ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ:"

Transcript

1 ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ () ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ: ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΙΛΥΟΣ ΣΤΗΝ ΕΕΛ ΒΟΛΟΥ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Β. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Γ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δ. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Ε. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΒΟΛΟΣ, ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

2 1. ΓΕΝΙΚΑ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Ν. ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΕΛ. : 2 Α. Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Ο κύριος στόχος του εθνικού σχεδιασμού (ΚΥΑ 50910/2727/2003) ειδικά για την αφυδατωμένη ιλύ προερχόμενη από Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας αστικών Λυμάτων (ΕΕΛ), είναι η επίτευξη υψηλού ποσοστού αξιοποίησης με αντίστοιχη μείωση του ποσοστού τελικής διάθεσης. Προς επίτευξη της μείωσης του ποσοστού της παραγόμενης ιλύος (συχνά αναφερόμενης και ως λυματολάσπη), τα τελευταία χρόνια έχει ραγδαία εφαρμογή η μέθοδος της βιοεξυγίανσης ή βιοενίσχυσης η οποία βασίζεται στην προσθήκη και καλλιέργεια συγκεκριμένων μικροοργανισμών (κυρίως βακτηρίων) και άλλων στοιχείων της βιολογικής διαδικασίας, όπως τα ένζυμα. Η εφαρμογή της μεθόδου έχει ως αποτέλεσμα την παραγωγή πλήρως σταθεροποιημένης ιλύος καθώς και την μείωση της ποσότητας η οποία κυμαίνεται σε ποσοστό από 45% έως και 90%. Για τον λόγο αυτό, σύμφωνα με την παρούσα μελέτη, προβλέπεται η εφαρμογή της μεθόδου βιοεξυγίανσης με την χρήση μικροοργανισμών για μείωση της παραγόμενης αφυδατωμένης ιλύος της Ε.Ε.Λ. Βόλου, σε ποσοστό τουλάχιστον 70%. Η μέθοδος θα εφαρμοστεί ως διαδικασία και η επιτυχία της κρίνεται από την επίτευξη των αναμενόμενων στόχων, αφορά δηλαδή στην παροχή ολοκληρωμένης υπηρεσίας. Το απαιτούμενο ποσοστό μείωσης της ετήσιας παραγόμενης Ιλύος δεν θα είναι μικρότερο από 70%. 2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ της Ε.Ε.Λ. Βόλου Η Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Βόλου έχει κατασκευαστεί και λειτουργεί στη θέση «Μπουρμπουλήθρα», σε απόσταση 400μ περίπου από την Ε.Ο. Βόλου-Αθηνών, σε χώρο έκτασης περίπου 61 στρεμμάτων. Η Ε.Ε.Λ. λειτουργεί σύμφωνα με την Απόφαση υπ αριθμ / (ΑΔΑ: Β4ΩΓ0-ΟΨ1) της Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος (ΕΥΠΕ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Ο σχεδιασμός της εγκατάστασης έγινε με βάση τα παρακάτω δεδομένα: Ισοδύναμος πληθυσμός : κάτοικοι Παροχή λυμάτων : m3/d (μέση παροχή) B.O.D : Kg/d Αιωρούμενα Στερεά : Kg/d Ολικό Ν : Kg/d Ολικός P: 400 Kg/d Σήμερα τα πραγματικά λειτουργικά δεδομένα εισόδου (μέση τιμή έτους 2014) είναι: Παροχή λυμάτων : m3/d (μέση παροχή) B.O.D : 316 mg/lt Αιωρούμενα Στερεά : 380 mg/lt Ολικό Ν : 50 mg/lt Ολικός P: 11 mg/lt COD Εισόδου: 650 mg/lt Η ετήσια παραγόμενη ιλύς της ΕΕΛ, μετά την μηχανική αφυδάτωση, έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 2

3 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Ν. ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΕΛ. : 3 Ποσότητα (tn/year) Υγρασία (ποσοστό%) ,00 Περιγραφή λειτουργίας: Τα λύματα από το Πολεοδομικό Συγκρότημα Βόλου και Ν. Ιωνίας συγκεντρώνονται στο Κεντρικό Αντλιοστάσιο κι από εκεί αντλούνται και εκβάλλουν στο φρεάτιο εισόδου της εγκατάστασης, στο οποίο παράλληλα καταλήγουν ο αγωγός των βιομηχανικών αποβλήτων, με τα βιομηχανικά απόβλητα της Α και Β ΒΙ.ΠΕ., καθώς και ο καταθλιπτικός αγωγός αστικών λυμάτων από την περιοχή των Αλυκών (παραθαλάσσιο προάστιο, το οποίο βρίσκεται μεταξύ εγκαταστάσεων και θέσης εκβολής των επεξεργασμένων λυμάτων). Οι υπάρχουσες εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν 18 ξεχωριστές μονάδες, η λειτουργία των οποίων περιγράφεται παρακάτω. Γραμμή επεξεργασίας λύματος: Από το φρεάτιο άφιξης τα μεικτά αστικά - βιομηχανικά λύματα ρέουν σε κανάλι, όπου καταλήγουν και τα βοθρολύματα και το συνολικό μείγμα ακαθάρτων οδεύει στην εσχάρωση. H μονάδα εσχάρωσης στεγάζεται σε κτίριο 90 τ.μ. και περιλαμβάνει 3 χειροκίνητες σχάρες, οι οποίες ανασύρονται και καθαρίζονται μια φορά το εικοσιτετράωρο και 3 αυτόματες σχάρες - step fine screen - με διάκενα 6 χιλιοστά, οι οποίες λειτουργούν καθ όλο το εικοσιτετράωρο, παίρνοντας εντολή από μετρητές διαφοράς στάθμης. Τα σχαρίσματα αποτίθενται αρχικά σε κοχλιομεταφορέα, ο οποίος τα προωθεί σε συμπιεστή, καταλήγουν σε δοχείο απορριμμάτων και μεταφέρονται μια φορά την εβδομάδα στη ΧΥΤΑ του Δήμου. Μετά την εσχάρωση τα λύματα οδηγούνται σε δύο μονάδες εξάμμωσης, κάθε μία από τις οποίες αποτελείται από δυο επιμήκεις χωριστές δεξαμενές όγκου 110 κ.μ. η μία. Στο κεντρικό τμήμα κάθε δεξαμενής, όπου διαχέεται αέρας, η άμμος, τα χαλίκια και άλλα βαρύτερα του νερού στερεά καθιζάνουν, αντλούνται σε κανάλι αμμοσυλλογής, πλέονται, διαχωρίζονται από το νερό και διατίθενται στη χωματερή. Ο αέρας προσάγεται στις δεξαμενές με τη βοήθεια δύο δίλοβων φυσητήρων, οι οποίοι λειτουργούν κυκλικά με αισθητήριο ροής λύματος. Στο πλευρικό τμήμα κάθε δεξαμενής, πάλι με τη βοήθεια του αέρα, περισυλλέγονται λίπη και έλαια και συγκεντρώνονται σε φρεάτιο, από όπου απομακρύνονται με υποβρύχια αντλία Η άμμος αντλείται με τη βοήθεια δύο υποβρύχιων αντλιών, που σαρώνουν τους πυθμένες των δεξαμενών, καθώς μετακινούνται με τη βοήθεια γέφυρας, καταλήγει, τελικά, σε κοντέϊνερ συλλογής, αφού αφυδατωθεί με τη βοήθεια κοχλιοδιαχωριστή ενώ τα στραγγίδια επιστρέφουν σε μια από τις δύο δεξαμενές. Η συνολική ποσότητα άμμου και λιπών μεταφέρεται, επίσης, στη χωματερή. Τα λύματα, στη συνέχεια, περνούν από κανάλι για την μέτρηση της παροχής, τύπου Parshall και οδηγούνται στη μονάδα κροκίδωσης, μπορούν όμως να εκτραπούν από την πορεία αυτή και να οδηγηθούν, με τη βοήθεια θυροφράγματος απ ευθείας στην πρωτοβάθμια καθίζηση. Στη μονάδα κροκίδωσης γίνεται πρώτα η προσθήκη χημικών με 3 δοσομετρικές αντλίες στη δεξαμενή ανάμειξης, όγκου 26 κ.μ., όπου με βυθισμένο ταχύστροφο αναμείκτη αναμειγνύονται λύμα και χημικά και στη συνέχεια επιτυγχάνεται η διαδικασία της 3

4 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Ν. ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΕΛ. : 4 κροκίδωσης σε 4 διαδοχικά διαμερίσματα, όγκου 111 κ.μ. το ένα, όπου σχηματίζονται τα συσσωματώματα λάσπης και διατηρούνται σε αιώρηση με 4 αργόστροφους αναδευτήρες. Η μονάδα κροκίδωσης περιλαμβάνει ακόμη κτίριο με 3 δεξαμενές αποθήκευσης κροκιδωτικού, όγκου 35 κ.μ. η μία, από πολυεστέρα και οικίσκο όπου βρίσκονται οι δοσομετρικές αντλίες. Από την κροκίδωση, τα λύματα οδηγούνται στο φρεάτιο εισόδου και μέσω μεριστή σε μια, σε δυο ή και στις 3 ορθογωνικές δεξαμενές πρωτοβάθμιας καθίζησης, όγκου κ.μ. η μία. Καθώς τα λύματα ρέουν προς την έξοδο των δεξαμενών και η ταχύτητα του νερού είναι μικρή, η λάσπη, είτε έχει υποστεί κροκίδωση, είτε όχι, καθιζάνει και με τη βοήθεια ενός παλινδρομικού σαρωτή λάσπης μεταφέρεται στα φρεάτια λάσπης - 3 ανά δεξαμενή - στην είσοδο των δεξαμενών. Στη συνέχεια, η λάσπη - πρωτογενής και χημική - απομακρύνεται με 9 ηλεκτροβάννες προς το αντλιοστάσιο πρωτοβάθμιας λάσπης, κοντά στις δεξαμενές. Τα επιπλέοντα στερεά συλλέγονται από ξέστρο επιφανείας του σαρωτή, οδηγούνται σε εγκάρσιο δοχείο αφρού και στη συνέχεια αυτόματα σε φρεάτιο αφρών. Το καθαρό νερό υπερχειλίζει από τους εγκάρσιους οδοντωτούς υπερχειλιστές εξόδου και μέσω του καναλιού εκροής οδεύει, είτε στον αγωγό - οχετό, που οδηγεί προς το αντλιοστάσιο ενδιάμεσης ανύψωσης, είτε προς το αντλιοστάσιο τελικής διάθεσης. Στις δεξαμενές πρωτοβάθμιας καθίζησης κατακρατείται ένα σημαντικό μέρος του BOD, των SS και του Ρ, κυρίως με τη χρήση των χημικών, που μέχρι σήμερα είναι άλατα τρισθενούς σιδήρου. Τα μερικώς επεξεργασμένα λύματα μετά, μέσω του κάτω ορόφου ενός τριώροφου οχετού, οδεύουν προς το αντλιοστάσιο ενδιάμεσης ανύψωσης, αφού στην πορεία τους συναντήσουν και αναμειχθούν με την ανακυκλοφορούμενη λάσπη από τις Β καθιζήσεις. Το αντλιοστάσιο περιλαμβάνει τρεις κοχλίες Αρχιμήδη, εφεδρική θέση για τέταρτο κοχλία και κτίριο, στην κορυφή του αντλιοστασίου, όπου στεγάζονται τα μοτέρ των αντλιών. Με τους τρεις κοχλίες τα λύματα και η ανακυκλοφορούσα λάσπη ανυψώνονται, εκβάλλουν σε μεριστή και κατανέμονται στη μονάδα βιολογικής επεξεργασίας. Η μονάδα αυτή περιλαμβάνει 5 ορθογωνικές, χωριστές δεξαμενές, με 2 παράλληλα, επιμήκη διαμερίσματα η κάθε μία, όγκου κ.μ. η κάθε δεξαμενή και κτίριο 225 τ.μ., όπου είναι εγκατεστημένοι 8 τρίλοβοι φυσητήρες - αεροσυμπιεστές, m3 αέρα/h, έκαστος Η κάθε δεξαμενή χωρίζεται κατά μήκος σε δύο παράλληλα διαμερίσματα : το πρώτο, όπου εισέρχεται το λύμα μαζί με την ανακυκλοφορούμενη από τη Β καθίζηση λάσπη και είναι εφοδιασμένο με 6 αναμείκτες και το δεύτερο εφοδιασμένο με 252 διαχυτές ελαστικής μεμβράνης (18 μπαταρίες, από 14 διαχυτές η μπαταρία), απ όπου εξέρχεται το ανάμεικτο υγρό. Το πρώτο τμήμα του πρώτου διαμερίσματος μπορεί να εργάζεται είτε αναερόβια είτε ανοξικά κι αυτό εξαρτάται από τη θέση εισόδου της εσωτερικής ανακυκλοφορίας της ενεργού ιλύος. Στην αναερόβια λειτουργία, η εσωτερική ανακυκλοφορία εισέρχεται στο δεύτερο τμήμα του πρώτου διαμερίσματος, αμέσως μετά το τέλος του πρώτου τμήματος, το οποίο πρώτο τμήμα λειτουργεί πλέον σα δεξαμενή βιολογικής αποφωσφόρωσης. Αυτό είναι εφικτό και αποδοτικό τους περισσότερους - ζεστούς - μήνες, οπότε πραγματικά ένα μέρος του φωσφόρου απομακρύνεται και εδώ, επιπλέον αυτού που απομακρύνεται με τη βοήθεια του κροκιδωτικού, στην προηγούμενη χημική καθίζηση. Τα επόμενα 2/3 του πρώτου διαμερίσματος λειτουργούν ανοξικά για την απονιτροποίηση των νιτρικών. 4

5 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Ν. ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΕΛ. : 5 Στην ανοξική λειτουργία του πρώτου τμήματος του πρώτου διαμερίσματος, η εσωτερική ανακυκλοφορία εισέρχεται στο πρώτο τμήμα του διαμερίσματος κι αναμειγνύεται αμέσως με το εισερχόμενο λύμα και την, από τις δευτεροβάθμιες καθιζήσεις, ανακυκλοφορούμενη λάσπη. Με αυτόν τον τρόπο, όλο το πρώτο διαμέρισμα λειτουργεί ανοξικά για τη μετατροπή του νιτρικού αζώτου σε ελεύθερο άζωτο, είναι δηλαδή δεξαμενή απονιτροποίησης. Από το πρώτο διαμέρισμα, το λύμα έρχεται στο δεύτερο διαμέρισμα της ίδιας δεξαμενής μέσω υποβρύχιας οπής και εμπλουτίζεται με οξυγόνο με σύστημα υποβρύχιας διάχυσης. Αυτό επιτυγχάνεται από τους 8 αεροσυμπιεστές - φυσητήρες, με παροχή ρυθμιζόμενη από x m3 αέρα την ώρα και με 252 διαχυτές ανά δεξαμενή, ελαστικής μεμβράνης και λεπτής φυσαλίδας, που είναι τοποθετημένοι στον πυθμένα της δεξαμενής. Η διάθεση αέρα στις δεξαμενές γίνεται αυτόματα και ελέγχεται από μετρητές οξυγόνου, καθώς και σύστημα μέτρησης παροχής αέρα, θερμοκρασίας και πίεσης. Στο διαμέρισμα αυτό και παρουσία οξυγόνου οξειδώνεται το οργανικό φορτίο και η αμμωνία μετατρέπεται σε νιτρικά ιόντα. Τα νιτρικά ιόντα, μετά τη διαδικασία της νιτροποίησης, ανακυκλοφορούν στο ανοξικό διαμέρισμα (πρώτο τμήμα ή δεύτερο) με 2 ανά δεξαμενή υποβρύχιες αντλίες δυναμικότητας πέντε φορές μεγαλύτερες από την παροχή του λύματος η κάθε μία. Ολοκληρώνοντας το λύμα την πορεία του σε μια δεξαμενή αερισμού έχει απαλλαγεί από το BOD, το άζωτο και το φώσφορο με τη βοήθεια των μικροοργανισμών της ενεργού ιλύος. Το ανάμεικτο υγρό από τις δεξαμενές αερισμού οδηγείται σε κοινό φρεάτιο εξόδου και στη συνέχεια μέσω αγωγού στο δεύτερο όροφο του τριώροφου καναλιού, για να καταλήξει στο μεριστή των Δ.Τ.Κ. και να μοιραστεί σε 3 κυκλικές δεξαμενές δευτεροβάθμιας καθίζησης (Δ.Τ.Κ.), συνολικού όγκου κ.μ.. Στις Δ.Τ.Κ., η λάσπη καθιζάνει στον πυθμένα, τα επιπλέοντα απομακρύνονται στο φρεάτιο αφρών, ενώ η καθαρή εκροή υπερχειλίζει προς το αντλιοστάσιο διάθεσης. Η μεγαλύτερη ποσότητα λάσπης από τον πυθμένα, ανακυκλοφορεί στον πρώτο όροφο του καναλιού, μέσω ειδικής κατασκευής, που περιλαμβάνει δύο ηλεκτροκίνητα υπερχειλιστικά θυροφράγματα τα οποία «φιλοξενούνται» στο μεριστή των Δ.Τ.Κ. Στον πρώτο όροφο του καναλιού, η ανακυκλοφορούμενη λάσπη από τη δευτεροβάθμια καθίζηση συναντάει το λύμα, προερχόμενο από τις πρωτοβάθμιες καθιζήσεις και αναμειγνυόμενα λύμα - λάσπη οδεύουν στο αντλιοστάσιο ενδιάμεσης ανύψωσης, για να καταλήξουν στον αερισμό. Το υπόλοιπο της λάσπης από τον πυθμένα των Δ.Τ.Κ., δηλαδή η περίσσεια λάσπης, οδηγείται στο αντλιοστάσιο περίσσειας και αφρών, το οποίο καταθλίβει την περίσσεια και τους αφρούς στο μηχανικό παχυντή. Η συλλογή των αφρών και των επιπλεόντων από τις Δ.Τ.Κ. γίνεται με σύστημα αυτόματης συλλογής με επιπλέοντα κοχλία. Μετά τη συμβολή της εξόδου των καθαρών των 3 ΔΤΚ στο κανάλι εξόδου αναπτύσσεται η μονάδα διήθησης. Προς τούτο διακόπτεται, με θυρόφραγμα, η ροή της εξόδου στο κανάλι εξόδου και εκτρέπεται στη μονάδα διήθησης, που αποτελείται από έξι χωριστές υπομονάδες, συνολικής υδραυλικής ικανότητας 1800 m3/h. Στη συνέχεια, η έξοδος οδηγείται στη μονάδα απολύμανσης υπεριώδους ακτινοβολίας και τελικά στην έξοδο. Με κατάλληλη διαμόρφωση, μετά τη μονάδα UV, αγωγός με ηλεκτροκίνητη βαλβίδα μαχαιρωτή τροφοδοτεί το θάλαμο φόρτισης των αντλιών βιομηχανικού νερού. Η έξοδος των ΔΤΚ μοιράζεται σε δυο ίσα μέρη μέσω τοξωτού μεριστή, μετά την εκτροπή από το σημερινό κανάλι, ώστε το τελικό μίγμα που διέρχεται 5

6 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Ν. ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΕΛ. : 6 από τα UV να έχει συγκέντρωση αιωρούμενων στερεών μικρότερη των 15 mg/l και να επιτυγχάνεται ο επιθυμητός βαθμός απολύμανσης κατά 99,99%, απαίτηση εξόδου < 200 κολοβακτηριοειδών / 100 ml. Στη συνέχεια εγκαθίσταται διάταξη δοσομέτρησης διαλύματος υποχλωριώδους νατρίου και κατάλληλη δεξαμενή για λόγους ασφαλείας. Ο αναγκαίος χρόνος επαφής για τη δράση του απολυμαντικού παρέχεται από τον θάλαμο φόρτισης του αντλιοστασίου διάθεσης και τον αγωγό μεταφοράς της εκροής. Το αντλιοστάσιο τελικής διάθεσης έχει όγκο 500 κ.μ. και μέσα σε κτίριο εμβαδού 165 τ.μ. είναι εγκατεστημένες 4 αντλίες (700 m3/h, 37 ΜΣΥ εκάστη) για την προώθηση του λύματος στον αποδέκτη. Από το αντλιοστάσιο αυτό, τα επεξεργασμένα λύματα απομακρύνονται και μέσω καταθλιπτικού αγωγού 8 km εκβάλλουν στην εγκατάσταση διάθεσης, στο ακρωτήρι Αγκίστρι, θαλάσσια περιοχή εκτός εσωτερικού κόλπου με καλή ανανέωση μαζών. Η μονάδα διάθεσης αποτελείται από διθάλαμη δεξαμενή αναρρύθμισης και από υποθαλάσσιο αγωγό HDPE, 800 m μήκους, που εδράζεται στον πυθμένα. Στο άκρο του, σε βάθος - 54 m, είναι κλειστός, ενώ στα τελευταία 230 μέτρα του είναι τοποθετημένοι 28 διαχυτήρες για την ομαλότερη αφομοίωση του επεξεργασμένου λύματος στον αποδέκτη. Κατά την επεξεργασία του λύματος στις εγκαταστάσεις παράγονται τρία διαφορετικά είδη λάσπης από τις μονάδες αντίστοιχα της επίπλευσης, της πρωτοβάθμιας - χημικής καθίζησης και της δευτεροβάθμιας τελικής καθίζησης. Γραμμή επεξεργασίας λάσπης: Η λάσπη από τον πυθμένα των πρωτοβάθμιων καθιζήσεων σαρώνεται στους κώνους (3 ανά δεξαμενή) συλλογής λάσπης των δεξαμενών και με σύστημα 9 ηλεκτροβαννών οδηγείται με βαρύτητα στο αντλιοστάσιο πρωτοβάθμιας λάσπης, απ όπου αντλείται σε 2 κυκλικές δεξαμενές προπάχυνσης με 2+1 αντλίες θετικής εκτόπισης. Ο αφρός από τις δεξαμενές Α καθίζησης συγκεντρώνεται στο φρεάτιο αφρών. Η περίσσεια λάσπης των δευτεροβάθμιων καθιζήσεων από το αντλιοστάσιο περίσσειας, που συγκεντρώνεται, αντλείται με δύο αντλίες σε δύο μηχανικούς παχυντές, που είναι εγκατεστημένοι στο ισόγειο κτιρίου. Με τις ίδιες αντλίες περίσσειας και με τη βοήθεια 3 ηλεκτροβαννών υπάρχει η δυνατότητα να οδηγούνται και οι αφροί της Β καθίζησης για μηχανική πάχυνση, στις περιπτώσεις που υπάρχουν προβλήματα με ανύψωση της λάσπης από διάφορες αιτίες. Η λάσπη συμπυκνώνεται και παχαίνει, η μεν πρωτοβάθμια - χημική σε δύο προπαχυντές βαρύτητας, η δε βιολογική (περίσσεια) στους μηχανικούς παχυντές με τη βοήθεια πολυηλεκτρολύτη. Οι προπαχυντές βαρύτητας είναι δυο κυκλικές δεξαμενές, διαμέτρου 10 μ. και όγκου 290 κ.μ. η κάθε μία. Η λάσπη συλλέγεται με ξέστρα πυθμένα και απομακρύνεται με 2 αντλίες θετικής εκτόπισης, οι οποίες στεγάζονται σε μικρό κτίριο, μεταξύ των δύο δεξαμενών. Η μονάδα μηχανικής πάχυνσης περιλαμβάνει διώροφο κτίριο, συνολικού εμβαδού 250 τ.μ., όπου στεγάζονται στον όροφο οι παχυντές δυναμικότητας m3/h και τριθάλαμες δεξαμενές προετοιμασίας, ωρίμανσης και δοσομέτρησης διαλύματος πολυηλεκτρολύτη και στο υπόγειο η δεξαμενή ομογενοποίησης των ιλύων, το αντλιοστάσιο παχυμένης λάσπης για το μερισμό της λάσπης προς τη χώνευση, το λεβητοστάσιο και τον εναλλάκτη ανακυκλοφορίας του μεγάλου χωνευτή. 6

7 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Ν. ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΕΛ. : 7 Τα στραγγίδια από τους δύο προπαχυντές και από το μηχανικό παχυντή συγκεντρώνονται στο φρεάτιο αφρού της πρωτοβάθμιας καθίζησης. Οι αφροί ανεβαίνουν στην επιφάνεια και απομακρύνονται με βυτίο, ενώ το νερό αντλείται και καταλήγει στην είσοδο της εγκατάστασης. Η παχυμένη λάσπη συγκεντρώνεται στη δεξαμενή ομογενοποίησης στο υπόγειο του κτιρίου της μηχανικής πάχυνσης και το μείγμα οδηγείται στη χώνευση με τη βοήθεια δύο αντλιών θετικής εκτόπισης και συστήματος 3 ηλεκτροβαννών, για τον αναλογικό μερισμό της λάσπης, σύμφωνα με τον όγκο των τριών χωνευτών. Η χώνευση περιλαμβάνει 3 κυκλικές, κλειστές δεξαμενές. Οι δυο απ αυτές έχουν διάμετρο 12 μ. και όγκο κ.μ. η μία, ενώ η τρίτη έχει διάμετρο 14 μ. και όγκο κ.μ. Επίσης, υπάρχει ένα αεροφυλάκιο, όγκου 800 κ.μ., booster house και δύο πυρσοί καύσης. Οι δυο μικροί χωνευτές είναι εντελώς όμοιοι και συνδέονται μεταξύ τους με κτίριο, όπου είναι εγκατεστημένο το λεβητοστάσιο και το μηχανοστάσιό τους. Το λεβητοστάσιο και μηχανοστάσιο του τρίτου - μεγαλύτερου χωνευτή βρίσκεται στο υπόγειο του κτιρίου της μηχανικής πάχυνσης. Η λάσπη προσάγεται στην κορυφή του χωνευτή και εκτοπίζει έτσι έναν ισοδύναμο όγκο χωνευμένης λάσπης, που μέσω σωλήνα από τον πυθμένα του χωνευτή οδηγείται σε εξωτερικό φρεάτιο λάσπης, που βρίσκεται στην κορυφή της δεξαμενής. Από την κορυφή, η λάσπη με βαρύτητα οδεύει προς τους μεταπαχυντές. Σε κάθε χωνευτή είναι εγκατεστημένο μηχανικό σύστημα ανάδευσης. Στους μικρούς αυτό αποτελείται από κάθετο άξονα στο μέσο της δεξαμενής με δυο προπέλλες, μια στην κορυφή και μια στον πυθμένα. Στο μεγάλο χωνευτή αποτελείται από αντλία με έλικα και σωλήνα κατά μήκος του χωνευτή, από τον οποίο σωλήνα η αντλία πότε αντλεί λάσπη και πότε την καταθλίβει. Μe αυτό τον τρόπο, εξασφαλίζεται γρήγορη ανάμειξη της εισερχόμενης λάσπης, ικανοποιητική κυκλοφορία της μάζας του χωνευτή και κάποια διάσπαση του αφρού. Στις δεξαμενές της χώνευσης, η θερμοκρασία κυμαίνεται στους C και οι μικροοργανισμοί που αναπτύσσονται, απουσία οξυγόνου, μετατρέπουν τις οργανικές ουσίες σε βιοαέριο. Το βιοαέριο αποτελείται από μεθάνιο (65-70%), διοξείδιο του άνθρακα και μείγμα άλλων αερίων, όπως άζωτο, οξυγόνο, μονοξείδια και υδρόθειο σε πολύ μικρά ποσοστά. Η θέρμανση των χωνευτών καλύπτεται από λέβητες διπλού καυσίμου, βιοαερίου και πετρελαίου. Στις εγκαταστάσεις υπάρχει και συγκρότημα παραγωγής ενέργειας, εγκατεστημένο σε ιδιαίτερο κτίριο και αποτελείται από μηχανές εσωτερικής καύσης, που λειτουργούν με καύσιμο το πλεονάζον παραγόμενο βιοαέριο από τους χωνευτές, μαζί με όλα τα βοηθητικά συστήματα, απαραίτητα για τη λειτουργία τους. Η λάσπη ανακυκλοφορεί με αντλίες Vortex πάνω σε εναλλάκτες θερμότητας για τις ανάγκες της θέρμανσής της, ενώ ομογενοποιείται με την ανάδευση. Η παραμονή της στη μονάδα κυμαίνεται από ημέρες. To παραγόμενο αέριο οδηγείται σε αεριοφυλάκιο - τύπου κώδωνα, τοποθετημένο σε δεξαμενή νερού -, το οποίο αφενός εξισορροπεί τις διακυμάνσεις στην παραγωγή και κατανάλωση αερίου, αφετέρου γεμίζει το χωνευτή με αέριο κατά την απαγωγή της λάσπης. Στη συνέχεια, η λάσπη, που έχει υποστεί χώνευση, οδηγείται στη μονάδα μεταπάχυνσης, που αποτελείται από 4 κυκλικές δεξαμενές, συνολικού όγκου κ.μ. Πριν την είσοδο της μονάδας υπάρχει φρεάτιο συλλογής και βαννοστάσιο, έτσι ώστε κυκλικά να 7

8 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Ν. ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΕΛ. : 8 τροφοδοτούνται οι μεταπαχυντές και κυκλικά να απάγεται η λάσπη απ αυτούς προς την αφυδάτωση. Κατά τη μεταπάχυνση, η λάσπη καθιζάνει στον πυθμένα των δεξαμενών, σαρώνεται με σαρωτή στο κέντρο κάθε δεξαμενής και συμπυκνωμένη μέχρι και 4-5% αντλείται στη μονάδα αφυδάτωσης, ενώ επιφανειακά τα στραγγίδια οδηγούνται μέσω υπερχειλιστή εξόδου στην περιφέρεια των δεξαμενών κι από εκεί στην είσοδο. Η μονάδα αφυδάτωσης περιλαμβάνει κτίριο, εμβαδού 210 τ.μ., όπου είναι εγκατεστημένα 1 ταινιοφιλτρόπρεσσα και ένας φυγοκεντρητής, αντλίες θετικής εκτόπισης για την άντληση της λάσπης από τη μεταπάχυνση, τριθάλαμη δεξαμενή για την παραγωγή πολυηλεκτρολύτη και 3 αντλίες για τη δοσομέτρηση του διαλύματος πολυηλεκτρολύτη. Η αφυδατωμένη λάσπη, συγκέντρωσης σε στερεά από 23-25%, πέφτει με κοχλιομεταφορείς σε κοντέϊνερ και απομακρύνεται στο χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων του Δήμου. Η περίσσεια νερού από την αφυδάτωση της λάσπης μαζί με το νερό έκπλυσης οδηγείται στην είσοδο, όπως και όλα τα παραγόμενα στραγγίδια. 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ Η μέθοδος της βιοενίσχυσης (Bio-augmentation method) που προτείνεται βρίσκει εφαρμογή σε Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας αστικών Λυμάτων που εφαρμόζουν το σύστημα της ενεργού ιλύος (κλασσικό, παρατεταμένος αερισμός κλπ). Η μέθοδος στηρίζεται στην ελεγχόμενη προσθήκη και καλλιέργεια επιλεγμένων μικροοργανισμών (κυρίως βακτηρίων) οι οποίοι χαρακτηρίζονται από συγκεκριμένες ιδιότητες και επιτελούν εξειδικευμένες λειτουργίες ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν στο περιβάλλον εντός του οποίου δραστηριοποιούνται. Η επιλογή των μικροοργανισμών που θα χρησιμοποιηθούν γίνεται με βάση την ικανότητά τους να επιτελούν συγκεκριμένες λειτουργίες, όπως π.χ. ο σχηματισμός φλόκων με την διάσπαση των ενώσεων που περιέχονται στα λύματα. Ο συνεχής έλεγχος του συστήματος, σε συνδυασμό με τις μικροβιακές αναλύσεις που πραγματοποιούνται παρέχουν τις απαραίτητες πληροφορίες προκειμένου να γίνουν οι κατάλληλες λειτουργικές ρυθμίσεις και να διατηρηθεί η ποικιλομορφία των μικροοργανισμών με τα κατάλληλα χαρακτηριστικά που απαιτούνται για την επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος. Ο μεταβολισμός των μικροοργανισμών είναι τέτοιος ώστε δεν δημιουργούνται οσμές, υποπροϊόντα ή άλλες παρενέργειες στην λειτουργία της εγκατάστασης. Η δοσολογία τους καθώς και το σημείο εφαρμογής εξαρτώνται από την μέθοδο που προτείνεται. Η εφαρμογή της μεθόδου βιοεξυγίανσης με την χρήση μικροοργανισμών στην Ε.Ε.Λ. Βόλου θα βελτιστοποιήσει την λειτουργία της, αυξάνοντας συγχρόνως και την απόδοση της όλης εγκατάστασης. 8

9 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Ν. ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΕΛ. : 9 Β. Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Το αντικείμενο των αιτουμένων υπηρεσιών είναι, με τη μέθοδο της βιοεξυγίανσης βιοενίσχυσης να επιτευχθούν πρωτίστως η μείωση της τελικώς παραγόμενης ιλύος από την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Βόλου (Ε.Ε.Λ.) και δευτερευόντως άλλα λειτουργικά οφέλη. 2. ΣΤΟΧΟΙ Κύριοι στόχοι είναι: Η τήρηση του επιπέδου απόδοσης των Ε.Ε.Λ. σύμφωνα με τους εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς Όρους. Τυχόν υπέρβαση των οριακών τιμών εκροής των εγκαταστάσεων βαρύνει αποκλειστικά τον Ανάδοχο, ο οποίος και φέρει ακέραια την ευθύνη έναντι των αρχών. Η Μείωση της παραγόμενης τελικώς αφυδατωμένης Ιλύος κατά τουλάχιστον 70%. Επιπλέον δευτερεύοντες στόχοι είναι η σταδιακή μείωση της χρήσης των κροκιδωτικών διαλυμάτων και η μείωση της καταναλισκόμενης ενέργειας στον αερισμό. 3. ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ Οι διαγωνιζόμενοι, θα πρέπει να έχουν εμπειρία και επιτυχή εφαρμογή της ανωτέρω περιγραφόμενης μεθόδου σε δύο (2) τουλάχιστον Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας αστικών Λυμάτων με πληθυσμό άνω των ισοδύναμων κατοίκων σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η μία (1) εκ των οποίων να είναι οπωσδήποτε στην Ελλάδα, με αποδεδειγμένες επιδόσεις μείωσης της παραγόμενης ιλύος τουλάχιστον 70%. Η επιτυχής εφαρμογή της μεθόδου θα αποδεικνύεται με βεβαιώσεις των φορέων που κατέχουν τις εγκαταστάσεις αστικών λυμάτων. Οι ξενόγλωσσες βεβαιώσεις θα έχουν επίσημες μεταφράσεις στην ελληνική γλώσσα. 4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ και ΟΡΟΙ 1. Οι διαγωνιζόμενοι θα υποβάλουν τεχνική προσφορά στην οποία θα περιλαμβάνονται κατ' ελάχιστο: 1.1 Πρωτότυπες βεβαιώσεις εμπειρίας, όπως αναφέρεται παραπάνω. Στις βεβαιώσεις πρέπει να αναφέρεται: (α) ο ισοδύναμος πληθυσμός σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους. (β) το εισερχόμενο ρυπαντικό φορτίο το διάστημα εφαρμογής της προτεινόμενης μεθόδου σε kg COD (γ) η παραγωγή αφυδατωμένης ιλύος το διάστημα εφαρμογής της προτεινόμενης μεθόδου σε kg DS, ή η επιτυγχανόμενη μείωση της παραγόμενης ιλύος θα αποδεικνύεται με ιστορικά στοιχεία αντίστοιχων περιόδων παραγωγής ιλύος. Σε κάθε περίπτωση θα αναγράφεται το ποσοστό μείωσης της λάσπης. 9

10 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Ν. ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΕΛ. : Υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο, με την οποία δεσμεύονται ότι αναλαμβάνουν ρητά την υποχρέωση διατήρησης των ορίων εκροής σύμφωνα με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους και την μείωση της παραγόμενης τελικώς αφυδατωμένης ιλύος κατά τουλάχιστον 70%. 1.3 Δελτία Ασφαλείας και δείγμα των πιστοποιητικών των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν. Τα Δελτία Ασφαλείας (MSDS) που θα έχουν εκδοθεί και θα υπογράφονται από τον παραγωγό. Δεν θα είναι ζωικής προέλευσης, δεν θα περιέχουν παθογόνους μικροοργανισμούς και θα έχουν αποστειρωθεί κατ ελάχιστο στους 121 C για τουλάχιστον 15 λεπτά. 1.4 Υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο ότι τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την εφαρμογή της μεθόδου είναι ασφαλή για τον άνθρωπο. 1.5 Αντίγραφο Διπλώματος του Υπεύθυνου Μηχανικού εφαρμογής της μεθόδου ειδικότητας Χημικού Μηχανικού. 1.6 Τεχνική περιγραφή του τρόπου εφαρμογής της μεθόδου παραλειπομένων μόνο των κατοχυρωμένων με ευρεσιτεχνία στοιχείων και πληροφοριών με ρητή αναφορά των στοιχείων κατοχύρωσης, καθώς και Τεχνικό φυλλάδιο ή έγγραφο της εταιρίας παραγωγής των πρωτογενών υλικών τεχνολογίας με παρουσίαση του προϊόντος. 1.7 Δήλωση για τοξικούς παράγοντες κατά είδος, συγκέντρωση και διάρκεια που μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά την βιωσιμότητα των παραγόντων της εφαρμοζόμενης μεθόδου βιοενίσχυσης. 1.8 Βεβαίωση για την τυχόν συνεργασία του διαγωνιζόμενου με εταιρία, που θα παρέχει το προϊόν, την τεχνογνωσία και τεχνολογική υποστήριξη της εφαρμογής, στην οποία θα αναφέρονται ρητά η δέσμευση για το συγκεκριμένο έργο και τις απαιτήσεις του. 2. Κάθε έντυπο ή άδεια ξένης Αρχής ή φορέα θα συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση. 3. Η πληρότητα και επάρκεια της τεχνικής προσφοράς που κρίνεται από την αρμόδια επιτροπή της ΔΕΥΑΜΒ είναι προϋπόθεση για την αποδοχή της οικονομικής προσφοράς του διαγωνιζόμενου. 4. Ο Ανάδοχος θα λαμβάνει αμοιβή ανά μήνα μόνο εφόσον ικανοποιούνται και οι δύο κύριοι στόχοι δηλαδή: Διατήρηση των ορίων εκροής σύμφωνα με τους εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς Όρους. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να τηρούνται απαρέγκλιτα οι Περιβαλλοντικοί Όροι της Ε.Ε.Λ. Βόλου. Μείωση της παραγόμενης τελικώς αφυδατωμένης ιλύος κατά τουλάχιστον 70%. 5. Οι απαιτούμενες ρυθμίσεις για την λειτουργία των Ε.Ε.Λ. αφορούν στην ευθύνη του Αναδόχου. 6. Ο Ανάδοχος θα ορίσει επιστημονικό υπεύθυνο, ο οποίος θα έχει την ευθύνη της εφαρμογής της μεθόδου. Αντίστοιχα η ΔΕΥΑΜΒ θα ορίσει Επιτροπή Παρακολούθησης. 10

11 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Ν. ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΕΛ. : Η επίτευξη του στόχου θα βεβαιώνεται ανά μήνα από αρμόδια Επιτροπή παρακολούθησης της ΔΕΥΑΜΒ. Συγκεκριμένα, θα συντάσσεται μηνιαία έκθεση, η οποία ενέχει θέση Βεβαίωσης και θα συνυπογράφεται από την Επιτροπή Παρακολούθησης της ΔΕΥΑΜΒ και τον Ανάδοχο και θα υπολογίζεται ο μέσος όρος της μείωσης σε σχέση με αντίστοιχες περιόδους που δεν είχε εφαρμοστεί η βιοενίσχυση στην Ε.Ε.Λ. Βόλου και θα συγκρίνεται με τους κύριους στόχους. Εφόσον δεν τηρούνται απαρέγκλιτα οι Περιβαλλοντικοί όροι της Ε.Ε.Λ. Βόλου, θα κινηθούν άμεσα οι διαδικασίες έκπτωσης του αναδόχου. Ο στόχος μείωσης της παραγόμενης ιλύος κατά τουλάχιστον 70% πρέπει να επιτευχθεί το αργότερο εντός του πρώτου μήνα από την έναρξη εφαρμογής της μεθόδου. Σε περίπτωση μη επίτευξης του στόχου για κάθε μήνα εφαρμογής, θα κινηθούν οι διαδικασίες έκπτωσης του αναδόχου. Το αυτό θα ισχύει και για κάθε επόμενο διάστημα ελέγχου. Η επιτροπή παρακολούθησης μπορεί να εξετάσει αποκλίσεις από τους στόχους αν αποδεδειγμένα στην είσοδο των εγκαταστάσεων υπάρχουν τοξικές ενώσεις που έχουν έντονα βλαπτική ισχύ για τους παράγοντες της βιοενίσχυσης. Ο κάθε διαγωνιζόμενος θα πρέπει να προσδιορίσει τους παράγοντες αυτούς κατά είδος, συγκέντρωση και διάρκεια. Είναι αυτονόητο ότι οι παράγοντες αυτοί δεν μπορεί να είναι συνήθεις και μικρές αποκλίσεις από τους μέσους όρους των ειδών που συνήθως συναντώνται στα αστικά λύματα. Στην μηνιαία έκθεση θα αναγράφονται επίσης με μέριμνα της Επιτροπής Παρακολούθησης: - Τα ποιοτικά και ποσοτικά δεδομένα εισόδου και εξόδου των Ε.Ε.Λ. - Οι ποσότητες και η συγκέντρωση (TSS) της παραγόμενης Ιλύος και των στραγγιδίων ανά στάδιο των Ε.Ε.Λ., ήτοι Α βάθμια, παχυμένη Α βάθμια, ομογενοποιημένη λάσπη, λάσπη προς μεταπάχυνση, λάσπη προς αφυδάτωση, αφυδατωμένη λάσπη. - Τυχόν μετρήσεις ποιότητας του παραγόμενου βιοαερίου - Τα δεδομένα κατανάλωσης κροκιδωτικών και ενέργειας. 8. Θα τηρείται με μέριμνα του Αναδόχου καθημερινά ημερολόγιο εργασιών. 9. Ώς αναφορά για τον υπολογισμό της παραγόμενης αφυδατωμένης ιλύος θα λαμβάνεται η τιμή των 0,19 κιλών ξηρών στερεών ανά κιλό COD (μέση τιμή έτους 2014) εισερχόμενου στην εγκατάσταση, υπολογιζόμενο ως το γινόμενο της ημερήσιας παροχής επί την μέση συγκέντρωση COD, όπως μετράται εργαστηριακά και εφόσον η μέση μηνιαία παροχή στην είσοδο της ΕΕΛ δεν διαφοροποιείται σε ποσοστό μεγαλύτερο του 30% από την μέση τιμή παροχής εισόδου των τριών τελευταίων ετών (2012, 2013 και 2014). Στη συνολική τιμή της παραγόμενης ιλύος θα προστεθεί και τυχόν αλγεβρική διαφορά της ποσότητας των στερεών (σε ξηρά στερεά) που ευρίσκεται αποθηκευμένη και σε λειτουργία στην βιολογική βαθμίδα της εγκατάστασης (δεξαμενές αποφωσφόρωσης, δεξαμενές αερισμού και δεξαμενές τελικής καθίζησης). Οι μετρήσεις της παραγόμενης ιλύος σε βάρος ξηρών στερεών κατά τη διάρκεια της εφαρμογής της βιοεξυγίανσης θα υπολογίζονται από την ζύγιση των φορτίων της διατιθέμενης ιλύος στις μονάδες παραλαβής και επεξεργασίας ενώ η ξηρότητα και η θεωρητικά αναμενόμενη ποσότητα με βάση το εισερχόμενο οργανικό φορτίο θα μετρούνται στο εργαστήριο της 11

12 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Ν. ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΕΛ. : 12 ΔΕΥΑΜΒ. 10. Κατά την διάρκεια της σύμβασης και για την υλοποίησή της δεν θα απαιτηθούν οποιαδήποτε τεχνικά έργα. 11. Ο χρόνος παροχής των υπηρεσιών είναι 12 μήνες. Βόλος, Αύγουστος 2015 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΣΤ. ΚΑΝΤΑΡΤΖΗΣ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΣΤ. ΤΖΙΝΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 12

13 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Ν. ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΕΛ. : 13 Γ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΛΥΟΣ ΣΤΗΝ ΕΕΛ ΒΟΛΟΥ» Άρθρο (Α.Τ.) 1: Εφαρμογή μεθόδου βιοενίσχυσης (βιοεξυγίανσης) για την μείωση της παραγόμενης Ιλύος σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και τις Προδιαγραφές (CPV ) ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Τεμάχιο (Μήνας) Τιμή ανά τεμάχιο (Μήνα) ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ ,00 ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ 1 Περιγραφή Μονάδα Ποσότητα Εφαρμογή μεθόδου βιοενίσχυσης (βιοεξυγίανσης) για την μείωση της παραγόμενης Ιλύος σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και τις Προδιαγραφές (CPV ) Τεμ (Μήνες) Τιμή Μονάδος ( ) Δαπάνη ( ) , ,00 ΑΘΡΟΙΣΜΑ ,00 Φ.Π.Α ,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,00 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΣΤ. ΚΑΝΤΑΡΤΖΗΣ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΣΤ. ΤΖΙΝΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 13

14 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Ν. ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΕΛ. : 14 Δ. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΙΛΥΟΣ ΣΤΗΝ ΕΕΛ ΒΟΛΟΥ» Οι τιμές της παρούσης προσφοράς αφορούν ολοκληρωμένες υπηρεσίες σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και τις Προδιαγραφές και περιλαμβάνουν όλες τις απαιτούμενες δαπάνες υλικών και ότι άλλο ήθελε απαιτηθεί για την έντεχνη εκτέλεσή τους: Άρθρο (Α.Τ.) 1: Εφαρμογή μεθόδου βιοενίσχυσης (βιοεξυγίανσης) για την μείωση της παραγόμενης Ιλύος σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και τις Προδιαγραφές (CPV ) ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Τεμάχιο (Μήνας) Τιμή ανά τεμάχιο (Μήνα) ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ 1 Περιγραφή Άρθρου Μονάδα Ποσότητα Εφαρμογή μεθόδου βιοενίσχυσης (βιοεξυγίανσης) για την μείωση της παραγόμενης Ιλύος σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και τις Προδιαγραφές (CPV ) Τεμ (Μήνας) 12 Τιμή Μονάδος ( ) Δαπάνη ( ) ΑΘΡΟΙΣΜΑ Φ.Π.Α. ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Επωνυμία: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ Διεύθυνση: Τηλέφωνο: Σφραγίδα - Υπογραφή Φαξ: Ημερομηνία: 14

15 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Ν. ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΕΛ. : 15 Ε. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ο : ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Οι υποχρεώσεις του αναδόχου θα ισχύουν για όλο το χρονικό διάστημα της σύμβασης δώδεκα (12) ημερολογιακούς μήνες. Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση με δική του ευθύνη να ενημερωθεί για τις συνθήκες που επικρατούν στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Βόλου και ειδικότερα της γραμμής επεξεργασίας ιλύος, όπως περιγράφεται στην Τεχνική περιγραφή. Η υποβολή προσφοράς στον διαγωνισμό αποτελεί προϋπόθεση ότι ο Ανάδοχος έχει μελετήσει με κάθε λεπτομέρεια τα τεύχη δημοπράτησης, ότι θα συμμορφωθεί απόλυτα αναλαμβάνοντας όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτά και ότι δεν απαλλάσσεται από την ευθύνη που έχει για την πλήρη συμμόρφωσή του προς τις συμβατικές υποχρεώσεις, εάν παρέλειψε να ενημερωθεί με κάθε λεπτομέρεια. Όλες οι εταιρείες ή νομικά πρόσωπα που συμμετέχουν στο Διαγωνισμό είναι υποχρεωμένοι να έχουν διαβάσει και κατανοήσει τα Συμβατικά Τεύχη. Ο κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να επισκεφθεί κάθε χώρο που αναφέρεται στα Τεύχη δημοπράτησης παρουσία υπαλλήλων της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β ώστε να βεβαιωθεί για την παρούσα κατάσταση πριν υποβάλλει την προσφορά του. ΑΡΘΡΟ 2 ο : ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 1. Ο διαγωνιζόμενος που θα ανακηρυχτεί Ανάδοχος θα πρέπει να εφαρμόσει με δική του ευθύνη τη μέθοδο της βιοενισχυσης προκειμένου να επιτευχθούν οι προσδοκώμενοι στόχοι. 2. Στις υποχρεώσεις του περιλαμβάνονται: η προμήθεια, μεταφορά και προσκόμιση επί τόπου των απαραίτητων υλικών, οι πλήρεις και αναλυτικές οδηγίες εφαρμογής των υλικών, η παροχή κατάλληλων οδηγιών λειτουργικών ρυθμίσεων του υφιστάμενου εξοπλισμού, η πραγματοποίηση τυχόν πρόσθετων εργαστηριακών ή πεδίου αναλύσεων και μετρήσεων με δική του ευθύνη και δαπάνη, η διαρκής ανάλυση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων. Ο ανάδοχος θα αναλάβει με δική του δαπάνη κάθε απαραίτητη προσωρινή εργασία που θα απαιτηθεί κατά τη διάρκεια της σύμβασης. 3. Ο Ανάδοχος δηλώνει ρητά ότι έχει λάβει γνώση των δεδομένων λειτουργίας της Ε.Ε.Λ. και του εξοπλισμού καθώς και των δικτύων που την υποστηρίζουν. 4. Υποχρέωση του αναδόχου είναι η εκπαίδευση καθώς και οι οδηγίες του προσωπικού της ΔΕΥΑ στον τρόπο εφαρμογής της μεθόδου. 5. Ο Ανάδοχος αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης (εντός 5 ημερών) πρέπει να υποβάλλει υπόμνημα τυχόν ενεργειών που έχουν σχέση με τις ανάγκες για την προετοιμασία και διαμόρφωση χώρων από την Υπηρεσία 6. Για την εφαρμογή της μεθόδου θα οριστεί υπεύθυνος διπλωματούχος μηχανικός ο οποίος θα έχει την πλήρη ευθύνη τόσο για την τεχνική εφαρμογή της μεθόδου όσο και για την παροχή των οδηγιών για τις ενέργειες που θα πρέπει να γίνονται ώστε να επιτυγχάνεται το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα. Ισχυρισμός ότι οι οδηγίες του δεν εφαρμόστηκαν επαρκώς από το προσωπικό της ΔΕΥΑΜΒ δεν θα γίνει αποδεκτός σε περίπτωση μη επιτυχίας της μεθόδου. 15

16 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Ν. ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΕΛ. : Η εφαρμογή της μεθόδου δεν θα πρέπει να απαιτήσει την κατασκευή οποιουδήποτε τεχνικού έργου και την εγκατάσταση πρόσθετου εξοπλισμού ή δεξαμενών εκτός (πιθανόν) κάποιων δοσομετρικών αντλιών και μικρών δεξαμενών αποθήκευσης των υλικών. Τέτοιες δοσομετρικές αντλίες και δεξαμενές αποθήκευσης θα περιλαμβάνονται στο αντικείμενο του αναδόχου. 8. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και να αποκαθιστά με δικές του δαπάνες τις τυχόν ζημιές που θα προσκληθούν από υπαιτιότητα του. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να τηρούνται απαρέγκλιτα οι εγκεκριμένοι Περιβαλλοντικοί Όροι. 9. Υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την εφαρμογή της μεθόδου πρέπει να είναι ασφαλή για τον άνθρωπο και να συνοδεύονται από Δελτία Ασφαλείας (MSDS) που θα έχουν εκδοθεί και θα υπογράφονται από τον παραγωγό. Δεν θα είναι ζωικής προέλευσης, δεν θα περιέχουν παθογόνους μικροοργανισμούς και θα έχουν αποστειρωθεί κατ ελάχιστο στους 121 C για τουλάχιστον 15 λεπτά. Αυτό θα βεβαιώνεται εγγράφως από τον παραγωγό των υλικών για κάθε παρτίδα που θα χρησιμοποιείται. 10. Ο Ανάδοχος θα λαμβάνει αμοιβή ανά μήνα μόνο εφόσον ικανοποιούνται και οι δύο κύριοι στόχοι δηλαδή: Διατήρηση των ορίων εκροής σύμφωνα με τους Περιβαλλοντικούς Όρους. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να τηρούνται απαρέγκλιτα οι Περιβαλλοντικοί όροι της ΕΕΛ Βόλου Μείωση της παραγόμενης τελικώς αφυδατωμένης ιλύος κατά τουλάχιστον 70%. 11. Η βεβαίωση επίτευξης του στόχου θα εκδίδεται ανά μήνα από αρμόδια Επιτροπή παρακολούθησης της ΔΕΥΑΜΒ οπότε θα υπολογίζεται ο μέσος όρος της μείωσης σε σχέση με αντίστοιχες περιόδους που δεν είχε εφαρμοστεί η βιοενίσχυση στην ΕΕΛ Βόλου και θα συγκρίνεται με τους κύριους στόχους. 12. Εφόσον δεν τηρούνται απαρέγκλιτα οι Περιβαλλοντικοί όροι της ΕΕΛ Βόλου θα κινηθούν άμεσα οι διαδικασίες έκπτωσης του Αναδόχου. Εάν παρατηρηθεί σε δύο (2) συνεχόμενες μετρήσεις υπέρβαση των οριακών τιμών εξόδου της Α.Ε.Π.Ο., έστω και σε μια παράμετρο και εφόσον αιτιολογημένα οφείλεται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου, κινούνται οι διαδικασίες έκπτωσης του Αναδόχου. 13. O στόχος μείωσης της παραγόμενης ιλύος κατά τουλάχιστον 70% πρέπει να επιτευχθεί το αργότερο εντός του πρώτου μήνα εφαρμογής της μεθόδου. Σε περίπτωση μη επίτευξης του στόχου στο τέλος του πρώτου μήνα εφαρμογής θα κινηθούν οι διαδικασίες έκπτωσης του αναδόχου. Το αυτό θα ισχύει και για κάθε επόμενο διάστημα ελέγχου. 14. Η επιτροπή παρακολούθησης μπορεί να εξετάσει αποκλίσεις από τους στόχους αν αποδεδειγμένα στην είσοδο των εγκαταστάσεων υπάρχουν τοξικές ενώσεις που έχουν έντονα βλαπτική ισχύ για τους παράγοντες της βιοενισχυσης. Ο κάθε διαγωνιζόμενος θα πρέπει να προσδιορίσει τους παράγοντες αυτούς κατά είδος, συγκέντρωση και διάρκεια. Είναι αυτονόητο ότι οι παράγοντες αυτοί δεν μπορεί να είναι συνήθεις και μικρές αποκλίσεις από τους μέσους όρους των ειδών που συνήθως συναντώνται στα αστικά λύματα. 15. Με μέριμνα του Αναδόχου θα συμπληρώνεται καθημερινά ημερολόγιο εργασιών στο οποίο θα αναγράφονται στοιχεία εισόδου, μετρήσεων, προσωπικού κ.α. 16

17 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Ν. ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΕΛ. : 17 ΑΡΘΡΟ 3 ο : ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Τα συμβατικά στοιχεία και η σειρά ισχύος τους είναι: - Η υπογραφείσα Σύμβαση - Η Διακήρυξη του διαγωνισμού - Η Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου - Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων - Η Τεχνική Περιγραφή και οι Προδιαγραφές (της μελέτης) Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ των συμβατικών στοιχείων, επικρατέστερο είναι το προηγούμενο κατά σειρά του παραπάνω πίνακα. Σε περίπτωση τυχόν ασυμφωνίας στο περιεχόμενο του ίδιου από τα προαναφερόμενα συμβατικά στοιχεία, η τελική επιλογή ανήκει στην ΔΕΥΑΜΒ και ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί σ αυτήν χωρίς να δικαιούται να προβάλει οποιαδήποτε οικονομική απαίτηση για αποζημίωση. ΑΡΘΡΟ 4 ο : ΣΥΝΕΝΟΗΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Όλες οι μεταξύ της και του αναδόχου συνεννοήσεις, είτε αφορούν στην παροχή ή αίτηση οδηγιών είτε κάθε άλλη ενέργεια ή δήλωση γίνονται οπωσδήποτε εγγράφως. Οι κάθε είδους προφορικές συνεννοήσεις δε λαμβάνονται υπόψη και δε δικαιούται κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη να τις επικαλεστεί με οποιονδήποτε τρόπο. ΑΡΘΡΟ 5 ο : ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 5.1 Ο χρόνος υλοποίησης της παροχής υπηρεσιών είναι δώδεκα (12) μήνες, από την υπογραφή της σύμβασης. 5.2 Η εφαρμογή της μεθόδου θα είναι συνεχής καθ όλη την διάρκεια της σύμβασης. 5.3 Σε περίπτωση μη επίτευξης της μείωσης της ιλύος κατά 70% από τον πρώτο μήνα έναρξης υλοποίησης της Σύμβασης είτε σε περίπτωση υπέρβασης των οριακών τιμών εκροής με αιτιολογημένη υπαιτιότητα του Αναδόχου, ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και η Εγγυητική Καλής Εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της ΔΕΥΑΜΒ. ΑΡΘΡΟ 6 ο : ΠΛΗΡΩΜΕΣ 6.1 Στην παρούσα σύμβαση παροχής υπηρεσιών, δεν προβλέπεται η χορήγηση στον ανάδοχο οποιασδήποτε προκαταβολής. 6.2 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταβάλει όλους ανεξαιρέτως τους νόμιμους φόρους, τέλη, δασμούς και κρατήσεις υπέρ τρίτων, που καθορίζονται με τις εκάστοτε διατάξεις και ισχύουν κατά το χρονικό διάστημα υλοποίησης της σύμβασης. 6.3 Ο Φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ 23%) βαρύνει την ΔΕΥΑΜΒ. 6.3 Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνεται τμηματικά (κάθε μήνα) εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή του Τιμολογίου Όλα τα παραστατικά του αναδόχου και τα προβλεπόμενα από τον ΚΒΣ φορολογικά στοιχεία θα εκδίδονται από τον Ανάδοχο προς τη 17

18 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Ν. ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΕΛ. : Η σύμβαση ολοκληρώνεται με την υπογραφή του σχετικού Πρωτοκόλλου που θα γίνει μετά την περίοδο εφαρμογής της μεθόδου ( 12-μηνο ) και που συνιστά την επιστροφή στον ανάδοχο της εγγυητικής καλής εκτέλεσης. ΑΡΘΡΟ 7 ο : ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να γνωστοποιεί με έγγραφό του στην ΔΕΥΑΜΒ κάθε περίπτωση ανωτέρας βίας ( θεομηνίες, καταιγίδες, έντονες βροχοπτώσεις διαρκείας κλπ ) η οποία είναι δυνατόν να επηρεάσει την υπογραφείσα σύμβαση. Στην περίπτωση αυτή, τυχόν βλάβες, ζημιές κλπ που θα προκληθούν στην βιολογική επεξεργασία θα αποκαθίστανται με ευθύνη και δαπάνη της ΔΕΥΑΜΒ. ΑΡΘΡΟ 8 ο : ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΙΜΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Η ΔΕΥΑΜΒ με κανένα τρόπο και για οποιοδήποτε λόγο δεν δέχεται αναπροσαρμογή της τιμής για την παροχή υπηρεσιών της οικονομικής προσφοράς μέχρι και την οριστική παραλαβή. Επίσης δεν δέχεται αντιπροσφορές. ΑΡΘΡΟ 9 ο : ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΛΗΞΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ Η οριστική παραλαβή θα πραγματοποιηθεί μετά την παρέλευση του 12-μηνου εφόσον το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές και αποδεικνύεται με τεκμηριωμένη τεχνική έκθεση της αρμόδιας υπηρεσίας της ΔΕΥΑΜΒ. Με την έκδοση του Πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής παύει κάθε υποχρέωση του Αναδόχου απέναντι στην ΔΕΥΑΜΒ και επιστρέφεται η εγγυητική καλής εκτέλεσης. Βόλος, Αύγουστος 2015 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΣΤ. ΚΑΝΤΑΡΤΖΗΣ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΣΤ. ΤΖΙΝΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 18

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Δ.Ε.Υ.Α.Κ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Μεσοποταμία Καστοριάς T.K. 520 50 Τηλ. Κέντρο: 24670 27493, 24670 61632 Fax: 24670 27494 Γραφείο Καστοριάς: Σκαπέρδειο Δημοτικό Μέγαρο Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ν. Μουδανιά 04/08/2016 ΔΗΜΟΣ :ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου : 25474/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ν. Μουδανιά 04/08/2016 ΔΗΜΟΣ :ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου : 25474/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ν. Μουδανιά 04/08/2016 ΔΗΜΟΣ :ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου : 25474/2016 Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την υπηρεσία Παροχή υπηρεσιών συμβούλου και εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ Βόλος, 24/08/2013 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : ΚΟΠΑΝΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ Τηλέφωνο : 24210 75152 Fax : 24210 75183 ΠΡΟΣ Κάθε ενδιαφερόμενο ΘΕΜΑ: ΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη: Α) τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΞΑΝΕΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΞΑΝΕΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΞΑΝΕΜΟΥ Δ.Ε.Υ.Α. ΣΚΙΑΘΟΥ Σελίδα 1 από 9 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 1.- Τόπος Εγκατάστασης: Πόλη-Δημ. Διαμ.: ΣΚΙΑΘΟΣ περιοχή: ΞΑΝΕΜΟ Δήμος: ΣΚΙΑΘΟΥ Οδός:...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Μονάδες Επεξεργασίας Μονάδα Εξοπλισμού Νο Κατασκευαστής Τύπος Παροχή (m3/h) Εγκατεστημένη Ισχύς (kw)

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Μονάδες Επεξεργασίας Μονάδα Εξοπλισμού Νο Κατασκευαστής Τύπος Παροχή (m3/h) Εγκατεστημένη Ισχύς (kw) ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Εξοπλισμού Μονάδες Επεξεργασίας Μονάδα Εξοπλισμού Νο Κατασκευαστής Τύπος Παροχή (3/h) Εγκατεστημένη Ισχύς (kw) 1.ΕΡΓΑ ΕΙΣΟΔΟΥ 1.1 Φρεάτιο Άφιξης 1.2 Αντλιοστάσιο Εισόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ... 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ... 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ... 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 1.0.0. ΕΡΓΑ ΕΙΣΟΔΟΥ- ΒΥ PASS... 2 2.0.0. ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ... 2 2.1.0 ΕΣΧΑΡΩΣΗ... 2 2.2.0. ΑΜΜΟΣΥΛΛΕΚΤΗΣ-

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 1. ΦΡΕΑΤΙΟ ΑΦΙΞΗΣ Τα λύματα μέσω του Κεντρικού Αποχετευτικού αγωγού διαμέτρου Φ1000 καταλήγουν στο φρεάτιο Αφιξης όπου είναι εγκατεστημένη αυτόματη χονδροεσχάρα ανοίγματος

Διαβάστε περισσότερα

Να σχεδιάστε ένα τυπικό διάγραμμα ροής μιας εγκατάστασης επεξεργασίας αστικών λυμάτων και να περιγράψτε τη σημασία των επιμέρους σταδίων.

Να σχεδιάστε ένα τυπικό διάγραμμα ροής μιας εγκατάστασης επεξεργασίας αστικών λυμάτων και να περιγράψτε τη σημασία των επιμέρους σταδίων. Τεχνολογία και Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων Ι Ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 Σημαντικά ζητήματα μαθήματος (Β. Διαμαντής) Βασικές αρχές Από τι αποτελούνται τα αστικά λύματα? Ποιες είναι οι τυπικές συγκεντρώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΑ Δ.Δ. ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΛΙΒΑΔΙ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ» 2.ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

2. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα Έκθεση έχει ως σκοπό την την πρόταση αναβάθμισης της Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, ούτως ώστε η τελική εκροή να μπορεί να οδηγηθεί για επαναχρησιμοποίηση,

Διαβάστε περισσότερα

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Άσκηση 1η Να γίνει μελέτη σχεδιασμού και εφαρμογής ενός συστήματος επαναχρησιμοποίησης λυμάτων 1000 ισοδυνάμων κατοίκων για άρδευση με περιορισμούς (το ίδιο ισχύει και για υπεδάφια διάθεση) Βήμα 1. Υπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Ε.Υ.Α.Χ.»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Ε.Υ.Α.Χ.» ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Χ Α Λ Κ Ι Δ Α Σ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Λειτουργία και Συντήρηση Κέντρων Λυμάτων ΔΕΥΑΧ έτους 2016» (2) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Ε.Υ.Α.Χ.»

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Περιβάλλοντος

Τεχνική Περιβάλλοντος ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 4: Αμμοσυλλέκτες Ευθύμιος Νταρακάς Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για

Διαβάστε περισσότερα

COMPACT (ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ) ΜΟΝΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ AS VARIO compn

COMPACT (ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ) ΜΟΝΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ AS VARIO compn COMPACT (ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ) ΜΟΝΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ AS VARIO compn Οι compact μονάδες βιολογικού καθαρισμού αστικών λυμάτων AS VARIOcomp Ν παραδίδονται έτοιμες προς τοποθέτηση

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μάνδρα 25.2.2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ αριθμ. πρωτ. 3116 ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Στρ.Ν.Ρόκα 45 Τηλέφωνο: 2132014900 ΦΑΧ: 2105555880 Ταχ.Κώδ.: 19600 Μάνδρα ΣΥΜΒΑΣΗ Στην Μάνδρα, σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ : ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ : ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΛΥΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.) ΤΕΡΜΑ ΤΥΧΕΡΟΥ 41222 ΛΑΡΙΣΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Δ.Ε.Υ.Α.Λ. 59.850,00 (πλέον ΦΠΑ) ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Περιβάλλοντος

Τεχνική Περιβάλλοντος ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 5: Καθίζηση Δεξαμενές καθίζησης Ευθύμιος Νταρακάς Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 5 ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ 5 ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/νση: ΣΤΑΛΛΟΥ 6 Τ.Κ. : 33 100 Πληρ.: Τηλ.: 2265028347 Fax: 2265022157 ΕΡΓΟ : «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ με τη μέθοδο MBBR COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙ ΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Η εταιρεία ΣΥΡΜΕΤ Ε.Π.Ε. με την πολύχρονη εμπειρία της στο χώρο της επεξεργασίας λυμάτων, προσφέρει ολοκληρωμένες,

Διαβάστε περισσότερα

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΕΙΣΟΔΟΥ- ΒΥ PASS... 3 2.0.0. ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ... 3 1.0.0. 3.0.0. 3.1.0. 3.2.0. 3.3.0. 3.4.0. 3.5.0. 2.1.0 ΕΣΧΑΡΩΣΗ... 3 2.2.0. ΑΜΜΟΣΥΛΛΕΚΤΗΣ- ΛΙΠΟΣΥΛΛΕΚΤΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Χηµικών Μηχανικών ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΒΛΥΣΙ ΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Καθηγητής ΑΘΗΝΑ 2007 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ 1. Εισαγωγή Ο ι ρύποι που πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία Έλεγχος Λειτουργίας Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Λάρισας

Διπλωματική Εργασία Έλεγχος Λειτουργίας Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Λάρισας Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Διπλωματική Εργασία Έλεγχος Λειτουργίας Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Λάρισας Ονοματεπώνυμο Φοιτητή: Δημήτριος Γεράσης Α.Μ.: 2000.05.0037 Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ. Παροχής υπηρεσιών για την:

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ. Παροχής υπηρεσιών για την: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ( ΔΕΥΑ ) ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αρ. Μελέτης: 38/2017 ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ Παροχής υπηρεσιών για την: «Συντήρηση συστήματος εποπτικού ελέγχου και απόκτησης δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ της ΕΥΑΘ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ της ΕΥΑΘ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ της ΕΥΑΘ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Εταιρεία Ύδρευσης Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.) έχει τη χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Τρίτη 19 Μαΐου 2015 2ας Νοεμβρίου & Ξενοφώντος Αρ. Πρωτ.: 578 (Στοά Ηλία Καραπατή) Βόλος Τ.Κ. 38333 Τηλ. 24210-26173, 26574

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ AS VARIOcompact K (5-25 Μ.Ι.Π.)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ AS VARIOcompact K (5-25 Μ.Ι.Π.) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ AS VARIOcompact K (5-25 Μ.Ι.Π.) Οι μονάδες βιολογικού καθαρισμού αστικών λυμάτων AS VARIOcompact K παραδίδονται

Διαβάστε περισσότερα

ΧλέτσηςΑλέξανδρος Μηχανολόγοςμηχανικός

ΧλέτσηςΑλέξανδρος Μηχανολόγοςμηχανικός ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΑΠΟ ΑΣΤΙΚΑ ΛΥΜΑΤΑ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΥΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΧλέτσηςΑλέξανδρος Μηχανολόγοςμηχανικός ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΗ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΣΕΛ. : 1 ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΛΥΜΑΤΟΛΑΣΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος Το περιβάλλον Περιβάλλον και οικολογική ισορροπία Η ροή της ενέργειας στο περιβάλλον... 20

Πρόλογος Το περιβάλλον Περιβάλλον και οικολογική ισορροπία Η ροή της ενέργειας στο περιβάλλον... 20 Πίνακας περιεχομένων Πρόλογος... 7 1. Το περιβάλλον... 19 1.1 Περιβάλλον και οικολογική ισορροπία... 19 1.2 Η ροή της ενέργειας στο περιβάλλον... 20 2. Οι μικροοργανισμοί... 22 2.1 Γενικά... 22 2.2 Ταξινόμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ. «Προμήθεια και τοποθέτηση δοσομετρικών αντλιών χλωρίωσης & αποχλωρίωσης Βιολογικού Καθαρισμού ΒΕΡΟΙΑΣ»

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ. «Προμήθεια και τοποθέτηση δοσομετρικών αντλιών χλωρίωσης & αποχλωρίωσης Βιολογικού Καθαρισμού ΒΕΡΟΙΑΣ» ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ( ΔΕΥΑ ) ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αρ. Μελέτης: 36/2017 ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ για την: «Προμήθεια και τοποθέτηση δοσομετρικών αντλιών χλωρίωσης & αποχλωρίωσης Βιολογικού

Διαβάστε περισσότερα

Σύγκριση της επεξεργασίας λυμάτων με εφαρμογή μεμβρανών με τη συμβατική

Σύγκριση της επεξεργασίας λυμάτων με εφαρμογή μεμβρανών με τη συμβατική Σύγκριση της επεξεργασίας λυμάτων με εφαρμογή μεμβρανών με τη συμβατική «Νέες διεργασίες για την αντιμετώπιση της ρύπανσης σε βιοαντιδραστήρες μεμβρανών (FOUL-MEM)» (Δράση «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ II» 11ΣΥΝ_8_1084)

Διαβάστε περισσότερα

COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ με τη μέθοδο MBR COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙ ΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Η εταιρεία ΣΥΡΜΕΤ Ε.Π.Ε. με την πολύχρονη εμπειρία της στο χώρο της επεξεργασίας λυμάτων, προσφέρει ολοκληρωμένες,

Διαβάστε περισσότερα

COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ με τη μέθοδο SBR COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙ ΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Η εταιρεία ΣΥΡΜΕΤ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. με την πολύχρονη εμπειρία της στο χώρο της επεξεργασίας λυμάτων, προσφέρει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Διπλωματική Εργασία με θέμα: «Έλεγχος λειτουργίας Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων Καβάλας» ΣΤΕΛΛΑ ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ Επιβλέπων Καθηγητής: Κ. Διονύσης Μαντζαβίνος

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Περιβάλλοντος

Τεχνική Περιβάλλοντος ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Εσχάρωση αστικών λυμάτων Ευθύμιος Νταρακάς Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Τα υγρά απόβλητα μονάδων επεξεργασίας τυροκομικών προϊόντων περιέχουν υψηλό οργανικό φορτίο και προκαλούν αυξημένα περιβαλλοντικά

Διαβάστε περισσότερα

Πολυτεχνείο Κρήτης. Έλεγχος λειτουργίας μονάδας επεξεργασίας λυμάτων Βόλου. Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος. Διπλωματική Εργασία. Καλογεράκης Νικόλαος

Πολυτεχνείο Κρήτης. Έλεγχος λειτουργίας μονάδας επεξεργασίας λυμάτων Βόλου. Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος. Διπλωματική Εργασία. Καλογεράκης Νικόλαος Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Διπλωματική Εργασία Έλεγχος λειτουργίας μονάδας επεξεργασίας λυμάτων Βόλου Ονοματεπώνυμο: Κατσιούλας Θωμάς Επιβλέπων Καθηγητής: Εξεταστική Επιτροπή: Μαντζαβίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ Τα υγρά απόβλητα µονάδων επεξεργασίας τυροκοµικών προϊόντων περιέχουν υψηλό οργανικό φορτίο και προκαλούν αυξηµένα περιβαλλοντικά

Διαβάστε περισσότερα

AS VARIOcomp N Ultra

AS VARIOcomp N Ultra ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ AS VARIOcomp N Ultra Compact Μονάδα Βιολογικού Καθαρισμού Υγρών Αποβλήτων τύπου MBR, για Προχωρημένη Επεξεργασία και Απολύμανση Το AS VARIOcompN Ultra αποτελεί μια ολοκληρωμένη compact

Διαβάστε περισσότερα

AS VARIOcompN Ultra ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

AS VARIOcompN Ultra ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ AS VARIOcompN Ultra ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το AS VARIOcompN Ultra αποτελεί μια ολοκληρωμένη προκατασκευασμένη μονάδα βιολογικού καθαρισμού λυμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση και Τεχνολογίες Επεξεργασίας Αποβλήτων

Διαχείριση και Τεχνολογίες Επεξεργασίας Αποβλήτων Διαχείριση και Τεχνολογίες Επεξεργασίας Αποβλήτων Απόβλητα Ν. 1650/1986 Απόβλητο θεωρείται κάθε ποσότητα ουσιών, θορύβου, αντικειμένων ή άλλων μορφών ενέργειας σε οποιαδήποτε φυσική κατάσταση από τις οποίες

Διαβάστε περισσότερα

: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΛΥΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΗ. : Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ : 48.000,00 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΛΥΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΗ. : Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ : 48.000,00 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΛΥΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΗ : Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ : 48.000,00 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεχνική Έκθεση Ενδεικτικός Προϋπολογισµός Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Pre-engineered ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ SBR ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ AQUAmax Professional G/GS

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Pre-engineered ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ SBR ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ AQUAmax Professional G/GS ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Pre-engineered ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ SBR ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ AQUAmax Professional G/GS Η ΜΕΘΟΔΟΣ SBR Η μέθοδος SBR (Sequential Batch Reactor) για τη βιολογική επεξεργασία λυμάτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1.1 Εισαγωγή... 2 1.1.2 Δεδομένα σχεδιασμού... 2 1.1.3 Αιτιολόγηση και φιλοσοφία σχεδιασμού προτεινόμενης λύσης... 4 1.1.4 Γενική περιγραφή του έργου... 6 1.1.5

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμός το. φλψ Στάδια επεξεργασίας λυμάτων ΘΕΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΩ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ?

Ορισμός το. φλψ Στάδια επεξεργασίας λυμάτων ΘΕΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΩ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ? ΘΕΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΩ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ? Ο βιολογικος καθαρισμος αφορα την επεξεργασια λυματων, δηλαδη τη διαδικασια μεσω της οποιας διαχωριζονται οι μολυσματικες ουσιες από

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ι. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ι. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Αρ. Μελέτης: 2 / 2015 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Υπηρεσίες περιβαλλοντικής παρακολούθησης και ελέγχου του ανενεργού ΧΥΤΑ και του αποκαταστημένου ΧΔΑ Δήμου Σερρών έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Γιαννιτσά Προς

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Γιαννιτσά Προς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Γιαννιτσά 08-11-2012 Αριθ. Πρωτ. 71601 ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ταχ. Δ/νση: Εθν. Αντίστασης & Χατζηδημητρίου Τ.Κ. 581 00 Πληροφορίες: Ζωή Ιωαννίδου Τηλέφωνο: 23823

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Μελέτης: 59/2017 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΕΡΓΑΣΙΑΣ): ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Μελέτης: 59/2017 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΕΡΓΑΣΙΑΣ): ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Μελέτης: 59/2017 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΕΡΓΑΣΙΑΣ): ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Περιβάλλοντος

Τεχνική Περιβάλλοντος ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Άσκηση 10B: Επεξεργασία ιλύος Α. Ζαφειράκου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για

Διαβάστε περισσότερα

COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ με τη μέθοδο MBR COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙ ΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Η εταιρεία ΣΥΡΜΕΤ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. με την πολύχρονη εμπειρία της στο χώρο της επεξεργασίας λυμάτων, προσφέρει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΥ MBR (Membrane Bio Reactor)

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΥ MBR (Membrane Bio Reactor) ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΥ MBR (Membrane Bio Reactor) Τα υγρά απόβλητα µονάδων επεξεργασίας τυροκοµικών προϊόντων περιέχουν υψηλό οργανικό

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόβλημα της ιλύς. Η λύση GACS

Το πρόβλημα της ιλύς. Η λύση GACS Το πρόβλημα της ιλύς Κατά την επεξεργασία των υγρών αποβλήτων παράγονται ταυτόχρονα και ορισμένα παραπροϊόντα, όπως τα εσχαρίσματα, η άμμος, τα ξαφρίσματα και η περίσσεια ιλύς από τις δεξαμενές καθίζησης

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτόμες τεχνολογίες στην επεξεργασία υγρών αποβλήτων από τυροκομεία

Καινοτόμες τεχνολογίες στην επεξεργασία υγρών αποβλήτων από τυροκομεία Dialynas S.A. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ελ. Βενιζέλου 15, 73100, Χανιά Τηλ. 28210-51250, fax. 28210-51260 www.dialynas.com, dk@dialynas.com Καινοτόμες τεχνολογίες στην επεξεργασία υγρών αποβλήτων από τυροκομεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Γενικά

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Γενικά ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1.1. Γενικά Εξαιτίας της διαµόρφωσης της αναγκαιότητας επεξεργασίας της παραγόµενης ιλύος, σαν αποτέλεσµα των εκτεταµένων αποχετευτικών δικτύων, της δηµιουργίας νέων εγκαταστάσεων και της αναβάθµισης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΥΡΟΓΑΛΑΚΤΟΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΥΡΟΓΑΛΑΚΤΟΣ ΒΡΥΛΛΑΚΗΣ ΜΑΝ. & ΣΙΑ Ο.Τ.Ε.Ε. ΜΟΝΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΥΡΟΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΕ ΣΕΛΛΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ - ΡΕΘΥΜΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 4,8 tn τυρόγαλα / ημέρα στην αιχμή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΛΥΜΑΤΟΛΑΣΠΗΣ ΑΠΟ ΒΙΟΚΑ ΠΑΡΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΛΥΜΑΤΟΛΑΣΠΗΣ ΑΠΟ ΒΙΟΚΑ ΠΑΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΟΥ Αριθμός μελέτης: 20/2017 ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΛΥΜΑΤΟΛΑΣΠΗΣ ΑΠΟ ΒΙΟΚΑ ΠΑΡΟΥ Προϋπολογισμός δαπάνης Φ.Π.Α. 24% Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ MBR (Membrane Bio Reactor)

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ MBR (Membrane Bio Reactor) ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ MBR (Membrane Bio Reactor) Τα υγρά απόβλητα μονάδων επεξεργασίας τυροκομικών προϊόντων περιέχουν υψηλό οργανικό

Διαβάστε περισσότερα

Εγκαταστάσεις βιολογικής επεξεργασίας λυμάτων: Ένας ζωντανός οργανισμός στην υπηρεσία του εργοστασίου.

Εγκαταστάσεις βιολογικής επεξεργασίας λυμάτων: Ένας ζωντανός οργανισμός στην υπηρεσία του εργοστασίου. Εγκαταστάσεις βιολογικής επεξεργασίας λυμάτων: Ένας ζωντανός οργανισμός στην υπηρεσία του εργοστασίου. Οι τρεις βασικές διεργασίες οι οποίες διακρίνονται στην επεξεργασία των λυμάτων σε εργοστάσια τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 KΕΦΑΛΑΙΟ Ι... 6 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΚΕΛ ΨΥΤΤΑΛΕΙΑΣ... 6 1. Εισαγωγή... 6 1.1. Γενικά στοιχεία και δεδομένα σχεδιασμού... 7 1.2. Έργα Α φάσης... 10 1.2.1 Έργα εισόδου και προεπεξεργασίας:...

Διαβάστε περισσότερα

Aξιοποίησ Ηλεκτρικής και Θε

Aξιοποίησ Ηλεκτρικής και Θε ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ Aξιοποίησ Ηλεκτρικής και Θε Α. Μαραγκός, Γ. Στεφανάκου ΕΥ ΑΠ, ιεύθυνση Βιολογικών Καθαρισµών, Υπηρεσ Το Κέντρο Επεξεργασίας Λυµάτων Ψυττάλειας (ΚΕΛΨ) είναι

Διαβάστε περισσότερα

Τα βασικά της διεργασίας της

Τα βασικά της διεργασίας της Τα βασικά της διεργασίας της ενεργού ιλύος Επίκουρος Καθηγητής Π. Μελίδης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Εργαστήριο Διαχείρισης και Τεχνολογίας Υγρών Αποβλήτων 1 Γιατί είναι απαραίτητη η επεξεργασία Για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 4 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ 4 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ (ΔΕΥΑΤ) ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: «Προμήθεια χημικών υλικών της ΔΕΥΑ Τρικάλων». ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 24.000 ΕΥΡΩ (πλέον Φ.Π.Α.) ΤΕΥΧΟΣ 4 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΨΥΤΤΑΛΕΙΑΣ. Στέλλα Παναγούλη Επιβλέπουσα Μηχανικός Έργων Ψυττάλειας

ΕΡΓΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΨΥΤΤΑΛΕΙΑΣ. Στέλλα Παναγούλη Επιβλέπουσα Μηχανικός Έργων Ψυττάλειας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ (ΕΥΔΕ/ΑΕΛΜΠ) ΕΡΓΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΨΥΤΤΑΛΕΙΑΣ Στέλλα Παναγούλη

Διαβάστε περισσότερα

Φορτίο. Cv <0,40. 1,5< Cv <3

Φορτίο. Cv <0,40. 1,5< Cv <3 ΕΝΕΡΓΟΣ ΙΛΥΣ Τύπος Χαµηλή φόρτιση Μέση Φόρτιση Υψηλή Φόρτιση F/M Kg BOD 5 / kg SS.d F/M < 0,15 F/M < 0,07 0,15F/M> 0,4 Φορτίο BOD (Cv) Kg BOD 5 / m 3.d Cv

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ. Προμήθεια κάδων κομποστοποίησης KΜ. :Π81/10 ΠΡΟΫΠ: 25.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ. Προμήθεια κάδων κομποστοποίησης KΜ. :Π81/10 ΠΡΟΫΠ: 25. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ Προμήθεια κάδων κομποστοποίησης KΜ. :Π81/10 ΠΡΟΫΠ: 25.000 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια κάδων κομποστοποίησης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 2017 Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων...

Διαβάστε περισσότερα

Ορθή περιβαλλοντικά λειτουργία μονάδων παραγωγής βιοαερίου με την αξιοποίηση βιομάζας

Ορθή περιβαλλοντικά λειτουργία μονάδων παραγωγής βιοαερίου με την αξιοποίηση βιομάζας Ορθή περιβαλλοντικά λειτουργία μονάδων παραγωγής βιοαερίου με την αξιοποίηση βιομάζας ΑΡΓΥΡΩ ΛΑΓΟΥΔΗ Δρ. Χημικός TERRA NOVA ΕΠΕ περιβαλλοντική τεχνική συμβουλευτική ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΕΕ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ. Λεοτσινίδης Μιχάλης Καθηγητής Υγιεινής

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ. Λεοτσινίδης Μιχάλης Καθηγητής Υγιεινής ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ Λεοτσινίδης Μιχάλης Καθηγητής Υγιεινής ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ Το σύστημα που απομακρύνει τα ακάθαρτα νερά από το περιβάλλον που ζει και εργάζεται ο άνθρωπος και τα διαθέτει τελικά, με τρόπο υγιεινό και

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν A N O I K T O Y Δ Ι Ε Θ Ν Ο Υ Σ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν A N O I K T O Y Δ Ι Ε Θ Ν Ο Υ Σ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν A N O I K T O Y Δ Ι Ε Θ Ν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΕΔΙΝΗΣ ΚΑΙ ΗΜΙΟΡΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Ν. ΆΡΤΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΕΔΙΝΗΣ ΚΑΙ ΗΜΙΟΡΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Ν. ΆΡΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΕΔΙΝΗΣ ΚΑΙ ΗΜΙΟΡΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Ν. ΆΡΤΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Β ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 3ΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΩΝ .. Ε.. Υ.. Α.. Ε Ρ Μ Ι Ο Ν Ι Α Σ Φορέας:.Ε.Υ.Α. ΕΡΜΙΟΝΙ ΑΣ Τ.Κ.: 213 00, ΚΡΑΝΙ Ι τηλ.: 27540 22945, 22972 fax.: 27540 23331 e-mail: dkranid@otenet.gr http:// www.deyaer.wordpress.com Εργασία: ΣΥΛΛΟΓΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΡΥΠΑΝΤΩΝ-ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΡΥΠΑΝΤΩΝ-ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΡΥΠΑΝΤΩΝ-ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΡΥΠΑΝΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Μεγάλα στερεά Άμμος Λίπη-Έλαια Καθιζήσιμα οργανικά Κολλοειδή και διαλυμένα οργανικά Άζωτο Φώσφορος Παθογόνα Τοξικά ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ Εμφράξεις, ιζήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΑΛΑΚΙ - ΒΟΛΟΣ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΑΛΑΚΙ - ΒΟΛΟΣ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΑΛΑΚΙ - ΒΟΛΟΣ» «ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΓΡΙΑΣ Δ. ΒΟΛΟΥ ΜΕ Ε.Ε.Λ. Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β.»

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη: 20/09/2017 Αρ. Πρωτ.: Πληροφορίες : Γραφείο Προμηθειών Τηλ.: Mail :

Θεσσαλονίκη: 20/09/2017 Αρ. Πρωτ.: Πληροφορίες : Γραφείο Προμηθειών Τηλ.: Mail : Θεσσαλονίκη: 20/09/2017 Αρ. Πρωτ.: 2436 Πληροφορίες : Γραφείο Προμηθειών Τηλ.: 2310-764023 2310-703022 Mail : d.liapis@kath.gr ΠΡΟΣ Θέμα: «Πρόσκληση υποβολής προσφοράς» Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

denitrification in oxidation ditch) mg/l.

denitrification in oxidation ditch) mg/l. 2.3 Συνοπτική εξέταση των συστηµάτων απονιτροποίησης Αρχική προτεταµένη απονιτροποίηση Η πρώτη λύση για µία µονάδα προτεταµένης απονιτροποίησης προτάθηκε από τους Ludzack και Εttinger (1962). Το εισερχόµενο

Διαβάστε περισσότερα

(Chemical Oxygen Demand) C 6 H 12 O 6 + 6O 2 6CO 2 + 6H 2 O /180= 1.06 = 1.06 go 2 /ggluc

(Chemical Oxygen Demand) C 6 H 12 O 6 + 6O 2 6CO 2 + 6H 2 O /180= 1.06 = 1.06 go 2 /ggluc COD BOD TS VS F/M (Chemical Oxygen Demand) C 6 H 12 O 6 + 6O 2 6CO 2 + 6H 2 O 180 192 192/180= 1.06 = 1.06 go 2 /ggluc Βιοχημικά απαιτούμενο οξυγόνο (Biochemical Oxygen Demand) Ολικά στερεά (Total Solids)

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση υγρών α οβλήτων

ιαχείριση υγρών α οβλήτων ιαχείριση υγρών α οβλήτων Εισαγωγή στις βαθµίδες βιολογικών καθαρισµών Ε εξεργασία καθαρισµού λυµάτων Αποµάκρυνση, εξουδετέρωση ή κατάλληλη τροποποίηση των επιβλαβών χαρακτηριστικών των λυµάτων ώστε να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Η ΕΥΑΘ ΑΕ έχει την ευθύνη για τη Λειτουργία και Συντήρηση των μεγάλων Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) του ευρύτερου

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων στην Ανατολική Αττική : Διάθεση προϊόντων επεξεργασίας και προστασία θαλάσσιου περιβάλλοντος

Ανάπτυξη εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων στην Ανατολική Αττική : Διάθεση προϊόντων επεξεργασίας και προστασία θαλάσσιου περιβάλλοντος Ανάπτυξη εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων στην Ανατολική Αττική : Διάθεση προϊόντων επεξεργασίας και προστασία θαλάσσιου περιβάλλοντος Ι. Πάσσιος ( ΓενικόςΔιευθυντήςΑνάπτυξης& Παραγωγής Έργων) Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Μ17ΛΚ-9ΕΖ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β4Μ17ΛΚ-9ΕΖ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Ταχ. Δ/νση : Δ. Μποφώρ 7 Ηράκλειο Ταχ.Κώδικας : 71202 Πληροφορίες : ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΞΥΔΙΑΝΟΣ Τηλέφωνο : 2813404529 Fax

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ.Π.Μ.Σ.«ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ µε θέµα «ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωµένες λύσεις διαχείρισης

Ολοκληρωµένες λύσεις διαχείρισης Ολοκληρωµένες λύσεις διαχείρισης λυµάτων µικρής & µεσαίας κλίµακας Προβλήµατα στα οποία δίνεται λύση Οι λύσεις που προτείνει η Agrologistics, έρχονται να δώσουν απάντηση σε πολλά προβλήµατα σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΡΓΟ: Εναπόθεση σε αδειοδοτημένη μονάδα ανακύκλωσης και αξιοποίησης προιόντων εκσκαφών, κατεδαφίσεων και κατασκευών

Διαβάστε περισσότερα

Προσομοίωση και Βελτιστοποίηση Λειτουργίας της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Χίου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Προσομοίωση και Βελτιστοποίηση Λειτουργίας της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Χίου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ABSTRACT 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΠΕΡΙΓΑΡΦΗ ΤΗΣ ΕΕΛ ΧΙΟΥ...7 2.1 Συνοπτική Περιγραφή της Εγκατάστασης...8 2.2 Αναλυτική Περιγραφή των Μονάδων Επεξεργασίας...10 2.2.1 Φρεάτιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ. Προμήθεια σάκων απορριμμάτων K. Μ. : Π 34/11 ΠΡΟΫΠ: 30.976,57

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ. Προμήθεια σάκων απορριμμάτων K. Μ. : Π 34/11 ΠΡΟΫΠ: 30.976,57 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Προμήθεια σάκων απορριμμάτων K. Μ. : Π 34/11 ΠΡΟΫΠ: 30.976,57 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια σάκων απορριμμάτων ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Eπεξεργασία αστικών υγρών αποβλήτων. Νίκος Σακκάς, Δρ. Μηχανικός ΤΕΙ Κρήτης

Eπεξεργασία αστικών υγρών αποβλήτων. Νίκος Σακκάς, Δρ. Μηχανικός ΤΕΙ Κρήτης Eπεξεργασία αστικών υγρών αποβλήτων Νίκος Σακκάς, Δρ. Μηχανικός ΤΕΙ Κρήτης Γιατί είναι απαραίτητη η επεξεργασία Για να προστατευτεί η ποιότητα του αποδέκτη από: Ελάττωση του διαλυμένου οξυγόνου και αλλοίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ CPV: Υπηρεσίες εκκένωσης βόθρων ή σηπτικών δεξαμενών

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ CPV: Υπηρεσίες εκκένωσης βόθρων ή σηπτικών δεξαμενών Εργασίες συντήρησης του αποχετευτικού αγωγού στο χώρο του αμαξοστασίου ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ CPV: 90460000-9 Υπηρεσίες εκκένωσης βόθρων ή σηπτικών δεξαμενών Στα πλαίσια λειτουργίας της Δ/νσης Διαχείρισης Απορριμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίµηση και πρόληψη των Επαγγελµατικών Κινδύνων στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυµάτων Βιολογικών Καθαρισµών (Περίληψη)

Εκτίµηση και πρόληψη των Επαγγελµατικών Κινδύνων στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυµάτων Βιολογικών Καθαρισµών (Περίληψη) Εκτίµηση και πρόληψη των Επαγγελµατικών Κινδύνων στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυµάτων Βιολογικών Καθαρισµών (Περίληψη) Αθήνα 2004 ΓΕΝΙΚΑ Η µελέτη «ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ ΣΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίκουρος Καθηγητής Π. Μελίδης

Επίκουρος Καθηγητής Π. Μελίδης Χαρακτηριστικά υγρών αποβλήτων Επίκουρος Καθηγητής Π. Μελίδης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Εργαστήριο Διαχείρισης και Τεχνολογίας Υγρών Αποβλήτων Τα υγρά απόβλητα μπορεί να προέλθουν από : Ανθρώπινα απόβλητα

Διαβάστε περισσότερα

BIO OXIMAT. Ολοκληρωμένο Σύστημα Καθαρισμού Υγρών Αποβλήτων Και Ανάκτησης Νερού Πλύσης Για Πλυντήρια Οχημάτων

BIO OXIMAT. Ολοκληρωμένο Σύστημα Καθαρισμού Υγρών Αποβλήτων Και Ανάκτησης Νερού Πλύσης Για Πλυντήρια Οχημάτων BIO OXIMAT Ολοκληρωμένο Σύστημα Καθαρισμού Υγρών Αποβλήτων Και Ανάκτησης Νερού Πλύσης Για Πλυντήρια Οχημάτων Περιγραφή συστήματος BIO OXIMAT Το σύστημα BIO OXIMAT KP του οίκου ENEKA ACTIVA είναι μια ολοκληρωμένη

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Περιβάλλοντος

Τεχνική Περιβάλλοντος ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 10: Απομάκρυνση φωσφόρου Ευθύμιος Νταρακάς Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Κ. Μ. : Π220/2016. ΠΡΟΫΠ.: 3.493,08 με το Φ. Π. Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Κ. Μ. : Π220/2016. ΠΡΟΫΠ.: 3.493,08 με το Φ. Π. Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : Ετήσια συντήρηση σιντριβανιού στην πλατεία ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη αφορά στην ετήσια συντήρηση του σιντριβανιού

Διαβάστε περισσότερα

Αναερόβιες Μονάδες για την παραγωγή βιο-αερίου από βιοµάζα

Αναερόβιες Μονάδες για την παραγωγή βιο-αερίου από βιοµάζα Αναερόβιες Μονάδες για την παραγωγή βιο-αερίου από βιοµάζα Βιο-αέριο? Το αέριο που παράγεται από την ζύµωση των οργανικών, ζωικών και φυτικών υπολειµµάτων και το οποίο µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ: 58231004000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκος Σκληβανιώτης Δρ. Χημικός Μηχανικός

Μάρκος Σκληβανιώτης Δρ. Χημικός Μηχανικός Μάρκος Σκληβανιώτης Δρ. Χημικός Μηχανικός Μηδενική παραγωγή λάσπης από την λειτουργία βιολογικών καθαρισμών αστικών αποβλήτων με την τεχνική της βιοενίσχυσης. Επιτυχημένη εφαρμογή της μεθόδου στην Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Υ ΡΟΛΗΨΙΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Υ ΡΟΛΗΨΙΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Υ ΡΟΛΗΨΙΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Η ύδρευση της πόλης της Καρδίτσας, της περιοχής των Σοφάδων και των γύρω κοινοτήτων γίνεται από το

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ:

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ: «Περιεχόμενο φακέλου για την εφαρμογή του άρθρου 7 της Κ.Υ.Α. 20488/10 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ε.Ε.Λ. ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (με Φ.Π.Α.) ,00

ΜΕΛΕΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ε.Ε.Λ. ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (με Φ.Π.Α.) ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 13/2017 ΜΕΛΕΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ε.Ε.Λ. ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (με Φ.Π.Α.) 24.800,00 CPV: 90481000-2 «Λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Αυτόθερμη Αερόβια Χώνευση Ιλύος στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Ρεθύμνου

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Αυτόθερμη Αερόβια Χώνευση Ιλύος στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Ρεθύμνου ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Αυτόθερμη Αερόβια Χώνευση Ιλύος στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Ρεθύμνου Παπαδόσηφου Βιργινία Εξεταστική επιτροπή Διαμαντόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΛ ΨΥΤΤΑΛΕΙΑΣ.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΛ ΨΥΤΤΑΛΕΙΑΣ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΛ ΨΥΤΤΑΛΕΙΑΣ.6 1.1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ...6 1.2. ΘΕΣΗ... 7 1.3. ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΑΙ...8 1.4. ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ...8 1.5. ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα