Ο Αντιπραγματισμός προϋποθέτει διπλή σύμπτωση επιθυμιών Σπατάλη Πόρων (Χρόνος, προσπάθεια)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο Αντιπραγματισμός προϋποθέτει διπλή σύμπτωση επιθυμιών Σπατάλη Πόρων (Χρόνος, προσπάθεια)"

Transcript

1 Χρήμα, Τράπεζες και Ισορροπία στις Χρηματοπιστωτικές Αγορές - Χρήμα: Συνολικό Απόθεμα περιουσιακών στοιχείων που χρησιμοποιούν άμεσα οι άνθρωποι σε μια οικονομία για την αγορά αγαθών και υπηρεσιών. - Χρησιμότητα Χρήματος έναντι του Αντιπραγματισμού: Ο Αντιπραγματισμός προϋποθέτει διπλή σύμπτωση επιθυμιών Σπατάλη Πόρων (Χρόνος, προσπάθεια) Το χρήμα διευκολύνει την ανταλλαγή-κυκλοφορία των αγαθών και, επομένως, την εξειδίκευση και την παραγωγή (άνοδος βιοτικού επιπέδου).

2 Λειτουργίες Χρήματος (1) Το Χρήμα ως κοινά αποδεκτό Μέσο Συναλλαγών - Η μεταφορά χρήματος από τον αγοραστή στον πωλητή επιτρέπει την πραγματοποίηση συναλλαγών. (2) Το Χρήμα ως Μονάδα Μέτρησης - Προσδιορισμός Τιμών για τα Αγαθά, Καταγραφή Χρεών (3) Το Χρήμα ως Μέσο Διατήρησης Αξίας - Μεταφορά Αγοραστικής Δύναμης από το παρόν στο μέλλον Πλούτος: Το σύνολο των Μέσων Διατήρησης της Αξίας (χρήμα, μετοχές, ομόλογα, ακίνητη περιουσία, έργα τέχνης κ.λπ.) Ρευστότητα: Η ευκολία με την οποία ένα περιουσιακό στοιχείο μπορεί να μετατραπεί σε μέσο συναλλαγών. - Το Χρήμα είναι το πιο ρευστό περιουσιακό στοιχείο αλλά όχι το καλύτερο μέσο διατήρησης αξίας.

3 Είδη Χρήματος (1) Χρήμα-Αγαθό: Έχει τη μορφή αγαθού με εσωτερική αξία (χρησιμότητα). - Παράδειγμα: Χρυσός, τσιγάρα κατά τον Β Παγκόσμιο Πόλεμο. (2) Χρήμα Αναγκαστικής Κυκλοφορίας ή Παραστατικό Χρήμα (Fiat Money): Χρησιμοποιείται ως χρήμα βάσει κυβερνητικής απόφασης. - Παράδειγμα: Ισχύον νόμισμα στην Κύπρο είναι τα ευρώ που εκδίδει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. - Η εσωτερική αξία του Παραστατικού Χρήματος είναι πολύ μικρότερη από την αγοραστική του δύναμη. - Προϋποθέσεις Λειτουργίας Νομισματικού Συστήματος Αναγκαστικής Κυκλοφορίας: (i) Κυβερνητική Απόφαση, (ii) Προσδοκίες Πληθυσμού, (iii) Κοινωνικές Συνήθειες.

4 Μέτρηση Ποσότητας Χρήματος - Στο Χρηματικό απόθεμα περιουσιακών στοιχείων περιλαμβάνονται: (1) Η Νομισματική Κυκλοφορία (χαρτονομίσματα και κέρματα που βρίσκονται στα χέρια του κοινού). (2) Οι Καταθέσεις Όψεως (έναντι των οποίων μπορούν να εκδοθούν επιταγές). Μ1 = Νομισματική Κυκλοφορία + Καταθέσεις Όψεως (Μέτρο του Χρήματος υπό στενή έννοια) Μ2 = Μ1 + Καταθέσεις Ταμιευτηρίου + Καταθέσεις Περιορισμένου Χρόνου + Καταθέσεις στη Χρηματαγορά Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Μέτρο του Χρήματος υπό Ευρύτερη Έννοια) Μ0 (=Νομισματική Βάση) = Νομισματική Κυκλοφορία + Ρευστά Διαθέσιμα Τραπεζών

5 - Γενικά: Δυσδιάκριτα Όρια μεταξύ Χρηματικών Μη Χρηματικών Περιουσιακών Στοιχείων. - Πιστωτικές Κάρτες: Δεν περιλαμβάνονται στην ποσότητα του Χρήματος (δεν αποτελούν μέσο πληρωμής, αλλά μέσο αναβολής της πληρωμής). - Σημασία Χρήσης Πιστωτικών Καρτών: Μείωση της Ποσότητας Χρηματικών Διαθεσίμων που επιλέγουν να κρατούν τα άτομα για συναλλακτικούς σκοπούς (βλ. παρακάτω).

6 Η Κεντρική Τράπεζα - Κεντρική Τράπεζα: Φορέας υπεύθυνος για τον έλεγχο του τραπεζικού συστήματος και τη ρύθμιση της ποσότητας του χρήματος στην οικονομία. Δραστηριότητες Κεντρικής Τράπεζας (1) Έλεγχος Εμπορικών Τραπεζών - Η Κεντρική Τράπεζα ως Δανειστής Έσχατης Ανάγκης - Διατήρηση Σταθερότητας Τραπεζικού Συστήματος, Αποφυγή Καταστάσεων Πανικού. (2) Έλεγχος της Προσφοράς Χρήματος με την άσκηση Νομισματικής Πολιτικής - Προσφορά Χρήματος: η συνολική ποσότητα χρήματος - Νομισματική Πολιτική: Αποφάσεις που επηρεάζουν την προσφορά χρήματος.

7 - Συναλλαγές Ανοιχτής Αγοράς: Βασικό Εργαλείο για την άσκηση Νομισματικής Πολιτικής (δηλαδή για τον έλεγχο της προσφοράς χρήματος). Αγορά (Πώληση) Κρατικών Ομολόγων στην ανοιχτή αγορά => Αύξηση (Μείωση) Προσφοράς Χρήματος. (3) Χρηματοδότηση Ελλειμμάτων Κρατικού Προϋπολογισμού (i) Εγχώριος Δανεισμός (αμετάβλητη προσφορά χρήματος) (ii) Έκδοση Χρήματος (αύξηση προσφοράς χρήματος)

8 Εμπορικές Τράπεζες και Δημιουργία Χρήματος - Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί: Φέρνουν σε επικοινωνία δανειστές δανειζόμενους. - Εμπορικές Τράπεζες: Αποδοχή Καταθέσεων Χορήγηση Δανείων. - Οικονομικές Υπηρεσίες που παρέχει μια εμπορική τράπεζα: Μετατροπή Καταθέσεων σε Δάνεια προς ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερομένων (νοικοκυριά, επιχειρήσεις, κυβερνήσεις). Εκμετάλλευση Τεχνογνωσίας => Διαφοροποιημένο Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων (σε αντίθεση με τους απλούς καταθέτες)

9 Πώς οι Εμπορικές Τράπεζες Δημιουργούν Χρήμα Οι εμπορικές Τράπεζες επηρεάζουν την Προσφορά Χρήματος Παράδειγμα - Έστω αρχική νομισματική κυκλοφορία = 100 (πριν την ίδρυση τραπεζών). - Έστω ότι ιδρύεται μια τράπεζα Α και όλα τα νομίσματα κατατίθενται σε αυτήν. Ρευστά Διαθέσιμα: τα χρήματα που έχουν οι τράπεζες από καταθέσεις αλλά δεν τα έχουν χορηγήσει σε δάνεια. - Αν η τράπεζα Α δε χορηγεί καθόλου δάνεια (τραπεζικό σύστημα των 100% υποχρεωτικών διαθεσίμων), ο ισολογισμός της είναι: Ενεργητικό Τράπεζα Α Παθητικό Διαθέσιμα 100 Καταθέσεις όψεως 100

10 Προσφορά Χρήματος Μ ( = Νομισματική Κυκλοφορία + Καταθέσεις Όψεως = Μ1): - Πριν την ίδρυση της τράπεζας: Μ = = Μετά την ίδρυση της τράπεζας: Μ = = 100 Αν οι τράπεζες διατηρούν όλες τις καταθέσεις ως ρευστά διαθέσιμα, δεν επηρεάζουν την προσφορά χρήματος. - Αν η τράπεζα Α κρατά μόνο ένα ποσοστό ρευστών διαθεσίμων (= Ρευστά Διαθέσιμα / Καταθέσεις) 10% και χορηγεί το υπόλοιπο ποσό με τη μορφή δανείου, ο ισολογισμός της γίνεται: Ενεργητικό Διαθέσιμα 10 Δάνεια 90 Τράπεζα Α Παθητικό Καταθέσεις όψεως 100

11 - Ο δανειζόμενος καταθέτει τα 90 στην Τράπεζα Β: Τράπεζα Β Ενεργητικό Παθητικό Διαθέσιμα 90 Καταθέσεις όψεως 90 Προσφορά Χρήματος (Μ): Μ = Νομισματική Κυκλοφορία + Καταθέσεις Όψεως = 0 + ( ) = 190 (>100) Αν οι τράπεζες κρατούν μόνο ένα μέρος των καταθέσεών τους ως ρευστά διαθέσιμα, τότε δημιουργούν χρήμα (αυξάνουν την προσφορά χρήματος). - Η Τράπεζα Β κρατά ποσοστό 10% των καταθέσεών της ως διαθέσιμα και χορηγεί το υπόλοιπο με τη μορφή δανείου: Τράπεζα Β Ενεργητικό Διαθέσιμα 9 Δάνεια 81 Παθητικό Καταθέσεις όψεως 90

12 - Ο νέος δανειζόμενος καταθέτει τα 81 στην Τράπεζα Γ: Ενεργητικό Τράπεζα Γ Παθητικό Διαθέσιμα 81 Καταθέσεις όψεως 81 Προσφορά Χρήματος (Μ): Μ = Νομισματική Κυκλοφορία + Καταθέσεις Όψεως = 0 + ( ) = 271 (>190). - Η διαδικασία δημιουργίας χρήματος συνεχίζεται κάθε φορά που κάποια τράπεζα χορηγεί ένα δάνειο το οποίο, εν συνεχεία, μετατρέπεται σε νέα κατάθεση. - Συνολική Προσφορά Χρήματος: Μ = Νομισματική Κυκλοφορία + Καταθέσεις Όψεως = 2 3 = 0 + ( , , , ) = = = = = 1 0,9 0, (1 0,9 0,9 0,9...) ( 1000)

13 1 - Δηλαδή: M = B, όπου: r Μ: η συνολική ποσότητα (προσφορά) χρήματος (=1000) Β: η Νομισματική Βάση (=100) r: το ποσοστό διαθεσίμων που κρατούν οι τράπεζες (=10%) M 1 - Πολλαπλασιαστής Χρήματος = ( = ) B r Είναι η ποσότητα χρήματος (Μ) που δημιουργείται από κάθε μονάδα της Νομισματικής Βάσης (Β). - Όσο μεγαλύτερο είναι το ποσοστό των τραπεζικών διαθεσίμων (r) τόσο μικρότερος είναι ο πολλαπλασιαστής χρήματος (επομένως, τόσο μικρότερη είναι η προσφορά χρήματος που δημιουργείται μέσω του τραπεζικού συστήματος).

14 Γενίκευση: Υπολογισμός Πολλαπλασιαστή Χρήματος -Έστω ότι ο ιδιωτικός τομέας (το κοινό) επιθυμεί να έχει ρευστά διαθέσιμα σε κυκλοφορία C (ποσοστό cp των τραπεζικών καταθέσεων D: c p = C/ D). - Έστω ότι οι τράπεζες κρατούν διαθέσιμα R (ποσοστό r των καταθέσεων D: r = R/ D). Άρα: R= rd, C = c D (1) H νομισματική βάση είναι: B= C+ R= ( r+ c ) D (2) H προσφορά χρήματος είναι: M = C+ D= (1 + c ) D (3) (2), (3) p M 1+ c = B r + c p p (Γενικός τύπος Πολλαπλασιαστή Χρήματος) (1) p p

15 - Όσο μεγαλύτερα είναι τα ποσοστά r, cp τόσο μικρότερος είναι ο πολλαπλασιαστής χρήματος. - Ειδική περίπτωση: cp = 0 => M / B = 1 / r (βλ. παραπάνω). Τα Εργαλεία που διαθέτει η Κεντρική Τράπεζα για την άσκηση Νομισματικής Πολιτικής (1) Συναλλαγές Ανοιχτής Αγοράς - ΗΑγορά(Πώληση) Κρατικών Ομολόγων στις εθνικές αγορές συνεπάγεται την Αύξηση (Μείωση) της Προσφοράς Χρήματος. - Οι συναλλαγές ανοιχτής αγοράς μεταβάλλουν τη Νομισματική Βάση (και, επομένως, την προσφορά χρήματος). (2) Υποχρεωτικά Ποσοστά Τραπεζικών Διαθεσίμων - Ηαύξηση(μείωση) του ποσοστού υποχρεωτικών διαθεσίμων μειώνει (αυξάνει) τον Πολλαπλασιαστή Χρήματος και, επομένως, την προσφορά χρήματος.

16 (3) Προεξοφλητικό Επιτόκιο (με το οποίο μπορούν να δανείζονται οι εμπορικές τράπεζες από την Κεντρική Τράπεζα) - Η αύξηση του προεξοφλητικού επιτοκίου αποθαρρύνει το δανεισμό από την Κεντρική Τράπεζα => Οι Τράπεζες αναγκάζονται να διατηρούν πρόσθετα διαθέσιμα => Μείωση Πολλαπλασιαστή Χρήματος => Μείωση Προσφοράς Χρήματος. (3α) Η Κεντρική Τράπεζα ως Δανειστής Έσχατης Ανάγκης Αποφυγή Τραπεζικών Πανικών. - Το ενδεχόμενο μαζικών αναλήψεων αναγκάζει τις τράπεζες να κρατούν πρόσθετα διαθέσιμα => Μείωση Πολλαπλασιαστή και Προσφοράς Χρήματος (π.χ.: Ύφεση 30). - Η χρεοκοπία μιας τράπεζας μπορεί να προκύψει ως Αυτοεκπληρούμενη Προφητεία. - Πρόβλημα Ηθικού Κινδύνου (ακατάλληλη συμπεριφορά χρηματοπιστωτικών οργανισμών, εφόσον γνωρίζουν ότι η Κεντρική Τράπεζα θα παρέμβει για να τους σώσει από τη χρεοκοπία).

17 Ατέλειες στον Έλεγχο της Προσφοράς Χρήματος (1) Η Κεντρική Τράπεζα δεν ελέγχει το ποσοστό (cp) που επιλέγουν να κρατήσουν τα νοικοκυριά σε μετρητά αντί να τα καταθέσουν στις τράπεζες. (2) Η Κεντρική Τράπεζα δεν ελέγχει το ποσοστό (r) που επιλέγουν οι ίδιες οι τράπεζες να κρατούν ως ρευστά διαθέσιμα. - Αν οι Τράπεζες κρατούν πλεονάζοντα διαθέσιμα (ή αντα νοικοκυριά κρατούν περισσότερα μετρητά αντί καταθέσεων), μειώνεται ο πολλαπλασιαστής και η προσφορά χρήματος (χωρίς καμία ενέργεια της Κεντρικής Τράπεζας).

18 Η Ζήτηση Χρήματος -Τα άτομα κατανέμουν τον πλούτο τους μεταξύ διαφορετικών περιουσιακών στοιχείων. - Υποθέτουμε δύο μορφές περιουσιακών στοιχείων: (i) Χρήμα (μη τοκοφόρο μέσο συναλλαγών) και (ii) Ομόλογα (τοκοφόρα περιουσιακά στοιχεία που δε λειτουργούν ως μέσα συναλλαγών). - Κόστος Ευκαιρίας από τη Διακράτηση Χρήματος: Οι τόκοι που θυσιάζονται. - Ποια είναι τα οφέλη (κίνητρα) της Διακράτησης Χρηματικών Διαθεσίμων;

19 1. Το Κίνητρο των Συναλλαγών (Ζήτηση Χρήματος για Συναλλακτικούς Σκοπούς) - Η διακράτηση χρήματος διευκολύνει την πραγματοποίηση συναλλαγών. - Το κίνητρο των συναλλαγών για τη διακράτηση χρήματος αντανακλά τον μη απόλυτο συγχρονισμό εισπράξεων-πληρωμών. - Οι άνθρωποι προτιμούν να κρατάνε κάποια χρήματα για συναλλακτικούς σκοπούς αντί να προβαίνουν σε συνεχείς αγοραπωλησίες τίτλων για την πραγματοποίηση κάθε αγοράς (δαπάνες προμήθειας, επιπλέον χρόνος προσπάθεια). Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Ζήτησης Χρήματος για Συναλλακτικούς Σκοπούς (i) To Επίπεδο των Τιμών (P) - H αύξηση του επιπέδου των τιμών προκαλεί μια αναλογική αύξηση της ονομαστικής ζήτησης χρήματος (Μd).

20 - Τα άτομα ενδιαφέρονται για την αγοραστική δύναμη του χρήματος Η ζήτηση χρήματος είναι ζήτηση πραγματικών (αποπληθωρισμένων) χρηματικών διαθεσίμων (Μd /P). - Η μεταβολή του επιπέδου των τιμών αφήνει αμετάβλητη την πραγματική ζήτηση χρήματος. (ii) To Πραγματικό Εισόδημα (Y). -To πραγματικό εθνικό εισόδημα είναι ένας δείκτης της συνολικής πραγματικής αξίας των συναλλαγών. - Όσο μεγαλύτερο είναι το πραγματικό εισόδημα (δηλαδή ο όγκος των συναλλαγών), τόσο μεγαλύτερη είναι η πραγματική ζήτηση χρήματος για συναλλαγές. (iii) O Βαθμός Συγχρονισμού Εισπράξεων Πληρωμών - Όσο μεγαλύτερος είναι ο συγχρονισμός μεταξύ εισπράξεων πληρωμών, τόσο μικρότερη είναι η ζήτηση χρήματος για συναλλαγές => σημασία χρήσης πιστωτικών καρτών (τεχνολογιών πληρωμής).

21 2. Το Κίνητρο της Προφύλαξης (Ζήτηση Χρήματος για σκοπούς Προφύλαξης) - Αβεβαιότητα για την ακριβή χρονική στιγμή πραγματοποίησης πληρωμών => Διακράτηση Χρήματος για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων καταστάσεων (απρόβλεπτες ευκαιρίες αγοράς, απρόβλεπτες κρίσεις). Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Ζήτησης Χρήματος για σκοπούς Προφύλαξης (i) Το Πραγματικό Εισόδημα - Όσο μεγαλύτερο είναι το πραγματικό εισόδημα (δηλαδή ο όγκος των πραγματοποιούμενων συναλλαγών), τόσο μεγαλύτερη είναι η πραγματική ζήτηση χρήματος για λόγους προφύλαξης. (ii) Ο Βαθμός Αβεβαιότητας

22 Ζήτηση Χρήματος για Συναλλακτικούς σκοπούς (M/P)t και για λόγους Προφύλαξης (M/P)p: M ( ) t+ p= f( Y), με f ( Y) > 0 (I) P M Παράδειγμα: ( ) t+ p= ky, P όπου k (0,1) : το ποσοστό του εισοδήματος που διακρατείται με τη μορφή χρηματικών διαθεσίμων. - Το ποσοστό k αντανακλά όλους τους άλλους παράγοντες που επηρεάζουν τη ζήτηση χρήματος για λόγους συναλλαγών και προφύλαξης (βαθμός αβεβαιότητας, συγχρονισμός εισπράξεωνπληρωμών, τεχνολογίες πληρωμής, τρόπος καταβολής μισθών κ.ά). (Μ/P)t+p (M/P)t+p = ky Υ

23 3. To Κίνητρο της Αποφυγής του Κινδύνου (Ζήτηση Χρήματος για Διαμόρφωση Χαρτοφυλακίου) - Τα άτομα αποστρέφονται τον κίνδυνο => Ένα μέρος του πλούτου επενδύεται σε περιουσιακά στοιχεία με μεγαλύτερη αναμενόμενη απόδοση και υψηλότερο κίνδυνο, ενώ ένα άλλο μέρος επενδύεται σε χρηματικά περιουσιακά στοιχεία, τα οποία έχουν χαμηλότερη μέση απόδοση και μικρότερο κίνδυνο. Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Ζήτησης Χρήματος για αποφυγή του Κινδύνου (i) O Κίνδυνος - Όσο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος των τοκοφόρων τίτλων, τόσο μεγαλύτερη είναι η ζήτηση χρηματικών διαθεσίμων. (ii) To Επιτόκιο - Όσο μεγαλύτερο είναι το επιτόκιο (απόδοση) των τοκοφόρων τίτλων, τόσο μικρότερη είναι η ζήτηση χρηματικών διαθεσίμων.

24 4. Το Κίνητρο της Κερδοσκοπίας (Ζήτηση Χρήματος για Κερδοσκοπία) - Τα άτομα κρατούν χρηματικά διαθέσιμα εάν προσδοκούν ότι τα επιτόκια θα αυξηθούν (δηλ. ότιοιτιμέςτωνομολόγωνθαμειωθούν) και, επομένως, ότι οι προϋποθέσεις επένδυσης σε ομόλογα θα βελτιωθούν. Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Ζήτησης Χρήματος για Κερδοσκοπία - Όσο μεγαλύτερο είναι το επιτόκιο, τόσο μικρότερη είναι η ζήτηση χρήματος για κερδοσκοπία (διότι είναι μεγαλύτερο το κίνητρο της επένδυσης σε ομόλογα).

25 Ζήτηση Χρήματος για Αποφυγή Κινδύνου και για Κερδοσκοπία: M ( ) = gr ( ), με g () r < 0, όπου r το επιτόκιο της αγοράς. (ΙΙ) P σ - Παρατήρηση: Το επιτόκιο r που επηρεάζει τη ζήτηση χρήματος (δηλ. το κόστος ευκαιρίας από τη δικαράτηση χρήματος) είναι το ονομαστικό επιτόκιο. - Εξήγηση: Έστω r το ονομαστικό επιτόκιο και π ορυθμός πληθωρισμού. Τότε: - Κόστος Ευκαιρίας Χρήματος = Πραγματική Απόδοση Ομολόγων Πραγματική Απόδοση Χρήματος = (r π ) ( π ) = r. - Σύνοψη: Η Πραγματική Ζήτηση Χρήματος (Μ/P)d : (i) Παραμένει αμετάβλητη όταν μεταβάλλεται το επίπεδο των τιμών P (ii) Αυξάνεται όταν αυξάνεται το πραγματικό εισόδημα Υ (iii) Μειώνεται όταν αυξάνεται το επιτόκιο r.

26 Συνολική Ζήτηση Χρήματος ( I),( II) M M M LL : ( ) d = ( ) t+ p + ( ) σ = f ( Y ) + g( r) = ky + g( r) (ΙΙΙ) P P P όπου k (0,1), g ( r) < 0 r ra rb A B LL1 = ky1 + g() r LL = ky + g() r o o Πραγματική Ζήτηση Χρήματος (Μ/P)d

27 - Η καμπύλη συνολικής ζήτησης χρήματος (LL) κατασκευάζεται με δεδομένο το επίπεδο του εισοδήματος Υ. - Κάθε μεταβολή του επιτοκίου προκαλεί μετακίνηση κατά μήκος της ίδιας καμπύλης ζήτησης χρήματος [π.χ. μετακίνηση από το σημείο Α στο Β επί της ίδιας καμπύλης LLo όταν το επιτόκιο μειώνεται από ra σε rb]. - Κάθε αύξηση (μείωση) του εισοδήματος προκαλεί μετατόπιση ολόκληρης της καμπύλης ζήτησης χρήματος προς τα δεξιά (αριστερά) [π.χ. μετατόπιση της LLo προς τα δεξιά στη θέση LL1 όταν το εισόδημα αυξάνεται από Yo σε Υ1].

28 Ισορροπία στην Αγορά Χρήματος - Ζήτηση Χρήματος Η πραγματική Ζήτηση Χρήματος (M/P)d εξαρτάται από το πραγματικό εισόδημα Υ και το επιτόκιο r. - Προσφορά Χρήματος Η Ονομαστική Προσφορά Χρήματος (MS) ελέγχεται από την Κεντρική Τράπεζα, μέσω: (i) Συναλλαγών Ανοιχτής Αγοράς (=> Μεταβολή Νομισματικής Βάσης) (ii) Υποχρεωτικού Ποσοστού Διαθεσίμων και (iii) Προεξοφλητικού Επιτοκίου (=> Μεταβολή Πολλαπλασιαστή Χρήματος) Ο έλεγχος της Πραγματικής Προσφοράς Χρήματος (ΜS/P) είναι πιο δύσκολος, διότι η μεταβολή της ονομαστικής προσφοράς μεταβάλλει επίσης το επίπεδο των τιμών P.

29 Υπόθεση: Το επίπεδο των τιμών παραμένει σταθερό Η Κεντρική Τράπεζα ελέγχει την Ονομαστική και την Πραγματική προσφορά Χρήματος. - Η αγορά χρήματος βρίσκεται σε ισορροπία όταν η ζητούμενη ποσότητα πραγματικών χρηματικών διαθεσίμων ισούται με την προσφερόμενη ποσότητα: M M ( ) d = ( ) S P P (Συνθήκη Ισορροπίας στην Αγορά Χρήματος)

30 Διαγραμματική Απεικόνιση Ισορροπίας στην Αγορά Χρήματος MS/P ro r1 A E B LO LL Πραγματικά Χρηματικά Διαθέσιμα: (Μ/P)d, (M/P)S -LL: Καμπύλη Πραγματικής Ζήτησης Χρηματικών Διαθεσίμων -Lo: (Κατακόρυφη) Καμπύλη Πραγματικής Προσφοράς Χρήματος -Ισορροπία: Σημείο Ε (Lo, ro)

31 Προσαρμογή στην Ισορροπία: Αγορά Ομολόγων και Έμμεση Αγορά Χρήματος -Έστω r = r1 <ro => Υπερβάλλουσα Ζήτηση Χρήματος: ΑΒ Ερώτημα: Με ποιο τρόπο επέρχεται η άνοδος του επιτοκίου από r1 σε ro, ώστε να αποκατασταθεί η ισορροπία; - Η αγορά χρήματος δεν υφίσταται με την αυστηρή έννοια του όρου. - Σύνδεση Αγοράς Ομολόγων με Έμμεση Αγορά Χρήματος W: Συνολική Ποσότητα Πραγματικού Πλούτου Lο: Πραγματική ποσότητα (προσφορά) χρήματος Βο: Πραγματική ποσότητα (προσφορά) ομολόγων - Τα άτομα επιλέγουν πώς θα μοιράσουν τον συνολικό πλούτο τους μεταξύ πραγματικών χρηματικών διαθεσίμων (LD) και ομολόγων (ΒD).

32 - Ισχύει πάντα: Lo + Bo = W = LD + BD, δηλαδή: Bo BD = LD Lo - Η υπερβάλλουσα ζήτηση χρήματος πρέπει να ισούται με την υπερβάλλουσα προσφορά ομολόγων. - Όταν το επιτόκιο είναι χαμηλό (r = r1 < ro), υπάρχει υπερβάλλουσα προσφορά ομολόγων => Γιαναπροσελκυστείτοκοινόστα ομόλογα, πρέπει να αυξηθεί το επιτόκιο (δηλ. να μειωθεί η τιμή των ομολόγων) => Η αύξηση του επιτοκίου μειώνει την υπερβάλλουσα προσφορά ομολόγων (άρα την υπερβάλλουσα ζήτηση χρήματος) Για r = ro, η υπερβάλλουσα προσφορά ομολόγων (άρα και η υπερβάλλουσα ζήτηση χρήματος) είναι μηδέν, δηλαδή οι δύο αγορές (ομολόγων και χρήματος) ισορροπούν. - Άρα: Η αγορά χρήματος βρίσκεται σε ισορροπία μόνο όταν ισορροπεί και η αγορά ομολόγων.

33 Μεταβολές της Ισορροπίας στην Αγορά Χρήματος (1) Μεταβολή της Προσφοράς Χρήματος - Έστω ότι η Κεντρική Τράπεζα μειώνει την πραγματική προσφορά χρήματος (π.χ. πουλώντας τίτλους στην ανοιχτή αγορά). H καμπύλη προσφοράς χρήματος μετατοπίζεται προς τα αριστερά από Lo σε L1 => Tο επιτόκιο ισορροπίας αυξάνεται από ro σε r1. - Εξήγηση: Υπερβάλλουσα ζήτηση χρήματος (δηλαδή υπερβάλλουσα προσφορά ομολόγων) => το επιτόκιο αυξάνεται για να προσελκυστεί το κοινό στα ομόλογα. - Αντίστοιχα: Η αύξηση της προσφοράς χρήματος (μετατόπιση της Lo δεξιά σε L2) μειώνει το επιτόκιο ισορροπίας σε r2.

34 Επιπτώσεις στην Ισορροπία από μια μεταβολή της Προσφοράς Χρήματος (Διαγραμματική Απεικόνιση) r1 ro r2 E (M/P)S => r (M/P)S => r L1 LO L2 LL Πραγματικά Χρηματικά Διαθέσιμα: (Μ/P)d, (M/P)S

35 (2) Μεταβολή του Πραγματικού Εισοδήματος - Έστω ότι αυξάνεται το πραγματικό εισόδημα Υ => Η καμπύλη ζήτησης χρήματος μετατοπίζεται προς τα δεξιά (από LL σε LL ) => Το επιτόκιο ισορροπίας αυξάνεται από ro σε r1. - Αντίστοιχα: Η μείωση του πραγματικού εισοδήματος μετατοπίζει την καμπύλη ζήτησης χρήματος προς τα αριστερά (από LL σε LL ) και μειώνει το επιτόκιο ισορροπίας. (3) ΑύξησητουΑνταγωνισμούΜεταξύτωνΤραπεζών - Η αύξηση του ανταγωνισμού αυξάνει τα επιτόκια των καταθέσεων, δηλαδή μειώνει το κόστος διακράτησης χρήματος => ηζήτηση χρήματος αυξάνεται για κάθε επίπεδο επιτοκίου, δηλ. ηκαμπύλη ζήτησης μετατοπίζεται προς τα δεξιά (από LL σε LL ) => Το επιτόκιο ισορροπίας αυξάνεται.

36 Επιπτώσεις στην Ισορροπία από μια μεταβολή του Εισοδήματος (Διαγραμματική Απεικόνιση) r1 E Υ => r ro r2 E E LO LL LL LL Υ => r Πραγματικά Χρηματικά Διαθέσιμα: (Μ/P)d, (M/P)S

37 Η Παγίδα Ρευστότητας - Η Κεντρική Τράπεζα μπορεί να μειώνει το επιτόκιο (αυξάνοντας την προσφορά χρήματος) όποτε το θεωρεί απαραίτητο για την οικονομία. - ΑπότοσημείοΓκαιπέρα(δηλ. όταν το επιτόκιο έχει πέσει σε r2), κάθε παραπέρα αύξηση της προσφοράς χρήματος δεν έχει καμία πτωτική επίδραση στο επιτόκιο. - Το τμήμα της καμπύλης ζήτησης χρήματος δεξιά του σημείου Γ λέγεται παγίδα ρευστότητας. dr dm ( d / P) - Στο τμήμα αυτό, είναι: = 0, δηλαδή = dm ( d / P) dr - Άπειρη ελαστικότητα της ζήτησης χρήματος: Τα άτομα προτιμούν να κρατάνε όλο τον πλούτο τους με τη μορφή ρευστών διαθεσίμων αντί ομολόγων, διότι το επιτόκιο έχει πέσει τόσο χαμηλά (ητιμή των ομολόγων είναι τόσο υψηλή) ώστε δεν προβλέπεται παραπέρα αύξηση της τιμής των ομολόγων => Τα άτομα δεν αγοράζουν ομόλογα, διότι η τιμή τους προβλέπεται ότι θα μειωθεί.

38 ΗΠαγίδαΡευστότητας (Διαγραμματική Απεικόνιση) r1 ro r2 Γ Παγίδα Ρευστότητας LL LO L1 L2 L3 Πραγματικά Χρηματικά Διαθέσιμα: (Μ/P)d, (M/P)S - Όταν η οικονομία βρίσκεται στην Παγίδα Ρευστότητας, η Νομισματική Πολιτική είναι Αναποτελεσματική (βλ. παρακάτω).

39 Προβλήματα Νομισματικού Ελέγχου - Δύο Εναλλακτικές Επιλογές Κεντρικής Τράπεζας (1) Καθορισμός Προσφοράς Χρήματος => Αποδοχή Επιτοκίου Ισορροπίας με βάση την Καμπύλη Ζήτησης Χρήματος. (1α) Καθορισμός ποσοστού υποχρεωτικών διαθεσίμων Πρόβλημα: Οι Τράπεζες μπορούν να παρακάμψουν τους ελέγχους και να παράσχουν τις ίδιες υπηρεσίες (χορήγηση δανείων) με άλλες μεθόδους (Νόμος Goodhart). (1β) Συναλλαγές Ανοιχτής Αγοράς (καθορισμός νομισματικής βάσης) => Πρόβλημα: Ο ρόλος της Κεντρικής Τράπεζας ως δανειστή έσχατης ανάγκης (οι τράπεζες μπορούν πάντα να δανειστούν ρευστά από την Κεντρική Τράπεζα) => Λύση: (1γ) Επιθετική Χρήση Προεξοφλητικού Επιτοκίου, ή: Νομισματικός Έλεγχος μέσω των Επιτοκίων.

40 (2) Καθορισμός Επιτοκίου => Αποδοχή της Προσφοράς Χρήματος που προκύπτει από την Καμπύλη Ζήτησης Χρήματος. - Η Κεντρική Τράπεζα καθορίζει το επιτόκιο ro και προσφέρει οποιαδήποτε ποσότητα χρήματος ζητηθεί δέχεται οποιαδήποτε ποσότητα τίτλων σε αυτό το επιτόκιο => Σε ισορροπία, θα προσφέρει ακριβώς Lo. => Πρόβλημα: Η επίτευξη ενός συγκεκριμένου νομισματικού στόχου προϋποθέτει την ακριβή εκτίμηση της καμπύλης ζήτησης χρήματος (την κλίση και τις μετατοπίσεις της ανάλογα με το εισόδημα). - Οι συνεχείς χρηματοπιστωτικές καινοτομίες (λόγω του ανταγωνισμού μεταξύ των τραπεζών) καθιστούν ακόμα δυσκολότερο τον προσδιορισμό της θέσης της καμπύλης ζήτησης χρήματος.

Mακροοικονομική Κεφάλαιο 7 Αγορά περιουσιακών στοιχείων, χρήμα και τιμές

Mακροοικονομική Κεφάλαιο 7 Αγορά περιουσιακών στοιχείων, χρήμα και τιμές 7.1 Τι είναι το χρήμα; Mακροοικονομική Κεφάλαιο 7 Αγορά περιουσιακών στοιχείων, χρήμα και τιμές 1) Ένα μειονέκτημα του συστήματος του αντιπραγματισμού είναι ότι Α) δεν υπάρχει εμπόριο. Β) οι άνθρωποι πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

(Πολιτική. Οικονομία ΙΙ) Τμήμα ΜΙΘΕ. Καθηγητής Σπύρος Βλιάμος. Αρχές Οικονομικής ΙΙ. 14/6/2011Εαρινό Εξάμηνο 2010-2011. (Πολιτική Οικονομία ΙΙ) 1

(Πολιτική. Οικονομία ΙΙ) Τμήμα ΜΙΘΕ. Καθηγητής Σπύρος Βλιάμος. Αρχές Οικονομικής ΙΙ. 14/6/2011Εαρινό Εξάμηνο 2010-2011. (Πολιτική Οικονομία ΙΙ) 1 Αρχές Οικονομικής ΙΙ (Πολιτική Οικονομία ΙΙ) Καθηγητής Σπύρος Βλιάμος Τμήμα ΜΙΘΕ Καθηγητής Σπύρος Βλιάμος 2010-2011 Αρχές Οικονομικής ΙΙ (Πολιτική Οικονομία ΙΙ) 1 Θεματικές Ενότητες Επισκόπηση της Μακροοικονομικής-Τα

Διαβάστε περισσότερα

3. Χρήμα, επιτόκια και συναλλαγματικές ισοτιμίες

3. Χρήμα, επιτόκια και συναλλαγματικές ισοτιμίες 3. Χρήμα, επιτόκια και συναλλαγματικές ισοτιμίες 1. Τι είναι χρήμα; 2. Προσφορά και ζήτηση χρήματος 3. Προσφορά χρήματος και συναλλαγματική ισοτιμία (βραχυχρόνια περίοδος) 1 Εισαγωγή Στην 2 η ενότητα διαλέξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Μάθημα 7 Ζήτηση χρήματος Ζήτηση χρήματος! Όπως είδαμε στο προηγούμενο μάθημα η προσφορά χρήματος επηρεάζεται από την Κεντρική Τράπεζα και ως εκ τούτου είναι εξωγενώς δεδομένη!

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ακ. Ετος 2014-15

ΕΚΠΑ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ακ. Ετος 2014-15 ΕΚΠΑ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ακ. Ετος 2014-15 ΕΝΟΤΗΤΑ Νο. 2 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΤΙΚΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ & ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομική Θεωρία Ι

Μακροοικονομική Θεωρία Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Μακροοικονομική Θεωρία Ι Διάλεξη 7: Ζήτηση Χρήματος Διδάσκων: Γιαννέλλης Νικόλαος ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Το Υπόδειγμα IS-LM. (1) ΗΚαμπύληIS (Ισορροπία στην Αγορά Αγαθών)

Το Υπόδειγμα IS-LM. (1) ΗΚαμπύληIS (Ισορροπία στην Αγορά Αγαθών) Το Υπόδειγμα IS-LM Νομισματική και Δημοσιονομική Πολιτική σε Κλειστή Οικονομία - Ταυτόχρονη Ανάλυση Μεταβολών της Ισορροπίας στην Αγορά Αγαθών και στην Αγορά Χρήματος => Υπόδειγμα IS-LM (1) ΗΚαμπύληIS

Διαβάστε περισσότερα

3. Χρήμα, επιτόκια και συναλλαγματικές ισοτιμίες

3. Χρήμα, επιτόκια και συναλλαγματικές ισοτιμίες 3. Χρήμα, επιτόκια και συναλλαγματικές ισοτιμίες 1. Προσφορά και ζήτηση χρήματος 2. Προσφορά χρήματος και συναλλαγματική ισοτιμία (βραχυχρόνια περίοδος) 3. Χρήμα, τιμές και συναλλαγματική ισοτιμία (μακροχρόνια

Διαβάστε περισσότερα

Οι λειτουργίες του. ιδακτικοί στόχοι. χρήµατος. Αναφορά των ιδιοτήτων του. Αναφορά στα είδη του χρήµατος. Κατανόηση της λειτουργίας του

Οι λειτουργίες του. ιδακτικοί στόχοι. χρήµατος. Αναφορά των ιδιοτήτων του. Αναφορά στα είδη του χρήµατος. Κατανόηση της λειτουργίας του Χρήµα ιδακτικοί στόχοι Κατανόηση της λειτουργίας του χρήµατος. Αναφορά των ιδιοτήτων του. Αναφορά στα είδη του χρήµατος. Κατανόηση της λειτουργίας του τραπεζικού συστήµατος σε µια οικονοµία. Οι λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ

ΜΑΘΗΜΑ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ Έστω ότι ένας καταθέτης μπορεί να αποταμιεύσει 100 ευρώ σε μια τράπεζα. Αν το ποσοστό των καταθέσεων που είναι υποχρεωμένες να κρατούν διαθέσιμο οι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ.Α.Π.-Ν.Δ.Φ.Κ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ www.dap-papei.gr 1 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 27. Ορισμός χρήματος

Κεφάλαιο 27. Ορισμός χρήματος Το Νομισματικό Σύστημα Κεφάλαιο 27 Εισαγωγή στην Μακροοικονομική Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Ορισμός χρήματος Χρήμα είναιτοσύνολοτωνοικονομικών αξιών που οι άνθρωποι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ακ. Ετος 2014-15

ΕΚΠΑ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ακ. Ετος 2014-15 ΕΚΠΑ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ακ. Ετος 2014-15 ΕΝΟΤΗΤΑ Νο. 1 ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ : ΣΤΟΧΟΙ, ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ, ΒΑΣΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ & ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Μάθημα 6 Χρήμα και Τράπεζες Ορισμός χρήματος! Χρήμα είναι το σύνολο των οικονομικών αξιών που οι άνθρωποι χρησιμοποιούν σε καθημερινή βάση για την αγορά αγαθών και υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Εάν το ποσοστό υποχρεωτικών καταθέσεων είναι 25% και υπάρξει μια αρχική κατάθεση όψεως 2.000 σε μια εμπορική Τράπεζα, τότε η μέγιστη ρευστότητα που μπορεί να δημιουργηθεί από αυτή την κατάθεση είναι: Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜAΚΡΟ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜAΚΡΟ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜΚΡΟ 1. Όταν η συνάρτηση κατανάλωσης είναι ευθεία γραµµή και υπάρχει αυτόνοµη κατανάλωση, τότε η οριακή ροπή προς κατανάλωση είναι: α. πάντοτε σταθερή, όπως και η µέση ροπή προς

Διαβάστε περισσότερα

7 Η αγορά χρήματος και το επιτόκιο

7 Η αγορά χρήματος και το επιτόκιο 7 Η αγορά χρήματος και το επιτόκιο Σκοπός Σκοπός αυτού του κεφαλαίου είναι να αναλύσει την αγορά χρήματος, δηλ. τη ζήτηση χρήματος και την προσφορά χρήματος, καθώς και τους προσδιοριστικούς τους παράγοντες.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Σημειώσεις

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Σημειώσεις ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Σημειώσεις Δρ. Ελευθέριος Γούλας Πάτρα, 2010 ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (Α.Ε.Π.) Είναι η αξία όλων των τελικών αγαθών και υπηρεσιών που παράγονται σε μία οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

Υπάρχουν ΤΡΕΙΣ τρόποι µε τους οποίους η Κεντρική Τράπεζα ΜΠΟΡΕΙ να επηρεάσει την προσφορά χρήµατος:

Υπάρχουν ΤΡΕΙΣ τρόποι µε τους οποίους η Κεντρική Τράπεζα ΜΠΟΡΕΙ να επηρεάσει την προσφορά χρήµατος: ΚΑΙ ΟΙ ΚΥΡΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ Οι περισσότερες χώρες έχουν µια ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (στο Η.Β. αυτή είναι η Τράπεζα της Αγγλίας) η οποία επιτελεί δύο βασικά έργα: Εκδίδει τα κέρµατα και τα τραπεζογραµµάτια Ενεργείωςτραπεζίτηςτουτραπεζικούσυστήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΑΣΟΕΕ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΑΡΙΝΟ-ΘΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2011-12 ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΗΣ Σημειώσεις

Διαβάστε περισσότερα

12 Χρήμα και επιτόκιο

12 Χρήμα και επιτόκιο 12 Χρήμα και επιτόκιο Σκοπός Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι η ανάλυση της αγοράς χρήματος κατά την κλασική θεωρία. Στην ανάλυση αυτή εντάσσονται δύο καίρια για την κλασική θεωρία θέματα, Το πρώτο είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις Σωστού-Λάθους και Πολλαπλών Επιλογών. Ερωτήσεις Σωστού Λάθους. Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών

Ερωτήσεις Σωστού-Λάθους και Πολλαπλών Επιλογών. Ερωτήσεις Σωστού Λάθους. Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών Πληθωρισμός Ερωτήσεις Σωστού-Λάθους και Πολλαπλών Επιλογών Ερωτήσεις Σωστού Λάθους 1. Μία αύξηση στο επίπεδο τιμών ισοδυναμεί με μία μείωση στην αξία του χρήματος. 2. Η ποσοτική θεωρία του χρήματος υποστηρίζει

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτηση Α.1 (α) (β) www.arnos.gr info@arnos.co.gr

Ερώτηση Α.1 (α) (β) www.arnos.gr info@arnos.co.gr Ερώτηση Α.1 Σε μια κλειστή οικονομία οι αγορές αγαθών και χρήματος βρίσκονται σε ταυτόχρονη ισορροπία (υπόδειγμα IS-LM). Να περιγράψετε και να δείξετε διαγραμματικά το πώς θα επηρεάσει την ισορροπία των

Διαβάστε περισσότερα

Απόθεµα περιουσιακών στοιχείων. Χρήσιµο για τις συναλλαγές. Μία µορφή πλούτου. Επάρκεια. Χωρίς Χρήµα. Ανταλλακτική Οικονοµία (Barter economy)

Απόθεµα περιουσιακών στοιχείων. Χρήσιµο για τις συναλλαγές. Μία µορφή πλούτου. Επάρκεια. Χωρίς Χρήµα. Ανταλλακτική Οικονοµία (Barter economy) Απόθεµα περιουσιακών στοιχείων Χρήµα Χρήσιµο για τις συναλλαγές Μία µορφή πλούτου Χωρίς Χρήµα Επάρκεια Ανταλλακτική Οικονοµία (Barter economy) 1 Λειτουργίες του Χρήµατος Μέσο διατήρησης της αξίας Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

8 Το εισόδημα και το επιτόκιο

8 Το εισόδημα και το επιτόκιο 8 Το εισόδημα και το επιτόκιο Σκοπός Σκοπός αυτού του κεφαλαίου είναι να συνδέσει τις αγορές προϊόντος και χρήματος, τις οποίες εξετάσαμε σε προηγούμενα κεφάλαια. Η ταυτόχρονη ανάλυση αυτών των δύο αγορών

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr

www.onlineclassroom.gr ΕΡΩΤΗΣΗ 2 (25 μονάδες) Υποθέστε ότι η Κεντρική Τράπεζα της χώρας Lowland ασκεί πολιτική ανοικτής αγοράς με στόχο την διευκόλυνση της οικονομικής μεγέθυνσης. α) Παρουσιάστε διαγραμματικά την πιθανή επίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

5. Tο προϊόν και η συναλλαγματική ισοτιμία βραχυχρόνια

5. Tο προϊόν και η συναλλαγματική ισοτιμία βραχυχρόνια 5. Tο προϊόν και η συναλλαγματική ισοτιμία βραχυχρόνια 1. Οι προσδιοριστικοί παράγοντες της συνολικής ζήτησης 2. H βραχυχρόνια ισορροπία στην αγορά προϊόντος 3. Η βραχυχρόνια ισορροπία στην αγορά περιουσιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΖΗΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΖΗΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΣ Δρ. Β.ΜΠΑΜΠΑΛΟΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Κλασικοί οικονομολόγοι έναντι του Keynes Σύμφωνα με τους κλασικούς η διεκπεραίωση συναλλαγών αποτελεί το βασικό κίνητρο

Διαβάστε περισσότερα

Η λειτουργία των τραπεζών 1. Περιεχόμενα. Ιούλιος 2012

Η λειτουργία των τραπεζών 1. Περιεχόμενα. Ιούλιος 2012 1 του Σαράντη Λώλου Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 1 2. Ο ισολογισμός της τράπεζας... 2 3. Ο Λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσης... 4 4. Μεγιστοποίηση του κέρδους...

Διαβάστε περισσότερα

Επανάληψη ΕΣΔΔΑ με ασκήσεις πολλαπλής επιλογής 1. Στην Οικονομική επιστήμη ως οικονομικό πρόβλημα χαρακτηρίζουμε:

Επανάληψη ΕΣΔΔΑ με ασκήσεις πολλαπλής επιλογής 1. Στην Οικονομική επιστήμη ως οικονομικό πρόβλημα χαρακτηρίζουμε: 3 Επανάληψη ΕΣΔΔΑ με ασκήσεις πολλαπλής επιλογής 1. Στην Οικονομική επιστήμη ως οικονομικό πρόβλημα χαρακτηρίζουμε: α) Την έλλειψη χρημάτων που αντιμετωπίζει μια οικονομία β) Την έλλειψη χρημάτων που αντιμετωπίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 1. Οι επενδύσεις σε μια κλειστή οικονομία χρηματοδοτούνται από: α. το σύνολο των αποταμιεύσεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. β. μόνο τις ιδιωτικές αποταμιεύσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld Paul Krugman Maurice Obsfeld Διεθνής Οικονομική Κεφάλαιο 21 Η Διεθνής Αγορά Κεφαλαίου και τα κέρδη από το Εμπόριο Διεθνής Τραπεζική Λειτουργία και Διεθνής Κεφαλαιαγορά Φιλίππου Ευαγγελία Α.Μ. 1207 Μ069

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Ο Πληθωρισμός και οι κεντρικές τράπεζες. Ισμήνη Πάττα Περίληψη, 2 ου μισού του κεφ. 12 ΑΜ 1207/Μ:070

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Ο Πληθωρισμός και οι κεντρικές τράπεζες. Ισμήνη Πάττα Περίληψη, 2 ου μισού του κεφ. 12 ΑΜ 1207/Μ:070 ΠΕΡΙΛΗΨΗ (2 ου μέρους κεφαλαίου 12 ( από το 12.4. και μετά, του βιβλίου Οικονομική για Επιχειρησιακές Σπουδές, του D. Mc Aleese) Ο Πληθωρισμός και οι κεντρικές τράπεζες Βασικά Σημεία : *Κεντρικές Τράπεζες,

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Β. Μπαμπαλός ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Δρ. Β. Μπαμπαλός ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα & Προσφορά ρ Χρήματος Δρ. Β. Μπαμπαλός ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Διάκριση μεταξύ τραπεζών και μη αποταμιευτικών ιδρυμάτων Ηβ βασική ήδιαφορά ανάμεσα

Διαβάστε περισσότερα

είναι η καµπύλη συνολικής ζήτησης εργασίας από τις επιχειρήσεις και η καµπύλη S

είναι η καµπύλη συνολικής ζήτησης εργασίας από τις επιχειρήσεις και η καµπύλη S 3 Ασκήσεις πολλαπλής επιλογής στην 5 η ενότητα: Αµοιβές των ΠΣ διανοµή εισοδήµατος βασικά µακροοικονοµικά µεγέθη θεωρία κατανάλωσης και επένδυσης ισορροπία εισοδήµατος. Ο πραγµατικός µισθός των εργαζοµένων

Διαβάστε περισσότερα

1 Αγορά συναλλάγµατος 1.1 Εισαγωγή

1 Αγορά συναλλάγµατος 1.1 Εισαγωγή 1 Αγορά συναλλάγµατος 1.1 Εισαγωγή Στη διεθνή οικονοµία γίνεται ανταλλαγή αγαθών και υπηρεσιών. Κάθε χώρα έχει το δικό της νόµισµα, στο οποίο εκφράζονται οι τιµές των αγαθών και υπηρεσιών. Η διεξαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 9. Το υπόδειγµα IS-LM/AD-AS : Ένα γενικό πλαίσιο µακροοικονοµικής ανάλυσης

Κεφάλαιο 9. Το υπόδειγµα IS-LM/AD-AS : Ένα γενικό πλαίσιο µακροοικονοµικής ανάλυσης Κεφάλαιο 9 Το υπόδειγµα IS-LM/AD-AS : Ένα γενικό πλαίσιο µακροοικονοµικής ανάλυσης Περίγραµµα κεφαλαίου ΗευθείαFE : Ισορροπία στην αγορά εργασίας Ηκαµπύλη IS : Ισορροπία στην αγορά αγαθών Ηκαµπύλη LM :

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 1. Τι πρέπει να κατανοήσει ο μαθητής 2. Τεχνικές παρατηρήσεις και παραδείγματα Το χρήμα Για να κατανοήσει ο μαθητής γιατί το χρήμα (με οποιαδήποτε μορφή) διευκόλυνε

Διαβάστε περισσότερα

4. Τιμές και συναλλαγματική ισοτιμία μακροχρόνια

4. Τιμές και συναλλαγματική ισοτιμία μακροχρόνια 4. Τιμές και συναλλαγματική ισοτιμία μακροχρόνια 1. Ο νόμος της μιας τιμής και η ισοδυναμία των αγοραστικών δυνάμεων (ΙΑΔ) 2. Η νομισματική προσέγγιση της συναλλαγματικής ισοτιμίας 3. Ερμηνεύοντας τα εμπειρικά

Διαβάστε περισσότερα

51. Στο σημείο Α του παρακάτω διαγράμματος IS-LM υπάρχει: r LM Α IS α. ισορροπία στις αγορές αγαθών και χρήματος. β. ισορροπία στην αγορά αγαθών και υπερβάλλουσα προσφορά στην αγορά χρήματος. γ. ισορροπία

Διαβάστε περισσότερα

Ζήτηση, Προσφορά και Ισορροπία στην Ανταγωνιστική Αγορά

Ζήτηση, Προσφορά και Ισορροπία στην Ανταγωνιστική Αγορά Ζήτηση, Προσφορά και Ισορροπία στην Ανταγωνιστική Αγορά - Ορισμός: Η αγορά ενός αγαθού είναι η διαδικασία (θεσμικό πλαίσιο) μέσω της οποίας έρχονται σε επικοινωνία οι αγοραστές και οι πωλητές του συγκεκριμένου

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομική Θεωρία Ι

Μακροοικονομική Θεωρία Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Μακροοικονομική Θεωρία Ι Διάλεξη 4: Το Υπόδειγμα IS-LM (Μέρος Β) Διδάσκων: Γιαννέλλης Νικόλαος ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Συναλλαγματικές ισοτιμίες και αγορά συναλλάγματος

Συναλλαγματικές ισοτιμίες και αγορά συναλλάγματος Συναλλαγματικές ισοτιμίες και αγορά συναλλάγματος 1. Οι συναλλαγματικές ισοτιμίες και οι τιμές των αγαθών 2. Περιγραφή της αγοράς συναλλάγματος 3. Η ζήτηση νομισμάτων ως ζήτηση περιουσιακών στοιχείων 4.

Διαβάστε περισσότερα

Αύξηση της ποσότητας του χρήματος και πληθωρισμός

Αύξηση της ποσότητας του χρήματος και πληθωρισμός Αύξηση της ποσότητας του και πληθωρισμός 9 η Αρχή των Οικονομικών: Οι τιμές ανέρχονται, όταν το κράτος τυπώνει πολύ χρήμα Ποσοτική Θεωρία του Χρήματος (κλασσική θεωρία) David Hume (18 ος αιώνας) Milton

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr ΜΕΡΟΣ Β Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών

www.onlineclassroom.gr ΜΕΡΟΣ Β Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών ΜΕΡΟΣ Β Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών Β.1 Διαπράττουμε το σφάλμα της σύνθεσης όταν θεωρούμε ότι: α. αυτό που ισχύει για ένα άτομο ισχύει μερικές φορές και για το σύνολο β. αυτό που ισχύει για ένα άτομο

Διαβάστε περισσότερα

(1 ) (1 ) S ) 1,0816 ΘΕΜΑ 1 Ο

(1 ) (1 ) S ) 1,0816 ΘΕΜΑ 1 Ο ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α ΤΟΜΟΥ ΘΕΜΑ 1 Ο Α. Για τον υπολογισμό της τρέχουσας συναλλαγματικής ισοτιμίας του ( /$ ) θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τη σχέση ισοδυναμίας των επιτοκίων. Οπότε: Για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Μάθημα 8 Προσδιορισμός τιμών και ποσοτική θεωρία Προσδιορισμός τιμών Προσδιορισμός τιμών! Ως τώρα δεν εξετάσαμε πως διαμορφώνεται το γενικό επίπεδο τιμών και πως μεταβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ

1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ 1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ Το διάγραμμα κυκλικής ροής της οικονομίας (κεφ. 3, σελ. 100 Mankiw) Εισόδημα Υ Ιδιωτική αποταμίευση S Αγορά συντελεστών Αγορά χρήματος Πληρωμές συντελεστών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. Σε περίπτωση κατά την οποία η τιμή ενός αγαθού μειωθεί κατά 2% και η ζητούμενη ποσότητά του αυξηθεί κατά 4%, τότε η ζήτησή του είναι: α) ανελαστική. β) ελαστική. γ)

Διαβάστε περισσότερα

Αποταμίευση, Επένδυση και το Χρηματοπιστωτικό σύστημα

Αποταμίευση, Επένδυση και το Χρηματοπιστωτικό σύστημα Αποταμίευση, Επένδυση και το Χρηματοπιστωτικό σύστημα Κεφάλαιο 25 Εισαγωγή στην Μακροοικονομική Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Το χρηματοπιστωτικό σύστημα Το χρηματοπιστωτικό

Διαβάστε περισσότερα

Συναθροιστική Ζήτηση, Συναθροιστική Προσφορά και η Λειτουργία του Κλασικού Υποδείγματος - Βασικές Υποθέσεις Κεϋνσιανού Υποδείγματος: (1) Οι τιμές

Συναθροιστική Ζήτηση, Συναθροιστική Προσφορά και η Λειτουργία του Κλασικού Υποδείγματος - Βασικές Υποθέσεις Κεϋνσιανού Υποδείγματος: (1) Οι τιμές Συναθροιστική Ζήτηση, Συναθροιστική Προσφορά και η Λειτουργία του Κλασικού Υποδείγματος - Βασικές Υποθέσεις Κεϋνσιανού Υποδείγματος: (1) Οι τιμές παραμένουν σταθερές. (2) Η οικονομία έχει πλεονάζοντες

Διαβάστε περισσότερα

Σταθερές Συναλλαγματικές Ισοτιμίες και Παρεμβάσεις στην Αγορά Συναλλάγματος. Μακροοικονομική Πολιτική, Κίνηση Κεφαλαίων και Σταθερές Ισοτιμίες

Σταθερές Συναλλαγματικές Ισοτιμίες και Παρεμβάσεις στην Αγορά Συναλλάγματος. Μακροοικονομική Πολιτική, Κίνηση Κεφαλαίων και Σταθερές Ισοτιμίες Σταθερές Συναλλαγματικές Ισοτιμίες και Παρεμβάσεις στην Αγορά Συναλλάγματος Μακροοικονομική Πολιτική, Κίνηση Κεφαλαίων και Σταθερές Ισοτιμίες 1 Ο Ισολογισµός της Κεντρικής Τράπεζας και η Προσφορά Χρήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανοιχτή Οικονομία και η Αγορά Συναλλάγματος

Η Ανοιχτή Οικονομία και η Αγορά Συναλλάγματος Κεφάλαιο 1 Η Ανοιχτή Οικονομία και η Αγορά Συναλλάγματος 1.1 Σύνοψη Στο πρώτο κεφάλαιο αυτού του συγγράμματος περιγράφεται αρχικά η αγορά συναλλάγματος, ενώ προσδιορίζεται η έννοια του αρμπιτράζ συναλλάγματος.

Διαβάστε περισσότερα

4. Τιμές και συναλλαγματική ισοτιμία μακροχρόνια

4. Τιμές και συναλλαγματική ισοτιμία μακροχρόνια 4. Τιμές και συναλλαγματική ισοτιμία μακροχρόνια 1. Ο νόμος της μιας τιμής και η ισοδυναμία των αγοραστικών δυνάμεων (ΡΡΡ) 2. Η νομισματική προσέγγιση της συναλλαγματικής ισοτιμίας 3. Ερμηνεύοντας τα εμπειρικά

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Ενότητα 1: Χρήμα και Προσφορά Χρήματος Τμήμα Λογιστικής-Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που

Διαβάστε περισσότερα

5. Tο προϊόν και η συναλλαγματική ισοτιμία βραχυχρόνια

5. Tο προϊόν και η συναλλαγματική ισοτιμία βραχυχρόνια 5. Tο προϊόν και η συναλλαγματική ισοτιμία βραχυχρόνια 1. Οι προσδιοριστικοί παράγοντες της συνολικής ζήτησης 2. H βραχυχρόνια ισορροπία στην αγορά προϊόντος 3. Η βραχυχρόνια ισορροπία στην αγορά περιουσιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ Ενότητα 3: Συναθροιστική Ζήτηση- Εφαρμόζοντας το Υπόδειγμα IS-LM Κουτεντάκης Φραγκίσκος Γαληνού Αργυρώ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ Η ΤΡΑΠΕΖΑ Επιχείρηση που ασχολείται με χρηματοπιστωτικές συναλλαγές Σκοπός είναι η μεγιστοποίηση του κέρδους Μέσω της διαφοράς ανάμεσα σε επιτόκιο δανεισμού

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές: Αγορά είναι οτιδήποτε φέρνει σε επικοινωνία αγοραστές και πωλητές. Η αγορά έχει δύο πλευρές: αγοραστές (Ζήτηση) και πωλητές (Προσφορά).

Αγορές: Αγορά είναι οτιδήποτε φέρνει σε επικοινωνία αγοραστές και πωλητές. Η αγορά έχει δύο πλευρές: αγοραστές (Ζήτηση) και πωλητές (Προσφορά). Ζήτηση και Προσφορά ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Αγορές: Αγορά είναι οτιδήποτε φέρνει σε επικοινωνία αγοραστές και πωλητές. Η αγορά έχει δύο πλευρές: αγοραστές (Ζήτηση) και πωλητές (Προσφορά). Ανταγωνιστικές Αγορές: Είναιοιαγορές,

Διαβάστε περισσότερα

Χρήμα,'Επιτόκια,'Τιμές'και'Συναλλαγματικές' Ισοτιμίες'

Χρήμα,'Επιτόκια,'Τιμές'και'Συναλλαγματικές' Ισοτιμίες' Χρήμα,'Επιτόκια,'Τιμές'και'Συναλλαγματικές' Ισοτιμίες' Βραχυχρόνια'και'Μακροχρόνια'Ανάλυση' Ο Ρόλος του Χρήµατος Μέσο Πληρωµών Μονάδα Μέτρησης Αξιών Μέσο Διακράτησης Πλούτου µε τη µεγαλύτερη ρευστότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΕΣ ΟΙΚ Ι Ο Κ ΝΟΜΙΚ Ι ΕΣ Ε Σ Δ Ι Δ Α Ι Κ Α ΥΜΑΝ Α ΣΕ Σ Ι Ε Σ Ι

ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΕΣ ΟΙΚ Ι Ο Κ ΝΟΜΙΚ Ι ΕΣ Ε Σ Δ Ι Δ Α Ι Κ Α ΥΜΑΝ Α ΣΕ Σ Ι Ε Σ Ι ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΕΙΣ Τα περισσότερα χρόνια η παραγωγή σε μια χώρα αυξάνεται και επομένως οι περισσότεροι κάτοικοι απολαμβάνουν ένα υψηλότερο βιοτικό επίπεδο. Ποιοι παράγοντες οδηγούν αυτή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΑ.Λ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΑ.Λ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 7 ΟΥ & 8 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ-ΛΑΘΟΥΣ ΕΠΑ.Λ Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λανθασµένη καθεµία από τις παρακάτω προτάσεις σηµειώνοντας το αντίστοιχο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 6.9.2014 L 267/9 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 3ης Ιουνίου 2014 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2013/23 σχετικά με τη στατιστική δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

Κατανάλωση, Αποταμίευση και Προσδιορισμός του Εθνικού Εισοδήματος σε Κλειστή οικονομία χωρίς Δημόσιο Τομέα

Κατανάλωση, Αποταμίευση και Προσδιορισμός του Εθνικού Εισοδήματος σε Κλειστή οικονομία χωρίς Δημόσιο Τομέα Κατανάλωση, Αποταμίευση και Προσδιορισμός του Εθνικού Εισοδήματος σε Κλειστή οικονομία χωρίς Δημόσιο Τομέα -Σκοπός: Εξήγηση Διακυμάνσεων του Πραγματικού ΑΕΠ - Δυνητικό Προϊόν: Το προϊόν που θα μπορούσε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Χωρίζεται σε δύο μεγάλες περιοχές: -ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ -ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Η συμπεριφορά της οικονομικής μονάδας (καταναλωτής, νοικοκυριό, επιχείρηση, αγορά). Εξετάζει θέματα

Διαβάστε περισσότερα

ευρώ, πχ 1,40 δολάρια ανά ένα ευρώ. Όταν το Ε αυξάνεται τότε το ευρώ

ευρώ, πχ 1,40 δολάρια ανά ένα ευρώ. Όταν το Ε αυξάνεται τότε το ευρώ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Θεωρία Ισοζυγίου Πληρωμών και Διεθνές Νομισματικό Σύστημα Ν. Κωστελέτου (Σημειώσεις 4 ου -5 ου μαθήματος, κεφ. 14, 15 «Διεθνής Οικονομική» των P.Krugman,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 28. Προσδιορισμός τιμών

Κεφάλαιο 28. Προσδιορισμός τιμών Αιτίες και Κόστος Πληθωρισμού Κεφάλαιο 28 Εισαγωγή στην Μακροοικονομική Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Προσδιορισμός τιμών Ως τώρα δεν εξετάσαμε πως διαμορφώνεται το γενικό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «OIKONOMIKH»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «OIKONOMIKH» ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «OIKONOMIKH»

Διαβάστε περισσότερα

Συναλλαγματικές ισοτιμίες και επιτόκια

Συναλλαγματικές ισοτιμίες και επιτόκια Κεφάλαιο 2 Συναλλαγματικές ισοτιμίες και επιτόκια 2.1 Σύνοψη Στο δεύτερο κεφάλαιο του συγγράμματος περιγράφεται αρχικά η συνθήκη της καλυμμένης ισοδυναμίας επιτοκίων και ο τρόπος με τον οποίο μπορεί ένας

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Χρηματοοικονομικές έννοιες

Βασικές Χρηματοοικονομικές έννοιες Βασικές Χρηματοοικονομικές έννοιες 1 Περιεχόμενα Χρηματοπιστωτικό σύστημα Αγορές Χρήματος Χρηματοοικονομική Διοίκηση Μακροπρόθεσμο χρέος 2 Το χρηματοπιστωτικό σύστημα Οι μονάδες οι οποίες έχουν τρέχουσες

Διαβάστε περισσότερα

Να απαντήσετε τα παρακάτω θέματα σύμφωνα με τις οδηγίες των εκφωνήσεων. Η διάρκεια της εξέτασης είναι 3 (τρεις) ώρες.

Να απαντήσετε τα παρακάτω θέματα σύμφωνα με τις οδηγίες των εκφωνήσεων. Η διάρκεια της εξέτασης είναι 3 (τρεις) ώρες. Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΜΠΣ Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής για Στελέχη Μάθημα: Οικονομική για Στελέχη Επιχειρήσεων Εξέταση Δεκεμβρίου 2007 Ονοματεπώνυμο: Να απαντήσετε τα παρακάτω θέματα σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ

2. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ 2. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΒΡΑΧΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ Η διάκριση μακροχρόνιας και βραχυχρόνιας περιόδου Στη μακροχρόνια περίοδο που εξετάσαμε το επίπεδο παραγωγής είναι σταθερό στο φυσικό του επίπεδο, εκείνο δηλαδή

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑ ΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

ΧΡΗΜΑ ΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑ ΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ Χρήμα είναι κάθε αντικείμενο το οποίο είναι γενικά αποδεκτό από μια κοινωνία σαν μέσο ανταλλαγής των εμπορευμάτων. Το χρήμα διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

Νομισματική Πολιτική. Δρ. Β. Μπαμπαλός ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Νομισματική Πολιτική. Δρ. Β. Μπαμπαλός ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Νομισματική Πολιτική Δρ. Β. Μπαμπαλός ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Νομισματική πολιτική Κυριότερη αποστολή κάθε ΚΤ είναι ο έλεγχος της ποσότητας του χρήματος που κυκλοφορεί στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1ο Παράδειγµα κριτηρίου αξιολόγησης (µάθηµα της ηµέρας) Σκοπός της εξέτασης: Η αξιολόγηση της γνώσης του µαθητή σχετικά µε το περιεχόµενο της παραγράφου 1.6:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 15

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 15 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή..................................................... 15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Έννοια, λειτουργίες και εξέλιξη του χρήματος.................. 19 1.1 Ορισμός του χρήματος..........................................

Διαβάστε περισσότερα

Παράγοντες που καθορίζουν την εξέλιξη των τιμών

Παράγοντες που καθορίζουν την εξέλιξη των τιμών Παράγοντες που καθορίζουν την εξέλιξη των τιμών 1. Τι μπορεί και τι δεν μπορεί να επιτύχει η νομισματική πολιτική Πώς μπορεί η νομισματική πολιτική να επηρεάσει τις τιμές που πληρώνουμε για τα αγαθά και

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Οικονομία Ενότητα

Πολιτική Οικονομία Ενότητα ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 07: Χρήμα Πολυξένη Ράγκου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

13 Το απλό κλασικό υπόδειγμα

13 Το απλό κλασικό υπόδειγμα 13 Το απλό κλασικό υπόδειγμα Σκοπός Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι να συνδυάσει τα δύο προηγούμενα κεάλαια και να δώσει μια συνολική εικόνα του απλού μακροοικονομικού υποδείγματος. Θα εξετάσει, επίσης,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Αποταμίευση και επένδυση σε μια ανοικτή οικονομία

Κεφάλαιο 5. Αποταμίευση και επένδυση σε μια ανοικτή οικονομία Κεφάλαιο 5 Αποταμίευση και επένδυση σε μια ανοικτή οικονομία Περίγραμμα κεφαλαίου Ισοζύγιο Πληρωμών Ισορροπία της αγοράς αγαθών σε μια ανοικτή οικονομία Αποταμίευση και επένδυση σε μια μικρή ανοικτή οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3 H Αγορά Χρήµατος

Κεφάλαιο 3 H Αγορά Χρήµατος Κεφάλαιο 3 H Αγορά Χρήµατος Σύνοψη Σ αυτό το κεφάλαιο θα καταργήσουµε την υπόθεση των αυτόνοµων (εξωγενών) επενδύσεων, και χρησιµοποιώντας τα σηµαντικότερα κριτήρια αξιολόγησης επενδυτικών σχεδίων, θα

Διαβάστε περισσότερα

Το Νομισματικό Υπόδειγμα του Ισοζυγίου Πληρωμών

Το Νομισματικό Υπόδειγμα του Ισοζυγίου Πληρωμών Κεφάλαιο 5 Το Νομισματικό Υπόδειγμα του Ισοζυγίου Πληρωμών 5.1 Σύνοψη Στο πέμπτο κεφάλαιο του συγγράμματος περιγράφεται η νομισματική προσέγγιση του ισοζυγίου πληρωμών. Στη συνέχεια, αναλύεται το νομισματικό

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά συναλλάγµατος. και συναλλαγματική ισοτιμία (κεφ. 13) Συναλλαγματική ισοτιμία (Ε)

Αγορά συναλλάγµατος. και συναλλαγματική ισοτιμία (κεφ. 13) Συναλλαγματική ισοτιμία (Ε) Αγορά συναλλάγµατος και συναλλαγματική ισοτιμία (κεφ. 13) 1 Συναλλαγματική ισοτιμία (Ε) αξία ξένου νομίσματος ανά μονάδα εθνικού νομίσματος. π.χ. ισοτιμία ευρώ-δολαρίου: 1,40 (με ένα ευρώ αγοράζω 1,40

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ Οι κυριότερες μορφές χρήματος σήμερα είναι: Τα χαρτονομίσματα Τα κέρματα Οι επιταγές

ΜΟΡΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ Οι κυριότερες μορφές χρήματος σήμερα είναι: Τα χαρτονομίσματα Τα κέρματα Οι επιταγές ΚΕΦ. 5 ΧΡΗΜΑ Τα πολύ παλιά χρόνια η ανταλλαγή των αγαθών γινόταν απευθείας χωρίς τη μεσολάβηση του χρήματος. Γινόταν δηλαδή Αντιπραγματισμός ή φυσική ανταλλαγή (έδινε προϊόντα και έπαιρνε προϊόντα, έκανε

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ. ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ» (σελ. 196-206)

«ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ. ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ» (σελ. 196-206) ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΑΝ. ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομική Κεφάλαιο 4 Κατανάλωση, αποταμίευση και επένδυση. 4.1 Κατανάλωση και αποταμίευση

Μακροοικονομική Κεφάλαιο 4 Κατανάλωση, αποταμίευση και επένδυση. 4.1 Κατανάλωση και αποταμίευση Μακροοικονομική Κεφάλαιο 4 Κατανάλωση, αποταμίευση και επένδυση 4.1 Κατανάλωση και αποταμίευση 1) Χωρίς πληθωρισμό και με ονομαστικό επιτόκιο (i).03, κάποιος μπορεί να ανταλλάξει μια μονάδα σημερινής κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

Συναθροιστική Zήτηση στην Aνοικτή Οικονομία

Συναθροιστική Zήτηση στην Aνοικτή Οικονομία Κεφάλαιο 9 Συναθροιστική Zήτηση στην Aνοικτή Οικονομία 9.1 Σύνοψη Στο ένατο κεφάλαιο του συγγράμματος παρουσιάζεται η διαδικασία από την οποία προκύπτει η συναθροιστική ζήτηση (AD) σε μια ανοικτή οικονομία.

Διαβάστε περισσότερα

2) Στην συνέχεια υπολογίζουμε την ονομαστική αξία του πιστοποιητικού με το συγκεκριμένο αυξημένο επιτόκιο όπως και προηγουμένως, δηλαδή θα έχουμε:

2) Στην συνέχεια υπολογίζουμε την ονομαστική αξία του πιστοποιητικού με το συγκεκριμένο αυξημένο επιτόκιο όπως και προηγουμένως, δηλαδή θα έχουμε: 2) Στην συνέχεια υπολογίζουμε την ονομαστική αξία του πιστοποιητικού με το συγκεκριμένο αυξημένο επιτόκιο όπως και προηγουμένως, δηλαδή θα έχουμε: ( ) ( ) 3) Επομένως η θεωρητική αξία του πιστοποιητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ Εισαγωγή Αν μια τράπεζα θέλει να μειώσει τις διακυμάνσεις των κερδών που προέρχονται από τις μεταβολές των επιτοκίων θα πρέπει να έχει ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ Ενότητα 7: Η Ανοικτή Οικονομία Κουτεντάκης Φραγκίσκος Γαληνού Αργυρώ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών

Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών B1. Ποια από τις παρακάτω πολιτικές θα αυξήσει το επιτόκιο ισορροπίας και θα μειώσει το εισόδημα ισορροπίας; A. Η Κεντρική τράπεζα πωλεί κρατικά ομόλογα, μέσω πράξεων ανοικτής

Διαβάστε περισσότερα

15 Δημοσιονομική και νομισματική πολιτική

15 Δημοσιονομική και νομισματική πολιτική 15 Δημοσιονομική και νομισματική πολιτική Σκοπός Σκοπός αυτού του κεφαλαίου είναι να περιγράψει και να αναλύσει τη δημοσιονομική πολιτική, δηλ. τον χειρισμό κρατικών δαπανών και φόρων, και τη νομισματική

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική. Ισοζύγιο Πληρωμών, Συναλλαγματικές Ισοτιμίες, Διεθνείς Χρηματαγορές και το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα

Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική. Ισοζύγιο Πληρωμών, Συναλλαγματικές Ισοτιμίες, Διεθνείς Χρηματαγορές και το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική Ισοζύγιο Πληρωμών, Συναλλαγματικές Ισοτιμίες, Διεθνείς Χρηματαγορές και το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα 1 Αντικείµενο Διεθνούς Μακροοικονοµικής Η διεθνής µακροοικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομος πίνακας περιεχομένων

Σύντομος πίνακας περιεχομένων Σύντομος πίνακας περιεχομένων Πρόλογος 19 Οδηγός περιήγησης 25 Πλαίσια 28 Ευχαριστίες της ενδέκατης αγγλικής έκδοσης 35 Βιογραφικά συγγραφέων 36 ΜΕΡΟΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 37 1 Η οικονομική επιστήμη και η οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

Ελαστικότητες Ζήτησης και Προσφοράς Εκδόσεις Κριτική

Ελαστικότητες Ζήτησης και Προσφοράς Εκδόσεις Κριτική 4 Ελαστικότητες Ζήτησης και Προσφοράς Η ελαστικότητα της ζήτησης ως προς την τιμή...μετράει την ευαισθησία της ζητούμενης ποσότητας ενός αγαθού σε μια μεταβολή της τιμής του. Ορίζεται ως: ποσοστιαία μεταβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ Ι Ενότητα: Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης Γιαννέλλης Νικόλαος Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ερώτηση 1: Όταν οι μεταβολές της ποσότητας του χρήματος

Διαβάστε περισσότερα

2. Συναλλαγματικές Ισοτιμίες και Αγορά Συναλλάγματος

2. Συναλλαγματικές Ισοτιμίες και Αγορά Συναλλάγματος 2. Συναλλαγματικές Ισοτιμίες και Αγορά Συναλλάγματος 1. Οι συναλλαγματικές ισοτιμίες 2. Η αγορά συναλλάγματος 3. Η ζήτηση για τραπεζικές καταθέσεις σε συνάλλαγμα (περιουσιακά στοιχεία) 4. Ένα θεωρητικό

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Οικονομίας. Ύλη:

Αρχές Οικονομίας. Ύλη: Αρχές Οικονομίας Ύλη: Κεφάλαιο 2: 2.2 Κεφάλαιο 3: 3.3-3.6 Κεφάλαιο 4: 4.2.α, 4.2.γ, 4.3, 4.4 Κεφάλαιο 5: 5.3, 5.4 Κεφάλαιο 6: 6.1, 6.2, 6.4, 6.6, 6.8 Κεφάλαιο 9: 9.2 Κεφάλαιο 10: 10.2 (όχι πορτοκαλί και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ιοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών Θεματική Ενότητα: ΕΟ 34 - Οικονομική Ανάλυση & Πολιτική ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ακαδ. Έτος: 2010-11 ΟΝΟΜΑ - ΕΠΩΝΥΜΟ:.

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά Επίπεδα Τιμών και Συναλλαγματικές Ισοτιμίες. Μακροχρόνιοι Προσδιοριστικοί Παράγοντες των Συναλλαγματικών Ισοτιμιών

Σχετικά Επίπεδα Τιμών και Συναλλαγματικές Ισοτιμίες. Μακροχρόνιοι Προσδιοριστικοί Παράγοντες των Συναλλαγματικών Ισοτιμιών Σχετικά Επίπεδα Τιμών και Συναλλαγματικές Ισοτιμίες Μακροχρόνιοι Προσδιοριστικοί Παράγοντες των Συναλλαγματικών Ισοτιμιών 1 Ισοτιµία Δολαρίου Στερλίνας, 1870-2011 $6.00$$ $5.00$$ $4.00$$ $3.00$$ $2.00$$

Διαβάστε περισσότερα