ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ACCESS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ACCESS"

Transcript

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ACCESS Μια βάση δεδομένων είναι μια οργανωμένη συλλογή πληροφοριών, οι οποίες είναι αποθηκευμένες σε κάποιο αποθηκευτικό μέσο (π.χ σκληρό δίσκο). Οι πληροφορίες τις οποίες καταχωρούμε και επεξεργαζόμαστε σε μια βάση δεδομένων, ονομάζονται δεδομένα. Η Microsoft Access είναι ένα επιτραπέζιο σύστημα διαχείρισης σχεσιακών βάσεων δεδομένων (RDBMS) και διαθέτει ένα ολοκληρωμένο σύστημα ανάπτυξης εφαρμογών με σκοπό την αυτοματοποίηση των εργασιών. Ο όρος επιτραπέζιο σύστημα αναφέρεται προκειμένου να τονιστεί η διαφορά από άλλα μεγάλα συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων τα οποία λειτουργούν σε περιβάλλον client/server (π.χ SQL Server) και απευθύνονται σε επιχειρήσεις ή οργανισμούς. Η Access δίνει τη δυνατότητα σε ένα χρήστη να δημιουργήσει εύκολα μια ολοκληρωμένη εφαρμογή δίχως να χρειαστεί τις περισσότερες φορές να γράφει ούτε μια γραμμή κώδικα προγράμματος. Έχει τη δυνατότητα να επικοινωνεί και να χειρίζεται δεδομένα από αρχεία κειμένου, λογιστικά φύλλα, αρχεία από άλλες βάσεις δεδομένων. Κάθε εφαρμογή αποθηκεύεται σε ένα μοναδικό αρχείο με προέκταση.mdb. Ανοίγοντας ένα αρχείο βάσης δεδομένων ενεργοποιούνται όλοι οι πίνακες, τα ερωτήματα, οι φόρμες, οι εκθέσεις, οι μακροεντολές και οι λειτουργικές μονάδες. Σχεσιακή βάση δεδομένων Η σχεσιακή βάση δεδομένων (Relational Database) είναι μια οργανωμένη συλλογή πληροφοριών (δεδομένων), η οποία βασίζεται στο σχεσιακό μοντέλο. Η οργάνωση των πληροφοριών πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να εντοπίζονται εύκολα και γρήγορα από κάποιο χρήστη. Οι πληροφορίες αυτές είναι οργανωμένες σε Πίνακες (Tables). Κάθε πίνακας έχει πληροφορίες που έχουν σχέση με ένα μόνο θέμα (Μαθητές, Μαθήματα, Τάξεις, Τμήματα, Βαθμολογίες, Απουσίες κτλ) και αποτελείται από σειρές και στήλες οι οποίες είναι προσβάσιμες οριζόντια ή κατακόρυφα. Οι στήλες ή πεδία (fields) των πινάκων περιέχουν διαφορετικά είδη πληροφοριών (Όνομα, ΑΦΜ, Διεύθυνση, Τηλέφωνο κτλ) για το ίδιο όμως θέμα (π.χ Πελάτες). Οι γραμμές ή εγγραφές (records) περιγράφουν τις ιδιότητες μιας περίπτωσης του θέματος (όλα τα στοιχεία ενός πελάτη). Κάθε εγγραφή περιέχει πληροφορίες που είναι συσχετισμένες με ένα μοναδικό θέμα. Στις σχεσιακές βάσεις δεδομένων οι εγγραφές σε έναν πίνακα πρέπει να διαφέρουν τουλάχιστον ως προς ένα πεδίο. Σ αυτό συμβάλλουν πεδία που ορίζονται ως κλειδιά (keys). Η Access διαθέτει έναν ειδικό τύπο πεδίου που ονομάζεται Αυτόματη Αρίθμηση, με το οποίο μπορούμε να ορίσουμε ένα πρωτεύον κλειδί (primary key), με το οποίο επιτυγχάνεται αυτόματα η αποφυγή διπλοεγγραφών. Οι πληροφορίες συνδέονται μεταξύ τους με σχέσεις που απορρέουν από τα κοινά πεδία διαφορετικών πινάκων. Τα κοινά πεδία παίρνουν τις τιμές τους από κοινά πεδία Σελίδα 1 από 29

2 τιμών και η ύπαρξη μιας κοινής τιμής καθορίζει και μια σχέση μεταξύ των γραμμών διαφορετικών πινάκων. Το πρόβλημα με τις επαναλαμβανόμενες πληροφορίες Όταν ένας αρχάριος χρήστης αρχίζει να δημιουργεί βάσεις δεδομένων έχει την τάση να τοποθετεί όλες τις πληροφορίες που του χρειάζεται σε έναν πίνακα. Έστω, για παράδειγμα, ότι θέλουμε να καταχωρίσουμε τα στοιχεία των μαθητών μιας τάξης και τις βαθμολογίες τους σε μια βάση δεδομένων. Καταχωρώντας τα δεδομένα των μαθητών σε ένα συγκεντρωτικό πίνακα έχουμε την εικόνα που ακολουθεί: Παρατηρούμε ότι κάθε φορά που θέλουμε να καταχωρήσουμε για ένα μαθητή τη βαθμολογία ενός μαθήματος στον πίνακα, είμαστε υποχρεωμένοι να επαναλαμβάνουμε μια σειρά από πληροφορίες όπως Ονοματεπώνυμο, Πατρώνυμο Διεύθυνση, Τηλέφωνο καθώς και την ονομασία του μαθήματος. Η επανάληψη ορισμένων δεδομένων απαιτεί περισσότερο χρόνο και κόπο και αυξάνει τον κίνδυνο λάθους. Επίσης, σε περίπτωση που θέλουμε να αλλάξουμε π.χ τη διεύθυνση ενός μαθητή, θα πρέπει να βρούμε και να ενημερώσουμε όλες τις εγγραφές στις οποίες εμφανίζεται ο μαθητής αυτός. Αν η καταχώρηση των δεδομένων ενός μαθητή γίνει σε μία μόνο εγγραφή (οριζόντια ανάπτυξη) έχουμε άλλου είδους προβλήματα όπως αυτό της αναζήτησης σε ένα μάθημα (σε ποιο από όλα;) καθώς και αδυναμία διαφόρων υπολογισμών, όπως η εύρεση π.χ του μέσου όρου των μαθημάτων. Σε περίπτωση δε που έχουμε πάρα πολλά μαθήματα, τότε υπάρχει κίνδυνος να φτάσουμε το μέγιστο όριο των 255 πεδίων που υπάρχει στην Access για έναν πίνακα. Σελίδα 2 από 29

3 Για να αποφύγουμε το παραπάνω αδιέξοδο, διαχωρίζουμε τα δεδομένα σε διαφορετικούς πίνακες. Τόσους πίνακες όσα είναι και τα θέματα του προβλήματος. Δηλαδή, ένας πίνακας με τα στοιχεία των μαθητών, ένας πίνακας με τα μαθήματα και ένας πίνακας με τις βαθμολογίες. Σελίδα 3 από 29

4 Τα πρώτα πεδία των πινάκων είναι πρωτεύοντα κλειδιά. Στη συνέχεια, οι 3 πίνακες θα συνδεθούν μεταξύ τους με τη χρήση ξένων κλειδιών, όπως θα δούμε στη συνέχεια. Κανονικοποίηση Δεδομένων Ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίσαμε το παραπάνω πρόβλημα ονομάζεται κανονικοποίηση. Η κανονικοποίηση είναι μια διαδικασία στη διάρκεια της οποίας διαχωρίζουμε τις πληροφορίες σε διάφορους πίνακες και αφαιρούμε από τη βάση δεδομένων τα δεδομένα που πλεονάζουν. Η διαδικασία της κανονικοποίησης συνοψίζεται σε μερικούς απλούς κανόνες: 1. Σε έναν πίνακα κάθε εγγραφή θα πρέπει να είναι μοναδική. Αυτό επιτυγχάνεται με τη βοήθεια κάποιου πρωτεύοντος κλειδιού. 2. Σε έναν πίνακα δεν πρέπει να υπάρχουν επαναλαμβανόμενα πεδία. Πχ Μάθημα 1, Μάθημα 2, Μάθημα 3 κτλ, δηλαδή το κάθε πεδίο πρέπει να έχει ένα μοναδικό είδος πληροφοριών. Σελίδα 4 από 29

5 3. Εφόσον κάθε πεδίο πρέπει να περιέχει ένα μοναδικό είδος πληροφοριών, δεν πρέπει να συγχωνεύσουμε δύο πεδία σε ένα. Για παράδειγμα, σε έναν πίνακα πελατών, δεν μπορούμε να συγχωνεύσουμε τα πεδία Διεύθυνση και Πόλη, διότι πρόκειται για δύο διαφορετικές ιδιότητες του θέματος Πελάτες. 4. Ένας πίνακας θα πρέπει να περιέχει όλα εκείνα τα πεδία τα οποία θα περιγράφουν πλήρως ένα θέμα (πχ Μαθητές). Πεδία τα οποία δεν έχουν άμεση σχέση με το συγκεκριμένο θέμα (πχ Μαθήματα ή Βαθμοί) θα πρέπει να μεταφερθούν σε άλλους πίνακες. 5. Σε οποιοδήποτε πεδίο ενός πίνακα θα πρέπει να μπορούμε να κάνουμε τροποποιήσεις, χωρίς να επηρεάζεται κάποιο άλλο πεδίο, με εξαίρεση το πεδίο του πρωτεύοντος κλειδιού. Στο περιβάλλον της Access Ανοίγοντας την Access 2007 εμφανίζεται το παράθυρο που ακολουθεί: Επιλέγουμε Κενή Βάση Δεδομένων και στο δεξί μέρος του παραθύρου που ακολουθεί πληκτρολογούμε το όνομα της βάσης και επιλέγουμε διεύθυνση αποθήκευσης. Η προέκταση του αρχείου της βάσης δεδομένων είναι αυτόματα mdb. Όλοι οι πίνακες, οι φόρμες, τα ερωτήματα, οι εκθέσεις, οι μακροεντολές κτλ αποθηκεύονται μέσα σ αυτό το αρχείο. Στο τέλος, πατάμε το κουμπί Δημιουργία. Σελίδα 5 από 29

6 Αφού δημιουργήσουμε την κενή Βάση Δεδομένων, αρχίζουμε να δημιουργούμε τους πίνακες. Δημιουργία πίνακα σε προβολή σχεδίασης Είναι ο καλύτερος τρόπος δημιουργίας πινάκων γιατί έχουμε τη δυνατότητα να ρυθμίζουμε όπως θέλουμε τα πεδία. Οπότε, από την επιλογή Προβολή πατάμε Προβολή Σχεδίασης και στο παράθυρο που ακολουθεί δίνουμε όνομα στον πίνακα (εμείς εδώ θα τον ονομάσουμε Υπάλληλοι ): Σελίδα 6 από 29

7 Και εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο: Ο πίνακας τον οποίο θα σχεδιάσουμε αναφέρεται στην καταχώρηση στοιχείων των υπαλλήλων μιας επιχείρησης. Στη στήλη Όνομα πεδίου συμπληρώνουμε το όνομα κάθε πεδίου, δηλαδή της κάθε στήλης του πίνακα. Από τη στήλη Τύπος Δεδομένων επιλέγουμε τον τύπο του πεδίου από την drop down λίστα που εμφανίζεται. Στη στήλη Περιγραφή μπορούμε να προσθέσουμε κάποια σύντομη περιγραφή του πεδίου. Η περιγραφή αυτή θα εμφανίζεται κάθε φορά που επιλέγεται το πεδίο σε ένα ερώτημα ή σε μια φόρμα. Με το πλήκτρο Tab μετακινούμαστε στην επόμενη στήλη. Σελίδα 7 από 29

8 Περιορισμοί στην ονομασία των πεδίων Το όνομα ενός πεδίου: Μπορεί να έχει μήκος μέχρι 64 χαρακτήρες και να περιέχει γράμματα, αριθμούς ή κενά διαστήματα. Για παράδειγμα μπορούμε να γράψουμε ως όνομα πεδίου Αριθμός Τηλεφώνου 1. Δεν επιτρέπεται να ορίσουμε ως πρώτο χαρακτήρα ενός ονόματος το κενό διάστημα. Δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την τελεία (.), το θαυμαστικό (!), τις αγκύλες ([]) και το σύμβολο ( ). Καλό θα ήταν να μην περιέχει δεσμευμένες λέξεις όπως Date, Now, Time διότι αποτελούν συναρτήσεις της Access. Προσοχή! Όταν ένα πεδίο εμφανίζεται σε δύο πίνακες, για να αποφύγουμε τη σύγχυση, θα πρέπει να ορίζουμε το ίδιο όνομα πεδίου στους δύο πίνακες. Για παράδειγμα, αν έχουμε τους πίνακες Πελάτες και Παραγγελίες, τότε το πεδίο το οποίο περιέχει τον κωδικό πελάτη θα πρέπει να έχει το ίδιο ακριβώς όνομα. Ιδιότητες πεδίων Οι ιδιότητες των πεδίων διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο δεδομένων που επιλέγουμε. Ορίζονται στο κάτω μέρος του παραθύρου σχεδίασης του πίνακα. Σελίδα 8 από 29

9 Δημιουργία του πίνακα Υπάλληλοι Δημιουργούμε τον πίνακα Υπάλληλοι με προβολή σχεδίασης. Στην εικόνα που ακολουθεί φαίνονται τα πεδία του πίνακα και οι αντίστοιχοι τύποι δεδομένων. Σελίδα 9 από 29

10 Ορισμός πρωτεύοντος κλειδιού Ο ορισμός του πρωτεύοντος κλειδιού είναι μία από τις σημαντικότερες λειτουργίες στην Access. Το πρωτεύον κλειδί είναι απαραίτητο για να συνδέει δύο πίνακες μιας βάσης δεδομένων, ώστε να γίνεται η αναζήτηση ή η εξαγωγή των δεδομένων. Το πρωτεύον κλειδί αποτρέπει την ύπαρξη δύο όμοιων εγγραφών σε έναν πίνακα. Για παράδειγμα, αν σχεδιάσουμε μια σχολική εφαρμογή θα δημιουργήσουμε έναν πίνακα με τα στοιχεία των μαθητών, ένα δεύτερο πίνακα με τα μαθήματα, έναν τρίτο με τη βαθμολογία, έναν τέταρτο με τις απουσίες κτλ. Όταν θα ζητήσουμε διάφορα στοιχεία για έναν μαθητή, τότε το πρωτεύον κλειδί θα επιτρέπει να έχουμε πρόσβαση στα δεδομένα όλων των παραπάνω πινάκων που αφορούν ένα μαθητή. Συνήθως επιλέγουμε ως πρωτεύον κλειδί το πρώτο πεδίο ενός πίνακα, στο οποίο ορίζουμε ως τύπο δεδομένων εκείνον της αυτόματης αρίθμησης. Η διαδικασία είναι η εξής: 1. Κάνουμε κλικ στο πεδίο στο οποίο θέλουμε να ορίσουμε ένα κλειδί (στην προκειμένη περίπτωση στο πεδίο Κωδικός Υπαλλήλου) και πατάμε το εικονίδιο του πρωτεύοντος κλειδιού από τη γραμμή εργαλείων. 2. Στα αριστερά του ονόματος εμφανίζεται η ένδειξη του κλειδιού 3. Για να δημιουργήσουμε πρωτεύοντα κλειδιά σε περισσότερα του ενός πεδία, πατάμε διαδοχικά τα πλήκτρα επιλογής γραμμών που βρίσκονται αριστερά των ονομάτων των πεδίων, κρατώντας πατημένο το πλήκτρο Ctrl. 4. Για να καταργήσουμε ένα πρωτεύον κλειδί, πατάμε εκ νέου το εικονίδιο Αποθήκευση πίνακα Όταν δημιουργούμε έναν πίνακα, η Access του δίνει αυτόματα ένα όνομα όπως Πίνακας1, Πίνακας2 κτλ. Για να αποθηκεύσουμε τον πίνακα, πατάμε το εικονίδιο της αποθήκευσης. Στο πλαίσιο διαλόγου που εμφανίζεται, πληκτρολογούμε το όνομα Πίνακας Υπαλλήλων, κι εδώ θα αποθηκεύονται πλέον οι αλλαγές που θα κάνουμε στον πίνακα. Τροποποίηση σχεδίασης πίνακα Για να ανοίξουμε τον πίνακα σε προβολή σχεδίασης, επιλέγουμε τον πίνακα από το παράθυρο της βάσης δεδομένων και με δεξί κλικ επιλέγουμε Προβολή σχεδίασης. Σελίδα 10 από 29

11 Προσθήκη νέων πεδίων Έστω ότι μετά την δημιουργία του πίνακα αντιλαμβανόμαστε ότι έχουμε ξεχάσει να συμπεριλάβουμε κάποια πεδία, κάτι το οποίο γίνεται συχνά. Η προσθήκη ενός νέου πεδίου, σε προβολή σχεδίασης, γίνεται ως εξής: Αν το νέο πεδίο που θέλουμε να προσθέσουμε θα είναι στο τέλος, δηλαδή μετά το πεδίο Παρατηρήσεις, τότε κάνουμε κλικ στην κενή γραμμή, πληκτρολογούμε ένα όνομα πεδίου και επιλέγουμε τον κατάλληλο τύπο δεδομένων. Αν θέλουμε να παρεμβάλουμε ένα πεδίο μεταξύ δύο ήδη υπαρχόντων πεδίων, κάνουμε δεξί κλικ στο πεδίο πάνω από το οποίο θέλουμε να κάνουμε την παρεμβολή και επιλέγουμε Εισαγωγή γραμμών. Έστω ότι θέλουμε να παρεμβάλουμε ένα νέο πεδίο με όνομα Πατρώνυμο, μεταξύ των πεδίων Ονοματεπώνυμο και Ειδικότητα. Κάνουμε δεξί κλικ στο πεδίο Ειδικότητα και επιλέγουμε Εισαγωγή γραμμών. Σελίδα 11 από 29

12 Ανοίγει μια νέα γραμμή. Στη στήλη Όνομα πεδίου πληκτρολογούμε Πατρώνυμο και ως τύπο δεδομένων επιλέγουμε κείμενο. Στη συνέχεια κάνουμε δεξί κλικ στη γραμμή με το πεδίο Ημερομηνία Πρόσληψης και εισάγουμε μια κενή γραμμή πάνω από αυτή, για να παρεμβάλουμε το νέο πεδίο ΑΦΜ, το οποίο θα έχει τύπο δεδομένων κείμενο. Στη στήλη Περιγραφή πληκτρολογούμε Αριθμός Φορολογικού Μητρώου. Διαγραφή πεδίων Για να διαγράψουμε ένα πεδίο, επιλέγουμε τη γραμμή στην οποία βρίσκεται (έστω ότι εδώ θέλουμε να διαγράψουμε το πεδίο Παντρεμένος), και με δεξί κλικ επιλέγουμε Διαγραφή γραμμών. Με τη διαγραφή, όλα τα στοιχεία του συγκεκριμένου πεδίου θα χαθούν οριστικά. Σελίδα 12 από 29

13 Ιδιότητες καρτέλας Εμφάνιση Ας υποθέσουμε ότι οι υπάλληλοι της επιχείρησης του πίνακα Υπάλληλοι έχουν μόνο 3 ειδικότητες. Όταν ο χρήστης θα αρχίσει την εισαγωγή των δεδομένων στον πίνακα, πρέπει να καταχωρεί σε κάθε υπάλληλο την ειδικότητά του, άρα να πληκτρολογεί για κάθε εργαζόμενο μια ειδικότητα. Εκτός από χρονοβόρα, η πληκτρολόγηση εμπεριέχει και έναν αυξημένο κίνδυνο λάθους. Οπότε κάνουμε κάποιες ρυθμίσεις στην καρτέλα Εμφάνιση για να αποφύγουμε τα παραπάνω. 1. Ανοίγουμε τον πίνακα Υπάλληλοι σε προβολή σχεδίασης και επιλέγουμε το πεδίο Ειδικότητα. 2. Επιλέγουμε την καρτέλα Εμφάνιση από την περιοχή Ιδιότητες πεδίου. 3. Από την ιδιότητα Στοιχείο Ελέγχου Ως κάνουμε κλικ στο πτυσσόμενο πλαίσιο και αλλάζουμε την προκαθορισμένη τιμή από Πλαίσιο κειμένου σε Πλαίσιο λίστας. 4. Από την επόμενη γραμμή Τύπος προέλευσης γραμμής επιλέγουμε Λίστα τιμών επειδή θέλουμε να ορίσουμε εμείς τις τιμές. 5. Στην ιδιότητα Προέλευση γραμμής πληκτρολογούμε τη φράση: Πωλητής;Λογιστής;Γραμματέας. Για το διαχωρισμό των λέξεων χρησιμοποιούμε το ελληνικό ερωτηματικό (;). 6. Έτσι, όταν ο χρήστης θα χρειαστεί να εισάγει κάποια ειδικότητα στην εγγραφή ενός υπαλλήλου, αντί να την πληκτρολογήσει, θα μπορεί να επιλέξει κάποια από τις 3 ειδικότητες με το ποντίκι από το πτυσσόμενο πλαίσιο που θα υπάρχει στο πεδίο Ειδικότητα. 7. Αν θελήσουμε να εισάγουμε μια τιμή η οποία δε βρίσκεται στο πτυσσόμενο πλαίσιο (πχ Εξωτερικός συνεργάτης), τότε η τιμή θα εισαχθεί μέσω πληκτρολογίου. Σελίδα 13 από 29

14 Εισαγωγή δεδομένων σε πίνακα 1. Ανοίγουμε το παράθυρο του πίνακα Υπάλληλοι σε προβολή φύλλου δεδομένων. 2. Η κενή γραμμή η οποία υπάρχει πάντα στον πίνακα, είναι αυτή στην οποία θα εισάγουμε την πρώτη εγγραφή. Το πεδίο Κωδικός Υπαλλήλου έχει καθοριστεί ως Αυτόματη αρίθμηση κι επομένως σ αυτό το πεδίο δεν μπορούμε να γράψουμε τίποτα. 3. Αρχίζουμε την πληκτρολόγηση από το πεδίο Ονοματεπώνυμο. Μόλις πληκτρολογήσουμε το πρώτο γράμμα, η Access εισάγει στο πεδίο Κωδικός Υπαλλήλου τον αριθμό 1. Ταυτόχρονα δημιουργείται από κάτω μια νέα κενή γραμμή. Αυτή η γραμμή θα υπάρχει πάντα στον πίνακα και σ αυτή θα προσθέτουμε τις νέες εγγραφές. 4. Συνεχίζουμε την εισαγωγή των δεδομένων της πρώτης εγγραφής. Η μετακίνηση στο επόμενο πεδίο γίνεται με το πλήκτρο Tab. Όταν φτάσουμε στο πεδίο Ειδικότητα, κάνουμε κλικ στο πλήκτρο του πτυσσόμενου πλαισίου καταλόγου και επιλέγουμε την ειδικότητα που θέλουμε. Σελίδα 14 από 29

15 Και συνεχίζουμε αντίστοιχα. Αφού τελειώσουμε με την καταχώρηση της πρώτης εγγραφής, πατάμε το πλήκτρο Tab για να αρχίσουμε την εισαγωγή της δεύτερης εγγραφής. Αμέσως τα δεδομένα της πρώτης εγγραφής αποθηκεύονται στο δίσκο. Μετακίνηση στις εγγραφές με τη βοήθεια των πλήκτρων πλοήγησης Αν έχουμε καταχωρήσει 2 εγγραφές, στο κάτω μέρος του πίνακα εμφανίζονται τα παρακάτω πλήκτρα, τα οποία μας βοηθούν να μετακινούμαστε μέσα στο φύλλο δεδομένων. Αν θέλουμε να μετακινηθούμε σε μια συγκεκριμένη εγγραφή της οποίας γνωρίσουμε τον αριθμό, τότε πληκτρολογούμε τον αριθμό της εγγραφής στη θέση της τρέχουσας και μετά πατάμε Enter. Διαγραφή εγγραφών Για να διαγράψουμε μια εγγραφή (γραμμή), επιλέγουμε τη γραμμή κάνοντας κλικ στον επιλογέα της γραμμής που βρίσκεται αριστερά της και πατάμε το πλήκτρο Delete. Αν σύρουμε το δείκτη του ποντικιού πάνω σε πολλούς επιλογείς γραμμών, επιλέγουμε περισσότερες από μία γραμμές (εγγραφές). Σχέσεις - σύνδεση πινάκων Θα δημιουργήσουμε Δανειστική Βιβλιοθήκη σαν ολοκληρωμένο παράδειγμα δημιουργίας βάσης δεδομένων στην Access. Ορίζουμε τις εξής παραδοχές: α) ο κάθε φοιτητής μπορεί να δανείζεται κάποιο βιβλίο μέχρι 7 μέρες και β) το κάθε βιβλίο υπάρχει στη βιβλιοθήκη σε ένα μόνο αντίτυπο. Δημιουργούμε τους παρακάτω πίνακες: Όνομα πεδίου Τύπος Μέγεθος Πίνακας: Τμήματα Κωδικός Τμήματος (πρωτεύον κλειδί) Αυτόματη αρίθμηση Τμήμα Κείμενο 50 Πίνακας: Φοιτητές Σελίδα 15 από 29

16 Κωδικός Φοιτητή (πρωτεύον κλειδί) Αυτόματη αρίθμηση Ονοματεπώνυμο Κείμενο 50 ΑΜ Κείμενο 4 Διεύθυνση Κείμενο 30 Πόλη Κείμενο 25 Τηλέφωνο Κείμενο 10 ΤΚ Κείμενο 5 Κείμενο 30 Κωδικός Τμήματος Αριθμός (Ακέραιος μεγ. μήκους) Πίνακας: Κατηγορία Βιβλίου Κωδικός Κατηγορίας (πρωτεύον κλειδί) Αυτόματη αρίθμηση Κατηγορία Κείμενο 50 Θέση Αντικείμενο OLE Πίνακας: Βιβλία Κωδικός Βιβλίου (πρωτεύον κλειδί) Αυτόματη αρίθμηση Τίτλος Βιβλίου Κείμενο 70 Συγγραφέας Κείμενο 50 Εκδοτικός Οίκος Κείμενο 50 Έτος Έκδοσης Αριθμός (Ακέραιος) ISBN Κείμενο 13 Κωδικός Κατηγορίας Αριθμός (Ακέραιος μεγ. μήκους) Πίνακας: Δανεισμός Βιβλίων Αύξων Αριθμός Αυτόματη αρίθμηση Κωδικός Φοιτητή Αριθμός (Ακέραιος μεγ. μήκους) Κωδικός Βιβλίου Αριθμός (Ακέραιος μεγ. μήκους) Ημερομηνία Δανεισμού Ημερομηνία/Ώρα (Σύντομη ημ) Ημερομηνία Επιστροφής Ημερομηνία/Ώρα (Σύντομη ημ) Είδη σχέσεων Εδώ θα ορίσουμε τις σχέσεις που υπάρχουν μεταξύ των πινάκων και μετά θα τους συνδέσουμε. Τα είδη των σχέσεων που δημιουργούνται μεταξύ των πινάκων είναι: Σχέση ένα προς ένα Αυτό το είδος της σχέσης χρησιμοποιείται πολύ σπάνια, κυρίως όταν χρειάζεται για λόγους ευκολίας να διαιρέσουμε έναν πίνακα σε δύο ξεχωριστούς. Σ αυτό το είδος της σχέσης κάθε εγγραφή του πρώτου πίνακα σχετίζεται με μία μοναδική εγγραφή του δεύτερου πίνακα και αντίστροφα. Και οι δύο πίνακες έχουν το ίδιο πρωτεύον κλειδί. Σχέση ένα προς πολλά Όλες σχεδόν οι σχέσεις μεταξύ των πινάκων είναι ένα προς πολλά. Σε μια τέτοια σχέση, μια εγγραφή του πρώτου πίνακα μπορεί να σχετίζεται με πολλές αντίστοιχες εγγραφές του δεύτερου πίνακα. Αλλά μια εγγραφή του δεύτερου πίνακα πρέπει υποχρεωτικά να σχετίζεται με μία μόνο εγγραφή του πρώτου πίνακα. Για παράδειγμα, η σχέση των πινάκων Τμήματα και Φοιτητές είναι ένα προς πολλά. Ένα τμήμα μπορεί να έχει πολλούς φοιτητές όμως ένας φοιτητής θα πρέπει να ανήκει Σελίδα 16 από 29

17 υποχρεωτικά σε ένα μόνο τμήμα. Η ίδια σχέση ισχύει και μεταξύ των πινάκων Κατηγορία Βιβλίου και Βιβλία. Μια κατηγορία έχει πολλά βιβλία, όμως ένα βιβλίο θα πρέπει να ανήκει σε μία μόνο κατηγορία. Σχέση πολλά προς πολλά Σ αυτό το είδος της σχέσης, μια εγγραφή από τον πρώτο πίνακα μπορεί να σχετίζεται με πολλές αντίστοιχες εγγραφές από το δεύτερο πίνακα. Όμως και μια εγγραφή από το δεύτερο πίνακα μπορεί να σχετίζεται με πολλές αντίστοιχες εγγραφές του πρώτου πίνακα. Είναι ένα είδος σχέσης το οποίο δεν εμφανίζεται τόσο συχνά όσο η σχέση ένα προς πολλά. Όταν όμως το αντιμετωπίζουμε, το λύνουμε δημιουργώντας έναν τρίτο ενδιάμεσο πίνακα, ο οποίος θα συνδέει τους δύο πίνακες. Παράδειγμα τέτοιου πίνακα είναι ο πίνακας Δανεισμός Βιβλίων. Σύνδεση πινάκων A. Κλείνουμε όλα τα παράθυρα των πινάκων και από τα Εργαλε ια βάσης δεδομένων επιλέγουμε Σχέσεις. B. Εμφανίζεται το παράθυρο Σχέσεις το οποίο επειδή ανοίγει πρώτη φορά, είναι κενό. C. Επιλέγουμε διαδοχικά τους πίνακες που θέλουμε να συμμετέχουν και πατάμε το πλήκτρο Προσθήκη. D. Τοποθετούμε τους πίνακες στην κατάλληλη σειρά, όπως στην εικόνα που ακολουθεί. Παρατηρούμε ότι τα πρωτεύοντα κλειδιά συνοδεύονται από τα αντίστοιχα εικονίδια. Σελίδα 17 από 29

18 Σύνδεση των πινάκων Τμήματα Φοιτητές Ένα τμήμα μπορεί να έχει πολλούς φοιτητές. Αντίθετα, ένας φοιτητής μπορεί να ανήκει μόνο σε ένα τμήμα. Άρα, η σχέση μεταξύ των δύο πινάκων είναι ένα προς πολλά. Η σύνδεση των δύο πινάκων γίνεται με βάση τον Κωδικό Τμήματος. Αυτός είναι ο λόγος που υπάρχει το ξένο κλειδί Κωδικός Τμήματος στον πίνακα Φοιτητές. Παρατηρούμε ότι ενώ στον πίνακα Τμήματα, το πεδίο Κωδικός Τμήματος είναι αυτόματης αρίθμησης και πρωτεύον κλειδί, στον πίνακα Φοιτητές το ίδιο πεδίο είναι αριθμός ακέραιος μεγάλου μήκους. Με αυτόν τον τρόπο, μπορούμε να καταχωρούμε στον πίνακα Φοιτητές τον ίδιο κωδικό τμήματος πολλές φορές. 1. Ξεκινάμε πάντα από την πλευρά του ένα κάνοντας κλικ στο πεδίο Κωδικός Τμήματος του πίνακα Τμήματα. 2. Σύρουμε το πεδίο Κωδικός Τμήματος και το αφήνουμε ακριβώς πάνω στο πεδίο Κωδικός Τμήματος του πίνακα Φοιτητές (πλευρά των πολλών). 3. Θα εμφανιστεί το πλαίσιο διαλόγου Επεξεργασία Σχέσεων, στο οποίο βλέπουμε τα δύο πεδία τα οποία θα συνδέσουμε. Στο πλαίσιο Τύπος σχέσης, υπάρχει η ένδειξη ένα προς πολλά. Σελίδα 18 από 29

19 4. Πατάμε το πλαίσιο ελέγχου Ενεργοποίηση ακεραιότητας αναφορών για να διασφαλίσουμε ότι η Access δε θα μας επιτρέψει να εισάγουμε στο πεδίο Κωδικός Τμήματος του πίνακα Φοιτητές μια τιμή η οποία δε θα υπάρχει στο πεδίο του πίνακα Τμήματα. 5. Επιλέγουμε τα δύο πλαίσια Διαδοχική ενημέρωση των σχετικών εγγραφών και Διαδοχική διαγραφή των σχετικών εγγραφών. 6. Πατάμε το πλήκτρο Δημιουργία για να ολοκληρωθεί η σύνδεση των πινάκων. 7. Βλέπουμε ότι στο παράθυρο Σχέσεις, η Access δημιουργεί μια γραμμή η οποία ενώνει τους δύο πίνακες στα πεδία Κωδικός Κατηγορίας. Υπάρχει το σύμβολο 1 από την πλευρά του πρωτεύοντος κλειδιού, ενώ από την πλευρά των πολλών υπάρχει το σύμβολο του άπειρου ( ). 8. Συνεχίζουμε τη σύνδεση των πινάκων Κατηγορία Βιβλίου και Βιβλία. Επιλέγουμε το πεδίο Κωδικός Κατηγορίας του πίνακα Κατηγορία Βιβλίου. 9. Σύρουμε το πεδίο Κωδικός Κατηγορίας και το αφήνουμε πάνω στο πεδίο Κωδικός Κατηγορίας του πίνακα Βιβλία. 10. Επιλέγουμε επίσης τα τρία πλαίσια ελέγχου Ενεργοποίηση ακεραιότητας αναφορών, Διαδοχική ενημέρωση των σχετικών εγγραφών και Διαδοχική διαγραφή των σχετικών εγγραφών. 11. Με τον ίδιο τρόπο συνδέουμε το πεδίο Κωδικός Βιβλίου του πίνακα Βιβλία με το πεδίο Κωδικός Βιβλίου του πίνακα Δανεισμός Βιβλίων. 12. Τέλος συνδέουμε το πεδίο Κωδικός Φοιτητή του πίνακα Φοιτητές με το πεδίο Κωδικός Φοιτητή του πίνακα Δανεισμός Βιβλίων. Σελίδα 19 από 29

20 Η σύνδεση όλων των πινάκων φαίνεται στην εικόνα που ακολουθεί. Για να καταργήσουμε μια σχέση, την επιλέγουμε και πατάμε Delete. Επίσης, η προσθήκη ενός νέου πίνακα στο παράθυρο Σχέσεις γίνεται με το πλήκτρο Εμφάνιση πίνακα. Καταχώρηση εγγραφών στους πίνακες Καταχωρούμε στους 5 πίνακες τις παρακάτω εγγραφές. Σελίδα 20 από 29

21 Σελίδα 21 από 29

22 Ερωτήματα επιλογής Δημιουργία ερωτήματος Για να δημιουργήσουμε ένα νέο ερώτημα, επιλέγουμε την καρτέλα Ερωτήματα της βάσης δεδομένων και στη συνέχεια επιλέγουμε Σχεδίαση ερωτήματος. Θα εμφανιστεί το παράθυρο δημιουργίας ενός ερωτήματος σε προβολή σχεδίασης με το πλέγμα σχεδίασης και το πλαίσιο διαλόγου Εμφάνιση πίνακα. Από το παράθυρο διαλόγου επιλέγουμε διαδοχικά τους πίνακες που επιθυμούμε να συμμετάσχουν στο ερώτημα και πατάμε το πλήκτρο Προσθήκη. Το παράθυρο σχεδίασης ερωτημάτων αποτελείται από δύο μέρη. Στο επάνω μέρος τοποθετούνται οι πίνακες και στο κάτω μέρος όπου υπάρχει το πλέγμα, τοποθετούνται τα πεδία, τα κριτήρια κτλ. Σε κάθε στήλη του πλέγματος τοποθετούμε ένα μόνο πεδίο. Επιλέγουμε το πεδίο από τον πίνακα που βρίσκεται στο επάνω μέρος και κρατώντας κρατημένο το ποντίκι, το σέρνουμε και το προσθέτουμε στην αντίστοιχη στήλη στο κάτω μέρος. Από τη γραμμή Εμφάνιση καθορίζουμε αν ένα πεδίο θα εμφανίζεται ή όχι. Αν το πλαίσιο ελέγχου δεν είναι επιλεγμένο, τότε αυτό δεν εμφανίζεται. Συμμετέχει όμως στο ερώτημα. Σελίδα 22 από 29

23 Προσθέτουμε αρχικά τον πίνακα Μαθητές και κατόπιν επιλέγουμε ένα-ένα όλα τα πεδία του πίνακα, όπως στην παρακάτω εικόνα. Στη συνέχεια αποθηκεύουμε το ερώτημα με την ονομασία Ερώτημα Μαθητών. Επιλέγουμε Προβολή φύλλου Δεδομένων για να δούμε το αποτέλεσμα του ερωτήματος. Σελίδα 23 από 29

24 Κριτήρια επιλογής Τα κριτήρια επιλογής εισάγονται στη γραμμή Κριτήρια. Αν το πεδίο αναζήτησης είναι κειμένου, η τιμή θα πρέπει να είναι μέσα σε διπλά εισαγωγικά (π.χ Ρόδος ). OR Αν οι τιμές είναι περισσότερες, π.χ για τον Κωδικό Μαθητή θέλουμε το 1 ή το 2, θα πρέπει να πληκτρολογήσουμε 1 ή 2. Το ίδιο αποτέλεσμα θα έχουμε αν ορίσουμε τις τιμές στην ίδια στήλη αλλά σε διαφορετικές γραμμές. AND Όταν δύο κριτήρια επιλογής εισάγονται στη ίδια γραμμή κριτηρίων αλλά σε διαφορετικά πεδία (στήλες), τότε στην πραγματικότητα εισάγεται ο λογικός τελεστής AND. Π.χ Όλα τα ονόματα που αρχίζουν από Ν (Like N* ) και έχουν Κωδικό Μαθητή=2. Σελίδα 24 από 29

25 Οι τιμές ημερομηνιών τοποθετούνται πάντα μέσα σε ##. Παράδειγμα: >#27/2/2012# Date(): Επιστρέφει την τρέχουσα ημερομηνία. Παράδειγμα: Date()-7 επιστρέφει ημερομηνίες που απέχουν περισσότερο από μια βδομάδα. &: Συνενώνει δύο αλφαριθμητικές παραστάσεις. Παράδειγμα: [Επώνυμο]& &[Όνομα]. Η έκφραση αυτή επιστρέφει το ονοματεπώνυμο. NOT: Τελεστής ο οποίος χρησιμοποιείται για να εξαιρέσει κάποιες εγγραφές. Π.χ αν θέλουμε να εμφανίσουμε όλους τους μαθητές, εκτός από εκείνους που έχουν Κωδικό μαθητή 1, θα πρέπει να προσθέσουμε το κριτήριο: Not 1. Παράδειγμα απλού ερωτήματος: Έστω ότι θέλουμε να πληκτρολογούμε τον κωδικό ενός μαθητή και να εμφανίζονται το ονοματεπώνυμο και το τηλέφωνο του μαθητή με αυτόν τον κωδικό. Έχοντας επιλέξει τον πίνακα Μαθητές στην αριστερή στήλη, επιλέγουμε Δημιουργία κι έπειτα Οδηγός ερωτημάτων. Στο παράθυρο που εμφανίζεται επιλέγουμε Οδηγός απλών ερωτημάτων. Στο επόμενο παράθυρο επιλέγουμε τα πεδία που θέλουμε να συμμετέχουν στο ερώτημα. Οπότε από τα διαθέσιμα πεδία του πίνακα Μαθητές επιλέγουμε τα Κωδικός Μαθητή, Ονοματεπώνυμο και Τηλέφωνο. Σελίδα 25 από 29

26 Αφού βάλουμε όνομα π.χ Απλό Ερώτημα Μαθητών, αποθηκεύουμε το ερώτημα και εμφανίζονται όλα τα αντίστοιχα στοιχεία. Κάνοντας δεξί κλικ στο Απλό ερώτημα Μαθητών στην αριστερή στήλη, επιλέγουμε Προβολή σχεδίασης, και στα κριτήρια του Κωδικού Μαθητή πληκτρολογούμε [Δώσε Κωδικό]. Στη συνέχεια, από πάνω αριστερά επιλέγουμε Εκτέλεση και εμφανίζεται το πλαίσιο εισαγωγής όπου πληκτρολογούμε τον κωδικό με βάση τον οποίο θα γίνει η αναζήτηση. Σελίδα 26 από 29

27 Ερωτήματα επιλογής με δύο ή περισσότερους πίνακες Μπορούμε να αντλήσουμε πληροφορίες από δύο ή περισσότερους πίνακες, εφόσον αυτοί είναι μεταξύ τους συσχετισμένοι. Δημιουργούμε ένα νέο ερώτημα και προσθέτουμε τους πίνακες Μαθητές και Βαθμολογία και μετά πατάμε Κλείσιμο. Στο επάνω μέρος όπου υπάρχουν οι πίνακες, θα εμφανιστεί δίπλα στον πίνακα Τμήματα, Σελίδα 27 από 29

28 ο πίνακας Φοιτητές καθώς και η γραμμή σύνδεσης των δύο πινάκων μέσω του κοινού πεδίου. Τοποθετούμε τα πεδία στη γραμμή Πεδίο, όπως στη εικόνα που ακολουθεί: Στη γραμμή Ταξινόμηση των στηλών Τμήμα και Ονοματεπώνυμο επιλέγουμε Αύξουσα. Συμπληρώνουμε τα κριτήρια τη στήλης Κωδικός Τμήματος και αποεπιλέγουμε το πλαίσιο ελέγχου αυτής της στήλης στη γραμμή Εμφάνιση. Έτσι τα κριτήρια θα συμμετέχουν στην αναζήτηση αλλά δε θα εμφανίζονται στο τελικό αποτέλεσμα. Αποθηκεύουμε το ερώτημα ως Ερώτημα Τμήματος-Φοιτητών. Έπειτα, πατάμε Εκτέλεση και βλέπουμε το αποτέλεσμα: Σελίδα 28 από 29

29 Χρήση παραμέτρων σε ένα ερώτημα Αν δε θέλουμε η τιμή του κριτηρίου να είναι σταθερή (π.χ Πόλη=Αθήνα), αλλά παραμετρική και να καθορίζουμε εμείς την τιμή της κάθε φορά που εκτελείται το ερώτημα, μπορούμε να τοποθετήσουμε στη γραμμή των κριτηρίων μια φράση μέσα σε αγκύλες []. Κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του ερωτήματος, η Access θα εμφανίσει ένα πλαίσιο διαλόγου με ετικέτα τη φράση που γράψαμε μέσα στις αγκύλες και θα πρέπει να εισάγουμε μια τιμή, η οποία θα λειτουργήσει ως κριτήριο. Εκτελώντας το ερώτημα εμφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου Τιμή παραμέτρου στο οποίο πληκτρολογούμε το κριτήριο π.χ Θεσσαλονίκη και πατάμε OK. Το αποτέλεσμα του ερωτήματος εμφανίζει όλους τους φοιτητές που έχουν ως πόλη διαμονής τη Θεσσαλονίκη. Αποθηκεύουμε το ερώτημα ως Παραμετρικό Ερώτημα. * Μέρος των σημειώσεων προήλθε από αντίστοιχες σημειώσεις του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Σελίδα 29 από 29

Λίγα λόγια από το συγγραφέα...7

Λίγα λόγια από το συγγραφέα...7 Περιεχόμενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα...7 Κεφάλαιο 1: Σχεδιασμός βάσης δεδομένων και δημιουργία πίνακα...9 Κεφάλαιο 2: Περαιτέρω τροποποίηση δομής πίνακα...41 Κεφάλαιο 3: Σχέσεις...84 Κεφάλαιο 4: Ερωτήματα...105

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις Βάσεις εδοµένων και την Access

Εισαγωγή στις Βάσεις εδοµένων και την Access Μάθηµα 1 Εισαγωγή στις Βάσεις εδοµένων και την Access Τι είναι οι βάσεις δεδοµένων Μία βάση δεδοµένων (Β..) είναι µία οργανωµένη συλλογή πληροφοριών, οι οποίες είναι αποθηκευµένες σε κάποιο αποθηκευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο «Τεχνολογία Πολιτισμικού Λογισμικού» Ενότητα. Σχεδίαση Βάσεων Δεδομένων

Εργαστήριο «Τεχνολογία Πολιτισμικού Λογισμικού» Ενότητα. Σχεδίαση Βάσεων Δεδομένων Ενότητα 3 Σχεδίαση Βάσεων Δεδομένων 17 18 3.1 Εισαγωγή Μία βάση δεδομένων αποτελείται από δεδομένα για διάφορα θέματα τα οποία όμως σχετίζονται μεταξύ τους και είναι καταχωρημένα με συγκεκριμένο τρόπο.

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακός Οδηγός. Βάσεις Δεδομένων της Γ' Τάξης ΕΠΑΛ

Εργαστηριακός Οδηγός. Βάσεις Δεδομένων της Γ' Τάξης ΕΠΑΛ Άδεια Χρήσης Creative Commons, Αναφορά Προέλευσης 3.0 Ελλάδα 2009-200, Βουρλάκος Μιχαήλ Εργαστηριακός Οδηγός για το μάθημα Βάσεις Δεδομένων της Γ' Τάξης ΕΠΑΛ σε περιβάλλον Microsoft Access Υπεύθυνος Καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο «Τεχνολογία Πολιτισμικού Λογισμικού» Ενότητα. Επεξεργασία πινάκων

Εργαστήριο «Τεχνολογία Πολιτισμικού Λογισμικού» Ενότητα. Επεξεργασία πινάκων Ενότητα 4 Επεξεργασία πινάκων 36 37 4.1 Προσθήκη πεδίων Για να εισάγετε ένα πεδίο σε ένα πίνακα που υπάρχει ήδη στη βάση δεδομένων σας, βάζετε τον κέρσορα του ποντικιού στο πεδίο πάνω από το οποίο θέλετε

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στην Access Κεφάλαιο 2 Χειρισμός πινάκων... 27

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στην Access Κεφάλαιο 2 Χειρισμός πινάκων... 27 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στην Access... 9 Γνωριμία με την Access... 12 Δημιουργία βάσης δεδομένων... 22 Άνοιγμα και κλείσιμο βάσης δεδομένων... 24 Ερωτήσεις ανακεφαλαίωσης... 25 Πρακτική εξάσκηση...

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις δεδομένων (Access)

Βάσεις δεδομένων (Access) Βάσεις δεδομένων (Access) Όταν εκκινούμε την Access εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο: Κουμπί Κενή βάση δεδομένων Κουμπί του Office Για να φτιάξουμε μια νέα ΒΔ κάνουμε κλικ στο κουμπί «Κενή βάση δεδομένων»

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια από το συγγραφέα Κεφάλαιο 1: Βάσεις δεδομένων και Microsoft Access Κεφάλαιο 2: Microsoft Access

Λίγα λόγια από το συγγραφέα Κεφάλαιο 1: Βάσεις δεδομένων και Microsoft Access Κεφάλαιο 2: Microsoft Access Περιεχόμενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 Κεφάλαιο 1: Βάσεις δεδομένων και Microsoft Access... 9 Κεφάλαιο 2: Microsoft Access 2002... 20 Κεφάλαιο 3: Το σύστημα Βοήθειας του Microsoft Office ΧΡ... 36

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα. Σχεδίαση Βάσεων Δεδομένων

Ενότητα. Σχεδίαση Βάσεων Δεδομένων Ενότητα 3 Σχεδίαση Βάσεων Δεδομένων 2 3 3.1 Εισαγωγή Μία βάση δεδομένων αποτελείται από δεδομένα για διάφορα θέματα τα οποία όμως σχετίζονται μεταξύ τους και είναι καταχωρημένα με συγκεκριμένο τρόπο. Όλα

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις δεδομένων (Access)

Βάσεις δεδομένων (Access) Βάσεις δεδομένων (Access) Όταν εκκινούμε την Access εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο: Για να φτιάξουμε μια νέα ΒΔ κάνουμε κλικ στην επιλογή «Κενή βάση δεδομένων» στο Παράθυρο Εργασιών. Θα εμφανιστεί το

Διαβάστε περισσότερα

ηµιουργία Β.. ανειστική Βιβλιοθήκη Μάθηµα 5 Ορισµός σχέσεων - Σύνδεση πινάκων

ηµιουργία Β.. ανειστική Βιβλιοθήκη Μάθηµα 5 Ορισµός σχέσεων - Σύνδεση πινάκων Μάθηµα 5 ηµιουργία Β.. ανειστική Βιβλιοθήκη - Ορισµός σχέσεων - Σύνδεση πινάκων ηµιουργία Β.. ανειστική Βιβλιοθήκη Η ανειστική Βιβλιοθήκη θα αποτελέσει ένα απλό, αλλά ολοκληρωµένο παράδειγµα δηµιουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Kεφάλαιο 11 Λίστες και Ανάλυση Δεδομένων Kεφάλαιο 12 Εργαλεία ανάλυσης πιθανοτήτων Kεφάλαιο 13 Ανάλυση δεδομένων...

Kεφάλαιο 11 Λίστες και Ανάλυση Δεδομένων Kεφάλαιο 12 Εργαλεία ανάλυσης πιθανοτήτων Kεφάλαιο 13 Ανάλυση δεδομένων... Μέρος 2 Kεφάλαιο 11 Λίστες και Ανάλυση Δεδομένων... 211 Kεφάλαιο 12 Εργαλεία ανάλυσης πιθανοτήτων... 241 Kεφάλαιο 13 Ανάλυση δεδομένων... 257 Kεφάλαιο 14 Συναρτήσεις Μέρος Β... 285 Kεφάλαιο 15 Ευρετήριο

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Βάσης Δεδομένων (dbadmin)

Διαχείριση Βάσης Δεδομένων (dbadmin) Published on PRISMA Win Help - Megasoft (http://docs.megasoft.gr) Home > Εμπορική Διαχείριση > Διαχείριση Βάσης Δεδομένων (dbadmin) Διαχείριση Βάσης Δεδομένων (dbadmin) Μέσα από τη διαχείριση βάσης δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Ηρακλείου. Τμήμα Λογιστικής Πληροφορική I 6 η Εργαστηριακή άσκηση (Excel)

ΤΕΙ Ηρακλείου. Τμήμα Λογιστικής Πληροφορική I 6 η Εργαστηριακή άσκηση (Excel) ΤΕΙ Ηρακλείου Τμήμα Λογιστικής Πληροφορική I 6 η Εργαστηριακή άσκηση (Excel) Ανοίγοντας το Excel (Έναρξη /Προγράμματα /Microsoft Office / Microsoft Office Excel 2003), ανοίγει μπροστά μας ένα βιβλίο εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός των Πινάκων μίας Βάσης Δεδομένων

Σχεδιασμός των Πινάκων μίας Βάσης Δεδομένων Σχεδιασμός των Πινάκων μίας Βάσης Δεδομένων 3 ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Επιλογή τύπου δεδομένων και ιδιότητες πεδίων Δημιουργία πινάκων Συσχετισμός πινάκων ΑΡΧΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ, ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΤΕΛΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα. Επεξεργασία πινάκων

Ενότητα. Επεξεργασία πινάκων Ενότητα 4 Επεξεργασία πινάκων 2 3 4.1 Προσθήκη πεδίων Για να εισάγετε ένα πεδίο σε ένα πίνακα που υπάρχει ήδη στη βάση δεδομένων σας, βάζετε τον κέρσορα του ποντικιού στο πεδίο πάνω από το οποίο θέλετε

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές ΙI. Βάσεις Δεδομένων. Ακαδημαϊκό Έτος Εργαστήριο 2. Διαφάνεια 1. Κάπαρης Αναστάσιος

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές ΙI. Βάσεις Δεδομένων. Ακαδημαϊκό Έτος Εργαστήριο 2. Διαφάνεια 1. Κάπαρης Αναστάσιος Βάσεις Δεδομένων Εργαστήριο 2 Διαφάνεια 1 Πώς να δημιουργήσω μια συσχέτιση ένα προς πολλά στην ACCESS; Η απάντηση στο παραπάνω θέμα, θα δοθεί μέσα από ένα παράδειγμα μιας μικρής βάσης δεδομένων. Το μοντέλο

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα βιβλίων εργασίας και ονόματα κελιών

Πρότυπα βιβλίων εργασίας και ονόματα κελιών Περιεχόμενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα...7 Κεφάλαιο 1: Ρυθμίσεις γραμμών εργαλείων και μενού...9 Κεφάλαιο 2: Διαχείριση παραθύρων και προβολές...25 Κεφάλαιο 3: Εισαγωγή δεδομένων...44 Κεφάλαιο 4: Προσαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Αικατερίνη Καμπάση, PhD. Τμήμα Προστασίας και Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς Α.Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων

Αικατερίνη Καμπάση, PhD. Τμήμα Προστασίας και Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς Α.Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων Αικατερίνη Καμπάση, PhD Τμήμα Προστασίας και Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς Α.Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων Ζάκυνθος 2011 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 5 1.1 Βάσεις Δεδομένων 7 1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ (ΕΚΔΟΣΗ 2.0 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016) ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ (ΕΚΔΟΣΗ 2.0 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016) ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ (ΕΚΔΟΣΗ 2.0 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016) ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Συντάκτης: Ρούσσος Γιάννης (Υπεύθυνος ΠΛΗΝΕΤ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ... 3 Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

GreekLUG Ελεύθερο Λογισμικό & Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα

GreekLUG Ελεύθερο Λογισμικό & Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα GreekLUG Ελεύθερο Λογισμικό & Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα Μάθημα 6ο Σουίτα Γραφείου LibreOffice 2 Ύλη Μαθημάτων V Μαθ. 5/6 : Σουίτα Γραφείου LibreOffice LibreOffice Γενικά, Κειμενογράφος - LibreOffice Writer,

Διαβάστε περισσότερα

3. Σηµειώσεις Access. # Εισαγωγή ψηφίου ή κενού διαστήµατος. Επιτρέπονται τα ση-

3. Σηµειώσεις Access. # Εισαγωγή ψηφίου ή κενού διαστήµατος. Επιτρέπονται τα ση- Μάθηµα 3 Προχωρηµένες ιδιότητες πεδίων Μάσκες εισαγωγής Οι ιδιότητες Μορφή και Μάσκα εισαγωγής περιγράφονται µαζί γιατί έχουν κοινά χαρακτηριστικά που αφορούν την εµφάνιση. Με την ιδιότητα Μορφή καθορίζουµε

Διαβάστε περισσότερα

Είσοδος στην εφαρμογή Δημιουργία Εταιρίας Καρτέλα Στοιχεία εταιρίας: Καρτέλα Πρόσθετα στοιχεία: Καρτέλα Τράπεζα:...

Είσοδος στην εφαρμογή Δημιουργία Εταιρίας Καρτέλα Στοιχεία εταιρίας: Καρτέλα Πρόσθετα στοιχεία: Καρτέλα Τράπεζα:... Περιεχόμενα Είσοδος στην εφαρμογή... 3 Δημιουργία Εταιρίας... 5 Καρτέλα Στοιχεία εταιρίας:... 6 Καρτέλα Πρόσθετα στοιχεία:... 6 Καρτέλα Τράπεζα:... 7 Καρτέλα λογιστική:... 9 Καρτέλα e-mail info... 9 Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή και επεξεργασία δεδοµένων

Εισαγωγή και επεξεργασία δεδοµένων Μάθηµα 4 Εισαγωγή και επεξεργασία δεδοµένων Εισαγωγή δεδοµένων σε πίνακα 1. Ανοίγουµε το παράθυρο του πίνακα Υπάλληλοι σε προβολή φύλλου δεδοµένων. 2. Η κενή γραµµή, η οποία υπάρχει πάντα στον πίνακα,

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογή ενός στοιχείου γραφήματος από μια λίστα στοιχείων γραφήματος

Επιλογή ενός στοιχείου γραφήματος από μια λίστα στοιχείων γραφήματος - 217 - Το στοιχείο που θέλετε να επιλέξετε επισημαίνεται ξεκάθαρα με λαβές επιλογής. Συμβουλή: Για να σας βοηθήσει να εντοπίσετε το στοιχείο γραφήματος που θέλετε να επιλέξετε, το Microsoft Office Excel

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήστη Φάση 1: Καταχώρηση Ειδικοτήτων

Εγχειρίδιο Χρήστη Φάση 1: Καταχώρηση Ειδικοτήτων ΦΟΡΕΑΣ: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΡΓΟ: «Υλοποίηση Πληροφοριακού συστήματος για την Υποστήριξη του Έργου Διαχείρισης των Δημοσίων Ι.Ε.Κ.» Εγχειρίδιο Χρήστη Φάση 1: Καταχώρηση Ειδικοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

1. Τα τμήματα της επιφάνειας εργασίας των Windows

1. Τα τμήματα της επιφάνειας εργασίας των Windows 1. Τα τμήματα της επιφάνειας εργασίας των Windows Εικονίδια συντομεύσεων (αρχείου-φακέλου) Εικονίδια Ανενεργά Ενεργό Επιφάνεια (αρχείου-φακέλου) παράθυρα παράθυρο εργασίας Γραμμή μενού Γραμμή εργαλείων

Διαβάστε περισσότερα

Pylon Entry. Πόροι. Στη διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία- Μεταβολή-Διαγραφή Αναζήτηση Πόρων

Pylon Entry. Πόροι. Στη διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία- Μεταβολή-Διαγραφή Αναζήτηση Πόρων Pylon Entry Πόροι Στη διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία- Μεταβολή-Διαγραφή Αναζήτηση Πόρων Περιεχόμενα Δημιουργία Νέου Πόρου... 3 Καρτέλα Βασικά Στοιχεία... 4 Καρτέλα Βασικά Στοιχεία... 4 Καρτέλα

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε ένα κελί θα πρέπει να περιέχει ένα μόνο στοιχείο δεδομένων, για παράδειγμα το όνομα σε ένα κελί, το επίθετο σε άλλο κελί.

Κάθε ένα κελί θα πρέπει να περιέχει ένα μόνο στοιχείο δεδομένων, για παράδειγμα το όνομα σε ένα κελί, το επίθετο σε άλλο κελί. ΜΑΘΗΜΑ 2 ΣΤΟΧΟΙ: 1. Εισαγωγή Δεδομένων Σε Κελιά 2. Αλλαγή Προβολής Φύλλου Εργασίας 3. Επιλογή Κελιών 4. Επιλογή Όλου Του Φύλλου Εργασίας 5. Μετακίνηση Στο Φύλλο Εργασίας 6. Επεξεργασία Δεδομένων Σε Ένα

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση Access 1. Να δημιουργηθεί μία βάση δεδομένων για ένα ξενοδοχείο με το όνομα Hotel. Πατάμε το εικονίδιο Κενή βάση δεδομένων επάνω δεξιά:

Άσκηση Access 1. Να δημιουργηθεί μία βάση δεδομένων για ένα ξενοδοχείο με το όνομα Hotel. Πατάμε το εικονίδιο Κενή βάση δεδομένων επάνω δεξιά: Άσκηση Access 1. Να δημιουργηθεί μία βάση δεδομένων για ένα ξενοδοχείο με το όνομα Hotel. Πατάμε το εικονίδιο Κενή βάση δεδομένων επάνω δεξιά: και μετά στα αριστερά εισάγουμε το όνομα του αρχείου και πατάμε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός δημιουργίας Υποομάδων / Μαθημάτων / Χρηστών στο LAMS του ΠΣΔ

Οδηγός δημιουργίας Υποομάδων / Μαθημάτων / Χρηστών στο LAMS του ΠΣΔ 1 Οδηγός δημιουργίας Υποομάδων / Μαθημάτων / Χρηστών στο LAMS του ΠΣΔ Για την δημιουργία υποομάδων στο LAMS του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ) χρειάζονται τα στοιχεία σύνδεσης της σχολικής μονάδας.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1 Tο βιβλίο "με μια ματιά" Εισαγωγή στη Microsoft Access Γνωριμία με τις βάσεις δεδομένων της Access...

Περιεχόμενα. 1 Tο βιβλίο με μια ματιά Εισαγωγή στη Microsoft Access Γνωριμία με τις βάσεις δεδομένων της Access... Περιεχόμενα Ευχαριστίες...11 1 Tο βιβλίο "με μια ματιά"... 13 Χωρίς τεχνικούς όρους!...13 Σύντομη παρουσίαση...14 Μερικές συμβάσεις...16 Μία τελευταία λέξη (ή και δύο)...16 2 Εισαγωγή στη Microsoft Access

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος 1: Βασικές έννοιες Πληροφορικής και επικοινωνιών Μέρος 2: Χρήση υπολογιστή και διαχείριση αρχείων Πρόλογος...

Περιεχόμενα. Μέρος 1: Βασικές έννοιες Πληροφορικής και επικοινωνιών Μέρος 2: Χρήση υπολογιστή και διαχείριση αρχείων Πρόλογος... Περιεχόμενα Πρόλογος...11 Μέρος 1: Βασικές έννοιες Πληροφορικής και επικοινωνιών... 13 1.1 Εισαγωγή στους υπολογιστές... 15 1.2 Μονάδες μέτρησης... 27 1.3 Οι βασικές λειτουργίες ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ I. 3o ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ WORD

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ I. 3o ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ WORD ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ I 3o ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ WORD 1. Προσθήκη στηλών σε τμήμα εγγράφου 2. Εσοχή παραγράφου 3. Εισαγωγή Κεφαλίδας, Υποσέλιδου και Αριθμού Σελίδας 4. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο «Βάσεις Οικολογικών Δεδομένων και Εφαρμογές»

Εργαστήριο «Βάσεις Οικολογικών Δεδομένων και Εφαρμογές» 2 Ενότητα 5 Φίλτρα & Ερωτήματα 3 4 5.1 Φίλτρα Για να εμφανίσετε επιλεκτικά κάποιες εγγραφές που πληρούν κάποια κριτήρια μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το φιλτράρισμα με βάση την επιλογή, φιλτράρισμα εκτός

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα. Βάσεις δεδομένων. εκδόσεις ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ

Ενότητα. Βάσεις δεδομένων. εκδόσεις ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ Ενότητα Βάσεις δεδομένων Κεφάλαιο 68. Βάσεις δεδομένων και Microsoft Access Απαντήσεις ερωτήσεων και ασκήσεων επανάληψης 1. Η χρησιμότητα μιας βάσης δεδομένων είναι: Η συλλογή, η οργάνωση, η επεξεργασία,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ. Δράση 1.1, Δράση 1.2, Δράση 2.1, Δράση 1.4, Δράση 2.3, Δράση 4.1, Δράση 4.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ. Δράση 1.1, Δράση 1.2, Δράση 2.1, Δράση 1.4, Δράση 2.3, Δράση 4.1, Δράση 4. Δράση 1.1, Δράση 1.2, Δράση 2.1, Δράση 1.4, Δράση 2.3, Δράση 4.1, Δράση 4.2 Δεκέμβριος 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ... 5 1.1 Υποχρεωτικά Πεδία... 5 1.2 Βοηθητική Λίστα Τιμών (drop down

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ DOCUMENT DESIGNER

Ο ΗΓΙΕΣ DOCUMENT DESIGNER Ο ΗΓΙΕΣ DOCUMENT DESIGNER ΕΙΣΑΓΩΓΗ Εάν δεν επιθυµείτε να χρησιµοποιείτε τις προσχεδιασµένες φόρµες εντύπων της Singular, η εργασία αυτή σας δίνει τη δυνατότητα να σχεδιάζετε φόρµες µε βάση τις οποίες επιθυµείτε

Διαβάστε περισσότερα

Επίλυση προβλήματος με Access

Επίλυση προβλήματος με Access Δ.1. Το προς επίλυση πρόβλημα Ζητείται να κατασκευάσετε τα αρχεία και τα προγράμματα μιας εφαρμογής καταχώρησης Δαπανών μελών ΔΕΠ (Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό) για την παρακολούθηση του απολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

Pylon Entry. Πελάτες. Στην διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία- Μεταβολή-Διαγραφή Αναζήτηση ενός πελάτη

Pylon Entry. Πελάτες. Στην διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία- Μεταβολή-Διαγραφή Αναζήτηση ενός πελάτη Pylon Entry Πελάτες Στην διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία- Μεταβολή-Διαγραφή Αναζήτηση ενός πελάτη Περιεχόμενα Δημιουργία Νέου Πελάτη... 3 Καρτέλα Βασικά Στοιχεία... 5 Καρτέλα Πρόσθετα Στοιχεία...

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Access 2007

Microsoft Access 2007 Information Technology Services and Solutions Σύμβουλοι Μηχανογράφησης και Εκπαίδευσης Στεφ. Σκουλούδη 27, Καλλίπολη, Πειραιάς 210 45 38 177 http://www.itss.gr/ Microsoft Access 2007 Κωνσταντίνος Κωβαίος

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια από το συγγραφέα Κεφάλαιο 1: PowerPoint Κεφάλαιο 2: Εκκίνηση του PowerPoint... 13

Λίγα λόγια από το συγγραφέα Κεφάλαιο 1: PowerPoint Κεφάλαιο 2: Εκκίνηση του PowerPoint... 13 Περιεχόμενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 Κεφάλαιο 1: PowerPoint... 9 Κεφάλαιο 2: Εκκίνηση του PowerPoint... 13 Κεφάλαιο 3: Δημιουργία νέας παρουσίασης... 27 Κεφάλαιο 4: Μορφοποίηση κειμένου παρουσίασης...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (Σημειώσεις Excel) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ: ΒΑΡΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΟΖΟΥΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ MICROSOFT EXCEL (ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επιλογών Διαμόρφωσης

Διαχείριση Επιλογών Διαμόρφωσης 1 Περίληψη Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας διαχείρισης επιλογών διαμόρφωσης εγγραφών Εσόδων Εξόδων & Άρθρων Γενικής Λογιστικής στην εφαρμογή της σειράς

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Κεφάλαιο 1: Εγκατάσταση της Access Κεφάλαιο 2: Βάσεις δεδομένων και δομικά στοιχεία της Access

Εισαγωγή Κεφάλαιο 1: Εγκατάσταση της Access Κεφάλαιο 2: Βάσεις δεδομένων και δομικά στοιχεία της Access ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή...15 Κεφάλαιο 1: Εγκατάσταση της Access 2002...17 Τι είναι το Office XP;...17 Τεχνικές απαιτήσεις του Office XP...17 Πρόσθετα απαιτούμενα για την αξιοποίηση εξειδικευμένων χαρακτηριστικών...18

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικές οδηγίες για την Επεξεργασία Κειμένου

Πρακτικές οδηγίες για την Επεξεργασία Κειμένου 11 Εργαλεία έκφρασης και δημιουργίας Επεξεργασία Κειμένου Α Γυμνασίου Πρακτικές οδηγίες για την Επεξεργασία Κειμένου Ένα πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου μας προσφέρει τη δυνατότητα να: προσθέτουμε, να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ (ΕΚΔΟΣΗ 1.1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016) ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ (ΕΚΔΟΣΗ 1.1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016) ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ (ΕΚΔΟΣΗ 1.1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016) ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Συντάκτης: Ρούσσος Γιάννης (Υπεύθυνος ΠΛΗΝΕΤ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ... 3 ΕΙΣΟΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικές συμβουλές κατά την πληκτρολόγηση ., ; :! ( ) " " Άνοιγμα και αποθήκευση εγγράφου Αρχείο, Άνοιγμα. Αρχείο / Αποθήκευση

Πρακτικές συμβουλές κατά την πληκτρολόγηση ., ; :! ( )   Άνοιγμα και αποθήκευση εγγράφου Αρχείο, Άνοιγμα. Αρχείο / Αποθήκευση Επεξεργαστής κειμένου Word 2003 Πρακτικές συμβουλές κατά την πληκτρολόγηση Για να αλλάξουμε παράγραφο πατάμε Enter. Για να αφήσουμε μία κενή γραμμή, πατάμε μία φορά το Enter. Για να γράψουμε την επόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9 Οδηγίες Χρήσης Πίνακας Περιεχομένων 1. Αρχική οθόνη... 3 2. Αρχική Οθόνη Πιστοποιημένου Χρήστη... 4 2.1. Οριστικοποίηση της Περιουσιακής Εικόνας... 5 2.2. Καρτέλες

Διαβάστε περισσότερα

Γνωριµία µε τη Microsoft Access

Γνωριµία µε τη Microsoft Access Γνωριµία µε τη Microsoft Access ηµιουργία νέας βάσης δεδοµένων Έναρξη - Προγράµµατα - Microsoft Access - ηµιουργία νέας βάσης δεδοµένων µε χρήση Κενής βάσης δεδοµένων - ΟΚ Επιλέγουµε Φάκελο και στο Όνοµα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13. Πρόλογος... 11

Περιεχόμενα. Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13. Πρόλογος... 11 Περιεχόμενα Πρόλογος... 11 Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13 1.1 Windows XP... 15 1.2 Επιφάνεια εργασίας... 19 1.3 Γραμμή εργασιών... 24 1.4 Χειρισμός παραθύρων... 30 1.5 Μενού... 36 1.6

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακό Περιβάλλον Διαχείρισης Ασκήσεων Προγραμματισμού

Διαδικτυακό Περιβάλλον Διαχείρισης Ασκήσεων Προγραμματισμού ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Διπλωματική Εργασία με θέμα: Διαδικτυακό Περιβάλλον Διαχείρισης Ασκήσεων Προγραμματισμού Καραγιάννης Ιωάννης Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ στην επεξεργασία κειμένου (Word)

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ στην επεξεργασία κειμένου (Word) 1. Πώς δημιουργούμε ένα νέο έγγραφο; 2. Πώς αποθηκεύουμε ένα έγγραφο στη δισκέτα μας; 3. Μπορείτε να περιγράψετε τη βασική οθόνη του Word;. 4. Τι ακριβώς κάνει το εργαλείο ζουμ; 5. Ποιους κανόνες ακολουθεί

Διαβάστε περισσότερα

Pylon Entry. Προμηθευτές. Στην διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία-Μεταβολή- Διαγραφή Αναζήτηση ενός προμηθευτή

Pylon Entry. Προμηθευτές. Στην διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία-Μεταβολή- Διαγραφή Αναζήτηση ενός προμηθευτή Pylon Entry Προμηθευτές Στην διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία-Μεταβολή- Διαγραφή Αναζήτηση ενός προμηθευτή Περιεχόμενα Δημιουργία Νέου Προμηθευτή... 3 Καρτέλα Βασικά Στοιχεία... 5 Καρτέλα Εμπορικά

Διαβάστε περισσότερα

Pylon Entry. Επαφές. Στη διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία- Μεταβολή-Διαγραφή Αναζήτηση Επαφών

Pylon Entry. Επαφές. Στη διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία- Μεταβολή-Διαγραφή Αναζήτηση Επαφών Pylon Entry Επαφές Στη διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία- Μεταβολή-Διαγραφή Αναζήτηση Επαφών Περιεχόμενα Δημιουργία Νέας Επαφής... 3 Καρτέλα Βασικά Στοιχεία... 6 Καρτέλα Στοιχεία Επαφής... 7 Καρτέλα

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο Χρήσης Moodle

Σενάριο Χρήσης Moodle Σενάριο Χρήσης Moodle Άσκηση 1 Μπείτε στη σελίδα http://pileas.com/m και συνδεθείτε με έναν από τους διαθέσιμους χρήστες σύμφωνα με τους κωδικούς που σας έχουν δοθεί. Αφού εισάγουμε το url του Moodle (π.χ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Πρόσβαση στην Καταγραφή και Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρµογών για ιευθύνσεις και Γραφεία Εκπαίδευσης

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Πρόσβαση στην Καταγραφή και Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρµογών για ιευθύνσεις και Γραφεία Εκπαίδευσης ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Πρόσβαση στην Καταγραφή και Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρµογών για ιευθύνσεις και Γραφεία Εκπαίδευσης ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ Περιεχόµενα Περιεχόµενα... - 1 - Εισαγωγή... - 2 - Σηµείο πρόσβασης και αναγνώριση

Διαβάστε περισσότερα

Το βιβλίο διευθύνσεων των Windows

Το βιβλίο διευθύνσεων των Windows Το βιβλίο διευθύνσεων των Windows Αν στέλνουμε email συχνά σε κάποιους, τότε για να μην πληκτρολογούμε τις διευθύνσεις τους κάθε φορά, τις αποθηκεύουμε στο Βιβλίο Διευθύνσεων. Έτσι όταν θα θέλουμε να τους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 3) Μέθοδος Υποβολής: Συμπλήρωση Φόρμας 3.α) Συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Βενετόκλειο Λύκειο Ρόδου Εφαρμογές πληροφορικής Γ' Λυκείου. Εργαστηριακή Άσκηση

Βενετόκλειο Λύκειο Ρόδου Εφαρμογές πληροφορικής Γ' Λυκείου. Εργαστηριακή Άσκηση Βενετόκλειο Λύκειο Ρόδου Εφαρμογές πληροφορικής Γ' Λυκείου Εργαστηριακή Άσκηση 1. Καταχωρίστε τα παρακάτω δεδομένα στους πίνακες της βάσης δεδομένων Ταινίες ΚωδικόςΤαινίας Τίτλος Κατηγορία ΈτοςΠαραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Περιεχόμενα...v

Περιεχόμενα. Περιεχόμενα...v Περιεχόμενα Περιεχόμενα...v Κεφάλαιο 1: Ρυθμίσεις γραμμών εργαλείων και μενού...1 Κεφάλαιο 2: Διαχείριση παραθύρων και προβολές...18 Κεφάλαιο 3: Εύρεση, αντικατάσταση, και μετάβαση σε συγκεκριμένο στοιχείο...35

Διαβάστε περισσότερα

Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει να ακολουθήσει για να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της εφαρμογής.

Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει να ακολουθήσει για να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της εφαρμογής. Έκδοση Παραστατικών Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας Έκδοσης Παραστατικών στην εφαρμογή της Extra. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Νέου Λογαριασμού

Εισαγωγή Νέου Λογαριασμού Εισαγωγή Νέου Λογαριασμού Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας εισαγωγής νέου λογαριασμού καθώς και την παραμετροποίησή του. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργείο Αυτοκινήτων

Συνεργείο Αυτοκινήτων Συνεργείο Αυτοκινήτων v2.102, Οκτώβριος 2015 Σύντοµες οδηγίες χρήσης Εισαγωγή Το πρόγραµµα Συνεργείο Αυτοκινήτων έχει σκοπό τη διαχείριση και παρακολούθηση του πελατολογίου, των αυτοκινήτων και των εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο Χρήσης myschool

Σενάριο Χρήσης myschool Σενάριο Χρήσης ΦΟΡΕΙΣ Επιβεβαίωση των Στοιχείων του Φορέα Αρχικά, θα κληθείτε να ελέγξετε την ορθότητα των στοιχείων του Φορέα σας. Επιλέγοντας την καρτέλα «Φορείς», από το μενού που βρίσκεται στο πάνω

Διαβάστε περισσότερα

Γνωρίστε το Excel 2007

Γνωρίστε το Excel 2007 Εισαγωγή τύπων Γνωρίστε το Excel 2007 Πληκτρολογήστε το σύμβολο της ισότητας (=), χρησιμοποιήστε ένα μαθηματικό τελεστή (+,-,*,/) και πατήστε το πλήκτρο ENTER. Πρόσθεση, διαίρεση, πολλαπλασιασμός και αφαίρεση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Η Microsoft Access 2013 έχει διαφορετική εμφάνιση από προηγούμενες εκδόσεις. Δημιουργήσαμε, λοιπόν, αυτόν τον οδηγό για να ελαχιστοποιήσουμε την καμπύλη εκμάθησης. Αλλαγή του

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείρισης Αποδείξεων Πετρελαίου Θέρμανσης

Διαχείρισης Αποδείξεων Πετρελαίου Θέρμανσης Διαχείρισης Αποδείξεων Πετρελαίου Θέρμανσης Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας διαχείρισης Αποδείξεων Πετρελαίου Θέρμανσης. Παρουσιάζονται οι διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ACCESS Καθηγητής Ν. Λορέντζος

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ACCESS Καθηγητής Ν. Λορέντζος ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ACCESS 2013 Καθηγητής Ν. Λορέντζος Νοέμβριος 2016 2 ACCESS Λογισμικό με το οποίο επιτυγχάνεται η εύκολη διατύπωση ερωτήσεων σε μεγάλο όγκο πινακοποιημένων δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγή προσανατολισμού εγγράφου σε κατακόρυφο ή οριζόντιο, αλλαγή μεγέθους σελίδας

Αλλαγή προσανατολισμού εγγράφου σε κατακόρυφο ή οριζόντιο, αλλαγή μεγέθους σελίδας 3.3.3.1 Αλλαγή προσανατολισμού εγγράφου σε κατακόρυφο ή οριζόντιο, αλλαγή μεγέθους σελίδας Συνήθως εκτυπώνουμε κατά τη μακρόστενη μεριά της σελίδας. Αυτού του είδους ο προσανατολισμός ονομάζεται κατακόρυφος.

Διαβάστε περισσότερα

Είδη. Σε αυτό το εγχειρίδιο περιγράφεται η Δημιουργία, Μεταβολή, Διαγραφή και Αναζήτηση ενός είδους

Είδη. Σε αυτό το εγχειρίδιο περιγράφεται η Δημιουργία, Μεταβολή, Διαγραφή και Αναζήτηση ενός είδους Είδη Σε αυτό το εγχειρίδιο περιγράφεται η Δημιουργία, Μεταβολή, Διαγραφή και Αναζήτηση ενός είδους Περιεχόμενα Δημιουργία Νέου Είδους 3 Καρτέλα Βασικά Στοιχεία 4 Καρτέλα Πολιτική Τιμολόγησης 7 Στην καρτέλα

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομένων. Εργαστήριο 1. Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές ΙI. Ακαδημαϊκό Έτος Διαφάνεια 1. Κάπαρης Αναστάσιος

Βάσεις Δεδομένων. Εργαστήριο 1. Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές ΙI. Ακαδημαϊκό Έτος Διαφάνεια 1. Κάπαρης Αναστάσιος Βάσεις Δεδομένων Εργαστήριο 1 Διαφάνεια 1 Πώς να δημιουργήσω ένα νέο πίνακα στην ACCESS, όταν έχω την αντίστοιχη οντότητα; Ας υποθέσουμε ότι έχουμε την οντότητα φοιτητής, με ιδιότητες (γνωρίσματα), όπως

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο διαχείρισης χρηστών και λιστών διανομής για τον Υπεύθυνο Φορέα του Δικτύου "Σύζευξις" -1-

Εγχειρίδιο διαχείρισης χρηστών και λιστών διανομής για τον Υπεύθυνο Φορέα του Δικτύου Σύζευξις -1- -1- 1 Διαχείριση Χρηστών...3 1.1 Υπηρεσίες...5 1.1.1 Δημιουργία νέου χρήστη...6 1.1.2 Αναζήτηση χρήστη...7 1.1.2 Επεξεργασία στοιχείων χρήστη...8 1.1.3 Δημιουργία /Επεξεργασία mailbox plan...10 1.1.4 Ενεργοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

4.1 Άνοιγμα υπάρχοντος βιβλίου εργασίας

4.1 Άνοιγμα υπάρχοντος βιβλίου εργασίας 4.1 Άνοιγμα υπάρχοντος βιβλίου εργασίας 4.1.1 Άνοιγμα υπάρχοντος βιβλίου εργασίας από βάση δεδομένων Όταν εκκινήσουμε τον Discoverer εμφανίζεται στην οθόνη μας το παράθυρο διαλόγου του βοηθητικού προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Σ η μ ε ι ώ σ ε ι ς γ ι α τ ο υ π ο λ ο γ ι σ τ ι κ ό φ ύ λ λ ο

Σ η μ ε ι ώ σ ε ι ς γ ι α τ ο υ π ο λ ο γ ι σ τ ι κ ό φ ύ λ λ ο Σ η μ ε ι ώ σ ε ι ς γ ι α τ ο υ π ο λ ο γ ι σ τ ι κ ό φ ύ λ λ ο Το λογισμικό αυτό μας διευκολύνει να κατηγοριοποιήσουμε τα δεδομένα μας, να τα ταξινομήσουμε με όποιον τρόπο θέλουμε και να κάνουμε σύνθετους

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων...

Περιεχόμενα. Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων... Περιεχόμενα Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων...22 Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...23 Επιφάνεια εργασίας...26

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή Άσκηση 4 Μορφοποίηση Κειμένου μέσω του

Εργαστηριακή Άσκηση 4 Μορφοποίηση Κειμένου μέσω του Μορφοποίηση χαρακτήρων Όταν ανοίγουμε το Word η γραμματοσειρά που υπάρχει είναι προκαθορισμένη. Το πλαίσιο διαλόγου Γραμματοσειρά μας επιτρέπει να κάνουμε περισσότερες μορφοποιήσεις. Επιλέγουμε Μορφή Απόσταση

Διαβάστε περισσότερα

Τρόπος ενημέρωσης των πινάκων πελατών, αποστολέων εμπορευμάτων. Με διπλό κλικ στο εικονίδιο της επιφάνειας εργασίας, εμφανίζεται η επόμενη εικόνα.

Τρόπος ενημέρωσης των πινάκων πελατών, αποστολέων εμπορευμάτων. Με διπλό κλικ στο εικονίδιο της επιφάνειας εργασίας, εμφανίζεται η επόμενη εικόνα. Τρόπος ενημέρωσης των πινάκων πελατών, αποστολέων εμπορευμάτων Με διπλό κλικ στο εικονίδιο της επιφάνειας εργασίας, εμφανίζεται η επόμενη εικόνα. Φορτώνεται η εφαρμογή στο PC σας, περιμένετε μέχρι να γεμίσει

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Δημιουργία φορμών για τη βάση δεδομένων DVDclub

Κεφάλαιο 5. Δημιουργία φορμών για τη βάση δεδομένων DVDclub Κεφάλαιο 5. Δημιουργία φορμών για τη βάση δεδομένων DVDclub Σύνοψη Σ αυτό το κεφάλαιο θα περιγράψουμε τη δημιουργία φορμών, προκειμένου να εισάγουμε δεδομένα και να εμφανίζουμε στοιχεία από τους πίνακες

Διαβάστε περισσότερα

Συγχώνευση αλληλογραφίας και συγχώνευση μιας πηγής δεδομένων με ένα κύριο έγγραφο όπως ένα γράμμα ή ένα έγγραφο ετικετών

Συγχώνευση αλληλογραφίας και συγχώνευση μιας πηγής δεδομένων με ένα κύριο έγγραφο όπως ένα γράμμα ή ένα έγγραφο ετικετών 3.5.1.1 Συγχώνευση αλληλογραφίας και συγχώνευση μιας πηγής δεδομένων με ένα κύριο έγγραφο όπως ένα γράμμα ή ένα έγγραφο ετικετών Ένα σύνηθες πρόβλημα που υπάρχει, είναι η ανάγκη αποστολής επιστολών ή πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Field Service Management ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

Field Service Management ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Field Service Management ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΝΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 4 2. ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΜΕΝΟΥ ΚΑΡΤΕΛΑΣ... 5 3. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΛΑΤΗ... 6 4. ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΗ... 6 5. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ/ΔΙΑΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 3ο. Διαχείριση αρχείων

Μάθημα 3ο. Διαχείριση αρχείων Μάθημα 3ο Διαχείριση αρχείων Σελίδα 36 από 106 3.1 Εισαγωγή Συμπληρώνοντας την έννοια της χωρητικότητας, που είδαμε σε προηγούμενη ενότητα, όσο πιο πολύ δουλεύουμε με τον υπολογιστή, τόσο πιο πολλά αρχεία

Διαβάστε περισσότερα

Ευχαριστίες Το βιβλίο "µε µία µατιά" Τι νέο υπάρχει στην Access Εισαγωγή στη Microsoft Access

Ευχαριστίες Το βιβλίο µε µία µατιά Τι νέο υπάρχει στην Access Εισαγωγή στη Microsoft Access Περιεχόµενα Ευχαριστίες... 13 1 Το βιβλίο "µε µία µατιά"... 15 Χωρίς τεχνικούς όρους!... 15 Σύντοµη παρουσίαση... 16 Μερικές συµβάσεις... 18 Μία τελευταία λέξη (ή και δύο)... 18 2 Τι νέο υπάρχει στην Access

Διαβάστε περισσότερα

Άκουσµα. ιαδικτυακό λογισµικό για την εξάσκηση στη δεξιότητα της κατανόησης προφορικού λόγου. Εγχειρίδιο χρήσης

Άκουσµα. ιαδικτυακό λογισµικό για την εξάσκηση στη δεξιότητα της κατανόησης προφορικού λόγου. Εγχειρίδιο χρήσης Άκουσµα ιαδικτυακό λογισµικό για την εξάσκηση στη δεξιότητα της κατανόησης προφορικού λόγου Εγχειρίδιο χρήσης Περιεχόµενα 1 Το λογισµικό «Άκουσµα»... 3 2 Πλοήγηση στο λογισµικό... 3 2.1 Επιλογή χρήστη...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ "PROΩΘΗΣΗ" PROώθηση

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ PROΩΘΗΣΗ PROώθηση ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ "PROΩΘΗΣΗ" PROώθηση Περιεχόμενα Εγκατάσταση ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ... 3 ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ... 3 ΡΥΘΜΙΣΗ Wi-Fi... 4 ΕΙΣΟΔΟΣ ΧΡΗΣΤΗ... 6 ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΑΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ... 6 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠ.ΕΣ. - Δ.Μ.Η.Ε.Σ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ V 1.2

ΥΠ.ΕΣ. - Δ.Μ.Η.Ε.Σ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ V 1.2 ΥΠ.ΕΣ. - Δ.Μ.Η.Ε.Σ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ V 1.2 Δεκέμβριος 2012 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή.. σελ. 3 2. Σύνδεση για πρώτη φορά με την εφαρμογή 4 3. Είσοδος στην εφαρμογή 9 4. Αναζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

«Οδηγίες χρήσης εφαρμογής Ενιαίου Συστήματος Πληρωμών»

«Οδηγίες χρήσης εφαρμογής Ενιαίου Συστήματος Πληρωμών» «Οδηγίες χρήσης εφαρμογής Ενιαίου Συστήματος Πληρωμών» έκδοση v.1.2, 10/09/2014 Περιεχόμενα Είσοδος... 3 Οικονομικά Υπεύθυνος... 4 Αρχική Οθόνη... 4 Διαχείριση Χρηστών... 4 Αναζήτηση Χρήστη... 4 Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

MEDIWARE L.I.S ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ

MEDIWARE L.I.S ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ MEDIWARE L.I.S. 2006 ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ -1 -2 Προγραμματισμός Επισκέψεων. Με την επιλογή Προγραμματισμός Επισκέψεων ο χειριστής έχει τη δυνατότητα να καταχωρίσει τις μελλοντικές

Διαβάστε περισσότερα

1. Βασικές Λειτουργίες των Windows

1. Βασικές Λειτουργίες των Windows 1. Βασικές Λειτουργίες των Windows Α - Εκκίνηση του Υπολογιστή και των Windows XP Για να εκκινήσουμε τον υπολογιστή μας πατάμε το κουμπί ανοίγματος της μονάδας συστήματος και το αντίστοιχο κουμπί της οθόνης.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ 2014-2020 ΕΝΟΤΗΤΑ «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΧΟΡΗΓΙΩΝ» 1η Έκδοση: 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομα περιεχόμενα. Ανακύκλωση δεξιοτήτων 154. Ανακύκλωση δεξιοτήτων 274. Ανακύκλωση δεξιοτήτων Δημιουργία πινάκων βάσεων δεδομένων 54

Σύντομα περιεχόμενα. Ανακύκλωση δεξιοτήτων 154. Ανακύκλωση δεξιοτήτων 274. Ανακύκλωση δεξιοτήτων Δημιουργία πινάκων βάσεων δεδομένων 54 Σύντομα περιεχόμενα Πρόλογος 5 1 Βασικές έννοιες βάσεων δεδομένων 25 2 Δημιουργία πινάκων βάσεων δεδομένων 54 3 Εργασία με πίνακες και εγγραφές βάσεων δεδομένων 74 4 Τροποποίηση πινάκων και πεδίων 100

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο πρόγραμμα Microsoft word 2003

Εισαγωγή στο πρόγραμμα Microsoft word 2003 Εισαγωγή στο πρόγραμμα Microsoft word 2003 Έναρξη 1. Εκκίνηση του προγράμματος Για να ξεκινήσουμε το Word, πατάμε στο κουμπί Εναρξη και από το μενού που εμφανίζεται επιλέγουμε Προγράμματα και Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΟΥ Explorer & Outlook 2013

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΟΥ Explorer & Outlook 2013 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΟΥ Explorer & Outlook 2013 1. Δίκτυα Υπολογιστών και Διαδίκτυο... 3 1.1. Όροι Και Έννοιες... 3 1.2. Ασφάλεια Στο Διαδίκτυο... 5 2. Περιήγηση στον Παγκόσμιο Ιστό 7 Το Περιβάλλον Ενός Φυλλομετρητή...

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική. Εργαστηριακή Ενότητα 2 η : Το βιβλίο εργασίας του MS Excel. Ι. Ψαρομήλιγκος Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

Πληροφορική. Εργαστηριακή Ενότητα 2 η : Το βιβλίο εργασίας του MS Excel. Ι. Ψαρομήλιγκος Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Πληροφορική Εργαστηριακή Ενότητα 2 η : Το βιβλίο εργασίας του MS Excel Ι. Ψαρομήλιγκος Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 6ο. Υπολογιστικό Φύλλο

Μάθημα 6ο. Υπολογιστικό Φύλλο Μάθημα 6ο Υπολογιστικό Φύλλο Σελίδα 81 από 105 6.1 Εισαγωγή Ένα υπολογιστικό φύλλο, είναι μια πολύ χρήσιμη εφαρμογή, χωρισμένη σε γραμμές και στήλες για την ευκολότερη καταγραφή διάφορων δεδομένων. Με

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Εφαρµογής Καταχώρησης Αποδείξεων µε απλά βήµατα

Οδηγίες Χρήσης Εφαρµογής Καταχώρησης Αποδείξεων µε απλά βήµατα Οδηγίες Χρήσης Εφαρµογής Καταχώρησης Αποδείξεων µε απλά βήµατα Βήµα 1 Έναρξη Λειτουργίας Εφαρµογής Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης έχει την δυνατότητα ο χρήστης µέσα από ένα ευέλικτο υποσύστηµα να

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επαγγελματιών Εταιρίας

Διαχείριση Επαγγελματιών Εταιρίας Διαχείριση Επαγγελματιών Εταιρίας Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της Διαδικασίας Διαχείρισης Ελεύθερων Επαγγελματιών Εταιρίας. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Προσαρτήματος

Οδηγίες Προσαρτήματος Οδηγίες Προσαρτήματος Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας εκτύπωσης Προσαρτήματος στην εφαρμογή Γενική Λογιστική Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών

Διαβάστε περισσότερα

Pylon Entry. Υπηρεσίες. Στην διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία- Μεταβολή-Διαγραφή και Αναζήτηση υπηρεσίας

Pylon Entry. Υπηρεσίες. Στην διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία- Μεταβολή-Διαγραφή και Αναζήτηση υπηρεσίας Pylon Entry Υπηρεσίες Στην διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία- Μεταβολή-Διαγραφή και Αναζήτηση υπηρεσίας Περιεχόμενα Δημιουργία Νέας Υπηρεσίας... 3 Καρτέλα Βασικά Στοιχεία... 4 Καρτέλα Προτεινόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Παραστατικού Αγοράς- Πώλησης και Μετασχηματισμοί

Δημιουργία Παραστατικού Αγοράς- Πώλησης και Μετασχηματισμοί Δημιουργία Παραστατικού Αγοράς- Πώλησης και Μετασχηματισμοί Περιεχόμενα Δημιουργία Παραστατικού Αγοράς... 3 Καρτέλα Παραστατικού Αγοράς... 3 Καρτέλα Βασικό... 4 Καρτέλα Πρόσθετα Στοιχεία... 5 Καρτέλες

Διαβάστε περισσότερα