Κριτήρια για την επιλογή μιας διάταξης προστασίας από ρεύματα διαφυγής

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κριτήρια για την επιλογή μιας διάταξης προστασίας από ρεύματα διαφυγής"

Transcript

1 Κριτήρια για την επιλογή μιας διάταξης προστασίας από ρεύματα διαφυγής Χρήση διατάξεων προστασίας από ρεύματα διαφυγής για SUNNY BOY, SUNNY MINI CENTRAL και SUNNY TRIPOWER Περιεχόμενα Κατά την εγκατάσταση των μετατροπέων συχνά προκύπτουν προβλήματα ασφάλειας κατά τη χρήση μιας διάταξης προστασίας από ρεύματα διαφυγής. Στις φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις εφαρμόζεται κυρίως το DIN VDE (IEC :2005) και το DIN VDE (IEC :2002). Σε αυτή την περίπτωση, η διάταξη προστασίας από ρεύματα διαφυγής χρησιμοποιείται ως προστασία για την έμμεση επαφή (προστασία ατόμων). RCD-TI-el-43 Έκδοση 4.3 1/12

2 Επεξήγηση εννοιών 1 Επεξήγηση εννοιών 1.1 Μέτρο προστασίας σύμφωνα με το DIN VDE (IEC :2005) Σύμφωνα με αυτό το πρότυπο, ένα μέτρο προστασίας από ηλεκτροπληξία αποτελείται από δύο κανονισμούς προστασίας: Βασική προστασία: Προστασία από άμεση επαφή. Προστασία από τα σφάλματα: Προστασία κατά την εμφάνιση σφάλματος. Αυτός ο κανονισμός προστασίας τίθεται σε ισχύ όταν δεν υφίσταται πλέον η βασική προστασία και αποτρέπει σωματικές βλάβες. Ως μέτρο προστασίας για την τοποθέτηση ενός συστήματος ρεύματος AC σε μια φωτοβολταϊκή εγκατάσταση, συνήθως προβλέπεται η προστασία μέσω αυτόματης απενεργοποίησης της τροφοδοσίας ρεύματος. Παράλληλα με την απομόνωση ενεργών εξαρτημάτων ως βασική προστασία, χρησιμοποιείται η προστασία από τα σφάλματα μέσω της εξισορρόπησης του δυναμικού προστασίας και μιας διάταξης απενεργοποίησης. Αυτή πρέπει να απενεργοποιείται εντός των προδιαγραφόμενων χρόνων μετά την εμφάνιση του σφάλματος (με 230 V AC : 0,2 s στα δίκτυα TT ή/και 0,4 s στα δίκτυα TN). 1.2 Τύποι δικτύων Δίκτυο TT SMA Solar Technology AG 2/12

3 Επεξήγηση εννοιών Δίκτυα TN Δίκτυο TN-C Δίκτυο TN-S Δίκτυο TN-C-S SMA Solar Technology AG 3/12

4 Επεξήγηση εννοιών 1.3 Συντμήσεις, σύμβολα και στοιχεία τύπων LS Διακόπτης προστασίας αγωγών Σύμβολα για διακόπτη προστασίας αγωγών RCD Διάταξη προστασίας από ρεύματα διαφυγής («Residual Current Device») RCMU Μονάδα επιτήρησης ρευμάτων διαρροής (ευαίσθητη σε όλα τα ρεύματα) («Residual Current Monitoring Unit») I a Ρεύμα, το οποίο προκαλεί την αυτόματη απενεργοποίηση εντός του απαιτούμενου χρόνου (προστασία από βραχυκύκλωμα). I nenn I Δf R A U 0 Z S R A και Z S σε δίκτυο TT Στο χαρακτηριστικό B του διακόπτη προστασίας αγωγών είναι το 5πλάσιο του ονομαστικού ρεύματος (I nenn ) του LS. Στο χαρακτηριστικό C είναι το 10πλάσιο, π.χ. LS C16A => I a = 160 A. Ονομαστικό ρεύμα του LS Παραμένον ρεύμα μέτρησης της διάταξης προστασίας από ρεύματα διαφυγής Άθροισμα αντιστάσεων της γείωσης και του αγωγού προστασίας του προστατευόμενου σώματος Ονομαστική εναλλασσόμενη τάση εξωτερικού αγωγού προς τη γη Σύνθετη αντίσταση του βρόχου σφάλματος, αποτελείται από πηγή ρεύματος, εξωτερικό αγωγό έως το σημείο σφάλματος και τον αγωγό προστασίας ανάμεσα στο σημείο σφάλματος και την πηγή ρεύματος Z S σε δίκτυο TN SMA Solar Technology AG 4/12

5 Δυνατότητες απενεργοποίησης 2 Δυνατότητες απενεργοποίησης Η αυτόματη απενεργοποίηση σύμφωνα με DIN VDE (IEC :2005) μπορεί να επιτευχθεί μέσω της εξισορρόπησης του δυναμικού προστασίας σε συνδυασμό με ένα διακόπτη προστασίας αγωγών ή μια διάταξη προστασίας από ρεύματα διαφυγής. 2.1 Αυτόματη απενεργοποίηση μέσω ενός διακόπτη προστασίας αγωγών Ένας διακόπτης προστασίας αγωγών διασφαλίζει την αυτόματη απενεργοποίηση, όταν πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις: Δίκτυο TN: Όταν Δίκτυο TT:, ο LS μπορεί να εξασφαλίζει προστασία μέσω της αυτόματης απενεργοποίησης. Ως προστασία από τα σφάλματα προβλέπεται κυρίως μια διάταξη προστασίας από ρεύματα διαφυγής. Όταν, ο LS μπορεί και σε αυτή την περίπτωση να εξασφαλίζει προστασία μέσω της αυτόματης απενεργοποίησης. Παράδειγμα: Απενεργοποίηση μέσω του διακόπτη προστασίας αγωγών σε περίπτωση σφάλματος στο δίκτυο TN-C-S SMA Solar Technology AG 5/12

6 Δυνατότητες απενεργοποίησης 2.2 Αυτόματη απενεργοποίηση μέσω μιας διάταξης προστασίας από ρεύματα διαφυγής Μια διάταξη προστασίας από ρεύματα διαφυγής εξασφαλίζει την αυτόματη απενεργοποίηση, όταν πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις: Δίκτυο TN: Στο δίκτυο TN, τα ρεύματα σφάλματος είναι σημαντικά υψηλότερα από το παραμένον ρεύμα μέτρησης IΔf της διάταξης προστασίας από ρεύματα διαφυγής, ώστε να τηρούνται πάντα οι χρόνοι απενεργοποίησης με τη διάταξη προστασίας από ρεύματα διαφυγής. Στα δίκτυα TN-C δεν επιτρέπεται η χρήση μιας διάταξης προστασίας από ρεύματα διαφυγής! Δίκτυα TT: Ως προστασία από τα σφάλματα προβλέπεται κυρίως μια διάταξη προστασίας από ρεύματα διαφυγής. Όταν, η διάταξη προστασίας από ρεύματα διαφυγής μπορεί να εξασφαλίζει προστασία μέσω της αυτόματης απενεργοποίησης. Παράδειγμα: Απενεργοποίηση μέσω μιας διάταξης προστασίας από ρεύματα διαφυγής σε περίπτωση σφάλματος στο δίκτυο TT 2.3 Επιλογή της δυνατότητας απενεργοποίησης Πρέπει να ελέγχεται, αν ο προβλεπόμενος διακόπτης για την προστασία των αγωγών είναι κατάλληλος για την αυτόματη απενεργοποίηση (βλ. κεφάλαιο 2.1 «Αυτόματη απενεργοποίηση μέσω ενός διακόπτη προστασίας αγωγών» (Σελίδα 5)). Αν ισχύει αυτό, μέσω του βρόχου σφάλματος ρέει ένα ρεύμα (ανάλογα με το ύψος της σύνθετης αντίστασης βρόχου) που είναι υψηλότερο από το ρεύμα απελευθέρωσης I a (της προστασίας από βραχυκύκλωμα). Ο LS μπορεί επομένως να απενεργοποιηθεί εντός των απαιτούμενων χρόνων. Αν η σύνθετη αντίσταση βρόχου είναι πολύ υψηλή, πρέπει να χρησιμοποιείται επιπλέον μια διάταξη προστασίας από ρεύματα διαφυγής (εκτός από το δίκτυο TN-C). SMA Solar Technology AG 6/12

7 Περαιτέρω λόγοι για τη χρήση μιας διάταξης προστασίας από ρεύματα διαφυγής 3 Περαιτέρω λόγοι για τη χρήση μιας διάταξης προστασίας από ρεύματα διαφυγής 3.1 Εγκαταστάσεις σε εξωτερικό χώρο Συνήθως επικρατεί η άποψη, ότι για τις εγκαταστάσεις σε εξωτερικό χώρο πρέπει να χρησιμοποιείται πάντα μια διάταξη προστασίας από ρεύματα διαφυγής. Σύμφωνα με το DIN VDE (IEC :2005) αυτό εφαρμόζεται μόνο στα τελικά κυκλώματα ρεύματος για τα φορητά μέσα λειτουργίας σε εξωτερικό χώρο με ονομαστικό ρεύμα έως 32 A. 3.2 Απαιτήσεις του φορέα εκμετάλλευσης δικτύου Ορισμένοι φορείς εκμετάλλευσης δικτύου προσαρμόζουν τις τεχνικές προϋποθέσεις σύνδεσης που ισχύουν γενικά (TAB) στο δικό τους δίκτυο και συνεπώς αποκλίνουν από τις βασικές προδιαγραφές. Σε αυτές τις ειδικές τεχνικές προϋποθέσεις σύνδεσης μπορεί επομένως να περιλαμβάνεται η χρήση μιας διάταξης προστασίας από ρεύματα διαφυγής. Σε περίπτωση που από την πλευρά του φορέα εκμετάλλευσης δικτύου επιβάλλεται μια διάταξη προστασίας από ρεύματα διαφυγής, ο τρόπος και οι προϋποθέσεις χρήσης ρυθμίζονται στις τεχνικές προϋποθέσεις σύνδεσης (TAB). Ωστόσο, οι φορείς εκμετάλλευσης δικτύου συχνά δεν απαιτούν ρητώς τη χρήση μιας διάταξης προστασίας από ρεύματα διαφυγής, αλλά μόνο μια «πρότυπη εγκατάσταση». 3.3 Ανάγκες λόγω άλλων προτύπων Ανάλογα με την τοποθεσία εγκατάστασης και τις τοπικές συνθήκες, μπορεί να χρειάζεται μια διάταξη προστασίας από ρεύματα διαφυγής λόγω άλλων προτύπων ή προδιαγραφών. Αν η εγκατάσταση πραγματοποιείται, π.χ., σε σε μια αποθήκη ή σε ξύλινα σπίτια, ισχύει επίσης το DIN VDE (IEC : ). Σε αυτές τις περιπτώσεις απαιτείται μια διάταξη προστασίας από ρεύματα διαφυγής με μέγιστο παραμένον ρεύμα μέτρησης 300 ma το μέγιστο, για λόγους προστασίας από πυρκαγιά. Οι διάφορες επιδράσεις πρέπει να εκτιμώνται μόνο επιτόπου από τον ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη. Οι βασικές εγκαταστάσεις και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων επεξηγούνται στο κεφάλαιο 4 «Επιλογή διάταξης προστασίας από ρεύματα διαφυγής για μια φωτοβολταϊκή εγκατάσταση» (Σελίδα 8). 3.4 Πρόσθετη προστασία Η SMA Solar Technology σας συνιστά να εγκαθιστάτε πάντα μια διάταξη προστασίας από ρεύματα διαφυγής ως πρόσθετη προστασία, για να επιτυγχάνετε το μέγιστο δυνατό επίπεδο ασφαλείας. Αυτή η διάταξη μπορεί τότε να εξυπηρετήσει επίσης τη λειτουργία ενός διακόπτη απομόνωσης από όλους τους πόλους, ο οποίος είναι συχνά αναγκαίος και για άλλους λόγους. SMA Solar Technology AG 7/12

8 Επιλογή διάταξης προστασίας από ρεύματα διαφυγής για μια φωτοβολταϊκή εγκατάσταση 4 Επιλογή διάταξης προστασίας από ρεύματα διαφυγής για μια φωτοβολταϊκή εγκατάσταση Παράλληλα με τα προαναφερόμενα κριτήρια, υπάρχουν περαιτέρω κριτήρια στις φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις για την επιλογή της διάταξης προστασίας από ρεύματα διαφυγής. 4.1 Απαίτηση από DIN VDE (IEC :2002) Σε περίπτωση που προβλέπεται ως προστασία από τα σφάλματα (βλ. κεφάλαιο 2.2 «Αυτόματη απενεργοποίηση μέσω μιας διάταξης προστασίας από ρεύματα διαφυγής» (Σελίδα 6)), στο πρότυπο DIN VDE απαιτείται μια διάταξη προστασίας από ρεύματα διαφυγής Τύπου B για μετατροπείς χωρίς μετασχηματιστή. Αυτή η απαίτηση ισχύει επίσης για μετατροπείς με μετασχηματιστή υψηλής συχνότητας, διότι δεν υπάρχει γαλβανική απομόνωση ανάμεσα στην πλευρά του εναλλασσόμενου ρεύματος και στην πλευρά της συνεχούς τάσης. Για τους μετατροπείς με μετασχηματιστή χαμηλής συχνότητας δεν ισχύει αυτή η απαίτηση. Η εξαίρεση για αυτή την απαίτηση προκύπτει, όταν ο κατασκευαστής του μετατροπέα μπορεί να εγγυηθεί ότι δεν είναι πιθανό να παρουσιαστεί συνεχές ρεύμα σφάλματος στην εγκατάσταση. Τότε, αν χρειάζεται, η διάταξη προστασίας από ρεύματα διαφυγής μπορεί να είναι Τύπου A. Όλοι οι μετατροπείς της SMA με μετασχηματιστή, συμπεριλαμβανομένων των SB 2000HF-30, SB 2500HF-30, SB 3000HF-30, καθώς και οι ακόλουθοι μετατροπείς SMA χωρίς μετασχηματιστή δεν μπορούν κατασκευαστικά να τροφοδοτήσουν συνεχές ρεύμα σφάλματος. Πληρούν αυτή την απαίτηση σύμφωνα με το DIN VDE (IEC :2002). Sunny Boy: SB , Multigate-10, SB 1300TL-10, SB 1.5-1VL-40, SB 1600TL-10, SB 2100TL, SB 2.5-1VL-40, SB 2500TLST-21, SB 3000TL-20, SB 3000TL-21, SB 3000TLST 21, SB 3600TL 21, SB 3600SE-10, SB 4000TL 20, SB 4000TL-21, SB 5000TL-20, SB 5000TL-21, SB 5000SE-10, SB 6000TL-21 Sunny Mini Central: SMC 6000TL, SMC 7000TL, SMC 8000TL, SMC 9000TL-10, SMC 9000TLRP-10, SMC 10000TL-10, SMC 10000TLRP-10, SMC 11000TL-10, SMC 11000TLRP-10 Sunny Tripower: STP 5000TL-20, STP 6000TL-20, STP 7000TL-20, STP 8000TL-10, STP 8000TL-20, STP 9000TL-20, STP 10000TL-10, STP10000TL-20, STP 12000TL-10, STP 12000TL-20, STP 15000TL-10, STP 15000TLHE-10, STP 15000TLEE-10, STP 17000TL-10, STP 20000TLHE-10, STP 20000TL-30, STP 20000TLEE-10, STP 25000TL-30 SMA Solar Technology AG 8/12

9 Επιλογή διάταξης προστασίας από ρεύματα διαφυγής για μια φωτοβολταϊκή εγκατάσταση Οι πιθανότητες σφάλματος ελέγχονται ανεξάρτητα από την ενσωματωμένη μονάδα επιτήρησης ρεύματος σφάλματος (RCMU). Αυτά τα σφάλματα, σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα εγκατάστασης, δεν αποτελούν κίνδυνο σε συνδυασμό με μια εργοστασιακά ενεργοποιημένη διάταξη προστασίας από ρεύματα διαφυγής Τύπου A. Στη συνέχεια μπορούν να αποκλειστούν σφάλματα που θα απαιτούσαν τη χρήση μιας διάταξης προστασίας από ρεύματα διαφυγής Τύπου B λόγω του μετατροπέα. Η ενσωματωμένη, ευαίσθητη σε όλα τα ρεύματα μονάδα επιτήρησης ρεύματος σφάλματος (RCMU) προσφέρει περαιτέρω ασφάλεια. Θα πρέπει να ενεργοποιηθεί σε μετατροπείς που διαθέτουν λειτουργία επιτήρησης αγωγού προστασίας. Τα παραπάνω ισχύουν, επίσης, για τύπους μετατροπέων με ισχύ που αποκλίνει από αυτήν των αναφερόμενων συσκευών. 4.2 Παραμένοντα ρεύματα βάσει λειτουργίας Κατά τη λειτουργία ενός μετατροπέα χωρίς μετασχηματιστή προκύπτουν παραμένοντα ρεύματα βάσει της αντίστασης μόνωσης και των χωρητικοτήτων της φωτοβολταϊκής γεννήτριας. Για να αποφύγετε μια ακούσια ενεργοποίηση κατά τη λειτουργία, το παραμένον ρεύμα μέτρησης της διάταξης προστασίας από ρεύματα διαφυγής πρέπει να είναι τουλάχιστον 100 ma. Για κάθε συνδεδεμένο μετατροπέα πρέπει να προβλέπεται ένα παραμένον ρεύμα μέτρησης 100 ma. Το παραμένον ρεύμα μέτρησης της διάταξης προστασίας από ρεύματα διαφυγής πρέπει να αντιστοιχεί τουλάχιστον στο άθροισμα των παραμενόντων ρευμάτων μέτρησης των συνδεδεμένων μετατροπέων. Αυτό σημαίνει ότι, όταν είναι π.χ. συνδεδεμένοι 3 μετατροπείς χωρίς μετασχηματιστή, το παραμένον ρεύμα μέτρησης της διάταξης προστασίας από ρεύματα διαφυγής πρέπει να είναι τουλάχιστον 300 ma. SMA Solar Technology AG 9/12

10 Επιλογή διάταξης προστασίας από ρεύματα διαφυγής για μια φωτοβολταϊκή εγκατάσταση Για τους τύπους μετατροπέα SB 1300TL-10, SB 1600TL-10, SB 2100TL, SMC 6000TL, SMC 7000TL και SMC 8000TL επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνο οι παρακάτω διατάξεις προστασίας από ρεύματα διαρροής: Διάταξη προστασίας από ρεύματα διαφυγής Τύπου A της εταιρείας ABB Τύπου F202A-xx/0,x ή F204A-xx/0,x Διάταξη προστασίας από ρεύματα διαφυγής Τύπου A της εταιρείας Siemens Τύπου 5SM1. ή 5SM3. Περαιτέρω διατάξεις προστασίας από ρεύματα διαφυγής άλλων κατασκευαστών βρίσκονται ακόμα υπό έλεγχο. Στο σημείο αυτό θα πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη, ότι τα ρεύματα απελευθέρωσης μπορεί να υπερβαίνουν ελαφρά (0-30%) το παραμένον ρεύμα μέτρησης της χρησιμοποιούμενης διάταξης προστασίας από ρεύματα διαφυγής. Κατά παρέκκλιση από τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο κεφάλαιο 2.2 «Αυτόματη απενεργοποίηση μέσω μιας διάταξης προστασίας από ρεύματα διαφυγής» (Σελίδα 6) για τη χρήση μιας διάταξης προστασίας από ρεύματα διαφυγής, σε αυτή την περίπτωση ισχύουν τα εξής: Όταν, η διάταξη προστασίας από ρεύματα διαφυγής μπορεί να εξασφαλίζει προστασία μέσω της αυτόματης απενεργοποίησης. Αν δεν είναι δυνατή η χρήση των προτεινόμενων διατάξεων προστασίας από ρεύματα διαφυγής, συνιστάται η χρήση άλλων μετατροπέων. Λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερόμενα κριτήρια, οι φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις μπορούν να κατασκευαστούν βάσει των προτύπων και, ταυτόχρονα, με λιγότερα έξοδα. Η καταλληλότητα κυρίως των αναφερόμενων μετατροπέων χωρίς μετασχηματιστή της SMA για διατάξεις προστασίας από ρεύματα διαφυγής Τύπου A επιτρέπει μια εγκατάσταση χωρίς πολλά έξοδα. SMA Solar Technology AG 10/12

11 Παραδείγματα υπολογισμού 5 Παραδείγματα υπολογισμού Παρακάτω περιγράφεται, βάσει 2 παραδειγμάτων, η διαδικασία επιλογής ενός κατάλληλου μέσου λειτουργίας ως προστασία από τα σφάλματα μέσω της αυτόματης απενεργοποίησης. Από αυτό προκύπτει πάντα, ότι πρέπει να διεξάγεται παράλληλα η απαραίτητη για αυτό εξισορρόπηση δυναμικού προστασίας. Οι χρησιμοποιούμενες τιμές αποτελούν παραδείγματα και δεν πρέπει να θεωρούνται κατευθυντήριες τιμές για την εκάστοτε μορφή δικτύου ή εφαρμογή. 5.1 Παράδειγμα υπολογισμού 1 1 Sunny Boy SB 2100TL, ασφάλεια με LS B16A, δίκτυο TN, σύνθετη αντίσταση βρόχου Zs = 1,5 Ω, στέγη αποθήκης: Το ρεύμα απελευθέρωσης βραχυκυκλώματος I a του LS B16A είναι 80 A (Χαρακτηριστικό B: Συντελεστής 5, I nenn του LS = 16 A => 5 x 16 A = 80 A). Με 230 V μπορεί να διαρρεύσουν 153 A μέσω του βρόχου σφάλματος ( ). Τα 153 A είναι παραπάνω από τα απαιτούμενα 80 A ρεύματος απελευθέρωσης του LS. Ο LS απενεργοποιείται με ασφάλεια εντός του καθορισμένου χρόνου. Ο LS B16A αρκεί ως προστασία από τα σφάλματα για την έμμεση επαφή. Επειδή πρόκειται για μια αποθήκη, σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να εγκαθίσταται επιπλέον μια διάταξη προστασίας από ρεύματα διαφυγής Τύπου A με μέγιστο παραμένον ρεύμα μέτρησης 300 ma. Αυτό είναι απαραίτητο για λόγους προστασίας από πυρκαγιά, σύμφωνα με το DIN VDE (IEC : ). 5.2 Παράδειγμα υπολογισμού 2 3 Sunny Mini Central SMC 6000TL, ασφάλεια με κάθε LS C32A, δίκτυο TT, σύνθετη αντίσταση βρόχου Zs = 0,2 Ω, RA = 1,1 Ω: Ο LS C32A έχει ρεύμα απελευθέρωσης βραχυκυκλώματος 320 A (χαρακτηριστικό C: Συντελεστής 10, Inenn του LS = 32 A => 10 x 32 A= 320 A). 230 V Με 230 V μπορεί να διαρρεύσουν 177 A μέσω του βρόχου σφάλματος ( ). 1,3 Ω = 177 A Τα 177 A είναι λιγότερα από τα απαιτούμενα 320 A ρεύματος απελευθέρωσης του LS. Έτσι, ο LS δεν απενεργοποιείται με ασφάλεια εντός του καθορισμένου χρόνου. Ο LS C32A δεν αρκεί ως προστασία από τα σφάλματα για την έμμεση επαφή. SMA Solar Technology AG 11/12

12 Παραδείγματα υπολογισμού 1η δυνατότητα: Χρήση ενός άλλου LS (εφόσον είναι δυνατό) Κατά τη χρήση ενός LS B32A, το ρεύμα απελευθέρωσης βραχυκυκλώματος ανέρχεται στα 160 A (χαρακτηριστικό B: Συντελεστής 5, I nenn του LS = 32 A => 5 x 32 A = 160 A). Το ρεύμα απελευθέρωσης του LS με χαρακτηριστικό B θα είναι κάτω από τα 177 A μιας ενδεχόμενης διαρροής σε περίπτωση σφάλματος. Έτσι, οι διακόπτες προστασίας αγωγών απενεργοποιούνται εντός του καθορισμένου χρόνου. Ο LS B32A αρκεί ως προστασία από τα σφάλματα για την έμμεση επαφή. 2η δυνατότητα: Χρήση μιας διάταξης προστασίας από ρεύματα διαφυγής Σε περίπτωση που δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί άλλος διακόπτης προστασίας αγωγών, πρέπει για την προστασία από τα σφάλματα να χρησιμοποιείται μια διάταξη προστασίας από ρεύματα διαφυγής. Επειδή χρησιμοποιούνται 3 μετατροπείς χωρίς μετασχηματιστή, το παραμένον ρεύμα μέτρησης πρέπει να είναι τουλάχιστον 300 ma σύμφωνα με το κεφάλαιο 4.2 «Παραμένοντα ρεύματα βάσει λειτουργίας» (Σελίδα 9). Πρέπει να επιλέγεται μια διάταξη προστασίας από ρεύματα διαφυγής με παραμένον ρεύμα μέτρησης I Δf 500 ma. Επιπλέον, θα πρέπει σύμφωνα με την προϋπόθεση από το 4 β (συγκρ. σελίδα 9) να ελέγχεται αν αρκεί το αποτέλεσμα προστασίας: 50 V R A = 1,1 Ω <, επομένως 1,3 x I Δf Μια διάταξη προστασίας από ρεύματα διαφυγής Τύπου A με παραμένον ρεύμα μέτρησης IΔf 500 ma εξασφαλίζει την προστασία από τα σφάλματα για την έμμεση επαφή. SMA Solar Technology AG 12/12

Κριτήρια για την επιλογή ενός RCD

Κριτήρια για την επιλογή ενός RCD Κριτήρια για την επιλογή ενός RCD Χρήση διακοπτών προστασίας από ρεύματα διαφυγής (RCD) στο SUNNY BOY και SUNNY MINI CENTRAL Περιεχόμενα Κατά την εγκατάσταση των μετατροπέων προκύπτουν συχνά προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

Netzformen-TI-el-28 Έκδοση 2.8 ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Netzformen-TI-el-28 Έκδοση 2.8 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Συνοπτική παρουσίαση της συμβατότητας μεταξύ συνηθισμένων τύπων δικτύων και μετατροπέων SMA SUNNY BOY / SUNNY MINI CENTRAL / SUNNY TRIPOWER / WINDY BOY / WINDY TRIPOWER Netzformen-TI-el-28 Έκδοση 2.8 ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διακόπτης προστασίας αγωγών:

Διακόπτης προστασίας αγωγών: Διακόπτης προστασίας αγωγών: Διαστασιολόγηση των κατάλληλων διακοπτών προστασίας αγωγών για μετατροπείς υπό ειδικές συνθήκες Περιεχόμενα Η επιλογή του σωστού διακόπτη προστασίας αγωγών εξαρτάται από διάφορους

Διαβάστε περισσότερα

Μετασχηματιστής μέσης τάσης

Μετασχηματιστής μέσης τάσης Τεχνικές πληροφορίες Μετασχηματιστής μέσης τάσης Σημαντικές απαιτήσεις για τους μετασχηματιστές μέσης τάσης για SUNNY BOY, SUNNY MINI CENTRAL και SUNNY TRIPOWER Περιεχόμενα Το παρόν έγγραφο περιγράφει

Διαβάστε περισσότερα

Τύποι δικτύων Συνοπτική παρουσίαση της συμβατότητας μεταξύ συνηθισμένων τύπων δικτύων και μετατροπέων SMA

Τύποι δικτύων Συνοπτική παρουσίαση της συμβατότητας μεταξύ συνηθισμένων τύπων δικτύων και μετατροπέων SMA Τύποι δικτύων Συνοπτική παρουσίαση της συμβατότητας μεταξύ συνηθισμένων τύπων δικτύων και μετατροπέων SMA Περιεχόμενα Υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι ή τύποι δικτύων για τη δημιουργία ενός δημόσιου δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Αντίσταση μόνωσης (R iso ) φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων που δεν είναι απομονωμένες γαλβανικά

Αντίσταση μόνωσης (R iso ) φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων που δεν είναι απομονωμένες γαλβανικά Αντίσταση μόνωσης (R iso ) φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων που δεν είναι απομονωμένες γαλβανικά με τα SUNNY MINI CENTRAL 9000TL/10000TL/11000TL Περιεχόμενα Οι φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις με μετατροπείς χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

SUNNY CENTRAL. 1 Εισαγωγή. Υποδείξεις για τη γειωμένη λειτουργία της φωτοβολταϊκής γεννήτριας

SUNNY CENTRAL. 1 Εισαγωγή. Υποδείξεις για τη γειωμένη λειτουργία της φωτοβολταϊκής γεννήτριας SUNNY CENTRAL Υποδείξεις για τη γειωμένη λειτουργία της φωτοβολταϊκής γεννήτριας 1 Εισαγωγή Μερικοί κατασκευαστές μονάδων συνιστούν ή/και απαιτούν, κατά τη χρήση των φωτοβολταϊκών μονάδων λεπτής μεμβράνης

Διαβάστε περισσότερα

Χωρητικά ρεύματα διαφυγής

Χωρητικά ρεύματα διαφυγής Χωρητικά ρεύματα διαφυγής Οδηγίες για το σχεδιασμό εγκατάστασης μετατροπέων χωρίς μετασχηματιστή SUNNY BOY / SUNNY MINI CENTRAL ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Volkswagen AG, Wolfsburg, 2,4 MWp (Πηγή: Suntimes Solar GmbH,

Διαβάστε περισσότερα

Tεχνικές πληροφορίες Βαθμοί απόδοσης και derating SUNNY BOY / SUNNY TRIPOWER / SUNNY MINI CENTRAL

Tεχνικές πληροφορίες Βαθμοί απόδοσης και derating SUNNY BOY / SUNNY TRIPOWER / SUNNY MINI CENTRAL Tεχνικές πληροφορίες Βαθμοί απόδοσης και derating SUNNY BOY / SUNNY TRIPOWER / SUNNY MINI CENTRAL WirkungDerat-TI-el-39 Έκδοση 3.9 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Νομικές διατάξεις SMA Solar Technology AG Νομικές διατάξεις Οι

Διαβάστε περισσότερα

Tεχνικές πληροφορίες Βαθμοί απόδοσης και derating SUNNY BOY / SUNNY TRIPOWER / SUNNY MINI CENTRAL

Tεχνικές πληροφορίες Βαθμοί απόδοσης και derating SUNNY BOY / SUNNY TRIPOWER / SUNNY MINI CENTRAL Tεχνικές πληροφορίες Βαθμοί απόδοσης και derating SUNNY BOY / SUNNY TRIPOWER / SUNNY MINI CENTRAL WirkungDerat-TI-el-38 Έκδοση 3.8 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Νομικές διατάξεις SMA Solar Technology AG Νομικές διατάξεις Οι

Διαβάστε περισσότερα

Ρελέ πολλαπλών λειτουργιών και λειτουργία OptiTrac Global Peak SUNNY BOY / SUNNY TRIPOWER / WINDY BOY

Ρελέ πολλαπλών λειτουργιών και λειτουργία OptiTrac Global Peak SUNNY BOY / SUNNY TRIPOWER / WINDY BOY Ρελέ πολλαπλών λειτουργιών και λειτουργία OptiTrac Global Peak SUNNY BOY / SUNNY TRIPOWER / WINDY BOY Tεχνική περιγραφή ZusFunktNG-TB-TGR121224 Έκδοση 2.4 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Tεχνική Πληροφορία Διαδικασία Derating για Sunny Boy και Sunny Tripower

Tεχνική Πληροφορία Διαδικασία Derating για Sunny Boy και Sunny Tripower Tεχνική Πληροφορία Διαδικασία Derating για Sunny Boy και Sunny Tripower Με τη διαδικασία Derating, ο μετατροπέας μειώνει την απόδοσή του, ώστε να προστατεύσει τα εξαρτήματα από υπερθέρμανση. Αυτό το έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση ασφαλειών στοιχειοσειρών

Χρήση ασφαλειών στοιχειοσειρών Χρήση ασφαλειών στοιχειοσειρών στους Sunny Mini Central 9000TL / 10000TL / 11000TL Περιεχόμενο Με την τυποποίηση των τεχνικών εγγράφων, απαιτείται από τους κατασκευαστές των εγκαταστάσεων η αναγραφή στο

Διαβάστε περισσότερα

Τριφασική σύνδεση δικτύου

Τριφασική σύνδεση δικτύου Τριφασική σύνδεση δικτύου με SUNNY MINI CENTRAL Περίληψη περιεχομένων Οι μετατροπείς της οικογένειας προϊόντων Sunny Mini Central είναι σχεδιασμένοι ειδικά για χρήση σε τριφασικά συστήματα τροφοδοσίας.

Διαβάστε περισσότερα

Προστασία από υπέρταση

Προστασία από υπέρταση Προστασία από υπέρταση Αντικεραυνική προστασία και προστασία από υπέρταση για Sunny Boy και Sunny Tripower Περιεχόμενα Στις φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις η φωτοβολταϊκή γεννήτρια βρίσκεται σε ανοιχτό χώρο,

Διαβάστε περισσότερα

SUNNY MINI CENTRAL. Ακριβής σχεδιασμός και υλοποίηση φωτοβολταϊκών συστημάτων

SUNNY MINI CENTRAL. Ακριβής σχεδιασμός και υλοποίηση φωτοβολταϊκών συστημάτων SUNNY MINI CENTRAL Ακριβής σχεδιασμός και υλοποίηση φωτοβολταϊκών συστημάτων Προσγείωση Ακριβείας Εξαιρετικά ακριβής σχεδιασμός φωτοβολταϊκών συστημάτων Ποτέ άλλοτε δεν ήταν τόσο απλό να σχεδιαστούν και

Διαβάστε περισσότερα

Ακρίβεια μέτρησης. Τιμές ενέργειας και βαθμός απόδοσης για Φωτοβολταϊκοί μετατροπείς Sunny Boy και Sunny Mini Central

Ακρίβεια μέτρησης. Τιμές ενέργειας και βαθμός απόδοσης για Φωτοβολταϊκοί μετατροπείς Sunny Boy και Sunny Mini Central Ακρίβεια μέτρησης Τιμές ενέργειας και βαθμός απόδοσης για Φωτοβολταϊκοί μετατροπείς Sunny Boy και Sunny Mini Central ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ο κάθε ιδιοκτήτης μιας φωτοβολταϊκής εγκατάστασης θέλει να τις καλύτερες

Διαβάστε περισσότερα

Μέσα Προστασίας II. Τ.Ε.Ι. Κρήτης Σ.Τ.ΕΦ./ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Εργαστήριο Υψηλών Τάσεων. Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι

Μέσα Προστασίας II. Τ.Ε.Ι. Κρήτης Σ.Τ.ΕΦ./ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Εργαστήριο Υψηλών Τάσεων. Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι Τ.Ε.Ι. Κρήτης Σ.Τ.ΕΦ./ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Μέσα Προστασίας II Προστασία από την ηλεκτροπληξία Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι Επίκουρος Καθηγητής Τηλ:2810379231 Email: ksiderakis@staff.teicrete.gr

Διαβάστε περισσότερα

Λεπτομέρειες προϊόντος

Λεπτομέρειες προϊόντος Λεπτομέρειες προϊόντος Χαρακτηριστικά εξοπλισμού και δυνατότητες τοποθέτησης για το SUNNY STRING-MONITOR SSM24-11 Περιεχόμενα Το Sunny String-Monitor SSM24-11 είναι ειδικά σχεδιασμένο για την επιτήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΟΤ HD 3S4 ΕΛΟΤ ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 61 Αρχικός έλεγχος 610 Γενικά 610.1 Κάθε ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να ελέγχεται μετά την αποπεράτωση της και πριν να τεθεί σε λειτουργία από

Διαβάστε περισσότερα

Λεπτομέρειες προϊόντος

Λεπτομέρειες προϊόντος Λεπτομέρειες προϊόντος Χαρακτηριστικά εξοπλισμού και δυνατότητες τοποθέτησης για το SUNNY STRING-MONITOR SSM16-11 Περιεχόμενα Το Sunny String-Monitor SSM16-11 είναι ειδικά σχεδιασμένο για την επιτήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία μονάδων. Οι μετατροπείς της SMA παρέχουν την ενδεδειγμένη λύση για κάθε μονάδα

Τεχνολογία μονάδων. Οι μετατροπείς της SMA παρέχουν την ενδεδειγμένη λύση για κάθε μονάδα τεχνικές πληροφορίες Τεχνολογία μονάδων Οι μετατροπείς της SMA παρέχουν την ενδεδειγμένη λύση για κάθε μονάδα Περιεχόμενο Εκτός από τις φωτοβολταϊκές μονάδες από κρυσταλλικό πυρίτιο προωθούνται συνεχώς

Διαβάστε περισσότερα

SUNNY TRIPOWER 5000TL 12000TL 5000TL 12000TL. Ο τριφασικός μετατροπέας, ιδανικός όχι μόνο για οικιακά φωτοβολταϊκά...

SUNNY TRIPOWER 5000TL 12000TL 5000TL 12000TL. Ο τριφασικός μετατροπέας, ιδανικός όχι μόνο για οικιακά φωτοβολταϊκά... SUNNY TRIPOWER 5000TL 12000TL STP 5000TL-20 / STP 6000TL-20 / STP 7000TL-20 / STP 8000TL-20 / STP 9000TL-20 / STP 10000TL-20 / STP 12000TL-20 ΝΕΟ και ως έκδοση 10 kva και 12 kva Οικονομική αποδοτικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταϊκός μετατροπέας SUNNY BOY / SUNNY MINI CENTRAL

Φωτοβολταϊκός μετατροπέας SUNNY BOY / SUNNY MINI CENTRAL Φωτοβολταϊκός μετατροπέας SUNNY BOY / SUNNY MINI CENTRAL Εγχειρίδιο χειρισμού SB_SMC-BGR092840 TBGR-ALL Έκδοση 4.0 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Υποδείξεις σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταϊκός μετατροπέας SUNNY MINI CENTRAL 9000TL/10000TL/11000TL 9000TL/10000TL/11000TL με Reactive Power Control

Φωτοβολταϊκός μετατροπέας SUNNY MINI CENTRAL 9000TL/10000TL/11000TL 9000TL/10000TL/11000TL με Reactive Power Control Φωτοβολταϊκός μετατροπέας SUNNY MINI CENTRAL 9000TL/10000TL/11000TL 9000TL/10000TL/11000TL με Reactive Power Control Οδηγίες χρήσης SMC9-11TLRP-BA-BGR111320 TBGR-SMC9-11TL Έκδοση 2.0 GR SMA Solar Technology

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές πληροφορίες Επισκόπηση των θέσεων περιστροφικών διακοπτών για φωτοβολταϊκούς μετατροπείς, τελευταία ενημέρωση 11/2014

Τεχνικές πληροφορίες Επισκόπηση των θέσεων περιστροφικών διακοπτών για φωτοβολταϊκούς μετατροπείς, τελευταία ενημέρωση 11/2014 Τεχνικές πληροφορίες Επισκόπηση των θέσεων περιστροφικών διακοπτών για φωτοβολταϊκούς μετατροπείς, τελευταία ενημέρωση 11/2014 1 Υποδείξεις σχετικά με αυτή την επισκόπηση 1.1 Τομέας ισχύος Στην παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Sunny Family 2012 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Sunny Family 2012 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Sunny Family 2012 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ » Κάθε φωτοβολταϊκή εγκατάσταση είναι μοναδική αλλά η SMA έχει την κατάλληλη λύση για κάθε ανάγκη. Sunny Boy 1,6 έως 5 kw Sunny Mini Central 5 έως 11 kw Sunny Tripower

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές πληροφορίες SUNNY CENTRAL COMMUNICATION CONTROLLER

Τεχνικές πληροφορίες SUNNY CENTRAL COMMUNICATION CONTROLLER Τεχνικές πληροφορίες SUNNY CENTRAL COMMUNICATION CONTROLLER Περιεχόμενα Το Sunny Central Communication Controller αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του κεντρικού μετατροπέα, το οποίο δημιουργεί τη σύνδεση μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

διεπαφή επικοινωνίας για μετατροπείς SMA SMA BLUETOOTH PIGGY-BACK

διεπαφή επικοινωνίας για μετατροπείς SMA SMA BLUETOOTH PIGGY-BACK διεπαφή επικοινωνίας για μετατροπείς SMA SMA BLUETOOTH PIGGY-BACK Οδηγίες τοποθέτησης BTPB-IGR112112 98-0014112 Έκδοση 1.2 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Προδιαγραφή για Μετασχηματιστές Απομόνωσης & Διατάξεις Επιτήρησης Μόνωσης

Τεχνική Προδιαγραφή για Μετασχηματιστές Απομόνωσης & Διατάξεις Επιτήρησης Μόνωσης Τεχνική Προδιαγραφή για Μετασχηματιστές Απομόνωσης & Διατάξεις Επιτήρησης Μόνωσης Περιεχόμενα Προστασία Από Σφάλματα Προς Γη Σε Χώρους Ιατρικής Χρήσης - Γενικά... 2 1. Μετασχηματιστές Απομόνωσης... 2 2.

Διαβάστε περισσότερα

Όργανα ελέγχου εγκαταστάσεων

Όργανα ελέγχου εγκαταστάσεων Όργανα ελέγχου εγκαταστάσεων για μεγαλύτερη διαθεσιμότητα και λιγότερα έξοδα ma Προσωπική προστασία προστασία εγκαταστάσεων πυροπροστασία Ο ηλεκτρισμός είναι απαραίτητος. Για να εξασφαλίσουμε ότι μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Αξιοποίηση Υδρευτικής Γεώτρησης Τ.Κ. Νιάτων

ΕΡΓΟ: Αξιοποίηση Υδρευτικής Γεώτρησης Τ.Κ. Νιάτων Μελέτη ΦΑΥ Σελίδα 2 από 13 Μελέτη ΦΑΥ Σελίδα 3 από 13 Μελέτη ΦΑΥ Σελίδα 4 από 13 Μελέτη ΦΑΥ Σελίδα 5 από 13 Μελέτη ΦΑΥ Σελίδα 6 από 13 Μελέτη ΦΑΥ ΕΡΓΑΣΙΑ Μέτρα : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταϊκός μετατροπέας SUNNY BOY 3300/3800

Φωτοβολταϊκός μετατροπέας SUNNY BOY 3300/3800 Φωτοβολταϊκός μετατροπέας SUNNY BOY 3300/3800 Οδηγίες χρήσης SB33_38-BA-BGR114230 TBGR-SB33-38-11 Έκδοση 3.0 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Υποδείξεις σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Medium Power Solutions

Medium Power Solutions EL Medium Power Solutions The Future of Solar Technology Sunny FaMIly 2011/2012 Medium Power Solutions Medium Power Solutions Στο παρόν έντυπο θα βρείτε όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες για τη σχεδίαση

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384. Μέτρα προστασίας και ασφάλειας στα δίκτυα ΤΝ (ουδετέρωση) και ΤΤ (άµεση γείωση)

Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384. Μέτρα προστασίας και ασφάλειας στα δίκτυα ΤΝ (ουδετέρωση) και ΤΤ (άµεση γείωση) Παρουσίαση: Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 Μέτρα και ασφάλειας στα δίκτυα ΤΝ (ουδετέρωση) και ΤΤ (άµεση γείωση) Γιώργος Σαρρής, µέλος της Επιτροπής ΕΛΟΤ/ΤΕ 82 Μέτρα και ασφάλειας στα δίκτυα ΤΝ & ΤΤ Γιώργος Σαρρής

Διαβάστε περισσότερα

ISMG Ηλιακός Αντιστροφέας (inverter)

ISMG Ηλιακός Αντιστροφέας (inverter) ISMG Ηλιακός Αντιστροφέας (inverter) Μεγάλο εύρος τάσης εισόδου ΦΒ (κατάλληλη για τάση µεταξύ 100 VDC και 450 VDC) και αποτελεσµατικό σύστηµα εύρεσης σηµείου µεγίστης ισχύος (Maximum Power Point- MPP Tracking)

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταϊκός μετατροπέας SUNNY MINI CENTRAL 9000TL / 10000TL / 11000TL

Φωτοβολταϊκός μετατροπέας SUNNY MINI CENTRAL 9000TL / 10000TL / 11000TL Φωτοβολταϊκός μετατροπέας SUNNY MINI CENTRAL 9000TL / 10000TL / 11000TL με Reactive Power Control Oδηγίες χρήσης SMC9-11TLRP-BA-el-30 TBEL-SMCTLRP Έκδοση 3.0 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

SMA Bluetooth. Περιεχόμενο. SMA Bluetooth Wireless Technology στην πράξη. Περαιτέρω έγγραφα για την τεχνολογία SMA Bluetooth

SMA Bluetooth. Περιεχόμενο. SMA Bluetooth Wireless Technology στην πράξη. Περαιτέρω έγγραφα για την τεχνολογία SMA Bluetooth Wireless Technology στην πράξη Περιεχόμενο Στο παρόν έγγραφο συνοψίζονται οι κύριες ιδιότητες της τεχνολογίας Wireless Technology και παρέχονται απαντήσεις σε πρακτικά ερωτήματα. Περαιτέρω έγγραφα για

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρικός μετατροπέας SUNNY CENTRAL 500HE/630HE/720HE/760HE/800HE

Κεντρικός μετατροπέας SUNNY CENTRAL 500HE/630HE/720HE/760HE/800HE Κεντρικός μετατροπέας SUNNY CENTRAL 500HE/630HE/720HE/760HE/800HE Εγχειρίδιο χειρισμού SCxxxHE-20-BE-BGR111210 98-4102410 Έκδοση 1.0 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη μεταγωγής για εφεδρικά συστήματα Sunny AUTOMATIC SWITCH BOX L

Διάταξη μεταγωγής για εφεδρικά συστήματα Sunny AUTOMATIC SWITCH BOX L Διάταξη μεταγωγής για εφεδρικά συστήματα Sunny AUTOMATIC SWITCH BOX L Οδηγίες τοποθέτησης AS-BoxL-IGR084410 98-2009310 Έκδοση 1.0 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι - Εργαστήριο

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι - Εργαστήριο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι - Εργαστήριο Ενότητα 2: Μέθοδοι Προστασίας σε Εγκαταστάσεις Χ.Τ. Σταύρος Καμινάρης Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Προδιαγραφή Διακοπτών Διαρροής (RCCBs & RCBOs)

Τεχνική Προδιαγραφή Διακοπτών Διαρροής (RCCBs & RCBOs) (RCCBs & RCBOs) Περιεχόμενα 1. Διακόπτες διαρροής F200... 2 2. Διακόπτες διαρροής FH200... 4 3. Διακόπτες διαρροής με ενσωματωμένα στοιχεία μικροαυτομάτου DS201... 6 4. Ρελέ διαρροής με εξωτερικό τορροειδή

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταϊκός μετατροπέας SUNNY MINI CENTRAL 7000HV

Φωτοβολταϊκός μετατροπέας SUNNY MINI CENTRAL 7000HV Φωτοβολταϊκός μετατροπέας SUNNY MINI CENTRAL 7000HV Οδηγίες χρήσης SMC70HV11-BA-BGR112930 TBGR-SMC70HV Έκδοση 3.0 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Υποδείξεις σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

Συνθήκες τοποθέτησης

Συνθήκες τοποθέτησης Συνθήκες τοποθέτησης για τη συσκευή SUNNY CENTRAL 350 Περιεχόμενα Σε αυτό το έγγραφο περιγράφονται οι διαστάσεις, οι ελάχιστες αποστάσεις που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, οι ποσότητες εισερχόμενου και

Διαβάστε περισσότερα

Προϋποθέσεις τοποθέτησης

Προϋποθέσεις τοποθέτησης Προϋποθέσεις τοποθέτησης για SUNNY CENTRAL 250, 250HE Περιεχόμενα Σε αυτό το έγγραφο περιγράφονται οι διαστάσεις, οι ελάχιστες αποστάσεις που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, οι ποσότητες εισερχόμενου και

Διαβάστε περισσότερα

Κατανεμητής επικοινωνιών για μεγάλες φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις με SUNNY CENTRAL, SUNNY MINI CENTRAL ή SUNNY TRIPOWER

Κατανεμητής επικοινωνιών για μεγάλες φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις με SUNNY CENTRAL, SUNNY MINI CENTRAL ή SUNNY TRIPOWER COM-C Κατανεμητής επικοινωνιών για μεγάλες φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις με SUNNY CENTRAL, SUNNY MINI CENTRAL ή SUNNY TRIPOWER Περιεχόμενα Ο κατανεμητής επικοινωνιών COM-C της SMA Solar Technology AG χρησιμεύει

Διαβάστε περισσότερα

Backup-Systeme AUTOMATIC SWITCH BOX M

Backup-Systeme AUTOMATIC SWITCH BOX M Backup-Systeme AUTOMATIC SWITCH BOX M Οδηγίες τοποθέτησης AS-BoxM-IGR091711 98-2006311 Έκδοση 1.1 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Οδηγίες σχετικά με το εγχειρίδιο....................

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Οι περί Ηλεκτρισμού Κανονισμοί 1941 μέχρι 2004

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Οι περί Ηλεκτρισμού Κανονισμοί 1941 μέχρι 2004 Επώνυμο: Όνομα.:... Αρ. Ταυτότητας.:. Αρ. Υποψηφίου.:. Α Α ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Οι περί Ηλεκτρισμού Κανονισμοί 1941 μέχρι 2004 ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα. Πραγματοποίηση μέτρησης τάσης, ρεύματος, ωμικής αντίστασης με χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού Άσκηση εξοικείωσης

Παράρτημα. Πραγματοποίηση μέτρησης τάσης, ρεύματος, ωμικής αντίστασης με χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού Άσκηση εξοικείωσης Παράρτημα Πραγματοποίηση μέτρησης τάσης, ρεύματος, ωμικής αντίστασης με χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού Άσκηση εξοικείωσης Σκοπός του παραρτήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τη χρήση και τη

Διαβάστε περισσότερα

Technical Information Efficiency and Derating SUNNY BOY / SUNNY TRIPOWER / SUNNY MINI CENTRAL

Technical Information Efficiency and Derating SUNNY BOY / SUNNY TRIPOWER / SUNNY MINI CENTRAL Technical Information Efficiency and Derating SUNNY BOY / SUNNY TRIPOWER / SUNNY MINI CENTRAL WirkungDerat-TI-en-40 Version 4.0 ENGLISH Legal Provisions SMA Solar Technology AG Legal Provisions The information

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Sunny Island Η ιδανική λύση για αυτόνομα δίκτυα

Sunny Island Η ιδανική λύση για αυτόνομα δίκτυα Sunny Island 5048 Η ιδανική λύση για αυτόνομα δίκτυα Sunny Island Η καρδιά κάθε συστήματος αυτόνομης τροφοδοσίας ενέργειας Οι μετατροπείς συσσωρευτών Sunny Island που είναι σχεδιασμένοι από την SMA, χάρη

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοστό απόδοσης. Ποιοτικός παράγοντας για την φωτοβολταϊκή εγκατάσταση

Ποσοστό απόδοσης. Ποιοτικός παράγοντας για την φωτοβολταϊκή εγκατάσταση Ποσοστό απόδοσης Ποιοτικός παράγοντας για την φωτοβολταϊκή εγκατάσταση Περιεχόμενα Το ποσοστό απόδοσης είναι ένα από τα σημαντικότερα μεγέθη για την αξιολόγηση της αποδοτικότητας μίας φωτοβολταϊκής εγκατάστασης.

Διαβάστε περισσότερα

Αντικείμενο. Ερμηνεία της έννοιας της ηλεκτροπληξίας. Περιγραφή των παραμέτρων που επηρεάζουν ένα επεισόδιο ηλεκτροπληξίας.

Αντικείμενο. Ερμηνεία της έννοιας της ηλεκτροπληξίας. Περιγραφή των παραμέτρων που επηρεάζουν ένα επεισόδιο ηλεκτροπληξίας. Αντικείμενο Ερμηνεία της έννοιας της ηλεκτροπληξίας. Περιγραφή των παραμέτρων που επηρεάζουν ένα επεισόδιο ηλεκτροπληξίας. Θανατηφόρα ατυχήματα από ηλεκτροπληξία στην Ελλάδα κατά την περίοδο 1980-1995

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ: Οδηγίες προστασίας, ασφάλειας και πρόληψης κινδύνων στην εργασία. Ασφάλεια Ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων

ΗΜΕΡΙΔΑ: Οδηγίες προστασίας, ασφάλειας και πρόληψης κινδύνων στην εργασία. Ασφάλεια Ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ΗΜΕΡΙΔΑ: Οδηγίες προστασίας, ασφάλειας και πρόληψης κινδύνων στην εργασία Ασφάλεια Ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Σε κάθε ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να εφαρμόζονται κατάλληλα μέτρα προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Προϋποθέσεις τοποθέτησης

Προϋποθέσεις τοποθέτησης Προϋποθέσεις τοποθέτησης για SUNNY CENTRAL 400LV, 400HE, 500HE, 630HE Περιεχόμενα Σε αυτό το έγγραφο περιγράφονται οι διαστάσεις, οι ελάχιστες αποστάσεις που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, οι ποσότητες εισερχόμενου

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι - Εργαστήριο

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι - Εργαστήριο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι - Εργαστήριο Ενότητα 7: Έλεγχος Ε.Η.Ε. με το Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 Σταύρος Καμινάρης Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Tεχνικές πληροφορίες SUNNY STRING-MONITOR SSM8-21-BS / SSM16-21-BS / SSM8-21-BS-JP / SSM16-21-BS-JP

Tεχνικές πληροφορίες SUNNY STRING-MONITOR SSM8-21-BS / SSM16-21-BS / SSM8-21-BS-JP / SSM16-21-BS-JP Tεχνικές πληροφορίες SUNNY STRING-MONITOR SSM8-21-BS / SSM16-21-BS / SSM8-21-BS-JP / SSM16-21-BS-JP Περιεχόμενα Το Sunny String-Monitor SSMxx-21-BS / SSMxx-21-BS-JP είναι ειδικά σχεδιασμένο για την επιτήρηση

Διαβάστε περισσότερα

1. Σύστημα μέτρησης πολλαπλών καταναλώσεων με αισθητήρες και οπτικοποίηση σε PC, smartphone ή tablet - CMS

1. Σύστημα μέτρησης πολλαπλών καταναλώσεων με αισθητήρες και οπτικοποίηση σε PC, smartphone ή tablet - CMS Περιεχόμενα 1. Σύστημα μέτρησης πολλαπλών καταναλώσεων με αισθητήρες και οπτικοποίηση σε PC, smartphone ή tablet - CMS-770... 2 2. Σύστημα μέτρησης πολλαπλών καταναλώσεων με αισθητήρες - CMS-600... 5 1/6

Διαβάστε περισσότερα

την επιτρεπτή πτώση τάσης στις γραμμές διακλάδωσης (κριτήριο καλής

την επιτρεπτή πτώση τάσης στις γραμμές διακλάδωσης (κριτήριο καλής Εργαστηριακή Άσκηση 3 Μελέτη και Σχεδίαση Εσωτερικής Ηλεκτρολογικής Εγκατάστασης Κατοικίας Να πραγματοποιήσετε πλήρη μελέτη και σχεδίαση σε Auto Cad εσωτερικής ηλεκτρολογικής εγκατάστασης (ΕΗΕ) κατοικίας,

Διαβάστε περισσότερα

Smart connections. Τεχνικα Χαρακτηριστικα. PIKO 4.2 Τριφασικος Αντιστροφεας KOSTAL

Smart connections. Τεχνικα Χαρακτηριστικα. PIKO 4.2 Τριφασικος Αντιστροφεας KOSTAL Smart connections. Τεχνικα Χαρακτηριστικα PIKO 4.2 Τριφασικος Αντιστροφεας KOSTAL Αντιστροφεας PIKO 4.2 Τριφασική τροφοδοσία για αποφυγή ασυμμετριών τάσης Μετατροπή χωρίς μετασχηματιστή Δυνατότητα παράλληλης

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση σκίασης. Αποδοτικότερη λειτουργία μερικώς σκιασμένων φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων με OptiTrac Global Peak

Διαχείριση σκίασης. Αποδοτικότερη λειτουργία μερικώς σκιασμένων φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων με OptiTrac Global Peak Διαχείριση σκίασης Αποδοτικότερη λειτουργία μερικώς σκιασμένων φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων με OptiTrac Global Peak Περιεχόμενα Πολλές φορές η σκιά από τα παράθυρα της στέγης, από τις καμινάδες ή από τα

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση υλικολογισμικού με κάρτα SD SUNNY BOY WINDY BOY SUNNY TRIPOWER

Ενημέρωση υλικολογισμικού με κάρτα SD SUNNY BOY WINDY BOY SUNNY TRIPOWER Ενημέρωση υλικολογισμικού με κάρτα SD SUNNY BOY WINDY BOY SUNNY TRIPOWER Τεχνική περιγραφή NG_UpdSD-TB-el-32 Έκδοση 3.2 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

Εξοπλισμός για Sunny Central COMMUNICATION CABINET (COM-C)

Εξοπλισμός για Sunny Central COMMUNICATION CABINET (COM-C) Εξοπλισμός για Sunny Central COMMUNICATION CABINET (COM-C) Περιγραφή τεχνικών στοιχείων COM-C-TGR084210 98-4012210 Έκδοση 1.0 GR SMA Solar Technology AG Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 Λεπτομέρειες προϊόντος............................

Διαβάστε περισσότερα

Παράμετροι λειτουργίας SUNNY BOY / SUNNY MINI CENTRAL

Παράμετροι λειτουργίας SUNNY BOY / SUNNY MINI CENTRAL : Παράμετροι λειτουργίας SUNNY BOY / SUNNY MINI CENTRAL Τεχνική περιγραφή SB_SMC_Par-TGR092830 Έκδοση 3.0 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Υποδείξεις σχετικές με

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη μεταγωγής για εφεδρικά συστήματα AUTOMATIC SWITCH BOX M-20/L-20

Διάταξη μεταγωγής για εφεδρικά συστήματα AUTOMATIC SWITCH BOX M-20/L-20 Διάταξη μεταγωγής για εφεδρικά συστήματα AUTOMATIC SWITCH BOX M-20/L-20 Οδηγίες τοποθέτησης AS-BOX-M_L-IA-IGR110320 IMGR-AS-BOX-M_L Έκδοση 2.0 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

SMA Πρόγραμμα Εγγύησης Medium Power Solutions

SMA Πρόγραμμα Εγγύησης Medium Power Solutions SMA Πρόγραμμα Εγγύησης Medium Power Solutions ΕΥΕΛΙΞΙΑ. ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΤΗΣ SMA Καθώς η αγορά φωτοβολταϊκών αλλάζει οι εγκαταστάτες αντιμετωπίζουν νέες προκλήσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος εγγύησης για τις συσκευές Sunny Boy, Sunny Mini Central, Sunny Tripower και Sunny Island.

Έλεγχος εγγύησης για τις συσκευές Sunny Boy, Sunny Mini Central, Sunny Tripower και Sunny Island. ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ SMA - ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ Έλεγχος εγγύησης για τις συσκευές Sunny Boy, Sunny Mini Central, Sunny Tripower και Sunny Island. Αγαπητέ ιδιοκτήτη συσκευής SMA, Με στόχο η εγκατάσταση σας

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία ηλιακών δεδομένων POWER MODUL

Τεχνολογία ηλιακών δεδομένων POWER MODUL Τεχνολογία ηλιακών δεδομένων POWER MODUL Οδηγίες τοποθέτησης PModul-IGR094510 98-0020910 Έκδοση 1.0 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Υποδείξεις σχετικά με το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

SMA The Future of Solar Technology. SMA Solar Technology AG

SMA The Future of Solar Technology. SMA Solar Technology AG SMA The Future of Solar Technology SMA Solar Technology AG Δήλωση αποποίησης Η παρούσα ανακοίνωση πιθανόν να περιλαμβάνει μελλοντικές δηλώσεις. Οι μελλοντικές δηλώσεις αποτελούν δηλώσεις που δεν περιγράφουν

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταϊκός μετατροπέας SUNNY BOY 2500TL Single Tracker SUNNY BOY 3000TL Single Tracker

Φωτοβολταϊκός μετατροπέας SUNNY BOY 2500TL Single Tracker SUNNY BOY 3000TL Single Tracker Φωτοβολταϊκός μετατροπέας SUNNY BOY 2500TL Single Tracker SUNNY BOY 3000TL Single Tracker Οδηγίες εγκατάστασης SB25-30TLST-21-IA-el-13 Έκδοση 1.3 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Προδιαγραφή Πινάκων για Δίκτυα Απομόνωσης (ΙΤ-Μ)

Τεχνική Προδιαγραφή Πινάκων για Δίκτυα Απομόνωσης (ΙΤ-Μ) Τεχνική Προδιαγραφή Πινάκων για Δίκτυα Απομόνωσης (ΙΤ-Μ) Περιεχόμενα 1. Πρότυπα και απαιτήσεις... 2 2. Δομή των πινάκων... 2 2.1. Πίνακες επίτοιχης εγκατάστασης... 2 2.2. Πίνακες επιδαπέδιας εγκατάστασης...

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία επεξεργασίας δεδομένων για ηλιακά συστήματα 485PB-SMC-NR

Τεχνολογία επεξεργασίας δεδομένων για ηλιακά συστήματα 485PB-SMC-NR Τεχνολογία επεξεργασίας δεδομένων για ηλιακά συστήματα 485PB-SMC-NR Οδηγίες τοποθέτησης 48PB-SMC-NR-IGR083211 98-00010311 Έκδοση 1.1 GR SMA Solar Technology AG Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 Οδηγίες για το

Διαβάστε περισσότερα

Παράμετροι λειτουργίας SUNNY BOY/SUNNY MINI CENTRAL/WINDY BOY

Παράμετροι λειτουργίας SUNNY BOY/SUNNY MINI CENTRAL/WINDY BOY Παράμετροι λειτουργίας SUNNY BOY/SUNNY MINI CENTRAL/WINDY BOY Τεχνική περιγραφή SB_SMC_WB_Par-TGR104250 Έκδοση 5.0 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Υποδείξεις σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι - Εργαστήριο

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι - Εργαστήριο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι - Εργαστήριο Ενότητα 1: Εισαγωγή Βασικές έννοιες για τις Ε.Η.Ε. Πρότυπο HD 384 Κίνδυνοι

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης. STP20TLHE-IA-IEL IMGR-STP20TLHE Έκδοση 2.2

Οδηγίες εγκατάστασης. STP20TLHE-IA-IEL IMGR-STP20TLHE Έκδοση 2.2 Φωτοβολταϊκός μετατροπέας SUNNY TRIPOWER 15000TL Economic Excellence SUNNY TRIPOWER 15000TL High Efficiency SUNNY TRIPOWER 20000TL Economic Excellence SUNNY TRIPOWER 20000TL High Efficiency Οδηγίες εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλασσόµενη τάση Χωρίς φορτίο. Πίνακας Π3.1: Τεχνικά χαρακτηριστικά της λυόµενης κρουστικής γεννήτριας

Εναλλασσόµενη τάση Χωρίς φορτίο. Πίνακας Π3.1: Τεχνικά χαρακτηριστικά της λυόµενης κρουστικής γεννήτριας Παράρτηµα 3 ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΙΩΣΗΣ Π3.1 Λυόµενη κρουστική γεννήτρια H λυόµενη κρουστική γεννήτρια της Messwandler-Bau GmbH Bamberg µπορεί να χρησιµοποιηθεί, µε κατάλληλη επιλογή των

Διαβάστε περισσότερα

Επιτήρηση εγκατάστασης Σχέδιο ασφαλείας και κωδικών της SMA για Φ/Β εγκαταστάσεις που προστατεύονται από κωδικούς με Bluetooth Wireless Technology

Επιτήρηση εγκατάστασης Σχέδιο ασφαλείας και κωδικών της SMA για Φ/Β εγκαταστάσεις που προστατεύονται από κωδικούς με Bluetooth Wireless Technology Επιτήρηση εγκατάστασης Σχέδιο ασφαλείας και κωδικών της SMA για Φ/Β εγκαταστάσεις που προστατεύονται από κωδικούς με Bluetooth Wireless Technology Τεχνική περιγραφή Sicherheit-TGR103010 Έκδοση 1.0 GR SMA

Διαβάστε περισσότερα

Διεπαφή επικοινωνίας για μετατροπείς SMA SMA BLUETOOTH PIGGY-BACK PLUS

Διεπαφή επικοινωνίας για μετατροπείς SMA SMA BLUETOOTH PIGGY-BACK PLUS Διεπαφή επικοινωνίας για μετατροπείς SMA SMA BLUETOOTH PIGGY-BACK PLUS Οδηγίες τοποθέτησης BTPB-Ant-IGR111510 98-0032410 Έκδοση 1.0 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Εξοπλισμός SUNNY REMOTE CONTROL

Εξοπλισμός SUNNY REMOTE CONTROL Εξοπλισμός SUNNY REMOTE CONTROL Οδηγίες συναρμολόγησης SRC20-MO-IEL121010 IMEL-SRC20 Έκδοση 1.0 GR SMA Solar Technology AG 1 Υποδείξεις που αφορούν στο παρόν έγγραφο 1 Υποδείξεις που αφορούν στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

εγκαταστάσεων Παραδοχές εκτιμήσεις Ο σχεδιασμός μιας εγκατάστασης πραγματοποιείται Κανονισμούς και πρότυπα

εγκαταστάσεων Παραδοχές εκτιμήσεις Ο σχεδιασμός μιας εγκατάστασης πραγματοποιείται Κανονισμούς και πρότυπα Μελέτες εσωτερικών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Κριτήρια σχεδιασμού Ασφάλεια ατόμων. Ασφάλεια συσκευών. Αξιοπιστία. Καλή λειτουργικότητα. Επεκτασιμότητα. Εφεδρεία. Υπάρχουσα τεχνολογία. Οικονομική λειτουργία.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Η εγκατάσταση ενός επαρκούς, αξιόπιστου και χωρίς κακοτεχνίες συστήματος γείωσης είναι το βασικότερο εργαλείο για την ελαχιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ

ΜΕΣΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΜΕΣΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ 1 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΙ ΜΕΣΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ Μια ηλεκτρική

Διαβάστε περισσότερα

MACROTEST G3 ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ MACROTEST G3 ΚΩΔ. ΕΛΕΜΚΟ

MACROTEST G3 ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ MACROTEST G3 ΚΩΔ. ΕΛΕΜΚΟ ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΩΔ. ΕΛΕΜΚΟ 1. IFICATIONS OF I-V400w MODEL Το είναι ένα καινοτόμο όργανο για πραγματοποίηση των μετρήσεων ασφαλείας σε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις (ΕΛΟΤ HD384), ενώ ταυτόχρονα προσφέρει

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Άσκησης : ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ WHEATSTONE

Τίτλος Άσκησης : ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ WHEATSTONE ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Α/Α ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ : ΑΣΚΗΣΗ 3 η Τίτλος Άσκησης : ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ WHEATSTONE Σκοπός Η κατανόηση της λειτουργίας και

Διαβάστε περισσότερα

INVERTER SC-IR ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

INVERTER SC-IR ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ INVERTER SC-IR ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Στοιχεία: ΟΘΟΝΗ LCD 1) Λειτουργία φόρτισης Όταν είναι σε χρήση, η LCD οθόνη δείχνει το τρέχον φορτίο: 2) Λειτουργία χρήσης Όταν είναι σε λειτουργία χρήσης, οι ενδείξεις στην οθόνη

Διαβάστε περισσότερα

Hairdryer. Register your product and get support at HP4829/00. Εγχειρίδιο χρήσης

Hairdryer.  Register your product and get support at HP4829/00. Εγχειρίδιο χρήσης Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4829/00 EL Εγχειρίδιο χρήσης c d b e g a f Ελληνικά Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 1 η ΙΟΥΝΙΟΥ 2007 ΜΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μετατροπέας αυτόνομων δικτύων SUNNY ISLAND 2012 / 2224

Μετατροπέας αυτόνομων δικτύων SUNNY ISLAND 2012 / 2224 Μετατροπέας αυτόνομων δικτύων SUNNY ISLAND 2012 / 2224 Τεχνική περιγραφή SI2012_2224-TGR091830 98-2007330 Έκδοση 3.0 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Υποδείξεις σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Προδιαγραφή Απαγωγών Υπερτάσεων (SPD s)

Τεχνική Προδιαγραφή Απαγωγών Υπερτάσεων (SPD s) (SPD s) Περιεχόμενα 1. Απαγωγοί κρουστικών υπερτάσεων T2 (μονοπολικοί)... 2 2. Απαγωγοί κρουστικών υπερτάσεων T1... 4 3. Απαγωγοί κρουστικών υπερτάσεων T1+2... 6 1/7 1. Απαγωγοί κρουστικών υπερτάσεων T2

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων 1 Πίνακας Περιεχομένων Οδηγίες ασφάλειας...3 Εισαγωγή...4 Σύνδεση φορτίων...4 Κατάσταση Search Mode...4 Πως συνδέεται ο inverter στην μπαταρία...4 Τα καλώδια σύνδεσης...5 Πριν θέσετε σε λειτουργία τον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. ΣΟΛΗ ΤΕΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ στο μάθημα ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ («ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ») Σταύρος Καμινάρης Δρ. Ηλεκτρολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο συντήρησης SUNNY CENTRAL 500CP XT / 630CP XT / 720CP XT / 760CP XT / 800CP XT / 850CP XT / 900CP XT / 1000CP XT

Εγχειρίδιο συντήρησης SUNNY CENTRAL 500CP XT / 630CP XT / 720CP XT / 760CP XT / 800CP XT / 850CP XT / 900CP XT / 1000CP XT Εγχειρίδιο συντήρησης SUNNY CENTRAL 500CP XT / 630CP XT / 720CP XT / 760CP XT / 800CP XT / 850CP XT / 900CP XT / 1000CP XT SCCPXT-WA-E7-el-35 98-404703100.05 Έκδοση 3.5 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Νομικές διατάξεις SMA Solar

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταϊκοί μετατροπείς SUNNY MINI CENTRAL 6000TL / 7000TL / 8000TL

Φωτοβολταϊκοί μετατροπείς SUNNY MINI CENTRAL 6000TL / 7000TL / 8000TL Φωτοβολταϊκοί μετατροπείς SUNNY MINI CENTRAL 6000TL / 7000TL / 8000TL Οδηγίες τοποθέτησης SMC6-8TL-IGR093231 IMG-SMCTL_60_70_80 Έκδοση 3.1 GR SMA Solar Technology AG Περιεχόμενα Πίνακας περιεχομένων 1

Διαβάστε περισσότερα

Επισκόπηση των θέσεων περιστροφικών διακοπτών για φωτοβολταϊκούς SMA μετατροπείς, τελευταία ενημέρωση 07/2015 SUNNY BOY / SUNNY TRIPOWER

Επισκόπηση των θέσεων περιστροφικών διακοπτών για φωτοβολταϊκούς SMA μετατροπείς, τελευταία ενημέρωση 07/2015 SUNNY BOY / SUNNY TRIPOWER Επισκόπηση των θέσεων περιστροφικών διακοπτών για φωτοβολταϊκούς SMA μετατροπείς, τελευταία ενημέρωση 07/2015 SUNNY BOY / SUNNY TRIPOWER 1 Τομέας ισχύος Στην παρούσα επισκόπηση θα βρείτε τις ισχύουσες

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι - Εργαστήριο

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι - Εργαστήριο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι - Εργαστήριο Ενότητα 4: Σχεδίαση-Κατασκευή Ηλεκτρικών Πινάκων Ασθενών Ρευμάτων (Κουδούνια

Διαβάστε περισσότερα

Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Ηλεκτρική Ενέργεια ποιο ενδιαφέρουσα μορφή ενέργειας εύκολη στη μεταφορά μετατροπή σε άλλες μορφές ενέργειας ελέγχεται εύκολα

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευή για την επιτήρηση εγκαταστάσεων SUNNY BEAM με Bluetooth Wireless Technology

Συσκευή για την επιτήρηση εγκαταστάσεων SUNNY BEAM με Bluetooth Wireless Technology Συσκευή για την επιτήρηση εγκαταστάσεων SUNNY BEAM με Bluetooth Wireless Technology Οδηγίες χρήσης BeamBT11-BA-BGR112713 98-0021913 Έκδοση 1.3 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Προδιαγραφή για θερμομαγνητικούς διακόπτες ABB MS

Τεχνική Προδιαγραφή για θερμομαγνητικούς διακόπτες ABB MS Τεχνική Προδιαγραφή για ABB MS Περιεχόμενα 1. Αυτόματοι θερμομαγνητικοί διακόπτες προστασίας κινητήρων-ms132... 2 2. Αυτόματοι θερμομαγνητικοί διακόπτες προστασίας κινητήρων-ms116... 4 3. Αυτόματοι θερμομαγνητικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΑΕ ΙΙ. Αισθητήρια θερμοκρασίας Εισαγωγή

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΑΕ ΙΙ. Αισθητήρια θερμοκρασίας Εισαγωγή ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΑΕ ΙΙ Εργαστηριακή Άσκηση 1 Αισθητήρια θερμοκρασίας Εισαγωγή Η μέτρηση της θερμοκρασίας είναι μια σημαντική ασχολία για τους μηχανικούς παραγωγής γιατί είναι, συνήθως,

Διαβάστε περισσότερα