Η στρατηγική πολύ µικρής κρατικής δύναµης: Η περίπτωση της Κύπρου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η στρατηγική πολύ µικρής κρατικής δύναµης: Η περίπτωση της Κύπρου"

Transcript

1 1 Η στρατηγική πολύ µικρής κρατικής δύναµης: Η περίπτωση της Κύπρου Στο διεθνές σύστηµα δεν υπάρχουν µόνο οι µεγάλες δυνάµεις αλλά επίσης υπάρχουν µεσαίες, µικρές ή και πολύ µικρές δυνάµεις. Βέβαια η διαµόρφωση του συστήµατος και οι επιδράσεις που αυτό δέχεται από τους πόλου ισχύος οφείλεται κατά κύριο λόγο στις ηγεµονικές και µεγάλες δυνάµεις. Παράλληλα µε την στρατηγική που υλοποιούν οι µεγάλες δυνάµεις, σχεδιάζεται και υλοποιείται στρατηγική και από πολύ µικρές κρατικές δυνάµεις. Στο παρόν άρθρο εξετάζεται η στρατηγική µιας πολύ µικρής δύναµης µε βάση το θεωρητική υπόβαθρο για την στρατηγική των µικρών κρατών. Αν θέσουµε στο στρατηγικό πρόβληµα του κυπριακού ζητήµατος την υπόθεση ότι ως φορέας δράσης σε αυτό είναι και η Κύπρος, ως ανεξάρτητο κράτος, τότε δηµιουργούνται ερωτήµατα στρατηγικής δράσης από ένα µικρό αναφορικά µε την ισχύ κράτος. Έτσι, αναζητείται η πορεία δράσης της Κυπριακής Δηµοκρατίας ως αυτόνοµου κυρίαρχου κρατικού δρώντος. Σε µια τέτοια υπόθεση αναγνωρίζεται το γεγονός ότι στο στρατηγικό παιχνίδι της σύγκρουσης Ελλάδας και Τουρκίας µπαίνει και ένας τρίτος πόλος, που συµπεριφέρεται µε βάση το δικό του εθνικό συµφέρον. Ο τρίτος πόλος είναι η Κύπρος, που αντιµετωπίζει τους δύο άλλους πόλους ανταγωνιστικά σε ένα πλαίσιο στο οποίο είτε θα βρεθεί σε σύγκρουση µε αυτούς είτε θα επιλέξει τη συµµαχία. Όπως εύστοχα παρατηρείται, η διαφορετική εξελικτική πορεία του ελλαδικού και κυπριακού κράτους καθιστά σαφές ότι, παρά τις οµοιότητες που υπάρχουν (εθνικές, γλωσσικές, ιστορικές, θρησκευτικές), η Ελλάδα και η Κύπρος έχουν συµφέροντα που δεν ταυτίζονται απόλυτα ούτε µπορούν να ταυτιστούν. Υπό αυτήν την παρατήρηση, η Κύπρος λειτουργεί και συµπεριφέρεται στο διεθνές σύστηµα ως διαφορετικός δρώντας από την Ελλάδα, καθώς η αναγνώριση διαφορετικού συµφέροντος για τον καθένα εξ ορισµού τούς διακρίνει στην επιδίωξη επίτευξής του.

2 2 Ως µικρά κράτη στο διεθνές σύστηµα χαρακτηρίζονται εκείνα που τα µεγέθη της έκτασης της επικράτειάς τους, του πληθυσµού τους, της οικονοµικής και στρατιωτικής τους ισχύος είναι µικρά συγκρινόµενα µε αυτά των άλλων κρατών. Κύριο χαρακτηριστικό των µικρών κρατών είναι ότι αυτά διαθέτουν µέσα που τους επιτρέπουν να υπερασπίζονται περιορισµένα µόνο συµφέροντα. Η υπεράσπιση περιορισµένων στόχων είναι απόρροια της αδυναµίας τους να αποκτήσουν αρκετή ισχύ εν σχέσει µε τους άλλους δρώντες στο διεθνές σύστηµα και µε την ισχύ αυτή να µπορούν να διεκδικούν. Μία αρχή, για να οριστεί η έννοια του µικρού κράτους, είναι η µέτρηση των δυνατοτήτων του έναντι όχι όλων των κρατών του συστήµατος αλλά έναντι των γειτονικών του και ειδικά των περιφερειακών του αντιπάλων, καθώς λαµβάνεται υπόψη ο βαθµός στον οποίο η δύναµη του κράτους είναι συµβατή µε τις εθνικές τους επιδιώξεις. Η αρχή αυτή στηρίζεται στην πεποίθηση ότι ένα πολύ µικρό κράτος κινδυνεύει από τις µεγάλες δυνάµεις που συνορεύουν ή βρίσκονται κοντά σε αυτό. Έτσι, κύριο λόγο έχει η ισχύς του µικρού κράτους έναντι αυτών που το απειλούν, καθώς η επιβίωσή του θα εξαρτηθεί από τη σύγκριση της ισχύος του µε αυτήν του αντίπαλου γειτονικού κράτους. Τα µικρά κράτη αντιµετωπίζουν σηµαντικούς περιορισµούς στην προσπάθειά τους να επιτύχουν ένα ζωτικής σηµασίας στόχο, δηλαδή να κατοχυρώσουν την ασφάλειά τους, η οποία αποτελεί µέχρι σήµερα και τον ακρογωνιαίο λίθο της ύπαρξής τους στο διεθνές σύστηµα. Η Κύπρος αποτελεί παράδειγµα ενός τέτοιου µικρού κράτους που βιώνει την απειλή από ένα πολύ µεγαλύτερο κράτος, την Τουρκία, µε αποτέλεσµα να αντιµετωπίζει µεγάλα προβλήµατα και περιορισµούς στην άσκηση του δικαιώµατος στην ασφάλεια και την απόκτηση αποτρεπτικής ισχύος εξαιτίας της πάγιας τουρκικής απειλής, αλλά και της παρουσίας τουρκικών στρατευµάτων στο νησί. Ο πρωταρχικός σκοπός για ένα µικρό κράτος, όπως είναι η Κύπρος, είναι η επιβίωση, κάτι που µέχρι τώρα τουλάχιστον επιτυγχάνεται, παρά την τουρκική εισβολή και κατοχή µέρους του εδάφους της και τις συχνές απειλές από την τελευταία για την κατάλυση της ύπαρξής της, αλλά και τις αποσταθεροποιητικές ενέργειες των ελληνικών κυβερνήσεων (ειδικά την περίοδο ). Η συγκριτική αδυναµία της ισχύος τους έναντι των άλλων δυνάµεων του διεθνούς συστήµατος δεν τους παρέχει τη δυνατότητα για εύρος κινήσεων παρά µόνο αυτών της

3 3 εξασφάλισης της επιβίωσης. Oι συνθήκες µέσα στις οποίες ένα µικρό κράτος µπορεί να διατηρεί κατά κύριο λόγο την επιβίωσή του ως µείζονα προτεραιότητα και κατά δεύτερο λόγο την αυτονοµία και ανεξαρτησία του, είναι τόσο δύσκολες, που τα στοιχεία αυτά µπορούν να υλοποιούνται για όσο καιρό δεν συγκρούονται µε τις στρατηγικές των µεγάλων δυνάµεων και στη συνέχεια να αµφισβητηθούν. Άρα η επιβίωση και διατήρηση των µικρών κρατών εξαρτάται σε απόλυτο βαθµό από τις στρατηγικές σκοπιµότητες των µεγάλων δυνάµεων και κυρίως αυτών που στα στρατηγικά τους σχέδια εµπλέκεται µε τον ένα ή τον άλλο τρόπο η µικρή κρατική δύναµη. Έτσι, παρατηρούµε ότι από το 1960 που η Κύπρος είναι ανεξάρτητο κράτος και αυτόνοµος φορέας δράσης, η πορεία της καθορίζεται σε µεγάλο βαθµό από µια περιφερειακή δύναµη όπως η Τουρκία, από µια αντίπαλο της περιφερειακής δύναµης όπως η Ελλάδα και από µια υπερδύναµη που είναι οι Η.Π.Α.. Για τα µικρά κράτη η αντιµετώπιση µιας απειλής από µια µεγαλύτερη δύναµη µπορεί να υλοποιηθεί µε εξωτερική εξισορρόπηση ή συλλογική ασφάλεια (collective security). Έτσι, η προστασία των συµφερόντων ενός µικρού κράτους, όταν αυτά απειλούνται από ένα µεγάλο κράτος, εξαρτάται από την ισορροπία δυνάµεων, όπως αυτή εκφράζεται σε εκείνη τη συγκεκριµένη στιγµή. Δηλαδή, τα µικρά κράτη επιδιώκουν να αποκτήσουν αποτρεπτική ισχύ έναντι της απειλής από ένα ισχυρότερο κράτος, µέσα από τις ισορροπίες ισχύος που διατηρούνται από άλλα ισχυρότερα αλλά αντίπαλα µεταξύ τους κράτη. Κατ αυτόν τον τρόπο, το µικρό κράτος εξασφαλίζει την επιβίωσή του χάρη στην ισχύ και κυρίως στα συµφέροντα µίας άλλης δύναµης που είναι σε σύγκρουση µε τη δύναµη που απειλεί το µικρό κράτος. Παρατηρούµε αυτό να συµβαίνει και στην περίπτωση της Κύπρου, καθώς η απειλή της Τουρκίας εξισορροπείται πρωτίστως µέσω της αποτρεπτικής ισχύος της Ελλάδας, που συγκρούεται µε το κράτος αυτό, και δευτερευόντως από τα κράτη µέλη της Ε.Ε., που προσφέρουν πολιτική αποτροπή. Τα µικρά κράτη, προσπαθώντας να αναπτύξουν τα δικά τους στρατηγικά δόγµατα, έχουν λίγες επιλογές και λιγότερη ελευθερία εν σχέσει µε τις µεγαλύτερες δυνάµεις και, ως εκ τούτου, συχνά τα µικρά κράτη αναπτύσσουν ένα πραγµατιστικό στρατηγικό πλάνο, αφού πρώτα διαπιστώσουν ότι τα δόγµατα των µεγαλύτερων δυνάµεων δεν µπορούν να έχουν προσαρµοστικότητα στα δικά τους σχέδια. Με βάση αυτήν την παρατήρηση βλέπουµε ότι η Κυπριακή Δηµοκρατία προσπαθεί να αναπτύξει ένα δόγµα που αφενός µεν αναζητά ένα

4 4 σύµµαχο που απειλείται και αυτός (Ελλάδα) από την ίδια επιθετική δύναµη (Τουρκία), αφετέρου δε επιλέγει να συµπορευτεί µε την Ε.Ε. (σύνολο µεγάλων δυνάµεων), για να επιτυγχάνει την εξωτερική εξισορρόπηση. Επιπλέον, προσπαθεί να προσαρµόζει στο µέτρο του δυνατού τη στρατηγική της µε τις επιλογές της υπερδύναµης στη γεωγραφική περιοχή της, για να κερδίζει την εύνοιά της. Η ισορροπία της ισχύος, από την οπτική γωνία ενός αδύναµου κράτους που θυσιάζεται γι αυτήν, πρέπει να γίνεται αισθητή ως µία σκληρή αρχή και έτσι το αδύναµο κράτος της Κύπρου αφενός πρέπει να αναζητά εκείνο που θα ήταν ωφελιµότερο για το κράτος, αφετέρου πρέπει να κατανοεί και την αδύναµη θέση του ως µικρής κρατικής δύναµης. Η τελευταία αυτή διαπίστωση οδηγεί τη στρατηγική του µικρού κράτους σε εκείνες τις διόδους που θα είναι βέλτιστες για την εξασφάλιση της επιβίωσής του, διαφορετικά η επιβολή του ισχυρότερου αντιπάλου για να διατηρήσει τη γενικότερη ισορροπία ισχύος πρέπει να θεωρείται δεδοµένη. Η επιβίωση των µικρών κρατών εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από τη συµπεριφορά των µεγάλων δυνάµεων, που επηρεάζουν σε µεγάλο βαθµό την πορεία δράσης των αδύναµων κρατών. Έτσι και η µοίρα της Κύπρου, λόγω της σηµαντικής στρατηγικής γεωγραφικής της θέσης, έχει επηρεαστεί από τη δράση των µεγάλων δυνάµεων. Παράλληλα µε το πιο πάνω, ένα αδύναµο κράτος προσδοκά να επωφεληθεί από τις τεταµένες σχέσεις και συγκρούσεις των µεγάλων δυνάµεων, καθώς αυτές ανάλογα µε τη στρατηγική αξία που έχει γι αυτές το αδύναµο κράτος µπορεί να παρασυρθούν να ανταγωνιστούν για όφελος του µικρού κράτους, είτε αυτό είναι σύµµαχο είτε είναι ουδέτερο. Το µικρό κράτος για την προστασία των συµφερόντων του πρέπει να αναζητήσει τη βοήθεια ισχυρών φίλων. Τα µικρά κράτη συµµετέχουν σε συµµαχίες ή αναζητούν συµµάχους, επειδή από µόνα τους δεν µπορούν να επιτύχουν τις βασικές επιδιώξεις τους, κυρίως αυτήν της επιβίωσης, και η επιτυχία διεκπεραίωσης των στόχων τους εξαρτάται λιγότερο από τις δικές τους ικανότητες και περισσότερο από τις δυνάµεις και την αξιοπιστία των µεγάλων προστατών τους. Η προσκόλληση σε µία µεγάλη δύναµη αποτελεί τη δίοδο για εξασφάλιση της επιβίωσης και η συµµαχία µε αυτή στόχο έχει να υλοποιείται η ενδυνάµωση του µικρού κράτους σε τέτοιο βαθµό, που να εξισορροπείται ο κίνδυνος από ένα τρίτο κράτος. Η συµµαχία βέβαια αυτή προϋποθέτει ότι το µεγάλο κράτος που θα παρέχει ασφάλεια στο µικρό θα µπορεί να επωφελείται στρατηγικών πλεονεκτηµάτων από τη συµµαχία αυτή.

5 5 Η απόφαση για τη στρατηγική της σύµπραξης / συµπόρευσης (bandwagoing) µε µια απειλητική δύναµη βασίζεται σε τελική ανάλυση στην ελπίδα ότι µια τέτοια κίνηση θα µετριάσει την επιθετική ένταση της απειλητικής δύναµης. Η στρατηγική αυτή, που αποτελεί µέθοδο κυρίως των αδυνάµων κρατών και εµπίπτει στη γενικότερη στρατηγική του κατευνασµού, εµπεριέχει κινδύνους που µπορούν να αποβούν µοιραίοι για την επιβίωση του κράτους. Και αυτό γιατί, µε την επιλογή της συµπόρευσης µε έναν ισχυρό αντίπαλο, το µικρό κράτος γίνεται δέσµιο των επιλογών της µεγάλης δύναµης και διακυβεύει την υπόστασή του στην περίπτωση που το εθνικό συµφέρον της µεγάλης δύναµης δεν απαιτεί την προστασία του µικρού κράτους. Μικρά κράτη που βρίσκονται εκτεθειµένα στην απειλή ενός µεγαλύτερου κράτους συχνά αναζητούν την κατοχύρωση της ασφάλειάς τους στο πλαίσιο των διεθνών οργανισµών, εκτιµώντας ότι η επιλογή της άµυνας δεν αποτελεί µια εφικτή εναλλακτική λύση. Είναι γεγονός ότι τα κράτη αυτά βρίσκονται αντιµέτωπα µε εγγενείς περιορισµούς στην προσπάθεια προώθησης της ασφάλειάς τους. Υπάρχουν ωστόσο στρατηγικές τις οποίες µικρά κράτη µπορούν να υιοθετήσουν για να εξυπηρετήσουν επιτυχώς τα εθνικά τους συµφέροντα. Αυτό αποτελεί ένα άλλο παράδειγµα του ότι η στρατηγική των κρατών επηρεάζεται από τους διεθνείς οργανισµούς. Η κυπριακή πλευρά στηρίζει τις στρατηγικές της επιλογές στους διεθνείς θεσµούς και συγκεκριµένα στο Συµβούλιο Ασφαλείας διεθνοποιώντας το ζήτηµα ως επιλογή που αποβλέπει στις πιέσεις από τρίτους προς την Τουρκία. Αντιλαµβανόµενη όµως ότι αυτή η στρατηγική δεν αποφέρει αποτέλεσµα, έχει επικεντρώσει την προσπάθειά της στην απόκτηση πλεονεκτηµάτων µέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που µε την ιδιότητά της ως κράτους µέλους επιδιώκει να εξασφαλίσει ασφάλεια από την επιθετικότητα της Τουρκίας. Ένα µικρό κράτος µπορεί µέσα από διπλωµατικές κινήσεις που ενισχύουν το συγκρουσιακό χαρακτήρα των επιδιώξεων και των συµφερόντων των µεγάλων δυνάµεων που το απειλούν να δηµιουργήσει µοχλούς πίεσης στη δράση των κρατών αυτών. Έτσι η Κύπρος θα µπορούσε να ασκήσει εξωτερική εξισορρόπηση στην Τουρκία µέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Κύπρος, και µε την απόσυρση της δραστικής παρέµβασης της Ελλάδας στη στρατηγική της, διαµορφώνει τη δική της εξωτερική πολιτική και επιλέγει το δρόµο των διεθνών θεσµών. Η Ελλάδα υποστηρίζει ότι η διαµάχη είναι µεταξύ Κύπρου και Τουρκίας, µελών του Ο.Η.Ε., που η δεύτερη παραβίασε κατάφωρα τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον Χάρτη. Για την Κύπρο

6 το κυπριακό πρόβληµα ήταν και παραµένει ένα διεθνές ζήτηµα που συµπεριλαµβάνει εισβολή και κατάληψη µιας χώρας από µια άλλη. 6 Εν σχέσει µε τα πιο πάνω και αναφορικά µε τη δράση των µικρών κρατών, πρέπει να αναφέρουµε ότι η επίκληση του ηθικού δικαίου αλλά και νοµικών επιχειρηµάτων από αυτά µπορούν να λειτουργήσουν, όταν η ισχύς µεταξύ των δύο αντιπάλων είναι ίση και ο συσχετισµός ισχύος δεν επιτρέπει σε κανέναν από τους δύο να µεταβάλει προς όφελός του την κατάσταση, δηλαδή όταν υπάρχει ισορροπία ισχύος. Είναι γεγονός ότι η ηθική ως επιχείρηµα και ως όπλο που αντλούν οι αδύναµοι από τη θεία ή φυσική τάξη δεν µπορεί να είναι ισχυρότερη από όσους υποχρεώνονται να καταφύγουν σε αυτή και η πίστη στην υπερίσχυση των ηθικών κανόνων γεννά απλώς φρούδες ελπίδες και ωθεί σε απελπισµένες και αυτοκαταστροφικές ενέργειες. Έτσι, και η Κύπρος δεν µπορεί να αναµένει εξισορροπητικά αποτελέσµατα έναντι του επιτιθέµενου, µε την επίκληση του ηθικού δικαίου ούτε µε προσφυγές στον Ο.Η.Ε. και στα διεθνή δικαστήρια. Τα µικρά κράτη, στην προσπάθειά τους να αναπτύξουν το δικό τους στρατηγικό δόγµα, έχουν λιγότερες εναλλακτικές λύσεις και µικρότερη ελευθερία κινήσεων από ότι οι µεγάλες δυνάµεις, έτσι διαµορφώνουν ένα αυθεντικό στρατιωτικό δόγµα, αφού διαπιστώσουν ότι τα δόγµατα των µεγάλων δυνάµεων έχουν µόνο περιορισµένη εφαρµογή στα δικά τους προβλήµατα. Στην περίπτωση της Κύπρου υπάρχει το αµυντικό δόγµα του Ενιαίου Αµυντικού Χώρου µε την Ελλάδα, µε βάση το οποίο κατά κύριο λόγο επιτυγχάνεται η υλοποίηση στρατιωτικής στρατηγικής για την αποτροπή και η πολιτική ταύτιση µε τα κράτη της Ε.Ε. που εξυπηρετεί τη βελτίωση της θέσης του κράτους σε όλους του τοµείς οικονοµικής, κοινωνικής και πολιτικής υφής. Η ενίσχυση της αµυντικής ικανότητας της Κυπριακής Δηµοκρατίας και η αναβάθµιση της αποτρεπτικής ισχύος της Ελλάδας στην Κύπρο αποτελεί έναν πάγιο στόχο για τα δύο κράτη, από τον οποίο απορρέει εξάλλου η συγκρότηση και διακήρυξη του Ενιαίου Αµυντικού Χώρου. Έτσι, διαπιστώνεται ότι οι περιορισµένες επιλογές που έχουν τα µικρά κράτη µπορούν να προσδένονται στις στρατηγικές επιλογές των µεγάλων δυνάµεων και µέσω αυτών να επιλύονται τα προβλήµατά τους, που αφορούν κατά µείζονα λόγο την επιβίωσή τους. Εν κατακλείδι, µπορεί να εξαχθεί το συµπέρασµα ότι η στρατηγική που διαµορφώνουν τα µικρά κράτη, ενώ στηρίζεται στις βασικές παραδοχές και αξίες της θεωρίας των Διεθνών Σχέσεων, λαµβάνει διαφορετικό χαρακτήρα από αυτό της στρατηγικής των άλλων κρατών µε

7 7 µεγαλύτερη δύναµη. Η αίτια βέβαια είναι τα διαφορετικά µεγέθη ισχύος αλλά και των συντελεστών της τελευταίας. Το συµπέρασµα αυτό επιβεβαιώνεται και από την παρατήρηση των δοµικών ρεαλιστών που υποστηρίζει την εξής θεωρητική ακολουθία: το διεθνές σύστηµα διαµορφώνεται από την κατανοµή ισχύος των πόλων του, τα κράτη επηρεάζονται από το διεθνές σύστηµα και το µόνο που µπορούν να κάνουν είναι να παράγουν ισχύ, και η ισχύς καθορίζει την κρατική συµπεριφορά. Επιπρόσθετα πρέπει να τονιστεί ότι το κάθε µεµονωµένο διεθνές φαινόµενο που αφορά σε µικρή κρατική δύναµη πρέπει να εξετάζεται ξεχωριστά, όπως έγινε στο παρόν άρθρο µε την περίπτωση της Κύπρου, λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και µεταβλητών που αυτό µπορεί να έχει. Ευαγόρου Λ. Ευαγόρας Επισκέπτης Λεκτορας Τµήµα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών - Πανεπιστήµιο Πειραιά Πρόεδρος Δ.Σ. CIPT Αύγουστος 2006

Αναστάσιος Καρακατσάνης Πολιτικός Επιστήµων LLM στο Πανεπιστήµιο του Suderland Υποψήφιος διδάκτωρ στο Πανεπιστήµιο του East Anglia

Αναστάσιος Καρακατσάνης Πολιτικός Επιστήµων LLM στο Πανεπιστήµιο του Suderland Υποψήφιος διδάκτωρ στο Πανεπιστήµιο του East Anglia Η ΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΑ ΣΤΟ ΚΟΣΟΒΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ: ΟΨΕΙΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Αναστάσιος Καρακατσάνης Πολιτικός Επιστήµων LLM στο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΚΛΑ ΟΣ Α' - ΝΣΗ Α1 ΤΜΗΜΑ1 ΒΑΣΙΚΟ ΟΓΜΑ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΚΛΑ ΟΣ Α' - ΝΣΗ Α1 ΤΜΗΜΑ1 ΒΑΣΙΚΟ ΟΓΜΑ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΚΛΑ ΟΣ Α' - ΝΣΗ Α1 ΤΜΗΜΑ1 ΒΑΣΙΚΟ ΟΓΜΑ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 -i- ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η διαδροµή του αεροπορικού όπλου, από τη σύστασή του µέχρι σήµερα, αποτελεί πηγή έµπνευσης

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Leonardo Partnership Project ΙΣΠΑΝΙΑ ASSOCIATION GRENADINE FOR THE INFORMATION, FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE NEW TECHNOLOGIES ΤΟΥΡΚΙΑ TÜRKİYE ÖRGÜN VE

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκά κείµενα. Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού. κοινοτικού δικαίου. του Dr Klaus-Dieter Borchardt. Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ευρωπαϊκά κείµενα. Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού. κοινοτικού δικαίου. του Dr Klaus-Dieter Borchardt. Ευρωπαϊκή Επιτροπή Το αλφάβητο του κοινοτικού δικαίου Ευρωπαϊκά κείµενα Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού Το αλφάβητο του κοινοτικού δικαίου του Dr Klaus-Dieter Borchardt Ευρωπαϊκή Επιτροπή Το έντυπο αυτό εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Υλικό. Θεματική Ενότητα. Βασικές αντιλήψεις μοντέλα και μετασχηματισμοί του κράτους πρόνοιας με έμφαση στα συστήματα υγείας K.

Εκπαιδευτικό Υλικό. Θεματική Ενότητα. Βασικές αντιλήψεις μοντέλα και μετασχηματισμοί του κράτους πρόνοιας με έμφαση στα συστήματα υγείας K. ISBN: 978-960-9571-12-8 Κ. ΔΗΜΟΥΛΑΣ Βασικές αντιλήψεις μοντέλα και μετασχηματισμοί του κράτους πρόνοιας με έμφαση στα συστήματα υγείας ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ Χ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ Εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Στρατηγική και Πολιτικές για Ταχεία Περιφερειακή Ανάπτυξη, Ισχυρές Επιχειρήσεις και Αποτελεσματικό Ανθρώπινο Δυναμικό ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ.. 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ» στo πλαίσιο της Πράξης «Οργάνωση και Λειτουργία Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.)» της κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας Ελληνική ηµοκρατία Ευρωπαϊκή Ένωση Έργο συγχρηµατοδοτούµενο κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας» Άξονας 5 - Μέτρο 5.3 Μελέτη µε αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάδειξη της μάθησης: προσδιορισμός, αξιολόγηση και αναγνώριση της μη τυπικής μάθησης στην Ευρώπη

Η ανάδειξη της μάθησης: προσδιορισμός, αξιολόγηση και αναγνώριση της μη τυπικής μάθησης στην Ευρώπη Η ανάδειξη της μάθησης: προσδιορισμός, αξιολόγηση και αναγνώριση της μη τυπικής μάθησης στην Ευρώπη Περίληψη Η παρούσα έκθεση πραγματεύεται το ζήτημα της ευρύτερης ανάδειξης της μάθησης που αποκτάται εκτός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΗΜΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ελάχιστο κόστος λειτουργίας ήµων & νέο σύστηµα κατανοµής των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων Αθήνα, Ιούνιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΟΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ: ΟΙΚΟ ΟΜΗΣΗ ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ" υποβλήθηκε από τον Πρόεδρο PRODI και τον αντιπρόεδρο KINNOCK 1 1. Εισαγωγή Κατά τις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΜΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Ελ. Βενιζέλου 236, 163 41 Ηλιούπολη ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210-9949837, Τηλεοµοιοτυπία (Fax): 210-5238967 Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο (e mail): esaea@otenet.gr http://www.esaea.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΣΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΣΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ζ. ΜΕΚΟΣ ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΣΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΙΩΝΑΣ ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΙΩΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ : «Η σημασία ί ττου συμμ εεττο χχ ι κκού managemen tt σττι ι ςς Τράπ εε ζζ εε ςς γγ ια ι ττη νν αύ ξξηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΣΟΥΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΣΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στις σελίδες που ακολουθούν θα µας απασχολήσει το ζήτηµα της προστασίας των δασών, όπως αυτή εµφανίζεται στην ελληνική έννοµη τάξη και πραγµατικότητα, στο Σύνταγµα και τους νόµους. Ιδιαίτερες

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματική Ηγεσία στην Εργασία

Αποτελεσματική Ηγεσία στην Εργασία ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Αποτελεσματική Ηγεσία στην Εργασία ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Νικόλαος Φωτόπουλος Υπεύθυνος διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΡΧΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΡΧΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΡΧΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» 10 01 10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 Α ΜΕΡΟΣ.

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Υλικό. Θεματική Ενότητα Σχεδιασμός, Υλοποίηση & Αξιολόγηση Προγραμμάτων Διά Βίου Εκπαίδευσης ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΡΑΛΗΣ ΗΡΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Εκπαιδευτικό Υλικό. Θεματική Ενότητα Σχεδιασμός, Υλοποίηση & Αξιολόγηση Προγραμμάτων Διά Βίου Εκπαίδευσης ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΡΑΛΗΣ ΗΡΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ISBN: 978-960-9571-13-5 ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΡΑΛΗΣ Σχεδιασμός, Υλοποίηση & Αξιολόγηση Προγραμμάτων Δια Βίου Εκπαίδευσης ΗΡΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ Εκπαιδευτικό Υλικό Θεματική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΣΕ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΣΧΕ ΙΟ ΣΕ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 69, ΑΘΗΝΑ 10564 ΤΗΛ.: 3727400, FAX: 3255460, E-MAIL: info@rae.gr, WEB: www.rae.gr Μ Α Κ Ρ Ο Χ Ρ Ο Ν Ι Ο Σ Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Ο Σ Σ Χ Ε Ι Α Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ Ε Λ Λ Α

Διαβάστε περισσότερα

XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Παρ. 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1-1.5 2. ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕ Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Νέες Τεχνικές Επιλογής Προσωπικού ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩ Η ΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΠΡΑΣΙΝΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητές:

Διαβάστε περισσότερα

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αστρολάβος, Τεύχος Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αντώνιος Π. Κωστάκος Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής Στερεάς Ελλάδος ankostakos@sch.gr Βασιλική Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.8.2009

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.8.2009 L 216/76 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.8.2009 ΟΔΗΓΙΑ 2009/81/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τον συντονισμό των διαδικασιών σύναψης ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

Κρίση χρέους, δηµοσιονοµική λιτότητα και οικονοµική κρίση στην Ευρωζώνη

Κρίση χρέους, δηµοσιονοµική λιτότητα και οικονοµική κρίση στην Ευρωζώνη ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 214 Μελέτες (Studies) / 3 Κρίση χρέους, δηµοσιονοµική λιτότητα και οικονοµική κρίση στην Ευρωζώνη ΣΤΕΛΛΑ ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α. Eξίσωση των Ευκαιριών - Καταπολέµηση των ιακρίσεων

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α. Eξίσωση των Ευκαιριών - Καταπολέµηση των ιακρίσεων ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (Ε.Σ.Α.Ε.Α.) ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Eξίσωση των Ευκαιριών - Καταπολέµηση των ιακρίσεων Η παρούσα Εκθεση συντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος 4. Εισαγωγή 5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος 4. Εισαγωγή 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος 4 Εισαγωγή 5 ΜΕΡΟΣ Α ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1.1 Δραστηριότητες της λογιστικής κόστους 8 1.2 Παράγοντες που επηρεάζουν τα συστήματα κοστολόγησης 8 1.3 Έννοια του κόστους 1.4 Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ΣΥΝΟΨΗ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΠΟΨΕΩΝ Η διατύπωση

Διαβάστε περισσότερα