Ενημερωτικό φυλλάδιο για τη μεταβίβαση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ενημερωτικό φυλλάδιο για τη μεταβίβαση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης 2016"

Transcript

1 .. 31/05/2016 Έκδοση 2 Ενημερωτικό φυλλάδιο για τη μεταβίβαση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης 2016 AgroNews.gr ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΑΓΟΡΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2016 ΩΡΕΑΝ ΜΕ ΤΗΝ AGRENDA

2 Λίγα λόγια σχετικά με το ενημερωτικό φυλλάδιο, που κρατάτε στα χέρια σας Το παρόν φυλλάδιο έχει σκοπό την παροχή πληροφοριών με όσο το δυνατό πιο απλά λόγια σχετικά με τη διαδικασία μεταβίβασης των οριστικών δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης το έτος Στο φυλλάδιο μπορεί ο κάθε ενδιαφερόμενος γεωργός καθώς και οι φορείς υποβοήθησης υποβολής της ΕΑΕ 2016 α' και β' βαθμού να βρουν χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τη μεταβίβαση των δικαιωμάτων. Σε κάθε περίπτωση όμως θα πρέπει να συμβουλευτούν την υπ' αριθμ. 1406/52601/2016 Υπουργική Απόφαση, που καθορίζει με κάθε λεπτομέρεια τη διαδικασία μεταβίβασης των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης από το 2016 για τη νέα προγραμματική περίοδο καθώς και την σχετική εγκύκλιο του. Εθνικό νομοθετικό πλαίσιο: 1. υπ' αριθμ. 1406/52601/2016 ΥΑ (Β' 1291/2016) 2. υπ' αριθμ. 1478/55402/2016 ΥΑ (Β' 1393/2016) 3. υπ' αριθμ / εγκύκλιος 1. Είσαι επιλέξιμος για να μεταβιβάσεις δικαιώματα βασικής ενίσχυσης? Σε περίπτωση που σου έχουν χορηγηθεί οριστικά δικαιώματα βασικής ενίσχυσης το έτος ενίσχυσης 2015, μπορείς δυνητικά να τα μεταβιβάσεις σε άλλον γεωργό από το έτος ενίσχυσης 2016 και μετά. Μπορείς να μεταβιβάσεις τα χορηγηθέντα δικαιώματα με ή χωρίς γη. Σε περίπτωση μεταβίβασης δικαιωμάτων με γη, η γη θα πρέπει να είναι ισάριθμος ή μεγαλύτερος αριθμός επιλέξιμων εκταρίων. Επίσης μπορείς να τα μεταβιβάσεις οριστικά (με πώληση ή όποια άλλου είδους οριστική συμφωνία) ή να τα εκμισθώσεις για ορισμένο χρονικό διάστημα. Με τη λήξη της περιόδου εκμίσθωσης των δικαιωμάτων, τα δικαιώματα επιστρέφουν αυτόματα στον ιδιοκτήτη. Τα α δικαιώματα βασικής ενίσχυσης αποτελούν δικαιώματα υπό αίρεση και η χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης το 2015 δεν εξασφαλίζει την κατοχή τους εφ' όρου ζωής, σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης, για παράδειγμα, εκμισθώσει το σύνολό τους σε άλλο γεωργό, δεν υποβάλλει αίτηση ενιαίας ενίσχυσης και ως εκ τούτου δεν αποδεικνύει άσκηση γεωργικής δραστηριότητας. Οι αντισυμβαλλόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι, ακόμα και σε περίπτωση έγκρισης αίτησης Σελ. 2

3 μεταβίβασης, αν σε μέλλοντα χρόνο διαπιστωθεί αχρεωστήτως χορήγηση δικαιωμάτων στον μεταβιβαστή ή στον αποδέκτη, τα σχετικά ποσά θεωρούνται αχρεωστήτως καταβληθέντα και ανακτώνται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις από τον γεωργό, που εκείνη τη χρονική στιγμή κατέχει τα δικαιώματα. 2. Είσαι επιλέξιμος ως αποδέκτης μεταβίβασης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης? Ο αποδέκτης της μεταβίβασης δικαιωμάτων 2016 θα πρέπει οπωσδήποτε να πληροί τις προϋποθέσεις του ενεργού γεωργού το 2016, αλλιώς η αίτηση μεταβίβασης δεν μπορεί να παράξει αποτέλεσμα! Για να πληρεί ο αποδέκτης τις προϋποθέσεις του ενεργού γεωργού θα πρέπει κατ' αρχάς να πληρεί τις προϋποθέσεις του ορισμού του ως γεωργό, ότι δηλαδή πρόκειται για φυσικό ή νομικό πρόσωπο, του οποίου η γεωργική εκμετάλλευση έχει έδρα στην ελληνική επικράτεια και ασκεί γεωργική δραστηριότητα. Στη συνέχεια ελέγχεται για το αν πληροί τις προϋποθέσεις ως ενεργός γεωργός το έτος 2016: 1ο Βήμα: Ελέγχεται το ύψος των άμεσων ενισχύσεων έτους 2015 του αποδέκτη, αν υπερβαίνει ή όχι το ποσό των Σε περίπτωση που δεν το υπερβαίνει, θεωρείται αυτόματα ενεργός γεωργός για το (Σε περίπτωση που ο αποδέκτης της μεταβίβασης δεν έχει λάβει άμεσες ενισχύσεις το προηγούμενο έτος 2015 ή δεν υπέβαλλε ΕΑΕ 2015, ο παραπάνω έλεγχος διενεργείται βάσει θεωρητικού ποσού, το οποίο προκύπτει από το γινόμενο των εκτάσεων του αποδέκτη το 2016 επί τη μέση εθνική ενίσχυση άμεσης στήριξης). 2o Βήμα: Σε περίπτωση που το ύψος των άμεσων ενισχύσεων έτους 2015 ή του θεωρητικού ποσού υπερβαίνει το ποσό των 5.000, τα στοιχεία αποστέλλονται στο Υπουργείο Οικονομικών, προκειμένου να διαπιστωθεί ότι οι άμεσες ενισχύσεις έτους 2015 (ή το θεωρητικό ποσό) αντιστοιχούν τουλάχιστον στο 5% των συνολικών εσόδων, που έχει αποκτήσει από μη γεωργικές δραστηριότητες, για το εν λόγω έτος o Βήμα: Σε περίπτωση που το ύψος των άμεσων ενισχύσεων έτους 2015 ή το θεωρητικό ποσό υπερβαίνει το ποσοστό του 5%, ο γεωργός θεωρείται ενεργός γεωργός για το έτος Αν ο αποδέκτης εντάσσεται στη λεγόμενη αρνητική λίστα (δ/νση αερολιμένων, σιδηροδρομικών εταιρειών, εταιρειών ύδρευσης, κτηματομεσιτικών εταιρειών, γηπέδων και άλλων υπαίθριων χώρων ψυχαγωγίας) ελέγχεται είτε ως προς το Βήμα 3, είτε ότι τα έσοδα από γεωργικές δραστηριότητες αποτελούν τουλάχιστον το 1/3 των εσόδων από Σελ. 3

4 εξωγεωργικές δραστηριότητες είτε ότι ο κύριος εταιρικός σκοπός είναι εταιρικός. Κατά την υποβολή της αίτησης μεταβίβασης των δικαιωμάτων οι αντισυμβαλλόμενοι δεν γνωρίζουν με σιγουριά αν ο αποδέκτης είναι ενεργός το Όμως με βάση τα παραπάνω μπορούν να έχουν μία εικόνα και να πράξουν ανάλογα. Από το κριτήριο του ενεργού γεωργού εξαιρούνται οι κληρονόμοι, στην περίπτωση της μεταβίβασης λόγω κληρονομιάς. Όμως, ο κληρονόμος θα πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις του ενεργού γεωργού προκειμένου να λάβει άμεσες ενισχύσεις το ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟΣ ΣΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ Σε περίπτωση που ο αποδέκτης αίτησης μεταβίβασης έχει ενταχθεί το 2015 στο καθεστώς των μικρών καλλιεργητών, δεν δύναται να λάβει άμεσες ενισχύσεις άνω των Εάν με την μεταβίβαση των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης και ως εκ τούτου και την πράσινη ενίσχυσης, που δικαιούται κάθε έτος, οι άμεσες ενισχύσεις υπερβαίνουν το ποσό των είναι απαραίτητη η απένταξη του από το καθεστώς των μικρών καλλιεργητών το εν λόγω έτος ενίσχυσης και μεταβίβασης των δικαιωμάτων, προκειμένου να λάβει το σύνολο των άμεσων ενισχύσεων που δικαιούται. 3. Μεταβίβαση δικαιωμάτων και γης και μεταβίβαση δικαιωμάτων χωρίς γη Τα δικαιώματα βασικής ενίσχυσης, τα οποία χορηγήθηκαν στις τρεις περιφέρειες ΠΕ1, ΠΕ2 και ΠΕ3, περιλαμβανομένων των δικαιωμάτων της κληρονομιάς, μπορούν να μεταβιβάζονται και να ενεργοποιούνται μόνο εντός της ίδιας περιφέρειας ΠΕ1, ΠΕ2 και ΠΕ3. Αυτό σημαίνει ότι: σε περίπτωση που η μίσθωση ή η οριστική μεταβίβαση των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης ΠΕi συνοδεύεται από μίσθωση ή μεταβίβαση γης αντίστοιχα, επιτρέπεται μόνο εάν συνοδεύεται από μίσθωση ή μεταβίβαση τουλάχιστον ισοδύναμου αριθμού επιλέξιμων εκταρίων, τα οποία έχουν χαρακτηριστεί ως περιφέρεια ΠΕi σε περίπτωση που η μίσθωση ή η οριστική μεταβίβαση των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης ΠΕ1 δε συνοδεύεται από μίσθωση ή μεταβίβαση γης ΠΕi αντίστοιχα, μπορεί ο αποδέκτης να τα ενεργοποιήσει μόνο σε επιλέξιμες εκτάσεις ισοδύναμου ή μεγαλύτερου αριθμού εκταρίων, τα οποία έχουν χαρακτηριστεί ως περιφέρεια ΠΕi Σε περίπτωση μίσθωσης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης με γη, τα δικαιώματα και η έκταση μισθώνονται για την ίδια χρονική περίοδο. Σελ. 4

5 4. Πως και πότε μπορώ να υποβάλλω αίτηση μεταβίβασης δικαιωμάτων? Οι αντισυμβαλλόμενοι μπορούν να έρθουν σε συμφωνία για τη μεταβίβαση των δικαιωμάτων με οποιοδήποτε τρόπο και όποτε επιθυμούν. Όμως για να παράξει αποτέλεσμα ένα δεδομένο έτος ενίσχυσης, η συμφωνία αυτή θα πρέπει να ανακοινωθεί στον, που είναι ο αρμόδιος φορέας για την υποβολή και την εξέταση των αιτήσεων μεταβίβασης. Η ανακοίνωση της μεταβίβασης γίνεται μέσω υποβολής αίτησης σε διαδικτυακή εφαρμογή του και με χρήση υποδειγμάτων, διαμορφωμένα από τον, ανάλογα με την κατηγορία της μεταβίβασης δικαιωμάτων. Μπορείς να υποβάλλεις αίτηση μεταβίβασης δικαιωμάτων καθ όλη τη διάρκεια του έτους, όμως για να ληφθεί υπόψη για ένα συγκεκριμένο έτος, θα πρέπει να υποβληθεί ως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης, δηλαδή την 15η Μαΐου. Σε περίπτωση υποβολής αίτησης μεταβίβασης μετά την καταληκτική ημερομηνία, αυτή λαμβάνεται υπόψη για το επόμενο έτος ενίσχυσης. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης μεταβίβασης καθορίζεται με υπουργική απόφαση και για κάθε έτος ενίσχυσης στην σχετική εγκύκλιο του. Για το έτος ενίσχυσης 2016,, δεδομένης της χορήγησης του τίτλου των οριστικών δικαιωμάτων τον Απρίλιο του 2016, ο χρόνος υποβολής των αιτήσεων μεταβίβασης θα είναι αναγκαστικά περιορισμένος. Έτσι λοιπόν λαμβάνονται υπόψη για το έτος ενίσχυσης 2016 οι αιτήσεις μεταβίβασης που υποβάλλονται στα διαδικτυακή εφαρμογή ως την καταληκτική ημερομηνία 15/06/2016! 5. Κατηγορίες και υποδείγματα μεταβίβασης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης Για το έτος 2016 διατίθενται τα παρακάτω υποδείγματα για τη μεταβίβαση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης: Μεταβίβαση δικαιωμάτων με μεταβίβαση γης (Υπόδειγμα 1) Μεταβίβαση δικαιωμάτων χωρίς μεταβίβαση γης (Υπόδειγμα 2) Μεταβίβαση δικαιωμάτων λόγω κληρονομιάς (Υπόδειγμα 5) Σελ. 5

6 Μίσθωση δικαιωμάτων με μίσθωση γης (Υπόδειγμα 6) Αλλαγή προσωπικών στοιχείων (Υπόδειγμα 7) Λύση μίσθωσης δικαιωμάτων με ή χωρίς μίσθωση γης (Υπόδειγμα 8) Μίσθωση δικαιωμάτων χωρίς γη (Υπόδειγμα 9) Ταυτόχρονη μεταβίβαση κληρονομιάς (Υπόδειγμα 11) Ταυτόχρονη μεταβίβαση λύσης μίσθωσης (Υπόδειγμα 12) Στην περίπτωση μεταβίβασης χωρίς γη, εφαρμόζεται παρακράτηση ύψους 20% % επί της μοναδιαίας αξίας των δικαιωμάτων! Από την εφαρμογή της παρακράτησης εξαιρείται η οριστική μεταβίβαση δικαιωμάτων χωρίς γη,, στην περίπτωση που οι συμβαλλόμενοι είναι σ υγγενείς α' βαθμού (Υπόδειγμα 2).. Στη μίσθωση δικαιωμάτων χωρίς γη εφαρμόζεται υποχρεωτικά η ως άνω παρακράτηση, χωρίς εξαιρέσεις. Ο αποδέκτης θα χάσει οριστικά το 20% της αξίας των δικαιωμάτων, όμως η αξία αυτή οδηγείται στο Εθνικό Απόθεμα, προκειμένου να αυξηθούν τα διαθέσιμα ποσά του Εθνικού Αποθέματος για τη χορήγηση δικαιωμάτων σε γεωργούς νεαρής ηλικίας ή νεοεισερχόμενους γεωργούς. Με την υπογραφή και υποβολή της αίτησης μεταβίβασης θεωρείται δεδομένο ότι οι αντισυμβαλλόμενοι γνωρίζουν την εφαρμογή της παρακράτησης καθώς και των τυχόν εξαιρέσεων, όπως αυτές ορίζονται στην Υπουργική Απόφαση. 6. Υποβολή αίτησης μεταβίβασης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης στην διαδικτυακή εφαρμογή Για το έτος ενίσχυσης 2016 ισχύουν τα παρακάτω, όσον αφορά στην υποβολή της αίτησης μεταβίβασης: 1. Η υποβολή της αίτησης μεταβίβασης γίνεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής και δεν αποστέλλεται πλέον φυσικός φάκελος στο αρμόδιο γραφείο του ΟΠΕΚΕΚΕ. Το σχετικό υπόδειγμα, της επιθυμητής κατηγορίας μεταβίβασης δικαιωμάτων, όπως και τα απαραίτητα δικαιολογητικά της κάθε κατηγορίας, υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή (μετά από σάρωση) στην εφαρμογή. Η κατάργηση της υποχρέωσης αποστολής φυσικού φακέλου με το πρωτότυπο υπόδειγμα και τα πρωτότυπα δικαιολογητικά έχει οικονομικό και χρονικό όφελος τόσο για τους αντισυμβαλλόμενους όσο και για τον. Από την άλλη πλευρά, επειδή οι κάθε λογής έλεγχοι τόσο του όσο και όλων των ενωσιακών και εθνικών ελεγκτικών μηχανισμών διενεργούνται επί των πρωτοτύπων δικαιολογητικών, μετατίθεται στους αντισυμβαλλόμενους η υποχρέωση να τηρεί ατομικό φάκελο με τα πρωτότυπα δικαιολογητικά για τουλάχιστον μία πενταετία, για την περίπτωση που αυτά για Σελ. 6

7 οποιονδήποτε λόγο αναζητηθούν από τον. 2. Καθιερώνονται ξεχωριστά υποδείγματα για τις λεγόμενες ταυτόχρονες, διαδοχικές μεταβιβάσεις, ενσωματώνοντας την υποχρέωση υποβολής δύο ξεχωριστών αιτήσεων σε μία. Έτσι, κληρονόμος λόγου χάρη το 2016 υποβάλλει πλέον ένα υπόδειγμα προκειμένου να ζητήσει τη μεταβίβαση δικαιωμάτων λόγω κληρονομιάς και ταυτόχρονα, για το ίδιο έτος, τη μεταβίβαση των κληρονομηθέντων δικαιωμάτων σε άλλο γεωργό. Περισσότερες λεπτομέρειες περιγράφονται στην υπ' αριθμ / εγκύκλιο της μεταβίβασης των δικαιωμάτων Πέρα από τη δυνατότητα της ακύρωσης μίας υποβληθείσας αίτησης μεταβίβασης, δίνεται πλέον και η δυνατότητα της τροποποίησης μίας οριστικοποιημένης αίτησης μεταβίβασης, όσον αφορά στην κατηγορία μεταβίβασης (Υπόδειγμα), στον αριθμό, το είδος των δικαιωμάτων καθώς και στα επιλέξιμα αγροτεμάχια, τα οποία ο μεταβιβαστής επιθυμεί να μεταβιβάσει. Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις Ι. Γενικά 1. Γεωργός, στον οποίο δεν έχουν χορηγηθεί δικαιώματα βασικής ενίσχυσης, μπορεί να τα μεταβιβάσει? Δεν είναι δυνατή η μεταβίβαση δικαιωμάτων το έτος ενίσχυσης 2016, που δεν έχουν χορηγηθεί το έτος ενίσχυσης Είναι υποχρεωτική η υποβολή της αίτησης μεταβίβασης πριν την υποβολή της ΕΑΕ 2016 του αποδέκτη της μεταβίβασης? Καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης υποβολής τόσο της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης (ΕΑΕ) όσο και των αιτήσεων μεταβίβασης για το έτος ενίσχυσης 2016 είναι η 15η Ιουνίου 2016, χωρίς να υπάρχει η υποχρέωση η ημερομηνία υποβολής της αίτησης μεταβίβασης να προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της ΕΑΕ Σε περίπτωση που ο γεωργός έχει υποβάλλει ήδη ΕΑΕ 2016 και στη συνέχεια αποφασίζει να μεταβιβάσει δικαιώματα βασικής ενίσχυσης με ή χωρίς γη, είναι προφανές ότι θα πρέπει να προβεί στις απαραίτητες μεταβολές στην ΕΑΕ Σελ. 7

8 3. Μου χορηγήθηκαν δικαιώματα βασικής ενίσχυσης, τα οποία όμως δεν πληρώθηκα το 2015 γιατί οι άμεσες ενισχύσεις, που δικαιούμαι, είναι χαμηλότερες των 250. Είναι δυνατή η μεταβίβαση τους? Όλα τα δικαιώματα (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων, που χορηγήθηκαν από το Εθνικό Απόθεμα 2015) και οποιασδήποτε μοναδιαίας αξίας μπορούν να μεταβιβαστούν το Επισημαίνεται ότι ο γεωργός δε λαμβάνει ενίσχυση, αν το συνολικό ποσό των δικαιούμενων άμεσων ενισχύσεων που δικαιούται είναι χαμηλότερο των 250, όπου με την έννοια άμεσες ενισχύσεις νοούνται : τα δικαιώματα βασικής ενίσχυσης η πράσινη ενίσχυση οι συνδεδεμένες ενισχύσεις η ειδική ενίσχυση βάμβακος η ενίσχυση γεωργών νεαρής ηλικίας του Πυλώνα Ι Έτσι, αν για παράδειγμα ένας γεωργός κατέχει μόνο δικαιώματα και ως εκ τούτου δικαιούται μόνο τη βασική και την πράσινη ενίσχυση και το συνολικό ποσό της βασικής και της πράσινης ενίσχυσης είναι χαμηλότερο των 250 για δύο συνεχόμενα έτη (εν προκειμένω το 2015 και το 2016), τα δικαιώματα θεωρούνται ως μη ενεργοποιημένα για δύο συνεχόμενα έτη, οδηγούνται στο Εθνικό Απόθεμα και δεν είναι πλέον δυνατή η μεταβίβαση τους το 2017(από τον κανόνα αυτό εξαιρούνται τα δικαιώματα που έχουν χορηγηθεί σε γεωργούς, που δηλώνουν εκμετάλλευση στα Μικρά Νησιά Αιγαίου). 4. Ελάχιστος αριθμός δικαιωμάτων, που μπορεί να μεταβιβάσει ο γεωργός Το δικαίωμα βασικής ενίσχυσης υπολογίζεται με έως και 2 δεκαδικά στοιχεία. Αυτό συνεπάγεται ότι δεν είναι δυνατή η μεταβίβαση τμήματος των δικαιωμάτων μικρότερο του 0,01 ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ 1. Πως υποβάλλω το 2016 την αίτηση μεταβίβασης στον? Το έτος ενίσχυσης 2015 το επιθυμητό υπόδειγμα μεταβολών συμπληρωνόταν χειρόγραφα, δεδομένου ότι τα δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης είχαν λήξει και δεν είχαν χορηγηθεί δικαιώματα βασικής ενίσχυσης. Το 2016 το υπόδειγμα δεν συμπληρώνεται χειρόγραφα και δεν υποβάλλεται στον ιδιοχείρως ή με συστημένη επιστολή αλλά αποκλειστικά μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής Σελ. 8

9 Μετά την καταχώρηση των προσωπικών στοιχείων των συμβαλλόμενων στην διαδικτυακή εφαρμογή εμφανίζονται ο αριθμός, η προέλευση και η περιφέρεια των δικαιώματα βασικής ενίσχυσης, που έχουν χορηγηθεί στον δικαιούχο και εκείνος επιλέγει τα δικαιώματα που επιθυμεί να μεταβιβάσει καθώς και τα στοιχεία των επιθυμητών προς μεταβίβαση αγροτεμαχίων (στην περίπτωση μεταβίβασης δικαιωμάτων με γη). Η αίτηση μεταβίβασης αποθηκεύεται, εκτυπώνεται το υπόδειγμα της μεταβίβασης, υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους, βεβαιώνεται για το γνήσιο των υπογραφών του καθενός ξεχωριστά από αρμόδια αρχή και επισυνάπτεται ως ηλεκτρονικό αρχείο στην διαδικτυακή εφαρμογή ως δικαιολογητικό. Τα μόνα δικαιολογητικά, που συμπληρώνονται χειρόγραφα (με την έννοια ότι δεν εμφανίζονται συμπληρωμένα μέσα από την διαδικτυακή εφαρμογή μεταβιβάσεων 2016), είναι: α) η Υπεύθυνη Δήλωση κατανομής της εκμετάλλευσης στην κατηγορία Μεταβίβαση δικαιωμάτων λόγω κληρονομιάς β) η Υπεύθυνη Δήλωση ακύρωσης της αίτησης μεταβίβασης, σε περίπτωση που οι συμβαλλόμενοι επιθυμούν την ακύρωση μίας ήδη υποβληθείσας (οριστικοποιημένης) αίτησης μεταβίβασης Τα παραπάνω (α) και (β) διατίθενται ως αρχεία pdf στην 79867/ εγκύκλιο του και σε μορφή word για συμπλήρωση στην ιστοσελίδα ΟΙ Υ/Δ δεν αποστέλλονται σε έντυπη μορφή αλλά επισυνάπτονται κι αυτές ως ηλεκτρονικό αρχείο στην διαδικτυακή εφαρμογή ως δικαιολογητικό. Μετά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης μεταβίβασης στον, να στείλω στον και τον φάκελο με όλα τα δικαιολογητικά για να 'μαι σίγουρος ότι την παρέλαβε? Από το 2016 η υποβολή της αίτησης μεταβίβασης δικαιωμάτων γίνεται αποκλειστικά μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής με την επιλογή Οριστικοποίηση. Μετά την οριστικοποίηση της αίτησης και εκτυπώνοντας το διαβιβαστικό της αίτησης, ο χρήστης λαμβάνει γνώση του του αριθμού πρωτοκόλλου και της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης στον. Όλα τα δικαιολογητικά επισυνάπτονται στην ηλεκτρονική αίτηση πριν την οριστικοποίηση. Δεν αποστέλλεται πλέον ο φάκελος σε έντυπη μορφή με την αίτηση μεταβίβασης και τα δικαιολογητικά παρά μόνο σε περίπτωση που ζητηθούν με συστημένη επιστολή από τον η προσκόμιση περαιτέρω δικαιολογητικών, αυτά υποβάλλονται ιδιοχείρως ή μέσω Σελ. 9

10 ταχυδρομείου στον. 2. Μετά την οριστικοποίηση της αίτησης έχω τη δυνατότητα εκτύπωσης του διαβιβαστικού. Το υπογράφω και το στέλνω στον? Με την υποβολή της αίτησης μεταβίβασης (οριστικοποίηση), λαμβάνει αυτόματα αριθμό και ημερομηνία πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου στον. Οι συμβαλλόμενοι εκτυπώνουν την οριστικοποιημένη αίτηση μεταβίβασης, στο διαβιβαστικό της οποίας εμφανίζονται ο αριθμός και η ημερομηνία πρωτοκόλλου, η οποία φυλάσσεται υποχρεωτικά για μία πενταετία τουλάχιστον στο προσωπικό τους αρχείο, μαζί με τα πρωτότυπα δικαιολογητικά, τα οποία μπορούν ανά πάσα στιγμή να αναζητηθούν από τον στα πλαίσια ελέγχου. 3. Πότε υποβάλλω μία ταυτόχρονη αίτηση μεταβίβασης στον? Σε περίπτωση που επιθυμώ (α) να κληρονομήσω δικαιώματα βασικής ενίσχυσης ή (β) να λύσω τη μίσθωση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης και ταυτόχρονα, το ίδιο έτος ενίσχυσης, να μεταβιβάσω τα εν λόγω δικαιώματα (που έχω κληρονομήσει ή έχει λυθεί η μίσθωσή τους) σε άλλον γεωργό, δεν υποβάλλω πλέον δύο ξεχωριστές αιτήσεις αλλά μία ενιαία, την ταυτόχρονη αίτηση μεταβίβασης Φ11 ή Φ12 αντίστοιχα. Όλα τα δικαιολογητικά επισυνάπτονται στην ηλεκτρονική αίτηση και δεν αποστέλλεται πλέον ο φάκελος με την αίτηση μεταβίβασης και τα δικαιολογητικά. Σε περίπτωση που μου έχουν χορηγηθεί δικαιώματα βασικής ενίσχυσης, τα οποία θέλω να μεταβιβάσω και κληρονομώ και δικαιώματα το 2016, υποβάλλω το Υπόδειγμα Φ5, για αυτά που θέλω να κληρονομήσω και το Υπόδειγμα 2 για τα δικά μου, που θέλω να μεταβιβάσω. Σε περίπτωση που μου έχουν χορηγηθεί δικαιώματα βασικής ενίσχυσης το 2015 και κληρονομώ και δικαιώματα το 2016, και επιθυμώ να τα μεταβιβάσω το σύνολο των δικαιωμάτων μου, υποβάλλω το Υπόδειγμα Φ11, για αυτά που θέλω να κληρονομήσω και να μεταβιβάσω και το Υπόδειγμα 2 για τα δικά μου, που θέλω να μεταβιβάσω. 4. Πότε υποβάλλω μία αίτηση μεταβίβασης στον λόγω ανωτέρας βίας? Σε περίπτωση που δεν έχω υποβάλλει εμπρόθεσμα για το έτος ενίσχυσης 2016 (δηλαδή ως 15/06/2016) την αίτηση μεταβίβασης, έχω τη δυνατότητα να την υποβάλλω για το έτος ενίσχυσης Σελ. 10

11 2016 ως 11/07/2016, επισυνάπτοντας υποχρεωτικά και δικαιολογητικά, που στοιχειοθετούν τους λόγους ανωτέρας βίας, που δεν μου επέτρεψαν την εμπρόθεσμη υποβολή της αίτησης μεταβίβασης. Όλα τα δικαιολογητικά επισυνάπτονται στην ηλεκτρονική αίτηση και δεν αποστέλλεται ο φάκελος σε έντυπη μορφή με την αίτηση μεταβίβασης και τα δικαιολογητικά. Μετά από έλεγχο των δικαιολογητικών ανωτέρας βίας ο γεωργός ενημερώνεται για το αν η αίτηση έγινε δεκτή για το έτος Σε περίπτωση απόρριψης, υποβάλλει εκ νέου αίτηση για το έτος ενίσχυσης Μέχρι πότε μπορώ να ακυρώσω μία αίτηση μεταβίβασης και να υποβάλλω μία νέα αίτηση μεταβίβασης για το έτος 2016? Ακύρωση αίτησης μπορεί να υποβληθεί από την ημερομηνία οριστικοποίησης της ως και την 11/07/2016. Σε περίπτωση που επιθυμώ να υποβάλλω νέα αίτηση, σε αντικατάσταση αυτής, που έχει ακυρωθεί, καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων μεταβίβασης είναι η 15η Ιουνίου Σε περίπτωση ακύρωσης αίτησης από την ημερομηνία οριστικοποίησης της ως 11/07/2016 και υποβολής νέας αίτησης μεταβίβασης μετά την 15/06/2016, η ακύρωση λαμβάνεται υπόψη για το έτος ενίσχυσης 2016 και η νέα αίτηση μεταβίβασης λαμβάνεται υπόψη για το έτος ενίσχυσης Ποια είναι η διαφορά μεταξύ ακύρωσης και τροποποίησης της αίτησης μεταβίβασης? Τόσο η ακύρωση όσο και η τροποποίηση εφαρμόζονται επί αιτήσεων μεταβίβασης, που έχουν υποβληθεί (οριστικοποιηθεί) στον. Σε αιτήσεις, που δεν έχουν έχουν οριστικοποιηθεί και βρίσκονται σε πρόχειρη μορφή, μπορούν να γίνουν αλλαγές επί της αίτησης μεταβίβασης. Η διαφορά μεταξύ της ακύρωσης και της τροποποίησης μίας αίτησης μεταβίβασης είναι ότι με την ακύρωση δεν υφίσταται πλέον η υποβληθείσα (οριστικοποιημένη) αίτηση μεταβίβασης ενώ με την τροποποίηση ο γεωργός μπορεί να τροποποιήσει το υπόδειγμα, τα δικαιώματα και τα αγροτεμάχια, που τυχόν θέλει να μεταβιβάσει ακόμα και μετά την ημερομηνία υποβολής της εμπρόθεσμης αίτησης μεταβίβασης (15/06/2016) ως και την 11/07/2016. Κάθε τροποποίηση μίας υποβληθείσας αίτησης μεταβίβασης πρέπει να συνοδεύεται και από τα δικαιολογητικά, που πιστοποιούν την τροποποίηση και να υποβάλλεται (οριστικοποιείται) εκ νέου στον. 7. Μπορεί μεταβιβαστής δικαιωμάτων το 2016 να είναι και αποδέκτης μεταβίβασης την Σελ. 11

12 ίδια χρονιά? Παίζει ρόλο η σειρά των μεταβιβάσεων που θα γίνει ή ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης μεταβίβασης? Μπορείς το ίδιο έτος να μεταβιβάσεις το σύνολο ή τμήμα των δικαιωμάτων σου και να σου μεταβιβαστούν δικαιώματα από άλλο γεωργό, αρκεί οι αιτήσεις να υποβληθούν (οριστικοποιηθούν) ως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων μεταβίβασης του έτους 2016, 15/06/2016. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ 1. Υπάρχει διαθήκη του θανόντα αλλά η κληρονομιά των δικαιωμάτων ακολουθεί τις διατάξεις της εξ' αδιαθέτου διαδοχής. Πως υποβάλλω την αίτηση μεταβίβασης λόγω κληρονομιάς? Όταν υπάρχει δημοσιευμένη διαθήκη, στην οποία όμως δε γίνεται αναφορά στα δικαιώματα βασικής ενίσχυσης ή εν γένει στην κινητή περιουσία του θανόντα, τα δικαιώματα βασικής ενίσχυσης κληρονομούνται βάσει των διατάξεων της εξ' αδιαθέτου διαδοχής. Σε μία τέτοια περίπτωση επιλέγεται στην αίτηση μεταβίβασης λόγω κληρονομιάς το πεδίο μικτή, υποβάλλεται η διαθήκη (προκειμένου να επιβεβαιωθεί από τον διοικητικό έλεγχο της αίτησης ότι δεν γίνεται αναφορά στα παραπάνω) καθώς και τα απαραίτητα παραστατικά στην περίπτωση της εξ αδιαθέτου διαδοχής (πιστοποιητικό πλησιεστέρων συγγενών και η Υ/Δ κατανομής των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης). 2. Βάσει διαθήκης, τα δικαιώματα κληρονομούνται από δύο κληρονόμους, οι οποίοι συμφωνούν να τα κληρονομήσει ο ένας εκ των δύο. Πως υποβάλλεται η αίτηση μεταβίβασης λόγω κληρονομιάς? Σε μία τέτοια περίπτωση υποβάλλει αίτηση μεταβίβασης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης λόγω κληρονομιάς ο κληρονόμος εκ διαθήκης, που επιθυμεί να κληρονομήσει το σύνολο των δικαιωμάτων, επιλέγεται στην αίτηση μεταβίβασης λόγω κληρονομιάς το πεδίο διαθήκη, υποβάλλονται όλα τα απαραίτητα παραστατικά στην περίπτωση της κληρονομιάς εκ διαθήκης μαζί με την Υ/Δ κατανομής των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης, συμπληρωμένη από τους κληρονόμους εκ διαθήκης. 3. Μεταβίβαση δικαιωμάτων με γη Πρέπει τα αγροτεμάχια να έχουν δηλωθεί στο παρελθόν στην ΕΑΕ του μεταβιβαστή ή απλά να είναι επιλέξιμο αγροτεμάχιο στο ΟΠΣ του 2015? (μπορεί π.χ. ο μεταβιβαστής να το αγόρασε κάποια στιγμή μετά τις Σελ. 12

13 από κάποιον άλλο που υπέβαλε ΕΑΕ το 2015)? Σε περίπτωση οριστικής μεταβίβασης δικαιωμάτων με γη (Υπόδειγμα 1) ή μίσθωσης δικαιωμάτων με γη (Υπόδειγμα 6) τα αγροτεμάχια θα πρέπει να εμφανίζονται ως επιλέξιμα στο ΟΠΣ έτους Στην περίπτωση που ο μεταβιβαστής δεν το δήλωσε ο ίδιος το 2015, γιατί το αγόρασε μετά τις , επισυνάπτεται στην αίτηση μεταβίβασης ως παραστατικό και το συμβόλαιο αγοραπωλησίας. 4. Ο θανών έπρεπε να έχει δηλώσει στην ΕΑΕ του 2015 τα αγροτεμάχια του, έτσι ώστε αυτά μεταβιβαστούν στον κληρονόμο ή αρκεί να υπήρχαν στο Ε9 του? Ο κληρονόμος, για τον οποίο εγκρίθηκε μεταβίβαση λόγω κληρονομιάς, πρέπει να δηλώσει στην ΕΑΕ 2016 αυτά τα αγροτεμάχια που κληρονόμησε (πιθανόν και άλλα που έχει) ή μπορεί να δηλώσει εντελώς άλλα αγροτεμάχια? Όσον αφορά στις μεταβιβάσεις των δικαιωμάτων το έτος 2016, μετά τη χορήγηση των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης το έτος 2015, τα δικαιώματα διαχωρίζονται από τη γη, για την οποία χορηγήθηκαν. Η μεταβίβαση δικαιωμάτων λόγω κληρονομιάς (Υπόδειγμα 5) αποτελεί μία μεταβίβαση δικαιωμάτων χωρίς γη, στην οποία δεν εφαρμόζεται παρακράτηση 20% επί της μοναδιαίας αξίας των δικαιωμάτων και ο κληρονόμος μπορεί να δηλώσει στην ΕΑΕ 2016 είτε τις κληρονομηθείσες είτε όποιες άλλες εκτάσεις επιθμεί, αρκεί να είναι επιλέξιμες και να ανήκουν στην ίδια περιφέρεια με τα δικαιώματα, που κληρονομεί, προκειμένου να ενεργοποιηθούν τα δικαιώματα βασικής ενίσχυσης. Μόνο στην περίπτωση της ταυτόχρονης μεταβίβασης (Υπόδειγμα 11) και όταν ο κληρονόμος επιθυμεί να μεταβιβάσει τα κληρονομηθέντα δικαιώματα μαζί με γη και δεν έχει δηλώσει άλλη γη πέρα από την κληρονομηθείσα χρειάζεται η απόδειξη ότι η επιλέξιμη έκταση του θανόντα έχει περιέλθει στον κληρονόμο, προκειμένου εκείνος να μπορεί να την μεταβιβάσει. Αλλιώς μπορεί να επιλέξει ως ταυτόχρονη μεταβίβαση τη μεταβίβαση δικαιωμάτων χωρίς γη (Υπόδειγμα 2) ή τη μίσθωση δικαιωμάτων χωρίς γη (Υπόδειγμα 9). 5. Τι σημαίνει η φράση δεν είναι δυνατή η μεταβίβαση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης που έχουν οδηγηθεί στο Εθνικό Απόθεμα? Δικαιώματα, που δεν έχουν ενεργοποιηθεί ή πληρωθεί για δύο συνεχόμενα χρόνια οδηγούνται στο Εθνικό Απόθεμα. Έτσι, για το έτος ενίσχυσης 2016, δικαιώματα βασικής ενίσχυσης που δεν πληρώθηκαν το 2015 και δεν προβλέπεται και για το 2016, λόγω του ότι είναι κάτω των 250,θα οδηγηθούν στο Εθνικό Απόθεμα του έτους 2016 Σελ. 13

14 6. Σε διαθήκη αναφέρεται ότι ο θανών κάτοχος δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης "αφήνει τα δικαιώματα του από την ενιαία ενίσχυση αγροτών" στον αδερφό του. Υπάρχει πρόβλημα στην διατύπωση «την ενιαία ενίσχυση αγροτών", εφόσον πλέον λέγονται δικαιώματα βασικής ενίσχυσης? Το γεγονός ότι αλλάζει ο κανονισμός και τα δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης καταργήθηκαν και αντικαταστάθηκαν από τα δικαιώματα βασικής ενίσχυσης, δεν επηρεάζει το γεγονός ότι αποτελούν δικαιώματα. Το βασικό είναι στον θανόντα να έχουν χορηγηθεί δικαιώματα ενίσχυσης το έτος 2015 και να προκύπτει από τη διαθήκη ότι επιθυμεί τη μεταβίβαση τους. 7. Παραγωγός δικαιούχος δικαιωμάτων βασικής έκανε Φ30 στην αδελφή του. Η αδελφή του πέθανε. Τι πρέπει να γίνει ως προς τις μεταβιβάσεις? Μία μίσθωση δικαιωμάτων με γη δε λύεται αυτοδίκαια με τον θάνατο ενός εκ των συμβαλλόμενων. Στην εν λόγω περίπτωση, εφόσον ο θάνατος προηγείται της ημερομηνίας λήξης της μίσθωσης της γης και των αγροτεμαχίων και προκειμένου να επιστρέψουν τα δικαιώματα στον ιδιοκτήτη πριν τη λήξη της μίσθωσης υποβάλλεται ως αίτηση μεταβίβασης το Υπόδειγμα 8 Λύση της μίσθωσης των δικαιωμάτων με γη, συμπληρωμένο όπως αναφέρεται στο σημείο 9.6 της υπ' αριθμ / εγκυκλίου του. 8. Τι γίνεται σε περίπτωση αποδέκτη μεταβίβασης δικαιωμάτων, όταν είναι νομικό πρόσωπο? Σε ένα νομικό πρόσωπο μπορούν και να χορηγηθούν δικαιώματα και να μεταβιβαστούν δικαιώματα. Στην περίπτωση της μεταβίβασης δικαιωμάτων χωρίς γη εφαρμόζεται αναγκαστικά παρακράτηση 20% επί της μοναδιαίας αξίας των μεταβιβασθέντων δικαιωμάτων, γιατί δεν νοείται συγγένεια α' βαθμού νομικού προσώπου με φυσικό πρόσωπο. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΥΣ 1. Στην περίπτωση της οριστικής μεταβίβασης του συνόλου των δικαιωμάτων ΠΕ1 και του συνόλου του ζωικού κεφαλαίου και με την επιλογή της παραχώρησης νομής Σελ. 14

15 κοινόχρηστου βοσκοτόπου, ισχύει η εξαίρεση της συγγένειας α' βαθμού από την εφαρμογή της παρακράτησης 20%? Η οριστική μεταβίβαση του συνόλου των δικαιωμάτων ΠΕ1 και του συνόλου του ζωικού κεφαλαίου, συνοδευόμενα με την επιλογή της παραχώρησης νομής κοινόχρηστου βοσκοτόπου αποτελεί μία μεταβίβαση δικαιωμάτων χωρίς γη και συμπληρώνεται το Υπόδειγμα 2. Δεδομένου ότι η εξαίρεση για τους συγγενείς α' βαθμού από την εφαρμογή της παρακράτησης εφαρμόζεται στο Υπόδειγμα 2, ισχύει και στην περίπτωση της παραχώρησης της νομής του κοινόχρηστου βοσκοτόπου. 2. Τι γίνεται στην περίπτωση αντίστοιχη με την παραπάνω, αλλά για μερική μεταβίβαση? Επιτρέπεται η μερική μεταβίβαση τέτοιων δικαιωμάτων? Εφόσον ισχύει, ισχύει η μη παρακράτηση του 20 % για συγγενείς Α βαθμού? Ένας γεωργός μπορεί να μεταβιβάσει με το Υπόδειγμα 2 (Μεταβίβαση δικαιωμάτων χωρίς γη) το σύνολο ή τμήμα των δικαιωμάτων του σε ένα ή περισσότερους αποδέκτες. Σε περίπτωση που με τους αποδέκτες συνδέεται με συγγένεια α' βαθμού, δεν εφαρμόζεται η παρακράτηση. Στην περίπτωση του Υποδείγματος 2 και επιλογής της παραχώρησης νομής του κοινόχρηστου βοσκοτόπου, δεν είναι δυνατή πλέον η μεταβίβαση τμήματος των δικαιωμάτων. Για να ολοκληρωθεί η αίτηση μεταβίβασης απαιτείται η μεταβίβαση του συνόλου των δικαιωμάτων ΠΕ1 και του συνόλου του ζωικού κεφαλαίου σε έναν αποδέκτη. Σε περίπτωση που ο αποδέκτης είναι συγγενής α' βαθμού με τον μεταβιβαστή, δεν εφαρμόζεται παρακράτηση. Σελ. 15

16 Αρ. Φύλλου Σάββατο 28 & Κυριακή 29 Μαΐου 2016 Κωδ.: 7744 ISSN: Τιµή 2 ευρώ και µε το ένθετο 3 ευρώ ΣΙΤΑΡΙ ΣΚΛΗΡΟ ( /τόνος) 20.05: : 244 KAΛΑΜΠΟΚΙ ( /τόνος) 20.05: : 185 ΒΑΜΒΑΚΙ (σεντς /λίµπρα) 20.05: 61, : 64,33 ΕΛΑΙΟΛΑ Ο ( /κιλό) 20.05: 2, : 2,91 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ($ /βαρέλι) Brent: 48,93 Aργό: 48,96 Περισσότερα εµπορεύµατα, ένθετο σελ , ΣΑΒΒΑΤΟ: Ανδρέου δια Χριστόν Σαλού Μήνας 5ος, Εβδ. 22η ΗΛΙΟΣ: Ανατολή 06:06 - ύση 20:39 ΣΕΛΗΝΗ: 22 ηµερών ΚΑΙΡΟΣ: Αίθριος AgroNews.gr ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΑΓΟΡΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΕΝΘΕΤΟ el ΕΛΙΑ & ΕΛΑΙΟΛΑ Ο ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΚΙΚΙΖΑ Σπέρνει επαγγελµατισµό η Ακαδηµία Σίτου σελ. 26, 31 ΑΝΟΙΞΑΝ ΟΙ ΟΥΡΑΝΟΙ Η κακοκαιρία πέρασε ο ΕΛΓΑ ακόµα σελ Μετά το 4ο έτος οι φοιτητές γίνονται και Νέοι Αγρότες Με δέντρα νεαρής ηλικίας απαιτείται διπλή έκταση για συµµετοχή στο Πρόγραµµα Πρώτης Εγκατάστασης σελ. 4-5 Αγροτικό δάνειο ως ευρώ Πράξη τα πρώτα δάνεια από τη Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας και την ΕΤΕπ σελ ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΙΜΩΝ ΘΑ ΤΟΛΜΗΣΕΙ Ο ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ ΤΗΝ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΘΗΡΙΟ; Την αποκατάσταση της τάξης στο σύστηµα διαχείρισης των ενισχύσεων σηµατοδοτεί η επιλογή Αντώνογλου στη θέση του γενικού γραµµατέα σελ. 46

23/05/2017 Ενημερωτικό φυλλάδιο για τη μεταβίβαση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης

23/05/2017 Ενημερωτικό φυλλάδιο για τη μεταβίβαση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης 23/05/2017 Ενημερωτικό φυλλάδιο για τη μεταβίβαση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης Σελ. 1/12 Λίγα λόγια σχετικά με το ενημερωτικό φυλλάδιο, που κρατάτε στα χέρια σας Το παρόν φυλλάδιο έχει σκοπό την παροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Δ/ΝΣΗ ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Μάρτιος 2016

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Δ/ΝΣΗ ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Μάρτιος 2016 ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 2016 Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Δ/ΝΣΗ ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Μάρτιος 2016 ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ (άρθρο 11 της υπ αριθμ. 104/7056/2015 ΥΑ (Β

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 2017 Μάρτιος 2017_vers.2

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 2017 Μάρτιος 2017_vers.2 ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 2017 Μάρτιος 2017_vers.2 Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Δ/ΝΣΗ ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Σύλβια Κρουμπ ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ (άρθρο 11 της υπ αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μεταβιβάσεις Δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης Ver

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μεταβιβάσεις Δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης Ver ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Μεταβιβάσεις Δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης 2016 Ver 25052016 Περιεχόμενα 1.ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 2.ΜΕΝΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ... 4 2.1.1.Αναζήτηση Αίτησης / Αρχική Οθόνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 2017 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 1. Είσοδος στην εφαρμογή... 3 2. Μενού Αίτησης... 5 2.1. Αίτηση Μεταβίβασης ΔΒΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟ ΕΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟ ΕΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ Γραφείο Διοίκησης & Γραμματείας Διοικητικού Συμβουλίου Αθήνα, 15.05.2017 Αρμόδια Δ/νση: Άμεσων Ενισχύσεων & Αγοράς Αρ. Πρωτ.:. 41171 Αρμόδιο Τμήμα: Διαχείρισης Δικαιωμάτων Ενιαίας Ενίσχυσης ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ : ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Προς: Ως Πίνακας Διανομής

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ : ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Προς: Ως Πίνακας Διανομής Γραφείο Διοίκησης & Γραμματείας Διοικητικού Συμβουλίου Αθήνα, 06-05-2015 Αρμόδια Δ/νση: Άμεσων Ενισχύσεων & Αγοράς Αρ. Πρωτ.: 48113 Αρμόδιο Τμήμα: Διαχείρισης Δικαιωμάτων Ενιαίας Ενίσχυσης Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΟΠΕΚΕΠΕ Δ/νση Άμεσων Ενισχύσεων & Αγοράς Τμήμα Διαχείρισης Δικαιωμάτων Μάρτιος 2015 3 ΣΤΟΧΟΙ! 1. Επιλεξιμότητα της γης 2. Επιλεξιμότητα του γεωργού 3. Επιλεξιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΟΠΕΚΕΠΕ Δ/νση Άμεσων Ενισχύσεων & Αγοράς Τμήμα Διαχείρισης Δικαιωμάτων Μάρτιος 2015 3 ΣΤΟΧΟΙ! 1. Επιλεξιμότητα της γης 2. Επιλεξιμότητα του γεωργού 3. Επιλεξιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.05.06 17:13:38 EEST Reason: Location: Athens Γραφείο Διοίκησης & Γραμματείας Διοικητικού Συμβουλίου Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ.Δ.Σ. Αθήνα, 17/01/2018 ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΕΙΣ : 1.ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ & ΑΓΟΡΑΣ Αρ. Πρωτ.: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ.Δ.Σ. Αθήνα, 17/01/2018 ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΕΙΣ : 1.ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ & ΑΓΟΡΑΣ Αρ. Πρωτ.: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ: ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ.Δ.Σ. Αθήνα, 17/01/2018 ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΕΙΣ : 1.ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ & ΑΓΟΡΑΣ Αρ. Πρωτ.: 5387 2. ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Προς: Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μεταβολές Δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης. Ver 04062015

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μεταβολές Δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης. Ver 04062015 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Μεταβολές Δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης Ver 04062015 Περιεχόμενα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 1 ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 2 2 ΜΕΝΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ... 4 1. Αίτηση Μεταβολών ΔΒΕ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: «Οδηγίες διαδικασίας υποβολής ενιαίας αίτησης ενίσχυσης έτους 2015 & πρώτης χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης»

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: «Οδηγίες διαδικασίας υποβολής ενιαίας αίτησης ενίσχυσης έτους 2015 & πρώτης χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΔΣ ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ: ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ & ΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, 23.01.2015 ΤΜΗΜΑΤΑ: 1. ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ & ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ 2. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ Αρ. Πρωτ.:13786

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 2014 ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 2015

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 2014 ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 2015 ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 2014 ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 2015 1 ΓΕΝΙΚΑ Το παρακάτω κείμενο έχει ενημερωτικό χαρακτήρα για τις επιλογές που έχουν οι γεωργοί,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διαδικασία υποβολής και εξέτασης αιτήσεων μεταβολών όσον αφορά στη χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης το 2015»

ΘΕΜΑ: «Διαδικασία υποβολής και εξέτασης αιτήσεων μεταβολών όσον αφορά στη χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης το 2015» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, Αθήνα, 29-4-2015 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αριθμ. πρωτ.: 1111/46876 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Α. Αίτημα Ανάκλησης Ένταξης Πράξης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Α. Αίτημα Ανάκλησης Ένταξης Πράξης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 15/02/2018 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρ. Πρωτ. : 500/24791 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

AGRONEWS. «ιαδικασία υποβολής και εξέτασης αιτήσεων µεταβολών όσον αφορά στη χορήγηση δικαιωµάτων βασικής ενίσχυσης το 2015» Α Π Ο Φ Α Σ Η

AGRONEWS. «ιαδικασία υποβολής και εξέτασης αιτήσεων µεταβολών όσον αφορά στη χορήγηση δικαιωµάτων βασικής ενίσχυσης το 2015» Α Π Ο Φ Α Σ Η ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Σάββατο 2 & Κυριακή 3 Μαΐου 2015 Agrenda 1 Εξέταση αιτήσεων μεταβολών για δικαιώματα βασικής ενίσχυσης «ιαδικασία υποβολής και εξέτασης αιτήσεων µεταβολών όσον αφορά στη χορήγηση δικαιωµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για την ΚΑΠ μετά το 2015... ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

Λίγα λόγια για την ΚΑΠ μετά το 2015... ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ Λίγα λόγια για την ΚΑΠ μετά το 2015... ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΟΠΕΚΕΠΕ Δ/νση Άμεσων Ενισχύσεων & Αγοράς Φεβρουάριος 2015 ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ Η εφαρμογή των Άμεσων Ενισχύσεων μετά το 2015: Αποσκοπεί στην καλύτερα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΘΕΜΑ : ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013 1. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ Δ.Ε.Ε.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΘΕΜΑ : ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013 1. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ Δ.Ε.Ε. Γραφείο Διοίκησης & Γ.Δ.Σ. Αθήνα, 06-02-2013 Αρμόδια Δ/νση: Άμεσων Ενισχύσεων & Αγοράς Αρ. Πρωτ.:12386 Αρμόδιο Τμήμα: Διαχείρισης Δικαιωμάτων Ενιαίας Ενίσχυσης Ταχ. Δ/νση: Δομοκού 5 Τ..Κ: 10445 Αθήνα Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΘΕΜΑ : ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΘΕΜΑ : ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014 Γραφείο Διοίκησης & Γραμματείας Διοικητικού Συμβουλίου Αθήνα 12-3-2014 Αρμόδια Δ/νση: Άμεσων Ενισχύσεων & Αγοράς Αρ. Πρωτ.:29476 Αρμόδιο Τμήμα: Διαχείρισης Δικαιωμάτων Ενιαίας Ενίσχυσης ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ: ΔΗΜΟΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. 1157/44424/2017, ΦΕΚ 1447/Β/

Αριθμ. 1157/44424/2017, ΦΕΚ 1447/Β/ 1 Αριθμ. 1157/44424/2017, ΦΕΚ 1447/Β/27.4.2017 Τροποποίηση της με αριθ. 104/7056/21-01-2015 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Εθνικές επιλογές, διοικητικά μέτρα και διαδικασίες εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Άμεσες Ενισχύσεις από το Μεταβιβάσεις εκτάσεων και δικαιωμάτων πριν το 2015

ΘΕΜΑ: Άμεσες Ενισχύσεις από το Μεταβιβάσεις εκτάσεων και δικαιωμάτων πριν το 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα: Α Πληρ.: Σ. Κουτσομήτρος Αθήνα, 6 Μαρτίου 2014 Τηλ.: 210 212 5508 E mail: ax2u114@minagric.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ 2015

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ 2015 Αθήνα, 08/10/2015 (ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ, όσον αφορά στον πίνακα Ι) ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ 2015 1. Η σημασία των μικρών καλλιεργητών στην Ευρωπαϊκή Ένωση Το 2010, ο Επίτροπος Γεωργίας και Αγροτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΕ ONLINE 2012 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΑΕΕ ONLINE 2012 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΑΕΕ ONLINE 2012 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ONLINE ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 2012... 3 1. Διαδικασία Εγγραφής και Πρόσβασης... 3 1.1 Διαδικασία απόκτησης κωδικού πρόσβασης... 3 1.2 Διαδικασία υποβολής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012

ΘΕΜΑ : ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΑΔΑ: ΒΟΖΑ46ΨΧΞΧ-Ν4Σ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ.Δ.Σ. Αθήνα, 16 /02/2011 ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ & ΑΓΟΡΑΣ Αρ. Πρωτ.:14584 Αρμόδιο Τμήμα Διαχείρισης Δικαιωμάτων Ενιαίας Ενίσχυσης ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

201-YOUNG 402- ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑ είτε Χ είτε Χ 201 κ 402 Χ Όπου Χ= πρέπει να υποβάλλει την αντίστοιχη ΥΔ

201-YOUNG 402- ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑ είτε Χ είτε Χ 201 κ 402 Χ Όπου Χ= πρέπει να υποβάλλει την αντίστοιχη ΥΔ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΑΕ 1. Προστέθηκε η δυνατότητα επαναφοράς αίτησης στην τελική μορφή που είχε το 2016 μέσω της επιλογής Επαναφορά Αρχικοποίησης 2017. Χρησιμοποιείται όταν, για κάποιο λόγο, αφού έχει γίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΚΑΠ ΠΥΛΩΝΑΣ Ι: ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ Καθεστώτα Ενίσχυσης Ολοκληρωμένο Σύστημα Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης Κ. Βιτζηλαίου Μάρτιος 2016

ΝΕΑ ΚΑΠ ΠΥΛΩΝΑΣ Ι: ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ Καθεστώτα Ενίσχυσης Ολοκληρωμένο Σύστημα Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης Κ. Βιτζηλαίου Μάρτιος 2016 ΝΕΑ ΚΑΠ ΠΥΛΩΝΑΣ Ι: ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 2015-2019 Καθεστώτα Ενίσχυσης Ολοκληρωμένο Σύστημα Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2016 Κ. Βιτζηλαίου Μάρτιος 2016 Κανονισμός (ΕΕ)1307/2013 για τις άμεσες ενισχύσεις- Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (σύμφωνα με το άρθρο 25(10) του Καν.(ΕΕ) 1307/2013)

ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (σύμφωνα με το άρθρο 25(10) του Καν.(ΕΕ) 1307/2013) ΕΝΟΤΗΤΑ 1η: Αριθμός Τίτλου: 1. Ατομικά στοιχεία δικαιούχου γεωργού ΑΦΜ: Επωνυμία (για νομικά πρόσωπα): ΑΔΤ: Ημερομηνία Έκδοσης: Επώνυμο: Όνομα: Όνομα πατρός: Περιφερειακή Ενότητα: 2. Αριθμός και αξία προσωρινών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ONLINE ΔΗΛΩΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΗ 2.3 Β

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ONLINE ΔΗΛΩΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΗ 2.3 Β ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ONLINE ΔΗΛΩΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΗ 2.3 Β (Ολοκληρωμένη Διαχείριση Στην Παραγωγή Σακχαροτεύτλων) 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ...

Διαβάστε περισσότερα

L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.6.2014 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 641/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Ιουνίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012

ΘΕΜΑ : ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ.Δ.Σ. Αθήνα, 16 /02/2012 ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ & ΑΓΟΡΑΣ Αρ. Πρωτ.:14584 Αρμόδιο Τμήμα Διαχείρισης Δικαιωμάτων Ενιαίας Ενίσχυσης ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΘΕΜΑ : ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τους γρίφους του εντύπου Ε9 καλούνται να αποκρυπτογραφήσουν οι...

Τους γρίφους του εντύπου Ε9 καλούνται να αποκρυπτογραφήσουν οι... Τους γρίφους του εντύπου Ε9 καλούνται να αποκρυπτογραφήσουν οι... ΕΙΔΗΣΕΙΣ Η ECON ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ Σας ενημερώνει και σας υπενθυμίζει Η ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗ Προθεσμία μέχρι 30 Ιουνίου για τη δήλωση των ακινήτων

Διαβάστε περισσότερα

Δήλωση Ε9 ΕΝ.Φ.Ι.Α. 1. Ποιες υπηρεσίες παρέχονται στα Φυσικά πρόσωπα (ΦΠ) μέσω της εφαρμογής του

Δήλωση Ε9 ΕΝ.Φ.Ι.Α. 1. Ποιες υπηρεσίες παρέχονται στα Φυσικά πρόσωπα (ΦΠ) μέσω της εφαρμογής του Δήλωση Ε9 ΕΝ.Φ.Ι.Α. 1. Ποιες υπηρεσίες παρέχονται στα Φυσικά πρόσωπα (ΦΠ) μέσω της εφαρμογής του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Περιουσιολογίου; Από την υπηρεσία αυτή τα Φυσικά πρόσωπα μπορούν

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιες υπηρεσίες παρέχονται στα Φυσικά πρόσωπα (ΦΠ) μέσω της εφαρμογής του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Περιουσιολογίου;

1. Ποιες υπηρεσίες παρέχονται στα Φυσικά πρόσωπα (ΦΠ) μέσω της εφαρμογής του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Περιουσιολογίου; Οδηγίες ΓΓΔΕ: Οι 37 απαντήσεις για τη σωστή συμπλήρωση του Ε9 ΕΙΔΗΣΕΙΣ Η ECON ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ Σας ενημερώνει και σας υπενθυμίζει Η ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗ Οδηγίες ΓΓΔΕ: Οι 37 απαντήσεις για τη σωστή συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ.Δ.Σ. Αθήνα, ΑΡΜΟΔΙΕΣ Δ/ΝΣΕΙΣ : ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ & ΑΓΟΡΑΣ Πρωτ.: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ.Δ.Σ. Αθήνα, ΑΡΜΟΔΙΕΣ Δ/ΝΣΕΙΣ : ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ & ΑΓΟΡΑΣ Πρωτ.: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ.Δ.Σ. Αθήνα, 17.12.2015 ΑΡΜΟΔΙΕΣ Δ/ΝΣΕΙΣ : ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ & ΑΓΟΡΑΣ Πρωτ.: 133724 ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ Προς: Ως Πίνακας Διανομής ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ : ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15871 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1291 5 Μαΐου 2016 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1406/52601 Καθορισμός λεπτομερειών σχετικά με την διαδικασία μεταβίβασης των δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ: ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ & ΑΓΟΡΑΣ Αθήνα,

ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ: ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ & ΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΔΣ ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ: ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ & ΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, 22.02.2018 ΠΡΟΣ: ΩΣ Π.Δ. Αρ. Πρωτ.: 19441 ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ: ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: «Οδηγίες διαδικασίας υποβολής ενιαίας

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος 24805/2017. Οδηγίες διαδικασίας υποβολής ενιαίας αίτησης ενίσχυσης έτους 2017 & ενεργοποίησης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης.

Εγκύκλιος 24805/2017. Οδηγίες διαδικασίας υποβολής ενιαίας αίτησης ενίσχυσης έτους 2017 & ενεργοποίησης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης. Εγκύκλιος 24805/2017 Οδηγίες διαδικασίας υποβολής ενιαίας αίτησης ενίσχυσης έτους 2017 & ενεργοποίησης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΤΟΥΣ 2016 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ. Αίτηση Στήριξης Φάκελος υποψηφιότητας και Δικαιολογητικά

«ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΤΟΥΣ 2016 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ. Αίτηση Στήριξης Φάκελος υποψηφιότητας και Δικαιολογητικά «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΤΟΥΣ 2016 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Αίτηση Στήριξης Φάκελος υποψηφιότητας και Δικαιολογητικά 1. Οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Επιδοτήσεις 2015 Νέα ΚΑΠ 2015-2020

Επιδοτήσεις 2015 Νέα ΚΑΠ 2015-2020 Επιδοτήσεις 2015 Νέα ΚΑΠ 2015-2020 Χατζηλιάδης Γεώργιος ιευθυντής Υπηρεσιών-Πληροφορικής 1 οµή παρουσίασης Εκκρεµότητες ΟΣ Ε έτους 2014 Αλλαγή Υποβάθρου Τηλεπισκόπηση Τεχνική Λύση Έναρξη ΟΣ Ε 2015 Φάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβίβαση Δικαιωμάτων Ενιαίας Ενίσχυσης Εγχειρίδιο Εφαρμογής (SUD)

Μεταβίβαση Δικαιωμάτων Ενιαίας Ενίσχυσης Εγχειρίδιο Εφαρμογής (SUD) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 1 (18) Εγχειρίδιο ς (SUD) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2 (18) Copyright 2013 - Με επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή... 3 1.1 Σκοπός... 3 Έκταση... 3 1.3 Ορισμοί, ακρώνυμα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ : Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα : Πληρ.: Κ. Τσολακίδου Αρ. Πρωτ : 91615

ΤΜΗΜΑ : Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα : Πληρ.: Κ. Τσολακίδου Αρ. Πρωτ : 91615 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ. ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΤΜΗΜΑ : Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα : 28.06.2016 Πληρ.: Κ. Τσολακίδου Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

Μπορεί αίτημα που έχει εξαιρεθεί από την πληρωμή ή αν έχει ακυρωθεί η παρτίδα του να συμπεριληφθεί σε νέα παρτίδα χωρίς να τροποποιηθεί ;

Μπορεί αίτημα που έχει εξαιρεθεί από την πληρωμή ή αν έχει ακυρωθεί η παρτίδα του να συμπεριληφθεί σε νέα παρτίδα χωρίς να τροποποιηθεί ; 1 Μπορεί αίτημα που έχει εξαιρεθεί από την πληρωμή ή αν έχει ακυρωθεί η παρτίδα του να συμπεριληφθεί σε νέα παρτίδα χωρίς να τροποποιηθεί ; Αν κατά την έγκριση παρτίδας από τον ΟΠΕΚΕΠΕ μεμονωμένο αίτημα

Διαβάστε περισσότερα

Του Δημήτρη Λώλη, Γεωπόνου

Του Δημήτρη Λώλη, Γεωπόνου Του Δημήτρη Λώλη, Γεωπόνου Είναι αναμφίβολο, ότι το αγροτικό εισόδημα της χώρας μας, στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στις οικονομικές ενισχύσεις που δίνονται στον αγροτικό τομέα μέσω της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

Πυλώνας Ι (Κανονισμός 1307/2013): Η νέα αρχιτεκτονική των άμεσων ενισχύσεων

Πυλώνας Ι (Κανονισμός 1307/2013): Η νέα αρχιτεκτονική των άμεσων ενισχύσεων Π. Καρανικόλας Πολλαπλή Συμμόρφωση Πυλώνας Ι (Κανονισμός 1307/2013): Η νέα αρχιτεκτονική των άμεσων ενισχύσεων Συνδεδεμένες Ενισχύσεις (8%) Σε αρκετά προϊόντα, εξαιρείται το χοίρειο κρέας και ο καπνός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΘΗΝΑ, 10.2.2016 ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 37092 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Γ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΓΕΩΡΓΟΥΣ ΝΕΑΡΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

Γ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΓΕΩΡΓΟΥΣ ΝΕΑΡΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ Γ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΓΕΩΡΓΟΥΣ ΝΕΑΡΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΓΕΩΡΓΟΥΣ ΝΕΑΡΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ («ΝΕΟΙ ΓΕΩΡΓΟΙ») (άρθρο 50, 1307/2013) ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΟΡΟΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ 1. Η ενίσχυση χορηγείται ετησίως σε δικαιούχους

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23 /2/2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Α.Π.: 2541 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Προς: Ως Π.Δ. ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ & ΠΡΑΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΠ μετά το 2015 Πυλώνας Ι: Άμεσες ενισχύσεις

Η ΚΑΠ μετά το 2015 Πυλώνας Ι: Άμεσες ενισχύσεις Η ΚΑΠ μετά το 2015 Πυλώνας Ι: Άμεσες ενισχύσεις Δ/νση Αγροτικής Πολιτικής Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων 1 Νέα αρχιτεκτονική άμεσων ενισχύσεων Πολλαπλή Συμμόρφωση Συνδεδεμένες ενισχύσεις 8% Δικαιούχοι

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Σημεία της Διαμόρφωσης της Εθνικής Πρότασης για τη νέα ΚΑΠ

Βασικά Σημεία της Διαμόρφωσης της Εθνικής Πρότασης για τη νέα ΚΑΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 04 Ιουνίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων παρουσίασε τα βασικά σημεία της διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1 ης ΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1.1.2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013

ΑΔΑ: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1 ης ΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1.1.2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας ΤΜΗΜΑ : Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα : 02-10-2014 Πληροφορίες : K. Τσολακίδου Αρ. Πρωτ : 139532

Διαβάστε περισσότερα

Υπ. Οικ. Πολ. 1079/19.03.2014

Υπ. Οικ. Πολ. 1079/19.03.2014 Υπ. Οικ. Πολ. 1079/19.03.2014 Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων επί των διατάξεων της απόφασης ΠΟΛ. 1055/17.2.2014 (ΦΕΚ 438 Β/24.02.2014) «Συμπλήρωση - Τροποποίηση των διατάξεων της απόφασης ΠΟΛ. 1281/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» ΝΟΜΟΙ FARM ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» ΝΟΜΟΙ FARM ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» 2 ΝΟΜΟΙ FARM ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ μεταβιβάσεις δικαιωμάτων 2014 περιπτώσεις ανωτέρας βίας και εξαιρετικών περιστάσεων διαδικτυακή καταχώρηση αίτησης ΧΟΡΗΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: «Λεπτομέρειες εφαρμογής της διαδικασίας ελέγχου για την πληρωμή της ειδικής καλλιεργητικής ενίσχυσης για το βαμβάκι περιόδου 2017/18»

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: «Λεπτομέρειες εφαρμογής της διαδικασίας ελέγχου για την πληρωμή της ειδικής καλλιεργητικής ενίσχυσης για το βαμβάκι περιόδου 2017/18» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αθήνα 20 Σεπτεμβρίου 2017 & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ: ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ Αρ. Πρωτ.: 78774 & ΑΓΟΡΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ Πληροφορίες: Π. Κονδύλης

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. αρ. πρωτ.: /01/ Εγκύκλιος οδηγιών για

Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. αρ. πρωτ.: /01/ Εγκύκλιος οδηγιών για Πίνακας περιεχομένων ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2ης ή/και 3ης ΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1.1.2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013 1. Νομικό Πλαίσιο 2. Εισαγωγή Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. αρ. πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ «Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)» 1η Έκδοση ΜΑΪΟΣ 2017 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 1 Είσοδος στην εφαρμογή... 3 2

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΠ Εθνικές Επιλογές

ΚΑΠ Εθνικές Επιλογές ΚΑΠ 2014-2020 Εθνικές Επιλογές 2 Εθνικές Επιλογές : Συνδεδεμένες ενισχύσεις Στρατηγικός σχεδιασμός : Ελλειμματικό εμπορικό ισοζύγιο - Επάρκεια στην εσωτερική αγορά. Βιωσιμότητα της μεταποιητικής βιομηχανίας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ.Δ.Σ. Αθήνα, 22/10/2013

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ.Δ.Σ. Αθήνα, 22/10/2013 ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ.Δ.Σ. Αθήνα, 22/10/2013 Αρ. Πρωτ: 112999 ΠΡΟΣ : ΩΣ Π. Δ. ΘΕΜΑ: «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΙΙΙ, ΤΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα της βιομηχανικής τομάτας σε εκτέλεση του άρθρου 52, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Συμβουλίου». Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013»- (ΠΑΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΛΨ46ΨΧΞΧ-Ν ΑΔΑ:

ΑΔΑ: 4ΑΛΨ46ΨΧΞΧ-Ν ΑΔΑ: ΑΔΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ:ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ Αθήνα, 01 /02/2011 & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.:8389 ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΡΟΣ: Ως Πίνακα Διανομής ΚΟΙΝ: Ως Πίνακα Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΘΕΜΑ: «Οδηγίες εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ. Έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ. Έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου e-παράβολο ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 2. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ E-ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙΙ Διαδικασία υποβολής αίτησης, ένταξης στο πρόγραμμα, υλοποίησης παρεμβάσεων και εκταμίευσης κινήτρων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙΙ Διαδικασία υποβολής αίτησης, ένταξης στο πρόγραμμα, υλοποίησης παρεμβάσεων και εκταμίευσης κινήτρων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙΙ Διαδικασία υποβολής αίτησης, ένταξης στο πρόγραμμα, υλοποίησης παρεμβάσεων και εκταμίευσης κινήτρων 1 Διαδικασία υποβολής αίτησης, ένταξης στο πρόγραμμα, υλοποίησης παρεμβάσεων και εκταμίευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ 2014-2020 ΕΝΟΤΗΤΑ «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΧΟΡΗΓΙΩΝ» 1η Έκδοση: 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΦΕΚ 32Β/14-1-14 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 7 Ιανουαρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα των συμπύρηνων ροδάκινων που οδηγούνται προς χυμοποίηση σε εκτέλεση του άρθρου 52, του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1307/2013 του

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 3/8/2017. Αρ. Πρωτ: 969/84616

Αθήνα, 3/8/2017. Αρ. Πρωτ: 969/84616 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΖΩΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Τμήμα: Μελισσοκομίας Σηροτροφίας

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική 2014-2020

Νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική 2014-2020 Νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική 20142020 Οι Θεσσαλοί αγρότες και κτηνοτρόφοι χάνουν μεγάλο μερίδιο από την εφαρμογή της Νέας ΚΑΠ, αγγίζοντας την μείωση του 40 % από το 2013 ως το 2019. Πλήττονται τα δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: «Λεπτομέρειες εφαρμογής της διαδικασίας ελέγχου για την πληρωμή της ειδικής καλλιεργητικής ενίσχυσης για το βαμβάκι περιόδου 2016/17»

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: «Λεπτομέρειες εφαρμογής της διαδικασίας ελέγχου για την πληρωμή της ειδικής καλλιεργητικής ενίσχυσης για το βαμβάκι περιόδου 2016/17» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ Αθήνα 14 Οκτωβρίου 2016 & ΑΓΟΡΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ Αριθ.Πρωτ.: 143230 Πληροφορίες: Π. Κονδύλης, Ρ. Μιχαλέτου ΠΡΟΣ: Ως πίνακας διανομής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 1 ης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΛΙΔΕΚ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογική Γεωργία - Κτηνοτροφία. Μέτρο 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης. Λογιστικές Υπηρεσίες ΠΑΑ

Βιολογική Γεωργία - Κτηνοτροφία. Μέτρο 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης. Λογιστικές Υπηρεσίες ΠΑΑ Βιολογική Γεωργία - Κτηνοτροφία Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης Λογιστικές Υπηρεσίες ΠΑΑ 2014-2020 Μέτρο 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» Μέτρο 11 Βιολογικές καλλιέργειες Υπομέτρο 11.1 Υπομέτρο 11.2 Ενισχύσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την ορθή συμπλήρωση του αρχείου των δικαιούχων επιστροφής Φ.Π.Α. καπνοπαραγωγών και βαμβακοπαραγωγών

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την ορθή συμπλήρωση του αρχείου των δικαιούχων επιστροφής Φ.Π.Α. καπνοπαραγωγών και βαμβακοπαραγωγών 1. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 6 Δεκεμβρίου 2007 & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αρ.Πρωτ.: 1117719/9944/1445/Β0014 14 η Δ/ΝΣΗ Φ.Π.Α. ΤΜΗΜΑ: Β «Παροχή Υπηρεσιών ΠΟΛ.: 1144 & Ειδικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11/ 06 /2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11/ 06 /2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11/ 06 /2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αρ. Πρωτ.: 1567/65031 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δ/νση : ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Τμήμα :

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Έχοντας υπόψη: 1).. 2).. 3).. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Άρθρο 1 Διαδικασία Προέγκρισης των συναλλαγών που υπάγονται στο άρθρο 21 του ν.4321/2015 H συναλλαγή που εμπίπτει στο άρθρο 21 του

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. Δ/ΝΣΗ 14 η Φ.Π.Α. ΤΜΗΜΑ Α 2. Δ/ΝΣΗ 16 η ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ Ε Β. Γ.Γ.Π.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

«ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α/Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Στο τέλος του 2013 ξεκινάει το πρόγραμμα για νέους αγρότες από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Πρόκειται για

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες Ολοκλήρωσης των έργων των ολοκληρωμένων παρεμβάσεων.

Διαδικασίες Ολοκλήρωσης των έργων των ολοκληρωμένων παρεμβάσεων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Π.Ε.Π. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Θεσσαλονίκη 19/02/2008 Αρ. Πρ. 1998 Πληρ. Τηλ. FAX e-mail Δ/νση Τ.Κ. Φίλιππος Χανοζίδης Ελένη

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ:

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ: ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 2013 & ΔΗΛΩΣΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ/ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΕΛΓΑ 2013 - ΜΗΤΡΩΟ ΑΓΡΟΤΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ (ΜΑΑΕ) Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ: Στις περιπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ : Τμήμα Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα : 11/3/2016 Αρ. Πρωτ : ΔΗΜΟΣΙΟ

ΤΜΗΜΑ : Τμήμα Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα : 11/3/2016 Αρ. Πρωτ : ΔΗΜΟΣΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ. ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΜΗΜΑ : Τμήμα Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα : 11/3/2016 Αρ. Πρωτ : 55763 ΔΗΜΟΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΦΠΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΦΠΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΦΠΑ Σύμφωνα με την εφαρμογή επιστροφής του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ), ο υποκείμενος στο φόρο, μη εγκατεστημένος στο κράτος μέλος επιστροφής μπορεί να απευθύνει ηλεκτρονική αίτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1.1.4. ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013. Αλιείας

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1.1.4. ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013. Αλιείας ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Αθήνα: 03.09.2010 ΑΡΜΟ ΙΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αγροτικής Ανάπτυξης & Αρ. Πρωτ :105681 Αλιείας ΤΜΗΜΑ: Μέτρων Αγροτικής Ανάπτυξης Άξονα Ι & ΙΙ ΗΜΟΣΙΟ Πληρ.: Γεωργοπούλου Α., Τσαλέρα Ε. Τηλ. 210-2125443,

Διαβάστε περισσότερα

βελτίωση των γενικών συνθηκών παραγωγής και εµπορίας των προϊόντων µελισσοκοµίας για το

βελτίωση των γενικών συνθηκών παραγωγής και εµπορίας των προϊόντων µελισσοκοµίας για το ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΖΩΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ3: Μελισσοκοµίας, Σηροτροφίας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την χρήση της online Υπηρεσίας Επιστροφής ΦΠΑ στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος

Οδηγίες για την χρήση της online Υπηρεσίας Επιστροφής ΦΠΑ στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος Οδηγίες για την χρήση της online Υπηρεσίας Επιστροφής ΦΠΑ στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος Η υπηρεσία αυτή δημιουργήθηκε για την εφαρμογή της Απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών ΠΟΛ. 1066 02.04.2013

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ. ΑΑ Ε: Αναλυτικός οδηγός για εκµισθωτές ακίνητης περιουσίας και για όσους προβαίνουν σε παραχώρηση χρήσης γης και ακινήτου

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ. ΑΑ Ε: Αναλυτικός οδηγός για εκµισθωτές ακίνητης περιουσίας και για όσους προβαίνουν σε παραχώρηση χρήσης γης και ακινήτου Οδικός χάρτης για µισθωτήρια ακινήτων ΑΑ Ε: Αναλυτικός οδηγός για εκµισθωτές ακίνητης περιουσίας και για όσους προβαίνουν σε παραχώρηση χρήσης γης και ακινήτου ευτέρα, 12 Φεβρουαρίου 2018 Οι εκµισθωτές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΤ4691Ω3-8ΚΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αθήνα, 21/10/2013

ΑΔΑ: ΒΛΛΤ4691Ω3-8ΚΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αθήνα, 21/10/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αθήνα, 21/10/2013 ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:ΔΙΑΣΦ/Φ3/129/1601706 Οργανισμός Ασφάλισης ΟΑΕΕ Ελευθέρων ΠΡΟΣ: Αποδέκτες του Πίνακα Α Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Ψηφιακής Υπηρεσίας

Εγχειρίδιο Χρήσης Ψηφιακής Υπηρεσίας Εγχειρίδιο Χρήσης Ψηφιακής Υπηρεσίας "Αιτήσεις Εισαγωγής Ενδοκοινοτικής Απόκτησης και Εγχώριας Παραγωγής Λιπασμάτων και Πρώτων Υλών" ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ /12/ Πιστοποιητικό του άρθρου 54Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, για το έτος 2014

ΠΟΛ /12/ Πιστοποιητικό του άρθρου 54Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, για το έτος 2014 Πίνακας περιεχομένων ΘΕΜΑ: Πιστοποιητικό του άρθρου 54Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, για το έτος 2014. Άρθρο 1 Άρθρο 2 Άρθρο 3 Άρθρο 4 Άρθρο 5 Άρθρο 6ο ΠΟΛ. 1279-30/12/2013 - Πιστοποιητικό του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων νέων, ηλικίας ετών

Το νέο πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων νέων, ηλικίας ετών Το νέο πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 1.295 ανέργων νέων, ηλικίας 25-29 ετών Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η προκήρυξη της δράσης «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ.Δ.Σ. Αθήνα, 1/12/2015

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ.Δ.Σ. Αθήνα, 1/12/2015 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ.Δ.Σ. Αθήνα, 1/12/2015 Αρ. Πρωτ: 125936 ΠΡΟΣ : Πίνακας Διανομής ΘΕΜΑ: «ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΈΓΚΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΉΣ ΤΩΝ ΚΑΘΕΣΤΏΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΎ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1307/2013, ΚΑΘΏΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Εκστρατεία Ενημέρωσης Κατοίκων Εξωτερικού και Επαναπατρισθέντων

Εκστρατεία Ενημέρωσης Κατοίκων Εξωτερικού και Επαναπατρισθέντων Εκστρατεία Ενημέρωσης Κατοίκων Εξωτερικού και Επαναπατρισθέντων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΘΗΝΑ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Αγαπητές φίλες και φίλοι, Η Γενική Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θεσσαλονίκη 14-10- 2014 Α.Π.:

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Αριθ. Πρωτ. 1394/54298 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Αθήνα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Αριθ. Πρωτ. 1394/54298 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΠ 2. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Υποστηρικτικές Εφαρμογές για την Λήψη Πρωτογενών Αρχείων που Αφορούν στις Συνδεδεμένες Ενισχύσεις ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

Υποστηρικτικές Εφαρμογές για την Λήψη Πρωτογενών Αρχείων που Αφορούν στις Συνδεδεμένες Ενισχύσεις ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ (Ο.Π.Σ.Ε.Α.Ε.) ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015». Υποστηρικτικές

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Διευκρινιστική εγκύκλιος σε θέματα εφαρμογής της διαδικασίας έκδοσης άδειας διατήρησης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων

Θέμα : Διευκρινιστική εγκύκλιος σε θέματα εφαρμογής της διαδικασίας έκδοσης άδειας διατήρησης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17/11/2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ. Πρωτ. : 109/122248 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Δ/ΝΣΗ ΖΩΙΚΩΝ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΤΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΤΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΤΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΞΟΝΑΣ 4: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ 3 ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Για τη χρήση της εφαρμογής θα πρέπει ο φορολογούμενος να είναι πιστοποιημένος χρήστης του TAXISNET. Στην περίπτωση που ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΧΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΧΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΧΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 1. Πού υποβάλλονται οι αιτήσεις ενίσχυσης φάκελοι υποψηφιότητας; Οι αιτήσεις ενίσχυσης φάκελοι υποψηφιότητας υποβάλλονται αποκλειστικά στην Ειδική Υπηρεσία ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 1 & 2 ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 68 ΤΟΥ ΚΑΝ. (ΕΚ) 73/2009»

ΘΕΜΑ: «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 1 & 2 ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 68 ΤΟΥ ΚΑΝ. (ΕΚ) 73/2009» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ.Δ.Σ. ΑΡΜΟΔΙΕΣ Δ/ΝΣΕΙΣ: 1) ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ 2) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αθήνα: 03/02/2014 Αρ. Πρωτ.:13022 ΠΡΟΣ : Ως Πίνακας Διανομής ΘΕΜΑ: «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ 2 «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2017» ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ 2 «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2017» ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ Ταχ. Δ/νση: Λ. Κηφισίας 241 Ταχ. Κώδικας: 145 61, Κηφισιά Τηλέφωνο : 210 5241919 & 5241903 Fax : 210 5241833 Email: info@prasinotameio.gr Ημερομηνία :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 15/6/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 15/6/2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 15/6/2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:1639/65123 1) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΪΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΖΩΙΚΩΝ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα