ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ Περίοδος Από 1 Εως 12

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ Περίοδος Από 1 Εως 12"

Transcript

1 ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ Περίοδος Από 1 Εως 12 έν τα Βεβαιωθ ιαγραφ Εισπραχθ Εισπρακτέα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α , , , ,11 0, , ,08 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ , , , ,81 0, , , Μισθώµατα , , , ,81 0, , , Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 Κ Κ) , , , ,81 0, , ,72 02 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ,00 0, , ,38 0, ,38 0, Τόκοι κεφαλαίων ,00 0, , ,38 0, ,38 0, Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε τράπεζες ,00 0, , ,38 0, ,38 0, Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων λογαριασµού όψεως σε ,00 0, , ,38 0, ,38 0,00 τράπεζες 03 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟ ΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ , , , ,32 0, ,32 0,00 ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 031 Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού ,23 0, , ,32 0, ,32 0, Τέλος καθαριότητας και φωτισµού (άρθρο 25 Ν 1828/89) ,00 0, , ,32 0, ,32 0, Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ,23 0, ,23 0,00 0,00 0,00 0,00 ηλεκτροφωτισµού Τέλος καθαριότητας Λαϊκών Αγορών ,23 0, ,23 0,00 0,00 0,00 0, Υπηρεσία αποχέτευσης (άρθρο 19 Β 24/9-20/10/1958) , , , ,00 0, ,00 0, ικαιώµατα σύνδεσης µε το αποχετευτικό δίκτυο , , , ,00 0, ,00 0,00 04 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ , , , ,90 0, , ,36 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 041 Έσοδα νεκροταφείων (άρθρο 4 ΑΝ 582/1968.άρθρο 3 Ν , , , ,13 0, ,13 0,00 547/1977) 0411 ικαίωµα σύστασης οικογενειακού τάφου ,00 0, , ,19 0, ,19 0, ικαίωµα ενταφιασµού , , , ,00 0, ,00 0, ικαίωµα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής) ,00 0, , ,40 0, ,40 0, Τέλος ανακοµιδής , , , ,56 0, ,56 0, ικαιώµατα από την χρήση οστεοφυλακίων ,00 0, , ,28 0, ,28 0, Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών , , , ,70 0, ,70 0, Τέλος συντήρησης νεκροταφείου 4.000, , , ,24 0, ,24 0, Έσοδα από τον ιερό ναό του Αγ. Θωµά ,00 0, , ,46 0, ,46 0, Έσοδα από την εκµετάλλευση έργων και την παροχή ,00 0, , ,55 0, ,55 0,00 υπηρεσιών 0434 Λοιπά έσοδα από την εκµετάλλευση έργων και την παροχή ,00 0, , ,55 0, ,55 0,00 υπηρεσιών Έσοδα από παρεχόµενες υπηρεσίες στα πρώην Ν.Π ,00 0, , ,55 0, ,55 0, Έσοδα από τέλος Ακίνητης περιουσίας , , , ,61 0, , , Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24Ν 2130/93) , , , ,61 0, , ,68 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Χρήση 2014 Σελίδα 1

2 έν τα Βεβαιωθ ιαγραφ Εισπραχθ Εισπρακτέα Τέλος ακίνητης περιουσίας Ηλεκτροδοτουµένων ,90 0, , ,42 0, ,29 4, Τέλος ακίνητης περιουσίας Μή ηλεκτροδοτουµένων 5.827, , , ,19 0, , , Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών , , , ,45 0, , , Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστηµάτων (άρθρο 20Ν 2539/97) , , , ,45 0, , , Λοιπά τέλη και δικαιώµατα , , , ,16 0, ,16 0, Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) , , , ,25 0, ,25 0, Τέλος αδειών οικοδοµών (άρθρο 23 Β 24/9-20/10/1958) 1.000, , , ,91 0, ,91 0, Τέλος ανανεώσιµων πηγών ενέργειας (άρθρο 38Ν 2773/99) 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0, Έσοδα από κατανοµή τέλους φυσικού αερίου 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ,24 690, , ,06 0, ,06 0, Φόροι ,24 0, , ,64 0, ,64 0, Φόρος ηλεκτροδοτούµενων χώρων (άρθρο 10Ν 1080/80) ,24 0, , ,67 0, ,67 0, Φόρος ζύθου (άρθρο 9 Ν 703/70, άρθρο 12 Ν 1080/80) ,00 0, , ,97 0, ,97 0, Εισφορές 210,00 690,00 900, ,42 0, ,42 0, Εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 Ψηφίσµατος (άρθρο 34 Ν 1337/83) 06 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ 061 Από θεσµοθετηµένους Πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 0611 ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν. 1828/89) 0614 ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θµιας και β/θµιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν. 1946/91) 210,00 690,00 900, ,42 0, ,42 0, , , , ,35 0, ,35 0, , , , ,35 0, ,35 0, ,42 0, , ,75 0, ,75 0, ,32 0, , ,22 0, ,22 0, ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς(δεν περιλαµβάνονται πιστώσεις , , , ,38 0, ,38 0,00 του Π Ε) Επιχορήγηση για την κάλυψη λειτουργικών και επενδυτικών ,00 0, , ,54 0, ,54 0,00 δαπανών (αρθ. 27 Ν. 3756/09) Επιχορήγηση από τους Κ.Α.Π. για την καταβολή µισθωµάτων 7.500, , , ,84 0, ,84 0,00 σχολικών µονάδων (Ν. 3852/10) 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α , , , ,29 0, ,29 0, Λοιπά τακτικά έσοδα , , , ,29 0, ,29 0, Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονοµικού ενδιαφέροντος (άρθρο 25 ΚΚ) , , , ,00 0, ,00 0, Τέλος διαφήµισης της κατηγορίας του άρθρου 15 του Β , , , ,57 0, ,57 0,00 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001) 0718 Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω , , , ,72 0, ,72 0,00 τάξεις Τ.Α.Π.- κατανοµή του 15% (παρ. 19 άρθρο 24 Ν. 2130/93) ,00 0, , ,49 0, ,49 0, Λοιπά τακτικά έσοδα 0, , , ,23 0, ,23 0,00 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α , , , , , , ,41 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Χρήση 2014 Σελίδα 2

3 έν τα Βεβαιωθ ιαγραφ Εισπραχθ Εισπρακτέα 11 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ 700, , , ,83 0, , ,00 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 111 Έσοδα από εκποίηση ακινήτων 0, , , ,83 0, ,83 0, Προσκύρωση δηµοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα 300-0, , , ,83 0, ,83 0, ΚΒΠΝ, άρθρο 56Ν 1416/84) 112 Έσοδα από εκποίηση κινητών 700,00 0,00 700, ,00 0,00 0, , Εκποίηση οχηµάτων (άρθρο 10 Ν 2880/2001) 700,00 0,00 700, ,00 0,00 0, ,00 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ , , , ,04 0, ,04 0,00 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ 121 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών , , , ,04 0, ,04 0, από εθνικούς πόρους , , , ,04 0, ,04 0, Εκλογική Αποζηµίωση 0, , , ,00 0, ,00 0, Επιχορήγηση µαθητών ΟΑΕ ,00 0, , ,00 0, ,00 0, Επιχορήγηση για την κάλυψη των δαπανών θέρµανσης των 0, , , ,28 0, ,28 0,00 σχολικών µονάδων Επιχορήγηση για την υλοποίηση του προγράµµατος " 0, , , ,30 0, ,30 0,00 ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ" Επιχορήγηση προγράµµατος κοινωφελούς εργασίας 5µηνης 0, , , ,46 0, ,46 0,00 απασχόλησης 1212 από συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα ,00 0, , ,00 0, ,00 0, Επιχορήγηση από πρόγραµµα ΕΣΠΑ Εναρµόνιση ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 επαγγελµατικής και οικογενειακής ζωής ( Παιδικοί Σταθµοί) 1214 Λοιπές επιχορηγήσεις 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Επιχορήγηση από τον ΟΣ ΕΛ για αγορά βιβλίων 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ , , , ,58 0, ,58 0, Επιχορηγήσεις από θεσµοθετηµένους πόρους για , , , ,77 0, ,77 0,00 επενδυτικές δαπάνες 1311 ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήµων , , , ,77 0, ,77 0, Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο ,00 400, , ,00 0, ,00 0,00 (13Ν.2880/2001) 1319 Επιχορηγήσεις από θεσµοθετηµένους πόρους για ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 επενδυτικές δαπάνες - Λοιπά ειδικά προγράµµατα Επιχορήγηση ΣΑΤΑ / Πολιτική Προστασία για ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 πυροπροστασία 132 Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα 8, , , ,81 0, ,81 0, Χρηµατοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς 1, , , ,34 0, ,34 0, Επιχορήγηση Υπ. Εσ. για τον καθαρισµό φρεατίων 0, , , ,34 0, ,34 0,00 υδροσυλλογής Επιχορήγηση µέσω ΚΑΠΕ για το έργο Εξοικονόµηση 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ενέργειας Πετρούπολης 1323 Χρηµατοδοτήσεις έργων από ΕΕ 3, , , ,29 0, ,29 0, Επιχορήγηση από Μ.Ο.. για τη µελέτη στατικής επάρκειας 0, , , ,00 0, ,00 0,00 υφιστάµενου κτιρίου στο Ο.Τ Επιχορήγηση από Μ.Ο.. για τη µελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας κλειστού γυµναστηρίου 1ου Λυκείου Πετρούπολης 0, , , ,00 0, ,00 0,00 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Χρήση 2014 Σελίδα 3

4 έν τα Επιχορήγηση από Μ.Ο.. για τη µελέτη επίλυσης και επεµβάσεων στο µεταλλικό φορέα στεγάστρου του κλειστού γυµναστηρίου 1ου Λυκείου Πετρούπολης Επιχορήγηση από Μ.Ο.. για τη στατική µελέτη του έργου Κατασκευή παιδικού σταθµού στο Ο.Τ Επιχορήγηση από ΕΣΠΑ για την ηλεκτροµηχανολογική µελέτη του έργου Κατασκευή παιδικού σταθµού στο Ο.Τ Επιχορήγηση από Μ.Ο.. για τη µελέτη ενεργειακής απόδοσης (ΚΕΝΑΚ) και σύνταξη τευχών δηµοπράτησης του έργου Κατασκευή παιδικού σταθµού στο Ο.Τ Επιχορήγηση από Μ.Ο.. για την τεχνική µελέτη ενεργειακής αναβάθµισης 2ου- 5ου Γυµνασίου και 3ου Γυµνασίου Πετρούπολης Μελέτη ενίσχυσης στατικού φορέα οθόνης θερινού κινηµατογράφου Βεβαιωθ ιαγραφ Εισπραχθ Εισπρακτέα 0, , , ,00 0, ,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,29 0, ,29 0,00 0, , ,71 0,00 0,00 0,00 0, Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα 0, , , ,12 0, ,12 0, Επιχορήγηση από τον ΟΣΚ για τις αναδιαρρυθµίσεις υπάρχοντος κτιρίου - προσθήκη πτέρυγας 10 αιθουσών διδασκαλίας στα 3ο και 6ο. Σχ. Πετρούπ. (συν.) 0, , , ,12 0, ,12 0, Χρηµατοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων Επιχορήγηση από ΕΣΠΑ για τις αναδιαρρυθµίσεις υπάρχοντος κτιρίου - προσθήκη πτέρυγας 10 αιθουσών διδασκαλίας στα 3ο και 6ο ηµοτικά Σχολεία Πετρούπολη 3, , , ,06 0, ,06 0,00 1, , , ,00 0, ,00 0, Χρηµατοδότηση από ΕΣΠΑ για κατασκευή παιδικού σταθµού 1, , , ,00 0, ,00 0,00 στο Ο.Τ. 220 (συν.) Επιχορήγηση από ΕΣΠΑ για την προσθήκη δύο αιθουσών στο 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9ο ηµοτικό Σχολείο (συν.) Επιχορήγηση από ΕΣΠΑ για το έργο Εξοικονόµηση 0, , , ,00 0, ,00 0,00 ενέργειας Πετρούπολης (συν.) Χρηµατοδότηση από ΕΣΠΑ για την αναβάθµιση Πνευµατικού 0, , , ,06 0, ,06 0,00 Κέντρου ήµου Πετρούπολης (συν.) Επιχορήγηση από ΕΕΤΑΑ για την εφαρµογή ιαχείριση 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ευπαθών κοινωνικών οµάδων ήµου Πετρούπολης 1329 Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα 1,00-1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Χρηµατοδότηση από ΕΕΤΑΑ για την αναβάθµιση 1,00-1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Πνευµατικού Κέντρου ήµου Πετρούπολης 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ , , , , , , , Προσαυξήσεις και πρόστιµα , , , , , , , Προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής χρεών (άρθρο 6 Ν , , , ,68 0, ,68 0,00 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93) 1512 Πρόστιµα του ΚΟΚ, του Ν 805/71 και του ΑΝ 170/67(άρθρο 31 Ν 2130/93) , , , ,13 0, ,13 0,00 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Χρήση 2014 Σελίδα 4

5 έν τα Βεβαιωθ ιαγραφ Εισπραχθ Εισπρακτέα 1513 Πρόστιµα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο , , , , , , ,41 Ν 1080/80) 1516 Έσοδα από διάφορες καταλογιστικές αποφάσεις 0, , , ,00 0, ,00 0, Έσοδα από καταλογιστικές αποφάσεις του Ελεγκτικού 0, , , ,00 0, ,00 0,00 Συνεδρίου Καταπτώσεις εγγυήσεων 0, , , ,00 0, ,00 0, Λοιπά πρόστιµα και χρηµατικές ποινές επιβαλλόµενες 1.400, , , ,00 0, ,00 500,00 βάσει ειδικών διατάξεων Πρόστιµα από παραβάσεις νοµοθεσίας περί υπαίθριας 0, , , ,00 0, ,00 0,00 διαφήµισης (αρθ. 6 & 8 Ν. 2946/01) Πρόστιµο κατάληψης κοινοχρήστων χώρων (άρθρο 3 400,00 200,00 600,00 500,00 0,00 500,00 0,00 Ν.1080/80) Πρόστιµα για παραβάσεις των διατάξεων τοπικών 0,00 650,00 650,00 770,00 0,00 270,00 500,00 κανονιστικών αποφάσεων ηµοτικού Συµβουλίου Πρόστιµα από πολεοδοµικές παραβάσεις του Ν. 1337/ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 6.750, , , ,23 0, ,23 0, Λοιπά έκτακτα έσοδα 1.000,00 0, , ,84 0, ,84 0, Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγµατοποιηθείσες για 1.000,00 0, , ,84 0, ,84 0,00 λογαριασµό τρίτων Έσοδα για κάλυψη δαπανών έργων αποχέτευσης 1.000,00 0, , ,84 0, ,84 0, ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 5.750, , , ,39 0, ,39 0, Έσοδα που δεν εµπίπτουν σε κανέναν από τους λοιπούς 5.750, , , ,39 0, ,39 0,00 κωδικούς της οµάδας 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α Έσοδα υπέρ ήµου από περικοπές απεργιών κλπ 5.750,00 0, , ,39 0, ,39 0, Επιχορήγηση για την κάλυψη ζηµιών σε πληµµυροπαθείς 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Επιχορήγηση για την αντιµετώπιση ζηµιών του ήµου µας 0, , , ,00 0, ,00 0,00 από πληµµύρες Έσοδα από ΣΑΤΑ επενδύσεων για τη συντήρηση και 0, , , ,00 0, ,00 0,00 επισκευή οχηµάτων του δήµου 2 ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ , , , , , , ,56 (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 21 ΕΣΟ Α ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ , , , ,08 82, , , Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονοµικών ετών που , , , ,08 82, , ,88 βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά 2111 Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού ,00 0, , ,72 82, , , Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώµατα αποχέτευσης 1.000,00 500, , ,77 0, ,77 0, Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας ,00 0, , ,65 0, , , Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών , , , ,82 0, , , Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα , , , ,12 0, ,12 0, Λοιπά τακτικά έσοδα , , , ,50 0, ,50 0, Έσοδα για την καταβολή των µισθωµάτων των σχολείων 5.131,99 0, ,99 0,00 0,00 0,00 0, Επιχορήγηση για την κάλυψη λειτουργικών και επενδυτικών 0, , , ,62 0, ,62 0,00 δαπανών (αρθ. 27 Ν. 3756/09) 22 ΕΣΟ Α Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ , , , , , , , Έκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονοµικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά , , , , , , ,68 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Χρήση 2014 Σελίδα 5

6 έν τα Βεβαιωθ ιαγραφ Εισπραχθ Εισπρακτέα 2211 Έκτακτα γενικά έσοδα ,00 0, , , , , , Εσοδα κάλυψης µισθοδοσίας ΚΕΠ 5.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Λοιπά έκτακτα γενικευµένα έσοδα (πρωτοβεβαιούµενα) ,00 0, , , , , , Έσοδα προερχόµενα από ανακύκλωση υλικών 300,00 0,00 300,00 261,40 0,00 261,40 0, Έκτακτα ειδικευµένα έσοδα 0, , , ,00 0, ,00 0, Έσοδα ΣΑΤΑ παρελθόντος οικ. έτους 0, , , ,00 0, ,00 0,00 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ,10-1, , , , , ,02 Π.Ο.Ε. 31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΕΙΑ 4,00-1,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0, άνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών 4,00-1,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0, άνεια του Ταµείου Παρακαταθηκών και ανείων 4,00-1,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0, άνειο για διάφορες απαλλοτριώσεις και αγορές 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0, άνειο για την απευθείας αγορά ακινήτου στο Ο.Τ. 326 (Σινέ 1,00-1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Χάρις) άνειο για την απευθείας αγορά οικοπέδων στο Ο.Τ ,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0, άνειο για την απευθείας αγορά οικοπέδων στο Ο.Τ ,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΕΛΦΟΙ 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ,10 0, , , , , ,02 ΕΣΟ Α ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 321 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθ κατά τα ,10 0, , , , , ,61 παρελθόντα οικονοµικά έτη τακτικά έσοδα 3215 Τέλος Ακίνητης Περιουσίας 1.000,00 0, ,00 645,45 14,46 165,22 465, Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών ,00 0, , ,05 22, , , Λοιπά έσοδα ,10 0, , , , , , Έσοδα από µιθώµατα ακινήτων , , , , , , , Έσοδα από κατάληψη κοινοχρήστων χώρων 2.000,00 0, , ,01 0,00 62, , Λοιπά τακτικά έσοδα , , , ,40 0, , , Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθ κατά τα ,00 0, , , , , ,41 προηγούµενα οικονοµικά έτη έκτακτα έσοδα 3221 Έκτακτα γενικά έσοδα ,00 0, , , , , , Πρόστιµο τέλους 2%-5% 9.500,00 0, , , , , , Εσοδα κάλυψης δαπάνης έργων αποχέτευσης ,00 0, , ,87 694, , , Εσοδα από κλήσεις 8.500,00 0, , ,79 970, , , Εσοδα από πρόστιµα κανονισµού καθαριότητας 1.500,00 0, , ,12 130, ,41 0, Λοιπά έκτακτα γενικευµένα έσοδα ,00 0, , , , , ,55 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ , , , ,55 319, , ,01 ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ , , , ,14 319, , , Συνταξιοδοτικές εισφορές ,00 0, , ,98 0, ,98 0, Εισφορά υπέρ του ηµοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα ,00 0, , ,98 0, ,98 0,00 παράστασης 4112 Εξαγορά συντάξιµης υπηρεσίας ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις ,00 0, , ,70 319, , , Φόροι µισθωτών υπηρεσιών ,00 0, , ,99 0, ,99 0, Φόροι και χαρτόσηµο ηµάρχων Αντιδηµάρχων, µελών ηµοτικών Συµβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων ,00 0, , ,60 0, ,60 0,00 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Χρήση 2014 Σελίδα 6

7 έν τα Βεβαιωθ ιαγραφ Εισπραχθ Εισπρακτέα 4123 Φόρων προµηθευτών, εργολάβων, ελευθ. επαγγελµατιών κλπ ,00 0, , ,20 0, ,20 0, Λοιπές κρατήσεις υπέρ του ηµοσίου ,00 0, , ,91 319, , , Χαρτόσηµο και ΟΓΑ Χαρτοσήµου από µισθώσεις ακινήτων ,00 0, , ,91 319, , , Ασφαλιστικές εισφορές , , , ,99 0, ,99 0, Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και ταµεία , , , ,91 0, ,91 0, Εισφορά για το εφάπαξ βοήθηµα του Ν 103/ ,00 0, , ,08 0, ,08 0, Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων , , , ,47 0, ,47 0, Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ ,00 0, , ,72 0, ,72 0,00 & 4142 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων , , , ,75 0, ,75 0, Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Ταχ ,00 0, , ,20 0, ,20 0,00 Ταµιευτηρίου Κρατήσεις ΤΑ ΚΥ-ΤΕΑ Υ συµβάσεων 1,5% (µισθωµάτων, ,00 0, , ,54 0, ,54 0,00 κλπ) Κρατήσεις ΤΑ ΚΥ-ΤΠ Υ συµβάσεων 0,5% (µισθωµάτων, 6.000,00 0, , ,64 0, ,64 0,00 κλπ) Κρατήσεις υπέρ σωµατείου εργαζοµένων 7.000, , , ,93 0, ,93 0, Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΑΥ ,00 0, ,00 258,44 0,00 258,44 0,00 ΥΠΕΧΩ Ε Κράτηση 0,10% στις συµβάσεις που υπάγονται στο Ν ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, /11 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ,00 300, , ,41 0, ,41 0, Επιστροφές χρηµάτων ,00 300, , ,41 0, ,41 0, Επιστροφή χρηµάτων από υπολόγους χρηµατικών 5.000,00 0, , ,40 0, ,40 0,00 ενταλµάτων προπληρωµής Επιστροφή χρηµάτων από υπολόγους χρηµατικών ενταλµάτων 5.000,00 0, , ,40 0, ,40 0,00 προπληρωµής 4212 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής 6.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηµατικών χρηµατικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ. Υπ. Οικον /11652/1997) 2.000,00 0, , ,38 0, ,38 0, Επιστροφή εν γένει χρηµάτων 0,00 300,00 300,00 293,63 0,00 293,63 0, Λοιπές επιστροφές χρηµάτων 0,00 300,00 300,00 293,63 0,00 293,63 0, Επιστροφή εν γένει χρηµάτων ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Λοιπές επιστροφές χρηµάτων ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ , , , ,09 0, ,09 0,00 51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ , , , ,09 0, ,09 0,00 ΧΡΗΣΗΣ 511 Χρηµατικό Υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα , , , ,75 0, ,75 0, Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα , , , ,75 0, ,75 0, Χρηµατικό Υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα , , , ,34 0, ,34 0, Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα , , , ,34 0, ,34 0,00 - ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ , , , , , , ,08 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Χρήση 2014 Σελίδα 7

8 ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ Περίοδος Από 1 Εως 12 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , , , , ,67 0, ,62 0,00 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ , , , , ,67 0, ,62 0,00 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού , , , , ,96 0, ,16 0, Αποδοχές υπάλληλων ειδικών θέσεων , , , , ,70 0, ,58 0, Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) , , , , ,70 0, ,58 0, Αποδοχές νοµικού συµβούλου µε πάγια αντιµισθία , , , , ,48 0, ,80 0, Αποδοχές ειδικών συµβούλων , , , , ,22 0, ,78 0, Εργοδοτικές εισφορές ήµων και κοινοτήτων , , , , ,26 0, ,58 0,00 κοινωνικής ασφάλισης 6053 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 8.941, , , , ,18 0, ,66 0, Εργοδοτικές εισφορές νοµικού συµβούλου υπέρ 1.672,31 0, , , ,30 0,00 197,01 0,00 ΤΑΜΕΙΟΥ ΝΟΜΙΚΩΝ Εργοδοτικές εισφορές ειδικού συµβούλου υπέρ 6.757,21 0, , , ,26 0,00 779,95 0,00 ΤΣΜΕ Ε Εργοδοτικές εισφορές ειδικού συµβούλου υπέρ 512,32 0,00 512,32 451,60 451,60 0,00 60,72 0,00 ΤΑΜΕΙΟΥ ΝΟΜΙΚΩΝ Εργοδοτικές εισφορές προγράµµατος κοινωφελούς 0, , , , ,02 0, ,98 0,00 εργασίας 5µηνης απασχόλησης υπέρ ΙΚΑ 6056 Ετήσια εισφορά στο ΤΕΑ Υ/ΤΠ Υ (ΤΑ ΚΥ) (άρθρα 3 Ν.1726/44, 30 Ν.2262/ Ν 4260/61 και 33 Ν 5441/66) , , , , ,08 0,00 306,92 0, απάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιµόρφωσης 1.000, , , , ,00 0, ,00 0,00 προσωπικού 6073 απάνες επιµόρφωσης προσωπικού και συµµετοχής σε 0, , ,00 765,00 765,00 0, ,00 0,00 συνέδρια και σεµινάρια 6074 απάνες διαδικασιών πρόσληψης που αποδίδονται 1.000, , , , ,00 0, ,00 0,00 στο ΑΣΕΠ (άρθρο 13Ν. 2597/97) απάνη επιµόρφωσης οδηγών για την απόκτηση 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 πιστοποιητικού επαγγελµατικής ικανότητος απάνες εκπαίδευσης προσωπικού και λοιπών 1.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 εργασιών στο µηχανογραφικό σύστηµα του ήµου 61 Αµοιβές αιρετών και τρίτων , , , , ,13 0, ,23 0, Αµοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελµατιών , , , , ,70 0, ,30 0, Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων 8.000, , , , ,69 0, ,31 0, Αµοιβές νοµικών 4.000, , , , ,69 0, ,31 0, Αµοιβές συµβολαιογράφων 4.000,00 500, , , ,00 0,00 500,00 0,00 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Χρήση 2014 Σελίδα 8

9 6116 Αµοιβές δικαστικών επιµελητών 1.000, , , , ,01 0,00 999,99 0, Λοιπές αµοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελµατία , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Αµοιβές προσωπικού µε σύµβαση µίσθωσης έργου , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, απάνες αιρετών , , , , ,48 0, ,37 0, Έξοδα παραστάσεως ηµάρχου Έξοδα παράστασης δηµάρχου ή προέδρου κοινότητας, αντιδηµάρχου και προέδρου δηµοτικού συµβουλίου (άρθρο 175 ΚΚ) ,00 0, , , ,00 0, ,00 0, Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης 8.332, , , , ,48 0, ,37 0,00 και των λοιπών παροχών σε αιρετούς Εργοδοτικές εισφορές αιρετών υπέρ Ι.Κ.Α , , , , ,34 0, ,43 0, Εργοδοτικές εισφορές αιρετών υπέρ ΤΕΑΥΕΚ 1.006,08 0, ,08 922,24 922,24 0,00 83,84 0, Εργοδοτικές εισφορές αιρετών υπέρ ΤΑ ΚΥ-ΤΕΑ Υ 0, , ,00 923,40 923,40 0,00 426,60 0, Εργοδοτικές εισφορές αιρετών υπέρ ΤΥ ΚΥ 0, , , , ,50 0,00 517,50 0, Αµοιβές τρίτων µη Ελευθέρων Επαγγελµατιών 3.000, , , , ,00 0, ,00 0, Λοιπές παροχές τρίτων 3.000, , , , ,00 0, ,00 0, Αµοιβή µελών επιτροπών κατατακτηρίων και 3.000, , , , ,00 0, ,00 0,00 πτυχιακών εξετάσεων 614 Αµοιβές τρίτων µε την ιδιότητα νοµικού προσώπου ,00-413, , , ,88 0, ,63 0, Αµοιβές νοµικών προσώπων ηµόσιου ικαίου 1.000, , ,00 578,10 578,10 0, ,90 0, Έξοδα για τη χορήγηση στοιχείων από Γ.Γ.Π.Σ. ( 1.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 ΚΕΠΥΟ) Πληρωµή εξόδων για την εκτίµηση ακινήτων από 0, , ,00 578,10 578,10 0,00 421,90 0,00 σώµα εκτιµητών 6142 Αµοιβές νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου , , , , ,78 0, ,73 0, Σύµβαση παροχής υπηρεσιών συναφών µε τους 4.500,00 0, , , ,00 0,00 195,00 0,00 σκοπούς της.ε.π.α.α.π Ηχογράφηση, ηλεκτρονική επεξεργασία, φωτοεκτύπωση, βιβλιοδεσία και εγγραφή σε cd των πρακτικών.σ. & Ο.Ε , , , , ,78 0, ,73 0, Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης , , , , ,07 0, ,93 0, ικαιώµατα τρίτων ( ΕΗ κλπ) από την είσπραξη , , , , ,07 0, ,93 0,00 τελών και φόρων 62 Παροχές τρίτων , , , , ,00 0, ,00 0, Επικοινωνίες , , , , ,00 0, ,00 0, Ταχυδροµικά Τέλη 7.000, , , , ,00 0,00 0,00 0, Ταχυδροµικά τέλη 7.000, , , , ,00 0,00 0,00 0, Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη , , , , ,00 0, ,00 0,00 εσωτερικού Τηλεφωνικά τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη , , , , ,00 0, ,00 0,00 εσωτερικού 6224 Λοιπές Επικοινωνίες 2.000,00 0, , , ,00 0,00 500,00 0, Εργασίες διεκπεραίωσης αλληλογραφίας ΚΕΠ και 2.000,00 0, , , ,00 0,00 500,00 0,00 υπηρεσιών του ήµου (ταχυµεταφορές 2014) 63 Φόροι - Τέλη , , , , ,53 0, ,47 0,00 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Χρήση 2014 Σελίδα 9

10 631 Φόροι ,00 0, , , ,23 0, ,77 0, Φόροι τόκων ,00 0, , , ,23 0, ,77 0, Φόροι τόκων τραπεζικών καταθέσεων ,00 0, , , ,23 0, ,77 0, ιάφοροι φόροι και τέλη 5.000, , , , ,30 0, ,70 0, Λοιποί φόροι και τέλη 5.000, , , , ,30 0, ,70 0, Φόρος Ακίνητης Περιουσίας ( Ν. 3842/10) 3.000, , , , ,07 0,00 18,93 0, Πληρωµή διαφόρων τελών για ακίνητα του ήµου 2.000,00 0, ,00 35,00 35,00 0, ,00 0, Βεβαιωµένες οφειλές της ΕΠΑΑΠ έως 31/12/2010 0, , , , ,23 0,00 131,77 0,00 προς το Ελληνικό ηµόσιο Τέλος υπαγωγής στη ρύθµιση αυθαιρέτων του Ν. 0, , , , ,00 0, ,00 0, /2013 και ποσοστό ανταπόδοσης ΤΕΕ 64 Λοιπά γενικά έξοδα , , , , ,72 0, ,61 0, ηµόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και 0, , , , ,78 0,00 0,00 0,00 διαφήµισης) 6434 Λοιπές δαπάνες δηµοσίων σχέσεων 0, , , , ,78 0,00 0,00 0, Προµήθεια γεύµατος κλπ. στα µέλη των εφορευτικών επιτροπών που θα διεξάγουν τις εκλογές του Μαΐου , , , , ,78 0,00 0,00 0, Συνέδρια και εορτές 2.000,00 0, , , ,70 0,00 228,30 0, απάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών 2.000,00 0, , , ,70 0,00 228,30 0, Συνδροµές 7.000,00 0, , , ,54 0, ,46 0, Συνδροµές σε εφηµερίδες και περιοδικά και 4.500,00 0, , , ,30 0,00 194,70 0,00 ηλεκτρονικά µέσα 6452 Συνδροµές internet 1.000,00 0, ,00 226,37 226,37 0,00 773,63 0, Λοιπές συνδροµές 1.500,00 0, ,00 884,87 884,87 0,00 615,13 0, Συνδροµή σύνδεσης συναγερµών ηµοτικών κτιρίων 1.500,00 0, ,00 884,87 884,87 0,00 615,13 0,00 µε κεντρικό σταθµό ιάφορα έξοδα γενικής φύσεως , , , , ,70 0, ,85 0, ικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών , , , , ,62 0, ,38 0,00 αποφάσεων ή συµβιβαστικών πράξεων ικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών 0, , , , ,98 0, ,02 0,00 αποφάσεων ή συµβιβαστικών πράξεων Έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων Ωδείου , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Έξοδα εκτέλεσης δικαστικής απόφασης υπαλλήλων , , , , ,64 0,00 327,36 0,00 αορίστου χρόνου 6494 Έξοδα συµβολαιογράφων και δικαστικών 2.000, , , , ,74 0, ,26 0,00 επιµελητών Έξοδα δικαστικών επιµελητών 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0, Έξοδα συµβολαιογράφων 1.000, , , , ,77 0,00 956,23 0, Εξοδα νοµικών 500, , ,00 620,97 620,97 0,00 879,03 0, Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως , , , , ,34 0, ,21 0, Φωτοαντίγραφα & αναπαραγωγές σχεδίων ,00 0, ,00 937,13 937,13 0, ,87 0, απάνη έκδοσης αντιγράφων συµβολαίων ακινήτων του ήµου απάνες µεταγραφής συµβολαίων ακινήτων στο υποθηκοφυλακείο 500,00 0,00 500,00 313,35 313,35 0,00 186,65 0,00 500, , ,00 567,00 567,00 0,00 933,00 0,00 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Χρήση 2014 Σελίδα 10

11 Προµήθεια διαφόρων ενηµερωτικών εντύπων (συν.) , , , , ,21 0,00 0,79 0, Προµήθεια πανώ 2.000,00 0, , , ,10 0,00 560,90 0, Καταβολή προς τον ΟΣ ΕΛ για το δηµόσιο δανεισµό 0,00 380,00 380,00 0,00 0,00 0,00 380,00 0,00 βιβλίων απάνες κατάργησης και επαύξησης δικτύων Ε ΗΕ 0, , , , ,55 0,00 0,00 0, Καταβολή αποζηµίωσης σε ιδιώτες, λόγω ζηµιών εντός 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 των ορίων του ήµου Καταβολή εκλογικής αποζηµίωσης στους δικαιούχους 0, , , , ,00 0, ,00 0,00 υπαλλήλους απάνες σύνδεσης του 4ου Παιδ. Σταθµού στο δίκτυο 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 της Ε ΗΕ 65 Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστης , , , , ,00 0, ,00 0, Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστεως , , , , ,30 0, ,70 0,00 ( άνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών) 6515 Αµοιβές και προµήθειες τραπεζών , , , , ,30 0, ,70 0, Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστεως , , , , ,70 0, ,30 0,00 ( άνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών) 6521 Τόκοι δανείων εσωτερικού , , , , ,69 0, ,31 0, Τόκοι δανείων Τ.Π. & , , , , ,23 0, ,77 0, Τόκοι δανείων από άλλους πιστωτικούς οργανισµούς ,00 0, , , ,46 0, ,54 0, Χρεολύσια δανείων εσωτερικού , , , , ,01 0,00 438,99 0, Χρεολύσια δανείων από άλλους πιστωτικούς οργανισµούς 67 Πληρωµές για µεταβιβάσεις εισοδηµάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - ωρεές) , , , , ,01 0,00 438,99 0, , , , , ,33 0, ,15 0, Υποχρεωτικές µεταβιβάσεις σε νοµικά πρόσωπα , , , , ,61 0, ,87 0, Απόδοση σε σχολικές επιτροπές , , , , ,23 0, ,25 0, Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές ,20 0, , , ,23 0, ,97 0, Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές για την κάλυψη των 0, , ,28 0,00 0,00 0, ,28 0,00 δαπανών θέρµανσης των σχολικών µονάδων 6715 Επιχορήγηση δηµοτικών ή κοινοτικών ΝΠ 0, , , , ,38 0, ,62 0, Επιχορήγηση της Η.Κ.Ε.ΠΕ , , , , ,00 0,00 0,00 0, Επιχορήγηση για την υλοποίηση του προγράµµατος " 0, , , , ,38 0, ,62 0,00 ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ " 6718 Λοιπές υποχρεωτικές πληρωµές για µεταβιβάσεις ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 εισοδηµάτων σε τρίτους Ετήσια συµµετοχή στο ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ 672 Υποχρεωτικές εισφορές ,00 0, , , ,72 0, ,28 0, Εισφορά υπέρ συνδέσµων ,00 0, , , ,34 0, ,66 0, Εισφορά υπέρ Ε ΣΝΑ ,00 0, , , ,18 0, ,82 0, Εισφορά υπέρ ΑΣ Α (0,8%) ,00 0, , , ,16 0,00 1,84 0, Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές ,00 0, , , ,38 0, ,62 0, Υποχρεωτική εισφορά 15% επί των εσόδων από ΤΑΠ ,00 0, , , ,38 0, ,62 0, Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις , , , , ,00 0, ,00 0,00 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Χρήση 2014 Σελίδα 11

12 6733 Καταβολή χρηµατικών βοηθηµάτων σε άπορους , , , , ,00 0, ,00 0,00 δηµότες Καταβολή χρηµατικών βοηθηµάτων σε άπορους ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 δηµότες Απόδοση χρηµατικών βοηθηµάτων σε πληµµυροπαθείς 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωµατεία , , , , ,00 0, ,00 0, Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 σωµατεία ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ - ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , , , , ,91 0, ,26 0,00 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ , , , , ,10 0, ,07 0,00 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού , , , , ,30 0, ,47 0, Αποδοχές µονίµων υπάλληλων , , , , ,70 0, ,56 0, Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) , , , , ,59 0, ,67 0, Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, , , , , ,89 0,00 859,77 0,00 δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Τακτικές αποδοχές µόνιµου προσωπικού Κ.Ε.Π ,60 0, , , ,70 0, ,90 0, Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές , , , , ,11 0, ,89 0, Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας µόνιµου προσωπικού ήµου Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας µόνιµου προσωπικού Κ.Ε.Π. 602 Αποδοχές τακτικών υπάλληλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 6022 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 8.200, , , , ,86 0,00 575,14 0, ,00 0, ,00 497,25 497,25 0, ,75 0, , , , , ,84 0, ,10 0, , , , , ,43 0, ,35 0, , , , , ,41 0,00 708,75 0, Αµοιβή Ληξιάρχου 1.198,43 0, , , ,68 0,00 110,75 0, Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 3.000,00 0, , , ,53 0,00 455,47 0, Αµοιβή πρακτικογράφου.σ. 0, , ,73 943,20 943,20 0,00 142,53 0, Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύµβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ηµεροµισθίων ωροµισθίων κλπ) , , , , ,46 0, ,30 0, Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) , , , , ,46 0, ,30 0, Αποζηµίωση µαθητών ΟΑΕ , , , , ,92 0, ,08 0, Αποζηµίωση σπουδαστών ΤΕΙ ,76 130, , , ,54 0, ,22 0,00 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Χρήση 2014 Σελίδα 12

13 605 Εργοδοτικές εισφορές ήµων και κοινοτήτων , , , , ,30 0, ,51 0,00 κοινωνικής ασφάλισης 6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση , , , , ,90 0, ,06 0,00 ηµοσίου ικαίου Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥ ΚΥ ,53 0, , , ,60 0, ,93 0, Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΑ ΚΥ-ΤΕΑ Υ 5.377, , , , ,78 0, ,23 0, Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑ Υ 1.431,94 700, , , ,82 0,00 177,12 0, Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ταµείου Υγειονοµικής 2.746, , , , ,98 0,00 370,61 0,00 Περίθαλψης Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥ ΚΥ µόνιµου , , , , ,25 0,00 284,92 0,00 προσωπικού Κ.Ε.Π Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΑ ΚΥ-ΤΕΑ Υ µόνιµου 1.272, , , , ,49 0,00 12,23 0,00 προσωπικού Κ.Ε.Π Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ι.Κ.Α. µόνιµου 0, , , , ,98 0,00 19,02 0,00 προσωπικού 6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση , , , , ,06 0, ,41 0,00 αορίστου χρόνου Εργοδοτικές εισφορές αορίστου υπέρ ΙΚΑ , , , , ,03 0, ,29 0, Εργοδοτικές εισφορές ληξιάρχου υπέρ ΙΚΑ 329,15 0,00 329,15 287,17 287,17 0,00 41,98 0, Εργοδοτικές εισφορές πρακτικογράφου.σ. 0,00 294,00 294,00 246,86 246,86 0,00 47,14 0, Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού , , , , ,34 0, ,04 0, Εργοδοτικές εισφορές µαθητών ΟΑΕ. σπουδαστών , , , , ,34 0, ,04 0,00 ΤΕΙ υπέρ ΙΚΑ 62 Παροχές τρίτων , , , , ,84 0, ,60 0, Ενοίκια - Μισθώµατα , , , , ,75 0, ,34 0, Μισθώµατα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων , , , , ,75 0, ,34 0, Ασφάλιστρα 3.500,00 0, , , ,60 0, ,40 0, Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 3.500,00 0, , , ,60 0, ,40 0, Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων ,00 0, , , ,60 0, ,40 0, Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης , , , , ,65 0, ,35 0,00 από τρίτους 6261 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του 4.500, , , , ,35 0, ,65 0,00 ήµου Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του ήµου 0, , , , ,20 0,00 6,80 0, Συντήρηση & Επισκευή εγκαταστάσεων ασανσέρ 4.500, , , , ,15 0, ,85 0, Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων 2.000, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 εγκαταστάσεων απάνη για την πιστοποίηση των ανελκυστήρων 2.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Έλεγχος πυρανίχνευσης εγκαταστάσεων 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων 4.000, , , , ,89 0, ,11 0, Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων , , , , ,89 0,00 71,11 0, Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων , , , , ,84 0, ,16 0, Συντήρηση και επισκευή Η/Υ και εκτυπωτών , , , , ,28 0, ,72 0, Συντήρηση και επισκευή φαξ 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0, Συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικών 3.500,00 0, , , ,77 0, ,23 0,00 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Χρήση 2014 Σελίδα 13

14 Συµβόλαιο συντήρησης φωτοτυπικών , , , , ,75 0, ,25 0, Συντήρηση και επισκευή κλιµατιστικών 5.000, , , , ,04 0,00 806,96 0, Συντήρηση και επισκευή µηχανών γραφείου 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0, Συντήρηση και επισκευή συναγερµών 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0, Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού 5.500,00-846, , , ,28 0, ,72 0,00 εξοπλισµού σκευών και λοιπού εξοπλισµού Συντήρηση & επισκευή φωτοτυπικών (συν.) 0,00 154,00 154,00 0,00 0,00 0,00 154,00 0, Συντήρηση & επισκευή Η/Υ 2013 (συν.) 1.000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Συντήρηση πυροσβεστήρων 3.000,00 0, , , ,83 0,00 22,17 0, Συντήρηση και επισκευή επίπλων και σκευών 1.000,00 0, ,00 141,45 141,45 0,00 858,55 0, Συντήρηση & επισκευή συναγερµού ηµ. 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 Καταστηµάτων 6266 Συντήρηση Εφαρµογών λογισµικού , , , , ,29 0, ,71 0, Συντήρηση Εφαρµογών λογισµικού Οικονοµικής 7.800,00 0, , , ,80 0, ,20 0,00 ιαχείρησης & Προσωπικού Συντήρηση Εφαρµογών λογισµικού ιοικητικών 3.400,00 0, , , ,65 0, ,35 0,00 εφαρµογών Επαύξηση δυνατοτήτων και διασύνδεση της 0, , , , ,50 0,00 42,50 0,00 Οικονοµικής ιαχείρισης µε τη Γ.Γ.Π.Σ Συµβόλαιο συντήρησης έργου gis ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Συµβόλαιο συντήρησης έργου portal ,00 0, , , ,34 0, ,66 0, Ύδρευση, Φωτισµός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές , , , , ,84 0, ,51 0,00 τρίτων) 6271 Ύδρευση δηµοτικών κτιρίων κ.λ.π ,00 0, , , ,00 0, ,00 0, Ύδρευση δηµοτικών κτιρίων ,00 0, , , ,00 0, ,00 0, Φωτισµός και κίνηση (µε ηλεκτρισµό ή φωταέριο) , , , , ,84 0, ,51 0,00 για δικές τους υπηρεσίες Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό δηµοτικών , , , , ,84 0, ,51 0,00 κτιρίων 63 Φόροι - Τέλη 2.000,00 0, , , ,00 0,00 360,00 0, Τέλη κυκλοφορίας µεταφορικών µέσων 2.000,00 0, , , ,00 0,00 360,00 0, Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 2.000,00 0, , , ,00 0,00 360,00 0,00 64 Λοιπά γενικά έξοδα 5.300, , , , ,78 0, ,22 0, Έξοδα µεταφορών 1.300,00 0, , , ,00 0,00 202,00 0, Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων µεταφορικών µέσων 1.300,00 0, , , ,00 0,00 202,00 0,00 (καύσιµα, λιπαντικά, διόδια κλπ) Έξοδα ελέγχου ΚΤΕΟ 1.200,00 0, , , ,00 0,00 200,00 0, Έξοδα διοδίων 100,00 0,00 100,00 98,00 98,00 0,00 2,00 0, Έξοδα δηµοσιεύσεων 4.000, , , , ,78 0, ,22 0, Έξοδα δηµοσίευσης οικονοµικών καταστάσεων 0, , ,00 782,28 782,28 0, ,72 0, ηµοσίευση προκηρύξεων 4.000, , , , ,50 0, ,50 0,00 66 απάνες προµήθειας αναλωσίµων , , , , ,18 0, ,78 0, Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις , , , , ,24 0, ,96 0, Προµήθεια βιβλίων κ.λ.π. 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0, Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων , , , , ,25 0,00 237,75 0,00 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Χρήση 2014 Σελίδα 14

15 Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 3.000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, (συν.) Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 8.000,00 0, , , ,25 0,00 237,75 0, Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανογράφησης , , , , ,81 0, ,39 0,00 και πολλαπλών εκτυπώσεων Προµήθεια αυτοκόλλητων εντύπων 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Προµήθεια φωτοτυπικού χάρτου 2013 (συν.) 1.500, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Προµήθεια φωτοτυπικού χάρτου , , , , ,60 0,00 458,40 0, Προµήθεια υπηρεσιακών βιβλίων 500,00-200,00 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0, Προµήθεια υπηρεσιακών εντύπων και µπλοκ 1.500,00 0, , , ,00 0,00 24,00 0, Προµήθεια υλικών µηχανογράφησης 2013 (συν.) 2.500, ,80 49,20 49,20 49,20 0,00 0,00 0, Προµήθεια υλικών µηχανογράφησης ,00 0, , , ,27 0, ,73 0, Προµήθεια αναλώσιµου υλικού φαξ ,00 0, , , ,91 0, ,09 0, Προµήθεια µηχανογραφικού χαρτιού 1.200,00 0, ,00 442,80 442,80 0,00 757,20 0, Προµήθεια φακέλων αλληλογραφίας 2.000,00 0, ,00 645,75 645,75 0, ,25 0, Προµήθεια αναλλώσιµων υλικών φωτοτυπικών ,00 0, ,00 716,28 716,28 0, ,72 0, Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 3.000, , , , ,18 0, ,82 0, Είδη υγιεινής και καθαριότητας , , , , ,13 0, ,97 0, Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού , , , , ,13 0, ,97 0, Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού , , , , ,03 0, ,97 0, Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού , , , , ,10 0,00 0,00 0,00 (συν.) 664 Καύσιµα και λιπαντικά , , , , ,94 0, ,72 0, Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση , , , , ,82 0, ,71 0,00 µεταφορικών µέσων Προµήθεια καυσίµων για κίνηση µεταφορικών µέσων ,00 0, , , ,29 0, ,71 0, Προµήθεια καυσίµων για κίνηση µεταφορικών µέσων 2.500, ,47 656,53 656,53 656,53 0,00 0,00 0, (συν.) 6643 Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό ,00-578, , , ,12 0, ,01 0, Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό ,00-578, , , ,13 0,00 0,00 0,00 (συν.) Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό ,00 0, , , ,99 0, ,01 0, Ανταλλακτικά µηχανικού και λοιπού εξοπλισµού 3.500,00-300, , , ,85 0, ,15 0, Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων 1.500,00-300, , , ,10 0,00 129,90 0, Ανταλλακτικά προγραµµατισµένης συντήρησης 1.500,00-300, , , ,10 0,00 129,90 0,00 µεταφορικών µέσων Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού 2.000,00 0, , , ,75 0,00 985,25 0,00 εξοπλισµού Προµήθεια ανταλλακτικών επισκευής Η/Υ & 2.000,00 0, , , ,75 0,00 985,25 0,00 περιφερειακών 669 Λοιπές προµήθειες 600, , ,00 183,02 183,02 0, ,98 0, Λοιπές προµήθειες αναλωσίµων 600, , ,00 183,02 183,02 0, ,98 0, Προµήθεια εµφιαλωµένου νερού στα γήπεδα Αλκυών 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0, Προµήθεια χαρτοκιβωτίων αρχείου 0, , ,00 183,02 183,02 0,00 816,98 0,00 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Χρήση 2014 Σελίδα 15

16 7 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ , , , , ,81 0, ,19 0,00 71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειες , , , , ,81 0, ,19 0,00 παγίων 713 Προµήθειες παγίων , , , , ,81 0, ,19 0, Έπιπλα σκεύη 2.000, , , , ,79 0,00 194,21 0, Προµήθεια επίπλων 2.000,00 500, , , ,44 0,00 185,56 0, Προµήθεια αρχειοθηκών δηµοτολογίων 0, , , , ,35 0,00 8,65 0, Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά ,00 0, , , ,95 0,00 978,05 0,00 συγκροτήµατα και λογισµικά Προµήθεια συστηµάτων Η/Υ, εκτυπωτών λοιπών ,00 0, , , ,10 0,00 811,90 0,00 περιφερειακών και λογισµικών Προµήθεια λογισµικών Η/Υ ,00 0, , , ,85 0,00 166,15 0, Λοιπός εξοπλισµός 3.800, , , , ,07 0, ,93 0, Προµήθεια φαξ 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 800,00 0, Προµήθεια µηχανισµού σήµανσης ωραρίου 0, , , , ,05 0,00 76,95 0,00 εργαζοµένων Προµήθεια κλιµατιστικών 1.000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Προµήθεια και τοποθέτηση µεµβρανών επικάλυψης 0, , , , ,70 0,00 413,30 0,00 υαλοπινάκων Προµήθεια λοιπού εξοπλισµού 2.000,00 0, , , ,92 0,00 243,08 0, Προµήθεια ηλεκτρονικών - ψηφιακών µηχανισµών 0,00 830,00 830,00 590,40 590,40 0,00 239,60 0,00 σήµανσης (συν.) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & , , , , ,25 0, ,01 0,00 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ , , , , ,03 0, ,54 0,00 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού , , , , ,64 0, ,55 0, Αποδοχές µονίµων υπάλληλων , , , , ,02 0, ,65 0, Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) , , , , ,68 0, ,99 0, Τακτικές αποδοχές µόνιµου προσωπικού πρώην ,97 0, , , ,97 0, ,00 0,00 Νοµικών Προσώπων Τακτικές αποδοχές µόνιµου προσωπικού Παιδ , , , , ,71 0, ,43 0,00 Σταθµών Τακτικές αποδοχές µόνιµου ιατρού ,56 0, ,56 0,00 0,00 0, ,56 0, Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 7.800, , , , ,34 0, ,66 0, Εφάπαξ βοήθηµα του Ν. 103/ , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Αποδοχές τακτικών υπάλληλων µε σύµβαση , , , , ,51 0, ,77 0,00 αορίστου χρόνου 6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) , , , , ,61 0, ,67 0, Τακτικές αποδοχές προσωπικού αορίστου χρόνου πρώην Νοµικών Προσώπων , , , , ,61 0, ,67 0,00 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Χρήση 2014 Σελίδα 16

17 6022 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 604 Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύµβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ηµεροµισθίων ωροµισθίων κλπ) 6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Τακτικές αποδοχές προσωπικού ορισµένου χρόνου Παιδ. Σταθµών 605 Εργοδοτικές εισφορές ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου υπέρ ΤΥ ΚΥ Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου υπέρ ΤΑ ΚΥ-ΤΕΑ Υ Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου υπέρ Ι.Κ.Α Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥ ΚΥ µόνιµου προσωπικού Παιδ. Σταθµών Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΑ ΚΥ-ΤΕΑ Υ µόνιµου προσωπικού Παιδ. Σταθµών Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ι.Κ.Α. µόνιµου προσωπικού Παιδ. Σταθµών Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑ Υ µόνιµου προσωπικού Παιδ. Σταθµών Εργοδοτικές εισφορές υγειονοµικής περίθαλψης 9.000,00 0, , , ,90 0, ,10 0, , , , , ,51 0, ,76 0, , , , , ,51 0, ,76 0, , , , , ,51 0, ,76 0, ,15 630, , , ,59 0, ,56 0, , , , , ,53 0, ,62 0, ,15 200, , , ,65 0,00 232,50 0,00 484, , , , ,31 0, ,02 0, , , , , ,21 0,00 217,51 0, ,47 0, , , ,99 0,00 47,48 0, , , , , ,76 0, ,33 0, , , , , ,40 0,00 735,47 0, ,14-200, , , ,75 0,00 172,39 0, , , , , ,46 0, ,12 0,00 µόνιµου προσωπικού Παιδ. Σταθµών Εργοδοτικές εισφορές ΤΣΑΥ- σύνταξης ιατρού 2.664,96 0, ,96 0,00 0,00 0, ,96 0, Εργοδοτικές εισφορές ΤΣΑΥ- υγείας ιατρού 1.255,08 0, ,08 0,00 0,00 0, ,08 0, Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑ Υ ιατρού 599,76 0,00 599,76 0,00 0,00 0,00 599,76 0, Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση , , , , ,07 0, ,30 0,00 αορίστου χρόνου Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση , , , , ,07 0, ,30 0,00 αορίστου χρόνου υπέρ Ι.Κ.Α Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού , , , , ,99 0, ,64 0, Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση , , , , ,99 0, ,64 0,00 ορισµένου χρόνου Παιδ. Σταθµών υπέρ Ι.Κ.Α. 606 Παρεπόµενες παροχές και έξοδα προσωπικού , , , , ,01 0, ,81 0, Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού , , , , ,01 0, ,81 0,00 προσωπικού κ.λ.π.) Προµήθεια γάλακτος προσωπικού ,00 0, , , ,46 0, ,54 0, Προµήθεια γάλακτος 2013 (συν.) 8.000, , , , ,82 0,00 0,00 0,00 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Χρήση 2014 Σελίδα 17

18 Είδη ατοµικής προστασίας 2013 (συν.) 0, , , , ,73 0, ,27 0, Είδη ατοµικής προστασίας , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61 Αµοιβές αιρετών και τρίτων , , , , ,63 0, ,62 0, Αµοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελµατιών , , , , ,36 0, ,47 0, Λοιπές αµοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελµατία , , , , ,36 0, ,47 0, Αµοιβές προσωπικού µε σύµβαση µίσθωσης έργου , , , , ,80 0, ,20 0, Αµοιβή ελευθ. επαγγελµατιών για πολιτιστικές ,00 0, , , ,34 0, ,66 0,00 εκδηλώσεις Ωδείου Αµοιβή ελευθ. επαγγελµατιών για Ανώτερη ραµατική ,00 0, , , ,00 0,00 800,00 0,00 Σχολή Αµοιβή ελευθ. επαγγελµατιών για σεµινάρια θεατρικού ,00-455, , , ,00 0,00 65,00 0,00 εργαστηρίου Αµοιβή ιατρού εργασίας 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Αµοιβή ελευθ. επαγγελµατιών για σεµινάρια Ωδείου ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, Αµοιβή εργαζοµένων µε ανταποδοτικά , , , , ,22 0, ,61 0, Λοιπές Αµοιβές και έξοδα τρίτων , , , , ,27 0, ,15 0, Λοιπά έξοδα τρίτων , , , , ,27 0, ,15 0, απάνες στείρωσης και ιατροφαρµακευτικής 6.000, , , , ,42 0,00 0,00 0,00 περίθαλψης αδέσποτων 2013 (συν.) Μίσθωση ταχυδροµικής θυρίδας αλληλογραφίας 0,00 200,00 200,00 56,85 56,85 0,00 143,15 0, απάνες στείρωσης και ιατροφαρµακευτικής 5.000, , , , ,00 0, ,00 0,00 περίθαλψης αδέσποτων Παροχές τρίτων , , , , ,27 0, ,50 0, Ενοίκια - Μισθώµατα , , , , ,01 0, ,76 0, Μισθώµατα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων , , , , ,83 0, ,21 0, Μισθώµατα κτιρίων πρώην ΝΠ ,04 0, , , ,89 0, ,15 0, Μισθώµατα κτιρίων Παιδ. Σταθµών , , , , ,94 0, ,06 0, Μισθώµατα µεταφορικών µέσων , , , , ,29 0,00 866,44 0, Μισθώµατα µεταφορικών µέσων , , , , ,56 0,00 866,44 0, Μισθώµατα µεταφορικών µέσων 2013 (συν.) , , , , ,73 0,00 0,00 0, Λοιπά µισθώµατα ,00-297, , , ,89 0, ,11 0, Μίσθωση χηµικών τουαλετών αθλητ. εγκαταστάσεων 3.500,00-297, , , ,73 0,00 934,27 0, Μισθώµατα σχολείων ,00 0, , , ,16 0, ,84 0, Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης , , , , ,04 0, ,96 0,00 από τρίτους 6261 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 ήµου Εργασίες αποκατάστασης µόνωσης δώµατος 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 Πολιτιστικού Κέντρου 6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων 8.500, , , , ,40 0, ,60 0,00 εγκαταστάσεων Συντήρηση και επισκευή καυστήρων 3.500,00 0, ,00 344,40 344,40 0, ,60 0,00 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Χρήση 2014 Σελίδα 18

19 Εργασίες προληπτικής συντήρησης και επισκευής εσωτερικής εγκατάστασης δικτύων φυσικού αερίου, καυστήρων και λεβήτων αερίου στο Γυµναστήριο και στο ηµ Εργασίες προληπτικής συντήρησης και επισκευής εσωτερικής εγκατάστασης δικτύων φυσικού αερίου, καυστήρων και λεβήτων αερίου στο Γυµναστήριο και στο ηµ Συντήρηση και επισκευή καµινιού εργαστηρίου κεραµεικής 5.000,00-695, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00 800,00 0, Εργασίες συντήρησης σε δάπεδα γηπέδων 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων 4.000,00 300, , , ,24 0, ,76 0, Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρικών και 2.000,00-700, ,00 636,04 636,04 0,00 663,96 0,00 ηλεκτρονικών συσκευών και µηχανηµάτων Συντήρηση και επισκευή οργάνων γυµναστικής και 1.500, , , , ,40 0,00 310,60 0,00 αθλητικού εξοπλισµού Συντήρηση και επισκευή ψυκτών νερού 500,00 0,00 500,00 73,80 73,80 0,00 426,20 0, Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού 2.000,00 0, , , ,30 0,00 597,70 0,00 εξοπλισµού σκευών και λοιπού εξοπλισµού Συντήρηση και επισκευή µουσικών οργάνων 2.000,00 0, , , ,30 0,00 597,70 0, Συντήρηση Εφαρµογών λογισµικού 1.300, , , , ,10 0,00 169,90 0, Συντήρηση λογισµικού διαχείρισης δραστηριοτήτων 1.300,00 0, , , ,50 0,00 131,50 0, Επέκταση δυνατοτήτων υφιστάµενης µηχανογραφικής εφαρµογής για την κάλυψη του συνόλου των δραστηριοτήτων της ιεύθυνσης Πολιτισµού - Αθλητισµού 0, , , , ,60 0,00 38,40 0, Ύδρευση, Φωτισµός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές 9.900, , , , ,22 0, ,78 0,00 τρίτων) 6274 απάνες καθαρισµού γραφείων 9.900, , , , ,22 0, ,78 0, απάνες καθαρισµού χαλιών, µοκετών, κουρτινών, 2.500, , , , ,15 0,00 15,85 0,00 ταπί κλπ απάνες καθαρισµού υαλοπινάκων 1.700, , , , ,99 0, ,01 0, απάνες καθαρισµού αθλητ. εµφανίσεων 2.500,00 0, , , ,09 0, ,91 0, απάνες απολύµανσης κτιρίων 3.200,00 300, , , ,99 0,00 2,01 0,00 64 Λοιπά γενικά έξοδα , , , , ,53 0, ,51 0, Έξοδα µεταφορών 0, , ,00 307,50 307,50 0, ,50 0, Έξοδα µεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά 0, , ,00 307,50 307,50 0, ,50 0, Έξοδα µεταφοράς διαφόρων αγαθών 0, , ,00 307,50 307,50 0, ,50 0, Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών , , , , ,42 0, ,30 0,00 δραστηριοτήτων 6471 Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων , , , , ,04 0, ,68 0, Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων 3.000,00 0, , , ,38 0,00 741,62 0, Έξοδα διοργάνωσης αιµοδοσίας 3.000,00 0, , , ,38 0,00 741,62 0, Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων ,00-368, , , ,61 0, ,71 0, Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων ,00-368, , , ,61 0, ,71 0,00 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Χρήση 2014 Σελίδα 19

20 απάνες για την περίθαλψη ενδεών (είδη διαβίωσης ή , , , , ,00 0, ,00 0,00 περίθαλψης) Προµήθεια τροφίµων Παιδικών Σταθµών 2013 (συν.) , , , , ,32 0,00 0,00 0, Προµήθεια ειδών κυλικείων ΚΑΠΗ 2013 (συν.) 1.500, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Προµήθεια τροφίµων Παιδικών Σταθµών ,00 0, , , ,90 0, ,10 0, Προµήθεια ειδών κυλικείων ΚΑΠΗ ,00 0, , , ,39 0, ,61 0,00 66 απάνες προµήθειας αναλωσίµων , , , , ,96 0, ,36 0, Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις 2.000, , , , ,63 0,00 8,37 0, Προµήθεια βιβλίων κ.λ.π. 0, , , , ,02 0,00 7,98 0, Προµήθεια βιβλίων 0, , , , ,02 0,00 7,98 0, Λοιπές προµήθειες ειδών γραφείου 2.000,00 0, , , ,61 0,00 0,39 0, Είδη χειροτεχνίας και ψυχαγωγίας 2.000,00 0, , , ,61 0,00 0,39 0, Κλινοστρωµνές, είδη κατασκηνώσεως και τρόφιµα , , ,00 992,54 992,54 0,00 7,46 0, Είδη κατασκήνωσης , , ,00 992,54 992,54 0,00 7,46 0, Προµήθεια οικιακών σκευών µαγειρίου και εστίασης 1.000,00 0, ,00 992,54 992,54 0,00 7,46 0, Προµήθεια παιχνιδιών Παιδ. Σταθµών 2.000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Προµήθεια τροφίµων για την ενίσχυση απόρων 8.000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 οικογενειών 663 Είδη υγιεινής και καθαριότητας 6.000, , , , ,64 0, ,36 0, Προµήθεια υγειονοµικού και φαρµακευτικού 6.000, , , , ,64 0, ,36 0,00 υλικού Προµήθεια υγειονοµικού υλικού , , , , ,64 0, ,36 0, Προµήθεια υγειονοµικού υλικού 2013 (συν.) 2.000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Καύσιµα και λιπαντικά , , , , ,70 0, ,61 0, Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό , , , , ,70 0, ,61 0, Προµήθεια πετρελαίου θέρµανσης κτιρίων ,00 0, , , ,76 0, ,24 0, Προµήθεια φυσικού αερίου , , , , ,00 0, ,37 0, Προµήθεια πετρελαίου θέρµανσης Παιδ. Σταθµών 7.000, , , , ,17 0,00 0,00 0,00 (συν.) Προµήθεια πετρελαίου θέρµανσης κτιρίων πρώην 5.000,00-551, , , ,77 0,00 0,00 0,00 Νοµικών Προσώπων (συν.) 667 Ανταλλακτικά µηχανικού και λοιπού εξοπλισµού 3.500,00-964, ,01 61,01 61,01 0, ,00 0, Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων 1.500,00 0, ,00 26,00 26,00 0, ,00 0, Προµήθεια ανταλλακτικών ηλεκτρικών και 1.500,00 0, ,00 26,00 26,00 0, ,00 0,00 ηλεκτρονικών συσκευών και µηχανηµάτων 6673 Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού 2.000,00-964, ,01 35,01 35,01 0, ,00 0,00 εξοπλισµού Ανταλλακτικά µουσικών οργάνων 1.000,00-964,99 35,01 35,01 35,01 0,00 0,00 0, Προµήθεια ανταλλακτικών αθλητικού υλικού 1.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Υλικά φαρµακείου 2.000, , , , ,03 0, ,97 0, Υλικά φαρµακείου 2.000, , , , ,03 0, ,97 0, Λοιπές προµήθειες 0,00 104,00 104,00 82,41 82,41 0,00 21,59 0, Προµήθεια ειδών σηµαιοστολισµού και 0,00 104,00 104,00 82,41 82,41 0,00 21,59 0,00 φωταγωγήσεων Προµήθεια ειδών σηµαιοστολισµού 0,00 104,00 104,00 82,41 82,41 0,00 21,59 0,00 7 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 7.000, , , , ,22 0, ,47 0,00 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Χρήση 2014 Σελίδα 20

Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5

Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0002 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριµένος ΠΥ ιαµορφωµένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε. 120,00 120,00 0,00 0,00 τράπεζες

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριµένος ΠΥ ιαµορφωµένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε. 120,00 120,00 0,00 0,00 τράπεζες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑ, 1/12/2016 ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2191 ΝΠ ' ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΝΠ ' ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

00-631 ΦΟΡΟΙ 9000 906,99 906,99

00-631 ΦΟΡΟΙ 9000 906,99 906,99 ΚΑΕ Ονοµασία Προϋπολογισθέντα Ενταλµατοποιηθέντα Πληρωθέντα 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 156741,56 4267,81 2139,14 00-6 ΧΡΗΣΗΣ 156741,56 4267,81 2139,14 00-60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 23000 0 0 00-605 ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 00 Γενικές Υπηρεσίες 6 Έξοδα χρήσης 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 611 Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών 6117

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣ 30/4/2016

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣ 30/4/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ: 2016 Περίοδος αναφοράς: 1/1/2016-30/4/2016 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ 30/4/2016 Κ.Α. 00-6031 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015 - ήµος Αµφίπολης

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015 - ήµος Αµφίπολης 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 13.119.381,22 8.635.952,80 11.853.441,81 11.853.441,81 ΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 06.00 ΕΣΟ Α ΗΜΟΥ 13.119.381,22 8.635.952,80 11.853.441,81 11.853.441,81 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 3.293.556,02

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισµού Περίοδος: Οκτώβριος 2015

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισµού Περίοδος: Οκτώβριος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1. ΗΜΟΣ ΑΝ ΡΟΥ ΑΦΜ 998239700 Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισµού Περίοδος: Οκτώβριος 2015 ΕΣΟ Α ΚΑΕ Ονοµασία Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΟΡΓΑΝ. ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤ. ΑΛΛΗΛ. & ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΝΔΡΟΜΑΝΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015 ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΘΕ ΑΝΑΜΟ- Ρ ΒΕΒ/ΘΕ ΕΙΣΠΡΑ- ΧΘΕ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ 88 & ΠΛΕΙΑΔΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 11ου 2016

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 11ου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 9 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 11ου 2016 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0122 Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα 1 από 6 ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Ν.Π. ΚΟΙΝ.ΠΡ. &ΑΛ. Π. & ΑΘ Δ.ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα 1 από 6 ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Ν.Π. ΚΟΙΝ.ΠΡ. &ΑΛ. Π. & ΑΘ Δ.ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα 1 από 6 ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Ν.Π. ΚΟΙΝ.ΠΡ. &ΑΛ. Π. & ΑΘ Δ.ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 6ου 2015 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 301.895,73 300.693,05

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανά Κωδικό)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανά Κωδικό) 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 19.835.623,20 8.700.924,60 18.945.050,76 18.892.208,97 18.892.208,97 0,00 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 142.863,00 59.458,18 155.500,00 70.620,00 70.620,00 0,00 011 Μισθώµατα 44.313,00

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ Προϋπολογισθέντα όπως Διαμορφώθηκαν Βεβαιωθέντα Διαγραφέντα Εισπραχθέντα

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ Προϋπολογισθέντα όπως Διαμορφώθηκαν Βεβαιωθέντα Διαγραφέντα Εισπραχθέντα ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ Προϋπολογισθέντα όπως Διαμορφώθηκαν Βεβαιωθέντα Διαγραφέντα Εισπραχθέντα Εισπρακτέα Υπόλοιπα Κωδικός Περιγραφή Προϋπολογισθέντα Αναμορφώσεις 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ "ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΕΜΚΕΡΗΣ" ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ από 01/04/2015 έως 30/04/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΕΜΚΕΡΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ από 01/04/2015 έως 30/04/2015 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΗΜΟΣΙΟΥ 140.000,00 182.834,28 15.305,20 13.344,49 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 02.00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 38.600,00 45.900,00 297,00 297,00 02.00.6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 38.600,00 45.900,00 297,00 297,00 02.00.60

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΗΜΟΥ ΙΟΝΥΣΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΙΟΣ 2015 ( Ν. 4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15 )

ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΗΜΟΥ ΙΟΝΥΣΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΙΟΣ 2015 ( Ν. 4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15 ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Άγ.Στέφανος : 16/6/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ.Πρωτ : 17015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ταχ. /νση : Λ.Λ Μαραθώνος 29& Αθ. ιάκου 1 Τ.Κ 14565

Διαβάστε περισσότερα

06/08/2015 6.000,00 9.250,00 18.200,00 18.200,00

06/08/2015 6.000,00 9.250,00 18.200,00 18.200,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ Οικονοµικό Έτος: 2015 & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Ηµ/νία Εκτύπωσης: 06/08/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριμένος ΠΥ Διαμορφωμένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριμένος ΠΥ Διαμορφωμένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑ, 10/2/2016 ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 145 ΝΠΔΔ 'ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΝΠΔΔ 'ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ Α Α: 6Ω20ΟΚ76-ΛΡ1 Οικονοµικό Έτος: 2015 & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Ηµ/νία Εκτύπωσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ - ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΜΑΙΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 0 - ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - Τ.Κ. :25200 ΤΗΛ. & ΦΑΞ.: 2693022115 - www.otad.gr - otad@dimosdymaion.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισθέν τα Αναμορφώσεις

Προϋπολογισθέν τα Αναμορφώσεις ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΩΣ 5-10-2015 Κωδικός Περιγραφή Προϋπολογισθέν τα Αναμορφώσεις Προϋπολογισθέντα όπως Διαμορφώθηκαν Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Εισπρακτέα Υπόλοιπα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ Περίοδος Από 1 Εως 3. Εισπρακτέα

ΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ Περίοδος Από 1 Εως 3. Εισπρακτέα ΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ Περίοδος Από 1 Εως 3 Κωδικός Περιγραφή Εισπρακτέα Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Υπόλοιπα 00000 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 15.498.762,10 3.896.820,63

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/01/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/01/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Οικονομικό Έτος: 2015 Ημ/νία Εκτύπωσης: 24/02/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΕΣΟΔΑ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΑ 0. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 406.220,00 0.1 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΌ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 0.11 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 0.111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα 0.111.01

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: Αναμορφώσεις Σύνολο

Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: Αναμορφώσεις Σύνολο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: 2015 10/3/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΌ 01/01/2015 ΕΩΣ 28/02/2015 Κωδικός Λογαριασμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Εποπτεύον Υπουργείο : ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Επωνυµία Φορέα : ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α.Φ.Μ.: 997947640 Έτος : 2016 Μήνας Αναφοράς : 7ος ΠΙΝΑΚΑΣ Α ΟΜΑ Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανά Κωδικό)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανά Κωδικό) 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 15.837.444,32 8.658.113,84 15.614.418,64 15.614.418,64 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 10.397,14 5.996,00 9.637,00 9.637,00 011 Μισθώµατα 10.397,14 5.996,00 9.637,00 9.637,00 0111 Μισθώµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/04/2015 έως 30/04/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/04/2015 έως 30/04/2015 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΗΜΟΣΙΟΥ 9.892.126,95 615.00 563.174,00 615.00 10.455.300,95 297.260,59 3.954.010,42 340.961,76 2.235.932,16 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 06.00 ΕΣΟ Α ΗΜΟΥ 9.892.126,95 615.00 563.174,00 615.00 10.455.300,95

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΗΣ 30/06/2016

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΗΣ 30/06/2016 Κοινωνική Φροντίδα και Προσχολική Αγωγή Δήμου Παγγαίου Αρ.Πρωτ.: 1171/8-7-2016 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΗΣ 30/06/2016 ΕΣΟΔΑ Κωδ. Λογ/σμού Περιγραφή Προϋπολογισθ. Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δημοσίευση Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Δήμου Μώλου Αγίου - Κωνσταντίνου Αύγουστος 2016

ΘΕΜΑ: Δημοσίευση Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Δήμου Μώλου Αγίου - Κωνσταντίνου Αύγουστος 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καμένα Βούρλα 08/09/2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθμ. Πρωτ.:10683 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ-ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός_Εξόδων ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 26.200,00 6.439,90 5.842,90 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 9.500,00 1.950,00 1.

Απολογισμός_Εξόδων ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 26.200,00 6.439,90 5.842,90 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 9.500,00 1.950,00 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 1935 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/01/2015 έως 30/06/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/01/2015 έως 30/06/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/01/2015 έως 30/06/2015 Κωδικός Λογαριασµ Περιγραφή Εγκεκριµένος Αναµορφώσεις Σύνολο ιαµορφωµένος Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2016- ΝΠΔΔ ΘΕΡΜΗΣ

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2016- ΝΠΔΔ ΘΕΡΜΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟΔΑ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟΔΑ ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝ.ΠΡΟΣΤΑΣ.& ΑΛΛΗΛΕΓ. Δ.ΛΕΣΒΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟΔΑ Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέν Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0113.0001 Μίσθωμα αγρού ιδιοκτησίας πρώην Παιδικών Μυτιλήνης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριμένος ΠΥ Διαμορφωμένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριμένος ΠΥ Διαμορφωμένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑ, 6/7/2015 ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 1000 ΝΠΔΔ 'ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΝΠΔΔ 'ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισµός απανών. Οικονοµικού Ετους Τρίτη, 29 Ιανουαρίου 2013

Προϋπολογισµός απανών. Οικονοµικού Ετους Τρίτη, 29 Ιανουαρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟ ΙΚΟΣ ΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ Προϋπολογισµός απανών Οικονοµικού Ετους 2013 ΑΡΙΣΤΟ ΙΚΟΣ ΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ Σελίδα : 2 από 21 00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6. ΕΞΟ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισµός Εσόδων. Οικονοµικού Ετους 2016

Προϋπολογισµός Εσόδων. Οικονοµικού Ετους 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΙΓΙΝΑΣ Προϋπολογισµός Εσόδων Οικονοµικού Ετους 2016 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΙΓΙΝΑΣ Σελίδα : 2 από 11 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α µέχρι 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΕΣΟΔΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ταχ.Δ/νση:Λ.Λ.Μαραθώνος 29 & Αθ.Διάκου 1 Τ.Κ. 14565 Αγιος Στέφανος Αγ. Στέφανος

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός_Εξόδων ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 30.200,00 8.344,66 7.133,66

Απολογισμός_Εξόδων ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 30.200,00 8.344,66 7.133,66 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 06 Αυγούστου 2015 & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 2090 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Οικονοµικό Έτος: 2016 Ηµεροµηνία: 15/2/2016 Αρ. πρωτ.: 5791 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιούνιος 2015 ΕΣΟΔΑ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιούνιος 2015 ΕΣΟΔΑ ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝ.ΠΡΟΣΤΑΣ.& ΑΛΛΗΛΕΓ. Δ.ΛΕΣΒΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιούνιος 2015 ΕΣΟΔΑ Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέν Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0113.0001 Μίσθωμα αγρού ιδιοκτησίας πρώην Παιδικών Μυτιλήνης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ: «Έγκριση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 του Προκόπειου Παιδικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριμένος ΠΥ Διαμορφωμένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριμένος ΠΥ Διαμορφωμένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΝΠΔΔ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΗΦΙΣΙΑ,3-11-2015 ΑΡ.ΠΡΩΤ.829 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΝΠΔΔ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/09/2016 έως 30/09/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/09/2016 έως 30/09/2016 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 5.602.337,18 4.545.808,78 4.292.226,43 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 06.00 ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ 5.602.337,18 4.545.808,78 4.292.226,43 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 1.913.526,51 1.200.976,34 1.160.262,93

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Φ.Μ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΗΜ. ΦΟΡΕΑΣ ΠΟΛΙΤ. ΑΘΛΗΣ. ΠΕΡΙΒ. & ΟΙΚ.ΥΠΟΣΤ/ΞΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΟΥ ΠΥ ΝΑΣ ΚΟΛΙΝ ΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Φ.Μ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΗΜ. ΦΟΡΕΑΣ ΠΟΛΙΤ. ΑΘΛΗΣ. ΠΕΡΙΒ. & ΟΙΚ.ΥΠΟΣΤ/ΞΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΟΥ ΠΥ ΝΑΣ ΚΟΛΙΝ ΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Φ.Μ. 099607148 ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΗΜ. ΦΟΡΕΑΣ ΠΟΛΙΤ. ΑΘΛΗΣ. ΠΕΡΙΒ. & ΟΙΚ.ΥΠΟΣΤ/ΞΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΟΥ ΠΥ ΝΑΣ ΚΟΛΙΝ ΡΟΥ Οικονοµικό Έτος: Ηµ/νία Εκτύπωσης: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ 2016 20/01/2017

Διαβάστε περισσότερα

62.500, , , ,76 εκµετάλλευση Τέλη και

62.500, , , ,76 εκµετάλλευση Τέλη και ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2016 ΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΑΠΟ 1-1-2016

Διαβάστε περισσότερα

0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 14.383.100,00 5.526.261,68 13.023.100,00 13.023.100,00 0,00

0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 14.383.100,00 5.526.261,68 13.023.100,00 13.023.100,00 0,00 ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό) Προηγούμενο Οικ. έτος (2011) Οικ. έτος 2012 Αναμορφώ σεις Κωδικός Περιγραφή Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα Εγκριθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

46.471,88 42.770,20 33.012,95 33.012,95 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 06.00.012 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ

46.471,88 42.770,20 33.012,95 33.012,95 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 06.00.012 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 28.470.261,06 28.618.225,58 25.224.287,43 25.224.287,43 ΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 06.00 ΕΣΟ Α ΗΜΟΥ 28.470.261,06 28.618.225,58 25.224.287,43 25.224.287,43 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 10.066.272,21

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Δαπανών. Οικονομικού Ετους

Προϋπολογισμός Δαπανών. Οικονομικού Ετους ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Προϋπολογισμός Δαπανών Οικονομικού Ετους 2015 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Σελίδα : 2 από 13 00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6.

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ

Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2015 15/09/2015 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΝΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Αρ.πρωτ. : /2016 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016 ΕΣΟΔΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΝΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Αρ.πρωτ. : /2016 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016 ΕΣΟΔΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΝΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Αρ.πρωτ. : 13151 /2016 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘ ΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΣΟΔΑ 2012

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΣΟΔΑ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΣΟΔΑ 2012 Το έτος 2012 από την Ταμειακή υπηρεσία του Δήμου Χερσονήσου εισπράχτηκαν συνολικά 16.745.430,36

Διαβάστε περισσότερα

31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 1.649.000,00

31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 1.649.000,00 Η Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών, και τα τμήματα εσόδων και λογιστικού σας διαβιβάζουν πρόταση κατάρτισης προϋπολογισμού το οποίο συντάχθηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 155,157,158 του Νόμου 3463/2006

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός_Εξόδων. ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 755

Απολογισμός_Εξόδων. ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 755 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 755 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριμένος ΠΥ Διαμορφωμένος ΠΥ Ενταλθέντα Πληρωθέντα Γενικές Υπηρεσίες - Δαπανες

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριμένος ΠΥ Διαμορφωμένος ΠΥ Ενταλθέντα Πληρωθέντα Γενικές Υπηρεσίες - Δαπανες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑ, 10-6-2016 ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ.650 ΝΠΔΔ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΝΠΔΔ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΣΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015

ΛΙΣΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΛΙΣΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΚΑ 00-6031. 00-6032. 00-6053. Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 00-6056. Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός Κωδικού Κ Α Τ Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α Προϋπ/σµός 2012 (Euro) 5220 Ταµείων Προνοίας Υπαλλήλων και Στρατιωτικών

Αριθµός Κωδικού Κ Α Τ Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α Προϋπ/σµός 2012 (Euro) 5220 Ταµείων Προνοίας Υπαλλήλων και Στρατιωτικών Οικονοµικό Έτος 2012ΤΕΕ - ΠΕΡΙΦ. ΤΜΗΜΑ ΠΕΛ/ΣΟΥ - Προϋπολογισµός - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΣΟ ΩΝ Σελίδα 1 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 0200 Επιχορηγήσεις και εισφορές από ΝΠ 0210 Επιχορηγήσεις και εισφορές από ΤΕΕ 0211 Επιχορηγήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος Αριθ.Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος Αριθ.Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΘΕΜΑ: «Έγκριση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 του Εθνικού Αθλητικού

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός_Εξόδων 00-61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 187.000,00 83.864,01 78.744,01

Απολογισμός_Εξόδων 00-61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 187.000,00 83.864,01 78.744,01 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 3 Σεπτεμβρίου 2015 ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 910 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ- ΠΑΙ ΕΙΑΣ-ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΥ Ι ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ- ΠΑΙ ΕΙΑΣ-ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΥ Ι ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ- ΠΑΙ ΕΙΑΣ-ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΥ Ι ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Αρ. Πρωτ. 259 Ηµ/νία Εκτύπωσης:4/11/25 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 25

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΗΛΑΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Ν.Π...)- ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Σελίδα 1 από 6

ΣΠΗΛΑΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Ν.Π...)- ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Σελίδα 1 από 6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΠΗΛΑΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Ν.Π...)- Σελίδα 1 από 6 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 9ου 2015 ΕΣΟ Α ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 253.105,00 205.506,89

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚ. ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜ ΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙ ΚΗΣ ΗΜ ΟΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙ ΣΜ ΟΣ ΕΣΟ ΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚ. ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜ ΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙ ΚΗΣ ΗΜ ΟΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙ ΣΜ ΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚ. ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜ ΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙ ΚΗΣ ΗΜ ΟΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙ ΣΜ ΟΣ ΕΣΟ ΩΝ Κωδικός Λογαρι ασµού Περιγραφή Εγκεκριµένος Αναµορφώσεις Σύνολο ιαµορφωµένος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ (Ανά Υπηρεσία) Σελίδα 1 από 85 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 7.256.382,01 3.443.510,03 7.784.723,93 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 7.246.382,01 3.443.510,03 7.774.723,93 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 888.445,00 725.225,34 981.051,00 603 Αποδοχές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι: Ε Σ Ο Δ Α. ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016 Βεβαιωθέντα. Προϋπ/σθέντα ως διεμορφώθησαν μεχρι 30/09/2016

ΜΕΡΟΣ Ι: Ε Σ Ο Δ Α. ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016 Βεβαιωθέντα. Προϋπ/σθέντα ως διεμορφώθησαν μεχρι 30/09/2016 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 5.176.432,41 2.590.642,65 3.194.920,89 5.314.601,06 0,00 0,00 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 104.804,87 118.094,51 118.104,08 110.077,00 0,00 0,00 011 Μισθώματα 94.804,87 94.335,82 94.345,39

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Έτος: 2016 Ημ/νία Εκτύπωσης: 26/07/2016 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ. Διαμορφωμένος Σύνολο. Ενταλθέντα Περιόδου

Οικονομικό Έτος: 2016 Ημ/νία Εκτύπωσης: 26/07/2016 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ. Διαμορφωμένος Σύνολο. Ενταλθέντα Περιόδου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Οικονομικό Έτος: 2016 Ημ/νία Εκτύπωσης: 26/07/2016 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ Κωδικός Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δωρα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι: Ε Σ Ο Α. ιαµορφωθέντα 31.7.2015

ΜΕΡΟΣ Ι: Ε Σ Ο Α. ιαµορφωθέντα 31.7.2015 ΜΕΡΟΣ Ι: Ε Σ Ο Α ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ 2015 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώµατα 0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 Κ Κ) 520.384,68 524.475,25 440.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015-Δήμος Βέροιας

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015-Δήμος Βέροιας ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015-Δήμος Βέροιας Κωδικός Αριθμός 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 06.00.011 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 06.00.02

Διαβάστε περισσότερα

15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 391,18 391,18 391,18 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 341.790,00 71.768,00 71.

15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 391,18 391,18 391,18 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 341.790,00 71.768,00 71. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Οικονοµικό Έτος: 2015 Ηµ/νία Εκτύπωσης: 6/4/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ : 07/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 412 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ : 07/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 412 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ : 07/07/2015 Αρ. Πρωτ.: 412 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ της ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ (Π.Π.Ι.Ε.Δ.), Ν.Π.Δ.Δ. Διεύ/νση: Δεκελείας 152 & Ατταλείας 2 143 42 Ν. Φιλαδέλφεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΟΙΝΩΝ.ΦΡΟΝΤΙΔΑ & ΠΡΟΣΧΟΛ.ΑΓΩΓΗ ΔΗΜ.ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 Οικον.Ετος: 2016 Β. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ Κωδ. 00/6056.01 Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ(άρθρα 3 Ν.1726/44,

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισµός_Εσόδων. ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015. Αρ. Πρωτ. 14314

Απολογισµός_Εσόδων. ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015. Αρ. Πρωτ. 14314 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 Αρ. Πρωτ. 14314 ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ 1/1/2015 ΕΩΣ 30/6/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ:2015 18.000,00 18.000,00 983.000,00 983.000,00 200.000,00 200.000,00 341.790,00 341.790,00 38.191,00 1828/89)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ:2015 18.000,00 18.000,00 983.000,00 983.000,00 200.000,00 200.000,00 341.790,00 341.790,00 38.191,00 1828/89) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ:2015 Ηµ/νία Εκτύπωσης:09/03/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/8/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/8/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/8/2015 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΕΣΟΔΩΝ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώματα 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (αρθ 192

Διαβάστε περισσότερα

06.00.0121.002 Εσοδα απο την παροχή υπηρεσιών 1.000,00 0,00 14.594,58. Έσοδα απο συνδρομές μελων στα αθλητικά προγραμμάτα του Α.Ο.Δ.Ν.Φ.

06.00.0121.002 Εσοδα απο την παροχή υπηρεσιών 1.000,00 0,00 14.594,58. Έσοδα απο συνδρομές μελων στα αθλητικά προγραμμάτα του Α.Ο.Δ.Ν.Φ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εσόδων Βεβ/ντα 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1.279.000,00 656.205,19 1.060.000,00 06.00 ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ 1.279.000,00 656.205,19 1.060.000,00 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 849.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Εσόδων. Οικονομικού Ετους 2015

Προϋπολογισμός Εσόδων. Οικονομικού Ετους 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Προϋπολογισμός Εσόδων Οικονομικού Ετους 2015 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Σελίδα : 2 από 18 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ Διαμορφωθέντα

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισµός απανών. Οικονοµικού Ετους 2007

Προϋπολογισµός απανών. Οικονοµικού Ετους 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ Προϋπολογισµός απανών Οικονοµικού Ετους 2007 ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ Σελίδα : 2 από 156.00.00.6031..00.00.6032..00.00.6053..00.00.6056..00.00.6071..00.00.6073..00.00.6074..00.00.6111..00.00.6113..00.00.6116..00.00.6117..00.00.6121..00.00.6121.0

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΚΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟ ΟΥ ΠΟΣΟ

ΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΚΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟ ΟΥ ΠΟΣΟ ΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΚΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟ ΟΥ ΠΟΣΟ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 0111.001 Μισθώµατα Κτιρίων 0111.002 Μισθώµατα δηµοτικών εκτάσεων Μισθώµατα βοσκήσιµων εκτάσεων (άρθρο Β 24/9-20/1958,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΣΠΗΛΑΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Αυτοτελές Ν.Π...) ΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΙΝΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

0111.0001 Μισθώματα από αστικά ακίνητα κτιρίων (άρθρο 192 Κ.Δ.Κ.) 012 Έσοδα από εκμετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων

0111.0001 Μισθώματα από αστικά ακίνητα κτιρίων (άρθρο 192 Κ.Δ.Κ.) 012 Έσοδα από εκμετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων ΔΗΜΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδι Κωδικός Περιγραφή 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώματα 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ) 0111.0001 Μισθώματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟ ΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟ ΩΝ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 12.696.475,96 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 26.000,00 011 Μισθώµατα 26.000,00 0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 253 ΚΚ) 26.000,00 0111.0001 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α. ΤΟ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

"ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ" Νέα Σμύρνη 9/7/2015 Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Αρ.Πρωτ. 1665

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Νέα Σμύρνη 9/7/2015 Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Αρ.Πρωτ. 1665 "ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ" Νέα Σμύρνη 9/7/2015 Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Αρ.Πρωτ. 1665 Εκτέλεση Προϋπολογισμού σύμφωνα με το άρθρο 10Α του Ν.3861/2010 που προστέθηκε με το άρθρο 15

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού) ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού) ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Παράρτημα: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ για ΔΗΜΟΥ και ΝΠΔΔ ΔΗΜΩΝ Εποπτεύον Υπουργείο : ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού) Επωνυμία Φορέα : Α.Φ.Μ.: Έτος : 2015 Μήνας Αναφοράς : ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Α ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 01/01/2015 ΕΩΣ 31/08/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 01/01/2015 ΕΩΣ 31/08/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 01/01/2015 ΕΩΣ 31/08/2015 Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Εγκεκριμένος Διαμορφωμένος Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

4 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής

4 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου:6501/11.02.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 4 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 10.02.2015 Η Οικονοµική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο ηµαρχιακό Μέγαρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ (Ανά Υπηρεσία) Σελίδα 1 από 84 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 7.240.288,09 2.847.134,98 7.730.488,73 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 7.240.288,09 2.847.134,98 7.730.488,73 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 888.445,00 580.917,80 981.051,00 603 Αποδοχές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Σελίδα 1 από 6 ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ο.Π.Ε.Τ.Α. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Σελίδα 1 από 6 ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ο.Π.Ε.Τ.Α. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ο.Π.Ε.Τ.Α. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 7ου 2015 ΕΣΟ Α ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 733.564,28 312.164,76 312.164,76 02

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΤΑ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΤΑ»

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΤΑ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΤΑ» ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΤΑ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΤΑ» Δήμος Δελτίο ΑΦΜ 999999999 Κωδ.e-portal ΓΛΚ E8xxxx

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ:Εισηγητική έκθεση προϋπολογισμού έτους 2014.

ΘΕΜΑ:Εισηγητική έκθεση προϋπολογισμού έτους 2014. ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΘΕΜΑ:Εισηγητική έκθεση προϋπολογισμού έτους 2014. Έχοντας υπόψη : - την περίπτωση α της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 - Το άρθρο 77 του ν. 4172/2013 - το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σχέδιο Προϋπολογισµού έτους ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α ,04 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ,00 02 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙ

ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σχέδιο Προϋπολογισµού έτους ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α ,04 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ,00 02 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.22/2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 282/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση του προσχεδίου του προϋπολογισµού του ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2011 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2012 ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2011 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2012 ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 0 Μισθώµατα από ΕΠ.ΑΝ. Α.Ε. 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώµατα 0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 253 ΚΚ) 0111.10000 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/02/2015 έως 28/02/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/02/2015 έως 28/02/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Οικονοµικό 2015 Ηµ/νία 10/03/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/02/2015 έως 28/02/2015 Κωδικός Λογαριασµού Κ.Α.Ε. : 0 Περιγραφή Εγκεκριµένος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Οκτώβριος 2015 ΕΣΟΔΑ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Οκτώβριος 2015 ΕΣΟΔΑ ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝ.ΠΡΟΣΤΑΣ.& ΑΛΛΗΛΕΓ. Δ.ΛΕΣΒΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Οκτώβριος 2015 ΕΣΟΔΑ Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέν Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 2.434.265,00 1.951.705,78 1.951.705,78

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠO 01/01/2016 ΕΩΣ 31/05/2016

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠO 01/01/2016 ΕΩΣ 31/05/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Οικονομικό Έτος: 2016 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠO 01/01/2016 ΕΩΣ 31/05/2016 Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή ΕΣΟΔΑ Εγκεκριμένος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

ΑΠΟΦΑΣΗ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Καρπενήσι 06/05/2016 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. πρωτ. : 5356 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ταχ. ιεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 4009/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. 1 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής

Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 4009/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. 1 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 4009/25-01-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 24-01-2013 Η Οικονοµική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο ηµαρχιακό Μέγαρο

Διαβάστε περισσότερα

# %& ( ) +, # + #. / 0 12 3 45 6 & 7 0 & 7 8 9 : ! # % & ( ) +,. & # / && / ( & ( & & + + 0+ 1, 2 3., 42 / 5 + 6

# %& ( ) +, # + #. / 0 12 3 45 6 & 7 0 & 7 8 9 : ! # % & ( ) +,. & # / && / ( & ( & & + + 0+ 1, 2 3., 42 / 5 + 6 ! # %& ( ) +, # + #. / 0 12 3 45 6 & 7 0 & 7 8 9 :! # % & ( ) +,. & # / && / ( & ( & & + + 0+ 1, 2 3., 42 / 5 + 6 #! ) 778)9 : ; 16?6 # Α # + / 0 & < & Β + Α

Διαβάστε περισσότερα

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο του ήµου Γ. Χουδετσανάκη.

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο του ήµου Γ. Χουδετσανάκη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ: 2/4/15 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ:3665 ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Πληροφορίες: Γ.Χουδετσανάκη Ταχ. /νση: Βρυούλων 125 & Φιλαδελφείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015. Προϋπολογισµός Εσόδων

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015. Προϋπολογισµός Εσόδων Προϋπολογισµός Εσόδων ΚΑΕ Περιγραφή Έγκριθέντα ιαµορφωθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0311 Τέλος καθαριότητας και φωτισµού (άρθρο 25 Ν 1828/89) 108.972,00 108.972,00 3.619,96 3.619,96 0441 Τέλος ακίνητης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015. Προϋπολογισµός Εσόδων

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015. Προϋπολογισµός Εσόδων Προϋπολογισµός Εσόδων ΚΑΕ Περιγραφή Έγκριση ιαµόρφωση Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε τράπεζες 5.000,00 5.000,00 0311 Τέλος καθαριότητας και φωτισµού (άρθρο 25 Ν 1828/89) 108.972,00

Διαβάστε περισσότερα

Ε Σ Ο Δ Α ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

Ε Σ Ο Δ Α ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ Ε Σ Ο Δ Α Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέντα Προϋπολ/θέντα Βεβαιώσεις Εισπραχθέντα 0111.00 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ) 40.000,00 40.000,00 61.439,40 28.085,04

Διαβάστε περισσότερα