Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων. Ασκήσεις στο Μάθημα: «Κοστολόγηση»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων. Ασκήσεις στο Μάθημα: «Κοστολόγηση»"

Transcript

1 Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Ασκήσεις στο Μάθημα: «Κοστολόγηση» (Έκδοση B) Φεβρουάριος 2013 Διδάσκοντες: Δρ. Παντελίδης Π., επίκουρος καθηγητής ΤΕΙ Σερρών Δρ. Δρογαλάς Α. Γεώργιος, επιστημονικός συνεργάτης ΤΕΙ Σερρών

2 2 Η συγγραφή των ασκήσεων βασίστηκε στα βιβλία: 1. Καραγιώργος, Θ. και Πετρίδης, Α. (2010) Μηχανογραφημένη Κοστολόγηση, εκδόσεις Αλεξοπούλου, Θεσσαλονίκη. 2. Βενιέρης, Γ., Κοέν, Σ. και Κωλέτση, Μ. (2005) Λογιστική Κόστους Αρχές και εφαρμογές, P.I. Publishing, Αθήνα. Copyright Σέρρες, Φεβρουάριος 2013 Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. All rights reserved 2

3 3 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 3 Κεφάλαιο 1. Κατάρτιση Φύλλου Μερισμού... 5 Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Κεφάλαιο 2. Υπολογισμός Καθαρού Αποτελέσματος Αποτελέσματος με τη χρήση της Αναλυτικής Λογιστικής (εσωλογιστικώς)... 8 Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Κεφάλαιο 3. Υπολογισμός Καθαρού Αποτελέσματος Αποτελέσματος με τη χρήση της Αναλυτικής Λογιστικής (εσωλογιστικώς) Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Κεφάλαιο 4. Υπολογισμός Καθαρού Αποτελέσματος (εξωλογιστικώς και εσωλογιστικώς) Άσκηση Άσκηση

4 4 Κεφάλαιο 5. Επαναληπτικές Ασκήσεις Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Παράρτημα

5 5 Κεφάλαιο 1. Κατάρτιση Φύλλου Μερισμού Άσκηση 1 Σας δίνονται τα παρακάτω δεδομένα από το μηνιαίο Ισοζύγιο της Γενικής Λογιστικής της επιχείρησης «Κουκουμάκας ΑΕ.»: Λογαριασμοί Υπόλοιπα 60. Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές Τρίτων Φόροι - τέλη Διάφορα έξοδα Τόκοι και Συναφή έξοδα Αποσβέσεις Η επιχείρηση έχει τις εξής πέντε (5) λειτουργίες: Παραγωγή, Διοίκηση, Έρευνα και Ανάπτυξη, Διάθεση και τέλος την Χρηματοοικονομική λειτουργία. Για τον μερισμό των δαπανών χρησιμοποιούνται τα παρακάτω κριτήρια: 1. Οι «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού» βαρύνουν την Παραγωγή, Διοίκηση, Έρευνα και Ανάπτυξη, Διάθεση με τα ποσοστά 30%, 30%, 15% και 25% αντίστοιχα. 2. Οι «Αμοιβές και έξοδα τρίτων» βαρύνουν την Παραγωγή και Διοίκηση με την ίδια αναλογία. 3. Οι «Παροχές Τρίτων» με βάση διάφορα δικαιολογητικά βαρύνουν την Παραγωγή, Διοίκηση, Έρευνα και Ανάπτυξη, Διάθεση με την αναλογία 2, 1, 2, και 1 αντίστοιχα 4. Οι «Φόροι τέλη» την Παραγωγή, Διοίκηση και την Διάθεση με ποσοστά 2/10, 5/10 και 3/10 αντίστοιχα. 5. Tα «Διάφορα έξοδα» βαρύνουν τις αντίστοιχες λειτουργίες και με τα αντίστοιχα ποσοστά όπως οι «Φόροι τέλη». 6. Οι «Τόκοι και Συναφή έξοδα» βαρύνουν αποκλειστικά την Χρηματοοικονομική λειτουργία. 7. Οι «Αποσβέσεις» με βάση το Μητρώο Παγίων βαρύνουν την παραγωγή με ποσοστό 70% και το υπόλοιπο την Διοίκηση. Να καταρτιστεί το φύλλο μερισμού και να αναφέρεται 5 συμπεράσματα στα οποία καταλήγετε. Άσκηση 2 Η επιχείρηση «Παλιούκας ΑΕ» πλήρωσε για την ΔΕΗ ευρώ. Η επιχείρηση έχει τρία τμήματα παραγωγής τα οποία διαθέτουν : Α. 10 λαμπτήρες 75w και 4 λαμπτήρες 150w. 5

6 6 Β. 8 λαμπτήρες 100w και 5 λαμπτήρες 150w. Γ. 6 λαμπτήρες 100w και 10 λαμπτήρες 150w. Στη συγκεκριμένη κοστολογική περίοδο αναλώνονται στο τμήμα Α. 8 ώρες, στο τμήμα Β. 12 ώρες και στο τμήμα Γ. 16 ώρες. Να γίνει ο μερισμός του εξόδου στα τρία τμήματα της παραγωγής. Άσκηση 3 Στη βιομηχανική επιχείρηση «Πουρτουλίδης ΑΕ» τηρούνται λογαριασμοί κατ είδος αυτοτελείς για κάθε δαπάνη. Οι εν λόγω λογαριασμοί έχουν χρεωθεί κατά τη χρήση του 2012 με τα ακόλουθα ποσά: Ηλεκτρικό ρεύμα κινήσεως Πυρασφάλιστρα εγκαταστάσεων Επισκευές και συντηρήσεις κτιρίων Ενοίκια εργοστασίου Πόσιμο νερό Αποσβέσεις μηχανημάτων Για τον μερισμό των εν λόγω κατ είδος χρησιμοποιούνται τα εξής κριτήρια Εγκατεστημένη ισχύς ηλεκτροκινητήρων: Ζ 1 ΗΡ 400, Ζ 2 ΗΡ 500, Ζ 3 ΗΡ 60, Ζ 4 ΗΡ 40 Αξία εγκαταστάσεων: Ζ , Ζ , Ζ , Ζ Επιφάνεια κτιρίων: Ζ 1 700m 2, Ζ m 2, Ζ m 2, Ζ m 2. Αριθμός εργαζομένων: Ζ 1 60, Ζ 2 100, Ζ 3 30, Ζ Οι αποσβέσεις των μηχανημάτων στο τέλος της χρήσης είναι: Ζ , Ζ , Ζ , Ζ (άμεση μέθοδος). Ζητείται να καταρτιστεί το φύλλο μερισμού. Άσκηση 4 Η επιχείρηση Δ για την παραγωγή του προϊόντος Χ αγόρασε με μετρητά Α ύλες και βοηθητικές ύλες , κατέβαλε για ημερομίσθια και για εργοδοτικές εισφορές ημερομισθίων , για μισθούς και για εργοδοτικές εισφορές μισθών 16500, για ενοίκια , για ασφάλιστρα και τέλος για φόρους Η Δ διαθέτει 4 τμήματα: το τμήμα Εφοδιασμού, το τμήμα Παραγωγής, το τμήμα Διάθεσης και το τμήμα Διοίκησης,. 6

7 7 Για την παραγωγή του προϊόντος χ διαθέτει Α ύλες και βοηθητικές ύλες Έκανε υπολογισμό πως για την παραγωγή του προϊόντος χ διατέθηκαν: ημερομίσθια , μισθοί , ενοίκια , ασφάλιστρα , φόροι και αποσβέσεις Για τον μερισμό των παραπάνω δαπανών χρησιμοποιούνται τα εξής κριτήρια: Η διανομή (μερισμός) των ημερομισθίων στα διάφορα τμήματα-θέσεων κόστους - γίνεται βάσει του αριθμού των ωρών εργασίας που έγιναν στα διάφορα τμήματα. Στον Εφοδιασμό ώρες, στην Παραγωγή ώρες, στη Διάθεση ώρες και στη Διοίκηση ώρες. Η ίδια διανομή ισχύει και για τις αντίστοιχες εργοδοτικές εισφορές. Οι μισθοί διανέμονται ανάλογα του αριθμού των υπαλλήλων που εργάσθηκαν στα διάφορα τμήματα. Στον Εφοδιασμό 6, στην Παραγωγή 3, στη Διάθεση 2, και στη Διοίκηση 5. Η ίδια διανομή ισχύει και για τις αντίστοιχες εργοδοτικές εισφορές. Τα ενοίκια ανάλογα με τους αριθμούς 5:1:3:1, Τα ασφάλιστρα ανάλογα με τους αριθμούς 4:7:3:6, Οι φόροι ανάλογα με τους αριθμούς1:2:1:1, Οι αποσβέσεις ανάλογα με την αξία των παγίων στοιχείων που χρησιμοποιούνται σε κάθε τμήμα: Εφοδιασμός: , Παραγωγή: , Διάθεση: και Διοίκηση: Στη συνέχεια τα έξοδα Διοίκησης διανέμονται μεταξύ του Εφοδιασμού, της Παραγωγής και της Διάθεσης ανάλογα με τους αριθμούς 1:2:2. Ζητείται η κατάρτιση του Φύλλου Μερισμού. Άσκηση 5 Πραγματοποιήθηκαν δαπάνες μισθοδοσίας, όπου οι τακτικές αποδοχές ανήλθαν σε 1.200, το ΙΚΑ εργοδότη σε 300, το ΙΚΑ των εργαζομένων ανέρχεται σε 200 και ο ΦΜΥ σε 40. Κατά το μέσο όρο το 80% του χρόνου εργασίας αφιερώνεται στην παραγωγή και το 20% στις διοικητικές υπηρεσίες. Επιπλέον πραγματοποιήθηκαν δαπάνες για την ΔΕΗ αξίας 1.000, επιπλέον ΦΠΑ 13% (130) και για Δήμο και ΕΡΤ 200. Κατά το μέσο όρο το 30% οι δαπάνες για την ΔΕΗ αφορούν την διάθεση των εμπορευμάτων και το 70% τις διοικητικές υπηρεσίες. Παράλληλα, πληρώνεται η αμοιβή λογιστή αξίας ευρώ συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 23%.Παρακρατείται το 20% ως ΦΕΕ. Η αμοιβή του λογιστή αφορά αποκλειστικά την διοίκηση. Επιπλέον πληρώνονται τόκοι σε βάρος δανείου αξίας ευρώ. Τέλος πληρώνεται ενοίκια που οφείλονται αξίας

8 8 Κεφάλαιο 2. Υπολογισμός Καθαρού Αποτελέσματος Αποτελέσματος με τη χρήση της Αναλυτικής Λογιστικής (εσωλογιστικώς) Άσκηση 6 Να διενεργηθούν οι εγγραφές στην γενική και αναλυτική λογιστική. 1. Υπάρχουν αρχικά αποθέματα εμπορευμάτων αξίας Αγοράζονται εμπορεύματα αξίας μετρητοίς. 3. Πληρώνεται ενοίκιο αξίας Το ενοίκιο αφορά τα κεντρικά γραφεία που στεγάζεται η διοίκηση. 4. Πληρώνεται ενοίκιο αξίας Το ενοίκιο επιμερίζεται στα τμήματα παραγωγής και διοίκησης με βάση τα τετραγωνικά μέτρα. Ειδικότερα το τμήμα Διοίκησης καταλαμβάνει 200 τ.μ. και το τμήμα παραγωγής 800 τ.μ. 5. Πωλούνται εμπορεύματα αξίας μετρητοίς. 6. Εισπράττονται έκτακτα κέρδη Πληρώνονται για φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Άσκηση 7 Να διενεργηθούν οι εγγραφές στην γενική και στην αναλυτική λογιστική. 1. Υπάρχουν αρχικά αποθέματα εμπορευμάτων αξίας Αγοράζονται εμπορεύματα αξίας επιπλέον ΦΠΑ 23 %, με πίστωση και το υπόλοιπο μετρητοίς. 3. Πληρώνονται ασφάλιστρα αξίας Τα ασφάλιστρα αφορούν τα ασφάλιστρα πυρός για τις παραγωγικές εγκαταστάσεις της εταιρείας 4. Πληρώνονται φόροι - τέλη αξίας Οι φόροι - τέλη επιμερίζονται στα τμήματα Διάθεσης και Διοίκησης με βάση τα ποσοστά 30 και 70 αντίστοιχα. 5. Πωλούνται εμπορεύματα αξίας επιπλέον ΦΠΑ 23% το μισό μετρητοίς και το υπόλοιπο με γραμμάτια σε διαταγή της επιχείρησης. 6. Εισπράττονται έσοδα που αφορούν την προηγούμενη χρήση αξίας Πληρώνονται έξοδα που αφορούν την προηγούμενη χρήση αξίας

9 9 Άσκηση 8 Να διενεργηθούν οι εγγραφές στην γενική και στην αναλυτική λογιστική. 1. Υπάρχουν αρχικά αποθέματα υλών αξίας Αγοράζονται εμπορεύματα αξίας μετρητοίς επιπλέον ΦΠΑ 23%. 3. Πληρώνονται ασφάλιστα αξίας Τα ασφάλιστρα αφορούν τα κεντρικά γραφεία κατά 20% που στεγάζεται η διοίκηση και το υπόλοιπο την διάθεση. 4. Πληρώνεται ενοίκιο αξίας Το ενοίκιο επιμερίζεται στα τμήματα παραγωγής και διοίκησης με βάση τα τετραγωνικά μέτρα. Ειδικότερα το τμήμα Διοίκησης καταλαμβάνει 40 τ.μ. και το τμήμα παραγωγής 60 τ.μ. 5. Πωλούνται εμπορεύματα αξίας επιπλέον ΦΠΑ 23% το μισό μετρητοίς και το υπόλοιπο με γραμμάτια. 6. Εισπράττονται έκτακτα κέρδη Πληρώνονται για φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Άσκηση 9 Να διενεργηθούν οι εγγραφές στην γενική και στην αναλυτική λογιστική. 1. Υπάρχουν αρχικά αποθέματα εμπορευμάτων αξίας Αγοράζονται εμπορεύματα αξίας συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 23% με πίστωση. 3. Εξοφλείται ο προμηθευτής, 4. Πωλούνται εμπορεύματα αξίας επιπλέον ΦΠΑ 23% το μισό επί πιστώσει και το υπόλοιπο με επιταγές σε διαταγή της επιχείρησης. 5. Καταβάλλονται ασφάλιστρα (60% διάθεση και το υπόλοιπο Διοίκηση) 6. Κατέβαλε για πρόστιμο Πάγια με αξία κτήσης και αποσβεσμένα πάγια 1.500, πουλήθηκαν αντί Κατέβαλε για παροχές τρίτων (50% διοίκηση και 50% διάθεση) 9. Πληρώνονται τόκοι χρεωστικοί

10 10 Άσκηση 10 Να γίνουν οι εγγραφές στην γενική και στην αναλυτική λογιστική. 1. Υπάρχουν αρχικά αποθέματα προϊόντων αξίας Αγοράζονται εμπορεύματα αξίας συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 23% μετρητοίς 3. Λαμβάνεται δάνειο αξίας Κατέβαλε για έξοδα προηγούμενης χρήσης Πάγια με αξία κτήσης και αποσβεσμένα πάγια 2.500, πουλήθηκαν αντί Καταβάλλονται για έξοδα ΟΤΕ επιπλέον ΦΠΑ 23% (80% διοίκηση και 20% διάθεση) 7. Πληρώνονται τόκοι χρεωστικοί Εξοφλείται μισθοδοτική κατάσταση με μικτές αποδοχές Από το ποσό αυτό παρακρατούνται για το Ι.Κ.Α. εργαζομένων και για Φόρο Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ.) 200. οι εισφορές του εργοδότη για το Ι.Κ.Α. ανέρχονται σε Η μισθοδοσία αφορά 5 εργαζομένους στην διοίκηση και 3 εργαζομένους στην διάθεση. (οι υπάλληλοι αμείβονται με το ίδιο ποσό). 9. Εξοφλούνται οι εισφορές στους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς. Άσκηση 11 Να γίνουν οι εγγραφές στην γενική και στην αναλυτική λογιστική. 1. Υπάρχουν αρχικά αποθέματα ημικατεργασμένων αξίας Αγοράζονται α ύλες αξίας συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 23% με πίστωση. 3. Καταβάλλονται για ασφάλιστρα (60% διάθεση και το υπόλοιπο Διοίκηση) 4. Οφείλονται ενοίκια Εισπράττονται για έσοδα προηγούμενης χρήσης Καταθέτονται σε λογαριασμό όψεως στην Ε.Τ.Ε Πληρώνονται τόκοι σε βάρος δανείου

11 11 Άσκηση 12 Να γίνουν οι εγγραφές στην γενική και στην αναλυτική λογιστική. 1. Υπάρχουν αρχικά αποθέματα προιόντων αξίας Αγοράζονται α ύλες αξίας επιπλέον ΦΠΑ 23% μετρητοίς. 3. Καταβάλλονται για ενοίκια (40% διάθεση και το υπόλοιπο Διοίκηση) 4. Εισπράττονται για έσοδα προηγούμενης χρήσης Οφείλονται τόκοι Καταβάλλονται στην Δ.Ε.Η. 200 από υπηρεσίες κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος με Φ.Π.Α. 13% και επιπλέον 50 για Δήμο και ΕΡΤ και Δημοτικά Τέλη. Η ΔΕΗ αφορά κιλοβατόρες από τον μετρητή στο εργοστάσιο και 500 κιλοβατόρες από τον μετρητή έξω από το εργαστήριο Έρευνας και Ανάπτυξης. 7. Προπληρώνονται ενοίκια αξίας Αγοράζονται εμπορεύματα αξίας επιπλέον ΦΠΑ 23%, το μισό μετρητοίς και το υπόλοιπο με πίστωση. 9. Εξοφλείται μισθοδοτική κατάσταση όπου 5 υπάλληλοι αμείβονται με έκαστος μικτά και εργάζονται στην παραγωγή, ενώ 3 υπάλληλοι αμείβονται με έκαστος και εργάζονται στις πωλήσεις-διάθεση των εμπορευμάτων Από το ποσό αυτό παρακρατούνται για το Ι.Κ.Α. εργαζομένων 15% και για Φόρο Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ.) Οι εισφορές του εργοδότη για το Ι.Κ.Α. ανέρχονται στο 30% (τα ποσοστά του ΙΚαΑ στρογγυλοποιήθηκαν για διδακτικούς λόγους). 10. Πωλούνται εμπορεύματα επιπλέον ΦΠΑ 23%, το μισό με πίστωση και το υπόλοιπο με έκδοση επιταγών σε διαταγή της επιχείρησης. 11. Εισπράττονται οι απαιτήσεις από τους πελάτες. 11

12 12 Κεφάλαιο 3. Υπολογισμός Καθαρού Αποτελέσματος Αποτελέσματος με τη χρήση της Αναλυτικής Λογιστικής (εσωλογιστικώς) Άσκηση 13 Σας δίνονται τα υπόλοιπα των παρακάτω λογαριασμών της εμπορικής επιχείρησης Ευθυμιάδης ΑΕ: Λογαριασμοί Ποσό Αρχικά αποθέματα εμπορευμάτων Αγορές εμπορευμάτων Τελικό απόθεμα εμπορευμάτων Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (60% Διοίκηση και 40% Διάθεση) Διάφορα έξοδα (20% Διοίκηση και 80% Έρευνα και Ανάπτυξη) Τόκοι και συναφή έξοδα Πωλήσεις εμπορευμάτων Έκτακτες Ζημίες Έκτακτα κέρδη Να βρεθεί το καθαρό αποτέλεσμα με την διενέργεια των εγγραφών τόσο της γενικής όσο και της αναλυτικής λογιστικής. Άσκηση 14 Σας δίνονται τα υπόλοιπα των παρακάτω λογαριασμών της εμπορικής επιχείρησης Πέτρου ΑΕ: Λογαριασμοί Ποσό Αρχικά αποθέματα εμπορευμάτων Αγορές εμπορευμάτων Τελικό απόθεμα εμπορευμάτων Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (40% Διοίκηση και % Διάθεση) Ενοίκια (30% Διοίκηση και 70% Διάθεση) Διάφορα έξοδα (60% Διοίκηση και 40% Διάθεση) Τόκοι και συναφή έξοδα

13 13 Αποσβέσεις (20% Διοίκηση και 80% Διάθεση) 800 Πωλήσεις εμπορευμάτων Πιστωτικοί τόκοι 400 Έκτακτα κέρδη 500 Να βρεθεί το καθαρό αποτέλεσμα με την διενέργεια των εγγραφών τόσο της γενικής όσο και της αναλυτικής λογιστικής. Άσκηση 15 Σας δίνονται τα υπόλοιπα των παρακάτω λογαριασμών της εμπορικής επιχείρησης Ματθιουδάκης ΑΕ: Λογαριασμοί Ποσό 20 Αρχικά αποθέματα εμπορευμάτων Αγορές εμπορευμάτων Τελικό απόθεμα εμπορευμάτων Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Ενοίκια Τόκοι και συναφή έξοδα Πωλήσεις εμπορευμάτων Έσοδα από παροχή υπηρεσιών Έκτακτα κέρδη Έκτακτη Ζημία Με τις υποθέσεις ότι υπάρχουν 3 εργαζόμενοι στην διοίκηση και 6 στην διάθεση (οι εργαζόμενοι πληρώνονται με το ίδιο μισθό), τα ενοίκια αφορούν τα κεντρικά γραφεία της διοίκησης της εταιρείας και οι τόκοι βαρύνουν αποκλειστικά την συγκεκριμένη λειτουργία, να βρεθεί το καθαρό αποτέλεσμα με την διενέργεια των εγγραφών της αναλυτικής λογιστικής. 13

14 14 Άσκηση 16 Σας δίνονται τα υπόλοιπα των παρακάτω λογαριασμών της εμπορικής επιχείρησης Ατλαντίς ΑΕ: Λογαριασμοί Ποσό Αρχικά αποθέματα εμπορευμάτων Αγορές εμπορευμάτων Τελικό απόθεμα εμπορευμάτων Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (80% Διοίκηση και 20% Διάθεση) Διάφορα έξοδα (20% Διοίκηση και 80% παραγωγή) ΔΕΗ (30% Διοίκηση και 70% παραγωγή) Τόκοι και συναφή έξοδα Τόκοι - έσοδα Πωλήσεις εμπορευμάτων Ζημία από πώληση παγίου Έκτακτες Ζημίες Να βρεθεί το καθαρό αποτέλεσμα με την διενέργεια των εγγραφών της αναλυτικής λογιστικής. Άσκηση 17 Σας δίνονται τα υπόλοιπα των παρακάτω λογαριασμών της βιομηχανικής επιχείρησης Αμπελόεις ΑΕ: Λογαριασμοί Ποσό 20 Αρχικά αποθέματα εμπορευμάτων Αγορές εμπορευμάτων Έτοιμα προϊόντα αρχής Παραγωγή σε εξέλιξη αρχής Αρχικά αποθέματα πρώτων υλών Αγορές πρώτων υλών Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Φόροι τέλη Αποσβέσεις μηχανημάτων παραγωγής

15 15 70 Πωλήσεις εμπορευμάτων Πωλήσεις προϊόντων Έκτακτα έσοδα Φορολογικά πρόστιμα Με την υπόθεση ότι η απογραφή έδειξε πως: Αποθέματα εμπορευμάτων Αποθέματα πρώτων υλών Αποθέματα ετοίμων προϊόντων Επιπλέον, υπάρχουν 3 εργαζόμενοι στην διοίκηση και 9 εργαζόμενοι στην παραγωγή (οι εργαζόμενοι πληρώνονται με το ίδιο μισθό) και οι φόροι τέλη αφορούν την διάθεση, να βρεθεί το καθαρό αποτέλεσμα με την διενέργεια των εγγραφών της αναλυτικής λογιστικής. Άσκηση 18 Σας δίνονται τα υπόλοιπα των παρακάτω λογαριασμών της βιομηχανικής επιχείρησης Καραβασίλης ΑΕ: Λογαριασμοί Ποσό 20 Αρχικά αποθέματα εμπορευμάτων Αγορές εμπορευμάτων Έτοιμα προϊόντα αρχής Παραγωγή σε εξέλιξη αρχής Αρχικά αποθέματα πρώτων υλών Αγορές πρώτων υλών Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Αποσβέσεις μηχανημάτων παραγωγής Τόκοι χρεωστικοί Πωλήσεις εμπορευμάτων Πωλήσεις προϊόντων Έσοδα προηγούμενης χρήσης Έξοδα προηγούμενης χρήσης

16 16 Με την υπόθεση ότι η απογραφή έδειξε πως: Αποθέματα εμπορευμάτων Αποθέματα πρώτων υλών Αποθέματα ετοίμων προϊόντων Επιπλέον, υπάρχουν 3 εργαζόμενοι στην διοίκηση και 9 εργαζόμενοι στην παραγωγή (οι εργαζόμενοι πληρώνονται με το ίδιο μισθό), να βρεθεί το καθαρό αποτέλεσμα με την διενέργεια των εγγραφών της αναλυτικής λογιστικής. 16

17 17 Κεφάλαιο 4. Υπολογισμός Καθαρού Αποτελέσματος (εξωλογιστικώς και εσωλογιστικώς) Άσκηση 19 Η επιχείρηση Αμπελόεις ΑΕ στην αρχή της κοστολογικής περιόδου είχε αποθέματα α ύλης Υ τεμ. Αξίας 2,90 το καθένα, α ύλης Υ2 200 τεμ. Αξίας 1,00 το καθένα και αποθέματα εμπορευμάτων Ε 100 τεμ. Αξίας 1,10 το καθένα. Κατά τη διάρκεια της κοστολογικής περιόδου αγόρασε 200 τεμ. Υ1 με τιμή 3,50 ανά τεμάχιο και 100 τεμ. Ε με τιμή 1,30 ανά τεμάχιο. Η αποτίμηση των αποθεμάτων γίνεται με τη μέθοδο του μέσου σταθμικού κόστους. Παρήγαγε 100 τεμ. Προϊόντος Π. Για την παραγωγή του κάθε τεμαχίου απαιτούνται 10 τεμ. Υ1 και 2 τεμ. Υ2. Πραγματοποιήθηκαν και δαπάνες μισθοδοσίας. Οι τακτικές αποδοχές ανήλθαν σε και η εργοδοτική εισφορά σε 375. Κατά το μέσο όρο το 80% του χρόνου εργασίας αφιερώνεται στην παραγωγή των προϊόντων και το 20% στις διοικητικές υπηρεσίες. Την ίδια περίοδο οι πωλήσεις ανήλθαν σε 80 τεμ. Π με τιμή 50 το καθένα και 20 τεμ. Ε με τιμή 1,25 το καθένα. Ζητείται ο εξωλογιστικός και εσωλογιστικός προσδιορισμός των μικτών αναλυτικών και του καθαρού αποτελέσματος. 17

18 18 Άσκηση 20 Η επιχείρηση «Ματθιουδάκης ΑΕ» στην αρχή της κοστολογικής περιόδου είχε αποθέματα α ύλης Υ τεμ. Αξίας 3,00 το καθένα, α ύλης Υ2 300 τεμ. Αξίας 1,00 το καθένα και αποθέματα εμπορευμάτων Ε 100 τεμ. Αξίας 1,50 το καθένα. Κατά τη διάρκεια της κοστολογικής περιόδου αγόρασε 300 τεμ. Υ1 με τιμή 4,00 ανά τεμάχιο και 100 τεμ. Ε με τιμή 1,50 ανά τεμάχιο. Η αποτίμηση των αποθεμάτων γίνεται με τη μέθοδο του μέσου σταθμικού κόστους. Παρήγαγε 200 τεμ. Προϊόντος Π. Για την παραγωγή του κάθε τεμαχίου απαιτούνται 10 τεμ. Υ1 και 4 τεμ. Υ2. Πραγματοποιήθηκαν και δαπάνες μισθοδοσίας. Οι τακτικές αποδοχές ανήλθαν σε και η εργοδοτική εισφορά σε 365. Οι εισφορές των εργαζομένων στους ασφαλιστικούς οργανισμούς ανέρχεται σε 208 Κατά το μέσο όρο το 70% του χρόνου εργασίας αφιερώνεται στην παραγωγή των προϊόντων και το 30% στις διοικητικές υπηρεσίες. Επιπλέον πραγματοποιήθηκαν δαπάνες για τον ΟΤΕ αξίας 1000 ευρώ και επιπλέον ΦΠΑ 23%. Κατά το μέσο όρο το 20% οι δαπάνες για τον ΟΤΕ αφορούν την παραγωγή των προϊόντων και το 80% τις διοικητικές υπηρεσίες. Τέλος πραγματοποιηθήκαν δαπάνες για την ΔΕΗ αξίας 1000 ευρώ, επιπλέον ΦΠΑ 13% και για δημοτικά τέλη 50 ευρώ. Κατά το μέσο όρο το 60% των δαπάνες για την ΔΕΗ αφορούν την παραγωγή των προϊόντων και το 40% τις διοικητικές υπηρεσίες. Την ίδια περίοδο οι πωλήσεις ανήλθαν σε 80 τεμ. Π με τιμή 50 το καθένα και 20 τεμ. Ε με τιμή 1,25 το καθένα. Ζητείται ο εξωλογιστικός και εσωλογιστικός προσδιορισμός των μικτών αναλυτικών και του καθαρού αποτελέσματος. 18

19 19 Κεφάλαιο 5. Επαναληπτικές Ασκήσεις Άσκηση 21 Η επιχείρηση «Αδάμ ΑΕ» για την παραγωγή του προϊόντος Χ: αγόρασε με μετρητά Α ύλες και βοηθητικές ύλες , κατέβαλε για μισθούς και για εργοδοτικές εισφορές μισθών , για ενοίκια , και τέλος για φόρους Η «Αδάμ ΑΕ» διαθέτει 3 τμήματα: το τμήμα Παραγωγής, το τμήμα Διάθεσης και το τμήμα Διοίκησης. Για την παραγωγή του προϊόντος χ διαθέτει Α ύλες και βοηθητικές ύλες Έκανε υπολογισμό πως για την παραγωγή του προϊόντος χ διατέθηκαν: μισθοί , ενοίκια , φόροι τέλη και αποσβέσεις Για τον μερισμό των παραπάνω δαπανών χρησιμοποιούνται τα εξής κριτήρια: Οι μισθοί διανέμονται ανάλογα του αριθμού των υπαλλήλων που εργάσθηκαν στα διάφορα τμήματα. Στην Παραγωγή 3, στη Διάθεση 2, και στη Διοίκηση 5. Η ίδια διανομή ισχύει και για τις αντίστοιχες εργοδοτικές εισφορές. Τα ενοίκια μερίζονται ανάλογα με την αναλογία 1/10, 4/10 στην Παραγωγή και την Διάθεση και το υπόλοιπο στην Διοίκηση Οι φόροι-τέλη μερίζονται με την ίδια αναλογία στην Διάθεση και την Διοίκηση. Οι αποσβέσεις μερίζονται άμεσα: Παραγωγή:10.000, Διάθεση: και Διοίκηση: Στη συνέχεια τα έξοδα Διάθεσης επανεπιμερίζονται μεταξύ της Παραγωγής και της Διοίκησης ανάλογα με τους αριθμούς 1 και 2 αντίστοιχα. Ζητείται: 1. Η κατάρτιση του Φύλλου Μερισμού για την συνέχεια της κοστολογικής διαδικασίας. 2. Τα έξοδα Διοίκησης με τον πρώτο μερισμό. 3. Τα έξοδα Διάθεσης μετά τον δεύτερο μερισμό. 19

20 20 Άσκηση 22 Πραγματοποιήθηκαν δαπάνες μισθοδοσίας, όπου οι τακτικές αποδοχές ανήλθαν σε 1.200, το ΙΚΑ των εργαζομένων ανέρχεται σε 200, ο ΦΜΥ σε 40 και οι ασφαλιστικοί οργανισμοί σε 500. Κατά το μέσο όρο το 60% του χρόνου εργασίας αφιερώνεται στην παραγωγή και το υπόλοιπο στις διοικητικές υπηρεσίες. Επιπλέον πραγματοποιήθηκαν δαπάνες για την ΔΕΗ αξίας συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 13% (130) και για Δήμο και ΕΡΤ Κατά το μέσο όρο το 20% οι δαπάνες για την ΔΕΗ αφορούν την διάθεση των εμπορευμάτων και το 80% τις διοικητικές υπηρεσίες. Παράλληλα, πληρώνεται η αμοιβή λογιστή αξίας ευρώ επιπλέον ΦΠΑ 23%.Παρακρατείται το 20% ως ΦΕΕ. Η αμοιβή του λογιστή αφορά αποκλειστικά την διοίκηση. Επιπλέον πληρώνονται τόκοι σε βάρος δανείου αξίας ευρώ. Τέλος πληρώνεται ο ΦΠΑ της περιόδου Άσκηση 23 Να γίνουν οι εγγραφές στην γενική και αναλυτική λογιστική. 1. Υπάρχουν αρχικά αποθέματα ά υλων αξίας και εμπορευμάτων αξίας Αγοράζονται εμπορεύματα αξίας επιπλέον ΦΠΑ 23 %, με πίστωση και το υπόλοιπο μετρητοίς. 3. Πληρώνονται φόροι - τέλη αξίας Οι φόροι αφορούν τις διοικητικές υπηρεσίες 4. Καταβάλλονται στην Δ.Ε.Η. 300 από υπηρεσίες κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος με Φ.Π.Α. 13% και επιπλέον 30 για Δήμο και ΕΡΤ και Δημοτικά Τέλη. Η ΔΕΗ αφορά 600 κιλοβατόρες από τον μετρητή στο εργοστάσιο και 300 κιλοβατόρες από τον μετρητή έξω από το εργαστήριο Έρευνας και Ανάπτυξης. 5. Πωλούνται εμπορεύματα αξίας επιπλέον ΦΠΑ 23% το μισό μετρητοίς και το υπόλοιπο με επιταγές σε διαταγή της επιχείρησης. 6. Πληρώνονται τόκοι σε βάρος δανείου αξίας Υπολογίζονται τόκοι υπέρ της επιχείρησης. 8. Εισπράττονται έσοδα που αφορούν την προηγούμενη χρήση αξίας Πληρώνονται έξοδα που αφορούν την προηγούμενη χρήση αξίας

21 21 Άσκηση 24 Να γίνουν οι εγγραφές στην γενική και αναλυτική λογιστική. 1. Υπάρχουν αρχικά αποθέματα προϊόντων αξίας Αγοράζονται ύλες αξίας επιπλέον ΦΠΑ 23 %, 500 με πίστωση και το υπόλοιπο μετρητοίς. 3. Πληρώνονται ασφάλιστρα αξίας Τα ασφάλιστρα μερίζονται στην διοίκηση και Έρευνα- Ανάπτυξη με βάση τους αριθμούς 2 και 6 αντίστοιχα. 4. Πληρώνονται ασφάλιστρα αξίας 1.000, τα οποία επιμερίζονται στα τμήματα Διοίκησης και Διάθεσης με βάση τα ποσοστά 40 και 60 αντίστοιχα. 5. Πωλούνται εμπορεύματα αξίας συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 23% το μισό μετρητοίς και το υπόλοιπο με πίστωση. 6. Εισπράττονται έσοδα από λαχείο αξίας Πληρώνονται για φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Άσκηση 25 Σας δίνονται τα υπόλοιπα των παρακάτω λογαριασμών της εμπορικής επιχείρησης Ελευθεριάδης ΑΕ: Λογαριασμοί Ποσό Αρχικά αποθέματα εμπορευμάτων Αγορές εμπορευμάτων Τελικό απόθεμα εμπορευμάτων Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (50% Διοίκηση και 50% Διάθεση) ΔΕΗ (20% Διοίκηση και 80% παραγωγή) Τόκοι και συναφή έξοδα Πωλήσεις εμπορευμάτων Έκτακτες Ζημίες Να βρεθεί το καθαρό αποτέλεσμα με την διενέργεια των εγγραφών της αναλυτικής λογιστικής. 21

22 22 Άσκηση 26 Η επιχείρηση «Γκοτζαμάνης ΑΕ» στην αρχή της κοστολογικής περιόδου είχε αποθέματα α ύλης Υ τεμ. Αξίας 3,00 το καθένα, α ύλης Υ2 300 τεμ. Αξίας 1,00 το καθένα και αποθέματα εμπορευμάτων Ε 100 τεμ. Αξίας 1,50 το καθένα. Κατά τη διάρκεια της κοστολογικής περιόδου αγόρασε 300 τεμ. Υ1 με τιμή 4,00 ανά τεμάχιο και 100 τεμ. Ε με τιμή 2,00 ανά τεμάχιο. Η αποτίμηση των αποθεμάτων γίνεται με τη μέθοδο του μέσου σταθμικού κόστους. Παρήγαγε 20 τεμ. Προιόντος Π. Για την παραγωγή του κάθε τεμαχίου απαιτούνται 8 τεμ. Υ1 και 6 τεμ. Υ2. Πραγματοποιήθηκαν και δαπάνες μισθοδοσίας. Οι τακτικές αποδοχές ανήλθαν σε 1.300, το ΙΚΑ εργοδότη σε 365, το ΙΚΑ των εργαζομένων ανέρχεται σε 210 και ο ΦΜΥ σε 40 ευρώ Κατά το μέσο όρο το 80% του χρόνου εργασίας αφιερώνεται στην παραγωγή των προϊόντων και το 20% στις διοικητικές υπηρεσίες. Επιπλέον πραγματοποιήθηκαν δαπάνες για την ΔΕΗ αξίας 1000 ευρώ, επιπλέον ΦΠΑ 13% (130) και για Δήμο και ΕΡΤ 100. Κατά το μέσο όρο το 30% οι δαπάνες για την ΔΕΗ αφορούν την παραγωγή των προϊόντων και το 70% τις διοικητικές υπηρεσίες. Την ίδια περίοδο οι πωλήσεις ανήλθαν σε 100 τεμ. Π με τιμή 60,00 το καθένα και 50 τεμ. Ε με τιμή 2,00 το καθένα. Ζητείται ο εξωλογιστικός προσδιορισμός των μικτών αναλυτικών και του καθαρού αποτελέσματος. 22

23 23 Άσκηση 27 Σας δίνονται τα υπόλοιπα των παρακάτω λογαριασμών της βιομηχανικής επιχείρησης Κουκουμάκας ΑΕ: Λογαριασμοί Ποσό Λογαριασμοί Ποσό 20 Αρχικά αποθέματα Φόροι τέλη εμπορευμάτων 20 Αγορές εμπορευμάτων Αποσβέσεις μηχανημάτων παραγωγής 21 Έτοιμα προϊόντα αρχής Πωλήσεις εμπορευμάτων Παραγωγή σε εξέλιξη αρχής Πωλήσεις προϊόντων Αρχικά αποθέματα πρώτων Έκτακτα έσοδα υλών 24 Αγορές πρώτων υλών Φορολογικά πρόστιμα Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Η απογραφή έδειξε πως: Αποθέματα εμπορευμάτων , Αποθέματα πρώτων υλών και Αποθέματα ετοίμων προϊόντων και αποθέματα παραγωγή σε εξέλιξη Επιπλέον υπάρχουν 3 εργαζόμενοι στην διοίκηση και 9 στην παραγωγή και οι φόροι τέλη αφορούν την διάθεση. Να διενεργηθούν οι ημερολογιακές εγγραφές της αναλυτικής λογιστικής μέχρι και το καθαρό αποτέλεσμα. 23

24 24 Παράρτημα ΟΜΑΔΑ 9 η ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ (Λογαριασμοί κατά Προορισμό) 90 ΔΙΑΜΕΣΟΙ - ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Αρχικά αποθέματα λογισμένα Αγορές λογισμένες Οργανικά έξοδα κατ' είδος λογισμένα Οργανικά έσοδα κατ' είδος λογισμένα Αποτελέσματα λογισμένα 91 ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΞΟΔΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΣΟΔΩΝ Αγορές αποθεμάτων ενσωματωμένες προϋπολογιστικά Οργανικά Έξοδα κατ είδος ενσωματωμένα προϋπολογιστικά Οργανικά Έσοδα κατ είδος ενσωματωμένα προϋπολογιστικά 92 ΚΕΝΤΡΑ (ΘΕΣΕΙΣ) ΚΟΣΤΟΥΣ Έξοδα λειτουργίας παραγωγής Έξοδα διοικητικής λειτουργίας Έξοδα λειτουργίας ερευνών και αναπτύξεως Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως Έξοδα χρηματοοικονομικής λειτουργίας 93 ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (Παραγωγή σε εξέλιξη) Κόστος παραγωγής 94 ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ Εμπορεύματα Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή Πρώτες και βοηθητικές ύλες - Υλικά συσκευασίας 96 ΕΣΟΔΑ - ΜΙΚΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Μικτά αναλυτικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως Κόστος πωληθέντων εμπορευμάτων Κόστος πωληθέντων προϊόντων Πωλήσεις εμπορευμάτων Πωλήσεις προϊόντων Έσοδα από παροχή υπηρεσιών 98 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αποτελέσματα χρήσεως Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως (Λ/96) Έξοδα που βαρύνουν τα μικτά αποτ/τα εκμεταλλεύσεως (Λ/92) Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες χρήσεως) 24

Ασκήσεις Μαθήματος: Εφαρμοσμένη Κοστολόγηση

Ασκήσεις Μαθήματος: Εφαρμοσμένη Κοστολόγηση Ασκήσεις Μαθήματος: Εφαρμοσμένη Κοστολόγηση Διδάσκων: Λέκτορας Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Επιστημονικός Συνεργάτης ΤΕΙ Σερρών Λέκτορας Π.Δ. 407 Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο 2012 1 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 2

Διαβάστε περισσότερα

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. Ασκήσεις στο Μάθημα: «Αναλυτική Λογιστική και Κοστολόγηση»

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. Ασκήσεις στο Μάθημα: «Αναλυτική Λογιστική και Κοστολόγηση» Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ασκήσεις στο Μάθημα: «Αναλυτική Λογιστική και Κοστολόγηση» (Έκδοση ΣΤ) Οκτώβριος 2015 Διδάσκων Δρ. Δρογαλάς Α. Γεώργιος, Λέκτορας, ΠΔ. 407/80, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Διαβάστε περισσότερα

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. Ασκήσεις στο Μάθημα: «Κοστολόγηση και Αναλυτική Λογιστική»

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. Ασκήσεις στο Μάθημα: «Κοστολόγηση και Αναλυτική Λογιστική» Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ασκήσεις στο Μάθημα: «Κοστολόγηση και Αναλυτική Λογιστική» (Έκδοση 7) Δρ. Δρογαλάς Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ΠΔ407, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα Λογιστικής. Ασκήσεις στο µάθηµα: «Λογιστική Κόστους ΙΙ»

Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα Λογιστικής. Ασκήσεις στο µάθηµα: «Λογιστική Κόστους ΙΙ» Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα Λογιστικής Ασκήσεις στο µάθηµα: «Λογιστική Κόστους ΙΙ» (έκδοση Α) ιδάσκων, ιδάκτωρ στην Ελεγκτική Λογιστική 2 Copyright Σέρρες, Σεπτέµβριος 2011 Με επιφύλαξη παντός

Διαβάστε περισσότερα

ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων και Ανάπτυξης Ασκήσεις στο Μάθηµα: «Αναλυτική Λογιστική και Κοστολόγηση»

ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων και Ανάπτυξης Ασκήσεις στο Μάθηµα: «Αναλυτική Λογιστική και Κοστολόγηση» Τµήµα ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων και Ανάπτυξης Ασκήσεις στο Μάθηµα: «Αναλυτική Λογιστική και Κοστολόγηση» (Έκδοση Γ) Οκτώβριος 2012 ιδάσκων Π. 407/80, Τµήµα ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων & Ανάπτυξης 2 Η συγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις στο μάθημα: «Εισαγωγή στη Λογιστική» (3 η Έκδοση)

Ασκήσεις στο μάθημα: «Εισαγωγή στη Λογιστική» (3 η Έκδοση) TEI ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Ασκήσεις στο μάθημα: «Εισαγωγή στη Λογιστική» (3 η Έκδοση) Δρ. Δρογαλάς Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Τμήμα ΟΔΕ Επιστημονικός

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις στο µάθηµα: «Εισαγωγή στη Λογιστική» (Έκδοση Ε)

Ασκήσεις στο µάθηµα: «Εισαγωγή στη Λογιστική» (Έκδοση Ε) TEI ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων Ασκήσεις στο µάθηµα: «Εισαγωγή στη Λογιστική» (Έκδοση Ε) ιδάσκων Mαθήµατος : ρ. ρογαλάς Γεώργιος, Ειδίκευση Λογιστική - Ελεγκτική Επιστηµονικός Συνεργάτης

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας. Ασκήσεις στο µάθηµα: «Γενική Λογιστική Ι» (Έκδοση Α)

Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας. Ασκήσεις στο µάθηµα: «Γενική Λογιστική Ι» (Έκδοση Α) Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα Λογιστικής Ασκήσεις στο µάθηµα: «Γενική Λογιστική Ι» (Έκδοση Α) Εξάµηνο Α ιδάσκων Mαθήµατος : ρ. ρογαλάς Γεώργιος, Ειδίκευση Λογιστική - Ελεγκτική Επιστηµονικός Συνεργάτης

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Άσκηση (με 40 εγγραφές) Δίδεται ο ισολογισμός έναρξης της επιχείρησης Ε.Κ. την 31/12/10 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ε.Κ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/10 ΠΑΘΗΤΙΚΟ+Κ.Θ. ΤΑΜΕΙΟ 40000 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 48000

Διαβάστε περισσότερα

Ο ισολογισµός της ατοµικής επιχείρησης «ΖΩΓΑ ΜΑΡΙΑ» της 31-12-2002 είχε ως εξής:

Ο ισολογισµός της ατοµικής επιχείρησης «ΖΩΓΑ ΜΑΡΙΑ» της 31-12-2002 είχε ως εξής: Ο ισολογισµός της ατοµικής επιχείρησης «ΖΩΓΑ ΜΑΡΙΑ» της 31-12-2002 είχε ως εξής: Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/02 Π. + Κ.Θ. Πάγιο Ενεργητικό Καθαρή θέση Έπιπλα 500,00 Κεφάλαιο 3.552,00 Αποσβ/να έπιπλα 200,00 300,00

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Ασκήσεις στο μάθημα: «Χρηματοοικονομική Λογιστική» (Έκδοση Β)

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Ασκήσεις στο μάθημα: «Χρηματοοικονομική Λογιστική» (Έκδοση Β) Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Ασκήσεις στο μάθημα: «Χρηματοοικονομική Λογιστική» (Έκδοση Β) Εξάμηνο Β Διδάσκων Mαθήματος : Δρ. Δρογαλάς Γεώργιος, Ειδίκευση Λογιστική - Ελεγκτική

Διαβάστε περισσότερα

ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης Μηχανικών Παραγωγής και ιοίκησης Ασκήσεις στο Μάθηµα: «ιοικητική Λογιστική»

ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης Μηχανικών Παραγωγής και ιοίκησης Ασκήσεις στο Μάθηµα: «ιοικητική Λογιστική» Θράκης Τµήµα Μηχανικών Παραγωγής και ιοίκησης Ασκήσεις στο Μάθηµα: «ιοικητική Λογιστική» (Έκδοση 2η) Λέκτορας Π. 407/80, ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο, Λέκτορας (υπό διορισµό) Πανεπιστήµιο Μακεδονίας, Ειδίκευση:

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανικών Παραγωγής και ιοίκησης. Ασκήσεις στο Μάθηµα: «ιοικητική Λογιστική»

Μηχανικών Παραγωγής και ιοίκησης. Ασκήσεις στο Μάθηµα: «ιοικητική Λογιστική» Τµήµα Μηχανικών Παραγωγής και ιοίκησης Ασκήσεις στο Μάθηµα: «ιοικητική Λογιστική» (Έκδοση Α) Λέκτορας Π. 407/80, Ειδίκευση: Λογιστική Ελεγκτική Μάρτιος, 2012 2 Η συγγραφή των ασκήσεων βασίστηκε στα ακόλουθα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ)

ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ) ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2005 2006 2 ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ) Τα υπόλοιπα των λογαριασµών της εµπορικής επιχείρησης «ΧΤ Α.Ε.» στις 30.10.2005, είχαν ως εξής (τα ποσά σε ): Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας. Ασκήσεις στο µάθηµα: «Γενική Λογιστική ΙI» (Έκδοση Γ)

Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας. Ασκήσεις στο µάθηµα: «Γενική Λογιστική ΙI» (Έκδοση Γ) Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα Λογιστικής Ασκήσεις στο µάθηµα: «Γενική Λογιστική ΙI» (Έκδοση Γ) Εξάµηνο B ιδάσκων Mαθήµατος: ρ. ρογαλάς Γεώργιος, Επιστηµονικός Συνεργάτης ΤΕΙ Σερρών Λέκτορας Π 407

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Ασκήσεις στο μάθημα: «Χρηματοοικονομική Λογιστική» (Έκδοση E)

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Ασκήσεις στο μάθημα: «Χρηματοοικονομική Λογιστική» (Έκδοση E) Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Ασκήσεις στο μάθημα: «Χρηματοοικονομική Λογιστική» (Έκδοση E) Εξάμηνο Β Διδάσκων Mαθήματος : Δρ. Δρογαλάς Γεώργιος, Επίκουρος καθηγητής, τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ι ΙΑ ΚΕΦ. & ΥΠΟΧΡ. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΓΡΑΜ. ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΑΣΦΑΛ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 500

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ι ΙΑ ΚΕΦ. & ΥΠΟΧΡ. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΓΡΑΜ. ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΑΣΦΑΛ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 500 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Άσκηση µε 40 εγγραφές ίδεται ο ισολογισµός έναρξης της επιχείρησης «Ε.Κ.» την 31/12/2017: ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ι ΙΑ ΚΕΦ. & ΥΠΟΧΡ. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΓΡΑΜ. ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΑΣΦΑΛ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (4 Ιουνίου 2006, 13:30 17:00)

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (4 Ιουνίου 2006, 13:30 17:00) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών Θεματική Ενότητα Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών ΔΕΟ 25 [Λογιστική] Ακαδ. Έτος 2005-06 ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (4 Ιουνίου 2006, 13:30 17:00) Να απαντηθούν τα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες

ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗ 1 (Αφορά τη διάκριση των στοιχείων του ενεργητικού σε κατηγορίες) Να προσδιοριστούν ποιά από τα παρακάτω στοιχεία είναι στοιχεία του ενεργητικού και να καταταγούν σε κατηγορίες (πάγια,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Ιωάννης Ψαρράς Καθηγητής Ε.Μ.Π. 1 η Σειρά Ασκήσεων Ακαδημαϊκό Έτος 2014 2015 Εξάμηνο 8 ο ΑΣΚΗΣΗ 1 ίνονται τα στοιχεία (σε ) της εταιρείας ΑΛΦΑ Α.Ε., όπως αυτά είχαν

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 η ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕ 31.1.20ΧΧ

Άσκηση 1 η ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕ 31.1.20ΧΧ Άσκηση 1 η Έστω ότι η βιομηχανία ΒΗΤΑ Α.Ε προβαίνει στο τέλος κάθε μήνα σε λογιστικές εγγραφές, εφαρμόζοντας την ομάδα 9 του Γ.Λ.Σ. με βάση τα στοιχεία του ισοζυγίου της γενικής λογιστικής του αντίστοιχου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΚΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΚΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Οι λογαριασμοί του ισολογισμού της εμπορικής επιχειρήσεως "ΖΗΘ Α.Ε." την 01/01/2007 είχαν ως ακολούθως: (τα ποσά είναι σε ευρώ) Κτίριο 2 Ίδια Κεφάλαια 380.000 Έπιπλα & Σκεύη Ενυπόθηκο

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση Κατανόησης Λογιστικών Γεγονότων

Άσκηση Κατανόησης Λογιστικών Γεγονότων Επιστημών Λογιστική Ι Ασκήσεις φροντιστηριακών μαθημάτων 1 1 Άσκηση Κατανόησης Λογιστικών Γεγονότων 2 1 Επιστημών Προσδιορίστε ποια από τα παρακάτω γεγονότα αποτελούν λογιστικά γεγονότα: 1) Εξόφληση υποχρέωσης

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΟΣΤΟΥΣ

1. ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΟΣΤΟΥΣ 1. ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΟΣΤΟΥΣ 1) ΑΡΧΙΚΟ Ή ΑΜΕΣΟ ΚΟΣΤΟΣ = ΑΜΕΣΑ ΥΛΙΚΑ + ΑΜΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 2) ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ = ΑΜΕΣΟ ΚΟΣΤΟΣ + ΓΕΝΙΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ (ΟΜΑΔΑ 6) ΕΞΟΔΑ 3) ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ = ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ + ΑΜΕΣΑ ΕΞΟΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. H επιχείρηση ΧΨΩ ΑΕ πούλησε στις 1 Νοεμβρίου σε πελάτη της εμπορεύματα κόστους 40.000 αντί 60.000. Από το ποσό της πώλησης, η επιχείρηση εισέπραξε αμέσως το ½ και για το υπόλοιπο ποσό αποδέχτηκε γραμμάτια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ. 2. Οι αγορές εμπορευμάτων, υποθέτοντας καθεστώς περιοδικής απογραφής, καταχωρούνται στη χρέωση του λογαριασμού :

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ. 2. Οι αγορές εμπορευμάτων, υποθέτοντας καθεστώς περιοδικής απογραφής, καταχωρούνται στη χρέωση του λογαριασμού : ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: "ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ" ΚΥΡΙΑΚΗ 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2002

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 3

Θέμα 3 Θέμα 3 1 α/α Ημερομηνία Κωδικός Λογαριασμός Χρέωση Πίστωση α1. 01/10/20X5 10.00 Οικόπεδο 250.000 38.03 Καταθέσεις Όψεως 5.000 53.08 Προμηθευτές παγίων 5.000 Αιτιολογία : Αγορά οικοπέδου α2. 02/10/20Χ5

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών ΛΥΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών ΛΥΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ Λογιστική Ι Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών ΛΥΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ Διδάσκοντες: Νικόλαος Ηρειώτης - Δημήτριος Μπάλιος - Ιωάννης Ντόκας - Κανέλλος Τούντας

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ

www.onlineclassroom.gr Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ Περιγραφή Λογαριασμού Υπόλοιπο χρεωστικό Υπόλοιπο πιστωτικό Αγορές εμπορευμάτων 170.000 Αμοιβές προσωπικού 13.500

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική Κόστους - Φυλλάδιο 1.1

Λογιστική Κόστους - Φυλλάδιο 1.1 Λογιστική Κόστους - Φυλλάδιο 1.1 1. Η επιχείρηση ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗ ΑΕ ασχολείται με τη συναρμολόγηση δύο μοντέλων αυτοκινήτων, ενός επιβατηγού, με το όνομα ΑΥΤΟ και ενός τζιπ με το όνομα 4Χ4. Για τη συναρμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων και Ανάπτυξης Ασκήσεις στο Μάθηµα: «Ανάλυση Οικονοµικών Καταστάσεων και Αξιολόγηση Επενδύσεων»

ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων και Ανάπτυξης Ασκήσεις στο Μάθηµα: «Ανάλυση Οικονοµικών Καταστάσεων και Αξιολόγηση Επενδύσεων» Τµήµα ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων και Ανάπτυξης Ασκήσεις στο Μάθηµα: «Ανάλυση Οικονοµικών Καταστάσεων και Αξιολόγηση Επενδύσεων» (Έκδοση A) ιδάσκων Π. 407/80, Τµήµα ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων & Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Τα υπόλοιπα των λογαριασμών της βιομηχανικής επιχείρησης ΚΑΠΑ την 01/01/2009 έχουν ως ακολούθως (τα ποσά είναι σε )

Τα υπόλοιπα των λογαριασμών της βιομηχανικής επιχείρησης ΚΑΠΑ την 01/01/2009 έχουν ως ακολούθως (τα ποσά είναι σε ) Τα υπόλοιπα των λογαριασμών της βιομηχανικής επιχείρησης ΚΑΠΑ την 01/01/2009 έχουν ως ακολούθως (τα ποσά είναι σε ) Κτήρια 100.000 Ενυπόθηκα Κτήρια 120.000 Οικόπεδα 80.000 Αυτοκίνητα 40.000 Έπιπλα &Σκεύη

Διαβάστε περισσότερα

13 Μηχανολογικός εξοπλισμός Μηχανήματα απογραφής χωρίς νόμο Σωρευμένες αποσβέσεις μηχανημάτων

13 Μηχανολογικός εξοπλισμός Μηχανήματα απογραφής χωρίς νόμο Σωρευμένες αποσβέσεις μηχανημάτων 536 Παράδειγμα προσδιορισμού αποτελεσμάτων εκμετάλλευσης και αποτελεσμάτων χρήσης με λογιστικές εγγραφές και χωρίς λογιστικές εγγραφές εμπορικής και βιομηχανικής επιχείρησης Στην εμποροβιομηχανική επιχείρηση

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές έννοιες των Αποτελεσμάτων Εκμετάλλευσης & Χρήσεως

Βασικές έννοιες των Αποτελεσμάτων Εκμετάλλευσης & Χρήσεως 1 Βασικές έννοιες των Αποτελεσμάτων Εκμετάλλευσης & Χρήσεως Με τον όρο κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως, εννοούμε τη λογιστική κατάσταση, η ο- ποία παρουσιάζει συνοπτικά όλους εκείνους τους παράγοντες που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Δομή Γενικού Λογιστικού Σχεδίου www.onlineclassroom.gr ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο με τη σημερινή του μορφή χωρίζεται σε 10 ομάδες και κάθε ομάδα αποτελείται από 10 λογαριασμούς.

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών του ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών ΜΒΑ MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION

Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών του ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών ΜΒΑ MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών του ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών ΜΒΑ MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION Μάθηµα: ιοικητική Λογιστική ιδάσκων Μαθήµατος: ρογαλάς, Γ., Λέκτορας

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ- ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ- ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ Άσκηση 1 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ- ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ Για κάθε μια από τις παρακάτω περιπτώσεις προσδιορίσετε αν η μεταβολή θα επιφέρει χρέωση ή πίστωση του σχετικού λογαριασμού 1. Αύξηση του λογαριασμού «Ταμείο» 2. Μείωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003 ΔΕΟ 25 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003 ΔΕΟ 25 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003 ΔΕΟ 25 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1 ΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 01/01/02 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές έννοιες και κατηγορίες κόστους

Βασικές έννοιες και κατηγορίες κόστους Βασικές έννοιες και κατηγορίες κόστους Ασκήσεις #1# Βασικά σημεία (1) Παραγωγής Άμεσα Υλικά ή Α Ύλες Άμεση Εργασία Γενικά Βιομηχανικά Έξοδα (ΓΒΕ) ή Έμμεσο Αρχικό ή Βασικό Μετατροπής Τμήμα Οικονομικών ΕΚΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικό Νοµικής (Εξετάσεις Φεβρουαρίου 2003) (Ολοκληρωµένη άσκηση)

Οικονοµικό Νοµικής (Εξετάσεις Φεβρουαρίου 2003) (Ολοκληρωµένη άσκηση) Οικονοµικό Νοµικής (Εξετάσεις Φεβρουαρίου 2003) (Ολοκληρωµένη άσκηση) Ο ισολογισµός της 31/12/2000 της εµπορικής επιχειρήσεως «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ Α.Ε.» είχε ως ακολούθως (σε ευρώ) : Ενεργητικό Παθητικό Ακίνητο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ισολογισµός της ατοµικής επιχείρησης «ΖΕΡΦΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ» της 31-12-2002 είχε ως εξής:

Ο ισολογισµός της ατοµικής επιχείρησης «ΖΕΡΦΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ» της 31-12-2002 είχε ως εξής: Ο ισολογισµός της ατοµικής επιχείρησης «ΖΕΡΦΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ» της 31-12-2002 είχε ως εξής: ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟ + Κ.Θ. Μηχανήµατα 4.000,00 Κεφάλαιο 6.000,00 -Αποσβ. Μηχ/τα 2.000,00 2.000,00 Προµηθευτές

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Φ 31/12/2013

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Φ 31/12/2013 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι Στις 31/12/2013 ο ισολογισμός της εμπορικής εταιρίας Φ έχει ως ακολούθως: (Τα ποσά είναι σε ) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

20/ Πελάτες μη συνδ οντότητες Πωλήσεις εμπορ σε μη συνδ οντοτ ΦΠΑ εκροών 24% 432

20/ Πελάτες μη συνδ οντότητες Πωλήσεις εμπορ σε μη συνδ οντοτ ΦΠΑ εκροών 24% 432 1/1 32.02.03.01 Εταίρος Α λογ. καλυψ. κεφαλαίου 25.000 32.02.03.02 Εταίρος Β λογ. καλυψ. κεφαλαίου 15.000 32.02.03.03 Εταίρος Γ λογ. καλυψ. κεφαλαίου 10.000 40.06.00.01 Κεφαλαιακή μερίδα Α 25.000 40.06.00.02

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα 6: ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ

Ομάδα 6: ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ Ομάδα 6: ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ 1 Ομάδα 6: Έξοδα και Ζημιές 60 61 61.01 61.02 61.03 61.04 61.05 61.05.01 62 63 63.01 63.02 63.03 Παροχές σε εργαζόμενους Ζημιές επιμέτρησης περιουσιακών στοιχείων Απομείωση ενσώματων

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα 6: ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ

Ομάδα 6: ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ Ομάδα 6: ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ 1 60 61 61.01 61.02 61.03 61.04 61.05 61.05.01 62 63 63.01 63.02 63.03 Παροχές σε εργαζόμενους Ζημιές επιμέτρησης περιουσιακών στοιχείων Απομείωση ενσώματων παγίων (πλην βιολογικών)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ 1 Max κέρδος = Έσοδα Έξοδα Έσοδα i. Πωλήσεις εμπορευμάτων ii. Παροχή υπηρεσιών iii. PxQ (όπου Ρ = τιμή και όπου Q = ποσότητα) Έξοδα i. Προμήθειες ii. Λειτουργικά έξοδα

Διαβάστε περισσότερα

1. Η επιχείρηση ΩΜΕΓΑ ΑΕ πούλησε εμπορεύματα κόστους 25.830 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% σε πελάτη της στον οποίο χορήγησε πίστωση. Το μικτό κέρδος από τη συγκεκριμένη συναλλαγή ανέρχεται στο 20% των πωλήσεων.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ. Διδάσκων: Δρ. Ναούμ Βασίλης. Κωδικός Μαθήματος ΔΕΛΟΓ41-2. Εξάμηνο Μαθήματος 6 ο ή 8 ο. Τύπος Μαθήματος Επιλογής

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ. Διδάσκων: Δρ. Ναούμ Βασίλης. Κωδικός Μαθήματος ΔΕΛΟΓ41-2. Εξάμηνο Μαθήματος 6 ο ή 8 ο. Τύπος Μαθήματος Επιλογής ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Διδάσκων: Δρ. Ναούμ Βασίλης Κωδικός Μαθήματος ΔΕΛΟΓ41-2 Εξάμηνο Μαθήματος 6 ο ή 8 ο Τύπος Μαθήματος Επιλογής Τομέας Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής 2 1 Στόχος Μαθήματος Εξετάζει το Ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ. Διδάσκων: Δρ. Ναούμ Βασίλης

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ. Διδάσκων: Δρ. Ναούμ Βασίλης ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Διδάσκων: Δρ. Ναούμ Βασίλης 1 Κωδικός Μαθήματος ΔΕΛΟΓ41-2 Εξάμηνο Μαθήματος 6 ο ή 8 ο Τύπος Μαθήματος Επιλογής Τομέας Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής 2 2 Στόχος Μαθήματος Εξετάζει το Ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

500 προπληρωθέντα Ταμείο 7.000

500 προπληρωθέντα Ταμείο 7.000 Άσκηση 1 η Τα υπόλοιπα των λογαριασμών της εμπορικής επιχειρήσεως ΑΒΓ Α.Ε. στη 31/12/2005 είχαν ως ακολούθως (σε ): Κατάστημα 10.000 ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 30.000 Αυτοκίνητα 5.000 Μακροπρόθεσμα Δάνεια 10.000 Έπιπλα

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα εγγραφής στο Ημερολόγιο και το Γενικό Καθολικό με τα ακόλουθα λογιστικά γεγονότα:

Παραδείγματα εγγραφής στο Ημερολόγιο και το Γενικό Καθολικό με τα ακόλουθα λογιστικά γεγονότα: Παραδείγματα εγγραφής στο Ημερολόγιο και το Γενικό Καθολικό με τα ακόλουθα λογιστικά γεγονότα: 1. Στις 2/12/2010 αγοράστηκαν εμπορεύματα (εκτυπωτές Η/Υ) αξίας 8000 αντί 6000 με μετρητά 1500, με απλή πίστωση

Διαβάστε περισσότερα

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α).

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α). ΘΕΜΑ Α. Με τη βοήθεια των μεθόδων FIFO και LIFO προσδιορίζουμε το τρόπο με τον οποίο διακινούνται τα εμπορεύματα σε μία επιχείρηση. Σύμφωνα με τη πρώτη τα εμπορεύματα που εισέρχονται πρώτα στη αποθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική Ισότητα. Επομένως η καθαρή θέση της επιχείρησης ισούται: Καθαρή θέση = Ενεργητικό Υποχρεώσεις

Λογιστική Ισότητα. Επομένως η καθαρή θέση της επιχείρησης ισούται: Καθαρή θέση = Ενεργητικό Υποχρεώσεις Λογιστική Ισότητα Στον Ισολογισμό πρέπει να ισχύει: Ενεργητικό = Παθητικό δεδομένου ότι: το Παθητικό δείχνει τις πηγές από τις οποίες αντλήθηκαν τα κεφάλαια της επιχείρησης και το Ενεργητικό τι περιουσιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 3 ο

ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 3 ο 1. Έννοιες κόστους, εξόδου, δαπάνης, εσόδου Κόστος Όπως έχουμε ήδη αναφέρει για την παραγωγή αγαθών

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΑΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΕΡΡΕΣ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 Άδειες Χρήσης Το

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι. Ενότητα #6: Λογιστική των Αποθεμάτων. Δημήτρης Τζελέπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι. Ενότητα #6: Λογιστική των Αποθεμάτων. Δημήτρης Τζελέπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι Ενότητα #6: Λογιστική των Αποθεμάτων Δημήτρης Τζελέπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Σκοποί ενότητας Σκοπός της ενότητας είναι να παρουσιάσει τα ενδελεχώς

Διαβάστε περισσότερα

Αποσβεσμένα Μηχανήματα 720 Αποσβεσμένα Κτίρια 1.250 Γραμμάτια Πληρωτέα 240 Ίδια Κεφάλαια 11.152 Μη δεδουλευμένοι Τόκοι Γραμματίων Εισπρακτέων 98

Αποσβεσμένα Μηχανήματα 720 Αποσβεσμένα Κτίρια 1.250 Γραμμάτια Πληρωτέα 240 Ίδια Κεφάλαια 11.152 Μη δεδουλευμένοι Τόκοι Γραμματίων Εισπρακτέων 98 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΟ 25 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-08 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 13-7-2008

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Κατάταξη λογαριασμών σε γενικές ομάδες - Μεγαλύτερη ανάλυση της καθαρής περιουσίας

Κατάταξη λογαριασμών σε γενικές ομάδες - Μεγαλύτερη ανάλυση της καθαρής περιουσίας Κατάταξη λογαριασμών σε γενικές ομάδες - Μεγαλύτερη ανάλυση της καθαρής περιουσίας 5.1. Οι λογαριασμοί που χρησιμοποιούνται από τη Λογιστική για την παρακολούθηση των περιουσιακών στοιχείων ποικίλλουν

Διαβάστε περισσότερα

FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) (Ποσά σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

τεθούν εκτός λειτουργίας ο εκμισθωτής υποχρεούται στην αντικατάσταση τους αλλιώς ή μίσθωση λήγει.

τεθούν εκτός λειτουργίας ο εκμισθωτής υποχρεούται στην αντικατάσταση τους αλλιώς ή μίσθωση λήγει. ΑΣΚΗΣΗ 1 Προσδιορίστε, αιτιολογώντας την απάντησή σας, ποιές από τις παρακάτω περιπτώσεις μπορούν να χαρακτηριστούν ως στοιχεία του ενεργητικού ή του παθητικού και ποιές όχι. 1. Αυτοκίνητο νοικιασμένο

Διαβάστε περισσότερα

τον πιο κάτω πίνακα εμφανίζονται τα υπόλοιπα των λογαριασμών της επιχείρησης «ΕΠΙΛΕΚΣΙΚΗ ΑΓΟΡΑ» Α.Ε στις 1/1/2005 (31/12/2004) (όλα τα ποσά σε ).

τον πιο κάτω πίνακα εμφανίζονται τα υπόλοιπα των λογαριασμών της επιχείρησης «ΕΠΙΛΕΚΣΙΚΗ ΑΓΟΡΑ» Α.Ε στις 1/1/2005 (31/12/2004) (όλα τα ποσά σε ). ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΟΤ ΚΤΚΛΩΜΑΣΟ ΠΡΟΔΙΟΡΙΜΟΤ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 01 τον πιο κάτω πίνακα εμφανίζονται τα υπόλοιπα των λογαριασμών της επιχείρησης «ΕΠΙΛΕΚΣΙΚΗ ΑΓΟΡΑ» Α.Ε στις 1/1/2005 (31/12/2004) (όλα τα

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 1 Μη δεδουλευμένοι τόκοι γραμματίων πληρωτέων (51.03) : είναι λογαριασμός παθητικού αντίθετος, που σημαίνει ότι όταν αυξάνεται χρεώνεται και όταν μειώνεται πιστώνεται. Οι αντίθετοι λογαριασμοί του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. Ενότητα 6: Λογιστική των Αποθεμάτων Εισηγητής: Δασκαλόπουλος Ευάγγελος

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. Ενότητα 6: Λογιστική των Αποθεμάτων Εισηγητής: Δασκαλόπουλος Ευάγγελος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ενότητα 6: Λογιστική των Αποθεμάτων Εισηγητής: Δασκαλόπουλος Ευάγγελος Έννοια των Αποθεμάτων Αποθέματα: Τα υλικά αγαθά που ανήκουν στην επιχείρηση και διακρίνονται

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης Δαπανών 2011

Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης Δαπανών 2011 Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης Δαπανών 2011 Λογ. Περιγραφή Συνολική Δαπάνη Εκπιπτόμενο ποσό Μη Εκπιπτόμενο 62-03 Τηλεπικοινωνίες (Κινητή τηλεφωνία ) 0,00 62-05 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων (ΕΙΧ) 62-07

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 12 η : Αναπροσαρμογή Παγίων

Άσκηση 12 η : Αναπροσαρμογή Παγίων ΆΣΚΗΣΗ 1 η : Άσκηση προσδιορισμού γενικής εκμετάλλευσης Σας δίνονται τα υπόλοιπα διάφορων λογαριασμών από το ισοζύγιο της εμπορικής εταιρείας Κίτρινο Κύπελλο Α.Ε την 31/12/2010. 60.00 Αμοιβές έμμισθου

Διαβάστε περισσότερα

Τα υπόλοιπα (τα ποσά σε ) των λογαριασμών του γενικού καθολικού της εταιρείας κατά την 31 η Δεκεμβρίου 2010 είχαν ως εξής:

Τα υπόλοιπα (τα ποσά σε ) των λογαριασμών του γενικού καθολικού της εταιρείας κατά την 31 η Δεκεμβρίου 2010 είχαν ως εξής: ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 1 Ισολογισμός, ΚΑΧ, Λογαριασμοί ΕΚΦΩΝΗΣΗ: Η εταιρεία Hardware Systems Α.Ε. δραστηριοποιείται στον κλάδο της κατασκευής και εμπορίας ηλεκτρονικών υπολογιστών και λογισμικού. Τα υπόλοιπα

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα Λογιστικής

Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα Λογιστικής Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα Λογιστικής Ασκήσεις στο µάθηµα: «Ελεγκτική» (6 η Έκδοση) ιδάσκων µαθήµατος : ρ. ρογαλάς Γεώργιος Επιστηµονικός συνεργάτης Τ.Ε.Ι. Σερρών, Λέκτορας Π 407 ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την αρχή της αυτοτέλειας, κάθε χρήση έχει τα δικά της έσοδα και έξοδα α- νεξάρτητα από το αν έχουν εισπραχθεί ή πληρωθεί αντίστοιχα.

Σύμφωνα με την αρχή της αυτοτέλειας, κάθε χρήση έχει τα δικά της έσοδα και έξοδα α- νεξάρτητα από το αν έχουν εισπραχθεί ή πληρωθεί αντίστοιχα. Σύμφωνα με την αρχή της αυτοτέλειας, κάθε χρήση έχει τα δικά της έσοδα και έξοδα α- νεξάρτητα από το αν έχουν εισπραχθεί ή πληρωθεί αντίστοιχα. Τα εμπορεύματα είναι το κύριο αντικείμενο που εμπορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα 2: Αποθέματα. Ομάδα 2: Αποθέματα. Αποθέματα είναι τα υλικά αγαθά που η επιχείρηση:

Ομάδα 2: Αποθέματα. Ομάδα 2: Αποθέματα. Αποθέματα είναι τα υλικά αγαθά που η επιχείρηση: 1 Αποθέματα είναι τα υλικά αγαθά που η επιχείρηση: Αγοράζει με σκοπό την μεταπώλησή τους χωρίς καμία μεταβολή στην κατάσταση τους (Εμπορεύματα) Παράγει η ίδια με σκοπό να τα πωλήσει (Έτοιμα Προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Δρ. Ναούμ Βασίλειος Ομάδα 2: Αποθέματα 1 1

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Δρ. Ναούμ Βασίλειος Ομάδα 2: Αποθέματα 1 1 1 1 Αποθέματα είναι τα υλικά αγαθά που η επιχείρηση: Αγοράζει με σκοπό την μεταπώλησή τους χωρίς καμία μεταβολή στην κατάσταση τους (Εμπορεύματα) Παράγει η ίδια με σκοπό να τα πωλήσει (Έτοιμα Προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 547 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΟΜΑΔΑΣ 9 ΤΟΥ Γ.Λ.Σ. ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ 7 Ποιές εταιρίες εφαρμόζουν υποχρεωτικά την ομάδα 9 του Γ.Λ.Σ. (ΕΣΥΛ 2314/αρ.

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα Λογιστικής

Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα Λογιστικής Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα Λογιστικής Ασκήσεις στο µάθηµα: «Ελεγκτική» (7 η Έκδοση) ιδάσκων µαθήµατος : ρ. ρογαλάς Γεώργιος Επιστηµονικός συνεργάτης Τ.Ε.Ι. Σερρών, Λέκτορας Π 407 ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

MULTIPLE CHOICES ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ (ΠΕ). ΙΔΑΝΙΚΟΣ (ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ) ΧΡΟΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ TEST Η ΜΙΑ ΩΡΑ. Συντάκτης: Γεώργιος Μακρίδης

MULTIPLE CHOICES ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ (ΠΕ). ΙΔΑΝΙΚΟΣ (ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ) ΧΡΟΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ TEST Η ΜΙΑ ΩΡΑ. Συντάκτης: Γεώργιος Μακρίδης MULTIPLE CHOICES ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ (ΠΕ). ΙΔΑΝΙΚΟΣ (ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ) ΧΡΟΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ TEST Η ΜΙΑ ΩΡΑ. Συντάκτης: Γεώργιος Μακρίδης 1. O Ισολογισμός της 31/12/2003 μιας ατομικής επιχείρησης έχει την ακόλουθη

Διαβάστε περισσότερα

Συγκεντρωση πληροφοριων για τα εσοδα και εξοδα της επιχειρησης

Συγκεντρωση πληροφοριων για τα εσοδα και εξοδα της επιχειρησης ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Συγκεντρωση πληροφοριων για τα εσοδα και εξοδα της επιχειρησης Συγκεντρωση πληροφοριων για τα εσοδα και εξοδα της επιχειρησης μπορει να γινει με χειρογραφα συστηματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Διάλεξη 5 ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 1 από 35 Το εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

(Cost Accounting) Δρ. Δημήτριος Γ. ΜΑΥΡΙΔΗΣ Καθηγητής Τ.Ε.Ι

(Cost Accounting) Δρ. Δημήτριος Γ. ΜΑΥΡΙΔΗΣ Καθηγητής Τ.Ε.Ι Λογιστική Κόστους (Cost Accounting) Δρ. Δημήτριος Γ. ΜΑΥΡΙΔΗΣ Καθηγητής Τ.Ε.Ι. 2014 mavridis@teikoz.gr ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ The Functions of Management Σχεδιασμός Planning Υλοποίηση Acting Έλεγχος Controlling

Διαβάστε περισσότερα

4.526,39 4.526,33 ### Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ### ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

4.526,39 4.526,33 ### Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ### ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ Γ.ΣΑΜΑΡΑΣ ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ G.S ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε ΑΡ.Μ.Α.Ε. 53725/01/B/03/57 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική Κόστους Ενότητα 2: Θεωρία Λογιστικής Κόστους

Λογιστική Κόστους Ενότητα 2: Θεωρία Λογιστικής Κόστους Λογιστική Κόστους Ενότητα 2: Θεωρία Λογιστικής Κόστους Μαυρίδης Δημήτριος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙΜΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙΜΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗ Η λεπτομερής καταμέτρηση, καταγραφή και αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων, των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων της οικονομικής μονάδας σε ενιαίο νόμισμα σε μια ορισμένη χρονική στιγμή Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ Ε.Π.Ε.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ Ε.Π.Ε. ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ Ε.Π.Ε. 2/10/2008 33 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ 50.000,00 33.03 Έταιροι Λογ. Κάλυψης Κεφαλαίου 50.000,00 40 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 50.000,00 40.06 Εταιρικό Κεφάλαιο 50.000,00 Σύσταση Ε.Π.Ε., κάλυψη εταιρικού

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα 1ο (µov. 0.1X10=1)

Θέµα 1ο (µov. 0.1X10=1) A ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2004 ΜΑΘΗΜΑ: ΧΡΗΜ/ΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ II ΕΞΕΤΑΣΤΗΣ: ΑΝΝΙΤΑ ΦΛΩΡΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10.2.2004 ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ: ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ: Α/Α ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Ουδέν γραπτό θα

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδες Λογιστικού Σχεδίου ΟΜΑΔΑ 1 (ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ) : Περιλαμβάνει όλο το πάγιο ενεργητικό. Με τον όρο πάγιο ενεργητικό εννοούμε τα περιουσιακά στοιχεία που αποκτά η επιχείρηση με σκοπό να τα χρησιμοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 7η ΧΡΗΣΗ ( 01/01-31/12/12 )

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 7η ΧΡΗΣΗ ( 01/01-31/12/12 ) ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 7η ΧΡΗΣΗ ( 01/01-31/12/12 ) ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012 ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011 ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

1. Τον Απρίλιο 20XΧ, τα κοστολογικά στοιχεία της βιομηχανίας ΑΒΓ Ο.Ε. είχαν ως εξής (ποσά σε ευρώ): Αναλώσεις πρώτων υλών 69.000 Άμεση εργασία 63.000 ΓΒΕ 111.000 Παραγωγή σε εξέλιξη: Απόθεμα αρχής: 39.000

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική Ι Ενότητα 5: Μελέτες Περιπτώσεων.

Λογιστική Ι Ενότητα 5: Μελέτες Περιπτώσεων. Λογιστική Ι Ενότητα 5: Μελέτες Περιπτώσεων. Επίκουρος Καθηγητής Γεώργιος Κοντέος ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργητικό Παθητικό Καθαρή Περιουσία

Ενεργητικό Παθητικό Καθαρή Περιουσία Ενεργητικό Παθητικό Καθαρή Περιουσία Αντικείμενο της Λογιστικής είναι η περιουσία κάθε επιχείρησης. Η περιουσία κάθε επιχείρησης είναι το σύνολο των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της επιχείρησης, αποτιμημένων

Διαβάστε περισσότερα

κυκλοφορούντα (πάγια) περιουσιακά στοιχεία Ομάδα 2: Αποθέματα Ομάδα 3: Χρηματοοικονομικά και λοιπά περιουσιακά στοιχεία Ομάδα 4: Καθαρή θέση

κυκλοφορούντα (πάγια) περιουσιακά στοιχεία Ομάδα 2: Αποθέματα Ομάδα 3: Χρηματοοικονομικά και λοιπά περιουσιακά στοιχεία Ομάδα 4: Καθαρή θέση Σχέδιο λογαριασμών 1 Ομάδα 1: Ενσώματα και άυλα μη κυκλοφορούντα (πάγια) περιουσιακά στοιχεία Ομάδα 2: Αποθέματα Ομάδα 3: Χρηματοοικονομικά και λοιπά περιουσιακά στοιχεία Ομάδα 4: Καθαρή θέση Ομάδα 5:

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Διοικητική Λογιστική Λογιστική Εταιρειών Διδάσκοντες: Νικόλαος Ηρειώτης & Δημήτριος Μπάλιος Σημειώσεις με θέμα την 8 η ομάδα του

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι

Μάθημα: Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι 1 TEI Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Μάθημα: Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι 5 η Εισήγηση Διδάσκων: Αθανάσιος Μανδήλας Κανόνες της Διπλογραφικής Λογιστικής 2 Το διπλογραφικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 273 274 275 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) Πρόλογος 5 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ - ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 7 Υπαγόμενα

Διαβάστε περισσότερα

73,00 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 0,00 565.837,93 0,00 472.626,02 ΣΥΝΟΛΟ 565.887,82 472.631,13

73,00 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 0,00 565.837,93 0,00 472.626,02 ΣΥΝΟΛΟ 565.887,82 472.631,13 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΕΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 2013 ΧΡΗΣΗΣ 2012 ΠΙΣΤΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 2013 ΧΡΗΣΗΣ 2012 1.ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΕΝΑΡΞΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ επεξεργασία των ποσοτικών πληροφοριών των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, συνεκτιμώντας άλλες ποσοτικές και ποιοτικές πληροφορίες, για τη λήψη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ. Ενότητα #9: Οργανικά Έξοδα. Δημήτρης Τζελέπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ. Ενότητα #9: Οργανικά Έξοδα. Δημήτρης Τζελέπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ Ενότητα #9: Οργανικά Έξοδα Δημήτρης Τζελέπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Σκοποί ενότητας Σκοπός της ενότητας είναι να παρουσιάσει την ομάδα των οργανικών

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων Ενότητα #2: Ισολογισμός Πέτρος Καλαντώνης Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΦΛΕΞΟ Α.Β.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 27η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) Α.Μ.Α.Ε.

ΦΛΕΞΟ Α.Β.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 27η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) Α.Μ.Α.Ε. ΦΛΕΞΟ Α.Β.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 27η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) Α.Μ.Α.Ε.14823/22/Β/87/3 ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014 ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ιωάννης Ψαρράς Καθηγητής Ε.Μ.Π. 4 η Σειρά Ασκήσεων Ακαδημαϊκό Έτος 2013 2014 Εξάμηνο 8 ο ΑΣΚΗΣΗ 1 Η εταιρία «ΑΛΦΑ Α.Ε.» έχει ετοιμάσει την παρακάτω πρόβλεψη κερδών

Διαβάστε περισσότερα

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΠΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 1. ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 18,242.52 ### 1. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΠΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 1. ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 18,242.52 ### 1. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ASCOT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ- ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Της 31ης ΔΕΚΣΜΒΡΙΟΥ 2014-20η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ -31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) Α Μ Α Ε 28031/01/Β/92/702 Ποσά κλειόμενης

Διαβάστε περισσότερα

Υπεραξία Ακινήτου Ν.1297/72 40,439.73 40,439.73 Υπεραξία Ακινήτου Ν.1297/72 40,439.73 40,439.73

Υπεραξία Ακινήτου Ν.1297/72 40,439.73 40,439.73 Υπεραξία Ακινήτου Ν.1297/72 40,439.73 40,439.73 ΔΙΟΝΥΣΟΣ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2013 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2013-31/12/2013) ΕΔΡΑ:ΑΥΛΑΚΙΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΘΑΣΟΥ Α.Μ.Α.Ε. 22747/53/Β/90/23 Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Χ Ρ Η

Διαβάστε περισσότερα