Το μάθημα της Ιστορία και οι μαθητές. Στάσεις και προβλήματα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Το μάθημα της Ιστορία και οι μαθητές. Στάσεις και προβλήματα"

Transcript

1 Το μάθημα της Ιστορία και οι μαθητές. Στάσεις και προβλήματα 1. Εισαγωγή Βασίλειος Καλόγηρος, φιλόλογος-συγγραφέας, μεταπτυχιακός φοιτητής «Σύγχρονα Περιβάλλοντα Μάθησης και Παραγωγή Εκπαιδευτικού Υλικού» ΠΤΔΕ Θεσσαλίας Αντώνιος Σμυρναίος, Λέκτορας Ιστορίας Π.Τ.Δ.Ε Θεσσαλίας Η λέξη «Ιστορία», ελληνική στην προέλευσή της αλλά με μεταγενέστερη χρήση σε πολλές λατινογενείς γλώσσες, σήμαινε αρχικά την «καθολική γνώση». Στα σύγχρονα βεβαίως χρόνια το περιεχόμενο της λέξης εξειδικεύτηκε σε μια πολύ εστιασμένη και συγκεκριμένη μάθηση, που αντικείμενο της έχει το παρελθόν του ανθρώπου ως όντος κοινωνικού και τη μακρά πορεία του από την πρωτόγονη κατάσταση έως σήμερα η Ιστορία είναι μια επιστήμη με πολύ μεγάλη έκταση και βαθιά σημασία για τη μόρφωση του νέου. Στο πρόγραμμα των μαθημάτων, ιδίως στα Γυμνάσια με ανθρωπιστικό χαρακτήρα, έχει (ή οφείλει να έχει) πρωτεύουσα θέση. Γιατί είναι μάθημα συνθετικό. Ουσιαστικά προς αυτό τείνουν και μέσα στο δικό του πλαίσιο ενυφαίνονται όλες ή τουλάχιστον οι πλείστες μαθήσεις που φιλοδοξεί να προσφέρει στους νέους το σχολείο στην ανώτερη βαθμίδα του. Αφού ένας από τους κύριους σκοπούς της παιδείας είναι να μυήσει τον νέο άνθρωπο στα αγαθά του ανθρώπινου πολιτισμού και να τον κάνει να συνειδητοποιήσει την αξία που έχει ο ίδιος ως άνθρωπος, εξέχουσα θέση μέσα στο πρόγραμμα πρέπει να έχει το μάθημα που δείχνει παραστατικά τους αγώνες και τις κατακτήσεις του ανθρώπινου γένους και των μεγάλων φυλετικών ομάδων του κατά τη διαδρομή των αιώνων στη σφαίρα και του υλικού, αλλά κυρίως του πνευματικού πολιτισμού (Bradley Commission, 1989: 8) Η διδασκαλία της ιστορίας μπορεί να αποτελέσει εργαλείο για την υποστήριξη της ειρήνης και της συμφιλίωσης σε καταστάσεις κατά τη διάρκεια και έπειτα από συγκρούσεις καθώς και της ανοχής και της κατανόησης στην αντιμετώπιση φαινομένων όπως η μετανάστευση και οι δημογραφικές εξελίξεις (Ανδρέου, 2008: 16). Μια πολύπλευρη προσέγγιση, με προοπτική, αντί για μια και μοναδική ερμηνεία των γεγονότων, θα ενθαρρύνει τους μαθητές να σέβονται την πολυμορφία και τις πολιτιστικές διαφορές (Mattozzi, 2006: 30-31). Στη σημερινή εποχή απαιτείται η κατοχή εκ μέρους των πολιτών πολλαπλών δεξιοτήτων, που να τους βοηθά να ανταπεξέλθουν στην κοινωνική πραγματικότητα της 71

2 παγκοσμιοποίησης. Κατά συνέπεια, απαιτείται η εφαρμογή της ουσιαστικής διαθεματικότητας στην εκπαίδευση. Η χρήση της τεχνολογίας που προσφέρουν οι Η/Υ στην τάξη μπορεί να οδηγήσει σε γεωμετρική αύξηση των αποδόσεων των μαθητών στην ανάπτυξη αναλυτικών δεξιοτήτων, κρίσεως και συνδυαστικής σκέψης, όπως αποδεικνύεται από σχετικές έρευνες (Rochette, 2007: 43-44). Η ιστορία διαθέτει, εκτός από τα αυτοτελή γεγονότα, πολλά παραθέματα (γνωστά και ως «πηγές»), τα οποία έρχονται να συμπληρώσουν και να εμπλουτίσουν τα ιστορικά γεγονότα. Η ενασχόληση με αυτά αποτελεί πολλάκις διασκέδαση για τους μαθητές, ενώ άλλες φορές θεωρείται τρόπον τινά βαρετή (Kohlmeier, 2005: ). Ωστόσο, τα παραθέματα αποτελούν εξαιρετικές πηγές γνώσης όχι μόνο για αυτοτελή γεγονότα, αλλά δύνανται να παράσχουν πληροφορίες σχετικά με τις επικρατούσες νοοτροπίες και να βοηθήσουν σε σχηματισμό ψυχογραφημάτων. Υπό αυτό το πρίσμα, η Ιστορία μπορεί να θεωρηθεί ως επιστήμη η οποία βασίζεται στην ερμηνεία παρελθοντικών γεγονότων με βάση διασωζόμενα τεκμήρια υπό μορφή κειμένων, εικόνων και αντικειμένων, όπου η ερευνητική διαδικασία, εκτελούμενη μέσω συστηματικών αναλύσεων και συσχετισμών μεταξύ αυτών των πηγών, έχει βαρύνοντα ρόλο. Με την εκτεταμένη και συγκριτική ανάλυση των σωζόμενων αντικειμένων προωθείται η ιστορική σκέψη και ο μετά-γνωστικός λογισμός (Monte-Sano, 2008: 1046). Πρωταρχικό εμπόδιο στη διδασκαλία της ιστορίας είναι η εκπαίδευση του διδακτικού προσωπικού. Το φαινόμενο αυτό έχει σοβαρές διαστάσεις στο δυτικό κόσμο και ιδίως στις ΗΠΑ, όπου, λόγω του εκπαιδευτικού συστήματος το οποίο υπάρχει στη χώρα, μπορεί να κληθεί ένας ιστορικός με ειδίκευση στη Μεσαιωνική ιστορία να διδάξει για τον πόλεμο της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας. Επίσης, βάσει των πρόσφατων αλλαγών (δεκαετία 1990) που επήλθαν σε αυτή τη χώρα στο διδασκόμενο υλικό, όπου δίδεται βαρύτητα στη μελέτη της Παγκόσμιας Ιστορίας, παρά την ελλιπή εκπαίδευση των διδασκόντων σε αυτό το γενικό πλαίσιο (Krippner-Martinez, 1995: 86). Η διδακτική της ιστορίας σε γενικές γραμμές περιγράφει τα προβλήματα που αντιμετωπίζονται κατά περίσταση κατά τη διδασκαλία της ιστορίας, καθώς και τους τρόπους με τους οποίους αυτά προτείνεται να αντιμετωπιστούν (Κόκκινος, 2006: 20-23, Ρεπούση, 2004: 40-43). Συχνά εμφανιζόμενο σημείο διαλόγου και τριβής στη βιβλιογραφία είναι η συγγραφική ορατότητα (author visibility) (Paxton, 2002: 199). Με αυτό τον όρο εννοείται απλά ο τρόπος κατά τον οποίο καταγράφεται ένα ιστορικό κείμενο, το ύφος, ο τόνος, η πρόζα κ.λπ., προκειμένου να επικοινωνήσει ο συγγραφέας με τον αναγνώστη. 72

3 Για παράδειγμα, παρατηρείται μεγαλύτερη συγγραφική ορατότητα στα απομνημονεύματα του Μακρυγιάννη παρά στα Σικελικά του Θουκυδίδη. Δηλαδή, οι συγγραφείς που λαμβάνουν υπόψη το αναγνωστικό τους κοινό χρησιμοποιούν ανάλογες ρητορικές τεχνικές και διάρθρωση του λόγου κατά την παρουσίαση των κυρίως ιδεών ή γεγονότων που περιγράφουν, με απώτερο σκοπό την επικοινωνία με τον αναγνώστη (Paxton, 2002: ). Με αυτό τον τρόπο καλλιεργείται η ιστορική σκέψη, καλλιεργούνται οι μεταγνωστικές ικανότητες του αναγνώστη και αποκτά ενδιαφέρον το κατά τα άλλα βαρετό μάθημα της ιστορίας (Paxton, 1999: 317 και ). Συγκεκριμένα, κατά τη διδασκαλία της Ιστορίας προκύπτουν τόσο θεωρητικά, όσο και πρακτικά προβλήματα, τα οποία συνοψίζονται παρακάτω. Θεωρητικά Προβλήματα: Δεν έχει καθοριστεί ακριβώς ποιός είναι ο στόχος του μαθήματος. Θέλουμε να διδάξουμε γεγονότα και ημερομηνίες ή μια γενικότερη "ανθρωπιστική" προσέγγιση στα ιστορικά γεγονότα; Ως πολίτες έχουμε τις δικές μας απόψεις. Οι εκπαιδευτικοί δεσμεύονται από την ιδιοσυγκρασία τους, η οποία αναπτύχθηκε λόγω γνώσεων, ανατροφής, συμπλεγμάτων. Η Ιστορία χρησιμοποιήθηκε κατά καιρούς ως ιδεολογικό όπλο στην κατασκευή πολιτών όπως τους θέλει η εξουσία, η οποία δημιουργεί και το ιδεολόγημα της Ιστορίας (Barton, 2008: 15, Κουτσός, 2004: 22-25, Κόκκινος, 2000: 31-33). Πρακτικά Προβλήματα: Η δυσκολία της κατανόησης της ιδιαιτερότητας και της αμφιβολίας. Τα παιδιά πρέπει να έχουν την αίσθηση ότι αυτό που σήμερα είναι αποδεκτό ως επιστημονική άποψη, μπορεί να μην ισχύει αύριο. Η απώλεια των ιστορικών πηγών σε περιόδους μεγάλης έντασης. Είναι γνωστό πως η ιστορία γράφεται από τους νικητές, άρα αντικειμενική κρίση δεν μπορεί να υπάρξει. Η δυσκολία των μικρών παιδιών να αισθητοποιήσουν την χρονική διάρκεια, την ιστορική περίοδο. Η μελέτη της Ιστορίας αναφέρεται στις πράξεις των ενηλίκων. Τα παιδιά έχουν την περιέργεια όχι όμως και το γνωστικό ή ψυχολογικό υπόβαθρο να τις ερμηνεύσουν. Η δυσκολία κατανόησης των ιστορικών όρων. Τα παιδιά ενώ λένε "έχω το δίκιο με το μέρος μου", δεν μπορούν να κατανοήσουν τον όρο "κράτος δικαίου". Το ίδιο συμβαίνει και με τους αφηρημένους όρους δικαιοσύνη, ελευθερία κ.λπ. 73

4 Δεν υπάρχει επιστημονική συμφωνία για το "ύψος" των ιστορικών γνώσεων που πρέπει να κατακτήσει κάθε μαθητής. Με την ανάπτυξη των επιστημών έχει γίνει πλέον δύσκολη η επιλογή της διδακτέας ύλης, καθώς και η διαδρομή των μαθητών μέσα από το πλήθος των πηγών (ΟΠΕΚ, 2008). 2.Σκοπός και μεθοδολογία της έρευνας Παρά τις όποιες ερευνητικές προσπάθειες που έγιναν στο παρελθόν διαπιστώσαμε ότι δεν υπήρξε αποτύπωση των στάσεων των μαθητών της τρίτης λυκείου και δη της θεωρητικής κατεύθυνσης απέναντι στο μάθημα της ιστορίας. Η παρούσα λοιπόν έρευνα εξετάζει για πρώτη φορά στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση τη στάση των μαθητών απέναντι στην ιστορία. Τα αποτελέσματά της μπορούν να αποτελέσουν ένα πολύτιμο εργαλείο για τους διδάσκοντες του μαθήματος της ιστορίας στη δευτεροβάθμια αλλά και για την ακαδημαϊκή κοινότητα. Τα αποτελέσματά της μπορούν να μας οδηγήσουν σε προβληματισμό και στην αναζήτηση τρόπων, ώστε να καταστεί πιο ενδιαφέρουσα η εκπαιδευτική διαδικασία. Προκειμένου να διαπιστωθούν οι απόψεις των μαθητών για την ιστορία και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν μοιράστηκαν ερωτηματολόγια κλειστού τύπου που κατέγραφαν τις απόψεις τους και τις στάσεις τους απέναντι στο εν λόγω μάθημα. Ως ανεξάρτητες μεταβλητές επιλέχθηκαν το φύλο και η επίδοσή τους στο μάθημα της ιστορίας. Ο ερευνητής έκανε τη διανομή των ερωτηματολογίων χωρίς όμως να είναι παρών, ώστε να εξασφαλιστεί σε συνδυασμό και με την ανωνυμία των ερωτηματολογίων η μεγαλύτερη δυνατή ειλικρίνεια των συμμετεχόντων. Ακολούθως έγινε η στατιστική επεξεργασία με τη χρήση του στατιστικού προγράμματος SPSS IBM έκδοση 19. Προτού μοιραστούν τα ερωτηματολόγια προηγήθηκε πιλοτική έρευνα σε 4 μαθητές προκειμένου να διαπιστωθούν τυχόν ασάφειες στη διατύπωση των ερωτημάτων και προβλήματα στη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου και να εξασφαλιστεί κατ αυτόν τον τρόπο η εγκυρότητα του περιεχομένου. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 147 μαθητές και μαθήτριες που φοιτούσαν στην γ τάξη του λυκείου και παρακολουθούσαν τα μαθήματα της θεωρητικής κατεύθυνσης. Οι μαθητές προέρχονταν από το σύνολο των λυκείων του Νομού Πιερίας. Πιο αναλυτικά από λύκεια αστικών περιοχών (Κατερίνη), ημιαστικών (Αιγίνιο), αγροτικών (Κονταριώτισσα). Ο αριθμός του δείγματος αντιστοιχεί στο 16% του συνολικού μαθητικού πληθυσμού της Γ λυκείου και το 38% των μαθητών της θεωρητικής κατεύθυνσης του νομού. Η επιλογή του 74

5 δείγματος που συγκέντρωνε τα χαρακτηριστικά που επιθυμούσαμε (φοίτηση στη γ τάξη, θεωρητική κατεύθυνση) έγινε με τυχαία δειγματοληψία. Τα δημογραφικά χαρακτηριστικά του μαθητικού πληθυσμού λήφθηκαν σοβαρά υπόψη κατά την επιλογή των περιοχών έρευνας, ώστε να επιτευχθεί όσο το δυνατόν καλύτερη αντιπροσώπευση όλων των κοινωνικών στρωμάτων. Έτσι, καλύφθηκαν όπως προαναφέρθηκε περιοχές εντός και εκτός της πόλης όπου επικρατούν διαφορετικές γεωγραφικές, κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες. Από τους 147 μαθητές που έλαβαν μέρος στην έρευνα τα κορίτσια αποτελούσαν το 63,3% (93) του δείγματος και τα αγόρια το 36,7% (54). Η αριθμητική υπεροχή των κοριτσιών αποδίδεται στο γεγονός ότι η θεωρητική κατεύθυνση λόγω της φύσης των σχολών της «γυναικοκρατείται». 2.1 Σχολική επίδοση και Ιστορία Στην Τρίτη λυκείου σημειώνονται υψηλές βαθμολογικές επιδόσεις αφού ο βαθμός της σχολικής επίδοσης σε περίπτωση που είναι 2 μονάδες μεγαλύτερος ή μικρότερος από την επίδοση των μαθητών στις γραπτές εξετάσεις επηρεάζει το τελικό αποτέλεσμα. Η επίδοση στις πανελλήνιες εξετάσεις έχει βαρύτητα 70% και η επίδοση στα δυο σχολικά τετράμηνα 30%. Όσον αφορά το δείγμα μας παρατηρούμε ότι η πλειονότητα των μαθητών (66%) τοποθετείται στη βαθμολογική κλίμακα Η ελάχιστη βαθμολογία στο μάθημα ήταν το 13 που συναντάται μόλις στο 2,7% του μαθητικού πληθυσμού του δείγματος. Ο πίνακας 1 παρουσιάζει αναλυτικά τη διακύμανση στη σχολική επίδοση στο μάθημα της ιστορίας. ΒΑΘΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑ (πίνακας 1) Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid ,7 2,7 2, ,4 1,4 4, ,1 6,1 10, ,2 10,2 20, ,9 12,9 33, ,6 28,6 61, ,6 15,6 77, ,4 22,4 100,0 Total ,0 100,0 Είναι σημαντικό να εξετάσουμε κατά πόσο το φύλο σχετίζεται με την επίδοση στο μάθημα της ιστορίας. Από τον πίνακα συνάφειας (πίνακας 2) μεταξύ φύλου και επίδοσης διαπιστώνουμε ότι το 79,5% των κοριτσιών σημειώνει βαθμολογίες μεταξύ Το αντίστοιχο ποσοστό για τα αγόρια για την εν λόγω βαθμολογική κλίμακα είναι 44,5%. Παρατηρείται λοιπόν, υπεροχή των κοριτσιών έναντι των αγοριών στη σχολική επίδοση στην ιστορία. Το ερώτημα όμως που τίθεται είναι αν η 75

6 διαφορά είναι στατιστικά σημαντική, ώστε να γενικεύεται για τους πληθυσμούς των αγοριών και των κοριτσιών από τους οποίους πήραμε το δείγμα. Κρίναμε σκόπιμο στο σημείο αυτό να χρησιμοποιήσουμε το t-test ανεξάρτητων δειγμάτων, ώστε να ελέγξουμε αν οι δυο πληθυσμιακές ομάδες διαφέρουν σημαντικά ως προς την ποσοτική μεταβλητή. ΦΥΛΟ * ΒΑΘΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑ Crosstabulation (πίνακας 2) ΒΑΘΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑ Total ΦΥΛΟ ΚΟΡΙΤΣΙ Count % within ΦΥΛΟ 2,2%,0% 4,3% 4,3% 9,7% 29,0% 20,4% 30,1% 100,0% % within ΒΑΘΜΟΣ 50,0%,0% 44,4% 26,7% 47,4% 64,3% 82,6% 84,8% 63,3% ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΓΟΡΙ Count % within ΦΥΛΟ 3,7% 3,7% 9,3% 20,4% 18,5% 27,8% 7,4% 9,3% 100,0% % within ΒΑΘΜΟΣ 50,0% 100,0% 55,6% 73,3% 52,6% 35,7% 17,4% 15,2% 36,7% ΙΣΤΟΡΙΑ Total Count % within ΦΥΛΟ 2,7% 1,4% 6,1% 10,2% 12,9% 28,6% 15,6% 22,4% 100,0% % within ΒΑΘΜΟΣ 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% ΙΣΤΟΡΙΑ Στον έλεγχο του leneve έχουμε sig=0,429. Οδηγούμαστε λοιπόν στην επιλογή της πρώτης γραμμής αποτελεσμάτων αφού έχουμε τιμή μεγαλύτερη του 0,05 και αποδεχόμαστε την υπόθεση των ίσων διακυμάνσεων. Επειδή sig. (2-tailed) =0,000 και είναι μικρότερο του 0,05 η υπόθεση της ισότητας των μέσων τιμών απορρίπτεται. Υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στο φύλο και την επίδοση στο μάθημα της ιστορίας. Τα κορίτσια υπερέχουν έναντι των αγοριών σημειώνοντας υψηλότερη βαθμολογική επίδοση. 2.2 Απόψεις των μαθητών για την ιστορία Το 76,2% του δείγματος κρίνει το μάθημα σημαντικό ενώ το 23,8% (πίνακας 3) έδωσε αποφατική απάντηση. Όσον αφορά το φύλο παρατηρούμε ότι το ποσοστό των αγοριών που δεν θεωρεί το μάθημα σημαντικό ανέρχεται στο 27,8% και είναι ελαφρά υψηλότερο από το ποσοστό των κοριτσιών που είναι 21,5%. Μελετώντας τους πίνακες διαπιστώνουμε ότι η πλειονότητα των αγοριών και των κοριτσιών θεωρούν την ιστορία ως ένα από τα σημαντικότερα μαθήματα. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ (πίνακας 3) Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid ΟΧΙ 35 23,8 23,8 23,8 ΝΑΙ ,2 76,2 100,0 Total ,0 100,0 76

7 Για να εξετάσουμε αν το φύλο επηρεάζει την άποψη των μαθητών για τη σημαντικότητα του μαθήματος προχωρήσαμε σε έλεγχο με x 2 του Pearson. Ο στατιστικό έλεγχος x2 του Pearson x2 = 0,741 με 1 βαθμό ελευθερίας και το επίπεδο σημαντικότητας ( p-value) του ελέγχου είναι 0,389 (38,9%) μεγαλύτερο του 0,05 μας οδηγεί στο να δεχτούμε τη μηδενική υπόθεση (H0). Το φύλο λοιπόν δεν επηρεάζει τη στάση των μαθητών απέναντι στη σπουδαιότητα του μαθήματος της ιστορίας. Ο επόμενος έλεγχος είχε ως στόχο να ερευνήσει κατά πόσο η επίδοση επηρεάζει την άποψη των μαθητών για το μάθημα. Το x2 Pearson απορρίφθηκε καθώς 7 κελιά είχαν τιμή μικρότερη του 5 (<5) και το ποσοστό τους ανέρχονταν στο 43,8% που είναι αρκετά μεγαλύτερο συγκριτικά με το κατώτερο επιτρεπτό του 25%. Προχωρήσαμε λοιπόν στην αποδοχή των αποτελεσμάτων του Fisher Exact s Test με p-value= 0,003. Επειδή η τιμή ήταν μικρότερη του 0,005 αποδεχόμαστε ότι η επίδοση στο μάθημα δεν επηρεάζει τελικά την άποψη των μαθητών για τη σπουδαιότητα του μαθήματος. Η πλειονότητα των μαθητών ανεξάρτητα από την χαμηλή ή υψηλή επίδοση θεωρεί το μάθημα της ιστορίας από τα πιο σημαντικά. Μετά από τα ακόλουθα ευρήματα ρωτήθηκαν οι μαθητές αν ενδιαφέρονται για το μάθημα Ο στατιστικός έλεγχος που διεξήχθη απέδειξε ότι η πλειονότητα των μαθητών ενδιαφέρεται για το μάθημα της ιστορίας. Συγκεκριμένα το ποσοστό ανήλθε στο 72,1%. Να αναφέρουμε ότι το 76,2% θεωρεί το μάθημα σημαντικό. Το ποσοστό των δυο απαντήσεων υπέρ του μαθήματος την ιστορίας είναι πολύ κοντά. Ο στατιστικός έλεγχος επιβεβαιώνει την υπόθεση της εξάρτησης ανάμεσα στη θέση των μαθητών για τη σπουδαιότητα του μαθήματος και στο ενδιαφέρον τους για αυτό (χ 2 pearson = 23,548 με 1 βαθμό ελευθερίας και το επίπεδο σημαντικότητας ( p-value) του ελέγχου είναι 0,000 (0%). Όσοι μαθητές δε θεωρούν το μάθημα σημαντικό δεν ενδιαφέρονται. Αντίθετα όσοι δήλωσαν ότι το μάθημα είναι σημαντικό στο μεγαλύτερο ποσοστό τους υποστήριξαν ότι ενδιαφέρονται για την ιστορία. Οι μαθητές λοιπόν δεν μεταφέρουν απλά την καθιερωμένη αντίληψη ότι η ιστορία είναι ένα μάθημα απαραίτητο, ώστε να διαφυλαχθεί η ιστορική μας συνέχεια, αλλά δείχνουν αληθινό ενδιαφέρον ως προς αυτή. Εντύπωση όμως προκαλεί το γεγονός ότι παρά το ενδιαφέρον των μαθητών για την ιστορία παρόλα αυτά ένα μεγάλο ποσοστό δεν θα επέλεγε να εξεταστεί σε περίπτωση που το μάθημα ήταν προαιρετικό. Συγκεκριμένα το 64,6% του δείγματος απάντησε ότι δεν θα επέλεγε να εξεταστεί στην ιστορία. Αναζητήσαμε τα αίτια της εξεταστικής αποστροφής. Οι μαθητές λοιπόν μας δήλωσαν ότι αυτό που κάνει την ιστορία κουραστική είναι: 77

8 1. Η αποστήθιση 2. Ο Όγκος της ύλης 3. Το βιβλίο είναι κακογραμμένο χωρίς χρονολογική συνέχεια. Παραθέτουμε αυτούσιες μερικές απαντήσεις των μαθητών: «Δεν θα το επέλεγα λόγω της αποστήθισης. Επίσης τα γεγονότα παρουσιάζονται μπερδεμένα και είναι δύσκολη η κατανόηση και το βιβλίο είναι κακογραμμένο» (μαθήτρια, με επίδοση 19) «Είναι μεγάλη η ύλη και δεν μπορώ να τα μάθω» (Κορίτσι, με επίδοση 18) «Δεν μπορώ να αποστηθίσω» (Κορίτσι, με επίδοση 18) «Δεν θα το επέλεγα γιατί είναι δύσκολο στην αποστήθιση έχει πολλές λεπτομέρειες και καταντά κουραστικό» (Κορίτσι, με επίδοση 19) «Δεν θα το επέλεγα γιατί μας εξαναγκάζουν να το μάθουμε ΠΑΠΑΓΑΛΙΑ και δεν ξέρουμε την ΟΥΣΙΑ της ιστορίας. Εάν μας επέτρεπαν στα παραθέματα να γράφουμε ατόφια τη γνώμη μας χωρίς να παπαγαλίζουμε το κάθε τι ΌΛΟΙ οι μαθητές θα επιλέγαμε την ιστορία γιατί είναι ένα από τα σπουδαιότερα μαθήματα που πρέπει να γνωρίζουμε για να μη χάσουμε την εθνική μας ταυτότητα». Ακολούθως εξετάσαμε αν η σχολική επίδοση επηρεάζει τη θέση των μαθητών για την επιλογή της ιστορίας. Από τον πίνακα παρατηρούμε την κλιμάκωση της βαθμολογίας και τη θέση των μαθητών. Διαπιστώνουμε ότι 57 μαθητές σημειώνουν υψηλή επίδοση στο μάθημα και παρόλα αυτά δεν θα ήθελα να εξεταστούν στην ιστορία. Ο έλεγχος που διεξήχθη με x 2 του Pearson απορρίφθηκε για τον εξής λόγο: 5 κελιά μας έδωσαν τιμή μικρότερη του 5 (31,3%) με το ελάχιστο αποδεκτό όριο να ανέρχεται στο 25%. Οδηγηθήκαμε λοιπόν στο να απορρίψουμε το αποτέλεσμα του x 2 και να υιοθετήσουμε το monte carlo. Η τιμή λοιπόν του p-value ήταν 0,15 μεγαλύτερη από το >0,05. Δεχόμαστε λοιπόν την ανεξαρτησία ανάμεσα στην επίδοση στο μάθημα και στην επιλογή του. Επομένως η βαθμολογία δεν επηρεάζει τη στάση των μαθητών ως προς την επιλογή ή την απόρριψη της ιστορίας. Ακόμα και οι άριστοι μαθητές δεν θα επέλεγαν την ιστορία. Το σύνολο λοιπόν των μαθητών δήλωσε ότι η αποστήθιση λειτουργεί αποτρεπτικά για την επιλογή της ιστορίας. Επιβεβαιώνεται η κα Ρεπούση (2006) που τονίζει ότι παρά τις σημαντικές ερευνητικές εργασίες το μάθημα της ιστορίας παραμένει ένα βαρετό γνωστικό 78

9 αντικείμενο για την πλειονότητα των μαθητών και μαθητριών που αφορά κατά βάση την απομνημόνευση της κυρίαρχης ιστορικής αφήγησης και αποτρέπει την ενεργή συμμετοχή των υποκειμένων σε διαδικασίες διερευνητικής μάθησης, οικοδόμησης ιστορικής γνώσης και παραγωγής νοήματος. 2.3 Προβλήματα στη διδασκαλία της ιστορίας απόψεις μαθητών Θεωρήσαμε σκόπιμο να τη θέσουμε στους μαθητές, για να διαπιστώσουμε αν όντως οι μαθητές είναι ικανοποιημένοι από τον τρόπο διδασκαλίας του μαθήματος της ιστορίας. Διαπιστώσαμε μέσα από τα ερευνητικά αποτελέσματα ότι οι μαθητές δεν είναι ικανοποιημένοι από τον τρόπο διδασκαλίας του μαθήματος. Συγκεκριμένα το 77,6% του δείγματος επιθυμεί να αλλάξει ο τρόπος διδασκαλίας. Μόλις 33 μαθητές ήτοι το 22,4% του δείγματος δήλωσε ότι δεν επιθυμεί καμία αλλαγή. Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι μαθητές που η επίδοσή τους στην ιστορία κυμαίνεται σε υψηλά επίπεδα και συγκεκριμένα μεταξύ της βαθμολογικής κλίμακας επιθυμούν σε μεγάλο ποσοστό την αλλαγή του τρόπου διδασκαλίας. Η υψηλή λοιπόν βαθμολογική επίδοση δε σημαίνει κατ ανάγκη και επίτευξη του διδακτικού στόχου. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι από τους 33 μαθητές που είχαν 20 στην ιστορία οι 26 (78,8%) επιθυμούν αλλαγή τρόπου διδασκαλίας. Μάλιστα όσο μειώνεται η βαθμολογική επίδοση τόσο αυξάνεται η απαίτηση για αλλαγή. Ακολούθως προχωρήσαμε έλεγχο με t-test ανεξάρτητων δειγμάτων (levene s sig=0,8 μεγαλύτερη του 0,05 επιτρεπτός ο έλεγχος) αλλά και με x 2 του pearson. Πιο αναλυτικά για το t-test το επίπεδο σημαντικότητας του δίπλευρου ελέγχου sig. (2-tailed) =0,291 και η τιμή είναι μεγαλύτερη του 0,05 η υπόθεση της ισότητας των μέσων τιμών δεν απορρίπτεται. Ο στατιστικός έλεγχος x 2 του pearson απορρίφθηκε (43,8% των κελιών με τιμή μικρότερη του 5) και επιλέξαμε το monte carlo: Η τιμή λοιπόν του p-value ήταν 0,613 μεγαλύτερη από το >0,05. Το συμπέρασμά μας λοιπόν επιβεβαιώνεται και από τον στατιστικό έλεγχο. Οι μαθητές ανεξαρτήτου σχολικής επίδοσης επιθυμούν αλλαγή στον τρόπο διδασκαλίας. Αναζητήσαμε τους λόγους για τους όποιους οι μαθητές ζητούν την αλλαγή στον τρόπο διδασκαλίας (πίνακας 4). Η πλειονότητα των μαθητών (81,6%) υποστήριξε ότι ο μαθητής έχει ρόλο κομπάρσου στο μάθημα της ιστορίας. Συγκεκριμένα υποστήριξαν ότι έχουν ρόλο παθητικού ακροατή. Βέβαια κάποιοι μαθητές ήταν ακόμα πιο συγκεκριμένοι στην απάντησή τους. Παραθέτουμε ορισμένες εξ αυτών: «Δεν μας δίνει τη δυνατότητα συμμετοχής και αδιαφορούμε συνεχώς» 79

10 «Ο καθηγητής μου δε δίνει το λόγο στους μαθητές και ορισμένες φορές κάνει ερωτήσεις άστοχες που δεν μπορούμε να τις απαντήσουμε» «Γιατί ο καθηγητής μας μιλά για άσχετα θέματα» «Γιατί ο καθηγητής της περισσότερες φορές δεν ξέρει να μας απαντήσει» Βλέπουμε λοιπόν ότι το βάρος της ευθύνης πέφτει στους εκπαιδευτικούς που είναι εγκλωβισμένοι στην από καθ έδρας διδασκαλία. Είναι αναγκαία η αναπροσαρμογή του ρόλου τους. Άλλωστε τα παραθέματα εισήχθησαν για την ανατροπή του παραδοσιακού μοντέλου διδασκαλίας που διαπιστώνουμε ότι είναι βαθιά ριζωμένο στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. ΑΛΛΑΓΗ.ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ (πίνακας 4) Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid ΑΚΟΥΜΕ-ΠΑΘΗΤΙΚΑ 93 81,6 85,3 85,3 ΑΛΛΟ ΛΟΓΟ 2 1,8 1,8 87,2 ΣΥΓΧΕΕΙ ΓΕΓΟΝΟΤΑ Ο 1,9,9 88,1 ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΠΟΣΤΗΘΙΣΗ 12 10,5 11,0 99,1 ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ ΤΑ ΙΔΙΑ 1,9,9 100,0 Total ,6 100,0 Missing System 5 4,4 Total ,0 Όταν υπάρχει ένα πρόβλημα αναζητούμε και τρόπους αντιμετώπισής του. Ζητήθηκε λοιπόν από τους μαθητές να κάνουν τις δικές τους προτάσεις για τη βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας (πίνακας 5). Οι μαθητές μέσα από την ποικιλία των απαντήσεων που έδωσαν επιβεβαιώνουν ότι αισθάνονται την ανάγκη να περάσουν από τα «παρασκήνια» στο προσκήνιο της διδασκαλίας. Οι πλειονότητα των μαθητών δήλωσε ότι τα οπτικοακουστικά μέσα θα βοηθήσουν ώστε το μάθημα να γίνει περισσότερο ενδιαφέρον (29,3%). Αρκετοί ήταν και αυτοί που υποστήριξαν ότι η εκπαιδευτική διαδικασία θα βελτιωθεί όχι μόνο με το οπτικοακουστικό υλικό αλλά και με τη διδασκαλία του μαθήματος μέσα από τα παραθέματα και με την ανάθεση εργασιών για συγκέντρωση υλικού σχετικού με το μάθημα (19,7%). Το τρίπτυχο κατά τους μαθητές που θα κάνει το μάθημα ενδιαφέρον είναι: Οπτικοακουστικό υλικό, διδασκαλία του μαθήματος μέσα από τα παραθέματα, ανάθεση εργασιών. Οι εκπαιδευτικοί είναι απαραίτητο να λάβουν υπόψη τους τις θέσεις των μαθητών και να τους δώσουν ευκαιρίες για συμμετοχή στο μάθημα. 80

11 Κρίνουμε σκόπιμο να σταθούμε και στην επιθυμία των μαθητών να μάθουν ιστορία μέσα από τα παραθέματα. Η επιθυμία αυτή των μαθητών αποδεικνύει ότι κατά τη διαδικασία ένταξης των πηγών δεν λείπουν και οι εσφαλμένες χρήσεις οι οποίες εμμένουν στην παρουσίαση επιλεγμένων πηγών, ως πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων που εικονογραφούν απλά, πλαισιώνουν ή απλά αποδεικνύουν υποτίθεται κάποιες ερμηνείες που προσφέρονται έτοιμες στο κείμενο του σχολικού εγχειριδίου (Γατσώτης 2004). Τα παραθέματα με τον τρόπο που αντιμετωπίζονται δεν εξασφαλίζουν την εμπλοκή των μαθητών στη διερευνητική μάθηση (Ρεπούση 2004, Μαυροσκούφης 2005). Οι μαθητές θέλουν να τους δοθεί η ευκαιρία για εμπλοκή με το ιστορικό παράθεμα. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ (πίνακας 5) Frequenc y Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΠΑΡΑΘΕΜΑΤΑ 6 4,1 4,1 4,1 ΧΡΗΣΗ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ 43 29,3 29,3 33,3 ΜΕΣΩΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ 6 4,1 4,1 37,4 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ 8 5,4 5,4 42,9 ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΠΑΡΑΘΕΜΑΤΑ ,7 19,7 62,6 ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΑ-ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΑΡΑΘΕΜΑΤΑ-ΕΡΓΑΣΙΕΣ 6 4,1 4,1 66,7 ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΑ-ΕΡΓΑΣΙΕΣ 15 10,2 10,2 76,9 ΠΑΡΑΘΕΜΑΤΑ- 3 2,0 2,0 78,9 ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ,6 15,6 94,6 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΑ- 1,7,7 95,2 ΟΜΑΔΙΚΕΣ-ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ- ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟ-ΕΡΓΑΣΙΕΣ- 2 1,4 1,4 96,6 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ-ΕΡΓΑΣΙΕΣ 3 2,0 2,0 98,6 ΠΑΡΑΘΕΜΑΤΑ-ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 2 1,4 1,4 100,0 Total ,0 100,0 2.4 Επιδόσεις μαθητών στην Ιστορία Οι μαθητές στο μάθημα της ιστορίας εμφανίζουν μια αντιφατική εικόνα. Από τη μια λοιπόν έχουμε ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό να βρίσκεται κάτω από τη βάση ενώ σε σχετικά υψηλό είναι το ποσοστό των μαθητών που βρίσκονται στη βαθμολογική κλίμακα Το γεγονός όμως ότι το 52% των μαθητών δεν κατάφερε να ξεπεράσει το 11,9 στις πρόσφατες πανελλαδικές εξετάσεις έρχεται να επιβεβαιώσει και τα ερευνητικά αποτελέσματα που αποδεικνύουν τη δυσκολία των μαθητών να προσεγγίσουν ένα ιστορικό παράθεμα αλλά και την έλλειψη της κριτικής 81

12 σκέψης, αφού ο εκπαιδευτικός δεν τους δίνει πρωταγωνιστικό ρόλο άλλα αγορεύει ως άλλος ρήτορας απευθυνόμενος σε ένα ακροατήριο παθητικό. Στα υπόλοιπα μαθήματα το ποσοστό των μαθητών που σημείωσε το 2011 βαθμολογική επίδοση μικρότερη του 10 ήταν 26,68% για τη λογοτεχνία, 37,42% για τα λατινικά, Αρχαία Ελληνικά 48,89%, Νεοελληνική Γλώσσα 20,44%, Βιολογία 34,39%. Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι η ιστορία είναι το δεύτερο μάθημα σε ποσοστό γραπτών κάτω από τη βάση. ΜΑΘΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡ. ΚΑΤ. ΕΥΡΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ Έτη ,78 20,09 15,27 16, ,9 16,83 14,47 17,16 14, ,9 13,34 11,15 13,25 12, ,9 8,64 7,61 8,39 8,11 5-9,9 24,61 21,83 21,19 21,52 0-4,9 18,77 24,81 24,71 26,63 1 Μάθημα 0-9,9 Αρχαία 48,89% Ιστορία 43,38% Λατινικά 37,42% Βιολογία 34,39% Λογοτεχνία 26,68% Νεοελληνική Γλώσσα 20,44% Όσον αφορά το Ηνωμένο Βασίλειο να αναφέρουμε ότι στις εξετάσεις του GCE A Level διαγωνίστηκαν στην ιστορία υποψήφιοι καθιστώντας την ιστορία ένα από τα «δημοφιλέστατα» μαθήματα για τους μαθητές του Ηνωμένου Βασιλείου. Συγκεκριμένα είναι το 5 ο σε προτιμήσεις μάθημα. Οι επιδόσεις των μαθητών στις εξετάσεις μας δείχνουν ότι το 56,3% σημειώνει βαθμολογία Β Α * που αντιστοιχεί στην αριθμητική κλίμακα Στις εξετάσεις του GCE / A level για να θεωρηθεί ένας μαθητής επιτυχών θα πρέπει να έχει ελάχιστη βαθμολογία Ε. Από τον πίνακα που παραθέτουμε διαπιστώνουμε ότι το ποσοστό επιτυχίας ανέρχεται στο 99,3%. Βέβαια σε σχετικά χαμηλά βαθμολογικά κλιμάκια (C-E) βρίσκεται το 43,7% των μαθητών. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε εξέταση των βαθμολογικών επιδόσεων ανά φορέα εξέτασης. Κρίναμε σκόπιμο να προβούμε και σε μια αναλυτική παρουσίαση των επιδόσεων, γιατί τα θέματα έχουν 1 Υπουργείο Παιδείας Ελλάδας, κλιμάκωση βαθμού πανελληνίων εξετάσεων 82

13 διαφορετική φιλοσοφία. Όπως προαναφέρθηκε στην περίπτωση του WJEC οι μαθητές εξετάζονται σε ιστορικές πηγές ενώ στους οργανισμούς EDEXCEL, AQA, OCR συνήθως δεν τίθενται οι μαθητές αντιμέτωποι με ιστορικές πηγές. Από τον πίνακα που ακολουθεί διαπιστώνουμε ότι πολύ μεγάλος ο αριθμός των υποψηφίων του εξεταστικού Φορέα της Ουαλίας (WJEC) που πλέον όμως παρέχει υπηρεσίες και σε Αγγλία και Βόρεια Ιρλανδία. Το γεγονός ότι ο αριθμός των υποψηφίων που επιλέγουν να εξεταστούν σε θέματα του WJEC, όπου τα παραθέματα αποτελούν τη βάση της εξεταστικής διαδικασίας, είναι μια ένδειξη ότι οι μαθητές στην Αγγλία επιθυμούν να εξετάζονται στα παραθέματα, ενώ σημειώνουν και υψηλές βαθμολογίες. Οι ιστορικές πηγές λοιπόν δεν αποτελούν φόβητρο για τους μαθητές στην Αγγλία Ουαλία. Πίνακες Αγγλία Φορέας Αριθμός υποψηφίων Ποσοστό με επίδοση Α-Β EDEXCEL % WJEC % OCR ,44% AQA 79 50,6% Μάθημα Αριθμός υποψηφίων English Mathematics Biological Sciences Psychology History Chemistry General Studies Art and Design Physics Business Studies Geography Sociology Media/Film/Television Studies Economics Physical Education Religious Studies Design and Technology Drama Government and Politics Law French Further Mathematics

14 Other Communication Studies ICT Music Other Modern Languages Spanish Classical Studies German Other Science Other Social Studies Computer Studies Accounting and Finance Home Economics 368 Males and Females year olds 1 Percentage achieving grade Total A* A B C D E Other 2 A*-A A*-E Entries History 7,4 20,1 28,8 25,2 13,7 4,2 0,7 27,5 99, All subjects 8,3 18,8 25,6 23,8 15,3 6,7 1,6 27,1 98, Στην Κύπρο, δυστυχώς το Υπουργείο Παιδείας δεν παραθέτει τα στοιχεία με την κλιμάκωση της βαθμολογίας, αλλά μόνο το μέσο όρο των υποψηφίων που επέλεξαν να διαγωνιστούν στην ιστορία. Μεταξύ λοιπόν των φιλολογικών μαθημάτων η ιστορία, όπως και στην Αγγλία, είναι μια από τις πρώτες επιλογές των μαθητών. Στο σημείο αυτό αξίζει να τονίσουμε ότι και στις δυο χώρες που μελετάμε στην παρούσα διπλωματική η εξέταση στην ιστορία δεν είναι υποχρεωτική, σε αντίθεση με την Ελλάδα. Όμως, ενώ σε Κύπρο και Αγγλία διαπιστώνεται από τα αριθμητικά δεδομένα ότι η ιστορία αποτελεί συνειδητή επιλογή των υποψηφίων, στην Ελλάδα, όταν οι μαθητές ρωτήθηκαν αν θα την επέλεγαν σε περίπτωση που θα ήταν προαιρετικό μάθημα, το 64,6% του δείγματος απάντησε αποφατικά. Οι λόγοι που πιθανόν να οδηγούν ένα τόσο μεγάλο ποσοστό να απαντήσει αποφατικά θα πρέπει να αναζητηθούν όχι τόσο στη δυσκολία του μαθήματος. Άλλωστε διαπιστώνουμε από τα βαθμολογικά δεδομένα των άλλων δυο χωρών ότι και εκεί έχουμε χαμηλές επιδόσεις που δεν δρουν όμως αποτρεπτικά από την επιλογή της ιστορίας ως μάθημα προς εξέταση. Τα αίτια λοιπόν πρέπει να αναζητηθούν στη διδασκαλία του μαθήματος και στις μεθόδους που ακολουθούν οι εκπαιδευτικοί, γεγονός που δρα 2 Υπουργείο Παιδείας Ηνωμένου Βασιλείου 84

15 αποτρεπτικά ακόμα και για ένα ποσοστό μαθητών που ενδιαφέρονται για την ιστορία. Πίνακες - Κύπρος Μάθημα Αριθμός Υποψηφίων Ιστορία 1412 Αρχαία 460 Λατινικά 32 Μάθημα Μέσος Όρος Βαθμολογίας Λατινικά 14,07 Νεοελληνική Γλώσσα 10,07 Αρχαία 9,81 Ιστορία 8, Σύνοψη -συμπεράσματα Μέσα από την παρουσίαση των αριθμητικών δεδομένων που αφορούν το μάθημα της ιστορίας σε Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο και Κύπρο εξάγουμε πολύτιμα συμπεράσματα. Πρώτα απ όλα γίνεται κατανοητό ότι η ιστορία δεν αποτελεί ένα εύκολο εξεταζόμενο μάθημα, αφού πολλοί μαθητές όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στις άλλες δυο εξεταζόμενες χώρες επιτυγχάνουν σχετικά χαμηλές βαθμολογικές επιδόσεις στο μάθημα. Ωστόσο μεταξύ Κύπρου Ηνωμένου Βασίλειου και Ελλάδας υπάρχει μια σημαντική διαφορά. Οι μαθητές δεν εξετάζονται υποχρεωτικά στην ιστορία όπως συμβαίνει στη χώρα μας. Οι ίδιοι οι μαθητές επιλέγουν να εξεταστούν στην ιστορία, που αποδεικνύεται για τις δυο μελετώμενες χώρες ένα ιδιαίτερα αγαπημένο μάθημα από τους νέους. Ωστόσο στην Ελλάδα, όπως έχουμε ήδη σημειώσει, αποκάλυψε η έρευνά μας ότι η πλειονότητα των μαθητών δεν θα επέλεγε την εξέταση στην Ιστορία. Αυτή η εξεταστική αποστροφή των Ελλήνων μαθητών πιθανόν να έχει άμεση σχέση τόσο με τον τρόπο διδασκαλίας όσο και με την ελλιπή προετοιμασία τους για την αντιμετώπιση των ιστορικών πηγών. Το μάθημα της ιστορίας, όπως αποδείχθηκε και μέσα από τα ερευνητικά αποτελέσματα, είναι ένα από τα σπουδαιότερα για τους μαθητές όχι μόνο στην Ελλάδα άλλα και σε Αγγλία και Κύπρο. Είναι αντιφατικό οι μαθητές να θεωρούν το μάθημα σπουδαίο, να δείχνουν αληθινό ενδιαφέρον γι αυτό και να μην επιθυμούν να εξεταστούν σε περίπτωση που ήταν προαιρετικό. Τα προβλήματα της διδασκαλίας του μαθήματος είναι απαραίτητο να αντιμετωπιστούν και να ανανεωθεί το 3 Υπουργείο Παιδείας Κύπρου, επιτροπή εξετάσεων 85

16 μάθημα με τη χρήση των νέων τεχνολογιών, που το 2012 αποτελούν πλέον κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Οι εκπαιδευτικοί χρειάζεται να τολμήσουν και φυσικά εδώ υπεισέρχεται και το Υπουργείο Παιδείας που θα πρέπει να επιμορφώσει τους εκπαιδευτικούς όχι μόνο στο κομμάτι της χρήσης των οπτικοακουστικών μέσων αλλά και σε αυτό της διδακτικής μεθοδολογίας. Βιβλιογραφία Γατσωτής, Π., (2004), «Η διδακτική προσέγγιση της νέας ιστορίας με τη χρήση ιστοριογραφικών έργων», στο Αγγελάκος & Κόκκινος (επιμ.), «Η διαθεματικότητα στο σύγχρονο σχολείο & η διδασκαλία της ιστορίας με τη χρήση πηγών», Μεταίχμιο, Αθήνα Γατσώτης, Π., (2004b), «Νέες επιστημολογικές και ιστοριογραφικές θεωρήσεις στο χώρο της Ιστορίας και η εφαρμογή τους στη διδακτική πράξη στη πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ιστορία των ιστορικών και σχολική ιστορία: Μια προσπάθεια σύγκλισης», Διδακτορική διατριβή, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Ρόδος Κόκκινος Γ., Sebba J., (2000), «Ιστορία για Όλους: Διδακτικές Προτάσεις για το Μάθημα της Ιστορίας στο Δημοτικό και το Γυμνάσιο», Μεταίχμιο, Αθήνα Κόκκινος, Γιώργος, (2006 3η έκδοση), «Διδακτικές προσεγγίσεις στο μάθημα της ιστορίας. Για μια νέα διδακτική μεθοδολογία στην υπηρεσία της κριτικής ιστορικής σκέψης», εκδ. Μεταίχμιο, Αθήνα Κόκκινος, Γιώργος, Νάκου, Ειρήνη, (2006), «Προσεγγίζοντας την Ιστορική Εκπαίδευση στις Αρχές του 21ου αιώνα», Μεταίχμιο, Αθήνα Κουτσός, Μιχάλης, Θ., (2004), «Διδακτική Ιστορικών Πηγών των Σχολικών Εγχειριδίων: Παραδείγματα Αξιοποίησης των Ιστορικών Πηγών στη Διδασκαλία και στην Αξιολόγηση», Ζήτη, Θεσσαλονίκη Μαυροσκούφης, Δημήτρης Κ., (2005), «Αναζητώντας τα ίχνη της ιστορίας: Ιστοριογραφία, Διδακτική Μεθοδολογία και Ιστορικές πηγές», εκδ. Αφοί Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (O.EΠ.ΕΚ.), (2008) «Παροχή Εξειδικευμένων Υπηρεσιών για την Εκπόνηση Μελετών: Μελέτη 10, Εκπόνηση Ολοκληρωμένης Μελέτης: Διδακτική Αρχαίων Ελληνικών Ιστορίας», Θεσσαλονίκη Ρεπούση, Μαρία, (2004a), «Μαθήματα Ιστορίας: Από την Ιστορία στην Ιστορική Εκπαίδευση», Καστανιώτης, Αθήνα 86

17 Ρεπούση, Μ., (2004b), «Πηγές του τοπίου: Τα μνημεία και οι μνημειακοί τόποι», στο Αγγελάκος, Κ. & Κόκκινος, Γ., (επιμ.), «Η διαθεματικότητα στο σύγχρονο σχολείο & Η διδασκαλία της ιστορίας με τη χρήση πηγών», Μεταίχμιο, Αθήνα Bradley Commission, (1989), Building a History Curriculum: Guidelines for Teaching History in Schools, The History Teacher, Vol. 23, No. 1, σελ Mattozzi, Ivo, (2006), «Εκπαιδεύοντας Αναγνώστες Ιστορίας», μετ. Παναγιώτης Σκόνδρας, Μεταίχμιο, Αθήνα Paxton, Richard, J., (1999), A Deafening Silence: History Textbooks and the Students Who Read Them, Review of Educational Research, Vol. 69, No. 3, σελ Paxton, Richard, J., (2002), The Influence of Author Visibility on High School Students Solving a Historical Problem, Cognition and Instruction, Vol. 20, No. 2, σελ Kohlmeier, Jada, (2005), The Impact of Having Graders "Do History", The History Teacher, Vol. 38, No. 4, σελ Krippner-Martinez, James, (1995), Teaching World History: Why We Should Start! The History Teacher, Vol. 29, No. 1, σελ Rochette, Laura Christine, (2007), What Classroom Technology Has Taught Me about Curriculum, Teaching, and Infinite Possibilities, The English Journal, Vol. 97, No. 2, σελ Monte-Sano, Chauncey, (2008), Qualities of Historical Writing Instruction: A Comparative Case Study of Two Teachers' Practices, American Educational Research Journal, Vol. 45, No. 4, σελ

18 88

Κλαδικό Ινστιτούτο Εκπαίδευσης ΙΝΕ/ΓΣΕΕ - ΟΙΕΛΕ (2004) Έρευνα - Επεξεργασία:

Κλαδικό Ινστιτούτο Εκπαίδευσης ΙΝΕ/ΓΣΕΕ - ΟΙΕΛΕ (2004) Έρευνα - Επεξεργασία: Έρευνα - Επεξεργασία: Κλαδικό Ινστιτούτο Εκπαίδευσης ΙΝΕ/ΓΣΕΕ - ΟΙΕΛΕ (2004) Έργο : ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Πηγή : Διεύθυνση Οργάνωσης και Διεξαγωγής Εξετάσεων Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2. Διάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Γενικού Λυκείου

Άρθρο 2. Διάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Γενικού Λυκείου Άρθρο 2 Διάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Γενικού Λυκείου 1. Η Α Τάξη Ημερήσιου Γενικού Λυκείου αποτελεί τάξη αποκλειστικά γενικής παιδείας, στην οποία εφαρμόζεται πρόγραμμα μαθημάτων τριάντα πέντε

Διαβάστε περισσότερα

Είδαμε τη βαθμολογία των μαθητών στα Μαθηματικά της προηγούμενης σχολικής χρονιάς. Ας δούμε τώρα πώς οι ίδιοι οι μαθητές αντιμετωπίζουν τα Μαθηματικά.

Είδαμε τη βαθμολογία των μαθητών στα Μαθηματικά της προηγούμενης σχολικής χρονιάς. Ας δούμε τώρα πώς οι ίδιοι οι μαθητές αντιμετωπίζουν τα Μαθηματικά. Γ. Οι μαθητές και τα Μαθηματικά. Είδαμε τη βαθμολογία των μαθητών στα Μαθηματικά της προηγούμενης σχολικής χρονιάς. Ας δούμε τώρα πώς οι ίδιοι οι μαθητές αντιμετωπίζουν τα Μαθηματικά. ΠΙΝΑΚΑΣ 55 Στάση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ο ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ. 4.1 Σύνολο νοµού Αργολίδας. 4.1.1 Γενικές παρατηρήσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ο ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ. 4.1 Σύνολο νοµού Αργολίδας. 4.1.1 Γενικές παρατηρήσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ ο ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ. Σύνολο νοµού Αργολίδας.. Γενικές παρατηρήσεις Γίνεται φανερό από την ανάλυση, που προηγήθηκε, πως η επίδοση των υποψηφίων του νοµού Αργολίδας, αλλά και η κατανοµή της βαθµολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ονοματεπώνυμα Σπουδαστριών: Μποτονάκη Ειρήνη (5422), Καραλή Μαρία (5601) Μάθημα: Β06Σ03 Στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1.

2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1. 2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1. : - :. : : ( /,, ) :...., -, -.,,... 1.,, 2,,,....,,,...,, 2008 1. 2. - : On Demand 1. 9 2. 9 2.1 9 2.2 11 2.3 14 3. 16 3.1 16 3.1.1 16 3.1.1. 16 3.1.1. 25 3.1.2 26

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΝΕΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΝΕΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (αφορά στους μαθητές που ενεγράφησαν ή θα εγγραφούν στην Α τάξη του Γενικού

Διαβάστε περισσότερα

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Έρευνα: Μέθοδοι Συλλογής και Ανάλυσης εδομένων Έλεγχοι Υποθέσεων

Εκπαιδευτική Έρευνα: Μέθοδοι Συλλογής και Ανάλυσης εδομένων Έλεγχοι Υποθέσεων Εκπαιδευτική Έρευνα: Μέθοδοι Συλλογής και Ανάλυσης εδομένων Έλεγχοι Υποθέσεων Ένα Ερευνητικό Παράδειγμα Σκοπός της έρευνας ήταν να διαπιστωθεί εάν ο τρόπος αντίδρασης μιας γυναίκας απέναντι σε φαινόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ. Αξιολόγηση, Προαγωγή και Απόλυση Μαθητών Γενικού Λυκείου

ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ. Αξιολόγηση, Προαγωγή και Απόλυση Μαθητών Γενικού Λυκείου ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ Στους μαθητές που θα φοιτήσουν φέτος στην Α Λυκείου θα αρχίσει να εφαρμόζεται η νέα δομή του λυκείου. Για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση θα μετράει επιπλέον και ο μέσος όρος των

Διαβάστε περισσότερα

Η σχέση Ιστορίας και Φιλοσοφίας των Επιστημών με την Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες Κωνσταντίνα Στεφανίδου, PhD

Η σχέση Ιστορίας και Φιλοσοφίας των Επιστημών με την Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες Κωνσταντίνα Στεφανίδου, PhD Η σχέση Ιστορίας και Φιλοσοφίας των Επιστημών με την Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες Κωνσταντίνα Στεφανίδου, PhD Εργαστήριο Διδακτικής, Επιστημολογίας Φυσικών Επιστημών και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

1. Σκοπός της έρευνας

1. Σκοπός της έρευνας Στατιστική ανάλυση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων των εξετάσεων πιστοποίησης ελληνομάθειας 1. Σκοπός της έρευνας Ο σκοπός αυτής της έρευνας είναι κυριότατα πρακτικός. Η εξέταση των δεκτικών/αντιληπτικών

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήρια «ΓΝΩΣΗ» ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2016

Φροντιστήρια «ΓΝΩΣΗ» ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2016 Α ΛΥΚΕΙΟΥ Στην Α τάξη του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου οι μαθητές θα παρακολουθούν μαθήματα Γενικής Παιδείας (και Επιλογής), συνολικά 35 διδακτικές ώρες την εβδομάδα. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ 1. Ελληνική Γλώσσα 9 -

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έργου EUfolio

Αποτελέσματα Έργου EUfolio http://www.eufolio.eu Αποτελέσματα Έργου EUfolio Ημερίδα «Ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Μαθησιακή Διαδικασία Λευκωσία, 16 Μαΐου 2015 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ & Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. (Mε βάση το Νόμο 4186/2013)

ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ & Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. (Mε βάση το Νόμο 4186/2013) ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ & Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Mε βάση το Νόμο 4186/2013) Α Τάξη Ημερησίου Γενικού Λυκείου Η Α Τάξη Ημερησίου Γενικού Λυκείου αποτελεί τάξη αποκλειστικά γενικής παιδείας, στην

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 9. Έλεγχοι υποθέσεων

Κεφάλαιο 9. Έλεγχοι υποθέσεων Κεφάλαιο 9 Έλεγχοι υποθέσεων 9.1 Εισαγωγή Όταν παίρνουμε ένα ή περισσότερα τυχαία δείγμα από κανονικούς πληθυσμούς έχουμε τη δυνατότητα να υπολογίζουμε στατιστικά, όπως μέσους όρους, δειγματικές διασπορές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΟ ΝΕΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΟ ΝΕΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Ποια μαθήματα διδάσκονται οι μαθητές της Α Λυκείου; Ποια από τα μαθήματα ανήκουν στους ίδιους κλάδους μαθημάτων; Ο παρακάτω πίνακας περιέχει όλους τους κλάδους των μαθημάτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Ι. Οικονομόπουλος Δάσκαλος

Δημήτρης Ι. Οικονομόπουλος Δάσκαλος Eπιστημονικό Bήμα, τ. 10, - Ιανουάριος 2009 Επίδοση στο γυμνάσιο και εγκατάλειψη της εννιάχρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης για τους μαθητές που προέρχονται από ολιγοθέσια και πολυθέσια δημοτικά σχολεία

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Ελέγχου Μηδενικών Υποθέσεων

Διαδικασία Ελέγχου Μηδενικών Υποθέσεων Διαδικασία Ελέγχου Μηδενικών Υποθέσεων Πέτρος Ρούσσος, Τμήμα Ψυχολογίας, ΕΚΠΑ Η λογική της διαδικασίας Ο σάκος περιέχει έναν μεγάλο αλλά άγνωστο αριθμό (αρκετές χιλιάδες) λευκών και μαύρων βόλων: 1 Το

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. Διαπιστώσεις και Συμπεράσματα για το σχολικό έτος 2001-2002

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. Διαπιστώσεις και Συμπεράσματα για το σχολικό έτος 2001-2002 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Διαπιστώσεις και Συμπεράσματα για το σχολικό έτος 2001-2002 3.1 Ως προς τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των δεδομένων Ο αριθμός των κοριτσιών ήταν μεγαλύτερος. Στο σύνολο, το 56,4% ήταν κορίτσια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Ενότητα: Εκπαιδευτικό υλικό και σχολικό εγχειρίδιο Διδάσκων: Κατσαρού Ελένη ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων]

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] 1. Είστε ικανοποιημένος/η από το Πρόγραμμα; Μ. Ο. απαντήσεων: 4,7 Ικανοποιήθηκαν σε απόλυτο

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία

Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία Στόχοι του Προγράμματος Ο γενικός στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη επιστημονικής γνώσης στη θεωρία και στην εφαρμογή των ψυχολογικών και κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

κατεύθυνση της εξάλειψης εθνοκεντρικών και άλλων αρνητικών στοιχείων που υπάρχουν στην ελληνική εκπαίδευση έτσι ώστε η εκπαίδευση να λαμβάνει υπόψη

κατεύθυνση της εξάλειψης εθνοκεντρικών και άλλων αρνητικών στοιχείων που υπάρχουν στην ελληνική εκπαίδευση έτσι ώστε η εκπαίδευση να λαμβάνει υπόψη ΕΙΣΑΓΩΓΗ Είναι γνωστό ότι, παραδοσιακά, όπως άλλα εκπαιδευτικά συστήματα έτσι και το ελληνικό στόχευαν στην καλλιέργεια και ενδυνάμωση της εθνοπολιτιστικής ταυτότητας. Αυτό κρίνεται θετικό, στο βαθμό που

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΓΕ.Λ.)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΓΕ.Λ.) ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4186 Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις. Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΓΕ.Λ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2014-2015

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2014-2015 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2014-2015 Ισχύει για τους μαθητές της Α Λυκείου του σχολικού έτους 2014-2015 Το νέο Λύκειο αποσυνδέεται από τις Εθνικές Εξετάσεις Σελίδα 1 Α Λυκείου Μόνο Μαθήματα Γενικής Παιδείας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ TIMSS 2015 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS Τι είναι η Έρευνα TIMSS; Η Έρευνα Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) του Διεθνούς Οργανισμού για την Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστική Ι (ΨΥΧ-1202) Διάλεξη 7. Στατιστικός έλεγχος υποθέσεων

Στατιστική Ι (ΨΥΧ-1202) Διάλεξη 7. Στατιστικός έλεγχος υποθέσεων (ΨΥΧ-1202) Λεωνίδας Α. Ζαμπετάκης Β.Sc., M.Env.Eng., M.Ind.Eng., D.Eng. Εmail: statisticsuoc@gmail.com Διαλέξεις: ftp://ftp.soc.uoc.gr/psycho/zampetakis/ Διάλεξη 7 Στατιστικός έλεγχος υποθέσεων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του Νέου Λυκείου

Παρουσίαση του Νέου Λυκείου Παρουσίαση του Νέου Λυκείου Σελίδα 2 από 32 (Α) Απολυτήριο Γενικού Λυκείου Σελίδα 3 από 32 Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ω Ν Τάξη Α ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΩΡΕΣ Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία 5 Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΑ ΕΠΑ.Λ. ΔΡ ΜΑΡΙΑ ΓΝΗΣΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β ΙΕΠ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Αθήνα, 5 Οκτωβρίου 2016

Η ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΑ ΕΠΑ.Λ. ΔΡ ΜΑΡΙΑ ΓΝΗΣΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β ΙΕΠ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Αθήνα, 5 Οκτωβρίου 2016 1 Η ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΑ ΕΠΑ.Λ. ΔΡ ΜΑΡΙΑ ΓΝΗΣΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β ΙΕΠ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Αθήνα, 5 Οκτωβρίου 2016 1 2 2 ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ι. ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΗΣ ΠΡΟΩΡΗΣ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1 ο & 2 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ

1 ο & 2 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ 1 ο & 2 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ Αλλαγές στην Α Λυκείου Δομή διδακτικού έτους Μαθήματα Κλάδοι Μαθημάτων Τρόπος γραπτής εξέτασης μαθημάτων Τελικός βαθμός μαθήματος Προϋποθέσεις προαγωγής Μαθήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ η διδακτέα ύλη θα είναι και εξεταστέα

ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ η διδακτέα ύλη θα είναι και εξεταστέα ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ Ο νόμος για το Νέο Λύκειο ισχύει από τη σχολική χρονιά 2013-2014 για τα παιδιά που φοιτούν ήδη στην Α Λυκείου. Η προαγωγή των μαθητών και η απόλυση τους από το Λύκειο γίνεται πιο δύσκολη σε

Διαβάστε περισσότερα

Α Λυκείου. Πρόγραμμα μαθημάτων Α τάξης

Α Λυκείου. Πρόγραμμα μαθημάτων Α τάξης Α Λυκείου Η Α Λυκείου είναι τάξη γενικής παιδείας και, συνεπώς, τα μαθήματα είναι κοινά για όλους τους μαθητές. Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα είναι 35 ωρών και περιλαμβάνει τα μαθήματα που μέχρι τώρα υπήρχαν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ. «Τα μυστικά ενός αγγείου»

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ. «Τα μυστικά ενός αγγείου» ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ «Τα μυστικά ενός αγγείου» ΜΠΙΛΙΟΥΡΗ ΑΡΓΥΡΗ 2011 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ «ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΕΝΟΣ ΑΓΓΕΙΟΥ» ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η παρούσα εργασία αποτελεί το θεωρητικό

Διαβάστε περισσότερα

Προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό:

Προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό: Προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό: 1. Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό θα πρέπει να πληρούν έστω μία (1) από τις προϋποθέσεις που παρατίθενται ανά σχολική τάξη: Γ Γυμνασίου:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ στο µάθηµα Γενικής Παιδείας.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ στο µάθηµα Γενικής Παιδείας. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ στο µάθηµα Γενικής Παιδείας ιστορία νεότερη και σύγχρονη ΑΘΗΝΑ 2000 Οµάδα Σύνταξης Συντονιστής:

Διαβάστε περισσότερα

Σύγκριση του ισχύοντος και του νέου ωρολογίου προγράμματος του Λυκείου

Σύγκριση του ισχύοντος και του νέου ωρολογίου προγράμματος του Λυκείου Σύγκριση του ισχύοντος και του νέου ωρολογίου προγράμματος του Λυκείου ΙΣΧΥΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΩΡΕΣ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 2011 1. Θρησκευτικά 2 Θρησκευτικά: 2 ώρες 2. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικά οι Ομάδες Προσανατολισμού των Πανελλήνιων εξετάσεων:

Αναλυτικά οι Ομάδες Προσανατολισμού των Πανελλήνιων εξετάσεων: Τρεις κατευθύνσεις προσανατολισμού : Ανθρωπιστικές Θετικές Οικονομίας και Πληροφορικής καθώς και πέντε επιστημονικά πεδία, περιλαμβάνει το νέο σύστημα των Πανελλήνιων εξετάσεων, όπως ανακοίνωσε το υπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΑ ΕΣΜΗ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΑ ΕΣΜΗ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΑ ΕΣΜΗ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑ Εισαγωγή Στο κεφάλαιο αυτό εξετάζουµε µε περιγραφικά στατιστικά µέτρα τις βαθµολογικές επιδόσεις των αποφοίτων της Γ Λυκείου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Τίτλος μαθήματος ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Επιλογής / Ενότητα Τεχνών (ΤΕ) ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΕΙΡΗΝΗ ΝΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΚΤ1121 ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS:

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο σύστηµα Πανελλαδικών Εξετάσεων

Το νέο σύστηµα Πανελλαδικών Εξετάσεων Το νέο σύστηµα Πανελλαδικών Εξετάσεων Το νέο σύστηµα πρόσβασης των υποψηφίων στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, το οποίο θα «εγκαινιάσουν» οι µαθητές που θα φοιτήσουν το Σεπτέµβριο στη Γ Λυκείου, έχει ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009)

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Το πρόβλημα του λειτουργικού αναλφαβητισμού στην Κύπρο στις ηλικίες των 12 με 15 χρόνων

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1: Παρουσίαση μαθήματος. Διδάσκων: Βασίλης Κόμης, Καθηγητής

Ενότητα 1: Παρουσίαση μαθήματος. Διδάσκων: Βασίλης Κόμης, Καθηγητής Διδακτική της Πληροφορικής: Ερευνητικές προσεγγίσεις στη μάθηση και τη διδασκαλία Μάθημα επιλογής B εξάμηνο, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Ελληνική Λογοτεχνία 2 Θρησκευτικά 2 Ιστορία 2 Μαθηματικά 2 Άλγεβρα 3/2 Γεωμετρία 2/3 Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά) 2 Φυσική 2

Νέα Ελληνική Λογοτεχνία 2 Θρησκευτικά 2 Ιστορία 2 Μαθηματικά 2 Άλγεβρα 3/2 Γεωμετρία 2/3 Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά) 2 Φυσική 2 Στους μαθητές που θα φοιτήσουν φέτος στην Α Λυκείου θα αρχίσει να εφαρμόζεται η νέα δομή του λυκείου. Για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση θα μετράει επιπλέον και ο μέσος όρος των βαθμών των τριών

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού

Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η παρούσα έρευνα έχει σκοπό τη συλλογή εμπειρικών δεδομένων σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου. Η Πρόταση του Ι.Ε.Π. για το Λύκειο που κατατέθηκε στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής

Δελτίο Τύπου. Η Πρόταση του Ι.Ε.Π. για το Λύκειο που κατατέθηκε στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής Δελτίο Τύπου Η Πρόταση του Ι.Ε.Π. για το Λύκειο που κατατέθηκε στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής Αθήνα, 25-01-2017 Εισαγωγικά Είναι κοινή παραδοχή ότι το Λύκειο ως βαθμίδα έχει σε μεγάλο βαθμό

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου. Η Πρόταση του Ι.Ε.Π. για το Λύκειο που κατατέθηκε στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής. Αθήνα,

Δελτίο Τύπου. Η Πρόταση του Ι.Ε.Π. για το Λύκειο που κατατέθηκε στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής. Αθήνα, Δελτίο Τύπου Η Πρόταση του Ι.Ε.Π. για το Λύκειο που κατατέθηκε στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής Αθήνα, 25-01-2017 Εισαγωγικά Είναι κοινή παραδοχή ότι το Λύκειο ως βαθμίδα έχει σε μεγάλο βαθμό

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σεμιναρίων Mεταπτυχιακών Φοιτητών

Πρόγραμμα Σεμιναρίων Mεταπτυχιακών Φοιτητών Πρόγραμμα Σεμιναρίων Mεταπτυχιακών Φοιτητών Το κάθε μεταπτυχιακό πρόγραμμα έχει 3 επίπεδα που αφορούν σεμινάρια (Ι, ΙΙ, ΙΙΙ). Θα πρέπει με το τέλος των σπουδών σας η αναλυτική σας βαθμολογία να αναγράφει

Διαβάστε περισσότερα

Το Νέο Λύκειο Σχολικό έτος 2014-2015

Το Νέο Λύκειο Σχολικό έτος 2014-2015 Το Νέο Λύκειο Σχολικό έτος 2014-2015 Η δομή του νέου Λυκείου Α Λυκείου Τάξη Γενικής Παιδείας Β Λυκείου Γενική Παιδεία Δύο (2) ομάδες Προσανατολισμού Γ Λυκείου Γενική Παιδεία Τρεις (3) ομάδες Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΝΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 2013 ΠΡΟΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ») ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» (ΓΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τάσεις και προτάσεις των ΠΕ09 στο πλαίσιο του διαλόγου για την παιδεία

Τάσεις και προτάσεις των ΠΕ09 στο πλαίσιο του διαλόγου για την παιδεία Τάσεις και προτάσεις των ΠΕ09 στο πλαίσιο του διαλόγου για την παιδεία Στο πλαίσιο του διαλόγου για την παιδεία το Π.Τ. Αθήνας και Ανατολικής Αττικής της ΕΟΕΔΕ πήρε την πρωτοβουλία να συγκεντρώσει τις

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο Λύκειο 2013. ΚΕΣΥΠ Λιβαδειάς Ρούμελης 3 2 ος όροφος 22610 80772 mail@1kesyp.voi.sch.gr http//1kesyp.voi.sch.gr/portal Follow @kesyplivadias

Το νέο Λύκειο 2013. ΚΕΣΥΠ Λιβαδειάς Ρούμελης 3 2 ος όροφος 22610 80772 mail@1kesyp.voi.sch.gr http//1kesyp.voi.sch.gr/portal Follow @kesyplivadias Το νέο Λύκειο 2013 ΚΕΣΥΠ Λιβαδειάς Ρούμελης 3 2 ος όροφος 22610 80772 mail@1kesyp.voi.sch.gr http//1kesyp.voi.sch.gr/portal Follow @kesyplivadias Ωρολόγιο πρόγραμμα Α Λυκείου 2013-2014 Ελληνική Γλώσσα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο 3.1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ Μαθήµατα γενικής παιδείας Ιστορία. Α. Σύνολο νοµού Αργολίδας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο 3.1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ Μαθήµατα γενικής παιδείας Ιστορία. Α. Σύνολο νοµού Αργολίδας ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο 3.1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 3.1.1 Μαθήµατα γενικής παιδείας. 3.1.1.1 Ιστορία Α. Σύνολο νοµού Αργολίδας Στο µάθηµα της ιστορίας εξετάσθηκαν 862 µαθητές. Από τα αποτελέσµατα για το σύνολο του νοµού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 5.1 Γενικές παρατηρήσεις Παρατηρείται αύξηση του αριθµού των µαθητών κατά 7,37% κατά το σχολικό έτος 2001-02 σε σχέση µε το σχολικό έτος 2000-01. Σχόλιο:

Διαβάστε περισσότερα

11 σεπτεµβρίου 2015. Μαθηματικά 4 ώρες. Αρχαία Ελληνικά 2 ώρες. Νεοελληνική Γλώσσα 2 ώρες. Επαναληπτικά Διαγωνίσματα σχεδόν κάθε εβδομάδα

11 σεπτεµβρίου 2015. Μαθηματικά 4 ώρες. Αρχαία Ελληνικά 2 ώρες. Νεοελληνική Γλώσσα 2 ώρες. Επαναληπτικά Διαγωνίσματα σχεδόν κάθε εβδομάδα 11 σεπτεµβρίου 2015 A Μαθηματικά 4 ώρες Φυσική 2 ώρες A λυκείου Χημεία 2 ώρες Αρχαία Ελληνικά 2 ώρες Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν τα μαθήματα που τους ενδιαφέρουν. τώρα Τσιμισκή 41 και Αλ.

Διαβάστε περισσότερα

Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις

Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Α/ Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Απλή Αν κάνετε αναζήτηση µιας λέξης σε ένα αρχαιοελληνικό σώµα κειµένων, αυτό που θα λάβετε ως αποτέλεσµα θα είναι: Μια καταγραφή όλων των εµφανίσεων της λέξης στο συγκεκριµένο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015-16

ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015-16 ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015-16 Σύμφωνα με πρόσφατο δελτίο τύπου του υπουργείου για το νέο σύστημα εισαγωγής, ισχύουν τα ακόλουθα: Όσον αφορά στη δομή του ωρολογίου

Διαβάστε περισσότερα

1 of 8 13/09/ :38 μμ

1 of 8 13/09/ :38 μμ Εκτύπωση ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ 2014 Δόθηκαν στη δημοσιότητα από το Υπουργείου Παιδείας, τα στατιστικά στοιχεία με τις βαθμολογίες των υποψηφίων στις πανελλαδικές

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική πρόταση 2 1 : Οι μετακινήσεις ανθρώπων σε άλλες περιοχές της γης κατά την Αρχαϊκή Εποχή

Διδακτική πρόταση 2 1 : Οι μετακινήσεις ανθρώπων σε άλλες περιοχές της γης κατά την Αρχαϊκή Εποχή Διδακτική πρόταση 2 1 : Οι μετακινήσεις ανθρώπων σε άλλες περιοχές της γης κατά την Αρχαϊκή Εποχή Ερώτημα-κλειδί 2 Οι άνθρωποι της Αρχαϊκής Εποχής μετακινούνταν για τους ίδιους λόγους και με τον ίδιο τρόπο

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό για το Νέο Λύκειο

Ενημερωτικό για το Νέο Λύκειο Ενημερωτικό για το Νέο Λύκειο Α τάξη Η Α Τάξη Ημερήσιου Γενικού Λυκείου αποτελεί τάξη αποκλειστικά γενικής παιδείας, στην οποία εφαρμόζεται πρόγραμμα μαθημάτων τριάντα πέντε (35) συνολικά ωρών εβδομαδιαίως.

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Γραφεία: Κτήριο Αποστολίδη, Καλλιπόλεως και Ερεσού 1 T.K. 20537, 1678 Λευκωσία, Τηλ.: + 357 22893850, Τηλομ.: + 357 22 894491 Παρουσίαση 26 Ιανουαρίου 2014 2. ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ. EC-ASE: European Certification for Advisors/ Educators of Social Economy

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ. EC-ASE: European Certification for Advisors/ Educators of Social Economy ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ EC-ASE: European Certification for Advisors/ Educators of Social Economy Διαδικασία Αξιολόγησης Αξιολόγηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων: γνώσεις δεξιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Μαθήματος Μεθοδολογία Έρευνας

Οδηγός Μαθήματος Μεθοδολογία Έρευνας Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Στερεάς Ελλάδας Τμήμα Φυσικοθεραπείας Μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Προηγμένη Φυσικοθεραπεία» Οδηγός Μαθήματος Μεθοδολογία Έρευνας Δρ. Στριμπάκος Νικόλαος Αναπληρωτής Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση του Διεθνούς Συνεδρίου Scinte2015 με θέμα «Science in Technology»

Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση του Διεθνούς Συνεδρίου Scinte2015 με θέμα «Science in Technology» ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση του Διεθνούς Συνεδρίου Scinte2015

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΥΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΟΣ ΑΕΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΥΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΟΣ ΑΕΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 17 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2), σελ. 11-1 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΥΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΟΣ ΑΕΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης ί>ηγο^η 26 Επιστήμες της Αγωγής 26 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτική Έρευνα. Λογιστική Θεωρία και Έρευνα

Ποσοτική Έρευνα. Λογιστική Θεωρία και Έρευνα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Λογιστική & Χρηματοοικονομική Master of Science (MSc) in Accounting and Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Λογιστική Θεωρία και Έρευνα Ερωτηματολόγια & Συνεντεύξεις Ποσοτική Έρευνα Βασικό χαρακτηριστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΥ2 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ι ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 1) Αρχαία Ελληνικά 2) Ιστορία 3) Νεοελληνική Λογοτεχνία 4) Λατινικά

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 1) Αρχαία Ελληνικά 2) Ιστορία 3) Νεοελληνική Λογοτεχνία 4) Λατινικά ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 1) Αρχαία Ελληνικά 2) Ιστορία 3) Νεοελληνική Λογοτεχνία 4) Λατινικά ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 1) Μαθηματικά 2) Φυσική 3) Χημεία 4) Βιολογία ΜΑΘΗΜΑΤΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΚΥΚΛΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Βασίλης Καραγιάννης Η παρέμβαση πραγματοποιήθηκε στα τμήματα Β2 και Γ2 του 41 ου Γυμνασίου Αθήνας και διήρκησε τρεις διδακτικές ώρες για κάθε τμήμα. Αρχικά οι μαθητές συνέλλεξαν

Διαβάστε περισσότερα

Οι Διαστάσεις του Λειτουργικού Αναλφαβητισμού στην Κύπρο [Σχολική χρονιά ]

Οι Διαστάσεις του Λειτουργικού Αναλφαβητισμού στην Κύπρο [Σχολική χρονιά ] Οι Διαστάσεις του Λειτουργικού Αναλφαβητισμού στην Κύπρο [Σχολική χρονιά 2010-2011] 1. Ταυτότητα της Έρευνας Η έρευνα «Οι Διαστάσεις του Λειτουργικού Αναλφαβητισμού στην Κύπρο» διεξήχθη από το ΚΕΕΑ για

Διαβάστε περισσότερα

6 ο ΜΑΘΗΜΑ Έλεγχοι Υποθέσεων

6 ο ΜΑΘΗΜΑ Έλεγχοι Υποθέσεων 6 ο ΜΑΘΗΜΑ Έλεγχοι Υποθέσεων 6.1 Το Πρόβλημα του Ελέγχου Υποθέσεων Ενός υποθέσουμε ότι μία φαρμακευτική εταιρεία πειραματίζεται πάνω σε ένα νέο φάρμακο για κάποια ασθένεια έχοντας ως στόχο, τα πρώτα θετικά

Διαβάστε περισσότερα

Στάσεις και συνήθειες γονέων με παιδιά μαθητές Λυκείου απέναντι στα φροντιστήρια και την ενισχυτική διδασκαλία. Μάρτιος 2007

Στάσεις και συνήθειες γονέων με παιδιά μαθητές Λυκείου απέναντι στα φροντιστήρια και την ενισχυτική διδασκαλία. Μάρτιος 2007 Στάσεις και συνήθειες γονέων με παιδιά μαθητές Λυκείου απέναντι στα φροντιστήρια και την ενισχυτική διδασκαλία Μάρτιος 2007 Η ταυτότητα της έρευνας [σε γονείς μαθητών Λυκείου] Ανάθεση :Σύνδεσμος φροντιστών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης 1. Ο κλάδος της περιγραφικής Στατιστικής: α. Ασχολείται με την επεξεργασία των δεδομένων και την ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑ

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑ 15-10-2016 ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΑΜΒΑΚΕΡΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝ ΒΛΑΧΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΡΑΨΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΚΗΣ ΚΑΦΕΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΚΑΛΤΣΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΧΡΟΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ http://1kesyp-a-athin.att.sch.gr ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ - Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ (ενδεικτικά)

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ - Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ (ενδεικτικά) ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διεξαγωγή μικρής έρευνας στο Γυμνάσιο Β' Γυμνασίου Διδάσκουσα: Ασπράκη Γαβριέλλα Νεοελληνική Γλώσσα email: gabby.aspraki@gmail.com ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ - Η

Διαβάστε περισσότερα

Η Γυναίκα στην Αρχαία Αθήνα. Χουτουρίδου Κλαούντια, καθ. κλ. ΠΕ07

Η Γυναίκα στην Αρχαία Αθήνα. Χουτουρίδου Κλαούντια, καθ. κλ. ΠΕ07 Η Γυναίκα στην Αρχαία Αθήνα Χουτουρίδου Κλαούντια, καθ. κλ. ΠΕ07 Η ιδέα Η θέση και ο ρόλος της γυναίκας στο κοινωνικό σύνολο διαφοροποιείται από κοινωνία σε κοινωνία και από εποχή σε εποχή. Είναι πολύ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Για να κατανοήσετε καλύτερα την προτεινόμενη διαδικασία πρόσβασης στα ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας θα προσπαθήσουμε αρχικά να σας περιγράψουμε συνοπτικά

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση Αξιολόγηση της Μάθησης

Εκτίμηση Αξιολόγηση της Μάθησης Εκτίμηση Αξιολόγηση της Μάθησης Ορισμοί Ο διδάσκων δεν αρκεί να κάνει μάθημα, αλλά και να διασφαλίζει ότι πετυχαίνει το επιθυμητό αποτέλεσμα της μάθησης Η εκτίμηση της μάθησης αναφέρεται στην ανατροφοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πατρών Π.Τ.Δ.Ε. - Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης. Θέμα εργασίας : «Η επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών» Μπούτσκου Λεμονιά

Πανεπιστήμιο Πατρών Π.Τ.Δ.Ε. - Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης. Θέμα εργασίας : «Η επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών» Μπούτσκου Λεμονιά Πανεπιστήμιο Πατρών Π.Τ.Δ.Ε. - Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Θέμα εργασίας : «Η επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών» Μπούτσκου Λεμονιά Αμύνταιο 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 1. Εισαγωγή 2 2. Θεωρία 3

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Λύκειο Ο Λύκειο Κομοτηνής

Νέο Λύκειο Ο Λύκειο Κομοτηνής Νέο Λύκειο 2015-2016 Α Λυκείου (33+2) ΜΑΘΗΜΑ 1.Ελληνική Γλώσσα (5 Αρχαία +2 Νέα + 2Λογοτεχνία) 9 2.Μαθηματικά (3ώρες Άλγεβρα + 2 ώρες Γεωμετρία) 5 3.Φυσικές Επιστήμες (2 ώρες Φυσική +2 ώρες Χημεία +2 ώρες

Διαβάστε περισσότερα

Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΝΕΟ (35) ΑΡΧΑΙΑ 5 ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 2 ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 2 ΙΣΤΟΡΙΑ 2 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ 2. Ελληνική Γλώσσα

Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΝΕΟ (35) ΑΡΧΑΙΑ 5 ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 2 ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 2 ΙΣΤΟΡΙΑ 2 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ 2. Ελληνική Γλώσσα Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ 5 ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 2 ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 2 ΙΣΤΟΡΙΑ 2 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ 2 ΝΕΟ (35) Ελληνική Γλώσσα ΑΛΓΕΒΡΑ/ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ 3/2 Μαθηματικά ΦΥΣΙΚΗ 2 ΧΗΜΕΙΑ 2 ΒΙΟΛΟΓΙΑ 2 ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ 2 ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Μουσικού Σχολείου (Οκτώβριος 2015)

Αξιολόγηση του Μουσικού Σχολείου (Οκτώβριος 2015) Αξιολόγηση του Μουσικού Σχολείου (Οκτώβριος 2015) 1. Ταυτότητα της έρευνας Το Μουσικό Σχολείο (Μ.Σ.) λειτουργεί στην Κύπρο από το 2006. Η ίδρυσή του έγινε στα πλαίσια της Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης, με

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ. Νόμος Ν 4186/2013 Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις

ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ. Νόμος Ν 4186/2013 Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ Νόμος Ν 4186/2013 Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις Η νέα δομή του Γενικού Λυκείου 2 Ωρολόγια προγράμματα ανά τάξη. Τρόπος προαγωγής και απόλυσης Σάββατο, 29 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Εισαγωγή Το νέο πρόγραμμα σπουδών που ισχύει πλέον πλήρως, ξεκίνησε να εφαρμόζεται σταδιακά ανά έτος από το ακαδημαϊκό έτος 2011-12 και είναι αποτέλεσμα αναμόρφωσης και

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ. Η πορεία αύξουσας εξειδίκευσης των μαθητών Α ΛΥΚΕΙΟΥ. Β ΛΥΚΕΙΟΥ Ομάδα Προσανατολισμού Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Ο. Π.

Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ. Η πορεία αύξουσας εξειδίκευσης των μαθητών Α ΛΥΚΕΙΟΥ. Β ΛΥΚΕΙΟΥ Ομάδα Προσανατολισμού Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Ο. Π. Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Η πορεία αύξουσας εξειδίκευσης των μαθητών Α ΛΥΚΕΙΟΥ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών Β ΛΥΚΕΙΟΥ Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Ο. Π. Ανθρωπιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικές Προοπτικές. Επιστημόνων Κοινωνικής Πολιτικής στην Εκπαίδευση. Πρόεδρος Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Επαγγελματικές Προοπτικές. Επιστημόνων Κοινωνικής Πολιτικής στην Εκπαίδευση. Πρόεδρος Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, Πάντειο Πανεπιστήμιο Επαγγελματικές Προοπτικές Επιστημόνων Κοινωνικής Πολιτικής στην Εκπαίδευση Καθηγητής Ιορδάνης Ψημμένος, Πρόεδρος Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, Πάντειο Πανεπιστήμιο Καθηγητής Βασίλειος Χατζόπουλος, Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Συμπληρώνεται με ευθύνη του κάθε διδάσκοντος χωριστά για καθένα από τα εξαμηνιαία προ-ή και μετά-πτυχιακά μαθήματα Ι. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 9. Έλεγχοι υποθέσεων

Κεφάλαιο 9. Έλεγχοι υποθέσεων Κεφάλαιο 9 Έλεγχοι υποθέσεων 9.1 Εισαγωγή Όταν παίρνουμε ένα ή περισσότερα τυχαία δείγμα από κανονικούς πληθυσμούς έχουμε τη δυνατότητα να υπολογίζουμε στατιστικά, όπως μέσους όρους, δειγματικές διασπορές

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Έρευνας. Εισήγηση 10 η Κατασκευή Ερωτηματολογίων

Τεχνικές Έρευνας. Εισήγηση 10 η Κατασκευή Ερωτηματολογίων Τεχνικές Έρευνας Ε. Ζέτου Ε εξάμηνο 2010-2011 Εισήγηση 10 η Κατασκευή Ερωτηματολογίων ΣΚΟΠΟΣ Η συγκεκριμένη εισήγηση έχει σαν σκοπό να δώσει τις απαραίτητες γνώσεις στο/στη φοιτητή/τρια για τον τρόπο διεξαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 1) Αρχαία Ελληνικά 2) Ιστορία 3) Νεοελληνική Λογοτεχνία 4) Λατινικά

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 1) Αρχαία Ελληνικά 2) Ιστορία 3) Νεοελληνική Λογοτεχνία 4) Λατινικά ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 1) Αρχαία Ελληνικά 2) Ιστορία 3) Νεοελληνική Λογοτεχνία 4) Λατινικά ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 1) Μαθηματικά 2) Φυσική 3) Χημεία 4) Βιολογία ΜΑΘΗΜΑΤΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Proslipsis.gr. Σύµφωνα µε στοιχεία που προκύπτουν από την επεξεργασία των 345 ερωτηµατολογίων:

Proslipsis.gr. Σύµφωνα µε στοιχεία που προκύπτουν από την επεξεργασία των 345 ερωτηµατολογίων: ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Τµήµα Ερευνών, Τεκµηρίωσης και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Aθήνα 23.1.2007 Θέµα: Έρευνα για το µάθηµα της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας στο Γυµνάσιο Το Τµήµα Ερευνών, Τεκµηρίωσης και Εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ και ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ. «Επαγγελματική Συμβουλευτική και Προσανατολισμός»

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ και ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ. «Επαγγελματική Συμβουλευτική και Προσανατολισμός» ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ και ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επαγγελματική Συμβουλευτική και Προσανατολισμός» Πρόσκληση υποβολής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙΙ. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ.

ΙΙΙ. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ. ΙΙΙ. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ. Είδαμε πως το 4.2% των μαθητών στο δείγμα μας δεν έχουν ελληνική καταγωγή. Θα μπορούσαμε να εξετάσουμε κάποια ειδικά χαρακτηριστικά αυτών των ξένων μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

Νέο γενικό λύκειο. Σύνολο διακριτών μαθημάτων 15. Σύνολο διδακτικών ωρών 35. Ομάδες μαθημάτων 3. Μεμονωμένα μαθήματα 7

Νέο γενικό λύκειο. Σύνολο διακριτών μαθημάτων 15. Σύνολο διδακτικών ωρών 35. Ομάδες μαθημάτων 3. Μεμονωμένα μαθήματα 7 ΤΑΞΗ Α Σύνολο διακριτών μαθημάτων 15. Σύνολο διδακτικών ωρών 35. Ομάδες μαθημάτων 3. Μεμονωμένα μαθήματα 7 Α ομάδα μαθημάτων Ελληνική Γλώσσα Β ομάδα μαθημάτων Μαθηματικά Γ ομάδα μαθημάτων Φυσικές Επιστήμες

Διαβάστε περισσότερα

Α Λυκείου (33+2) http://sep4u.gr

Α Λυκείου (33+2) http://sep4u.gr Α Λυκείου (33+2) ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ 1.Ελληνική Γλώσσα (5Αρχ+2Νέα+2Λογ) 9 2.Μαθηματικά (3Αλ+2Γεω) 5 3.Φυσικές Επιστήμες (2Φ+2Χ+2Β) 6 4.Ιστορία 2 5.Πολιτική Παιδεία 3 6.Θρησκευτικά 2 7.Ερευνητική Εργασία 2 8.Ξένη

Διαβάστε περισσότερα