16REQ PROC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "16REQ PROC"

Transcript

1 16REQ PROC ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ EΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ (.Ε. ΝΕΑΠΟΛΗΣ) Αριθµός Μελέτης: 96/2015 CPV : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,59 (ΣΥΝΟΛΟ) ,04 (ΦΠΑ 23%) ,63 (ΓΕΝ. ΣΥΝ.) Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Γενικά. Η παρούσα µελέτη αφορά τη συντήρηση, επισκευή και ανακατασκευή οχτώ (8) θεµατικών παιδικών χαρών της.ε. Νεάπολης του ήµου Νεάπολης- Συκεών. Σήµερα οι χώροι αυτοί δεν πληρούν όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις ώστε να πιστοποιηθούν σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της υπ αριθµ.28492/2009 Απόφασης Υπουργού Εσωτερικών, όπως αυτή τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε την υπ αριθµ.27934/2014 και την εγκύκλιο 44/2014 αντίστοιχα. Παρουσιάζουν σοβαρές ελλείψεις όσον αφορά τις προδιαγραφές ασφάλειας των χώρων (περιφράξεις), των παιχνιδιών και του δαπέδου πτώσης και ελλείψεις όσον αφορά τη γενικότερη λειτουργία τους (φωτισµός, πρόσβαση, πόσιµο νερό, σκιασµός, φύτευση, ενηµέρωση). Με σκοπό να εξασφαλιστεί το πιστοποιητικό καταλληλότητας που προβλέπεται από τη νοµοθεσία, αλλά κυρίως µε στόχο την υγιεινή και ασφάλεια των παιδιών που είναι οι χρήστες των χώρων αυτών, η παρούσα µελέτη αφορά τη συντήρηση, επισκευή και ανακατασκευή των παιδικών χαρών της.ε. Νεάπολης του ήµου Νεάπολης- Συκεών. Λειτουργεί συµπληρωµατικά της υπ αριθµ. 98/2015 µελέτης προµήθειας και εγκατάστασης οργάνων καθώς και των δαπέδων ασφαλείας των παιδικών χαρών του ήµου Νεάπολης- Συκεών. 1

2 16REQ PROC Αντικείµενο µελέτης: Σκοπός της µελέτης είναι να επισκευασθούν και να συντηρηθούν οι υπάρχουσες παιδικές χαρές της.ε. Νεάπολης του ήµου Νεάπολης- Συκεών σύµφωνα µε την υπ αριθµ.27934/2014 (Β 2029) Υ.Α και τις τροποποιήσεις και συµπληρώσεις των 27934/2014 και 44/2014. Στο σύνολο των παιδικών χαρών και όπου απαιτείται θα κατασκευαστεί νέα περίφραξη. Η προτεινόµενη περίφραξη θα πληρεί τις προδιαγραφές ασφαλείας όσον αφορά την παγίδευση κεφαλιού ή ποδιού (κενά πλάτους µικρότερου των 8χιλ), θα αποτρέπει το σκαρφάλωµα (αποφυγή οριζόντιων πατηµάτων) και δεν θα επιτρέπει την είσοδο ζώων. Πρόκειται να αντικατασταθούν οι υφιστάµενες περιφράξεις, καθώς έχουν υποχωρήσει και δεν εξασφαλίζουν πλέον τον χώρο των παιδικών χαρών (απαιτήσεις ασφάλειας καθώς και είσοδο ζώων) και να συµπληρωθούν καθώς στις περισσότερες απουσιάζουν µεγάλα τµήµατα τους, µε αντίστοιχες µεταλλικές, σύµφωνα µε τα αναλυτικά σχέδια της Υπηρεσίας. Όπου απαιτείται, προβλέπεται τµήµα τοιχίου από οπλισµένο σκυρόδεµα ώστε να υποστηρίξει τα επιθυµητά υψόµετρα εντός του χώρου της παιδικής χαράς. Στη µελέτη περιλαµβάνονται όλες οι απαιτούµενες εργασίες εκσκαφών και επιχώσεων για την διαµόρφωση των κατάλληλων υψοµέτρων εντός του χώρου κάθε παιδικής χαράς. Επίσης η κατασκευή περιµετρικού σενάζ από οπλισµένο σκυρόδεµα για τον εγκιβωτισµό και την οριοθέτηση του χώρου ασφαλείας των παιχνιδιών. Εντός αυτού του χώρου προβλέπεται η κατασκευή και διάστρωση µε κατάλληλη συµπύκνωση υπόβασης από δύο στρώσεις θραυστού υλικού λατοµείου 15 εκ. η καθεµία, πάνω στην οποία πρόκειται να εφαρµοστεί το χυτό δάπεδο. Επιβάλλεται η ακριβής τήρηση των τελικών υψοµέτρων, για τον συντονισµό και την συνεργασία των διαφορετικών συνεργείων. Η απαίτηση για πόσιµο νερό θα καλυφθεί από την κατασκευή βρύσης σύµφωνα µε τα αναλυτικά κατασκευαστικά σχέδια της Υπηρεσίας, ανάλογη του θέµατος της κάθε παιδικής χαράς. Επίσης προβλέπεται και η αντικατάσταση των φωτιστικών σωµάτων και των ανάλογων υποδοµών τους για την εξασφάλιση επάρκειας φωτισµού. Συγκεκριµένα θα δηµιουργηθεί υπόγειο δίκτυο φωτισµού µε χαλύβδινους ιστούς µοντέρνου τύπου µε φωτιστικά LED. Τέλος όσον αφορά την προσβασιµότητα, θα δοθούν λύσεις για δυνατότητα ασφαλούς πρόσβασης και διέλευσης ΑΜΕΑ. Επίσης θα ενισχυθεί η φύτευση µε δένδρα για την πρόβλεψη σκίασης αλλά και µε θάµνους και αναρριχώµενα φυτά για την δηµιουργία ενός φίλτρου πρασίνου και αποµόνωσης από τον αστικό ιστό. 2

3 16REQ PROC Αναλυτικά σηµειώνονται οι Παιδικές Χαρές, στις οποίες προβλέπονται οι επεµβάσεις: 1. Η Παιδική Χαρά Βενιζέλου- Συριοπούλου (έναντι πρώην δηµαρχείου Νεάπολης), (ΟΤ 117, Χρήση Παιδική Χαρά βάσει του ΦΕΚ260 τεύχος /9-5-89, Στάδιο εφαρµογής του άρθρου 2 της αριθµ. απόφασης 27934/14 Υφιστάµενες Παιδικές Χαρές περίπτωση Β ). 2. Η Παιδική Χαρά Κασίµη- εµερτζή (πάρκο Κασίµη), (ΟΤ 20, Χρήση Πάρκου, ΦΕΚ369Α/ , ΦΕΚ326Α/ , ΦΕΚ606 / , Στάδιο εφαρµογής του άρθρου 2 της αριθµ. απόφασης 27934/14 Υφιστάµενες Παιδικές Χαρές περίπτωση Α ). 3. Η Παιδική Χαρά Κασταµονής- Μητροπόλεως (Στρεµπενιώτη) (ΟΤ135, Χρήση Χώρου ιοικητικών Υπηρεσιών, βάσει του ΦΕΚ260 τεύχος /9-5-89, Στάδιο εφαρµογής του άρθρου 2 της αριθµ. απόφασης 27934/14 Υφιστάµενες Παιδικές Χαρές περίπτωση Α ). 4. Η Παιδική Χαρά Μητροπόλεως- Παγκάλου (Χρήση Πρασίνου βάσει του ΦΕΚ260 τεύχος / και ΤΑΑΠΘ 556/ , Στάδιο εφαρµογής του άρθρου 2 της αριθµ. απόφασης 27934/14 Υφιστάµενες Παιδικές Χαρές περίπτωση Α ). 5. Η Παιδική Χαρά Ρ. Φεραίου- Ηπείρου- Χατζούδη (ΟΤ18, Χρήση Κ.Χ., ΦΕΚ225Α/ , ΦΕΚ75 / και πράξη τακτοποίησης και αναλογισµού αριθµ.2837/1969, Στάδιο εφαρµογής του άρθρου 2 της αριθµ. απόφασης 27934/14 Υφιστάµενες Παιδικές Χαρές περίπτωση Α ). 6. Η Παιδική Χαρά αβάκη- Παρ. Ζάκκα (απέναντι από το Ο.Τ.80, Χρήση Παιδική Χαρά, βάσει του ΦΕΚ303 τεύχος / , Στάδιο εφαρµογής του άρθρου 2 της αριθµ. απόφασης 27934/14 Υφιστάµενες Παιδικές Χαρές περίπτωση Β ). 7. Η Παιδική Χαρά αβάκη- ιδυµοτείχου (Χρήση Πρασίνου, βάσει του ΦΕΚ303 τεύχος / , Στάδιο εφαρµογής του άρθρου 2 της αριθµ. απόφασης 27934/14 Υφιστάµενες Παιδικές Χαρές περίπτωση Α ). 8. Η Παιδική Χαρά της Πλατείας Γάτσου (Χρήση Κ.Χ., βάσει του ΦΕΚ65 τεύχος /2-4-69, Στάδιο εφαρµογής του άρθρου 2 της αριθµ. απόφασης 27934/14 Υφιστάµενες Παιδικές Χαρές περίπτωση Α ). Η δαπάνη θα βαρύνει κωδικό του προϋπολογισµού εξόδων Οικ. Έτους 2016 για το ποσό των , ενώ το υπόλοιπο ποσό πρόκειται να καλυφθεί από κωδικό του Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν σύµφωνα µε τα άρθρα του τιµολογίου της µελέτης, τις σχετικές προδιαγραφές, τα σχέδια της µελέτης και τις οδηγίες της 3

4 16REQ PROC επίβλεψης καθώς και τις διατάξεις του Ν. 3669/2008 όπως επικαιροποιήθηκε µε το Ν. 4070/2012 και το Π.. 171/87 «Περί Κατασκευής ηµοσίων Έργων». ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ 1. ΤΑΚΑ ΕΥΓΕΝΙΑ 2.ΣΙΑΜΑΤΡΑ ΕΛΕΝΗ 3. ΣΙΑΜΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΠΕ Πολιτικός Μηχ/κός ΠΕ Γεωπόνος ΠΕ Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ O ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ /ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ Τοπογράφος Μηχανικός 4

5 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ (.Ε. ΝΕΑΠΟΛΗΣ) Α/Α ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α.Τ. ΜΟΝ. Α. ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΡΘΡΟ ΥΠΕΧΩ Ε ΑΝΑΘΕΩ- ΡΗΣΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΑΣ ΑΠΑΝΗ ΟΜΑ Α Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ- ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ- ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδεςηµιβραχώδες 1 για την δηµιουργία υπογείων Α.1 m ΟΙΚ ,50 2, ,60 κλπ χώρων 2 Eκσκαφή θεµελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση µηχανικών µέσων σε εδάφη γαιώδηηµιβραχώδη Α.2 m ΟΙΚ ,00 20,25 20,25 3 Εκσκαφή θεµελίων και τάφρων µε χρήση µηχανικών µέσων σε εδάφη γαιώδηηµιβραχώδη Α.3 m ΟΙΚ ,00 4, ,00 4 Μεταφορές µε αυτοκίνητο δια µέσου οδών περιορισµένης βατότητας Α.4 ton.km ΟΙΚ ,00 0, ,00 5 Επίχωση µε προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισµών ή κατεδαφίσεων Α.5 m ΟΙΚ ,00 4,50 225,00 6 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών µε µηχανικά µέσα Α.6 m ΟΙΚ ,00 0, ,20 7 Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων ή µη Α.7 m 4.05 Υ Ρ ,00 3,30 13, Προσεχτική αποξήλωση γρανιτικών ή τσιµεντένιων κυβολίθων Καθαίρεση µεµονωµένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεµα µε εφαρµογή συνήθων µεθόδων καθαίρεσης Καθαίρεση συνήθων κατασκευών, όπως τµηµάτων πλακών, τοιχωµάτων, προβόλων κλπ ή διανοίξεις οπών σε αυτά, µε εφαρµογή τεχνικών µή διαταραγµένης κοπής Α.8 m2 ΣΧΟΙΚ ΟΙΚ ,00 2,00 2,00 Α.9.1 m ΟΙΚ ,00 28,00 168,00 Α.9.2 m ΟΙΚ ,00 112,50 112,50 11 ιάνοιξη οπής ή φωλιάς σε άοπλο σκυρόδεµα για πάχος σκυροδέµατος 0,16 έως 0,25 m Α.10 ΤΕΜ ΟΙΚ 2272-Α 10,00 28,00 280,00 Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός 12 τύπου και οιουδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή Α m ΟΙΚ ,00 7,90 592,50 ακεραίων πλακών 13 Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους Με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε Α m ΟΙΚ ,00 11,20 112,00 ποσοστό άνω του 50% 14 Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιηµένων µε τσιµέντο Α.12 m3 Α-2.1 Ο Ο-1123Α 1,00 1,60 1,60 εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών 15 Τοµή οδοστρώµατος µε ασφαλτοκόπτη Α.13 m -1 ΟΙΚ-2269A 1,00 1,00 1,00 16 Αποξήλωση και παράδοση οργάνων παιδικής χαράς 17 Αποξήλωση, αποθήκευση, επανατοποθέτηση ή παράδοση στοιχείων αστικού εξοπλισµού Αποξήλωση και επανατοποθέτηση οργάνων 18 παιδικής χαράς REQ PROC Τοποθέτηση οργάνων παιδικής χαράς Αποξήλωση κιγκλιδωµάτων για ξύλινα κιγκλιδώµατα Αποξήλωση κιγκλιδωµάτων για µεταλλικά κιγκλιδώµατα Καθαίρεση ελαστικών δαπέδων ασφαλείας παιδικών χαρών Α.14 Α.15 Α.16 Α.17 ΤΕΜ. ΤΕΜ. ΤΕΜ. ΤΕΜ. ΣΧΟΙΚ ΣΧΟΙΚ ΣΧΟΙΚ ΣΧΟΙΚ ΟΙΚ ,00 300,00 300,00 ΟΙΚ ,00 30,00 60,00 ΟΙΚ ,00 200,00 200,00 ΟΙΚ ,00 130,00 130,00 Α m ΟΙΚ ,00 56,00 56,00 Α kg ΟΙΚ ,00 0, ,20 Α.19 m2 ΣΧΟΙΚ ΟΙΚ ,00 4,80 24,00 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ,05 ΟΜΑ Α Β: ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΑ- ΛΙΘΟ ΟΜΕΣ- ΛΙΘΟΠΛΗΡΩΣΕΙΣ Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, διάστρωση 23 και συµπύκνωση σκυροδέµατος µε χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20 Β.1.1 m ΟΙΚ ,00 90, ,00 5

6 16REQ PROC Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος µε χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από Β.1.2 m ΟΙΚ ,75 95, ,25 σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25 25 Ξυλότυποι χυτών µικροκατασκευών Β.2 m ΟΙΚ ,00 22,50 112,50 26 Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών Β.3 m ΟΙΚ ,00 15, ,10 27 Ξυλότυποι εµφανών σκυροδεµάτων Β.4 m ΟΙΚ ,00 20,25 20,25 28 ιαµόρφωση εγκοπών και εσοχών σε επιφάνειες από σκυρόδεµα Β.5 m ΟΙΚ ,00 2,80 971,60 29 Χαλύβδινοι οπλισµοί σκυροδέµατος κατηγορίας B500C (S500s) Β.6.1 kg ΟΙΚ ,00 1,07 963,00 30 Χαλύβδινοι οπλισµοί σκυροδέµατος δοµικά πλέγµατα B500C (S500s) Β.6.2 kg ΟΙΚ ,00 1,01 705,99 31 Προσαύξηση τιµής σκυροδέµατος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιµοποιούµενης ποσότητας δεν υπερβαίνει Β.7.1 m ΟΙΚ 3223.Α.5 98,00 16, ,40 τα 30,00 m3, για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20 32 Προσαύξηση τιµής σκυροδέµατος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιµοποιούµενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00 m3, για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25 Β.7.2 m ΟΙΚ 3223.Α.6 115,75 22, ,38 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ,47 ΟΜΑ Α Γ: ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ 33 Επιχρίσµατα τριπτά ή πατητά µε τσιµεντοκονία Γ.1 m ΟΙΚ ,00 14,00 560,00 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 560,00 ΟΜΑ Α : ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ- ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 34 Υπόβαση οδοστρωσίας µεταβλητού πάχους.1 m3 Γ-1.1 Ο Ο-3121.Β 1,00 16,75 16,75 35 Βάση οδοστρωσίας µεταβλητού πάχους.2 m3 Γ-2.1 Ο Ο-3211.Β 1,00 16,75 16,75 36 Ασφαλτική προεπάλειψη.3 m2-3 Ο Ο ,00 1,20 1,20 37 Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συµπυκνωµένου πάχους 0,05 m µε χρήση.4 m2-8.1 Ο Ο-4521Β 1,00 7,96 7,96 κοινής ασφάλτου 38 Πλακοστρώσεις µε πλάκες από σκυρόδεµα διαστάσεων 40x40 cm.5 m2 Β-81 Ο Ο ,00 17, ,50 39 Επενδύσεις µε πλακίδια εφυαλωµένα ή οξύµαχα 20x10 cm, κολλητά.6 m ΟΙΚ ,00 45,00 90,00 40 Σύνθεση από κυλινδρικά καθίσµατα από ΣΧΟΙΚ m HPL/Μ.01 ΟΙΚ ,00 200,00 400,00 41 Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεµα.8 m Β-51 Ο Ο ,00 9,60 48,00 42 Εξυγιαντικές στρώσεις µε θραυστό υλικό.9 m3 λατοµείο ΟΙΚ ,50 15, ,35 43 ΣΧ.ΟΙΚ.10 m2 Επιστρώσεις µε τσιµεντενιους κυβόλιθους ΟΙΚ ,00 21,00 42,00 44 Κατασκευή στρώσης άµµου σκύρων µεταβλητού πάχους.11 m3 A-23 Ο Ο-3121.A 161,00 7, ,70 45 Γεωϋφασµα µη υφαντό βάρους 155 gr/m2.12 m ΟΙΚ ,00 2, ,90 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ,11 ΟΜΑ Α Ε: ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ- ΣΙ ΗΡΟΥΡΓΙΚΑ 46 Προµήθεια, κατασκευή & τοποθέτηση ΣΧ.ΟΙΚ kg µεταλλικής περίφραξης παιδικής χαράς Ε.1 01 ΟΙΚ ,00 4, ,00 47 Προµήθεια, κατασκευή & τοποθέτηση ΣΧ.ΟΙΚ µεταλλικής θύρας σε περίφραξη παιδικής kg 02 χαράς Ε.2 ΟΙΚ ,00 5, ,00 ΣΧ.ΟΙΚ 48 Περίφραξη ξύλινη Ε.3 m ΟΙΚ ,00 60,00 120,00 ΣΧ.ΟΙΚ 49 Τοποθέτηση ξύλινης περίφραξης Ε.4 m ΟΙΚ ,00 30,00 30,00 50 Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωµάτων γαλβανισµένοι Φ 2 '' Ε.5 m ΟΙΚ ,00 12,30 184,50 51 Επένδυση καθιστικού µε WPC Ε.6 m2 ΣΧΟΙΚ53.30 ΟΙΚ ,80 107,00 299,60 52 Κατασκευή βρύσης Ε.7 ΤΕΜ. ΣΧΟΙΚ75.80 ΟΙΚ ,00 600, ,00 6

7 53 16REQ PROC Επένδυση µε ξυλεία (4τµχ) διαστάσεων 95Χ45Χ2000 Ε.8 ΤΕΜ. ΣΧΟΙΚ ΟΙΚ ,00 65,00 65,00 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ,10 ΟΜΑ Α ΣΤ: ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ- ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ Υδροχρωµατισµοί επιφανειών σκυροδέµατος ή 54 τσιµεντοκονιάµατος µε ακρυλικό υδατοδιαλυτό ΣΤ.1 m ΟΙΚ ,00 3, ,60 τσιµεντόχρωµα 55 Αντισκωριακή βαφή. Εφαρµογή αντισκωριακού υποστρώµατος ενός συστατικού βάσεως νερού η διαλύτου αλκυδικής, ακρυλικής ή ΣΤ.2 m ΟΙΚ ,00 2, ,80 τροποποιηµένης αλκυδικής ή ακρυλικής ρητίνης 56 Χρωµατισµοί σωληνώσεων διαµέτρου από 1 1/4 έως 2'' ΣΤ.3 m ΟΙΚ ,00 2,25 33,75 57 Ελαιοχρωµατισµοί κοινοί σιδηρών επιφανειών µε χρώµατα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, ΣΤ.4 m ΟΙΚ ,00 6, ,30 βάσεων νερού ή διαλυτού 58 Αντιγραφιστικές επαλείψεις(antigraffiti) µόνιµης προστασίας, ενός ή δύο συστατικών πολυουρεθανικής βάσεως ή βάσεως ΣΤ.5 m ΟΙΚ ,00 5, ,00 σιλικόνης. 59 Προετοιµασία επιχρισµένων επιφανειών τοίχων για χρωµατισµούς ΣΤ.6 m ΟΙΚ ,00 1,70 130,90 60 Βερνικοχρωµατισµοί ξύλινων επιφανειών ΣΤ.7 m ΟΙΚ ,00 10, ,60 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ,95 ΟΜΑ Α Ζ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ-Υ ΡΕΥΣΗΣ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 61 Προµήθεια φυτικής γης Ζ.1 m3 ΝΑΠΡΣ 08 ΠΡΣ ,00 6, ,00 62 Συµπλήρωση παράπλευρων χώρων οδών, πλατειών σε αστικες περιοχές µε φυτική γη, Ζ ,00 1, , χωρις την προµήθεια του υλικού Χειρωνακτική εκσκαφή και επαναπλήρωση τάφρων υπογείου αρδευτικού δικτύου. Τάφροι βάθους cm Σωλήνας από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) ονοµαστικής πίεσης 10 atm, ονοµαστικής διαµέτρου Φ 25 Σωλήνας από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) ονοµαστικής πίεσης 10 atm, ονοµαστικής διαµέτρου Φ 20 Σταλακτηφόροι Φ 20 mm µε αυτορυθµιζόµενους σταλάκτες µε απόσταση σταλακτών 33 cm Συλλέκτες από σιδηροσωλήνες χωρίς ραφή, Φ1 1/12 IN, 2 εξόδων Ηλεκτροβάνες ελέγχου άρδευσης, ΡΝ 10 atm, πλαστικές χωρίς µηχανισµό ρύθµισης πίεσης, Φ 1'' Φίλτρο γραµµής σίτας ή δίσκων, πλαστικό, διατοµής 3/4 ή 1 in 70 Προγραµµατιστές άρδευσης, µπαταρίας, τύπου φρεατίου ελεγχόµενες ηλεκτροβάνες: 2 71 Προγραµµατιστές άρδευσης, µπαταρίας, τύπου φρεατίου ελεγχόµενες ηλεκτροβάνες: 4 72 Προγραµµατιστές άρδευσης, µπαταρίας, τύπου φρεατίου ελεγχόµενες ηλεκτροβάνες: 6 73 Πλαστικά φρεάτια ηλεκτροβανών,10 ins, δύο τριών ηλεκτροβανών 74 Πλαστικά φρεάτια ηλεκτροβανών 30Χ40 cm, 4 ηλεκτροβανών 75 Πλαστικά φρεάτια ηλεκτροβανών 50Χ60 cm, 6 ηλεκτροβανών 76 Στεγανό κουτί για προγραµµατιστές, από πολυεστέρα, διαστάσεων 40Χ30Χ20 77 Εκτοξευτήρας αυτοανυψούµενος, στατικός, µε σώµα ανύψωσης 10 cm, πλαστικός Ζ.3 Ζ.4 Ζ.5 Ζ.6 Ζ.7 Ζ.8 Ζ.9 Ζ.10 Ζ.11 Ζ.12 Ζ.13 Ζ.14 Ζ.15 Ζ.16 Ζ.17 m2 ΝΑΠΡΣ Α07 ΠΡΣ 1620 m m m m TEM ΤΕΜ. ΝΑΠΡΣ Α09.2 ΠΡΣ 2111 ΝΑΠΡΣ Η1.2.2 ΗΛΜ 8 ΝΑΠΡΣ Η1.2.1 ΗΛΜ 8 ΝΑΠΡΣ Η ΗΛΜ 8 ΝΑΠΡΣ H ΗΛΜ 5 ΝΑΠΡΣ H ΗΛΜ 8 TEM ΝΑΠΡΣ Η07.1 ΗΛΜ 8 ΤΕΜ. ΤΕΜ. ΤΕΜ. ΤΕΜ. ΤΕΜ. ΤΕΜ. ΤΕΜ. ΤΕΜ. ΝΑΠΡΣ Η ΗΛΜ 52 ΝΑΠΡΣ Η ΗΛΜ 52 ΝΑΠΡΣ Η ΗΛΜ 52 ΝΑΠΡΣ Η ΗΛΜ 8 ΝΑΠΡΣ Η ΗΛΜ 8 ΝΑΠΡΣ Η ΗΛΜ 8 ΝΑΠΡΣ Η ΗΛΜ 8 ΝΑΠΡΣ Η ΗΛΜ 8 525,00 1,00 525,00 360,00 0,65 234,00 360,00 0,55 198,00 850,00 0,70 595,00 6,00 14,00 84,00 28,00 32,00 896,00 6,00 4,00 24,00 1,00 130,00 130,00 4,00 170,00 680,00 2,00 300,00 600,00 1,00 12,00 12,00 4,00 25,00 100,00 2,00 45,00 90,00 6,00 55,00 330,00 1,00 4,60 4,60 7

8 REQ PROC Εκτοξευτήρας αυτοανυψούµενος, γραναζωτός, ακτίνας ενεργείας 5-9 m, µε σώµα ανύψωσης 10 cm, πλαστικός Ακροφύσια για σταθερούς εκτοξευτήρες, ρυθµιζόµενου τοµέα, κανονικής παροχής 2-5 m Αγωγός από σωλήνα PVC ονοµαστικής πίεσης 6 atm, Φ63 Ζ.18 Ζ.19 Ζ.20 ΤΕΜ. TEM m ΝΑΠΡΣ Η ΗΛΜ 8 ΝΑΠΡΣ Η ΗΛΜ 8 ΝΑΠΡΣ Η2.2.2 ΗΛΜ 8 95,00 30, ,00 1,00 2,80 2,80 30,00 4,00 120,00 81 Γενική µόρφωση επιφάνειας εδάφους για την Ζ.21 2,70 105,00 283,50 φύτευση φυτών ή εγκατάσταση χλοοτάπητα στρ. ΝΑΠΡΣ Γ1 ΠΡΣ Ενσωµάτωση βελτιωτικών εδάφους Ζ.22 m3 ΝΑΠΡΣ Γ02 ΠΡΣ ,00 5, ,00 ΝΑΠΡΣ 83 Ζ ,00 90, ,00 Προµήθεια τύρφης ως βελτιωτικού m3 Θ. 10 ΠΡΣ ένδρα κατηγορίας 5 Ζ.24 ΤΕΜ. ΝΑΠΡΣ 1.5 ΠΡΣ ,00 45,00 540,00 85 ένδρα κατηγορίας 6 Ζ.25 ΤΕΜ. ΝΑΠΡΣ 1.6 ΠΡΣ ,00 80, ,00 86 Θάµνοι κατηγορίας Θ3 Ζ.26 ΤΕΜ. ΝΑΠΡΣ 2.3 ΠΡΣ ,00 7,40 7,40 87 Θάµνοι κατηγορίας Θ4 Ζ.27 ΤΕΜ. ΝΑΠΡΣ 2.4 ΠΡΣ ,00 14, ,00 88 Αναρριχώµενα φυτά κατηγορίας Α3 Ζ.28 ΤΕΜ. ΝΑΠΡΣ 3.3 ΠΡΣ ,00 7, ,00 89 Ποώδη πολυετή και ετήσια, διετή, βολβώδη Ζ.29 κλπ φυτά κατηγορίας Π2 ΤΕΜ. ΝΑΠΡΣ 6.2 ΠΡΣ ,00 1,65 1,65 90 Εγκατάσταση προπαρασκευασµένου ΝΑΠΡΣ Ζ.30 χλοοτάπητα στρ. Ε13.2 ΠΡΣ , , ,00 91 Ανοιγµα λάκκων διαστάσεων 0,30 x 0,30 x 0,30 m σε χαλαρά εδάφη, µε εργαλεία χειρός Ζ.31 ΤΕΜ. ΝΑΠΡΣ Ε2.1 ΠΡΣ ,00 0,60 649,20 92 Ανοιγµα λάκκων διαστάσεων 0,50 x 0,50 x Ζ.32 0,50 m σε χαλαρά εδάφη, µε εργαλεία χειρός ΤΕΜ. ΝΑΠΡΣ Ε2.2 ΠΡΣ ,00 1,50 42,00 93 Φύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος όγκου Ζ.33 2,00-4,00 lt ΤΕΜ. ΝΑΠΡΣ Ε9.4 ΠΡΣ ,00 1, ,00 94 Φύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος όγκου Ζ.34 4,50-12,00 lt ΤΕΜ. ΝΑΠΡΣ Ε9.5 ΠΡΣ ,00 1,30 1,30 95 Φύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος όγκου Ζ.35 23,00 40,00 lt TEM ΝΑΠΡΣ Ε9.7 ΠΡΣ ,00 4,00 48,00 96 Φύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος όγκου Ζ.36 41,00 80,00 lt TEM. ΝΑΠΡΣ Ε9.8 ΠΡΣ ,00 6,00 168,00 97 Φύτευση ποωδών φυτών και βολβών Ζ.37 TEM. ΝΑΠΡΣ Ε9.1 ΠΡΣ ,00 0,40 0,40 98 Υποστύλωση δένδρου µε την αξία του πασσάλου για µήκος πασσάλου µέχρι 2,50 m Υποστύλωση δένδρου µε την αξία του 99 πασσάλου για µήκος πασσάλου πάνω από 2,50 m Σχηµατισµός λεκανών άρδευσης φυτών, 100 διαµέτρου από 0,61 m και άνω Εσχάρες καναλιών υδροσυλλογής, 101 χαλύβδινες, γαλβανισµένες, ηλεκτροπρεσσαριστές Ζ.38 Ζ.39 Ζ.40 Ζ.41 ΤΕΜ. ΤΕΜ. TEM. ΝΑΠΡΣ Ε ΠΡΣ 5240 ΝΑΠΡΣ Ε ΠΡΣ 5240 ΝΑΠΡΣ ΣΤ01.2 ΠΡΣ 5330 kg Υ Ρ ,00 2,50 30,00 28,00 4,00 112,00 40,00 0,70 28,00 10,00 3,10 31,00 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ,85 Β. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ ΟΜΑ Α Η: ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ Σωλήνας προστασίας καλωδίων, 102 πολυαιθυλενίου (PE), δοµηµένου τοιχώµατος, διατοµής Φ 75 mm 103 Βάση σιδηροστού άοπλη έως (0,8Χ0,8Χ1,0) µ Η-2 ΤΕΜ Σιδηροϊστός φωτισµού µοντέρνου τύπου µε τραβέρσα (ύψους έως 5 µέτρα) Φωτιστικό σώµα LED τύπου προβολέα (ισχύς 50 Watt) Πίλλαρ οδοφωτισµού τεσσάρων αναχωρήσεων Φρεάτιο έλξης & σύνδεσης υπόγειων καλωδίων, 40x40 cm Καλώδια τύπου E1VV-U, -R, -S (ΝΥΥ), ονοµ. τάσης 600/1000 V µε µόνωση από µανδύα PVC, διατοµής 3*2,5 mm2 Καλώδια τύπου E1VV-U, -R, -S (ΝΥΥ), ονοµ. τάσης 600/1000 V µε µόνωση από µανδύα Η-1 m Υ Ρ ,00 1,13 344,65 ΣΧ. ΑΤΗΕ ΗΛΜ ,00 155, ,00 Η-3 ΤΕΜ ΗΛΜ ,00 820, ,00 Η-4 ΤΕΜ. ΣΧ ΗΛΜ ,00 430, ,00 Η-5 ΤΕΜ ΗΛΜ-52 1, , ,00 Η-6 ΤΕΜ Ο Ο ,00 60, ,00 Η-7 m Η-8 m ΣΧ ΗΛΜ ,00 4, ,00 ΗΛΜ ,00 8, ,00 8

9 PVC, διατοµής 4*4mm2 Αγωγοί γυµνοί χάλκινοι, πολυκλωνοι διατοµής 25 mm2 Σωλήνας προστασίας καλωδίων, πολυαιθυλενίου (PE), δοµηµένου τοιχώµατος, διατοµής Φ 50 mm Επανατοποθέτηση χαλύβδινων ιστών φωτισµού Η-9 m ΗΛΜ ,00 3, ,80 Η-10 m Υ Ρ ,00 0,82 78,72 Η-11 ΤΕΜ. ΣΧ ΗΛΜ-101 1,00 70,00 70, Αφαίρεση χαλύβδινων ιστών φωτισµού Η-12 ΤΕΜ ΗΛΜ-101 9,00 70,00 630, REQ PROC Κρουνός εκροής (βρύση) ορειχάλκινος κοινός διαµέτρου Φ 1/2 ins Η-13 ΤΕΜ. ΣΧ ΑΤΗΕ ΗΛΜ- 11 5,00 9,00 45,00 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ,17 ΣΥΝΟΛΟ ,70 Ο.Ε.+Γ.Ε. 18% ,99 ΣΥΝΟΛΟ ,68 ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15% ,60 ΣΥΝΟΛΟ ,28 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 9.665,31 ΣΥΝΟΛΟ ,59 Φ.Π.Α. 23% ,04 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,63 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ O ΑΝΑΠΛΗΡΩΤHΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ /ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ ΤΑΚΑ ΕΥΓΕΝΙΑ ΣΙΑΜΑΤΡΑ ΕΛΕΝΗ ΣΙΑΜΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΗΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Π.Ε. 9

10 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ (.Ε. ΝΕΑΠΟΛΗΣ) Α/Α ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α.Τ. ΜΟΝ. ΑΡΘΡΟ ΥΠΕΧΩ Ε ΑΝΑΘΕΩ- ΡΗΣΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Α. ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ ΟΜΑ Α Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ- ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ- ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδεςηµιβραχώδες 1 για την δηµιουργία υπογείων Α.1 m ΟΙΚ ,50 κλπ χώρων 2 Eκσκαφή θεµελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση µηχανικών µέσων σε εδάφη γαιώδηηµιβραχώδη Α.2 m ΟΙΚ ,00 3 Εκσκαφή θεµελίων και τάφρων µε χρήση µηχανικών µέσων σε εδάφη γαιώδηηµιβραχώδη Α.3 m ΟΙΚ ,00 4 Μεταφορές µε αυτοκίνητο δια µέσου οδών περιορισµένης βατότητας Α.4 ton.km ΟΙΚ ,00 5 Επίχωση µε προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισµών ή κατεδαφίσεων Α.5 m ΟΙΚ ,00 6 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών µε µηχανικά µέσα Α.6 m ΟΙΚ ,00 7 Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων ή µη Α.7 m 4.05 Υ Ρ , Προσεχτική αποξήλωση γρανιτικών ή τσιµεντένιων κυβολίθων Καθαίρεση µεµονωµένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεµα µε εφαρµογή συνήθων µεθόδων καθαίρεσης Καθαίρεση συνήθων κατασκευών, όπως τµηµάτων πλακών, τοιχωµάτων, προβόλων κλπ ή διανοίξεις οπών σε αυτά, µε εφαρµογή τεχνικών µή διαταραγµένης κοπής Α.8 m2 ΣΧΟΙΚ ΟΙΚ ,00 Α.9.1 m ΟΙΚ ,00 Α.9.2 m ΟΙΚ ,00 11 ιάνοιξη οπής ή φωλιάς σε άοπλο σκυρόδεµα για πάχος σκυροδέµατος 0,16 έως 0,25 m Α.10 ΤΕΜ ΟΙΚ 2272-Α 10,00 Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός 12 τύπου και οιουδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή Α m ΟΙΚ ,00 ακεραίων πλακών 13 Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους Με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε Α m ΟΙΚ ,00 ποσοστό άνω του 50% 14 Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιηµένων µε τσιµέντο Α.12 m3 Α-2.1 Ο Ο-1123Α 1,00 εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών 15 Τοµή οδοστρώµατος µε ασφαλτοκόπτη Α.13 m -1 ΟΙΚ-2269A 1,00 16 Αποξήλωση και παράδοση οργάνων παιδικής χαράς 17 Αποξήλωση, αποθήκευση, επανατοποθέτηση ή παράδοση στοιχείων αστικού εξοπλισµού Αποξήλωση και επανατοποθέτηση οργάνων 18 παιδικής χαράς Τοποθέτηση οργάνων παιδικής χαράς Αποξήλωση κιγκλιδωµάτων για ξύλινα κιγκλιδώµατα Αποξήλωση κιγκλιδωµάτων για µεταλλικά κιγκλιδώµατα Καθαίρεση ελαστικών δαπέδων ασφαλείας παιδικών χαρών Α.14 Α.15 Α.16 Α.17 ΤΕΜ. ΤΕΜ. ΤΕΜ. ΤΕΜ. ΣΧΟΙΚ ΣΧΟΙΚ ΣΧΟΙΚ ΣΧΟΙΚ ΟΙΚ ,00 ΟΙΚ ,00 ΟΙΚ ,00 ΟΙΚ ,00 Α m ΟΙΚ ,00 Α kg ΟΙΚ ,00 Α.19 m2 ΣΧΟΙΚ ΟΙΚ ,00 ΟΜΑ Α Β: ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΑ- ΛΙΘΟ ΟΜΕΣ- ΛΙΘΟΠΛΗΡΩΣΕΙΣ Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, διάστρωση 23 και συµπύκνωση σκυροδέµατος µε χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20 Β.1.1 m ΟΙΚ ,00 24 Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος µε χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από Β.1.2 m ΟΙΚ ,75 10

11 σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25 25 Ξυλότυποι χυτών µικροκατασκευών Β.2 m ΟΙΚ ,00 26 Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών Β.3 m ΟΙΚ ,00 27 Ξυλότυποι εµφανών σκυροδεµάτων Β.4 m ΟΙΚ ,00 28 ιαµόρφωση εγκοπών και εσοχών σε επιφάνειες από σκυρόδεµα Β.5 m ΟΙΚ ,00 29 Χαλύβδινοι οπλισµοί σκυροδέµατος κατηγορίας B500C (S500s) Β.6.1 kg ΟΙΚ ,00 30 Χαλύβδινοι οπλισµοί σκυροδέµατος δοµικά πλέγµατα B500C (S500s) Β.6.2 kg ΟΙΚ ,00 31 Προσαύξηση τιµής σκυροδέµατος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιµοποιούµενης ποσότητας δεν υπερβαίνει Β.7.1 m ΟΙΚ 3223.Α.5 98,00 τα 30,00 m3, για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20 32 Προσαύξηση τιµής σκυροδέµατος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιµοποιούµενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00 m3, για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25 Β.7.2 m ΟΙΚ 3223.Α.6 115,75 ΟΜΑ Α Γ: ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ 33 Επιχρίσµατα τριπτά ή πατητά µε τσιµεντοκονία Γ.1 m ΟΙΚ ,00 ΟΜΑ Α : ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ- ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 34 Υπόβαση οδοστρωσίας µεταβλητού πάχους.1 m3 Γ-1.1 Ο Ο-3121.Β 1,00 35 Βάση οδοστρωσίας µεταβλητού πάχους.2 m3 Γ-2.1 Ο Ο-3211.Β 1,00 36 Ασφαλτική προεπάλειψη.3 m2-3 Ο Ο ,00 37 Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συµπυκνωµένου πάχους 0,05 m µε χρήση.4 m2-8.1 Ο Ο-4521Β 1,00 κοινής ασφάλτου 38 Πλακοστρώσεις µε πλάκες από σκυρόδεµα διαστάσεων 40x40 cm.5 m2 Β-81 Ο Ο ,00 39 Επενδύσεις µε πλακίδια εφυαλωµένα ή οξύµαχα 20x10 cm, κολλητά.6 m ΟΙΚ ,00 40 Σύνθεση από κυλινδρικά καθίσµατα από ΣΧΟΙΚ m HPL/Μ.01 ΟΙΚ ,00 41 Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεµα.8 m Β-51 Ο Ο ,00 42 Εξυγιαντικές στρώσεις µε θραυστό υλικό.9 m3 λατοµείο ΟΙΚ ,50 43 ΣΧ.ΟΙΚ.10 m2 Επιστρώσεις µε τσιµεντενιους κυβόλιθους ΟΙΚ ,00 44 Κατασκευή στρώσης άµµου σκύρων µεταβλητού πάχους.11 m3 A-23 Ο Ο-3121.A 161,00 45 Γεωϋφασµα µη υφαντό βάρους 155 gr/m2.12 m ΟΙΚ ,00 ΟΜΑ Α Ε: ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ- ΣΙ ΗΡΟΥΡΓΙΚΑ 46 Προµήθεια, κατασκευή & τοποθέτηση ΣΧ.ΟΙΚ kg µεταλλικής περίφραξης παιδικής χαράς Ε.1 01 ΟΙΚ ,00 47 Προµήθεια, κατασκευή & τοποθέτηση ΣΧ.ΟΙΚ µεταλλικής θύρας σε περίφραξη παιδικής kg 02 χαράς Ε.2 ΟΙΚ ,00 ΣΧ.ΟΙΚ 48 Περίφραξη ξύλινη Ε.3 m ΟΙΚ ,00 ΣΧ.ΟΙΚ 49 Τοποθέτηση ξύλινης περίφραξης Ε.4 m ΟΙΚ ,00 50 Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωµάτων γαλβανισµένοι Φ 2 '' Ε.5 m ΟΙΚ ,00 51 Επένδυση καθιστικού µε WPC Ε.6 m2 ΣΧΟΙΚ53.30 ΟΙΚ ,80 52 Κατασκευή βρύσης Ε.7 ΤΕΜ. ΣΧΟΙΚ75.80 ΟΙΚ ,00 53 Επένδυση µε ξυλεία (4τµχ) διαστάσεων 95Χ45Χ2000 Ε.8 ΤΕΜ. ΣΧΟΙΚ ΟΙΚ ,00 ΟΜΑ Α ΣΤ: ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ- ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ 11

12 54 Υδροχρωµατισµοί επιφανειών σκυροδέµατος ή τσιµεντοκονιάµατος µε ακρυλικό υδατοδιαλυτό ΣΤ.1 m ΟΙΚ ,00 τσιµεντόχρωµα 55 Αντισκωριακή βαφή. Εφαρµογή αντισκωριακού υποστρώµατος ενός συστατικού βάσεως νερού η διαλύτου αλκυδικής, ακρυλικής ή ΣΤ.2 m ΟΙΚ ,00 τροποποιηµένης αλκυδικής ή ακρυλικής ρητίνης 56 Χρωµατισµοί σωληνώσεων διαµέτρου από 1 1/4 έως 2'' ΣΤ.3 m ΟΙΚ ,00 57 Ελαιοχρωµατισµοί κοινοί σιδηρών επιφανειών µε χρώµατα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, ΣΤ.4 m ΟΙΚ ,00 βάσεων νερού ή διαλυτού 58 Αντιγραφιστικές επαλείψεις(antigraffiti) µόνιµης προστασίας, ενός ή δύο συστατικών πολυουρεθανικής βάσεως ή βάσεως ΣΤ.5 m ΟΙΚ ,00 σιλικόνης. 59 Προετοιµασία επιχρισµένων επιφανειών τοίχων για χρωµατισµούς ΣΤ.6 m ΟΙΚ ,00 60 Βερνικοχρωµατισµοί ξύλινων επιφανειών ΣΤ.7 m ΟΙΚ ,00 ΟΜΑ Α Ζ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ-Υ ΡΕΥΣΗΣ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 61 Προµήθεια φυτικής γης Ζ.1 m3 ΝΑΠΡΣ 08 ΠΡΣ ,00 62 Συµπλήρωση παράπλευρων χώρων οδών, πλατειών σε αστικες περιοχές µε φυτική γη, Ζ , χωρις την προµήθεια του υλικού Χειρωνακτική εκσκαφή και επαναπλήρωση τάφρων υπογείου αρδευτικού δικτύου. Τάφροι βάθους cm Σωλήνας από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) ονοµαστικής πίεσης 10 atm, ονοµαστικής διαµέτρου Φ 25 Σωλήνας από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) ονοµαστικής πίεσης 10 atm, ονοµαστικής διαµέτρου Φ 20 Σταλακτηφόροι Φ 20 mm µε αυτορυθµιζόµενους σταλάκτες µε απόσταση σταλακτών 33 cm Συλλέκτες από σιδηροσωλήνες χωρίς ραφή, Φ1 1/12 IN, 2 εξόδων Ηλεκτροβάνες ελέγχου άρδευσης, ΡΝ 10 atm, πλαστικές χωρίς µηχανισµό ρύθµισης πίεσης, Φ 1'' Φίλτρο γραµµής σίτας ή δίσκων, πλαστικό, διατοµής 3/4 ή 1 in 70 Προγραµµατιστές άρδευσης, µπαταρίας, τύπου φρεατίου ελεγχόµενες ηλεκτροβάνες: 2 71 Προγραµµατιστές άρδευσης, µπαταρίας, τύπου φρεατίου ελεγχόµενες ηλεκτροβάνες: 4 72 Προγραµµατιστές άρδευσης, µπαταρίας, τύπου φρεατίου ελεγχόµενες ηλεκτροβάνες: 6 73 Πλαστικά φρεάτια ηλεκτροβανών,10 ins, δύο τριών ηλεκτροβανών 74 Πλαστικά φρεάτια ηλεκτροβανών 30Χ40 cm, 4 ηλεκτροβανών 75 Πλαστικά φρεάτια ηλεκτροβανών 50Χ60 cm, 6 ηλεκτροβανών 76 Στεγανό κουτί για προγραµµατιστές, από πολυεστέρα, διαστάσεων 40Χ30Χ20 77 Εκτοξευτήρας αυτοανυψούµενος, στατικός, µε σώµα ανύψωσης 10 cm, πλαστικός Εκτοξευτήρας αυτοανυψούµενος, γραναζωτός, 78 ακτίνας ενεργείας 5-9 m, µε σώµα ανύψωσης 10 cm, πλαστικός Ακροφύσια για σταθερούς εκτοξευτήρες, 79 ρυθµιζόµενου τοµέα, κανονικής παροχής 2-5 m Αγωγός από σωλήνα PVC ονοµαστικής 80 πίεσης 6 atm, Φ63 Ζ.3 Ζ.4 Ζ.5 Ζ.6 Ζ.7 Ζ.8 Ζ.9 Ζ.10 Ζ.11 Ζ.12 Ζ.13 Ζ.14 Ζ.15 Ζ.16 Ζ.17 Ζ.18 Ζ.19 Ζ.20 m2 ΝΑΠΡΣ Α07 ΠΡΣ 1620 m m m m TEM ΤΕΜ. ΝΑΠΡΣ Α09.2 ΠΡΣ 2111 ΝΑΠΡΣ Η1.2.2 ΗΛΜ 8 ΝΑΠΡΣ Η1.2.1 ΗΛΜ 8 ΝΑΠΡΣ Η ΗΛΜ 8 ΝΑΠΡΣ H ΗΛΜ 5 ΝΑΠΡΣ H ΗΛΜ 8 TEM ΝΑΠΡΣ Η07.1 ΗΛΜ 8 ΤΕΜ. ΤΕΜ. ΤΕΜ. ΤΕΜ. ΤΕΜ. ΤΕΜ. ΤΕΜ. ΤΕΜ. ΤΕΜ. TEM m ΝΑΠΡΣ Η ΗΛΜ 52 ΝΑΠΡΣ Η ΗΛΜ 52 ΝΑΠΡΣ Η ΗΛΜ 52 ΝΑΠΡΣ Η ΗΛΜ 8 ΝΑΠΡΣ Η ΗΛΜ 8 ΝΑΠΡΣ Η ΗΛΜ 8 ΝΑΠΡΣ Η ΗΛΜ 8 ΝΑΠΡΣ Η ΗΛΜ 8 ΝΑΠΡΣ Η ΗΛΜ 8 ΝΑΠΡΣ Η ΗΛΜ 8 ΝΑΠΡΣ Η2.2.2 ΗΛΜ 8 525,00 360,00 360,00 850,00 6,00 28,00 6,00 1,00 4,00 2,00 1,00 4,00 2,00 6,00 1,00 95,00 1,00 30,00 12

13 81 Γενική µόρφωση επιφάνειας εδάφους για την Ζ.21 2,70 φύτευση φυτών ή εγκατάσταση χλοοτάπητα στρ. ΝΑΠΡΣ Γ1 ΠΡΣ Ενσωµάτωση βελτιωτικών εδάφους Ζ.22 m3 ΝΑΠΡΣ Γ02 ΠΡΣ ,00 ΝΑΠΡΣ 83 Ζ ,00 Προµήθεια τύρφης ως βελτιωτικού m3 Θ. 10 ΠΡΣ ένδρα κατηγορίας 5 Ζ.24 ΤΕΜ. ΝΑΠΡΣ 1.5 ΠΡΣ ,00 85 ένδρα κατηγορίας 6 Ζ.25 ΤΕΜ. ΝΑΠΡΣ 1.6 ΠΡΣ ,00 86 Θάµνοι κατηγορίας Θ3 Ζ.26 ΤΕΜ. ΝΑΠΡΣ 2.3 ΠΡΣ ,00 87 Θάµνοι κατηγορίας Θ4 Ζ.27 ΤΕΜ. ΝΑΠΡΣ 2.4 ΠΡΣ ,00 88 Αναρριχώµενα φυτά κατηγορίας Α3 Ζ.28 ΤΕΜ. ΝΑΠΡΣ 3.3 ΠΡΣ ,00 89 Ποώδη πολυετή και ετήσια, διετή, βολβώδη Ζ.29 κλπ φυτά κατηγορίας Π2 ΤΕΜ. ΝΑΠΡΣ 6.2 ΠΡΣ ,00 90 Εγκατάσταση προπαρασκευασµένου ΝΑΠΡΣ Ζ.30 χλοοτάπητα στρ. Ε13.2 ΠΡΣ ,70 91 Ανοιγµα λάκκων διαστάσεων 0,30 x 0,30 x 0,30 m σε χαλαρά εδάφη, µε εργαλεία χειρός Ζ.31 ΤΕΜ. ΝΑΠΡΣ Ε2.1 ΠΡΣ ,00 92 Ανοιγµα λάκκων διαστάσεων 0,50 x 0,50 x Ζ.32 0,50 m σε χαλαρά εδάφη, µε εργαλεία χειρός ΤΕΜ. ΝΑΠΡΣ Ε2.2 ΠΡΣ ,00 93 Φύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος όγκου Ζ.33 2,00-4,00 lt ΤΕΜ. ΝΑΠΡΣ Ε9.4 ΠΡΣ ,00 94 Φύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος όγκου Ζ.34 4,50-12,00 lt ΤΕΜ. ΝΑΠΡΣ Ε9.5 ΠΡΣ ,00 95 Φύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος όγκου Ζ.35 23,00 40,00 lt TEM ΝΑΠΡΣ Ε9.7 ΠΡΣ ,00 96 Φύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος όγκου Ζ.36 41,00 80,00 lt TEM. ΝΑΠΡΣ Ε9.8 ΠΡΣ ,00 97 Φύτευση ποωδών φυτών και βολβών Ζ.37 TEM. ΝΑΠΡΣ Ε9.1 ΠΡΣ ,00 98 Υποστύλωση δένδρου µε την αξία του πασσάλου για µήκος πασσάλου µέχρι 2,50 m Υποστύλωση δένδρου µε την αξία του 99 πασσάλου για µήκος πασσάλου πάνω από 2,50 m Σχηµατισµός λεκανών άρδευσης φυτών, 100 διαµέτρου από 0,61 m και άνω Εσχάρες καναλιών υδροσυλλογής, 101 χαλύβδινες, γαλβανισµένες, ηλεκτροπρεσσαριστές Ζ.38 Ζ.39 Ζ.40 Ζ.41 ΤΕΜ. ΤΕΜ. TEM. ΝΑΠΡΣ Ε ΠΡΣ 5240 ΝΑΠΡΣ Ε ΠΡΣ 5240 ΝΑΠΡΣ ΣΤ01.2 ΠΡΣ 5330 kg Υ Ρ ,00 28,00 40,00 10,00 Β. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ ΟΜΑ Α Η: ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ Σωλήνας προστασίας καλωδίων, 102 πολυαιθυλενίου (PE), δοµηµένου τοιχώµατος, διατοµής Φ 75 mm 103 Βάση σιδηροστού άοπλη έως (0,8Χ0,8Χ1,0) µ Η-2 ΤΕΜ Σιδηροϊστός φωτισµού µοντέρνου τύπου µε τραβέρσα (ύψους έως 5 µέτρα) Φωτιστικό σώµα LED τύπου προβολέα (ισχύς 50 Watt) Πίλλαρ οδοφωτισµού τεσσάρων αναχωρήσεων Φρεάτιο έλξης & σύνδεσης υπόγειων καλωδίων, 40x40 cm Καλώδια τύπου E1VV-U, -R, -S (ΝΥΥ), ονοµ. τάσης 600/1000 V µε µόνωση από µανδύα PVC, διατοµής 3*2,5 mm2 Καλώδια τύπου E1VV-U, -R, -S (ΝΥΥ), ονοµ. τάσης 600/1000 V µε µόνωση από µανδύα PVC, διατοµής 4*4mm2 Αγωγοί γυµνοί χάλκινοι, πολυκλωνοι διατοµής 25 mm2 Σωλήνας προστασίας καλωδίων, πολυαιθυλενίου (PE), δοµηµένου τοιχώµατος, διατοµής Φ 50 mm Επανατοποθέτηση χαλύβδινων ιστών φωτισµού Η-1 m Υ Ρ ,00 ΣΧ. ΑΤΗΕ ΗΛΜ ,00 Η-3 ΤΕΜ ΗΛΜ ,00 Η-4 ΤΕΜ. ΣΧ ΗΛΜ ,00 Η-5 ΤΕΜ ΗΛΜ-52 1,00 Η-6 ΤΕΜ Ο Ο ,00 Η-7 m Η-8 m ΣΧ ΗΛΜ ,00 ΗΛΜ ,00 Η-9 m ΗΛΜ ,00 Η-10 m Υ Ρ ,00 Η-11 ΤΕΜ. ΣΧ ΗΛΜ-101 1,00 13

14 113 Αφαίρεση χαλύβδινων ιστών φωτισµού Η-12 ΤΕΜ ΗΛΜ-101 9, Κρουνός εκροής (βρύση) ορειχάλκινος κοινός διαµέτρου Φ 1/2 ins Η-13 ΤΕΜ. ΣΧ ΑΤΗΕ ΗΛΜ- 11 5,00 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ O ΑΝΑΠΛΗΡΩΤHΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ /ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ ΤΑΚΑ ΕΥΓΕΝΙΑ ΣΙΑΜΑΤΡΑ ΕΛΕΝΗ ΣΙΑΜΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΗΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Π.Ε. 14

15 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Aντικείµενο του παρόντος τιµολογίου είναι ο καθορισµός τιµών µονάδος των εργασιών, που είναι απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του Έργου, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά Τεύχη ηµοπράτησης που ορίζονται στη ιακήρυξη. 1. Οι τιµές µονάδας του παρόντος Τιµολογίου αναφέρονται σε µονάδες πλήρως περαιωµένων εργασιών, όπως περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, οι οποίες θα εκτελεστούν στην περιοχή του Έργου. Οι τιµές µονάδος περιλαµβάνουν όλες τις δαπάνες που αναφέρονται στην περιγραφή των εργασιών, καθώς και όσες απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών, σύµφωνα και µε τα λοιπά Τεύχη ηµοπράτησης. Καµιά αξίωση ή αµφισβήτηση δεν µπορεί να θεµελιωθεί, ως προς το είδος και την απόδοση των µηχανηµάτων, τις ειδικότητες και τον αριθµό του εργατοτεχνικού προσωπικού και την δυνατότητα χρησιµοποίησης ή µή µηχανικών µέσων, εκτός αν άλλως ορίζεται στα άρθρα του παρόντος. Σύµφωνα µε τα παραπάνω, στις τιµές µονάδος του παρόντος Τιµολογίου, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά περιλαµβάνονται τα κάτωθι: 1.1 Κάθε είδους επιβάρυνση των ενσωµατουµένων υλικών από φόρους, τέλη, δασµούς, έξοδα εκτελωνισµού, ειδικούς φόρους κλπ πλην του Φ.Π.Α. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους µεταφορικών του µέσων. 1.2 Οι δαπάνες προµηθείας των πάσης φύσεως, ενσωµατωµένων και µη, κυρίων και βοηθητικών υλικών, µεταφοράς τους στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, αποθήκευσης, φύλαξης, επεξεργασίας τους (αν απαιτείται) και προσέγγισής τους, µε τις απαιτούµενες φορτοεκφορτώσεις, τις ασφαλίσεις των µεταφορών, τις σταλίες των µεταφορικών µέσων και τις απαιτούµενες πλάγιες µεταφορές, εκτός των ειδικών περιπτώσεων, που η µεταφορά πληρώνεται ιδιαιτέρως µε αντίστοιχα άρθρα του Τιµολογίου. Οµοίως οι δαπάνες για την φορτοεκφόρτωση και µεταφορά (µε την σταλία µεταφορικών µέσων) των πλεοναζόντων ή/και ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών και λοιπών υλικών, σε κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαµβανοµένων υπόψη των ισχυόντων Περιβαλλοντικών Όρων, σύµφωνα µε την Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης. 1.3 Οι δαπάνες µισθών, ηµεροµισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστικών εισφορών (στο Ι.Κ.Α., σε ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ηµεδαπούς ή/και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισµούς κλπ.), δώρων εορτών, επιδοµάτων που καθορίζονται από τις ισχύουσες εκάστοτε Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας (αδείας, οικογενειακού, θέσεως, ανθυγιεινής εργασίας, εξαιρέσιµων αργιών κλπ), νυκτερινής απασχόλησης (πλην των έργων που η εκτέλεσή τους προβλέπεται κατά τις νυκτερινές ώρες και τιµολογούνται ιδιαιτέρως) κλπ, του πάσης φύσεως προσωπικού (επιστηµονικού, εργατοτεχνικού όλων των ειδικοτήτων, υπαλλήλων εργοταξιακών γραφείων, οδηγών και χειριστών οχηµάτων και µηχανηµάτων, τεχνιτών συνεργείων κλπ.) ηµεδαπού ή αλλοδαπού που απασχολείται για την κατασκευή του έργου, επί τόπου ή οπουδήποτε αλλού. 1.4 Οι δαπάνες εξασφάλισης εργοταξιακών χώρων, διαρρύθµισης αυτών, ανέγερσης γραφείων, εργαστηρίων και λοιπών εγκαταστάσεων του Αναδόχου, εξασφάλισης ύδρευσης, ηλεκτρικού ρεύµατος, τηλεφωνικής σύνδεσης και αποχέτευσης των εργοταξιακών εγκαταστάσεων, καθώς και λοιπών απαιτουµένων ευκολιών, σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης. 1.5 Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών και αποµάκρυνσής τους µετά την περαίωση του έργου, καθώς και οι δαπάνες αποκατάστασης των χώρων κατά τρόπο αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύµφωνα µε τους εγκεκριµένους Περιβαλλοντικούς Όρους. 15

16 1.6 Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Έργου, τις µεταφορές, τα µεταφορικά µέσα, τα µηχανήµατα έργων και τις εγκαταστάσεις, καθώς και τις λοιπές ασφαλιστικές καλύψεις όπως καθορίζονται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων του Έργου. 1.7 Οι επιβαρύνσεις από την εκτέλεση των εργασιών υπό ταυτόχρονη διεξαγωγή της κυκλοφορίας και την λήψη των απαιτουµένων προστατευτικών µέτρων, οι δαπάνες των µέτρων προστασίας των όµορων κατασκευών των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, της πρόληψης ατυχηµάτων εργαζοµένων ή τρίτων, της αποφυγής βλαβών σε κινητά ή ακίνητα πράγµατα τρίτων, της αποφυγής ρύπανσης ρεµάτων, ποταµών, ακτών κλπ, καθώς και οι δαπάνες των µέτρων προστασίας των έργων σε κάθε φάση της κατασκευής τους ανεξαρτήτως της εποχής του έτους (εκσκαφές, θεµελιώσεις, ικριώµατα, σκυροδετήσεις κλπ) και µέχρι την οριστική παραλαβή τους. 1.8 Οι δαπάνες διεξαγωγής των ελέγχων ποιότητος και οι δαπάνες κατασκευής των πάσης φύσεως δοκιµαστικών τµηµάτων που προβλέπονται στην Τ.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης (µετρήσεις, εργαστηριακοί έλεγχοι και δοκιµές, αξία υλικών, χρήση µηχανηµάτων, εργασία κλπ.) 1.9 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόµισης και λειτουργίας του κυρίου και βοηθητικού µηχανικού εξοπλισµού και µέσων (π.χ. ικριωµάτων, εργαλείων) που απαιτούνται για την κατασκευή του έργου στο πλαίσιο του εγκεκριµένου χρονοδιαγράµµατος, στις οποίες περιλαµβάνονται τα µισθώµατα, η µεταφορά επί τόπου, η συναρµολόγηση (όταν απαιτείται), η αποθήκευση, η φύλαξη, η ασφάλιση, οι αποδοχές οδηγών, χειριστών, βοηθών και τεχνιτών, τα καύσιµα, τα λιπαντικά και λοιπά αναλώσιµα, τα ανταλλακτικά, οι επισκευές, οι µετακινήσεις στον χώρο του έργου, οι ηµεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, οι πάσης φύσεως σταλίες και καθυστερήσεις (που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Κυρίου του Έργου), η αποσυναρµολόγησή τους (εάν απαιτείται) και η αποµάκρυνσή τους από το Έργο. Περιλαµβάνονται επίσης οι πάσης φύσεως δαπάνες του εφεδρικού εξοπλισµού που διατηρείται σε ετοιµότητα για την αντιµετώπιση βλαβών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία Οι επιβαρύνσεις από καθυστερήσεις, µειωµένη απόδοση και µετακινήσεις µηχανηµάτων και προσωπικού που οφείλονται: (α) στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιµετώπισης των εµποδίων από τους (β) αρµόδιους για αυτά φορείς (ΥΠ.ΠΟ,.Ε.Η, ΟΚΩ, ΕΥΑx κλπ.), στην ενδεχόµενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των ως άνω εµποδίων, (γ) στην διενέργεια των απαιτουµένων µετρήσεων, ελέγχων και ερευνών (τοπογραφικών, εργαστηριακών, γεωτεχνικών κ.α.), καθώς και στις λοιπές υποχρεώσεις του Αναδόχου που προβλέπονται στα τεύχη δηµοπράτησης, είτε τα ως άνω αποζηµιώνονται ιδιαίτερα είτε είναι ανοιγµένα στο ποσοστό Γ.Ε.& Ο.Ε. ή σε άλλα άρθρα του παρόντος Τιµολογίου (δ) (ε) στην λήψη µέτρων για την εξασφάλιση της κυκλοφορίας πεζών και οχηµάτων, σε προσωρινές ή µόνιµες κυκλοφοριακές ρυθµίσεις στην ευρύτερη περιοχή του έργου για οποιαδήποτε αιτία (π.χ. εορτές, εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου και υποδοµών, βλάβες σε άλλα έργα, εκτέλεση άλλων έργων κλπ.) Οι δαπάνες λήψης µέτρων για την οµαλή και ασφαλή διακίνηση πεζών και οχηµάτων στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, όπως ενδεικτικά: (1) Οι δαπάνες προσωρινών γεφυρώσεων ορυγµάτων πλάτους έως 3,0 m, για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας πεζών και οχηµάτων, όταν τούτο κρίνεται απαραίτητο από την Υπηρεσία ή τις αρµόδιες Αρχές (2) Οι δαπάνες λήψης προστατευτικών µέτρων για την απρόσκοπτη και ασφαλή κυκλοφορία πεζών και οχηµάτων στην περίµετρο των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, όπου απαιτείται, ήτοι για την περίφραξη των ορυγµάτων και γενικά των χώρων εκτέλεσης εργασιών, την ενηµέρωση του κοινού, την σήµανση και φωτεινή σηµατοδότηση του εργοταξιακού χώρου (πλην εκείνης που προκύπτει από µελέτη σήµανσης και τιµολογείται ιδιαιτέρως), την προσωρινή διευθέτηση και 16

17 αποκατάσταση της κυκλοφορίας κλπ. καθώς και οι δαπάνες για την αποµάκρυνση των παραπάνω προσωρινών κατασκευών και σήµανσης µετά την περαίωση των εργασιών και την πλήρη αποκατάσταση της αρχικής σήµανσης Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών που απαιτούνται για την χάραξη των επιµέρους στοιχείων του έργου, οι δαπάνες σύνταξης µελετών εφαρµογής (όταν απαιτείται για την προσαρµογή των στοιχείων της οριστικής µελέτης στο ακριβές ανάγλυφο του εδάφους ή υφιστάµενες κατασκευές), κατασκευαστικών σχεδίων και σχεδίων λεπτοµερειών, οι δαπάνες ανίχνευσης και εντοπισµού εµποδίων στον χώρο εκτέλεσης του έργου και εκπόνησης µελετών αντιµετώπισης αυτών (λ.χ. υπάρχοντα θεµέλια, υψηλός ορίζοντας υπογείων υδάτων, δίκτυα Οργανισµών Κοινής Ωφελείας [ΟΚΩ]), καθώς οι δαπάνες σύνταξης του Προγράµµατος Ποιότητος του Έργου (ΠΠΕ), του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας, του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας του Έργου (ΣΑΥ- ΦΑΥ) Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο εκτέλεσης των εργασιών, του χώρου του έργου καθαρού και απαλλαγµένου από ξένα προς το έργο αντικείµενα, προϊόντα εκσκαφών κλπ., καθώς και οι δαπάνες για την απόδοση, µετά το τέλος των εργασιών του χώρου καθαρού και ελεύθερου από οποιεσδήποτε προσωρινές κατασκευές και όπως στους εγκεκριµένους περιβαλλοντικούς όρους ορίζεται Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώµατα κατοχυρωµένων µεθόδων και ευρεσιτεχνιών που εφαρµόζονται κατά οποιονδήποτε τρόπο για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζηµιάς καθώς και οι αποζηµιώσεις για κάθε είδους βλάβη ή µη συνήθη φθορά επί υφισταµένων κατασκευών κατά την εκτέλεση των εργασιών ή την διακίνηση βαρέως εξοπλισµού του Αναδόχου (π.χ. µεταφορικών µέσων µεγάλης χωρητικότητας, ερπυστριοφόρων µηχανηµάτων κλπ) που οφείλονται σε µη τήρηση των συµβατικών όρων, των υποδείξεων της Υπηρεσίας, των ισχυουσών διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου Οι δαπάνες διάθεσης γραφείων και λοιπών ευκολιών στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ και στους λοιπούς όρους δηµοπράτησης Οι δαπάνες των ειδικών µελετών, που προβλέπεται στα τεύχη δηµοπράτησης να εκπονηθούν από τον Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αµοιβή, όπως µελέτες σύνθεσης σκυροδεµάτων και ασφαλτοµιγµάτων, µελέτες ικριωµάτων κλπ Οι δαπάνες λήψης µέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, από την εγκατάσταση του Αναδόχου στο Έργο µέχρι και την παραλαβή του Έργου, όπως αυτά καθορίζονται στις σχετικές µελέτες και στους περιβαλλοντικούς όρους, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωµή προς τούτο στα τεύχη δηµοπράτησης Οι δαπάνες δηµοσίευσης της διακήρυξης και κατάρτισης του συµφωνητικού και γενικά όλες οι υπόλοιπες ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο, όπως αυτές αναφέρονται στους υπόλοιπους όρους δηµοπράτησης του Έργου Οι δαπάνες συντήρησης του έργου µέχρι την οριστική του παραλαβή Οι τιµές µονάδας του παρόντος Τιµολογίου προσαυξάνονται κατά το ποσοστό Γενικών Εξόδων (Γ.Ε.) και Οφέλους του Αναδόχου (Ο.Ε.), στο οποίο περιλαµβάνονται οι πάσης φύσεως κρατήσεις ή υποχρεώσεις αυτού, όπως δαπάνες διοίκησης και επίβλεψης του Έργου, σήµανσης εργοταξίων, φόροι, δασµοί, ασφάλιστρα, τόκοι κεφαλαίων κίνησης, προµήθειες εγγυητικών επιστολών, έξοδα λειτουργίας γραφείων κ.λπ., τα επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως καθώς και το προσδοκώµενο κέρδος από την εκτέλεση των εργασιών Το ως άνω ποσοστό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανέρχεται σε δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) του προϋπολογισµού των εργασιών, όπως αυτός προκύπτει βάσει των τιµών του Τιµολογίου Προσφοράς του αναδόχου, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α) επί των λογαριασµών του Αναδόχου βαρύνει τον Κύριο του Έργου 1.24 Οι δαπάνες των κάθε είδους αντλήσεων, για την αντιµετώπιση όλων των επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων νερών, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στα άρθρα του Τιµολογίου. 17

18 1.25 Η τοποθέτηση ενηµερωτικών πινακίδων µε τα βασικά στοιχεία του έργου, σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας, καθώς και η εκτύπωση πληροφοριακού υλικού, για το κοινό, µε ενηµερωτικά στοιχεία ως προς το έργο σύµφωνα µε τα τεύχη δηµοπράτησης Οι δαπάνες έκδοσης αδειών για λογαριασµό του κυρίου του έργου, κάθε είδους εργασιών από τις αρµόδιες ηµόσιες Επιχειρήσεις, Πολεοδοµία ή και τους Οργανισµούς Κοινής Ωφέλείας (.Ε.Κ.Ο. ή Ο.Κ.Ω.) εκτός αν περιγράφεται διαφορετικά στα τεύχη δηµοπράτησης. Στις τιµές της προσφοράς συνυπολογίζονται όλες οι απαραίτητες πρόσθετες υπηρεσίες και συνεπώς δεν παρατίθενται ξεχωριστά. Γενικότερα για διευκρίνιση του όρου «κάθε δαπάνη» στις τιµές µονάδος περιλαµβάνεται η αξία: Α. των απαιτούµενων υλικών όπως καθορίζονται κατά είδος, διαστάσεις, ποιότητα και ποσότητα. Β. της απαιτούµενης µηχανικής ή και χειρονακτικής εργασίας. Γ. της φθοράς, της αντικατάστασης και της απόµείωσης των υλικών.. της καταβολής µισθών, ηµεροµισθίων, υπερωριών, ασφαλίσεων και όλων των λοιπών σχετικών επιβαρύνσεων που προβλέπονται από την ισχύουσα Νοµοθεσία, ηµεδαπών ή αλλοδαπών εργαζοµένων στον τόπο του έργου. Ε. της λειτουργίας των µηχανηµάτων που απαιτούνται για την εκτέλεση κάθε εργασίας, όπως µισθώµατα, καύσιµα, λιπαντικά, δαπάνες εγκατάστασης, επισκευής και συντήρησης τους. ΣΤ. των δαπανών µελετών, τοπογραφήσεων, πασσαλώσεων, αναπασσαλώσεων, εγκατάστασης χωροσταθµικών αφετηριών που απαιτούνται για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών και δεν αµείβονται ιδιαίτερα, σύµφωνα µε τους λοιπούς όρους. Ζ. των δαπανών για κάθε είδους ασφαλίσεις (εργασιακή, µεταφορών, µηχανηµάτων, προσωπικού, εγκαταστάσεων κτλ.) καθώς και για τυχόν άλλες ασφαλίσεις. Η. της κάθε µορφής αποζηµίωσης για ατυχήµατα ή ζηµιές προς τρίτους κατά την εκτέλεση των εργασιών. Θ. της τοποθέτησης ενηµερωτικών πινακίδων µε τα βασικά στοιχεία του έργου, σύµφωνα µε τις υποδείξεις της εταιρείας και τους ισχύοντες κανονισµούς. Ι. των δαπανών τήρησης των κανόνων ασφάλειας και υγιεινής που αφορούν τις εγκαταστάσεις και το προσωπικό του εργοταξίου, σύµφωνα µε την ισχύουσα Νοµοθεσία και τα οριζόµενα στο Φάκελο Υγιεινής και Ασφάλειας του έργου. ΙΑ. των κάθε είδους αντλήσεων και λοιπών κατασκευών, για την αντιµετώπιση όλων των επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων νερών. Θεωρείται δεσµευτικό, ότι σε περίπτωση εµφανούς έλλειψης κάποιας περιγραφής η εν λόγω υπηρεσία πρέπει να παρέχεται, δηλαδή ο ανάδοχος δεν µπορεί να επικαλεστεί ελλιπή ή µερική περιγραφή. Ο ανάδοχος οφείλει να ελέγξει τα σχέδια και τις περιγραφές που λαµβάνει σχετικά µε τη τεχνική εφαρµογή τους προκειµένου να παραδώσει µια "ολοκληρωµένη κατασκευή". 18

19 Ο ανάδοχος οφείλει να ενηµερωθεί πλήρως, πριν την υποβολή της προσφοράς σχετικά µε όλους τους παράγοντες που επηρεάζουν τις τιµές, ιδίως σχετικά µε την τοποθεσία του εργοταξίου, τις δυνατότητες πρόσβασης και αποθήκευσης και την αξιοποίηση της περιοχής. Με την υποβολή της προσφοράς και την υπογραφή του, ο µειοδότης πιστοποιεί ότι αποδέχεται ρητώς τους βασικούς όρους της προσφοράς. Συµπληρωµατικές απαιτήσεις λόγω εσφαλµένης πληροφόρησης δεν γίνονται αποδεκτές. Όλες οι µετρήσεις ή οι ποσότητες που απαιτούνται βάσει των δεδοµένων της προσφοράς αποτελούν ιδία ευθύνη του µειοδότη (κείµενο για τη λειτουργική περιγραφή υπηρεσιών, σχέδιο της υποβολής προσκλήσεων και σχέδια συστηµάτων). Εσφαλµένοι υπολογισµοί αποτελούν δική του ευθύνη. Οποιεσδήποτε πληροφορίες πρέπει να αναγραφούν σε πίνακες ή οπουδήποτε αλλού αυτές θα πρέπει να έχουν τη µορφή πλαστικοποιηµένου πινακιδίου. Το σύνολο των εργασιών πρέπει να έχει την έγκριση της τεχνικής υπηρεσίας του δήµου ως προς την ποιότητα των χρησιµοποιούµενων υλικών και την αρτιότητα της κατασκευής όλων των εργασιών. Ο Ανάδοχος έχει ακέραια την ευθύνη για την άριστη ποιότητα και τη συµφωνία µε το τεύχος των τεχνικών προδιαγραφών των κάθε φύσης υλικών κ.λ.π που υπεισέρχεται εκάστοτε στις διάφορες εργασίες. Η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να διενεργεί δειγµατοληψία και έλεγχο της ποιότητας των κάθε φύσης υλικών και εργασιών, χωρίς βέβαια αυτό να απαλλάσσει τον ανάδοχο από την ευθύνη ως µοναδικού και εξ ολοκλήρου υπευθύνου για την ποιότητα και το δόκιµο των κάθε φύσης υλικών, ειδών καθώς και εργασιών. Όλα τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν θα πρέπει να είναι της καλύτερης ποιότητας της αγοράς χωρίς βλάβες ή ελαττώµατα. Τα υλικά και τα έτοιµα ή µισοέτοιµα προϊόντα που θα χρησιµοποιούνται θα πρέπει να παράγονται από την εγχώρια Βιοµηχανία και µόνο όπου τα στοιχεία και τεύχη της µελέτης προδιαγράφουν διαφορετικά, επιτρέπεται να χρησιµοποιήσει προϊόντα από το εξωτερικό. ιευκρινίζεται ότι ως εγχώρια βιοµηχανία λογίζεται µε βάση το Κοινοτικό ίκαιο η προερχόµενη από τα Κράτη Μέλη της Ε.Κ. Επίσης θα είναι απολύτως σύµφωνα µε τα συµβατικά δεδοµένα, τους ισχύοντες κανονισµούς και προδιαγραφές και της απολύτου εγκρίσεως της επίβλεψης σχετικά µε την προέλευση, τις διαστάσεις, την αντοχή, την ποιότητα, την εµφάνιση, την ανταπόκριση στις προδιαγραφές κ.λ.π. Πριν από κάθε παραγγελία το υλικό, µηχάνηµα ή συσκευή θα εγκρίνεται από την Υπηρεσία ως εξής: - Αν πρόκειται για υλικό σειράς βιοµηχανικής παραγωγής θα προσκοµίζονται στην Υπηρεσία, έντυπα µε πληροφοριακό υλικό και προδιαγραφές του εργοστασίου παραγωγής. - Αν πρόκειται για υλικό αυτοσχέδιο που πρόκειται να παραχθεί ειδικά για το εν λόγω έργο, θα προσκοµίζονται στην Υπηρεσία δείγµατα, σχέδια ή µοντέλα. - Τα παραπάνω δείγµατα κ.λ.π που θα εγκρίνονται από την Υπηρεσία θα φυλάσσονται από αυτή µέχρι την παραλαβή του έργου χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση του Αναδόχου. - Η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να απορρίψει κατά την κρίση της κάθε υλικό, µηχάνηµα ή συσκευή που δεν θα είναι σύµφωνο µε τα δείγµατα ή τις προδιαγραφές ως ανωτέρω. - Ο Ανάδοχος υποχρεούται πριν από την παραγγελία των υλικών, µηχανηµάτων, συσκευών κ.λ.π να υποβάλλει στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία κατάλογο των προς παραγγελία υλικών για έγκριση, γνωστοποιώντας συγχρόνως και την ηµεροµηνία παραγγελίας των ανωτέρω υλικών. - Σε περίπτωση που ο εργοδότης παραδώσει στον ανάδοχο υλικά, συνοδευόµενα µε πρωτόκολλο, απαιτούµενα για την εκτέλεση των έργων, ο εργολάβος δεν δικαιούται κανένα ποσοστό για γενικά έξοδα και όφελος αυτού επί της αξίας τους, ούτε αποζηµίωσης για δαπάνες αποθήκευσης και φύλαξης αυτών. εν φέρει δε καµία ευθύνη για την κακή ποιότητα ή ακαταλληλότητά τους εφόσον το αναφέρει έγκαιρα εγγράφως. Οι εταιρείες παροχής των παραπάνω υλικών, οφείλουν να έχουν πιστοποιητικό συστήµατος διαχείρισης ποιότητας, αντίγραφο του οποίου (ή άλλο επίσηµο έγγραφο) ο ανάδοχος οφείλει να υποδείξει στον επιβλέποντα µηχανικό του έργου εφ όσον αυτό του ζητηθεί. Επίσης προκειµένου να µην υπάρχουν καθυστερήσεις στο χρονοδιάγραµµα του έργου, ο ανάδοχος οφείλει να παραδώσει προς έγκριση από την αναθέτουσα αρχή, µε την υπογραφή της σύµβασης τόσο τα δείγµατα των υλικών που πρόκειται να χρησιµοποιήσει όσο και τα πιστοποιητικά των εταιρειών όπως περιγράφηκαν παραπάνω. 19

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ NET ΗΛΜ - ΕΚΔΟΣΗ 1.0

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ NET ΗΛΜ - ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ NET ΗΛΜ - ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Aντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των εργασιών, που είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ «ιαµόρφωση περιβάλλοντα χώρου στο κτίριο του Πολιτιστικού Συλλόγου στον οικισµό της Ελιάς,.Ε. Γουβών Προϋπολογισµός: 125.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Δ.Τ.Υ. ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 47/2015 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΚΟΜΒΩΝ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΤΑ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Εργο : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Aντικείμενο του παρόντος

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών

Τεύχος Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Περιφερειακή Ενότητα Δράμας ΟΤΑ : Δήμος Κάτω Νευροκοπίου ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Ανάπλαση οδών-πεζοδρομίων & ηλεκτροφωτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Εργο : Ποιοτική αναβάθμιση σχολικών συγκροτημάτων του Δήμου Βόλου ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Δημιουργία Κέντρου Πληροφόρησης και Εξυπηρέτησης Επισκεπτών ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ Προϋπ: 203000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Εργο : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: Δήμος Ιλίου, Ν. Αττικής ΕΡΓΟ: 28 ο Νηπιαγωγείο Ιλίου - Οικοδομικές εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ, Ν.ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΡΓΟ: 13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ- ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δήμος : ΒΟΛΟΥ Εργο : ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΥ ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗ ΜΕΛΑΓΚΟΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 1.1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΔ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ο-2922 m 2 134,00 17,30 2.318,20

Ο Ο-2922 m 2 134,00 17,30 2.318,20 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ ΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ ΜΕΛΕΤΗ : ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΑΜΠΑΝΑΡΙΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α/Α. ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ.. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Εργασίες επισκευής και αποκατάστασης επιστρώσεων σε περιοχές της βάσης του 6ου Προβλήτα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δήμος : ΒΟΛΟΥ Εργο : ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 1.1. ΓΕΝΙΚΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ-ΚΑΛΥΨΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 2ο Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες για την δηµιουργία υπογείων κλπ χώρων, χωρίς την καθαρή µεταφορά των προϊόντων εκσκαφής

ΑΡΘΡΟ 2ο Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες για την δηµιουργία υπογείων κλπ χώρων, χωρίς την καθαρή µεταφορά των προϊόντων εκσκαφής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ "Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ" /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ ΗΜΟΣ: «Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ» ΕΡΓΟ: ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΜΟΥ Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ

Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΝ ΕΣΕΩΝ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓΚΩΝΑ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΚΑΛΑΜΟΥ Τ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η

Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΦΠΑ: 700.000,00 ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & Δ.Δ. Δ/νση: Δημαρχίας 30, 592 00, Νάουσα ΤΗΛ. 2332050300 FAX: 2332024260 E-MAIL:info@naoussa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α 1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 1 Καθαίρεση ανωδοµών από αργολιθοδοµή ή λιθοδοµή

ΟΜΑ Α 1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 1 Καθαίρεση ανωδοµών από αργολιθοδοµή ή λιθοδοµή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ "Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ" /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ ΗΜΟΣ: «Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ» ΕΡΓΟ: ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΜΟΥ Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΝΕΤ ΥΔΡ - ΕΚΔΟΣΗ 3.0 #

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΝΕΤ ΥΔΡ - ΕΚΔΟΣΗ 3.0 # ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΝΕΤ ΥΔΡ - ΕΚΔΟΣΗ 3.0 # ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Aντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των εργασιών, που είναι απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗΣ ΕΤΕΠ (ΦΕΚ 2221/Β30-07-2012) & ΙΣΧΥΟΝΤΩΝ ΝΕΤ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗΣ ΕΤΕΠ (ΦΕΚ 2221/Β30-07-2012) & ΙΣΧΥΟΝΤΩΝ ΝΕΤ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 Παρατήρηση: η αναγραφή παύλας στην στήλη Κωδ. ΕΤΕΠ σημαίνει ότι δεν υπάρχει εγκεκριμένη ΕΤΕΠ για το εν λόγω αντικείμενο εργασιών ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗΣ ΕΤΕΠ (ΦΕΚ 2221/Β30072012) & ΙΣΧΥΟΝΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ Έργο: «Βιοκλιµτική νβάθµιση του ηµόσιου Ανοικτού Χώρου κτά µήκος του ιστορικού ρέµτος Χρυσορρό της Θήβς» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΤ Μονάδ Μονάδς ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ήµος : ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ Εργο : ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ Πίνακας ΕΤΕΠ των άρθρων Μελέτης Εγκύκλιος 26/ 4-10-2012

ήµος : ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ Εργο : ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ Πίνακας ΕΤΕΠ των άρθρων Μελέτης Εγκύκλιος 26/ 4-10-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµός Μελέτης : 33/2012 ήµος : ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ Εργο : ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΘΡΑΨΑΝΟΥ Πίνακας ΕΤΕΠ των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Εργο : ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙ ΗΡΟΤΡΟΧΙΩΝ ΓΕΡΑΝΩΝ ΣΤΟ ΚΡΗΠΙ ΩΜΑ 17 ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Εγκατάσταση Πρασίνου Παραλιακού Μετώπου Κ.Α. 35-7326.002 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ Ο ΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΙ-ΘΡΑΨΑΝΟ ΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ. 1o ΥΠΟΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ Α/Α ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α.Τ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΑΝΑΘ/ΣΗΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ Τ.Μ.

ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ Α/Α ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α.Τ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΑΝΑΘ/ΣΗΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ Τ.Μ. ` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ: Δ.Δ. ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 218.500

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΑΜΒ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Εργο : Νο90 - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ 1 Πινακίδες εργοταξιακής σήμανσης.

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός ΚΩ ΙΚΟΣ Α.Τ. Περιγραφή Εργασίας ΑΡΘΡΟΥ ης

Κωδικός ΚΩ ΙΚΟΣ Α.Τ. Περιγραφή Εργασίας ΑΡΘΡΟΥ ης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑ ΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δήμος : Θεσσαλονίκης Εργο : Νέες κατασκευές και Αναπλάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΣ 5130 τεμ 0,75 72 54,00 6 ΠΡΣ Ε2.2 Ανοιγμα λάκκων διαστάσεων 0,50 Χ 0,50 Χ 0,50 m

ΠΡΣ 5130 τεμ 0,75 72 54,00 6 ΠΡΣ Ε2.2 Ανοιγμα λάκκων διαστάσεων 0,50 Χ 0,50 Χ 0,50 m Π/Υ ΕΡΓΟΥ : Διαμόρφωση μικρής κλίμακας κατασκευή παρατηρητηρίου και κέντρου ενημέρωσης επισκεπτών στην περιοχή Ατσπάς της Τ.Κ. Μαριών α/α Αριθ. Τιμολ. Είδος Εργασίας Αρθρο Αναθεώρ. Μονάδα Τιμη Δαπάνη Ποσότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Εργο : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έργο : Προϋπολογισμός : 990.000,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΑΣΠΕ ΩΝ ΓΙΑ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ

ΚΡΑΣΠΕ ΩΝ ΓΙΑ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΡΓΟ : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ & ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΡΑΣΠΕ ΩΝ ΓΙΑ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Βάση καταγεγραµµένων αναγκών) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έργο : ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Προϋπολογισμός : 2.315.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠ. ΧΡΗΜ. ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠ. ΧΡΗΜ. ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΑΡΝΗΘΑΣ ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠ. ΧΡΗΜ. ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ «ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΤΑΤΟΙΟΥ» «ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΤΑΤΟΙΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: Αγρίνιο, Νομός Αιτωλοακαρνανίας ΕΡΓΟ: 3 ο 2/θέσιο &

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΔΕΥΑΛ) ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 13/14 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: ΚΑΙ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΡΘΡΟ ΜΟΝ. ΠΟΣΟ α/α ΑΡ. ΤΙΜΟΛ ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Ανακατασκευή δικτύου ηλεκτροδότησης και σιδηροτροχιών γερανών στο κρηπίδωµα 17 του Λιµένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ 1 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Χρήση πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης. 1.1 ΜΗΝΕΣ 20 8.20 164.00 ΥΔΡ ΝΕΤ-1.01-Α ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ 2 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔOY ΚΑΡΔΙΑΣ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΡΙΘ. ΜΕΛ.: 49/2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. 001 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 22.20.2 m2 150. 003 ΝΕΤ Ο Ο-ΜΕ -2.3 m2 1845. 004 ΥΛΙΚΟ ΝΕ3.1 Τεµ. 20. 005 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 20.1.1 m2 10. 006 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 20.

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. 001 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 22.20.2 m2 150. 003 ΝΕΤ Ο Ο-ΜΕ -2.3 m2 1845. 004 ΥΛΙΚΟ ΝΕ3.1 Τεµ. 20. 005 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 20.1.1 m2 10. 006 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 20. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΙΚΑΙΑΣ - Έργο: ιαµόρφωση πλατείας στα όρια του ήµου Νίκαιας - Αγ.Ι.Ρέντη ΝΙΚΑΙΑ -Γ.ΓΡΕΒΕΝΩΝ - Θέση: ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - - ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ. 1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ. Εργο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2009. Ανάδοχος : ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ. 1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ. Εργο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2009. Ανάδοχος : ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ 1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Εργο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2009 Ανάδοχος : ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών Σελίδα : 2 Αρχική σύμβαση Εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΥ. Βόλος Αρ. Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΥ. Βόλος Αρ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΥ Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου Σας διαβιβάζω το υπ αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (Α.Σ.Δ.Α.) ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ : ΙΛΙΟΝ Ο.Τ. 1152 (μεταξύ των οδών Φιλιατών, Ηροδότου, Ιωνίας και Πλουτάρχου) ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΒΙΟΦΙΑΛ»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ,ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟ: "Επείγουσες εργασίες αντικατάστασης κουφωμάτων στο Γυμνάσιο Λύκειο Τιθορέας" ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Άρθρο 3 ο : Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος με μεταλλικά πετάσματα Από πίνακα 1 63,87 m² Στρογγύλευση 0,13 Σύνολο: 64,00 m²

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Άρθρο 3 ο : Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος με μεταλλικά πετάσματα Από πίνακα 1 63,87 m² Στρογγύλευση 0,13 Σύνολο: 64,00 m² Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr Κατασκευή καταθλιπτικού αγωγού αποχέτευσης και παροχής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΑ: ΠΡΟΫΠ. ΧΡΗΜ. ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΑ: ΠΡΟΫΠ. ΧΡΗΜ. ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΑ: «ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΟΡΕΙΝΟ ΟΓΚΟ ΥΜΗΤΤΟΥ» «ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΩΔ: 20.7325.32 ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 26/2014 ANAKATAΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 2014-2015 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ Α.Τ. Μ.Μ. ΑΡΘΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίς 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΣΚΑΦΩΝ 1 2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΓΩΓΩΝ 15 3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 17 4. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ 18 5. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ 26 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α. τετραγωνικό µέτρο (m2) χιλιόγραµµο (kg) βάσει ζυγολογίου ή αναλυτικών υπολογισµών. Κυβικό µέτρο (m3) επί ορύγµατος.

ΜΟΝΑ Α. τετραγωνικό µέτρο (m2) χιλιόγραµµο (kg) βάσει ζυγολογίου ή αναλυτικών υπολογισµών. Κυβικό µέτρο (m3) επί ορύγµατος. /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟ: Ι ΡΥΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α/Α ΕΙ ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΟΝΑ Α ΚΩ.ΑΡ ΑΡ. ΠΟΣΟΤ. ΤΙΜΗ Μ. Μ ΑΠΑΝΗ Καθαίρεση πλακοστρώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩ- ΡΗΣΗΣ ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ( ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. ΟΙΚ 2124 1.1.4. m3 120,00 4,50 540,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩ- ΡΗΣΗΣ ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ( ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. ΟΙΚ 2124 1.1.4. m3 120,00 4,50 540,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΕΡΓΟ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 328.976,00 Α/Α ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ Κωδ. ΈΛΟΤ ΤΟ 1501-+

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΝΕΤ Ο Ο- ΕΚ ΟΣΗ 3.0

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΝΕΤ Ο Ο- ΕΚ ΟΣΗ 3.0 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΝΕΤ Ο Ο- ΕΚ ΟΣΗ 3.0 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Aντικείµενο του παρόντος τιµολογίου είναι ο καθορισµός τιµών µονάδος των εργασιών, που είναι απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση Μπαλαλαίων 22-341 00 Χαλκίδα Πληροφ.: ΤΣΑΜΙΤΑ Π. panagiota.tsamita@0932.syzefxis.gov.gr ΤΗΛ.: 2221025816 ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιµαριθµική 2012

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιµαριθµική 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΓΟ: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΡΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Σγουροκεφαλίου.Ε.Επισκοπής

Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Σγουροκεφαλίου.Ε.Επισκοπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Σγουροκεφαλίου.Ε. Επισκοπής Προϋπολογισµός: 145.000.00 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ αρθρου 8 του ν. 3263/ 2004 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΦΕΚ 1584Β/17-8-2007

ΝΕΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ αρθρου 8 του ν. 3263/ 2004 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΦΕΚ 1584Β/17-8-2007 ΝΕΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ αρθρου 8 του ν. 3263/ 2004 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΦΕΚ 1584Β/17-8-2007 Α ΚΩ ΙΚΟΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α1 Εκσκαφή χαλαρών εδαφών (Εφαρµόζεται το άρθρο Α-1 του Νέου Ενιαίου Τιµολογίου (ΝΕΤ)

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΚΕΥΩΝ Εργο : ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΑΛΑΚΙ - ΒΟΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟ: ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΓΡΙΑΣ Δ. ΒΟΛΟΥ ΜΕ Ε.Ε.Λ. Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΌ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΗΜΑΝΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Έργα αποκατάστασης Χώρων Ανεξέλεγκτης ιάθεσης Απορριµµάτων στις θέσεις "ΚΟΥΤΙΧΑ", "ΤΣΑΪΡΙΑ Ή ΠΑΛΙΟΜΑΝΑ" και "ΠΛΑΚΕΝΙΑ" του ήµου Νάουσας της Π.Ε. Ηµαθίας» 2.201.700 Οκτώβριος 2014

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Έργο: EΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1Οου ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΟ Κ854 Θέση: Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2009 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 33./2011 Προϋπολογισμός Μελέτης Α/Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ :"ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΟΛΩΜΟΥ"

ΕΡΓΟ :ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΟΛΩΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΟΛΩΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ :"ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΟΛΩΜΟΥ" ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.925.000,00 Ευρώ ( ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΓΕΦΥΡΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Τ.Υ.Δ.Λ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Aντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΕΤΕΠ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΕΤΕΠ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΒΑΦΕ ΚΑΙ ΦΡΕ Δ. ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ Α-1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ Α-1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr Αντικατάσταση τμημάτων αγωγού ύδρευσης ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ.Θ.» ΕΡΓΑΣΙΑ: «Συντήρηση Πάρκων και Χώρων

ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ.Θ.» ΕΡΓΑΣΙΑ: «Συντήρηση Πάρκων και Χώρων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πρασίνου.Θ.» ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑ: 6262.02.01 της υπηρεσίας 35, ιεύθυνση Πρασίνου ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.099.997,82 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 6/2012 ΕΚΤΕΛΕΣΗ: ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ: «Συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. Μονάδα Mέτρησης. 1 Εκσκαφή, μεταφορά και επανατοποθέτηση απορριμμάτων m3 13 ΝΑΥΔΡ Ν\3.01.02ΚΥ 28.260

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. Μονάδα Mέτρησης. 1 Εκσκαφή, μεταφορά και επανατοποθέτηση απορριμμάτων m3 13 ΝΑΥΔΡ Ν\3.01.02ΚΥ 28.260 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ Δήμος : ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ Εργο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΑΔΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 1. ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική 2008Δ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική 2008Δ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (Ο.Α.ΔΥ.Κ.) Αριθμός Μελέτης : oadyk09b2b ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική 2008Δ Εργο :"ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟ ΡΟΜΑ ΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟ ΡΟΜΑ ΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟ ΡΟΜΑ ΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ αρθρου 8 του ν. 3263/ 2004 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΦΕΚ 1533B / 27-7-2009 (ισχύουν από 1-9-09)

ΝΕΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ αρθρου 8 του ν. 3263/ 2004 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΦΕΚ 1533B / 27-7-2009 (ισχύουν από 1-9-09) ΝΕΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ αρθρου 8 του ν. 3263/ 2004 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΦΕΚ 1533B / 27-7-2009 (ισχύουν από 1-9-09) ΚΩΔΙΚΟΣ Α ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α1 Εκσκαφή χαλαρών εδαφών ΟΔΟ 1110 m3 0,27 0,36 [*] 33,33%

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1ο : Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες...

ΑΡΘΡΟ 1ο : Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ: Δ.Δ. ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 218.500

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Έργο: EΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1Οου ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ στο Κ854 Θέση: Π.Ε. ΔΡΟΣΟΥΠΟΛΗΣ Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2009 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 33./2011 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Επισκευή και συντήρηση επιστρώσεων σε περιοχές της Ελευθέρας Ζώνης και στη βάση του 6ου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Παραλλαγές δικτύων ύδρευσης της ΕΥΑΘ στην περιοχή του κόµβου Μαιάνδρου (57.4b1) στη υτική Εσωτερική Περιφερειεακή Οδό Θεσσαλονίκης, από Α/Κ Μαιάνδρου (Χ.Θ. 3+200) έως και ισόπεδο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΕΡΓΟ: ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ «1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: Καράτουλας, Ν. Ηλέιας Έργο: Γυμνάσιο - Λύκειο Καράτουλα Νομού Ηλείας -

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ. 7.380,00 ευρώ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ. 7.380,00 ευρώ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: «Επισκευή αγωγού ομβρίων και κατασκευή νέου τμήματος αγωγού επί των οδών Κανελλοπούλου και Ηρώων Πολυτεχνείου». ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Φ.Π.Α. : Προϋπολογισμός (με Φ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Αποκατάσταση των προκληθεισών ζηµιών στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Νήσου Ικαρίας από τη θεοµηνία του Οκτωβρίου 2010: Τµήµα ΑΓΙΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ - ΕΥ ΗΛΟΣ µέσω Μονοκαµπίου (Ν53.00)» 1.160.000

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ-830 ΕΡΓΟ :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ-830 ΕΡΓΟ : ΔΣΣΜ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ-830 ΕΡΓΟ : " Κατασκευή δαπέδου συλλογής λαδιών στον ΠΤΔΜ της Διεύθυνσης Συντήρησης Συστήματος Μεταφοράς" ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝ/ΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΥΠΟ ΟΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Τµήµα Συγκοινωνιακών Έργων Έργο: "Βελτίωση - ιαπλάτυνση Επαρχιακής

Διαβάστε περισσότερα

3 m 2 200,00 5,10 1.020,00. 4 kg 15,50 5,10 79,05. 9α m 3 650,00 86,50 56.225,00. 9β m 3 30,00 94,00 2.820,00. 9γ m 3 20,00 139,10 2.

3 m 2 200,00 5,10 1.020,00. 4 kg 15,50 5,10 79,05. 9α m 3 650,00 86,50 56.225,00. 9β m 3 30,00 94,00 2.820,00. 9γ m 3 20,00 139,10 2. ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΕΡΓΟ: «Ανακατασκευή πεζοδροµίων, δηµιουργία ραµπών πρόσβασης για ΑΜΕΑ και αποκατάσταση οδοστρωµάτων (πρόγραµµα Κοινωφελούς εργασίας)»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΗ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟ: ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΡ.ΜΕΛ.: 17/2012

ΤΕΥΧΗ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟ: ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΡ.ΜΕΛ.: 17/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. ιεύθυνση: Μεγ. Αλεξάνδρου 26 Ταχ. Κώδικας: 632 00, Ν. ΜΟΥ ΑΝΙΑ ΤΗΛ: 23733-50220 FAX: 23730-65792 ΕΡΓΟ: ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ:ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΡΟΥΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 2015 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΕΡΓΟ:ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΡΟΥΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 2015 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Σελίδα 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ:ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΡΟΥΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 2015 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ I. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1.1 Στις τιμές του παρόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ ΕΡΓΟ:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ ΕΡΓΟ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Ανακατασκευή δικτύου ηλεκτροδότησης και σιδηροτροχιών γερανών στο κρηπίδωµα 17 του Λιµένα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Αποκατάσταση ζηµιών λόγω πληµµυρών στα οδικά τµήµατα: Ολυµπιάδος - Στρατωνίου, Πλανών Γοµατίου και Μεγάλης Παναγιάς Πλανών του επαρχιακού οδικού δικτύου Ν. Χαλκιδικής (R5802-R5803-R5804)»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Aντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των εργασιών, που είναι απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του Εργου, όπως προδιαγράφεται στα

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Μελέτης 22 /2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ

Αρ. Μελέτης 22 /2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ Αρ. Μελέτης 22 /2015 Αποχιονισµός δρόµων CPV 43310000-9 Κ.Α. 30.6262.0029 (5.000.00 ΕΥΡΩ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 2007 2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ EΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΡΓΟ : ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βόλος 14/8/12 Αρ. Πρωτ.: 91379/ΓΠ 21593

Βόλος 14/8/12 Αρ. Πρωτ.: 91379/ΓΠ 21593 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΥ Βόλος 14/8/12 Αρ. Πρωτ.: 91379/ΓΠ 21593 ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου Σας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΣΣΑΛΩΝ, ΚΗΠΕΥΤΙΚΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ» Α.Μ. 68/15 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ: 7.423,05 (µε Φ.Π.Α.)

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΣΣΑΛΩΝ, ΚΗΠΕΥΤΙΚΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ» Α.Μ. 68/15 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ: 7.423,05 (µε Φ.Π.Α.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΜΟ ΙΑ: ΚΑΛΑΦΑΤΗ ΝΙΚΟΛ Ταχ. /νση: Παράδροµος Αττικής Οδού Τ.Κ. 15234 Τηλ. 210 6891463 Email:tmima.prasinou@halandri.gr ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΣΣΑΛΩΝ, ΚΗΠΕΥΤΙΚΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Αντιστοίχισης ΕΤΕΠ και ισχυόντων ΝΕΤ

Πίνακας Αντιστοίχισης ΕΤΕΠ και ισχυόντων ΝΕΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ.Τ.Υ.Δ.Χ. ΕΡΓΟ : ΕΞΩΡΑΪΣΜΟΙ, ΑΝΑΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΠΡΟΥΛ. : 600.117,00 ευρώ (με αναθ. & ΦΠΑ)

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΥΣΗΣ» 200.000,00 πλέον ΦΠΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΥΑΜΒ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. 3 Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών. 010 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 38.3 m2 2457

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. 3 Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών. 010 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 38.3 m2 2457 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ Έργο: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΥΛΟΥ Θέση: ΠΥΛΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ- ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδηημιβραχώδη και τάφρων με χρήση μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ & ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΕΡΓΟ: ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ " 21 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ - Οικοδομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ & ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΕΡΓΩΝ ΈΡΓΟ: "Νέο ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο 300 μαθητών στην περιοχή Λειβαδά της δημοτικής ενότητας Αρχαγγέλου Δήμου Ρόδου" ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» 200.000,00 πλέον ΦΠΑ (Σ.Α.Υ.) (Α) Γενικά 1. Είδος του έργου και χρήση αυτού: Το αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Εργο : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΕΝΕΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΕΤΕΠ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΝΤΩΝ ΝΕΤ. (κατά την παρ. 10 της Εγκ.26/4-10-12 α.π.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΕΤΕΠ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΝΤΩΝ ΝΕΤ. (κατά την παρ. 10 της Εγκ.26/4-10-12 α.π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΕΡΓΟ:" ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ Κ.Χ. Ο ΩΝ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ ΚΑΙ ΚΡΙΑΡΗ (ΤΜΗΜΑ Ο ΟΥ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ)" ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΤΜΗΜΑ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Φ.Α.Υ.: ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΤΜΗΜΑ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Φ.Α.Υ.: ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Σ.Κ.Υ. & Ε.Ε. Έργο: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝ ΕΣΕΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ Προϋπολογισµός: 413.069,00 (συµπεριλαµβανοµένου

Διαβάστε περισσότερα