ιεθνές Πρότυπο Αρχειακής Περιγραφής (Γενικό)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ιεθνές Πρότυπο Αρχειακής Περιγραφής (Γενικό)"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΧΕΙΩΝ ιεθνές Πρότυπο Αρχειακής Περιγραφής (Γενικό) εύτερη έκδοση, Οττάβα 2000 ΑΘΗΝΑ 2002

2 ΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΡΧΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ (Γενικό) εύτερη έκδοση

3 Τίτλος πρωτοτύπου: General International Standard Archival Description ISAD (G), Second Edition Copyright για την ελληνική έκδοση: Ελληνική Αρχειακή Εταιρεία (Ε.Α.Ε) Τ.Θ , Ν. Σµύρνη Απρίλιος 2002 Ελληνική µετάφραση: Χριστίνα Βάρδα - Αµαλία Παππά - Ζήσιµος Χ. Συνοδινός Επιµέλεια έκδοσης: Χριστίνα Βάρδα - Ζήσιµος Χ. Συνοδινός

4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΧΕΙΩΝ ιεθνές Πρότυπο Αρχειακής Περιγραφής (Γενικό) εύτερη έκδοση, Οττάβα 2000 Μετάφραση Χριστίνα Βάρδα Αµαλία Παππά Ζήσιµος Χ. Συνοδινός ΑΘΗΝΑ 2002

5 ΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΧΕΙΩΝ Ι.Π.Α.Π. (Γ) ΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΡΧΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ (ΓΕΝΙΚΟ) εύτερη έκδοση Εγκεκριµένο από την Επιτροπή Προτύπων Περιγραφής Στοκχόλµη, Σουηδία, Σεπτεµβρίου 1999 Οττάβα 2000

6 ιεθνές Πρότυπο Αρχειακής Περιγραφής (Γενικό), εύτερη έκδοση Σηµείωµα των µεταφραστών Η δεύτερη έκδοση του ιεθνούς Προτύπου Αρχειακής Περιγραφής (Γενικό), παρουσιάστηκε στο ιεθνές Συνέδριο Αρχείων στη Σεβίλλη τον Σεπτέµβριο του Θεραπεύει το µειονέκτηµα της πρώτης έκδοσης, αφού είναι διευρυµένη και συµπεριλαµβάνει ολοκληρωµένα παραδείγµατα για την καλύτερη κατανόηση του θεωρητικού κειµένου. Η Ελληνική Αρχειακή Εταιρεία, στα πλαίσια της Επιτροπής Επιµόρφωσης και της Επιτροπής Ορολογίας, αποφάσισε, σε συνέχεια της πρώτης προσπάθειάς της το 1995, να προχωρήσει στη µετάφραση και αυτής της έκδοσης πιστεύοντας ότι παρέχει ένα εύχρηστο και αρτιότερο εργαλείο. Το σηµερινό ΙΠΑΠ (Γ) παρουσιάζει κάποιες αλλαγές ως προς το προηγούµενο. Συγκεκριµένα, στο πεδίο πλαισίου παραγωγής, το στοιχείο περιγραφής (ηµεροµηνίες συγκρότησης της ενότητας περιγραφής) απαλείφθηκε, όπως και στο πεδίο όρων πρόσβασης και χρήσης το στοιχείο (νοµικό πλαίσιο). Στο ίδιο πεδίο, το στοιχείο (γλώσσα του αρχειακού υλικού) τώρα εµφανίζεται ως µε την προσθήκη της γραφής (γλώσσα/ γραφή των τεκµηρίων). Προστέθηκε επίσης ένα νέο πεδίο, το πεδίο ελέγχου εργασιών περιγραφής (3.7) το οποίο αναλύεται σε τρία επιµέρους στοιχεία (3.7.1: Παρατηρήσεις και όνοµα του/της αρχειονόµου, 3.7.2: Κανόνες ή πρότυπα περιγραφής, 3.7.3: Χρονολογία (ες) περιγραφής). Θεωρήσαµε σκόπιµο να εµπλουτίσουµε την παρούσα έκδοση µε την προσθήκη ενός ελληνικού παραρτήµατος (Παράρτηµα Γ). Το πρώτο µέρος του περιλαµβάνει τους όρους των διαφόρων στοιχείων περιγραφής στην αγγλική, γαλλική και την ελληνική γλώσσα. Στο δεύτερο µέρος παρουσιάζονται αναλυτικά τρεις αντιπροσωπευτικές εφαρµογές του ΙΠΑΠ(Γ) σε αρχεία που φυλάσσονται σε διαφορετικούς αρχειακούς φορείς στην Ελλάδα: τα Γενικά Αρχεία του Κράτους, το Ιστορικό Αρχείο της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος και το Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο, ενώ το τρίτο µέρος του παραρτήµατος περιλαµβάνει τη σηµαντικότερη πρόσφατη βιβλιογραφία που αφορά την αρχειακή περιγραφή και τη διεθνή κωδικοποίηση για όσους ενδιαφέρονται για περαιτέρω έρευνα και µελέτη των σχετικών θεµάτων. ιευκρινίζεται ότι σε σχέση µε την πρωτότυπη έκδοση έχουν παραλειφθεί όλα τα κείµενα -δηλαδή ένα ολοκληρωµένο παράδειγµα από το σύνολο των 12 παραδειγµάτων του πρωτοτύπου και µερικά επιµέρους- που ήταν γραµµένα στα πορτογαλικά, λόγω δικής µας δυσκολίας απόδοσής τους στα ελληνικά. Επίσης, δεν 1

7 Ελληνική Αρχειακή Εταιρεία µεταφράσαµε το πολύπλοκο διάγραµµα του Παραρτήµατος Α-2 (σελ. 46 της παρούσας έκδοσης) το οποίο επεξηγεί τη σχέση µεταξύ των επιπέδων περιγραφής του Ι.Π.Α.Π. (Γ) και των καθιερωµένων ληµµάτων των παραγωγών των αρχείων. Το παράδειγµα όµως που αναφέρεται στο διάγραµµα έχει µεταφραστεί και είναι το υπ αρ. 3 των σελίδων 62-66). Αποφασίσαµε, σε συνεργασία µε το ιοικητικό Συµβούλιο της Ε.Α.Ε., να µην γίνει τυπογραφική έκδοση της µετάφρασης του νέου ΙΠΑΠ(Γ) σε έντυπη µορφή, αλλά το κείµενο να διατίθεται δωρεάν στα µέλη µας και σε κάθε άλλο ενδιαφερόµενο, είτε µέσω του ιαδικτύου (στη νεότευκτη ιστοσελίδα της Ε.Α.Ε.) είτε µε φωτοτυπική αναπαραγωγή. Κλείνοντας, θα θέλαµε να ευχαριστήσουµε θερµά τον Νίκο Καραπιδάκη για τη µετάφραση των παραδειγµάτων από την ιταλική γλώσσα καθώς και τον Τάσο Αναστασιάδη για την τελική µορφοποίηση του κειµένου. Χριστίνα Βάρδα Αµαλία Παππά Ζήσιµος Χ. Συνοδινός 2

8 ιεθνές Πρότυπο Αρχειακής Περιγραφής (Γενικό), εύτερη έκδοση ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...7 ΕΙΣΑΓΩΓΗ.9 ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕ ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΕΠΙΠΕ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΣΕ ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΕΠΙΠΕ Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΟ ΕΙ ΙΚΟ 2.2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 2.3 ΣΥΝ ΕΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΩΝ 2.4 ΑΠΟΦΥΓΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΠΕ ΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ Κωδικός (οί) αναγνώρισης Τίτλος Χρονολογία (ες) Επίπεδο περιγραφής Μέγεθος και υπόστρωµα της ενότητας περιγραφής (ποσότητα, όγκος ή διαστάσεις) 3.2 ΠΕ ΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Όνοµα παραγωγού (ών) ιοικητική ιστορία / Βιογραφικό σηµείωµα Ιστορικό της ενότητας περιγραφής ιαδικασία πρόσκτησης 3.3 ΠΕ ΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΙΑΡΘΡΩΣΗΣ Παρουσίαση περιεχοµένου Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση Προσθήκες υλικού Σύστηµα ταξινόµησης 3

9 Ελληνική Αρχειακή Εταιρεία 3.4 ΠΕ ΙΟ ΟΡΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ Όροι πρόσβασης Όροι αναπαραγωγής Γλώσσα / γραφή των τεκµηρίων Φυσικά χαρακτηριστικά και τεχνικές προϋποθέσεις Εργαλεία έρευνας 3.5 ΠΕ ΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ Εντοπισµός πρωτοτύπων Εντοπισµός αντιγράφων Συµπληρωµατικές πηγές / σχετικές ενότητες περιγραφής ηµοσιεύσεις / Βιβλιογραφία 3.6 ΠΕ ΙΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ Παρατηρήσεις 3.7 ΠΕ ΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ Παρατηρήσεις και όνοµα του/της αρχειονόµου Κανόνες ή πρότυπα περιγραφής Χρονολογία (ες) περιγραφής ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Σχήµα των επιπέδων ταξινόµησης ενός αρχείου. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Σχέση µεταξύ των αρχειακών περιγραφών και των καθιερωµένων ληµµάτων των παραγωγών των αρχείων. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β.47 Πλήρη παραδείγµατα 1. Αρχείο νοµικού προσώπου/φορέα: Περιγραφή του αρχείου και µιας σειράς, µιας υποσειράς, ενός φακέλου και ενός τεκµηρίου. Γλώσσα περιγραφής: Αγγλικά (Καναδάς) 2. Προσωπικό αρχείο: Περιγραφή του αρχείου και δύο σειρών του, µιας υποσειράς του, φακέλου και δύο τεκµηρίων. Γλώσσα περιγραφής: Αγγλικά (Καναδάς) 3. Αρχείο νοµικού προσώπου/φορέα: Περιγραφή του αρχείου και µιας σειράς του, µιας υποσειράς του, ενός φακέλου και δύο τεκµηρίων. Γλώσσα περιγραφής: Αγγλικά (Καναδάς) 4. Προσωπικό αρχείο: Περιγραφή σε επίπεδο αρχείου, µιας σειράς και ενός φακέλου. Γλώσσα περιγραφής: Αγγλικά (Η.Π.Α.) 4

10 ιεθνές Πρότυπο Αρχειακής Περιγραφής (Γενικό), εύτερη έκδοση 5. Αρχείο νοµικού προσώπου/φορέα: Περιγραφή σε επίπεδο αρχείου, µιας σειράς του και ενός τεκµηρίου. Γλώσσα περιγραφής: Αγγλικά (Η.Π.Α.) 6. Οικογενειακό αρχείο: Περιγραφή του αρχείου, µιας σειράς του και ενός φακέλου. Γλώσσα περιγραφής: Αγγλικά (Η.Π.Α.) 7. Προσωπικό αρχείο: Περιγραφή του αρχείου και µιας σειράς του. Γλώσσα περιγραφής: Αγγλικά (Αυστραλία) 8. Αρχείο νοµικού προσώπου/φορέα: Περιγραφή του αρχείου, µιας σειράς του και ενός φακέλου. Γλώσσα περιγραφής: Αγγλικά (Αυστραλία) 9. Προσωπικό αρχείο: Περιγραφή του αρχείου, ενός υπο-αρχείου του, µιας σειράς, ενός φακέλου και ενός τεκµηρίου. Γλώσσα περιγραφής: Γαλλικά (Γαλλία) 10. Προσωπικό αρχείο: Περιγραφή του αρχείου και ενός υπο-αρχείου, φακέλου και υποφακέλου. Γλώσσα περιγραφής: Ιταλικά 11. Αρχείο νοµικού προσώπου/φορέα: Περιγραφή του αρχείου, µιας σειράς και ενός φακέλου. Γλώσσα περιγραφής: Ιταλικά. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ της ελληνικής έκδοσης Ι. Πλήρη παραδείγµατα Αρχείο νοµικού προσώπου/φορέα: Περιγραφή του αρχείου, ενός υποαρχείου, µιας σειράς και ενός φακέλου. ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ- ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. 2. Αρχείο νοµικού προσώπου/φορέα: Περιγραφή µιας σειράς ενός αρχείου, µιας υποσειράς, ενός φακέλου και ενός τεκµηρίου. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ. 3. Οικογενειακό αρχείο: Περιγραφή του αρχείου, ενός υπο-αρχείου, ενός φακέλου και ενός υποφακέλου. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ. ΙΙ. Όροι των στοιχείων περιγραφής (πίνακας).134 ΙΙΙ. Βιβλιογραφία 137 5

11 6

12 ιεθνές Πρότυπο Αρχειακής Περιγραφής (Γενικό), εύτερη έκδοση ΠΡΟΛΟΓΟΣ 1. Η Ad Hoc Επιτροπή Προτύπων Περιγραφής του ιεθνούς Συµβουλίου Αρχείων/ Commission on Descriptive Standards (ICA/DDS), η οποία ενέκρινε το Ι.Π.Α.Π. (Γ), [ISAD(G)], εξελίχθηκε το 1996, στο ιεθνές Συνέδριο Αρχείων του ΣΑ στο Πεκίνο, σε µόνιµη Eπιτροπή. Η υπάρχουσα Επιτροπή Προτύπων Περιγραφής / Committee on Descriptive Standards (ICA/CDS) ανέλαβε, ως κύριο έργο για την τετραετία , την αναθεώρηση του ΙΠΑΠ(Γ) / [(ISAD(G)], (Οττάβα, 1994). 2. Η δεύτερη αυτή έκδοση του ΙΠΑΠ(Γ) είναι το αποτέλεσµα µιας διαδικασίας αναθεώρησης η οποία είχε γνωστοποιηθεί στον πρόλογο της έκδοσης του 1994, όπου προβλεπόταν ένας κύκλος αναθεώρησης διάρκειας πέντε ετών. Η αναγγελία προς τη διεθνή αρχειακή κοινότητα, για την υποβολή σχολίων σχετικά µε την αναθεώρηση, έγινε στις αρχές του 1998 διαµέσου επιστολών που στάλθηκαν προς όλα τα ιδρύµατα/φορείς και τις Ενώσεις/Εταιρείες µέλη του ΣΑ, καθώς και σε διάφορες συγγενείς οργανικά µονάδες στο πλαίσιο του ΣΑ. Η αναγγελία επίσης ταχυδροµήθηκε σύµφωνα µε τον πίνακα αποδεκτών του ΣΑ και καταχωρήθηκε στην ιστοσελίδα του στο διαδίκτυο. Η λήξη της προθεσµίας υποβολής των σχολίων ορίστηκε για τις 15 Σεπτεµβρίου 1998 µε σκοπό την έναρξη των εργασιών αναθεώρησης στη δεύτερη συνάντηση της ολοµέλειας της Επιτροπής. 3. Στα τέλη Σεπτεµβρίου του 1998 η Γραµµατεία της Επιτροπής ICA/CDS είχε λάβει περίπου 33 προτάσεις από εθνικές επιτροπές, οργανισµούς και µεµονωµένα άτοµα από 25 χώρες. Τα σχόλια συνοψίστηκαν σε µια περίληψη 101 περίπου σελίδων. Η «Περίληψη των σχολίων της αναθεώρησης του ΙΠΑΠ(Γ)», η οποία στάλθηκε σε όλα τα µέλη της Επιτροπής, ήταν το αντικείµενο εργασίας στο πλαίσιο της 2ης Ολοµέλειας της Επιτροπής ICA/CDS. 4. Η Ολοµέλεια της Επιτροπής συνήλθε από τις 19 έως τις 22 Οκτωβρίου 1998 στη Χάγη, απ όπου προήλθε ένα πρώτο σχέδιο του αναθεωρηµένου ΙΠΑΠ(Γ), βασισµένο στα σχόλια που είχαν υποβληθεί. Το προσχέδιο αυτό κυκλοφόρησε µεταξύ των µελών και η περαιτέρω τελειοποίησή του έγινε διαµέσου αλληλογραφίας. Η ολοκλήρωσή του πραγµατοποιήθηκε στην 3η Ολοµέλεια της Επιτροπής στη Στοκχόλµη και υποβλήθηκε για δηµοσίευση στις αρχές του 2000 ενόψει του XIV ιεθνούς Συνεδρίου των Αρχείων στη Σεβίλλη, τον Σεπτέµβριο του

13 Ελληνική Αρχειακή Εταιρεία Οι παρακάτω είναι τα µέλη της Επιτροπής Προτύπων Περιγραφής του ΣΑ, που ανέλαβε την αναθεώρηση, και συµµετείχαν για το χρονικό διάστηµα (Τα ονόµατα των µελών που είναι µε πλάγια γράµµατα προήλθαν από την Επιτροπή ICA/DDS). Victoria Arias (Ισπανία) Elisa Carolina de Santos Canalejo (Ισπανία) Adrian Cunningham (Αυστραλία) Jan Dahlin (Σουηδία) Victor Manoel Marques de Fonseca (Βραζιλία) Michael Fox (Η.Π.Α.) Ana Franqueira (Πορτογαλία) Bruno Galland (Γαλλία) Kent Haworth (Καναδάς) Ma Jinghua (Κίνα) Christine Nougaret (Γαλλία), Πρόεδρος Dagmar Parer (Αυστραλία) Lydia Reid (Η.Π.Α.) Hugo Stibbe (Καναδάς), ιευθυντής Προγράµµατος και Γραµµατέας Stefano Vitali (Ιταλία) Debra Wall (Η.Π.Α.) Επίσης, παρακολούθησαν µία ή περισσότερες Ολοµέλειες οι: Asuncion de Navascues Benlloch (Ισπανία) Eeva Murtomaa (Φινλανδία), σύνδεσµος µε IFLA Per-Gunnar Ottosson (Σουηδία) Η Επιτροπή Προτύπων Περιγραφής του ΣΑ (ICA/CDS) εκφράζει την ευγνωµοσύνη της για την επιχορήγηση των συναντήσεων των ολοµελειών και των υποεπιτροπών στα ακόλουθα ιδρύµατα: Archives de France (Παρίσι) (δύο φορές) Archivio di Stato di Firenze (Φλωρεντία, Ιταλία) Arquivos Nacionais/Torre do Tombo (Λισαβώνα, Πορτογαλία) Landsarkivet (Στοκχόλµη, Σουηδία) (δύο φορές) Rijkarchiefdienst (Χάγη, Ολλανδία) The National Archives of Canada (Οττάβα, Καναδάς), τα οποία επιχορήγησαν τη Γραµµατεία για δεύτερη τετραετία όσον αφορά τις εργασίες των προτύπων περιγραφής του ΣΑ. Η ολοκλήρωση αυτού του προτύπου δεν θα ήταν δυνατή χωρίς την ουσιαστική συµβολή τους, τόσο την οικονοµική όσο και την παροχή διευκολύνσεων και λογιστικής υποστήριξης, στην οργάνωση των συναντήσεων. 8

14 ιεθνές Πρότυπο Αρχειακής Περιγραφής (Γενικό), εύτερη έκδοση ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Το πρότυπο αυτό παρέχει µια γενική κατεύθυνση ως προς την προετοιµασία των αρχειακών περιγραφών. Πρέπει να χρησιµοποιείται σε συνδυασµό µε τα υπάρχοντα εθνικά πρότυπα ή ως βάση για την ανάπτυξη εθνικών προτύπων. 2. Σκοπός της αρχειακής περιγραφής είναι ο προσδιορισµός και η επεξήγηση του πλαισίου παραγωγής και του περιεχοµένου του αρχειακού υλικού ώστε να διευκολυνθεί η δυνατότητα πρόσβασης. Αυτό επιτυγχάνεται µε ακριβείς και κατάλληλες παρουσιάσεις και µε την οργάνωσή τους σύµφωνα µε προκαθορισµένα πρότυπα. Οι διαδικασίες που σχετίζονται µε την περιγραφή µπορούν να ξεκινούν κατά τη διάρκεια ή πριν τη δηµιουργία των αρχείων και να συνεχίζονται κατά τη διάρκεια της ζωής τους. Οι διαδικασίες αυτές καθιστούν δυνατό τον διανοητικό έλεγχο που είναι απαραίτητος για την εξασφάλιση της αξιοπιστίας, της αυθεντικότητας, της σηµασίας αλλά και της πρόσβασης των περιγραφόµενων αρχείων µέσα στο χρόνο. 3. Ειδικές πληροφορίες σχετικά µε το αρχειακό υλικό καταγράφονται σε κάθε φάση της διαχείρισής του (π.χ. παραγωγή, εκκαθάριση, πρόσβαση, συντήρηση, ταξινόµηση), αν δηλαδή το υλικό πρόκειται, από τη µια πλευρά να είναι µε ασφάλεια διατηρηµένο και ελεγχόµενο, και από την άλλη να γίνεται προσβάσιµο στον κατάλληλο χρόνο σε όλους όσους έχουν το δικαίωµα να το συµβουλευτούν. Η αρχειακή περιγραφή, µε την ευρεία έννοια του όρου, καλύπτει οποιοδήποτε στοιχείο της πληροφορίας, ανεξάρτητα από το στάδιο της διαχείρισης στο οποίο αυτό προσδιορίζεται ή διαπιστώνεται. Σε κάθε στάδιο η πληροφορία σχετικά µε το υλικό παραµένει δυναµική και επιδέχεται βελτίωση υπό το φως της περαιτέρω γνώσης του περιεχοµένου και του πλαισίου παραγωγής του. Ηλεκτρονικά συστήµατα πληροφόρησης µπορούν να χρησιµοποιηθούν ειδικά για την ενσωµάτωση ή την επιλογή των απαιτούµενων στοιχείων της πληροφορίας και για την αναθεώρηση ή αλλαγή τους. Αν και οι κανόνες αυτοί επικεντρώνονται στην περιγραφή του αρχειακού υλικού από τη στιγµή που αυτό έχει επιλεγεί για οριστική διατήρηση, µπορούν επίσης να εφαρµοστούν και σε προγενέστερα στάδια. 4. Το πρότυπο αυτό περιλαµβάνει γενικούς κανόνες αρχειακής περιγραφής οι οποίοι µπορούν να εφαρµοστούν ανεξάρτητα από το είδος και το υπόστρωµα του αρχειακού υλικού. Οι κανόνες που περιέχονται σ αυτό το πρότυπο δεν δίνουν κατευθύνσεις για την περιγραφή ειδικών κατηγοριών αρχειακού υλικού όπως σφραγίδες, ηχητικές εγγραφές, ή χάρτες. Υπάρχουν ήδη εγχειρίδια στα οποία έχουν διατυπωθεί κανόνες περιγραφής παρόµοιου υλικού. Το πρότυπο αυτό θα πρέπει να χρησιµοποιείται σε συνδυασµό µ αυτά τα εγχειρίδια ώστε να είναι δυνατή η κατάλληλη περιγραφή των ειδικών τύπων αρχειακού υλικού. 5. Το σύνολο αυτών των γενικών κανόνων αρχειακής περιγραφής αποτελεί τµήµα µιας διαδικασίας η οποία : α. διασφαλίζει τη δηµιουργία περιεκτικών, κατάλληλων και επεξηγηµατικών περιγραφών β. διευκολύνει την ανάκτηση και την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά µε το αρχειακό υλικό γ. καθιστά δυνατή τη χρήση κοινών και καθιερωµένων βάσεων δεδοµένων και 9

15 Ελληνική Αρχειακή Εταιρεία δ. καθιστά δυνατή την ενσωµάτωση των περιγραφών από διαφορετικούς τόπους φύλαξης σ ένα ενοποιηµένο σύστηµα πληροφόρησης. 6. Οι κανόνες επιτυγχάνουν αυτούς τους σκοπούς µε τον προσδιορισµό και τη διατύπωση είκοσι έξι (26) στοιχείων που µπορούν συνδυασµένα να αποτελέσουν την περιγραφή ενός αρχειακού συνόλου. Η δοµή και το περιεχόµενο των πληροφοριών καθενός απ αυτά τα στοιχεία θα πρέπει να διαµορφώνονται σύµφωνα µε τους ισχύοντες εθνικούς κανόνες. Ως γενικοί κανόνες θα εφαρµόζονται ευρέως σε περιγραφές αρχείων, ανεξαρτήτως του είδους ή του µεγέθους της ενότητας περιγραφής. Το πρότυπο όµως δεν προσδιορίζει την εξωτερική µορφή ούτε τους τρόπους µε τους οποίους τα παραπάνω στοιχεία θα παρουσιασθούν σε διάφορα ευρετήρια, καταλόγους, πρόχειρες καταγραφές κλπ. 7. Τα αρχειακά πρότυπα περιγραφής βασίζονται σε γενικά αποδεκτές θεωρητικές αρχές. Για παράδειγµα, η αρχή ότι η αρχειακή περιγραφή γίνεται από το γενικό προς το ειδικό αποτελεί την πρακτική συνέπεια της αρχής του σεβασµού των αρχείων (respect des fonds) 1. Είναι απαραίτητη η εφαρµογή αυτής της αρχής για να υπάρξει µία γενικά ισχύουσα δοµή και ένα σύστηµα αρχειακής περιγραφής που δεν θα εξαρτάται από τα εργαλεία έρευνας του καθενός Αρχείου και από το αν το σύστηµα περιγραφής είναι σε παραδοσιακό ή σε αυτοµατοποιηµένο περιβάλλον. 8. Στο Παράρτηµα Α-1 µπορεί κανείς να βρει ένα σχήµα µε ιεραρχική διάρθρωση των επιπέδων ταξινόµησης του αρχείου και των συστατικών του µερών. Υπάρχουν επίπεδα περιγραφής που διαφοροποιούνται ως προς τις λεπτοµέρειες που δίνουν σε κάθε επίπεδο ταξινόµησης. Για παράδειγµα, ένα αρχείο µπορεί να περιγράφεται ως σύνολο µε µία µοναδική περιγραφή ή να παρουσιάζεται ολόκληρο το αρχείο µε τα µέρη του σε διάφορα επίπεδα περιγραφής. Το αρχείο συγκροτεί το ανώτερο επίπεδο περιγραφής τα µέρη του αποτελούν τα κατώτερα επίπεδα, που συχνά η περιγραφή τους αποκτά νόηµα µόνον στο πλαίσιο της περιγραφής του συνόλου του αρχείου. Έτσι µπορεί να υπάρχει περιγραφή σε επίπεδο αρχείου, περιγραφή σε επίπεδο σειράς, περιγραφή σε επίπεδο φακέλου και/ή περιγραφή σε επίπεδο τεκµηρίου. Ενδιάµεσα επίπεδα, όπως περιγραφή υπο-αρχείου ή υποσειράς, µπορούν να δηµιουργηθούν. Καθένα από αυτά τα επίπεδα µπορεί να υποδιαιρείται περαιτέρω, αναλόγως µε την πολυπλοκότητα της διοικητικής δοµής και/ ή των λειτουργιών του φορέα από τον οποίο προέρχεται το αρχειακό υλικό αλλά και από την οργάνωση του υλικού. Στο Παράρτηµα Α-2 το σχήµα αναπαριστά τις σύνθετες σχέσεις µεταξύ του/των παραγωγού/ών του αρχειακού υλικού και των ενοτήτων περιγραφής, ανεξάρτητα από το επίπεδο περιγραφής, όπως εκφράζεται στα σχεδιασµένα τετράγωνα που αντιπροσωπεύουν καθιερωµένα αρχειακά λήµµατα σύµφωνα µε το ιεθνές Πρότυπο Καθιερωµένων Αρχειακών Ληµµάτων για Νοµικά Πρόσωπα/φορείς, Φυσικά Πρόσωπα και Οικογένειες, Ι.Π.Κ.Α.Λ. (Ν.Φ.Π.Ο) [International Standard Archival Authority Record for Corporate Bodies, Persons and Families: ISAAR (CPF)] και στις συνδέσεις τους, καθώς και µε τα σχεδιασµένα τετράγωνα που αναπαριστούν τις ενότητες περιγραφής του αρχείου και των µερών του. Το Παράρτηµα Β περιλαµβάνει πλήρη παραδείγµατα περιγραφών αρχείων και των µερών τους. 1 Η οποία δέχεται ότι οι ίδιοι κανόνες που χρησιµοποιήθηκαν για να περιγράψουν ένα αρχείο και τα µέρη του, µπορούν να εφαρµοστούν στην περιγραφή και µιας συλλογής. 10

16 ιεθνές Πρότυπο Αρχειακής Περιγραφής (Γενικό), εύτερη έκδοση 9. Κάθε κανόνας περιλαµβάνει: α) την ονοµασία του στοιχείου περιγραφής που ρυθµίζει ο κανόνας, β) µία διατύπωση για τη σκοπιµότητα να συµπεριληφθεί το στοιχείο στην περιγραφή, γ) µία διατύπωση του γενικού/ών κανόνα/ων που εφαρµόζεται σ αυτό το στοιχείο δ) παραδείγµατα που επεξηγούν την εφαρµογή του/των κανόνα/ων, όπου χρειάζεται. 10. ίνονται αριθµηµένες παράγραφοι µόνο και µόνο για την παραποµπή. Αυτοί οι αριθµοί δεν θα πρέπει να χρησιµοποιούνται για να χαρακτηρίζουν τα επίπεδα περιγραφής. 11. Οι κανόνες είναι οργανωµένοι σε επτά περιγραφικά πεδία: Πεδίο αναγνώρισης (δίνει τις απαραίτητες πληροφορίες για την αναγνώριση/ταύτιση της ενότητας περιγραφής) Πεδίο πλαισίου παραγωγής (δίνει πληροφορίες για την προέλευση και τη διατήρηση/εποπτεία της ενότητας περιγραφής) Πεδίο περιεχοµένου και διάρθρωσης (δίνει πληροφορίες για το θέµα και την ταξινόµηση της ενότητας περιγραφής) Πεδίο όρων πρόσβασης και χρήσης (δίνει πληροφορίες για τις δυνατότητες πρόσβασης στην ενότητα περιγραφής) Πεδίο συµπληρωµατικών πηγών (δίνει πληροφορίες για αρχειακό υλικό που έχει σηµαντική σχέση µε την ενότητα περιγραφής) Πεδίο παρατηρήσεων (παρέχει εξειδικευµένη πληροφόρηση ή στοιχεία που δεν µπορούν να δοθούν στα υπόλοιπα πεδία) Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής (δίνει πληροφορίες για τον τρόπο, το χρόνο και το συντάκτη της αρχειακής περιγραφής). 12. Και τα 26 στοιχεία, που καλύπτονται από τους γενικούς κανόνες, µπορούν να χρησιµοποιηθούν στην περιγραφή, αλλά µόνον µερικά από αυτά είναι απαραίτητα σε κάθε περιγραφή. Στη διεθνή ανταλλαγή περιγραφικών πληροφοριών πολύ λίγα στοιχεία θεωρούνται ουσιώδη όπως: α) Κωδικός αναγνώρισης β) Τίτλος γ) Παραγωγός 11

17 Ελληνική Αρχειακή Εταιρεία δ) Χρονολογία (ες) ε) Μέγεθος της ενότητας περιγραφής στ) Επίπεδο περιγραφής. Τα παραδείγµατα στο κείµενο του Ι.Π.Α.Π.(Γ) είναι επεξηγηµατικά και όχι δεσµευτικά. ιασαφηνίζουν τις διατάξεις των κανόνων, τους οποίους συνοδεύουν, παρά επεκτείνουν το περιεχόµενό τους. Μην θεωρήσετε τα παραδείγµατα ή τη µορφή µε την οποία παρουσιάζονται ως οδηγίες. Για να προσδιορισθεί το πλαίσιο παραγωγής, κάθε παράδειγµα συνοδεύεται µε την ένδειξη του επιπέδου περιγραφής, γραµµένη εντός παρενθέσεων µε πλάγια στοιχεία. Ακολουθεί το όνοµα του φορέα που κατέχει το αρχειακό υλικό στο οποίο αναφέρεται το συγκεκριµένο παράδειγµα, γραµµένο επίσης µε πλάγια στοιχεία. Μπορεί να ακολουθούν και περαιτέρω επεξηγήσεις, κι αυτές µε πλάγια στοιχεία, µε την ένδειξη Σηµείωση. 13. Η έκταση µιας αρχειακής περιγραφής, αν δηλαδή θα ενσωµατώνει κάτι περισσότερο από τα βασικά στοιχεία πληροφόρησης, ποικίλει ανάλογα µε τη φύση της ενότητας περιγραφής. 14. Τα σηµεία πρόσβασης βασίζονται στα στοιχεία περιγραφής. Η αξία των σηµείων πρόσβασης αυξάνεται µέσω του ελέγχου καθιερωµένων ληµµάτων. Εξαιτίας της σπουδαιότητας των σηµείων πρόσβασης για την ανάκτηση αρχειακών δεδοµένων, έχει αναπτυχθεί ένα ιδιαίτερο πρότυπο του ιεθνούς Συµβουλίου Αρχείων, το ιεθνές Πρότυπο Καθιερωµένων Αρχειακών Ληµµάτων για Νοµικά Πρόσωπα/φορείς, Φυσικά Πρόσωπα και Οικογένειες, Ι.Π.Κ.Α.Λ. (Ν.Φ.Π.Ο) [International Standard Archival Authority Record for Corporate Bodies, Persons and Families: ISAAR (CPF)]. Το Ι.Π.Κ.Α.Λ. (Ν.Φ.Π.Ο) δίνει τους γενικούς κανόνες για την υιοθέτηση καθιερωµένων αρχειακών ληµµάτων που περιγράφουν νοµικά πρόσωπα/φορείς, φυσικά πρόσωπα και οικογένειες που µπορούν να ονοµαστούν παραγωγοί στις περιγραφές αρχειακών τεκµηρίων. (Βλέπε το Παράρτηµα Α-2 για µία σχηµατική αναπαράσταση της σχέσης µεταξύ των αρχειακών περιγραφών και των καθιερωµένων ληµµάτων). Μπορούν να αναπτυχθούν επίσης, σε εθνικό επίπεδο ή για κάθε γλώσσα χωριστά, λεξιλόγια και καθιερωµένοι κανόνες που θα χρησιµοποιηθούν από κοινού µε τα άλλα σηµεία πρόσβασης. Για την εισαγωγή και υποστήριξη ελεγµένων λεξιλογίων είναι χρήσιµα τα εξής πρότυπα ISO: Το ISO 5963 Documentation Methods for examining documents, determining their subject, and selecting indexing terms (Τεκµηρίωση Μέθοδοι εξέτασης τεκµηρίων, προσδιορισµού των θεµάτων τους και επιλογής των όρων ευρετηρίασης, ελλην. έκδοση Ε.Λ.Ο.Τ. 1312/1993 (ΣΕΠ)), το ISO 2788 Documentation Guidelines for the establishment and development of monolingual thesauri (Τεκµηρίωση Κατευθυντήριες οδηγίες για τη συγκρότηση και ανάπτυξη µονόγλωσσων θησαυρών, ελλην. έκδοση Ε.Λ.Ο.Τ. 1321/1993 (ΣΕΠ)) και το ISO 999 Information and documentation Guidelines for the content, organization and presentation of indexes (Πληροφόρηση και τεκµηρίωση Κατευθυντήριες οδηγίες για το περιεχόµενο, την οργάνωση και την παρουσίαση ευρετηρίων, ελλην. έκδοση Ε.Λ.Ο.Τ. 1212/1994). 15. Για τις βιβλιογραφικές παραποµπές σε οποιοδήποτε στοιχείο αρχειακής περιγραφής, ακολουθείστε στην τελευταία έκδοση του ISO 690 Documentation Bibliographic references Content, form and structure (Τεκµηρίωση 12

18 ιεθνές Πρότυπο Αρχειακής Περιγραφής (Γενικό), εύτερη έκδοση Βιβλιογραφικές αναφορές Περιεχόµενο, µορφή και δοµή, ελλην. έκδοση υπό προετοιµασία Ε.Λ.Ο.Τ ). 13

19 Ελληνική Αρχειακή Εταιρεία ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ Το παρακάτω γλωσσάριο των όρων και των ορισµών τους αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι των κανόνων περιγραφής. Οι ορισµοί συντάχθηκαν ειδικά για τις ανάγκες αυτού του κειµένου. Αποδιδόµενος τίτλος (Supplied title). Ο τίτλος που δίνεται από τον αρχειονόµο σε µια ενότητα περιγραφής όταν αυτή δεν έχει ένδειξη. Αρχειακή περιγραφή (Archival description). Η ακριβής παρουσίαση µιας ενότητας περιγραφής και των συστατικών της µερών, όταν αυτά υπάρχουν, που προέρχεται από την επιλογή, ανάλυση, οργάνωση και καταγραφή πληροφοριών οι οποίες χρησιµεύουν στον προσδιορισµό, στη διαχείριση, στον εντοπισµό και στην κατανόηση του αρχειακού υλικού, του πλαισίου παραγωγής του και του αρχειακού συστήµατος που το παρήγαγε. Αρχείο (Fonds). Το σύνολο των τεκµηρίων, ανεξάρτητα από το είδος ή το υπόστρωµά τους, τα οποία παράχθηκαν οργανικά και/ή συσσωρεύτηκαν και χρησιµοποιήθηκαν από ένα συγκεκριµένο φυσικό πρόσωπο, µια οικογένεια ή ένα νοµικό πρόσωπο/φορέα στη διάρκεια των δραστηριοτήτων και λειτουργιών τους. Εκκαθάριση (Appraisal). Η διαδικασία προσδιορισµού του χρόνου διατήρησης των αρχείων. Έλεγχος καθιερωµένων ληµµάτων (Authority control). Βλέπε γλωσσάριο του ιεθνούς Προτύπου Καθιερωµένων Αρχειακών Ληµµάτων, ISAAR (CPF). Ένδειξη (Formal title). Ο τίτλος που υπάρχει εµφανώς πάνω ή µέσα στο αρχειακό υλικό που περιγράφεται. Ενότητα περιγραφής (Unit of description). Ένα τεκµήριο ή ένα σύνολο τεκµηρίων σε οποιαδήποτε φυσική µορφή που αντιµετωπίζεται ως σύνολο και αποτελεί τη βάση µιας περιγραφής. Επίπεδο περιγραφής (Level of description). Η θέση της ενότητας περιγραφής στο ιεραρχικό σχήµα του αρχείου. Εποπτεία/φύλαξη (Custody). H ευθύνη για τη φροντίδα των τεκµηρίων, που βασίζεται στη φυσική κατοχή τους. Η εποπτεία δεν περιλαµβάνει πάντοτε νόµιµη κυριότητα ή το δικαίωµα του ελέγχου πρόσβασης στα αρχεία. Εργαλείο έρευνας (Finding aid). Ο ευρύτερος όρος που καλύπτει κάθε περιγραφή ή βοήθηµα που εκπονήθηκε ή αποκτήθηκε από µια αρχειακή υπηρεσία στη διάρκεια της άσκησης διοικητικού ή διανοητικού ελέγχου στο αρχειακό υλικό. Νοµικό πρόσωπο/φορέας (Corporate body). Ένας οργανισµός/φορέας ή µια οµάδα ατόµων που φέρει ένα ιδιαίτερο όνοµα και που δρα ή µπορεί να δράσει ως οντότητα. Παραγωγός (Creator). Το νοµικό πρόσωπο/φορέας, η οικογένεια ή το φυσικό πρόσωπο που παρήγαγε, συγκέντρωσε και/ή διατήρησε αρχεία στο πλαίσιο της 14

20 ιεθνές Πρότυπο Αρχειακής Περιγραφής (Γενικό), εύτερη έκδοση προσωπικής ή της συλλογικής του δραστηριότητας. Να µη γίνεται σύγχυση µε τον συλλέκτη. Προέλευση (Provenance). Η σχέση µεταξύ των τεκµηρίων και των οργανισµών ή ατόµων που τα παρήγαγαν, τα συγκέντρωσαν και/ή φύλαξαν και χρησιµοποίησαν για προσωπική ή συλλογική δραστηριότητα. Πρόσβαση (Access). Η δυνατότητα να χρησιµοποιηθεί υλικό από ένα αρχείο, που συνήθως υπόκειται σε κανόνες και όρους. Προσθήκη (Accrual). Μια πρόσκτηση που προστίθεται σε µια αρχειακή ενότητα η οποία υπάρχει ήδη στο Αρχείο. Σειρά (Series). Τεκµήρια ταξινοµηµένα σύµφωνα µε ένα σύστηµα αρχειοθέτησης ή διατηρηµένα ως ενότητα, γιατί προκύπτουν από την ίδια συσσώρευση ή αρχειοθέτηση ή την ίδια δραστηριότητα και αποτελούν κάποιο ιδιαίτερο είδος ή έχουν κάποια άλλη σχέση που προκύπτει από την παραγωγή τους, την παραλαβή ή τη χρήση τους. Σηµείο πρόσβασης (Access point). Ένα όνοµα, ένας όρος, µια λέξη-κλειδί, µια φράση ή ένας κωδικός που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την αναζήτηση, αναγνώριση και τον εντοπισµό µιας αρχειακής περιγραφής. Συλλογή (Collection). Μια τεχνητή συγκέντρωση τεκµηρίων που έχουν συσσωρευτεί µε βάση κάποιο κοινό χαρακτηριστικό, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η προέλευση αυτών των τεκµηρίων. Να µη γίνεται σύγχυση µε ένα αρχείο. Συγγραφέας/συντάκτης (Author). Το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο/φορέας ή µια οµάδα ατόµων που ευθύνεται για το διανοητικό περιεχόµενο ενός τεκµηρίου. Να µη γίνεται σύγχυση µε τον παραγωγό αρχείων. Ταξινόµηση (Arrangement). Η διανοητική και φυσική διαδικασία και τα αποτελέσµατα της ανάλυσης και οργάνωσης των τεκµηρίων σύµφωνα µε τις αρχές της Aρχειονοµίας. Τεκµήριο (Item). Η µικρότερη διανοητικά αδιάσπαστη αρχειακή ενότητα, π.χ. µια επιστολή, ένα υπόµνηµα, µια έκθεση, µια φωτογραφία, µια ηχητική εγγραφή. Τεκµήριο/Έγγραφο (Document). Καταγεγραµµένη πληροφορία ανεξαρτήτως υποστρώµατος ή χαρακτηριστικών. Τύπος/Είδος (Form). Μια κατηγορία τεκµηρίων που διακρίνονται µε βάση τα κοινά φυσικά (π.χ. υδατογραφία, σχέδιο) και/ή διανοητικά (π.χ. ηµερολόγιο, βιβλίο λογαριασµών, βιβλίο πρακτικών) χαρακτηριστικά τους. Τίτλος (Title). Μια λέξη, φράση, ένα στοιχείο ή σύνολο στοιχείων που δηλώνει την ενότητα περιγραφής. Υπο-αρχείο (Sub-fonds). Η υποδιαίρεση ενός αρχείου που περιλαµβάνει ένα σώµα σχετιζόµενων µεταξύ τους τεκµηρίων, τα οποία αντιστοιχούν σε διοικητικές υποδιαιρέσεις της υπηρεσίας ή του οργανισµού παραγωγής τους ή, όταν αυτό δεν είναι εφικτό, σε γεωγραφικές, χρονολογικές, λειτουργικές ή παρόµοιες οµαδοποιήσεις που υπαγορεύονται από το ίδιο το υλικό. Στην περίπτωση που ο παραγωγός έχει πολύπλοκη ιεραρχική δοµή, κάθε υπο-αρχείο υποδιαιρείται σε επιµέρους υπο-αρχεία, τόσα όσα χρειάζονται για να απεικονιστούν τα ιεραρχικά επίπεδα. 15

21 Ελληνική Αρχειακή Εταιρεία Υπόστρωµα (Medium). Το φυσικό υλικό στο οποίο καταγράφονται οι πληροφορίες που συγκροτούν ένα τεκµήριο (π.χ. πήλινα πινακίδα, πάπυρος, χαρτί, περγαµηνή, φιλµ, µαγνητική ταινία). Φάκελος (File). Μια οργανωµένη ενότητα τεκµηρίων, συγκεντρωµένων είτε από τον παραγωγό τους για τρέχουσα χρήση είτε στη διαδικασία ταξινόµησής τους, επειδή αφορούν το ίδιο θέµα ή την ίδια δραστηριότητα. Ο φάκελος είναι συνήθως η βασική ενότητα στο εσωτερικό µιας σειράς. 16

22 ιεθνές Πρότυπο Αρχειακής Περιγραφής (Γενικό), εύτερη έκδοση 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕ ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΕΠΙΠΕ Α 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Εάν το αρχείο περιγράφεται ως σύνολο, θα πρέπει να παρουσιάζεται σε µια περιγραφή τα στοιχεία της οποίας καταγράφονται στο τρίτο (3) τµήµα αυτού του κειµένου. Εάν απαιτείται περιγραφή των µερών του αρχείου, αυτά µπορούν να περιγραφούν ξεχωριστά χρησιµοποιώντας και πάλι τα ενδεδειγµένα στοιχεία του τρίτου τµήµατος. Το σύνολο αυτών των περιγραφών που θα προκύψουν, συνδεδεµένων ιεραρχικά, όπως απεικονίζονται στο σχήµα του παραρτήµατος Α-1, αντιπροσωπεύει το αρχείο και τα µέρη του που έχουν περιγραφεί. Για τους σκοπούς αυτών των κανόνων, η συγκεκριµένη τεχνική της περιγραφής ονοµάζεται περιγραφή σε πολλαπλά επίπεδα. Τέσσερις βασικοί κανόνες εφαρµόζονται όταν καταρτίζουµε την ιεραρχική σειρά (σχέση) των περιγραφών και παρουσιάζονται στους κανόνες 2.1 έως ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΣΕ ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΕΠΙΠΕ Α 2.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΟ ΕΙ ΙΚΟ Στόχος: Να παρουσιαστεί το πλαίσιο περιγραφής και η ιεραρχική δοµή του αρχείου και των µερών του. Κανόνας: Στο επίπεδο αρχείου δίνουµε πληροφορίες που αφορούν το αρχείο ως σύνολο. Στα επόµενα επίπεδα δίνουµε πληροφορίες για τα µέρη που περιγράφονται. Παρουσιάζουµε τις περιγραφές που προκύπτουν σε µια ιεραρχική σχέση, πηγαίνοντας από το γενικό (το αρχείο) στο πιο ειδικό. 2.2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ Στόχος: Να παρουσιαστεί µε ακρίβεια το πλαίσιο και το περιεχόµενο της ενότητας περιγραφής. Κανόνας: Παρέχουµε µόνο όσες πληροφορίες είναι απαραίτητες για το επίπεδο που περιγράφουµε. Για παράδειγµα δεν δίνουµε λεπτοµερείς πληροφορίες για το περιεχόµενο ενός φακέλου εάν η ενότητα περιγραφής είναι το αρχείο. εν παρέχουµε τη διοικητική ιστορία ενός ολόκληρου τοµέα, εάν ο παραγωγός µιας ενότητας περιγραφής είναι µια διεύθυνση ή ένα τµήµα. 2.3 ΣΥΝ ΕΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΩΝ Στόχος: Να αποσαφηνιστεί η θέση της ενότητας περιγραφής στην ιεραρχία. Κανόνας: Συνδέουµε κάθε περιγραφή µε αυτήν της επόµενης, ανώτερης ενότητας περιγραφής, εάν αυτό είναι δυνατό, και προσδιορίζουµε το επίπεδο περιγραφής. (Βλ ) 17

Ιόνιο Πανεπιστήμιο - Τμήμα Αρχειονομίας - Βιβλιοθηκονομίας

Ιόνιο Πανεπιστήμιο - Τμήμα Αρχειονομίας - Βιβλιοθηκονομίας Μεταδεδομένα για Ψηφιακές Βιβλιοθήκες Γ. Δ. Μπώκος Μεταδεδομένα: Ο όρος Μεταδεδομένα: «Δεδομένα σχετικά με Δεδομένα» Αναλυτικότερα: «Το σύνολο όσων θα μπορούσε να πει κανείς για ένα πληροφοριακό αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού''

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Οι παρακάτω προσκλήσεις εντάσσονται στο Έργο «ΠΑΝ ΕΚΤΗΣ Νο2- Ψηφιακός Θησαυρός Πρωτογενών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Εισαγωγή στην Αρχειονομία 1 ο Μάθημα Μια πρώτη ματιά... Κοινωνία της Πληροφορίας Η Η σημερινή εποχή χαρακτηρίζεται ως η εποχή της πληροφορίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Α. Μπάγιας Γ. Γιαννακόπουλος

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Α. Μπάγιας Γ. Γιαννακόπουλος ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α. Μπάγιας Γ. Γιαννακόπουλος Η διαχείριση των αρχείων στην εποχή της πληροφορίας Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών Νέα υποστρώματα Η πληροφορία, πολύτιμος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Ι. Πανάρετος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Ι. Πανάρετος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Ι. Πανάρετος ΑΘΗΝΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1999 ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΤΕΥΧΟΣ 1 Α. ια Βίου Εκπαίδευση: Μια Πραγµατικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επιστημονικών Εκδόσεων. Πολιτική Χρήσης

Διαχείριση Επιστημονικών Εκδόσεων. Πολιτική Χρήσης Διαχείριση Επιστημονικών Εκδόσεων Πολιτική Χρήσης Θεσσαλονίκη 10/4/2013 Σελίδα 2 από 13 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 3 Εισαγωγή... 4 Πολιτική περιεχομένου... 5 Πολιτική κατάθεσης εργασιών... 5 Πολιτική πρόσβασης...

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 6. Σχήµατα ιαλειτουργικότητας Μεταδεδοµένων. Το RDF Το Warwick Framework. Ιόνιο Πανεπιστήµιο - Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας

ΜΑΘΗΜΑ 6. Σχήµατα ιαλειτουργικότητας Μεταδεδοµένων. Το RDF Το Warwick Framework. Ιόνιο Πανεπιστήµιο - Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας ΜΑΘΗΜΑ 6 195 Σχήµατα ιαλειτουργικότητας Μεταδεδοµένων Το RDF Το Warwick Framework 196 1 Resource Data Framework RDF Τα πολλαπλά και πολλαπλής προέλευσης σχήµατα παραγωγής δηµιουργούν την ανάγκη δηµιουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα 3. Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας

Μάθηµα 3. Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας Μάθηµα 3 45 Ολοκληρωµένα Συστήµατα Βιβλιοθηκών Η έννοια του «Ολοκληρωµένου» Συστατικά (modules)( Καταλογογράφηση Προσκτήσεις ανεισµός ιαχείριση Περιοδικών ηµόσιος Κατάλογος (OPAC( OPAC-On-line Public Access

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 11 Αυγούστου 2011. Αρ.πρωτ.: 12 1113908 ΕΞ 2011. ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Π..

ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 11 Αυγούστου 2011. Αρ.πρωτ.: 12 1113908 ΕΞ 2011. ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Π.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. /νση : Καρ. Σερβίας 10 Τ.Κ. : 101 84

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/373/ Γ Ν Ω Μ Ο Ο Τ Η Σ Η 1/2013

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/373/ Γ Ν Ω Μ Ο Ο Τ Η Σ Η 1/2013 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 21-01-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/373/21-01-2013 Γ Ν Ω Μ Ο Ο Τ Η Σ Η 1/2013 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, συνήλθε µετά από πρόσκληση του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Φ Ι Λ Ο Σ Ο Φ Ι Κ Η Σ Χ Ο Λ Η ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Φ Ι Λ Ο Σ Ο Φ Ι Κ Η Σ Χ Ο Λ Η ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ Φ Ι Λ Ο Σ Ο Φ Ι Κ Η Σ Χ Ο Λ Η ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΓΑΛΛΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟ ΤΗΛ: (28310) 77211-15-16 FAX: (28310) 77241-22 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Τοµέας Φιλοσοφίας του Τµήµατος Φιλοσοφικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. MEΛΟΣ ΤΩΝ ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 2007-09-20 Νο.32-07 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες οι οποίοι θα συµµετέχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011/2012

ΕΙ ΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011/2012 ΕΙ ΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011/2012 Το Κοινωφελές Ίδρυµα Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης προκηρύσσει το 12 ο πρόγραµµα χορηγιών σε µέλη του Συνδέσµου Υποτρόφων

Διαβάστε περισσότερα

2.5.1 Χρήση δεξιοτήτων αρχειοθέτησης για τη διατήρηση ενός καθιερωμένου συστήματος

2.5.1 Χρήση δεξιοτήτων αρχειοθέτησης για τη διατήρηση ενός καθιερωμένου συστήματος 2.5 Σύστημα αρχειοθέτησης, έγγραφα και βάσεις δεδομένων 2.5.1 Χρήση δεξιοτήτων αρχειοθέτησης για τη διατήρηση ενός καθιερωμένου συστήματος Να είναι σε θέση να διατηρήσει ένα καθιερωμένο, ηλεκτρονικό και

Διαβάστε περισσότερα

Ορθή επανάληψη: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποψηφίους διδάκτορες στο πλαίσιο της χρηµατοδοτούµενης Πράξης Κύρτου Πλέγµατα

Ορθή επανάληψη: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποψηφίους διδάκτορες στο πλαίσιο της χρηµατοδοτούµενης Πράξης Κύρτου Πλέγµατα Ορθή επανάληψη: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποψηφίους διδάκτορες στο πλαίσιο της χρηµατοδοτούµενης Πράξης Κύρτου Πλέγµατα Αθήνα, 22/7/2013 To Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύµατος

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική έρευνας. Στρατηγική έρευνας. Η ερευνητική διαδικασία στη βιβλιοθήκη αρχίζει από τη στιγμή που χρειάζεται

Στρατηγική έρευνας. Στρατηγική έρευνας. Η ερευνητική διαδικασία στη βιβλιοθήκη αρχίζει από τη στιγμή που χρειάζεται Η ερευνητική διαδικασία στη βιβλιοθήκη αρχίζει από τη στιγμή που χρειάζεται Στρατηγική έρευνας κάποιος να λύσει ένα πρόβλημα, να κάνει μια εργασία για την εκπλήρωση κάποιου μαθήματος, να συγγράψει ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 23.07.2001 COM(2001) 418 τελικό 2001/0166 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε το δείκτη κόστους εργασίας (υποβληθείσα

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα για τη δημιουργία και διαχείριση θησαυρού

Προγράμματα για τη δημιουργία και διαχείριση θησαυρού Προγράμματα για τη δημιουργία και διαχείριση θησαυρού Το λογισμικό θησαυρών μπορεί να προορίζεται για έναν υπολογιστή ή για μεγάλο σύστημα, μπορεί να αφορά στην κατασκευή και συντήρηση του θησαυρού ή στην

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΒΕΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟ ΠΕ ΙΟ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΤΟ 2012

ΒΡΑΒΕΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟ ΠΕ ΙΟ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΤΟ 2012 ΒΡΑΒΕΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟ ΠΕ ΙΟ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΤΟ 2012 Πρόκειται για τη δεύτερη έκδοση του «Βραβείου του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου για έρευνα στο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ο ΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ Κέντρο Πολιτισµικής Πληροφορικής Ινστιτούτο Πληροφορικής ΙΤΕ Επιµέλεια Πάνος Κωνσταντόπουλος Χρυσούλα Μπεκιάρη Μάρτιν Ντέρ Επιχειρησιακό Πρόγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΞΑΜΗΝΟ Η ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ : ΜΟΣΧΟΥΛΑ ΟΛΓΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ : 30/02 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Η Βιβλιοθήκη του ΕΜΣΤ και η ψηφιοποίηση των συλλογών των έργων τέχνης και των αρχείων του Μουσείου

Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Η Βιβλιοθήκη του ΕΜΣΤ και η ψηφιοποίηση των συλλογών των έργων τέχνης και των αρχείων του Μουσείου Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης: Η Βιβλιοθήκη του ΕΜΣΤ και η ψηφιοποίηση των συλλογών των έργων τέχνης και των αρχείων του Μουσείου Φωτεινή Αραβανή Βιβλιοθήκη Αρχείο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

MARC 21 Διάταξη για τα δεδομένα επικεφαλίδων

MARC 21 Διάταξη για τα δεδομένα επικεφαλίδων MARC 21 Διάταξη για τα δεδομένα επικεφαλίδων Μετάφραση Αλίκης Τσουκαλά και Παρασκευής Κοντού Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Βιβλιοθήκη Μάρτιος 2016 Σύρος 1 Όροι χρήσης Το MARC 21 Διάταξη για τα δεδομένα επικεφαλίδων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ALPHA BANK

Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ALPHA BANK Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ALPHA BANK Η σηµερινή φυσιογνωµία της Βιβλιοθήκης της Alpha Βank διαµορφώθηκε µετά το 2000 µε τη συγχώνευση της Alpha Τραπέζης Πίστεως µε την Ιονική Τράπεζα. Τότε και οι Βιβλιοθήκες των

Διαβάστε περισσότερα

------------- ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ Τµήµα Παρακολούθησης Χρηµατοοικονοµικής Πληροφοριών Εισηγµένων Εταιριών Πληροφορίες: Κωνσταντίνος Πεταλάκης Τηλ.: 210-33.77.187 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές πληροφορίες συλλογής

Γενικές πληροφορίες συλλογής Γενικές πληροφορίες συλλογής Αναγνωριστικό συλλογής Συμπληρώνεται αυτόματα από το σύστημα Άλλο αναγνωριστικό Τρέχον και παλαιότερα αναγνωριστικά που έχουν αποδοθεί στη συλλογή από τον φορέα Φορέας* Οργανισμός

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Συγγραφής Εργασιών για το 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οδικής Ασφάλειας

Οδηγίες Συγγραφής Εργασιών για το 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οδικής Ασφάλειας 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οδικής Ασφάλειας www.nrso.ntua.gr/roadsafety2015 roadsafety2015@gmail.com Οδηγίες Συγγραφής Εργασιών για το 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οδικής Ασφάλειας Όνοµα Επίθετο 1, 1 Οργανισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ (MASTER s) 1. Η διπλωµατική διατριβή εξειδίκευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Βρυξέλλες, 31 Μαρτίου 2005 (OR. en) AA 5/2/05 REV 2 ΣΥΝΘΗΚΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ : ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. 1) Ηλεκτρονική τεκμηρίωση του φωτογραφικού αρχείου του γλύπτη Γ. Παππά (άτομο 1)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. 1) Ηλεκτρονική τεκμηρίωση του φωτογραφικού αρχείου του γλύπτη Γ. Παππά (άτομο 1) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Το Μουσείο Μπενάκη, στο πλαίσιο της Πράξης «ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ & ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΠΕΝΑΚΗ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ», ΥΕ 1 Τεκμηρίωση με ίδια μέσα, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: «ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΙΛΚΙΣ». Φοιτητές:

Διαβάστε περισσότερα

DARIAH: Η ψηφιακή τεχνολογία στην υπηρεσία της έρευνας στις ανθρωπιστικές σπουδές και τις τέχνες Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, 26 Ιουνίου 2015

DARIAH: Η ψηφιακή τεχνολογία στην υπηρεσία της έρευνας στις ανθρωπιστικές σπουδές και τις τέχνες Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, 26 Ιουνίου 2015 DARIAH: Η ψηφιακή τεχνολογία στην υπηρεσία της έρευνας στις ανθρωπιστικές σπουδές και τις τέχνες Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, 26 Ιουνίου 2015 Ανάπτυξη μητρώου φορέων και συλλογών της Ψηφιακής Υποδομής DARIAH-GR/ΔΥΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός και Στόχοι των. Επιστηµονικών Εργασιών υπό Εξέλιξη. (Working paper series)

Σκοπός και Στόχοι των. Επιστηµονικών Εργασιών υπό Εξέλιξη. (Working paper series) Σκοπός και Στόχοι Σκοπός και Στόχοι των Επιστηµονικών Εργασιών υπό Εξέλιξη (Working paper series) Η µηνιαία Σειρά Επιστηµονικών Εργασιών υπό Εξέλιξη (ΣΕΕΕ), αποτελεί την επίσηµη έκδοση επιστηµονικών και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ» ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο για το μάθημα "Διαχείριση Αρχειακού Υλικού" 24/10/2013

Εργαστήριο για το μάθημα Διαχείριση Αρχειακού Υλικού 24/10/2013 Διαχείριση Αρχειακού Υλικού 1 Η ενότητα Λίνα Μπουντούρη (linabountouri@gmail.com) Χειμερινό Εξάμηνο 2013 Θέματα που θα παρουσιαστούν στο Εργαστήριο «Διαχείριση Αρχειακού Υλικού» Εισαγωγή στις βασικές έννοιες

Διαβάστε περισσότερα

Περίγραμμα του μαθήματος. Διαχείριση Αρχειακού Υλικού. Αρχείο (2/2) Αρχείο (1/2) Βασικές αρχειονομικές παραδόσεις.

Περίγραμμα του μαθήματος. Διαχείριση Αρχειακού Υλικού. Αρχείο (2/2) Αρχείο (1/2) Βασικές αρχειονομικές παραδόσεις. - Θεωρία 2 Περίγραμμα του μαθήματος Θεωρία 1 η ενότητα Λίνα Μπουντούρη Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης ΤΕΙ Αθήνας Χειμερινό εξάμηνο 2013 Διαχείριση Αρχειακού Υλικού Βασικές έννοιες και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠ, 7-8 Μαΐου 2007. ιηµερίδα "ΣΚΕΑΒ: Υπηρεσίες και Εργαλεία στη ιάθεση Χρηστών και Βιβλιοθηκονόµων 2

ΕΜΠ, 7-8 Μαΐου 2007. ιηµερίδα ΣΚΕΑΒ: Υπηρεσίες και Εργαλεία στη ιάθεση Χρηστών και Βιβλιοθηκονόµων 2 Πολιτική χρήσης θεµατικών επικεφαλίδων στις ελληνικές ακαδηµαϊκές βιβλιοθήκες ιαρκής Επιτροπή Θεµατικής Καταλογογράφησης Γενικές αρχές θεµατικής καταλογογράφησης Κάθε βιβλιοθήκη δίνει σε κάθε τεκµήριο

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιοποίηση και ψηφιακή επεξεργασία εικόνας

Ψηφιοποίηση και ψηφιακή επεξεργασία εικόνας Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Ψηφιοποίηση και ψηφιακή επεξεργασία εικόνας Ενότητα 4: Τεκμηρίωση Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Την Πρυτανεία του.π.θράκης Κοµοτηνή. ΚΟΙΝ.: Γραµµατεία Π.Μ.Σ

ΠΡΟΣ: Την Πρυτανεία του.π.θράκης Κοµοτηνή. ΚΟΙΝ.: Γραµµατεία Π.Μ.Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Κτίριο Α ΗΜ&ΜΥ Πανεπιστηµιούπολη Ξάνθης - Κιµµέρια 67100 - Ξάνθη HELLENIC REPUBLIC DEMOCRITUS UNIVERSITY

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός: ΔΡ01 Έκδοση: 04 Σελ. 1 από 9. Έλεγχος Εγγράφων ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΡ01. Έλεγχος Εγγράφων

Κωδικός: ΔΡ01 Έκδοση: 04 Σελ. 1 από 9. Έλεγχος Εγγράφων ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΡ01. Έλεγχος Εγγράφων Κωδικός: ΔΡ01 Έκδοση: 04 Σελ. 1 από 9 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΡ01 Κωδικός: ΔΡ01 Έκδοση: 04 Σελ. 2 από 9 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ Αρ. Έκδοσης Ημερομηνία Περιγραφή Παράγραφοι 01 12.10.2009 Τελική Έκδοση Όλες 02 25.6.2010

Διαβάστε περισσότερα

Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση

Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας Ιόνιο Πανεπιστήµιο Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση Σαράντος Καπιδάκης Επικοινωνία Σαράντος Καπιδάκης Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής ηµοσίευσης sarantos@ionio.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΟΥ ΜΕΞΙΚΟΥ ΣΕ ΈΛΛΗΝΕΣ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΤΟ 2016

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΟΥ ΜΕΞΙΚΟΥ ΣΕ ΈΛΛΗΝΕΣ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΤΟ 2016 1 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΟΥ ΜΕΞΙΚΟΥ ΣΕ ΈΛΛΗΝΕΣ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΤΟ 2016 Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε ότι προκηρύσσει για το ακαδηµαϊκό έτος 2016 τις υποτροφίες, που χορηγούνται από την κυβέρνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII. Οδηγός Πτυχιακής Εργασίας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII. Οδηγός Πτυχιακής Εργασίας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII Οδηγός Πτυχιακής Εργασίας ΣΚΟΠΟΣ Η προδιαγραφή από εκδοτική άποψη των τεχνικών χαρακτηριστικών των πτυχιακών εργασιών που εκπονούνται στο Τµήµα µε στόχο την επίτευξη οµοιοµορφίας και την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΗΜΟΣ Ψηφιακή Βιβλιοθήκη. Οδηγός χρήσης

ΠΑΝΔΗΜΟΣ Ψηφιακή Βιβλιοθήκη. Οδηγός χρήσης ΠΑΝΔΗΜΟΣ Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Οδηγός χρήσης Τι είναι ο ΠΑΝΔΗΜΟΣ Ο ΠΑΝΔΗΜΟΣ αποτελεί τον χώρο ηλεκτρονικής δημοσίευσης της συγγραφικής δραστηριότητας των μελών της επιστημονικής κοινότητας του Παντείου Πανεπιστημίου.

Διαβάστε περισσότερα

Θέλετε να διαθέσετε ένα αρχείο στο διαδίκτυο;

Θέλετε να διαθέσετε ένα αρχείο στο διαδίκτυο; Θέλετε να διαθέσετε ένα αρχείο στο διαδίκτυο; Θέλετε να διαθέσετε ένα αρχείο στο διαδίκτυο; Ένας σύντομος οδηγός για να σας διευκολύνει στη λήψη αποφάσεων για τη διάθεση του αρχείου σας σε αποθετήριο του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Διδάσκων: Γ. Χαραλαμπίδης, Επ. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ:

ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ: ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ: Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Ημερίδα παρουσίασης CLARIN-EL 1/10/2010 Πένυ Λαμπροπούλου Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου / Ε.Κ. "Αθηνά" ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΤ ΓΙΑ ΚΑΕ Στο

Διαβάστε περισσότερα

7.1.007/1 η Έκδοση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΠΙ- ΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ REGULATION ON THE USE OF NATIONAL CONFOR- MITY MARKS ON AGRICULTURAL PRODUCTS ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τη Χρήση της Βάσης Δεδομένων

Οδηγίες για τη Χρήση της Βάσης Δεδομένων Οδηγίες για τη Χρήση της Βάσης Δεδομένων 518297-LLP-2011-IT-ERASMUS-FEXI Εισαγωγή Ο σκοπός αυτού του οδηγού είναι να παρουσιάσει το περιεχόμενο της βάσης δεδομένων των μεταφράσεων των οικονομικών που περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ &

ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Τι είναι αρχείο; Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να χαρακτηρίσουμε μια πληροφορία ως αρχειακή; Τι είναι αρχειονομία; Ποιος είναι ο αρχειονόμος;

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Πάντειο Πανεπιστήµιο. Όροι κατάθεσης υλικού στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη «Πάνδηµος»

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Πάντειο Πανεπιστήµιο. Όροι κατάθεσης υλικού στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη «Πάνδηµος» Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Πάντειο Πανεπιστήµιο Όροι κατάθεσης υλικού στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη «Πάνδηµος» Εισαγωγή Η Ψηφιακή Βιβλιοθήκη «Πάνδηµος» αποτελεί το ιδρυµατικό αποθετήριο του Παντείου Πανεπιστηµίου.

Διαβάστε περισσότερα

E-mail: mailto:michael_agathos@yahoo.gr

E-mail: mailto:michael_agathos@yahoo.gr ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοµατεπώνυµο: Αγάθος Μιχαήλ ιεύθυνση: Γιαννάδες Πόλη: Κέρκυρα Τηλέφωνο: 26610-51390, 699 222 3070 E-mail: mailto:michael_agathos@yahoo.gr Ηµεροµηνία γέννησης: 11/02/1979 Οικογενειακή

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2003R1830 EL 11.12.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1830/2003 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος Οδηγός ιδακτορικών Σπουδών Στο Τµήµα λειτουργούν, από το 1985, µεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικής βαθµίδας. Με τη νοµοθεσία που ισχύει σήµερα, µε αίτησή τους οι απόφοιτοι του Μ.Π.Σ. µπορούν να συνεχίσουν

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά Αρχεία του Κράτους Αρχεία Νομού Λευκάδας

Γενικά Αρχεία του Κράτους Αρχεία Νομού Λευκάδας Γενικά Αρχεία του Κράτους Αρχεία Νομού Λευκάδας Ελένη Δ. Γράψα Προϊσταμένη Γ.Α.Κ. Αρχείων Ν. Λευκάδας e-mail: mail@gak. lef.sch. g Ιστορικά στοιχεία Τον Ιούλιο του 1684 ο Βενετός αρχιστράτηγος Φραγκίσκος

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικό Αποθετήριο ΤΕΙ Ηπείρου. Οδηγίες κατάθεσης δημοσίευσης στο σύστημα Ερευνητικού Αποθετηρίου CRIS

Ερευνητικό Αποθετήριο ΤΕΙ Ηπείρου. Οδηγίες κατάθεσης δημοσίευσης στο σύστημα Ερευνητικού Αποθετηρίου CRIS Ερευνητικό Αποθετήριο ΤΕΙ Ηπείρου Οδηγίες κατάθεσης δημοσίευσης στο σύστημα Ερευνητικού Αποθετηρίου CRIS 2014 1. Είσοδος στο σύστημα 1. Ανοίγουμε ένα γνωστό φυλλομετρητή (browser) όπως Mozilla Firefox,

Διαβάστε περισσότερα

Η εποπτεία των αρχείων επιχειρήσεων στην Ιταλία

Η εποπτεία των αρχείων επιχειρήσεων στην Ιταλία Paola Carucci* Η εποπτεία των αρχείων επιχειρήσεων στην Ιταλία 1. Ορισμός Στην Ιταλία χρησιμοποιούμε τον όρο αρχείο επιχείρησης για να υποδείξουμε τα αρχεία εκείνα των φορέων που δραστηριοποιούνται στον

Διαβάστε περισσότερα

Α ΤΑΞΗ. 1 η ΕΝΟΤΗΤΑ: Γνωρίζω τον υπολογιστή. Θα παρουσιαστεί µε τρόπο απλό και κατανοητό,

Α ΤΑΞΗ. 1 η ΕΝΟΤΗΤΑ: Γνωρίζω τον υπολογιστή. Θα παρουσιαστεί µε τρόπο απλό και κατανοητό, 1 η ΕΝΟΤΗΤΑ: Γνωρίζω τον υπολογιστή 1. εδοµένα, Πληροφορίες και Υπολογιστές 2. Πώς φτάσαµε στους σηµερινούς υπολογιστές 3. Το υλικό ενός υπολογιστικού συστήµατος 4. Το λογισµικό ενός υπολογιστικού συστήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Το µάθηµα Ψηφιακές Βιβλιοθήκες

Το µάθηµα Ψηφιακές Βιβλιοθήκες Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας Ιόνιο Πανεπιστήµιο Το µάθηµα Ψηφιακές Βιβλιοθήκες Σαράντος Καπιδάκης Επικοινωνία Σαράντος Καπιδάκης Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής ηµοσίευσης sarantos@ionio.gr

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων

Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων Μάθημα 9 Μεταδεδομένα Τζανέτος Πομόνης ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Κατεύθυνση Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς Τι είναι τα Μεταδεδομένα; Ο όρος

Διαβάστε περισσότερα

Downloaded by eduguide.gr- Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα

Downloaded by eduguide.gr- Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα Ρέθυµνο, 25 Ιουνίου 2015 Α.Π.: 376 Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υποψήφιων Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών µε αντικείµενο «Πολιτισµός, Παιδεία και Ανθρώπινη Ανάπτυξη» Από το έτος 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 626 11 Μαΐου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση του κανονισµού εσωτερικής υπηρεσίας του Αναθεωρητικού ικαστηρίου.. Έγκριση των

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού''

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Οι παρακάτω προσκλήσεις εντάσσονται στο Έργο «ΠΑΝ ΕΚΤΗΣ- Ψηφιακός Θησαυρός Πρωτογενών

Διαβάστε περισσότερα

Καθοδήγηση σχετικά µε τα απόβλητα και τις ανακτηµένες ουσίες

Καθοδήγηση σχετικά µε τα απόβλητα και τις ανακτηµένες ουσίες Αριθ. Αναφ.: ECHA-2010-FS-01-EL Ηµεροµηνία: 09/06/2010 Γλώσσα: Ελληνικά Καθοδήγηση σχετικά µε τα απόβλητα και τις ανακτηµένες ουσίες Ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός Χηµικών Προϊόντων (ECHA) εκδίδει σειρά ενηµερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

1. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ «Στέλιος Ορφανουδάκης» Έκδοση 4 Ιούλιος 2011 Το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύµατος Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών2007-2008 ιδάσκουσα: Κατερίνα Τοράκη (Οι διαλέξεις περιλαµβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Οι µεταπτυχιακές σπουδές στον Καναδά

Οι µεταπτυχιακές σπουδές στον Καναδά Οι µεταπτυχιακές σπουδές στον Καναδά Στον Καναδά κάθε µία από τις δέκα επαρχίες της χώρας έχει το δικό της Υπουργείο Παιδείας που είναι υπεύθυνο για την εκπαιδευτική πολιτική, καθώς δεν υπάρχει εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 52/2006 Αριθµ. Πρωτ.: Ε99/18/30-8-2006

/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 52/2006 Αριθµ. Πρωτ.: Ε99/18/30-8-2006 Αυτεπάγγελτη αναζήτηση έντεκα (11) Πιστοποιητικών, αρµοδιότητας Υπουργείου ικαιοσύνης, που απαιτούνται για την έκδοση διοικητικής πράξης από τις υπηρεσίες µας /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

*stsafou@teiath.gr, **schatz@teiath.gr, ***toraki@tee.gr

*stsafou@teiath.gr, **schatz@teiath.gr, ***toraki@tee.gr ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ: ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ Τσάφου Σταµατία,* Χατζηµαρή Στέλλα,** Τοράκη Κατερίνα*** *stsafou@teiath.gr, **schatz@teiath.gr, ***toraki@tee.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η θεµατική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 15ης Ιανουαρίου 2007

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 15ης Ιανουαρίου 2007 EL ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 15ης Ιανουαρίου 2007 κατόπιν αιτήµατος του Υπουργείου Οικονοµικών Κύπρου σχετικά µε νοµοσχέδιο που ρυθµίζει την υιοθέτηση του ευρώ και τη µετάβαση από το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις: α) των Οδηγιών 2014/107/ΕΕ και (ΕΕ) 2015/2060, β) των Οδηγιών

Διαβάστε περισσότερα

Η Βιβλιοθήκη του Ιστορικού Αρχείου της Εθνικής Τράπεζας και ο ιδιαίτερος ρόλος της στην έρευνα

Η Βιβλιοθήκη του Ιστορικού Αρχείου της Εθνικής Τράπεζας και ο ιδιαίτερος ρόλος της στην έρευνα ΖΗΣΙΜΟΣ Χ. ΣΥΝΟ ΙΝΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ- ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΟΣ Υποδιεύθυνση Ιστορικού Αρχείου Η Βιβλιοθήκη του Ιστορικού Αρχείου της Εθνικής Τράπεζας και ο ιδιαίτερος ρόλος της στην έρευνα Μια συνάντηση των εκπροσώπων των

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Άρθρο 1: Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού Ο παρών Κανονισµός ρυθµίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

Η τυποποίηση στην περιγραφή και διαχείριση των αρχείων και η συμβολή του ISOκαι του ΕΛΟΤ

Η τυποποίηση στην περιγραφή και διαχείριση των αρχείων και η συμβολή του ISOκαι του ΕΛΟΤ Η τυποποίηση στην περιγραφή και διαχείριση των αρχείων και η συμβολή του ISOκαι του ΕΛΟΤ Κατερίνα Τοράκη, Στέλλα Χατζημαρή ΕΛΟΤ ΤΕ21 Ορολογία Γλωσσικοί πόροι toraki@tee.gr ΕΛΟΤ ΤΕ22 Τεκμηρίωση stellachatzimari@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (Ν.Π.Ι.Δ.) Περιοχή Ζ.Ε.Π. 501 00 Κοζάνη Κοζάνη, 13.05.2014 Αριθµ. Πρωτ. : 953 Πληροφορίες : Κατερίνα Κούτσιανου Τηλέφωνο : 24610 53996 Fax : 24610 53991

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Μυτιλήνη, 18.05.2016 Α.Π: 548 Το Τµήµα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας του Πανεπιστηµίου Αιγαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΡΟΣ ΙΙ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΡΟΣ ΙΙ Κωδικός Πακέτου ACTA CCU/2-012 Τίτλος Πακέτου Εκπαιδευτικές Ενότητες ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΡΟΣ ΙΙ Χρήση Η/Υ και ιαχείριση Αρχείων - Windows Περιβάλλον Η/Υ - Βασικές Λειτουργίες και Ρυθµίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Open Text edocs Records Management

Open Text edocs Records Management Open Text edocs Records Management Η λύση Open Text edocs Records Management, παρέχει ένα ασφαλές και πλήρως λειτουργικό περιβάλλον τήρησης και παρακολούθησης του αρχείου ενός οργανισµού, πειθαρχώντας

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Μάρτιος 2013 Μάιος 2013 Όνομα : Παπαχριστόπουλος Λεωνίδας

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Μάρτιος 2013 Μάιος 2013 Όνομα : Παπαχριστόπουλος Λεωνίδας Στο πλαίσιο της πράξης «Αναβάθμιση και Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστημίου». Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσµατα θα παρουσιαστούν στις 6 Οκτωβρίου 2010, στις Βρυξέλλες, στη διάρκεια της 8 ης εκδήλωσης Open Days (www.opendays.europa.eu).

Τα αποτελέσµατα θα παρουσιαστούν στις 6 Οκτωβρίου 2010, στις Βρυξέλλες, στη διάρκεια της 8 ης εκδήλωσης Open Days (www.opendays.europa.eu). European Commission ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Αναθεώρηση του κανονισµού ΕΟΕΣ (Ευρωπαϊκός Όµιλος Εδαφικής Συνεργασίας) Με τη συµµετοχή σας στη διαβούλευση αυτή, θα συµβάλετε στην κατάρτιση της γνωµοδότησης πρωτοβουλίας

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος αρ. 30. Α.Γνωστοποίηση συναλλαγών σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 13 ν. 3340/2005

Εγκύκλιος αρ. 30. Α.Γνωστοποίηση συναλλαγών σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 13 ν. 3340/2005 Εγκύκλιος αρ. 30 Θέµα: ιευκρινίσεις σχετικά µε τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 13 ν. 3340/2005 και στο άρθρο 6 της Απόφασης 3/347/12.7.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Η εγκύκλιος αυτή απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλα Κυβερνητικής Πληροφορίας

Μοντέλα Κυβερνητικής Πληροφορίας Μοντέλα Κυβερνητικής Πληροφορίας Χρήστος Παπαθεοδώρου (papatheodor@ionio.gr) Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και Μονάδα Ψηφιακής Επιμέλειας, Ινστιτούτο Πληροφοριακών

Διαβάστε περισσότερα

Εντολή της οµάδας εργασίας για το Χάρτη

Εντολή της οµάδας εργασίας για το Χάρτη ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Βρυξέλλες, 31 Μαΐου 2002 (03.06) (OR. fr) CONV 72/02 ΣΗΜΕΙΩΜΑ του : προς : Θέµα : κ. António Vitorino τα µέλη της Συνέλευσης Εντολή της οµάδας εργασίας για το Χάρτη Επισυνάπτεται

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνισμός Φωτογραφίας Ευρωπόλ 2012

Διαγωνισμός Φωτογραφίας Ευρωπόλ 2012 Διαγωνισμός Φωτογραφίας Ευρωπόλ 2012 Η Ευρωπόλ βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει τη διοργάνωση διαγωνισμού για την Καλύτερη Φωτογραφία Επιβολής του Νόμου 2012! Η νικητήρια φωτογραφία θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ /ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ /ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ /ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2011 ΥΠΠΟΤ/ ΙΟΙΚ/Α1/8104 Ταχ. /νση : Μπουµπουλίνας

Διαβάστε περισσότερα

'Αρθρο 1. Προκήρυξη θέσεων ΕΕΠ

'Αρθρο 1. Προκήρυξη θέσεων ΕΕΠ Π.. 394 της 4/11.1Ο.83: ιαδικασία και προϋποθέσεις πλήρωσης των θέσεων, µονιµοποίησης και χορήγησης εκπαιδευτικών αδειών που αφορούν στα µέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) των Α.Ε.Ι. -

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Εισαγωγή Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφεται το σύστηµα των Γενικών Εξετάσεων για την εισαγωγή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση το οποίο ίσχυσε την περίοδο 1983-1999 και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2002 για ένα κοινό ευρωπαϊκό υπόδειγµα βιογραφικού σηµειώµατος (ΒΣ) [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2002) 516]

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2002 για ένα κοινό ευρωπαϊκό υπόδειγµα βιογραφικού σηµειώµατος (ΒΣ) [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2002) 516] L 79/66 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 22.3.2002 ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2002 για ένα κοινό ευρωπαϊκό υπόδειγµα βιογραφικού σηµειώµατος (ΒΣ) [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού & Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας (Ε.Ε.Υ.Ε.Μ.) Πατρών Κλάους 279, 263 35 ΠΑΤΡΑ Τομέας Εκπαιδευτικού Υλικού και Περιεχομένου του ΕΕΥΕΜ 2610-642730,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Εισαγωγή στην Αρχειονομία 2 ο Μάθημα Μικρή επανάληψη... Κοινωνία της Πληροφορίας Η Η σημερινή εποχή χαρακτηρίζεται ως η εποχή της πληροφορίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10. Με σκοπό την οµαλή και κατά ενιαίο τρόπο εφαρµογή της Απόφασης διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10. Με σκοπό την οµαλή και κατά ενιαίο τρόπο εφαρµογή της Απόφασης διευκρινίζονται τα ακόλουθα: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10 Αθήνα, 21/6/2001 Θέµα: ιευκρινίσεις επί της Aποφάσεως 5/204/14.11.2000 (Φ.Ε.Κ. 1487Β / 6.12.2000) του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς "Κανόνες συµπεριφοράς των εταιριών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΙΜΟΙ ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΡΑΒ ΟΙ, ΡΟΛΛΟΙ, ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Έκδοση/ Τροποποίηση : 02/00

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ. Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων. Άρθρο 1 Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η..Η.Σ)

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ. Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων. Άρθρο 1 Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η..Η.Σ) ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων Άρθρο 1 Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η..Η.Σ) Το Ε.Σ.Η. Η.Σ. είναι ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα, το οποίο περιλαµβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οι Διπλωματικές Εργασίες, θα πρέπει να παραδίδονται ακολουθώντας τις παρακάτω προδιαγραφές.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οι Διπλωματικές Εργασίες, θα πρέπει να παραδίδονται ακολουθώντας τις παρακάτω προδιαγραφές. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού & Εξ @ποστάσεως Βιβλιοθήκη Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας (Ε.Ε.Υ.Ε.Μ.) και Κέντρο Πληροφόρησης Πατρών Κλάους 278 Πατρών - Κλάους

Διαβάστε περισσότερα

17. 12.2008-20. 03. 2009. «...ανέφερα εγγράφως...» Διάρκεια Έκθεσης: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

17. 12.2008-20. 03. 2009. «...ανέφερα εγγράφως...» Διάρκεια Έκθεσης: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ «...ανέφερα εγγράφως...» ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Διάρκεια Έκθεσης: 17. 12.2008-20. 03. 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ Το αρχειακό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/01 Συντάχθηκε από/ Υπογραφή : Μ. Πιτσίκα/ Ξ. Παπαϊωάννου Εγκρίθηκε από/ Υπογραφή Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TR-1

ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TR-1 ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TR-1 ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΕ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΨΗΦΟΥ ΠΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ (ΠΑΡ. 1 ΚΑΙ 4 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 9 ΤΟΥ ν. 3556/2007) ΚΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ (ΑΡΘΡΟ 11 ΤΟΥ ν. 3556/2007) i 1. Ταυτότητα

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Ανάλυση των Στοιχείων Η θέση των συµβουλίων στη διάρθρωση του εκπαιδευτικού συστήµατος

Συγκριτική Ανάλυση των Στοιχείων Η θέση των συµβουλίων στη διάρθρωση του εκπαιδευτικού συστήµατος 4. Συγκριτική Ανάλυση των Στοιχείων Από τη σύντοµη επισκόπηση που προηγήθηκε προκύπτει ότι στον ορισµό και στα χαρακτηριστικά ενός συµβουλίου παιδείας που θέσαµε στην αρχή της µελέτης ανταποκρίνονται αρκετά

Διαβάστε περισσότερα

1. Συνιστάται Εθνική Επιτροπή για τα δικαιώµατα του ανθρώπου. η οποία υπάγεται στον Πρωθυπουργό.

1. Συνιστάται Εθνική Επιτροπή για τα δικαιώµατα του ανθρώπου. η οποία υπάγεται στον Πρωθυπουργό. Νόµος 2667/1998 Εθνική επιτροπή δικαιωµάτων του ανθρώπου Άρθρο 1: Σύσταση και αποστολή ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 1. Συνιστάται Εθνική Επιτροπή για τα δικαιώµατα του ανθρώπου.

Διαβάστε περισσότερα