Εσωτερικός Κανονισµός ιαχείρισης Επικίνδυνων Ιατρικών

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εσωτερικός Κανονισµός ιαχείρισης Επικίνδυνων Ιατρικών"

Transcript

1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Της 55 ης Συνεδρίας.Σ. της Απόφαση 18 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Εγκριση Εσωτερικού Κανονισµού ιαχείρισης Ιατρικών Αποβλήτων. Τίθεται υπόψη του ιοικητικού Συµβουλίου προς έγκριση και διαβίβαση στην 1 η Υγειονµική Περιφέρεια Αττικής, ο Εσωτερικός Κανονισµός ιαχείρισης Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων, ο οποίος έχει ως ακολούθως : Εσωτερικός Κανονισµός ιαχείρισης Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισµός» Αθήνα 2011

2 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Υψηλάντου Αθήνα ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ / ΙΟΙΚΗΤΗ: Μιχαήλ Θεοδώρου ΤΗΛ: FAX: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ/ ΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΛ FAX-MAIL ΕΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙ Α ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙ Α ΕΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ 2

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΕΛΙ ΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εκτιµώµενες ποσότητες Ιατρικών Αποβλήτων 4 Προσδιορισµός Υπεύθυνων για την Εποπτεία και τήρηση των µέτρων, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 όρων, περιορισµών στη διαχείριση των ιατρικών αποβλήτων 2.1 Σύσταση Επιτροπής ιαχείρισης Επικινδύνων Ιατρικών Απόβλητων Καθήκοντα των Μελών της Επιτροπής ιαχείρισης Ιατρικών Απόβλητων Ορισµός Υπευθύνων ιαχείρισης Ιατρικών Αποβλήτων (Υ ΙΑ) Καθήκοντα των Υπευθύνων ιαχείρισης Ιατρικών Αποβλήτων Καθήκοντα λοιπών Εργαζοµένων στη διαχείριση αποβλήτων 11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ιαχείριση Ιατρικών Αποβλήτων Εισαγωγή Κατηγορίες Αποβλήτων που παράγονται στο Νοσοκοµείο Ιατρικά Απόβλητα Αστικού Χαρακτήρα Επικίνδυνα Ιατρικά Απόβλητα Απόβλητα Αµιγώς Μολυσµατικού Χαρακτήρα Απόβλητα Μολυσµατικού και Ταυτόχρονα Τοξικού Χαρακτήρα Απόβλητα Αµιγώς Τοξικού Χαρακτήρα Άλλα Ιατρικά απόβλητα ιαχείριση Ιατρικών Αποβλήτων ιαχείριση Ιατρικών Αποβλήτων Αστικού Χαρακτήρα ιαχείριση Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων Μολυσµατικού Χαρακτήρα 21 ιαχείριση Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων Μολυσµατικού και Ταυτόχρονα Τοξικού Χαρακτήρα ιαχείριση Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων Τοξικού Χαρακτήρα ιαχείριση Άλλων Ιατρικών Αποβλήτων 31 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Μέτρα Υγιεινής και Ασφαλείας κατά τη διαχείριση Ιατρικών Αποβλήτων 32 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης 36 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Εκπαίδευση Προσωπικού 41 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 Φωτογραφικό Υλικό Σχέδια Κατόψεων 44 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Συµβάσεις

4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Οι εκτιµώµενες ποσότητες επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων (ΕΙΑ) που παράγει η Υγειονοµική µονάδα εµφανίζονται στον Πίνακα 1. ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Εκτιµώµενες ποσότητες επικίνδυνων ιατρικών απόβλητων ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Αστικού χαρακτήρα Kg/ηµέρα _ Αµιγώς Μολυσµατικού Χαρακτήρα 800 Kg/ηµέρα _ Ταυτόχρονα Τοξικού και Μολυσµατικού Χαρακτήρα 10 Kg/ηµέρα _ Αµιγώς Τοξικού Χαρακτήρα 120Kg/έτος (ληγµένα φάρµακα) 27 Kg/ηµέρα 4

5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ, ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΣΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 2.1 Σύσταση Επιτροπής ιαχείρισης Επικινδύνων Ιατρικών Απόβλητων Στο πλαίσιο της επαρκούς οργάνωσης του Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισµός» για τη ιαχείριση των ΕΙΑ µε την υπ αριθµ.πρωτ.: 01/01/14826 απόφαση του ιοικητή, συγκροτείται Επιτροπή ιαχείρισης Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων (Ε.Ι.Α.) η οποία αποτελείται από τα παρακάτω µέλη: ΠΙΝΑΚΑΣ 2. Μέλη Επιτροπής ιαχείρισης Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ιοικητής Νοσοκοµείου Μιχάλης Θεοδώρου ιευθυντής της ιοικητικής Υπηρεσίας Πρόεδρος της Επιτροπής Νοσοκοµειακών Λοιµώξεων ιευθυντής του τµήµατος Πυρηνικής Ιατρικής ιευθύντρια της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας ιευθυντής της Τεχνικής Υπηρεσίας Προϊστάµενος του Γραφείου Προµηθειών Προϊστάµενος του Γραφείου Επιστασίας Γαβριήλ Σκλάβος Αθανάσιος Σκουτέλης Ιωάννης ατσέρης Αικατερίνη Ουζουνίδου Βασίλειος Γκέρκης Βασιλική Πλαστήρα Γεώργιος Μανιατάκης Έργο της Επιτροπής είναι η κατάρτιση και εφαρµογή Εσωτερικού Κανονισµού ιαχείρισης Επικίνδυνων Ιατρικών αποβλήτων. 5

6 2.2 Καθήκοντα των Μελών της Επιτροπής ιαχείρισης Ιατρικών Απόβλητων ιοικητής Νοσοκοµείου Είναι υπεύθυνος για: τη σύσταση της Επιτροπής ιαχείρισης Επικίνδυνων Ιατρικών αποβλήτων τον ορισµό των Υπευθύνων ιαχείρισης Ιατρικών Αποβλήτων (Υ ΙΑ) την επαρκή διάθεση οικονοµικών και ανθρώπινων πόρων για την εφαρµογή του Κανονισµού τη διασφάλιση της σωστής διαχείρισης των Ιατρικών Αποβλήτων όπως αυτή ορίζεται από τη κείµενη Νοµοθεσία την επικαιροποίηση/αναθεώρηση του Εσωτερικού Κανονισµού ιαχείρισης Ιατρικών Αποβλήτων της Υγειονοµικής Μονάδος όποτε αυτό απαιτείται την εξασφάλιση της τήρησης αρχείων στα διάφορα στάδια της ιαχείρισης των απορριµµάτων ώστε να παρακολουθούνται οι διαδικασίες την άµεση αντικατάσταση των ατόµων που συµµετέχουν στην Επιτροπή ιαχείρισης Επικίνδυνων Ιατρικών αποβλήτων σε περίπτωση αποχώρησής τους τη διασφάλιση της επαρκούς εκπαίδευσης του προσωπικού και τον προσδιορισµό των Υπευθύνων για την πραγµατοποίηση σεµιναρίων εκπαίδευσης Πρόεδρος της Επιτροπής Νοσοκοµειακών Λοιµώξεων Είναι υπεύθυνος για να: διασφαλίζει ότι η Επιτροπή Νοσοκοµειακών Λοιµώξεων συνεργάζεται µε την αντίστοιχη για τη ιαχείριση των ΕΙΑ και τους Υ ΙΑ παρέχοντας συµβουλές σχετικά µε τον έλεγχο των Λοιµώξεων. Η Επιτροπή Νοσοκοµειακών Λοιµώξεων είναι υπεύθυνη για: τον εµβολιασµό του προσωπικού που ασχολείται µε τη διαχείριση των αποβλήτων την περιοδική εκπαίδευση του προσωπικού στην ασφαλή διαχείριση των αποβλήτων ΕΙΑ-ΜΧ και ΕΙΑ-ΜΤΧ, σε συνεργασία µε τους ιευθυντές των Τµηµάτων, τον ιευθυντή της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας και τον ιοικητικό ιευθυντή µε την αποστολή ενηµερωτικών εντύπων και παρεµβάσεις στο χώρο παραγωγής αρχικού διαχωρισµού των αποβλήτων. 6

7 τον έλεγχο της σωστής απολύµανσης των χώρων προσωρινής συλλογής και αποθήκευσης των αποβλήτων σε συνεργασία µε τον Επόπτη Υγείας ιοικητικός ιευθυντής / ιευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Είναι υπεύθυνοι για: τη διευκόλυνση συµµετοχής του Νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού στο πρόγραµµα εκπαίδευσης για τη σωστή διαχείριση των αποβλήτων τον έλεγχο της επίτευξης των στόχων ορθής διαχείρισης των αποβλήτων ιευθυντής του Τµήµατος Πυρηνικής Ιατρικής Είναι υπεύθυνος για: την εκτίµηση των ποσοτήτων των Αµιγώς Τοξικού Χαρακτήρα Αποβλήτων που παράγονται ανά ηµέρα και ανά χώρο σε συνεργασία µε τους Υ ΙΑ, την Επιτροπή ιαχείρισης Τοξικών Αποβλήτων, τον Επόπτη ηµόσιας Υγείας και το Γραφείο Επιστασίας τη σωστή διαχείριση των Αµιγώς Τοξικού Χαρακτήρα Αποβλήτων (συλλογή, προσωρινή φύλαξη) σε συνεργασία µε τους Υ ΙΑ, την Επιτροπή ιαχείρισης Τοξικών Αποβλήτων και το Γραφείο Επιστασίας την εκπόνηση σχεδίου αντιµετώπισης έκτακτων αναγκών, το οποίο θα ενεργοποιείται σε περίπτωση διασκορπισµού Αµιγώς Τοξικού Χαρακτήρα Αποβλήτων, σε συνεργασία µε τους Υ ΙΑ και την Επιτροπή ιαχείρισης Τοξικών Αποβλήτων την επάρκεια του απαραίτητου εξοπλισµού για τη διαχείριση των Αµιγώς Τοξικού Χαρακτήρα Αποβλήτων (προστατευτικός εξοπλισµός, µέσα συλλογής κλπ) σε συνεργασία µε τους Υ ΙΑ, την Επιτροπή ιαχείρισης Τοξικών Αποβλήτων και τον Προϊστάµενο του Γραφείου Προµηθειών τη σωστή διαχείριση των ραδιενεργών αποβλήτων ιευθυντής Τεχνικής Υπηρεσίας Είναι υπεύθυνος για: 7

8 την ανάθεση σε µηχανικό ή άλλο τεχνικό υπεύθυνο για την εγκατάσταση, τη συντήρηση και την τεχνική υποστήριξη των µέσων προσωρινής αποθήκευσης (ψυγείων, δεξαµενών κλπ), των µέσων µεταφοράς (ασανσέρ), των εξοπλισµού ζύγισης (πλάστιγγας) και του όποιου εξοπλισµού αδρανοποίησης αποβλήτων υφίσταται στο Νοσοκοµείο τη σωστή διαχείριση των Άλλων Αποβλήτων που παράγονται στο Νοσοκοµείο όπως: µπαταρίες, έλαια, συσκευασίες αερίων υπό πίεση κλπ Προϊστάµενος Γραφείου Προµηθειών Είναι υπεύθυνος για: την επάρκεια του εξοπλισµού που απαιτείται για τη διαχείριση των αποβλήτων Προϊστάµενος Γραφείου Επιστασίας Είναι υπεύθυνος για: την εκτίµηση των ποσοτήτων των αποβλήτων ανά ηµέρα και ανά κατηγορία, σε συνεργασία µε τους Υ ΙΑ, την Επιτροπή ιαχείρισης Τοξικών Αποβλήτων και τον Επόπτη ηµόσιας Υγείας την αναφορά των ποσοτήτων όλων των ΙΑ που παράγονται ανά κλινική-τµήµα- µονάδα-εργαστήριο-υπηρεσίες τον έλεγχο των διαδικασιών απολύµανσης του εξοπλισµού και του χώρου προσωρινής αποθήκευσης των αποβλήτων, σε συνεργασία µε την Επιτροπή Νοσοκοµειακών Λοιµώξεων, τους Υ ΙΑ και τον Επόπτη ηµόσιας Υγείας την επάρκεια του απαιτούµενου εξοπλισµού για τη διαχείριση των αποβλήτων σε συνεργασία µε το Γραφείο Προµηθειών, τους Υ ΙΑ και την Επιτροπή ιαχείρισης Τοξικών Αποβλήτων την καταλληλότητα των τροχηλάτων µεταφοράς και των υποδοχέων σε συνεργασία µε την Επιτροπή Νοσοκοµειακών Λοιµώξεων, τους Υ ΙΑ, τον Επόπτη ηµόσιας Υγείας και την Επιτροπή ιαχείρισης Τοξικών Αποβλήτων την επίβλεψη για τη σωστή µεταφορά των ΕΙΑ από το προσωπικό του συνεργείου καθαριότητας στους χώρους προσωρινής αποθήκευσης έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι οι εργαζόµενοι εµπλέκονται µόνο στη διαχείριση υποδοχέων (κυτία αιχµηρών, σακούλες, τροχήλατα µεταφοράς) που έχουν κλειστεί ασφαλώς 8

9 την αναφορά των ποσοτήτων όλων των ΙΑ που παράγονται ανά κλινική-τµήµα- µονάδα-εργαστήριο-υπηρεσίες την παράδοση και το ζυγολόγιο των αποβλήτων τηρώντας το Έντυπο Παραλαβής των ΕΙΑ 2.3 Ορισµός Υπεύθυνων ιαχείρισης Ιατρικών Αποβλήτων (Υ ΙΑ) Σύµφωνα µε την υπ αριθµ. πρωτ.: 01/01/14826 απόφαση του ιοικητή του Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισµός» ορίζονται Υπεύθυνοι ιαχείρισης Ιατρικών Αποβλήτων (Υ ΙΑ), οι οποίοι έχουν ως έργο τους την καθηµερινή παρακολούθηση της εφαρµογής του Εσωτερικού Κανονισµού ιαχείρισης Ιατρικών Αποβλήτων. Υπεύθυνοι Υ ΙΑ ορίζονται οι: ΠΙΝΑΚΑΣ 3. Υπεύθυνοι ιαχείρισης Ιατρικών Αποβλήτων ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Υ ΙΑ) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Μέλος Επόπτης Υγείας του Νοσοκοµείου (πτυχιούχος ΤΕ κλάδου Εποπτών ηµόσιας Υγείας) Ιωάννης Γεωργακόπουλος Μέλος Μέλος Αναπληρωτής Υπάλληλος κλάδου Ε ιοικητικού Λογιστικού (πτυχιούχος κλάδου ΤΕ Εποπτών ηµόσιας Υγείας) Υπάλληλος κλάδου ΤΕ Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων Υπάλληλος Τεχνικής Υπηρεσίας (κλάδου ΤΕ Μηχανικών) Αγνή Σάλιαρη Χρήστο Οικονοµίδη Κοσµάς Γερασιµάτος Αναπληρωτής Υπάλληλος κλάδου ΥΕ Θυρωρών Ευαγγελία Τσελέντη Σταύρο Κυριαζή Αναπληρωτής Υπάλληλος ΤΕ Ραδιολογίας Ακτινολογίας 9

10 Η Επιτροπή βρίσκεται σε άµεση συνεργασία µε τους Προϊστάµενους όλων των Τµηµάτων του Νοσοκοµείου για τη σωστή εφαρµογή του Εσωτερικού Κανονισµού ιαχείρισης Αποβλήτων. 2.4 Καθήκοντα των Υπευθύνων ιαχείρισης Ιατρικών Αποβλήτων Οι Υπεύθυνοι ιαχείρισης των Ιατρικών Αποβλήτων (Υ ΙΑ), αναφέρονται πάντοτε στο ιοικητή του Νοσοκοµείου. Είναι υπεύθυνοι για: την εκτίµηση των παραγοµένων ποσοτήτων ανά κατηγορία αποβλήτων σε συνεργασία µε τις Προϊστάµενες των Νοσηλευτικών Τµηµάτων, το Γραφείο Επιστασίας και την Επιτροπή ιαχείρισης Ιατρικών Αποβλήτων την καταγραφή των αναγκών του Νοσοκοµείου σε περιέκτες, σακούλες, µέσα ατοµικής προστασίας κ.λπ. σε συνεργασία µε το Τµήµα Προµηθειών τον ορισµό των προδιαγραφών για την προµήθεια των υλικών και την επίβλεψη της καταλληλότητας των οχηµάτων µεταφοράς και των υποδοχέων σύµφωνα µε τον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας σε συνεργασία µε την Επιτροπή Νοσοκοµειακών Λοιµώξεων την επίβλεψη του διαχωρισµού των αποβλήτων στους χώρους συλλογής, από το προσωπικό και για την ενηµέρωση όλου του προσωπικού σε συνεργασία µε τους ιευθυντές και τους Προϊστάµενους των τµηµάτων τον έλεγχο της µεταφοράς των ιατρικών αποβλήτων στους χώρους προσωρινής αποθήκευσης, ώστε αυτή να γίνεται µε τα κατάλληλα µέσα, στα κατάλληλα χρονικά διαστήµατα τον έλεγχο ώστε να µην παραµένουν απόβλητα εκτός του χώρου προσωρινής αποθήκευσης τον έλεγχο του προγράµµατος καθαρισµού και απολύµανσης του χρησιµοποιούµενου εξοπλισµού σε συνεργασία µε την Επιτροπή Νοσοκοµειακών Λοιµώξεων τη διασφάλιση της σωστής χρήσης των χώρων αποθήκευσης των ιατρικών αποβλήτων και τη µη πρόσβασή σε αυτούς από αναρµόδιους 10

11 την τήρηση αρχείων των προβλεποµένων από την Κ.Υ.Α συνοδευτικών εντύπων των Ε.Ι.Α. για τα διάφορα στάδια διαχείρισής τους και τα αρχεία του συστήµατος διαχείρισης ( παραστατικά, αναφορές κ.α.) τη διερεύνηση και καταγραφή κάθε περιστατικού που σχετίζεται µε τη διαχείριση των ιατρικών αποβλήτων (ατυχήµατα, αστοχίες του συστήµατος κ.α.) τη διασφάλιση της επάρκειας µέσων ατοµικής προστασίας και της ύπαρξης γραπτών οδηγιών αντιµετώπισης έκτακτων αναγκών και ότι το προσωπικό γνωρίζει το τι πρέπει να κάνει σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης την εισήγηση και την επίβλεψη του προγράµµατος ανακύκλωσης χρήσιµου υλικού (χαρτί, αλουµίνιο, γυαλί, πλαστικό) την παρακολούθηση των εξελίξεων της Νοµοθεσίας και της τεχνολογίας περί Ε.Ι.Α την εισήγηση της αναθεώρησης του Εσωτερικού Κανονισµού όταν αυτό απαιτείται 2.5 Καθήκοντα Λοιπών Εργαζοµένων Νοσοκοµείου στη ιαχείριση των Ιατρικών Αποβλήτων Επόπτης υγείας Ελέγχει σε συνεργασία µε την Επιτροπή Νοσοκοµειακών Λοιµώξεων, την Επιτροπή ιαχείρισης Αποβλήτων Αµιγώς Τοξικού Χαρακτήρα και τους Υπεύθυνους ιαχείρισης Ραδιενεργών Αποβλήτων: τη σωστή απολύµανση των χώρων προσωρινής συλλογής και αποθήκευσης των αποβλήτων σε συνεργασία µε την Επιτροπή Νοσοκοµειακών Λοιµώξεων τη διαχείριση όλων των Ιατρικών Αποβλήτων (ασφαλή διαχωρισµό, συλλογή, µεταφορά, προσωρινή αποθήκευση) τη σωστή λειτουργία του ψυγείου προσωρινής αποθήκευσης σε συνεργασία µε τον Υπεύθυνο που έχει ορισθεί από την Τεχνική Υπηρεσία την καταλληλότητα των υποδοχέων συλλογής και µεταφοράς σε συνεργασία µε την Επιτροπή Νοσοκοµειακών Λοιµώξεων και την Επιτροπή ιαχείρισης Αποβλήτων Αµιγώς Τοξικού Χαρακτήρα την επιτήρηση ασφαλούς διαχείρισης Ραδιενεργών Αποβλήτων 11

12 2.5.2 Προϊστάµενες Νοσηλευτικών Τµηµάτων Είναι υπεύθυνες για: την επίβλεψη του προσωπικού του Τµήµατός τους για το σωστό διαχωρισµό, τη συλλογή, τη φύλαξη και την ελαχιστοποίηση των αποβλήτων που παράγονται στο Τµήµα τους την επίβλεψη της σωστής συσκευασίας των αποβλήτων για την τοποθέτηση βρόχου και ετικέτας µε στοιχεία: ηµεροµηνία, τµήµα προέλευσης την επίβλεψη των καθαριστριών του ιδιωτικού συνεργείου για την έγκαιρη αποµάκρυνση των περιεκτών όταν είναι γεµάτοι κατά τα 2/3 την επίβλεψη των καθαριστριών του συνεργείου καθαριότητας για την απολύµανση των υποδοχέων συλλογής των αποβλήτων και του χώρου προσωρινής αποθήκευσης του Τµήµατός τους την επίβλεψη της συµπλήρωσης από τις καθαρίστριες του εντύπου ηµερήσιας αναφοράς παραγωγής αποβλήτων και την υπογραφή αυτού (ΠΙΝΑΚΑΣ 4) την επάρκεια των κατάλληλων υλικών συσκευασίας ανάλογα µε το είδος των αποβλήτων που παράγουν (π.χ. κυτία αιχµηρών κατάλληλου µεγέθους για το είδος των αιχµηρών που παράγονται, κίτρινη σακούλα, τριπλή συσκευασία ΜΤΧ κ.λ.π) ιευθυντές Νοσηλευτικών Τµηµάτων και Εργαστηρίων Είναι υπεύθυνοι για: για τον έλεγχο του Ιατρικού προσωπικού του Τµήµατος ή του Εργαστηρίου τους όσον αφορά την τήρηση των κανόνων ορθής διαχείρισης των αποβλήτων για τον έλεγχο του συνόλου του προσωπικού του Τµήµατος τους, σε συνεργασία µε την Προϊσταµένη Νοσηλευτών για την ενηµέρωση - εκπαίδευση του προσωπικού τους σε συνεργασία µε την Επιτροπή Νοσοκοµειακών Λοιµώξεων Λοιποί Επαγγελµατίες Υγείας: Έχουν την ευθύνη να γνωρίζουν και να εφαρµόζουν τους κανόνες ορθής διαχείρισης των αποβλήτων. 12

13 2.5.5 Συνεργείο καθαριότητας Οι καθαρίστριες είναι υπεύθυνες για: την τοποθέτηση του κατάλληλου τύπου περιέκτη όπου ενδείκνυται ανάλογα µε το είδος των αποβλήτων που παράγονται στο συγκεκριµένο χώρο την έγκαιρη αποµάκρυνση των περιεκτών όταν είναι γεµάτοι κατά τα 2/3 και τη συγκέντρωση των αποβλήτων στο χώρο προσωρινής αποθήκευσης του τµήµατος την τοποθέτηση ετικέτας µε στοιχεία: ηµεροµηνία, τµήµα προέλευσης και βρόχου όπου απαιτεί η συσκευασία τη συµπλήρωση του εντύπου ηµερήσιας αναφοράς παραγωγής αποβλήτων (ΠΙΝΑΚΑΣ 4) την καθηµερινή απολύµανση των περιεκτών καθώς και την καθαριότητα και απολύµανση του χώρου προσωρινής αποθήκευσης των Ιατρικών αποβλήτων Οι µεταφορείς του συνεργείου καθαριότητας είναι υπεύθυνοι για: την σωστή µεταφορά των ΕΙΑ από τους χώρους παραγωγής στο χώρο προσωρινής αποθήκευσης (ξεχωριστή µεταφορά ανάλογα µε το είδος των ΕΙΑ) την τήρηση των όρων ασφαλούς µεταφοράς (ειδικά κλειστού τύπου τροχήλατα, σωστή φόρτωση). την απολύµανση των τροχήλατων και του χώρου προσωρινής αποθήκευσης των ιατρικών αποβλήτων Ανάδοχος Εταιρεία Είναι υπεύθυνη για: την αποµάκρυνση των ΕΙΑ από το Νοσοκοµείο τηρώντας τους όρους της σύµβασης την επεξεργασία των ΕΙΑ (αποτέφρωση ή αποστείρωσή τους ανάλογα µε το είδος τους) σε χώρο εκτός Νοσοκοµείου Οι συµβάσεις βρίσκονται στο παράρτηµα 13

14 ΠΙΝΑΚΑΣ 4. Έντυπο ηµερήσιας καταγραφής παραγωγής αποβλήτων ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗΣ ΕΙΑ ΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ

15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 3.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ως Ιατρικά Απόβλητα νοούνται τα απόβλητα που παράγονται στο Νοσοκοµείο κατά την παροχή φροντίδας, τη διάγνωση και τη θεραπεία των αρρώστων. Επιπλέον, νοούνται ως Ιατρικά Απόβλητα και αυτά που προκύπτουν κατά την φαρµακευτική και ιατρική έρευνα. Τα Ιατρικά Απόβλητα είναι ποικίλα, µπορεί να είναι απλά Ιατρικά απόβλητα αστικού χαρακτήρα τα οποία προσοµοιάζουν µε τα οικιακά απορρίµµατα, ή µπορεί να φέρουν επικίνδυνους παράγοντες, µολυσµατικούς, χηµικούς ή ραδιενεργούς. Ο διαχωρισµός τους σε κατηγορίες δεν είναι απόλυτος. Συχνά τα απόβλητα είναι µικτού τύπου έχοντας χαρακτηριστικά από δύο ή περισσότερες κατηγορίες. Η ιαχείριση όλων των ειδών των Ιατρικών Αποβλήτων συνοπτικά περιλαµβάνει τα εξής στάδια: το διαχωρισµό τους ανάλογα µε το είδος τους, τη συλλογή και συσκευασία τους στους κατάλληλους περιέκτες στους χώρους παραγωγής, την ενδονοσοκοµειακή µεταφορά τους από τα τµήµατα του Νοσοκοµείου στον ειδικό χώρο προσωρινής αποθήκευσης και τέλος τη µεταφορά τους εκτός Νοσοκοµείου. Η τελική διαχείριση των αποβλήτων γίνεται εκτός Νοσοκοµείου και είναι ανάλογη του είδος αυτών. Τα απόβλητα µε µολυσµατικό χαρακτήρα υπόκεινται σε αποστείρωση, τα απόβλητα τοξικού χαρακτήρα σε αποτέφρωση ενώ τα διάφορα ανατοµικά µέλη ενταφιάζονται. Σε κάθε στάδιο της ιαχείρισης των Ιατρικών Αποβλήτων πρέπει να ακολουθούνται συγκεκριµένες ασφαλείς πρακτικές. Σφάλµατα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαχείρισης τους µπορεί να προκαλέσουν λοίµωξη ή σοβαρό ατύχηµα στους εργαζόµενους, τους ασθενείς του Νοσοκοµείου, αλλά και να δηµιουργήσουν πρόβληµα ηµόσιας Υγείας. Η Σωστή ιαχείριση των Ιατρικών Αποβλήτων είναι ιδιαίτερα σηµαντική, και αποτελεί επαγγελµατική, ηθική και νοµική υποχρέωση όλου του προσωπικού του Νοσοκοµείου. 15

16 3.2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Ιατρικά Απόβλητα Αστικού Χαρακτήρα Επικίνδυνα Ιατρικά Απόβλητα Αµιγώς Μολυσµατικού Χαρακτήρα Απόβλητα Απόβλητα που έχουν ταυτόχρονα Μολυσµατικό και Τοξικό Χαρακτήρα Απόβλητα Αµιγώς Τοξικού Χαρακτήρα Άλλα Ιατρικά Απόβλητα: ραδιενεργά, µπαταρίες, έλαια, ληγµένα φάρµακα κ.α ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (ΙΑ-ΑΧ) Τα Ιατρικά Απόβλητα Αστικού Χαρακτήρα προσοµοιάζουν µε τα οικιακά απορρίµµατα. Ενδεικτικά ως Απόβλητα Αστικού Χαρακτήρα αναφέρονται: απόβλητα από την παρασκευή φαγητών που προέρχονται από τις κουζίνες του νοσοκοµείου απόβλητα από δραστηριότητες εστίασης και τα υπολείµµατα των τροφίµων που προέρχονται από τα τµήµατα νοσηλείας απόβλητα όπως: γυαλί, χαρτί, χαρτόνι, πλαστικό, µέταλλα, υλικά συσκευασίας γενικά, ογκώδη υλικά καθώς και άλλα µη επικίνδυνα απόβλητα, που λόγω της ποιότητάς τους εξοµοιώνονται µε τα οικιακά απόβλητα παραγόµενα κατά τις εργασίες καθαρισµού κοινόχρηστων χώρων απόβλητα από ρουχισµό µίας χρήσεως εκτός εάν εµπίπτουν στην κατηγορία των επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων Αµιγώς Μολυσµατικού Χαρακτήρα απόβλητα που προέρχονται από κηπουρικές εργασίες που εκτελούνται στο περιβάλλον του νοσοκοµείου ορθοπεδικοί γύψοι, σερβιέτες, βρεφικές πάνες και πάνες ενηλίκων, εκτός εάν εµπίπτουν στην κατηγορία των επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων αµιγώς µολυσµατικού χαρακτήρα 16

17 3.2.2 ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ Απόβλητα Αµιγώς Μολυσµατικού Χαρακτήρα (ΕΙΑ-ΜΧ) Στα Επικίνδυνα Ιατρικά Απόβλητα Μολυσµατικού Χαρακτήρα (ΕΙΑ-ΜΧ) ανήκουν: ιστοί και όργανα ανθρωπίνου σώµατος όλα τα απόβλητα που προέρχονται από περιβάλλον, στο οποίο υφίσταται κίνδυνος βιολογικής µετάδοσης δια του αέρος καθώς και από περιβάλλον αποµόνωσης, στο οποίο βρίσκονται ασθενείς πάσχοντες από µεταδοτικό νόσηµα και τα οποία έχουν µολυνθεί από: α. αίµα ή βιολογικά υγρά: εγκεφαλονωτιαίο υγρό, αρθρικό υγρό, περιτοναϊκό υγρό, πυώδεις συλλογές β. κόπρανα και ούρα από ασθενή στον οποίο έχει αναγνωριστεί κλινικά από τον θεράποντα ιατρό νόσος που µπορεί να µεταδοθεί µε αυτά τα απεκκρίµατα απόβλητα από µικροβιολογικές -βιοχηµικές εξετάσεις*: α. πλάκες β. τριβλία καλλιέργειας και άλλα µέσα που χρησιµοποιούνται στη µικροβιολογία και που έχουν µολυνθεί από παθογόνους παράγοντες απόβλητα που προέρχονται από το πειραµατικό χειρουργείο και α. έχουν µολυνθεί από παθογόνους για τον άνθρωπο και τα ζώα παράγοντες β. έχουν έρθει σε επαφή µε οποιοδήποτε βιολογικό υγρό όπως αίµα, κόπρανα, ούρα από ασθενή που έχει διαπιστωθεί κλινικά από τον υπεύθυνο ιατρό, κίνδυνος µετάδοσης νόσου * Άρθρο 3 Υπ αρ / έγγραφο της /νσης Υγιεινής Περιβάλλοντος του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ενδεικτικά είδη ΕΙΑ-ΜΧ που παράγονται στο χώρο του Νοσοκοµείου είναι: 17

18 ΠΙΝΑΚΑΣ 5. Είδη Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων Μολυσµατικού χαρακτήρα βελόνες, σύριγγες, λάµες, χειρουργικά νυστέρια σετ µετάγγισης, παρεντερικής διατροφής, συσκευές ορών καθετήρες αγγειακοί, ουροδόχου κύστεως, διασωλήνωσης, αναρρόφησης σετ οξυγονοθεραπείας σάκοι παροχετεύσεων κυκλώµατα εξωσωµατικής κυκλοφορίας, φίλτρα διύλισης ατοµικός προστατευτικός εξοπλισµός: γάντια, ρόµπες, γυαλιά, µάσκες, σκούφοι, ποδονάρια γάζες και επίδεσµοι µετά από αλλαγή τραύµατος ψύκτρες, υλικά για κυτταρολογικές εξετάσεις εργαλεία κολποσκόπησης, ορθοσκόπια ρινοσκόπια, οφθαλµικές ράβδοι τριβλία καλλιεργειών, πλάκες Απόβλητα Μολυσµατικού και Ταυτόχρονα Τοξικού Χαρακτήρα Στα Επικίνδυνα Ιατρικά Απόβλητα Μολυσµατικού και Τοξικού Χαρακτήρα (ΕΙΑ-ΜΤΧ) ανήκουν: ανατοµικά απόβλητα από παθολογοανατοµικά και αιµοπαθολογοανατοµικά εργαστήρια: ιστοί όργανα και µέρη σώµατος µη αναγνωρίσιµα απόβλητα από παθολογικά ή άλλα τµήµατα όπου γίνονται χηµειοθεραπείες flacon, οροί και συσκευές ορών χηµειοθεραπευτικών Απόβλητα Αµιγώς Τοξικού Χαρακτήρα (ΕΙΑ-ΤΧ) 18

19 Στα Απόβλητα Αµιγώς Τοξικού Χαρακτήρα (ΕΙΑ-ΤΧ) ανήκουν: ανόργανες και οργανικές χηµικές ουσίες αµαλγάµατα οδοντιατρικής υδράργυρος ή άλλα βαρέα µέταλλα ληγµένα φάρµακα υγρά εµφάνισης και στερέωσης ακτινολογικού εργαστηρίου έλαια εκροής από αντλίες κενού Τµήµατα του Νοσοκοµείου τα οποία παράγουν Επικίνδυνα Ιατρικά Απόβλητα Αµιγώς Τοξικού Χαρακτήρα (ΕΙΑ-ΤΧ) είναι: 1. Γενικό Αιµατολογικό Εργαστήριο Αιµατολογικής Κλινικής 2. Εργαστήριο Μοριακής βιολογίας Αιµατολογικής Κλινικής 3. Εργαστήριο Κρυοκατάψυξης αιµοποιητικών κυττάρων Αιµατολογικής Κλινικής 4. Εργαστήριο Κυτταροµετρίας Ροής Αιµατολογικής Κλινικής 5. Αιµατολογικό Εργαστήριο 6. Κυτταρολογικό Εργαστήριο 7. Φαρµακείο (Ληγµένα φάρµακα). 8. Παθολογοανατοµικό Εργαστήριο 9. Νεφροπαθολογοανατοµικό Εργαστήριο 10. Αιµοπαθολογοανατοµικό Εργαστήριο 11. Ακτινολογικό Εργαστήριο ΑΛΛΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ χρησιµοποιηµένες µπαταρίες ραδιενεργά απόβλητα Το Νοσοκοµείο χρησιµοποιεί ραδιενεργά ισότοπα για τη θεραπεία των αρρώστων. Οι χώροι στους οποίους χρησιµοποιούνται είναι: Τµήµα Πυρηνικής Ιατρικής Ορµονολογικό Εργαστήριο Εργαστήριο Ανοσολογίας-Ιστοσυµβατότητας 19

20 3.3 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Η ιαχείριση των ΕΙΑ περιλαµβάνει τις εργασίες που αποσκοπούν στο να καταστήσουν τα ΕΙΑ αβλαβή για τη ηµόσια Υγεία και το περιβάλλον. Περιλαµβάνει το διαχωρισµό, την συλλογή, την συσκευασία, τη µεταφορά, την προσωρινή αποθήκευση, την επεξεργασία και την τελική διάθεση των αποβλήτων. Συγκεντρωτική παρουσίαση της διαχείρισης φαίνεται στον ΠΙΝΑΚΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (ΙΑ-ΑΧ) Συλλογή ΙΑ-ΑΧ 1.Ο διαχωρισµός τους γίνεται στους χώρους παραγωγής τους από τους επαγγελµατίες υγείας. 2.Η συλλογή γίνεται σε σακούλες µαύρου χρώµατος. 3. Αποθηκεύονται προσωρινά στους χώρους αποθήκευσης των τµηµάτων παραγωγής 4.Μεταφέρονται στους χώρους προσωρινής αποθήκευσης, µε ειδικά κλειστού τύπου τροχήλατα και απορρίπτονται απευθείας στους υποδοχείς-συµπιεστές του δήµου. Εκεί γίνεται συµπίεση των αποβλήτων 8 προς 1 για µείωση του όγκου τους. Αποµακρύνονται, µε ευθύνη του δήµου, δύο φορές το 24ωρο. (ΠΙΝΑΚΑΣ 7, ΠΙΝΑΚΑΣ 8) 5.Ο χώρος προσωρινής αποθήκευσης καλύπτεται από πλακάκια στους τοίχους και διαθέτει παροχή ζεστού νερού, ώστε να πλένεται και να απολυµαίνεται στο τέλος της ηµερήσιας εργασίας και όποτε άλλοτε κρίνεται απαραίτητο Στο Νοσοκοµείο γίνεται ανακύκλωση χαρτιού. Ο διαχωρισµός και η συλλογή γίνεται σε όλες τις επιµέρους υπηρεσίες του Νοσοκοµείου σε ειδικούς χάρτινους περιέκτες. Η µεταφορά στο χώρο προσωρινής αποθήκευσης γίνεται µε συγκεκριµένα τροχήλατα, όπου αποθηκεύονται σε κάδους µπλε χρώµατος. Παρατηρήσεις 1. Στους υποδοχείς συλλογής ΙΑ-ΑΧ δεν απορρίπτονται Επικίνδυνα Ιατρικά Απόβλητα (ΕΙΑ) 2. Με τα τροχήλατα που προορίζονται για τα ΙΑ-ΑΧ δεν µεταφέρονται άλλου τύπου απορρίµµατα 3. Ο χώρος προσωρινής αποθήκευσης των ΙΑ-ΑΧ είναι σαφώς οριοθετηµένος µε µεταλλικό χώρισµα από το χώρο προσωρινής αποθήκευσης των ΕΙΑ. 20

21 3.3.2 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (ΕΙΑ-ΜΧ) Συλλογή ΕΙΑ ΜΧ 1. Ο διαχωρισµός τους γίνεται στους χώρους παραγωγής τους από τους επαγγελµατίες υγείας 2. Τα διαχωρισµένα ΕΙΑ ΜΧ τοποθετούνται σε κατάλληλους υποδοχείς κίτρινου χρώµατος (ΠΙΝΑΚΑΣ 7) Συγκεκριµένα: τα αιχµηρά ή κοφτερά απόβλητα τοποθετούνται σε άκαµπτα, ανθεκτικά, αδιάτρητα δοχεία κίτρινου χρώµατος, µιας χρήσεως τα ογκώδη αιχµηρά τοποθετούνται σε ανθεκτικά δοχεία µαύρου χρώµατος µε κίτρινο καπάκι τα υπόλοιπα ΕΙΑ ΜΧ σε σακούλες κίτρινου χρώµατος ή σε άκαµπτα, ανθεκτικά δοχεία µαύρου χρώµατος µε κίτρινο καπάκι Παρατηρήσεις 1. Η πλήρωση των υποδοχέων δεν πρέπει να ξεπερνά τα ¾ της συνολικής τους χωρητικότητας. 2. Στη συσκευασία επικολλάται ετικέτα που φέρει το σήµα του βιολογικού κινδύνου, το τµήµα προέλευσης και την ηµεροµηνία συλλογής 3. Οι υποδοχείς κλείνουν µε ασφάλεια µε βρόχο ώστε να αποφεύγεται η διασπορά µολυσµατικού υλικού κατά την προσωρινή αποθήκευση και µεταφορά τους 4. Κατά τη συλλογή των ΕΙΑ ΜΧ: οι υποδοχείς απορρίπτονται ως έχουν και δεν ξαναχρησιµοποιούνται λαµβάνονται µέτρα για την αποφυγή δηµιουργίας σκόνης, αερίων εκποµπών, σταγονιδίων καθώς και της µετάδοσης παθογόνων µικροοργανισµών από την άµεση επαφή µε τα χέρια ή τον ιµατισµό. 21

22 Μεταφορά ΕΙΑ ΜΧ 1. Μεταφέρονται από το τµήµα παραγωγής τους στους χώρους προσωρινής αποθήκευσης του νοσοκοµείου, µε ειδικά διαµορφωµένα κλειστού τύπου τροχήλατα από αλουµίνιο, τα οποία φέρουν εξωτερικά το σήµα του βιολογικού κινδύνου. Τα τροχήλατα αυτά χρησιµοποιούνται αποκλειστικά και µόνο για την µεταφορά των µολυσµατικών αποβλήτων και απολυµαίνονται σύµφωνα µε τις οδηγίες της Ε.Ν.Λ. (ΠΙΝΑΚΑΣ 8) 2. Η µεταφορά γίνεται από εκπαιδευµένους υπαλλήλους του συνεργείου καθαριότητας που χρησιµοποιεί τα µέσα ατοµικής προστασίας (φόρµα πολλαπλών χρήσεων, χοντρά γάντια) 3. Τα ΕΙΑ-ΜΧ αποµακρύνονται ανά 4ωρο από τους χώρους παραγωγής (χώροι ακαθάρτων των τµηµάτων) (ΠΙΝΑΚΑΣ 8) Προσωρινή αποθήκευση των ΕΙΑ ΜΧ στο Νοσοκοµείο 1. Γίνεται σε ψυκτικό θάλαµο (θερµοκρασία 0 o C έως 4 o C) ο οποίος: έχει επαρκή χωρητικότητα βρίσκεται σε ειδικά διαµορφωµένο χώρο µέσα στο χώρο διαχείρισης των αποβλήτων του νοσοκοµείου καλύπτεται από πλακάκια στους τοίχους και διαθέτει παροχή ζεστού νερού, ώστε να πλένεται και να απολυµαίνεται µετά την αποµάκρυνση των ΕΙΑ-ΜΧ και όποτε άλλοτε κρίνεται απαραίτητο, ενώ οι αγωγοί απορροής καταλήγουν στο δίκτυο αποχέτευσης του νοσοκοµείου κλείνει αεροστεγώς µε ανοξείδωτη µεταλλική πόρτα λειτουργεί µε ρεύµα και διαθέτει εξωτερικό πίνακα για τον έλεγχο της σωστής λειτουργίας του φωτίζεται επαρκώς διαθέτει προληπτικά µέτρα πυρασφάλειας 22

23 διαθέτει ευκρινή σήµανση µε το διεθνές σύµβολο του µολυσµατικού και επικινδύνου και τον όρο «Επικίνδυνα Ιατρικά Απόβλητα» βρίσκεται σε σηµείο όπου υπάρχει δυνατότητα ευχερούς διακίνησης των τροχήλατων µεταφοράς των ΕΙΑ ΜΧ και της κινητής µονάδας απολύµανσης τα απόβλητα δεν παραµένουν στο ψυγείο για διάστηµα µεγαλύτερο των 3 ηµερών 2. Στο χώρο της προσωρινής αποθήκευσης δεν επιτρέπεται η είσοδος στο κοινό ή σε µη εξουσιοδοτηµένο προσωπικό. Επεξεργασία των ΕΙΑ ΜΧ Η επεξεργασία των ΕΙΑ ΜΧ γίνεται εκτός του Νοσοκοµείου µε τη µέθοδο υψηλού βαθµού απολύµανσης µε ατµό υπό πίεση (αποστείρωση). 1. Η επεξεργασία των ΕΙΑ-ΜΧ γίνεται στη σταθερή µονάδα επεξεργασίας της αναδόχου εταιρείας µε δική της ευθύνη. Η παράδοση παραλαβή των ΕΙΑ-ΜΧ πραγµατοποιείται µε την συµπλήρωση του ειδικού εντύπου (ζυγολόγιο) σύµφωνα µε την ειδική πλάστιγγα του Νοσοκοµείου. 2. Η µεταφορά των ΕΙΑ ΜΧ γίνεται από εγκεκριµένα αυτοκίνητα - ψυγεία της αναδόχου εταιρείας επεξεργασίας των ΕΙΑ-ΜΧ 3 φορές την εβδοµάδα και ανάλογα µε τον όγκο των παραγόµενων αποβλήτων όποτε κρίνεται απαραίτητο. 3. Ο φορέας λειτουργίας της µονάδας αποστείρωσης διατηρεί αρχείο λειτουργίας και ελέγχου της εγκατάστασης και των ποσοτήτων των αποβλήτων που επεξεργάστηκαν, µε βάση το οποίο καταρτίζεται ετήσια έκθεση. Η ετήσια έκθεση περιλαµβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω ειδικά στοιχεία: ποσότητες ΕΙΑ ΜΧ που επεξεργάστηκαν µε αποστείρωση αποτελέσµατα των ειδικών ελέγχων και των µετρήσεων ειδικότερα συµβάντα (κυρίως αστοχίες) και αντιµετώπισή τους 23

24 ιαχείριση ακρωτηριασµένων µελών Τα ακρωτηριασµένα µέλη από το χειρουργείο: µεταφέρονται µε κλειστή σακούλα που δεν επιτρέπει τη διαρροή και φυλάσσονται σε καταψύκτη θερµοκρασίας -20 o C που βρίσκεται στο χώρο του Νεκροφυλακείου παραδίδονται µε ειδικό πρωτόκολλο στην ιδιωτική εταιρεία (Γραφείο Τελετών) µε την οποία έχει υπογράψει σύµβαση το Νοσοκοµείο µεταφέρονται στο Γ Νεκροταφείο προς ταφή τηρείται αντίστοιχο αρχείο από τον Επόπτη Υγείας του Νοσοκοµείου ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΤΟΞΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (ΕΙΑ ΜΤΧ) Συλλογή ΕΙΑ ΜΤΧ Για τη ασφαλή διαχείριση απαιτείται ειδική τριπλή συσκευασία συλλογής: εσωτερική κόκκινη πλαστική σακούλα, πλην PVC χαρτοκυτίο εξωτερική κόκκινη πλαστική σακούλα, πλην PVC (ΠΙΝΑΚΑΣ 7) Παρατηρήσεις 1. Η πλήρωση των υποδοχέων δεν πρέπει να ξεπερνά τα ¾ της συνολικής τους χωρητικότητας. 2. Στη συσκευασία επικολλάται ετικέτα που φέρει το σήµα του βιολογικού κινδύνου, το τµήµα προέλευσης, την ηµεροµηνία συλλογής (ΠΙΝΑΚΑΣ 7) 3. Οι υποδοχείς κλείνουν µε ασφάλεια µε βρόχο για την αποφυγή ατυχούς διάνοιξης κατά την προσωρινή αποθήκευση και µεταφορά τους. 4. Κατά τη συλλογή των ΕΙΑ ΜΤΧ απαγορεύονται οι διαδικασίες εκκένωσης και επαναλαµβανόµενης πλήρωσης του υποδοχέα. 24

25 Μεταφορά ΕΙΑ ΜΤΧ Τα ΕΙΑ-ΜΤΧ µεταφέρονται από τον χώρο παραγωγής στο χώρο προσωρινής αποθήκευσης ανάλογα µε το ρυθµό παραγωγής. (ΠΙΝΑΚΑΣ 7) Προσωρινή αποθήκευση των ΕΙΑ ΜΤΧ στο Νοσοκοµείο φυλάσσονται στον ειδικό καταψύκτη σε Θερµοκρασία 0 o C έως 4 ο C, που βρίσκεται στον ειδικά διαµορφωµένο χώρο προσωρινής αποθήκευσης αποβλήτων του Νοσοκοµείου Επεξεργασία των ΕΙΑ ΜΤΧ Η τελική διαχείρισή τους γίνεται εκτός Νοσοκοµείου µε τη µέθοδο της αποτέφρωσης Η µεταφορά των ΕΙΑ ΜΤΧ εκτός Νοσοκοµείου γίνεται µε ευθύνη της αναδόχου εταιρείας επεξεργασίας των ΕΙΑ-ΜΤΧ 2-3 φορές την εβδοµάδα 25

26 3.3.4 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΞΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Το Νοσοκοµείο έχει συστήσει Επιτροπή ιαχείρισης Αποβλήτων Αµιγώς Τοξικού Χαρακτήρα. Η Επιτροπή είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση των Ιατρικών Αποβλήτων Τοξικού Χαρακτήρα που παράγονται στο Νοσοκοµείο. Συνεργάζεται µε τους Υπεύθυνους ιαχείρισης Ιατρικών Αποβλήτων για την εφαρµογή του Εσωτερικού Κανονισµού, την επίλυση προβληµάτων σχετικά µε τη διαχείριση των Τοξικών Αποβλήτων και την εφαρµογή του Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης σε περίπτωση ατυχήµατος. Η Επιτροπή αναφέρεται στο ιοικητή του Νοσοκοµείου. Τα απόβλητα που περιέχουν άργυρο ακτινολογικών µηχανηµάτων παλαιάς τεχνολογίας υγρής εκτύπωσης υπόκεινται σε απαργύρωση από απαργυρωτή και καθίστανται αδρανή. Παράγονται περίπου 1000 lt/έτος από το ακτινολογικό µηχάνηµα του χειρουργείου (φορητό µηχάνηµα) και το µαστογράφο. Τα υπόλοιπα ακτινολογικά µηχανήµατα είναι ψηφιακής τεχνολογίας και ως εκ τούτου δεν παράγουν τοξικά απόβλητα. Τα απόβλητα µε υψηλή περιεκτικότητα σε βαρέα µέταλλα (πχ κάδµιο και υδράργυρο) συλλέγονται ξεχωριστά σε ανθεκτικά και στεγανά ειδικά δοχεία, µε σήµανση που πληροφορεί για το περιεχόµενο τους. Αποθηκεύονται σε προσωρινό χώρο αποθήκευσης µέχρι την παραλαβή τους από την συµβαλλόµενη Εταιρεία αποκοµιδής και αποτέφρωσης. Ποσότητες επικινδύνων χηµικών αποβλήτων συλλέγονται σε ειδικούς στεγανούς περιέκτες οι οποίοι τοποθετούνται σε ειδική τριπλή συσκευασία και στην συνέχεια αποθηκεύονται στο χώρο προσωρινό αποθήκευσης αποβλήτων µέχρι την παραλαβή τους από την συµβαλλόµενη Εταιρεία αποκοµιδής και αποτέφρωσης. (ΠΙΝΑΚΕΣ 7,8,9) Κατά την αποθήκευση τους πληρούνται όσα προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία για τα επικίνδυνα απόβλητα (ΚΥΑ 19396/1546/1997). Ο χώρος προσωρινής αποθήκευσης των τοξικών αποβλήτων φέρει σήµανση µε το διεθνές σύµβολο του επικίνδυνου υλικού. 26

27 ΠΙΝΑΚΑΣ 6. Συγκεντρωτική διαχείριση αποβλήτων και φορείς επεξεργασίας ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΜΕΘΟ ΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΙΑ ΑΧ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΦΗ ΕΣ ΝΑ ΕΣ ΝΑ 1-2 φορές την ηµέρα ΕΙΑ -ΜΧ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ STERIMED ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ STERIMED ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 3 φορές την εβδοµάδα ΕΙΑ ΜΤΧ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΦΡΩΤΗΡΑΣ ΑΕ ΑΠΟΤΕΦΡΩΤΗΡΑΣ ΑΕ 2-3 φορές την εβδοµάδα ΕΙΑ-ΤΧ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΦΡΩΤΗΡΑΣ ΑΕ ΑΠΟΤΕΦΡΩΤΗΡΑΣ ΑΕ 2-3 φορές την εβδοµάδα 27

28 ΠΙΝΑΚΑΣ 7. Χαρακτηριστικά συσκευασίας των αποβλήτων ανάλογα µε το είδος τους και ειδική σήµανση. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΕΙ ΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥΣ ΕΙ ΟΣ ΠΕΡΙΕΚΤΗ ΧΡΩΜΑ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΕΡΙΕΚΤΗ Αστικού Τύπου σακούλα µαύρο χρώµα Ανακυκλώσιµα υλικά Αµιγώς Μολυσµατικού Χαρακτήρα (προς αποστείρωση) ειδικοί περιέκτες ανακύκλωσης σακούλα µπλε χρώµα κίτρινο χρώµα σήµανση Μολυσµατικών Ταυτόχρονα Μολυσµατικού και Τοξικού Χαρακτήρα (προς αποτέφρωση) τριπλή συσκευασία: εξωτερική σακούλα, χάρτινο κουτί εσωτερική σακούλα κόκκινο χρώµα σήµανση Μολυσµατικών Τοξικού Χαρακτήρα Αιχµηρά αντικείµενα τριπλή συσκευασία: εξωτερική σακούλα χάρτινο κουτί εσωτερική σακούλα αδιάτρητα πλαστικά δοχεία κόκκινο χρώµα σήµανση Τοξικών κίτρινο χρώµα σήµανση Μολυσµατικών Κυτταροτοξικά τριπλή συσκευασία: εξωτερική σακούλα χάρτινο κουτί εσωτερική σακούλα κόκκινο χρώµα σήµανση Τοξικών 28

29 ΠΙΝΑΚΑΣ 8. εντός Υγειονοµικής Μονάδας Μεταφορά και προσωρινή αποθήκευση Ιατρικών αποβλήτων ΧΩΡΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (αριθµός τροχήλατων) ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ (π.χ. αποθήκη ψυκτικός ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ (Μ Π Υ σε µέτρα) θάλαµος) Χώρος Αστικού Χαρακτήρα 2 απορριµµάτων σε Container /συµπιεστές του 80m 2 Ύψος 5,5m ήµου Μολυσµατικού Χαρακτήρα 1 Ψυκτικός θάλαµος Βλέπε στο φωτογραφικό 5 3 3,5 m υλικό- Σχέδιο Μολυσµατικού και τοξικού χαρακτήρα 1 Ψυκτικός θάλαµος κατόψεων (ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8) 5 3 3,5 m Τοξικού χαρακτήρα 1 Ψυκτικός θάλαµος 5 3 3,5 m 29

30 ΠΙΝΑΚΑΣ 9. ιαχείριση τοξικών αποβλήτων ανάλογα µε το είδος τους ΕΙ ΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΟΞΙΚΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΕΚΤΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ αντιδραστήρια περίπου στεγανός περιέκτης εργαστηριακού τοµέα Lt / έτος µέσα σε τριπλή συσκευασία Ψυκτικό θάλαµο εξωτερική σακούλα χάρτινο κουτί εσωτερική σακούλα ληγµένα φάρµακα περίπου 120 kg / 1 έτος τριπλή συσκευασία: εξωτερική σακούλα χάρτινο κουτί Ψυκτικό θάλαµο εσωτερική σακούλα 30

31 3.3.5 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΛΛΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ραδιενεργά απόβλητα Τα ραδιενεργά κατάλοιπα φυλάσσονται σε ειδικές µολύβδινες κρύπτες στο χώρο της Πυρηνικής Ιατρικής, έως ότου η εναποµένουσα ραδιενέργεια τους να είναι κάτω από τα επίπεδα αποδέσµευσης που ορίζει ο νόµος. Το χρονικό διάστηµα φύλαξης εντός της κρύπτης, ως εκ τούτου, είναι ανάλογο του είδους του ραδιενεργού ισότοπου. Μετά την ολοκλήρωση του απαιτούµενου χρονικού διαστήµατος παύουν να είναι ραδιενεργά και διαχειρίζονται ανάλογα µε το είδος τους (ως αστικού χαρακτήρα, µολυσµατικού χαρακτήρα, αιχµηρά). Μπαταρίες Το Νοσοκοµείο ανακυκλώνει τις µπαταρίες κάτω από 1,5 kg που συγκεντρώνονται σε ειδικούς περιέκτες και παραλαµβάνονται από εταιρεία ανακύκλωσης (ΑΦΗΣ) 31

32 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΜΕΤΡΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Η σωστή διαχείριση των ιατρικών αποβλήτων προϋποθέτει την εφαρµογή προγράµµατος κατάλληλης και συστηµατικής εκπαίδευσης των εργαζόµενων, την εξασφάλιση προστατευτικού εξοπλισµού για την αποτροπή της έκθεσης σε ΕΙΑ, τον εµβολιασµό, την προφύλαξη και την ιατρική παρακολούθηση σε περίπτωση έκθεσης σε επικίνδυνους παράγοντες. 4.1 Εκπαίδευση για την ασφάλεια κατά τη διαχείριση των ιατρικών αποβλήτων Στόχος της εκπαίδευσης είναι η κατανόηση των ενδεχόµενων κινδύνων που εµπεριέχονται στη διαχείριση των αποβλήτων, της σηµασίας του εµβολιασµού για την Ηπατίτιδα Β και της χρήσης µέσων ατοµικής προστασίας. 4.2 Προστασία των εργαζοµένων Η παραγωγή, ο διαχωρισµός και η µεταφορά των ιατρικών αποβλήτων συνεπάγεται δυνητικό κίνδυνο έκθεσης επικίνδυνων υλικών. Οι εργαζόµενοι πρέπει να γνωρίζουν όλους τους πιθανούς κινδύνους και τα κατάλληλα µέτρα για την αποτροπή της έκθεσης σε επικίνδυνες ουσίες Προστατευτικός εξοπλισµός Το είδος του ατοµικού εξοπλισµού προστασίας προφυλάσσει το προσωπικό του Νοσοκοµείου, από την έκθεσή στους κινδύνους που σχετίζονται µε τη διαχείριση των νοσοκοµειακών αποβλήτων. Συγκεκριµένα: Οι φόρµες προστασίας αποτρέπουν την έκθεση της ενδυµασίας σε επικίνδυνους παράγοντες. Οι µάσκες προσώπου και τα γυαλιά προστατεύουν τους βλεννογόνους του στόµατος και των µατιών από εκτίναξη βιολογικών ή άλλων υγρών. Τα γάντια στο προσωπικό υγείας προστατεύουν τα χέρια από την έκθεση σε επικίνδυνα υλικά. Οι µπότες και τα χοντρά γάντια προστατεύουν 32

33 τους εργάτες που µεταφέρουν τα απόβλητα για την αποφυγή τραυµατισµών. Το Νοσοκοµείο διαθέτει τα απαραίτητα είδη προστατευτικού εξοπλισµού σε ικανές ποσότητες. (ΠΙΝΑΚΑΣ 10) ΠΙΝΑΚΑΣ 10. Είδος και ποσότητες προστατευτικού εξοπλισµού που διαθέτει το Νοσοκοµείο ΕΙ ΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Αναπνευστική Συσκευή 3 Μάσκες προσώπου (ανάλογα µε την εργασία) > 1000 Γυαλιά (ανάλογα µε την εργασία) >500 Φόρµα προστασίας (υποχρεωτική) Όλοι οι εργαζόµενοι Βιοµηχανικές ποδιές Ποδονάρια ή µπότες (υποχρεωτική) >1000 Γάντια (ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό) >10000 Χοντρά γάντια για µεταφορείς απορριµµάτων 5-10 ζεύγη Ατοµική Υγιεινή Για να τηρούνται οι βασικοί κανόνες υγιεινής τόσο στους χώρους προσωρινής αποθήκευσης των απορριµµάτων όσο και στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας υπάρχουν νιπτήρες µε σαπούνι και ζεστό νερό. Το πλύσιµο των χεριών είναι απαραίτητο κάθε φορά που κάποιος έρχεται σε επαφή µε απορρίµµατα Ανοσοποίηση Η ανοσοποίηση για τον ιό της Ηπατίτιδας Β και του Τετάνου επιβάλλεται για όλο το προσωπικό. Υπεύθυνη για το πρόγραµµα ανοσοποίησης είναι η Επιτροπή Νοσοκοµειακών Λοιµώξεων 33

34 4.3 Πρακτικές ασφαλούς διαχείρισης αποβλήτων Περιληπτικά επισηµαίνονται: Ο προσεκτικός διαχωρισµός και η τοποθέτηση των απορριµµάτων σε διαφορετικούς περιέκτες και σάκους µε σήµανση, ώστε να είναι απόλυτα διακριτός ο κίνδυνος που προκύπτει από την κάθε κατηγορία Η προσεκτική συσκευασία η οποία προστατεύει τους εργαζόµενους από την επαφή τους µε τα απορρίµµατα και τις διαρροές Η σωστή σήµανση η οποία επιτρέπει την άµεση αναγνώριση του είδους του απορρίµµατος και της πηγής προέλευσης. Η σωστή µεταφορά που ελαττώνει την πιθανότητα να εκτεθεί το εµπλεκόµενο προσωπικό σε κίνδυνο Η προσεκτική αποθήκευση η οποία επιτρέπει την πρόσβαση µόνο στο εξουσιοδοτηµένο προσωπικό µόνο και αποτρέπει την είσοδο εντόµων και τρωκτικών που είναι δυνατόν να µεταφέρουν τη µόλυνση σε γειτονικές περιοχές 4.4 Ειδικές προφυλάξεις για την αντιµετώπιση ατυχηµάτων από επικίνδυνες ουσίες Ο εργαζόµενος που καλείται να καθαρίσει επικίνδυνα υλικά που έχουν διασκορπιστεί ως αποτέλεσµα ατυχήµατος φοράει γάντια, µάσκα, γυαλιά και ειδική φόρµα. Αν η ουσία είναι πτητική και ιδιαίτερα επικίνδυνη (π.χ. τοξική) φοράει επιπλέον αναπνευστήρα. Αν χυθεί µολυσµατικό υλικό στο πάτωµα ο χώρος καθαρίζεται µε απολυµαντικά. Είναι σηµαντικό να ανακτήσουµε τον υδράργυρο αν συµβεί διαρροή του από ατύχηµα. Ασφαλέστερος τρόπος για την ανάκτηση του υδραργύρου είναι η αναρρόφηση του. 4.5 Ασφάλεια κατά τη διαχείριση κυτταροτοξικών φαρµάκων Υπεύθυνος για την ασφάλεια κατά τη διαχείριση των κυτταροτοξικών φαρµάκων είναι ο Προϊστάµενος του Φαρµακείου. Για να ελαχιστοποιηθεί η έκθεση σε τέτοιου είδους φάρµακα λαµβάνονται τα ακόλουθα µέτρα: 34

35 Γραπτές οδηγίες που καθορίζουν τις ασφαλείς διαδικασίες για κάθε σχετική εργασία, εκπαίδευση και δειγµατοληπτική παρακολούθηση της εφαρµογής ασφαλών διαδικασιών των σχετικών εργασιών Φύλλα ασφαλείας που βασίζονται στις οδηγίες του προµηθευτή για τους ενδεχόµενους κινδύνους Καθορισµένη διαδικασία για την έκτακτη περίπτωση επαγγελµατικού ατυχήµατος Εκπαίδευση του προσωπικού που εµπλέκεται στον χειρισµό κυτταροτοξικών φαρµάκων Οι οδηγίες για την προστασία του προσωπικού περιλαµβάνουν: Συλλογή των κυτταροτοξικών αποβλήτων σε στεγανές σακούλες µε ετικέτα που περιέχουν τον όρο Επικίνδυνα Κυτταροτοξικά Απόβλητα και την τοποθέτηση τους σε περιέκτες τοξικών µολυσµατικών ΕΙΑ. Ασφαλή φύλαξη των κυτταροτοξικών αποβλήτων µέχρι την τελική τους διάθεση Επιστροφή των ληγµένων φαρµάκων στον προµηθευτή Απολύµανση του εξοπλισµού που χρησιµοποιείται για την αντιµετώπιση διασκορπισµένων ουσιών και για την διάθεση και επεξεργασία µολυσµένου από κυτταροτοξικά φάρµακα και εκκρίµατα ασθενών, υλικού. Το προσωπικό του Νοσοκοµείου γνωστοποιεί στις οικογένειες των ασθενών που υποβάλλονται σε χηµειοθεραπείες τους κινδύνους που διατρέχουν και τους τρόπους µε τους οποίους αυτοί ελαχιστοποιούνται. Τέλος, οι εργάτες που έρχονται σε επαφή µε κυτταροτοξικά απορρίµµατα φορούν γάντια, µάσκες στολές και γυαλιά. 35

36 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΣΧΕ ΙΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ Βασικές αρχές Για την αντιµετώπιση έκτακτων αναγκών αρµόδιοι είναι οι Υπεύθυνοι ιαχείρισης Ιατρικών αποβλήτων, οι οποίοι έχουν το συντονισµό του συνόλου των ενεργειών, ενηµερώνουν µέσω εντύπου αναφοράς ατυχήµατος, (ΠΙΝΑΚΑΣ 11), το ιοικητή και την Ε.Ν.Λ και συνεργάζονται µε το συνεργείο απολύµανσης. Το Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης ενεργοποιείται, όταν συµβεί διασκορπισµός στερεών, υγρών µολυσµατικών ή άλλων επικίνδυνων ουσιών ή/και τραυµατισµός, καθώς και σε περίπτωση ατυχήµατος από πυρκαγιά. 5.2 Περιπτώσεις εφαρµογής του σχεδίου έκτακτης ανάγκης Τα ατυχήµατα που µπορεί να προκύψουν κατά την ενδονοσοκοµειακή διαχείριση των Μολυσµατικών Αποβλήτων µπορεί να είναι: ατυχήµατα µε µολυσµένα αιχµηρά αντικείµενα διασκορπισµός υγρών ή στερεών µολυσµατικών αποβλήτων στους χώρους του νοσοκοµείου πυρκαγιά Περίπτωση ατυχήµατος µε αιχµηρά αντικείµενα εφαρµογή πρώτων βοηθειών σύµφωνα µε τις οδηγίες της ΕΝΛ άµεση ενηµέρωση και γραπτή αναφορά στην Επιτροπή Νοσοκοµειακών Λοιµώξεων στα τηλέφωνα 5831, 5833 αιµοληψία για έλεγχο αιµατογενούς µετάδοσης (έλεγχος πηγής και εκτεθέντος) σύµφωνα µε τις οδηγίες της ΕΝΛ 36

37 διερεύνηση των αιτιών του συµβάντος και οδηγίες για αποφυγή επανάληψης από την Ε.Ν.Λ Περίπτωση διασκορπισµού υγρών και στερεών αποβλήτων ΕΙΑ- ΜΧ ή ΕΙΑ-ΜΤΧ άµεση ενηµέρωση των Υ ΙΑ και της ΕΝΛ άµεση αποµόνωση της προσβεβληµένης περιοχής αποµάκρυνση των µη εµπλεκοµένων σε περίπτωση τραυµατισµού γίνεται παροχή πρώτων βοηθειών και ιατρικής περίθαλψης στα τραυµατισµένα άτοµα σε περίπτωση διασκορπισµού γίνεται προσδιορισµός της φύσης και των χαρακτηριστικών των διασκορπισµένων ουσιών σε περίπτωση έκθεσης σε βιολογικούς ή χηµικούς παράγοντες γίνεται παροχή πρώτων βοηθειών στους εκτεθέντες: ξέπλυµα µατιών µε άφθονο νερό για min και άµεση εξέταση από οφθαλµίατρο. Καλό ξέπλυµα δέρµατος. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί σε τυχόν ανοιχτές πληγές στο σώµα παροχή ατοµικού προστατευτικού εξοπλισµού στα άτοµα που θα πραγµατοποιήσουν τις εργασίες καθαρισµού-απολύµανσης σε περίπτωση διασκορπισµού βιολογικών υλικών η απολύµανση των επιφανειών γίνεται µε διάλυµα 5% υποχλωριώδους νατρίου (αδιάλυτη οικιακή χλωρίνη) ή µε διάλυµα 1000ppm διχλωροισοικυανουρικού νατρίου (NaDCC) ή µε άλλα κοινά απολυµαντικά, σύµφωνα µε τις οδηγίες της Ε.Ν.Λ. Αρχικά χρησιµοποιούνται απορροφητικά υλικά από ύφασµα ή πανί µόνο από τη µία πλευρά τους για να µην εξαπλωθεί η µόλυνση. Τα απορροφητικά υλικά στη συνέχεια απορρίπτονται ως «µολυσµατικά» σε κίτρινη σακούλα. (ΠΙΝΑΚΑΣ 12) σε περίπτωση διασκορπισµού αιχµηρών η συλλογή τους ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ να γίνεται µε τα χέρια. Η συλλογή γίνεται µε ειδικό εξοπλισµό π.χ. λαβίδες, φτυάρια κ.α. 37

38 σε περίπτωση διασκορπισµού τοξικών υλικών (κυτταροστατικά κ.α.) ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η χρήση απολυµαντικών ή άλλων χηµικών ουσιών για την εξουδετέρωσή τους (ΠΙΝΑΚΑΣ 12) γίνεται απολύµανση του επαναχρησιµοποιούµενου εξοπλισµού σύµφωνα µε τις οδηγίες της Ε.Ν.Λ. γίνεται απόρριψη στους κατάλληλους περιέκτες κίτρινου ή κόκκινου χρώµατος του προστατευτικού εξοπλισµού που χρησιµοποιήθηκε ανάλογα µε το είδος των διασκορπισθέντων υλικών. διερεύνηση και καταγραφή του συµβάντος από τους Υ ΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ 11. Υπόδειγµα εντύπου αναφοράς ατυχήµατος ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Φύση του Συµβάντος Τόπος συµβάντος Χρόνος συµβάντος Άµεσα εµπλεκόµενο προσωπικό Ενέργειες για την αντιµετώπιση του συµβάντος Πληροφορίες και παρατηρήσεις που σχετίζονται µε το συµβάν 38

39 ΠΙΝΑΚΑΣ 12. Ενέργειες και εξοπλισµός σε περίπτωση διασκορπισµού αποβλήτων ΕΝΕΡΓΕΙΑ -ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Χειρισµός των διασκορπισµένων ΕΙΑ Περιορισµός της διασκορπισµένης ουσίας Εξουδετέρωση ή Απολύµανση της ουσίας (εάν είναι απαραίτητο) ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ προστατευτικός εξοπλισµός λαβίδες συλλογής απορροφητικά υλικά (π.χ. πετσέτες, χαρτί, πανιά κ.α.) για µολυσµατική ουσία: απολυµαντικό (χλωρίνη) για οξέα: ανθρακικό νάτριο, ανθρακικό ασβέστιο ή βάση για βάσεις: σκόνη κιτρικού οξέος ή άλλο οξύ για κυτταροτοξικά υλικά: ειδικές χηµικές ουσίες αποδόµησης Συλλογή της διασκορπισµένης ουσίας για υγρά: απορροφητικό χαρτί, πριονίδια, προσροφητικός πηλός για στερεά: λαβίδες. σκούπες, γάζες, φτυάρι για υδράργυρο: σφουγγάρι υδραργύρου, αντλία κενού Συσκευασία των αποβλήτων Απολύµανση της περιοχής πλαστικές σακούλες (µαύρη, κίτρινη, τριπλή συσκευασία για Ε.Ι.Α/Μ.Τ.Χ) ανάλογα µε το είδος, περιέκτες αιχµηρών για µολυσµατικά υλικά: απολυµαντικά για επικίνδυνες τοξικές ουσίες: κατάλληλος διαλύτης ή νερό 39

40 5.2.3 Περίπτωση πυρκαγιάς Ακολουθείται το σχετικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης του νοσοκοµείου Αποµακρύνονται οι µη εµπλεκόµενοι σε αυτό Χρησιµοποιείται πυροσβεστήρας CO 2, νερού ή αφρού και παραµένοντας όρθιοι µε τον άνεµο πίσω µας Σε πυρκαγιά µεγάλης εστίας ειδοποιείται η Πυροσβεστική Υπηρεσία τηλ.199 Σε περίπτωση εγκαύµατος παρέχονται οι πρώτες βοήθειες και ιατρική περίθαλψη Ο Υ ΙΑ συνεργάζεται µε την Πυροσβεστική για τη διερεύνηση των αιτιών του ατυχήµατος 40

41 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1. Υπεύθυνος εκπαίδευσης Η Επιτροπή Νοσοκοµειακών Λοιµώξεων σε συνεργασία µε τον Επόπτη Υγείας του Νοσοκοµείου είναι υπεύθυνη για τα εκπαιδευτικά σεµινάρια που αφορούν τη διαχείριση των Ιατρικών αποβλήτων. 2. Η Εκπαίδευση αποσκοπεί στην κατανόηση: των ρόλων και των υπευθυνοτήτων του ιατρικού, νοσηλευτικού και βοηθητικού προσωπικού µέσα στο συνολικό πρόγραµµα διαχείρισης των αποβλήτων. των βηµάτων της ασφαλούς διαχείρισης των αποβλήτων (διαχωρισµός, συσκευασία, σήµανση, µεταφορά, αποθήκευση) των ενδεχόµενων κινδύνων που εµπεριέχονται στη διαχείριση των αποβλήτων της σηµασίας της χρήσης ατοµικού εξοπλισµού προστασίας της σηµασίας της υγιεινής των χεριών της σηµασίας του εµβολιασµού έναντι της Ηπατίτιδας Β 3. Τα εκπαιδευτικό πρόγραµµα αφορά όλους τους εµπλεκόµενους στη διαχείριση των ΕΙΑ απευθύνονται σε: Ιατρικό προσωπικό Νοσηλευτικό προσωπικό Παραϊατρικό προσωπικό Συνεργείο καθαριότητας Προσωπικό της ιοίκησης που είναι υπεύθυνο για την εφαρµογή των όσων υπαγορεύει ο Εσωτερικός Κανονισµός Τα µαθήµατα πραγµατοποιούνται σε οµάδες που περιλαµβάνουν άτοµα από όλες τις κατηγορίες προσωπικού του Νοσοκοµείου ώστε να γνωρίζει η µία κατηγορία τις αρµοδιότητες της άλλης στη ιαχείριση των Αποβλήτων. Τα µαθήµατα γίνονται σύµφωνα µε το πρόγραµµα που φαίνεται στον ΠΙΝΑΚΑ 41

42 13. Εφαρµόζονται σε τακτά χρονικά διαστήµατα (ανά δίµηνο) και κατά την πρόσληψη νέου προσωπικού. Η παρακολούθηση των µαθηµάτων είναι υποχρεωτική. Η εκπαίδευση συµπληρώνεται µε την αποστολή ενηµερωτικών εντύπων και µε παρεµβάσεις στο χώρο παραγωγής αρχικού διαχωρισµού των αποβλήτων 4. Περιεχόµενα Εκπαιδευτικών µαθηµάτων Ενηµέρωση για το υπάρχον νοµοθετικό πλαίσιο στα θέµατα διαχείρισης των ιατρικών αποβλήτων Πληροφόρηση σχετικά µε τους προβλεπόµενους από τον Εσωτερικό Κανονισµό ρόλους και υπευθυνότητες κάθε κατηγορίας εργαζοµένων Οδηγίες εφαρµογής των πρακτικών διαχείρισης των αποβλήτων π.χ. επεξήγηση της έγχρωµης κωδικοποίησης των σάκων, των συµβόλων και των προφυλάξεων που πρέπει να ακολουθηθούν κατά το χειρισµό των µολυσµατικών και επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων κ.α. ιαδικασίες ελαχιστοποίησης των αποβλήτων Σηµασία του σωστού διαχωρισµού των διαφόρων κατηγοριών αποβλήτων Κινδύνους που σχετίζονται µε τη διαχείριση των ιατρικών αποβλήτων/ επιπτώσεις στην υγεία ιαδικασίες αντιµετώπισης ατυχηµάτων, Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης Οδηγίες για τη χρήση µέσων ατοµικής προστασίας Επιδηµιολογία, τρόποι µετάδοσης και προφύλαξης έναντι των HIV, HBV, HCV Μέτρα προστασίας και ασφάλειας του προσωπικού κατά τη διαχείριση των ΕΙΑ 42

43 ΠΙΝΑΚΑΣ 13. Πρόγραµµα Μαθηµάτων για τη ιαχείριση Αποβλήτων Θεµατικές Ενότητες Ονοµατεπώνυµο Εκπαιδευτή Ειδικότητα Εκπαιδευτή Συχνότητα διεξαγωγής ΕΚΠΑΙ ΕΥΟΜΕΝΟΙ ιαχείριση αποβλήτων Σκουτέλης Αθανάσιος Πρόεδρος Επιτροπής Νοσοκοµειακών Λοιµώξεων 2 φορές το χρόνο Γιατροί Λοιµωξιολόγος Μέλος ιαχείριση ατυχήµατος από αιχµηρά Παπασταµόπουλος Βασίλειος Επιτροπής Νοσοκοµειακών 2 φορές το χρόνο Γιατροί Λοιµώξεων ιαχείριση αποβλήτων: Νοσηλευτικό διαχωρισµός συλλογή προσωπικό, αποβλήτων, προσωρινή αποθήκευση Γεωργακόπουλος Ιωάννης Επόπτης Υγείας και Υ ΙΑ 1 φορά την εβδοµάδα Τραπεζοκόµους, Συνεργείο καθαριότητας, ιοικητικό προσωπικό ιαχείριση αποβλήτων: διαχωρισµός αποβλήτων, µεταφορά, ιαχείριση ατυχήµατος από αιχµηρά Βεϊνή Φανή Νοσηλεύτρια Επιτήρησης Λοιµώξεων ανά 2 µήνες Νοσηλευτικό προσωπικό, Συνεργείο καθαριότητας ιαχείριση αποβλήτων: διαχωρισµός αποβλήτων, µεταφορά, ιαχείριση ατυχήµατος από αιχµηρά Κωστούρου Σοφία Νοσηλεύτρια Επιτήρησης Λοιµώξεων ανά 2 µήνες Νοσηλευτικό προσωπικό, Συνεργείο καθαριότητας ιαχείριση αποβλήτων: διαχωρισµός αποβλήτων, µεταφορά, ιαχείριση ατυχήµατος από αιχµηρά Τσιµπούκη ήµητρα Νοσηλεύτρια Επιτήρησης Λοιµώξεων ανά 2 µήνες Νοσηλευτικό προσωπικό, Συνεργείο καθαριότητας 43

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ. ΤΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ. ΤΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ. ΤΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ. Σοφία Σπαθοπούλου, Νοσηλεύτρια Επιτήρησης Νοσοκομειακών Λοιμώξεων, Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο

Διαβάστε περισσότερα

«Διαχείριση. και σήμανση των Επικινδύνων Ιατρικών-Μολυσματικών Αποβλήτων» απόβλητα; πανεπιστημιακά / περιφερειακά /στρατιωτικά

«Διαχείριση. και σήμανση των Επικινδύνων Ιατρικών-Μολυσματικών Αποβλήτων» απόβλητα; πανεπιστημιακά / περιφερειακά /στρατιωτικά «Διαχείριση και σήμανση των Επικινδύνων Ιατρικών-Μολυσματικών Αποβλήτων» Τι είναι τα ιατρικά και νοσοκομειακά απόβλητα; Ως Ιατρικά Απόβλητα (Ι.Α.).) νοούνται τα απορρίμματα στις Υγειονομικές Μονάδες (Υ.Μ.).)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 23-01-2012 Αριθμ. Πρωτ.: 1884 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ, ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ.

ΣΧΕΔΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ, ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ. ΣΧΕΔΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ, ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ. Το παρόν δεν υποκαθιστά την ισχύουσα Κ.Υ.Α. 37591/2031 (ΦΕΚ 1419/τ. Β /1-10-2003), Κοινή Υπουργική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΕ/ΤΚΜ Κωνσταντίνος Πούλιος Μηχ Περ Κωνσταντίνος Πούλιος, Μηχ. Περ. Ανδρέας Χασιώτης, ΧΜ Έλενα Χλιοπάνου, ΜΜ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΜΗΜΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σηµεία Παθολογοανατοµικού Ενδιαφέροντος:

Σηµεία Παθολογοανατοµικού Ενδιαφέροντος: Άρθρο 1 Σκοπός ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΩΝ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ της ΥΑ Η.Π.37591/2031/2003 ΦΕΚ 1419/1.10.2003 «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση ιατρικών αποβλήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ, Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ Το παρόν δεν υποκαθιστά την ισχύουσα Η.Π. 37591/2031 (ΦΕΚ 1419/τ. Β /1-10-2003), Κοινή Υπουργική Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΠΛΗΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ, Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ Το παρόν δεν υποκαθιστά την ισχύουσα Η.Π. 37591/2031 (ΦΕΚ 1419/τ. Β /1-10-2003),

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική έκθεση σε κυτταροστατικά φάρμακα: Εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας. Μανωλίδου Ζαχαρούλα Σχης (ΥΝ) ε.α., M.Sc.

Επαγγελματική έκθεση σε κυτταροστατικά φάρμακα: Εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας. Μανωλίδου Ζαχαρούλα Σχης (ΥΝ) ε.α., M.Sc. Επαγγελματική έκθεση σε κυτταροστατικά φάρμακα: Εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας Μανωλίδου Ζαχαρούλα Σχης (ΥΝ) ε.α., M.Sc. ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Το προσωπικό υγείας που θα χειρίζεται τα χημειοθεραπευτικά,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σύνθεση προσωπικού 2. Περιγραφή εργασιακού αντικειμένου 3. Προϋποθέσεις α. Γενικές προϋποθέσεις β. Ειδικές Προϋποθέσεις -Πιστοποίηση Υγείας -Ενδυμασία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΕ/ΤΚΜ Κωνσταντίνος Πούλιος, Μηχ. Περ. ς ς, ηχ ρ Ανδρέας Χασιώτης, ΧΜ Έλενα Χλιοπάνου, ΜΜ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Καταγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Έντυπο Ελέγχου Επιχειρήσεων Μαζικής Εστίασης

Έντυπο Ελέγχου Επιχειρήσεων Μαζικής Εστίασης Ηµεροµηνία ελέγχου: Θέση Στοιχείων Φορέα Ελέγχου ΚΩ : 1.01.04 Έντυπο Ελέγχου Επιχειρήσεων Μαζικής Εστίασης Επωνυµία Τίτλος Επιχείρησης Στοιχεία Επιχείρησης Πόλη - διεύθυνση Τ.Κ Τηλέφωνο, Φαξ Ονοµατεπώνυµο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αυτεπάγγελτη έρευνα του Συνηγόρου του Πολίτη για τη ιαχείριση των Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων (ΕΙΑ) από ηµόσιους Φορείς

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αυτεπάγγελτη έρευνα του Συνηγόρου του Πολίτη για τη ιαχείριση των Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων (ΕΙΑ) από ηµόσιους Φορείς ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 8 Φεβρουαρίου 2007 Αυτεπάγγελτη έρευνα του Συνηγόρου του Πολίτη για τη ιαχείριση των Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων (ΕΙΑ) από ηµόσιους Φορείς Μη εφαρµογή των διατάξεων της Κοινής Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ : Συµβάσεις ιαγωνισµοί ( ιαχείριση Ιατρικών Αποβλήτων)

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ : Συµβάσεις ιαγωνισµοί ( ιαχείριση Ιατρικών Αποβλήτων) ΠΡΟΣ: 424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΕΩΣ Τµ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ.: 2310 381080 ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ Φ. 460.2/64/14050 Σ. 4098 ΚΟΙΝ: Θεσσαλονίκη, 03 Σεπ 2014 Συν. ΘΕΜΑ : Συµβάσεις ιαγωνισµοί ( ιαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

1. Οι προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται. 2. Οι Βασικές Προφυλάξεις δηλαδή τα

1. Οι προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται. 2. Οι Βασικές Προφυλάξεις δηλαδή τα ΜΑΛΗ ΚΑΙ ΜΕΛΙΟΕΙΔΩΣΗ Τεχνικές Ελέγχου Μάλης / Μελιοείδωσης στο Νοσοκομείο Γενικές Συστάσεις 1. Σύμφωνα με το σχέδιο εκτάκτου ανάγκης του κάθε νοσοκομείου και με ευθύνη της Διοίκησης και της Επιτροπής Νοσοκομειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Περίληψη εισήγησης σε σεµινάριο τεχνικών ασφαλείας του ΕΛΙΝΥΑΕ ΤΖΙΝΑΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΒΙΟΛΟΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΟΡΙΣΜΟΙ Βιολογικοί

Διαβάστε περισσότερα

Οι προσφορές θα υποβληθούν σε έντυπη μορφή και σε κλειστό φάκελο στο πρωτόκολλο του Νοσοκομείου μέχρι 14/12/2015 και ώρα: 13:00 μ.μ.

Οι προσφορές θα υποβληθούν σε έντυπη μορφή και σε κλειστό φάκελο στο πρωτόκολλο του Νοσοκομείου μέχρι 14/12/2015 και ώρα: 13:00 μ.μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η ΥΓ.ΠΕΡ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» Διεύθυνση: Τέρμα Ερυθρού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ: Αποκοµιδή, µεταφορά και διάθεση νοσοκοµειακών αποβλήτων των : ΤΙΜΗ ΚΙΛΟΥ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ- ΚΙΛΑ

ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ: Αποκοµιδή, µεταφορά και διάθεση νοσοκοµειακών αποβλήτων των : ΤΙΜΗ ΚΙΛΟΥ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ- ΚΙΛΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η ΥΓ.ΠΕΡ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΚΑΙ ΥΤ. ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚΑ ΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» ιεύθυνση: Τέρµα Ερυθρού

Διαβάστε περισσότερα

Καραΐσκου Α. Νοσηλεύτρια Επιτήρησης Λοιμώξεων Γ. Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο»

Καραΐσκου Α. Νοσηλεύτρια Επιτήρησης Λοιμώξεων Γ. Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο» Καραΐσκου Α. Νοσηλεύτρια Επιτήρησης Λοιμώξεων Γ. Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο» ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Ε.Ν.Λ. στα πλαίσια ενασχόλησής της με την πρόληψη λοιμώξεων στο χώρο του Νοσοκομείου, δίδει σαφείς οδηγίες για την ασφαλή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Συλλογή Επικίνδυνων Αποβλήτων από τον ψυκτικό θάλαμο του νοσοκομείου Σάμου και μεταφοράς τους σε μονάδα επεξεργασίας ιατρικών αποβλήτων. ΓΕΝΙΚΑ Η όλη διαχείριση των ΕΑΑΜ και ΜΕΑ και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ & ΑΙΧΜΗΡΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΙΚΗ ΕΥΘΥΓΡΑΜΙΣΗ

ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ & ΑΙΧΜΗΡΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΙΚΗ ΕΥΘΥΓΡΑΜΙΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ & ΑΙΧΜΗΡΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΙΚΗ ΕΥΘΥΓΡΑΜΙΣΗ Α. ΤΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Τα αποστειρωμένα ΕΙΑ ΜΧ (επικίνδυνα ιατρικά απόβλητα μολυσματικού χαρακτήρα)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΧΗΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ. Αθανασόπουλος Κων/νος, Επικ. Καθηγητής

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΧΗΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ. Αθανασόπουλος Κων/νος, Επικ. Καθηγητής Αθανασόπουλος Κων/νος, Επικ. Καθηγητής Σύµβολα κινδύνου και Σήµατα προειδοποίησης, απαγόρευσης και υποχρέωσης που χρησιµοποιούνται σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΣΥΜΒΟΛΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ Μαύρο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Ελέγχου Λοιμώξεων ΓΝΑ «ΚΑΤ» Μάιος 2009 1

Γραφείο Ελέγχου Λοιμώξεων ΓΝΑ «ΚΑΤ» Μάιος 2009 1 Γραφείο Ελέγχου Λοιμώξεων ΓΝΑ «ΚΑΤ» Μάιος 2009 1 Κρούσμα υπό διερεύνηση: κάθε άτομο που πληροί τα κλινικά ΚΑΙ επιδημιολογικά κριτήρια Πιθανό κρούσμα: κάθε άτομο που πληροί τα κλινικά ΚΑΙ επιδημιολογικά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΛΟΓΗ ΑΣΘΕΝΩΝ

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΛΟΓΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΝΕΑΣ ΓΡΙΠΗΣ Α(Η1Ν1) 1) ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΛΟΓΗ ΑΣΘΕΝΩΝ Ξανθή Δεδούκου Γραφείο Νοσοκομειακών Λοιμώξεων Μικροβιακής Αντοχής και Ορθολογικής Χρήσης Αντιβιοτικών ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τεχνικές Προδιαγραφές Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων Αμιγώς Μολυσματικών (ΕΑΑΜ)

ΘΕΜΑ: Τεχνικές Προδιαγραφές Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων Αμιγώς Μολυσματικών (ΕΑΑΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΤΗΛ. 210 7201173 / Fax 210 7254767 Αρ. Πρ. 1094/14

Διαβάστε περισσότερα

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ TETRALUX. info@tetralux.gr 2. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ 3. ΣΥΣΤΑΣΗ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ TETRALUX. info@tetralux.gr 2. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ 3. ΣΥΣΤΑΣΗ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Εµπορική ονοµασία προϊόντος : Υ ΡΟΧΡΩΜΑ γενικής χρήσης Συνιστώµενη χρήση : Υδρόχρωµα για βαφή εσωτερικών/εξωτερικών επιφανειών

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαος Σακκαλής Πυραγός Χηµικός Μηχανικός Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώµατος / ιεύθυνση Πυρόσβεσης ιάσωσης. Νοέµβριος 2003

Νικόλαος Σακκαλής Πυραγός Χηµικός Μηχανικός Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώµατος / ιεύθυνση Πυρόσβεσης ιάσωσης. Νοέµβριος 2003 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΧΗΜΙΚΗΣ ΑΠΕΙΛΗΣ Νικόλαος Σακκαλής Πυραγός Χηµικός Μηχανικός Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώµατος / ιεύθυνση Πυρόσβεσης ιάσωσης Νοέµβριος 2003 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση των επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων

Διαχείριση των επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων Διαχείριση των επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων Φωτεινή Καράμπαμπα Με τον όρο ιατρικά απόβλητα (ΙΑ) νοούνται όλα τα απόβλητα που παράγονται από κάθε είδους υγειονομικές μονάδες (ΥΜ, μονάδες παροχής υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΊΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Κανονισμός Ασφάλειας Ιατρικών Εργαστηρίων και Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ. Ένα ερευνητικό εργαστήριο ραδιοχηµείας αποτελείται συνήθως από τρία τµήµατα.

ΓΕΝΙΚΑ. Ένα ερευνητικό εργαστήριο ραδιοχηµείας αποτελείται συνήθως από τρία τµήµατα. ΓΕΝΙΚΑ Ένα ερευνητικό εργαστήριο ραδιοχηµείας αποτελείται συνήθως από τρία τµήµατα. - Το πρώτο τµήµα είναι το κυρίως εργαστήριο στο οποίο πραγµατοποιούνται τα πειράµατα. Το εργαστήριο αυτό πρέπει να πληρεί

Διαβάστε περισσότερα

( 91 / 155 / ΕΚ & 93 / 112 ΕΚ ) : RAWASH. Τηλ. 210-4819558 Fax: 210-4823555 R35 R34 1310-58-3 7681-52-9 C C

( 91 / 155 / ΕΚ & 93 / 112 ΕΚ ) : RAWASH. Τηλ. 210-4819558 Fax: 210-4823555 R35 R34 1310-58-3 7681-52-9 C C ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ - ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ( 91 / 155 / ΕΚ & 93 / 112 ΕΚ ) 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ονοµασία προϊόντος Μέγεθος συσκευασίας Κατασκευαστής

Διαβάστε περισσότερα

Η διαχείριση αποβλήτων στο Τμήμα Χημείας του Παν/μιου Ιωαννίνων

Η διαχείριση αποβλήτων στο Τμήμα Χημείας του Παν/μιου Ιωαννίνων Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Η διαχείριση αποβλήτων στο Τμήμα Χημείας του Παν/μιου Ιωαννίνων MSc. Χριστίνα Πιπερίδη Χημικός, Ε.ΔΙ.Π Υπεύθυνη της Μονάδας Διαχείρισης Τοξικών Αποβλήτων Εργαστήριο Χημείας Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: LOGISTICS ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: LOGISTICS ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: LOGISTICS ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΜΙΡΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας. Βιοπαθολογικό Εργαστήριο

Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας. Βιοπαθολογικό Εργαστήριο Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας Ιανουάριος 2013 Περιεχόμενα Υπόμνημα - Επεξηγήσεις... 3 Κεφάλαιο 1: Διαχείριση Προσωπικού... 4 Κεφάλαιο 2: Διαχείριση Εξοπλισμού/ Εγκαταστάσεων... 5 Κεφάλαιο 3: Πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια εργαστηρίων

Ασφάλεια εργαστηρίων Ασφάλεια εργαστηρίων 1. Εργαστήρια με ασφάλεια επιπέδου 1 Το εργαστήριο αυτό είναι κατάλληλο για εργασία με οργανισμούς της ομάδας 1 και πρέπει να πληροί τις εξής προϋποθέσεις: 1. Το εργαστήριο πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Νάξος, 28-6-13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Αρ. Πρωτ.: 8450 Ταχ. ιεύθυνση : Χώρα Νάξος Ταχ. Κώδικας : 84 300 Τηλέφωνο : 2285360100 Fax : 2285023570 ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Στέρεα Απόβλητα Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. ΦΕΚ 179/Α/2001, Νόµος Υπ Αριθ. 2939 Ανακύκλωση συσκευασιών και άλλων προϊόντων (µπαταρίες, ηλεκτρονικά απόβλητα) 2. ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Συλλογή Μεταφορά Επεξεργασία Τελική ιάθεση) Γ. Ν. Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Συλλογή Μεταφορά Επεξεργασία Τελική ιάθεση) Γ. Ν. Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Συλλογή Μεταφορά Επεξεργασία Τελική ιάθεση) Γ. Ν. Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΥΜ: Υγειονοµική Μονάδα ΑΚΡΩΝΥΜΙΑ - ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΥΜ: Απόβλητα Υγειονοµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 Επιτροπή Αναφορών 2009 25.11.2008 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 1119/2007, του Norbert Höfs, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με την απόσυρση φαρμακευτικών προϊόντων που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΓ0-Κ75 Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: Β4ΛΓ0-Κ75 Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧ. ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 5-06 - 202 Αρ. Πρ.: οικ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Αντικείμενο του έργου: ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΜΙΓΩΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ (ΕΑΑΜ), ΜΙΚΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΜΕΑ & ΑΕΑ) ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

TEXNΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ( ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ )

TEXNΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ( ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ ) TEXNΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ( ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ ) A) ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΡΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1. O Eργολάβος υποχρεούται στην παροχή υπηρεσιών σίτισης σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΞΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΝΤΟΜΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ GWS Ltd. Γιαννιτσών 200, 54628 Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310 523245, Φαξ.: 2310 523241 info@gws.gr www.gws.gr Η Global

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC005484987 2016-11-30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ίλιον: 30-11-2016 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Αρ. Πρωτ.: 6624 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Τσουκαλά Χριστίνα Email:

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Κατάρτισης Τεχνικών Προδιαγραφών

Επιτροπή Κατάρτισης Τεχνικών Προδιαγραφών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΤΗΛ. 210 7201173 / Fax 210 7254767 Αρ. Πρ.:1130/15 Αθήνα 20 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καστοριά, 24 Νοεµβρίου 2011 3 η.υ.πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Αριθµ. Πρωτ. : 9831

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καστοριά, 24 Νοεµβρίου 2011 3 η.υ.πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Αριθµ. Πρωτ. : 9831 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καστοριά, 24 Νοεµβρίου 2011 3 η.υ.πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Αριθµ. Πρωτ. : 9831 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο ιοικητής του Γενικού Νοσοκοµείου Καστοριάς, έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Υγιεινή Εγκαταστάσεων Βιομηχανιών Τροφίμων

Υγιεινή Εγκαταστάσεων Βιομηχανιών Τροφίμων Υγιεινή Εγκαταστάσεων Βιομηχανιών Τροφίμων Ενότητα 10 η - ΜΕΡΟΣ Β ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ HACCP Όνομα καθηγητή: ΠΑΝ. Ν. ΣΚΑΝΔΑΜΗΣ Τμήμα: Επιστήμης τροφίμων και διατροφής του ανθρώπου ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Εκμάθηση

Διαβάστε περισσότερα

Αικατερίνη Μανουσίδου, Χημ. Μηχανικός Α.Π.Θ., ΣΑΜΕΕ Υπεύθυνη Ποιοτικού Ελέγχου της εταιρείας SteriMed Α.Ε. SteriMed Α.Ε.

Αικατερίνη Μανουσίδου, Χημ. Μηχανικός Α.Π.Θ., ΣΑΜΕΕ Υπεύθυνη Ποιοτικού Ελέγχου της εταιρείας SteriMed Α.Ε. SteriMed Α.Ε. Διαχείριση Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων Αικατερίνη Μανουσίδου, Χημ. Μηχανικός Α.Π.Θ., ΣΑΜΕΕ Υπεύθυνη Ποιοτικού Ελέγχου της εταιρείας SteriMed Α.Ε. SteriMed Α.Ε. Νομοθετικό Πλαίσιο ΚΥΑ 146163/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ε. Τόμπρου Π.Ε Νοσηλεύτρια Επιτήρησης Λοιμώξεων Γ.Ν.Α «ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» Αντικείμενα & επιφάνειες σπάνια είναι υπεύθυνα για άμεση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΑΕΑ)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΑΕΑ) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΑΕΑ) Η διαχείριση των Επικινδύνων Αποβλήτων της Υγειονομικής Μονάδας (ΕΑΥΜ) θα πρέπει να γίνεται με τρόπο που θα διασφαλίζεται η

Διαβάστε περισσότερα

συνεννόησης, σύµφωνα πάντα µε την ΚΥΑ 146163/2012. Επειδή, λόγω της γεωγραφικής µας

συνεννόησης, σύµφωνα πάντα µε την ΚΥΑ 146163/2012. Επειδή, λόγω της γεωγραφικής µας ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Συλλογή, µεταφορά, επεξεργασία και τελική διάθεση Επικινδύνων Αποβλήτων Αµιγώς Μολυσµατικών (ΕΑΑΜ), από τους ψυκτικούς θαλάµους του ΓΝ Λασιθίου Οργ. Μον. Έδρας Αγ. Νικολάου, ΓΝ Λασιθίου

Διαβάστε περισσότερα

Κλινική συµπτωµατολογία της γρίπης.

Κλινική συµπτωµατολογία της γρίπης. Κλινική συµπτωµατολογία της γρίπης. Η κλινική συµπτωµατολογία της γρίπης περιλαµβάνει ένα ή περισσότερα συµπτώµατα από τα ακόλουθα: Πυρετό Βήχα Πονόλαιµο Μυαλγίες Συνάχι Πονοκέφαλο Ρίγος Αίσθηµα κόπωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 6 / 2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 6 / 2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 6 / 2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΠΛΥΣΙΜΟ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙ ΗΣ ΚΟΠΗ ΨΗΛΩΝ ΕΝ ΡΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙ

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Επιχείρησης(όνομα, δ/νση, τηλ).. ΓΕΝΙΚOI ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Σ* Μ.Σ** ΒΑΘΜΟΙ 1

Στοιχεία Επιχείρησης(όνομα, δ/νση, τηλ).. ΓΕΝΙΚOI ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Σ* Μ.Σ** ΒΑΘΜΟΙ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΤΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ Στοιχεία Επιχείρησης(όνομα, δ/νση, τηλ).. Κωδικός Επιχείρησης Είδος δραστηριότητας.. Υγειονομικά Υπεύθυνος Δυναμικότητα α) ημερήσιος αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Σε ότι έχει να κάνει με τις γενικότερες επί του θέματος της εναλλακτικής

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές αρχές ασφάλειας για εργασία με ζώα εργαστηρίου. Ν. ΚΩΣΤΟΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, DVM, PhD Υπεύθυνος Μονάδας Ζωικών Προτύπων

Βασικές αρχές ασφάλειας για εργασία με ζώα εργαστηρίου. Ν. ΚΩΣΤΟΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, DVM, PhD Υπεύθυνος Μονάδας Ζωικών Προτύπων Βασικές αρχές ασφάλειας για εργασία με ζώα εργαστηρίου Ν. ΚΩΣΤΟΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, DVM, PhD Υπεύθυνος Μονάδας Ζωικών Προτύπων Κίνδυνοι που σχετίζονται με την εργασία με ζώα εργαστηρίου Φυσικοί κίνδυνοι

Διαβάστε περισσότερα

❷ Η εµφάνιση και τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά των τροφίµων. ❸ Η θρεπτική αξία των τροφίµων. ❻ Η προσαρµογή στο νέο προφίλ των τροφίµων

❷ Η εµφάνιση και τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά των τροφίµων. ❸ Η θρεπτική αξία των τροφίµων. ❻ Η προσαρµογή στο νέο προφίλ των τροφίµων Ποιότητα Ορισµός Η έννοια της ποιότητας όπως αυτή ορίζεται από τον ιεθνή Οργανισµό Τυποποίησης (ISO) αναφέρεται στο σύνολο των ιδιοτήτων και των χαρακτηριστικών ενός προϊόντος τα οποία του προσδίδουν τη

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική»

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Πατρώνυμο Διαχείριση Νοσοκομειακών Αποβλήτων Ευάγγελος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ. Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ. Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ Μέτρα πρόληψης και ελέγχου γαστρεντερίτιδας σε βρεφονηπιακό/παιδικό σταθμό (Απευθύνεται σε εργαζόμενους βρεφονηπιακών / παιδικών σταθμών) Μέτρα πρόληψης 1. Ακολουθούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 /02/2018 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ: Δ1ε/Γ.Π ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΣ: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 /02/2018 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ: Δ1ε/Γ.Π ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΣ: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 /02/2018 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ: Δ1ε/Γ.Π. 75725 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & Σχετ. 72059 ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣ: ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΡΟΣ: ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΡΟΣ: ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 /02/2018 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ: Δ1ε/Γ.Π. 33942/17 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 3 η Υγειονομική Περιφέρεια (Μακεδονίας) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 3 η Υγειονομική Περιφέρεια (Μακεδονίας) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 3 η Υγειονομική Περιφέρεια (Μακεδονίας) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» Θεσσαλονίκη 25-6-2014 Αρ.Πρ. 12253 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισµός για τους 3 µήνες ,98 µε ΦΠΑ. Η απευθείας ανάθεση θα αρχίσει από την 01/04/2016.

Προϋπολογισµός για τους 3 µήνες ,98 µε ΦΠΑ. Η απευθείας ανάθεση θα αρχίσει από την 01/04/2016. Κηφισιά 15/03/2016 Αριθ. πρωτ.: 3731/16-3-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες Ελ. Χαρλαύτη Τηλ. 213 2086633, φαξ 213 2086757 Prom12@kat-hosp.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛ. 210 7201173 / Fax 210 7254767

ΤΗΛ. 210 7201173 / Fax 210 7254767 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΤΗΛ. 210 7201173 / Fax 210 7254767 Αρ. Πρ. 1140/15

Διαβάστε περισσότερα

Πρόληψη από έκθεση και προφύλαξη μετά από έκθεση σε HepB, HepC, και HIV σε χώρους παροχής υγείας. Αικατερίνη K. Μασγάλα Παθολόγος- Λοιμωξιολόγος

Πρόληψη από έκθεση και προφύλαξη μετά από έκθεση σε HepB, HepC, και HIV σε χώρους παροχής υγείας. Αικατερίνη K. Μασγάλα Παθολόγος- Λοιμωξιολόγος Πρόληψη από έκθεση και προφύλαξη μετά από έκθεση σε HepB, HepC, και HIV σε χώρους παροχής υγείας Αικατερίνη K. Μασγάλα Παθολόγος- Λοιμωξιολόγος Κίνδυνος έκθεσης Ο κίνδυνος έκθεσης σε αίμα είναι σαφώς μεγαλύτερος

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδοµένων Ασφαλείας Ηµεροµηνία αναθεώρησης:28/4/2013

Δελτίο Δεδοµένων Ασφαλείας Ηµεροµηνία αναθεώρησης:28/4/2013 NOBACCO Έκδοση 1.0 Δελτίο Δεδοµένων Ασφαλείας Ηµεροµηνία αναθεώρησης:28/4/2013 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Εµπορική ονοµασία προϊόντος: apple 6mg Αριθµός αναφοράς: 01/ apple 6mg /12 Επωνυµία Εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ Οδηγίες για την πρόληψη και τον αποτελεσματικό χειρισμό εμφάνισης γαστρεντερίτιδας σε κατασκήνωση Η εμφάνιση κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας σε κατασκηνώσεις δεν είναι

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτες ύλες. Πιθανοί κίνδυνοι σε όλα τα στάδια της παραγωγής. Καθορισµός πιθανότητας επιβίωσης µικροοργανισµών. Εκτίµηση επικινδυνότητας

Πρώτες ύλες. Πιθανοί κίνδυνοι σε όλα τα στάδια της παραγωγής. Καθορισµός πιθανότητας επιβίωσης µικροοργανισµών. Εκτίµηση επικινδυνότητας 1 ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ HACCP Αρχή 1η: Προσδιορισµός των πιθανών κινδύνων που σχετίζονται µε την παραγωγή τροφίµων σε όλα τα στάδια, από την ανάπτυξη και τη συγκοµιδή των πρώτων υλών, την παραγωγική διαδικασία, την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ Σ.Τ.Ε.Φ. ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Σπουδαστής: Καλογριδάκης Δημήτριος, Α.Μ. 2993 Επιβλέπων: Δρ. Κενανάκης Γεώργιος,

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήρια Οδηγία Ποιότητας. Ακτινοδιάγνωση

Κατευθυντήρια Οδηγία Ποιότητας. Ακτινοδιάγνωση Κατευθυντήρια Οδηγία Ποιότητας Ιανουάριος 2013 Περιεχόμενα Υπόμνημα - Επεξηγήσεις... 2 Κεφάλαιο 1: Οργάνωση- Διοίκηση... 3 Κεφάλαιο 2: Εφαρμογή Πολιτικής και Μέτρων Ακτινοπροστασίας... 4 Κεφάλαιο 3: Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Διαχείρισης Αποβλήτων από Υγειονομικές Μονάδες (ΕΚΔΑΥΜ)

Εσωτερικός Κανονισμός Διαχείρισης Αποβλήτων από Υγειονομικές Μονάδες (ΕΚΔΑΥΜ) Απόσπασμα του αριθ. 15/31-07-2013 πρακτικού του Δ.Σ. του Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ» ΘΕΜΑ : 18 Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του Νοσοκομείου Το Δ.Σ αφού έλαβε υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

Εποχική γρίπη: Οδηγίες κατά το ταξίδι με πλοίο/κρουαζιερόπλοιο για τα μέλη του πληρώματος και τους ταξιδιώτες Δεκέμβριος 2010

Εποχική γρίπη: Οδηγίες κατά το ταξίδι με πλοίο/κρουαζιερόπλοιο για τα μέλη του πληρώματος και τους ταξιδιώτες Δεκέμβριος 2010 ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Εποχική γρίπη: Οδηγίες κατά το ταξίδι με πλοίο/κρουαζιερόπλοιο για τα μέλη του πληρώματος και τους ταξιδιώτες

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές και ειδικές τεχνικές προδιαγραφές μεταφοράς αίματος και παραγώγων του και λοιπών βιολογικών υλικών

Γενικές και ειδικές τεχνικές προδιαγραφές μεταφοράς αίματος και παραγώγων του και λοιπών βιολογικών υλικών Γενικές και ειδικές τεχνικές προδιαγραφές μεταφοράς αίματος και παραγώγων του και λοιπών βιολογικών υλικών ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η μεταφορά βιολογικού υλικού μεταξύ των Μονάδων Υγείας, συμπεριλαμβανομένων των Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ: ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑ ΟΣΗ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ: ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑ ΟΣΗ 1. ΣΚΟΠΟΣ Η διαδικασία αυτή περιγράφει τον τρόπο µε τον οποίο γίνεται ο χειρισµός, η συσκευασία, η αποθήκευση και η παράδοση των προϊόντων στους Πελάτες της εταιρείας, έτσι ώστε να προστατεύεται η ποιότητά

Διαβάστε περισσότερα

Μεταφορική Αποβλήτων, τεχνική- Εμπορική Εργοληπτική Εταιρεία Διαχείρισης Ανακυκλώσιμων Και Εν Γένει Απορριμμάτων, Εξοπλισμός Ανακύκλωσης.

Μεταφορική Αποβλήτων, τεχνική- Εμπορική Εργοληπτική Εταιρεία Διαχείρισης Ανακυκλώσιμων Και Εν Γένει Απορριμμάτων, Εξοπλισμός Ανακύκλωσης. Μεταφορική Αποβλήτων, τεχνική- Εμπορική Εργοληπτική Εταιρεία Διαχείρισης Ανακυκλώσιμων Και Εν Γένει Απορριμμάτων, Εξοπλισμός Ανακύκλωσης. Διεύθυνση: ΒΙ.ΠΕ. Πατρών Άγιος Στέφανος,Τ.Κ.25200. ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1Φ46907Ω-ΚΧΡ ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΑΔΑ: ΒΛ1Φ46907Ω-ΚΧΡ ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΞΑΝΘΗ 22-11-2013 4 Η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ A.Π: 15584 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ site- ιαύγεια ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΑΧ/ΚΗ /ΝΣΗ: ΝΕΑΠΟΛΗ, 67100 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Παπαδοπούλου Περ. ΤΗΛ: 2541351409

Διαβάστε περισσότερα

Προς. Η Επιτροπή Τεχνικών Προδιαγραφών. 1. Παρθένα Γιαννουλάκη 2. Ελένη Φωτιάδου 3. Αργύριος Κορμπέτης

Προς. Η Επιτροπή Τεχνικών Προδιαγραφών. 1. Παρθένα Γιαννουλάκη 2. Ελένη Φωτιάδου 3. Αργύριος Κορμπέτης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 19-11-2014 Αριθμ. Πρωτ.: 46791 Προς Την Διοίκηση (διά της Δ/νσης Ιατρικής Υπηρεσίας) Κοιν.: Υποδιεύθυνση Οικονομικού ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δρ Αμαλία Τσαγκάρη 2.3.2015 Με βάση το εγχειρίδιο Βασικής Εκπαίδευσης στην υγιεινή και τον χειρισμό των τροφίμων για τις επιχειρήσεις Μαζικής Εστίασης ΤΡΟΦΟΓΕΝΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ. Ευάγγελος Βουδριάς

ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ. Ευάγγελος Βουδριάς ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ Ευάγγελος Βουδριάς Καθηγητής Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο 671 00

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΗ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΑΜΙΓΩ ΜΟΛΤΜΑΣΙΚΩΝ (ΕΑΑΜ) ΚΑΙ ΜΙΚΣΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ (ΜΕΑ)

ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΗ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΑΜΙΓΩ ΜΟΛΤΜΑΣΙΚΩΝ (ΕΑΑΜ) ΚΑΙ ΜΙΚΣΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ (ΜΕΑ) ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΕΥΡΩΗ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΕΑΤΜ) ΗΣΟΙ, ΣΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΑΜΙΓΩ ΜΟΛΤΜΑΣΙΚΩΝ (ΕΑΑΜ) ΚΑΙ ΜΙΚΣΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ (ΜΕΑ) ΣΟΤ Ε.ΚΕ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Ασφαλτοστρώσεις οδών σε επικίνδυνα καταγεγραµµένα σηµεία Τ.Π.

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Ασφαλτοστρώσεις οδών σε επικίνδυνα καταγεγραµµένα σηµεία Τ.Π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Ασφαλτοστρώσεις οδών σε επικίνδυνα καταγεγραµµένα

Διαβάστε περισσότερα

Αυτεπάγγελτη έρευνα του Συνηγόρου του Πολίτη για τη ιαχείριση των Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων (ΕΙΑ) από ηµόσιους Φορείς

Αυτεπάγγελτη έρευνα του Συνηγόρου του Πολίτη για τη ιαχείριση των Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων (ΕΙΑ) από ηµόσιους Φορείς Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (Ν. 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, Άρθρο 3 5) Αυτεπάγγελτη έρευνα του Συνηγόρου του Πολίτη για τη ιαχείριση των Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων

Διαβάστε περισσότερα

Ι) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΜΙΓΩΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ (Ε.Α.Α.Μ.)

Ι) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΜΙΓΩΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ (Ε.Α.Α.Μ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» Ημερομηνία:31-1-17 Αριθ. πρωτ:1100 Θέμα: Καθορισμός Τεχνικών Προδιαγραφών και Σύνταξη τεχνοοικονομικής μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Προκειμένου μεταφορική εταιρεία να αναλάβει την μεταφορά των παραπάνω υλικών θα πρέπει: Η μεταφορά να γίνεται σύμφωνα με την

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΙΠΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΙΟ Α(Η1Ν1) ΚΑΤΑ ΤΟ ΤΑΞΙ Ι ΜΕ ΤΡΑΙΝΟ. Οδηγίες που αφορούν επιβάτες και προσωπικό του τραίνου 22/07/2009

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΙΠΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΙΟ Α(Η1Ν1) ΚΑΤΑ ΤΟ ΤΑΞΙ Ι ΜΕ ΤΡΑΙΝΟ. Οδηγίες που αφορούν επιβάτες και προσωπικό του τραίνου 22/07/2009 (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΙΠΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΙΟ Α(Η1Ν1) ΚΑΤΑ ΤΟ ΤΑΞΙ Ι ΜΕ ΤΡΑΙΝΟ Οδηγίες που αφορούν επιβάτες και προσωπικό του τραίνου 22/07/2009 Τι

Διαβάστε περισσότερα

4. το όχημα να διαθέτει καταγραφικό θερμοκρασιών για την πιστοποίηση των συνθηκών μεταφοράς δειγμάτων

4. το όχημα να διαθέτει καταγραφικό θερμοκρασιών για την πιστοποίηση των συνθηκών μεταφοράς δειγμάτων Η εταιρεία πρεπει 1. να είναι εξειδικευμένη και πιστοποιημένη για τη μεταφορά βιολογικών υλικών, εκπληρώντας όλες τις προδιαγραφές όπως αυτές ορίζονται απο την Ελληνική (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ADR, ΦΕΚ 509/2000, ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

90711400-8. Σελίδα 2 από 5

90711400-8. Σελίδα 2 από 5 CPV κωδικοί «Υπηρεσίες λυμάτων, απορριμμάτων, καθαρισμού και περιβαλλοντικές υπηρεσίες» 90XXXXXX CODE EL 90000000-7 Υπηρεσίες λυμάτων, απορριμμάτων, καθαρισμού και περιβαλλοντικές υπηρεσίες 90400000-1

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Επεξήγηση όρων ΥΜ Υγειονομική Μονάδα ΦΔ Φορέας Διαχείρισης ΥΔΑΥΜ Υπεύθυνος Διαχείρισης Αποβλήτων Υγειονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογική και Ποιοτική Υπεροχή

Τεχνολογική και Ποιοτική Υπεροχή Τεχνολογική και Ποιοτική Υπεροχή στη Διαχείριση Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων: «Κ.Ε.Μ.Α. Βορείου Ελλάδος» Αικατερίνη Μανουσίδου, Διπλ. Χημικός Μηχανικός Υπεύθυνη Παραγωγής & Ποιοτικού Ελέγχου Sterimed

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Ενότητα 12: ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ι Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με

Διαβάστε περισσότερα

Εύη Κολίτσα. αφορούν στην:

Εύη Κολίτσα. αφορούν στην: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ Εύη Κολίτσα Οι επιχειρήσεις µαζικής εστίασης, σε

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΑΝ ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Παναγιώτου Χρυσούλα Ανώτερη Νοσηλευτικός Λειτουργός Νοσηλεύτρια Ελέγχου Λοιμώξεων ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΦΟΥ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΑΝ ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Παναγιώτου Χρυσούλα Ανώτερη Νοσηλευτικός Λειτουργός Νοσηλεύτρια Ελέγχου Λοιμώξεων ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΦΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΑΝ ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Παναγιώτου Χρυσούλα Ανώτερη Νοσηλευτικός Λειτουργός Νοσηλεύτρια Ελέγχου Λοιμώξεων ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΦΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΑΝ ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Φτάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Fax: sylloges&agpavlos.gr. Έρευνα αγοράς που αφορά ΑΠΟΒΛΗΤΑ

Fax: sylloges&agpavlos.gr. Έρευνα αγοράς που αφορά ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ Εθν. Αντίστασης 161 ΤΚ 55134 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Τμήμα Οικονομικό Γραφείο Διαχείρισης Θεσσαλονίκη 05-03-2018 Τηλ: 2313304463

Διαβάστε περισσότερα

Υγιεινή Εγκαταστάσεων Βιομηχανιών Τροφίμων

Υγιεινή Εγκαταστάσεων Βιομηχανιών Τροφίμων Υγιεινή Εγκαταστάσεων Βιομηχανιών Τροφίμων Ενότητα 10 η - ΜΕΡΟΣ Β ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ HACCP Όνομα καθηγητή: ΠΑΝ. Ν. ΣΚΑΝΔΑΜΗΣ Τμήμα: Επιστήμης τροφίμων και διατροφής του ανθρώπου ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Εκμάθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. β. Η μόλυνση των φυτικών προϊόντων από γεωργικά φάρμακα μπορεί να είτε άμεση είτε έμμεση. ΣΩΣΤΟ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. β. Η μόλυνση των φυτικών προϊόντων από γεωργικά φάρμακα μπορεί να είτε άμεση είτε έμμεση. ΣΩΣΤΟ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α ) & ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ 15/04/2015 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ Α ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α1. Να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

(Φ.Ε.Κ. 16/Β/ )

(Φ.Ε.Κ. 16/Β/ ) ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. ΙΠΑ /οικ/889/2003 Πρόληψη και αντιµετώπιση του εργασιακού κινδύνου κατά την κατασκευή ηµοσίων Έργων (ΣΑΥ και ΦΑΥ) Έχοντας υπόψη: (Φ.Ε.Κ. 16/Β/14-1-03) Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Προϊόντος ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Προϊόντος ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008 Τμήμα 1: Ταυτότητα και Πληροφορίες Προϊόντος Χημική Ονομασία: Διογκωμένο Πολυστυρένιο (EPS) Κατασκευαστής: Γ. Κ. ΡΙΖΑΚΟΣ ΑΒΕΤΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΟΥ ΠΟΛΥΣΤΥΡΕΝΙΟΥ ΕΔΡΑ: ΒΙ.ΠΕ. ΛΑΜΙΑΣ Τ.Κ. 35100 Τηλ. Επικ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ Aριθµ. Μελέτης : 1 /2017 Παροχή υπηρεσιών: «Ιατρού Ε.Ξ.Υ.Π.Π. στο ήµο Σερρών για το από την υπογραφή της σύµβασης» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισµός 3. Συγγραφή υποχρεώσεων

Διαβάστε περισσότερα