Δεκέμβριος 2006 Μαρούσι

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δεκέμβριος 2006 Μαρούσι"

Transcript

1 Κοινοποίηση προς την Ε.Ε. του Σχεδίου Μέτρων για την αγορά Λιανικής πρόσβασης στο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο σε σταθερή θέση μέσω συνδέσεων υψηλής χωρητικότητας (Primary Rate Access ISDN) και Διεξαγωγή Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης αναφορικά με το ως άνω Σχέδιο Μέτρων, σύμφωνα με τα Άρθρα 6 & 7 της Οδηγίας Πλαίσιο (Οδηγία 2002/21/ΕΚ) Δεκέμβριος 2006 Μαρούσι

2 Πίνακας Περιεχομένων 1.ΣΥΝΟΨΗ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕΤΡΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΕ ΣΤΑΘΕΡΗ ΘΕΣΗ ΜΕΣΩ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (PRIMARY RATE ACCESS ISDN) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στόχοι βάσει του νέου Κανονιστικού Πλαισίου Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Κανονιστικό Πλαίσιο Διαδικασία ΕΕΤΤ Δημόσια Διαβούλευση Διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με τις ΕΡΑ των άλλων Κρατών Μελών Δομή του Κειμένου της Διαβούλευσης ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Ιστορικό Πεδίο Εξέτασης Η Δομή της Αγοράς Η Αγορά Προϊόντων Υποκατάσταση από πλευράς ζήτησης Υποκατάσταση από πλευράς προσφοράς Συμπέρασμα Η Σχετική Γεωγραφική Αγορά ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣ Ιστορικό Μερίδια Αγοράς Δυνητικός Ανταγωνισμός, και Φραγμοί Εισόδου και Επέκτασης Έλλειψη Αντισταθμιστικής Αγοραστικής Ισχύος Αρχικά Συμπεράσματα Ζητήματα Ανταγωνισμού ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Κανονιστικό Πλαίσιο Η ανάγκη ex ante ρύθμισης Διαθέσιμες Κανονιστικές Υποχρεώσεις Κανονιστικές Υποχρεώσεις Σύμφωνα με την Οδηγία για την Πρόσβαση Κανονιστικές Υποχρεώσεις Σύμφωνα με την Οδηγία για την Καθολική Υπηρεσία ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

3 Πρόλογος Στην παρούσα Κοινοποίηση παρουσιάζεται το Σχέδιο Μέτρων, σχετικά με τον ορισμό, την ανάλυση και τις προτεινόμενες κανονιστικές υποχρεώσεις αναφορικά με την αγορά λιανικής πρόσβασης στο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο σε σταθερή θέση μέσω συνδέσεων υψηλής χωρητικότητας (Primary Rate Access ISDN). Ειδικότερα: 1 ο Κεφάλαιο Εισαγωγή: Στο πρώτο εισαγωγικό κεφάλαιο της παρούσας Κοινοποίησης παρατίθενται τα στάδια της διαδικασίας ανάλυσης αγορών της ΕΕΤΤ καθώς επίσης και μια περίληψη του Σχεδίου Μέτρων της ΕΕΤΤ αναφορικά με την αγορά λιανικής πρόσβασης στο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο σε σταθερή θέση μέσω συνδέσεων υψηλής χωρητικότητας (Primary Rate Access ISDN). 2 ο Κεφάλαιο Σχέδιο Μέτρων: Στο δεύτερο κεφάλαιο της παρούσας Κοινοποίησης συμπεριλαμβάνεται το αναλυτικό Σχέδιο Μέτρων της ΕΕΤΤ αναφορικά με την αγορά λιανικής πρόσβασης στο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο σε σταθερή θέση μέσω συνδέσεων υψηλής χωρητικότητας (Primary Rate Access ISDN). Ειδικότερα, παρατίθενται οι τελικές θέσεις της ΕΕΤΤ αναφορικά με τον ορισμό, την ανάλυση και τις προτεινόμενες κανονιστικές υποχρεώσεις στην αγορά λιανικής πρόσβασης στο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο σε σταθερή θέση μέσω συνδέσεων υψηλής χωρητικότητας (Primary Rate Access ISDN), καθώς επίσης και οι ερωτήσεις για την εθνική Δημόσια Διαβούλευση. 3

4 1. ΣΥΝΟΨΗ Διαδικασία Ανάλυσης Αγορών Η ΕΕΤΤ διεξάγει εθνική δημόσια διαβούλευση αναφορικά με τον ορισμό, την ανάλυση και τις προτεινόμενες κανονιστικές υποχρεώσεις αναφορικά με την αγορά λιανικής πρόσβασης στο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο σε σταθερή θέση μέσω συνδέσεων υψηλής χωρητικότητας (Primary Rate Access ISDN), παράλληλα με την Κοινοποίηση της αγοράς αυτής στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη διαβούλευση με τις άλλες Ε.Ρ.Α. των άλλων κρατών μελών, από τις έως τις Περίληψη Σχεδίου Μέτρων της ΕΕΤΤ αναφορικά με την αγορά λιανικής πρόσβασης στο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο σε σταθερή θέση μέσω συνδέσεων υψηλής χωρητικότητας (Primary Rate Access ISDN) Σύμφωνα με το νέο κανονιστικό πλαίσιο ηλεκτρονικών επικοινωνιών, η ΕΕΤΤ καλείται να ορίσει σχετικές αγορές λαμβάνοντας υπόψη τις εθνικές συνθήκες, ιδίως να ορίσει τις σχετικές γεωγραφικές αγορές στην Ελληνική Επικράτεια, ακολουθώντας τη διαδικασία ορισμού αγορών όπως αυτή τίθεται στην Οδηγία Πλαίσιο. Στη συνέχεια, η ΕΕΤΤ καλείται να προβεί σε ανάλυση των σχετικών αγορών σύμφωνα με το Άρθρο 16 της Οδηγίας Πλαίσιο προκειμένου να αποφασίσει εάν είναι ή όχι επαρκώς ανταγωνιστικές. Κατά τη διεξαγωγή του ορισμού και της ανάλυσης αγορών, η ΕΕΤΤ θα πρέπει να λαμβάνει ιδιαιτέρως υπόψη της τη Σύσταση καθώς και τις Κατευθυντήριες Γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ανάλυση της Αγοράς και την Εκτίμηση Σημαντικής Ισχύος (οι Κατευθυντήριες Γραμμές ) 1 εκτός εάν η ΕΕΤΤ αποδείξει ότι το τεστ των «τριών κριτηρίων» δεν πληρούται για κάποια συγκεκριμένη αγορά που περιλαμβάνεται στη Σύσταση για τις Σχετικές Αγορές και, ως εκ τούτου, δεν υπόκειται σε ex ante ρύθμιση. Η ΕΕΤΤ σε προηγούμενο κείμενο διαβούλευσης, όρισε μια σχετική αγορά για την παροχή λιανικής πρόσβασης στο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο σε σταθερή θέση μέσω 1 Κατευθυντήριες Γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ανάλυση της Αγοράς και την Εκτίμηση Σημαντικής Ισχύος, ΕΕ 2002 C 165/3. 4

5 συνδέσεων PSTN και BRA-ISDN. Επί τη βάσει της διεξαχθείσης ανάλυσης της ΕΕΤΤ σχετικά με την υποκαταστασιμότητα από πλευράς προσφοράς και ζήτησης, η ΕΕΤΤ συμπεριέλαβε τις συνδέσεις χαμηλής χωρητικότητας πρόσβαση PSTN και Basic Rate Access ( BRA ) ISDN στη σχετική αγορά. Η ΕΕΤΤ διαπίστωσε ότι ο ΟΤΕ κατείχε θέση Σημαντικής Ισχύος ( ΣΙΑ ) στην ορισθείσα αγορά για συνδέσεις χαμηλής χωρητικότητας και πρότεινε να επιβληθούν κατάλληλες κανονιστικές υποχρεώσεις. Κυρίως λόγω λειτουργικών διαφορών, η ΕΕΤΤ δεν περιέλαβε τις συνδέσεις υψηλής χωρητικότητας (Primary Rate Access (PRA) ISDN) στην ίδια αγορά με τις συνδέσεις χαμηλής χωρητικότητας. Η παρούσα διαβούλευση παρουσιάζει τα αρχικά συμπεράσματα της ΕΕΤΤ σχετικά με: (i) τον ορισμό αγοράς για λιανική πρόσβαση στο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο μέσω συνδέσεων PRA-ISDN, (ii) την ύπαρξη ΣΙΑ στη σχετική αγορά προϊόντων, και (iii) τις προτεινόμενες κανονιστικές υποχρεώσεις που πρέπει να επιβληθούν στον πάροχο με ΣΙΑ για να ξεπερασθεί η έλλειψη αποτελεσματικού ανταγωνισμού στη σχετική αγορά προϊόντων. Η εθνική δημόσια διαβούλευση αναφορικά με την αγορά λιανικής πρόσβασης στο δημόσιο σταθερό τηλεφωνικό δίκτυο μέσω συνδέσεων PRA-ISDN διενεργείται παράλληλα με τη διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη διαβούλευση με τις ΕΡΑ των άλλων Κρατών Μελών. (I) Σχετική Αγορά Στο προηγούμενο κείμενο δημόσιας διαβούλευσης για την αγορά λιανικής πρόσβασης στο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο σε σταθερή θέση, η ΕΕΤΤ έχει ήδη συμπεράνει ότι: η λιανική πρόσβαση και οι λιανικές υπηρεσίες φωνητικής τηλεφωνίας δεν εμπίπτουν στην ίδια σχετική αγορά, οι υπηρεσίες σταθερής πρόσβασης και κινητής πρόσβασης δεν εμπίπτουν στην ίδια σχετική αγορά, Η πρόσβαση μέσω συνδέσεων PRA-ISDN δεν ανήκει στην ίδια αγορά με την πρόσβαση μέσω συνδέσεων PSTN & BRA-ISDN. Τα συμπεράσματα αυτά εξακολουθούν να ισχύουν και δεν αναθεωρούνται στο παρόν Κείμενο Διαβούλευσης. Στο Κείμενο Διαβούλευσης, εξετάζεται μόνο η 5

6 υποκαταστασιμότητα μεταξύ της τηλεφωνικής πρόσβασης μέσω ευρυζωνικών συνδέσεων DSL και της πρόσβασης μέσω συνδέσεων PRA-ISDN. Κατά την άποψη της ΕΕΤΤ, σύμφωνα με τις ισχύουσες συνθήκες της αγοράς, η παροχή συνδέσεων PRA-ISDN αποτελεί χωριστή σχετική αγορά. Οι συνδέσεις PRA-ISDN δεν υπόκεινται σε ανταγωνιστικές πιέσεις από άμεσα υποκατάστατα, αλλά υπόκεινται σε κάποια έμμεση ανταγωνιστική πίεση από άλλες επιχειρηματικές λύσεις για εταιρικούς πελάτες. Η σχετική γεωγραφική αγορά της υπό εξέταση αγοράς είναι εθνική. (II) Ανάλυση Αγοράς Τα αποτελέσματα της ανάλυσης της σχετικής αγοράς από την ΕΕΤΤ είναι ότι ο ΟΤΕ θα πρέπει να καθοριστεί ως πάροχος με ΣΙΑ για την παροχή λιανικής σταθερής πρόσβασης μέσω συνδέσεων PRA-ISDN, με βάση τις εξής διαπιστώσεις: Τον Δεκέμβριο 2005, ο ΟΤΕ παρείχε το 93,8% των συνδέσεων PRA- ISDN και, ενώ η εν λόγω αγορά είναι πιθανόν πιο ανταγωνιστική από την αντίστοιχη αγορά πρόσβασης μέσω συνδέσεων PSTN & ΒRA- ISDN, ο ΟΤΕ δεν έχει απολέσει κάποιο σημαντικό μερίδιο αγοράς από την αρχή της παροχής συνδέσεων PRA-ISDN. Για τους ίδιους λόγους που εξηγούνται στη Δημόσια Διαβούλευση για τη λιανική πρόσβαση μέσω συνδέσεων PSTN & ΒRA-ISDN, ο ΟΤΕ δεν είναι πιθανό να υποστεί σημαντικούς ανταγωνιστικούς περιορισμούς κατά τη διάρκεια της παρούσης εξέτασης από εναλλακτικά δίκτυα, είτε πρόκειται για εναλλακτικούς παρόχους σταθερών δικτύων (είτε βασίζονται σε αδεσμοποίητους τοπικούς βρόχους είτε σε ιδιόκτητα δίκτυα) είτε για παρόχους κινητής. Δεδομένου ότι η αύξηση των γραμμών PRA-ISDN είναι σχετικά μικρή, τόσο σε απόλυτα μεγέθη όσο και σε σχέση με τις συνδέσεις ΒRA-ISDN, μπορεί να υπάρχουν κίνητρα για τον ΟΤΕ να μην τιμολογεί ανταγωνιστικά τις γραμμές PRA-ISDN. Παρά τις διαπιστώσεις αυτές, η ΕΕΤΤ έλαβε υπόψη τους ακόλουθους παράγοντες στα πλαίσια της ανάλυσης της αγοράς: Δεν έχουν σημειωθεί περιπτώσεις σημαντικής αποτυχίας της αγοράς, είτε στα πλαίσια αυτεπάγγελτου ελέγχου από την ΕΕΤΤ είτε κατόπιν 6

7 καταγγελιών παικτών της αγοράς ή πελατών σχετικά με την παροχή από τον ΟΤΕ γραμμών PRA-ISDN. Λόγω του ότι οι γραμμές PRA-ISDN παρέχονται σε εταιρικούς πελάτες, η εξεταζόμενη σχετική αγορά υπόκειται σε μεγαλύτερο βαθμό σε αντισταθμιστική διαπραγματευτική ισχύ (προερχόμενη από την πλευρά των εταιρικών πελατών και συγκριτικά με την αγορά PSTN και BRA-ISDN). Έως τώρα, η δυνατότητα των εταιρικών πελατών να αντισταθμίζουν μερικώς την ισχύ στην αγορά οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στη δυνατότητα των εναλλακτικών σταθερών παρόχων να προωθούν τις κλήσεις από σταθερό σε κινητό μέσω GSM gateways. Αναμένεται ότι η διαθεσιμότητα των Τμηματικών Κυκλωμάτων θα ενισχύσει περισσότερο τους εταιρικούς πελάτες να μπορέσουν να αντισταθμίσουν όποια ισχύ στην αγορά ασκείται από τον ΟΤΕ, αλλά τα Τμηματικά Κυκλώματα είναι απίθανο να έχουν την επιθυμητή επίδραση στην αγορά κατά τη διάρκεια της παρούσας εξέτασης. Οι ανωτέρω παράγοντες έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα κατά τον σχεδιασμό αναλογικών και ήπιων κανονιστικών μέτρων από την ΕΕΤΤ τα οποία θα επιδιώκουν να αντιμετωπίσουν τις πιθανές αποτυχίες της αγοράς που μπορούν να προκύψουν από τη ΣΙΑ του ΟΤΕ. (III) Προτεινόμενες Κανονιστικές Υποχρεώσεις Το Άρθρο 17(2) της Οδηγίας για την Καθολική Υπηρεσία επιτρέπει στην ΕΕΤΤ να απαιτήσει από τους παρόχους με ΣΙΑ να μην διακρίνουν (ήτοι να εφαρμόζουν ανόμοιους όρους σε όμοιες περιπτώσεις ή να εφαρμόζουν όμοιους όρους σε ανόμοιες περιπτώσεις) ανάμεσα στους πελάτες τους κατά την παροχή υπηρεσιών λιανικής πρόσβασης μέσω συνδέσεων PRA-ISDN. Η ΕΕΤΤ προτείνει να επιβληθεί η ως άνω υποχρέωση αμεροληψίας στον ΟΤΕ. Προκειμένου να ελέγχεται η υποχρέωση αμεροληψίας αναφορικά με τους τιμολογιακούς όρους παροχής των συνδέσεων PRA-ISDN, η ΕΕΤΤ προτείνει να επιβληθεί στον ΟΤΕ υποχρέωση γνωστοποίησης στην ΕΕΤΤ των τιμών και εκπτώσεων είκοσι (20) ημέρες πριν την ημερομηνία εφαρμογής τους. Ο σκοπός της υποχρέωσης αυτής είναι, μεταξύ άλλων, να γνωρίζει η ΕΕΤΤ επαρκώς τις 7

8 τιμολογιακές πρακτικές του ΟΤΕ, ώστε να μπορεί να ασκεί αποτελεσματικά τις εξουσίες της βάσει του δικαίου του ανταγωνισμού. Η επιλογή της εν λόγω «ήπιας» ρύθμισης θεωρείται κατάλληλη για τις παρούσες συνθήκες της συγκεκριμένης αγοράς, δεδομένου ότι α) η ανάπτυξη της συγκεκριμένης αγοράς είναι σχετικά μικρή, β) ο αριθμός των εναλλακτικών μορφών πρόσβασης αναμένεται να αυξηθεί εάν αποδειχτούν επιτυχείς οι σχετικές κανονιστικές υποχρεώσεις που έχουν επιβληθεί βάσει των αναλύσεων των αγορών χονδρικής και γ) δεδομένης της απουσίας στοιχείων που να επιδεικνύουν την δυσαρέσκεια των πελατών και/ ή τον αποκλεισμό εναλλακτικών παρόχων εξαιτίας της πολιτικής τιμολόγησης και παροχής των συνδέσεων PRA-ISDN από τον ΟΤΕ. Εν όψει των περιστάσεων αυτών, το εύρος της κανονιστικής υποχρέωσης θεωρείται κατάλληλο και αναλογικό σε σχέση με την πιθανή αποτυχία της αγοράς που μπορεί να προκύψει ως αποτέλεσμα της δεσπόζουσας θέσης του ΟΤΕ και της απουσίας άμεσων ανταγωνιστικών υποκατάστατων. 8

9 2. ΣΧΕΔΙΟ ΜΕΤΡΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΕ ΣΤΑΘΕΡΗ ΘΕΣΗ ΜΕΣΩ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (PRIMARY RATE ACCESS ISDN) 2.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στόχοι βάσει του νέου Κανονιστικού Πλαισίου Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Το Άρθρο 8 της Οδηγίας Πλαίσιο θέτει ως στόχους πολιτικής που διέπουν τη δράση της ΕΕΤΤ κατά την άσκηση των καθηκόντων της στον τομέα παροχής δικτύων ή/και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών: την προώθηση του ανταγωνισμού τη συμβολή στην ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς και, την προώθηση των συμφερόντων των χρηστών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η παρούσα ανάλυση συνάδει με τους ανωτέρω στόχους, καθώς η ΕΕΤΤ επιδιώκει να προωθήσει τον ανταγωνισμό διασφαλίζοντας το μέγιστο όφελος για τους τελικούς χρήστες σε επίπεδο τιμής, επιλογών και ποιότητας Κανονιστικό Πλαίσιο Σύμφωνα με το νέο κανονιστικό πλαίσιο για τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών και δικτύων 2, η ΕΕΤΤ καλείται να ορίσει σχετικές αγορές στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών λαμβάνοντας υπόψη τις εθνικές συνθήκες, ιδίως να ορίσει τις σχετικές γεωγραφικές αγορές στην Ελληνική 2 Το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για τα δίκτυα και τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, το οποίο αποτελείται από την Οδηγία 2002/21/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για τα δίκτυα και τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ( η Οδηγία Πλαίσιο ), Ε.Ε L 108/33, και τέσσερις άλλες Οδηγίες (συλλογικά αναφέρονται ως οι Ειδικές Οδηγίες ), που είναι οι εξής: Οδηγία 2002/20/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την Αδειοδότηση των δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ( η Οδηγία για την Αδειοδότηση ), ΕΕ 2002 L 108/21, Οδηγία 2002/19/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την πρόσβαση σε δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και συναφείς ευκολίες, καθώς και με τη διασύνδεσή τους ( η Οδηγία για την Πρόσβαση ), ΕΕ 2002 L 108/7, Οδηγία 2002/22/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καθολική υπηρεσία και τα δικαιώματα των χρηστών όσον αφορά δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ( η Οδηγία για την Καθολική Υπηρεσία ), ΕΕ 2002 L 108/51, και η Οδηγία 2002/58/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ( η Οδηγία για την Ιδιωτική Ζωή και τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες ), ΕΕ 2002 L 201/37. Τέσσερις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας σχετικά με τα δίκτυα και τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, τέθηκαν σε ισχύ στις 24 Απριλίου του Το τελευταίο τμήμα του Ευρωπαϊκού Κανονιστικού πακέτου για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, η Οδηγία για την Προστασία της Ιδιωτικής Ζωής στις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες, ετέθη σε ισχύ την 31η Ιουλίου

10 επικράτεια, ακολουθώντας τη διαδικασία ορισμού αγορών όπως αυτή τίθεται στην Οδηγία Πλαίσιο. 3 Επιπλέον, η ΕΕΤΤ καλείται να διεξάγει ανάλυση των σχετικών αγορών προκειμένου να εκτιμήσει κατά πόσον υφίσταται ή όχι σε αυτές αποτελεσματικός ανταγωνισμός. 4 Εφόσον διαπιστώσει ότι η σχετική αγορά δεν είναι επαρκώς ανταγωνιστική (δηλαδή εφόσον μια ή περισσότερες επιχειρήσεις διαθέτουν σημαντική ισχύ στην εν λόγω αγορά ( ΣΙΑ ), η ΕΕΤΤ οφείλει σύμφωνα με την Οδηγία Πλαίσιο να καθορίσει τις επιχειρήσεις με ΣΙΑ στην αγορά αυτή και να επιβάλει σε αυτές τις κατά περίπτωση ενδεδειγμένες ειδικές ρυθμιστικές υποχρεώσεις. 5 Στην περίπτωση όπου διαπιστώνει ότι η σχετική αγορά είναι επαρκώς ανταγωνιστική, με βάση την Οδηγία Πλαίσιο η ΕΕΤΤ δεν επιβάλει νέες ρυθμιστικές υποχρεώσεις σε κάποια επιχείρηση στην αγορά αυτή, ενώ σε περίπτωση που έχει επιβάλει στο παρελθόν ρυθμιστικές υποχρεώσεις σε επιχειρήσεις στη σχετική αυτή αγορά, αίρει αυτές. 6 Σύμφωνα με την Οδηγία Πλαίσιο, η διαδικασία ανάλυσης της αγοράς σύμφωνα με το Άρθρο 16 πρέπει να ακολουθεί χρονικά τον ορισμό της σχετικής αγοράς, ο οποίος λαμβάνει χώρα το συντομότερο δυνατό μετά την υιοθέτηση, ή τη μεταγενέστερη αναθεώρηση της Σύστασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις Σχετικές Αγορές. 7 Κατά τον ορισμό των σχετικών αγορών και τη διεξαγωγή της ανάλυσης του ανταγωνισμού επί αυτών, η ΕΕΤΤ καλείται να λάβει υπόψη στο μέγιστο δυνατό βαθμό τη Σύσταση για τις Σχετικές Αγορές καθώς και τις Κατευθυντήριες Γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 8 3 Οδηγία Πλαίσιο, Άρθρο Οδηγία Πλαίσιο, Άρθρο Οδηγία Πλαίσιο, Άρθρο 16(4). 6 Οδηγία Πλαίσιο, Άρθρο 16(3). 7 Οδηγία Πλαίσιο, Άρθρο Κατευθυντήριες Γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ανάλυση της Αγοράς και την Εκτίμηση Σημαντικής Ισχύος, ΕΕ 2002 C 165/3, 10

11 Διαδικασία ΕΕΤΤ Για τις ανάγκες της διαδικασίας ορισμού και ανάλυσης αγορών, η ΕΕΤΤ χρησιμοποίησε στοιχεία από εσωτερικές και εξωτερικές πηγές, συμπεριλαμβανομένων στοιχείων χρηστών και παρόχων δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Η ΕΕΤΤ πραγματοποιεί τον ορισμό και την ανάλυση της αγοράς σύμφωνα με το Νόμο 3431/2006 Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Άλλες Διατάξεις [ΦΕΚ 13 / ] (ο «Νόμος») που αποτελεί το νέο Ελληνικό Νόμο για τις Ηλεκτρονικές η 9 Επικοινωνίες που τέθηκε σε ισχύ την 3 Φεβρουαρίου, Ο Νόμος μεταφέρει στην Ελληνική νομοθεσία τη δέσμη Οδηγιών της ΕΕ του 2002 (Οδηγίες 2002/19/EΚ, 2002/20/EΚ, 2002/21/EΚ, 2002/22/EΚ και 2002/77/EΚ). Το Άρθρο 12 παρ.1 (α) του Νόμου παρέχει στην ΕΕΤΤ τη γενική αρμοδιότητα σχετικά με την ανάλυση αγορών (συμπεριλαμβανομένου του ορισμού των σχετικών αγορών προϊόντων / υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, της ανάλυσης της αποτελεσματικότητας του ανταγωνισμού, καθώς και τον Ορισμό των Παρόχων με ΣΙΑ και την επιβολή κανονιστικών υποχρεώσεων σε μια ορισμένη σχετική αγορά), σύμφωνα με τις διατάξεις του. Το Άρθρο 12 παρ.1 (ι) και (ιβ) παρέχει στην ΕΕΤΤ την αρμοδιότητα να διενεργεί δημόσιες διαβουλεύσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας εθνικής και Κοινοτικής νομοθεσίας, τόσο σε εθνικό όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, με άλλα Κράτη Μέλη της ΕΕ και την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 7 της Οδηγίας Πλαίσιο. Το Άρθρο 12 παρ.1 (ιστ) σε συνδυασμό με το άρθρο 64 παρ.1 παρέχει στην ΕΕΤΤ ευρείες αρμοδιότητες σχετικά με τη συλλογή στοιχείων, τόσο για τους σκοπούς ex ante ρύθμισης του τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, όσο και για ex post έρευνα και εφαρμογή. Ειδικότερα, το άρθρο 64 παρ.1 του Νόμου επιβάλει σε όλες τις επιχειρήσεις που παρέχουν δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών υπό καθεστώς Γενικής Άδειας να παρέχουν όλες τις πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των χρηματοοικονομικών πληροφοριών που απαιτούνται προκειμένου η ΕΕΤΤ να 9 Για τη διεξαγωγή του ορισμού και της ανάλυσης αγορών, η ΕΕΤΤ έχει συλλέξει επίσης στοιχεία δυνάμει του προϊσχύοντος Νόμου Τηλεπικοινωνιών (Νόμος 2867/2000 Οργάνωση και Λειτουργία των Τηλεπικοινωνιών και Λοιπές Διατάξεις [ΦΕΚ273/ , Τεύχος A)), (άρθρα, 3 παρ. 14, 15 και 19). 11

12 διασφαλίζει τη συμμόρφωση με τις διατάξεις ή τις αποφάσεις που εκδίδονται σύμφωνα με τη νομοθεσία για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, συμπεριλαμβανομένων (άρθρο 64 παρ.1, εδ.(στ)) όλων των πληροφοριών που απαιτούνται για την ανάλυση αγοράς και τον προσδιορισμό των επιχειρήσεων με ΣΙΑ. Σύμφωνα με το άρθρο 64 παρ.4 του Νόμου, οι επιχειρήσεις αυτές θα πρέπει να παρέχουν τις αιτούμενες πληροφορίες άμεσα κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και το βαθμό λεπτομέρειας που καθορίζει η ΕΕΤΤ και εφόσον δεν ορίζεται άλλη προθεσμία, εντός είκοσι (20) εργασίμων ημερών από το αίτημα. Ο Νόμος ορίζει ένα ελάχιστο χρονικό διάστημα πέντε (5) εργασίμων ημερών για την παροχή πληροφοριών. Επίσης, σύμφωνα με το Άρθρο 12 παρ.1(στ) του Νόμου, οι αρμοδιότητες σχετικά με το δίκαιο του Ανταγωνισμού όσον αφορά τον τομέα των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών ανήκει στην ΕΕΤΤ και όχι στην Επιτροπή Ανταγωνισμού. Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της σχετικά με το δίκαιο του ανταγωνισμού, το άρθρο 14 του Νόμου παρέχει στην ΕΕΤΤ ευρείες αρμοδιότητες σχετικά με τη συλλογή στοιχείων που είναι απαραίτητα για την εφαρμογή του Νόμου 703/1977, συμπεριλαμβανομένης της εξουσίας ελέγχου βιβλίων και άλλων εγγράφων των τηλεπικοινωνιακών παρόχων και της έρευνας των στα γραφεία και λοιπές εγκαταστάσεις τους Δημόσια Διαβούλευση Όλες οι παρατηρήσεις επί της Διαβούλευσης αυτής είναι ευπρόσδεκτες. Ωστόσο, θα διευκόλυνε το έργο της ΕΕΤΤ που συνίσταται στην ανάλυση των απαντήσεων, εάν οι παρατηρήσεις υποβάλλονται με παραπομπή στον αριθμό της σχετικής ερώτησης του παρόντος εγγράφου στην Ενότητα «Ερωτήσεις Διαβούλευσης». Η παρούσα διαβούλευση εκκινεί στις 14/12/2006 έως τις 26/01/2007. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τις παρατηρήσεις τους εγγράφως και επώνυμα στη διεύθυνση της ΕΕΤΤ (Λεωφ. Κηφισίας 60, Μαρούσι Αθήνα) καθώς και ηλεκτρονικά (σε επεξεργάσιμη μορφή) στη διεύθυνση μέχρι και τις 26/01/2007. Η ΕΕΤΤ εκτιμά ότι πολλά από τα ζητήματα που τίθενται στο παρόν έγγραφο πιθανόν να απαιτούν από κάποιους την παροχή εμπιστευτικών πληροφοριών προς υποστήριξη των παρατηρήσεών τους. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσδιορίζουν σαφώς το 12

13 τμήμα των απαντήσεων που είναι εμπιστευτικό, και εάν είναι εφικτό, να το παρέχουν σε χωριστό παράρτημα της απάντησής τους. Η ΕΕΤΤ θα διαχειριστεί τις πληροφορίες αυτές ως αυστηρά εμπιστευτικές. Σημειώνεται ότι οποιεσδήποτε απαντήσεις πέραν της καταληκτικής ημερομηνίας ή/ και τροποποιήσεις απαντήσεων στη δημόσια διαβούλευση δεν θα γίνονται δεκτές Διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με τις ΕΡΑ των άλλων Κρατών Μελών Η ΕΕΤΤ πραγματοποιεί προβλεπόμενη από το Άρθρο 7 της Οδηγίας Πλαίσιο διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις ΕΡΑ των λοιπών Κρατών μελών παράλληλα με τη Δημόσια Διαβούλευση της σε εθνικό επίπεδο Δομή του Κειμένου της Διαβούλευσης Η Ενότητα 2 της παρούσας διαβούλευσης ορίζει πρώτα το μεθοδολογικό πλαίσιο για τον ορισμό της σχετικής αγοράς λιανικής πρόσβασης στο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο σε σταθερή θέση από την ΕΕΤΤ, το πεδίο εξέτασης της ΕΕΤΤ και παρέχει λεπτομέρειες και κρίσιμα στοιχεία αναφορικά με την εξεταζόμενη σχετική αγορά. Στη συνέχεια παρουσιάζει τα αρχικά συμπεράσματα της ΕΕΤΤ σχετικά με τον ορισμό της αγοράς λιανικής πρόσβασης στο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο σε σταθερή θέση μέσω συνδέσεων Primary Rate Access (PRA) ISDN. Η Ενότητα 3 της παρούσας Διαβούλευσης αποτελείται από την εξέταση της ύπαρξης αποτελεσματικού ανταγωνισμού στη σχετική αγορά προϊόντων (δηλαδή, ύπαρξη ΣΙΑ) και τα αρχικά συμπεράσματα της ΕΕΤΤ. Η Ενότητα 4 παρουσιάζει την αξιολόγηση της ΕΕΤΤ σχετικά με τις κατάλληλες υποχρεώσεις που θα πρέπει να επιβληθούν σε επιχειρήσεις που έχουν οριστεί ότι έχουν ΣΙΑ (βλ. Ενότητα 4). Η Ενότητα 5 του κειμένου της Διαβούλευσης παρουσιάζει τις ερωτήσεις της Διαβούλευσης της ΕΕΤΤ αναφορικά με τον ορισμό αγοράς, την ανάλυση αγοράς και τις κανονιστικές υποχρεώσεις που παρουσιάζονται στις Ενότητες 2, 3 και 4 της παρούσας Διαβούλευσης. 13

14 2.2. ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Ιστορικό Η ΕΕΤΤ καλείται, σύμφωνα με την Οδηγία Πλαίσιο, να ορίσει σχετικές αγορές στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών λαμβάνοντας υπόψη τις εθνικές συνθήκες, ιδίως να ορίσει τις σχετικές γεωγραφικές αγορές στην Ελληνική επικράτεια, ακολουθώντας τη διαδικασία ορισμού αγορών όπως αυτή τίθεται στην Οδηγία Πλαίσιο. Η υποχρέωση αυτή αφορά τόσο τις σχετικές αγορές που προσδιορίζονται στη Σύσταση όσο και τυχόν πρόσθετες σχετικές αγορές που δύναται να ορίσει η ΕΕΤΤ. Σύμφωνα με την Οδηγία Πλαίσιο, η ΕΕΤΤ διεξάγει τον ορισμό αγορών σύμφωνα με τις αρχές του δικαίου του ανταγωνισμού λαμβάνοντας ιδιαιτέρως υπόψη τη Σύσταση, καθώς και τις Κατευθυντήριες Γραμμές. 10 Η διαδικασία ορισμού αγορών στοχεύει στο να προσδιορίσει με συστηματικό τρόπο τις ανταγωνιστικές πιέσεις που υφίστανται οι πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών για την αποτελεσματική ανάλυση της αγοράς. Μια σχετική αγορά προϊόντων αποτελείται από το σύνολο των προϊόντων ή υπηρεσιών που είναι επαρκώς εναλλάξιμα ή υποκατάστατα κατά την αντίληψη των καταναλωτών, όχι μόνο από την άποψη των αντικειμενικών χαρακτηριστικών τους, της τιμής ή της επιδιωκόμενης χρήσης τους, αλλά και τις συνθήκες ανταγωνισμού ή/ και τη διάρθρωση της προσφοράς και της ζήτησης στην εν λόγω αγορά. 11 Ο ορισμός της σχετικής αγοράς προσδιορίζει τους περιορισμούς στην πρακτική καθορισμού τιμών των παρόχων που προκύπτουν από τη δυνατότητα υποκατάστασης από πλευράς ζήτησης και προσφοράς. Για το σκοπό ορισμού της σχετικής αγοράς, η ΕΕΤΤ λαμβάνει υπόψη μια σειρά μεθοδολογιών κατά την αξιολόγηση της υποκατάστασης από πλευράς ζήτησης και προσφοράς, συμπεριλαμβανομένου του τεστ SSNIP όπου είναι πρακτικά δυνατό να εφαρμοσθεί. 12 Με βάση το εν λόγω τεστ, μια συγκεκριμένη υπηρεσία ή ένα σύνολο υπηρεσιών συνιστά χωριστή σχετική 10 Οδηγία Πλαίσιο, Άρθρο Βλ., παραδείγματος χάριν, Υπόθεση Michelin v. Commission [1983] ECR 3461, Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τον ορισμό σχετικών αγορών για τους σκοπούς του Κοινοτικού δικαίου του ανταγωνισμού ( Η Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τον Ορισμό Αγορών ), ΕΕ 1997 C 372/3, και τις Κατευθυντήριες Γραμμές. 12 Βλέπε την Ανακοίνωση της Επιτροπής για τον Ορισμό Αγορών και τις Κατευθυντήριες Γραμμές. 14

15 αγορά εάν ένας υποθετικός μονοπωλιακός πάροχος μπορούσε να επιβάλει μια μικρή αλλά ουσιώδη (έως και 10%), μη προσωρινή αύξηση τιμής πάνω από το ανταγωνιστικό επίπεδο, χωρίς να μειωθούν οι πωλήσεις, με συνέπεια η αύξηση της τιμής να αποδειχτεί ότι είναι κερδοφόρος. 13 Ο ορισμός της σχετικής αγοράς εξετάζει την πιθανή ανταγωνιστική ανταπόκριση μιας ομάδας (μη οριακού αριθμού) πελατών, δηλαδή όχι απαραιτήτως της πλειοψηφίας των πελατών. 14 Μια σχετική γεωγραφική αγορά περιλαμβάνει την περιοχή όπου οι σχετικές επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται στην παροχή και προμήθεια των σχετικών προϊόντων ή/και υπηρεσιών, στην οποία οι συνθήκες του ανταγωνισμού είναι επαρκώς ομοιογενείς και διακριτές από γειτονικές περιοχές, όπου οι συνθήκες του ανταγωνισμού είναι ουσιαστικά διαφορετικές Πεδίο Εξέτασης Η αγορά που εξετάζεται στην παρούσα είναι η αγορά λιανικής πρόσβασης στο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο σε σταθερή θέση μέσω συνδέσεων υψηλής χωρητικότητας (PRA-ISDN) Η Δομή της Αγοράς Η πρόσβαση υψηλής χωρητικότητας παρέχεται μέσω γραμμών PRA-ISDN που υποστηρίζουν 30 κανάλια είτε για χρήση φωνής ή/ και για χρήση δεδομένων. Αυτή η μορφή πρόσβασης χρησιμοποιείται από εταιρικούς πελάτες. Συνήθως χρησιμοποιείται για τη σύνδεση ιδιωτικών αυτόματων κόμβων (PABX) μέσω των οποίων γίνεται μεταγωγή της κίνησης από και προς άλλες τηλεπικοινωνιακές συσκευές. Τα δομημένα κανάλια PRA-ISDN δύναται να παρέχουν ταχύτητες δεδομένων έως και 2 Mbps. Στις 31/12/2005, παρέχονταν γραμμές PRA-ISDN στην Ελλάδα, οι οποίες αποτελούν 0,14% του συνόλου των τηλεφωνικών γραμμών πρόσβασης. 13 Βλέπε την Ανακοίνωση της Επιτροπής για τον Ορισμό Αγορών και τις Κατευθυντήριες Γραμμές. 14 Βλέπε, παραδείγματος χάρη, Υπόθεση, Hoffman-La Roche & Co. A. G. v. Commission [1979] ECR 461 and Ahmed Saeed Flugreisen v. Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Weltbewerbs [1989] ECR

16 Η πρόσβαση χαμηλής χωρητικότητας παρέχεται μέσω αναλογικών γραμμών PSTN ή μέσω γραμμών BRA-ISDN. Οι γραμμές PSTN παρέχουν ένα μοναδικό κανάλι. Αρχικά είχαν σχεδιαστεί για χρήση φωνής, αλλά μπορούν επίσης να υποστηρίξουν fax και μεταφορά δεδομένων με ταχύτητα έως και 56 Kbps. Στις 31 Δεκεμβρίου 2005, υπήρχαν γραμμές PSTN σε λειτουργία στην Ελλάδα (σχεδόν 90% όλων των τηλεφωνικών γραμμών πρόσβασης). Οι γραμμές BRA-ISDN υποστηρίζουν 2 κανάλια είτε για χρήση φωνής ή/ και για χρήση δεδομένων. Στις 31/12/2005, οι γραμμές BRA-ISDN ανέρχονταν σε (10,49% όλων των τηλεφωνικών γραμμών πρόσβασης). Οι πίνακες 1, 2 και 3 που ακολουθούν περιέχουν τον αριθμό γραμμών πρόσβασης τηλεφωνίας, τα μερίδια ανά τύπο πρόσβασης τηλεφωνίας και τον ρυθμό αύξησης των γραμμών πρόσβασης τηλεφωνίας συγκριτικά με το προηγούμενο έτος. Πίνακας 1- Αριθμός γραμμών πρόσβασης τηλεφωνίας Ημερομηνία PSTN BRA-ISDN PRA-ISDN Σύνολο

17 Πίνακας 2 - Μερίδιο γραμμών πρόσβασης τηλεφωνίας (%) Ημερομηνία PSTN BRA-ISDN PRA-ISDN ,93 0,06 0, ,49 0,49 0, ,25 1,68 0, ,48 3,42 0, ,83 6,06 0, ,95 7,93 0, ,51 9,36 0, ,37 10,49 0,14 Πίνακας 3 - Ρυθμός αύξησης των γραμμών πρόσβασης τηλεφωνίας συγκριτικά με το προηγούμενο έτος (%) Έτος PSTN BRA-ISDN PRA-ISDN Σύνολο ,36 745,37 229,91 1, ,86 252,09 166,98 2, ,91 105,25 36,47 0, ,48 75,73 12,31-0, ,93 28,24 11,87-1, ,31 17,16 8,81-0, ,99 10,10 2,70-1,76 Με βάση τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί από την ΕΕΤΤ, στις 31 Δεκεμβρίου 2005, ο ΟΤΕ παρείχε 93,82% του συνόλου των γραμμών PRA-ISDN. Το αμέσως επόμενο μεγαλύτερο μερίδιο στην αγορά των γραμμών PRA-ISDN υπολογίζεται σε 2,5%. Οι γραμμές PRA-ISDN παρέχονται κυρίως μέσω χάλκινων ζευγών. Ένας μικρός αριθμός πελατών στην Ελλάδα λαμβάνουν την πρόσβαση επίσης μέσω οπτικής ίνας και ασύρματης υποδομής. 17

18 Η Αγορά Προϊόντων Στο κείμενο διαβούλευσης αναφορικά με τη λιανική πρόσβαση στις δημόσιες τηλεφωνικές υπηρεσίες σε σταθερή θέση μέσω συνδέσεων PSTN & BRA-ISDN 15, η ΕΕΤΤ κατέληξε στα εξής συμπεράσματα βάσει ανάλυσης της υποκαταστασιμότητας από πλευράς ζήτησης και προσφοράς: Οι υπηρεσίες σταθερής πρόσβασης και οι υπηρεσίες τηλεφωνικών κλήσεων δεν εμπίπτουν στην ίδια σχετική αγορά. Οι υπηρεσίες σταθερής πρόσβασης και οι υπηρεσίες κινητής πρόσβασης δεν εμπίπτουν στην ίδια σχετική αγορά. Η λιανική πρόσβαση μέσω συνδέσεων PRA-ISDN και η λιανική πρόσβαση μέσω συνδέσεων PSTN και BRA-ISDN δεν εμπίπτουν στην ίδια σχετική αγορά. Τα συμπεράσματα αυτά παραμένουν σε ισχύ και δεν αναθεωρούνται στο πλαίσιο αυτού του Κειμένου Διαβούλευσης. Στην ανάλυση που ακολουθεί το ζήτημα που εξετάζεται είναι εάν η λιανική πρόσβαση σε υπηρεσίες φωνητικής τηλεφωνίας μέσω ευρυζωνικών συνδέσεων DSL ανήκει στην ίδια σχετική αγορά με την λιανική πρόσβαση μέσω συνδέσεων PRA- ISDN Υποκατάσταση από πλευράς ζήτησης Υπάρχουν αρκετοί λόγοι για τους οποίους είναι απίθανο για τους πελάτες με σύνδεση PRA-ISDN, η τηλεφωνική πρόσβαση μέσω ευρυζωνικών συνδέσεων DSL να αποτελεί υποκατάστατο από πλευράς ζήτησης, στο οποίο θα μεταστραφούν σε επαρκή αριθμό σε περίπτωση αύξησης των τιμών της σύνδεσης PRA-ISDN κατά 5 10%. Η ΕΕΤΤ θεωρεί ότι υπάρχει σαφής λειτουργικός διαχωρισμός ανάμεσα στις υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνικής πρόσβασης μέσω συνδέσεων PRA-IDSN και σταθερής τηλεφωνικής πρόσβασης μέσω ευρυζωνικών συνδέσεων DSL. Θεωρείται ότι οι ευρυζωνικές συνδέσεις DSL κυρίως διευκολύνουν την ταχύτερη πρόσβαση στο διαδίκτυο και την ταχύτερη μεταφορά δεδομένων και πρόσβαση σε πρόσθετες 15 Βλέπε Κοινοποίηση της ΕΕΤΤ αναφορικά με την αγορά Λιανικής Πρόσβασης στις δημόσιες τηλεφωνικές υπηρεσίες σε σταθερή θέση μέσω συνδέσεων PSTN & BRA-ISDN (ΑΠ ΕΕΤΤ 403/2/ ) 18

19 εφαρμογές (π.χ. video conferencing). Επίσης, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παροχή πρόσβασης για υπηρεσίες φωνής (όπως VoDSL). Οι ευρυζωνικές συνδέσεις DSL επίσης παρουσιάζουν μια σειρά από συγκεκριμένα λειτουργικά χαρακτηριστικά όπως, δεν είναι πολλαπλών καναλιών συνδέσεις, επιτρέπουν οι υπηρεσίες που λαμβάνονται να είναι συμμετρικές ή ασύμμετρες (σε ποικίλους ρυθμούς) και αποτελούν συνδέσεις 'always-on', δηλαδή δεν είναι απαραίτητο να γίνει κλήση για να επιτευχθεί η σύνδεση. Το μεγαλύτερο μέρος της αμφίδρομης χωρητικότητας κατευθύνεται downstream (με πιο περιορισμένη χωρητικότητα upstream), και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κίνηση φωνής και δεδομένων. Από την άλλη πλευρά, οι γραμμές PRA-ΙSDN που υποστηρίζουν 30 κανάλια είτε για χρήση φωνής ή/και για χρήση δεδομένων, χρησιμοποιούνται για πρόσβαση υψηλής χωρητικότητας. Αυτή η μορφή πρόσβασης μέσω συνδέσεων PRA-ISDN χρησιμοποιείται από τους εταιρικούς πελάτες. Συνήθως χρησιμοποιείται για τη σύνδεση αυτόματων ιδιωτικών κόμβων (PABX) μέσω των οποίων γίνεται η μεταγωγή της κίνησης από και προς άλλες τηλεπικοινωνιακές συσκευές. Τελικώς, η ΕΕΤΤ θεωρεί ότι η πρόσβαση μέσω συνδέσεων PRA-ISDN στο τηλεφωνικό δίκτυο αφενός, και η πρόσβαση σε υπηρεσίες φωνητικής τηλεφωνίας μέσω ευρυζωνικών συνδέσεων DSL αφετέρου, δεν είναι λειτουργικά υποκατάστατα. Λόγω της απουσίας λειτουργικής υποκαταστασιμότητας, η ΕΕΤΤ δεν θεωρεί αναγκαίο να προβεί σε τιμολογιακή ανάλυση Υποκατάσταση από πλευράς προσφοράς Το κρίσιμο ερώτημα είναι εάν θα υφίστατο είσοδος στην αγορά, συνεπεία μιας αύξησης της τιμής έως και 10% από έναν υποθετικό μονοπωλιακό πάροχο. Τα κόστη δημιουργίας νέων ευκολιών πρόσβασης σε εθνική κλίμακα είναι σημαντικά. Ως εκ τούτου, η ΕΕΤΤ δεν θεωρεί ότι οι νεοεισερχόμενοι θα αντιδρούσαν σε μια αύξηση, της τάξεως του 10%, προβαίνοντας στη δημιουργία εναλλακτικών ευκολιών πρόσβασης. Ενώ τα κόστη εισόδου δια μέσω της δημιουργίας ασύρματων ευκολιών είναι κατώτερα αυτών των ενσύρματων ευκολιών, μια αύξηση έως και 10% στις τιμές πρόσβασης δεν φαίνεται από μόνη της να είναι επαρκής ώστε να διασφαλίσει την είσοδο. Θα έπρεπε να υποστεί κανείς σημαντικά μη ανακτήσιμα κόστη κεφαλαίου. 19

20 Επιπρόσθετα, η ΕΕΤΤ δεν θεωρεί ότι θα εδύνατο να υπάρξει νέα σημαντική είσοδος στην αγορά στο άμεσο ή σχεδόν άμεσο μέλλον (λχ στους επόμενους 12 μήνες). Τέλος, μια επιχείρηση η οποία παρέχει επί του παρόντος συνδέσεις ISDN (αλλά όχι ευρυζωνικές συνδέσεις DSL) θα έπρεπε να αποκτήσει DSLAM και άλλο εξοπλισμό ευρυζωνικών συνδέσεων DSL ώστε να είναι σε θέση να παρέχει ευρυζωνικές συνδέσεις DSL, και για να γίνει αυτό, απαιτούνται σημαντικές επενδύσεις Συμπέρασμα Η ΕΕΤΤ συμπεραίνει ότι η πρόσβαση στο τηλεφωνικό δίκτυο μέσω συνδέσεων PRA- ISDN και η πρόσβαση σε τηλεφωνικές υπηρεσίες μέσω ευρυζωνικών συνδέσεων DSL, δεν ανήκουν στην ίδια σχετική αγορά προϊόντων Η Σχετική Γεωγραφική Αγορά Η σχετική γεωγραφική αγορά περιλαμβάνει την περιοχή εκείνη στην οποία οι σχετικές επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται στην παροχή και αγορά σχετικών προϊόντων ή υπηρεσιών αναφορικά με τις οποίες οι συνθήκες ανταγωνισμού είναι επαρκώς ομοιογενείς και δύνανται να διακριθούν από άλλες γειτονικές περιοχές. Επί τη βάσει αυτή, η ΕΕΤΤ θεωρεί ότι η σχετική γεωγραφική αγορά για την παροχή λιανικής πρόσβασης στο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο σε σταθερή θέση μέσω συνδέσεων PRA-ISDN, είναι εθνική στο εύρος της και συνίσταται στην Ελληνική επικράτεια. Η ως άνω θέση βασίζεται κυρίως στο γεγονός ότι ο ΟΤΕ παρέχει τις υπηρεσίες του μέσα στην ως άνω σχετική αγορά σε εθνική βάση, και με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις. Για την περίπτωση όπου άλλες υπηρεσίες δύνανται να παρέχονται από άλλους παρόχους σε βάση μικρότερη της εθνικής, οι ως άνω υπηρεσίες ανταγωνίζονται τις υπηρεσίες του ΟΤΕ σε εθνικό επίπεδο. 20

21 2.3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣ Ιστορικό Έχοντας ορίσει πρώτα τη σχετική αγορά για τη λιανική πρόσβαση σε σταθερή θέση στην Ελλάδα μέσω συνδέσεων PRA-ISDN, η ΕΕΤΤ καλείται να προβεί σε ανάλυση σχετικά με το εάν η αγορά είναι επαρκώς ανταγωνιστική με αναφορά στο εάν κάποια επιχείρηση ή επιχειρήσεις θεωρούνται ότι κατέχουν ΣΙΑ στην αγορά αυτή. Στο σημείο 27 του Προοιμίου της Οδηγίας Πλαίσιο αναφέρεται ότι η σχετική αγορά δεν είναι επαρκώς ανταγωνιστική όταν υπάρχουν μία ή περισσότερες επιχειρήσεις με σημαντική ισχύ στην αγορά. Το Άρθρο 14 της Οδηγίας Πλαίσιο, που αντανακλά τη σχετική νομολογία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και του Πρωτοδικείου, αναφέρει ότι: Μια επιχείρηση θεωρείται ότι κατέχει σημαντική ισχύ στην αγορά εφόσον, είτε ατομικά είτε σε συνεργασία με άλλες επιχειρήσεις, ευρίσκεται σε θέση ισοδύναμη προς δεσπόζουσα θέση, ήτοι σε θέση οικονομικής ισχύος που της επιτρέπει να συμπεριφέρεται, σε σημαντικό βαθμό, ανεξάρτητα από τους ανταγωνιστές, τους πελάτες και, τελικά, τους καταναλωτές. Σύμφωνα με την Οδηγία Πλαίσιο, η ΕΕΤΤ καλείται να αξιολογήσει τη ΣΙΑ σύμφωνα με το Κοινοτικό δίκαιο και να λάβει υπόψη «στο μέγιστο δυνατό βαθμό» τις Κατευθυντήριες Γραμμές για τη ΣΙΑ. 16 Τα κριτήρια που θεωρούνται σημαντικά στο ζήτημα της ΣΙΑ στην παροχή λιανικής σταθερής πρόσβασης PRA-ISDN στο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο αναλύονται κατωτέρω, συμπεριλαμβανομένων: Τη σχετική ισχύ του ΟΤΕ στην αγορά με αναφορά στο μερίδιο αγοράς, τόσο σε σχέση με άλλους παρόχους όσο και εν όψει της εξέλιξης της αγοράς Την πιθανότητα ο δυνητικός ανταγωνισμός να μπορέσει να ασκήσει ανταγωνιστική πίεση στον ΟΤΕ, ιδίως εν όψει των φραγμών εισόδου, των φραγμών μεταστροφής και των φραγμών επέκτασης, και 16 Οδηγία Πλαίσιο, Άρθρο 16(1). 21

22 Την έλλειψη αντισταθμιστικής ισχύος των λιανικών πελατών Μερίδια Αγοράς Ο υπολογισμός των μεριδίων αγοράς αποτελεί ένα πολύ σημαντικό βήμα στα πλαίσια της εκτίμησης του εάν υφίσταται σημαντική ισχύς στην αγορά. Τα υψηλά μερίδια αγοράς χρησιμοποιούνται συχνά ως τεκμήριο ισχύος στην αγορά. Αν και τα υψηλά μερίδια αγοράς δεν αρκούν θεωρητικώς από μόνα τους για να θεμελιώσουν την ύπαρξη ΣΙΑ (δεσπόζουσας θέσης), είναι απίθανο μια επιχείρηση η οποία δεν κατέχει ένα σημαντικό μερίδιο αγοράς στην σχετική αγορά να βρίσκεται σε δεσπόζουσα θέση. Όπως υπογραμμίζεται στις Κατευθυντήριες Γραμμές της Επιτροπής για την ύπαρξη ΣΙΑ, πολύ υψηλά μερίδια αγοράς άνω του 50% στην σχετική αγορά εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις - συνιστούν ένδειξη ύπαρξης δεσπόζουσας θέσης 17. Το Δεκέμβριο 2005, ο ΟΤΕ παρείχε 93,8% της αγοράς λιανικής σταθερής πρόσβασης μέσω συνδέσεων PRA-ISDN, και αν και η εν λόγω αγορά είναι πιο ανταγωνιστική από την αντίστοιχη λιανική αγορά πρόσβασης συνδέσεων PSTN και BRA-ISDN, ο ΟΤΕ έχει χάσει μόνο ένα περιορισμένο μερίδιο αγοράς από την αρχική παροχή συνδέσεων PRA-ISDN, όπως φαίνεται από τον κατωτέρω πίνακα. Πίνακας 4- Μερίδιο αγοράς ΟTE στην αγορά λιανικής πρόσβασης στο δημόσιο σταθερό τηλεφωνικό δίκτυο μέσω συνδέσεων PRA-ISDN (με αναφορά στον αριθμό γραμμών) ,6% 97% 93,8% 17 Κατευθυντήριες Γραμμές, Παράγραφος

23 Δυνητικός Ανταγωνισμός, και Φραγμοί Εισόδου και Επέκτασης Ακόμα και ενόψει του πολύ υψηλού μεριδίου αγοράς του ΟΤΕ δύναται θεωρητικά να υφίσταται κάποιας μορφής ανταγωνιστικός περιορισμός εάν είναι δυνατή μια σημαντική είσοδος στην αγορά βραχυπρόθεσμα. Η απειλή της εισόδου μειώνεται, ωστόσο, από την ύπαρξη φραγμών εισόδου. Διαρθρωτικός φραγμός εισόδου υπάρχει όταν το επίπεδο της τεχνολογίας και η συνδεδεμένη δομή του κόστους και/ή το επίπεδο της ζήτησης, είναι τέτοια που δημιουργούν ασύμμετρους όρους ανάμεσα στους κοινοποιημένους φορείς και τους νεοεισερχόμενους, που δυσχεραίνουν ή εμποδίζουν την είσοδο στην αγορά ή την επέκταση των τελευταίων. Αυτό συμβαίνει σε μεγάλο βαθμό στα δίκτυα σταθερής πρόσβασης μέσω συνδέσεων PSTN & BRA-ISDN, που χαρακτηρίζονται από οικονομίες σκοπού, κλίμακος και πυκνότητας σε συνδυασμό με υψηλά μη ανακτήσιμα κόστη. Για τους ίδιους λόγους που αναλύονται εκτενώς στη Δημόσια Διαβούλευση για τη λιανική σταθερή πρόσβαση μέσω συνδέσεων PSTN & BRA-ISDN, ο ΟΤΕ δεν είναι πιθανό να υπόκειται σε σημαντικούς ανταγωνιστικούς περιορισμούς κατά τη διάρκεια της παρούσης εξέτασης από οποιαδήποτε εναλλακτικά δίκτυα συμπεριλαμβανομένων των κινητών δικτύων. Επίσης, η ΕΕΤΤ σημειώνει ότι παρά το γεγονός ότι τα GSM gateways έχουν χρησιμοποιηθεί στο πρόσφατο παρελθόν για να μετατρέπουν κλήσεις από σταθερό σε κινητό σε κλήσεις από κινητό σε κινητό, είναι απίθανο να περιορίσουν την ισχύ του ΟΤΕ στην αγορά, καθώς απευθύνονται μόνο σε μέρος της κίνησης που προέρχεται από εταιρικούς πελάτες. Η ΕΕΤΤ σημειώνει επίσης ότι οι υπηρεσίες PRA-ISDN θα μπορούσαν επίσης να παρέχονται μέσω μισθωμένων γραμμών χονδρικής, και κυρίως τμηματικών κυκλωμάτων. Ωστόσο, η παροχή τμηματικών κυκλωμάτων δεν αναμένεται να έχει την επιθυμητή επίδραση στην αγορά κατά τη διάρκεια της παρούσας εξέτασης. 23

24 Επομένως, η ΕΕΤΤ θεωρεί ότι ο ΟΤΕ αναμένεται να συνεχίσει να παρέχει τη συντριπτική πλειοψηφία της σταθερής λιανικής πρόσβασης μέσω συνδέσεων υψηλής χωρητικότητας (PRA-ISDN) κατά τη διάρκεια της παρούσας εξέτασης, διότι δεν πιστεύει ότι κάποιος νεοεισερχόμενος σκοπεύει ή θα μπορούσε με επιτυχία να κατασκευάσει ένα νέο δίκτυο πρόσβασης αντιγράφοντας όλο ή τμήμα του δικτύου τοπικής πρόσβασης μέσω συνδέσεων PRA-ISDN του ΟΤΕ χωρίς να πραγματοποιηθούν σημαντικές επενδύσεις Έλλειψη Αντισταθμιστικής Αγοραστικής Ισχύος Εάν ένας πάροχος προβαίνει σε πρακτικές που είναι πιθανόν καταχρηστικές, οι πελάτες του δύνανται να είναι σε θέση να ασκήσουν αντισταθμιστική αγοραστική ισχύ έναντι των πρακτικών αυτών. Ωστόσο, η αντισταθμιστική αγοραστική ισχύς μπορεί να υπάρχει μόνο όπου οι μεγάλοι πελάτες έχουν τη δυνατότητα (εντός εύλογου χρόνου) να στραφούν σε αξιόπιστες εναλλακτικές (π.χ. να μην αγοράζουν καθόλου ή να αλλάξουν προμηθευτή) ως ανταπόκριση σε μια αύξηση τιμών ή απειλούμενη αύξηση τιμών. Μέχρι τώρα, η δυνατότητα των εταιρικών πελατών να αντισταθμίσουν οποιαδήποτε ισχύ στην αγορά οφειλόταν στην ικανότητα των εναλλακτικών σταθερών παρόχων να προωθούν τις κλήσεις μέσω GSM gateways. Μακροπρόθεσμα, αναμένεται ότι η διάθεση των Τμηματικών Κυκλωμάτων προς τους εναλλακτικούς παρόχους θα παράσχει αξιόπιστες εναλλακτικές για τους εταιρικούς πελάτες, αλλά τα Τμηματικά Κυκλώματα δεν αναμένεται να έχουν την επιθυμητή επίδραση στην αγορά κατά τη διάρκεια της παρούσας εξέτασης. Η ΕΕΤΤ θεωρεί ότι κάποιος αγοραστής ή ομάδα αγοραστών δεν έχουν επαρκή αντισταθμιστική αγοραστική ισχύ ώστε να αντισταθμίσουν την ισχύ του ΟΤΕ στην εν λόγω αγορά Αρχικά Συμπεράσματα Η εξέταση της αγοράς από την ΕΕΤΤ οδηγεί στο αρχικό συμπέρασμα ότι η σχετική αγορά για την παροχή λιανικής πρόσβασης μέσω συνδέσεων PRA-ISDN δεν είναι επαρκώς ανταγωνιστική. Συνεπώς, η ΕΕΤΤ θεωρεί ότι ο ΟΤΕ θα πρέπει να καθοριστεί ως πάροχος με ΣΙΑ στη σχετική αγορά. 24

25 Ζητήματα Ανταγωνισμού Παρά την ύπαρξη εμφανούς ΣΙΑ στη σχετική αγορά έως το Δεκέμβριο του 2006 δεν έχει υπάρξει περίπτωση επίσημης ή ανεπίσημης καταγγελίας στην ΕΕΤΤ σχετικά με την τιμολόγηση των συνδέσεων PRA-ISDN ή τους όρους υπό τους οποίους παρέχονται. Επίσης, σημειώνεται ότι στη σχετική αγορά δεν έχουν επιβληθεί κανονιστικές υποχρεώσεις. Δεδομένου ότι η αύξηση των γραμμών PRA-ISDN στην Ελλάδα είναι σχετικά μικρή, τόσο σε απόλυτα νούμερα όσο και συγκριτικά με τις συνδέσεις BRA-ISDN, μπορεί να υπάρχουν κίνητρα για τον ΟΤΕ να μην τιμολογεί τις γραμμές PRA-ISDN ανταγωνιστικά ή να ακολουθήσει στρατηγικές τιμολόγησης που αποσκοπούν στον αποκλεισμό των ανταγωνιστών από την προσφορά εναλλακτικών λύσεων εταιρικής πρόσβασης. Από την άλλη πλευρά, δεδομένου ότι οι εταιρικοί πελάτες είναι πιθανότατα χρήστες των συνδέσεων PRA-ISDN, είναι επίσης η πιθανότερη ομάδα πελατών που θα μπορούσε να ασκήσει αντισταθμιστική αγοραστική ισχύ στον ΟΤΕ στο μέλλον. Ίσως ο ΟΤΕ να είχε εμπορικά κίνητρα να ακολουθήσει μια στρατηγική ή/ και επιλεκτικές πρακτικές τιμολόγησης με σκοπό να παρέχει κίνητρα στους πελάτες ώστε να παραμείνουν στον ΟΤΕ με αποτέλεσμα τον αποκλεισμό των υπηρεσιών που προσφέρονται από τους εναλλακτικούς παρόχους. Η ΕΕΤΤ πιστεύει ότι τα ζητήματα αυτά θα πρέπει να καθορίσουν το βαθμό και το πεδίο οποιαδήποτε κανονιστικής παρέμβασης προτείνεται από την ΕΕΤΤ. Ωστόσο, οποιαδήποτε προτεινόμενη παρέμβαση θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη το γεγονός ότι μέχρι του παρόντος οι ανταγωνιστές του ΟΤΕ και οι καταναλωτές δεν έχουν εγείρει προβλήματα ανταγωνισμού ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Κανονιστικό Πλαίσιο Η ΕΕΤΤ είναι υποχρεωμένη, σύμφωνα με το Άρθρο 8(2) της Οδηγίας για την Πρόσβαση, όταν ένας πάροχος καθορίζεται ότι έχει ΣΙΑ, να επιβάλει στον πάροχο αυτό μία ή περισσότερες από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στα Άρθρα 9 έως 13 της 25

26 Οδηγίας για την Πρόσβαση, όπως συμπληρώνονται όταν είναι απαραίτητο από τις συγκεκριμένες υποχρεώσεις λιανικής που περιγράφονται στα Άρθρα 17 και 19 της Οδηγίας για την Καθολική Υπηρεσία Η ανάγκη ex ante ρύθμισης Από τότε που έγιναν διαθέσιμες στην Ελλάδα οι γραμμές PRA-ISDN, δεν έχει επιβληθεί κάποια σχετική κανονιστική υποχρέωση στον ΟΤΕ. Συνεπώς, η αγορά έχει αναπτυχθεί ανεξάρτητα από κανονιστικές παρεμβάσεις. Στην περίοδο αυτή, οι γραμμές PRA-ISDN δεν έχουν αποτελέσει αντικείμενο καταγγελίας ενώπιον της ΕΕΤΤ με βάση τις εξουσίες της σε σχέση με το δίκαιο του ανταγωνισμού ή με βάση τις εξουσίες κανονιστικής παρέμβασης είτε από εναλλακτικούς παρόχους είτε από λιανικούς πελάτες. Επομένως, παρά την εμφανή απουσία επαρκούς ανταγωνισμού, δεν φαίνεται να υπήρχε μέχρι σήμερα κάποια σοβαρή αποτυχία της αγοράς. Όπως σημειώθηκε στην Ενότητα 4, το γεγονός ότι υπάρχει σχετικά αργή ανάπτυξη στην αύξηση των συνδέσεων PRA-ISDN μπορεί να δημιουργήσει κίνητρα στον ΟΤΕ να μην μειώσει τις τιμές των γραμμών PRA-ISDN. Ανάλογα με την ανάπτυξη της Σταθερής Ασύρματης Πρόσβασης (FWA), την πιθανή μεγαλύτερη χρήση αδεσμοποίητων τοπικών βρόχων και των Τμηματικών Κυκλωμάτων στο μέλλον από τους εναλλακτικούς παρόχους, η ως άνω τάση δύναται να αποβεί λιγότερο προβληματική στο μέλλον. Ωστόσο, θα μπορούσε επίσης να δημιουργήσει κίνητρα στον ΟΤΕ να ακολουθήσει πρακτικές στρατηγικής τιμολόγησης (π.χ., ληστρική τιμολόγηση, συμπίεση τιμών) που αποσκοπούν στον αποκλεισμό των εναλλακτικών παρόχων από το πιο ελκυστικό εταιρικό τμήμα της συνολικής λιανικής αγοράς πρόσβασης και να ξεπεράσει οποιαδήποτε αντισταθμιστική διαπραγματευτική ισχύ που μπορεί αλλιώς να απολαμβάνουν οι εταιρικοί πελάτες. Η ΕΕΤΤ θεωρεί ότι ο μηχανισμός που είναι πιθανότερο να χρησιμοποιηθεί για την επίτευξη τέτοιων στόχων (από τον ΟΤΕ) είναι μέσω της χρήσης μυστικών ή στοχευμένων στρατηγικών εκπτώσεων με σκοπό να παρέχει κίνητρα στους πελάτες του ώστε να παραμείνουν στον ίδιο και να οδηγήσει στον αποκλεισμό των εναλλακτικών σταθερών παρόχων από τους πελάτες αυτούς. 26

27 Συνεπώς, η ΕΕΤΤ θεωρεί ότι θα ήταν κατάλληλο και αναλογικό να επιβάλλει μια κανονιστική υποχρέωση κατάλληλη να διασφαλίσει την μη εμφάνιση τέτοιας αποτυχίας στην αγορά ή τουλάχιστον την δυνατότητα να επανορθωθεί Διαθέσιμες Κανονιστικές Υποχρεώσεις Η Οδηγία για την Πρόσβαση και η Οδηγία για την Καθολική Υπηρεσία παρέχουν στην ΕΕΤΤ μια σειρά από κανονιστικές υποχρεώσεις που μπορεί να εφαρμόσει λόγω της αρχικής διαπίστωσης ύπαρξης ΣΙΑ στην αγορά λιανικής σταθερής πρόσβασης μέσω συνδέσεων PRA-ISDN. Οι κανονιστικοί έλεγχοι των λιανικών υπηρεσιών πρέπει να επιβάλλονται μόνο εάν η ΕΕΤΤ συμπεραίνει ότι οι υποχρεώσεις που επιβάλλονται σύμφωνα με την Οδηγία για την Πρόσβαση (υποχρεώσεις πρόσβασης) ή το Άρθρο 19 της Οδηγίας για την Καθολική Υπηρεσία (υποχρέωση επιλογής φορέα και προεπιλογής φορέα) δεν θα επιτύχουν τους στόχους που ορίζονται στο Άρθρο 8 της Οδηγίας Πλαίσιο. Αυτό σημαίνει ότι όταν η ΕΕΤΤ ορίζει ότι μια συγκεκριμένη λιανική αγορά δεν είναι επαρκώς ανταγωνιστική, πρέπει πρώτα να αξιολογήσει το βαθμό στον οποίο τα προβλήματα ανταγωνισμού που έχει εντοπίσει σε αυτή τη λιανική αγορά αντιμετωπίζονται με την επιβολή υποχρεώσεων σύμφωνα με την Οδηγία για την Πρόσβαση, ή σύμφωνα με το Άρθρο 19 της Οδηγίας για την Καθολική Υπηρεσία, σε οποιαδήποτε επιχείρηση έχει ορίσει ότι έχει σημαντική ισχύ σε αυτή την αγορά λιανικής Κανονιστικές Υποχρεώσεις Σύμφωνα με την Οδηγία για την Πρόσβαση Η ΕΕΤΤ σημειώνει και πάλι ότι έχει προτείνει, ως αποτέλεσμα προηγούμενων αναλύσεων σχετικών αγορών, κανονιστικές υποχρεώσεις χονδρικής σύμφωνα με την Οδηγία για την Πρόσβαση σχετικά με την αγορά παροχής αδεσμοποίητης πρόσβασης σε μεταλλικούς βρόχους και υποβρόχους, τις χονδρικές αγορές μισθωμένων γραμμών (συμπεριλαμβανομένων των Τμηματικών Κυκλωμάτων) και τις χονδρικές αγορές διασύνδεσης δημόσιων σταθερών δικτύων (επιλογή/ προεπιλογή φορέα). Καθώς αυτές οι κανονιστικές 27

28 υποχρεώσεις δεν θεωρήθηκαν επαρκείς για να δημιουργήσουν αποτελεσματικό ανταγωνισμό στην λιανική αγορά για σταθερή πρόσβαση μέσω συνδέσεων PRA-ISDN, η ΕΕΤΤ είναι υποχρεωμένη να επιβάλει επιπλέον υποχρεώσεις στον πάροχο με ΣΙΑ στην συγκεκριμένη αγορά. Οι υποχρεώσεις που μπορούν να επιβληθούν σε επίπεδο χονδρικής σύμφωνα με την Οδηγία για την Πρόσβαση περιλαμβάνουν τις εξής: διαφάνεια (Άρθρο 9), αμεροληψία (Άρθρο 10), λογιστικό διαχωρισμό (Άρθρο 11), πρόσβαση και χρήση ειδικών ευκολιών δικτύου (Άρθρο 12), έλεγχο τιμών και κοστολόγησης (Άρθρο 13). Ωστόσο, η ΕΕΤΤ θεωρεί ότι επιπλέον κανονιστικές υποχρεώσεις χονδρικής, εκτός αυτών που έχουν ήδη προταθεί, δεν θα αντιμετώπιζαν τα προβλήματα ανταγωνισμού που εντοπίζονται στην αγορά λιανικής πρόσβασης μέσω συνδέσεων PRA-ISDN Κανονιστικές Υποχρεώσεις Σύμφωνα με την Οδηγία για την Καθολική Υπηρεσία Όπως αναφέρεται στην ενότητα 5.2, υπάρχει κίνδυνος ο ΟΤΕ να χρησιμοποιήσει την ισχύ του στην αγορά λιανικής πρόσβασης μέσω συνδέσεων PRA-ISDN για να κάνει διακρίσεις με οποιονδήποτε τρόπο που βλάπτει τον ανταγωνισμό. Το Άρθρο 17(2) της Οδηγίας για την Καθολική Υπηρεσία, επιτρέπει στην ΕΕΤΤ να απαιτήσει από τους παρόχους με ΣΙΑ να μην διακρίνουν (ήτοι να εφαρμόζουν ανόμοιους όρους σε όμοιες περιπτώσεις ή να εφαρμόζουν όμοιους όρους σε ανόμοιες περιπτώσεις) ανάμεσα στους πελάτες τους κατά την παροχή υπηρεσιών λιανικής πρόσβασης μέσω συνδέσεων PRA-ISDN. Η ΕΕΤΤ προτείνει να επιβληθεί η υποχρέωση αμεροληψίας (μη διακριτικής μεταχείρισης) στον ΟΤΕ αναφορικά με τους όρους παροχής των συνδέσεων PRA- ISDN. Η υποχρέωση μη διακριτικής μεταχείρισης δεν απαγορεύει την παροχή διαφορετικών όρων σε επιμέρους ομάδες πελατών, εφόσον οι εν λόγω διαφορές δικαιολογούνται αντικειμενικά, ιδίως λόγω διαφοροποιήσεων στο κόστος. Προκειμένου να ελέγχεται η υποχρέωση αμεροληψίας αναφορικά με τους τιμολογιακούς όρους παροχής των συνδέσεων PRA-ISDN, η ΕΕΤΤ προτείνει να επιβληθεί στον ΟΤΕ υποχρέωση γνωστοποίησης στην ΕΕΤΤ των τιμών και 28

29 εκπτώσεων είκοσι (20) ημέρες πριν την ημερομηνία εφαρμογής τους. Ο σκοπός της υποχρέωσης αυτής είναι, μεταξύ άλλων, να γνωρίζει η ΕΕΤΤ επαρκώς τις τιμολογιακές πρακτικές του ΟΤΕ, ώστε να μπορεί να ασκεί αποτελεσματικά τις εξουσίες της βάσει του δικαίου του ανταγωνισμού. Η επιλογή της εν λόγω «ήπιας» ρύθμισης θεωρείται κατάλληλη για τις παρούσες συνθήκες της συγκεκριμένης αγοράς, δεδομένου ότι α) η ανάπτυξη της συγκεκριμένης αγοράς είναι σχετικά μικρή, β) ο αριθμός των εναλλακτικών μορφών πρόσβασης αναμένεται να αυξηθεί εάν αποδειχτούν επιτυχείς οι σχετικές κανονιστικές υποχρεώσεις που έχουν επιβληθεί βάσει των αναλύσεων των αγορών χονδρικής και γ) δεδομένης της απουσίας στοιχείων που να επιδεικνύουν την δυσαρέσκεια των πελατών και/ ή τον αποκλεισμό εναλλακτικών παρόχων εξαιτίας της πολιτικής τιμολόγησης και παροχής των συνδέσεων PRA-ISDN από τον ΟΤΕ. Εν όψει των περιστάσεων αυτών, το εύρος της κανονιστικής υποχρέωσης θεωρείται κατάλληλο και αναλογικό σε σχέση με την πιθανή αποτυχία της αγοράς που μπορεί να προκύψει ως αποτέλεσμα της δεσπόζουσας θέσης του ΟΤΕ και της απουσίας άμεσων ανταγωνιστικών υποκατάστατων. 29

Αύγουστος 2006 Μαρούσι

Αύγουστος 2006 Μαρούσι Κοινοποίηση προς την ΕΕ Σχεδίου Μέτρων αναφορικά με την λιανική αγορά μισθωμένων γραμμών (αγορά υπ αρ. 7, Σύστασης Ευρωπαϊκής Επιτροπής) σύμφωνα με το Άρθρο 7 της Οδηγίας 2002/21/ΕΚ Αύγουστος 2006 Μαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

Δεκέμβριος 2006 Μαρούσι

Δεκέμβριος 2006 Μαρούσι Κοινοποίηση προς την Ε.Ε. και Εθνική Δημόσια Διαβούλευση Σχεδίου Μέτρων αναφορικά με την αγορά λιανικής για τις δημόσια διαθέσιμες υπηρεσίες διεθνών κλήσεων που παρέχονται σε σταθερή θέση για οικιακούς

Διαβάστε περισσότερα

Ν.3431/2006 [ΦΕΚ 13/Α/ ])

Ν.3431/2006 [ΦΕΚ 13/Α/ ]) Κοινοποίηση προς την Ε.Ε. και τις Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές (Ε.Ρ.Α.) άλλων Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης του Σχεδίου Μέτρων της ΕΕΤΤ αναφορικά με τον 2ο γύρο ανάλυσης της ΕΕΤΤ για τον Ορισμό, την

Διαβάστε περισσότερα

Ιούνιος, 2006 Μαρούσι

Ιούνιος, 2006 Μαρούσι Κοινοποίηση προς την ΕΕ Σχεδίου Μέτρων αναφορικά με τις χονδρικές Αγορές Μισθωμένων Γραμμών (αγορές υπ αρ. 13, 14, Σύστασης Ευρωπαϊκής Επιτροπής) σύμφωνα με το Άρθρο 7 της Οδηγίας 2002/21/ΕΚ Ιούνιος, 2006

Διαβάστε περισσότερα

Ιούνιος, 2006 Μαρούσι

Ιούνιος, 2006 Μαρούσι ηµόσια διαβούλευση της ΕΕΤΤ για τον ορισµό την ανάλυση αγοράς και τις προτεινόµενες κανονιστικές υποχρεώσεις για την λιανική αγορά µισθωµένων γραµµών (αγορά υπ. αρ. 7, Σύστασης Ευρωπαϊκής Επιτροπής) Ιούνιος,

Διαβάστε περισσότερα

Σεπτέμβριος 2006 Μαρούσι. Πίνακας Περιεχομένων

Σεπτέμβριος 2006 Μαρούσι. Πίνακας Περιεχομένων Κοινοποίηση προς την ΕΕ Σχεδίου Μέτρων αναφορικά με τις αγορές λιανικής πρόσβασης στο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο σε σταθερή θέση (αγορές υπ. αρ. 1 και 2, της Σύστασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής) σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

Ιούλιος, 2006 Μαρούσι

Ιούλιος, 2006 Μαρούσι Δημόσια διαβούλευση της ΕΕΤΤ για τον ορισμό, την ανάλυση, και τις προτεινόμενες κανονιστικές υποχρεώσεις αναφορικά με τις αγορές λιανικής πρόσβασης στο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο σε σταθερή θέση (αγορές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ. αναφορικά με. τον Ορισμό Σχετικής Αγοράς, την αξιολόγηση της ανάγκης ex ante ρύθμισης,

ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ. αναφορικά με. τον Ορισμό Σχετικής Αγοράς, την αξιολόγηση της ανάγκης ex ante ρύθμισης, ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ αναφορικά με τον Ορισμό Σχετικής Αγοράς, την αξιολόγηση της ανάγκης ex ante ρύθμισης, την Ανάλυση για την Ύπαρξη Αποτελεσματικού Ανταγωνισμού και τον Καθορισμό Παροχέα με Σημαντική

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα της ηµόσιας ιαβούλευσης για τον Ορισµό, Ανάλυση και τις Ρυθµιστικές Υποχρεώσεις στη Αγορά Λιανικής Πρόσβασης στο ηµόσιο Σταθερό

Αποτελέσµατα της ηµόσιας ιαβούλευσης για τον Ορισµό, Ανάλυση και τις Ρυθµιστικές Υποχρεώσεις στη Αγορά Λιανικής Πρόσβασης στο ηµόσιο Σταθερό Αποτελέσµατα της ηµόσιας ιαβούλευσης για τον Ορισµό, Ανάλυση και τις Ρυθµιστικές Υποχρεώσεις στη Αγορά Λιανικής Πρόσβασης στο ηµόσιο Σταθερό Τηλεφωνικό δίκτυο µέσω Συνδέσεων Υψηλής Χωρητικότητας (Primary

Διαβάστε περισσότερα

Νοέµβριος, 2005 Μαρούσι

Νοέµβριος, 2005 Μαρούσι ηµόσια διαβούλεση της ΕΕΤΤ για την ανάλυση αγοράς και τις προτεινόµενες κανονιστικές υποχρεώσεις για τη παροχή Αδεσµοποίητης Πρόσβασης σε µεταλλικούς βρόχους και υποβρόχους (αγορά υπ. αρ. 11, Σύστασης

Διαβάστε περισσότερα

Απρίλιος, 2006 Μαρούσι

Απρίλιος, 2006 Μαρούσι ηµόσια διαβούλευση της ΕΕΤΤ για τον ορισµό την ανάλυση αγοράς και τις προτεινόµενες κανονιστικές υποχρεώσεις για τις χονδρικές αγορές Μισθωµένων Γραµµών (αγορές υπ. αρ. 13, 14, Σύστασης Ευρωπαϊκής Επιτροπής)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ. αναφορικά με. τον Ορισμό Σχετικής Αγοράς, την αξιολόγηση της ανάγκης ex ante ρύθμισης,

ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ. αναφορικά με. τον Ορισμό Σχετικής Αγοράς, την αξιολόγηση της ανάγκης ex ante ρύθμισης, ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ αναφορικά με τον Ορισμό Σχετικής Αγοράς, την αξιολόγηση της ανάγκης ex ante ρύθμισης, την Ανάλυση για την Ύπαρξη Αποτελεσματικού Ανταγωνισμού και τον Καθορισμό Παροχέα με Σημαντική

Διαβάστε περισσότερα

Νοέµβριος, 2005 Μαρούσι

Νοέµβριος, 2005 Μαρούσι Αναθεωρηµένο κείµενο ορισµού της αγοράς χονδρικής παροχής Αδεσµοποίητης Πρόσβασης σε µεταλλικούς βρόχους και υποβρόχους (αγορά υπ. αρ. 11, Σύστασης Ευρωπαϊκής Επιτροπής) Νοέµβριος, 2005 Μαρούσι Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Α.Δ.Π. 531/11 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση αναφορικά με την εξέταση της Αγοράς των Δημοσίως Διαθέσιμων Διεθνών τηλεφωνικών υπηρεσιών που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. αναφορικά με. τον Ορισμό Σχετικής Αγοράς, την αξιολόγηση της ανάγκης ex ante ρύθμισης,

ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. αναφορικά με. τον Ορισμό Σχετικής Αγοράς, την αξιολόγηση της ανάγκης ex ante ρύθμισης, ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ αναφορικά με τον Ορισμό Σχετικής Αγοράς, την αξιολόγηση της ανάγκης ex ante ρύθμισης, την Ανάλυση για την Ύπαρξη Αποτελεσματικού Ανταγωνισμού και τον Καθορισμό Παροχέα με

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχοµένων

Πίνακας Περιεχοµένων ηµόσια διαβούλευση της ΕΕΤΤ για την ανάλυση αγοράς και τις προτεινόµενες κανονιστικές υποχρεώσεις για τις αγορές ιασύνδεσης ηµόσιων Σταθερών ικτύων (αγορές υπ. αρ. 8, 9, 10, Σύστασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής)

Διαβάστε περισσότερα

Ιούλιος, 2006 Μαρούσι

Ιούλιος, 2006 Μαρούσι Δημόσια διαβούλευση της ΕΕΤΤ για τον ορισμό, την ανάλυση, και τις προτεινόμενες κανονιστικές υποχρεώσεις αναφορικά με τις αγορές δημοσίως διαθέσιμων τοπικών, εθνικών και διεθνών τηλεφωνικών υπηρεσιών που

Διαβάστε περισσότερα

Λιανικής πρόσβασης στο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο σε σταθερή θέση μέσω γραμμών πρόσβασης ISDN PRA στην Ελλάδα (3 ος κύκλος ανάλυσης αγορών)

Λιανικής πρόσβασης στο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο σε σταθερή θέση μέσω γραμμών πρόσβασης ISDN PRA στην Ελλάδα (3 ος κύκλος ανάλυσης αγορών) Διεξαγωγή Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης της ΕΕΤΤ [σύμφωνα με το Άρθρο 17 του Ν. 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α/10.04.2012), και το άρθρο 6 της Οδηγίας 2002/21/ΕΚ, όπως τροποποιηθείσα, ισχύει], αναφορικά με την ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Φεβρουάριος, 2008 Μαρούσι

Φεβρουάριος, 2008 Μαρούσι Κοινοποίηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του Σχεδίου Μέτρων και ιεξαγωγή Εθνικής ηµόσιας ιαβούλευσης, σύµφωνα µε τα Άρθρα 6 και 7 της Οδηγίας Πλαίσιο (άρθρα 16 και 17 του ν. 3431/2006) αναφορικά µε την

Διαβάστε περισσότερα

Φεβρουάριος, 2006 Μαρούσι

Φεβρουάριος, 2006 Μαρούσι Αναθεωρηµένο κείµενο για την ανάλυση αγοράς και τις προτεινόµενες κανονιστικές υποχρεώσεις για τη παροχή Αδεσµοποίητης Πρόσβασης σε µεταλλικούς βρόχους και υποβρόχους (αγορά υπ. αρ. 11, Σύστασης Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Σεπτέµβριος, 2006 Μαρούσι

Σεπτέµβριος, 2006 Μαρούσι Κοινοποίηση προς την ΕΕ Σχεδίου Μέτρων αναφορικά µε τις αγορές δηµοσίως διαθέσιµων τοπικών, εθνικών και διεθνών τηλεφωνικών υπηρεσιών που παρέχονται σε σταθερή θέση (αγορές υπ. αρ. 3,4,5 και 6, Σύστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε Θ Ν Ι Κ Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε Θ Ν Ι Κ Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΩΝ ηµόσια διαβούλεση της ΕΕΤΤ για τον ορισµό της αγοράς χονδρικής παροχής Αδεσµοποίητης Πρόσβασης σε µεταλλικούς βρόχους και υποβρόχους (αγορά υπ. αρ. 11, Σύστασης Ευρωπαϊκής Επιτροπής) 11 Μαρτίου, 2005 Μαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

θέση μέσω γραμμών πρόσβασης PSTN, ISDN BRA και managed VOIP, για οικιακούς και μη οικιακούς χρήστες στην Ελλάδα, (3 ος κύκλος ανάλυσης αγορών)

θέση μέσω γραμμών πρόσβασης PSTN, ISDN BRA και managed VOIP, για οικιακούς και μη οικιακούς χρήστες στην Ελλάδα, (3 ος κύκλος ανάλυσης αγορών) Κοινοποίηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το BEREC και τις Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές (Ε.Ρ.Α.) άλλων Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης του Σχεδίου Μέτρων της ΕΕΤΤ αναφορικά με τον Ορισμό, την Ανάλυση του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες A.E.B.E.

ΣΧΟΛΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες A.E.B.E. ΣΧΟΛΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες A.E.B.E. επί της Δημόσιας Διαβούλευσης αναφορικά με: «τον Ορισμό, την Ανάλυση Αγοράς και τις Προτεινόμενες Κανονιστικές Υποχρεώσεις της Χονδρικής (Φυσικής)

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια διαβούλεση της ΕΕΤΤ για τον ορισµό των Αγορών ιασύνδεσης ηµόσιων Σταθερών ικτύων:

ηµόσια διαβούλεση της ΕΕΤΤ για τον ορισµό των Αγορών ιασύνδεσης ηµόσιων Σταθερών ικτύων: ηµόσια διαβούλεση της ΕΕΤΤ για τον ορισµό των Αγορών ιασύνδεσης ηµόσιων Σταθερών ικτύων: α) Εκκίνησης κλήσεων στο δηµόσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο που παρέχονται σε σταθερή θέση (αγορά υπ. αρ. 8, Σύστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΕΤΤ, Νοέμβριος

ΕΕΤΤ, Νοέμβριος Κοινοποίηση προς την Ε.Ε. και τις Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές (Ε.Ρ.Α.) άλλων Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης του Σχεδίου Μέτρων της ΕΕΤΤ αναφορικά με τον 2ο γύρο ανάλυσης της ΕΕΤΤ για τον Ορισμό, την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. αναφορικά με. τον Ορισμό Σχετικής Αγοράς, την αξιολόγηση της ανάγκης ex ante ρύθμισης,

ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. αναφορικά με. τον Ορισμό Σχετικής Αγοράς, την αξιολόγηση της ανάγκης ex ante ρύθμισης, ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ αναφορικά με τον Ορισμό Σχετικής Αγοράς, την αξιολόγηση της ανάγκης ex ante ρύθμισης, την Ανάλυση για την Ύπαρξη Αποτελεσματικού Ανταγωνισμού και τον Καθορισμό Παροχέα με

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες A.E.B.E.

ΣΧΟΛΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες A.E.B.E. ΣΧΟΛΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες A.E.B.E. επί της Δημόσιας Διαβούλευσης αναφορικά με: «τον Ορισμό, την Ανάλυση Αγοράς και τις Προτεινόμενες Κανονιστικές Υποχρεώσεις της Αγοράς Χονδρικής

Διαβάστε περισσότερα

Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (εφεξής «ο Επίτροπος») λαμβάνοντας υπόψη:

Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (εφεξής «ο Επίτροπος») λαμβάνοντας υπόψη: Ν.112(Ι)/2004 N.84(I)/2005 N.149(I)/2005 N.67(I)2006 N.113(I)/2007 N.134(I)/2007 N.46(I)2008 N.103(I)2009 Ν.94(Ι)2011 Ν.51(Ι)2012 Ν.160(Ι)2013 Ν.77(Ι)2014 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. «Λήψη απόφασης επί του αιτήματος του ΟΤΕ για τροποποίηση των υπεραστικών τιμολογίων του»

ΑΠΟΦΑΣΗ. «Λήψη απόφασης επί του αιτήματος του ΟΤΕ για τροποποίηση των υπεραστικών τιμολογίων του» Μαρούσι, 17-02-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 593/029 ΑΠΟΦΑΣΗ «Λήψη απόφασης επί του αιτήματος του ΟΤΕ για τροποποίηση των υπεραστικών τιμολογίων του» Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ν.112(Ι)/2004 N.84(I)/2005 N.149(I)/2005 N.67(I)2006 N.113(I)/2007 N.134(I)/2007 N.46(I)2008 N.103(I)2009 Ν.94(Ι)2011

Διαβάστε περισσότερα

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2 ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ...3 3 ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΓΟΡΑΣ...4 4 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣ...5 5 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ...7

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2 ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ...3 3 ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΓΟΡΑΣ...4 4 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣ...5 5 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ...7 Παρατηρήσεις της Vodafone-Πάναφον στη Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ για τον Ορισμό, την Ανάλυση Αγοράς και τις Προτεινόμενες Κανονιστικές Υποχρεώσεις της Χονδρικής (Φυσικής) Πρόσβασης σε Υποδομή Δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Δεκέμβριος, 2006 Μαρούσι

Δεκέμβριος, 2006 Μαρούσι Κοινοποίηση προς την Ε.Ε. του Σχεδίου Μέτρων για την χονδρική εθνική αγορά διεθνούς περιαγωγής σε δημόσια δίκτυα κινητής τηλεφωνίας (αγορά υπ. αρ. 17, της Σύστασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής) και Διεξαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΠ: 792/08 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΠ: 792/08 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 22-12-2016 ΑΠ: 792/08 ΑΠΟΦΑΣΗ Απορρύθµιση των αγορών Λιανικής πρόσβασης στο δηµόσιο τηλεφωνικό δίκτυο σε σταθερή θέση στην Ελλάδα µέσω γραµµών πρόσβασης: (α) PSTN, ISDN BRA και managed VOIP, για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Παρατηρήσεις κατ εφαρμογήν του άρθρου 7 παράγραφος 3 της οδηγίας 2002/21/EK

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Παρατηρήσεις κατ εφαρμογήν του άρθρου 7 παράγραφος 3 της οδηγίας 2002/21/EK ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.7.2015 C(2015) 5563 final Γραφείο Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΕΡΗΕΤ) Ηλιουπόλεως 12 1101 Λευκωσία Κύπρος Υπόψη κ. Πόλυ Μιχαηλίδη Επικεφαλής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΕΤΤ, Απρίλιος

ΕΕΤΤ, Απρίλιος Διεξαγωγή Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης της ΕΕΤΤ [σύμφωνα με το Άρθρο 17 του Ν. 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α/10.04.2012), και το άρθρο 6 της Οδηγίας 2002/21/ΕΚ, όπως τροποποιηθείσα, ισχύει], αναφορικά με τον 3ο

Διαβάστε περισσότερα

Διεξαγωγή Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης της ΕΕΤΤ αναφορικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Γενικών Αδειών σε σχέση με τις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες

Διεξαγωγή Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης της ΕΕΤΤ αναφορικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Γενικών Αδειών σε σχέση με τις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες Διεξαγωγή Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης της ΕΕΤΤ αναφορικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Γενικών Αδειών σε σχέση με τις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες περιαγωγής φωνητικών κλήσεων, σύντομων μηνυμάτων (SMS)

Διαβάστε περισσότερα

Αναθεωρηµένο κείµενο ορισµού της αγοράς χονδρικών υπηρεσιών Ευρυζωνικής Πρόσβασης (αγορά υπ. αρ. 12, Σύστασης Ευρωπαϊκής Επιτροπής)

Αναθεωρηµένο κείµενο ορισµού της αγοράς χονδρικών υπηρεσιών Ευρυζωνικής Πρόσβασης (αγορά υπ. αρ. 12, Σύστασης Ευρωπαϊκής Επιτροπής) Αναθεωρηµένο κείµενο ορισµού της αγοράς χονδρικών υπηρεσιών Ευρυζωνικής Πρόσβασης (αγορά υπ. αρ. 12, Σύστασης Ευρωπαϊκής Επιτροπής) εκέµβριος, 2005 Μαρούσι 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΟΨΗ...3 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5

Διαβάστε περισσότερα

Για την εταιρεία Forthnet Α.Ε.,

Για την εταιρεία Forthnet Α.Ε., Προς: Ε.Ε.Τ.Τ. Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Κηφισίας 60, 15125 Μαρούσι, Αττική E-mail: vpu@eett.gr Φαξ: 2106105049 Θέμα: Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με την πρόταση του ΟΤΕ σχετικά με την τροποποίηση της Προσφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση Επιτρόπου 53/2006 5 εκεµβρίου 2006 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση αναφορικά µε τον Ορισµό Σχετικής Αγοράς, τον Καθορισµό Οργανισµού

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα της ηµόσιας ιαβούλευσης για τον ορισµό της Αγοράς Χονδρικής Παροχής Αδεσµοποίητης Πρόσβασης σε Μεταλλικούς Βρόχους και Υποβρόχους

Αποτελέσµατα της ηµόσιας ιαβούλευσης για τον ορισµό της Αγοράς Χονδρικής Παροχής Αδεσµοποίητης Πρόσβασης σε Μεταλλικούς Βρόχους και Υποβρόχους Αποτελέσµατα της ηµόσιας ιαβούλευσης για τον ορισµό της Αγοράς Χονδρικής Παροχής Αδεσµοποίητης Πρόσβασης σε Μεταλλικούς Βρόχους και Υποβρόχους Σεπτέµβριος 2005 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 ΜΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση Επιτρόπου 52/2006 5 εκεµβρίου 2006 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση αναφορικά µε τον Ορισµό Σχετικής Αγοράς, τον Καθορισµό Οργανισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε Θ Ν Ι Κ Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε Θ Ν Ι Κ Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΩΝ Απαντήσεις της ΕΕΤΤ στις παρατηρήσεις των τηλεπικοινωνιακών παρόχων αναφορικά µε τον ορισµό της αγοράς τερµατισµού κλήσεων σε κινητά δίκτυα και την ανάλυση του επιπέδου του ανταγωνισµού στην εν λόγω αγορά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 428/38

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 428/38 Μαρούσι, 29-3-2007 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 428/38 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΟΤΕ ΓΙΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ Η Εθνική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Αναθεωρηµένο κείµενο ορισµού των Αγορών ιασύνδεσης ηµόσιων Σταθερών ικτύων (αγορές υπ. αρ. 8,9 και 10, Σύστασης Ευρωπαϊκής Επιτροπής)

Αναθεωρηµένο κείµενο ορισµού των Αγορών ιασύνδεσης ηµόσιων Σταθερών ικτύων (αγορές υπ. αρ. 8,9 και 10, Σύστασης Ευρωπαϊκής Επιτροπής) Αναθεωρηµένο κείµενο ορισµού των Αγορών ιασύνδεσης ηµόσιων Σταθερών ικτύων (αγορές υπ. αρ. 8,9 και 10, Σύστασης Ευρωπαϊκής Επιτροπής) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Σύνοψη...4 2. Εισαγωγή...8 3. Ορισµοί Σχετικών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Α.Δ.Π. 598/2015 Ε.Ε. 4684, 25/09/2015 Παράρτημα Τρίτο Μέρος ΙΙ Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση αναφορικά με την εξέταση της Αγοράς (Απόληξης)

Διαβάστε περισσότερα

Εξελίξεις στο ρυθμιστικό περιβάλλον των τηλεπικοινωνιών σε μία «υπό εποπτεία» ελληνική αγορά Ο ρόλος του Ρυθμιστή

Εξελίξεις στο ρυθμιστικό περιβάλλον των τηλεπικοινωνιών σε μία «υπό εποπτεία» ελληνική αγορά Ο ρόλος του Ρυθμιστή Εξελίξεις στο ρυθμιστικό περιβάλλον των τηλεπικοινωνιών σε μία «υπό εποπτεία» ελληνική αγορά Ο ρόλος του Ρυθμιστή Αλέξης Σπυρόπουλος Προϊστάμενος Νομικού Τμήματος Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 8 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ν.3431/2006 [ΦΕΚ 13/Α/03.02.2006])

Ν.3431/2006 [ΦΕΚ 13/Α/03.02.2006]) Κοινοποίηση προς την Ε.Ε. και τις Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές (Ε.Ρ.Α.) άλλων Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης του Σχεδίου Μέτρων της ΕΕΤΤ αναφορικά με τον Ορισμό, την Ανάλυση του επιπέδου ανταγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) Μαρούσι, 19-06-2012 ΑΠ.: 657/ 16 ΑΠΟΦΑΣΗ Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου παροχής υπηρεσιών με αντικείμενο: «Υποστήριξη της ΕΕΤΤ για την τροποποίηση των αρχών και μεθοδολογιών κοστολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση Επιτρόπου 55/2006 5 εκεµβρίου 2006 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση αναφορικά µε τον Ορισµό Σχετικής Αγοράς, τον Καθορισµό Οργανισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 11/02/2003

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 11/02/2003 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 11/02/2003 C(2003)497. ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11/02/2003 για τις αγορές προϊόντων και υπηρεσιών στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών που επιδέχονται

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοποίηση προς την Ε.Ε. και τις Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές (Ε.Ρ.Α.) άλλων Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης του Σχεδίου Μέτρων της ΕΕΤΤ αναφορικά

Κοινοποίηση προς την Ε.Ε. και τις Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές (Ε.Ρ.Α.) άλλων Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης του Σχεδίου Μέτρων της ΕΕΤΤ αναφορικά Κοινοποίηση προς την Ε.Ε. και τις Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές (Ε.Ρ.Α.) άλλων Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης του Σχεδίου Μέτρων της ΕΕΤΤ αναφορικά με τον Ορισμό, την Ανάλυση του επιπέδου ανταγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της TIM Hellas A.E.B.E.

ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της TIM Hellas A.E.B.E. ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της TIM Hellas A.E.B.E. αναφορικά με τη Δημόσια Διαβούλευση: «Προσφορά Αναφοράς του ΟΤΕ για το 2006 για Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο & σχετικές υπηρεσίες» Παρατήρηση νομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 14-2-2006 Α.Π.: 375/10 ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Αφού έλαβε υπόψη: α. Τον Νόμο 3431/2006 (ΦΕΚ 13/Α ) «Περί

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα της ηµόσιας ιαβούλευσης για τον ορισµό της Αγοράς των Υπηρεσιών Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης

Αποτελέσµατα της ηµόσιας ιαβούλευσης για τον ορισµό της Αγοράς των Υπηρεσιών Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης Αποτελέσµατα της ηµόσιας ιαβούλευσης για τον ορισµό της Αγοράς των Υπηρεσιών Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης Σεπτεµβρίος 2005 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 ΜΕΡΟΣ 1 ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΙΣΧΥΡΙΣΜΩΝ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

Ιούλιος, 2006 Μαρούσι

Ιούλιος, 2006 Μαρούσι Δημόσια διαβούλευση της ΕΕΤΤ για τον ορισμό την ανάλυση αγοράς και τις προτεινόμενες κανονιστικές υποχρεώσεις για την αγορά Χονδρικής Πρόσβασης και Εκκίνησης Κλήσεων στα Δίκτυα Κινητής Τηλεφωνίας (αγορά

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 614/17 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 614/17 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 28-07-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 614/17 ΑΠΟΦΑΣΗ Εξέταση του υποβληθέντος αιτήματος παράτασης της περιόδου διάθεσης του οικονομικού προγράμματος με την ονομασία «Προσφορά Conn-x 24 Mbps 6+6» της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Α.Δ.Π. 596/2015 Ε.Ε. 4684, 25/09/2015 Παράρτημα Τρίτο Μέρος ΙΙ

Α.Δ.Π. 596/2015 Ε.Ε. 4684, 25/09/2015 Παράρτημα Τρίτο Μέρος ΙΙ Α.Δ.Π. 596/2015 Ε.Ε. 4684, 25/09/2015 Παράρτημα Τρίτο Μέρος ΙΙ Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση αναφορικά με την εξέταση της Αγοράς (Απόληξης)

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση των παρατηρήσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον Ορισµό και την Εξέταση της Χονδρικής Αγοράς Ζευκτικών Τμημάτων Μισθωμένων Γραμμών

Αξιολόγηση των παρατηρήσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον Ορισµό και την Εξέταση της Χονδρικής Αγοράς Ζευκτικών Τμημάτων Μισθωμένων Γραμμών Αξιολόγηση των παρατηρήσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον Ορισµό και την Εξέταση της Χονδρικής Αγοράς Ζευκτικών Τμημάτων Μισθωμένων Γραμμών 13 Ιανουάριου 2015 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΩΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 427/046

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 427/046 Μαρούσι, 22-3-2007 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 427/046 ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση της Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 420/33/2-2-2007 «Υποχρέωση ΟΤΕ για ικανοποίηση Αιτημάτων Μετάβασης από τις υπηρεσίες Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης στην

Διαβάστε περισσότερα

10788/2/15 REV 2 ADD 1 ΘΚ/ακι 1 DPG

10788/2/15 REV 2 ADD 1 ΘΚ/ακι 1 DPG Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Οκτωβρίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2013/0309 (COD) 10788/2/15 REV 2 ADD 1 ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Θέμα: TECOM 161 COMPET 361 MI 481 CONSOM 126 CODEC

Διαβάστε περισσότερα

εκέµβριος, 2005 Μαρούσι

εκέµβριος, 2005 Μαρούσι ηµόσια διαβούλεση της ΕΕΤΤ για την ανάλυση αγοράς και τις προτεινόµενες κανονιστικές υποχρεώσεις για την αγορά χονδρικών υπηρεσιών Ευρυζωνικής Πρόσβασης (αγορά υπ. αρ. 12, Σύστασης Ευρωπαϊκής Επιτροπής)

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση αναφορικά με την εξέταση της χονδρικής Αγοράς υπηρεσιών μετάδοσης για τη διανομή τηλεοπτικού περιεχομένου σε

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Σεπτέμβριος 2012 ΕΕΤΤ

Μαρούσι, Σεπτέμβριος 2012 ΕΕΤΤ Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με την κατάρτιση Κανονισμού περί καθορισμού μεθοδολογίας υπολογισμού του Καθαρού Κόστους παροχής Καθολικής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας σύμφωνα με το άρθρο 5, παρ. 1, εδάφιο ζ του

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια Διαβούλευση 18/2015. Εισηγητικό Έγγραφο

Δημόσια Διαβούλευση 18/2015. Εισηγητικό Έγγραφο Δημόσια Διαβούλευση 18/2015 Εισηγητικό Έγγραφο Περί της Προώθησης Μεμονωμένων Λιανικών Προϊόντων Ευρυζωνικής Πρόσβασης στην κυπριακή αγορά Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών ΓΕΡΗΕΤ Λευκωσία, 30 Απριλίου 2015 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡ! ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005

Ο ΠΕΡ! ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 Ε.Ε. Παρ. ΠΙ (Ι) 1213 Κ.Δ.Π. 144/2005 Αρ. 3968, 18.3.2005 Αριθμός 144 Ο ΠΕΡ! ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 26 και 152 Για σκοπούς:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 31-05 - 2012 ΑΠ.: 654/14 ΑΠΟΦΑΣΗ Απαντήσεις της ΕΕΤΤ στις παρατηρήσεις των τηλεπικοινωνιακών παρόχων επί της από 23.12.2011 Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης, αναφορικά με τον 2ο γύρο ανάλυσης της

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 20 (ια)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 20 (ια) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 20 (ια) Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ασκώντας τις εξουσίες που

Διαβάστε περισσότερα

9 η Εξαμηνιαία Αναφορά για την Ευρυζωνικότητα

9 η Εξαμηνιαία Αναφορά για την Ευρυζωνικότητα 9 η Εξαμηνιαία Αναφορά για την Ευρυζωνικότητα Αύγουστος 2009 Περιεχόμενα Εξέλιξη Λιανικού Κόστους Πρόσβασης 3 Εξέλιξη Ευρυζωνικών Συνδέσεων 5 Εξέλιξη Συνδέσεων ΑΠΤΒ (LLU) και ΑΡΥΣ 7 Εκτίμηση Βραχυχρόνιας

Διαβάστε περισσότερα

Ξεπέρασαν τις οι Χρήστες Υπηρεσιών Αδεσμοποίητου Τοπικού Βρόχου (ΑΠΤΒ)

Ξεπέρασαν τις οι Χρήστες Υπηρεσιών Αδεσμοποίητου Τοπικού Βρόχου (ΑΠΤΒ) 12 Ιουλίου 2007 Ξεπέρασαν τις 100.000 οι Χρήστες Υπηρεσιών Αδεσμοποίητου Τοπικού Βρόχου (ΑΠΤΒ) Ξεπέρασαν τις 100.000 οι Τοπικοί Βρόχοι που διέθεσαν οι πάροχοι στους καταναλωτές για την παροχή τηλεπικοινωνιακών

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 02-05-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 650/008 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, 02-05-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 650/008 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 02-05-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 650/008 ΑΠΟΦΑΣΗ Παράταση της περιόδου διάθεσης των οικονομικών προγραμμάτων της εταιρείας ΟΤΕ Α.Ε. με τις ονομασίες «ΣΤΑΘΕΡΑ & ΚΙΝΗΤΑ 165 (4+8)», «ΣΤΑΘΕΡΑ & ΚΙΝΗΤΑ 300 (4+8)»,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε Θ Ν Ι Κ Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ. Μαρούσι, Μάρτιος 2008

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε Θ Ν Ι Κ Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ. Μαρούσι, Μάρτιος 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε Θ Ν Ι Κ Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΑΠ. 366/48/8-12- 2005 «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Αξιότιμε κ. Μιχαηλίδη,

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Αξιότιμε κ. Μιχαηλίδη, ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.12.2014 C(2014) 10121 final Γραφείο Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΕΡΗΕΤ) Ηλιουπόλεως 12 1101 Λευκωσία Κύπρος Προς: κ. Πόλυ Μιχαηλίδη

Διαβάστε περισσότερα

11/03/2016 ΑΔΠ 156/2016

11/03/2016 ΑΔΠ 156/2016 11/03/2016 ΑΔΠ 156/2016 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση αναφορικά με την εξέταση της χονδρικής Αγοράς υπηρεσιών μετάδοσης για τη διανομή τηλεοπτικού

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοποίηση προς την ΕΕ Σχεδίου Μέτρων αναφορικά µε την Αγορά χονδρικών υπηρεσιών Ευρυζωνικής Πρόσβασης (αγορά υπ αρ. 12, Σύστασης Ευρωπαϊκής

Κοινοποίηση προς την ΕΕ Σχεδίου Μέτρων αναφορικά µε την Αγορά χονδρικών υπηρεσιών Ευρυζωνικής Πρόσβασης (αγορά υπ αρ. 12, Σύστασης Ευρωπαϊκής Κοινοποίηση προς την ΕΕ Σχεδίου Μέτρων αναφορικά µε την Αγορά χονδρικών υπηρεσιών Ευρυζωνικής Πρόσβασης (αγορά υπ αρ. 12, Σύστασης Ευρωπαϊκής Επιτροπής) σύµφωνα µε το Άρθρο 7 της Οδηγίας 2002/21/ΕΚ Απρίλιος,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 15-3-2002 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 248/69 ΑΠΟΦΑΣΗ Ανακοίνωση της ΕΕΤΤ σχετικά µε τις Υποχρεώσεις των Οργανισµών µε Σηµαντική Θέση στην Αγορά των ηµόσιων ικτύων Κινητής Τηλεφωνίας και των ηµόσιων Υπηρεσιών Κινητής

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. τηλεοµ.: Απόφαση της Επιτροπής σχετικά µε την υπόθεση CY/2011/1168:

Αρ. τηλεοµ.: Απόφαση της Επιτροπής σχετικά µε την υπόθεση CY/2011/1168: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31/01/2011 C(2011)671 SG-Greffe (2011) D/1659 Γραφείο Επιτρόπου Ρυθµίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΓΕΡΗΕΤ) Ηλιουπόλεως 12 1101 Λευκωσία Κύπρος Υπόψη: κ.

Διαβάστε περισσότερα

Σεπτέµβριος, 2007 Μαρούσι

Σεπτέµβριος, 2007 Μαρούσι Κοινοποίηση προς την Ε.Ε. του Σχεδίου Μέτρων για την αγορά υπηρεσιών χονδρικής ραδιοτηλεοπτικής µετάδοσης (αγορά υπ. αρ. 18, της Σύστασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής) και ιεξαγωγή Εθνικής ηµόσιας ιαβούλευσης

Διαβάστε περισσότερα

Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (εφεξής «ο Επίτροπος») λαμβάνοντας υπόψη:

Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (εφεξής «ο Επίτροπος») λαμβάνοντας υπόψη: Ν.112(Ι)/2004 N.84(I)/2005 N.149(I)/2005 N.67(I)2006 N.113(I)/2007 N.134(I)/2007 N.46(I)2008 N.103(I)2009 Ν.94(Ι)/2011 N.51 (I)/2012 Ν. 160(Ι)/2013 Ν.77(Ι)/2014 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Σχόλια κατ εφαρμογή του άρθρου 7 παράγραφος 3 της οδηγίας 2002/21/EK

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Σχόλια κατ εφαρμογή του άρθρου 7 παράγραφος 3 της οδηγίας 2002/21/EK ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, C(2012) Γραφείο Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΕΡΗΕΤ) Ηλιουπόλεως 121 1101 Λευκωσία Κύπρος Υπόψη κ. Πόλυ Μιχαηλίδη Επιτρόπου Φαξ: +357 226

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμιστικές προκλήσεις & προοπτικές στον τομέα των τηλεπικοινωνιών. Καθηγητής Δημ. Τσαμάκης Πρόεδρος ΕΕΤΤ

Ρυθμιστικές προκλήσεις & προοπτικές στον τομέα των τηλεπικοινωνιών. Καθηγητής Δημ. Τσαμάκης Πρόεδρος ΕΕΤΤ Ρυθμιστικές προκλήσεις & προοπτικές στον τομέα των τηλεπικοινωνιών Καθηγητής Δημ. Τσαμάκης Πρόεδρος ΕΕΤΤ 18o GREEEK ICT FORUM 26 Οκτωβρίου 2016 Agenda Σχετικά με την ΕΕΤΤ Ιστορική αναδρομή Σημερινή κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Απρίλιος, 2006 Μαρούσι

Απρίλιος, 2006 Μαρούσι Αναθεωρηµένο κείµενο για την ανάλυση αγοράς και τις προτεινόµενες κανονιστικές υποχρεώσεις για την αγορά χονδρικών υπηρεσιών Ευρυζωνικής Πρόσβασης (αγορά υπ. αρ. 12, Σύστασης Ευρωπαϊκής Επιτροπής) Απρίλιος,

Διαβάστε περισσότερα

Ημερ: Αρ. Πρωτ.:1661 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Λ. Κηφισίας , Μαρούσι Αττική

Ημερ: Αρ. Πρωτ.:1661 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Λ. Κηφισίας , Μαρούσι Αττική Προς: Ημερ: 21-01-2008 Αρ. Πρωτ.:1661 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Λ. Κηφισίας 60 15125, Μαρούσι Αττική Κοινοποίηση: Θέμα: Απάντηση στη Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τον κανονισμό

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Ιούνιος 2017 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ΕΕΤΤ

Μαρούσι, Ιούνιος 2017 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ΕΕΤΤ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ «ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ» ΓΙΑ ΤΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ Μαρούσι, Ιούνιος 2017 Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Α.Δ.Π 595/2015 ΕΕ 4684, 25/09/2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ ΙΙ Ν.112(Ι)/2004 N.84(I)/2005 N.149(I)/2005 N.67(I)2006 N.113(I)/2007 N.134(I)/2007 N.46(I)/2008 N.103(I)/2009 Ν.51(Ι)/2012 Ν.160(Ι)/2013 Ν.77(Ι)/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 10-03-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 595/013 ΑΠΟΦΑΣΗ «Ορισμός των εθνικών αγορών λιανικής των δημοσίως διαθέσιμων τηλεφωνικών υπηρεσιών που παρέχονται σε σταθερή θέση, καθορισμός επιχειρήσεων με σημαντική ισχύ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαρούσι ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡ.ΑΠ. 524/062 ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαρούσι ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡ.ΑΠ. 524/062 ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαρούσι 26-05-2009 ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡ.ΑΠ. 524/062 ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ «Εξέταση του με ΑΡ.ΠΡ.ΕΕΤΤ ΕΜΠ ΥΠΗΡ 2320/Φ960/13-5-2009 αιτήματος της εταιρείας «Οργανισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ν.112(Ι)/2004 N.84(I)/2005 N.149(I)/2005 N.67(I)2006 N.113(I)/2007 N.134(I)/2007 N.46(I)2008 N.103(I)2009 Ν.94(Ι)/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ (ΑΠΤοΒ) Ιανουάριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ GSM- Gateways ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μαρούσι, 16 Οκτωβρίου 2003 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ΕΕΤΤ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το κοινό

2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το κοινό 235 Κ.Δ.Π.148/2005 Κ.Δ.Π.196/2009 Συνοπτικός Τίτλος. Ερμηνεία (ε) τα συμπεράσματα του ΕΡΗΕΤ εντός του πλαισίου της διαδικασίας εξέτασης της Αγοράς και επιβολής ρυθμιστικών υποχρεώσεων στον παροχέα με Σημαντική

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Αγορών ΑΑ1-2: Έγγραφο Κοινοποίησης

Ανάλυση Αγορών ΑΑ1-2: Έγγραφο Κοινοποίησης Ανάλυση Αγορών ΑΑ1-2: Έγγραφο Κοινοποίησης ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ 11.10.2014 L 295/79 ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9ης Οκτωβρίου 2014 σχετικά με σημαντικές αγορές προϊόντων και υπηρεσιών στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, οι οποίες επιδέχονται εκ των προτέρων

Διαβάστε περισσότερα

Ημερ: Αρ. Πρωτ.:1571 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Λεωφ. Κηφισίας 60, Μαρούσι Αθήνα, ΤΚ 15125

Ημερ: Αρ. Πρωτ.:1571 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Λεωφ. Κηφισίας 60, Μαρούσι Αθήνα, ΤΚ 15125 Προς: Ημερ: 19-09-2008 Αρ. Πρωτ.:1571 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Λεωφ. Κηφισίας 60, Μαρούσι Αθήνα, ΤΚ 15125 Κοινοποίηση: Θέμα: Κείμενο Απάντησης στην Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Λουκάς. Εκπαιδευτικό Σεμινάριο για Δικαστές και Εισαγγελείς Αθήνα, Ιουνίου 2017

Δημήτρης Λουκάς. Εκπαιδευτικό Σεμινάριο για Δικαστές και Εισαγγελείς Αθήνα, Ιουνίου 2017 Προληπτικός έλεγχος συγκεντρώσεων Ουσιαστική αξιολόγηση Δημήτρης Λουκάς Εκπαιδευτικό Σεμινάριο για Δικαστές και Εισαγγελείς Αθήνα, 21-23 Ιουνίου 2017 Μεθοδολογία ανάλυσης 2 Η ίδια σε όλες τις περιπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠ.33/ ) Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

ΑΠ.33/ ) Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ Μαρούσι, 26-03-2009 ΑΡΙΘ. 516/063 ΑΠΟΦΑΣΗ Αναθεώρηση του συντελεστή retail-minus ΧΕΠ βάσει των νέων τιμών λιανικής του ΟΤΕ όπως αναφέρονται στην επιστολή ΟΤΕ με Αρ. Πρωτ. ΕΕΤΤ ΕΜΠ. ΥΠΗΡ. 2200/Φ.960/17-02-2009

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ. αναφορικά με. τον Ορισμό Σχετικής Αγοράς, την αξιολόγηση της ανάγκης ex ante ρύθμισης,

ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ. αναφορικά με. τον Ορισμό Σχετικής Αγοράς, την αξιολόγηση της ανάγκης ex ante ρύθμισης, ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ αναφορικά με τον Ορισμό Σχετικής Αγοράς, την αξιολόγηση της ανάγκης ex ante ρύθμισης, την Ανάλυση για την Ύπαρξη Αποτελεσματικού Ανταγωνισμού και τον Καθορισμό Παροχέα με Σημαντική

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ

ΧΡΗΣΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ ΧΡΗΣΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ 1 Εισαγωγή Τι είναι η ΑΠΤΒ; 1.1 Η Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο (ΑΠΤΒ) είναι η δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Υποβολή Εισήγησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά με τα Κριτήρια Επιλογής Παρόχου Καθολικής Υπηρεσίας

ΑΠΟΦΑΣΗ. Υποβολή Εισήγησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά με τα Κριτήρια Επιλογής Παρόχου Καθολικής Υπηρεσίας Μαρούσι, 20-12-2006 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 415/51 ΑΠΟΦΑΣΗ Υποβολή Εισήγησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά με τα Κριτήρια Επιλογής Παρόχου Καθολικής Υπηρεσίας Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Μαρούσι, Μάρτιος 2014 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα