ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ: ΤΑΣΕΙΣ ΝΕΟ-ΤΕΪΛΟΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ: ΤΑΣΕΙΣ ΝΕΟ-ΤΕΪΛΟΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ"

Transcript

1 62 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ: ΤΑΣΕΙΣ ΝΕΟ-ΤΕΪΛΟΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Του: Γ. Παπακωνσταντίνου Εισαγωγή Οι εκπαιδευτικοί οργανισµοί τα τελευταία χρόνια, σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, βρίσκονται µπροστά σε µια συνεχή µεταβολή της διοίκησής τους, στο πλαίσιο της αποκέντρωσης, του εκδηµοκρατισµού, της απογραφειοκρατικοποίησης και της ρύθµισης του συστή- µατος, που έχει ως συνέπεια την επαναστατική εισβολή των αρχών του νέου µοντέλου διοίκησης και του οργανωτικού ορθολογισµού. Το εκπαιδευτικό σύστηµα τείνει να υποταχθεί στους κανόνες της αγοράς εργασίας και στην επί παραγγελία παραγωγή αποφοίτων για να µπορούν άµεσα να απορροφηθούν από την αγορά εργασίας. Όπως αναφέρει ο Petrella (2000) στην παρουσίαση των πέντε παγίδων του εκπαιδευτικού συστήµατος που έχουν προκύψει από τις πολιτικές κοινωνικές και οικονοµικές µεταβολές των τελευταίων τριάντα ετών, οι οποίες µε τη σειρά τους έχουν ως συνέπεια την υπερκατανάλωση και την γενικευµένη εµπορευµατοποίηση κάθε αγαθού και υπηρεσίας, αυτές οδηγούν στην αυξανόµενη εργαλειοποίηση της εκπαίδευσης στην υπηρεσία της κατάρτισης των ανθρώπινων πόρων. Η εργασία χάνει τον κοινωνικό της χαρακτήρα και γίνεται µια πηγή στην υπηρεσία της επιχείρησης, αφού, σύµφωνα µε αυτή την προσέγγιση, η εργασία αποτελεί ένα προϊόν, το οποίο πρέπει να είναι διαθέσιµο σε κάθε τοµέα οικονοµικής δραστηριότητας, στα πλαίσια της απασχολησιµότητας των ανθρώπων, δηλαδή έχουµε την υποκατάσταση του δικαιώµατος στην εργασία µε την υποχρέωση στην απόδειξη της απασχολησιµότητας. Η ταχύτητα των οικονοµικών, κοινωνικών και τεχνολογικών αλλαγών και η κυριαρχία της αγοράς µε βασικό συστατικό στοιχείο την κυριαρχία της τεχνολογίας σε όλους τους τοµείς δραστηριότητας είχε ως συνέπεια να ενταχθεί και το εκπαιδευτικό σύστηµα σ αυτή τη λογική της κοινωνίας της γνώσης. Έτσι η εκπαίδευση µετετράπη σε παραγωγική µονάδα ενός εµπορικού πλέον προϊόντος που είναι η γνώση, την οποία µπορεί να αγοράσει ο οποιοσδήποτε και κυρίως αυτή να διατίθεται όσο το δυνατόν περισσότερο και µε µεγάλη ευελιξία στην υπηρεσία των ε- πιχειρήσεων και της αγοράς γενικότερα. Ο Γ. Παπακωνσταντίνου είναι Επικ. Καθηγητής, ιοίκησης και Οικονοµίας της Εκπαίδευσης, Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων.

2 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 63 Η εκπαίδευση λειτουργεί πλέον ως παραγωγική διαδικασία και το σχολείο ή το Πανεπιστή- µιο ως παραγωγική µονάδα η οποία πρέπει να παράγει και να µεταδίδει γνώση. Μάλιστα η λογική της επιχείρησης που θέλει να διαπραγµατεύεται τα πάντα στον πλαίσιο του οικονοµικού περιβάλλοντος θα προσπαθεί όλο και περισσότερο στο πλαίσιο του εθνικού και διεθνούς α- νταγωνισµού να επιβάλλει την οικονοµική και παραγωγική λογική (Laval, 2004) στην αγορά της εκπαίδευσης από την οποία προµηθεύεται το βασικό προϊόν της που είναι η εργασία και την οποία επιδιώκει να έχει σε ποσότητες και ποιότητες που µεταφράζονται σε ικανότητες και δεξιότητες, ώστε να της αποφέρουν το µεγαλύτερο δυνατόν κέρδος µε το µικρότερο κόστος. Προοδευτικά η εκπαίδευση, ως παραγωγικός τοµέας (de Selys, 1998) συνδεδεµένος µε την αγορά, θα παράγει ανθρώπινους πόρους τους οποίους θα αποδίδει στην υπηρεσία των επιχειρήσεων για όσο το δυνατόν άµεση χρήση στο πλαίσιο τόσο της σύνδεσης της εκπαίδευσης µε την παραγωγή όσο και των επιταγών-οδηγιών της συµφωνίας της Λισσαβόνας (1999). Η υλοποίηση των αρχών της Λισσαβόνας, µέσω της πορείας της Μπολώνια για τον ενιαίο ευρωπαϊκό χώρο της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, οδηγεί σε µεγαλύτερη παρέµβαση στην αγορά της εκπαίδευσης και στη µεταφορά αρχών, λογικών και λειτουργίας των επιχειρήσεων στην εκπαίδευση, µε αποτέλεσµα τα εκπαιδευτικά ιδρύµατα να λειτουργούν τα επόµενα χρόνια στο πλαίσιο της βελτίωσης της αποτελεσµατικότητας και της ποιότητας, µε µια εµπορική - οικονοµική λογική αλλά και πρακτική, υιοθετηµένη ή επηρεασµένη από τη λειτουργία του ιδιωτικού και φυσικού κεφαλαίου µε το οποίο αναγκαστικά θα βρίσκονται σε επικοινωνία και το οποίο ως χρήστης της γνώσης (του ανθρώπινου κεφαλαίου, της εργασίας) θα προσπαθήσει να τους επιβάλλει τις αρχές και τους σκοπούς του. Έτσι η εκπαίδευση θα µετατραπεί σε ένα αποτελεσµατικό εργαλείο παραγωγής γνώσης στην υπηρεσία των πολιτών και της κοινωνίας αλλά κυρίως των επιχειρήσεων ως εισροή στην παραγωγική τους διαδικασία. Σε δεύτερη φάση και στο πλαίσιο αυτής της λογικής καθώς και της αποτελεσµατικότερης εκµετάλλευσης της γνώσης, οι επιχειρήσεις, µε στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους σε διεθνές επίπεδο, θα προσπαθήσουν, δηµιουργώντας ευνοϊκές συνθήκες πρόσβασης στην εκπαίδευση, να επιβάλλουν το µοντέλο, το οποίο επιβάλλει η κοινωνία της αγοράς, τόσο στη δοµή και στο περιεχόµενο όσο και στη δυναµική του εκπαιδευτικού µοντέλου που εφαρµόζεται.. Η εκπαίδευση, ως αγαθό, είναι ανάγκη να προσαρµοστεί στις υπό διαµόρφωση οργανωτικές και λειτουργικές συνθήκες ώστε να γίνει περισσότερο ανταγωνιστική. Έτσι το εκπαιδευτικό σύστηµα θα αναγκαστεί από τη στιγµή που δεν παρατηρείται µια δυναµική αντίσταση σ αυτή τη µεταµόρφωσή του, να οργανωθεί σε νέα πρότυπα διαµορφώνοντας νέες καινοτόµες οργανωτικές δοµές που θα το κάνουν περισσότερο προσαρµόσιµο στα νέα δεδοµένα της αγοράς, η οποία απαιτεί µεγαλύτερο επαγγελµατισµό από τους απόφοιτους και προσαρµοστικότητα στις απαιτήσεις της αγοράς (Παπακωνσταντίνου, 2002). Οι µεταρρυθµιστικές προσπάθειες που γίνονται τα τελευταία χρόνια έχουν στόχο την προσαρµογή στις επιταγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ουσιαστικά επικεντρώνονται στην υποταγή της εκπαίδευσης στις ανάγκες της α- γοράς εργασίας και της παραγωγής. Έτσι το εκπαιδευτικό σύστηµα φαίνεται να εγκαταλείπει την αρχή της παροχής ίσων ευκαιριών και της προσπάθειας εκτίµησης και ανάπτυξης των ειδικών ή ιδιαίτερων ικανοτήτων και δεξιοτήτων όλων των παιδιών αλλά να υιοθετεί ένα µοντέλο το οποίο ευνοεί την επιλογή των καλύτερων (των άριστα αξιοποιήσιµων από την αγορά εργασίας). Η επιλογή του οργανωτικού µοντέλου παίζει ιδιαίτερο ρόλο σ αυτές τις συνθήκες γιατί είναι άρρηκτα συνδεµένη µε τους σκοπούς του συστήµατος αλλά και µε τις κοινωνικοοικονοµικές συνθήκες του περιβάλλοντός του, δεδοµένου ότι πρόκειται για ένα κατεξοχήν ανοικτό σύ-

3 64 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH στηµα αφού χρησιµοποιείται ως κινητήριος µοχλός στην λειτουργία των κοινωνικών και οικονοµικών σχέσεων. Τεϋλορισµός και εκπαιδευτικό σύστηµα: Θεωρητική προσέγγιση Από τη δεκαετία του 60 ο Thanh Khoi είχε θεωρήσει την εκπαίδευση ως µια βιοµηχανία παραγωγής γνώσης για να µπορέσει να την αναλύσει µε όρους οικονοµικούς, στοιχειοθετώντας την οικονοµική αξία και λειτουργία της εκπαίδευσης και συµβάλλοντας ταυτόχρονα στην ανάπτυξη του κλάδου των οικονοµικών της εκπαίδευσης. Η εκπαίδευση είναι ένας τοµέας όπου κυριαρχεί ο ανθρώπινος παράγοντας, ο οποίος ουσιαστικά συµβάλλει στη δηµιουργία της εργατικής δύναµης µέσα από ένα σύστηµα ιεραρχίας το οποίο αντικατοπτρίζει τη διαίρεση της εργασίας κατανέµοντας ρόλους µέσα στο σχολείο και οργανώνοντας τους εκπαιδευτικούς µε τέτοιο τρόπο ώστε να επιτυγχάνει τα επιθυµητά αποτελέσµατα στο πλαίσιο της αποτελεσµατικής λειτουργίας του σχολείου και της παροχής ποιοτικής εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο της ανάπτυξης νέων τρόπων διοίκησης της εκπαίδευσης παρατηρείται, κυρίως στους αγγλοσάξονες, µια τάση να υιοθετούν ή να ενσωµατώνουν στα νέα µοντέλα διοίκησης των σχολείων πρότυπα της βιοµηχανίας όπως διοίκηση µέσω αντικειµενικών στόχων ή διοίκηση ολικής ποιότητας, δεδοµένου ότι στο πλαίσιο της εµπορικοποίησης του προϊόντος της εκπαίδευσης, η βιοµηχανία της εκπαίδευσης θα πρέπει να παράγει µε όρους βιοµηχανίας και για να το επιτύχει θα πρέπει να προσαρµόσει τα πρότυπα διοίκησης του ιδιωτικού παραγωγικού τοµέα της οικονοµίας. Το εκπαιδευτικό σύστηµα, δηλαδή, δέχεται πιέσεις από τον ιδιωτικό τοµέα για µια αναλογική και συστηµατική εφαρµογή αρχών του οικονοµικού τοµέα (Laderriere, 1999) όπως είναι η οργάνωσή του, οι τύποι αξιολόγησής του, η αποδοτικότητά του, η παραγωγικότητά του και η ανταγωνιστικότητα, αρχές τις οποίες οι κυβερνήσεις προσπαθούν να υιοθετήσουν µε τις ονο- µαζόµενες εκπαιδευτικές µεταρρυθµίσεις. Αυτό το οποίο µας ενδιαφέρει σ αυτή την εργασία είναι να αναλύσουµε την οργάνωση του εκπαιδευτικού συστήµατος και τη σχέση της µε το µοντέλο της επιστηµονικής οργάνωσης της εργασίας (Τεϋλορισµός). ηλαδή µας ενδιαφέρει να αναλύσουµε και να διερευνήσουµε την εµφάνιση και τη λειτουργία των αρχών του τεϋλορισµού στην οργάνωση του εκπαιδευτικού συστήµατος και ιδιαίτερα της Α/θµιας και Β/θµιας εκπαιδευσης. Ο Taylor (1890), εκπρόσωπος της κλασικής σχολής της διοίκησης βάζει τα θεµέλια στην πλήρη εκµετάλλευση της εργασίας (υποταγή του ανθρώπου στην τεχνολογία) την οποία θεωρεί ως πηγή πλούτου και όχι το χρήµα όπως πίστευαν µέχρι εκείνη την εποχή. Με βασικές αρχές την ιεραρχία και τον ορθολογισµό στην οργάνωση της εργασίας, στις αρχές του 20 ου αιώνα υποκαθιστά τον µέχρι τότε εµπειρισµό και την εργασία στο ατελιέ µε την ορθολογική οργάνωση της εργασίας στηριζόµενος στη συστηµατική παρατήρηση της συµπεριφοράς του εργαζόµενου στο χώρο της εργασίας και στη µέτρηση του χρόνου που απαιτείται για κάθε εργασία που εκτελεί ο εργαζόµενος. Ο τεϋλορισµός αποδέχεται και προβάλλει πέντε (5) βασικές αρχές: 1. Η ύπαρξη µιας και µοναδικής καλής µεθόδου στην εκτέλεση µιας εργασίας, ενός επαγγέλ- µατος 2. Η επιστηµονική ανάλυση έχει βασική θέση και είναι το µοναδικό δυνατό βήµα στην εφαρ- µογή της καλύτερης µεθόδου 3. Η κατάτµηση της εργασίας η οποία έγκειται στο να αναγνωρίσει ότι το σηµαντικότερο στοιχείο στην επιστηµονική διοίκηση είναι το έργο που δίνεται σε ένα εργαζόµενο για να το ε-

4 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 65 κτελέσει και ότι αυτός είναι ο µοναδικός και ο ικανότερος στον οποίο µπορεί να εµπιστευθεί την στοιχειώδη εκτέλεση αυτού του έργου. 4. Η διάκριση της σύλληψης από την εκτέλεση (στο γραφείο ανήκει η σκέψη, για την σύλληψη του προϊόντος ή της υπηρεσίας και στο ατελιέ η κατασκευή) η οποία καθορίζει τη διάκριση της διεύθυνσης και της γνώσης από την παραγωγή και τους εργαζόµενους στην παραγωγή. 5. Η µέθοδος του διαφορικού µισθού που συνδέει το ύψος του βασικού µισθού µε τον αριθµό των τελικών µονάδων του προϊόντος που παράγεται από τον εργαζόµενο θέτοντας ουσιαστικά την έννοια της παραγωγικότητας. Ο τεϋλορισµός υπήρξε για πολλούς το σύµβολο της µοντέρνας βιοµηχανικής κοινωνίας και χαρακτηρίζεται ως η φυσιολογική θεωρία των οργανώσεων αφού υπάρχει πλήρης απουσία της ψυχολογίας του ανθρώπου στο χώρο της εργασίας του και δίνεται αποκλειστικά σηµασία στις όψεις της φυσικής συµπεριφοράς του εργαζόµενου. Η θέση της αµοιβής και του µισθού του εργαζόµενου υπακούει σε µια µηχανιστική σύλληψη αφού καθορίζει αντικειµενικά αποτελέσµατα που είναι ο αριθµός ή ο όγκος του προϊόντος που παρήγαγε. Τα όρια της θεωρίας του Τεϋλορ έχουν πολλές φορές παρουσιαστεί µέσα από διάφορες κριτικές (Bernoux, 1985) και επικεντρώνονται κυρίως στον ιδεολογικό χαρακτήρα της σύλληψης της θεωρίας και στη χρήση της επιστήµης για να λύνει προβλήµατα της οργάνωσης µε α- πουσία της συνολικής µελέτης του ανθρώπου κυρίως ψυχολογικής - στο χώρο της εργασίας. Επίσης ασκείται κριτική στην µηχανιστική σύλληψη της προσέγγισης που αφορά στην ορθολογική οργάνωση της επιχείρησης, όπου οι µεν διατάζουν, οι δε εκτελούν, σε έναν απόλυτο διαχωρισµό και καταµερισµό της εργασίας (όπου οι στόχοι είναι δοσµένοι, η οργάνωση είναι εργαλείο και οι εργαζόµενοι εκτελούν). Θα πρέπει να σηµειώσουµε ότι τα συνδικάτα δεν ήταν πάντοτε εχθρικά στον τεϋλορισµό ε- νώ ο Λένιν δήλωνε οπαδός των θέσεων του Τεϋλορ το Στο εκπαιδευτικό σύστηµα, η διαχείριση του δυναµικού αλλά και των εκπαιδευτικών, δεν έ- µεινε ανεπηρέαστη από µια οργάνωση τύπου βιοµηχανικού µε στόχο την βελτίωση της απόδοσης αλλά και της αποτελεσµατικότητας του συστήµατος. Η ανάπτυξη των εκπαιδευτικών συστηµάτων, που είχε ως συνέπεια τη διόγκωσή τους στο πλαίσιο της µαζικής εκπαίδευσης και της παροχής ίσων ευκαιριών σε όλους τους νέους, ταυτόχρονα µε την επιβολή της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, επέβαλε να υιοθετήσουν οργανωτικά µοντέλα τα οποία θα στόχευαν στην οµοιόµορφη παροχή δηµόσιας εκπαίδευσης στην καλύτερη δυνατή διαχείριση του συστήµατος και µάλιστα µοντέλα τα οποία δανείστηκαν από την βιο- µηχανία. Η χρήση των µεθόδων της επιστηµονικής οργάνωσης της εργασίας που οδηγεί στην υιοθέτηση του µηχανιστικού µοντέλου οργάνωσης ή µοντέλου της µηχανικής γραφειοκρατίας, το ο- ποίο κατά κανόνα έχει αυταρχικές δοµές (Μιχόπουλος, 1998) και εφαρµόζεται στις πολύ µεγάλες επιχειρήσεις της εποχής, φαίνεται να µεταφέρεται από τις κυβερνήσεις στα εκπαιδευτικά συστήµατα αφού επιδιώκουν για πολιτικούς και ιδεολογικούς λόγους να τα θέσουν υπό τον α- πόλυτο έλεγχό τους. Όµως ποια από τα βασικά στοιχεία των αρχών του τεϋλορισµού µεταφέρθηκαν και εφαρ- µόζονται στο οργανωτικό µοντέλο των εκπαιδευτικών συστηµάτων της υποχρεωτικής και Β/θµιας εκπαίδευσης; Στο πλαίσιο της ισότητας των ευκαιριών απέναντι στην εκπαίδευση αλλά και της οµοιο- µορφίας θα πρέπει το σύστηµα να ρυθµιστεί µε τέτοιο τρόπο ώστε οι εκπαιδευτικοί να µπορούν να αντεπεξέρχονται το ίδιο σε όλη την επικράτεια άρα θα πρέπει να αναπτυχθεί µια υψίστου βαθµού τυποποίηση και εξειδίκευση στην παροχή της εκπαίδευσης. Αυτό επιτυγχάνεται µε την τµηµατοποίηση της παραγωγής που στην εκπαίδευση ανταποκρίνεται στις τάξεις, στα αντικεί-

5 66 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH µενα-µαθήµατα που αντιστοιχούν σε κάθε τάξη, στην ειδικότητα των εκπαιδευτικών και στη διδακτική µέθοδο. Ο εκπαιδευτικός διδάσκει το αντικείµενο της ειδικότητάς του και δεν έχει τη δυνατότητα να αυτενεργήσει ή να αναλάβει πρωτοβουλία να ακολουθήσει άλλη διδακτική µέθοδο από αυτή που επιβάλλει η εκπαιδευτική εξουσία µέσω του αναλυτικού προγράµµατος το οποίο εξειδικεύεται στο βιβλίο του εκπαιδευτικού και το βιβλίο του µαθητή. Για τον έλεγχο της εφαρµογής των κανόνων υπάρχει και ελεγκτής πρώτου επιπέδου που είναι ο ιευθυντής και β επιπέδου που ήταν ο επιθεωρητής ο οποίος υπάρχει σε πολλά εκπαιδευτικά συστή- µατα, ενώ στη χώρα µας αντικαταστάθηκε από το Σχολικό Σύµβουλο. Το δεύτερο βασικό στοιχείο είναι η εξασφάλιση της τυποποίησης του παραγόµενου προϊόντος µέσω των προδιαγραµµένων και οµοιόµορφων διαδικασιών. Είναι προφανές ότι το µέγεθος του εκπαιδευτικού συστήµατος δηµιουργεί προβλήµατα στην τυποποίηση του προϊόντος και γιαυτό το λόγο, αυτή, θα πρέπει να διασφαλίζεται µέσω οµοιόµορφων πολλαπλών ελέγχων στην παραγωγική διαδικασία και στα διάφορα επίπεδα εκπαίδευσης καθώς και µέσω των εξετάσεων και της αξιολόγησης από επίπεδο σε επίπεδο. Ο διαχωρισµός και η κατανοµή των εργασιών, και µάλιστα µεταξύ αυτών που διατάζουν και αυτών που εκτελούν, γίνεται µε την παρεµβολή, σε επίπεδο οργανωτικής δοµής και ιεραρχίας, από την τεχνοδοµή 1 όπως την καθορίζει ο Mintzberg (1989) αναφερόµενος στους µηχανισµούς συντονισµού του οργανωτικού έργου, και αφορά ουσιαστικά, στο οργανωτικό πλαίσιο του τεϋλορισµού, στο διαχωρισµό αυτού που διατάζει από αυτόν που εκτελεί. Την τεχνοδοµή αποτελεί ένα σύστηµα στελεχών ειδικευµένων σε θέµατα εκπαίδευσης, τα οποία µελετούν και αναλύουν το εκπαιδευτικό σύστηµα, θέτουν στόχους, προγραµµατίζουν το εκπαιδευτικό έργο, τυποποιούν την εκπαιδευτική διαδικασία και πράξη, µε βασικό στόχο το εκπαιδευτικό σύστηµα ως ανοικτό σύστηµα να προσαρµόζεται στο περιβάλλον µεταφέροντας στο εσωτερικό του τις µεταβολές του περιβάλλοντος. Στην Ελλάδα σχεδιάστηκε να παίζει αυτό το ρόλο το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Στο τεϋλοριστικό µοντέλο βασικό ρόλο στην εξασφάλιση της παραγωγής οµοιόµορφου ποιοτικού προϊόντος παίζει η επιθεώρηση, η οποία στην εκπαίδευση είναι ο εγγυητής της ο- µοιοµορφίας της παρεχόµενης υπηρεσίας από τους εργαζόµενους εκπαιδευτικούς. Αυτή η παρέµβαση του επιθεωρητή είχε σαν αποτέλεσµα να εισαχθεί και στην εκπαίδευση η έννοια της αποτελεσµατικότητας και της αποδοτικότητας στην εκπαιδευτική διαδικασία µεταφραζό- µενη κυρίως ποσοτικά και δίνοντας ιδιαίτερο βάρος στον αριθµό των µαθητών που τελειώνουν το σχολείο σε σχέση µε τους πόρους που εκχωρούνται σ αυτό, παρά στο θέµα της ποιότητας της εκπαίδευσης (Hanusek, 1989), των τύπων και όρων εργασίας στο σχολείο και στις παιδαγωγικές µεθόδους. Το σχολείο, ως οικονοµικός οργανισµός, λειτουργούσε µε ένα κόστος το οποίο του επέτρεπε να παράγει µαζικά και να ικανοποιεί τις ανάγκες της αυξηµένης ζήτησης για εκπαίδευση µετά το µέσον του ΧΧου αιώνα και κυρίως µετά το 2 ο Παγκόσµιο πόλεµο. Η µεγάλη αύξηση της ζήτησης και η αυξανόµενη τάση κεφαλαιοποίησης της γνώσης 2, έδωσε τη δυνατότητα στο εκπαιδευτικό σύστηµα να παράγει προϊόντα τυποποιηµένα και οµοιογενή. Πρόβληµα άρχισε να δηµιουργείται όταν η τεχνολογία άρχισε να αλλάζει µε γρήγορους ρυθµούς, γεγονός που επέβαλε στο εκπαιδευτικό σύστηµα την παραγωγή προϊόντων επί παραγγελία δηλαδή µε τα χαρακτηριστικά που έχει η απασχόληση στην αγορά εργασίας. Σ αυτό το σηµείο το µοντέλο µαζικής παραγωγής άρχισε να έχει πρόβληµα αλλά δεν υπάρχει, τουλάχιστον µέχρι σήµερα, η δυνατότητα µιας βιοτεχνικής παραγωγής, (το ρόλο αυτό θα µπορούσε να τον έχει ο θεσµός των ΙΕΚ αλλά και των ΕΠΑΛ µε κάποια προσαρµογή) δηλαδή παραγωγής απόφοιτων µε εξειδικευµένα προσόντα για συγκεκριµένες θέσεις που ζητά η αγορά εργασίας, και τα οποία θα κό-

6 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 67 στιζαν λιγότερο γιατί, κατά κανόνα, το βιοτεχνικό κόστος (το φασόν) είναι κατώτερο του βιο- µηχανικού και θα οδηγούσαν στη δηµιουργία εργατικής ελίτ. Η εφαρµογή των αρχών της επιστηµονικής οργάνωσης της εργασίας στην εκπαίδευση είχε ως αποτέλεσµα την εµφάνιση ειδικευµένων στελεχών στη διοίκηση της εκπαίδευσης και την α- νάπτυξη του επαγγελµατισµού µόνο στην κορυφή της ιεραρχίας αλλά και στην τεχνοδοµή, ό- πως αναφέρθηκε παραπάνω. Η εµφάνιση του επαγγελµατισµού στην εκπαίδευση συνιστά ε- φαρµογή του επιστηµονικού ορθολογισµού κατά Τέϋλορ, που έδωσε τη δυνατότητα στα ανώτερα στελέχη, ξεκοµµένα ουσιαστικά από το σώµα της εκπαίδευσης, να διαµορφώσουν και να περιγράψουν (in vitro) µεθόδους και πρακτικές σχετικές µε τη µάθηση, τις εκπαιδευτικές πρακτικές (εκπαιδευτική πράξη), τις διαδικασίες ελέγχου και αξιολόγησης των εκπαιδευτικών και των µαθητών, οδήγησε δηλαδή στην κάθετη διαίρεση της εργασίας και στην αυστηρά δοµηµένη ιεραρχία του εκπαιδευτικού συστήµατος. Έτσι, διαχρονικά, δηµιουργήθηκε από την µια πλευρά η οµάδα των εξειδικευµένων (experts) της εκπαίδευσης που κατέχουν τις καλές µεθόδους τυποποίησης της εκπαιδευτικής πράξης (Laval, 2004: 215) και της µέτρησής τους, και από την άλλη, η οµάδα των εφαρµοστών-εκτελεστών (εκπαιδευτικών) των ιδεών της προηγούµενης οµάδας στο οργανωτικό πλαίσιο µιας µηχανιστικής γραφειοκρατίας η οποία κατεξοχήν ευνοεί τον οργανωτικό διαχωρισµό των λειτουργικών οµάδων στο εκπαιδευτικό σύστηµα. Ο εκπαιδευτικός παρέµεινε µε αυτό τον τρόπο µακριά από τον επιθυµητό επαγγελµατία, ο οποίος αναλαµβάνει πρωτοβουλίες, αυτονοµείται και ορίζει τον τρόπο λειτουργίας του ανάλογα µε τις ανάγκες της οµάδας που εκπαιδεύει, τον χώρο, τον χρόνο, και τη µέθοδο. Περιορίστηκε στην εκτέλεση µιας προκαθορισµένης και τυποποιηµένης διαδικασίας στο πλαίσιο µια γραφειοκρατικής και τεϋλοριστικής οργάνωσης. Ο περιορισµός του εκπαιδευτικού στο έργο της µηχανιστικής µεταφοράς γνώσεων από γενιά σε γενιά µε αυστηρά προκαθορισµένες και τυποποιηµένες διαδικασίες, καθώς και η εκτεταµένη συστηµατική χρήση των τεστς για τον έ- λεγχο και την αξιολόγηση της διαδικασίας άµεσα ή έµµεσα έχουν καταστήσει το έργο του εκπαιδευτικού τυπικό, παρασιτικό, αδιάφορο, ανιαρό, τεχνικό-µηχανικό στο πλαίσιο της τεχνοκρατικής αντίληψης για την εκπαιδευτική διαδικασία. Η ανάπτυξη των εκπαιδευτικών συστηµάτων τα τελευταία 25 χρόνια και η επικράτηση της άποψης ότι και το εκπαιδευτικό σύστηµα, αν και δηµόσιος τοµέας, θα πρέπει να διοικείται µε τη λογική και τις αρχές των επιχειρήσεων όπως καταγράφουν σχετικές έρευνες (Santo & Verrier, 1997) καθώς διαπιστώνεται η επανεµφάνιση του τεϋλορισµού µε νέα όµως µορφή, που αποτυπώνεται ως νεο-τεϋλορισµός ή/και µετα-τεϋλορισµός. Ο νέο-τεϋλορισµός παρουσιάζει τα ακόλουθα οργανωτικά χαρακτηριστικά: αυξανόµενοι και αυστηρότεροι έλεγχοι και σε διαφορετικά επίπεδα, αναλυτικότερη περιγραφή των εργασιών που θα εκτελούν οι εκπαιδευτικοί, τυποποίηση των διαδικασιών της εκπαιδευτικής πράξης, προδιαγραφές του χρόνου λειτουργίας και λεπτοµερέστερη περιγραφή της χρήσης του α- ναγκαστικού και υποχρεωτικού χρόνου στην εκπαιδευτική πράξη, συγκέντρωση των πληροφοριών και των αποφάσεων στην κορυφή της ιεραρχίας µακριά από το λειτουργικό πυρήνα της εκπαίδευσης που είναι οι εκπαιδευτικοί Πιο στενή εποπτεία, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού και του εκπαιδευτικού έργου µέσω ποσοτικοποιηµένων δεικτών και Μεγαλύτερη χρήση ειδικών της εκπαίδευσης experts οι οποίοι βρίσκονται εκτός συστή- µατος. Επιπλέον στην τάση για διοικητική αποκέντρωση του εκπαιδευτικού συστήµατος και απόδοση των εξουσιών σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, ο τεϋλορισµός αντέδρασε και αρχές

7 68 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH του συναντάµε και πάλι στον ορθολογικό τρόπο οργάνωσης του εκπαιδευτικού συστήµατος µε σαφές περιεχόµενο στον τοµέα του επαγγελµατισµού των εκπαιδευτικών. Η αποκέντρωση απαιτεί αυτοτέλεια των εκπαιδευτικών µονάδων και των εκπαιδευτικών και ταυτόχρονα την ανάπτυξη του επαγγελµατισµού τους. Η συµµετοχική διαδικασία των εκπαιδευτικών θα εξασφάλιζε σε µεγάλο βαθµό την αυτοτέλειά τους, γεγονός που δεν αποδείχτηκε στην πράξη αφού η συµµετοχή περιορίστηκε σε συγκεκριµένους και σε περιορισµένο α- ριθµό τοµείς. Οι καινοτοµικές παρεµβάσεις στο σχολείο ουσιαστικά επιβλήθηκαν από την τεχνοδοµή, µέσα από ένα καλά οργανωµένο πλαίσιο-πρόταση ή κάποιο πρόγραµµα και οι εκπαιδευτικοί, απλά κλήθηκαν να τις εφαρµόσουν. Όσον αφορά την επαγγελµατική τους ανάπτυξη πάλι η τεχνοδοµή σχεδίασε οργανωτικά την υλοποίηση και το περιεχόµενό της (επιµόρφωση, επαγγελµατική εξέλιξη) και οι εκπαιδευτικοί κλήθηκαν να την ακολουθήσουν. Η αξιολόγηση της συµµόρφωσης σε προδιαγεγραµµένες µεθόδους και πρακτικές, αναλυτικά περιγραµµένες, δείχνουν την εφαρµογή αρχών του νεο-τεϋλορισµού στην οργάνωση του εκπαιδευτικού συστήµατος. Στοιχεία νεοτεϋλορισµού στην οργάνωση της Α/θµιας και Β/θµιας εκπαίδευσης Τα τελευταία χρόνια διαπιστώνεται η ανάδειξη και ανάπτυξη µιας τεχνοκρατικής αντίληψης στη λειτουργία του εκπαιδευτικού συστήµατος, στηριζόµενη στον οργανωτικό ορθολογισµό, στην αποτελεσµατικότητα, στην παραγωγική ικανότητα του σχολείου και στη ρύθµιση του συστήµατος µέσω της αποκέντρωσης και της αντίστοιχης παραχώρησης αυτοτέλειας στις εκπαιδευτικές µονάδες. Σε αντίθεση η χώρα µας επιµένει σε ένα σύστηµα διοίκησης το οποίο παγιώθηκε µεταπολε- µικά, όπου η διοίκηση του εκπαιδευτικού συστήµατος στηρίζεται σε µια οργάνωση γραµµική, συγκεντρωτική, κλιµακωτή και ιεραρχική δοµή που επιτρέπει στο ΥΠΕΠΘ να εξασφαλίζει τον απόλυτο έλεγχο του συστήµατος. Οι απόπειρες για αποκέντρωση της Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (ν.1566/1985, ν.2043/1992, ν.2817/2000, ν.2986/ ) έχουν καταλήξει σε ένα ιδιόµορφο µοντέλο αποσυγκέντρωσης του συστήµατος, γιατί η µείωση της κάθετης εξάρτησης των σχολείων από την κεντρική διοίκηση και την περιφερειακή, στοιχείο αυτοτέλειας των σχολείων, δεν συνοδεύτηκε από µια δυνατή οριζόντια ενσωµάτωση στην τοπική κοινότητα, η οποία προϋποθέτει τη συµµετοχή των γονέων και άλλων µελών και τοπικών φορέων στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες του σχολείου και ταυτόχρονη αντιστοίχισή της στη διοίκηση και διαχείριση του σχολείου (Barroso, 2001 ). Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα οργανώθηκε, αναπτύχθηκε και εξελίχθηκε µέσα από µια ιδιόµορφη συµµαχία του κράτους µε τους εκπαιδευτικούς αποκλείοντας ουσιαστικά, παρά τις θεσµικές αλλαγές του 1985, τους γονείς και τους άλλους κοινωνικούς εταίρους από τη διοίκηση µε στόχο να εξασφαλιστεί µέσα από ένα αυστηρό γραφειοκρατικό µηχανιστικό σύστηµα διοίκησης το ενιαίο της διοίκησης και η οµοιογένεια στην παροχή δηµόσιας εκπαίδευσης χωρίς να ενδιαφέρεται, ουσιαστικά, αν αυτό µπορεί να εγγυηθεί την ποιότητα και την αποτελεσµατικότητά της. Σήµερα το σχολικό περιβάλλον και η λειτουργία του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήµατος, ενσωµατώνει βασικές αρχές της επιστηµονικής οργάνωσης στο πλαίσιο του γραφειοκρατικού ορθολογισµού και του νεο-τεϋλορισµού: Συγκεκριµένα δίνεται ιδιαίτερο βάρος στη σηµασία της τεχνοδοµής στη λειτουργία του εκπαιδευτικού συστήµατος µε την ουσιαστική παρέµβαση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου στην διαµόρφωση των εκπαιδευτικών πολιτικών και στόχων, στην κατανοµή της εργασίας, στον ο-

8 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 69 ρισµό των ειδικοτήτων και στον προγραµµατισµό του διδακτικού έργου και διδακτικού υλικού. Η κατανοµή του έργου και η τυποποίηση των διαδικασιών όπως και των παιδαγωγικών µεθόδων που εφαρµόζονται στη διδακτική πράξη πηγάζουν από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο το ο- ποίο στη συνέχεια θέλει επαγγελµατίες εκπαιδευτικούς που να γνωρίζουν καλά να εφαρµόζουν την κάθε µέθοδο σύµφωνα µε τις προδιαγραφές. Αυτό γίνεται καθώς έχει προσδιοριστεί ο σαφής και αναλυτικός τρόπος περιγραφής του διδακτικού έργου, του προγράµµατος σπουδών και των κανόνων και οδηγιών που θα εκτελέσουν εκπαιδευτικοί, ειδικευµένοι να κάνουν αυτό το επάγγελµα (ισχύει µόνο για τους εκπαιδευτικούς της Α/θµιας εκπαίδευσης και για ε- λάχιστες ειδικότητες των εκπαιδευτικών της Β/θµιας εκπαίδευσης) µε βάση τις γνώσεις (σπουδές), την ειδίκευση και την επιµόρφωσή τους. Η τυποποίηση των διαδικασιών αποδεικνύεται από το ενιαίο πρόγραµµα σπουδών, αναλυτικό πρόγραµµα µε τον ορισµό του κάθε αντικειµένου σπουδών-µαθήµατος για κάθε τάξη, τον ορισµό του περιεχοµένου του, τον ακριβή και λεπτοµερή καθορισµό των εννοιών, των εφαρµογών και των ασκήσεων, τον ορισµό του χρόνου διδασκαλίας σε εβδοµαδιαία βάση και για κάθε µάθηµα, την ενιαία µέθοδο διδασκαλίας µε το βιβλίο του δασκάλου και του µαθητή που επιβάλλει την προτεινόµενη από την τεχνοδοµή παιδαγωγική οδό και µέθοδο που πρέπει να ακολουθήσουν οι εκπαιδευτικοί, τον σεβασµό του παιδαγωγικού πλάνου, τον τρόπο αξιολόγησης της ποσότητας της γνώσης που αφοµοιώνει ο κάθε µαθητής και λιγότερο της ποιότητας, µε τον ορισµό των κριτηρίων και τη χρήση των τεστς ή των διαγωνισµών σε σαφώς καθορισµένα χρονικά πλαίσια για όλη την ελληνική επικράτεια. Ένα άλλο σηµαντικό στοιχείο του νεο-τεϋλορισµού είναι η όλο και µεγαλύτερη παρουσία και κυρίως η ενίσχυση της εξουσίας των experts σε θέµατα παιδαγωγικά και διοικητικά που, βρίσκονται σε χώρους εκτός σχολικής µονάδας κυρίως στα Πανεπιστήµια και δευτερευόντως στην τεχνοδοµή (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο) που τείνει να καταστήσει τεχνοκρατικά ελεγχόµενη και εφαρµοσµένη την παιδαγωγική και τη διδασκαλία.. Η ειδικευµένη εργασία του επαγγελµατία που ορίζει ο τεϋλορισµός αποτυπώνεται στο ε- πάγγελµα του εργαζόµενου-εκπαιδευτικού, ο οποίος ταυτίζεται µε το αντικείµενο των σπουδών του και εκτελεί προσχεδιασµένες διαδικασίες, αφού οι δραστηριότητές του είναι προδιαγραµµένες κυρίως µε την τµηµατοποίηση της εργασίας σε εξειδικεύσεις µε την, σε ορισµένες περιπτώσεις, διαίρεση της εργασίας σε επίπεδα και ειδικεύσεις που δίνει τη δυνατότητα να εκτελείται ένας αριθµός εργασιών αυτόµατα µέσω της τεχνολογίας. Η προτροπή της διοίκησης για εισαγωγή και εφαρµογή καινοτοµιών στο σχολείο αποτελεί ένα προκατασκευασµένο και τυποποιηµένο πρόγραµµα από την τεχνοδοµή (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο) που απαιτεί από τους εκπαιδευτικούς να τις εφαρµόσουν σύµφωνα µε τις προδιαγραφές. Ενώ ο εκπαιδευτικός πιστεύει ότι το επάγγελµα του εκπαιδευτικού είναι αυτό στο ο- ποίο στην πράξη αναπτύσσεται η επαγγελµατική αυτοτέλεια στην ουσία οι κινήσεις του εκπαιδευτικού στην άσκηση του επαγγέλµατος είναι περιορισµένες και η ελευθερία που διαθέτει πραγµατικά και πρακτικά συµβολική. Το παράδοξο είναι ότι οι εκπαιδευτικοί πιστεύουν ότι κάνουν αυτό που θέλουν αλλά στην πράξη εξουσιοδοτούνται να επιλέξουν τρόπο δράσης µέσα από ένα καθορισµένο µενού διαφοροποιήσεων που επιβάλουν τα προγράµµατα, οι προθεσµίες µηνιαίες τριµηνιαίες- το ωράριο οι χώροι, η χωροθέτηση της τάξης, οι εξοπλισµοί, κανονιστικές οδηγίες, οι διαδικασίες αξιολόγησης, τα διαθέσιµα µέσα. 3 Επιπλέον η εκπαίδευση είναι µια διαδικασία η οποία είναι αρκετά προδιαγεγραµµένη και οι εκπαιδευτικοί που εντάσσονται σε αυτή τη διαδικασία δεν υπολογίζουν σωστά την αυτοτέλειά τους αφού θεωρούν ότι το ιδιαίτερο στυλ που έχουν οι τρόποι που υιοθετούν στο σχολείο η ελευθερία αξιολόγησης των µαθητών φαίνεται να τους επαρκούν. Έτσι το µεγαλύτερο µέρος των εκπαιδευτικών εργάζονται όπως οι συνάδελφοί τους ή όπως οι καθηγητές τους έχοντας την εντύπωση ότι δουλεύουν ελεύθερα. 4

9 70 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH Η µεγάλη τυποποίηση έχει οδηγήσει στη µείωση των διαδικασιών ελέγχου στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα, ενώ, ταυτόχρονα, γίνεται εµπόδιο στην ενίσχυση της αυτοτέλειας των σχολικών µονάδων αλλά και στην ανάπτυξη του επαγγελµατισµού των εκπαιδευτικών, οι ο- ποίοι θα µπορούσαν να βελτιώσουν την ποιότητα στην εκπαίδευση µέσω της ανάπτυξης του αυτοσχεδιασµού, της δηµιουργικότητας και της πρωτοβουλίας που απαιτεί µια προωθηµένη ε- παγγελµατική αυτοτέλεια (Maroy, Dupriez, 2000: 73) Ένα άλλο σηµαντικό στοιχείο νέο-τεϋλορισµού µε ανάδειξη της τυποποίησης στην παροχή εκπαίδευσης αποτελεί η εισαγωγική επιµόρφωση των εκπαιδευτικών οι οποίοι στην πράξη ε- νηµερώνονται και καταρτίζονται στο πώς να λειτουργούν σύµφωνα µε το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας του εκπαιδευτικού συστήµατος και της αντίστοιχης βαθµίδας. Αλλά και κατά την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών στη διάρκεια της εργασίας τους στη βάση των επιµορφωτικών προγραµµάτων, ακόµα και καινοτοµικών, προβάλλεται ως παράδειγµα ο τρόπος εφαρµογής και η µεθοδολογία υλοποίησης χωρίς να αφήνεται στην πράξη περιθώριο ελευθερίας δράσης του εκπαιδευτικού. Ουσιαστικά αναπτύσσεται µια λογική όπου οι εργασίες στο σχολείο εντάσσονται σε ένα µηχανιστικό µοντέλο οργάνωσης της εκπαίδευσης που στοχεύει να µειώσει ολοσχερώς την δηµιουργικότητα και την αυτοτέλεια στην εκπαίδευση λειτουργώντας ή αναβαθµίζοντας την τεχνοδοµή η οποία µε µηχανισµούς που περιγράφηκαν παραπάνω καθορίζει διαδικασίες και α- ναµενόµενες συµπεριφορές καθώς και εργαλεία αξιολόγησης. Συγκεκριµένα αυτό επιτυγχάνεται και φαίνεται να προωθείται και στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα, µέσω των µεταρρυθ- µίσεων που τελευταία προωθούνται, µε την ενσωµάτωση στο σχολικό περιβάλλον προτάσεων της τεχνοδοµής (Π.Ι.) οι οποίες έχουν άµεση σχέση µε το χώρο της αγοράς όπως, προφίλ κατάρτισης, µελέτες εξωτερικής αξιολόγησης, αξιολόγηση εκπαιδευτικών ιδρυµάτων, πρόσθετη γνώση, µέσο κόστος, απόδοση των σπουδών, παραγωγικότητα και, τέλος, ποσοτικοποίηση των επιδιωκόµενων στόχων της εκπαίδευσης οι οποίοι στη συνέχεια γίνονται αντικείµενα αξιολόγησης και είναι εξωτερικά µετρήσιµες. Όσον αφορά στις µεταρρυθµίσεις και στις παιδαγωγικές και διδακτικές αλλαγές, αυτές προκαλούν σχεδόν πάντοτε σύγκρουση, για τον τρόπο οργάνωσης της εργασίας, για τους χώρους, για την επιµόρφωση και για το πρόγραµµα αξιολόγησης. Η σύγκρουση είναι αναπόφευκτη αφού, οι αποφάσεις για µεταρρυθµίσεις ή αλλαγές στην οργάνωση της εκπαίδευσης ή στο περιεχόµενό της παίρνονται στο ανώτερο διοικητικό επίπεδο χωρίς τη συµµετοχή του κατώτερου διοικητικού επιπέδου, δηλαδή των εκπαιδευτικών, και πολλές φορές σε προγενέστερο χρόνο, στο άκρως συγκεντρωτικό εκπαιδευτικό µας σύστηµα οργάνωσης και διοίκησης όπου υ- πάρχει απόλυτη διάκριση αλλά και ταυτόχρονα εµφάνιση αυταρχικών συµπεριφορών της τεχνοδοµής πάνω στο λειτουργικό πυρήνα (Hoy &Miskel, 2001, Mintzberg, 1990). Από την παραπάνω ανάλυση φαίνεται ότι το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα έχει στοιχεία νεο-τεϋλοριστικού οργανωτικού µοντέλου που είναι εµφανή στο µεσαίο και ανώτερο διοικητικό επίπεδο και πολύ περισσότερο µε ορισµένες διαφοροποιήσεις στο κατώτερο επίπεδο, τον λειτουργικό πυρήνα κατά Mintzberg, όπου οι εκπαιδευτικοί έχουν περιορισµένη ελευθερία δράσης υπακούοντας σε τυποποιηµένες διαδικασίες διδασκαλίας και µάθησης. Όπως φαίνεται η ιδιόµορφη γραφειοκρατική οργάνωση (Γιαννακοπούλου, 2002) η οποία δίνει τη δυνατότητα άτυπης τήρησης των κανονισµών, επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς αφενός να αισθάνονται σχετικά ελεύθεροι στην τήρηση των κανονισµών κατά περίπτωση, δηµιουργώντας µια σχετική αναρχία, και αφετέρου, ανατροφοδοτικά, δεν τους δηµιουργεί την ανάγκη, ορισµένες φορές αυταρχικά δεν τους επιτρέπει, να διεκδικήσουν συστηµατικά και να αναπτύξουν τον επαγγελµατισµό τους, µέσω της αυτοτέλειας των σχολικών µονάδων, στο πλαίσιο της οργανωτικής και διοικητικής αποκέντρωσης του εκπαιδευτικού συστήµατος.

10 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 71 Συµπερασµατικά το οργανωτικό και διοικητικό µοντέλο που στηρίζεται στην συγκέντρωση της εξουσίας στην κορυφή της διοικητικής πυραµίδας στο πλαίσιο της γραφειοκρατικής οργάνωσης της Α/θµιας και Β/θµιας εκπαίδευσης σε συνδυασµό µε τη χρήση των επιτελείων από την εξουσία του συστήµατος και τη συστηµατική χρήση της τεχνοδοµής, στη χάραξη και εφαρµογή των εκπαιδευτικών πολιτικών θα αποτελεί πηγή εµφάνισης νεοτεϋλοριστικών στοιχείων οργάνωσης της εργασίας στο σχολείο. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1. Ο Α. Μακρυδηµήτρης την ορίζει ως νέες κατηγορίες στελεχικού δυναµικού των δηµοσίων και επιχειρηµατικών οργανώσεων της µετα-βιοµηχανικής περιόδου, που χειρίζονται εξειδικευµένη επιστηµονική και τεχνική γνώση, πληροφόρηση και εµπειρία, στο Α. Μακρυδηµήτρης, Προσεγγίσεις στη θεωρία των Οργανώσεων, εκδ. Καστανιώτη. 2. Βλ. Th. Schultz, Becker, Malinvaud. 3. Perrenoud, Ph., Pourquoi et comment rendre les etablissements scolaires innovateur?, Bulletin de l UNETP, Paris, no 86, fevrier (διαθ. Στο δικτυακό τόπο: perrenoud ) 4. Ο.π. σελ. 19. BIBΛIOΓPAΦIA Barroso, J., L Etat et la Regulation locale de l education, in Y. Dutercq, Comment peut-on administrer l ecole, Paris, Bourcin, J-L., Leblond, F., L administration de l Education nationale, Paris, PUF, Que sais-je?, 2eme ed., Bernoux, P., La sociologie des organizations, Paris, Le Seuil, Points, Gros Fr., L innovation scolaire, INRP, Paris, Hanusek, E.A.,The impact of differential expenditures on school performance, Educational researcher, 1989, No 4. Hoy, W., Miskel C.,, Educational administration, Theory, Research, and Practice, 6 th Ed. McGraw-Hill, New York, Laderriθre, P,. L enseignement: une reforme impossible? Analyse comparιe, L Harmattan, Paris, Laval, Chr., L ιcole n est pas une enterprise, Le nιo-liberalisme a l assaut de l enseignement public, Paris, La Dιcouverte/Poche, Maroy, Ch., Dupriez, V., La regulation dans les systemes scolaires. Proposition theorique et analyse du cadre structurel en Belgique francophone, Revue Francaise de Pedagogie, No 130 Jan.-Fev Mintzberg, H., Mintzberg on Management, New York, Free Press, Mintzberg, H., Le pouvoir dans kes organizations, Paris, Les Editions d Organisation, Perrenoud, Ph., Pourquoi et comment rendre les etablissements scolaires innovateur?, Bulletin de l UNETP, Paris, no 86, fevrier (διαθ. Στο δικτυακό τόπο: perrenoud ). Petrella, R., L enseignement pris en otage, Cinq piθges tendus ΰ l ιducation Le Monde Diplomatique, Octobre Santo, V-M, Verrier, P.E., Le management public, PUF, col. Que sais-je?, Paris, 1997 Selys G., de, L ιcole, grand marchι du XXI siθcle, Le Monde Diplomatique, juin,1998 Taylor, F.W. et al., Organisation du travail et ιconomie des entreprises (textes choisis et presentιs par F. Vatin), Paris, Ed. Organisation, Thanh Khoi, L.,L industrie de l enseignement, ιditions de Minuit, Toulemonde, B., Responsable parcs que pιdagogue, Administration et ιducation, no 76, 1997.

11 72 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH Van Zanten,A. Les politiques d education, Paris, PUF, col. Que sais-je?, Γιαννακοπούλου, Ε., Οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης και οι αντιλήψεις τους για την οργάνωση και διοίκηση του σχολείου, ιδακτορική ιατριβή, Φ.Π.Ψ. Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, 2002 Μακρυδηµήτρης Α, Προσεγγίσεις στη θεωρία των Οργανώσεων, εκδ. Καστανιώτ., Μιχόπουλος, Α., Εκπαιδευτική ιοίκηση Ι, ιαδικασίες δοµικής µορφολογίας, Αθήνα, εκδ. του ιδίου, Παπακωνσταντίνου, Γ. &Π. ιαδικασίες ενσωµάτωσης των νέων στην αγορά εργασίας, Αθήνα, ΕΚΚΕ, Παπακωνσταντίνου, Γ., Κράτος και αποκέντρωση των εκπαιδευτικών συστηµάτων, Πρακτικά 2 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου στη ιοίκηση Α /βαθµιας και Β /βάθµιας Εκπαίδευσης, ΑΡΤΑ, 2-4/12/2005.

Αξιολόγηση του διδακτικού έργου και του μαθητή: πρακτική προσέγγιση από την μεριά του επαγγελματία εκπαιδευτικού

Αξιολόγηση του διδακτικού έργου και του μαθητή: πρακτική προσέγγιση από την μεριά του επαγγελματία εκπαιδευτικού Σαλτερής Νίκος Δρ. Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας Σχολικός Σύμβουλος Δημοτικής Εκπαίδευσης (Π.Ε. 70) Νομαρχίας Πειραιά Αξιολόγηση του διδακτικού έργου και του μαθητή: πρακτική προσέγγιση από την μεριά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δια βίου Εκπαίδευση και διάγνωση επιμορφωτικών αναγκών: Μια σχεδιασμένη παρέμβαση για την ενίσχυση των δυνάμεων της εργασίας H ΔΒΜ προϋποθέτειτοστρατηγικόσχεδιασμό,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟΔΕ Γ ΕΠΑ.Λ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

ΑΟΔΕ Γ ΕΠΑ.Λ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΑΟ Ε-ΕΠΑΛ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΟΜΑ Α Α Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.1. µέχρι και Α.10, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα του την ένδειξη Σωστό, αν η πρόταση είναι

Διαβάστε περισσότερα

Επιμορφωτικό Σεμινάριο: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ :

Επιμορφωτικό Σεμινάριο: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ-ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ-ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ Τομέας Παιδαγωγικής Εργαστήριο Πειραματικής Παιδαγωγικής Ακαδημαϊκό έτος: 2014-2015

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ 2.

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ 2. Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΕΠΙΜΕΕΙΑ: ΝΙΚΟΑΟ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΟΓΟ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΑΤΩΝ 2 Κεφάλαιο 2 ο Η Επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων Ομάδα Α Ερωτήσεις ωστού

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη: 8-11-2013 Αριθµ. Πρωτ.: 1492 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ.

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ. 2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες Έχει παρατηρηθεί ότι δεν υπάρχει σαφής αντίληψη της σηµασίας του όρου "διοίκηση ή management επιχειρήσεων", ακόµη κι από άτοµα που

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Ι. ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ; Η πορεία που πρέπει να ακολουθηθεί για την πραγματοποίηση των αντικειμενικών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Η θέση της Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Πληροφορικής Επιμέλεια κειμένου: Δ.Σ. ΠΕΚαΠ κατόπιν δημόσιας διαβούλευσης των μελών της Ένωσης από 20/07/2010. Τελική έκδοση κειμένου:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραµµα Σπουδών Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισµών Θεµατική Ενότητα ΔΕΟ 11 Εισαγωγή στη Διοικητική Επιχειρήσεων & Οργανισµών Ακαδ. Έτος 2012-2013 Επαναληπτική Εξέταση (Παρασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Διασφάλιση της Ποιότητας και η εφαρμογή της στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση. Ανδρέας Έλληνας Εκπαιδευτής ΜΤΕΕ

Διασφάλιση της Ποιότητας και η εφαρμογή της στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση. Ανδρέας Έλληνας Εκπαιδευτής ΜΤΕΕ Διασφάλιση της Ποιότητας και η εφαρμογή της στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση Ανδρέας Έλληνας Εκπαιδευτής ΜΤΕΕ 1 Η Επαγγελματική αποτελεί κεντρικό παράγοντα για την επιτυχία της Στρατηγικής της

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή καινοτομιών στην εκπαιδευτική μονάδα: ο ρόλος του διευθυντή. (σσ. 231-240) Γιώργος Παπακωνσταντίνου*

Εισαγωγή καινοτομιών στην εκπαιδευτική μονάδα: ο ρόλος του διευθυντή. (σσ. 231-240) Γιώργος Παπακωνσταντίνου* ΥΠ.Ε.Π.Θ., Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο (γυμνάσιο), Δ. Κ. Μαυροσκούφης (Επιμ.), Οδηγός Επιμόρφωσης. Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Αγωγή. Θεσσαλονίκη, 2008. Εισαγωγή καινοτομιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νάκου Αλεξάνδρα Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής Ο όρος ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ δημιουργεί μία αίσθηση ασάφειας αφού επιδέχεται πολλές εξηγήσεις. Υπάρχει συνεχής διάλογος και προβληματισμός ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΙΚΗ ΚΑΙ ΑΤΥΠΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΤΥΠΙΚΗ ΚΑΙ ΑΤΥΠΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΥΠΙΚΗ ΚΑΙ ΑΤΥΠΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ Καθηγητής Π. Φωτήλας Λέκτορας Ι. Γιαννατσής ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ/ΤΥΠΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ Ο όρος «οργάνωση» έχει διττή σημασία: Κοινωνική: Ένωση ατόμων που χρησιμοποιώντας συγκεκριμένα μέσα εργάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04)

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04) «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για

Διαβάστε περισσότερα

6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο : ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο : ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο : ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ( σελίδες σχολικού βιβλίου 129 133, έκδοση 2014 : σελίδες 124 129 ) 3.3.2 Παρακίνηση 3.3.2.1 Βασικές έννοιες Η υλοποίηση του έργου και η επίτευξη των στόχων στις

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Έκθεσης Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου

Σχέδιο Έκθεσης Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου Σχέδιο Έκθεσης Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου Έκθεση Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου Ταυτότητα του σχολείου Καταγράφονται στοιχεία της ταυτότητας της Σχολικής Μονάδας. Α. Διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

Οργανωτική Θεωρία και Οργανωσιακή Συμπεριφορά

Οργανωτική Θεωρία και Οργανωσιακή Συμπεριφορά ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Οργανωτική Θεωρία και Οργανωσιακή Συμπεριφορά Ενότητα 1: Οργανωτικός Σχεδιασμός Ευγενία Πετρίδου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Πριν όµως περάσω στο θέµα που µας απασχολεί, θα ήθελα µε λίγα λόγια να σας µιλήσω για το ρόλο του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας.

Πριν όµως περάσω στο θέµα που µας απασχολεί, θα ήθελα µε λίγα λόγια να σας µιλήσω για το ρόλο του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας. Οµιλία του Προέδρου του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας κ. Γ. Καραµπάτου στο Α.Τ.Ε.Ι. Καλαµάτας µε θέµα: «Η ανάγκη συνεργασίας µεταξύ Επιµελητηρίου και Πανεπιστηµίων µέσω των γραφείων διασύνδεσης» Τρίτη, 30 Σεπτεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ( σελίδες σχολικού βιβλίου 123 127, έκδοση 2014 : σελίδες 118 122 ) 3.3 ιεύθυνση 3.3.1 Ηγεσία Βασικές έννοιες Οι επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Καταγραφή αναγκών στελεχών της δημόσιας διοίκησης

Καταγραφή αναγκών στελεχών της δημόσιας διοίκησης Καταγραφή αναγκών στελεχών της δημόσιας διοίκησης Ειρήνη Ρήγου Εισαγωγή Για να επιτευχθεί μια Διοικητική Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα, δεν αρκεί μόνο το να σχεδιάζονται πολιτικές σε εθνική κλίμακα παρακολουθώντας

Διαβάστε περισσότερα

. Ο Likert κατηγοριοποίησε τη διοίκηση σε τέσσερις βασικές κατηγορίες (Likert 2006) :

. Ο Likert κατηγοριοποίησε τη διοίκηση σε τέσσερις βασικές κατηγορίες (Likert 2006) : Ανθρώπινο Δυναμικό Το ενδιαφέρον των ερευνητών τώρα στρέφεται στα οργανωτικά χαρακτηριστικά της σχολικής μονάδας και η έρευνά τους εστιάζεται σε παράγοντες όπως είναι το στυλ ηγεσίας, οι πρακτικές λήψης

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3 ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Κεφάλαιο 3 ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Κεφάλαιο 3 ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 1. Διεύθυνση Να σημειώσετε με κύκλο την απάντηση που πιστεύετε ότι ταιριάζει στην κάθε περίπτωση: 1. Ηγέτης είναι το άτομο εκείνο το οποίο: Α. ελέγχει τους υφιστάμενους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. «Μεικτά» Συστήματα Καπιταλισμού και η Θέση της Ελλάδας

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. «Μεικτά» Συστήματα Καπιταλισμού και η Θέση της Ελλάδας ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ «Μεικτά» Συστήματα Καπιταλισμού και η Θέση της Ελλάδας Η θεωρία VoC, βασίζεται σε σημαντικό βαθμό στην ανάλυση των δύο βασικών μοντέλων καπιταλισμού των φιλελεύθερων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 3ο. I. Μάνατζµεντ - Ορισµοί. H Εξέλιξη του Μάνατζµεντ Οι Λειτουργίες του Μάνατζµεντ

ΜΑΘΗΜΑ 3ο. I. Μάνατζµεντ - Ορισµοί. H Εξέλιξη του Μάνατζµεντ Οι Λειτουργίες του Μάνατζµεντ ΜΑΘΗΜΑ 3ο Μάνατζµεντ - Ορισµοί H Εξέλιξη του Μάνατζµεντ Οι Λειτουργίες του Μάνατζµεντ I. Μάνατζµεντ - Ορισµοί... η τέχνη να φέρνεις εις πέρας κάθε έργο µε τη στήριξη και την συµµετοχή ατόµων οργανωµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ = O ΚΛΑ ΟΣ ΤΟΥ MANAGEMENT ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Β. Πρόγραμμα Βοηθών Διευθυντών Σχολείων Μέσης Γενικής και Μέσης

Β. Πρόγραμμα Βοηθών Διευθυντών Σχολείων Μέσης Γενικής και Μέσης ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Διευθυντικών Στελεχών στην Εκπαίδευση Το Έργο δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 85% και από εθνικούς πόρους

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων

Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων. Ταυτότητα της Έρευνας Το Πρόγραμμα της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων και Νεοεισερχομένων Εκπαιδευτικών προσφέρεται κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Η Κοινωνική ιάρθρωση: ιαστρωµάτωση, Κινητικότητα, Μετάταξη

Η Κοινωνική ιάρθρωση: ιαστρωµάτωση, Κινητικότητα, Μετάταξη ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΑΤΟ Η Κοινωνική ιάρθρωση: ιαστρωµάτωση, Κινητικότητα, Μετάταξη 1. Κοινωνική ιάρθρωση, διαστρωµάτωση, ταξική σύνθεση Ερώτηση ανάπτυξης Nα προσδιορίσετε τους λόγους για τους οποίους οι συγγραφείς

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης Παράλληλα Κείµενα Θεσμοί, όργανα και της ευρωπαϊκής πολιτικής Hεκπαιδευτικήπολιτικήκαιτασυστήματαδιαβίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ευρώπη σε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ (Τ.Α)

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ (Τ.Α) ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ (Τ.Α) Στέργιος Κεχαγιάς, Δάσκαλος, Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Παγγαίου Η εκπαίδευση αποτελεί στην ουσία και στην πράξη μια βασική λειτουργία της κοινωνίας,

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού ή Διοίκηση Προσωπικού. Η Στελέχωση 1

Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού ή Διοίκηση Προσωπικού. Η Στελέχωση 1 Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού ή Διοίκηση Προσωπικού Η Στελέχωση 1 Με τον όρο στελέχωση εννοούνται εκείνες οι λειτουργίες που διασφαλίζουν ότι η οργάνωση έχει στο παρόν, και θα έχει στο κοντινό μέλλον,

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση και ΤΠΕ: από την ιδέα στην πράξη. Δρ. Ι. Καραβασίλης Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων

Εκπαίδευση και ΤΠΕ: από την ιδέα στην πράξη. Δρ. Ι. Καραβασίλης Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων Εκπαίδευση και ΤΠΕ: από την ιδέα στην πράξη Δρ. Ι. Καραβασίλης Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων Κέρκυρα 2014 Εξέλιξη των ΤΠΕ Η ραγδαία εξέλιξη των ΤΠΕ που χαρακτηρίζει την εποχή μας καθώς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ. Ενότητα # 6: ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ. Ενότητα # 6: ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Ενότητα # 6: ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Διδάσκων: Μανασάκης Κωνσταντίνος ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Τα κείμενα και τα διαγράμματα της παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙ ΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητική των επιχειρήσεων

Διοικητική των επιχειρήσεων 1 Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Διοικητική των επιχειρήσεων Ενότητα 11 : Σύγχρονες οργανωτικές δομές Καραμάνης Κωνσταντίνος 2 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Λογιστικής

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και δομή του Δημόσιου Τομέα. 3.1 Γραφειοκρατία

Οργάνωση και δομή του Δημόσιου Τομέα. 3.1 Γραφειοκρατία 3 Οργάνωση και δομή του Δημόσιου Τομέα 3.1 Γραφειοκρατία Ο όρος «γραφειοκρατία», τον οποίο εισήγαγε αρχικά ο κοινωνιολόγος Max Weber (1978 πρωτότυπη έκδοση 1922), χρησιμοποιείται ευρέως για να περιγράψει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. ΙΩΑΝΝΙΝΑ εκέµβριος Από τις παραδόσεις του Επίκ. Καθηγητή Θωµά Σ.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. ΙΩΑΝΝΙΝΑ εκέµβριος Από τις παραδόσεις του Επίκ. Καθηγητή Θωµά Σ. 1 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ για το µάθηµα ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Από τις παραδόσεις του Επίκ. Καθηγητή Θωµά Σ. Μπάκα ΙΩΑΝΝΙΝΑ εκέµβριος 2014 23 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΟ

Διαβάστε περισσότερα

«Πιστοποίηση Επαγγελµατιών, σύγχρονη απαίτηση της αγοράς εργασίας»

«Πιστοποίηση Επαγγελµατιών, σύγχρονη απαίτηση της αγοράς εργασίας» Σελ. 1 FULL Member of IATCA (International Auditor and Training Certification Association) «Πιστοποίηση Επαγγελµατιών, σύγχρονη απαίτηση της αγοράς εργασίας» υπό των Γεωργίου Αναστασόπουλου, ιευθύνοντος

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενα θέματα. στο μάθημα. Αρχές οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων

Προτεινόμενα θέματα. στο μάθημα. Αρχές οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων Προτεινόμενα θέματα στο μάθημα Αρχές οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων ΟΜΑΔΑ Α: Ερωτήσεις Σωστού Λάθους Στις παρακάτω προτάσεις να γράψετε δίπλα στον αριθμό της καθεμιάς τη λέξη Σωστό αν κρίνετε ότι

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργικές Εφαρμογές και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Αγροτική Ανάπτυξη

Γεωργικές Εφαρμογές και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Αγροτική Ανάπτυξη Γεωργικές Εφαρμογές και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Αγροτική Ανάπτυξη Α. Κουτσούρης Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών koutsouris@aua.gr Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Tο ανθρώπινο στοιχείο είναι μοναδικής σημασίας

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενα θέματα στο μάθημα Αρχές οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων. ΟΜΑΔΑ Α: Ερωτήσεις Σωστού Λάθους

Προτεινόμενα θέματα στο μάθημα Αρχές οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων. ΟΜΑΔΑ Α: Ερωτήσεις Σωστού Λάθους Προτεινόμενα θέματα στο μάθημα Αρχές οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων ΟΜΑΔΑ Α: Ερωτήσεις Σωστού Λάθους Στις παρακάτω προτάσεις να γράψετε δίπλα στον αριθμό της καθεμιάς τη λέξη Σωστό αν κρίνετε ότι

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα-πειραματικά σχολεία

Πρότυπα-πειραματικά σχολεία Πρότυπα-πειραματικά σχολεία 1. Τα πρότυπα-πειραματικά: ένα ιστορικό Τα πειραματικά σχολεία (στα οποία εντάχθηκαν με το Ν. 1566/85 και τα ιστορικά πρότυπα σχολεία) έχουν μακρά ιστορία στον τόπο μας. Τα

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Εσωτερικοποίηση του πολιτιστικού υποσυστήματος και εκπαίδευση: Talcott Parsons

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Εσωτερικοποίηση του πολιτιστικού υποσυστήματος και εκπαίδευση: Talcott Parsons Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Εσωτερικοποίηση του πολιτιστικού υποσυστήματος και εκπαίδευση: Talcott Parsons Διδάσκων: Δρ. Βασίλης Ντακούμης 1 Διάγραμμα της παρουσίασης Μάθημα 3ο (σελ. 67-79) 2 Talcott

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (Εξ Αποστάσεως)

Μεταπτυχιακό στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (Εξ Αποστάσεως) Μεταπτυχιακό στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (Εξ Αποστάσεως) ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών προσφέρουν μεταπτυχιακό πρόγραμμα επιπέδου Master

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Κεφάλαιο 2 ο Η Επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων 2.1. Εισαγωγικές έννοιες Ο επιστημονικός κλάδος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Ο ΤΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ο ΤΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Οι κλασικές προσεγγίσεις αντιμετωπίζουν τη διαδικασία της επιλογής του τόπου εγκατάστασης των επιχειρήσεων ως αποτέλεσμα επίδρασης ορισμένων μεμονωμένων παραγόντων,

Διαβάστε περισσότερα

1. Γουβιάς,. & Νιώτη Ν. «Η Αναγνώριση της ιαφορετικότητας στο Ελληνικό Σχολείο:

1. Γουβιάς,. & Νιώτη Ν. «Η Αναγνώριση της ιαφορετικότητας στο Ελληνικό Σχολείο: ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟ ΙΚΑ ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ 1. Γουβιάς,. & Νιώτη Ν. «Η Αναγνώριση της ιαφορετικότητας στο Ελληνικό Σχολείο: ιδεολογικά, θεσµικά και πρακτικά ζητήµατα». ηµοσιεύτηκε στο περιοδικό Επιστηµονική Επετηρίδα

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Οργάνωσης & Διοίκησης. Τάσεις και προβληματισμοί στην επιστήμη του Μάνατζμεντ

Αρχές Οργάνωσης & Διοίκησης. Τάσεις και προβληματισμοί στην επιστήμη του Μάνατζμεντ Αρχές Οργάνωσης & Διοίκησης Τάσεις και προβληματισμοί στην επιστήμη του Μάνατζμεντ Ιστορική Εξέλιξη Γραφειοκρατία Διοικητική Θεωρία Οργανωτική Επιστήμη Ανθρωπίνων Πόρων Επιστημονικό Μάνατζμεντ Πειράματα

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Ν Ε Σ Μ Ο Σ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ω Ν Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Ω Ν. Χαιρετισµός. κ. Οδυσσέα Κυριακόπουλου. Προέδρου του ΣΕΒ. στην Ηµερίδα που διοργανώνει

Σ Υ Ν Ε Σ Μ Ο Σ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ω Ν Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Ω Ν. Χαιρετισµός. κ. Οδυσσέα Κυριακόπουλου. Προέδρου του ΣΕΒ. στην Ηµερίδα που διοργανώνει Σ Υ Ν Ε Σ Μ Ο Σ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ω Ν Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Ω Ν Χαιρετισµός κ. Οδυσσέα Κυριακόπουλου Προέδρου του ΣΕΒ στην Ηµερίδα που διοργανώνει το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο µε θέµα: «Οικονοµία Επιχειρηµατικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ 2000 2013 : ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2013 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο : Επιχειρήσεις και οργανισµοί Να απαντήσετε αν είναι σωστή ή λανθασµένη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των εκπαιδευτικών στην αποδόµηση των έµφυλων ταυτοτήτων: προϋποθέσεις, αντιστάσεις και όρια

Ο ρόλος των εκπαιδευτικών στην αποδόµηση των έµφυλων ταυτοτήτων: προϋποθέσεις, αντιστάσεις και όρια Ο ρόλος των εκπαιδευτικών στην αποδόµηση των έµφυλων ταυτοτήτων: προϋποθέσεις, αντιστάσεις και όρια Ελένη Μαραγκουδάκη Επίκ. Καθηγήτρια Τµήµα ΦΠΨ, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων Tα κορίτσια φοιτούν σε ίσο ή και

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 12 ο. Διδακτικά σενάρια

Μάθημα 12 ο. Διδακτικά σενάρια Μάθημα 12 ο Διδακτικά σενάρια 1 Τι είναι το διδακτικό σενάριο; 2 Διδακτικό σενάριο είναι η δομημένη, πλήρης και λεπτομερειακή περιγραφή της διαδικασίας που ακολουθείται σε μια διδασκαλία η οποία: εστιάζει

Διαβάστε περισσότερα

Αντιφάσεις στην αξιοποίηση του τεχνικού επιστηµονικού δυναµικού στην ελληνική βιοµηχανία

Αντιφάσεις στην αξιοποίηση του τεχνικού επιστηµονικού δυναµικού στην ελληνική βιοµηχανία , TEE 3-5 Ιουλίου 2006 Αντιφάσεις στην αξιοποίηση του τεχνικού επιστηµονικού δυναµικού στην ελληνική βιοµηχανία Γ. Συµεωνίδης, ρ. Αεροναυπηγός Μηχ/κός Γρ. Φρέσκος, ρ. Μηχανολόγος Μηχ/κός Ρ. Μαρίνη, ρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦΓ9-ΟΔ1. e-mail:kitsios@epeaek.gr

ΑΔΑ: ΒΙΦΓ9-ΟΔ1. e-mail:kitsios@epeaek.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ Μονάδα Α2 ιεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Διοίκηση Επιχειρήσεων Έννοια του Μάνατζμεντ Ικανότητες των Μάνατζερ Στόχοι του Μάνατζμεντ Βασικές Λειτουργίες του Μάνατζμεντ Σχεδιασμός Οργάνωση Διεύθυνση Έλεγχος Εφαρμογή του Μάνατζμεντ

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτιστική και Δημιουργική Βιομηχανία

Πολιτιστική και Δημιουργική Βιομηχανία Πολιτιστική και Δημιουργική Βιομηχανία Πολιτιστικές βιομηχανίες, ως όρος εισάγεται στις αρχές του εικοστού αιώνα, Αρχικά εμφανίστηκε από τους Μαξ Χορκ-χάιμερ και Τίοντορ Αντόρνο (Μax Horkheimer, Theodor

Διαβάστε περισσότερα

3 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

3 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 3 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής «σωστό λάθος» Να χαρακτηρίσετε µε Σ (σωστό) ή µε Λ (λάθος) καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις. 1. Ένα ιδιωτικό

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενα θέματα. στο μάθημα. Αρχές οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων

Προτεινόμενα θέματα. στο μάθημα. Αρχές οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων Προτεινόμενα θέματα στο μάθημα Αρχές οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων ΟΜΑΔΑ Α: Ερωτήσεις Σωστού Λάθους Στις παρακάτω προτάσεις να γράψετε δίπλα στον αριθμό της καθεμιάς τη λέξη Σωστό αν κρίνετε ότι

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ. Ιδιότητα: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β ΙΕΠ. (Υπογραφή)

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ. Ιδιότητα: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β ΙΕΠ. (Υπογραφή) Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος: Κογκίδου ήµητρα. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Φύλο. Στο: αράκη Ελένη (2007) Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο.

Πρόλογος: Κογκίδου ήµητρα. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Φύλο. Στο: αράκη Ελένη (2007) Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. Πρόλογος: Κογκίδου ήµητρα Στο: αράκη Ελένη (2007) Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Φύλο. Τα τελευταία χρόνια βρισκόµαστε µπροστά σε µια βαθµιαία αποδόµηση της ανδροκρατικής έννοιας της ηγεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική μάθηση: συνεργασία Π.Ι. με τα σχολεία. Δρ Αθ. Μιχαηλίδου Ευριπίδου Διευθύντρια Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Επαγγελματική μάθηση: συνεργασία Π.Ι. με τα σχολεία. Δρ Αθ. Μιχαηλίδου Ευριπίδου Διευθύντρια Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Επαγγελματική μάθηση: συνεργασία Π.Ι. με τα σχολεία Δρ Αθ. Μιχαηλίδου Ευριπίδου Διευθύντρια Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Δομή της παρουσίασης Επαγγελματική μάθηση: τι αλλάζει; Πώς τα σχολεία μπορούν να συνεργαστούν

Διαβάστε περισσότερα

του ΚΕΘΕΑ εγγράφονται σε δηµόσια σχολεία ως κατ οίκον διδαχθέντες, για να συµµετάσχουν στις προαγωγικές ή απολυτήριες εξετάσεις. Ακόµη, όλες σχεδόν

του ΚΕΘΕΑ εγγράφονται σε δηµόσια σχολεία ως κατ οίκον διδαχθέντες, για να συµµετάσχουν στις προαγωγικές ή απολυτήριες εξετάσεις. Ακόµη, όλες σχεδόν Εκδοτικό σηµείωµα Στη φιλοσοφία και πρακτική του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτηµένων Ατόµων η εκπαίδευση αποτελεί κεντρικό άξονα της θεραπευτικής του προσέγγισης και της λειτουργίας του. Το προσερχόµενο στη

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιστημονική Διεύθυνση στο Δημόσιο Τομέα

Η Επιστημονική Διεύθυνση στο Δημόσιο Τομέα 1.1 Βασικές έννοιες 1 Η Επιστημονική Διεύθυνση στο Δημόσιο Τομέα 1.1.1 Ορισμοί Στο ευρύτερο γνωστικό πεδίο του Μάνατζμεντ υπάρχουν, ως επί το πλείστον, διαφοροποιημένες απόψεις για τους περισσότερους από

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 2 ο

ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 2 ο 1. Γενικά για την επιχείρηση Η επιχείρηση αποτελεί ένα στοιχείο της κοινωνίας μας, το ίδιο σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση στην εκπαίδευση

Αξιολόγηση στην εκπαίδευση Αξιολόγηση στην εκπαίδευση Έννοια και ορισμοί Έννοια Διαδικασία κρίσης ή μέτρησης μια αξίας Ορισμοί Δεν υπάρχει ομοφωνία μεταξύ των θεωρητικών όσον αφορά την έννοια και το περιεχόμενο του όρου «αξιολόγηση».

Διαβάστε περισσότερα

(δ) Ο Μαθητής γίνεται «γλωσσοµαθής». Αποκτά επάρκεια στη χρήση προφορικά και γραπτά τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας και σε δεύτερη φάση δυο ξένων

(δ) Ο Μαθητής γίνεται «γλωσσοµαθής». Αποκτά επάρκεια στη χρήση προφορικά και γραπτά τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας και σε δεύτερη φάση δυο ξένων (δ) Ο Μαθητής γίνεται «γλωσσοµαθής». Αποκτά επάρκεια στη χρήση προφορικά και γραπτά τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας και σε δεύτερη φάση δυο ξένων γλωσσών που τον εξοικειώνουν µε άλλες κουλτούρες, ευνοούν

Διαβάστε περισσότερα

«CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND BUSINESS MORALITY»

«CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND BUSINESS MORALITY» Σ Υ Ν Ε Σ Μ Ο Σ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ω Ν Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Ω Ν Οµιλία του Γενικού ιευθυντή, Μέλους του Σ του ΣΕΒ κ. Ιωάννη ραπανιώτη στο ιεθνές Συνέδριο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη «Εξασφαλίζοντας ένα µέλλον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ TOY ΠΑΣΟΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ TOY ΠΑΣΟΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ TOY ΠΑΣΟΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Αθήνα, 13 Ιανουαρίου 2009 www.wikipolitics.gr http://programma.pasok.gr ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΑΣΟΚ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΛΟΓΟ Το ΠΑΣΟΚ έχει θέσει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Ενότητα: Το Παραπρόγραμμα ή κρυφό Αναλυτικό Πρόγραμμα Διδάσκων: Κατσαρού Ελένη ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων».

Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων». 1 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 3 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 3. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος Eνταξης... 5 4. Το ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάζουμε τη Διοίκηση μετά από 4 δεκαετίες. Αθήνα, Οκτώβριος 2014

Αλλάζουμε τη Διοίκηση μετά από 4 δεκαετίες. Αθήνα, Οκτώβριος 2014 Αλλάζουμε τη Διοίκηση μετά από 4 δεκαετίες Αθήνα, Οκτώβριος 14 Αξιολόγηση δομών και αναδιοργάνωση Κεντρικής Διοίκησης (1/) Βασικές Επιτροπές Με την ψήφιση του Νόμου 44/11 ξεκίνησε η διαδικασία αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2. Σημασία της Επιχείρησης. Ιστορία Διοίκησης. Αρχαία Ελλάδα. Σύγχρονη Διοίκηση 1 / Εισαγωγικές Έννοιες

Κεφάλαιο 2. Σημασία της Επιχείρησης. Ιστορία Διοίκησης. Αρχαία Ελλάδα. Σύγχρονη Διοίκηση 1 / Εισαγωγικές Έννοιες Κεφάλαιο 2 2.1 Εισαγωγικές Έννοιες Σημασία της Επιχείρησης Από τότε που οι άνθρωποι αναγκάστηκαν να σχηματίζουν ομάδες για να επιτύχουν στόχους, τους οποίους δε μπορούσαν να επιτύχουν ως άτομα, εμφανίστηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1ο Παράδειγµα Κριτηρίου Αξιολόγησης ΣΚΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: Η αξιολόγηση της γνώσης του µαθητή σχετικά µε το περιεχόµενο της παραγράφου 1.3. Λειτουργίες της επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Βεμπεριανές απόψεις για την Εκπαίδευση Διδάσκων: Δρ. Βασίλης Ντακούμης 1 Διάγραμμα της παρουσίασης Μάθημα 12ο (σελ. 274 282) 2 Max Weber (1864 1920) Βεμπεριανές απόψεις για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ / ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΕΝΙΑΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ / ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΝΙΑΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ / ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Ο κάθε εκπαιδευτικός λειτουργός αποτελεί ξεχωριστή περίπτωση και έτσι πρέπει να αντιμετωπίζεται κατά την αξιολόγηση του. Για αντικειμενική

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ηγέτης στο ημοτικό Σχολείο της Κύπρου

Ο Ηγέτης στο ημοτικό Σχολείο της Κύπρου Ο Ηγέτης στο ημοτικό Σχολείο της Κύπρου Περιορισμοί, Προκλήσεις και Προοπτικές Ημερίδα ΑΠΚΥ-ΚΟΕ ΚΟΕ 5/12/2009 Μάριος Στυλιανίδης Βασικά Σημεία Παρουσίασης 1. Τοπικό συγκείμενο και περιορισμοί 2. Ο ηγέτης

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Εκτενής Σύνοψη. Αθήνα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Εκτενής Σύνοψη. Αθήνα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Εκτενής Σύνοψη Αθήνα Απρίλιος 2008 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Στις επόμενες σελίδες γίνεται μια πρώτη προσπάθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 2 ΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑΣ ΣΑΜΟΥ

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 2 ΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑΣ ΣΑΜΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 2 ΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑΣ ΣΑΜΟΥ Το σχολείο, ως ένας κατεξοχήν κοινωνικός θεσμός, δεν μπορεί να παραμείνει αναλλοίωτο μπροστά στις ραγδαίες

Διαβάστε περισσότερα

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης E-Learning Διαπολιτισμική Εκπαίδευση E-learning Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γ ΚΠΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟ ΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟ ΦΟΡΙΑΣ» ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αποκέντρωση και Ελευθερία

Αποκέντρωση και Ελευθερία Αντώνης Μακρυδηµήτρης Καθηγητής Πανεπιστηµίου Αθηνών Αποκέντρωση και Ελευθερία I Μία από τις πιο θεµελιώδεις συνεισφορές του Hayek στην κοινωνική θεωρία ήταν ότι διέγνωσε ορθά και µε διορατικότητα τον

Διαβάστε περισσότερα

2 ο Πειραματικό Γυμνάσιο Αθηνών. Αυτοαξιολόγηση σχολικής μονάδας Ερωτηματολόγια εκπαιδευτικών

2 ο Πειραματικό Γυμνάσιο Αθηνών. Αυτοαξιολόγηση σχολικής μονάδας Ερωτηματολόγια εκπαιδευτικών ο Πειραματικό Γυμνάσιο Αθηνών Αυτοαξιολόγηση σχολικής μονάδας 05-6 Ερωτηματολόγια εκπαιδευτικών Οι εκπαιδευτικοί έχουν συμφωνήσει πάνω σ' ένα γενικό πλαίσιο αρχών και εφαρμόζουν τον εσωτερικό κανονισμό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΤΑ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΤΑ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΤΑ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Εισηγητής Χατζηευστρατίου Ιγνάτιος Μόνιμος Πάρεδρος Π.Ι. Γνωρίσματα Ελληνικού Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

VII. ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ : ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ

VII. ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ : ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ VII. ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ : ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1.0 Αριθµός µαθητών στα σχολεία Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 2.0 Τριτοβάθµια Εκπαίδευση 83 Ισότητα

Διαβάστε περισσότερα

OΜΙΛΙΑ. κ. Θανάση Λαβίδα

OΜΙΛΙΑ. κ. Θανάση Λαβίδα OΜΙΛΙΑ του Γενικού Γραµµατέα & Επικεφαλής των ιεθνών ράσεων του Συνδέσµου Ελληνικών Βιοµηχανιών κ. Θανάση Λαβίδα στο Συνέδριο του Υπουργείου Εξωτερικών «Ο Ρόλος των Υπουργείων Εξωτερικών στην Οικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση ιδακτικών Βιβλίων. Ηλίας Γ. Ματσαγγούρας Αντιπρόεδρος Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Αξιολόγηση ιδακτικών Βιβλίων. Ηλίας Γ. Ματσαγγούρας Αντιπρόεδρος Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Αξιολόγηση ιδακτικών Βιβλίων Ηλίας Γ. Ματσαγγούρας Αντιπρόεδρος Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 1 Τέσσερις οι Λειτουργίες των ιδακτικών Βιβλίων: α. Γνωστική: Οικοδόµηση εννοιολογικής, δηλωτικής και διαδικαστικής

Διαβάστε περισσότερα

Εκείνες που αφορούν εξωτερικές υποχρεώσεις της Υπηρεσίας, οι οποίες προκύπτουν ως άµεση συνέπεια της αποδοχής και έγκρισης του ΠΠΜ.

Εκείνες που αφορούν εξωτερικές υποχρεώσεις της Υπηρεσίας, οι οποίες προκύπτουν ως άµεση συνέπεια της αποδοχής και έγκρισης του ΠΠΜ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι οδηγίες που ακολουθούν εστιάζονται στα θέµατα που επηρεάζουν την εφαρµογή του Προγράµµατος Ποιότητας Μελέτης και δεν αφορούν στη σύνταξη του ΠΠΜ, το οποίο θεωρείται ότι έχει συνταχθεί σωστά,

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική εκπαίδευση: Διαθεµατική προσέγγιση και εργασία

Τεχνική εκπαίδευση: Διαθεµατική προσέγγιση και εργασία Τεχνική εκπαίδευση: Διαθεµατική προσέγγιση και εργασία Ολύµπιος Δαφέρµος, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Περίληψη Η σηµ ερινή οργάνωση της εργασίας απ αιτεί απ ό τον εργαζόµενο, εκτός απ ό τις τεχνικές και κοινωνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020 Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Οι Άξονες Προτεραιότητας 6,7,8,και 9 περιλαµβάνουν τις παρεµβάσεις του τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικές Αλλαγές και Καινοτομίες

Εκπαιδευτικές Αλλαγές και Καινοτομίες Εκπαιδευτικές Αλλαγές και Καινοτομίες Δρ. Παρασκευή Χατζηπαναγιώτου Επίκουρη Καθηγήτρια Εκπαιδευτικής Διοίκησης Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου P.Chatzipanagiotou@euc.ac.cy Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ Α. ΒΑΘΗΣ Χ. Π ΑΠ ΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ - Π. ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Α. ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ Α. ΒΑΘΗΣ Χ. Π ΑΠ ΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ - Π. ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α. ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ Α. ΒΑΘΗΣ Χ. Π ΑΠ ΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ - Π. ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΘΗΝΑ 1999 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Στην παγκόσμια οικονομία συντελούνται σήμερα σημαντικές αλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ποιότητα Βασικός παράγοντας ανταγωνιστικότητας στην βιοµηχανία επίπλου ρ. Ιωάννης Μπαρµπούτης,

Διαβάστε περισσότερα

Το Σχολείο του 21 ου Αιώνα

Το Σχολείο του 21 ου Αιώνα Το Σχολείο του 21 ου Αιώνα Ε ενδύοντας στη Γνώση Πρόταση για μία νέα Β/θμια Εκπαίδευση Συντάκτες: Παναγιώτης Ε. Καταγής Θανάσης Ι. Νικολόπουλος Νίκος Ι. Παρίκος Δομές Β/θμιας Εκπαίδευσης Συμβουλευτική

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα: Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα: Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Αξιολόγηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας Ανάπτυξη παιδαγωγικών και διδακτικών δεξιοτήτων στη Γενική, Ειδική και Διαπολιτισμική Αγωγή, με έμφαση στην Καινοτομία και

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά σημεία διάλεξης. λογιστική. Χρηματοοικονομική λογιστική (ΧΛ) ιοικητική Λογιστική. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.)

Βασικά σημεία διάλεξης. λογιστική. Χρηματοοικονομική λογιστική (ΧΛ) ιοικητική Λογιστική. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) ιοικητική Λογιστική Εισαγωγή στη διοικητική λογιστική Βασικά σημεία διάλεξης Τι είναι η διοικητική λογιστική Ο ρόλος του διοικητικού ού λογιστή Χρηματοοικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Ηµερίδα του ΚΕΠΕΑ της ΓΣΕΕ µε θέµα: «Πολιτικές ενίσχυσης της Απασχόλησης»

Ηµερίδα του ΚΕΠΕΑ της ΓΣΕΕ µε θέµα: «Πολιτικές ενίσχυσης της Απασχόλησης» Ηµερίδα του ΚΕΠΕΑ της ΓΣΕΕ µε θέµα: «Πολιτικές ενίσχυσης της Απασχόλησης» Ν. ΑΝΑΛΥΤΗΣ 27/3/2003 Κατά την έναρξη του 21 ου αιώνα, από τις κυριότερες προκλήσεις που απασχολούν την Ευρώπη και φυσικά και τη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1. Εισαγωγικές έννοιες 2. Οργάνωση και Διοίκηση (Μάνατζμεντ-management) ΑΣΚΗΣΕΙΣ Να σημειώσετε με κύκλο την απάντηση που πιστεύετε ότι ταιριάζει στην

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Mέτρο 2.5: Εναλλακτικές μορφές δια βίου εκπαίδευσης Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Στις αποφάσεις και στα συμπεράσματα του Συμβουλίου της Λισσαβόνας, η υιοθέτηση μιας στρατηγικής για τη Δια

Διαβάστε περισσότερα