ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Αθήνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αρ. ρωτ. Π Ο Λ Ι ΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΥΠΑΙΘΠΑ/Γ ΑΠΚ/ ΜΕΕΠ/ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΕΕΠ-ΤΓΟΥ/109281/30304/ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 3956/1413 ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Προς: Ως ίνακας α οδεκτών Ταχ. /νση: Μ ουµ ουλίνας Ταχ. Κώδικας: Αθήνα Πληροφορίες: Γ. Παρασκευό ουλος Tηλ: Θέµα: Προκήρυξη ρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την ροµήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρονικών υ ολογιστών συναφούς εξο λισµού, γραφικής ύλης και αναλωσίµων Έργο ΕΣΠΑ (MIS ). ΑΠΟΦΑΣΗ Έχοντας υ όψη: 1. Το Π.. 191/2003 (ΦΕΚ 146 Α/ ) για τον Οργανισµό του Υ ουργείου Πολιτισµού. 2. Το άρθρο 3 του Π.. 85/2012 (ΦΕΚ 141 Α/ ) «Ίδρυση και µετονοµασία Υπουργείων, µεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών.» 3. Το Π.. 96/2012 (ΦΕΚ 154/ ) «Σύσταση Γενικής Γραµµατείας Πολιτισµού στο Υ ουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού». 4. Το Π.. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α/ ) «Κωδικο οίηση της νοµοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα». 5. Τον Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α/ ) «Περί ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δα ανών του Κράτους και άλλες διατάξεις». 6. Το άρθρο 81 του Ν. 1958/1991 (ΦΕΚ 122 Α/ ) για τον τρό ο εκτέλεσης αρχαιολογικών έργων. 7. Το Π.. 99/1992 (ΦΕΚ 46 Α/ ) για τη µελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών εν γένει έργων. 8. Τις διατάξεις του Π 118/2007 (ΦΕΚ 150 Α/ ) «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου» ου αφορούν τους ρόχειρους διαγωνισµούς. 9. Την ερ. γ) της αρ. 12 του άρθρου 2 του Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19 Α/ ) «Προµήθειες του ηµόσιου τοµέα και άλλα συναφή θέµατα». 10. Την αριθµ. Π1/864 (ΦΕΚ 1001 Β/ ) α όφαση της Υ ουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για την Εξαίρεση α ό την ένταξη στο Ενιαίο Πρόγραµµα Προµηθειών (ΕΠΠ) ροµήθειας ειδών ου θα 1

2 ενταχθούν στο Ε ιχειρησιακό Πρόγραµµα «Εκ αίδευση και δια βίου µάθηση» µέχρι Τον Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α/ Ενίσχυση της ιαφάνειας µε την υ οχρεωτική ανάρτηση νόµων και ράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοίκητων οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ιαύγεια και άλλες διατάξεις». 12. Την αριθµ /ΕΥΣ/1749 (ΦΕΚ 540 Β/ ) Υ ουργική α όφαση συστήµατος διαχείρισης. 13. Την µε αρ. Π1/3305 α όφαση του Υφυ ουργού Οικονοµίας Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας (ΦΕΚ 1789/Β/ ) «Σύναψη, εκτέλεση και διαδικασίες σύναψης συµβάσεων ροµηθειών κατ εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 2 ( αρ. 5,12,13 και 16) του Ν. 2286/95». 14. Την αρ. ρωτ. ΥΠΠΟT/Γ ΑΠΚ/ ΜΕΕΠ/Γ4/Φ95.1/53418/475/ , α όφαση αυτε ιστασίας (Α Α: 4ΑΣ2Γ-ΒΜ7), το τεχνικό δελτίο υ οέργου και τους συνηµµένους ίνακες του αρα άνω έργου. 15. Την αρ. ρωτ 33622/ Ε-5097/ α όφαση του Υφυ ουργού Ανά τυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για ένταξη στο Πρόγραµµα ηµοσίων Ε ενδύσεων (Π Ε) της ράξης ΕΣΠΑ «Πόλη Και Πολιτιστική Ταυτότητα: Σχεδιασµός Και Παραγωγή Παιδαγωγικών Εργαλείων Για Την Ανάδειξη Της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς Των Οκτώ Περιφερειών Σύγκλισης». (Α Α: 4ΑΣ2Φ-3ΨΡ) 16. Την τρο. 2 της Συλλογικής Α όφασης Ε0148/ του Υφυ ουργού Ανά τυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Α Α: Β4ΙΖΦ-Ρ2Λ). 17. Την αρ. ρωτ. 8932/ α όφαση ένταξης του Υ ουργείου Παιδείας, ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων της ράξης «Πόλη Και Πολιτιστική Ταυτότητα: Σχεδιασµός Και Παραγωγή Παιδαγωγικών Εργαλείων Για Την Ανάδειξη Της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς Των Οκτώ Περιφερειών Σύγκλισης» µε κωδικό MIS στο Ε.Π. «Εκ αίδευση και ια Βίου Μάθηση». (Α Α: 4ΑΤΖ9-ΣΓ) 18. Την µε αρ. ρωτ. ΥΠΑΙΘΠΑ/Γ ΑΠΚ/ ΜΕΕΠ/ΤΓΟΥ/Φ.ΕΣΠΑ- 820β/109273/30299/3952/1409/ α όφαση κήρυξης άγονου του ρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την ροµήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρονικών υ ολογιστών συναφούς εξο λισµού, γραφικής ύλης και αναλωσίµων (τεύχος ροκήρυξης 820-1) 19. Την µε αρ. ρωτ. ΥΠΠΟ/ ΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/89348/ Υ ουργική α όφαση ερί Μεταβίβασης δικαιώµατος υ ογραφής «µε εντολή Υ ουργού» στους Γενικό Γραµµατέα, Προϊσταµένους Γενικών ιευθύνσεων, ιευθύνσεων, και Τµηµάτων της Κεντρικής Υ ηρεσίας του Υ ουργείου Πολιτισµού. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 1. Την διενέργεια ρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού και καλεί όσους ε ιθυµούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ροµήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρονικών υ ολογιστών συναφούς εξο λισµού, γραφικής ύλης και αναλωσίµων. 2

3 2. Η συνολική δα άνη, δεν θα υ ερβαίνει το οσό των σαράντα χιλιάδων διακοσίων ευρώ (40.200,00 ) συµ εριλαµβανοµένου και του νόµιµου ΦΠΑ και θα βαρύνει τις ιστώσεις του 1 ου υ οέργου της Πράξης «Πόλη και ολιτιστική ταυτότητα: Σχεδιασµός και αραγωγή αιδαγωγικών εργαλείων για την ανάδειξη της ολιτιστικής κληρονοµιάς των οκτώ εριφερειών σύγκλισης» ενταγµένου στο Ε.Π. «Εκ αίδευση και ια Βίου Μάθηση» µε κωδικό MIS , Φορέας , ΚΩ. Πράξης ΣΑ: Π Ε 2011ΣΕ ου συγχρηµατοδοτείται α ό την Ευρω αϊκή Ένωση (Ευρω αϊκό Κοινωνικό Ταµείο Ε.Κ.Τ.) και α ό εθνικούς όρους. 3. Η ροθεσµία υ οβολής ροσφορών λήγει την 5/11/2012, ηµέρα ευτέρα και ώρα Ελλάδος 15: Οι όροι της αρούσας ροκήρυξης εριγράφονται αναλυτικά στο ε ισυνα τόµενο τεύχος ροκήρυξης και στα Παραρτήµατα αυτής (Παράρτηµα Α - Τεχνικές Προδιαγραφές, Παράρτηµα Β - Πίνακας Οικονοµικής Προσφοράς, Παράρτηµα Γ - Σχέδιο Σύµβασης) τα ο οία α οτελούν ανα όσ αστο µέρος της αρούσας. 5. Η αρούσα µαζί µε το συνηµµένο τεύχος ροκήρυξης (αρ /2012) και τα Παραρτήµατα αυτής να αναρτηθούν στην ιστοσελίδα ε ιλογή ανακοινώσεις - ροκηρύξεις και στην ιστοσελίδα της Ειδικής Υ ηρεσίας ιαχείρισης του Ε ιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκ αίδευση και ιά Βίου Μάθηση» (Ε ιλογή: Προκηρύξεις Φορέων: Αναζήτηση Προσω ικού, Προµήθειες κ.λ ) για τουλάχιστον δεκα έντε (15) ηµέρες ριν την ως άνω καταληκτική ηµεροµηνία υ οβολής ροσφορών. Με εντολή Υ ουργού Η Προϊσταµένη της ιεύθυνσης Μουσείων Εκθέσεων και Εκ αιδευτικών Προγραµµάτων Μαρία Λαγογιάννη ρ Αρχαιολόγος Πίνακας α οδεκτών: 1. Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. Ειδική Υ ηρεσία Πολιτισµού και Τουρισµού. 2. Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. - Ειδική Υ ηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. «Εκ αίδευση και ια βιου Μάθηση» - Μονάδα Α3 (Κωνσταντινου όλεως Τ.Κ , Αθήνα, Εσωτερική διανοµή: 1. Τµήµα Εκ αιδευτικών Προγραµµάτων και Ε ικοινωνίας. 2. Τµήµα Γραµµατειακής και Οικονοµικής Υ οστήριξης ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 3

4 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Υ & Α Θ Λ Η Τ Ι Σ Μ Ο Υ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑЇΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ αρ /2012 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Ηµεροµηνία λήξης ροθεσµίας υ οβολής ροσφορών: 5/11/2012 Το έργο συγχρηµατοδοτείται α ό το Ευρω αϊκό Κοινωνικό Ταµείο. Κριτήριο ε ιλογής αναδόχου: η χαµηλότερη τιµή Συνολικός ροϋ ολογισµός: ,00 µε ΦΠΑ, ,93 χωρίς ΦΠΑ

5 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΆΡΘΡΟ 1 - Περιγραφή υ ό ροµήθειας ειδών ΆΡΘΡΟ 2 Προϋ ολογισµός του έργου ΆΡΘΡΟ 3 Χρονοδιάγραµµα υλο οίησης ιάρκεια έργου ΆΡΘΡΟ 4 Τό ος υλο οίησης έργου ΆΡΘΡΟ 5 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής Ενηµέρωση ενδιαφεροµένων ΆΡΘΡΟ 6 ιευκρινίσεις ροκήρυξης ΆΡΘΡΟ 7 Θεσµικό λαίσιο διαγωνισµού ΆΡΘΡΟ 8 Γενικές ροϋ οθέσεις συµµετοχής- ικαίωµα συµµετοχής ΆΡΘΡΟ 9 Κριτήρια ε ιλογής Προσω ική κατάσταση υ οψηφίων ΆΡΘΡΟ 10 Ειδικοί όροι ΆΡΘΡΟ 11 Προθεσµία υ οβολής ροσφορών ΆΡΘΡΟ 12 Σύνταξη ροσφορών ΆΡΘΡΟ 13 Χρόνος ισχύος ροσφορών ΆΡΘΡΟ 14 Μορφή και εριεχόµενο ροσφορών ΆΡΘΡΟ 15 ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ κυρίως φακέλου ΆΡΘΡΟ 16 Περιεχόµενα φακέλου «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ΆΡΘΡΟ 17 Περιεχόµενα φακέλου «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ΆΡΘΡΟ 18 ιαδικασία Στάδια διεξαγωγής διαγωνισµού ΆΡΘΡΟ 19 Α οσφράγιση ροσφορών Ανακοίνωση τιµών - Κατακύρωση ΆΡΘΡΟ 20 Υ οβολή ικαιολογητικών κατά την κατακύρωση ΆΡΘΡΟ 21 ιοικητικές Προσφυγές ΆΡΘΡΟ 22 Γλώσσα ιενέργειας ιαγωνισµού - Κοινο οιήσεις 2

6 ΆΡΘΡΟ 1 - Περιγραφή υ ό ροµήθειας ειδών Ο αρών διαγωνισµός αφορά την ροµήθεια: α) και εγκατάσταση ενός (1) φορητού υ ολογιστή (laptop), έντε (5) ηλεκτρονικών υ ολογιστών (τύ ου desktop), τριών (3) εκτυ ωτών, δύο (2) σαρωτών, δύο (2) φωτοτυ ικών, δύο (2) φαξ, δύο (2) γραφίδων, έξι (6) εξωτερικών σκληρών δίσκων, λογισµικού και λοι ού εξο λισµού και β) Γραφικής ύλης και αναλωσίµων ό ως εριγράφονται αναλυτικά στο Παράρτηµα Α της αρούσας ΆΡΘΡΟ 2 Προϋ ολογισµός του έργου 1. Ο συνολικός ροϋ ολογισµός του έργου ου θα αναλάβει να υλο οιήσει ο ανάδοχος του αρόντος διαγωνισµού συµ εριλαµβανοµένης της αµοιβής του, ανέρχεται κατ' ανώτατο όριο στο οσό των τριάντα δύο χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα δύο ευρώ και ενενήντα τριών λε τών (32.682,93 ) ρο ΦΠΑ, και σαράντα χιλιάδων διακοσίων ευρώ (40.200,00 ) συµ εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, σύµφωνα µε το Παράρτηµα Β της αρούσας, και θα βαρύνει τις ιστώσεις του 1 ου υ οέργου της ράξης «Πόλη και Πολιτιστική ταυτότητα: Σχεδιασµός και αραγωγή αιδαγωγικών εργαλείων για την ανάδειξη της ολιτιστικής κληρονοµιάς των οκτώ εριφερειών σύγκλισης» ενταγµένου στο Ε.Π. «Εκ αίδευση Και ια Βίου Μάθηση» µε κωδικό MIS , Φορέας , ΚΩ. ΣΑ: Ε0148 και Κωδικός Πράξης ΣΑ: 2011ΣΕ ου συγχρηµατοδοτείται α ό την Ευρω αϊκή Ένωση (Ευρω αϊκό Κοινωνικό Ταµείο Ε.Κ.Τ.) και α ό εθνικούς όρους. ΆΡΘΡΟ 3 Χρονοδιάγραµµα υλο οίησης ιάρκεια έργου Η αράδοση των υ ό ροµήθεια ειδών γίνεται µετά την υ ογραφή της σχετικής σύµβασης και εντός δέκα (10) ηµερών α ό την έγγραφη ειδο οίηση της αναθέτουσας αρχής µε ευθύνη και έξοδα του ροµηθευτή σύµφωνα µε τα αναλυτικά οριζόµενα στη σύµβαση ου θα υ ογραφεί. 3

7 ΆΡΘΡΟ 4 Τό ος υλο οίησης έργου Τό ος αροχής των υ ηρεσιών του Αναδόχου είναι η Αθήνα, και συγκεκριµένα σε χώρους της ιεύθυνσης Μουσείων, Εκθέσεων και Εκ αιδευτικών Προγραµµάτων. ΆΡΘΡΟ 5 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής Ενηµέρωση ενδιαφεροµένων 1. Τα στοιχεία ε ικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής (Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. - ιεύθυνση Μουσείων Εκθέσεων και Εκ αιδευτικών Προγραµµάτων) είναι τα ακόλουθα: ιεύθυνση: Θεµιστοκλέους 5 Το οθεσία / Πόλη: Αθήνα Χώρα: Ελλάδα Ταχυδρ. Κώδικας: Τηλέφωνο: Τηλεοµοιοτυ ία: Ηλεκτρονική ιεύθυνση: Ιστοσελίδα: Στην ανωτέρω διεύθυνση: α οστέλλονται / υ οβάλλονται οι ροσφορές, αρέχεται το έντυ ο υλικό του διαγωνισµού, αρέχονται ρόσθετες ληροφορίες. Σε κάθε αλληλογραφία θα ρέ ει να αναγράφεται ο τίτλος του διαγωνισµού. 2. Προκειµένου οι ενδιαφερόµενοι να αραλάβουν την ροκήρυξη, µ ορούν να α ευθύνονται στην ανωτέρω διεύθυνση και τηλέφωνα, όλες τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες Για την αραλαβή της ροκήρυξης δεν ροβλέ εται κόστος. 3. Στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (ε ιλογή ανακοινώσεις - ροκηρύξεις), καθώς και στην ιστοσελίδα της Ειδικής Υ ηρεσίας ιαχείρισης του Ε ιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκ αίδευση και ιά Βίου Μάθηση» (Ε ιλογή: Προκηρύξεις Φορέων: Αναζήτηση Προσω ικού, Προµήθειες κ.λ ) διατίθεται ηλεκτρονικά η αρούσα ροκήρυξη. 4

8 ΆΡΘΡΟ 6 ιευκρινίσεις ροκήρυξης 1. Οι υ οψήφιοι µ ορούν να ζητούν µόνο εγγράφως διευκρινίσεις για το εριεχόµενο της αρούσας ροκήρυξης α ό την Αναθέτουσα Αρχή οι ο οίες θα ρέ ει να έχουν ρωτοκολληθεί στο τµήµα Γραµµατειακής και Οικονοµικής Υ οστήριξης (Θεµιστοκλέους 5, Αθήνα, Τ.Κ ) υ ευθύνη του ενδιαφερόµενου µέχρι και 8 ηµέρες ριν τη διενέργεια του διαγωνισµού. Ε αυτών ενηµερώνεται αµέσως η Ε ιτρο ή του άρθρου 18 της αρούσας. Οι α αντήσεις αρέχονται γρα τώς και το αργότερο εντός 5 ηµερών α ό την αραλαβή της σχετικής αίτησης. Οι αρεχόµενες α αντήσεις - διευκρινίσεις της Αναθέτουσας Αρχής σε καµία ερί τωση δεν ε ιτρέ εται να τρο ο οιούν ουσιωδώς το εριεχόµενο και τους όρους της αρούσας ροκήρυξης. Οι ανωτέρω διευκρινήσεις θα δίδονται µέσω τηλεοµοιοτυ ίας (fax) σε όλους όσους έχουν αραλάβει ιδιοχείρως α ό την Υ ηρεσία µας τα τεύχη του διαγωνισµού. 2. Μετά την υ οβολή των ροσφορών, διευκρινίσεις, τρο ο οιήσεις ή α οκρούσεις όρων της ροκήρυξης α ό τους υ οψήφιους δε γίνονται δεκτές και α ορρί τονται ως α αράδεκτες. ΆΡΘΡΟ 7 Θεσµικό λαίσιο διαγωνισµού Ο αρών διαγωνισµός διενεργείται µε βάση τις διατάξεις της ερί τωσης γ της αραγράφου 12 του άρθρου 2 του ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµόσιου τοµέα και άλλα συναφή θέµατα» (ΦΕΚ Α/19), της αρ. 1 εδ. β του άρθρου 83 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ Α/247) ό ως ισχύει, της αρ. 4 του άρθρου 2 του Π.. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου» (ΦΕΚ Α/150) ( ρόχειρος διαγωνισµός) και του άρθρου 38 της µε αρ /2008 Α όφασης του Υ ουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών «Υ ουργική Α όφαση Συστήµατος ιαχείρισης» (ΦΕΚ Β/540), ό ως έχει τρο ο οιηθεί και ισχύει. 5

9 ΆΡΘΡΟ 8 Γενικές ροϋ οθέσεις συµµετοχής- ικαίωµα συµµετοχής 1. Στο διαγωνισµό µ ορούν να συµµετάσχουν: Ηµεδα ά ή αλλοδα ά φυσικά ή νοµικά ρόσω α ιδιωτικού ή δηµοσίου δικαίου, ενώσεις ή συµ ράξεις αυτών ου υ οβάλλουν κοινή ροσφορά, ου έχουν συσταθεί σύµφωνα µε τη νοµοθεσία ενός Κράτους -Μέλους της Ε.Ε. και έχουν την καταστατική τους έδρα, την κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους στο εσωτερικό της Ε.Ε., του ΕΟΧ και στο εσωτερικό των χωρών ου είναι συµβαλλόµενα µέρη στη Συµφωνία ηµοσίων Συµβάσεων του ΠΟΕ, η ο οία κυρώθηκε α ό την Ελλάδα µε το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ Α/139/ ) ή σε τρίτες χώρες ου έχουν συνάψει συµφωνίες σύνδεσης µε την Ε.Ε. εφόσον ασκούν εµ ορική ή βιοµηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή µε το αντικείµενο της ροµήθειας και να είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο ε ιµελητήριο. 2. Στην ερί τωση των ενώσεων ροσώ ων δεν α αιτείται να έχουν λάβει συγκεκριµένη νοµική µορφή ροκειµένου να υ οβάλουν ροσφορά. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει α ό την υ οψήφια Ένωση ριν την υ ογραφή της σύµβασης να εριβληθεί τη µορφή της κοινο ραξίας του Κ.Β.Σ., συσταθείσας δια συµβολαιογραφικού εγγράφου, είτε τη µορφή εταιρείας του εµ ορικού δικαίου, συσταθείσας σύµφωνα µε τις διατάξεις του εµ ορικού νόµου. Σε κάθε ερί τωση τα µέλη της Ένωσης θα ευθύνονται έκαστος, έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον για την εκτέλεση του έργου. 3. Ε ισηµαίνεται ότι κάθε διαγωνιζόµενος, φυσικό/νοµικό ρόσω ο, ή ένωση ροσώ ων, δεν µ ορεί να µετέχει σε ερισσότερες της µιας ροσφορές. ΆΡΘΡΟ 9 Κριτήρια ε ιλογής Προσω ική κατάσταση υ οψηφίων Α οκλείονται α ό τη διαδικασία ανάθεσης όσοι δεν ληρούν τα κάτωθι κριτήρια: 1. υ άρχει αµετάκλητη καταδικαστική α όφαση εις βάρος των ροσφερόντων, για 6

10 έναν ή ερισσότερους λόγους ου α αριθµούνται κατωτέρω: α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, ό ως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2, αράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ ΕΥ του Συµβουλίου, β) δωροδοκία, ό ως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της ράξης του Συµβουλίου της 26 ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3, αράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου, γ) α άτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την ροστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρω αϊκών Κοινοτήτων, δ) νοµιµο οίηση εσόδων α ό αράνοµες δραστηριότητες, ό ως ορίζεται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 10 ης Ιουνίου 1991, για την ρόληψη χρησιµο οίησης του χρηµατο ιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµο οίηση α ό αράνοµες δραστηριότητες. ή για κά οιο α ό τα αδικήµατα της υ εξαίρεσης, της α άτης, της εκβίασης, της λαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκο ίας. 2. α) τελούν υ ό τώχευση ή/και διαδικασία κήρυξης σε τώχευση, ή υ ό ιαδικασία εξυγίανσης των άρθρων 99 ε. του ν. 3588/2007 (Α 153) ό ως έχουν τρο ο οιηθεί και ισχύουν ή υ ό διαδικασία θέσης σε ιαδικασία εξυγίανσης, β) τελούν υ ό υ ό κοινή εκκαθάριση του ν. 2190/1920 ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990, ή υ ό ειδική εκκαθάριση του άρθρου 106ια του ν. 3588/2007 (Α 153) ό ως έχει ροστεθεί. γ) δεν είναι ενήµεροι ως ρος τις υ οχρεώσεις τους ου αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και ε ικουρικής) και ως ρος τις φορολογικές υ οχρεώσεις τους, 3. Σε ερί τωση υ οβολής ροσφοράς α ό νοµικό ρόσω ο ο λόγος α οκλεισµού της αρ. 1 του αρόντος αφορά τα ρόσω α των διαχειριστών υ οψήφιας Ε.Π.Ε./Ο.Ε./Ε.Ε, ή του Πρόεδρου και του ιευθύνοντος Σύµβουλου υ οψήφιας Α.Ε. 7

11 4. Σε ερί τωση υ οβολής κοινής ροσφοράς α ό ενώσεις ροσώ ων, οι αρα άνω λόγοι α οκλεισµού ισχύουν για καθένα α ό τα µέλη της ένωσης. Εάν συντρέχει λόγος α οκλεισµού και για ένα µόνο µέλος ένωσης, η υ οβληθείσα κοινή ροσφορά α οκλείεται α ό το διαγωνισµό. ΑΡΘΡΟ 10 Ειδικοί όροι Α. Ο ροσφέρων ε ί οινή α οκλεισµού οφείλει να διαθέτει κατάλληλα οργανωµένο και στελεχωµένο τεχνικό τµήµα στην εριοχή της έδρας της Αναθέτουσας Αρχής, το ο οίο θα αρέχει ταχεία και α οτελεσµατική τεχνική εξυ ηρέτηση. Β. Ε ίσης ε ί οινή α οκλεισµού ρέ ει: 1. να µην υφίστανται νοµικοί εριορισµοί στη λειτουργία της ε ιχείρησής του ροσφέροντος και 2. µέχρι το χρόνο υ οβολής της ροσφοράς, η ε ιχείρησή του να υ ήρξε συνε ής ως ρος την εκ λήρωση των συµβατικών ή άλλων νόµιµων υ οχρεώσεών της έναντι φορέων του δηµόσιου τοµέα. Η µη εκ λήρωση των ανωτέρω ροϋ οθέσεων υ ό στοιχ. Β.1 και Β.2 αντα οδεικνύεται α ό την αναθέτουσα Αρχή ή άλλο υ οψήφιο µέχρι το στάδιο κατακύρωσης του διαγωνισµού µε ροσκόµιση σχετικής αµετάκλητης α όφασης δικαστικής αρχής ή α όφαση αρµόδιας διοικητικής αρχής, η ο οία δεν υ όκειται λέον σε ροσβολή µε ένδικα µέσα. ΆΡΘΡΟ 11 Προθεσµία υ οβολής ροσφορών 1. Η ροθεσµία υ οβολής ροσφορών λήγει την 5/11/2012, ηµέρα ευτέρα και ώρα Ελλάδος 15: Μετά την κατάθεση της ροσφοράς δεν γίνεται α οδεκτή, αλλά α ορρί τεται ως α αράδεκτη κάθε υ οβολή συµ ληρωµατικών ή διευκρινιστικών στοιχείων, εκτός 8

12 εκείνων ου τυχόν θα ζητηθούν α ό την Ε ιτρο ή Αξιολόγησης του άρθρου 18 της αρούσας. 3. Οι ροσφορές όσων συµµετέχουν στον διαγωνισµό ρέ ει να υ οβληθούν µε τα α αραίτητα δικαιολογητικά στην Αναθέτουσα Αρχή του άρθρου 5 της αρούσας µέχρι την ανωτέρω ηµέρα και ώρα. Α οδεκτές είναι οι ροσφορές ου έχουν φθάσει έγκαιρα στην ροαναφερθείσα υ ηρεσία µέχρι την ηµεροµηνία λήξεως υ οβολής ροσφορών του διαγωνισµού. Σε κάθε υ οβαλλόµενη ρόταση δίνεται αριθµός ρωτοκόλλου α ό τον ο οίο και µόνο α οδεικνύεται η ηµεροµηνία υ οβολής της. 4. Προσφορά µ ορεί να υ οβληθεί µε ο οιοδή οτε τρό ο στο τµήµα Γραµµατειακής και Οικονοµικής Υ οστήριξης της.μ.ε.ε.π. Ισχύει όµως µόνο στην ερί τωση ου έχει λάβει εγκαίρως αριθµό ρωτοκόλλου κατά τα ανωτέρω. 5. Σε ερί τωση ου οι υ οβαλλόµενες ροσφορές δεν τηρούν τα ανωτέρω δε λαµβάνονται υ όψη και ε ιστρέφονται χωρίς να α οσφραγιστούν. ΆΡΘΡΟ 12 Σύνταξη ροσφορών 1. Οι ροσφορές υ οβάλλονται στην Ελληνική Γλώσσα ή σε ο οιαδή οτε άλλη γλώσσα της Ευρω αϊκής Ένωσης συνοδευόµενες α ό ε ίσηµη µετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. Σε ερί τωση διαφωνίας υ ερισχύει η ε ίσηµη µετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. Πιστο οιητικά αλλοδα ών αρχών γίνονται δεκτά, εφόσον συνοδεύονται α ό ε ίσηµη µετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. Όλα τα έγγραφα των ροσφορών θα ρέ ει να έχουν συνταχθεί ή να έχουν ε ίσηµα µεταφρασθεί στην Ελληνική Γλώσσα ε ί οινή α οκλεισµού. 2. Οι ροσφορές δεν ρέ ει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, ροσθήκες, διορθώσεις ή άλλου είδους αλλοιώσεις. Εάν υ άρχει στην ροσφορά ο οιαδή οτε διόρθωση ή ροσθήκη, αυτή ρέ ει να είναι καθαρογραµµένη και µovoγραµµέvη α ό τον ροσφέροντα, το δε αρµόδιο όργανο α οσφράγισης των ροσφορών, κατά τον έλεγχο, µονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή ροσθήκη. Η ροσφορά α ορρί τεται όταν υ άρχουν σ αυτή διορθώσεις οι ο οίες την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση της Ε ιτρο ής του διαγωνισµού. 9

13 3. Γίνονται δεκτές ροσφορές είτε για το σύνολο των ροκηρυχθέντων ειδών, είτε για το σύνολο των ροκηρυχθέντων ειδών ανά τµήµα, ό ως εριγράφονται στο Παράρτηµα Α της αρούσας. 4. Εναλλακτικές ροσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε ερί τωση ου υ οβληθούν, δεν λαµβάνονται υ όψη. 5. Αvτι ρoσφoρές δεν γίvovται δεκτές σε κανένα στάδιο του διαγωνισµού. Σε ερί τωση υ oβoλής τους α oρρί τovται ως α αράδεκτες. 6. Σε ερί τωση συνυ οβολής µε την ροσφορά στοιχείων και ληροφοριών εµ ιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστο οίηση των ο οίων στους άλλους διαγωνιζόµενους θα έθιγε τα έννοµα συµφέροντά του, ο ροσφέρων οφείλει να σηµειώνει ε αυτών την ένδειξη «ληροφορίες εµ ιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη ερί τωση, δύνανται να λαµβάνουν γνώση αυτών των ληροφοριών οι λοι οί διαγωνιζόµενοι σύµφωνα µε το άρθρο 19 της αρούσας. Η αναθέτουσα αρχή δεν α οκαλύ τει ληροφορίες ου της έχουν διαβιβάσει οι ροσφέροντες και τις ο οίες έχουν χαρακτηρίσει ως εµ ιστευτικές. Οι ληροφορίες αυτές αφορούν, ιδίως, τα τεχνικά ή εµ ορικά α όρρητα και τις εµ ιστευτικές τυχές των ροσφορών. ΆΡΘΡΟ 13 Χρόνος ισχύος ροσφορών Οι ροσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους συµµετέχοντες στον διαγωνισµό για έξι (6) µήνες α ό την ε οµένη της καταληκτικής ηµεροµηνίας υ οβολής ροσφορών. Προσφορές ου αναφέρουν χρόνο ισχύος µικρότερο του ανωτέρω α ορρί τονται ως α αράδεκτες. Η Αναθέτουσα Αρχή µ ορεί να ζητήσει και αράταση της ισχύος των ροσφορών. Κατά τα λοι ά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 13 του Π.. 118/2007. ΆΡΘΡΟ 14 Μορφή και εριεχόµενο ροσφορών 1. Οι ροσφορές ρέ ει να υ οβληθούν σε δύο (2) αντίτυ α ου θα τεθούν µέσα στον ίδιο ενιαίο σφραγισµένο φάκελο ροσφοράς. Σε ένα α ό τα δύο ως άνω αντίτυ α και σε κάθε σελίδα αυτού, θα αναγράφεται η λέξη "ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ" και αυτό θα είναι 10

14 το ε ικρατέστερο σε ερί τωση διαφοράς µεταξύ τους. Κάθε σελίδα του ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ θα ρέ ει να είναι µονογραµµένη. 2. Ο ενιαίος σφραγισµένος φάκελος της ροσφοράς ρέ ει α αραίτητα να φέρει τις ακόλουθες ενδείξεις: ΠΡΟΣΦΟΡΑ Πρόχειρος ιαγωνισµός (αρ /2012) για την ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ - ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ε ωνυµία και διεύθυνση του διαγωνιζοµένου Ηµεροµηνία ιενέργειας ιαγωνισµού: (6/11/2012) «Να µην ανοιχθεί α ό την ταχυδροµική υ ηρεσία ή τη γραµµατεία» 3. Ο φάκελος κάθε ροσφοράς συνοδεύεται α ό ε ιστολή, στην ο οία θα ρέ ει να αναφέρεται το νοµικό/φυσικό ρόσω ο/ένωση ου υ οβάλλει την ροσφορά. Η συνοδευτική ε ιστολή α οτελεί την αίτηση του υ οψηφίου για συµµετοχή του στο συγκεκριµένο διαγωνισµό, αναφέρει το χρόνο ισχύος της ροσφοράς σύµφωνα µε το άρθρο 13 της αρούσας και υ ογράφεται α ό τον νόµιµο εκ ρόσω ο του υ οψηφίου. 4. Μέσα στον φάκελο κάθε ροσφοράς το οθετούνται όλα τα α αιτούµενα κατά το στάδιο υ οβολής της ροσφοράς στοιχεία ε ί οινή α ορρίψεως. Στον κυρίως φάκελο της ροσφοράς το οθετούνται όλα τα α αιτούµενα κατά το στάδιο αυτό δικαιολογητικά ου εριγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 15 της αρούσας. Ε ι λέον τα τεχνικά στοιχεία της ροσφοράς το οθετούνται σε χωριστό 11

15 σφραγισµένο φάκελο µέσα στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» το εριεχόµενο της ο οίας εριγράφεται αναλυτικά στο άρθρο 16 της αρούσας ροκήρυξης. Τα οικονοµικά στοιχεία της ροσφοράς το οθετούνται ε ί οινή α ορρίψεως σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο ε ίσης µέσα στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Τα εριεχόµενα της οικονοµικής ροσφοράς εριγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 17 και στο Παράρτηµα Β της αρούσας ροκήρυξης. 5. Μετά την κατάθεση της ροσφοράς, ε ί νοµίµως υ οβληθέντων δικαιολογητικών, οι διαγωνιζόµενοι αρέχουν διευκρινίσεις µόνον όταν αυτές ζητούνται α ό αρµόδιο όργανο είτε κατά την ενώ ιον του διαδικασία, είτε κατό ιν εγγράφου της Υ ηρεσίας, µετά α ό σχετική γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου. Α ό τις διευκρινίσεις, οι ο οίες αρέχονται, σύµφωνα µε τα αρα άνω, λαµβάνονται υ όψη µόνον εκείνες ου αναφέρονται στα σηµεία για τα ο οία υ οβλήθηκε σχετικό αίτηµα α ό το αρµόδιο όργανο. 6. Οι φάκελοι τεχνικής και οικονοµικής ροσφοράς φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου, ήτοι τα στοιχεία ου αναφέρονται στην αράγραφο 2 του αρόντος άρθρου. ΆΡΘΡΟ 15 ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ κυρίως φακέλου 1. Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό υ οβάλλουν µε την ροσφορά τους ε ί οινή α οκλεισµού στην Ελληνική γλώσσα στον κυρίως φάκελο, τα κάτωθι οριζόµενα δικαιολογητικά. ικαιολογητικά ου έχουν εκδοθεί εκτός Ελλάδος θα συνοδεύονται, ε ί οινή α οκλεισµού, α ό ε ίσηµη µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. Α/Α ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ 1. Υ εύθυνη ήλωση της αρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, ό ως εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση γνησίου υ ογραφής, στην ο οία : i. Να αναγράφονται τα στοιχεία του αρόντος διαγωνισµού (ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ 12

16 Α/Α ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ, Αριθµ. Προκήρυξης 820-2/2012, Ηµεροµηνία διαγωνισµού: 6/11/2012) ii. Να δηλώνεται ότι, µέχρι και την ηµέρα υ οβολής της ροσφοράς του, - Έχει εκ ληρώσει τις υ οχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σύµφωνα µε τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασής του όσο και του ελληνικού δικαίου. - Έχει εκ ληρώσει τις υ οχρεώσεις του όσον αφορά την ληρωµή των φόρων και τελών σύµφωνα µε τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασής του όσο και του ελληνικού δικαίου iii. Σε ερί τωση νοµικού ροσώ ου, τα κατά ερί τωση νοµιµο οιητικά έγγραφα σύστασης και νόµιµης εκ ροσώ ησης νοµίµως ε ικυρωµένα (ό ως καταστατικά, ιστο οιητικά µεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση.σ. σε σώµα, σε ερί τωση Α.Ε., κλ., ανάλογα µε τη νοµική µορφή του διαγωνιζοµένου). Α ό τα ανωτέρω έγγραφα ρέ ει να ροκύ τουν η νόµιµη σύσταση του νοµικού ροσώ ου, όλες οι σχετικές τρο ο οιήσεις των καταστατικών, οιος δεσµεύει νόµιµα την εταιρία κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού (νόµιµος εκ ρόσω ος, δικαίωµα υ ογραφής κλ.), η θητεία του ή των µελών του διοικητικού οργάνου καθώς και η τήρηση των ροβλε όµενων κανόνων δηµοσιότητας. iv. Να αναλαµβάνεται η υ οχρέωση για την έγκαιρη και ροσήκουσα ροσκόµιση των δικαιολογητικών ου α αιτούνται κατά την κατακύρωση σύµφωνα µε το άρθρο 20 της αρούσας. v. Να δηλώνεται ότι α) Α οδέχεται ανε ιφύλακτα τους όρους της αρούσας ροκήρυξης, β) Η ροσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της αρούσας ροκήρυξης, των ο οίων έλαβε γνώση γ) Τα στοιχεία ου 13

17 Α/Α ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ αναφέρονται στην ροσφορά είναι αληθή και ακριβή και δ) ληροί τους ειδικούς όρους σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 10 της αρούσας. 2. Εφόσον οι ροµηθευτές συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε αντι ρόσω ό τους, υ οβάλλουν µαζί µε την ροσφορά αραστατικό εκ ροσώ ησης (α λό έγγραφο µε το ο οίο εξουσιοδοτείται ένα συγκεκριµένο φυσικό ρόσω ο για υ ογραφή και υ οβολή ροσφοράς σε ερί τωση ου δεν υ ογράφει ο ίδιος ο νόµιµος εκ ρόσω ος του φορέα την ροσφορά και τα λοι ά α αιτούµενα έγγραφα του διαγωνισµού καθώς και να αραστεί στην α οσφράγιση των ροσφορών σε όλα τα στάδια του διαγωνισµού και να υ ογράψει ο οιοδή οτε σχετικό έγγραφο α αιτηθεί.) 2. Οι κατά τα ανωτέρω α αιτούµενες Υ εύθυνες ηλώσεις του υ οψηφίου υ ογράφονται α ό το νόµιµο εκ ρόσω ό του. 3. Η ηµεροµηνία σύνταξης των Υ εύθυνων ηλώσεων ρέ ει ε ί οινή α οκλεισµού να συµ ί τει µε την ηµεροµηνία υ οβολής της ροσφοράς. Σε ερί τωση ου η ροσφορά δεν κατατίθεται α ό τον ίδιο τον ροσφέροντα ή αντι ρόσω ό του στη διεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής, αλλά α οστέλλεται µε συστηµένη ε ιστολή, ως ηµέρα υ οβολής της ροσφοράς λογίζεται η ηµέρα α οστολής της, εφόσον αυτή α οδεικνύεται, µε α όδειξη κατάθεσης συστηµένης ε ιστολής σε ταχυδροµική υ ηρεσία σύµφωνα µε την αρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 2690/1999 (Κώδικα ιοικητικής ιαδικασίας). Στην ερί τωση αυτή θα ρέ ει ε ί οινή α οκλεισµού να εξασφαλίζεται η εριέλευση της ροσφοράς στην Αναθέτουσα Αρχή το αργότερο µέχρι την ροηγουµένη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού, ήτοι στις 5/11/ Σε ερί τωση υ οβολής κοινής ροσφοράς α ό ένωση ροµηθευτών, όλα τα αρα άνω δικαιολογητικά ρέ ει να υ οβληθούν για καθένα α ό τα µέλη ου συµµετέχουν στην ένωση. 14

18 Ε ίσης στην ροσφορά της ένωσης ρέ ει (α) να αναφέρεται η έγκριση του αρµοδίου οργάνου κάθε µέλους της ένωσης για συµµετοχή της στο διαγωνισµό, (β) να ροσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συµµετοχής του κάθε µέλους της ένωσης και να αναγράφεται και να οριοθετείται µε σαφήνεια το µέρος (φυσικό και οικονοµικό αντικείµενο) του Έργου ου αναλαµβάνει κάθε Μέλος της Ένωσης στο σύνολο της Προσφοράς, (γ) να αρουσιάζεται ο τρό ος συνεργασίας των µελών µεταξύ τους, (δ) να δηλώνεται ένα µέλος ως ε ικεφαλής της Ένωσης. Στην ερί τωση υ οβολής της κοινής ροσφοράς α ό εκ ρόσω ο της ένωσης, α αιτείται έραν των ανωτέρω και η ροσκόµιση εξουσιοδότησης για την υ ογραφή και υ οβολή της ροσφοράς α ό τον εκ ρόσω ο των µελών της ένωσης, εφόσον η ροσφορά δεν υ ογράφεται α ό όλα τα µέλη της ένωσης. 5. Εάν σε κά οια Χώρα βεβαιώνεται α ό ο οιαδή οτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα αρα άνω έγγραφα ή ιστο οιητικά, ή δεν καλύ τουν όλες τις ως άνω αναφερόµενες ερι τώσεις του αρόντος άρθρου, δύναται να αντικατασταθούν αυτά α ό ένορκη βεβαίωση του υ όχρεου ρος υ οβολή του δικαιολογητικού. Εάν στη χώρα αυτή δεν ροβλέ εται ούτε ένορκη βεβαίωση, δύναται αυτή να αντικατασταθεί µε υ εύθυνη δήλωση ενώ ιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου της χώρας, στην ο οία είναι εγκατεστηµένος ο ροµηθευτής. Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή υ εύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριµένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριµένα έγγραφα. 6. Σε ερί τωση µη υ οβολής ο οιουδή οτε α ό τα δικαιολογητικά του αρόντος άρθρου ή σε ερί τωση ου τα υ οβληθέντα δεν ικανο οιούν τους όρους τις αρούσας ροκήρυξης, η ροσφορά α ορρί τεται ως α αράδεκτη. 7. Για την ληρότητα και νοµιµότητα των υ οβληθέντων δικαιολογητικών γνωµοδοτεί η Ε ιτρο ή Αξιολόγησης του άρθρου 18 της αρούσας. 8. Μετά την κατάθεση των ροσφορών η Ε ιτρο ή Αξιολόγησης µ ορεί να ζητήσει διευκρινήσεις α ό τους διαγωνιζόµενους ε ί των υ οβληθέντων στοιχείων, οι ο οίοι οφείλουν ν α αντήσουν εντός έξι (6) ηµερολογιακών ηµερών α ό την κοινο οίηση του σχετικού εγγράφου. 15

19 ΆΡΘΡΟ 16 Περιεχόµενα φακέλου «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 1. Οι υ οψήφιοι υ οβάλλουν µε την ροσφορά τους τον φάκελο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο ο οίος εριέχει τα τεχνικά στοιχεία της ροσφοράς. Ειδικότερα, στο φάκελο αυτό το οθετούνται ε ί οινή α όρριψης της ροσφοράς: α. Έγγραφη δήλωση του ροσφέροντα: i) ότι όλα τα µέρη του ροσφερόµενου υλικού είναι καινούργια και αµεταχείριστα. ii) για το χρόνο ισχύος της ροσφοράς, καθώς και για το χρόνο αράδοσης του υ ό ροµήθεια υλικού. iii) ότι ο ροσφέρων θα είναι σε θέση να διαθέτει τα ανταλλακτικά ου α αιτούνται για την εν γένει τεχνική υ οστήριξη και ε ισκευή του υλικού ου ροσφέρει, για το χρονικό διάστηµα ου καλύ τεται α ό την εγγύηση ό ως αυτή ροσδιορίζεται στις τεχνικές ροδιαγραφές του αραρτήµατος Α. Ως ηµεροµηνία έναρξης του χρόνου εγγύησης ορίζεται η ηµεροµηνία έκδοσης τιµολογίου. iv) ότι εγγυάται καθ όλη τη διάρκεια της σύµβασης την ροσφερόµενη οιότητα των υλικών, την καταλληλότητά τους για τη χρήση για την ο οία ροορίζονται και γενικά την αντα όκρισή τους στις τεχνικές α αιτήσεις τις ροκήρυξης. β. Όσον αφορά τα ροσφερόµενα είδη: i) Τεχνική εριγραφή, τεχνικά φυλλάδια και α εικονίσεις του υλικού, η αυθεντικότητα των ο οίων να µ ορεί να βεβαιώνεται, εφόσον ζητείται α ό την Αναθέτουσα Αρχή. ii) Πιστο οιητικά, δηλώσεις συµµόρφωσης ή άλλα κατάλληλα έγγραφα, µε τα ο οία ιστο οιείται η καταλληλότητα και ασφάλεια των ροϊόντων. iii) Φύλλο συµµόρφωσης, µε το ο οίο δίνονται α αντήσεις του ροσφέροντα (/ΟΧΙ) σε όλα τα σηµεία των Τεχνικών 16

20 Προδιαγραφών σύµφωνα µε το Παράρτηµα Α της αρούσας και µε τη σειρά ου αναγράφονται σε αυτό, καθώς και σε κάθε άλλη τεχνική α αίτηση ου εριέχεται στην αρούσα. Τα αναγραφόµενα στο φύλλο συµµόρφωσης ρέ ει να τεκµηριώνονται α ό τα ε ίσηµα τεχνικά φυλλάδια (prospectus) του κατασκευαστικού οίκου. Ως ε ίσηµα τεχνικά φυλλάδια λογίζονται και οι εκτυ ώσεις τέτοιων εγγράφων α ό την ε ίσηµη ιστοσελίδα του κατασκευαστή στο διαδίκτυο. 2. Σε ερί τωση ου τα τεχνικά στοιχεία της ρoσφoράς δεν είναι δυvατόv λόγω του µεγάλου όγκου vα τo oθετηθoύv στov κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζovται ιδιαίτερα και ακoλoυθoύv τov κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοι ές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 3. Οι τεχνικές ροδιαγραφές α οτελούν στο σύνολό τους α αράβατους όρους και η ο οιαδή οτε µη συµµόρφωση ρος αυτές συνε άγεται α όρριψη της ροσφοράς. 4. Προσφορά ου είναι αόριστη και ανε ίδεκτη εκτίµησης ή είναι υ ό αίρεση, α ορρί τεται ως α αράδεκτη µετά α ό ροηγούµενη γνωµοδότηση της Ε ιτρο ής Αξιολόγησης του άρθρου 18 της αρούσας. 5. Στα εριεχόµενα του φακέλου της τεχνικής ροσφοράς δεν ρέ ει σε καµία ερί τωση να εµφανίζονται οικονοµικά στοιχεία. Τυχόν εµφάνιση οικονοµικών στοιχείων (συµ εριλαµβανοµένων λέξεων ό ως «δωρεάν») α οτελεί λόγο α όρριψης της ροσφοράς. 6. ιευκρινίζεται ότι η Αναθέτουσα Αρχή δεν α ορρί τει ροσφορά ροµηθευτή ου ληροί ένα εθνικό ρότυ ο, το ο οίο α οτελεί µεταφορά ευρω αϊκού ροτύ ου, µία ευρω αϊκή τεχνική έγκριση, µία κοινή τεχνική ροδιαγραφή, ένα διεθνές ρότυ ο ή ένα τεχνικό λαίσιο αναφοράς ου έχει εκ ονηθεί α ό ευρω αϊκό οργανισµό τυ ο οίησης, εφόσον τα εν λόγω ρότυ α ή ροδιαγραφές καλύ τουν τις ε ιδόσεις ή τις λειτουργικές α αιτήσεις ου έχουν οριστεί µε τη ροκήρυξη. Σε αυτή την ερί τωση όµως, ο ροσφέρων υ οχρεούται να α οδεικνύει στην τεχνική ροσφορά του, κατά τρό ον ικανο οιητικό για την Αναθέτουσα Αρχή και µε κάθε ενδεδειγµένο 17

21 µέσο, ότι το ροσφερόµενο είδος, για το ο οίο δηλώνει ότι ληροί το ανωτέρω ρότυ ο, αντα οκρίνεται ράγµατι (ή υ ερκαλύ τει) τις ε ιδόσεις ή λειτουργικές α αιτήσεις ου ορίζει η ροκήρυξη. Τεχνικός φάκελος του κατασκευαστή µ ορεί να συνιστά ενδεδειγµένο µέσο. ΆΡΘΡΟ 17 Περιεχόµενα φακέλου «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 1. Στον φάκελο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» εσωκλείεται η οικονοµική ροσφορά σύµφωνα µε το Παράρτηµα Β της αρούσας. 2. Η ροσφερόµενη τιµή ανά τµήµα ρέ ει να ροκύ τει µε σαφήνεια α ό την οικονοµική ροσφορά, η ο οία ρέ ει να είναι διαµορφωµένη σύµφωνα µε όσα ζητούνται α ό την αρούσα ροκήρυξη. 3. Οι τιµές εριλαµβάνουν το σύνολο των ε ιβαρύνσεων ( ροβλε όµενοι φόροι, δασµοί, ασφάλιστρα, κόστος εκτελωνισµού, νόµιµες κρατήσεις και άλλες σχετικές δα άνες) εκτός του Φ.Π.Α., ο ο οίος θα αναφέρεται χωριστά. Κάθε είδους άλλη δα άνη (έξοδα µεταφοράς, έξοδα το οθέτησης, εγκατάστασης, κ.λ.) βαρύνει τον ροσφέροντα και θα ρέ ει να έχει συνυ ολογισθεί στην ροσφορά. 4. Η σύγκριση των ροσφορών θα γίνεται στη συνολική τιµή της ροµήθειας ανά τµήµα ρο ΦΠΑ, ό ως αυτή ροκύ τει α ό την οικονοµική ροσφορά. 5. Οικονοµική ροσφορά µεγαλύτερη της ροϋ ολογιζόµενης δα άνης του άρθρου 2 της αρούσας δεν γίνεται δεκτή και ε ιφέρει αυτόµατα την α όρριψη της ροσφοράς και τον α οκλεισµό του διαγωνιζόµενου. 6. Κατά την αξιολόγηση των οικονοµικών ροσφορών η Ε ιτρο ή του άρθρου 18 της αρούσας δικαιούται να διορθώσει ροφανή σφάλµατα ου ροκύ τουν α ό την τέλεση µαθηµατικών ράξεων. Σε ερί τωση σφάλµατος, η διόρθωση γίνεται µε βάση τις ολόγραφες τιµές. Η Ε ιτρο ή α ορρί τει ροσφορές ου αραλεί ουν τιµές ή εριλαµβάνουν αντιφατικά στοιχεία τιµών ου καθιστούν την ροσφορά ανε ίδεκτη εκτίµησης ή καταλεί ουν αµφιβολία ως ρος την ροσφερόµενη τιµή. εσµευτική για τον ροµηθευτή είναι η ροσφορά µετά την τυχόν διόρθωση των 18

22 σφαλµάτων της α ό την Ε ιτρο ή. 7. Προσφορές ου θα εριλαµβάνουν σχόλια, αιρέσεις, όρους ή µέθοδο ανα ροσαρµογής τιµών θα θεωρηθούν ως ε ιφυλάξεις ε ί των όρων του ιαγωνισµού και θα α ορριφθούν. 8. Η τιµή ρέ ει να δίνεται σε ευρώ ( ), για αράδοση των εµ ορευµάτων ελεύθερων στην Αναθέτουσα Αρχή, και να αναγράφεται ολογράφως και αριθµητικώς. Πρoσφoρές µε τις ο οίες δεν δίνεται η τιµή σε ευρώ ή καθορίζεται µ αυτές σχέση του ευρώ ρος ξέvo νόµισµα, α oρρί τovται ως α αράδεκτες. 9. Προσφορές ου θέτουν όρο ανα ροσαρµογής της τιµής, α ορρί τονται ως α αράδεκτες. 10. Α οκλείεται η αναθεώρηση των τιµών της ροσφοράς ή o oιαδή oτε αξίωση του ροµηθευτή έραν του αντιτίµου για τα είδη ου θα ροµηθεύσει στην Αναθέτουσα Αρχή, βάσει των τιµών της ροσφοράς του. 11. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να ζητά α ό τους συµµετέχοντες στοιχεία α αραίτητα για την τεκµηρίωση των ροσφεροµένων τιµών (ιδίως όταν αυτές είναι ασυνήθιστα χαµηλές για το αντικείµενο της ροµήθειας), οι δε ροµηθευτές υ οχρεούνται να αρέχουν τα στοιχεία αυτά και να διευκολύνουν κάθε σχετικό έλεγχο της Αναθέτουσας Αρχής. Εφόσον η Αναθέτουσα Αρχή κρίνει µη ε αρκείς τις σχετικές αιτιολογίες η ροσφορά α ορρί τεται ως ιδιαιτέρως χαµηλή. 12. Η ροσφορά α ορρί τεται σε ερί τωση ου δια ιστωθεί ότι εφαρµόζεται ολιτική τιµών ώλησης κάτω του κόστους κατασκευής του ροϊόντος ή της τιµής α όκτησης του ροϊόντος για εµ ορία (τιµή dumping) ή ότι το ροσφερόµενο ροϊόν είναι α οδέκτης εξαγωγικής ε ιδότησης. Οι ροσφέροντες οφείλουν να είναι γνώστες των ροαναφερθέντων µέτρων της χώρας ροέλευσης του ροϊόντος ή της κατασκευάστριας εταιρείας. 13. Οι ροσφέροντες κατασκευαστές ή εµ ορικοί αντι ρόσω οι ροϊόντων χωρών ου δεν έχουν α οδεχθεί τα ρωτόκολλα Πολυµερών Συµφωνιών της Γενικής Συµφωνίας ασµών και Εµ ορίου (GATT) ή δεν λειτουργούν στο λαίσιο 19

23 ολοκληρωµένης τελωνειακής ένωσης µε την Ε.Ε., οφείλουν να δηλώσουν εγγράφως µε την ροσφορά τους ότι το ροσφερόµενο ροϊόν δεν είναι α οδέκτης ολιτικής τιµών ώλησης κάτω του κόστους κατασκευής του ή της τιµής α όκτησης αυτού για εµ ορία (τιµή dumping) ή α οδέκτης εξαγωγικής ε ιδότησης. εν έχουν την υ οχρέωση κατάθεσης της ροαναφερθείσας δήλωσης οι ροσφέροντες ροϊόντα ροερχόµενα α ό τα κράτη - µέλη της Ευρω αϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), τη Νορβηγία, την Ελβετία, τις Η.Π.Α., την Ια ωνία, τον Καναδά, την Αυστραλία, το Ισραήλ και την Τουρκία, καθώς και κάθε άλλο κράτος ου α οδέχεται και εφαρµόζει, στον χρόνο ου ε ιθυµεί, τα εν λόγω ρωτόκολλα της GATT ή ου συνδέεται µε την Ε.Ε. στο λαίσιο ολοκληρωµένης Τελωνειακής Ένωσης. Προσφορά η ο οία δεν θα εριέχει τα ανωτέρω στοιχεία, α ορρί τεται ως α αράδεκτη. ΆΡΘΡΟ 18 ιαδικασία Στάδια διεξαγωγής διαγωνισµού 1. Κριτήριο ανάθεσης της σύµβασης είναι α οκλειστικά η χαµηλότερη τιµή για το σύνολο των ροσφερόµενων ειδών ανά τµήµα ό ως αυτά ροσδιορίζονται στο Παράρτηµα Α της αρούσας (τµήµα Α - υ ολογιστές και συναφής εξο λισµός, τµήµα Β - γραφική ύλη και αναλώσιµα) αφού διενεργηθεί ο έλεγχος των κριτηρίων α οκλεισµού σύµφωνα µε τα άρθρα 8, 9, 10 της αρούσας και εφόσον δεν συντρέχει λόγος α οκλεισµού. 2. Η διεξαγωγή του διαγωνισµού και η αξιολόγηση των ροσφορών γίνεται α ό τριµελή Ε ιτρο ή Αξιολόγησης. Η εν λόγω Ε ιτρο ή συγκροτήθηκε µε την αρ. ρωτ. ΥΠΠΟΤ/Γ ΑΠΚ/ ΜΕΕΠ/Γ5/Φ.Ε ιτρ./12032/73/ (Α Α: Β0ΖΙΓ-ΜΜΘ) α όφαση της Αναθέτουσας Αρχής, µετά α ό διαδικασία κληρώσεως, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 26 του Ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιοβαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του µεσο ρόθεσµου λαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής » (ΦΕΚ 226/Α/ ) και την αρ. 4 του 20

24 άρθρου 2 του Π.. 118/2007. Η ως άνω Ε ιτρο ή εισηγείται σχετικά µε την αξιολόγηση των ροσφορών στην Αναθέτουσα Αρχή. ΆΡΘΡΟ 19 Α οσφράγιση ροσφορών Ανακοίνωση τιµών - Κατακύρωση 1. Ο διαγωνισµός διεξάγεται στα ακόλουθα στάδια : 1 ο Στάδιο: Έλεγχος ληρότητας & νοµιµότητας υ οβληθέντων µε την ροσφορά δικαιολογητικών Σε δηµόσια συνεδρίαση στις 6/11/2012 και ώρα 10:00.µ., στην ο οία µ ορούν να αραβρεθούν οι διαγωνιζόµενοι ή εκ ρόσω οί τους, η Ε ιτρο ή Αξιολόγησης αραλαµβάνει α ό την Υ ηρεσία Πρωτοκόλλου µόνο τους φακέλους των ροσφορών ού κατατέθηκαν εµ ρόθεσµα, ενώ α ορρί τει χωρίς να α οσφραγίσει τις εκ ρόθεσµες ροσφορές, ροκειµένου να ε ιστραφούν. Ακολούθως, η Ε ιτρο ή α οσφραγίζει τον κυρίως φάκελο ροσφοράς καθώς και τον φάκελο της τεχνικής ροσφοράς κάθε διαγωνιζοµένου, µονογράφει και σφραγίζει όλα τα δικαιολογητικά και τα στοιχεία της τεχνικής ροσφοράς ανά φύλλο και συντάσσει σχετικό ρακτικό στο ο οίο καταχωρεί τα στοιχεία των διαγωνιζόµενων των ο οίων οι φάκελοι α οσφραγίσθηκαν. Οι φάκελοι των οικονοµικών ροσφορών δεν α οσφραγίζονται, αλλά µονογράφονται και σφραγίζονται α ό την Ε ιτρο ή και το οθετούνται σ ένα νέο φάκελο, ο ο οίος ε ίσης σφραγίζεται και υ ογράφεται α ό την ίδια Ε ιτρο ή και αραδίδεται στην Υ ηρεσία. Κατά την α οσφράγιση η Ε ιτρο ή δεν είναι υ οχρεωµένη να ελέγχει τη συµµόρφωση των διαγωνιζόµενων, των ροσφορών και των δικαιολογητικών τους, ρος τους όρους της ροκήρυξης. Όσοι δικαιούνται, σύµφωνα µε τα αρα άνω, να αρευρίσκονται στη διαδικασία α οσφράγισης των ροσφορών, λαµβάνουν γνώση των συµµετασχόντων στον διαγωνισµό. Ε ίσης ροκειµένου να έχουν ρόσβαση στις κατά τα ανωτέρω ροσφορές (δικαιολογητικά και τεχνικές ροσφορές) των λοι ών συµµετεχόντων, θα ρέ ει να αιτούνται σχετικά εγγράφως. Η κατά τα ανωτέρω ρόσβαση µ ορεί να 21

25 εξασφαλίζεται, είτε µε µελέτη των σχετικών εγγράφων στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής, είτε µε χορήγηση αντιγράφων, τα έξοδα της ανα αραγωγής των ο οίων θα βαρύνουν τον αιτούντα, µε την ε ιφύλαξη της ειδικής δήλωσης α ορρήτου ου τυχόν έχουν καταθέσει οι συµµετέχοντες µε την ροσφορά τους σύµφωνα µε το άρθρο 12 της αρούσας. Στη συνέχεια η Ε ιτρο ή ροβαίνει σε κλειστές συνεδριάσεις σε λε τοµερή έλεγχο ως ρος την ακρίβεια, ληρότητα και ε άρκεια των υ οβληθέντων στοιχείων των δικαιολογητικών συµµετοχής του άρθρου 15 της αρούσας και δια ιστώνει τη συµφωνία ή ασυµφωνία τους µε τους α αράβατους όρους της αρούσας ροκήρυξης συντάσσοντας σχετικό ρακτικό µε το ο οίο εισηγείται στην Αναθέτουσα Αρχή την α οδοχή ή την αιτιολογηµένη α όρριψη των ροσφορών των διαγωνιζοµένων ου έχουν υ οβάλλει ελλι ή στοιχεία ή των ο οίων τα υ οβληθέντα δεν ληρούν τους όρους της αρούσας. Α οδεκτοί γίνονται όσοι ροσφέροντες έχουν υ οβάλει νοµίµως τα δικαιολογητικά άρθρου 15 της αρούσας και εφόσον αυτά ληρούν τους όρους της αρούσας. 2 ο Στάδιο: Έλεγχος τεχνικής ροσφοράς Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής και την συµφωνία αυτών µε τους όρους της αρούσας, η Ε ιτρο ή ροβαίνει σε κλειστές συνεδριάσεις στον έλεγχο συµµόρφωσης των τεχνικών ροσφορών µε τους α αράβατους όρους της αρούσας, σύµφωνα µε το Παράρτηµα Α και το άρθρο 16 των ροσφερόντων ου έγιναν α οδεκτοί στο 1 ο στάδιο. Μετά το τέλος του ως άνω ελέγχου συµµόρφωσης, η Ε ιτρο ή συντάσσει αιτιολογηµένο ρακτικό ου το υ οβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή για έγκριση. Στη συνέχεια η Αναθέτουσα Αρχή εκδίδει σχετική α όφαση η ο οία κοινο οιείται µε τηλεοµοιοτυ ία στους διαγωνιζόµενους. 3 ο Στάδιο: Ανακοίνωση τιµών και ανάδειξη αναδόχου Μετά τον έλεγχο των τεχνικών ροσφορών η Ε ιτρο ή Αξιολόγησης, θα α οσφραγίσει τους φακέλους οικονοµικών ροσφορών και, αφού τις µονογράψει και σφραγίσει, θα ανακοινώσει τα ροσφερόµενα οσά. 22

26 Η α οσφράγιση του φακέλου της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ γίνεται µόνο για τους ροσφέροντες των ο οίων οι ροσφορές δεν α ορρίφθηκαν στο ροηγούµενο στάδιο, σε ηµεροµηνία και ώρα ου θα καθοριστεί και θα γνωστο οιηθεί µε σχετική ρόσκληση ρος στους εν λόγω ενδιαφερόµενους. Οι φάκελοι των οικονοµικών ροσφορών των λοι ών συµµετεχόντων δεν α οσφραγίζονται αλλά ε ιστρέφονται στους συµµετέχοντες µετά την υ ογραφή της σύµβασης µε τον ε ιλεγέντα ανάδοχο. Η Ε ιτρο ή στη συνέχεια ελέγχει τις οικονοµικές ροσφορές και συντάσσει ρακτικό µε το ο οίο γνωστο οιεί τις τυχόν α ορριφθείσες ροσφορές και τις τιµές των α οδεκτών ροσφορών σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 17 και το Παράρτηµα Β της αρούσας. Όσοι δικαιούνται, σύµφωνα µε τα αρα άνω, να αρευρίσκονται στη διαδικασία α οσφράγισης των οικονοµικών ροσφορών, λαµβάνουν γνώση των τιµών ου ροσφέρθηκαν. Ε ίσης ροκειµένου να έχουν ρόσβαση στις οικονοµικές ροσφορές των λοι ών συµµετεχόντων, θα ρέ ει να αιτούνται σχετικά εγγράφως. Η κατά τα ανωτέρω ρόσβαση µ ορεί να εξασφαλίζεται, είτε µε µελέτη των σχετικών εγγράφων στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής, είτε µε χορήγηση αντιγράφων, τα έξοδα της ανα αραγωγής των ο οίων θα βαρύνουν τον αιτούντα, µε την ε ιφύλαξη της ειδικής δήλωσης α ορρήτου ου τυχόν έχουν καταθέσει οι συµµετέχοντες µε την ροσφορά τους σύµφωνα µε το άρθρο 12 της αρούσας. Αφού ολοκληρώσει το ρακτικό της η Ε ιτρο ή, το υ οβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή για έκδοση της σχετικής α όφασης στην ο οία θα αναφέρεται και το όνοµα του υ οψήφιου για κατακύρωση διαγωνιζόµενου (µειοδότη). Η α όφαση της Αναθέτουσας Αρχής κοινο οιείται µε τηλεοµοιοτυ ία στους διαγωνιζόµενους ώστε να ασκήσουν εφόσον ε ιθυµούν τα τυχόν ένδικα µέσα. 2. ιαδικασία κατακύρωσης 1. Μετά την αξιολόγηση των ροσφορών και την ανάδειξη αυτού ου υ έβαλε την χαµηλότερη τιµή (µειοδότη), στον ο οίον ρόκειται να γίνει η κατακύρωση, η Αναθέτουσα Αρχή µε έγγραφη ειδο οίηση, η ο οία του αραδίδεται µε βεβαίωση αραλαβής ή σύµφωνα µε το Ν. 2672/1998 (Α 290), τον καλεί να υ οβάλει εντός 23

27 ροθεσµίας δέκα (10) ηµερών α ό την κοινο οίηση, σε σφραγισµένο φάκελο, τα έγγραφα, δικαιολογητικά και α οδεικτικά στοιχεία ου αναφέρονται στο άρθρο 20 της αρούσας. Στην ρόσκληση αυτή ορίζεται και συγκεκριµένη ηµεροµηνία και ώρα για την α οσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών αυτών α ό την Ε ιτρο ή. Η ρόσκληση κοινο οιείται µε τηλεοµοιοτυ ία και σε όλους τους λοι ούς διαγωνιζόµενους των ο οίων α οσφραγίστηκαν οι οικονοµικές ροσφορές και οι ο οίοι δικαιούνται να αραστούν και να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών ου κατατέθηκαν. Η Ε ιτρο ή α οσφραγίζει τον φάκελο των ως άνω δικαιολογητικών. Κατά την α οσφράγιση των δικαιολογητικών η Ε ιτρο ή δεν είναι υ οχρεωµένη να ελέγχει τη συµµόρφωσή τους ρος τους όρους της ροκήρυξης. 2. Εν συνεχεία η Ε ιτρο ή ροβαίνει, σε κλειστές συνεδριάσεις, σε λε τοµερή έλεγχο ληρότητας και νοµιµότητας των ως άνω δικαιολογητικών και συντάσσει ρακτικό µε το ο οίο εισηγείται σχετικά στην Αναθέτουσα Αρχή την ανάθεση ή µη της σύµβασης στον µειοδότη. Προϋ όθεση ε ιλογής του ροσφέροντα στον ο οίο ρόκειται να γίνει η κατακύρωση είναι, έραν της υ οβολής των αρα άνω ροβλε όµενων δικαιολογητικών, η µη λήρωση των λόγων α οκλεισµού της αρούσας καθώς και η τήρηση των ειδικών όρων του άρθρου 10 της αρούσας. Όταν ο µειοδότης του αρόντος διαγωνισµού δεν ροσκοµίζει, ένα ή ερισσότερα α ό τα έγγραφα και δικαιολογητικά του άρθρου 20 της αρούσας, η κατακύρωση γίνεται στον ροσφέροντα µε την αµέσως ε όµενη χαµηλότερη τιµή. Σε ερί τωση ου και αυτός δεν ροσκοµίσει ένα ή ερισσότερα α ό τα εν λόγω έγγραφα και δικαιολογητικά, η κατακύρωση γίνεται στον ροσφέροντα µε την αµέσως ε όµενη χαµηλότερη τιµή και ούτω καθεξής. Αν κανένας α ό τους ροσφέροντες δεν ροσκοµίσει κατά τα ανωτέρω ένα ή ερισσότερα α ό τα έγγραφα και δικαιολογητικά του άρθρου 20, ο διαγωνισµός µαταιώνεται. 3. Σε συνέχεια του ανωτέρω ελέγχου των δικαιολογητικών του άρθρου 20 και της σχετικής εισήγησης της Ε ιτρο ής η Αναθέτουσα Αρχή εκδίδει α όφαση 24

28 κατακύρωσης της σύµβασης στον ε ιλεγέντα ανάδοχο. Η α όφαση κατακύρωσης υ ογράφεται α ό την Προϊσταµένη της ιεύθυνσης Μουσείων, Εκθέσεων και Εκ αιδευτικών Προγραµµάτων του ΥΠΑΙΘΠΑ και κοινο οιείται υ οχρεωτικά στους λοι ούς συµµετέχοντες. Στον υ οψήφιο στον ο οίο γίνεται η κατακύρωση α οστέλλεται σχετική ανακοίνωση σύµφωνα και µε τη αράγραφο 6 του αρόντος άρθρου. 4. Όσοι δικαιούνται, σύµφωνα µε τα αρα άνω, να αρευρίσκονται στη διαδικασία α οσφράγισης του φακέλου των δικαιολογητικών του άρθρου 20 της αρούσας, ροκειµένου να έχουν ρόσβαση σε αυτά, θα ρέ ει να αιτούνται σχετικά εγγράφως. Η κατά τα ανωτέρω ρόσβαση µ ορεί να εξασφαλίζεται, είτε µε µελέτη των σχετικών εγγράφων στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής, είτε µε χορήγηση αντιγράφων, τα έξοδα της ανα αραγωγής των ο οίων θα βαρύνουν τον αιτούντα, µε την ε ιφύλαξη της ειδικής δήλωσης α ορρήτου ου τυχόν έχουν καταθέσει οι συµµετέχοντες µε την ροσφορά τους σύµφωνα µε το άρθρο 12 της αρούσας. 5. Κατά τα λοι ά ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 21 του Π.. 118/ Ο ε ιλεγείς ανάδοχος καλείται να ροσέλθει εντός έντε (5) ηµερών για υ ογραφή σύµβασης σύµφωνα µε το σχέδιο του Παραρτήµατος Γ της αρούσας η ο οία θα βασίζεται στην α όφαση κατακύρωσης, στους όρους της αρούσας ροκήρυξης και στην ροσφορά του Αναδόχου σύµφωνα και µε τα οριζόµενα στις διατάξεις του άρθρου 24 του Π.. 118/ Σε ερί τωση µη ε ιθυµίας ή αδυναµίας του αναδόχου να συνάψει σύµβαση, αυτός κηρύσσεται έκ τωτος και µ ορεί ν α οφασισθεί η ανάθεση του Έργου στον ροσφέροντα ου έδωσε την ε όµενη χαµηλότερη τιµή ή η ε ανάληψη του διαγωνισµού. Και στις δύο ερι τώσεις η α όφαση λαµβάνεται σε βάρος του εκ τώτου και ε ιφέρει τη λήψη κάθε µέτρου για την α οκατάσταση κάθε ζηµιάς της Αναθέτουσας Αρχής. 8. Σε ερί τωση ου στο διαγωνισµό υ οβληθεί µία µόνο ροσφορά ή τελικά γίνει α οδεκτή µία µόνο ροσφορά και εφόσον δεν υ άρχουν συγκριτικά στοιχεία τιµών είτε ροηγούµενων διαγωνισµών είτε της αγοράς ου να ε ιβεβαιώνονται µε 25

29 αραστατικά, ο διαγωνισµός µαταιώνεται και ε αναλαµβάνεται υ οχρεωτικά. Στον ε αναλη τικό διαγωνισµό και εφόσον συντρέχουν εκ νέου οι αρα άνω εριστάσεις, ο διαγωνισµός ολοκληρώνεται µε δια ραγµάτευση της τιµής. ΆΡΘΡΟ 20 Υ οβολή ικαιολογητικών κατά την κατακύρωση 1. Μετά την κατά τα ανωτέρω αξιολόγηση των ροσφορών, ο µειοδότης, ήτοι αυτός ου ροσέφερε την χαµηλότερη τιµή και στον ο οίο ρόκειται να γίνει η κατακύρωση σύµφωνα µε τα ανωτέρω, υ οβάλλει τα ακόλουθα, σε σφραγισµένο φάκελο ου φέρει εξωτερικά την ένδειξη «Φάκελος ικαιολογητικών Κατακύρωσης», εντός δέκα (10) ηµερών α ό την κοινο οίηση της σχετικής ειδο οίησης σε αυτόν µε βεβαίωση αραλαβής ή σύµφωνα µε το ν.2672/1998 (ΦΕΚ Α 290), στην Ελληνική γλώσσα. ικαιολογητικά ου έχουν εκδοθεί εκτός Ελλάδας θα συνοδεύονται, ε ί οινή α οκλεισµού, α ό ε ίσηµη µετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα. Α. Εφόσον ο ροσφέρων στον ο οίο ρόκειται να γίνει η κατακύρωση είναι Έλληνας ολίτης: (1) Υ εύθυνη δήλωση της αρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α 75), ό ως εκάστοτε ισχύει, στην ο οία ο ροσφέρων στον ο οίο ρόκειται να γίνει η κατακύρωση θα δηλώνει όλους τους οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης στους ο οίους υ οχρεούται να καταβάλει εισφορές για το α ασχολούµενο α ό αυτόν ροσω ικό και (2) Πιστο οιητικά ου εκδίδονται α ό αρµόδια κατά ερί τωση αρχή, α ό τα ο οία να ροκύ τει ότι κατά την ηµεροµηνία της ειδο οίησης, είναι: α) ενήµερος ως ρος τις υ οχρεώσεις του ου αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και ε ικουρικής) και β) ως ρος τις φορολογικές υ οχρεώσεις του. Σε ερί τωση εγκατάστασής του στην αλλοδα ή, τα δικαιολογητικά εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας ου 26

30 είναι εγκατεστηµένος, α ό την ο οία και εκδίδεται το σχετικό ιστο οιητικό (φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα). (3) Έγγραφο αροχής εξουσιοδότησης ρος εκείνον ου υ οβάλει τον Φάκελο ικαιολογητικών Κατακύρωσης εφόσον δεν υ οβάλλεται α ό τον ίδιο τον ροσφέροντα στον ο οίο ρόκειται να γίνει η κατακύρωση. Β. Εφόσον ο ροσφέρων στον ο οίο ρόκειται να γίνει η κατακύρωση είναι αλλοδα ό φυσικό ρόσω ο: (1) Πιστο οιητικά της κατά ερί τωση αρµόδιας διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής του, α ό τα ο οία να ροκύ τει ότι ληρούνται οι ροϋ οθέσεις της ερ. (2) του εδ. Α της αρούσας αραγράφου (φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα). (2) Έγγραφο αροχής εξουσιοδότησης ρος εκείνον ου υ οβάλει τον Φάκελο ικαιολογητικών Κατακύρωσης εφόσον δεν υ οβάλλεται α ό τον ίδιο τον ροσφέροντα στον ο οίο ρόκειται να γίνει η κατακύρωση. Γ. Εφόσον ο ροσφέρων στον ο οίο ρόκειται να γίνει η κατακύρωση είναι νοµικό ρόσω ο λην Συνεταιρισµού (ηµεδα ό ή αλλοδα ό): (1) Τα αρα άνω δικαιολογητικά της ερί τωσης (2) του εδ. Α και της ερί τωσης (1) του εδαφίου Β της αρούσας αραγράφου (φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα). (2) Έγγραφο αροχής εξουσιοδότησης ρος εκείνον ου υ οβάλει τον Φάκελο ικαιολογητικών Κατακύρωσης εφόσον δεν υ οβάλλεται α ό τον νόµιµο εκ ρόσω ο του ροσφέροντα στον ο οίο ρόκειται να γίνει η κατακύρωση. Σε ερί τωση νοµικών ροσώ ων, έραν των ανωτέρω: α) τα κατά ερί τωση νοµιµο οιητικά έγγραφα σύστασης και νόµιµης εκ ροσώ ησης νοµίµως ε ικυρωµένα (ό ως καταστατικά, ιστο οιητικά µεταβολών, 27

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Αθήνα, 6-3 - 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αρ. ρωτ. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΥΠΠΟΤ/Γ ΑΠΚ/ ΜΕΕΠ/Γ5/ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Φ.ΕΣΠΑ-818β/20808/180

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014. ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την

Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014. ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014 Πληροφορίες: Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο: 214-4141339 ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια 70.000 κυτίων των 410 γραµµαρίων συµ υκνωµένου Γάλακτος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Κέρκυρα, 09/10/2015 Αρ. Πρωτ: 1817 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Κέρκυρα, 09/10/2015 Αρ. Πρωτ: 1817 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΡΚΥΤΡΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Κέρκυρα, 09/10/2015 Αρ. Πρωτ: 1817 Ταχ. /νση: Παλαιά Ανάκτορα

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 24 Σε τεµβρίου 2012 Αρ. Πρωτ: ΥΠΑΙΘΠΑ/Γ ΑΠΚ/ ΜΕΕΠ/ΤΓΟΥ/ Φ.ΕΣΠΑ-812/96871/25340/3258/1264

Αθήνα, 24 Σε τεµβρίου 2012 Αρ. Πρωτ: ΥΠΑΙΘΠΑ/Γ ΑΠΚ/ ΜΕΕΠ/ΤΓΟΥ/ Φ.ΕΣΠΑ-812/96871/25340/3258/1264 Α Α: Β43ΩΓ-Σ0Π ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΟΥΣΕΙΩΝ, ΕΚΘΕΣΕΩΝ &

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Α./

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Κέρκυρα, 14/11/2013 Αρ. Πρωτ:834 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Κέρκυρα, 14/11/2013 Αρ. Πρωτ:834 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΡΚΥΤΡΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Κέρκυρα, 14/11/2013 Αρ. Πρωτ:834 Ταχ. /νση: Παλαιά Ανάκτορα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 425/29.01.2013 Η 10

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Αριθ. Πρωτ.:5297 Ηµεροµηνία:

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Αριθ. Πρωτ.:5297 Ηµεροµηνία: Αριθ. Πρωτ.:5297 Ηµεροµηνία:11.04.2013 Πληροφορίες: Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο: 210 5194096 ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για τον για την ροµήθεια 78.000 κυτίων των 410 γραµµαρίων συµ υκνωµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Α./

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Κέρκυρα, 28.06.2012 Αρ. ρωτ. 826

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ Αθηνών ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 210-3248311-17 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ. :11311 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 2/2015 (και αρ. ρωτ. 614/27-02-2015)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 2/2015 (και αρ. ρωτ. 614/27-02-2015) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. /νση: Ξανθουδίδου & Χατζηδάκη Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Πρόχειρου ιαγωνισµού για την ροµήθεια φωτιστικών σωµάτων της ηµοτικής Ενότητας Χανίων. Ο ANTI ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Πρόχειρου ιαγωνισµού για την ροµήθεια φωτιστικών σωµάτων της ηµοτικής Ενότητας Χανίων. Ο ANTI ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Χανιά, 21/02/2014 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Πρωτ. 14468 ΤΜΗΜΑ ΕΞΟ ΩΝ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης 73135 Πληρ. Σιώµ ου Αγλαΐα Τηλ. 2821341760, Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Ηράκλειο, 11/6/2013 Αρ. Πρωτ: 2823

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Ηράκλειο, 11/6/2013 Αρ. Πρωτ: 2823 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ηράκλειο,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Προϊστάµενος της ΛΕ ΕΠΚΑ Ανδρέας Σωτηρίου

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Προϊστάµενος της ΛΕ ΕΠΚΑ Ανδρέας Σωτηρίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 15679 Ηµεροµηνία : 12.08.2015. Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός Τ -111/15 για την ροµήθεια µεταχειρισµένων µειωτήρων

Αριθ. Πρωτ. : 15679 Ηµεροµηνία : 12.08.2015. Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός Τ -111/15 για την ροµήθεια µεταχειρισµένων µειωτήρων ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1499 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ. : 15679

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Ηράκλειο, 15/7/2013 Αρ. Πρωτ: 3979

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Ηράκλειο, 15/7/2013 Αρ. Πρωτ: 3979 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ηράκλειο, 15/7/2013 Αρ. Πρωτ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ικύκλων Οχηµάτων 200cc τύ ου Scooter (αρ.αίτησης:115258).

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ικύκλων Οχηµάτων 200cc τύ ου Scooter (αρ.αίτησης:115258). Αριθ. Πρωτ.: 16079 Ηµεροµηνία: 24/08/2015 Πληροφορίες: Αλεξό ουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 214 4141146 E-mail: galexopoulos@stasy.gr ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ικύκλων Οχηµάτων 200cc

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 620/13/16-04-20132013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9,

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέο στο Διαδίκτυο Αναρτητέο στο Μητρώο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αναρτητέο στο Διαδίκτυο Αναρτητέο στο Μητρώο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αναρτητέο στο Διαδίκτυο Αναρτητέο στο Μητρώο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Ταχ. /νση: Μητρο όλεως 25 Ταχ.Κώδικας: 52100 Πληροφορίες: A.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την Ε ισκευή αλαιού ή την Προµήθεια καινουργούς Ηλεκτρονικού Εξο λισµού.

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την Ε ισκευή αλαιού ή την Προµήθεια καινουργούς Ηλεκτρονικού Εξο λισµού. Αριθ. Πρωτ.: 626 Ηµεροµηνία: 6/9/206 Πληροφορίες: Αλεξό ουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 24 4446 E-mail: galexopoulos@stasy.gr ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την Ε ισκευή αλαιού ή την Προµήθεια καινουργούς

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για τη διαχείριση Α οβλήτων Λι αντικών Ελαίων της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.

ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για τη διαχείριση Α οβλήτων Λι αντικών Ελαίων της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. Αριθ. Πρωτ.: 14306 Ηµεροµηνία: 04.08.16 Πληροφορίες: Χρ. Τσαµ αρλή Τηλ.: 214 414 1304 ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για τη διαχείριση Α οβλήτων Λι αντικών Ελαίων της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. Η ΣΤΑ.ΣΥ

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρω αϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρω αϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρω αϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ.ΥΠΗΡΕΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟ ΩΝ,ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Ταχ. Κώδικας: Πληροφορίες: Τηλέφωνο: Fax: e-mail: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης 73135 Σιώµ ου Αγλαΐα 2821341760

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Αντικατάσταση Λαµ τήρων στην Άρ α της Γέφυρας Καλατράβα (MR 204064)

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Αντικατάσταση Λαµ τήρων στην Άρ α της Γέφυρας Καλατράβα (MR 204064) Αριθ. Πρωτ.:2107 Ηµεροµηνία:5/2/2015 Πληροφορίες: Κατσικαβέλα Κατερίνα Τηλέφωνο: 214-414-1153 E-mail: kkatsikavela@stasy.gr ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Αντικατάσταση Λαµ τήρων

Διαβάστε περισσότερα

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθ. Πρωτ.: 056 Ηµεροµηνία: 05.01.2016 Πληροφορίες: Χρ. Τσαµ αρλή Τηλ.: 214 414 1304 ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για τη διαχείριση Α οβλήτων Λι αντικών Ελαίων της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. (Τ -248/15)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Ρέθυµνο, Αριθµ. Πρωτ. 1566

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Ρέθυµνο, Αριθµ. Πρωτ. 1566 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ταχ. /νση: Αρκαδίου 214, Ρέθυµνο Ταχ.Κώδικας: 74100

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή Υ οχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ Η.Π.ΝΑΟΥΣΑΣ AΡ.ΠΡΩΤ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή Υ οχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ Η.Π.ΝΑΟΥΣΑΣ AΡ.ΠΡΩΤ. AΡ.ΠΡΩΤ.7090/7-3-2014 ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 27.531,00 (ανευ Φ.Π.Α.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 6934/07-11-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 6934/07-11-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη: Α Α: Β3Τ6ΩΚΑ-5ΙΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αριθ. Πρωτ.:2009 Ηµεροµηνία:4/2/2015 Τηλέφωνο: 2144141197

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αριθ. Πρωτ.:2009 Ηµεροµηνία:4/2/2015 Τηλέφωνο: 2144141197 Αριθ. Πρωτ.:2009 Ηµεροµηνία:4/2/2015 Τηλέφωνο: 2144141197 ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Κατασκευή εύκαµ των σωλήνων ΣΧΕΤΙΚΑ: Αίτηση Προµήθειας 1870 (Ε αναλη τικός) Η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. καλεί

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο, 29 / 6 /2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Ηράκλειο, 29 / 6 /2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ηράκλειο, 29 / 6 /2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Προµήθεια : «Προµήθεια λι αντικών για κίνηση µεταφορικών

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα, 7/7/2015 Αρ. Πρωτ: 1273 ΑΠΟΦΑΣΗ

Κέρκυρα, 7/7/2015 Αρ. Πρωτ: 1273 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΡΚΥΤΡΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Χανιά, 22 /11/2017 /ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 68113 ΤΜΗΜΑ: ΑΠΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ. : Σιώµ ου Αγλαΐα /νση : Κυδωνίας 29, Τ.Κ. 73135, Χανιά Τηλ. : 2821341760,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ:

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Ταχ. /νση : Κυδωνίας 29 Ταχ. Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. /νση: Aρετής Νιώτη & Σκορδιλών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια Ιµατισµού (αρ.αίτησης:2319).

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια Ιµατισµού (αρ.αίτησης:2319). Αριθ. Πρωτ.:9594 Ηµεροµηνία:22/5/2015 Πληροφορίες: Αλεξό ουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 214 4141146 E-mail: galexopoulos@stasy.gr ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια Ιµατισµού (αρ.αίτησης:2319).

Διαβάστε περισσότερα

15PAY003129715 2015-10-07

15PAY003129715 2015-10-07 Πάτρα 06-10 - 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Γ Ε Ν ΙΚ Η ΙΕ Υ Θ Υ Ν Σ Η Α Ρ Χ Α ΙΟ Τ Η Τ Ω Ν Κ Α Ι Π Ο Λ ΙΤ ΙΣ Τ ΙΚ Η Σ Κ Λ Η Ρ Ο Ν Ο Μ ΙΑ Σ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΧΑΪΑΣ Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρω αϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Ιωάννινα, Αρ. Πρωτ. 3548

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρω αϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Ιωάννινα, Αρ. Πρωτ. 3548 Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρω αϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 8η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προµήθεια Αναλωσίµων Ειδών Κυλικείου Κ.Α.Π.Η. Κωδ.Προϋ /σµού: 10/6474.0001 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Προµήθεια Αναλωσίµων Ειδών Κυλικείου Κ.Α.Π.Η. Κωδ.Προϋ /σµού: 10/6474.0001 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΗΜΟΣ : ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΝΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟ: Προµήθεια Αναλώσιµων Ειδών Κυλικείου Κ.Α.Π.Η. (Συµ εριλαµβανοµένου και του ΦΠΑ) Έργο: Προµήθεια Αναλωσίµων

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ο Υ Μ Ε Για τον εις το θέµα διαγωνισµό δίδονται οι κατωτέρω διευκρινήσεις, σύµφωνα µε τα αρακάτω ερωτήµατα ου υ οβλήθηκαν:

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ο Υ Μ Ε Για τον εις το θέµα διαγωνισµό δίδονται οι κατωτέρω διευκρινήσεις, σύµφωνα µε τα αρακάτω ερωτήµατα ου υ οβλήθηκαν: Α Α: ΒΕΑ81-ΛΣΓ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πα άγου, 22.04.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΕΡΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ»,

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΕΡΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ», Σ άρτη, 14.9.2015 Αρ. πρωτ. 6405 ΣΥΜΒΑΣΗ οσού 41.342,94 (συµ εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ) για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (Α. ΓΕΝΙΚΑ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, Β. ΥΛΙΚΑ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΝ, Γ. ΥΛΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΙΧΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΗΜΟΣΙΩΝ ΠΑΡΚΙΝΓΚ (Η-ΠΑΡΚ)»

ΕΡΓΟ: «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΙΧΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΗΜΟΣΙΩΝ ΠΑΡΚΙΝΓΚ (Η-ΠΑΡΚ)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟ ΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Κυδωνίας 29 Ταχ. Κώδικας: 73135 Πληροφορίες: Ουρανία Τσουκαλά Τηλέφωνο: 28213 41610 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ: 109

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ: 109 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 2 Ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ- ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ- ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Λέρος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 602/06/Β/86/04 ΓΕΜΗ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 602/06/Β/86/04 ΓΕΜΗ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε ΑΡ. Μ.Α.Ε. 602/06/Β/86/04 ΓΕΜΗ 243701000 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Π Ρ Ο Ο Ε Υ Τ Ι Κ Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μυτιλήνη 07/02/2013 ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Μυτιλήνη 07/02/2013 ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 106/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 106/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη, 08 Σεπτεµβρίου 2011 ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Αριθµ. Πρωτ. τ.τ. 14013 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΑΛΜΥΡΟΥ.

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΑΛΜΥΡΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Aλµυρός 30-9-2015 Αρ.Πρωτ.: 21026 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -059/15 ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -059/15 ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -059/15 ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΛΙΜΕΝΩΝ ΛΕΡΟΥ».

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΛΙΜΕΝΩΝ ΛΕΡΟΥ». Πάτµος, 18-05-2015 Αριθµ. πρωτ.: 780 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ &ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 13 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ &ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 13 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ &ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 13 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ηράκλειο,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η Προϊσταµένη της ΣΤ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων (ΣΤ Ε.Π.Κ.Α) Ερωφίλη Ίρις Κόλια ρ.αρχαιολόγος

ΑΠΟΦΑΣΗ Η Προϊσταµένη της ΣΤ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων (ΣΤ Ε.Π.Κ.Α) Ερωφίλη Ίρις Κόλια ρ.αρχαιολόγος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Πάτρα 21/09/2012 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

O ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

O ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Ταχ. ιεύθυνση : Μεσογείων 119 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρω αϊκής Ένωσης. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ιωάννινα: 13-02-2015 Αρ. ρωτ.: 920

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρω αϊκής Ένωσης. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ιωάννινα: 13-02-2015 Αρ. ρωτ.: 920 Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρω αϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ιωάννινα: 13-02-2015 Αρ. ρωτ.: 920 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ:

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Ταχ. /νση : Κυδωνίας 29 Ταχ. Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ: 6284 Βόλος 3/5/2012

Αρ. Πρωτ: 6284 Βόλος 3/5/2012 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Αρ. Πρωτ: 6284 Βόλος 3/5/2012 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υ οβολή ρότασης ρος σύναψη έως ε τά (7) συµβάσεων µίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για την αροχή

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 4869/18-07-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 4869/18-07-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη: Α Α: 748ΡΩΚΑ-Ζ52 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ &ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 13 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ &ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 13 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ &ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 13 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ηράκλειο,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΣΧΕ ΙΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 4-5-2017 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1/1-01.07.11 Σελίδα 1 α ό

1/1-01.07.11 Σελίδα 1 α ό Αριθ. Πρωτ.:24824 Ηµεροµηνία:18/12/2014 Πληροφορίες: Μ ιτσώρη Αγγ. Τηλέφωνο: 2144141191 E-mail: abitsori@ stasy.gr ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια ελαστικών ειδών. ΣΧΕΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.:4645 Ηµεροµηνία:13/03/2015. ΘΕΜΑ : Πρόχειρος λειοδοτικός διαγωνισµός (Τ -032/15) για την εκ οίηση µηχανηµάτων γυµναστικής.

Αριθ. Πρωτ.:4645 Ηµεροµηνία:13/03/2015. ΘΕΜΑ : Πρόχειρος λειοδοτικός διαγωνισµός (Τ -032/15) για την εκ οίηση µηχανηµάτων γυµναστικής. Αριθ. Πρωτ.:4645 Ηµεροµηνία:13/03/2015 Πληροφορίες: Ε. Τζουρµ άκη Τηλέφωνο: 214-4141192 ΘΕΜΑ : Πρόχειρος λειοδοτικός διαγωνισµός (Τ -032/15) για την εκ οίηση µηχανηµάτων γυµναστικής. Η ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε καλεί

Διαβάστε περισσότερα

Προσφορές υ οβάλλονται για το σύνολο των ειδών και για το σύνολο της ζητούµενης οσότητας ανά είδος.

Προσφορές υ οβάλλονται για το σύνολο των ειδών και για το σύνολο της ζητούµενης οσότητας ανά είδος. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓ. ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Τρί ολη: 6/10/2017 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 16014 ΚΑΙ ΥΤ. ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚΑ ΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» ΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ Την Οικονοµική Ε ιτρο ή ήµου ιονύσου ΘΕΜΑ: «Σύνταξη Ολοκληρωµένου Πλαισίου ράσης (Ο.Π..)

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση αρευρίσκεται και η Αικατερίνη Κατσιαγάννη, υ άλληλος του ήµου για την τήρηση των ρακτικών.

Στη συνεδρίαση αρευρίσκεται και η Αικατερίνη Κατσιαγάννη, υ άλληλος του ήµου για την τήρηση των ρακτικών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α: 7ΣΘ7ΩΛΚ- ΞΨ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 77 /2016 Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 7 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. Θ Ε Μ Α : «Χαρακτηρισµός θέµατος, µη συµ εριλαµβανοµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ (Προµήθεια ειδών ατοµικής ροστασίας έτους 2013 ροϋ ολογισµού ,00 )

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ (Προµήθεια ειδών ατοµικής ροστασίας έτους 2013 ροϋ ολογισµού ,00 ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ /νση Οικονοµικών Υ ηρεσιών Κα οδιστρίου 11 Άργος Τ.Κ. 212 00 27513-60755, Fax: 27510-23506 e-mail: dimos@argos.gr Πληρ:Π.Λυρίτης Άργος: 17/05/2013 Αριθµ. Πρωτ.:17291

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :2767 Ηµεροµηνία :25/02/2016

Αριθ. Πρωτ. :2767 Ηµεροµηνία :25/02/2016 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ Αθηνών ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 214-414 1171-173 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ. :2767 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υ ' αριθµ. ΣΜΕ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Ο ήµος Θεσσαλονίκης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υ ' αριθµ. ΣΜΕ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Ο ήµος Θεσσαλονίκης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 29/2/2012 ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Βασ. Γεωργίου 1Α - 546 40 Αρ. Πρωτ: 19542 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υ ' αριθµ. ΣΜΕ 1/2012 για τη σύναψη

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρω αϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Ιωάννινα, Αρ. Πρωτ. 4360

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρω αϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Ιωάννινα, Αρ. Πρωτ. 4360 Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρω αϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 8η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΗΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΗΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9-70-71-72, 2102517292 - FAX:210-2517292 ΟΝΟΜΑ:... ΕΠΩΝΥΜΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -164/14 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -164/14 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -164/14 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Για την

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Για την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ Άργος: 19/02/2015 Αριθµ. Πρωτ.:4581 Έργο : Προµήθεια τροφίµων έτους 2015 Προϋ ολογισµού : 289.145,00 CPV: 15800000-6 ιάφορα ροϊόντα διατροφής /νση Οικονοµικών Υ ηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙ ΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙ ΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙ ΙΩΝ Μέρος 1: Ταυτότητα, τό ος κατοικίας και νοµικό καθεστώς του ή των εµ όρων ου θα είναι συµβαλλόµενα

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΑ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΑ ΕΤΗ , ΚΑΙ »

«ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΑ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΑ ΕΤΗ , ΚΑΙ » ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΙΣ Μυτιλήνη, 25 Φεβρουαρίου 2009 Αριθµ. Πρωτ.: 1264/2009 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΉΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα 30/5/2012 ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ KAI ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ. 6053

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα 30/5/2012 ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ KAI ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ. 6053 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα 30/5/2012 ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ KAI ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ. 6053 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ & ΙΑΥΓΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Θεσ/νικη 15/ 04 / 2014 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Πρωτ. : 2127 & ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.:4712 Ηµεροµηνία:11/03/2014

Αριθ. Πρωτ.:4712 Ηµεροµηνία:11/03/2014 Αριθ. Πρωτ.:4712 Ηµεροµηνία:11/03/2014 Πληροφορίες: Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο: 214-414 13 04 ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την διαχείριση µη ε ικίνδυνων α οβλήτων (κενά laser toner και inkjet

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 6088/1-10-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 6088/1-10-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: 213-2075398,241,326

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ &ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 13 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 14PROC001973415 2014-04-07

Διαβάστε περισσότερα

Νίκαια : 20/11/2014 Αρ.Πρωτ.: 77080

Νίκαια : 20/11/2014 Αρ.Πρωτ.: 77080 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: 213-2075241,398,326

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ 02.05.17 27.09.17 Η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ανακοινώνει ότι για τη µίσθωση του Χώρου Πολλα λών Χρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΠΡΟΣ: Αριθ. Πρωτ.:12383 Ηµεροµηνία:23/08/2013 Πληροφορίες: Αλεξό ουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 210 5194044

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΠΡΟΣ: Αριθ. Πρωτ.:12383 Ηµεροµηνία:23/08/2013 Πληροφορίες: Αλεξό ουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 210 5194044 AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ: Αριθ. Πρωτ.:12383 Ηµεροµηνία:23/08/2013 Πληροφορίες: Αλεξό ουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 210 5194044 ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια Αναλωσίµων Πέδησης Συρµών.(Τακάκια).(MR-267294).

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟ ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 1789/19-02-2016 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την «Προµήθεια και εγκατάσταση Ηλεκτρονικών Υ ολογιστών και Οθονών,

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α: 60ΖΓΩΛΚ-5ΦΛ Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 15 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 197 /2016 Θ Ε Μ Α : «ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΣΜΕΥΣΗΣ & ΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ-ΕΓΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :15758 Ηµεροµηνία : Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός Τ -124/15 για την ροµήθεια ανταλλακτικών ε ισκευής αντογράφων

Αριθ. Πρωτ. :15758 Ηµεροµηνία : Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός Τ -124/15 για την ροµήθεια ανταλλακτικών ε ισκευής αντογράφων ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745,.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1499 FAX: 210-3223935

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ 01.10.17 31.12.17 Η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ανακοινώνει ότι για τη µίσθωση του Χώρου

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήριο Ανάθεσης : χαµηλότερη τιµή Ηµεροµηνία ιενέργειας ιαγωνισµού: 09/12 /2013 Καταληκτική Ηµεροµηνία Υ οβολής Προσφορών: 06/12 /2013

Κριτήριο Ανάθεσης : χαµηλότερη τιµή Ηµεροµηνία ιενέργειας ιαγωνισµού: 09/12 /2013 Καταληκτική Ηµεροµηνία Υ οβολής Προσφορών: 06/12 /2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Κέρκυρα, 14/11/2013 Αρ. ρωτ. 835 ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 1/2013

Διαβάστε περισσότερα

Μυτιλήνη: 03-06-2013 Αρ. Πρωτ: 1245

Μυτιλήνη: 03-06-2013 Αρ. Πρωτ: 1245 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.: Ηµεροµηνία: 6/7/17 Πληροφορίες: Ζαφαράνα ιονυσία Τηλέφωνο:

Αριθ. Πρωτ.: Ηµεροµηνία: 6/7/17 Πληροφορίες: Ζαφαράνα ιονυσία Τηλέφωνο: ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθ. Πρωτ.: 12157 Ηµεροµηνία: 6/7/17 Πληροφορίες: Ζαφαράνα ιονυσία Τηλέφωνο: 214 4141207 e-mail : dzafarana@stasy.gr ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Ο Υ ουργός ικαιοσύνης, ιαφάνειας και Ανθρω ίνων ικαιωµάτων

Ο Υ ουργός ικαιοσύνης, ιαφάνειας και Ανθρω ίνων ικαιωµάτων ΥΑ 109088 οικ./12.12.2011 (ΦΕΚ Β 2824/14.12.2011) ιαδικασία αναγνώρισης τίτλων δια ίστευσης διαµεσολαβητών Θέσ ιση Κώδικα εοντολογίας δια ιστευµένων διαµεσολαβητών και Καθορισµός κυρώσεων για αραβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 719 Ηµεροµηνία : 15.01.2015

Αριθ. Πρωτ. : 719 Ηµεροµηνία : 15.01.2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1499 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Χανιά, 03/07/207 /ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 36246 ΤΜΗΜΑ: ΑΠΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ. : Σιώµ ου Αγλαΐα /νση : Κυδωνίας 29, Τ.Κ. 7335, Χανιά Τηλ. : 28234760,

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Ιανουάριος 2015

Αθήνα, Ιανουάριος 2015 Αγ. Μελετίου 166, 10445, ΑΘΗΝΑ www.kek-cmh.gr ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Σχέδιο Πιλοτικής φάσης ιστο οίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ του ήµου Λαµιέων

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ του ήµου Λαµιέων ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ του ήµου Λαµιέων Άρθρο 1 (Άρθρο 7, αρ. 1 Ν. 3852/2010) ιοίκηση ήµου Ο δήµος διοικείται α ό το δηµοτικό συµβούλιο, την οικονοµική ε ιτρο ή, την ε ιτρο

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 9185 Ηµεροµηνία : 19-06-2013

Αριθ. Πρωτ. : 9185 Ηµεροµηνία : 19-06-2013 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 210-3248311-17 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003021130 2015-09-07

15PROC003021130 2015-09-07 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟ ΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Κυδωνίας 29 Ταχ. Κώδικας: 73135 Τηλέφωνο: 2821341760 Fax: 28210 93300 e-mail: g-promitheies@chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α 77Ο2ΩΛΚ-2 Ο Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 24 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 305 /2015 Θ Ε Μ Α : «Χαρακτηρισµός θέµατος, µη συµ εριλαµβανοµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 28 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 213.1314568-9-71-72 e-mail: dpk@ein.gr ΦΑΞ: 210.2517292, www.inedivim.gr Αθήνα:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ANTI ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Ο ANTI ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αναρτητέα στο Μητρώο ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Χανιά, 31/08/2015 ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Αρ. Πρωτ. 53297 /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ. Σιώµ ου Αγλαΐα /νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης,

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο14.03.2017 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αρ. ρωτ: 52869 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα