ΕΚΠ ΣΠΔ ISO 14001: /04/ ΑΠΟ 26. Ελέγχθηκε (ΟΝΟΜΑ-ΤΙΤΛΟΣ) Χαράλαμπος Γαλατσάνος. Χαράλαμπος Γαλατσάνος Χαράλαμπος Γαλατσάνος

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΚΠ ΣΠΔ ISO 14001: /04/ ΑΠΟ 26. Ελέγχθηκε (ΟΝΟΜΑ-ΤΙΤΛΟΣ) Χαράλαμπος Γαλατσάνος. Χαράλαμπος Γαλατσάνος Χαράλαμπος Γαλατσάνος"

Transcript

1 ΕΚΠ 3 21/04/ ΑΠΟ 26 ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ (ΟΝΟΜΑ-ΤΙΤΛΟΣ- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ) Νικόλαος Δεπούντης ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ (ΟΝΟΜΑ- ΤΙΤΛΟΣ-ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ) Χαράλαμπος Γαλατσάνος ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ Αριθμός Ημερομηνία Ισχύος Συντάχτηκε (ΟΝΟΜΑ-ΤΙΤΛΟΣ) 0 02/01/15 Νικόλαος Δεπούντης 1 13/05/15 Νικόλαος Δεπούντης 2 01/01/16 Νικόλαος Δεπούντης 3 21/04/16 Νικόλαος Δεπούντης Ελέγχθηκε (ΟΝΟΜΑ-ΤΙΤΛΟΣ) Χαράλαμπος Γαλατσάνος Χαράλαμπος Γαλατσάνος Χαράλαμπος Γαλατσάνος Χαράλαμπος Γαλατσάνος ΣΕΛΙΔΕΣ Σε όλο το κείμενο Σε όλο το κείμενο 26 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ Λόγω ΜΣ Παρ. ΕΣΥΔ Λόγω αναθεωρημένου ISO :2015 Προσθήκη: Παράρτημα Α Αντιστοίχιση Τεχνικής Επάρκειας Εμπλεκόμενου Προσωπικού Τεχνικών Περιοχών

2 ΕΚΠ 3 21/04/ ΑΠΟ 26 ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ISO 14001:2004 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Σκοπός Πεδίο Εφαρμογής Αναφορές Όροι και Ορισμοί Υπευθυνότητες Ανάπτυξη Ειδικού Κανονισμού Πιστοποίησης Γενικά Επικεφαλής επιθεωρητές, επιθεωρητές και Τεχνικοί Εμπειρογνώμονες Επάρκεια Προσωπικού Περιβαλλοντικών Συστημάτων Διαχείρισης Διενέργεια Επιθεώρησης και Χορήγηση Πιστοποίησης Πρόγραμμα Επιθεώρησης Διενέργεια της επιθεώρησης Περιεχόμενο της επιθεώρησης Αξιολόγηση της συμμόρφωσης Επαναπιστοποίηση Χορήγηση Πιστοποίησης Ισχύς, Ανανέωση και Επαναπιστοποίηση Ισχύς Πιστοποίησης Ανανέωση Πιστοποίησης Επαναπιστοποίηση Σχετικά Έγγραφα- Έντυπα Αρχεία και Αρχειοθέτηση Τήρηση Αρχείων Περιεχόμενα αρχείου πιστοποίησης και επιτήρησης Πιστοποιητικό... 25

3 ΕΚΠ 3 21/04/ ΑΠΟ Σκοπός Σκοπός του παρόντος Ειδικού Κανονισμού είναι η παροχή υπηρεσιών πιστοποίησης και επακόλουθης επιτήρησης και επαναπιστοποίησης της εφαρμογής Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης οργανισμών, που εδράζει και συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου Ε Λ Ο Τ Ε Ν ISO 14001: Πεδίο Εφαρμογής Ο παρών Ειδικός Κανονισμός Πιστοποίησης χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με τον Γενικό Κανονισμό Πιστοποίησης, το Εγχειρίδιο Ποιότητας, τις Διαδικασίες Ποιότητας και τις Οδηγίες Εργασίας του Φορέα Πιστοποίησης, που περιγράφουν όλη την διεργασία της Πιστοποίησης. Ειδικότερα ο Φορέας Πιστοποίησης πληροί τα κριτήρια του Διεθνούς Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC :2015. Επισημαίνεται ότι διαπιστευμένες υπηρεσίες πιστοποίησης και σχετικό πιστοποιητικό, παρέχονται μόνο για τα πεδία που περιγράφονται στο ΕΠΕΔ, του Πιστοποιητικού Διαπίστευσης του Φορέα Πιστοποίησης. Ο οργανισμός που επιλέγει να εφαρμόσει το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά ISo 14001:2004, οφείλει να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις που θέτει το πρότυπο και να επιζητήσει την σχετική πιστοποίηση από τρίτο ανεξάρτητο φορέα, οπότε σκοπεύει ή/και χρειάζεται: Να αποδείξει την ικανότητα του να παρέχει με συνέπεια προϊόν ή/και υπηρεσία το οποίο ικανοποιεί τις απαιτήσεις των πελατών και τις απαιτήσεις των εφαρμόσιμων κανονιστικών διατάξεων. Να αυξήσει την ικανοποίηση των πελατών μέσω της τεκμηριωμένα αποτελεσματικής εφαρμογής του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης, υλοποιώντας διεργασίες που αποσκοπούν στη συνεχή βελτίωση του συστήματος και στη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις των πελατών και των εκάστοτε κανονιστικών διατάξεων. 3. Αναφορές ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC :2015 Αξιολόγηση της συμμόρφωσης Απαιτήσεις για φορείς επιθεώρησης και πιστοποίησης συστηµάτων διαχείρισης - Μέρος 1: Απαιτήσεις ISO/IEC T S Απαιτήσεις επάρκειας για επιθεώρηση και πιστοποίηση Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2004 Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης-Απαιτήσεις και καθοδήγηση για τη χρήση του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9000:2008 Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας-Θεμελιώδεις. Αρχές και Λεξιλόγιο ΕΣΔ-ΚΑΔ Κανονισμός Διαπίστευσης του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης ΕΛΟΤ ΕΝ ISO Λεξιλόγιο και Ορισμοί των όρων που χρησιμοποιούνται από τη σειρά προτύπων ISO EA-7/04:2010 Η Νομική συμμόρφωση ως μέρος της διαπιστευμένης πιστοποίησης κατά ISO 14001: 2004 IAF MD01:2007 Κατευθυντήρια Οδηγία της Διεθνούς Διαπίστευσης για τη πιστοποίηση πολλαπλών εγκαταστάσεων με δειγματοληπτική επιλογή IAF MD02:2007 Κατευθυντήρια Οδηγία της Διεθνούς Διαπίστευσης για μεταφορά της πιστοποίησης από ένα ΦΠ σε έτερο ΦΠ IAF MD03:2008 Κατευθυντήρια Οδηγία της IAF για σύνθετη επιτήρηση και διαδικασίες επαναπιστοποίησης

4 ΕΚΠ 3 21/04/ ΑΠΟ 26 IAF MD04:2008 Κατευθυντήρια Οδηγία της IAF για τη χρήση υποβοήθησης μέσω Η/Υ τεχνικών επιθεώρησης για διαπιστευμένη πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης IAF MD05:2013 Κατευθυντήρια Οδηγία της Διεθνούς Διαπίστευσης για το καθορισμό ανθρωποχρόνου επιθεώρησης Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (αντικαθίσταται από το MD05:2015 την 9η Ιουλίου 2016) IAF MD05:2015 Κατευθυντήρια Οδηγία της Διεθνούς Διαπίστευσης για το καθορισμό ανθρωποχρόνου επιθεώρησης Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (εφαρμογή από 09 Ιουλίου 2016) IAF MD10:2013 Κατευθυντήρια Οδηγία της IAF για την αξιολόγηση της διαχείρισης Επάρκειας ενός Φορέα Πιστοποίησης σύμφωνα με το ISO/IEC 17021:2011 IAF MD11:2013 Κατευθυντήρια οδηγία της IAF για την εκτέλεση συνδυαστικής επιθεώρησης ταυτόχρονα για περισσότερα του ενός ΣΔ 4. Όροι και Ορισμοί επιθεωρητής πρόσωπο το οποίο διαθέτει την ικανότητα να διενεργεί επιθεώρηση [ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9000:2000, 3.9.9] διαρκής βελτίωση επαναλαμβανόμενη διεργασία του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του στην επίτευξη βελτιώσεων της συνολικής περιβαλλοντικής επίδοσης, σύμφωνα με την περιβαλλοντική πολιτική του οργανισμού. διορθωτική ενέργεια ενέργεια για την εξάλειψη του αιτίου μιας εντοπισμένης μη συμμόρφωσης έγγραφο οι πληροφορίες και το μέσον στο οποίο περιέχονται περιβάλλον ο περιβάλλων χώρος στον οποίο λειτουργεί ένας οργανισμός, συμπεριλαμβανομένου του αέρα, του νερού, του εδάφους, των φυσικών πόρων, της χλωρίδας, της πανίδας, των ανθρώπων και της μεταξύ τους σχέσης ΣΗΜΕΙΩΣΗ Για αυτό το πρότυπο περιβάλλον χώρος θεωρείται ο εσωτερικός χώρος ενός οργανισμού μέχρι το γήινο σύστημα στο σύνολό του. περιβαλλοντική πλευρά στοιχείο των δραστηριοτήτων ή προϊόντων ή υπηρεσιών ενός οργανισμού, το οποίο μπορεί να αλληλεπιδράσει με το περιβάλλον ΣΗΜΕΙΩΣΗ - Σημαντική περιβαλλοντική πλευρά είναι αυτή που έχει ή μπορεί να έχει σημαντική περιβαλλοντική επίπτωση. περιβαλλοντική επίπτωση κάθε μεταβολή στο περιβάλλον, αρνητική ή θετική, η οποία προκύπτει, εν όλο ή εν μέρει, από τις περιβαλλοντικές πλευρές, ενός οργανισμού σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης ΣΠΔ μέρος του συστήματος διαχείρισης ενός οργανισμού που χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη και εφαρμογή, της περιβαλλοντικής πολιτικής του και τη διαχείριση των περιβαλλοντικών πλευρών του

5 ΕΚΠ 3 21/04/ ΑΠΟ 26 ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1 - Ένα σύστημα διαχείρισης είναι ένα σύνολο αλληλένδετων στοιχείων που χρησιμοποιείται για την καθιέρωση πολιτικής και περιβαλλοντικών σκοπών και για την επίτευξη αυτών των σκοπών. ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2 - Ένα σύστημα διαχείρισης συμπεριλαμβάνει την οργανωτική δομή, τις δραστηριότητες σχεδιασμού, τις υπευθυνότητες, τις πρακτικές, τις διαδικασίες, τις διεργασίες και τους πόρους. περιβαλλοντικός σκοπός συνολική περιβαλλοντική επιδίωξη σε συμφωνία με την περιβαλλοντική πολιτική, την οποία ο ίδιος ο οργανισμός θέτει προς επίτευξη περιβαλλοντική επίδοση μετρήσιμα αποτελέσματα της διαχείρισης των περιβαλλοντικών πλευρών ενός οργανισμού ΣΗΜΕΙΩΣΗ - Στο πλαίσιο των συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης, τα αποτελέσματα μπορούν να μετρηθούν ως προς την περιβαλλοντική πολιτική του οργανισμού, τους περιβαλλοντικούς σκοπούς, τους περιβαλλοντικούς στόχους και τις άλλες απαιτήσεις περιβαλλοντικής επίδοσης. περιβαλλοντική πολιτική γενικές αρχές και κατευθύνσεις ενός οργανισμού σε σχέση με την περιβαλλοντική του επίδοση, όπως εκφράζονται επίσημα από την ανώτατη διοίκηση ΣΗΜΕΙΩΣΗ - Η περιβαλλοντική πολιτική παρέχει ένα πλαίσιο για δράση και για τον καθορισμό των περιβαλλοντικών σκοπών και περιβαλλοντικών στόχων περιβαλλοντικός στόχος λεπτομερής απαίτηση επίδοσης για ένα οργανισμό ή τμήματα αυτού, η οποία προκύπτει από τους περιβαλλοντικούς σκοπούς και η οποία χρειάζεται να καθοριστεί και να ικανοποιηθεί προκειμένου να επιτευχθούν οι περιβαλλοντικοί του σκοποί ενδιαφερόμενο μέρος πρόσωπο ή ομάδα που ενδιαφέρεται ή επηρεάζεται από την περιβαλλοντική επίδοση ενός οργανισμού εσωτερική επιθεώρηση συστηματική, ανεξάρτητη και τεκμηριωμένη διεργασία συλλογής τεκμηρίων επιθεώρησης και αντικειμενικής αξιολόγησης τους προκειμένου να προσδιοριστεί ο βαθμός ικανοποίησης των καθορισμένων από τον οργανισμό, κριτηρίων επιθεώρησης του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης μη συμμόρφωση η μη ικανοποίηση μιας απαίτησης (ISO 9000:2000, 3.6.2) οργανισμός εταιρεία, όμιλος, εμπορικός οίκος, επιχείρηση, αρχή ή ίδρυμα, ή τμήματα ή συνδυασμοί αυτών, με ή χωρίς νομική προσωπικότητα, του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, με ιδία λειτουργία και διοίκηση. προληπτική ενέργεια ενέργεια για την εξάλειψη των αιτίων μιας δυνητικής μη συμμόρφωσης πρόληψη της ρύπανσης

6 ΕΚΠ 3 21/04/ ΑΠΟ 26 χρήση διεργασιών, πρακτικών, τεχνικών, υλικών, προϊόντων, υπηρεσιών ή ενέργειας για την αποφυγή, μείωση ή έλεγχο (μεμονωμένα ή σε συνδυασμό) της δημιουργίας της εκπομπής ή εκροής κάθε τύπου ρύπου ή αποβλήτου, προκειμένου να μειωθούν οι αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις ΣΗΜΕΙΩΣΗ Η πρόληψη της ρύπανσης μπορεί να περιλαμβάνει μείωση ή εξάλειψη στην πηγή, αλλαγές στις διεργασίες, στα προϊόντα ή στις υπηρεσίες, αποδοτική χρήση πόρων, αντικατάσταση υλικών ή ενέργειας, επαναχρησιμοποίηση, ανάκτηση, ανακύκλωση, αποκατάσταση και επεξεργασία.. διαδικασία καθορισμένος τρόπος εκτέλεσης μιας δραστηριότητας ή διεργασίας ISO 9000:2000, αρχείο έγγραφο που δηλώνει επιτευχθέντα αποτελέσματα ή παρέχει απόδειξη υλοποίησης δραστηριοτήτων Από το ISO 9000:2000, Υπευθυνότητες Αρμόδιος για τον έλεγχο της εφαρμογής και τον χειρισμό της παρούσας διαδικασίας είναι ο Τεχνικός Διευθυντής ή ο Συντονιστής αξιολογήσεων του Φορέα. Υπεύθυνος για την αναθεώρηση του Παρόντος Κανονισμού είναι ο ΥΔΠ. Οι Επικεφαλής Επιθεωρητές και οι Επιθεωρητές, καθώς επίσης και το προσωπικό που εμπλέκεται στη διαδικασία πιστοποίησης έχουν την ευθύνη εφαρμογής του παρόντος κανονισμού για το μέρος των εργασιών, που πραγματοποιούν. 6. Ανάπτυξη Ειδικού Κανονισμού Πιστοποίησης 6.1 Γενικά Το προσωπικό του Φορέα Πιστοποίησης προετοιμάζει και διενεργεί την επιθεώρηση, εφαρμόζοντας όλες τις σχετικές Διαδικασίες και συμπληρώνοντας τα αντίστοιχα Έντυπα. Οι σχετικές διαδικασίες εδράζουν στις απαιτήσεις των τυποποιητικών εγγράφων περί διενέργειας επιθεωρήσεων συστημάτων διαχείρισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης. Η αξιολόγηση συμμόρφωσης συνίσταται σε δύο διακριτά Στάδια, την επιθεώρηση1 ου Σταδίου και την επιθεώρηση 2 ου Σταδίου, τα οποία διενεργούνται με προσχεδιασμένο και προγραμματισμένο τρόπο στο πλαίσιο σχετικής επίσκεψης στις εγκαταστάσεις του υπό πιστοποίηση οργανισμού. Από επιτόπια αξιολόγηση 1 ου Σταδίου, εξαιρούνται με απόφαση του Τεχνικού Διευθυντή, μόνο οι οργανισμοί που διαθέτουν κάτω των 10 ατόμων προσωπικό, που επιζητούν πιστοποίηση για πεδίο χαμηλής πολυπλοκότητας και επικινδυνότητας και δεν διαθέτουν πολλαπλές εγκαταστάσεις. Σε τέτοια περίπτωση η επιθεώρηση 1 ου Σταδίου δύναται να διεξαχθεί από την έδρα του ΦΠ με τηλεφωνική συνέντευξη ή τηλεδιάσκεψη με αρμόδιο πρόσωπο της επιχείρησης και με έλεγχο δεδομένων και κατάλληλων στοιχείων που αποστέλλει η επιχείρηση στο ΦΠ και ειδικότερα τουλάχιστον το Εγχειρίδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, την Εσωτερική Επιθεώρηση και τα Πρακτικά της Ανασκόπησης από τη Διοίκηση. Εναλλακτικά μπορεί να διενεργηθεί κατά την ημέρα της επιθεώρησης του Σταδίου 2 και πριν την έναρξη του, με τη σαφή ενημέρωση του πελάτη ότι αρνητικά ευρήματα ενδέχεται να σηματοδοτήσουν αναβολή της επιθεώρησης του Σταδίου Επικεφαλής επιθεωρητές, επιθεωρητές και Τεχνικοί Εμπειρογνώμονες

7 ΕΚΠ 3 21/04/ ΑΠΟ 26 Οι επιθεωρητές που χρησιμοποιεί ο Φορέας Πιστοποίησης και στελεχώνουν την αντίστοιχη Ομάδα Επιθεώρησης που ορίζεται, είναι πιστοποιημένα και εξουσιοδοτημένα πρόσωπα ως επιθεωρητές Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά ISO 14001:2004 σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της Διαδικασίας Διαχείρισης Προσωπικού Δ.05 του ΦΠ για την απόδοση Τεχνικών Περιοχών ( Ομάδων Δραστηριοτήτων κατά NACE), και είτε μέσω κατάλληλων εγκεκριμένων προγραμμάτων εκπαίδευσης που οδηγούν σε πιστοποίηση ισότιμη με το IRCA, είτε ως επιθεωρητές Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά ISO μέσω πιστοποίησης που παρέχεται από κατάλληλο Φορέα διαπιστευμένο σύμφωνα με το ISO ή άλλο ισοδύναμο τρόπο ή διαθέτουν τεκμηριωμένη επιμόρφωση στη διενέργεια επιθεωρήσεων συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης βάσει κανονιστικών και τυποποιητικών εγγράφων, όπως αυτά εκάστοτε βρίσκονται σε ισχύ. Με ευθύνη του Τεχνικού Διευθυντή ή/και του ΥΔΠ του Φορέα Πιστοποίησης συμπληρώνονται και τηρούνται διαρκώς ενήμερα τα σχετικά αρχεία βασικών προσόντων, αποτελεσμάτων αξιολόγησης, εκπαίδευσης/επιμόρφωσης και έγκρισης επιθεωρητών (Αρχείο Προσωπικού). Τα κριτήρια για να θεωρηθεί κάποιος ικανός να είναι μέλος ομάδος επιθεώρησης ανά NACE κωδικό είναι: 1. Να πληρούνται οι απαιτήσεις επάρκειας της ISO/IEC TS Αριθμός επιθεωρήσεων για την EQA Hellas από (1) έως ( 3) ως Επικεφαλής Επιθεωρητής ή Επιθεωρητής αντίστοιχα, ανάλογα με την επικινδυνότητα του πεδίου πιστοποίησης και της σχετικής Τεχνικής Περιοχής εντός της τελευταίας τριετίας. 3. Συνεργασία με άλλους αναγνωρισμένους και διαπιστευμένους Φορείς Πιστοποίησης ή τον φορέα Διαπίστευσης. 4. Γενικότερη εμπειρία στον κλάδο πιστοποιήσεων. 5. Επιτυχής αξιολόγηση (witness audit) από τεχνικά ικανό και εξουσιοδοτημένο σχετικά πρόσωπο σε μια τουλάχιστον επιθεώρηση για την EQA Hellas σε Τεχνική Περιοχή υψηλής επικινδυνότητας εντός τριετίας. 6. Λαμβάνεται υπόψη η εργασιακή εμπειρία του επιθεωρητή, οι ακαδημαϊκοί του τίτλοι και η πολυπλοκότητα της δραστηριότητας του οργανισμού βάσει Κωδικού NACE. 7. Εξαιρούνται οι επιχειρήσεις τροφίμων όπου οι επιθεωρητές πρέπει να έχουν πτυχίο το οποίο να σχετίζεται με την επιστήμη τροφίμων. Οι Επικεφαλής Επιθεωρητές ηγούνται της Ομάδας Επιθεώρησης στο πλαίσιο έργου αρχικής πιστοποίησης επιτήρησης και επαναπιστοποίησης και μάλιστα διεξάγουν την επιθεώρηση 1 ου Σταδίου οι ίδιοι. Οι Επιθεωρητές συμμετέχουν υπό τη καθοδήγηση του Επικεφαλής στη διεξαγωγή της επιθεώρησης 2 ου Σταδίου στο πλαίσιο έργου αρχικής πιστοποίησης και επαναπιστοποίησης, ενώ μπορούν να διεξάγουν τις περιοδικές αξιολογήσεις επιτήρησης μόνοι τους. Οι Τεχνικοί Εμπειρογνώμονες, που ορίζονται ως μέλη της ομάδας επιθεώρησης με σκοπό να παράσχουν υποστήριξη σχετική με ιδιαιτερότητες του τεχνικού αντικειμένου του επιθεωρούμενου οργανισμού, δεν διαθέτουν απαραίτητα την ιδιότητα του επιθεωρητή. Η επάρκεια, τα προσόντα και η τεχνική ικανότητα που οφείλει να επιδεικνύει η Ομάδα Επιθεώρησης, λογίζονται αθροιστικά και αντανακλώνται στο σύνολο των μελών που την απαρτίζουν. Όλες οι απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ISO 14001:2004 είναι εφαρμόσιμες σε όλους τους οργανισμούς ανεξαρτήτως μεγέθους, τύπου, προιόντος ή/και υπηρεσίας που παρέχουν. Οι επιθεωρητές όπως αναφέρεται και στη σύμβαση συνεργασίας με το Φορέα Πιστοποίησης την οποία υπογράφουν, φέρουν ακέραια την ευθύνη για την διαρκή ενημέρωση τους σε σχέση με τις μεταβολές της νομοθεσίας που διέπει, αφενός μεν τις υπηρεσίες αξιολόγησης συμμόρφωσης/ επιθεώρησης για τις οποίες έχουν εξουσιοδοτηθεί, αφετέρου τη λειτουργία και τα προϊόντα των υπό πιστοποίηση οργανισμών/επιχειρήσεων.

8 ΕΚΠ 3 21/04/ ΑΠΟ 26 Τα μέλη της Ομάδας Επιθεώρησης που εκάστοτε καθορίζεται, δεν έχουν καμία σχέση με τις υπό επιθεώρηση επιχειρήσεις συμπεριλαμβανομένης οιασδήποτε σχέσης παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, καθώς και κάθε άλλης εργασιακής ή εμπορικής ή/ και συγγενικής σχέσης ή σχέσης δυνάμενης να θέσει υπό αμφισβήτηση την αξιοπιστία του έργου της επιθεώρησης και τις παρεχόμενες υπηρεσίες πιστοποίησης του Φορέα Πιστοποίησης, τουλάχιστον για τα τελευταία (2) χρόνια. Για τον επαρκή έλεγχο του θεμελιώδους ζητήματος της ανεξαρτησίας και της ακεραιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών πιστοποίησης, ο ΦΠ εφαρμόζει σχετική τεκμηριωμένη Διαδικασία Αμεροληψίας και Ακεραιότητας, και ελέγχει διαρκώς και με κάθε πρόσφορο μέσο, την ύπαρξη τέτοιων φαινομένων σε κάθε έργο πιστοποίησης που αναλαμβάνεται. Ο Φορέας Πιστοποίησης διαθέτει τεκμηριωμένη γνώση των προτύπων, της νομοθεσίας, των λοιπών κανονιστικών διατάξεων, των μεθόδων δειγματοληψίας, δοκιμών και ελέγχων που είναι υποχρεωτικής εφαρμογής για τις υπό πιστοποίηση επιχειρήσεις. Για τη διαρκή ενημέρωσή του σχετικά με τις μεταβολές της εκάστοτε εν ισχύ αντίστοιχης νομοθεσίας, ο ΦΠ εφαρμόζει σχετική τεκμηριωμένη Διαδικασία Τεκμηρίωσης Ελέγχου Εγγράφων και Οδηγία Επικαιροποίησης Εξωτερικών Εγγράφων για κάθε διακριτή κατηγορία πιστοποίησης όπου δραστηριοποιείται. Ο Φορέας Πιστοποίησης εφαρμόζει τεκμηριωμένη διαδικασία διερεύνησης, αναγνώρισης και ικανοποίησης των σχετικών αναγκών εκπαίδευσης όταν προκύπτουν, που προβλέπει και τη τήρηση/ενημέρωση των κατάλληλων αρχείων. Ο Φορέας Πιστοποίησης, με ευθύνη του Τεχνικού Διευθυντή και με την αρωγή των Τεχνικών Εμπειρογνωμόνων που διαθέτει, παρακολουθεί τουλάχιστον ανά τρίμηνο τις όποιες εξελίξεις των απαιτήσεων των σχετικών προτύπων και της κείμενης νομοθεσίας, ενημερώνοντας κατάλληλα το Αρχείο Εξωτερικών Εγγράφων και κοινοποιώντας τις σχετικές πληροφορίες στους Επιθεωρητές μέσω της ιστοσελίδας του Φορέα Πιστοποίησης όπου διαθέτουν πρόσβαση με συγκεκριμένους Κωδικούς και σε συγκεκριμένο χώρο της (δεσμευμένο αποκλειστικά για δική τους χρήση) ή με άλλο ισοδύναμο τρόπο κοινοποίησης. Η συλλογή της πληροφορίας, όσον αφορά τις αλλαγές στη Νομοθεσία, πραγματοποιείται είτε από τον ιστότοπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής, είτε από τη Διαύγεις, είτε από τον ιστότοπο του ΕΛΙΝΥΑΕ, είτε από την εμπορική νομοθετική βάση δεδομένων που διαθέτει ο Φορέας. Σε περίπτωση εφαρμόσιμων αλλαγών υλοποιούνται όλες οι σχετικές διαδικασίες όπως Τεκμηρίωσης, Ανασκόπησης Νέων Εργασιών κλπ, καθώς και οι προβλεπόμενες σχετικές ενέργειες που αναφέρονται στο Γενικό Κανονισμό Πιστοποίησης Επάρκεια Προσωπικού Περιβαλλοντικών Συστημάτων Διαχείρισης Για τα Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ισχύουν οι απαιτήσεις επάρκειας για το εμπλεκόμενο προσωπικό, όπως αυτές αναφέρονται στο ISO TS και αναφέρονται εν συντομία στους παρακάτω πίνακες και εξειδικεύονται στη διαδικασία Δ05.

9 ΕΚΠ 3 21/04/ ΑΠΟ 26 Λειτουργίες Πιστοποίησης Τεχνογνωσία Περιβαλλοντική Ορολογία Περιβαλλοντικές μετρήσεις Παρακολούθηση περιβαλλοντικών τεχνικών κατάλληλων για τις πλευρές της τεχνικής περιοχής του EMS Τεχνικές για την αξιολόγηση των περιβαλλοντικών πλευρών και επιπτώσεων και περιβαλλοντική σημασία τους Περιβαλλοντική πλευρά του σχεδιασμού Αξιολόγηση περιβαλλοντικής επίδοσης Νομικές και άλλες απαιτήσεις Ετοιμότητα και αντίδραση για έκτακτη ανάγκη Διενέργεια ανασκόπησης της αίτησης, καθορισμός απαιτούμενης επάρκειας ομάδας επιθεώρησης, επιλογή μελών ομάδας επιθεώρησης, και καθορισμός χρόνου επιθεώρησης Ανασκόπηση εκθέσεων επιθεώρησης και λήψη απόφασης πιστοποίησης Επιθεώρηση X (7.1.1) X( 7.2.1) X (5.1) N/Α N/A X(5.2) N/A N/A X(5.3) X (7.1.2) X(7.2.2) X(5.4) N/A N/A X(5.5) N/A X(7.2.3) X (5.6) N/A X(7.2.4) X (5.7) N/A N/A X (5.8) Λειτουργικός Έλεγχος N/A N/A X(5.9) Παράγοντες που σχετίζονται με την τοποθεσία X (7.1.3) N/A X (5.10) ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ν/Α σημαίνει μη εφαρμόσιμο

10 ΕΚΠ 3 21/04/ ΑΠΟ 26 Τεχνογνωσία για ειδικές πλευρές Λειτουργίες Πιστοποίησης Τεχνογνωσία Διενέργεια ανασκόπησης της αίτησης, καθορισμός απαιτούμενης επάρκειας ομάδας επιθεώρησης, επιλογή μελών ομάδας επιθεώρησης, και καθορισμός χρόνου επιθεώρησης Ανασκόπηση εκθέσεων επιθεώρησης και λήψη απόφασης πιστοποίησης Επιθεώρηση Περιβαλλοντικές Πλευρές Εκπομπές στην Ατμόσφαιρα (6.1) Αέρια και σωματίδια N/A N/A X(6.1.1) Λειτουργικός Έλεγχος N/A N/A X(6.1.2) Παρακολούθηση και μέτρηση N/A N/A X(6.1.3) Απελευθερώσεις στο έδαφος (6.2) Υγρές ή στερεές απελευθερώσεις N/A N/ A X(6.2.1) Λειτουργικός Έλεγχος N/A N/A X(6.2.2) Παρακολούθηση και μέτρηση Απελευθερώσεις στο νερό (6.3) Επιφανειακά και υπόγεια ύδατα N/A N/A X(6.2.3) N/A N/A X(6.3.1) Λειτουργικός Έλεγχος N/A N/A X(6.3.2) Παρακολούθηση και μέτρηση N/A N/A X(6.3.3) Χρήση πρώτων υλών, ενέργειας και φυσικών πόρων (6.4) Διαχείριση επικεντρωμένη στη στρατηγική - χρήση των φυσικών πόρων (π.χ. ορυκτά καύσιμα, νερό χλωρίδα και πανίδα, έδαφος) N/A N/A X(6.4.1)

11 ΕΚΠ 3 21/04/ ΑΠΟ 26 Διαχείριση επικεντρωμένη στις λεπτομέρειες (πηγή μείωσης, ελαχιστοποίηση, επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση και πρακτικές θεραπείας και διεργασίες) N/A N/A X(6.4.2) Λειτουργικός Έλεγχος N/A N/A X(6.4.3) Παρακολούθηση και μέτρηση N/A N/A X(6.4.4) Ενέργεια που εκπέμπεται (θερμότητα, φως και ιονίζουσες ακτινοβολίες, δονήσεις, θόρυβος) (6.5) Πηγές και ενεργειακές εκπομπές N/A N/A X(6.5.1) Λειτουργικός Έλεγχος N/A N/A X(6.5.2) Απόβλητα (6.6) Πηγές Αποβλήτων Λειτουργικός Έλεγχος Φυσικές Ιδιότητες (6.7) Φυσικές Ιδιότητες N/A N/A X(6.6.1) N/A N/A X(6.6.2) N/A N/A X(6.7.) Σημείωση 1 Οι ανωτέρω πλευρές αντικατοπτρίζουν τα σημεία της ISO 14001: 2004, παράρτημα Α. Σημείωση 2 Ν/Α σημαίνει μη εφαρμόσιμο Στους παραπάνω πίνακες γίνεται αναφορά στις παραγράφους του ISO/IEC TS Διενέργεια Επιθεώρησης και Χορήγηση Πιστοποίησης Οι όροι και διαδικασίες για τη υλοποίηση της αξιολόγησης / επιθεώρησης και την επακόλουθη ή μη χορήγηση σχετικής πιστοποίησης, παρατίθενται και περιγράφονται στο Γενικό Κανονισμό Πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης του Φορέα Πιστοποίησης. Στα παρακάτω παρατίθενται εξειδικευμένες απαιτήσεις που σχετίζονται με την επιθεώρηση και αξιολόγηση συμμόρφωσης Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά ISO 14001: Πρόγραμμα Επιθεώρησης Η απαιτούμενη συνολική χρονική διάρκεια της επιθεώρησης (σ υμπεριλαμβανομένης της επιθεώρησης 1 ου Σταδίου στο πλαίσιο αρχικής πιστοποίησης, της επαναπιστοποίησης και της επιτήρησης) σε ανθρωποημέρες, καθορίζεται τεκμηριωμένα από τον Τεχνικό Διευθυντή ή το καθορισμένο για αυτό το λόγο αρμόδιο στέλεχος του ΦΠ, που διαθέτει την απαιτούμενη επάρκεια κατά την ανασκόπηση της αίτησης πιστοποίησης και αιτιολογείται επαρκώς σε σχετικό έντυπο.

12 ΕΚΠ 3 21/04/ ΑΠΟ 26 Ο καθορισμός γίνεται με γνώμονα παραμέτρους όπως το μέγεθος του επιθεωρούμενου οργανισμού, τη πολυπλοκότητα της λειτουργίας του, το εύρος των δραστηριοτήτων και τον αριθμό εγκαταστάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο πιστοποίησης, τον αριθμό του προσωπικού (εποχικού και μόνιμου) του οποίου οι ενέργειες επηρεάζουν και σχετίζονται με το εξεταζόμενο πεδίο, την έκταση κανονιστικών εγγράφων και διατάξεων που διέπουν τα προϊόντα του, το βαθμό ετοιμότητας και διαθεσιμότητας που επιδεικνύει ο οργανισμός πριν την επιθεώρηση, καθώς και τα ευρήματα παρελθόντων ανασκοπήσεων και εσωτερικών επιθεωρήσεων. Οι ελάχιστες ανθρωποημέρες επιθεώρησης ορίζονται με βάση το Annex 2 της Κατευθυντήριας Οδηγίας IAF-MD05, την οποία ο ΦΠ εκλαμβάνει ως υποχρεωτικής εφαρμογής. Η χρονική διάρκεια της επιθεώρησης δύναται να αυξάνεται με ευθύνη του Επικεφαλής Επιθεωρητή ανάλογα με τα ευρήματα και τις συνθήκες της επιθεώρησης. Έχει ήδη αναφερθεί το γεγονός ότι το εξεταζόμενο πεδίο πιστοποίησης αφορά τόσο το είδος και τη φύση των δραστηριοτήτων του επιθεωρούμενου οργανισμού όσο και τον αριθμό των εγκαταστάσεων που διαθέτει και σχετίζονται με αυτές τις δραστηριότητες. Τέτοιοι οργανισμοί συνήθως διαθέτουν κεντρικά γραφεία (έδρα) όπου σχεδιάζονται και υλοποιούνται κάποιες ενέργειες ελέγχου και διοίκησης ή άλλες (πχ εμπορικές), καθώς και ένα δίκτυο τοπικών γραφείων ή άλλων εγκαταστάσεων όπου υλοποιείται συνολικά ή μερικά κάποια δραστηριότητα(τες). Παράδειγμα τέτοιων οργανισμών δύναται να θεωρηθεί μία εταιρεία, που λειτουργεί με τη μέθοδο του franchising ή μία βιομηχανία που διαθέτει δίκτυο πωλήσεων ή μια εταιρεία με πολλούς διαφορετικούς κλάδους και αντικείμενα. Σε κάθε περίπτωση θεωρείται δεδομένο ότι τα κεντρικά γραφεία ασκούν έλεγχο και επιτήρηση στις υπόλοιπες εγκαταστάσεις που σαφώς υπόκεινται στο ίδιο Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης. Ο Φορέας Πιστοποίησης απαιτεί τον πλήρη και σαφή καθορισμό της δομής και της λειτουργίας του οργανισμού στην αντίστοιχη αίτηση πιστοποίησης, ώστε να σχεδιάσει το κατάλληλο πρόγραμμα επιθεώρησης και να συστήσει την κατάλληλη Ομάδα Επιθεώρησης. Αυτό περιλαμβάνει την σαφή αναγνώριση και ταυτοποίηση του κεντρικού φορέα, της φύσης της σχέσης του με τις διάφορες εγκαταστάσεις, τη περιγραφή των όποιων αλληλεπιδράσεων μεταξύ των διαφόρων εγκαταστάσεων και ποιές από αυτές θέλει να συμπεριλάβει η αξιολόγηση / επιθεώρηση. Σε ορισμένες περιπτώσεις ο ΦΠ εφαρμόζει δειγματοληπτική διαδικασία επιλογής εγκαταστάσεων για αξιολόγηση, αποκλειστικά και μόνο σε συμμόρφωση με τις προβλέψεις της σχετικής Κατευθυντήριας Οδηγίας MD01, την οποία εκλαμβάνει ως υποχρεωτικής εφαρμογής σε κάθε ανάλογη περίσταση. Ο Φορέας Πιστοποίησης δεν εκδίδει Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης για το σύνολο του οργανισμού, αν δεν ικανοποιηθεί για το βαθμό συμμόρφωσης και την άρση όποιων μη συμμορφώσεων κάθε εγκατάστασης ξεχωριστά. Ο Φορέας Πιστοποίησης δεν αποδέχεται τον εκ των υστέρων αποκλεισμό μιας εγκατάστασης από το πεδίο πιστοποίησης επειδή το όποιο πρόβλημα σε αυτήν εμποδίζει την χορήγηση πιστοποίησης. Επιπρόσθετα ο Φορέας Πιστοποίησης απαιτεί όπως Το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σχεδιάζεται και διαχειρίζεται κεντρικά Το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ανασκοπείται κεντρικά Όλες οι σχετικές εγκαταστάσεις (συμπεριλαμβανομένων των κεντρικών γραφείων) υπόκεινται στο πρόγραμμα εσωτερικών επιθεωρήσεων του οργανισμού και έχουν διενεργηθεί κατάλληλες εσωτερικές επιθεωρήσεις πριν την επιθεώρηση από το Φορέα Πιστοποίησης Ολόκληρος ο οργανισμός να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ο οργανισμός να τεκμηριώνει την ικανότητα και δυνατότητα να συλλέγει και να αναλύει δεδομένα και πληροφορίες (τροποποιήσεις γραπτής τεκμηρίωσης,παράπονα ενδιαφερομένων μερών, εκτίμηση αποτελεσματικότητας διορθωτικών ενεργειών, εκτίμηση ευρημάτων ανασκοπήσεων και εσωτερικών επιθεωρήσεων) από τις διάφορες εγκαταστάσεις, καθώς και

13 ΕΚΠ 3 21/04/ ΑΠΟ 26 την δυνατότητα άσκησης διοίκησης επί αυτών συμπεριλαμβανομένης της επιβολής οργανωτικών ή άλλων αλλαγών Ο εντοπισμός όποιων μη συμμορφώσεων σε κάποια εγκατάσταση να σηματοδοτεί διερεύνηση από τον οργανισμό, ώστε να καθοριστεί αν και σε ποιο βαθμό επηρεάζονται οι υπόλοιπες εγκαταστάσεις και αν τίθεται υπό συνολική αμφισβήτηση η συμμόρφωση όλου του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης. Σε τέτοια περίπτωση οι όποιες διορθωτικές ενέργειες εφαρμόζονται σε όλες τις εγκαταστάσεις και ο Φορέας συλλέγει σχετικά αποδεικτικά στοιχεία υλοποίησης από κάθε εγκατάσταση Διενέργεια της επιθεώρησης Οι επιθεωρήσεις διενεργούνται από την κατάλληλα ορισμένη Ομάδα Επιθεώρησης που δύναται να αποτελείται από Επιθεωρητές και Τεχνικούς Εμπειρογνώμονες υπό την καθοδήγηση και το συντονισμό ενός Επικεφαλής Επιθεωρητή, σύμφωνα με τις Διαδικασίες, Οδηγίες Εργασίας και τα Έντυπα που έχει συντάξει ο Φορέας και αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του. Αυτές είναι οι ακόλουθες Διαδικασία Πιστοποίησης και τα σχετικά Έντυπα, Διαδικασία Επιτήρησης και Επαναξιολόγησης και τα σχετικά Έντυπα, Διαδικασία Ελέγχου Χρήσης Λογότυπου και Σημάτων, Διαδικασίες που αφορούν το Προσωπικό και τα σχετικά Έντυπα, Διαδικασία Αμεροληψίας, Διαδικασία Προστασίας της Εμπιστευτικότητας, Γενικός Κανονισμός Πιστοποίησης, ΓΚΠ, Ειδικός Κανονισμός Πιστοποίησης ISO 14001:2004, Οδηγίες Εργασίας και όσες εκδίδονται με χρήσιμη τεχνική καθοδήγηση ανά περίπτωση ΕΑ Κωδικού ή Τεχνικής Περιοχής (ομάδας δραστηριοτήτων κατά NACE) Περιεχόμενο της επιθεώρησης Οι ενέργειες που συνθέτουν την επιθεώρηση στο πλαίσιο της επιζητούμενης πιστοποίησης, καθώς και οι μέθοδοι και τεχνικές που εφαρμόζονται, περιγράφονται στο Γενικό Κανονισμό Πιστοποίησης του Φορέα Πιστοποίησης. Στα παρακάτω εξειδικεύεται το περιεχόμενο της επιθεώρησης και αναφέρονται συνοπτικά οι πτυχές του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά ISO 14001:2004, που ελέγχονται και των οποίων αξιολογείται ο βαθμός συμμόρφωσής με τις αντίστοιχες απαιτήσεις που θέτει το διεθνές πρότυπο. Επισημαίνεται ότι η διενέργεια αξιολόγησης της συμμόρφωσης περιλαμβάνει δύο διακριτά Στάδια (Στάδιο 1 και Στάδιο 2) τα οποία διενεργούνται υποχρεωτικά στις εγκαταστάσεις του επιθεωρούμενου οργανισμού, πλην της εξαίρεσης που περιγράφηκε παραπάνω. Το χρονικό διάστημα μεταξύ 1 ου και 2 ου Σταδίου δεν μπορεί να υπερβεί τους έξι (6) μήνες και σε αντίθετη περίπτωση επαναλαμβάνεται πλήρως το Στάδιο 1. Επισημαίνεται ρητά, ότι αποτυχία του επιθεωρούμενου οργανισμού να συμμορφώνεται με βασικές απαιτήσεις, ο βαθμός συμμόρφωσης με τις οποίες διερευνάται κατά το Στάδιο 1, μπορεί να σηματοδοτήσει αδυναμία εκτέλεσης του Σταδίου 2. Τούτο καθίσταται σαφές και γραπτώς στον επιθεωρούμενο οργανισμό, ο οποίος δια του εκπροσώπου του λαμβάνει ενυπόγραφα γνώση περί των αποτελεσμάτων της επιθεώρησης 1 ου Σταδίου. Το Στάδιο 1 έχει σαν κύριο αντικειμενικό σκοπό να διαπιστωθεί ο βαθμός ετοιμότητας που επιδεικνύει ο επιθεωρούμενος οργανισμός για την επιθεώρηση του Σταδίου 2, καθώς επίσης και να συλλεγούν όλα εκείνα τα αναγκαία δεδομένα και στοιχεία ώστε να σχεδιαστεί κατάλληλα και επαρκώς το πρόγραμμα της επιθεώρησης του Σταδίου 2, το οποίο σε κάθε περίπτωση θα επιβεβαιώσει και τα ευρήματα του Σταδίου1. Ειδικότερα κατά το Στάδιο 1 αξιολογούνται και ελέγχονται :

14 ΕΚΠ 3 21/04/ ΑΠΟ 26 Η συμμόρφωση του οργανισμού με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία του και τα προιόντα ή/και υπηρεσίες του, Η καταλληλότητα του σχεδιασμού του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σε ότι αφορά τη δυνατότητα κάλυψης των σκοπών, στόχων και της καθιερωμένης περιβαλλοντικής πολιτικής της επιχείρησης, Κατά πόσον η διαπιστωμένη έκταση εφαρμογής των προβλέψεων του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης δικαιολογεί τη διενέργεια της τελικής επιθεώρησης (Στάδιο 2), Ο βαθμός συμμόρφωσης των προγραμμάτων επαλήθευσης, επικύρωσης και βελτίωσης της αποτελεσματικότητας του εφαρμοζόμενου Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, με τις απαιτήσεις του εφαρμόσιμου προτύπου, Η διενέργεια αξιόπιστης εσωτερικής επιθεώρησης και ανασκόπησης από τη Διοίκηση, Η ανάγκη για ανασκόπηση πρόσθετης γραπτής τεκμηρίωσης και διάθεσης πρόσθετων πόρων ή τεχνογνωσίας κατά τη τελική αξιολόγηση, Ο εντοπισμός περιπτώσεων και αδυναμιών στην εφαρμογή του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, που μπορεί να προκαλέσουν εμφάνιση δυνητικών μη συμμορφώσεων και χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής κατά τη διεξαγωγή της τελικής αξιολόγησης συμμόρφωσης. Κατά την επιθεώρηση ελέγχονται από την ομάδα επιθεώρησης τα παρακάτω χαρακτηριστικά, που στηρίζονται στις απαιτήσεις του προτύπου ISO 14001:2004: Οι Γενικές Απαιτήσεις (παρ. 4.1 του προτύπου) περιλαμβάνουν τις εξής ελάχιστες απαιτήσεις για τον επιθεωρούμενο οργανισμό : Να καθιερώσει, να τεκμηριώσει, να εφαρμόσει και να διατηρεί ένα Σύστημα Περιβαλλοντικής διαχείρισης, το οποίο να βελτιώνει διαρκώς ως προς την αποτελεσματικότητα. Να καθορίζει και να τεκμηριώνει το πεδίο εφαρμογής του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης. Αρχικά να προσδιορίσει την υπάρχουσα κατάσταση σχετικά με το περιβάλλον μέσω περιβαλλοντικής ανασκόπησης. Οι Απαιτήσεις για την Περιβαλλοντική Πολιτική του Συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης (παρ. 4.2 του προτύπου) περιλαμβάνουν τις εξής ελάχιστες απαιτήσεις για τον επιθεωρούμενο οργανισμό : Να εγκαταστήσει τεκμηριωμένες δηλώσεις πολιτικής και αντικειμενικών σκοπών για το περιβάλλον, που θα περιλαμβάνουν και ρητή δέσμευση για τήρηση της εφαρμόσιμης ισχύουσας νομοθεσίας. Η περιβαλλοντική πολιτική να είναι κατάλληλη για τη φύση, το μέγεθος και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των δραστηριοτήτων, προϊόντων και υπηρεσιών του Να περιλαμβάνει δέσμευση για διαρκή βελτίωση και πρόληψη της ρύπανσης Να περιλαμβάνει δέσμευση για συμμόρφωση με τις εφαρμοστέες νομικές απαιτήσεις και άλλες απαιτήσεις που ο οργανισμός έχει ενυπογράφως αποδεχτεί, οι οποίες σχετίζονται με τις περιβαλλοντικές του πλευρές Να παρέχει το πλαίσιο για τον καθορισμό και την ανασκόπηση των περιβαλλοντικών σκοπών και στόχων Να είναι τεκμηριωμένη, εφαρμόζεται και διατηρείται Να γνωστοποιείται σε όλα τα πρόσωπα που εργάζονται στον οργανισμό ή για λογαριασμό του και Να είναι διαθέσιμη στο κοινό. Οι Απαιτήσεις για τις Περιβαλλοντικές Πλευρές του οργανισμού ( παρ του προτύπου) περιλαμβάνουν τις εξής ελάχιστες απαιτήσεις για τον επιθεωρούμενο οργανισμό: Να διαθέτει διαδικασία για να εντοπίζει τις περιβαλλοντικές πλευρές των δραστηριοτήτων, προϊόντων και υπηρεσιών του, εντός του καθορισμένου πεδίου εφαρμογής του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης, τις οποίες μπορεί να ελέγχει και εκείνες τις οποίες μπορεί να επηρεάζει, λαμβάνοντας υπόψη τα προγραμματισμένα ή νέα έργα, τις νέες ή τροποποιημένες δραστηριότητες, τα νέα ή τροποποιημένα προϊόντα και υπηρεσίες.

15 ΕΚΠ 3 21/04/ ΑΠΟ 26 Να διαθέτει διαδικασία για να προσδιορίζει εκείνες τις πλευρές πραγματικές ή δυνητικές, που έχουν ή μπορεί να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον (δηλ. τις σημαντικές περιβαλλοντικές πλευρές). Να τεκμηριώνει αυτές τις πληροφορίες και να τις επικαιροποιεί. Να διασφαλίζει ότι οι σημαντικές περιβαλλοντικές πλευρές λαμβάνονται υπόψη κατά την εγκατάσταση, εφαρμογή και βελτίωση του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης. θα μπορούσε να επιλεγεί η μέθοδος εξέτασης για τις περιβαλλοντικές πλευρές ως εξής: o των αέριων εκπομπών o των απορρίψεων στο νερό o των απορρίψεων στο έδαφος o της χρήσης πρώτων υλών και φυσικών πόρων o της χρήσης ενέργειας o της εκπεμπόμενης ενέργειας, π.χ. θερμότητα, ακτινοβολία ή δονήσεις o των αποβλήτων και παραπροϊόντων, και o των φυσικών χαρακτηριστικών, π.χ. μέγεθος, σχήμα, χρώμα, εμφάνιση να λαμβάνονται υπόψη οι πλευρές που σχετίζονται με τις δραστηριότητες του οργανισμού, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες, όπως : o σχεδιασμός και ανάπτυξη o διεργασίες παραγωγής o συσκευασία και μεταφορά o περιβαλλοντική επίδοση και πρακτικές υπεργολάβων και προμηθευτών o διαχείριση αποβλήτων o εξόρυξη και διανομή πρώτων υλών και φυσικών πόρων o διανομή, χρήση και τέλος ζωής προϊόντων, και o χλωρίδα, πανίδα και βιοποικιλότητα Οι Νομικέ ς και άλλες Απαιτήσεις του οργανισμού (παρ του προτύπου) περιλαμβάνουν τις εξής ελάχιστες απαιτήσεις για τον επιθεωρούμενο οργανισμό : Να εντοπίζει και να έχει πρόσβαση στις εφαρμοστέες νομικές απαιτήσεις και στις άλλες απαιτήσεις που έχει ενυπόγραφα αποδεχτεί και σχετίζονται με τις περιβαλλοντικές του πλευρές να καθορίζει το πώς αυτές οι απαιτήσεις έχουν εφαρμογή στις περιβαλλοντικές του πλευρές να διασφαλίζει ότι οι εφαρμοστέες νομικές απαιτήσεις και οι άλλες κανονιστικές απαιτήσεις που έχει ενυπόγραφα αποδεχτεί λαμβάνονται υπόψη κατά την καθιέρωση, εφαρμογή και βελτίωση του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης Να διαθέτει όλες τις απαιτούμενες άδειες και τα αναγκαία πιστοποιητικά από την ισχύουσα Νομοθεσία. Άλλες απαιτήσεις τις οποίες ο οργανισμός μπορεί να έχει ενυπόγραφα αποδεχτεί, όπου εφαρμόζεται, είναι: o συμφωνίες με δημόσιες αρχές o συμφωνίες με πελάτες o μη κανονιστικές κατευθυντήριες οδηγίες o εθελοντικές αρχές ή κώδικες πρακτικής o εθελοντική περιβαλλοντική επισήμανση ή δέσμευση για ευθύνη προϊόντος o απαιτήσεις εμπορικών ενώσεων o συμφωνίες με κοινωνικές ομάδες ή μη κυβερνητικούς φορείς o δημόσια δέσμευση του οργανισμού ή του μητρικού οργανισμού o απαιτήσεις της εταιρείας ή του ομίλου Οι Απαιτήσεις για τους Περιβαλλοντικούς σκοπούς, στόχους και τα προγράμματα του οργανισμού (παρ του προτύπου) περιλαμβάνουν τις εξής ελάχιστες απαιτήσεις για τον επιθεωρούμενο οργανισμό :

16 ΕΚΠ 3 21/04/ ΑΠΟ 26 Να εγκαθιστά, εφαρμόζει και διατηρεί τεκμηριωμένους περιβαλλοντικούς σκοπούς και στόχους στις σχετικές λειτουργίες και επίπεδα εντός του. Οι περιβαλλοντικοί σκοποί και στόχοι να είναι μετρήσιμοι, όπου είναι δυνατόν, και σε συμφωνία με την περιβαλλοντική πολιτική, συμπεριλαμβανομένης της δέσμευσης για πρόληψη της ρύπανσης, για συνεχή βελτίωση και για συμμόρφωση με τις εφαρμοστέες νομικές απαιτήσεις και τις άλλες απαιτήσεις που έχει ενυπόγραφα αποδεχτεί Για την εγκατάσταση και την ανασκόπηση των περιβαλλοντικών σκοπών και στόχων, να λαμβάνονται υπόψη οι νομικές απαιτήσεις και οι άλλες απαιτήσεις που έχει ενυπόγραφα αποδεχτεί, οι σημαντικές περιβαλλοντικές του πλευρές, οι τεχνολογικές του επιλογές, οι οικονομικές, λειτουργικές και επιχειρηματικές του απαιτήσεις, καθώς και οι απόψεις των ενδιαφερομένων μερών. Να εγκαθιστά, εφαρμόζει και διατηρεί πρόγραμμα ή προγράμματα για την επίτευξη των περιβαλλοντικών σκοπών και στόχων του, που περιλαμβάνουν καθορισμό των υπευθυνοτήτων για την επίτευξη των περιβαλλοντικών σκοπών και στόχων στις σχετικές λειτουργίες και επίπεδα εντός του οργανισμού και τα μέσα και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης. o Για προϊόντα αυτό μπορεί να περιλαμβάνει : το σχεδιασμό, τα υλικά, τις διεργασίες παραγωγής, τη χρήση και την τελική απόθεση. o Για τις εγκαταστάσεις ή για σημαντικές τροποποιήσεις των διεργασιών, αυτό μπορεί να περιλαμβάνει: τον προγραμματισμό, το σχεδιασμό, την κατασκευή, την έναρξη λειτουργίας, τη λειτουργία και, σε κατάλληλα προκαθορισμένο από τον οργανισμό χρόνο, τη διακοπή λειτουργίας Οι Απαιτήσεις για τους Πόρους, ρόλους, τις υπευθυνότητες και αρμοδιότητες εντός του οργανισμού (παρ του προτύπου) περιλαμβάνουν τις εξής ελάχιστες απαιτήσεις για τον επιθεωρούμενο οργανισμό: Να διασφαλίζεται η διαθεσιμότητα των απαραίτητων πόρων για την εγκατάσταση, εφαρμογή, διατήρηση και βελτίωση του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης, οι οποίοι περιλαμβάνουν το ανθρώπινο δυναμικό και τα εξειδικευμένα προσόντα, την οργανωτική υποδομή (κτίρια, κανάλια επικοινωνίας, υπόγειες δεξαμενές, συστήματα αποχέτευσης/αποστράγγισης κτλ.), την τεχνολογία και τους οικονομικούς πόρους. Να καθορίζονται, τεκμηριώνονται και γνωστοποιούνται οι ρόλοι, οι υπευθυνότητες και αρμοδιότητες. Η Ανώτατη Διοίκηση να έχει καθορίσει εκπρόσωπο της Διοίκησης που να εξασφαλίζει ότι το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχει εγκατασταθεί, εφαρμόζεται και διατηρείται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 14001:2004 και δίνει αναφορά στην ανώτατη διοίκηση σχετικά με την επίδοση του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης, περιλαμβανομένων και εισηγήσεων για βελτίωση, προκειμένου αυτή να προβαίνει σε ανασκόπηση Οι Απαιτήσεις για την επαγγελματική επάρκεια, εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση του προσωπικού εντός του οργανισμού (παρ του προτύπου) περιλαμβάνουν τις εξής ελάχιστες απαιτήσεις για τον επιθεωρούμενο οργανισμό: Να διασφαλίζεται ότι κάθε πρόσωπο που εργάζεται για λογαριασμό του ή εκ μέρους του και του οποίου η εργασία μπορεί δυνητικά να επιφέρει σημαντική περιβαλλοντική επίπτωση εντοπισμένη από τον οργανισμό, έχει τη δέουσα επαγγελματική επάρκεια με βάση την κατάλληλη μόρφωση, εκπαίδευση ή εμπειρία και πρέπει να διατηρούνται τα σχετικά αρχεία. Να εντοπίζονται οι ανάγκες εκπαίδευσης που σχετίζονται με τις περιβαλλοντικές του πλευρές και το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισής του και να παρέχεται εκπαίδευση να διατηρούνται σχετικά αρχεία. να εγκαθιστά, εφαρμόζει και συντηρεί διαδικασία για την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των προσώπων που εργάζονται για λογαριασμό του, σχετικά με τη σπουδαιότητα της συμμόρφωσης με την περιβαλλοντική πολιτική, τις διαδικασίες και τις απαιτήσεις του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης, τις σημαντικές περιβαλλοντικές πλευρές και τις σχετικές τρέχουσες ή δυνητικές επιπτώσεις της εργασίας τους, και τα περιβαλλοντικά οφέλη από τη βελτιωμένη ατομική επίδοση, τους ρόλους και τις ευθύνες τους για την επίτευξη της συμμόρφωσης με τις

17 ΕΚΠ 3 21/04/ ΑΠΟ 26 απαιτήσεις του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης, και απόκλισης από τις προκαθορισμένες διαδικασίες. τις δυνητικές συνέπειες της να απαιτεί από τους υπεργολάβους που εργάζονται για λογαριασμό του να είναι σε θέση να αποδεικνύουν ότι το προσωπικό τους έχει την απαραίτητη επαγγελματική επάρκεια ή/και την απαραίτητη εκπαίδευση. Οι Απαιτήσεις για την Επικοινωνία εντός και εκτός του οργανισμού (παρ του προτύπου) περιλαμβάνουν τις εξής ελάχιστες απαιτήσεις για τον επιθεωρούμενο οργανισμό: να εγκαθιστά, εφαρμόζει και διατηρεί διαδικασία, για την εσωτερική επικοινωνία μεταξύ των διαφόρων επιπέδων και λειτουργιών του οργανισμού και τη λήψη, τεκμηρίωση και ανταπόκριση σε σχετικά αιτήματα από ενδιαφερόμενα μέρη εκτός οργανισμού. να αποφασίζει τεκμηριωμένα αν θα επικοινωνεί προς τα έξω τις σημαντικές περιβαλλοντικές του πλευρές και σε περίπτωση που η απόφαση του είναι θετική, να εγκαθιστά και εφαρμόζει μέθοδο για αυτή την εξωτερική επικοινωνία. Οι Απαιτήσεις για την Τεκμηρίωση εντός του οργανισμού (παρ του προτύπου) περιλαμβάνουν τις εξής ελάχιστες απαιτήσεις για τον επιθεωρούμενο οργανισμό: την περιβαλλοντική πολιτική, τους περιβαλλοντικούς σκοπούς και στόχους την περιγραφή του πεδίου εφαρμογής του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης την περιγραφή των κύριων στοιχείων του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης, την αλληλεπίδρασή τους, και παραπομπή στα σχετικά έγγραφα τα έγγραφα, συμπεριλαμβανομένων των αρχείων, που απαιτούνται από το πρότυπο τα έγγραφα, συμπεριλαμβανομένων των αρχείων, που καθορίζονται από τον οργανισμό ως αναγκαία για τον αποτελεσματικό σχεδιασμό, λειτουργία και έλεγχο των διεργασιών που σχετίζονται με τις σημαντικές περιβαλλοντικές του πλευρές. o δήλωση για την πολιτική, περιβαλλοντικούς σκοπούς και στόχους o πληροφόρηση για τις σημαντικές περιβαλλοντικές πλευρές o διαδικασίες o πληροφόρηση για τις διεργασίες o οργανογράμματα o εσωτερικά και εξωτερικά πρότυπα o σχέδια εκτάκτου ανάγκης για την περιοχή της εγκατάστασης, και o αρχεία Οι Απαιτήσεις για τον Έλεγχο εγγράφων εντός του οργανισμού (παρ του προτύπου) περιλαμβάνουν την εκπόνηση διαδικασίας με ελάχιστες απαιτήσεις για τον επιθεωρούμενο οργανισμό, αυτές που περιέχονται στη σχετική παράγραφο του προτύπου α) ως ζ) Οι Απαιτήσεις για τον Έλεγχο Λειτουργίας του οργανισμού (παρ του προτύπου) περιλαμβάνουν τις εξής ελάχιστες απαιτήσεις για τον επιθεωρούμενο οργανισμό: Να εντοπίζει και σχεδιάζει τις λειτουργίες εκείνες που συνδέονται με τις αναγνωρισμένες σημαντικές περιβαλλοντικές του πλευρές, σε συμφωνία με την περιβαλλοντική του πολιτική, τους περιβαλλοντικούς σκοπούς και στόχους του, προκειμένου να διασφαλίζει ότι αυτές οι λειτουργίες υλοποιούνται υπό καθορισμένες συνθήκες, μέσω : o o o της καθιέρωσης, εφαρμογής και διατήρησης τεκμηριωμένης διαδικασίας για τον έλεγχο καταστάσεων, όπου η απουσία τους θα μπορούσε να οδηγήσει σε αποκλίσεις από την περιβαλλοντική πολιτική, τους περιβαλλοντικούς σκοπούς και στόχους του καθορισμού κριτηρίων λειτουργίας στην διαδικασία, και της καθιέρωσης, εφαρμογής και διατήρησης διαδικασιών που σχετίζονται με τις εντοπισμένες σημαντικές περιβαλλοντικές πλευρές των αγαθών και υπηρεσιών που χρησιμοποιούνται από τον οργανισμό και της γνωστοποίησης των εφαρμοστέων διαδικασιών και απαιτήσεων στους προμηθευτές περιλαμβανομένων των υπεργολάβων

18 ΕΚΠ 3 21/04/ ΑΠΟ 26 Οι Απαιτήσεις για την ετοιμότητα και ανταπόκριση σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης του οργανισμού (παρ του προτύπου) περιλαμβάνουν τις εξής ελάχιστες απαιτήσεις για τον επιθεωρούμενο οργανισμό: Να εγκαταστήσει, εφαρμόζει και διατηρεί διαδικασία για την αναγνώριση των ενδεχόμενων καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης και ενδεχόμενων ατυχημάτων που μπορεί να έχουν επίπτωση στο περιβάλλον και του τρόπου αντιμετώπισης τους. Να ανταποκρίνεται στις πραγματικές καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης και τα ατυχήματα και να προλαμβάνει ή να περιορίζει τις σχετικές αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον Να ανασκοπεί περιοδικά και, όπου είναι απαραίτητο, να αναθεωρεί, τις διαδικασίες ετοιμότητας και ανταπόκρισης σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης, ιδιαίτερα, μετά από ατυχήματα ή καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης.. Να δοκιμάζει περιοδικά αυτές τις διαδικασίες, όπου είναι πρακτικά εφικτό. Κατά την ανάπτυξη των διαδικασιών του, να λάβει υπόψη: o τη φύση των κινδύνων στις εγκαταστάσεις του, π.χ. εύφλεκτα υγρά, δεξαμενές αποθήκευσης, αέρια υπό πίεση, και μέτρα αντιμετώπισης διαρροών ή τυχαίων εκροών o τα πιο πιθανά είδη και μεγέθη ατυχημάτων ή καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης o τις πλέον κατάλληλες μεθόδους ανταπόκρισης σε ατυχήματα ή καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης o τα σχέδια εσωτερικής και εξωτερικής επικοινωνίας o τις απαιτούμενες ενέργειες για τη μείωση της περιβαλλοντικής ζημίας o τις απαιτούμενες ενέργειες περιορισμού και ανταπόκρισης στα διαφορετικά είδη ατυχημάτων και καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης o την ανάγκη για μεθόδους αξιολόγησης των καταστάσεων μετά τα ατυχήματα με σκοπό την καθιέρωση και εφαρμογή διορθωτικών και προληπτικών ενεργειών o την περιοδική δοκιμασία των διαδικασιών ανταπόκρισης σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης o την εκπαίδευση του προσωπικού για την ανταπόκριση σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης o τον κατάλογο των κύριων υπευθύνων και των οργανισμών πρώτων βοηθειών, περιλαμβανομένων των στοιχείων επικοινωνίας (π.χ. πυροσβεστική, ειδικές υπηρεσίες καθαρισμών) o οι σταθμοί συγκέντρωσης και οι έξοδοι κινδύνου o το δυναμικό επέμβασης στις καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης ή ατυχημάτων σε γειτονικές o εγκαταστάσεις (π.χ. μονάδες παραγωγής, εθνικές οδούς, σιδηροδρόμους), και τη δυνατότητα παροχής αλληλοβοήθειας με γειτνιάζοντες οργανισμούς Οι Απαιτήσεις για την παρακολούθηση και μέτρηση του οργανισμού (παρ του προτύπου) περιλαμβάνουν τις εξής ελάχιστες απαιτήσεις για τον επιθεωρούμενο οργανισμό: Να εγκαθιστά, εφαρμόζει και διατηρεί διαδικασία για την παρακολούθηση και μέτρηση, σε τακτική βάση, των βασικών χαρακτηριστικών των λειτουργιών του, οι οποίες μπορεί να έχουν σημαντική επίπτωση στο περιβάλλον. Η διαδικασία να περιλαμβάνει την τεκμηρίωση της πληροφόρησης για την παρακολούθηση της επίδοσης, τους εφαρμοζόμενους ελέγχους λειτουργίας και τη συμμόρφωση με τους περιβαλλοντικούς σκοπούς και στόχους του οργανισμού. να διασφαλίζεται ότι ο εξοπλισμός παρακολούθησης και μέτρησης που χρησιμοποιείται είναι διακριβωμένος ή επαληθεύεται η εγκυρότητα των αποτελεσμάτων του και συντηρείται. Να διατηρούνται σχετικά αρχεία.

19 ΕΚΠ 3 21/04/ ΑΠΟ 26 Οι Απαιτήσεις για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης του οργανισμού (παρ του προτύπου) περιλαμβάνουν τις εξής ελάχιστες απαιτήσεις για τον επιθεωρούμενο οργανισμό: Να εγκαθιστά, εφαρμόζει και διατηρεί διαδικασία για την περιοδική αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τις εφαρμοστέες νομικές, κανονιστικές και άλλες απαιτήσεις που έχει ενυπόγραφα αποδεχθεί. Να διατηρεί αρχεία των αποτελεσμάτων των περιοδικών αξιολογήσεων Οι Απαιτήσεις για τις Μη συμμορφώσεις, διορθωτικές και προληπτικές ενέργειες του οργανισμού (παρ του προτύπου) περιλαμβάνουν τις εξής ελάχιστες απαιτήσεις για τον επιθεωρούμενο οργανισμό: Να εγκαθιστά, εφαρμόζει και διατηρεί διαδικασία για την αντιμετώπιση εντοπισμένων και δυνητικών μη συμμορφώσεων και για την ανάληψη διορθωτικών και προληπτικών ενεργειών. Να διασφαλίζεται με ευθύνη του Υπεύθυνου Περιβαλλοντικής Διαχείρισης η υλοποίηση όλων των διορθωτικών και προληπτικών ενεργειών που σχεδιάστηκαν και να επαληθεύεται η άρση όλων των μη συμμορφώσεων που εντοπίστηκαν Να εξασφαλίζεται ο εντοπισμός μη συμμορφώσεων που έχουν περιβαλλοντικές επιπτώσεις ώστε να προλαμβάνονται οι επιπτώσεις και επιπλέον να αναλαμβάνονται δράσεις για την εξάλειψη της μη συμμόρφωσης και των σχετικών αιτίων. Να καταγράφονται τα αποτελέσματα των λαμβανομένων διορθωτικών και προληπτικών ενεργειών Να ανασκοπείται η αποτελεσματικότητα των λαμβανομένων διορθωτικών και προληπτικών ενεργειών Οι Απαιτήσεις για τον Έλεγχο των Αρχείων του οργανισμού (παρ του προτύπου) περιλαμβάνουν τις εξής ελάχιστες απαιτήσεις για τον επιθεωρούμενο οργανισμό: Να εγκαθιστά, εφαρμόζει και διατηρεί διαδικασία για την αναγνώριση, αποθήκευση, προστασία, ανάκτηση, το χρόνο διατήρησης και την τελική διάθεση των αρχείων. Τα αρχεία να είναι και να παραμένουν ευανάγνωστα, αναγνωρίσιμα και ιχνηλάσιμα. Τα αρχεία θα μπορούσαν να είναι : o Αρχεία παραπόνων o αρχεία εκπαίδευσης o αρχεία παρακολούθησης των διεργασιών δ) αρχεία ελέγχου, συντήρησης και διακρίβωσης o αρχεία για τους εν ενεργεία υπεργολάβους και προμηθευτές o εκθέσεις συμβάντων o εκθέσεις δοκιμών για την ετοιμότητα σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης o αποτελέσματα επιθεωρήσεων o αποτελέσματα ανασκοπήσεων από τη διοίκηση o αποφάσεις για εξωτερική επικοινωνία o καταγραφή των εφαρμοστέων νομικών απαιτήσεων o αρχεία των σημαντικών περιβαλλοντικών πλευρών o αρχεία των περιβαλλοντικών συναντήσεων o πληροφορίες για την περιβαλλοντική επίδοση o αρχεία νομικής συμμόρφωσης, και o επικοινωνία με τα ενδιαφερόμενα μέρη Οι Απαιτήσεις για την Εσωτερική Επιθεώρηση του οργανισμού (παρ του προτύπου) περιλαμβάνουν τις εξής ελάχιστες απαιτήσεις για τον επιθεωρούμενο οργανισμό: Να εγκαθιστά, εφαρμόζει και διατηρεί διαδικασία για τις Εσωτερικές Επιθεωρήσεις. Να διεξάγονται αξιόπιστες εσωτερικές επιθεωρήσεις με βάση ένα πρόγραμμα και έναν πλήρη σχεδιασμό, από κατάλληλα εκπαιδευμένους και επιλεγμένους επιθεωρητές, εδρασμένες σε αρχές αμεροληψίας, ακεραιότητας και αντικειμενικότητας

20 ΕΚΠ 3 21/04/ ΑΠΟ 26 Οι Απαιτήσεις για την Ανασκόπηση από τη Διοίκηση του οργανισμού (παρ. 4.6 του προτύπου) περιλαμβάνουν τις εξής ελάχιστες απαιτήσεις για τον επιθεωρούμενο οργανισμό: Η Ανώτατη διοίκηση του οργανισμού ανασκοπεί το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης σε προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα για να διασφαλίζει τη συνεχιζόμενη καταλληλότητα, επάρκεια και αποτελεσματικότητά του. Η Ανασκόπηση να περιλαμβάνει την αξιολόγηση ευκαιριών βελτίωσης και τη σκοπιμότητα αλλαγών στο ΣΠΔ, περιλαμβανομένης της περιβαλλοντικής πολιτικής των περιβαλλοντικών σκοπών και στόχων Να διατηρούνται αρχεία ανασκόπησης από τη διοίκηση Η Ανασκόπηση να περιλαμβάνει όλα όσα προβλέπονται ως εισερχόμενα στα α) ως η) της σχετικής παραγράφου του προτύπου ISO 14001: Αξιολόγηση της συμμόρφωσης Η αξιολόγηση του βαθμού συμμόρφωσης του οργανισμού και οι σχετικές τεχνικές και ενέργειες που ακολουθούνται, με ευθύνη του Επικεφαλής Επιθεωρητή, περιγράφονται στο Γενικό Κανονισμό Πιστοποίησης και στο παρόντα Κανονισμό. Η σχετική αξιολόγηση στηρίζεται στο βαθμό ικανοποίησης, με βάση αντικειμενικά αποδεικτικά στοιχεία, που θα επιτευχθεί από την Ομάδα Επιθεώρησης ως προς την συμμόρφωση του οργανισμού με τις ελάχιστες απαιτήσεις του προτύπου που περιγράφηκαν ανωτέρω και που αποτελούν τα κριτήρια που έχει θέσει και ο Φορέας Πιστοποίησης, συμπεριλαμβανομένων και των κριτηρίων που έχουν τεθεί σχετικά με τη χρήση του συνδυασμένου λογότυπου του Φορέα και των άλλων που απορρέουν από τις υποχρεώσεις της Διαπίστευσης που διαθέτει Επαναπιστοποίηση Αν κριθεί σκόπιμη η υλοποίηση πλήρους επαναξιολόγησης είτε λόγω χαμηλού βαθμού συμμόρφωσης του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης του οργανισμού με τις απαιτήσεις του προτύπου, είτε λόγω λήξης της τριετούς διάρκειας ισχύος της αρχικής πιστοποίησης (επίσκεψη επαναπιστοποίησης του τρίτου έτους) τότε αυτή εκτελείται με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν για την αρχική επιθεώρηση με διενέργεια επιθεώρησης 1 ου Σταδίου και επιθεώρησης 2 ου Σταδίου. Αίτηση δεν είναι απαραίτητο να υποβληθεί εκ νέου, εκτός εάν έχουν συμβεί σημαντικές μεταβολές στο εφαρμοζόμενο σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης ή επιζητείται επέκταση του πεδίου πιστοποίησης. Για τις ανάγκες επαναπιστοποίησης δύναται η Ομάδα Επιθεώρησης που ορίζεται, να είναι διαφορετικής σύνθεσης ως προς τα πρόσωπα, από την Ομάδα που επιτέλεσε την αρχική επιθεώρηση ή/και τις ενδιάμεσες υποχρεωτικές επιτηρήσεις του πρώτου και του δεύτερου έτους ισχύος της αρχικής πιστοποίησης Χορήγηση Πιστοποίησης Οι όροι και διαδικασίες χορήγησης της πιστοποίησης περιγράφονται στο Γενικό Κανονισμό Πιστοποίησης. Παρακάτω παρατίθενται κάποιες εξειδικευμένες απαιτήσεις σχετικές με τη δυνατότητα μεταφοράς της Πιστοποίησης, τα χορηγούμενα Πιστοποιητικά Συμμόρφωσης και κάποιες ιδιαίτερες περιπτώσεις πιστοποίησης.

ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΚΠ 1 05/05/2016 1 ΑΠΟ 23 ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ (ΟΝΟΜΑ-ΤΙΤΛΟΣ- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ) Νικόλαος Δεπούντης ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ (ΟΝΟΜΑ- ΤΙΤΛΟΣ-ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ) Χαράλαμπος Γαλατσάνος ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ Αριθμός Ημερομηνία Ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΚΠ 1 05/05/2016 1 ΑΠΟ 18 ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ (ΟΝΟΜΑ-ΤΙΤΛΟΣ- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ) Νικόλαος Δεπούντης ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ (ΟΝΟΜΑ- ΤΙΤΛΟΣ-ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ) Χαράλαμπος Γαλατσάνος ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ Αριθμός Ημερομηνία Ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΚΠ 2 01/01/2016 1 ΑΠΟ 18 ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ (ΟΝΟΜΑ-ΤΙΤΛΟΣ- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ) Νικόλαος Δεπούντης ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ (ΟΝΟΜΑ- ΤΙΤΛΟΣ-ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ) Χαράλαμπος Γαλατσάνος ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ Αριθμός Ημερομηνία Ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

OHSAS 18001:2007 / ΕΛΟΤ 1801:2008

OHSAS 18001:2007 / ΕΛΟΤ 1801:2008 OHSAS 18001:2007 / ΕΛΟΤ 1801:2008 Το OHSAS 18001 εκδόθηκε το 1999, αναθεωρήθηκε το 2007 και αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρισμένα πρότυπα διεθνώς για τα Συστήματα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην

Διαβάστε περισσότερα

GLOBALGAP (EUREPGAP)

GLOBALGAP (EUREPGAP) GLOBALGAP (EUREPGAP) Το Διεθνές Σχήμα Πιστοποίησης Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής GLOBALGAP, λειτουργεί ως αντικειμενικό εργαλείο αξιολόγησης του βαθμού συμμόρφωσης με τις σχετικές απαιτήσεις για όλες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Μέρος 1 ο ΕΝΤΥΠΟ Αντικείµενο προς Επιθεώρηση Τµήµα Κωδ. Ευρήµατα / Σχόλια / Αποτελέσµατα ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Τεκµηρίωση Έχει σχεδιαστεί και εφαρµόζεται τεκµηρίωση κατάλληλη για το ΣΔΕΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015 H ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Αργυρώ Ρεμούνδου ΕΣΥΠ / ΕΛΟΤ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015 ΕΒΕΑ, 14 Οκτωβρίου 2015 Το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015 Συστήματα περιβαλλοντικής

Διαβάστε περισσότερα

«Διαχείριση Ποιότητας»

«Διαχείριση Ποιότητας» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΕΕ-ΤΠΔΠ Ενημερωτική Εκδήλωση «Διαχείριση Ποιότητας» Αθήνα, 4 Απριλίου 2012 Τεχνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ISO 9001:2008

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ISO 9001:2008 ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ISO 9001:2008 1 από 22 ΣΔΠ ΚΑΤΑ ISO 9001:2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 Γενικές Πληροφορίες 1.1 Η Ταυτότητα του Φορέα Πιστοποίησης 1.2

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηµατολόγιο Εσωτερικής Επιθεώρησης

Ερωτηµατολόγιο Εσωτερικής Επιθεώρησης Κωδικός: ΕΝ03-2 Έκδοση: 01 Σελ. 1 από 6 Ερωτηµατολόγιο Εσωτερικής Επιθεώρησης ιαδικασία / Οργανωτική Μονάδα: Επιθεωρητές: Ηµεροµηνία: Α/Α Επιθεώρησης: Α/Α 1. Έχει αναπτυχθεί, τεκµηριωθεί και εφαρµόζεται

Διαβάστε περισσότερα

Δ12 Διαδικασία Εσωτερικών Επιθεωρήσεων

Δ12 Διαδικασία Εσωτερικών Επιθεωρήσεων Δ12 Διαδικασία Εσωτερικών Επιθεωρήσεων Επάρκειας για την υλοποίηση Συγχρηµατοδοτούµενων Έργων Σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1429: 2008 Έκδοση Έγκριση 3 η 3 η Ηµεροµηνία 03/06/2016 03/06/2016 Από Εκπρόσωπος

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Ποιότητας

Εγχειρίδιο Ποιότητας ΚΩΔΙΚΟΣ: ΕΓΧΠ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΔΟΤΗΣ: ΜΟΔΙΠ Εγχειρίδιο Ποιότητας Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 ΑΝΤΙΤΥΠΟ 1 ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ Περιεχόμενα 1. Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΒΙΡΓΙΝΙΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός Παραγωγής Στέλεχος Διεύθυνσης Διαπίστευσης Φορέων

ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΒΙΡΓΙΝΙΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός Παραγωγής Στέλεχος Διεύθυνσης Διαπίστευσης Φορέων ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΒΙΡΓΙΝΙΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός Παραγωγής Στέλεχος Διεύθυνσης Διαπίστευσης Φορέων Το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης A.E., με τον διακριτικό τίτλο E.ΣY.Δ., ιδρύθηκε με

Διαβάστε περισσότερα

ΓΚΠΠ - Παράρτηµα 1 Όροι και ορισµοί

ΓΚΠΠ - Παράρτηµα 1 Όροι και ορισµοί Στο παρόν παρουσιάζονται οι όροι και ορισµοί βάσει του ισχύοντος νοµοθετικού/ κανονιστικού πλαισίου και του Ελληνικού Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024:2012. Αιτών Αµεροληψία Ανάκληση Πρόσωπο το οποίο έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Παράρτηµα 1 Όροι και ορισµοί

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Παράρτηµα 1 Όροι και ορισµοί Στο παρόν παρουσιάζονται οι όροι και ορισµοί βάσει του ισχύοντος νοµοθετικού/ κανονιστικού πλαισίου και του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024:2012. Αιτών Αµεροληψία Ανάκληση Ανασκόπηση Αντικειµενική απόδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Δ3 Διαδικασία Ανασκόπησης Συστήµατος Διαχειριστικής Επάρκειας

Δ3 Διαδικασία Ανασκόπησης Συστήµατος Διαχειριστικής Επάρκειας Δ3 Διαδικασία Ανασκόπησης Συστήµατος Διαχειριστικής Επάρκειας Επάρκειας για την υλοποίηση Συγχρηµατοδοτούµενων Έργων Σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1429: 2008 Έκδοση Έγκριση 3 η 3 η Ηµεροµηνία 03/06/2016 03/06/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΣΔΟΔΑΣΦ - RTS) ΚΑΤΑ ISO 39001:2012

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΣΔΟΔΑΣΦ - RTS) ΚΑΤΑ ISO 39001:2012 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΣΔΟΔΑΣΦ - RTS) 1 από 24 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΔOΔΑΣΦ ISO 39001:2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 Γενικές Πληροφορίες 1.1 Η Ταυτότητα του Φορέα Πιστοποίησης 1.2 Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήσεις του ISO9001:2000

Απαιτήσεις του ISO9001:2000 Απαιτήσεις του ISO9001:2000 1. Αντικείμενο 2. Τυποποιητική παραπομπή 3. Όροι και ορισμοί 4. Σύστημα διαχείρισης ποιότητας 5. Ευθύνη της Διοίκησης 6. Διαχείριση πόρων 7. Υλοποίηση του προϊόντος 8. Μέτρηση,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ISO. Διαχείριση της Ποιότητας των Υπηρεσιών Φύλαξης

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ISO. Διαχείριση της Ποιότητας των Υπηρεσιών Φύλαξης C H A M P I O N Α Ν Α Τ Ο Λ Η ΑΕ Π Α Ρ Ο Χ Η Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω Ν Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Τ Η Τ Α Σ Ε Μ Π Ο Ρ Ι Α Π Α Ν Τ Ο Σ Ε Ι Δ Ο Υ Σ ΑΓ. ΕΛΕΟΥΣΗΣ 2, ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ Τ.Κ. 12351 ΤΗΛ:2105451114 FAX:2105624401

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ. Επίδοση, Αξιοπιστία, Διαφάνεια

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ. Επίδοση, Αξιοπιστία, Διαφάνεια ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ Επίδοση, Αξιοπιστία, Διαφάνεια ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ - EMAS Το Κοινοτικό Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Οικολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΕΕ ΤΠΔΠ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Θέμα εισήγησης: «ΕΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Το Τεχνικό Επιμελητήριο στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Να καθιερώνεται πολιτική που να ανταποκρίνεται πλήρως στους στόχους της γεωργικής εκμετάλλευσης, στις νομικές υποχρεώσεις που αφορούν το περιβάλλον

Να καθιερώνεται πολιτική που να ανταποκρίνεται πλήρως στους στόχους της γεωργικής εκμετάλλευσης, στις νομικές υποχρεώσεις που αφορούν το περιβάλλον AGRO 2.1 & 2.2 Ο σκοπός του προτύπου AGRO 2 1 είναι η καθιέρωση ενός συστήματος διαχείρισης στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις οι οποίες επιθυμούν να διαμορφώνουν πολιτική και να θέτουν συγκεκριμένους στόχους

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ELQA ΣΥΣΤΗΜΑTA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO9001:2008

ΗΜΕΡΙΔΑ ELQA ΣΥΣΤΗΜΑTA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO9001:2008 ΜΙΓΚΟΣ ΣΠΥΡΟΣ Μ.Sc Διασφάλιση Ποιότητας Επικεφαλής Επιθεωρητής Συστημάτων Διευθυντής Οργανισμού Πιστοποίησης Q-check ΣΥΣΤΗΜΑTA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO9001:2008 ΠΟΙΟΤΗΤΑ Ορισμός 1. Ποιότητα είναι ο βαθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΛΟΓΙΑ. απαιτήσεις αξιοπιστίας, στις απαιτήσεις ασφάλειας, στις απαιτήσεις λειτουργίας κλπ.

ΟΡΟΛΟΓΙΑ. απαιτήσεις αξιοπιστίας, στις απαιτήσεις ασφάλειας, στις απαιτήσεις λειτουργίας κλπ. ΟΡΟΛΟΓΙΑ Γενικές έννοιες Ποιότητα: ο βαθμός στον οποίο ένα σύνολο εγγενών χαρακτηριστικών εκπληρώνει τις απαιτήσεις. Απαίτηση: ανάγκη ή προσδοκία που δηλώνεται ρητώς, συνάγεται ως συμπέρασμα ή προκύπτει

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο συστήματος διαχείρισης της ποιότητας

Μοντέλο συστήματος διαχείρισης της ποιότητας Μοντέλο συστήματος διαχείρισης της ποιότητας Διαρκής βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας Ευθύνη της Διοίκησης Πελάτες Πελάτες Διαχείριση Πόρων Μέτρηση, ανάλυση και βελτίωση Ικανοποίηση Απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ISO 9001:2008

ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ISO 9001:2008 ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ISO 9001:2008 Κωδικός Εγγράφου : ΕΚΠ-ISO 9001:2008/ Έκδοση1.1/ Ηµεροµηνία Ισχύος 15.2.2010 Σελίδα 1 από 25 ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ. Συστημάτων Διαχείρισης & Προϊόντων

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ. Συστημάτων Διαχείρισης & Προϊόντων ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΓΚΠ 3 29/02/2016 1 ΑΠΟ 58 Συστημάτων Διαχείρισης & Προϊόντων ΦΟΡΕΑΣ EQA HELLAS AE ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΓΚΠ 3 29/02/2016 2 ΑΠΟ 58 ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. 761/2001 (EMAS)

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. 761/2001 (EMAS) ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ 1. ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ISO/IEC GUIDE 66 2. ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Επιθεωρήσεις

Εσωτερικές Επιθεωρήσεις ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΡ11.03 Σελ. 1 / 7 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ Αρ. Έκδοσης Ημερομηνία Περιγραφή Παράγραφοι 01 12.10.2009 Τελική Έκδοση Όλες 02 29.9.2014 Αλλαγή κωδικοποίησης και μορφοποίησης εγγράφων ΣΔΠ Προσθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Το πρότυπο ISO9001:2015 και οι εφαρμογές του

Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Το πρότυπο ISO9001:2015 και οι εφαρμογές του Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Το πρότυπο ISO9001:2015 και οι εφαρμογές του 7 η ενότητα Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας ΕΜΠ Η τεκμηρίωση καθιστά δυνατή την επικοινωνία των επιδιώξεων

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας ISO Διεργασιακή Προσέγγιση Διάλεξη 3

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας ISO Διεργασιακή Προσέγγιση Διάλεξη 3 Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001- Διεργασιακή Προσέγγιση Διάλεξη 3 Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή ISO 9001:

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής : Γαλατσάνος Χ.

Εισηγητής : Γαλατσάνος Χ. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 39001:2012 & ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. 5. Ευθύνη της Διοίκησης

ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. 5. Ευθύνη της Διοίκησης ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ISO 22000:2005 & ISO 9001:2000 ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Ημ/νία Ισχύος: Έκδοση: ΠΕΛΑΤΗΣ: ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ / ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ / ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΩΝ: ΤΟΠΟΣ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AMAZE A.E. ΕΚΔΟΣΗ 02

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AMAZE A.E. ΕΚΔΟΣΗ 02 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AMAZE A.E. ΕΚΔΟΣΗ 02 Αθήνα, 26/5/2011 Σελίδα 2 από11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ... 4 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ... 5 ΓΕΝΙΚΑ... 5 ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ. Συστημάτων Διαχείρισης & Προϊόντων

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ. Συστημάτων Διαχείρισης & Προϊόντων ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΓΚΠ 0 22/05/2015 1 ΑΠΟ 55 Συστημάτων Διαχείρισης & Προϊόντων ΦΟΡΕΑΣ EQA HELLAS AE ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΓΚΠ 0 22/05/2015 2 ΑΠΟ 55 ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήρια Οδηγία Ποιότητας. Ακτινοδιάγνωση

Κατευθυντήρια Οδηγία Ποιότητας. Ακτινοδιάγνωση Κατευθυντήρια Οδηγία Ποιότητας Ιανουάριος 2013 Περιεχόμενα Υπόμνημα - Επεξηγήσεις... 2 Κεφάλαιο 1: Οργάνωση- Διοίκηση... 3 Κεφάλαιο 2: Εφαρμογή Πολιτικής και Μέτρων Ακτινοπροστασίας... 4 Κεφάλαιο 3: Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Δ13 Διαδικασία Εντοπισµού µη- Συµµορφώσεων και Διορθωτικών Προληπτικών Ενεργειών

Δ13 Διαδικασία Εντοπισµού µη- Συµµορφώσεων και Διορθωτικών Προληπτικών Ενεργειών Δ13 Διαδικασία Εντοπισµού µη- Συµµορφώσεων και Διορθωτικών Προληπτικών Ενεργειών Επάρκειας για την υλοποίηση Συγχρηµατοδοτούµενων Έργων Σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1429: 2008 Έκδοση Έγκριση 3 η 3 η Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Το πρότυπο ISO9001:2015 και οι εφαρμογές του

Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Το πρότυπο ISO9001:2015 και οι εφαρμογές του Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Το πρότυπο ISO9001:2015 και οι εφαρμογές του 4 η ενότητα Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας ΕΜΠ Απαιτήσεις του ISO9001:2015 1. Αντικείμενο 2. Τυποποιητική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΟΤ 1435:2009

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΟΤ 1435:2009 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΤΑ 1435:2009 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΤΑ 1435:2009 1 από 23 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΤΑ 1435:2009 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΔΕΠ_ ΚΑΤΑ 1435:2009

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΣΔΑΤ) ΚΑΤΑ ISO 22000:2005 και FSSC 22000

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΣΔΑΤ) ΚΑΤΑ ISO 22000:2005 και FSSC 22000 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΣΔΑΤ) ΚΑΤΑ ISO 22000:2005 και FSSC 22000 1 από 37 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΔΑΤ ΚΑΤΑ ISO 22000:2005 / FSSC 22000 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 Γενικές Πληροφορίες 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9000 και 9001

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9000 και 9001 Εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Προτύπων «Νέες εκδόσεις προτύπων διαχείρισης ποιότητας και περιβάλλοντος» Νέες εκδόσεις προτύπων για διαχείριση της ποιότητας ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9000 και 9001 Τετάρτη 14 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα Συστημάτων Διαχείρισης :

Πρότυπα Συστημάτων Διαχείρισης : Πρότυπα Συστημάτων Διαχείρισης : Οφέλη από την εφαρμογή τους Εκδήλωση ΤΕΕ / ΤΚΜ : 7 Νοεμβρίου 2008 αμφιθέατρο Τοπογράφων «Αλ. Τσιούμης» Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ - Μηχανικός Μεταλλείων

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΑΛΗΘΕΥΤΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΘΟ ΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ISO/IEC 17020 ΚΑΙ ΕΝ 45011 ΕΣΥ ΜΑΦ/01/04/13-01-2011

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ: GP2_2 ΣΕΛ: 1 / 9 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ CQS & Paladino ΕΚΔΟΣΗ 2 η ΑΘΗΝΑ, 01/03/2016 ΚΩΔΙΚΟΣ: GP2_2 ΣΕΛ: 2 / 9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πολιτική του ιδρύματος για τη διασφάλιση ποιότητας... 3 2. Διάθεση και διαχείριση των

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ. Αίθουσα εκδηλώσεων ΤΕΕ Αθήνα, Τετάρτη 4 Απριλίου 2012

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ. Αίθουσα εκδηλώσεων ΤΕΕ Αθήνα, Τετάρτη 4 Απριλίου 2012 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ EEΕ-ΤΠΔΠ Θέμα εισήγησης: «ΤοΤο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΣΔΑΤ) ΚΑΤΑ ISO 22000:2005

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΣΔΑΤ) ΚΑΤΑ ISO 22000:2005 :05 1 29/02/2016 1 από 44 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΣΔΑΤ) ΚΑΤΑ :2005 :05 1 29/02/2016 2 από 44 ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ (ΟΝΟΜΑ-ΤΙΤΛΟΣ- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ) Χρήστος Λούκουτος Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ:

ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ: ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ: ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ Η ΔΑ ΘΑ ΑΝΑΘΕΣΕΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ για πράξεις του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗ ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑ AGRO 2.1 & AGRO 2.2

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗ ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑ AGRO 2.1 & AGRO 2.2 ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗ ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑ AGRO 2.1 & AGRO 2.2 ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΟΑΔ ΚΑΤΑ AGRO 2.1 & AGRO 2.2 Σελίδα 1 από 29

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 1.0 ΣΚΟΠΟΣ Ο παρών Κανονισμός ορίζει τον τρόπο λειτουργίας της QMSCERT για τη χορήγηση Πιστοποιητικού Συστήματος Ελέγχου Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ στην Αιμοδοσία

ΠΟΙΟΤΗΤΑ στην Αιμοδοσία ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ Νίκη Βγόντζα Διευθύντρια Αιμοδοσίας Κωνσταντοπούλειο Γ.Ν.Ν. Ιωνίας Σημαίνει : ΠΟΙΟΤΗΤΑ στην Αιμοδοσία μετάγγιση σωστού και ασφαλούς αίματος στο σωστό ασθενή τη κατάλληλη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008 ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΟΦΕΛΗ Eνισχύει άμεσα την εμπιστοσύνη των πελατών στην εταιρεία Αναβαθμίζει το κύρος της επιχείρησης προς αρχές, δανειστές, επενδυτές Αποτελεί αναγνωρίσιμο

Διαβάστε περισσότερα

TÜV AUSTRIA HELLAS. Η διαδικασία πιστοποίησης και η εμπειρία της TÜV AUSTRIA HELLAS x στο χώρο της παραγωγής καλλυντικών

TÜV AUSTRIA HELLAS. Η διαδικασία πιστοποίησης και η εμπειρία της TÜV AUSTRIA HELLAS x στο χώρο της παραγωγής καλλυντικών Η διαδικασία πιστοποίησης και η εμπειρία της TÜV AUSTRIA HELLAS στο χώρο της παραγωγής καλλυντικών Μαρία Αγαπητού Αθήνα, 12 Μαϊου 2015 Η ΠΥΡΑΜΙΔΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 2 Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος του εγχειριδίου, των διεργασιών και των διαδικασιών της ποιότητας.

Έλεγχος του εγχειριδίου, των διεργασιών και των διαδικασιών της ποιότητας. ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Έλεγχος εγγράφων Κύριος σκοπός αυτής της διαδικασίας είναι να προσδιοριστούν οι αρμοδιότητες σύνταξης, ανασκόπησης, έγκρισης και διανομής όλων των εγγράφων και δεδομένων,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Αριθμός Έκδοσης: 10 Σελίδα: 1 από 51 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Αριθμός Έκδοσης: 10 Σελίδα: 2 από 51 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ANTIKEIMENO... 4 2. ΟΡΟΙ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΟΡΙΣΜΟΙ... 5 3. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ... 8 4. ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Αριθμός Έκδοσης: 1 Σελίδα: 1 από 55 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Αριθμός Έκδοσης: 1 Σελίδα: 2 από 55 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ANTIKEIMENO... 4 2. ΟΡΟΙ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΟΡΙΣΜΟΙ...

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας Γενική επισκόποηση και Επεκτάσεις- Διάλεξη 8

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας Γενική επισκόποηση και Επεκτάσεις- Διάλεξη 8 Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας Γενική επισκόποηση και Επεκτάσεις- Διάλεξη 8 Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας. Βιοπαθολογικό Εργαστήριο

Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας. Βιοπαθολογικό Εργαστήριο Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας Ιανουάριος 2013 Περιεχόμενα Υπόμνημα - Επεξηγήσεις... 3 Κεφάλαιο 1: Διαχείριση Προσωπικού... 4 Κεφάλαιο 2: Διαχείριση Εξοπλισμού/ Εγκαταστάσεων... 5 Κεφάλαιο 3: Πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο D047857/02 - Παραρτήματα.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο D047857/02 - Παραρτήματα. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) 5386/17 ADD 1 ENV 31 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Θέμα: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 17 Ιανουαρίου 2017

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Κωδικός Αριθμός: ΚΠΣΔΑΤ Ισχύει από: 31/05/2016 Αριθμός Έκδοσης: 4 Σελίδα: 1 από 74

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Κωδικός Αριθμός: ΚΠΣΔΑΤ Ισχύει από: 31/05/2016 Αριθμός Έκδοσης: 4 Σελίδα: 1 από 74 Αριθμός Έκδοσης: 4 Σελίδα: 1 από 74 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ISO 22000) Αριθμός Έκδοσης: 4 Σελίδα: 2 από 74 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ANTIKEIMENO... 5 2. ΟΡΟΙ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΤΑ ISO 22000:2005

ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΤΑ ISO 22000:2005 ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΤΑ ISO 22000:2005 Κωδικός Εγγράφου : ΕΚΠ-ISO 22000:2005/ Έκδοση1.0/ Ηµ/νία Ισχύος 20.09.2009 Σελίδα 1 από 32 ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ISO

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ISO ISO 22000:2005 Α.Βανταράκης, Επικ. Καθηγητής Υγιεινής ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ISO 22000:2005. Σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005, η ασφάλεια τροφίμων συνδέεται άμεσα με την ύπαρξη βλαπτικών παραγόντων,

Διαβάστε περισσότερα

www.tuvaustriahellas.gr Μαρία Αγαπητού Η διαδικασία πιστοποίησης και η εμπειρία της TÜV AUSTRIA HELLAS στο χώρο της Υγείας Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2015

www.tuvaustriahellas.gr Μαρία Αγαπητού Η διαδικασία πιστοποίησης και η εμπειρία της TÜV AUSTRIA HELLAS στο χώρο της Υγείας Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2015 m Μαρία Αγαπητού Η διαδικασία πιστοποίησης και η εμπειρία της TÜV AUSTRIA HELLAS στο χώρο της Υγείας Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2015 1 Η ΠΥΡΑΜΙΔΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 2 Διαδικασία Διαπίστευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Αριθμός Έκδοσης: 1 Σελίδα: 1 από 57 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Αριθμός Έκδοσης: 1 Σελίδα: 2 από 57 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ANTIKEIMENO... 5 2. ΟΡΟΙ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο συστήματος διαχείρισης της ποιότητας

Μοντέλο συστήματος διαχείρισης της ποιότητας Μοντέλο συστήματος διαχείρισης της ποιότητας Διαρκής βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας Ευθύνη της Διοίκησης Πελάτες Πελάτες Διαχείριση Πόρων Μέτρηση, ανάλυση και βελτίωση Ικανοποίηση Απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Στόχος Βασικές έννοιες για την ποιότητα και τα συστήματα ποιότητας Έννοια της ποιότητας και των συστημάτων ποιότητας Τεκμηρίωση ενός

Διαβάστε περισσότερα

EQA HELLAS AE ΚΑΛΑΜΑ Π. 30, 152 33 ΧΑΛΑΝΔΡΙ, ΑΘΗΝΑ Τ: 210-6834012, 210-6800552, F: 210-6850985 url:www.eqa.gr, e mail: eqa@eqa.gr, info@eqa.

EQA HELLAS AE ΚΑΛΑΜΑ Π. 30, 152 33 ΧΑΛΑΝΔΡΙ, ΑΘΗΝΑ Τ: 210-6834012, 210-6800552, F: 210-6850985 url:www.eqa.gr, e mail: eqa@eqa.gr, info@eqa. 1. Σκοπός ΟΔΗΓΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ Η Οδηγία αυτή παρέχει το πλαίσιο άσκησης του δέοντος ελέγχου στους τρόπους και πρακτικές που ακολουθεί ο πιστοποιημένος πελάτης (οργανισμός-εταιρεία-επιχείρηση κλπ), σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. 1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης. 2. Οι Απαιτήσεις για ιαπίστευση. 3. H ιαδικασία ιαπίστευσης. 4. Τα Τέλη ιαπίστευσης

ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. 1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης. 2. Οι Απαιτήσεις για ιαπίστευση. 3. H ιαδικασία ιαπίστευσης. 4. Τα Τέλη ιαπίστευσης ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης 2. Οι Απαιτήσεις για ιαπίστευση 3. H ιαδικασία ιαπίστευσης 4. Τα Τέλη ιαπίστευσης 5. Κάλυψη Αστικής Ευθύνης ΕΣΥ ΕΝΗΜΕΡ/01/04/12-11-2014 1/7 ΕΣΥ ΕΝΗΜΕΡ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) Πίνακας περιεχομένων 1.ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΣΚΟΠΟΣ 3 2.ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ 4 3.ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 4 4.ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 4 5.ΑΝΑΦΟΡΕΣ 7 6.ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ. Επίδοση, Αξιοπιστία, ιαφάνεια

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ. Επίδοση, Αξιοπιστία, ιαφάνεια ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ Επίδοση, Αξιοπιστία, ιαφάνεια Νοµοθετικό πλαίσιο Κανονισµός για την Εκούσια Συµµετοχή Οργανισµών σε Κοινοτικό Σύστηµα Οικολογικής ιαχείρισης και Ελέγχου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. 1/9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Αντικείμενο του Κανονισμού Λειτουργίας της Ελεγκτικής Επιτροπής της Εταιρείας. η σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία της Ελεγκτικής Επιτροπής,

Άρθρο 1. Αντικείμενο του Κανονισμού Λειτουργίας της Ελεγκτικής Επιτροπής της Εταιρείας. η σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία της Ελεγκτικής Επιτροπής, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο παρών Κανονισμός Λειτουργίας της Ελεγκτικής Επιτροπής (στο εξής ο «Κανονισμός») της εταιρείας «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» (στο εξής

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά ISO 9000: Συνοπτική παρουσίαση

Σειρά ISO 9000: Συνοπτική παρουσίαση ΔΙΠ 51 / ΑΘΗ-1 Σειρά ISO 9000: Συνοπτική παρουσίαση Δρ. Ν.Μ. Βαξεβανίδης Σύστημα Διαχείρισης Σύστημα Διαχείρισης : Σύνολο αλληλοσχετιζόμενων ή αλληλεπιδρώντων στοιχείων που χρησιμοποιούνται για την καθιέρωση

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια: Κατερίνα Γρυμπογιάννη, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια της TUV Rheinland Α.Ε. 1 13/7/2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Εισηγήτρια: Κατερίνα Γρυμπογιάννη, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια της TUV Rheinland Α.Ε. 1 13/7/2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας στις υπηρεσίες Υγείας: Προϋπόθεση για την ανάπτυξη και την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών. (ISO 9001 ISO 22000 ISO 14001 ISO 27001 ISO 50001 OHSAS 18001) Σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ISO 22000:2005 ΤΗΣ ΝΤΑΣΙΟΣ Α.Ε.Β.Ε.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ISO 22000:2005 ΤΗΣ ΝΤΑΣΙΟΣ Α.Ε.Β.Ε. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ISO 22000:2005 ΤΗΣ ΝΤΑΣΙΟΣ Α.Ε.Β.Ε. Σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005, η ασφάλεια τροφίμων συνδέεται άμεσα με την ύπαρξη βλαπτικών παραγόντων, των κινδύνων, στα τρόφιμα.

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση ποιότητας ISO σε σχολεία

Πιστοποίηση ποιότητας ISO σε σχολεία Πιστοποίηση ποιότητας ISO σε σχολεία Πιντζοπούλου Ελένη, ΠΕ03-ΠΕ11 Κατσιαούνη Σοφία, ΠΕ04.02 Διαχείριση ποιότητας είναι το σύνολο των ενεργειών ή διαδικασιών που είναι απαραίτητες για να εξασφαλίσουν ότι

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005) ΕΣΥ KO-22000/01/01/11-06-2008 1/6 ΕΣΥ ΚΟ-22000 Έκδοση:

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας ISO Διεργασιακή Προσέγγιση Διάλεξη 4

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας ISO Διεργασιακή Προσέγγιση Διάλεξη 4 Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001- Διεργασιακή Προσέγγιση Διάλεξη 4 Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

...Making our world safer

...Making our world safer TUV HELLAS ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΕΛΟΤ ΕΝ 206 Αθήνα 28 Ιουνίου 2016...Making our world safer Αρετή Κατσούρα TUV HELLAS «Έλεγχος της παραγωγής στο εργοστάσιο»(ορισμός CPR): σημαίνει τον τεκμηριωμένο,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004 Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ασκώντας τις

Διαβάστε περισσότερα

Ανάθεση του ΥΠΟΙΟ στον ΕΛΟΤ τον Αύγ. 07 για την ανάπτυξη Ελληνικών Προτύπων ιαχείρισης Έργων µέχρι το τέλος του 2008. Τα πρότυπα & οι προδιαγραφές θα

Ανάθεση του ΥΠΟΙΟ στον ΕΛΟΤ τον Αύγ. 07 για την ανάπτυξη Ελληνικών Προτύπων ιαχείρισης Έργων µέχρι το τέλος του 2008. Τα πρότυπα & οι προδιαγραφές θα Το νέο πρότυπο για τη διαχειριστική επάρκεια ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1429 Γρηγόρης Γρηγορόπουλος Καθηγητής ΕΜΠ Η παρουσίαση θα αναφερθεί στα εξής: Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΟΙ & ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το υπό έκδοση διεθνές πρότυπο πιστοποίησης ISO 22000 «Συστήµατα διαχείρισης

Το υπό έκδοση διεθνές πρότυπο πιστοποίησης ISO 22000 «Συστήµατα διαχείρισης «Νέο διεθνές πρότυπο πιστοποίησης για τα συστήµατα διαχείρισης της ασφάλειας τροφίµων και ανταπόκριση στις σύγχρονες ανάγκες των επιχειρήσεων στην παγκόσµια αλυσίδα τροφίµων» Ιωάννης Χ. Σαριδάκης Συντονιστής

Διαβάστε περισσότερα

ISO 9001:2015 - Τι αλλάζει. στο νέο Πρότυπο; Τι είναι το ISO 9001; Οι βασικές Αρχές της Ποιότητας: Πως εφαρμόζεται το ISO 9001;

ISO 9001:2015 - Τι αλλάζει. στο νέο Πρότυπο; Τι είναι το ISO 9001; Οι βασικές Αρχές της Ποιότητας: Πως εφαρμόζεται το ISO 9001; ISO 9001:2015 - Τι αλλάζει στο νέο Πρότυπο; Τι είναι το ISO 9001; Το πρότυπο ISO 9001 είναι το πλέον διαδεδομένο πρότυπο διαχείρισης της ποιότητας, που θέτει τις απαιτήσεις με τις οποίες πρέπει να λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας ISO Διάλεξη 2

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας ISO Διάλεξη 2 Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001- Διάλεξη 2 Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή Βασικές έννοιες ιαχείριση Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας Ενότητα 4: Μελέτη ISO Κουππάρης Μιχαήλ Τμήμα Χημείας Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας

Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας Ενότητα 4: Μελέτη ISO Κουππάρης Μιχαήλ Τμήμα Χημείας Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας Ενότητα 4: Μελέτη Κουππάρης Μιχαήλ Τμήμα Χημείας Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας 4.13.1 Γενικά (1) ISO 17025 4.13. ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΡΧΕΙΩΝ (1) 4.13.1.1 Το Εργαστήριο πρέπει να καθιερώσει

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Ποιότητας (ΣΠ)

Σύστημα Ποιότητας (ΣΠ) Σύστημα Ποιότητας (ΣΠ) Ένα σύστημα ποιότητας αποτελείται από διάφορα τμήματα που συνδυάζονται ώστε να παράγουν την απαιτούμενη ποιότητα κατά τη σχεδίαση/ανάπτυξη/παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών. Τυπικά

Διαβάστε περισσότερα

«Πιστοποίηση Επαγγελµατιών, σύγχρονη απαίτηση της αγοράς εργασίας»

«Πιστοποίηση Επαγγελµατιών, σύγχρονη απαίτηση της αγοράς εργασίας» Σελ. 1 FULL Member of IATCA (International Auditor and Training Certification Association) «Πιστοποίηση Επαγγελµατιών, σύγχρονη απαίτηση της αγοράς εργασίας» υπό των Γεωργίου Αναστασόπουλου, ιευθύνοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΡΓΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Φάση Β Παραδοτέο Π4: Πρότυπος Οδηγός ΣΔΥΑΕ Π4.6: Γενικά για το Εγχειρίδιο ΣΔΥΑΕ Ανάδοχος:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚ Ι Ο Κ Ο Ε ΠΙ Π Τ Ι Ε Τ Λ Ε ΕΙΟ Ι Ο Ε Θ Ε Ν Θ ΙΚ Ι Η Κ Σ Η Α Μ

ΓΕΝΙΚ Ι Ο Κ Ο Ε ΠΙ Π Τ Ι Ε Τ Λ Ε ΕΙΟ Ι Ο Ε Θ Ε Ν Θ ΙΚ Ι Η Κ Σ Η Α Μ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Σεμινάριο ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ -ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ Θέμα: «Τεχνικές Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΧΛΟΗΣ 89 & ΛΥΚΟΒΡΥΣΕΩΣ - 14452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 210 6253927, 6252495 INTERNET SITE: www.eurocert.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ISO 14001:2004 & EMAS

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ISO 14001:2004 & EMAS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ISO 14001:2004 & EMAS ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΟΦΕΛΗ Τεκμηριώνει στις αρχές τη συμμόρφωση με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία Ελαχιστοποιεί το ρίσκο - Μειώνει τον κινδύνο αποζημιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Ο Ειδικός Κανονισμός Λειτουργίας της υπηρεσίας χορήγησης αδειών του Τεχνικού Επιμελητηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Δ15 Διαδικασία Αξιολόγησης και Απολογισµού

Δ15 Διαδικασία Αξιολόγησης και Απολογισµού Δ15 Διαδικασία Αξιολόγησης και Απολογισµού Επάρκειας για την υλοποίηση Συγχρηµατοδοτούµενων Έργων Σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1429: 2008 Έκδοση Έγκριση 3 η 3 η Ηµεροµηνία 03/06/2016 03/06/2016 Από Εκπρόσωπος

Διαβάστε περισσότερα

Σε κάθε πλέον επαγγελµατική απασχόληση είναι επιβεβληµένη η εξειδίκευση προκειµένου να επιτυγχάνεται ο βέλτιστος βαθµός επίδοσης αλλά και ποιότητας

Σε κάθε πλέον επαγγελµατική απασχόληση είναι επιβεβληµένη η εξειδίκευση προκειµένου να επιτυγχάνεται ο βέλτιστος βαθµός επίδοσης αλλά και ποιότητας ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ TO ΙΑΒΑΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ υπό Ιωάννη Χρ.Μάτσα Mηχ/γου Μηχ/κού ΕΜΠ, MSc Q.M. Cranfield Un. Σε κάθε πλέον επαγγελµατική απασχόληση είναι επιβεβληµένη η εξειδίκευση προκειµένου

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Προστασίας Περιβάλλοντος Αρχές Αειφορίας

Τεχνική Προστασίας Περιβάλλοντος Αρχές Αειφορίας ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Τεχνική Προστασίας Περιβάλλοντος Αρχές Αειφορίας Ενότητα 12: Εργαλεία Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Μουσιόπουλος Νικόλαος Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ HACCP & ISO 22000:2005

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ HACCP & ISO 22000:2005 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ HACCP & ISO 22000:2005 ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΟΦΕΛΗ Τεκμηριώνει στις αρχές τη συμμόρφωση με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία Ελαχιστοποιεί το ρίσκο - Μειώνει τον κινδύνο αποζημιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

2004-12-21 ICS : 13.020.10

2004-12-21 ICS : 13.020.10 2004-12-21 ICS : 13.020.10 ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD Συστήµατα περιβαλλοντικής διαχείρισης Απαιτήσεις και καθοδήγηση για τη χρήση του Environmental management systems Requirements

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΕΓΧΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΕΓΧΩΝ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 - Γενικές Πληροφορίες 1.1 Η Ταυτότητα της Εταιρείας 1.2 Αντικείμενο των Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

739 Κ.Δ.Π. 117/2005 Ο ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ. Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 22(α) Για σκοπούς εναρμόνισης με τη πράξη της Ευρωπαϊκής

739 Κ.Δ.Π. 117/2005 Ο ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ. Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 22(α) Για σκοπούς εναρμόνισης με τη πράξη της Ευρωπαϊκής Ε.Ε. Παρ. ΙΠ(Ι) Αρ. 3963, 4.3.2005 739 Κ.Δ.Π. 117/2005 Αριθμός 117 Ο ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 22(α) Για σκοπούς εναρμόνισης με τη πράξη της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα