Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εργο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Προυπ ,67 Ευρώ ( με Φ.Π.Α. 23 %) ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ Πηγή ΣΑΤΑ ΑΡ.ΜΕΛ.:3/2015 Χρήση 2015 Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ Άρθρο 1 : Αντικείμενο προμήθειας Αφορά την προμήθεια διαφόρων οικοδομικών υλικών όπως:πλάκες πεζοδρομίων, τσιμεντένιοι κυβόλιθοι, άμμος λατομείου, υλικό υπόβασης (3Α), τσιμέντο, χαλίκι, σκυρόδεμα,δομικό πλέγμα, ασφαλτόμιγμα και χρώματα για εξωτερικές και εσωτερικές επιφάνειες, που θα χρησιμοποιηθούν από τα συνεργεία του Δήμου Αλιάρτου - Θεσπιών, για τη συντήρηση και επισκευή κτιρίων, οδών, δικτύων ύδρευσης και ομβρίων καθώς και των πεζοδρομίων (κάλυψη λακούβων, πλήρωση εκσκαφών, για τη χρησιμοποίησή τους ως βάση ή υπόβαση σε διανοίξεις δρόμων) λοιπών υποδομών του Δήμου και όπου αλλού υπάρξει ανάγκη, για το έτος Άρθρο 2 : Γενικά Χαρακτηριστικά - Περιγραφή Τα υπό προμήθεια υλικά πρέπει να έχουν τα παρακάτω γενικά χαρακτηριστικά: ΟΜΑΔΑ Α. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΝ Α/Α: 1 ΠΛΑΚΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ, ΝΗΣΙΔΩΝ διαστάσεων (40*40*3.5) Πρόκειται για τις κλασικές τετραγωνικές (40 cm x 40 cm) πλάκες πεζοδρομίου πάχους τουλάχιστον 3,5εκ από σκυρόδεμα σε λευκό χρώμα ή για τσιμεντόπλακες νέου τύπου με ανάγλυφη επιφάνεια με αυλακώσεις σε διάφορα σχέδια και χρώματα. Οι πλάκες τσιμέντου παρασκευάζονται από σκυρόδεμα ειδικής ποιότητας με την προσθήκη χρωστικών υλών, σε τυποποιημένα μεγέθη και σχέδια, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του εργοστασίου παραγωγής. Θα είναι Α' διαλογής, αρίστης ποιότητας, ευθύγραμμες, δίχως ρωγμές, με ομοιόμορφες διαστάσεις και θα έχουν πάχος τουλάχιστον ίσο με 10% της μεγαλύτερης πλευράς τους. Οι πλάκες τσιμέντου πρέπει να παρουσιάζουν τις ακόλουθες αντοχές, οι οποίες εξακριβώνονται με εργαστηριακούς ελέγχους που διενεργούνται από αναγνωρισμένα και εγκεκριμένα από την Υπηρεσία εργαστήρια κατά DIN 485: 1

2 τάση θραύσης μεγαλύτερη από 50 kg/cm2 (ΠΤΠ ΔΤ 62588/59) φθορά σε τριβή μικρότερη από 30% (ΠΤΠ ΔΤ 62588/59) υδατοαπορροφητικότητα μικρότερη του 4,5% (ΠΤΠ ΔΤ 62588/59) Οι τσιμεντόπλακες διαστάσεων 40Χ40 και πάχους τουλάχιστον 3,5εκ. θα είναι σύμφωνα με την ΕΤΕΠ με κωδικό ΕΛΟΤ ΤΠ :2009. Θα συμμορφώνονται με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1339:2003 και θα φέρουν υποχρεωτικά σήμανση CE. Τα προς προμήθεια είδη θα παραδίδονται στον τόπο του έργου κατά ποσότητες στις ακριβείς θέσεις που θα υποδεικνύονται από την Υπηρεσία. ΟΜΑΔΑ Β. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΥΠΟΟΜΑΔΑ Β1. ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ Α/Α: 2 Τσιμέντο κοινό σε χαρτόσακκο των Kgr Το μαύρο τσιμέντο θα παραδίνεται σε ανθεκτικούς, χάρτινους σάκους των Kgr, σφραγισμένους, οι οποίοι δεν θα είναι σχισμένοι και δεν θα έχουν φθορές. Σο περιεχόμενο υλικό όλων των σάκων θα είναι το ίδιο και θα ζυγίζει 25 kg. Σο τσιμέντο θα είναι πρόσφατης παραγωγής, τύπου Portland, θα φέρει υποχρεωτικά το πιστοποιητικό συμμόρφωσης CE, δηλαδή θα πληρεί τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών Προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ και ΕΛΟΤ και θα έχει ομοιόμορφη κατανομή πυκνότητας. Τσιμέντο με ανομοιόμορφη κατανομή πυκνότητας (που περιέχει όγκους ή σβώλους που δεν διαλύονται με σφίξιμο στο χέρι) δεν θα γίνεται αποδεκτό. Τα προσφερόμενα υλικά θα πρέπει να πληρούν τις γενικές απαιτήσεις για ποιότητα και αξιοπιστία και να είναι σύμφωνοι με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Η παράδοση των προς προμήθεια αδρανών υλικών θα πραγματοποιείται στον τόπο του έργου ή σε χώρο αποθήκευσης του Δήμου Αλιάρτου - Θεσπιών. Ο ανάδοχος προμηθευτής υποχρεούται να προμηθεύσει το Δήμο με τις αναγκαίες εκάστοτε ποσότητες υλικών. Α/Α: 3 Κυβόλιθοι από απλό τσιμ. Γκρι διαστάσεων (20*10*6)cm Οι τεχνητοί κυβόλιθοι είναι συμπαγή προκατασκευασμένα στοιχεία από σκυρόδεμα σε διάφορα σχήματα και διαστάσεις (ύψους 6 cm), καθώς και μεγάλη ποικιλία χρωμάτων. Λόγω της υψηλής αντοχής τους σε θλίψη και της αντιολισθηρής τους επιφάνειας, 2

3 αποτελούν κατάλληλο υλικό επίστρωσης δαπέδων όπου κυκλοφορούν οχήματα, ακόμη και βαρέα (π.χ. σταθμοί λεωφορείων). Οι κυριότεροι τύποι τεχνητών κυβόλιθων είναι οι εξής: Κοινοί παραλληλεπίπεδοι κυβόλιθοι κάτοψης ορθογωνικού σχήματος. Κυβόλιθοι κάτοψης μη κανονικού (π.χ. καμπύλου) σχήματος. Οι τεχνητοί κυβόλιθοι από σκυρόδεμα που προορίζονται για την επίστρωση επιφανειών όπου προβλέπεται και κυκλοφορία οχημάτων ή όχι, θα είναι γκρι χρώματος και Κοινοί παραλληλεπίπεδοι κυβόλιθοι κάτοψης ορθογωνίου σχήματος και θα πρέπει να είναι κατά DIN ή εναλλακτικά κατά ASTM C Ιδιαιτέρως ενδιαφέρει η συμμόρφωση των κυβόλιθων με τα κριτήρια που αναφέρονται στην ανοχή των διαστάσεων, αντοχή σε θλίψη, φθορά σε τριβή, υδατοαπορροφητικότητα και στην ολισθηρότητα. Οι τεχνητοί κυβόλιθοι θα πληρούν τις απαιτήσεις του Πρότυπου ΕΛΟΤ ΕΝ1338. Θα είναι τύπου «παραλληλεπίπεδοι κυβόλιθοι κάτοψης ορθογωνίου σχήματος», διαστάσεων περίπου 20Χ10cm (ελαχίστου ύψους 6cm), χρώματος γκρι και σύμφωνα με την ΕΤΕΠ με κωδικό ΕΛΟΤ ΤΠ :2009. ΥΠΟΟΜΑΔΑ Β2. ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ Α/Α: 4 Άμμος λατομείου Η άμμος θα προέρχεται από λατομείο και θα αποτελείται από κόκκους σκληρούς και ανθεκτικούς, θα είναι απαλλαγμένη από σβώλους αργίλου και οργανικές ουσίες και η κοκκομετρική διαβάθμιση θα είναι σύμφωνη με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 13055:2002 Η άμμος θα πρέπει να πληρεί τις παρακάτω απαιτήσεις: Η επιλογή της άµµου (φυσική, ποταµίσια ή ορυκτή) θα είναι κατά περίπτωση, έπειτα από επιλογή της υπηρεσίας, ανάλογα µε το είδος των εργασιών που θα χρησιμοποιηθεί και τις ανάγκες της υπηρεσίας Η άμμος που χρησιμοποιείται για την παρασκευή κονιαμάτων πρέπει να είναι πολύ καλά διαβαθμισμένη, καθώς από τη διαβάθμιση της εξαρτάται η ποιότητα και η εμφάνιση του κονιάματος. Ισχύουν οι γενικοί κανόνες για την κοκκοµετρική διαβάθμιση, σύμφωνα µε τους οποίους η κοκκοµετρική γραμμή πρέπει να είναι συνεχής, δηλαδή η άµµος να περιέχει όλα τα µμεγέθη των κόκκων και σε ποσοστά όσο το δυνατόν πλησιέστερα στις ιδανικές κοκκοµετρικές καμπύλες (FULLER EMPA κτλ). Γενικά στα κονιάματα λιθοδομών ή πλακοστρώσεων κτλ. όπου το πάχος του κονιάματος είναι µμεγαλύτερο από 15 mm χρησιμοποιείται χονδρόκοκκη άμμος (0/7). Στην περίπτωση πάχους του αρμού ή της στρώσης 8 mm - 15 mm χρησιμοποιείται μεσόκοκκη άμμος (0/3). Στην περίπτωση πάχους μικρότερου από 8 mm η άμμος πρέπει να είναι λεπτόκοκκη (0/1) πρέπει να είναι απαλλαγμένη από επιβλαβείς ουσίες, όπως άργιλο, οργανικά συστατικά, τάλκη, µμαρμαρυγία κτλ. Οι αντίστοιχες μέγιστες ανεκτές - κατά βάρος περιεκτικότητες είναι : 4% για την άργιλο, 1% για τα οργανικά συστατικά και 1% για τον τάλκη και τον µμαρμαρυγία. Ειδικότερα η αναλογία αργιλικών στοιχείων (ικανών να δημιουργήσουν λάσπη), των οποίων οι κόκκοι είναι µμικρότεροι των 0,02 mm, δεν πρέπει να υπερβαίνει το 3% σε βάρος για κοκκοµετρική σύνθεση 0/7 και το 4% σε 3

4 βάρος για κοκκοµετρική σύνθεση 0/3. Η άμμος πρέπει να περιέχει τουλάχιστον 20% κόκκους διάστασης ίσης ή µμικρότερης των 0,2 mm Τα πρότυπα που ισχύουν για τα αδρανή κονιαμάτων είναι τα ακόλουθα : Απαίτηση Πρότυπο 1 Αδρανή κονιαμάτων ΕΛΟΤ ΕΝ : Ελαφρά αδρανή για σκυροδέματα, ΕΛΟΤ ΕΝ : 2002 κονιάματα και ενέµατα 3 Δοκιμές γεωμετρικών ιδιοτήτων ΕΝ Δοκιμές µμηχανικών και φυσικών ιδιοτήτων ΕΛΟΤ ΕΝ Δοκιμές αντοχής έναντι θερμικών και ΕΛΟΤ ΕΝ 1367 καιρικών µμεταβολών 6 Δειγματοληψία για έλεγχο γενικών ΕΝ 932 ιδιοτήτων Τα προς προμήθεια είδη θα παραδίδονται στον τόπο του έργου με μέριμνα του προμηθευτή κατόπιν συνεννόησης με την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου. Α/Α: 5 Χάλικες λατομείου διαστ cm Το θραυστό υλικό θα αποτελείται από σκληρά, υγιή, ανθεκτικά τεμάχια και θα είναι καθαρό ομοιόμορφης ποιότητας, συμπαγές απαλλαγμένο από φυτικές ή άλλες κάθε είδους προσμίξεις, χώματα, βώλους αργίλου, περιβλήματα οποιασδήποτε φύσεως και αποσαρθρωμένα ή εύθραυστα σχιστολιθικά τεμάχια. Η κοκκομετρική διαβάθμιση του υλικού θα πρέπει να ανταποκρίνεται προς τις προδιαγραφές και τα όρια διαβαθμίσεως του αντίστοιχου πίνακα της Π.Τ.Π.Ο-155 και πρέπει να είναι ομαλή χωρίς απότομες διαβαθμίσεις. Προδιαγραφές: Αντοχή μητρικού πετρώματος: >=65MPa ή 45MPa σε ειδικές περιπτώσεις (ΚΤΣ παρ ) ΕΛΟΤ408 Los Angeles :Φθορά < 40% ΕΛΟΤ408 Υγεία αδρανών: Απώλεια άμμου 10% -Απώλεια σκύρων 12% ΕΛΟΤ408 Εύθρυπτοι και μαλακοί κόκκοι: Περιεκτικότητα κατά βάρος <3% ΕΛΟΤ408 Επιβλαβής προσμίξεις: ΕΛΟΤ408 Ισοδύναμο άμμο: >65% ΕΛΟΤ408 Κοκκομετρική διαβάθμιση: Σύμφωνα με το μέγιστο κόκκο καμπύλες. Διάγραμμα Δ ή υποζώνη Ε ΚΤΣ -97 Άμμος; Διερχόμενο κλάσμα από Νο 4>95% ΚΤΣ -97 Ειδικό βάρος (πυκνότητα) αδρανών: Από 2,4 έως 3,00Kg/cm2 ΕΛΟΤ408 Υδατοαπορροφητικότητα: <=3% ΣΚ Δείκτες πλακοειδούς και επιμήκυνσης <50% ΕΛΟΤ408 4

5 Τα προσφερόμενα υλικά θα πρέπει να πληρούν τις γενικές απαιτήσεις για ποιότητα και αξιοπιστία και να είναι σύμφωνοι με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Η παράδοση των προς προμήθεια αδρανών υλικών θα πραγματοποιείται στον τόπο του έργου ή σε χώρο αποθήκευσης του Δήμου Αλιάρτου - Θεσπιών. Ο ανάδοχος προμηθευτής υποχρεούται να προμηθεύσει το Δήμο με τις αναγκαίες εκάστοτε ποσότητες υλικών. Α/Α: 6 Υλικό λατομείου για Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους Προμήθεια θραυστού υλικού λατομείου σταθεροποιημένου τύπου (πρόσπασμα κατηγορίας Α-κοινώς 3Α) για την κατασκευή βάσης οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους (Π.Τ.Π. Ο-155). Η φθορά σε τριβή και κρούση που προσδιορίζεται κατά την Μέθοδο Los Angeles AASHTO : T-96 δεν πρέπει να υπερβαίνει το 30%. Δηλαδή κοκκώδες υλικό διαστάσεων 0-30χλστ. από θραυστό προϊόν λατομείου, που θα αποτελείται από σκληρά, ανθεκτικά και υγιή τεμάχια, μέγιστης διάστασης λίθων 30χλστ. και με περιεκτικότητα αργιλικών υλικών σε ποσοστό μικρότερο του 4%. Η υπηρεσία μπορεί να προβεί σε ελέγχους του υλικού σε πιστοποιημένα εργαστήρια, εάν αυτό κριθεί απαραίτητο. Τα έξοδα των ελέγχων βαρύνουν τον προμηθευτή. Ο προμηθευτής υποχρεούται να προσκομίσει στην Υπηρεσία πιστοποιητικά εξέτασης δείγματος άµµου από εγκεκριμένο εργαστήριο. Τα προς προμήθεια είδη θα παραδίδονται στον τόπο του έργου με μέριμνα του προμηθευτή κατόπιν συνεννόησης με την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου. ΥΠΟΟΜΑΔΑ Β3. ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Α/Α: 7 Σκυρόδεμα C16/20 Κατηγορία σκυροδέματος : C16 /20 Κατηγορία κάθισης: S3 Μέγιστη διάσταση αδρανών: 31,5 mm Λόγος Ν/Σ (συνολικό νερό): 0,70 Λόγος Ν/Σ ( ελεύθερο νερό): 0,648 Φαινόμενο ειδικό βάρος σκυροδέματος: 2,364 Kg/m3 Τα προς προμήθεια είδη θα παραδίδονται στον τόπο του έργου κατά ποσότητες στις ακριβείς θέσεις που θα υποδεικνύονται από την Υπηρεσία, ήτοι στην πόλη της Αλιάρτου και στον ευρύτερο Δήμο Αλιάρτου - Θεσπιών. 5

6 Πριν από την έγχυση του εργοστασιακού σκυροδέματος το εργοστάσιο παρασκευής θα πρέπει να παραδίνει στον Δήμο, δελτίο αποστολής για κάθε ποσότητα σκυροδέματος που πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω: - Το όνομα του εργοστασίου παραγωγής - Τον χαρακτηριστικό αριθμό του δελτίου αποστολής - Την ημερομηνία και τον αριθμό του φορτηγού - Το όνομα του Δήμου - Την τοποθεσία της εργασίας - Την ποσότητα σκυροδέματος σε κυβικά μέτρα - Τον χρόνο φόρτωσης και την υπογραφή αποστολέα - Την χαρακτηριστική αντοχή (σύμφωνα με την παρούσα προδιαγραφή) - Την αναλογία των συστατικών του μίγματος ανά m 3 παραγωγής - Την κάθιση του σκυροδέματος (ή άλλο στοιχείο μέτρησης της εργασιμότητας αν έχει προβλεφθεί διαφορετικά στα τεύχη δημοπράτησης) - Τον τύπο και την κατηγορία αντοχής του τσιμέντου που έχει χρησιμοποιηθεί Για την εκτέλεση των κατασκευών από σκυρόδεμα, οποιασδήποτε κατηγορίας (C16/20, C20/25 κλπ.), ο ανάδοχος προμηθευτής υποχρεούται να συμμορφωθεί πλήρως προς τις διατάξεις του κανονισμού τεχνολογίας σκυροδέματος σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Δ17α/116/4/ΦΝ 429, ΦΕΚ 1329/Β/ του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ περί «Έγκρισης Ελληνικού Κανονισμού για τη μελέτη και κατασκευή έργων από οπλισμένο σκυρόδεμα» και την Δ 17 α/141/3/φν 275,ΦΕΚ 2184/ Β/ Υπουργική Απόφαση ΠΕΧΩΔΕ περί «Έγκρισης Ελληνικού Αντισεισμικού Κανονισμού» οι οποίες εφαρμόζονται με την Δ 17 α/160/5/φν 429/ (ΦΕΚ 1564/Β/ ) περί «Αποκλειστικής Εφαρμογής του ΕΚΩΣ 2000» την 1 η και του ΕΑΚ , την Τροποποίηση διατάξεων του Αντισεισμικού Κανονισμού ΕΑΚ-2000, ΦΕΚ /8/2003. Για κάθε κατηγορία σκυροδέματος, ο ανάδοχος προμηθευτής υποχρεούται με δική του δαπάνη και φροντίδα να αναθέτει την μελέτη συνθέσεως των υλικών παρασκευής του σε αναγνωρισμένο Εργαστήριο. Για τον έλεγχο του σκυροδέματος θα εκτελούνται δοκιμές αντοχής με λήψη δοκιμίων κατά την διάστρωση αυτών. Ο αριθμός των δοκιμίων που πρέπει να λαμβάνονται για τον έλεγχο του σκυροδέματος είναι: 6 δοκίμια /ανά ημέρα, έως 150 μ3 σκυροδέτησης από διαφορετικά αυτοκίνητα 3 δοκίμια από μία βαρέλα, για ποσότητα κάτω από 20 μ3 Η λήψη δοκιμίων θα πραγματοποιείται με εντολή της Υπηρεσίας και με υπόδειξή της. Η θραύση των δοκιμίων θα διενεργείται στο αρμόδιο εργαστήριο του Υ.Δ.Ε. της περιοχής εκτελέσεως του έργου. Δειγματοληψία με λήψη πυρήνων (καρότων) του σκυροδέματος θα γίνεται όταν τα αποτελέσματα θραύσης των δοκιμίων δεν είναι ικανοποιητικά ή όταν η Υπηρεσία αμφιβάλλει για την επιτευχθείσα αντοχή για διαφόρους λόγους, (π.χ. παγετός, κλπ.). Οι δαπάνες των δειγματοληψιών και εργαστηριακών δοκιμών βαρύνουν τον ανάδοχο προμηθευτή μέχρι ποσοστού 1% της συνολικής δαπάνης του σκυροδέματος. Ο ανάδοχος της προμήθειας του σκυροδέματος C16/20 πρέπει να έχει πιστοποίηση διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με τον ΕΛΟΤ. ΕΝ. ISO 9001:2008. Τέλος το Σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 θα είναι σύμφωνα και με την ΕΤΕΠ με κωδικό ΕΛΟΤ ΤΠ :

7 Α/Α: 8 Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C Το δομιμό πλέγμα Τ131 θα είναι από χάλυβα οπλισμού κατηγορίας B500A (ΕΛΟΤ ). Τα δομικά πλέγματα θα συνίστανται από συγκολλημένα εγκάρσια και διαμήκη σύρματα τα οποία αποτελούνται από υποβιβασμό - εν ψυχρώ - χονδροσύρματος τύπου SAE Η διάμετρος των συρμάτων είναι από Φ4 έως Φ10 και οι βρόχοι που σχηματίζονται έχουν ορθογωνική ή τετραγωνική διατομή. ΕΙΔΟΣ: ΠΟΙΟΤΗΤΕΣ ΧΑΛΥΒΑ: ΜΟΡΦΗ - ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ: ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ - ΒΑΡΟΣ: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Δομικά & Κοινά πλέγματα με βρόχους τετραγωνικού ή ορθογωνικού σχήματος Εγκάρσια & διαμήκη σύρματα δομικών πλεγμάτων: B500A κατά ΕΛΟΤ , (BSt500M κατά DIN 488), από υποβιβασμό χονδροσύρματος SAE 1010, διαμέτρων από Φ4 έως Φ10 Φύλλα μήκους 5,00m και 6,00m και πλάτους 2,15m Δέματα φύλλων, βάρους από 14 έως 163Kg ανά φύλλο, αναλόγως είδους Απαιτήσεις για διάθεση άλλων διαστάσεων για τις ανάγκες του Δήμου, καθώς και σύμφωνα με άλλα αναγνωρισμένα βιομηχανικά πρότυπα, μπορούν να ικανοποιηθούν κατόπιν συμφωνίας. ΔΙΑΣT. ΦΥΛΛΟΥ (m) ΔΟΜΙΚΑ ΠΛΕΓΜΑΤΑ - Β500Α - ΕΛΟΤ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΥΠ. ΠΛΕΓΜ- ΑΤΟΣ ΕΓΚΑΡΣΙΑ ΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΑΜΗΚΗ ΣΥΡΜΑΤΑ ΘΕΩΡ. ΒΑΡΟΣ Αριθ. Διαμ. Απόσταση Αριθ. Διαμ. Απόσταση (Kg) (mm) (mm) (mm) (mm) ΦΥΛΛΟΥ ΑΡΙΘ. ΦΥΛΛΩΝ ΑΝΑ ΔΕΜΑ ΑΝΟΧΗ ΒΑΡΟΥΣ % ΘΕΩΡ. ΒΑΡΟΣ ΔΕΜΑΤΟΣ (Kg) 5,00x2,15 T , , , / Τα προς προμήθεια είδη θα παραδίδονται στον τόπο του έργου με μέριμνα του προμηθευτή κατόπιν συνεννόησης με την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου. ΥΠΟΟΜΑΔΑ Β4.ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΣΦΑΛΤΟΥ Α/Α: 9 Ασφαλτόμιγμα για ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ ΒΑΣΗΣ Ασφαλτική στρώση βάσης, για υπόγεια και υπαίθρια έργα, ανεξάρτητα από την έκταση και τη μορφή της επιφάνειας, με ασφαλτόμιγμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη 7

8 εγκατάσταση με θραυστά αδρανή υλικά λατομείου, τύπου ΑΣ 31,5 ή ΑΣ 40,σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ "Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέματος". Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: Η παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά των κατάλληλων αδρανών υλικών και της ασφάλτου μέχρι την εγκατάσταση παραγωγής του ασφαλτομίγματος Η παραγωγή του ασφαλτομίγματος, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως Η μεταφορά του θερμού ασφαλτομίγματος επί τόπου του σημείου διάστρωσης. Η σταλία των μεταφορικών μέσων μέχρι υλοποίησης της κυλίνδρωσης του ασφαλτομίγματος (αρχική, ενδιάμεση-εντατική και τελική), ώτε να προκύψει η προδιαγραφόμενη επιφανειακή υφή και ομαλότητα.καθώς επίσης και η πλήρης συμπύκνωση και επιμελής ισοπέδωση των διαμήκων και εγκαρσίων ενώσεων για την εξάλειψη των επιφανειακών ιχνών. Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνεται και η αξία της ενσωματουμένης ασφάλτου. Τα ασφαλτικό μίγμα που θα χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή στρώσεων βάσης θα κατασκευασθεί σύμφωνα με τις αντίστοιχες προδιαγραφές και με τις ακόλουθες προσθήκες ή μεταβολές : (1) Η φθορά των αδρανών σε τριβή και κρούση κατά τη Μέθοδο Los Angeles AASHTO : T-96 δεν πρέπει να υπερβαίνει το 28%. (2) Η θερμοκρασία του μίγματος στις θέσεις διάστρωσης, για ικανοποιητική συμπύκνωση, είναι επιθυμητό να βρίσκεται μεταξύ o C. Α. Θερμοκρασία ασφαλτομίγματος στη θέση διάστρωσης Σε κάθε παράδοση φορτίου αυτοκινήτου θα ελέγχεται η θερμοκρασία του μίγματος. Η θερμοκρασία δεν επιτρέπεται να είναι κατώτερη από 130ο C.δεν πρέπει να έχει φαινόμενο βάρος μικρότερο του 95%. Β. Πυρηνικές μέθοδοι ελέγχου Το φαινόμενο βάρος, το ποσοστό των κενών και το ποσοστό της ασφάλτου μπορούν να προσδιορίζονται και με πυρηνικές μεθόδους, εφόσον είναι διαθέσιμα τα απαραίτητα όργανα. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ Η προμήθεια, των ασφαλτομιγμάτων και όλες οι νόμιμες κρατήσεις, ισχύουν. Ο ανάδοχος προμηθευτής υποχρεούται να προμηθεύσει το Δήμο με τις αναγκαίες εκάστοτε ποσότητες υλικών, στον τόπο διάστρωσης. 8

9 ΥΠΟΟΜΑΔΑ Β5.ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΩΝ Α/Α: 10 Χρώματα Οικολογικά εξωτερικών επιφανειών, ακρυλικής ή στυρενιο-ακριλικής βάσεως ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Οικολογικό εξαιρετικής ποιότητας 100% ακρυλικό χρώμα για τη βαφή και προστασία εξωτερικής τοιχοποιίας. Κατάλληλο για τη βαφή καινούριων ή ξαναβαμμένων τοίχων, σοβάδων, μπετόν. Παρουσιάζει εξαιρετική πρόσφυση και αντοχή στα αλκάλια και εξαιρετική αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία και τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Η ειδική σύνθεσή του εξασφαλίζει την καλή αναπνοή και πολύ καλή αδιαβροχοποίηση στις επιφάνειες όπου εφαρμόζεται. Δουλεύεται εύκολα, έχει μεγάλη απόδοση, καλυπτικότητα, λευκότητα και αποχρώσεις με εξαιρετικές αντοχές. Χαμηλής οσμής. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Στιλπνότητα : Βελουτέ ματ με στιλπνότητα 8-12 μονάδες στις 85 ο. Ειδικό Βάρος : 1,45 1,48 kg/lt. Απόδοση επιφάνεια. Αραίωση Κατηγορία VOC Στέγνωμα : m 2 /lt ανά στρώση ανάλογα με την : 8 15% σε όγκο με νερό. : «Χρώματα εξωτερικών τοίχων ορυκτών υποστρωμάτων». Τύπος Υ. Οριακή τιμή VOC = 40 gr/lt. Μέγιστη περιεκτικότητα VOC προϊόντος έτοιμου προς χρήση = 20 gr/lt. Πληροί τις απαιτήσεις της Νομοθεσίας και μετά το έτος VOC ή ΠΟΕ: οργανικές πτητικές ενώσεις με σημείο βρασμού < C. : Στεγνό στην αφή ½ - 1 ώρα. Το χρώμα αποκτά την πλήρη αντοχή του μετά από 3-4 εβδομάδες. Επαναβαφή : 4-6 ώρες. Οι χρόνοι αυτοί επιμηκύνονται κάτω από κρύες και υγρές καιρικές συνθήκες. Αποχρώσεις : Λευκό και χιλιάδες οικολογικές αποχρώσεις μέσω του συστήματος δημιουργίας αποχρώσεων ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ : 1lt, 3lt και 10lt. ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΒΑΦΗΣ : Πινέλο, ρολό, πιστόλι AIRLESS. Θα πληρεί δε τα κριτήρια απονομής οικολογικού σήματος 4452/

10 Α/Α: 11 Χρώματα Οικολογικά εσωτερικών επιφανειών με υδατικής διασποράς,ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Εξαιρετικής ποιότητας ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ματ πλαστικό χρώμα για τη βαφή τοίχων, σοβάδων, σπατουλαριστών, γυψοσανίδων. Θα είναι χαμηλής οσμής και θα συνδυάζει υψηλή λευκότητα, μεγάλη καλυπτικότητα και εξαιρετική απόδοση. Θα Απλώνει θαυμάσια και θα δουλεύεται εύκολα. Θα Παρουσιάζει μεγάλες αντοχές στα αλκάλια και άριστη αντοχή στο συχνό πλύσιμο με νερό και απορρυπαντικά. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Στιλπνότητα : Ματ (ΕΝ 13300/<5) με στιλπνότητα 2 2,5 μονάδες στις 85 ο. Ειδικό βάρος Απόδοση Αραίωση : 1,44-1,46 kg/lt (λευκό). 1,33-1,44 kg/lt (βάσεις). : m 2 /lt ανά στρώση ανάλογα με την επιφάνεια. : 5 15% σε όγκο με νερό. Κατηγορία VOC : «Ματ επιχρίσματα εσωτερικών τοίχων και οροφών». Τύπος Υ. Οριακή τιμή VOC = 30gr/lt. Μέγιστη περιεκτικότητα VOC προϊόντος έτοιμου προς χρήση = 10gr/lt. Πληροί τις απαιτήσεις της Νομοθεσίας και μετά το έτος 2011.VOC ή ΠΟΕ: οργανικές πτητικές ενώσεις με σημείο βρασμού < C. Αντίσταση στο υγρό πλύσιμο : Κλάση : 1 (πρότυπο EN και μέθοδο EN ISO 11998). Στέγνωμα: Στεγνό στην αφή ½ - 1 ώρα. Το χρώμα αποκτά την πλήρη αντοχή του στο πλύσιμο μετά από 3-4 εβδομάδες. Επαναβαφή : 3 5 ώρες. Οι χρόνοι αυτοί επιμηκύνονται κάτω από κρύες και υγρές καιρικές συνθήκες. Αποχρώσεις : Λευκό & χιλιάδες οικολογικές αποχρώσεις μέσω του συστήματος δημιουργίας αποχρώσεων. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ : Λευκό: 750ml, 3lt & 10lt. Αποχρώσεις : 1lt, 3lt &10lt. 10

11 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΒΑΦΗΣ : Πινέλο, ρολό και πιστόλι AIRLESS. Θ α πληρεί τα κριτήρια απονομής οικολογικού σήματος 4453/2008/ΕΚ. ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Αλίαρτος: ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ Αλίαρτος: ΛΟΓΑΡΑ ΣΟΦΙΑ Πολιτικός Μηχανικός ΒΑΡΟΥΞΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π 11

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟ : «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων µε τη Μέθοδο των Τεχνητών Υγροτόπων του Οικισµού Αντιπάρου του Νοµού Κυκλάδων (Ν0900a) 1.972.000 Ευρώ Μάιος 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΡΓΩΝ Π/Μ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΝΗΣΟΥ ΚΩ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΡΓΩΝ Π/Μ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΝΗΣΟΥ ΚΩ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: «ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΝΗΣΟΥ ΚΩ» Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 30402 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2009-12-23 ICS: 93.010 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00:2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ HELLENIC TECHNICAL SPECIFICATION Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος Concrete

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 05-03-12-01 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 05-03-12-01 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-03-12-01 05 Έργα Οδοποιίας 03 Οδοστρώµατα 12 Αντιολισθηρές ασφαλτικές στρώσεις 01 Αντιολισθηρή στρώση ασφαλτικού σκυροδέµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΧΥΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 1.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚH ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ

ΕΛΛΗΝΙΚH ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ 2009-12-23 ICS: 93.080.20 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-11-04:2009 ΕΛΛΗΝΙΚH ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ HELLENIC ΤΕCHNICAL SPECIFICATION Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου Hot mixed dense graded asphalt concrete layers Κλάση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : «ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ Κ.Χ. Ο ΩΝ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ ΚΑΙ ΚΡΙΑΡΗ (ΤΜΗΜΑ Ο ΟΥ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ)» ΠΡ/ΣΜΟΣ : 4.750.000,00 ΕΥΡΩ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ» Τεχνικές Προδιαγραφές Οικοδοµικών Εργασιών

ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ» Τεχνικές Προδιαγραφές Οικοδοµικών Εργασιών ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ ΕΡΓΟ : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ» Τεχνικές Προδιαγραφές Οικοδοµικών Εργασιών 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τµήµα 1 Τµήµα 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Εργο : ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ, ΙΣΟΓΕΙΟ' Α' & Β ΟΡΟΦΟ ΣΤΟ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Εργο : ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ, ΙΣΟΓΕΙΟ' Α' & Β ΟΡΟΦΟ ΣΤΟ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Εργο : ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ, ΙΣΟΓΕΙΟ' Η "ΧΑΡΑ" Α' & Β ΟΡΟΦΟ ΣΤΟ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Περιεχόμενα: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ... 2 ΟΜΑΔΑ Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Έργο: Γυμνάσιο Λύκειο Καράτουλα Νομού Ηλείας- Οικοδομικές εργασίες & Η/Μ εγκαταστάσεις»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ & ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ.

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ & ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ. ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ & ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ. ΕΡΓΟ: "3/θέσιο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Νίκαιας, του Δήμου Κιλελέρ, με τη Μέθοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΩΣΗ: Προϋπολογισµός Σ.Α.Τ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 300.000. ΕΚΤΕΛΕΣΗ: Εργολαβικώς. ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΠΙΣΤΩΣΗ: Προϋπολογισµός Σ.Α.Τ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 300.000. ΕΚΤΕΛΕΣΗ: Εργολαβικώς. ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΙΣΤΩΣΗ: Προϋπολογισµός Σ.Α.Τ.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ Αρ. µελέτης: ΒΚ 02 / 17-04-2013 ΕΡΓΟ:

Διαβάστε περισσότερα

: « (25 )" & : 97810501601 : 1.615.175,69 ( .)

: «    (25 ) &     : 97810501601  : 1.615.175,69 ( .) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ Ο.Τ. 2041 & Ο.Τ. 2042 ΘΕΣΗ : ΟΔΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΝΕΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ Ο.Τ. 2041 & Ο.Τ. 2042 ΘΕΣΗ : ΟΔΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΝΕΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ : ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ Ο.Τ. 2041 & Ο.Τ. 2042 ΘΕΣΗ : ΟΔΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΝΕΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΝΕΤ Ο Ο- ΕΚ ΟΣΗ 3.0

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΝΕΤ Ο Ο- ΕΚ ΟΣΗ 3.0 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΝΕΤ Ο Ο- ΕΚ ΟΣΗ 3.0 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Aντικείµενο του παρόντος τιµολογίου είναι ο καθορισµός τιµών µονάδος των εργασιών, που είναι απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ «Έργα αποχέτευσης ήµου Ευεργέτουλα Νοµού Λέσβου Κατασκευή δικτύων (Ν58.00)» 11.350.000 ευρώ εκέµβριος 2010 K:\N5800\cons\tefxi\MAPS.doc Ν5800/4920/B10 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ Π.Μ.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ Π.Μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΟ : ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΓΕΡΑΚΙΟΥ - ΑΡΜΑΧΑΣ ΗΜΟΥ MINΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «Προμήθεια και εγκατάσταση υπόγειων κάδων»

ΕΡΓΟ: «Προμήθεια και εγκατάσταση υπόγειων κάδων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟ: «Προμήθεια και εγκατάσταση υπόγειων κάδων» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 169.740,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ Κ.Χ. Ο ΩΝ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ ΚΑΙ ΚΡΙΑΡΗ (ΤΜΗΜΑ Ο ΟΥ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ)» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΕΡΓΟ: «ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ Κ.Χ. Ο ΩΝ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ ΚΑΙ ΚΡΙΑΡΗ (ΤΜΗΜΑ Ο ΟΥ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ)» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: «ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ Κ.Χ. Ο ΩΝ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ ΚΑΙ ΚΡΙΑΡΗ (ΤΜΗΜΑ Ο ΟΥ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ)» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Construction. Πολυμερής μεμβράνη στεγανοποίησης δωμάτων. Περιγραφή Προϊόντος EN 13956 06 1213

Construction. Πολυμερής μεμβράνη στεγανοποίησης δωμάτων. Περιγραφή Προϊόντος EN 13956 06 1213 Construction Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση: 10/01/2014 (v1) Κωδικός: 04.03.120 Αριθμός Ταυτοποίησης: 010910032000150000 Sarnafil TG 66-15 EN 13956 06 1213 Sarnafil TG 66-15 Πολυμερής μεμβράνη στεγανοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΔΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΔΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΔΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ «ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΟΛΗΣ» Κ.Α. 30/6662-0003 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 190.000

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων και Υποθαλάσσιος Αγωγός ιάθεσης Λυµάτων ήµου Τήνου (Ν0300b)» 4.785.000,00 ευρώ Μάρτιος 2014 K:\N0300b\cons\tefhi\MAPS.doc

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΕΔΕΣΣΑΣ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ AERO - CLUB OF EDESSA Κ.Γαρέφη & Στενημάχου 24 Τ.Θ. 27 58200 ΕΔΕΣΣΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΑΠΟΦ.880/11-11-1975 Νομικού.Συμβουλίου του.κράτους ΤΗΛΕΦΩΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ Η-Μ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ 2. ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΟΥΝ 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑ ΟΧΟ 5. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η Οδηγία 42/2004/EC. (Απόφ. ΑΧΣ 437/05):

Η Οδηγία 42/2004/EC. (Απόφ. ΑΧΣ 437/05): Η Οδηγία 42/2004/EC (Απόφ. ΑΧΣ 437/05): Περιβαλλοντικοί στόχοι και μέτρα για την μείωση εκπομπών Πτητικών Οργανικών Ενώσεων (Volatile Organic Compounds) Α. Φαλιάγκας Χημικός Μηχανικός Γενικού Χημείου του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου. Χρηματοδότηση : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ : Κωδ. 15.7332.05 Προϋπολογισμός : 29.842,00 Ευρώ ( με Φ.Π.Α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 03-11-20-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΕΤΕΠ 03-11-20-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 03-11-20-00 03 οµικές Εργασίες Κτιρίων 11 Λοιπές Οικοδοµικές Εργασίες 20 Εφαρµογές Ψυχρών Υλικών (cool materials) 00 - Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1224/81 (ΦΕΚ 303/Α/15-10-81) όπως ισχύει σήμερα, Ιούνιος 2009

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1224/81 (ΦΕΚ 303/Α/15-10-81) όπως ισχύει σήμερα, Ιούνιος 2009 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1224/81 (ΦΕΚ 303/Α/15-10-81) όπως ισχύει σήμερα, Ιούνιος 2009 Περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων κειμένων εντός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002559339 2015-02-05

15REQ002559339 2015-02-05 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ KOMOTHNΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια κάδων απορριμμάτων έως 770 λιτ πλαστικών ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 44.973,72 ΚΑΕ 2014: 20.7135.02

Διαβάστε περισσότερα