Η παρούσα Πολιτική έχει λάβει υπόψη της ότι η Εταιρία παρέχει υπηρεσίες μόνο σε Επαγγελματίες Πελάτες.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η παρούσα Πολιτική έχει λάβει υπόψη της ότι η Εταιρία παρέχει υπηρεσίες μόνο σε Επαγγελματίες Πελάτες."

Transcript

1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Η Εταιρία δεν προβαίνει απευθείας η ίδια σε εκτέλεση των εντολών των πελατών της στο πλαίσιο της επενδυτικής υπηρεσίας της λήψης και διαβίβασης εντολών, και των διαχειριστών της, στο πλαίσιο της επενδυτικής υπηρεσίας της διακριτικής διαχείρισης χαρτοφυλακίων, αλλά διαβιβάζει τις εν λόγω εντολές σε τρίτους αντισυμβαλλομένους προς εκτέλεση ή περαιτέρω διαβίβαση προς εκτέλεση. Η παρούσα Πολιτική Εκτέλεσης Εντολών συνοψίζει τα κριτήρια που λαμβάνει υπόψη της η Εταιρία και τις διαδικασίες που εφαρμόζει κατά την επιλογή του τρίτου αντισυμβαλλομένου, έτσι ώστε να διασφαλίζεται το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τον πελάτη κατά την εκτέλεση των εντολών για λογαριασμό του. Η παρούσα Πολιτική έχει λάβει υπόψη της ότι η Εταιρία παρέχει υπηρεσίες μόνο σε Επαγγελματίες Πελάτες. Ωστόσο η Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης Εντολών της Εταιρίας δεν εφαρμόζεται σε περίπτωση που ο Πελάτης έχει κατηγοριοποιηθεί ως επιλέξιμος αντισυμβαλλόμενος ή όταν ο Πελάτης δίνει συγκεκριμένες οδηγίες εκτέλεσης της εντολής του. Στην τελευταία αυτή περίπτωση η Εταιρία διευκρινίζει στον Πελάτη ότι οι παροχή συγκεκριμένων εντολών/οδηγιών εκτέλεσης ενδέχεται να εμποδίσει την εταιρία από το να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για να πετύχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τους πελάτες της σύμφωνα με την παρούσα πολιτική. Η Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης της Εταιρίας δεν εφαρμόζεται ούτε στις περιπτώσεις όπου γεγονός ανωτέρας βίας, το οποίο βρίσκεται εκτός της επιρροής της Εταιρίας ή του τρίτου αντισυμβαλλομένου επηρεάζει ή παρεμποδίζει (μόνιμα ή παροδικά) τη λειτουργία της οργανωμένης αγοράς ή του πολυμερούς μηχανισμού διαπραγμάτευσης εντός του οποίου εκτελείται η εντολή ή τη διαβίβαση της εν λόγω εντολής στην προαναφερόμενη οργανωμένη αγορά ή στον πολυμερή μηχανισμό διαπραγμάτευσης. Β. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΡΙΤΩΝ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ Δεδομένου ότι η Εταιρία διαβιβάζει σε τρίτους αντισυμβαλλομένους εντολές για λογαριασμό των πελατών της προς εκτέλεση, η Εταιρία στηρίζεται στην εφαρμοζόμενη Πολιτική Εκτέλεσης Εντολών του κάθε αντισυμβαλλομένου, με τον οποίο συνεργάζεται αφού εξετάσει τη συμβατότητα της εν λόγω Πολιτικής με τις αρχές της παρούσας Πολιτικής Εκτέλεσης Εντολών. Η Εταιρία προκειμένου να κρίνει τη συμβατότητα της Πολιτικής του τρίτου αντισυμβαλλομένου με την παρούσα Πολιτική λαμβάνει υπόψη της τους ακόλουθους παράγοντες: εάν ο τρίτος αντισυμβαλλόμενος υπόκειται και ο ίδιος στις απαιτήσεις επαγγελματικής συμπεριφοράς των Οδηγιών 2004/39/ΕΚ και 2006/73/ΕΚ, όπως ισχύουν, εάν ο τρίτος αντισυμβαλλόμενος συμμορφώνεται με τις προβλέψεις των Οδηγιών 2004/39/ΕΚ και 2006/73/ΕΚ, όπως ισχύουν, ειδικά ως προς τη βέλτιστη εκτέλεση των εντολών των πελατών και μπορεί να αποδείξει ότι παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες εκτέλεσης ως προς το είδος των εντολών τις οποίες επιθυμεί να του διαβιβάσει προς εκτέλεση η Εταιρία. Περαιτέρω η Εταιρία κατά την επιλογή του κατάλληλου αντισυμβαλλομένου για την εκτέλεση των εντολών για λογαριασμό των πελατών της, λαμβάνει υπόψη της τους ακόλουθους παράγοντες: τον τόπο εκτέλεσης, το χρηματοπιστωτικό μέσο το οποίο αφορά η εντολή για συναλλαγή, την τιμή στην οποία ο αντισυμβαλλόμενος πετυχαίνει την εκτέλεση της εντολής του πελάτη, το κόστος της εκτέλεσης (συμπεριλαμβανομένων των προμηθειών και χρεώσεων των αντισυμβαλλομένων), την ταχύτητα εκτέλεσης, την πιθανότητα εκτέλεσης και διακανονισμού, τον όγκο τη φύση και οποιονδήποτε παράγοντα αφορά την εκτέλεση της εντολής. Η σχετική βαρύτητα των προαναφερομένων παραγόντων κρίνεται από την Εταιρία με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: τα χαρακτηριστικά του πελάτη, τα χαρακτηριστικά της εντολής του πελάτη, τα χαρακτηριστικά των χρηματοπιστωτικών μέσων που αποτελούν το αντικείμενο της εντολής, τα χαρακτηριστικά των τόπων εκτέλεσης, στους οποίους μπορεί να σταλεί προς εκτέλεση η εντολή. Από τα ανωτέρω κριτήρια, τη μεγαλύτερη γενικά σημασία για την επίτευξη του καλύτερου αποτελέσματος έχουν οι τιμές και τα κόστη εκτέλεσης των εντολών. Δεδομένου ότι η Εταιρία παρέχει επενδυτικές υπηρεσίες μόνο σε Επαγγελματίες Πελάτες, η Εταιρία θεωρεί ότι κατ αρχήν το καλύτερο αποτέλεσμα προσδιορίζεται

2 βάσει του συνολικού τιμήματος, σε κάθε όμως περίπτωση η Εταιρία μπορεί να δώσει σχετικά μεγάλη σημασία και σε άλλους παράγοντες (όπως ο κίνδυνος του αντισυμβαλλομένου, το ύψος της συναλλαγής και η ρευστότητα) εάν κατά την επαγγελματική της γνώμη είναι σημαντικοί για την επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος για τον Πελάτη. Η Εταιρία προτείνει όρους συνεργασίας στους τρίτους αντισυμβαλλομένους με τους οποίους συνεργάζεται και λαμβάνει πάντα γνώση της Πολιτικής Εκτέλεσης Εντολών κάθε αντισυμβαλλομένου. Γ. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΝΤΟΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ «Amundi Intermediation S.A.» 1. Πολιτική εκτέλεσης της «Amundi Intermediation S.A.» Η Εταιρία, έχει επιλέξει να διαβιβάζει όλες τις εντολές για λογαριασμό των πελατών της, στους οποίους παρέχει την υπηρεσία της διακριτικής διαχείρισης χαρτοφυλακίου και ως προς όλα τα χρηματοπιστωτικά μέσα του χαρτοφυλακίου τους, για εκτέλεση στην εταιρία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών «Amundi Intermediation S.A.», μέλος του Ομίλου Amundi, η οποία έχει λάβει άδεια από την Επιτροπή Πιστωτικών Ιδρυµάτων και Εταιρειών Επενδύσεων της Γαλλίας (CECEI) για την παροχή της επενδυτικής υπηρεσίας λήψης και διαβίβασης, καθώς και εκτέλεσης εντολών επί χρηματοπιστωτικών μέσων. Για το λόγο αυτό η Εταιρία έχει υπογράψει ειδική έγγραφη σύμβαση με την «Amundi Intermediation S.A.». Η τελευταία είτε εκτελεί η ίδια τις εντολές, εφόσον έχει πρόσβαση στον εκάστοτε τόπο εκτέλεσης είτε τις διαβιβάζει περαιτέρω προς εκτέλεση. Μέσω της διαβίβασης του συνόλου των εντολών προς εκτέλεση στην «Amundi Intermediation S.A.» η Εταιρία κρίνει ότι επιτυγχάνεται το βέλτιστο αποτέλεσμα για τον πελάτη πρωτίστως στη βάση του συνολικού τιμήματος, έχοντας προς τούτο εξετάσει την προσδοκώμενη ποιότητα της εκτέλεσης και το κόστος της σχετικής διασύνδεσης. Περαιτέρω η «Amundi Intermediation S.A.» πληροί όλες τις προβλεπόμενες από τις Οδηγίες 2004/39/ΕΚ και 2006/73/ΕΚ, όπως ισχύουν, προδιαγραφές για την εκτέλεση εντολών, έτσι ώστε η Εταιρία, βασιζόμενη στην Πολιτική Εκτέλεσης της «Amundi Intermediation S.A.», να συμμορφώνεται με το σύνολο των υποχρεώσεων που υπέχει δυνάμει του άρθρου 22 της υπ αριθ. 1/452/ απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όταν της διαβιβάζει εντολές προς εκτέλεση. Ειδικότερα ως προς τη διαδικασία εκτέλεσης εντολών και επιλογής αντισυμβαλλομένων εφαρμόζονται οι σχετικές διαδικασίες της Amundi Intermediation S.A. και συγκεκριμένα: η πολιτική βέλτιστης εκτέλεσης εντολών (τίτλος εγγράφου «Best execution procedure») της Amundi Intermediation S.A. και η πολιτική επιλογής αντισυμβαλλομένων (τίτλος εγγράφου «Equity Brokers Selection Process») της Amundi Intermediation S.A. Η Εταιρία έχει ελέγξει τις ανωτέρω διαδικασίες και έχει επαληθεύσει ότι οι εν λόγω διαδικασίες είναι σύμφωνες με τα προβλεπόμενα από την υπ αριθ. 1/452/ απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και την παρούσα Πολιτική Εκτέλεσης. Ειδικότερα, η Εταιρία, κατόπιν ελέγχου των διαδικασιών που εφαρμόζει η Amundi Intermediation S.A., έχει επιβεβαιώσει τα ακόλουθα: Η Amundi Intermediation S.A. λαμβάνει όλα τα μέτρα ώστε να διασφαλίζεται ότι οι εντολές που προωθεί προς εκτέλεση σε τρίτους, εκτελούνται προς το συμφέρον του συγκεκριμένου πελάτη και με τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η ακεραιότητα της αγοράς. Κριτήρια όπως η τιμή, το κόστος (συμπεριλαμβανομένων των προμηθειών που εισπράττονται από τον αντισυμβαλλόμενο για την εκτέλεση των εντολών), η ρευστότητα, η ταχύτητα, η πιθανότητα εκτέλεσης και διακανονισμού, ο όγκος, η φύση της εντολής, τα χαρακτηριστικά των τόπων εκτέλεσης, καθώς και κάθε άλλος παράγοντας που αφορά την εκτέλεση της εντολής, λαμβάνονται υπόψη, ανάλογα με τη σπουδαιότητά τους και ανάλογα με τον τύπο εντολής που δίδεται προς εκτέλεση από τους Διαχειριστές χαρτοφυλακίων. Ο στόχος είναι η επίτευξη του βέλτιστου δυνατού αποτελέσματος κατά την εκτέλεση της εντολής σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά της εντολής όπως αυτά καταχωρούνται από κάθε Διαχειριστή της Εταιρίας στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα με τίτλο «Order Type Matrix». Για το σκοπό αυτό, η Amundi Intermediation S.A. χρησιμοποιεί καθημερινά την ηλεκτρονική πλατφόρμα καταχώρισης εντολών («electronic order book») με το σχετικό συνοπτικό πίνακα («summary matrix»), στην οποία καταχωρούνται με ακρίβεια οι εντολές από τους αρμόδιους Διαχειριστές χαρτοφυλακίων. Μέσω αυτής της πλατφόρμας, διαβιβάζονται όλες οι εντολές προς εκτέλεση, με βάση τη βαρύτητα/ προτεραιότητα που έχει αποδώσει ο Διαχειριστής ή ο Υπεύθυνος στα κριτήρια βέλτιστης εκτέλεσης εντολών. Η Amundi Intermediation S.A. δύναται, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, να προβαίνει σε ομαδοποίηση και επιμερισμό των εντολών πελατών με τις εντολές άλλων πελατών, χωρίς ωστόσο

3 αυτό να αποβαίνει εις βάρος των συμφερόντων των πελατών και υπό την προϋπόθεση ότι πρόκειται για εντολές του αυτού είδους με ίδια κριτήρια εκτέλεσης. Η Amundi Intermediation S.A. τηρεί αρχείο εντολών, στο οποίο καταγράφονται όλες οι εντολές που δίνονται σε αντισυμβαλλόμενους / διαμεσολαβητές αγοράς από κάθε Διαχειριστή χαρτοφυλακίων χωριστά καθώς και τα επιμέρους χαρακτηριστικά κάθε εντολής. Οι εντολές εκτέλεσης ελέγχονται τόσο στο στάδιο της προώθησης της εντολής για εκτέλεση από την Amundi Intermediation S.A. προς τον αντίστοιχο αντισυμβαλλόμενο όσο και ως προς το αποτέλεσμα της εκτέλεσης της εντολής από κάθε αντισυμβαλλόμενο / διαμεσολαβητή. Τα αποτελέσματα ομαδοποιούνται και συνιστούν κριτήρια για την αναθεώρηση της επιλογής αντισυμβαλλομένων. Με βάση τα στοιχεία που καταχωρούνται στο εν λόγω αρχείο εντολών, ελέγχεται ότι πράγματι η διαβίβαση και εκτέλεση των εντολών έγινε σύμφωνα με την πολιτική βέλτιστης εκτέλεσης και επιλογής αντισυμβαλλομένων της Amundi Intermediation S.A. Η Amundi Intermediation S.A. διαθέτει ειδική διαδικασία επιλογής αντισυμβαλλόμενων με βάση τους σχετικούς κανόνες του Ομίλου Amundi. Αρμόδια Επιτροπή Επιλογής Αντισυμβαλλομένων συνεδριάζει κάθε έτος προκειμένου να διαμορφώσει - για το επόμενο έτος- τη λίστα των αντισυμβαλλόμενων για κάθε κατηγορία χρηματοπιστωτικών μέσων, αξιολογώντας υφιστάμενους αντισυμβαλλόμενους/ διαμεσολαβητές αγοράς και επιλέγοντας νέους. Πριν την ένταξη ενός νέου χρηματοοικονομικού οργανισμού στην σχετική ετήσια λίστα αντισυμβαλλομένων, ελέγχεται, μεταξύ άλλων, η φερεγγυότητα αυτού του τρίτου προσώπου καθώς και η συμβατότητά της πολιτικής εκτέλεσης εντολών αυτού με τις αρχές εκτέλεσης που προβλέπει η Amundi Intermediation S.A. Η εγκεκριμένη ενημερωμένη λίστα αντισυμβαλλομένων κοινοποιείται αμελλητί στην Εταιρία, η οποία την αναρτά με τη σειρά της στην ιστοσελίδα της προς ενημέρωση των Πελατών. Η Amundi Intermediation S.A. παρακολουθεί ετησίως την αποτελεσματικότητα της πολιτικής βέλτιστης εκτέλεσης εντολών και της πολιτικής επιλογής αντισυμβαλλομένων και ιδίως την ποιότητα της εκτέλεσης των εντολών που διαβιβάζει προς αντισυμβαλλομένους, ώστε να λαμβάνει τα απαιτούμενα διορθωτικά μέτρα στις περιπτώσεις που διαπιστώνονται ανεπάρκειες. Επίσης, επανεξετάζει την πολιτική της ετησίως αλλά και κάθε φορά που κάποια ουσιαστική αλλαγή επηρεάζει την ικανότητά της να εξακολουθεί να επιτυγχάνει το βέλτιστο αποτέλεσμα για τους πελάτες. Μάλιστα, Η Amundi Intermediation S.A. γνωστοποιεί άμεσα στην Εταιρία: α) κάθε ουσιαστική αλλαγή που θα μπορούσε να επηρεάσει την ικανότητά της να εξακολουθεί να επιτυγχάνει το βέλτιστο αποτέλεσμα για τα υπό διαχείριση χαρτοφυλάκια και β) τα αποτελέσματα περιοδικής ή έκτακτης επανεξέτασης της πολιτικής βέλτιστης εκτέλεσης εντολών και επιλογής αντισυμβαλλομένων που έχει θεσπίσει και εφαρμόζει καθώς και των περιοδικών ελέγχων αποτελεσματικότητας των εφαρμοζόμενων διαδικασιών, συμπεριλαμβανομένων των διορθωτικών μέτρων που λαμβάνονται σε περίπτωση διαπίστωσης ανεπαρκειών. Επισημαίνεται ότι οι εντολές των Πελατών για συναλλαγές σε επενδυτικά προϊόντα του Ομίλου Amundi, οι οποίες παρέχονται εκτός τους πλαισίου της υπηρεσίας της διακριτικής διαχείρισης χαρτοφυλακίου, διαβιβάζονται από τους Συμβούλους Πελατείας, απευθείας στην εκάστοτε εκδότρια ή διαχειρίστρια Εταιρία του Ομίλου Amundi, χωρίς τη διαμεσολάβηση της Amundi Intermediation S.A. 2. Τόποι εκτέλεσης και μέθοδοι διαβίβασης και εκτέλεσης των εντολών. Η Amundi Intermediation S.A. εκτελεί τις εντολές που λαμβάνει από τους Διαχειριστές χαρτοφυλακίου μέσω τρίτων αντισυμβαλλομένων- χρηματοοικονομικών οργανισμών που συμπεριλαμβάνονται στην αναφερόμενη ανωτέρω ετήσια λίστα αντισυμβαλλομένων. Αυτοί οι αντισυμβαλλόμενοι έχουν πρόσβαση σε συγκεκριμένους τόπους διαπραγμάτευσης προκειμένου να εξασφαλίσουν το βέλτιστο αποτέλεσμα κατά την εκτέλεση των εντολών σύμφωνα με τη δική τους πολιτική εκτέλεσης εντολών. Συγκεκριμένα, με κριτήριο την επίτευξη του βέλτιστου δυνατού αποτελέσματος για το υπό διαχείριση χαρτοφυλάκιο, οι εντολές των Διαχειριστών εκτελούνται: είτε σε οργανωμένη αγορά ή Πολυμερή Μηχανισμό Διαπραγμάτευσης ή σε συστηματικούς εσωτερικοποιητές είτε εκτός οργανωμένης αγοράς ή ΠΜΔ, εφόσον υπάρχει σχετική προηγούμενη άδεια/συναινεση του πελάτη. Οι εντολές και όλες οι απαιτούμενες για την εκτέλεσή τους πληροφορίες διαβιβάζονται προς εκτέλεση στην Amundi Intermediation S.A. μέσω της καταχώρησής τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα καταχώρισης εντολών («electronic order book»), σύμφωνα με τη διαδικασία του Ομίλου με τίτλο «Procedure for placing orders and trading in Financial Instruments (excluding temporary purchases and sales of securities)». Ενδεικτικά: α. Οι εντολές για συναλλαγές επί χρηματοπιστωτικών μέσων (π.χ. μετοχές, ομόλογα, παράγωγα επενδυτικά προϊόντα, εισηγμένα μερίδια/μετοχές ΟΣΕΚΑ ή ΟΣΕ) που είναι εισηγμένα σε οργανωμένες αγορές, καταχωρούνται στο ηλεκτρονικό σύστημα ως ακολούθως: Εντολή προς άμεση εκτέλεση: Καταχωρείται εντολή με την ένδειξη MARKET.

4 Εντολή διακριτικής ευχέρειας (εκτέλεση της εντολής στην κατά τη διακρτική ευχέρεια του αντισυμβαλλομένου καλύτερη τιμή): Καταχωρείται η εντολή με την ένδειξη DISCRETIONARY και τιμή 0, εφόσον αυτή δεν είναι γνωστή εκ των προτέρων. Εντολή με όριο: Καταχωρείται η εντολή με την ένδειξη LIMIT και το όριο τιμής στο οποίο αναμένεται να πραγματοποιηθεί η συναλλαγή. Επισημαίνεται ότι εκτός εάν ο πελάτης έχει ρητά και εγγράφως δηλώσει διαφορετικά, οι εντολές αγοράς και πώλησης με όριο (limit order) θα δημοσιοποιούνται αμέσως, εφόσον δεν είναι δυνατόν να εκτελεστούν άμεσα υπό τις υπάρχουσες συνθήκες της αγοράς. Εντολή για νεοεκδιδόμενες κινητές αξίες/ Εταιρικές πράξεις: Καταχωρείται η εντολή με την ένδειξη IPO ή το είδος της εταιρικής πράξης και την τιμή στην οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί η συναλλαγή. Εντολή πακέτο: Καταχωρείται η εντολή με την ένδειξη BLOCK TRADE και την τιμή στην οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί η συναλλαγή. Εντολή VWAP: Καταχωρείται η εντολή με την ένδειξη VWAP, προκειμένου η εντολή να εκτελεσθεί σύμφωνα με τον όγκο της αγοράς. Εντολή Market Close: Καταχωρείται η εντολή με την ένδειξη Market Close, προκειμένου η εντολή να εκτελεσθεί στην τιμή κλεισίματος της αγοράς. Εντολή Market Open: Καταχωρείται η εντολή με την ένδειξη Market Open, προκειμένου η εντολή να εκτελεσθεί στην τιμή κλεισίματος της αγοράς. Μετά τη λήψη της εντολής από την Εταιρία η Amundi Intermediation S.A. την εκτελεί ή τη διαβιβάζει περαιτέρω προς εκτέλεση είτε τηλεφωνικά (μέσω καταγραφόμενης τηλεφωνικής γραμμής), είτε μέση ηλεκτρονικού πρωτοκόλου (π.χ. FIX) είτε μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας (π.χ. Triton, Tradeweb, GL Trade). β. Εντολές για συναλλαγές επί χρηματοπιστωτικών μέσων που διαπραγματεύονται σε οργανωμένες αγορές ή πολυμερείς μηχανισμούς διαπραγμάτευσης εκτός των εν λόγω αγορών και μηχανισμών: Οι συναλλαγές εκτός των οργανωμένων αγορών ή πολυμερών μηχανισμών διαπραγμάτευσης (over the counter OTC) πραγματοποιούνται μέσω διμερών συμφωνιών, στη βάση της προσφοράς και της ζήτησης. Και στην περίπτωση αυτή οι εντολές για λογαριασμό των πελατών διαβιβάζονται στην Amundi Intermediation S.A. προς εκτέλεση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας καταχώρισης εντολών («electronic order book»). Η Amundi Intermediation S.A. ανευρίσκει τον αντισυμβαλλόμενο στη σύμβαση αγοραπωλησίας του χρηματοπιστωτικού μέσου εκτός οργανωμένης αγοράς ή πολυμερούς μηχανισμού διαπραγμάτευσης. γ. Εντολές για συναλλαγές επί μη εισηγμένων μεριδίων/μετοχών ΟΣΕΚΑ ή ΟΕΕ: Εφόσον οι εν λόγω εντολές δίδονται από τους Διαχειριστές και αφορούν μερίδια/μετοχές ΟΣΕΚΑ ή ΟΣΕ, οι σχετικές εντολές διαβιβάζονται και πάλι προς εκτέλεση στην Amundi Intermediation S.A. Σε περίπτωση που οι εντολές δίδονται από τους Συμβούλους Πελατείας και αφορούν μερίδια/μετοχές ΟΣΕΚΑ ή ΟΕΕ του Ομίλου Amundi, τα οποία αντιπροσωπεύει η Εταιρία στην Ελλάδα, οι εντολές διαβιβάζονται προς εκτέλεση κατευθείαν στις αντίστοιχες εκδότριες ή διαχειρίστριες εταιρίες του Ομίλου Amundi. δ. Ομαδοποίηση και επιμερισμός διαβιβαζόμενων και εκτελούμενων εντολών: Η Εταιρία δεν θα ομαδοποιεί εντολές πελατών της με εντολές που εκτελούνται για λογαριασμό της, διατηρεί όμως τη διακριτική ευχέρεια να προβαίνει σε ομαδοποίηση και επιμερισμό των εντολών πελατών με τις εντολές άλλων πελατών, χωρίς ωστόσο αυτό να αποβαίνει εις βάρος των συμφερόντων των πελατών. Η Amundi Intermediation S.A. θα ομαδοποιεί εντολές της Εταιρίας με εντολές άλλων πελατών της, μόνο εφόσον η ομαδοποίηση εντολών και των αντίστοιχων συναλλαγών δεν πρόκειται να αποβεί, συνολικά, εις βάρος της Εταιρίας, της οποίας η εντολή πρόκειται να ομαδοποιηθεί, ακόμη και εάν η ομαδοποίηση ενδέχεται να αποβεί εις βάρος της σε σχέση με μία συγκεκριμένη εντολή της. Ο επιμερισμός των εντολών που θα έχουν ομαδοποιηθεί, διενεργείται αυτόματα από το ηλεκτρονικό σύστημα άμεσα με ακρίβεια, αναλογικά και με την ίδια μέση τιμή κτήσης. Εντολές οι οποίες εκτελούνται μερικώς επιμερίζονται από την Amundi Intermediation S.A. κατά προτεραιότητα σε συλλογικά χαρτοφυλάκια, τα οποία έχουν το υψηλότερο επίπεδο εγγύησης αντιστάθμισης κινδύνων. 3. Ενημέρωση της Εταιρίας για την εκτέλεση των διαβιβασθεισών εντολών. Στο τέλος κάθε εργάσιμης ημέρας, η Amundi Intermediation S.A. αποστέλλει στην Εταιρία με όλα τα απαραίτητα στοιχεία σχετικά με τις εκτελέσεις εντολών που έλαβαν χώρα την αντίστοιχη ημέρα. Αυτά τα στοιχεία αντιπαραβάλλονται από το Middle Office της Εταιρίας με τις εκτελεσμένες εντολές, όπως αυτές

5 εμφανίζονται στο ηλεκτρονικό σύστημα Decalog και στη λίστα εντολών του αρμόδιου Διαχειριστή χαρτοφυλακίου. Επιπλέον, η Amundi Intermediation S.A., αποστέλλει, σε μηνιαία βάση, στον Διευθυντή Επενδύσεων και στον Υπεύθυνο Κανονιστικής Συμμόρφωσης, συνοπτική αναφορά για τις εκτελεσθείσες εντολές ανά χρηματοπιστωτικό μέσο και ανά είδος εντολής, σύμφωνα με προκαθορισμένους δείκτες αξιολόγησης των εκτελέσεων. Επιπρόσθετα, μέσω πρόσβασης στο σύστημα MediaPlus Alto, ο αρμόδιος Διαχειριστής ή/και ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Κινδύνων έχουν τη δυνατότητα να αντλήσουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που σχετίζονται με την εκτέλεση εντολών και να τις συγκρίνουν με τις προδιαγραφές των εντολών που έχουν εισαχθεί στο σύστημα. Η ανάλυση μπορεί να γίνει για οποιαδήποτε χρονική περίοδο και οποιοδήποτε χαρτοφυλάκιο. Ως προς τις εντολές οι οποίες διαβιβάζονται προς εκτέλεση απευθείας στις εταιρίες του Ομίλου Amundi είτε η Εταιρία είτε ο Πελάτης απευθείας λαμβάνει από κάθε Εταιρία εργάσιμη ημέρα τις επιβεβαιώσεις με όλα τα απαραίτητα στοιχεία σχετικά με τις εκτελέσεις εντολών που έλαβαν χώρα. 4. Παρακολούθηση αποτελεσματικότητας της πολιτικής βέλτιστης εκτέλεσης εντολών και πολιτικής επιλογής αντισυμβαλλομένων που έχει θεσπίσει και εφαρμόζει η Amundi Intermediation S.A. Η Εταιρία, διά του της Διεύθυνσης Κανονιστικής Συμμόρφωσης του Ομίλου παρακολουθεί ανά μήνα την αποτελεσματικότητα της εφαρμοζόμενης από την Amundi Intermediation S.A. πολιτικής βέλτιστης εκτέλεσης εντολών και πολιτικής επιλογής αντισυμβαλλομένων και ιδίως την ποιότητα της εκτέλεσης των εντολών των Διαχειριστών από τα τρίτα πρόσωπα, στα οποία διαβιβάζονται οι εν λόγω εντολές προς εκτέλεση. Προς το σκοπό αυτό, η Διεύθυνση Επενδύσεων της Εταιρίας έχει διαρκή πρόσβαση σε όλα τα έγγραφα και τις πληροφορίες που σχετίζονται με την παροχή των υπηρεσιών από την Amundi Intermediation S.A. καθώς και στο ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης της πορείας των εντολών από τη στιγμή της καταχώρισής τους από τους Διαχειριστές της Εταιρίας μέχρι την ολοκλήρωση της εκτέλεσής τους από τους αντισυμβαλλομένους. Επιπλέον, η Εταιρία, σε τακτική βάση, αξιολογεί τους αντισυμβαλλόμενους που χρησιμοποιεί η Amundi Intermediation S.A. για την εκτέλεση των διαβιβαζόμενων εντολών, καθώς και τους τόπους και τις μεθόδους εκτέλεσης που αυτοί (οι αντισυμβαλλόμενοι) χρησιμοποιούν, προκειμένου να ελέγχει κατά πόσο οι επιλεγόμενοι από την Amundi Intermediation S.A. αντισυμβαλλόμενοι συμβάλλουν πράγματι στην επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος με όρους βέλτιστης εκτέλεσης για τους Πελάτες της Εταιρίας, σύμφωνα με τις παρούσες διαδικασίες και το εφαρμοστέο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο. Μετά την επαναξιολόγηση, εφόσον διαπιστωθούν προβλήματα στην εκτέλεση των εντολών από έναν ή περισσότερους αντισυμβαλλόμενους, η Εταιρία γνωστοποιεί τεκμηριωμένα τα προβλήματα αυτά στην Amundi Intermediation S.A. και ζητά από την τελευταία να μην διαβιβάζει εντολές προς εκτέλεση στους συγκεκριμένους αντισυμβαλλόμενους, μέχρι να διασφαλιστεί ότι τα όποια προβλήματα στην εκτέλεση εντολών έχουν διορθωθεί. Η Εταιρία, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα των περιοδικών ελέγχων που διεξάγει, κατά τα ανωτέρω, αλλά και τα αποτελέσματα περιοδικής ή έκτακτης επανεξέτασης της πολιτικής βέλτιστης εκτέλεσης εντολών και επιλογής αντισυμβαλλομένων της Amundi Intermediation S.A., επανεξετάζει ετησίως αλλά και κάθε φορά που κάποια ουσιαστική αλλαγή επηρεάζει την ικανότητά της Amundi Intermediation S.A. να εξακολουθεί να επιτυγχάνει το βέλτιστο αποτέλεσμα για τους πελάτες, τη συμμόρφωση της εφαρμοζόμενης από την Amundi Intermediation S.A. πολιτικής με τις παρούσες διαδικασίες, καθώς και με το εφαρμοστέο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο. Εφόσον η Εταιρία διαπιστώσει ανεπάρκειες, εισηγείται προς την Amundi Intermediation S.A. τη λήψη των αναγκαίων διορθωτικών μέτρων και ελέγχει την εφαρμογή αυτών από την Amundi Intermediation S.A. Τέλος, η Εταιρία από κοινού με την Amundi Intermediation S.A. αξιολογούν τουλάχιστον ετησίως την αποτελεσματικότητα των εφαρμοζόμενων από την Amundi Intermediation S.A. πολιτικών ως προς την επίτευξη του βέλτιστου δυνατού αποτελέσματος κατά την εκτέλεση των εντολών των Διαχειριστών χαρτοφυλακίου και λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για τη διόρθωση των ανεπαρκειών που τυχόν προκύπτουν. Δ. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ Ο Διευθύνων Σύμβουλος παρακολουθεί την εφαρμογή της παρούσας διαδικασίας από τους αρμόδιους Διαχειριστές χαρτοφυλακίων και τους Συμβούλους Πελατείας και εξετάζει τουλάχιστον ανά εξάμηνο την αποτελεσματικότητα αυτής. Εφόσον δε από τους διεξαγόμενους ελέγχους καταδεικνύεται ανάγκη λήψης

6 διορθωτικών μέτρων, ο Διευθύνων Σύμβουλος εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την κάλυψη των ανεπαρκειών που εντοπίστηκαν. Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρία επανεξετάζει περιοδικά την παρούσα πολιτική ετησίως, καθώς και εκτάκτως (κάθε φορά που μια ουσιαστική αλλαγή π.χ. στις εσωτερικές διαδικασίες της Εταιρίας, επηρεάζει την ικανότητά της να επιτυγχάνει το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα για τα υπό διαχείριση χαρτοφυλάκια) και την αναθεωρεί με στόχο την διαρκή διασφάλιση επίτευξης του βέλτιστου δυνατού αποτελέσματος κατά τη διενέργεια συναλλαγών για λογαριασμό των υπό διαχείριση χαρτοφυλακίων. Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ-ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ Η Εταιρία αναρτά την Πολιτική Εκτέλεσης Εντολών στην ιστοσελίδα της. Επομένως, όταν η Εταιρία λαμβάνει εντολές προς κατάρτιση συναλλαγών, ευλόγως θεωρεί ότι ο Πελάτης έχει λάβει γνώση της Πολιτικής Εκτέλεσης Εντολών, συμφωνεί με αυτή και την αποδέχεται ανεπιφύλακτα.

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Eurobank Asset Management Α.Ε..Α.Κ. (εφεξής: Εταιρεία ) έχει θεσπίσει και εφαρµόζει την παρούσα πολιτική που της επιτρέπει να εξυπηρετεί µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα συµφέροντα των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης Εντολών

Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης Εντολών Allianz A.E..A.K. Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης Εντολών Ημερομηνία: 15/1/2016 ν. 4099/2012 & ν. 3606/2007 1. Εισαγωγή Η Allianz ΑΕ ΑΚ, (η Εταιρία), συμμορφούμενη με το υφιστάμενο νομοθετικό και κανονιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Λεωφ. Κηφισίας 274, 152 32 Χαλάνδρι Τ. 210.61.24.914, F. 210.68.00.985, E. info@europistiaedak.gr www.europistiaedak.gr ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΒΕΛΤΙΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ Σελίδα 1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ Σκοπός Ο Νόµος αρ.144(ι)2007 που προνοεί για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών, την άσκηση επενδυτικών δραστηριοτήτων, τη λειτουργία ρυθµιζόµενων αγορών και άλλα συναφή

Διαβάστε περισσότερα

ATHOS ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης Εντολών

ATHOS ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης Εντολών ATHOS ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης Εντολών Εκδόθηκε: Ιούλιος 2017 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Εταιρεία συμμορφούμενη με το υφιστάμενο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο λαμβάνει κάθε εύλογο

Διαβάστε περισσότερα

Οι παράγοντες που λαμβάνονται υπ όψη στην Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης είναι οι εξής :

Οι παράγοντες που λαμβάνονται υπ όψη στην Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης είναι οι εξής : ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ Σκοπός και Ιδιότητα H παρούσα Δήλωση Γνωστοποίησης παραθέτει τις υπηρεσίες που παρέχει σε Ιδιώτες Πελάτες («Πελάτες») η εταιρεία «Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.»

Διαβάστε περισσότερα

- Παράγωγα σχετιζόμενα με εμπορεύματα και εκκαθαρίζονται με ρευστά διαθέσιμα.

- Παράγωγα σχετιζόμενα με εμπορεύματα και εκκαθαρίζονται με ρευστά διαθέσιμα. Γενικά Η Εταιρία λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο, ώστε να επιτυγχάνει είτε κατά τη λήψη και διαβίβαση των εντολών σε τρίτους είτε κατά την εκτέλεση των εντολών επί για λογαριασμό των πελατών της το βέλτιστο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 1. Γενικές πληροφορίες για την Πολιτική Εκτέλεσης Εντολών Η Κοινοτική Οδηγία για τις Αγορές Χρηµατοπιστωτικών Μέσων (εφεξής «MiFID» - Markets in Financial

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ

2. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ 1. Ρυθμιστικό Πλαίσιο 2. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ Μέσα στα πλαίσια του EU Markets in Financial Instruments Directive (MiFID), η Mega Equity Securities & Financial Services Public Ltd εφεξής καλούμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ Η AXIA Ventures Group Ltd (η Εταιρία ) παρέχει με το παρόν έντυπο πληροφόρηση στους πελάτες της σχετικά με τις ρυθμίσεις που έχει θεσπίσει και εφαρμόζει, προκειμένου να διασφαλίσει

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης Εντολών

Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης Εντολών Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης Εντολών Εισαγωγή Συµµορφούµενη µε το εκάστοτε ισχύον νοµοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, η Εταιρία λαµβάνει κάθε εύλογο µέτρο, ώστε να επιτυγχάνει το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσµα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΟΣΕΚΑ TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΟΣΕΚΑ TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΟΣΕΚΑ TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ Κανένα µέρος του παρόντος κειµένου δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή αποθηκευτεί σε σύστηµα, από το οποίο µπορεί να ανακτηθεί ή να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ATTICA BANK

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ATTICA BANK ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ATTICA BANK 1.ΓΕΝΙΚΑ Σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2004/39/ΕΚ για τις Αγορές Χρηµατοπιστωτικών Μέσων (MiFID), η οποία έχει τεθεί σε εφαρµογή από την 1η Νοεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Όμιλος στον οποίο ανήκει η Εταιρία αποτελεί οργανισμό με σημαντική ελληνική και διεθνή παρουσία και μεγάλο

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης

Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης Εκτέλεση Εντολών αναφορικά με τα υπό διαχείριση Α/Κ και ΟΕΕ (Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης) Η Εταιρία εξυπηρετεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα συμφέροντα των ΟΣΕΚΑ και ΟΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης Εντολών Εισαγωγή 1.1. Πολιτική βέλτιστης Εκτέλεσης Εντολών κατά τη Διαχείριση ΟΣΕΚΑ

Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης Εντολών Εισαγωγή 1.1. Πολιτική βέλτιστης Εκτέλεσης Εντολών κατά τη Διαχείριση ΟΣΕΚΑ Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης Εντολών Εισαγωγή Συμμορφούμενη με το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, η Εταιρία λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο, ώστε να επιτυγχάνει το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ Η AXIA Ventures Group Ltd (η Εταιρία ) παρέχει με το παρόν έντυπο πληροφόρηση στους πελάτες της σχετικά με τις ρυθμίσεις που έχει θεσπίσει και εφαρμόζει, προκειμένου να διασφαλίσει

Διαβάστε περισσότερα

Το καθεστώς προστασίας του επενδυτή μέσα από το πρίσμα της MiFID: βέλτιστη εκτέλεση εντολών πελατών και κανόνες επαγγελματικής συμπεριφοράς

Το καθεστώς προστασίας του επενδυτή μέσα από το πρίσμα της MiFID: βέλτιστη εκτέλεση εντολών πελατών και κανόνες επαγγελματικής συμπεριφοράς Το καθεστώς προστασίας του επενδυτή μέσα από το πρίσμα της MiFID: βέλτιστη εκτέλεση εντολών πελατών και κανόνες επαγγελματικής συμπεριφοράς Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ 1. Νοµοθετικό Πλαίσιο 1.1. Στο πλαίσιο του ν. 3606/2007 για τις αγορές χρηµατοπιστωτικών µέσων, η ΑΕΠΕΥ λαµβάνει τα απαραίτητα µέτρα ώστε να επιτυγχάνει για τους Πελάτες της,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ HELLENIC CAPITAL MARKET COMMISSION

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ HELLENIC CAPITAL MARKET COMMISSION ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ HELLENIC CAPITAL MARKET COMMISSION ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ. ΘΕΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών Η παρούσα Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών ισχύει για το σύνολο του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ Magna Trust Πολιτική βέλτιστης εκτέλεσης εντολών 1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ 1. Νομοθετικό Πλαίσιο 1.1. Στο πλαίσιο του ν. 3606/2007 για τις αγορές χρηματοπιστωτικών

Διαβάστε περισσότερα

MiFID II MiFIR: Αναγκαίες προσαρμογές στο νέο περιβάλλον

MiFID II MiFIR: Αναγκαίες προσαρμογές στο νέο περιβάλλον MiFID II MiFIR: Αναγκαίες προσαρμογές στο νέο περιβάλλον ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ, ΑΡΧΕΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΝΤΟΛΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ 1. Εισαγωγή Η παρούσα Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών εφαρµόζεται στις εταιρείες του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς, οι οποίες παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες κατά την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΕΠΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΕΠΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΕΠΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Ι. ΓΕΝΙΚΑ Η MERIT ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. λαµβάνει κάθε εύλογο µέτρο, ώστε να επιτυγχάνει είτε κατά τη λήψη και διαβίβαση από αυτή των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΚΟΠΟΣ... 3 2. ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 3 3. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ... 3 4. ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ Η

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών

Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών Στο πλαίσιο της εφαρμογή των διατάξεων της Οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις Αγορές Χρηματοοικονομικών Μέσων (MiFID), όπως έχει ενσωματωθεί στο Ελληνικό δίκαιο σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ Κανένα µέρος του παρόντος κειµένου δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή αποθηκευτεί σε σύστηµα, από το οποίο µπορεί να ανακτηθεί ή να διαβιβαστεί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Πολιτική εκτέλεσης εντολών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Πολιτική εκτέλεσης εντολών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πολιτική εκτέλεσης εντολών 9.1. Εισαγωγή Σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της Οδηγίας MiFID, ο Όµιλος Πειραιώς λαµβάνει κάθε εύλογο µέτρο,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID)

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID) Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID) Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών Γενικός Γραμματέας ΕΕΤ Μάρτιος 2007 1 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Κάτια Νταή Προϊσταμένη Τμήματος Αγορών & Συστημάτων Εκκαθάρισης και Διακανονισμού Αθήνα, 23 Οκτωβρίου 2017 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

MiFID (Markets in Financial Instruments Directive)

MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Ορισµός Πεδίο Εφαρµογής Στόχοι MiFID Βασικές Απαιτήσεις MiFID Αγορά Εποπτεία Συµπεράσµατα ΟΡΙΣΜΟΣ 2 Η MiFID ή Οδηγία για τις Αγορές Χρηµατοπιστωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές). 1 β Πρωτογενείς αγορές είναι οι αγορές στις οποίες:

Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές). 1 β Πρωτογενείς αγορές είναι οι αγορές στις οποίες: Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές). 1 β Πρωτογενείς αγορές είναι οι αγορές στις οποίες: α Πραγματοποιούνται ειδικού τύπου συναλλαγές. β Γίνεται η έκδοση των

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγοριοποίηση πελατών

Κατηγοριοποίηση πελατών Σελίδα 1 Κατηγοριοποίηση πελατών Η Εταιρία προβαίνει προέβη στην απαιτούμενη από το ν. 3606/2007 κατηγοριοποίηση του συνόλου των Πελατών της σε τρεις κατηγορίες. Ο ν. 3606/2007 ορίζει τρεις κατηγορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α 1. Νοµοθετικό Πλαίσιο 3 2. Πεδίο Εφαρµογής της Πολιτικής Βέλτιστης Εκτέλεσης 3 3. Περιεχόµενο της

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές). 1 β Πρωτογενείς αγορές είναι οι αγορές στις οποίες:

Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές). 1 β Πρωτογενείς αγορές είναι οι αγορές στις οποίες: Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές). 1 β Πρωτογενείς αγορές είναι οι αγορές στις οποίες: α Πραγματοποιούνται ειδικού τύπου συναλλαγές. β Γίνεται η έκδοση των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΕΠΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017 ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ Αιόλου 86, 102 32 Αθήνα - Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. : 237901000 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I.ΓΕΝΙΚΑ... 3 II.ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 3 III.ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ 1 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ Με το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ: MiFID II/ MiFIR ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ

ΤΟ ΝΕΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ: MiFID II/ MiFIR ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΤΟ ΝΕΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ: MiFID II/ MiFIR ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ Μανώλης Αρβανίτης ΑΘΗΝΑ 19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Αποσαφήνιση πρωτοεμφανιζόμενων όρων και υποχρεώσεων Ανάδειξη στόχων και

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές).

Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές). Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές). 1. Πρωτογενείς αγορές είναι οι αγορές στις οποίες: 1) Πραγματοποιούνται ειδικού τύπου συναλλαγές. 2) Γίνεται η έκδοση των

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους Μαρία Μαργαριτσανάκη Ελέγκτρια Τμήματος Αδειοδότησης Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ΝΠΔΔ ΔΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ. EFG Telesis Finance ΑΕΠΕΥ

ΠΡΟ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ. EFG Telesis Finance ΑΕΠΕΥ ΠΡΟ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ EFG Telesis Finance ΑΕΠΕΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΓΕΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟ 3606 «ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΆΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»...3 2 ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ...4

Διαβάστε περισσότερα

MIFID ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ

MIFID ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ MIFID ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ... 3 1. Πεδίο εφαρμογής της Πολιτικής Εκτελέσεως... 3 2. Υποχρέωση Βέλτιστης Εκτελέσεως... 3 3. Τόποι Εκτελέσεως...

Διαβάστε περισσότερα

1 Γενικά. 2 Μεθοδολογία. 3 Παράγοντες

1 Γενικά. 2 Μεθοδολογία. 3 Παράγοντες ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Γενικά... 3 2 Μεθοδολογία... 3 3 Παράγοντες... 3 4 Κριτήρια Αξιολόγησης Παραγόντων... 4 5 Οµαδοποίηση εντολών πελατών... 5 6 Επιλογή Τόπων Εκτέλεσης... 5 6.1 Τόποι ιαπραγµάτευσης Μετοχών...

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική εκτέλεσης εντολών

Πολιτική εκτέλεσης εντολών Σελίδα 1 Πολιτική εκτέλεσης εντολών 1. Εισαγωγή Στο πλαίσιο του ν. 3606/2007 για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων, η Εταιρία λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα ώστε να επιτυγχάνει για τους Πελάτες της, ιδιώτες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε., Μέλος του Οίλου M arfin Popular Bank Η Τράπεζα εποπτεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος ε αρ. Αδείας Λειτουργίας

ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε., Μέλος του Οίλου M arfin Popular Bank Η Τράπεζα εποπτεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος ε αρ. Αδείας Λειτουργίας ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΤΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑ ΟΣ για Ιδιώτε και Επαγγελµατίε Πελάτε Από 1 ης Νοεµβρίου 2007, η Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος Α.Ε. (η «Τράπεζα») α εσπίσει και

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα. MSc in Accounting & Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μάθημα: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα. MSc in Accounting & Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μάθημα: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα MSc in Accounting & Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μάθημα: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ Η Έννοια της αγοράς Οι αγορές αποτελούν τους μηχανισμούς ανταλλαγής πραγματικών περιουσιακών

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Ιουνίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Ιουνίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10068/16 EF 182 ECOFIN 588 DELACT 110 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ: MiFID II/MiFIR. Παρουσίαση Βίκυ Κουλαρμάνη/Μανώλης Αρβανίτης ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΤΟ ΝΕΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ: MiFID II/MiFIR. Παρουσίαση Βίκυ Κουλαρμάνη/Μανώλης Αρβανίτης ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΤΟ ΝΕΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ: MiFID II/MiFIR Παρουσίαση Βίκυ Κουλαρμάνη/Μανώλης Αρβανίτης ΟΔΗΓΙΑ 2014/65/EK (MiFID II) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 600/2014 (MiFIR) Επίπεδο 1 Αναθεώρηση της Οδηγίας 2004/39/ΕΚ (ΜiFID

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/461/ του Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/461/ του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 1/461/24.1.2008 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα «Τροποποίηση της απόφασης 3/304/10.6.2004 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισμός Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων» (ΦΕΚ 901 Β/16.6.2004)»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Ι. Σκοπός Κύρια αποστολή της Επιτροπής Ελέγχου είναι η παροχή υποστήριξης στο Διοικητικό Συμβούλιο, για την εκπλήρωση της εποπτικής του ευθύνης έναντι των μετόχων,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ Περιεχόμενα 1. Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης Εντολών... 3 1.1. Πολιτική βέλτιστης Εκτέλεσης Εντολών κατά τη Διαχείριση ΟΣΕΚΑ/ΟΣΕ... 3

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης Εντολών

Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης Εντολών ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017 Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης Εντολών Λ. Βασ. Σοφίας 94 & Κερασούντος 1 115 28 Αθήνα Τηλ.: (210) 328 82 22 Fax: (210) 328 86 90 E-mail: piraeusaedak@piraeusbank.gr www.piraeusaedak.gr ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, 17.2.2011 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Η ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 1 γ Ποια από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά ισχύουν για τις οργανωμένες αγορές; I. Αποτελούν πολυμερή συστήματα συναλλαγών. II. Η λειτουργία τους διέπεται

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/556/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/556/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/556/8.7.2010 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Τροποποίηση της απόφασης 3/304/10.6.2004 (ΦΕΚ 901Β/16.6.2004) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισμός Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων».

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΌΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΈΣ

ΟΔΗΓΌΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΈΣ ΟΔΗΓΌΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΈΣ Magna Trust Οδηγός για τους επενδυτές 1 ΟΔΗΓΌΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΈΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. Ο νόμος 3606/2007 για τις αγορές χρηµατοπιστωτικών μέσων,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «Υπηρεσία κατάρτισης Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών Η.ΒΙ.Π. στην ΕΝ.Α»

ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «Υπηρεσία κατάρτισης Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών Η.ΒΙ.Π. στην ΕΝ.Α» ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «Υπηρεσία κατάρτισης Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών Η.ΒΙ.Π. στην ΕΝ.Α» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση 7-11-2013) Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις της Ενότητας 4 των

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Ελέγχου κατά τη συνεδρίασή της υπ' αριθμ. 11/12-5-2004 (θ.1). Εγκρίθηκε από το Δ.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY Το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο (νομοθεσία) που διέπει τις δραστηριότητες της εταιρείας «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παροχή επενδυτικών υπηρεσιών

Παροχή επενδυτικών υπηρεσιών Παροχή επενδυτικών υπηρεσιών 1. Επενδυτικές υπηρεσίες ή δραστηριότητες είναι: I. Παροχή υπηρεσιών σχετιζόμενων με την αναδοχή II. Παροχή επενδυτικών συμβουλών προσωπικά σε πελάτη σχετικά με μια ή περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

MiFID II MiFIR αναγκαίες προσαρμογές στο νέο περιβάλλον

MiFID II MiFIR αναγκαίες προσαρμογές στο νέο περιβάλλον MiFID II MiFIR αναγκαίες προσαρμογές στο νέο περιβάλλον Αλλαγές στη δομή των αγορών: Mηχανισμοί οργανωμένης διαπραγμάτευσης, Συστηματικοί εσωτερικοποιητές, Υπηρεσίες αναφοράς δεδομένων ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

αποτελεσματικότερης εφαρμογής του βάσιμου νόμου,

αποτελεσματικότερης εφαρμογής του βάσιμου νόμου, Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4490, 6.2.2015 Ν. 8(Ι)/2015 8(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2013 Προοίμιο. Για σκοπούς - Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ:

Διαβάστε περισσότερα

(δ) η ΑΕΠΕΥ ή το πιστωτικό ίδρυµα που αιτείται τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ΠΜ διαθέτουν ανεξάρτητη και αυτοτελή υπηρεσία λειτουργίας ΠΜ, το πρόσωπο

(δ) η ΑΕΠΕΥ ή το πιστωτικό ίδρυµα που αιτείται τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ΠΜ διαθέτουν ανεξάρτητη και αυτοτελή υπηρεσία λειτουργίας ΠΜ, το πρόσωπο Α Π Ο Φ Α Σ Η 2/477/1.7.2008 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα : Χορήγηση άδειας λειτουργίας πολυµερούς µηχανισµού διαπραγµάτευσης (ΠΜ ) Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Λαµβάνοντας υπόψη: 1. Την παράγραφο 7 του

Διαβάστε περισσότερα

MIFID. Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης

MIFID. Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης MIFID Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Γενικά... 3 2 Μεθοδολογία... 3 3 Παράγοντες... 3 4 Κριτήρια Αξιολόγησης Παραγόντων... 4 5 Ομαδοποίηση εντολών πελατών... 5 6 Επιλογή Τόπων Εκτέλεσης...

Διαβάστε περισσότερα

ATHOS ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. Πολιτική Αποφυγής Σύγκρουσης Συμφερόντων

ATHOS ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. Πολιτική Αποφυγής Σύγκρουσης Συμφερόντων ATHOS ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. Πολιτική Αποφυγής Σύγκρουσης Συμφερόντων Εκδόθηκε: Ιούλιος 2017 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα πολιτική αφορά τα μέτρα που λαμβάνει η Εταιρεία προκειμένου να εντοπίζει και να διαχειρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Δευτερογενής Διαπραγμάτευση και Εκκαθάριση Συναλλαγών

Δευτερογενής Διαπραγμάτευση και Εκκαθάριση Συναλλαγών Δευτερογενής Διαπραγμάτευση και Εκκαθάριση Συναλλαγών 1. Ποια από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά ισχύουν για τις οργανωμένες αγορές: I. Αποτελούν πολυμερή συστήματα συναλλαγών II. Η λειτουργία τους διέπεται

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος αρ. 44. Η Εγκύκλιος δεν περιορίζει, ούτε τροποποιεί με οποιονδήποτε τρόπο τις υποχρεώσεις που προβλέπει ο Νόμος και η Απόφαση.

Εγκύκλιος αρ. 44. Η Εγκύκλιος δεν περιορίζει, ούτε τροποποιεί με οποιονδήποτε τρόπο τις υποχρεώσεις που προβλέπει ο Νόμος και η Απόφαση. Εγκύκλιος αρ. 44 Θέμα: Διευκρινίσεις σχετικά με τις αντιπαροχές που προβλέπονται στο άρθρο 25 παρ. 1 του ν. 3606/2007 «Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις» και στο άρθρο 27 της απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Εκτέλεσης Εντολών

Πολιτική Εκτέλεσης Εντολών Πολιτική Εκτέλεσης Εντολών 1. Εισαγωγή H Monecor (London) Limited, με το εμπορικό όνομα ETX Capital, (η ETX Capital, «εμείς») είναι εξουσιοδοτημένη και ρυθμιζόμενη από την Αρχή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟ επί αξίας πινακιδίου. ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΝΤΟΛΕΣ Έως 1,25% Έως 7. Online Trading Από 0,35% Τηλεφωνική Εντολή Από 0,60%

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟ επί αξίας πινακιδίου. ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΝΤΟΛΕΣ Έως 1,25% Έως 7. Online Trading Από 0,35% Τηλεφωνική Εντολή Από 0,60% ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ Χ.Α, ΟΜΟΛΟΓΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ (Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα) 1. ΑΜΟΙΒΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

δ Είναι ομάδα περιουσίας που αποτελείται από κινητές αξίες, μέσα χρηματαγοράς και

δ Είναι ομάδα περιουσίας που αποτελείται από κινητές αξίες, μέσα χρηματαγοράς και ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 1 β Tο Αμοιβαίο Κεφάλαιο: α Είναι νομικό πρόσωπο. β Είναι ομάδα περιουσίας, που αποτελείται από κινητές αξίες, μέσα χρηματαγοράς και μετρητά, της οποίας τα επί μέρους στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

μέχρι αποκατάστασης της λειτουργίας τους. Σε περίπτωση που ο πελάτης ανήκει στην κατηγορία «επιλέξιμος αντισυμβαλλόμενος».

μέχρι αποκατάστασης της λειτουργίας τους. Σε περίπτωση που ο πελάτης ανήκει στην κατηγορία «επιλέξιμος αντισυμβαλλόμενος». 1. Πεδίο Εφαρμογής Η EFG Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία (εφεξής «Τράπεζα») στο πλαίσιο του ν.3606/2007 για τις «Αγορές Χρηματοπιστωτικών Μέσων & άλλες διατάξεις», ο οποίος έχει τεθεί σε ισχύ από την

Διαβάστε περισσότερα

µέχρι αποκατάστασης της λειτουργίας τους. Αν ο πελάτης ανήκει στην

µέχρι αποκατάστασης της λειτουργίας τους. Αν ο πελάτης ανήκει στην 1. Πεδίο Εφαρµογής Η EFG Eurobank Ergasias Ανώνυµη Εταιρεία (εφεξής «Τράπεζα») στο πλαίσιο του ν.3606/2007 για τις «Αγορές Χρηµατοπιστωτικών Μέσων & άλλες διατάξεις», ο οποίος έχει τεθεί σε ισχύ από την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΕΝ.Α)

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΕΝ.Α) ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΕΝ.Α) Σύντομο Ενημερωτικό Έκδοση 1.0 Χρηματιστήριο Αθηνών A.E. Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφόρησης Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Εκδοτριών Σεπτέμβριος 2007 1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ 1. Εισαγωγή Σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της Οδηγίας MiFID, ο Όµιλος Τράπεζας Πειραιώς λαµβάνει κάθε εύλογο µέτρο ώστε να επιτυγχάνει το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσµα για τους πελάτες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ν.Π... Οδηγός για τους επενδυτές

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ν.Π... Οδηγός για τους επενδυτές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ν.Π... Οδηγός για τους επενδυτές Ο νόµος 3606/2007 για τις αγορές χρηµατοπιστωτικών µέσων, ο οποίος έχει ενσωµατώσει την οδηγία MiFID Μάιος 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΠΡΟ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ . ΠΡΟ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ Περιεχόμενα... 0 1. Σκοπός της παρούσας πληροφόρησης... 3 2. Γενικές πληροφορίες για την Εταιρία και τη δραστηριότητά της.... 3 2.1. Η Εταιρία και η εποπτεία αυτής...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ Version 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 Page 1 of 11 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα 1. Γενικά. 3 2. Ορισμοί.... 4 3. Γενικές Οργανωτικές Ρυθμίσεις..... 5 4. Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 3/356/26.10.2005 του ιοικητικού Συµβουλίου. Τήρηση βιβλίων και στοιχείων κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 3/356/26.10.2005 του ιοικητικού Συµβουλίου. Τήρηση βιβλίων και στοιχείων κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 3/356/26.10.2005 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Τήρηση βιβλίων και στοιχείων κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 4

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης (LF) Fund of Funds Global Low, ένα υπό-αμοιβαίο κεφάλαιο του αμοιβαίου κεφαλαίου(lf) Fund of Funds Σειρά Μεριδίων Eurobank, ISIN: LU0956610256, Νόμισμα: EUR Η Eurobank Fund Management Company (Luxembourg)

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων

Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων 1. Tο Αμοιβαίο Κεφάλαιο: α) Είναι νομικό πρόσωπο β) Είναι ομάδα περιουσίας, που αποτελείται από κινητές αξίες, μέσα χρηματαγοράς και μετρητά, της οποίας τα επί μέρους στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Μαρτίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Μαρτίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Μαρτίου 2017 (OR. en) 8356/16 COR 1 EF 97 ECOFIN 330 DELACT 72 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Αντικείμενο του Κανονισμού Λειτουργίας της Ελεγκτικής Επιτροπής της Εταιρείας. η σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία της Ελεγκτικής Επιτροπής,

Άρθρο 1. Αντικείμενο του Κανονισμού Λειτουργίας της Ελεγκτικής Επιτροπής της Εταιρείας. η σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία της Ελεγκτικής Επιτροπής, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο παρών Κανονισμός Λειτουργίας της Ελεγκτικής Επιτροπής (στο εξής ο «Κανονισμός») της εταιρείας «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» (στο εξής

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος 4209/2013. Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ (AIFMD) για τους Διαχειριστές Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΔΟΕΕ) στην Ελληνική Νομοθεσία

Νόμος 4209/2013. Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ (AIFMD) για τους Διαχειριστές Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΔΟΕΕ) στην Ελληνική Νομοθεσία Νόμος 4209/2013 Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ (AIFMD) για τους Διαχειριστές Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΔΟΕΕ) στην Ελληνική Νομοθεσία Ηλίας Πολυζωγόπουλος Προϊστάμενος Τμήματος Αδειοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς

Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς 12/08/2015 Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς Α. Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τη διενέργεια χρηματιστηριακών συναλλαγών μετά την εφαρμογή της Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, 26.2.2009 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Η ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ (στο εξής η Εταιρία)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΕΣ. (Συμμόρφωση με άρθρα του ν. 4261/2014) 1. Ρυθμίσεις εταιρικής διακυβέρνησης (άρ. 80, ν.

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΕΣ. (Συμμόρφωση με άρθρα του ν. 4261/2014) 1. Ρυθμίσεις εταιρικής διακυβέρνησης (άρ. 80, ν. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΕΣ (Συμμόρφωση με άρθρα 80 87 του ν. 4261/2014) 1. Ρυθμίσεις εταιρικής διακυβέρνησης (άρ. 80, ν. 4261/2014) Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας είναι υπεύθυνο για την υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/643/ του Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/643/ του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ 1/643/15.4.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Τροποποίηση της απόφασης 3/304/10.6.2004 (ΦΕΚ 901Β/16.6.2004) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισμός Λειτουργίας του Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες (α1)

Λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες (α1) ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες (α1) Εκπαιδευτικό πρόγραμμα: 3-6 Οκτωβρίου 2016 Γραπτή εξέταση: 8 Οκτωβρίου 2016 Σύμφωνα με Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας της Διοίκησης. & των Οικονομικών Υπηρεσιών. της Τράπεζας & του Ομίλου

Κώδικας Δεοντολογίας της Διοίκησης. & των Οικονομικών Υπηρεσιών. της Τράπεζας & του Ομίλου Δεοντολογίας της Διοίκησης & των Οικονομικών Υπηρεσιών της Τράπεζας & του Ομίλου Δεοντολογίας της Διοίκησης & των I. ΣΚΟΠΟΣ Ο παρών Δεοντολογίας της Διοίκησης και των Οικονομικών Υπηρεσιών (εφεξής ) καθορίζει

Διαβάστε περισσότερα

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Ενιαίο νομοθετικό κείμενο 7.6.2016 EP-PE_TC1-COD(2016)0033 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 7 Ιουνίου 2016 εν όψει της έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Εκτέλεσης Εντολών

Πολιτική Εκτέλεσης Εντολών Πολιτική Εκτέλεσης Εντολών 1. Εισαγωγή H Monecor (London) Limited, με το εμπορικό όνομα ETX Capital, (η ETX Capital, «εμείς») είναι εξουσιοδοτημένη και ρυθμιζόμενη από την Αρχή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Οι παράγοντες που λαμβάνονται υπ όψη στην Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης είναι οι εξής :

Οι παράγοντες που λαμβάνονται υπ όψη στην Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης είναι οι εξής : ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ Σκοπός και Ιδιότητα H παρούσα Δήλωση Γνωστοποίησης παραθέτει τις υπηρεσίες που παρέχει σε Ιδιώτες Πελάτες («Πελάτες») η εταιρεία «Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ I. Σύμφωνα με το άρθρο 49 παρ. 2 του ν. 3606/2007 και την απόφαση 7/452/1.11.07 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, οι ΑΕΠΕΥ και τα πιστωτικά ιδρύματα που εδρεύουν στην

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Ν. 3556/2007 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 9, 10, 11, 11 Α ΚΑΙ 14 Ν.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Ν. 3556/2007 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 9, 10, 11, 11 Α ΚΑΙ 14 Ν. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Ν. 3556/2007 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 9, 10, 11, 11 Α ΚΑΙ 14 Ν. 3556/2007 Στο πλαίσιο των εν ισχύ νομοθετικών και κανονιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟ Χ.Α. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΓΟΡΑ 1

ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟ Χ.Α. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΓΟΡΑ 1 ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟ Χ.Α. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΓΟΡΑ 1 Τι είναι η Εναλλακτική Αγορά ; Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης όπως αυτός περιγράφεται στη νέα Οδηγία για τις επενδυτικές υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστοποίηση Κινδύνων

Γνωστοποίηση Κινδύνων Γνωστοποίηση Κινδύνων Το έγγραφο δεν έχει σκοπό να παρουσιάσει μια εξαντλητική ανάλυση των κινδύνων που συνδέονται με τα χρηματοπιστωτικά μέσα. Σκοπός του παρόντος εγγράφου είναι να παρέχει στους πελάτες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 1 γ Η διάρκεια της ειδικής διαπραγμάτευσης ανά χρηματοπιστωτικό μέσο είναι κατ α Ετήσια και

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 1 γ Η διάρκεια της ειδικής διαπραγμάτευσης ανά χρηματοπιστωτικό μέσο είναι κατ α Ετήσια και ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 1 γ Η διάρκεια της ειδικής διαπραγμάτευσης ανά χρηματοπιστωτικό μέσο είναι κατ α Ετήσια και δεν δύναται να ανανεωθεί σε καμία περίπτωση. β Διετής

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Ελέγχου. Κανονισμός Λειτουργίας

Επιτροπή Ελέγχου. Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπή Ελέγχου Κανονισμός Λειτουργίας ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017 Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Ελέγχου 1. Προοίμιο 1.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του την 23.11.1995, αποφάσισε τη σύσταση Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Αυγούστου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Αυγούστου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Αυγούστου 2017 (OR. en) 11771/17 EF 179 ECOFIN 689 DELACT 145 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα