ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΜΔΥΔΑΣ / Κεντρικής Μακεδονίας 16 Οκτωβρίου 2012 ΔΩΣΤΕ ΜΑΣ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΗΡΙΞΤΕ ΤΗΝ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΜΔΥΔΑΣ / Κεντρικής Μακεδονίας 16 Οκτωβρίου 2012 ΔΩΣΤΕ ΜΑΣ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΗΡΙΞΤΕ ΤΗΝ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ"

Transcript

1 ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΜΔΥΔΑΣ / Κεντρικής Μακεδονίας 16 Οκτωβρίου 2012 ΔΩΣΤΕ ΜΑΣ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΗΡΙΞΤΕ ΤΗΝ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΜΕ ΜΟΝΟ ΣΤΟΧΟ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Συνάδελφοι Είναι προφανές ότι και ο Κλάδος μας έχει υποστεί αυτά τα δυόμισι χρόνια, όπως το σύνολο των Δ.Υ., εξαιρετική οικονομική καθίζηση και σοβαρότατη εργασιακή, ασφαλιστική και συνταξιοδοτική υποχώρηση δικαιωμάτων. Πλήρη υποβάθμιση και περιθωριοποίηση σχετικά με τον ρόλο του στον σχεδιασμό, την παραγωγή και επίβλεψη του τεχνικού έργου της χώρας, εξαιτίας των διευρυνόμενων ιδιωτικοποιήσεων και της δραματικής συρρίκνωσης του ΠΔΕ. Εκτός όμως, από τις γενικές και οδυνηρές συνέπειες που έχουμε υποστεί ως εργαζόμενοι στο Δημόσιο, όπως επιγραμματικά περιγράψαμε, σαν Διπλ. Μηχανικοί, αντιμετωπίζουμε και επιπρόσθετα προβλήματα, απόρροια των ιδιαιτεροτήτων μας, που συμπυκνώνονται : Στον πενταετή Κλάδο σπουδών. Στην άδεια άσκησης επαγγέλματος που αποτελεί προϋπόθεση διορισμού στο Δημόσιο. Στην υποχρεωτική ασφάλιση στο ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ, που για τους πριν το 1993 ασφαλισμένους Μηχανικούς σημαίνει υποχρεωτικά διπλή ασφάλιση. Στις ιδιαίτερα σκληρές ποινικές ευθύνες που αντιμετωπίζουμε (ο μόνος Κλάδος εργαζομένων στο Δημόσιο) κατά την άσκηση των καθηκόντων μας. Στις πάρα πολλές και σε περιορισμένο χρόνο, νομοθετικές παρεμβάσεις στο θεσμικό πλαίσιο των τεχνικών έργων καθώς και στην δομή και οργάνωση των Τεχνικών Υ- πηρεσιών (πχ. πολεοδομική νομοθεσία, "Καλλικράτης", καταργήσεις και συγχωνεύσεις φορέων και οργανισμών με τεχνικό αντικείμενο κλπ.). Οι παραπάνω ιδιαιτερότητες του κλάδου δεν μας αναγνωρίστηκαν από την κυβέρνηση, αντίθετα υποστήκαμε από τον ν. 4024/2011 μια συντριπτική και μειωτική υποβάθμιση, εξισωνόμενοι με άλλες ειδικότητες χαμηλότερου γνωστικού αντικειμένου. 1

2 Επιπλέον οι Διαπιστωτικές πράξεις που υπογράφηκαν με βάση τις ρυθμίσεις του ν. 4024/2011 για την εργασιακή εφεδρεία και τη προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα οι οποίες παραβιάζουν κατάφωρα το Σύνταγμα αφού καταφανώς παραβιάζεται: η Αρχή της Ισότητας, θεσπίζοντας ως κριτήριο αποκλειστικά το ηλικιακό κριτήριο που συνιστά αθέμιτη διάκριση και παράλληλα λόγω της διαφορετικής αντιμετώπισης των μηχανικών ασφαλισμένων στο ΤΣΜΕΔΕ με σχέση δημοσίου δικαίου, από εκείνους με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, γεγονός που συνιστά διακριτική μεταχείριση αφού προβλέπει ανόμοια μεταχείριση για όμοιες καταστάσεις. η Αρχή του Δημοσίου Συμφέροντος, αφού τίθενται εκτός δημόσιας διοίκησης μηχανικοί δημόσιοι υπάλληλοι ικανοί, με γνώσεις και πολύτιμη εμπειρία. η Αρχή της Αξιοκρατίας, αφού δεν προβλέπονται κριτήρια σχετικά με το αντικείμενο και την υπηρεσία υπηρέτησης του υπαλλήλου. η συνταγματικώς κατοχυρωμένη προστασία των υπαλλήλων από αυθαίρετες απολύσεις αφού δεν τηρείται η νόμιμη διαδικασία που επιβάλλει Απόφαση Υπηρεσιακού Συμβουλίου για την λύση της υπαλληλικής σχέσης. το Δικαίωμα στην ελεύθερη Ανάπτυξη της Προσωπικότητας και το Δικαίωμα της ιδιοκτησίας ως ατομικά δικαιώματα, μη διασφαλίζοντας νομίμως κεκτημένα, όπως η θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος στον κύριο κλαδικό ασφαλιστικό φορέα, το ΤΣΜΕΔΕ Εκφράζουμε την ολόπλευρη στήριξη και αλληλεγγύη μας σε όλους τους συναδέλφους που βρίσκονται στη θέση αυτή και ειδικά σε αυτούς που παλεύουν για δικαίωση και δεν παραιτούνται. Είναι κοινά αποδεκτό, ότι η λύση στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα μας και η ουσιαστική έξοδος από τους συνεχείς υφεσιακούς κύκλους που διαλύουν την οικονομία της και οδηγούν σε εξαθλίωση την συντριπτική πλειοψηφία της κοινωνίας, δεν είναι άλλη από την ανάπτυξη, διαδικασία στην οποία είναι αυταπόδεικτο ότι ο Κλάδος μας αποτελεί σημαντικό εργαλείο. Πρέπει πλέον να συνειδητοποιήσουμε χωρίς να παραγνωρίζουμε σε καμιά περίπτωση, ότι υπήρχαν ανισότητες και αδικίες ανάμεσα στις διάφορες κατηγορίες εργαζομένων, δημιούργημα φυσικά των πολιτικών των Κυβερνήσεων του παρελθόντος και αυτές, για την εξυπηρέτηση των στόχων τους, ότι στις σημερινές συνθήκες αυτές οι αντιθέσεις βοηθούν την Κυβερνητική πολιτική και αργά η γρήγορα θα οδηγηθούμε όλοι στην απόλυτη φτωχοποίηση. Συνάδελφοι, πέρα από τα συλλογικά όργανα και τον σχεδιασμό τους, αυτό που συντελείται σε βάρος μας, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι είναι υπόθεση όλων, ο κάθε εργαζόμενος λοιπόν αναλαμβάνει με την στάση του και προσωπική ευθύνη, ακόμα και στην περίπτωση που θεωρεί ότι οι συνδικαλιστικές του ηγεσίες είναι ανεπαρκείς ή ενδοτικές, μόνο με την ενεργή παρουσία και συμμετοχή του, μπορεί να τις ανατρέψει παίρνοντας την υπόθεση στα χέρια του. Συνάδελφοι, Η παράταξη μας, η ΔΚΜ, δεν ακολούθησε την εύκολη οδό των καταγγελιών, των μαξιμαλισμών και της στείρας άρνησης. Αντιθέτως μέσα από πολυσυμμετοχικές διαδικασίες, συσκέψεις με φορείς και Υπηρεσίες αλλά και συναντήσεις, ανοικτές σε όλους τους συναδέλφους, παρήγαμε και επεξεργαστήκαμε θέσεις και απόψεις, με γνώμονα πάντα το ευρύτερο συμφέρον των συναδέλφων Μηχανικών, τις οποίες θα στηρίξουμε και θα προωθήσουμε πιστεύοντας ότι με αυτό τον τρόπο θα πετύχουμε θετικά αποτελέσματα. 2

3 Για να υπηρετηθούν οι στόχοι που θέσαμε παραπάνω, πρέπει να συνυπάρξουν οι παρακάτω απαραίτητες προϋποθέσεις: α) Μεγιστοποίηση της πίεσης στις δύο τριτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα (ΑΔΕΔΥ-ΓΣΕΕ) να αρθούν στο ύψος των περιστάσεων, αναλαμβάνοντας τις ιστορικές τους ευθύνες, για να υπηρετήσουν και να στηρίξουν ένα πλατύ και μαζικό ενωτικό μέτωπο των εργαζομένων ανάλογο και αντίστοιχο με την σκληρότητα και το μέγεθος της Κυβερνητικής επίθεσης β) Συντονισμό των αγωνιστικών δράσεων της Ομοσπονδίας με άλλες μεγάλες Ομοσπονδίες και Α βάθμια Σωματεία του Δημοσίου (ΟΛΜΕ, ΔΟΕ, ΠΟΕ-ΟΤΑ, ΟΕΝΓΕ κ.λ.π.), προκειμένου να διευρυνθεί το μέτωπο να γίνει πιο μαζικό και αποτελεσματικό. γ) Αντίστοιχες προσπάθειες συντονισμού πρέπει να γίνουν και προς την κατεύθυνση του ΤΕΕ και των Φορέων των Μηχανικών. Παρά τις δυσκολίες και τις αντιθέσεις που υπάρχουν εμείς πρέπει να συνεχίσουμε με υπομονή και επιμονή την προσπάθειά μας για συνεργασία, χωρίς όμως να επιτρέψουμε σε καμία περίπτωση να τρωθεί το κύρος της ΕΜΔΥΔΑΣ και τα συμφέροντα και η αξιοπρέπεια των Μηχανικών μελών μας. δ) Καλά σχεδιασμένο και οργανωμένο πλαίσιο αγωνιστικών δράσεων, που θα περιλαμβάνουν: απεργίες, στάσεις εργασίας, αποχή από συγκεκριμένα καθήκοντα σε τομείς που θα κριθεί ότι πιέζουν την Κυβέρνηση, με την προϋπόθεση ότι θα συμμετάσχουν και οι άλλοι Φορείς των Μηχανικών για να έχει ουσιαστικό περιεχόμενο και αποτελεσματικότητα η δράση. ε) Οργάνωση συγκεκριμένων δράσεων, αν εκτιμηθεί και αγωνιστικών, για τη διεκδίκηση των Κλαδικών μας στόχων στην παρούσα φάση που αφορούν : 1) στην διατήρηση του 6 2) στην αναγνώριση της προϋπηρεσίας από την ημερομηνία απόκτησης της ά- δειας άσκησης επαγγέλματος. 3) στην θεσμοθέτηση ειδικού μισθολογίου μηχανικών. Πέρα από αυτά που υποστήκαμε ως τώρα, βλέπουμε να έρχεται νέα καταιγίδα μέτρων, η οποία με όποιες παραλλαγές περιλαμβάνει: Απολύσεις στο Δημόσιο υπαλλήλων μέχρι το Τα εργαλεία για την εξυπηρέτηση αυτού του στόχου θα είναι οι "αξιολογήσεις υπηρεσιών και προσωπικού", "η νέα μορφή εφεδρείας", "η εργασιακή διαθεσιμότητα" ή όποιο άλλο εύηχο τίτλο ανακαλύψουν στην πορεία. Ταυτόχρονα με τις απολύσεις μέσω της "αξιολόγησης" θα επιτευχθεί και ο στόχος της διάλυσης του Δημοσίου, ότι δηλ. έχει απομείνει, με καταργήσεις και συγχωνεύσεις υπηρεσιών και μεταφορά των δραστηριοτήτων στον ιδιωτικό τομέα. Παραπέρα μείωση των ήδη κατακρεουργημένων αποδοχών μας, με την κατάργηση των υπολειμμάτων του 13 ου και 14 ου μισθών (δηλ. των 1000 που αντιστοιχούσαν στα δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα και στο επίδομα αδείας). Μείωση κατά 23% του εφάπαξ, που προστιθέμενη στην προηγούμενη μείωση κατά 20%, το περικόπτει στο μισό. Δραματικές μειώσεις στις συντάξεις στο σύνολό τους δηλ. κύριες, επικουρικές κ.λ.π. Εδώ οφείλουμε να καταγράψουμε την φημολογία των μέσων για περικοπή κατά 35% της δεύτερης σύνταξης, που για το σύνολο των μηχανικών θα αποτελέσει συντριπτικό πλήγμα, απαιτείται λοιπόν αγωνιστική εγρήγορση του συνόλου των Μηχανικών γιατί αν υλοποιηθεί ένα τέτοιο μέτρο πρέπει να αποτελέσει αιτία πολέμου για τον κλάδο. 3

4 Πλήρη συρρίκνωση των κοινωνικών παροχών κάθε μορφής και δραματική υποβάθμιση της υγειονομικής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης μας, με αποτέλεσμα νέα οικονομική αιμορραγία για την κάλυψη των αναγκών αυτών. Η Δημοκρατική Κίνηση Μηχανικών ήταν και είναι στην πρώτη γραμμή των αγώνων λαμβάνοντας ενεργά μέρος σε όλους τους αγώνες και κινητοποιήσεις χωρίς κομματικές αγκυλώσεις, κυβερνητικούς εναγκαλισμούς και προσωπικές υστεροβουλίες. Την περασμένη διετία, με υπεύθυνη και αντικειμενική στάση και με μόνο γνώμονα τη διατήρηση της αξιοπρέπειας αλλά και την αναγνώριση του σημαίνοντα ρόλου του Διπλωματούχου Μηχανικού του Δημοσίου στην ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας και στην εξυπηρέτηση του πολίτη, συμμετείχαμε στο Προεδρείο του Δ.Σ της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ στις θέσεις του Γεν. Γραμματέα και Οργανωτικού Γραμματέα. Επιπλέον, με την προσήλωση μας στους αγώνες για τα δίκαια αιτήματα των Μηχανικών Δ.Υ.: Διεκδικήσαμε και πετύχαμε αύξηση του επιδόματος του 7 στα 550 ευρώ το μήνα, Διεκδικήσαμε και πετύχαμε τον καθορισμό της ημερήσιας εκτός έδρας αποζημίωσης στα 70 ευρώ για όλους τους Διπλωματούχους Μηχανικούς, Διεκδικήσαμε και πετύχαμε την υλοποίηση στην πράξη της νομικής κάλυψης με την έκδοση υπουργικών αποφάσεων, Διεκδικήσαμε και πετύχαμε το προβάδισμα των Διπλωματούχων Μηχανικών στην κατάληψη θέσεων ευθύνης στις Δημόσιες Υπηρεσίες και ΝΠΔΔ. Η ΔΚΜ όμως δεν επαναπαύεται και αντιδρώντας στις προκλήσεις συνεχίζει τους αγώνες για τα δίκαια αιτήματα των συναδέλφων Διπλωματούχων Μηχανικών: Διεκδικήσαμε και διεκδικούμε κλαδικό μισθολόγιο και διυπουργικό κλάδο Διπλωματούχων Μηχανικών, Διεκδικήσαμε και διεκδικούμε άμεση ανασυγκρότηση-εκσυγχρονισμό των Υπηρεσιών του Δημοσίου, αναβάθμιση του ρόλου των Διπλ. Μηχανικών ώστε να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις των καιρών και για να αποτραπεί η εκχώρηση έργων και αρμοδιοτήτων στους ιδιώτες ΑΕ, ΣΔΙΤ, Διεκδικήσαμε και διεκδικούμε αξιοκρατία, αποκομματικοποίηση της Δημόσιας Διοίκησης, αναγνώριση του σημαίνοντα ρόλου του Διπλ. Μηχανικού. Διεκδικήσαμε και διεκδικούμε κατάργηση των αντιασφαλιστικών νόμων, στήριξη των Ταμείων, επιστροφή των κλεμμένων αποθεματικών τους, συντάξεις αξιοπρεπούς διαβίωσης και πλήρεις παροχές υγείας και εφάπαξ, χωρίς κανένα κούρεμα. Διεκδικήσαμε και διεκδικούμε την κατάργηση κάθε τύπου εφεδρείαςαπόλυσης, Διεκδικήσαμε και διεκδικούμε την διατήρηση ότι απέμεινε από τα δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα και επίδομα αδείας, την διατήρηση του πόρου 6 ο οποίος δεν βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό. Τέλος αντιδρούμε στην ισοπεδωτική λογική της «αξιολόγησης» με μόνο σκοπό τις απολύσεις. Πώς θα αξιολογηθούν οι δομές ενός φορέα ο οποίος δεν διαθέτει σταθερό και μακρόχρονο στρατηγικό σχεδιασμό; Επαρκεί ο χρόνος των 2 μηνών για μια ουσιαστική αξιολόγηση των δομών πολυσύνθετων υπουργείων; Διαθέτει το προσωπικό που στελεχώνει τις αντίστοιχες επιτροπές αξιολόγησης γνώσεις, εμπειρία, τεχνική κατάρτιση, για ένα τόσο πολύπλοκο και δύσκολο ζήτημα; 4

5 Θα πρέπει πρώτα να καταλήξουμε ως χώρα, με σοβαρές διαδικασίες και μελέτες, στο τι μορφή Δημόσιου Τομέα θέλουμε και μετά αφού κατανοήσουν οι κυβερνώντες την αναπτυξιακή δυνατότητα που δίνει στο Δημόσιο ο κλάδος μας, να θεσπιστούν σωστές διαδικασίες αξιολόγησης βασισμένες όχι σε γραπτές εξετάσεις αλλά σε επιστημονικές παραμέτρους, στην στοχοθεσία και την απόδοση. Υπό το ως άνω πρίσμα είμαστε κατηγορηματικά αντίθετοι με αυτές τις διαδικασίες όπως μεθοδεύονται και προωθούνται. Συνάδελφοι, οι καιροί που ζούμε είναι σίγουρα δύσκολοι, μοναδική διέξοδος από την υποβάθμιση και την ένδεια αποτελούν οι συνδικαλιστικοί αγώνες. Σας καλούμε να συστρατευτείτε μαζικά με την υπευθυνότητα και την σοβαρότητα της παράταξης μας, της ΔΚΜ. ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΑΜΕ ΚΑΙ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΜΑΣ Σας περιμένουμε στο κτίριο της πρώην ΠΥΔΕ Στρωμνίτσης 53 Θεσσαλονίκη, 1 ος όρ. Την Τρίτη 16 Οκτωβρίου (ώρες ψηφοφορίας 8:00 έως 19:00) 5

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 81ης Γ.Σ. ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 81ης Γ.Σ. ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ P O S T P R E S S ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ Ταχ. Γραφείο KEMΠ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ Αριθµός Αδείας X+7 P O S T P R E S S ENTYΠO KΛEIΣTO AP. A EIAΣ 1117/1996 KEMΠA Ξενοφώντος 15A 105 57 Aθήνα, Tηλ. 210-32.21.316 Κωδικός 01-2753

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.1620 Αθήνα 18/5/2015 Προς Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.

Αριθ. Πρωτ.1620 Αθήνα 18/5/2015 Προς Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε. Αριθ. Πρωτ.1620 Αθήνα 18/5/2015 Προς Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε. ΘΕΜΑ: Οριστική Ημερήσια Διάταξη 84ης Γ.Σ. του κλάδου Συνάδελφοι, συναδέλφισσες, Σύμφωνα με το άρθρο 35 του καταστατικού της Δ.Ο.Ε.,

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση: Ένωση Καταναλωτών Βόλου Αρχαιρεσίες Συλλόγου Δυτικής Μακεδονίας

Παρουσίαση: Ένωση Καταναλωτών Βόλου Αρχαιρεσίες Συλλόγου Δυτικής Μακεδονίας Τεύχος 3 Ιούλιος 2014 Γενική Συνέλευση ΣΥΜΗΔΥΠΑΣ Παρουσίαση: Ένωση Καταναλωτών Βόλου Αρχαιρεσίες Συλλόγου Δυτικής Μακεδονίας Η σύνθεση του Δ.Σ. της Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ. Πρόεδρος Λιόντης Στέφανος 6937457910

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Α.Δ.Ε.Δ.Υ. ΓΙΑ ΤΗΝ Γ.Σ.Σ.Ε. 2000-2001

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Α.Δ.Ε.Δ.Υ. ΓΙΑ ΤΗΝ Γ.Σ.Σ.Ε. 2000-2001 Σημείωμα Σύνταξης Η ψήφιση του νέου υπαλληλικού κώδικα μετά από 15 χρόνια προσπαθειών του ελληνικού συνδικαλιστικού κινήματος, παρά το γεγονός ότι ενσωμάτωσε - σύμφωνα με εκτιμήσεις της ΑΔΕΔΥ - ώριμες

Διαβάστε περισσότερα

Οι Θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ για την Κοινωνική Ασφάλιση

Οι Θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ για την Κοινωνική Ασφάλιση Οι Θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ για την Κοινωνική Ασφάλιση Α. Η κοινωνική ασφάλιση υπό κατάρρευση: αιτίες, αποτελέσματα Οι διαχρονικές πολιτικές υποβάθμισης και ιδιωτικοποίησης Από την οικονομική κρίση του '90, η

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 1. ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΟΝΙΑ: Η ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 1. ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΟΝΙΑ: Η ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟ Η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για την εκπαίδευση έχει δύο διακριτούς στόχους : Δημόσια, δωρεάν, δημοκρατική, μαζική εκπαίδευση, από τη μια μεριά, και ποιοτικά αναβαθμισμένη, υψηλού επιπέδου εκπαίδευση,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σημαντικό διακύβευμα του μεταρρυθμιστικού εγχειρήματος συνιστά η μετάβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΡΧΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΡΧΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΡΧΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» 10 01 10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 Α ΜΕΡΟΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ( ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ) Διπλωματική Εργασία Θέμα: "Η νομοθετική κατοχύρωση και προστασία της εργασίας" ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις

ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΡΙΖΑ Τμήμα μικρομεσαίων επιχειρήσεων ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 2.

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Νέες Τεχνικές Επιλογής Προσωπικού ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή,

Διαβάστε περισσότερα

πλατεείία α Ενημερωτικό δελτίο της γεωτεχνικής εν ωτικής κίνησης Αριθμός δελτίου 1 Οκτώβρης Νοέμβρης 2014 Διατίθεται δωρεάν το ποτήρι ξεχείλισε

πλατεείία α Ενημερωτικό δελτίο της γεωτεχνικής εν ωτικής κίνησης Αριθμός δελτίου 1 Οκτώβρης Νοέμβρης 2014 Διατίθεται δωρεάν το ποτήρι ξεχείλισε πλ ατεία Ενημερωτικό δελτίο της γε εωτεχνικής ενωτικής κίνηση ς Εκλογές Γεωτεε Αριθμός δελτίου 1 Οκτώβρης Νοέμβρης 2014 Διατίθεται δωρεάν το ποτήρι ξεχείλισε γ ς 2014 1 Της σύνταξης Ανατροπή τώρα αλλιώς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Σ.Σ.Ε.Τ.Ε. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ 3/5/2012-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΤΙΤΑΝΙΑ

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Σ.Σ.Ε.Τ.Ε. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ 3/5/2012-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΤΙΤΑΝΙΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Σ.Σ.Ε.Τ.Ε. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ 3/5/2012-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΤΙΤΑΝΙΑ 1 «Ο Λογ/σμός Επικούρησης» και οι προθέσεις της Διοίκησης της ΕΤΕ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΥΡΟΣ Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Αθήνα 4/09/2014 Η απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων στα χρόνια του Μνημονίων Οι μνημονιακές κυβερνήσεις επέφεραν βαρύτατα πλήγματα στους μισθούς,

Διαβάστε περισσότερα

Κυρία Πρόεδρε Κυρίες και Κύριοι Βουλευτές,

Κυρία Πρόεδρε Κυρίες και Κύριοι Βουλευτές, Κυρία Πρόεδρε Κυρίες και Κύριοι Βουλευτές, Η ανάκτηση της λαϊκής μας κυριαρχίας, η αποκατάσταση του ισότιμου ρόλου της χώρας μας στο θεσμικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής

Διαβάστε περισσότερα

3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας. Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Αθήνα, Νοέμβριος 2007 ΔΡΑΣΗ:

3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας. Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Αθήνα, Νοέμβριος 2007 ΔΡΑΣΗ: ΔΡΑΣΗ: ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: 3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Δρ. Αφροδίτη Μακρυγιάννη

Διαβάστε περισσότερα

ÓÂÚÁ ÙÈÎfi AÁˆÓÈÛÙÈÎfi M ÙˆappleÔ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ ΚΑΙ Η ΔΡΆΣΗ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΊΩΝ ΜΕ ΒΆΣΗ ΤΙΣ ΘΈΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΎΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΎ ΚΙΝΉΜΑΤΟΣ

ÓÂÚÁ ÙÈÎfi AÁˆÓÈÛÙÈÎfi M ÙˆappleÔ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ ΚΑΙ Η ΔΡΆΣΗ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΊΩΝ ΜΕ ΒΆΣΗ ΤΙΣ ΘΈΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΎΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΎ ΚΙΝΉΜΑΤΟΣ ÓÂÚÁ ÙÈÎfi AÁˆÓÈÛÙÈÎfi M ÙˆappleÔ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ ΚΑΙ Η ΔΡΆΣΗ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΊΩΝ ΜΕ ΒΆΣΗ ΤΙΣ ΘΈΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΎΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΎ ΚΙΝΉΜΑΤΟΣ ª ƒ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Τι είναι τα συνδικάτα - Ο ρόλος και η αποστολή

Διαβάστε περισσότερα

Τα βασικά Δικαιώματα του Τραπεζοϋπάλληλου

Τα βασικά Δικαιώματα του Τραπεζοϋπάλληλου Τα βασικά Δικαιώματα του Τραπεζοϋπάλληλου 1. Με την Τράπεζα έχω μια "ατομική σύμβαση" που ορίζει τους βασικούς όρους αμοιβής και εργασίας μου. Εκτός από αυτήν, τι άλλο μπορεί να καθορίζει τις αποδοχές

Διαβάστε περισσότερα

Γυναικεία Ομάδα, κείμενο για τη Συνδιάσκεψη, Δεκέμβρης 2010

Γυναικεία Ομάδα, κείμενο για τη Συνδιάσκεψη, Δεκέμβρης 2010 Γυναικεία Ομάδα, κείμενο για τη Συνδιάσκεψη, Δεκέμβρης 2010 Το παρακάτω κείμενο αποτελεί τη συμβολή της γυναικείας ομάδας στη συνδιάσκεψη της οργάνωσης. Τα ζητήματα που ανοίγονται σαφώς δεν μπορούν να

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΣΤΙΣ 12 και 13 ΟΚΤΩΒΡΗ ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ ΜΑΖΙΚΑ ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ!

ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΣΤΙΣ 12 και 13 ΟΚΤΩΒΡΗ ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ ΜΑΖΙΚΑ ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ! ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΣΤΙΣ 12 και 13 ΟΚΤΩΒΡΗ ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ ΜΑΖΙΚΑ ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ! ΣΤΟ ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ : Η ΑΡΣΙ (Αριστερή Ριζοσπαστική Συνεργασία Ιατρών)

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ! ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ

Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ! ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ! ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ Θέσεις της Ελληνικής Εταιρίας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) για την αντιμετώπιση της Οικονομικής Κρίσης και για την ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας. ΑΘΗΝΑ - ΜΑΡΤΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Καποδίστριας-Πρόγραμμα Καλλικράτης & Οικονομική Ανάλυση Δήμου Κασσάνδρας

Σχέδιο Καποδίστριας-Πρόγραμμα Καλλικράτης & Οικονομική Ανάλυση Δήμου Κασσάνδρας Σχέδιο Καποδίστριας-Πρόγραμμα Καλλικράτης & Οικονομική Ανάλυση Δήμου Κασσάνδρας Vs ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΓΩΓΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΤΖΙΑΡΗ ΑΝΝΑ Σχολή : Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα : Λογιστικής Επιβλέπων Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Υλικό. Θεματική Ενότητα. Συστήματα Κοινωνικής Aσφάλισης ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥΛΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ

Εκπαιδευτικό Υλικό. Θεματική Ενότητα. Συστήματα Κοινωνικής Aσφάλισης ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥΛΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ ISBN: 978-960-9571-16-6 ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥΛΑΚΗΣ Συστήματα Κοινωνικής Aσφάλισης ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ Εκπαιδευτικό Υλικό Θεματική Ενότητα Συστήματα Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΤΡΙΕΤΙΑΣ 2012-2014

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΤΡΙΕΤΙΑΣ 2012-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης ΟΑΕΕ Ελευθέρων Επαγγελματιών ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΣΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΣΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ζ. ΜΕΚΟΣ ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΣΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΙΩΝΑΣ ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΙΩΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστημα Αναγνώρισης μη-τυπικής & Άτυπης Μάθησης. Ελληνική Πραγματικότητα Συστάσεις από Γυναίκες Ρομά και Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών

Εθνικό Σύστημα Αναγνώρισης μη-τυπικής & Άτυπης Μάθησης. Ελληνική Πραγματικότητα Συστάσεις από Γυναίκες Ρομά και Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών Εθνικό Σύστημα Αναγνώρισης μη-τυπικής & Άτυπης Μάθησης Ελληνική Πραγματικότητα Συστάσεις από Γυναίκες Ρομά και Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Βόλου για

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Υλικό. Θεματική Ενότητα. Βασικές αντιλήψεις μοντέλα και μετασχηματισμοί του κράτους πρόνοιας με έμφαση στα συστήματα υγείας K.

Εκπαιδευτικό Υλικό. Θεματική Ενότητα. Βασικές αντιλήψεις μοντέλα και μετασχηματισμοί του κράτους πρόνοιας με έμφαση στα συστήματα υγείας K. ISBN: 978-960-9571-12-8 Κ. ΔΗΜΟΥΛΑΣ Βασικές αντιλήψεις μοντέλα και μετασχηματισμοί του κράτους πρόνοιας με έμφαση στα συστήματα υγείας ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ Χ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ Εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

ΣΕ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΕ - ΟΤΕ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 80 ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΟΣ και ΑΝΑΞΙΟΠΙΣΤΟΣ; Μία σημαντική παράμετρος για την ανάπτυξη και επιτυχή πορεία μιας επιχείρησης αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα