Αριθµός 109(Ι) του 2005 Ο ΠΕΡΙ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ (Ι ΡΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αριθµός 109(Ι) του 2005 Ο ΠΕΡΙ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ (Ι ΡΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ"

Transcript

1 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4019, Ν. 109(Ι)/2005 Ο περί Ιδιωτικών Πανεπιστηµίων (Ίδρυση, Λειτουργία και Έλεγχος) Νόµος του 2005 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής ηµοκρατίας σύµφωνα µε το Άρθρο 52 του Συντάγµατος. Άρθρο Αριθµός 109(Ι) του 2005 Ο ΠΕΡΙ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ (Ι ΡΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Συνοπτικός τίτλος 2. Ερµηνεία ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΕΥΤΕΡΟ - ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 3. Σκοποί του πανεπιστηµίου Αρµοδιότητα Υπουργού 5. Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας πανεπιστηµίου 6. Νοµικό καθεστώς του πανεπιστηµίου ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ - ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Ι ΡΥΣΗΣ ΚΑΙ Α ΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 7. Ιδρυτής Πανεπιστηµίου 8. Αίτηση για ίδρυση πανεπιστηµίου 9. Καταστατικός Χάρτης 10. Επιτροπή Αξιολόγησης 11. ιαδικασία εξέτασης αίτησης Απόφαση για εγγραφή στο Μητρώο 13. ιαδικασία σε περίπτωση αναβολής 14. Υπόµνηµα προόδου 15. Απόφαση για αρχική άδεια λειτουργίας 16. Αναβολή και επανεξέταση 17. ιαδικασία επανεξέτασης 18. Έκδοση αρχικής άδειας λειτουργίας 19. Έναρξη λειτουργίας του πανεπιστηµίου

2 20. Υποχρεώσεις κατά τη διάρκεια της αρχικής άδειας λειτουργίας Έλεγχος από την Επιτροπή Αξιολόγησης 22. ιαδικασία χορήγησης άδειας λειτουργίας 23. ικαστικό διάταγµα 24. Έκθεση αξιολόγησης ανά πενταετία ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ - ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 25. Συµβούλιο του Πανεπιστηµίου 26. Σύγκλητος 27. Πρύτανης 28. Αντιπρύτανης Κοσµήτορες και Αναπληρωτές Κοσµήτορες 30. Συµβούλια των Σχολών 31. Συµβούλια των Τµηµάτων 32. ιδακτικό ερευνητικό προσωπικό 33. Οµότιµοι καθηγητές, επισκέπτες καθηγητές και µεταπτυχιακοί συνεργάτες 34. Ειδικό διδακτικό προσωπικό 35. ιοικητικό προσωπικό 36. Επιτροπή Εσωτερικής Αξιολόγησης ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ ΦΟΙΤΗΤΕΣ Εισαγωγή φοιτητών στο Πανεπιστήµιο 38. Αξιολόγηση φοιτητών και αποφοίτηση 39. Όργανα αξιολόγησης των φοιτητών ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ 40 Τήρηση Μητρώου 41 Παραπλανητικές διαφηµίσεις 42 Αρχείο φοιτητών 43 Τροποποίηση του Καταστατικού Χάρτη 44. Κανονισµοί Εσωτερικοί κανονισµοί

3 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί Ιδιωτικών Πανεπιστηµίων (Ίδρυση, Λειτουργία, και Έλεγχος) Νόµος του ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Ερµηνεία. 2. Στον παρόντα Νόµο, εκτός αν από το κείµενο προκύπτει διαφορετική έννοια: 67(Ι) του (Ι) του (I) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του «αιτητής» σηµαίνει το νοµικό πρόσωπο που υποβάλλει αίτηση για ίδρυση και λειτουργία πανεπιστηµίου «αναγνωρισµένο ίδρυµα ανώτατης εκπαίδευσης» σηµαίνει εκπαιδευτικό ίδρυµα ανώτατης εκπαίδευσης που λειτουργεί στη ηµοκρατία ή λειτουργεί στο εξωτερικό και αναγνωρίζεται ως τέτοιο από τις αρµόδιες αρχές της χώρας στην οποία λειτουργεί «αξιολογηµένος - πιστοποιηµένος κλάδος σπουδών» σηµαίνει κλάδο σπουδών ο οποίος έτυχε εκπαιδευτικής αξιολόγησης -πιστοποίησης σύµφωνα µε το Μέρος V του περί Σχολών Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης Νόµου «διδακτικό ερευνητικό προσωπικό» σηµαίνει το ακαδηµαϊκό προσωπικό που αναφέρεται στο άρθρο 32 του Νόµου «ειδικό διδακτικό προσωπικό» σηµαίνει το εκπαιδευτικό προσωπικό που υπηρετεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 34. «Επιτροπή Αξιολόγησης» σηµαίνει την Επιτροπή που διορίζεται σύµφωνα µε το όρθρο 10 «Επιτροπή Εσωτερικής Αξιολόγησης» σηµαίνει την Επιτροπή που αναφέρεται στο άρθρο 36 «εσωτερικοί κανονισµοί» σηµαίνει κανονισµούς που εκδίδονται µε βάση το άρθρο 45 «κανονισµοί» σηµαίνει τους κανονισµούς που εκδίδονται µε βάση το άρθρο 44 «Καταστατικός Χάρτης» σηµαίνει τον Καταστατικό Χάρτη του Πανεπιστηµίου που αναφέρεται στο άρθρο 9 «πανεπιστήµιο» σηµαίνει ιδιωτικό πανεπιστήµιο που ιδρύεται και λειτουργεί µε βάση τον παρόντα Νόµο "Συµβούλιο Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης - Πιστοποίησης» σηµαίνει το Συµβούλιο που διορίζεται µε βάση το άρθρο 32 του περί Σχολών Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης Νόµου «Σχολή» σηµαίνει Σχολή του Πανεπιστηµίου. «σχολή τριτοβάθµιας εκπαίδευσης» σηµαίνει σχολή που ιδρύθηκε και λειτουργεί µε βάση τον περί Σχολών Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης Νόµο. «Υπουργός» σηµαίνει τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισµού.

4 ΜΕΡΟΣ ΕΥΤΕΡΟ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Σκοποί του 3.-(1) Οι σκοποί κάθε πανεπιστηµίου είναι πανεπιστηµίου. (α) η προαγωγή της επιστήµης, της γνώσης, της µάθησης και της παιδείας, µέσω της διδασκαλίας και της έρευνας προς όφελος του κοινωνικού συνόλου (β) η καλλιέργεια, η µετάδοση, η εφαρµογή και η διεπιστηµονική ανταλλαγή των γνώσεων και (γ) η παροχή υψηλής ποιότητας πτυχιακής ή και µεταπτυχιακής εκπαίδευσης, η οποία να τυγχάνει διεθνούς αναγνώρισης. (2) Οι ανωτέρω σκοποί του πανεπιστήµιου επιτυγχάνονται µε (α) τη δηµιουργία αυτοτελούς διοικητικής και ακαδηµαϊκής οντότητας, η οποία να διασφαλίζει την ελεύθερη και δηµοκρατική λειτουργία των ακαδηµαϊκών διαδικασιών (β) την παροχή προς τις αρµόδιες κρατικές αρχές και προς όλους τους εµπλεκόµενους µε την ακαδηµαϊκή εκπαίδευση φορείς, υπεύθυνης λογοδότησης για την προσφορά του πανεπιστηµίου (γ) τη χορήγηση πτυχιακών ή και µεταπτυχιακών τίτλων σε ευρύ φάσµα σπουδών (δ) την παροχή µέσων και δυνατοτήτων εκπαίδευσης σε πανεπιστηµιακό επίπεδο σε πρόσωπα που έχουν τα απαιτούµενα προσόντα (ε) την προαγωγή της γνώσης και των πρακτικών εφαρµογών της, µε τη χρήση της διδασκαλίας, της έρευνας και άλλων µέσων σε υψηλά επίπεδα ποιότητας (στ) την ενθάρρυνση της µελέτης και της έρευνας και την παροχή διευκολύνσεων προς τούτο (ζ) την παροχή επιµορφωτικών προγραµµάτων, καθώς και προγραµµάτων συµπληρωµατικής εκπαίδευσης (η) τη σύνδεση της εκπαίδευσης µε την κοινωνία και την οικονοµία (θ) την ενεργό συµβολή στην ικανοποίηση των γενικότερων αναγκών του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου (ι) τη διεθνή παρουσία και την προβολή του χαρακτήρα του πανεπιστηµίου και τη µετεξέλιξή του σε εκπαιδευτικό πόλο έλξης για άλλες χώρες (ια) τη συνεργασία µε ερευνητικά και εκπαιδευτικά κέντρα και την προαγωγή της ευρωπαϊκής συνεργασίας και κατανόησης µέσω της εκπαίδευσης (ιβ) την παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών σε φορείς εκτός πανεπιστηµίου και (ιγ) τη διασφάλιση της ακαδηµαϊκής ελευθερίας και της ελεύθερης ακαδηµαϊκής αναζήτησης. Αρµοδιότητα 4. Τηρουµένων των διατάξεων του παρόντος Νόµου και των Κανονισµών που Υπουργού. εκδίδονται µε βάση αυτόν, ο Υπουργός είναι αρµόδιος για την πιστή και αποτελεσµατική εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος Νόµου και των δυνάµει τούτου εκδιδόµενων κανονισµών και για τους σκοπούς άσκησης των εξουσιών του, παρακολουθεί και ελέγχει τη λειτουργία κάθε πανεπιστηµίου. Προϋποθέσεις 5.- (1) Τηρουµένων των διατάξεων οποιουδήποτε άλλου νόµου σχετικού µε την

5 ίδρυσης και παροχή ανώτατης εκπαίδευσης, απαγορεύεται η ίδρυση στη ηµοκρατία λειτουργίας πανεπιστηµίου, εκτός εάν αυτό είναι εγγεγραµµένο στο Μητρώο και ο ιδρυτής του πανεπιστηµίου. κατέχει πιστοποιητικό εγγραφής σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος Νόµου. (2) Πανεπιστήµιο που έχει εγγραφεί στο Μητρώο δεν µπορεί να λειτουργήσει, εκτός εάν ο ιδρυτής του κατέχει αρχική άδεια λειτουργίας ή άδεια λειτουργίας η οποία έχει χορηγηθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος Νόµου. Νοµικό καθεστώς 6.-(1) Από την ηµεροµηνία εγγραφής του στο Μητρώο και την έκδοση σχετικού του πιστοποιητικού, το πανεπιστήµιο αποκτά νοµική προσωπικότητα µε δική του πανεπιστηµίου. επωνυµία και σφραγίδα και θεωρείται ότι αποτελεί οργανισµό ιδιωτικού δικαίου κερδοσκοπικού ή µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ανάλογα µε τη δήλωση των ιδρυτών του στο έγγραφο της ιδρυτικής πράξης. Ιδρυτής πανεπιστηµίου. (2) Οι διατάξεις των εδαφίων (3), (4) και (5) κατωτέρω, θα ισχύουν για κάθε πανεπιστήµιο που σύµφωνα µε την ιδρυτική του πράξη αποτελεί οργανισµό µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. (3) Για την επίτευξη των σκοπών του, το πανεπιστήµιο µπορεί (α) να αποκτά και να διαθέτει κινητή και ακίνητη ιδιοκτησία (β) να συνάπτει συµφωνίες (γ) να αποδέχεται εισφορές σε χρήµατα ή υπηρεσίες ή σε κινητή ή ακίνητη ιδιοκτησία, και (δ) να δανείζεται χρήµατα και να επενδύει χρήµατα όταν τα προς επένδυση ποσά δεν είναι αναγκαία για την ικανοποίηση άµεσων αναγκών του. (4) Απαγορεύεται σε πανεπιστήµιο να διανέµει οποιοδήποτε µέρος των εσόδων ή της περιουσίας του σε οποιοδήποτε πρόσωπο, περιλαµβανοµένων και των ιδρυτών του, εκτός εάν πρόκειται για δαπάνες αναγκαίες για την επίτευξη των σκοπών του, όπως αυτοί καθορίζονται στον παρόντα Νόµο και στον Καταστατικό του Χάρτη. (5) Τα εισοδήµατα του µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα πανεπιστηµίου δεν υπόκεινται σε φορολογία εισοδήµατος µε βάση τους περί Φορολογίας του Εισοδήµατος Νόµους. ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Ι ΡΥΣΗΣ ΚΑΙ Α ΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Ιδρυτής πανεπιστηµίου είναι νοµικό πρόσωπο που ικανοποιεί τις ακόλουθες προϋποθέσεις (α) είναι εγγεγραµµένο στη δηµοκρατία µε βάση τις διατάξεις οποιουδήποτε νόµου (β) στο ιδρυτικό έγγραφο και στον Καταστατικό του Χάρτη ορίζεται ότι σκοπός του είναι η ίδρυση και λειτουργία πανεπιστηµίου (γ) µεταξύ των µελών του διοικητικού του συµβουλίου δεν περιλαµβάνεται πρόσωπο το οποίο (i) έχει καταδικαστεί για αδίκηµα ηθικής αισχρότητας ή αδίκηµα που ενέχει έλλειψη τιµιότητας ή είναι µη αποκατασταθείς πτωχεύσας (ii) είναι µέλος της δηµόσιας ή της δηµόσιας εκπαιδευτικής υπηρεσίας ή δηµόσιου οργανισµού ή νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου ή νοµικού προσώπου που ιδρύθηκε µε βάση νόµο ή τα κεφάλαια του οποίου παρέχονται ή είναι εγγυηµένα

6 από τη ηµοκρατία. Αίτηση για ίδρυση 8.-(1) Για την εγγραφή στο Μητρώο και την έκδοση αρχικής άδειας λειτουργίας πανεπιστηµίου. και άδειας λειτουργίας πανεπιστηµίου, υποβάλλεται αίτηση στον Υπουργό από τον ιδρυτή του πανεπιστηµίου ή το νόµιµο εκπρόσωπό του, η οποία συνοδεύεται από τα εξής (α) πιστοποιηµένο αντίγραφο της ιδρυτικής πράξης και του καταστατικού των αιτητών και πιστοποιηµένο αντίγραφο του πιστοποιητικού εγγραφής τους ως νοµικού προσώπου (β) τον προτεινόµενο Καταστατικό Χάρτη του πανεπιστηµίου (γ) το όνοµα, την ιδιότητα, τα προσόντα και τη διεύθυνση των επτά τουλάχιστον προσώπων που προτείνονται ως µέλη της Προσωρινής ιοικούσας Επιτροπής του πανεπιστηµίου, στα οποία περιλαµβάνεται τουλάχιστον ένα µέλος του ακαδηµαϊκού προσωπικού για κάθε Σχολή που προτείνεται (δ) περιγραφή της ακίνητης ιδιοκτησίας και των εγκαταστάσεων στις οποίες θα λειτουργεί ή τις οποίες θα χρησιµοποιεί το πανεπιστήµιο, περιλαµβανοµένων και των τυχόν παραρτηµάτων του, και σε περίπτωση που οποιαδήποτε από αυτά δεν αποτελούν ιδιοκτησία του πανεπιστηµίου, περιγραφή των νοµικών διευθετήσεων µε βάση τις οποίες διασφαλίζεται η χρήση τους (ε) τον προβλεπόµενο συνολικό αριθµό φοιτητών που θα φοιτούν στο πανεπιστήµιο, ο οποίος δεν πρέπει να είναι κατώτερος των χιλίων µε ελάχιστο αριθµό τους διακόσιους πενήντα φοιτητές στο πρώτο έτος σπουδών, και τον αριθµό φοιτητών κάθε Σχολής και Τµήµατός του (στ) το σχέδιο ανάπτυξης του πανεπιστηµίου, στο οποίο περιλαµβάνονται αναλυτικά οι τρόποι και µέθοδοι επίτευξης των σκοπών του και χρονοδιάγραµµα εφαρµογής του σχεδίου για τα πρώτα τέσσερα χρόνια της λειτουργίας του (ζ) περιγραφή των περιουσιακών στοιχείων και σχέδιο οικονοµικού προγραµµατισµού και µελέτη βιωσιµότητας του πανεπιστηµίου και τον προϋπολογισµό εσόδων και εξόδων για τα πρώτα τέσσερα χρόνια της λειτουργίας του (η) το ύψος των διδάκτρων που προτείνονται για κάθε φοιτητή κατά τη διάρκεια του προγράµµατος των σπουδών του, η οποία καθορίζεται, και το ανώτατο όριο αύξησης που θα µπορεί να επιβάλλεται σ αυτά κατ έτος και αποτελεί υποχρέωση του πανεπιστηµίου να ενηµερώνει τους φοιτητές για το ύψος των διδάκτρων που πρέπει να καταβάλλουν κατ έτος καθόλη τη διάρκεια του προγράµµατος των σπουδών τους: Νοείται ότι στην περίπτωση αναθεώρησης των διδάκτρων, αυτά υποβάλλονται στον Υπουργό για έγκριση, µε βάση τεκµηριωµένα στοιχεία για αιτιολόγηση των προτεινόµενων αυξήσεων (θ) λεπτοµέρειες για τρεις τουλάχιστο διαφορετικές Σχολές οι οποίες θα λειτουργήσουν κατά την έναρξη της λειτουργίας του και οι οποίες θα καλύπτουν διαφορετικούς επιστηµονικούς τοµείς (ι) τον αριθµό του διδακτικού, διοικητικού και λοιπού προσωπικού που θα απασχολείται στο πανεπιστήµιο, το σύστηµα µισθοδοσίας του και τα καθήκοντα ενός εκάστου (ια) να προνοείται να λειτουργήσει, εντός περιόδου δέκα ετών από την έναρξη της ισχύος του Νόµου αυτού, στο πανεπιστήµιο αυτό ένα τουλάχιστο µεταπτυχιακό πρόγραµµα δωδεκάµηνης διάρκειας επιπέδου Μάστερ (Μaster). (ιβ) δήλωση υπογεγραµµένη από όλα τα µέλη της προτεινόµενης Προσωρινής

7 67(Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (I) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του ιοικούσας Επιτροπής του πανεπιστηµίου στην οποία καθορίζονται τα καθήκοντα που η Επιτροπή αυτή θα ασκεί, στα οποία πρέπει να περιλαµβάνονται (i) η προώθηση όλων των ενεργειών που κρίνονται αναγκαίες για την έναρξη λειτουργίας του πανεπιστηµίου (ii) η εκπροσώπηση του πανεπιστηµίου στις επαφές µε την Επιτροπή Αξιολόγησης (iii) η επιλογή του πρώτου κατάλληλου ακαδηµαϊκού προσωπικού (iv) η στελέχωση του πανεπιστηµίου µε το αναγκαίο διοικητικό προσωπικό και ο εξοπλισµός του µε την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδοµή (vi) η εκλογή και σύσταση πριν από την έναρξη της λειτουργίας του πανεπιστηµίου των πρώτων οργάνων του που προβλέπονται από το Νόµο. (2) Για την αξιολόγηση της αίτησης καταβάλλονται από τους αιτητές τα ίδια δικαιώµατα εξέτασης που καταβάλλονται για την εξέταση της δήλωσης για ίδρυση και λειτουργία σχολής τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, µε βάση τον περί Σχολών Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης Νόµο και τους σχετικούς κανονισµούς. (3) Μετά την υποβολή της, η αίτηση διαβιβάζεται στην Επιτροπή Αξιολόγησης για εξέταση σύµφωνα µε το άρθρο 11. (4) Εάν η ανωτέρω αίτηση υποβάλλεται από τον ιδιοκτήτη ή από τους ιδιοκτήτες σχολής τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και επιδιώκεται µε αυτή η εξασφάλιση άδειας λειτουργίας πανεπιστηµίου από σχολή τριτοβάθµιας εκπαίδευσης που ήδη λειτουργεί, τότε για την εξέταση της αίτησης θα πρέπει, εκτός από τα ανωτέρω, αλλά εξαιρουµένης της πρόνοιας για ελάχιστο αριθµό διακόσιων πενήντα φοιτητών στο πρώτο έτος σπουδών, να ικανοποιούνται και οι ακόλουθες προϋποθέσεις (α) να φοιτούν στη σχολή τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, σε εκπαιδευτικά αξιολογηµένους - πιστοποιηµένους κλάδους σπουδών, σε επίπεδο πτυχιακό ή/και µεταπτυχιακό, τουλάχιστον επτακόσιοι φοιτητές (β) να λειτουργούν στη σχολή τριτοβάθµιας εκπαίδευσης τρεις τουλάχιστο διαφορετικές σχολές σε διαφορετικά επιστηµονικά πεδία και (γ) να έχει επιδειχθεί ερευνητική δραστηριότητα. Καταστατικός 9.-(1) Ο Καταστατικός Χάρτης του πανεπιστηµίου πρέπει να συνάδει µε τις Χάρτης. διατάξεις του παρόντος Νόµου και να περιλαµβάνει, εκτός των λεπτοµερειών που προβλέπεται να περιλαµβάνονται σ αυτό µε βάση τις υπόλοιπες διατάξεις του παρόντος Νόµου, σαφείς και ακριβείς πληροφορίες αναφορικά µε (α) την επωνυµία και την έδρα του πανεπιστηµίου (β) την αποστολή και τους σκοπούς του πανεπιστηµίου, όπως αυτοί καθορίζονται στα άρθρα 3 και 4 αυτού, αντίστοιχα (γ) περιγραφή της ακίνητης και κινητής ιδιοκτησίας που θα χρησιµοποιεί το πανεπιστήµιο για τους σκοπούς του, το καθεστώς ιδιοκτησίας της και τους όρους υπό τους οποίους αυτή κατέχεται ή έχει τυχόν δωρηθεί, εκχωρηθεί ή εκµισθωθεί (δ) τα καθήκοντα και τις εξουσίες και τις αρµοδιότητες του Συµβουλίου, της Συγκλήτου, των Συµβουλίων των Σχολών και των Συµβουλίων των Τµηµάτων. (ε) τους τρόπους εγγραφής, αξιολόγησης, προαγωγής και αποφοίτησης των

8 φοιτητών του (στ) τον τρόπο επιλογής και διορισµού, εργοδότησης και ανέλιξης του ακαδηµαϊκού, του διδακτικού και του ερευνητικού προσωπικού του και της κατάταξής του σε βαθµίδες (ζ) τα καθήκοντα, τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις του ακαδηµαϊκού, του ερευνητικού και του άλλου διδακτικού προσωπικού του (ε) τους όρους, τους τρόπους και τις διαδικασίες εγγραφής, αξιολόγησης, προαγωγής και αποφοίτησης των φοιτητών του (ζ) τα καθήκοντα, τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των φοιτητών και τους τρόπους εκπροσώπησής τους στα διάφορα σώµατα του πανεπιστηµίου (η) τις µορφές της φοιτητικής µέριµνας που θα παρέχει στους φοιτητές, περιλαµβανοµένων τυχόν διευκολύνσεων διαµονής και σίτισης, καθώς και σχέδια υποτροφιών και άλλων µορφών ενίσχυσης των φοιτητών (θ) το καθεστώς συνεργασίας των οµότιµων καθηγητών, επισκεπτών καθηγητών και µεταπτυχιακών ή άλλων συνεργατών που θα υπηρετούν στο πανεπιστήµιο ή θα συνεργάζονται µε αυτό και (ι) οποιεσδήποτε άλλες λεπτοµέρειες που ο παρών Νόµος απαιτεί να περιέχονται στον Καταστατικό Χάρτη του πανεπιστηµίου. (2) Ο Καταστατικός Χάρτης του πανεπιστηµίου δε γίνεται δεκτός, εκτός εάν φέρει την υπογραφή του ιδρυτή ή των ιδρυτών του πανεπιστηµίου και τις υπογραφές όλων των προσώπων που προτείνονται ως µέλη της Προσωρινής ιοικούσας Επιτροπής του πανεπιστηµίου. Επιτροπή 10.-(1) Το Υπουργικό Συµβούλιο, µε εισήγηση του Υπουργού καταρτίζει επταµελή Αξιολόγησης. Επιτροπή Αξιολόγησης, µε πενταετή θητεία, σκοπός της οποίας είναι η εξέταση των υποβληθεισών αιτήσεων. (2) Στην Επιτροπή Αξιολόγησης συµµετέχουν (α) ο εκάστοτε Πρόεδρος του Συµβουλίου Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης - Πιστοποίησης, ο οποίος ενεργεί ως πρόεδρος (β) δύο µέλη του Συµβουλίου Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης - Πιστοποίησης τα οποία ορίζει ο Υπουργός και (γ) τέσσερα πρόσωπα που ορίζει ο Υπουργός, τα οποία κατέχουν θέση µόνιµου καθηγητή ή αντίστοιχη θέση, µε έδρα σε τρεις διαφορετικές χώρες, και τα οποία διαθέτουν ικανοποιητική εµπειρία σε θέµατα διοίκησης πανεπιστηµίου. (3) Η Επιτροπή Αξιολόγησης καθορίζει τόσο τον τρόπο σύγκλησης των συνεδριάσεών της όσο και τις διαδικασίες που ακολουθεί κατά τις συνεδριάσεις και γενικά κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της και δύναται να ορίζει οµάδες ειδικών για την εξέταση ορισµένων θεµάτων που αφορούν αίτηση, αλλά η τελική απόφαση λαµβάνεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης. (4) Στον πρόεδρο και στα µέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης και στις οµάδες ειδικών καταβάλλονται επίδοµα και τα έξοδα µετακίνησης και διαµονής τους, σύµφωνα µε τα εγκεκριµένα από καιρού εις καιρού ποσά που χορηγούνται σε ανάλογες περιπτώσεις στα µέλη του Συµβουλίου Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης - Πιστοποίησης. ιαδικασία εξέτασης αίτησης. 11.-(1) Η Επιτροπή Αξιολόγησης εξετάζει λεπτοµερώς όλα τα στοιχεία της αίτησης και για το σκοπό αυτό προβαίνει σε αξιολόγηση των χώρων, των εγκαταστάσεων και του εξοπλισµού που προορίζονται για τη λειτουργία του πανεπιστηµίου και

9 Απόφαση για εγγραφή στο Μητρώο. διαβουλεύεται τόσο µε τους αιτητές όσο και µε οποιαδήποτε άλλα πρόσωπα ή αρχές κρίνει αναγκαίο. (2) Η Επιτροπή Αξιολόγησης µπορεί να αναθέσει σε οµάδα ειδικών η οποία αποτελείται από τρία τουλάχιστον πρόσωπα που δεν προέρχονται από το ίδιο ίδρυµα, σώµα ή αρχή, να προβεί στις ενέργειες που αναφέρονται στο εδάφιο (1) και να υποβάλει προς την Επιτροπή Αξιολόγησης υπόµνηµα µε τις παρατηρήσεις και εισηγήσεις της. Κατά την ανάθεση του έργου, η Επιτροπή Αξιολόγησης καθορίζει τους όρους εντολής της οµάδας ειδικών. (3) Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού προβεί στις ενέργειες που αναφέρονται στο εδάφιο (1) ή αφού λάβει το υπόµνηµα που αναφέρεται στο εδάφιο (2), υποβάλλει γραπτώς έκθεση µε τις διαπιστώσεις, παρατηρήσεις και εισηγήσεις της στον Υπουργό ο οποίος την κοινοποιεί µαζί µε τυχόν δικές του παρατηρήσεις και εισηγήσεις στην Προσωρινή ιοικούσα Επιτροπή του υπό ίδρυση πανεπιστηµίου. (4) Η Προσωρινή ιοικούσα Επιτροπή του πανεπιστηµίου, οφείλει όπως, µέσα σε τρεις µήνες από την παραλαβή της ανωτέρω έκθεσης, υποβάλει γραπτώς, µέσω του Υπουργού, προς την Επιτροπή Αξιολόγησης, τυχόν παρατηρήσεις και εισηγήσεις επί της έκθεσης. (5) Μετά την παραλαβή των ανωτέρω παρατηρήσεων ή εισηγήσεων, η Επιτροπή Αξιολόγησης καταρτίζει και υποβάλλει στον Υπουργό τελικές αιτιολογηµένες εισηγήσεις αναφορικά µε την έγκριση ή απόρριψη της αίτησης ή την αναβολή λήψης απόφασης για συγκεκριµένη χρονική περίοδο µέσα στην οποία οι αιτητές θα λάβουν τα κατάλληλα µέτρα που θα οδηγήσουν στην έγκριση της αίτησης. (6) Το χρονικό διάστηµα µεταξύ της υποβολής της αίτησης και των τελικών εισηγήσεων της Επιτροπής Αξιολόγησης προς τον Υπουργό, δεν υπερβαίνει τους έξι µήνες. (7) Η Επιτροπή Αξιολόγησης µπορεί να αναβάλει τη λήψη σχετικής απόφασης, µόνο για µια φορά και για µια συγκεκριµένη περίοδο που καθορίζει και η οποία δεν πρέπει να είναι µικρότερη του ενός έτους και ούτε µεγαλύτερη των δύο ετών, παρέχοντας πλήρη αιτιολογία για την αναβολή και εισηγήσεις προς τους αιτητές για τη λήψη καταλλήλων µέτρων που θα οδηγήσουν στην ικανοποίηση των προϋποθέσεων εγγραφής του πανεπιστηµίου στο Μητρώο Το Υπουργικό Συµβούλιο µπορεί, το αργότερο σε τρεις µήνες από την υποβολή των εισηγήσεων της Επιτροπής Αξιολόγησης (α) να απορρίψει την αίτηση, παρέχοντας πλήρη αιτιολογία ή (β) να επιτρέψει την εγγραφή του πανεπιστηµίου στο Μητρώο, εφόσον η Επιτροπή Αξιολόγησης εισηγείται τούτο και να καθορίζει τις Σχολές που θα πρέπει να λειτουργήσουν µετά τη χορήγηση της αρχικής άδειας, καθώς και την ηµεροµηνία έναρξης της λειτουργίας τους. ιαδικασία σε 13. Σε περίπτωση που η λήψη της ανωτέρω απόφασης αναβάλλεται, σύµφωνα µε περίπτωση το εδάφιο (7) του άρθρου 11, η Προσωρινή ιοικούσα Επιτροπή, οφείλει να αναβολής. υποβάλει προς τον Υπουργό, τέσσερις τουλάχιστο µήνες πριν από τη λήξη της περιόδου αναβολής που καθορίζεται µε βάση το εδάφιο αυτό έκθεση προόδου στην οποία να αναφέρονται τα συγκεκριµένα µέτρα που έχουν ληφθεί από τους αιτητές προκειµένου να επιτραπεί η εγγραφή του πανεπιστηµίου στο Μητρώο. Εάν η έκθεση προόδου δεν υποβληθεί έγκαιρα, η αίτηση απορρίπτεται. (2) Μετά τη λήψη της έκθεσης προόδου που αναφέρεται στο εδάφιο (1), ο Υπουργός τη διαβιβάζει στην Επιτροπή Αξιολόγησης η οποία προβαίνει σε εξέτασή της και υποβολή των τελικών εισηγήσεων της, σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 11 και µέσα στα χρονικά περιθώρια της αναβολής. Στη συνέχεια ο Υπουργός υποβάλλει την έκθεση στο Υπουργικό Συµβούλιο το οποίο

10 αποφασίζει είτε την εγγραφή του πανεπιστηµίου στο Μητρώο είτε την απόρριψη της αίτησης. (3) Στην περίπτωση που η αίτηση απορρίπτεται, ο αιτητής µπορεί να υποβάλει και πάλι αίτηση για εγγραφή στο Μητρώο σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος Νόµου µετά την πάροδο τουλάχιστον ενός έτους από την ηµεροµηνία της απόρριψής της. Υπόµνηµα 14. Το αργότερο σε έξι µήνες από την εγγραφή του πανεπιστηµίου στο Μητρώο, η προόδου. Προσωρινή ιοικούσα Επιτροπή οφείλει να υποβάλει προς τον Υπουργό υπόµνηµα στο οποίο να αναφέρεται η πρόοδος που έχει επιτελεστεί για να καταστεί το πανεπιστήµιο έτοιµο προς λειτουργία. Εάν το υπόµνηµα δεν υποβληθεί έγκαιρα, η αίτηση απορρίπτεται. Απόφαση για 15.-(1) Μετά την παραλαβή του ανωτέρω υποµνήµατος, ο Υπουργός το διαβιβάζει αρχική άδεια στην Επιτροπή Αξιολόγησης η οποία, αφού αξιολογήσει το περιεχόµενο του λειτουργίας. υποµνήµατος, υποβάλλει στον Υπουργό, το αργότερο σε σαράντα πέντε ηµέρες, εισήγηση για τη χορήγηση αρχικής άδειας λειτουργίας του πανεπιστηµίου ή την αναβολή λήψης απόφασης προκειµένου να ικανοποιηθούν συγκεκριµένες απαιτήσεις που αναφέρονται λεπτοµερώς στην εισήγηση. (2) Η ανωτέρω εισήγηση υποβάλλεται στο Υπουργικό Συµβούλιο χωρίς καθυστέρηση και εντός τριών µηνών το Υπουργικό Συµβούλιο αποφασίζει (α) τη χορήγηση αρχικής άδειας λειτουργίας για περίοδο τεσσάρων χρόνων και καθορίζει την ηµεροµηνία έναρξης της λειτουργίας του πανεπιστηµίου και των σχολών του ή (β) την αναβολή λήψης απόφασης επί του θέµατος προκειµένου να ικανοποιηθούν οποιεσδήποτε απαιτήσεις που καθορίζονται στην απόφαση και αυτή διαβιβάζεται στην Επιτροπή Αξιολόγησης. Αναβολή και 16. Εάν το Υπουργικό Συµβούλιο αποφασίσει την αναβολή της λήψης απόφασης επανεξέταση. για τη χορήγηση αρχικής άδειας λειτουργίας, τότε πρέπει να καθορίσει, εκτός από τις απαιτήσεις που αξιώνει να ικανοποιηθούν, την προθεσµία εντός της οποίας θα επανεξετάσει την αίτηση και η οποία δεν πρέπει να είναι µεγαλύτερη του ενός έτους. ιαδικασία 17.-(1) Σε περίπτωση που η λήψη απόφασης από το Υπουργικό Συµβούλιο επανεξέτασης. αναβάλλεται για επανεξέταση σύµφωνα µε το άρθρο 16, η Προσωρινή ιοικούσα Επιτροπή οφείλει να υποβάλει προς τον Υπουργό, έξι τουλάχιστον µήνες πριν από τη λήξη της περιόδου αναβολής, έκθεση προόδου στην οποία να δηλώνεται ότι έχουν ικανοποιηθεί όλοι οι όροι που έχουν τεθεί για να χορηγηθεί η αρχική άδεια λειτουργίας του πανεπιστηµίου. Εάν η ανωτέρω έκθεση προόδου δεν υποβληθεί έγκαιρα, η αίτηση απορρίπτεται. (2) Μετά τη λήψη της ανωτέρω έκθεσης προόδου, ο Υπουργός τη διαβιβάζει στην Επιτροπή Αξιολόγησης η οποία προβαίνει στην εξέταση της και υποβολή στον Υπουργό των τελικών της εισηγήσεων. Οι εισηγήσεις αυτές, υποβάλλονται από τον Υπουργό στο Υπουργικό Συµβούλιο το οποίο αποφασίζει για χορήγηση ή µη της αρχικής άδειας λειτουργίας του πανεπιστηµίου ή για απόρριψη της αίτησης. Έκδοση αρχικής 18. Όταν το Υπουργικό Συµβούλιο αποφασίζει τη χορήγηση αρχικής άδειας άδειας λειτουργίας, καθορίζει επίσης την ηµεροµηνία έναρξης λειτουργίας του λειτουργίας. Πανεπιστηµίου και στη συνέχεια ο Υπουργός (α) µεριµνά για τη δηµοσίευση της απόφασης στην επίσηµη εφηµερίδα της ηµοκρατίας (β) ενηµερώνει κατάλληλα το Μητρώο και (γ) εκδίδει την αρχική άδεια λειτουργίας προς τους ιδρυτές του πανεπιστηµίου στην

11 οποία προσδιορίζονται και οι ηµεροµηνίες έναρξης λειτουργίας των Σχολών και της εγγραφής των φοιτητών. Έναρξη 19.-(1) Η λειτουργία του πανεπιστηµίου αρχίζει κατά την ηµεροµηνία που ορίζει λειτουργίας του για το σκοπό αυτό το Υπουργικό Συµβούλιο και κατά τη διάρκεια των πρώτων πανεπιστηµίου. τριών µηνών της λειτουργίας του, η Προσωρινή ιοικούσα Επιτροπή ασκεί τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις του Συµβουλίου του πανεπιστηµίου, όπως καθορίζονται στον παρόντα Νόµο και στον Καταστατικό Χάρτη του Πανεπιστηµίου. Υποχρεώσεις κατά τη διάρκεια της αρχικής άδειας λειτουργίας. Έλεγχος από την Επιτροπή Αξιολόγησης. (2) Κατά τη διάρκεια της τρίµηνης περιόδου που αναφέρεται στο εδάφιο (1), η Προσωρινή ιοικούσα Επιτροπή οφείλει να προβεί στις κατάλληλες ενέργειες για την ίδρυση των οργάνων του πανεπιστηµίου όπως καθορίζονται στον παρόντα Νόµο και στον Καταστατικό Χάρτη. (3) Τα ονόµατα των µελών που απαρτίζουν το Συµβούλιο του πανεπιστηµίου, κοινοποιούνται στον Υπουργό ένα τουλάχιστο µήνα πριν από τη λήξη της τρίµηνης περιόδου που αναφέρεται στο εδάφιο (1). 20. Κατά τη διάρκεια της ισχύος της αρχικής άδειας λειτουργίας το πανεπιστήµιο οφείλει να εφαρµόζει πλήρως τις διατάξεις του παρόντος Νόµου και του Καταστατικού του Χάρτη και να µεριµνά ώστε το επίπεδο εκπαίδευσης των φοιτητών, το ερευνητικό του έργο, η υλικοτεχνική του υποδοµή, η διοίκηση και η φοιτητική µέριµνα που παρέχει να βελτιώνονται συνεχώς (1) Κατά την περίοδο ισχύος της αρχικής άδειας λειτουργίας, η Επιτροπή Αξιολόγησης πραγµατοποιεί περιοδικές επιθεωρήσεις στο πανεπιστήµιο µε σκοπό να διαπιστώσει την πρόοδο που επιτελείται στους τοµείς της εκπαίδευσης, της έρευνας, της φοιτητικής µέριµνας, της υλικοτεχνικής υποδοµής και της διοίκησης και κατά πόσο τηρούνται οι διατάξεις του παρόντος Νόµου και του Καταστατικού Χάρτη του Πανεπιστηµίου και για το σκοπό αυτό το πανεπιστήµιο επιτρέπει την είσοδο της Επιτροπής Αξιολόγησης για σκοπούς επιθεώρησης. (2) Με βάση τις διαπιστώσεις της από τις ανωτέρω επιθεωρήσεις, η Επιτροπή Αξιολόγησης υποβάλλει στον Υπουργό ετήσιες εκθέσεις και, εφόσον το κρίνει σκόπιµο, σχετικές εισηγήσεις, στη βάση των οποίων ο Υπουργός δύναται να εισηγηθεί στο Υπουργικό Συµβούλιο αναστολή λειτουργίας του πανεπιστηµίου. ιαδικασία 22.-(1) Μετά τη συµπλήρωση των πέντε πρώτων χρόνων λειτουργίας του, το χορήγησης άδειας πανεπιστήµιο, υποβάλλει προς τον Υπουργό έκθεση στην οποία καταγράφεται η λειτουργίας. πρόοδος που έχει επιτελέσει, τόσο ως προς την επίτευξη των σκοπών και της αποστολής του όσο και ως προς τη συµµόρφωση του µε το Νόµο και τον Καταστατικό Χάρτη του. (2) Το Υπουργικό Συµβούλιο µπορεί, αφού µελετήσει την ανωτέρω έκθεση προόδου και τις ετήσιες εκθέσεις της Επιτροπής Αξιολόγησης µαζί µε σχετική εισήγηση του Υπουργού (α) να χορηγεί άδεια λειτουργίας στο πανεπιστήµιο ή (β) να αναστείλει την αρχική άδεια λειτουργίας και να αξιώσει τερµατισµό των εργασιών και δραστηριοτήτων του πανεπιστηµίου ή (γ) να παρατείνει για περίοδο όχι µεγαλύτερη του ενός έτους την αρχική άδεια λειτουργίας του πανεπιστηµίου και να επιβάλει συγκεκριµένους όρους προς τους οποίους το πανεπιστήµιο οφείλει να συµµορφωθεί κατά τη διάρκεια της παράτασης. (3) Οι όροι που το Υπουργικό Συµβούλιο µπορεί να επιβάλει σύµφωνα µε την παράγραφο (γ) του εδαφίου (2), δυνατό να αφορούν-

12 (α) τη βελτίωση του επιπέδου σπουδών και της υλικοτεχνικής υποδοµής του πανεπιστηµίου (β) την ανάπτυξη της φοιτητικής µέριµνας (γ) την ενίσχυση του ακαδηµαϊκού ή διοικητικού προσωπικού (δ) την εφαρµογή ερευνητικών προγραµµάτων ή (ε) τη συµµόρφωση προς συγκεκριµένες διατάξεις του παρόντος Νόµου ή του Καταστατικού Χάρτη του Πανεπιστηµίου. (4) Τέσσερις τουλάχιστο µήνες πριν από την εκπνοή της παράτασης η οποία τυχόν παρέχεται µε βάση την παράγραφο (γ) του εδαφίου (2), το πανεπιστήµιο οφείλει να υποβάλει προς τον Υπουργό έκθεση προόδου στην οποία να δηλώνεται ότι έχει συµµορφωθεί µε όλους τους όρους που του έχουν επιβληθεί. (5) Πριν από την εκπνοή της παράτασης που δυνατό να αποφασιστεί από το Υπουργικό Συµβούλιο µε βάση την παράγραφο (γ) του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου, η Επιτροπή Αξιολόγησης υποβάλλει στο Υπουργικό Συµβούλιο, µέσω του Υπουργού, έκθεση προόδου στην οποία αναφέρεται κατά πόσο το πανεπιστήµιο έχει συµµορφωθεί τόσο µε τους όρους που έχουν επιβληθεί σ αυτό όσο και µε τις υποδείξεις της Επιτροπής Αξιολόγησης. (6) Το Υπουργικό Συµβούλιο, αφού εξετάσει την έκθεση προόδου που αναφέρεται ανωτέρω καθώς και σχετική εισήγηση του Υπουργού, αποφασίζει είτε τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας του πανεπιστηµίου είτε την έκδοση απόφασης για τη διαγραφή του από το Μητρώο και τον τερµατισµό των δραστηριοτήτων του εντός προθεσµίας που καθορίζεται στην απόφασή του και η σχετική απόφαση αιτιολογείται δεόντως. ικαστικό 23.-(1) Εάν για οποιαδήποτε εύλογη αιτία το Υπουργικό Συµβούλιο αρνηθεί τη διάταγµα. χορήγηση άδειας λειτουργίας σε πανεπιστήµιο, θεωρεί όµως ότι ο τερµατισµός της λειτουργίας του δυνατό να παραβλάψει το δηµόσιο συµφέρον, µε αίτηση που ο Γενικός Εισαγγελέας υποβάλλει στο Επαρχιακό ικαστήριο της Επαρχίας στην οποία ευρίσκεται η έδρα του πανεπιστηµίου, µπορεί να ζητήσει την έκδοση διατάγµατος µε το οποίο να τερµατίζεται η λειτουργία του υφιστάµενου Συµβουλίου και να ανατίθεται η διοίκηση του πανεπιστηµίου σε Προσωρινό ιοικητικό Συµβούλιο, αποτελούµενο από τρία ως πέντε πρόσωπα ανωτάτου ηθικού και επαγγελµατικού επιπέδου που θα διορίσει το δικαστήριο. (2) Με το ανωτέρω διάταγµα το δικαστήριο µπορεί να δώσει προς το Προσωρινό ιοικητικό Συµβούλιο οποιεσδήποτε οδηγίες κρίνει αναγκαίες ή κατάλληλες υπό τις περιστάσεις, περιλαµβανοµένων και οδηγιών µε βάση τις οποίες να τερµατιστεί σταδιακά ή να συνεχιστεί η λειτουργία του πανεπιστηµίου κατά τρόπο ο οποίος να εξυπηρετεί τα συµφέροντα των προσώπων που φοιτούν και απασχολούνται σ αυτό. (3) Με την έκδοση του διατάγµατος που αναφέρεται στο εδάφιο (1), το υφιστάµενο Συµβούλιο του πανεπιστηµίου οφείλει να παραδώσει στο Προσωρινό ιοικητικό Συµβούλιο τη διοίκηση του πανεπιστηµίου και ολόκληρη την υλικοτεχνική υποδοµή του µαζί µε όλες τις πληροφορίες που αφορούν την οικονοµική και τεχνική διαχείρισή του. (4) Το Προσωρινό ιοικητικό Συµβούλιο που διορίζεται µε βάση το εδάφιο (1), ασκεί όλες τις εξουσίες και τα καθήκοντα του Συµβουλίου του πανεπιστηµίου και επιπρόσθετα από την ηµεροµηνία εφαρµογής του ανωτέρω διατάγµατος, µεριµνά για την πιστή και αποτελεσµατική εφαρµογή του Νόµου και του Καταστατικού Χάρτη του πανεπιστηµίου. Έκθεση αξιολόγησης ανά 24. Αµέσως µετά την πάροδο πέντε ετών από τη χορήγηση από το Υπουργικό Συµβούλιο άδειας λειτουργίας και στη συνέχεια ανά πενταετία, το πανεπιστήµιο

13 πενταετία. υποβάλλεται σε εκπαιδευτική αξιολόγηση από την Επιτροπή Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης, για να διαπιστωθεί η πρόοδος που έχει επιτελεστεί κατά τη διάρκεια της πενταετίας τόσο ως προς την επίτευξη των σκοπών και της αποστολής του, όσο και ως προς τη συµµόρφωσή του µε τους κανόνες του Καταστατικού του Χάρτη. ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Συµβούλιο του 25.-(1) Το Συµβούλιο αποτελεί το ανώτατο διοικητικό όργανο του πανεπιστηµίου πανεπιστηµίου. και έχει την ευθύνη της διαχείρισης όλων των θεµάτων που αφορούν το πανεπιστήµιο, περιλαµβανοµένων των οικονοµικών θεµάτων, των θεµάτων που αφορούν την υλικοτεχνική υποδοµή του πανεπιστηµίου, την εποπτεία και τον έλεγχο του διοικητικού και άλλου προσωπικού, τον καθορισµό του αριθµού των εισακτέων φοιτητών, τις ατοµικές διοικητικές υποθέσεις των φοιτητών και εγκρίνει τις προσλήψεις του ακαδηµαϊκού προσωπικού που διενεργεί η Σύγκλητος. (2) Ο τρόπος σύστασης του Συµβουλίου και η θητεία, ο αριθµός, τα προσόντα και οι ιδιότητες των µελών του καθορίζονται στον Καταστατικό Χάρτη του Πανεπιστηµίου, δεν µπορεί όµως να συµµετέχει σ αυτό πρόσωπο που έχει καταδικαστεί για αδίκηµα ηθικής αισχρότητας ή αδίκηµα που ενέχει έλλειψη τιµιότητας. (3) Στο Συµβούλιο του πανεπιστηµίου συµµετέχουν και οι αιρετοί εκπρόσωποι του ακαδηµαϊκού και διοικητικού προσωπικού του και ένας αιρετός εκπρόσωπος των φοιτητών. Σύγκλητος. 26.-(1) Σε κάθε πανεπιστήµιο λειτουργεί Σύγκλητος η οποία αποτελεί το ανώτατο ακαδηµαϊκό σώµα του πανεπιστηµίου και έχει την ευθύνη του ακαδηµαϊκού έργου στους τοµείς της διδασκαλίας, της επιστηµονικής έρευνας και κάθε άλλης ακαδηµαϊκής δραστηριότητας. Οι αρµοδιότητές της Συγκλήτου καθορίζονται λεπτοµερώς στον Καταστατικό Χάρτη και µεταξύ αυτών περιλαµβάνονται (α) ο καθορισµός των ακαδηµαϊκών προγραµµάτων και του επιπέδου, καθώς και του τρόπου επιλογής των φοιτητών για εισαγωγή στο πανεπιστήµιο (β) ο καθορισµός των συστηµάτων βαθµολογίας και προαγωγής των φοιτητών και των όρων απονοµής τίτλων σπουδών (γ) η υποβολή εισηγήσεων προς το Συµβούλιο για την ίδρυση ή κατάργηση Σχολών ή Τµηµάτων Σχολών (δ) ο καθορισµός της διαδικασίας επιλογής του ακαδηµαϊκού προσωπικού του και η εποπτεία του προσωπικού αυτού: Νοείται ότι το Συµβούλιο του Πανεπιστηµίου εγκρίνει το ακαδηµαϊκό προσωπικό που προσλαµβάνει η Σύγκλητος (ε) η υποβολή εισηγήσεων στο Συµβούλιο για την ανάπτυξη της υλικοτεχνικής υποδοµής του πανεπιστηµίου (στ) η ανάπτυξη των σχέσεων του πανεπιστηµίου µε άλλα εκπαιδευτικά ιδρύµατα και οργανισµούς στη ηµοκρατία και στο εξωτερικό και (ζ) η άσκηση πειθαρχικού ελέγχου σε µέλη του ακαδηµαϊκού ερευνητικού και άλλου διδακτικού προσωπικού και στους φοιτητές σύµφωνα µε τον Καταστατικό Χάρτη. (2) Στη Σύγκλητο συµµετέχουν (α) ο Πρύτανης και ο Αντιπρύτανης του πανεπιστηµίου

14 (β) ο Κοσµήτορας κάθε Σχολής του πανεπιστηµίου (γ) δύο εκπρόσωποι από κάθε Σχολή που εκλέγονται µεταξύ του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού της Σχολής (δ) ένας εκπρόσωπος των φοιτητών από κάθε Σχολή του πανεπιστηµίου, ο οποίος εκλέγεται από τους φοιτητές της Σχολής (ε) ο ιευθυντής ιοίκησης του πανεπιστηµίου και (στ) ένα µέλος του ειδικού διδακτικού προσωπικού κάθε Σχολής, που εκλέγεται από το σύνολο του εν λόγω προσωπικού, αν υπάρχει. (3) Πρόεδρος της Συγκλήτου είναι ο Πρύτανης του πανεπιστηµίου. (4) Οι λεπτοµέρειες σχετικά µε τη θητεία, την εκλογή και την επανεκλογή των µελών της Συγκλήτου καθορίζονται στον Καταστατικό Χάρτη. (5) Οι εκπρόσωποι των φοιτητών που αποτελούν µέλη της Συγκλήτου δυνατό να αποκλείονται από τις συνεδριάσεις κατά τη συζήτηση ορισµένων θεµάτων που καθορίζονται στον Καταστατικό Χάρτη Πρύτανης. 27.-(1) Ο Πρύτανης του πανεπιστηµίου εκλέγεται µεταξύ των καθηγητών του πανεπιστηµίου, σε συνεδρία που συγκαλείται ειδικά για το σκοπό αυτό και στην οποία µετέχουν τα µέλη των Συµβουλίων των Τµηµάτων όλων των Σχολών. (2) Η θητεία και οι αρµοδιότητες του Πρύτανη καθορίζονται στον Καταστατικό Χάρτη. (3) Ο Πρύτανης είναι ο ανώτατος ακαδηµαϊκός αξιωµατούχος του πανεπιστηµίου, µεριµνά για την εκτέλεση των αποφάσεων της Συγκλήτου και είναι υπεύθυνος για την εφαρµογή της εκπαιδευτικής πολιτικής του πανεπιστηµίου. Αντιπρύτανης. 28.-(1) Σε κάθε πανεπιστήµιο εκλέγονται ένας ή περισσότεροι Αντιπρυτάνεις µεταξύ των καθηγητών του πανεπιστηµίου. Η εκλογή πραγµατοποιείται από τα µέλη των Συµβουλίων των Τµηµάτων κατά τη συνεδρία στην οποία εκλέγεται και ο Πρύτανης. (2) Η θητεία και οι αρµοδιότητες του/των Αντιπρυτάνεων καθορίζονται στον Καταστατικό Χάρτη. (3) Ο Αντιπρύτανης ασκεί όλες τις εξουσίες και τα καθήκοντα του Πρύτανη σε περίπτωση απουσίας ή ανικανότητας του Πρύτανη. Κοσµήτορες και 29.-(1) Σε κάθε Σχολή του Πανεπιστηµίου εκλέγονται ένας Κοσµήτορας και ένας Αναπληρωτές Αναπληρωτής Κοσµήτορας µεταξύ των καθηγητών και αναπληρωτών καθηγητών Κοσµήτορες. της Σχολής. Η εκλογή διενεργείται µεταξύ των µελών των Συµβουλίων των Τµηµάτων της Σχολής. (2) Η διαδικασία για την εκλογή τους, η θητεία του Κοσµήτορα και Αναπληρωτή Κοσµήτορα, καθώς επίσης τα καθήκοντα και οι αρµοδιότητές τους καθορίζονται στον Καταστατικό Χάρτη. Συµβούλια των 30.-(1) Σε κάθε Σχολή Πανεπιστηµίου συγκροτείται Συµβούλιο της Σχολής στο Σχολών. οποίο συµµετέχουν (α) ο Κοσµήτορας ή ο Αναπληρωτής Κοσµήτορας της Σχολής (β) οι Πρόεδροι των Τµηµάτων της Σχολής (γ) δύο µέλη από κάθε Τµήµα της Σχολής που εκλέγονται από το Συµβούλιο του

15 Τµήµατος (δ) ένα µέλος του ειδικού διδακτικού προσωπικού κάθε Τµήµατος, αν υπάρχει και (ε) ένας εκπρόσωπος των φοιτητών από κάθε Τµήµα. (2) Πρόεδρος του Συµβουλίου της Σχολής είναι ο Κοσµήτορας της Σχολής. (3) Οι εκπρόσωποι των φοιτητών που συµµετέχουν στο Συµβούλιο της Σχολής, συµµετέχουν στη συζήτηση όλων των θεµάτων που αυτό εξετάζει, εκτός ορισµένων θεµάτων τα οποία δυνατόν να καθορίζονται στον Καταστατικό Χάρτη. (4) Οι αρµοδιότητες του Συµβουλίου της Σχολής καθορίζονται στον Καταστατικό Χάρτη και περιορίζονται σε ακαδηµαϊκής φύσεως θέµατα, αντίστοιχα των θεµάτων που εξετάζει η Σύγκλητος, οι δε αποφάσεις του υπόκεινται στην έγκριση της Συγκλήτου. Συµβούλια των 31.-(1) Σε κάθε Τµήµα Σχολής συγκροτείται Συµβούλιο του Τµήµατος στο οποίο Τµηµάτων. συµµετέχουν (α) όλα τα µέλη του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού του Τµήµατος (β) ένα µέλος του ειδικού διδακτικού προσωπικού του Τµήµατος, αν υπάρχει και (γ) εκπρόσωποι των φοιτητών του Τµήµατος, που ισοδυναµούν αριθµητικά µε ποσοστό 20% των υπόλοιπων µελών του Συµβουλίου. (2) Ο τρόπος εκλογής του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Συµβουλίου του Τµήµατος και οι αρµοδιότητές τους, καθορίζονται στον Καταστατικό Χάρτη. (3) Οι αρµοδιότητες του Συµβουλίου του Τµήµατος καθορίζονται στον Καταστατικό Χάρτη και περιορίζονται σε θέµατα ακαδηµαϊκής φύσεως, αντίστοιχα των θεµάτων που εξετάζει η Σύγκλητος. ιδακτικό 32.-(1) Στο πανεπιστήµιο υπηρετεί διδακτικό ερευνητικό προσωπικό στον τοµέα ερευνητικό διδασκαλίας και έρευνας, τα µέλη του οποίου πρέπει να είναι κάτοχοι διδακτορικού προσωπικό τίτλου σε θέµα συναφές µε το αντικείµενο της διδασκαλίας τους και ανάλογης πείρας. (2) Τα προσόντα των µελών του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού, ο τρόπος επιλογής τους και οι όροι υπηρεσίας και ανέλιξής τους καθορίζονται στον Καταστατικό Χάρτη του πανεπιστηµίου και είναι αντίστοιχα µε τα διεθνή πρότυπα και τα ισχύοντα στο Πανεπιστήµιο Κύπρου. (3) Τα µέλη του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού (α) απασχολούνται πάνω σε πλήρη βάση στη διδασκαλία, στην έρευνα και σε άλλα συναφή θέµατα της ακαδηµαϊκής κοινότητας (β) έχουν ως πρωταρχική αρµοδιότητα και κύρια ευθύνη την εφαρµογή, ανάπτυξη και αναθεώρηση των προγραµµάτων σπουδών, τη διεξαγωγή επιστηµονικής έρευνας και την καθοδήγηση των φοιτητών και (γ) προβαίνουν ή συµµετέχουν σε δραστηριότητες που συµβάλουν στην επιστηµονική ενηµέρωση της κοινωνίας. (4) Το διδακτικό ερευνητικό προσωπικό διαβαθµίζεται ιεραρχικά σε καθηγητές, αναπληρωτές καθηγητές, επίκουρους καθηγητές και λέκτορες. Οµότιµοι καθηγητές, επισκέπτες 33.-(1) Στο πανεπιστήµιο µπορούν επίσης να υπηρετούν οµότιµοι καθηγητές, επισκέπτες καθηγητές και µεταπτυχιακοί συνεργάτες, υπό τον όρο ότι αυτό θα προβλέπεται στον Καταστατικό Χάρτη ο οποίος και καθορίζει τα προσόντα, τον

16 καθηγητές και τρόπο επιλογής και τους όρους υπηρεσίας τους. µεταπτυχιακοί συνεργάτες. Ειδικό διδακτικό προσωπικό. (2) Οι οµότιµοι καθηγητές, οι επισκέπτες καθηγητές και οι µεταπτυχιακοί συνεργάτες υπάγονται στο διδακτικό ερευνητικό προσωπικό του πανεπιστηµίου (1) Σε κάθε Τµήµα του Πανεπιστηµίου, µπορεί να υπηρετεί ειδικό διδακτικό προσωπικό κατά ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 30% του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού της Σχολής. (2) Τα προσόντα των µελών του ειδικού διδακτικού προσωπικού, ο τρόπος επιλογής και οι όροι υπηρεσίας τους, καθορίζονται στον Καταστατικό Χάρτη. (3) Τα µέλη του ειδικού διδακτικού προσωπικού δυνατό να µην κατέχουν προσόντα ισοδύναµα µε αυτά του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού, πρέπει όµως να κατέχουν κατάλληλα επαγγελµατικά προσόντα και επαγγελµατική πείρα στα θέµατα που σχετίζονται µε τα καθήκοντα τους στο πανεπιστήµιο. ιοικητικό 35.-(1) Για την εύρυθµη λειτουργία κάθε πανεπιστηµίου, το Συµβούλιο προσωπικό. προσλαµβάνει ικανοποιητικό αριθµό διοικητικών υπαλλήλων σε κατάλληλη διοικητική δοµή. (2) Τα προσόντα, ο τρόπος πρόσληψης, τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις, τα δικαιώµατα και οι άλλοι όροι υπηρεσίας του διοικητικού προσωπικού, καθώς επίσης η γενική διάρθρωση του διοικητικού προσωπικού, καθορίζονται στον Καταστατικό Χάρτη του Πανεπιστηµίου. Επιτροπή 36.- (1) Το Συµβούλιο µεριµνά ώστε στο πανεπιστήµιο να λειτουργεί Επιτροπή Εσωτερικής Εσωτερικής Αξιολόγησης, έργο της οποίας να είναι ο έλεγχος του επιπέδου της Αξιολόγησης. παρεχόµενης από όλες τις Σχολές του πανεπιστηµίου εκπαίδευσης και η υποβολή εισηγήσεων για βελτίωσή του. (2) Η σύνθεση, ο τρόπος επιλογής των µελών και οι όροι λειτουργίας της Επιτροπής Εσωτερικής Αξιολόγησης, καθορίζονται στους εσωτερικούς κανονισµούς του πανεπιστηµίου. ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ ΦΟΙΤΗΤΕΣ Εισαγωγή 37.-(1) Η εισαγωγή οποιουδήποτε φοιτητή στο πανεπιστήµιο, πραγµατοποιείται µε φοιτητών στο την εγγραφή του στο Αρχείο Φοιτητών, το οποίο τηρείται σύµφωνα µε τις πανεπιστήµιο. διατάξεις του άρθρου 42. (2) Τηρουµένων των διατάξεων του εδαφίου (3), η εγγραφή οποιουδήποτε φοιτητή στο Αρχείο Φοιτητών, διενεργείται µε βάση κριτήρια που καθορίζονται στον Καταστατικό Χάρτη, τα οποία αναλύονται και επεξηγούνται λεπτοµερώς στον Οδηγό Σπουδών του πανεπιστηµίου. (3) Για εγγραφή φοιτητή στο Αρχείο φοιτητών του πανεπιστηµίου για παρακολούθηση προγράµµατος πτυχιακού επιπέδου, ο φοιτητής πρέπει να κατέχει (α) απολυτήριο αναγνωρισµένου εκπαιδευτικού ιδρύµατος δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, τουλάχιστο εξαετούς διάρκειας ή (β) προσόν ισότιµο ή αντίστοιχο του ανωτέρω απολυτηρίου, ανεξάρτητα αν αυτό αποκτήθηκε στη ηµοκρατία ή στο εξωτερικό. (4) Η εγγραφή φοιτητή στο Αρχείο Φοιτητών για παρακολούθηση προγράµµατος µεταπτυχιακού επιπέδου απαγορεύεται, εκτός εάν ο φοιτητής κατέχει πτυχίο

17 πανεπιστηµίου ή άλλο αναγνωρισµένο ισοδύναµο προσόν. (5) Το πανεπιστήµιο οφείλει να λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα για να βεβαιώνεται ότι κατά την εγγραφή φοιτητή στο Αρχείο Φοιτητών πληρούνται οι προϋποθέσεις του εδαφίου (3) ή (4), ανάλογα µε την περίπτωση, και ότι τα προσόντα που ο φοιτητής παρουσιάζει δεν είναι πλαστά ή παραπλανητικά. (6) Οι φοιτητές του πανεπιστηµίου προβαίνουν στις κατάλληλες ενέργειες για τη συγκρότηση από τους φοιτητές συλλογικού σώµατος µε την ονοµασία «Φοιτητική Ένωση». Αξιολόγηση 38.-(1) Ο τρόπος αξιολόγησης και προαγωγής των φοιτητών καθώς και η φοιτητών και διαδικασία αποφοίτησης και απονοµής των κατάλληλων τίτλων σπουδών αποφοίτηση. καθορίζονται στον Καταστατικό Χάρτη. (2) Το πανεπιστήµιο µπορεί να αναθέτει το έργο της εξέτασης ορισµένων φοιτητών σε πρόσωπα που ανήκουν στο διδακτικό προσωπικό άλλου αναγνωρισµένου ιδρύµατος ανώτατης εκπαίδευσης. Στις περιπτώσεις µεταπτυχιακών φοιτητών, η εξέτασή τους θα γίνεται από εξεταστική επιτροπή στην οποία συµµετέχει µέλος του διδακτικού προσωπικού άλλου αναγνωρισµένου ιδρύµατος ανώτατης εκπαίδευσης. (3) Το πανεπιστήµιο µεριµνά ώστε στο Αρχείο Φοιτητών να καταγράφονται η πρόοδος κάθε φοιτητή, περιλαµβανοµένων των βαθµολογιών, βραβείων, υποτροφιών ή άλλων βοηθηµάτων που του παραχωρούνται καθώς και οι τίτλοι σπουδών που του απονέµονται. (4) Τα κριτήρια παροχής προς τους φοιτητές υποτροφιών, βοηθηµάτων, βραβείων, επιδοµάτων ή φοιτητικών δανείων, καθώς επίσης οι λεπτοµέρειες µερικής εργοδότησής τους από το πανεπιστήµιο ή χρηµατοδότησής τους έναντι προσφοράς έργου, καθορίζονται στον Καταστατικό Χάρτη. Όργανα 39. Για την παρακολούθηση της ακαδηµαϊκής προόδου και για την αξιολόγηση των αξιολόγησης των φοιτητών του πανεπιστηµίου, η Σύγκλητος µεριµνά, µε τη συνδροµή των φοιτητών. Συµβουλίων των Σχολών, ώστε να συγκροτούνται και να λειτουργούν κατάλληλα όργανα, µονοµελή ή πολυµελή, σύµφωνα µε σχετικές διατάξεις που περιλαµβάνονται στον Καταστατικό Χάρτη. ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Τήρηση Μητρώου (1) Ο Υπουργός τηρεί Μητρώο, µε την ονοµασία «Μητρώο Πανεπιστηµίων», στο οποίο καταχωρούνται (α) η ονοµασία του κάθε πανεπιστηµίου του οποίου η εγγραφή επιτρέπεται από το Υπουργικό Συµβούλιο σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος Νόµου (β) οποιεσδήποτε πληροφορίες ή στοιχεία για την εγγραφή των οποίων προβλέπει ο Νόµος και (γ) οποιεσδήποτε άλλες λεπτοµέρειες που ο Υπουργός κρίνει σκόπιµο να καταγράφονται στο Μητρώο για σκοπούς καλύτερης εφαρµογής του Νόµου. (2) Το Μητρώο µπορεί να τηρείται υπό οποιαδήποτε µορφή ή τύπο καθορίζει ο Υπουργός, περιλαµβανοµένης και της µηχανογραφηµένης µορφής. Παραπλανητικές διαφηµίσεις. 41.-(1) Χωρίς να επηρεάζονται οι διατάξεις του παρόντος ή οποιουδήποτε άλλου νόµου ο οποίος προβλέπει για τη ρύθµιση θεµάτων ανώτατης εκπαίδευσης ή πανεπιστηµίων, η λειτουργία στη ηµοκρατία οποιουδήποτε οργανισµού, ιδρύµατος, ή άλλου νοµικού προσώπου, µε ή χωρίς νοµική προσωπικότητα, που φέρει στην επωνυµία του τη Λέξη «πανεπιστήµιο» χωρίς να είναι εγγεγραµµένο

18 στο Μητρώο, απαγορεύεται. (2) Οποιοδήποτε πρόσωπο παραβιάζει τις διατάξεις του εδαφίου (1), διαπράττει αδίκηµα που τιµωρείται µε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους έξι µήνες ή µε χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες λίρες ή και µε τις δύο ποινές. Αρχείο Φοιτητών. 42.-(1) Το πανεπιστήµιο τηρεί Αρχείο Φοιτητών στο οποίο εγγράφεται κάθε φοιτητής ο οποίος γίνεται δεκτός στο πανεπιστήµιο. (2) Ο τύπος του Αρχείου Φοιτητών και τα στοιχεία που καταχωρούνται σ αυτό καθορίζονται στον Καταστατικό Χάρτη. Τροποποίηση του 43. Η τροποποίηση του Καταστατικού Χάρτη του πανεπιστηµίου απαγορεύεται, Καταστατικού εκτός εάν εγκριθεί από τον Υπουργό ύστερα από σχετική αίτηση του Συµβουλίου Χάρτη. στην οποία περιέχονται τα αναγκαία αιτιολογητικά. Κανονισµοί. 44.-(1) Το Υπουργικό Συµβούλιο µπορεί να εκδίδει κανονισµούς για τη ρύθµιση οποιουδήποτε θέµατος που µπορεί ή πρέπει να ρυθµίζεται µε βάση τις διατάξεις του Νόµου. (2) Χωρίς να επηρεάζεται η γενικότητα του εδαφίου (1), κανονισµοί που εκδίδονται µε βάση το παρόν άρθρο µπορούν προβλέπουν τη ρύθµιση οποιουδήποτε από τα ακόλουθα θέµατα (α) τις προϋποθέσεις εγγραφής και φοίτησης ηµεδαπών και αλλοδαπών φοιτητών στο πανεπιστήµιο και υποχρεώσεις για παροχή φοιτητικής µέριµνας σ αυτούς (β) την εργοδότηση αλλοδαπών ως µελών του ακαδηµαϊκού και διοικητικού προσωπικού του πανεπιστηµίου (γ) τις ποινικές και διοικητικές κυρώσεις που µπορούν να επιβάλλονται τόσο για παραβάσεις του παρόντος Νόµου και των κανονισµών όσο και για παραβάσεις του Καταστατικού Χάρτη του πανεπιστηµίου (δ) τη συνεργασία του πανεπιστηµίου µε άλλα ακαδηµαϊκά ιδρύµατα (ε) τις προϋποθέσεις για την απασχόληση φοιτητών στο πανεπιστήµιο επί πληρωµή (στ) τη συµµετοχή του πανεπιστηµίου σε δραστηριότητες πέραν αυτών στις οποίες µπορεί να συµµετέχει µε βάση τον Καταστατικό του Χάρτη (ζ) τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για την ίδρυση οποιωνδήποτε νέων Σχολών ή Τµηµάτων Σχολών ή παραρτηµάτων του πανεπιστηµίου και (η) τον τύπο του Οδηγού Σπουδών που οφείλει να εκδίδει κάθε πανεπιστήµιο και τα στοιχεία που θα περιέχει. (3) Οι ποινικές κυρώσεις που µπορούν να προβλέπονται σε κανονισµούς που εκδίδονται µε βάση το παρόν άρθρο, δεν µπορούν να υπερβαίνουν τα δύο χρόνια φυλάκισης ή τις πέντε χιλιάδες λίρες χρηµατική ποινή. Εσωτερικοί 45.-(1) Το Συµβούλιο µπορεί, µε τη συνεργασία της Συγκλήτου στις περιπτώσεις κανονισµοί. που το θέµα εµπίπτει στις αρµοδιότητές της, να εκδίδει εσωτερικούς κανονισµούς για τη ρύθµιση οποιουδήποτε θέµατος που αφορά τη λειτουργία του πανεπιστηµίου, νοουµένου ότι αυτό δε ρυθµίζεται από τον παρόντα Νόµο, τους δυνάµει τούτου εκδιδόµενους κανονισµούς ή τον Καταστατικό Χάρτη. (2) Εσωτερικοί κανονισµοί που εκδίδονται µε βάση το άρθρο αυτό, κοινοποιούνται στον Υπουργό ο οποίος ασκεί έλεγχο νοµιµότητας ως προς το περιεχόµενό τους.

19 (3) Η εφαρµογή από το πανεπιστήµιο οποιωνδήποτε εσωτερικών κανονισµών οι οποίοι κρίνονται από τον Υπουργό ως αντίθετοι προς τις διατάξεις του παρόντος Νόµου ή του Καταστατικού Χάρτη, θεωρείται ως παραβίαση των διατάξεων του παρόντος Νόµου.

Ο ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ (ΙΔΡΥΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

Ο ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ (ΙΔΡΥΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Ο ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ (ΙΔΡΥΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 2. Ερμηνεία ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ - ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4019, 29/7/2005 Ο ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ (ΙΔΡΥΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4019, 29/7/2005 Ο ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ (ΙΔΡΥΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Ο ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ (ΙΔΡΥΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος 2. Ερμηνεία ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ - ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ

ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΟΙ ΠΕΡΙ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ (Ι ΡΥΣΗ ΝΕΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ, ΝΕΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΧΟΛΗ, ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΝΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός 68(Ι) του 1996

Αριθµός 68(Ι) του 1996 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 3057, 3.5.96 Ν. 68(Ι)/96 Ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόµος του 1996 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα

Διαβάστε περισσότερα

τους περί Ιδιωτικών Πανεπιστηµίων (Ίδρυση, Λειτουργία και Έλεγχος) Νόµους του 2005 έως 2011 (που στη συνέχεια θα

τους περί Ιδιωτικών Πανεπιστηµίων (Ίδρυση, Λειτουργία και Έλεγχος) Νόµους του 2005 έως 2011 (που στη συνέχεια θα ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Ο περί Ιδιωτικών Πανεπιστηµίων (Ίδρυση, Λειτουργία και Έλεγχος) (Τροποποιητικός) Νόµος του 2013» Συνοπτικός τίτλος. 109(Ι) του 2005 197(Ι) του 2007 90(Ι) του 2008 75(Ι) του 2010 115(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπου

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπου Ε.Ε.Παρ. 1(1) 322 Ν. 68(Ι)/96 Αρ. 3057, 3.5.96 Ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόμος του 1996 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός 68(Ι) του 1996

Αριθµός 68(Ι) του 1996 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 3057, 3.5.96 Ν. 68(Ι)/96 Ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόµος του 1996 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. 1(1) 1283 Ν. 67(Ι)/97 Αρ. 3168,18.7.97

E.E. Παρ. 1(1) 1283 Ν. 67(Ι)/97 Αρ. 3168,18.7.97 E.E. Παρ. 1(1) 1283 Ν. 67(Ι)/97 Αρ. 3168,18.7.97 Ο περί Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 1997, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4335, 25/5/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4335, 25/5/2012 Αρ. 4335, 25.5.2012 56(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1989 ΕΩΣ 2011 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 144 του 1989 137 του 1990 53(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Use of this document is subject to the agreed Terms and Conditions and it is protected by digitally embedded signatures against unauthorized use

Use of this document is subject to the agreed Terms and Conditions and it is protected by digitally embedded signatures against unauthorized use KEΦΑΛΑΙΟ 41 ΑΓΑΘΟΕΡΓΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος 2. Με αίτηση εµπιστεύµατος οποιουδήποτε αγαθοεργού ιδρύµατος το Υπουργικό Συµβούλιο δύναται να χορηγήσει πιστοποιητικό ίδρυσης

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.),

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4496, 6.3.2015 28(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ 2009

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4496, 6.3.2015 28(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ 2009 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4496, 6.3.2015 Ν. 28(Ι)/2015 28(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ 2009 Προοίμιο. Για σκοπούς πληρέστερης εναρμόνισης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΩΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΩΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΩΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 8(Ι)/97 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Ιδιωτικών Γραφείων Εξεύρεσης Εργασίας Νόμος του 1997 εκδίδεται με δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4280, 13/4/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4280, 13/4/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 156(Ι) του 2002 10(Ι) του 2010. του άρθρου 1 του

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 έως 2004 ---------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 έως 2004 ---------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 έως 2004 ---------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 108(Ι) του 1997 103(Ι) του 1999 114(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Γλυκερία Σιούτη, καθηγήτρια Νομικής και μέλος του Συμβουλίου του ΕΚΠΑ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Γλυκερία Σιούτη, καθηγήτρια Νομικής και μέλος του Συμβουλίου του ΕΚΠΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Γλυκερία Σιούτη, καθηγήτρια Νομικής και μέλος του Συμβουλίου του ΕΚΠΑ 1. Οι αρμοδιότητες του Συμβουλίου προβλέπονται στο Ν. 4009/2011 όπως εκάστοτε ισχύει, στον Οργανισμό και στον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 3(I)/2016 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4550 Παρασκευή, 5 Φεβρουαρίου 2016 9 Ο περί Αποβλήτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016 εκδίδεται με δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

3(I)/2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

3(I)/2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4550, 5.2.2016 Ν. 3(I)/2016 3(I)/2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ 2015 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 185(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3670, 31/12/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3670, 31/12/2002 Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ 3. Ίδρυση Ανοικτού Πανεπιστημίου. 4. Γλώσσες διδασκαλίας. 5. Αποστολή του Πανεπιστημίου. 6. Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4342, 29.6.2012 Ν. 83(Ι)/2012 83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 5ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 ΑΙΟΪΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 5ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 ΑΙΟΪΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Κ.Δ.Π. 883/2003 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3780 της 5ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 ΑΙΟΪΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 883 Οι περί του Οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3626, 26/7/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3626, 26/7/2002 Ο περί Προλήψεως της Χρήσης και Διάδοσης Ναρκωτικών και Άλλων Εξαρτησιογόνων Ουσιών (Ίδρυση Αντιναρκωτικού Συμβουλίου και Ταμείου) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4272, 4/3/2011

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4272, 4/3/2011 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 9ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1996 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 9ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1996 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 2(Ι)/96 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3039 της 9ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1996 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Κέντρων Προστασίας και Απασχόλησης Παιδιών Νόμος του 1996 εκδίδεται με δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες για τη Συγκρότηση των Σωμάτων Διοίκησης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου I. ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Κανόνες για τη Συγκρότηση των Σωμάτων Διοίκησης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου I. ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Κανόνες για τη Συγκρότηση των Σωμάτων Διοίκησης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 1. Κανόνες για την Εκλογή Εκπροσώπων στο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: N. 144/89 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2430 της 28ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1989 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί Πανεπιστηµίου Κύπρου Νόµος του 1989 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην επίσηµη εφηµερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4271, 25/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4271, 25/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ -------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός [ ] ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ

ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός [ ] ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός [ ] Οι περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (Μητρώο Μελετητών και Επιβλεπόντων Μηχανικών) Κανονισμοί του 2015 που κατατέθηκαν στη Βουλή των

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποίηση των αρμοδιοτήτων των οργάνων της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ

Κωδικοποίηση των αρμοδιοτήτων των οργάνων της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ Κωδικοποίηση των αρμοδιοτήτων των οργάνων της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ Απόφαση της Κοσμητείας (συν. 14/9/2016) και της Γενικής Συνέλευσης (συν. 29/9/2010) μετά από εισήγηση του Κοσμήτορα Δ. Κουτσογιάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Άρθρο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3792 της 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

'Αρθρο 1. Προκήρυξη θέσεων ΕΕΠ

'Αρθρο 1. Προκήρυξη θέσεων ΕΕΠ Π.. 394 της 4/11.1Ο.83: ιαδικασία και προϋποθέσεις πλήρωσης των θέσεων, µονιµοποίησης και χορήγησης εκπαιδευτικών αδειών που αφορούν στα µέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) των Α.Ε.Ι. -

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4359, (Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4359, (Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4359, 26.10.2012 139(Ι)/2012 Αρ. 4359, 26.10.2012 139(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΝΟΜΟ Η Βουλή των αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 24ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1994 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 24ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1994 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Κ.Δ.Π. 55/94 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2869 της 24ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1994 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 55 Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Συνοπτικός Τίτλος. Ερµηνεία. 1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί Παροχής Φοιτητικής Χορηγίας Νόµος του 2011. 2. Στον παρόντα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4228, 20/1/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4228, 20/1/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2009 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 67(Ι) του 1996 15(Ι) του 1997 67(Ι) του 1997 10(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Use of this document is subject to the agreed Terms and Conditions and it is protected by digitally embedded signatures against unauthorized use

Use of this document is subject to the agreed Terms and Conditions and it is protected by digitally embedded signatures against unauthorized use Ε.Ε. ΠΑρ. Ι(Ι) Αρ. 3849, 30.4.2004 Ν. 98 (Ι)/2004 Ο περί ηµοτικών και Κοινοτικών Εκλογών (Υπήκοοι Άλλων Κρατών Μελών) Νόµος του 2004 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής ηµοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 2005 Ν. 222/91 Ο περί Στεγών για Ηλικιωμένους και Αναπήρους Νόμος του 1991 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

164 Ν. 44(Ι)/96. E.E. Παρ. 1(1) Αρ. 3051,11.4.96

164 Ν. 44(Ι)/96. E.E. Παρ. 1(1) Αρ. 3051,11.4.96 E.E. Παρ. 1(1) Αρ. 3051,11.4.96 164 Ν. 44(Ι)/96 Ο περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 1996 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2430 της 28ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1989 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2430 της 28ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1989 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 144/89 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2430 της 28ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1989 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμος του 1989 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 Ο περί Διατήρησης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 139(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4102, 15/12/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4102, 15/12/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) AΡΙΘ. 1435/2003 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Για σκοπούς εφαρμογής της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 52(Ι) του 2017 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Αριθμός 52(Ι) του 2017 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 422 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Ν. 52(Ι)/2017 Αρ. 4603, 2.6.2017 Ο περί Kοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2017 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4498,

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4498, Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4498, 13.3.2015 Ν. 30(Ι)/2015 30(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ν. 106(Ι)/2013 106(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ... 3 2. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ... 3 3. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ... 4 4. ΠΟΙΝΕΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4282, 29/4/2011

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4282, 29/4/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Άρθρο A1 Νομική Μορφή 1. Το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου πλήρως αυτοδιοικούμενο. Εποπτεύεται και επιχορηγείται από το κράτος μέσω του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4112, 16/2/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ TON ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4112, 16/2/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ TON ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ TON ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 90 του 1972 56 του 1982 7 του 1990 28 του 1991 91(Ι) του 1992 55(Ι) του 1993

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, 1045 Ν. 60/91 Αρ. 2584, 22.3.91

E.E., Παρ. I, 1045 Ν. 60/91 Αρ. 2584, 22.3.91 E.E., Παρ. I, 1045 Ν. 60/91 Αρ. 2584, 22.3.91 Ο περί Παραγωγής και Εμπορίας Φυτικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού Νόμος του 1991 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4478, 12.12.2014 188(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2006 ΕΩΣ 2012

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4478, 12.12.2014 188(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2006 ΕΩΣ 2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4478, 12.12.2014 Ν. 188(Ι)/2014 188(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2006 ΕΩΣ 2012 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί Παροχής Φοιτητικής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3939, 31/12/2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3939, 31/12/2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - (α) «Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 881/92 του Συμβουλίου της

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4010, 8/7/2005.Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4010, 8/7/2005.Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 .Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ --------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 234(Ι) του 2002. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3558, 14/12/2001

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3558, 14/12/2001 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3558 της 14ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Άρθρο ΜΕΡΟΣ I Ο ΠΕΡΙ ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ (ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3401, 7/4/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3401, 7/4/2000 Ο περί Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτων Αναγκών Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 44(I) του 2000 ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3449, 17/11/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3449, 17/11/2000 Ο περί Μέτρων και Σταθμών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 150(Ι) του 2000 ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3807, 6/2/2004 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3807, 6/2/2004 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος 2. Ερμηνεία 3. Εκλογική περιφέρεια ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς συμμόρφωσης με τις διατάξεις της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 176,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. Οι επιµέρους διατάξεις

ΙΙ. Οι επιµέρους διατάξεις Εισηγητική Έκθεση επί του προεδρικού διατάγµατος «Ίδρυση νοµικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου µε τη µορφή ανώνυµης εταιρείας για την αξιοποίηση και τη διαχείριση της περιουσίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1989, Ν. 144/89

Ο ΠΕΡΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1989, Ν. 144/89 Ο ΠΕΡΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1989, Ν. 144/89 ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμοι του 1989

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4098, 24/11/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4098, 24/11/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΙIΙ. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙΙ 1 ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Ο πειθαρχικός έλεγχος ασκείται πρωτοβάθμια από μόνιμη Επιτροπή Πειθαρχικού Ελέγχου διετούς θητείας, την οποία διορίζει η Σύγκλητος και επικυρώνει

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Παρ. Ν. 100(Ι)/2004 Αρ. 3849, 30.4.2004 Ο περί Φαρµάκων Ανθρώπινης Χρήσης Ποιότητας, Προµήθειας και Τιµών) (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόµος του 2004 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ Διορισμός Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου δυνάμει του άρθρου 7 του περί της Σύστασης και Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4137, 27/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4137, 27/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 273(Ι) του 2004. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Κτηματομεσιτών (Τροποποιητικός)

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1995 ΕΩΣ 2004

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1995 ΕΩΣ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1995 ΕΩΣ 2004 Συνοπτικός τίτλος. 68(Ι) του 1995 104(Ι) του 1996 17(Ι) του 1999 234(Ι) του 2004. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4089, 28/7/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4089, 28/7/2006 Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2006 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 124(Ι) του 2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 948 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Ν. 112(Ι)/2017 Αρ. 4614, 21.7.2017 Ο περί της Εφαρμογής της Εθνικής Στρατηγικής για την Καταπολέμηση της Σεξουαλικής Κακοποίησης και Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ TOY 2015

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ TOY 2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ TOY 2015 Προοίµιο. ΕΠΕΙ Η, το επικαιροποιηµένο Μνηµόνιο Συναντίληψης µεταξύ της Κυπριακής ηµοκρατίας και του ιεθνούς

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4416,

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4416, Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4416, 4.12.2013 Ν. 141(Ι)/2013 141(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 66(I)

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΟΥΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΟΥΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΟΥΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Προοίμιο. ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει εθνική ανάγκη διασφάλισης της χρηματοοικονομικής σταθερότητας και αποφυγής οποιωνδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν.3685/08 - Απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Φαρμακευτικής του Ε.Κ.Π.Α., Συνεδρίασης της 22-11-2016 1. Αρμόδια όργανα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3912, 22/10/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1995 ΕΩΣ 1999

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3912, 22/10/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1995 ΕΩΣ 1999 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1995 ΕΩΣ 1999 Για σκοπούς συμβατότητας με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 89/48/ΕΟΚ του Συμβουλίου της

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3496, 4/5/2001

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3496, 4/5/2001 Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2001 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 76(Ι) του 2001 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4401, 19.7.2013 Ν. 74(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4401, 19.7.2013 Ν. 74(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4401, 19.7.2013 Ν. 74(Ι)/2013 Ν. 74(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 40(Ι) του 1999 111(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις K.AJI. 162/90 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2522 της 13ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1990 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 162 Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑIΚΗΣ EΝΩΣΗΣ 184(I)/2011

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑIΚΗΣ EΝΩΣΗΣ 184(I)/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑIΚΗΣ EΝΩΣΗΣ 184(I)/2011 Για σκοπούς εφαρμογής της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 27, 30.1.2010,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3386, 4/2/2000. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 4ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3386, 4/2/2000. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 4ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2000 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3386 της 4ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2000 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I Ο περί Στατιστικής Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ» Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) Γενικός Διευθυντής

ΣΧΕΔΙΟ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ» Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) Γενικός Διευθυντής ΣΧΕΔΙΟ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ» 1. Αρμόδια Αρχή υπεύθυνη για την εφαρμογή: Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) Αρμόδιος Λειτουργός: Γενικός Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4019, 29/7/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΣΕ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4019, 29/7/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΣΕ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΣΕ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ---------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4226, 18/12/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4226, 18/12/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΟΜΜΩΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΥΡΕΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός 1. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εγγραφής Κομμωτών και Κουρέων τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙ ΟΜΑΤΟΣ ΤΕΚΝΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2010

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙ ΟΜΑΤΟΣ ΤΕΚΝΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙ ΟΜΑΤΟΣ ΤΕΚΝΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2010 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 167(Ι) του 2002 22(Ι) του 2003 57(Ι) του 2003 136(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ν. 125(Ι)/2014 125(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 310, 25.11.2005, σ. 28. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

817 Ν. 65/87. E.E., Παρ. I, Αρ. 2226, 8.5.87

817 Ν. 65/87. E.E., Παρ. I, Αρ. 2226, 8.5.87 E.E., Παρ. I, Αρ. 2226, 8.5.87 817 Ν. 65/87 Ο περί Δημοσίας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 1987 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το

Διαβάστε περισσότερα

5.1.4 Κανόνες για Ειδικούς Επιστήμονες. 1. Γενικά

5.1.4 Κανόνες για Ειδικούς Επιστήμονες. 1. Γενικά 5.1.4 Κανόνες για Ειδικούς Επιστήμονες 1. Γενικά 1.1 Οι Ειδικοί Επιστήμονες είναι Επιστήμονες με εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρίες, οι οποίοι εργοδοτούνται για περιορισμένο χρονικό διάστημα με πλήρη

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4208, 5/6/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4208, 5/6/2009 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ) ΝΟΜΟΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3326, 17/5/1999. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 17ης ΜΑ Ι ΟΥ 1999

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3326, 17/5/1999. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 17ης ΜΑ Ι ΟΥ 1999 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3326 της 17ης ΜΑ Ι ΟΥ 1999 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I Ο περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 1999 εκδίδεται με δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑΡΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Προσωπικό Κανονισμοί 1990 και 1992

Διοικητικό Προσωπικό Κανονισμοί 1990 και 1992 Διοικητικό Προσωπικό Κανονισμοί 1990 και 1992 Κ.Δ.Π. 162/90 Κ.Δ.Π. 256/92 Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Διοικητικό Προσωπικό) Κανονισμοί του 1990 και (Διοικητικό Προσωπικό) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 21ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1989 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 21ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1989 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 141/89 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2428 της 21ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1989 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών (Σύσταση, Σκοποί, Αρμοδιότητες και Άλλα Συναφή

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4318, 2.3.2012 Ν. 10(Ι)/2012 10(I)/2012 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΟΣ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1. Ορισμοί. 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1. Ορισμοί. 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1 Ορισμοί 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση. 2. Ως «Δια Βίου Εκπαίδευση» ορίζεται κάθε διαδικασία απόκτησης γνώσης,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4214, 24/7/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4214, 24/7/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4214, 24/7/2009 99(I)/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ.113. 9 του 1968 76 του 1977 17 του 1979

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΝΟΜΟΣ

Ο ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΝΟΜΟΣ Ε.Ε. Παρ. III(I) 5560 Κ.Α.Π. 858/2003 Αρ. 3774, 28.11.2003 Αριθμός 858 Οι περί Εμπορικών Αντιπροσώπων (Συγκρότηση και Αειτουργία Συμβουλίου, Εγγραφή Μελών και Τέλη) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2003,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3792 της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3792 της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 ΜΕΡΟΣ Ι Ν. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3792 της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 ΜΕΡΟΣ Ι ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/6.9.2011 Άρθρο 39/6.9.2011 Διδακτορική διατριβή - Προγράμματα διδακτορικών σπουδών ΜΕΡΟΣ Γ ΤΡΙΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2. Με απόφαση της κοσμητείας της σχολής μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα