Ευχαριστίες Το βιβλίο "µε µία µατιά" Τι νέο υπάρχει στην Access Εισαγωγή στη Microsoft Access

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ευχαριστίες Το βιβλίο "µε µία µατιά" Τι νέο υπάρχει στην Access Εισαγωγή στη Microsoft Access"

Transcript

1

2

3 Περιεχόµενα Ευχαριστίες Το βιβλίο "µε µία µατιά" Χωρίς τεχνικούς όρους! Σύντοµη παρουσίαση Μερικές συµβάσεις Μία τελευταία λέξη (ή και δύο) Τι νέο υπάρχει στην Access Εξοικείωση µε τη νέα διασύνδεση χρήστη Μορφοποίηση αντικειµένων βάσης δεδοµένων µε τις νέες Αυτόµατες Μορφοποιήσεις ηµιουργία νέων τύπων πεδίων Συλλογή δεδοµένων από µηνύµατα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου Εισαγωγή στη Microsoft Access Εισαγωγή στις βάσεις δεδοµένων Εκκίνηση της Access Εξερεύνηση του παραθύρου της Access Άνοιγµα βάσης δεδοµένων Εµφάνιση πολλών αντικειµένων βάσης δεδοµένων Κλείσιµο βάσης δεδοµένων και έξοδος από την Access Εµφάνιση και διαχείριση αντικειµένων βάσης δεδοµένων Χρήση του Συστήµατος Βοήθειας της Access Γνωριµία µε τις βάσεις δεδοµένων της Access Εµφάνιση δείγµατος βάσης δεδοµένων Εργασία µε αντικείµενα βάσης δεδοµένων Εξέταση πίνακα Εξέταση φόρµας Περιήγηση µέσω πίνακα επιλογών Εξέταση ερωτήµατος Εξέταση έκθεσης Χρήση προτύπων βάσεων δεδοµένων Συνήθεις προβολές αντικειµένων

4 8 Ελληνική Microsoft Access 2007 µε µια µατιά 5 ηµιουργία βάσης δεδοµένων Σχεδιασµός βάσης δεδοµένων ηµιουργία νέας βάσης δεδοµένων ηµιουργία νέου πίνακα σε προβολή Σχεδίασης ηµιουργία νέου πίνακα µε πληκτρολόγηση Προσθήκη υπαρχόντων πεδίων σε πίνακα Καθορισµός πρωτεύοντος κλειδιού Λήψη δεδοµένων από άλλους πίνακες της Access Θεωρία των σχέσεων ηµιουργία σχέσεων µεταξύ πινάκων Εφαρµογή ακεραιότητας αναφορών Προσαρµογή πεδίων Χρήση πινάκων Ανάθεση τύπου δεδοµένων Εµφάνιση ή αλλαγή ιδιοτήτων πεδίου Εισαγωγή στη όµηση Εκφράσεων Μορφοποίηση περιεχοµένων πεδίου ηµιουργία µάσκας εισαγωγής Καθορισµός απαιτούµενων πεδίων και απαιτούµενης καταχώρισης δεδοµένων Καθορισµός προεπιλεγµένων τιµών ηµιουργία ευρετηρίου τιµών πεδίου Επικύρωση καταχώρισης δεδοµένων ηµιουργία πεδίου αναζήτησης ηµιουργία πεδίου υποµνήµατος µόνο για προσάρτηση ηµιουργία πεδίου συνηµµένου Προσαρµογή πινάκων Εύρεση και αντικατάσταση κειµένου Καταχώριση δεδοµένων µε την Αυτόµατη ιόρθωση Προσθήκη και επεξεργασία κειµένου Χειρισµός στηλών Τροποποίηση στηλών και γραµµών Εµφάνιση δευτερεύοντος φύλλου δεδοµένων Φιλτράρισµα εγγραφών πίνακα... 98

5 Περιεχόµενα 9 8 ηµιουργία φορµών ηµιουργία απλής φόρµας ηµιουργία φόρµας µε τον Οδηγό Φορµών ηµιουργία φόρµας σε προβολή Σχεδίασης ηµιουργία φόρµας πολλών στοιχείων Τροποποίηση υπάρχουσας φόρµας Προσθήκη και διαγραφή στοιχείων ελέγχου φόρµας Προσθήκη στοιχείου ελέγχου Επιλογέας ηµεροµηνίας ηµιουργία δευτερεύουσας φόρµας Ταυτόχρονη εµφάνιση φόρµας και του δευτερεύοντος φύλλου δεδοµένων της ηµιουργία ερωτηµάτων Εισαγωγή στους τύπους ερωτηµάτων ηµιουργία ερωτήµατος µε τον Οδηγό Ερωτηµάτων Επεξεργασία ερωτήµατος σε προβολή Σχεδίασης Χρήση κριτηρίων για τον περιορισµό των αποτελεσµάτων ερωτήµατος Εισαγωγή στους τελεστές Χρήση ερωτηµάτων για τον υπολογισµό τιµών Εύρεση διπλότυπων εγγραφών Εύρεση αταίριαστων εγγραφών Καταχώριση αποτελεσµάτων ερωτήµατος σε νέο πίνακα ηµιουργία ερωτήµατος ενηµέρωσης ηµιουργία ερωτήµατος διασταύρωσης Εύρεση των µεγαλύτερων και των µικρότερων τιµών πεδίου µε τη χρήση ερωτήµατος ηµιουργία εκθέσεων ηµιουργία έκθεσης µε τον Οδηγό Εκθέσεων ηµιουργία έκθεσης Σύνοψης ηµιουργία έκθεσης σε προβολή Σχεδίασης Τροποποίηση υπάρχουσας έκθεσης Προσθήκη και διαγραφή στοιχείων ελέγχου έκθεσης Υπολογισµός τιµών σε µια έκθεση Οι ενότητες των εκθέσεων Οµαδοποίηση εγγραφών έκθεσης ηµιουργία δευτερεύουσας έκθεσης ηµιουργία ετικετών αλληλογραφίας

6 10 Ελληνική Microsoft Access 2007 µε µια µατιά 11 Βελτίωση της εµφάνισης φορµών και εκθέσεων Μορφοποίηση κειµένου Εφαρµογή Αυτόµατων Μορφοποιήσεων Ρύθµιση της εµφάνισης στοιχείων ελέγχου Προσθήκη γραµµών, σχηµάτων, και περιγραµµάτων Επεξεργασία γραµµών και περιγραµµάτων Εµφάνιση γραµµών πλέγµατος σε µια έκθεση Εναλλαγή χρωµατισµού γραµµών σε µια φόρµα ή έκθεση Προσθήκη µιας γραµµής συγκεντρωτικών στοιχείων σε φύλλο δεδοµένων Προσθήκη εικόνας Εφαρµογή µορφοποίησης υπό όρους Αλλαγή της προέλευσης εικόνας Ρύθµιση στοίχισης εικόνας και χρώµατος φόντου Παράθεση εικόνας Ρύθµιση ύψους και πλάτους εικόνας ηµιουργία γραφηµάτων στην Access ηµιουργία γραφήµατος Μορφοποίηση στοιχείων γραφήµατος Προσαρµογή αξόνων γραφήµατος Προσθήκη πληροφοριών σε γράφηµα Αλλαγή τύπου γραφήµατος Αλληλεπίδραση µε άλλα προγράµµατα Σύνδεση και ενσωµάτωση Προσθήκη νέου αντικειµένου Χειρισµός αντικειµένων Εισαγωγή γραφηµάτων και φύλλων εργασίας του Excel Εισαγωγή δεδοµένων από άλλη βάση δεδοµένων της Access Σύνδεση µε πίνακα άλλης βάσης δεδοµένων Χρήση υπερσυνδέσµων Εισαγωγή δεδοµένων από αρχείο του Excel Εισαγωγή δεδοµένων από αρχείο κειµένου Εισαγωγή δεδοµένων από αρχείο XML Εξαγωγή δεδοµένων σε αρχείο κειµένου Εξαγωγή δεδοµένων σε άλλο αρχείο της Access Εξαγωγή δεδοµένων σε αρχείο XML Αποθήκευση αντικειµένων βάσης δεδοµένων σε αρχεία Ιστού

7 Περιεχόµενα 11 Ανάλυση δεδοµένων µε το Microsoft Excel ηµοσίευση δεδοµένων στο Microsoft Word Συλλογή δεδοµένων από µηνύµατα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ιαχείριση βάσης δεδοµένων Εισαγωγή στην ασφάλεια των βάσεων δεδοµένων Κρυπτογράφηση βάσης δεδοµένων Κλείδωµα εγγραφών βάσης δεδοµένων ηµιουργία Πίνακα Επιλογών Τεκµηρίωση βάσης δεδοµένων Ρύθµιση επιλογών εκκίνησης Προσαρµογή της Access Προσθήκη κουµπιών στη γραµµή εργαλείων Γρήγορης πρόσβασης ηµιουργία µακροεντολής Εκτέλεση µακροεντολής Ορισµός οµάδων µακροεντολών Προσθήκη και διαγραφή ενεργειών µακροεντολών Εκκίνηση µακροεντολής µε κουµπί Εµφάνιση πλαισίου µηνύµατος Εκτέλεση µακροεντολής κατά το άνοιγµα φόρµας Αλλαγή των επιλογών της Αυτόµατης ιόρθωσης Παρουσίαση δεδοµένων πινάκων και ερωτηµάτων µε δυναµικό τρόπο Εισαγωγή στους Συγκεντρωτικούς Πίνακες και τα Συγκεντρωτικά Γραφήµατα ηµιουργία Συγκεντρωτικού Πίνακα Προσθήκη και αφαίρεση πεδίων Συγκεντρωτικού Πίνακα Περιστροφή Συγκεντρωτικού Πίνακα Φιλτράρισµα δεδοµένων Συγκεντρωτικού Πίνακα Μορφοποίηση Συγκεντρωτικού Πίνακα ηµιουργία Συγκεντρωτικού Γραφήµατος Ευρετήριο

8

9 ηµιουργία βάσης δεδοµένων Στο κεφάλαιο αυτό Σχεδιασµός βάσης δεδοµένων ηµιουργία νέας βάσης δεδοµένων ηµιουργία νέου πίνακα σε προβολή Σχεδίασης ηµιουργία νέου πίνακα µε πληκτρολόγηση Προσθήκη υπαρχόντων πεδίων σε πίνακα Καθορισµός πρωτεύοντος κλειδιού Λήψη δεδοµένων από άλλους πίνακες της Access ηµιουργία σχέσεων µεταξύ πινάκων Εφαρµογή ακεραιότητας αναφορών Αν δεν καλύπτει τις ανάγκες σας καµία από τις βάσεις δεδοµένων που µπορείτε να δηµιουργήσετε µε τα πρότυπα βάσεων δεδοµένων της Access, µπορείτε να δηµιουργήσετε µια βάση δεδοµένων από το µηδέν. Όταν επιλέγετε να δηµιουργήσετε ένα νέο πίνακα, έχετε πλήρη έλεγχο του αριθµού των πεδίων, των ονοµάτων των πεδίων, και του είδους των δεδοµένων που θα αποθηκεύονται σε αυτόν. Αφού δηµιουργήσετε τον πίνακα, µπορείτε να προσθέσετε πεδία από το παράθυρο εργασιών Πρότυπα πεδίων, που περιέχει µεγάλη ποικιλία πεδίων στα οποία µπορείτε να αποθηκεύσετε δεδοµένα όπως ώρες, αριθµοί τηλεφώνων, ταχυδροµικοί κώδικες, ονόµατα, διευθύνσεις, και σχόλια. Όταν δηµιουργείτε έναν πίνακα, είτε από το µηδέν είτε µε τη βοήθεια ενός προτύπου, µπορείτε να προσαρµόσετε τη δοµή του στις ανάγκες σας όπως, για παράδειγµα, να µετονοµάσετε ένα πεδίο ή να προσθέσετε ένα νέο για να αποθηκεύσετε επιπλέον δεδοµένα. 45

10 46 Ελληνική Microsoft Access 2007 µε µια µατιά Σχεδιασµός βάσης δεδοµένων Το βασικότερο αντικείµενο σε µια βάση δεδοµένων είναι ο πίνακας, στον οποίο αποθηκεύετε τα δεδοµένα σας. Ίσως µπείτε στον πειρασµό να στριµώξετε όλα τα είδη δεδοµένων σας σε ένα Ένας πίνακας για κάθε αντικείµενο Ο πρώτος κανόνας δηµιουργίας πινάκων βάσεων δεδοµένων είναι να εξασφαλίσετε ότι σε κάθε πίνακα θα αποθηκεύονται δεδοµένα ενός τύπου αντικειµένου, είτε αυτό το αντικείµενο είναι πρόσωπο, είτε προϊόν, είτε παραγγελία. Ας πάρουµε για παράδειγµα τον πίνακα Προµηθευτών της βάσης δεδοµένων Northwind. Αυτός ο πίνακας έχει από ένα πεδίο για όλα όσα θα θέλατε να γνωρίζετε σχετικά µε κάποιο προµηθευτή, χωρίς τίποτα περιττό. είτε όµως και την εναλλακτική σχεδίαση η οποία προσθέτει πεδία που περιγράφουν τα προϊόντα του προµηθευτή. µόνο πίνακα, αλλά αυτός δεν είναι ο σωστός τρόπος σχεδιασµού πινάκων σε µια βάση δεδο- µένων. Οι οδηγίες που ακολουθούν θα σας βοηθήσουν να δηµιουργήσετε αποδοτικούς πίνακες. Σε περίπτωση που δεν ακολουθήσετε αυτον τον τρόπο σχεδίασης, τότε, εκτός από τα ε- παναλαµβανόµενα δεδοµένα, η διαγραφή της εγγραφής που αντιστοιχεί στο τελευταίο προϊόν ενός προµηθευτή θα είχε ως αποτέλεσµα και τη διαγραφή όλων των πληροφοριών του προµηθευτή από τη βάση δεδοµένων σας. Αντί να διακινδυνεύσετε να χάσετε αυτές τις πληροφορίες, είναι πολύ πιο αποδοτικό να δηµιουργήσετε έ- ναν πίνακα για τους προµηθευτές και έναν άλλο για τα προϊόντα.

11 Κεφάλαιο 5: ηµιουργία βάσης δεδοµένων 47 ώστε σε κάθε πίνακα ένα πρωτεύον κλειδί Ένα άλλο σηµαντικό στοιχείο για τη δηµιουργία ενός πίνακα είναι η ανάθεση ενός πρωτεύοντος κλειδιού. Αυτό το πεδίο περιέχει µία µοναδική τιµή η οποία διακρίνει µια εγγραφή του πίνακα από όλες τις υπόλοιπες. Στον πίνακα Αποστολέων της βάσης δεδοµένων Northwind, αυτόν το ρόλο έχει αναλάβει το πεδίο Αναγνωριστικό. Το πεδίο Κωδικός προϊόντος προσδιορίζει το προϊόν, και το πεδίο Κωδικοί προµηθευτών προσδιορίζει τον προµηθευτή του προϊόντος. εδοµένου ότι µπορείτε να παραγγείλετε το ίδιο προϊόν από περισσότερους από έναν προµηθευτές, είναι απαραίτητα και τα δύο πεδία Κωδικός προϊόντος και Κωδικοί προµηθευτών για τη διάκριση µιας εγγραφής από τις υπόλοιπες εγγραφές του πίνακα. Είναι επίσης δυνατόν να δηµιουργήσετε ένα πρωτεύον κλειδί που να αποτελείται από περισσότερα από ένα πεδία, όπως στον πίνακα που βλέπετε στη δεύτερη εικόνα. (Ο πίνακας αυτός είναι απλώς ένα δείγµα δεν περιλαµβάνεται στη βάση δεδοµένων Northwind.) Συµπεριλάβετε ξένα κλειδιά Ένας τελευταίος τρόπος για να κάνετε πιο αποδοτικούς τους πίνακές σας είναι να συµπεριλάβετε πεδία πρωτευόντων κλειδιών από άλλους πίνακες, όπως το πεδίο Κωδικοί προµηθευτών στον πίνακα Προϊόντα. Όταν ένα πρωτεύον κλειδί κάποιου πίνακα είναι αποθηκευµένο σε κάποιον άλλο, τότε ονο- µάζεται ξένο κλειδί. Όπως θα δείτε παρακάτω σε αυτό το κεφάλαιο, µπορείτε να χρησιµοποιείτε ξένα κλειδιά για να δηµιουργείτε σχέσεις µεταξύ πινάκων. Πεδίο Αναγνωριστικό

12 48 Ελληνική Microsoft Access 2007 µε µια µατιά ηµιουργία νέας βάσης δεδοµένων Αν θέλετε να δηµιουργήσετε µια βάση δεδοµένων από το µηδέν, µπορείτε να το κάνετε δη- µιουργώντας µια κενή βάση δεδοµένων και προσθέτοντας στη συνέχεια τους δικούς σας πίνακες και άλλα αντικείµενα. Μπορείτε επίσης να δηµιουργήσετε µια βάση δεδοµένων που βασίζεται σε µια άλλη υπάρχουσα, γλιτώνοντας έτσι χρόνο και κόπο. ηµιουργήστε µια νέα βάση δεδοµένων 1. Πατήστε στο κουµπί Office και κατόπιν πατήστε στην επιλογή ηµιουργία. 2. Πατήστε στο σύνδεσµο Κενή βάση δεδοµένων. 3. Πληκτρολογήστε ένα όνοµα για τη βάση δεδοµένων σας. 4. Πατήστε στο εικονίδιο του φακέλου. 5. Μεταφερθείτε στο φάκελο στον οποίο θέλετε να αποθηκεύσετε τη βάση δεδοµένων σας. 6. Πατήστε στο ΟΚ. 7. Πατήστε στο κουµπί ηµιουργία

13 Κεφάλαιο 5: ηµιουργία βάσης δεδοµένων 49 ηµιουργήστε µια βάση δεδοµένων βασισµένη σε άλλη 1. Ανοίξτε τη βάση δεδοµένων που θέλετε να χρησιµοποιήσετε ως µοντέλο, και στη συνέχεια πατήστε στο κουµπί Office. 2. Πατήστε στο βέλος του στοιχείου µενού Αποθήκευση ως. 3. Επιλέξτε την τρέχουσα µορφή αρχείου. 4. Πληκτρολογήστε ένα διαφορετικό όνοµα για τη νέα βάση δεδοµένων. 5. Πατήστε στο κουµπί Αποθήκευση. Προσοχή Αν δεν πληκτρολογήσετε νέο όνοµα για τη βάση δεδοµένων σας, απλώς θα αποθηκεύσετε την υπάρχουσα βάση δεδοµένων, και δε θα δηµιουργήσετε νέο αρχείο

14 50 Ελληνική Microsoft Access 2007 µε µια µατιά ηµιουργία νέου πίνακα σε προβολή Σχεδίασης Αφού σχεδιάσετε τη βάση δεδοµένων σας στο χαρτί, µπορείτε να αρχίσετε να δηµιουργείτε πίνακες στους οποίους θα αποθηκεύσετε τα δεδο- µένα σας. Μια καλή ιδέα για να καθορίσετε τη δοµή του πίνακά σας είναι να αρχίσετε να τον σχεδιάζετε σε προβολή Σχεδίασης. Όταν κοιτάζετε έναν πίνακα σε προβολή Σχεδίασης, µπορείτε να καθορίσετε το όνοµα ενός πεδίου, να επιλέξετε τον τύπο των δεδοµένων που θα καταχωρίζονται σε αυτό (αριθµητικές τιµές, νοµισµατικές τιµές, κείµενο, ηµεροµηνίες, αριθµοί τηλεφώνων, και ούτω καθεξής), και να γράψετε µια περιγραφή για το συγκεκριµένο πεδίο. Οι περιγραφές πεδίων είναι µια από τις πιο παρα- µεληµένες εργασίες κατά το σχεδιασµό των βάσεων δεδοµένων. Εύκολα τα παραβλέπει κανείς ή τα θεωρεί περιττά, αλλά η αλήθεια είναι ότι υπάρχει πιθανότητα να ξεχάσετε το είδος των δεδοµένων που υποτίθεται ότι πρέπει να καταχωρίζεται σε κάθε πεδίο. Επίσης, υπάρχει πιθανότητα να αποχωρήσετε από την εταιρεία και να πρέπει κάποιος συνάδελφος να καταλάβει τι πρέπει να περιέχει κάθε πεδίο. Αν έχει τύχει ποτέ να ασχοληθείτε µε τη βάση δεδοµένων κάποιου άλλου, ίσως συναντήσατε ένα πεδίο για το οποίο δεν είστε βέβαιοι τι περιέχει. Προσθέτοντας µια περιγραφή, διευκολύνετε όλους όσοι θα χρησιµοποιήσουν τη βάση δεδοµένων. ηµιουργήστε έναν πίνακα σε προβολή Σχεδίασης 1. Πατήστε στην καρτέλα ηµιουργία. 2. Από την οµάδα Πίνακες, επιλέξτε Σχεδίαση Πίνακα. (συνεχίζεται στην επόµενη σελίδα) Προσοχή Η δηµιουργία βάσεων δεδοµένων οι οποίες δεν περιέχουν πεδίο πρωτεύοντος κλειδιού δυσκολεύει τη λήψη δεδοµένων από τον πίνακα µε τη βοήθεια ερωτηµάτων, καθώς και στις σχέσεις τους µε άλλους πίνακες. Κάθε πίνακας που δηµιουργείτε πρέπει πάντα να περιέχει ένα πρωτεύον κλειδί. 1 2

15 Κεφάλαιο 5: ηµιουργία βάσης δεδοµένων 51 ηµιουργήστε έναν πίνακα σε προβολή Σχεδίασης (συνέχεια) 3. Πληκτρολογήστε ένα όνοµα για το πρώτο πεδίο και µετά πατήστε το πλήκτρο Tab. 4. Πατήστε στο κάτω βέλος του πλαισίου Τύπος δεδοµένων. 5. Επιλέξτε έναν τύπο δεδοµένων. 6. Πληκτρολογήστε µια περιγραφή για το πεδίο. 7. Πατήστε το πλήκτρο Tab και επαναλάβετε τα βήµατα 4 έως 5 για να προσθέσετε και άλλα πεδία. 8. Πατήστε στο κουµπί Αποθήκευση. 9. Πληκτρολογήστε ένα όνοµα για τον πίνακα. 10.Πατήστε στο ΟΚ. 11.Όταν ερωτηθείτε αν θέλετε να αναθέσει η Access ένα πρωτεύον κλειδί στον πίνακά σας, ακολουθήστε ένα από τα παρακάτω βήµατα: Πατήστε στο Ναι ώστε η Access να αναθέσει πρωτεύον κλειδί. Πατήστε στο Όχι ώστε η Access να δηµιουργήσει τον πίνακα χωρίς πρωτεύον κλειδί. Πατήστε στο κουµπί Άκυρο για να συνεχίσετε χωρίς να αποθηκεύσετε τον πίνακα. 12.Πατήστε στο κουµπί Κλεισίµατος του πίνακα

16 52 Ελληνική Microsoft Access 2007 µε µια µατιά ηµιουργία νέου πίνακα µε πληκτρολόγηση Ίσως ακούγεται παράξενο να θέλετε να καταχωρίσετε δεδοµένα σε έναν πίνακα χωρίς να έχετε προηγουµένως καθορίσει τη δοµή του, αλλά υ- πάρχει µια περίπτωση στην οποία κάτι τέτοιο είναι απολύτως λογικό: όταν βιάζεστε και πρέπει να καταχωρίσετε τα δεδοµένα γρήγορα στη βάση δεδοµένων. Όταν πληκτρολογείτε δεδοµένα σε έναν κενό πίνακα, η Access δίνει στα πεδία γενικά ονόµατα, όπως Πεδίο1, Πεδίο2, και ούτω καθεξής. Μετά από την καταχώριση των δεδοµένων στον πίνακα, µπορείτε να τον ανοίξετε σε προβολή Σχεδίασης και να ονοµάσετε τα πεδία, να καθορίσετε τύπους δεδοµένων, κ.ο.κ. ηµιουργήστε ένα νέο πίνακα µε πληκτρολόγηση 1. Πατήστε στην καρτέλα ηµιουργία. 2. Στην οµάδα Πίνακες, πατήστε στην επιλογή Πίνακας. 3. Πληκτρολογήστε τα δεδοµένα για το πρώτο νέο πεδίο και πατήστε το πλήκτρο Tab. 4. Επαναλάβετε το βήµα 3 µέχρι να πληκτρολογήσετε όλα τα δεδοµένα για µια εγγραφή, και στη συνέχεια πατήστε Enter δύο φορές για να επιστρέψετε στο πρώτο πεδίο. 5. Πατήστε στο κουµπί Αποθήκευση. 6. Πληκτρολογήστε ένα όνοµα για τον πίνακά σας. 7. Πατήστε στο ΟΚ. 8. Πατήστε στο κουµπί Κλεισίµατος του πίνακα. Συμβουλή Κατά τη δηµιουργία ενός πεδίου µε πληκτρολόγηση, η Access καθορίζει το πρώτο πεδίο του πίνακα ως ένα πεδίο µε ό- νοµα Αναγνωριστικό µε διαδοχική αρίθµηση, το οποίο εξυπηρετεί ως πεδίο πρωτεύοντος κλειδιού του πίνακα. Καλό είναι να αφήσετε το πεδίο στον πίνακα, αλλά πρέπει να του δώσετε ένα πιο περιγραφικό όνοµα ώστε να µπορείτε να το αναγνωρίζετε αν το χρησιµοποιήσετε ως ξένο κλειδί. Αν, για παράδειγµα, το όνοµα του πίνακα είναι "Αποθήκες", µετονοµάστε το πεδίο σε "ΚωδΑποθήκης"

17 Κεφάλαιο 5: ηµιουργία βάσης δεδοµένων 53 Προσθήκη υπαρχόντων πεδίων σε πίνακα Όταν ξεκινάτε το σχεδιασµό µιας νέας βάσης δεδοµένων, αντί η Access να σας αναγκάσει να δηµιουργήσετε έναν πίνακα από το µηδέν, σας επιτρέπει να χρησιµοποιήσετε το παράθυρο εργασιών Πρότυπα πεδίων για να επιλέξετε πεδία που χρησιµοποιούνται συχνά από έναν αριθµό προκατασκευασµένων πινάκων. Είναι οι ίδιοι πίνακες που βλέπετε όταν πατάτε στο κουµπί Πρότυπα Πίνακα της καρτέλας ηµιουργία, µε τη διαφορά ότι περιέχουν µια µεγάλη ποικιλία Προσθέστε πεδία από τα παράθυρο εργασιών Πρότυπα πεδίων 1. Ανοίξτε έναν πίνακα σε προβολή Σχεδίασης. 2. Πατήστε στη θεµατική καρτέλα Φύλλο εδοµένων. 3. Πατήστε στην επιλογή ηµιουργία πεδίου. 4. Πατήστε στο πεδίο που θέλετε να προσθέσετε. 5. Σύρετε το πεδίο στην κατάλληλη θέση στο φύλλο δεδοµένων. πεδίων που σας επιτρέπουν να υλοποιήσετε τους πίνακές σας µε την ελάχιστη προσπάθεια. Μπορείτε επίσης να αντιγράψετε στο νέο πίνακά σας πεδία από υπάρχοντες πίνακες. Όταν πατάτε στο κουµπί Λίστα πεδίων, η Access ανοίγει το οµώνυµο παράθυρο εργασιών, το οποίο περιέχει τη δοµή των υπαρχόντων πινάκων και σας επιτρέπει να αντιγράψετε αυτά τα πεδία στους πίνακές σας

18 54 Ελληνική Microsoft Access 2007 µε µια µατιά Προσθέστε πεδία από υπάρχοντες πίνακες 1. Ανοίξτε έναν πίνακα σε προβολή Φύλλου δεδοµένων. 2. Πατήστε στη θεµατική καρτέλα Φύλλο δεδοµένων. 3. Πατήστε στο κουµπί Λίστα πεδίων. 4. Πατήστε στο στοιχείο ελέγχου Εµφάνισης λεπτοµερειών που βρίσκεται δίπλα στον κατάλληλο πίνακα. 5. Σύρετε το πεδίο στη θέση που θέλετε στο φύλλο δεδοµένων σας. 6. Πατήστε στο κουµπί Επόµενο δύο φορές, και µετά επιλέξτε Τέλος για να κλείσετε τον Οδηγό Αναζήτησης και να προσθέστε το πεδίο. Προσοχή Όταν προσθέτετε πεδία από το παράθυρο εργασιών Πρότυπα πεδίων ή από έναν άλλο πίνακα, µερικές φορές το πεδίο που προσθέτετε δεν εµφανίζεται στο φύλλο δεδοµένων σας. Μην ανησυχείτε εκεί είναι, α- πλώς δεν µπορείτε να το δείτε. Αυτό συµβαίνει επειδή η Access κρύβει πεδία τα οποία θεωρεί ότι θα µπορούσαν να αποτελούν µέρος του πρωτεύοντος κλειδιού του πίνακά σας. Μπορείτε να εµφανίσετε όλα τα πεδία ανοίγοντας τον πίνακα σε προβολή Φύλλου δεδοµένων, πατώντας µε το δεξιό πλήκτρο του ποντικιού σε ένα από τα ονόµατα πεδίων, επιλέγοντας Επανεµφάνιση στηλών, ενεργοποιώντας το πλαίσιο ε- λέγχου που βρίσκεται δίπλα στα πεδία που θέλετε να εµφανίζονται, και πατώντας στο κουµπί Κλεισίµατος. Συμβουλή Όταν προσθέτετε ένα πεδίο από το παράθυρο εργασιών Πρότυπα πεδίων, σύρετε το όνοµα του πεδίου στη γραµµή επικεφαλίδων στην κορυφή του φύλλου δεδοµένων. Όταν το πεδίο είναι στην κατάλληλη θέση για να το αποθέσετε στον πίνακα, εµφανίζεται µια κατακόρυφη γραµµή η γραµµή αυτή δείχνει τη θέση στο φύλλο δεδοµένων όπου θα εµφανιστεί το νέο πεδίο

19 Κεφάλαιο 5: ηµιουργία βάσης δεδοµένων 55 Καθορισµός πρωτεύοντος κλειδιού Μια άποψη για το σωστό σχεδιασµό πινάκων είναι να έχετε ένα πεδίο (ή µια οµάδα πεδίων) µε µία µοναδική τιµή σε κάθε γραµµή του πίνακα. Τα πεδία που έχουν τη µοναδική τιµή ονοµάζονται πεδία πρωτεύοντος κλειδιού. Επειδή το πεδίο (ή τα πεδία) πρωτεύοντος κλειδιού κάθε γραµµής περιέχουν µία µοναδική τιµή, η Access µπορεί να διακρίνει κάθε γραµµή από όλες τις υπόλοιπες του πίνακα. Γιατί είναι σηµαντικό αυτό; Σκεφθείτε τι θα συνέβαινε αν κάποιο κατά- Αναθέστε ένα πρωτεύον κλειδί 1. Αν χρειάζεται, πατήστε στο κουµπί ανοίγµατος/κλεισίµατος της γραµµής χωρίσµατος. 2. Πατήστε στη γραµµή χωρίσµατος. 3. Πατήστε στην κατηγορία Πίνακες. 4. Πατήστε µε το δεξιό πλήκτρο του ποντικιού στον πίνακα που σας ενδιαφέρει. 5. Πατήστε στη διαταγή Προβολή σχεδίασης. 6. Πατήστε στον επιλογέα γραµµής του πεδίου που θα είναι το πρωτεύον κλειδί. 7. Βεβαιωθείτε ότι είναι ανοιχτή η καρτέλα Σχεδίαση και πατήστε στο κουµπί Πρωτεύον Κλειδί. 8. Πατήστε στο κουµπί Αποθήκευση για να αποθηκεύσετε τη δουλειά σας. 9. Πατήστε στο κουµπί Κλεισίµατος. στηµα χρησιµοποιούσε τον αριθµό τηλεφώνου σας για να σας αναγνωρίζει κάθε φορά που τηλεφωνείτε για να δώσετε µια παραγγελία. Αν αλλάξετε αριθµό τηλεφώνου και το άτοµο στο οποίο δόθηκε ο αριθµός σας τηλεφωνήσει πριν από εσάς, το κατάστηµα θα αντικαταστήσει τα στοιχεία σας µε τα στοιχεία του νέου καλούντος, σβήνοντας πιθανότατα όλες τις εγγραφές σχετικά µε τις δοσοληψίες που είχατε µε το συγκεκριµένο κατάστηµα. Συμβουλή Το πρωτεύον κλειδί δεν πρέπει να περιέχει περιγραφικές πληροφορίες. Η καλύτερη τιµή για ένα πεδίο πρωτεύοντος κλειδιού είναι ένας αριθµός τον οποίο η Access αυξάνει σε κάθε γραµµή του πίνακα. Αυτός ο τύπος πεδίου ονοµάζεται πεδίο Αυτόµατης Α- ρίθµησης. Συμβουλή Μπορείτε να δηµιουργήσετε ένα πρωτεύον κλειδί πολλών πεδίων, κρατώντας πατηµένο το πλήκτρο Ctrl και πατώντας στους επιλογείς γραµµών των πεδίων που θα ανήκουν στο πρωτεύον κλειδί

20

Περιεχόµενα. 1 Tο βιβλίο "µε µια µατιά" Εισαγωγή στη Microsoft Access Γνωριµία µε τις βάσεις δεδοµένων της Access...

Περιεχόµενα. 1 Tο βιβλίο µε µια µατιά Εισαγωγή στη Microsoft Access Γνωριµία µε τις βάσεις δεδοµένων της Access... Περιεχόµενα Ευχαριστίες... 11 1 Tο βιβλίο "µε µια µατιά"...13 Χωρίς τεχνικούς όρους!... 13 Σύντοµη παρουσίαση... 14 Μερικές συµβάσεις... 16 Μία τελευταία λέξη (ή και δύο)... 16 2 Εισαγωγή στη Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1 Tο βιβλίο "με μια ματιά" Εισαγωγή στη Microsoft Access Γνωριμία με τις βάσεις δεδομένων της Access...

Περιεχόμενα. 1 Tο βιβλίο με μια ματιά Εισαγωγή στη Microsoft Access Γνωριμία με τις βάσεις δεδομένων της Access... Περιεχόμενα Ευχαριστίες...11 1 Tο βιβλίο "με μια ματιά"... 13 Χωρίς τεχνικούς όρους!...13 Σύντομη παρουσίαση...14 Μερικές συμβάσεις...16 Μία τελευταία λέξη (ή και δύο)...16 2 Εισαγωγή στη Microsoft Access

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στην Access Κεφάλαιο 2 Χειρισμός πινάκων... 27

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στην Access Κεφάλαιο 2 Χειρισμός πινάκων... 27 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στην Access... 9 Γνωριμία με την Access... 12 Δημιουργία βάσης δεδομένων... 22 Άνοιγμα και κλείσιμο βάσης δεδομένων... 24 Ερωτήσεις ανακεφαλαίωσης... 25 Πρακτική εξάσκηση...

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. 1 Εισαγωγή: Λίγα λόγια για το βιβλίο Τι νέο υπάρχει στο Outlook Ξεκίνηµα Ευχαριστίες...

Περιεχόµενα. 1 Εισαγωγή: Λίγα λόγια για το βιβλίο Τι νέο υπάρχει στο Outlook Ξεκίνηµα Ευχαριστίες... Περιεχόµενα Ευχαριστίες... 11 1 Εισαγωγή: Λίγα λόγια για το βιβλίο... 13 Χωρίς τεχνικούς όρους!... 13 Σύντοµη παρουσίαση... 14 Μερικές συµβάσεις... 16 Μια τελευταία λέξη (µπορεί και δύο)... 16 2 Τι νέο

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομα περιεχόμενα. Ανακύκλωση δεξιοτήτων 154. Ανακύκλωση δεξιοτήτων 274. Ανακύκλωση δεξιοτήτων Δημιουργία πινάκων βάσεων δεδομένων 54

Σύντομα περιεχόμενα. Ανακύκλωση δεξιοτήτων 154. Ανακύκλωση δεξιοτήτων 274. Ανακύκλωση δεξιοτήτων Δημιουργία πινάκων βάσεων δεδομένων 54 Σύντομα περιεχόμενα Πρόλογος 5 1 Βασικές έννοιες βάσεων δεδομένων 25 2 Δημιουργία πινάκων βάσεων δεδομένων 54 3 Εργασία με πίνακες και εγγραφές βάσεων δεδομένων 74 4 Τροποποίηση πινάκων και πεδίων 100

Διαβάστε περισσότερα

1 Εξερεύνηση της Access ηµιουργία βάσεων δεδοµένων 107

1 Εξερεύνηση της Access ηµιουργία βάσεων δεδοµένων 107 Περιεχόµενα Οι συγγραφείς... 11 Εισαγωγή στην Access 2007... 13 Νέες λειτουργίες... 13 Ας ξεκινήσουµε!... 17 Πληροφορίες για αναγνώστες που χρησιµοποιούν Windows ΧΡ... 19 ιαχείριση των αρχείων πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια από το συγγραφέα...7

Λίγα λόγια από το συγγραφέα...7 Περιεχόμενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα...7 Κεφάλαιο 1: Σχεδιασμός βάσης δεδομένων και δημιουργία πίνακα...9 Κεφάλαιο 2: Περαιτέρω τροποποίηση δομής πίνακα...41 Κεφάλαιο 3: Σχέσεις...84 Κεφάλαιο 4: Ερωτήματα...105

Διαβάστε περισσότερα

Kεφάλαιο 11 Λίστες και Ανάλυση Δεδομένων Kεφάλαιο 12 Εργαλεία ανάλυσης πιθανοτήτων Kεφάλαιο 13 Ανάλυση δεδομένων...

Kεφάλαιο 11 Λίστες και Ανάλυση Δεδομένων Kεφάλαιο 12 Εργαλεία ανάλυσης πιθανοτήτων Kεφάλαιο 13 Ανάλυση δεδομένων... Μέρος 2 Kεφάλαιο 11 Λίστες και Ανάλυση Δεδομένων... 211 Kεφάλαιο 12 Εργαλεία ανάλυσης πιθανοτήτων... 241 Kεφάλαιο 13 Ανάλυση δεδομένων... 257 Kεφάλαιο 14 Συναρτήσεις Μέρος Β... 285 Kεφάλαιο 15 Ευρετήριο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1 Εισαγωγή: Tο βιβλίο Τι νέο υπάρχει στο Excel Πρώτα βήματα στο Excel Ευχαριστίες...

Περιεχόμενα. 1 Εισαγωγή: Tο βιβλίο Τι νέο υπάρχει στο Excel Πρώτα βήματα στο Excel Ευχαριστίες... Περιεχόμενα Ευχαριστίες... 13 1 Εισαγωγή: Tο βιβλίο... 15 Χωρίς τεχνικούς όρους!... 15 Σύντομη παρουσίαση... 16 Μερικές συμβάσεις... 18 Μία τελευταία λέξη (ή και περισσότερες)... 18 2 Τι νέο υπάρχει στο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1 Γνωριμία με το Excel... 9

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1 Γνωριμία με το Excel... 9 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1 Γνωριμία με το Excel... 9 Τα στοιχεία του παραθύρου του Excel... 10 Κελιά και διευθύνσεις... 13 Σε ποιο κελί θα τοποθετηθούν τα δεδομένα;... 14 Καταχώριση δεδομένων... 15 Τι καταλαβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΡΟΣ ΙΙ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΡΟΣ ΙΙ Κωδικός Πακέτου ACTA CCU/2-012 Τίτλος Πακέτου Εκπαιδευτικές Ενότητες ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΡΟΣ ΙΙ Χρήση Η/Υ και ιαχείριση Αρχείων - Windows Περιβάλλον Η/Υ - Βασικές Λειτουργίες και Ρυθµίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1 Γνωριμία με το Excel...9

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1 Γνωριμία με το Excel...9 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1 Γνωριμία με το Excel...9 Τα στοιχεία του παραθύρου του Excel... 10 Κελιά και διευθύνσεις... 13 Σε ποιο κελί θα τοποθετηθούν τα δεδομένα;... 14 Καταχώριση δεδομένων... 15 Τι καταλαβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο «Τεχνολογία Πολιτισμικού Λογισμικού» Ενότητα. Σχεδίαση Βάσεων Δεδομένων

Εργαστήριο «Τεχνολογία Πολιτισμικού Λογισμικού» Ενότητα. Σχεδίαση Βάσεων Δεδομένων Ενότητα 3 Σχεδίαση Βάσεων Δεδομένων 17 18 3.1 Εισαγωγή Μία βάση δεδομένων αποτελείται από δεδομένα για διάφορα θέματα τα οποία όμως σχετίζονται μεταξύ τους και είναι καταχωρημένα με συγκεκριμένο τρόπο.

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Βασικές Έννοιες της Πληροφορικής Εισαγωγή 21 Τι είναι ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 22 Υλικό (Hardware) - Λογισµικό (Software) 23 Ιστορική Εξέλιξη

1.1 Βασικές Έννοιες της Πληροφορικής Εισαγωγή 21 Τι είναι ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 22 Υλικό (Hardware) - Λογισµικό (Software) 23 Ιστορική Εξέλιξη Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Μαθαίνετε Εύκολα Microsoft Office 2003 1 Εισαγωγή στην Πληροφορική 1.1 Βασικές Έννοιες της Πληροφορικής Εισαγωγή 21 Τι είναι ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 22 Υλικό (Hardware) - Λογισµικό

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο «Τεχνολογία Πολιτισμικού Λογισμικού» Ενότητα. Επεξεργασία πινάκων

Εργαστήριο «Τεχνολογία Πολιτισμικού Λογισμικού» Ενότητα. Επεξεργασία πινάκων Ενότητα 4 Επεξεργασία πινάκων 36 37 4.1 Προσθήκη πεδίων Για να εισάγετε ένα πεδίο σε ένα πίνακα που υπάρχει ήδη στη βάση δεδομένων σας, βάζετε τον κέρσορα του ποντικιού στο πεδίο πάνω από το οποίο θέλετε

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα. Βάσεις δεδομένων. εκδόσεις ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ

Ενότητα. Βάσεις δεδομένων. εκδόσεις ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ Ενότητα Βάσεις δεδομένων Κεφάλαιο 68. Βάσεις δεδομένων και Microsoft Access Απαντήσεις ερωτήσεων και ασκήσεων επανάληψης 1. Η χρησιμότητα μιας βάσης δεδομένων είναι: Η συλλογή, η οργάνωση, η επεξεργασία,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Κεφάλαιο 1: Εγκατάσταση της Access Κεφάλαιο 2: Βάσεις δεδομένων και δομικά στοιχεία της Access

Εισαγωγή Κεφάλαιο 1: Εγκατάσταση της Access Κεφάλαιο 2: Βάσεις δεδομένων και δομικά στοιχεία της Access ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή...15 Κεφάλαιο 1: Εγκατάσταση της Access 2002...17 Τι είναι το Office XP;...17 Τεχνικές απαιτήσεις του Office XP...17 Πρόσθετα απαιτούμενα για την αξιοποίηση εξειδικευμένων χαρακτηριστικών...18

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ Η/Υ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ

ΧΡΗΣΗ Η/Υ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗ Η/Υ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ 1. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ 1.1. Βασικές Λειτουργίες και Ρυθµίσεις 1.1.1 Εκκίνηση, Τερµατισµός, Επανεκκίνηση του Η/Υ ακολουθώντας τις κατάλληλες διαδικασίες 1.1.2

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1 Προετοιμασία βιβλίου εργασίας 47. 2 Εργασία με δεδομένα και πίνακες Excel 75. Ευχαριστίες...11. Εισαγωγή στο Microsoft Excel 2010...

Περιεχόμενα. 1 Προετοιμασία βιβλίου εργασίας 47. 2 Εργασία με δεδομένα και πίνακες Excel 75. Ευχαριστίες...11. Εισαγωγή στο Microsoft Excel 2010... Περιεχόμενα Ευχαριστίες...11 Εισαγωγή στο Microsoft Excel 2010...13 Τροποποίηση της εμφάνισης της Κορδέλας...29 Χαρακτηριστικά και συμβάσεις του βιβλίου...35 Χρήση των αρχείων εξάσκησης...37 Βοήθεια...41

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εισαγωγή στο Word Βασικές μορφοποιήσεις κειμένων Κεφάλαιο 1. Κεφάλαιο 2

Περιεχόμενα. Εισαγωγή στο Word Βασικές μορφοποιήσεις κειμένων Κεφάλαιο 1. Κεφάλαιο 2 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο Word 2007...9 Η οθόνη του Word... 9 Δημιουργία νέου εγγράφου... 15 Προσθήκη και διαγραφή κειμένου... 18 Πρώτα επιλογή, μετά εργασία... 20 Εύρεση και αντικατάσταση κειμένου...

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογή ενός στοιχείου γραφήματος από μια λίστα στοιχείων γραφήματος

Επιλογή ενός στοιχείου γραφήματος από μια λίστα στοιχείων γραφήματος - 217 - Το στοιχείο που θέλετε να επιλέξετε επισημαίνεται ξεκάθαρα με λαβές επιλογής. Συμβουλή: Για να σας βοηθήσει να εντοπίσετε το στοιχείο γραφήματος που θέλετε να επιλέξετε, το Microsoft Office Excel

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Βασικές Έννοιες της Πληροφορικής Εισαγωγή 21 Τι είναι ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 22 Υλικό - Λογισµικό 23 Ιστορική Εξέλιξη των Η/Υ 23 Γενιές

1.1 Βασικές Έννοιες της Πληροφορικής Εισαγωγή 21 Τι είναι ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 22 Υλικό - Λογισµικό 23 Ιστορική Εξέλιξη των Η/Υ 23 Γενιές Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Μαθαίνετε Εύκολα MS OFFICE 2007 1 Εισαγωγή στην Πληροφορική 1.1 Βασικές Έννοιες της Πληροφορικής Εισαγωγή 21 Τι είναι ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 22 Υλικό - Λογισµικό 23 Ιστορική Εξέλιξη

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Στασινός. ουλεύοντας με τη. Microsoft Access ΑΘΗΝΑ

Χρήστος Στασινός. ουλεύοντας με τη. Microsoft Access ΑΘΗΝΑ Χρήστος Στασινός ουλεύοντας με τη Microsoft Access ΑΘΗΝΑ Κάθε γνήσιο αντίγραφο έχει την υπογραφή του συγγραφέα Έκδοση 1η, Copyright 1998 Έκδοση 2η, Copyright 2007 ISBN: 978-960-8105-97-3 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

MICROSOFT OFFICE 2003

MICROSOFT OFFICE 2003 MICROSOFT OFFICE 2003 MICROSOFT EXCEL 2003 Γραφήµατα Πληροφορίες για τα γραφήµατα T α γραφήµατα προσελκύουν την προσοχή και διευκολύνουν την προβολή συγκρίσεων, τάσεων σε δεδοµένα. Για παράδειγµα, αντί

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος 1: Βασικές έννοιες Πληροφορικής και επικοινωνιών Μέρος 2: Χρήση υπολογιστή και διαχείριση αρχείων Πρόλογος...

Περιεχόμενα. Μέρος 1: Βασικές έννοιες Πληροφορικής και επικοινωνιών Μέρος 2: Χρήση υπολογιστή και διαχείριση αρχείων Πρόλογος... Περιεχόμενα Πρόλογος...11 Μέρος 1: Βασικές έννοιες Πληροφορικής και επικοινωνιών... 13 1.1 Εισαγωγή στους υπολογιστές... 15 1.2 Μονάδες μέτρησης... 27 1.3 Οι βασικές λειτουργίες ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή...

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13. Πρόλογος... 11

Περιεχόμενα. Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13. Πρόλογος... 11 Περιεχόμενα Πρόλογος... 11 Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13 1.1 Windows XP... 15 1.2 Επιφάνεια εργασίας... 19 1.3 Γραμμή εργασιών... 24 1.4 Χειρισμός παραθύρων... 30 1.5 Μενού... 36 1.6

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Η Microsoft Access 2013 έχει διαφορετική εμφάνιση από προηγούμενες εκδόσεις. Δημιουργήσαμε, λοιπόν, αυτόν τον οδηγό για να ελαχιστοποιήσουμε την καμπύλη εκμάθησης. Αλλαγή του

Διαβάστε περισσότερα

MICROSOFT OFFICE 2003 MICROSOFT WORD 2003

MICROSOFT OFFICE 2003 MICROSOFT WORD 2003 MICROSOFT OFFICE 2003 MICROSOFT WORD 2003 Το Microsoft Office Word 2003 είναι το πρόγραµµα επεξεργασίας κειµένου που κάνει ευκολότερη τη δηµιουργία, την κοινή χρήση και την ανάγνωση εγγράφων. Οι λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1 Tο βιβλίο... 1. 2 Ξεκίνημα... 7. 3 Σύνταξη και αποστολή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας... 27. iii. Ευχαριστίες... ix

Περιεχόμενα. 1 Tο βιβλίο... 1. 2 Ξεκίνημα... 7. 3 Σύνταξη και αποστολή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας... 27. iii. Ευχαριστίες... ix Περιεχόμενα Ευχαριστίες... ix 1 Tο βιβλίο... 1 Χωρίς τεχνικούς όρους!...1 Σύντομη παρουσίαση...2 Μερικές συμβάσεις...4 Μία τελευταία λέξη (ή και δύο)...5 2 Ξεκίνημα... 7 Το ελληνικό Outlook 2002 με μια

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα βιβλίων εργασίας και ονόματα κελιών

Πρότυπα βιβλίων εργασίας και ονόματα κελιών Περιεχόμενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα...7 Κεφάλαιο 1: Ρυθμίσεις γραμμών εργαλείων και μενού...9 Κεφάλαιο 2: Διαχείριση παραθύρων και προβολές...25 Κεφάλαιο 3: Εισαγωγή δεδομένων...44 Κεφάλαιο 4: Προσαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

1 Εξερεύνηση του PowerPoint Δημιουργία νέας παρουσίασης Επεξεργασία κειμένου διαφανειών 107

1 Εξερεύνηση του PowerPoint Δημιουργία νέας παρουσίασης Επεξεργασία κειμένου διαφανειών 107 Περιεχόμενα Οι συγγραφείς... 11 Εισαγωγή στο PowerPoint 2007... 13 Νέες λειτουργίες...13 Καταργημένες λειτουργίες...16 Πληροφορίες για αναγνώστες που χρησιμοποιούν Windows ΧΡ... 17 Διαχείριση των αρχείων

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 Χρήση προτύπου 2. Κεφάλαιο 2 Τροποποίηση μιας παρουσίασης 9. Κεφάλαιο 4 Προσθήκη αντικειμένων 26. Κεφάλαιο 5 Ειδικά εφέ 35

Κεφάλαιο 1 Χρήση προτύπου 2. Κεφάλαιο 2 Τροποποίηση μιας παρουσίασης 9. Κεφάλαιο 4 Προσθήκη αντικειμένων 26. Κεφάλαιο 5 Ειδικά εφέ 35 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1 Χρήση προτύπου 2 Κεφάλαιο 2 Τροποποίηση μιας παρουσίασης 9 Κεφάλαιο 3 Εφαρμογή σχεδίων 19 Κεφάλαιο 4 Προσθήκη αντικειμένων 26 Κεφάλαιο 5 Ειδικά εφέ 35 Κεφάλαιο 6 Κουμπιά ενεργειών

Διαβάστε περισσότερα

1 Εισαγωγή στην Πληροφορική

1 Εισαγωγή στην Πληροφορική ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή 1 Εισαγωγή στην Πληροφορική 1.1 Βασικές Έννοιες της Πληροφορικής Εισαγωγή 17 Τι είναι ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 18 Υλικό Λογισµικό 19 Ιστορική Εξέλιξη των Η/Υ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακός Οδηγός. Βάσεις Δεδομένων της Γ' Τάξης ΕΠΑΛ

Εργαστηριακός Οδηγός. Βάσεις Δεδομένων της Γ' Τάξης ΕΠΑΛ Άδεια Χρήσης Creative Commons, Αναφορά Προέλευσης 3.0 Ελλάδα 2009-200, Βουρλάκος Μιχαήλ Εργαστηριακός Οδηγός για το μάθημα Βάσεις Δεδομένων της Γ' Τάξης ΕΠΑΛ σε περιβάλλον Microsoft Access Υπεύθυνος Καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια από το συγγραφέα Κεφάλαιο 1: Βάσεις δεδομένων και Microsoft Access Κεφάλαιο 2: Microsoft Access

Λίγα λόγια από το συγγραφέα Κεφάλαιο 1: Βάσεις δεδομένων και Microsoft Access Κεφάλαιο 2: Microsoft Access Περιεχόμενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 Κεφάλαιο 1: Βάσεις δεδομένων και Microsoft Access... 9 Κεφάλαιο 2: Microsoft Access 2002... 20 Κεφάλαιο 3: Το σύστημα Βοήθειας του Microsoft Office ΧΡ... 36

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Πακέτου Certified Computer Expert-ACTA

Τίτλος Πακέτου Certified Computer Expert-ACTA Κωδικός Πακέτου ACTA - CCE - 002 Τίτλος Πακέτου Certified Computer Expert-ACTA Εκπαιδευτικές Ενότητες Επεξεργασία Κειμένου - Word Δημιουργία Εγγράφου Προχωρημένες τεχνικές επεξεργασίας κειμένου & αρχείων

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο Outlook Κεφάλαιο 2 Βασικές εργασίες με μηνύματα 31

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο Outlook Κεφάλαιο 2 Βασικές εργασίες με μηνύματα 31 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο Outlook 2003 9 Διευθέτηση και εκκίνηση του Outlook... 10 Το περιβάλλον του Outlook... 16 Οι προσωπικοί φάκελοι του Outlook... 20 Η Λίστα φακέλων... 21 Ο φάκελος Το Outlook

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1 Windows 8.1 1.1 Βασικές Έννοιες Πληροφορικής και Επικοινωνιών Εισαγωγή 19 Τι είναι ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 20 Κατηγορίες Υπολογιστών 21 Κύρια μέρη ενός Προσωπικού Υπολογιστή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Το Microsoft Excel 2013 έχει διαφορετική εμφάνιση από προηγούμενες εκδόσεις. Γι αυτό το λόγο, δημιουργήσαμε αυτόν τον οδηγό για να ελαχιστοποιήσουμε την καμπύλη εκμάθησης. Προσθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα. Σχεδίαση Βάσεων Δεδομένων

Ενότητα. Σχεδίαση Βάσεων Δεδομένων Ενότητα 3 Σχεδίαση Βάσεων Δεδομένων 2 3 3.1 Εισαγωγή Μία βάση δεδομένων αποτελείται από δεδομένα για διάφορα θέματα τα οποία όμως σχετίζονται μεταξύ τους και είναι καταχωρημένα με συγκεκριμένο τρόπο. Όλα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1.1. Ορισµός εγγράφου, προτύπου, πρωτεύοντος και δευτερεύοντος εγγράφου 1.2. Πρότυπα 1.2.1. Δηµιουργία, µεταβολή, χρήση και διαγραφή προτύπων εγγράφων 1.2.2.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων...

Περιεχόμενα. Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων... Περιεχόμενα Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων...22 Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...23 Επιφάνεια εργασίας...26

Διαβάστε περισσότερα

Γνωριµία µε τη Microsoft Access

Γνωριµία µε τη Microsoft Access Γνωριµία µε τη Microsoft Access ηµιουργία νέας βάσης δεδοµένων Έναρξη - Προγράµµατα - Microsoft Access - ηµιουργία νέας βάσης δεδοµένων µε χρήση Κενής βάσης δεδοµένων - ΟΚ Επιλέγουµε Φάκελο και στο Όνοµα

Διαβάστε περισσότερα

ECDL Module 5 Χρήση Βάσεων εδοµένων Εξεταστέα Ύλη, έκδοση 5.0 (Syllabus Version 5.0)

ECDL Module 5 Χρήση Βάσεων εδοµένων Εξεταστέα Ύλη, έκδοση 5.0 (Syllabus Version 5.0) ECDL Module 5 Χρήση Βάσεων εδοµένων Εξεταστέα Ύλη, έκδοση 5.0 (Syllabus Version 5.0) (Module 5 Using Databases) Συνολική ιάρκεια: Προτεινόµενο * Χρονοδιάγραµµα Εκπαίδευσης 10-16 (δέκα έως δεκαέξι) ώρες

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία κειμένου: Word 2003

Επεξεργασία κειμένου: Word 2003 Περιεχόμενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα...7 Κεφάλαιο 1: Ρυθμίσεις γραμμών εργαλείων και μενού...9 Κεφάλαιο 2: Διαχείριση παραθύρων και προβολές...26 Κεφάλαιο 3: Εύρεση, αντικατάσταση, και μετάβαση σε συγκεκριμένο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο Outlook Κεφάλαιο 2 Βασικές εργασίες με μηνύματα 33

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο Outlook Κεφάλαιο 2 Βασικές εργασίες με μηνύματα 33 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο Outlook 2007 9 Διευθέτηση και εκκίνηση του Outlook... 10 Το περιβάλλον του Outlook... 17 Οι προσωπικοί φάκελοι του Outlook... 22 Η Λίστα φακέλων... 23 Το Outlook Σήμερα...

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο PowerPoint 9. Κεφάλαιο 2 Εργασία με κείμενο 41

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο PowerPoint 9. Κεφάλαιο 2 Εργασία με κείμενο 41 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο PowerPoint 9 Βασικές έννοιες... 10 Το παράθυρο του PowerPoint... 13 Δημιουργία νέας παρουσίασης... 18 Βασικές εργασίες με διαφάνειες... 24 Προβολές παρουσίασης... 28

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ. Key CERT EXPERT: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ. Έκδοση 1.0

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ. Key CERT EXPERT: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ. Έκδοση 1.0 ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ Key CERT EXPERT: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Έκδοση 1.0 ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Το πρόγραµµα Microsoft Word Expert περιλαµβάνει εξαιρετικά χρήσιµες δυνατότητες, ενώ απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

Τι νέο υπάρχει στη Microsoft Access Διορθώσεις, σχόλια, και βοήθεια...9. Χρήση του συνοδευτικού CD του βιβλίου...13

Τι νέο υπάρχει στη Microsoft Access Διορθώσεις, σχόλια, και βοήθεια...9. Χρήση του συνοδευτικού CD του βιβλίου...13 Περιεχόμενα Τι νέο υπάρχει στη Microsoft Access 2003...7 Διορθώσεις, σχόλια, και βοήθεια...9 Λήψη βοήθειας για το βιβλίο και το CD του...9 Λήψη βοήθειας για τη Microsoft Office Access 2003...9 Περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Γνωριμία με το Excel 1. Προετοιμασία βιβλίου εργασίας 23. Εκτέλεση υπολογισμών σε δεδομένα 35. Αλλαγή της εμφάνισης του εγγράφου 49

Περιεχόμενα. Γνωριμία με το Excel 1. Προετοιμασία βιβλίου εργασίας 23. Εκτέλεση υπολογισμών σε δεδομένα 35. Αλλαγή της εμφάνισης του εγγράφου 49 Περιεχόμενα Τι νέο υπάρχει στο Microsoft Excel 2002 Διορθώσεις, σχόλια, και βοήθεια Χρήση του συνοδευτικού CD του βιβλίου Συμβάσεις και χαρακτηριστικά του βιβλίου Θέματα εξέτασης MOUS Εξετάσεις MOUS vii

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ Key CERT: ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ Key CERT: ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ Key CERT: ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ Έκδοση 1.0 Σελίδα 1 από 5 ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ Τα ακόλουθα αποτελούν την εξεταστέα ύλη για την ενότητα Βάσεις εδοµένων και θεωρούνται η βάση του

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Το Microsoft Word 2013 έχει διαφορετική εμφάνιση από προηγούμενες εκδόσεις. Γι αυτό το λόγο, δημιουργήσαμε αυτόν τον οδηγό για να ελαχιστοποιήσουμε την καμπύλη εκμάθησης. Γραμμή

Διαβάστε περισσότερα

Το σύστημα Βοήθειας του Internet Explorer

Το σύστημα Βοήθειας του Internet Explorer Περιεχόμενα Λίγα λόγια για το συγγραφέα... 7 Κεφάλαιο 1: Διαδίκτυο Internet... 9 Κεφάλαιο 2: Υπηρεσίες και εφαρμογές του Διαδικτύου... 18 Κεφάλαιο 3: O φυλλομετρητής Internet Explorer... 29 Κεφάλαιο 4:

Διαβάστε περισσότερα

MICROSOFT OFFICE 2003 MICROSOFT WORD 2003

MICROSOFT OFFICE 2003 MICROSOFT WORD 2003 MICROSOFT OFFICE 2003 MICROSOFT WORD 2003 Εµφάνιση των γραµµών εργαλείων "Βασική" και "Μορφοποίηση" σε δύο γραµµές Από προεπιλογή, οι γραµµές εργαλείων Βασική και Μορφοποίηση εµφανίζονται µε αγκύρωση (σταθεροποίηση:

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Πλήρης Οδηγός για το ίπλωµα ECDL 1 Εισαγωγή στην Πληροφορική 1.1 Βασικές Έννοιες της Πληροφορικής Εισαγωγή 21 Τι είναι ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 22 Υλικό - Λογισµικό 23 Ιστορική

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα. Επεξεργασία πινάκων

Ενότητα. Επεξεργασία πινάκων Ενότητα 4 Επεξεργασία πινάκων 2 3 4.1 Προσθήκη πεδίων Για να εισάγετε ένα πεδίο σε ένα πίνακα που υπάρχει ήδη στη βάση δεδομένων σας, βάζετε τον κέρσορα του ποντικιού στο πεδίο πάνω από το οποίο θέλετε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ACCESS

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ACCESS ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ACCESS Μια βάση δεδομένων είναι μια οργανωμένη συλλογή πληροφοριών, οι οποίες είναι αποθηκευμένες σε κάποιο αποθηκευτικό μέσο (π.χ σκληρό δίσκο). Οι πληροφορίες τις οποίες καταχωρούμε και

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων. Πρόλογος... 11

Πίνακας περιεχομένων. Πρόλογος... 11 Πίνακας περιεχομένων Πρόλογος... 11 Κεφάλαιο 1 Εργασία με πολλά φύλλα εργασίας...13 1.1 Εισαγωγή... 13 1.2 Προσθήκη και διαγραφή φύλλων εργασίας... 13 1.3 Απόκρυψη φύλλου εργασίας... 15 1.4 Αλλαγή στον

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια από τον συγγραφέα Microsoft Excel Η δομή ενός φύλλου εργασίας... 21

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια από τον συγγραφέα Microsoft Excel Η δομή ενός φύλλου εργασίας... 21 ENOTHTA 4 Περιεχόμενα Λίγα λόγια από τον συγγραφέα... 7 1 Microsoft Excel 2010... 9 2 Η δομή ενός φύλλου εργασίας... 21 3 ημιουργία νέου βιβλίου εργασίας και καταχώριση δεδομένων... 27 4 Συμβουλές για

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός των Πινάκων μίας Βάσης Δεδομένων

Σχεδιασμός των Πινάκων μίας Βάσης Δεδομένων Σχεδιασμός των Πινάκων μίας Βάσης Δεδομένων 3 ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Επιλογή τύπου δεδομένων και ιδιότητες πεδίων Δημιουργία πινάκων Συσχετισμός πινάκων ΑΡΧΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ, ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΤΕΛΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Το Microsoft Publisher 2013 έχει διαφορετική εμφάνιση από προηγούμενες εκδόσεις. Γι αυτό το λόγο, δημιουργήσαμε αυτόν τον οδηγό για να ελαχιστοποιήσουμε την καμπύλη εκμάθησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Τo πιστοποιητικό στην Τεχνολογία των Πληροφοριών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Τo πιστοποιητικό στην Τεχνολογία των Πληροφοριών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Πιστοποιητικό στην Τεχνολογία των Πληροφοριών Η Τεχνολογία των Πληροφοριών (ΙΤ) επηρεάζει τη ζωή όλων µας, όπου κι αν ζούµε ή δουλεύουµε σε ολόκληρο τον κόσµο. Σχεδόν κάθε πτυχή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή στην Πληροφορική 1.1 Βασικές Έννοιες Τι είναι ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 15 Ιστορική Ανασκόπηση 16 Γενιές Υπολογιστών 20 Κατηγορίες Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΟΕΕΚ ΜΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗ MICROSOFT OFFICE SPECIALIST

ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΟΕΕΚ ΜΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗ MICROSOFT OFFICE SPECIALIST ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΟΕΕΚ ΜΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗ MICROSOFT OFFICE SPECIALIST ΑΡΘΡΟ 49. ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1. Βασικές Λειτουργίες και Περιβάλλον Εφαρµογής Επεξεργασίας Κειµένου α.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο πρόγραμμα Microsoft word 2003

Εισαγωγή στο πρόγραμμα Microsoft word 2003 Εισαγωγή στο πρόγραμμα Microsoft word 2003 Έναρξη 1. Εκκίνηση του προγράμματος Για να ξεκινήσουμε το Word, πατάμε στο κουμπί Εναρξη και από το μενού που εμφανίζεται επιλέγουμε Προγράμματα και Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

MICROSOFT OFFICE 2003

MICROSOFT OFFICE 2003 MICROSOFT OFFICE 2003 MICROSOFT EXCEL 2003 Επεξεργασία δεδοµένων Εισαγωγή κενών κελιών, γραµµών ή στηλών 1. Κάντε ένα από τα εξής: Εισαγωγή νέων κενών κελιών Επιλέξτε µια περιοχή (περιοχή: ύο ή περισσότερα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ KeyCERT EXPERT: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ. Έκδοση 2.0

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ KeyCERT EXPERT: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ. Έκδοση 2.0 ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ KeyCERT EXPERT: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Έκδοση 2.0 MICROSOFT WORD EXPERT ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Το πρόγραμμα Microsoft Word Expert περιλαμβάνει εξαιρετικά χρήσιμες δυνατότητες,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ 2: Κεφάλαιο 1: Βασικές τεχνικές του Office Κεφάλαιο 2: Εργασία με τα προγράμματα... 13

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ 2: Κεφάλαιο 1: Βασικές τεχνικές του Office Κεφάλαιο 2: Εργασία με τα προγράμματα... 13 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ 1: ΚΟΙΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΤΟΥ OFFICE Κεφάλαιο 1: Βασικές τεχνικές του Office... 3 Δημιουργία νέου εγγράφου...4 Άνοιγμα εγγράφου του Office...5 Επιλογές μενού και γραμμών εργαλείων...6

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1 Tο βιβλίο Τα βασικά του Office 21. Ευχαριστίες... 14

Περιεχόμενα. 1 Tο βιβλίο Τα βασικά του Office 21. Ευχαριστίες... 14 Περιεχόμενα Ευχαριστίες... 14 1 Tο βιβλίο 15 Χωρίς τεχνικούς όρους!... 15 Σύντομη παρουσίαση... 16 Τι νέο υπάρχει στο Office 2003;... 18 Μερικές συμβάσεις... 19 Μία τελευταία λέξη (ή και δύο)... 19 2 Τα

Διαβάστε περισσότερα

να ακολουθήσουμε Έναρξη Όλα τα Προγράμματα και να ενεργοποιήσουμε την επιλογή Microsoft Word.

να ακολουθήσουμε Έναρξη Όλα τα Προγράμματα και να ενεργοποιήσουμε την επιλογή Microsoft Word. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΜΕ ΤΟ WORD Περιεχόμενα Εκκίνηση του Microsoft Word... 3 Το παράθυρο του Word... 3 Η Κορδέλα με τις καρτέλες... 4 Κεντρική... 4 Εισαγωγή... 4 Διάταξη Σελίδας... 5 Αναφορές... 5 Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Μορφοποίηση εικόνων. Εισαγωγή. Στόχος κεφαλαίου

Μορφοποίηση εικόνων. Εισαγωγή. Στόχος κεφαλαίου Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1: Προετοιμασία παρουσίασης...1 Κεφάλαιο 2: Διαχείριση διαφανειών...18 Κεφάλαιο 3: Διαχείριση γραφικών...31 Κεφάλαιο 4: Επεξεργασία εικόνων με το Adobe Photoshop...56 Κεφάλαιο 5: Μορφοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1 Τι νέο υπάρχει στο Excel 2007; 65

Περιεχόμενα. 1 Τι νέο υπάρχει στο Excel 2007; 65 Περιεχόμενα Ο συγγραφέας... 9 Ευχαριστίες... 10 Χαρακτηριστικά και συμβάσεις του βιβλίου... 11 Χρήση του CD του βιβλίου... 13 Τα περιεχόμενα του CD...13 Ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος...15 Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση του Office 365 σε iphone ή ipad

Χρήση του Office 365 σε iphone ή ipad Χρήση του Office 365 σε iphone ή ipad Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Έλεγχος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Ρυθμίστε το iphone ή το ipad για αποστολή και λήψη ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το λογαριασμό του Office

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια από το συγγραφέα...7 Κεφάλαιο 1: Προετοιμασία παρουσίασης...9. Κεφάλαιο 2: Διαχείριση παρουσίασης...44

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια από το συγγραφέα...7 Κεφάλαιο 1: Προετοιμασία παρουσίασης...9. Κεφάλαιο 2: Διαχείριση παρουσίασης...44 Περιεχόμενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα...7 Κεφάλαιο 1: Προετοιμασία παρουσίασης...9 Κεφάλαιο 2: Διαχείριση παρουσίασης...44 Κεφάλαιο 3: Σχεδίαση γραφικών...78 Κεφάλαιο 4: Μορφοποίηση εικόνων...111 Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ MICROSOFT POWERPOINT

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ MICROSOFT POWERPOINT ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ MICROSOFT POWERPOINT 1 Εισαγωγή Το PowerPoint είναι µια ισχυρή εφαρµογή για τη δηµιουργία παρουσιάσεων και µπορεί να χρησιµεύσει στη δηµιουργία διαφανειών, καθώς και συνοδευτικών σηµειώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων...

Περιεχόμενα. Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων... Περιεχόμενα Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων...22 Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...23 Επιφάνεια εργασίας...26

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εισαγωγή στο Word 2003...9. Βασικές μορφοποιήσεις κειμένων... 41. Κεφάλαιο 1. Κεφάλαιο 2

Περιεχόμενα. Εισαγωγή στο Word 2003...9. Βασικές μορφοποιήσεις κειμένων... 41. Κεφάλαιο 1. Κεφάλαιο 2 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο Word 2003...9 Η οθόνη του Word... 9 Δημιουργία νέου εγγράφου... 14 Προσθήκη και διαγραφή κειμένου... 17 Πρώτα επιλογή, μετά εργασία... 18 Εύρεση και αντικατάσταση κειμένου...

Διαβάστε περισσότερα

International Diploma in IT Skills Proficiency Level

International Diploma in IT Skills Proficiency Level International Diploma in IT Skills Proficiency Level Εξεταστέα Ύλη ιεθνές Πιστοποιητικό στην Τεχνολογία των Πληροφοριών Επίπεδο Proficiency 3.2. ΕΝΟΤΗΤΕΣ 3.2.1 ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 1: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια από το συγγραφέα Κεφάλαιο 1: Microsoft Excel Κεφάλαιο 2: Η δομή ενός φύλλου εργασίας... 26

Λίγα λόγια από το συγγραφέα Κεφάλαιο 1: Microsoft Excel Κεφάλαιο 2: Η δομή ενός φύλλου εργασίας... 26 Περιεχόμενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 Κεφάλαιο 1: Microsoft Excel 2002... 9 Κεφάλαιο 2: Η δομή ενός φύλλου εργασίας... 26 Κεφάλαιο 3: Δημιουργία νέου βιβλίου εργασίας και καταχώριση δεδομένων...

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργείο Αυτοκινήτων

Συνεργείο Αυτοκινήτων Συνεργείο Αυτοκινήτων v2.102, Οκτώβριος 2015 Σύντοµες οδηγίες χρήσης Εισαγωγή Το πρόγραµµα Συνεργείο Αυτοκινήτων έχει σκοπό τη διαχείριση και παρακολούθηση του πελατολογίου, των αυτοκινήτων και των εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

6 Το μικρό βιβλίο για το ελληνικό Word 2010

6 Το μικρό βιβλίο για το ελληνικό Word 2010 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1 Microsoft Word 2010... 7 Κεφάλαιο 2 ημιουργία νέου εγγράφου... 13 Κεφάλαιο 3 Το σύστημα Βοήθειας του Office... 26 Κεφάλαιο 4 Μετακίνηση σε έγγραφο και προβολές εγγράφου... 31 Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. 1 Λίγα λόγια για το βιβλίο Τι νέο υπάρχει στο PowerPoint Εισαγωγή στο PowerPoint

Περιεχόµενα. 1 Λίγα λόγια για το βιβλίο Τι νέο υπάρχει στο PowerPoint Εισαγωγή στο PowerPoint Περιεχόµενα Ευχαριστίες... 11 1 Λίγα λόγια για το βιβλίο... 13 Χωρίς τεχνικούς όρους... 13 Σύντοµη παρουσίαση... 14 Μερικές συµβάσεις... 15 Τι νέο υπάρχει στο PowerPoint 2007;... 15 Μια τελευταία λέξη...

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος 1 Εισαγωγή στους υπολογιστές... 17

Περιεχόμενα. Μέρος 1 Εισαγωγή στους υπολογιστές... 17 Περιεχόμενα Μέρος 1 Εισαγωγή στους υπολογιστές... 17 Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στους υπολογιστές... 19 Οι πρώτες υπολογιστικές μηχανές...21 Γενιές σύγχρονων υπολογιστών...24 Κατηγορίες υπολογιστών...26 Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις δεδομένων (Access)

Βάσεις δεδομένων (Access) Βάσεις δεδομένων (Access) Όταν εκκινούμε την Access εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο: Κουμπί Κενή βάση δεδομένων Κουμπί του Office Για να φτιάξουμε μια νέα ΒΔ κάνουμε κλικ στο κουμπί «Κενή βάση δεδομένων»

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Λειτουργίες του Word

Βασικές Λειτουργίες του Word Βασικές Λειτουργίες του Word 2 ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Πληκτρολόγηση κειμένου Αποθήκευση, κλείσιμο, άνοιγμα εγγράφου Μη αυτόματη αλλαγή γραμμών/σελίδων Περιήγηση σε ένα έγγραφο Δημιουργία νέου εγγράφου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1.1. Χειρισµός εγγράφων 1.1.1. ηµιουργία, Άνοιγµα, Κλείσιµο, Αποθήκευση εγγράφου 1.1.2. Αποθήκευση εγγράφου µε

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικές συμβουλές κατά την πληκτρολόγηση ., ; :! ( ) " " Άνοιγμα και αποθήκευση εγγράφου Αρχείο, Άνοιγμα. Αρχείο / Αποθήκευση

Πρακτικές συμβουλές κατά την πληκτρολόγηση ., ; :! ( )   Άνοιγμα και αποθήκευση εγγράφου Αρχείο, Άνοιγμα. Αρχείο / Αποθήκευση Επεξεργαστής κειμένου Word 2003 Πρακτικές συμβουλές κατά την πληκτρολόγηση Για να αλλάξουμε παράγραφο πατάμε Enter. Για να αφήσουμε μία κενή γραμμή, πατάμε μία φορά το Enter. Για να γράψουμε την επόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Ο Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Ο Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Ο Οδηγός γρήγορης εκκίνησης του Microsoft PowerPoint 2013 έχει διαφορετική εμφάνιση από προηγούμενες εκδόσεις. Γι αυτό το λόγο, δημιουργήσαμε αυτόν τον οδηγό για να ελαχιστοποιήσουμε την καμπύλη εκμάθησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (Σημειώσεις Word) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ: ΒΑΡΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΟΖΟΥΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ MICROSOFT WORD (ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια από το συγγραφέα Κεφάλαιο 1: PowerPoint Κεφάλαιο 2: Εκκίνηση του PowerPoint... 13

Λίγα λόγια από το συγγραφέα Κεφάλαιο 1: PowerPoint Κεφάλαιο 2: Εκκίνηση του PowerPoint... 13 Περιεχόμενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 Κεφάλαιο 1: PowerPoint... 9 Κεφάλαιο 2: Εκκίνηση του PowerPoint... 13 Κεφάλαιο 3: Δημιουργία νέας παρουσίασης... 27 Κεφάλαιο 4: Μορφοποίηση κειμένου παρουσίασης...

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Περιεχόμενα...v

Περιεχόμενα. Περιεχόμενα...v Περιεχόμενα Περιεχόμενα...v Κεφάλαιο 1: Ρυθμίσεις γραμμών εργαλείων και μενού...1 Κεφάλαιο 2: Διαχείριση παραθύρων και προβολές...18 Κεφάλαιο 3: Εύρεση, αντικατάσταση, και μετάβαση σε συγκεκριμένο στοιχείο...35

Διαβάστε περισσότερα

Τι νέο υπάρχει στο Microsoft PowerPoint

Τι νέο υπάρχει στο Microsoft PowerPoint Περιεχόμενα Τι νέο υπάρχει στο Microsoft PowerPoint 2003... 9 Διορθώσεις, σχόλια, και βοήθεια... 11 Βοήθεια για το βιβλίο και το CD του... 11 Βοήθεια για το Microsoft PowerPoint 2003... 11 Περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΟΥ Explorer & Outlook 2013

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΟΥ Explorer & Outlook 2013 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΟΥ Explorer & Outlook 2013 1. Δίκτυα Υπολογιστών και Διαδίκτυο... 3 1.1. Όροι Και Έννοιες... 3 1.2. Ασφάλεια Στο Διαδίκτυο... 5 2. Περιήγηση στον Παγκόσμιο Ιστό 7 Το Περιβάλλον Ενός Φυλλομετρητή...

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος... xiii ΜΕΡΟΣ 1 1 Εισαγωγή στο Excel Βασικές λειτουργίες του Excel... 21

Πρόλογος... xiii ΜΕΡΟΣ 1 1 Εισαγωγή στο Excel Βασικές λειτουργίες του Excel... 21 Πρόλογος... xiii ΜΕΡΟΣ 1 1 Εισαγωγή στο Excel...3 1.1 Τι νέο υπάρχει στο Excel 2016...4 1.1.1 Νέες λειτουργίες του Excel 2016...4 1.2 Διάφοροι τρόποι εκκίνησης του Excel...6 1.3 Εξοικείωση με το περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

Γραφήματα. Excel 2003

Γραφήματα. Excel 2003 Γραφήματα Excel 2003 Ορολογία Τίτλος γραφήματος Σειρά δεδομένων Υπόμνημα Κατηγορίες Ετικέτες Δείκτες Περιοχή γραφήματος Περιοχή σχεδίασης γραφήματος Γραμμές πλέγματος Οδηγός γραφημάτων Για τη δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Συγχώνευση αλληλογραφίας και συγχώνευση μιας πηγής δεδομένων με ένα κύριο έγγραφο όπως ένα γράμμα ή ένα έγγραφο ετικετών

Συγχώνευση αλληλογραφίας και συγχώνευση μιας πηγής δεδομένων με ένα κύριο έγγραφο όπως ένα γράμμα ή ένα έγγραφο ετικετών 3.5.1.1 Συγχώνευση αλληλογραφίας και συγχώνευση μιας πηγής δεδομένων με ένα κύριο έγγραφο όπως ένα γράμμα ή ένα έγγραφο ετικετών Ένα σύνηθες πρόβλημα που υπάρχει, είναι η ανάγκη αποστολής επιστολών ή πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Απλές βάσεις δεδομένων. 1 Εξερεύνηση μιας βάσης δεδομένων της Access 2010 35. 2 Δημιουργία βάσεων δεδομένων και απλών πινάκων 77.

Περιεχόμενα. Απλές βάσεις δεδομένων. 1 Εξερεύνηση μιας βάσης δεδομένων της Access 2010 35. 2 Δημιουργία βάσεων δεδομένων και απλών πινάκων 77. Περιεχόμενα Εισαγωγή στη Microsoft Access 2010...11 Αλλαγή της εμφάνισης της Κορδέλας...17 Χαρακτηριστικά και συμβάσεις του βιβλίου...23 Χρήση των αρχείων εξάσκησης...25 Βοήθεια...27 Μέρος 1 Απλές βάσεις

Διαβάστε περισσότερα

MICROSOFT OFFICE 2003 MICROSOFT WORD 2003

MICROSOFT OFFICE 2003 MICROSOFT WORD 2003 MICROSOFT OFFICE 2003 MICROSOFT WORD 2003 ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Πληροφορίες για την εφαρµογή της µορφοποίησης Μπορείτε εύκολα να εφαρµόσετε µορφοποίηση για να δώσετε στα έγγραφά σας µια συνεπή εµφάνιση.

Διαβάστε περισσότερα

Certified Computer Expert (CCE)

Certified Computer Expert (CCE) Certified Computer Expert (CCE) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα

Διαβάστε περισσότερα

Αικατερίνη Καμπάση, PhD. Τμήμα Προστασίας και Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς Α.Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων

Αικατερίνη Καμπάση, PhD. Τμήμα Προστασίας και Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς Α.Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων Αικατερίνη Καμπάση, PhD Τμήμα Προστασίας και Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς Α.Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων Ζάκυνθος 2011 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 5 1.1 Βάσεις Δεδομένων 7 1.2

Διαβάστε περισσότερα