της εκπαίδευσης (9,5%), της µεταποίησης (7,5%), της δηµόσιας διοίκησης (7,4%), των κατασκευών (7%). Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι Απασχολούµενοι 15 ετών και άνω κατά κατηγορίες οικονοµικής δραστηριότητας και επίπεδο εκπαίδευσης, στην Π..Ε το Α τρίµηνο Πίνακας β.1-3: Απασχολούµενοι 15 ετών και άνω κατά µονοψήφιες κατηγορίες οικονοµικής δραστηριότητας, επίπεδο εκπαίδευσης, στην Π..Ε. A τρίµηνο 2012 Απολυτ Οικονοµική δραστηριότητα, ιδακτορι κό ή Μεταπτυχιακός Πτυχίο Ανωτάτ Πτυχίο Ανώτερης Τεχν.Επαγ. Απολυτή ριο Μέσης ήριο 3- ταξ Μέσης Απολυτή ριο Μερικές τάξεις τοπική µονάδα (1η ων Εκπαίδευσ Εκπαίδευ Εκπαίδ ηµοτικο ηµοτικ απασχόληση) Σύνολο τίτλος Σχολών ης σης ευσης ύ ού Καθόλου σχολεί ο Σύνολο 100% 1,4% 15,0% 14,0% 31,8% 13,3% 23,8% 0,3% 0,4% Α. Γεωργία, δασοκοµία & αλιεία 24,2% 0% 0,8% 2,8% 17,7% 19,1% 57,9% 1,1% 0,6% Β. Ορυχεία & λατοµεία 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Γ. Μεταποίηση 7,5% 0% 8,8% 10,6% 39,5% 23,0% 18,1% 0% 0%. Παροχή ηλεκτρ. ρεύµατοςφυσικού αερίου-ατµούκλιµατισµού 0,6% 0% 27,7% 0% 72,3% 0% 0% 0% 0% 200

18 Ε. Παροχή νερού-διαχ. λυµάτων, αποβλήτωνδραστ.εξυγίανσης 0,5% 0% 0% 18,3% 14,4% 13,4% 53,9% 0% 0% ΣΤ. Κατασκευές 7,0% 0% 2,5% 11,4% 29,1% 20,4% 36,6% 0% 0% Ζ. Χονδρικό-λιανικό εµπόριοεπισκευή οχηµάτων & µοτοσυκλετών 17,2% 1,2% 7,1% 17,2% 49,6% 12,4% 11,5% 0,0% 0,9% Η. Μεταφορά & αποθήκευση 4,0% 0% 1,5% 10,6% 41,5% 23,3% 23,0% 0% 0% Θ. Υπηρεσίες παροχής καταλύµατος & υπηρεσιών εστίασης 6,1% 0% 2,1% 14,7% 52,9% 12,5% 16,7% 1,1% 0% Ι. Ενηµέρωση & επικοινωνία 1,1% 0% 8,5% 31,8% 49,4% 5,1% 5,1% 0% 0% Κ. Χρηµατοπιστωτικές & ασφαλιστικές δραστηριότητες 1,2% 0% 20,4% 29,7% 45,8% 4,0% 0% 0% 0% Λ. ιαχείριση ακίνητης περιουσίας 0,1% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% Μ. Επαγγελµατικές, επιστηµονικές & τεχνικές δραστηριότητες 3,4% 9,5% 55,2% 23,0% 7,0% 5,2% 0% 0% 0% Ν. ιοικητικές & υποστηρικτικές δραστηριότητες 0,8% 0% 0% 20,6% 35,4% 14,3% 23,2% 0% 6,5% Ξ. ηµόσια διοίκηση & άµυναυποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση 7,4% 0% 24,9% 26,6% 46,5% 0,8% 1,3% 0% 0% Ο. Εκπαίδευση 9,5% 9,6% 68,1% 12,2% 5,4% 0,6% 4,1% 0% 0% Π. ραστηριότητες ανθρώπινης υγείας & κοινωνικής µέριµνας 6,0% 0% 28,4% 30,3% 26,3% 7,1% 7,9% 0% 0% Ρ. Τέχνες, διασκέδαση & ψυχαγωγία 0,6% 0% 17,8% 11,1% 26,9% 20,7% 9,8% 0% 13,7% Σ. Αλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών 2,1% 0% 3,4% 24,9% 45,7% 21,0% 5,1% 0% 0% Τ. ραστηριότητες νοικοκυριών ως εργοδοτών 0,7% 0% 0% 23,6% 23,7% 16,7% 36,0% 0% 0% Υ. ραστηριότητες ετερόδικων οργανισµών & φορέων 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ Από τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα προκύπτουν τα εξής: Από το σύνολο των απασχολουµένων 15 ετών και άνω το 31,8% είναι απόφοιτοι µέσης εκπαίδευσης, το 23,8% είναι απόφοιτοι δηµοτικού ενώ το 15% και 14% είναι απόφοιτοι ανωτάτων και ανωτέρων σχολών αντίστοιχα. Το µεγαλύτερο ποσοστό κατόχων διδακτορικών και µεταπτυχιακών διπλωµάτων απασχολείται στην εκπαίδευση, σε ποσοστό 9,6% του συνόλου των απασχολούµενων στον κλάδο. Η πλειοψηφία απασχολουµένων στην εκπαίδευση (68,1%), στις επαγγελµατικές και επιστηµονικές δραστηριότητες (55,2%), στις δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας (28,4%), στον κλάδο παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος (27,7%) και στη δηµόσια διοίκηση (24,9%) είναι απόφοιτοι ανωτάτων σχολών. Η πλειοψηφία των αποφοίτων ανωτέρων σχολών, ως ποσοστό επί του συνόλου των απασχολούµενων στον κλάδο, απασχολείται στην ενηµέρωση και επικοινωνία (31,8%), στις δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας (30,3%), στις χρηµατοπιστωτικές δραστηριότητες (29,7%). Οι απόφοιτοι δηµοτικού σχολείου αποτελούν την πλειοψηφία των εργαζοµένων στον κλάδο της γεωργίας (57,9%), στην παροχή νερού (53,9%) και στις κατασκευές (36,6%). Πίνακας β.1-4: ιαπεριφερειακή σύγκριση απασχολούµενων κατά το Α τρίµηνο του 2012 Οικονοµικά Απασχολούµενοι ενεργός πληθυσµός % του οικονοµικά ενεργού πληθυσµού Αριθµός Σύνολο Χώρας ,4% Ανατολική Μακεδονία και Θράκη ,3% Κεντρική Μακεδονία ,2% υτική Μακεδονία ,5% Ήπειρος ,4% Θεσσαλία ,6% Ιόνιοι Νήσοι ,0% υτική Ελλάδα ,0% Στερεά Ελλάδα ,4% 201

19 Αττική ,06% Πελοπόννησος ,0% Βόρειο Αιγαίο ,4% Νότιο Αιγαίο ,0% Κρήτη ,6% Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ, Έρευνα Εργατικού υναµικού 2012 (Επεξεργασία στοιχείων) Από τα παραπάνω στοιχεία προκύπτει ότι η Π Ε βρίσκεται στην 9 η θέση µεταξύ των περιφερειών της χώρας από πλευράς απασχολούµενων µε ποσοστό 77% του οικονοµικά ενεργού πληθυσµού έναντι 77,4% του αντίστοιχου ποσοστού της χώρας. Στην πρώτη θέση βρίκεται η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου µε ποσοστό 86% και στην τελευταία θέση (13 η ) η Περιφέρεια υτικής Μακεδονία µε ποσοστό 71,5% β.2 Τάσεις στην Απασχόληση Στον επόµενο πίνακα εµφανίζονται οι απασχολούµενοι 15 ετών και άνω µε πλήρη ή µερική απασχόληση και οι λόγοι που απασχολούνται µερικώς ανά οµάδες ηλικιών. Πίνακας β.2-1: Απασχολούµενοι 15 ετών και άνω µε πλήρη ή µερική απασχόληση και οι λόγοι που απασχολούνται µερικώς ανά οµάδες ηλικιών στην Π Ε κατά το Α τρίµηνο του 2012 Πλήρης / µερική απασχόληση & αιτία (1η απασχόληση) Σύνολο Σύνολο 100% 0,2% 3,9% 10,9% 44,0% 40,0% 0,9% Πλήρης απασχόληση 94,3% 74,3% 84,6% 90,6% 94,2% 96,4% 100% Μερική απασχόληση 5,7% 25,7% 15,4% 9,4% 5,8% 3,6% 0,0% Μερική-Φροντίζει µικρά παιδιά ή εξαρτώµενους ενήλικες 4,4% 0,0% 0,0% 0,0% 7,5% 3,8% 0,0% Μερική-Παρακολουθεί µαθήµατα ή εκπαιδεύεται 2,8% 100% 16,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Μερική-Έχει ασθένεια ή ανικανότητα 1,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 4,5% 0,0% Μερική- εν µπορούσε να βρει πλήρη απασχόληση 64,9% 0,0% 70,7% 90,4% 67,8% 42,1% 0,0% Μερική-Άλλοι προσωπικοί ή οικογενειακοί λόγοι 12,0% 0,0% 0,0% 0,0% 7,3% 34,3% 0,0% Μερική-Άλλοι λόγοι 14,8% 0,0% 13,2% 9,6% 17,4% 15,2% 0,0% Μερική- εν δήλωσε λόγο 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Πηγή : ΕΛ.ΣΤΑΤ Σύµφωνα µε τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα προκύπτουν τα εξής: Από τους απασχολούµενους ( άτοµα), το 94,3% ( άτοµα) απασχολείται µε πλήρη απασχόληση και µόλις το 5,7% ( άτοµα) απασχολείται µε µερική απασχόληση. Κύριος λόγος µερικής απασχόλησης για το 64,9% όσων απασχολούνται µερικώς, εµφανίζεται η δυσκολία στην ανεύρεση εργασίας πλήρους απασχόλησης. Το µεγαλύτερο ποσοστό µερικής απασχόλησης παρουσιάζουν τα άτοµα ετών µε ποσοστό 25,7% των συνολικά απασχολούµενων της ηλικίας τους. Μοναδική αιτία µερικής απασχόλησης για τα άτοµα ετών είναι η παρακολούθηση µαθηµάτων. Για τα άτοµα ετών, ετών, ετών και ετών, η σηµαντικότερη αιτία είναι η δυσκολία στην ανεύρεση εργασίας πλήρους απασχόλησης µε ποσοστά 70,7%, 90,4%, 67,8% και 42,1% αντίστοιχα. Είναι αυτονόητο ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στα αντίστοιχα κεφάλαια της ανεργίας και της απασχόλησης, επιδεινώθηκαν την τελευταία τριετία µε ταχύτατους ρυθµούς, τόσο στην χώρα, όσο και στην Περιφέρεια υτικής Ελλάδας, λόγω της οικονοµικής κρίσης. Όσον αφορά την πρόβλεψη για την εξέλιξη των δεικτών της ανεργίας, όσο διαρκεί η οικονοµική κρίση κάθε πρόβλεψη για την εξέλιξη αυτών θεωρείται παρακινδυνευµένη, δεδοµένου ότι οι τάσεις παρουσιάζονται συνεχώς αυξητικές και διαµορφώνονται σε πολύ υψηλά επίπεδα. Ήδη η ανεργία το Β τρίµηνο του έτους 2012 διαµορφώθηκε για την Π Ε στο 24,6%, έναντι 16,1% του αντίστοιχου τριµήνου του 2011 (ΕΛ.ΣΤΑΤ). Με δεδοµένο ότι οι προβλέψεις για τον ρυθµό ανάπτυξης και για το 2013 παραµένουν έντονα αρνητικές, ενισχύεται η πρόβλεψη ότι η εξέλιξη της ανεργίας µεσοπρόθεσµα θα είναι δυσµενής β.3 Ανεργία Σύµφωνα µε στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ., το ποσοστό ανεργίας της Π Ε το 2011 ήταν 15,1% παρουσιάζοντας αύξηση κατά 4,4 µονάδες σε σύγκριση µε το Σε επίπεδο χώρας το αντίστοιχο ποσοστό για το 2011 είναι υψηλότερο 15,9% αυξηµένο κατά 5,1 µονάδες σε σύγκριση µε το Η ανεργία σε επίπεδο χώρας 202

20 και Π Ε είναι σαφώς µεγαλύτερη του ευρωπαϊκού µέσου όρου (9,7%) για το Από τα στοιχεία του παρακάτω πίνακα προκύπτει ότι η Π Ε εµφανίζει υψηλό ποσοστό ανεργίας, καθώς βρίσκεται στην πέµπτη θέση µετά τις Περιφέρειες υτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Στερεάς Ελλάδας και Κρήτης. Συγκρίνοντας το Α τρίµηνο των ετών 2011 και 2012 παρατηρούµε την επιδείνωση της ανεργίας, καθώς το 2011 η Π Ε βρισκόταν στην ένατη θέση. Η Π Ε και ιδιαίτερα η ΠΕ Αχαΐας, παρουσιάζει σηµαντικά προβλήµατα ανεργίας, πράγµα που δηµιουργεί οικονοµικές και κοινωνικές επιπτώσεις στον πληθυσµό και ιδιαίτερα στους νέους και τους µακροχρόνια άνεργους. Πίνακας β.3-1: Ποσοστό Ανεργίας, κατά Περιφέρεια Α τρίµηνο Σύνολο Χώρας 15,9 22,6 Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 18 22,7 Κεντρική Μακεδονία 17,5 24,7 υτική Μακεδονία 22,3 28,5 Ήπειρος 15,4 20,6 Θεσσαλία 14,3 20,4 Ιόνιοι Νήσοι 20,3 15,9 υτική Ελλάδα 15,1 23,1 Στερεά Ελλάδα 16,1 24,5 Αττική 14,7 22,9 Πελοπόννησος 12,4 19 Βόρειο Αιγαίο 12,6 19,6 Νότιο Αιγαίο 24,3 13,9 Κρήτη 15,7 23,4 Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή - Έρευνα Εργατικού υναµικού Α τριµήνου 2012 Στον πίνακα και το διάγραµµα που ακολουθούν παρουσιάζεται η διαχρονική εξέλιξη της ανεργίας κατά τα έτη στις Περιφερειακές Ενότητες της Π Ε. Πίνακας β.3-2: ιαχρονική εξέλιξη του ποσοστού ανεργίας στις ΠΕ της Περιφέρειας υτικής Ελλάδας και την Χώρα κατά τα έτη Νοµός 11 9,2 10,3 9,1 9,2 11,7 18,4 Αιτωλοακαρνανίας Νοµός Αχαϊας 11,5 10,7 9,6 10,2 10,2 13,5 19,3 Νοµός Ηλείας 7,7 7,1 8,6 9,1 8,6 8,2 12,0 Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ 203

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Στατιστικά στοιχεία. Πίνακας 1: Στόχοι ευρωπαϊκής στρατηγικής για το 2020. Στόχοι «Ευρώπη 2020» 75% κάτω από 10%

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Στατιστικά στοιχεία. Πίνακας 1: Στόχοι ευρωπαϊκής στρατηγικής για το 2020. Στόχοι «Ευρώπη 2020» 75% κάτω από 10% ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Στατιστικά στοιχεία Πίνακας 1: Στόχοι ευρωπαϊκής στρατηγικής για το 2020 Στρατηγική «Ευρώπη 2020» Στόχοι «Ευρώπη 2020» Υφιστάµενη κατάσταση στην Ελλάδα Στόχοι της χώρας για το 2020 Ποσοστό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Γ τρίµηνο 2008

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Γ τρίµηνο 2008 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ OΣ Πειραιάς, 18 εκεµβρίου 2008 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Γ τρίµηνο 2008 Η Γενική Γραµµατεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. σε χιλιάδες 4200 4150 4100 4050 4000 3950 3900 3850 3800 3750 3700

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. σε χιλιάδες 4200 4150 4100 4050 4000 3950 3900 3850 3800 3750 3700 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 13 Σεπτεµβρίου 2012 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Β Τρίµηνο 2012 Κατά το Β Τρίµηνο του 2012 ο αριθµός των απασχολούµενων ανήλθε σε 3.793.147

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Τρίµηνο 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 17 Μαρτίου 2016

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Τρίµηνο 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 17 Μαρτίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 17 Μαρτίου 2016 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Τρίµηνο 2015 Κατά το Τρίµηνο του 2015 ο αριθµός των απασχολούµενων ανήλθε σε 3.641.682 άτοµα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δ τρίμηνο 2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δ τρίμηνο 2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 18 Μαρτίου 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δ τρίμηνο 2009 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνει τα αποτελέσματα της δειγματοληπτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίµηνο 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 19 εκεµβρίου 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίµηνο 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 19 εκεµβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 19 εκεµβρίου 2013 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίµηνο 2013 Κατά το Γ Τρίµηνο του 2013 ο αριθµός των απασχολούµενων ανήλθε σε 3.635.905

Διαβάστε περισσότερα

(Παραγωγή σε τόνους)

(Παραγωγή σε τόνους) Ο πρωτογενής τοµέας της Π..Ε έχει να επιδείξει σηµαντικά προϊόντα στον κλάδο της φυτικής παραγωγής, όπως απεικονίζεται στους πίνακες του παραρτήµατος. Τα κυριότερα προϊόντα φυτικής παραγωγής που παράγει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δ τρίμηνο 2006 Πειραιάς, 15 Μαρτίου 2007

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δ τρίμηνο 2006 Πειραιάς, 15 Μαρτίου 2007 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 2006 Πειραιάς, 15 Μαρτίου 2007 Η Γενική Γραμματεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος ανακοινώνει τα αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

Αµφιλοχίας. Θέρµου ΧΕΙΡΗΣ ΧΕΙΡΗΣ. 122 74 51 4 69 18 22 360 συναφείς δραστηριότητες 2 ασοκοµία και υλοτοµία 10 0 16 0 2 0 1 29 3

Αµφιλοχίας. Θέρµου ΧΕΙΡΗΣ ΧΕΙΡΗΣ. 122 74 51 4 69 18 22 360 συναφείς δραστηριότητες 2 ασοκοµία και υλοτοµία 10 0 16 0 2 0 1 29 3 Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται ο αριθµός των επιχιερήσεων που δραστηριοποιούνταν στην Π Ε ανά Περιφερειακή Ενότητα και διψήφιο κωδικό δραστηριότητας (ΣΤΑΚΟ 08) κατά το έτος 2007 σύµφωνα µε στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. σε χιλιάδες 3540 3530 3520 3510 3500 3490 3480 3470 3460 3450 2013 A 2013 Β 2013 Γ 2013 2014 Α

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. σε χιλιάδες 3540 3530 3520 3510 3500 3490 3480 3470 3460 3450 2013 A 2013 Β 2013 Γ 2013 2014 Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Α Τρίµηνο 2014 Πειραιάς, 12 Ιουνίου 2014 Κατά το Α Τρίµηνο του 2014 ο αριθµός των απασχολούµενων ανήλθε σε 3.483.716 άτοµα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Α Τρίμηνο 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 16 Ιουνίου 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Α Τρίμηνο 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 16 Ιουνίου 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 16 Ιουνίου 2011 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Α Τρίμηνο 2011 Κατά το Α Τρίμηνο του 2011 ο αριθμός των απασχολούμενων ανήλθε σε 4.194.429

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Β Τρίμηνο 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 16 Σεπτεμβρίου 2010

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Β Τρίμηνο 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 16 Σεπτεμβρίου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 16 Σεπτεμβρίου 2010 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Β Τρίμηνο 2010 Κατά το Β τρίμηνο του 2010 ο αριθμός των απασχολούμενων ανήλθε σε 4.426.992

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓ. ΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίμηνο 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 15 Δεκεμβρίου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓ. ΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίμηνο 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 15 Δεκεμβρίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 15 Δεκεμβρίου 2016 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓ Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) παρουσιάζει την Έρευνα Εργατικού Δυναμικοί για το Γ Τρίμηνο του 2016. Επισημαίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Αλεξανδρούπολη 20/03/2013 ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΑΝΕΡΓΙΑΣ 2010-2012 Σύνολο ΧΩΡΑ Α. Μ. Θ. Κ. ΜΑΚ ΘΕΣ/ΚΗ Υπ. Κ. Μ Δ. ΜΑΚ Πληθυσμός Εργάσιμης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ICAP Group για την Απασχόληση και την Ανεργία Για πρώτη φορά λιγότεροι οι απασχολούμενοι από τους οικονομικά ανενεργούς πολίτες

ΜΕΛΕΤΗ ICAP Group για την Απασχόληση και την Ανεργία Για πρώτη φορά λιγότεροι οι απασχολούμενοι από τους οικονομικά ανενεργούς πολίτες ΜΕΛΕΤΗ ICAP Group για την Απασχόληση και την Ανεργία Για πρώτη φορά λιγότεροι οι απασχολούμενοι από τους οικονομικά ανενεργούς πολίτες 10 Ιουνίου 2011 Η δραματική επιδείνωση της ελληνικής οικονομίας την

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ Πρόγραµµα - Πράσινες Υποδοµές 2010 ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ/ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»

«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΕΣΠΑ 2014-2020 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού, Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση» (ΕΠ ΑΝΑ Ε ΒΜ) 2014-2020 13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα (ΠΕΠ) 2014 2020 ΡΑΣΗ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016. Προκήρυξη Καθεστώτος. «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού»

Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016. Προκήρυξη Καθεστώτος. «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού» Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Προκήρυξη Καθεστώτος «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού» Σελ. Σκοπός 2 Διάρκεια καθεστώτος 2 Προϋπολογισμός καθεστώτος / Ελάχιστο ύψος επένδυσης 2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ τρίµηνο 2004

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ τρίµηνο 2004 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΓ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ τρίµηνο 2004 Πειραιάς, 12 Απριλίου 2005 Η Γενική Γραµµατεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Το Κερατσίνι και η ραπετσώνα µε αριθµούς.

Το Κερατσίνι και η ραπετσώνα µε αριθµούς. Το Κερατσίνι και η ραπετσώνα µε αριθµούς. ήµος Έδρα Περιφέρεια Περιφερειακή Ενότητα Γεωγραφικό ιαµέρισµα Νοµός Έκταση Κερατσινίου - ραπετσώνας Κερατσίνι Αττικής Πειραιάς Στερεά Ελλάδα Αττικής 9,326 τ.χλµ,

Διαβάστε περισσότερα

Η απασχόληση & η ανεργία στην Ελλάδα το 2012

Η απασχόληση & η ανεργία στην Ελλάδα το 2012 ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ Τεύχος 207, Ιούλιος-Αύγουστος 2013 Η απασχόληση & η ανεργία στην Ελλάδα το 2012 Οικογένεια και άνεργοι σε συνθήκες Κρίσης Δραστηριότητες ΙΝΕ Τεύχος 207, Ιούλιος-Αύγουστος 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 211-212

Διαβάστε περισσότερα

Σας κοινοποιούμε πίνακες στους οποίους φαίνονται τα κενά που απέμειναν στη Π.Ε. σε όλες τις ειδικότητες, μετά τις αποσπάσεις που έγιναν στις 26.08.14.

Σας κοινοποιούμε πίνακες στους οποίους φαίνονται τα κενά που απέμειναν στη Π.Ε. σε όλες τις ειδικότητες, μετά τις αποσπάσεις που έγιναν στις 26.08.14. Μπράτης Δημήτρης Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr Τηλ. 6974750402 2103312790-2103442884 Fax: 2103246893 Παληγιάννης Βασίλειος Αιρετός Κ.Υ.Σ.Π.Ε. paligiannis@hotmail.gr Τηλ. 6974750409

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Α τρίµηνο 2005

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Α τρίµηνο 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΓ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Α τρίµηνο 2005 Πειραιάς, 14 Ιουλίου 2005 Η Γενική Γραµµατεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ

ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει το κατά κεφαλήν Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) των Περιφερειών και των Νομών της Ζώνης IV. Το κκαεπ αποτελεί βασική συνιστώσα του επιπέδου ανάπτυξης και ευημερίας

Διαβάστε περισσότερα

1.4 Πληθυσµιακή εξέλιξη και κοινωνικο οικονοµικά χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της υπάρχουσας κατάστασης και των προοπτικών της. α.

1.4 Πληθυσµιακή εξέλιξη και κοινωνικο οικονοµικά χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της υπάρχουσας κατάστασης και των προοπτικών της. α. 1.4 Πληθυσµιακή εξέλιξη και κοινωνικο οικονοµικά χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της υπάρχουσας κατάστασης και των προοπτικών της α. Πληθυσµός ηµογραφικές εξελίξεις και τάσεις - Μετανάστευση Από την αντίστοιχη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ICAP Group «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑ»

ΜΕΛΕΤΗ ICAP Group «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑ» Α 2008 Β 2008 Γ 2008 Δ 2008 Α Β Γ Δ Α 2010 Β 2010 Γ 2010 Δ 2010 Α 2011 Β 2011 Γ 2011 Δ 2011 Α 2012 χιλ. άτομα ΜΕΛΕΤΗ ICAP Group «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑ» Το 2011 οι εξελίξεις στην Ελλάδα επιδεινώθηκαν πέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ετη 2009, 2010 και 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ετη 2009, 2010 και 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 02 / 04 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ετη 2009, 2010

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»

«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΕΣΠΑ 2014-2020 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού, Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση» (ΕΠ ΑΝΑ Ε ΒΜ) 2014-2020 13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα (ΠΕΠ) 2014 2020 ΡΑΣΗ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Καθεστώτος «Γενική Επιχειρηματικότητα»

Προκήρυξη Καθεστώτος «Γενική Επιχειρηματικότητα» Σκοπός Διάρκεια Καθεστώτος Προϋπολογισμός Καθεστώτος / Ελάχιστο Ύψος Επένδυσης Δικαιούχοι Υπαγόμενων Επενδυτικών Σχεδίων Σκοπός του παρόντος καθεστώτος είναι η προώθηση της ισόρροπης ανάπτυξης με σεβασμό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΜΕΣΩ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤ

Διαβάστε περισσότερα

Α.1.1.α.6 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Α.1.1.α.6 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Α.1.1.α.6 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 1. ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 1.1 Πληθυσµός Κατά την εκπόνηση του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 3 / 4 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2013 Από την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΜΕΣΩ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET05: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET05: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει το ποσοστό των ανέργων στο σύνολο του ενεργού πληθυσμού ανά Περιφέρεια. Το επίπεδο ανεργίας αποτελεί βασική συνιστώσα της οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΡΤΕΜΙΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

«ΑΡΤΕΜΙΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΑΡΤΕΜΙΣ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΑΔΗΛΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 15

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET13: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΑΠΑ)

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET13: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΑΠΑ) ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET13: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΑΠΑ) ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τη σύνθεση της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας ανά νομό/περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ. Πηγή δεδομένων:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ. Πηγή δεδομένων: Πηγή δεδομένων: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΕΠΘ 2004, 2005 και 2006 Έργο : ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Πηγή : Διεύθυνση Οργάνωσης και Διεξαγωγής Εξετάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ώρα: 10:31:35 ΜΑΘΗΤΕΣ(ΝΗΠΙΑ) ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ Σελίδα 1 από 5 ----- Νοµός ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 137572 67589 56288 27809 80521 39453 763 327 ΜΟΝΟΘΕΣΙΟ 35402 17261 15378 7542 19765 9600

Διαβάστε περισσότερα

Καθεστώτος «Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ»

Καθεστώτος «Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ» Σκοπός Διάρκεια Καθεστώτος Προϋπολογισμός Καθεστώτος / Ελάχιστο Ύψος Επένδυσης Δικαιούχοι Υπαγόμενων Επενδυτικών Σχεδίων Στόχος του καθεστώτος είναι η παροχή ενός πλήρους πλαισίου κινήτρων με βασικό στόχο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΗΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2002/2003

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΗΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2002/2003 Ώρα: 12:27:44 ΠΙΝΑΚΑΣ 18: ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ - ΗΜΟΤΙΚΑ - Σελίδα 1 από 16 ----------------------------------------------------------------------------------------T Α Ξ Η ---------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΕΣ 33 101 213 643 280 1.270 ΔΩΜΑΤΙΑ 6.553 9.627 11.087 17.972 4.804 50.043 ΚΛΙΝΕΣ 12.565 18.096 20.716 33.537 9.193 94.107

ΜΟΝΑΔΕΣ 33 101 213 643 280 1.270 ΔΩΜΑΤΙΑ 6.553 9.627 11.087 17.972 4.804 50.043 ΚΛΙΝΕΣ 12.565 18.096 20.716 33.537 9.193 94.107 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2005 ΑΘΗΝΑ ΜΟΝΑΔΕΣ 14 33 43 102 64 256 ΔΩΜΑΤΙΑ 3.948 3.989 3.232 3.914 1.396 16.479 ΚΛΙΝΕΣ 7.408 7.304 5.894 7.182 2.648 30.436 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 8 22 9 39 ΔΩΜΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ «ΕΞΕΛΙΣΣΟΜΑΙ 2009 ΓΙΑ ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ «ΕΞΕΛΙΣΣΟΜΑΙ 2009 ΓΙΑ ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ «ΕΞΕΛΙΣΣΟΜΑΙ 2009 ΓΙΑ ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» ΣΤΟΧΟΣ Ενίσχυση υφιστάμενων μεσαίων μεταποιητικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεις παροχής υποστηρικτικών προς την μεταποίηση υπηρεσιών ( logistics

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET13: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΑΠΑ)

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET13: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΑΠΑ) ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET13: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ () ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τη σύνθεση της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας ανά Νομό/Περιφέρεια και

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑ - ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑ - ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑ - ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 Μονάδα Ανάλυσης & Τεκμηρίωσης, Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας Ομάδα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Επιτρέπεται η αναπαραγωγή για μη εμπορικούς σκοπούς με την προϋπόθεση ότι θα αναφέρεται η πηγή (Παρατηρητήριο ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.).

Επιτρέπεται η αναπαραγωγή για μη εμπορικούς σκοπούς με την προϋπόθεση ότι θα αναφέρεται η πηγή (Παρατηρητήριο ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.). Στην παρούσα Θεματική Έκθεση εξετάζεται και αναλύεται, για την περίοδο 2009-2014 (και ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των πιο πρόσφατων στοιχείων), η εξέλιξη εξειδικευμένων δεικτών, οι οποίοι εκφράζουν και

Διαβάστε περισσότερα

Αυτάρκεια Αγροτικών ιατροφικών Προϊόντων

Αυτάρκεια Αγροτικών ιατροφικών Προϊόντων Αυτάρκεια Αγροτικών ιατροφικών Προϊόντων ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2012 Σχεδόν σταθερή παραμένει η αυτάρκεια αγροτικών διατροφικών προϊόντων φυτικής και ζωικής παραγωγής για το έτος 2011, σε σχέση με τη προηγούμενη δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΙΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ Ο ΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ, ΠΑΘΕ ΚΑΙ ΙΟΝΙΑ Ο ΟΣ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΙΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ Ο ΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ, ΠΑΘΕ ΚΑΙ ΙΟΝΙΑ Ο ΟΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΙΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ Ο ΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ, ΠΑΘΕ ΚΑΙ ΙΟΝΙΑ Ο ΟΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Στα πλαίσια πρακτικής άσκησης στο Παρατηρητήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET13: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΑΠΑ)

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET13: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΑΠΑ) ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET13: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ () ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τη σύνθεση της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας ανά Νομό/Περιφέρεια και

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικά το σύνολο των ενεργών δηλώσεων προκύπτει σύμφωνα με τους ανωτέρω πίνακες ως εξής:

Συνοπτικά το σύνολο των ενεργών δηλώσεων προκύπτει σύμφωνα με τους ανωτέρω πίνακες ως εξής: Συνοπτικά το σύνολο των ενεργών δηλώσεων προκύπτει σύμφωνα με τους ανωτέρω πίνακες ως εξής: Άκυρες Σε επεξεργασία Αρχική υποβολή Υπαγωγή Οριστική υπαγωγή Αυθαιρέτων Δηλώσεις Ν.4178/2013 141 191059 47094

Διαβάστε περισσότερα

Α.Δ.Α. Κ Ο Ι Ν Η Α Π Ο Φ Α Σ Η

Α.Δ.Α. Κ Ο Ι Ν Η Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Τμήμα ΙΙΙ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 9 Ταχ. Κώδικας: 10110 FAX: 10 595400 THΛ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET20: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET20: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά την εξέλιξη του αριθμού και του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων στους Νομούς και στις Περιφέρειες στη Ζώνης Επιρροής της Εγνατίας Οδού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET13: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΑΠΑ)

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET13: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΑΠΑ) ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET13: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ () ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τη σύνθεση της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας ανά νομό/περιφέρεια και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΣΟ Α 47.180.281.037,09 43.730.351.532,41 ΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια και Νοµό 2008-2012

Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια και Νοµό 2008-2012 Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια και Νοµό 2008-2012 Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών Σύνδεσµος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος Θεσσαλονίκη, 23/05/13 Σκοπός της µελέτης:

Διαβάστε περισσότερα

Ώρα: 09:55:11 Σελίδα 2 από 5 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 107 5

Ώρα: 09:55:11 Σελίδα 2 από 5 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 107 5 : Ηµ/νία:15/10/2009 sed02pin3 Ώρα: 09:55:11 Σελίδα 1 από 5 Γενικά Χαρακτηριστικά Εργαστήρια που χρησιµοποιούν Σχ. Αρ. Τµηµάτων Απ' αυτά Αρ.ολ/ων διδασκαλίας Αίθουσα ΥΠΑ, µονάδες που αποκλειστικά τµηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει το κατά κεφαλή Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (κκαεπ) ανά Περιφέρεια και Νομό. H σκοπιμότητα του δείκτη έγκειται στο γεγονός ότι το κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. β) το Υπουργείο Ανάπτυξης,- Γενική Διεύθυνση Εσωτερικού Εμπορίου, Κλιμάκια Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου (ΚΕΛΑΥΕ)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. β) το Υπουργείο Ανάπτυξης,- Γενική Διεύθυνση Εσωτερικού Εμπορίου, Κλιμάκια Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου (ΚΕΛΑΥΕ) Αθήνα, 29 Αυγούστου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο πρόεδρος της ΚΕΕΕ και του ΕΒΕΑ κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος απέστειλε σήμερα επιστολή στον υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Κωστή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει το κατά κεφαλή Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) ανά Περιφέρεια και Νομό. Το κκ ΑΕΠ H σκοπιμότητα του δείκτη έγκειται στο γεγονός

Διαβάστε περισσότερα

Εξελίξεις και προοπτικές της απασχόλησης

Εξελίξεις και προοπτικές της απασχόλησης Εξελίξεις και προοπτικές της απασχόλησης στον ελληνικό αγροτικό τοµέα Χριστίνα Σταυροπούλου Στέλεχος ΠΑΣΕΓΕΣ 2 Μαρτίου 2013 Απασχόλησηκατάκλάδο, 2012* Κλάδοι Εμπόριο Αγροτικός Τομέας Μεταποίηση Τουρισμός

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομία. Η οικονομία του νομού Ιωαννίνων βασίζεται στην κτηνοτροφία, κυρίως μικρών ζώων, στη γεωργία και στα δάση. Η συμβολή της βιομηχανίας και

Οικονομία. Η οικονομία του νομού Ιωαννίνων βασίζεται στην κτηνοτροφία, κυρίως μικρών ζώων, στη γεωργία και στα δάση. Η συμβολή της βιομηχανίας και Οικονομία. Η οικονομία του νομού Ιωαννίνων βασίζεται στην κτηνοτροφία, κυρίως μικρών ζώων, στη γεωργία και στα δάση. Η συμβολή της βιομηχανίας και της βιοτεχνίας είναι αρκετά χαμηλή, παρότι είναι μεγαλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET14: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET14: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει τη σύνθεση της απασχόλησης ανά περιφέρεια και ειδικότερα την ποσοστιαία κατανομή κατά τομέα παραγωγής (πρωτογενής, δευτερογενής, τριτογενής)

Διαβάστε περισσότερα

«Οικονομία Γυναικεία επιχειρηματικότητα και Αγορά Εργασίας στη Μεσσηνία. Υφιστάμενη κατάσταση-προβλήματα και προοπτικές»

«Οικονομία Γυναικεία επιχειρηματικότητα και Αγορά Εργασίας στη Μεσσηνία. Υφιστάμενη κατάσταση-προβλήματα και προοπτικές» Εισαγωγή: Το κείμενο που κρατάτε στα χέρια σας περιέχει τμήμα από τα βασικά συμπεράσματα της ετήσιας έκθεσης της DATARC για την οικονομία και την αγορά εργασίας των νομών της περιφέρειας Πελοποννήσου.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει το κατά κεφαλή Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (κκαεπ) ανά Περιφέρεια και Νομό. H σκοπιμότητα του δείκτη έγκειται στο γεγονός ότι το κατά

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία Βασικά μεγέθη & συγκριτικοί δείκτες

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία Βασικά μεγέθη & συγκριτικοί δείκτες ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ Διοσκούρων 4 & Πολυγνώτου ΑΘΗΝΑ 105 55 Τηλ. 2103310080, Fax: 2103310083 E-mail: info@kpolykentro.gr Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ

ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει τη σύνθεση της απασχόλησης ανά Περιφέρεια στη Ζώνη IV και ειδικότερα την ποσοστιαία κατανομή της κατά τομέα παραγωγής (πρωτογενής, δευτερογενής, τριτογενής) καθώς

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητοί Συνάδελφοι Θέμα : Πίνακες πίνακες πίνακες Που διορίστηκαν πέρυσι ΑΚΩ και ΑΜΩ Εκπαιδευτικοί Ειδικοτήτων στην Α/θμια

Αγαπητοί Συνάδελφοι Θέμα : Πίνακες πίνακες πίνακες Που διορίστηκαν πέρυσι ΑΚΩ και ΑΜΩ Εκπαιδευτικοί Ειδικοτήτων στην Α/θμια Ζαχαρίας Καψαλάκης Μεσαρά 17 Ιουλίου 2012 Αιρετός ΠΥΣΠΕ Ηρακλείου Email: zkapsala@otenet.gr 2ο Ενημερωτικό Ιουλίου 2012 (Ενημερωτικό 12ο έτους 2012) Αγαπητοί Συνάδελφοι Θέμα : Πίνακες πίνακες πίνακες Που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΣΟ Α 44.696.639.659,03 40.990.667.740,13 ΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει το κατά κεφαλή Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (κκαεπ) ανά Περιφέρεια και Νομό. H σκοπιμότητα του δείκτη έγκειται στο γεγονός ότι το κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ 4 1. Εγγεγραμμένοι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ασφαλώς και έχει ενδιαφέρον η ανάλυση των αποτελεσµάτων κατά γεωγραφική περιοχή. Από την ανάλυση θα εξαιρέσουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΩΓΗΣ 2 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ -17 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΔΑΣΚΑΛΟΙ -32 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΩΓΗΣ 5 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ -22 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΔΑΣΚΑΛΟΙ -16

Διαβάστε περισσότερα

Οι έντονες οικονοµικές και κοινωνικές ανισότητες αποτελούν ένα από τα σοβαρότερα προβλήµατα που αντιµετωπίζει µεταπολεµικά η Ελλάδα.

Οι έντονες οικονοµικές και κοινωνικές ανισότητες αποτελούν ένα από τα σοβαρότερα προβλήµατα που αντιµετωπίζει µεταπολεµικά η Ελλάδα. ΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Οι έντονες οικονοµικές και κοινωνικές ανισότητες αποτελούν ένα από τα σοβαρότερα προβλήµατα που αντιµετωπίζει µεταπολεµικά η Ελλάδα. Ως φαινόµενο επηρεάζει άµεσα

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Καθεστώτος «Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους»

Προκήρυξη Καθεστώτος «Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους» Σκοπός Διάρκεια Καθεστώτος Προϋπολογισμός Καθεστώτος / Ελάχιστο Ύψος Επένδυσης Δικαιούχοι Υπαγόμενων Επενδυτικών Σχεδίων Επιλέξιμες Δαπάνες Σκοπός του παρόντος καθεστώτος είναι η δημιουργία ενός ασφαλούς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2011

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 Άνεργοι [Αναζητούντες εργασία] Λοιποί [Μη αναζητούντες εργασία] [1] >= 12 Μήνες [2] 267.924 34.817

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή Ανάπτυξη

Περιφερειακή Ανάπτυξη ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Περιφερειακή Ανάπτυξη Διάλεξη 7: Περιφερειακές ανισότητες στην Ελλάδα (κεφάλαιο 4, Πολύζος Σεραφείμ) Α μέρος Δρ. Βασιλείου Έφη Τμήμα Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 Άνεργοι [Αναζητούντες εργασία] Λοιποί [Μη αναζητούντες εργασία] [1] [2] 284.491 35.105 < 12

Διαβάστε περισσότερα

Α Α:7Φ ΠΝ-69Η. Αθήνα, 01 Αυγούστου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Α Α:7Φ ΠΝ-69Η. Αθήνα, 01 Αυγούστου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α. Ταχ. /νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 10183 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

H σχέση του πατρικού επαγγέλµατος των νεοεισελθόντων φοιτητών στα ελληνικά Α.Ε.Ι. το 2001 σε σχέση µε τον νοµό γέννησής τους.

H σχέση του πατρικού επαγγέλµατος των νεοεισελθόντων φοιτητών στα ελληνικά Α.Ε.Ι. το 2001 σε σχέση µε τον νοµό γέννησής τους. 44 Θεωρείο παιδαγωγικά ρεύµατα στο Αιγαίο H σχέση του πατρικού επαγγέλµατος των νεοεισελθόντων φοιτητών στα ελληνικά Α.Ε.Ι. το 2001 σε σχέση µε τον νοµό γέννησής τους. Ηλίας Αθανασιάδης Πανεπιστήµιο Αιγαίου

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002340258 2014-10-14

14PROC002340258 2014-10-14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: Βαθμός Προτεραιότητας: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΤΗΣΗ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ Ι ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΖΗΤΗΣΗ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ Ι ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. ΖΗΤΗΣΗ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ Ι ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 2005 ΖΗΤΗΣΗ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET09: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET09: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τον πληθυσμό και τη μεταβολή του ανά Περιφέρεια, Νομό και ΟΤΑ. Η βελτίωση της μεταφορικής υποδομής επηρεάζει άμεσα την κινητικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑ - ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑ - ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑ - ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Μονάδα Ανάλυσης & Τεκμηρίωσης, Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. & ΚΕ.Δ.Δ.Υ. (ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. 2012)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. & ΚΕ.Δ.Δ.Υ. (ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. 2012) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Προσθήκη κενής Οργανικής θέσης στο ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Α Βαθμίδας Αιγάλεω Περιφερειακής Δ/νσης Π.Ε. & Δ.Ε. Αττικής Μαρούσι 8/3/2012 Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΥΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET14: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET14: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει τη σύνθεση της απασχόλησης ανά Περιφέρεια και ειδικότερα την ποσοστιαία κατανομή κατά τομέα παραγωγής (πρωτογενής, δευτερογενής, τριτογενής)

Διαβάστε περισσότερα

15/2011) το οποίο σχεδιάστηκε για να αποτελέσει τη βάση για τη σταδιακή µετάβαση από την παραδοσιακή λογιστική της ταµειακής βάσης στην ακριβέστερη κα

15/2011) το οποίο σχεδιάστηκε για να αποτελέσει τη βάση για τη σταδιακή µετάβαση από την παραδοσιακή λογιστική της ταµειακής βάσης στην ακριβέστερη κα Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Για τον Απολογισµό οικονοµικού έτους 2012 και τον Ισολογισµό χρήσεως από 01.01.2012 έως 31.12.2012 της Κεντρικής ιοίκησης Προς τη Βουλή των Ελλήνων Κυρίες και Κύριοι Βουλευτές,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ»

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:151 80 Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΓΛΙΚΗΣ - 68 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΦΥΣΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΓΛΙΚΗΣ - 68 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΓΛΙΚΗΣ - 68 Α Αθήνας (Π.Ε.) - 65 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΜΟΥΣΙΚΗΣ - 4 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΓΛΙΚΗΣ 55 Β Αθήνας (Π.Ε.) 74 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΜΟΥΣΙΚΗΣ 4 Γ Αθήνας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ. ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΑνΑΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ. ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΑνΑΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΑνΑΔ 2 6-2 1 2 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 213 ISBN 978-9963-43-962-1 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ 37 ΚΟΙΝ: 15122, ΜΑΡΟΥΣΙ M. Σωτηράκου M. Κούβελου

Α. ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ 37 ΚΟΙΝ: 15122, ΜΑΡΟΥΣΙ M. Σωτηράκου M. Κούβελου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ &ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ENIAIOΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ /ΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ & ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Μαρούσι, 7/3/2013 Αρ. Πρωτ / Γ6 Βαθμός Προτερ. ΠΡΟΣ :

Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Μαρούσι, 7/3/2013 Αρ. Πρωτ / Γ6 Βαθμός Προτερ. ΠΡΟΣ : Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΔΥΣΗ & ΥΠΟΔΗΣΗ - ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ»

«ΕΝΔΥΣΗ & ΥΠΟΔΗΣΗ - ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» «ΕΝΔΥΣΗ & ΥΠΟΔΗΣΗ - ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» Αφορά Υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της κλωστοϋφαντουργίας, της ένδυσης και της υπόδησης, καθώς επίσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET02: ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET02: ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει το ύψος του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) ανά Περιφέρεια και Νομό και εκφράζει το μέγεθος της αγοράς, η οποία δυνητικά ενοποιείται

Διαβάστε περισσότερα