ΜΕΙΩΣΗ ΡΥΠΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ ΚΑΙ ΦΙΛΤΡΟΥ ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΙΘΑΛΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΙΩΣΗ ΡΥΠΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ ΚΑΙ ΦΙΛΤΡΟΥ ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΙΘΑΛΗΣ"

Transcript

1 ΜΕΙΩΣΗ ΡΥΠΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ ΚΑΙ ΦΙΛΤΡΟΥ ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΙΘΑΛΗΣ Στογιαντζίκης Ηλίας 1 και Γώγος Μερκούριος 2 1 Τµήµα Χηµείας, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα, 2 Τµήµα Οχηµάτων, Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης, Σίνδος, ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σκοπός της παρούσας µελέτης είναι η διερεύνηση των επιπτώσεων στην απόδοση του κινητήρα καθώς επίσης και στις εκποµπές ρύπων από τη χρήση µιγµάτων βιοντίζελ και πετρελαίου κίνησης σε οχήµατα. Χρησιµοποιήθηκαν τα καύσιµα Β0, Β10, Β50 και Β100 σε πετρελαιοκίνητο αυτοκίνητο 1600cc, παλαιάς τεχνολογίας, µε καταλυτικό φίλτρο σωµατιδίων ντίζελ. Οι µετρήσεις της ροπής, των στροφών, καθώς επίσης και της κατανάλωσης καυσίµου πραγµατοποιήθηκαν σε δυναµοπέδη κυλίνδρων για πλήρες φορτίο κινητήρα και µε διαφορετικές σχέσεις στο κιβώτιο ταχυτήτων. Όσον αφορά τις εκποµπές ρύπων, καταγράφηκαν οι συγκεντρώσεις CO 2, CO, HC και ΝΟ x. Οι µετρήσεις έδειξαν ότι η αύξηση του ποσοστού βιοντίζελ στο καύσιµο επιδρά αρνητικά στην εκποµπή ΝΟ x. Οι πετρελαιοκινητήρες λειτουργούν µε φτωχά µίγµατα αέρα-καυσίµου, οπότε οι εκποµπές CO και HC δεν έχουν πρακτική σηµασία. Οι εκποµπές CO 2 εξαρτώνται κυρίως από τις πρώτες ύλες και τη διεργασία παραγωγής του βιοντίζελ. Σχετικά µε την αιθάλη, παρατηρήθηκε µείωση µε την αύξηση του ποσοστού βιοντίζελ στο καύσιµο. Για τα καύσιµα Β10, Β50 και Β100 παρατηρήθηκε αύξηση της ροπής και ισχύος µε ταυτόχρονη αύξηση της κατανάλωσης καυσίµου. Τα καλύτερα συνολικά αποτελέσµατα σε όλες τις ταχύτητες (ειδικά σε ότι αφορά την αιθάλη) επιτεύχθηκαν µε τη χρήση του καυσίµου Β100. EMISSIONS REDUCTION OF A DIESEL ENGINE USING BIODIESEL BLENDS AND DIESEL PARTICULATE FILTER Stogiantzikis Ilias 1 and Gogos Merkourios 2 1 Department of Chemistry, University of Ioannina, Ioannina, 2 Department of Vehicles, Technological Educational Institute of Thessaloniki, Thessaloniki, ABSTRACT The purpose of this study is to investigate the effects on the engine's efficiency and exhaust gas emissions by the use of biodiesel/diesel blends in vehicles. The fuels,, and 0 were tested in a 1600cc diesel engine, old technology vehicle with a catalytic diesel particulate filter. The measurements of the engine's brake torque, revolutions and fuel consumption were accomplished on a chassis dynamometer for full throttle engine load and with different gear ratios. Regarding the exhaust gas emissions, the concentrations of CO 2, CO, HC, ΝΟ x, and soot were recorded. The results have shown that increasing the biodiesel percentage in the blend has increased the NO x emissions. engines consume lean airfuel mixtures, so the CO and HC emissions have minor significance. CO 2 emissions depend mainly on the raw materials and the process used for the production of biodiesel. As for the soot, there was a reduction along with increased biodiesel percentage in the blend with the exception of at low vehicle speed. For fuels, and 0 an increase on the engine s brake torque and power along with an increase in fuel consumption were observed. The best overall results (especially for the soot) were obtained by using the 0 fuel.

2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Βιοντίζελ είναι το όνοµα «καθαρών» καυσίµων που µπορούν να αντικαταστήσουν το ορυκτό πετρέλαιο ντίζελ ή να προστεθούν σε αυτό και να σχηµατιστούν καύσιµα µίγµατα. Παρασκευάζεται από φυσικές, ανανεώσιµες πηγές όπως τα νέα ή και χρησιµοποιηµένα φυτικά έλαια και τα ζωικά λίπη. Είναι βιοδιασπώµενο, µη τοξικό και ουσιαστικά δεν περιέχει θείο και αρωµατικές ενώσεις. Η χρήση καυσίµων ντίζελ που παράγονται από φυτικά έλαια δεν είναι νέα διαδικασία, αλλά η παρουσία, τα τελευταία 60 χρόνια, του σχετικά φθηνού και τεχνικά ανώτερου πετρελαίου ντίζελ εµπόδισε την ευρεία χρήση του. Η ιδέα της χρησιµοποίησης καυσίµων βασισµένων σε φυτικά έλαια χρονολογείται από το 1895 όταν ο ρ. Rudolf ανέπτυξε την πρώτη µηχανή ανάφλεξης µε συµπίεση σχεδιασµένη να λειτουργεί µε φυτικά έλαια. Κατά τις αρχές της δεκαετίας του 1970, µε την πρώτη πετρελαϊκή κρίση, η ιδέα χρήσης βιοκαυσίµων επανήλθε στην επιφάνεια, αλλά εγκαταλείφθηκε από τη µετέπειτα οµαλοποίηση των διεθνών αγορών. Τα τελευταία χρόνια µε αφορµή την πετρελαϊκή κρίση του 2008, τις πρόσφατες εξελίξεις στο περιβάλλον, τις κλιµατικές αλλαγές, και την κατάσταση της Παγκόσµιας Οικονοµίας ανανεώθηκε το ενδιαφέρον για τη χρήση βιοκαυσίµων ώστε να ξεπεραστούν περιβαλλοντικά προβλήµατα που συνδέονται µε τη χρήση ορυκτού πετρελαίου. Σήµερα, ο κύριος περιβαλλοντικός λόγος χρήσης του βιοντίζελ είναι η µείωση των εκποµπών CO 2 και των επιπτώσεών τους στο φαινόµενο του θερµοκηπίου. Η Ε.Ε. µε την ψήφιση της οδηγίας 2003/30 προτρέπει τα κράτη µέλη της να προωθήσουν τα βιοκαύσιµα στις αγορές τους σε κάποια ελάχιστα ποσοστά. Ο στόχος που έθεσε η Ε.Ε. είναι το έτος 2010 το 5,75% των καυσίµων να είναι βιοκαύσιµα [1]. Επειδή έχει παρόµοιες ιδιότητες µε το ορυκτό ντίζελ (ή αλλιώς, πετρέλαιο κίνησης), το βιοντίζελ µπορεί να συνδυαστεί σε οποιαδήποτε αναλογία µε αυτό και µπορεί να χρησιµοποιηθεί στους κινητήρες ντίζελ χωρίς σηµαντικές τροποποιήσεις. Τα µίγµατα µέχρι 20% του βιοντίζελ µε πετρέλαιο κίνησης (B20) µπορούν να χρησιµοποιηθούν σχεδόν σε όλο τον εξοπλισµό κινητήρων ντίζελ, είναι συµβατά µε τον εξοπλισµό αποθήκευσης και διανοµής και γενικά δεν απαιτούν οποιεσδήποτε τροποποιήσεις των κινητήρων. Τα υψηλότερα µίγµατα, ακόµη και καθαρό βιοντίζελ (0), µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε πολλούς κινητήρες που κατασκευάστηκαν µετά το 1994 µε ελάχιστη ή καµία τροποποίηση. Η µεταφορά και η αποθήκευση, όµως, απαιτούν ειδική διαχείριση. Για τη µελέτη των επιπτώσεων από την καύση µιγµάτων βιοντίζελ/ορυκτού ντίζελ σε Μ.Ε.Κ. πρέπει να εξεταστούν ορισµένες χαρακτηριστικές ιδιότητες του βιοντίζελ. Οι κυριότερες ιδιότητες καθώς και η επίδραση αυτών είναι οι παρακάτω: Το βιοντίζελ είναι καύσιµο που κατασκευάζεται από φυτικά έλαια, ανακυκλωµένα µαγειρικά λίπη, ή ζωικά λίπη. Μπορεί να περιέχει χαρακτηριστικά µέχρι 14 διαφορετικούς τύπους λιπαρών οξέων που µετασχηµατίζονται χηµικά στους µεθυλικούς εστέρες λιπαρών οξέων. Κάθε τύπος λιπαρού οξέος εµφανίζεται µε διαφορετικό ποσοστό στις διάφορες πρώτες ύλες επηρεάζοντας, εποµένως, τις ιδιότητες του καυσίµου. Το µόριο του βιοντίζελ περιέχει οξυγόνο 11% κατά βάρος (γενικός µοριακός τύπος C n H 1,857n O 0,107n ) επιτρέποντας τη χρήση φτωχότερου µίγµατος αέρα/καυσίµου µε αποτέλεσµα καλύτερη καύση και αύξηση των εκποµπών CO 2. Οι ανανεώσιµες πηγές, όµως, ανακυκλώνουν το CO 2 και δεν επιβαρύνουν συνολικά το περιβάλλον. Η καλύτερη καύση έχει επίσης σαν επακόλουθο τη µείωση των εκποµπών CO, άκαυστων HC και αιθάλης. Επειδή δεν περιέχει θείο (η περιεκτικότητα κυµαίνεται από 0,0 έως 0,0024% κ.β.) δεν παράγονται οξείδια του θείου κατά την καύση του (στο ορυκτό ντίζελ, S = 0,05% κ.β. max). Οι εκποµπές NO x αυξάνονται µε την αύξηση της περιεκτικότητας του βιοντίζελ στo καύσιµo µίγµα. Κάποια είδη βιοντίζελ παράγουν περισσότερα οξείδια αζώτου από άλλα, αν και µερικές πρόσθετες ουσίες έχουν ενθαρρυντικά αποτελέσµατα στον περιορισµό των εκποµπών NO x. Απαιτείται, όµως, περισσότερη έρευνα για την επίλυση αυτού του ζητήµατος. 2

3 Το βιοντίζελ έχει υψηλότερο αριθµό κετανίου (CN = 48 έως 65) και υψηλότερο σηµείο ανάφλεξης ( o C) σε σχέση µε το ορυκτό ντίζελ (CN = 40 έως 55, σηµείο ανάφλεξης o C) και γι αυτό επιτρέπει το σχεδιασµό κινητήρων µε µεγαλύτερο βαθµό συµπίεσης και κατά συνέπεια µεγαλύτερη ισχύ [2]. Η κατώτερη θερµογόνος δύναµη του βιοντίζελ, δεδοµένης της ύπαρξης οξυγόνου στο µόριό του, είναι kj/kg η οποία συγκρινόµενη µε αυτή του ορυκτού ντίζελ (42600 kj/kg) είναι αρκετά µικρότερη. Πρακτικά αυτό σηµαίνει λιγότερα χιλιόµετρα ανά λίτρο και την ανάγκη µεγαλύτερης δεξαµενής καυσίµου ή συχνότερου ανεφοδιασµού. Το βιοντίζελ είναι ελαφρώς βαρύτερο από το πετρέλαιο κίνησης (ειδικό βάρος 0,88 kg/l έναντι 0,85 kg/l του ορυκτού ντίζελ, στους 15,5 o C) και γι αυτό πρέπει να προστεθεί κατά την ανάµιξη του πάνω από το συµβατικό ντίζελ, διαφορετικά, τα καύσιµα µπορεί να µην αναµιχθούν. Τα µίγµατα βιοντίζελ/ορυκτού ντίζελ δεν διαχωρίζονται στα συστατικά τους µε την παρουσία νερού, διότι δεν αποτελούν πολικές ενώσεις. Το βιοντίζελ µπορεί να αναµιχθεί µε πετρέλαιο κίνησης χωρίς προβλήµατα εάν η θερµοκρασία καυσίµων ντίζελ είναι 10 C ή υψηλότερη. Εάν η θερµοκρασία των καυσίµων είναι µικρότερη, οι κορεσµένες ενώσεις στο βιοντίζελ µπορούν να κρυσταλλωθούν και να αποφράξουν τα φίλτρα και τις σωληνώσεις, λόγω του υψηλότερου σηµείου νέφωσης (-3 έως 12 o C) και του υψηλότερου κινηµατικού ιξώδους (1,9 έως 6,0 cst στους 40 o C) σε σχέση µε το ορυκτό ντίζελ (σηµείο νέφωσης: -15 έως 5 o C, κινηµατικό ιξώδες: 1,3 έως 4,1 cst στους 40 o C). Το ορυκτό ντίζελ τείνει να διαµορφώσει ιζήµατα που κολλούν και συσσωρεύονται στα συστήµατα αποθήκευσης, σχηµατίζοντας στρώµατα λάσπης ή γλίτσας στο σύστηµα τροφοδοσίας. Καθώς το βιοντίζελ είναι ήπιος διαλύτης θα διαλύσει αυτά τα ιζήµατα και παρά το ότι τα φίλτρα καυσίµων θα συλλέξουν το µεγαλύτερο µέρος τους, σε ορισµένες περιπτώσεις, ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβες στους εγχυτήρες καυσίµου [2]. Ο ορείχαλκος, ο χαλκός, ο µόλυβδος, ο κασσίτερος και ο ψευδάργυρος οξειδώνονται από τα καύσιµα ντίζελ και βιοντίζελ και δηµιουργούνται ιζήµατα. Τα υλικά συγκολλήσεως από µόλυβδο και οι επενδύσεις ψευδαργύρου πρέπει να αποφεύγονται, όπως επίσης οι χάλκινοι σωλήνες και εξαρτήµατα και οι ρυθµιστές ορείχαλκου. Τα καύσιµα ή τα εξαρτήµατα τείνουν να αλλάξουν χρώµα και να σχηµατιστούν ιζήµατα, µε συνέπεια να βουλώσουν τα φίλτρα των καυσίµων. Ο εξοπλισµός που επηρεάζεται πρέπει να αντικατασταθεί µε ανθεκτικά υλικά όπως ο ανοξείδωτος χάλυβας, το αργίλιο, το φθοριωµένο πολυαιθυλένιο, το φθοριωµένο πολυπροπυλένιο, και το τεφλόν. Η επίδραση του B20 στα ευπρόσβλητα υλικά είναι αµβλυµµένη έναντι των πλουσιότερων µιγµάτων. Το βιοντίζελ µπορεί να επηρεάσει µερικές φλάντζες, τσιµούχες, και κόλλες που κατασκευάστηκαν κυρίως πριν το 1993, ενώ αυτές που κατασκευάστηκαν µετά το 1994 είναι γενικά ανθεκτικές στο βιοντίζελ. Είναι φανερό ότι πολλές από τις ιδιότητες του βιοντίζελ έχουν αλληλοσυγκρουόµενες επιπτώσεις και για το λόγο αυτό είναι δύσκολη η συνολική θεωρητική τους εκτίµηση. Τα τελευταία χρόνια, µε την όξυνση των περιβαλλοντικών προβληµάτων, αρκετές έρευνες έχουν διεξαχθεί µε σκοπό τη µελέτη των επιπτώσεων του βιοντίζελ στην απόδοση και στις εκποµπές ρύπων των οχηµάτων. Τα αποτελέσµατα της παρούσας έρευνας συγκρίνονται µε αντίστοιχες µελέτες των Κ.Γ. Παπαζήση και συνεργατών [3] και. Σαββίδη και συνεργατών [4]. 2. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ Το όχηµα που χρησιµοποιήθηκε για τις µετρήσεις ήταν ένα Ford Escort µε πετρελαιοκινητήρα 1.6 L µε καταλυτικό φίλτρο σωµατιδίων ντίζελ που µέσω µετασκευής αντικατέστησε το σιγαστήρα του οχήµατος. Πραγµατοποιήθηκαν µετρήσεις χρησιµοποιώντας ως καύσιµα 100% πετρέλαιο κίνησης (ορυκτό ντίζελ), 100% βιοντίζελ (βαµβακέλαιο) και µίγµατα βιοντίζελ/ορυκτού ντίζελ. Οι 3

4 κατά βάρος αναλογίες των µιγµάτων που χρησιµοποιήθηκαν ήταν 10% βιοντίζελ 90% ορυκτό ντίζελ (Β10) και 50% βιοντίζελ 50% ορυκτό ντίζελ (Β50). Πίνακας 1. Τεχνικά χαρακτηριστικά κινητήρα. Αριθµός κυλίνδρων: 4 / OHV Κυβισµός: 1,6 L Σχέση συµπίεσης: 21,5:1 Υπερπλήρωση: Όχι Ανακύκλωση καυσαερίων (EGR): Όχι Ηλεκτρονικό σύστηµα διαχείρισης κινητήρα: Όχι Η σύνθεση του µίγµατος γινόταν σε καθηµερινή βάση πριν από την διεξαγωγή των µετρήσεων έτσι ώστε να ελαχιστοποιούνται οι πιθανότητες µεταβολής της αναλογίας των συστατικών λόγω εξάτµισης, επίδρασης της ατµοσφαιρικής υγρασίας ή της διαφορετικής πυκνότητας των καυσίµων. Πριν την έναρξη των µετρήσεων έγινε τεχνικός έλεγχος του οχήµατος και η απαιτούµενη προληπτική συντήρηση. Επί πλέον έγινε αντικατάσταση των ελαστικών. Το αυτοκίνητο δεν υπέστη καµία µετατροπή εκτός από την επέµβαση στο σύστηµα τροφοδοσίας καυσίµου µε την αποµόνωση της δεξαµενής καυσίµου και την τροφοδοσία του κινητήρα από δοχείο καυσίµου εκτός του οχήµατος τοποθετηµένου πάνω σε ζυγαριά ακριβείας. Σκοπός της µετατροπής αυτής ήταν η καταγραφή της κατανάλωσης του καυσίµου κατά τη διάρκεια της κάθε µέτρησης. Όλες οι µετρήσεις πραγµατοποιήθηκαν µε το όχηµα τοποθετηµένο πάνω στη δυναµοπέδη κυλίνδρων του εργαστηρίου Μ.Ε.Κ. ΙΙ του τµήµατος Οχηµάτων του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης. Πριν από κάθε σειρά µετρήσεων ο κινητήρας του οχήµατος λειτουργούσε µέχρι τη σταθεροποίηση της θερµοκρασίας του λαδιού και επί πλέον γινόταν ικανός αριθµός δυναµοµετρήσεων έτσι ώστε το όχηµα να διανύσει κάποια απόσταση και να επιτευχθεί η βέλτιστη και σταθερή κατάσταση λειτουργίας όλων των συστηµάτων του οχήµατος. Για τις µετρήσεις η λειτουργία της δυναµοπέδης ρυθµιζόταν έτσι ώστε η ταχύτητα του οχήµατος να διατηρείται σε προκαθορισµένες σταθερές τιµές µε την εφαρµογή της κατάλληλης ροπής πέδησης. Οι µετρήσεις πραγµατοποιήθηκαν µε πλήρες φορτίο οι δε ταχύτητες που χρησιµοποιήθηκαν ήταν 30 km/h µε δεύτερη σχέση στο κιβώτιο ταχυτήτων, 50 km/h µε τρίτη σχέση και 90 km/h µε τέταρτη σχέση στο κιβώτιο. Για κάθε καύσιµο και για κάθε ταχύτητα καταγράφηκαν τουλάχιστον 20 µετρήσεις και ακολούθησε στατιστική ανάλυση µε εφαρµογή του κριτηρίου του Chauvenet για την απόρριψη κάποιων µη αποδεκτών τιµών λόγω σφαλµάτων των οργάνων. Ο χρόνος που επιλέχθηκε για τη διάρκεια κάθε µέτρησης ήταν 40 s µετά από την επίτευξη και σταθεροποίηση της προκαθορισµένης ταχύτητας του οχήµατος στη δυναµοπέδη. Ο χρόνος αυτός ήταν αρκετός για την σταθεροποίηση των τιµών των καυσαερίων. Τα δεδοµένα που καταγράφηκαν στο λογισµικό της δυναµοπέδης κυλίνδρων που χρησιµοποιήθηκε ήταν οι στροφές και η ροπή στρέψης του κινητήρα. Το λογισµικό υπολόγιζε και την ισχύ βάσει των τιµών των στροφών και της ροπής. Αν και οι αναλυτές καυσαερίων που κυκλοφορούν στην αγορά έχουν τη δυνατότητα υπολογισµού του λ, εν τούτοις δεν µπορούν να δώσουν σωστή ένδειξη για οποιοδήποτε καύσιµο παρά µόνο για αυτά που είναι προγραµµατισµένα. Αυτά είναι συνήθως τα πιο διαδεδοµένα βενζίνη (εξάνιο), LPG (προπάνιο), CNG ή LNG (µεθάνιο) και diesel. Έτσι κρίθηκε απαραίτητος ο υπολογισµός του λ για κάθε µέτρηση βάσει των συγκεντρώσεων των καυσαερίων µε εφαρµογή της εξίσωσης του Brettschneider [5]. 4

5 3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ Οι πρώτες µετρήσεις έγιναν µε το καύσιµο αναφοράς Β0 δηλαδή 100% ορυκτό ντίζελ και για τις τρεις επιλεχθείσες ταχύτητες. Ακολούθησαν οι µετρήσεις για τα δύο µίγµατα βιοντίζελ/ ορυκτού ντίζελ Β10, Β50 και, τέλος, µε 100% βιοντίζελ (Β100) Κατανάλωση καυσίµου 2,0 Κατανάλωση καυσίµου [g/s] 410 Ειδική κατανάλωση καυσίµου [g/kwh] 1, ,6 1,4 1, ,0 270 Εικόνα 1. Μεταβολή της κατανάλωσης και της ειδικής κατανάλωσης καυσίµου Στα ιστογράµµατα της εικόνας 1 φαίνεται η επίδραση στην κατανάλωση και στην ειδική κατανάλωση των 4 καυσίµων που χρησιµοποιήθηκαν. Γενικά παρατηρήθηκε αύξηση της κατανάλωσης καυσίµου [g/s] µε την προσθήκη βιοντίζελ στο πετρέλαιο κίνησης. Όσο µεγαλύτερο το ποσοστό βιοντίζελ στο µίγµα, τόσο µεγαλύτερη είναι και η κατανάλωση, η οποία µεγιστοποιείται µε τη χρήση καθαρού βιοντίζελ (Β100). Στο ίδιο συµπέρασµα κατέληξε η µελέτη του κ. Σαββίδη και των συνεργατών του [4]. Οµοίως και η µελέτη του κ. Παπαζήση και των συνεργατών του, που χρησιµοποίησαν µίγµατα βιοντίζελ µε προσθήκη 5% έως 10% βαµβακέλαιο και στη συνέχεια µίγµατα µε 5% έως 10% ηλιέλαιο [3]. Πιο πλήρη εικόνα µπορούµε να έχουµε µε τον υπολογισµό της ειδικής κατανάλωσης [g/kwh]. Όπως φαίνεται από την εικόνα 1, οικονοµικότερη λειτουργία παρουσιάζει το ορυκτό ντίζελ, ενώ όσο περισσότερο βιοντίζελ περιέχεται στο καύσιµο τόσο λιγότερο αποδοτικό είναι. Αυτό οφείλεται στο χαµηλότερο ενεργειακό περιεχόµενο του βιοντίζελ σε σχέση µε το πετρέλαιο ντίζελ. Στο ίδιο συµπέρασµα καταλήγουν και οι µελέτες αναφοράς. 3.2 Ροπή και ισχύς Στα ιστογράµµατα της εικόνας 2 φαίνεται η επίδραση στη ροπή και στην ισχύ των 4 καυσίµων που χρησιµοποιήθηκαν. Οι µετρήσεις έδειξαν ότι η προσθήκη βιοντίζελ στο καύσιµο, µπορεί να επιδράσει θετικά ανάλογα µε το ποσοστό της στο καύσιµο. 78 Ροπή [Nm] 18 Ισχύς [kw] Εικόνα 2. Μεταβολή της ροπής και της ισχύος 5

6 Λόγω της κατώτερης θερµογόνου δύναµης του βιοντίζελ που είναι µικρότερη σε σχέση µε αυτή του ορυκτού ντίζελ, η ροπή αναµενόταν να είναι µικρότερη µε την προσθήκη βιοντίζελ στο καύσιµο µίγµα. Εν τούτοις, παρατηρήθηκε αύξηση της αποδιδόµενης ροπής. Πιθανότατα αυτό οφείλεται στο µεγαλύτερο αριθµό κετανίου του βιοντίζελ που συνεπάγεται µικρότερη περίοδο καθυστέρησης ανάφλεξης του καυσίµου µίγµατος. Άλλος λόγος ενδέχεται να είναι η µεγαλύτερη κατανάλωση καυσίµου στα µίγµατα µε βιοντίζελ (που αναφέρθηκε στην παράγραφο 3.1). Η µεταβολή του λόγου λ σε φτωχότερο µίγµα µε την προσθήκη βιοντίζελ στο καύσιµο (εικόνα 5), µεταθέτει τη λειτουργία του κινητήρα προς την περιοχή οικονοµικότερης λειτουργίας, άρα προς την περιοχή µέγιστης ροπής. 3.3 Εκποµπές καυσαερίων CO 2, CO, HC, NO x και PM 0,16 (CO)dry [% vol] 10 (HC)dry [ppm] 0,14 8 0,12 0,10 0,08 0, ,04 0 Εικόνα 3. Συγκεντρώσεις CO και HC στα καυσαέρια Όσο πιο οµογενές και φτωχό είναι το µίγµα, τόσο λιγότερο CO παράγεται [6]. εδοµένου ότι το ιξώδες του βιοντίζελ είναι µεγαλύτερο από αυτό του ορυκτού ντίζελ κατά την έγχυση του τελευταίου είναι λεπτότερος ο διαµερισµός των σταγονιδίων καυσίµου στον στροβιλιζόµενο αέρα εντός του κυλίνδρου και, σε συνδυασµό µε τη µεγαλύτερη πτητικότητά του έναντι του βιοντίζελ, δηµιουργεί πιο οµογενές µίγµα A/F. εδοµένου και του µεγαλύτερου αριθµού κετανίου του βιοντίζελ που οδηγεί σε µικρότερο χρόνο καθυστέρησης ανάφλεξης του µίγµατος, πριν προλάβει να καταστεί οµογενές, ίσως να είναι οι λόγοι για τους οποίους παρατηρείται αύξηση της συγκέντρωσης CO µε αύξηση του ποσοστού βιοντίζελ [2]. Εξαίρεση αποτελούν τα αποτελέσµατα που προέκυψαν για τέταρτη σχέση στο κιβώτιο και ταχύτητα 80 km/h. Η µελέτη του κ. Παπαζήση κατέληξε στο συµπέρασµα πως µε την προσθήκη βαµβακελαίου κατά 5% έως 10% στο χρησιµοποιούµενο καύσιµο παρατηρήθηκε ελαφρά µείωση των εκποµπών CO [3]. Όταν όµως προστέθηκε ηλιέλαιο στο πετρέλαιο ντίζελ σε ποσοστό 5% έως 10% παρουσιάστηκε αυξητική τάση εκποµπής CO, η οποία συµφωνεί µε τα αποτελέσµατα της πειραµατικής µας διαδικασίας. Στη µελέτη του κ. Σαββίδη σηµειώθηκε µείωση εκποµπών CΟ µε αύξηση της περιεκτικότητας βιοντίζελ στο καύσιµο [4]. Στον κινητήρα ντίζελ το καύσιµο µίγµα A/F είναι πάντα φτωχό και υπάρχει περίσσεια αέρα (λ>1). Επιπλέον, ο κινητήρας ήταν έµµεσης έγχυσης που σηµαίνει ότι ο βαθµός ανάµιξης του αέρα και του καυσίµου ήταν υψηλός και το παραγόµενο µίγµα αρκετά οµογενές. Για τους λόγους αυτούς παρατηρήθηκαν αξιοσηµείωτα χαµηλές εκποµπές HC κατά τη χρήση όλων των διαθέσιµων καυσίµων, οι οποίες πρακτικά θεωρούνται αµελητέες. Όπως φαίνεται από την εικόνα 4 το ορυκτό ντίζελ παρουσιάζει το µικρότερο ποσοστό CO 2 στα καυσαέρια, ενώ τα µίγµατα µε βιοντίζελ παρουσιάζουν τα υψηλότερα ποσοστά. Αυτό, οφείλεται στην ύπαρξη οξυγόνου στο τυπικό µόριο υδρογονάνθρακα του βιοντίζελ που οδηγεί σε καλύτερη καύση. Βέβαια, αν συνυπολογιστεί ολόκληρος ο κύκλος ζωής του βιοντίζελ, δεδοµένου ότι προέρχεται από φυτά που απορροφούν ατµοσφαιρικό CO 2 κατά την ανάπτυξή τους το οποίο αποδίδουν και πάλι στην ατµόσφαιρα κατά την καύση τους, 6

7 θεωρείται πως τα καύσιµα βιοντίζελ ρυπαίνουν λιγότερο το περιβάλλον µε το συγκεκριµένο «αέριο του θερµοκηπίου» συγκριτικά µε το πετρέλαιο κίνησης. 11,5 (CO2)dry [% vol] 360 (NOx)dry [ppm] 11,0 10,5 10,0 9,5 9,0 8,5 8, Εικόνα 4. Συγκεντρώσεις CO 2 και NO x στα καυσαέρια Σχετικά µε τις εκποµπές NO x παρατηρείται πως αυξάνουν µε την προσθήκη βιοντίζελ στο καύσιµο, µε τις µέγιστες τιµές να εµφανίζονται κατά τη χρήση καθαρού βιοντίζελ (Β100). Παροµοίως, η ύπαρξη οξυγόνου στο µόριο του βιοντίζελ οδηγεί σε φτωχότερο µίγµα A/F, όπως φαίνεται και από το λόγο λ (εικόνα 5), και αυτό ευνοεί το σχηµατισµό των NO x. Τα αποτελέσµατα της πειραµατικής διαδικασίας του κ. Παπαζήση ήταν παρόµοια. ηλαδή, µε µικρή προσθήκη βιοντίζελ (10%) παρατηρήθηκε µείωση των εκποµπών NO x συγκριτικά µε το καθαρό ορυκτό ντίζελ, αλλά µε αύξηση της ποσότητας βιοντίζελ στο χρησιµοποιούµενο καύσιµο οι εκποµπές NO x παρουσίασαν αυξητική τάση [3]. Οµοίως, στη µελέτη του κ. Σαββίδη και των συνεργατών του παρατηρήθηκε αυξητική τάση των εκποµπών NO x µε την αύξηση του ποσοστού βιοντίζελ (βαµβακέλαιου) [4]. 1,8 K [1/m] 1,8 Λάµδα λ 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 0 0,0 2η (30 Km/h) 3η (50 Km/h) 4η (80 Km/h) 1,0 Εικόνα 5. Συγκεντρώσεις σωµατιδίων αιθάλης στα καυσαέρια και τιµές λ Όπως φαίνεται από την εικόνα 5 παρατηρείται µείωση της θολερότητας (άρα µείωση της συγκέντρωσης σωµατιδίων αιθάλης) στα καυσαέρια όσο αυξάνει το ποσοστό του βιοντίζελ στο χρησιµοποιούµενο καύσιµο και µάλιστα είναι εντονότερο το φαινόµενο µε την αύξηση της ταχύτητας. Οι µικρότερες τιµές παρατηρούνται κατά τη χρήση καθαρού βιοντίζελ (Β100). Όπως ήδη αναφέρθηκε, η ύπαρξη οξυγόνου στο τυπικό µόριο του βιοντίζελ σε συνδυασµό µε τη χαµηλότερη κατά βάρος περιεκτικότητά του σε άνθρακα (περίπου κατά 10%) σε σχέση µε τον τυπικό υδρογονάνθρακα του ορυκτού ντίζελ είναι η αιτία που εµφανίζονται τα παραπάνω αποτελέσµατα. εδοµένου ότι απαιτούνται ποσότητες οξυγόνου και για την οξείδωση της δεσµευµένης αιθάλης στο φίλτρο, είναι φανερό πως το βιοντίζελ λόγω της σύστασής του παρουσιάζει πλεονέκτηµα σε ότι αφορά τις εκποµπές σωµατιδίων αιθάλης συγκριτικά µε το ορυκτό ντίζελ. 7

8 Η µελέτη του κ. Σαββίδη και των συνεργατών του κατέληξε στο ίδιο συµπέρασµα, µε τη µεγαλύτερη µείωση να εµφανίζεται κατά τη χρήση καθαρού βιοντίζελ (Β100) από βαµβακέλαιο [4]. Η µελέτη, όµως, του κ. Παπαζήση και των συνεργατών του κατέδειξε αύξηση των εκποµπών σωµατιδίων αιθάλης µε αύξηση της προσθήκης βιοντίζελ στο καύσιµο, εκτός από την περίπτωση της προσθήκης 5% κ.ό. βαµβακέλαιο για την οποία παρατηρήθηκαν κατά µέσο όρο παρόµοιες εκποµπές σωµατιδίων αιθάλης όπως αυτές του ορυκτού ντίζελ. Επισηµαίνει, ωστόσο, πως στη µελέτη του, η ανεπάρκεια δεδοµένων σχετικά µε τις εκποµπές σωµατιδίων στην περιοχή από km/h απαγορεύει την εξαγωγή ασφαλών συµπερασµάτων [3]. 4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Σε χαµηλά ποσοστά στο καύσιµο το βιοντίζελ επιφέρει αύξηση της ισχύος και µπορεί να χρησιµοποιηθεί χωρίς µετατροπές στον κινητήρα Προϋπόθεση βέβαια να υπάρχει συµβατότητα υλικών. Η αύξηση του ποσοστού βιοντίζελ στο καύσιµο µειώνει τις εκποµπές σωµατιδίων αιθάλης κατά τη σύγκριση µε το ορυκτό ντίζελ. Οι υπόλοιποι ρύποι συγκριτικά δεν είναι σηµαντικοί, µε εξαίρεση τα οξείδια του αζώτου. Κατά την καύση µιγµάτων βιοντίζελ οι εκποµπές οξειδίων του αζώτου εµφανίζουν σηµαντική αύξηση και αυτό αποτελεί σοβαρό πρόβληµα. Οι εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου (CO 2 ) µειώνονται σε ποσοστό που εξαρτάται από την πρώτη ύλη και τη διεργασία παραγωγής του βιοντίζελ (όχι από τη χρήση του). Από τα τέσσερα καύσιµα που χρησιµοποιήθηκαν το Β100 παρουσίασε τα καλύτερα αποτελέσµατα τόσο από πλευράς απόδοσης του κινητήρα όσο και εκποµπής ρύπων. 5. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. European Parliament (2003), Directive 2003/30/EC, on the promotion of the use of biofuels or other renewable fuels for transport. OJ L 123/42 of Τουµπέλη Αθηνά (2007), Επιπτώσεις της Προσθήκης του Βιοντίζελ FAME στην Ποιότητα του Πετρελαίου Κίνησης, 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εναλλακτικών Καυσίµων & Βιοκαυσίµων. 3. Παπαζήσης Κ.Γ., Αντωνάκου Ε., Λάππας Α.Α., Τσάκης Α., Ζάρβαλης., Κωνσταντόπουλος Α. (2007), Χρήση Μιγµάτων Ντίζελ/Βιοντίζελ από Βαµβακέλαιο και Ηλιέλαιο ως Εναλλακτικά Καύσιµα σε Μηχανή Ντίζελ, 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εναλλακτικών Καυσίµων & Βιοκαυσίµων. 4. Dimitrios Savvidis, Vassilios Grammatikis, John Triandafyllis, Mark Pecqueur (2008), An Old Ford Escort 1.6 was Tested on a Chassis Dynamometer and Compared with a New Volvo V70 2.5, Using the Same Blends of Cottonseed Biodiesel and Neat. SAE Paper Brettschneider, v. J. (1979), Calculation of the Air Ratio of Air-Fuel Mixtures and the Influence of Measurement Error on Lambda, Bosch Technische Berichte, Vol 6 (1979) No. 4, pp , cited in [7] 6. Arcoumanis C. and K.P. Schindler (1997) Mixture formation and combustion in the DI Engine. SAE Paper No Bridge analyzers Inc., Lambda Calculation The Brettschneider Equation, general principles and methods White Paper No. 1, Bridge analyzers Inc., Alameda, CA, U.S.A [online] Available from: [Accessed 20 October 2008] 8

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ FAME ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ FAME ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ FAME ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ Αθηνά Τουµπέλη Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. Βιοµηχανικές Εγκαταστάσεις Θεσσαλονίκης Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σκοπός της µελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΤΟΥ ΝΤΙΖΕΛ ΑΠΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΦΥΤΙΚΑ ΕΛΑΙΑ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΤΟΥ ΝΤΙΖΕΛ ΑΠΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΦΥΤΙΚΑ ΕΛΑΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΤΟΥ ΝΤΙΖΕΛ ΑΠΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΦΥΤΙΚΑ ΕΛΑΙΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΟΝΟΡΤΑΣ ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΦΥΤΙΚΑ ΕΛΑΙΑ ΩΣ ΚΑΥΣΙΜΑ Φυτικά έλαια ή ζωικά λίπη ή παράγωγά τους Μετεστεροποίηση Υδρογονοαποξυγόνωση

Διαβάστε περισσότερα

3 ο κεφάλαιο. καύσιμα και καύση

3 ο κεφάλαιο. καύσιμα και καύση 3 ο κεφάλαιο καύσιμα και καύση 1. Τι ονομάζουμε καύσιμο ; 122 Είναι διάφοροι τύποι υδρογονανθράκων ΗC ( υγρών ή αέριων ) που χρησιμοποιούνται από τις ΜΕΚ για την παραγωγή έργου κίνησης. Το καλύτερο καύσιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΜΙΓΜΑΤΩΝ ΝΤΗΖΕΛ/ΒΙΟΝΤΗΖΕΛ ΑΠΟ ΒΑΜΒΑΚΕΛΑΙΟ ΚΑΙ ΗΛΙΕΛΑΙΟ ΩΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΣΕ ΜΗΧΑΝΗ ΝΤΗΖΕΛ ΙΤΧΗ /ΕΚΕΤΑ

ΧΡΗΣΗ ΜΙΓΜΑΤΩΝ ΝΤΗΖΕΛ/ΒΙΟΝΤΗΖΕΛ ΑΠΟ ΒΑΜΒΑΚΕΛΑΙΟ ΚΑΙ ΗΛΙΕΛΑΙΟ ΩΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΣΕ ΜΗΧΑΝΗ ΝΤΗΖΕΛ ΙΤΧΗ /ΕΚΕΤΑ ΧΡΗΣΗ ΜΙΓΜΑΤΩΝ ΝΤΗΖΕΛ/ΒΙΟΝΤΗΖΕΛ ΑΠΟ ΒΑΜΒΑΚΕΛΑΙΟ ΚΑΙ ΗΛΙΕΛΑΙΟ ΩΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΣΕ ΜΗΧΑΝΗ ΝΤΗΖΕΛ Κ.Γ. Παπαζήση 1, Ε. Αντωνάκου 1, A.A.Λάππας 1 A. Τσάκης 2,. Ζάρβαλης 2, Α. Κωνσταντόπουλος 2 1 Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία. Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια

Πτυχιακή εργασία. Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια Ελένη Χριστοδούλου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΩΣ ΚΑΥΣΙΜΟ ΣΕ ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΟ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΑ

ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΩΣ ΚΑΥΣΙΜΟ ΣΕ ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΟ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΑ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΩΣ ΚΑΥΣΙΜΟ ΣΕ ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΟ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΑ *Αραπατσάκος Ι. Χαράλαµπος, Καρκάνης Ν. Αναστάσιος, Σπάρης. Παναγιώτης * ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης, Τηλ 25410-79522, E-mail: xarapat@agro.duth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Το βιοντίζελ στην Ελληνική Αγορά

Το βιοντίζελ στην Ελληνική Αγορά Το βιοντίζελ στην Ελληνική Αγορά 21 Απριλίου 2007 Συνεδριακό Κέντρο «Ν. Γερμανός» EXPOLINK 07 Ν. Ζαχαριάδης Περιεχόμενα Τι είναι βιοκαύσιμα Νομοθεσία για τη διάθεση στην Ελληνική αγορά Τάσεις στην Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση και επιπτώσεις των βιοκαυσίµων σε κινητήρες εσωτερικής καύσης

Χρήση και επιπτώσεις των βιοκαυσίµων σε κινητήρες εσωτερικής καύσης ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΗΣ Λεωνίδας Ντζιαχρήστος ρ. Μηχ/γος Μηχ/κος Χρήση και επιπτώσεις των βιοκαυσίµων σε κινητήρες εσωτερικής καύσης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βιοκαύσιμα υποκατάστατα του πετρελαίου Ντίζελ

Βιοκαύσιμα υποκατάστατα του πετρελαίου Ντίζελ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) Σχολή Χημικών Μηχανικών - Τομέας ΙΙ Μονάδα Μηχανικής Διεργασιών Υδρογονανθράκων και Βιοκαυσίμων Βιοκαύσιμα υποκατάστατα του πετρελαίου Ντίζελ Ν. Παπαγιαννάκος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Το πρώτο αυτοκίνητο Diesel Blend κυκλοφόρησε

Το πρώτο αυτοκίνητο Diesel Blend κυκλοφόρησε Το πρώτο αυτοκίνητο Diesel Blend κυκλοφόρησε Υγραέριο & Φυσικό Αέριο Το πρώτο πετρελαιοκίνητο αυτοκίνητο με ανάμειξη καυσίμου πετρελαίου - υγραερίου κυκλοφόρησε στους δρόμους της συμπρωτεύουσας. Το "Σ"

Διαβάστε περισσότερα

Τι περιλαμβάνουν τα καυσαέρια που εκπέμπονται κατά τη λειτουργία ενός βενζινοκινητήρα ; ( μονάδες 8 ΤΕΕ 2003 ) απάντ. σελ.

Τι περιλαμβάνουν τα καυσαέρια που εκπέμπονται κατά τη λειτουργία ενός βενζινοκινητήρα ; ( μονάδες 8 ΤΕΕ 2003 ) απάντ. σελ. Τι ονομάζεται ισόθερμη και τι ισόχωρη μεταβολή σε μια μεταβολή κατάστασης αερίων ; ( μονάδες 10 - ΕΠΑΛ 2009 ) απάντ. σε σημειώσεις από τα ΜΕΚ ΙΙ ή την φυσική Να δώστε τους ορισμούς των πιο κάτω μεταβολών

Διαβάστε περισσότερα

απαντήσεις Τι ονομάζεται ισόθερμη και τι ισόχωρη μεταβολή σε μια μεταβολή κατάστασης αερίων ; ( μονάδες 10 - ΕΠΑΛ 2009 )

απαντήσεις Τι ονομάζεται ισόθερμη και τι ισόχωρη μεταβολή σε μια μεταβολή κατάστασης αερίων ; ( μονάδες 10 - ΕΠΑΛ 2009 ) απαντήσεις Τι ονομάζεται ισόθερμη και τι ισόχωρη μεταβολή σε μια μεταβολή κατάστασης αερίων ; ( μονάδες 10 - ΕΠΑΛ 2009 ) ( σελ. 10 11 ΜΕΚ ΙΙ ) από φυσική Μια μεταβολή ονομάζεται : Ισόθερμη, εάν κατά τη

Διαβάστε περισσότερα

«Βιοκαύσιμα και περιβάλλον σε όλο τον κύκλο ζωής»

«Βιοκαύσιμα και περιβάλλον σε όλο τον κύκλο ζωής» «Βιοκαύσιμα και περιβάλλον σε όλο τον κύκλο ζωής» Δρ Γιώργος Αγερίδης Μηχανολόγος Μηχανικός Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Ecocity Υπεύθυνος της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών & Διαχείρισης του

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗ

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗ Περίληψη Η κίνηση των οχηµάτων µε φυσικό αέριο εν συγκρίση µε τα συµβατικά καύσιµα συντελεί στη µείωση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης στα αστικά κέντρα, µε λειτουργικά

Διαβάστε περισσότερα

1. το σύστημα ελέγχου αναθυμιάσεων από το ρεζερβουάρ

1. το σύστημα ελέγχου αναθυμιάσεων από το ρεζερβουάρ Ποια συστήματα ( εκτός από το σύστημα του καταλύτη ) χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της εκπομπής ρύπων από το αυτοκίνητο ; σελ. 137 ( μονάδες 6 ΤΕΕ 2003 ) ( μονάδες 13 ΕΠΑΛ 2010 ) 1. το σύστημα ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΥΤΕΡΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΥΤΕΡΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΥΤΕΡΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009 *.Βαρθολοµαίος 1,Β.Μπαρλάκας 2,Κ.Βασδέκης 1 1 Εργαστήριο Εφαρµοσµένης Φυσικής, Τµήµα οχηµάτων, ΑΤΕΙΘ 2 Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθηµα: Τεχνολογία και Ηλεκτρολογία/Ηλεκτρονικά

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΣΤΙΣ Μ.Ε.Κ.

Η ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΣΤΙΣ Μ.Ε.Κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Η ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΣΤΙΣ Μ.Ε.Κ. Μερκούριος Γώγος Εργαστηριακός Συνεργάτης Ορισμοί Καύση ονομάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Αντιρρύπανσης Πετρελαιοκινητήρων

Συστήματα Αντιρρύπανσης Πετρελαιοκινητήρων Συστήματα Αντιρρύπανσης Πετρελαιοκινητήρων 1 Επιπτώσεις στην υγεία από τη ρύπανση πετρελαίου; Σοβαρότατες είναι οι επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου από τις εκπομπές ρύπων πετρελαίου Επιπτώσεις στην υγεία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΥΣΑΕΡΙΑ ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Ενεργειακό πρόβληµα Τεράστιες απαιτήσεις σε ενέργεια µε αµφίβολη µακροπρόθεσµη επάρκεια ενεργειακών πόρων Μικρή απόδοση των σηµερινών µέσων αξιοποίησης της ενέργειας (π.χ.

Διαβάστε περισσότερα

Βιοκαύσιμα για τις Mεταφορές

Βιοκαύσιμα για τις Mεταφορές LABORATORY OF APPLIED THERMODYNAMICS Ζήσης Σαμαράς Μαρίνα Κουσουλίδου Βιοκαύσιμα για τις Mεταφορές Aνασκόπηση και αξιολόγηση με βάση την εμπειρία του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης Θερμοδυναμικής του ΑΠΘ ARISTOTLE

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΟΥ 2 ΗΣ ΓΕΝΙΑΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΟΥ 2 ΗΣ ΓΕΝΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΟΥ 2 ΗΣ ΓΕΝΙΑΣ ΑΠΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΤΗΓΑΝΕΛΑΙΟ Δρ. Στέλλα Μπεζεργιάννη ΕΚΕΤΑ Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) Ινστιτούτο Τεχνικής Χημικών Διεργασιών (ΙΤΧΗΔ) Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕΚ. Καθ. Κ. Ρακόπουλος Καθ. Δ. Χουντάλας Λεκτ. Ε. Γιακουμής

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕΚ. Καθ. Κ. Ρακόπουλος Καθ. Δ. Χουντάλας Λεκτ. Ε. Γιακουμής ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕΚ Καθ. Κ. Ρακόπουλος Καθ. Δ. Χουντάλας Λεκτ. Ε. Γιακουμής 1. 1. ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Προσομοίωση κινητήρων με έμφαση στην καύση και το σχηματισμό ρύπων. Λεπτομερή

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Βαµβακελαίου ως Καύσιµο Κινητήρων Diesel

Αξιολόγηση Βαµβακελαίου ως Καύσιµο Κινητήρων Diesel LABORATORY OF APPLIED THERMODYNAMICS Αξιολόγηση Βαµβακελαίου ως Καύσιµο Κινητήρων Diesel ARISTOTLE UNIVERSITY THESSALONIKI SCHOOL OF ENGINEERING DEPT. OF MECHANICAL ENGINEERING Λίµνη Πλαστήρα,, 2007-04

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτικά Καύσιµα: Βιοντήζελ

Εναλλακτικά Καύσιµα: Βιοντήζελ Γιατί βιοκαύσιµα ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Χηµικών Μηχανικών Εργαστήριο Τεχνολογίας Καυσίµων και Λιπαντικών Εναλλακτικά Καύσιµα: Βιοντήζελ Ευριπίδης Λόης Καθηγητής Α. ΠΟΛΙΤΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η µελέτη αυτή είναι µέρος του έργου BIOFUELS-2G που χρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα LIFE+ (LIFE08 ENV/GR/000569)

Η µελέτη αυτή είναι µέρος του έργου BIOFUELS-2G που χρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα LIFE+ (LIFE08 ENV/GR/000569) Παραγωγή Βιοκαυσίµων µε Υδρογονοπεξεργασία Χρησιµοποιηµένων Τηγανελαίων ρ. Στέλλα Μπεζεργιάννη Χηµικός Μηχανικός Ερευνήτρια ΕΚΕΤΑ Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) Ινστιτούτο Τεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

Ηµερίδα Υγραεριοκίνησης ΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΕΙ ΤΟ ΗΜΟΣΙΟ. Υγραεριοκίνηση

Ηµερίδα Υγραεριοκίνησης ΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΕΙ ΤΟ ΗΜΟΣΙΟ. Υγραεριοκίνηση Υγραεριοκίνηση 1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LPG 1. Ταξινόµηση των ηλεκτρονικών συστηµάτων LPG ως προς τον τρόπο ψεκασµού του LPG Συστήµατα Αέριου Ψεκασµού Συστήµατα Υγρού ψεκασµού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΓ/Μ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΡΟΣΗΜΟ. Τεύχος 2ο: Υδρογονάνθρακες Πετρέλαιο Προϊόντα από υδρογονάνθρακες Αιθανόλη - Ζυμώσεις

ΓΓ/Μ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΡΟΣΗΜΟ. Τεύχος 2ο: Υδρογονάνθρακες Πετρέλαιο Προϊόντα από υδρογονάνθρακες Αιθανόλη - Ζυμώσεις ΓΓ/Μ2 05-06 ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΡΟΣΗΜΟ Τεύχος 2ο: Υδρογονάνθρακες Πετρέλαιο Προϊόντα από υδρογονάνθρακες Αιθανόλη - Ζυμώσεις 140 ΧΗΜΕΙΑ: Υδρογονάνθρακες- Πετρέλαιο - Προιόντα από υδρογονάνθρακες - Αιθανόλη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ ΣΤΙΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΡΥΠΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ EURO 4+. ΜΕΡΟΣ 1 Ο : ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΙ ΡΥΠΟΙ

ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ ΣΤΙΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΡΥΠΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ EURO 4+. ΜΕΡΟΣ 1 Ο : ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΙ ΡΥΠΟΙ 1 ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ ΣΤΙΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΡΥΠΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ EURO 4+. ΜΕΡΟΣ 1 Ο : ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΙ ΡΥΠΟΙ Καλογήρου M. 1, Φονταράς Γ. 1, Πιστικόπουλος Π. 1, Σαµαράς

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία παραγωγής βιοντίζελ 2 ης γενιάς από τηγανέλαια

Τεχνολογία παραγωγής βιοντίζελ 2 ης γενιάς από τηγανέλαια Τεχνολογία παραγωγής βιοντίζελ 2 ης γενιάς από τηγανέλαια Δρ. Στέλλα Μπεζεργιάννη Χημικός Μηχανικός - Ερευνήτρια ΕΚΕΤΑ Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) Ινστιτούτο Τεχνικής Χημικών

Διαβάστε περισσότερα

2. Ποιο είναι το πρώτο βήμα της μεθοδολογίας διάγνωσης βλαβών ; 165

2. Ποιο είναι το πρώτο βήμα της μεθοδολογίας διάγνωσης βλαβών ; 165 Απαντήσεις στο διαγώνισμα του 5 ου κεφαλαίου 1. Τι εννοούμε με τον όρο διάγνωση ; 165 Με τον όρο διάγνωση εννοούμε τη μεθοδολογία που εφαρμόζουμε προκειμένου να εντοπίσουμε μια βλάβη σ ένα σύστημα λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Πρoηγμένες Λύσεις Φυσικού Αερίου από τη Mercedes-Benz. Αντώνης Ευαγγελούλης, Γενικός Διευθυντής Επαγγελματικών Οχημάτων Mercedes Benz Ελλάς Α.Ε.Ε.

Πρoηγμένες Λύσεις Φυσικού Αερίου από τη Mercedes-Benz. Αντώνης Ευαγγελούλης, Γενικός Διευθυντής Επαγγελματικών Οχημάτων Mercedes Benz Ελλάς Α.Ε.Ε. Πρoηγμένες Λύσεις Φυσικού Αερίου από τη Mercedes-Benz Αντώνης Ευαγγελούλης, Γενικός Διευθυντής Επαγγελματικών Οχημάτων Mercedes Benz Ελλάς Α.Ε.Ε. Transport Show, 1 η Ιουνίου 2014 Η τεχνολογία BlueEFFICIENCY

Διαβάστε περισσότερα

Βιοµηχανική παραγωγή βιοντίζελ στην Θεσσαλία. Κόκκαλης Ι. Αθανάσιος Χηµικός Μηχ/κός, MSc Υπεύθυνος παραγωγής

Βιοµηχανική παραγωγή βιοντίζελ στην Θεσσαλία. Κόκκαλης Ι. Αθανάσιος Χηµικός Μηχ/κός, MSc Υπεύθυνος παραγωγής Βιοµηχανική παραγωγή βιοντίζελ στην Θεσσαλία Κόκκαλης Ι. Αθανάσιος Χηµικός Μηχ/κός, MSc Υπεύθυνος παραγωγής Ορισµοί 1. Βιοµάζα : το βιοαποικοδοµήσιµο κλάσµα προϊόντων, αποβλήτων και καταλοίπων που προέρχονται

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Εκμετάλλευσης και Αξιοποίησης Υδρογονανθράκων

Τεχνολογίες Εκμετάλλευσης και Αξιοποίησης Υδρογονανθράκων Τεχνολογίες Εκμετάλλευσης και Αξιοποίησης Υδρογονανθράκων Μάθημα 8 ο Παραγωγή Ντίζελ Ντιζελοκινητήρας Ιδιότητες Ντίζελ Μαζούτ Δρ. Στέλλα Μπεζεργιάννη Ανάπτυξη Αγοράς Ντίζελ Ανακάλυψη αργού πετρελαίου (1859)

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

Η ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ Η ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ Ι. Γράβαλος, Θ. Γιαλαµάς, Ζ. Κουτσοφίτης, Α. Αυγουστής,. Κατέρης, Π. Ξυραδάκης, Γ. Λιανός, Ζ. Τσιρόπουλος, Α. Γεωργιάδης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ν + O ΝO+N Μηχανισµός Zel'dovich Ν + O ΝO+O ΝO+H N + OH 4CO + 2ΗΟ + 4ΝΟ 5Ο 6ΗΟ + 4ΝΟ 4HCN + 7ΗΟ 4ΝΗ + CN + H O HCN + OH

Ν + O ΝO+N Μηχανισµός Zel'dovich Ν + O ΝO+O ΝO+H N + OH 4CO + 2ΗΟ + 4ΝΟ 5Ο 6ΗΟ + 4ΝΟ 4HCN + 7ΗΟ 4ΝΗ + CN + H O HCN + OH Τεχνολογίες ελέγχου των εκποµπών των Συµβατικών Ατµοηλεκτρικών Σταθµών (ΣΑΗΣ) µε καύσιµο άνθρακα ρ. Ανανίας Τοµπουλίδης Τµ. Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήµιο υτικής Μακεδονίας Εκποµπές NO Χ που παράγονται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΥΠΑΡΧΟΝΤΕΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΝΤΗΖΕΛ

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΥΠΑΡΧΟΝΤΕΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΝΤΗΖΕΛ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 25 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΥΠΑΡΧΟΝΤΕΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΝΤΗΖΕΛ Θ. ΧΟΥΝΤΑΛΑΣ Δρ, Αναπληρωτής Καθηγητής Ε.Μ.Π Ρ. Γ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Δρ, Επιμελητής Σχολής Ικάρων

Διαβάστε περισσότερα

Σύγκριση δύο αλειφατικών και ενός εµπορικού πετρελαίου κίνησης στην εκποµπή κλασικών και ειδικών ρύπων

Σύγκριση δύο αλειφατικών και ενός εµπορικού πετρελαίου κίνησης στην εκποµπή κλασικών και ειδικών ρύπων Σύγκριση δύο αλειφατικών και ενός εµπορικού πετρελαίου κίνησης στην εκποµπή κλασικών και ειδικών ρύπων Ευθύµιος Ζέρβας Renault, France Σηµερινή διεύθυνση: Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος, ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΙΟΞΕΙ ΙΟΥ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ ΣΤΗΝ ΟΞΕΙ ΩΣΗ ΣΩΜΑΤΙ ΙΩΝ ΑΙΘΑΛΗΣ

ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΙΟΞΕΙ ΙΟΥ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ ΣΤΗΝ ΟΞΕΙ ΩΣΗ ΣΩΜΑΤΙ ΙΩΝ ΑΙΘΑΛΗΣ Πρακτικά 2 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Χηµικής Μηχανικής, σελ.325 (1999) ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΙΟΞΕΙ ΙΟΥ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ ΣΤΗΝ ΟΞΕΙ ΩΣΗ ΣΩΜΑΤΙ ΙΩΝ ΑΙΘΑΛΗΣ Ε.. Παπαϊωάννου,.Θ. Ζάρβαλης και Α.Γ. Κωνσταντόπουλος Ίδρυµα Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή Καυσίµου Ντίζελ από Ανανεώσιµες Πρώτες Ύλες

Παραγωγή Καυσίµου Ντίζελ από Ανανεώσιµες Πρώτες Ύλες Ο ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 29-30 Μαΐου 2009, Αλεξανδρούπολη Παραγωγή Καυσίµου Ντίζελ από Ανανεώσιµες Πρώτες Ύλες Νίκος Παπαγιαννάκος Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Χηµικών Μηχανικών 1 ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ 2 ΗΣ ΓΕΝΙΑΣ : MΟΝΟΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2020

ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ 2 ΗΣ ΓΕΝΙΑΣ : MΟΝΟΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2020 EKETA ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ 2 ΗΣ ΓΕΝΙΑΣ : MΟΝΟΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2020 Δρ. Στέλλα Μπεζεργιάννη Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Καυσίμων & Υδρ/κων (ΕΠΚΥ) Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών & Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) Εθνικό Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Μηδενικές εκποµπές SO 2 Μηδενικό ισοζύγιο CO 2 εν περιέχει αρωµατικές ενώσεις Βιοαποικοδοµήσιµο Υψηλό σηµείο ανάφλεξης-ασφαλής µεταφορά Αυξηµένη λιπαντική ικανότητα εν απαιτεί ιδιαίτερες

Διαβάστε περισσότερα

Α. Στοιχειοµετρικός προσδιορισµός του απαιτούµενου αέρα καύσης βαρέος κλάσµατος πετρελαίου. Συστατικό

Α. Στοιχειοµετρικός προσδιορισµός του απαιτούµενου αέρα καύσης βαρέος κλάσµατος πετρελαίου. Συστατικό Α. Στοιχειοµετρικός προσδιορισµός του απαιτούµενου αέρα καύσης βαρέος κλάσµατος πετρελαίου Για τον παραπάνω προσδιορισµό, απαραίτητο δεδοµένο είναι η στοιχειακή ανάλυση του πετρελαίου (βαρύ κλάσµα), η

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Ανδριανός Θεοχάρης Operations Manager Ελίν Βιοκαύσιμα

ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Ανδριανός Θεοχάρης Operations Manager Ελίν Βιοκαύσιμα ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ανδριανός Θεοχάρης Operations Manager Ελίν Βιοκαύσιμα Στόχοι της ΕΕ Μείωση των αέριων εκπομπών θερμοκηπίου κατά 20% το 2020 Μειωμένη εξάρτηση από τις εισαγωγές πετρελαίου Αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

Συνδυασµός Θερµοχηµικής και Βιοχηµικής

Συνδυασµός Θερµοχηµικής και Βιοχηµικής Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Εφαρµογών Στερεών Καυσίµων (ΕΚΕΤΑ / ΙΤΕΣΚ) Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Εργαστήριο Ατµοπαραγωγών & Θερµικών Εγκαταστάσεων (ΕΜΠ / ΕΑ&ΘΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Ε. Πουλάκης, Α. Ζέρβα, Κ. Φιλιππόπουλος Σχολή Χημικών Μηχανικών, Ε.Μ.Π., Ηρώων Πολυτεχνείου 9, 157 80 Αθήνα ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η φωτοκαταλυτική επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα μεταβλητής πολλαπλής εισαγωγής. Τα συστήματα μεταβλητής πολλαπλής εισαγωγής παρουσιάζουν τα

Συστήματα μεταβλητής πολλαπλής εισαγωγής. Τα συστήματα μεταβλητής πολλαπλής εισαγωγής παρουσιάζουν τα Συστήματα μεταβλητής πολλαπλής εισαγωγής Τα συστήματα μεταβλητής πολλαπλής εισαγωγής παρουσιάζουν τα τελευταία χρόνια ραγδαία αύξηση στους κινητήρες παραγωγής. Χρησιμοποιούνται ως μέσα βελτίωσης της ροπής

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τεχνικά χαρακτηριστικά Diesel EGR 3-1 ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ Επαγγελματική χρήση Diesel EGR 3 Καθαρίζει το Σύστηµα Εισαγωγής Αέρα, τις Βαλβίδες Εισαγωγής, τον Αισθητήρα Ροής Αέρα, το EGR (σύστηµα επανακυκλοφορίας απαγόµενων καυσαερίων) και

Διαβάστε περισσότερα

Ξενία 11500 11420 14880 12800

Ξενία 11500 11420 14880 12800 Γ. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ CO 2 Γ.1 Περιγραφή κτιριακών εγκαταστάσεων Η συνολική έκταση του Πανεπιστηµίου είναι 23,22 στρ. όπου βρίσκονται οι κτιριακές του εγκαταστάσεις όπως είναι το κτίριο της Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πατρών Πολυτεχνική σχολή Τμήμα Χημικών Μηχανικών Ακαδημαϊκό Έτος 2007-20082008 Μάθημα: Οικονομία Περιβάλλοντος για Οικονομολόγους Διδάσκων:Σκούρας Δημήτριος ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝ

Ο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Σπουδαστής: Μαρίνος Ανδρέου Επιβλέπων Καθηγητής:Ματζινος Παναγιωτης ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2013 Το υγραέριο LPG

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο είναι δύο μίγματα υδρογονανθράκων που χρησιμοποιούνται σε διάφορους τομείς από τους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.

Διαβάστε περισσότερα

Α. Κυριακίδης, Β. Δήμος, Ε. Λυμπεροπούλου, Δ. Καρώνης, Ε. Λόης Σχολή Χημικών Μηχανικών, Ε.Μ.Π., Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Αθήνα

Α. Κυριακίδης, Β. Δήμος, Ε. Λυμπεροπούλου, Δ. Καρώνης, Ε. Λόης Σχολή Χημικών Μηχανικών, Ε.Μ.Π., Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Αθήνα ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΙΑΔΙΚΩΝ ΜΕΙΓΜΑΤΩΝ ΒΕΝΖΙΝΗΣ-ΑΙΘΑΝΟΛΗΣ-ΝΕΡΟΥ ΩΣ ΚΑΥΣΙΜΑ ΣΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ OTTO Α. Κυριακίδης, Β. Δήμος, Ε. Λυμπεροπούλου, Δ. Καρώνης, Ε. Λόης Σχολή Χημικών Μηχανικών, Ε.Μ.Π., Ηρώων Πολυτεχνείου 9,

Διαβάστε περισσότερα

Είναι: µίγµα αέριων υδρογονανθράκων µε κύριο συστατικό το µεθάνιο, CH 4 (µέχρι και 90%)

Είναι: µίγµα αέριων υδρογονανθράκων µε κύριο συστατικό το µεθάνιο, CH 4 (µέχρι και 90%) Φυσικό αέριο Βιοαέριο Αλκάνια ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Είναι: µίγµα αέριων υδρογονανθράκων µε κύριο συστατικό το µεθάνιο, CH 4 (µέχρι και 90%) Χρησιµοποιείται ως: Καύσιµο Πρώτη ύλη στην πετροχηµική βιοµηχανία Πλεονεκτήµατα

Διαβάστε περισσότερα

... ΕΝ ΑΦΗΝΟΥΜΕ ΟΥΤΕ ΣΤΑΓΟΝΑ ΝΑ ΠΑΕΙ ΧΑΜΕΝΗ. ανακυκλώνουµε τώρα και τα χρησιµοποιηµένα µαγειρικά λάδια. www.recoilproject.eu

... ΕΝ ΑΦΗΝΟΥΜΕ ΟΥΤΕ ΣΤΑΓΟΝΑ ΝΑ ΠΑΕΙ ΧΑΜΕΝΗ. ανακυκλώνουµε τώρα και τα χρησιµοποιηµένα µαγειρικά λάδια. www.recoilproject.eu Με τη συγχρηματοδότηση του προγράμματος ΑΠΟ ΤΟ ΤΗΓΑΝΙ ΣΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ...... ΕΝ ΑΦΗΝΟΥΜΕ ΟΥΤΕ ΣΤΑΓΟΝΑ ΝΑ ΠΑΕΙ ΧΑΜΕΝΗ ΣΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ ανακυκλώνουµε τώρα και τα χρησιµοποιηµένα µαγειρικά λάδια ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ προστατεύουµε

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογή του λιπαντικού

Επιλογή του λιπαντικού AGMA: American Gear Manufacturers Association Επιλογή του λιπαντικού Η επιλογή του λιπαντικού πρέπει να γίνεται με βάση την χρήση για την οποία προορίζεται, σύμφωνα με το ιξώδες του αλλά και με τις προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ: ΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΑΤΖΗΠΑΡΑ ΕΙΣΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ. Επιβλέπων καθηγητής: Κωνσταντίνος Ζορµπάς

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ: ΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΑΤΖΗΠΑΡΑ ΕΙΣΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ. Επιβλέπων καθηγητής: Κωνσταντίνος Ζορµπάς ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ MEAT&DORIA ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ. Ancom ΕΠΕ: τ. 2310533540, f. 2310546342, info@ancomnet.gr

ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ MEAT&DORIA ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ. Ancom ΕΠΕ: τ. 2310533540, f. 2310546342, info@ancomnet.gr ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ MEAT&DORIA ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Ancom ΕΠΕ: τ. 2310533540, f. 2310546342, info@ancomnet.gr MEAT&DORIA Περιγραφή Φωτογραφία Γενικό καθαριστικό 500ml Μ 1 Για µετρητές µάζας αέρος, βαλβίδες,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΘΡΑΚΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ. Συνολική ποσότητα άνθρακα στην ατμόσφαιρα: 700 x 10 9 tn

ΑΝΘΡΑΚΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ. Συνολική ποσότητα άνθρακα στην ατμόσφαιρα: 700 x 10 9 tn ΑΝΘΡΑΚΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ CO 2, CO, CH 4, NMHC Συνολική ποσότητα άνθρακα στην ατμόσφαιρα: 700 x 10 9 tn Διοξείδιο του άνθρακα CO 2 : Άχρωμο και άοσμο αέριο Πηγές: Καύσεις Παραγωγή τσιμέντου Βιολογικές διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ»

«ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ» «ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ» ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΜΟΥΤΣΑΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΤΣΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΝΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΥΠΟΙ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Πρωτογενείς και δευτερογενείς

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή βιοντήζελ: πρώτες ύλες και παραπροϊόντα

Παραγωγή βιοντήζελ: πρώτες ύλες και παραπροϊόντα Παραγωγή βιοντήζελ: πρώτες ύλες και παραπροϊόντα Νίκος Λιάπης Διευθυντής Εκμετάλλευσης ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε. Θεσσαλονίκη Νοέμβριος 2006 Στόχοι παραγωγής: ΕΝ 14214 Βελτιστοποίηση οικονομικών αποτελεσμάτων Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές ηλεκτροπαραγωγής και χρησιμοποίησης εναλλακτικών καυσίμων στη Δυτική Μακεδονία

Προοπτικές ηλεκτροπαραγωγής και χρησιμοποίησης εναλλακτικών καυσίμων στη Δυτική Μακεδονία Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. Προοπτικές ηλεκτροπαραγωγής και χρησιμοποίησης εναλλακτικών καυσίμων στη Δυτική Μακεδονία Φλώρινα, 26 Μαΐου 2010 Χ. Παπαπαύλου, Σ. Τζιβένης, Δ. Παγουλάτος, Φ. Καραγιάννης

Διαβάστε περισσότερα

Ο υπογράφων μηχανικός Αρ.Μητρώου : 58 / Ανδρέας Σερλιδάκης

Ο υπογράφων μηχανικός Αρ.Μητρώου : 58 / Ανδρέας Σερλιδάκης Το παρόν σχήμα φιλοξενείται από την Θερμοκοιτίδα νεοφυών Επιχειρήσεων της ΑΘΗΝΑΣ NESER.ICE Nethermost Emissions System Engine Running in Internal Combustion Engine. Ο υπογράφων μηχανικός Αρ.Μητρώου : 58

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ Αύξηση ικανοποίησης του πελάτη, σύσφιξη σχέσεων με τον πελάτη με τα λειτουργικά δραστικά συστατικά της WÜRTH! ΑΥΞΗΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ ΜΕ ΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝOΜΗΣΗ ΦΛΟΓΩΝ ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΥΣΗΣ. Μ. Φούντη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, 2004

ΤΑΞΙΝOΜΗΣΗ ΦΛΟΓΩΝ ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΥΣΗΣ. Μ. Φούντη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, 2004 ΤΑΞΙΝOΜΗΣΗ ΦΛΟΓΩΝ ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΥΣΗΣ Μ. Φούντη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, 2004 Oρισµός φλόγας Ογεωµετρικός τόπος στον οποίο λαµβάνει χώρα το µεγαλύτερο ενεργειακό µέρος της χηµικής µετατροπής

Διαβάστε περισσότερα

Ορθή περιβαλλοντικά λειτουργία μονάδων παραγωγής βιοαερίου με την αξιοποίηση βιομάζας

Ορθή περιβαλλοντικά λειτουργία μονάδων παραγωγής βιοαερίου με την αξιοποίηση βιομάζας Ορθή περιβαλλοντικά λειτουργία μονάδων παραγωγής βιοαερίου με την αξιοποίηση βιομάζας ΑΡΓΥΡΩ ΛΑΓΟΥΔΗ Δρ. Χημικός TERRA NOVA ΕΠΕ περιβαλλοντική τεχνική συμβουλευτική ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΕΕ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ Αύξηση ικανοποίησης του πελάτη, σύσφιξη σχέσεων με τον πελάτη με τα λειτουργικά δραστικά συστατικά της WÜRTH! ΑΥΞΗΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ ΜΕ ΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

12. Δυναμομέτρηση Εμβολοφόρου Βενζινοκινητήρα με τη χρήση Υδραυλικής Πέδης Νερού

12. Δυναμομέτρηση Εμβολοφόρου Βενζινοκινητήρα με τη χρήση Υδραυλικής Πέδης Νερού 12. Δυναμομέτρηση Εμβολοφόρου Βενζινοκινητήρα με τη χρήση Υδραυλικής Πέδης Νερού Προαπαιτούμενες γνώσεις: (α) Θεωρητικές γνώσεις κατάστρωσης Ενεργειακού Ισολογισμού Μ.Ε.Κ. και (β) Θεωρητικές γνώσεις για

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση ιξώδους λιπαντικών

Μέτρηση ιξώδους λιπαντικών 5 η Εργαστηριακή Άσκηση Μέτρηση ιξώδους λιπαντικών Εργαστήριο Τριβολογίας Μάιος 2011 Αθανάσιος Μουρλάς Η λίπανση Ως λίπανση ορίζεται η παρεμβολή μεταξύ των δύο στοιχείων του τριβοσυστήματος τρίτου κατάλληλου

Διαβάστε περισσότερα

Διαγώνισμα στο 4 ο κεφάλαιο

Διαγώνισμα στο 4 ο κεφάλαιο Διαγώνισμα στο 4 ο κεφάλαιο 1. Από ποια συστήματα ( εκτός από το σύστημα του καταλύτη ) χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της εκπομπής ρύπων από το αυτοκίνητο ; 137 2. Από ποια μέρη αποτελείται το σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Καθαρές Μεταφορές στις πόλεις - Δυνατότητες και Προοπτικές χρήσης του φυσικού αερίου ως εναλλακτικού καυσίμου στα δημοτικά οχήματα

Καθαρές Μεταφορές στις πόλεις - Δυνατότητες και Προοπτικές χρήσης του φυσικού αερίου ως εναλλακτικού καυσίμου στα δημοτικά οχήματα Καθαρές Μεταφορές στις πόλεις - Δυνατότητες και Προοπτικές χρήσης του φυσικού αερίου ως εναλλακτικού καυσίμου στα δημοτικά οχήματα Αναμφισβήτητα οι μεταφορές έχουν θεμελιώδη σημασία για την οικονομία και

Διαβάστε περισσότερα

η βελτίωση της ποιότητας του αέρα στα κράτη µέλη της ΕΕ και, ως εκ τούτου, η ενεργός προστασία των πολιτών έναντι των κινδύνων για την υγεία που

η βελτίωση της ποιότητας του αέρα στα κράτη µέλη της ΕΕ και, ως εκ τούτου, η ενεργός προστασία των πολιτών έναντι των κινδύνων για την υγεία που Τεχνολογίες ελέγχου των εκποµπών των Συµβατικών Ατµοηλεκτρικών Σταθµών (ΣΑΗΣ) µε καύσιµο άνθρακα ρ. Αντώνιος Τουρλιδάκης Τµ. Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήµιο υτικής Μακεδονίας Τύποι εκποµπών που εκλύονται

Διαβάστε περισσότερα

Βιοντίζελ: Ανάπτυξη, αποκέντρωση, αειφορία Σωτήρης Φώλιας Πρόεδρος Δ.Σ. Σ.ΒΙ.Β.Ε.

Βιοντίζελ: Ανάπτυξη, αποκέντρωση, αειφορία Σωτήρης Φώλιας Πρόεδρος Δ.Σ. Σ.ΒΙ.Β.Ε. 1η Ενότητα: «Το Παρόν και το Μέλλον των Βιοκαυσίμων στην Ελλάδα και την Ευρώπη» Βιοντίζελ: Ανάπτυξη, αποκέντρωση, αειφορία Σωτήρης Φώλιας Πρόεδρος Δ.Σ. Σ.ΒΙ.Β.Ε. Σύντομο Ιστορικό Οδηγία 2003/30/ΕΚ οδηγεί

Διαβάστε περισσότερα

Διαλύματα - Περιεκτικότητες διαλυμάτων Γενικά για διαλύματα

Διαλύματα - Περιεκτικότητες διαλυμάτων Γενικά για διαλύματα Διαλύματα - Περιεκτικότητες διαλυμάτων Γενικά για διαλύματα Μάθημα 6 6.1. SOS: Τι ονομάζεται διάλυμα, Διάλυμα είναι ένα ομογενές μίγμα δύο ή περισσοτέρων καθαρών ουσιών. Παράδειγμα: Ο ατμοσφαιρικός αέρας

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή βιοντήζελ: πρώτες ύλες και παραπροϊόντα. Νίκος Λιάπης ιευθυντής Εκµετάλλευσης ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε.

Παραγωγή βιοντήζελ: πρώτες ύλες και παραπροϊόντα. Νίκος Λιάπης ιευθυντής Εκµετάλλευσης ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε. Παραγωγή βιοντήζελ: πρώτες ύλες και παραπροϊόντα Νίκος Λιάπης ιευθυντής Εκµετάλλευσης ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε. Θεσσαλονίκη Νοέµβριος 2006 Στόχοι παραγωγής: ΕΝ 14214 Βελτιστοποίηση οικονοµικών αποτελεσµάτων Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ ΩΣ ΚΑΥΣΙΜΟ ΣΕ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ- ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ ΩΣ ΚΑΥΣΙΜΟ ΣΕ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ- ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ (112) ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ ΩΣ ΚΑΥΣΙΜΟ ΣΕ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ- ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ Ι. Γράβαλος α, Θ. Γιαλαμάς, Ζ. Κουτσοφίτης, Α. Αυγουστής,Γ. Λιανός, Δ. Κατέρης, Π. Ξυραδάκης, Ζ.

Διαβάστε περισσότερα

BIOFUELS-2G ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΤΙΖΕΛ 2 ΗΣ ΓΕΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΓΑΝΕΛΑΙΑ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Δρ. Στέλλα Μπεζεργιάννη

BIOFUELS-2G ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΤΙΖΕΛ 2 ΗΣ ΓΕΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΓΑΝΕΛΑΙΑ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Δρ. Στέλλα Μπεζεργιάννη BIOFUELS-2G ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΤΙΖΕΛ 2 ΗΣ ΓΕΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΓΑΝΕΛΑΙΑ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Δρ. Στέλλα Μπεζεργιάννη Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών & Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΕΙΞΗ ΝΤΙΖΕΛ - ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ (DIESEL BLEND ή DIESEL ΜΙΧ ή BI-FUEL) ΗΑεριοκίνηση είναι ένας θεσμός που πρέπει να προστατέψουμε

ΑΝΑΜΕΙΞΗ ΝΤΙΖΕΛ - ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ (DIESEL BLEND ή DIESEL ΜΙΧ ή BI-FUEL) ΗΑεριοκίνηση είναι ένας θεσμός που πρέπει να προστατέψουμε ΑΝΑΜΕΙΞΗ ΝΤΙΖΕΛ - ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ (DIESEL BLEND ή DIESEL ΜΙΧ ή BI-FUEL) ΗΑεριοκίνηση είναι ένας θεσμός που πρέπει να προστατέψουμε 1 ΙΣΤΟΡΙΑ Μία Σύντομη Ιστορία για τον Εμπλουτισμό του Ντίζελ Καθαρίζοντας τις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΒΟΛΩΝ... 7

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΒΟΛΩΝ... 7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΒΟΛΩΝ... 7 1. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ (ΡΥΠΩΝ) Μ.Ε.Κ.... 9 1.1 Γενικά... 9 1.2 Πρότυπα Εκπομπών Ρύπων... 1 1.2.1 Επιβατικά Οχήματα και Ελαφρά Φορτηγά... 11 1.2.2 Οχήματα Βαρέως Τύπου...

Διαβάστε περισσότερα

Αειφορία κι εκπομπές ρύπων

Αειφορία κι εκπομπές ρύπων Το παρόν και το µέλλον των βιοκαυσίµων στην Ελλάδα Αειφορία κι εκπομπές ρύπων Σωτήρης Φώλιας Μέλος.Σ. Σ.ΒΙ.Β.Ε. Αθήνα, 25/11/2010 Από τον Ρ. Ντίζελ στο σήµερα... Το 1912 ο Ρούντολφ Ντίζελ προφητικά δηλώνει:

Διαβάστε περισσότερα

Κινητήρες βενζίνης από το μέλλον με 14:1 σχέση συμπίεσης Τελευταία Ενημέρωση Πέμπτη, 08 Μάρτιος :34

Κινητήρες βενζίνης από το μέλλον με 14:1 σχέση συμπίεσης Τελευταία Ενημέρωση Πέμπτη, 08 Μάρτιος :34 Μια νέα γενιά βενζινοκινητήρων με σχέση συμπίεσης 12:1, 13:1 και 14:1 είναι ήδη στην παραγωγή από την Mazda. Kαι όμως, κάτι που φαίνεται ακατόρθωτο, μια σχέση συμπίεσης 14:1 σε βενζινοκινητήρα, κατάφεραν

Διαβάστε περισσότερα

Είναι μια καταγραφή/υπολογισμός των ποσοτήτων

Είναι μια καταγραφή/υπολογισμός των ποσοτήτων Απογραφές Εκπομπών: α) Γενικά, β) Ειδικά για τις ανάγκες απογραφής CO 2 σε αστική περιοχή Θεόδωρος Ζαχαριάδης Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Περιβάλλοντος Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου τηλ. 25 002304,

Διαβάστε περισσότερα

Ατμοσφαιρική ρύπανση και κλιματική αλλαγή. Νικόλαος Σ. Μουσιόπουλος Πολυτεχνική Σχολή Α.Π.Θ.

Ατμοσφαιρική ρύπανση και κλιματική αλλαγή. Νικόλαος Σ. Μουσιόπουλος Πολυτεχνική Σχολή Α.Π.Θ. Ατμοσφαιρική ρύπανση και κλιματική αλλαγή Νικόλαος Σ. Μουσιόπουλος Πολυτεχνική Σχολή Α.Π.Θ. AUT/LHTEE Εισαγωγή (1/3) Για 1-2 αιώνες, δηλ. ένα ελάχιστο κλάσμα της παγκόσμιας ιστορίας, καίμε μέσα σε ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΚΛ ΕΜΠ. Τεχνολογία Πετρελαίου και Και Λιπαντικών ΕΜΠ

ΕΤΚΛ ΕΜΠ. Τεχνολογία Πετρελαίου και Και Λιπαντικών ΕΜΠ Φυσικού Αερίου Κοιτάσματα Κάθε κοίτασμα φυσικού αερίου περιέχει και βαρύτερους υδρογονάνθρακες σε υγρή μορφή, οι οποίοι κατά την εξόρυξη ξη συλλέγονται για να αποτελέσουν τα λεγόμενα υγρά φυσικού αερίου

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Οικ. Φ1/26579/3183 ΦΕΚ Β 790/18.5.2007

Αριθμ. Οικ. Φ1/26579/3183 ΦΕΚ Β 790/18.5.2007 Αριθμ. Οικ. Φ1/26579/3183 ΦΕΚ Β 790/18.5.2007 Καθορισμός μεθόδων μέτρησης και επιτρεπομένων ορίων του μονοξειδίου του άνθρακα (CO) και των υδρογονανθράκων (HC) στα καυσαέρια των βενζινοκίνητων και υγραεριοκίνητων

Διαβάστε περισσότερα

«Καθαρά» Καύσιμα & Οχήματα. Συνοπτικός Οδηγός για τα «Καθαρά» Καύσιμα και τις Τεχνολογίες Οχημάτων

«Καθαρά» Καύσιμα & Οχήματα. Συνοπτικός Οδηγός για τα «Καθαρά» Καύσιμα και τις Τεχνολογίες Οχημάτων «Καθαρά» Καύσιμα & Οχήματα Συνοπτικός Οδηγός για τα «Καθαρά» Καύσιμα και τις Τεχνολογίες Οχημάτων 3 Περιεχόμενα Περιεχόμενα...4 Εισαγωγή...5 Βενζίνη & Πετρέλαιο Diesel...6 Υβριδικά Οχήματα...15 Υγραεριοκίνητα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ. Μ.Ε.Κ. Ι (Θ) Διαλέξεις Μ4, ΤΕΙ Χαλκίδας Επικ. Καθηγ. Δρ. Μηχ. Α. Φατσής

ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ. Μ.Ε.Κ. Ι (Θ) Διαλέξεις Μ4, ΤΕΙ Χαλκίδας Επικ. Καθηγ. Δρ. Μηχ. Α. Φατσής ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ Μ.Ε.Κ. Ι (Θ) Διαλέξεις Μ4, ΤΕΙ Χαλκίδας Επικ. Καθηγ. Δρ. Μηχ. Α. Φατσής ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΥΤΗ Ο καταλύτης είναι ουσία που σε ελάχιστη ποσότητα, επηρεάζει την ταχύτητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ, 23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010

ΑΘΗΝΑ, 23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010 ΠΑΥΛΟΣ Ν. ΠΕΤΤΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ: ΈΝΑ ΥΠΟΣΧΟΜΕΝΟ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΟ ΗΜΕΡΙ Α: ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ & ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ - ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΕΤΤΑΣ ΑΘΗΝΑ, 23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010 ΧΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙ ΡΑΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ:ΕΝΙΣΧΥΣΗΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝΟΜΑΔΩΝΣΤΑΤΕΙ(ΕΟΤ)»

«ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ:ΕΝΙΣΧΥΣΗΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝΟΜΑΔΩΝΣΤΑΤΕΙ(ΕΟΤ)» «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ:ΕΝΙΣΧΥΣΗΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝΟΜΑΔΩΝΣΤΑΤΕΙ(ΕΟΤ)» ΙΔΡΥΜΑ (Φορέας Υλοποίησης) : ΤΕΙ Σερρών ΤΜΗΜΑ: Μηχανολογίας ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Γεώργιος Μήλτσιος ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ: Διερεύνηση της επίπτωσης της σύστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑ ΗΣ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑ ΗΣ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΑΤΜΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑ ΗΣ Οργανισµός Ρυθµιστικού Σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO 2 ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO 2 ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ CO 2 ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Γιάννης Βουρδουµπάς Μελετητής-Σύµβουλος Μηχανικός Ελ. Βενιζέλου 107 Β 73132 Χανιά, Κρήτης e-mail: gboyrd@tee.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το πρόβληµα των εκποµπών

Διαβάστε περισσότερα

3.2 Οξυγόνο. 2-3. Ποιες είναι οι φυσικές ιδιότητες του οξυγόνου. Οι φυσικές ιδιότητες του οξυγόνου εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα.

3.2 Οξυγόνο. 2-3. Ποιες είναι οι φυσικές ιδιότητες του οξυγόνου. Οι φυσικές ιδιότητες του οξυγόνου εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα. 93 Ερωτήσεις θεωρίας με απαντήσεις 3.2 Οξυγόνο 2-1. Ποιο είναι το οξυγόνο και πόσο διαδεδομένο είναι στη φύση. Το οξυγόνο είναι αέριο στοιχείο με μοριακό τύπο Ο 2. Είναι το πλέον διαδεδομένο στοιχείο στη

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτική εξέλιξης της διείσδυσης του Φυσικού Αερίου στην Ηλεκτροπαραγωγή στο Ελληνικό Διασυνδεδεμένο Σύστημα. Ι. Κοπανάκης Διευθυντής ΔΣΔΑΜΠ

Προοπτική εξέλιξης της διείσδυσης του Φυσικού Αερίου στην Ηλεκτροπαραγωγή στο Ελληνικό Διασυνδεδεμένο Σύστημα. Ι. Κοπανάκης Διευθυντής ΔΣΔΑΜΠ Προοπτική εξέλιξης της διείσδυσης του Φυσικού Αερίου στην Ηλεκτροπαραγωγή στο Ελληνικό Διασυνδεδεμένο Σύστημα Ι. Κοπανάκης Διευθυντής ΔΣΔΑΜΠ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οφέλη της αεριοκίνησης και τάση της αγοράς. Καραβέλλας Παναγιώτης Brand Manager Fiat Professional

Οφέλη της αεριοκίνησης και τάση της αγοράς. Καραβέλλας Παναγιώτης Brand Manager Fiat Professional Οφέλη της αεριοκίνησης και τάση της αγοράς. Καραβέλλας Παναγιώτης Brand Manager Fiat Professional ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΗΓΕΤΗΣ FCA ~3.4 ΔΙΣ ΕΥΡΩ Ετήσιες δαπάνες R&D Βιώσιμη Μετακίνηση ΕΜΠΛΟΚΗ TOY ΧΡΗΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση από Νικόλαο Σαμαρά.

Παρουσίαση από Νικόλαο Σαμαρά. Παρουσίαση από Νικόλαο Σαμαρά. από το 1957 με γνώση και μεράκι Βασικές Αγορές Βιομηχανία Οικίες Βιομάζα Με τον όρο βιομάζα ονομάζουμε οποιοδήποτε υλικό παράγεται από ζωντανούς οργανισμούς (όπως είναι το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ

ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ ΣΥ.ΔΙ.ΑΠ. Συστήματα Διαχείρισης Απορριμμάτων Αθανάσιος Βλάχος ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ Συντάκτης : Σεραφειμίδης Χρυσόστομος 1. ΧΡΗΣΗ ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ Το πρόβλημα της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Πηνελόπη Παγώνη ιευθύντρια Υγιεινής, Ασφάλειας & Περιβάλλοντος Οµίλου ΕΛΠΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Πηνελόπη Παγώνη ιευθύντρια Υγιεινής, Ασφάλειας & Περιβάλλοντος Οµίλου ΕΛΠΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Πηνελόπη Παγώνη ιευθύντρια Υγιεινής, Ασφάλειας & Περιβάλλοντος Οµίλου ΕΛΠΕ ΗΕλληνικά Πετρέλαια Ανταποκρίνεται στον Στόχο της για Βιώσιµη Ανάπτυξη Αναβάθµιση των

Διαβάστε περισσότερα

Φίλιππος Μπρέζας & Κωνσταντίνος-Στέφανος Νίκας

Φίλιππος Μπρέζας & Κωνσταντίνος-Στέφανος Νίκας Heriot-Watt University Technological Education Institute of Piraeus Φίλιππος Μπρέζας & Κωνσταντίνος-Στέφανος Νίκας 3 Δεκεμβρίου 2011, Αθήνα Περίληψη Εισαγωγή Δημιουργία πλέγματος & μοντελοποίηση CFD Διακρίβωση

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕ ΘΕΡΜΙΚΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟ TiO2 ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΠΛΑΤΙΝΑΣ

ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕ ΘΕΡΜΙΚΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟ TiO2 ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΠΛΑΤΙΝΑΣ ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕ ΘΕΡΜΙΚΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟ Ti ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΠΛΑΤΙΝΑΣ Ε. Πουλάκης, Κ. Φιλιππόπουλος Σχολή Χημικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Ηρώων Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα