Μηχανισμοί αντοχής των μικροβίων στα αντιβιοτικά

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μηχανισμοί αντοχής των μικροβίων στα αντιβιοτικά"

Transcript

1 Μηχανισμοί αντοχής των μικροβίων στα αντιβιοτικά Λεμπέση Ευαγγελία Αν. Διευθύντρια Μικροβιολογικού Εργαστηρίου Ν. Παίδων Αθηνών Π.. & Α. Κυριακού

2 Ταξινόμηση αντιβιοτικών β-λακταμικά Πενικιλλίνες Κεφαλοσπορίνες Μονοβακτάμες Αναστολείς β- λακταμασών Αμινογλυκοσίδες και Αμινοκυκλιτόλες Κινολόνες Μακρολίδες Κετολίδες Τετρακυκλίνες και Γλυκυλκυκλίνες Λινκοσαμίδες Γλυκοπεπτίδια και Λιποπεπτίδια Στρεπτογραμμίνες Οχαζολιδινόνες Σουλφοναμίδες και τριμεθοπρίμη Πολυπεπτίδια Πολυμυξίνες Βακιτρακίνη Χλωραμφαινικόλη Μετρονιδαζόλη Ριφαμπικίνη Νιτροφουραντοΐνη Φωσφομυκίνη Μουπιροκίνη

3 Μηχανισμοί δράσης των αντιβιοτικών Αναστολή της σύνθεσης του κυτταρικού τοιχώματος β-λακταμικά Γλυκοπεπτίδια και Λιποπεπτίδια Φωσφομυκίνη Αναστολή πρωτεϊνοσύνθεσης Αμινογλυκοσίδες Τετρακυκλίνες Μακρολίδες και Λινκοσαμίδες Στρεπτογραμμίνες Οξαζολιδινόνες Χλωραμφαινικόλη Αναστολή σύνθεσης νουκλεϊνικών οξέων Κινολόνες Σουλφοναμίδες και τριμεθοπρίμη Διαταραχή της κυτταρικής μεμβράνης Πολυμυξίνες

4

5 Αντιμικροβιακή αντοχή Αντοχή Φυσική (intrinsic) Επίκτητη (acquired) Η επίκτητη αντοχή αποτελεί το καλύτερο παράδειγμα ταχύτατης προσαρμογής των βακτηρίων στο νέο οικοσύστημα

6 Φυσική Αντοχή Εντεροβακτηριακά Πενικιλλίνη G Γλυκοπεπτίδια Φουσιδικό οξύ Μακρολίδες Κλινδαμυκίνη Λινεζολιδίνη Στρεπτογραμμίνες Μουπιροσίνη

7 Φυσική αντοχή Salmonella spp Klebsiella spp, Citrobacter diversus Proteus mirabilis Proteus vulgaris Yersinia enterocolitica CFX AMP, AMX, TIC, CARB COL, FUR, TIG AMP, AMX, CFX, COL, FUR AMP, AMX, CARB, TIC, CEF

8 Φυσική αντοχή Enterobacter spp, Citrobacter freundii Morganella morganii Providencia spp Serratia spp AMP, AMX, AMC, CEF, FOX AMP, AMX, AMC, CEF, CFX, COL, FUR AMP, AMX, AMC, CEF, CFX, GN, NT, TB, COL, FUR AMP, AMX, AMC, CEF, CFX, COL

9 Σχετική Διαπερατότητα Εξωτ Μεμβράνης των μη ζυμωτικών βακτηρίων Είδος μικροβίου Σχετική διαπερατότητα (%) E. coli 100 P. aeruginosa 1-8 A. baumannii 1-3 S. maltophilia 3-5 B. cepacia 11

10 Επίκτητη αντοχή Γενετικοί μηχανισμοί Η επίκτητη αντοχή των βακτηρίων στα αντιβιοτικά είναι αποτέλεσμα βιοχημικών διαδικασιών, οι οποίες οφείλονται σε: 1. σημειακές μεταλλαγές του χρωμοσωματικού DNA (mutations) ή / και 2. απόκτηση εξωγενούς γενετικού υλικού από άλλα βακτήρια (οριζόντια μεταβίβαση γονιδίων)

11 Μεταλλαγές (mutations) Οι μεταλλαγές αφορούν το χρωμοσωματικό DNA Συμβαίνουν σπάνια ( ) ως τυχαία συμβάματα και ελάχιστα συμβάλλουν στην απόκτηση αντοχής Επιλέγονται κάτω από την πίεση των αντιβιοτικών και προκαλούν ανθεκτικούς πληθυσμούς κάθετη μεταβίβαση

12 Απόκτηση εξωγενούς γενετικού υλικού - Μεταβίβαση γονιδίων Τα γονίδια αντοχής συχνά βρίσκονται σε εξωχρωμοσωματικά γενετικά στοιχεία ή σε τμήματα ενσωματωμένα στο χρωμόσωμα Η μεταβίβαση νέων γονιδίων στο βακτήριο μπορεί να γίνει με: Μεταμόρφωση (transformation) Σύζευξη (conjugation) Μεταγωγή (transduction)

13 1. Μεταμόρφωση (transformation) Η διαδικασία πρόσληψης από ορισμένα βακτήρια μορίων χρωμοσωματικού DNA, το οποίο έχει προκύψει από τη λύση άλλων βακτηρίων και βρίσκεται ελεύθερο στο περιβάλλον. Το ξένο DNA εισέρχεται στο κύτταρο δέκτη, όπου ενσωματώνεται στο χρωμόσωμα σχηματίζοντας με ανασυνδυασμό τα μωσαϊκά γονίδια Η ενσωμάτωση του DNA είναι εφικτή εφ όσον προέρχεται από συγγενή βακτήρια. Συνήθης σε Gram(+)κόκκους κόκκους. Παράδειγμα: S. pneumoniae - viridans streptococci Tροποποιημένες PBPs: : 1a, 1b, 2a, 2b, 2x, 3 Κωδικοποιούνται από pbp μωσαϊκά γονίδια

14 2. Σύζευξη (conjugation) Ο κυριότερος μηχανισμός μεταβίβασης γονιδίων αντοχής στα Gram αρνητικά βακτήρια Η μεταβίβαση του γενετικού υλικού γίνεται με τα πλασμίδια, τα οποία μπορεί να φέρουν ένα ή περισσότερα γονίδια αντοχής (πλασμίδια πολλαπλής αντοχής) Απαιτείται άμεση επαφή μεταξύ δύο βακτηρίων (δότηδότη και δέκτη), η οποία εξασφαλίζεται με ειδικά ινίδια (συζευκτικά αυτομεταφερόμενα πλασμίδια)

15 Πλασμίδια Τα πλασμίδια είναι εξωχρωμοσωματικά, κυκλικά, διπλής έλικας μόρια DNA, τα οποία αντιγράφονται αυτόνομα σε σχέση με το βακτηριακό χρωμόσωμα. Ενίοτε ενσωματώνονται στο χρωμόσωμα (επισώματα) Ταξινομούνται σε 4 ομάδες incompatibility groups IncF, IncP,, Ti, IncL Στα πλασμίδια αντοχής (R) μπορούν να ενσωματωθούν μεμονωμένα γονίδια αντοχής, τρανσποζόνια ή ιντεγκρόνια

16 Τρανσποζόνια Μεταθετά γενετικά στοιχεία τα οποία μπορούν από μόνα τους να μετακινηθούν από μια γενετική μονάδα σε μια άλλη (βακτηριακό χρωμόσωμα ή πλασμίδια), χάριν της τρανσποζάσης Φέρουν στα άκρα τους τις ανεστραμένες επαναλαμβανόμενες αλληλουχίες (IR) IR), που καθορίζουν το τμήμα που θα μετατεθεί.

17 Αλληλουχίες εισδοχής (IS) Οι πιο απλές μορφές μεταθετού γενετικού στοιχείου. Φέρουν μόνο το γονίδιο της τρανσποζάσης

18 Ιντεγκρόνια Μεταθετά γενετικά στοιχεία ικανά να αναγνωρίζουν και να ενσωματώνουν γονιδιακές κασέτες Χαρακτηρίζονται από την παρουσία τριών δομικών στοιχείων: την ιντεγκράση (inti), την ειδική θέση ανασυνδυασμού (atti) για την ενσωμάτωση της κασέτας, και τον κοινό υποκινητή (Ρ) για την έκφραση των ενσωματωμένων γονιδιακών κασετών. Οι γονιδιακές κασέτες είναι μικρά μεταθετά στοιχεία, τα οποία περιλαμβάνουν ένα μόνο γονίδιο και μια θέση ανασυνδυασμού (attc), γνωστή ως 59-be. Τα ιντεγκρόνια μετακινούνται με πλασμίδια και τρανσποζόνια, ενώ έχουν βρεθεί και στο βακτηριακό χρωμόσωμα

19 Πλασμίδια Τρανσποζόνια Ιντεγκρόνια Μεταθετά γενετικά στοιχεία Επιτρέπουν στα γονίδια να μετακινούνται μέσα στο γονιδίωμα ενός βακτηρίου ή μεταξύ των γονιδιωμάτων διαφορετικών βακτηρίων

20 3. Μεταγωγή (transduction) Η μεταβίβαση γενετικού υλικού μέσω βακτηριοφάγων ανάμεσα σε δύο συγγενή βακτήρια Οι βακτηριοφάγοι είναι ιοί που προσβάλλουν τα βακτήρια Ό ρόλος των φάγων στη μεταβίβαση της αντοχής είναι περιορισμένος

21 Απόκτηση εξωγενούς γενετικού υλικου Μεταμόρφωση Σύζευξη Μεταγωγή

22 Επίκτητη αντοχή στα αντιβιοτικά Βιοχημικοί μηχανισμοί Τροποποίηση - αδρανοποίηση του αντιβιοτικού μέσω ενζύμων Τροποποίηση του στόχου δράσης του αντιβιοτικού Μειωμένη συγκέντρωση του αντιβιοτικού Μειωμένη είσοδος του αντιβιοτικού Αντλία ενεργητικής αποβολής του αντιβιοτικού Συχνά συνυπάρχουν

23 Μηχανισμοί αντοχής στα αντιβιοτικά

24

25 1. Αδρανοποίηση του αντιβιοτικού μέσω ενζύμων β-λακταμάσες Αμινογλυκοσιδο-τροποποιητικά ένζυμα (ΑΜΕs) Ακετυλοτρανσφεράσες της Χλωραμφαινικόλης- (CATs) Συνήθως προκαλούν υψηλού επιπέδου αντοχή Συχνά είναι επίκτητα, αλλά και ενδογενή Μερικά αντιβιοτικά δεν αδρανοποιούνται από ένζυμα, πχ Vancomycin (1958)

26 2. Τροποποίηση του στόχου δράσης Μεθυλίωση ριβοσώματος αντοχή σε MLS Τροποποίηση PBPs (πενικιλλινο-δεσμευτικές πρωτεΐνες) αντοχή στα β-λακταμικά Μεταλλαγή της DNA γυράσης και τοποϊσομεράση ΙV αντοχή στις φθοριοκινολόνες Αλλαγή του διπεπτιδίου D-Ala-D-Ala σε D-Ala-D-Ser ή D- Ala-D-Lys αντοχή του Enterococcus spp στη Vancomycin και Teicoplanin

27 Αντοχή στην βανκομυκίνη λόγω αλλαγής του στόχου δράσης B. Murray N Engl J Med (2000)342;710

28 3. Μειωμένη είσοδος του αντιβιοτικού (φραγμοί στην ΕΜ και ΚΜ) Μείωση πορινών προκαλεί αντοχή σε: ΙΜΡ (P. aeruginosa), FEP (E.cloacae), FOX και CAZ (K.pneumoniae) Φραγμοί στην ΚΜ Η είσοδος των AMGs μέσω της ΚΜ στο ΚΠ απαιτεί Ο 2, γι αυτό τα αναερόβια είναι ανθεκτικά στις AMGs

29 4. Συστήματα αντλιών ενεργητικής αποβολής Υπάρχουν σε όλα τα ζώντα κύτταρα για την αποβολή τοξικών ουσιών Είναι συστήματα πρωτεϊνών που εξωθούν ενεργητικά τα αντιβιοτικά από το κυτταρόπλασμα Κωδικοποιούνται από σύστημα γονιδίων οργανωμένων σε ένα οπερόνιο Η έκφραση τους είναι ιδιοσυστασιακή, επαγώγιμη ή σιωπηλή Συνήθως αφορούν πολλές τάξεις αντιβιοτικών Μπορεί να συνυπάρχουν διάφοροι τύποι αντλιών, οπότε προκαλείται υψηλού επιπέδου αντοχή

30 Ταξινόμηση αντλιών ενεργητικής αποβολής MATE: Multidrug and toxic compound extrusion, MFS: Major Facilitator Superfamily, SMR: Small Multidrug Resistance, RND: Resistance Nodulation Division, ABC: ATP binding cassette

31

32 Βιομεμβράνες

Αντοχή στα β-λακταμικά. Ευαγγελία Λεμπέση Αν. Διευθύντρια Μικροβιολογικού Εργαστηρίου Ν. Παίδων Αθηνών Π. & Α. Κυριακού

Αντοχή στα β-λακταμικά. Ευαγγελία Λεμπέση Αν. Διευθύντρια Μικροβιολογικού Εργαστηρίου Ν. Παίδων Αθηνών Π. & Α. Κυριακού Αντοχή στα β-λακταμικά Ευαγγελία Λεμπέση Αν. Διευθύντρια Μικροβιολογικού Εργαστηρίου Ν. Παίδων Αθηνών Π. & Α. Κυριακού β-λακταμικά a) Penicillins c) Monobactams Σύνθεση πεπτιδογλυκάνης Μηχανισμοί αντοχής

Διαβάστε περισσότερα

Αντοχή στις αμινογλυκοσίδες ΣΠΥΡΟΣ ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Αντοχή στις αμινογλυκοσίδες ΣΠΥΡΟΣ ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αντοχή στις αμινογλυκοσίδες ΣΠΥΡΟΣ ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αμινογλυκοσίδες Αντιμικροβιακό φάσμα Κλινικές ενδείξεις Αντιμικροβιακό φάσμα αμινογλυκοσιδών: Gram-αρνητικά βακτηρίδια: Gram-θετικοί

Διαβάστε περισσότερα

Η μικροβιακή αντοχή στα αντιβιοτικά. "Ενα σημαντικό άγνωστο πρόβλημα της δημόσιας υγείας

Η μικροβιακή αντοχή στα αντιβιοτικά. Ενα σημαντικό άγνωστο πρόβλημα της δημόσιας υγείας Η μικροβιακή αντοχή στα αντιβιοτικά. "Ενα σημαντικό άγνωστο πρόβλημα της δημόσιας υγείας Αλκιβιάδης Βατόπουλος Καθηγητής Μικροβιολογίας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας α προσπαθήσω με απλά λόγια να εξηγήσω

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΔΙΣΚΩΝ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ ΣΕ ΑΓΑΡ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ

ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΔΙΣΚΩΝ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ ΣΕ ΑΓΑΡ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΔΙΣΚΩΝ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ ΣΕ ΑΓΑΡ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΕΛΕΝΗ ΒΑΓΙΑΚΟΥ Αναπληρώτρια Διευθύντρια Μικροβιολογικού Εργαστηρίου ΓΝΑ «Γ.Γεννηματάς» CLSI (Clinical Laboratory Standards

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ 1 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ 1 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ 1 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ α) Αφού τα σωµατικά κύτταρα της γάτας έχουν 19 ζεύγη οµολόγων χρωµοσωµάτων, άρα περιέχουν 38 απλοειδή χρωµοσώµατα στην αρχή της Μεσόφασης (G 1 -φάση), πριν

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογία(Γενικής(Παιδείας Β Λυκείου

Βιολογία(Γενικής(Παιδείας Β Λυκείου Βιολογία(Γενικής(Παιδείας Β Λυκείου Ελληνογαλλική Σχολή Jeanne D Arc 2011-2012 Δημοσθένης Καρυοφύλλης email: dkariofi@e-biology.gr www.ibrain.gr Κεφ. 1 ο Χημική σύσταση του κυττάρου Χαρακτηριστικά των

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή στο Κύτταρο

1. Εισαγωγή στο Κύτταρο 1. Εισαγωγή στο Κύτταρο 1.1. Ορισμός του κυττάρου. Το κύτταρο είναι η δομική και λειτουργική μονάδα της ζωής (σχήμα 1). Το κύτταρο αποτελεί τη βάση της δομικής και λειτουργικής οργάνωσης ενός οργανισμού.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ. Μ. Ορφανίδου Επιμελήτρια Β Μικροβιολογικού Εργαστηρίου ΓΝΑ «Γ.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ. Μ. Ορφανίδου Επιμελήτρια Β Μικροβιολογικού Εργαστηρίου ΓΝΑ «Γ. ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ Μ. Ορφανίδου Επιμελήτρια Β Μικροβιολογικού Εργαστηρίου ΓΝΑ «Γ. Γεννηματάς» ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΑΝΑΒΟΛΙΣΜΟΣ Απλούστερες οργανικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡIΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡIΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡIΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ 2010 2 ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ Η κυτταρική ή πλασματική μεμβράνη αποτελεί το εξωτερικό όριο του κυττάρου από το περιβάλλον και περικλείει

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των αντιβιοτικών στη Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια

Ο ρόλος των αντιβιοτικών στη Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια Ανασκόπηση Ο ρόλος των αντιβιοτικών στη Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια Αδαμαντία Λιαπίκου¹, Δήμητρα Mπακάλη¹, Ηλίας Καΐνης¹, Κατερίνα Δημάκου² ¹3 η Πνευμονολογική Κλινική, ²6η Πνευμονολογική Κλινική,

Διαβάστε περισσότερα

Γενετικός Έλεγχος για Λόγους Υγείας

Γενετικός Έλεγχος για Λόγους Υγείας Γενετικός Έλεγχος για Λόγους Υγείας ΚΆΤΩ ΑΠΌ ΠΟΙΕΣ ΣΥΝΘΉΚΕΣ ΠΡΟΒΛΈΠΕΤΑΙ Ο ΓΕΝΕΤΙΚΌΣ ΈΛΕΓΧΟΣ; ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΉ ΓΕΝΕΤΙΚΉ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΉ ΤΙ ΨΆΧΝΟΥΜΕ ΜΕ ΤΟΝ ΓΕΝΕΤΙΚΌ ΈΛΕΓΧΟ; Η ΔΙΚΉ ΣΑΣ ΑΠΌΦΑΣΗ Γενετικός Έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΓΕΝΕΤΙΚΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕ Ο Επιβλέπων: ΤΑΚΗΣ ΒΙ

Διαβάστε περισσότερα

Πως δουλεύουν τα γονίδια;

Πως δουλεύουν τα γονίδια; Τι είναι τα γονίδια; Τα γονίδια είναι οι ενεργές υποµονάδες του DNA. Το DNA είναι µια απέραντη βάση δεδοµένων χηµικών πληροφοριών που περιέχει όλες τις απαραίτητες οδηγίες για την δηµιουργία όλων των πρωτεϊνών

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργική ανάλυση της 5 ανοδικής περιοχής του γονιδίου hsp83 της Μεσογειακής µύγας και έκφραση του γονιδίου σε συνθήκες ψυχρού στρες.

Λειτουργική ανάλυση της 5 ανοδικής περιοχής του γονιδίου hsp83 της Μεσογειακής µύγας και έκφραση του γονιδίου σε συνθήκες ψυχρού στρες. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ, ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Λειτουργική ανάλυση της 5 ανοδικής περιοχής του γονιδίου hsp83 της Μεσογειακής µύγας και έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

Το σχεδιάγραµµα πιο κάτω παριστάνει τον αυτοδιπλασιασµό και το διαµοιρασµό των χρωµατοσωµάτων στα θυγατρικά κύτταρα.

Το σχεδιάγραµµα πιο κάτω παριστάνει τον αυτοδιπλασιασµό και το διαµοιρασµό των χρωµατοσωµάτων στα θυγατρικά κύτταρα. ΜΙΤΩΣΗ Η διαίρεση του κυττάρου δεν είναι µια απλή διαδικασία, όπως για παράδειγµα µια φυσαλίδα που καθώς µεγαλώνει χωρίζεται στα δύο. Η κυτταρική διαίρεση περιλαµβάνει τον ακριβοδίκαιο διαµοιρασµό του

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη Διάγνωση και την Εμπειρική Θεραπεία των Λοιμώξεων

Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη Διάγνωση και την Εμπειρική Θεραπεία των Λοιμώξεων Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων Επιστημονική Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη Διάγνωση και την Εμπειρική Θεραπεία των Λοιμώξεων ΑΘΗΝΑ 2007 Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης

Διαβάστε περισσότερα

Γενετικοί δείκτες χαμηλής οστικής πυκνότητας σε άτομα με κυστική ίνωση

Γενετικοί δείκτες χαμηλής οστικής πυκνότητας σε άτομα με κυστική ίνωση Γενετική Γενετικοί δείκτες χαμηλής οστικής πυκνότητας σε άτομα με κυστική ίνωση Δρ Aleksandra Norek Βοηθός Τμήμα Ιατρικής Γενετικής Ινστιτούτο Υγείας Μητέρας και Παιδιού Βαρσοβία, Πολωνία Το μέσο προσδόκιμο

Διαβάστε περισσότερα

1. Αλληλεπιδράσεις μεταξύ βιομορίων

1. Αλληλεπιδράσεις μεταξύ βιομορίων 1. Αλληλεπιδράσεις μεταξύ βιομορίων Το αντικείμενο των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των βιομορίων καλύπτει ένα τεράστιο σύνολο περιπτώσεων με αποτελέσματα από βιολογικές, βιοχημικές και βιοφυσικές μελέτες που

Διαβάστε περισσότερα

11. ΧΗΜΕΙΟΠΡΟΦΥΛΑΞΗ ΣΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

11. ΧΗΜΕΙΟΠΡΟΦΥΛΑΞΗ ΣΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 11. ΧΗΜΕΙΟΠΡΟΦΥΛΑΞΗ ΣΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ Όσο ο αριθμός και η τοξικότητα των βακτηριδίων αυξάνονται στην περιοχή του χειρουργικού τραύματος, τόσο αυξάνει ο κίνδυνος της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΒΙΟΚΟΛΛΟΕΙΔΩΝ ΣΕ ΠΟΡΩΔΗ ΜΕΣΑ

ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΒΙΟΚΟΛΛΟΕΙΔΩΝ ΣΕ ΠΟΡΩΔΗ ΜΕΣΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΒΙΟΚΟΛΛΟΕΙΔΩΝ ΣΕ ΠΟΡΩΔΗ ΜΕΣΑ Διδακτορική Διατριβή που υποβλήθηκε στο Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ» ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ο PlCoup-TF και το

Διαβάστε περισσότερα

Μη Αποπολωτικά Μυοχαλαρωτικά

Μη Αποπολωτικά Μυοχαλαρωτικά 20 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣ!ΟΛΟΓ!ΑΣ ΚΑΙ ΕΝΊΑΊΙΚΗΣ ΙΑΤΡ!ΚΗΣ Μη Αποπολωτικά Μυοχαλαρωτικά ΜΑΤΘΑΙΟΣ Κ. ΤΣΑΓΚΟΥΡΙΑΣ Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΗ,ΛΝΑΔΡΟΜΗ (Από τα δηλητηριασμένα βέλη των Ινδιάν?' ν της Γουιάνας μέχρι τd. σημερινά μυοχαλαρωτικα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΣΤΕΡ INSTITUT PASTEUR HELLÉNIQUE

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΣΤΕΡ INSTITUT PASTEUR HELLÉNIQUE ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΣΤΕΡ INSTITUT PASTEUR HELLÉNIQUE έτη προσφοράς ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1919 ΑΘΗΝΑ NEWSLETTER Απριλιος Βασ. Σοφίας 127, 11521 Αμπελόκηποι 210 6478800 cdriva@pasteur.gr www.pasteur.gr www.facebook.com/hellenicpasteurinstistute

Διαβάστε περισσότερα

[ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ]

[ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ] Κατατακτήριες Εξετάσεις Νοσηλευτικής Πανεπιστημίου Αθηνών Δεκέμβριος 2014 Ανατομία 1) Αναφέρατε τα κύρια χαρακτηριστικά των παρακάτω οστών: α) Βραχιόνιο Το βραχιόνιο οστό είναι το μόνο οστό του βραχίονα.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - 2

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - 2 31-7-14 ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - 2 Στο σχήμα 1 του άρθρου που δημοσιεύσαμε την προηγούμενη φορά φαίνεται η καθοριστικός ρόλος των μικροοργανισμών για την ύπαρξη της ζωής, αφού χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πέμπτο. Ο ανταγωνισμός μεταξύ των ειδών. 5.1. Γενικά. 5.2. Οι σχέσεις μεταξύ των ειδών

Κεφάλαιο Πέμπτο. Ο ανταγωνισμός μεταξύ των ειδών. 5.1. Γενικά. 5.2. Οι σχέσεις μεταξύ των ειδών Κεφάλαιο Πέμπτο Ο ανταγωνισμός μεταξύ των ειδών 5.1. Γενικά Μολονότι οι πλέον έντονες σχέσεις υφίστανται μεταξύ των ατόμων του αυτού είδους, οι οργανισμοί δεν βιώνουν ξεχωριστά από τα άτομα των άλλων ειδών.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΤΗΣ ΖΑΧΑΡΗΣ ΣΤΑ ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΤΗΣ ΖΑΧΑΡΗΣ ΣΤΑ ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΤΗΣ ΖΑΧΑΡΗΣ ΣΤΑ ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΑΛΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Επιβλέπων καθηγητής : Γεωργόπουλος

Διαβάστε περισσότερα