ΗΕΛΛΑ Α ΣΤΗΝΕΠΟΧΗ ΤΗΣΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙΤΗΣ ΟΠΙΣΘΟ ΡΟ- ΜΗΣΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΗΕΛΛΑ Α ΣΤΗΝΕΠΟΧΗ ΤΗΣΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙΤΗΣ ΟΠΙΣΘΟ ΡΟ- ΜΗΣΗΣ"

Transcript

1 ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΜΟΥΡΤΟΣ ΗΕΛΛΑ Α ΣΤΗΝΕΠΟΧΗ ΤΗΣΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙΤΗΣ ΟΠΙΣΘΟ ΡΟ- ΜΗΣΗΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΡΜΟΣ

2 Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΠΙΣΘΟΔΡΟΜΗΣΗΣ

3 HRAM 867,85/,416,608,1 Μάιος 1/01+ Γεώργιος Ανδρέα Μούρτος Μάιος 1/01+ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΡΜΟΣ ΑΘΗΝΑ9 Μαυροκορδάτου 00+ Τ-Κ- 0/5 67 τηλ-9 10/ 22/3085, 10/ 272/5/3+ e`w9 10/ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ9 Πρασακάκη 4+ Τ-Κ τηλ-9 120/,11/881+ e`w9 120/,11/80/ d,l`hk9 hmen?`qlnrannjr-fq παραγγελίες9 nqcdqr?`qlnrannjr-fq vda9 vvv-`qlnrannjr-fq Επιτρέπεται η αναδημοσίευση με την προϋπόθεση αναγραφής της πηγής-

4 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑ ΜΟΥΡΤΟΣ Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΠΙΣΘΟΔΡΟΜΗΣΗΣ Μια γεωπολιτική θεώρηση

5 Στις δίδυμες κορούλες μου+ που μόλις ξεκινήσανε την οδύσσεια της ζωής+ καθώς και στην υπομονετική γυναίκα μου

6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ Νεο,οθωμανισμός και Νεοθωμανία Αιγαίο Από την καθεστωτική στη ραγιάδικη δημοκρατία 10 α- Η γενιά της Μεταπολίτευσης '0( Η «δημοκρατία» και η «Δημοκρατία» '1( Η άσωτη γενιά β- Ο θεός+ ο γενάρχης και οι αρχάγγελοι γ- Οι ένοχοι και οι ενοχοποιημένοι Η μεταψυχροπολεμική περιφερειακή αρχιτεκτο, νική α- Βαλκανική Ελλάδα αιγαιακή Τουρκία β- Ο τουρκο,ισραηλινός πόλος ισχύος γ- Συμφέροντα,συμφορά Η υποχώρηση του τουρκο,ισραηλινού πόλου ισχύος α- ΗΠΑ β- Τουρκία '0( Νεο,οθωμανισμός '1( Η υποτακτική Ελλάδα ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΡΜΟΣ 4

7 '2( Ο οικουμενικός τουρκισμός γ- Ισραήλ Η ανάδυση του ανατολικο,μεσογειακού συστή, ματος α- Τουρκία '0( Η σμίλευση '1( Το «κούρεμα» των αντιπάλων β- Κύπρος γ- Ελλάδα '0( Η αποδόμηση '1( Ο ελληνοτουρκικός χώρος και το Δυτικό Ζήτημα ΕΠΙΛΟΓΟΣ /3 5 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΡΜΟΣ

8 ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ Σκοπός του παρόντος πονήματος είναι η κωδικοποίη, ση μερικών σκέψεων που ήταν διάσπαρτες στο μυαλό μου και με βασάνιζαν εφιαλτικά λόγω της μνημονιακής νεο, αποικιοποίησης της χώρας μας- Το πρωτοφανές στην υ, πόθεση αυτή είναι ότι τα συμφέροντα των νεο,αποικιο, κρατών εξυπηρετούνται από το ίδιο το ελλαδικό κράτος είτε λόγω προχειρότητας+ αμελείας ή ανικανότητας των ταγών του είτε συνειδητά + που υποκατέστησε με κυ, βερνητική υπογραφή το σύνταγμα της χώρας από το «χρεο,σύνταγμα» 'Μνημόνιο(- Τις σκέψεις αυτές τις πρωτοανέπτυξα σε δημόσια ομιλία μου στα Τρίκαλα+ στις 15 Φεβρουαρίου 1/00+ προσκεκλημένος του ιστορικού Εκ, δρομικού και Μορφωτικού Συλλόγου Τρικάλων- Η υπο, δοχή των απόψεών μου ήταν ενθουσιώδης με μόνη εξαί, ρεση τον «πρώτο» πολίτη της πόλης+ ο οποίος με έψεξε ότι η προσέγγισή μου ήταν «ελληνοκεντρική» και εξέ, φραζε «θυμό»- Είναι γεγονός ότι οι δυνατότητές μου δεν είναι αυτές ενός σοφού διανοητή αλλά ενός θυμόσοφου- Θυμόσοφου με την πλατωνική έννοια+ σύμφωνα με την οποία ο «θυ, μός» ορίζεται ως στοιχείο της ψυχής+ ως η κινητήρια δύ, ναμη των ευγενών αισθημάτων+ ιδίως του θάρρους- Άλ, λωστε+ το θάρρος είναι θεμέλιο της ελευθερίας και+ κατ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΡΜΟΣ 6

9 επέκταση+ της ευτυχίας+ σύμφωνα με τον Θουκυδίδη 0 - Η σημερινή Ελλάδα+ φοβισμένη και αδρανής+ έγινε υποτα, κτική και μετέδωσε στους πολίτες της την απαισιοδοξία και την αβεβαιότητα- Το θάρρος+ λοιπόν+ που πηγάζει από τη λαϊκή ψυχή παρά η σοφία του γραμματισμένου θα χαρακτηρίζει τις σκέψεις μου+ για τον πρόσθετο λόγο ότι τις σκέψεις αυ, τές τις πρωτοανέπτυξα στη γενέτειρα ενός μεγαλοφυούς λαϊκού ραψωδού+ ο οποίος σκυμμένος πάνω σε τρεις δι, πλές χορδές+ έχοντας μια βυζαντινή παιδεία από την ψαλτική των παιδικών του χρόνων+ μας οδήγησε στις πο, λύκρουνες φυλετικές πηγές μας+ όταν οι κάθε λογής γραμματισμένοι επιχειρούν σήμερα να τις κλείσουν ερ, μητικά- Αναφέρομαι στον Βασίλη Τσιτσάνη+ τον ελληνο, ποιό του ρεμπέτικου+ τον αυτοδίδακτο που διατήρησε α, 0- Ο Θουκυδίδης+ στο Β 32+ εξυμνεί τους γενναίους και θαρραλέ, ους+ τους «επιφανείς»+ όπως τους αποκαλεί+ και προτρέπει τους πο, λίτες να τους μιμηθούν με τα εξής λόγια+ σε μτφ- Ελευθερίου Βενι, ζέλου9 «Τους άνδρες αυτούς οφείλετε να μιμηθήτε+ και θεωρούντες ό, τι θεμέλιον της ευτυχίας είναι η ελευθερία+ και της ελευθερίας η ευ, ψυχία+ μη αποβλέπετε με ανησυχίαν εις τους κινδύνους του πολέμου» '«Οὓς νῦν ὑμεῖς ζηλώσαντες καὶ τὸ εὔδαιμον τὸ ἐλεύθερον+ τὸ δ ἐλεύ, θερον τὸ εὔψυχον κρίναντες μὴ περιορᾶσθε τοὺς πολεμικούς κινδύ, νους»(- Για να συμπληρώσει+ στο Ε 86+ «όσοι διατηρούν την ελευθε, ρίαν των+ οφείλουν τούτο εις την δύναμίν των και όχι σε λόγια περί δι, καίου» '«Δικαιώματι γὰρ οὐδετέρους ἐλλείπειν ἡγοῦνται+ κατὰ δύ, ναμιν δὲ τοὺς μὲν περιγίγνεσθαι»(+ ενώ στο Β 3/+ τονίζει ότι δύναμη έχουμε και φίλους αποκτούμε «όχι όταν μας ευεργετούν αλλά όταν εμείς ευεργετούμε» '«οὐ γὰρ πάσχοντες εὖ+ ἀλλὰ δρῶντες κτώμεθα τοὺς φίλους»(- 7 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΡΜΟΣ

10 ναλλοίωτη την ορμέμφυτη δύναμη του μουσικού του εν, στίκτου+ γι αυτό διατηρεί έντονη απήχηση και μετά θά, νατον στον ευκολόπιστο και πάντα προδομένο λαό+ τον περικυκλωμένο από τα απόρθητα τείχη της εξουσίας+ που το κράτος τον θυμάται μόνο για να τον ξεζουμίσει οι, κονομικά και να τον ντύσει στο χακί 1 - Θα επιμείνω στο σημείο που μόλις προανέφερα+ για να επισημάνω ότι η θυμοσοφία+ ως γεννήτρα ευγενών αι, σθημάτων και υψηλού φρονήματος+ που χαρακτηρίζει την γενναία και αδούλωτη λαϊκή ψυχή+ εμπεριέχει την απλότητα στο λόγο και τη συμπεριφορά+ καθώς και την μετριοφροσύνη- Γνωρίσματα+ που προτάσσει ο χριστιανι, σμός και εξύμνησε ο αρχαιοελληνισμός 2 - Προσέξτε την απόκλιση της σημερινής+ ανελλήνιστης Ελλάδας τόσο από τα νάματα της κλασικής και χριστιανικής παράδο, σης όσο και από τα λαϊκά ερείσματα9 από τη μια τα α, καταλαβίστικα του «προοδευτισμού»+ η ξερή γλώσσα των πολιτικών+ η επίδειξη και η εξουσιομανία και+ από 1- Άντλησα πολλές από αυτές τις σκέψεις από το Βασίλης Τσι, τσάνης για τη ζωή και το έργο του+ Πολιτιστικός Οργανισμός Δή, μου Τρικκαίων+ 1//8-2- Ενδεικτικά+ αναφέρω το γνωστό σωκρατικό «ἓν οἶδα ὅτι οὐδὲν οἶδα»+ καθώς και το εξαιρετικής καλλιέπειας και εννοιολογικής με, στότητας παράθεμα από το Θουκυδίδη 'Β 3/(+ σε μτφ- Ελ- Βενιζέ, λου9 «Είμεθα ερασταί του ωραίου+ αλλά και φίλοι συγχρόνως της α, πλότητας+ και καλλιεργούμεν το πνεύμα μας χωρίς θυσίαν του αν, δρισμού μας- Ο πλούτος+ εξ άλλου+ μας χρησιμεύει ως ευκαιρία μάλ, λον προς εκτέλεσιν έργων+ παρά ως ελατήριον κομπορρημοσύνης» '«Φιλοκαλοῦμέν τε γὰρ μετ εὐτελείας καὶ φιλοσοφοῦμεν ἄνευ μα, λακίας πλούτῳ τε ἔργου μᾶλλον καιρῷ ἢ λόγου κόμπῳ χρώμεθα»(- ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΡΜΟΣ 8

11 την άλλη+ δύο μορφές που διαμόρφωσαν την παράδοσή μας+ οι δύο μεγαλύτεροι Δάσκαλοι όλων των εποχών+ ο Σωκράτης και ο Ιησούς 3 + οι οποίοι δεν έγραψαν ούτε μία αράδα και έγιναν Μεγάλοι μόνο με τον απλό τους λόγο 4 + το λόγο που κατανοούσε και ο πιο απλός πολίτης- Ο πρώ, τος+ διαλεγόταν με τον συνομιλητή του+ ρωτώντας και ό, χι μονολογώντας 'διαλεκτική(+ ώστε να εκμαιεύσει την αλήθεια 'μαιευτική μέθοδος( και+ ο δεύτερος+ υιοθέτησε την απλότητα της καθημερινότητας+ τη γλώσσα του λα, ού+ επικοινωνώντας με παραβολές- Και οι δύο απευθύνο, νταν στον απλό άνθρωπο με τον κοινό νου και όχι στον πανεπιστήμονα- Αναφέρθηκα στους δύο αυτούς Δασκάλους+ διότι το παράδειγμά τους παραμένει επίκαιρο+ πηγή έμπνευσης και πρακτικής ωφελιμότητας σε κάθε προηγμένο κράτος της Δύσης- Η Βρετανία+ λ-χ-+ στηρίζει μεγάλο μέρος του νομικού της συστήματος στον κοινό νου 'bnllnm rdmrd(+ στο πως θα αντιδρούσε ο πολίτης με κοινό νου και όχι ο 3- Εννοώ τον «Σωκράτη της Γαλιλαίας»+ όπως τον αποκαλούσε ο Βολταίρος+ ή+ κατά τους χριστιανούς+ τον Κύριο Ημών Ιησού,Χρι, στό- Και εξηγώ9 Ιησούς είναι εβραϊκό όνομα 'Xdrgnt`+ Ζεσουά( Χριστός είναι ελληνική λέξη και σημαίνει «κεχρισμένος»+ «αφιερω, μένος»+ ενώ στα εβραϊκά αποδίδεται ως L`rgh`g+ Μασία+ απ όπου και η λέξη Μεσσίας- Βλ- Ρ- Ντεμπρέ+ Ο Θεός+ μια ιστορική διαδρο, μή- Αναφορά στην ιστορία του Αιώνιου στη Δύση+ μτφ- Μ- Παραδέ, λη+ Κέδρος9 Αθήνα+ 1//0+ σ- 07/- 4- Για τη σπουδαιότητα του «λόγου» στην ελληνική παράδοση+ βλ- Γ- Μούρτος+ «Πενία % Ευεξία»+ στο Ευεξία % Διατροφή+ διμηνιαία έκδοση Ελληνικού Ιδρύματος Γαστρεντερολογίας % Διατροφής+ Ι, ουλ,αυγ 1/00+ σελ- 13,14-0/ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΡΜΟΣ

12 ειδήμων- Η Ελβετία+ ανήγαγε τον κοινό νου σε πρωτεύ, ον στοιχείο του πολιτικού της συστήματος 'δημοψηφι, σματική δημοκρατία(+ κατά το αρχαιοελληνικό παρά, δειγμα- Είναι+ άραγε+ τυχαίο ότι η χώρα αυτή+ παρότι μι, κρή σε έκταση και πληθυσμό+ άγονη και γεωγραφικά α, πομονωμένη αναδείχθηκε στην πιο προηγμένη οικονομι, κά και στη δημοκρατικότερη στον πλανήτη+ βασίζοντας το πολιτικό της σύστημα στα διδάγματα της κλασικής Ελλάδας+ το θαύμα του πολιτισμού και του ανθρωπισμού που συνέπεσε χρονικά με την υιοθέτηση της άμεσης δη, μοκρατίας: Έκανα τις πιο πάνω αναφορές+ για να επισημάνω αυ, τό που σήμερα παραβλέπεται και αποσιωπάται στη χώ, ρα μας ότι+ δηλαδή+ οι προηγμένες κοινωνίες υπήρξαν α, νέκαθεν επιφυλακτικές προς τους ειδικούς+ τους πανεπι, στήμονες και τους προνομιούχους- Αντιθέτως+ κοινωνίες+ όπως η νεο,ελληνική+ που απαξιώνουν τον κοινό νου και υποβαθμίζουν τον μέσο άνθρωπο+ προβάλλοντας ευτελείς και αβάσιμες δικαιολογίες+ όπως το επιχείρημα της «α, νωριμότητάς» του να εκφραστεί δημοψηφισματικά από τα μικρά ζητήματα της καθημερινότητας μέχρι το Μνη, μόνιο και τα εθνικά θέματα ή προβάλλοντας το επιχεί, ρημα του «μονόδρομου» στις εκάστοτε επιλογές της ε, ξουσίας+ αναστρέφουν την πρόσω πορεία τους και πα, ρακμάζουν- Άλλωστε+ τι να περιμένει κανείς από την «ε, ξουσία» που είναι πάντα «εκτός ουσίας»+ κατά την ετυ, μολογική ερμηνεία της λέξης: Με την παρούσα ηλεκτρονική έκδοση δεν φιλοδοξώ να πραγματοποιήσω μια ολοκληρωμένη κριτική σύνθεση ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΡΜΟΣ 00

13 αλλά να συμπληρώσω προγενέστερες εργασίες+ προπα, ρασκευάζοντας το έδαφος+ όπως και με τις προγενέστε, ρες εργασίες το προπαρασκεύασαν+ για ουσιαστικότερες επιδιώξεις- Ζητώ+ προκαταβολικά+ την κατανόηση του αναγνώ, στη για τις όποιες ατέλειες παρουσιάζει η εν λόγω ερ, γασία- Ατέλειες+ τις οποίες συνήθως θεραπεύουν οι διορ, θωτές και επιμελητές των εκδόσεων- Η μέριμνά μου+ ό, πως η παρούσα εργασία κυκλοφορήσει ατελώς δεν μου επέτρεψε να έχω τη συνδρομή των ειδικών του είδους- Γι αυτό+ χρεώνομε αποκλειστικά κάθε ατέλεια του κειμέ, νου- Την εργασία μου αυτή την αφιερώνω στις κορούλες μου+ την Ανδριάνα και την Ιωάννα+ οι οποίες+ τον Ιούλιο+ κλείνουν το 1ο έτος της ζωής τους+ καθώς και στη γυ, ναίκα μου Νικολέτα+ που τραβάει υπομονετικά το κουπί της ανατροφής τους- 01 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΡΜΟΣ

14 0- Νεο,οθωμανισμός και Νεοθωμανία Έχουμε στις φλέβες μας το σπέρμα του χαμού- Στο πεπρωμένο μας κάτι μοιραίο υπάρχει- Δεν συμπληρώσαμε ούτε 1// χρόνια λευτεριάς και μας έπιασε η νοσταλγία του ραγιά- Κάποιοι προνοητικοί έχουν γίνει ήδη γενίτσαροι ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΚΑΡΓΑΚΟΣ

15 Θα επιχειρήσω να ξετυλίξω το κουβάρι του υπό ανά, λυση θέματος+ πιάνοντας την άκρη του νήματος+ από αυ, τό που ονομάσαμε λαϊκή ψυχή+ δηλαδή τον μέσο άνθρω, πο με κοινό νου+ τον άνθρωπο που εκφράζεται με και κα, τανοεί τον απλό λόγο- Ας διαλεχτούμε+ λοιπόν+ απλά και κατανοητά+ για να επικοινωνήσουμε- Για την επικοινω, νία μας αυτή+ επιλέγω τη μέθοδο των απλών ερωτήσε, ων+ που μπορεί να βρίσκονται στα χείλη καθενός εξ υ, μών- Πώς είναι δυνατόν η πρέσβειρα της χώρας μας στα Σκόπια να αρθρογραφεί στην εγκυρότερη εφημερίδα των ΗΠΑ υπέρ του ονόματος «Μακεδονία» για το κρά, τος των Σκοπίων και να μην απομακρύνεται πάραυτα από το Διπλωματικό Σώμα: Ποιά λογική υπαγορεύει στο υπουργείο Εξωτερικών και στους συν αυτώ «σοφούς» τις εχέφρονες συμβου, λές απραξίας προς όσους επισημαίνουν την ανάγκη κή, ρυξης και οριοθέτησης της ΑΟΖ μας+ παρότι έχουμε ως κύριο σύμμαχο το Διεθνές Δίκαιο και τις Διεθνείς Συμ, βάσεις του ΟΗΕ: Πού+ άραγε+ το αθηναιοκεντρικό κρά, τος της Μεταπολίτευσης βασίζει τη θρασεία αμφισβή, τηση της ύπαρξης αξιοποιήσιμων αποθεμάτων φυσικού αερίου και πετρελαίου στην περιοχή του Αιγαίου παρά τις περί του αντιθέτου μελέτες ημεδαπών και ξένων ε, πιστημόνων και ειδικών Ινστιτούτων: Πώς είναι δυνατόν βουλευτής κυβερνώντος κόμματος 03 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΡΜΟΣ

16 να χαρακτηρίζει δημοσίως «μπούρδες» τα περί του μα, κεδονικού ονόματος των Σκοπίων+ όταν το ελληνικό κράτος διεξάγει 'υποτίθεται «σοβαρές»( συνομιλίες επ αυτού+ και να παραμένει στη θέση του χωρίς καμία συ, νέπεια: Και αφού τα ονόματα δεν έχουν βαρύτητα+ για, τί τότε η Άγκυρα βυσσοδομεί με τον τίτλο του Οικου, μενικού Πατριάρχη+ γιατί η Βόννη διέκοπτε τις διπλω, ματικές σχέσεις με τις χώρες που αναγνώριζαν την Α, νατολική Γερμανία+ επειδή εμπεριείχε τον γεωγραφικό και εθνικό προσδιορισμό «Γερμανία» και+ γιατί+ οι Σκο, πιανοί επιμένουν μετά μανίας στην κατοχύρωση ενός κλεψίτυπου ονόματος που θα προσδιορίζει την εθνική τους καταγωγή: Ποιά λογική επιβάλει νεκρική σιγή και μηδενική αντί, δραση από την επίσημη πολιτεία και από το κόμμα που ανήκει προς τον εκλεγμένο δήμαρχο Αλεξανδρούπολης+ ο οποίος εκτόξευσε δημόσια «απειλή» για ανεξαρτοποί, ηση της Θράκης+ παρότι αυτό στρέφεται ευθέως ενα, ντίον της συνοχής του ίδιου του ελληνικού κράτους και θέτει σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια της χώρας: Της πολύπαθης ελληνικής Θράκης των προκλητικών «θε, τικών διακρίσεων» υπέρ των μειονοτικών από το αθη, ναιοκεντρικό κράτος+ που ανέχεται τον προξενικό μη, χανισμό να «φυτεύει» τουρκισμό και ψεύτικη αυτοσυ, νειδησία στον απλό κόσμο της μειονότητας που είναι ά, σχετοι με τη γείτονα 'Πομάκοι+ Ρομά+ Κιρτζαλήδες+ Γιαλούτς+ Τσιτάκ κ-ά-(- Πώς είναι δυνατόν πανεπιστημιακός που χρημάτισε+ ε, πί επταετίαν+ σύμβουλος του νυν Προέδρου της Δημο, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΡΜΟΣ 04

17 κρατίας+ όταν ήταν υπουργός Εξωτερικών+ να αρθρο, γραφεί 'εφ- Καθημερινή+ 13./8.0878( και να υποστη, ρίζει «λύση» του Κυπριακού που οδηγεί στον αφελλη, νισμό του Νησιού+ αναγκάζοντας τον Αρχιεπίσκοπο Κύ, πρου+ μακαριστό Χρυσόστομο+ να του απαντήσει «μό, νο χέρι Τούρκου και συνείδηση τουρκική μπορούσε να κάμει τέτοιες εισηγήσεις»+ αλλά και τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Αθηνών επί πρυτανείας του «απεθνικο, ποιημένου» Μιχάλη Σταθόπουλου να ψέξει εγγράφως '05.0/.0878( τον αρθρογράφο καθηγητή: Ο εν λόγω πανεπιστημιακός+ όχι μόνο δημοσιοποίησε αυτές τις καταδικαστέες εθνικά θέσεις+ αλλά αναβαθμίστηκε α, πό τον αρχηγό κυβερνώντος κόμματος ως ο κύριος σύμβουλός του επί διεθνών θεμάτων και ανέλαβε υ, πουργική θέση στο υπουργείο Εξωτερικών- Πώς είναι δυνατόν ένας πρώην Αρχηγός Γενικού Επι, τελείου να ανακαλύπτει και να δημοσιοποιεί μετά την αποστρατεία τα πιστεύω του+ ότι είναι «άθεος» και τη διαπίστωσή του ότι «ο πόλεμος τελείωσε και είμαστε ηττημένοι»+ όπως τιτλοφόρησε σχετικό άρθρο του+ ανα, φερόμενος στα ελληνοτουρκικά+ και να μην αποβάλλε, ται από την στρατιωτική οικογένεια ή έστω να μην του αφαιρείται ο τιμητικός και ισόβιος τίτλος του Επίτιμου Αρχηγού+ όταν διακατέχεται από τέτοιο ηττοπαθές φρόνημα: Ποιά λογική νομιμοποιεί τον «πρώτο» πολίτη της πρω, τεύουσας του κράτους+ που εκλέχτηκε με το 01$ του εκλογικού σώματος+ να απαγορεύει το «Χριστός Ανέ, στη» από τα ερτζιανά του δήμου και να «ακυρώνει» τις 05 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΡΜΟΣ

18 ευχές για την ονομαστική εορτή του με τη δικαιολογία ότι δεν επιθυμεί να προσβάλει τους αλλόθρησκους κα, τοίκους της: Άραγε+ αυτού του είδους συνειδησιακές ευαισθησίες θα τον οδηγήσουν στην αλλαγή του ονο, ματεπώνυμού του και θα συμπεριλάβουν τις ονοματο, δοσίες των οδών και των πλατειών ή την κατάργηση της εθνικής σημαίας και την καθιέρωση της διεθνο, ποιημένης αγγλικής: Πρόκειται για τον ίδιο δημοτικό άρχοντα+ που καθιέρωσε το Ιστανμπούλ αντί του ιστο, ρικού ονόματος της Κωνσταντινούπολης+ ενώ δεν δεί, χνει να ενοχλείται από τόσα και τόσα εξελληνισμένα ονόματα πόλεων 'π-χ- Λονδίνο+ Βερολίνο+ Δαμασκό+ Πεκίνο(- Ποιά λογική «οπλίζει» έναν προβεβλημένο και πολλα, πλά ευνοούμενο από το κράτος πανεπιστημιακό+ ώστε να προωθεί με συγγράμματα και τηλεοπτικές εκπο, μπές το ιδεολόγημα ότι στα 0710 δεν υπήρξε Παλιγ, γενεσία αλλά παρθενογένεση ενός νέου έθνους+ του ελ, ληνικού+ και ότι η Οθωμανική Αυτοκρατορία ήταν υπό, δειγμα ανεκτικότητας προς τους υπόδουλους Έλληνες: Και αυτός+ με διακομματική συγκατάθεση+ να διορίζε, ται πρόεδρος της νευραλγικής θέσης του Εθνικού Συμ, βουλίου Παιδείας- Είναι τυχαίο ότι ο εν λόγω ανήκει στο γνωστό καθεστωτικό Ίδρυμα Μελετών των Αθη, νών+ που χρηματοδοτείται αδρότατα από το κράτος την τελευταία τριακονταετία και αποτελεί τον εκφραστή της αγγλοσαξονικής θέσης στην Ελλάδα: Πρόκειται για το Ίδρυμα που μέχρι τον Οκτώβριο 1/00 λοιδορού, σε όποιον διατύπωνε τον ισχυρισμό ότι η Ελλάδα δια, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΡΜΟΣ 06

19 θέτει σημαντικά κοιτάσματα υδρογονανθράκων+ όπως μας υπενθύμισε ο ακαδημαϊκός+ σερ Βασίλης Μαρκε, ζίνης+ ο οποίος συχνά πυκνά καυτηριάζει το βίο και την πολιτεία του 5 - Σε ποιά χώρα του πλανήτη σπαταλιέται τόσος χρόνος και καταβάλλεται τόση προσπάθεια με κρατική αρω, γή και ενθάρρυνση+ για να αποδειχθεί ότι δεν είμαστε αυτοί που είμαστε αλλά μόνο μια σταγόνα του παγκο, σμιοποιημένου χυλού+ μια κουκίδα σε έναν κοινό τόπο+ ότι είμαστε κάτοικοι ενός πολύχρωμου χώρου και όχι μιας χώρας: Ενός χώρου+ που μπορεί να ψαλιδίζεται εν είδει παιδικής χειροτεχνίας και όχι μιας χώρας που σμιλεύτηκε με θυσίες και στην οποία ο λαός της πο, ρεύτηκε ανά τους αιώνες με πανανθρώπινες αξίες+ που ο ίδιος ανέπτυξε: Τι κακό+ τέλος πάντων+ έχουν κάνει οι πρόγονοί μας+ ώστε να τους ψέγουμε+ όταν δεν τους ακυρώνουμε+ για τη θυσία τους υπέρ της ανεξαρτησίας μας και για το ότι μας κληροδότησαν έναν οικουμενικής εμβέλειας και διαχρονικής ισχύος πολιτισμό: Πώς είναι δυνατόν ο Νεό,τουρκος «ηγεμών» να αναγ, γέλλει μέσα στην Ελλάδα τη μειωμένη κυριαρχία της 'π-χ- το b`rtr adkkh+ γκριζοποίηση του Καστελόριζου( και ο οικοδεσπότης να παραμένει άφωνος: Τι τον ε, μποδίζει να κάνει χρήση της αυτονόητης διπλωματικής αρχής της ανταποδοτικότητας: Δηλαδή+ «ουδετεροποί, ηση» του Αιγαίου αυτοί+ «ουδετεροποίηση» της Κων, 5- Βλ- Αντίβαρο,`msha`qn-fq.mncd ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΡΜΟΣ

20 σταντινούπολης εμείς+ προβάλλοντας ιστορικούς+ πολι, τισμικούς+ θρησκευτικούς λόγους και προωθώντας τη «βατικάνεια» λύση για το ιστορικό κέντρο της Κων, σταντινούπολης- Πώς μπορεί να εξηγηθεί το γεγονός ότι μια χώρα+ ό, πως η Ελλάδα+ με ισχυρά συγκριτικά πλεονεκτήματα και με ένα ιστορικό παρελθόν ακατάβλητης γενναιο, φροσύνης 'κατέβαλε την Περσική και Οθωμανική Αυ, τοκρατορία+ τραυμάτισε θανάσιμα την Γερμανική(+ που λογικά θα έπρεπε να κατατάσσεται στις υπερδυνάμεις «ήπιας ισχύος»+ τουτέστιν στις χώρες με αξιόλογο γε, ωπολιτικό διεθνές εκτόπισμα+ αδυνατεί να λειτουργή, σει ακόμη και ως δύναμη αδράνειας+ δηλαδή να συ, ντηρεί τα κεκτημένα και να μη βηματίζει όπισθεν: Πώς μπορεί να εξηγηθεί η βαθμιαία συρρίκνωση της ε, θνικής 'η αρχή έγινε με τον Αττίλα+ το 0863( και της κρατικής κυριαρχίας μας μέσω ενός μεθοδικού απο, χρωματισμού των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμά, των στο Αιγαίο '«γκρίζες ζώνες»+ b`rtr adkkh(+ που ο, δηγούν με μαθηματική ακρίβεια στη συνεκμετάλλευ, σή του με ευθύνη ημών και όχι κάποιων τρίτων: Ας πα, ρακολουθήσουμε τα κομβικά σημεία αυτής της καθο, δικής πορείας9 Πρακτικό Βέρνης '0865( που+ σε συν, δυασμό με τη συμφωνία του Νταβός '0876(+ πάγωσαν κάθε ενέργεια για έρευνα και εκμετάλλευση του πιθα, νού ενεργειακού πλούτου του Αιγαίου+ για να ακολου, θήσει το μνημόνιο της Βουλιαγμένης '0877( που κα, θιέρωσε σειρά Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης 'ΜΟΕ( στο Αιγαίο+ δηλαδή στο χώρο της εθνικής μας ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΡΜΟΣ 08

21 κυριαρχίας+ εξαιρώντας τον τουρκικό μικρασιατικό χώ, ρο+ όπερ μεθερμηνευόμενο σημαίνει την καταρχήν απο, δοχή ουδετεροποίησης του Αιγαίου ή άλλως τα προεόρ, τια της συνεκμετάλλευσης- Έτσι+ φθάσαμε στα Ίμια '0885(+ που εγκαινίασαν την εποχή των «γκρίζων ζω, νών»+ για να ακολουθήσει η συμφωνία της Μαδρίτης '0886( με την οποία η Αθήνα αναγνώρισε+ εκτός από τα νόμιμα και «ζωτικά συμφέροντα της Τουρκίας στο Αιγαίο» και+ σαν να μην έφθαναν αυτά+ η Ελλάδα α, ποδέχθηκε την ύπαρξη προς διευθέτηση «συνοριακών διαφορών» και πάλι στο Αιγαίο+ στη σύνοδο Κορυφής του Ελσίνκι '0888(- Σε αυτά πρέπει να προστεθούν σει, ρά αρνητικών διευθετήσεων στο ΝΑΤΟ και στο διεθνή Οργανισμό 'EHQ Αθηνών(+ η απόσυρση των ρω, σικών πυραύλων R2// που αφαίρεσε από την Κύπρο το αναφαίρετο δικαίωμα της αυτοπροστασίας και+ φυσικά+ οι αδιάκοπες παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώ, ρου στο Αιγαίο και οι συχνές παραβιάσεις των Ελλη, νικών Χωρικών Υδάτων από τουρκικά πολεμικά πλοία υπό το πρόσχημα της αβλαβούς διέλευσης σε απόστα, ση αναπνοής από την Αθήνα- Η Αθήνα+ η οποία όχι μό, νο δεν αντιδρά αλλά παραμένει στο «atrhmdrr `r trt`k»+ δηλαδή «κολλημένη» πάνω στον επίβουλο σαν βδέλλα ακόμη και όταν αυτός παραδέχεται με τον πλέον επί, σημο τρόπο ότι ευθύνεται για τις μεγάλες πυρκαγιές στα ελληνικά δάση- Ναι+ σωστά διαβάσατε9 πρόκειται για την ομολογία του πρώην πρωθυπουργού Μεσούτ Γιλ, μάζ ότι κατά τη διάρκεια της πρωθυπουργίας της Ταν, σού Τσιλέρ '0884,86(+ Τούρκοι πράκτορες έκαιγαν+ κατ 1/ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΡΜΟΣ

22 εντολήν του τουρκικού κράτους+ τα ελληνικά δάση- Με αυτά και άλλα πολλά+ οδηγηθήκαμε στη cd e`bsn κατάλυση της εθνικής μας κυριαρχίας+ η οποία ομολο, γείται επισήμως με δηλώσεις+ όπως αυτή πρώην Προέ, δρου της Βουλής και πανεπιστημιακού ενώπιον του άφω, νου νυν Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας ότι «τα εθνικά σύνορα και ένα μέρος της εθνικής μας κυριαρχίας θα περιοριστούν χάριν της ειρήνης+ της ευημερίας και της ασφάλειας»- Μια θέση+ που εξειδίκευσε ο προκάτοχός της+ του έτερου κυβερνώντος κόμματος+ ομιλώντας προ, σφάτως στη Βουλή ότι «η Θράκη και το Αιγαίο δεν μπο, ρούν να υπερασπιστούν από μια χώρα που είναι υπό κα, τάρρευση»+ προσθέτοντας ακόμη ότι οι Έλληνες πολίτες δεν έχουν την ωριμότητα να εκφραστούν δημοψηφισμα, τικά 'άραγε+ οι πολιτικοί έχουν την ωριμότητα να κυ, βερνήσουν:(+ για να επιβεβαιωθούν αμφότεροι από τον πρωθυπουργό του «λεφτά υπάρχουν» με την επίσημη δια, πίστωσή του περί «απώλειας εθνικής κυριαρχίας»- Προ, σέξτε νοοτροπία παράδοσης και υποταγής των πολιτεια, κών αρχόντων της χώρας+ τους οποίους ο λαός ψήφισε για να υποστηρίξουν και να διευρύνουν τα εθνικά συμφέ, ροντα- Ο τρίτος τη τάξει πολιτειακός άνδρας εξειδικεύει την υποδούλωση+ ο δεύτερος την επιβεβαιώνει και ο πρώτος την επικροτεί δια της σιωπής- Συγκρίνετε αυτή τη στά, ση με την αντίστοιχη περίπτωση της Ισλανδίας+ η οποία πτώχευσε το 1//7+ όπου ο Πρόεδρος Γκρίμσον παρέπεμ, ψε την απόφαση της κυβέρνησης που υπέβαλε τους πο, λίτες σε υπέρμετρες οικονομικές θυσίες για τα λάθη των ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΡΜΟΣ 10

23 ελίτ της χώρας στην κρίση των ψηφοφόρων+ ώστε να α, ποφασίσουν δημοψηφισματικά- Και μη βιαστεί κάποιος να δικαιολογήσει τον Έλληνα Πρόεδρο ότι στερείται α, ντίστοιχου δικαιώματος+ διότι έγκριτοι πανεπιστημιακοί δάσκαλοι σε μια μαραθώνια εκδήλωση που πραγματο, ποιήθηκε στην αίθουσα του Πανεπιστημίου Αθηνών+ την 02η Απριλίου 1/00+ ομίλησαν περί του αντιθέτου- Το κα, κό στην περίπτωση της προεδρικής αφωνίας δεν είναι τό, σο η αφωνία καθεαυτή όσο η θεώρηση ότι η μείωση της εθνικής κυριαρχίας αποτελεί μια φυσιολογική+ εάν όχι ευεργετική εξέλιξη- Μια αντίληψη+ που επωάζεται επί μακρόν και+ τελικά+ προσέλαβε την σημερινή της μορφή+ γνωστή με το προσωνύμιο «νεο,οθωμανισμός» 6 - Ομιλώ για μια σχολή σκέψης+ που μετασχημάτισε την εν πρώ, τοις ευφάνταστη θεωρία κάποιων γραμματισμένων σε ε, πίσημη πολιτική των δύο στρατηγικών κέντρων του ελ, ληνισμού Αθήνα και Κωνσταντινούπολη- Δηλαδή+ δεν πρόκειται για τωρινό φαινόμενο αλλά για ένα φαινόμενο με βαθιές ιστορικές ρίζες+ που μας οδη, γούν στα μέσα του 08ου αιώνα- Έκτοτε+ ο ελληνισμός τελεί υπό μια ιδιότυπη ομηρία στο σχήμα του «ελληνο, 6- Η εν λόγω μείωση της εθνικής κυριαρχίας έχει δύο σκέλη9 Πρώτον+ την αυστηρά νεο,οθωμανική+ τουτέστιν την υπαγωγή της χώρας στο άρμα της ηγεμονικής περιφερειακής δύναμης+ της Τουρ, κίας+ με την ανασύσταση των ορίων επιρροής του ζωτικού χώρου της πάλαι ποτέ Οθωμανικής Αυτοκρατορίας+ στο επίκεντρο του οποίου βρίσκεται ο ελληνικός χώρος- Δεύτερον+ την υπαγωγή σε καθεστώς οικονομικής υποδούλωσης της χώρας μας στους δανειστές της+ που την αποτρέπει να ενεργεί χωρίς την έγκρισή τους- 11 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΡΜΟΣ

24 θωμανισμού»+ που παγίωσε την ελληνική υποτακτικότη, τα στην τουρκική επικυριαρχία- Εξαιρέσεις+ φυσικά+ υ, πήρξαν αλλά η τάση που περιέγραψα παραμένει σε ισχύ- Μάλιστα+ φθάσαμε σήμερα στο ασύλληπτο+ την «αγιο, ποίηση» του νεο,οθωμανισμού- Καμία είδηση δεν ρυτι, δώνει το πρόσωπο της γειτονικής χώρας+ παντού ελλη, νοτουρκικές αγάπες+ συνεργασίες+ γάμοι+ σήριαλ+ ντοκι, μαντέρ και εκπομπές9 κανονική εισβολή+ πλήρης υποτα, γή+ ταφική σιγή 7 - Η απαρίθμηση όλων των ενεργειών και παραλήψεων+ που μεταμορφώνουν μέρα με τη μέρα την Ελλάδα σε Νε, οθωμανία+ θα μπορούσε να γίνει πολλών σελίδων ανά, γνωσμα και πολλών ωρών συζήτηση- Θα μπορούσα να σταματήσω εδώ και όλοι μας να μείνουμε με την πικρή γεύση των όσων περιέγραψα- Αντ αυτού+ θα προχωρή, σω στη διατύπωση των σκέψεών μου και θα επικαλεστώ την εύστοχη διαπίστωση ενός μεγάλου θεωρητικού της Αριστεράς και βαθύτατα πατριώτη+ του «Λούθηρου του κομμουνισμού»+ ο οποίος ως γενναιόψυχος απέκλινε από τη Μέκκα της ιδεολογικής ορθοδοξίας+ τη Μόσχα+ προ, τάσσοντας το εθνικό έναντι του διεθνιστικού+ του Ιταλού Αντώνιο Γκράμσι9 «μισώ τους αδιάφορους+ γιατί με ενο, χλεί το κλαψούρισμα των αιωνίων αθώων»- Η γκράμσια διαπίστωση+ παρότι διατυπώθηκε το παραμένει ι, 7- Για μια διεισδυτική ανάλυση του φαινομένου+ βλ- το αξιοσπού, δαστο άρθρο του Ι- Αναστασάκη+ «0//0 Νύχτες - Τουρκική τηλεο, πτική σαπουνόπερα εργαλείο ήπιας γεωστρατηγικής διείσδυσης»+ Στρατιωτική Ισορροπία+ Οκτ- 1/0/+ σελ- 011,14- ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΡΜΟΣ 12

25 σχυρή και επίκαιρη+ γι αυτό την επικαλούμαι+ ευελπι, στώντας πως θα έχει κάποιο πρακτικό αντίκρισμα και στα καθ ημάς- Στο πόνημα αυτό δεν επιδιώκω να πείσω τον αναγνώ, στη αλλά να τον προκαλέσω σε έναν υγιή προβληματι, σμό- Γι αυτό+ θα χρησιμοποιήσω το δικό μου «μαιευτι, κό» εργαλείο+ τη γεωπολιτική+ ευελπιστώντας ότι ο προ, βληματισμός θα διευρυνθεί και θα εμπλουτιστεί από πνευματικούς συνοδοιπόρους άλλων γνωστικών αντικει, μένων+ ώστε να επέλθει μια σύνθεση απόψεων υπό τη μορ, φή μιας δέσμης προτάσεων για τη φυγή προς τα μπρος- 13 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΡΜΟΣ

26 1- Αιγαίο Μπήκαν στην πόλη οι οχτροί τις πόρτες σπάσαν οι οχτροί κι εμείς γελούσαμε στις γειτονιές την πρώτη μέρα ) ) ) Μπήκαν στην πόλη οι οχτροί αδέλφια πήραν οι οχτροί κι εμείς κοιτούσαμε τις κοπελιές την άλλη μέρα ) ) ) Μπήκαν στην πόλη οι οχτροί φωτιά μας ρίξαν οι οχτροί κι εμείς φωνάζαμε στα σκοτεινά την τρίτη μέρα ) ) ) Μπήκαν στην πόλη οι οχτροί σπαθιά κρατούσαν οι οχτροί κι εμείς τα πήραμε για φυλαχτά την άλλη μέρα ) ) ) Μπήκαν στην πόλη οι οχτροί μοίρασαν δώρα οι οχτροί

27 κι εμείς γελούσαμε σαν τα παιδιά την πέμπτη μέρα ) ) ) Μπήκαν στην πόλη οι οχτροί κρατούσαν δίκιο οι οχτροί κι εμείς φωνάζαμε ζήτω και γεια σαν κάθε μέρα ΝΙΚΟΣ ΞΥΛΟΥΡΗΣ

28 Αναφέρθηκα στα μοναδικής αξίας αλλά αναξιοποίη, τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας μας- Μεταξύ αυτών+ ξεχωρίζει η γεωγραφική θέση+ με το γεωπολιτι, κό της διαμάντι+ το Αιγαίο+ δηλαδή τη θάλασσα εκείνη που ανέδειξε έναν τόπο με ολιγάριθμο πληθυσμό σε φάρο πολιτισμού με παγκόσμια εμβέλεια και πανανθρώπινη α, πήχηση- Και για να μη θεωρηθεί ότι ομιλώ αυθαιρέτως+ υιοθε, τώ την προτροπή του Αντισθένη+ «ἀρχὴ σοφίας ἡ τῶν ὀ, νομάτων ἐπίσκεψις»+ ώστε να γνωρίζουμε γιατί ομιλού, με+ όχι απλώς με βάση τη γεωγραφία αλλά το σύνολο των γνωρισμάτων που χαρακτηρίζουν και προσδιορίζουν την συγκεκριμένη νησιωτική περιοχή- Ξεκινώ αυτή την ενότητα με τον ορισμό του Αιγαίου+ που ορίζεται γεωπολιτικά από το νησιωτικό σύμπλεγμα+ το Αρχιπέλαγος+ το οποίο ήταν και παραμένει άρρηκτα συνυφασμένο ιστορικά και πολιτιστικά με τις δύο η, πειρωτικές προεκτάσεις+ την Ελλάδα και τη Μικρά Α, σία- Το Αιγαίο υπήρξε η «καρδιά» και η ηπειρωτική εν, δοχώρα ο «κορμός» του σώματος του ελληνισμού- Με τις αναφορές αυτές δεν αγνοώ ούτε ακυρώνω την γεωγρα, φία ότι+ δηλαδή+ η ηπειρωτική Ελλάδα συνδέεται με τη Μεσευρώπη- Απλώς επισημαίνω ότι η ελληνική χερσό, νησος απομακρύνεται από τη Μεσευρώπη και τείνει προς την Ανατολή μέσω της πανσπερμίας των ελληνικών νη, σιών+ που αποτελούν το Αρχιπέλαγος- Δείτε+ για παρά, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΡΜΟΣ 16

29 δειγμα+ την Κύπρο+ που αποτελεί την απόληξη του νη, σιωτικού συμπλέγματος του Αρχιπελάγους+ και η οποία συνδέεται με την ασιατική Ανατολή κλιματολογικά+ ι, στορικά+ οικονομικά και γεωγραφικά με μια εκτεταμέ, νη ακτή παράλληλη με την ακτή της Μικράς Ασίας προς το βορρά και με την ανατολική της απόφυση να «δείχνει» σαν δείκτης δεξιού χεριού την ασιατική πλευρά- Δηλαδή+ το Αρχιπέλαγος και η έναντι όχθη+ η Μικρά Ασία+ αποτελούν μια γεωπολιτική ενότητα που διαμορ, φώθηκε από τους ομηρικούς χρόνους- Στην ενότητα αυ, τή δόθηκε από τους Δυτικούς το προσωνύμιο Εγγύς Α, νατολή+ ένας όρος που διατηρήθηκε μέχρι τις αρχές του 1/ου αιώνα+ για να δηλώνει τα ανατολικά όρια του δυτι, κού κόσμου+ αφού από το Σχίσμα '0/43( μέχρι την εί, σοδο της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ και+ κυρίως+ στην ΕΕ η πε, ριοχή που συμπεριλάμβανε την βυζαντινή κρατική υπό, σταση ήταν εκτός των δυτικών ορίων και προσδιορίζο, νταν ως Ανατολή- Η ουσιαστική φιλοδυτική αναδιάταξη της περιοχής προήλθε με την ανάδειξη της εξευρωπαϊ, σμένης Ελλάδας και της ευρωπαΐζουσας κεμαλικής Τουρκίας+ που ώθησαν τρόπον τινά τα δυτικά όρια ανα, τολικότερα+ υποκαθιστώντας το Εγγύς από το Μέση Α, νατολή+ η οποία+ ωστόσο+ αποτελεί έναν απροσδιόριστο γεωγραφικό χώρο+ που έγινε τελικά γνωστός στις ημέ, ρες μας ως Ευρύτερη Μέση Ανατολή 8 - Χρησιμοποιώ το 8- Ο όρος Μέση Ανατολή πρωτοδιατυπώθηκε από τον αμερικανό στρατηγιστή και ιστορικό Μαχάν+ το 08/1+ και υιοθετήθηκε από τους Βρετανούς τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο+ για να περιγράψει την περιοχή που εκτείνεται από τη Μεσόγειο και την Αραβία μέχρι την 17 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΡΜΟΣ

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟΣ Α - Διαγνωστική ανάλυση SWOT ΜΕΡΟΣ Β - Εξωτερικό περιβάλλον ΜΕΡΟΣ Γ - Όραμα, αποστολή και στρατηγική ΜΕΡΟΣ Α Διαγνωστική ανάλυση SWOT ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (SWOT) ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΠΡΟΤΕΡΗΜΑΤΑ Ιστορικής,

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

3 O ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ «Η συμβολή της Κύπρου στη νέα Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Στρατηγική»

3 O ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ «Η συμβολή της Κύπρου στη νέα Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Στρατηγική» 3 O ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ «Η συμβολή της Κύπρου στη νέα Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Στρατηγική» ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ HILTON PARK 28 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ κ. ΔΗΜΗΤΡΗ ΣΥΛΛΟΥΡΗ 1 Αγαπητέ κύριε

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π. Χριστοδουλίδη

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη του Νίκου Λυγερού στο LEGACY MAGAZINE

Συνέντευξη του Νίκου Λυγερού στο LEGACY MAGAZINE Συνέντευξη του Νίκου Λυγερού στο LEGACY MAGAZINE 1) Κύριε Λυγερέ, παρά την δυσχερή οικονομική κατάσταση στην οποία βρίσκεται η Κύπρος, επικρατεί ακόμα μια νότα αισιοδοξίας λόγω των υδρογονανθράκων... Με

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκηνιακά παιχνίδια της Άγκυρας

Παρασκηνιακά παιχνίδια της Άγκυρας 1 Του Χρήστου Μηνάγια Παρασκηνιακά παιχνίδια της Άγκυρας 04 Απριλίου 2012 www.geostrategy.gr Στο άρθρο του συντάκτη του παρόντος, µε τίτλο «Εκβιασµοί, απειλές και αυθαιρεσίες από την Άγκυρα στην Ανατολική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΟΣΙΟ «Οι ενεργειακοί πόροι της Κύπρου και τα νέα δεδοµένα στην Ανατολική Μεσόγειο»

ΣΥΜΠΟΣΙΟ «Οι ενεργειακοί πόροι της Κύπρου και τα νέα δεδοµένα στην Ανατολική Μεσόγειο» ΣΥΜΠΟΣΙΟ «Οι ενεργειακοί πόροι της Κύπρου και τα νέα δεδοµένα στην Ανατολική Μεσόγειο» 26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ κ. ΗΜΗΤΡΗ ΣΥΛΛΟΥΡΗ 1 Αγαπητή κυρία Υπουργέ Αγαπητοί φίλοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥΡΚΙΑ. Αξιολογώντας το παρελθόν και το παρόν, προβλέποντας το μέλλον

ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥΡΚΙΑ. Αξιολογώντας το παρελθόν και το παρόν, προβλέποντας το μέλλον ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥΡΚΙΑ Αξιολογώντας το παρελθόν και το παρόν, προβλέποντας το μέλλον ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΝΟΙΓΟΥΝ ΕΝΑ «ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ» ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ «Το ευρωπαϊκό big-bang, η απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελλάδα από το 1914 ως το 1924

Η Ελλάδα από το 1914 ως το 1924 Γ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ (ενδεικτικά παραδείγµατα) Η Ελλάδα από το 1914 ως το 1924 Με βάση τα στοιχεία που παρέχει το κεφάλαιο ΚΒ του σχολικού σας βιβλίου (σσ. 73-119) να συντάξετε έναν χρονολογικό πίνακα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΝΙΚΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΙΤΙΑ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΝΙΚΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΙΤΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΝΙΚΑ Η παγκοσμιοποίηση έχει διαταράξει την παραδοσιακή διεθνή κατάσταση. Σαρωτικές αλλαγές, οικονομικές και κοινωνικές συντελούνται ήδη, η ροή των γεγονότων έχει επιταχυνθεί και η πολυπλοκότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ ΚΑΙ ΕΝΩΣΗ "

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ ΚΑΙ ΕΝΩΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ "ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ" ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ ΚΑΙ ΕΝΩΣΗ 1911-1913" Κεφάλαιο 5 Ο χάρτης των Βαλκανίων

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 29 Οι Βαλκανικοί πόλεμοι Ιστορία Γ Γυμνασίου. Η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης (26 Οκτωβρίου 1912)

Ενότητα 29 Οι Βαλκανικοί πόλεμοι Ιστορία Γ Γυμνασίου. Η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης (26 Οκτωβρίου 1912) Ενότητα 29 Οι Βαλκανικοί πόλεμοι 1912-1913 Ιστορία Γ Γυμνασίου Η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης (26 Οκτωβρίου 1912) Χρονολόγιο 1897-1908 Μακεδόνικος Αγώνας 1912-1913 Βαλκανικοί πόλεμοι 1914-1918 Α' Παγκόσμιος

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργία Καζάκου, ΠΕ09. Οικονομολόγος. Πολιτική Παιδεία. Β Τάξη Γενικού Λυκείου

Γεωργία Καζάκου, ΠΕ09. Οικονομολόγος. Πολιτική Παιδεία. Β Τάξη Γενικού Λυκείου Πολιτική Παιδεία Β Τάξη Γενικού Λυκείου 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ 3.3 ΤΟ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2 Άρθρο 1 του Συντάγματος Tο πολίτευμα της Eλλάδας είναι Προεδρευόμενη Kοινοβουλευτική Δημοκρατία.

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

6. '' Καταλαβαίνεις οτι κάτι έχει αξία, όταν το έχεις στερηθεί και το αναζητάς. ''

6. '' Καταλαβαίνεις οτι κάτι έχει αξία, όταν το έχεις στερηθεί και το αναζητάς. '' 1. '' Τίποτα δεν είναι δεδομένο. '' 2. '' Η μουσική είναι η τροφή της ψυχής. '' 3. '' Να κάνεις οτι έχει νόημα για σένα, χωρίς όμως να παραβιάζεις την ελευθερία του άλλου. '' 4. '' Την πραγματική μόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

Η Άγκυρα ανησυχεί και προκαλεί

Η Άγκυρα ανησυχεί και προκαλεί Πέµπτη 3 Μαΐου 2012 www.geostrategy.gr Η Άγκυρα ανησυχεί και προκαλεί Χρήστος Μηνάγιας και Βασίλης Γιαννακόπουλος Νέες τουρκικές προκλήσεις Στις 27 Απριλίου 2012, δηλαδή εννέα ηµέρες πριν τη διεξαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα της Ιστορίας. κατεύθυνσης των Πανελλαδικών εξετάσεων 2014

Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα της Ιστορίας. κατεύθυνσης των Πανελλαδικών εξετάσεων 2014 Θέμα Α1 Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα της Ιστορίας κατεύθυνσης των Πανελλαδικών εξετάσεων 2014 ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ Α) Με τη βιομηχανική επανάσταση καθώς η κατοχή γης έπαυε προοδευτικά να είναι πηγή εξουσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑ Α Β ) 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑ Α Β ) 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑ Α Β ) 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α1 ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ Να δώσετε το περιεχόµενο των παρακάτω διεθνών συµφωνιών: α. Συνθήκη του Αγίου Στεφάνου (1878) β. Σύµφωνο Μολότοφ Ρίµπεντροπ (1939) γ. Συνθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

Γράφουμε στον πίνακα τη λέξη κλειδί «φονταμενταλισμός», διαβάζουμε τις εργασίες και καταλήγουμε στον ορισμό της. (Με τον όρο φονταμενταλισμός

Γράφουμε στον πίνακα τη λέξη κλειδί «φονταμενταλισμός», διαβάζουμε τις εργασίες και καταλήγουμε στον ορισμό της. (Με τον όρο φονταμενταλισμός ΦΑΣΗ Β: 2 ο δίωρο Γράφουμε στον πίνακα τη λέξη κλειδί «φονταμενταλισμός», διαβάζουμε τις εργασίες και καταλήγουμε στον ορισμό της. (Με τον όρο φονταμενταλισμός (θεμελιωτισμός) εκφράζονται οι τάσεις εμμονής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ. Γενικά στοιχεία Περιεχόµενα Οδηγός για µελέτη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ. Γενικά στοιχεία Περιεχόµενα Οδηγός για µελέτη ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ Γενικά στοιχεία Περιεχόµενα Οδηγός για µελέτη Το παρόν ηλεκτρονικό εγχειρίδιο έχει ως στόχο του να παρακολουθήσει τις πολύπλοκες σχέσεις που συνδέουν τον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΑΔΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ

ΕΛΛΑΔΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Ιδρυτική διακήρυξη Η Ελλάδα βιώνει για άλλη μια φορά μια εθνική τραγωδία που απειλεί την κοινωνία με διάλυση και υπονομεύει την ίδια την υπόσταση του έθνους. Η χώρα παγιδευμένη στη μέγγενη παράνομων διεθνών

Διαβάστε περισσότερα

ή Δημοκρατία ή Κεμαλισμός

ή Δημοκρατία ή Κεμαλισμός ή Δημοκρατία ή Κεμαλισμός Χρήστος Κηπουρός Ένα τμήμα της αφίσας του Reyen Dirken, 1947, -All our colours to the Mast Poster- Χρήστος Κηπουρός Μαυρομιχάλη 13 Διδυμότειχο 68.300 xkipuros@otenet.gr Εικόνα

Διαβάστε περισσότερα

Τετάρτη 23 Μαΐου, «Τίποτα δεν είναι καλό ή κακό η σκέψη το κάνει έτσι», όπως. διαπίστωσε ο Άμλετ στο ομώνυμο έργο του Shakespeare, όταν

Τετάρτη 23 Μαΐου, «Τίποτα δεν είναι καλό ή κακό η σκέψη το κάνει έτσι», όπως. διαπίστωσε ο Άμλετ στο ομώνυμο έργο του Shakespeare, όταν ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΚΥΠΡΟΥ κ. ΑΝΔΡΕΑ ΠΕΤΡΙΔΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΛΟΑΤ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Τετάρτη 23 Μαΐου, 2012 «Τίποτα

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» ΟΡΙΣΜΟΣ

«ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» ΟΡΙΣΜΟΣ «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» ΟΡΙΣΜΟΣ Η δημοκρατία είναι το πολίτευμα στο οποίο η εξουσία πηγάζει από το λαό, ασκείται από τον λαό και υπηρετεί τα συμφέροντά του. Βασικό χαρακτηριστικό της είναι η λήψη αποφάσεων με ψηφοφορία

Διαβάστε περισσότερα

Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση, χαιρετίζω την συνάντηση αυτή που γίνεται ενόψει της ανάληψης της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη χώρα μου.

Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση, χαιρετίζω την συνάντηση αυτή που γίνεται ενόψει της ανάληψης της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη χώρα μου. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΟΡΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΚΕΔΕ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ (Βρυξέλλες 4/12/2013) Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση, χαιρετίζω την συνάντηση αυτή που γίνεται ενόψει της ανάληψης της

Διαβάστε περισσότερα

Εμείς τα παιδιά θέλουμε να γνωρίζουμε την τέχνη και τον πολιτισμό του τόπου μας και όλου του κόσμου.

Εμείς τα παιδιά θέλουμε να γνωρίζουμε την τέχνη και τον πολιτισμό του τόπου μας και όλου του κόσμου. Εισαγωγή Το Παγκύπριο Κίνημα ΕΔΟΝόπουλων δημιουργήθηκε το 1960. Πρωταρχικός του στόχος είναι η προσφορά και η στήριξη του παιδιού στην Κυπριακή κοινωνία. Το Κίνημα ΕΔΟΝόπουλων, μέσα από τις εβδομαδιαίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Η ελληνική και η ευρωπαϊκή ταυτότητα

Η ελληνική και η ευρωπαϊκή ταυτότητα ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΝΔΟΦΡ/ΚΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: (4) ΚΕΙΜΕΝΟ Η ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας. Σκοποί

Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας. Σκοποί Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας Σκοποί Θεματικές ενότητες Διαμόρφωση των σκοπών της αγωγής Ιστορική εξέλιξη των σκοπών της αγωγής Σύγχρονος προβληματισμός http://users.uoa.gr/~dhatziha/ Διαφάνεια:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Οκτωβρίου Ίδρυμα Ευγενίδου, Αθήνα

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Οκτωβρίου Ίδρυμα Ευγενίδου, Αθήνα ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ 17 o Εθνικό Συνέδριο Ενέργειας Ενέργεια & Ανάπτυξη 2012 30-31 Οκτωβρίου 2012 Ίδρυμα Ευγενίδου, Αθήνα Έντιμε Κύριε Υπουργέ, Εκλεκτοί προσκεκλημένοι, Είναι

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός στην εκδήλωση για την συμπλήρωση 20 χρόνων από την αδελφοποίηση των Δήμων Ηρακλείου και Λεμεσού

Χαιρετισμός στην εκδήλωση για την συμπλήρωση 20 χρόνων από την αδελφοποίηση των Δήμων Ηρακλείου και Λεμεσού Ηράκλειο, Τρίτη 28/04/2009 Χαιρετισμός στην εκδήλωση για την συμπλήρωση 20 χρόνων από την αδελφοποίηση των Δήμων Ηρακλείου και Λεμεσού Κυρίες και κύριοι, Αισθάνομαι και αισθανόμαστε όλοι ιδιαίτερη χαρά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική Βιομηχανία...15 1.1 Εισαγωγή...15 1.2 Ορισμός του Όρου Βιομηχανία...16 1.3 Ένα Μοντέλο Περιγραφής της Αθλητικής Βιομηχανίας...17 1.3.1 Τμήμα Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΤΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ

ΟΜΙΛΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΤΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ ΟΜΙΛΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΤΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ 8-9 Δεκεμβρίου 2016 Κύριε Πρόεδρε της Κυπριακής Βουλής των

Διαβάστε περισσότερα

Μία από τις πιο επαναστατικές ιδέες των καιρών μας, υπήρξε η Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Μία από τις πιο επαναστατικές ιδέες των καιρών μας, υπήρξε η Τοπική Αυτοδιοίκηση. Φίλες και φίλοι, Μία από τις πιο επαναστατικές ιδέες των καιρών μας, υπήρξε η Τοπική Αυτοδιοίκηση. Με την έννοια την Άμεσης Δημοκρατίας. Της δυνατότητας δηλαδή οι πολίτες να βρίσκονται στο κέντρο της λήψης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΟΡΑΜΑ 2020 29 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΟΡΑΜΑ 2020 29 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΟΡΑΜΑ 2020 29 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΜΕΡΟΣ Α - Η Δεξαμενή Σκέψης Θουκυδίδης ΜΕΡΟΣ Β - ΟΡΑΜΑ 2020 1. Σκοπός & μεθοδολογία 2. Πρόβλεψη

Διαβάστε περισσότερα

7η Τριμερής Συνάντηση Κινημάτων Ειρήνης Ελλάδας Κύπρου Τουρκίας. Θεσσαλονίκη 9 10/ 12/2016. Ομιλία της ΕΕΔΥΕ από την Ελπίδα Παντελάκη, γ.γ.

7η Τριμερής Συνάντηση Κινημάτων Ειρήνης Ελλάδας Κύπρου Τουρκίας. Θεσσαλονίκη 9 10/ 12/2016. Ομιλία της ΕΕΔΥΕ από την Ελπίδα Παντελάκη, γ.γ. 7η Τριμερής Συνάντηση Κινημάτων Ειρήνης Ελλάδας Κύπρου Τουρκίας Θεσσαλονίκη 9 10/ 12/2016 Ομιλία της ΕΕΔΥΕ από την Ελπίδα Παντελάκη, γ.γ. της ΕΕΔΥΕ Συναγωνιστές και Συναγωνίστριες, Συντρόφισσες και Σύντροφοι,

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Κηπουρός Κεμαλικότεροι του Κεμάλ Θράκη 2006,

Χρήστος Κηπουρός Κεμαλικότεροι του Κεμάλ Θράκη 2006, 1 Κεμαλικότεροι του Κεμάλ Copyright 2006 Χρήστος Κηπουρός Μαυρομιχάλη 13 Διδυμότειχο xkipuros@otenet.gr Εικόνα εξώφυλλου: Αναμνηστική φωτογραφία με τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο στην Ξάνθη. Στο μέσον ο τότε

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ¹Ç±Ã¼ ½»» ± º±¹ Á±Ç

þÿ ¹Ç±Ã¼ ½»» ± º±¹ Á±Ç Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Informative material 2011-12-21 þÿ ¹Ç±Ã¼ ½»» ± º±¹ Á±Ç þÿœ±á Â, ¹ÎÁ³  þÿ º±Ê http://hdl.handle.net/11728/8997

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ 31-1-2011 μ.χ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ 31-1-2011 μ.χ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ 31-1-2011 μ.χ. ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΣΧΟΛΙΚΗ «ΕΟΡΤΗ» ΤΗΝ 31η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ (ΗΜΕΡΑ ΕΘΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ) ΓΙΑ «ΑΝΑΛΗΨΗ» ΠΑΙΔΕΙΑΣ 15 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟ 1996: Η ΕΛΛΑΔΑ «ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΣΕ»

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο εργασίας E ομάδας

Φύλλο εργασίας E ομάδας Φύλλο εργασίας E ομάδας «δημοκρατικὸν μὲν εἶναι τὸ κληρωτὰς εἶναι τὰς ἀρχάς, τὸ δ αἰρετὰς ὀλιγαρχικόν» (Η ανάδειξη στα αξιώματα με κλήρωση θεωρείται δημοκρατική, ενώ με εκλογή ολιγαρχική ) Αριστοτέλους,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ Χαιρετισμός Του κ. Α/ΓΕΣ, ως Εκπροσώπου του κ. Υπουργού Εθνικής Άμυνας κ. Ευάγγελου Βενιζέλου στo Συνέδριο Χειρισμού Κρίσεων«ΑΘΗΝΑ 2011» Θεσσαλονίκη, 03 Ιουν 11 - 1 - Κύριοι πρέσβεις

Διαβάστε περισσότερα

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ, Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ O.Τ.Α. Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ Ε ΛΗ ΦΘΗ ΣΑΝ Υ ΠO ΨΗ 1. H 15/1981

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Η ελληνική εμπλοκή στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και επίσκεψη του προέδρου των ΗΠΑ Μπ. Ομπάμα στην Ελλάδα.

Θέμα: Η ελληνική εμπλοκή στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και επίσκεψη του προέδρου των ΗΠΑ Μπ. Ομπάμα στην Ελλάδα. 1 4/11/2016 Σύσκεψη φορέων του λαϊκού κινήματος Θέμα: Η ελληνική εμπλοκή στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και επίσκεψη του προέδρου των ΗΠΑ Μπ. Ομπάμα στην Ελλάδα. Συναγωνιστές και Συναγωνίστριες, Ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο του Σταμάτη Σουρμελή*

Άρθρο του Σταμάτη Σουρμελή* Άρθρο του Σταμάτη Σουρμελή* Το ζήτημα της αποτελεσματικής Διοίκησης - Ηγεσίας, απασχόλησε, απασχολεί και θα απασχολεί όλους εκείνους που επιδιώκουν την αποτελεσματικότητα, την προσωπική βελτίωση, την κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη στο τηλεοπτικό δίκτυο TRT-Türk 20/6/2009. Στον Aliser Delek

Συνέντευξη στο τηλεοπτικό δίκτυο TRT-Türk 20/6/2009. Στον Aliser Delek Συνέντευξη στο τηλεοπτικό δίκτυο TRT-Türk 20/6/2009 Στον Aliser Delek ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Στις ελληνοτουρκικές σχέσεις υπάρχουν διαφορετικά θέματα. Ένα από τα πρώτα είναι η επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΚΟ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΤΟΥ ΙΕΝΕ 28 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014

ΜΑΡΚΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΚΟ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΤΟΥ ΙΕΝΕ 28 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 ΜΑΡΚΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΚΟ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΤΟΥ ΙΕΝΕ 28 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 Εξοχότατε κ. Πρόεδρε της Βουλής των Αντιπροσώπων, Έντιμοι κύριοι υπουργοί, Έντιμοι αρχηγοί και εκπρόσωποι

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Νικος Σ. Παναγιωτου Λέκτορας Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

Δρ. Νικος Σ. Παναγιωτου Λέκτορας Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης Δρ. Νικος Σ. Παναγιωτου Λέκτορας Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης Διάκριση κατά Nye, μεταξύ, «Σκληρής» και «Ήπιας» Ισχύος. Σκληρή ισχύς, κατά βάση η στρατιωτική Η «ήπια ισχύς» έχει πολλές πηγές προέλευσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ. Ιούνιος 2014

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ. Ιούνιος 2014 Ιούνιος 2014 ΜΕΡΟΣ Α - Κύρια ευρήματα από διαγνωστική ανάλυση SWOT ΜΕΡΟΣ Β - Εξωτερικό περιβάλλον ΜΕΡΟΣ Γ - Όραμα, αποστολή και στρατηγική ΜΕΡΟΣ Α Κύρια ευρήματα από διαγνωστική ανάλυση SWOT ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το συγκλονιστικό άρθρο. του Γλέζου στη Welt. Διαβάστε το συγκλονιστικό άρθρο του Μανώλη Γλέζου στη 1 / 5

Το συγκλονιστικό άρθρο. του Γλέζου στη Welt. Διαβάστε το συγκλονιστικό άρθρο του Μανώλη Γλέζου στη 1 / 5 άρθρο του Μανώλη Γλέζου στη γερμανική εφημερίδα Die Welt, στο οποίο εξηγεί στους Γερμανούς Το συγκλονιστικό άρθρο του Γλέζου στη Welt Διαβάστε το συγκλονιστικό άρθρο του Μανώλη Γλέζου στη 1 / 5 γερμανική

Διαβάστε περισσότερα

Οι επίσηµοι τουρκικοί χάρτες αµφισβήτησης της ελληνικής Α.Ο.Ζ.

Οι επίσηµοι τουρκικοί χάρτες αµφισβήτησης της ελληνικής Α.Ο.Ζ. 1 Του Χρήστου Μηνάγια Οι επίσηµοι τουρκικοί χάρτες αµφισβήτησης της ελληνικής Α.Ο.Ζ. 28 Απριλίου 2012 www.geostrategy.gr Στις 27-4-2012, δηµοσιεύθηκαν στην τουρκική Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως οι υπουργικές

Διαβάστε περισσότερα

Άλλο ένα κόμμα ή ένα άλλο κόμμα;

Άλλο ένα κόμμα ή ένα άλλο κόμμα; Άλλο ένα κόμμα ή ένα άλλο κόμμα; του Χρήστου 'ChIossif' Ιωσηφίδη Ο Θανάσης και ο Χρήστος πίνουν χαλαρά τον απογευματινό τους καφέ και κουβεντιάζουν για άλλο ένα πολιτικό κόμμα που μπήκε πρόσφατα στην ζωή

Διαβάστε περισσότερα

Απασχόληση και πολιτισµός, πυλώνες κοινωνικής συνοχής και ένταξης των µεταναστών για µια βιώσιµη Ευρώπη

Απασχόληση και πολιτισµός, πυλώνες κοινωνικής συνοχής και ένταξης των µεταναστών για µια βιώσιµη Ευρώπη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Επιτροπή των Περιφερειών ιάσκεψη µε θέµα Απασχόληση και πολιτισµός, πυλώνες κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη του Ν. Λυγερού στο The Economist Events 18th Roundtable with the Government of Greece:

Διάλεξη του Ν. Λυγερού στο The Economist Events 18th Roundtable with the Government of Greece: Διάλεξη του Ν. Λυγερού στο The Economist Events 18th Roundtable with the Government of Greece: The big rethink for Europe - The big turning point for Greece 10/07/2014 Θα ήθελα να απαντήσω πάνω στα λεγόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικός Προπονητής

Αποτελεσματικός Προπονητής ÐÝñêïò Ι. ÓôÝ öá íïò & Χριστόπουλος Β. Γιάννης Αποτελεσματικός Προπονητής Ένας οδηγός για προπονητές όλων των ομαδικών αθλημάτων Θεσσαλονίκη 2011 Ðå ñéå ü ìå íá Ðñü ëï ãïò...6 Åé óá ãù ãþ...11 Êå öü ëáéï

Διαβάστε περισσότερα

Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη «Η Ένταξη των Δυτικών Βαλκανίων στην ΕΕ Εμπειρίες από την εισδοχή άλλων Βαλκανικών κρατών»

Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη «Η Ένταξη των Δυτικών Βαλκανίων στην ΕΕ Εμπειρίες από την εισδοχή άλλων Βαλκανικών κρατών» ΟΜΙΛΙΑ Βουλευτή β Αθηνών, πρώην Υφυπουργού Εξωτερικών κ. Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη Στο συνέδριο του ΚΕΠΠ με θέμα: «Η Ένταξη των Δυτικών Βαλκανίων στην ΕΕ Εμπειρίες από την εισδοχή άλλων Βαλκανικών κρατών» Κυρίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Ποιο είναι το μήνυμά σας προς την κινεζική κυβέρνηση;

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Ποιο είναι το μήνυμά σας προς την κινεζική κυβέρνηση; Συνέντευξη στο πρακτορείο ειδήσεων XINHUA 28/9/2009 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Φέτος τον Οκτώβριο, η Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας θα διοργανώσει έναν μεγάλο εορτασμό για την 60 η επέτειο από την ίδρυσή της. Ποιο είναι

Διαβάστε περισσότερα

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπτγος ε.α Άρης Διαμαντόπουλος, Διδάκτορας Φιλοσοφίας - Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Α ξί α Οι κο γέ νειας Ό,τι εί ναι το κύτ τα ρο

Διαβάστε περισσότερα

Σήμερα, ακούστηκε η φωνή του Έλληνα, η φωνή της Ελληνίδας.

Σήμερα, ακούστηκε η φωνή του Έλληνα, η φωνή της Ελληνίδας. ΜΕΓΑΛΗ ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΩΡΓΟΥ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΓΙΑ ΤΗ ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ Σήμερα, ακούστηκε η φωνή του Έλληνα, η φωνή της Ελληνίδας. Φωνή δυνατή. Φωνή

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελλάδα στα Βαλκάνια και στον κόσµο χθες, σήµερα και αύριο

Η Ελλάδα στα Βαλκάνια και στον κόσµο χθες, σήµερα και αύριο Η Ελλάδα στα Βαλκάνια και στον κόσµο χθες, σήµερα και αύριο Χωρίς αµφιβολία οι αρχαίοι Έλληνες στοχαστές, ποιητές και φιλόσοφοι πρώτοι έχουν αναπτύξει τις αξίες πάνω στις οποίες θεµελιώνεται η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Το πολίτευμα που προβλέπει το ελληνικό Σύνταγμα του 1975/1986/2001/ Οι θεμελιώδεις αρχές του πολιτεύματος

Το πολίτευμα που προβλέπει το ελληνικό Σύνταγμα του 1975/1986/2001/ Οι θεμελιώδεις αρχές του πολιτεύματος Εισαγωγή στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο Α εξάμηνο 2015/2016 Ν. Κανελλοπούλου Αναπλ. Καθηγ. Συνταγματικού Δικαίου Το πολίτευμα που προβλέπει το ελληνικό Σύνταγμα του 1975/1986/2001/2008 Διάγραμμα του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Κύριε Πρόεδρε, εκλεκτά μέλη της ακαδημαϊκής και της επιχειρηματικής κοινότητας, αγαπητοί απόφοιτοι, κυρίες και κύριοι. Βρίσκομαι απόψε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ. Κύριοι συνάδελφοι του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου

ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ. Κύριοι συνάδελφοι του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ Κύριε Δήμαρχε, Κύριοι επίσημοι, Πανοσιολογιότατε, Κύριοι συνάδελφοι του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου της Κατεχόμενης Κυθρέας,

Διαβάστε περισσότερα

Η στρατηγική πολύ μικρής κρατικής δύναμης: η περίπτωση της Κύπρου Στο διεθνές σύστημα δεν υπάρχουν μόνο οι μεγάλες δυνάμεις αλλά επίσης υπάρχουν

Η στρατηγική πολύ μικρής κρατικής δύναμης: η περίπτωση της Κύπρου Στο διεθνές σύστημα δεν υπάρχουν μόνο οι μεγάλες δυνάμεις αλλά επίσης υπάρχουν Η στρατηγική πολύ μικρής κρατικής δύναμης: η περίπτωση της Κύπρου Στο διεθνές σύστημα δεν υπάρχουν μόνο οι μεγάλες δυνάμεις αλλά επίσης υπάρχουν μεσαίες, μικρές ή και πολύ μικρές δυνάμεις. Παρόλο που η

Διαβάστε περισσότερα

Ο κύκλος των χαμένων ευκαιριών.

Ο κύκλος των χαμένων ευκαιριών. Ο κύκλος των χαμένων ευκαιριών. Κύριε πρόεδρε σας είναι γνωστό ότι η ιδρυση της σχολής βιοιατρικής του πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην Λάρισα αναβάλλεται για το μέλλον. Κατά πόσο πιστεύεται ότι αποτελεί για

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣ. ΜΑΓΓΙΝΑΣ: Αναποτελεσματικές ενέργειες έγιναν αλλά η 19μηνη πορεία είναι ικανοποιητική

ΒΑΣ. ΜΑΓΓΙΝΑΣ: Αναποτελεσματικές ενέργειες έγιναν αλλά η 19μηνη πορεία είναι ικανοποιητική ΒΑΣ. ΜΑΓΓΙΝΑΣ: Αναποτελεσματικές ενέργειες έγιναν αλλά η 19μηνη πορεία είναι ικανοποιητική Υπάρχουν τριβές αλλά από ζήλο... Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΙΟΥΣΗ «Είμαι ικανοποιημένος από τη δεκαεννιάμηνη πορεία της κυβέρνησης.

Διαβάστε περισσότερα

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ.

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ. σελ. 13 σελ. 17 σελ. 21 σελ. 49 σελ. 79 σελ. 185 σελ. 263 σελ. 323 σελ. 393 σελ. 453 σελ. 483 σελ. 509 σελ. 517 Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΡΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΣΤΟΡΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΟΡΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Απαραίτητη προϋπόθεση για την κατανόηση του μαθήματος είναι η διδασκαλία της ύλης χωρίς χάσματα και ασυνέχειες. Η αποσπασματικότητα δεν επιτρέπει στους μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΜΗ ΒΙΑΣ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΓΗΓΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΜΗ ΒΙΑΣ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΓΗΓΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΜΗ ΒΙΑΣ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΓΗΓΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Νικόλαος Χ. Μπέκας Greek classroom of Masterστην "Κοινωνική Παιδαγωγική και μάχη ενάντια στη νεανική

Διαβάστε περισσότερα

«Τα Βήματα του Εστερναχ»

«Τα Βήματα του Εστερναχ» «Τα Βήματα του Εστερναχ» Τοποθέτηση του ΔΗΜ.ΓΚΟΥΝΤΟΠΟΥΛΟΥ στη παρουσίαση του βιβλίου ΑΛΕΚΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΕΙΟ-Λάρισα 16/1/2009 Κυρίες και κύριοι. Σε κάθε βιβλίο, μελέτη,διήγημα η ποίημα ο συγγραφέας

Διαβάστε περισσότερα

Ο συγγραφέας Θάνος Κονδύλης και το «Έγκλημα στην αρχαία Αμφίπολη Σάββατο, 10 Οκτωβρίου 2015-10:2

Ο συγγραφέας Θάνος Κονδύλης και το «Έγκλημα στην αρχαία Αμφίπολη Σάββατο, 10 Οκτωβρίου 2015-10:2 Ο συγγραφέας Θάνος Κονδύλης και το «Έγκλημα στην αρχαία Αμφίπολη Σάββατο, 10 Οκτωβρίου 2015-10:2 Συνέντευξη στη Μαίρη Γκαζιάνη «Τελικά οι σύγχρονοι Έλληνες φέρουμε στο αίμα μας το dna των αρχαίων προγόνων

Διαβάστε περισσότερα

Η Ισμήνη Μπάρακλη, απαντά στο «κουτσομπολιό» της αυλής!!!

Η Ισμήνη Μπάρακλη, απαντά στο «κουτσομπολιό» της αυλής!!! Παρασκευή, 10 Ιουνίου 2016 Η Ισμήνη Μπάρακλη, απαντά στο «κουτσομπολιό» της αυλής!!! «Ώρες να χα να σ ακούω», ήταν μια αυθόρμητη πρόταση που... έφυγε από το στόμα μου, αναγκάζοντας την Ισμήνη να χαμογελάσει

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΑΤΣΙΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ. Σελίδα 1

ΜΠΑΤΣΙΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ. Σελίδα 1 ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ 2014-2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΒΑΝΘ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: ΘΕΜΑ 162ον (17691) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 11/12/14 ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: ΜΠΑΤΣΙΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 1. Φ.Β. Σελ. 86 Ήδη όμως, κύριοι βουλευτές...για τα συμφέροντα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ κ. ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΑ ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΩΝ «ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2012», Βρυξέλλες 16 Οκτωβρίου 2012

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ κ. ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΑ ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΩΝ «ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2012», Βρυξέλλες 16 Οκτωβρίου 2012 ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ κ. ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΑ ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΩΝ «ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2012», Βρυξέλλες 16 Οκτωβρίου 2012 Κύριοι Πρόεδροι, Κύριε Πρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΛΑΪΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΛΑΪΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΛΑΪΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ 1900 ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ PROJECT 3 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΜΑΔΑΣ 1 v ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής Κωνσταντίνος Αλεξανδρής, PhD Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής β βελτιωμένη έκδοση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική

Διαβάστε περισσότερα

Τρεις κοινότητες του Ελληνισμού: Διασπορά- Κύπρος- Ελληνική επικράτεια.

Τρεις κοινότητες του Ελληνισμού: Διασπορά- Κύπρος- Ελληνική επικράτεια. 1 2 Επωνυμία Εταιρείας Χορηγοί Σκοπός δημοσκόπησης Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά δείγματος Μέγεθος δείγματος/ γεωγραφική κάλυψη Χρονικό διάστημα συλλογής στοιχείων Μέθοδος δειγματοληψίας Μέθοδος συλλογής στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

Κας. ΜΑΡΙΕΤΤΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ

Κας. ΜΑΡΙΕΤΤΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΟΜΙΛΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Κας. ΜΑΡΙΕΤΤΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ Στην Έναρξη του Εθνικού Διαλόγου Παιδείας ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2005 Κύριε Πρωθυπουργέ,

Διαβάστε περισσότερα

«Από την έρευνα στη διδασκαλία» Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας Σάββατο 16 Απριλίου 2016

«Από την έρευνα στη διδασκαλία» Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας Σάββατο 16 Απριλίου 2016 Βιογραφικό σημείωμα Γεννήθηκε στην Αθήνα. Σπούδασε Μαθηματικά και Οικονομικά στις ΗΠΑ (1974) και στην Αγγλία (1978). Στη δεκαετία του 1980 εργάστηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις Βρυξέλλες. Από το 1990

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΟΥΡΚΙΑ

ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΟΥΡΚΙΑ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΟΥΡΚΙΑ Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ Του Χρήστου Μηνάγια minagias@gmail.com, τηλ. 6948260485 Κυκλοφόρησε από τις Εκδόσεις ΚΑ ΜΟΣ (τηλ. 2310252320, Ερµού 48 Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54623)

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος: από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη

Κωνσταντίνος: από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη Επανάληψη Κωνσταντίνος: από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη Ο Κωνσταντίνος Βυζάντιο 1. Αποφασίζει τη μεταφορά της πρωτεύουσας στην Ανατολή κοντά στο αρχαίο Βυζάντιο: νέο διοικητικό κέντρο η Κωνσταντινούπολη 2. 313

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου

Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου Ιστορία ΣΤ' Δημοτικού Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου Βιβλίο μαθητή ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Ιωάννης Κολιόπουλος Ομότιμος Καθηγητής Ιάκωβος Μιχαηλίδης Επίκουρος Καθηγητής, ΑΠΘ Αθανάσιος Καλλιανιώτης Σχολικός

Διαβάστε περισσότερα

Η διατύπωση του ερωτήματος κρίνεται ως ασαφής και μάλλον ασύμβατη με το

Η διατύπωση του ερωτήματος κρίνεται ως ασαφής και μάλλον ασύμβατη με το ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Β ΚΥΚΛΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ: ΚΑΡΑΡΓΥΡΗ ΓΙΟΥΛΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«Αθηνά» Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Όπλων www.armscontrol.info

«Αθηνά» Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Όπλων www.armscontrol.info http://, Τηλ:2105226884, 6944165341, FAX: 2105226884, 2310904794 Η πραγματική εικόνα του πολέμου στο Λίβανο με απλά λόγια. Θεόδωρος Λιόλιος Διευθυντής του Ε.Κ.Ε.Ο. Σαλαμίνος 10, Θεσσαλονίκη 54625, email:

Διαβάστε περισσότερα

Ο συγγραφέας Γιώργος Παπαδόπουλος μιλάει στο NOW24 Κυριακή, 14 Φεβρουαρίου :25

Ο συγγραφέας Γιώργος Παπαδόπουλος μιλάει στο NOW24 Κυριακή, 14 Φεβρουαρίου :25 Ημερομηνία 14/2/2016 Μέσο Συντάκτης Link http://now24.gr/ Κυριάκος Κουζούμης http://now24.gr/o-singrafeas-giorgos-papadopoulos-milai-sto-now24/ Ο συγγραφέας Γιώργος Παπαδόπουλος μιλάει στο NOW24 Κυριακή,

Διαβάστε περισσότερα

https://www.pirateparty.gr/forum/viewtopic.p hp?f=176&t=5198&start=10#p69404

https://www.pirateparty.gr/forum/viewtopic.p hp?f=176&t=5198&start=10#p69404 ΑΡΧΕΣ https://www.pirateparty.gr/forum/viewtopic.p hp?f=176&t=5198&start=10#p69404 Όλο το καταστατικό 2.1 Άμεσης Δημοκρατίας 2.2.1 Άμεσης Δημοκρατίας Μαζική αλλαγή. Οι αλλαγές στο 2.1 και 2.2.1 είναι στις

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Γιατί είναι χρήσιμο το παρόν βιβλίο. Πώς να ζήσετε 150 χρόνια µε Υγεία

Εισαγωγή. Γιατί είναι χρήσιμο το παρόν βιβλίο. Πώς να ζήσετε 150 χρόνια µε Υγεία Εισαγωγή «Όποιος έχει υγεία, έχει ελπίδα. Και όποιος έχει ελπίδα, έχει τα πάντα.» Τόμας Κάρλαϊλ Γιατί είναι χρήσιμο το παρόν βιβλίο Ο πατέρας μου είναι γιατρός, ένας από τους καλύτερους παθολόγους που

Διαβάστε περισσότερα

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά Πρώϊος Μιλτιάδης Αθαναηλίδης Γιάννης Ηθική στα Σπορ Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2004 1 ΗΘΙΚΗ ΣΤΑ ΣΠΟΡ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΗΘΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π.

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στο συνέδριο "Νοτιοανατολική Ευρώπη :Κρίση και Προοπτικές" (13/11/2009) Η ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΔΥΤΙΚΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ε.

Ομιλία στο συνέδριο Νοτιοανατολική Ευρώπη :Κρίση και Προοπτικές (13/11/2009) Η ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΔΥΤΙΚΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ε. Ομιλία στο συνέδριο "Νοτιοανατολική Ευρώπη :Κρίση και Προοπτικές" (13/11/2009) Η ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΔΥΤΙΚΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ε. ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΔΟΧΗ ΑΛΛΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΚΡΑΤΩΝ Κύριοι Υπουργοί, Κύριοι Πρέσβεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΜΑΪΟΥ 2015) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΜΑΪΟΥ 2015) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΜΑΪΟΥ 2015) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Α1. Ο συγγραφέας αναφέρεται στη σπουδαιότητα των αρχαίων χώρων θέασης και ακρόασης. Αρχικά τονίζει πως

Διαβάστε περισσότερα

ÖÑÏÍÔÉÓÔÇÑÉÏ ÈÅÙÑÇÔÉÊÏ ÊÅÍÔÑÏ ÁÈÇÍÁÓ - ÐÁÔÇÓÉÁ

ÖÑÏÍÔÉÓÔÇÑÉÏ ÈÅÙÑÇÔÉÊÏ ÊÅÍÔÑÏ ÁÈÇÍÁÓ - ÐÁÔÇÓÉÁ ΘΕΜΑ Α1 ΙΣΤΟΡΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2008 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α Α1.1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας στο τετράδιό σας τη λέξη Σωστό ή Λάθος δίπλα στο γράµµα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

Βραβείο Πρωτοποριακής Δημιουργίας Γιάννος Κρανιδιώτης,

Βραβείο Πρωτοποριακής Δημιουργίας Γιάννος Κρανιδιώτης, Βραβείο Πρωτοποριακής Δημιουργίας Γιάννος Κρανιδιώτης, Εκδήλωση απονομής του Βραβείου για το 2014 στην Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στο Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο Ομιλία:

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 9. Έλεγχοι υποθέσεων

Κεφάλαιο 9. Έλεγχοι υποθέσεων Κεφάλαιο 9 Έλεγχοι υποθέσεων 9.1 Εισαγωγή Όταν παίρνουμε ένα ή περισσότερα τυχαία δείγμα από κανονικούς πληθυσμούς έχουμε τη δυνατότητα να υπολογίζουμε στατιστικά, όπως μέσους όρους, δειγματικές διασπορές

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ήταν γύρω στον 11 ου αι. στα χρόνια του Αλέξιου Κομνηνού όταν στην Κωνσταντινούπολη ξέσπασε με νέα διαμάχη. Άνθρωποι των γραμμάτων και μη,

Διαβάστε περισσότερα

BOYΛH TΩΝ EΛ ΛH NΩN ΔIEY ΘYN ΣH NO MO ΘE TI KOY EP ΓOY E BΔO MA ΔIAIO ΔEΛ TIO

BOYΛH TΩΝ EΛ ΛH NΩN ΔIEY ΘYN ΣH NO MO ΘE TI KOY EP ΓOY E BΔO MA ΔIAIO ΔEΛ TIO BOYΛH TΩΝ EΛ ΛH NΩN ΔIEY ΘYN ΣH NO MO ΘE TI KOY EP ΓOY E BΔO MA ΔIAIO ΔEΛ TIO Tων νο µο σχε δί ων και των προ τά σε ων νό µων, που εκ κρε µούν στη Bου λή για συζήτηση και ψή φι ση και κα τα τέ θη καν µέ

Διαβάστε περισσότερα