Μέτρηση - Αξιολόγηση Καθοδήγηση της επίδοσης απόδοσης σε αθλητές και ελεύθερα αθλούμενους

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μέτρηση - Αξιολόγηση Καθοδήγηση της επίδοσης απόδοσης σε αθλητές και ελεύθερα αθλούμενους"

Transcript

1 Μέτρηση - Αξιολόγηση Καθοδήγηση της επίδοσης απόδοσης σε αθλητές και ελεύθερα αθλούμενους Σπύρος Κέλλης Καθηγητής προπονητικής Τ.Ε.Φ.Α.Α. Α.Π.Θ.

2 Καθοδήγηση ρύθμιση της προπονητικής διαδικασίας σε έναν μακρόκυκλο Διάγνωση της υπάρχουσας κατάστασης Επανατροφοδότηση Καθορισμός στόχων Αδυναμίες, ελλείψεις προηγούμενου έτους. Αξιολόγηση βασικών παραμέτρων της αθλητικής απόδοσης. Βελτίωση αδυναμιών, ελλείψεων και άλλων παραμέτρων της αθλητικής απόδοσης. Αγωνιστικοί στόχοι επόμενου έτους. Σχεδιασμός Πλάνο Εφαρμογή του προγράμματος Έλεγχος Αξιολόγηση Αναλυτικός σχεδιασμός του ΜΑΚ με βάση τους αγώνες στόχους. Με βάση τις συνθήκες προπόνησης. Προπονήσεις με βάση τον σχεδιασμό. Στις προπονήσεις, σε αγώνες Συμμετοχή σε αγώνες προετοιμασίας. προετοιμασίας Εργαστηριακές μετρήσεις. Σύγκριση με προηγούμενες μετρήσεις του αθλητή.

3 Μέτρηση Καθοδήγηση Αξιολόγηση

4 Έλεγχος κινητικής απόδοσης Είναι η διαπίστωση της επίκαιρης (υπάρχουσας) κατάστασης κινητικής απόδοσης ή ξεχωριστών συστατικών της στοιχείων (π.χ. δύναμη, αντοχή) με δοκιμασίες που αφορούν: Κινητικές Φυσιολογικές παραμέτρους Βιοχημικές

5 Βασικές ικανότητες φυσικής κατάστασης Φυσική κατάσταση Δύναμη Αντοχή Ταχύτητα Συντονιστικές ικανότητες Κινητικότητα (ευκαμψία-ευλυγισία)

6 Χρηστικότητα της αξιολόγησης των φυσικών ικανοτήτων Δείχνει τις φυσικές δυνατότητες και τις αδυναμίες του αθλητή-αθλούμενου. Παρέχει ανατροφοδότηση, σχετικά με τη βελτίωση του αθλητή-ασκούμενου και την αποτελεσματικότητα της προπονητικής διαδικασίας (προγράμματος άσκησης). Επιτρέπει τον σχεδιασμό και την εφαρμογή στοχευμένων σε ατομικό επίπεδο προγραμμάτων προπόνησης-άσκησης. Λειτουργεί προληπτικά στην αποφυγή εμφάνισης τραυματισμών και προβλημάτων υγείας. Επομένως καθοδηγεί και ρυθμίζει την προπονητική διαδικασία

7 Εγκυρότητα- αξιοπιστία των μετρήσεων Εγκυρότητα: Εκφράζει τον βαθμό της ακρίβειας, με τον οποίο η μέθοδος ελέγχου μετρά πραγματικά το γνώρισμα το οποίο πρέπει να αξιολογήσει (π.χ. αερόβια ικανότητα, αντοχή στη δύναμη). Αξιοπιστία: Εκφράζει τον βαθμό της ακρίβειας με τον οποίο η μέθοδος ελέγχου μετρά μια ικανότητα ή ένα γνώρισμα του ατόμου σε επαναλαμβανόμενες μετρήσεις. Αν δηλαδή ένα όργανο ή τεστ είναι σταθερό στο αποτέλεσμα σε επαναμέτρηση (χωρίς να μεσολαβήσει μεγάλο χρονικό διάστημα). Ελέγχεται με τον συντελεστή αξιοπιστίας (r).

8 Χαρακτηρισμός μετρήσεων Ανάλογα με τον χώρο διεξαγωγής των μετρήσεων και τα όργανα που χρησιμοποιούνται διακρίνονται σε: Μετρήσεις πεδίου (γυμναστηρίου) Εργαστηριακές μετρήσεις

9 Τρόποι εκτέλεσης των τεστ Δεν πρέπει να γίνονται μετρήσεις μετά από επίπονη φυσική δραστηριότητα, αφού η κόπωση μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την απόδοση. Απαιτείται ξεκούραστος οργανισμός. Πριν τα τεστ πρέπει να προηγείται καλή προθέρμανση. Η διαδοχική σειρά των μετρήσεων πρέπει να είναι τέτοια ώστε η πιο κουραστική να εκτελείται στο τέλος. Σε επαναμετρήσεις πρέπει να τηρείται η ίδια σειρά εκτέλεσης των δοκιμασιών.

10 Αξιολόγηση των μετρήσεων Με επιδόσεις - νομογράμματα άλλων αθλητών ίδιου αθλήματος-αγωνίσματος, ίδιας θέσης και αγωνιστικού επιπέδου (ομαδικά αθλήματα), καθώς και ίδιας ηλικιακής κατηγορίας και φύλου. Με επιδόσεις - νομογράμματα ασκούμενων ίδιας ηλικιακής κατηγορίας και φύλου. Με προηγούμενες μετρήσεις του ίδιου του αθλητήασκούμενου. Με συνολική βαθμολογία (σκορ) σε μία σειρά δοκιμασιών.

11 Ατομική σύγκριση επιδόσεων με αθλητές ίδιας ηλικίας και αθλήματος 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 100% 75% 70% 80% 60% 55% 50% 80% 60% 50% 40% 20% 0% 15% SJ CMJ CMJh Δταχ Fmax F50 ΜΡΑΔ Δσυν 100% 80% 80% 60% 40% 75% 60% 65% 65% EΑ60 EΑ180 40% 30% 20% 25% 0% ΚΔ60 ΚΔ180 ΚΑ60 ΚΑ180 EΔ60 EΔ180 Ποσοστιαία κατάταξη των επιδόσεων στα κατακόρυφα άλματα, στην ισοκινητική και την ισομετρική αξιολόγηση σε σχέση με επιδόσεις αθλητών ίδιας ηλικίας και αθλήματος.

12 Σύγκριση των επιδόσεων του αθλητή σε διαδοχικές μετρήσεις 20,3 23,8 Μέγιστη σχετική ροπή δύναμης των καμπτήρων μυών του γονάτου στη γωνιακή ταχύτητα των 60ο/s 27,4 3,400 22,5 3,100 2,800 2,500 Nm/kg 2,200 1,900 Μέγιστη σχετική ροπή δύναμης των εκτεινόντων μυών του γονάτου στη γωνιακή ταχύτητα των 60ο/s 1,600 1,300 1,000 17/8/ /10/2009 EΔ60 17/8/ /10/2009 EA60

13 Ομαδική σύγκριση επιδόσεων με αθλητές ίδιας ηλικίας και αθλήματος 100% 80% PP ΔΑΜΙ MP Δκοπ 60% 40% 20% ς ς στ α Κώ εκ τά ρι ος νη ς άσ ιο ς τώ Αν Ν Π νη ς Νε κτ άρ ιο ς Κώ στ ας τώ Αν Πα σχ άλ ης Τρ ύφ ω να ς Λά ζα ρο ς Αθ αν άσ ιος 20% 0% ος 60% 40% ασ χά λη ς Δεξί Αριστερό Αθ αν CMJh 100% 80% Λά ζα ρ CMJ ς SJ 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Τρ ύφ ω να στ α Κώ εκ τά ρι ος νη ς τώ Αν Ν Π ασ χά λη ς Τρ ύφ ω να ς Λά ζα ρο ς Αθ αν άσ ιο ς 0% Ποσοστιαία κατάταξη των επιδόσεων των αθλητών στα κατακόρυφα άλματα, στην ισοκινητική και την ισομετρική αξιολόγηση σε σχέση με επιδόσεις αθλητών ίδιας ηλικίας και αθλήματος.

14 Ομαδική σύγκριση των επιδόσεων των αθλητών σε διαδοχικές μετρήσεις Άλμα με ταλάντευση (CMJ) Μέγιστη αναερόβια ισχύς (PP) 45 12, ,00 cm 10, ,00 25 Μέγιστη ισοκινητική ροπή δύναμης των εκτεινόντων μυών του δεξιού ποδιού (ΕΔ60) Ν αρ ος να ς Ν 13/10/2009 Λά ζ εκ τά ρι ος Κώ στ ας Ιω άν νη ς Ν ίκ ος αρ ος να ς Λά ζ Τρ ύφ ω 13/10/ /8/2009 εκ τά ρι ος Κώ στ ας Ιω άν νη ς Ν ίκ ος 20 8,00 17/8/ Τρ ύφ ω Watt/kg Μέγιστη σχετική ισομετρική δύναμη κάτω άκρων (Fm ax) 4,000 Nt/kg 2,500 13/10/2009 αρ ος εκ τά ρι ος Κώ στ ας Ιω άν νη ς Ν ίκ ος Ν να ς 17/8/2009 Λά ζ ίκ ος Ν εκ τά ρι ος Κώ στ ας Ιω άν νη ς Ν αρ ος Λά ζ να ς 20,00 Τρ ύφ ω 13/10/ ,00 2,000 1,500 17/8/ ,00 Τρ ύφ ω Nm /kg 50,00 3,500 3,000

15 Με βαθμολογία Συνολική επίδοση: 64,91 Η συνολική επίδοση υπολογίζεται από όλες τις δοκιμασίες με ανώτερη τιμή το 100. Στο σχήμα φαίνεται η συνολική εικόνα του αθλητή σε όλες τις δοκιμασίες. Όσο μεγαλύτερο χώρο καλύπτει το πορτοκαλί χρώμα στο σχήμα τόσο καλύτερη είναι η συνολική του επίδοση. Δ SLb CMJ 100% 80% 60% 40% 20% 0% CMJh Δαταχ SL Δκοπ 20m 5m

16 Καθοδήγηση Η πραγματική αξία μιας αξιολόγησης και ο σκοπός της ύπαρξής της είναι: Η ερμηνεία των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης. Η εφαρμογή («το πέρασμα στην πράξη») της πληροφορίας από την αξιολόγηση με στόχο την καλύτερη ρύθμιση των προπονητικών επιβαρύνσεων.

17 Πότε και πόσες φορές μέσα στον χρόνο πρέπει να γίνονται μετρήσεις;

18 Χρονικά σημεία βασικών και ειδικών ελέγχων των παραγόντων της αθλητικής απόδοσης στις αθλοπαιδιές Αθλητική φόρμα Δυναμική της επιβάρυνσης Προετοιμασία Αγωνιστική περίοδος Δ Ι Α Κ Ο Π Ε Σ Δ Ι Α Κ Ο Π Ε Σ Μεταβατική Κέλλης Σ., 2003

19 Αξιολόγηση στον ετήσιο κύκλο προπόνησης ΑΠΛΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ OKT NOE ΔΕΚ ΙΑΝ ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ MAI ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΥΓ ΣΕΠ ΔΙΠΛΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΤΗΤΑ 1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ OKT NOE ΔΕΚ ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ 2η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ MAI ΙΟΥΝ 2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΣΕΠ ΤΡΙΠΛΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΌΚΑΤΆΣΤΑΣΗ NOE 1η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΔΕΚ ΙΑΝ 1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒ ΜΑΡ 2η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΑΠΡ MAI 2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ 3η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΑΥΓ ΣΕΠ 3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ OKT

20 Σε ελεύθερα αθλούμενους Με την έναρξη του προγράμματος Ενδιάμεσες μετρήσεις κάθε 4-8 εβδομάδες.

21 Δύναμη

22 Μορφές δύναμης στον αγωνιστικό αθλητισμό-ελεύθερα αθλούμενους Μορφές δύναμης με βάση τον προπονητικό στόχο Γενική, βασική δύναμη Ειδική, αγωνιστική δύναμη

23 Μορφές εμφάνισης της δύναμης Μέγιστη δύναμη Ταχυδύναμη Αντιδραστική δύναμη Αντοχή στη δύναμη

24 Ταχυδύναμη Δύναμη εκκίνησης ή αρχική δύναμη Εκρηκτική δύναμη Αντιδραστική δύναμη, κύκλος διάτασης βράχυνσης

25 Αξιολόγηση δύναμης Αλτική ικανότητα. Μέγιστη δύναμη Μέγιστη ισοκινητική ροπή δύναμης. Μέγιστη ισομετρική δύναμη. Μέγιστη ισοτονική δύναμη (1RM). Αναερόβια ισχύς. Αντοχή στη δύναμη (μυϊκή αντοχή).

26 Αλτική ικανότητα

27 Μετρήσεις πεδίου

28 Κατακόρυφο άλμα με ταλάντευση 1,98 m 1,72 m

29

30 Εργαστηριακές μετρήσεις

31 Αλτικότητα Ύψος κατακόρυφου άλματος από ημικάθισμα (SJ) και με ταλάντευση (CMJ) χωρίς τη χρήση χεριών. Ύψος κατακόρυφου άλματος με ταλάντευση (CMJ) με τη χρήση χεριών. Άλμα μετά από πτώση (DJ). Δείκτης συντονισμού. Ύψος κατακόρυφου άλματος με στατικό & πλάγια βήματα μπλοκ. Ισχύς κατακόρυφων αλμάτων.

32 Μέγιστη δύναμη

33 Μετρήσεις πεδίου

34 Προσδιορισμός περιοχών έντασης της επιβάρυνσης 1RM: repetition maximum, ρεκόρ, καλύτερη επίδοση. 10RM: ο μέγιστος αριθμός επαναλήψεων (στην προκειμένη περίπτωση 10) με συγκεκριμένη αντίσταση.

35 Τεστ δύναμης: 1RM Στον αγωνιστικό αθλητισμό το τεστ εφαρμόζεται συνήθως στις ασκήσεις του πάγκου, στα καθίσματα (ημικάθισμα, βαθύ κάθισμα) και στις πολυαρθρικές (αρασέ, επολέ, ζετέ). Ο ασκούμενος ξεκινά, με στόχο την προθέρμανση, τις προσπάθειες μιας επανάληψης από το 50% του προηγούμενου μέγιστου και συνεχίζει στο 75%, στο 90%, στο 100% και πάνω.

36 Υπολογισμός 1RM 5 επαναλήψεις : 60kg 1 RM = = 60/{ 1, ( * 5) }=68 kg % 1 RM 100 kg Επαναλήψεις %1RM (Brzycki, 1998) Brzycki Beachle dos Remedios (Brzycki, 1998;Baechle et al,2000)

37 Χρησιμοποίηση συντελεστή για τον καθορισμό 1RM (Lombardi, 1989) Εκτελούμενες επαναλήψεις % 1RM Συντελεστής Παράδειγμα: Εκτίμηση της 1RM από τεστ 3RM 1RM = Βάρος άρσης 3RM * 1.10 αν π.χ. 3RM = 100 kg τότε: 1RM = 100 * 1.10= 110 kg

38 Χρήση υπομέγιστων εντάσεων με βάση τις επαναλήψεις 6 Ένταση % RM 57 kg 8 RM 54 kg 10RM 50kg 12 RM 46 kg 80 5 επαν. 6 επαν. 8επαν. 10επαν επαν. 5επαν. 6επαν. 7επαν.

39 Εργαστηριακές μετρήσεις

40 Ισοκινητική αξιολόγηση Μυϊκές ανισορροπίες. Διαφορές αγωνιστών ανταγωνιστών. Μέγιστη και σχετική ροπή δύναμης.

41

42 Ισοκινητική αξιολόγηση Ισοκινητική δοκιμασία γονάτου ο Μέγιστη ροπή καμπτήρων 60 /s(nm): o Μέγιστη σχετική ροπή καμπτήρων 60 /s (Nm/kg): o Μέγιστη ροπή εκτεινόντων 60 /s(nm): o Μέγιστη σχετική ροπή εκτεινόντων 60 /s(nm/kg): o Αναλογία καμπτήρων/εκτεινόντων 60 /s(%): ο Μέγιστη ροπή καμπτήρων 180 /s(nm): o Μέγιστη σχετική ροπή καμπτήρων 180 /s (Nm/kg): o Μέγιστη ροπή εκτεινόντων 180 /s(nm): o Μέγιστη σχετική ροπή εκτεινόντων 180 /s(nm/kg): ,5 0 Δεξί πόδι Αριστερό πόδι 110,0 1, ,4 2,795 48,6 98,1 1, ,6 1, ,9 1, ,2 2,262 58,4 94,8 1, ,6 1, ,1% 3,000 2,500 2,8% 2,000 Nm /kg 1,500 1,000 0,500 0,000 Κάμψη Δεξί Κάμψη Αριστερό Έκταση Δεξί Έκταση Αριστερό Μέγιστη σχετική ροπή καμπτήρων και εκτεινόντων μυών του γονάτου στη γωνιακή ταχύτητα των 60ο/s και διαφορές μεταξύ των δύο ποδιών. Έλλειμμα δύναμης (%) 2,8 19,1

43 Ισομετρική αξιολόγηση Μέγιστη ισομετρική δύναμη Μέγιστος ρυθμός ανάπτυξης δύναμης Αρχική δύναμη (F50ms) Διαφορές δεξί αριστερό πόδι

44 Εθνική ομάδα χειροσφαίρισης νέων n = 17 Ηλικία: 19,6 έτη Προπονητική ηλικία: 8 έτη Συχνότητα προπ.: 6,8 φορές/εβδ. Σωματική μάζα: 89,6 kg Ανάστημα: 186,9 cm Έκταση χεριών: 190,3 cm Ανάταση χεριών: 238,2 cm Σωματικό λίπος: 13,5% Μέγιστη ισομετρική δύναμη Αγωνιστική 58,00 Αγωνιστική 56,00 Προετοιμασία 54,00 52,00 N/kg 50,00 48,00 46,00 44,00 42,00 40,00 0 Σε π Νοε - Ιαν-1 0 Μα ρ Μα ϊ - 10 Ιου λ- 1 Σε π- 0

45 Χειροδυναμομέτρηση Δύναμη χειρολαβής Έλλειμμα δύναμης

46 Δύναμη χειρολαβής

47 Ισομετρική δύναμη έλξης

48 Καθοδήγηση Ονοματεπώνυμο Καμπτήρες μύες του γονάτου Δεξί Δημήτριος A. Δημήτριος B. Βασίλης Γιάννης Γιώ ργος Αριστερό Εκτείνοντες μύες του γονάτου Δεξί Αριστ.

49 Ειδικό πρόγραμμα ενδυνάμωσης πρόσθιων μηριαίων Αριστερό πόδι Δεξί πόδι Εβδομάδες Σετ Επαναλήψεις /σετ Προπον./ εβδομάδα Σετ Επαναλήψεις /σετ Προπον./ εβδομάδα 1η η η η

50 Αναερόβια ισχύς

51 Μετρήσεις πεδίου

52 Rebound jumps για 5-60 sec Συνεχόμενα κατακόρυφα άλματα για 5-60 sec Αξιολόγηση της αγαλακτικής (έως 15 sec) ή της γαλακτικής αντοχής στην ταχυδύναμη (διάρκειας sec). Μυϊκή ενεργοποίηση: Έκκεντρη - Ομόκεντρη

53 RJ Ειδική αντοχή

54 Εργαστηριακές μετρήσεις

55 Χειροεργόμετρο Μέγιστη και μέση σχετική ισχύς Δείκτης κόπωσης Χρόνος επίτευξης μέγιστης ισχύος Συσχετίσεις 25m Ελεύθερο: m Ελεύθερο: m Ελεύθερο: 0.60

56 Ποδηλατοεργόμετρο Μέγιστη & μέση σχετική ισχύς Δείκτης κόπωσης Χρόνος επίτευξης μέγιστης ισχύος

57 Ενήλικες αθλητές & αθλήτριες πετοσφαίρισης ΑΝΤΡΕΣ n = 26 Ηλικία: 26,5 έτη Προπονητική ηλικία: 14,2 έτη Συχνότητα προπ.: 7,1 φορές/εβδ. Σωματική μάζα: 89,0 kg Ανάστημα: 190,9 cm Έκταση χεριών: 194,1 cm Ανάταση χεριών: 243,5 cm Σωματικό λίπος: 12,2% ΓΥΝΑΙΚΕΣ n = 85 Ηλικία: 24,3 έτη Προπονητική ηλικία: 12,5 έτη Συχνότητα προπ.: 6,5 φορές/εβδ. Σωματική μάζα: 68,7 kg Ανάστημα: 178,5 cm Έκταση χεριών: 179,1 cm Ανάταση χεριών: 227,3 cm Σωματικό λίπος: 18,2% Αναερόβια ικανότητα 12,00 10,00 11,02 9,29 8,00 Watt/kg 8,23 Άντρες 7,07 6,00 4,00 2,00 0,00 Μέγιστη ισχύς Μέση ισχύς Γυναίκες

58 Ποσοστιαία κατάταξη των επιδόσεων στη μέγιστη και μέση ισχύ Μέγιστη ισχύς Watts/kg 14 Άντρες Γυναίκες % Μέση ισχύς 10 Άντρες Γυναίκες Watts/kg / %

59 Αξιολόγηση μυϊκής αντοχής - Πεδίο

60 Αξιολόγηση γενικής δύναμηςαντοχής στη δύναμη

61 Αξιολόγηση της καρδιοαναπνευστικής λειτουργίας

62 Σκοπός της αξιολόγησης της καρδιοαναπνευστικής λειτουργίας (αντοχής) στους αθλητές και τους ελεύθερα αθλούμενους Αξιολόγηση επιπέδου αερόβιας ικανότητας. Προσδιορισμός στοιχείων επιβάρυνσης (κυρίως της έντασης), καθορισμός προγράμματος προπόνησηςάσκησης. Ανατροφοδότηση για την αποτελεσματικότητα της προπόνησης άσκησης (βαθμός βελτίωσης).

63 Βασικά ερωτήματα και προβληματισμοί στη μέτρηση και αξιολόγηση της ΚΑ Λειτουργίας (αερόβιας ικανότητας) Σε ποιο πληθυσμό απευθυνόμαστε; (ελεύθερα αθλούμενους) Εργαστήριο ή πεδίο (γυμναστήριο, γήπεδο); Είναι εφικτή η μέγιστη δοκιμασία; Νόρμες για σύγκριση και αξιολόγηση της καρδιοαναπνευστικής λειτουργίας Καθορισμός μεθόδου και παραμέτρων αξιολόγησης

64 Παράμετροι αξιολόγησης της καρδιοαναπνευστικής λειτουργίας (αερόβιας ικανότητας) Μέγιστη πρόσληψη οξυγόνου (VO2max). Μέγιστη καρδιακή συχνότητα (HRmax). Ταχύτητα στη μέγιστη πρόσληψη οξυγόνου (vvo2max). Καμπύλες γαλακτικού οξέος. Αερόβιο κατώφλι (ΑεΚ). Aναερόβιο κατώφλι (ΑνΚ). Αναπνευστικό κατώφλι (% VO2max). Επίδοση (χρόνος) σε ειδικές δοκιμασίες. Καρδιακή συχνότητα αποκατάστασης στο 1ο λεπτό.

65 Μετρήσεις πεδίου

66 Παλίνδρομο τρέξιμο αντοχής Οι δοκιμαζόμενοι κινούνται ανάμεσα στις δύο γραμμές. Η ταχύτητα τρεξίματος καθορίζεται από ηχητικά σήματα και αυξάνει κάθε 1 min. Όταν ο δοκιμαζόμενος αδυνατεί να ακολουθήσει την ταχύτητα τρεξίματος διακόπτει τη δοκιμασία. Καταγράφεται ο αριθμός διαδρομής ή σταδίου πριν σταματήσει ο δοκιμαζόμενος.

67 Yo-Yo Test O δοκιμαζόμενος τρέχει την διαδρομή των 20 m 2 φορές (Α προς Β και Β προς Α) και στη συνέχεια περπατάει στη διαδρομή των 5 m (A προς Γ και Γ προς Α). Υπάρχουν 4 παραλλαγές του τεστ. Yo-Yo Intermittent Test Level 1 (5sec) Yo-Yo Intermittent Test Level 2 (5sec) (VO2max = απόσταση σε m x , VO2max = IR2 distance in meter x ) Yo-Yo Recovery Test Level 1 (10sec) Yo-Yo Recovery Test Level 2 (10sec) Γ Α Β

68 Παλίνδρομο τρέξιμο 20m -Αντοχή

69 Παλίνδρομο τρέξιμο αντοχής Αξιολόγηση Διαδρομές Στάδιο Ταχύτητα km/h VO2max (ml/kg/min) ανάλογα με την ταχύτητα και την ηλικία ,5 56,4 54,9 53,4 53,4 52,0 50,5 49,0 47, ,0 58,6 57,2 55,8 54,4 53,0 51,6 50, ,5 60,9 59,6 58,2 56,9 55,6 54,2 52,9 58 διαδρομές

70 Εργαστηριακές μετρήσεις

71 Δεν υπάρχει εργοσπιρόμετρο? Εξισώσεις για πρόβλεψη της VO2max Δαπεδοεργόμετρο Κυκλοεργόμετρο Στεπ Πεδίο Διάρκεια δοκιμασίας Καρδιακή Συχνότητα Ταχύτητα-Κλίση-Ισχύ Σωματικό Βάρος Φύλο-Ηλικία

72 Υπομέγιστες δοκιμασίες για την πρόβλεψη VO2max Σε διάδρομο, κυκλοεργόμετρο, στεπ ~ 85 % HRmax Πλεονεκτήματα Δεν απαιτεί μέγιστη προσπάθεια. Εφαρμογή σε άτομα με περιορισμένη φυσική και κινητική ικανότητα. Μειωμένη επικινδυνότητα. Μειονεκτήματα Μειωμένη ικανότητα πρόβλεψης έως και 8 ml/kg/min

73 Πρωτόκολλα μέγιστης πρόσληψης οξυγόνου με εργοσπιρόμετρο

74 Διαφορές ΜΚΣ μεταξύ εκτίμησης και προσδιορισμού της Φύλο Ηλικία HRmax 220-Ηλικία Άντρας Άντρας Άντρας Άντρας Άντρας Γυναίκα Γυναίκα Γυναίκα Γυναίκα Γυναίκα Μέση τιμή

75 Εργοσπιρομέτρηση Μ.Κ.Σ. VO2max vvo2max VE vvo2lt Κ.Σ. στο VO2LT Ενεργειακή- δρομική οικονομία

76 VO2/Kg 120 HR Ταχύτητα (km /h) HR (σφ./min) VO2 (ml/min/kg) Εργοσπιρομέτρηση

77 Αξιολόγηση Μέσες τιμές VO2max για ελεύθερα αθλούμενους Ηλικία (έτη) Αξιολόγηση Πάρα πολύ καλή > 60 > 56 > 51 > 45 > 41 > 37 Πολύ καλή Καλή Μέτρια Χαμηλή Πολύ χαμηλή Πάρα πολύ χαμηλή < 30 < 30 < 26 < 25 < 22 < 20 Νόρμες μέγιστης πρόσληψης οξυγόνου για άντρες (ml/kg/min) Ηλικία (έτη) Νόρμες μέγιστης πρόσληψης οξυγόνου για γυναίκες (ml/kg/min) Αξιολόγηση Πάρα πολύ καλή > 56 > 52 > 45 > 40 > 37 > 32 Πολύ καλή Καλή Μέτρια Χαμηλή Πολύ χαμηλή Πάρα πολύ χαμηλή < 28 < 26 < 22 < 20 < 18 < 17

78 Τιμές σχετικής VO2max σε ενήλικες αθλητές διαφόρων αθλημάτων / αγωνισμάτων (MacDougall et al. Physiological testing of high performance athletes, 1991) Σκι (μεγ. αποστ.) Μεσαίες αποστάσεις Μεγάλες αποστάσεις Κωπηλασία Ποδηλασία Κολύμβηση Ποδόσφαιρο Καλαθοσφαίριση Χειροσφαίριση Πετοσφαίριση Καλλιτεχνικό Πατινάζ Πάλη Γυμναστική Άνδρες Γυναίκες

79 Καθοδήγηση με βάση την εργοσπιρομέτρηση Κατώτερη Ζώνη (σφ./min) 124 Ανώτερη Ζώνη (σφ./min) 145 ΖΩΝΕΣ σφ./min* km/h 1η Ζώνη Γυναίκα Ηλικία: 47 ετών VO2max: 44,75 ml/min/kg Ταχύτητα στη VO2max: 12,5km/h ΜΚΣ: 195 σφ./min ΚΣηρεμίας: 53 σφ./min 2η Ζώνη η Ζώνη ,5 4η Ζώνη * Οι τιμές ισχύουν για όλες τις κινητικές δραστηριότητες με εξαίρεση την κολύμβηση στην οποία είναι μειωμένες κατά 10 σφ./min.

80 Καθορισμός της έντασης προπόνησης Γίνεται με δύο τρόπους σε ατομικό επίπεδο: με τη μέγιστη καρδιακή συχνότητα με την ταχύτητα τρεξίματος στη μέγιστη πρόσληψη οξυγόνου ή στο αναερόβιο κατώφλι. Στο μαραθώνιο στην ειδική φάση προετοιμασίας με τη μέση ταχύτητα του μαραθωνίου.

81 Καθορισμός εντάσεων σε διάφορες αποστάσεις σε ατομικό επίπεδο με βάση τη Μ.Κ.Σ. Προπονητικός Στόχος Ζώνες Ένταση % Μ.Κ.Σ./min 190 Μ.Κ.Σ./10s 190 Αερόβια Αναερόβια ή Ειδική Αντοχή (ΕΑ2) 5η 96% 100% Αερόβια Αναερόβια ή Ειδική Αντοχή (ΕΑ1) 4η 95% 90% Βασική Αερόβια Αντοχή 2 (BA2) Βασική Αερόβια Αντοχή 1 (BA1) Αποκατάσταση (ΑΠΟ) 3η 2η 1η 89% % % % % %

82 Καθορισμός κλιμάκων καρδιακής συχνότητας σε ατομικό επίπεδο, με βάση τη μέτρηση και σε σχέση με τον στόχο, στην προπόνηση αντοχής. Ονοματεπώνυμο Βασίλης Δημήτριος Β. Χρήστος Α. Δημήτριος Α. Θεόδωρος Γιώργος Ονοματεπώνυμο Βασίλης Δημήτριος Β. Χρήστος Α. Δημήτριος Α. Θεόδωρος Γιώργος Προπ. Στόχος Κλίμακα Μ.Κ.Σ Αερόβια - Αναερόβια 4η κλίμακα 3η κλίμακα 95% 92% 91% 86% Βασική 2η κλίμακα 85% 80% Αποκατάστασ 1η κλίμακα 79% 70% Προπ. Στόχος Κλίμακα Μ.Κ.Σ Αερόβια - Αναερόβια 4η κλίμακα 3η κλίμακα 95% 92% 91% 86% Βασική 2η κλίμακα 85% 80% Αποκατάστασ 1η κλίμακα 79% 70%

83 Ατομικά δεδομένα με βάση την εργοσπιρομέτρηση σε αθλητή μαραθωνίου Μέγιστη πρόσληψη οξυγόνου: ml/min/kg Ταχύτητα στη μέγιστη πρόσληψη οξυγόνου: 13 km/h. Μέγιστη καρδιακή συχνότητα στη μέγιστη πρόσληψη οξυγόνου: 200 σφ/min Ταχύτητα στο αναερόβιο κατώφλι: 9.5 km/h Καρδιακή συχνότητα στο αναερόβιο κατώφλι: 170 σφ/min Προβλεπόμενη επίδοση στον ημιμαραθώνιο (h:min:s): 02:20:18 Μέση ταχύτητα ημιμαραθωνίου: 9 km/h ή 06:39 στο 1000άρι Μέση προβλεπόμενη καρδιακή συχνότητα ημιμαραθωνίου: 184 σφ/min Προβλεπόμενη επίδοση στον μαραθώνιο (h:min:s): 05:41:05 Μέση ταχύτητα μαραθωνίου: 7.4 km/h ή 08:05 στο 1000άρι Μέση προβλεπόμενη καρδιακή συχνότητα μαραθωνίου: 176 σφ/min

84 Ετήσιος προγραμματισμός προπόνησης μαραθωνίου Οι 2 μαραθώνιοι γίνονται: Οκτώβριο ή Νοέμβριο και Απρίλιο. Οι ημιμαραθώνιοι γίνονται τις ίδιες χρονικές περιόδους και μπορούν να γίνουν ακόμη 2 στις ειδικές περιόδους προετοιμασίας ή να συμμετάσχεις σε αγώνες προετοιμασίας (συνήθως 10km).

85 Μέγιστη χιλιομετρική επιβάρυνση /εβδ. Ελάχιστη χιλιομετρική επιβάρυνση /εβδ. Μη επιτρεπόμενη χιλιομετρική επιβάρυνση /εβδ. Επίδοση στόχος (h:min) km/εβδ. Μέρες προπόνησης /εβδ. 2:45 85 έως 75 6 έως >100 2:55 80 έως 70 6 έως >90 3:00 75 έως 65 5 έως > 85

86 Ταχύτητα Επιτάχυνση Ευκινησία-επιδεξιότητα Ταχύτητα αντίδρασης

87 Μετρήσεις πεδίου

88 Δρομική ταχύτητα 5 και 20m

89 Δρομική ευκινησία 20m

90 Δρομική ευκινησία

91 Ταχύτητα οδηγήματος της μπάλας 20m

92 Φωτο με μπάλα Οδήγημα-χειρισμός της μπάλας

93 Ταχυδύναμη- Διπλό τρίγωνο

94 Ταχύτητα αντίδρασης-χαμηλής απόκρουσης

95 Μεταβολή της επιτάχυνσης και της ταχύτητας σε Έλληνες αθλητές καλαθοσφαίρισης και ποδοσφαίρου 1,20 1,18 1,16 1,14 1,12 1,10 1,08 1,06 1,04 1,02 1,00 4 3,9 3,8 3,7 3,6 3,5 3,4 3,3 3,2 3, m 20m >17 N(5m) = 493 N(20m) = 690 Ηλικία (έτη) Ποδόσφαιρο 1,25 4,1 1,20 3,9 3,7 1,15 3,5 1,10 3,3 1,05 20m (s) 5 m (s) 10 20m (s) 5 m (s) Καλαθοσφαίριση 5m 20m 3,1 1,00 2, Ηλικία (έτη) >17 N = 1651

96 Μεταβολή της επιτάχυνσης και της ταχύτητας σε Έλληνες αθλητές καλαθοσφαίρισης και ποδοσφαίρου 1,18 Καλαθοσφαίριση 1,15 Ποδόσφαιρο 1,12 1,09 1,06 1,03 1, >17 Ηλικία (έτη) 4,00 Καλαθοσφαίριση 3,80 20 m (s) 5 m (s) 1,21 Ποδόσφαιρο 3,60 3,40 3,20 3, Ηλικία (έτη) >17

97 Ενήλικες Έλληνες αθλητές χειροσφαίρισης n = 97 Ηλικία: 20,4 έτη Προπονητική ηλικία: 9 έτη Συχνότητα προπ.: 6,4 φορές/εβδ. Σωματική μάζα: 89,4 kg Ανάστημα: 186,5 cm Έκταση χεριών: 189,8 cm Ανάταση χεριών: 237,3 cm Σωματικό λίπος: 13,4% Ταχύτητα - ευκινησία 6,000 5,691 5,000 4,208 4,000 s 3,000 3,031 2,000 1,000 1,753 1,017 0, m 0-10m 0-20m 0-30m slalom 20m

98 Μετρήσεις ικανοτήτων φυσικής κατάστασης στον χώρο προπόνησης

99 Μετρήσεις στον χώρο της προπόνησης Ανάστημα Σωματική μάζα Δείκτης μάζας σώματος Λιπομέτρηση Ταχύτητα Επιτάχυνση Ταχύτητα συντονισμού Δείκτης συντονισμού χωρίς μπάλα Ταχύτητα οδηγήματος της μπάλας Δείκτης οδηγήματος της μπάλας Αλτικότητα Ταχύτητα σε αλλαγές κατεύθυνσης Εκτίμηση μέγιστης πρόσληψης οξυγόνου Τερματοφύλακες αξιολογούνται επιπλέον σε: Ανάστημα με τα χέρια στην ανάταση Άνοιγμα χεριών με τα χέρια στην έκταση Δύναμη χειρολαβής Έλλειμμα στη δύναμη χειρολαβής Ταχύτητα αντίδρασης και εκρηκτικότητα σε χαμηλή απόκρουση Έλλειμμα χρόνου αντίδρασης σε χαμηλές αποκρούσεις

100 Με βαθμολογία Συνολική επίδοση: 64,91 Η συνολική επίδοση υπολογίζεται από όλες τις δοκιμασίες με ανώτερη τιμή το 100. Στο σχήμα φαίνεται η συνολική εικόνα του αθλητή σε όλες τις δοκιμασίες. Όσο μεγαλύτερο χώρο καλύπτει το πορτοκαλί χρώμα στο σχήμα τόσο καλύτερη είναι η συνολική του επίδοση. Δ SLb CMJ 100% 80% 60% 40% 20% 0% CMJh Δαταχ SL Δκοπ 20m 5m

101 Σωματομετρικά Σύσταση σώματος

102 Σύσταση σώματος Λιπομέτρηση (Μέθοδος Βιοαντίστασης) 18,8 25,7 Λίπος (%) Νερό (%) Μύες και οστά (%) 55,5

103 00 :0 0: :0 1: :0 2: :0 3: :0 4: :0 5: :0 6: :0 7: :0 8: :0 9: :1 0: :1 1: :1 2: :1 3: :1 4: 30 klcal/ημέρα Βασικός μεταβολισμός Βασικός μεταβολισμός χρόνος

104 Αξιολόγηση βασικού μεταβολισμού

105 Πελματογράφημα

106 Ορθωτικά πέλματα AmFit Scanner μορφολογικής πελματογράφισης της AmFit

107 Πελματογράφημα Κατασκευή ορθωτικών πελμάτων (πάτοι) Κατάλληλα για απαλλαγή από τους πόνους από πλατυποδία,ανισοσκελία, πελματιαία απονευρωσίτιδα κ.α. Βοηθούν στην αντιμετώπιση προβλημάτων που δημιουργούνται στα γόνατα, στα ισχία και στην οσφυϊκή χώρα λόγω λαθεμένου τρόπου βάδισης. Είναι ιδανικά για την απορρόφηση κραδασμών και την ευθυγράμμιση του διασκελισμού κατά τη βάδιση και το τρέξιμο. Βοηθούν στην αντιμετώπιση αθλητικών τραυματισμών.

108 ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

Αξιολόγηση μυϊκής απόδοσης: Μέγιστη δύναμη και ρυθμός ανάπτυξης δύναμης (RFD)

Αξιολόγηση μυϊκής απόδοσης: Μέγιστη δύναμη και ρυθμός ανάπτυξης δύναμης (RFD) Αξιολόγηση μυϊκής απόδοσης: Μέγιστη δύναμη και ρυθμός ανάπτυξης δύναμης (RFD) Γρηγόρης Μπογδάνης, Ph.D Τ.Ε.Φ.Α.Α. Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τεχνική υποστήριξη & Συνεργασία: Σ. Μεθενίτης,

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικό προπονητικό πρόγραμμα για τον Μαραθώνιο δρόμο. Δρ. Γιώργος Λουκαΐδης, PhD Εργοφυσιολόγος Δρό.Με.Α. Racing

Ενδεικτικό προπονητικό πρόγραμμα για τον Μαραθώνιο δρόμο. Δρ. Γιώργος Λουκαΐδης, PhD Εργοφυσιολόγος Δρό.Με.Α. Racing Ενδεικτικό προπονητικό πρόγραμμα για τον Μαραθώνιο δρόμο Δρ. Γιώργος Λουκαΐδης, PhD Εργοφυσιολόγος Δρό.Με.Α. Racing Ο Μαραθώνιος δρόμος αποτελεί ίσως το μαζικότερο και πιο ιστορικό αγώνισμα στον κόσμο.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Σημειώσεις

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Σημειώσεις ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Σημειώσεις ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ. Φιλοσοφία. Προπονητικές Κατευθύνσεις ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ. Φιλοσοφία. Προπονητικές Κατευθύνσεις ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Φιλοσοφία Προπονητικές Κατευθύνσεις ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ 3 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ 1 ΑΘΗΝΑ 2008 4 Υπεύθυνος Έκδοσης YΠΕΥΘΥΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΕΙ ΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΕ ΠΑΙ ΙΑ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΘΕΜΑ : ΕΙ ΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΕ ΠΑΙ ΙΑ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΕΙ ΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΕ ΠΑΙ ΙΑ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΥ ΑΘΗΝΑ. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΘΕΜΑΤΟΣ: ΠΑΤΑΡΙ ΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ISSN: 2241-889X. ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΜΟΣ 2 1ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

ISSN: 2241-889X. ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΜΟΣ 2 1ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ISSN: 2241-889X ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΜΟΣ 2 1ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 Το περιοδικό Αθλητική Επιστήμη και Ένοπλες Δυνάμεις εκδίδεται σε ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 301 ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 1. Εισαγωγή Η ανάπτυξη θετικών στάσεων παράλληλα με την προσφορά γνώσεων κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική στη σύγχρονη εποχή. H ενασχόληση των παιδιών με τη Φυσική Αγωγή, από μικρή ηλικία,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ Διοίκηση Αθλητισμού και Αναψυχής, (), 877 Ελληνική Εταιρεία Διοίκηση Αθλητισμού και Αναψυχής, (), 877 Διοίκησης Αθλητισμού ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ Βασίλης Γεροδήμος,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Η μεταφορά του οξυγόνου στους ιστούς και απομάκρυνση των υποπροϊόντων του μεταβολισμού τους. Μεταφορά θρεπτικών συστατικών. Ρύθμιση της θερμοκρασίας

Διαβάστε περισσότερα

Το άρθρο του µήνα ΑΣΚΗΣΗ VO 2 ΓΙΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η VO 2 ;

Το άρθρο του µήνα ΑΣΚΗΣΗ VO 2 ΓΙΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η VO 2 ; Το άρθρο του µήνα ΑΣΚΗΣΗ VO 2 ΓΙΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η VO 2 ; Η VO 2 µετρά την κατανάλωση οξυγόνου και συνήθως αναφέρεται στον όγκο οξυγόνου που καταναλώνεται σε 1 λεπτό. Τα παρακάτω γραφόµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΔΡΟΜΕΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ. ΣΔΥΑ 20 Φεβρουαρίου 2006

ΗΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΔΡΟΜΕΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ. ΣΔΥΑ 20 Φεβρουαρίου 2006 ΗΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΔΡΟΜΕΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ ΣΔΥΑ 20 Φεβρουαρίου 2006 ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΚΛΙΝΙΚΟΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΙΔΩΝ > ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΘΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΗΜΕΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ. Σάββατο και Κυριακή 4 & 5 Ιουλίου 2015

ΙΗΜΕΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ. Σάββατο και Κυριακή 4 & 5 Ιουλίου 2015 ΙΗΜΕΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ & ΣΤΗΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο Θεωρία & Πρακτική Σάββατο και Κυριακή 4 & 5 Ιουλίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3205 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 197 23 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 8561/Δ2 Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Φυσική Αγωγή» της Α, Β, Γ τάξης Γενικού

Διαβάστε περισσότερα

Επικλινείς δροµικές επιφάνειες: Επίδραση στα κινηµατικά χαρακτηριστικά και στη θέση του

Επικλινείς δροµικές επιφάνειες: Επίδραση στα κινηµατικά χαρακτηριστικά και στη θέση του Επικλινείς δροµικές επιφάνειες: Επίδραση στα κινηµατικά χαρακτηριστικά και στη θέση του σώµατος ΣTAYPOY TZIΩPTZH 1, ΓIΩPΓOY ΠAPA IΣH 2, CALTON COOK 3 1 Tµήµα Eπιστήµης Φυσικής Aγωγής και Aθλητισµού, Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

Η Σχετική Συμβολή του Αερόβιου Μηχανισμού κατά τη Διάρκεια Εξομοιωμένου Αγώνα Κωπηλασίας. Τ.Ε.Φ.Α.Α. - Σερρών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Η Σχετική Συμβολή του Αερόβιου Μηχανισμού κατά τη Διάρκεια Εξομοιωμένου Αγώνα Κωπηλασίας. Τ.Ε.Φ.Α.Α. - Σερρών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 7(1), 57 62 Δημοσιεύτηκε: 30 Απριλίου 2009 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 7(1), 57-62 Released: April 30, 2009 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

Επιµόρφωση 2007. ηµήτρης Μυλώσης. PhD., Εκπαιδευτικός φυσικής αγωγής

Επιµόρφωση 2007. ηµήτρης Μυλώσης. PhD., Εκπαιδευτικός φυσικής αγωγής Επιµόρφωση 2007 ηµήτρης Μυλώσης PhD., Εκπαιδευτικός φυσικής αγωγής Το φάσµα των µεθόδων διδασκαλίας (Μoston,, & Ashworth, 1994) ηµήτρης Μυλώσης PhD., εκπαιδευτικός ΦΑ Μέθοδος διδασκαλίας Οσυστηµατικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ NO. 2: ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ NO. 2: ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ NO. 2: ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ SIGMA Consultants Συντάκτης: Middlesex University Flood Hazard Research Centre Μετάφραση: SIGMA Consultants www.floodcba.eu "Αυτό το πρόγραμμα έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος 4. Εισαγωγή 5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος 4. Εισαγωγή 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος 4 Εισαγωγή 5 ΜΕΡΟΣ Α ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1.1 Δραστηριότητες της λογιστικής κόστους 8 1.2 Παράγοντες που επηρεάζουν τα συστήματα κοστολόγησης 8 1.3 Έννοια του κόστους 1.4 Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Παραγωγής. Είδη επιχειρηματικών αποφάσεων: Αποφάσεις Στρατηγικής και Αποφάσεις Τακτικής

Διοίκηση Παραγωγής. Είδη επιχειρηματικών αποφάσεων: Αποφάσεις Στρατηγικής και Αποφάσεις Τακτικής Διοίκηση Παραγωγής Είναι ο επιστημονικός κλάδος που πραγματεύεται τον Σχεδιασμό και τη Λειτουργία Συστημάτων Παραγωγής. Περιλαμβάνει: 1) Γενικές αρχές δηλ. το σύνολο των στόχων και κανόνων για τον ορθό

Διαβάστε περισσότερα

Grassroots Development

Grassroots Development ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Grassroots Development ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ 2007 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το ποδόσφαιρο είναι το πλέον λαοφιλές άθληµα σε ολόκληρο τον κόσµο. Στην Ελλάδα αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι της ζωής

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική δραστηριότητα. Μάνου Βασιλική, Ph.D Διδάσκουσα στο ΤΕΦΑΑ Τρικάλων

Φυσική δραστηριότητα. Μάνου Βασιλική, Ph.D Διδάσκουσα στο ΤΕΦΑΑ Τρικάλων Φυσική δραστηριότητα Μάνου Βασιλική, Ph.D Διδάσκουσα στο ΤΕΦΑΑ Τρικάλων Δεδομένα έρευνας Το 24% περίπου των παιδιών δεν συμμετέχει σε καμία οργανωμένη φυσική δραστηριότητα. Μόλις το 4% δεν συμμετέχει σε

Διαβάστε περισσότερα

Νόσημα: Οσφυαλγία. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Χρήστος Λιονής UNIVERSITY OF CRETE FACULTY OF MEDICINE ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Νόσημα: Οσφυαλγία. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Χρήστος Λιονής UNIVERSITY OF CRETE FACULTY OF MEDICINE ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ «Ανάπτυξη 13 Κατευθυντήριων Οδηγιών Γενικής Ιατρικής για τη διαχείριση των πιο συχνών νοσημάτων και καταστάσεων υγείας στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας», Κωδικός MIS: 464637 Νόσημα: Οσφυαλγία Ομάδα εργασίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Του σπουδαστή ΓΡΙΒΑ ΑΡΓΥΡΗ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Αγωγή Δημοτική Εκπαίδευση. Διαδίκτυο

Φυσική Αγωγή Δημοτική Εκπαίδευση. Διαδίκτυο Επιμορφωτικό Υποστηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία Θέμα Φυσική Αγωγή Δημοτική Εκπαίδευση Εργαλείo Διαδίκτυο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΡΘΡΟ 1 ο : Γενικές Αρχές Οι βασικές κατευθυντήριες αρχές της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης για την ανάπτυξη του βόλεϊ μέσα από πρωτοποριακές και καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 15: ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ 15: ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ 170 ΕΝΟΤΗΤΑ 15: ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟΧΟΙ: Με τη συμπλήρωση της ύλης της ενότητας αυτής ο μαθητής θα πρέπει να: 1. Κατανοεί και εξηγεί τη σημασία και τη σπουδαιότητα της επινόησης, της

Διαβάστε περισσότερα

Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 5 (3), 363 378 Δημοσιεύτηκε: 31 Δεκεμβρίου 2007

Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 5 (3), 363 378 Δημοσιεύτηκε: 31 Δεκεμβρίου 2007 Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 5 (3), 363 378 Δημοσιεύτηκε: 31 Δεκεμβρίου 2007 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 5 (3), 363-378 Released: December 31, 2007 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Π.Μ.Σ. Τεχνοοικονομική Διοίκηση και Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων Κατεύθυνση Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

OFFICIAL VOLLEYBALL RULES

OFFICIAL VOLLEYBALL RULES OFFICIAL VOLLEYBALL RULES 2009 ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Εγκεκριμένοι από το 31 ο Συνέδριο της FIVB -2008 Fédération Internationale de Volleyball Av. de la Gare 12-1001 Lausanne - Switzerland Tel.

Διαβάστε περισσότερα

NORTHERN GREECE PHYSICAL EDUCATION TEACHERS ASSOCIATION (E.G.V.E.) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2008. 1 η ηµέρα του Συνεδρίου

NORTHERN GREECE PHYSICAL EDUCATION TEACHERS ASSOCIATION (E.G.V.E.) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2008. 1 η ηµέρα του Συνεδρίου ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2008 1 η ηµέρα του Συνεδρίου Αίθουσα 1 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (κεντρική αίθουσα) 14:30 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: Προσέλευση Εγγραφές ιαπίστευση συνέδρων - Παραλαβή υλικού 17:30 18:30 Α! ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα