3. Ανταγωνισμός ως προς τις Τιμές: Το Υπόδειγμα Bertrand

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "3. Ανταγωνισμός ως προς τις Τιμές: Το Υπόδειγμα Bertrand"

Transcript

1 3. Ανταγωνισμός ως προς τις Τιμές: Το Υπόδειγμα ertrand - To υπόδειγμα Cournot υποθέτει ότι κάθε επιχείρηση επιλέγει την παραγόμενη ποσότητα προϊόντος, ενώ στην πραγματικότητα οι επιχειρήσεις ανταγωνίζονται συνήθως ως προς τις τιμές (δηλαδή η στρατηγικήπουεπιλέγεικάθεεπιχείρησηείναιητιμήστηνοποία θα πουλήσει το προϊόν της). - Στη βραχυχρόνια περίοδο, οι επιχειρήσεις δεν μπορούν εύκολα να μεταβάλλουν την παραγόμενη ποσότητα προϊόντος (διότι η παραγωγική δυναμικότητα παραμένει σταθερή ή/και η αύξηση της παραγωγής προϋποθέτει την εκπαίδευση των εργατών, η οποία απαιτεί χρόνο) και, επομένως, η μόνηδιαθέσιμηστρατηγικήτων επιχειρήσεων είναι η τιμή στην οποία θα πουλήσουν το προϊόν τους. Οι επιχειρήσεις ανταγωνίζονται ως προς τις τιμές στη βραχυχρόνια περίοδο, ενώ ανταγωνίζονται ως προς τις ποσότητες στη μακροχρόνια περίοδο.

2 - Στο υπόδειγμα ertrand, οι επιχειρήσεις, παράγουν ένα ομοιογενές προϊόν. Οι καταναλωτές αγοράζουν το προϊόν από την επιχείρηση που το πουλάει σε χαμηλότερη τιμή. - Η αγοραία συνάρτηση ζήτησης του αγαθού είναι q(p). - Οι συναρτήσεις κόστους των επιχειρήσεων, είναι: c( q) = c q c ( q ) = c q - Οι επιχειρήσεις, επιλέγουν ταυτόχρονα τις τιμές p,p στις οποίες θα πουλήσουν το προϊόν τους. - Δηλαδή: Κάθε επιχείρηση i επιλέγει την τιμή (p i ) κατά τρόπο ώστε να μεγιστοποιεί τα κέρδη της, θεωρώντας δεδομένη την τιμή (p j ) που επιλέγει η επιχείρηση j (όπου i,j=, και i j).

3 Οι πωλήσεις της επιχείρησης είναι: q( p, p ) = q( p ), αν p < p q( p ) /, αν p = p () 0, αν p > p - Οι πωλήσεις της επιχείρησης είναι: q( p, p ) = q( p ), αν p < p q( p ) /, αν p = p () 0, αν p > p - Δηλαδή: Η επιχείρηση που πουλάει το προϊόν σε χαμηλότερη τιμή κατέχει και εξυπηρετεί ολόκληρη την αγορά, ενώ οι πωλήσεις της άλλης επιχείρησης είναι μηδενικές σε αυτή την περίπτωση. - Αν p =p =p, τότε υποθέτουμε ότι οι επιχειρήσεις, μοιράζονται την αγορά: q 3 ( p) = q( p) = q( p)/

4 - Τα κέρδη της επιχείρησης είναι: π ( p, p ) = p q ( p, p ) c q ( p, p ) = ( p c) q ( p, p ) ( p c) q( p ), αν p < p π ( p, p ) = ( p c) q( p) /, αν p = p 0, αν p > p - Όμοια, τα κέρδη της επιχείρησης είναι: ( p c) q( p ), αν p < p π ( p, p ) = ( p c) q( p) /, αν p = p 0, αν p > p () 4

5 ( p, p ) -Ένας συνδυασμός τιμών είναι μια ισορροπία κατά Nash στο υπόδειγμα ertrand (ertrand Equilibrium) αν η τιμή p αποτελεί την άριστη αντίδραση της επιχείρησης στη στρατηγική p και ηστρατηγική p αποτελεί την άριστη αντίδραση της επιχείρησης στη στρατηγική p π ( p, p ) π ( p, p ), p p π ( p, p ) π ( p, p ), p p - Πρόταση. Υπάρχει μοναδική ισορροπία κατά Nash στο υπόδειγμα ertrand. Στην ισορροπία αυτή: Οι επιχειρήσεις, επιλέγουν την ίδια τιμή και η τιμή ισούται με το οριακό κόστος: p = p = p = c Τα κέρδη των επιχειρήσεων είναι μηδενικά: π = π = 0 ( p, p ) Οι επιχειρήσεις μοιράζονται την αγορά, δηλαδή οι πωλήσεις των επιχειρήσεων, είναι: q = q = q()/ c 5 :

6 - Εξήγηση. Αν η επιχείρηση επιλέξει p >c, τότε η άριστη αντίδραση της επιχείρησης είναι p =p -ε>c (όπου ε>0 είναι ένας πολύ μικρός θετικός αριθμός), οπότε η επιχείρηση αποκτά ολόκληρη την αγορά και έχει θετικά κέρδη: π = ( p c) q( p ) = ( p ε c) q( p ε) > 0 ( p > c, p = p ε ) - Αλλά: Ο συνδυασμός τιμών δεν είναι ισορροπία κατά Nash, διότι η τιμή p >c δεν αποτελεί την άριστη αντίδραση της επιχείρησης στην τιμή p = p ε. p = p ε - Δηλαδή: Με δεδομένη την επιλογή της επιχείρησης, η άριστη αντίδραση της επιχείρησης είναι να περικόψει κι άλλο την τιμή και να επιλέξει p = p ε > c, οπότε η επιχείρηση αποκτά ολόκληρη την αγορά και έχει θετικά κέρδη: π = ( p c) q( p ) = ( p ε c) q( p ε) > 0 ( p = p ε > c, p ) - Αλλά: Ο συνδυασμός τιμών δεν είναι ισορροπία κατά Nash, διότι η τιμή p δεν αποτελεί την άριστη αντίδραση της επιχείρησης στην τιμή p. 6

7 - Δηλαδή: Με δεδομένη την επιλογή της επιχείρησης, η άριστη αντίδραση της επιχείρησης είναι να περικόψει κι άλλο την τιμή και να επιλέξει p = p ε > c, οπότε η επιχείρηση αποκτά ολόκληρη την αγορά και έχει θετικά κέρδη: π = ( p c) q( p ) > 0 - Οι διαδοχικές περικοπές της τιμής εκ μέρους των επιχειρήσεων συνεχίζονται μέχρι το σημείο όπου οι επιχειρήσεις επιλέγουν τις τιμές: ( p, p ) = ( c, c) - Οι επιχειρήσεις δεν έχουν κίνητρο να περικόψουν την τιμή κάτω από το οριακό κόστος, διότι για p i <c ηεπιχείρησηi=, έχει ζημιές: π = ( p c) q ( p, p ) < 0 i i i i j - Άρα, η ισορροπία ertrand είναι: ( p, p ) = ( c, c), πράγματι. p 7

8 - Απόδειξη της Πρότασης. ο μέρος: Δείχνουμε ότι ο συνδυασμός ισορροπία κατά Nash στο υπόδειγμα ertrand. - Γνωρίζουμε ότι: ( p, p ) = ( c, c) π ( p, p ) = π ( p, p ) = 0 p = c είναι μια - Δείχνουμε ότι η στρατηγική είναι η άριστη αντίδραση της επιχείρησης στην τιμή p. = c p < c= p Αν η επιχείρηση επιλέξει, τότε η επιχείρηση αποκτά ολόκληρη την αγορά αλλά έχει ζημιές δηλαδή: π ( p, p ) = 0 π ( p, p ) = ( p c) q( p ), p < c p > c= p Αν η επιχείρηση επιλέξει, τότε οι πωλήσεις της επιχείρησης είναι μηδενικές και, επομένως, τα κέρδη της επιχείρησης είναι επίσης μηδενικά δηλαδή: π ( p, p ) = 0 π ( p, p ) = ( p c) 0 = 0, p > (3),(4) π ( p, p ) π ( p, p ), p p = c ) p (3) c (4) (δηλαδή, η τιμή αποτελεί την άριστη αντίδραση της επιχείρησης στην τιμή p (5) 8

9 - Όμοια, δείχνουμε ότι η στρατηγική είναι η άριστη αντίδραση της επιχείρησης στην τιμή p = c : π ( p, p ) π ( p, p ), p p = c (6) - Οι σχέσεις (5), (6) δείχνουν ότι ο συνδυασμός τιμών είναι μια ισορροπία κατά Nash στο υπόδειγμα ertrand. (τέλος ου μέρους) ο μέρος: Δείχνουμε ότι η ισορροπία p c p <. (Π) Έστω αγορά αλλά έχει ζημιές: π = ( p c) q( p ) < 0 p = c ( p, p ) = ( c, c) ( p, p ) = ( c, c) είναι μοναδική. Τότε, η επιχείρηση κατέχει ολόκληρη την - Αντίθετα, αν η επιχείρηση επιλέξει τα κέρδη της θα είναι τουλάχιστον μηδενικά. p Κάθε τιμή στην τιμή p. < c δεν αποτελεί ποτέ άριστη αντίδραση της επιχείρησης Κάθε συνδυασμός τιμών (p,p ) με p <c δεν αποτελεί ισορροπία κατά 9 Nash. p > c

10 - Όμοια, μπορούμε να δείξουμε ότι κάθε συνδυασμός τιμών (p,p ) με p <c δεν αποτελεί ισορροπία κατά Nash. p = c, p > c (Π) Έστω. Τότε, ηεπιχείρηση κατέχει ολόκληρη την αγορά αλλά έχει μηδενικά κέρδη: π = ( p c) q( p ) = 0 p = c+ ε - Αντίθετα, αν η επιχείρηση αυξήσει λίγο την τιμή σε τότε εξακολουθεί να κατέχει ολόκληρη την αγορά αλλά έχει θετικά κέρδη: π = ( c+ ε c) q( c+ ε) = εq( c+ ε) > 0 p = c Η τιμή δεν αποτελεί ποτέ άριστη αντίδραση της επιχείρησης στην τιμή p >c. Κάθε συνδυασμός τιμών (p,p ) με p =c, p >c δεν αποτελεί ισορροπία κατά Nash. - Όμοια, μπορούμε να δείξουμε ότι κάθε συνδυασμός τιμών (p,p ) με p =c, p >c δεν αποτελεί ισορροπία κατά Nash. 0

11 p > c, p > c, με p p. (Π3) Έστω Τότε, ηεπιχείρηση κατέχει κατά μέγιστο τη μισή αγορά, οπότε τα κέρδη της δεν μπορούν να είναι μεγαλύτερα από π ( p c) q( p )/: ( p c) q( p )/: - Αντίθετα, αν η επιχείρηση μειώσει την τιμή σε σε τότε ηεπιχείρηση αποκτά ολόκληρη την αγορά και έχει κέρδη: π = ( p ε c) q( p ε) > ( p c) q( p )/ (εφόσον το ε>0 είναι ένας αρκετά μικρός αριθμός) Η τιμή τιμή p >c p > c δεν αποτελεί άριστη αντίδραση της επιχείρησης στην Κάθε συνδυασμός τιμών (p,p ) με p >c, p >c και ισορροπία κατά Nash. p p = p ε > c p δεν αποτελεί - Όμοια, μπορούμε να δείξουμε ότι κάθε συνδυασμός τιμών (p,p ) με p >c, p >c και p p δεν αποτελεί ισορροπία κατά Nash.

12 - Αφού οι (Π), (Π) και (Π3) εξαντλούν όλους τους δυνατούς συνδυασμούς τιμών (p,p ), συμπεραίνουμε ότι η ισορροπία ertrand ( p, p ) = ( c, c) είναι μοναδική. (τέλος ου μέρους απόδειξης) - Παρατήρηση. Στην ισορροπία ertrand, ισχύει: p = p = p = c= p* q( p ) = q = q( p*) = q* π = π = π = 0 = π* Η ισορροπία ertrand ταυτίζεται με την ανταγωνιστική ισορροπία και, επομένως, είναι άριστη κατά Pareto. - Στο υπόδειγμα ertrand, η παρουσία έστω και δύο μόνο επιχειρήσεων που ανταγωνίζονται ως προς τις τιμές είναι αρκετή για να επιτευχθεί το άριστο κατά Pareto αποτέλεσμα της ανταγωνιστικής ισορροπίας. - Δηλαδή: Σύμφωνα με το υπόδειγμα ertrand, οι στρεβλώσεις που οφείλονται στη δύναμη αγοράς των επιχειρήσεων υπάρχουν μόνο στην περίπτωση του μονοπωλίου.

13 - Η πρόβλεψη του υποδείγματος ertrand ότι η παρουσία έστω και δύο μόνο επιχειρήσεων που ανταγωνίζονται ως προς τις τιμές είναι αρκετή γιαναοδηγήσειτηναγοράστοάριστοκατάpareto αποτέλεσμα της ανταγωνιστικής ισορροπίας (όπου η τιμή του προϊόντος και των δύο επιχειρήσεωνισούταιμετοοριακόκόστοςκαιτακέρδητων επιχειρήσεων είναι μηδενικά) ονομάζεται παράδοξο του ertrand (ertrand Paradox). - Αντίθετα, στο υπόδειγμα Cournot (όπου οι επιχειρήσεις ανταγωνίζονται ως προς τις ποσότητες) η παρουσία δύο μόνο επιχειρήσεων δεν είναι αρκετή για να επιτευχθεί το αποτέλεσμα της ανταγωνιστικής ισορροπίας (η ισορροπία Cournot με δύο επιχειρήσεις δεν είναι άριστη κατά Pareto). - Στο υπόδειγμα Cournot, το πλήθος (n) των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στην αγορά είναι ο κρίσιμος παράγοντας από τον οποίο εξαρτάται η αποτελεσματικότητα της ισορροπίας. - Καθώς αυξάνεται το πλήθος των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στην αγορά, η ισορροπίαcournot προσεγγίζει ολοένα περισσότερο την ανταγωνιστική ισορροπία. - Για n, η ισορροπία Cournot ταυτίζεται με την ανταγωνιστική ισορροπία και, επομένως, είναι άριστη κατά Pareto. 3

14 - Παράδειγμα (συνέχεια). Έστω ότι οι συναρτήσεις κόστους των επιχειρήσεων, είναι: c( q) = c q c ( q ) = c q - Ηαγοραία(αντίστροφη) συνάρτηση ζήτησης του αγαθού είναι: p( q) = a bq, δηλαδή q( p) = ( a p)/ b - Στην περίπτωση αυτή, η ισορροπία ertrand είναι: ( p, p ) = ( c, c) - Αντικαθιστούμε την τιμή ισορροπίας ( p = c= p*) στην αγοραία συνάρτηση ζήτησης και βρίσκουμε την ποσότητα ισορροπίας: q = ( a c)/ b= q* a c Η ισορροπία ertrand είναι: ( q, p ) =, c = ( q*, p*) b - Οι πωλήσεις των επιχειρήσεων, στην ισορροπία ertrand είναι: q = q = q / = ( a c)/b 4

15 - Τα κέρδη των επιχειρήσεων, στην ισορροπία ertrand είναι: π = π = 0 Κριτικές στο Υπόδειγμα ertrand - Το παράδοξο αποτέλεσμα του ertrand εξαρτάται από τις υποθέσεις του υποδείγματος. H άρση κάποιας από τις κρίσιμες υποθέσεις του υποδείγματος συνεπάγεται ότι το παράδοξο του ertrand παύει να ισχύει. () Σύμπραξη των Επιχειρήσεων - Το υπόδειγμα ertrand υποθέτει ότι κάθε επιχείρηση μεγιστοποιεί μόνο τα δικά της κέρδη και, επομένως, δε λαμβάνει υπόψη τη δυνατότητα συνεργασίας (σύμπραξης) μεταξύ των επιχειρήσεων. - Έστωότιοιεπιχειρήσεις, συμπράττουν και επιλέγουν ένα συνδυασμό τιμών (p,p ) με p =p >c. - Στην περίπτωση αυτή, καιοιδύοεπιχειρήσειςέχουνυψηλότερα (θετικά) κέρδη σε σχέση με την ισορροπία ertrand. 5

16 - Αλλά: Ένας τέτοιος συνδυασμός τιμών δεν αποτελεί ισορροπία κατά Nash (δηλαδή η λύση του καρτέλ δεν είναι ευσταθής), διότι κάθε επιχείρηση έχει κίνητρο να παρασπονδήσει (να παραβιάσει τη συμφωνία) και να επιλέξει μικρότερη από τη συμφωνηθείσα τιμή, προκειμένου να αποκτήσει ολόκληρη την αγορά. Οι διαδοχικές περικοπές της τιμής εκ μέρους των επιχειρήσεων συνεχίζονται μέχρι το σημείο όπου οι επιχειρήσεις επιλέγουν τις τιμές της ισορροπίας ertrand: ( p, p ) = ( c, c). - Γιαναγίνειβιώσιμη(ευσταθής) η λύσητουκαρτέλ, πρέπει να υπάρχει κάποιος μηχανισμός τιμωρίας για τις επιχειρήσεις που παραβιάζουν τη συμφωνία. Ένας τέτοιος μηχανισμός τιμωρίας μπορεί να εφαρμοστεί μόνο αν το παίγνιο είναι επαναλαμβανόμενο. 6

17 () Διαφορετικές Συναρτήσεις Κόστους - Έστωότιοιεπιχειρήσεις, έχουν διαφορετικές συναρτήσεις κόστους: c( q) = c q, με c < c c ( q ) = c q - Η επιχείρηση δε θα θέσει ποτέ τιμή χαμηλότερη από c (διότι τα κέρδη της είναι αρνητικά για p <c ) δηλαδή, η χαμηλότερη τιμή που μπορεί να θέσει η επιχείρηση είναι p = c. Η επιχείρηση μπορεί να επιλέξει μια τιμή λίγο χαμηλότερη από c (δηλαδή να επιλέξει p = c ε > c), οπότε θα αποκτήσει ολόκληρη την αγορά και θα έχει θετικά κέρδη: π = ( p c) q = ( c ε c) q( c ε) > 0 - Ο συνδυασμός τιμών ( p, p) = ( c ε, c) αποτελεί ισορροπία κατά Nash του παιγνίου (διότι η τιμή p = c ε είναι η άριστη αντίδραση της επιχείρησης στην τιμή p = c και ητιμή p = c είναιηάριστη 7 αντίδραση της επιχείρησης στην τιμή p = c ε ).

18 - Άρα, η ισορροπία κατά Nash του υποδείγματος ertrand με διαφορετικές συναρτήσεις κόστους είναι: ( p, p ) = ( c ε, c) ( q, q, q ) = qc ( ), 0, qc ( ) ( ε ε ) π = ( c ε c ) q( c ε) π = 0 - Αντίθετα, η ανταγωνιστική ισορροπία στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι: * * * * = π = 0 ( ) ( q*, p*) = q( c ), c ( q, q ) = ( q( c ),0) π - Συγκρίνουμε την ανταγωνιστική ισορροπία με την ισορροπία ertrand και βρίσκουμε: 8

19 i i π = 0 < π = ( c ε c ) q( c ε) i p* = c < p = c ε < p = c π Η τιμή της ανταγωνιστικής ισορροπίας είναι μικρότερη από την τιμή που επιλέγουν οι επιχειρήσεις στην ισορροπία ertrand. i q* = q( c ) > q = q( c ε ) Η συνολική ποσότητα της ανταγωνιστικής ισορροπίας είναι μεγαλύτερη από την ποσότητα της ισορροπίας ertrand. * * = 0= π Τα κέρδη της επιχείρησης (δηλαδή της επιχείρησης που έχει χαμηλότερο οριακό κόστος) είναι μικρότερα στην ανταγωνιστική ισορροπία σε σχέση με την ισορροπία ertrand. - Συμπέρασμα. Αν οι επιχειρήσεις, έχουν διαφορετικές συναρτήσεις κόστους, τότε ηεπιχείρησηπουέχειχαμηλότεροοριακόκόστος επιλέγει τιμή υψηλότερη από το οριακό κόστος της ( p > c) και, επομένως, έχει θετικά κέρδη στην ισορροπία ertrand ( π > 0) δηλαδή, το παράδοξο του ertrand δεν ισχύει σε αυτή την περίπτωση.

20 (3) Διαφοροποίηση Προϊόντος - Το υπόδειγμα ertrand υποθέτει ότι το προϊόν που παράγουν οι επιχειρήσεις, είναι ομοιογενές, οπότε οι καταναλωτές αγοράζουν το αγαθό από την επιχείρηση που το πουλάει σε χαμηλότερη τιμή. - Αν το προϊόν που παράγουν οι επιχειρήσεις, είναι διαφοροποιημένο, τότε η τιμή που επιλέγει κάθε επιχείρηση υπερβαίνει το οριακό κόστος και, επομένως, οι επιχειρήσεις έχουν θετικά κέρδη στην ισορροπία του παιγνίου (δηλαδή το παράδοξο του ertrand παύει να ισχύει). - Παράδειγμα. Έστω ότι υπάρχουν δύο επιχειρήσεις-καντίνες, εγκαταστημένες σε διαφορετικά σημεία κατά μήκος μιας παραλίας και πουλάνε παγωτά στους λουόμενους-καταναλωτές. - Αν οι επιχειρήσεις πουλάνε το προϊόν τους στην ίδια τιμή, κάθε καταναλωτής προτιμάει να αγοράσει το αγαθό από την επιχείρησηκαντίνα που βρίσκεται πιο κοντά σε αυτόν. 0

21 - Δηλαδή: Οι καταναλωτές δεν είναι αδιάφοροι ανάμεσα στα προϊόντα των επιχειρήσεων, και, επομένως, υπάρχει διαφοροποίηση του προϊόντος με βάση την τοποθεσία της επιχείρησης (γεωγραφική διαφοροποίηση ή χωροταξικός ανταγωνισμός). - Στην περίπτωση αυτή, ένας καταναλωτής που βρίσκεται πιο κοντά στην επιχείρηση είναι διατεθειμένος να πληρώσει μια σχετικά υψηλότερη τιμή (p >p ) για να αγοράσει το αγαθό από την επιχείρηση, ώστε να αποφύγει το κόστος της μετακίνησής του μέχρι την απομακρυσμένη επιχείρηση. Κάθε επιχείρηση μπορεί να αυξήσει την τιμή πάνω από το οριακό κόστος χωρίς να χάσει ολόκληρο το μερίδιο της αγοράς που κατέχει. Στην ισορροπία του παιγνίου, κάθε επιχείρηση επιλέγει μια τιμή υψηλότερη από το οριακό κόστος και τα κέρδη των επιχειρήσεων είναι θετικά (δηλαδή δεν ισχύει το παράδοξο του ertrand).

22 (4) Περιορισμοί Παραγωγικής Δυναμικότητας - Έστω ότι η επιχείρηση διαθέτει περιορισμένη παραγωγική δυναμικότητα δηλαδή, δεν μπορεί να παράγει ποσότητα προϊόντος μεγαλύτερη από q : q q, όπου q < q* (δηλαδή, η επιχείρηση δεν μπορεί να παράγει ολόκληρη την ποσότητα της ανταγωνιστικής ισορροπίας) p p* p p = c 0 q q Ε q * D: p( q) MC = MC = c q

23 - Στην περίπτωση αυτή, η λύση ( p, p ) = ( c, c) δεν αποτελεί ισορροπία κατά Nash του υποδείγματος ertrand. - Εξήγηση. Αν η επιχείρηση επιλέξει τιμή p = c, τότε ή άριστη αντίδραση της επιχείρησης δεν είναι να επιλέξει p = c (οπότε τα κέρδη της θα είναι μηδενικά) αλλά, αντίθετα, η επιχείρηση έχει κίνητρο να επιλέξει τιμή p (, cp). - Τότε, η επιχείρηση ικανοποιεί το τμήμα της ζήτησης από 0 έως q σε τιμή p = c (υποθέτοντας ότι η επιχείρηση εξυπηρετεί τους καταναλωτές που έχουν μεγαλύτερη προθυμία πληρωμής), ενώ η επιχείρηση πραγματοποιεί πωλήσεις ( q σε τιμή p >c και έχει q) θετικά κέρδη. - Συμπέρασμα. Αν κάποια επιχείρηση έχει περιορισμένη παραγωγική δυναμικότητα, τότε η λύση ( p δεν αποτελεί ισορροπία, p ) = ( c, c) κατά Nash του υποδείγματος ertrand και, επομένως, το παράδοξο του ertrand παύει να ισχύει. 3

24 (5) Το Υπόδειγμα Ηγεσίας ως προς την Τιμή (Price eadership Model) -To υπόδειγμα ertrand είναι ένα στατικό παίγνιο δηλαδή, υποθέτει ότιοιεπιχειρήσεις, επιλέγουν ταυτόχρονα τις τιμές p,p. - Ας υποθέσουμε, αντίθετα, ότι το παίγνιο μεταξύ των επιχειρήσεων, είναι δυναμικό και έχει την εξής χρονική διάρθρωση: Στάδιο : Η επιχείρηση επιλέγει την τιμή p στην οποία θα πουλήσει το προϊόν της. Στάδιο : Η επιχείρηση παρατηρεί την τιμή της επιχείρησης και επιλέγει τη δική της τιμή p. - Στην περίπτωση αυτή, η επιχείρηση έχει το πλεονέκτημα της πρώτης κίνησης και ονομάζεται ηγέτης ως προς την τιμή (price leader), ενώ η επιχείρηση ονομάζεται ακόλουθος ως προς την τιμή. 4

25 - Παράδειγμα. Το υπόδειγμα της ηγεσίας τιμής έχει χρησιμοποιηθεί για να περιγράψει την αγορά των εμπορικών δανείων υψηλής φερεγγυότητας (όπου οι μεγάλες τράπεζες είναι οι ηγέτες τιμής) ή την αγορά τυποποιημένων ατσάλινων προϊόντων στις ΗΠΑ (όπου η εταιρεία US Steel υπήρξε ηγέτης τιμής για αρκετές δεκαετίες) κ.λπ. - Έστω ότι οι συναρτήσεις κόστους των επιχειρήσεων, είναι c( q), c( q). - Οι πωλήσεις των επιχειρήσεων, είναι q( p, p), q( p, p). - Υπολογίζουμε την ισορροπία στο δυναμικό παίγνιο της ηγεσίας τιμής χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της προς-τα-πίσω επαγωγής δηλαδή ξεκινάμε από το τελευταίο στάδιο του παιγνίου και προχωράμε χρονικά προς τα πίσω, ως εξής: Στο δεύτερο στάδιο του παιγνίου, η επιχείρηση (ακόλουθος) επιλέγει την τιμή (p ) κατά τρόπο ώστε να μεγιστοποιεί τα κέρδη της, θεωρώντας δεδομένη την συνάρτηση ζήτησης που αντιμετωπίζει για το προϊόν της [q =q (p,p )] και θεωρώντας δεδομένη την τιμή (p ) της επιχείρησης : 5

26 max Π = p q c ( q ) { p } st.. q = q( p, p) p 0 max Π ( p, p ) = p q ( p, p ) c [ q ( p, p )] { p } st.. p 0 (PMP ) - Λύνουμε το PMP και βρίσκουμε τη συνάρτηση άριστης αντίδρασης p (p ) της επιχείρησης. Στο πρώτο στάδιο του παιγνίου, ηεπιχείρηση (ηγέτης) επιλέγει την τιμή (p ) κατά τρόπο ώστε να μεγιστοποιεί τα κέρδη της, θεωρώντας δεδομένη την συνάρτηση ζήτησης που αντιμετωπίζει για το προϊόν της [q =q (p,p )] και αναμένοντας την άριστη αντίδραση [ p =p (p )] της επιχείρησης : max Π = pq c( q) { p } max Π = p q( p, p) c[ q( p, p)] { p st.. q = q( p, p) } st.. p = p( q) p = p( p) p 0 6 p 0

27 max Π = p q [ p, p ( p )] c[ q ( p, p ( p ))] { p } st.. p 0 ( p ) (PMP ) - Λύνουμε το PMP και βρίσκουμε την άριστη τιμή της επιχείρησης. p - Αντικαθιστούμε την τιμή στη συνάρτηση άριστης αντίδρασης της επιχείρησης και βρίσκουμε την άριστη τιμή της επιχείρησης : p = p ( p ) ( p, p ) Ο συνδυασμός τιμών είναι το αποτέλεσμα της προς-ταπίσω-επαγωγής και, επομένως, αποτελεί την ισορροπία στο υπόδειγμα της ηγεσίας τιμής. - Παρατήρηση. Αν το αγαθό είναι ομοιογενές, τότε ισχύει ο νόμος της μίας τιμής και, επομένως, ηεπιχείρηση (ακόλουθος) πρέπει να θέτει πάντα την ίδια τιμή που επέλεξε η επιχείρηση στο πρώτο στάδιο: p = p = p - Δηλαδή: Στην περίπτωση αυτή, η επιχείρηση θεωρεί δεδομένη την τιμή (p) του αγαθού (είναι αποδέκτης τιμών) και, επομένως, συμπεριφέρεται όπως ακριβώς μια ανταγωνιστική επιχείρηση. 7

28 Στο δεύτερο στάδιο του παιγνίου, η επιχείρηση επιλέγει την παραγόμενη ποσότητα προϊόντος (q ) κατά τρόπο ώστε να μεγιστοποιεί τα κέρδη της, θεωρώντας δεδομένη την τιμή (p) του αγαθού που επέλεξε η επιχείρηση (ηγέτης) στο πρώτο στάδιο. - Άρα: Αν το αγαθό είναι ομοιογενές, η χρονική διάρθρωση του παιγνίου στο υπόδειγμα της ηγεσίας τιμής είναι η εξής: Στάδιο : Ηεπιχείρηση (ηγέτης) επιλέγει την τιμή (p) του προϊόντος. Στάδιο : Η επιχείρηση (ακόλουθος) παρατηρεί την τιμή (p) και επιλέγει την παραγόμενη ποσότητα q. - Παράδειγμα. Έστω ότι οι συναρτήσεις κόστους των επιχειρήσεων, είναι: c ( q ) = 0q c ( q ) = q / - Η αγοραία συνάρτηση ζήτησης του αγαθού είναι: q( p) = 0 p 8

29 - Υπολογίζουμε την ισορροπία στο υπόδειγμα της ηγεσίας τιμής, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της προς-τα-πίσω επαγωγής. - Βήμα. Λύνουμε το πρόβλημα μεγιστοποίησης των κερδών της επιχείρησης και βρίσκουμε τη συνάρτηση άριστης αντίδρασης της επιχείρησης. Στο δεύτερο στάδιο του παιγνίου, η επιχείρηση (ακόλουθος) επιλέγει την παραγόμενη ποσότητα (q ) κατά τρόπο ώστε να μεγιστοποιεί τα κέρδη της, θεωρώντας δεδομένη την τιμή (p) του αγαθού: max Π = pq c ( q ) = pq q / { q } st.. q 0 -H λύση του PMP είναι: (PMP ) q ( p) = p (7) (Συνάρτηση άριστης αντίδρασης της επιχείρησης ) - Παρατήρηση. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η συνάρτηση άριστης αντίδρασης q (p) της επιχείρησης ταυτίζεται με την καμπύλη προσφοράς της επιχείρησης υπό συνθήκες τέλειου ανταγωνισμού.

30 - Παρατήρηση. Αν η επιχείρηση επιλέξει τιμή p στο πρώτο στάδιο του παιγνίου, τότε η αγοραία ζήτηση του αγαθού είναι q(p) και η επιχείρηση θα προσφέρει στην αγορά την ποσότητα q (p). Η επιχείρηση θα καλύψει την υπόλοιπη (ή υπολειμματική ) ζήτηση του αγαθού, παράγοντας και πουλώντας ποσότητα: q = q( p) q ( p) = r( p), όπου r(p) είναι η υπολειμματική συνάρτηση ζήτησης (residual demand function) που αντιμετωπίζει η επιχείρηση για το προϊόν της. - Βήμα. Υπολογίζουμε την υπολειμματική συνάρτηση ζήτησης που αντιμετωπίζει η επιχείρηση για το προϊόν της. r( p) = q( p) q ( p), όπου: q( p ) = q ( p) = p 0 p, αν p 0 0, αν p 0 30

31 - Η υπολειμματική συνάρτηση ζήτησης είναι: r( p ) = 0 p, αν p 60 0, αν p 60 (8) - Βήμα. Λύνουμε το πρόβλημα μεγιστοποίησης των κερδών της επιχείρησης και βρίσκουμε την τιμή ισορροπίας (p ). Στο πρώτο στάδιο του παιγνίου, η επιχείρηση (ηγέτης) επιλέγει την τιμή (p) κατά τρόπο ώστε να μεγιστοποιεί τα κέρδη της, θεωρώντας δεδομένη την υπολειμματική συνάρτηση ζήτησης που αντιμετωπίζει για το προϊόν της [q =r(p)] και αναμένοντας την άριστη αντίδραση [q =q (p)] της επιχείρησης : max Π = pq c ( q ) = ( p 0) q { p} st.. q = r( p) = q( p) q q = q( p) p 0 q = r( p) = q( p) q ( p) 3

32 max Π ( p) = ( p 0) r( p) = { p} ( p 0)(0 p), αν p 60 0, αν p 60 (PMP ) -H λύση του PMP είναι: p = 35 ( p ) - Αντικαθιστούμε την τιμή ισορροπίας στην αγοραία συνάρτηση ζήτησηςκαιβρίσκουμετησυνολικήποσότηταισορροπίας: q = 85 (9) Ισορροπία στο υπόδειγμα ηγεσίας τιμής: Σημείο ( q, p ) = ( 85,35) ( p ) - Αντικαθιστούμε την τιμή ισορροπίας στη συνάρτηση άριστης αντίδρασης της επιχείρησης και βρίσκουμε την παραγόμενη ποσότητα της επιχείρησης : (9) (7) q = 35 3

33 ( p ) - Αντικαθιστούμε την τιμή ισορροπίας στην υπολειμματική συνάρτηση ζήτησης και βρίσκουμε την παραγόμενη ποσότητα της επιχείρησης : (9) (8) q = 50 ( = q q ) - Τα κέρδη των επιχειρήσεων, σε ισορροπία είναι: π π = 50 = 6,5 Διαγραμματική Απεικόνιση Ισορροπίας στο Υπόδειγμα Ηγεσίας Τιμής - Γιαναμεγιστοποιείτακέρδητης, ηεπιχείρηση (ηγέτης) επιλέγει την ποσότητα ( q ) όπου το οριακό κόστος MC (q ) ισούται με το (υπολειμματικό) οριακό έσοδο MR(q ) [που προκύπτει από την υπολειμματική συνάρτηση ζήτησης r(p)]. q = 50 Με δεδομένη την ποσότητα, η τιμή του προϊόντος (p =35) προσδιορίζεται από την υπολειμματική καμπύλη ζήτησης. Με δεδομένη την τιμή p, η ποσότητα q = 35 προσδιορίζεται από την καμπύλη προσφοράς q (p) της επιχείρησης και η συνολική ποσότητα προϊόντος (q =85) προσδιορίζεται από την αγοραία καμπύλη ζήτησης q(p).

34 Ισορροπία στο Υπόδειγμα Ηγεσίας Τιμής: Σημείο (q,p )=(85,35) p, MR, MC Α 0 D: q( p) = 0 p MC ( q ) = q, q ( p) = p 60 p =35 MR( q) r( p) = 0 p p * =0 Ε MC( q ) = 0 0 q (=q (=q ) ) (=q ) (=q*) 34

35 - Υπολογίζουμε το πλεόνασμα του καταναλωτή, το πλεόνασμα του παραγωγού και το συνολικό πλεόνασμα στην ισορροπία με ηγεσία τιμής: CS = ( Ap ) = 36,5 PS = PS + PS = π + π = 86,5 TS = CS + PS = 5475 Σύγκριση με την Ανταγωνιστική Ισορροπία - Υπολογίζουμε την ανταγωνιστική ισορροπία στην αγορά του συγκεκριμένου αγαθού, χρησιμοποιώντας τη συνήθη μεθοδολογία. Η τιμή του αγαθού είναι p. Η αγοραία συνάρτηση ζήτησης του αγαθού είναι: q( p ) = 0 p, αν p 0 0, αν p 0 (0) Λύνουμε το PMP και βρίσκουμε τη συνάρτηση προσφοράς και τη συνάρτηση κερδών για κάθε επιχείρηση,. 35

36 Επιχείρηση max Π = pq c ( q ) = ( p 0) q { q } st.. q 0 (PMP ) -H λύση του PMP είναι: q ( p ) = 0, αν p < 0 οτιδ ήποτε 0, αν p = 0, αν p > 0 () (Συνάρτηση Προσφοράς της επιχείρησης ) Επιχείρηση max Π = pq c ( q ) = pq q / { q } st.. q 0 -H λύση του PMP είναι: q ( p) = p (PMP ) () (Συνάρτηση Προσφοράς της επιχείρησης )

37 Γράφουμε τη συνθήκη ισορροπίας και λύνουμε ως προς την τιμή του αγαθού. D= S q( p) = q ( p) + q ( p) Για p<0, είναι: (0),(),() = + = + = > q( p) q ( p) q ( p) 0 p 0 p p 60 0 απορρίπτεται. Δεν υπάρχει ανταγωνιστική ισορροπία για p<0. Για p=0, είναι: (0),(),() p= 0 = + = + = q( p) q ( p) q ( p) 0 p q p q 00 Για 0<p 0, είναι: (0),(),() q( p) = q( p) + q( p) 0 p = + p 0 p= Αδύνατο. Δεν υπάρχει ανταγωνιστική ισορροπία για 0<p 0. Γιαp>0, είναι: (0),(),() = + = + q( p) q ( p) q ( p) 0 p Αδύνατο. Δεν υπάρχει ανταγωνιστική ισορροπία για p>0. 37

38 - Άρα, η τιμή της ανταγωνιστικής ισορροπίας είναι p*=0 και η * ποσότητα της επιχείρησης είναι q = Χρησιμοποιούμε την τιμή ισορροπίας (p*=0) για να υπολογίσουμε τα κέρδη και τις υπόλοιπες ποσότητες ισορροπίας: ( q, q, q ) = (00,0,0) * * * ( π, π ) = (0,50) * * Ανταγωνιστική ισορροπία: Σημείο Ε ( q*, p *) = ( 0,0) - Υπολογίζουμε το πλεόνασμα του καταναλωτή, το πλεόνασμα του παραγωγού και το συνολικό πλεόνασμα στην ανταγωνιστική ισορροπία: CS* = ( AEp*) = 6050 > CS = 36,5 Οι καταναλωτές ζημιώνονται στην ισορροπία με ηγεσία τιμής σε σχέση με την ανταγωνιστική ισορροπία. PS* = PS + PS = π + π = 50 < PS = 86,5 * * * * Οι παραγωγοί (ως σύνολο) ωφελούνται στην ισορροπία με ηγεσία τιμής σε σχέση με την ανταγωνιστική ισορροπία. 38

39 π = 0 < π = 50 * * π π = 50 < = 6,5 Οι επιχειρήσεις, ωφελούνται στην ισορροπία με ηγεσία τιμής σε σχέση με την ανταγωνιστική ισορροπία. TS* = CS + PS = 600 > TS = 5475 Το συνολικό πλεόνασμα (η κοινωνική ευημερία) μειώνεται στην ισορροπία με ηγεσία τιμής σε σχέση με την ανταγωνιστική ισορροπία. 39

Ισορροπία σε Αγορές Διαφοροποιημένων Προϊόντων

Ισορροπία σε Αγορές Διαφοροποιημένων Προϊόντων Ισορροπία σε Αγορές Διαφοροποιημένων Προϊόντων - Στο υπόδειγμα ertrand, οι επιχειρήσεις, παράγουν ένα ομοιογενές αγαθό, οπότε η τιμή είναι η μοναδική μεταβλητή που ενδιαφέρει τους καταναλωτές και οι καταναλωτές

Διαβάστε περισσότερα

Κριτικές στο Υπόδειγμα Cournot

Κριτικές στο Υπόδειγμα Cournot Κριτικές στο Υπόδειγμα Cournot -To υπόδειγμα Cournot έχει υποστεί τρία είδη κριτικής: () Το υπόδειγμα Cournot υποθέτει ότι κάθε επιχείρηση μεγιστοποιεί μόνο τα δικά της κέρδη και, επομένως, δε λαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Ολιγοπωλιακή Ισορροπία

Ολιγοπωλιακή Ισορροπία Ολιγοπωλιακή Ισορροπία - Χρησιμοποιούμε τις βασικές αρχές της θεωρίας παιγνίων για να εξετάσουμε τη στρατηγική αλληλεπίδραση των επιχειρήσεων σε ατελώς ανταγωνιστικές αγορές, εστιάζοντας την προσοχή μας

Διαβάστε περισσότερα

(2) Χωροθετικά Υποδείγματα Διαφοροποιημένου Προϊόντος

(2) Χωροθετικά Υποδείγματα Διαφοροποιημένου Προϊόντος () Χωροθετικά Υποδείγματα Διαφοροποιημένου Προϊόντος - Στα χωροθετικά υποδείγματα διαφοροποιημένου προϊόντος, οι καταναλωτές είναι ετερογενείς (δηλαδή έχουν διαφορετικές προτιμήσεις μεταξύ τους ή βρίσκονται

Διαβάστε περισσότερα

1. Επιλογή Ποιότητας στην Ολιγοπωλιακή Αγορά: Κάθετη Διαφοροποίηση Προϊόντος

1. Επιλογή Ποιότητας στην Ολιγοπωλιακή Αγορά: Κάθετη Διαφοροποίηση Προϊόντος . Επιλογή Ποιότητας στην Ολιγοπωλιακή Αγορά: Κάθετη Διαφοροποίηση Προϊόντος - Ορισμός. Αν η αύξηση του επιπέδου ενός χαρακτηριστικού που διαφοροποιεί τα προϊόντα των επιχειρήσεων ωφελεί κάποιους καταναλωτές

Διαβάστε περισσότερα

Αποτροπή Εισόδου: Το Υπόδειγμα των Spence-Dixit

Αποτροπή Εισόδου: Το Υπόδειγμα των Spence-Dixit Αποτροπή Εισόδου: Το Υπόδειγμα των pence-dixit pence, Michael 977, Entry, apacity, Investment and Oligopolisting Pricing Dixit, Avinash 979, A Model of Duopoly uggesting a Theory of Entry Barriers - Στο

Διαβάστε περισσότερα

2. Διαφήμιση σε Αγορές όπου υπάρχουν πολλές Επιχειρήσεις

2. Διαφήμιση σε Αγορές όπου υπάρχουν πολλές Επιχειρήσεις . Διαφήμιση σε Αγορές όπου υπάρχουν πολλές Επιχειρήσεις Α. Ενημερωτική Διαφήμιση στη Μονοπωλιακά Ανταγωνιστική Αγορά (Butters, Gerard 977, Equilibrium Distribution of Prices and Advertising) -To υπόδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

Διάκριση Τιμών 3 ου Βαθμού: Κατάτμηση της Αγοράς

Διάκριση Τιμών 3 ου Βαθμού: Κατάτμηση της Αγοράς Διάκριση Τιμών 3 ου Βαθμού: Κατάτμηση της Αγοράς (arket Segmentation ή ultimarket Price iscrimination) -H διάκριση τιμών 1 ου βαθμού προϋποθέτει ότι η μονοπωλιακή επιχείρηση γνωρίζει τις ατομικές συναρτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογή Ποιότητας και Κάθετη Διαφοροποίηση Προϊόντος

Επιλογή Ποιότητας και Κάθετη Διαφοροποίηση Προϊόντος Επιλογή Ποιότητας και Κάθετη Διαφοροποίηση Προϊόντος - Τα προϊόντα που παράγουν οι επιχειρήσεις μπορούν να διαφοροποιούνται ως προς ένα πλήθος χαρακτηριστικών. Παράδειγμα: Τα αυτοκίνητα διαφοροποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Το Υπόδειγμα της Οριακής Τιμολόγησης

Το Υπόδειγμα της Οριακής Τιμολόγησης Το Υπόδειγμα της Οριακής Τιμολόγησης (ilgrom, Paul and John Roberts 98, imit Pricing and Entry under Incomplete Information) - Μια επιχείρηση ακολουθεί πολιτική οριακής τιμολόγησης (limit pricing) όταν

Διαβάστε περισσότερα

(2β) Το Υπόδειγμα της Κυκλικής Πόλης ή Υπόδειγμα του Salop

(2β) Το Υπόδειγμα της Κυκλικής Πόλης ή Υπόδειγμα του Salop (2β) Το Υπόδειγμα της Κυκλικής Πόλης ή Υπόδειγμα του alop (alop, teve 979, Moopolstc Competto wth Outsde Goods) - Υποθέτουμε μια πόλη που παριστάνεται από την περιφέρεια ενός κύκλου με περίμετρο L=. p

Διαβάστε περισσότερα

1. Επιλογή Διαφημιστικής Δαπάνης στη Μονοπωλιακή Αγορά

1. Επιλογή Διαφημιστικής Δαπάνης στη Μονοπωλιακή Αγορά 1. Επιλογή Διαφημιστικής Δαπάνης στη Μονοπωλιακή Αγορά 1Α. Δελεαστική Διαφήμιση στη Μονοπωλιακή Αγορά - Έστω ότι η αγορά ενός αγαθού είναι μονοπωλιακή και η διαφήμιση του προϊόντος είναι δελεαστική δηλαδή

Διαβάστε περισσότερα

Διάκριση Τιμών. p, MR, MC. p Μ Μ Ε. p *

Διάκριση Τιμών. p, MR, MC. p Μ Μ Ε. p * Διάκριση Τιμών - Μέχρι τώρα, υποθέσαμε ότι η μονοπωλιακή επιχείρηση πουλάει όλες τις μονάδες του αγαθού σε μια ενιαία τιμή (uniform price) p. Μονοπωλιακή Ισορροπία: Σημείο Μ (q,p ). p, R, C Α p 0 Ζ C(

Διαβάστε περισσότερα

(1β) Μη Χωροθετικά Υποδείγματα Διαφοροποιημένου Προϊόντος με Ενδογενές Πλήθος Επιχειρήσεων

(1β) Μη Χωροθετικά Υποδείγματα Διαφοροποιημένου Προϊόντος με Ενδογενές Πλήθος Επιχειρήσεων (β) Μη Χωροθετικά Υποδείγματα Διαφοροποιημένου Προϊόντος με Ενδογενές Πλήθος Επιχειρήσεων Ελεύθερη Είσοδος και Ισορροπία Μηδενικών Κερδών - Η δυνατότητα νέων επιχειρήσεων να εισέρχονται ελεύθερα στην αγορά

Διαβάστε περισσότερα

Διάκριση Τιμών 2 ου Βαθμού: Μη Γραμμική Τιμολόγηση (Nonlinear Pricing) - Η διάκριση τιμών 3 ου βαθμού προϋποθέτει ότι η μονοπωλιακή

Διάκριση Τιμών 2 ου Βαθμού: Μη Γραμμική Τιμολόγηση (Nonlinear Pricing) - Η διάκριση τιμών 3 ου βαθμού προϋποθέτει ότι η μονοπωλιακή Διάκριση Τιμών ου Βαθμού: Μη Γραμμική Τιμολόγηση (Nonlinear Pricing) -H διάκριση τιμών 1 ου βαθμού προϋποθέτει ότι η μονοπωλιακή επιχείρηση γνωρίζει τις ατομικές συναρτήσεις ζήτησης όλων των καταναλωτών.

Διαβάστε περισσότερα

(2B) Επιλογή Προϊόντος της Μονοπωλιακής Επιχείρησης

(2B) Επιλογή Προϊόντος της Μονοπωλιακής Επιχείρησης (2B) Επιλογή Προϊόντος της Μονοπωλιακής Επιχείρησης - Αν η αγορά του προϊόντος είναι µονοπωλιακή, η επιχείρηση επιλέγει την τιµή (p) του προϊόντος κατά τρόπο ώστε να µεγιστοποιεί τα κέρδη της θεωρώντας

Διαβάστε περισσότερα

Μονοπωλιακή Ισορροπία - Αν η αγορά του αγαθού Α είναι πλήρως ανταγωνιστική, τότε η ατομική επιχείρηση θεωρεί δεδομένη την τιμή (p) και, επομένως,

Μονοπωλιακή Ισορροπία - Αν η αγορά του αγαθού Α είναι πλήρως ανταγωνιστική, τότε η ατομική επιχείρηση θεωρεί δεδομένη την τιμή (p) και, επομένως, Μονοπωλιακή Ισορροπία - Αν η αγορά του αγαθού Α είναι πλήρως ανταγωνιστική, τότε η ατομική επιχείρηση θεωρεί δεδομένη την τιμή (p) και, επομένως, αντιμετωπίζει μια πλήρως ελαστική (οριζόντια) καμπύλη ζήτησης

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές της Θεωρίας Παιγνίων

Βασικές Αρχές της Θεωρίας Παιγνίων Βασικές Αρχές της Θεωρίας Παιγνίων - Ορισμός. Αν οι επιλογές μιας επιχείρησης εξαρτώνται από την αναμενόμενη αντίδραση των υπόλοιπων επιχειρήσεων που συμμετέχουν στην αγορά, τότε υπάρχει στρατηγική αλληλεπίδραση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΟΠΩΛΙΑΚΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΟΛΙΓΟΠΩΛΙΑ, ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ

ΜΟΝΟΠΩΛΙΑΚΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΟΛΙΓΟΠΩΛΙΑ, ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΜΟΝΟΠΩΛΙΑΚΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΟΛΙΓΟΠΩΛΙΑ, ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ Κεφάλαιο 7 Ε. Σαρτζετάκης Μονοπωλιακός ανταγωνισμός Η μορφή αγοράς του μονοπωλιακού ανταγωνισμού περιέχει στοιχεία πλήρους ανταγωνισμού (ελεύθερη

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψωνιακή Ισορροπία

Μονοψωνιακή Ισορροπία Μονοψωνιακή Ισορροπία - Αν η αγορά εργασίας είναι πλήρως ανταγωνιστική, τότε η ατομική επιχείρηση θεωρεί δεδομένο το μισθό και, επομένως, αντιμετωπίζει μια πλήρως ελαστική (οριζόντια) καμπύλη προσφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΠΡΩΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ. max. ( ) (16 ) Q Q = +. [1]

ΛΥΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΠΡΩΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ. max. ( ) (16 ) Q Q = +. [1] ΛΥΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΠΡΩΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ Θέµα ο. (α) Η µονοπωλιακή επιχείρηση µεγιστοποιεί το κέρδος της οποίο δίνεται από τη συνάρτηση π µε τύπο π ( ) = (6 ), δηλαδή λύνει το πρόβληµα max. π ( ) = (6 ) π '( ) =

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΙΓΟΠΩΛΙΟ. Ολιγοπώλιο Κλωνάρης Στάθης

ΟΛΙΓΟΠΩΛΙΟ. Ολιγοπώλιο Κλωνάρης Στάθης ΟΛΙΓΟΠΩΛΙΟ Ονομάζεται η δομή της αγοράς που χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη σχετικά μικρού αριθμού επιχειρήσεων αλλά μεγάλες σε μέγεθος σχετικά με την αγορά που εξυπηρετούν. Οι ολιγοπωλιακές επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ισορροπία σε Αγορές Ομοιογενών Προϊόντων

Ισορροπία σε Αγορές Ομοιογενών Προϊόντων Ισορροπία σε Αγορές Ομοιογενών Προϊόντων 1. Τέλειος Ανταγωνισμός και Μονοπώλιο 1Α. Επιλογή του Παραγόμενου Προϊόντος εκ μέρους της Ανταγωνιστικής Επιχείρησης - Υποθέτουμε ότι υπάρχει μια επιχείρηση στην

Διαβάστε περισσότερα

Γενίκευση: Πλήρως Μη Γραμμική Τιμολόγηση

Γενίκευση: Πλήρως Μη Γραμμική Τιμολόγηση Γενίκευση: Πλήρως Μη Γραμμική Τιμολόγηση (Σχεδιασμός Συμβολαίων υπό Συνθήκες Ασυμμετρικής Πληροφόρησης) -H τιμολόγηση δύο μερών Τ(q)=α+pq αποτελείται από ένα σταθερό βασικό αντίτιμο (α) και ένα γραμμικό

Διαβάστε περισσότερα

Άριστες κατά Pareto Κατανομές

Άριστες κατά Pareto Κατανομές Άριστες κατά Pareto Κατανομές - Ορισμός. Μια κατανομή x = (x, x ) = (( 1, )( 1, )) ονομάζεται άριστη κατά Pareto αν δεν υπάρχει άλλη κατανομή x = ( x, x ) τέτοια ώστε: U j( x j) U j( xj) για κάθε καταναλωτή

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 6. Μονοπωλιακή Συμπεριφορά VA 25

Διάλεξη 6. Μονοπωλιακή Συμπεριφορά VA 25 Διάλεξη 6 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά VA 25 1 Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέχρι στιγμής το μονοπώλιο έχει θεωρηθεί σαν μια επιχείρηση η οποία πωλεί το προϊόν της σε κάθε πελάτη στην ίδια τιμή. Δηλαδή

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Ανταγωνιστική Ισορροπία

Γενική Ανταγωνιστική Ισορροπία Γενική Ανταγωνιστική Ισορροπία - Υποθέτουμε μια οικονομία που αποτελείται από: Δύο καταναλωτές 1,. Μία επιχείρηση. Δύο αγαθά: τον ελεύθερο χρόνο Χ και το καταναλωτικό αγαθό Α. - Οι προτιμήσεις των καταναλωτών

Διαβάστε περισσότερα

Μικροοικονομική Ανάλυση ΙΙ

Μικροοικονομική Ανάλυση ΙΙ Κατ επιλογήν υποχρεωτικό, 3 ώρες εβδομαδιαίως, Θεωρία, Διδάσκον: Περιλαμβάνει: 1. Θεωρία Βιομηχανικής Οργάνωσης 2. Θεωρία Γενικής Ισορροπίας 1 Ορισμοί και βασικές έννοιες Βιομηχανικής Οργάνωσης Ασχολείται

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 14. Προσφορά επιχείρησης

Διάλεξη 14. Προσφορά επιχείρησης Προσφορά επιχείρησης Διάλεξη 14 Προσφορά επιχείρησης Πώς αποφασίζει µια επιχείρηση για το πόσο θα παραγάγει; Αυτό εξαρτάται από: Την τεχνολογία της επιχείρησης Το περιβάλλον της αγοράς Τις επιδιώξεις της

Διαβάστε περισσότερα

Πλήρης ανταγωνισμός. Καθηγήτρια: Β. ΠΕΚΚΑ- ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ. Υποψήφια Διδάκτωρ: Σ. ΤΑΚΑΟΓΛΟΥ

Πλήρης ανταγωνισμός. Καθηγήτρια: Β. ΠΕΚΚΑ- ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ. Υποψήφια Διδάκτωρ: Σ. ΤΑΚΑΟΓΛΟΥ Πλήρης ανταγωνισμός Καθηγήτρια: Β. ΠΕΚΚΑ- ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Υποψήφια Διδάκτωρ: Σ. ΤΑΚΑΟΓΛΟΥ Θα Εξετάσουμε: Τέλειο ανταγωνισμό Υποθέσεις λειτουργίας τέλειου ανταγωνισμού Συνολικό, Μέσο και Οριακό έσοδο Βραχυχρόνια

Διαβάστε περισσότερα

HAL R. VARIAN. Μικροοικονομική. Μια σύγχρονη προσέγγιση. 3 η έκδοση

HAL R. VARIAN. Μικροοικονομική. Μια σύγχρονη προσέγγιση. 3 η έκδοση HAL R. VARIAN Μικροοικονομική Μια σύγχρονη προσέγγιση 3 η έκδοση Κεφάλαιο 28 Ολιγοπώλιο Ολιγοπώλιο Ένα μονοπώλιο είναι ένας κλάδος που αποτελείται από μία μόνο εταιρεία. Ένα δυοπώλιο είναι ένας κλάδος

Διαβάστε περισσότερα

Ολιγοπώλιο Με ιαφοροποιηµένο Προϊόν 1

Ολιγοπώλιο Με ιαφοροποιηµένο Προϊόν 1 Ολιγοπώλιο Με ιαφοροποιηµένο Προϊόν 1 Βασική ιάκριση: Προϊόντα κάθετα διαφοροποιηµένα (κοινός δείκτης ποιότητας) Προϊόντα οριζόντια διαφοροποιηµένα (δεν υπάρχει κοινός δείκτης ποιότητας) Προϊόντα Χώρος

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτική Διαφοροποίηση Προϊόντος: Ο Ρόλος της Διαφήμισης

Ενημερωτική Διαφοροποίηση Προϊόντος: Ο Ρόλος της Διαφήμισης Ενημερωτική Διαφοροποίηση Προϊόντος: Ο Ρόλος της Διαφήμισης - Οι επιχειρήσεις δεν ανταγωνίζονται μόνο ως προς τις τιμές στις οποίες επιλέγουν να πουλήσουν τα προϊόντα τους. - Ο μη-τιμολογιακός ανταγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

Τέλειος Ανταγωνισµός

Τέλειος Ανταγωνισµός Τέλειος Ανταγωνισµός Χαρακτηριστικά του τέλειου ανταγωνισµού: Πολλές µικρές επιχειρήσεις, καθεµία ασήµαντη σε σχέση µε τον κλάδο ως σύνολο Οµοιογενή προϊόντα Οι καταναλωτές έχουν τέλεια πληροφόρηση. Ελευθερία

Διαβάστε περισσότερα

Βασική θεωρία Ολιγοπωλιακού ανταγωνισµού

Βασική θεωρία Ολιγοπωλιακού ανταγωνισµού Βασική θεωρία Ολιγοπωλιακού ανταγωνισµού Οµοιογενή Προϊόντα Ισορροπία Courot-Nash Έστω δυοπώλιο µε συνάρτηση ζήτησης: ( ) a b a, b > 0 () Βέβαια ισχύει ότι: + () Ακόµα υποθέτουµε ότι η τεχνολογία παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

10/3/17. Κεφάλαιο 28 Ολιγοπώλιο. Μικροοικονομική. Ολιγοπώλιο. Ολιγοπώλιο. Ανταγωνισµός ποσότητας. Μια σύγχρονη προσέγγιση

10/3/17. Κεφάλαιο 28 Ολιγοπώλιο. Μικροοικονομική. Ολιγοπώλιο. Ολιγοπώλιο. Ανταγωνισµός ποσότητας. Μια σύγχρονη προσέγγιση 0/3/7 HAL R. VARIAN Μικροοικονομική Μια σύγχρονη προσέγγιση 3 η έκδοση Κεφάλαιο 8 Ολιγοπώλιο Ολιγοπώλιο Ένα μονοπώλιο είναι ένας κλάδος που αποτελείται από μία μόνο εταιρεία. Ένα δυοπώλιο είναι ένας κλάδος

Διαβάστε περισσότερα

Συναρτήσεις Κόστους και η Καμπύλη Προσφοράς της Ανταγωνιστικής Επιχείρησης

Συναρτήσεις Κόστους και η Καμπύλη Προσφοράς της Ανταγωνιστικής Επιχείρησης Συναρτήσεις Κόστους και η Καμπύλη Προσφοράς της Ανταγωνιστικής Επιχείρησης - Στο εξής, συμβολίζουμε την ποσότητα του καταναλωτικού αγαθού με q. - Έστω ότι η συνάρτηση παραγωγής της επιχείρησης είναι: q=f(k,l),

Διαβάστε περισσότερα

Philip McCann Αστική και περιφερειακή οικονομική. 2 η έκδοση. Chapter 1

Philip McCann Αστική και περιφερειακή οικονομική. 2 η έκδοση. Chapter 1 Philip McCann Αστική και περιφερειακή οικονομική 2 η έκδοση Chapter 1 Κεφάλαιο 1 Χωροθέτηση δραστηριοτήτων Περιεχόμενα διάλεξης Υπόδειγμα για τη χωροθέτηση της παραγωγής Weber και Moses Ανάλυση της περιοχής

Διαβάστε περισσότερα

Πλεόνασμα του Καταναλωτή, Πλεόνασμα του Παραγωγού και η Αποτελεσματικότητα της Ανταγωνιστικής Αγοράς - Η αλληλεπίδραση της συνολικής ζήτησης και της

Πλεόνασμα του Καταναλωτή, Πλεόνασμα του Παραγωγού και η Αποτελεσματικότητα της Ανταγωνιστικής Αγοράς - Η αλληλεπίδραση της συνολικής ζήτησης και της Πλεόνασμα του Καταναλωτή, Πλεόνασμα του Παραγωγού και η Αποτελεσματικότητα της Ανταγωνιστικής Αγοράς - Η αλληλεπίδραση της συνολικής ζήτησης και της προσφοράς προσδιορίζει την τιμή και την ποσότητα ισορροπίας

Διαβάστε περισσότερα

Ζήτηση, Προσφορά και Ισορροπία στην Ανταγωνιστική Αγορά

Ζήτηση, Προσφορά και Ισορροπία στην Ανταγωνιστική Αγορά Ζήτηση, Προσφορά και Ισορροπία στην Ανταγωνιστική Αγορά - Ορισμός: Η αγορά ενός αγαθού είναι η διαδικασία (θεσμικό πλαίσιο) μέσω της οποίας έρχονται σε επικοινωνία οι αγοραστές και οι πωλητές του συγκεκριμένου

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Ανταγωνιστική Ισορροπία και Αποτελεσματικές κατά Pareto Κατανομές σε Ανταλλακτική Οικονομία

Γενική Ανταγωνιστική Ισορροπία και Αποτελεσματικές κατά Pareto Κατανομές σε Ανταλλακτική Οικονομία Γενική Ανταγωνιστική Ισορροπία και Αποτελεσματικές κατά Pareto Κατανομές σε Ανταλλακτική Οικονομία Βασικές Υποθέσεις (i) Οι αγορές όλων των αγαθών είναι τέλεια ανταγωνιστικές. Οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

2. Έστω ότι η αγοραία συνάρτηση ζήτησης για κάποιο αγαθό είναι:

2. Έστω ότι η αγοραία συνάρτηση ζήτησης για κάποιο αγαθό είναι: ΟΙΚ 362 ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2 η Σειρά Ασκήσεων 1 Έστω ότι η αγοραία συνάρτηση ζήτησης για κάποιο αγαθό είναι: q( p) = 1000 50 p Υποθέτουμε αρχικά ότι υπάρχει μία επιχείρηση στην αγορά και

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι. Επιχειρήσεις σε ανταγωνιστικές αγορές. Αρ. Διάλεξης: 09

Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι. Επιχειρήσεις σε ανταγωνιστικές αγορές. Αρ. Διάλεξης: 09 Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι Επιχειρήσεις σε ανταγωνιστικές αγορές Αρ. Διάλεξης: 09 Τι είναι ανταγωνιστική αγορά; Η ανταγωνιστική αγορά έχει πολλούς αγοραστές/καταναλωτές και πολλούς παραγωγούς/επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Μικροοικονομική Ι. Ενότητα # 6: Θεωρία παιγνίων Διδάσκων: Πάνος Τσακλόγλου Τμήμα: Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών

Μικροοικονομική Ι. Ενότητα # 6: Θεωρία παιγνίων Διδάσκων: Πάνος Τσακλόγλου Τμήμα: Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών Μικροοικονομική Ι Ενότητα # 6: Θεωρία παιγνίων Διδάσκων: Πάνος Τσακλόγλου Τμήμα: Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι. Μονοπωλιακός Ανταγωνισμός. Αρ. Διάλεξης: 12

Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι. Μονοπωλιακός Ανταγωνισμός. Αρ. Διάλεξης: 12 Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι Μονοπωλιακός Ανταγωνισμός Αρ. Διάλεξης: 12 Μονοπωλιακός Ανταγωνισμός Ο Μονοπωλιακός Ανταγωνισμός αναφέρεται στην διάρθρωση της αγοράς εκείνης η οποία βρίσκεται μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Κατώτατος Μισθός. - Οι περιουσίες των καταναλωτών παριστάνονται από τα διανύσματα:

Κατώτατος Μισθός. - Οι περιουσίες των καταναλωτών παριστάνονται από τα διανύσματα: Κατώτατος Μισθός Έστω μια οικονομία που αποτελείται από: Δύο καταναλωτές: και. Μία επιχείρηση. Δύο αγαθά: τον ελεύθερο χρόνο Χ και το καταναλωτικό αγαθό Α. - Οι προτιμήσεις των καταναλωτών παριστάνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΟΠΩΛΙΑΚΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΜΟΝΟΠΩΛΙΑΚΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΟΝΟΠΩΛΙΑΚΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Εδώ εξετάζουμε αγορές, που έχουν: Κάποια χαρακτηριστικά ανταγωνισμού και Κάποια χαρακτηριστικά μονοπωλίου. Αυτή η δομή αγοράς ονομάζεται μονοπωλιακός ανταγωνισμός, όπου

Διαβάστε περισσότερα

Ολιγοπώλιο. Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι. Αρ. Διάλεξης: 11

Ολιγοπώλιο. Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι. Αρ. Διάλεξης: 11 Ολιγοπώλιο Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι Αρ. Διάλεξης: 11 Μορφές Αγορών μεταξύ Μονοπωλίου και Τέλειου Ανταγωνισμού Ο Ατελής Ανταγωνισμός αναφέρεται στην διάρθρωση της αγοράς εκείνης η οποία βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 8. Ολιγοπώλιο VA 27

Διάλεξη 8. Ολιγοπώλιο VA 27 Διάλεξη 8 Ολιγοπώλιο VA 27 Ολιγοπώλιο Ένα μονοπώλιο είναι μια αγορά που αποτελείται από μια και μόνο επιχείρηση. Ένα δυοπώλιο είναι μια αγορά που αποτελείται από δυο επιχειρήσεις. Ένα ολιγοπώλιο είναι

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Ανταγωνιστική Ισορροπία σε Οικονομία με Έναν Καταναλωτή και Έναν Παραγωγό

Γενική Ανταγωνιστική Ισορροπία σε Οικονομία με Έναν Καταναλωτή και Έναν Παραγωγό Γενική Ανταγωνιστική Ισορροπία σε Οικονομία με Έναν Καταναλωτή και Έναν Παραγωγό - Ορισμός. Μια ανταγωνιστική οικονομία που διέπεται από το θεσμό της ατομικής ιδιοκτησίας είναι μια οικονομία όπου: (i)

Διαβάστε περισσότερα

Τέλειος ανταγωνισμός είναι μια ακραία συμπεριφορά της αγοράς, όπου πολλές εταιρίες ανταγωνίζονται με τις παρακάτω προϋποθέσεις :

Τέλειος ανταγωνισμός είναι μια ακραία συμπεριφορά της αγοράς, όπου πολλές εταιρίες ανταγωνίζονται με τις παρακάτω προϋποθέσεις : Κεφάλαιο 1. ΤΕΛΕΙΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Εισαγωγή Τέλειος ανταγωνισμός είναι μια ακραία συμπεριφορά της αγοράς, όπου πολλές εταιρίες ανταγωνίζονται με τις παρακάτω προϋποθέσεις : α) Υπάρχουν πολλές εταιρίες οι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚ 362 ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 7 η Σειρά Ασκήσεων. (Επιλογή Ποιότητας και Κάθετη Διαφοροποίηση Προϊόντος)

ΟΙΚ 362 ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 7 η Σειρά Ασκήσεων. (Επιλογή Ποιότητας και Κάθετη Διαφοροποίηση Προϊόντος) ΟΙΚ 6 ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 7 η Σειρά Ασκήσεων (Επιλογή Ποιότητας και Κάθετη Διαφοροποίηση Προϊόντος). Υποθέτουμε ότι η αγορά ενός προϊόντος είναι μονοπωλιακή και η αντίστροφη συνάρτηση ζήτησης

Διαβάστε περισσότερα

25. Μία τυπική επιχείρηση που λειτουργεί σε καθεστώς τέλειου ανταγωνισμού, στη μακροχρόνια θέση ισορροπίας της: α. πραγματοποιεί θετικά οικονομικά κέρδη. β. πραγματοποιεί μηδενικά οικονομικά κέρδη. γ.

Διαβάστε περισσότερα

(γ) Τις μορφές στρατηγικής αλληλεπίδρασης που αναπτύσσονται

(γ) Τις μορφές στρατηγικής αλληλεπίδρασης που αναπτύσσονται Βασικές Έννοιες Οικονομικών των Επιχειρήσεων - Τα οικονομικά των επιχειρήσεων μελετούν: (α) Τον τρόπο με τον οποίο λαμβάνουν τις αποφάσεις τους οι επιχειρήσεις. (β) Τις μορφές στρατηγικής αλληλεπίδρασης

Διαβάστε περισσότερα

Μονοπώλιο. Μονοπώλιο Κλωνάρης Στάθης

Μονοπώλιο. Μονοπώλιο Κλωνάρης Στάθης Μονοπωλιακή επιχείρηση είναι μια επιχείρηση που είναι ο μοναδικός παραγωγός ενός προϊόντος, το οποίο δεν έχει στενά υποκατάστατα. Ένας κλάδος που ελέγχεται από μία μονοπωλιακή επιχείρηση είναι γνωστός

Διαβάστε περισσότερα

Notes. Notes. Notes. Notes

Notes. Notes. Notes. Notes Αγορές - Κώστας Ρουμανιάς Ο.Π.Α. Τμήμα Δ. Ε. Ο. Σ. 6 Δεκεμβρίου 2012 Κώστας Ρουμανιάς (Δ.Ε.Ο.Σ.) Αγορές - 6 Δεκεμβρίου 2012 1 / 26 Ως τώρα, υποθέσαμε ότι οι αγορές είναι ανταγωνιστικές. Μία συνέπεια των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Άσκηση 1 Αν το επιτόκιο είναι 10%, ποια είναι η παρούσα αξία των κερδών της Monroe orporation στα επόμενα 5 χρόνια; Χρόνια στο μέλλον

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΧΑΑΚΤΗΙΣΤΙΚΑ Υπάρχουν πολλές επιχειρήσεις στον κλάδο. Οι επιχειρήσεις είναι τόσες πολλές ώστε η παραγωγή κάθε μίας, φαίνεται απειροελάχιστη μπροστά στη συνολική παραγωγή του κλάδου. Γι αυτό το λόγο δεν

Διαβάστε περισσότερα

- Παράδειγμα 2. Εκτέλεση Πέναλτι ή Κορώνα-Γράμματα (Heads or Tails) - Ένας ποδοσφαιριστής ετοιμάζεται να εκτελέσει ένα πέναλτι, το οποίο προσπαθεί να

- Παράδειγμα 2. Εκτέλεση Πέναλτι ή Κορώνα-Γράμματα (Heads or Tails) - Ένας ποδοσφαιριστής ετοιμάζεται να εκτελέσει ένα πέναλτι, το οποίο προσπαθεί να - Παράδειγμα. Εκτέλεση Πέναλτι ή Κορώνα-Γράμματα (Heads or Tails) - Ένας ποδοσφαιριστής ετοιμάζεται να εκτελέσει ένα πέναλτι, το οποίο προσπαθεί να αποκρούσει ένας τερματοφύλακας. - Αν οι δύο παίκτες επιλέξουν

Διαβάστε περισσότερα

Τα Οφέλη του Διεθνούς Εμπορίου και οι Επιπτώσεις ενός Εισαγωγικού Δασμού

Τα Οφέλη του Διεθνούς Εμπορίου και οι Επιπτώσεις ενός Εισαγωγικού Δασμού Τα Οφέλη του Διεθνούς Εμπορίου και οι Επιπτώσεις ενός Εισαγωγικού Δασμού - Σύμφωνα με την αρχή του συγκριτικού πλεονεκτήματος, οι χώρες που αντιμετωπίζουν διαφορετικό κόστος ευκαιρίας στην παραγωγή τωναγαθώνμπορούνναωφεληθούναπότηνεξειδίκευσηκαιτο

Διαβάστε περισσότερα

Άριστες κατά Pareto Κατανομές και το Πρώτο Θεώρημα Ευημερίας

Άριστες κατά Pareto Κατανομές και το Πρώτο Θεώρημα Ευημερίας Άριστες κατά Pareto Κατανομές και το Πρώτο Θεώρημα Ευημερίας - Υποθέτουμε μια οικονομία που αποτελείται από: Δύο καταναλωτές 1,. Μία επιχείρηση. Δύο αγαθά: τον ελεύθερο χρόνο Χ και το καταναλωτικό αγαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ Facebook: Didaskaleio Foititiko

ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ  Facebook: Didaskaleio Foititiko Άσκηση. «Σε ορισμένες περιπτώσεις παρατηρείται στον κλάδο της γεωργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης το φαινομενικά παράδοξο να ευημερούν οι αγρότες περισσότερο όταν οι σοδειές τους δεν είναι καλές, και να πλήττονται

Διαβάστε περισσότερα

Ολιγοπώλιο και αρχιτεκτονική των επιχειρήσεων - 2

Ολιγοπώλιο και αρχιτεκτονική των επιχειρήσεων - 2 Ολιγοπώλιο και αρχιτεκτονική των επιχειρήσεων - 2 Σύµπραξη Συνεργασία ανάµεσα σε επιχειρήσεις για να περιοριστεί ο ανταγωνισµός και να αυξηθούν τα κέρδη φανερή ή άµεση συµφωνία µεταξύ των επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. Ολιγοπώλιο και αρχιτεκτονική των επιχειρήσεων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. Ολιγοπώλιο και αρχιτεκτονική των επιχειρήσεων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ολιγοπώλιο και αρχιτεκτονική των επιχειρήσεων Ολιγοπώλιο Υπάρχουν ελάχιστοι πωλητές ενός προϊόντος Ο ανταγωνισµός δεν στηρίζεται µόνο στην τιµή Υπάρχουν εµπόδια εισόδου (στον κλάδο) υοπώλιο:

Διαβάστε περισσότερα

Μονοπώλιο. Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι. Αρ. Διάλεξης: 10

Μονοπώλιο. Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι. Αρ. Διάλεξης: 10 Μονοπώλιο Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι Αρ. Διάλεξης: 10 Η πλήρως ανταγωνιστική επιχείρηση θεωρεί τις τιμές ως δεδομένες, ενώ αντίθετα η μονοπωλιακή επιχείρηση διαμορφώνει τις τιμές. Μια επιχείρηση

Διαβάστε περισσότερα

14 Το ολιγοπώλιο Ολιγοπώλιο και αλληλεξάρτηση Συνεργασία ή ανταγωνισμός; Σκοπός Εξηγούνται με λεπτομέρειες υποδείγματα ολιγοπωλίου.

14 Το ολιγοπώλιο Ολιγοπώλιο και αλληλεξάρτηση Συνεργασία ή ανταγωνισμός; Σκοπός Εξηγούνται με λεπτομέρειες υποδείγματα ολιγοπωλίου. 14 Το ολιγοπώλιο Σκοπός Εξηγούνται με λεπτομέρειες υποδείγματα ολιγοπωλίου. Προσδοκώμενα αποτελέσματα Όταν θα έχετε μελετήσει το κεφάλαιο αυτό, θα γνωρίζετε: Ποιες είναι οι διαφορές του ολιγοπωλίου από

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομίες κλίμακας, ατελής ανταγωνισμός και διεθνές εμπόριο 6-1

Οικονομίες κλίμακας, ατελής ανταγωνισμός και διεθνές εμπόριο 6-1 Οικονομίες κλίμακας, ατελής ανταγωνισμός και διεθνές εμπόριο 6-1 Επισκόπηση Τύποι οικονομιών κλίμακας Τύποι ατελούς ανταγωνισμού Ολιγοπώλιο και μονοπώλιο Μονοπωλιακός ανταγωνισμός Μονοπωλιακός ανταγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών Ακαδηµαϊκό έτος (διαβάζουμε κεφ. 4 από Μ. Χλέτσο και σημειώσεις στο eclass)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών Ακαδηµαϊκό έτος (διαβάζουμε κεφ. 4 από Μ. Χλέτσο και σημειώσεις στο eclass) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών Ακαδηµαϊκό έτος 2016-17 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (διαβάζουμε κεφ. 4 από Μ. Χλέτσο και σημειώσεις στο eclass) 1 ιάλεξη2 Ανταγωνισμός, οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ Ας υποθέσουμε ότι έχουμε ένα αγαθό το οποίο δημιουργεί κατά την παραγωγή ή την κατανάλωσή του έναν ρύπο, και ας υποθέσουμε ότι για κάθε μία μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Άριστες κατά Pareto Κατανομές και το Πρώτο Θεώρημα Ευημερίας

Άριστες κατά Pareto Κατανομές και το Πρώτο Θεώρημα Ευημερίας Άριστες κατά Pareto Κατανομές και το Πρώτο Θεώρημα Ευημερίας - Υποθέτουμε μια οικονομία που αποτελείται από: Δύο καταναλωτές 1,. Μία επιχείρηση. Δύο αγαθά: τον ελεύθερο χρόνο Χ και το καταναλωτικό αγαθό

Διαβάστε περισσότερα

Η επιστήμη της επιλογής υπό περιορισμούς

Η επιστήμη της επιλογής υπό περιορισμούς ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 26/2/2010 1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Η επιστήμη της επιλογής υπό περιορισμούς 26/2/2010 2 ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Η μελέτη των επιλογών τις οποίες κάνουν οι μικρο-μονάδες μιας οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Αποτροπή Εισόδου και Οριακή Τιμολόγηση

Αποτροπή Εισόδου και Οριακή Τιμολόγηση Αποτροπή Εισόδου και Οριακή Τιμολόγηση - Στη βραχυχρόνια περίοδο, υποθέτουμε ότι το πλήθος των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στην αγορά ενός αγαθού παραμένει σταθερό. - Αντίθετα, στη μακροχρόνια περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι. Αρ. Διάλεξης: 11

Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι. Αρ. Διάλεξης: 11 Μονοπώλιο Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι Αρ. Διάλεξης: 11 Βασική αιτία δημιουργίας Μονοπωλίου Η πλήρως ανταγωνιστική επιχείρηση θεωρεί τις τιμές ως δεδομένες, ενώ αντίθετα η μονοπωλιακή επιχείρηση

Διαβάστε περισσότερα

Η θεωρία Weber Προσέγγιση του ελάχιστου κόστους

Η θεωρία Weber Προσέγγιση του ελάχιστου κόστους Η θεωρία Weber Προσέγγιση του ελάχιστου κόστους Ο θεμελιωτής της θεωρίας χωροθέτησης της βιομηχανίας ήταν ο Alfred Weber, την οποία αρχικά παρουσίασε ο μαθηματικός Laundhart (1885). Ο A. Weber (1868-1958)

Διαβάστε περισσότερα

Τέλειος ανταγωνισµός. Ηεπιχείρησηστον τέλειο. ύο ακραίες περιπτώσεις. Οι συνθήκες µέγιστου κέρδους

Τέλειος ανταγωνισµός. Ηεπιχείρησηστον τέλειο. ύο ακραίες περιπτώσεις. Οι συνθήκες µέγιστου κέρδους Τέλειος ανταγωνισµός Τέλειος ανταγωνισµός Η συνάρτηση προσφοράς της Η συνάρτηση προσφοράς του κλάδου Βραχυχρόνια ισορροπία Μακροχρόνια ισορροπία Τούψος παραγωγής κάθε µεµονωµένης επηρεάζει ανεπαίσθητα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 ο Ολιγοπώλιο και τιμολόγηση

Κεφάλαιο 5 ο Ολιγοπώλιο και τιμολόγηση Κεφάλαιο 5 ο Ολιγοπώλιο και τιμολόγηση Εισαγωγή: Η µορφή αγοράς του ολιγοπωλίου παρουσιάζεται στο κεφάλαιο αυτό µε µία σειρά θεωρητικών υποδειγµάτων που προσπάθησαν να εξηγήσουν τη δηµιουργία του και τη

Διαβάστε περισσότερα

HAL R. VARIAN. Μικροοικονομική. Μια σύγχρονη προσέγγιση. 3 η έκδοση

HAL R. VARIAN. Μικροοικονομική. Μια σύγχρονη προσέγγιση. 3 η έκδοση HAL R. VARIAN Μικροοικονομική Μια σύγχρονη προσέγγιση 3 η έκδοση Κεφάλαιο 26 Μονοπωλιακή συμπεριφόρά Πώς πρέπει να τιµολογεί ένα µονοπώλιο; Μέχρι τώρα, αντιμετωπίζουμε ένα μονοπώλιο ως μια εταιρεία η οποία

Διαβάστε περισσότερα

Α2 Β2 Γ2 2 Α1 1,0 5,-1-1,-2 9,-2 Β1 2,1-2,0 0,2 0,-1 Γ1 0,3 14,2 2,1 8,1 1 1,2 0,1 3,0-1,0

Α2 Β2 Γ2 2 Α1 1,0 5,-1-1,-2 9,-2 Β1 2,1-2,0 0,2 0,-1 Γ1 0,3 14,2 2,1 8,1 1 1,2 0,1 3,0-1,0 ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ιδάσκων: Ε. Πετράκης. Επαναληπτική Εξέταση: 15/09/99 Απαντήστε στα τρία από τα τέσσερα θέµατα. Όλα τα υποερωτήµατα βαθµολογούνται το ίδιο. 1. Θεωρήσατε ένα ολιγοπωλιακό κλάδο όπου τρεις

Διαβάστε περισσότερα

To 2 ο Θεμελιώδες Θεώρημα Ευημερίας

To 2 ο Θεμελιώδες Θεώρημα Ευημερίας o 2 ο Θεμελιώδες Θεώρημα Ευημερίας - Το 1 ο Θεώρημα Ευημερίας (FW) εξασφαλίζει ότι η ανταγωνιστική ισορροπία είναι άριστη κατά Pareto αλλά δεν εξασφαλίζει μια ίση διανομή των οικονομικών οφελών μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3. x 300 = = = Άσκηση 3.1

Κεφάλαιο 3. x 300 = = = Άσκηση 3.1 Άσκηση. Κεφάλαιο Έστω χ η πόσοτητα ενός αγαθού που παράγει μια επιχείρηση. Η κάθε μονάδα αυτής της ποσότητας μπορεί να πουλήθει στην τιμή που δίνεται από τη συνάρτηση P = 00. Το συνολικό κόστος για την

Διαβάστε περισσότερα

Μικροοικονομία ΙΙ: Μονοπωλιακός ανταγωνισμός

Μικροοικονομία ΙΙ: Μονοπωλιακός ανταγωνισμός Μικροοικονομία ΙΙ: Μονοπωλιακός ανταγωνισμός Ρεβέκκα Χριστοπούλου Εαρινό εξάμηνο 2017 Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Διαφοροποίηση προϊόντων Μέχρι τώρα περιγράψαμε: τον πλήρη ανταγωνισμό ως μια αγορά με πολλούς

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ. Η δοµή της αγοράς και οι πρακτικές τιµολόγησης

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ. Η δοµή της αγοράς και οι πρακτικές τιµολόγησης ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Η δοµή της αγοράς και οι πρακτικές τιµολόγησης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Η δοµή της αγοράς: Τέλειος ανταγωνισµός, µονοπώλιο και µονοπωλιακός ανταγωνισµός Η δοµή της αγοράς Περισσότερος αντα αγωνισµός Τέλειος

Διαβάστε περισσότερα

Μονοπωλιακός ανταγωνισμός. Copyright 2006 Thomson Learning

Μονοπωλιακός ανταγωνισμός. Copyright 2006 Thomson Learning Μονοπωλιακός ανταγωνισμός Μονοπωλιακός ανταγωνισμός Χαρακτηριστικά - πολλές επιχειρήσεις. - κανένα εμπόδιο εισόδου. - διαφοροποίηση προϊόντος Μονοπωλιακός ανταγωνισμός Πολλοί πωλητές Υπάρχουν πολλές επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Η Καμπύλη Προσφοράς της Επιχείρησης

Η Καμπύλη Προσφοράς της Επιχείρησης Η Καμπύλη Προσφοράς της Επιχείρησης - Μπορούμε να διατυπώσουμε το πρόβλημα μεγιστοποίησης των κερδών και να βρούμε τις συναρτήσεις ζήτησης εισροών, τη συνάρτηση προσφοράς και τη συνάρτηση κερδών της επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανική Οργάνωση ΙΙ: Θεωρίες Κρατικής Παρέμβασης & Ανταγωνισμού

Βιομηχανική Οργάνωση ΙΙ: Θεωρίες Κρατικής Παρέμβασης & Ανταγωνισμού Βιομηχανική Οργάνωση ΙΙ: Θεωρίες Κρατικής Παρέμβασης & Ανταγωνισμού Ενότητα 1: Νικόλαος Χαριτάκης Σχολή Οικονομικών & Πολιτικών Επιστημών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Περιεχόμενα Ορισμοί Ισορροπία Nash

Διαβάστε περισσότερα

Μεγιστοποίηση της Χρησιμότητας

Μεγιστοποίηση της Χρησιμότητας Μεγιστοποίηση της Χρησιμότητας - Πρόβλημα Καταναλωτή: Επιλογή καταναλωτικού συνδυασμού x=(x, x ) υπό ένα σύνολο φυσικών, θεσμικών και οικονομικών περιορισμών κατά τρόπο ώστε να μεγιστοποιεί τη χρησιμότητά

Διαβάστε περισσότερα

Διαφοροποίηση Τιμών. Διαφοροποίηση Τιμών Κλωνάρης Στάθης

Διαφοροποίηση Τιμών. Διαφοροποίηση Τιμών Κλωνάρης Στάθης Οι περισσότερες εταιρίες χρεώνουν διαφορετικές τιμές σε διαφορετικές ομάδες καταναλωτών για το ίδιο ακριβώς προϊόν ή υπηρεσία. Αυτό ονομάζεται Διαφοροποίηση τιμών και σε αυτή την ανασκόπηση θα επικεντρωθούμε

Διαβάστε περισσότερα

Μικροοικονομική Ανάλυση της Κατανάλωσης και της Παραγωγής

Μικροοικονομική Ανάλυση της Κατανάλωσης και της Παραγωγής Μικροοικονομική Ανάλυση της Κατανάλωσης και της Παραγωγής Διάλεξη 14: Προσφορά επιχείρησης Ανδρέας Παπανδρέου Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Προσφορά επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά για Μη Οικονομολόγους Ενότητα 5: Μορφές Αγοράς

Οικονομικά για Μη Οικονομολόγους Ενότητα 5: Μορφές Αγοράς Οικονομικά για Μη Οικονομολόγους Ενότητα 5: Καθηγητής: Κώστας Τσεκούρας Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Σκοποί ενότητας Σκοπός της παρούσας ενότητας είναι η σύντομη

Διαβάστε περισσότερα

εάν είναι ο µοναδικός πωλητής του προϊόντος Το προϊόν της, δεν έχει στενά υποκατάστατα.

εάν είναι ο µοναδικός πωλητής του προϊόντος Το προϊόν της, δεν έχει στενά υποκατάστατα. Μονοπώλιο Μια επιχείρηση θεωρείται ότι ένα µονοπώλιο, εάν είναι ο µοναδικός πωλητής του προϊόντος Το προϊόν της, δεν έχει στενά υποκατάστατα ρ ης, χ. Πως δηµιουργούνται τα µονοπώλια Ο βασικός λόγος ύπαρξης

Διαβάστε περισσότερα

Ανταγωνιστική αγορά-εφαρμογές

Ανταγωνιστική αγορά-εφαρμογές Ανταγωνιστική αγορά-εφαρμογές 1. Παρακίνηση: Στήριξη τιμών αγροτικών προϊόντων 2. Νεκρή ζημία: «Μία αγορά τέλειου ανταγωνισμού χωρίς παρέμβαση μεγιστοποιεί τι συνολικό πλεόνασμα» 3. Κυβερνητική παρέμβαση:

Διαβάστε περισσότερα

Μονοπώλιο. U(q, m) = B(q) + m γραμμικές (οιωνεί) w i αρχική του αγαθού m

Μονοπώλιο. U(q, m) = B(q) + m γραμμικές (οιωνεί) w i αρχική του αγαθού m Μονοπώλιο 1. Χωρίς διάκριση τιμών Καταναλωτές Χ D (P) U(, m) = B() + m γραμμικές (οιωνεί) w i αρχική του αγαθού m Καταναλωτές λήπτες τιμών Παραγωγοί : 1 επιχείρηση Γνωρίζει Χ D (P) ή P D () Έχει συνάρτηση

Διαβάστε περισσότερα

Ελαχιστοποίηση του Κόστους

Ελαχιστοποίηση του Κόστους Ελαχιστοποίηση του Κόστους - H ανάλυση του προβλήματος ελαχιστοποίησης του κόστους παρουσιάζει τα εξής πλεονεκτήματα σε σχέση με το πρόβλημα μεγιστοποίησης του κέρδους: (1) Επιτρέπει τη διατύπωση μιας

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Σχολή Οικονομικών & Πολιτικών Επιστημών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Τομέας Πολιτικής Οικονομίας

Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Σχολή Οικονομικών & Πολιτικών Επιστημών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Τομέας Πολιτικής Οικονομίας Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Σχολή Οικονομικών & Πολιτικών Επιστημών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Τομέας Πολιτικής Οικονομίας Άσκηση στο μάθημα «Εισαγωγή στην Οικονομική Ανάλυση» Νίκος Θεοχαράκης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ, ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΓΟΡΩΝ Κεφάλαιο 7 Οικονοµικά της ευηµερίας! Τα οικονοµικά της ευηµερίας εξετάζουν τους τρόπους µε τους οποίους η κατανοµή των πόρων επηρεάζει την ευηµερία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΜΟΡΦΕΣ ΑΓΟΡΑΣ. 1. Τι πρέπει να κατανοήσει ο μαθητής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΜΟΡΦΕΣ ΑΓΟΡΑΣ. 1. Τι πρέπει να κατανοήσει ο μαθητής ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΜΟΡΦΕΣ ΑΓΟΡΑΣ 1. Τι πρέπει να κατανοήσει ο μαθητής Στο κεφάλαιο αυτό εξετάζονται τέσσερις βασικές μορφές οργάνωσης της αγοράς: ο πλήρης ανταγωνισμός, το μονοπώλιο, το ολιγοπώλιο και ο μονοπωλιακός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2017 Β ΦΑΣΗ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2017 Β ΦΑΣΗ ΤΑΞΗ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ: ΣΠΟΥ ΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Ηµεροµηνία: Μ. Τετάρτη 12 Απριλίου 2017 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ Α1.

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικοοικονομική Αξιολόγηση Επενδύσεων Διάλεξη 4 η. Επιπτώσεις Επενδυτικών Έργων και Μέτρων Πολιτικής

Κοινωνικοοικονομική Αξιολόγηση Επενδύσεων Διάλεξη 4 η. Επιπτώσεις Επενδυτικών Έργων και Μέτρων Πολιτικής Κοινωνικοοικονομική Αξιολόγηση Επενδύσεων Διάλεξη 4 η Επιπτώσεις Επενδυτικών Έργων και Μέτρων Πολιτικής Ζητήματα που θα εξεταστούν: Ποια είναι η έννοια και πως ορίζεται το πλεόνασμα του καταναλωτή και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 34 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΜΟΣ 1 ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΕΟ 34 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΜΟΣ 1 ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΠ ΔΕΟ 34 Ν. ΠΑΝΤΕΛΗ ΔΕΟ 34 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΜΟΣ 1 ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ & ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 1 ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΠ ΔΕΟ 34 ΚΟΣΤΗ Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Φάσμα Group προπαρασκευή για Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι.

Φάσμα Group προπαρασκευή για Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι. σύγχρονο Φάσμα Group προπαρασκευή για Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι. μαθητικό φροντιστήριο 1. 25ης Μαρτίου 111 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 50.27.990 50.20.990 2. 25ης Μαρτίου 74 Π. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 50.50.658 50.60.845 3. Γραβιάς 85 ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα