A ΕΠΑ.Λ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 5 η ΕΝΟΤΗΤΑ: ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Εκπαιδευτικοί: ΓΑΛΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΥΣΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "A ΕΠΑ.Λ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 5 η ΕΝΟΤΗΤΑ: ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Εκπαιδευτικοί: ΓΑΛΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΥΣΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ"

Transcript

1 A ΕΠΑ.Λ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 5 η ΕΝΟΤΗΤΑ: ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Εκπαιδευτικοί: ΓΑΛΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΥΣΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1

2 Βάση Δεδομένων: Με το όρο Βάση Δεδομένων εννοούμε ένα σύνολο δεδομένων που είναι οργανωμένο με κάποιο συγκεκριμένο τρόπο. Η οργάνωση των δεδομένων διαθέτει τέτοια μορφή, ώστε να γίνεται όσο το δυνατό ευκολότερη και γρηγορότερη η επεξεργασία τους από πολλές και διαφορετικές εφαρμογές ή προγράμματα. Σύστημα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων ΣΔΒΔ (Data Base Management System) είναι το λογισμικό που είναι υπεύθυνο για τη δημιουργία, την προσπέλαση, την επεξεργασία και την ενημέρωση μιας Βάσης Δεδομένων. Σύστημα Διαχείρισης Βάσης Δεδομένων Υπάρχουν διάφορα μοντέλα ΣΔΒΔ που χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες: Τα Ιεραρχικά, τα Δικτυωτά και τα Σχεσιακά. 2

3 Βάση Δεδομένων: Τα Σχεσιακά ΣΔΒΔ ομαδοποιούν τα δεδομένα της Βάσης Δεδομένων σε συγκεκριμένες μορφές οργάνωσης που ονομάζονται Πίνακες ή Σχέσεις και παριστάνουν τις εξαρτήσεις μεταξύ των δεδομένων αυτών με συγκεκριμένα σύμβολα που ονομάζονται συσχετίσεις. Τα πιο γνωστά σημερινά ΣΣΔΒΔ είναι: ORACLE, INFORMIX, SYSBASE, DB2, UNIFY, PARADOX, ACCESS, DELPHI, FOXPRO και οι εφαρμογές τους υλοποιούνται άλλες σε μεγάλα υπολογιστικά συστήματα και άλλες σε μικροϋπολογιστές. Παράδειγμα: Η παρακάτω εικόνα παρουσιάζει σε γενικές γραμμές την οργάνωση της Βάσης Δεδομένων μιας εμπορικής επιχείρησης σε σχεσιακή μορφή καθώς και τον τρόπο συσχέτισης των κυριότερων τμημάτων της. 3

4 Βάση Δεδομένων: Αναπαράσταση Σχεσιακής Βάσης Δεδομένων μιας Εμπορικής Επιχείρησης 4

5 Επίπεδα παρουσίασης Βάσης Δεδομένων: Υπάρχουν τρία επίπεδα παρουσίασης των πληροφοριών που περιέχει μια Βάση Δεδομένων: Το 1 ο είναι το φυσικό επίπεδο και αναφέρεται στο πώς είναι αποθηκευμένα τα δεδομένα στο σκληρό δίσκο ή σε οποιοδήποτε άλλο αποθηκευτικό μέσο. Το 2 ο είναι το λογικό επίπεδο και είναι ο τρόπος με τον οποίο ο αναλυτής και ο προγραμματιστής έχουν οργανώσει τη δομή των δεδομένων της συγκεκριμένης Βάσης. Το 3 ο είναι το εξωτερικό επίπεδο ή επίπεδο του απλού χρήστη και αντιστοιχεί στο πώς οι άνθρωποι που χειρίζονται την εφαρμογή βλέπουν τα δεδομένα και επικοινωνούν με την βάση. 5

6 Πίνακας Εγγραφή Πεδίο: Ένας πίνακας αντιπροσωπεύει μια λογική οντότητα της Βάσης Δεδομένων και αποτελείται από εγγραφές ή γραμμές της ίδιας ακριβώς δομής. Κάθε εγγραφή είναι μια συγκεκριμένη λογική οντότητα και αποτελείται από πεδία που αντιπροσωπεύουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ή τις ιδιότητες της συγκεκριμένης εγγραφής. Το πεδίο είναι η πιο μικρή πληροφορία που χαρακτηρίζει τις οντότητες μιας Βάσης Δεδομένων. Πεδίο Πίνακας Εγγραφή 6

7 Τύποι πεδίων Κλειδί Δομή Πίνακα: Τύποι Πεδίων Ένα πεδίο μπορεί να παίρνει ως τιμή ή περιεχόμενο χαρακτήρες, αριθμούς, ημερομηνία ή λογικό αριθμό. Αυτό εξαρτάται από το είδος της πληροφορίας που χαρακτηρίζει τα πεδία σ έναν πίνακα. Κλειδί Οι εγγραφές ενός πίνακα έχουν όλες την ίδια δομή (πεδία), αλλά ξεχωρίζουν μεταξύ τους από τις διαφορετικές τιμές που έχουν σ ένα ή περισσότερα πεδία τους. Το πεδίο ή τα πεδία αυτά διαφοροποιούν μεταξύ τους τις εγγραφές ενός πίνακα και ονομάζονται κλειδί ή κλειδιά του πίνακα. Δομή πίνακα Τα πεδία από τα οποία αποτελείται ο πίνακας μιας Βάσης Δεδομένων, τα ονόματα τους, ο τύπος δεδομένων κάθε πεδίου και οι ιδιότητες τους χαρακτηρίζουν τη δομή του συγκεκριμένου πίνακα. Επομένως η δομή του πίνακα είναι όλα εκείνα τα στοιχεία που αφορούν την οργάνωση των δεδομένων του και δεν πρέπει να συγχέεται με τα περιεχόμενα του πίνακα. 7

8 Εργασίες σε πίνακες: Ενημέρωση Βάσης Δεδομένων Είναι η κάθε είδους μεταβολή των περιεχομένων της, δηλαδή η καταχώρηση νέων εγγραφών καθώς και η διόρθωση ή διαγραφή των ήδη υπαρχόντων. Το μόνο που χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στην καταχώρηση νέας εγγραφής είναι οι τιμές των πεδίων να είναι του ίδιου τύπου με αυτόν που έχει ορισθεί στη δομή του πίνακα. Ταξινόμηση Σε κάθε πίνακα τα δεδομένα είναι οργανωμένα σε εγγραφές. Επομένως η ταξινόμηση των στοιχείων ενός πίνακα σημαίνει ότι οι εγγραφές του πρέπει να τακτοποιηθούν, σύμφωνα με κάποια συγκεκριμένη σειρά. Υπάρχει η αύξουσα και η φθίνουσα σειρά. Παράδειγμα ενός ταξινομημένου πίνακα 8

9 Εργασίες σε πίνακες: Αναζήτηση Είναι η διαδικασία ανεύρεσης συγκεκριμένων πληροφοριών μέσα από τη Βάση Δεδομένων. Μια αναζήτηση βασίζεται πάντα σε κάποιο συγκεκριμένο κριτήριο που καθορίζεται από το τι ακριβώς ψάχνει κάποιος στη Βάση Δεδομένων. Η διαδικασία της αναζήτησης 9

10 Φίλτρα: Φίλτρο Η εφαρμογή ενός φίλτρου πάνω σ ένα πίνακα βοηθάει το χρήστη της Βάσης Δεδομένων να περιοριστεί μόνο στις εγγραφές που τον ενδιαφέρουν ή να τις ταξινομήσει έτσι όπως αυτός επιθυμεί. Με βάση κάποιο απλό ή σύνθετο κριτήριο. Το αποτέλεσμα εφαρμογής ενός φίλτρου 10

11 Απλά Ερωτήματα: Τα ερωτήματα ή ερωτήσεις ή ερωτοαπαντήσεις είναι ένα αναπόσπαστο εργαλείο για κάθε ΣΣΔΒΔ με το οποίο είναι δυνατή: 1) Η δημιουργία μιας Βάσης Δεδομένων των πινάκων και των υπολοίπων στοιχείων 2) Η αναζήτηση πληροφοριών μέσα στη Βάση Δεδομένων 3) Η ενημέρωση των διαφόρων στοιχείων της 4) Η εκτέλεση διάφορων άλλων λειτουργιών Δημιουργία Ερωτημάτων Τα διαδοχικά βήματα που ακολουθεί κάποιος για να συνειδητοποιήσει τα ζητήματα ενός προβλήματος και τις αντίστοιχες ενέργειες απάντησης είναι κυρίως τρεις: 1o Βήμα Σε ποιον πίνακα ανήκουν τα πεδία που αναφέρονται στο ερώτημα; Ενέργεια Προσδιορίζω τον κατάλληλο πίνακα από τη Βάση Δεδομένων και τον επιλέγω SQL Προσδιορίζω τον κατάλληλο πίνακα και γράφω το όνομα του στο FROM 2o Βήμα Σε ποια πεδία αναφέρονται τα κριτήρια που ορίζονται από το ερώτημα και ποια είναι αυτά; Ενέργεια Προσδιορίζω το πεδίο για το οποίο απαιτείται να ορισθεί κριτήριο, διατυπώνω προσεκτικά το κριτήριο αυτό και το γράφω στην αντίστοιχη στήλη SQL Προσδιορίζω το πεδίο για το οποίο απαιτείται κριτήριο, διατυπώνω προσεκτικά το κριτήριο και το γράφω στο WHERE 11

12 Μεταχαρακτήρας: 3o Βήμα Τα περιεχόμενα ποιών πεδίων πρέπει να εμφανίζονται σύμφωνα με το ερώτημα; Ενέργεια Προσδιορίζω τα ονόματα των κατάλληλων πεδίων και τα επιλέγω για εμφάνιση SQL Προσδιορίζω τα ονόματα των κατάλληλων πεδίων και τα γράφω στο SELECT Μεταχαρακτήρας Αρκετές φορές είναι δύσκολο να θυμάται κανείς με ακρίβεια πως καταχώρησε τα δεδομένα στη Βάση Δεδομένων. Στις περιπτώσεις αυτές μπορεί να χρησιμοποιηθούν ειδικά σύμβολα π.χ: ο μεταχαρακτήρας *, που αντιστοιχεί σε οποιοδήποτε τύπο και αριθμό χαρακτήρων. Έστω το ερώτημα ποια μοντέλα από MODEMS υπάρχουν στην αποθήκη μου; που αναφέρεται και αυτό στη βάση ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. 1o Βήμα Το ερώτημα αναφέρεται στα πεδία ΕΙΔΟΣ και ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ που μας δίνουν πληροφορίες για τα μοντέλα. Και τα δύο είναι πεδία του πίνακα ΠΡΟΪΟΝ. Ενέργεια Επιλέγω το πίνακα ΠΡΟΪΟΝ SQL Γράφω στο FROM τον πίνακα 2o Βήμα Το κριτήριο αναζήτησης είναι αν υπάρχουν MODEM ή FAX/MODEM ή οτιδήποτε άλλο τελειώνει στη λέξη MODEM. Θέλω δηλαδή το πεδίο ΕΙΔΟΣ να παίρνει την τιμή MODEM. Ο μεταχαρακτήρας * είναι ισοδύναμος με οτιδήποτε άλλο. Ενέργεια Επιλέγω το πεδίο ΕΙΔΟΣ και γράφω στη γραμμή Κριτήρια την τιμή * MODEM SQL Γράφω στο WHERE το πεδίο ΕΙΔΟΣ να έχει τιμή * MODEM 12

13 Παραμετρικά Ερωτήματα: 3o Βήμα Το ερώτημα ζητάει να εμφανιστούν πληροφορίες για τα πεδία ΕΙΔΟΣ και ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Ενέργεια Επιλέγω τα πεδία ΕΙΔΟΣ και ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ και σημειώνω στη γραμμή Εμφάνιση το πλαίσιο επιλογής. SQL Γράφω στο SELECT τα πεδία ΕΙΔΟΣ και ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Στην πραγματικότητα μια εφαρμογή Βάσης Δεδομένων ποτέ δεν θα βασιστεί σε ερώτημα που έχει σχεδιαστεί για κριτήρια αναζήτησης που παίρνουν συγκεκριμένες τιμές πεδίων όπως π.χ. στο προηγούμενο παράδειγμα. Αυτό συμβαίνει γιατί δεν είναι λογικό την επόμενη φορά που θα θελήσει κάποιος μια παρόμοια πληροφορία π.χ για εκτυπωτές, να πρέπει να ξαναγράφει από την αρχή ένα σχεδόν ίδιο ερώτημα με μοναδική διαφορά αντί για ΟΘΟΝΗ να υπάρχει η τιμή ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ. Όλα τα ΣΣΔΒΔ δίνουν λύση στο πρόβλημα αυτό με τα λεγόμενα παραμετρικά ερωτήματα. Αντί δηλαδή να γίνεται σύγκριση των περιεχομένων ενός πεδίου με μια συγκεκριμένη τιμή, αυτά συγκρίνονται μ ένα νέο πεδίο, που έχει ως τιμή αυτή που δίνει ο χρήστης της Βάσης Δεδομένων από το πληκτρολόγιο. 13

14 Παραμετρικά Ερωτήματα: Παράδειγμα Έστω το ερώτημα ποια προϊόντα στην αποθήκη μου κοστίζουν πάνω από κάποια συγκεκριμένη τιμή; Η τιμή αυτή δεν είναι σταθερή, μπορεί να μεταβάλλεται (ενδεικτικές τιμές δρχ., δρχ., δρχ. Επομένως το ερώτημα μου είναι παραμετρικό και τα βήματα που ακολουθώ είναι: 1o Βήμα Το ερώτημα αναφέρεται στα πεδία ΕΙΔΟΣ και ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ γιατί αυτά μας δίνουν πληροφορίες για τα προϊόντα της αποθήκης, καθώς και στο πεδίο ΤΙΜΗ. Και τα τρία πεδία είναι προϊόν του πίνακα ΠΡΟΪΟΝ. Ενέργεια Επιλέγω το πίνακα ΠΡΟΪΟΝ SQL Γράφω στο FROM τον πίνακα ΠΡΟΪΟΝ 2o Βήμα Το κριτήριο του ερωτήματος αυτού είναι παραμετρικό, ζητάει να γίνει σύγκριση με οποιαδήποτε τιμή θα δίνω από το πληκτρολόγιο και αφορά το πεδίο ΤΙΜΗ. Ενέργεια Επιλέγω το πεδίο ΤΙΜΗ και κάνω στη γραμμή Κριτήρια ένα νέο πεδίο που το ονομάζω ΔΩΣΕ ΤΙΜΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ SQL Γράφω στο WHERE ένα κριτήριο σύγκρισης μ ένα πεδίο που το ονομάζω ΔΩΣΕ ΤΙΜΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ 3o Βήμα Το ερώτημα ζητάει να εμφανιστούν πληροφορίες για τα πεδία ΕΙΔΟΣ, ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ και ΤΙΜΗ. Ενέργεια Επιλέγω τα πεδία ΕΙΔΟΣ, ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ και ΤΙΜΗ. Σημειώνω στη γραμμή Εμφάνιση το πλαίσιο επιλογής. SQL Γράφω στο SELECT τα πεδία ΕΙΔΟΣ,ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ και ΤΙΜΗ. 14

15 Παραμετρικά Ερωτήματα: Επομένως, η μορφή του ερωτήματος με τη βοήθεια QBE θα είναι: ενώ το ερώτημα σε SQL γράφεται: Αν πληκτρολογηθεί η τιμή δρχ. τότε θα εμφανιστούν διαφορετικές τιμές. 15

16 Ερωτήματα με συνδιασμό κριτηρίων: Τις περισσότερες φορές τα κριτήρια που θέτει ένα ερώτημα δεν είναι τόσο απλά, συνήθως είναι πιο σύνθετα και αναφέρονται σε περισσότερα πεδία. Στις περιπτώσεις αυτές γίνεται αυτό που ονομάζεται σύνθεση λογικών προτάσεων. Πρέπει δηλαδή να γίνεται συνδυασμός δύο ή περισσότερων κριτηρίων με τη βοήθεια λογικών πράξεων. Τα σύμβολα ή οι λογικοί τελεστές που χρησιμοποιούνται πιο συχνά είναι το AND (Σύζευξη), το OR (Διάζευξη) και το NOT (Άρνηση). Παράδειγμα Έστω το ερώτημα ποιες οθόνες με τιμή μικρότερη των δρχ. υπάρχουν στην αποθήκη μου; Που αναφέρεται στη βάση ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσω είναι: 16

17 Ερωτήματα με συνδιασμό κριτηρίων: 1o Βήμα Το ερώτημα αναφέρεται στα πεδία ΕΙΔΟΣ επειδή η οθόνη είναι τιμή του πεδίου αυτού και φυσικά στο πεδίο ΤΙΜΗ. Τα δύο αυτά πεδία ανήκουν στον πίνακα ΠΡΟΪΟΝ. Ενέργεια Επιλέγω το πίνακα ΠΡΟΪΟΝ SQL Γράφω στο FROM τον πίνακα ΠΡΟΪΟΝ 2o Βήμα Στο ερώτημα αυτό υπάρχουν 2 κριτήρια που είναι μεταξύ τους συμπληρωματικά. Θέλουμε δηλαδή το πεδίο ΕΙΔΟΣ να έχει την τιμή ΟΘΟΝΗ και ταυτόχρονα το πεδίο ΤΙΜΗ να έχει τιμή μικρότερη των Πρέπει επομένως να χρησιμοποιήσω τη λογική πράξη της σύζευξης για τις δύο λογικές προτάσεις ΕΙΔΟΣ = ΟΘΟΝΗ και ΤΙΜΗ< Ενέργεια Επιλέγω το πεδία ΕΙΔΟΣ, ΤΙΜΗ και γράφω στη γραμμή Κριτήρια για το πεδίο ΕΙΔΟΣ την τιμή ΟΘΟΝΗ, ενώ για το πεδίο ΤΙΜΗ το < SQL Γράφω στο WHERE το πεδίο ΕΙΔΟΣ = ΟΘΟΝΗ AND ΤΙΜΗ< o Βήμα Το ερώτημα ζητάει να εμφανιστούν πληροφορίες για τα πεδία ΕΙΔΟΣ, ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ και ΤΙΜΗ. Ενέργεια Επιλέγω τα πεδία ΕΙΔΟΣ, ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ και ΤΙΜΗ. Σημειώνω στη γραμμή Εμφάνιση το πλαίσιο επιλογής. SQL Γράφω στο SELECT τα πεδία ΕΙΔΟΣ,ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ και ΤΙΜΗ. 17

18 Ερωτήματα με συνδιασμό κριτηρίων: Επομένως, η μορφή του ερωτήματος με τη βοήθεια QBE θα είναι: ενώ το ερώτημα σε SQL γράφεται: 18

19 Ερωτήματα με υπολογιζόμενα πεδία: Όλα τα μέχρι τώρα ερωτήματα αναζητούν πληροφορίες που είναι ήδη καταχωρημένες στη Βάση Δεδομένων. Στην πραγματικότητα όμως υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις ερωτημάτων που ζητάνε πληροφορίες, οι οποίες δεν υπάρχουν έτοιμες μέσα στη Βάση Δεδομένων, αλλά θα πρέπει να υπολογισθούν με βάση τα υπάρχοντα δεδομένα της. Τα πεδία που οι τιμές τους προκύπτουν από τέτοιους υπολογισμούς, ονομάζονται υπολογιζόμενα και είναι προσωρινά, δηλαδή δεν αποθηκεύονται. Εκείνο που αποθηκεύεται στη Βάση Δεδομένων είναι τρόπος υπολογισμού τους, δηλαδή το ίδιο το ερώτημα. Παράδειγμα Έστω το ερώτημα ποιος είναι ο ΦΠΑ που αντιστοιχεί σε όλα τα είδη της αποθήκης. Ο ΦΠΑ για κάθε είδος υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας το 18%. 19

20 Ερωτήματα με υπολογιζόμενα πεδία: 1o Βήμα Όλα τα πεδία του ερωτήματος αναφέρονται στον πίνακα ΠΡΟΪΟΝ. Ενέργεια Επιλέγω το πίνακα ΠΡΟΪΟΝ SQL Γράφω στο FROM τον πίνακα ΠΡΟΪΟΝ 2o Βήμα Στο ερώτημα αυτό δεν υπάρχουν κριτήρια. Ενέργεια Δεν γράφω τίποτα στη γραμμή Κριτήρια SQL Δεν χρησιμοποιώ την WHERE 3o Βήμα Το ερώτημα ζητάει να εμφανιστούν πληροφορίες για τα πεδία ΕΙΔΟΣ, ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ και ΤΙΜΗ και επιπλέον για κάτι που δεν υπάρχει, τον ΦΠΑ. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να δημιουργήσουμε ένα νέο πεδίο που θα περιέχει το ποσό του ΦΠΑ για κάθε προϊόν. Το πεδίο αυτό είναι υπολογιζόμενο και οι τιμές του προκύπτουν αν πολλαπλασιάσουμε τις ήδη υπάρχουσες τιμές του πεδίου με το 18%. Ενέργεια Επιλέγω τα ήδη υπάρχοντα πεδία ΕΙΔΟΣ, ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ και ΤΙΜΗ και δημιουργώ το νέο πεδίο ΦΠΑ, που οι τιμές του υπολογίζονται από τον τύπο 0,18*[ΤΙΜΗ]. Σημειώνω στη γραμμή Εμφάνισης το πλαίσιο επιλογής για όλα τα παραπάνω πεδία. SQL Γράφω στο SELECT τα πεδία ΕΙΔΟΣ,ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ και ΤΙΜΗ που ήδη υπάρχουν, καθώς και το υπολογιζόμενο ΦΠΑ. 20

21 Ερωτήματα με υπολογιζόμενα πεδία: Επομένως, η μορφή του ερωτήματος με τη βοήθεια QBE θα είναι: ενώ το ερώτημα σε SQL γράφεται: 21

22 Σχέση Πινάκων: Οι Βάσεις Δεδομένων αποτελούνται από πολλούς πίνακες μαζί. Δηλαδή οι εγγραφές που υπάρχουν καταχωρημένες σε δύο ή περισσότερους πίνακες της ίδιας Βάσης Δεδομένων περιέχουν πεδία που είναι ακριβώς ίδια μεταξύ τους. Σε τέτοιες περιπτώσεις λέγεται ότι υπάρχει σχέση μεταξύ αυτών των δύο πινάκων ή ότι οι πίνακες αυτοί είναι συσχετισμένοι. Συσχετισμένοι Πίνακες 22

23 Σχέσεις και Ερωτήματα: Από τη στιγμή που οι σχέσεις μεταξύ των πινάκων μιας έτοιμης Βάσης Δεδομένων είναι καθορισμένες, κάθε φορά που πρέπει να δημιουργηθεί ένα ερώτημα αναζήτησης αυτές θα εμφανίζονται. Αν πρόκειται να δημιουργηθεί ένα ερώτημα με τη βοήθεια QBE το οποίο βασίζεται σε δύο συσχετισμένους πίνακες, μετά την επιλογή τους θα εμφανιστεί γραφικά και η μεταξύ τους σχέση. Αναγνώριση συσχέτισης μεταξύ δύο πινάκων Για τα ερωτήματα σε μορφή SQL η ύπαρξη μιας συσχέτισης παρουσιάζεται στην εντολή FROM με το: 23

24 Σχέσεις και Ερωτήματα: Παράδειγμα Δημιουργούμε μια Βάση Δεδομένων στην οποία καταχωρούμε τα στοιχεία: Κωδικός, Επώνυμο, Όνομα, Διεύθυνση, Περιοχή, Πόλη, Τηλέφωνο και στην οποία θέλουμε να βρούμε «ποια είναι τα τηλέφωνα όλων των Συνδρομητών» και στην συνέχεια να παρατηρούμε τ αποτελέσματα στην οθόνη. 24

25 Σχέσεις και Ερωτήματα: 1o Βήμα Το ερώτημα αναφέρεται στα πεδία ΕΠΩΝΥΜΟ και ΟΝΟΜΑ του πίνακα ΣΤΟΙΧΕΙΑ καθώς και στα πεδία ΤΗΛΕΦΩΝΟ και ΣΧΟΛΙΟ του πίνακα ΤΗΛΕΦΩΝΑ. Επομένως το ερώτημα αναφέρεται στους δύο πίνακες, οι οποίοι είναι μεταξύ τους συσχετισμένοι. Ενέργεια Επιλέγω τους δύο πίνακες ΣΤΟΙΧΕΙΑ και ΤΗΛΕΦΩΝΑ, οπότε θα εμφανιστεί και η μεταξύ τους συσχέτιση. SQL Επιλέγω τους δύο πίνακες ΣΤΟΙΧΕΙΑ και ΤΗΛΕΦΩΝΑ, οπότε στο FROM θα εμφανιστεί η μεταξύ τους συσχέτιση. 2o Βήμα Στο συγκεκριμένο ερώτημα δεν υπάρχουν κριτήρια. Ενέργεια Δεν γράφω τίποτα στη γραμμή Κριτήρια SQL Δεν χρησιμοποιώ την WHERE 3o Βήμα Το ερώτημα ζητάει να εμφανιστούν πληροφορίες για τα πεδία ΕΠΩΝΥΜΟ, ΟΝΟΜΑ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ, ΣΧΟΛΙΟ Ενέργεια Επιλέγω τα πεδία ΕΠΩΝΥΜΟ, ΟΝΟΜΑ από τον πίνακα ΣΤΟΙΧΕΙΑ και τα πεδία ΤΗΛΕΦΩΝΟ, ΣΧΟΛΙΟ από τον πίνακα ΤΗΛΕΦΩΝΑ. Σημειώνω στη γραμμή Εμφάνιση το πλαίσιο επιλογής. SQL Γράφω στο SELECT τα πεδία ΕΠΩΝΥΜΟ, ΟΝΟΜΑ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ, και ΣΧΟΛΙΟ 25

26 Σχέσεις και Ερωτήματα: Σε μορφή SQL: Ερώτημα για συσχετισμένους πίνακες 26

27 Παραμετρικά Ερωτήματα για Συσχετισμένους Πίνακες: Ο τρόπος δημιουργίας παραμετρικών ερωτημάτων που αναφέρονται σε πίνακες συσχετισμένους μεταξύ τους, είναι ακριβώς ίδιος με αυτό που παρουσιάστηκε για ένα πίνακα. Αυτό που έχει σημασία είναι να έχει καθοριστεί ή σχέση ή συσχέτιση μεταξύ των πινάκων. Παράδειγμα Θέλουμε να βρούμε ποια είναι τα τηλέφωνα κάποιου τυχαίου συνδρομητή της βάσης ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ οποιαδήποτε χρονική στιγμή. 1o Βήμα Το ερώτημα αναφέρεται στα πεδία ΕΠΩΝΥΜΟ και ΟΝΟΜΑ του πίνακα ΣΤΟΙΧΕΙΑ καθώς και στα πεδία ΤΗΛΕΦΩΝΟ και ΣΧΟΛΙΟ του πίνακα ΤΗΛΕΦΩΝΑ. Επομένως το ερώτημα αναφέρεται στους δύο πίνακες της βάσης, οι οποίοι είναι μεταξύ τους συσχετισμένοι. Ενέργεια Επιλέγω τους δύο πίνακες ΣΤΟΙΧΕΙΑ και ΤΗΛΕΦΩΝΑ, οπότε θα εμφανιστεί και η μεταξύ τους συσχέτιση. SQL Επιλέγω τους δύο πίνακες ΣΤΟΙΧΕΙΑ και ΤΗΛΕΦΩΝΑ, οπότε στο FROM θα εμφανιστεί η μεταξύ τους συσχέτιση. 27

28 Σχέσεις και Ερωτήματα: 2o Βήμα Το κριτήριο του ερωτήματος αυτού είναι παραμετρικό, αφού ζητάει να γίνει σύγκριση με οποιαδήποτε τιμή θα δίνω από το πληκτρολόγιο και αφορά το πεδίο ΕΠΩΝΥΜΟ. Ενέργεια Επιλέγω το πεδίο ΕΠΩΝΥΜΟ και γράφω στη γραμμή Κριτήρια ένα νέο πεδίο, που το ονομάζω ΔΩΣΕ ΕΠΩΝΥΜΟ. SQL Γράφω στο WHERE ένα κριτήριο σύγκρισης μ ένα νέο πεδίο που το ονομάζω ΔΩΣΕ ΕΠΩΝΥΜΟ 3o Βήμα Το ερώτημα ζητάει να εμφανιστούν πληροφορίες για τα πεδία ΕΠΩΝΥΜΟ, ΟΝΟΜΑ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ, ΣΧΟΛΙΟ Ενέργεια Επιλέγω τα πεδία ΕΠΩΝΥΜΟ, ΟΝΟΜΑ από τον πίνακα ΣΤΟΙΧΕΙΑ και τα πεδία ΤΗΛΕΦΩΝΟ, ΣΧΟΛΙΟ από τον πίνακα ΤΗΛΕΦΩΝΑ. Σημειώνω στη γραμμή Εμφάνιση το πλαίσιο επιλογής. SQL Γράφω στο SELECT τα πεδία ΕΠΩΝΥΜΟ, ΟΝΟΜΑ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ, και ΣΧΟΛΙΟ Παραμετρικό Ερώτημα για συσχετισμένους πίνακες Σε μορφή SQL: 28

29 Μεταχαρακτήρας: Όπως ακριβώς χρησιμοποιήθηκε ο μεταχαρακτήρας * για ερωτήματα που βασίζονται σε ένα μόνο πίνακα, έτσι θα χρησιμοποιηθεί και για Συσχετισμένους Πίνακες. Παράδειγμα Θέλουμε να βρούμε σε ποιους συνδρομητές της βάσης ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ανήκουν τηλέφωνα που αρχίζουν από 65 1o Βήμα Το ερώτημα αναφέρεται στα πεδία ΕΠΩΝΥΜΟ και ΟΝΟΜΑ του πίνακα ΣΤΟΙΧΕΙΑ που μας δίνουν πληροφορίες για το συνδρομητή, καθώς και στο πεδίο ΤΗΛΕΦΩΝΟ του πίνακα ΤΗΛΕΦΩΝΑ. Οι δύο αυτοί πίνακες είναι μεταξύ τους συσχετισμένοι. Ενέργεια Επιλέγω τους πίνακες ΣΤΟΙΧΕΙΑ και ΤΗΛΕΦΩΝΑ, οπότε θα εμφανιστεί και η μεταξύ τους συσχέτιση. SQL Επιλέγω τους δύο πίνακες ΣΤΟΙΧΕΙΑ και ΤΗΛΕΦΩΝΑ, οπότε στο FROM θα εμφανιστεί η μεταξύ τους συσχέτιση. 2o Βήμα Το κριτήριο αναζήτησης είναι τα τηλέφωνα που αρχίζουν από 65 και ακολουθούν οποιαδήποτε άλλα νούμερα. Θέλουμε δηλαδή το πεδίο ΤΗΛΕΦΩΝΟ να λαμβάνει την τιμή 65*. Ο μεταχαρακτήρας * είναι ισοδύναμος με τα οποιοδήποτε άλλα νούμερα. Ενέργεια Επιλέγω το πεδίο ΤΗΛΕΦΩΝΟ και γράφω στη γραμμή Κριτήρια τη τιμή 65* SQL Γράφω στο WHERE το πεδίο ΤΗΛΕΦΩΝΟ να έχει τιμή 65* 29

30 Μεταχαρακτήρας: 3o Βήμα Το ερώτημα ζητάει πληροφορίες για τα πεδία ΤΗΛΕΦΩΝΟ, ΕΠΩΝΥΜΟ, ΟΝΟΜΑ. Ενέργεια Επιλέγω τα πεδία ΤΗΛΕΦΩΝΟ, ΕΠΩΝΥΜΟ και ΟΝΟΜΑ. Σημειώνω στην γραμμή Εμφάνιση το πλαίσιο επιλογής. SQL Γράφω στο SELECT τα πεδία ΤΗΛΕΦΩΝΟ, ΕΠΩΝΥΜΟ και ΟΝΟΜΑ. Ερώτημα με χρήση μεταχαρακτήρα για συσχετισμένους πίνακες Σε μορφή SQL: 30

31 Ερωτήματα με συνδυασμό κριτηρίων: Η δημιουργία ερωτημάτων με κριτήρια, που αναφέρονται σε πεδία δύο ή περισσοτέρων συσχετισμένων μεταξύ τους πινάκων. Μπορεί κάποιος με τη βοήθεια των λογικών τελεστών AND, OR και NOT, να κάνει σύνθεση λογικών προτάσεων που αναφέρονται σε πεδία συσχετισμένων πινάκων. Παράδειγμα Θέλουμε να βρούμε ποιοι συνδρομητές της βάσης ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ οι οποίοι ανήκουν στην περιοχή της Κυψέλης έχουν κινητό τηλέφωνο. 1o Βήμα Το ερώτημα αναφέρεται στα πεδία ΕΠΩΝΥΜΟ, ΟΝΟΜΑ και ΠΕΡΙΟΧΗ του πίνακα ΣΤΟΙΧΕΙΑ, που σας δίνουν πληροφορίες καθώς και στα πεδία ΤΗΛΕΦΩΝΟ και ΣΧΟΛΙΟ του πίνακα ΤΗΛΕΦΩΝΑ. Οι δύο αυτοί πίνακες είναι μεταξύ τους συσχετισμένοι με το πεδίο ΚΩΔΙΚΩΣ. Ενέργεια Επιλέγω τους πίνακες ΣΤΟΙΧΕΙΑ και ΤΗΛΕΦΩΝΑ, οπότε θα εμφανιστεί και η μεταξύ τους συσχέτιση. SQL Επιλέγω τους δύο πίνακες ΣΤΟΙΧΕΙΑ και ΤΗΛΕΦΩΝΑ στο FROM, οπότε θα εμφανιστεί η μεταξύ τους συσχέτιση. 31

32 Ερωτήματα με συνδυασμό κριτηρίων: 2o Βήμα Τα κριτήρια αναζήτησης του ερωτήματος είναι δύο και αναφέρονται σε δύο διαφορετικούς αλλά συσχετισμένους μεταξύ τους πίνακες. Το πρώτο κριτήριο είναι η περιοχή που μένουν οι συνδρομητές και το δεύτερο ο χαρακτηρισμός του τηλεφώνου τους. Θέλουμε δηλαδή το πεδίο ΠΕΡΙΟΧΗ να παίρνει την τιμή Κυψέλη και ταυτόχρονα το πεδίο ΣΧΟΛΙΟ να έχει την τιμή κινητό. Πρέπει επομένως να χρησιμοποιήσω τη λογική πράξη της σύζευξης των δύο αυτών προτάσεων. Ενέργεια Επιλέγω το πεδίο ΠΕΡΙΟΧΗ από τον πίνακα ΣΤΟΙΧΕΙΑ και στη γραμμή Κριτήρια γράφω την τιμή ΚΥΨΕΛΗ. Μετά επιλέγω το πεδίο ΣΧΟΛΙΟ από τον πίνακα ΤΗΛΕΦΩΝΑ και στη γραμμή Κριτήρια γράφω την τιμή ΚΙΝΗΤΟ. SQL Γράφω στο WHERE την σύνθετη λογική πρόταση: ΠΕΡΙΟΧΗ = ΚΥΨΕΛΗ AND ΣΧΟΛΙΟ = ΚΙΝΗΤΟ 3o Βήμα Το ερώτημα ζητάει πληροφορίες για τα πεδία ΕΠΩΝΥΜΟ, ΟΝΟΜΑ, ΠΕΡΙΟΧΗ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ και ΣΧΟΛΙΟ. Ενέργεια Επιλέγω τα πεδία ΕΠΩΝΥΜΟ, ΟΝΟΜΑ, ΠΕΡΙΟΧΗ, από τον πίνακα ΣΤΟΙΧΕΙΑ και ΤΗΛΕΦΩΝΟ, ΣΧΟΛΙΟ από τον πίνακα ΤΗΛΕΦΩΝΑ. Σημειώνω στην γραμμή Εμφάνιση των παραπάνω πεδίων το πλαίσιο επιλογής τους. SQL Γράφω στο SELECT τα πεδία ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ, ΠΕΡΙΟΧΗ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ, και ΣΧΟΛΙΟ. 32

33 Ερωτήματα με συνδυασμό κριτηρίων: Επομένως η μορφή του ερωτήματος με τη βοήθεια QBE θα είναι: Ενώ γραμμένο σε SQL: 33

34 Ερωτήματα με υπολογισμένα πεδία: Η διαδικασία κατασκευής ερωτημάτων με υπολογιζόμενα πεδία σε πολλούς πίνακες είναι ακριβώς η ίδια όπως συμβαίνει και στο έναν πίνακα, αρκεί να έχει οριστεί η μεταξύ τους σχέση. Παράδειγμα Θέλουμε να βρούμε ποιο είναι το κόστος για τις οθόνες EIZO 15 F35 που προμηθευτήκαμε στις 10/10/99, που αναφέρεται στη βάση ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουμε είναι: 1o Βήμα Το ερώτημα αναφέρεται στα πεδία ΕΙΔΟΣ, ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ και ΤΙΜΗ του πίνακα ΠΡΟΪΟΝ, καθώς και στο ΠΟΣΟΣΤΗΤΑ και ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ του πίνακα ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ. Και οι δύο πίνακες είναι μεταξύ τους συσχετισμένοι με το πεδίο ΚΩΔΙΚΟΣ. Ενέργεια Επιλέγω τους δύο πίνακες ΠΡΟΪΟΝ και ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, οπότε θα εμφανιστεί και η μεταξύ τους σχέση. SQL Επιλέγω τους δύο πίνακες ΠΡΟΪΟΝ και ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ οπότε στο FROM θα εμφανιστεί η μεταξύ τους σχέση. 34

35 Ερωτήματα με υπολογισμένα πεδία: 2o Βήμα Τα κριτήρια αναζήτησης είναι δύο αναφέρονται σε δύο διαφορετικούς αλλά συσχετισμένους μεταξύ τους πίνακες και πρέπει να ισχύουν ταυτόχρονα. Επομένως έχουμε χρήση του λογικού τελεστή AND. Το πρώτο κριτήριο είναι το πεδίο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ του πίνακα ΠΡΟΪΟΝ να έχει τιμή EIZO 15 F35 και το δεύτερο το πεδίο ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ από τον πίνακα ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ την τιμή 10/10/99. Ενέργεια Επιλέγω πρώτα το πεδίο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ και γράφω στη γραμμή Κριτήρια την τιμή EIZO 15 F35. Στη συνέχεια επιλέγω ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ και γράφω 10/10/99 SQL Γράφω στο WHERE την σύνθετη λογική πρόταση: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ = EIZO 15 F35 AND ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ = 10/10/99 3o Βήμα Το ερώτημα ζητάει να εμφανιστούν πληροφορίες για τα πεδία ΕΙΔΟΣ, ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, ΤΙΜΗ, ΠΟΣΟΤΗΤΑ και ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ. Ζητάει ακόμα να εμφανιστεί το πόσο στοίχησαν όλες μαζί οι συγκεκριμένες οθόνες που προμηθευτήκαμε στις 10/10/99. Αυτή η πληροφορία δεν υπάρχει καταχωρημένη στη Βάση Δεδομένων, μπορεί όμως να υπολογισθεί αν πολλαπλασιάσουμε την ποσότητα της συγκεκριμένης παραγγελίας με τη τιμή της κάθε οθόνης. Επομένως ο τύπος υπολογισμού του πεδίου αυτού είναι ΠΟΣΟΣΤΗΤΑ* ΤΙΜΗ. Ας ονομάσουμε το υπολογιζόμενο πεδίο με το όνομα ΚΟΣΤΟΣ. Ενέργεια Επιλέγω τα ήδη υπάρχοντα πεδία ΕΙΔΟΣ, ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, ΤΙΜΗ, ΠΟΣΟΣΤΗΤΑ, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ και δημιουργώ το νέο πεδίο με το όνομα ΚΟΣΤΟΣ, που οι τιμές του υπολογίζονται από τον τύπο [ΠΟΣΟΣΤΗΤΑ] * [ΤΙΜΗ]. Σημειώνουμε στην γραμμή Εμφάνισης το πλαίσιο επιλογής για όλα τα παραπάνω. SQL Γράφω στο SELECT τα πεδία ΕΙΔΟΣ, ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, ΤΙΜΗ, ΠΟΣΟΤΗΤΑ, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ που ήδη υπάρχουν καθώς και το υπολογιζόμενο ΚΟΣΤΟΣ. 35

36 Ερωτήματα με υπολογισμένα πεδία: Επομένως η μορφή του ερωτήματος με τη βοήθεια QBE θα είναι: Ενώ γραμμένο σε SQL: 36

37 Εκτυπώσεις: Οι εκτυπώσεις ή εκτυπωμένες αναφορές ή εκθέσεις είναι ένας τρόπος με τον οποίο παρουσιάζονται τα δεδομένα της Βάσης Δεδομένων καθώς και τ αποτελέσματα της επεξεργασίας τους στο χαρτί. Τα βασικά μέρη ή οι τομείς μιας εκτύπωσης είναι: 1) Η επικεφαλίδα εκτύπωσης είναι το πάνω μέρος της εκτύπωσης 2) Το υποσέλιδο εκτύπωσης είναι το μέρος αμέσως μετά την παρουσίαση όλων των δεδομένων της εκτύπωσης 3) Το κύριο μέρος ή λεπτομέρεια περιέχει τις βασικές πληροφορίες 4) Η επικεφαλίδα σελίδας περιέχει τους τίτλους ή τα ονόματα των πεδίων 5) Το υποσέλιδο σελίδας περιέχει συγκεντρωτικά στοιχεία, υπομνήματα, αριθμό σελίδας κ.λπ. Στις σύγχρονες παραθυρικές σχεσιακές Βάσεις Δεδομένων, υπάρχουν πολλές δυνατότητες διαμόρφωσης των εκτυπώσεων. Όλα αυτά γίνονται με τη βοήθεια κατάλληλων εργαλείων του ΣΣΔΒΔ παρόμοιων με εκείνα ενός σύγχρονου επεξεργαστή κειμένου ή ενός σχεδιαστικού προγράμματος. 37

38 Εκτυπώσεις: Τα βασικά μέρη μιας εκτύπωσης Εκτύπωση με δεδομένα σε μορφή στήλης 38

39 Επαναληπτική Άσκηση: Κατασκευή μιας ολοκληρωμένης εργασίας με τίτλο: «Δισκοθήκη» Η δομή της βάσης «Δισκοθήκη» Η φόρμα εισαγωγής στοιχείων 39

ÈÛ ÁˆÁ ÛÙÈ μ ÛÂÈ Â ÔÌ ÓˆÓ

ÈÛ ÁˆÁ ÛÙÈ μ ÛÂÈ Â ÔÌ ÓˆÓ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.1 ÈÛ ÁˆÁ ÛÙÈ μ ÛÂÈ Â ÔÌ ÓˆÓ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟI ΣΤOΧΟΙ Στο τέλος της ενότητας αυτής πρέπει να μπορείτε: να επεξηγείτε τις έννοιες «βάση δεδομένων» και «σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων» να αναλύετε

Διαβάστε περισσότερα

Αικατερίνη Καμπάση, PhD. Τμήμα Προστασίας και Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς Α.Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων

Αικατερίνη Καμπάση, PhD. Τμήμα Προστασίας και Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς Α.Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων Αικατερίνη Καμπάση, PhD Τμήμα Προστασίας και Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς Α.Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων Ζάκυνθος 2011 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 5 1.1 Βάσεις Δεδομένων 7 1.2

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομένων και Ευφυή Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρηματικότητας. 2 ο Μάθημα: Βασικά Θέματα Βάσεων Δεδομένων. Δρ. Κωνσταντίνος Χ.

Βάσεις Δεδομένων και Ευφυή Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρηματικότητας. 2 ο Μάθημα: Βασικά Θέματα Βάσεων Δεδομένων. Δρ. Κωνσταντίνος Χ. Βάσεις Δεδομένων και Ευφυή Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρηματικότητας 2 ο Μάθημα: Βασικά Θέματα Βάσεων Δεδομένων Δρ. Κωνσταντίνος Χ. Γιωτόπουλος Βασικά θέματα Βάσεων Δεδομένων Ένα Σύστημα Βάσης Δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις εδομένων ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Μέρμηγκας Αλέξανδρος Α.Μ. 30000. ιαχείρηση Πληροφοριακών Συστηματών

Βάσεις εδομένων ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Μέρμηγκας Αλέξανδρος Α.Μ. 30000. ιαχείρηση Πληροφοριακών Συστηματών TMHMA ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Βάσεις εδομένων Μέρμηγκας Αλέξανδρος Α.Μ. 30000 Βάση εδομένων Βάση δεδομένων είναι μια οργανωμένη συλλογή αλληλοσυσχετιζόμενων

Διαβάστε περισσότερα

Γνωριµία µε τη Microsoft Access

Γνωριµία µε τη Microsoft Access Γνωριµία µε τη Microsoft Access ηµιουργία νέας βάσης δεδοµένων Έναρξη - Προγράµµατα - Microsoft Access - ηµιουργία νέας βάσης δεδοµένων µε χρήση Κενής βάσης δεδοµένων - ΟΚ Επιλέγουµε Φάκελο και στο Όνοµα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑIΟΥ & ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑIΟΥ & ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑIΟΥ & ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. Τμήματα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών & Μηχ. Αυτοματισμού ΤΕ Εισαγωγή στη MySQL Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Τι είναι η MySql Είναι ένα Σχεσιακό Σύστημα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Tech village School. Ακολουθούν δομές και σχέδια του εκπαιδευτικού προγράμματος: Σελίδα 1 από 7

Tech village School. Ακολουθούν δομές και σχέδια του εκπαιδευτικού προγράμματος: Σελίδα 1 από 7 Tech Village School Κωδικός Πακέτου: Access Εκπαιδευτική Ενότητα: Βάσεις δεδομένων Είδος προγράμματος: Βασικές γνώσεις πληροφορικής Μέθοδος διδασκαλίας: Με διαλέξεις-εργαστήρια Περιγραφή Μεθόδου Διδασκαλίας:

Διαβάστε περισσότερα

PROJECT ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ι. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.

PROJECT ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ι. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. Παραδοτέα 1. Το αρχείο.mdb της βάσης δεδομένων σας σε ACCESS 2. Ένα CD που θα αναγράφει το ονοματεπώνυμο του σπουδαστή και το ΑΕΜ και θα περιέχει το αρχείο.mdb της βάσης δεδομένων καθώς και το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Συστημάτων Βάσεων Δεδομένων. Κατηγορίες χρηστών ΣΔΒΔ Αρχιτεκτονική ANSI/SPARC Γλώσσες ερωτημάτων Μοντέλα δεδομένων Λειτουργίες ΣΔΒΔ

Αρχιτεκτονική Συστημάτων Βάσεων Δεδομένων. Κατηγορίες χρηστών ΣΔΒΔ Αρχιτεκτονική ANSI/SPARC Γλώσσες ερωτημάτων Μοντέλα δεδομένων Λειτουργίες ΣΔΒΔ Αρχιτεκτονική Συστημάτων Βάσεων Δεδομένων Κατηγορίες χρηστών ΣΔΒΔ Αρχιτεκτονική ANSI/SPARC Γλώσσες ερωτημάτων Μοντέλα δεδομένων Λειτουργίες ΣΔΒΔ Χρήστες ΣΔΒΔ Απλοί Χρήστες: συγκεκριμένες λειτουργίες σε

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομένων. Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - Λευκάδα

Βάσεις Δεδομένων. Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - Λευκάδα Βάσεις Δεδομένων Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - Λευκάδα Στέργιος Παλαμάς, Υλικό Μαθήματος «Βάσεις Δεδομένων», 2015-2016 Κεφάλαιο 2: Περιβάλλον Βάσεων Δεδομένων Μοντέλα Δεδομένων 2.1

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις δεδομένων και Microsoft Access

Βάσεις δεδομένων και Microsoft Access Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1 Βάσεις δεδομένων και Microsoft Access... 7 Κεφάλαιο 2 Microsoft Access 2010... 16 Κεφάλαιο 3 Σχεδιασμός βάσης δεδομένων και δημιουργία πίνακα... 27 Κεφάλαιο 4 Προβολές πινάκων και

Διαβάστε περισσότερα

www.costaschatzinikolas.gr

www.costaschatzinikolas.gr ECDL CORE ΕΝΟΤΗΤΑ 5 Χρήση Βάσεων Δεδομένων Microsoft Access Επαναληπτικές Ερωτήσεις Εξετάσεων ECDL CORE ΕΝΟΤΗΤΑ 5 Χρήση Βάσεων Δεδομένων Microsoft Access Επαναληπτικές Ερωτήσεις Εξετάσεων Δημιουργία -

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων. Εισαγωγικό Φροντιστήριο Βασικές Έννοιες - Ανάλυση Απαιτήσεων

Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων. Εισαγωγικό Φροντιστήριο Βασικές Έννοιες - Ανάλυση Απαιτήσεων Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων Εισαγωγικό Φροντιστήριο Βασικές Έννοιες - Ανάλυση Απαιτήσεων Τρόπος Διεξαγωγής #1 Ύλη (4 Ενότητες) 1. Ανάλυση Απαιτήσεων - Σχεδιασμός Βάσης Δεδομένων 2. Δημιουργία βάσης a)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : Αντικείμενα: Βάσεις δεδομένων, σχέσεις μεταξύ πινάκων, ερωτήματα, φόρμες και αναφορές.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : Αντικείμενα: Βάσεις δεδομένων, σχέσεις μεταξύ πινάκων, ερωτήματα, φόρμες και αναφορές. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ) Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Διδάσκων: Δρ. Γκόγκος Χρήστος Μάθημα: Πληροφορική ΙI (εργαστήριο) Ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 εαρινό εξάμηνο ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια από το συγγραφέα...7

Λίγα λόγια από το συγγραφέα...7 Περιεχόμενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα...7 Κεφάλαιο 1: Σχεδιασμός βάσης δεδομένων και δημιουργία πίνακα...9 Κεφάλαιο 2: Περαιτέρω τροποποίηση δομής πίνακα...41 Κεφάλαιο 3: Σχέσεις...84 Κεφάλαιο 4: Ερωτήματα...105

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η τεχνολογία των Βάσεων Δεδομένων (ΒΔ) (Databases - DB) και των Συστημάτων Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (ΣΔΒΔ)

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Πεδί α

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Πεδί α ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Βάση δεδομένων είναι συσχετισμένα μεταξύ τους δεδομένα, οργανωμένα σε μορφή πίνακα. Οι γραμμές του πίνακα αποτελούν τις εγγραφές και περιλαμβάνουν τις πληροφορίες για μια οντότητα. Οι

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Δημιουργία φορμών για τη βάση δεδομένων DVDclub

Κεφάλαιο 5. Δημιουργία φορμών για τη βάση δεδομένων DVDclub Κεφάλαιο 5. Δημιουργία φορμών για τη βάση δεδομένων DVDclub Σύνοψη Σ αυτό το κεφάλαιο θα περιγράψουμε τη δημιουργία φορμών, προκειμένου να εισάγουμε δεδομένα και να εμφανίζουμε στοιχεία από τους πίνακες

Διαβάστε περισσότερα

Pylon Entry. Είδη. Στη διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία Μεταβολή Διαγραφή - Αναζήτηση ενός είδους

Pylon Entry. Είδη. Στη διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία Μεταβολή Διαγραφή - Αναζήτηση ενός είδους Pylon Entry Είδη Στη διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία Μεταβολή Διαγραφή - Αναζήτηση ενός είδους Περιεχόμενα Δημιουργία Νέου Είδους... 3 Καρτέλα Βασικά Στοιχεία... 4 Καρτέλα Πολιτική Τιμολόγησης...

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων. Εισαγωγικό Φροντιστήριο Βασικές Έννοιες - Ανάλυση Απαιτήσεων

Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων. Εισαγωγικό Φροντιστήριο Βασικές Έννοιες - Ανάλυση Απαιτήσεων Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων Εισαγωγικό Φροντιστήριο Βασικές Έννοιες - Ανάλυση Απαιτήσεων Βάσεις Δεδομένων - Γενικά Ορισμός: Βάση Δεδομένων (ΒΔ) είναι μια συλλογή από σχετιζόμενα αντικείμενα. Τα περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Βάσης Δεδομένων (dbadmin)

Διαχείριση Βάσης Δεδομένων (dbadmin) Published on PRISMA Win Help - Megasoft (http://docs.megasoft.gr) Home > Εμπορική Διαχείριση > Διαχείριση Βάσης Δεδομένων (dbadmin) Διαχείριση Βάσης Δεδομένων (dbadmin) Μέσα από τη διαχείριση βάσης δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ Key CERT: ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ Key CERT: ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ Key CERT: ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ Έκδοση 1.0 Σελίδα 1 από 5 ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ Τα ακόλουθα αποτελούν την εξεταστέα ύλη για την ενότητα Βάσεις εδοµένων και θεωρούνται η βάση του

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στην Access Κεφάλαιο 2 Χειρισμός πινάκων... 27

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στην Access Κεφάλαιο 2 Χειρισμός πινάκων... 27 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στην Access... 9 Γνωριμία με την Access... 12 Δημιουργία βάσης δεδομένων... 22 Άνοιγμα και κλείσιμο βάσης δεδομένων... 24 Ερωτήσεις ανακεφαλαίωσης... 25 Πρακτική εξάσκηση...

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων. Εισαγωγικό Φροντιστήριο Βασικές Έννοιες - Ανάλυση Απαιτήσεων

Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων. Εισαγωγικό Φροντιστήριο Βασικές Έννοιες - Ανάλυση Απαιτήσεων Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων Εισαγωγικό Φροντιστήριο Βασικές Έννοιες - Ανάλυση Απαιτήσεων Τρόπος Διεξαγωγής #1 Ύλη (4 Ενότητες) 1. Ανάλυση Απαιτήσεων -Σχεδιασμός Βάσης Δεδομένων 2. Δημιουργία βάσης a) Create

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Επεξεργασία Ερωτήσεων. Βάσεις Δεδομένων Ευαγγελία Πιτουρά 1

Εισαγωγή στην Επεξεργασία Ερωτήσεων. Βάσεις Δεδομένων Ευαγγελία Πιτουρά 1 Εισαγωγή στην Επεξεργασία Ερωτήσεων Βάσεις Δεδομένων 2013-2014 Ευαγγελία Πιτουρά 1 Επεξεργασία Ερωτήσεων Θα δούμε την «πορεία» μιας SQL ερώτησης (πως εκτελείται) Ερώτηση SQL Ερώτηση ΣΒΔ Αποτέλεσμα Βάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Είδη. Σε αυτό το εγχειρίδιο περιγράφεται η Δημιουργία, Μεταβολή, Διαγραφή και Αναζήτηση ενός είδους

Είδη. Σε αυτό το εγχειρίδιο περιγράφεται η Δημιουργία, Μεταβολή, Διαγραφή και Αναζήτηση ενός είδους Είδη Σε αυτό το εγχειρίδιο περιγράφεται η Δημιουργία, Μεταβολή, Διαγραφή και Αναζήτηση ενός είδους Περιεχόμενα Δημιουργία Νέου Είδους 3 Καρτέλα Βασικά Στοιχεία 4 Καρτέλα Πολιτική Τιμολόγησης 7 Στην καρτέλα

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Βάσεις δεδομένων

1.1. Βάσεις δεδομένων 1.1 Βάσεις δεδομένων Οι στόχοι μας σε αυτό το κεφάλαιο: Να διατυπώσουμε τον ορισμό για τη βάση δεδομένων και για το σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων (ΣΔΒΔ), καθώς και να περιγράψουμε τα συστατικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Βασίλης Πρέκας Β'3

ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Βασίλης Πρέκας Β'3 ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Βασίλης Πρέκας Β'3 Τι Ονομάζουμε Αρχείο Σε Έναν Υπολογιστή Ένα αρχείο υπολογιστή είναι ένα σύνολο από πληροφορίες, δεδομένα ή και ένας πόρος, που χρησιμεύει ως "δοχείο" για

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Απογραφή & Παραστατικά Αποθήκης

Φυσική Απογραφή & Παραστατικά Αποθήκης Φυσική Απογραφή & Παραστατικά Αποθήκης Περιεχόμενα Διαδικασία Φυσικής Απογραφής... 3 Συμπλήρωση φόρμας... 3 Βήματα Απογραφής... 5 Εισαγωγή Αρχείου Απογραφής... 9 Εκτυπώσεις Φυσικής Απογραφής... 10 Λίστα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ι. Ενότητα 1: Ορισμοί βασικών εννοιών: Μια πρώτη μοντελοποίηση. Ευαγγελίδης Γεώργιος Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ι. Ενότητα 1: Ορισμοί βασικών εννοιών: Μια πρώτη μοντελοποίηση. Ευαγγελίδης Γεώργιος Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Ενότητα 1: Ορισμοί βασικών εννοιών: Μια πρώτη μοντελοποίηση Ευαγγελίδης Γεώργιος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες,

Διαβάστε περισσότερα

. Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων. Εισαγωγικό Μάθημα Βασικές Έννοιες - Ανάλυση Απαιτήσεων

. Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων. Εισαγωγικό Μάθημα Βασικές Έννοιες - Ανάλυση Απαιτήσεων .. Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων Εισαγωγικό Μάθημα Βασικές Έννοιες - . Ύλη Εργαστηρίου ΒΔ Ύλη - 4 Ενότητες.1 - Σχεδιασμός Βάσης Δεδομένων.2 Δημιουργία Βάσης Δεδομένων Δημιουργία Πινάκων Εισαγωγή/Ανανέωση/Διαγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Δεδομένων

Διαχείριση Δεδομένων Διαχείριση Δεδομένων Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου 1 Εαρινό Εξάμηνο 2012-13 Περιεχόμενο σημερινής διάλεξης Βάσεις Δεδομένων Ορισμοί Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ

Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ Βάσεις Δεδομένων Εργαστήριο ΙΙ Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ 2013-2014 2 Σκοπός του 2 ου εργαστηρίου Σκοπός αυτού του εργαστηρίου είναι: Η μελέτη ερωτημάτων σε μία μόνο σχέση. Εξετάζουμε τους τελεστές επιλογής

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικό Μάθημα Βασικές Έννοιες - Ανάλυση Απαιτήσεων

Εισαγωγικό Μάθημα Βασικές Έννοιες - Ανάλυση Απαιτήσεων ..?????? Εργαστήριο ΒΑΣΕΙΣ????????? ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Βάσεων Δεδομένων?? ΙΙ Εισαγωγικό Μάθημα Βασικές Έννοιες - . Γενικά Τρόπος Διεξαγωγής Ορισμός: Βάση Δεδομένων (ΒΔ) είναι μια συλλογή από σχετιζόμενα αντικείμενα

Διαβάστε περισσότερα

Η SQL αποτελείται από δύο υποσύνολα, τη DDL και τη DML.

Η SQL αποτελείται από δύο υποσύνολα, τη DDL και τη DML. Κεφάλαιο 5 Η γλώσσα SQL 5.1 Εισαγωγή Η γλώσσα SQL (Structured Query Language) είναι η πιο διαδεδομένη διαλογική γλώσσα ερωταπαντήσεων που χρησιμοποιείται για την επικοινωνία του χρήστη με σχεσιακές ΒΔ.

Διαβάστε περισσότερα

DISTINCT, LIKE, NULL, AND, OR, BETWEEN

DISTINCT, LIKE, NULL, AND, OR, BETWEEN Περισσότερα για τα απλά ερωτήματα SQL DISTINCT, LIKE, NULL, AND, OR, BETWEEN Αθανάσιος Σταυρακούδης http://stavrakoudis.econ.uoi.gr Άνοιξη 2014 1 / 66 Σκοπός του μαθήματος Αποκλείσετε διπλοεγγραφές από

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Επεξεργασία Ερωτήσεων. Βάσεις Δεδομένων Ευαγγελία Πιτουρά 1

Εισαγωγή στην Επεξεργασία Ερωτήσεων. Βάσεις Δεδομένων Ευαγγελία Πιτουρά 1 Εισαγωγή στην Επεξεργασία Ερωτήσεων 1 Επεξεργασία Ερωτήσεων Θα δούμε την «πορεία» μιας SQL ερώτησης (πως εκτελείται) Ερώτηση SQL Ερώτηση ΣΒΔ Αποτέλεσμα 2 Βήματα Επεξεργασίας Τα βασικά βήματα στην επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Δεδομένα και Πληροφορίες

Δεδομένα και Πληροφορίες Εισαγωγή Δεδομένα και Πληροφορίες, Βάση Δεδομένων, Σύστημα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (Ορισμοί, Γλώσσες & Διεπαφές, Κατηγορίες), Σύστημα Βάσης Δεδομένων, Κατάλογος Δεδομένων Μεταδεδομένα, Λειτουργική

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός των Πινάκων μίας Βάσης Δεδομένων

Σχεδιασμός των Πινάκων μίας Βάσης Δεδομένων Σχεδιασμός των Πινάκων μίας Βάσης Δεδομένων 3 ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Επιλογή τύπου δεδομένων και ιδιότητες πεδίων Δημιουργία πινάκων Συσχετισμός πινάκων ΑΡΧΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ, ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΤΕΛΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομένων. Εισαγωγή Ανάλυση Απαιτήσεων. Φροντιστήριο 1 ο

Βάσεις Δεδομένων. Εισαγωγή Ανάλυση Απαιτήσεων. Φροντιστήριο 1 ο Βάσεις Δεδομένων Εισαγωγή Ανάλυση Απαιτήσεων Φροντιστήριο 1 ο 16-10-2008 Εισαγωγή - Ορισμοί Βάση Δεδομένων είναι μία συλλογή από σχετιζόμενα αντικείμενα Ένα σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων (ΣΔΒΔ)

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο «Τεχνολογία Πολιτισμικού Λογισμικού» Ενότητα. Επεξεργασία πινάκων

Εργαστήριο «Τεχνολογία Πολιτισμικού Λογισμικού» Ενότητα. Επεξεργασία πινάκων Ενότητα 4 Επεξεργασία πινάκων 36 37 4.1 Προσθήκη πεδίων Για να εισάγετε ένα πεδίο σε ένα πίνακα που υπάρχει ήδη στη βάση δεδομένων σας, βάζετε τον κέρσορα του ποντικιού στο πεδίο πάνω από το οποίο θέλετε

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργίας Ενεργειών

Δημιουργίας Ενεργειών Δημιουργίας Ενεργειών Περιεχόμενα Δημιουργία Ενεργειών (Επικοινωνίας, Ραντεβού)... 3 Καταχώρηση Επικοινωνίας και Ραντεβού... 4 Βασικά Στοιχεία... 7 Πεδία Χρήστη... 8 Υπομνήματα... 8 Μεταβολή Ενέργειας...

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση Βάσεων Δεδομένων

Σχεδίαση Βάσεων Δεδομένων Σχεδίαση Βάσεων Δεδομένων Η ιστορία των Βάσεων Δεδομένων History of the Database 1 Copyright 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Στόχοι Το μάθημα αυτό καλύπτει τους ακόλουθους στόχους:

Διαβάστε περισσότερα

Σύβακας Σταύρος ΠΕ19,MSc. IT ΣΥΒΑΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

Σύβακας Σταύρος ΠΕ19,MSc. IT ΣΥΒΑΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ Σύβακας Σταύρος ΠΕ19,MSc. IT Εισαγωγή Τα ερωτήματα (queries) είναι μία από τις πιο σημαντικές δυνατότητες που προφέρει ένα Σ%Β% αφού επιτρέπουν: Ανάκτηση και ανάλυση των δεδομένων στην επιθυμητή μορφή

Διαβάστε περισσότερα

«Οδηγίες χρήσης εφαρμογής Ενιαίου Συστήματος Πληρωμών»

«Οδηγίες χρήσης εφαρμογής Ενιαίου Συστήματος Πληρωμών» «Οδηγίες χρήσης εφαρμογής Ενιαίου Συστήματος Πληρωμών» έκδοση v.1.2, 10/09/2014 Περιεχόμενα Είσοδος... 3 Οικονομικά Υπεύθυνος... 4 Αρχική Οθόνη... 4 Διαχείριση Χρηστών... 4 Αναζήτηση Χρήστη... 4 Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακός Οδηγός. Βάσεις Δεδομένων της Γ' Τάξης ΕΠΑΛ

Εργαστηριακός Οδηγός. Βάσεις Δεδομένων της Γ' Τάξης ΕΠΑΛ Άδεια Χρήσης Creative Commons, Αναφορά Προέλευσης 3.0 Ελλάδα 2009-200, Βουρλάκος Μιχαήλ Εργαστηριακός Οδηγός για το μάθημα Βάσεις Δεδομένων της Γ' Τάξης ΕΠΑΛ σε περιβάλλον Microsoft Access Υπεύθυνος Καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7. 91 Βάσεις δεδομένων και Microsoft Access... 9. 92 Microsoft Access... 22

Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7. 91 Βάσεις δεδομένων και Microsoft Access... 9. 92 Microsoft Access... 22 ΕΝΟΤΗΤΑ 5 Περιεχόμενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 91 Βάσεις δεδομένων και Microsoft Access... 9 92 Microsoft Access... 22 93 Το σύστημα Βοήθειας του Microsoft Office... 32 94 Σχεδιασμός βάσης δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Από τα Δεδομένα στην Πληροφορία: Διδακτικό Σενάριο για Εισαγωγή στη Γλώσσα SQL. Σ. Φίλου Β. Βασιλάκης

Από τα Δεδομένα στην Πληροφορία: Διδακτικό Σενάριο για Εισαγωγή στη Γλώσσα SQL. Σ. Φίλου Β. Βασιλάκης Από τα Δεδομένα στην Πληροφορία: Διδακτικό Σενάριο για Εισαγωγή στη Γλώσσα SQL Σ. Φίλου Β. Βασιλάκης Ένταξη στο Πρόγραμμα Σπουδών Εντάσσεται στο μάθημα «Βάσεις Δεδομένων με εφαρμογές στο Διαδίκτυο» της

Διαβάστε περισσότερα

Έστω ένας πίνακας με όνομα Α δέκα θέσεων : 1 η 2 η 3 η 4 η 5 η 6 η 7 η 8 η 9 η 10 η

Έστω ένας πίνακας με όνομα Α δέκα θέσεων : 1 η 2 η 3 η 4 η 5 η 6 η 7 η 8 η 9 η 10 η Μονοδιάστατοι Πίνακες Τι είναι ο πίνακας γενικά : Πίνακας είναι μια Στατική Δομή Δεδομένων. Δηλαδή συνεχόμενες θέσεις μνήμης, όπου το πλήθος των θέσεων είναι συγκεκριμένο. Στις θέσεις αυτές καταχωρούμε

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Πακέτου Certified Computer Expert-ACTA

Τίτλος Πακέτου Certified Computer Expert-ACTA Κωδικός Πακέτου ACTA - CCE - 002 Τίτλος Πακέτου Certified Computer Expert-ACTA Εκπαιδευτικές Ενότητες Επεξεργασία Κειμένου - Word Δημιουργία Εγγράφου Προχωρημένες τεχνικές επεξεργασίας κειμένου & αρχείων

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργείο Αυτοκινήτων

Συνεργείο Αυτοκινήτων Συνεργείο Αυτοκινήτων v2.102, Οκτώβριος 2015 Σύντοµες οδηγίες χρήσης Εισαγωγή Το πρόγραµµα Συνεργείο Αυτοκινήτων έχει σκοπό τη διαχείριση και παρακολούθηση του πελατολογίου, των αυτοκινήτων και των εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑ - ΛΕΞΕΙΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΕ ΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΕΤΡΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3: Διαχείριση πληροφοριακών πόρων με τη χρήση βάσεων δεδομένων

Ενότητα 3: Διαχείριση πληροφοριακών πόρων με τη χρήση βάσεων δεδομένων Ενότητα 3: Διαχείριση πληροφοριακών πόρων με τη χρήση βάσεων δεδομένων YouTube Ιδρύθηκε το 2005 Στόχος του ήταν να δημιουργήσει μία παγκόσμια κοινότητα Βάση δεδομένων βίντεο Μέσα σε ένα χρόνο από τη δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Κύκλος Ζωής Εφαρμογών ΕΝΟΤΗΤΑ 2. Εφαρμογές Πληροφορικής. Διδακτικές ενότητες 5.1 Πρόβλημα και υπολογιστής 5.2 Ανάπτυξη εφαρμογών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Κύκλος Ζωής Εφαρμογών ΕΝΟΤΗΤΑ 2. Εφαρμογές Πληροφορικής. Διδακτικές ενότητες 5.1 Πρόβλημα και υπολογιστής 5.2 Ανάπτυξη εφαρμογών 44 Διδακτικές ενότητες 5.1 Πρόβλημα και υπολογιστής 5.2 Ανάπτυξη εφαρμογών Διδακτικοί στόχοι Σκοπός του κεφαλαίου είναι οι μαθητές να κατανοήσουν τα βήματα που ακολουθούνται κατά την ανάπτυξη μιας εφαρμογής.

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός και αποστολή Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης

Υπολογισμός και αποστολή Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης Υπολογισμός και αποστολή Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της Διαδικασίας υπολογισμού και αυτόματης υποβολής της Αναλυτικής Περιοδικής

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός και Αποστολή Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης

Υπολογισμός και Αποστολή Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης Υπολογισμός και Αποστολή Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της Διαδικασίας υπολογισμού και αυτόματης υποβολής της Αναλυτικής Περιοδικής

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων

Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων Μάθημα 1 Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων Τζανέτος Πομόνης ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Κατεύθυνση Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς Τι είναι οι Βάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Browsers. Λειτουργικότητα και Παραμετροποίηση

Browsers. Λειτουργικότητα και Παραμετροποίηση Browsers Λειτουργικότητα και Παραμετροποίηση 1 Πίνακας περιεχομένων Γενική περιγραφή... 3 Γενικά... 3 Ποιο αναλυτικά τα μέρη ενός browser... 4 Φίλτρα αναζήτησης... 4 Σενάρια αναζήτησης... 4 Όψεις εμφάνισης

Διαβάστε περισσότερα

Αφού δώσουμε όνομα χρήση και password μπορούμε να επιλέξουμε ημερομηνία εισόδου στο σύστημα, εταιρία και υποκατάστημα

Αφού δώσουμε όνομα χρήση και password μπορούμε να επιλέξουμε ημερομηνία εισόδου στο σύστημα, εταιρία και υποκατάστημα Αφού δώσουμε όνομα χρήση και password μπορούμε να επιλέξουμε ημερομηνία εισόδου στο σύστημα, εταιρία και υποκατάστημα Η κεντρική οθόνη του προγράμματος. Ανά χρήστη υπάρχει δυνατότητα σχεδιασμού Menu Αρχείο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις βάσεις δεδομένων - Η ανατομία μιας βάσης δεδομένων

Εισαγωγή στις βάσεις δεδομένων - Η ανατομία μιας βάσης δεδομένων ΕΣΔ516 Τεχνολογίες Διαδικτύου Εισαγωγή στις βάσεις δεδομένων - Η ανατομία μιας βάσης δεδομένων Περιεχόμενα - Βιβλιογραφία Ενότητας Περιεχόμενα Ορισμοί Συστατικά στοιχεία εννοιολογικής σχεδίασης Συστατικά

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία Ερωτήσεων

Επεξεργασία Ερωτήσεων Εισαγωγή Επεξεργασία Ερωτήσεων Σ Β Βάση εδομένων Η ομή ενός ΣΒ Βάσεις Δεδομένων 2006-2007 Ευαγγελία Πιτουρά 1 Βάσεις Δεδομένων 2006-2007 Ευαγγελία Πιτουρά 2 Εισαγωγή Εισαγωγή ΜΕΡΟΣ 1 (Χρήση Σ Β ) Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές ΙI. Βάσεις Δεδομένων. Ακαδημαϊκό Έτος Εργαστήριο 5. Διαφάνεια 1. Κάπαρης Αναστάσιος

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές ΙI. Βάσεις Δεδομένων. Ακαδημαϊκό Έτος Εργαστήριο 5. Διαφάνεια 1. Κάπαρης Αναστάσιος Βάσεις Δεδομένων Εργαστήριο 5 Διαφάνεια 1 Τι είναι και πώς δουλεύουν τα ερωτήματα σε ένα πίνακα της Θα εξετάσουμε στη συνέχεια πώς λειτουργούν τα ερωτήματα σε ένα μόνο πίνακα. Από τη βάση lab5_hy_ii θα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ACCESS

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ACCESS ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ACCESS Μια βάση δεδομένων είναι μια οργανωμένη συλλογή πληροφοριών, οι οποίες είναι αποθηκευμένες σε κάποιο αποθηκευτικό μέσο (π.χ σκληρό δίσκο). Οι πληροφορίες τις οποίες καταχωρούμε και

Διαβάστε περισσότερα

1 / 97

1 / 97 Τα πρώτα ερωτήματα SQL Αθανάσιος Σταυρακούδης http://stavrakoudis.econ.uoi.gr Άνοιξη 2014 1 / 97 Περιεχόμενα 1 Εισαγωγικά σχόλια και παρατηρήσεις 2 Απλά ερωτήματα προβολής, επιλέγοντας στήλες από ένα πίνακα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ασκήσεις και ερωτήσεις

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ασκήσεις και ερωτήσεις ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ασκήσεις και ερωτήσεις 1) Ερωτήσεις Σωστού/Λάθους (ΣΛ) Το πακέτο λογισμικού Excel της Microsoft είναι λογισμικό διαχείρισης ΒΔ (ΣΛ) Το πακέτο λογισμικού Access της Microsoft είναι λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις δεδομένων (Access)

Βάσεις δεδομένων (Access) Βάσεις δεδομένων (Access) Όταν εκκινούμε την Access εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο: Για να φτιάξουμε μια νέα ΒΔ κάνουμε κλικ στην επιλογή «Κενή βάση δεδομένων» στο Παράθυρο Εργασιών. Θα εμφανιστεί το

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Οδηγίες Χρήσης της Εφαρμογής

Βασικές Οδηγίες Χρήσης της Εφαρμογής Βασικές Οδηγίες Χρήσης της Εφαρμογής Σύνδεση στην Εφαρμογή Πριν ξεκινήσετε την εργασία σας με το Σύστημα Διαχείρισης Εφαρμογών του ΚΕΠΕΑ πρέπει να συνδεθείτε δίνοντας το username και το password που σας

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Πάγιου Ενεργητικού

Διαχείριση Πάγιου Ενεργητικού Διαχείριση Πάγιου Ενεργητικού Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας διαχείρισης Παγίου Ενεργητικού. Η διαδικασία περιλαμβάνει αναλυτική παρουσίαση των εκτυπωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Αξιόγραφων

Διαχείριση Αξιόγραφων Διαχείριση Αξιόγραφων 1 Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας Διαχείρισης Αξιόγραφων στην εφαρμογή extra Λογιστική Διαχείριση. Παρακάτω προτείνεται μια

Διαβάστε περισσότερα

Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει να ακολουθήσει για να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της εφαρμογής.

Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει να ακολουθήσει για να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της εφαρμογής. Έκδοση Παραστατικών Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας Έκδοσης Παραστατικών στην εφαρμογή της Extra. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία Ερωτήσεων

Επεξεργασία Ερωτήσεων Εισαγωγή Επεξεργασία Ερωτήσεων ΜΕΡΟΣ 1 Γενική Εικόνα του Μαθήματος 1. Μοντελοποίηση (Μοντέλο Ο/Σ, Σχεσιακό, Λογικός Σχεδιασμός) 2. Προγραμματισμός (Σχεσιακή Άλγεβρα, SQL) ημιουργία/κατασκευή Εισαγωγή εδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή περιγραφικών δεδομένων σε ένα ΓΣΠ

Εισαγωγή περιγραφικών δεδομένων σε ένα ΓΣΠ Εισαγωγή περιγραφικών δεδομένων σε ένα ΓΣΠ Υπάρχει ένας αρκετά μεγάλος αριθμός πηγών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εισαγωγή περιγραφικών δεδομένων στις αντίστοιχες βάσεις του ΓΣΠ: Παραδοσιακές

Διαβάστε περισσότερα

Επίλυση προβλήματος με Access

Επίλυση προβλήματος με Access Δ.1. Το προς επίλυση πρόβλημα Ζητείται να κατασκευάσετε τα αρχεία και τα προγράμματα μιας εφαρμογής καταχώρησης Δαπανών μελών ΔΕΠ (Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό) για την παρακολούθηση του απολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα Κεφάλαιο 2 Οργάνωση Συστήματος Αρχείων 2.1 Διαχείριση Αρχείων και Σύστημα Αρχείων(File System)

Λειτουργικά Συστήματα Κεφάλαιο 2 Οργάνωση Συστήματος Αρχείων 2.1 Διαχείριση Αρχείων και Σύστημα Αρχείων(File System) 2.1.1 Εισαγωγή στη διαχείριση αρχείων Οι Η/Υ αποθηκεύουν τα δεδομένα και τα επεξεργάζονται. Εφαρμογή Προγράμματος C:\Documents and Settings\user\Τα έγγραφά μου\leitourgika.doc Λ.Σ. File System Γι αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Διδάσκων: Γ. Χαραλαμπίδης, Επ. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. Επιλέγει όλες τις πλειάδες, από μια σχέση R, που ικανοποιούν τη συνθήκη επιλογής.

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. Επιλέγει όλες τις πλειάδες, από μια σχέση R, που ικανοποιούν τη συνθήκη επιλογής. ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Χειμερινό Εξάμηνο 2012 SQL Structured Query Language Δρ. Βαγγελιώ Καβακλή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1 Πράξεις της σχεσιακής άλγεβρας ΠΡΑΞΗ ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο «Τεχνολογία Πολιτισμικού Λογισμικού» Ενότητα. Σχεδίαση Βάσεων Δεδομένων

Εργαστήριο «Τεχνολογία Πολιτισμικού Λογισμικού» Ενότητα. Σχεδίαση Βάσεων Δεδομένων Ενότητα 3 Σχεδίαση Βάσεων Δεδομένων 17 18 3.1 Εισαγωγή Μία βάση δεδομένων αποτελείται από δεδομένα για διάφορα θέματα τα οποία όμως σχετίζονται μεταξύ τους και είναι καταχωρημένα με συγκεκριμένο τρόπο.

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία Ερωτήσεων

Επεξεργασία Ερωτήσεων Εισαγωγή Σ Β Σύνολο από προγράμματα για τη διαχείριση της Β Επεξεργασία Ερωτήσεων Αρχεία ευρετηρίου Κατάλογος συστήματος Αρχεία δεδομένων ΒΑΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ Σύστημα Βάσεων εδομένων (ΣΒ ) Βάσεις Δεδομένων 2007-2008

Διαβάστε περισσότερα

εφαρμογή ηλεκτρονικής υποβολής εκτελωνισμών

εφαρμογή ηλεκτρονικής υποβολής εκτελωνισμών Διαδικτυακή εφαρμογή για την ηλεκτρονική υποβολή εκτελωνισμών φαρμακευτικών προϊόντων, ημιέτοιμων προϊόντων, δραστικών ουσιών και εκδόχων ανθρώπινης και κτηνιατρικής χρήσης Εγχειρίδιο Χρήσης Έκδοση 1.2.0

Διαβάστε περισσότερα

Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει να ακολουθήσει για να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της εφαρμογής.

Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει να ακολουθήσει για να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της εφαρμογής. Απογραφή Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας διαχείρισης Απογραφής Ειδών. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

Αίτηση Εισαγωγής Μεταπτυχιακού & Διδακτορικού Φοιτητή

Αίτηση Εισαγωγής Μεταπτυχιακού & Διδακτορικού Φοιτητή Αίτηση Εισαγωγής Μεταπτυχιακού & Διδακτορικού Φοιτητή 1. Δημιουργία Αίτησης Εισαγωγής Μεταπτυχιακού / Διδακτορικού Φοιτητή 1.1 Συμπλήρωση Αίτησης Εισαγωγής Φοιτητή από την Δικτυακή Πύλη 1.1.1. Σκοπός Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΙ ΙΣΤΟΧΩΡΟΙ Nα δημιουργήσω/ενεργοποιήσω την προσωπική μου ιστοσελίδα Να προβάλω τις λεπτομέρειες του προφίλ μου...

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΙ ΙΣΤΟΧΩΡΟΙ Nα δημιουργήσω/ενεργοποιήσω την προσωπική μου ιστοσελίδα Να προβάλω τις λεπτομέρειες του προφίλ μου... ... 2 Nα δημιουργήσω/ενεργοποιήσω την προσωπική μου ιστοσελίδα... 2 Να προβάλω τις λεπτομέρειες του προφίλ μου... 3 Να επεξεργαστώ τις λεπτομέρειες του προφίλ μου... 5 Να προσθέσω, επεξεργαστώ, να διαγράψω

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο «Βάσεις Οικολογικών Δεδομένων και Εφαρμογές»

Εργαστήριο «Βάσεις Οικολογικών Δεδομένων και Εφαρμογές» 2 Ενότητα 5 Φίλτρα & Ερωτήματα 3 4 5.1 Φίλτρα Για να εμφανίσετε επιλεκτικά κάποιες εγγραφές που πληρούν κάποια κριτήρια μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το φιλτράρισμα με βάση την επιλογή, φιλτράρισμα εκτός

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακό Περιβάλλον Διαχείρισης Ασκήσεων Προγραμματισμού

Διαδικτυακό Περιβάλλον Διαχείρισης Ασκήσεων Προγραμματισμού ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Διπλωματική Εργασία με θέμα: Διαδικτυακό Περιβάλλον Διαχείρισης Ασκήσεων Προγραμματισμού Καραγιάννης Ιωάννης Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόματο Κλείσιμο Ισολογισμού

Αυτόματο Κλείσιμο Ισολογισμού Αυτόματο Κλείσιμο Ισολογισμού Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας διαχείρισης Οδηγιών Αυτόματου Κλεισίματος Ισολογισμού στην εφαρμογή extra Λογιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ενότητα: 11Η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Δρ. ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Είσοδος. Καλωσορίσατε στο Ενιαίο Σύστημα Πληρωμών Δαπανών Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών.

Είσοδος. Καλωσορίσατε στο Ενιαίο Σύστημα Πληρωμών Δαπανών Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών. «Οδηγίες χρήσης εφαρμογής Ενιαίου Συστήματος Πληρωμών» έκδοση v.1.2, 10/09/2014 Περιεχόμενα Είσοδος... 3 Οικονομικά Υπεύθυνος... 4 Αρχική Οθόνη... 4 Διαχείριση Χρηστών... 4 Αναζήτηση Χρήστη... 4 Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακού Συστήματος Ενημέρωσης Καιρικών Συνθηκών

Πληροφοριακού Συστήματος Ενημέρωσης Καιρικών Συνθηκών Τι είναι Πληροφοριακό Σύστημα και Βάση Δεδομένων Πληροφοριακό σύστημα Είναι το σύστημα, που επεξεργάζεται εισόδους, συντηρεί αρχεία και παράγει πληροφορίες κάθε μορφής. Είναι ο συνεκτικός κρίκος των υποσυστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια από τον συγγραφέα Βάσεις δεδομένων και Microsoft Access Microsoft Access

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια από τον συγγραφέα Βάσεις δεδομένων και Microsoft Access Microsoft Access ENOTHTA 5 Περιεχόμενα Λίγα λόγια από τον συγγραφέα... 7 1 Βάσεις δεδομένων και Microsoft Access... 9 2 Microsoft Access 2010... 19 3 Σχεδιασμός βάσης δεδομένων και δημιουργία πίνακα... 29 4 Προβολές πινάκων

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομένων Εισαγωγή

Βάσεις Δεδομένων Εισαγωγή Βάσεις Δεδομένων Εισαγωγή Σκοποί ενότητας Εκμάθηση Συστημάτων Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων Δημιουργία E-R διαγραμμάτων 2 Περιεχόμενα ενότητας Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων Διάγραμμα οντοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Backorder ονομάτων χώρου

Backorder ονομάτων χώρου Backorder ονομάτων χώρου Βήμα 1: Αναζήτηση ονομάτων χώρου για backorder Εισάγεται το όνομα ή τα ονόματα χώρου που σας ενδιαφέρουν, με καταλήξεις, χωρίζοντας με κενό ή new line αν έχετε πάνω από δύο ονόματα(π.χ.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΔΙΑΣΑΦΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ στο SEPAdesk

ΒΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΔΙΑΣΑΦΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ στο SEPAdesk ΒΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΔΙΑΣΑΦΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ στο SEPAdesk Α. Καταχώρηση στοιχείων διασάφησης Για την διασφάλιση των δεδομένων του προγράμματος SEPAdesk, θα πρέπει να ορίσετε κωδικό πρόσβασης στον προσωπικό

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική ΙΙ Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων. Τμήμα Λογιστικής

Πληροφορική ΙΙ Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων. Τμήμα Λογιστικής Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων Ορισμός Βάσης Δεδομένων Σύστημα Διαχείρισης Βάσης Δεδομένων ΣΔΒΔ (DBMS) Χαρακτηριστικά προσέγγισης συστημάτων αρχειοθέτησης Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακή εφαρμογή για την ηλεκτρονική υποβολή γνωστοποιήσεων προϊόντων ειδικής διατροφής και συμπληρωμάτων διατροφής

Διαδικτυακή εφαρμογή για την ηλεκτρονική υποβολή γνωστοποιήσεων προϊόντων ειδικής διατροφής και συμπληρωμάτων διατροφής Διαδικτυακή εφαρμογή για την ηλεκτρονική υποβολή γνωστοποιήσεων προϊόντων ειδικής διατροφής και συμπληρωμάτων διατροφής Εγχειρίδιο Χρήσης Έκδοση 2.0.0 16/06/2015 Έκδοση 2.0.0 1 / 11 Κατάλογος περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομένων (Using Databases)

Βάσεις Δεδομένων (Using Databases) Βάσεις (Using Databases) Σεπτέμβριος 2017 Έκδοση 6.0 PEOPLECERT Ελλάς A.E - Φορέας Πιστοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού Κοραή 3, 105 64 Αθήνα, Τηλ.: 210 372 9100, Fax: 210 372 9101, e-mail: info@peoplecert.org,

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές II

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές II ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές II Ερωτήματα επιλογής SQL, σύζευξη, διάζευξη, NULL, ταίριασμα κειμένου Διδάσκων: Επίκουρος Καθηγητής Αθανάσιος Σταυρακούδης Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Field Service Management ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

Field Service Management ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Field Service Management ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΝΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 4 2. ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΜΕΝΟΥ ΚΑΡΤΕΛΑΣ... 5 3. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΛΑΤΗ... 6 4. ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΗ... 6 5. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ/ΔΙΑΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η Διαδικασία Σχεδιασμού Συστημάτων

Η Διαδικασία Σχεδιασμού Συστημάτων Ενότητα 5 Η Διαδικασία Σχεδιασμού Συστημάτων Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης ΙI Ι Διδάσκων: Νίκος Καρακαπιλίδης 5-1 Στόχοι & αντικείμενο ενότητας Η διαδικασία σχεδιασμού Παράγοντες σχεδιασμού Λογικό vs.

Διαβάστε περισσότερα

Pylon Entry. Πόροι. Στη διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία- Μεταβολή-Διαγραφή Αναζήτηση Πόρων

Pylon Entry. Πόροι. Στη διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία- Μεταβολή-Διαγραφή Αναζήτηση Πόρων Pylon Entry Πόροι Στη διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία- Μεταβολή-Διαγραφή Αναζήτηση Πόρων Περιεχόμενα Δημιουργία Νέου Πόρου... 3 Καρτέλα Βασικά Στοιχεία... 4 Καρτέλα Βασικά Στοιχεία... 4 Καρτέλα

Διαβάστε περισσότερα

Καταχώρηση ονομάτων χώρου

Καταχώρηση ονομάτων χώρου Καταχώρηση ονομάτων χώρου Βήμα 1: Αναζήτηση ονομάτων χώρου για καταχώρηση Εισάγεται το όνομα ή τα ονόματα χώρου που σας ενδιαφέρουν, χωρίς καταλήξεις, χωρίζοντας με κενό ή new line αν έχετε πάνω από δύο

Διαβάστε περισσότερα