Το Νέο Κεϋνσιανο Υπόδειγμα. Ένα Δυναμικό Στοχαστικό Υπόδειγμα Γενικής Ισορροπίας με Κεϋνσιανά Χαρακτηριστικά

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Το Νέο Κεϋνσιανο Υπόδειγμα. Ένα Δυναμικό Στοχαστικό Υπόδειγμα Γενικής Ισορροπίας με Κεϋνσιανά Χαρακτηριστικά"

Transcript

1 Το Νέο Κεϋνσιανο Υπόδειγμα Ένα Δυναμικό Στοχαστικό Υπόδειγμα Γενικής Ισορροπίας με Κεϋνσιανά Χαρακτηριστικά Καθηγητής Γιώργος Αλογοσκούφης, Δυναμική Μακροοικονομική, 2014

2 Το Νέο Κεϋνσιανό Στοχαστικό Δυναμικό Υπόδειγμα Γενικής Ισορροπίας Στη διάλεξη αυτή παρουσιάζουμε τη διάρθρωση του νέου κεϋνσιανού υποδείγματος των οικονομικών διακυμάνσεων, υποθέτοντας αρχικά άμεση και κατόπιν σταδιακή προσαρμογή του επιπέδου των τιμών. Σε αντίθεση με τα παραδοσιακά κεϋνσιανά υποδείγματα, στα οποία οι βασικές σχέσεις δεν συνάγονται από ρητά μικροοικονομικά θεμέλια, το νέο κεϋνσιανό υπόδειγμα είναι ένα δυναμικό στοχαστικό υπόδειγμα γενικής ισορροπίας, βασισμένο σε μικροοικονομικά θεμέλια αντίστοιχα με το νέο κλασσικό υπόδειγμα. Καθηγητής Γιώργος Αλογοσκούφης, Δυναμική Μακροοικονομική,

3 Το Νέο Κεϋνσιανό Υπόδειγμα και οι Νομισματικοί Κύκλοι Το νέο κεϋνσιανό υπόδειγμα, σε αντίθεση με το νέο κλασσικό υπόδειγμα, μπορεί να εξηγήσει νομισματικούς κύκλους, δηλαδή οικονομικές διακυμάνσεις οι οποίες προκαλούνται από νομισματικές διαταραχές και διαταραχές στη συνολική ζήτηση. Οι διαταραχές αυτές μεταδίδονται στα πραγματικά μεγέθη και εμμένουν στο χρόνο μέσω της σταδιακής προσαρμογής του επιπέδου τιμών. Νομισματικοί κύκλοι δεν μπορούν να προκληθούν σε υποδείγματα με άμεση προσαρμογή των τιμών και των μισθών. Όταν υπάρχει άμεση προσαρμογή των τιμών και των μισθών, οι νομισματικές διαταραχές επηρεάζουν μόνο ονομαστικές και όχι πραγματικές μεταβλητές όπως η συνολική παραγωγή, η κατανάλωση, η απασχόληση, οι πραγματικοί μισθοί και τα πραγματικά επιτόκια. Καθηγητής Γιώργος Αλογοσκούφης, Δυναμική Μακροοικονομική,

4 Η Διάρθρωση του Νέου Κεϋνσιανού Υποδείγματος Ένα δυναμικό στοχαστικό υπόδειγμα γενικής ισορροπίας, με δύο σημαντικές διαφορές από το νέο κλασσικό υπόδειγμα. Πρώτον, αντί για ανταγωνιστικές αγορές αγαθών και υπηρεσιών υποθέτουμε ότι οι αγορές χαρακτηρίζονται από συνθήκες ατελούς (μονοπωλιακού) ανταγωνισμού. Οι επιχειρήσεις δεν λαμβάνουν τις τιμές ως δεδομένες, αλλά έχουν τη δυνατότητα να προσδιορίζουν τις τιμές που μεγιστοποιούν τα κέρδη τους. Δεύτερον, υποθέτουμε ότι υπάρχει σταδιακή προσαρμογή των τιμών, δηλαδή ότι οι επιχειρήσεις δεν έχουν τη δυνατότητα να μεταβάλλουν τις τιμές τους σε κάθε χρονική περίοδο. Η υπόθεση αυτή οδηγεί σε ένα υπόδειγμα με σταδιακή προσαρμογή των τιμών, το οποίο έχει κεϋνσιανά χαρακτηριστικά και διαφέρει αισθητά από το νέο κλασσικό υπόδειγμα. Καθηγητής Γιώργος Αλογοσκούφης, Δυναμική Μακροοικονομική,

5 Το Αντιπροσωπευτικό Νοικοκυριό Το αντιπροσωπευτικό νοικοκυριό μεγιστοποιεί, 1 E 0 t=0 1+ ρ t u(c t, N t ) όπου C είναι η κατανάλωση, N η προσφορά εργασίας και ρ το ποσοστό διαχρονικής προτίμησης του νοικοκυριού. Καθηγητής Γιώργος Αλογοσκούφης, Δυναμική Μακροοικονομική,

6 Η Συνολική Κατανάλωση Η κατανάλωση αποτελείται από όλα τα παραγόμενα αγαθά τα οποία ορίζονται με βάση ένα συνεχή δείκτη j στο διάστημα [0,1]. Η συνολική κατανάλωση δίνεται από, 1 C = C ( j) t t j=0 ε 1 ε dj ε ε 1 το ε είναι και αυτό μία παράμετρος των προτιμήσεων του αντιπροσωπευτικού νοικοκυριού, και συγκεκριμένα η ελαστικότητα υποκατάστασης μεταξύ των αγαθών. Υποθέτουμε ότι ε>1. Καθηγητής Γιώργος Αλογοσκούφης, Δυναμική Μακροοικονομική,

7 Ο Εισοδηματικός Περιορισμός του Αντιπροσωπευτικού Νοικοκυριού 1 P ( j)c ( j)dj + 1 B B + W N T t t j=0 1+ i t t 1 t t t t όπου P(j) είναι η τιμή του αγαθού j, W ο ονομαστικός μισθός, i το ονομαστικό επιτόκιο, B ένα ονομαστικό ομόλογο διάρκειας μιας περιόδου και T μία εξωγενής μεταβίβαση ονομαστικού εισοδήματος προς το νοικοκυριό (μερίσματα, κυβερνητικές μεταβιβάσεις ή φόροι). Καθηγητής Γιώργος Αλογοσκούφης, Δυναμική Μακροοικονομική,

8 Συναρτήσεις Ζήτησης των Επί Μέρους Αγαθών Εκτός από την απόφαση για τη συνολική κατανάλωση και την προσφορά εργασίας, την οποία αναλύσαμε και στο κλασσικό υπόδειγμα, το νοικοκυριό πρέπει να αποφασίσει και για την κατανομή της κατανάλωσής του μεταξύ των διαφόρων αγαθών. Αυτό απαιτεί τη μεγιστοποίηση του δείκτη της συνολικής κατανάλωσης για κάθε επίπεδο δαπάνης. Μπορεί να δείξει κανείς ότι αυτό συνεπάγεται ότι, C ( j) = P ( j) t t P t ε 1 C(t) P = P ( j) 1 ε dj t t j=0 ( ) 1 1 ε Καθηγητής Γιώργος Αλογοσκούφης, Δυναμική Μακροοικονομική,

9 Από τις Επί Μέρους Τιμές και Καταναλώσεις στη Συνολική Κατανάλωση και το Επίπεδο Τιμών Όταν το νοικοκυρίο επιλέγει τις επί μέρους καταναλώσεις ώστε να μεγιστοποιήσει το δείκτη της συνολικής κατανάλωσης για κάθε επίπεδο δαπάνης, θα ισχύει ότι, 1 j=0 P t ( j)c t ( j)dj = P t C t Η συνολική καταναλωτική δαπάνη μπορεί να γραφεί ως το γινόμενο του δείκτη της κατανάλωσης και του δείκτη των τιμών. Καθηγητής Γιώργος Αλογοσκούφης, Δυναμική Μακροοικονομική,

10 Πρόβλημα του Αντιπροσωπευτικού Νοικοκυριού Μεγιστοποίηση, 1 E 0 t=0 1+ ρ t u(c t, N t ) υπό τον περιορισμό P t C t i t B t B t 1 + W t N t T t Καθηγητής Γιώργος Αλογοσκούφης, Δυναμική Μακροοικονομική,

11 Συνθήκες Πρώτης Τάξης u N t u Ct = W t P t 1 = 1 1+ i 1+ ρ E t t u Ct+1 u Ct P t P t+1 Καθηγητής Γιώργος Αλογοσκούφης, Δυναμική Μακροοικονομική,

12 Συνάρτηση Χρησιμότητας με Σταθερή Ελαστικότητα Υποκατάστασης U(C, N ) = C t t t 1 θ N t 1+ λ όπου 1/θ είναι η διαχρονική ελαστικότητα υποκατάστασης της κατανάλωσης και 1/λ η διαχρονική ελαστικότητα υποκατάστασης της προσφοράς εργασίας. w t p t = θc t + λn t 1 θ 1+λ N t λ C t θ = W t P t 1 1+ i t = 1 1+ ρ E t C t+1 C t θ P t P t+1 Καθηγητής Γιώργος Αλογοσκούφης, Δυναμική Μακροοικονομική,

13 Οι Συνθήκες Πρώτης Τάξης σε Λογαριθμική Μορφή w t p t = θc t + λn t w t p t = θc t + λn t c = E (c ) 1 ( t t t+1 θ i t E t (π t+1 ) ρ ) Καθηγητής Γιώργος Αλογοσκούφης, Δυναμική Μακροοικονομική,

14 Η Αντιπροσωπευτική Επιχείρηση και η Τεχνολογία Παραγωγής Η παραγωγή γίνεται από ένα σύνολο επιχειρήσεων που διακρίνονται από το συνεχή δείκτη j στο διάστημα [0,1]. Κάθε επιχείρηση παράγει ένα διαφοροποιημένο προϊόν σε συνθήκες μονοπωλιακού ανταγωνισμού, αλλά όλες οι επιχειρήσεις έχουν πρόσβαση στην ίδια τεχνολογία παραγωγής, η οποία παρίσταται από την συνάρτηση παραγωγής, Y t ( j) = A t L t ( j) 1 α όπου Α>0 και 0<α<1 είναι εξωγενείς τεχνολογικές παράμετροι, κοινές για όλες τις επιχειρήσεις. L(j) είναι η απασχόληση της επιχείρησης j. Η παράμετρος α θεωρείται σταθερή, ενώ η A θεωρείται ότι ακολουθεί μία εξωγενή στοχαστική διαδικασία. Καθηγητής Γιώργος Αλογοσκούφης, Δυναμική Μακροοικονομική,

15 Μεγιστοποίηση Κερδών και Βέλτιστη Τιμολόγηση P t ( j)y t ( j) W t L t ( j) Η βέλτιστη τιμή της επιχείρησης, αν μπορεί να επιλέγει τη τιμή του προϊόντος της σε κάθε περίοδο, δίνεται από τη μεγιστοποίηση των κερδών της, υπό τον περιορισμό της συνάρτησης παραγωγής και της συνάρτησης ζήτησης για το προϊόν της, λαμβάνοντας ως δεδομένα το μέσο επίπεδο τιμών P, τον ονομαστικό μισθό W και το επίπεδο της συνολικής ζήτησης C. P t ( j) = ε ε 1 W t (1 α )A L ( j) α t t Καθηγητής Γιώργος Αλογοσκούφης, Δυναμική Μακροοικονομική,

16 Ιδιότητες της Βέλτιστης Τιμολόγησης Η τιμή είναι ένα σταθερό πολλαπλάσιο του οριακού κόστους της επιχείρησης το οποίο ισούται με την έκφραση στις αγκύλες. Το πολλαπλάσιο εξαρτάται από την ελαστικότητα υποκατάστασης μεταξύ των αγαθών στις προτιμήσεις των καταναλωτών, η οποία καθορίζει την ελαστικότητα ζήτησης του προϊόντος τους ως προς την τιμή, άρα και το περιθώριο κέρδους των επιχειρήσεων. Στην περίπτωση του μονοπωλιακού ανταγωνισμού με ε>1, όπως έχουμε υποθέσει, η βέλτιστη τιμή είναι υψηλότερη από το οριακό κόστος. Δεδομένου ότι όλες οι επιχειρήσεις έχουν την ίδια συνάρτηση παραγωγής και αντιμετωπίζουν τον ίδιο ονομαστικό μισθό και την ίδια συνάρτηση ζήτησης για το προϊόν τους, όλες οι επιχειρήσεις θα επιλέξουν την ίδια τιμή. Κατά συνέπεια, το επίπεδο τιμών ορίζεται ως, P t = ε ε 1 W t (1 α )A L α t t Καθηγητής Γιώργος Αλογοσκούφης, Δυναμική Μακροοικονομική,

17 Παραγωγή και Επίπεδο Τιμών σε Γραμμική Λογαριθμική Μορφή y t = a t + (1 α )l t p t = µ + w t a t + αl t όπου a t = ln A t µ = ln ε ln(1 α ) ε 1 Καθηγητής Γιώργος Αλογοσκούφης, Δυναμική Μακροοικονομική,

18 Μακροοικονομική Ισορροπία με Πλήρη Ευκαμψία των Τιμών Επιλύοντας το υπόδειγμα με την υπόθεση της πλήρους ευκαμψίας των τιμών, μπορεί να δείξει κανείς ότι οι διακυμάνσεις στην απασχόληση, την παραγωγή, την κατανάλωση και τους πραγματικούς μισθούς είναι συνάρτηση μόνο των διακυμάνσεων της εξωγενούς παραγωγικότητας a, ενώ οι διακυμάνσεις του πραγματικού επιτοκίου είναι συνάρτηση της προσδοκώμενης μεταβολής στην παραγωγικότητα, όπως ακριβώς και το κλασσικό υπόδειγμα με την υπόθεση του τέλειου ανταγωνισμού. Στη βασική μορφή αυτού του υποδείγματος θα θεωρήσουμε ότι δεν υπάρχουν επενδύσεις ή δημόσια κατανάλωση. Κατά συνέπεια, στη μακροοικονομική ισορροπία η προσφορά εργασίας θα ισούται με την απασχόληση και η κατανάλωση θα ισούται με την παραγωγή. Καθηγητής Γιώργος Αλογοσκούφης, Δυναμική Μακροοικονομική,

19 Συνθήκες Μακροοικονομικής Ισορροπίας Στη βασική μορφή αυτού του υποδείγματος θα θεωρήσουμε ότι δεν υπάρχουν επενδύσεις ή δημόσια κατανάλωση. Κατά συνέπεια, στη μακροοικονομική ισορροπία η προσφορά εργασίας θα ισούται με την απασχόληση και η κατανάλωση θα ισούται με την παραγωγή. n t = l t y t = c t Το πραγματικό επιτόκιο ορίζεται από την εξίσωση Fisher ως, r t = i t E t (π t+1 ) Καθηγητής Γιώργος Αλογοσκούφης, Δυναμική Μακροοικονομική,

20 Μακροοικονομικές Διακυμάνσεις με Πλήρη Ευκαμψία Τιμών l t N = n t N = φa t + n _ y t N = c t N =ψ a t + y _ ( w p) N t = χa t + ω _ r t N = ρ +θψ E t (Δa t+1 ) Καθηγητής Γιώργος Αλογοσκούφης, Δυναμική Μακροοικονομική,

21 Μακροοικονομικές Διακυμάνσεις όπου με Πλήρη Ευκαμψία Τιμών φ = 1 θ θ(1 α ) + α + λ ψ = 1+ (1 α )φ = 1+ λ θ(1 α ) + α + λ χ = 1 αφ = θ + λ θ(1 α ) + α + λ n _ = µ θ(1 α ) + α + λ _ y = (1 α )n ω = ( _ θ(1 α ) + λ)n Καθηγητής Γιώργος Αλογοσκούφης, Δυναμική Μακροοικονομική,

22 Μακροοικονομικές Διακυμάνσεις με Πλήρη Ευκαμψία Τιμών Οι διακυμάνσεις στην απασχόληση, την παραγωγή, την κατανάλωση και του πραγματικούς μισθούς ισορροπίας (Ν για natural rate) είναι συνάρτηση μόνο των διακυμάνσεων της παραγωγικότητας a, ενώ οι διακυμάνσεις του πραγματικού επιτοκίου είναι συνάρτηση της προσδοκώμενης μεταβολής στην παραγωγικότητα. Παραγωγή, κατανάλωση και πραγματικοί μισθοί είναι θετικές συναρτήσεις της παραγωγικότητας, ενώ η απασχόληση είναι θετική συνάρτηση της παραγωγικότητας μόνο αν θ<1, δηλαδή μόνο αν η ελαστικότητα διαχρονικής υποκατάστασης της κατανάλωσης είναι μεγαλύτερη από τη μονάδα. Κανένας άλλος παράγων δεν επηρεάζει τις διακυμάνσεις των πραγματικών μεγεθών. Όπως και στο ανταγωνιστικό υπόδειγμα των πραγματικών οικονομικών κύκλων, νομισματικοί παράγοντες όπως η προσφορά χρήματος ή τα ονομαστικά επιτόκια δεν έχουν καμμία επίπτωση στην εξέλιξη των πραγματικών μεγεθών. Καθηγητής Γιώργος Αλογοσκούφης, Δυναμική Μακροοικονομική,

23 Το Επίπεδο της Απασχόλησης και της Παραγωγής Ισορροπίας υπό Συνθήκες Μονοπωλιακού Ανταγωνισμού Λόγω ατελούς ανταγωνισμού, το υπόδειγμα αυτό συνεπάγεται υποαπασχόληση σε σχέση με την περίπτωση του τέλειου ανταγωνισμού, ακόμη και αν υπάρχει πλήρης προσαρμογή των τιμών και των ονομαστικών μισθών. Η υποαπασχόληση συνεπάγεται ότι τόσο το εισόδημα και η κατανάλωση ισορροπίας ( φυσικό επίπεδο εισοδήματος και κατανάλωσης) όσο και οι πραγματικοί μισθοί ισορροπίας ( φυσικό επίπεδο πραγματικών μισθών) είναι σε χαμηλότερο επίπεδο σε σχέση με τον τέλειο ανταγωνισμό. Καθηγητής Γιώργος Αλογοσκούφης, Δυναμική Μακροοικονομική,

24 Το Επίπεδο της Απασχόλησης και της Παραγωγής Ισορροπίας υπό Συνθήκες Μονοπωλιακού Ανταγωνισμού Εάν η παραγωγικότητα είναι σταθερή και ίση με τη μονάδα, τότε η απασχόληση ισορροπίας ισούται με, n _ = µ θ(1 α ) + α + λ = ln(1 α ) ln(ε / (1 ε)) θ(1 α ) + α + λ Εάν ε>1, η απασχόληση μακροχρόνιας ισορροπίας είναι χαμηλότερη από την περίπτωση του τέλειου ανταγωνισμού. Η απασχόληση μακροχρόνιας ισορροπίας στην περίπτωση του τέλειου ανταγωνισμού προσδιορίζεται από, _ lim n = ε ln(1 α ) θ(1 α ) + α + λ Καθηγητής Γιώργος Αλογοσκούφης, Δυναμική Μακροοικονομική,

25 Η Υπόθεση της Σταδιακής Αναπροσαρμογής των Τιμών Ακολουθώντας τον Calvo (1983), θα υποθέσουμε ότι η πιθανότητα αναπροσαρμογής της τιμής μιας επιχείρησης σε κάθε περίοδο είναι 0<1-γ<1, και είναι σταθερή και ανεξάρτητη από το χρόνο που έχει παρέλθει από την τελευταία αναπροσαρμογή της τιμής της επιχείρησης. Κατά συνέπεια η υπόθεση της βέλτιστης τιμολόγησης που κάναμε ως τώρα δεν ισχύει. Σε κάθε χρονική περίοδο ένα ποσοστό 1-γ των επιχειρήσεων αναπροσαρμόζουν τις τιμές τους, και ένα ποσοστό γ δεν τις αναπροσαρμόζουν. Η υπόθεση αυτή έχει κρίσιμες συνέπειες για τις ιδιότητες του υποδείγματος, τη φύση των οικονομικών κύκλων και τις επιπτώσεις νομισματικών παραγόντων και της νομισματικής πολιτικής. Καθηγητής Γιώργος Αλογοσκούφης, Δυναμική Μακροοικονομική,

26 Το Επίπεδο Τιμών με Σταδιακή Αναπροσαρμογή των Τιμών Από τον ορισμό του επιπέδου τιμών και το γεγονός ότι όλες οι επιχειρήσεις που επανατιμολογούν στην περίοδο t ορίζουν την ίδια τιμή, θα ισχύει ότι, P = γ ( P ) 1 ε _ + (1 γ ) P t t 1 t 1 ε Η δυναμική προσαρμογή του επιπέδου των τιμών δίνεται από, 1 1 ε P t P t 1 1 ε = γ + (1 γ ) _ P t P t 1 1 ε Καθηγητής Γιώργος Αλογοσκούφης, Δυναμική Μακροοικονομική,

27 Ο Πληθωρισμός με Σταδιακή Αναπροσαρμογή των Τιμών Λαμβάνοντας μια γραμμική λογαριθμική προσέγγιση της εξίσωσης προσαρμογής του επιπέδου των τιμών γύρω από τη μακροχρόνια ισορροπία με μηδενικό πληθωρισμό, έχουμε, _ p p! (1 γ ) p t t 1 t p t 1 O πληθωρισμός είναι αποτέλεσμα του ότι οι επιχειρήσεις που τιμολογούν στην εκάστοτε τρέχουσα περίοδο θέτουν υψηλότερες τιμές από αυτές που επικρατούσαν την προηγούμενη περίοδο. Προκειμένου να αναλύσει κανείς την πληθωριστική διαδικασία, πρέπει να εξετάσει το πως οι επιχειρήσεις αποφασίζουν τη βέλτιστη τιμολόγηση τους, λαμβάνοντας υπόψη ότι για ένα διάστημα στο μέλλον μπορεί να μη μπορούν να αναπροσαρμόσουν τις τιμές τους, ενώ άλλες ανταγωνιστικές επιχειρήσεις ενδεχομένως έχουν τη δυνατότητα να αναπροσαρμόζουν τις δικές τους τιμές. Καθηγητής Γιώργος Αλογοσκούφης, Δυναμική Μακροοικονομική,

28 Βέλτιστη Νέα Τιμολόγηση με Σταδιακή Αναπροσαρμογή των Τιμών Το πρόβλημα της επιχείρησης που αποφασίζει τον καθορισμό της τιμής της στην περίοδο t είναι να προσδιορίσει εκείνη την τιμή που θα μεγιστοποιήσει την παρούσα αξία των κερδών της, με δεδομένο ότι η πιθανότητα αναπροσαρμογής της τιμής της σε κάθε περίοδο ισούται με 1-γ. Συνεπώς, όλες οι επιχειρήσεις που αναπροσαρμόζουν την τιμή τους στην περίοδο t μεγιστοποιούν, s=0 γ s 1 E s t z=0 1+ i t+z υπό τους περιορισμούς, L t t+s = Y t t+s A t+s _ P t Y t t+s 1 1 α W L t t+s t+s Y t t+s = _ P t P t+s ε Y t+s Καθηγητής Γιώργος Αλογοσκούφης, Δυναμική Μακροοικονομική,

29 Συνθήκη Πρώτης Τάξης για Βέλτιστη Νέα Τιμολόγηση 1 α +ε 1 γ s s P _ ε E t ε P _ 1 1 α t W t z=0 1+ i t+z (ε 1) Y t+s t+s Y t+s 1 α P t+s (1 α ) P t+s P t+s A t+s = 0 s=0 Η προσδοκώμενη παρούσα αξία των εσόδων από τη βέλτιστη τιμή ισούται με την προσδοκώμενη παρούσα αξία του οριακού κόστους παραγωγής, προσαυξημένου με το περιθώριο ε/(ε-1) της επιχείρησης. Αξίζει να σημειωθεί ότι αν η επιχείρηση μπορούσε να καθορίσει την τιμολόγησή της σε κάθε περίοδο, η τιμή του προϊόντος σε κάθε περίοδο θα ισούτο με το οριακό κόστος παραγωγής προσαυξημένου με το ίδιο περιθώριο. Στην περίπτωση όμως που η επιχείρηση δεν μπορεί να αναπροσαρμόζει τις τιμές της σε κάθε περίοδο, όπως υποθέτει το υπόδειγμα του Calvo (1983), η τιμολόγησή της ακολουθεί τον παραπάνω κανόνα. Καθηγητής Γιώργος Αλογοσκούφης, Δυναμική Μακροοικονομική,

30 Μια Γραμμική Λογαριθμική Προσέγγιση της Βέλτιστης Νέας Τιμολόγησης Υποθέτοντας ότι στη μακροχρόνια ισορροπία ο πληθωρισμός ισούται με το μηδέν, η βέλτιση νέα τιμολόγηση μπορεί να μετατραπεί σε λογαριθμικές αποκλίσεις από τη μακροχρόνια ισορροπία με μηδενικό πληθωρισμό, χρησιμοποιώντας μία γραμμική λογαριθμική προσέγγιση κατά Taylor. ( ) ( βγ ) s=0 p _ t! 1 βγ s Et p t+s + ω µ + w t+s p t+s α α y t+s a t+s ( ) p _ t! 1 βγ 1 βγ F p + ω 1 βγ t µ + 1 βγ F w p + 1 t t 1 α α y a t t ( ) όπου β = 1 1+ ρ < 1 ω = 1 α 1 α + ε < 1 Καθηγητής Γιώργος Αλογοσκούφης, Δυναμική Μακροοικονομική,

31 Ερμηνεία της Βέλτιστης Νέα Τιμολόγησης με Σταδιακή Αναπροσαρμογή των Τιμών Οι επιχειρήσεις που επανατιμολογούν στην περίοδο t θα επιλέξουν μία τιμή η οποία θα αντιστοιχεί σε ένα σταθμικό μέσο του τρέχοντος και των προσδοκώμενων μελλοντικών επιπέδων τιμών, συν ένα περιθώριο μ πάνω σε ένα σταθμικό μέσο του τρέχοντος και των προσδοκώμενων μελλοντικών επιπέδων του πραγματικού οριακού κόστους τους. Οι συντελεστές στάθμισης μιας μελλοντικής περιόδου t+s εξαρτώνται από την πιθανότητα η επιχείρηση να μην μπορεί να επανατιμολογήσει στην περίοδο t+s, η οποία ισούται με γ s, καθώς και από το συντελεστή προεξόφλησης β s. Επιπλέον, το μέρος της τιμολόγησης που εξαρτάται από το προσδοκώμενο οριακό κόστος της επιχείρησης εξαρτάται αρνητικά από την ελαστικότητα της ζήτησης για το προϊόν της επιχείρησης ε, μέσω της παραμέτρου ω. Καθηγητής Γιώργος Αλογοσκούφης, Δυναμική Μακροοικονομική,

32 Ο Πληθωρισμός με Σταδιακή Αναπροσαρμογή των Τιμών Μπορούμε τώρα να συνδυάσουμε την εξίσωση προσαρμογής του επιπέδου των τιμών, με την εξίσωση προσδιορισμού των νέων τιμολογήσεων. _ p p! (1 γ ) p t t 1 t p t 1 p _ t! 1 βγ 1 βγ F p + ω 1 βγ t µ + 1 βγ F w p + 1 t t 1 α α y a t t ( ) Καθηγητής Γιώργος Αλογοσκούφης, Δυναμική Μακροοικονομική,

33 Η Εξίσωση Προσαρμογής του Επιπέδου των Τιμών Συνδυάζοντας την εξίσωση προσαρμογής του επιπέδου των τιμών με την εξίσωση προσδιορισμού των νέων τιμολογήσεων έχουμε ότι, (1+ β)p t p t 1 βe t p t+1 = (1 γ )(1 βγ ) ω µ + w t p t + 1 γ 1 α α y t a t ( ) Ο λογάριθμος του επιπέδου των τιμών προσαρμόζεται σταδιακά προς το επίπεδο των τιμών ισορροπίας, το οποίο είναι ένα σταθερό περιθώριο μ επί το οριακού κόστους παραγωγής. Η εξίσωση αυτή διαφορών στο λογάριθμο του επιπέδου των τιμών έχει δύο ρίζες, εκατέρωθεν της μονάδας, και κατά συνέπεια οδηγεί στη μακροχρόνια ισορροπία. Καθηγητής Γιώργος Αλογοσκούφης, Δυναμική Μακροοικονομική,

34 Ισορροπία στην Αγορά Αγαθών και Υπηρεσιών και η Νέα Κεϋνσιανή Καμπύλη IS Η συνθήκη ισορροπίας στην αγορά αγαθών και υπηρεσιών απαιτεί όπως, Y t = C t Αντικαθιστώντας στην εξίσωση Euler για την κατανάλωση, y = E (y ) 1 ( t t t+1 θ i t E tπ ρ) t+1 Η εξίσωση αυτή συχνά αναφέρεται ως η νέα κεϋνσιανή καμπύλη IS. Σε σχέση με τη συμβατική IS, η εξίσωση αυτή περιέχει την ορθολογική προσδοκία για το μελλοντικό πραγματικό εισόδημα και εξαρτάται από το πραγματικό και όχι απλώς το ονομαστικό επιτόκιο. Καθηγητής Γιώργος Αλογοσκούφης, Δυναμική Μακροοικονομική,

35 Η Νέα Κεϋνσιανή Καμπύλη IS και το Φυσικό Επίπεδο του Πραγματικού Εισοδήματος και του Πραγματικού Επιτοκίου Χρησιμοποιώντας τους ορισμούς του φυσικού πραγματικού εισοδήματος και του φυσικού πραγματικού επιτοκίου, η Νέα Κεϋνσιανή Kαμπύλη IS μπορεί να γραφεί ως, y y N = E (y y N ) 1 ( t t t t+1 t+1 θ i t E tπ r N ) t+1 t Κατά συνέπεια, σύμφωνα με τη νέα κεϋνσιανή καμπύλη IS, αποκλίσεις της πραγματικής ζήτησης από το φυσικό της επίπεδο είναι αρνητική συνάρτηση των αποκλίσεων του πραγματικού επιτοκίου από το φυσικό του επίπεδο, όπως τα έχουμε ήδη ορίσει. Καθηγητής Γιώργος Αλογοσκούφης, Δυναμική Μακροοικονομική,

36 Από την Προσαρμογή του Επιπέδου των Τιμών στον Προσδιορισμό του Πληθωρισμού Η εξίσωση προσαρμογής του επιπέδου των τιμών μπορεί να γραφεί ως π t = βe t π t+1 + (1 γ )(1 βγ ) ω µ + w t p t + 1 γ 1 α α y a t t ( ) όπου π είναι ο πληθωρισμός, ο οποίος ορίζεται ως, π t = p t p t 1 Ο τρέχον πληθωρισμός θα είναι μεγαλύτερος από τον προεξοφλημένο μελλοντικό πληθωρισμό, εάν το τρέχον ονομαστικό οριακό κόστος εργασίας, προσαυξημένο κατά το περιθώριο μ, είναι υψηλότερο από το τρέχον επίπεδο των τιμών p. Οι επιχειρήσεις που τιμολογούν στην τρέχουσα περίοδο προχωρούν σε μεγαλύτερες αυξήσεις τιμών από τον προσδοκώμενο μελλοντικό πληθωρισμό, προκειμένου να αντισταθμίσουν το υψηλό τρέχον οριακό κόστος εργασίας. Καθηγητής Γιώργος Αλογοσκούφης, Δυναμική Μακροοικονομική,

37 Ισορροπία στην Αγορά Εργασίας και η Νέα Κεϋνσιανή Καμπύλη Phillips Ισορροπία στην αγορά εργασίας συνεπάγεται ότι μπορούμε να αντικαταστήσουμε τον πραγματικό μισθό στην εξίσωση προσδιορισμού του πληθωρισμού, από τη συνθήκη πρώτης τάξης του αντιπροσωπευτικού νοικοκυριού. Χρησιμοποιώντας και τη συνθήκη ισορροπίας στην αγορά αγαθών και υπηρεσιών καθώς και τη συνάρτηση παραγωγής, έχουμε, π = βe π +κ ( y y N ) t t t+1 t t όπου κ = (1 γ )(1 βγ ) γ θ(1 α ) + λ + α 1 α + ε Αυτή είναι η Νέα Κεϋνσιανή Καμπύλη Phillips. Καθηγητής Γιώργος Αλογοσκούφης, Δυναμική Μακροοικονομική,

38 Η Διάρθρωση του Νέου Κεϋνσιανού Υποδείγματος Το Νέο Κεϋνσιανό Υπόδειγμα έχει την εξής διάρθρωση: Οι αποκλίσεις του πληθωρισμού προσδιορίζονται από τη νέα κεϋνσιανή καμπύλη Phillips, ως συνάρτηση των αποκλίσεων της πραγματικής ζήτησης από το επίπεδο του πραγματικού προϊόντος ισορροπίας, δηλαδή του φυσικού επιπέδου του προϊόντος. Οι αποκλίσεις της πραγματικής ζήτησης από το φυσικό επίπεδο του πραγματικού προϊόντος προσδιορίζονται από τη νέα κεϋνσιανή καμπύλη IS, η οποία εξαρτάται από τις αποκλίσεις του πραγματικού επιτοκίου από το φυσικό του επίπεδο. Προκειμένου να συμπληρωθεί το υπόδειγμα πρέπει να προσδιορισθεί το πως καθορίζεται το ονομαστικό επιτόκιο. Κατά συνέπεια, και σε αντίθεση με το κλασσικό υπόδειγμα, λόγω της σταδιακής προσαρμογής των τιμών, οι διακυμάνσεις των πραγματικών μεγεθών δεν μπορούν να καθορισθούν χωρίς αναφορά σε νομισματικούς παράγοντες. Καθηγητής Γιώργος Αλογοσκούφης, Δυναμική Μακροοικονομική,

39 Ο Κανόνας των Επιτοκίων του Taylor Θα αναλύσουμε το υπόδειγμα με την υπόθεση ότι η κεντρική τράπεζα ακολουθεί ένα κανόνα επιτοκίων της μορφής, i t = ρ + η π π t + η y (y t y t N ) + v t όπου η π και η y είναι θετικοί συντελεστές, και v είναι μία εξωγενής στοχαστική διαταραχή στα ονομαστικά επιτόκια. Αξίζει να σημειωθεί ότι επειδή η σταθερά στον κανόνα αυτό ισούται με ρ, ο κανόνας είναι συνεπής με μηδενικό πληθωρισμό στη μακροχρόνια ισορροπία. Ο κανόνας αυτός είναι γνωστός ως κανόνας του Taylor (1993). Καθηγητής Γιώργος Αλογοσκούφης, Δυναμική Μακροοικονομική,

40 Ιδιότητες του Κανόνα του Taylor Ο κανόνας του Taylor (1993), είναι μία καλή προσέγγιση της διαχρονικής πολιτικής της Κεντρικής Τράπεζας των ΗΠΑ και άλλων αναπτυγμένων οικονομιών. Ο κανόνας αυτός συνεπάγεται μία αντικυκλική συμπεριφορά της νομισματικής πολιτικής. Όταν ο πληθωρισμός είναι υψηλός, η κεντρική τράπεζα ανεβάζει τα ονομαστικά επιτόκια προκειμένου να τον περιορίσει. Όταν η ανεργία είναι υψηλή (η παραγωγή είναι χαμηλότερη από το φυσικό της επίπεδο), τότε η κεντρική τράπεζα μειώνει τα επιτόκια προκειμένου να αυξήσει την πραγματική ζήτηση, να μειώσει την ανεργία και να οδηγήσει την παραγωγή προς το φυσικό της επίπεδο. Όπως θα δούμε παρακάτω, αν η αντίδραση των ονομαστικών επιτοκίων στον πληθωρισμό είναι αρκετά έντονη, ο κανόνας αυτός δεν συνεπάγεται την απροσδιοριστία του επιπέδου των τιμών και του πληθωρισμού που συνήθως συνδέεται με τους κανόνες των επιτοκίων. Καθηγητής Γιώργος Αλογοσκούφης, Δυναμική Μακροοικονομική,

41 Το Πλήρες Νέο Κεϋνσιανό Υπόδειγμα Αντικαθιστώντας τον κανόνα του Taylor για το ονομαστικό επιτόκιο στην νέα κεϋνσιανή καμπύλη IS, το νέο κεϋνσιανό υπόδειγμα μπορεί να εκφραστεί ως, y ~ t π t = 1 θ + η y +κη π θ 1 βη π θκ κ + β(θ + η y ) E t y ~ t+1 E ( t π ) t θ + η y +κη π κ rtn ρ v t ( ) όπου y ~ t = y t y t N Η μεταβλητή αυτή συχνά αναφέρεται ως η υπερβάλλουσα παραγωγή (excess output), και το αντίθετό της ως το παραγωγικό κενό (output gap). Καθηγητής Γιώργος Αλογοσκούφης, Δυναμική Μακροοικονομική,

42 Χαρακτηριστικά του Νέου Κεϋνσιανού Υποδείγματος Οι διακυμάνσεις τόσο της υπερβάλλουσας πραγματικής παραγωγής όσο και του πληθωρισμού είναι συνάρτηση τόσο πραγματικών διαταραχών όπως το r N, όσο και ονομαστικών διαταραχών όπως το v. Οι παράμετροι του νέου κεϋνσιανού υποδείγματος εξαρτώνται από τις προτιμήσεις των καταναλωτών (θ, λ και ρ), την τεχνολογία της παραγωγής (α), τη διάρθρωση των αγορών (ε και γ) και τις παραμέτρους της νομισματικής πολιτικής (η π και η y ). Καθηγητής Γιώργος Αλογοσκούφης, Δυναμική Μακροοικονομική,

43 Δυναμική Ευστάθεια του Νέου Κεϋνσιανού Υποδείγματος Δεδομένου ότι τόσο η υπερβάλλουσα παραγωγή όσο και ο πληθωρισμός είναι μη προκαθορισμένες μεταβλητές, η λύση θα είναι μοναδική μόνο εάν η μήτρα των συντελεστών των μελλοντικών προσδοκιών έχει και τις δύο ιδιοτιμές της εντός του μοναδιαίου κύκλου. Με την υπόθεση ότι οι συντελεστές του κανόνα των επιτοκίων η π και η y είναι θετικοί, μπορεί να δείξει κανείς ότι μία αναγκαία και ικανή συνθήκη για μοναδική λύση είναι η, κ ( η π 1) + (1 β)η y > 0 ή η π > 1 (1 β) η y κ Απαιτείται για να υπάρχει δυναμική ευστάθεια μία επαρκώς ισχυρή αντίδραση των ονομαστικών επιτοκίων στον πληθωρισμό. Καθηγητής Γιώργος Αλογοσκούφης, Δυναμική Μακροοικονομική,

44 Νομισματικές Διαταραχές και Μακροοικονομικές Διακυμάνσεις στο Νέο Κεϋνσιανό Υπόδειγμα Προκειμένου να διερευνήσουμε το πως καθαρά νομισματικές διαταραχές μπορούν να προκαλούν διακυμάνσεις στα πραγματικά μεγέθη, υποθέτουμε ότι η διαταραχή στο ονομαστικό επιτόκιο v ακολουθεί μία αυτοπαλλίνδρομη στοχαστική διαδικασία πρώτου βαθμού, της μορφής, v t = ρ v v t 1 + ε t v όπου 0 < ρ v < 1 και ε t v N(0,σ v 2 ) Σημείωση: Μία θετική τιμή του ε v ερμηνεύεται ως μία συρρικνωτική (contractionary) νομισματική διαταραχή, η οποία οδηγεί σε αύξηση των ονομαστικών επιτοκίων, για δεδομένη υπερβάλλουσα παραγωγή και δεδομένο πληθωρισμό. Αντίθετα, μία αρνητική τιμή του ερμηνεύεται ως μία επεκτατική (expansionary) νομισματική διαταραχή. Καθηγητής Γιώργος Αλογοσκούφης, Δυναμική Μακροοικονομική,

45 Νομισματικές Διαταραχές και Μακροοικονομικές Διακυμάνσεις στο Νέο Κεϋνσιανό Υπόδειγμα Επιλύοντας το υπόδειγμα με την υπόθεση ότι δεν υπάρχουν πραγματικές διαταραχές, οι διακυμάνσεις της υπερβάλλουσας παραγωγής και του πληθωρισμού προσδιορίζονται από, y ~ t = (1 βρ v )Λ v v t π t = κλ v v t όπου Λ v = 1 ( ) +κ (η π ρ v ) > 0 (1 βρ v ) θ(1 ρ v ) + η y Καθηγητής Γιώργος Αλογοσκούφης, Δυναμική Μακροοικονομική,

46 Νομισματικές Διαταραχές και Μακροοικονομικές Διακυμάνσεις στο Νέο Κεϋνσιανό Υπόδειγμα Mία εξωγενής αύξηση στο ονομαστικό επιτόκιο οδηγεί σε μία παρατεταμένη μείωση της υπερβάλλουσας παραγωγής και του πληθωρισμού. Μία εξωγενής μείωση στο ονομαστικό επιτόκιο οδηγεί σε παρατεταμένη αύξηση της υπερβάλλουσας παραγωγής και του πληθωρισμού. Κατά συνέπεια, στο υπόδειγμα αυτό, λόγω της σταδιακής προσαρμογής των τιμών, αμιγώς νομισματικές διαταραχές οδηγούν σε διακυμάνσεις τόσο πραγματικών μεγεθών (όπως η πραγματική παραγωγή) όσο και ονομαστικών μεγεθών (όπως ο πληθωρισμός). Καθηγητής Γιώργος Αλογοσκούφης, Δυναμική Μακροοικονομική,

47 Πραγματικές Διαταραχές και Μακροοικονομικές Διακυμάνσεις στο Νέο Κεϋνσιανό Υπόδειγμα Προκειμένου να διερευνήσουμε το πως πραγματικές διαταραχές μπορούν να προκαλούν διακυμάνσεις στα πραγματικά μεγέθη, υποθέτουμε ότι η διαταραχή στη συνολική παραγωγικότητα a ακολουθεί μία αυτοπαλλίνδρομη στοχαστική διαδικασία πρώτου βαθμού, της μορφής, a t = ρ a a t 1 + ε t a όπου 0 < ρ a < 1 και ε t a N(0,σ a 2 ) Αξίζει να σημειωθεί ότι σε αντίθεση με τις αμιγώς νομισματικές διαταραχές, οι πραγματικές διαταραχές επηρεάζουν την εξέλιξη και του φυσικού επιπέδου των πραγματικών μεταβλητών. Καθηγητής Γιώργος Αλογοσκούφης, Δυναμική Μακροοικονομική,

48 Πραγματικές Διαταραχές και Μακροοικονομικές Διακυμάνσεις στο Νέο Κεϋνσιανό Υπόδειγμα Επιλύοντας το υπόδειγμα με την υπόθεση ότι δεν υπάρχουν ονομαστικές διαταραχές, οι διακυμάνσεις της υπερβάλλουσας παραγωγής και του πληθωρισμού προσδιορίζονται από, y ~ t = θψ (1 ρ a )(1 βρ a )Λ a a t π t = θψ (1 ρ a )κλ a a t όπου Λ a = 1 ( ) +κ (η π ρ a ) > 0 (1 βρ a ) θ(1 ρ a ) + η y Καθηγητής Γιώργος Αλογοσκούφης, Δυναμική Μακροοικονομική,

49 Πραγματικές Διαταραχές και Μακροοικονομικές Διακυμάνσεις στο Νέο Κεϋνσιανό Υπόδειγμα Mε την υπόθεση ότι ο βαθμός εμμονής των πραγματικών διαταραχών είναι μικρότερος από τη μονάδα, μία θετική τεχνολογική διαταραχή οδηγεί σε μείωση της υπερβάλλουσας παραγωγής και του πληθωρισμού. Αυτό συμβαίνει διότι το φυσικό επίπεδο της παραγωγής αυξάνεται ενώ η πραγματική παραγωγή αυξάνεται λιγότερο ή και μειώνεται λόγω της συμπεριφοράς των πραγματικών επιτοκίων. Το τι γίνεται στη συνολική παραγωγή και την απασχόληση εξαρτάται από τις ακριβείς τιμές όλων των παραμέτρων του υποδείγματος, συμπεριλαμβανομένων των παραμέτρων του κανόνα της νομισματικής πολιτικής Καθηγητής Γιώργος Αλογοσκούφης, Δυναμική Μακροοικονομική,

50 Δυναμικές Προσομοιώσεις του Νέου Κεϋνσιανού Υποδείγματος Παρουσιάζουμε τις δυναμικές επιπτώσεις τόσο νομισματικών όσο και πραγματικών διαταραχών, για τιμές των παραμέτρων οι οποίες χρησιμοποιούνται συνήθως στη σχετική βιβλιογραφία. Υποθέτουμε θ=1, λ=1, ρ=0,01, α=0,333, ε=6, γ=0,667, η π =1,50, η y =0,125, ρ a =0,90, ρ v =0,50. Εξετάζουμε τις δυναμικές επιπτώσεις μιας διαταραχής στα ονομαστικά επιτόκια κατά 0,25 καθώς και μίας διαταραχής στην παραγωγικότητα κατά 0,25. Καθηγητής Γιώργος Αλογοσκούφης, Δυναμική Μακροοικονομική,

51 Δυναμική Συμπεριφορά του Νέου Κεϋνσιανού Υποδείγματος μετά μία Διαταραχή στα Ονομαστικά Επιτόκια κατά 0,25 Καθηγητής Γιώργος Αλογοσκούφης, Δυναμική Μακροοικονομική,

52 Δυναμική Συμπεριφορά του Νέου Κεϋνσιανού Υποδείγματος μετά μία Διαταραχή στα Ονομαστικά Επιτόκια κατά 0,25 Η διαταραχή αυτή οδηγεί σε μία αυτόματη άνοδο του ονομαστικού και του πραγματικού επιτοκίου και μειώνει την υπερβάλλουσα παραγωγή και τον πληθωρισμό. Επειδή η διαταραχή αυτή δεν επηρεάζει το φυσικό επίπεδο της παραγωγής, το πραγματικό προϊόν, η απασχόληση και οι πραγματικοί μισθοί μειώνονται. Η οικονομία σταδιακά επιστρέφει στη μακροχρόνια ισορροπία της, καθώς οι επιπτώσεις της νομισματικής διαταραχής σταδιακά εκφυλίζονται. Καθηγητής Γιώργος Αλογοσκούφης, Δυναμική Μακροοικονομική,

53 Δυναμική Συμπεριφορά του Νέου Κεϋνσιανού Υποδείγματος μετά μία Διαταραχή στην Παραγωγικότητα κατά 0,25 Καθηγητής Γιώργος Αλογοσκούφης, Δυναμική Μακροοικονομική,

54 Δυναμική Συμπεριφορά του Νέου Κεϋνσιανού Υποδείγματος μετά μία Διαταραχή στην Παραγωγικότητα κατά 0,25 Η διαταραχή αυτή οδηγεί σε μία παρατεταμένη άνοδο του φυσικού επιπέδου της παραγωγής, μείωση της υπερβάλλουσας παραγωγής και του πληθωρισμού, αύξηση των πραγματικών μισθών και μείωση των ονομαστικών και πραγματικών επιτοκίων. Η μείωση των πραγματικών επιτοκίων οδηγεί σε αύξηση της πραγματικής ζήτησης και της παραγωγής, η οποία όμως είναι μικρότερη από την αύξηση του φυσικού επιπέδου της παραγωγής. Αυτός άλλωστε είναι και ο λόγος που μειώνεται η υπερβάλλουσα παραγωγή. Και στην περίπτωση αυτή, η οικονομία σταδιακά επιστρέφει στη μακροχρόνια ισορροπία της, καθώς οι επιπτώσεις της πραγματικής διαταραχής είναι προσωρινές και σταδιακά εκφυλίζονται. Καθηγητής Γιώργος Αλογοσκούφης, Δυναμική Μακροοικονομική,

55 Συμπεράσματα Στη διάλεξη αυτή παρουσιάσαμε τη διάρθρωση του νέου κεϋνσιανού υποδείγματος των οικονομικών διακυμάνσεων, υποθέτοντας αρχικά άμεση και κατόπιν σταδιακή προσαρμογή του επιπέδου των τιμών. Σε αντίθεση με τα παραδοσιακά κεϋνσιανά υποδείγματα, στα οποία οι βασικές σχέσεις δεν συνάγονται από ρητά μικροοικονομικά θεμέλια, το νέο κεϋνσιανό υπόδειγμα είναι ένα δυναμικό στοχαστικό υπόδειγμα γενικής ισορροπίας, βασισμένο σε μικροοικονομικά θεμέλια αντίστοιχα με το νέο κλασσικό υπόδειγμα. Αφού παρουσιάσαμε τις ιδιότητες του υποδείγματος αυτού, αναλύσαμε τις επιπτώσεις νομισματικών αλλά και πραγματικών διαταραχών στις διακυμάνσεις του εισοδήματος και του επιπέδου των τιμών (πληθωρισμού). Καθηγητής Γιώργος Αλογοσκούφης, Δυναμική Μακροοικονομική,

56 Διαφορές του Νέου Κεϋνσιανού από το Νέο Κλασσικό Υπόδειγμα Το νέο κεϋνσιανό υπόδειγμα, σε αντίθεση με το νέο κλασσικό υπόδειγμα, μπορεί να εξηγήσει νομισματικούς κύκλους, δηλαδή οικονομικές διακυμάνσεις οι οποίες προκαλούνται από νομισματικές διαταραχές και διαταραχές στη συνολική ζήτηση. Οι διαταραχές αυτές μεταδίδονται στα πραγματικά μεγέθη και εμμένουν στο χρόνο μέσω της σταδιακής προσαρμογής του επιπέδου τιμών. Τέτοιοι νομισματικοί κύκλοι δεν μπορούν να προκληθούν σε υποδείγματα με άμεση προσαρμογή των τιμών και των μισθών. Όταν υπάρχει άμεση προσαρμογή των τιμών και των μισθών, οι νομισματικές διαταραχές επηρεάζουν μόνο ονομαστικές και όχι πραγματικές μεταβλητές όπως η συνολική παραγωγή, η κατανάλωση, η απασχόληση, οι πραγματικοί μισθοί και τα πραγματικά επιτόκια. Καθηγητής Γιώργος Αλογοσκούφης, Δυναμική Μακροοικονομική,

Ενα Νέο Κλασσικό Υπόδειγμα Χωρίς Κεφάλαιο. Μακροοικονομικές Διακυμάνσεις και Νομισματικοί Παράγοντες

Ενα Νέο Κλασσικό Υπόδειγμα Χωρίς Κεφάλαιο. Μακροοικονομικές Διακυμάνσεις και Νομισματικοί Παράγοντες Ενα Νέο Κλασσικό Υπόδειγμα Χωρίς Κεφάλαιο Μακροοικονομικές Διακυμάνσεις και Νομισματικοί Παράγοντες Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης, Δυναμική Μακροοικονομική, Αθήνα, 2016 Ενα Νέο Κλασσικό Υπόδειγμα Χωρίς Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 14 Ατελής Ανταγωνισµός, Κλιµακωτή Προσαρµογή των Τιµών και Μακροοικονοµικές Διακυµάνσεις

Κεφάλαιο 14 Ατελής Ανταγωνισµός, Κλιµακωτή Προσαρµογή των Τιµών και Μακροοικονοµικές Διακυµάνσεις Γιώργος Αλογοσκούφης, Δυναµική Μακροοικονοµική, Αθήνα 205 Κεφάλαιο 4 Ατελής Ανταγωνισµός, Κλιµακωτή Προσαρµογή των Τιµών και Μακροοικονοµικές Διακυµάνσεις Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζουµε τη διάρθρωση ενός

Διαβάστε περισσότερα

Το Βασικό Κεϋνσιανό Υπόδειγμα και η Σταδιακή Προσαρμογή του Επιπέδου Τιμών. Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης

Το Βασικό Κεϋνσιανό Υπόδειγμα και η Σταδιακή Προσαρμογή του Επιπέδου Τιμών. Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης Το Βασικό Κεϋνσιανό Υπόδειγμα και η Σταδιακή Προσαρμογή του Επιπέδου Τιμών Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης Καθηγητής Γιώργος Αλογοσκούφης, Δυναμική Μακροοικονομική, 2014 Η Κεϋνσιανή Προσέγγιση Η πιο διαδεδομένη

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 13 Ατελής Ανταγωνισµός, Κλιµακωτή Προσαρµογή των Τιµών και Μακροοικονοµικές Διακυµάνσεις

Κεφάλαιο 13 Ατελής Ανταγωνισµός, Κλιµακωτή Προσαρµογή των Τιµών και Μακροοικονοµικές Διακυµάνσεις Γιώργος Αλογοσκούφης, Δυναµική Μακροοικονοµική, Αθήνα 205 Κεφάλαιο 3 Ατελής Ανταγωνισµός, Κλιµακωτή Προσαρµογή των Τιµών και Μακροοικονοµικές Διακυµάνσεις Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζουµε τη διάρθρωση ενός

Διαβάστε περισσότερα

Ανεργία, Πληθωρισμός και Ορθολογικές Προσδοκίες. Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης

Ανεργία, Πληθωρισμός και Ορθολογικές Προσδοκίες. Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης Ανεργία, Πληθωρισμός και Ορθολογικές Προσδοκίες Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης Καθηγητής Γιώργος Αλογοσκούφης, Δυναμική Μακροοικονομική, 2014 Η Καμπύλη Phillips H καμπύλη Phillips, η αρνητική σχέση μεταξύ ανεργίας

Διαβάστε περισσότερα

Η Νέα Κλασσική Θεώρηση των Οικονομικών Διακυμάνσεων

Η Νέα Κλασσική Θεώρηση των Οικονομικών Διακυμάνσεων Η Νέα Κλασσική Θεώρηση των Οικονομικών Διακυμάνσεων Οικονομικές Διακυμάνσεις Οι οικονομίες ανέκαθεν υπόκειντο σε κυκλικές διακυμάνσεις. Σε ορισμένες περιόδους η παραγωγή και η απασχόληση αυξάνονται με

Διαβάστε περισσότερα

Ενα Νέο Κεϋνσιανό Υπόδειγμα με Περιοδικό Καθορισμό των Ονομαστικών Μισθών. Καθορισμός των Ονομαστικών Μισθών και Ανεργία

Ενα Νέο Κεϋνσιανό Υπόδειγμα με Περιοδικό Καθορισμό των Ονομαστικών Μισθών. Καθορισμός των Ονομαστικών Μισθών και Ανεργία Ενα Νέο Κεϋνσιανό Υπόδειγμα με Περιοδικό Καθορισμό των Ονομαστικών Μισθών Καθορισμός των Ονομαστικών Μισθών και Ανεργία Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης, Δυναμική Μακροοικονομική, Αθήνα, 2016 Δυναμικά Στοχαστικά

Διαβάστε περισσότερα

Η Νέα Κλασσική Θεώρηση των Οικονομικών Διακυμάνσεων. Το Υπόδειγμα των Πραγματικών Οικονομικών Κύκλων

Η Νέα Κλασσική Θεώρηση των Οικονομικών Διακυμάνσεων. Το Υπόδειγμα των Πραγματικών Οικονομικών Κύκλων Η Νέα Κλασσική Θεώρηση των Οικονομικών Διακυμάνσεων Το Υπόδειγμα των Πραγματικών Οικονομικών Κύκλων 1 Οικονομικές Διακυμάνσεις Οι οικονομίες ανέκαθεν υπόκειντο σε κυκλικές διακυμάνσεις. Σε ορισμένες περιόδους

Διαβάστε περισσότερα

Το Βασικό Κεϋνσιανό Υπόδειγμα και η Σχέση Μεταξύ Ανεργίας και Πληθωρισμού

Το Βασικό Κεϋνσιανό Υπόδειγμα και η Σχέση Μεταξύ Ανεργίας και Πληθωρισμού Το Βασικό Κεϋνσιανό Υπόδειγμα και η Σχέση Μεταξύ Ανεργίας και Πληθωρισμού Καθηγητής Γιώργος Αλογοσκούφης, Δυναμική Μακροοικονομική, 2014 Η Κεϋνσιανή Προσέγγιση Η πιο διαδεδομένη προσέγγιση στην ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Το Βασικό Κεϋνσιανό Υπόδειγμα και η Σχέση Μεταξύ Ανεργίας και Πληθωρισμού. Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης

Το Βασικό Κεϋνσιανό Υπόδειγμα και η Σχέση Μεταξύ Ανεργίας και Πληθωρισμού. Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης Το Βασικό Κεϋνσιανό Υπόδειγμα και η Σχέση Μεταξύ Ανεργίας και Πληθωρισμού Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης Καθηγητής Γιώργος Αλογοσκούφης, Δυναμική Μακροοικονομική, 2014 Η Κεϋνσιανή Προσέγγιση Η πιο διαδεδομένη

Διαβάστε περισσότερα

Πληθωρισμός, Ανεργία και Αξιοπιστία της Νομισματικής Πολιτικής. Το Πρόβλημα του Πληθωρισμού σε ένα Υπόδειγμα με Υψηλή Ανεργία Ισορροπίας

Πληθωρισμός, Ανεργία και Αξιοπιστία της Νομισματικής Πολιτικής. Το Πρόβλημα του Πληθωρισμού σε ένα Υπόδειγμα με Υψηλή Ανεργία Ισορροπίας Πληθωρισμός, Ανεργία και Αξιοπιστία της Νομισματικής Πολιτικής Το Πρόβλημα του Πληθωρισμού σε ένα Υπόδειγμα με Υψηλή Ανεργία Ισορροπίας Καθηγητής Γιώργος Αλογοσκούφης, Δυναμική Μακροοικονομική, 2014 Πληθωρισμός,

Διαβάστε περισσότερα

Νομισματική και Συναλλαγματική Πολιτική σε μια Μικρή Ανοικτή Οικονομία. Σταθερές ή Κυμαινόμενες Ισοτιμίες;

Νομισματική και Συναλλαγματική Πολιτική σε μια Μικρή Ανοικτή Οικονομία. Σταθερές ή Κυμαινόμενες Ισοτιμίες; Νομισματική και Συναλλαγματική Πολιτική σε μια Μικρή Ανοικτή Οικονομία Σταθερές ή Κυμαινόμενες Ισοτιμίες; Καθ. Γ. Αλογοσκούφης, Διεθνής Οικονομική και Παγκόσμια Οικονομία, 2014 Ένα Βραχυχρόνιο Υπόδειγµα

Διαβάστε περισσότερα

Επίλυση Υποδειγμάτων με Ορθολογικές Προσδοκίες. Το Πρωτοβάθμιο και Δευτεροβάθμιο Υπόδειγμα

Επίλυση Υποδειγμάτων με Ορθολογικές Προσδοκίες. Το Πρωτοβάθμιο και Δευτεροβάθμιο Υπόδειγμα Επίλυση Υποδειγμάτων με Ορθολογικές Προσδοκίες Το Πρωτοβάθμιο και Δευτεροβάθμιο Υπόδειγμα Καθηγητής Γιώργος Αλογοσκούφης, Δυναμική Μακροοικονομική, 2014 Ορισμός των Ορθολογικών Προσδοκιών για Μία Περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

Το Υπόδειγμα του Αντιπροσωπευτικού Νοικοκυριού

Το Υπόδειγμα του Αντιπροσωπευτικού Νοικοκυριού Το Υπόδειγμα του Αντιπροσωπευτικού Νοικοκυριού Ramsey-Cass-Koopmans 1 Το Υπόδειγμα του Ramsey To υπόδειγμα αντιπροσωπευτικού νοικοκυριού oφείλεται στον Ramsey (1928), ο οποίος είχε πρώτος αναλύσει τη βέλτιστη

Διαβάστε περισσότερα

Η Διαχρονική Προσέγγιση στο Ισοζύγιο Πληρωμών

Η Διαχρονική Προσέγγιση στο Ισοζύγιο Πληρωμών Η Διαχρονική Προσέγγιση στο Ισοζύγιο Πληρωμών Καθ. ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 1 Η Διαχρονική Προσέγγιση Η διαχρονική προσέγγιση έχει ως σημείο εκκίνησης τις τεχνολογικές και αγοραίες

Διαβάστε περισσότερα

Χρήμα και Οικονομική Μεγέθυνση. Προσφορά Χρήματος, Πληθωρισμός και Οικονομική Μεγέθυνση

Χρήμα και Οικονομική Μεγέθυνση. Προσφορά Χρήματος, Πληθωρισμός και Οικονομική Μεγέθυνση Χρήμα και Οικονομική Μεγέθυνση Προσφορά Χρήματος, Πληθωρισμός και Οικονομική Μεγέθυνση Η Ζήτηση Χρήματος Αρχικά αναλύουμε ένα υπόδειγμα αντιπροσωπευτικού νοικοκυριού στο οποίο το χρήμα εισέρχεται στη συνάρτηση

Διαβάστε περισσότερα

Η Διαχρονική Προσέγγιση στο Ισοζύγιο Πληρωμών. Διεθνής Οικονομική Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης

Η Διαχρονική Προσέγγιση στο Ισοζύγιο Πληρωμών. Διεθνής Οικονομική Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης Η Διαχρονική Προσέγγιση στο Ισοζύγιο Πληρωμών Διεθνής Οικονομική Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης 1 Η Διαχρονική Προσέγγιση Η διαχρονική προσέγγιση έχει ως σημείο εκκίνησης τις τεχνολογικές και αγοραίες δυνατότητες

Διαβάστε περισσότερα

Υποδείγματα Συσσώρευσης Ανθρωπίνου Κεφαλαίου, Ιδεών και Καινοτομιών και Ενδογενούς Μεγέθυνσης

Υποδείγματα Συσσώρευσης Ανθρωπίνου Κεφαλαίου, Ιδεών και Καινοτομιών και Ενδογενούς Μεγέθυνσης Υποδείγματα Συσσώρευσης Ανθρωπίνου Κεφαλαίου, Ιδεών και Καινοτομιών και Ενδογενούς Μεγέθυνσης Εξωτερικότητες από τη Συσσώρευση Φυσικού Κεφαλαίου, Συσσώρευση Ανθρωπίνου Κεφαλαίου, και Παραγωγή Νέων Ιδεών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΖΑΝΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΖΑΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΖΑΝΑΣ Μακροοικονομική Θεωρία Υπόδειγμα IS/LM Στο υπόδειγμα IS/LM εξετάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Υποδείγματα Ενδογενούς Οικονομικής Μεγέθυνσης. Εξωτερικότητες από τη Συσσώρευση Φυσικού Κεφαλαίου στην Αποδοτικότητα της Εργασίας

Υποδείγματα Ενδογενούς Οικονομικής Μεγέθυνσης. Εξωτερικότητες από τη Συσσώρευση Φυσικού Κεφαλαίου στην Αποδοτικότητα της Εργασίας Υποδείγματα Ενδογενούς Οικονομικής Μεγέθυνσης Εξωτερικότητες από τη Συσσώρευση Φυσικού Κεφαλαίου στην Αποδοτικότητα της Εργασίας Εκμάθηση από την Εμπειρία και Συσσώρευση Κεφαλαίου η τεχνολογική πρόοδος

Διαβάστε περισσότερα

Επίλυση Υποδειγμάτων με Ορθολογικές Προσδοκίες. Το Πρωτοβάθμιο Υπόδειγμα

Επίλυση Υποδειγμάτων με Ορθολογικές Προσδοκίες. Το Πρωτοβάθμιο Υπόδειγμα Επίλυση Υποδειγμάτων με Ορθολογικές Προσδοκίες Το Πρωτοβάθμιο Υπόδειγμα Καθηγητής Γιώργος Αλογοσκούφης, Δυναμική Μακροοικονομική, 2014 Ορισμός των Ορθολογικών Προσδοκιών για Μία Περίοδο στο Μέλλον Η ορθολογική

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 12 Το Βασικό Κεϋνσιανό Υπόδειγµα Οικονοµικών Διακυµάνσεων

Κεφάλαιο 12 Το Βασικό Κεϋνσιανό Υπόδειγµα Οικονοµικών Διακυµάνσεων Γιώργος Αλογοσκούφης, Διαχρονική Μακροοικονοµική, Αθήνα 2013 Κεφάλαιο 12 Το Βασικό Κεϋνσιανό Υπόδειγµα Οικονοµικών Διακυµάνσεων Η πιο διαδεδοµένη προσέγγιση στην ανάλυση των οικονοµικών κύκλων βασίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Το Υπόδειγμα του Αντιπροσωπευτικού Νοικοκυριού

Το Υπόδειγμα του Αντιπροσωπευτικού Νοικοκυριού Το Υπόδειγμα του Αντιπροσωπευτικού Νοικοκυριού Ramsey- Cass- Koopmans Το Υπόδειγμα του Ramsey To υπόδειγμα αντιπροσωπευτικού νοικοκυριού oφείλεται στον Ramsey (1928), ο οποίος είχε πρώτος αναλύσει τη βέλτιστη

Διαβάστε περισσότερα

Ανεργία και Τριβές στην Αγορά Εργασίας. Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης

Ανεργία και Τριβές στην Αγορά Εργασίας. Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης Ανεργία και Τριβές στην Αγορά Εργασίας Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης Καθηγητής Γιώργος Αλογοσκούφης, Δυναμική Μακροοικονομική, 2014 Ανεργία και Ανταγωνιστική Αγορά Εργασίας Σε μία πλήρως ανταγωνιστική αγορά

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 8 Το Βασικό Κεϋνσιανό Υπόδειγµα

Κεφάλαιο 8 Το Βασικό Κεϋνσιανό Υπόδειγµα Γιώργος Αλογοσκούφης, Θέµατα Δυναµικής Μακροοικονοµικής, Αθήνα 2012 Κεφάλαιο 8 Το Βασικό Κεϋνσιανό Υπόδειγµα Η πιο διαδεδοµένη προσέγγιση στην ανάλυση των οικονοµικών κύκλων βασίζεται στα παραδοσιακά Κεϋνσιανά

Διαβάστε περισσότερα

Υποδείγματα Επαλλήλων Γενεών

Υποδείγματα Επαλλήλων Γενεών Υποδείγματα Επαλλήλων Γενεών Diamond και Blanchard-Weil Υπoδείγματα Επαλλήλων Γενεών Το υπόδειγμα του αντιπροσωπευτικού νοικοκυριού βασίζεται στην υπόθεση ότι όλα τα νοικοκυριά είναι πανομοιότυπα. Μία

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομική. Μακροοικονομική Θεωρία και Πολιτική. Αναπτύχθηκε ως ξεχωριστός κλάδος: Γιατί μελετάμε ακόμη την. Μακροοικονομική Θεωρία και

Μακροοικονομική. Μακροοικονομική Θεωρία και Πολιτική. Αναπτύχθηκε ως ξεχωριστός κλάδος: Γιατί μελετάμε ακόμη την. Μακροοικονομική Θεωρία και Μακροοικονομική Θεωρία και Πολιτική Εισαγωγή: με τι ασχολείται Ποια είναι η θέση της μακροοικονομικής σήμερα; Χρησιμότητα - γιατί μελετάμε την μακροοικονομική θεωρία; Εξέλιξη θεωρίας και σχέση με την πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 12 Το Βασικό Κεϋνσιανό Υπόδειγµα και η Σταδιακή Προσαρµογή του Επιπέδου των Τιµών

Κεφάλαιο 12 Το Βασικό Κεϋνσιανό Υπόδειγµα και η Σταδιακή Προσαρµογή του Επιπέδου των Τιµών Γιώργος Αλογοσκούφης, Δυναµική Μακροοικονοµική, Αθήνα 2014 Κεφάλαιο 12 Το Βασικό Κεϋνσιανό Υπόδειγµα και η Σταδιακή Προσαρµογή του Επιπέδου των Τιµών Η πιο διαδεδοµένη σήµερα προσέγγιση στην ανάλυση των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 1. Οι επενδύσεις σε μια κλειστή οικονομία χρηματοδοτούνται από: α. το σύνολο των αποταμιεύσεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. β. μόνο τις ιδιωτικές αποταμιεύσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Επανάληψη ΕΣΔΔΑ με ασκήσεις πολλαπλής επιλογής 1. Στην Οικονομική επιστήμη ως οικονομικό πρόβλημα χαρακτηρίζουμε:

Επανάληψη ΕΣΔΔΑ με ασκήσεις πολλαπλής επιλογής 1. Στην Οικονομική επιστήμη ως οικονομικό πρόβλημα χαρακτηρίζουμε: 3 Επανάληψη ΕΣΔΔΑ με ασκήσεις πολλαπλής επιλογής 1. Στην Οικονομική επιστήμη ως οικονομικό πρόβλημα χαρακτηρίζουμε: α) Την έλλειψη χρημάτων που αντιμετωπίζει μια οικονομία β) Την έλλειψη χρημάτων που αντιμετωπίζει

Διαβάστε περισσότερα

H Βραχυχρόνια Καμπύλη Συναθροιστικής Προσφοράς - Μακροχρόνια περίοδος: Κατακόρυφη καμπύλη Συναθροιστικής Προσφοράς (Υ=Υ f ), δηλαδή σταθερή παραγωγή

H Βραχυχρόνια Καμπύλη Συναθροιστικής Προσφοράς - Μακροχρόνια περίοδος: Κατακόρυφη καμπύλη Συναθροιστικής Προσφοράς (Υ=Υ f ), δηλαδή σταθερή παραγωγή H Βραχυχρόνια Καμπύλη Συναθροιστικής Προσφοράς - Μακροχρόνια περίοδος: Κατακόρυφη καμπύλη Συναθροιστικής Προσφοράς (Υ=Υ f ), δηλαδή σταθερή παραγωγή στο επίπεδο του δυνητικού προϊόντος. - Αλλά: Στις σύγχρονες

Διαβάστε περισσότερα

Η Νομισματική Προσέγγιση

Η Νομισματική Προσέγγιση Η Νομισματική Προσέγγιση Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης Η Νομισματική Προσέγγιση Βάση της νομισματικής προσέγγισης είναι το λεγόμενο νομισματικό υπόδειγμα, το οποίο προσδιορίζει τους παράγοντες που επηρεάζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ιοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών Θεματική Ενότητα: ΕΟ 34 - Οικονομική Ανάλυση & Πολιτική ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ακαδ. Έτος: 2010-11 ΟΝΟΜΑ - ΕΠΩΝΥΜΟ:.

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομος πίνακας περιεχομένων

Σύντομος πίνακας περιεχομένων Σύντομος πίνακας περιεχομένων Πρόλογος 19 Οδηγός περιήγησης 25 Πλαίσια 28 Ευχαριστίες της ενδέκατης αγγλικής έκδοσης 35 Βιογραφικά συγγραφέων 36 ΜΕΡΟΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 37 1 Η οικονομική επιστήμη και η οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

Το Πρότυπο Ανταγωνιστικό Υπόδειγμα του Διεθνούς Εμπορίου με Συναρτήσεις Παραγωγής και Χρησιμότητας Cobb Douglas. Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης

Το Πρότυπο Ανταγωνιστικό Υπόδειγμα του Διεθνούς Εμπορίου με Συναρτήσεις Παραγωγής και Χρησιμότητας Cobb Douglas. Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης Το Πρότυπο Ανταγωνιστικό Υπόδειγμα του Διεθνούς Εμπορίου με Συναρτήσεις Παραγωγής και Χρησιμότητας Cobb Douglas Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης Καθ. Γ. Αλογοσκούφης, Διεθνής Οικονομική και Παγκόσμια Οικονομία,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «OIKONOMIKH»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «OIKONOMIKH» ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «OIKONOMIKH»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ

ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ Πρόλογος Ευχαριστίες Βιογραφικά συγγραφέων ΜΕΡΟΣ 1 Εισαγωγή 1 Η οικονομική επιστήμη και η οικονομία 1.1 Πώς αντιμετωπίζουν οι οικονομολόγοι τις επιλογές 1.2 Τα οικονομικά ζητήματα 1.3 Σπανιότητα και ανταγωνιστική

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 12 Ορθολογικές Προσδοκίες και Σταδιακή Προσαρµογή Μισθών

Κεφάλαιο 12 Ορθολογικές Προσδοκίες και Σταδιακή Προσαρµογή Μισθών Γιώργος Αλογοσκούφης, Δυναµική Μακροοικονοµική, Αθήνα 2015 Κεφάλαιο 12 Ορθολογικές Προσδοκίες και Σταδιακή Προσαρµογή Μισθών και Τιµών Όπως αναφέραµε στο προηγούµενο κεφάλαιο, η βιβλιογραφία που αναπτύχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Με άλλα λόγια, η τράπεζα θέτει τα χρήματά σας σε λειτουργία για να κάνει τους τροχούς της βιομηχανίας και της γεωργίας να γυρίσουν.

Με άλλα λόγια, η τράπεζα θέτει τα χρήματά σας σε λειτουργία για να κάνει τους τροχούς της βιομηχανίας και της γεωργίας να γυρίσουν. ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΖΑΝΑΣ Με άλλα λόγια, η τράπεζα θέτει τα χρήματά σας σε λειτουργία για να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ακ. Ετος 2014-15

ΕΚΠΑ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ακ. Ετος 2014-15 ΕΚΠΑ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ακ. Ετος 2014-15 ΕΝΟΤΗΤΑ Νο. 1 ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ : ΣΤΟΧΟΙ, ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ, ΒΑΣΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ & ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτικές μέθοδοι αξιολόγησης του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης. Νίκου Ζόνζηλου και Σαράντη Λώλου. Θέσεις και Προτάσεις Πολιτικής - Διαλέξεις «1992»

Ποσοτικές μέθοδοι αξιολόγησης του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης. Νίκου Ζόνζηλου και Σαράντη Λώλου. Θέσεις και Προτάσεις Πολιτικής - Διαλέξεις «1992» Το δεύτερο πακέτο Delors και η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας Ημερίδα του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 8 Απριλίου 1993 Ποσοτικές μέθοδοι αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

51. Στο σημείο Α του παρακάτω διαγράμματος IS-LM υπάρχει: r LM Α IS α. ισορροπία στις αγορές αγαθών και χρήματος. β. ισορροπία στην αγορά αγαθών και υπερβάλλουσα προσφορά στην αγορά χρήματος. γ. ισορροπία

Διαβάστε περισσότερα

Το Υπόδειγμα Mundell Fleming και Dornbusch

Το Υπόδειγμα Mundell Fleming και Dornbusch Το Υπόδειγμα Mundell Fleming και Dornbusch Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης Το Υπόδειγμα Mundell Fleming Το υπόδειγμα Mundell Fleming αποτελεί επί δεκαετίες τη βάση πάνω στην οποία στηρίζεται ένα μεγάλο μέρος

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδικευμένοι Συντελεστές Παραγωγής και Διανομή του Εισοδήματος. Το Υπόδειγμα των Jones και Samuelson

Εξειδικευμένοι Συντελεστές Παραγωγής και Διανομή του Εισοδήματος. Το Υπόδειγμα των Jones και Samuelson Εξειδικευμένοι Συντελεστές Παραγωγής και Διανομή του Εισοδήματος Το Υπόδειγμα των Jones και Samuelson Διεθνές Εμπόριο και Διανομή του Εισοδήματος Υπάρχουν δύο βασικοί λόγοι για τους οποίους το διεθνές

Διαβάστε περισσότερα

από την ποσοστιαία μεταβολή της ζητούμενης ποσότητας προς την ποσοστιαία Σχέση ελαστικότητας ζήτησης και κλίση της καμπύλης ζήτησης.

από την ποσοστιαία μεταβολή της ζητούμενης ποσότητας προς την ποσοστιαία Σχέση ελαστικότητας ζήτησης και κλίση της καμπύλης ζήτησης. ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΖΗΤΗΣΗΣ Ορισμός: Η ελαστικότητα ζήτησης, ενός αγαθού ως προς την τιμή του δίνεται από την ποσοστιαία μεταβολή της ζητούμενης ποσότητας προς την ποσοστιαία μεταβολή της τιμής του. Δηλαδή %

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜAΚΡΟ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜAΚΡΟ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜΚΡΟ 1. Όταν η συνάρτηση κατανάλωσης είναι ευθεία γραµµή και υπάρχει αυτόνοµη κατανάλωση, τότε η οριακή ροπή προς κατανάλωση είναι: α. πάντοτε σταθερή, όπως και η µέση ροπή προς

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηµατικό Παράρτηµα 5 Επίλυση Υποδειγµάτων µε Ορθολογικές Προσδοκίες

Μαθηµατικό Παράρτηµα 5 Επίλυση Υποδειγµάτων µε Ορθολογικές Προσδοκίες Γιώργος Αλογοσκούφης, Δυναµική Μακροοικονοµική, Αθήνα 2015 Μαθηµατικό Παράρτηµα 5 Επίλυση Υποδειγµάτων µε Ορθολογικές Προσδοκίες Στο παράρτηµα αυτό εξετάζουµε τις ιδιότητες και τις µεθόδους επίλυσης υποδειγµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Άσκηση 1 Αν το επιτόκιο είναι 10%, ποια είναι η παρούσα αξία των κερδών της Monroe orporation στα επόμενα 5 χρόνια; Χρόνια στο μέλλον

Διαβάστε περισσότερα

Συναθροιστική ζήτηση και προσφορά

Συναθροιστική ζήτηση και προσφορά Συναθροιστική ζήτηση και Κεφάλαιο 31 Εισαγωγή στην Μακροοικονομική Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Βραχυχρόνιες οικονομικές διακυμάνσεις Η οικονομική δραστηριότητα παρουσιάζει

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 6 Η Νοµισµατική Προσέγγιση

Κεφάλαιο 6 Η Νοµισµατική Προσέγγιση Κεφάλαιο 6 Η Νοµισµατική Προσέγγιση Η νοµισµατική προσέγγιση είναι ένας από τους κεντρικούς πυλώνες της διεθνούς µακροοικονοµικής. Βάση της είναι το λεγόµενο νοµισµατικό υπόδειγµα, το οποίο προσδιορίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ενότητα 7 : Συνολική Προσφορά - Συνολική Ζήτηση και η μακροοικονομική ισορροπία

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ενότητα 7 : Συνολική Προσφορά - Συνολική Ζήτηση και η μακροοικονομική ισορροπία Ενότητα 7 : Συνολική Προσφορά - Συνολική Ζήτηση και η μακροοικονομική ισορροπία Τμήμα Λογιστικής-Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Συναθροιστική Ζήτηση, Συναθροιστική Προσφορά και η Λειτουργία του Κλασικού Υποδείγματος - Βασικές Υποθέσεις Κεϋνσιανού Υποδείγματος: (1) Οι τιμές

Συναθροιστική Ζήτηση, Συναθροιστική Προσφορά και η Λειτουργία του Κλασικού Υποδείγματος - Βασικές Υποθέσεις Κεϋνσιανού Υποδείγματος: (1) Οι τιμές Συναθροιστική Ζήτηση, Συναθροιστική Προσφορά και η Λειτουργία του Κλασικού Υποδείγματος - Βασικές Υποθέσεις Κεϋνσιανού Υποδείγματος: (1) Οι τιμές παραμένουν σταθερές. (2) Η οικονομία έχει πλεονάζοντες

Διαβάστε περισσότερα

Κατανάλωση, Αποταμίευση και Προσδιορισμός του Εθνικού Εισοδήματος σε Κλειστή οικονομία χωρίς Δημόσιο Τομέα

Κατανάλωση, Αποταμίευση και Προσδιορισμός του Εθνικού Εισοδήματος σε Κλειστή οικονομία χωρίς Δημόσιο Τομέα Κατανάλωση, Αποταμίευση και Προσδιορισμός του Εθνικού Εισοδήματος σε Κλειστή οικονομία χωρίς Δημόσιο Τομέα -Σκοπός: Εξήγηση Διακυμάνσεων του Πραγματικού ΑΕΠ - Δυνητικό Προϊόν: Το προϊόν που θα μπορούσε

Διαβάστε περισσότερα

Ανεργία και Τριβές στην Αγορά Εργασίας. Ένα Υπόδειγμα Αναζήτησης και Σύζευξης στην Αγορά Εργασίας

Ανεργία και Τριβές στην Αγορά Εργασίας. Ένα Υπόδειγμα Αναζήτησης και Σύζευξης στην Αγορά Εργασίας Ανεργία και Τριβές στην Αγορά Εργασίας Ένα Υπόδειγμα Αναζήτησης και Σύζευξης στην Αγορά Εργασίας Καθηγητής Γιώργος Αλογοσκούφης, Δυναμική Μακροοικονομική, 2016 Ανεργία και Ανταγωνιστική Αγορά Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Το Νεοκλασσικό υπόδειγµα οικονοµικής µεγέθυνσης

Το Νεοκλασσικό υπόδειγµα οικονοµικής µεγέθυνσης Το Νεοκλασσικό υπόδειγµα οικονοµικής µεγέθυνσης Α. Αποκεντρωµένη Οικονοµία Α. Νοικοκυριά Σε κάθε χρονική στιγµή υπάρχουν όµοια νοικοκυριά το καθ ένα εκ των οποίων συµβολίζεται µε τον δείκτη. Θα αναφερόµαστε

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ

1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ 1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ Το διάγραμμα κυκλικής ροής της οικονομίας (κεφ. 3, σελ. 100 Mankiw) Εισόδημα Υ Ιδιωτική αποταμίευση S Αγορά συντελεστών Αγορά χρήματος Πληρωμές συντελεστών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι 22Νοεμβρίου 2015 ΑΥΞΟΥΣΕΣ ΦΘΙΝΟΥΣΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Αν μια συνάρτηση f ορίζεται σε ένα διάστημα

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομος πίνακας περιεχομένων

Σύντομος πίνακας περιεχομένων Σύντομος πίνακας περιεχομένων Πρόλογος 15 Οδηγός περιήγησης 21 Πλαίσια 24 Ευχαριστίες της ενδέκατης αγγλικής έκδοσης 28 Βιογραφικά συγγραφέων 29 ΜΕΡΟΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 31 1 Η οικονομική επιστήμη και η οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 9 Μακροοικονοµική Πολιτική και Βραχυχρόνια Αλληλεξάρτηση στην Παγκόσµια Οικονοµία

Κεφάλαιο 9 Μακροοικονοµική Πολιτική και Βραχυχρόνια Αλληλεξάρτηση στην Παγκόσµια Οικονοµία Κεφάλαιο 9 Μακροοικονοµική Πολιτική και Βραχυχρόνια Αλληλεξάρτηση στην Παγκόσµια Οικονοµία Στο κεφάλαιο αυτό αναλύουµε ένα βραχυχρόνιο κεϋνσιανό υπόδειγµα για την παγκόσµια οικονοµία. Το υπόδειγµα αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΜΟΝΟΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ 1. Αλγεβρικές συναρτήσεις... 3 1.1 Η έννοια της συνάρτησης... 3 1.2 Ασαφείς και σαφείς συναρτήσεις... 3 1.3 Γραφικές απεικονίσεις των

Διαβάστε περισσότερα

Η Αγορά Χρήματος, το Επίπεδο Τιμών και ο Πληθωρισμός. Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης

Η Αγορά Χρήματος, το Επίπεδο Τιμών και ο Πληθωρισμός. Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης Η Αγορά Χρήματος, το Επίπεδο Τιμών και ο Πληθωρισμός Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης Καθηγητής Γιώργος Αλογοσκούφης, Δυναμική Μακροοικονομική, 2016 1 Το Χρήμα και το Επίπεδο των Τιμών Το χρήμα είναι ένα ιδιαίτερο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Μάθημα 7 Ζήτηση χρήματος Ζήτηση χρήματος! Όπως είδαμε στο προηγούμενο μάθημα η προσφορά χρήματος επηρεάζεται από την Κεντρική Τράπεζα και ως εκ τούτου είναι εξωγενώς δεδομένη!

Διαβάστε περισσότερα

(1β) Μη Χωροθετικά Υποδείγματα Διαφοροποιημένου Προϊόντος με Ενδογενές Πλήθος Επιχειρήσεων

(1β) Μη Χωροθετικά Υποδείγματα Διαφοροποιημένου Προϊόντος με Ενδογενές Πλήθος Επιχειρήσεων (β) Μη Χωροθετικά Υποδείγματα Διαφοροποιημένου Προϊόντος με Ενδογενές Πλήθος Επιχειρήσεων Ελεύθερη Είσοδος και Ισορροπία Μηδενικών Κερδών - Η δυνατότητα νέων επιχειρήσεων να εισέρχονται ελεύθερα στην αγορά

Διαβάστε περισσότερα

13 Το απλό κλασικό υπόδειγμα

13 Το απλό κλασικό υπόδειγμα 13 Το απλό κλασικό υπόδειγμα Σκοπός Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι να συνδυάσει τα δύο προηγούμενα κεάλαια και να δώσει μια συνολική εικόνα του απλού μακροοικονομικού υποδείγματος. Θα εξετάσει, επίσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Ενότητα 6: Συναθροισμένη Προσφορά & Ζήτηση και μακροοικονομική ισορροπία Τμήμα Λογιστικής-Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

26. Υποθέστε ότι μια οικονομία περιγράφεται από τις ακόλουθες συναρτήσεις κατανάλωσης, επενδύσεων, φορολογίας και δημοσίων δαπανών αντίστοιχα: C = 2000 +0,8d, I = 500 14r, T = 0,1, και G = 300. Επιπρόσθετα,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 9 Μακροοικονοµική Πολιτική και Βραχυχρόνια Αλληλεξάρτηση στην Παγκόσµια Οικονοµία

Κεφάλαιο 9 Μακροοικονοµική Πολιτική και Βραχυχρόνια Αλληλεξάρτηση στην Παγκόσµια Οικονοµία Κεφάλαιο 9 Μακροοικονοµική Πολιτική και Βραχυχρόνια Αλληλεξάρτηση στην Παγκόσµια Οικονοµία Στο κεφάλαιο αυτό αναλύουµε ένα βραχυχρόνιο κεϋνσιανό υπόδειγµα για την παγκόσµια οικονοµία. Το υπόδειγµα αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Διαχρονικές Επιπτώσεις της Δημοσιονομικής Πολιτικής. Δημόσιες Δαπάνες, Δημόσιο Χρέος και Φορολογικοί Συντελεστές

Διαχρονικές Επιπτώσεις της Δημοσιονομικής Πολιτικής. Δημόσιες Δαπάνες, Δημόσιο Χρέος και Φορολογικοί Συντελεστές Διαχρονικές Επιπτώσεις της Δημοσιονομικής Πολιτικής Δημόσιες Δαπάνες, Δημόσιο Χρέος και Φορολογικοί Συντελεστές Ο Εισοδηματικός Περιορισμός της Κυβέρνησης Ο εισοδηματικός περιορισμός της κυβέρνησης ορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ Ας υποθέσουμε ότι έχουμε ένα αγαθό το οποίο δημιουργεί κατά την παραγωγή ή την κατανάλωσή του έναν ρύπο, και ας υποθέσουμε ότι για κάθε μία μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Να απαντήσετε τα παρακάτω θέματα σύμφωνα με τις οδηγίες των εκφωνήσεων. Η διάρκεια της εξέτασης είναι 3 (τρεις) ώρες.

Να απαντήσετε τα παρακάτω θέματα σύμφωνα με τις οδηγίες των εκφωνήσεων. Η διάρκεια της εξέτασης είναι 3 (τρεις) ώρες. Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΜΠΣ Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής για Στελέχη Μάθημα: Οικονομική για Στελέχη Επιχειρήσεων Εξέταση Δεκεμβρίου 2007 Ονοματεπώνυμο: Να απαντήσετε τα παρακάτω θέματα σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

25. Μία τυπική επιχείρηση που λειτουργεί σε καθεστώς τέλειου ανταγωνισμού, στη μακροχρόνια θέση ισορροπίας της: α. πραγματοποιεί θετικά οικονομικά κέρδη. β. πραγματοποιεί μηδενικά οικονομικά κέρδη. γ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπο Ανταγωνιστικό Υπόδειγμα Διεθνούς Εμπορίου

Πρότυπο Ανταγωνιστικό Υπόδειγμα Διεθνούς Εμπορίου Πρότυπο Ανταγωνιστικό Υπόδειγμα Διεθνούς Εμπορίου Συνδυάζοντας το Υπόδειγμα του Ricardo με τα Υποδείγματα των Εξειδικευμένων Συντελεστών και Hechscher Ohlin Καθ. Γ. Αλογοσκούφης, Διεθνής Οικονομική και

Διαβάστε περισσότερα

4.1 Ζήτηση εργασίας στο βραχυχρόνιο διάστημα - Ανταγωνιστικές αγορές

4.1 Ζήτηση εργασίας στο βραχυχρόνιο διάστημα - Ανταγωνιστικές αγορές 4. ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ). ΖΗΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η ζήτηση εργασίας στο σύνολο της οικονομίας ορίζεται ως ο αριθμός εργαζομένων που οι επιχειρήσεις επιθυμούν να απασχολούν

Διαβάστε περισσότερα

Σύνολο ασκήσεων 5. Άσκηση 1. Υπολογίστε τις μερικές παραγώγους ως προς 1 ή κτλ (συμβολισμός ή κτλ) για τις παρακάτω συναρτήσεις

Σύνολο ασκήσεων 5. Άσκηση 1. Υπολογίστε τις μερικές παραγώγους ως προς 1 ή κτλ (συμβολισμός ή κτλ) για τις παρακάτω συναρτήσεις Σύνολο ασκήσεων 5. Άσκηση 1 Υπολογίστε τις μερικές παραγώγους ως προς 1 ή κτλ (συμβολισμός ή κτλ) για τις παρακάτω συναρτήσεις = 1 3 Για τη συνάρτηση CES (σταθερής ελαστικότητας υποκατάστασης) = ( ) =

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (Μακροοικονομική) Mankiw Gregory N., Taylor Mark P. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΖΙΟΛΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 30 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (Μακροοικονομική) Mankiw Gregory N., Taylor Mark P. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΖΙΟΛΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 30 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (Μακροοικονομική) Mankiw Gregory N., Taylor Mark P. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΖΙΟΛΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 30 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΙ Η συνολική οικονομική δραστηριότητα είναι ένας σημαντικός παράγοντας που

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών

Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών B1. Ποια από τις παρακάτω πολιτικές θα αυξήσει το επιτόκιο ισορροπίας και θα μειώσει το εισόδημα ισορροπίας; A. Η Κεντρική τράπεζα πωλεί κρατικά ομόλογα, μέσω πράξεων ανοικτής

Διαβάστε περισσότερα

Εάν το ποσοστό υποχρεωτικών καταθέσεων είναι 25% και υπάρξει μια αρχική κατάθεση όψεως 2.000 σε μια εμπορική Τράπεζα, τότε η μέγιστη ρευστότητα που μπορεί να δημιουργηθεί από αυτή την κατάθεση είναι: Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1ο Παράδειγµα κριτηρίου αξιολόγησης (µάθηµα της ηµέρας) Σκοπός της εξέτασης: Η αξιολόγηση της γνώσης του µαθητή σχετικά µε το περιεχόµενο της παραγράφου 1.6:

Διαβάστε περισσότερα

4. Τιμές και συναλλαγματική ισοτιμία μακροχρόνια

4. Τιμές και συναλλαγματική ισοτιμία μακροχρόνια 4. Τιμές και συναλλαγματική ισοτιμία μακροχρόνια 1. Ο νόμος της μιας τιμής και η ισοδυναμία των αγοραστικών δυνάμεων (ΡΡΡ) 2. Η νομισματική προσέγγιση της συναλλαγματικής ισοτιμίας 3. Ερμηνεύοντας τα εμπειρικά

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 14 Αξιοπιστία, Πληθωρισµός και Νοµισµατική Πολιτική

Κεφάλαιο 14 Αξιοπιστία, Πληθωρισµός και Νοµισµατική Πολιτική Γιώργος Αλογοσκούφης, Δυναµική Μακροοικονοµική, Αθήνα 2013 Κεφάλαιο 14 Αξιοπιστία, Πληθωρισµός και Νοµισµατική Πολιτική Στο κεφάλαιο αυτό αναλύουµε τον προσδιορισµό του πληθωρισµού και της ανεργίας ισορροπίας,

Διαβάστε περισσότερα

Συνολική Ζήτηση, ΑΕΠ και Συναλλαγματικές Ισοτιμίες. Βραχυχρόνιοι Προσδιοριστικοί Παράγοντες του ΑΕΠ και της Συναλλαγματικής Ισοτιμίας

Συνολική Ζήτηση, ΑΕΠ και Συναλλαγματικές Ισοτιμίες. Βραχυχρόνιοι Προσδιοριστικοί Παράγοντες του ΑΕΠ και της Συναλλαγματικής Ισοτιμίας Συνολική Ζήτηση, ΑΕΠ και Συναλλαγματικές Ισοτιμίες Βραχυχρόνιοι Προσδιοριστικοί Παράγοντες του ΑΕΠ και της Συναλλαγματικής Ισοτιμίας Η Συνολική Ζήτηση και ο Βραχυχρόνιος Προσδιορισµός του ΑΕΠ και της Ισοτιµίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (Μακροοικονομική) Mankiw Gregory N., Taylor Mark P. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΖΙΟΛΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (Μακροοικονομική) Mankiw Gregory N., Taylor Mark P. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΖΙΟΛΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (Μακροοικονομική) Mankiw Gregory N., Taylor Mark P. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΖΙΟΛΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 34 Η ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ (ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ) ΣΧΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΙΑΣ Η ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ (ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ)

Διαβάστε περισσότερα

Ισορροπία σε Αγορές Διαφοροποιημένων Προϊόντων

Ισορροπία σε Αγορές Διαφοροποιημένων Προϊόντων Ισορροπία σε Αγορές Διαφοροποιημένων Προϊόντων - Στο υπόδειγμα ertrand, οι επιχειρήσεις, παράγουν ένα ομοιογενές αγαθό, οπότε η τιμή είναι η μοναδική μεταβλητή που ενδιαφέρει τους καταναλωτές και οι καταναλωτές

Διαβάστε περισσότερα

Η προσδοκώµενη χρησιµότητα του κέρδους όταν η πιθανότητα η τιµή του προϊόντος Ρ1 είναι ψ, χ το επίπεδο παραγωγής και c(x) η συνάρτηση κόστους, είναι

Η προσδοκώµενη χρησιµότητα του κέρδους όταν η πιθανότητα η τιµή του προϊόντος Ρ1 είναι ψ, χ το επίπεδο παραγωγής και c(x) η συνάρτηση κόστους, είναι 3. Θεωρία της Επιχείρησης 3. Η Ανταγωνιστική Επιχείρηση. Το τµήµα αυτό έχει δύο στόχους. Πρώτα να δείξει ότι αν υπάρχει ουδετερότητα απέναντι στον κίνδυνο, τότε η µέση αξία ενός αβέβαιου γεγονότος είναι

Διαβάστε περισσότερα

Εξετάσεις Η επιβολή από το κράτος κατώτατης τιμής στα αγροτικά προϊόντα έχει ως σκοπό την προστασία του εισοδήματος των αγροτών.

Εξετάσεις Η επιβολή από το κράτος κατώτατης τιμής στα αγροτικά προϊόντα έχει ως σκοπό την προστασία του εισοδήματος των αγροτών. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Ο ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ Να σημειώσετε με Σ (σωστό) ή Λ (λάθος) στο τέλος των προτάσεων: 1. Η επιβολή από το κράτος ανώτατης τιμής σε ένα προϊόν δημιουργεί συνήθως «μαύρη αγορά». Εξετάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Σύνολο ασκήσεων 5. = = ( ) = = ( ) = p ln ( ) Για τη συνάρτηση CES (σταθερής ελαστικότητας υποκατάστασης)

Σύνολο ασκήσεων 5. = = ( ) = = ( ) = p ln ( ) Για τη συνάρτηση CES (σταθερής ελαστικότητας υποκατάστασης) Σύνολο ασκήσεων 5. Άσκηση 1 Υπολογίστε τις μερικές παραγώγους ως προς 1 ή,, (συμβολισμός ή,, ) για τις παρακάτω συναρτήσεις = 1 3 = ( 1 3 4 )= 1 1 3+5 3 +8ln( 1 )+ 4 = ( ) = +3 + +3 = ( ) = p ln ()+ +

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ Facebook: Didaskaleio Foititiko

ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ  Facebook: Didaskaleio Foititiko Άσκηση. «Σε ορισμένες περιπτώσεις παρατηρείται στον κλάδο της γεωργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης το φαινομενικά παράδοξο να ευημερούν οι αγρότες περισσότερο όταν οι σοδειές τους δεν είναι καλές, και να πλήττονται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ34. Απάντηση 2ης ΓΕ Επιμέλεια: Γιάννης Σαραντής. ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 17 Περιστέρι ,

ΔΕΟ34. Απάντηση 2ης ΓΕ Επιμέλεια: Γιάννης Σαραντής. ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 17 Περιστέρι , ΔΕΟ34 Απάντηση 2ης ΓΕ 2016-2017 Επιμέλεια: Γιάννης Σαραντής 1 Ερώτηση Α.1 α) Εάν στα πλαίσια του Κεϋνσιανού υποδείγματος ασκηθεί συσταλτική δημοσιονομική πολιτική με μείωση δημοσίων δαπανών και αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών Θεματική Ενότητα: ΔΕΟ 34 Οικονομική Ανάλυση & Πολιτική Γραπτή Εργασία # 3 (Μακροοικονομική) Ακαδ. Έτος: 2007-8 Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πρόλογος 15

Περιεχόμενα. Πρόλογος 15 Περιεχόμενα Πρόλογος 15 ΜΕΡΟΣ 1 Εισαγωγή 1 Εισαγωγή στη μακροοικονομική 27 1.1 Ποιο είναι το αντικείμενο της μακροοικονομικής 27 Μακροχρόνια οικονομική μεγέθυνση 28 Οικονομικοί κύκλοι 30 Ανεργία 31 πληθωρισμός

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομική Θεωρία Ι

Μακροοικονομική Θεωρία Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Μακροοικονομική Θεωρία Ι Διάλεξη 1: Εισαγωγή Διδάσκων: Γιαννέλλης Νικόλαος ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 11 Το Κεϋνσιανό Υπόδειγµα και η Σχέση µεταξύ Πληθωρισµού και Ανεργίας

Κεφάλαιο 11 Το Κεϋνσιανό Υπόδειγµα και η Σχέση µεταξύ Πληθωρισµού και Ανεργίας Γιώργος Αλογοσκούφης, Δυναµική Μακροοικονοµική, Αθήνα 2015 Κεφάλαιο 11 Το Κεϋνσιανό Υπόδειγµα και η Σχέση µεταξύ Πληθωρισµού και Ανεργίας Μετά τη µεγάλη ύφεση της δεκαετίας του 1930, η πιο διαδεδοµένη

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτηση Α.1 (α) (β) www.arnos.gr info@arnos.co.gr

Ερώτηση Α.1 (α) (β) www.arnos.gr info@arnos.co.gr Ερώτηση Α.1 Σε μια κλειστή οικονομία οι αγορές αγαθών και χρήματος βρίσκονται σε ταυτόχρονη ισορροπία (υπόδειγμα IS-LM). Να περιγράψετε και να δείξετε διαγραμματικά το πώς θα επηρεάσει την ισορροπία των

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 Το Υπόδειγµα Mundell Fleming

Κεφάλαιο 5 Το Υπόδειγµα Mundell Fleming Κεφάλαιο 5 Το Υπόδειγµα Mundell Fleming Το υπόδειγµα Mundell Fleming αποτελεί επί δεκαετίες τη βάση πάνω στην οποία στηρίζεται ένα µεγάλο µέρος της βραχυχρόνιας ανάλυσης των διεθνών µακροοικονοµικών φαινοµένων.

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά Επίπεδα Τιμών και Συναλλαγματικές Ισοτιμίες. Μακροχρόνιοι Προσδιοριστικοί Παράγοντες των Συναλλαγματικών Ισοτιμιών

Σχετικά Επίπεδα Τιμών και Συναλλαγματικές Ισοτιμίες. Μακροχρόνιοι Προσδιοριστικοί Παράγοντες των Συναλλαγματικών Ισοτιμιών Σχετικά Επίπεδα Τιμών και Συναλλαγματικές Ισοτιμίες Μακροχρόνιοι Προσδιοριστικοί Παράγοντες των Συναλλαγματικών Ισοτιμιών 1 Ισοτιµία Δολαρίου Στερλίνας, 1870-2011 $6.00$$ $5.00$$ $4.00$$ $3.00$$ $2.00$$

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 10 Η Νέα Κλασσική Θεώρηση των Οικονοµικών Διακυµάνσεων

Κεφάλαιο 10 Η Νέα Κλασσική Θεώρηση των Οικονοµικών Διακυµάνσεων Γιώργος Αλογοσκούφης, Δυναµική Μακροοικονοµική, Αθήνα 2015 Κεφάλαιο 10 Η Νέα Κλασσική Θεώρηση των Οικονοµικών Διακυµάνσεων Στα προηγούµενα κεφάλαια µελετήσαµε τη µακροχρόνια εξέλιξη της παραγωγής και της

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4 Η Διαχρονική Προσέγγιση στο Ισοζύγιο Πληρωµών

Κεφάλαιο 4 Η Διαχρονική Προσέγγιση στο Ισοζύγιο Πληρωµών Κεφάλαιο 4 Η Διαχρονική Προσέγγιση στο Ισοζύγιο Πληρωµών Η διαχρονική προσέγγιση ξεκινά προσδιορίζοντας τις τεχνολογικές και αγοραίες δυνατότητες µιας οικονοµίας να επιλέγει την κατανοµή της κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

Το Υπόδειγμα IS-LM. (1) ΗΚαμπύληIS (Ισορροπία στην Αγορά Αγαθών)

Το Υπόδειγμα IS-LM. (1) ΗΚαμπύληIS (Ισορροπία στην Αγορά Αγαθών) Το Υπόδειγμα IS-LM Νομισματική και Δημοσιονομική Πολιτική σε Κλειστή Οικονομία - Ταυτόχρονη Ανάλυση Μεταβολών της Ισορροπίας στην Αγορά Αγαθών και στην Αγορά Χρήματος => Υπόδειγμα IS-LM (1) ΗΚαμπύληIS

Διαβάστε περισσότερα

Α. Αυτάρκης Οικονομία

Α. Αυτάρκης Οικονομία σελ. από 9 Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης Μάθημα: 473 Διεθνής Οικονομική Εαρινό Εξάμηνο 05 Καθηγητής: Γιώργος Αλογοσκούφης Φροντιστής: Αλέκος Παπαδόπουλος 8/5/05 Διαγραμματική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Μάθημα 8 Προσδιορισμός τιμών και ποσοτική θεωρία Προσδιορισμός τιμών Προσδιορισμός τιμών! Ως τώρα δεν εξετάσαμε πως διαμορφώνεται το γενικό επίπεδο τιμών και πως μεταβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα