ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ,00 (µε ΦΠΑ) Φεβρουάριος K:\A5740b\cons\tefhi\MAPS.doc 5740b/5210

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. 40.467.000,00 (µε ΦΠΑ) Φεβρουάριος 2013. K:\A5740b\cons\tefhi\MAPS.doc 5740b/5210"

Transcript

1 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ «Εγνατία οδός : Βελτίωση - Αναβάθµιση υτικής Εσωτερικής Περιφερειακής από Α/Κ Μαιάνδρου (Χ.Θ ) έως και ισόπεδο κόµβο Εσωτερικής Περιφερειακής µε Συµµαχική Οδό (περιοχή Α/Κ Κ16, Χ.Θ ) (57.4)» ,00 (µε ΦΠΑ) Φεβρουάριος 2013 K:\A5740b\cons\tefhi\MAPS.doc 5740b/5210

2 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ: «Εγνατία οδός : Βελτίωση - Αναβάθµιση υτικής Εσωτερικής Περιφερειακής από Α/Κ Μαιάνδρου (Χ.Θ ) έως και ισόπεδο κόµβο Εσωτερικής Περιφερειακής µε Συµµαχική Οδό (περιοχή Α/Κ Κ16, Χ.Θ ) (57.4)» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Aντικείµενο του παρόντος τιµολογίου είναι ο καθορισµός τιµών µονάδος των εργασιών, που είναι απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του παραπάνω έργου, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης που ορίζονται στη ιακήρυξη. 1.1 Οι τιµές µονάδας του παρόντος Τιµολογίου αναφέρονται σε µονάδες πλήρως περαιωµένων εργασιών, όπως περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, οι οποίες θα εκτελεστούν στην περιοχή του υπόψη έργου. Οι τιµές µονάδος περιλαµβάνουν όλες τις δαπάνες που περιγράφονται στα αντίστοιχα άρθρα εργασιών, καθώς και τις απαιτούµενες δαπάνες που είναι απαραίτητες για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών, σύµφωνα και µε τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης. Καµιά αξίωση ή αµφισβήτηση δεν µπορεί να θεµελιωθεί, που να έχει σχέση µε το είδος και την απόδοση των µηχανηµάτων, την ειδικότητα και τον αριθµό του εργατοτεχνικού προσωπικού, τη δυνατότητα χρησιµοποίησης ή όχι µηχανικών µέσων, εκτός αν άλλως ορίζεται στα άρθρα του παρόντος. Σύµφωνα µε τα παραπάνω, στις τιµές µονάδος του παρόντος Τιµολογίου, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά περιλαµβάνονται, όπως θα ισχύσουν κατά την εκτέλεση του έργου, τα κάτωθι: Κάθε είδους επιβάρυνση στα υλικά από φόρους, τέλη, δασµούς, έξοδα εκτελωνισµού, ειδικούς φόρους κλπ πλην του Φ.Π.Α., περιλαµβανοµένης και της επιβάρυνσης της παρ. 34 έως 37 του άρθρου 27 του Ν. 2166/93, δικαιώµατα για προµήθειες εξοπλισµού και εφοδίων γενικά του έργου, τέλη χαρτοσήµου, όπως ισχύουν κατά την ηµεροµηνία δηµοπράτησης του έργου. Κατά συνέπεια, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 26 του Κώδικα Νόµων για Τελωνειακό ασµολόγιο Εισαγωγής και µε τις διατάξεις του Νόµου 3215/1955, δεν παρέχεται ουσιαστικά στην Υπηρεσία που θα εποπτεύσει την εκτέλεση του έργου ή σε άλλη Υπηρεσία, η δυνατότητα να εγκρίνει τη χορήγηση βεβαίωσης για την παροχή οποιασδήποτε ατέλειας ή απαλλαγής από τους δασµούς και τους K:\A5740b\cons\tefhi\5210_ΤΜ.doc b/5210/B06

3 υπόλοιπους φόρους, τις εισφορές και τα δικαιώµατα στα υλικά και είδη εξοπλισµού του έργου, ούτε παρέχεται στους ενδιαφερόµενους το δικαίωµα να ζητήσουν χορήγηση τέτοιας ατέλειας ή απαλλαγής έµµεσα ή άµεσα. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους µεταφορικών του µέσων. Επίσης δεν απαλλάσσεται από τον ειδικό φόρο του άρθρου 17 του Ν /54 πάνω στα εισαγόµενα από το εξωτερικό κάθε είδους υλικά, εφόδια κλπ. έστω κι αν τυχόν αναφέρεται αντίθετη γενική διατύπωση στη Σ.Α.Ε. του Υπουργείου Εθνικής Οικονοµίας, καθώς και από τους φόρους κ.λ.π., που αναφέρονται αναλυτικότερα στα Ν /66 (ΦΕΚ 131Α') και 453/66 (ΦΕΚ 16Α) περί τροποποίησης των φορολογικών διατάξεων. Επίσης ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τους δασµούς και από κάθε άλλο φόρο, τέλος ή δικαίωµα υπέρ του ηµοσίου, για καύσιµα και λιπαντικά, σύµφωνα µε το Ν. 2366/53 (ΦΕΚ83 Α/ ) Ν.1081/71 (ΦΕΚ 273 Α/ ) και Ν. 893/79 (ΦΕΚ86 Α/ ) Οι δαπάνες προµήθειας, µεταφοράς στους τόπους ενσωµάτωσης, αποθήκευσης, φύλαξης, επεξεργασίας και προσέγγισης όλων των αναγκαίων κυρίων και βοηθητικών υλικών ενσωµατωµένων και µη, µετά των απαιτούµενων φορτοεκφορτώσεων, ασφαλίσεων µεταφορών, χαµένου χρόνου και σταλίας µεταφορικών µέσων και κάθε είδους µετακινήσεων µέχρι και την πλήρη ενσωµάτωση, εκτός των ειδικών περιπτώσεων, που η µεταφορά τους πληρώνεται ιδιαιτέρως, σύµφωνα µε το αντίστοιχο άρθρο του Τιµολογίου. Οµοίως οι δαπάνες για µεταφορές, φορτοεκφορτώσεις, χαµένο χρόνο φορτοεκφορτώσεων και σταλίες µεταφορικών µέσων των περισσευµάτων και των ακατάλληλων προϊόντων ορυγµάτων και υλικών σε κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαµβανοµένων υπόψη των οποιωνδήποτε περιβαλλοντικών περιορισµών, που θα ισχύουν, σύµφωνα µε την Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης Οι δαπάνες µισθών, ηµεροµισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλίσεων (στο Ι.Κ.Α., σε ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ηµεδαπούς ή/και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισµούς κλπ.), δώρων εορτών, επιδόµατος αδείας οικογενειακού, θέσεως, ανθυγιεινού, εξαιρεσίµων, νυκτερινών (πλην των έργων που η εκτέλεσή τους προβλέπεται νυκτερινές ώρες και τιµολογούνται ξεχωριστά) κλπ. του κάθε είδους προσωπικού (επιστηµονικού διευθύνοντος το έργο, τεχνικού ειδικευµένου ή όχι, προσωπικού των γραφείων, των εργοταξίων, των µηχανηµάτων, των συνεργείων κλπ.) ηµεδαπού ή αλλοδαπού που εργάζεται στον τόπο του έργου ή αλλού (εντός και εκτός της Ελλάδος) για την κατασκευή του υπόψη έργου Οι δαπάνες για την εξεύρεση χώρων (ενοικίαση ή αγορά), την κατασκευή, την οργάνωση, τη διαρρύθµιση κλπ. των εργοταξίων, εργαστηρίων και γραφείων Αναδόχου, µε όλες τις απαιτούµενες εγκαταστάσεις και συνδέσεις παροχής νερού, ηλεκτρικού ρεύµατος, τηλεφώνου, αποχέτευσης και λοιπών ευκολιών που απαιτούνται, σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών, καθώς και οι δαπάνες αποµάκρυνσής τους µετά την περαίωση του έργου και αποκατάστασης του χώρου σε βαθµό αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύµφωνα µε τους εγκεκριµένους περιβαλλοντικούς όρους Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισµό και λειτουργία εργοταξιακού εργαστηρίου, τη µεταφορά των δοκιµίων και την εκτέλεση ελέγχων και δοκιµών είτε στο εργαστήριο του αναδόχου είτε σε άλλο εγκεκριµένο ή κρατικό εργαστήριο, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στους όρους δηµοπράτησης Οι δαπάνες πλήρους εγκατάστασης και λειτουργίας της µονάδας παραγωγής προκατασκευασµένων στοιχείων στο εργοτάξιο ή αλλού, περιλαµβανοµένων των δαπανών εξασφάλισης του αναγκαίου χώρου, κατασκευής κτιριακών και λοιπών έργων, εξοπλισµού, υλικών, µηχανηµάτων, εργασίας, βοηθητικών έργων, λειτουργίας των εγκαταστάσεων, µετά των δαπανών φορτοεκφορτώσεων και µεταφορών των προκατασκευασµένων στοιχείων µέχρι τη K:\A5740b\cons\tefhi\5210_ΤΜ.doc b/5210/B06

4 θέση της τελικής ενσωµάτωσής τους στο έργο, περιλαµβανοµένων επίσης των δαπανών αποµάκρυνσης των εγκαταστάσεων µετά το πέρας των εργασιών και αποκατάστασης του χώρου σε βαθµό αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύµφωνα µε τους περιβαλλοντικούς όρους (ανεξάρτητα αν οι εγκαταστάσεις αυτές έχουν γίνει σε χώρο ιδιοκτησίας του ηµοσίου ή σε ιδιωτικούς χώρους που ήθελε µισθώσει ο Ανάδοχος για τους οποίους έχει τυχόν δοθεί προσωρινή άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας για την κατασκευή των έργων της παρούσας σύµβασης) Οι δαπάνες για κάθε είδους ασφαλίσεις εργαζόµενου προσωπικού, µεταφορών, µεταφορικών µέσων, µηχανηµάτων, εγκαταστάσεων κλπ. καθώς και όλες οι άλλες ασφαλίσεις, που αναφέρονται ιδιαίτερα στους όρους δηµοπράτησης του έργου Οι δαπάνες αντιµετώπισης των δυσκολιών λόγω της ταυτόχρονης κυκλοφορίας της οδού, λήψης πρόσθετων προστατευτικών µέτρων, οι δαπάνες για τα µέτρα προστασίας όλων των όµορων κατασκευών προς τους χώρους εκτέλεσης εργασιών και πρόληψης ατυχηµάτων εργαζοµένων ή τρίτων, πρόληψης πρόκλησης βλαβών σε κινητά ή ακίνητα πράγµατα τρίτων, σε ρέµατα-ποτάµια κλπ καθώς και η δαπάνη ασφάλισης του έργου (Ε.Σ.Υ.) καθ όλη τη διάρκεια του έργου και µέχρι την οριστική παραλαβή του. Οι δαπάνες για τα µέτρα προστασίας των κατασκευών σε κάθε φάση της κατασκευής τους ανεξαρτήτως της εποχής του έτους (εκσκαφές, θεµελιώσεις, ικριώµατα, σκυροδετήσεις κλπ) και µέχρι την οριστική παραλαβή τους Οι δαπάνες του ποιοτικού ελέγχου, όπως αυτές προδιαγράφονται στην Τ.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης, στις οποίες περιλαµβάνονται και τα κάθε είδους "δοκιµαστικά τµήµατα", που προβλέπονται στους όρους δηµοπράτησης (µετρήσεις, δοκιµές, αξία υλικών, χρήση µηχανηµάτων, εργασία κλπ.) Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόµισης και λειτουργίας κάθε είδους µηχανήµατος ή άλλου εξοπλισµού (π.χ. ικριωµάτων) που απαιτούνται για την έντεχνη κατασκευή του έργου, µέσα στις οποίες περιλαµβάνονται τα µισθώµατα, η µεταφορά, η συναρµολόγηση, η αποθήκευση, η φύλαξη και η ασφάλισή τους, η επιβάρυνση λόγω απόσβεσης, η επισκευή, η συντήρηση, η άµεση αποκατάσταση (όπου επιβάλλεται η χρήση τους για τη διατήρηση του χρονοδιαγράµµατος), οι ηµεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, η κάθε είδους σταλία τους εφόσον δεν ευθύνεται ο Κύριος του Έργου, η αποµάκρυνσή τους µαζί µε την τυχόν απαιτούµενη διάλυση µετά το τέλος των εργασιών, οι άγονες µετακινήσεις, τα απαιτούµενα καύσιµα, λιπαντικά, ανταλλακτικά κλπ. Τα παραπάνω ισχύουν τόσο για τα µηχανήµατα, που θα χρησιµοποιούνται για την εκτέλεση των έργων, όσο και για τυχόν άλλα, που θα βρίσκονται επί τόπου των έργων έτοιµα για λειτουργία (έστω και αν δε χρησιµοποιούνται) για την αντικατάσταση άλλων µηχανηµάτων σε περίπτωση βλάβης ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία Οι δαπάνες παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς στη θέση ενσωµάτωσης, µε τις τυχόν προσωρινές αποθέσεις και πλάγιες µεταφορές, κάθε είδους υλικών λατοµείων, ορυχείων κλπ. πλην των περιπτώσεων, που η µεταφορά πληρώνεται ιδιαίτερα και αναφέρεται ρητά στα οικεία άρθρα του παρόντος, µαζί µε την εργασία πλύσεως ή εµπλουτισµού, που τυχόν θα απαιτηθεί για την πλήρη παραγωγή των υλικών, ώστε να ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές υλικών και κατασκευών, λαµβανοµένων υπόψη των οποιωνδήποτε περιβαλλοντικών περιορισµών, που ισχύουν σύµφωνα µε τους περιβαλλοντικούς και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης Οι δαπάνες από επιβεβληµένες καθυστερήσεις, µειωµένες αποδόσεις και µετακινήσεις µηχανηµάτων και προσωπικού, που είναι πιθανόν να προκύψουν από τυχόν εµπόδια στο χώρο του έργου (όπως αρχαιολογικά ευρήµατα, µη παράδοση περιορισµένης έκτασης περιοχών του έργου, που απαλλοτριώθηκαν, K:\A5740b\cons\tefhi\5210_ΤΜ.doc b/5210/B06

5 δίκτυα Ο.Κ.Ω. κλπ.), από πιθανές παρεµβάσεις, που θα προβάλλουν οι αρµόδιοι για αυτά τα εµπόδια φορείς (ΥΠ.ΠΟ..Ε.Η, κλπ.), από την ανάγκη κατασκευής του έργου κατά φάσεις λόγω των παραπάνω εµποδίων, από τις αναγκαίες µετρήσεις (τοπογραφικές, γεωτεχνικές κ.α.), ελέγχους και λοιπές υποχρεώσεις του αναδόχου, όπως αυτές προβλέπονται από το σύνολο των συµβατικών τευχών είτε αυτές αποζηµιώνονται ιδιαίτερα είτε είναι ανηγµένες στα Γ.Ε. ή σε άλλα άρθρα του τιµολογίου καθώς και λόγω των δυσχερειών, που θα προκύψουν από την εξασφάλιση της κυκλοφορίας (πεζών, οχηµάτων και λοιπών µέσων µετακίνησης του κοινού γενικά) ή ακόµα και από προσωρινές περιοδικές ή και µόνιµες αλλαγές των κυκλοφοριακών ρυθµίσεων στην ευρύτερη περιοχή του έργου από οποιαδήποτε αιτία (π.χ. εορτές, βλάβες σε άλλα έργα κλπ.) Οι δαπάνες πρόσθετων εργασιών και λήψης συµπληρωµατικών µέτρων ασφάλειας για τη µη παρακώλυση της οµαλής κυκλοφορίας πεζών, οχηµάτων και λοιπών µέσων διακίνησης του κοινού γενικά, όπως π.χ.: (1) Οι δαπάνες των προσωρινών γεφυρώσεων ορυγµάτων πλάτους µικρότερου των 3,0 µ, που τυχόν θα απαιτηθούν, για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας οχηµάτων και πεζών, εφόσον δεν είναι δυνατόν, σύµφωνα µε τις αρµόδιες Αρχές ή την Υπηρεσία, να γίνει εκτροπή της κυκλοφορίας σε άλλες διαδροµές και εφόσον επιτρέπεται η κατασκευή τέτοιων ορυγµάτων σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των όρων δηµοπράτησης. (2) Οι δαπάνες των εργασιών που θα εξασφαλίζουν, κατά τα ισχύοντα και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας, την απρόσκοπτη και ακίνδυνη κυκλοφορία πεζών και οχηµάτων στον ευρύτερο γειτονικό χώρο του εργοταξίου και όπου αυτό απαιτηθεί, δηλαδή οι δαπάνες για την τοποθέτηση περίφραξης, την καθηµερινή κάλυψη των ορυγµάτων,, την ενηµέρωση του κοινού, τη σήµανση (πλην εκείνης που προκύπτει από µελέτη σήµανσης και τιµολογείται ξεχωριστά), τη σηµατοδότηση και την εξασφάλιση κάθε επικίνδυνου χώρου, οι δαπάνες διευθέτησης και αποκατάστασης της κυκλοφορίας κλπ. καθώς και οι δαπάνες για την αποµάκρυνση των παραπάνω εγκαταστάσεων µετά την περαίωση των εργασιών και τη διαµόρφωση των χώρων αυτών, όπως αναλυτικά ορίζεται στην Ε.Σ.Υ Οι κάθε είδους δαπάνες τοπογραφήσεων, πασσαλώσεων, αναπασσαλώσεων, πύκνωσης τριγωνοµετρικού και πολυγωνοµετρικού δικτύου και εγκατάστασης των χωροσταθµικών αφετηριών (REPERS) που απαιτούνται για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών, εκτός αν αλλιώς ορίζεται στην Ε.Σ.Υ., οι δαπάνες για τη σύνταξη µελετών εφαρµογής, κατασκευαστικών σχεδίων και µελετών συναρµογής µε τις συνθήκες κατασκευής για την ακριβή εκτέλεση του έργου, οι δαπάνες ανίχνευσης, εντοπισµού καθώς και οι σχετικές µελέτες αντιµετώπισης των εµποδίων που θα συναντηθούν στο χώρο εκτέλεσης του έργου, όπως θεµέλια, υδάτινοι ορίζοντες, δίκτυα Οργανισµών Κοινής Ωφελείας (Ο.Κ.Ω) σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στην Τ.Σ.Υ. και γενικότερα στα τεύχη δηµοπράτησης του έργου και για όλα τα έργα, που κατασκευάζονται στα πλαίσια της παρούσας σύµβασης. Οι δαπάνες σύνταξης και παραγωγής Μητρώου Έργου, Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας του Έργου (ΣΑΥ-ΦΑΥ) Οι δαπάνες λήψης στοιχείων κάθε είδους για τις ανάγκες του έργου, όπως υπαρχόντων τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων, που θα συναντηθούν στο χώρο του έργου, η λήψη επιµετρητικών στοιχείων από κοινού µε τον Επιβλέποντα Μηχανικό και η σύνταξη (από τον Ανάδοχο) των επιµετρητικών σχεδίων και των επιµετρήσεων, που θα τα υποβάλει για αρµόδιο έλεγχο. Επίσης η επαλήθευση των στοιχείων εδάφους µε επί τόπου µετρήσεις Η δαπάνη σύνταξης των πινάκων αναπτυγµάτων οπλισµού και των καταλόγων οπλισµού (όπου αυτοί δεν περιλαµβάνονται στη µελέτη), που θα πρέπει να υποβάλλονται έγκαιρα για έλεγχο στην Υπηρεσία. K:\A5740b\cons\tefhi\5210_ΤΜ.doc b/5210/B06

6 Οι δαπάνες σύνταξης σχεδίων κλπ. των εντοπιζοµένων µε τις διερευνητικές τοµές ή κατά την εκτέλεση εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω., καθώς και οι δαπάνες έκδοσης των σχετικών αδειών και οι εργασίες, που αφορούν τους Οργανισµούς Κοινής Ωφελείας ή άλλους συναρµοδίους φορείς, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στα άρθρα του Τιµολογίου Οι δαπάνες των κάθε είδους αντλήσεων (πλην των αντλήσεων κατά την κατασκευή τεχνικών εντός κοίτης ποταµών στην περίπτωση που δεν υπάρχει αποδέκτης υδάτων) και διευθετήσεων για την αντιµετώπιση όλων των επιφανειακών, υπογείων οµβρίων και πηγαίων νερών ώστε να προστατεύονται οι κατασκευές του έργου, οι υπάρχουσες κατασκευές και το περιβάλλον γενικότερα, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στα άρθρα του Τιµολογίου Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο της κατασκευής, του χώρου του έργου καθαρού και απαλλαγµένου από ξένα προς το έργο αντικείµενα, προϊόντα εκσκαφών κλπ. και η απόδοση, µετά το τέλος των εργασιών του χώρου καθαρού και ελεύθερου από οποιεσδήποτε κατασκευές και εµπόδια και όπως στους εγκεκριµένους περιβαλλοντικούς όρους ορίζεται Οι δαπάνες για χρησιµοποίηση δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας, κατοχυρωµένων µεθόδων, ευρεσιτεχνιών, εφευρέσεων κλπ. µε οποιονδήποτε τρόπο, για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών Οι δαπάνες για τη δηµιουργία, οιωνδήποτε προσβάσεων και προσπελάσεων στα διάφορα τµήµατα του έργου, για την κατασκευή των δαπέδων εργασίας και γενικά για κάθε βοηθητική κατασκευή που θα απαιτηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο εργασιών, περιλαµβανοµένων των δαπανών τήρησης των περιβαλλοντικών όρων και των δαπανών για την αποξήλωση και αποµάκρυνσή τους καθώς και την περιβαλλοντική αποκατάσταση του χώρου (προσβάσεων, προσπελάσεων, δαπέδων εργασίας κ.λ.π.) εκτός εάν υπάρχει έγγραφη αποδοχή της Υπηρεσίας για διατήρησή τους Οι δαπάνες για την εξασφάλιση της συνεχούς λειτουργίας όσων δικτύων των Ο.Κ.Ω. διέρχονται εγκάρσια από το εύρος κατάληψης της οδού ή επηρεάζονται τοπικά από τον τρόπο εκτέλεσης του έργου, καθώς και οι δαπάνες για άρση τυχόν προβληµάτων από την εκτέλεση των εργασιών, την αποκλειστική ευθύνη των οποίων θα φέρει, τόσο αστικά όσο και ποινικά και µέχρι περαίωσης των εργασιών, ο Ανάδοχος του έργου Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζηµιάς και αποζηµίωσης κάθε είδους βλάβης ή µη συνήθους φθοράς που θα προκληθούν κατά την κατασκευή του έργου (περιλαµβανοµένης της µεταφοράς υλικών) και θα οφείλονται σε αµέλεια, απρονοησία, µη τήρηση των συµβατικών όρων, των υποδείξεων της Υπηρεσίας, των νοµικών διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου Οι δαπάνες διάθεσης γραφείων και λοιπών ευκολιών στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ και στους λοιπούς όρους δηµοπράτησης Οι δαπάνες µίσθωσης ή προσωρινής εξασφάλισης εδαφικής λωρίδας, κατασκευής, σήµανσης και συντήρησης των κάθε είδους εργοταξιακών οδών που απαιτούνται για την έντεχνη και ασφαλή εκτέλεση του έργου, οι δαπάνες εντοπισµού και εξεύρεσης αναγκαίων χώρων και εξασφάλισης σχετικών αδειών για την εναπόθεση προϊόντων ορυγµάτων, προϊόντων κατεδαφίσεων και πλεοναζόντων υλικών γενικότερα, οι δαπάνες εξασφάλισης των οδών προσπέλασής τους καθώς και οι δαπάνες για την τελική τους διαµόρφωση µετά την περαίωση των εργασιών, σύµφωνα και µε τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης. K:\A5740b\cons\tefhi\5210_ΤΜ.doc b/5210/B06

7 Οι δαπάνες προεργασίας επιφανειών για τις οποιεσδήποτε ασφαλτικές επιστρώσεις επ' αυτών (παλαιών ή νέων επιφανειών) όπως π.χ. σκούπισµα, καθαρισµός, άρση και µεταφορά των προϊόντων που παράγονται από τις παραπάνω εργασίες Οι δαπάνες έντεχνης διάνοιξης τοµών ή οπών στα τοιχώµατα υφισταµένων αγωγών, φρεατίων αγωγών, τεχνικών έργων κ.λ.π., για τη σύνδεση αγωγών, που συµβάλλουν σ' αυτά (εκτός αν περιγράφεται διαφορετικά στα άρθρα του Τιµολογίου) Οι δαπάνες των ειδικών µελετών, που προβλέπονται στις τεχνικές προδιαγραφές, όπως µελέτες σύνθεσης σκυροδεµάτων και ασφαλτοµιγµάτων, µελέτες ευστάθειας ικριωµάτων, µελέτες εξυγίανσης εδάφους κλπ Οι δαπάνες έκδοσης αδειών κάθε είδους εργασιών από τις αρµόδιες ηµόσιες Επιχειρήσεις, Πολεοδοµία και τους Οργανισµούς Κοινής Ωφελείας (.Ε.Κ.Ο. ή Ο.Κ.Ω.), εκτός αν περιγράφεται διαφορετικά στα άρθρα του Τιµολογίου Οι δαπάνες λήψης µέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος από την εγκατάσταση του Αναδόχου στο έργο µέχρι και την παραλαβή του έργου, τα οποία προβλέπονται στις σχετικές µελέτες, στους περιβαλλοντικούς όρους, και ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ Οι δαπάνες δηµοσίευσης της διακήρυξης, συµφωνητικών και γενικά όλες οι υπόλοιπες ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο, όπως αυτές αναφέρονται στους υπόλοιπους όρους δηµοπράτησης του έργου Οι δαπάνες λήψης µέτρων για την εξασφάλιση της συνεχούς και απρόσκοπτης λειτουργίας των υπαρχόντων δικτύων, όπως φυσικοί ή τεχνητοί υδάτινοι αγωγοί, αγωγοί αποχέτευσης και αποστράγγισης της περιοχής κλπ, τα οποία θα επηρεαστούν από την κατασκευή του έργου, και ιδιαίτερα στις περιπτώσεις που: (1) τα δίκτυα είναι σχετικά ανεπαρκή και ιδιαίτερα ευαίσθητα σε δυσµενείς µεταχειρίσεις, (2) θα επιβαρυνθεί υπέρµετρα η λειτουργικότητα των δικτύων αν ο Ανάδοχος δεν λάβει µέτρα για να αποτρέψει την είσοδο φερτών υλών από τις χωµατουργικές κυρίως ή άλλες εργασίες Οι δαπάνες συντήρησης του έργου µέχρι την οριστική του παραλαβή. 1.2 Στις τιµές µονάδος των ασφαλτικών εργασιών του παρόντος Τιµολογίου περιλαµβάνονται επίσης οι δαπάνες φορτωεκφόρτωσης και µεταφοράς της ασφάλτου οποιουδήποτε τύπου από τις περιοχές Θεσσαλονίκης ή Αθηνών µέχρι τη θέση επεξεργασίας της και µέχρι τη θέση ενσωµάτωσής της, η σταλία µεταφορικών µέσων και ο χαµένος χρόνος φορτοεκφορτώσεων, καθώς και κάθε άλλη απαιτούµενη δαπάνη για την έντεχνη χρήση της (θέρµανση, παραγωγή διαλυµάτων κλπ) πλην της αξίας της ασφάλτου. 1.3 Στις τιµές µονάδας του παρόντος Τιµολογίου δεν περιλαµβάνονται το Όφελος (Ο.Ε.) και τα Γενικά Έξοδα του αναδόχου (Γ.Ε.), τα οποία αφορούν στα πάσης φύσεως βάρη, κρατήσεις ή υποχρεώσεις του, όπως δαπάνες επιστασίας, σήµανσης εργοταξίων, φόρων, δασµών, ασφαλίστρων, τελών χαρτοσήµου, συµβολαίων, συµφωνητικών, αποδείξεων, τόκων κεφαλαίων κίνησης, εγγυητικών επιστολών και λοιπών εγγυήσεων, διοικητικών εξόδων, λειτουργίας γραφείων κ.λ.π. και γενικά τα επισφαλή έξοδα. K:\A5740b\cons\tefhi\5210_ΤΜ.doc b/5210/B06

8 Το ποσό για Γενικά Έξοδα (Γ.Ε.) και Όφελος του αναδόχου (Ο.Ε.), ανέρχεται συνολικά σε ποσοστό, δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) ή είκοσι οκτώ τοις εκατό (28%) σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, του προϋπολογισµού των εργασιών, όπως αυτός προκύπτει βάσει των τιµών του Τιµολογίου Προσφοράς του αναδόχου. 1.4 Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α) των λογαριασµών του αναδόχου επιβαρύνει τον Κύριο του Έργου. 1.5 Σε περίπτωση που προκύψει ανάγκη εκτέλεσης εργασιών, οι οποίες δεν περιλαµβάνονται στο παρόν Τιµολόγιο και είναι παρεµφερείς προς εκείνες, που καλύπτονται από αυτό αλλά παρουσιάζουν διαφορετικά χαρακτηριστικά (αποδεκτά σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης) ή επιµετρώνται διαφορετικά, αυτές είναι δυνατόν να αναχθούν σε άρθρα του παρόντος Τιµολογίου µε αναγωγή των µεγεθών τους ως τα κατωτέρω παραδείγµατα: (1) ιάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων, αγωγοί αποχέτευσης (οµβρίων, ακαθάρτων) από τσιµεντοσωλήνες και αγωγοί ακαθάρτων από αµιαντοτσιµεντοσωλήνες Για εσωτερική διάµετρο D N χρησιµοποιούµενου σωλήνα διαφορετική από τις αναφερόµενες στα υποάρθρα των αντιστοίχων άρθρων του παρόντος Τιµολογίου και για την αντίστοιχη κατηγορία αντοχής και µεθόδων κατασκευής και προστασίας, θα γίνεται αναγωγή του µήκους του χρησιµοποιούµενου σωλήνα σε µήκος συµβατικού σωλήνα της αµέσως µικρότερης υπάρχουσας στο παρόν Τιµολόγιο εσωτερικής διαµέτρου, µε βάση το λόγο: D N / D M όπου D N : Εσωτερική διάµετρος του χρησιµοποιούµενου σωλήνα D M : Η αµέσως µικρότερη διάµετρος συµβατικού σωλήνα που περιλαµβάνεται στο παρόν Τιµολόγιο. Αν δεν υπάρχει µικρότερη διάµετρος ως D M θα χρησιµοποιείται η αµέσως µεγαλύτερη υπάρχουσα διάµετρος. (2) Μόρφωση αρµών µε προκατασκευασµένες πλάκες τύπου FLEXCELL ή αναλόγου Για πάχος D N χρησιµοποιούµενης πλάκας µεγαλύτερο από το πάχος της συµβατικής πλάκας του παρόντος τιµολογίου (12 mm), θα γίνεται αναγωγή της επιφάνειας της χρησιµοποιούµενης πλάκας σε επιφάνεια συµβατικής πλάκας πάχους 12 mm, µε βάση το λόγο: D N / 12 όπου D N : Το πάχος της χρησιµοποιούµενης πλάκας σε mm. (3) Στεγάνωση αρµών µε ταινίες τύπου HYDROFOIL PVC Για πλάτος Β N χρησιµοποιούµενης ταινίας µεγαλύτερο από το πλάτος της συµβατικής ταινίας του παρόντος Τιµολογίου (240 mm), θα γίνεται αναγωγή του µήκους της χρησιµοποιούµενης ταινίας σε µήκος συµβατική ταινίας πλάτους 240 mm, µε βάση το λόγο: Β N / 240 όπου Β Ν : Το πλάτος της χρησιµοποιούµενης ταινίας σε mm Παρεµφερής πρακτική µπορεί να έχει εφαρµογή και σε άλλες περιπτώσεις άρθρων του παρόντος Τιµολογίου K:\A5740b\cons\tefhi\5210_ΤΜ.doc b/5210/B06

9 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΝΕΤ - ΕΤΕΠ Παρατήρηση: η αναγραφή παύλας στη στήλη Κωδ. ΕΤΕΠ σηµαίνει ότι δεν υπάρχει εγκεκριµένη ΕΤΕΠ για το εν λόγω αντικείµενο εργασιών Κωδικός ΝΕΤ ΟΜΑ Α Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΚΣΚΑΦΕΣ Σύντοµη περιγραφή Κωδ ΕΤΕΠ "ΕΛΟΤ ΤΠ1501-" + Ο Ο/Α-1 Εκσκαφή ακαταλλήλων εδαφών Ο Ο/Α-2 Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες -ηµιβραχώδες Ο Ο/Α-4 ΙΑΝΟΙΞΗ ΤΑΦΡΩΝ ιάνοιξη τάφρων Ο Ο/Α-4.1 ιάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ηµιβραχώδες ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ Ο Ο/Α-12 Καθαίρεση οπλισµένων σκυροδεµάτων Υ Ρ/4.05 Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων ή µη --- ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ-ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ Ο Ο/Α-15 Καθαρισµός οχετών ανοίγµατος µέχρι και 3,0m --- Ο Ο/Α-18 ΑΝΕΙΑ - ΕΠΙΧΩΜΑΤΑ Προµήθεια δανείων Ο Ο/Α-18.1 Συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε1 έως Ε Ο Ο/Α-18.2 άνεια θραυστών επίλεκτων υλικών Κατηγορίας Ε Ο Ο/Α-18.3 άνεια θραυστών επίλεκτων υλικών λατοµείου Κατηγ. Ε Ο Ο/Α-19 Κοκκώδες υλικό 0-200mm --- Ο Ο/Α-20 Κατασκευή επιχωµάτων Ο Ο/Α-21 Επανεπίχωση σήραγγας CUT & COVER και στοµίων σηράγγων Ο Ο/Α-23 Κατασκευή στρώσης άµµου -σκύρων µεταβλητού πάχους --- Υ Ρ/5.05 Επίχωση κάθε είδους ορυγµάτων εντός πόλεως µε θραυστό υλικό λατοµείου της Π.Τ.Π. Ο-150 Υ Ρ/ Για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm Ο Ο/Α-24 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΠΡΑΝΩΝ - ΠΛΗΡΩΣΗ ΝΗΣΙ ΩΝ Επένδυση πρανών Ο Ο/Α-24.1 Επένδυση πρανών µε φυτική γη Ο Ο/Α-25 Πλήρωση νησίδων µε φυτική γη ΟΜΑ Α Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Ο Ο/Β-1 Εκσκαφή θεµελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους µέχρι και 3,00 m Ο Ο/Β-2 Πρόσθετη τιµή λόγω δυσχερειών των εκσκαφών από Ο.Κ.Ω Υ Ρ/3.12 Ο Ο/Β-4 Προσαύξηση τιµών εκσκαφών ορυγµάτων υπογείων δικτύων για την αντιµετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόµενα κατά µήκος δίκτυα ΟΚΩ Επιχώµατα από κοκκώδη υλικά σε πεζοδρόµια και θέσεις τεχνικών έργων Ο Ο/Β-4.1 Επιχώµατα κάτω από τα πεζοδρόµια K:\A5740b\cons\tefhi\5210_ΤΜ.doc b/5210/B06

10 Κωδικός ΝΕΤ Σύντοµη περιγραφή Κωδ ΕΤΕΠ "ΕΛΟΤ ΤΠ1501-" + Ο Ο/Β-4.2 Μεταβατικά επιχώµατα τεχνικών έργων και επιχώµατα ζώνης αγωγών ΦΡΕΑΤΟΠΑΣΣΑΛΟΙ σχετ.ο Ο/Β-26 Φρεατοπάσσαλοι µε σκυρόδεµα κατηγορίας C25/ σχετ.φργ/5.29 Μπετονίτης νέο άρθρο Ο Ο/Β-29 ιάνοιξη πρόσθετης οπής για την κατασκευή φρεατοπάσσαλου ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΑ Σκυροδέµατα (όλα τα άρθρα κατασκευών από σκυρόδεµα) Ο Ο/Β-29.7 Εκτοξευόµενο σκυρόδεµα εκτός υπογείων έργων --- Ο Ο/Β-30 Ο Ο/Β-30.2 Ο Ο/Β-30.3 Ο Ο/Β-31 ΟΠΛΙΣΜΟΙ Σιδηροί οπλισµοί Σιδηρούς οπλισµός St III (S400) ή St IV (S500) εκτός υπόγειων έργων Σιδηρούν δοµικό πλέγµα St IV (S500) εκτός υπόγειων έργων Σκληρός χάλυβας προέντασης Ο Ο/Β-31.1 Σκληρός χάλυβας προέντασης 150/ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ - ΜΟΝΩΣΕΙΣ - ΑΡΜΟΙ Ο Ο/Β-32 ιαµόρφωση επιφανειών σκυροδέµατος τύπου Γ Ο Ο/Β-34 νέο άρθρο Επίχρισµα πατητό πάχους 2,0 cm εσωτερικών επιφανειών υπονόµων και φρεατίων Επίστρωση τσιµεντοκονιάµατος επιπεδοποίησης ποιότητας C25, πάχους 1-1,5εκ σε πλάκα καταστρώµατος γεφυρών Ο Ο/Β-35 Αντιρρυπαντική επάλειψη Ο Ο/Β-36 Μόνωση µε διπλή ασφαλτική επάλειψη --- Ο Ο/Β-37 Μόνωση µε ασφαλτόπανα Ο Ο/Β-37.2 Μόνωση µε διπλή στρώση ασφαλτοπάνου και τσιµεντοκονία Ο Ο/Β-38 Στεγάνωση µε ειδικές µεµβράνες Ο Ο/Β-39 Στεγανωτική µεµβράνη πάχους>2χλστ για τη στεγάνωση C&C Ο Ο/Β-40 Αποστραγγιστική στρώση µε υλικό τύπου ΕΝΚΑDRAIN ST ΟΙΚ/ Ο Ο/Β-43 Μόνωσεις υγρασίας µε φύλλα πολυαιθυλενίου πάχους 0,40 mm Σφράγιση αρµών Ο Ο/Β-43.1 Σφράγιση οριζόντιων αρµών µε PLASTIC 77 ή αναλόγου --- Ο Ο/Β-43.2 Σφράγιση κατακόρυφων - κεκλιµένων αρµών µε PLASTI JOINT ή αναλόγου K:\A5740b\cons\tefhi\5210_ΤΜ.doc b/5210/B06

11 Κωδικός ΝΕΤ Ο Ο/Β-43.3 Σύντοµη περιγραφή Μόρφωση αρµών µε προκατασκευασµένες πλάκες 12mm τύπου FLEXCELL ή αναλόγου Κωδ ΕΤΕΠ "ΕΛΟΤ ΤΠ1501-" Ο Ο/Β-44 νέο άρθρο Στεγάνωση αρµού µε ταινία τύπου HYDROFOIL PVC ή αναλόγου Κατασκευή οριζόντιων αρµών δαπέδων πάχους 1εκ και βάθους έως 2εκ και σφράγγιση αυτών µε σφραγγιστικό τύπου Sikaflex PRO3-WF ή ισοδύναµου Ο Ο/Β-45 Αρµοί διαστολής - συστολής εύρους µετακίνησης 60mm νέο άρθρο Αρµοί διαστολής - συστολής εύρους µετακίνησης 70mm στην διαµήκη διεύθυνση και, ταυτόχρονα, 50mm στην εγκάρσια --- ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Ο Ο/Β-46 Εφέδρανα γεφυρών O Ο/Β-46.1 Σταθερά εφέδρανα γεφυρών ελαστοµεταλλικά ή ελαστοµερή νέο άρθρο Ελαστοµεταλλικά εφέδρανα αγκυρούµενα και αντικαταστάσιµα Φ500/226 (Τελ=100mm) --- νέο άρθρο Ειδικά εφέδρανα ολίσθησης στη διαµήκη διεύθυνση και σταθερά στην εγκάρσια --- νέο άρθρο Ελαστοµεταλλικά εφέδρανα ολίσθησης --- νέο άρθρο Σφαιρικά εφέδρανα γεφυρών βιοµηχανικού τύπου --- Ο Ο/Β-47 Στόµια αποχέτευσης γεφυρών --- Υ Ρ/ Τυποποιηµένο κανάλι εσωτερικού πλάτους 100χιλ., κατηγορίας φορτίου Β125 µε εσχάρα από γαλβανισµένο χάλυβα Ο Ο/Β-48 Γαλβανισµένα σιδηρά εξαρτήµατα --- Ο Ο/Β-49 Χυτοσιδηρά καλύµµατα φρεατίων, σχάρες υπονόµων Ο Ο/Β-50 Βαθµίδες από µαλακό χυτοσίδηρο νέο άρθρο νέο άρθρο Βαθµίδες και πλατύσκαλα ευθύγραµµης κλίµακας από σιδηρές διατοµές και ελάσµατα ποιότητας S355 Ειδική τραπεζοειδής λαµαρίνα τύπου Symdeck 73 ή ισοδύναµου, πάχους 1mm Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ΟΙΚ/61.05 Ύψους ή πλευράς έως 160 mm --- ΟΙΚ/61.06 Ύψους ή πλευράς >160 mm --- νέο άρθρο Μεταλλικά στοιχεία ποιότητας S355 φέροντος οργανισµού φορέων γεφυρών νέο άρθρο Kαλώδια ανάρτησης διαµέτρου Φ20 χλστ full locked coil strands --- Μεταλλικοί πάσσαλοι διαµέτρου Φ45cm µε τοποθέτηση εντός της --- νέο άρθρο οπής της σιδηροδοκού ΗΕΑ320 και σκυροδέτηση της οπής µε C16/20 Υ Ρ/7.03 Χρήση χαλύβδινων πασσαλοσανίδων Υ Ρ/7.04 Έµπηξη χαλύβδινων πασσαλοσανίδων Υ Ρ/7.05 Εξόλκυση χαλύβδινων πασσαλοσανίδων --- ΟΙΚ/ Εφαρµογή αντισκωριακού υποστρώµατος ενός συστατικού βάσεως νερού ή διαλύτου αλκυδικής, ακρυλικής ή τροποποιηµένης αλκυδικής ή ακρυλικής ρητίνης ΟΙΚ/ Εφαρµογή δύο στρώσεων αντισκωριακού υποστρώµατος δύο ή τριών συστατικών διαλύτου, µε βάση εποξειδικό, πολυουρεθανικό ή ανόργανο πυριτικό ψευδάργυρο και υψηλής περιεκτικότητας σε ψευδάργυρο (Zinc Rich Primer) µε συνολικό τελικό πάχος ξηρού υµένα τα 80 µικρά K:\A5740b\cons\tefhi\5210_ΤΜ.doc b/5210/B06

12 Κωδικός ΝΕΤ Σύντοµη περιγραφή Κωδ ΕΤΕΠ "ΕΛΟΤ ΤΠ1501-" + ΟΙΚ/77.62 Βερνικοχρωµατισµοί επί σπατουλαρισµένων επιφανειών µε εποξειδικά, πολυουρεθανικά ή ακρυλικά συστήµατα δύο συστατικών Υπόστρωµα χρωµατισµού επιφανειών αλουµινίου ή γαλβανισµένων στοιχείων µε βάση εποξειδικές, πολυουρεθανικές ρητίνες ή µε βάση το ΟΙΚ/77.31 φωσφορικό οξύ (etch primer) ΟΙΚ/77.34 Αµµοβολή σιδηρών κατασκευών νέο άρθρο Κατασκευή αντιθορυβικού πετάσµατος --- ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΦΡΓ/6.09 Κλισιόµετρα ΦΡΓ/6.15 Ακίδες µέτρησης σύγκλισης ΚΡΑΣΠΕ Α - ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Ο Ο/Β-51 Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεµα Ο Ο/Β-52 Πλακοστρώσεις πεζοδροµίων, νησίδων κ.λ.π ΣΩΛΗΝΕΣ Υ Ρ/12.02 Αγωγοί αποχέτευσης οµβρίων από τσιµεντοσωλήνες σειράς 75 (για όλα τα υποάρθρα) --- Ο Ο/Β-56 Σωλήνες PVC 6 atm (όλων των διαµέτρων) Υ Ρ/12.12 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συµπαγούς τοιχώµατος, SDR41, DN315mm Υ Ρ/12.30 Σωληνώσεις αποχέτευσης οµβρίων και ακαθάρτων από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE), διπλού δοµηµένου τοιχώµατος, µε λεία εσωτερική επιφάνεια, κατά EΛΟΤ EN , δακτυλιοειδούς ακαµψίας SN κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9969, µε µία µούφα και δύο δακτυλίους (για όλα τα υποάρθρα) --- Ο Ο/Β-57 ιάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων από PVC (όλων των διαµέτρων) Ο Ο/Β-59 Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος διέλευσης καλωδίων --- Ο Ο/Β-60 Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος απορροής οµβρίων τεχνικών Ο Ο/Β-60.1 Σιδηροσωλήνας Φ6 ελαχίστου πάχους 4,5 mm --- Υ Ρ/ Υ Ρ/12.17 ίκτυα υπονόµων από σωλήνες ελατού χυτοσίδηρου ονοµαστικής διαµέτρου DN 200mm Ειδικά τεµάχια σωληνώσεων από ελατό χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη (ductile iron) ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΗΡΙΑ Ο Ο/Β-61 ιάτρητοι τσιµεντοσωλήνες στραγγιστηρίων (όλων των διαµέτρων) --- Ο Ο/Β-62 Πλήρωση τάφρων αποστράγγισης Ο Ο/Β-64 ΓΕΩΥΦΑΣΜΑΤΑ Γεωυφάσµατα Ο Ο/Β-64.1 Γεωύφασµα στραγγιστηρίων Ο Ο/Β-64.2 Γεωύφασµα διαχωρισµού --- Ο Ο/Β-64.4 Γεωύφασµα επένδυσης CAC Ο Ο/Β Γεωύφασµα βάρους 300 gr/m2 --- Ο Ο/Β-70 ΦΡΕΑΤΙΑ - ΒΑΘΜΙ ΩΤΑ ΡΕΙΘΡΑ Φρεάτια δικτύων σωληνώσεων αναµονής Ο Ο/Β-70.1 Φρεάτιο έλξης καλωδίων 60x K:\A5740b\cons\tefhi\5210_ΤΜ.doc b/5210/B06

13 Κωδικός ΝΕΤ Σύντοµη περιγραφή Κωδ ΕΤΕΠ "ΕΛΟΤ ΤΠ1501-" + νέο άρθρο Φρεάτιο σύνδεσης καλωδίων 60x60x νέο άρθρο Φρεάτιο σύνδεσης καλωδίων 80x80x Υ Ρ/16.01 Σύνδεση αγωγού εξόδου φρεατίου υδροσυλλογής µε το δίκτυο οµβρίων --- Ο Ο/Β-65 Φάτνες από συρµατόπλεγµα Ο Ο/Β-65.1 Προµήθεια συρµατοπλέγµατος Ο Ο/Β-65.2 Κατασκευή φατνών Ο Ο/Β-65.3 Πλήρωση φατνών Υ Ρ/16.05 Καθαρισµός ορθογωνικών, σκουφοειδών, ωοειδών και κυκλικών αγωγών κλειστής διατοµής --- Υ Ρ/16.06 Επισκευή φρεατίου υδροσυλλογής τύπου Τ πλευρικού ανοίγµατος --- Υ Ρ/16.08 Καθαρισµός φρεατίου υδροσυλλογής µε πλευρικό άνοιγµα, χωρίς εσχάρα (τύπος Τ) --- Ο Ο/Γ-1 ΟΜΑ Α Γ: Ο ΟΣΤΡΩΣΙΑ Υπόβαση οδοστρωσίας Ο Ο/Γ-1.1 Υπόβαση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-150) Ο Ο/Γ-2 Βάση οδοστρωσίας Ο Ο/Γ-2.2 Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155) Ο Ο/Γ-5 Κατασκευή ερεισµάτων ΟΜΑ Α : ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ Ο Ο/ -1 Κοπή ασφαλτ/δέµατος --- Ο Ο/ -2 Εκσκαφή-φρεζάρισµα ασφαλτικού οδοστρώµατος Ο Ο/ -2.1 Εκσκαφή-φρεζάρισµα βάθους έως 4 cm Ο Ο/ -2.2 Εκσκαφή-φρεζάρισµα βάθους έως 6 cm Ο Ο/ -2.3 Εκσκαφή-φρεζάρισµα βάθους έως 8 cm Ο Ο/ -3 Ασφαλτική προεπάλειψη Ο Ο/ -4 Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη --- Ο Ο/ -5 Ασφαλτική στρώση βάσης (Π.Τ.Π. Α260) Ο Ο/ -5.1 Βάση πάχους 0,05 m Ο Ο/ -6 Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση µεταβλ. πάχους (Π.Τ.Π. Α265) Ο Ο/ -7 Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση πάχους 0,05m (Π.Τ.Π. Α265) Ο Ο/ -8 Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας πάχους 0,05m (Π.Τ.Π. Α265) Ο Ο/ -8.1 Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 0,05 µ µε χρήση κοινής ασφάλτου Ο Ο/ -10 Λεπτή αντιολισθηρή στρώση 25mm Ο Ο/ Αντιολισθηρή στρώση 25 mm µε χρήση τροποποιηµένης ασφάλτου ΟΜΑ Α Ε: ΣΤΗΘΑΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ο Ο/Ε-1 Συστήµατα αναχαίτισης οχηµάτων (ΣΑΟ) ΟΜΟΕ-ΣΑΟ Ο Ο/Ε-4 ΚΙΓΚΛΙ ΩΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ - ΟΡΙΟ ΕΙΚΤΕΣ Κιγκλιδώµατα Ο Ο/Ε-4.1 Σωλήνες κιγκλιδωµάτων --- Ο Ο/Ε-4.2 Σιδηρά κιγκλιδώµατα --- Ο Ο/Ε-8 Ο Ο/Ε-8.1 ΠΙΝΑΚΙ ΕΣ Πληροφοριακές πινακίδες πλήρως αντανακλαστικές Με ανακλαστικό υπόβαθρο από µεµβράνη υπερυψηλής αντανακλαστικότητας τύπου ΙΙΙ σε γέφυρες σήµανσης --- K:\A5740b\cons\tefhi\5210_ΤΜ.doc b/5210/B06

14 Κωδικός ΝΕΤ Σύντοµη περιγραφή Κωδ ΕΤΕΠ "ΕΛΟΤ ΤΠ1501-" + Ο Ο/Ε-8.2 Ο Ο/Ε Ο Ο/Ε Ο Ο/Ε-9 Πλευρικές µε ανακλαστικό υπόβαθρο από µεµβράνη υψηλής αντανακλαστικότητας τύπου ΙΙ Πλευρικές µε αναγραφές και σύµβολα από µεµβράνη υψηλής ανταν/τας τύπου ΙΙ Πλευρικές µε αναγραφές και σύµβολα από µεµβράνη υψηλής ανταν/τας τύπου ΙΙ Πινακίδες ρυθµιστικές και ένδειξης επικίνδυνων θέσεων υψηλής αντανακλαστικότητας Ο Ο/Ε-9.1 Πινακίδα επικίνδυνων θέσεων πλευράς 0,90 m απλής όψης --- Ο Ο/Ε-9.4 Πινακίδα ρυθµιστική µεσαίου µεγέθους, απλής όψης --- Ο Ο/Ε-9.5 Πινακίδα ρυθµιστική µεγάλου µεγέθους, απλής όψης --- Ο Ο/Ε-9.6 Πινακίδα εργοταξιακής σήµανσης νέο άρθρο νέο άρθρο Ο Ο/Ε-10 Πλευρικές πινακίδες εργοταξιακής σήµανσης µε αναγραφές και σύµβολα από µεµβράνη υπερυψηλής ανταν/τας τύπου ΙΙΙ Ρυθµιστική ή αναγγελίας κινδύνου εργοταξιακή µεγάλου µεγέθους, σε κίτρινο πλαίσιο µε υλικά ανταν/τας τύπου ΙΙ Στύλοι πινακίδων Ο Ο/Ε-10.2 Στύλος πινακίδων από γαλβανισµένο σιδηροσωλήνα 3" --- Ο Ο/Ε-13 Γέφυρες σήµανσης Ο Ο/Ε-14 ικτύωµα στήριξης µεγάλων πλευρικών πινακίδων ύψους µέχρι 9,0 m Ο Ο/Ε-16 Αναλάµπων φανός επισήµανσης κινδύνου --- νέο άρθρο Προµήθεια µπαταριών αναλάµποντων φανών --- νέο άρθρο Αποξήλωση πλευρικών πληροφοριακών πινακίδων --- νέο άρθρο Μετεγκατάσταση πλευρικών πληροφοριακών πινακίδων --- Υ Ρ/1.04 Ρυµουλκούµενο στοιχείο µε παλλόµενο βέλος παράκαµψης --- νέο άρθρο Ο Ο/Ε-17 Προσωρινές γεφυρώσεις ορυγµάτων για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας από λαµαρίνα πάχους τουλάχιστον 1,5εκ ΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ιαγράµµιση οδοστρώµατος Ο Ο/Ε-17.1 Προσωρινή ιαγράµµιση Οδοστρώµατος --- Τελική ιαγράµµιση Οδοστρώµατος µε υλικό υψηλής αντοχής και --- Ο Ο/Ε-17.2 αντανακλαστικότητας νέο άρθρο Ακουστική ταινία οδοστρώµατος --- ΟΜΑ Α Ζ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ Ο ΩΝ Ο Ο/Ζ-1 Ιστός ηλεκτροφωτισµού οδών (όλα τα άρθρα) νέο άρθρο Ιστός ηλεκτροφωτισµού σε τοίχο αντιστήριξης (όλα τα άρθρα) Ο Ο/Ζ-2 Ιστός ηλεκτροφωτισµού γεφυρών (όλα τα άρθρα) Ο Ο/Ζ-3 Φωτιστικό σώµα µε βραχίονα και λαµπτήρα Na Ο Ο/Ζ-3.2 Υψηλής Πίεσης νέο άρθρο Ισχύος 70 W Ο Ο/Ζ Ισχύος 150 W Ο Ο/Ζ Ισχύος 250 W Ο Ο/Ζ-4 Πίλαρ Ηλεκτροδότησης Ο Ο/Ζ-4.2 µέχρι τεσσάρων αναχωρήσεων Ο Ο/Ζ-4.4 µέχρι είκοσι πέντε αναχωρήσεων K:\A5740b\cons\tefhi\5210_ΤΜ.doc b/5210/B06

15 Κωδικός ΝΕΤ νέο άρθρο νέο άρθρο νέο άρθρο νέο άρθρο νέο άρθρο Φωτιστικά σώµατα σηράγγων Σύντοµη περιγραφή Φωτιστικό σώµα σηράγγων συµµετρικού τύπου, µε λαµπτήρα 50ΗP Na Φωτιστικό σώµα σηράγγων συµµετρικού τύπου, µε λαµπτήρα 70ΗP Na Φωτιστικό σώµα σηράγγων συµµετρικού τύπου, µε λαµπτήρα 150ΗP Na Φωτιστικό σώµα σηράγγων συµµετρικού τύπου, µε λαµπτήρα 250ΗP Na Κωδ ΕΤΕΠ "ΕΛΟΤ ΤΠ1501-" + Φωτιστικό σώµα σηράγγων συµµετρικού τύπου, µε λαµπτήρα 400ΗP --- νέο άρθρο Na νέο άρθρο Σχάρα καλωδίων κλειστού τύπου πλάτους 200χλστ --- νέο άρθρο Σύστηµα ρύθµισης φωτισµού κάτω διάβασης --- νέο άρθρο Καλώδια ΝΥΥ νέο άρθρο Καλώδιο ΝΥΥ διατοµής 21x1,5mm νέο άρθρο Καλώδιο ΝΥΥ διατοµής 4x1,5mm νέο άρθρο Ανελκυστήρας πεζογέφυρας --- νέο άρθρο Αποξήλωση ιστού οδοφωτισµού 12µ χωρίς τοποθέτηση --- νέο άρθρο Μετεγκατάσταση ιστού οδοφωτισµού µε τη βάση και το καλώδιο --- νέο άρθρο Αποξήλωση και µετεγκατάσταση χαµηλού σηµατοδότη --- νέο άρθρο Αποξήλωση και µετεγκατάσταση σηµατοδότη µε βραχίονα --- νέο άρθρο νέο άρθρο Αποξήλωση πλήρους ερµαρίου ρυθµιστού κυκλοφορίας ή κιβωτίου µικτονόµησης Εγκατάσταση πλήρους ρυθµιστού κυκλοφορίας ή κιβωτίου µικτονόµησης νέο άρθρο Εκπόνηση κυκλοφοριακού προγράµµατος κόµβου --- νέο άρθρο Εφαρµογή δοµικού κυκλοφοριακού προγράµµατος σε ρυθµιστή κυκλοφορίας "µεσαίου" µεγέθους --- νέο άρθρο Αποξήλωση και µετεγκατάσταση pillar µε τη βάση του --- νέο άρθρο Αποξήλωση pillar µε τη βάση του --- νέο άρθρο Φωτιστικό σώµα κορυφης µε λαµπτήρες LED --- ΠΡΣ/Α-6 ΠΡΣ/Α-10 ΟΜΑ Α Η: ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Πλήρωση νησίδων µε φυτική γη, σε αστικές περιοχές, χωρίς τη προµήθεια του υλικού Εκσκαφή και επαναπλήρωση τάφρων υπογείου αρδευτικού δικτύου, µε µηχανικά µέσα ΑΡ ΕΥΤΙΚΑ ΙΚΤΥΑ ΠΡΣ/Η-1.1 ΠΡΣ/Η-1.2 Σωλήνας από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) ονοµαστικής πίεσης 6 atm Σωλήνας από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) ονοµαστικής πίεσης 10 atm ΠΡΣ/Η-1.4 Πάσσαλος στήριξης σωλήνων άρδευσης από χάλυβα οπλισµού ΠΡΣ/Η Αγωγός από σιδηροσωλήνα γαλβανισµένο µε ραφή, βαρέως τύπου, Φ 4'' --- ΠΡΣ/Η-4.3 Σταυροί χαλύβδινοι, γαλβανισµένοι ΠΡΣ/Η-4.4 Ταυ χαλύβδινα, γαλβανισµένα K:\A5740b\cons\tefhi\5210_ΤΜ.doc b/5210/B06

16 Κωδικός ΝΕΤ Σύντοµη περιγραφή Κωδ ΕΤΕΠ "ΕΛΟΤ ΤΠ1501-" + ΠΡΣ/Η-4.9 Μαστοί χαλύβδινοι, γαλβανισµένοι ΠΡΣ/Η-4.10 Συστολές χαλύβδινες, γαλβανισµένες ΠΡΣ/Η-5.1 Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN ΠΡΣ/Η-5.9 Βαλβίδα εξαερισµού διπλής ενεργείας, Φ 2'' ΠΡΣ/Η-5.13 Μανόµετρο γλυκερίνης Φ ΠΡΣ/Η Υδραυλικές βαλβίδες ρύθµισης πίεσης, µονού θαλάµου, από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron), ΡΝ 16 atm, Φ 2'' --- ΠΡΣ/Η Σταλάκτης αυτορυθµιζόµενος, µη επισκέψιµος ΠΡΣ/Η-9.1 Ηλεκτροβάνες --- ΠΡΣ/Η Πηνία ηλεκτροβανών --- ΠΡΣ/Η-9.2 Προγραµµατιστές - εξαρτήµατα --- ΠΡΣ/Η Προγραµµατιστές άρδευσης, µπαταρίας, τύπου φρεατίου --- ΠΡΣ/Η Πλαστικά φρεάτια ηλεκτροβανών --- ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΧΩΡΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΡΣ/Γ-1 Γενική µόρφωση επιφάνειας εδάφους για την φύτευση φυτών ή εγκατάσταση χλοοτάπητα --- ΦΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΡΣ/ -1 ένδρα ΠΡΣ/ -2 Θάµνοι ΠΡΣ/ -6 Ποώδη - πολυετή και ετήσια, διετή, βολβώδη, κλπ φυτά ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΡΣ/Ε-3 Άνοιγµα λάκκων µε χρήση κοχλιοφόρου συσκευής ΠΡΣ/Ε-4 Άνοιγµα λάκκων µε χρήση εκσκαπτικού µηχανήµατος ΠΡΣ/Ε-9 Φύτευση φυτών ΠΡΣ/Ε-11 Υποστύλωση δένδρων ΠΡΣ/Ε-11.1 Υποστύλωση δένδρου µε την αξία του πασσάλου ΠΡΣ/Ε Για µήκος πασσάλου µέχρι 2,50 m ΠΡΣ/ΣΤ-1 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Σχηµατισµός λεκανών άρδευσης φυτών νέο άρθρο ιαµέτρου έως 0,40 m ΠΡΣ/ΣΤ-2.1 ΠΡΣ/ΣΤ ΠΡΣ/ΣΤ-3 Άρδευση φυτών Αρδευση φυτών µε επίγειο σύστηµα άρδευσης, αυτοµατοποιηµένο Λιπάνσεις ΠΡΣ/ΣΤ-3.2 Λίπανση φυτών µε λιπαντήρες νέο άρθρο ΠΡΣ/ΣΤ-5 ΚΛΑ ΕΜΑ ΦΥΤΩΝ Ανανέωση - διαµόρφωση κόµης νέων θάµνων και δένδρων, ηλικίας έως 3 ετών Φυτοπροστασία ΠΡΣ/ΣΤ-5.1 Φυτοπροστασία θάµνων και δένδρων ύψους µέχρι 4 m ΠΡΣ/ΣΤ-6 ΠΡΣ/ΣΤ-6.3 ΠΡΣ/ΣΤ-8 Βοτάνισµα χώρου φυτών για την καταπολέµηση ζιζανίων Βοτάνισµα µε βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό µηχάνηµα πεζού χειριστή Καθαρισµοί ΠΡΣ/ΣΤ-8.1 Καθαρισµός χώρου φυτών ΠΡΣ/ΣΤ-8.6 Καθαρισµός ρείθρων µε µηχανικό σάρωθρο --- K:\A5740b\cons\tefhi\5210_ΤΜ.doc b/5210/B06

17 ΟΜΑ Α Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ Άρθρο Α-1: ΕΚΣΚΑΦΗ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ Ε ΑΦΩΝ (Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο Ο-1110) Για την εκσκαφή, µετά της µεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, φυτικών γαιών, ιλύος, τύρφης και λοιπών επιφανειακών ακαταλλήλων εδαφών οποιουδήποτε βάθους και πλάτους, σύµφωνα µε τη µελέτη ή και τις εντολές της Υπηρεσίας, εν ξηρώ ή µέσα σε νερό, που θα εκτελεσθεί είτε για την έδραση επιχωµάτων και εξυγιαντικών στρώσεων είτε για το διαχωρισµό τους από τα υπόλοιπα, κατάλληλα για την κατασκευή επιχωµάτων, προϊόντα ορυγµάτων. Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη προσέγγισης των µεταφορικών µέσων και µηχανηµάτων, η δαπάνη εκσκαφής µε κάθε µέσον, αποµάκρυνσης και αποστράγγισης των υδάτων και µόρφωσης παρειών και σκάφης, η δαπάνη διαλογής των προϊόντων εκσκαφής, κάθε είδους φορτοεκφορτώσεων και µεταφορών µε οποιοδήποτε µέσο και σε οποιαδήποτε απόσταση, µετά της σταλίας αυτοκινήτων και του χαµένου χρόνου φορτοεκφορτώσεων, είτε για προσωρινή απόθεση (στοκάρισµα) προκειµένου να χρησιµοποιηθούν ως φυτικές γαίες στο έργο είτε για απόρριψη σε επιτρεπόµενες θέσεις εφόσον αυτά κριθούν ακατάλληλα για φυτικά ή πλεονάζοντα. Σε περίπτωση προσωρινών αποθέσεων, στην τιµή περιλαµβάνεται και η δαπάνη τυχόν ενδιάµεσων φορτοεκφορτώσεων και µετακινήσεών τους σε άλλες θέσεις, αν τυχόν καταληφθεί ο απαιτούµενος χώρος των προσωρινών αποθέσεων από την εκτέλεση των υπολοίπων εργασιών, καθώς και η δαπάνη διαµόρφωσής τους σε σειράδια και η διαφύλαξή τους µέχρι τη χρονική στιγµή, που θα χρησιµοποιηθούν στο έργο. Σε περίπτωση πλεοναζόντων ή ακαταλλήλων προϊόντων, στην τιµή περιλαµβάνεται, εκτός από τη µεταφορά τους σε θέσεις έγκρισης της Υπηρεσίας και η διαµόρφωσή τους σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των όρων δηµοπράτησης και της περιβαλλοντικής µελέτης. Στη τιµή µονάδας περιλαµβάνονται επίσης η εκρίζωση, η κοπή και η αποµάκρυνση θάµνων και δένδρων οποιασδήποτε διαµέτρου (πλην εκείνων που θα παραδοθούν προς εκµετάλλευση) µε τη δέσµευση ότι θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή για την προστασία των δέντρων που βρίσκονται εκτός του εύρους καταλήψεως της οδού και θα διατηρηθούν. Στην τιµή περιλαµβάνεται επίσης και κάθε άλλη απαιτούµενη εργασία ώστε να προκύψουν προϊόντα κατάλληλα για περαιτέρω εκµετάλλευση και κατά τα λοιπά όπως ορίζεται στην παρ της ΠΤΠ Χ1. Η επιµέτρηση θα γίνεται µε λήψη αρχικών και τελικών διατοµών, σύµφωνα µε την παρ της ΠΤΠ Χ1. Τιµή ανά κυβικό µέτρο εκσκαφών ακαταλλήλων εδαφών οποιουδήποτε πάχους, µετά της µεταφοράς τους σε οποιαδήποτε απόσταση. (Ολογράφως): Τρία και είκοσι οκτώ λεπτά (Αριθµητικά): 3,28 K:\A5740b\cons\tefhi\5210_ΤΜ.doc b/5210/B06

18 Άρθρο Α-2: ΕΚΣΚΑΦΗ ΣΕ Ε ΑΦΟΣ ΓΑΙΩ ΕΣ-ΗΜΙΒΡΑΧΩ ΕΣ (Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο Ο-1123Α) Για τη γενική εκσκαφή, µετά της µεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, εδαφών γαιωδών και ηµιβραχωδών οποιασδήποτε συστάσεως, ανεξαρτήτως βάθους, πλάτους και κλίσεως πρανών, σε νέο έργο ή για επέκταση ή συµπλήρωση ή διαπλάτυνση υπάρχοντος, ανεξαρτήτως της θέσης εργασίας και των δυσχερειών που προκαλεί (κοντά ή µακριά, χαµηλά ή υψηλά σχετικά µε το υπάρχον έργο), για οποιοδήποτε σκοπό και µε οποιοδήποτε εκσκαπτικό µέσο ή και µε τα χέρια, εν ξηρώ ή µέσα σε νερό, σύµφωνα µε την Π.Τ.Π. Χ1 και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης. Με το άρθρο αυτό πληρώνεται επίσης η, ανάλογης σκληρότητας εδαφών, εκσκαφή: - ανοιχτών τάφρων για το τµήµα τους πλάτους µεγαλύτερου των 3.00 µ. µετά της µόρφωσης των πρανών και του πυθµένα τους, - για τη διευθέτηση χειµάρρων πλάτους µεγαλύτερου των 3.00 µ, - για τη δηµιουργία αναβαθµών προς αγκύρωση των επιχωµάτων, - τριγωνικών τάφρων µετά της µόρφωσης των πρανών, όταν αυτές κατασκευάζονται στη συνέχεια των γενικών εκσκαφών της οδού, - για τον καθαρισµό οχετών ύψους και πλάτους µεγαλύτερου των 3.00 µέτρων, - τεχνικών Cut and Cover µετά των µέτρων προσωρινής και µόνιµης αντιστήριξης των πρανών των εκσκαφών εφόσον δεν αποζηµιώνεται µε άλλο άρθρο αυτού του τιµολογίου - για τη δηµιουργία στοµίων σηράγγων και Cut and Cover Στην τιµή του άρθρου περιλαµβάνεται η δαπάνη: προσέγγισης µηχανηµάτων και µεταφορικών µέσων, εκσκαφής µε οποιοδήποτε µέσο ή και µε τα χέρια και υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, αποστράγγισης των υδάτων, µόρφωσης των παρειών, των πρανών και του πυθµένα της σκάφης, σχηµατισµού των αναβαθµών διαλογής, φύλαξης, φορτοεκφόρτωσης σε οποιοδήποτε µεταφορικό µέσο (χωµατοσυλλέκτη, αυτοκίνητο κλπ) και µεταφοράς των προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση για τη χρησιµοποίηση των κατάλληλων στο έργο (π.χ. κατασκευή επιχωµάτων) ή για απόρριψη των ακατάλληλων ή πλεοναζόντων σε επιτρεπόµενες τελικές ή προσωρινές θέσεις, η δαπάνη του χαµένου χρόνου φορτοεκφορτώσεων και κάθε είδους σταλίας των αυτοκινήτων, η δαπάνη εναπόθεσης σε τελικές ή ενδιάµεσες θέσεις, η δαπάνη επαναφόρτωσης των προσωρινών αποθέσεων και εκφόρτωσης σε τελικές θέσεις, η δαπάνη διάστρωσης και διαµόρφωσης των αποθέσεων σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των όρων δηµοπράτησης και της περιβαλλοντικής µελέτης αποξήλωσης ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιηµένων µε συµπύκνωση ή µε τσιµέντο, αποξήλωσης πλακοστρώσεων, και καθαίρεσης συρµατόπλεκτων κιβωτίων (SΕRAZANETI), µανδροτοίχων από λιθοδοµή, γενικών λιθοδοµών και οπτοπλινθοδοµών (θεµελίων ή ανωδοµής), κρασπεδορείθρων και στερεών εγκιβωτισµού, που βρίσκονται εντός του όγκου των γενικών εκσκαφών. απαιτούµενης αντιστήριξης των πρανών εκσκαφής όπου τυχόν αυτή απαιτείται καθώς και η δαπάνη εκθάµνωσης κοπής, ξερίζωσης και αποµάκρυνσης δένδρων ανεξαρτήτως περιµέτρου σε οποιαδήποτε απόσταση. K:\A5740b\cons\tefhi\5210_ΤΜ.doc b/5210/B06

19 αντιµετώπισης πάσης φύσεως δυσχερειών που προκύπτουν από τη σύγχρονη κυκλοφορία, άσχετα εάν η Υπηρεσία επιτρέψει βραχυχρόνιες διακοπές της, όπως περιορισµένα µέτωπα και όγκοι εκσκαφών κλπ. συµπύκνωσης της σκάφης των ορυγµάτων κάτω από τη "στρώση έδρασης οδοστρώµατος" µέχρι του βάθους που λαµβάνεται υπόψη στον καθορισµό της Φέρουσας Ικανότητας Έδρασης (Φ.Ι.Ε), όπως αυτή ορίζεται στο σχέδιο ΤΥΠΩΝ Ο ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ κ.λ.π. στα Π.Κ.Ε. σε βαθµό συµπύκνωσης που να αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόµενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο µε το 90% της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιηµένη δοκιµή PROCTOR (PROCTOR MODIFIED, σύµφωνα µε τη δοκιµή AASHO T 180). κοπής υπάρχουσας ασφαλτικής στρώσης οδοστρωµάτων µε κατάλληλες µεθόδους σύµφωνα µε τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης κάθε είδους σταλίας του µηχανικού εξοπλισµού και η δαπάνη αντιµετώπισης κάθε είδους δυσκολίας για την εφαρµογή των µέτρων προσωρινής ή µόνιµης αντιστήριξης των πρανών των Cut and Cover και των στοµίων σηράγγων και Cut and Cover επανεπίχωσης (µε προϊόντα εκσκαφών) θεµελίων και τάφρων εκτός του σώµατος της οδού, που οι εκσκαφές τους αποζηµιώνονται µε το άρθρο αυτό και δεν υπάρχει απαίτηση συµπύκνωσης καθώς και κάθε άλλη δαπάνη ανεξαρτήτως δυσχερειών που απαιτείται για την έντεχνη εκτέλεση της εργασίας, σύµφωνα και µε τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης, και την παρ της Π.Τ.Π. Χ1. Επισηµαίνεται ότι η τιµή είναι γενικής εφαρµογής ανεξάρτητα από την εκτέλεσης της εργασίας σε µια ή περισσότερες φάσεις που υπαγορεύθηκαν από το πρόγραµµα εκτέλεσης του έργου ή άλλους τοπικούς περιορισµούς. Η επιµέτρηση θα γίνει µε βάση τον πραγµατικό όγκο των εκτελεσµένων γενικών εκσκαφών γαιών και ηµίβραχου µε λήψη αρχικών και τελικών διατοµών και µέχρι τα όρια εκσκαφής των εγκεκριµένων συµβατικών σχεδίων και το πρωτόκολλο χαρακτηρισµού. ιευκρινίζεται ότι ουδεµία αποζηµίωση θα καταβάλλεται στον ανάδοχο για τις επί πλέον των προβλεποµένων από τη µελέτη εκσκαφές εκτός εάν δοθεί ειδική εντολή από την Υπηρεσία µε τεκµηριωµένους λόγους. Τιµή ανά κυβικό µέτρο γενικής εκσκαφής γαιών και ηµιβράχου µετά της µεταφοράς των προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση. (Ολογράφως): Τρία και πενήντα πέντε λεπτά (Αριθµητικά): 3,55 K:\A5740b\cons\tefhi\5210_ΤΜ.doc b/5210/B06

20 Άρθρο Α-3: ΙΑΝΟΙΞΗ ΤΑΦΡΩΝ Άρθρο Α-3.1: ιάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ηµιβραχώδες (Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο Ο-1212) Για τη διάνοιξη τάφρου τριγωνικής διατοµής, που κατασκευάζεται µεµονωµένα και ανεξάρτητα από τις γενικές εκσκαφές της οδού, ή τραπεζοειδούς διατοµής, και για τα τµήµατά της πλάτους µικρότερου ή ίσου των 3.00 µ., σε έδαφος γαιώδες ή ηµιβραχώδες, περιλαµβανοµένης και της αποξήλωσης ασφαλτοταπήτων, στρώσεων οδοστρωσίας, πλακοστρώσεων, καθαίρεσης συρµατόπλεκτων κιβωτίων, µανδρότοιχων καλπ, που βρίσκονται εντός του εύρους της τάφρου, µετά της µεταφοράς των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση. Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη εκσκαφής µε οιαδήποτε µηχανικά µέσα ή µε τα χέρια, διαλογής των προϊόντων εκσκαφής, φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς τους µε οποιοδήποτε µεταφορικό µέσο και σε οποιαδήποτε απόσταση, είτε για προσωρινή απόθεση είτε για απόρριψη, σε περίπτωση που κριθούν ακατάλληλα ή πλεονάζοντα, συµπεριλαµβανοµένης της δαπάνης του χαµένου χρόνου µεταφοράς και για την τυχόν εναπόθεση ή τις οποιεσδήποτε ενδιάµεσες φορτοεκφορτώσεις. Επίσης περιλαµβάνεται ανηγµένα η δαπάνη για την εκθάµνωση, κοπή και εκρίζωση δέντρων οποιασδήποτε περιµέτρου, που βρίσκονται εντός του εύρους της τάφρου και αποµάκρυνση αυτών από την περιοχή του έργου σε οποιαδήποτε απόσταση καθώς και για την εργασία µόρφωσης των πρανών και του πυθµένα της τάφρου, σύµφωνα µε την Π.Τ.Π. Χ1 και την παρ. 9.2.Β της Π.Τ.Π Η επιµέτρηση θα γίνει µε βάση τον πραγµατικό όγκο των εκτελεσµένων εκσκαφών τάφρου, µε λήψη αρχικών και τελικών διατοµών και εντός των ορίων εκσκαφής των εγκεκριµένων συµβατικών σχεδίων και το πρωτόκολλο χαρακτηρισµού. Τιµή ενός κυβικού µέτρου εκσκαφής τάφρου σε έδαφος γαιώδες ή ηµιβραχώδες, µετά της µεταφοράς των προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση. (Ολογράφως): Τέσσερα και είκοσι ένα λεπτά (Αριθµητικά): 4,21 K:\A5740b\cons\tefhi\5210_ΤΜ.doc b/5210/B06

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΓΕΦΥΡΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Τ.Υ.Δ.Λ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Aντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ NET ΗΛΜ - ΕΚΔΟΣΗ 1.0

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ NET ΗΛΜ - ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ NET ΗΛΜ - ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Aντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των εργασιών, που είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Αποκατάσταση των προκληθεισών ζηµιών στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Νήσου Ικαρίας από τη θεοµηνία του Οκτωβρίου 2010: Τµήµα ΑΓΙΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ - ΕΥ ΗΛΟΣ µέσω Μονοκαµπίου (Ν53.00)» 1.160.000

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Αποκατάσταση ζηµιών λόγω πληµµυρών στα οδικά τµήµατα: Ολυµπιάδος - Στρατωνίου, Πλανών Γοµατίου και Μεγάλης Παναγιάς Πλανών του επαρχιακού οδικού δικτύου Ν. Χαλκιδικής (R5802-R5803-R5804)»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Αποκατάσταση των προκληθεισών ζηµιών στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Νήσου Ικαρίας από τη θεοµηνία του Οκτωβρίου 2010: Τµήµα ΑΓΙΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ - ΕΥ ΗΛΟΣ µέσω Πλαγιάς (Ν53.00)» 1.160.000

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : " ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΕΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ

ΕΡΓΟ :  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΕΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΡΓΟ : " ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΕΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΡΤΑΪΚΟ ΠΟΤΑΜΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΥΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΑΓΙΟΥ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΑ" Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Εγνατία οδός : Βελτίωση - Αναβάθµιση υτικής Εσωτερικής Περιφερειακής από Α/Κ Μαιάνδρου (Χ.Θ. 3+200) έως και ισόπεδο κόµβο Εσωτερικής Περιφερειακής µε Συµµαχική Οδό (περιοχή Α/Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1ο Αρθρο: Α-02 Κωδ. Αναθεώρησης: ΟΔΟ-1123Α Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες ημιβραχώδες

ΑΡΘΡΟ 1ο Αρθρο: Α-02 Κωδ. Αναθεώρησης: ΟΔΟ-1123Α Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες ημιβραχώδες ΑΡΘΡΟ 1ο Αρθρο: Α-02 Κωδ. Αναθεώρησης: ΟΔΟ-1123Α Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες ημιβραχώδες Γενικές εκσκαφές, με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, εδαφών γαιωδών και ημιβραχωδών οποιασδήποτε συστάσεως,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Εργασίες επισκευής και αποκατάστασης επιστρώσεων σε περιοχές της βάσης του 6ου Προβλήτα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & Δ.Δ. Δ/νση: Δημαρχίας 30, 592 00, Νάουσα ΤΗΛ. 2332050300 FAX: 2332024260 E-MAIL:info@naoussa.gr

Διαβάστε περισσότερα

4. TIMOΛΟΓΙΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΙΟ ΙΩΝ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ" ΚΩ.

4. TIMOΛΟΓΙΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΙΟ ΙΩΝ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ ΚΩ. 4. TIMOΛΟΓΙΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΙΟ ΙΩΝ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ" ΚΩ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ 4950 Σελ. 1 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Τιµολόγιο Συµφωνίας Πλαίσιο για την "Προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. 75.522.000,00 (µε ΦΠΑ) Νοέµβριος 2012. K:\A5740a\cons\tefhi\MAPS.doc 5740a/5209

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. 75.522.000,00 (µε ΦΠΑ) Νοέµβριος 2012. K:\A5740a\cons\tefhi\MAPS.doc 5740a/5209 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ «Εγνατία οδός : Βελτίωση - Αναβάθµιση υτικής Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης από Α/Κ Κ5 (Χ.Θ. 0+000 περιοχή Νοσ. Παπαγεωργίου) έως Α/Κ Μακρυγιάννη (Χ.Θ. 3+200) (57.4)» 75.522.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. Σύμφωνα με τα παραπάνω, στις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά περιλαμβάνονται τα κάτωθι:

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. Σύμφωνα με τα παραπάνω, στις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά περιλαμβάνονται τα κάτωθι: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Δ.Ε.Υ.Α.Λ. ΤΕΡΜΑ ΤΥΧΕΡΟΥ 412 22 ΛΑΡΙΣΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΑΦΡΟΥ Ι8 (ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΔΕΥΑΛ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 17.220,00 Ευρώ (με ΦΠΑ) ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός ΚΩ ΙΚΟΣ Α.Τ. Περιγραφή Εργασίας ΑΡΘΡΟΥ ης

Κωδικός ΚΩ ΙΚΟΣ Α.Τ. Περιγραφή Εργασίας ΑΡΘΡΟΥ ης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑ ΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. 1.700.000 Ευρώ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. 1.700.000 Ευρώ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ «Αποκατάσταση ζηµιών λόγω πληµµυρών στα οδικά τµήµατα: Ολυµπιάδος - Στρατωνίου, Πλανών Γοµατίου και Μεγάλης Παναγιάς Πλανών του επαρχιακού οδικού δικτύου Ν. Χαλκιδικής (R5802-R5803-R5804)»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ «Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Kοζάνη Φλώρινα - Νίκη: Τμήμα Φλώρινα - Νίκη (50.3)» 79.950.000 ευρώ Ιούλιος 2011

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ «Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Kοζάνη Φλώρινα - Νίκη: Τμήμα Φλώρινα - Νίκη (50.3)» 79.950.000 ευρώ Ιούλιος 2011 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ «Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Kοζάνη Φλώρινα - Νίκη: Τμήμα Φλώρινα - Νίκη (50.3)» 79.950.000 ευρώ Ιούλιος 2011 K:\Α50300\cons\tefxi\ 5030/4988/B06 ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ ΕΡΓΟ: «Κάθετος Άξονας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ Ο ΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΙ-ΘΡΑΨΑΝΟ ΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ. 1o ΥΠΟΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΝΕΤ ΥΔΡ - ΕΚΔΟΣΗ 3.0 #

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΝΕΤ ΥΔΡ - ΕΚΔΟΣΗ 3.0 # ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΝΕΤ ΥΔΡ - ΕΚΔΟΣΗ 3.0 # ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Aντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των εργασιών, που είναι απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Παραλλαγές δικτύων ύδρευσης της ΕΥΑΘ στην περιοχή του κόµβου Μαιάνδρου (57.4b1) στη υτική Εσωτερική Περιφερειεακή Οδό Θεσσαλονίκης, από Α/Κ Μαιάνδρου (Χ.Θ. 3+200) έως και ισόπεδο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. «Εγνατία Οδός: Κατασκευή ανισόπεδου κόµβου ΒΙ.ΠΕ. Κοµοτηνής (15.20)» ,00 Ευρώ. εκέµβριος 2012

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. «Εγνατία Οδός: Κατασκευή ανισόπεδου κόµβου ΒΙ.ΠΕ. Κοµοτηνής (15.20)» ,00 Ευρώ. εκέµβριος 2012 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ «Εγνατία Οδός: Κατασκευή ανισόπεδου κόµβου ΒΙ.ΠΕ. Κοµοτηνής (15.20)» 4.858.500,00 Ευρώ εκέµβριος 2012 K:\A1520\Cons\Tefxi\MAPS.doc 1520/5178 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΑΕ ΕΡΓΟ: «Εγνατία Οδός: Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ

Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΝ ΕΣΕΩΝ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓΚΩΝΑ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΚΑΛΑΜΟΥ Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΑΜΒ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Εργο : Νο90 - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ 1 Πινακίδες εργοταξιακής σήμανσης.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. «Βελτίωση/κατασκευή oδικού δικτύου Αεροδρόµιο Φηρά Βουρβούλο Οία στη Ν. Θήρα (Ν18.00)» 8.874.000 ευρώ.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. «Βελτίωση/κατασκευή oδικού δικτύου Αεροδρόµιο Φηρά Βουρβούλο Οία στη Ν. Θήρα (Ν18.00)» 8.874.000 ευρώ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ «Βελτίωση/κατασκευή oδικού δικτύου Αεροδρόµιο Φηρά Βουρβούλο Οία στη Ν. Θήρα (Ν18.00)» 8.874.000 ευρώ Σεπτέµβριος 2012 K:\N1800b\cons\tefxi\MAPS.doc N1800b/4961 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΑΕ ΕΡΓΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. «Κατασκευή Χώρου Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων ήµου Σίφνου (Ν1000b)» 3.240.000 ευρώ. Μάρτιος 2012. K:\N1000b\cons\tefxi\MAPS_.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. «Κατασκευή Χώρου Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων ήµου Σίφνου (Ν1000b)» 3.240.000 ευρώ. Μάρτιος 2012. K:\N1000b\cons\tefxi\MAPS_. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ «Κατασκευή Χώρου Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων ήµου Σίφνου (Ν1000b)» 3.240.000 ευρώ Μάρτιος 2012 K:\N1000b\cons\tefxi\MAPS_.doc N1000b/5151 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΑΕ ΕΡΓΟ: «Χώρος υγειονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ «Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Σιάτιστα Κρυσταλλοπηγή: Τμήμα Κορομηλιά Κρυσταλλοπηγή από Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 16+200 (45.4-45.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ «Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Σιάτιστα Κρυσταλλοπηγή: Τμήμα Κορομηλιά Κρυσταλλοπηγή από Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 16+200 (45.4-45. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ «Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Σιάτιστα Κρυσταλλοπηγή: Τμήμα Κορομηλιά Κρυσταλλοπηγή από Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 16+200 (45.4-45.5)» 120.540.000 ευρώ Ιούλιος 2011 K:\A4540-4550\cons\tefxi\MAPS.doc

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗΣ ΕΤΕΠ (ΦΕΚ 2221/Β30-07-2012) & ΙΣΧΥΟΝΤΩΝ ΝΕΤ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗΣ ΕΤΕΠ (ΦΕΚ 2221/Β30-07-2012) & ΙΣΧΥΟΝΤΩΝ ΝΕΤ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 Παρατήρηση: η αναγραφή παύλας στην στήλη Κωδ. ΕΤΕΠ σημαίνει ότι δεν υπάρχει εγκεκριμένη ΕΤΕΠ για το εν λόγω αντικείμενο εργασιών ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗΣ ΕΤΕΠ (ΦΕΚ 2221/Β30072012) & ΙΣΧΥΟΝΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έργο : ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Προϋπολογισμός : 2.315.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝ/ΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΥΠΟ ΟΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Τµήµα Συγκοινωνιακών Έργων Έργο: "Βελτίωση - ιαπλάτυνση Επαρχιακής

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έργο : Προϋπολογισμός : 990.000,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες σε χώρους της Σιβιτανιδείου Σχολής ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ

ΕΡΓΟ : Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες σε χώρους της Σιβιτανιδείου Σχολής ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟ : Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες σε χώρους της Σιβιτανιδείου Σχολής ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ Της εργοληπτικής επιχείρησης ή κοινοπραξίας, εργοληπτικών επιχειρήσεων..

Διαβάστε περισσότερα

Με το άρθρο αυτό τιμολογούνται επίσης οι ακόλουθες εκσκαφές σε εδάφη ανάλογης σκληρότητας:

Με το άρθρο αυτό τιμολογούνται επίσης οι ακόλουθες εκσκαφές σε εδάφη ανάλογης σκληρότητας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τ Ε Υ Χ Ο Σ Α Ν Α Λ Υ Σ Η Σ Τ Ι Μ Ω Ν ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΛΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Δ.Τ.Υ. ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 47/2015 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΚΟΜΒΩΝ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΤΑ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έργο : Προϋπολογισμός : 2.600.000,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Κ. ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠ. ΧΡΗΜ. ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠ. ΧΡΗΜ. ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΑΡΝΗΘΑΣ ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠ. ΧΡΗΜ. ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ «ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΤΑΤΟΙΟΥ» «ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΤΑΤΟΙΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ευρώ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ευρώ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ «Εγνατία Οδός: Ολοκλήρωση των εργασιών υποδομής του Σ.Ε.Α Σώστη (βόρειος κλάδος) στο τμήμα 14.3 της Εγνατίας Οδού και του Σ.Ε.Α. Αρδανίου (νότιος κλάδος) στο τμήμα 15.8 της Εγνατίας Οδού»

Διαβάστε περισσότερα

Τιµολόγιο ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Τιµολόγιο ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1.1 Αντικείµενο του παρόντος Τιµολογίου είναι ο καθορισµός των τιµών µονάδος µε τις οποίες θα εκτελεσθεί η προµήθεια, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης που

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών

Τεύχος Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Περιφερειακή Ενότητα Δράμας ΟΤΑ : Δήμος Κάτω Νευροκοπίου ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Ανάπλαση οδών-πεζοδρομίων & ηλεκτροφωτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ:ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΡΟΥΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 2015 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΕΡΓΟ:ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΡΟΥΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 2015 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Σελίδα 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ:ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΡΟΥΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 2015 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ I. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1.1 Στις τιμές του παρόντος

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΚΕΥΩΝ Εργο : ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΑΛΑΚΙ - ΒΟΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟ: ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΓΡΙΑΣ Δ. ΒΟΛΟΥ ΜΕ Ε.Ε.Λ. Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Έργα αποκατάστασης Χώρων Ανεξέλεγκτης ιάθεσης Απορριµµάτων στις θέσεις "ΚΟΥΤΙΧΑ", "ΤΣΑΪΡΙΑ Ή ΠΑΛΙΟΜΑΝΑ" και "ΠΛΑΚΕΝΙΑ" του ήµου Νάουσας της Π.Ε. Ηµαθίας» 2.201.700 Οκτώβριος 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΑ: ΠΡΟΫΠ. ΧΡΗΜ. ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΑ: ΠΡΟΫΠ. ΧΡΗΜ. ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΑ: «ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΟΡΕΙΝΟ ΟΓΚΟ ΥΜΗΤΤΟΥ» «ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΕΡΓΟ : ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΡΟΜΩΝ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΝΕΤ Ο Ο- ΕΚ ΟΣΗ 3.0

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΝΕΤ Ο Ο- ΕΚ ΟΣΗ 3.0 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΝΕΤ Ο Ο- ΕΚ ΟΣΗ 3.0 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Aντικείµενο του παρόντος τιµολογίου είναι ο καθορισµός τιµών µονάδος των εργασιών, που είναι απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Ανακατασκευή δικτύου ηλεκτροδότησης και σιδηροτροχιών γερανών στο κρηπίδωµα 17 του Λιµένα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Επισκευή και συντήρηση επιστρώσεων σε περιοχές της Ελευθέρας Ζώνης και στη βάση του 6ου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟ ΡΟΜΑ ΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟ ΡΟΜΑ ΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟ ΡΟΜΑ ΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ. 1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ. Εργο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2009. Ανάδοχος : ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ. 1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ. Εργο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2009. Ανάδοχος : ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ 1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Εργο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2009 Ανάδοχος : ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών Σελίδα : 2 Αρχική σύμβαση Εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ: ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ κ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ --------- Ταχ. /νση: Ζαγορά, Μαγνησίας ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΟΠΑΤΣΑΡΗΣ. Tηλ. 24263-50105 FAX 24260-23128

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΕΡΓΟ : Ασφαλτοστρώσεις δρόµων στα όρια του παλαιού ήµου Ηρακλείου ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Aντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. «Κατασκευή υτικής Περιφερειακής οδού Ελασσόνας από νέα ΚΤΕΛ έως Εθνική Οδό Ελασσόνας - Γρεβενών (LKM 2600)»

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. «Κατασκευή υτικής Περιφερειακής οδού Ελασσόνας από νέα ΚΤΕΛ έως Εθνική Οδό Ελασσόνας - Γρεβενών (LKM 2600)» ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ «Κατασκευή υτικής Περιφερειακής οδού Ελασσόνας από νέα ΚΤΕΛ έως Εθνική Οδό Ελασσόνας - Γρεβενών (LKM 2600)» 1.210.000 Ευρώ Απρίλιος 2010 K:\ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ\C02\LKM 2600d\cons\tefxi\MAPS.doc

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ (ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΟΣΜΩΣΗ) ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΕΛΙΩΝ Αρ. Μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΧΑΪΔΕΥΤΟ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ. ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.315.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΧΑΪΔΕΥΤΟ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ. ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.315. ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΧΑΪΔΕΥΤΟ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 1.315.000,00 Επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΑΣΠΕ ΩΝ ΓΙΑ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ

ΚΡΑΣΠΕ ΩΝ ΓΙΑ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΡΓΟ : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ & ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΡΑΣΠΕ ΩΝ ΓΙΑ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Βάση καταγεγραµµένων αναγκών) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜ. ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝ/ΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓΟ: ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΑΚ 18/2015 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίς 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΣΚΑΦΩΝ 1 2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΓΩΓΩΝ 15 3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 17 4. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ 18 5. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ 26 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Αριθμός Μελέτης : 20/2016 ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική : 2012Γ Σελίδα 1 από 9 Τιμολόγιο Μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο,../10/2011. ΕΡΓΟ: Ανάπλαση ανακατασκευή οδού Και πλατείας Παρασκευοπούλου

Ηράκλειο,../10/2011. ΕΡΓΟ: Ανάπλαση ανακατασκευή οδού Και πλατείας Παρασκευοπούλου Ηράκλειο,../10/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Ανάπλαση ανακατασκευή οδού Και πλατείας Παρασκευοπούλου ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική 2008Δ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική 2008Δ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (Ο.Α.ΔΥ.Κ.) Αριθμός Μελέτης : oadyk09b2b ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική 2008Δ Εργο :"ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

L<5 Km) (0,22 /m³ x Km) 2,00 x 0,22 0,44

L<5 Km) (0,22 /m³ x Km) 2,00 x 0,22 0,44 ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr ΤΙΤΛΟΣ ΈΡΓΟΥ: Αποκατάσταση βλαβών σε δίκτυα ύδρευσης-αποχέτευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΘΡΟ Κωδ. ΜΟΝ. ΠΟΣΟ ΑΝΑΘ. ΕΤΕΠ ΜΕΤΡ. ΤΗΤΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΘΡΟ Κωδ. ΜΟΝ. ΠΟΣΟ ΑΝΑΘ. ΕΤΕΠ ΜΕΤΡ. ΤΗΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΔΕΥΑΛ) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΤΟΣ 2015. ΑΡ. ΤΙΜΟΛ ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. Τιμαριθμική : 2012Α

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. Τιμαριθμική : 2012Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΡΓΟ : Βελτίωση δρόμου προς τοποθεσία "Σπιθάρι" Τ.Κ. Μουσιωτίτσας 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική : 2012Α Αντικείμενο του παρόντος τιμολογίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ Α-1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ Α-1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr Αντικατάσταση τμημάτων αγωγού ύδρευσης ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ: 70/2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ. Άρθρο. Είδος εργασίας Ποσότητα Αναθεώρησης

ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ: 70/2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ. Άρθρο. Είδος εργασίας Ποσότητα Αναθεώρησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ: 70/2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Εργο : ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙ ΗΡΟΤΡΟΧΙΩΝ ΓΕΡΑΝΩΝ ΣΤΟ ΚΡΗΠΙ ΩΜΑ 17 ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ αρθρου 8 του ν. 3263/ 2004 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΦΕΚ 1584Β/17-8-2007

ΝΕΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ αρθρου 8 του ν. 3263/ 2004 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΦΕΚ 1584Β/17-8-2007 ΝΕΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ αρθρου 8 του ν. 3263/ 2004 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΦΕΚ 1584Β/17-8-2007 Α ΚΩ ΙΚΟΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α1 Εκσκαφή χαλαρών εδαφών (Εφαρµόζεται το άρθρο Α-1 του Νέου Ενιαίου Τιµολογίου (ΝΕΤ)

Διαβάστε περισσότερα

ήµος : ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ Εργο : ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ Πίνακας ΕΤΕΠ των άρθρων Μελέτης Εγκύκλιος 26/ 4-10-2012

ήµος : ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ Εργο : ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ Πίνακας ΕΤΕΠ των άρθρων Μελέτης Εγκύκλιος 26/ 4-10-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµός Μελέτης : 33/2012 ήµος : ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ Εργο : ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΘΡΑΨΑΝΟΥ Πίνακας ΕΤΕΠ των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ: ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ: ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 36/16 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 24.589,20 (με Φ.Π.Α. 24%) ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιµαριθµική 2012

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιµαριθµική 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΓΟ: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΡΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ο-2922 m 2 134,00 17,30 2.318,20

Ο Ο-2922 m 2 134,00 17,30 2.318,20 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ ΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ ΜΕΛΕΤΗ : ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΑΜΠΑΝΑΡΙΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α/Α. ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ.. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ στο ΒΔ τμήμα της τάφρου

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ στο ΒΔ τμήμα της τάφρου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργασία : Επίστρωση πετρελαικού ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ στο ΒΔ τμήμα της τάφρου ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ Φρουρίου Προϋπολογισμός : 10.000,00 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική 2012Γ Αντικείμενο του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΗΜΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Εργο : ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΥΡΙΝΑΣ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΟΔΟΠΟΙΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: " Βελτίωση οδικής σύνδεσης Αλεξ/πολης Αύρας" Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ Α.Τ.

ΕΡΓΟ:  Βελτίωση οδικής σύνδεσης Αλεξ/πολης Αύρας Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ Α.Τ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΟ: " Βελτίωση οδικής σύνδεσης Αλεξ/πολης Αύρας" Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΣΤΕΛΙΟΥ Δήμου Φαιστού Προϋπολογισμός: 1.403.000,00 ΕΥΡΩ Χρηματοδότηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ. Α-3. ΤΙΜΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΕ1: Προκατασκευασμένο φρεάτιο υδρομετρητών ΤΕ2: Υδρομετρητής 2, ταχυμετρικός, πολλαπλής ριπής κλπ 130,00 ευρώ/τεμ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ. Α-3. ΤΙΜΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΕ1: Προκατασκευασμένο φρεάτιο υδρομετρητών ΤΕ2: Υδρομετρητής 2, ταχυμετρικός, πολλαπλής ριπής κλπ 130,00 ευρώ/τεμ Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr Κατασκευή καταθλιπτικού αγωγού αποχέτευσης και παροχής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.A.Y.) (Π.. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,7,8,9,10,11) ΤΜΗΜΑ Α Γενικά 1. Είδος του έργου και χρήση αυτού: Αποτελεί έργο συντήρησης αστικής οδοποιίας. 2. Ακριβής διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. «Εγνατία Οδός: Ολοκλήρωση των εργασιών υποδομής των γηπέδων του ζεύγους Σ.Ε.Α. Ελευθεροχωρίου στο τμήμα 1.1.6 της Εγνατίας Οδού»

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. «Εγνατία Οδός: Ολοκλήρωση των εργασιών υποδομής των γηπέδων του ζεύγους Σ.Ε.Α. Ελευθεροχωρίου στο τμήμα 1.1.6 της Εγνατίας Οδού» ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ «Εγνατία Οδός: Ολοκλήρωση των εργασιών υποδομής των γηπέδων του ζεύγους Σ.Ε.Α. Ελευθεροχωρίου στο τμήμα 1.1.6 της Εγνατίας Οδού» 4.400.000 ευρώ Ιούλιος 2011 K:\A01160d\cons\tefxi\MAPS.doc

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Εργο : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Aντικείμενο του παρόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ:40/2012 Εργο : ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ (& ΔΕΝΔΡΑΚΙΩΝ) ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική 2011Γ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Αντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. Έργο: Βελτίωση εξωτερικού υδραγωγείου Αγ. Παρασκευής

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. Έργο: Βελτίωση εξωτερικού υδραγωγείου Αγ. Παρασκευής ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Έργο: Βελτίωση εξωτερικού υδραγωγείου Αγ. Παρασκευής ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ Α/Α Περιγραφή Εργασίας Α.Τ. Κωδικός Άρθρου 1 2 3 4 Κεφάλαιο 1ο Εκσκαφή και επαναπλήρωση χάνδακος αρδευτικού δικτύου ή υπογείου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. Μονάδα Mέτρησης. 1 Εκσκαφή, μεταφορά και επανατοποθέτηση απορριμμάτων m3 13 ΝΑΥΔΡ Ν\3.01.02ΚΥ 28.260

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. Μονάδα Mέτρησης. 1 Εκσκαφή, μεταφορά και επανατοποθέτηση απορριμμάτων m3 13 ΝΑΥΔΡ Ν\3.01.02ΚΥ 28.260 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ Δήμος : ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ Εργο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΑΔΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 1. ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δήμος : Θεσσαλονίκης Εργο : Νέες κατασκευές και Αναπλάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΣ 5130 τεμ 0,75 72 54,00 6 ΠΡΣ Ε2.2 Ανοιγμα λάκκων διαστάσεων 0,50 Χ 0,50 Χ 0,50 m

ΠΡΣ 5130 τεμ 0,75 72 54,00 6 ΠΡΣ Ε2.2 Ανοιγμα λάκκων διαστάσεων 0,50 Χ 0,50 Χ 0,50 m Π/Υ ΕΡΓΟΥ : Διαμόρφωση μικρής κλίμακας κατασκευή παρατηρητηρίου και κέντρου ενημέρωσης επισκεπτών στην περιοχή Ατσπάς της Τ.Κ. Μαριών α/α Αριθ. Τιμολ. Είδος Εργασίας Αρθρο Αναθεώρ. Μονάδα Τιμη Δαπάνη Ποσότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ Σελ. 1 από 7 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. EΡΓΑ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ 3 Σελ. 1.1 Επιχώµατα 3 1.2 Οδοστρώµατα 3 1.2.1 Οδοστρωσία 3 1.2.2 Ερείσµατα 4 1.2.3 Ασφαλτικά 4 1.3 Σήµανση - Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Κατασκευή Βορειοανατολικής Περιφερειακής οδού Ελασσόνας από Εθνική οδό Ελασσόνας - Λάρισας έως 2ο Γυµνάσιο Ελασσόνας (LKM 26.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Κατασκευή Βορειοανατολικής Περιφερειακής οδού Ελασσόνας από Εθνική οδό Ελασσόνας - Λάρισας έως 2ο Γυµνάσιο Ελασσόνας (LKM 26. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Κατασκευή Βορειοανατολικής Περιφερειακής οδού Ελασσόνας από Εθνική οδό Ελασσόνας - Λάρισας έως 2ο Γυµνάσιο Ελασσόνας (LKM 26.00)» 1.210.000 Ευρώ Απρίλιος 2010 K:\ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ\C02\LKM

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΌ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΗΜΑΝΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, Λέσβος Τηλ: Fax:

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, Λέσβος Τηλ: Fax: Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr ΤΙΤΛΟΣ ΈΡΓΟΥ: Αποκαταστάσεις τομών οδοστρωμάτων στις

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Υ Α Ρ Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Υ Δ Ρ Ε Υ Σ Η Σ - Α Ρ Δ Ε Υ Σ Η Σ ΤΕΥΧΟΣ 6 ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ( Τ.Σ.Υ.) (ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ)

Δ Ε Υ Α Ρ Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Υ Δ Ρ Ε Υ Σ Η Σ - Α Ρ Δ Ε Υ Σ Η Σ ΤΕΥΧΟΣ 6 ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ( Τ.Σ.Υ.) (ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ) Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Δ Ι Κ Τ Υ Ω Ν Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Υ Δ Ρ Ε Υ Σ Η Σ - Α Ρ Δ Ε Υ Σ Η Σ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Α Ν Τ Ι Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Aντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των εργασιών, που είναι απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του Εργου, όπως προδιαγράφεται στα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : "ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΑΓ. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΡΓΟ : ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΑΓ. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : "ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΑΓ. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ" ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΙΛ.ΛΙΤΣΑ 29 & ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΗΛ.: 2132023980 Προϋπ. χωρίς αναθεώρηση: Αναθεώρηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Κάθετος Άξονας 75 Εγνατίας Oδού: Κομοτηνή Νυμφαία - Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα Ολοκλήρωση Ανατολικής Χάραξης από Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 6+300 (75.0)» 21.000.000,00 (με ΦΠΑ) Οκτώβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Άρθρο 3 ο : Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος με μεταλλικά πετάσματα Από πίνακα 1 63,87 m² Στρογγύλευση 0,13 Σύνολο: 64,00 m²

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Άρθρο 3 ο : Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος με μεταλλικά πετάσματα Από πίνακα 1 63,87 m² Στρογγύλευση 0,13 Σύνολο: 64,00 m² Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr Κατασκευή καταθλιπτικού αγωγού αποχέτευσης και παροχής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ Ο.Τ. 2041 & 2042 ΘΕΣΗ : ΟΔΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΝΕΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ Οι προμετρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

11964 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

11964 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 11964 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 10.000.000. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΡΓΟ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ α/α α/α Τιμολογ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ. 7.380,00 ευρώ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ. 7.380,00 ευρώ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: «Επισκευή αγωγού ομβρίων και κατασκευή νέου τμήματος αγωγού επί των οδών Κανελλοπούλου και Ηρώων Πολυτεχνείου». ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Φ.Π.Α. : Προϋπολογισμός (με Φ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Εγκατάσταση Πρασίνου Παραλιακού Μετώπου Κ.Α. 35-7326.002 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΚΟΥΜΚΟ (ΦΑΣΗ Β )

ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΚΟΥΜΚΟ (ΦΑΣΗ Β ) ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΚΟΥΜΚΟ (ΦΑΣΗ Β ) ΤΙΜΩΝ Α-1. Βασικές τιµές ηµεροµισθίων Ελήφθησαν από το Πρακτικό ιαπιστώσεως Τιµών 001 Εργάτης ανειδίκευτος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2007 2013 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2007 2013 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2007 2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΡΓΟ : ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΥΟ ΚΑΤΩ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ «ιαµόρφωση περιβάλλοντα χώρου στο κτίριο του Πολιτιστικού Συλλόγου στον οικισµό της Ελιάς,.Ε. Γουβών Προϋπολογισµός: 125.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ. 51,52 ευρώ/μμ. ΤΕ2: Φρεάτιο πλαστικό PVC D400mm

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ. 51,52 ευρώ/μμ. ΤΕ2: Φρεάτιο πλαστικό PVC D400mm Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Κατασκευή παροχών αποχέτευσης ακαθάρτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Εργο : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα