ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΠ ΔΕΟ 42 Ν. ΠΑΝΤΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΔΕΟ 42) ΕΑΠ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΟΜΟΥ Α & Β

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΠ ΔΕΟ 42 Ν. ΠΑΝΤΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΔΕΟ 42) ΕΑΠ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΟΜΟΥ Α & Β"

Transcript

1 ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΠ ΔΕΟ 42 Ν. ΠΑΝΤΕΛΗ Τηλ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΔΕΟ 42) ΕΑΠ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΟΜΟΥ Α & Β ΑΘΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

2 Περιεχόμενα 1. Τι είναι ποιότητα? Τι είναι ΔΟΠ? αρχές της ΔΟΠ: Τι είναι έλεγχος ποιότητας? Τι είναι Σύστημα Ελέγχου Ποιότητας? Τι είναι διασφάλιση ποιότητας? Τι είναι πρότυπα διασφάλισης ποιότητας? ΣΔΠ κατά ISO 9001:2008 και ΔΟΠ Τα βήματα υιοθέτησης της ΔΟΠ Η Πολιτική Ποιότητας Μειονεκτήματα και Πλεονεκτήματα της Πολιτικής Ποιότητας Σχέση Πελάτη - Προμηθευτή Τα οικονομικά της Ποιότητας (ΤΟΜΟΣ Α) Κόστος Ποιότητας (ΤΟΜΟΣ Β) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Τα εργαλεία της ΔΟΠ ΧΑΡΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΑΡΕΤΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΙΤΙΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ (Ισικάουα ψαροκόκκαλο) ΚΑΤΑΙΓΙΣΜΟΣ ΙΔΕΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΡΟΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΟΠ Τα Βραβεία Ποιότητας Δειγματοληψία Αποδοχής (ΔΑ) Δειγματοληπτικά Σφάλματα Λειτουργική Χαρακτηριστική Καμπύλη ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΜΠΥΛΗ SPC Διαγράμματα Ελέγχου Taguchi ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ TAGUCHI ΑΝΑΦΟΡΕΣ

3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΚΟΝΩΝ Εικόνα 1: Plan Do Check - Act...4 Εικόνα 2: Το σπιραλ της βελτίωσης...5 Εικόνα 3: Πρότυπο ISO 9001: Εικόνα 4: Συστημική και οριζόντια προσέγγιση...6 Εικόνα 5: Κύκλοι ποιότητας...8 Εικόνα 6: Διάγραμμα αιτίου αποτελέσματος

4 1. Τι είναι ποιότητα? Το σύνολο των χαρακτηριστικών του προϊόντος ή της υπηρεσίας που ικανοποιεί μια εκπεφρασμένη ή υπονοούμενη ανάγκη (ISO 8402) πέρα από τις προσδοκίες 2. Τι είναι ΔΟΠ? Είναι φιλοσοφία Διοίκησης η οποία εστιάζει στην αξιοποίηση όλων των πόρων της επιχείρησης με στόχο να επιτευχθούν οι αντικειμενικοί στόχοι της. Η ΔΟΠ δεν είναι ένα μακροπρόθεσμο πρόγραμμα μιας επιχείρησης, αλλά αντίθετα ένας μόνιμος τρόπος ζωής και συμπεριφορά για την επιχείρηση και τους διοικούντες αυτήν αρχές της ΔΟΠ: 1) Συνεχής βελτίωση / κύκλος του Deming (Plan-Do-Check Act / PDCA): Εικόνα 1: Plan Do Check - Act Το σπιραλ της βελτίωσης: 4

5 Εικόνα 2: Το σπιραλ της βελτίωσης 2) Πελατοκεντρική προσέγγιση / εστίαση στις απαιτήσεις του πελάτη εσωτερικός / εξωτερικός πελάτης / προμηθευτής Εικόνα 3: Πρότυπο ISO 9001:2008 3) Πρόληψη κακής ποιότητας 4) Διοίκηση σε αντικειμενικά στοιχεία / δείκτες μέτρησης 5) Συνολική / συστηματική συμμετοχή των εργαζομένων (ομαδική εργασία / ηγεσία) 6) Μεικτές διαλειτουργικές ομάδες οι οποίες αντιλαμβάνονται των οργανισμό ως σύστημα (συστημική σκέψη) και την οριζόντια ροή των διεργασιών: 5

6 Εικόνα 4: Συστημική και οριζόντια προσέγγιση 4. Τι είναι έλεγχος ποιότητας? Ο έλεγχος της ποιότητας έχει 4 στάδια: 1. Οριοθέτηση ποιοτικών προδιαγραφών ή αντικειμενικών στόχων. 2. Αξιολόγηση επιδόσεων (για να διαπιστωθεί αν οι στόχοι επιτυγχάνονται) 3. Καθορισμός διορθωτικών ενεργειών(όταν οι στόχοι δεν επιτυγχάνονται) 6

7 4. Σχεδιασμός βελτιώσεων στις υπάρχουσες προδιαγραφές. Ως έλεγχος ποιότητας ορίζεται το σύνολο των λειτουργικών τεχνικών διαδικασιών που επιβεβαιώνουν την ποιότητα ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας βάσει συγκεκριμένων προδιαγραφών Ο έλεγχος ποιότητας (ΕΠ) εφαρμόζεται κατά κύριο λόγο σε τρία στάδια 1. κατά τη παραλαβή των εισερχομένων προϊόντων και υλικών 2. κατά τη διάρκεια της διαδικασίας κατασκευής/παραγωγής του προϊόντος ή της υπηρεσίας και 3. στο τέλος της κατασκευαστικής ή παραγωγικής διαδικασίας. Ο ΕΠ βασίζεται στη διενέργεια επιθεωρήσεων και σκοπός τους είναι ο διαχωρισμός των ελαττωματικών και σκάρτων προϊόντων και η απομάκρυνση τους από πριν από τη διανομή των προϊόντων στους πελάτες. Αν παρατηρηθούν αστοχίες, η παραγωγική διαδικασία πρέπει να διακοπεί για να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες διόρθωσης, πράγμα το οποίο σημαίνει ακόμα πιο πολύπλοκες διαδικασίες ελέγχου. Το ελαττωματικό προϊόν που εντοπίζεται διορθώνεται ή καταστρέφεται. Ο ΕΠ - αναδρομικός στη φύση του, καθώς το ελαττωματικό προϊόν εντοπίζεται μόνο στο τέλος και αφού έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία παραγωγής. ΕΠ πιστοποιεί εκ των υστέρων κατά πόσο το παραγόμενο προϊόν ικανοποιεί τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί και αφορούν την ικανοποίηση του πελάτη. 5. Τι είναι Σύστημα Ελέγχου Ποιότητας? Ένα ΣΕΠ αποτελείται από τρία βασικά στοιχεία: τις εισροές, (οι τεχνικές προδιαγραφές των προϊόντων/υπηρεσιών, οι πόροι της επιχειρήσεις (εργαζόμενοι, υλικά κτλ)) τις εκροές (αποτελέσματα του ΕΠ και αφορούν κυρίως την αποδοχή ή την απόρριψη προϊόντων, πρώτων υλών παραγγελιών και τη διακοπή ή συνέχιση της παραγωγικής διαδικασίας και τις εσωτερικές λειτουργίες του. Είναι σημαντικό το κριτήριο της απόδοσης του: Κριτήριο απόδοσης του συστήματος ΕΠ αναφέρεται στην επίτευξη της επιθυμητής ποιότητας με το ελάχιστο κόστος. Τα στοιχεία-αποφάσεις που χαρακτηρίζουν τον τρόπο λειτουργίας του συστήματος είναι: 1) Αντικείμενο Ελέγχου ελέγχονται οι πρώτες ύλες και τα υλικά συσκευασίας κτλ. Εντοπισμός των κρίσιμων σημείων ελέγχου τα οποία προσδιορίζουν τα βαθμό που μια ανάγκη ικανοποιείται από το προσφερόμενο προϊόν ή υπηρεσία. 2) Τρόπος ελέγχου: δειγματοληπτικός (Κεφάλαιο 2: Δειγματοληψία Αποδοχής (Αποδοχή ή Απόρριψη Παρτίδας) και στατιστικός (Κεφάλαιο 3: Στατιστικός Έλεγχος Παραγωγικής Διαδικασίας (Σταματάει ή Συνεχίζει η παραγωγική διαδικασία) 3) Χρόνος έλεγχου 7

8 6. Τι είναι διασφάλιση ποιότητας? Ένα σύστημα τεκμηριωμένων διαδικασιών όπου συμμετέχουν όλα τα τμήματα της επιχείρησης. Οι πληροφορίες και τα δεδομένα αποτυπώνονται σε τυποποιημένα έντυπα τα οποία τηρούνται ως αρχεία και ο κάθε εργαζόμενος γνωρίζει το ρόλο και τα καθήκοντα του. Προσοχή! ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΤΗ ΣΤΑΘΕΡΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΗ ΣΥΝΕΧΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ Σ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 2 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 3 ΔΟΠ 4 Εικόνα 5: Κύκλοι ποιότητας 7. Τι είναι πρότυπα διασφάλισης ποιότητας? Πρότυπα ποιότητας είναι τεκμηριωμένες συμφωνίες οι οποίες περιέχουν τεχνικές προδιαγραφές και άλλα ακριβή κριτήρια. Χρησιμοποιούνται ως κατευθύνσεις, οδηγίες και κανόνες για να επιβεβαιώσουν ότι υλικά, προϊόντα, διαδικασίες και υπηρεσίες συμμορφώνονται με αυτά. Τα πρότυπα που χρησιμοποιούνται ευρέως σε παγκόσμιο επίπεδο είναι της σειράς ISO Αναγκαιότητα ανάπτυξης της σειράς: Παγκοσμιοποίηση αγοράς Δημιουργία και εφαρμογή συστημάτων ΔΠ Δημιουργία εμπιστοσύνης με τους πελάτες Ανάγκη για επιβίωση 8

9 Τα πρότυπα της σειράς ISO 9000 αναφέρουν τις προδιαγραφές που πρέπει να πληροί ένα ΣΔΠ αλλά δεν υπαγορεύουν τον τρόπο με τον οποίο οι απαιτήσεις αυτές πληρούνται από κάθε επιχείρηση (ISO 9001:1994) Τροποποιημένη έκδοση ISO 9001:2000 φιλοσοφία «πελατοκεντρική» θεώρηση της ποιότητας οπότε πλέον μιλάμε για Διαχείριση Ποιότητας. Νέα έκδοση ISO 9001:2008 με διευκρινίσεις 8. ΣΔΠ κατά ISO 9001:2008 και ΔΟΠ Η Διαχείριση Ποιότητας και εφαρμογή ενός ΣΔΠ μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για την εφαρμογή αρχών ΟΠ από μια επιχείρηση Πιστοποίηση ποιότητας συμμόρφωση των προϊόντων με ορισμένες προδιαγραφές επίτευξη σταθερού επιπέδου ποιότητας όχι απαραίτητα υψηλή ποιότητα ΔΟΠ- όχι σύστημα ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ - συνεχή βελτίωση της ποιότητας 9. Τα βήματα υιοθέτησης της ΔΟΠ Δημιουργία συμβουλίου ποιότητας Εκπαίδευση-επιμόρφωση της διοίκησης στις αρχές της ΔΟΠ Διενέργεια αναγνωριστικής επιθεώρησης για την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης Διαρκής επικοινωνία με τους εργαζόμενους και υλοποίηση συναφών προγραμμάτων εκπαίδευσης και επιμόρφωσης Ανάπτυξη στρατηγικού σχεδίου ποιότητας και σταδιακή αναδιοργάνωση της επιχείρησης Δημιουργία συστήματος αντιπροσωπευτικών δεικτών, μέτρησης και οριοθέτησης στόχων Δημιουργία ομάδων βελτίωσης της ποιότητας Αναθεώρηση των συστημάτων αναγνώρισης, ανταπόδοσης και αξιολόγησης των προσπαθειών των εργαζομένων Διαρκής επικοινωνία με τους εργαζόμενους για την αποδοχή και υιοθέτηση του συνόλου της αναθεωρημένης δομής της λειτουργίας του οργανισμού ή της επιχείρησης Πρωτοβουλίες για επικοινωνία με το εξωτερικό περιβάλλον Διαρκής αξιολόγηση των επιμέρους αποτελεσμάτων και σύγκρισή τους με του αντίστοιχους στόχους Διαρκής ανασκόπηση και αναθεώρηση το συστήματος ΔΟΠ 10. Η Πολιτική Ποιότητας Η ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ είναι ένα γραπτό κείμενο που συγγράφεται από τους οργανισμούς και τις επιχειρήσεις που εφαρμόζουν συστήματα ποιότητας σχετικά με την πολιτική και τους στόχους αυτής. Η σημασία της πολιτικής και των στόχων ποιότητας της διοίκησης πρέπει να είναι γνωστή, απόλυτα κατανοητή και έμπρακτα υιοθετημένη από όλους Αυτό όμως που συμβαίνει στην πράξη είναι ότι σπάνια το μάνατζμεντ των επιχειρήσεων και των οργανισμών γνωρίζει γιατί η πολιτική και οι στόχοι ποιότητας χρειάζονται πραγματικά. ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΑ τα θεωρεί ως υποχρέωση ή εργαλείο προβολής. 9

10 Τα βασικά σημεία που πρέπει να περιλαμβάνει μία πολιτική ποιότητας είναι: 1. Εισαγωγή στην επιχείρηση 2. Γιατί η διοίκηση είναι δεσμευμένη ως προς την Ποιότητα 3. Τι σημαίνει η ποιότητα για την επιχείρηση 4. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της βελτίωσης της ποιότητας 5. Πως η διοίκηση θα εφαρμόσει την πολιτική της (πχ ISO 9000, μοντέλο επιχειρηματικής αριστείας κλπ) 6. Συνεργασία και δέσμευση από όλους 7. Ανάπτυξη σχέσεων με τους πελάτες 11. Μειονεκτήματα και Πλεονεκτήματα της Πολιτικής Ποιότητας Πλεονεκτήματα: 1. Παρέχει σε εργαζόμενους και τρίτους μια νέα μορφή γνώσης και πρόβλεψης 2. Εξαναγκάζει τη διοίκηση και τα στελέχη του οργανισμού να διερευνούν σε βάθος τα υπάρχοντα προβλήματα ποιότητας 3. Αποτελεί ένα επικοινωνιακό εργαλείο με καθολικό και επιτακτικό χαρακτήρα 4. Παρέχει την πλατφόρμα διοίκησης της επιχείρησης στη βάση προσυμφωνημένων κανόνων και αρχών και όχι κριτικής και αντιπαραθέσεων 5. Επιτρέπει τη διενέργεια επιθεώρησης της παραγωγικής διαδικασίας με βάση τη γραπτή πολιτική Μειονεκτήματα: 1. Ο χρόνος που απαιτείται για την ανάπτυξη μιας καλής πολιτικής ποιότητας και ρεαλιστικών στόχων 2. Μια κακοδιατυπωμένη και διφορούμενη πολιτική ποιότητας μπορεί να οδηγήσει σε παρερμηνείες και σε αποτυχία του όλου συστήματος 3. Η συμπεριφορά της διοίκησης θα πρέπει να συμμορφώνεται προς τις δηλώσεις της πολιτικής ποιότητας, προκειμένου να εξασφαλίζει την απαιτούμενη αξιοπιστία και να απολαμβάνει την εμπιστοσύνη από το προσωπικό της επιχείρησης 12. Σχέση Πελάτη - Προμηθευτή Αυτός πού είναι πελάτης σε κάποιο στάδιο είναι προμηθευτής σε ένα επόμενο. Η σχέση αυτή καλύπτει όλους τους συμμετέχοντες σε μια προμηθευτική αλυσίδα και αναφέρεται ως ΑΛΥΣΙΔΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Για να λειτουργήσει αποτελεσματικά ένας προμηθευτής πρέπει: 1. Να αναγνωρίσει τους άμεσους πελάτες του 2. Να επικοινωνήσει με τους πελάτες του για να προσδιορίσει τις απαιτήσεις τους 3. Να μετρήσει την ικανότητά του να καλύψει αυτές τις απαιτήσεις 4. Να καθορίσει τη δική του ικανότητα κάλυψης των απαιτήσεων 5. Να εκτιμήσει αν απαιτούνται αλλαγές στην παραγωγική του ικανότητα 6. Να προσδιορίσει πως μπορεί να ελεγχθεί η αποτελεσματικότητα των αλλαγών 10

11 Η αλυσίδα ποιότητας θα πρέπει να εξασφαλίζει την αποτελεσματικότητα της σχέσης πελάτηπρομηθευτή. Η αποτυχία να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις των πελατών σε οποιαδήποτε στάδιο της αλυσίδας θα οδηγήσει σε προβλήματα που θα συσσωρεύονται στο εσωτερικό του οργανισμού. 13. Τα οικονομικά της Ποιότητας (ΤΟΜΟΣ Α) Οι ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ είναι: Κόστος συμμόρφωσης = Κόστος πρόληψης (Κόστος σχεδιασμού ποιότητας + Κόστος ελέγχου διαδικασιών +Κόστος ανθρώπινου δυναμικού) + Κόστος αξιολόγησης του επιπέδου της ποιότητας που έχει επιτευχθεί (Κόστος αξιολόγησης προμηθειών (εισροών στην παραγωγική διαδικασία) + Κόστος ελέγχου και δοκιμών κατά τη διάρκεια της (παραγωγικής) διαδικασίας + Κόστος ρύθμισης (εργαλείων και μηχανημάτων ελέγχου) + Κόστος επιθεώρησης (συστήματος) ποιότητας) Κόστος μη συμμόρφωσης = Εσωτερικό κόστος μη συμμόρφωσης (είναι το κόστος που προκύπτει πριν από την αποστολή στον πελάτη εξ αιτίας μη επίτευξης καθορισμένου επιπέδου ποιότητας αρχικά για παράδειγμα Άχρηστα / Επιδιόρθωση / Επανέλεγχος / Μη διαθέσιμα μέσα παραγωγής) + Κόστος αντικατάστασης (για παράδειγμα Αποθήκευση διατήρηση αποθεμάτων / Προϊόντα δεύτερης διαλογής / Κόστος χρήσης πόρων) + Εξωτερικό κόστος μη συμμόρφωσης (είναι το κόστος που προκύπτει μετά την αποστολή στον πελάτη εξ αιτίας μη επίτευξης καθορισμένου επιπέδου ποιότητας αρχικά για παράδειγμα Επισκευή και επιδιόρθωση/ Χρήση δικαιώματος εγγύησης / Παράπονα / Επιστροφές / Αστική ευθύνη) Κόστος διαφυγόντος κέρδους = Ακυρώσεις παραγγελιών + Απώλεια πωλήσεων & μελλοντικών παραγγελιών + Απώλεια φήμης 14. Κόστος Ποιότητας (ΤΟΜΟΣ Β) Σύμφωνα με εκτιμήσεις το 60-90% του κόστους ποιότητας προκύπτει από τις εσωτερικές και εξωτερικές αστοχίες. Η μεγαλύτερη βαρύτητα πρέπει να δοθεί στο κόστος πρόληψης, καθώς με τη σωστή πρόληψη μειώνονται αυτόματα και οι υπόλοιπες κατηγορίες κόστους. Κόστος Ποιότητας = Κόστος Ελέγχου Ποιότητας + Κόστος Αποτυχίας Ελέγχου Ποιότητας Κόστος Ελέγχου Ποιότητας = Κόστος Πρόληψης + Κόστος Εκτίμησης Κόστος Αποτυχίας Ελέγχου Ποιότητας = Κόστος Εσωτερικών Αστοχιών + Κόστος Εξωτερικών Αστοχιών 15. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Αν συνοψίσουμε όλες τις δυνατές κατηγοριοποιήσεις του κόστους ποιότητας ΚΠ σε δυο ενότητες ή αντιμαχόμενες ανεξάρτητες μεταβλητές (conflict variables), δηλ. κόστος συμμόρφωσης (ΚΣ) και κόστος μη συμμόρφωσης (ΚΜΣ), τότε το βέλτιστο επίπεδο (Iopt) του επενδυόμενου κεφαλαίου για εξοπλισμό ελέγχου ποιότητας προσδιορίζεται με ελαχιστοποίηση του συνολικού κόστους ποιότητας ΚΠ, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα. Να αποδείξετε τη σχέση που πρέπει να υπάρχει μεταξύ των τιμών οριακού κόστους d(κσ)/dι και d(κμσ)/dι στο σημείο της βέλτιστης επένδυσης Ιopt. 11

12 20 15 Κόστος 10 ΚΠ = ΚΣ + ΚΜΣ 5 ΚΜΣ ΚΣ Επενδυόμενο Κεφάλαιο Ι Ι opt Σχήμα ΑΠΑΝΤΗΣΗ Αφού το βέλτιστο επίπεδο (Ιopt) του επενδυόμενου κεφαλαίου για εξοπλισμό ελέγχου ποιότητας προσδιορίζεται με ελαχιστοποίηση του συνολικού κόστους ποιότητας (ΚΠ) = (ΚΣ) + (ΚΜΣ), έχουμε την αναγκαία συνθήκη d(κπ)/dι = 0 ή d[(κσ) + (ΚΜΣ)]/dΙ = 0 ή d(κσ)/dι = -d(κμσ)/dι. Άρα στο σημείο της βέλτιστης επένδυσης (Ιopt) οι απόλυτες τιμές των αντιμαχόμενων μεταβλητών κόστους (συμμόρφωσης και μη συμμόρφωσης) πρέπει να είναι ίσες. Βλ. σελ. 50 του Α τόμου ως προς το περιεχόμενο και σελ. 138 του Ε τόμου ως προς τη μεθοδολογία. 16. Τα εργαλεία της ΔΟΠ Η λογική σειρά με την οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν τα εργαλεία της ΔΟΠ για την επίλυση ενός προβλήματος είναι ίδια με τη σειρά που παρουσιάζονται τα εργαλεία παρακάτω ΧΑΡΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Οι χάρτες ή τα φύλλα ελέγχου αποτελούν το κατεξοχήν εύχρηστο εργαλείο συλλογής και επεξεργασίας πληροφοριών, αφού αποτυπώνουν με απλό τρόπο και άμεσο τρόπο τα χαρακτηριστικά της διαδικασίας που θέλουμε να ελέγξουμε. Οι χάρτες ή τα φύλλα ελέγχου έχουν τυποποιημένη μορφή, και συνήθως είναι απλές φόρμες, διαγράμματα ή πίνακες, που συμπληρώνονται με ένα απλό τσεκάρισμα ή άλλο κατάλληλο σύμβολο. Τα απαραίτητα στοιχεία ενός φύλλου ελέγχου είναι: Τίτλος Αντικείμενο ελέγχου Μέθοδοι ελέγχου Χρόνος ελέγχου Ελεγκτής Τόπος ελέγχου Συμπεράσματα 12

13 16.2 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΑΡΕΤΟ Είναι ειδικά γραφήματα που χρησιμεύουν στην περιγραφική απεικόνιση της σχετικής συχνότητας εμφάνισης γεγονότων, όπως είναι τα ελαττωματικά, οι επιδιορθώσεις, οι ατέλειες, οι διεκδικήσεις ή τα ατυχήματα. Στα ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΑΡΕΤΟ, οι πληροφορίες παρουσιάζονται σε φθίνουσα μορφή από το συμβάν με την μεγαλύτερη συχνότητα προς το συμβάν με τη μικρότερη. Τα σημεία σχεδιάζονται σε κάθε στήλη σαν αθροιστικά σύνολα και συνδέονται με μία καμπύλη, έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα γράφημα που να δείχνει τη σχετική συμβολή κάθε κατηγορίας στο σύνολο. Αλλιώς το διάγραμμα ΠΑΡΕΤΟ ονομάζεται: Κανόνας ή ABC Analysis Κανόνας 80-20: «Το 80% των προβλημάτων (ουσιαστικά τα προβλήματα ποιότητας μεταφράζονται σε κόστος) οφείλεται στο 20% των αιτιών» ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΙΤΙΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ (Ισικάουα ψαροκόκκαλο) Το διάγραμμα χωρίζεται σε δύο μέρη: 1. Από την μία μεριά καταγράφονται τα αίτια, με την μορφή τόξων, που υποδεικνύουν ακριβώς τη σχέση αιτίου-αποτελέσματος (σώμα ψαριού) τα οποία ομαδοποιούνται σε 4 κατηγορίες (Man, Machine. Material, Methods) / (Άνθρωποι, Εξοπλισμός, Υλικά, Μέθοδος). 2. Ενώ από την άλλη πλευρά τοποθετούμε το αποτέλεσμα, τις παραμέτρους του οποίου θέλουμε να μελετήσουμε. (κεφάλι ψαριού) Τα βήματα που ακολουθούνται για τη δημιουργία του διαγράμματος αιτίου αποτελέσματος είναι τα ακόλουθα: 1. Διαπίστωση του προβλήματος και επιλογή των χαρακτηριστικών που θα διερευνηθούν. 2. Σχεδιασμός ψαροκόκαλου 3. Καταγραφή παραγόντων που επηρεάζουν το αποτέλεσμα 4. Έλεγχος για παράγοντες που έχουν παραληφθεί 5. Αναγνώριση των σημαντικότερων παραγόντων 6. Χαρακτηρισμός διαγράμματος (ημερομηνία, μέλη ομάδας, ποια διαδικασία αφορά κλπ) ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Το διάγραμμα αιτίου-αποτελέσματος μπορεί να διαμορφωθεί ως εξής, για την μη ικανοποίηση πελατών σε ένα ξενοδοχείο: 13

14 Μέθοδοι Διαδικασίες Υλικά Μη Καλή Εξυπηρέτηση Δωματίου Ελλιπής συντήρηση εξοπλισμού Κατεστραμμένα Ηλεκτρικά Κατεστραμμένοι Τοίχοι & Υδραυλικά Μικρές Πετσέτες Μπάνιου Υλικά Ατομικού Μη Ικανοποίηση Ικανότητα στη ξένη γλώσσα Σημασία στην λεπτομέρεια Περιορισμένη Προθυμία των Υπαλλήλων να Εξυπηρετήσουν τους Πελάτες Υπάλληλοι Εκπαίδευση Προσωπικού Αγενές Προσωπικό Μη Καλή Λήψη Σήματος Τηλεόρασης Κλιματισμός χώρων Μηχανήματα Υποδομές Έλλειψη Πρόσβασης στο Internet από τα Δωμάτια Των Πελατών Ξεθωριασμένο χρώμα εσωτερικών και εξωτερικών τοίχων Ακατάλληλος Φωτισμός Ελλειμματικές Υποδομές Ανεπαρκής Φωτισμός 16.4 ΚΑΤΑΙΓΙΣΜΟΣ ΙΔΕΩΝ Εικόνα 6: Διάγραμμα αιτίου αποτελέσματος Στηρίζεται στη δημιουργική παραγωγή ιδεών μιας ομάδας. Τα βήματα για την εκκίνηση της διαδικασίας ΚΑΤΑΙΓΙΣΜΟΥ ΙΔΕΩΝ είναι: Καθορισμός θέματος Επιλογή προσώπου που θα διευθύνει τη συζήτηση Εκκίνηση διαδικασίας καταιγισμού ιδεών Ολοκλήρωση διαδικασίας καταιγισμού ιδεών 16.5 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΡΟΗΣ Πρέπει να αποτυπώσουμε βήμα προς βήμα κάθε σημαντικό στάδιο της διαδικασίας, έτσι ώστε να έχουμε μία ολοκληρωμένη εικόνα για τη ροή των υλικών, των ανθρώπων και των μεθόδων που χρησιμοποιούνται 14

15 16.6 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΟΠ Απάντηση Η επιχείρηση χρησιμοποιεί το φύλλο ελέγχου για να συλλέξει πρωτογενείς πληροφορίες. Στη συνέχεια, με το διάγραμμα ΠΑΡΕΤΟ θα εντοπίσει ποιο από τα προβλήματα είναι το πιο σοβαρό προς επίλυση. 15

16 Στη συνέχεια χρησιμοποιώντας το ψαροκόκαλο και τον καταιγισμό ιδεών μπορούμε να εντοπίσουμε κύριες και δευτερεύουσες αιτίες για να λύσουμε το πρόβλημα με τις γρατζουνιές. Το διάγραμμα ροής θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε καλύτερα την παραγωγική διαδικασία. 17. Τα Βραβεία Ποιότητας 1. Μοντέλο Malcolm Baldridge 2. Βραβείο Deming 3. Ευρωπαϊκό Βραβείο Ποιότητας 18. Δειγματοληψία Αποδοχής (ΔΑ) Δειγματοληψία αποδοχής (ΔΑ) -τεχνική του ΕΠ, με την οποία οι ελεγχόμενες παρτίδες, που αποτελούνται από υλικά, εξαρτήματα ή προϊόντα, ημικατεργασμενα ή τελικά, διαχωρίζονται σε αποδεκτές και απορριπτέες ανάλογα με τα αποτελέσματα της δειγματοληψίας. Επομένως ΔΑ λαμβάνουμε απόφαση αποδοχής ή απόρριψης μιας ελεγχόμενης παρτίδας. ΔΑ - βασίζεται στον έλεγχο ενός μέρους του συνόλου (λήψη δείγματος). Χρησιμοποιείται όταν η εξέταση όλου του πληθυσμού κάτι το οποίο αναφέρεται ως 100% ΕΠ, δεν είναι κατάλληλη γιατί κρίνεται δαπανηρή και χρονοβόρα. Ανάλογα με τον τύπο του ελεγχόμενου χαρακτηριστικού ποιότητας (κρίσιμου χαρακτηριστικού ελέγχου) διακρίνεται σε: Δειγματοληψία με ιδιότητες Δειγματοληψία με μεταβλητές. Γίνεται όταν δεν αρκεί η διαπίστωση ή μη του κρίσιμου χαρακτηριστικού αλλά απαιτείται μεγαλύτερη λεπτομέρεια. Κοστίζει περισσότερο σε σχέση με τη δειγματοληψία με ιδιότητες αλλά απαιτεί μικρότερο μέγεθος δείγματος και παρέχει πολύ περισσότερες πληροφορίες για τις ελεγχόμενες μονάδες. 16

17 Εφαρμόζουμε δειγματοληπτικό σχέδιο όπου τα n, c χαρακτηριστικά δειγματοληπτικού σχεδίου (n: μέγεθος δείγματος, c: μέγιστος αριθμός ελαττωματικών που μπορούν να )βρεθούν μέσα στο δείγμα για να γίνει αποδεκτή η παρτίδα, Ν: μέγεθος παρτίδας) 19. Δειγματοληπτικά Σφάλματα Σφάλμα τύπου Ι (εσφαλμένη απόρριψη) = ρίσκο παραγωγού = α = 0,05 = Πιθανότητα απόρριψης καλής παρτίδας και εκφράζει τον κίνδυνο να απορριφθεί μια καλή παρτίδα Σφάλμα τύπου ΙΙ (εσφαλμένη αποδοχή) = ρίσκο πελάτη = β= 0,10 = Πιθανότητα αποδοχής κακής παρτίδας 20. Λειτουργική Χαρακτηριστική Καμπύλη H λειτουργική χαρακτηριστική καμπύλη προσδιορίζει την ικανότητα του ΔΣ να διακρίνει τις καλές από τις κακές ποιοτικά παρτίδες Προδιαγραφές απόδοσης: Αποδεκτό επίπεδο ποιότητας (Acceptable Quality Level AQL) - είναι αυτό που ο πελάτης θεωρεί καλή ποιότητα σε σχέση με τις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος εκφράζεται ως ποσοστό ελαττωματικών στη παρτίδα Όριο ποσοστού ανοχής ελαττωματικών /παρτίδα (Lot Tolerance Percent Defective LTPD) - είναι το ανώτατο ποσοστό ελαττωματικών προϊόντων το οποίο μπορεί να γίνει αποδεκτό σχετίζεται με το τι θεωρείται κακή παρτίδα Πιθανότητα απόρριψης καλής παρτίδας α - Ρίσκο παραγωγού είναι το σφάλμα τύπου Ι Πιθανότητα αποδοχής κακής παρτίδας β - Ρίσκο πελάτη ύπαρξη σφάλματος τύπου ΙΙ 21. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΜΠΥΛΗ Το πρόβλημα που αντιμετωπίζει μία βιομηχανία παραγωγής λαμπτήρων πυρακτώσεως είναι η αποδοχή (ή απόρριψη) παρτίδων όπου κάθε μία έχει μέγεθος 2850 κομμάτια παραγόμενων προϊόντων. Για να γίνει αποδεκτή η παρτίδα πρέπει σε κάθε δείγμα n=300 κομματιών, τα ελαττωματικά να μην υπερβαίνουν σε ποσοστό 1,327%. Η επιθυμητή ποιότητα αποδοχής παρτίδων καλής ποιότητας 95% και άρα η πιθανότητα απόρριψης καλών παρτίδων είναι a=0,05 και η πιθανότητα αποδοχής κακών παρτίδων είναι β=0,1. Καθορίστε το δειγματοληπτικό σχέδιο της βιομηχανίας χρησιμοποιώντας τα δεδομένα που δόθηκαν παραπάνω και τα στοιχεία δειγματοληπτικού σχεδίου που δίνονται στον Πίνακα 1 παρακάτω. Εξηγείστε ποια είναι τα χαρακτηριστικά του παραπάνω δειγματοληπτικού σχεδίου. Με βάση την παραπάνω απάντηση σχεδιάστε τη λειτουργική χαρακτηριστική καμπύλη του δειγματοληπτικού σχεδίου, επισημαίνοντας πάνω στο διάγραμμα τι μετρούμε στους άξονες και σημειώνοντας το AQL, LTPD και το ρίσκο παραγωγού και πελάτη. Σημείωση: Πάνω στη λειτουργική καμπύλη που σχεδιάσατε σημειώστε (με σκιαγράφηση) τις περιοχές που αντιστοιχούν σε λάθος αποδοχές και σε λάθος απορρίψεις παρτίδων. 17

18 Πίνακας 1 Στοιχεία δειγματοληπτικού σχεδίου για α=0,05 και β=0,1 c LTPD/AQL n x AQL 0 44,890 0, ,946 0, ,509 0, ,890 1, ,057 1, ,549 2, ,206 3, ,957 3, ,768 4, ,618 5,426 ΑΠΑΝΤΗΣΗ Σύμφωνα με τα δεδομένα της άσκησης, το αποδεκτό επίπεδο ποιότητας (AQL) είναι: AQL=0, Γνωρίζουμε επίσης ότι το μέγεθος του δείγματος είναι n=300, και επομένως, nxaql=3,981. Κάνοντας χρήση του Πίνακα 1, παρατηρούμε ότι η πλησιέστερη στο 3,981 τιμή του ορίου αποδοχής είναι c=7. Στην τιμή αυτή του c αντιστοιχεί (πάλι από τον Πίνακα 1) η τιμή LTPD/ AQL=2,957 (στήλη (2) στον Πίνακα). Επομένως LTPD =2,957x AQL = 0, Και επομένως, το ποσοστό του ορίου ελαττωματικών ανά παρτίδα είναι: 3,9239%. Τα χαρακτηριστικά του δειγματοληπτικού σχεδίου είναι (300, 7), δηλαδή το μέγεθος κάθε δείγματος από μια παρτίδα τεμαχίων είναι 300 τεμάχια και για να γίνει αποδεκτή η παρτίδα τα ελαττωματικά τεμάχια δεν θα πρέπει να είναι περισσότερα από 7. Η λειτουργική χαρακτηριστική καμπύλη που αντιστοιχεί στο παραπάνω δειγματοληπτικό σχέδιο δίνεται στο παρακάτω Διάγραμμα. 18

19 Ρίσκο παραγωγο a 1 0,9 Πιθανότητα αποδοχής (n=300, c=7) Ρίσκο β 0,1 1,327 Καλές AQL παρτίδες Ουδέτερη ζώνη 3,9239 Ποσοστό LTPD Κακές ελαττωματικώ παρτίδες ν Ρίσκο παραγωγού a 1 0,9 Εσφαλμένες απορρίψεις Πιθανότητα αποδοχής (n=300, c=7) Εσφαλμένες αποδοχές Ρίσκο 0,1 β πελάτη 1,327 Καλές AQL παρτίδες Ουδέτερη ζώνη 3,9239 LTP D Κακές παρτίδες Ποσοστό ελαττωματικ 19

20 22. SPC Διαγράμματα Ελέγχου Μεταβλητότητα της παραγωγικής διαδικασίας: Ανεξάρτητα από την ικανότητα παραγωγικής διαδικασίας τα προϊόντα που παράγονται είναι υποκείμενα σε ορισμένου είδους μεταβλητότητα (παρουσιάζουν ανομοιομορφία). Πηγές μεταβλητότητας συνήθως άνθρωποι, μηχανήματα, υλικά κλπ. Δυο κατηγορίες τα αίτια: στις τυχαίες αιτίες μεταβλητότητας αναπόφευκτες, υπό έλεγχο (ενδογενείς) ειδικές αιτίες επικίνδυνες (εξωτερικοί παράγοντες) εκτός ελέγχου τη παραγωγική διαδικασία Καθορίζονται όρια ελέγχου μέσα στα οποία η μεταβλητότητα είναι αποδεκτή. Μια διαδικασία είναι στατιστικά υπό έλεγχο όταν η παραγωγή μεταξύ ορίων ελέγχου και η κατανομή των σημείων δεν είναι ανώμαλη. Μια διαδικασία στατιστικά εκτός ελέγχου σημαίνει εκτός ορίων ελέγχου ή ανώμαλη x διάγραμμα: Σκοπός: ο εντοπισμός των μεταβολών στη μέση τιμή της ΠΔ R-διάγραμμα: Σκοπός η παρακολούθηση της μεταβλητότητας της Διαδικασίας p-διάγραμμα: Το p-διάγραμμα χρησιμοποιείται όταν θέλουμε να παρακολουθήσουμε το ποσοστό ελαττωματικών σε ένα δείγμα το οποίο έχει είτε σταθερό είτε μεταβλητό μέγεθος. c-διάγραμμα: χρησιμοποιείται όταν θέλουμε να παρακολουθήσουμε τον αριθμό των ελαττωμάτων που έχει ένα προϊόν λαμβάνοντας δείγματα σταθερού μεγέθους 23. Taguchi Υψηλό επίπεδο ποιότητας σε ένα προϊόν σημαίνει κα μικρότερη μεταβλητότητα των χαρακτηριστικών αυτού του προϊόντος. Προτείνει: βελτιωμένη ποιότητα μέσω βελτιωμένη σχεδίασης τόσο του προϊόντος όσο και της σχετικής ΠΔ. Αν ένα προϊόν είναι κατώτερο των προσδοκιών του πελάτη οι απώλειες που μπορεί να υποστεί η επιχείρηση εκφράζονται με τη συνάρτηση απώλειας της ποιότητας (QLF- Quality Loss Function). Όσο μικρότερη είναι η απόκλιση της τιμής ενός χαρακτηριστικού του προϊόντος από την τιμή που εκφράζει τον σχετικό «στόχο», τόσο καλύτερη η ποιότητα. L=CD 2 (συνάρτηση απώλειας της ποιότητας) Εστιάζει το σχεδιασμό του προϊόντος/πδ σε 3 επίπεδα-φάσεις σχεδιασμού: 1. Σχεδιασμό συστήματος (System Design) 2. Σχεδιασμό παραμέτρων (Parameter Design) 3. Σχεδιασμός ανοχών (Tolerance Design) Στιβαρό ποιοτικά (quality robust) προϊόν ή διαδικασία μέγιστη απόδοση με τη μικρότερη απώλεια, ελεγχόμενοι παράγοντες και μη ελεγχόμενοι 20

21 24. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ TAGUCHI Μια βιομηχανία παραγωγής απορρυπαντικών για πλυντήρια, χρησιμοποιεί μια αυτόματη μηχανή συσκευασίας με προδιαγραφές 750 ± 5 ml. Αν η μηχανή συσκευάσει ένα προϊόν με λιγότερη ή περισσότερη ποσότητα απορρυπαντικού από την τιμή στόχο (745, 755), η συσκευασία καταστρέφεται και το απορρυπαντικό επανασυσκευάζεται. Το κόστος στην περίπτωση αυτή εκτιμάται σε Με βάση τα προηγούμενα δεδομένα, διαμορφώστε τη συνάρτηση απώλειας του Taguchi και προσδιορίστε την σταθερά C (σελίδα 84, Τόμος Β ) η οποία συνδέεται με την συγκεκριμένη παραγωγική διαδικασία. 2. Ο προϊστάμενος παραγωγής προτείνει μια διαφορετικού τύπου συσκευασία, με πρόσθετο κόστος 0,27 στη συγκεκριμένη αυτόματη μηχανή, με στόχο την επίτευξη της ιδανικής ποσότητας απορρυπαντικού. (i) Ποια είναι η μέγιστη απόκλιση από την τιμή στόχο (750 ml) με την οποία θα πρέπει να παράγονται τα προϊόντα αν χρησιμοποιηθεί η νέα συσκευασία? (ii) Πότε και υπό ποίες προϋποθέσεις συμφέρει η χρήση της συγκεκριμένης συσκευασίας; 3. H εταιρεία εισαγωγής μηχανών συσκευασίας απορρυπαντικών προτείνει μια σύγχρονη μηχανή συσκευασίας, ανάλογης δυναμικότητας με βελτιωμένα (όπως υπόσχεται) αποτελέσματα. Οι δύο μηχανές για ένα διάστημα λειτουργούν ταυτόχρονα, προκειμένου ο μηχανικός παραγωγής του εργοστασίου να πάρει την τελική απόφαση. Ο επόμενος πίνακας παρουσιάζει την ποσότητα απορρυπαντικού (σε ml) από τις δύο μηχανές σε δύο τυχαία δείγματα προϊόντων της παραγωγικής διαδικασίας Παλαιά μηχανή Νέα μηχανή Με βάση τον παραπάνω πίνακα προσδιορίστε το κόστος των απωλειών σύμφωνα με την συνάρτηση Taguchi. Σημείωση: Ισχύει ότι DxT ά 2 2 L D C xt C Όπου x: είναι η τιμή της συγκεκριμένη προδιαγραφής του ποιοτικού χαρακτηριστικού, Τ: είναι η τιμή στόχος ΑΠΑΝΤΗΣΗ 21

22 Η συνάρτηση απωλειών Taguchi είναι μία μαθηματική συνάρτηση η οποία ποσοτικοποιεί το κόστος της κακής ποιότητας (έξω από τα όρια αποδοχής του προϊόντος από μέρους των πελατών). L=CD 2 (συνάρτηση απώλειας της ποιότητας) όπου L= απώλεια σε οικονομικές μονάδες ( ) D= (x-t) Τ= τιμή στόχος, χ= είναι η τιμή της συγκεκριμένη προδιαγραφής του ποιοτικού χαρακτηριστικού 1. L(x) = C (x-t) =C (5) 2 C=0.03 οπότε L=0.03 (x-750) 2 2. (i) Το πρόσθετο κόστος είναι 0,27, άρα 0,75+0,27=1,02 Έτσι έχουμε: 1,02 = 0.03 (x-750) 2 34 = (x-750) 2 (χ-750) = ±5,83 D = ±5,83ml (ii) Το πρόσθετο κόστος των 0,27 θα πρέπει να καλύπτεται από την μείωση της απώλειας που έχει η εταιρία όταν εφαρμόζει την αρχική διαδικασία. Για να επιλεγεί η πρόταση του μηχανικού παραγωγής είναι αναγκαίο η απώλεια να μειωθεί από 0,75 κατά 0,27 = 0, Με βάση τα δεδομένα για κάθε μία μηχανή υπολογίζουμε το κόστος της επιχείρησης με την χρήση της συνάρτησης απωλειών Taguchi. Παλαιά μηχανή Νέα μηχανή x L(x) x L(x) 746 0, , , , , , , , , , , , , , Σύνολο : 2,4 Σύνολο : 3,36 H παλαιότερη μηχανή λειτουργεί με μικρότερο κόστος από την νέα επιλογή. 25. ΑΝΑΦΟΡΕΣ Σημειώσεις ΕΑΠ, Δημήτρης Γιαννιάς Σημειώσεις ΕΑΠ, Σφακιανάκη Διοίκηση ολικής ποιότητας ΕΑΠ τόμος Α 22

23 ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΠ ΔΕΟ 42 Ν. ΠΑΝΤΕΛΗ Διοίκηση ολικής ποιότητας ΕΑΠ τόμος Β Θέματα εξετάσεων και εργασίες παλιότερων ετών του ΕΑΠ Δερβιτσιώτη Κ., «Διοίκηση Ολικής Ποιότητας», Αθήνα,

Κεφάλαιο 2: Έννοιες και Ορισμοί

Κεφάλαιο 2: Έννοιες και Ορισμοί ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 Κεφάλαιο 2: Έννοιες και Ορισμοί Η επιτυχία των επιχειρήσεων βασίζεται στην ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών για: - Ποιοτικά και αξιόπιστα προϊόντα - Ποιοτικές

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και Διαχείριση Περιβάλλοντος Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Πρόγραμμα Σπουδών: Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών Ακαδημαϊκό Έτος 2006-07 2η ΟΣΣ Ευτύχιος Σαρτζετάκης, Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ. Πρότυπη Προτεινόμενη Απάντηση 2 ης ΓΕ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ. Πρότυπη Προτεινόμενη Απάντηση 2 ης ΓΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΔΕΟ 42 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Επιμέλεια ύλης: Βίκυ Βάρδα Πρότυπη Προτεινόμενη Απάντηση 2 ης ΓΕ 2015-2016 Κ.Βάρναλη 54, 210 5711484 grammateia@eclass4u.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 42 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ για τον τόμο Α

ΔΕΟ 42 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ για τον τόμο Α ΔΕΟ 42 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ για τον τόμο Α Κ. Βάρναλη 54, Περιστέρι T: 210-5711484 M: 6945-310630 www.eclass4u.gr www.facebook.com/ eclass4orum Σελίδα 1 από 16 Σημειώσεις ΔΕΟ 42 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2 η Γραπτή Εργασία. ΘΕΜΑΤΑ 2 ης ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΕΜΑ 1

2 η Γραπτή Εργασία. ΘΕΜΑΤΑ 2 ης ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΕΜΑ 1 Πρόγραμμα Σπουδών: Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών Θεματική Ενότητα: ΔΕΟ 42 Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και Διαχείριση Περιβάλλοντος Ακαδ. Έτος: 2016-17 2 η Γραπτή Εργασία Γενικές οδηγίες για την εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ III ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ III ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ III ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Λέκτορας Ι. Γιαννατσής Καθηγητής Π. Φωτήλας Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Η ποιότητα των παρεχόμενων προϊόντων/υπηρεσιών αποτελεί τον

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΟΣ Β ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Σημειώσεις ΔΕΟ 42 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ. Σελίδα 1

ΤΟΜΟΣ Β ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Σημειώσεις ΔΕΟ 42 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ. Σελίδα 1 Σημειώσεις ΔΕΟ 42 ΤΟΜΟΣ Β ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ Σελίδα 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Έλεγχος σε μια παραγωγική διαδικασία χαρακτηρίζεται η συνεχείς διαδικασία αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΔΟΠ)

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΔΟΠ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 17 ΓΕΝΙΚΑ... 19 ΜΥΘΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ... 20 Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ...23 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ... 27 ΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο συστήματος διαχείρισης της ποιότητας

Μοντέλο συστήματος διαχείρισης της ποιότητας Μοντέλο συστήματος διαχείρισης της ποιότητας Διαρκής βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας Ευθύνη της Διοίκησης Πελάτες Πελάτες Διαχείριση Πόρων Μέτρηση, ανάλυση και βελτίωση Ικανοποίηση Απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Το πρότυπο ISO9001:2015 και οι εφαρμογές του

Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Το πρότυπο ISO9001:2015 και οι εφαρμογές του Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Το πρότυπο ISO9001:2015 και οι εφαρμογές του 4 η ενότητα Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας ΕΜΠ Απαιτήσεις του ISO9001:2015 1. Αντικείμενο 2. Τυποποιητική

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο συστήματος διαχείρισης της ποιότητας

Μοντέλο συστήματος διαχείρισης της ποιότητας Μοντέλο συστήματος διαχείρισης της ποιότητας Διαρκής βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας Ευθύνη της Διοίκησης Πελάτες Πελάτες Διαχείριση Πόρων Μέτρηση, ανάλυση και βελτίωση Ικανοποίηση Απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Διοίκηση Παραγωγής & Συστημάτων Υπηρεσιών ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Διοίκηση Παραγωγής & Συστημάτων Υπηρεσιών ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Διοίκηση Παραγωγής & Συστημάτων Υπηρεσιών ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ορισμοί Ποιότητας (1)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΕΕ ΤΠΔΠ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Θέμα εισήγησης: «ΕΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ III ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ι. Γιαννατσής Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Η ποιότητα των παρεχόμενων προϊόντων/υπηρεσιών αποτελεί τον σημαντικότερό ίσως παράγοντα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ III ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ι. Γιαννατσής Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Η ποιότητα των παρεχόμενων προϊόντων/υπηρεσιών αποτελεί τον σημαντικότερό ίσως παράγοντα

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο συστήματος διαχείρισης της ποιότητας

Μοντέλο συστήματος διαχείρισης της ποιότητας Μοντέλο συστήματος διαχείρισης της ποιότητας Διαρκής βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας Ευθύνη της Διοίκησης Πελάτες Πελάτες Διαχείριση Πόρων Μέτρηση, ανάλυση και βελτίωση Ικανοποίηση Απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Το σύστημα ISO9000. Παρουσιάστηκε το 1987, αναθεωρήθηκε το 1994 και το 2000.

Το σύστημα ISO9000. Παρουσιάστηκε το 1987, αναθεωρήθηκε το 1994 και το 2000. Το σύστημα ISO9000 Παρουσιάστηκε το 1987, αναθεωρήθηκε το 1994 και το 2000. Με τις αλλαγές δόθηκε έμφαση στην εφαρμογή της πολιτικής της ποιότητας και σε πιο πλήρεις διορθωτικές ενέργειες. Σε όλο τον κόσμο,

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας & Επιχειρηματική Αριστεία Ενότητα 1.5.1: Οι Γκουρού της ποιότητας

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας & Επιχειρηματική Αριστεία Ενότητα 1.5.1: Οι Γκουρού της ποιότητας Διοίκηση Ολικής Ποιότητας & Επιχειρηματική Αριστεία Ενότητα 1.5.1: Οι Γκουρού της ποιότητας Ψωμάς Ευάγγελος Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων &

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ποιότητας Έργων 4 η Διάλεξη. Δηµήτρης Τσέλιος Μεταπτυχιακό πρόγραµµα στη Διαχείριση Έργων και Προγραµµάτων

Διοίκηση Ποιότητας Έργων 4 η Διάλεξη. Δηµήτρης Τσέλιος Μεταπτυχιακό πρόγραµµα στη Διαχείριση Έργων και Προγραµµάτων 1 Διοίκηση Ποιότητας Έργων 4 η Διάλεξη Δηµήτρης Τσέλιος 01-04-2017 Μεταπτυχιακό πρόγραµµα στη Διαχείριση Έργων και Προγραµµάτων 2 Περιεχόµενα της 4 ης Διάλεξης Διοίκηση Ολικής Ποιότητας ΔΟΠ Βασικές Αρχές

Διαβάστε περισσότερα

Operations Management Διοίκηση Λειτουργιών

Operations Management Διοίκηση Λειτουργιών Operations Management Διοίκηση Λειτουργιών Διδάσκων: Δρ. Χρήστος Ε. Γεωργίου xgr@otenet.gr 3 η εβδομάδα μαθημάτων 1 Το περιεχόμενο της σημερινής ημέρας Συστήµατα προγραµµατισµού, ελέγχου και διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΛΟΓΙΑ. απαιτήσεις αξιοπιστίας, στις απαιτήσεις ασφάλειας, στις απαιτήσεις λειτουργίας κλπ.

ΟΡΟΛΟΓΙΑ. απαιτήσεις αξιοπιστίας, στις απαιτήσεις ασφάλειας, στις απαιτήσεις λειτουργίας κλπ. ΟΡΟΛΟΓΙΑ Γενικές έννοιες Ποιότητα: ο βαθμός στον οποίο ένα σύνολο εγγενών χαρακτηριστικών εκπληρώνει τις απαιτήσεις. Απαίτηση: ανάγκη ή προσδοκία που δηλώνεται ρητώς, συνάγεται ως συμπέρασμα ή προκύπτει

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισμός Δείκτη Ποιότητας Κτηματολογικής Βάσης

Προσδιορισμός Δείκτη Ποιότητας Κτηματολογικής Βάσης Προσδιορισμός Δείκτη Ποιότητας Κτηματολογικής Βάσης Ιωάννης Καββάδας Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός, MSc Υποψήφιος Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. Προϊστάμενος Τμήματος Ελέγχων & Διαχείρισης Ποιότητας Έργων Διεύθυνση Έργων

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές τεχνικές στατιστικού ελέγχου ποιότητας

Βασικές τεχνικές στατιστικού ελέγχου ποιότητας Βασικές τεχνικές στατιστικού ελέγχου ποιότητας ειγµατοληψία αποδοχής, µε τη λήψη αντιπροσωπευτικών δειγµάτων σύµφωνα µε την στατιστική θεωρία της δειγµατοληψίας. ιαγράµµατα ελέγχου, όπου τα αποτελέσµατα

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνο-οικονοµικά Συστήµατα ιοίκηση Παραγωγής & Συστηµάτων Υπηρεσιών

Τεχνο-οικονοµικά Συστήµατα ιοίκηση Παραγωγής & Συστηµάτων Υπηρεσιών Τεχνο-οικονοµικά Συστήµατα ιοίκηση Παραγωγής & Συστηµάτων Υπηρεσιών 7. Συντήρηση και Ποιοτικός Έλεγχος Αστοχίες Αξιοπιστία Ποιοτικός έλεγχος Εισηγητής: Θοδωρής Βουτσινάς ρ Μηχ/γος Μηχ/κός Αστοχίες Α. Πρώιµες

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα Συστημάτων Διαχείρισης :

Πρότυπα Συστημάτων Διαχείρισης : Πρότυπα Συστημάτων Διαχείρισης : Οφέλη από την εφαρμογή τους Εκδήλωση ΤΕΕ / ΤΚΜ : 7 Νοεμβρίου 2008 αμφιθέατρο Τοπογράφων «Αλ. Τσιούμης» Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ - Μηχανικός Μεταλλείων

Διαβάστε περισσότερα

5.1. Χωροταξικός Σχεδιασμός Κριτήρια αξιολόγησης Χωροταξικού Σχεδιασμού Δραστηριότητες Χωροταξικού Σχεδιασμού...

5.1. Χωροταξικός Σχεδιασμός Κριτήρια αξιολόγησης Χωροταξικού Σχεδιασμού Δραστηριότητες Χωροταξικού Σχεδιασμού... ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Περιεχόμενα 5.1. Χωροταξικός Σχεδιασμός... 2 5.2. Κριτήρια αξιολόγησης Χωροταξικού Σχεδιασμού... 4 5.3. Δραστηριότητες Χωροταξικού Σχεδιασμού... 5 5.4. Τύποι Χωροταξίας...

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας. Βιοπαθολογικό Εργαστήριο

Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας. Βιοπαθολογικό Εργαστήριο Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας Ιανουάριος 2013 Περιεχόμενα Υπόμνημα - Επεξηγήσεις... 3 Κεφάλαιο 1: Διαχείριση Προσωπικού... 4 Κεφάλαιο 2: Διαχείριση Εξοπλισμού/ Εγκαταστάσεων... 5 Κεφάλαιο 3: Πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο συστήματος διαχείρισης της ποιότητας

Μοντέλο συστήματος διαχείρισης της ποιότητας Μοντέλο συστήματος διαχείρισης της ποιότητας Διαρκής βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας Ευθύνη της Διοίκησης Πελάτες Πελάτες Διαχείριση Πόρων Μέτρηση, ανάλυση και βελτίωση Ικανοποίηση Απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚ Ι Ο Κ Ο Ε ΠΙ Π Τ Ι Ε Τ Λ Ε ΕΙΟ Ι Ο Ε Θ Ε Ν Θ ΙΚ Ι Η Κ Σ Η Α Μ

ΓΕΝΙΚ Ι Ο Κ Ο Ε ΠΙ Π Τ Ι Ε Τ Λ Ε ΕΙΟ Ι Ο Ε Θ Ε Ν Θ ΙΚ Ι Η Κ Σ Η Α Μ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Σεμινάριο ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ -ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ Θέμα: «Τεχνικές Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008 ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΟΦΕΛΗ Eνισχύει άμεσα την εμπιστοσύνη των πελατών στην εταιρεία Αναβαθμίζει το κύρος της επιχείρησης προς αρχές, δανειστές, επενδυτές Αποτελεί αναγνωρίσιμο

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ Απεικόνιση της σχέσης(θετική, αρνητική, απροσδιόριστη) δύο μεταβλητών. Παραδείγματα σχέσεων. Παράδειγμα

Α. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ Απεικόνιση της σχέσης(θετική, αρνητική, απροσδιόριστη) δύο μεταβλητών. Παραδείγματα σχέσεων. Παράδειγμα Α. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ Απεικόνιση της σχέσης(θετική, αρνητική, απροσδιόριστη) δύο μεταβλητών. Παραδείγματα σχέσεων Παράδειγμα Μας δίνονται τα παρακάτω δεδομένα που αντιπροσωπεύουν τις τιμές πίεσης σε ατμόσφαιρες

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 4: Εξέλιξη συστημάτων ποιότητας. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή

Διάλεξη 4: Εξέλιξη συστημάτων ποιότητας. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή Διάλεξη 4: Εξέλιξη συστημάτων ποιότητας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή Δομή Εφαρμογή συστήματος ΔΟΠ σε επιχείρηση. Πριν την εφαρμογή ενός συστήματος ΔΟΠ στην

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας ΔΙΑΛΕΞΗ 8 η : Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας. Δρ. Α. Στεφανή Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας - Μεσολόγγι

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας ΔΙΑΛΕΞΗ 8 η : Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας. Δρ. Α. Στεφανή Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας - Μεσολόγγι Διοίκηση Ολικής Ποιότητας ΔΙΑΛΕΞΗ 8 η : Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας Δρ. Α. Στεφανή Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας - Μεσολόγγι Πρόληψη - Επιθεώρησης Τεχνικές ελέγχου: Δειγματοληψία:

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά ISO 9000: Συνοπτική παρουσίαση

Σειρά ISO 9000: Συνοπτική παρουσίαση ΔΙΠ 51 / ΑΘΗ-1 Σειρά ISO 9000: Συνοπτική παρουσίαση Δρ. Ν.Μ. Βαξεβανίδης Σύστημα Διαχείρισης Σύστημα Διαχείρισης : Σύνολο αλληλοσχετιζόμενων ή αλληλεπιδρώντων στοιχείων που χρησιμοποιούνται για την καθιέρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 3 ΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 3 ΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών : Θεματική Ενότητα : Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών ΔΕΟ 11 Εισαγωγή στη Διοικητική Επιχειρήσεων & Οργανισμών Ακαδ. Έτος: 2007-08 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστική Επιχειρήσεων ΙΙ

Στατιστική Επιχειρήσεων ΙΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Στατιστική Επιχειρήσεων ΙΙ Ενότητα #4: Έλεγχος Υποθέσεων Μιλτιάδης Χαλικιάς Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Οργανισμού του Νοσοκομείου, το Αυτοτελές Τμήμα Ελέγχου Ποιότητας, Έρευνας και Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης έχει δική του ιεραρχική διάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εισαγωγή..σελ.2 Θέμα 1 ο σελ.3 Θέμα 2 ο σελ.5 Θέμα 3 ο σελ.7 Θέμα 4 ο σελ.8 Επίλογος...σελ.9 Βιβλιογραφία..σελ.10

Περιεχόμενα. Εισαγωγή..σελ.2 Θέμα 1 ο σελ.3 Θέμα 2 ο σελ.5 Θέμα 3 ο σελ.7 Θέμα 4 ο σελ.8 Επίλογος...σελ.9 Βιβλιογραφία..σελ.10 Περιεχόμενα Εισαγωγή..σελ.2 Θέμα 1 ο σελ.3 Θέμα 2 ο σελ.5 Θέμα 3 ο σελ.7 Θέμα 4 ο σελ.8 Επίλογος...σελ.9 Βιβλιογραφία..σελ.10 1 Εισαγωγή Τα τελευταία χρόνια ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις στρέφονται

Διαβάστε περισσότερα

Operations Management Διοίκηση Λειτουργιών

Operations Management Διοίκηση Λειτουργιών Operations Management Διοίκηση Λειτουργιών Διδάσκων: Δρ. Χρήστος Ε. Γεωργίου xgr@otenet.gr 2 η εβδομάδαμαθημάτων 1 Το περιεχόμενο της σημερινής ημέρας ιοίκηση και ιαχείριση ποιότητας. Έλεγχος Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ III

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ III ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ III ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ KAI ΛΙΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ/JIT Ι. Γιαννατσής ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΡΟΗ Ροή Για τη διαχείριση ενός συστήματος παραγωγής και τη βελτίωσή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ενότητα 12

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ενότητα 12 Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ενότητα 12: Σχεδιασμός Προϊόντος Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Μέρος 1 ο ΕΝΤΥΠΟ Αντικείµενο προς Επιθεώρηση Τµήµα Κωδ. Ευρήµατα / Σχόλια / Αποτελέσµατα ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Τεκµηρίωση Έχει σχεδιαστεί και εφαρµόζεται τεκµηρίωση κατάλληλη για το ΣΔΕΠ

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1: Εισαγωγή. ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας. Τμήμα Φυσικοθεραπείας. Προπτυχιακό Πρόγραμμα. Μάθημα: Βιοστατιστική-Οικονομία της υγείας Εξάμηνο: Ε (5 ο )

Ενότητα 1: Εισαγωγή. ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας. Τμήμα Φυσικοθεραπείας. Προπτυχιακό Πρόγραμμα. Μάθημα: Βιοστατιστική-Οικονομία της υγείας Εξάμηνο: Ε (5 ο ) ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Τμήμα Φυσικοθεραπείας Προπτυχιακό Πρόγραμμα Μάθημα: Βιοστατιστική-Οικονομία της υγείας Εξάμηνο: Ε (5 ο ) Ενότητα 1: Εισαγωγή Δρ. Χρήστος Γενιτσαρόπουλος Λαμία, 2017 1.1. Σκοπός και

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος υποθέσεων και διαστήματα εμπιστοσύνης

Έλεγχος υποθέσεων και διαστήματα εμπιστοσύνης 1 Έλεγχος υποθέσεων και διαστήματα εμπιστοσύνης Όπως γνωρίζουμε από προηγούμενα κεφάλαια, στόχος των περισσότερων στατιστικών αναλύσεων, είναι η έγκυρη γενίκευση των συμπερασμάτων, που προέρχονται από

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ELQA ΣΥΣΤΗΜΑTA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO9001:2008

ΗΜΕΡΙΔΑ ELQA ΣΥΣΤΗΜΑTA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO9001:2008 ΜΙΓΚΟΣ ΣΠΥΡΟΣ Μ.Sc Διασφάλιση Ποιότητας Επικεφαλής Επιθεωρητής Συστημάτων Διευθυντής Οργανισμού Πιστοποίησης Q-check ΣΥΣΤΗΜΑTA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO9001:2008 ΠΟΙΟΤΗΤΑ Ορισμός 1. Ποιότητα είναι ο βαθμός

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Ποιότητας (ΣΠ)

Σύστημα Ποιότητας (ΣΠ) Σύστημα Ποιότητας (ΣΠ) Ένα σύστημα ποιότητας αποτελείται από διάφορα τμήματα που συνδυάζονται ώστε να παράγουν την απαιτούμενη ποιότητα κατά τη σχεδίαση/ανάπτυξη/παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών. Τυπικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 10β. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Κατερίνα Αδάμ, Μ. Sc., PhD Eπίκουρος Καθηγήτρια

ΕΝΟΤΗΤΑ 10β. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Κατερίνα Αδάμ, Μ. Sc., PhD Eπίκουρος Καθηγήτρια ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ Τομέας Μεταλλευτικής Τμήμα Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών ΕΝΟΤΗΤΑ 10β. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Κατερίνα Αδάμ, Μ. Sc., PhD Eπίκουρος Καθηγήτρια ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 2 Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική 2. Τεχνολογία Λογισμικού

Πληροφορική 2. Τεχνολογία Λογισμικού Πληροφορική 2 Τεχνολογία Λογισμικού 1 2 Κρίση Λογισμικού (1968) Στην δεκαετία του 1970 παρατηρήθηκαν μαζικά: Μεγάλες καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση κατασκευής λογισμικών Μεγαλύτερα κόστη ανάπτυξης λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Στόχος Βασικές έννοιες για την ποιότητα και τα συστήματα ποιότητας Έννοια της ποιότητας και των συστημάτων ποιότητας Τεκμηρίωση ενός

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια: Κατερίνα Γρυμπογιάννη, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια της TUV Rheinland Α.Ε. 1 13/7/2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Εισηγήτρια: Κατερίνα Γρυμπογιάννη, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια της TUV Rheinland Α.Ε. 1 13/7/2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας στις υπηρεσίες Υγείας: Προϋπόθεση για την ανάπτυξη και την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών. (ISO 9001 ISO 22000 ISO 14001 ISO 27001 ISO 50001 OHSAS 18001) Σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματική Αριστεία

Επιχειρηματική Αριστεία Επιχειρηματική Αριστεία ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παγκοσμιοποίηση και ο έντονος ανταγωνισμός που υφίστανται οι επιχειρήσεις σήμερα, τις έχει αναγκάσει να στρέψουν το ενδιαφέρον τους στην ανάπτυξη κατάλληλων διοικητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΙΚΗΣΗΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Βιβλίο: «Βελτίωση Ποιότητας» Γ. Τσιότρα Σηµειώσεις κ. Καθ. Ν. Μπλέσιου

ΙΟΙΚΗΣΗΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Βιβλίο: «Βελτίωση Ποιότητας» Γ. Τσιότρα Σηµειώσεις κ. Καθ. Ν. Μπλέσιου ΙΟΙΚΗΣΗΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Βιβλίο: «Βελτίωση Ποιότητας» Γ. Τσιότρα Σηµειώσεις κ. Καθ. Ν. Μπλέσιου ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Τα τελευταία χρόνια η ποιότητα καθιερώνεται ως βασικό κριτήριο καταναλωτικής και επιχειρηµατικής

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας ISO Διεργασιακή Προσέγγιση Διάλεξη 3

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας ISO Διεργασιακή Προσέγγιση Διάλεξη 3 Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001- Διεργασιακή Προσέγγιση Διάλεξη 3 Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή ISO 9001:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΟΡΟΣΗΜΑ 1998 - Πιστοποίηση κατά ISO 9001 2002 Εγκαίνια νέων «οικολογικών» εγκαταστάσεων στα Σπάτα Αττικής 2003 - Πιστοποίηση Committed to Excellence του

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας ISO Διεργασιακή Προσέγγιση Διάλεξη 4

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας ISO Διεργασιακή Προσέγγιση Διάλεξη 4 Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001- Διεργασιακή Προσέγγιση Διάλεξη 4 Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

HELLENIC OPEN UNIVERSITY School of Social Sciences ΜΒΑ Programme. Επιλογή δείγματος. Κατερίνα Δημάκη

HELLENIC OPEN UNIVERSITY School of Social Sciences ΜΒΑ Programme. Επιλογή δείγματος. Κατερίνα Δημάκη HELLENIC OPEN UNIVERSITY School of Social Sciences ΜΒΑ Programme Επιλογή δείγματος Κατερίνα Δημάκη Αν. Καθηγήτρια Τμήμα Στατιστικής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 1 Τρόποι Συλλογής Δεδομένων Απογραφική

Διαβάστε περισσότερα

ISO 9001 σε εργοληπτικές και άλλες επιχειρήσεις μηχανικών

ISO 9001 σε εργοληπτικές και άλλες επιχειρήσεις μηχανικών Συστήματα Πoιότητας ISO 9001 σε εργοληπτικές και άλλες επιχειρήσεις μηχανικών Γιώργος Σταμπουλής Χημικός Μηχανικός Σύμβουλος Επιχειρήσεων ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ Η ενημέρωση για τη φύση, το περιεχόμενο, τον τρόπο εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 1 ΜΕΡΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΩΤΗΣ ΥΛΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΔΙΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλος FOURLIS Risk Based Audit

Όμιλος FOURLIS Risk Based Audit Όμιλος FOURLIS Risk Based Audit Παράδειγμα Εφαρμογής Οκτώβριος 2005 1. Risk based audit: πώς προέκυψε; 2. Risk assessment project: πώς σχεδιάστηκε; 3. Risk assessment method: ποιά επιλέξαμε; 4. Risk assessment

Διαβάστε περισσότερα

H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού. Αθανασία Καρακίτσιου, PhD

H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού. Αθανασία Καρακίτσιου, PhD H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού Αθανασία Καρακίτσιου, PhD 1 Η Διαδικασία του προγραμματισμού Προγραμματισμός είναι η διαδικασία καθορισμού στόχων και η επιλογή μιας μελλοντικής πορείας για την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ. Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ Το ERP είναι ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων. Διαχειρίζεται και συντονίζει όλες τις λειτουργίες και διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα σε μια επιχείρηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Ερώτημα1: Σε ποιον τομέα ανήκουν οι παρακάτω επιχειρήσεις; Επιχείρηση Πρωτογενή Δευτερογενή Τριτογενή

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Ερώτημα1: Σε ποιον τομέα ανήκουν οι παρακάτω επιχειρήσεις; Επιχείρηση Πρωτογενή Δευτερογενή Τριτογενή ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας- Τμήμα Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ένδυσης- Ε Εξάμηνο ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ- Τρίτη 07 ΦΕΒ 2017 Εκπαιδευτής: Βασίλειος Ισμυρλής Σπουδαστής: Πρόοδος/Εργασία: ΝΑΙ/ΟΧΙ., ΑΜ: Τελικός Βαθμός:

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογή και παρουσίαση στατιστικών δεδομένων

Συλλογή και παρουσίαση στατιστικών δεδομένων Συλλογή και παρουσίαση στατιστικών δεδομένων Απογραφή Δειγματοληψία Συνεχής καταγραφή Πίνακες Διαγράμματα Στατιστικές εκθέσεις Τρόποι συλλογής δεδομένων Οι μέθοδοι συλλογής δεδομένων ποικίλουν και κυρίως

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτες ύλες. Πιθανοί κίνδυνοι σε όλα τα στάδια της παραγωγής. Καθορισµός πιθανότητας επιβίωσης µικροοργανισµών. Εκτίµηση επικινδυνότητας

Πρώτες ύλες. Πιθανοί κίνδυνοι σε όλα τα στάδια της παραγωγής. Καθορισµός πιθανότητας επιβίωσης µικροοργανισµών. Εκτίµηση επικινδυνότητας 1 ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ HACCP Αρχή 1η: Προσδιορισµός των πιθανών κινδύνων που σχετίζονται µε την παραγωγή τροφίµων σε όλα τα στάδια, από την ανάπτυξη και τη συγκοµιδή των πρώτων υλών, την παραγωγική διαδικασία, την

Διαβάστε περισσότερα

Ολική Ποιότητα Total Quality Management

Ολική Ποιότητα Total Quality Management Ολική Ποιότητα Total Quality Management Δρ. Ν.Μ. Βαξεβανίδης ΤΙ είναι η ΠΟΙΟΤΗΤΑ (ορισμοί) ικανοποίηση των απαιτήσεων (Oakland) συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις (Crosby) ικανοποίηση του πελάτη (Peters) καταλληλότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς Κανάλια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ. Ενότητα #9: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΚΙΝΗΣΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ. Ενότητα #9: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Ενότητα #9: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΚΙΝΗΣΗΣ Διδάσκων: Μανασάκης Κωνσταντίνος ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Τα κείμενα και τα διαγράμματα της παρουσίασης έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Θωμάς Κοντογιάννης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης

Θωμάς Κοντογιάννης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης Θωμάς Κοντογιάννης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ...3 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Ανταγωνιστικού Πλεονεκτήματος μέσω των Συστημάτων Ποιότητας στον Αγροδιατροφικό Τομέα

Δημιουργία Ανταγωνιστικού Πλεονεκτήματος μέσω των Συστημάτων Ποιότητας στον Αγροδιατροφικό Τομέα Δημιουργία Ανταγωνιστικού Πλεονεκτήματος μέσω των Συστημάτων Ποιότητας στον Αγροδιατροφικό Τομέα Αχιλλέας Κοντογεώργος Επίκ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών Αναστάσιος Σέμος Καθηγητής Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑ (EFQM) EFQM)-ΟΦΕΛΗ & ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΟΥΜΠΑΡΑΚΗ ΘΕΟΚΤΙΣΤΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑ (EFQM) EFQM)-ΟΦΕΛΗ & ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΟΥΜΠΑΡΑΚΗ ΘΕΟΚΤΙΣΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑ (EFQM) EFQM)-ΟΦΕΛΗ & ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΟΥΜΠΑΡΑΚΗ ΘΕΟΚΤΙΣΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός της εργασίας είναι η παρουσίαση της έννοιας της επιχειρηματικής αριστείας, υπότοπρίσματωνκριτηρίων

Διαβάστε περισσότερα

«Διαχείριση Ποιότητας»

«Διαχείριση Ποιότητας» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΕΕ-ΤΠΔΠ Ενημερωτική Εκδήλωση «Διαχείριση Ποιότητας» Αθήνα, 4 Απριλίου 2012 Τεχνικό

Διαβάστε περισσότερα

Συνάντηση Εργασίας. Αθήνα. Παρασκευή 6 Απριλίου, 2012

Συνάντηση Εργασίας. Αθήνα. Παρασκευή 6 Απριλίου, 2012 Συνάντηση Εργασίας Αθήνα Παρασκευή 6 Απριλίου, 2012 Σύστημα Διαχείρισης Κοινωνικής Ευθύνης Δημοσίων Οργανισμών (ΚΕΔΟ) Δομή μοντέλου ΚΕΔΟ Μοντέλο ΚΕΔΟ Διαφάνεια Act Plan Αναφορά αποτελεσμάτων Αποτελεσματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ιοίκηση Ποιότητας (quality management)

ιοίκηση Ποιότητας (quality management) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ιοίκηση Ποιότητας (quality management) ρ. Ευάγγελος

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας. Βελισσαρίου Ευστάθιος Καθηγητής Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων TEI ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Νοέμβριος 2016

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας. Βελισσαρίου Ευστάθιος Καθηγητής Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων TEI ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Νοέμβριος 2016 Διοίκηση Ολικής Ποιότητας Βελισσαρίου Ευστάθιος Καθηγητής Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων TEI ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Νοέμβριος 2016 Ενότητα 1η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 2 Περιεχόμενο της ποιότητας 3 Κριτήρια

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001:2000. Γιαννάκου Αμαλία Γκορόγια Σοφία

Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001:2000. Γιαννάκου Αμαλία Γκορόγια Σοφία Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001:2000 Γιαννάκου Αμαλία Γκορόγια Σοφία Ορισμοί Ποιότητα Σύστημα Ποιότητας Διασφάλιση Ποιότητας Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας Διοίκηση Ολικής Ποιότητας Κύκλοι Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Λειτουργιών. τετράδιο 10 α

Διοίκηση Λειτουργιών. τετράδιο 10 α Λορέντζος Χαζάπης Γιάννης Ζάραγκας Διοίκηση Λειτουργιών τα τετράδια μιας Οδύσσειας τετράδιο 10 α Η μέτρηση των επιδόσεων (παράρτημα: Balanced Scorecard) Αθήνα 2012 Το τετράδιο αυτό αποτελεί παράρτημα του

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΙΚΗΣΗΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (Total Quality Management)

ΙΟΙΚΗΣΗΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (Total Quality Management) ΙΟΙΚΗΣΗΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (Total Quality Management) Τιείναιη ΟΠ; Αναπτύχθηκε στην Ιαπωνία (1950) και γρήγορα εξαπλώθηκε σε Αµερική και Ευρώπη. Αποτελεί µία νέα φιλοσοφία µάνατζµεντ που επηρεάζει τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι και Όργανα Περιβαλλοντικών Μετρήσεων Μέρος Α. Διαπίστευση Εργαστηρίου Δοκιμών

Μέθοδοι και Όργανα Περιβαλλοντικών Μετρήσεων Μέρος Α. Διαπίστευση Εργαστηρίου Δοκιμών Μέθοδοι και Όργανα Περιβαλλοντικών Μετρήσεων Μέρος Α Διαπίστευση Εργαστηρίου Δοκιμών ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Πίνακας των προς διαπίστευση δοκιμών Περιγραφή Δοκιμής/Ανάλυσης Υλικό/α που ελέγχονται

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος του εγχειριδίου, των διεργασιών και των διαδικασιών της ποιότητας.

Έλεγχος του εγχειριδίου, των διεργασιών και των διαδικασιών της ποιότητας. ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Έλεγχος εγγράφων Κύριος σκοπός αυτής της διαδικασίας είναι να προσδιοριστούν οι αρμοδιότητες σύνταξης, ανασκόπησης, έγκρισης και διανομής όλων των εγγράφων και δεδομένων,

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η Έρευνα Μάρκετινγκ ως εργαλείο ανάπτυξης νέων προϊόντων ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δρ. Ιωάννης Σ. Τουρτούρας Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης Δ.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Δεδομένων με χρήση του Στατιστικού Πακέτου R

Ανάλυση Δεδομένων με χρήση του Στατιστικού Πακέτου R Ανάλυση Δεδομένων με χρήση του Στατιστικού Πακέτου R, Επίκουρος Καθηγητής, Τομέας Μαθηματικών, Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Περιεχόμενα Εισαγωγή στο

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Λειτουργιών. τετράδιο 1

Διοίκηση Λειτουργιών. τετράδιο 1 Λορέντζος Χαζάπης Γιάννης Ζάραγκας Διοίκηση Λειτουργιών τα τετράδια μιας Οδύσσειας τετράδιο 1 Εισαγωγή στη διοίκηση των λειτουργιών Αθήνα 2012 τετράδιο 1 Εισαγωγή στη διοίκηση των λειτουργιών ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Γιατί Ένας Manager Πρέπει να Ξέρει Στατιστική. Περιεχόμενα. Η Ανάπτυξη και Εξέλιξη της Σύγχρονης Στατιστικής

Περιεχόμενα. Γιατί Ένας Manager Πρέπει να Ξέρει Στατιστική. Περιεχόμενα. Η Ανάπτυξη και Εξέλιξη της Σύγχρονης Στατιστικής Chapter 1 Student Lecture Notes 1-1 Ανάλυση Δεδομένων και Στατιστική για Διοικήση Επιχειρήσεων [Basic Business Statistics (8 th Edition)] Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή και Συλλογή Δεδομένων Περιεχόμενα Γιατί ένας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 2 ο

ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 2 ο 1. Γενικά για την επιχείρηση Η επιχείρηση αποτελεί ένα στοιχείο της κοινωνίας μας, το ίδιο σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3: : Ασφάλεια Βιολογικών Τροφίμων

Ενότητα 3: : Ασφάλεια Βιολογικών Τροφίμων Ενότητα 3: : Ασφάλεια Βιολογικών Τροφίμων Διάλεξη 3.6 : Εφαρμογή συστημάτων HACCP και ISO στην παραγωγή βιολογικών προϊόντων Εργαστήριο Πληροφορικής Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών http://infolab.aua.gr

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7 Παράδοση την Στιγμή που Χρειάζεται (Just-in-Time) και Ευέλικτη Αλυσίδα Εφοδιασμού

Κεφάλαιο 7 Παράδοση την Στιγμή που Χρειάζεται (Just-in-Time) και Ευέλικτη Αλυσίδα Εφοδιασμού Κεφάλαιο 7 Παράδοση την Στιγμή που Χρειάζεται (Just-in-Time) και Ευέλικτη Αλυσίδα Εφοδιασμού ΣΤΟΧΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ανάπτυξη τρόπου χρησιμοποίησης φιλοσοφίας του Just-in-time εισαγωγή έννοιας της ευέλικτης αλυσίδας

Διαβάστε περισσότερα

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών»

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2014 «Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Αποτελεσματική Παρακολούθηση και Αξιολόγηση της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών Νίκος Παπαδάτος, Μέλος & τ. Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός και έλεγχος αποθεμάτων. Source: Corbis

Προγραμματισμός και έλεγχος αποθεμάτων. Source: Corbis Προγραμματισμός και έλεγχος αποθεμάτων Source: Corbis Προγραμματισμός και έλεγχος αποθεμάτων Προγραμματισμός και έλεγχος αποθεμάτων Στρατηγική παραγωγής Η αγορά απαιτεί μια ποσότητα προϊόντων και υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας & Επιχειρηματική Αριστεία Ενότητα 1.9.1: Κόστος Ποιότητας

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας & Επιχειρηματική Αριστεία Ενότητα 1.9.1: Κόστος Ποιότητας Διοίκηση Ολικής Ποιότητας & Επιχειρηματική Αριστεία Ενότητα 1.9.1: Κόστος Ποιότητας Ψωμάς Ευάγγελος Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας ΔΙΑΛΕΞΗ 2 η : Εργαλεία και Τεχνικές

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας ΔΙΑΛΕΞΗ 2 η : Εργαλεία και Τεχνικές Διοίκηση Ολικής Ποιότητας ΔΙΑΛΕΞΗ 2 η : Εργαλεία και Τεχνικές ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή Διοίκηση Ολικής Ποιότητας Τι είναι η Διοίκηση Ολικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ. Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER

ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ. Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 6 Σχεδιασμός και Έλεγχος της Αλυσίδας Εφοδιασμού

Κεφάλαιο 6 Σχεδιασμός και Έλεγχος της Αλυσίδας Εφοδιασμού Κεφάλαιο 6 Σχεδιασμός και Έλεγχος της Αλυσίδας Εφοδιασμού ΣΤΟΧΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ αποσαφήνιση διαδικασιών σχεδιασμού και υλοποίησης ροής υλικών μέσα σε μία κεντρική επιχείρηση και ανάμεσα σε εταίρους μιας αλυσίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ I ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ I ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ I ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Λέκτορας Ι. Γιαννατσής Καθηγητής Π. Φωτήλας ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Οικονομική Επιστήμη: Η κοινωνική επιστήμη που ερευνά την οικονομική δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Ι Σύνολο- Περιεχόμενο Μαθήματος

Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Ι Σύνολο- Περιεχόμενο Μαθήματος Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Ι Σύνολο- Περιεχόμενο Μαθήματος Χιωτίδης Γεώργιος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Προηγμένες Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης στο ΤΕΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ. Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής

Προηγμένες Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης στο ΤΕΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ. Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής ΔΙΟΙΚΗΣΗ Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Σύστημα λήψης αποφάσεων. Λήψη αποφάσεων σε επίπεδο λειτουργικής δραστηριότητας. Εσωτερικός Κανονισμός. Λήψη αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ DEMING και σχέση με τον έλεγχο και την αξιολόγηση

ΚΥΚΛΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ DEMING και σχέση με τον έλεγχο και την αξιολόγηση ΚΥΚΛΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ DEMING και σχέση με τον έλεγχο και την αξιολόγηση PLAN DO CHECK ΣΥΝΕΧΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ACT (ή adjust) ΚΥΚΛΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ DEMING και σχέση με τη ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Plan: Σχεδιασμός / οργάνωση προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας & Επιχειρηματική Αριστεία Ενότητα 1.3.1: Τυπικό Σύστημα Διοίκησης Ολικής Ποιότητας

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας & Επιχειρηματική Αριστεία Ενότητα 1.3.1: Τυπικό Σύστημα Διοίκησης Ολικής Ποιότητας Διοίκηση Ολικής Ποιότητας & Επιχειρηματική Αριστεία Ενότητα 1.3.1: Τυπικό Σύστημα Διοίκησης Ολικής Ποιότητας Ψωμάς Ευάγγελος Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών

Διαβάστε περισσότερα

6. Διαχείριση Έργου. Έκδοση των φοιτητών

6. Διαχείριση Έργου. Έκδοση των φοιτητών 6. Διαχείριση Έργου Έκδοση των φοιτητών Εισαγωγή 1. Η διαδικασία της Διαχείρισης Έργου 2. Διαχείριση κινδύνων Επανεξέταση Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης Διαχείριση του έργου είναι να βάζεις σαφείς στόχους,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Βασίλειος Ισμυρλής, Τμήμα Σχεδιασμού και Τεχνολογίας ένδυσης -Κιλκίς Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ιαπωνική φιλοσοφία «kaizen» Πρόληψη προβλημάτων Εστίαση στους ανθρώπους Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα