Μετατροπέας συχνότητας VAU4/3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μετατροπέας συχνότητας VAU4/3"

Transcript

1 Οδηγίες χρήσης /07 Μετατροπέας συχνότητας VAU4/3

2 Υποδείξεις ασφαλείας και χρήσης για ανορθωτές ρεύματος ηλεκτροκινητήρων (σύμφωνα με την: Οδηγία περί Χαμηλής Τάσης 73/23/ΕΟΚ) 1. Γενικά Κατά τη διάρκεια λειτουργίας οι ανορθωτές ρεύματος ηλεκτροκινητήρων ενδέχεται, ανάλογα με το βαθμό προστασίας τους, να διαθέτουν ηλεκτροφόρα, γυμνά ή και κινούμενα ή περιστρεφόμενα μέρη, καθώς και καυτές επιφάνειες. Από την ανεπίτρεπτη αφαίρεση των απαιτούμενων καλυμμάτων, από την μη προβλεπόμενη χρήση, καθώς και από την λανθασμένη εγκατάσταση και χρήση υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης σοβαρών τραυματισμών και υλικών ζημιών. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε σ αυτές τις οδηγίες λειτουργίας. Όλες οι εργασίες μεταφοράς, εγκατάστασης και έναρξης λειτουργίας, καθώς και οι εργασίες συντήρησης θα πρέπει να εκτελούνται από εξειδικευμένο προσωπικό (τηρείτε τις οδηγίες IEC 364 ή CENELEC HD 384 ή DIN VDE 0100 και την IEC 664 ή DIN VDE 0110 και τους εθνικούς κανονισμούς πρόληψης ατυχημάτων). Εξειδικευμένο προσωπικό στα πλαίσια αυτών των βασικών υποδείξεων ασφαλείας θεωρούνται τα άτομα που είναι εξοικειωμένα με την τοποθέτηση, συναρμολόγηση και την έναρξη λειτουργίας του προϊόντος και διαθέτουν την απαιτούμενη εκπαίδευση και γνώση για την εργασία που έχουν αναλάβει. 2. Προβλεπόμενη χρήση Οι ανορθωτές ρεύματος ηλεκτροκινητήρων αποτελούν εξαρτήματα που προορίζονται για την εγκατάσταση σε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις ή μηχανήματα. Κατά την τοποθέτηση σε μηχανήματα, η έναρξη λειτουργίας των ανορθωτών ρεύματος ηλεκτροκινητήρων (δηλ. η έναρξη της προβλεπόμενης λειτουργίας) απαγορεύεται μέχρι να εξασφαλιστεί ότι τα μηχανήματα ανταποκρίνονται στις διατάξεις της οδηγίας της ΕΕ 89/392/ΕΟΚ (οδηγία περί μηχανημάτων). Θα πρέπει να τηρηθεί το ευρωπαϊκό πρότυπο EN Η έναρξη λειτουργίας (δηλ. η έναρξη της προβλεπόμενης λειτουργίας) επιτρέπεται μόνο εφόσον τηρηθεί η Οδηγία περί Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας (89/336/ΕΟΚ). Οι ανορθωτές ρεύματος ηλεκτροκινητήρων καλύπτουν τις προδιαγραφές που ορίζει η Οδηγία περί Χαμηλής Τάσης 73/23/ΕΟΚ. Για τους ανορθωτές ρεύματος ηλεκτροκινητήρων εφαρμόζονται τα εναρμονισμένα πρότυπα της σειράς pren 50178/DIN VDE 0160 σε συνδυασμό με τα ευρωπαϊκά πρότυπα EN / VDE 0660, Μέρος 500 και EN 60146/ VDE Τα τεχνικά χαρακτηριστικά καθώς και τα στοιχεία για τις προϋποθέσεις σύνδεσης θα τα βρείτε στην πινακίδα αναγνώρισης και στις παρούσες οδηγίες χρήσης και πρέπει να τηρούνται οπωσδήποτε. 3. Μεταφορά, Αποθήκευση Πρέπει να τηρούνται οι υποδείξεις για τη μεταφορά, αποθήκευση και ενδεδειγμένη μεταχείριση. 4. Τοποθέτηση Η τοποθέτηση και ψύξη των συσκευών θα πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τους κανονισμούς του αντίστοιχου εγχειριδίου. Οι ανορθωτές ρεύματος ηλεκτροκινητήρων θα πρέπει να προστατεύονται από μη επιτρεπτή καταπόνηση. Ειδικότερα δεν επιτρέπεται κατά τη μεταφορά ή τη μεταχείριση να παραμορφωθούν τα διάφορα εξαρτήματα ή/και να τροποποιηθούν οι αποστάσεις μόνωσης. Η επαφή με τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα και τις επαφές θα πρέπει να αποφεύγεται. Οι ανορθωτές ρεύματος ηλεκτροκινητήρων διαθέτουν εξαρτήματα που είναι ευαίσθητα στον στατικό ηλεκτρισμό, και τα οποία μπορεί να καταστραφούν στην περίπτωση λανθασμένης μεταχείρισης. Θα πρέπει να αποφεύγεται η πρόκληση μηχανικών βλαβών ή η καταστροφή των ηλεκτρικών εξαρτημάτων (πιθανοί κίνδυνοι για την υγεία!).

3 5. Ηλεκτρική σύνδεση Κατά τις εργασίες στους ανορθωτές ρεύματος ηλεκτροκινητήρων όταν αυτοί φέρουν τάση, πρέπει να τηρούνται οι κανονισμοί πρόληψης ατυχημάτων που ισχύουν ανά χώρα (π.χ. VBG 4). Η ηλεκτρολογική εγκατάσταση θα πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές (π.χ. διατομές αγωγών, διατάξεις ασφαλείας, σύνδεση αγωγού προστασίας). Στις παρούσες οδηγίες χρήσης περιέχονται πρόσθετες υποδείξεις. Υποδείξεις για την εγκατάσταση σύμφωνα με τους κανόνες Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας όπως π.χ. θωράκιση, γείωση, τοποθέτηση φίλτρων και καλωδίων, θα βρείτε στα εγχειρίδια των ανορθωτών ρεύματος ηλεκτροκινητήρων. Αυτές οι υποδείξεις θα πρέπει να τηρούνται πάντοτε και στους ανορθωτές ρεύματος ηλεκτροκινητήρων που φέρουν το χαρακτηρισμό CE. Η τήρηση των οριακών τιμών που ορίζονται από τη νομοθεσία περί ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας αποτελεί ευθύνη του κατασκευαστή του μηχανήματος ή της εγκατάστασης. 6. Λειτουργία Οι εγκαταστάσεις, στις οποίες έχουν τοποθετηθεί οι ανορθωτές ρεύματος ηλεκτροκινητήρων, θα πρέπει να εξοπλίζονται με πρόσθετες διατάξεις παρακολούθησης και προστασίας, σύμφωνα με τους εκάστοτε κανονισμούς ασφαλείας, όπως π.χ. η νομοθεσία περί τεχνικών μέσων λειτουργίας, κανονισμοί πρόληψης ατυχημάτων κ.λ.π. Οι αλλαγές των ανορθωτών ρεύματος ηλεκτροκινητήρων επιτρέπονται με το λογισμικό. Δεν επιτρέπεται η επαφή αμέσως μετά την αποσύνδεση των ανορθωτών ρεύματος ηλεκτροκινητήρων, αφού ενδεχομένως ορισμένα μέρη ή συνδέσεις μπορεί να φέρουν ακόμη τάση λόγω ύπαρξης φορτίου στους πυκνωτές. Εδώ θα πρέπει να τηρηθούν οι πινακίδες υποδείξεων που υπάρχουν επάνω στους ανορθωτές ρεύματος ηλεκτροκινητήρων. Κατά τη διάρκεια λειτουργίας θα πρέπει όλα τα καλύμματα να παραμένουν κλειστά. 7. Συντήρηση και επισκευή Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα εγχειρίδια του κατασκευαστή. Αυτές οι οδηγίες ασφαλείας θα πρέπει να φυλάσσονται!

4 Περιεχόμενα 1 ΓΕΝΙΚΑ 6 2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ Οδηγίες ασφαλείας και εγκατάστασης Τοποθέτηση Διαστάσεις Βασικές οδηγίες καλωδίωσης Ηλεκτρολογική σύνδεση Χώρος σύνδεσης Σύνδεση ηλεκτρικού δικτύου (PE, L1, L2, L3) Σύνδεση ηλεκτροκινητήρα (U, V, W) Εξωτερικός ανεμιστήρας (προαιρετικός) Σήματα ελέγχου Διεπαφή fieldbus 11 3 ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΞΗ Τοπικά στοιχεία χειρισμού και ενδείξεων Ψηφιακή διεπαφή Ψηφιακές είσοδοι Αναλογικές διεπαφές Αναλογικές είσοδοι Αναλογικές έξοδοι Είσοδοι θερμοκρασίας (PT100) Επαφές χωρίς δυναμικό Σειριακή διεπαφή RS Διεπαφή fieldbus 18 4 ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Βασικές ρυθμίσεις Ρυθμίσεις ανάλογα με την εφαρμογή Τρόπος λειτουργίας (αυτόματος έλεγχος) Λειτουργία ρύθμισης στροφών Αυτόματος έλεγχος χωρίς αισθητήρα Αυτόματος έλεγχος διεργασίας Πηγή ονομαστικών τιμών Πηγή εκκίνησης/διακοπής 20 5 Ρύθμιση παραμέτρων Ρύθμιση παραμέτρων του μετατροπέα συχνότητας Γενική επισκόπηση παραμέτρων 21 4

5 6 ΒΛΑΒΕΣ Τοπική ένδειξη βλαβών Περαιτέρω πληροφορίες για βλάβες 39 7 ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Εγκρίσεις Ευρωπαϊκή Οδηγία περί Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας Έγκριση UR Γενικά τεχνικά στοιχεία 41 8 Κατηγορίες οριακών τιμών της ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας 42 9 Υποδείξεις συντήρησης και σέρβις 42 5

6 1 Γενικά Ο μετατροπέας συχνότητας VAU4/3 προορίζεται αποκλειστικά για τη λειτουργία αντλιών κενού και συμπιεστών της εταιρίας Gebr. Becker GmbH και είναι βελτιωμένος όσο αναφορά τις λειτουργίες του. Διαθέτει διάφορες ειδικές λειτουργίες οι οποίες περιγράφονται στις παρούσες οδηγίες χρήσης. 2 Εγκατάσταση και τοποθέτηση 2.1 Οδηγίες ασφαλείας και εγκατάστασης Αυτό το εγχειρίδιο βασίζεται στο λογισμικό συσκευών SW4.13. Σε περίπτωση που ο εν χρήση μετατροπέας συχνότητας έχει μία άλλη έκδοση, μπορούν να υπάρξουν διαφοροποιήσεις. Ο μετατροπέας συχνότητας προορίζεται για αποκλειστική χρήση σε συμπιεστές και αντλίες κενών της εταιρίας Gebr. Becker GmbH και είναι βελτιωμένος όσο αναφορά αυτή την εφαρμογή. Οι μετατροπείς συχνότητας VAU4/3 είναι μέσα λειτουργίας για την χρήση σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις υψηλής τάσης και λειτουργούν με τάσεις οι οποίες διαμέσου της επαφής μπορούν να προκαλέσουν σοβαρούς ή και θανατηφόρους τραυματισμούς. - Εγκαταστάσεις και εργασίες επιτρέπεται να πραγματοποιούνται μόνο από ειδικευμένους ηλεκτρολόγους και σε συσκευές που είναι χωρίς ηλεκτρική τάση. Το εγχειρίδιο λειτουργίας πρέπει να είναι πάντοτε διαθέσιμο γι αυτούς τους ανθρώπους και πρέπει να τηρείται με συνέπεια. - Πρέπει να τηρούνται οι τοπικοί κανονισμοί για την κατασκευή ηλεκτρικών εγκαταστάσεων όπως και οι κανονισμοί πρόληψης ατυχημάτων. - Η συσκευή φέρει ακόμη και μετά την απενεργοποίησή της από την πλευρά ηλεκτρικού δικτύου επικίνδυνη τάση που διαρκεί έως και 5 λεπτά. Το άνοιγμα της συσκευής ή η αφαίρεση των καλυμμάτων ή αντίστοιχα του εξαρτήματος λειτουργίας επιτρέπεται μόνο 5 λεπτά μετά από την διακοπή της τροφοδοσίας τάσης της συσκευής. Πριν από την ενεργοποίηση της τάσης ηλεκτρικού δικτύου τοποθετήστε ξανά όλα τα καλύμματα. - Ακόμη και με ακινητοποιημένο μοτέρ (π.χ. μέσω φραγής ηλεκτρονικών κυκλωμάτων, μπλοκαρίσματος κινητήρα ή βραχυκυκλώματος ακροδεκτών εξόδου) οι ακροδέκτες σύνδεσης ηλεκτρικού δικτύου, ηλεκτροκινητήρα και αντίστασης πέδησης μπορούν να είναι υπό επικίνδυνη τάση. Η ακινητοποίηση του μοτέρ δεν σημαίνει και την ηλεκτρική αποσύνδεσή του από το ηλεκτρικό δίκτυο. - Προσοχή, επίσης και τα εξαρτήματα της κάρτας ελέγχου είναι υπό επικίνδυνη τάση. Οι ακροδέκτες ελέγχου δεν έχουν δυναμικό ηλεκτρικού δικτύου. - Προσοχή, κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες ρύθμισης ο μετατροπέας συχνότητας μπορεί να τεθεί αυτόματα σε λειτουργία μετά την ενεργοποίησή του από την πλευρά του ηλεκτρικού δικτύου. - Στις πλακέτες τυπωμένων κυκλωμάτων βρίσκονται υπερευαίσθητα εξαρτήματα ημιαγωγών MOS τα οποία είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα στον στατικό ηλεκτρισμό. Γι αυτό το λόγο αποφεύγετε την επαφή με τους αγωγούς ή με τα εξαρτήματα χρησιμοποιώντας τα χέρια ή μεταλλικά αντικείμενα. Κατά την σύνδεση των αγωγών επιτρέπεται να έρθετε σε επαφή μόνο με τις βίδες των ακροδεκτών με μονωμένα κατσαβίδια. - Ο μετατροπέας συχνότητας προορίζεται μόνον για μία σταθερή σύνδεση και δεν επιτρέπεται να τεθεί σε λειτουργία χωρίς ενεργή σύνδεση γείωσης η οποία να ανταποκρίνεται στις τοπικές διατάξεις για υψηλά ρεύματα διαρροής (> 3,5 ma). Η οδηγία VDE 0160 ορίζει την τοποθέτηση ενός δεύτερου αγωγού γείωσης ή ενός αγωγού γείωσης διατομής τουλάχιστον 10 mm 2. - Σε τριφασικούς μετατροπείς συχνότητας, οι συνήθεις ασφαλειοδιακόπτες διαφυγής ρεύματος FI δεν επαρκούν ως αποκλειστική προστασία όταν οι τοπικές διατάξεις δεν επιτρέπουν ένα πιθανό ποσό συνεχούς ρεύματος στο ρεύμα διαρροής. Ο τυπικός ασφαλειοδιακόπτης διαφυγής ρεύματος FI θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις νέες προδιαγραφές κατασκευής σύμφωνα με τη οδηγία VDE

7 - Ο μετατροπέας συχνότητας VAU4/3 δεν χρειάζεται συντήρηση κατά τη σωστή λειτουργία. Σε περιπτώσεις που ο αέρας περιέχει σκόνη, οι επιφάνειες ψύξης πρέπει να καθαρίζονται τακτικά με χρήση πεπιεσμένου αέρα. ΠΡΟΣΟΧΗ! ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΘΑΝΑΤΟΥ! Το τροφοδοτικό φέρει κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες ακόμη και μετά την απενεργοποίηση από την πλευρά ηλεκτρικού δικτύου τάση που διαρκεί έως και 5 λεπτά. Οι ακροδέκτες μετατροπέα, τα καλώδια τροφοδοσίας και οι ακροδέκτες μοτέρ μπορεί να είναι υπό τάση! Η επαφή με ανοικτούς ή ελεύθερους ακροδέκτες, αγωγούς και εξαρτήματα συσκευών μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρούς τραυματισμούς ή σε θάνατο! ΠΡΟΣΟΧΗ - Παιδιά και ανειδίκευτο προσωπικό απαγορεύεται να έχουν πρόσβαση στη συσκευή! - Η συσκευή επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί μόνο για το σκοπό που προβλέπεται από τον κατασκευαστή. Μη εξουσιοδοτημένες μετατροπές και η χρήση ανταλλακτικών και πρόσθετων διατάξεων που δεν πωλούνται και δε συνιστούνται από τον κατασκευαστή μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά,ηλεκτροπληξία και τραυματισμούς. - Φυλάσσετε αυτές τις οδηγίες χρήσης σε μέρος με εύκολη πρόσβαση και δώστε τις σε κάθε χρήστη! Η ψύκτρα και τα άλλα μεταλλικά εξαρτήματα μπορούν να θερμανθούν σε θερμοκρασίεςυψηλότερες των 70 C. Κατά την συναρμολόγηση πρέπει να τηρηθεί μία επαρκής απόσταση ως προςτα γειτονικά εξαρτήματα. Κατά τις εργασίες στα εξαρτήματα πρέπει ναπροβλεφθεί ένας επαρκής χρόνος ψύξης. 2.2 Τοποθέτηση Ο μετατροπέας συχνότητας είναι ένα ενσωματωμένο αναπόσπαστο μέρος της συσκευής. Γι αυτό το λόγο δεν απαιτείται καμία ειδική εγκατάσταση. Μία ενδεχομένως απαραίτητη αντικατάσταση επιτρέπεται να πραγματοποιηθεί μόνο από εξουσιοδοτημένους ειδικευμένους τεχνικούς. 2.3 Διαστάσεις του VAU4/3 Τύπος συσκευής Αερόψυκτος τύπος H L Μ Π Υ Βάρος περίπου [kg] ,6 Όλες οι διαστάσεις αναφέρονται σε [mm] B

8 2.4 Βασικές οδηγίες καλωδίωσης Όσο αναφορά τις ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές, ο μετατροπέας συχνότητας κατασκευάστηκε για τη λειτουργία σε βιομηχανικά περιβάλλοντα. Σ αυτό το περιβάλλον οι υψηλές τιμές ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών μπορούν να έχουν επίδραση στο μετατροπέα συχνότητας. Γενικά μία σωστή εγκατάσταση εξασφαλίζει την απροσκοπτη και ακίνδυνη λειτουργία. Για να τηρηθούν οι οριακές τιμές των οδηγιών περί ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας, πρέπει να ληφθούν υπόψη οι παρακάτω υποδείξεις. 1. Βεβαιωθείτε ότι όλες οι συσκευές, οι οποίες είναι συνδεδεμένες σε ένα κοινό σημείο γείωσης ή σε μία ράγα γείωσης, έχουν γειωθεί καλά χρησιμοποιώντας αγωγούς γείωσης μικρού μήκους με μεγάλη διατομή. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το γεγονός ότι κάθε συσκευή ελέγχου που είναι συνδεδεμένη στον μετατροπέα συχνότητας (π.χ.ένας προγραμματιζόμενος ελεγκτής) έχει συνδεθεί μέσω ενός αγωγού μικρού μήκους με μεγάλη διατομή στο ίδιο σημείο γείωσης με τον μετατροπέα συχνότητας. Προτιμούνται λεπτοί πλακέ αγωγοί (π.χ. μεταλλικοί σφιγκτήρες) διότι παρουσιάζουν μικρότερη σύνθετη αντίσταση σε υψηλές συχνότητες. 2. Εάν είναι δυνατόν χρησιμοποιήστε θωρακισμένους αγωγούς για τα κυκλώματα ελέγχου. Παράλληλα η θωράκιση θα πρέπει να συνδεθεί καλά στο άκρο του αγωγού και θα πρέπει να προσέξετε ώστε οι κλώνοι να μην μένουν χωρίς θωράκιση σε μεγάλες διαδρομές. 3. Οι αγωγοί ελέγχου πρέπει να τοποθετούνται όσο το δυνατόν πιο μακριά από τους αγωγούς φορτίου με την χρήση ξεχωριστών καναλιών καλωδίων κ.τ.λ. Στις διασταυρώσεις αγωγών πρέπει να σχηματίζεται μία γωνία Βεβαιωθείτε ότι οι προστατευτικοί διακόπτες στο περιβάλλον έχουν αντιπαρασιτική προστασία από παρεμβολές, είτε μέσω της διασύνδεσης RC στην περίπτωση διακοπτών εναλασσόμενης τάσης είτε μέσω δίοδων ελεύθερης λειτουργίας σε διακόπτες συνεχούς ρεύματος, όπου τα μέσα αντιπαρασιτικής προστασίας πρέπει να τοποθετηθούν στα προστατευτικά πηνία. Τα βαριστόρ για τον περιορισμό υπέρτασης είναι εξίσου αποτελεσματικά. Αυτό το αντιπαρασιτικό σύστημα είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε περίπτωση που οι προστατευτικοί διακόπτες ελέγχονται από το ρελέ στο μετατροπέα συχνότητας. 5. Επιπλέον πρέπει οπωσδήποτε να προσέξετε την καλωδίωση σύμφωνα με τις προδιαγραφές της ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας (βλέπε επίσης κεφάλαιο 8 ΗΜΣ). Κατά την εγκατάσταση του μετατροπέα συχνότητας δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να παραβιάζονται οι κανόνες ασφαλείας! ΥΠΟΔΕΙΞΗ Οι αγωγοί ελέγχου και ηλεκτρικού δικτύου πρέπει να τοποθετούνται ξεχωριστά. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να τοποθετηθούν στον ίδιο προστατευτικό σωλήνα/ κανάλι εγκατάστασης. Ο εξοπλισμός δοκιμών για μονώσεις υψηλής τάσης δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί για καλώδια τα οποία είναι συνδεδεμένα στο μετατροπέα συχνότητας. 2.5 Ηλεκτρολογική σύνδεση ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΓΕΙΩΘΕΙ. Μία ασφαλής λειτουργία της συσκευής προϋποθέτει την σωστή εγκατάσταση και ενεργοποίησή της από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τις οδηγίες που παρουσιάζονται στις παρούσες οδηγίες χρήσης. Ιδιαίτερης σημασίας αποτελούν τόσο οι γενικοί και τοπικοί κανονισμοί εγκατάστασης και ασφαλείας για εργασίες σε εγκαταστάσεις υψηλής τάσης (π.χ. VDE), όσο και η τήρηση των αντίστοιχων κανονισμών ως προς την σωστή χρήση εργαλείων και προσωπικού εξοπλισμού προστασίας. Στην είσοδο ηλεκτρικού δικτύου μπορεί να υπάρχει επικίνδυνη τάση ακόμη και όταν ο μετατροπέας συχνότητας είναι εκτός λειτουργίας. Χρησιμοποιείτε πάντοτε μονωμένα κατσαβίδια σε αυτά τα πεδία ακροδεκτών. Βεβαιωθείτε ότι η πηγή τάσης εισόδου είναι χωρίς τάση πριν ανοίξετε το κάλυμμα κουτιού συνδεσμολογίας. 8

9 Βεβαιωθείτε ότι λειτουργείτε το μετατροπέα συχνότητας μόνο στην κατάλληλη τάση σύνδεσης. Δεν απαιτούνται ιδιαίτερες ασφάλειες στο μετατροπέα συχνότητας από την πλευρά εισόδου ηλεκτρικού δικτύου. Συνίσταται η χρήση των συνήθων ηλεκτρικών ασφαλειών (βλέπε Τεχνικά Στοιχεία) και ενός γενικού/προστατευτικού διακόπτη. Όλα τα καλώδια πρέπει να εισαχθούν στο μετατροπέα συχνότητας με τους κατάλληλους σφιγκτήρες/στυπιοθλίπτες και πρέπει να προστατεύονται από έλξη. Πριν από την ενεργοποίηση της τάσης τροφοδοσίας όλα τα καλύμματα πρέπει να τοποθετηθούν ξανά! Υπόδειξη: Κατά τη χρήση συγκεκριμένων ακραίων περιβλημάτων κλώνων μπορεί να μειωθεί η μέγιστη συνδεόμενη διατομή αγωγού. Πρέπει να τηρούνται τα εξής: 1. Βεβαιωθείτε ότι η πηγή τάσης παρέχει τη σωστή τάση και ότι ενδείκνυται για το απαιτούμενο ρεύμα (βλέπε κεφάλαιο 7.2 Τεχνικά Στοιχεία). Σιγουρευτείτε ότι μεταξύ της πηγής τάσης και του μετατροπέα συχνότητας συνδέονται οι κατάλληλοι διακόπτες ισχύος με το προβλεπόμενο εύρος ονομαστικού ρεύματος. 2. Συνδέστε την τάση ηλεκτρικού δικτύου απευθείας στους ακροδέκτες L1, L2, L3 και στη γείωση (PE) Χώρος σύνδεσης Μετά το άνοιγμα του καλύμματος του κουτιού ακροδεκτών βρίσκονται στο χώρο σύνδεσης όλοι οι ακροδέκτες σύνδεσης του μετατροπέα συχνότητας. Η λειτουργία των εκάστοτε συνδέσεων διευκρινίζεται παρακάτω.

10 2.5.2 Σύνδεση ηλεκτρικού δικτύου Ακροδέκτης σύνδεσης Σύνδεση L1, L2, L3 Φάση αγωγού ηλεκτρικής τροφοδοσίας L1, L2, L3 PE Αγωγός προστασίας PE ηλεκτρικής τροφοδοσίας Μέγιστη διατομή κλώνων αγωγού ηλεκτρικής τροφοδοσίας: 2,5 mm Σύνδεση ηλεκτροκινητήρα Ακροδέκτης σύνδεσης Σύνδεση U, V, W Άκρα σύνδεσης περιέλιξης κινητήρα U, V, W Μέγιστη διατομή κλώνων των άκρων σύνδεσης του ηλεκτροκινητήρα: 2,5 mm 2 Οι περιελίξεις πρέπει να είναι ήδη συνδεδεμένες στον ηλεκτροκινητήρα Εξωτερικός ανεμιστήρας (προαιρετικός) Στο χώρο σύνδεσης διατίθεται μία σύνδεση για την προαιρετική σύνδεση ενός τριφασικού εξωτερικού ανεμιστήρα. Πίσω από τον ακροδέκτη σύνδεσης του εξωτερικού ανεμιστήρα βρίσκονται οι αντίστοιχοι ασφαλειοδιακόπτες. Εδώ πρέπει να χρησιμοποιηθούν τρεις ασφάλειες τήξης. Προστατευτική ασφάλεια: 500 ma T (αδρανής) Ακροδέκτης σύνδεσης X Y Z Σύνδεση Φάση αγωγού τροφοδοσίας εξωτερικού ανεμιστήρα L1 Φάση αγωγού τροφοδοσίας εξωτερικού ανεμιστήρα L2 Φάση αγωγού τροφοδοσίας εξωτερικού ανεμιστήρα L3 Μέγιστη διατομή του αγωγού σύνδεσης ενός εξωτερικού ανεμιστήρα: 2,5 mm 2 Οι περιελίξεις ηλεκτροκινητήρα του εξωτερικού ανεμιστήρα πρέπει να είναι ήδη συνδεδεμένες στον εξωτερικό ανεμιστήρα Σήματα ελέγχου Όλοι οι ακροδέκτες ελέγχου σημειώνονται με σαφείς ετικέτες. Οι αριθμοί στην παρένθεση ανταποκρίνονται στους αριθμούς ακροδεκτών του προηγούμενου μοντέλου VAU4/2 και εξυπηρετούν στον ευκολότερο προσανατολισμό σε περίπτωση αντικατάστασης του VAU4/2 με τον VAU4/3. Ο χαρακτηρισμός του εκάστοτε ακροδέκτη σύνδεσης αναγράφεται στην πλακέτα του μπλοκ ακροδεκτών. Οι λειτουργίες των διαφόρων εισόδων και εξόδων περιγράφονται αναλυτικότερα στο κεφάλαιο 3. Μέγιστη διατομή σύνδεσης των αγωγών σήματος: 1,5 mm 2 10

11 Ακροδέκτες σύνδεσης της κάτω σειράς του διόροφου μπλοκ ακροδεκτών: Ακροδέκτης σύνδεσης Σύνδεση (1) +24 V SELV 1) Έξοδος σταθερής τάσης 24 V DC (2) Digital 1 Ψηφιακή είσοδος 1 Digital 2 Ψηφιακή είσοδος 2 Digital 3 Ψηφιακή είσοδος 3 (9) GND SELV Γείωση σήματος (9) GND SELV Γείωση σήματος (3) 0/2 10 V Analog Out 1 Αναλογική έξοδος τάσης 1 0/4 20 ma Analog Out 1 Αναλογική έξοδος ρεύματος 1 0/2 10 V Analog Out 2 Αναλογική έξοδος τάσης 2 0/4 20 ma Analog Out 2 Αναλογική έξοδος ρεύματος 2 (9) GND SELV Γείωση σήματος 1) SELV: safty extra low voltage (ασφαλής μικρή τάση) Ακροδέκτες σύνδεσης της πάνω σειράς του διόροφου μπλοκ ακροδεκτών: Ακροδέκτης σύνδεσης Σύνδεση (8) +10 V SELV Έξοδος σταθερής τάσης 10 V DC (7) 0-10 V/0-20 ma Analog In 1 Αναλογική είσοδος 1 ρυθμιζόμενη τάση/ρεύμα 0-10 V/2-10 V/0-20 ma/4-20 ma (6) V Αναλογική είσοδος 2, είσοδος τάσης Analog In 2 (4) RS485 A Σειριακή διεπαφή RS485 αγωγός Α (5) RS485 B Σειριακή διεπαφή RS485 αγωγός Β (9) GND SELV Γείωση σήματος PT100-1A Είσοδος θερμοκρασίας 1 σύνδεση Α (PT100) PT100-1B Είσοδος θερμοκρασίας 1 σύνδεση Β (PT100) PT100-2A Είσοδος θερμοκρασίας 2 σύνδεση Α (PT100) PT100-2B Είσοδος θερμοκρασίας 2 σύνδεση Β (PT100) (9) GND SELV Γείωση σήματος ΥΠΟΔΕΙΞΗ Όλες οι τάσεις ελέγχου αναφέρονται σε ένα κοινό δυναμικό αναφοράς (GND). Η τάση 24 V μπορεί να ληφθεί από τους αντίστοιχους ακροδέκτες. Το άθροισμα των ρευμάτων δεν επιτρέπεται να ξεπεράσει τα 100 ma Διεπαφή fieldbus Ο μετατροπέας συχνότητας μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατ επιλογή με διαφορετικές μονάδες διαύλου πεδίου (fieldbus). Η μονάδα συναρμολογείται στο χώρο σύνδεσης του μετατροπέα συχνότητας (βλέπε σχ. στο 2.5.1) και συνδέεται εσωτερικά μέσω ενός αντίστοιχου σετ καλωδίων σε μία 5-πολική στρογγυλή υποδοχή M12. Η αντιστοίχηση ακροδεκτών της υποδοχής είναι ανάλογη με τις απαιτήσεις που αφορούν το δίαυλο πεδίου (fieldbus) και θα τη βρείτε στο αντίστοιχο φύλλο στοιχείων. Εάν χρειαστεί, πρέπει να χρησιμοποιηθεί μία εξωτερική αντίσταση απόληξης διαύλου. 11

12 3 Χειρισμός και ένδειξη 3.1 Τοπικά στοιχεία χειρισμού και ενδείξεων Ο τοπικός χειρισμός της συσκευής πραγματοποιείται μέσω του πίνακα χειρισμού σύμφωνα με το σχήμα. Με το πλήκτρο μπορεί να αυξηθεί η τρέχουσα ονομαστική τιμή, με το πλήκτρο μπορεί να μειωθεί. Με το πλήκτρο μπορεί να επιβεβαιωθεί μία βλάβη. Στην κανονική λειτουργία η αλυσίδα των πράσινων LED δείχνει το μέγεθος της τρέχουσας ονομαστικής τιμής που έχει ρυθμιστεί. Κάθε επιμέρους LED ανταποκρίνεται περίπου στο 20% του μέγιστου ρυθμιζόμενου εύρους τιμών. Παράδειγμα: Σε περίπτωση που ο μετατροπέας συχνότητας χρησιμοποιείται σε μία συσκευή η οποία μπορεί να λειτουργήσει σε ένα εύρος στροφών από 0 έως 6000 min-1, τότε η πρώτη LED αντιστοιχεί σε μία περιοχή στροφών από 0 έως 1200 min-1, η δεύτερη σε μία περιοχή από 1200 έως 2400 min-1 κ.τ.λ. Εάν υπάρχει ένα σφάλμα, η πράσινη αλυσίδα LED σε συνδυασμό με τη μόνιμα αναμμένη με κόκκινο χρώμα LED δείχνει τον αντίστοιχο κωδικό σφάλματος (βλέπε κεφ. 6). Εάν ο έλεγχος γίνεται μέσω της διεπαφής fieldbus RS485 (DIP 2 ON), τότε η διεύθυνση USS/SAS θα εμφανιστεί άμεσα μετά την ενεργοποίηση της συσκευής ψηφιακά κωδικοποιημένη μέσω της πράσινης αλυσίδας LED. Επιπλέον κατά τον έλεγχο μέσω της διεπαφής RS485 η διεύθυνση USS/SAS μπορεί να ρυθμιστεί με τη χρήση μίας μονάδας fieldbus όπως και η διεύθυνση fieldbus. Ανατρέξτε στα αντίστοιχα κεφάλαια 3.5 και 3.6. Οι ρυθμίσεις ανάλογα με την εφαρμογή μπορούν να πραγματοποιηθούν μέσω των άμεσων οργάνων χειρισμού αλλά και με τους μικροδιακόπτες (DIP). 12

13 Μπλοκ μικροδιακοπτών 1 με 4 διακόπτες Μέσω αυτών των μικροδιακοπτών (DIP) γίνονται διάφορες ρυθμίσεις που σχετίζονται με τον γενικό τρόπο λειτουργίας. Μικροδιακόπτης 1 Μικροδιακόπτης 2 Μικροδιακόπτης 3 Μικροδιακόπτης 4 OFF ON OFF ON OFF ON OFF ON Λειτουργία Εναλλαγή λειτουργίας ρύθμισης στροφών/αυτόματου ελέγχου Λειτουργία Ρύθμισης στροφών Λειτουργία αυτόματου ελέγχου Εναλλαγή στη μονάδα ελέγχου μέσω της διεπαφής fieldbus/rs485 Χωρίς έλεγχο μέσω της διεπαφής fieldbus/rs485 Έλεγχος μέσω της διεπαφής fieldbus/rs485 Εναλλαγή στην αναλογική μονάδα ελέγχου Χωρίς αναλογικό έλεγχο Αναλογικός έλεγχος Εναλλαγή λειτουργίας πίεσης/κενού Λειτουργία πίεσης Λειτουργία κενού Μπλοκ μικροδιακοπτών 2 με 2 διακόπτες Μέσω αυτών των μικροδιακοπτών (DIP) ρυθμίζεται η χρήση της αναλογικής εισόδου 1 ως είσοδος τάσης ή ρεύματος. Μικροδιακόπτης 1 Μικροδιακόπτης 2 Αναλογική είσοδος 1 OFF OFF 0 10 V OFF ON 0 20 ma ON OFF 2 10 V ON ON 4 20 ma 3.2 Ψηφιακή διεπαφή Οι λειτουργίες των ψηφιακών εισόδων και εξόδων μπορούν να προσαρμοστούν μέσω των αντίστοιχων παραμέτρων ανάλογα με την εφαρμογή. ΠΡΟΣΟΧΗ: Κάθε λειτουργία επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί μόνο σε μία είσοδο ή αντίστοιχα έξοδο! Ψηφιακές είσοδοι Ψηφιακή είσοδος 1 Λειτουργία Εκκίνηση/διακοπή Παράμετροι που χρησιμοποιούνται: --- Περιγραφή Στα 0 V η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση ακινησίας ή αντίστοιχα οδηγείται σε ακινησία μέσω της ράμπας επιβράδυνσης. Στα 24 V η συσκευή ενεργοποιείται και προσεγγίζει την προκαθορισμένη ονομαστική τιμή. 13

14 Ψηφιακή είσοδος 2 και 3 Λειτουργία Εναλλαγή σε πηγή ονομαστικής τιμής 2 & πηγή εκκίνησης/ διακοπής 2 (Start-Stop) Επιβεβαίωση βλάβης Εναλλαγή από πίεση σε κενό Εναλλαγή από αυτόματο έλεγχο σε λειτουργία ρύθμισης στροφών Εναλλαγή σε σταθερές στροφές λειτουργίας Λειτουργία έκτακτης ανάγκης Συναγερμός 1 Συναγερμός 2 Συναγερμός 3 Εκκίνηση/διακοπή μέσω της ράμπας Άμεση εκκίνηση/διακοπή (άνευ ρεύματος) Μετρητής συχνότητας (μόνο στη ψηφιακή είσοδο 3) 14 Περιγραφή Στα 0 V η συσκευή λειτουργεί σύμφωνα με την πηγή τιμής ρύθμισης που έχει ρυθμιστεί ως στάνταρ ή αντίστοιχα την πηγή εκκίνησης/ διακοπής. Στα 24 V γίνεται εναλλαγή στην ονομαστική τιμή σύμφωνα με την πηγή ονομαστικής τιμής 2 και στην πηγή εκκίνησης/διακοπής 2. Οι πηγές ονομαστικών τιμών μπορούν να είναι: τοπικός χειρισμός (πλήκτρα), αναλογική είσοδος, διεπαφή fieldbus/rs485 Οι πηγές εκκίνησης/διακοπής μπορούν να είναι: ψηφιακή είσοδος, διεπαφή fieldbus/rs485 Κατά την αλλαγή σήματος από τα 0 V στα 24 V επιβεβαιώνεται μία ενδεχόμενη βλάβη. Κατά την ενεργοποίηση γίνεται επιλογή του τρόπου λειτουργίας μέσω αυτής της εισόδου. 0 V: Τροπος λειτουργίας Πίεση 24 V: Τροπος λειτουργίας Κενό Εάν ενεργοποιηθεί αυτή η λειτουργία, τότε η τυπική ρύθμιση θα αγνοήσει τη λειτουργία ρύθμισης στροφών/αυτόματου ελέγχου. Στα 0 V επιλέγεται η λειτουργία αυτόματου ελέγχου, στα 24 V η λειτουργία ρύθμισης στροφών. Ανεξάρτητα από την προκαθορισμένη συχνότητα και τον τρόπο λειτουργίας, η συσκευή λειτουργεί στα 24 V στη λειτουργία ρύθμισης στροφών με την ρυθμισμένη σταθερή συχνότητα Ανεξάρτητα από τον ρυθμισμένο τρόπο λειτουργίας και τον αριθμό στροφών, η συσκευή λειτουργεί στα 24 V με τοπικές προκαθορισμένες ονομαστικές τιμές και στη λειτουργία στροφών Στα 24 V ενεργοποιείται ένας συναγερμός με τον αντίστοιχο αριθμό συναγερμού (η συσκευή μεταβαίνει σε κατάσταση βλάβης και εμφανίζει ένα αντίστοιχο μήνυμα σφάλματος) Στα 24 V ενεργοποιείται ένας συναγερμός με τον αντίστοιχο αριθμό συναγερμού (η συσκευή μεταβαίνει σε κατάσταση βλάβης και εμφανίζει ένα αντίστοιχο μήνυμα σφάλματος) Στα 24 V ενεργοποιείται ένας συναγερμός με τον αντίστοιχο αριθμό συναγερμού (η συσκευή μεταβαίνει σε κατάσταση βλάβης και εμφανίζει ένα αντίστοιχο μήνυμα σφάλματος) Στα 0 V η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση ακινησίας ή αντίστοιχα οδηγείται σε ακινησία μέσω της ράμπας επιβράδυνσης. Στα 24 V η συσκευή ενεργοποιείται και προσεγγίζει την προκαθορισμένη ονομαστική τιμή. Στα 0 V η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση ακινησίας ή αντίστοιχα οδηγείται σε ακινησία μέσω μίας απενεργοποίησης της τελικής βαθμίδας ισχύος. Στα 24 V η συσκευή ενεργοποιείται και προσεγγίζει την προκαθορισμένη ονομαστική τιμή. Ο αριθμός εισερχόμενων παλμών ανά δευτερόλεπτο μετριέται σύμφωνα με τις θετικές αλλαγές σήματος. Παράμετροι που χρησιμοποιούνται: Ψηφιακή είσοδος 2: 262, 260, 261, 209 Παράμετροι που χρησιμοποιούνται: Ψηφιακή είσοδος 3: 263, 260, 261, 209, 149

15 3.3 Αναλογικές διεπαφές Αναλογικές είσοδοι Αναλογική είσοδος 1 Η αναλογική είσοδος 1 χρησιμοποιείται τόσο ως είσοδος ρεύματος όσο και ως είσοδος τάσης και είναι προσαρμοζόμενη στα όρια 0-10 V/2-10 V/0-20 ma/4-20 ma. Η εναλλαγή ρύθμισης και η κλίμακα πραγματοποιούνται μέσω της ρύθμισης μικροδιακοπτών (βλέπε κεφάλαιο 3.1). Λειτουργία Πηγή ονομαστικών τιμών Πηγή πραγματικής τιμής Πηγή τιμής μέτρησης Περιγραφή Παράμετροι που χρησιμοποιούνται: 256, 257, 260 Το σήμα στην αναλογική είσοδο χρησιμοποιείται ως ονομαστική τιμή για την λειτουργία της συσκευής. Το σήμα στην αναλογική είσοδο χρησιμοποιείται ως πραγματική τιμή (τιμή μέτρησης αισθητήρα) για τον αυτόματο έλεγχο της διεργασίας. Το σήμα δεν έχει καμία περαιτέρω λειτουργία και διατίθεται αποκλειστικά στην αντίστοιχη παράμετρο διάγνωσης. Αναλογική είσοδος 2 Η αναλογική είσοδος 2 χρησιμοποιείται ως είσοδος τάσης στα όρια -10 V/+10 V. Λειτουργία: Όπως στην αναλογική είσοδο 1 Παράμετροι που χρησιμοποιούνται: 256, 257, Αναλογικές έξοδοι Αναλογική έξοδος 1 Η αναλογική έξοδος 1 χρησιμοποιείται ως έξοδος τάσης (0-10 V) ή ως έξοδος ρεύματος (4-20 ma). Για την αντίστοιχη χρήση διατίθενται διάφοροι ακροδέκτες σύνδεσης. ΠΡΟΣΟΧΗ: Επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί μόνο ο ένας από τους δύο ακροδέκτες σύνδεσης! Λειτουργία Τρέχουσα συχνότητα Τρέχουσα πίεση Τρέχουσα παροχή Τρέχουσα ωφέλιμη ισχύς Τρέχον ρεύμα ηλεκτροκινητήρα Τρέχον σήμα στην αναλογική είσοδο 1 Περιγραφή Το σήμα εξόδου αντιστοιχεί στη τρέχουσα συχνότητα Κλίμακα: Επιλεγμένη ελάχιστη συχνότητα 0 V Επιλεγμένη μέγιστη συχνότητα 10 V Το σήμα εξόδου αντιστοιχεί στη τρέχουσα πίεση/κενό Κλίμακα: Επιλεγμένη ελάχιστη πίεση 0 V Επιλεγμένη μέγιστη πίεση 10 V Δε διατίθεται Το σήμα εξόδου αντιστοιχεί στη τρέχουσα ωφέλιμη ισχύ Κλίμακα: 0 V αντιστοιχούν σε 0 W, 10 V αντιστοιχούν σε 5000 W Το σήμα εξόδου αντιστοιχεί στο τρέχον ρεύμα κινητήρα Κλίμακα: 0 V αντιστοιχούν σε 0 A, 10 V αντιστοιχούν σε 20 A Το σήμα εξόδου αντιστοιχεί στο τρέχον σήμα στην αναλογική είσοδο 1 15

16 Λειτουργία Τρέχον σήμα στην αναλογική είσοδο 2 Θερμοκρασία PT100 Είσοδος 1 Θερμοκρασία PT100 Είσοδος 2 Εφεδρική Παράμετροι που χρησιμοποιούνται: 267 Περιγραφή Το σήμα εξόδου αντιστοιχεί στο τρέχον σήμα στην αναλογική είσοδο 2 Το σήμα εξόδου αντιστοιχεί στη τρέχουσα τιμή μέτρησης στην είσοδο θερμοκρασίας 1 Κλίμακα: 0 V αντιστοιχούν σε 0 C, 10 V αντιστοιχούν σε 250 C Το σήμα εξόδου αντιστοιχεί στη τρέχουσα τιμή μέτρησης στην είσοδο θερμοκρασίας 2 Κλίμακα: 0 V αντιστοιχούν σε 0 C, 10 V αντιστοιχούν σε 250 C Εφεδρική Αναλογική έξοδος 2 Λειτουργία: Όπως στην αναλογική έξοδο 1. Παράμετροι που χρησιμοποιούνται: Είσοδοι θερμοκρασίας για θερμοστοιχεία τύπου PT100 Στις εισόδους θερμοκρασίας συνδέονται θερμοστοιχεία τύπου PT100 στον τύπο δύο αγωγών (είσοδος Α, είσοδος Β) τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς παρακολούθησης. Η μετρηθείσα τιμή θερμοκρασίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε για την παρακολούθηση των οριακών τιμών (βλέπε κεφάλαιο 3.4) είτε για την μεταφορά σε ένα υπερκείμενο σύστημα ελέγχου μέσω των παραμέτρων διάγνωσης (βλέπε κεφάλαιο 5). 3.4 Επαφές χωρίς δυναμικό Ρελέ (Rel.1) SBM Το ρελέ είναι επιλεγμένο ως εναλλάξ επαφή έτσι ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο ως μια κανονικά ανοικτή επαφή όσο και ως μια κανονικά κλειστή. Στον παρακάτω πίνακα αναφέρεται η συνθήκη ενεργοποίησης κατά την οποία εμφανίζεται μία αλλαγή στην κατάσταση σύνδεσης. Για μία αντίστοιχα καθυστερημένη σύνδεση μπορεί να δοθεί μία καθυστέρηση ανόδου και πτώσης. Λειτουργία SSM SBM Πραγματική συχνότητα > Οριακή συχνότητα Προειδοποίηση θερμοκρασίας PT100 1 > οριακή θερμοκρασία Προειδοποίηση θερμοκρασίας PT100 1 > οριακή θερμοκρασία Τάση αναλογικής εισόδου 1 > Οριακή τάση Τάση αναλογικής εισόδου 2 > Οριακή τάση Περιγραφή Μήνυμα συγκεντρωτικού σφάλματος Η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση βλάβης. Μήνυμα συγκεντρωτικής λειτουργίας Η συσκευή περιστρέφεται με έναν αριθμό στροφών > 0 Η συσκευή περιστρέφεται με μία συχνότητα η οποία είναι μεγαλύτερη από την προεπιλεγμένη οριακή συχνότητα. Η μετρηθείσα τιμή θερμοκρασίας στην είσοδο θερμοκρασίας 1 είναι μεγαλύτερη από την προεπιλεγμένη οριακή τιμή. Η μετρηθείσα τιμή θερμοκρασίας στην είσοδο θερμοκρασίας 2 είναι μεγαλύτερη από την προεπιλεγμένη οριακή τιμή. Το σήμα που βρίσκεται στην αναλογική είσοδο 1 εσωτερικά αλλαγμένο σε τάση είναι μεγαλύτερο από την προεπιλεγμένη οριακή τάση. Το σήμα που βρίσκεται στην αναλογική είσοδο 2 εσωτερικά αλλαγμένο σε τάση είναι μεγαλύτερο από την προεπιλεγμένη οριακή τάση. 16

17 Λειτουργία Υπολογισμένη πίεση > Οριακή πίεση Υπολογισμένη παροχή > Οριακή παροχή Περιορισμός ρεύματος ενεργός Περιορισμός θερμοκρασίας ενεργός Η απόκλιση ρύθμισης δεν μπορεί να προσαρμοστεί Η ονομαστική συχνότητα επιτεύχθηκε Η ακινητοποίηση επιτεύχθηκε Προειδοποίηση θερμοκρασίας PT100 1 > Οριακή θερμοκρασία ή SSM Προειδοποίηση Θερμοκρασία PT100 2 > Οριακή θερμοκρασία ή SSM Προειδοποίηση θερμοκρασίας PT100 1 > Οριακή θερμοκρασία ή PT100 2 > Οριακή θερμοκρασία ή SSM Εφεδρική Περιγραφή Η πίεση που έχει υπολογιστεί σύμφωνα με το εσωτερικό μοντέλο είναι μεγαλύτερη από την προεπιλεγμένη οριακή πίεση. Η παροχή που έχει υπολογιστεί σύμφωνα με το εσωτερικό μοντέλο είναι μεγαλύτερη από την προεπιλεγμένη οριακή παροχή. (δε διατίθεται ακόμη) Ο ρυθμισμένος ή ο υπολογισμένος από τον ρυθμιστή αριθμός στροφών δεν μπορεί να επιτευχθεί διότι επιτεύχθηκε το μέγιστο επιτρεπτό ρεύμα διαρκείας. Ο ρυθμισμένος ή ο υπολογισμένος από τον ρυθμιστή αριθμός στροφών δεν μπορεί να επιτευχθεί διότι επιτεύχθηκε η μέγιστη επιτρεπτή θερμοκρασία. Ο αριθμός στροφών που έχει υπολογιστεί από τον ρυθμιστή δεν μπορεί να επιτευχθεί διότι επιτεύχθηκε ο ελάχιστος ή ο μέγιστος επιτρεπτός αριθμός στροφών ή το μέγιστο επιτρεπτό ρεύμα διαρκείας ή η μέγιστη επιτρεπτή θερμοκρασία. Σ αυτή τη λειτουργία μπορεί να καταχωρηθεί μία τιμή ανοχής πάνω από την οποία η απόκλιση ρύθμισης ισχύει ως μη προσαρμοσμένη. Η συσκευή περιστρέφεται με τις προκαθορισμένες στροφές. Σ αυτή τη λειτουργία μπορεί να καταχωρηθεί επιπλέον μία ανοχή για το πότε η ονομαστική συχνότητα έχει επιτευχθεί. Η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση ακινησίας (Ο αριθμός στροφών και το ρεύμα κινητήρα είναι 0). Η μετρηθείσα τιμή θερμοκρασίας στην είσοδο θερμοκρασίας 1 είναι μεγαλύτερη από την ρυθμισμένη οριακή τιμή ή υπάρχει βλάβη. Η μετρηθείσα τιμή θερμοκρασίας στην είσοδο θερμοκρασίας 2 είναι μεγαλύτερη από την ρυθμισμένη οριακή τιμή ή υπάρχει βλάβη. Η μετρηθείσα τιμή θερμοκρασίας στην είσοδο θερμοκρασίας 1 είναι μεγαλύτερη από την προεπιλεγμένη οριακή τιμή ή η τιμή θερμοκρασίας στην είσοδο θερμοκρασίας 2 είναι μεγαλύτερη από την ρυθμισμένη οριακή τιμή ή υπάρχει βλάβη. Δε διατίθεται. Παράμετροι που χρησιμοποιούνται: 264, 214, 215, 217, 218, 219, 220, 222, 224, 67 Ρελέ 2 (Rel.2) SSM Λειτουργία: όπως στο ρελέ 1 Παράμετροι που χρησιμοποιούνται: 265, 214, 215, 217, 218, 219, 220, 223, 225, Σειριακή διεπαφή RS485 Η διεπαφή RS485 είναι δίκλωνου τύπου σύμφωνα με την EIA RS485 (αγωγοί δεδομένων Α και Β) και καθιστά δυνατή την επικοινωνία με το μετατροπέα συχνότητας. Εφαρμόζονται δύο διαφορετικά πρωτόκολλα (το πρωτόκολλο USS σύμφωνα με το στάνταρ και το πρωτόκολλο SAS ως προς τη συμβατότητα με το προηγούμενο μοντέλο VAU4/2). Το εκάστοτε είδος πρωτοκόλλου αναγνωρίζεται αυτόματα. Η διεπαφή έχει δυνατότητα δικτύου σύμφωνα με το προαναφερόμενο στάνταρ σε ένα δίκτυο έως και 31 συνδρομητών. 17

18 Η ταχύτητα μετάδοσης όπως και η διεύθυνση συνδρομητή ρυθμίζονται μέσω των αντίστοιχων παραμέτρων. Η τρέχουσα ρυθμισμένη διεύθυνση συνδρομητή θα εμφανιστεί άμεσα μετά την ενεργοποίηση της τάσης τροφοδοσίας του μετατροπέα συχνότητας ψηφιακά κωδικοποιημένη μέσω της πράσινης αλυσίδας LED στο πεδίο ένδειξης και μπορεί να ρυθμιστεί χωρίς βοηθητικά μέσα ως εξής: Ρυθμίστε το μικροδιακόπτη 2 σε λειτουργία διαύλου (δεν επιτρέπεται να έχει τοποθετηθεί μονάδα fieldbus). Ενεργοποιήστε τη συσκευή. Η συσκευή αναβοσβήνει με την τρέχουσα ρυθμισμένη διεύθυνση συνδρομητή. Πιέστε το πλήκτρο ok. Η κόκκινη LED αναβοσβήνει. Ρυθμίστε τη διεύθυνση συνδρομητή μέσω των πλήκτρων βέλους και. Με το εφαρμόζεται η ρύθμιση. Η ρύθμιση παραμέτρων όπως και η κλήση τιμών διάγνωσης είναι δυνατή σε κάθε είδος λειτουργίας. Για τον έλεγχο του μετατροπέα συχνότητας μέσω της διεπαφής RS485 πρέπει να ρυθμιστούν η πηγή κύριας ονομαστικής τιμής και/ή η πηγή εκκίνησης/διακοπής με την RS485 ή αντίστοιχα να ρυθμιστεί ο μικροδιακόπτης 2 σύμφωνα με το κεφάλαιο 3. Παράμετροι που χρησιμοποιούνται: 34, 36, 70, 256, Διεπαφή fieldbus Για τη χρήση της διεπαφής fieldbus πρέπει να συνδεθεί μία αντίστοιχη επιπλέον μονάδα στο χώρο σύνδεσης του μετατροπέα συχνότητας (βλέπε κεφάλαιο 2). Επίσης ο έλεγχος, η ρύθμιση παραμέτρων και η διάγνωση μπορούν να πραγματοποιηθούν μέσω της διεπαφής fieldbus. Οι επιμέρους λειτουργίες περιγράφονται στα εγχειρίδια των εκάστοτε μονάδων fieldbus. 4.Έναρξη λειτουργίας Γενικά Όταν η τάση τροφοδοσίας συνδεθεί στο μετατροπέα συχνότητας, τότε μετά από λίγο αυτός είναι έτοιμος για λειτουργία. Σε αυτή την κατάσταση ο μετατροπέας συχνότητας μπορεί να ρυθμιστεί στις απαιτήσεις της εφαρμογής δηλ. μπορεί να γίνει ρύθμιση των παραμέτρων. Στις επόμενες ενότητες ακολουθεί μία αναλυτική και πλήρης περιγραφή κάθε παραμέτρου. Ο κινητήρας επιτρέπεται να ξεκινήσει μέσω ενός σήματος ενεργοποίησης μόνο μετά την ρύθμιση των παραμέτρων που πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό. ΥΠΟΔΕΙΞΗ Συγκεκριμένες παράμετροι τίθενται σε ισχύ μόνον όταν ενεργοποιηθεί και πάλι η τάση ηλεκτρικού δικτύου. Σε αυτή την περίπτωση ο μετατροπέας συχνότητας πρέπει να αποσυνδέεται από την τάση για τουλάχιστον 60 δευτερόλεπτα. Ο μετατροπέας συχνότητας δεν είναι εξοπλισμένος με ένα γενικό διακόπτη και έτσι είναι πάντα υπό τάση όταν είναι συνδεδεμένος στη τάση δικτύου. 4.1 Βασικές ρυθμίσεις Ο μετατροπέας συχνότητας VAU4/3 που παραδίνεται από την GBB έχει μία βάσικη ρύθμιση παραμέτρων η οποία ταιριάζει στον τύπο συσκευής, στην οποία συναρμολογείται ο μετατροπέας συχνότητας ή για την οποία προορίζεται προς συναρμολόγηση. 18

19 Αυτή περιέχει κυρίως όλες τις ρυθμίσεις ρυθμιστή και τις καμπύλες ρύθμισης, τις τιμές θερμοκρασίας, στροφών και άλλες οριακές τιμές όπως και την ηλεκτρική ρύθμιση μεταξύ μετατροπέα συχνότητας και ηλεκτροκινητήρα. Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητο να χρησιμοποιείτε τον μετατροπέα συχνότητας μόνο για το τύπο συσκευής για τον οποίο αυτός έχει παραδωθεί. Διαφορετικά απευθυνθείτε στο ειδικευμένο προσωπικό σέρβις. Για να να μπορέσει να τεθεί η συσκευή άμεσα σε λειτουργία, οι παράμετροι μπορούν ήδη να προεπιλεχθούν ανάλογα με την εφαρμογή εφ όσον επιθυμείτε κάτι τέτοιο. Γενικότερα, για να μπορέσετε να θέσετε σε λειτουργία μία συσκευή με ρύθμιση συχνότητας, οι ρυθμίσεις εφαρμογής πρέπει να έχουν ήδη πραγματοποιηθεί. Αυτές περιγράφονται στα παρακάτω κεφάλαια. 4.2 Τροπος λειτουργίας Πίεση/Κενό Για τη σωστή συμπεριφορά της συσκευής όσο αναφορά την εφαρμογή, πρέπει να ρυθμίσετε ανάλογα με το εάν η συσκευή θα τεθεί σε λειτουργία πίεσης ή κενού. Ορισμένοι τύποι συσκευών μπορούν να τεθούν σε λειτουργία μόνο ως συσκευές πίεσης ή κενού, σε άλλους η εφαρμογή εξαρτάται από τα στόμια εξόδου της συσκευής. Και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να σιγουρευτείτε ότι ο ρυθμισμένος τρόπος λειτουργίας συμφωνεί με την πραγματική εφαρμογή ώστε να αποφευχθούν οι ζημιές στη συσκευή. Ο τρόπος λειτουργίας μπορεί να διεξαχθεί, ανάλογα με τη ρύθμιση προτεραιοτήτων για τη συσκευή, μέσω των μικροδιακοπτών (στάνταρ) ή μέσω μίας αντίστοιχης ρύθμισης παραμέτρων. Παράμετροι που χρησιμοποιούνται: Τρόπος λειτουργίας (αυτόματος έλεγχος) Ο τρόπος λειτουργίας καθορίζει σε μεγάλο βαθμό τη συμπεριφορά της συσκευής όσο αναφορά την εφαρμογή (βλέπε επίσης κεφάλαιο 1.1). Εάν δεν καθοριστεί κάτι διαφορετικό από πλευράς εφαρμογής, τότε η συσκευή θα προρρυθμιστεί στο τρόπο λειτουργίας ρύθμισης στροφών. Μία αλλαγή ρύθμισης μπορεί να πραγματοποιηθεί ανάλογα με τη ρύθμιση προτεραιοτήτων μέσω των μικροδιακοπτών ή μέσω μίας ανάλογης ρύθμισης παραμέτρων. Σε περίπτωση που μέσω των μικροδιακοπτών γίνει αλλαγή στον τρόπο λειτουργίας αυτόματος έλεγχος, τότε, ανάλογα με τον τύπο συσκευής, προεπιλέγεται ο αυτόματος έλεγχος χωρίς αισθητήρες (συμπιεστής και αντλίες κενού πλευρικού καναλιού) ή ο αυτόματος έλεγχος διεργασίας (συμπιεστής και αντλίες κενού περιστρεφόμενης βαλβίδας) Λειτουργία ρύθμισης στροφών Στη λειτουργία ρύθμισης στροφών, προκαθορίζονται άμεσα ως ονομαστική τιμή οι στροφές με τις οποίες η συσκευή ωφείλει να λειτουργήσει. Η συσκευή προσεγγίζει και διαφυλάσσει τις στροφές αυτές και σε περίπτωση αλλαγών στο σημείο λειτουργίας της εφαρμογής Αυτόματος έλεγχος χωρίς αισθητήρες Με τον αυτόματο έλεγχο χωρίς αισθητήρες είναι εφικτός ο άμεσος έλεγχος ενός μεγέθους διεργασίας π.χ της πίεσης ή του κενού, χωρίς αυτό να πρέπει να μετρηθεί μέσω ενός αισθητήρα. Ο μετατροπέας συχνότητας είναι σε θέση να υπολογίσει το μέγεθος διεργασίας από εσωτερικά μεγέθη και αντίστοιχα να επαναρρυθμίσει την προκαθορισμένη τιμή. Οι απαραίτητες παράμετροι χαρακτηριστικών πεδίων είναι ήδη προρρυθμισμένες κατά την παράδοση ανάλογα με το τύπο συσκευής. Κατά τον αυτόματο έλεγχο της πίεσης ή του κενού η (σχετική) διαφορά πίεσης μπορεί να προκαθοριστεί άμεσα και μάλιστα για τη λειτουργία πίεσης ή κενού ως θετική τιμή. 19

20 4.3.3 Αυτόματος έλεγχος διεργασίας (με αισθητήρες) Για τον αυτόματο έλεγχο διεργασίας είναι απαραίτητος ένας αντίστοιχος αισθητήρας ο οποίος πρέπει να συνδεθεί σε μία από τις αναλογικές εισόδους. Διαφορετικά η τιμή μέτρησης του μεγέθους διεργασίας μπορεί να μεταδοθεί επίσης μέσω της σειριακής διεπαφής RS485 ή της διεπαφής fieldbus. Γι αυτό το σκοπό πρέπει να καθοριστεί μία αντίστοιχη πηγή πραγματικής τιμής. Το φυσικό είδος του μεγέθους διεργασίας εξαρτάται αποκλειστικά από το είδος του αισθητήρα που χρησιμοποιείται. Ο καθορισμός της ονομαστικής τιμής γίνεται ποσοστιαία σε σχέση προς τη μέγιστη τιμή μέτρησης του εν χρήση αισθητήρα. Ανάλογα με την προκαθορισμένη τιμή, οι στροφές της αντλίας κενού/του συμπιεστή επαναρυθμίζονται αυτόματα. Προσοχή: Σε περίπτωση που για έναν αυτόματο έλεγχο σε λειτουργία κενού χρησιμοποιηθεί ένας αισθητήρας απόλυτης πίεσης, τότε η αντίστοιχη τιμή μέτρησης πρέπει να αλλάξει πρόσημο για μία σωστή συμπεριφορά ελέγχου. Αυτό πρέπει να ρυθμιστεί στην αντίστοιχη παράμετρο bit. Κατά τη χρήση του ρυθμιστή διεργασίας πρέπει να πραγματοποιηθεί μία προσαρμογή της παραμέτρου ρυθμιστή στη συμπεριφορά της διαδρομής ελέγχου εφ όσον η συμπεριφορά ελέγχου με τις προκαθορισμένες τιμές δεν κρίνεται ικανοποιητική. Ο ρυθμιστής διεργασίας διατίθεται ως ρυθμιστής PID ή ρυθμιστής I. Παράμετροι που χρησιμοποιούνται: 43, 47, 48, 49, 257, Πηγή ονομαστικών τιμών Η ονομαστική τιμή για τις στροφές, τον αυτόματο έλεγχο χωρίς αισθητήρες ή τον αυτόματο έλεγχο διεργασίας μπορεί να ρυθμιστεί με διάφορους τρόπους, π.χ. μέσω των πλήκτρων του τοπικού πεδίου χειρισμού, των αναλογικών εισόδων ή μέσω της διεπαφής RS485 ή fieldbus. Ο τρόπος που θα επιλεχθεί ανάλογα με την εφαρμογή, πρέπει να ρυθμιστεί στην αντίστοιχη παράμετρο για την βασική πηγή ονομαστικών τιμών. Εάν δεν προκαθοριστεί κάτι διαφορετικό από πλευράς εφαρμογής, τότε ως βασική πηγή ονομαστικών τιμών ρυθμίζονται τα πλήκτρα του τοπικού πεδίου χειρισμού. Κατά την αντίστοιχη διάρθρωση μίας ψηφιακής εισόδου μπορεί να γίνει αλλαγή ρύθμισης σε μία άλλη πηγή ονομαστικών τιμών (εναλλακτική πηγή ονομαστικών τιμών) κατά την διάρκεια λειτουργίας της συσκευής. Παράμετροι που χρησιμοποιούνται: 256, Πηγή εκκίνησης/διακοπής Η ενεργοποίηση της συσκευής στο ξεκίνημα της εκκίνησης και στη διακοπή μπορεί επίσης να πραγματοποιηθεί με διαφορετικούς τρόπους (μία από τις ψηφιακές εισόδους, διεπαφή RS485 ή διεπαφή fieldbus). Ο εφαρμοζόμενος τρόπος καθορίζεται από την παράμετρο της πηγής εκκίνησης/διακοπής. Κατά την αντίστοιχη διάρθρωση μίας ψηφιακής εισόδου μπορεί να γίνει αλλαγή ρύθμισης σε μία άλλη πηγή εκκίνησης/διακοπής (εναλλακτική πηγή εκκίνησης/διακοπής) κατά την διάρκεια λειτουργίας της συσκευής. Παράμετροι που χρησιμοποιούνται: 259, Ρύθμιση παραμέτρων 5.1 Ρύθμιση παραμέτρων του μετατροπέα συχνότητας Ο μετατροπέας συχνότητας διαθέτει μία σειρά παραμέτρων οι οποίες επηρεάζουν από τη μία πλευρά τη συμπεριφορά λειτουργίας της συσκευής (π.χ. τη λειτουργία ως συσκευή πίεσης ή κενού, τον τρόπο αυτόματου ελέγχου, τις οριακές τιμές των λειτουργιών ασφαλείας) και από την άλλη τις δυνατότητες σύνδεσης στη μονάδα ελέγχου από πλευρά εφαρμογής. Η ρύθμιση των παραμέτρων γίνεται μέσω του Variair-Kombitool της εταιρίας Gebr. Becker. 20

21 Ανάλογα με την άδεια πρόσβασης είναι διαθέσιμες διάφορες παράμετροι για τη χειροκίνητη ρύθμιση, οι οποίες περιγράφονται στη συνέχεια. 5.2 Γενική επισκόπηση παραμέτρων Τιμή ρύθμισης/περιγραφή/υπόδειξη 0001 Ελάχιστη συχνότητα Hz Ελάχιστη συχνότητα με την οποία περιστρέφεται η συσκευή. Αυτή η συχνότητα χρησιμοποιείται κατά την ελάχιστη τάση ελέγχου, κατά την ελάχιστη ρύθμιση στο πεδίο χειρισμού και κατά τον έλεγχο μέσω των διεπαφών επικοινωνίας Μέγιστη συχνότητα Hz [100] Μέγιστη συχνότητα με την οποία περιστρέφεται η συσκευή. Αυτή η συχνότητα χρησιμοποιείται κατά την μέγιστη τάση ελέγχου, κατά την μέγιστη ρύθμιση στο πεδίο χειρισμού και κατά τον έλεγχο μέσω των διεπαφών επικοινωνίας Ελάχιστη πίεση mbar Ελάχιστη πίεση, η οποία μπορεί να προκαθοριστεί στη συσκευή ως ονομαστική πίεση κατά τον τρόπο λειτουργίας Αυτόματος έλεγχος χωρίς αισθητήρες. Αυτή η πίεση χρησιμοποιείται κατά την ελάχιστη τάση ελέγχου, κατά την ελάχιστη ρύθμιση στο πεδίο χειρισμού και κατά τον έλεγχο μέσω των διεπαφών επικοινωνίας. (0,1 Hz) (0,1 Hz) (0,1 mbar) R/W R/W R/W 0004 Μέγιστη πίεση mbar Μέγιστη πίεση, η οποία μπορεί να προκαθοριστεί στη συσκευή ως ονομαστική πίεση κατά τον τρόπο λειτουργίας Αυτόματος έλεγχος χωρίς αισθητήρες. Αυτή η πίεση χρησιμοποιείται κατά την μέγιστη τάση ελέγχου, κατά την μέγιστη ρύθμιση στο πεδίο χειρισμού και κατά τον έλεγχο μέσω των διεπαφών επικοινωνίας. (0,1 mbar) [ανάλογα με τη συσκευή] R/W 21

22 Τιμή ρύθμισης/περιγραφή/υπόδειξη 0032 Αριθμός των δυνατών αυτόματων επανεκκινήσεων R/W Μετά την εμφάνιση μίας βλάβης η συσκευή μπορεί να τεθεί πάλι σε λειτουργία μετά το πέρας του χρόνου αναμονής σύμφωνα με την τιμή που έχει ρυθμιστεί εδώ χωρίς επιβεβαίωση της βλάβης από τον χειριστή. Κατά την καταχώριση της τιμής 255 είναι εφικτός ένας απεριόριστος αριθμός αυτόματων επανεκκινήσεων, ενώ κατά την καταχώριση της τιμής 0 η λειτουργία απενεργοποιείται και δεν πραγματοποιείται καμία αυτόματη επανεκκίνηση Χρόνος μεταξύ απενεργοποίησης και αυτόματης επανεκκίνησης s Σε περίπτωση που στη παράμετρο 032 ρυθμιστεί μία τιμή διαφορετική από το 0, τότε πραγματοποιείται αυτόματη επανεκκίνηση κατά την εμφάνιση μίας βλάβης μετά το πέρας του ρυθμισμένου χρόνου καθυστέρησης Μέγιστος χρόνος ανάμεσα σε δύο σύντομα μηνύματα RS485 s Σε περίπτωση που η βασική πηγή ονομαστικών τιμών και/ή η βασική πηγή εκκίνησης/ διακοπής έχουν ρυθμιστεί στην RS485 και έχει καταχωρηθεί μία τιμή μεγαλύτερη από 0, τότε ο μετατροπέας συχνότητας περιμένει με μία χρονική ανοχή, η οποία αντιστοιχεί τουλάχιστον στην καθορισμένη τιμή, ένα σύντομο μήνυμα στη διεπαφή RS485. Διαφορετικά αλλάζει στην κατάσταση βλάβης. Εάν καταχωρηθεί η τιμή 0, δεν γίνεται παρακολούθηση της επικοινωνίας σύντομου μηνύματος. R/W R/W 0036 Διεύθυνση συνδρομητή διεπαφής RS485 R/W Διεύθυνση συνδρομητή (ID) του μετατροπέα συχνότητας σε ένα δίκτυο RS485 22

23 Τιμή ρύθμισης/περιγραφή/υπόδειξη 0043 Παράμετρος bit 4 R/W [ ] Bit Bit Bit Bit Bit Bit Bit Bit Bit Bit Bit Bit Bit Bit Bit Bit Λειτουργία πίεσης Λειτουργία κενού Αναλογική έξοδος 1, V/ ma Αναλογική έξοδος 1, V/ ma Αναλογική έξοδος 2, V/ ma Αναλογική έξοδος 2, V/ ma Το μέγεθος διεργασίας δεν αλλάζει πρόσημο κατά τον αυτόματο έλεγχο κενού Το μέγεθος διεργασίας αλλάζει πρόσημο κατά τον αυτόματο έλεγχο κενού Ελάχιστη συχνότητα στη λειτουργία ρύθμισης στροφών 5 Hz Ελάχιστη συχνότητα στη λειτουργία ρύθμισης στροφών 20 Hz Η πηγή ονομαστικών τιμών καθορίζεται μέσω παραμέτρων Η πηγή ονομαστικών τιμών καθορίζεται μέσω μικροδιακοπτών Ο τρόπος λειτουργίας καθορίζεται μέσω παραμέτρων Ο τρόπος λειτουργίας καθορίζεται μέσω μικροδιακοπτών Η λειτουργία πίεσης/κενού καθορίζεται μέσω παραμέτρων Η λειτουργία πίεσης/κενού καθορίζεται μέσω μικροδιακοπτών Δε χρησιμοποιείται Δε χρησιμοποιείται Δε χρησιμοποιείται Δε χρησιμοποιείται Δε χρησιμοποιείται Δε χρησιμοποιείται Δε χρησιμοποιείται Δε χρησιμοποιείται Δε χρησιμοποιείται Δε χρησιμοποιείται Δε χρησιμοποιείται Δε χρησιμοποιείται Δε χρησιμοποιείται Δε χρησιμοποιείται Δε χρησιμοποιείται Δε χρησιμοποιείται 0047 Συντελεστής Kr για ρυθμιστή PID R/W ( ) Αναλογικός συντελεστής για τον ρυθμιστή PID 0048 TN για ρυθμιστή PID R/W ( ) Χρόνος ρύθμισης του ρυθμιστή PID 23

24 Τιμή ρύθμισης/περιγραφή/υπόδειξη 0049 TV για ρυθμιστή PID R/W ( ) Χρόνος καθυστέρησης του ρυθμιστή PID 0070 Ταχύτητα Baud διεπαφής RS485 R/W & baud baud baud baud 0103 Ώρες λειτουργίας (High-Word) R Ώρες στις οποίες ο μετατροπέας συχνότητας λειτουργεί με στροφές μεγαλύτερες από 0 (ανώτερα 16 Bit, βλέπε επίσης 0104 και υπόδειξη στο 0105) 0104 Ώρες λειτουργίας (Low-Word) R Ώρες στις οποίες ο μετατροπέας συχνότητας λειτουργεί με στροφές μεγαλύτερες από 0 (κατώτερα 16 Bit, βλέπε επίσης 0103 και υπόδειξη στο 0105) 0105 Κατανάλωση (High-Word) R Υπόδειξη: Ενέργεια που έχει καταναλωθεί από τον μετατροπέα συχνότητας από την παράδοση σε Wh (ανώτερα 16 Bit, βλέπε επίσης 0106) Ορισμένες τιμές αποτελούνται από 2 παραμέτρους (High-Word + Low-Word). (π.χ. κατανάλωση, P105, P0106). Οι παράμετροι περιέχουν μία δεκαδική αριθμητική τιμή. Αυτή πρέπει να μετατραπεί δυαδικά και να συνδυαστεί με την 2η τιμή. Εάν υπολογιστεί σε μία δεκαδική αριθμητική τιμήτότε παίρνουμε την πραγματική τιμή. Παράδειγμα Κατανάλωση P0105 και P0106: Η P 0105 περιέχει την τιμή 7 (δεκαδική) = 111 (δυαδική) Η P 0106 περιέχει την τιμή (δεκαδ.) = High-Word & Low-Word = Wh = 500 kwh 0106 Κατανάλωση (Low-Word) R Ενέργεια που έχει καταναλωθεί από τον μετατροπέα συχνότητας από την παράδοση σε Wh (κατώτερα 16 Bit, βλέπε επίσης υπόδειξη στο 0105) 0110 Μετρητής σφαλμάτων Βραχυκυκλώματος R Αριθμός των βλαβών με κωδικό σφάλματος βραχυκυκλώματος που έχουν εμφανιστεί από την παράδοση 0111 Μετρητής σφαλμάτων Θερμοκρασίας μονάδας R Αριθμός των βλαβών με κωδικό σφάλματος θερμοκρασίας μονάδας που έχουν εμφανιστεί από την παράδοση 24

25 Τιμή ρύθμισης/περιγραφή/υπόδειξη 0112 Μετρητής σφαλμάτων Θερμοκρασίας κινητήρα R Αριθμός των βλαβών με κωδικό σφάλματος θερμοκρασίας κινητήρα που έχουν εμφανιστεί από την παράδοση 0113 Μετρητής σφαλμάτων Λειτουργίας 2 φάσεων R Αριθμός των βλαβών με κωδικό σφάλματος λειτουργίας 2 φάσεων που έχουν εμφανιστεί από την παράδοση 0114 Μετρητής σφαλμάτων Υπέρτασης R Αριθμός των βλαβών με κωδικό σφάλματος υπέρτασης που έχουν εμφανιστεί από την παράδοση 0117 Μετρητής σφαλμάτων Ελαττωματικού ρελέ φόρτωσης R Αριθμός των βλαβών με κωδικό σφάλματος ελαττωματικού ρελέ φόρτωσης που έχουν εμφανιστεί από την παράδοση 0118 Μετρητής σφαλμάτων Ελλιπούς τάσης R Αριθμός των βλαβών με κωδικό σφάλματος ελλιπούς τάση που έχουν εμφανιστεί από την παράδοση 0119 Μετρητής σφαλμάτων Εσωτερικής θερμοκρασίας R Αριθμός των βλαβών με κωδικό σφάλματος εσωτερικής θερμοκρασίας που έχουν εμφανιστεί από την παράδοση 0124 Μετρητής σφαλμάτων Χρονικής υπέρβασης RS485 R Αριθμός των βλαβών με κωδικό σφάλματος χρονικής υπέρβασης RS485 που έχουν εμφανιστεί από την παράδοση 0125 Μετρητής σφαλμάτων Αισθητήρων ρεύματος R Αριθμός των βλαβών με κωδικό σφάλματος αισθητήρων ρεύματος που έχουν εμφανιστεί από την παράδοση 0126 Μετρητής σφαλμάτων Υπερβολικού ρεύματος R Αριθμός των βλαβών με κωδικό σφάλματος υπερβολικού ρεύματος που έχουν εμφανιστεί από την παράδοση 0127 Μετρητής σφαλμάτων I 2 * περιορισμού t R Αριθμός των βλαβών που έχουν εμφανιστεί με κωδικό σφάλματος I 2 * περιορισμού t από την παράδοση 0128 Μετρητής σφαλμάτων Βραχυκυκλώματος γείωσης R Αριθμός των βλαβών με κωδικό σφάλματος βραχυκυκλώματος γείωσης που έχουν εμφανιστεί από την παράδοση 25

Συνοπτικές οδηγίες χρήσης. Μετατροπέας συχνότητας VAU 4/4 VAU(w) 7.5/3 VAU 11-22/3. Οδηγίες χρήσης /17

Συνοπτικές οδηγίες χρήσης. Μετατροπέας συχνότητας VAU 4/4 VAU(w) 7.5/3 VAU 11-22/3.  Οδηγίες χρήσης /17 Οδηγίες χρήσης Συνοπτικές οδηγίες χρήσης Μετατροπέας συχνότητας VAU 4/4 VAU(w) 7.5/3 VAU 1122/3 28100241501 01/17 1 www.beckerinternational.com Πίνακας περιεχομένων 1. Υποδείξεις ασφαλείας...2 1.1 Χρησιμοποιούμενα

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγίες ασφαλείας. Μεταφορά ενέργειας και πληροφοριών χωρίς επαφές (επαγωγικά) MOVITRANS και MOVIPRO. Έκδοση 03/2006 11443200 / EL

Oδηγίες ασφαλείας. Μεταφορά ενέργειας και πληροφοριών χωρίς επαφές (επαγωγικά) MOVITRANS και MOVIPRO. Έκδοση 03/2006 11443200 / EL Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων µηχανισµών \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες Μεταφορά ενέργειας και πληροφοριών χωρίς επαφές (επαγωγικά) MOVITRANS και MOVIPRO Έκδοση 03/2006

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. MOVITRAC B Ασφαλής απενεργοποίηση Συνθήκες. Έκδοση 06/2007 11469218 / EL

Εγχειρίδιο. MOVITRAC B Ασφαλής απενεργοποίηση Συνθήκες. Έκδοση 06/2007 11469218 / EL Ηλεκτρομειωτήρες \ Βιομηχανικοί μειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων μηχανισμών \ Αυτοματισμοί \ Υπηρεσίες MOVITRAC B Ασφαλής απενεργοποίηση Συνθήκες Έκδοση 06/2007 11469218 / EL Εγχειρίδιο SEW-EURODRIVE

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. MOVITRAC B Ασφαλής απενεργοποίηση Εφαρμογές. Έκδοση 06/2007 11468807 / EL

Εγχειρίδιο. MOVITRAC B Ασφαλής απενεργοποίηση Εφαρμογές. Έκδοση 06/2007 11468807 / EL Ηλεκτρομειωτήρες \ Βιομηχανικοί μειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων μηχανισμών \ Αυτοματισμοί \ Υπηρεσίες Ασφαλής απενεργοποίηση Εφαρμογές Έκδοση 06/007 68807 / EL Εγχειρίδιο SEW-EURODRIVE Driving the world

Διαβάστε περισσότερα

* _0717* Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες. Διόρθωση MOVITRAC B

* _0717* Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες. Διόρθωση MOVITRAC B Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες *22869832_0717* Διόρθωση MOVITRAC B Έκδοση 07/2017 22869832/EL SEW-EURODRIVE Driving the world Περιεχόμενα Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. MOVIDRIVE MDX60B/61B Ασφαλής απενεργοποίηση Εφαρµογές. Έκδοση 01/2005 FA / EL

Εγχειρίδιο. MOVIDRIVE MDX60B/61B Ασφαλής απενεργοποίηση Εφαρµογές. Έκδοση 01/2005 FA / EL Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων µηχανισµών \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες MOVIDRIVE MDX60B/6B Ασφαλής απενεργοποίηση Εφαρµογές FA6000 Έκδοση 0/005 69 / EL Εγχειρίδιο SEW-EURODRIVE

Διαβάστε περισσότερα

Λεπτομέρειες προϊόντος

Λεπτομέρειες προϊόντος Λεπτομέρειες προϊόντος Χαρακτηριστικά εξοπλισμού και δυνατότητες τοποθέτησης για το SUNNY STRING-MONITOR SSM16-11 Περιεχόμενα Το Sunny String-Monitor SSM16-11 είναι ειδικά σχεδιασμένο για την επιτήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Διόρθωση. Αποκεντρωμένα συστήματα κίνησης MOVIMOT MM..D * _0817*

Διόρθωση. Αποκεντρωμένα συστήματα κίνησης MOVIMOT MM..D * _0817* Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες *23583452_0817* Διόρθωση Αποκεντρωμένα συστήματα κίνησης MOVIMOT MM..D Έκδοση 08/2017 23583452/EL SEW-EURODRIVE Driving

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. Μετατροπέας ηλεκτρικού πίνακα MOVITRAC B Λειτουργική ασφάλεια

Εγχειρίδιο. Μετατροπέας ηλεκτρικού πίνακα MOVITRAC B Λειτουργική ασφάλεια Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Εγχειρίδιο Μετατροπέας ηλεκτρικού πίνακα MOVITRAC B Λειτουργική ασφάλεια Έκδοση 05/2009 16811399 / EL SEW-EURODRIVE

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ-INVERTER ΚΑΘΑΡΟΥ ΗΜΙΤΟΝΟΥ YXP & YXP UPS

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ-INVERTER ΚΑΘΑΡΟΥ ΗΜΙΤΟΝΟΥ YXP & YXP UPS ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ-INVERTER ΚΑΘΑΡΟΥ ΗΜΙΤΟΝΟΥ YXP & YXP UPS 1. Οδηγίες ασφαλείας 2. Εισαγωγή προϊόντος καθαρού ημιτόνου YXP 2.1 Δυνατότητες 2.2 Κύρια χαρακτηριστικά 2.3 Πρόσοψη των 300-600W

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες. Οδηγίες λειτουργίας. MOVITRAC LT Πρόσθετες κάρτες

Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες. Οδηγίες λειτουργίας. MOVITRAC LT Πρόσθετες κάρτες Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LT Πρόσθετες κάρτες Έκδοση 09/2009 16822218 / EL SEW-EURODRIVE Driving the

Διαβάστε περισσότερα

Λεπτομέρειες προϊόντος

Λεπτομέρειες προϊόντος Λεπτομέρειες προϊόντος Χαρακτηριστικά εξοπλισμού και δυνατότητες τοποθέτησης για το SUNNY STRING-MONITOR SSM24-11 Περιεχόμενα Το Sunny String-Monitor SSM24-11 είναι ειδικά σχεδιασμένο για την επιτήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτής Θερμοκρασίας

Ελεγκτής Θερμοκρασίας 2 728 Ελεγκτής Θερμοκρασίας Πολυζωνικά συστήματα RRV817 Πολυζωνικός ελεγκτής με δυνατότητα μέχρι και 7 εξόδους ζώνης συνδυάζοντας 2 ελεγκτές RRV817. Χρησιμοποιείται για τον κεντρικό έλεγχο των πολυζωνικών

Διαβάστε περισσότερα

SUNNY CENTRAL. 1 Εισαγωγή. Υποδείξεις για τη γειωμένη λειτουργία της φωτοβολταϊκής γεννήτριας

SUNNY CENTRAL. 1 Εισαγωγή. Υποδείξεις για τη γειωμένη λειτουργία της φωτοβολταϊκής γεννήτριας SUNNY CENTRAL Υποδείξεις για τη γειωμένη λειτουργία της φωτοβολταϊκής γεννήτριας 1 Εισαγωγή Μερικοί κατασκευαστές μονάδων συνιστούν ή/και απαιτούν, κατά τη χρήση των φωτοβολταϊκών μονάδων λεπτής μεμβράνης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ-INVERTER ΚΑΘΑΡΟΥ ΗΜΙΤΟΝΟΥ YXP

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ-INVERTER ΚΑΘΑΡΟΥ ΗΜΙΤΟΝΟΥ YXP ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ-INVERTER ΚΑΘΑΡΟΥ ΗΜΙΤΟΝΟΥ YXP 1. Οδηγίες ασφαλείας 2. Εισαγωγή προϊόντος 2.1 Δυνατότητες 2.2 Κύρια χαρακτηριστικά 3.Περιγραφή του πίνακα 3.1 Πρόσοψη 3.2 Ενδείξεις LED στην

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας MOVIDRIVE MDX60B / 61B. Έκδοση 03/2008 11696818 / EL

Οδηγίες λειτουργίας MOVIDRIVE MDX60B / 61B. Έκδοση 03/2008 11696818 / EL Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες MOVIDRIVE MDX60B / 61B Έκδοση 03/2008 11696818 / EL Οδηγίες λειτουργίας SEW-EURODRIVE Driving the world

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ESC Plus

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ESC Plus 1. ΕΠΙΣΚΟΠΙΣΗ : Αυτό το φυλλάδιο περιγράφει τις οδηγίες για τη χρήση και τη συντήρηση των πινάκων ESC Plus και πρέπει να φυλαχθεί προσεκτικά μετά την ανάγνωση για τις μελλοντικές αναφορές. Πριν από την

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Μετατροπέα Τάσης / Φορτιστή Συσσωρευτών

Εγχειρίδιο Χρήσης Μετατροπέα Τάσης / Φορτιστή Συσσωρευτών Εγχειρίδιο Χρήσης Μετατροπέα Τάσης / Φορτιστή Συσσωρευτών ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αυτό το κεφάλαιο περιέχει σημαντικές οδηγίες ασφαλείας και λειτουργίας. Διάβασε και κρατήστε αυτό το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ Οδηγίες χρήσης - 20.12.09 Διαφορικός θερμοστάτης - Steca TR 0301sc - 1-1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο διαφορικός ελεγκτής συγκρίνει διαρκώς τις θερμοκρασίες μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομες οδηγίες χρήσης

Σύντομες οδηγίες χρήσης Σύντομες οδηγίες χρήσης Σύστημα ρύθμισης R1 Σύστημα ρύθμισης R2/R3 Μονάδα χειρισμού BM Wolf GmbH Ταχ. θυρίδα 1380 84048 Mainburg Τηλ. 08751/74-0 Φαξ 08751/741600 Ηλεκτρονική τοποθεσία: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

Συμπλήρωμα στις Οδηγίες Λειτουργίας. Σετ μετατροπής MOVIMOT MM..D για τριφασικό κινητήρα DRS/DRE/DRP. Έκδοση 02/2008 16603001 / EL

Συμπλήρωμα στις Οδηγίες Λειτουργίας. Σετ μετατροπής MOVIMOT MM..D για τριφασικό κινητήρα DRS/DRE/DRP. Έκδοση 02/2008 16603001 / EL Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες SEWEURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 D76642 Bruchsal / Germany Phone +49 7251 750 Fax +49 7251 751970

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης

Οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης 6304 5455 03/2000 GR Για το χρήστη Οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης Πλακέτα λειτουργίας λέβητα ZM 427 για ταμπλό ρύθμισης Logamatic 4212 Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρµολόγησης

Οδηγίες συναρµολόγησης 6303 5779 03/003 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρµολόγησης Πλακέτες λειτουργίας xm10 για Επίτοιχους λέβητες και επιδαπέδιους λέβητες καθώς και τοποθέτηση σε τοίχο ιαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρµολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμιστής Φωτοβολταϊκού PV Control C13/C25

Ρυθμιστής Φωτοβολταϊκού PV Control C13/C25 Ρυθμιστής Φωτοβολταϊκού PV Control C13/C25 Περιεχόμενα: Γενική περιγραφή Συναρμολόγηση.. Λειτουργία Ρυθμίσεις.. Φόρτιση. Φόρτιση ρυθμιζόμενη από την θερμοκρασία Ενδείξεις και χειρισμός Μενού «πληροφορίες»..

Διαβάστε περισσότερα

ιόρθωση MOVIDRIVE MDX61B Κάρτα ελέγχου MOVI-PLC DHP11B Έκδοση 09/2005 FA / EL

ιόρθωση MOVIDRIVE MDX61B Κάρτα ελέγχου MOVI-PLC DHP11B Έκδοση 09/2005 FA / EL Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων µηχανισµών \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες MOVIDRIVE MDX61B Κάρτα ελέγχου MOVI-PLC DHP11B FA361510 Έκδοση 09/2005 11456809 / EL ιόρθωση SEW-EURODRIVE

Διαβάστε περισσότερα

BT-M6Z02-RF 230V/24V

BT-M6Z02-RF 230V/24V BT-M6Z02-RF 230V/24V USER GUIDE GB MASTER 6 ZONES RF 3-9 BEDIENUNGSANLEITUNG DE Regelverteiler Funkline 10-16 GUIDE D UTILISATION FR MASTER 6 ZONES RF 17-23 BRUKSANVISNING SE MASTER 6 ZONES RF 24-30 3

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο MOVIFIT -MC / -FC Λειτουργική ασφάλεια

Εγχειρίδιο MOVIFIT -MC / -FC Λειτουργική ασφάλεια Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Εγχειρίδιο MOVIFIT -MC / -FC Λειτουργική ασφάλεια Έκδοση 07/2011 19300603 / EL SEW-EURODRIVE Driving the

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομες οδηγίες χρήσης

Σύντομες οδηγίες χρήσης Σύντομες οδηγίες χρήσης Πίνακας ρυθμίσεων R1 Πίνακας ρυθμίσεων R2/R3 Μονάδα χειρισμού BM Wolf GmbH Ταχ. θυρίδα 1380 84048 Mainburg Τηλ. 08751/74-0 Φαξ 08751/741600 Ηλεκτρονική τοποθεσία: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 1 η ΙΟΥΝΙΟΥ 2007 ΜΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

C11 Μετρητής Ενέργειας. Οδηγίες χρήσης

C11 Μετρητής Ενέργειας. Οδηγίες χρήσης C11 Μετρητής Ενέργειας Οδηγίες χρήσης Περιεχόμενα 1. Επισκόπηση προϊόντος... 2 2. Εγκατάσταση... 3 3. Έλεγχος του μετρητή... 4 3.1. Οθόνη και πλήκτρα...4 3.2. Δομή μενού...5 4. Ρυθμίσεις μετρητή... 7

Διαβάστε περισσότερα

MS 2012 v.1.0 MS 13,8V/2A Μονάδα παλμικού τροφοδοτικού εφεδρείας.

MS 2012 v.1.0 MS 13,8V/2A Μονάδα παλμικού τροφοδοτικού εφεδρείας. MS 2012 v.1.0 MS 13,8V/2A Μονάδα παλμικού τροφοδοτικού εφεδρείας. GR** Έκδοση: 2 της 21.11.2016 Αντικατάσταση έκδοσης: ----------- Χαρακτηριστικά μονάδας τροφοδοτικού: αδιάλειπτη τροφοδοσία DC 13,8V/2A

Διαβάστε περισσότερα

Συμπλήρωμα στις Οδηγίες Λειτουργίας

Συμπλήρωμα στις Οδηγίες Λειτουργίας Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Services *21223173_214* Συμπλήρωμα στις Οδηγίες Λειτουργίας SEW-EURODRIVE GmbH & Co. KG P.O. Box 323 76642 Bruchsal/Germany Phone

Διαβάστε περισσότερα

Powador Mini-Argus Mini-Argus FR

Powador Mini-Argus Mini-Argus FR Powador Mini-Argus Mini-Argus FR Το κουτί σύνδεσης γεννητριών Powador Mini-Argus συνδυάζει προστασία των αγωγών, προστασία από υπέρταση και διακόπτη διαχωρισμού DC σε ένα χωριστό περίβλημα και μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού

Οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού Οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού Μονάδα ηλιακής ενέργειας SM1 ΝΕΟ "Ηλιακή διακοπή λέβητα" Wolf GmbH Ταχ. θυρίδα 1380 84048 Mainburg Τηλ. 08751/74-0 Φαξ 08751/741600 Ηλεκτρονική τοποθεσία: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

INVERTER SC-IR ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

INVERTER SC-IR ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ INVERTER SC-IR ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Στοιχεία: ΟΘΟΝΗ LCD 1) Λειτουργία φόρτισης Όταν είναι σε χρήση, η LCD οθόνη δείχνει το τρέχον φορτίο: 2) Λειτουργία χρήσης Όταν είναι σε λειτουργία χρήσης, οι ενδείξεις στην οθόνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ INVERTER MICROMASTER 440

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ INVERTER MICROMASTER 440 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ INVERTER MICROMASTER 440 1 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ MICROMASTER 440 2 Ονομαστικές τιμές απόδοσης 3 4 ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ - ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑΣ MICROMASTER 440 5 6 7 8 Προειδοποιήσεις Ο ΜΜ440 έχει

Διαβάστε περισσότερα

Συμπλήρωμα στις Οδηγίες Λειτουργίας

Συμπλήρωμα στις Οδηγίες Λειτουργίας Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Συμπλήρωμα στις Οδηγίες Λειτουργίας SEWEURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 D76642 Bruchsal/Germany Phone

Διαβάστε περισσότερα

powerpackpoint Οδηγίες χρήσης Σετ επαναφορτιζόμενων μπαταριών

powerpackpoint Οδηγίες χρήσης Σετ επαναφορτιζόμενων μπαταριών HOFFRICHTER GmbH Mettenheimer Strasse 12 / 14 19061 Schwerin Germany Τηλέφωνο: +49 385 39925-0 Φαξ: +49 385 39925-25 E-Mail: info@hoffrichter.de www.hoffrichter.de powerpackpoint powerpackpoint-ell-0310-01

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο λειτουργίας. MOVIFIT Λειτουργική ασφάλεια. Έκδοση 12/ / EL

Εγχειρίδιο λειτουργίας. MOVIFIT Λειτουργική ασφάλεια. Έκδοση 12/ / EL Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες MOVIFIT Λειτουργική ασφάλεια Έκδοση 12/2008 11663618 / EL Εγχειρίδιο λειτουργίας SEW-EURODRIVE Driving

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Προδιαγραφή για τηλεχειριζόμενους διακόπτες (ρελέ ισχύος) ABB AF

Τεχνική Προδιαγραφή για τηλεχειριζόμενους διακόπτες (ρελέ ισχύος) ABB AF Τεχνική Προδιαγραφή για τηλεχειριζόμενους διακόπτες (ρελέ ισχύος) ABB AF Περιεχόμενα 1. Τηλεχειριζόμενοι διακόπτες αέρος-af... 2 2. Βοηθητικοί τηλεχειριζόμενοι διακόπτες αέρος (βοηθητικά ρελέ)-nf... 4

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 9. Ηλεκτρικό Σύστημα Συμπιεστών Ανάλογα με την κατασκευή τους και το είδος του εναλλασσόμενου ρεύματος που απαιτούν για τη λειτουργία τους, οι ηλεκτροκινητήρες διακρίνονται σε: Μονοφασικούς. Τριφασικούς.

Διαβάστε περισσότερα

Wilo IP-Z.. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo IP-Z.. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo IP-Z.. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 4 1.1 Σκοπός χρήσης 4 1.2 Τεχνικά στοιχεία 4 2 Aσφάλεια 4 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων στις οδηγίες λειτουργίας 4 2.2 Εξειδικευμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. ΣυΣκΕυή ΗλΕκτΡΙκήΣ ΔΙαΔΕΡματΙκήΣ ΔΙέΓΕΡΣΗΣ των νεύρων TEN 240 TEN Έκδοση 2, Σεπτεμβρίου 2007

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. ΣυΣκΕυή ΗλΕκτΡΙκήΣ ΔΙαΔΕΡματΙκήΣ ΔΙέΓΕΡΣΗΣ των νεύρων TEN 240 TEN Έκδοση 2, Σεπτεμβρίου 2007 GR ΣυΣκΕυή ΗλΕκτΡΙκήΣ ΔΙαΔΕΡματΙκήΣ ΔΙέΓΕΡΣΗΣ των νεύρων TEN 240 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Διέγερση νεύρων μέσω ηλεκτρικού ρεύματος 2 κανάλια με δυνατότητα ρύθμισης της έντασης Μπλε φωτισμός φόντου οθόνης 1 προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης FM456 FM457. Πλακέτα λειτουργίας. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό /2008 GR

Οδηγίες χρήσης FM456 FM457. Πλακέτα λειτουργίας. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό /2008 GR Οδηγίες χρήσης Πλακέτα λειτουργίας FM456 FM457 Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 6 720 615 286 03/2008 GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια..................................... 3 1.1 Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

/2001 GR Για το χρήστη. Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα λειτουργίας FM 443 Πλακέτα ηλιακού. Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση

/2001 GR Για το χρήστη. Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα λειτουργίας FM 443 Πλακέτα ηλιακού. Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση 6304 5398 04/2001 GR Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Πλακέτα λειτουργίας FM 443 Πλακέτα ηλιακού Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Στοιχεία έκδοσης Η συσκευή συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις των σχετικών

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες MOVITRAC B. Διόρθωση. Έκδοση 07/2008 16658191 / EL

Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες MOVITRAC B. Διόρθωση. Έκδοση 07/2008 16658191 / EL Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες MOVITRAC B Έκδοση 07/2008 16658191 / EL Διόρθωση 1 Υποδείξεις 1 Υποδείξεις ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ Αυτά τα συμπληρωματικά

Διαβάστε περισσότερα

Διόρθωση για το εγχειρίδιο

Διόρθωση για το εγχειρίδιο Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Διόρθωση για το εγχειρίδιο MOVIMOT MM..D Λειτουργική ασφάλεια Διεύρυνση των επιτρεπόμενων συνδυασμών συσκευών

Διαβάστε περισσότερα

Διόρθωση. Σύστημα μετάδοσης κίνησης για αποκεντρωμένη εγκατάσταση Διεπαφές fieldbus, κατανεμητές πεδίου * _0717*

Διόρθωση. Σύστημα μετάδοσης κίνησης για αποκεντρωμένη εγκατάσταση Διεπαφές fieldbus, κατανεμητές πεδίου * _0717* Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες *23559047_0717* Διόρθωση Σύστημα μετάδοσης κίνησης για αποκεντρωμένη εγκατάσταση Διεπαφές fieldbus, κατανεμητές πεδίου

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων. Γενικές υποδείξεις. Περιγραφή. Πληροφορίες. Λειτουργία

Πίνακας περιεχομένων. Γενικές υποδείξεις. Περιγραφή. Πληροφορίες. Λειτουργία Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων...... EL 1 Γενικές υποδείξεις.......... EL 1 Παραλλαγές εκδόσεων / Πληροφορίες......... EL 1 Περιγραφή................ EL 1 Λειτουργία........... EL 1 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD 32/2 ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΥ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ (ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ) Ηλεκτρονόμοι συγχρονισμού, ηλεκτρονόμοι ελεγχόμενου χειρισμού.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD 32/2 ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΥ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ (ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ) Ηλεκτρονόμοι συγχρονισμού, ηλεκτρονόμοι ελεγχόμενου χειρισμού. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΝΕΜ/ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Υ/Σ - ΚΥΤ Απρίλιος 2016 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD 32/2 ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΥ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ (ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ) I.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. FM443 Πλακέτα ηλιακού. Πλακέτα λειτουργίας. Για τον τεχνικό. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό /2008 GR

Οδηγίες χρήσης. FM443 Πλακέτα ηλιακού. Πλακέτα λειτουργίας. Για τον τεχνικό. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό /2008 GR Οδηγίες χρήσης Πλακέτα λειτουργίας FM443 Πλακέτα ηλιακού Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 720 615 869-03/2008 GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια..................................... 3

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC B. Έκδοση 05/2009 16811003 / EL

Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC B. Έκδοση 05/2009 16811003 / EL Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες MOVITRAC B Έκδοση 05/2009 16811003 / EL Οδηγίες λειτουργίας SEW-EURODRIVE Drvg the world Περιεχόμενα 1

Διαβάστε περισσότερα

2-κάναλος Εβδομαδιαίος Χρονοδιακόπτης Οδηγίες χρήσης

2-κάναλος Εβδομαδιαίος Χρονοδιακόπτης Οδηγίες χρήσης Αρ. παραγγελίας: 1073 00 Περιεχόμενα 1.0 Περιγραφή 1.1 Χρήση σύμφωνα με τους κανονισμούς 1.2 Χαρακτηριστικά 1.3 Τεχνικά χαρακτηριστικά 1.4 Σχήμα διαστάσεων 2.0 Υποδείξεις συναρμολόγησης 2.1 Υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

Συμπλήρωμα στις Οδηγίες Λειτουργίας. Πρόσθετες κάρτες MOVIMOT MLU.1A, MLG.1A, MBG11A, MWA21A. Έκδοση 06/ / EL.

Συμπλήρωμα στις Οδηγίες Λειτουργίας. Πρόσθετες κάρτες MOVIMOT MLU.1A, MLG.1A, MBG11A, MWA21A. Έκδοση 06/ / EL. Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 D-76642 Bruchsal / Germany Phone +49 7251 75-0 Fax +49 7251 75-1970

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα λειτουργίας. FM458 Πλακέτα στρατηγικής. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 7 747 017 365-03/2008 GR

Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα λειτουργίας. FM458 Πλακέτα στρατηγικής. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 7 747 017 365-03/2008 GR Οδηγίες χρήσης Πλακέτα λειτουργίας FM458 Πλακέτα στρατηγικής Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 7 747 017 365-03/2008 GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια............................ 3 1.1 Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης Τύπος HA 5421. Οδηγίες χρήσης. Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης

Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης Τύπος HA 5421. Οδηγίες χρήσης. Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης HAINKE Staubfilter GmbH Τηλέφωνο +49 4408 8077-0 Τέλεφαξ +49 4408 8077-10 Ταχυδρομική θυρίδα 12 48 An der Imbäke 7 email info@hainke.de 27795 Hude 27798 Hude Internet www.hainke.de Οδηγίες χρήσης Ρυθμιστής

Διαβάστε περισσότερα

QAX810. Κύρια Μονάδα Χώρου. Building Technologies. για ελεγκτές RRV817

QAX810. Κύρια Μονάδα Χώρου. Building Technologies. για ελεγκτές RRV817 2 723 Κύρια Μονάδα Χώρου για ελεγκτές RRV817 QAX810 Πολυλειτουργική ψηφιακή μονάδα χώρου για επικοινωνία του τεχνικού εγκατάστασης ή/και του τελικού χρήστη με ελεγκτές θερμοκρασίας RRV817 σε πολυζωνικά

Διαβάστε περισσότερα

* _0616* Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες. Εγχειρίδιο. MOVIFIT -MC/-FC Λειτουργική ασφάλεια

* _0616* Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες. Εγχειρίδιο. MOVIFIT -MC/-FC Λειτουργική ασφάλεια Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες *22513256_0616* Εγχειρίδιο MOVIFIT -MC/-FC Λειτουργική ασφάλεια Έκδοση 06/2016 22513256/EL SEW-EURODRIVE Driving the world

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. MOVITRAC LTE-B/LTP-B Πρόσθετα εξαρτήματα Αντιστάσεις πέδησης, φίλτρα, πηνία, θωράκιση * _0515*

Εγχειρίδιο. MOVITRAC LTE-B/LTP-B Πρόσθετα εξαρτήματα Αντιστάσεις πέδησης, φίλτρα, πηνία, θωράκιση * _0515* Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες *21302375_0515* Εγχειρίδιο MOVITRAC LTE-B/LTP-B Πρόσθετα εξαρτήματα Αντιστάσεις πέδησης, φίλτρα, πηνία, θωράκιση Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κάτω από φυσιολογικές συνθήκες λειτουργίας η επαφή ειδοποίησης σήματος RA 1 είναι κλειστή και ανοίγει μόνο σε περίπτωση βλάβης.

Κάτω από φυσιολογικές συνθήκες λειτουργίας η επαφή ειδοποίησης σήματος RA 1 είναι κλειστή και ανοίγει μόνο σε περίπτωση βλάβης. ΣΥΝΔΕΣΗ Συνδέσεις ισχύος Τερματικό 1L1: Τερματικό 3L2: Τερματικό 5L3: Γείωση Τερματικό 2Τ1: Τερματικό 4Τ2: Τερματικό 6Τ3: Κύρια Τάση L1 Κύρια Τάση L2 Κύρια Τάση L3 PE Τερματικό κινητήρα U Τερματικό κινητήρα

Διαβάστε περισσότερα

MT /2 Καπασιτόμετρο

MT /2 Καπασιτόμετρο MT-5110 3 1/2 Καπασιτόμετρο Εγχειρίδιο χρήσης 1 η Έκδοση 2012 2012 Copyright by Prokit s Industries Co., Ltd. 1. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Εύκολη και σωστή ανάγνωση τιμών. Υψηλή ακρίβεια μέτρησης. Οι μετρήσεις είναι

Διαβάστε περισσότερα

Διακόπτες και μέσα ζεύξης και προστασίας ΧΤ

Διακόπτες και μέσα ζεύξης και προστασίας ΧΤ Διακόπτες και μέσα ζεύξης και προστασίας ΧΤ Οι διακόπτες κλείνουν ή ανοίγουν ένα ή περισσότερα κυκλώματα όταν τους δοθεί εντολή λειτουργίας Η εντολή μπορεί να προέρχεται από άνθρωπο ή από σήμα (π.χ. τάση

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας. Στραγγαλιστικά πηνία εξόδου HD. Έκδοση 03/2008 1664 5804 / EL. www.sew-eurodrive.com

Οδηγίες λειτουργίας. Στραγγαλιστικά πηνία εξόδου HD. Έκδοση 03/2008 1664 5804 / EL. www.sew-eurodrive.com Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 D-76642 Bruchsal / Germany Phone +49 7251 75-0 Fax +49 7251 75-1970

Διαβάστε περισσότερα

Διόρθωση MOVIDRIVE MDX60B/61B *17099404_1014* www.sew-eurodrive.com

Διόρθωση MOVIDRIVE MDX60B/61B *17099404_1014* www.sew-eurodrive.com Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες *17099404_1014* Διόρθωση SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 76642 Bruchsal/Germany Phone +49 7251 75-0 Fax +49 7251-1970

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΑΧΥΚΙΝΗΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΡΟΛΟ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΑΧΥΚΙΝΗΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΡΟΛΟ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΑΧΥΚΙΝΗΤΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΡΟΛΟΥ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΤΑΣΜΑΤΟΣ 0 Τα Ταχυκίνητα Βιομηχανικά Ρολά είναι ηλεκτρικά κινούμενες διατάξεις, που προορίζονται για την κάλυψη ανοιγμάτων και πιστοποιούνται βάσει

Διαβάστε περισσότερα

1 Οδηγίες ασφαλείας. 2 Τοποθέτηση συσκευής. 3 Λειτουργία. Αισθητήρας αφής 3, με πρόσθετες δυνατότητες F100

1 Οδηγίες ασφαλείας. 2 Τοποθέτηση συσκευής. 3 Λειτουργία. Αισθητήρας αφής 3, με πρόσθετες δυνατότητες F100 Αισθητήρας αφής 3, με πρόσθετες δυνατότητες, 2-πλός F100 Κωδ. παρ. : 2042 xx Αισθητήρας αφής 3, με πρόσθετες δυνατότητες, 3-πλός (1+2) F100 Κωδ. παρ. : 2043 xx Αισθητήρας αφής 3, με πρόσθετες δυνατότητες,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Ρυθμιστής Θερμοκρασίας Χώρου 230/10 (4) A~ Με Διάταξη Ανοίγματος

Οδηγίες χρήσης. Ρυθμιστής Θερμοκρασίας Χώρου 230/10 (4) A~ Με Διάταξη Ανοίγματος Οδηγίες χρήσης Ρυθμιστής Θερμοκρασίας Χώρου 230/10 (4) A~ Με Διάταξη Ανοίγματος 0390.. Περιεχόμενα Οδηγίες χρήσης ρυθμιστή θερμοκρασίας χώρου 230/10 (4) A~ με διάταξη ανοίγματος 2 Εγκατάσταση του ρυθμιστή

Διαβάστε περισσότερα

Ο πίνακας ελέγχου αποτελείται από οθόνη, τρία σημεία ενδείξεων και τέσσερα πλήκτρα.

Ο πίνακας ελέγχου αποτελείται από οθόνη, τρία σημεία ενδείξεων και τέσσερα πλήκτρα. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ MSK Το σύστημα ελέγχου της ροής του πρωτογενούς αέρα καύσης (MSK), έχει ως στόχο τη διατήρηση σταθερής απόδοσης του τζακιού καθ όλη τη διαδικασία καύσης του ξύλου. Το MSK ελέγχει

Διαβάστε περισσότερα

UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης

UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης Ο θερμοστάτης UTH 150 προορίζεται για έλεγχο της ενδοδαπέδιας υπέρυθρης θέρμανσης HEAT PLUS. Ο σωστός έλεγχος και προγραμματισμός του θερμοστάτη, σε συνδυασμό

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Drain LP 40. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-Drain LP 40. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Drain LP 40 GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 1.1 Χρήσεις 3 1.2 Στοιχεία για το προϊόν 3 1.2.1 Κωδικοποίηση τύπου 3 1.2.2 Σύνδεση και στοιχεία απόδοσης 4 1.2.3 Χρόνος

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 1 ΕΝΤΟΛΗ SELTRON SGC14

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 1 ΕΝΤΟΛΗ SELTRON SGC14 ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 1 ΕΝΤΟΛΗ SELTRON SGC14 1. Πρόλογος Οι ψηφιακοί διαφορικοί θερμοστάτες ηλιακών της SELTRON λειτουργούν με μικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη ακρίβεια

Διαβάστε περισσότερα

FM459 Πλακέτα στρατηγικής. Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα ελέγχου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 105 C 6 720 648 484 (2011/04) GR

FM459 Πλακέτα στρατηγικής. Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα ελέγχου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 105 C 6 720 648 484 (2011/04) GR Οδηγίες χρήσης Πλακέτα ελέγχου 105 C FM459 6 720 647 846-01.1T FM459 Πλακέτα στρατηγικής Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 6 720 648 484 (2011/04) GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια............................

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. MOVIDRIVE MDX60B/61B Ασφαλής απενεργοποίηση Συνθήκες. Έκδοση 01/2005 FA363000 11320907 / EL

Εγχειρίδιο. MOVIDRIVE MDX60B/61B Ασφαλής απενεργοποίηση Συνθήκες. Έκδοση 01/2005 FA363000 11320907 / EL Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων µηχανισµών \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες MOVIDRIVE MDX60B/61B Ασφαλής απενεργοποίηση Συνθήκες FA363000 Έκδοση 01/2005 11320907 / EL Εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7 Περιεχόμενα Οδηγίες ασφάλειας 3 Θερμοστάτης Χώρου 4 Εικονίδιο οθόνης LCD 5 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6 Ρύθμιση ρολογιού 7 Ρύθμιση θερμοκρασίας δωματίου 8 Έλεγχος θερμοκρασίας παροχής 9 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

kW (0.5 15HP) ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

kW (0.5 15HP) ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 0.37 11kW (0.5 15HP) ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 1 Εύρος IP20 IP66X IP66Y 110 115 + / - 10% 110 115 + / - 10% 110 115 + / - 10% Τάση Παροχής 200 240 + / - 10% 200 240 + / - 10% 200 240 + /

Διαβάστε περισσότερα

Drive Technology \ Drive Automation \ System Integration \ Services. Εγχειρίδιο. MOVITRAC LTP-B Λειτουργική ασφάλεια

Drive Technology \ Drive Automation \ System Integration \ Services. Εγχειρίδιο. MOVITRAC LTP-B Λειτουργική ασφάλεια Drive Technology \ Drive Automation \ System Integration \ Services Εγχειρίδιο MOVITRAC LTP-B Λειτουργική ασφάλεια Έκδοση10/2013 20225946 / EL SEW-EURODRIVE Driving the world Περιεχόμενα 1 Γενικές οδηγίες...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. ΑΜΠΕΡΟΤΣΙΜΠΙΔΑ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ UT 200/201/202 series

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. ΑΜΠΕΡΟΤΣΙΜΠΙΔΑ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ UT 200/201/202 series ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΜΠΕΡΟΤΣΙΜΠΙΔΑ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ UT 200/201/202 series ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιμοποιείτε το πολύμετρο αμπεροτσιμπίδα μόνο με τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης EKMBDXA7V1 Ελληνικά 379 mm 0 C 100 mm 50 mm 50 mm 40 mm 87 mm 300 mm IP X0 50 mm 60 C 365 mm 124 mm Max. 100 mm Min. 1 2 3 1 www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/ Design guide X3M

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Εγχειρίδιο Προαιρετικό κιβώτιο monobloc χαμηλής θερμοκρασίας Dikin Altherm EKCB07CAV Εγχειρίδιο Προαιρετικό κιβώτιο monobloc χαμηλής θερμοκρασίας Dikin Altherm Ελληνικά Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Προσαρμογέας LAN Dikin Althrm BRP069A6 BRP069A6 Προσαρμογέας LAN Dikin Althrm Ελληνικά Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων Τα πρωτότυπα έγγραφα τεκμηρίωσης έχουν συνταχθεί στα Αγγλικά. Όλες οι υπόλοιπες

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. MOVIDRIVE MDX61B Πρόσθετη κάρτα μονάδας ασφαλείας DCS21B/31B. Έκδοση 03/ / EL

Εγχειρίδιο. MOVIDRIVE MDX61B Πρόσθετη κάρτα μονάδας ασφαλείας DCS21B/31B. Έκδοση 03/ / EL Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες MOVIDRIVE MDX61B Πρόσθετη κάρτα μονάδας ασφαλείας DCS21B/31B Έκδοση 03/2008 11648791 / EL Εγχειρίδιο SEW-EURODRIVE

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργία / Τρόπος χρήσης. Υποδείξεις ασφαλείας. Σύμβολα

Λειτουργία / Τρόπος χρήσης. Υποδείξεις ασφαλείας. Σύμβολα Διαβάστε τις πλήρεις οδηγίες χειρισμού και το συνημμένο τεύχος Υποδείξεις εγγύησης και πρόσθετες υποδείξεις. Τηρείτε τις αναφερόμενες οδηγίες. Φυλάσσετε με προσοχή αυτά τα έγγραφα. Λειτουργία / Τρόπος

Διαβάστε περισσότερα

1. Επιτηρητές τάσης Ηλεκτρονικά χρονικά συμβατικών πινάκων (μη βιομηχανικά) Ηλεκτρονικά χρονικά βιομηχανικού τύπου...

1. Επιτηρητές τάσης Ηλεκτρονικά χρονικά συμβατικών πινάκων (μη βιομηχανικά) Ηλεκτρονικά χρονικά βιομηχανικού τύπου... Περιεχόμενα 1. Επιτηρητές τάσης... 2 2. Ηλεκτρονικά χρονικά συμβατικών πινάκων (μη βιομηχανικά)... 3 3. Ηλεκτρονικά χρονικά βιομηχανικού τύπου... 5 4. Τροφοδοτικά... 6 Μονοφασικά τροφοδοτικά switch mode

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Ρυθμιστής Θερμοκρασίας Χώρου 24/ 5(2) A~ Με Επαφή Δύο Κατευθύνσεων

Οδηγίες χρήσης. Ρυθμιστής Θερμοκρασίας Χώρου 24/ 5(2) A~ Με Επαφή Δύο Κατευθύνσεων Οδηγίες χρήσης Ρυθμιστής Θερμοκρασίας Χώρου 24/ 5(2) A~ Με Επαφή Δύο Κατευθύνσεων 0397.. Περιεχόμενα Οδηγίες χρήσης ρυθμιστή θερμοκρασίας χώρου 24/5 (2) A~ με επαφή δύο κατευθύνσεων 2 Εγκατάσταση του ρυθμιστή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας. Μετατροπέας συχνότητας MOVITRAC LTE-B * _0115*

Οδηγίες λειτουργίας. Μετατροπέας συχνότητας MOVITRAC LTE-B * _0115* Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες *20265921_0115* Οδηγίες λειτουργίας Μετατροπέας συχνότητας MOVITRAC LTE-B Έκδοση 01/2015 20265921/EL SEW-EURODRIVE Driving

Διαβάστε περισσότερα

Καυστήρας μπλε φλόγας. Οδηγίες χρήσης Logatop BE-A (2001/10) GR. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό

Καυστήρας μπλε φλόγας. Οδηγίες χρήσης Logatop BE-A (2001/10) GR. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό Καυστήρας μπλε φλόγας Οδηγίες χρήσης Logatop BE-A 6 720 818 766 (2001/10) GR Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό Πρόλογος Η συσκευή συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις των σχετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ ΟΓΚΟΥ Servo-I & Servo -300

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ ΟΓΚΟΥ Servo-I & Servo -300 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ.ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. ΑΘΗΝΩΝ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1884. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTE-B

Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTE-B Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTE-B Έκδοση 09/2010 16923804 / EL SEW-EURODRIVE Driving the world Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη Τύπος. τοποθέτηση του σήματος. Τοποθέτηση χρόνο για 90ο στα 50 Hz. τάση λειτουργίας. ροπή

Περίληψη Τύπος. τοποθέτηση του σήματος. Τοποθέτηση χρόνο για 90ο στα 50 Hz. τάση λειτουργίας. ροπή . GRA 21.07 Σήμα ελέγχου 3-θέση Ονομαστική γωνία περιστροφής 90ο Ονομαστική ροπή 5 Nm Για άμεση συναρμολόγηση, χωρίς την ανάγκη του κιτ τοποθέτησης 1 βοηθητική επαφή για πρόσθετες λειτουργίες Χειροκίνητος

Διαβάστε περισσότερα

QAW810. Μονάδα Χώρου ζώνης. Building Technologies. για ελεγκτές RRV817

QAW810. Μονάδα Χώρου ζώνης. Building Technologies. για ελεγκτές RRV817 2 72 Μονάδα Χώρου ζώνης για ελεγκτές RRV817 QAW810 Ψηφιακή μονάδα χώρου ζώνης για επικοινωνία του τεχνικού εγκατάστασης ή/και του τελικού χρήστη με ελεγκτές θερμοκρασίας RRV817 σε πολυζωνικά συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

PSAC v.1.2 PSAC 24VAC/6A/8x1A Τροφοδοτικό AC για 8 κάμερες HD.

PSAC v.1.2 PSAC 24VAC/6A/8x1A Τροφοδοτικό AC για 8 κάμερες HD. PSAC 08246 v.1.2 PSAC 24VAC/6A/8x1A Τροφοδοτικό AC για 8 κάμερες HD. GR** Έκδοση: 8 της 24.04.2017 Αντικατάσταση έκδοσης: 7 της 16.06.2016 Χαρακτηριστικά τροφοδοτικού: έξοδος τροφοδοσίας 8x0,75A/24V AC

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-VR Control. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-VR Control. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-VR Control GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 1.1 Σκοπός χρήσης 3 1.2 Στοιχεία για το προϊόν 3 1.2.1 Κωδικοποίηση τύπου 3 1.2.2 Σύνδεση και στοιχεία απόδοσης 3 2 Aσφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ UT 20B ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιμοποιείτε το πολύμετρο μόνο με τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής αναιρούνται.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845 Ευχαριστούμε για την αγορά του ανεμιστήρα. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή. Αγαπητέ

Διαβάστε περισσότερα

1 Σύμβολα. 3 Κατάλληλη χρήση. 4 Προβλεπόμενη λανθασμένη χρήση. 2 Ασφάλεια και κίνδυνοι. 1.1 Υποδείξεις προειδοποίησης. 1.

1 Σύμβολα. 3 Κατάλληλη χρήση. 4 Προβλεπόμενη λανθασμένη χρήση. 2 Ασφάλεια και κίνδυνοι. 1.1 Υποδείξεις προειδοποίησης. 1. A 1 2 B 3 G H 4 C 7 5 6 I J D 8 9 10 11 12 13 12 13 K 14 E F 1 Σύμβολα 1.1 Υποδείξεις προειδοποίησης Οι υποδείξεις προειδοποίησης διαφέρουν μεταξύ τους ανάλογα με το είδος του κινδύνου με τις εξής λέξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΡΑ M266 ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΜΠΕΡΟΤΣΙΜΠΙΔΑ

ΣΕΙΡΑ M266 ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΜΠΕΡΟΤΣΙΜΠΙΔΑ 6. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ Εάν η ένδειξη BAT εμφανιστεί στην οθόνη LCD, αυτό υποδεικνύει ότι η μπαταρία πρέπει να αντικατασταθεί. Αφαιρέστε το κάλυμμα μπαταριών από το περίβλημα. Αντικαταστήστε την άδεια

Διαβάστε περισσότερα

Ακρίβεια μέτρησης. Τιμές ενέργειας και βαθμός απόδοσης για Φωτοβολταϊκοί μετατροπείς Sunny Boy και Sunny Mini Central

Ακρίβεια μέτρησης. Τιμές ενέργειας και βαθμός απόδοσης για Φωτοβολταϊκοί μετατροπείς Sunny Boy και Sunny Mini Central Ακρίβεια μέτρησης Τιμές ενέργειας και βαθμός απόδοσης για Φωτοβολταϊκοί μετατροπείς Sunny Boy και Sunny Mini Central ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ο κάθε ιδιοκτήτης μιας φωτοβολταϊκής εγκατάστασης θέλει να τις καλύτερες

Διαβάστε περισσότερα

/2006 GR

/2006 GR 7746800095 12/2006 GR (el) Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης αερίου Logamax plus GB022-24/24K Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από τη θέση σε λειτουργία Σημαντικές γενικές

Διαβάστε περισσότερα