6. Σχεδίαση και Ανάπτυξη Εφαρμογών Πολυμέσων

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "6. Σχεδίαση και Ανάπτυξη Εφαρμογών Πολυμέσων"

Transcript

1 6. Σχεδίαση και Ανάπτυξη Εφαρμογών Πολυμέσων Σύνοψη Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο εστιάζουμε στη σχεδίαση και την ανάπτυξη εφαρμογών πολυμέσων. Αρχικά παρουσιάζεται μια μεθοδολογία ανάπτυξης λογισμικού και επικεντρωνόμαστε σε έννοιες, όπως ο χάρτης πλοήγησης και τα εικονογραφημένα σενάρια. Στη συνέχεια παραθέτονται οι βασικοί ρόλοι που απαιτούνται στην ομάδα ανάπτυξης και τέλος αναφέρονται οι διαφορετικές προσεγγίσεις στην ανάπτυξη ολοκληρωμένων εφαρμογών πολυμέσων. Προαπαιτούμενη γνώση Το παρόν κεφάλαιο αναφέρεται στη σύνθεση ολοκληρωμένων εφαρμογών πολυμέσων, οπότε πρέπει να έχει γίνει μελέτη των εννοιών, που καλύπτονται στα προηγούμενα κεφάλαια Βασικές έννοιες Στα προηγούμενα κεφάλαια αναλύθηκαν, οι έννοιες που σχετίζονται με τα επιμέρους μέσα, τα οποία χρησιμοποιούνται στα πολυμέσα. Στο κεφάλαιο αυτό εστιάζουμε στη σύνθεση ολοκληρωμένων πολυμεσικών εφαρμογών, που χρησιμοποιούνται για ενημέρωση (π.χ. Εικόνα 6.1) ή εκπαίδευση (π.χ. Εικόνα 6.2). Τα θέματα που μας αφορούν εστιάζουν κυρίως στον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να οργανώσουμε μεθοδικά την ανάπτυξη μιας εφαρμογής πολυμέσων, στους ρόλους που είναι απαραίτητοι και τέλος, στις τεχνολογίες και τα εργαλεία, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Εικόνα 6.1 Πολυμεσική εφαρμογή στο διαδίκτυο. Η μεθοδική οργάνωση της ανάπτυξης μιας εφαρμογής πολυμέσων είναι απαραίτητη, καθώς πρόκειται για σύνθετα έργα λογισμικού. Η χρήση ενός μοντέλου από το πεδίο της Τεχνολογίας Λογισμικού είναι εξίσου απαραίτητη. Φυσικά, όπως θα δούμε στη συνέχεια, υπάρχουν κάποια σημεία, τα οποία πρέπει να προσαρμοστούν στις ιδιαιτερότητες του συγκεκριμένου τύπου εφαρμογών. Οι τεχνικοί ρόλοι που απαιτούνται είναι ποικίλοι και πρέπει να αναγνωριστούν εξ αρχής, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με επιτυχία οι τεχνικές προκλήσεις και οι ανάγκες σχεδίασης. Η γνώση των τεχνολογιών και των εργαλείων είναι επίσης σημαντική, καθώς θα βοηθήσει την ομάδα ανάπτυξης στην επιλογή της κατάλληλης τεχνολογίας και των 153

2 αντίστοιχων υποστηρικτικών εργαλείων. Βέβαια, οι τεχνολογίες αλλάζουν πολύ γρήγορα, σε αντίθεση με τις μεθοδολογίες και γι αυτό πρέπει να υπάρχει συνεχής ενημέρωση των ομάδων ανάπτυξης. [Πηγή: Εικόνα 6.2 Πολυμεσική εκπαιδευτική εφαρμογή Σχεδίαση και ανάπτυξη εφαρμογών πολυμέσων Κάθε έργο λογισμικού περνά από διάφορες φάσεις κατά την ανάπτυξή του. Ο κύκλος ζωής λογισμικού (software life cycle) αποτελεί τη διαδικασία, η οποία περιλαμβάνει την κατανόηση του συστήματος που θέλουμε να δημιουργήσουμε, τον σχεδιασμό, την υλοποίησή του, έως και την τελική παράδοση στους χρήστες. Επομένως, η διαδικασία ξεκινά από τη σύλληψη της ιδέας και ολοκληρώνεται με την παράδοση του λογισμικού σε λειτουργία. Για τη μεθοδολογική αντιμετώπιση των διαδικασιών του κύκλου ζωής έχουν αναπτυχθεί διάφορα μοντέλα, τα οποία αναλύουν τις επιμέρους διαδικασίες που πρέπει να γίνουν κατά τον κύκλο ζωής λογισμικού. Τα μοντέλα αυτά προσπαθούν να προδιαγράψουν αναλυτικά τον κύκλο ζωής του λογισμικού, θέτοντας τους κανόνες της παραγωγής του λογισμικού, καθορίζοντας -με διαφορετικό τρόπο το καθένα- ποια βήματα πρέπει να πραγματοποιηθούν, σε ποια χρονική στιγμή, ποια παραδοτέα θα παραχθούν σε κάθε φάση κ.λπ. Εικόνα 6.3 Φάσεις μοντέλου καταρράκτη. 154

3 Ένα από τα πιο γνωστά μοντέλα είναι το μοντέλο του καταρράκτη, όπου η διαδικασία «κυλά» σταδιακά, από την ανάλυση των απαιτήσεων των χρηστών προς την υλοποίηση και τις διαδικασίες συντήρησης του λογισμικού. Οι φάσεις του μοντέλου του καταρράκτη είναι οι εξής: Ανάλυση απαιτήσεων: Καταγράφονται και τεκμηριώνονται οι απαιτήσεις από το σύστημα, καθώς και τυχόν περιορισμοί σχετικά με την ανάπτυξή του. Η διαδικασία πραγματοποιείται σε συνεργασία με τους χρήστες του λογισμικού. Σχεδιασμός: Γίνεται ο σχεδιασμός της αρχιτεκτονικής του συστήματος σε επίπεδο λογισμικού και υλικού σε σχέση με τις απαιτήσεις που έχουν καταγραφεί στην προηγούμενη φάση. Πρακτικά, γίνεται μια αφηρημένη γενική περιγραφή των υποσυστημάτων και των σχέσεων μεταξύ αυτών. Ανάπτυξη: Στη φάση αυτή γίνεται ανάπτυξη του συστήματος σε κάποια γλώσσα προγραμματισμού ή με τη βοήθεια κάποιου προγραμματιστικού πλαισίου. Πρέπει να υπάρχει αντιστοιχία του παραγόμενου λογισμικού με τα υποσυστήματα, τα οποία έχουν ήδη προσδιοριστεί στη φάση του σχεδιασμού. Έλεγχος: Με τη βοήθεια τυπικών χρηστών του συστήματος πραγματοποιείται ένα σύνολο ελέγχων που πιστοποιεί την καλή λειτουργία του συστήματος, ενώ στην περίπτωση που εντοπιστούν λάθη, γίνεται η διόρθωσή τους. Συντήρηση: Η φάση αυτή αφορά λάθη, τα οποία εντοπίζονται κατά τη λειτουργία, αλλά και την επέκταση της λειτουργικότητας του συστήματος, σε περίπτωση που προκύψουν νέες απαιτήσεις. Το μοντέλο του καταρράκτη είναι κάπως δύσκαμπτο, επειδή θεωρεί ότι κάθε φάση ολοκληρώνεται, πριν μεταβούμε στην επόμενη. Στην πραγματικότητα αυτό δεν μπορεί να ισχύσει, γιατί κάποιες παραλήψεις μιας φάσης, ανακαλύπτονται κατά τις επόμενες φάσεις. Αποτελεί, όμως, τη βάση για άλλα πιο ευέλικτα μοντέλα, όπου οι φάσεις εξελίσσονται σχεδόν παράλληλα ή σε μικρούς κύκλους, ώστε να εντοπίζουμε τα λάθη, πριν να έχει προχωρήσει η ανάλυση. Στα εκπαιδευτικά υπερμεσικά συστήματα το μοντέλο έχει προσαρμοστεί στη μεθοδολογία ADDIE (Analysis, Design, Development, Implementation και Evaluation). Το μοντέλο ADDIE έχει στο επίκεντρο την αξιολόγηση (Εικόνα 6.4), καθώς θεωρείται ότι αποτελεί βασική διαδικασία κάθε φάσης. Στον Πίνακα 6.1 εμφανίζονται κάποιες από τις ενέργειες, που γίνονται στις φάσεις του μοντέλου. Εικόνα 6.4 Φάσεις μοντέλου ADDIE. Στη φάση της ανάλυσης γίνεται αναγνώριση των δυνητικών χρηστών (target group) και ανάλυση των αναγκών των χρηστών. Οι απαιτήσεις χρήστη (user requirements) περιγράφουν τι θα πρέπει να κάνει το σύστημα για να ικανοποιήσει τις ανάγκες και τις επιθυμίες των χρηστών. Η αναγνώριση των αναγκών συνιστά σημαντικό τμήμα της διαδικασίας και υλοποιείται με τη συμμετοχή αντιπροσωπευτικών χρηστών. Η καταγραφή των απαιτήσεων μπορεί να γίνει με προσωπικές συνεντεύξεις, ερωτηματολόγια, παρατήρηση χρηστών, οι οποίοι χρησιμοποιούν ένα πρωτότυπο της εφαρμογής ή παρατήρηση περιβάλλοντος στο οποίο 155

4 λειτουργούν οι χρήστες, που θα χρησιμοποιήσουν την εφαρμογή. Η αποτύπωση των αναγκών γίνεται συνήθως με διαγράμματα, π.χ. διαγράμματα ροής δεδομένων ή διαγράμματα περιπτώσεων χρήσης, και με έγγραφα, τα οποία αποτυπώνουν σε γραπτή μορφή τις όποιες απαιτήσεις. Μοντέλο ADDIE ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Ανάλυση αναγκών Στόχοι μάθησης Ανάπτυξη περιεχομένου Εγκατάσταση και διανομή Αντιδράσεις Ανάλυση κοινού στο οποίο απευθύνεται Ανάλυση εργασιών και θεμάτων Σχεδιασμός οθονών, πλοήγησης και storyboard Εκπαιδευτική στρατηγική Στρατηγική αξιολόγησης Ανάπτυξη σειράς μαθημάτων Πίνακας 6.1 Ενδεικτικές ενέργειες σε κάθε φάση του μοντέλου. Διαχείριση δραστηριοτήτων εκπαιδευόμενου Μάθηση Συμπεριφορά Αποτελέσματα Στη φάση της σχεδίασης τίθενται με σαφήνεια οι στόχοι της εφαρμογής και περιγράφεται η αρχιτεκτονική του συστήματος με χρήση διαφόρων διαγραμμάτων. Ειδικά στην περίπτωση των εφαρμογών πολυμέσων υπάρχουν κάποια ειδικά παραγόμενα, τα οποία μας βοηθούν να καταλάβουμε το τι τελικά θα δημιουργηθεί. Αρχικά πρέπει να δημιουργηθεί ο χάρτης πλοήγησης (navigation map), που δείχνει τις συνδέσεις ανάμεσα στις οθόνες ή σελίδες της εφαρμογής. Ο χάρτης πλοήγησης έχει ουσιαστικά τον ρόλο του πίνακα περιεχομένων μιας εφαρμογής πολυμέσων. Η πλοήγηση μπορεί να είναι γραμμική ή ιεραρχική (δενδροειδής) ή δικτυωτή (γράφου) (Εικόνα 6.5). Ιδιαίτερα σε πολύπλοκες εφαρμογές ο χάρτης πλοήγησης αποτελεί σημαντικό εργαλείο, γιατί δίνει μια εποπτική άποψη της δομής, στοιχείο που βοηθά στη διαδικασία της ανάπτυξης. Εικόνα 6.5 Διαφορετικοί τύποι δομών Εφαρμογών Πολυμέσων. Το επόμενο εργαλείο είναι η δημιουργία των εικονογραφημένων σεναρίων (storyboard) που αποτελεί μια κωδικοποιημένη, αναλυτική περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών μιας πολυμεσικής εφαρμογής με χρήση εικόνων και σχολίων. Ένα εικονογραφημένο μοντέλο καλύπτει τις εξής ανάγκες: 156

5 Επικοινωνία και συνεννόηση μεταξύ των συντελεστών και των συνεργατών μιας εφαρμογής. Πληρέστερη πρόβλεψη των αναγκών επεξεργασίας του υλικού κάθε ενότητας, με βάση τα περιεχόμενα κάθε ενότητας. Αναλυτικός οδηγός για την υλοποίηση της εφαρμογής. Τα στοιχεία, τα οποία περιλαμβάνει ένα εικονογραφημένο σενάριο μιας εφαρμογής πολλαπλών μέσων, είναι: Βασικές αρχές οργάνωσης κάθε οθόνης, σχετικές θέσεις κειμένων, εικονογραφικών στοιχείων και άλλων στοιχείων ήχου, βίντεο κ.λπ. Τα ενεργά στοιχεία της οθόνης, με τα οποία μπορεί να πλοηγηθεί στις οθόνες της εφαρμογές. Οι οθόνες αυτές μπορεί να είναι απλά σχέδια σε χαρτί (Εικόνα 6.6) ή να δημιουργηθούν στον υπολογιστή με πλαίσια κειμένου (Εικόνα 6.7). Τα storyboards μπορούν να περιγραφούν και με ειδικές φόρμες, οι οποίες περιέχουν μικρογραφίες οθονών και χώρο, για περιγραφή με σχόλια, της λειτουργίας της φόρμας (Εικόνα 6.8). Εικόνα 6.6 Ενδεικτική οθόνη της εφαρμογής σε χαρτί. Εικόνα 6.7 Ενδεικτική οθόνη της εφαρμογής σε υπολογιστή. Στη φάση της ανάπτυξης γίνεται ανάπτυξη του περιεχομένου, δηλαδή του κειμένου, των εικόνων, του βίντεο, των ήχων και των animations, που θα χρησιμοποιηθούν για την παρουσίαση και την αξιολόγηση των παρουσιαζόμενων εννοιών. Εδώ εμπλέκονται όλα τα θέματα, τα οποία μελετήσαμε στις προηγούμενες ενότητες και θα χρησιμοποιηθούν τα εργαλεία που μελετάμε στα κεφάλαια 7 έως και 11, π.χ. προγράμματα επεξεργασίας εικόνων, βίντεο, ήχου και άλλα βοηθητικά εργαλεία. Μετά την επεξεργασία του περιεχομένου, τα υλικά που αναπτύχθηκαν θα ενσωματωθούν σε μια ενιαία εφαρμογή με χρήση του κατάλληλου εργαλείου. Για παράδειγμα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί κάποια τεχνολογία διαδικτύου, όπως η HTML5, ή κάποιο εργαλείο, όπως το Moodle. Τα σχετικά εργαλεία μελετώνται πιο κάτω στο τρέχον κεφάλαιο. 157

6 Στις επόμενες φάσεις γίνεται έλεγχος της εφαρμογής από αντιπροσωπευτικούς χρήστες. Ο έλεγχος ως προς τη λειτουργικότητα, την αισθητική, την ταχύτητα εκτέλεσης των λειτουργιών, τον απαιτούμενο ρυθμό μετάδοσης των δεδομένων, τον έλεγχο σε διαφορετικά λειτουργικά συστήματα κ.ά. Αν βασιζόμαστε στο μοντέλο ADDIE, τότε, ακριβώς επειδή όπως προαναφέρθηκε το μοντέλο αυτό θέτει την αξιολόγηση στο επίκεντρο της όλης διαδικασίας, θα πρέπει σε κάθε βήμα να γίνεται και ο σχετικός έλεγχος. Για παράδειγμα, η ταχύτητα εκτέλεσης των λειτουργιών δεν μπορεί να ελεγχθεί στο τέλος, αλλά κατά την διάρκεια ανάπτυξης. Η αισθητική της εφαρμογής πρέπει να ελεγχθεί κατά τον σχεδιασμό της εφαρμογής. Εικόνα 6.8 Πρότυπα φύλλα καταγραφής ενός storyboard. Ένα άλλο σημαντικό ζήτημα που πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά τη σχεδίαση της εφαρμογής, είναι η ευχρηστία (usability) της εφαρμογής. Αφορά την ευκολία χρήσης της εφαρμογής και τη δυνατότητα εκτέλεσης των λειτουργιών με εύκολο και διαφανή τρόπο. Κάποιες αρχές, οι οποίες αυξάνουν την ευχρηστία μιας εφαρμογής, είναι οι εξής: Απλότητα στη διεπαφή χρήστη (interface) της εφαρμογής. Ύπαρξη βοήθειας σε διάφορα σημεία, ώστε οι αρχάριοι χρήστες να μπορούν να επιτελέσουν τις λειτουργίες χωρίς λάθος. Οι ενέργειες πρέπει να επιτελούνται με παρόμοιο τρόπο σε όλες τις ενότητες της εφαρμογής. Η διεπαφή χρήστη πρέπει να είναι συμβατή με σύγχρονα πρότυπα με τα οποία είναι ήδη εξοικειωμένοι οι χρήστες. Πρέπει να υπάρχουν δυνατότητες συντόμευσης για έμπειρους χρήστες. Δυνατότητα ακύρωσης ενεργειών και προφύλαξη των χρηστών από λάθος ενέργειες. Υψηλού επιπέδου αλληλεπίδραση με την εφαρμογή. Η ευχρηστία είναι θέμα, που εξετάζεται κατά τη σχεδίαση της εφαρμογής με τη βοήθεια χρηστών διαφόρων τεχνικών γνώσεων και με διάφορους τρόπους. Για παράδειγμα, μπορεί να ζητείται στους χρήστες να επιτελέσουν συγκεκριμένες λειτουργίες και να ελέγχεται η δυνατότητα των χρηστών να ολοκληρώσουν τις ενέργειες Χρήστες Σε ένα τυπικό έργο ανάπτυξης λογισμικού οι ρόλοι που εμπλέκονται στην ανάπτυξη του έργου μπορούν να χωριστούν στις ακόλουθες κατηγορίες: Αντιπροσωπευτικοί χρήστες, όπως εργαζόμενοι από διαφορετικά ιεραρχικά ή γνωστικά επίπεδα, πιθανοί πελάτες κ.λπ. 158

7 Υπεύθυνοι διαφόρων τομέων, που μπορεί να είναι περισσότεροι από ένα άτομα με διαφορετικούς ρόλους (π.χ. πληροφορικοί, διευθυντικά στελέχη, υπεύθυνοι οικονομικής διαχείρισης κ.λπ.). Αναλυτές και σχεδιαστές, οι οποίοι θα εφαρμόσουν τα μοντέλα ανάλυσης και σχεδίασης για να καταλήξουν στις προδιαγραφές και τον σχεδιασμό του συστήματος. Ειδικοί ελέγχου, οι οποίοι θα ασχοληθούν με την ποιότητα, την τήρηση των προδιαγραφών κ.ά. Προγραμματιστές, οι οποίοι θα αναπτύξουν τον κώδικα της εφαρμογής, σε μια κατάλληλη τεχνολογία, π.χ. για το διαδίκτυο. Σχεδιαστές ιστού για τις εφαρμογές που τρέχουν στο διαδίκτυο και απαιτούν ιδιαίτερες γνώσεις, πέραν του κλασικού προγραμματισμού (π.χ. πολυμέσα). Επιπρόσθετα, θα πρέπει να υπάρχει μια ομάδα που θα αποτελείται από ειδικούς πολυμεσικού περιεχομένου. Οι ειδικοί γραφικών θα επεξεργάζονται τις φωτογραφίες και θα δημιουργούν σχήματα και διαγράμματα, τα οποία θα χρησιμοποιούνται στην εφαρμογή. Οι ειδικοί βίντεο, ήχου και αν χρειαστεί και ειδικοί τρισδιάστατων γραφικών και animation θα ασχοληθούν με την επεξεργασία των μέσων, που θα συνθέτουν τις πολυμεσικές παρουσιάσεις. Τέλος, θα πρέπει να συμπληρώνουν την ομάδα ανάπτυξης άτομα, τα οποία θα ασχοληθούν με την ευχρηστία του συστήματος και ειδικοί του θεματικού πεδίου, οι οποίοι ελέγξουν το περιεχόμενο της εφαρμογής Τεχνολογίες και εργαλεία ανάπτυξης Η ανάπτυξη ολοκληρωμένων πολυμεσικών εφαρμογών γίνεται πλέον κατά κύριο λόγο στο διαδίκτυο. Παλαιότερα υπήρχαν εξειδικευμένα εργαλεία για ανάπτυξη εφαρμογών που εκτελούνταν τοπικά σε κάποιο λειτουργικό σύστημα. Τα πιο γνωστά εργαλεία ήταν τα Asymetrix ToolBook, Macromedia Director και Macromedia Authorware, τα οποία βασίζονταν σε διαφορετικές προσεγγίσεις ανάπτυξης. Για ιστορικούς κυρίως λόγους να αναφέρουμε ότι τα εργαλεία χωρίζονταν στις εξής βασικές κατηγορίες: Κάρτας ή σελίδας (card ή page), όπου η εφαρμογή αναπτυσσόταν ως ένα σύνολο από σελίδες και προσομοίωνε τη λογική ενός βιβλίου. Παραδείγματα τέτοιων εργαλείων είναι το ToolBook ( το οποίο έχει εξελιχθεί σε LMS (Learning Management System). Ροής χρόνου ή χρονοδιαδρόμου (time based), με χαρακτηριστικό παράδειγμα το Adobe Flash ( Η εφαρμογή αναπτύσσεται ως ένα σύνολο αντικειμένων (π.χ. εικόνες, ήχους, κείμενο) με συγκεκριμένη συμπεριφορά, τα οποία τοποθετούνται σε συγκεκριμένους χρονοδιαδρόμους και εκτελούνται παράλληλα. Υπάρχει, δηλαδή, μια λογική ανάλογη με έναν θίασο, όπου οι ηθοποιοί εκτελούν διάφορες ενέργειες και τελικά δημιουργείται το συνολικό έργο. Το Adobe Flash χρησιμοποιείται ακόμη από εφαρμογές, που θέλουν να παρέχουν αυξημένη διαδραστικότητα, αλλά χάνει έδαφος από την HTML5. Οι τεχνικές αυτές εξακολουθούν να εφαρμόζονται, αλλά η ορολογία χρησιμοποιείται σπάνια. Οι προσεγγίσεις που χρησιμοποιούνται πλέον για την ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών πολυμέσων είναι: Ανάπτυξη δικτυακών τόπων με πλούσιο πολυμεσικό περιεχόμενο με χρήση έτοιμων πρoτύπων (templates) ιστοσελίδας. Χρήση εργαλείων για ανάπτυξη εκπαιδευτικών εφαρμογών πολυμέσων στο διαδίκτυο. Χρήση προγραμματιστικών εργαλείων, όπως το Adobe Flash και η HTML5, για ανάπτυξη εφαρμογών με υψηλό βαθμό διάδρασης. Σε αυτή την περίπτωση χρησιμοποιούνται και άλλες τεχνολογίες, όπως η JavaScript και τα CSS Ανάπτυξη δικτυακών τόπων με χρήση έτοιμων πρoτύπων Στο διαδίκτυο υπάρχουν ιστότοποι όπου, είτε με πληρωμή είτε δωρεάν, μπορούμε να δημιουργήσουμε ψηφιακό περιεχόμενο με χρήση έτοιμων προτύπων. Για παράδειγμα, στις Εικόνες 6.9 έως 6.11 βλέπουμε τις 159

8 έτοιμες κατηγορίες ιστοτόπων που προσφέρει μια δωρεάν διαδικτυακή υπηρεσία και τελικά έναν δικτυακό τόπο που παράχθηκε από αυτή τη διαδικασία. Εικόνα 6.9 Έτοιμες κατηγορίες ιστοσελίδων. Εικόνα 6.10 Υποκατηγορίες με βάση την αρχική κατηγορία. Εκτός από κάποιες δωρεάν υπηρεσίες στις οποίες μπορούμε να δημιουργήσουμε διαδικτυακό περιεχόμενο, πλούσιο σε πολυμεσικό υλικό, υπάρχουν και τα συστήματα διαχείρισης περιεχομένου (Content Management Systems - CMS), όπως το Joomla! ( Χρησιμοποιείται για τη δημοσίευση περιεχομένου στον παγκόσμιο ιστό (World Wide Web) και σε τοπικά δίκτυα. Το σύστημα Joomla! Υποστηρίζει τη δημιουργία δυναμικών ιστοχώρων και υπάρχουν χιλιάδες έτοιμα πρότυπα και επεκτάσεις του συστήματος που μπορούμε να κατεβάσουμε από το διαδίκτυο, π.χ. Εικόνα Το WordPress ( μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως CMS. Με τη συγκεκριμένη προσέγγιση στην ανάπτυξη διαδικτυακών τόπων υπάρχουν συγκεκριμένα πλεονεκτήματα. Η πληροφορία είναι άμεσα διαθέσιμη στο διαδίκτυο, χωρίς να απαιτούνται ιδιαίτερες τεχνικές γνώσεις. Υπάρχουν πολλά δωρεάν templates και η σχεδίαση είναι responsive, δηλαδή άμεσα προσαρμόσιμη σε διαφορετικά υπολογιστικά περιβάλλοντα. Μπορούμε να πούμε ότι η τεχνική αυτή βασίζεται στην ανίχνευση κάποιων εξωτερικών μεταβλητών και με βάση τις τιμές τους, υπάρχει και ανάλογη ανταπόκριση και εμφάνιση της ιστοσελίδας. Για παράδειγμα, στην Εικόνα 6.13 εμφανίζεται η ίδια ιστοσελίδα σε διαφορετικά υπολογιστικά συστήματα. 160

9 Εικόνα 6.11 Δικτυακός τόπος που έχει δημιουργηθεί με χρήση προτύπων. Εικόνα 6.12 Joomla! template Εργαλεία για ανάπτυξη εκπαιδευτικών εφαρμογών Η ψηφιοποίηση εκπαιδευτικού περιεχομένου και η ανάπτυξη ολοκληρωμένων εκπαιδευτικών πολυμεσικών εφαρμογών είναι μια συχνή διαδικασία. Για την ανάπτυξη εφαρμογών ηλεκτρονικής μάθησης υπάρχουν πολλά εργαλεία, που ονομάζονται συστήματα διαχείρισης μάθησης (Learning Management Systems - LMS). Υπάρχουν αρκετά τέτοια συστήματα, εμπορικά, π.χ. το Blackboard ( και ανοιχτού κώδικα με πιο γνωστό το Moodle ( (Εικόνα 6.14). Άλλα εργαλεία όπως το Google Course Builder ( αρχίζουν να χρησιμοποιούνται για την 161

10 ανάπτυξη online μαθημάτων, που είναι πλούσια σε περιεχόμενο. Τα εργαλεία αυτά παρέχουν αρκετές δυνατότητες και για την ανάρτηση περιεχομένου και τη διαχείριση μαθημάτων, αλλά και για τη διαχείριση των εκπαιδευομένων και των εκπαιδευτικών τους δραστηριοτήτων. Υποστηρίζουν τη δυνατότητα πρόσθεσης νέων προτύπων και επεκτάσεων που μπορεί να κάνουν την εφαρμογή πιο εύχρηστη και καλαίσθητη. Εικόνα 6.13 Η ίδια ιστοσελίδα σε διαφορετικά υπολογιστικά περιβάλλοντα. Εικόνα 6.14 Μάθημα στο Moodle Προγραμματιστικά εργαλεία Υπάρχουν διάφορα προγραμματιστικά εργαλεία για ανάπτυξη διαδραστικών εφαρμογών στο διαδίκτυο. Τα πιο γνωστά εργαλεία ήταν το Silverlight της Microsoft ( και το Adobe Flash ( Η γλώσσα HTML5 έχει παραμερίσει τις προηγούμενες τεχνολογίες και τείνει να αντικαταστήσει καθολικά τις προηγούμενες εκδόσεις, καθώς πρόκειται για δωρεάν πρότυπο και με καθολική υποστήριξη στους νέους φυλλομετρητές όλων των λειτουργικών στοιχείων. To Adobe Flash (πρώην Macromedia Flash και Shockwave Flash) είναι μια πλατφόρμα λογισμικού που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία διανυσματικών γραφικών, κινούμενων σχεδίων και παιχνιδιών για το διαδίκτυο. Οι εφαρμογές σε Flash μπορούν να περιέχουν κείμενο, διανυσματικών και ψηφιογραφικών εικόνων και βίντεο (π.χ. Εικόνα 6.15). Μπορεί να συλλάβει είσοδο από ποντίκι, πληκτρολόγιο, κάμερα και μικρόφωνο. Συνεργάζεται με τα υπόλοιπα εργαλεία της Adobe. Έχει αρκετά πλεονεκτήματα, αλλά δεν είναι δωρεάν εργαλείο και απαιτείται κάποιο πρόσθετο για την εκτέλεσή του. Η HTML5 είναι η νέα έκδοση της γλώσσας υπερκειμένου HTML (Hyper Text Markup Language). Πρωταρχικός σκοπός της HTML5 ήταν η μείωση της ανάγκης για plug-in (επεκτάσεις) διαδικτυακές 162

11 εφαρμογές όπως στην περίπτωση του Adobe Flash και του Microsoft Silverlight. Η HTML, γενικά, είναι μια γλώσσα περιγραφής, όπου με ετικέτες ορίζουμε τη μορφή του κειμένου που θα εμφανιστεί. Η HTML5 περιέχει νέα στοιχεία, όπως: Την ετικέτα <canvas> για σχεδίαση. Την ετικέτα <svg> για αρχεία διανυσματικών γραφικών. Τα στοιχεία <video> και <audio> για αναπαραγωγή πολυμέσων. Νέα στοιχεία περιεχομένου όπως τα footer, header, nav και section. Νέα στοιχεία δημιουργίας φόρμας όπως τα calendar, date, time, , url και search. Το ακόλουθο παράδειγμα περιέχει τον κώδικα που, όταν εκτελεστεί, σε κάποιον φυλλομετρητή ιστοσελίδων, εμφανίζει ένα μπλε ορθογώνιο με μαύρο περίγραμμα. Γενικά, όπως βλέπουμε στην Εικόνα 6.16, μπορούμε να δημιουργήσουμε σύνθετες εφαρμογές και σε συνδυασμό με άλλες διαδικτυακές τεχνολογίες όπως η PHP, η JavaScript και τα CSS. <!DOCTYPE html> <html> <body> <svg width="400" height="100"> <rect width="400" height="100" style="fill:rgb(0,0,255);stroke-width:10;stroke:rgb(0,0,0)" /> Sorry, your browser does not support inline SVG. </svg> </body> </html> Εικόνα 6.15 Παράδειγμα ανάπτυξης σε Adobe Flash Ανακεφαλαίωση Αρχικά ορίζεται o κύκλος ζωής λογισμικού είναι η διαδικασία που περιλαμβάνει την κατανόηση του συστήματος που θέλουμε να δημιουργήσουμε, το σχεδιασμό, την υλοποίησή του και την τελική παράδοση στους χρήστες. Έπειτα ορίζεται το μοντέλο καταρράκτη που ορίζει τις φάσεις ανάπτυξης ενός λογισμικού. Κάνουμε αναφορά στο μοντέλο ADDIE που εφαρμόζεται στα εκπαιδευτικά υπερμεσικά συστήματα. Οι φάσεις της ανάλυσης απαιτήσεων, του σχεδιασμού, της αξιολόγησης, της ανάπτυξης και της εφαρμογής εξηγούνται. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο χάρτη πλοήγησης που δείχνει τις συνδέσεις ανάμεσα στις οθόνες ή σελίδες της εφαρμογής, στα εικονογραφημένα σενάρια που αποτελεί μια κωδικοποιημένη, αναλυτική 163

12 περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών μιας πολυμεσικής εφαρμογής με χρήση εικόνων και σχολίων. Τα βασικά στοιχεία που βοηθούν στην αύξηση της ευχρηστίας μιας εφαρμογής παραθέτονται επίσης και γίνεται αναφορά στους ρόλους της ομάδας ανάπτυξης. Εικόνα 6.16 Παράδειγμα ανάπτυξης εκπαιδευτικής εφαρμογής σε HTML5. Στην τελευταία ενότητα του κεφαλαίου εστιάζουμε στις σύγχρονες προσεγγίσεις ανάπτυξης πολυμεσικών παρουσιάσεων. Η πρώτη προσέγγιση είναι μέσω προτύπων ιστοσελίδων που προσφέρουν διάφορες δικτυακές υπηρεσίες. Εφαρμογές διαχείρισης διαδικτυακού περιεχομένου, όπως το Joomla! και το WordPress, υποστηρίζουν την ανάπτυξη εφαρμογών πλούσιων σε πολυμεσικό υλικό. Μέσω δωρεάν templates μπορούν να δημιουργηθούν αρκετά θελκτικές υπερμεσικές σελίδες. Ένας άλλος τρόπος ανάπτυξης είναι μέσω συστημάτων δημιουργίας πολυμεσικών συστημάτων, όπως το Moodle. Και σε αυτά τα συστήματα μπορούν να προστεθούν επεκτάσεις και πρότυπα που υποστηρίζουν την ανάπτυξη πολυμεσικών εφαρμογών. Τέλος, με τεχνολογίες όπως το Adobe Flash και η HTML5 μπορούν να αναπτυχθούν διαδραστικές εφαρμογές και να συνδυαστούν με άλλες διαδικτυακές τεχνολογίες. Βιβλιογραφία Burge, S. (2014). Joomla! 3 Explained: Your Step-by-Step Guide, 2nd ed. Boston, US: Addison-Wesley Professional. Chapman, N. & Chapman, J. (2009). Digital Multimedia. Hoboken, NJ: Wiley. Chun, R. (2014). Adobe Flash Professional CC Classroom in a Book. San Francisco, CA: Adobe Press. Duckett, J. (2011). HTML and CSS: Design and Build Websites. Hoboken, NJ: Wiley. Junaid, S. & Wong, Y.-L. (2012). Digital Media Primer. 2nd ed. New Jersey: Prentice Hall. Rice, W. (2015). Moodle E-Learning Course Development, 3rd ed. Birmingham, UK: Packt Publishing. Savage, T. M. & Vogel K. E. (2013). An Introduction to Digital Multimedia. Burlington, MA: Jones & Bartlett Learning. Vaughan, T. (2014). Multimedia: Making It Work, 9th ed. Columbus, OH: McGraw-Hill Education. Λαζαρίνης, Φ. (2007). Τεχνολογίες Πολυμέσων: Θεωρία, Υλικό, Λογισμικό. Αθήνα: Εκδόσεις Κλειδάριθμος. 164

1. Εισαγωγή στα πολυμέσα

1. Εισαγωγή στα πολυμέσα 1. Εισαγωγή στα πολυμέσα Σύνοψη Στο τρέχον σύντομο κεφάλαιο γίνεται εισαγωγή στην έννοια των πολυμέσων και τη σχετική ορολογία που εμφανίζεται στη βιβλιογραφία. Ορίζονται, επίσης, οι έννοιες της διαδραστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΜΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΜΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΜΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ Εργασία στην Ενότητα Πληροφορική-Πολυμέσα του ΜΠΣ «Γραφικές Τέχνες Πολυμέσα» του ΕΑΠ Μ. Μαργαριτόπουλος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Σκοπός παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΣΤΗΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗ WEB SITES

ΧΡΗΣΗ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΣΤΗΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗ WEB SITES 1 ΧΡΗΣΗ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΣΤΗΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗ WEB SITES ΞΑΚΟΥΣΤΗ ΦΟΥΡΤΟΥΝΑ WEBSITE: ΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΥΜΕΣΑ: ΠΟΛΥΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 2 ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΣΤΑΘΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητες Γ3.4 - Γ3.5

Ενότητες Γ3.4 - Γ3.5 Ενότητες Γ3.4 - Γ3.5 3.4 Δημιουργία μαθησιακού υλικού πολυμέσων και υπερμέσων 3.5 Συστήματα διαχείρισης μάθησης (CMS, LMS, LCMS): γνωριμία και χρήση Δημιουργία μαθησιακού υλικού πολυμέσων και υπερμέσων

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Πολυμέσων. Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Ι

Συστήματα Πολυμέσων. Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Ι Συστήματα Πολυμέσων Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Ι Ορισμός των Πολυμέσων / Multimedia Η ταυτόχρονη ενσωμάτωση μέσα σε ένα ψηφιακό περιβάλλον πληροφορίας, των: Κειμένου Ήχου Κάθε τύπου εικόνας (στατική,

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο Wordpress CMS (Δημιουργία Δυναμικών Ιστοσελίδων)

Σεμινάριο Wordpress CMS (Δημιουργία Δυναμικών Ιστοσελίδων) Σεμινάριο Wordpress CMS (Δημιουργία Δυναμικών Ιστοσελίδων) Τι είναι το Wordpress: To Wordpress είναι ένα δωρεάν ανοικτού κώδικα (open source) λογισμικό (εφαρμογή), με το οποίο μπορεί κάποιος να δημιουργεί

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνία Ανθρώπου- Υπολογιστή Σχεδίαση Αλληλεπίδρασης

Επικοινωνία Ανθρώπου- Υπολογιστή Σχεδίαση Αλληλεπίδρασης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Επικοινωνία Ανθρώπου- Υπολογιστή Σχεδίαση Αλληλεπίδρασης Ενότητα : 4 η Δ.Πολίτης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις ΤΠΕ ΙΙ Γιάννης Βρέλλης ΠΤΔΕ-Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. World Wide Web. Παγκόσμιος Ιστός

Εισαγωγή στις ΤΠΕ ΙΙ Γιάννης Βρέλλης ΠΤΔΕ-Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. World Wide Web. Παγκόσμιος Ιστός Εισαγωγή στις ΤΠΕ ΙΙ Γιάννης Βρέλλης ΠΤΔΕ-Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων World Wide Web Παγκόσμιος Ιστός Internet - WWW Internet: παγκόσμιο δίκτυο υπολογιστών που βασίζεται στο πρωτόκολο επικοινωνίας TCP/IP και

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται

Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται Κύκλος Εκπαίδευσης «Συστήματα Ηλεκτρονικής Μάθησης & Ηλεκτρονική Αξιολόγηση» Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται Κατερίνα Γεωργούλη ΤΕΙ Αθήνας Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα1: Φύλλο ανάθεσης εργασίας πολυμέσων

Παράρτημα1: Φύλλο ανάθεσης εργασίας πολυμέσων Παράρτημα1: Φύλλο ανάθεσης εργασίας πολυμέσων Το πλαίσιο εργασίας Να δημιουργήσετε ομάδες των 3-5 μαθητών και να εργαστείτε ομαδικά με στόχο την ανάπτυξη μιας εφαρμογής πολυμέσων. Να προχωρήσετε στο σχεδιασμό

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Επιχειρείν

Ηλεκτρονικό Επιχειρείν Ηλεκτρονικό Επιχειρείν Μαρίνος Θεμιστοκλέους Email: mthemist@unipi.gr Ανδρούτσου 150 Γραφείο 206 Τηλ. 210 414 2723 Ώρες Γραφείου: Δευτέρα11-12 πμ Βασικές Φάσεις Ανάπτυξης Η ανάλυση απαιτήσεων Ο λογικός

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση και Ανάπτυξη Ιστότοπων

Σχεδίαση και Ανάπτυξη Ιστότοπων Σχεδίαση και Ανάπτυξη Ιστότοπων Ιστορική Εξέλιξη του Παγκόσμιου Ιστού Παρουσίαση 1 η 1 Βελώνης Γεώργιος Καθηγητής Περιεχόμενα Τι είναι το Διαδίκτυο Βασικές Υπηρεσίες Διαδικτύου Προηγμένες Υπηρεσίες Διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΥΜΠΙΕΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ. Εισαγωγή. Κλήμης Νταλιάνης Λέκτορας ΠΔ 407/80

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΥΜΠΙΕΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ. Εισαγωγή. Κλήμης Νταλιάνης Λέκτορας ΠΔ 407/80 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΥΜΠΙΕΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ Εισαγωγή Κλήμης Νταλιάνης Λέκτορας ΠΔ 407/80 Γενικά Ι Η μετάδοση πολυμεσικού υλικού (συνδυασμού βίντεο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ : MORPHING ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΘΕΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ : MORPHING ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ : MORPHING ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ MORPHING ΚΑΙ VR ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ: ΜΗΤΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΝΙΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΜΑÏΡΓΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΑ Κλάδος

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Προγραμματισμού Υπολογιστών

Αρχές Προγραμματισμού Υπολογιστών Αρχές Προγραμματισμού Υπολογιστών Ανάπτυξη Προγράμματος Β ΕΠΑΛ Τομέας Πληροφορικής Βελώνης Γεώργιος Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 Κύκλος ανάπτυξης προγράμματος/λογισμικού Η διαδικασία ανάπτυξης λογισμικού,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1 Υποδείγματα αλληλεπίδρασης, αρχές & μοτίβα σχεδίασης Περίληψη... 19

Περιεχόμενα. 1 Υποδείγματα αλληλεπίδρασης, αρχές & μοτίβα σχεδίασης Περίληψη... 19 Περιεχόμενα Περίληψη... 19 Αλληλεπίδραση ανθρώπου υπολογιστή... 19 Ανάπτυξη διαδραστικών συστημάτων... 20 Στόχοι και οργάνωση του βιβλίου... 21 Σε ποιους απευθύνεται το βιβλίο;... 24 Η προσέγγιση που ακολουθεί

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις- Απαντήσεις Πολυμέσα Απο το Βιβλίο Εφαρμογές Η/Υ Α,Β,Γ Λυκείου

Ερωτήσεις- Απαντήσεις Πολυμέσα Απο το Βιβλίο Εφαρμογές Η/Υ Α,Β,Γ Λυκείου Ερωτήσεις- Απαντήσεις Πολυμέσα Απο το Βιβλίο Εφαρμογές Η/Υ Α,Β,Γ Λυκείου 1. Τι ονομάζουμε κόμβο και τι σύνδεσμο σε μια μη γραμμικά διαρθρωμένη ύλη; Με την έννοια σύνδεσμος (link) σε μια μη γραμμικά διαρθρωμένη

Διαβάστε περισσότερα

Η βασική εργαλειοθήκη του διαδικτύου

Η βασική εργαλειοθήκη του διαδικτύου Η βασική εργαλειοθήκη του διαδικτύου Ματθαίος Πατρινόπουλος 1 2 HTML Hyper Text Markup Language Σήμερα στην έκδοση 5 --> HTML5 Δεν είναι γλώσσα προγραμματισμού αλλά γλώσσα που καθορίζει η δομή και τις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ E-AGIOGRAFIA

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ E-AGIOGRAFIA ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ E-AGIOGRAFIA Καλωσορίσατε στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης E-Agiografia, Η Media Suite έχει αναπτύξει το Ολοκληρωμένο Σύστημα Τηλεκατάρτισης (e-learning) με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Η HTML 5 θα αλλάξει το Web?

Η HTML 5 θα αλλάξει το Web? Η HTML 5 θα αλλάξει το Web? (ή αλλιώς, έρχεται το τέλος των plugins?) Αλέξανδρος Καράκος Εργαστήριο Προγραµµατισµού και Επεξεργασίας Πληροφοριών Internet 2... Είναι ένα ξεχωριστό µέσο δηµοσίευσης πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική Καινοτομία και Δημιουργικότητα

Ερευνητική Καινοτομία και Δημιουργικότητα Ερευνητική Καινοτομία και Δημιουργικότητα Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Η E - E M P L O Y ER S Ο Μ Α Δ Α 9 M I D N I G H T _ E X P R E S S Σ Κ Ο Υ Λ Η Κ Α Ρ Η Α Ρ Ι Α Δ Ν Η Π Ο Λ Υ Μ Ε Ρ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Πολιτισμικού Λογισμικού

Τεχνολογία Πολιτισμικού Λογισμικού Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Τεχνολογία Πολιτισμικού Λογισμικού Ενότητα 3: Σύλληψη και ανάλυση απαιτήσεων Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία Ανάπτυξης Εφαρμογών Internet I

Εργαλεία Ανάπτυξης Εφαρμογών Internet I Εργαλεία Ανάπτυξης Εφαρμογών Internet I 1: Εισαγωγή στον Παγκόσμιο Ιστό Σταύρος Καμμάς Δομή μαθήματος 1. Εισαγωγή στον Παγκόσμιο Ιστό (www, υπερκείμενο, υπερσύνδεσμοι, υπερμέσα, πολυμέσα, πλοηγοί, παραδείγματα)

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη ιστολογίου. Γνωστικό αντικείμενο: Ερευνητική Εργασία - Project. Δημιουργός: ΦΩΤΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΝΗΣ

Ανάπτυξη ιστολογίου. Γνωστικό αντικείμενο: Ερευνητική Εργασία - Project. Δημιουργός: ΦΩΤΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΝΗΣ Ανάπτυξη ιστολογίου Υποδειγματικό Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Ερευνητική Εργασία - Project Δημιουργός: ΦΩΤΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΝΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Μαθήματα και Χώροι Συνεργασίας

Ηλεκτρονικά Μαθήματα και Χώροι Συνεργασίας Ηλεκτρονικά Μαθήματα και Χώροι Συνεργασίας Ημερίδα ΕΚΤ Αθήνα 29/10/2015 Κωνσταντίνος Τσιμπάνης k.tsibanis@noc.uoa.gr άδεια χρήσης Το παρόν υλικό υπόκειται σε άδεια χρήσης Creative Commons. χρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιοποίηση και Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας

Ψηφιοποίηση και Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Ψηφιοποίηση και Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας Ενότητα 9: Εισαγωγή στα πολυμέσα Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και

Διαβάστε περισσότερα

Στα τελευταία είκοσι χρόνια δημιουργήθηκε και αναπτύχθηκε με εντυπωσιακούς ρυθμούς η Τεχνολογία Πολυμέσων.

Στα τελευταία είκοσι χρόνια δημιουργήθηκε και αναπτύχθηκε με εντυπωσιακούς ρυθμούς η Τεχνολογία Πολυμέσων. Εισαγωγή Στα τελευταία είκοσι χρόνια δημιουργήθηκε και αναπτύχθηκε με εντυπωσιακούς ρυθμούς η Τεχνολογία Πολυμέσων. Η Digital Academy αποτελεί εταιρεία τεχνοβλαστό του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Πολυμέσων. Ενότητα 6: Υπερκείμενο - Υπερμέσα. Νικολάου Σπύρος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ

Τεχνολογία Πολυμέσων. Ενότητα 6: Υπερκείμενο - Υπερμέσα. Νικολάου Σπύρος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Τεχνολογία Πολυμέσων Ενότητα 6: Υπερκείμενο - Υπερμέσα Νικολάου Σπύρος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Web Responsive Media Design

Web Responsive Media Design Web Responsive Media Design Τίτλος Σεμιναρίου: Web Responsive Media Design Ώρες διδασκαλίας: 34+2 (από κοινού αμφιθέατρο) Εισηγητής: Λεωνίδας Κανέλλος (Ux/Ui) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τα σεμινάρια έχουν σαν σκοπό να

Διαβάστε περισσότερα

Γαβαλάς Δαμιανός dgavalas@aegean.gr

Γαβαλάς Δαμιανός dgavalas@aegean.gr Δικτυακά Πολυμέσα ΙΙ Διάλεξη #1 η : Οργάνωση & στόχοι μαθήματος, καλές αρχές σχεδιασμού στο web, τα μεγαλύτερα λάθη στον web σχεδιασμό Γαβαλάς Δαμιανός dgavalas@aegean.gr 1 Στόχοι μαθήματος Κατανόηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Μιλτιάδης Κακλαμάνης

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Μιλτιάδης Κακλαμάνης Σελίδα 1από ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ Πτυχιακή εργασία Δικτυακή Εφαρμογή διαχείρισης ηλεκτρονικών εγγράφων υπηρεσίας. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μιλτιάδης Κακλαμάνης Σελίδα 2από Κατάλογος περιεχομένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 Σχετιζόμενα πρόσωπα...3

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα διαχείρισης περιεχομένου (Content Management System)

Σύστημα διαχείρισης περιεχομένου (Content Management System) Τι είναι ένα CMS Σύστημα διαχείρισης περιεχομένου (Content Management System) Λογισμικό το οποίο χρησιμοποιείται για την οργάνωση, ταξινόμηση και αρχειοθέτηση πληροφορίας Χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι IEK ΟΑΕΔ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΟΦΟΡΙΚΗΣ Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι Εισαγωγή Διδάσκουσα: Κανελλοπούλου Χριστίνα ΠΕ19 Πληροφορικής Στόχος του μαθήματος Στόχος του μαθήματος είναι να

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιοποίηση και Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας

Ψηφιοποίηση και Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Ψηφιοποίηση και Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας Ενότητα 7: Πρότυπα Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμικές Ιστοσελίδες Προγραμματισμός στην πλευρά του client

Δυναμικές Ιστοσελίδες Προγραμματισμός στην πλευρά του client ΕΣΔ516 Τεχνολογίες Διαδικτύου Δυναμικές Ιστοσελίδες Προγραμματισμός στην πλευρά του client Περιεχόμενα Περιεχόμενα Η Διεπίπέδη αρχιτεκτονική (2-tier architecture) Η τριεπίπεδη αρχιτεκτονική (3-tier architecture)

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Τηλεκπαίδευσης

Συστήματα Τηλεκπαίδευσης Συστήματα Τηλεκπαίδευσης Εισαγωγή στα Συστήματα Τηλεκπαίδευσης Λεωνίδας Φραγγίδης fragidis@teicm.gr Στόχοι Μαθήματος Εξοικείωση με τους ρόλους μίας Πλατφόρμας Ασύγχρονης Εκπαίδευσης Διαχειριστής 2 Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακό Σχολείο 2.0. Βασικές έννοιες Υποδομές Ηλεκτρονική Μάθηση Διαχείριση Ηλεκτρονικής Τάξης Οργάνωση Ηλεκτρονικού Μαθήματος

Ψηφιακό Σχολείο 2.0. Βασικές έννοιες Υποδομές Ηλεκτρονική Μάθηση Διαχείριση Ηλεκτρονικής Τάξης Οργάνωση Ηλεκτρονικού Μαθήματος Βασικές έννοιες Υποδομές Ηλεκτρονική Μάθηση Διαχείριση Ηλεκτρονικής Τάξης Οργάνωση Ηλεκτρονικού Μαθήματος Βασικές έννοιες Υποδομές H ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Παναγιώτης Κουτσαμπάσης

Εισαγωγή. Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Παναγιώτης Κουτσαμπάσης Αλληλεπίδραση λ Αθώ Ανθρώπου-Υπολογιστή Εισαγωγή γή Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Παναγιώτης Κουτσαμπάσης Αλληλεπίδραση η Ανθρώπου-Υπολογιστή «μελετά τη σχεδίαση,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 11: Εισαγωγή στην HTML. Εφαρμογές Πληροφορικής Κεφ. 11 Καραμαούνας Πολύκαρπος

Κεφάλαιο 11: Εισαγωγή στην HTML. Εφαρμογές Πληροφορικής Κεφ. 11 Καραμαούνας Πολύκαρπος Κεφάλαιο 11: Εισαγωγή στην HTML 1 11.1 Γενική εισαγωγή στην HTML Τι είναι η HTML HyperText Markup Language - Γλώσσα Χαρακτηρισμού Υπερ-Κειμένου είναι η βασική γλώσσα με την οποία πραγματοποιείται η δόμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α_ΤΕΤΡΑΜ_ ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ. ΘΕΜΑ: E-LEARNING Αντζελα Πιετρη-Αριστελα Γκιονι ESPERINO LYKEIO LARISAS

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α_ΤΕΤΡΑΜ_ ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ. ΘΕΜΑ: E-LEARNING Αντζελα Πιετρη-Αριστελα Γκιονι ESPERINO LYKEIO LARISAS ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α_ΤΕΤΡΑΜ_2014-15 ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΘΕΜΑ: E-LEARNING Αντζελα Πιετρη-Αριστελα Γκιονι ΜΑΘΗΣΗ Μάθηση είναι μια μόνιμη αλλαγή στη συμπεριφορά του ατόμου, η οποία είναι αποτέλεσμα εμπειρίας

Διαβάστε περισσότερα

Η έννοια της μεταβλητής και της λίστας με την βοήθεια του λογισμικού Scratch

Η έννοια της μεταβλητής και της λίστας με την βοήθεια του λογισμικού Scratch Η έννοια της μεταβλητής και της λίστας με την βοήθεια του λογισμικού Scratch Επαρκές Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Πληροφορική Δημιουργός: Ουρανία Καλαντζή ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Το Open Eclass ως Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης

Το Open Eclass ως Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης Θερινό Σχολείο, 14 20 Ιουλίου 2014 Το Open Eclass ως Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης Βάλια Τριπερίνα Γιώργος Φουρτούνης Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Περιγραφή 2 Συστήματα διαχείρισης μάθησης Open eclass

Διαβάστε περισσότερα

Τα είδη των ιστοσελίδων. Web Sites E-commerce Sites CMS & Blog Sites CMS Flash Facebook Layouts Tumblr Themes

Τα είδη των ιστοσελίδων. Web Sites E-commerce Sites CMS & Blog Sites CMS Flash Facebook Layouts Tumblr Themes Ορισμός ιστοσελίδας Ιστοσελίδα (αγγλικά: web page) είναι ένα είδος εγγράφου του παγκόσμιου ιστού (WWW) που περιλαμβάνει πληροφορίες με την μορφή κειμένου, υπερκειμένου, εικόνας, βίντεο και ήχου. Τα είδη

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα πολυμέσα

Εισαγωγή στα πολυμέσα Το υλικό Κυριαρχία 2 μεγάλων τεχνολογιών Macintosh της Apple Computer Wintel των Windows 1 Υπολογιστικά συστήματα πολυμέσων Συστήματα παρουσίασης πολυμέσων-εξαρτήματα Επεξεργαστής Μνήμη Συσκευές εισόδου»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Τεχνολογίες Κοινωνικής Δικτύωσης στην Εκπαίδευση

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Τεχνολογίες Κοινωνικής Δικτύωσης στην Εκπαίδευση ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τεχνολογίες Κοινωνικής Δικτύωσης στην Εκπαίδευση Ομάδα: Αριστερίδου Δανάη Ελένη (08) Ευαγγελόπουλος Νίκος (670)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ E-AGIOGRAFIA

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ E-AGIOGRAFIA ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ E-AGIOGRAFIA Καλωσορίσατε στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης E-Agiografia, Η Media Suite έχει αναπτύξει το Ολοκληρωμένο Σύστημα Τηλεκατάρτισης (e-learning) με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Τηλεκπαίδευσης

Συστήματα Τηλεκπαίδευσης Συστήματα Τηλεκπαίδευσης Εισαγωγή στα Σ υστήματα Τηλεκπαίδευσης Λ εωνίδας Φραγγίδης f r agidis@teicm.gr Στόχοι Μαθήματος Εξοικείωση με τους ρόλους μίας Πλατφόρμας Ασύγχρονης Εκπαίδευσης Διαχειριστής 2

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία πολυμέσων

Δημιουργία πολυμέσων Δημιουργία πολυμέσων Γιώργος Τζιρίτας Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών http://www.csd.uoc.gr/~tziritas 1 Παραγωγή πολυμέσων Παραγωγός Διαχειριστής έργου Καλλιτεχνικός διευθυντής Σεναριογράφος Γραφίστας Εικονολήπτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας Επιστημονικές και Τεχνικές Προδιαγραφές Εκπαιδευτικού Υλικού ANIMATION ΠΑΤΡΑ, 1 Φεβρουαρίου 2012 Έκδοση 1.0

Διαβάστε περισσότερα

TEC610 Δυναμικές Εφαρμογές Διαδικτύου (ΣΤ εξάμηνο)

TEC610 Δυναμικές Εφαρμογές Διαδικτύου (ΣΤ εξάμηνο) TEC610 Δυναμικές Εφαρμογές Διαδικτύου (ΣΤ εξάμηνο) Διδάσκων: Ανδρέας Γιαννακουλόπουλος Εαρινό εξάμηνο 2014-2015 Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας Επιστημονικές και Τεχνικές Προδιαγραφές Εκπαιδευτικού Υλικού ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΑΤΡΑ, 1 Φεβρουαρίου 2012 Έκδοση 1.0

Διαβάστε περισσότερα

1 Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών

1 Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών 1 Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών Τα Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση καταχωρήσεων βιβλιοθηκών. Τα περιεχόμενα των βιβλιοθηκών αυτών είναι έντυπα έγγραφα, όπως βιβλία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κεφάλαιο 2. Το περιβάλλον του παγκόσμιου Ιστού Επιμέλεια: Καραγιάννης Σπύρος Καθηγητής ΠΕ19 Πλεονεκτήματα παγκόσμιου Ιστού Εξυπηρετητής Ιστού & Ιστοσελίδες Κύριες

Διαβάστε περισσότερα

Σταύρος Καουκάκης Ευτύχιος Βαβουράκης

Σταύρος Καουκάκης Ευτύχιος Βαβουράκης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Βασικές Έννοιες Διαδικτύου Wordpress & Κοινωνικά Δίκτυα (Part 1) Σταύρος Καουκάκης Ευτύχιος Βαβουράκης 1 Περιεχόμενα Γενικές Έννοιες Διαδικτύου Η αρχιτεκτονική του Web Συστήματα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Μορφές Ηλεκτρονικής Μάθησης

Μορφές Ηλεκτρονικής Μάθησης Ηλεκτρονική Μάθηση Μορφές Ηλεκτρονικής Μάθησης Σύγχρονη Ηλεκτρονική Μάθηση Εικονική αίθουσα διδασκαλίας Τεχνολογίες Τηλεδιάσκεψης Ασύγχρονη Ηλεκτρονική Μάθηση Ηλεκτρονική Μάθηση σε Εξατομικευμένο Ρυθμό

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή

Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή 1 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 4 1.1 Περιβάλλον Moodle...4 1.2 Χρήση ονόματος χρήστη και κωδικού...4 1.3 Δημιουργία νέου μαθήματος...4 1.3.1

Διαβάστε περισσότερα

3. Διάρκεια προγράμματος και φοίτηση 1 4. Πίνακες Μαθημάτων 2 5. Περιγραφή Μαθημάτων 2

3. Διάρκεια προγράμματος και φοίτηση 1 4. Πίνακες Μαθημάτων 2 5. Περιγραφή Μαθημάτων 2 Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών και Επικοινωνίας Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου - Μάστερ (MA) στις Νέες Τεχνολογίες Μάθησης και Επικοινωνίας 1. Όραμα και στόχοι του τμήματος 1 2. Στόχοι Μεταπτυχιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ COULOMB ΜΕ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ WEB-BASED ΕΦΑΡΜΟΓΗ. Α. Παπαδόπουλος*, Μ. Τσακίρη**, Ε. Χατζηκρανιώτης ***

ΜΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ COULOMB ΜΕ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ WEB-BASED ΕΦΑΡΜΟΓΗ. Α. Παπαδόπουλος*, Μ. Τσακίρη**, Ε. Χατζηκρανιώτης *** ΜΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ COULOMB ΜΕ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ WEB-BASED ΕΦΑΡΜΟΓΗ Α. Παπαδόπουλος*, Μ. Τσακίρη**, Ε. Χατζηκρανιώτης *** * Εκπαιδευτήρια Πλάτων, Κατερίνη * * 2ο Τ.Ε.Ε. Ευόσμου, Θεσσαλονίκη * * * Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Η βασική εργαλειοθήκη του διαδικτύου (2 ο μέρος)

Η βασική εργαλειοθήκη του διαδικτύου (2 ο μέρος) Η βασική εργαλειοθήκη του διαδικτύου (2 ο μέρος) Ματθαίος Πατρινόπουλος Διαφάνειες του μαθήματος σχεδιασμός και ανάπτυξη εφαρμογών διαδικτύου. M.Πατρινόπουλος 1 Δικτυακές εφαρμογές Oποιοδήποτε λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενο. ΕΠΛ 422: Συστήµατα Πολυµέσων. Σχεδίαση και Ανάπτυξη Πολυµεσικών Εφαρµογών. Βιβλιογραφία. Καγιάφας [2000]: Κεφάλαιο 9, [link]

Περιεχόµενο. ΕΠΛ 422: Συστήµατα Πολυµέσων. Σχεδίαση και Ανάπτυξη Πολυµεσικών Εφαρµογών. Βιβλιογραφία. Καγιάφας [2000]: Κεφάλαιο 9, [link] Περιεχόµενα ΕΠΛ 422: Συστήµατα Πολυµέσων Σχεδίαση και Ανάπτυξη Πολυµεσικών Εφαρµογών Βασικά ζητήµατα σχεδίασης Η διαδικασία ανάπτυξης πολυµεσικών εφαρµογών Η οµάδα ανάπτυξης πολυµεσικών εφαρµογών Σχεδίαση

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά Παραδείγματα ΕΛ/ΛΑΚ στους τομείς της Επιχειρηματικότητας, του Δημόσιου Τομέα, της Εκπαίδευσης και της Έρευνας

Πρακτικά Παραδείγματα ΕΛ/ΛΑΚ στους τομείς της Επιχειρηματικότητας, του Δημόσιου Τομέα, της Εκπαίδευσης και της Έρευνας Πρακτικά Παραδείγματα ΕΛ/ΛΑΚ στους τομείς της Επιχειρηματικότητας, του Δημόσιου Τομέα, της Εκπαίδευσης και της Έρευνας Research Associate, South-East European Research Centre (SEERC) ΕΛΛΑΚ 2222 Υποψήφιος

Διαβάστε περισσότερα

Animation με χρήση HTML 5. Στέλιος Σκουρλής

Animation με χρήση HTML 5. Στέλιος Σκουρλής Animation με χρήση HTML 5 Στέλιος Σκουρλής Τι είναι η HTML???? Με απλά λόγια, μία ιστοσελίδα (HTML αρχείο) ) είναι ένα αρχείο κειμένου που δημιουργήθηκε χρησιμοποιώντας Hypertext Markup Language (HTML)

Διαβάστε περισσότερα

Κρατική παρέμβαση στην αγορά - Επιβολή i) ανώτατων τιμών και ii) κατώτατων τιμών

Κρατική παρέμβαση στην αγορά - Επιβολή i) ανώτατων τιμών και ii) κατώτατων τιμών Κρατική παρέμβαση στην αγορά - Επιβολή i) ανώτατων τιμών και ii) κατώτατων τιμών Βέλτιστο Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Κοινωνικές - Πολιτικές επιστήμες Δημιουργός: Γιώργος Παπαβασιλείου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαστικές αρχές εκπαιδευτικού λογισμικού

Σχεδιαστικές αρχές εκπαιδευτικού λογισμικού Σχεδιαστικές αρχές εκπαιδευτικού λογισμικού Μαρία Καραβελάκη, M.Sc. Αναλύτρια Εκπαιδευτικών Συστημάτων Διευθύνουσα Σύμβουλος, INTE*LEARN Θέματα παρουσίασης.. Γενικά για την εταιρία και την εμπειρία της

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Έννοιες Διαδικτύου, Wordpress και BuddyPress

Βασικές Έννοιες Διαδικτύου, Wordpress και BuddyPress ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Βασικές Έννοιες Διαδικτύου, Wordpress και BuddyPress Σταύρος Καουκάκης Χάρης Παπαγιαννάκης Ευτύχης Βαβουράκης 1 Περιεχόμενα Γενικές Έννοιες Διαδικτύου Η αρχιτεκτονική του Web Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ιπλωµατική εργασία: Νικόλαος Ματάνας Επιβλέπων Καθηγήτρια: Μπούσιου έσποινα

ιπλωµατική εργασία: Νικόλαος Ματάνας Επιβλέπων Καθηγήτρια: Μπούσιου έσποινα ιπλωµατική εργασία: Νικόλαος Ματάνας Επιβλέπων Καθηγήτρια: Μπούσιου έσποινα ΤµήµαΕφαρµοσµένης Πληροφορικής Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Θεσσαλονίκη Ιούνιος 2006 εισαγωγικού µαθήµατος προγραµµατισµού υπολογιστών.

Διαβάστε περισσότερα

Μαλούτα Θεανώ Σελίδα 1

Μαλούτα Θεανώ Σελίδα 1 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 1η ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 1. Τι ονομάζουμε υλικό και τι λογισμικό ενός υπολογιστικού συστήματος; 2. Τι είναι α) η μητρική πλακέτα ( motherboard), β) η κεντρική μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 3 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ (SOFTWARE)

ΜΑΘΗΜΑ 3 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ (SOFTWARE) ΜΑΘΗΜΑ 3 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ (SOFTWARE) ΣΤΟΧΟΙ: 1. Λογισμικό 2. Λογισμικό Λειτουργικού Συστήματος 3. Προσαρμοστικό Γραφικών Χρήστη 4. Λογισμικών Εφαρμογών 5. Διαφορά Μεταξύ Λογισμικού Λειτουργικού Συστήματος Και

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις τεχνολογίες μετάδοσης

Εισαγωγή στις τεχνολογίες μετάδοσης Εισαγωγή στις τεχνολογίες μετάδοσης Σημείωμα Αδειοδότησης Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Copyright

Διαβάστε περισσότερα

Πολυμεσικές Εφαρμογές

Πολυμεσικές Εφαρμογές Πολυμεσικές Εφαρμογές Ενότητα 2: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ Γεώργιος Στυλιαράς Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνία Ανθρώπου- Υπολογιστή Σχεδίαση Αλληλεπίδρασης

Επικοινωνία Ανθρώπου- Υπολογιστή Σχεδίαση Αλληλεπίδρασης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Επικοινωνία Ανθρώπου- Υπολογιστή Σχεδίαση Αλληλεπίδρασης Ενότητα: 7 η Δ.Πολίτης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος... 13. Κεφάλαιο 1 ο Αρχές Διαχείρισης πληροφορίας στον Παγκόσμιο Ιστό... 15

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος... 13. Κεφάλαιο 1 ο Αρχές Διαχείρισης πληροφορίας στον Παγκόσμιο Ιστό... 15 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος... 13 Κεφάλαιο 1 ο Αρχές Διαχείρισης πληροφορίας στον Παγκόσμιο Ιστό... 15 1.1 Εισαγωγή... 16 1.2 Διαδίκτυο και Παγκόσμιος Ιστός Ιστορική αναδρομή... 17 1.3 Αρχές πληροφοριακών συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Μοντελοποίηση δεδομένων με UML Χρήση σε πολυμεσικές εφαρμογές

Μοντελοποίηση δεδομένων με UML Χρήση σε πολυμεσικές εφαρμογές Μοντελοποίηση δεδομένων με UML Χρήση σε πολυμεσικές εφαρμογές Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο ΓΤΠ61 Πληροφορική Πολυμέσα Αγγελική Μαζαράκη Τι είναι η UML Είναι μια γραφική γλώσσα μοντελοποίησης συστημάτων.

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματίζω παίζοντας: βασικές έννοιες προγραμματισμού με το Scratch

Προγραμματίζω παίζοντας: βασικές έννοιες προγραμματισμού με το Scratch Προγραμματίζω παίζοντας: βασικές έννοιες προγραμματισμού με το Scratch Υποδειγματικό Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Ερευνητική Εργασία - Project Δημιουργός: ΦΩΤΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΝΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ermis Digital. Θα χρησιµοποιηθεί, σε περίπτωση βράβευσης, για την παρουσίαση της συµµετοχής στην τελετή απονοµής και στα έντυπα της διοργάνωσης.

Ermis Digital. Θα χρησιµοποιηθεί, σε περίπτωση βράβευσης, για την παρουσίαση της συµµετοχής στην τελετή απονοµής και στα έντυπα της διοργάνωσης. Ermis Digital Η έκθεση δεν θα πρέπει να ξεπερνάει συνολικά τις 10 σελίδες (µαζί µε τις οδηγίες συµπλήρωσης των πεδίων). Για τις απαντήσεις θα πρέπει να χρησιµοποιηθεί µέγεθος γραµµατοσειράς 10 ή και µεγαλύτερο.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Libre Office Παρουσιάσεις με το Impress. Bάιος Κολοφωτιάς Επιστημονικός Συνεργάτης Sweng Lab A.Π.Θ

Εισαγωγή στο Libre Office Παρουσιάσεις με το Impress. Bάιος Κολοφωτιάς Επιστημονικός Συνεργάτης Sweng Lab A.Π.Θ Εισαγωγή στο Libre Office Παρουσιάσεις με το Impress Bάιος Κολοφωτιάς Επιστημονικός Συνεργάτης Sweng Lab A.Π.Θ Εισαγωγικά Οι παρουσιάσεις είναι μια εφαρμογή που χρησιμεύει στην παρουσίαση των εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: Εργαλεία Ανάπτυξης εφαρμογών internet.

ΜΑΘΗΜΑ: Εργαλεία Ανάπτυξης εφαρμογών internet. ΜΑΘΗΜΑ: Εργαλεία Ανάπτυξης εφαρμογών internet. ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Μικτό Γενικός σκοπός είναι να αποκτήσει ο καταρτιζόμενος τις αναγκαίες γνώσεις σχετικά με εργαλεία και τις τεχνικές για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Κύκλος Ζωής Εφαρμογών ΕΝΟΤΗΤΑ 2. Εφαρμογές Πληροφορικής. Διδακτικές ενότητες 5.1 Πρόβλημα και υπολογιστής 5.2 Ανάπτυξη εφαρμογών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Κύκλος Ζωής Εφαρμογών ΕΝΟΤΗΤΑ 2. Εφαρμογές Πληροφορικής. Διδακτικές ενότητες 5.1 Πρόβλημα και υπολογιστής 5.2 Ανάπτυξη εφαρμογών 44 Διδακτικές ενότητες 5.1 Πρόβλημα και υπολογιστής 5.2 Ανάπτυξη εφαρμογών Διδακτικοί στόχοι Σκοπός του κεφαλαίου είναι οι μαθητές να κατανοήσουν τα βήματα που ακολουθούνται κατά την ανάπτυξη μιας εφαρμογής.

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις στο μάθημα «Στοιχεία Προγραμματισμού σε Γραφικό Περιβάλλον»

Σημειώσεις στο μάθημα «Στοιχεία Προγραμματισμού σε Γραφικό Περιβάλλον» 1. Κύκλος ζωής λογισμικού Ο κύκλος ζωής λογισμικού είναι οι φάσεις (τα στάδια) από τις οποίες διέρχεται μία εφαρμογή λογισμικού, από την σύλληψη της ιδέας, τη διαδικασία κατασκευής / ανάπτυξης, τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Έννοιες Web Εφαρμογών

Βασικές Έννοιες Web Εφαρμογών ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τεχνολογίες και Εφαρμογές Διαδικτύου Βασικές Έννοιες Web Εφαρμογών Κατερίνα Πραματάρη Τεχνολογίες και Εφαρμογές Διαδικτύου Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΙΣΧΥΟΥΝ ΤΟ ΔΕΠΠΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε)

Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε) Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε) Τεχνολογίες Μάθησης Learning Technologies 2015 Τι είναι; Πρόκειται για διεπιστημονική Κατεύθυνση σπουδών που εστιάζει στις Τεχνολογίες Μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΛΥΜΕΣΑ- ΔΙΚΤΥΑ ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΛΥΜΕΣΑ- ΔΙΚΤΥΑ ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΛΥΜΕΣΑ- ΔΙΚΤΥΑ ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Μάρτιος 1998 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το

Διαβάστε περισσότερα

Δικτυακοί τόποι. Η σχεδίαση ενός δικτυακού τόπου. Δρ. Ματθαίος Α. Πατρινόπουλος

Δικτυακοί τόποι. Η σχεδίαση ενός δικτυακού τόπου. Δρ. Ματθαίος Α. Πατρινόπουλος Δικτυακοί τόποι Η σχεδίαση ενός δικτυακού τόπου Δρ. Ματθαίος Α. Πατρινόπουλος Πώς χρησιμοποιούμε το διαδίκτυο; ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. 2 Από το www.smartinsights.

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες είναι οι κύριες ετικέτες που χρησιμοποιεί η HTML για την περιγραφή της συνολικής δομής μιας ιστοσελίδας;

Ποιες είναι οι κύριες ετικέτες που χρησιμοποιεί η HTML για την περιγραφή της συνολικής δομής μιας ιστοσελίδας; Τι είναι η HTML; Η HTML είναι το ακρωνύμιο των λέξεων HyperText Markup Language, δηλαδή Γλώσσα Χαρακτηρισμού Υπερ Κειμένου και βασίζεται στη γλώσσα SGML, Standard Generalized Markup Language, που είναι

Διαβάστε περισσότερα

web mobile multimedia ανάπτυξη εφαρμογών

web mobile multimedia ανάπτυξη εφαρμογών ανάπτυξη εφαρμογών web mobile multimedia 1 η εταιρία ιστορικό Η διάδρασις ιδρύθηκε το 2006, στην Αθήνα, από το Γιάννη Λαδά, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό και Μηχανικό Η/Υ και Πέτρο Βασιλόπουλο, Οικονομολόγο με

Διαβάστε περισσότερα

Βασίλειος Κοντογιάννης ΠΕ19

Βασίλειος Κοντογιάννης ΠΕ19 Ενότητα3 Επικοινωνία και Διαδίκτυο 11.1 Γενική Εισαγωγή στην HTML Τι είναι η HTML (HyperText Markup Language); Είναι μια γλώσσα σήμανσης (Markup) με την οποία πραγματοποιείται η δόμηση σελίδων του Παγκόσμιου

Διαβάστε περισσότερα

Διαδίκτυο: δίκτυο διασυνδεμένων δικτύων Ξεκίνησε ως ένα μικρό κλειστό στρατιωτικό δίκτυο, απόρροια του Ψυχρού Πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και ΕΣΣΔ.

Διαδίκτυο: δίκτυο διασυνδεμένων δικτύων Ξεκίνησε ως ένα μικρό κλειστό στρατιωτικό δίκτυο, απόρροια του Ψυχρού Πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και ΕΣΣΔ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Διαδίκτυο: δίκτυο διασυνδεμένων δικτύων Ξεκίνησε ως ένα μικρό κλειστό στρατιωτικό δίκτυο, απόρροια του Ψυχρού Πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και ΕΣΣΔ. Το 1966 αρχίζει ο σχεδιασμός του ARPANET, του πρώτου

Διαβάστε περισσότερα

hel-col@otenet.gr Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος Καθηγητής Πληροφορικής (ΠΕ19 MSc) Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης kparask@hellenic-college.

hel-col@otenet.gr Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος Καθηγητής Πληροφορικής (ΠΕ19 MSc) Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης kparask@hellenic-college. Χρήση της Διεπαφής Προγραμματισμού Εφαρμογής Google Maps για τη δημιουργία διαδραστικού χάρτη με τα Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της ΟΥΝΕΣΚΟ στη Θεσσαλονίκη Εμμανουήλ Τσάμης 1, Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτά Ακαδηµα κά Μαθήµατα

Ανοικτά Ακαδηµα κά Μαθήµατα ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Ανοικτά Ακαδηµα κά Μαθήµατα Ανάλυση Σχεδίαση Υλοποίηση Αξιολόγηση Ανάλυση: Πληροφορίες σχετικά µε τις ανάγκες της εκπαίδευσης Σχεδίαση: Καθορισµός χαρακτηριστικών του εκπαιδευτικού λογισµικού

Διαβάστε περισσότερα

Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη CMS, LMS, LCMS. Τάσος Παπάς Επιμορφωτής Β Επιπέδου

Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη CMS, LMS, LCMS. Τάσος Παπάς Επιμορφωτής Β Επιπέδου Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη CMS, LMS, LCMS Τάσος Παπάς Επιμορφωτής Β Επιπέδου Ορολογία CMS (Content Management System) Συστήματα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Πολυμέσων. Ενότητα 2: Διάδραση & Διαδραστικά Πολυμέσα. Νικολάου Σπύρος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ

Τεχνολογία Πολυμέσων. Ενότητα 2: Διάδραση & Διαδραστικά Πολυμέσα. Νικολάου Σπύρος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Τεχνολογία Πολυμέσων Ενότητα 2: Διάδραση & Διαδραστικά Πολυμέσα Νικολάου Σπύρος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για

Διαβάστε περισσότερα

- Επιστημονικός Υπεύθυνος Ενέργειας: Θεόδωρος Γ. Εξαρχάκος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών Πρόεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου «Αναμόρφωση / εκ

- Επιστημονικός Υπεύθυνος Ενέργειας: Θεόδωρος Γ. Εξαρχάκος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών Πρόεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου «Αναμόρφωση / εκ Πολυμέσα - δίκτυα Ενεργεία 1.1.α: Έργο No 15: «Προγράμματα Βιβλία» - Επιστημονικός Υπεύθυνος Ενέργειας: Θεόδωρος Γ. Εξαρχάκος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών Πρόεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου «Αναμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Ορισµός ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (ε.α.ε) είναι... Η υποβοηθούµενη από τα µέσα επικοινωνίας εκπαίδευση (ταχυδροµείο, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, τηλεόραση

Ορισµός ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (ε.α.ε) είναι... Η υποβοηθούµενη από τα µέσα επικοινωνίας εκπαίδευση (ταχυδροµείο, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, τηλεόραση «H εξ αποστάσεως εκπαίδευση» Επιµέλεια: Φιλοθέη Κολίτση (ΠΕ2) ραστηριότητα στην Ενότητα 4 ΠΑΚΕ Κεντρικής Μακεδονίας 2011-2012 Ορισµός ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (ε.α.ε) είναι... Η υποβοηθούµενη από τα µέσα

Διαβάστε περισσότερα

Σωτηρίου Σοφία. Εκπαιδευτικός ΠΕ0401, Πειραματικό Γενικό Λύκειο Μυτιλήνης

Σωτηρίου Σοφία. Εκπαιδευτικός ΠΕ0401, Πειραματικό Γενικό Λύκειο Μυτιλήνης «Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στη Διδακτική Πράξη» «Ανάκλαση-Διάθλαση, Ηλεκτρομαγνητική επαγωγή, Κίνηση-Ταχύτητα: τρία υποδειγματικά ψηφιακά διδακτικά σενάρια για τη Φυσική Γενικού Λυκείου στην πλατφόρμα "Αίσωπος"»

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία παρουσίασης με εικόνες και εφέ κίνησης με το λογισμικό παρουσίασης Impress

Δημιουργία παρουσίασης με εικόνες και εφέ κίνησης με το λογισμικό παρουσίασης Impress Δημιουργία παρουσίασης με εικόνες και εφέ κίνησης με το λογισμικό παρουσίασης Impress Επαρκές Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Πληροφορική Δημιουργός: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΠΕΛΕΧΑΚΗ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Smartphones και πολυμέσα

Smartphones και πολυμέσα Smartphones και πολυμέσα Λογοθέτης Σωτήρης ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΡΑΣ Θεσσαλονίκη, 1 Νοεμβρίου 2009 Περιεχόμενα Ορισμοί Smartphones - Πολυμέσα Ιστορική Αναδρομή Τελευταίας τεχνολογίας Smartphones

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Εκπαιδευτικού Λογισμικού για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Εφαρμογές Εκπαιδευτικού Λογισμικού για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Εφαρμογές Εκπαιδευτικού Λογισμικού για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Μαρία Καραβελάκη-Καπλάνη, M.Sc. INTE*LEARN Αγν.Στρατιώτη 46 176 73 Καλλιθέα τηλ. 95 91 853, fax. 95 72 098 E-mail: intelrn@prometheus.hol.gr

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Τηλεκπαίδευσης. Εισαγωγή

Συστήματα Τηλεκπαίδευσης. Εισαγωγή Συστήματα Τηλεκπαίδευσης Εισαγωγή Εισαγωγή στο Μάθημα Εκπαίδευση Σχέση Εκπαιδευτή Εκπαιδευόμενου Παραδοσιακά πρέπει να βρίσκονται στον ιδιο χώρο και στον ιδιο τόπο Τηλεκπαίδευση - Δεν απαιτείται να βρίσκονται

Διαβάστε περισσότερα