Διοικητικη λογιστικη. Λήψη αποφάσεων, Κύκλος σχεδιασμού και ελέγχου. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) Προϋπολογισμοί. Δρ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διοικητικη λογιστικη. Λήψη αποφάσεων, Κύκλος σχεδιασμού και ελέγχου. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) Προϋπολογισμοί. Δρ."

Transcript

1 Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) Λήψη αποφάσεων, Κύκλος σχεδιασμού και ελέγχου Σχεδιασμός Διοικητικη λογιστικη Προϋπολογισμοί Αναφορά απόδοσης και ανατροφοδότηση Λήψη αποφάσεων Διοίκηση και καθημερινή λειτουργία Έλεγχος 1 Δρ. Δημήτρης Μπάλιος Διαρκής διαδικασία ανατροφοδότησης με τη διοικητική λογιστική να είναι χρήσιμη σε κάθε στάδιο, άρα απαραίτητη στη διαδικασία λήψης αποφάσεων 2 1

2 Προϋπολογισμοί Για την πραγματοποίηση του προγραμματισμού και του ελέγχου των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, καθίσταται απαραίτητη η διαδικασία κατάρτισης προϋπολογισμών οι οποίοι αναφέρονται σε μελλοντικές δραστηριότητες της οικονομικής μονάδας. Η διαδικασία που χρησιμοποιείται για την κατάρτιση των προϋπολογισμώναποτελείτο σύστημα κατάρτισης προϋπολογισμών. Ο προϋπολογισμός δεν είναι τίποτα άλλο από ένα λεπτομερές πρόγραμμα δράσης, εκφρασμένο σε ποσότητες, που προσδιορίζει τον τρόπο απόκτησης και χρήσης πόρων της επιχείρησης στην οποία αναφέρεται, για μια δεδομένη χρονική περίοδο. Κύριος σκοπός του προϋπολογισμού είναι η ποσοτικοποίηση ηενός σχεδίου επιχειρηματικής δράσης και η παρακολούθηση της προόδου πραγματοποίησης των στόχων που έχει θέσει η επιχείρηση αυτή καθ αυτή και πιο συγκεκριμένα η διοίκησή της. 3 Προϋπολογισμοί_χρησιμότητα Συμβάλουν στην ορθολογική και βέλτιστη κατανομή των επιχειρησιακών πόρων στις δάφ διάφορες επιμέρους δραστηριότητες λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πόροι που διαθέτει κάθε επιχείρηση είναι περιορισμένοι. Λειτουργούν ως εργαλεία ελέγχου και αξιολόγησης των πραγματικών αποτελεσμάτων σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό (μέσω των προϋπολογισμών πραγματοποιείται η σύγκριση των προϋπολογισμένων με τα πραγματοποιηθέντα ποσά καθώς και η ερμηνεία των αποκλίσεων για τη εξαγωγή συμπερασμάτων και τη λήψη διορθωτικών ενεργειών όπου χρειάζεται). Υποχρεώνουν στελέχη να καταρτίσουν προγράμματα δράσης, θέτοντας ταυτόχρονα τους στόχους κάθε ενός τομέα ή τμήματος της επιχείρησης. Μέσω των προϋπολογισμών δημιουργείται η βάση (σημείο αναφοράς), με τη βοήθεια της οποίας θα μετρηθεί η αποδοτικότητα του κάθε τμήματος, ενώ ο τελικός στόχος της επιχείρησης δημιουργείται από το άθροισμα των επιμέρους στόχων, όλων των τμημάτων. Παράλληλα με την αξιολόγηση της επιχειρηματικής δράσης, οι προϋπολογισμοί προσφέρουν και κίνητρα για την αύξηση της απόδοσης σε κάθε επιχειρηματικό επίπεδο, προάγοντας ταυτόχρονα τη συνεργασία και το συντονισμό μεταξύ των 4 διαφόρων τμημάτων. 2

3 Διακρίσεις προϋπολογισμών (1) Διακρίσεις προϋπολογισμών (2) Με βάση τον χρόνο Με βάση τη δραστηριότητα Λειτουργικοί Χρηματοοικονομικοί Μακροπρόθεσμοι Βραχυπρόθεσμοι Κυλιόμενοι Στατικοί Ελαστικοί Με βάση το αντικείμενο δράσης Λειτουργικοί Χρηματοοικονομικοί πωλήσεων παραγωγής τελικού αποθέματος έτοιμων προϊόντων γενικών εξόδων πωλήσεων εξόδων διοίκησης εξόδων διάθεσης οικονομικού αποτελέσματος (ΚΑΧ) κεφαλαιουχικών δαπανών Ταμειακός προϋπολογισμός κατάστασης ταμειακών ροών επενδύσεων 5 6 3

4 Γενικές αρχές κατάρτισης προϋπολογισμών Να αναφέρεται σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Να είναι κατανοητός, απλός και σαφής. Να υποδιαιρείται σε επί μέρους προϋπολογισμούς του κάθε τομέα ευθύνης χωριστά και να εναρμονίζει τους επί μέρους στόχους των διαφόρων τμημάτων της οικονομικής μονάδας με το ολοκληρωμένο και συνολικό πρόγραμμα δράσης προϋπολογισμό της επιχείρησης. Να θέτει εφικτούς, πραγματοποιήσιμους και κατανοητούς στόχους. Να προσαρμόζεται στις διάφορες μεταβολές του περιβάλλοντος αλλά και του τρόπου λειτουργίας της επιχείρησης. Να χρησιμοποιείται για την άσκηση προγραμματισμού και ελέγχου της επιχείρησης, χωρίς όμως να περιορίζει την πρωτοβουλία και ελευθερία του προσωπικού της οικονομικής μονάδας. 7 Διαδικασία κατάρτισης προϋπολογισμών Η διαδικασία βασίζεται σε ένα σύστημα κατάρτισης προϋπολογισμού Διαφέρει από επιχείρηση σε επιχείρηση Αποτελεί αρμοδιότητα μιας επιτελικής ομάδας με έναν υπεύθυνο (ελεγκτής) Top Down Budgeting Από πάνω προς τα κάτω Ο προϋπολογισμός καταρτίζεται από την κεντρική διοίκηση και ανακοινώνεται στις μικρότερες μονάδες της επιχείρησης Κυκλική διαδικασία Bottom Up Budgeting Από κάτω προς τα πάνω Οι επικεφαλής των κατώτερων μονάδων συντάσσουν προϋπολογισμούς τους οποίους αποστέλλουν στη διοίκηση για έγκριση Ο προϋπολογισμός καταρτίζεται από την κεντρική διοίκηση, ανακοινώνεται στις μικρότερες μονάδες της επιχείρησης για επεξεργασία και επιστρέφεται στη διοίκηση για έγκριση 8 4

5 Ο κύριος προϋπολογισμός πωλήσεων Ο κύριος προϋπολογισμός πωλήσεων παραγωγής

6 Ο κύριος προϋπολογισμός πωλήσεων Ο κύριος προϋπολογισμός πωλήσεων παραγωγής τελικών αποθεμάτων παραγωγής ιοικητικών Υπηρεσιών και Πωλήσεων άμεσων υλικών άμεσης εργασίας ΓΒΕ άμεσων υλικών άμεσης εργασίας ΓΒΕ

7 τελικών αποθεμάτων Ο κύριος προϋπολογισμός πωλήσεων παραγωγής ιοικητικών Υπηρεσιών και Πωλήσεων Ο προϋπολογισμός των πωλήσεων Λεπτομερές πρόγραμμα που δείχνει τις προβλεπόμενες πωλήσεις για τις ερχόμενες περιόδους και εκφράζεται σε μονάδες και αξία. άμεσων υλικών άμεσης εργασίας ΓΒΕ μετρητών Χρηματοοικονομικές καταστάσεις προϋπολογισμού

8 Παράδειγμα προϋπολογισμού Η εταιρία Royal Company ετοιμάζει προϋπολογισμούς για το τρίμηνο που λήγει στις 30 του Ιουνίου. Οι πωλήσεις που έχουν προϋπολογιστεί για τους επόμενους πέντε μήνες είναι: Απρίλιος μονάδες Μάιος μονάδες Ιούνιος μονάδες Ιούλιος μονάδες Αύγουστος μονάδες. Η τιμή πώλησης είναι $10 ανά μονάδα. 15 τελικών αποθεμάτων άμεσων υλικών Ο κύριος προϋπολογισμός πωλήσεων παραγωγής άμεσης εργασίας μετρητών ιοικητικών Υπηρεσιών και Πωλήσεων ΓΒΕ Χρηματοοικονομικές καταστάσεις προϋπολογισμού 16 8

9 πωλήσεων τριμήνου πωλήσεων τριμήνου Aπρίλιος Μάϊος Ιούνιος Τρίμηνο πωλήσεων (μονάδες) 20,000 50,000 30, ,000 Τιμή πώλησης ηηςανά μονάδα Συνολικές πωλήσεις Aπρίλιος Μάϊος Ιούνιος Τρίμηνο πωλήσεων (μονάδες) Τιμή πώλησης ανά μονάδα $10 $10 $10 $10 Συνολικές πωλήσεις $ $ $ $

10 τελικών αποθεμάτων Ο κύριος προϋπολογισμός πωλήσεων παραγωγής ιοικητικών Υπηρεσιών και Πωλήσεων παραγωγής πωλήσεων παραγωγής άμεσων υλικών άμεσης εργασίας μετρητών ΓΒΕ Η παραγωγή πρέπει να είναι επαρκής (α) για να καλύψει τις προϋπολογιστικές πωλήσεις και (β) να εξασφαλίζει έναν ικανοποιητικό αριθμό τελικών αποθεμάτων. Χρηματοοικονομικές καταστάσεις προϋπολογισμού

11 παραγωγής Η εταιρία Royal Company επιθυμεί τα τελικά αποθέματά της να είναι ίσα με το 20% των προϋπολογιζόμενων πωλήσεων του ακόλουθου μήνα. Στις 31 του Μαρτίου, μονάδες ήταν διαθέσιμες. παραγωγής Aπρίλιος Μάϊος Ιούνιος Τετράμηνο Προϋπολογιστικές πωλήσεις 20,000 50,000 30, ,000 Συν: Επιθυμητά τελικά αποθέματα Απαιτούμενο σύνολο Μείον: Αρχικό απόθεμα Απαιτούμενη παραγωγή Ας ετοιμάσουμε τώρα τον προϋπολογισμό παραγωγής

12 παραγωγής Aπρίλιος Μάϊος Ιούνιος Τετράμηνο Προϋπολογιστικές πωλήσεις Συν: Επιθυμητά τελικά αποθέματα Απαιτούμενο σύνολο Μείον: Αρχικό απόθεμα Απαιτούμενη παραγωγή παραγωγής Aπρίλιος Μάϊος Ιούνιος Τρίμηνο Προϋπολογιστικές πωλήσεις Συν: Eπιθυμητά τελικά αποθέματα Απαιτούμενο σύνολο Μείον: Αρχικό απόθεμα Απαιτούμενη παραγωγή Προϋπολογιστικές πωλήσεις Απαιτούμενο ποσοστό 20% Απαιτούμενο απόθεμα Τελικό απόθεμα της 31 Μαρτίου

13 παραγωγής παραγωγής Προϋπολογιστικές πωλήσεις Συν: Επιθυμητά τελικά αποθέματα Απαιτούμενο σύνολο Μείον: Αρχικό απόθεμα Απαιτούμενη παραγωγή Aπρίλιος Μάϊος Ιούνιος Τρίμηνο Προϋπολογιστικές Πωλήσεις Συν: Επιθυμητά τελικά αποθέματα Απαιτούμενο σύνολο Μείον: Αρχικό απόθεμα Απαιτούμενη παραγωγή

14 παραγωγής Απρίλιος Μάιος Ιούνιος Τρίμηνο Προϋπολογιστικές Πωλήσεις Συν: Επιθυμητά τελικά αποθέματα Απαιτούμενο σύνολο Μείον: Αρχικό απόθεμα Απαιτούμενη παραγωγή τελικών αποθεμάτων Ο κύριος προϋπολογισμός πωλήσεων παραγωγής ιοικητικών Υπηρεσιών και Πωλήσεων Στα αποτελέσματα τριμήνου θα πρέπει: (α) ως τελικό απόθεμα χρησιμοποιούμε το επιθυμητό τελικό απόθεμα του τελευταίου μήνα, και (β) ως αρχικό απόθεμα τριμήνου χρησιμοποιούμε το αρχικό απόθεμα της αρχής του τριμήνου. άμεσων υλικών άμεσης εργασίας ΓΒΕ μετρητών 27 Χρηματοοικονομικές καταστάσεις προϋπολογισμού 28 14

15 Προβλεπόμενες ταμειακές εισροές (Κατάσταση Εισπράξεων Απαιτήσεων) Υποθέσεις Όλες οι πωλήσεις είναι καταχωρημένες σε κάποιο λογαριασμό. Η πολιτική εισπράξεων της εταιρίας Royal έχει ως εξής: 70% της συνολικής αξίας των πωλήσεων εισπράττεται το μήνα της πώλησης, 25% το μήνα μετά την πώληση, 5% δεν εισπράττεται ποτέ. Το υπόλοιπο των εισπρακτέων λογαριασμών της 31 Μαρτίου που ανέρχεται στο ποσό των $30.000, θα συλλεχθεί ολόκληρο τον μήνα Απρίλιο. Προβλεπόμενες ταμειακές εισροές Απρίλιος Μάιος Ιούνιος Τρίμηνο Eισπρακτ.Λογ.- 31/3 $ $ Σύνολο ταμειακών ροών

16 Προβλεπόμενες ταμειακές εισροές Aπρίλιος Μάιος Ιούνιος Τρίμηνο Eισπρακτ.Λογ.- 31/3 $ $ Πωλήσεις Απριλίου 70% x $ $ $ % x $ $ $ Προβλεπόμενες ταμειακές εισροές Aπρίλιοςρ ς Μάιος Ιούνιος Τρίμηνο ρμη Eισπρακτ.Λογ.- 31/3 $ $ Πωλήσεις Απριλίου 70% x $ $ $ % x $ $ $ Πωλήσεις Μαίου 70% x $ $ $ % x $ $ $ Σύνολο ταμειακών ροών $ $ Σύνολο ταμειακών ροών $

17 Προβλεπόμενες ταμειακές εισροές Απρίλιος Μάιος Ιούνιος Τρίμηνο Eισπρακτ.Λογ.- 31/3 $ $ Πωλήσεις Απριλίου 70% x $ $ $ % x $ $ $ Πωλήσεις Μαίου 70% x $ $ $ % x $ $ $ Πωλήσεις Ιουνίου 70% x $ $ $ Σύνολο ταμειακών ροών $ $ $ $ τελικών αποθεμάτων άμεσων υλικών Ο κύριος προϋπολογισμός πωλήσεων παραγωγής άμεσης εργασίας μετρητών ιοικητικών Υπηρεσιών και Πωλήσεων ΓΒΕ 33 Χρηματοοικονομικές καταστάσεις προϋπολογισμού 34 17

18 άμεσων υλικών Στην εταιρία Royal, πέντε κιλά υλικού απαιτούνται για κάθε μονάδα προϊόντος. Τα στελέχη επιθυμούν τα διαθέσιμα υλικά στο τέλος κάθε μήνα να ισούνται με το 10% της παραγωγής του επόμενου μήνα. Στη 31 του Μαρτίου, κιλά υλικού είναι διαθέσιμα. Το κόστος του υλικού είναι $0,4 ανά κιλό. ΑΣ ΕΤΟΙΜΑΣΟΥΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΥΛΙΚΩΝ. άμεσων υλικών Παραγωγή Υλικά ανά μονάδα Απαιτήσεις παραγωγής Συν: Επιθυμητά τελικά αποθέματα Απαιτούμενο σύνολο Μείον: αρχικό απόθεμα Υλικά προς αγορά Από τον προϋπολογισμό παραγωγής

19 άμεσων υλικών άμεσων υλικών Παραγωγή Υλικά ανά μονάδα Απαιτήσεις Συν: Επιθυμητά τελικά αποθέματα Απαιτούμενο σύνολο Μείον: Αρχικό απόθεμα Υλικά προς αγορά Παραγωγή Υλικά ανά μονάδα Απαιτήσεις Συν: Επιθυμητά τελικά αποθέματα Απαιτούμενο σύνολο Μείον: Αρχικό απόθεμα Υλικά προς αγορά 10% της παραγωγής του ακόλουθου μήνα

20 άμεσων υλικών άμεσων υλικών Παραγωγή Υλικά ανά μονάδα Απαιτήσεις Συν: Επιθυμητά τελικά αποθέματα Απαιτούμενο σύνολο Μείον: Αρχικό απόθεμα Υλικά προς αγορά Παραγωγή Υλικά ανά μονάδα Απαιτήσεις Συν: Επιθυμητά τελικά αποθέματα Απαιτούμενο σύνολο Μείον: Αρχικό απόθεμα Υλικά προς αγορά Απόθεμα της 31 Μαρτίου

21 άμεσων υλικών Παραγωγή γή Υλικά ανά μονάδα παραγωγής Συν: Επιθυμητά τελικά αποθέματα Παραγωγή Ιουλίου και αποθέματα Πωλήσεις σε μονάδες 25, Συν: Eπιθυμητά τελικά αποθέματα 3,000 Σύνολο απαιτούμενων μονάδων 28,000 Μείον: Αρχικό απόθεμα 5,000 Παραγωγή γή σε μονάδες 23,000 Κιλά ανά μονάδα 5 Σύνολο κιλών 115,000 Επιθυμητό ποσοστό 10% Επιθυμητό τελικό απόθεμα 11, Προβλεπόμενο κόστος άμεσων πρώτων υλών ή υλικών Η εταιρία Royal πληρώνει $0,40 ανά κιλό για τα υλικά της. Το μισό της αξίας των αγορών ενός μήνα πληρώνεται τον μήνα της αγοράς, και το υπόλοιπο τον ακόλουθο μήνα. Το υπόλοιπο πληρωτέων λογαριασμών της 31 Μαρτίου είναι $ ΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΟΥΜΕ ΤΩΡΑ ΤΟ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ 42 21

22 Προβλεπόμενο κόστος άμεσων πρώτων υλών Πληρωτέοι λογ.-31/3 $ $ Αγορές Απριλίου Αγορές Μαϊου Προβλεπόμενο κόστος άμεσων πρώτων υλών Λογ. Πληρωτέοι 3/31 $ $ Αγορές Απριλίου 50% x $ % x $ $ Αγορές Μαϊου Αγορές Ιουνίου Σύνολο πληρωμών Αγορές Ιουνίου Σύνολο πληρωμών $ κιλά $0,40/κιλό = $

23 Προβλεπόμενο κόστος άμεσων πρώτων υλών Πληρωτέοι λογ.-31/3 $ $ Αγορές Απριλίου 50% x $56, % x $56,000 $ Αγορές Μαϊου 50% x $88, % x $88,600 $ Αγορές Ιουνίου Σύνολο πληρωμών $ $ Προβλεπόμενο κόστος άμεσων πρώτων υλών Πληρωτέοι λογ.-31/3 $ 12,000 $ 12,000 Αγορές Απριλίου 50% x $56,000 28,000 28,000 50% x $56,000 $ 28,000 28,000 Αγορές Μαϊου 50% x $88,600 44,300 44,300 50% x $88,600 $ 44,300 44,300 Αγορές Ιουνίου 50% x $56,800 28,400 28,400 Σύνολο πληρωμών $ 40,000 $ 72,300 $ 72,700 $ 185,

24 τελικών αποθεμάτων άμεσων υλικών Ο κύριος προϋπολογισμός πωλήσεων παραγωγής άμεσης εργασίας μετρητών ιοικητικών Υπηρεσιών και Πωλήσεων ΓΒΕ Χρηματοοικονομικές καταστάσεις προϋπολογισμού 47 Ο προϋπολογισμός άμεσης εργασίας Στην εταιρία Royal, η κάθε μονάδα παραγωγής χρειάζεται 0,05 ώρες άμεσης εργασίας. Η εταιρία ακολουθεί τέτοια πολιτική που όλοι οι εργαζόμενοι πληρώνονται για 40 εργάσιμες ώρες κάθε εβδομάδα ανεξαρτήτως αν τις δουλεύουν ή όχι. Σε αντάλλαγμα για την πολιτική αυτή, οι εργαζόμενοι έχουν συμφωνήσει για ένα επίπεδο μισθών της τάξης των $10 ανά ώρα, ανεξαρτήτως των ωρών εργασίας τους. Για τους επόμενους τρεις μήνες, το εργατικό δυναμικό θα πληρωθεί για τουλάχιστον ώρες ανά μήνα. ΑΣ ΕΤΟΙΜΑΣΟΥΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΑΜΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 48 24

25 Ο προϋπολογισμός άμεσης εργασίας Παραγωγή Άμεσες ώρες εργασίας Απαιτούμενες ώρες εργασίας Εγγυημένες ώρες εργασίας Ώρες εργασίας που πληρώθηκαν Ποσοστό μισθών Συνολικό κόστος άμεσης εργασίας Ο προϋπολογισμός άμεσης εργασίας Παραγωγή Άμεσες ώρες εργασίας 0,05 0,05 0,05 0,05 Απαιτούμενες ώρες εργασίας Εγγυημένες ώρες ρςεργασίας Ώρες εργασίας που πληρώθηκαν Ποσοστό μισθών Συνολικό κόστος άμεσης εργασίας Από τον προϋπολογισμό της παραγωγής

26 Ο προϋπολογισμός άμεσης εργασίας Παραγωγή Άμεσες ώρες εργασίας 0,05 0,05 0,05 0,05 Απαιτούμενες ώρες εργασίας Εγγυημένες ώρες εργασίας Ώρες εργασίας που πληρώθηκαν Ποσοστό μισθών Συνολικό κόστος άμεσης εργασίας Ο προϋπολογισμός άμεσης εργασίας Aπρίλιος Μάϊος Ιούνιος Τρίμηνο Παραγωγή Άμεσες ώρες εργασίας 0,05 0,05 0,05 0,05 Απαιτούμενες ώρες εργασίας Εγγυημένες ώρες εργασίας Ώρες εργασίας που πληρώθηκαν Ωρομίσθιο $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 Συνολικό κόστος άμεσης εργασίας $ $ $ $ Το υψηλότερο των ωρών εργασίας που απαιτούνται ή των εγγυημένων ωρών εργασίας

27 τελικών αποθεμάτων άμεσων υλικών Ο κύριος προϋπολογισμός πωλήσεων παραγωγής άμεσης εργασίας μετρητών ιοικητικών Υπηρεσιών και Πωλήσεων ΓΒΕ πληρωμών γενικών βιομηχανικών εξόδων Η εταιρία Royal χρησιμοποιεί ίένα ποσοστό μεταβλητών γενικών βιομηχανικών εξόδων της τάξης του $1 ανά παραγόμενη μονάδα. Τα σταθερά γενικά βιομηχανικά έξοδα είναι $ ανά μήνα και περιλαμβάνουν $ κόστη μη μετρητών (αφορούν κυρίως την απόσβεση των περιουσιακών στοιχείων). ΑΣ ΕΤΟΙΜΑΣΟΥΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Χρηματοοικονομικές καταστάσεις προϋπολογισμού

28 πληρωμών γενικών βιομηχανικών εξόδων Απρίλιος Μάϊος Ιούνιος Τετράμηνο Παραγωγή σε μονάδες Ποσοστό μεταβλητών γεν. κόστους $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 Μεταβλητά γενικά κόστη $ $ $ $ Σταθερά γενικά κόστη Συνολικά γενικά κόστη Μείον: Κόστη μη μετρητών Πληρωμές για γενικά έξοδα παραγωγής Από τον προϋπολογισμό παραγωγής πληρωμών γενικών βιομηχανικών εξόδων Απρίλιος Μάϊος Ιούνιος Tρίμηνο Παραγωγή σε μονάδες Ποσοστό γενικού μεταβλ. κόστους $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 Μεταβλητά γενικά κόστη $ $ $ $ Σταθερά γενικά κόστη Συνολικά γενικά κόστη Μείον: Κόστη μη μετρητών Γενικές δαπανες στην παραγωγή

29 πληρωμών γενικών βιομηχανικών εξόδων Παραγωγή σε μονάδες Ποσοστό γενικού μεταβλ. κόστους $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 Μεταβλητά γενικά κόστη $ $ $ $ Σταθερά γενικά κόστη Συνολικά γενικά κόστη Μείον: Κόστη μη μετρητών Πληρωμές για γενικά έξοδα παραγωγής $ $ $ $ τελικών αποθεμάτων άμεσων υλικών Ο κύριος προϋπολογισμός πωλήσεων παραγωγής άμεσης εργασίας ιοικητικών Υπηρεσιών και Πωλήσεων ΓΒΕ H απόσβεση είναι χρέωση μη μετρητών. μετρητών 57 Χρηματοοικονομικές καταστάσεις προϋπολογισμού 58 29

30 αξίας αποθεμάτων έτοιμων προϊόντων Η εταιρία Royal μπορεί στο σημείο αυτό να ολοκληρώσει τον προϋπολογισμό του αποθέματος των έτοιμων προϊόντων. Στην εταιρία Royal, τα γενικά βιομηχανικά έξοδα επιμερίζονται στις μονάδες του προϊόντος έχοντας ως βάση επιμερισμού τις ώρες άμεσης εργασίας. ΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΟΥΜΕ ΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑ ΤΩΝ ΕΤΟΙΜΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ αξίας αποθεμάτων έτοιμων προϊόντων Κόστος παραγωγής ανά μονάδα Ποσότητα Κόστος Σύνολο Άμεσα υλικά 5 κιλά $ 0,40 $ 2,00 Άμεση εργασία Γενικά κόστη παραγωγής Προϋπολογιστικό απόθεμα τελικών αγαθών Τελικό απόθεμα σε μονάδες Κόστος μονάδας προϊόντος Αξία τελικού αποθέματος ετοίμων Από τον προϋπολογισμό των άμεσων υλικών και από άλλες πληροφορίες

31 αξίας αποθεμάτων έτοιμων προϊόντων Κόστος παραγωγής ανά μονάδα Ποσότητα Κόστος Σύνολο Άμεσα υλικά 5 κιλά $ 0,40 $ 2,00 Άμεση εργασία 0,05 ώρες $ 10,00 0,50 Γενικά κόστη παραγωγής Προϋπολογιστικό απόθεμα τελικών αγαθών Τελικό απόθεμα σε μονάδες Κόστος μονάδας προϊόντος Αξία τελικού αποθέματος ετοίμων αξίας αποθεμάτων έτοιμων προϊόντων Κόστος παραγωγής ανά μονάδα Ποσότητα Κόστος Σύνολο Άμεσα υλικά 5 κιλά $ 0,40 $ 2,00 άμεση εργασία 0,05 ωρες $ 10,00 0,50 Γ. Β. Ε. παραγωγής 0,05 ωρες $ 49,70 2,49 $ 4,99 Προϋπολογιστικό απόθεμα τελικών αγαθών Τελικό απόθεμα σε μονάδες Κόστος μονάδας προϊόντος $ 4,99 Αξία τελικού αποθέματος ετοίμων άμεσης εργασίας 61 Σύνολο Γ. Β. Ε. παραγωγής για το τρίμηνο $ Σύνολο απαιτούμενων ωρών εργασίας = $49,70 ανά ώρες ώρα 62 31

32 αξίας αποθεμάτων έτοιμων προϊόντων Κόστος παραγωγής ανά μονάδα Ποσότητα Κόστος Σύνολο Άμεσα υλικά 5 κιλά $ 0,40 $ 2,00 Άμεση εργασία 0,05 ώρες $ 10,00 0,50 Γενικά κόστη παραγωγής 0,05 ώρες $ 49,70 2,49 $ 4,99 Προϋπολογιστικό απόθεμα τελικών αγαθών Tελικό απόθεμα σε μονάδες Κόστος μονάδας προϊόντος $ 4,99 Αξία τελικού αποθέματος ετοίμων $ τελικών αποθεμάτων άμεσων υλικών Ο κύριος προϋπολογισμός πωλήσεων παραγωγής άμεσης εργασίας ιοικητικών Υπηρεσιών και Πωλήσεων ΓΒΕ παραγωγής μετρητών 63 Χρηματοοικονομικές καταστάσεις προϋπολογισμού 64 32

33 εξόδων πωλήσεων και διοικητικών εξόδων Στην εταιρία Royal, τα μεταβλητά έξοδα πωλήσεων και διοικητικών εξόδων είναι $0,50 ανά πωλούμενη μονάδα. Τα σταθερά έξοδα πωλήσεων και διοικητικών εξόδων είναι $ ανά μήνα. Τα σταθερά έξοδα πωλήσεων και διοικητικών εξόδων περιλαμβάνουν $ σε κόστη κυρίως αποσβέσεων που δεν είναι εκροές μετρητών του τρέχοντος μήνα. ΑΣ ΕΤΟΙΜΑΣΟΥΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΕΞΟΔΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 65 εξόδων πωλήσεων και διοικητικών εξόδων Προϋπολογιστικές πωλήσεις 20,000 50,000 30, ,000 Ποσό μεταβλητών εξόδων πωλήσεων και διοικ. εξόδων Μεταβλητά έξοδα Σταθερά έξοδα πωλήσεων και διοικητικά έξοδα Συνολικά έξοδα Μείον:Έξοδα μη μετρητών ιοικητικά και έξοδα πωλήσεων προς πληρωμή Χ Χ Χ Χ 66 33

34 εξόδων πωλήσεων και διοικητικών εξόδων Προϋπολογιστικές πωλήσεις 20,000 50,000 30, ,000 Ποσό μεταβλητών Χ Χ Χ Χ εξόδων πωλήσεων και διοικ. εξόδων $ 0.50 $ 0.50 $ 0.50 $ 0.50 Μεταβλητά έξοδα 10,000 25,000 15,000 50,000 Σταθερά έξοδα πωλήσεων και διοικητικά έξοδα 70,000 70,000 70, ,000 Συνολικά έξοδα 80,000 95,000 85, ,000 Μείον:Έξοδα μη μετρητών ιοικητικά και έξοδα πωλήσεων προς πληρωμή εξόδων πωλήσεων και διοικητικών εξόδων Προϋπολογιστικές πωλήσεις 20,000 50,000 30, ,000 Ποσό μεταβλητών εξόδων πωλήσεων και διοικ. εξόδων $ 0.50 $ 0.50 $ 0.50 $ 0.50 Μεταβλητά έξοδα 10, ,000 15,000 50, Σταθερά έξοδα πωλήσεων και διοικητικά έξοδα 70,000 70,000 70, ,000 Συνολικά έξοδα 80,000 95,000 85, ,000 Μείον:Έξοδα μη μετρητών 10,000 10,000 10,000 30,000 ιοικητικά και έξοδα πωλήσεων προς πληρωμή 70,000 85,000 75, ,

35 Ο κύριος προϋπολογισμός Ο προϋπολογισμός μετρητών τελικών αποθεμάτων άμεσων υλικών πωλήσεων παραγωγής άμεσης εργασίας μετρητών ιοικητικών Υπηρεσιών και Πωλήσεων ΓΒΕ Η εταιρία Royal: Διατηρεί ένα ανοιχτό λογαριασμό σε τράπεζα με μέγιστο πλαφόν $ και επιτόκιο 16%. Διατηρεί ένα ελάχιστο υπόλοιπο μετρητών $ Δανείζεται την πρώτη μέρα του μήνα και ξεπληρώνει το δάνειο την τελευταία. Πληρώνει ένα μέρισμα με μετρητά τον Απρίλιο $ Αγοράζει με μετρητά εξοπλισμό ποσού $ το Μάϊο και $ τον Ιούνιο. Έχει ένα υπόλοιπο μετρητών την 1η Απριλίου της τάξης των $ Χρηματοοικονομικές καταστάσεις προϋπολογισμού

36 Ο προϋπολογισμός μετρητών Αρχικό υπόλοιπο μετρητών $40,000 Συνολικές Ταμειακές Εισροές $170,000 Συνολικό ποσό μετρητών διαθέσιμο $210,000 Μείον: Πληρωμές Υλικά $40,000 Άμεση εργασία Γενικά κόστη παραγωγής Έξοδα πωλήσεων και διοικητικά έξοδα Αγορές εξοπλισμού Μερίσματα Συνολικές πληρωμές Κόστους Πλεόνασμα (έλλειμμα) μετρητών Υλικών διαθεσίμων μετά τις πληρωμές Ο προϋπολογισμός μετρητών Αρχικό υπόλοιπο $ Συνολικές Ταμειακές εισροές $ άμεσης Συνολικό ποσό μετρητών διαθέσιμο $ Μείον: Πληρωμές εργασίας Υλικά $ Άμεση εργασία $ Γενικά κόστη παραγωγής $ γενικών Έξοδα πωλήσεων και διοικητικά έξοδα $ Αγορές εξοπλισμού Βιομηχανικών εξόδων Μερίσματα Συνολικές πληρωμές Πλεόνασμα (έλλειμμα) μετρητών διαθεσίμων μετά τις πληρωμές εξόδων πωλήσεων και διοικητικών εξόδων Πρόγραμμα αναμενόμενης συλλογής μετρητών ή εισπράξεων

37 Ο προϋπολογισμός μετρητών Αρχικό υπόλοιπο μετρητών $ Συνολικές Ταμειακές εισροές $ Συνολικό ποσό μετρητών διαθέσιμο $ Μείον: Πληρωμές Επειδή η εταιρία Royal Υλικά $ θέλει να διατηρεί ένα Άμεση εργασία $ υπόλοιπο μετρητών Γενικά έξοδα παραγωγής $ $30.000, πρέπει να Έξοδα πωλήσεων και διοικητικά έξοδα $ δανειστεί από τον Αγορές εξοπλισμού $0 ανοιχτό λογαριασμό Μερίσματα $ της τράπεζας Σύνολο πληρωμών $ Πλεόνασμα (έλλειμμα) μετρητών διαθεσίμων μετά τις πληρωμές -$ Χρηματοδότηση και αποπληρωμή Πλεόνασμα (έλλειμμα) μετρητών διαθεσίμων μετά τις πληρωμές $ (20.000) $ Χρηματοδοτώντας: ανεισμό $ Αμοιβές $0 Τόκος $0 Συνολική χρηματοδότηση $ Τελικό υπόλοιπο μετρητώ $ $ $ - $ - Το τελικό υπόλοιπο μετρητών για τον Απρίλιο είναι το αρχικό υπόλοιπο μετρητών του Μαϊου

38 Ο προϋπολογισμός μετρητών Αρχικό υπόλοιπο μετρητών $ $ Συνολικές Ταμειακές εισροές $ $ Συνολικό ποσό μετρητών διαθέσιμο $ $ Μείον: Πληρωμές Υλικά $ $ Άμεση εργασία $ $ Γενικά έξοδα παραγωγής $ $ Έξοδα πωλήσεων και διοικητικά έξοδα $ $ Αγορές εξοπλισμού $0 $ Μερίσματα $ $0 Σύνολο πληρωμών $ $ Πλεόνασμα (έλλειμμα) μετρητών διαθεσίμων μετά τις πληρωμές -$ $ Χρηματοδότηση και αποπληρωμή Πλεόνασμα (έλλειμμα) μετρητών διαθεσίμων εκτός των πληρωμών $ (20.000) $ Χρηματοδοτώντας: ανεισμό $ Αποπληρωμές - - Τόκο - - Συνολική χρηματοδότηση $ Τελικό ισοζύγιο μετρητών $ $ Επειδή το τελικό υπόλοιπο μετρητών είναι ακριβώς $30.000, η εταιρία Royal δεν θα μπορέσει αποπληρώσει το δάνειο αυτό το μήνα

39 Ο προϋπολογισμός μετρητών Αρχικο υπόλοιπο μετρητών $ $ $ $ Συνολικές Ταμειακές εισροές $ $ $ $ Σύνολο μετρητών διαθεσίμων $ $ $ $ Μείον: Πληρωμές Υλικά $ $ $ $ Άμεση εργασία $ $ $ $ Γενικά έξοδα παραγωγής $ $ $ $ Έξοδα πώλησης και διοικητικά έξοδα $ $ $ $ Αγορές εξοπλισμού $0 $ $ $ Μερίσματα $ $0 $0 $ Σύνολο πληρωμών $ $ $ $ Πλεόνασμα (έλλειμμα) μετρητών διαθεσίμων μετά τις πληρωμές -$ $ $ $ Ο προϋπολογισμός μετρητών Αρχικό ισοζύγιο μετρητών $ $ $ $ Συν: Συλλογή μετρητών Σύνολο διαθέσιμων μετρητών Μείον: Πληρωμές Υλικά Άμεση εργασία Γενικά έξοδα παραγωγής Έξοδα πώλησης και διοικητικά έξοδ Αγορές εξοπλισμού Μερίσματα Σύνολο πληρωμών Υπέρβαση (έλλειψη) μετρητών διαθεσίμων εκτός των πληρωμών $ (20.000) $ $ $ Στο τέλος του Ιουνίου η εταιρία Royal έχει αρκετό υπόλοιπο μετρητών να αποπληρώσει το δάνειο των $ συν τον 78 τόκο στο επίπεδο του 16%. 39

40 Χρηματοδότηση και αποπληρωμή Υπέρβαση (έλλειμα) μετρητών διαθεσίμων $ (20.000) $ $ $ Χρηματοδοτώντας: ανεισμό Αποπληρωμές - - (50.000) (50.000) Τόκο - - (2.000) (2.000) Συνολική χρηματοδότηση (52.000) Τελικό υπόλοιπο μετρητώ $ $ $ $ $ % 3/12 = $2.000 άνεια την 1η Απριλίου και αποπληρωμή στις 30 Ιουνίου. 79 τελικών αποθεμάτων άμεσων υλικών Ο κύριος προϋπολογισμός πωλήσεων παραγωγής άμεσης εργασίας μετρητών ιοικητικών Υπηρεσιών και Πωλήσεων ΓΒΕ Χρηματοοικονομικές καταστάσεις προϋπολογισμού 80 40

41 Προϋπολογιζόμενα αποτελέσματα χρήσης Προϋπολογιζόμενα αποτελέσματα χρήσης μετρητών Προϋπολογιζόμενα αποτελέσματα χρήσης Εταιρία Royal Προυπολογιζόμενα αποτελέσματα χρήσης για το δεύτερο τρίμηνο (λήξη στις 30 Ιουνίου) Αφού ολοκληρώσουμε τον προϋπολογισμό μετρητών, μπορούμε να ετοιμάσουμε τον προϋπολογισμό των αποτελεσμάτων χρήσης για την εταιρία Royal. 81 Πωλήσεις (100,000 μονάδες X $10) $ Κόστος πωληθέντων (100,000 X $4.99) $ Μεικτό κέρδος $ Έξοδα πώλησης και διοικητικά έξοδα $ Λειτουργικό κέρδος $ Έξοδα τόκων $2.000 Καθαρό κέρδος $

42 Ο προϋπολογιστικός ισολογισμός Η εταιρία Royal ανακοίνωσε στις 30 Ιουνίου τα παρακάτω υπόλοιπα λογαριασμών ισολογισμού: Γη $ Κτίρια (καθαρά) $ Κοινές μετοχές $ Παρακρατηθέντα ρ κέρδη $ Εταιρία Royal Προϋπολογιστικός ισολογισμός της 30η Ιουνίου Κυκλοφ. περιουσιακά στοιχεία: Μετρητά $ Εισπρακτέοι λογαριασμοί (υπόλοιπο) Τελικό Απόθεμα πρώτων υλών Τελικό Απόθεμα ετοίμων προϊόντων Σύνολο κυκλ.περιουσιακών στοιχείων Πάγια περιουσιακά στοιχεία: Γη Κτίρια Εξοπλισμός Σύνολο παγίων περιουσ. Στοιχείων Σύνολο ενεργητικού $ Πληρωτέοι λογαριασμοί $ Μετοχικό κεφάλαιο Παρακρατηθέντα κέρδη Σύνολο Dimitris υποχρεώσεων Balios και κεφαλαίου $ % των πωλήσεων του Ιουνίου του ποσού των $ κιλά προς $0,40/κιλό μονάδες προς $4,99 η καθεμιά 50% τον αγορών υλικών του Ιουνίου συνολικού ποσού $

43 Εταιρία Royal Προϋπολογιστικός ισολογισμός της 30ης Ιουνίου Τρέχοντα περιουσιακά στοιχεία Μετρητά $ Εισπρακτέοι λογαριασμοί Απόθεμα πρώτων υλών Απόθεμα ολοκληρωμένων προϊόντων Σύνολο περιουσιακών στοιχείων Περιουσία και εξοπλισμός Γη Κτίρια Εξοπλισμός Σύνολο περιουσίας και εξοπλισμού Σύνολο ενεργητικού $ Aρχικός ισολογισμός $ Συν: Καθαρό εισόδημα Μείον: Μερίσματα (49.000) Τελικός ισολογισμός $ μηδενικής βάσης Τα στελέχη είναι υποχρεωμένα να δικαιολογούν όλα τα προϋπολογιστικά έξοδα,όχι μόνο τις αλλαγές στον προϋπολογισμό από τον προηγούμενο χρόνο. Η βάση εκκίνησης για το νέο έτος είναι το μηδέν και δεν λαμβάνεται υπ όψιν ο προϋπολογισμός του προηγούμενου χρόνου. Πληρωτέοι λογαριασμοί $ Μετοχικό κεφάλαιο Παρακρατηθέντα κέρδη Σύνολο υποχρεώσεων και κεφαλαίου $

44 Ο προϋπολογισμός σε διεθνή κλίμακα Οι πολυεθνικές εταιρίες αντιμετωπίζουν πολλαπλά προβλήματα όταν ετοιμάζουν έναν προϋπολογισμό: Διακυμάνσεις στη συναλλακτική αξία ξένων νομισμάτων. Υψηλά ποσοστά πληθωρισμού σε μερικές ξένες χώρες. Διαφορές στις τοπικές οικονομικές συνθήκες. Τοπικές κυβερνητικές πολιτικές

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Προϋπολογισμοί Δρ. Δημήτρης Μπάλιος Λήψη αποφάσεων, Κύκλος σχεδιασμού και ελέγχου Σχεδιασμός Αναφορά απόδοσης και ανατροφοδότηση Λήψη αποφάσεων Διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης

Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης Ακαδημαϊκό Έτος 2011 2012 Εξάμηνο 8 ο 5η Διάλεξη: Προϋπολογισμοί Ιωάννης Ψαρράς Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ιωάννης Ψαρράς Καθηγητής Ε.Μ.Π. 4 η Σειρά Ασκήσεων Ακαδημαϊκό Έτος 2013 2014 Εξάμηνο 8 ο ΑΣΚΗΣΗ 1 Η εταιρία «ΑΛΦΑ Α.Ε.» έχει ετοιμάσει την παρακάτω πρόβλεψη κερδών

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης

Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης Ακαδημαϊκό Έτος 2014 2015 Εξάμηνο 8 ο 6 η Διάλεξη: Προϋπολογισμοί Ιωάννης Ψαρράς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ «ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΤΩΝ GARISSON ΚΑΙ NOREEN

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ «ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΤΩΝ GARISSON ΚΑΙ NOREEN ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ «ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΤΩΝ GARISSON ΚΑΙ NOREEN Σχεδιασµός συστηµάτων: Κοστολόγηση κατά έργο ή κατά παραγγελία Άσκηση 1. Η εταιρεία ΛΑΜΑΠΛΑΣΤ Α.Ε. αντιµετωπίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: Οικονοµικές, Εµπορικές και Παραγωγικές Λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης

Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης Ακαδημαϊκό Έτος 2012 2013 Εξάμηνο 8 ο 6 η Διάλεξη: Προϋπολογισμοί Ιωάννης Ψαρράς

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων Ενότητα #2: Ισολογισμός Πέτρος Καλαντώνης Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση Πηγών και Χρήσεων και Κατάρτιση Ταµειακού. Φωτεινή Ψιµάρνη-Βούλγαρη Τµήµα Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής Χειµερινό

Κατάσταση Πηγών και Χρήσεων και Κατάρτιση Ταµειακού. Φωτεινή Ψιµάρνη-Βούλγαρη Τµήµα Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής Χειµερινό Κατάσταση Πηγών και Χρήσεων και Κατάρτιση Ταµειακού Προγράµµατος Φωτεινή Ψιµάρνη-Βούλγαρη Τµήµα Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής Χειµερινό 2013-14 1 Η ανάλυση των πηγών και των χρήσεων των κεφαλαίων µιας

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα8. Προϋπολογισµοί. MBA Master in Business Administration Τµήµα: Οικονοµικών Επιστηµών. ιδάσκων: ρ. Γεώργιος ρογαλάς

Ενότητα8. Προϋπολογισµοί. MBA Master in Business Administration Τµήµα: Οικονοµικών Επιστηµών. ιδάσκων: ρ. Γεώργιος ρογαλάς Ενότητα8 Προϋπολογισµοί 1 Εννοιολογικό Πλαίσιο και Σκοπός Προϋπολογισµός είναι ένα αναλυτικό σχέδιο για την απόκτηση και τη χρησιµοποίηση οικονοµικών και άλλων πόρων µέσα σε µία καθορισµένη χρονική περίοδο.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ Βασικές Γνώσεις Διαχείρισης Μικρής Οικονομικής Μονάδας ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ Βασικές Αρχές - Παραδοχές Οικονομικές Καταστάσεις Ταμιακή Διαχείριση Νεκρό Σημείο

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικοοικονομική Αξιολόγηση Επενδύσεων Διάλεξη 9 η. Χρηματοοικονομική Ανάλυση

Κοινωνικοοικονομική Αξιολόγηση Επενδύσεων Διάλεξη 9 η. Χρηματοοικονομική Ανάλυση Κοινωνικοοικονομική Αξιολόγηση Επενδύσεων Διάλεξη 9 η Χρηματοοικονομική Ανάλυση Ζητήματα που θα εξεταστούν: Ποια είναι η Έννοια και ποιοι οι Στόχοι της Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης. Πως διαφοροποιείται

Διαβάστε περισσότερα

2-1. Copyright 2015 Pearson Education Inc. All rights reserved.

2-1. Copyright 2015 Pearson Education Inc. All rights reserved. 2-1 Αντικείμενο μάθησης 1. Εξήγηση του όρου συναλλαγή (λογιστικό γεγονός) 2-2 Εξήγηση του όρου συναλλαγή (λογιστικό γεγονός) Συναλλαγή Οποιοδήποτε γεγονός έχει χρηματοοικονομική επίπτωση στην επιχείρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Ιωάννης Ψαρράς Καθηγητής Ε.Μ.Π. 2 η Σειρά Ασκήσεων Ακαδημαϊκό Έτος 2014 2015 Εξάμηνο 8ο ΑΣΚΗΣΗ 1 Ο ισολογισμός και η Κ.Α.Χ. της εταιρίας ΑΛΦΑ Α.Ε. στο τέλος των ετών

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Η Οικονομική Διαχείριση

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Η Οικονομική Διαχείριση Σκοπός Παρουσίασης Κατανόηση της έννοιας του Κόστους. Κατηγορίες κόστους, Φορείς κόστους, Υποκατηγορίες πραγματικούς κόστους Παράμετροι Επενδύσεων. Μέθοδοι αξιολόγησης επενδύσεων Διαστάσεις Προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

6. Οριακή Κοστολόγηση. Cost Accounting

6. Οριακή Κοστολόγηση. Cost Accounting 6. Οριακή Κοστολόγηση Cost Accounting 1 Κατανόηση του Κοστολογικού Προβλήματος Πλήρης ή Απορροφητική Κοστολόγηση Μεταβλητό Ά Ύλες Άμεση Εργασία Οριακή Κοστολόγηση Μεταβλητά Γ.Β.Ε. Σταθερό Σταθερά Γ.Β.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. Δημήτρης Μπάλιος. Βασικά ερωτήματα. Λογιστική & Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) Μεταποιητική εταιρεία. Άμεσα υλικά.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. Δημήτρης Μπάλιος. Βασικά ερωτήματα. Λογιστική & Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) Μεταποιητική εταιρεία. Άμεσα υλικά. Βασικά ερωτήματα Λογιστική & Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) 1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΡΟΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 1. Περιγράψτε σε τι διαφέρουν οι λογαριασμοί αποθεμάτων μιας ςμεταποιητικής από το λογαριασμό αποθεμάτων μιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων της χρήσης που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2012 2. Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης της 31 ης Δεκεμβρίου 2012 3. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα - Ομάδα Α Θέμα 1 ο : Δίδονται οι παρακάτω οικονομικές καταστάσεις της επιχείρησης «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.»:

Θέματα - Ομάδα Α Θέμα 1 ο : Δίδονται οι παρακάτω οικονομικές καταστάσεις της επιχείρησης «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.»: Θέματα - Ομάδα Α Δίδονται οι παρακάτω οικονομικές καταστάσεις της επιχείρησης «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.»: Ισολογισμός Ενεργητικό Παθητικό Έτος -1 Έτος 0 Έτος -1 Έτος 0 Πάγια 340.000 400.000 Μετοχικό κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Αποσβεσμένα Μηχανήματα 720 Αποσβεσμένα Κτίρια 1.250 Γραμμάτια Πληρωτέα 240 Ίδια Κεφάλαια 11.152 Μη δεδουλευμένοι Τόκοι Γραμματίων Εισπρακτέων 98

Αποσβεσμένα Μηχανήματα 720 Αποσβεσμένα Κτίρια 1.250 Γραμμάτια Πληρωτέα 240 Ίδια Κεφάλαια 11.152 Μη δεδουλευμένοι Τόκοι Γραμματίων Εισπρακτέων 98 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΟ 25 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-08 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 13-7-2008

Διαβάστε περισσότερα

3-1. Copyright 2015 Pearson Education Inc. All rights reserved. Prepared by Coby Harmon University of California, Santa Barbara Westmont College

3-1. Copyright 2015 Pearson Education Inc. All rights reserved. Prepared by Coby Harmon University of California, Santa Barbara Westmont College 3-1 Prepared by Coby Harmon University of California, Santa Barbara Westmont College 3 Αντικείμενο μάθησης 1. Διευκρίνηση του λόγου διαφοροποίησης της λογιστικής των δεδουλευμένων από τη λογιστική ταμειακής

Διαβάστε περισσότερα

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ Ισολογισμός. 1 Τι είναι ο Ισολογισμός Ισολογισμός είναι η λογιστική χρηματοοικονομική κατάσταση που παρουσιάζει συνοπτικά αλλά με σαφήνεια την περιουσιακή κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2016

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2016 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Τρεις Μήνες Μέχρι 31 Μαρτίου 2016 1 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Τίτλος Μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δρ. ΑΘΙΑΝΟΣ Καθηγητής ΣΕΡΡΕΣ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

Πραγματοποιείται με την κατάταξη των στοιχείων κατά κατηγορίες για μια σειρά ετών. Η σύγκριση των στοιχείων με παρελθόντα στοιχεία αυξάνει την

Πραγματοποιείται με την κατάταξη των στοιχείων κατά κατηγορίες για μια σειρά ετών. Η σύγκριση των στοιχείων με παρελθόντα στοιχεία αυξάνει την Πραγματοποιείται με την κατάταξη των στοιχείων κατά κατηγορίες για μια σειρά ετών. Η σύγκριση των στοιχείων με παρελθόντα στοιχεία αυξάνει την χρησιμότητα και εμφανίζει την φύση και τις τάσεις των τρεχουσών

Διαβάστε περισσότερα

Θαλάσσιες Κατασκευές: Χρηματοδότηση

Θαλάσσιες Κατασκευές: Χρηματοδότηση Operational Programme Education and Lifelong Learning Continuing Education Programme for updating Knowledge of University Graduates: Modern Development in Offshore Structures AUTh TUC 11.3.1 Θαλάσσιες

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά σημεία διάλεξης. ιοικητική Λογιστική. Λήψη αποφάσεων, Κύκλος σχεδιασμού και ελέγχου. Δημήτρης Μπάλιος. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.

Βασικά σημεία διάλεξης. ιοικητική Λογιστική. Λήψη αποφάσεων, Κύκλος σχεδιασμού και ελέγχου. Δημήτρης Μπάλιος. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) ιοικητική Λογιστική Βασικές έννοιες και κατηγορίες κόστους Μέρος Α Βασικά σημεία διάλεξης Τι είναι κόστος, φορείς κόστους και κέντρα κόστους; Τι είναι το κόστος

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση και εξαµηνιαίες συνοπτικές ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 30 Ιουνίου 2007

Έκθεση και εξαµηνιαίες συνοπτικές ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 30 Ιουνίου 2007 Έκθεση και εξαµηνιαίες συνοπτικές ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 30 Ιουνίου 2007 Περιεχόµενα Σελίδα Συνοπτική ενοποιηµένη κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων 1 Συνοπτικός ενοποιηµένος ισολογισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Πηγές χρηματοδότησης για την δημιουργία μιας νέας επιχείρησης και χρηματοδότησης μιας καινοτόμου ιδέας Σχέδιο χρηματοδότησης της επένδυσης Επιχειρησιακό Σχέδιο-Business

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 878.600,00 482.700,00 Κόστος πωληθέντων (437.758,00) (309.548,50) Μικτό κέρδος 440.842,00

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Ρευστότητας: Άσκηση ανακεφαλαίωσης

Διαχείριση Ρευστότητας: Άσκηση ανακεφαλαίωσης Διαχείριση Ρευστότητας: Άσκηση ανακεφαλαίωσης Δίδονται τα παρακάτω στοιχεία της επιχείρησης «ΕΨΙΛΟΝ»: Ισολογισμός Ενεργητικό Παθητικό Έτος 1 Έτος 2 Έτος 1 Έτος 2 Πάγια 338.000 460.000 Μετοχικό κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έξι μήνες μέχρι 30 Ιουνίου 2017

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έξι μήνες μέχρι 30 Ιουνίου 2017 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Έξι Μήνες Μέχρι 30 Ιουνίου 2017 1 Ενοποιημένη Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής. Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση

Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής. Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση 1 Χρηματοοικονομική ανάλυση Χρηματοοικονομική Ανάλυση είναι η ανάλυση που σκοπός της είναι: ο προσδιορισμός των δυνατών

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά σημεία διάλεξης. Κατηγορίες Κόστους Νο 2. Δημήτρης Μπάλιος 1. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) Βασικές έννοιες και κατηγορίες κόστους

Βασικά σημεία διάλεξης. Κατηγορίες Κόστους Νο 2. Δημήτρης Μπάλιος 1. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) Βασικές έννοιες και κατηγορίες κόστους Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) Βασικά σημεία διάλεξης Βασικές έννοιες και Μέρος Β, μεταβλητό και μικτό. Άμεσο και έμμεσο., ελεγχόμενο και μη ελεγχόμενο. 1 2 Κατηγορίες κόστους Διάκριση κόστους

Διαβάστε περισσότερα

1. Στοιχεία Ισολογισµού Εταιρείας της 31 Μαρτίου ΣTOIXEIA IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά εκφρασµένα σε ευρώ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η T Ι Κ Ο Πάγια

1. Στοιχεία Ισολογισµού Εταιρείας της 31 Μαρτίου ΣTOIXEIA IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά εκφρασµένα σε ευρώ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η T Ι Κ Ο Πάγια ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Φ 31/12/2013

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Φ 31/12/2013 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι Στις 31/12/2013 ο ισολογισμός της εμπορικής εταιρίας Φ έχει ως ακολούθως: (Τα ποσά είναι σε ) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή: Το κόστος της φορολογίας. Copyright 2006 Thomson Learning

Εφαρμογή: Το κόστος της φορολογίας. Copyright 2006 Thomson Learning Εφαρμογή: Το κόστος της φορολογίας 8 Copyright 2006 Thomson Learning Copyright 2004 South-Western Εικόνα Οι επιπτώσεις ενός φόρου Τιμή Τιμή που πληρώνουν οι αγοραστές Μέγεθος (ύψος) του φόρου Προσφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ. Διδάσκων: Δρ. Ναούμ Βασίλης. Κωδικός Μαθήματος ΔΕΛΟΓ41-2. Εξάμηνο Μαθήματος 6 ο ή 8 ο. Τύπος Μαθήματος Επιλογής

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ. Διδάσκων: Δρ. Ναούμ Βασίλης. Κωδικός Μαθήματος ΔΕΛΟΓ41-2. Εξάμηνο Μαθήματος 6 ο ή 8 ο. Τύπος Μαθήματος Επιλογής ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Διδάσκων: Δρ. Ναούμ Βασίλης Κωδικός Μαθήματος ΔΕΛΟΓ41-2 Εξάμηνο Μαθήματος 6 ο ή 8 ο Τύπος Μαθήματος Επιλογής Τομέας Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής 2 1 Στόχος Μαθήματος Εξετάζει το Ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ. Διδάσκων: Δρ. Ναούμ Βασίλης

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ. Διδάσκων: Δρ. Ναούμ Βασίλης ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Διδάσκων: Δρ. Ναούμ Βασίλης 1 Κωδικός Μαθήματος ΔΕΛΟΓ41-2 Εξάμηνο Μαθήματος 6 ο ή 8 ο Τύπος Μαθήματος Επιλογής Τομέας Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής 2 2 Στόχος Μαθήματος Εξετάζει το Ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΝΟΕΙΣΤΕ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ & ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΤΕ ΣΤΙΣ ΔΙΚΕΣ ΣΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ

ΚΑΤΑΝΟΕΙΣΤΕ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ & ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΤΕ ΣΤΙΣ ΔΙΚΕΣ ΣΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΕΙΣΤΕ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ & ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΤΕ ΣΤΙΣ ΔΙΚΕΣ ΣΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ Ανεξάρτητα από την προϋπηρεσία σας, την όρεξη σας για δουλειά, τη δυναμική του concept που σας ενδιαφέρει, εάν σκέφτεστε

Διαβάστε περισσότερα

ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU FROU BISCUITS) PUBLIC LTD ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU FROU BISCUITS) PUBLIC LTD ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Επεξηγηµατική κατάσταση 1-2 Μη ελεγµένη ενοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 Το Διοικητικό Συμβούλιο της SFS Group Public Company Limited (η «Εταιρεία»),

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα 2: Αποθέματα. Ομάδα 2: Αποθέματα. Αποθέματα είναι τα υλικά αγαθά που η επιχείρηση:

Ομάδα 2: Αποθέματα. Ομάδα 2: Αποθέματα. Αποθέματα είναι τα υλικά αγαθά που η επιχείρηση: 1 Αποθέματα είναι τα υλικά αγαθά που η επιχείρηση: Αγοράζει με σκοπό την μεταπώλησή τους χωρίς καμία μεταβολή στην κατάσταση τους (Εμπορεύματα) Παράγει η ίδια με σκοπό να τα πωλήσει (Έτοιμα Προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Δρ. Ναούμ Βασίλειος Ομάδα 2: Αποθέματα 1 1

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Δρ. Ναούμ Βασίλειος Ομάδα 2: Αποθέματα 1 1 1 1 Αποθέματα είναι τα υλικά αγαθά που η επιχείρηση: Αγοράζει με σκοπό την μεταπώλησή τους χωρίς καμία μεταβολή στην κατάσταση τους (Εμπορεύματα) Παράγει η ίδια με σκοπό να τα πωλήσει (Έτοιμα Προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Ενοποίησης Ι

Βασικές Αρχές Ενοποίησης Ι Βασικές Αρχές Ενοποίησης Ι Ορισμοί Μητρική: Μια επιχείρηση η οποία κατέχει ένα δικαίωμα ελέγχου θυγατρική: Μια επιχείρηση η οποία ελέγχεται από τη μητρική Όμιλος Επιχειρήσεων: Μια μητρική και οι θυγατρικές

Διαβάστε περισσότερα

1. Αριθμοδείκτες Τρόπος υπολογισμού

1. Αριθμοδείκτες Τρόπος υπολογισμού ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ 1. Αριθμοδείκτες Τρόπος υπολογισμού Αριθμοδείκτες δραστηριότητας Εισπράξεως απαιτήσεων μέσος όρος απαιτήσεων Αριθμοδείκτης προβλέψεως για Ζημίες προς απαιτήσεις 100χ προβλέψεις

Διαβάστε περισσότερα

Α. & Χ. ΥΦΑΝΤΗΣ. Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία. Ενοποιημένες και Εταιρικές

Α. & Χ. ΥΦΑΝΤΗΣ. Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία. Ενοποιημένες και Εταιρικές Α. & Χ. ΥΦΑΝΤΗΣ Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Ενοποιημένες και Εταιρικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2015 (01 Ιανουαρίου 2015 31 Δεκεμβρίου 2015) με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2013

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2013 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Τρεις Μήνες Μέχρι 31 Μαρτίου 2013 1 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έξι μήνες μέχρι 30 Ιουνίου 2014

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έξι μήνες μέχρι 30 Ιουνίου 2014 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Έξι Μήνες Μέχρι 30 Ιουνίου 2014 1 Ενοποιημένη Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ιδάσκοντες: ΜΑΘΗΜΑ: Οικονοµικές, Εµπορικές και Παραγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

11.2.2 Είδη δαπανών. Μιχάλης Δούμπος, Αναπλ. Καθηγητής Πολυτεχνείο Κρήτης, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης mdoumpos@dpem.tuc.

11.2.2 Είδη δαπανών. Μιχάλης Δούμπος, Αναπλ. Καθηγητής Πολυτεχνείο Κρήτης, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης mdoumpos@dpem.tuc. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση Πρόγραμμα ια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ: Σύγχρονες Εξελίξεις στις Θαλάσσιες Κατασκευές Α.Π.Θ. Πολυτεχνείο Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Επενδυτικών Σχεδίων

Αξιολόγηση Επενδυτικών Σχεδίων Αξιολόγηση Επενδυτικών Σχεδίων Ενότητα 2: Πίνακας Ταμειακών Ροών Δ. Δαμίγος Μ. Μενεγάκη Άδεια Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. ΕΚΠΑ_Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. Δρ. Δημήτρης Μπάλιος 1. Βασικά ερωτήματα. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. ΕΚΠΑ_Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. Δρ. Δημήτρης Μπάλιος 1. Βασικά ερωτήματα. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΡΟΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Βασικά ερωτήματα 1. Περιγράψτε σε τι διαφέρουν οι λογαριασμοί αποθεμάτων μιας ςμεταποιητικής από

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Τεχνολογία και Καινοτομία Ενότητα 5 η : ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ Δρ. Ιωάννης Μπακούρος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Διάλεξη 5 ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 1 από 35 Το εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να δημοσιεύουν τις παρακάτω καταστάσεις:

Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να δημοσιεύουν τις παρακάτω καταστάσεις: Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να δημοσιεύουν τις παρακάτω καταστάσεις: Ισολογισμό ή κατάσταση χρηματοικονομικής θέσης Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης ή κατάσταση εισοδήματος Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

31/12/ /12/2014 Κυκλοφορούν ενεργητικό ,73 54,93% ,24 57,46% Σύνολο ενεργητικού ,

31/12/ /12/2014 Κυκλοφορούν ενεργητικό ,73 54,93% ,24 57,46% Σύνολο ενεργητικού , ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2015 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/15 31/12/15

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ι ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Συγκέντρωση Κόστους Παραγωγής Προϊόντων

Συγκέντρωση Κόστους Παραγωγής Προϊόντων Συγκέντρωση Κόστους Παραγωγής Προϊόντων I ενότητa Άσκηση 4: Οι παρακάτω δαπάνες πραγματοποιήθηκαν από την επιχείρηση ΑΘΗΝΑ ΑΕ το 2002. Άμεση Εργασία 10.000.000 Άμεσα Υλικά 7.500.000 Αμοιβές Μηχ/κού Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

MULTIPLE CHOICES ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ (ΠΕ). ΙΔΑΝΙΚΟΣ (ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ) ΧΡΟΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ TEST Η ΜΙΑ ΩΡΑ. Συντάκτης: Γεώργιος Μακρίδης

MULTIPLE CHOICES ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ (ΠΕ). ΙΔΑΝΙΚΟΣ (ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ) ΧΡΟΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ TEST Η ΜΙΑ ΩΡΑ. Συντάκτης: Γεώργιος Μακρίδης MULTIPLE CHOICES ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ (ΠΕ). ΙΔΑΝΙΚΟΣ (ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ) ΧΡΟΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ TEST Η ΜΙΑ ΩΡΑ. Συντάκτης: Γεώργιος Μακρίδης 1. O Ισολογισμός της 31/12/2003 μιας ατομικής επιχείρησης έχει την ακόλουθη

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr

www.onlineclassroom.gr Θέμα 3 Το εστιατόριο πολυτελείας «Η Ωραία Θεσσαλονίκη» παρουσιάζει τους τελευταίους μήνες ραγδαία αύξηση των πωλήσεών του. Στοιχεία για τα έσοδα και έξοδα της επιχείρησης κατά το 2 ο τρίμηνο του 2013 δίνονται

Διαβάστε περισσότερα

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α).

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α). ΘΕΜΑ Α. Με τη βοήθεια των μεθόδων FIFO και LIFO προσδιορίζουμε το τρόπο με τον οποίο διακινούνται τα εμπορεύματα σε μία επιχείρηση. Σύμφωνα με τη πρώτη τα εμπορεύματα που εισέρχονται πρώτα στη αποθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τριμήνου 2006

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τριμήνου 2006 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τριμήνου 2006 (Περίοδος από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2006) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΕΣ Γενικές Πληροφορίες για την Εταιρεία...3 Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 3 ο

ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 3 ο 1. Έννοιες κόστους, εξόδου, δαπάνης, εσόδου Κόστος Όπως έχουμε ήδη αναφέρει για την παραγωγή αγαθών

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο X. Χρηµατοοικονοµική Λογιστική & ιοίκηση Ισολογισµοί & Αποτελέσµατα Χρήσης

Κεφάλαιο X. Χρηµατοοικονοµική Λογιστική & ιοίκηση Ισολογισµοί & Αποτελέσµατα Χρήσης Οργάνωση Παραγωγής & ιοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Κοστολόγηση Επιχειρήσεων & Λήψη Αποφάσεων Κεφάλαιο X Χρηµατοοικονοµική Λογιστική & ιοίκηση Ισολογισµοί & Αποτελέσµατα Χρήσης Νικόλαος Α. Παναγιώτου 2005 ΕΜΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 6.9.2014 L 267/9 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 3ης Ιουνίου 2014 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2013/23 σχετικά με τη στατιστική δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές χρηματοοικονομικής διοίκησης φαρμακείου

Αρχές χρηματοοικονομικής διοίκησης φαρμακείου Αρχές χρηματοοικονομικής διοίκησης φαρμακείου Αν. Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς 2 Με τι ασχολείται η Χρηματοοικονομική Διοίκηση; Στόχος όλων των επιχειρήσεων είναι η προσφορά προϊόντων και υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τρίμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων 2. Στοιχεία ισολογισμού 3. Στοιχεία κατάστασης μεταβολών καθαρής θέσης 4. Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΙΚΤΥΑ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε. HITECH SNT A.E.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΙΚΤΥΑ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε. HITECH SNT A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΙΚΤΥΑ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε. HITECH SNT A.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τρίµηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσµάτων 2. Στοιχεία ισολογισµού 3. Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ELGEKA FERFELIS SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ELGEKA FERFELIS SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ELGEKA FERFELIS SRL 1/1-31/12/2007 Πωλήσεις 7.485,00 Κόστος πωληθέντων (7.082,00) Μικτό κέρδος 403,00 Έξοδα διοίκησης (6.250,00) Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης (2.102,00)

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2016

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2016 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ι ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

1 ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ 210.38.22.157 495 Fax: 210.33.06.463 φροντιστηριακά μαθήματα για : Ε.Μ.Π. Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. ΘΕΜΑ 1

1 ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ 210.38.22.157 495 Fax: 210.33.06.463 φροντιστηριακά μαθήματα για : Ε.Μ.Π. Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. ΘΕΜΑ 1 ΘΕΜΑ 1 1. Ποιες είναι οι διαφορές που παρουσιάζουν οι οικονομικές καταστάσεις που καταρτίζονται με βάση τις διατάξεις του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (ΕΓΛΣ) από αυτές που καταρτίζονται σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Λευκωσία 30 Αυγούστου Θέµα: Έγκριση των αποτελεσµάτων του 1 ου εξαµήνου του 2007 από το.σ. της εταιρείας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Λευκωσία 30 Αυγούστου Θέµα: Έγκριση των αποτελεσµάτων του 1 ου εξαµήνου του 2007 από το.σ. της εταιρείας ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Λευκωσία 30 Αυγούστου 2007 Θέµα: Έγκριση των αποτελεσµάτων του 1 ου εξαµήνου του 2007 από το.σ. της εταιρείας Θα θέλαµε να πληροφορήσουµε το επενδυτικό κοινό ότι το ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών στα ίδια κεφάλαια 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

Κόστος- Έξοδα - Δαπάνες

Κόστος- Έξοδα - Δαπάνες Κόστος- Έξοδα - Δαπάνες του συνεργάτη μας λογιστή Α Τάξεως Γεωργίου Τσιμπίκου Κόστος. ΚΟΣΤΟΣ είναι ένα αριθμητικό μέγεθος που αντιπροσωπεύει τα ποσά που επενδύθηκαν για την απόκτηση υλικών ή άϋλων αγαθών

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων Ενότητα #1: Εισαγωγή Πέτρος Καλαντώνης Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ BUDGETING ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ABB-BUDGETING ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ BUDGETING ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ABB-BUDGETING ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 1 ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ BUDGETING ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ABB-BUDGETING ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Budgeting Budget Πωλήσεων Budget Παραγωγής Budget Α Υλών Budget Άμεσης εργασίας Budget ΓΒΕ (Overhead)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ Δρ. Ιωάννης Ντόκας Ακαδημαϊκό Έτος 2016-2017 Κατάσταση Ταμειακών Ροών Αποτελεί μια από τις σημαντικότερες λογιστικές καταστάσεις. Παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις πηγές και τις

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ

www.onlineclassroom.gr Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ Περιγραφή Λογαριασμού Υπόλοιπο χρεωστικό Υπόλοιπο πιστωτικό Αγορές εμπορευμάτων 170.000 Αμοιβές προσωπικού 13.500

Διαβάστε περισσότερα

KERVERUS IT (CY) LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 1 Ιανουαρίου 2015 μέχρι 30 Ιουνίου 2015

KERVERUS IT (CY) LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 1 Ιανουαρίου 2015 μέχρι 30 Ιουνίου 2015 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 1 Ιανουαρίου μέχρι ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 1 Ιανουαρίου μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2012

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2012 ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Τρεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2017

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2017 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ι ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ASTRA SELF DRIVE CARS LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006

ASTRA SELF DRIVE CARS LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006 0 ASTRA SELF DRIVE CARS LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Συνοπτικός µη ελεγµένος ενοποιηµένος λογαριασµός αποτελεσµάτων 1 Συνοπτικός µη ελεγµένος ενοποιηµένος ισολογισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ επεξεργασία των ποσοτικών πληροφοριών των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, συνεκτιμώντας άλλες ποσοτικές και ποιοτικές πληροφορίες, για τη λήψη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. Οι Mεταβολές της Περιουσίας και η παρακολούθηση τους 3.1. Οι μεταβολές και οι διακρίσεις τους

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. Οι Mεταβολές της Περιουσίας και η παρακολούθηση τους 3.1. Οι μεταβολές και οι διακρίσεις τους ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Οι Mεταβολές της Περιουσίας και η παρακολούθηση τους 3.1 Οι μεταβολές και οι διακρίσεις τους 1. Ερωτήσεις Σε ποίες κατηγορίες χωρίζονται οι οικονομικές πράξεις με κριτήριο: το πλήθος των περιουσιακών

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές έννοιες και κατηγορίες κόστους

Βασικές έννοιες και κατηγορίες κόστους Βασικές έννοιες και κατηγορίες κόστους Ασκήσεις #1# Βασικά σημεία (1) Παραγωγής Άμεσα Υλικά ή Α Ύλες Άμεση Εργασία Γενικά Βιομηχανικά Έξοδα (ΓΒΕ) ή Έμμεσο Αρχικό ή Βασικό Μετατροπής Τμήμα Οικονομικών ΕΚΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ 2000 ΧΡΗΣΗ Διαφορές "01-00" ΧΡΗΣΗ 01 ΧΡΗΣΗ 00

ΧΡΗΣΗ 2000 ΧΡΗΣΗ Διαφορές 01-00 ΧΡΗΣΗ 01 ΧΡΗΣΗ 00 ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ : Δίδεται ο κάτωθι Ισολογισμός, Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης & Διάθεσης Κερδών της εταιρείας "Κ" ΑΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ "Κ" ΑΕ (σε Χιλ. Ευρώ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο ΧΡΗΣΗ 01 ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 1 Περιεχόµενα 1 Στοιχεία κατάστασης αποτελεσµάτων περιόδου 2 Στοιχεία ισολογισµού 3 Στοιχεία κατάστασης µεταβολών καθαρής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Μάθημα: Λογιστική Τεχνολογία I Τεχνικών Σχολών Πρακτικής Κατεύθυνσης Ημερομηνία και

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπο κόστος. Διοικητικη λογιστικη. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) Πρότυπη κοστολόγηση

Πρότυπο κόστος. Διοικητικη λογιστικη. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) Πρότυπη κοστολόγηση Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) Διοικητικη λογιστικη Πρότυπη κοστολόγηση Πρότυπο κόστος Τι είναι: Πολύ σωστά και πολύ λεπτομερειακά υπολογισμένο προϋπολογιστικό κόστος Τι εκφράζει: Σό Στόχους

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΔΙΔΑΣΚΩΝ Γεώργιος Αληφαντής, Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 1 η Εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννέα μήνες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2016

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννέα μήνες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2016 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Εννέα Μήνες Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2016 1 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

Καταστάσεις Ταμειακών Ροών

Καταστάσεις Ταμειακών Ροών Σημειώσεις μαθήματος Καταστάσεις Ταμειακών Ροών ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΡΙΑΡΧΗΣ MA, ACMA 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η κατάσταση ταμειακών ροών, η οποία καταρτίζεται με βάση τiς απαιτήσεις του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 7 παρέχει

Διαβάστε περισσότερα