Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Παιδαγωγικές και τεχνικές προδιαγραφές εκπαιδευτικού υλικού-μελέτη περίπτωσης

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Παιδαγωγικές και τεχνικές προδιαγραφές εκπαιδευτικού υλικού-μελέτη περίπτωσης"

Transcript

1 Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Παιδαγωγικές και τεχνικές προδιαγραφές εκπαιδευτικού υλικού-μελέτη περίπτωσης

2

3 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ Συγγραφή Αδαμαντία Σπανακά Βασίλειος Τσάπαλος Επιμέλεια Έκδοσης Γεώργιος Βορβυλάς Όλγα Φράγκου Καλλιτεχνική Επιμέλεια Χαρούλα Σερεμετίδη ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 5 Αχιλλέας Καμέας Αναπληρωτής Καθηγητής Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας

4

5 Ο παρών οδηγός αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 5 με τίτλο «Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας (ΕΕΥΕΜ)» της Πράξης «Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠΕΔΒΜ) του ΕΣΠΑ ( ), Άξονας Προτεραιότητας 7: «Ενίσχυση της Δια Βίου Εκπαίδευσης Ενήλικων στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» με κωδικό MIS 29και η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους, μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ)

6

7 Οδηγός παιδαγωγικών και τεχνικών προδιαγραφών εκπαιδευτικού υλικού- Πρόλογος Ο οδηγός αυτός παρουσιάζει τις τεχνικές και τις παιδαγωγικές προδιαγραφές που χρειάζεται να πληροί ένα εκπαιδευτικό υλικό τύπου «Μελέτη Περίπτωσης» ώστε να είναι κατάλληλο για εκπαίδευση από απόσταση στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ). Ο οδηγός επιμερίζεται σε τρία μέρη: Το πρώτο μέρος αφορά στις προδιαγραφές ανάπτυξης μιας μελέτης περίπτωσης στο πλαίσιο της Ανοικτής και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (ΑεξΑΕ) στο πλαίσιο δηλαδή, της εκπαίδευσης όπου ο εκπαιδευόμενος βρίσκεται απομακρυσμένος γεωγραφικά, χρονικά και όχι μόνο- από τον διδάσκοντα και τους συνεκπαιδευόμενούς του. Το δεύτερο μέρος αφορά στις οδηγίες για καλύτερη εκπαιδευτική αξιοποίηση μιας μελέτης περίπτωσης, οι οποίες αφορούν στη διαδικασία χρήσης και τροποποίησης των περιεχομένων της. Σε αυτό το πλαίσιο δράσης, ο Επιστήμονας-Δημιουργός σε πρώτη φάση, και κατ' επέκταση οι εκάστοτε καθηγητές, αναμένεται να ενεργήσουν ως διευκολυντές και σύμβουλοι προς τους φοιτητές που θα εμπλακούν στη μαθησιακή αυτή διεργασία με τρόπο ποιοτικό, καινοτόμο και συνεργατικό. Το τρίτο μέρος προσδιορίζει τις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές που ορίζει το ΕΑΠ στην ανάπτυξη αυτού του είδους ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού (ΨΕΥ). Ο οδηγός αφορά τόσο στον Επιστήμονα-Δημιουργό, όσο και στον Τεχνικό Ανάδοχο αλλά και στους υπόλοιπους εμπλεκόμενους στην ανάπτυξη του ΨΕΥ, φιλοδοξώντας να καλύψει τις όποιες απορίες τους δημιουργηθούν σχετικά με τη σχεδίαση και τη χρήση του. 7

8 8 Παιδαγωγικές και τεχνικές προδιαγραφές εκπαιδευτικού υλικού-

9 Πίνακας Περιεχομένων ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ- ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ (CASE STUDY) Σκοπός του Οδηγού Παιδαγωγικών Προδιαγραφών μελέτης περίπτωσης (case study) Ορισμός μελέτης περίπτωσης Μέρος Α. Προδιαγραφές ανάπτυξης Προδιαγραφές δομής και περιεχομένου Προδιαγραφές μορφής και εμφάνισης Προδιαγραφές διάδρασης Μέρος Β. Προδιαγραφές εκπαιδευτικής αξιοποίησης Προδιαγραφές εκπαιδευτικής αξιοποίησης μελέτης περίπτωσης Λίστα ελέγχου Μέρος Γ. Τεχνικές προδιαγραφές Περιεχόμενο Πρότυπα και μορφότυποι Κείμενο (σε μορφή απλού κειμένου) Κείμενο (σε μορφή υπερκειμένου) Εικόνα Ήχος Βίντεο Παρουσίαση Προδιαγραφές μέσου Παραδοτέα Αρχεία Μ.Α Αρχείο επιστημονικού περιεχομένου Αρχείο αρχικού σχεδιασμού Τεχνικές δεξιότητες συντελεστών Προτεινόμενα εργαλεία Ενδεικτική βιβλιογραφία

10 10 Παιδαγωγικές και τεχνικές προδιαγραφές εκπαιδευτικού υλικού-

11 11

12 Κατάλογος Πινάκων ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Χαρακτηριστικά του ήχου ΠΙΝΑΚΑΣ 2 Αναλύσεις και άλλα τεχνικά χαρακτηριστικά του βίντεο ΠΙΝΑΚΑΣ 3. Πίνακας προτεινόμενων εργαλείων

13 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ- ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ (CASE STUDY) 1 Σκοπός του Οδηγού Παιδαγωγικών Προδιαγραφών μελέτης περίπτωσης (case study) Σκοπός αυτού του Οδηγού Παιδαγωγικών Προδιαγραφών για τη Μελέτη Περίπτωσης (Case Study) είναι να απαντήσει σε σχετικά ερωτήματα, που συχνά εγείρονται σε όσους ενδιαφέρονται για την ανάπτυξη και αξιοποίηση αυτού του είδους ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού. Τέτοια ερωτήματα στα οποία ο συγκεκριμένος Οδηγός θα προσπαθήσει να απαντήσει, ορίζοντας σαφείς αρχές και προδιαγραφές καλής πρακτικής, αφορούν στο ποια είναι τα πλεονεκτήματα και οι περιορισμοί της, μέσα από ποια διαδικασία διεξάγεται μία Μελέτη Περίπτωσης, ποια στοιχεία πρέπει να περιλαμβάνει κάθε Μελέτη Περίπτωσης; 2 Ορισμός μελέτης περίπτωσης Η μελέτη περίπτωσης (Case Study) με απλά λόγια είναι μία ιστορία σχετικά με κάτι μοναδικό, ιδιαίτερο ή ενδιαφέρον που μπορεί να αφορά σε άτομα, οργανισμούς, διαδικασίες, προγράμματα, ακόμη και γεγονότα (Stake, 1995). Μία ιστορία, δηλαδή μία περίπτωση μπορεί να επιλεγεί επειδή έχει μεγάλη επίδραση ή καμία επίδραση, επειδή είναι αντιπροσωπευτική ή τυπική (Yin, 2003). Όπως και να έχει, μία μελέτη περίπτωσης περιγράφει: τι έγινε, πότε, σε ποιον, και με ποιες συνέπειες. Μία μελέτη περίπτωσης συναντάται είτε με μορφή υπερκειμένου είτε με μορφή βιντεοδιάλεξης ή βίντεο είτε με μορφή διαδραστικού λογισμικού. Ανάλογα με τη μορφή που υιοθετεί, θα πρέπει να ακολουθεί και τις αντίστοιχες προδιαγραφές του ψηφιακού μέσου, ενώ ενδέχεται ακόμη και να συνδυάζει διάφορους τύπους ΨΕΥ ή να περιέχει διάφορα άλλα 13

14 Μαθησιακά Αντικείμενα (ΜΑ) και Αντικείμενα Περιεχομένου (ΑΠ) (όπως κείμενο, ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής κ.λπ.). Μέρος Α. Προδιαγραφές ανάπτυξης 3 Προδιαγραφές δομής και περιεχομένου Oδηγία 1η: Τήρηση συγκεκριμένης διαδικασίας ανάπτυξης και διεξαγωγής μίας μελέτης περίπτωσης Περιγραφή Η διαδικασία διεξαγωγής μίας μελέτης περίπτωσης ακολουθεί τη γενικότερη διαδικασία διεξαγωγής μίας οποιασδήποτε επιστημονικής έρευνας. Υλοποίηση Κάθε μελέτη περίπτωσης θα πρέπει να ακολουθεί τα εξής βήματα: Σχεδιασμός Ανάπτυξη μεθοδολογικών εργαλείων συλλογής δεδομένων Συλλογή δεδομένων Ανάλυση δεδομένων Καταγραφή αποτελεσμάτων Oδηγία 2η: Περιγραφή: Σαφής και λεπτομερής αρχικός σχεδιασμός και οργάνωση Αφορά στον εξ αρχής σαφή προσδιορισμό όλων των τι γιατί και πώς της μελέτης περίπτωσης. Υλοποίηση: Στο στάδιο του Σχεδιασμού χρειάζεται να: Προσδιοριστούν τα εμπλεκόμενα μέλη/ πρόσωπο της μελέτης 14

15 περίπτωσης Εντοπιστεί μέσα πχ από έναν καταιγισμό ιδεών- το θέμα της μελέτης περίπτωσης, λαμβάνοντας υπόψη περιπτώσεις που μπορεί να είναι μοναδικές ή ενδιαφέρουσες Αναγνωριστεί ποια πληροφορία είναι αναγκαία και από ποιους Διερευνηθεί κάθε πηγή που πρέπει να μελετηθεί Καταγραφούν οι συμμετέχοντες που θα πρέπει να διερευνηθούν και να προσδιοριστεί το αναγκαίο δείγμα. Διασφαλιστεί ότι η μελέτη περίπτωσης θα τηρήσει τις διεθνείς και εθνικές προδιαγραφές ηθικής της έρευνας. Oδηγία 3η: Περιγραφή: Σαφής σχεδιασμός εργαλείων συλλογής δεδομένων Για την υλοποίηση της μελέτης περίπτωσης θα χρειαστούν συγκεκριμένα εργαλεία συλλογής δεδομένων, σύμφωνα με τους αρχικούς της στόχους, καθώς και αναλυτικές οδηγίες που αφορούν στον τρόπο εφαρμογής τους. Υλοποίηση: Τα εργαλεία αυτά μπορεί να αφορούν σε ερωτηματολόγια, σε κείμενα, σε παρατήρηση ή και σε συνέντευξη. Ας δούμε το παράδειγμα της συνέντευξης, η οποία θα πρέπει να διακρίνεται σε: Ανάπτυξη οδηγού συνέντευξης: σε μία τέτοια περίπτωση θα πρέπει να διασφαλιστεί μία συνέπεια μεταξύ των συνεντεύξεων, η οποία θα αυξήσει τον βαθμό αξιοπιστίας της έρευνας. Για τον σκοπό αυτό είναι χρήσιμο να υπάρχουν σαφείς οδηγίες σχετικά με: Τι θα λεχθεί στους συνεντευξιαζόμενους όταν θα προγραμματιστεί η συνέντευξη; 15

16 Τι θα λεχθεί στους συνεντευξιαζόμενους όταν θα αρχίσει η συνέντευξη; Τι θα συμβαίνει κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της συνέντευξης; (Πχ θα ηχογραφούνται; Θα κρατηθούν σημειώσεις; Θα γίνονται και τα δύο;) Τι θα γίνει μετά την ολοκλήρωση της συνέντευξης; (Πχ θα ελεγχθεί η ευκρίνεια του ηχητικού ντοκουμέντου; Θα συνοψιστούν οι κύριες πληροφορίες; Θα κατατεθούν γραπτώς τα ευρήματα;) Ανάπτυξη ερωτημάτων συνέντευξης: σε ποιους άξονες και με ποια ερωτήματα θα διερευνηθεί το θέμα που θέτει η μελέτη περίπτωσης; Oδηγία 4η: Περιγραφή: Προσεκτική επιλογή των δομικών μερών μίας μελέτης περίπτωσης Τα στοιχεία που μπορεί να περιλαμβάνει μία μελέτη περίπτωσης ποικίλουν, ανάλογα με τη στόχευσή της, ανάλογα με τα δεδομένα που θα συλλεχθούν και βέβαια ανάλογα με την ιστορία ή την περίπτωση που θα επιλεγεί προς διερεύνηση. Ωστόσο, τυπικά μία μελέτη περίπτωσης περιγράφει ένα πρόγραμμα ή μία παρέμβαση που έγινε για να επιλυθεί ένα συγκεκριμένο πρόβλημα. Υλοποίηση: Μία μελέτη περίπτωσης περιλαμβάνει (Neale, et al., 2006): 1 Το Πρόβλημα. Είναι καθοριστικής σημασίας να προσδιοριστεί ποιο είναι το πρόβλημα και συγκεκριμένα να γίνει: Αναγνώριση του προβλήματος Εξήγηση γιατί το πρόβλημα είναι σημαντικό Πώς εντοπίστηκε το πρόβλημα Αν η διαδικασία εντοπισμού του προβλήματος ήταν αποτελεσματική 1 Βήματα που έγιναν για να επιλυθεί το πρόβλημα. Δηλαδή, τι έχει 16

17 γίνει, ποιες δράσεις, παρεμβάσεις και τυχόν βοήθειες πού, από ποιον προς ποιον; 2 Αποτελέσματα. Ποια ήταν τα αποτελέσματα των παρεμβάσεων και ιδιαίτερα ποια τα σημαντικά ή μοναδικά αποτελέσματα; 3 Προκλήσεις και πώς αντιμετωπίστηκαν. Αυτό το στοιχείο επικεντρώνεται στις προκλήσεις ή τις δυσκολίες που αντιμετωπίζονται σε μία μελέτη περίπτωσης και πώς μπορούν να ξεπεραστούν. 4 Περαιτέρω αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα που αναφέρθηκαν προηγουμένως είχαν διάρκεια; Γιατί; Και να όχι, πάλι γιατί; 5 Μαθήματα που διδάχθηκαν. Ποια διδάγματα προέκυψαν από τη μελέτη περίπτωσης; Αφορούν σε ζητήματα οργάνωσης, τεχνικά, οικονομικά, διαδικαστικά, κάτι άλλο; 4 Προδιαγραφές μορφής και εμφάνισης Όπως προαναφέρθηκε, μία μελέτη περίπτωσης ενδέχεται να συνδυάζει διάφορους τύπους ΨΕΥ ή να περιέχει διάφορα άλλα ΜΑ και ΑΠ (όπως κείμενο, ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής κ.λπ.). Επομένως, αντίστοιχες θα πρέπει να είναι και οι οδηγίες ως προς τη μορφή και την εμφάνισή της. Οδηγία 5η: Περιγραφή: Το κείμενο να είναι ευανάγνωστο Η εύκολη ανάγνωση των κειμένων μίας μελέτης περίπτωσης συμβάλλει στην επίτευξη των μαθησιακών αποτελεσμάτων, καθώς ο εκπαιδευόμενος μπορεί να προσεγγίσει τις πληροφορίες, χωρίς δυσκολία. 17

18 Υλοποίηση: Τα κείμενα πρέπει να διαβάζονται με άνεση. Σε αυτό μπορεί να συμβάλλει η κατάλληλη επιλογή γραμματοσειράς, καθώς και οι μορφοποιήσεις που θα επιλεγούν. Για παράδειγμα, δύσκολα διαβάζει κανείς ένα κείμενο που έχει όλα τα γράμματα κεφαλαία. Αντίστοιχα, εκτενή κείμενα είναι δύσκολα στην ανάγνωση. Γι αυτό, όταν το κείμενο ξεπερνά τη μία οθόνη, είναι προτιμότερο να έχουμε σελίδες, παρά κυλιόμενο κείμενο. Επίσης, λάβετε υπόψη τον αριθμό των χαρακτήρων που μπορεί να εκτεθούν σε μία οθόνη. Η ιδανική έκταση γραμμής στο διαδίκτυο κυμαίνεται μεταξύ χαρακτήρες (συμπεριλαμβανομένων των κενών διαστημάτων και των σημείων στίξης). Οι 65 χαρακτήρες συχνά βέβαια αναφέρονται ως η ιδανική μέτρηση γραμμής. Παρατηρήσεις: Συστήνεται η προτίμηση γραμματοσειρών τύπου sans serif (όπως Arial, Verdana η οποία έχει σχεδιαστεί ειδικά για το διαδίκτυο-, Calibri, Segoe, Helvetica), αντί των serif (όπως Times, Garamond), καθώς τα γράμματα είναι πιο απλά, με ίδιο πάχος γραμμής, χωρίς περιττές λεπτομέρειες. Ενδεικτικά μεγέθη γραμματοσειρών είναι τα ακόλουθα: 13 pixels: αυτό είναι το προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς στη Wikipedia. 16 pixels: αυτό είναι το ενδεδειγμένο μέγεθος που καθιστά ένα κείμενο ευανάγνωστο στο διαδίκτυο. 19 pixels: αυτό είναι το ενδεδειγμένο μέγεθος γραμματοσειράς για ηλικιωμένους. Αν το μέγεθος των χαρακτήρων δεν είναι επαρκώς ευανάγνωστο, τότε μπορεί να αυξηθεί το διάστιχο (μεταξύ των σειρών), προκειμένου να επιτευχθεί μεγαλύτερη ευαναγνωσιμότητα. 18

19 Οδηγία 6η: Περιγραφή: Η πλοήγηση στα δομικά μέρη της μελέτης περίπτωσης να είναι εύκολη, χωρίς αποπροσανατολισμούς Οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να είναι ικανοί να εντοπίζουν την πληροφορία που χρειάζονται άμεσα και αβίαστα στο σύνολο της μελέτης περίπτωσης, ανεξαρτήτως της έκτασής της. Eπιπλέον, να είναι σε θέση με μία ματιά να αναγνωρίζουν τα βασικά δομικά της μέρη (Πρόβλημα, Αποτελέσματα κ.λπ.). Υλοποίηση: Καλό είναι να παρέχονται στους εκπαιδευόμενους ποικίλοι τρόποι εύρεσης της πληροφορίας μέσα από τη συντομότερη και απλούστερη διαδρομή μεταξύ δύο σημείων, αποφεύγοντας περιττές επαναλήψεις. Σε αυτή την κατεύθυνση μπορεί να διευκολύνουν την όλη διεργασία στοιχεία, όπως: οι δυνατότητες αναζήτησης, ο πίνακας περιεχομένων, η περίληψη, οι ενότητες που τιτλοφορούνται με σαφήνεια, οι μορφοποιήσεις με έντονα και πλάγια γράμματα, η βοήθεια στον χρήστη, η χρήση χρώματος, ένας χώρος, όπου οι ομάδες θα μπορούν να επικοινωνούν, να θέτουν ερωτήματα, να σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν δράσεις (team process page) κλπ. κλπ. 19

20 5 Προδιαγραφές διάδρασης Η έννοια της διάδρασης και αλληλεπίδρασης του εκπαιδευόμενου με ένα ψηφιακό υλικό που θα έχει τη μορφή μίας μελέτης περίπτωσης αφορά στον τρόπο επικοινωνίας μεταξύ των δύο πλευρών. Χαρακτηριστικά όπως η προσβασιμότητα, η ευχρηστία, η απλότητα, η ελκυστικότητα, η αναγνωσιμότητα, η γλώσσα, η φιλικότητα προς τον εκπαιδευόμενο από πλευράς σχεδιασμού και δόμησης μίας μελέτης περίπτωσης κρίνονται αναγκαία, προκειμένου να διασφαλιστεί η ενεργητική ενασχόληση του εκπαιδευόμενου με τη δεδομένη προς διερεύνηση ιστορία. Oδηγία 7η: Οι εκπαιδευόμενοι να γίνουν ενεργοί παραγωγοί και ερευνητές στο πλαίσιο της μελέτης περίπτωσης Περιγραφή: Ζητείστε από τους εκπαιδευόμενους να παράγουν και όχι μόνο να χρησιμοποιήσουν υλικά. Υλοποίηση: Οι περισσότεροι εκπαιδευόμενοι είναι πρόθυμοι να εμπλακούν στη διαδικασία σχεδιασμού και ανάπτυξης διερεύνησης μίας μελέτης περίπτωσης. Αν και μπορεί κάποιος να σκεφτεί ότι μια τέτοια διαδικασία ξεπερνά τις ικανότητες του μέσου εκπαιδευόμενου, υπάρχουν ποικίλα παραδοτέα που μπορεί να παραχθούν σε μικρή κλίμακα και με μικρό βαθμό δυσκολίας, προκειμένου να καλύψουν συγκεκριμένους μαθησιακούς στόχους. Παρατήρηση: Για παράδειγμα, σε μία δραστηριότητα κριτικής και αναλυτικής σκέψης μία ομάδα εκπαιδευομένων μπορεί να χρησιμοποιήσει μία online (διαδικτυακή) συζήτηση μέσα από τη χρήση ενός χώρου συζήτησης (forum) για να καταθέσει τις ιδέες της μέσα από έναν καταιγισμό ιδεών σχετικά με μία πιθανή λύση σε ένα πρόβλημα της μελέτης περίπτωσης. 20

21 Οδηγία 8η: Χρησιμότητα της μελέτης περίπτωσης στη δόμηση της γνώσης και στην προαγωγή του κριτικού στοχασμού Περιγραφή Μία μελέτη περίπτωσης μπορεί να οργανώσει και να δομήσει μία σειρά πληροφοριών με τρόπο που να διευκολύνει τον εκπαιδευόμενο στην κατανόησή της, με τρόπο ιδιαίτερα ελκυστικό και ρεαλιστικό. Επιπλέον, μπορεί να προάγει τον κριτικό στοχασμό και τη λήψη αποφάσεων που θα στηρίζονται σε λογικά επιχειρήματα. Υλοποίηση Η μελέτη περίπτωσης έχει τη δυναμική να εμπλέκει και να ενεργοποιεί τους εκπαιδευόμενους, παρέχοντάς τους συγκεκριμένες και στοχευμένες μαθησιακές εμπειρίες, ενώ παράλληλα προάγει τόσο τη μακροπρόθεσμη μνήμη όσο και την πρακτική εξάσκηση σε πραγματικές ή και υποθετικές καταστάσεις. Μέρος Β. Προδιαγραφές εκπαιδευτικής αξιοποίησης 6 Προδιαγραφές εκπαιδευτικής αξιοποίησης μελέτης περίπτωσης Oι προδιαγραφές εκπαιδευτικής αξιοποίησης αφορούν ουσιαστικά σε πρακτικές σύζευξης της παιδαγωγικής με την μελέτη περίπτωσης και στο πώς αυτό το ψηφιακό μέσο μπορεί να εφαρμοστεί στη διδασκαλία και τη μάθηση. Oδηγία 9η: Περιγραφή: Ενίσχυση της διεπιστημονικότητας Η μελέτη περίπτωση αποτελεί ιδανική άσκηση στο να συνδυάσει εικόνα, τέχνη, ιστορία, τεχνολογία, ψυχολογία και διδακτικό σχεδιασμό, όλα αυτά μαζί για ένα συγκεκριμένο στόχο: να κρατήσει τον εμπλεκόμενοεκπαιδευόμενο σε εγρήγορση ώστε να συνεχίσει να διερευνά μία ενδιαφέρουσα και ρεαλιστική πραγματικότητα. 21

22 Υλοποίηση: Εκπαιδευόμενοι σε διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα συχνά παθιάζονται με διαφορετικά πράγματα. Αυτό το πάθος μπορεί να ενισχυθεί μέσα από τη δημιουργία διαθεματικών projects, τα οποία στο πλαίσιο της μελέτης περίπτωσης θα ενεργοποιούν τους εκπαιδευόμενους να καταθέσουν τη μοναδική τους εμπειρία. Παρατήρηση: Η πρακτική αυτή ενδείκνυται περισσότερο για διερεύνηση καταστάσεων που προσεγγίζουν διαφορετικές οπτικές, προκειμένου να εξετάσουν περίπλοκα ή αντικρουόμενα πραγματικά προβλήματα που πιθανόν να βιώσουν οι εκπαιδευόμενοι στην καθημερινότητά τους. Οδηγία 10η: Περιγραφή Διεξαγωγή εκπαιδευτικής έρευνας Η μελέτη περίπτωσης αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για διεξαγωγή εκπαιδευτικής έρευνας. Υλοποίηση Οι καλές εφαρμογές ψηφιακής μελέτης περίπτωσης που να αξιοποιεί το βίντεο, τον ήχο, το υπερκείμενο και ποικίλα άλλα μέσα, μπορούν να εισάγουν τους εκπαιδευόμενους σε ψηφιακά περιβάλλοντα που μοιάζουν και δίνουν την αίσθηση του οικείου και του γνώριμου. Το στοιχείο αυτό κινητοποιεί τους εκπαιδευόμενους, οι οποίοι γρήγορα μπορούν να δουν και να κατανοήσουν τη σύνδεση μεταξύ της μαθησιακής εμπειρίας και της καθημερινότητας που βιώνουν στη ζωή τους. Μπορούν έτσι εύκολα να αναστοχαστούν τις ενέργειές τους, να διαμορφώσουν μία υπόθεση, να επανα-διερευνήσουν τον κόσμο για να ελέγξουν την αρχική τους υπόθεση και έπειτα να την αποδεχθούν ή να την απορρίψουν. Και όλα αυτά, σε ένα ψηφιακό περιβάλλον που δεν είναι καθόλου βαρετό. 22

23 7 Λίστα ελέγχου Μέσα από αυτό τον Οδηγό Παιδαγωγικών Προδιαγραφών μίας Μελέτης Περίπτωσης έγινε προσπάθεια να καταδειχθεί η χρησιμότητα αυτού του ψηφιακού τύπου εκπαιδευτικού υλικού στην εκπαίδευση και δη από απόσταση. Αυτό που αναδεικνύεται είναι ότι η μελέτη περίπτωσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί όχι μόνο με ποικίλους τρόπους, αλλά επίσης σε μία ποικιλία διαφορετικών γνωστικών αντικειμένων και παιδαγωγικών πλαισίων. Οι κύριες οδηγίες που προτείνονται για να βοηθήσουν τον Επιστήμονα-Δημιουργό που θα σχεδιάσει και θα αναπτύξει μία μελέτη περίπτωσης σε ψηφιακή μορφή στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) συνοψίζονται στα εξής σημεία: Οι εκπαιδευόμενοι διαθέτουν τις γνώσεις και τις εμπειρίες που θα τους επιτρέψουν να ανταποκριθούν με επιτυχία στη διερεύνηση της μελέτης περίπτωσης; Ορίζονται με σαφήνεια ο σκοπός και τα μαθησιακά αποτελέσματα που αναμένεται να έχουν οι εκπαιδευόμενοι από την αλληλεπίδρασή τους με τη μελέτη περίπτωσης, καθώς επίσης και το πλαίσιο εργασίας των εκπαιδευομένων προς την κατεύθυνση επίλυσής της; Η μελέτη περίπτωσης διευκολύνει τη δόμηση της γνώσης και προάγει τον κριτικό και διερευνητικό τρόπο σκέψης στους εκπαιδευόμενους; Ενισχύεται η διαθεματικότητα και διεπιστημονικότητα; Τα όποια κείμενα (κανόνες, στόχοι, οδηγίες) είναι ευανάγνωστα και κατανοητά, χωρίς περιττούς πλατειασμούς ή περιορισμένη ανάπτυξη; Τα οπτικοακουστικά στοιχεία έχουν την απαιτούμενη καταλληλότητα, ποιότητα και ποσότητα; Η πλοήγηση είναι εύκολη, ευχάριστη και ικανοποιητική; 23

24 Μέρος Γ. Τεχνικές προδιαγραφές 8 Περιεχόμενο Όπως αναφέρθηκε στην ενότητα 2, ως μελέτη περίπτωσης (Case Study) ορίζεται η σε βάθος διερεύνηση ενός γεγονότος ή μίας θεωρίας ή η διεξοδική εφαρμογή μίας μεθοδολογίας ή διαδικασίας. Μία μελέτη περίπτωσης συναντάται είτε με μορφή υπερκειμένου είτε με μορφή βιντεοδιάλεξης ή βίντεο είτε με μορφή διαδραστικού λογισμικού. Δεδομένου ότι μία μελέτη περίπτωσης μπορεί να έχει μορφή υπερκειμένου ή βιντεοδιάλεξης ή βίντεο ή διαδραστικού λογισμικού, αυτό συνεπάγεται ότι υιοθετεί και ενσωματώνει τα χαρακτηριστικά και τις προδιαγραφές του υπερκειμένου ή της βιντεοδιάλεξης ή του βίντεο ή του διαδραστικού λογισμικού αντίστοιχα. Επιπλέον, μία μελέτη περίπτωσης μπορεί να συνδυάζει διάφορους τύπους ΨΕΥ ή να περιέχει διάφορα άλλα ΜΑ και ΑΠ (όπως κείμενο, ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής κλπ.). Το ψηφιακό περιεχόμενο της μελέτης περίπτωσης εξαρτάται από τη μορφή της μελέτης περίπτωσης. Αν η μελέτη περίπτωσης έχει μορφή βίντεο ή βιντεοδιάλεξης, τότε το ψηφιακό περιεχόμενό του μπορεί να εμπεριέχει τις παρακάτω μορφές Αντικειμένων Περιεχομένου (ΑΠ): o Κείμενο (σε μορφή απλού κειμένου) o Εικόνα o Ήχος o Διαφάνεια Αν η μελέτη περίπτωσης έχει μορφή υπερκειμένου ή διαδραστικού λογισμικού, τότε το ψηφιακό περιεχόμενό της μπορεί να εμπεριέχει τις παρακάτω μορφές Αντικειμένων Περιεχομένου (ΑΠ): o Κείμενο (σε μορφή απλού κειμένου) o Κείμενο (σε μορφή υπερκειμένου) 24

25 o Εικόνα o Ήχος o Βίντεο Στις ενότητες 9 & 10 θα γίνει μία σύντομη αναφορά για τα Πρότυπα, Μορφότυπους και Προδιαγραφές που πρέπει να έχουν τα ΑΠ έτσι ώστε να θεωρηθούν ικανά να ενσωματωθούν στη μελέτη περίπτωσης. Σημ.: Εφόσον η ανάπτυξη κάποιου αντικείμενου περιεχομένου γίνει έτσι ώστε να θεωρείται Μαθησιακό Αντικείμενο (ΜΑ) από μόνο του, τότε θα πρέπει να ακολουθηθούν οι πλήρεις προδιαγραφές ανάπτυξης όπως ορίζονται από το αντίστοιχο κείμενο για «Παιδαγωγικές και Τεχνικές Προδιαγραφές Εκπαιδευτικού Υλικού» του ΜΑ αυτού. Πλέον των ΑΠ στη μελέτη περίπτωσης και εφόσον αυτή έχει μορφή υπερκειμένου ή διαδραστικού λογισμικού, μπορούν να ενσωματωθούν ΜΑ σε μορφή: Παρουσίαση Βιντεοδιάλεξη Animation ΕΠΕ Μαθησιακό παίγνιο Πείραμα/Προσομοίωση Άσκηση λογισμικού Για την ανάπτυξη καθενός από τα παραπάνω ΜΑ θα πρέπει να ακολουθηθούν οι οδηγίες ανάπτυξης όπως ορίζονται στο κείμενο για τις «Παιδαγωγικές και Τεχνικές Προδιαγραφές Εκπαιδευτικού Υλικού» του ΜΑ αυτού. 25

26 9 Πρότυπα και μορφότυποι Τα αποδεκτά πρότυπα και οι αποδεκτοί μορφότυποι (καταλήξεις) των αρχείων ψηφιακού υλικού τύπου μελέτης περίπτωσης εξαρτώνται από τη μορφή της. Δεδομένου ότι μία μελέτη περίπτωσης μπορεί να έχει μορφή είτε υπερκειμένου είτε βιντεοδιάλεξης ή βίντεο είτε διαδραστικού λογισμικού, αυτό συνεπάγεται ότι μπορεί να διατίθεται από τον Τεχνικό Ανάδοχο στις παρακάτω μορφές: Αν η μελέτη περίπτωσης έχει μορφή υπερκειμένου, τότε τα αποδεκτά πρότυπα και μορφότυποι (καταλήξεις) των αρχείων είναι: o HTML (HyperText Markup Language) 5. Αποτελεί το προτεινόμενο πρότυπο για το Υπερκείμενο. Οι μορφότυποι (καταλήξεις) των αρχείων που συμμορφώνονται με το πρότυπο αυτό είναι:.html/.htm. o XML (Extensible Markup Language) 1.0. Οι μορφότυποι (καταλήξεις) των αρχείων που συμμορφώνονται με το πρότυπο αυτό είναι:.xml. o XHTML (Extensible HyperText Markup Language) 2.0. Οι μορφότυποι (καταλήξεις) των αρχείων που συμμορφώνονται με το πρότυπο αυτό είναι:.xhtml. o Επιπλέον υποστηρίζονται οι μορφότυποι (καταλήξεις) των αρχείων:.php,.asp,.jsp και.css. Αν η μελέτη περίπτωσης έχει μορφή βίντεο ή βιντεοδιάλεξης, τότε τα αποδεκτά πρότυπα και μορφότυποι (καταλήξεις) των αρχείων είναι: o Για το πρότυπο MPEG-4 AVC (H.264) οι αποδεκτοί μορφότυποι (καταλήξεις) των αρχείων είναι οι:.mp4,.mov και.flv. o Για το πρότυπο MPEG-4 Visual (H.263) οι αποδεκτοί μορφότυποι (καταλήξεις) των αρχείων είναι οι:.3gpp και.3gp. o Για το πρότυπο VP8 ο αποδεκτός μορφότυπος (κατάληξη) των αρχείων είναι ο.webm. 26

27 o Για το πρότυπο Windows Media Video οι αποδεκτοί μορφότυποι (καταλήξεις) των αρχείων είναι οι:.avi και.wmv. Αν η μελέτη περίπτωσης έχει μορφή διαδραστικού λογισμικού, τότε τα αποδεκτά πρότυπα και μορφότυποι (καταλήξεις) των αρχείων είναι: o Για Java εφαρμογές ή Java applets, ο αποδεκτός μορφότυπος (κατάληξη) των αρχείων είναι:.jar. o Για Flash εφαρμογές, ο αποδεκτός μορφότυπος (κατάληξη) των αρχείων είναι:.swf. o Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα υποστήριξης και άλλων μορφοτύπων (καταλήξεων) αρχείων, τα οποία μπορούν να αφορούν εξειδικευμένες εφαρμογές, όπως ο μορφότυπος (κατάληξη).m, που αφορά αρχεία του Matlab, οι μορφότυποι (καταλήξεις).xls και.xlsx, που αφορούν αρχεία του Excel κλπ. Τονίζεται, ότι για την τελική μορφή της μελέτης περίπτωσης θα πρέπει να ακολουθηθούν τα πρότυπα που έχουν ανακοινωθεί από το Ε.Ε.Υ.Ε.Μ. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στα «παραδείγματα ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού». Αντίστοιχα, ο Επιστήμονας-Δημιουργός θα παραδώσει το ψηφιακό περιεχόμενο (π.χ. κείμενο, εικόνες, κ.ά.) που ενσωματώνεται στη μελέτη περίπτωσης. Επίσης, το ψηφιακό περιεχόμενο που περιέχεται στο ψηφιακό υλικό θα πρέπει να συμφωνεί με τα πρότυπα και τους μορφότυπους που αναφέρονται στις αντίστοιχες προδιαγραφές. Για παράδειγμα, αν υπάρχει μια εικόνα στη μελέτη περίπτωσης, τότε η εικόνα αυτή θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τα πρότυπα και τους μορφότυπους που ορίζονται στην εικόνα ως ψηφιακό υλικό. 9.1 Κείμενο (σε μορφή απλού κειμένου) Τα αποδεκτά πρότυπα και οι αντίστοιχοι μορφότυποι (καταλήξεις) γι αυτό το ψηφιακό υλικό είναι: 27

28 Office Open XML (OOXML ή OpenXML). Αποτελεί το προτεινόμενο πρότυπο για το κείμενο. Οι μορφότυποι (καταλήξεις) των αρχείων που συμμορφώνονται με το πρότυπο αυτό είναι:.doc,.docx. Adobe PDF (open standard). Οι μορφότυποι (καταλήξεις) των αρχείων που συμμορφώνονται με το πρότυπο αυτό είναι:.pdf. OASIS Open Document for Office Applications TC (OASIS ODF TC). Οι μορφότυποι (καταλήξεις) των αρχείων που συμμορφώνονται με το πρότυπο αυτό είναι:.odt. Σε ειδικές περιπτώσεις γίνεται αποδεκτό δοκίμιο που παραδίδεται σε μορφή LaTeX εφ όσον το τελικό κείμενο ακολουθεί το πρότυπο κειμένου που έχει δοθεί από το Ε.Ε.Υ.Ε.Μ. 9.2 Κείμενο (σε μορφή υπερκειμένου) Τα αποδεκτά πρότυπα και οι αντίστοιχοι μορφότυποι (καταλήξεις) γι αυτό το ψηφιακό υλικό είναι: HTML (HyperText Markup Language) 5. Αποτελεί το προτεινόμενο πρότυπο για το υπερκείμενο. Οι μορφότυποι (καταλήξεις) των αρχείων που συμμορφώνονται με το πρότυπο αυτό είναι:.html/.htm. XML (Extensible Markup Language) 1.0. Οι μορφότυποι (καταλήξεις) των αρχείων που συμμορφώνονται με το πρότυπο αυτό είναι:.xml. XHTML (Extensible HyperText Markup Language) 2.0. Οι μορφότυποι (καταλήξεις) των αρχείων που συμμορφώνονται με το πρότυπο αυτό είναι:.xhtml. 9.3 Εικόνα Τα αποδεκτά πρότυπα και οι αντίστοιχοι μορφότυποι (καταλήξεις) γι αυτό το ψηφιακό υλικό είναι: JPEG2000. Συνιστά το διάδοχο του προτύπου JPEG και αποτελεί το προτεινόμενο πρότυπο για την εικόνα. Οι μορφότυποι (καταλήξεις) των αρχείων που συμμορφώνονται με το πρότυπο αυτό είναι:.jpeg/.jpg. 28

29 JPEG (Joint Photographic Experts Group). Οι μορφότυποι (καταλήξεις) των αρχείων που συμμορφώνονται με το πρότυπο αυτό είναι:.jpeg/.jpg. TIFF (Tagged Image File Format). Οι μορφότυποι (καταλήξεις) των αρχείων που συμμορφώνονται με το πρότυπο αυτό είναι:.tif. BMP (Bitmap Picture). Οι μορφότυποι (καταλήξεις) των αρχείων που συμμορφώνονται με το πρότυπο αυτό είναι:.bmp. EPS (Encapsulated PostScript). Οι μορφότυποι (καταλήξεις) των αρχείων που συμμορφώνονται με το πρότυπο αυτό είναι:.eps. PSD (Photoshop File). Οι μορφότυποι (καταλήξεις) των αρχείων που συμμορφώνονται με το πρότυπο αυτό είναι:.psd. PNG (Portable Network Graphics). Οι μορφότυποι (καταλήξεις) των αρχείων που συμμορφώνονται με το πρότυπο αυτό είναι:.png. 9.4 Ήχος Τα αποδεκτά πρότυπα και οι αντίστοιχοι μορφότυποι (καταλήξεις) γι αυτό το ψηφιακό υλικό είναι: MPEG-1 επιπέδου 3. Είναι ένα από τα γνωστότερα πρότυπα ήχου και αποτελεί το προτεινόμενο πρότυπο για τον ήχο. Κάθε φορητή συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων υποστηρίζει αυτό το πρότυπο. Προτείνεται για τη δημιουργία αρχείων ήχου που σχετίζονται με την ηλεκτρονική μάθηση. Οι μορφότυποι (καταλήξεις) των αρχείων που συμμορφώνονται με το πρότυπο αυτό είναι:.mp3. Vorbis. Οι μορφότυποι (καταλήξεις) των αρχείων που συμμορφώνονται με το πρότυπο αυτό είναι:.ogg. WAVE. Οι μορφότυποι (καταλήξεις) των αρχείων που συμμορφώνονται με το πρότυπο αυτό είναι:.wav. AIFF (Audio Interchange File Format). Οι μορφότυποι (καταλήξεις) των αρχείων που συμμορφώνονται με το πρότυπο αυτό είναι:.aiff/.aif. 29

30 Real Audio. Οι μορφότυποι (καταλήξεις) των αρχείων που συμμορφώνονται με το πρότυπο αυτό είναι:.ra/.ram. Midi (Musical Instrument Digital Interface). Οι μορφότυποι (καταλήξεις) των αρχείων που συμμορφώνονται με το πρότυπο αυτό είναι:.mid. WMA (Windows Media Audio). Οι μορφότυποι (καταλήξεις) των αρχείων που συμμορφώνονται με το πρότυπο αυτό είναι:.wma. 9.5 Βίντεο Τα αποδεκτά πρότυπα και αντίστοιχοι μορφότυποι (καταλήξεις) γι αυτό το ψηφιακό υλικό είναι: MPEG-4 AVC (H.264), είναι το προτεινόμενο πρότυπο για τα βίντεο που θα δημιουργηθούν επειδή είναι ευρέως χρησιμοποιούμενο. Οι μορφότυποι (καταλήξεις) των αρχείων που συμμορφώνονται με το πρότυπο αυτό είναι:.mp4,.mov,.flv. MPEG-4 Visual (H.263), το πρότυπο αυτό θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την αναπαραγωγή βίντεο από κινητά τηλέφωνα. Οπότε αν παραδοθεί κάποιο αρχείο με αυτό το πρότυπο υποχρεωτικά θα πρέπει να παραδοθεί το ίδιο αρχείο και σε άλλο πρότυπο. Οι μορφότυποι (καταλήξεις) των αρχείων που συμμορφώνονται με το πρότυπο αυτό είναι:.3gpp,.3gp. VP8. Ο μορφότυπος (κατάληξη) των αρχείων που συμμορφώνεται με το πρότυπο αυτό είναι:.webm. Windows Media Video. Οι μορφότυποι (καταλήξεις) των αρχείων που συμμορφώνονται με το πρότυπο αυτό είναι:.avi,.wmv. 9.6 Παρουσίαση Τα αποδεκτά πρότυπα και οι αντίστοιχοι μορφότυποι (καταλήξεις) γι αυτό το ψηφιακό υλικό είναι: Office Open XML (OOXML ή OpenXML). Οι μορφότυποι (καταλήξεις) των αρχείων που συμμορφώνονται με αυτό το πρότυπο είναι:.ppt,.pptx. 30

31 10 Προδιαγραφές μέσου Οι προδιαγραφές μέσου για μία μελέτη περίπτωσης εξαρτώνται από τη μορφή της. Υπενθυμίζεται ότι μία μελέτη περίπτωσης μπορεί να έχει μορφή υπερκειμένου ή βιντεοδιάλεξης ή βίντεο ή διαδραστικού λογισμικού. Η μελέτη περίπτωσης θα πρέπει να συμφωνεί με τα αποδεκτά πρότυπα και μορφότυπους που αναφέρονται στην Ενότητα 9 και να έχει αναπτυχθεί με κάποιο από τα προτεινόμενα εργαλεία που αναφέρονται στην Ενότητα 13. Αν για τη μελέτη περίπτωσης χρησιμοποιηθεί άλλου τύπου ψηφιακό περιεχόμενο, τότε αυτό θα πρέπει να πληροί τις αντίστοιχες προδιαγραφές του τύπου ψηφιακού περιεχομένου στον οποίον υπάγεται. Α) Στην περίπτωση κειμένου (σε μορφή απλού κειμένου) ως ψηφιακό περιεχόμενο θα πρέπει το τελικό κείμενο που θα παραδοθεί από τον Τεχνικό Ανάδοχο να διέπεται από όλους τους κανόνες δημιουργίας σύγχρονου ψηφιακού υλικού και να ακολουθεί τους κανόνες λειτουργικότητας αλλά και εμφάνισης που πρέπει να διέπουν το απλό κείμενο. Β) Στην περίπτωση κειμένου (σε μορφή υπερκειμένου) ως ψηφιακό περιεχόμενο θα πρέπει το τελικό υπερκείμενο που θα παραδοθεί από τον Τεχνικό Ανάδοχο να διέπεται από όλους τους κανόνες δημιουργίας σύγχρονου ψηφιακού υλικού και να ακολουθεί τους κανόνες λειτουργικότητας αλλά και εμφάνισης που πρέπει να διέπουν ένα σύγχρονο υπερκείμενο. Ειδικότερα, ένα ΨΕΥ θα πρέπει να είναι: καλαίσθητο, με καλή ποιότητα εικόνων, με ενδείξεις λειτουργικότητας, να διαθέτει βοήθεια, με εύκολη και αποτελεσματική πλοήγηση, να διαθέτει ευρετήριο, τα χρώματα να είναι κατάλληλα επιλεγμένα, 31

32 το κείμενο να είναι ευθυγραμμισμένο και στοιχισμένο και να χρησιμοποιεί κοινούς τρόπους επισήμανσης των ίδιων εννοιών (τίτλους κεφαλαίων, ενοτήτων, συνδέσμους, έννοιες, κλπ.). Γ) Στην περίπτωση εικόνας ως ψηφιακό περιεχόμενο μπορούμε να θεωρήσουμε τις ακόλουθες προδιαγραφές για τις εικόνες που θα δοθούν σε CD/DVD: Εικόνα γενικού τύπου. Είναι απλές εικόνες δίχως κάποιο συγκεκριμένο πληροφοριακό σκοπό, που στοχεύουν στη βελτίωση της συνολικής εικόνας του ΨΕΥ. Παράδειγμα μιας τέτοιας εικόνας είναι η προτομή του Πραξιτέλη συνοδευόμενη από μια αναφορά σε αυτόν. o Ευκρίνεια: τουλάχιστον 300 dpi o Χρωματικό βάθος: 24bit o Κωδικοποίηση: jpeg/jpg, bmp, tiff, png, eps, psd Οι φωτογραφίες που περιέχονται στο ΨΕΥ, εάν εξυπηρετούν συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς σκοπούς στο ΨΕΥ και παρέχουν συγκεκριμένη εκπαιδευτική πληροφορία, όπως για παράδειγμα μια φωτογραφία του Παρθενώνα που περιέχεται σε ένα κεφάλαιο που αναλύει την αρχιτεκτονική δομή του μνημείου ή μια φωτογραφία ενός πίνακα ζωγραφικής, τότε απαιτείται να υπάρχει μεγαλύτερη ανάλυση ώστε οι λεπτομέρειες να είναι περισσότερο εμφανείς. o Ευκρίνεια: τουλάχιστον 500 dpi o Χρωματικό βάθος: 24bit o Κωδικοποίηση: jpeg/jpg, bmp, tiff, png, eps, psd Εάν οι φωτογραφίες που περιέχονται στο ΨΕΥ δεν εξυπηρετούν συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς σκοπούς τότε μπορούν να θεωρηθούν ως «εικόνες γενικού τύπου». Σχήμα/Σκίτσο. Οι εικόνες που περιέχουν κάποιο σχήμα/σκίτσο, όπως για παράδειγμα έναν κύβο ή μια γελοιογραφία, θα πρέπει να έχουν: o Ευκρίνεια: τουλάχιστον 300 dpi 32

33 o Χρωματικό βάθος: 24bit o Κωδικοποίηση: jpeg/jpg, bmp, tiff, png, eps, psd Διάγραμμα. Οι εικόνες που περιέχουν διαγράμματα/γραφήματα, όπως για παράδειγμα μια εικόνα ενός τοπογραφικού με αναπαράσταση σημείων και αποστάσεων, θα πρέπει να έχουν: o Ευκρίνεια: τουλάχιστον 300 dpi o Χρωματικό βάθος: 24bit o Κωδικοποίηση: jpeg/jpg, bmp, tiff, png, eps, psd Χάρτης. Οι χάρτες που περιέχονται στο ΨΕΥ, εάν εξυπηρετούν συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς σκοπούς στο ΨΕΥ και παρέχουν συγκεκριμένη εκπαιδευτική πληροφορία, όπως για παράδειγμα ο οδικός χάρτης της Ελλάδας, τότε απαιτείται να έχουν μεγαλύτερη ανάλυση ώστε οι λεπτομέρειες να είναι περισσότερο εμφανείς. o Ευκρίνεια: τουλάχιστον 500 dpi o Χρωματικό βάθος: 24bit o Κωδικοποίηση: jpeg/jpg, bmp, tiff, png, eps, psd Εάν οι χάρτες που περιέχονται στο ΨΕΥ δεν εξυπηρετούν συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς σκοπούς τότε μπορούν να θεωρηθούν ως «εικόνες γενικού τύπου». Στην περίπτωση διάθεσης των εικόνων μέσω του Διαδικτύου, η ταχύτητα φόρτωσης και μεταφοράς δεδομένων παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Για το λόγο αυτό οι προδιαγραφές μέσου για τις εικόνες διαμορφώνονται ως εξής: Εικόνα γενικού τύπου o Ευκρίνεια: τουλάχιστον 150 dpi o Χρωματικό βάθος: 16bit o Χρώμα: Έγχρωμο o Κωδικοποίηση: jpeg/jpg, bmp, tiff, png, eps, psd 33

34 Φωτογραφία o Ευκρίνεια: τουλάχιστον 250 dpi o Χρωματικό βάθος: 16bit o Χρώμα: Έγχρωμο o Κωδικοποίηση: jpeg/jpg, bmp, tiff, png, eps, psd Εάν οι φωτογραφίες που περιέχονται στο ΨΕΥ δεν εξυπηρετούν συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς σκοπούς τότε μπορούν να θεωρηθούν ως «εικόνες γενικού τύπου». Σχήμα / Σκίτσο o Ευκρίνεια: τουλάχιστον 150 dpi o Χρωματικό βάθος: 16bit o Χρώμα: Ασπρόμαυρο o Κωδικοποίηση: jpeg/jpg, bmp, tiff, png, eps, psd Διάγραμμα o Ευκρίνεια: τουλάχιστον 150 dpi o Χρωματικό βάθος: 16bit o Χρώμα: Ασπρόμαυρο o Κωδικοποίηση: jpeg/jpg, bmp, tiff, png, eps, psd Χάρτης o Ευκρίνεια: τουλάχιστον 250 dpi o Χρωματικό βάθος: 16bit o Χρώμα: Έγχρωμο o Κωδικοποίηση: jpeg/jpg, bmp, tiff, png, eps, psd Εάν οι χάρτες που περιέχονται στο ΨΕΥ δεν εξυπηρετούν συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς σκοπούς τότε μπορούν να θεωρηθούν ως «εικόνες γενικού τύπου». 34

35 Δ) Στην περίπτωση ήχου ως ψηφιακό περιεχόμενο, όλες οι αποδεκτές αναλύσεις και άλλα χαρακτηριστικά φαίνονται στον πίνακα (ΠΙΝΑΚΑΣ 1) που ακολουθεί: ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Χαρακτηριστικά του ήχου Κωδικοποίηση MP3 AAC Vorbis Παρατηρήσεις Ήχος Κανάλια : μονοφωνικός Συχνότητα δειγματοληψίας (KHz) : στερεοφωνικός Μέγεθος σήματος (bit) Ε) Στην περίπτωση βίντεο ως ψηφιακό περιεχόμενο, η προτεινόμενη ανάλυση εικόνας είναι η 1280x720 (720p). Η ανάλυση αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί με σκοπό τη διάθεση του βίντεο μέσα από αποθηκευτικά μέσα άλλα και για αναπαραγωγή μέσω διαδικτύου (live streaming). Όλες οι αποδεκτές αναλύσεις και άλλα χαρακτηριστικά φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί (ΠΙΝΑΚΑΣ 2): ΠΙΝΑΚΑΣ 2 Αναλύσεις και άλλα τεχνικά χαρακτηριστικά του βίντεο Μορφότυπος FLV MOV MP4 AVI / WMV WMV WebM 3GP / 3GPP Πρότυπο MPEG-4 AVC (H.264) WMV WMV HD (VC-1) VP8 MPEG-4 Visual Μέγιστο πλάτος (pixels)

36 Μέγιστο ύψος (pixels) Bitrate (Mbits/s)*¹ Aspect Ratio 4x3 16x9 4x3 16x9 4x3 16x9 4x3 (1.33:1) (1.78:1) (1.33:1) (1.78:1) (1.33:1) (1.78:1) (1.33:1) (*¹): Για διανομή μέσω Διαδικτύου αυτές είναι οι επιθυμητές τιμές Bitrate, ενώ για διανομή με κάποιο αποθηκευτικό μέσο αυτές είναι οι ελάχιστες τιμές Bitrate. Η βιντεοσκόπηση μπορεί να πραγματοποιηθεί με οποιαδήποτε σάρωση (25fps, 50fps, κλπ.) αρκεί με την κατάλληλη συμπίεση το τελικό βίντεο να αναπαράγεται στα 25fps (frames per second) για όλων των ειδών βιντεοσκοπήσεις SD και στα 24fps για HD βιντεοσκοπήσεις. Αυτό ισχύει για όλους τους τρόπους παροχής του εκπαιδευτικού υλικού στους εκπαιδευομένους (με χρήση αποθηκευτικού μέσου ή/και μέσω διαδικτύου). Στην περίπτωση που το τελικό αποτέλεσμα είναι screencast (καταγραφή της οθόνης του υπολογιστή ταυτόχρονα συνήθως με αφήγηση) δεν είναι δυνατόν να εφαρμοστούν οι προδιαγραφές που περιέχει ο παραπάνω πίνακας μιας και η περιοχή καταγραφής που επιθυμεί ο Επιστήμονας-Δημιουργός είναι μεταβλητή. Εδώ σαν ελάχιστες προδιαγραφές είναι: o Η οθόνη, στην οποία γίνεται η καταγραφή, να έχει έξοδο τουλάχιστον 1024x768. o Το τελικό αποτέλεσμα να αναπαράγεται με συχνότητα μεγαλύτερη των 15 fps. Όμως και στην περίπτωση του screencast ισχύουν οι αποδεκτοί για το βίντεο μορφότυποι. Επίσης, θα πρέπει να ισχύουν και οι εξής γενικές προδιαγραφές, που ακολουθούν το πρότυπο του Ε.Ε.Υ.Ε.Μ: Το τελικό αποτέλεσμα που θα παραδοθεί θα πρέπει να είναι σε ψηφιακή μορφή. 36

37 Εφόσον η μελέτη περίπτωσης έχει μορφή υπερκειμένου, το τελικό αποτέλεσμα θα πρέπει να υποστηρίζεται από τουλάχιστον μία εφαρμογή προβολής υπερκειμένου, που διατίθεται δωρεάν στο διαδίκτυο ή παρέχεται στους εκπαιδευομένους από το ΕΑΠ. Εφόσον η μελέτη περίπτωσης έχει μορφή βίντεο ή βιντεοδιάλεξης, το τελικό αποτέλεσμα θα πρέπει να υποστηρίζεται από τουλάχιστον μία εφαρμογή αναπαραγωγής βίντεο ή βιντεοδιαλέξεων, που διατίθεται δωρεάν στο διαδίκτυο ή παρέχεται στους εκπαιδευομένους από το ΕΑΠ. Εφόσον η μελέτη περίπτωσης έχει μορφή διαδραστικού λογισμικού, το τελικό αποτέλεσμα θα πρέπει να υποστηρίζεται από τουλάχιστον μία εφαρμογή αναπαραγωγής διαδραστικού λογισμικού, που διατίθεται δωρεάν στο διαδίκτυο ή παρέχεται στους εκπαιδευομένους από το ΕΑΠ. Εφόσον η μελέτη περίπτωσης έχει μορφή βιντεοδιάλεξης, τότε το βίντεο που θα εικονίζει τον ομιλητή, αν τελικά υπάρχει, θα πρέπει να συμφωνεί με τα πρότυπα και τους μορφότυπους των αποδεκτών βίντεο με κάποιες αλλαγές στα χαρακτηριστικά. Έτσι το βίντεο με τον ομιλητή θα πρέπει: o Να έχει ανάλυση από 192x144 έως 320x240 με συχνότητα εναλλαγής καρέ στα 15fps (frames per second) τουλάχιστον. Η μελέτη περίπτωσης θα πρέπει να είναι συμβατή με το σύνολο των σύγχρονων φυλλομετρητών (browsers). Δηλαδή, θα πρέπει να είναι συμβατή με τους ακόλουθους φυλλομετρητές: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera. Η μελέτη περίπτωσης θα πρέπει να είναι συμβατή με το σύνολο των σύγχρονων λειτουργικών συστημάτων. Δηλαδή, θα πρέπει να είναι συμβατή με τα ακόλουθα λειτουργικά συστήματα: Windows XP/Vista/7, Linux και Μac OS. Ο Επιστήμονας-Δημιουργός θα πρέπει επίσης να συμπεριλάβει μέσα στο CD/DVD ή το flash drive που θα παραδώσει και όλα τα προγράμματα πρόσθετα (plugins) που απαιτούνται για την αναπαραγωγή του περιβάλλοντος σε κάθε ένα από αυτά τα λειτουργικά συστήματα. 37

38 11 Παραδοτέα Τα παραδοτέα που θα συντελούν στη δημιουργία του τελικού αρχείου συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές παραδοτέων για το ψηφιακό υλικό που θα υλοποιηθεί, καθώς και με τις γενικές προδιαγραφές παραδοτέων που προσδιορίζονται στο έγγραφο «Λοιπές Προδιαγραφές Ανάπτυξης», που είναι κοινό για όλες τις κατηγορίες Ψηφιακού Υλικού. Παρακάτω ακολουθούν οι ενότητες που διαφοροποιούνται για το συγκεκριμένο ψηφιακό υλικό Αρχεία Μ.Α. Αν και μόνο αν η μελέτη περίπτωσης έχει μορφή διαδραστικού λογισμικού, τότε ο Τεχνικός Ανάδοχος θα πρέπει να παραδώσει το τελικό ψηφιακό υλικό που θα διατεθεί στους φοιτητές, καθώς και τα αρχεία πηγαίου κώδικα, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά από το Ε.Ε.Υ.Ε.Μ. Τα αρχεία που θα διατεθούν στους φοιτητές είναι τα τελικά αρχεία των ψηφιακού υλικού, ενώ τα αρχεία που θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά από το Ε.Ε.Υ.Ε.Μ. είναι τα αρχεία πηγαίου κώδικα, που χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή των τελικών αρχείων ψηφιακού υλικού της μελέτης περίπτωσης. Τα αρχεία πηγαίου κώδικα, που θα παραδώσει ο Τεχνικός Ανάδοχος, θα πρέπει είναι ευανάγνωστα και εύκολα στην κατανόηση. Για το σκοπό αυτόν, ο πηγαίος κώδικας θα πρέπει να συμφωνεί με το στυλ κωδικοποίησης CamelCase και να είναι κατάλληλα και επαρκώς σχολιασμένος. Πιο συγκεκριμένα: Τα ονόματα των κλάσεων, των μελών και των μεθόδων τους, των αντικειμένων, των μεταβλητών και των σταθερών θα πρέπει να είναι κατάλληλα επιλεγμένα, ώστε να είναι μνημονικά και να καταδεικνύουν το σκοπό της χρήσης τους. Η ονοματολογία των κλάσεων, των μελών και των μεθόδων τους, των αντικειμένων, των μεταβλητών και των σταθερών θα πρέπει να ακολουθεί το στυλ κωδικοποίησης CamelCase. Θα πρέπει να τηρούνται οι κανόνες στοίχισης. 38

39 Θα πρέπει να χρησιμοποιούνται σημεία στίξης για την ομαδοποίηση των εντολών και των διαφόρων μπλοκ εντολών, όπως παρενθέσεις, αγκύλες και λέξεις-κλειδιά, ακόμη και αν αυτά είναι περιττά, προκειμένου ο κώδικας να είναι πιο κατανοητός και αναγνώσιμος. Πριν τη δήλωση κάθε κλάσης, καθώς και κάθε μέλους της και κάθε μεθόδου της, θα πρέπει να υπάρχει κατάλληλος περιγραφικός σχολιασμός σχετικά με τη χρήση τους. Ειδικά στην περίπτωση των μεθόδων μίας κλάσης, θα πρέπει να σχολιάζονται οι παράμετροί της. Επίσης, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται κατάλληλα περιγραφικά σχόλια στο εσωτερικό των μεθόδων, στην περίπτωση που ο κώδικας είναι δυσνόητος και/ή παρουσιάζει ιδιαιτερότητες. Τα αρχεία πηγαίου κώδικα για εφαρμογές Java θα πρέπει να έχουν τον μορφότυπο (επέκταση).java, ενώ για εφαρμογές Flash θα πρέπει να έχουν τον μορφότυπο (επέκταση).fla Αρχείο επιστημονικού περιεχομένου Ο Επιστήμονας-Δημιουργός θα πρέπει να παραδώσει ένα αρχείο χωρισμένο σε ενότητες στο οποίο θα καταγράφει λεπτομέρειες για τη δημιουργία του ψηφιακού υλικού. Το αρχείο αυτό θα παραδοθεί στο Ε.Ε.Υ.Ε.Μ. σε 2 φάσεις. Στην πρώτη φάση, όπου θα φέρει τον αριθμό έκδοσης «1.0» και θα είναι ολοκληρωμένο κατά 30% και στη δεύτερη φάση όπου θα φέρει τον αριθμό «2.0» και θα είναι πλήρως ολοκληρωμένο. Το αρχείο αυτό θα περιέχει τις εξής ενότητες: «Περιγραφή», στην οποία ο Επιστήμονας-Δημιουργός θα πρέπει να καταγράφει μία γενική περιγραφή σχετικά με το τι πραγματεύεται η μελέτη περίπτωσης που θα δημιουργηθεί. «Βασικές λεπτομέρειες», στην οποία ο Επιστήμονας-Δημιουργός θα πρέπει να καταγράφει τον τίτλο και τη μορφή της μελέτης περίπτωσης. Υπενθυμίζεται ότι μία μελέτη περίπτωσης μπορεί να έχει μορφή υπερκειμένου ή βίντεο ή βιντεοδιάλεξης ή διαδραστικού λογισμικού. 39

40 «Λειτουργίες», στην οποία ο Επιστήμονας-Δημιουργός θα πρέπει να καταγράφει αναλυτικά όλες τις λειτουργίες που θα πρέπει να υποστηρίζει η μελέτη περίπτωσης που θα δημιουργηθεί. Οι λειτουργίες αυτές μπορούν να εκτελούνται από τους εκπαιδευόμενους ή να εκτελούνται αυτόματα όταν ικανοποιείται κάποια συνθήκη. Επίσης, μία λειτουργία μπορεί να ενεργοποιεί κάποια άλλη λειτουργία, εφόσον κάτι τέτοιο απαιτείται. Πιο, συγκεκριμένα, για κάθε λειτουργία του θα πρέπει να καταγραφούν τα εξής: o Αύξων αριθμός και τίτλος-ονομασία της λειτουργίας. o Σύντομη περιγραφή της λειτουργίας. o Προ-συνθήκες (προϋποθέσεις) που θα πρέπει να ισχύουν για να εκτελεστεί η λειτουργία. o Αποτελέσματα εκτέλεσης της λειτουργίας. o Αριθμημένη αναλυτική καταγραφή όλων των βημάτων για την ολοκλήρωση της λειτουργίας. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να περιγραφεί η βασική και η/οι εναλλακτική/ές συμπεριφορά/ές που θα πρέπει να παρουσιάζει η μελέτη περίπτωσης κατά την εκτέλεση της λειτουργίας. o Εφόσον απαιτείται, θα πρέπει να καταγραφούν σχετικά παραδείγματα εκτέλεσης της λειτουργίας. «Εισαγωγή», στην οποία ο Επιστήμονας-Δημιουργός θα πρέπει να καταγράφει την εισαγωγή της μελέτης περίπτωσης, η οποία θα μπορεί να περιλαμβάνει: o Συνοπτική περιγραφή του υπό μελέτη θέματος. o Αναφορά των χρονικών πλαισίων διεξαγωγής της μελέτης περίπτωσης. o Αναφορά των εμπλεκομένων παραγόντων-οντοτήτων της μελέτης περίπτωσης. o Αριθμημένη αναφορά των ερωτημάτων-θεμάτων που πραγματεύεται η μελέτη περίπτωσης. «Θεωρητικό πλαίσιο», στην οποία ο Επιστήμονας-Δημιουργός θα πρέπει να καταγράφει μία ιστορική αναδρομή ή αναφορά σε παρόμοιες μελέτες και έρευνες που 40

41 έχουν γίνει σχετικά με το θέμα της μελέτης περίπτωσης. Επίσης, εφόσον απαιτείται, ο Επιστήμονας-Δημιουργός θα πρέπει να καταγράφει μία λίστα με τα ονόματα όλου του ψηφιακού περιεχομένου, όπως εικόνες, γραφήματα, ηχητικά αποσπάσματα κλπ., που θα πρέπει να διατεθούν μαζί με το περιεχόμενο αυτής της ενότητας της μελέτης περίπτωσης. «Μεθοδολογία», στην οποία ο Επιστήμονας-Δημιουργός θα πρέπει να καταγράφει την ερευνητική μεθοδολογία που ακολουθήθηκε στη συγκεκριμένη μελέτη περίπτωσης. Επίσης, εφόσον απαιτείται, ο Επιστήμονας-Δημιουργός θα πρέπει να καταγράφει μία λίστα με τα ονόματα όλου του ψηφιακού περιεχομένου, όπως εικόνες, γραφήματα, ηχητικά αποσπάσματα κλπ., που θα πρέπει να διατεθούν μαζί με το περιεχόμενο αυτής της ενότητας της μελέτης περίπτωσης. «Ανάλυση», στην οποία ο Επιστήμονας-Δημιουργός θα πρέπει να καταγράφει την ανάλυση των ερωτημάτων-θεμάτων που πραγματεύεται η μελέτη περίπτωσης και που έχουν αναφερθεί στην εισαγωγή (ενότητα «Εισαγωγή») της μελέτης περίπτωσης. Πιο συγκεκριμένα, η καταγραφή της ανάλυσης του κάθε ερωτήματος-θέματος της μελέτης περίπτωσης θα πρέπει να αποτελεί μία διακριτή υποενότητα της ενότητας «Ανάλυση», όπου αρχικά θα πρέπει να αναφέρεται το σχετικό ερώτημα-θέμα και η αρίθμησή του και στη συνέχεια η ανάλυσή του. Επίσης, εφόσον απαιτείται, ο Επιστήμονας- Δημιουργός θα πρέπει να καταγράφει μία λίστα με τα ονόματα όλου του ψηφιακού περιεχομένου, όπως εικόνες, γραφήματα, ηχητικά αποσπάσματα κλπ., που θα πρέπει να διατεθούν μαζί με την ανάλυση του καθενός ερωτήματος-θέματος της μελέτη περίπτωσης. «Συμπεράσματα», στην οποία ο Επιστήμονας-Δημιουργός θα πρέπει να καταγράφει τα συμπεράσματα της μελέτης περίπτωσης. Επίσης, εφόσον απαιτείται, ο Επιστήμονας- Δημιουργός θα πρέπει να καταγράφει μία λίστα με τα ονόματα όλου του ψηφιακού περιεχομένου, όπως εικόνες, γραφήματα, ηχητικά αποσπάσματα κλπ., που θα πρέπει να διατεθούν μαζί με το περιεχόμενο αυτής της ενότητας της μελέτη περίπτωσης. 41

42 «Ερωτήσεις προς απάντηση», στην οποία ο Επιστήμονας-Δημιουργός θα πρέπει να καταγράφει μία σειρά από αναπάντητες ερωτήσεις για τους εκπαιδευομένους, οι οποίες θα πρέπει να αφορούν το θέμα της συγκεκριμένης μελέτης περίπτωσης. Για την περαιτέρω υποβοήθηση των εκπαιδευομένων, κρίνεται σκόπιμο να παρέχονται σύντομα και οι σωστές απαντήσεις ή κατάλληλες υποδείξεις για την απάντησή τους. Η ενότητα αυτή θα πρέπει να εμφανίζεται στο περιβάλλον της μελέτης περίπτωσης με τη μορφή κάποιας επιλογής (μενού, πλήκτρο ή άλλο χειριστήριο). «Άλυτες ασκήσεις», στην οποία ο Επιστήμονας-Δημιουργός θα πρέπει να καταγράφει μία σειρά από άλυτες ασκήσεις (εφόσον απαιτείται) για τους εκπαιδευομένους, οι οποίες θα πρέπει να αφορούν το θέμα της συγκεκριμένης μελέτης περίπτωσης. Για την περαιτέρω υποβοήθηση των εκπαιδευομένων, κρίνεται σκόπιμο να παρέχονται τα αριθμητικά αποτελέσματα-λύσεις των ασκήσεων ή κατάλληλες υποδείξεις για την επίλυσή τους. Επίσης, εφόσον απαιτείται, ο Επιστήμονας-Δημιουργός θα πρέπει να καταγράφει μία λίστα με τα ονόματα όλου του ψηφιακού περιεχομένου, όπως κάποιες εικόνες ή γραφήματα κλπ., που θα πρέπει να διατεθούν μαζί με το περιεχόμενο αυτής της ενότητας της μελέτη περίπτωσης. Η ενότητα αυτή θα πρέπει να εμφανίζεται στο περιβάλλον της μελέτης περίπτωσης με τη μορφή κάποιας επιλογής (μενού, πλήκτρο ή άλλο χειριστήριο) «Υπότιτλοι», στην οποία ο Επιστήμονας-Δημιουργός θα πρέπει να καταγράφει τους υπότιτλους όπως περιγράφεται στις προδιαγραφές βίντεο, αν και μόνο αν η μελέτη περίπτωσης έχει μορφή βίντεο ή βιντεοδιάλεξης και απαιτούνται υπότιτλοι. «Συγχρονισμός», στην οποία ο Επιστήμονας-Δημιουργός θα πρέπει να καταγράφει την αντιστοίχιση - συγχρονισμό των διαφανειών με το βίντεο, αν και μόνο αν η μελέτη περίπτωσης έχει μορφή βιντεοδιάλεξης. «Δείκτες», στην οποία ο Επιστήμονας-Δημιουργός θα πρέπει να καταγράφει πληροφορίες ευρετηρίου και θα ορίζει στον Τεχνικό Ανάδοχο πως να χωρίσει το συνολικό περιεχόμενο της μελέτης περίπτωσης σε λογικές ενότητες και υποενότητες. Ο Τεχνικός Ανάδοχος ενδέχεται να μπορεί να υλοποιήσει αυτές τις λογικές ενότητες και υποενότητες ως ξεχωριστές οθόνες. Η τελική μελέτη περίπτωσης θα πρέπει να έχει 42

43 δυνατότητα προσπέλασης σύμφωνα με τα στοιχεία ευρετηρίου που περιγράφονται στην ενότητα αυτή. Για παράδειγμα, η μορφή του ευρετηρίου μπορεί να είναι: o Yield Management των Aldemar Hotels & Spa Εισαγωγή Θεωρητικό πλαίσιο Μεθοδολογία Ανάλυση 1 ου ερωτήματος-θέματος Ανάλυση Ν ου ερωτήματος-θέματος Συμπεράσματα Ερωτήσεις προς απάντηση Άλυτες ασκήσεις Βιβλιογραφία «Βιβλιογραφία», στην οποία ο Επιστήμονας-Δημιουργός θα πρέπει να καταγράφει πληροφορίες σχετικά με τη βιβλιογραφία που χρησιμοποιήθηκε για τη δημιουργία του περιεχομένου της μελέτης περίπτωσης. Η ενότητα αυτή θα πρέπει να εμφανίζεται στο περιβάλλον της μελέτης περίπτωσης με τη μορφή κάποιας επιλογής (μενού, πλήκτρο ή άλλο χειριστήριο). «Λειτουργικές απαιτήσεις», στην οποία ο Επιστήμονας-Δημιουργός θα πρέπει να καταγράφει με μορφή λίστας τις λειτουργικές απαιτήσεις της μελέτης περίπτωσης. «Διάφορα», στην οποία ο Επιστήμονας-Δημιουργός θα πρέπει να καταγράφει διάφορες πληροφορίες προς τον Τεχνικό Ανάδοχο ή/και το Ε.Ε.Υ.Ε.Μ., οι οποίες δεν μπορούν να καταγραφούν σε καμία από τις προηγούμενες ενότητες Αρχείο αρχικού σχεδιασμού Το αρχείο αυτό θα πρέπει να περιέχει πληροφορίες σχετικά με τον αρχικό σχεδιασμό της μελέτης περίπτωσης και θα αποτελείται από κάποιες ενότητες, οι οποίες θα πρέπει να 43

44 συμπληρωθούν τόσο από τον Επιστήμονα-Δημιουργό όσο και από τον Τεχνικό Ανάδοχο. Το συγκεκριμένο αρχείο θα χωρίζεται στις ακόλουθες τέσσερις ενότητες: «Επιστημονικές απαιτήσεις», όπου συμπληρώνεται μόνο από τον Επιστήμονα- Δημιουργό, ο οποίος θα πρέπει να καταγράφει τις όποιες επιστημονικές απαιτήσεις υπάρχουν και με όση λεπτομέρεια κρίνει ο ίδιος ότι είναι απαραίτητη, προκειμένου η τελική μελέτη περίπτωσης να επιτυγχάνει όλους τους απαιτούμενους μαθησιακούς στόχους με τον πιο ικανοποιητικό τρόπο. Πιο συγκεκριμένα, η ενότητα αυτή δύναται να αποτελείται από τις εξής υποενότητες: o «Οργάνωση-Χωροθέτηση», στην οποία ο Επιστήμονας-Δημιουργός θα πρέπει να περιγράφει την επιθυμητή οργάνωση χωροθέτηση των στοιχείων των οθονών της μελέτης περίπτωσης. Για το σκοπό αυτό ο Επιστήμονας-Δημιουργός μπορεί είτε να περιγράψει λεκτικά, είτε να ζωγραφίσει και να παρέχει μία πρόχειρη ενδεικτική οθόνη, στην οποία θα πρέπει να καταγράφει πρόχειρα την θέση των βασικών κειμένων και του συνολικού ψηφιακού περιεχομένου που διαθέτει η συγκεκριμένη οθόνη. Η καταγραφή δεν χρειάζεται να είναι εξαντλητική, αρκεί να παρέχονται οι απαραίτητες πληροφορίες, ώστε να μπορέσει ο Τεχνικός Ανάδοχος να υλοποιήσει την μελέτη περίπτωσης με την λεπτομέρεια που απαιτείται. «Χειριστήρια οθονών», στην οποία ο Επιστήμονας-Δημιουργός θα πρέπει να περιγράφει τα βασικά χειριστήρια (πλήκτρα, μενού, λίστες επιλογών κλπ.) μέσω των οποίων ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να αλληλεπιδράσει με την καθεμία οθόνη της μελέτης περίπτωσης. Για κάθε χειριστήριο θα δύναται να παρέχονται διάφορες λεπτομέρειες, όπως: Περιγραφή της λειτουργικότητας του χειριστηρίου, όπου θα πρέπει να γίνει αντιστοίχιση του χειριστηρίου με κάποια από τις λειτουργίες που θα πρέπει να υποστηρίζει η μελέτη περίπτωσης. Επίσης, μπορεί να οριστεί και κάποιο πλήκτρο συντόμευσης για το χειριστήριο και τη λειτουργία που υποστηρίζει. Η εμφάνιση (χρώμα, λεκτικό κλπ.) και η θέση του χειριστηρίου. 44

45 o «Χρώματα εφαρμογής-οπτικά εφέ», στην οποία ο Επιστήμονας-Δημιουργός θα πρέπει να περιγράφει τα βασικά χρώματα και τα διάφορα οπτικά εφέ που θα πρέπει να υποστηρίζει η μελέτη περίπτωσης. Πιο συγκεκριμένα, ο Επιστήμονας- Δημιουργός μπορεί να καταγράψει τα βασικά χρώματα, που θα χρησιμοποιηθούν στο προσκήνιο και το παρασκήνιο της βασικής οθόνης της μελέτης περίπτωσης, καθώς και το σκοπό χρήσης του κάθε χρώματος. Επίσης, μπορεί να περιγράψει τα διάφορα οπτικά εφέ, που θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν (εφόσον απαιτούνται) και λεπτομέρειες, όπως ο τρόπος και ο χρόνος ενεργοποίησής τους, η διάρκειά τους κλπ. o «Ηχητικά σήματα-ηχητικά εφέ», στην οποία ο Επιστήμονας-Δημιουργός θα πρέπει να περιγράφει τα ηχητικά σήματα και τα διάφορα ηχητικά εφέ, που θα πρέπει να υποστηρίζει η μελέτη περίπτωσης. Πιο συγκεκριμένα, ο Επιστήμονας- Δημιουργός θα πρέπει να καταγράψει τις ηχητικές αντιδράσεις της μελέτης περίπτωσης σε κάποιες λειτουργίες ή ενέργειες του χρήστη. Τα ηχητικά σήματα και τα ηχητικά εφέ χρησιμοποιούνται συνήθως σε περιπτώσεις όπου ο χρήστης προχωρεί σε λανθασμένους χειρισμούς, μη αναστρέψιμες ενέργειες κλπ. ή όταν ολοκληρώνεται (στο προσκήνιο ή στο παρασκήνιο) η εκτέλεση κάποιας λειτουργίας για την οποία ο χρήστης θα πρέπει να λάβει γνώση. o «Μηνύματα εφαρμογής», στην οποία ο Επιστήμονας-Δημιουργός θα πρέπει να περιγράφει τα μηνύματα, που θα πρέπει να εμφανίζει η μελέτη περίπτωσης. Πιο συγκεκριμένα, ο Επιστήμονας-Δημιουργός θα πρέπει να καταγράψει τα βασικά μηνύματα που θα εμφανίζει η μελέτη περίπτωσης όταν ολοκληρώνεται επιτυχώς και όταν αποτυγχάνει να ολοκληρωθεί κάποια λειτουργία του. «Τεχνικές απαιτήσεις», όπου συμπληρώνεται τόσο από τον Επιστήμονα-Δημιουργό όσο και από τον Τεχνικό Ανάδοχο. Αρχικά ο Επιστήμονας-Δημιουργός θα πρέπει να καταγράφει τις όποιες επιπρόσθετες πληροφορίες ή προδιαγραφές τεχνικού περιεχομένου απαιτούνται από τη μελέτη περίπτωσης και στη συνέχεια ο Τεχνικός Ανάδοχος θα πρέπει να συμπληρώνει τις τεχνικές απαιτήσεις που προκύπτουν, χωρίς όμως να αναιρεί τις όποιες τεχνικές απαιτήσεις έχουν καταγραφεί από τον 45

46 Επιστήμονα-Δημιουργό. Για παράδειγμα, θα πρέπει να υποστηρίζονται όλοι οι γνωστοί φυλλομετρητές, η ελάχιστη απαιτούμενη ανάλυση οθόνης θα πρέπει να είναι 800x600 pixels κλπ. «Σενάριο υλοποίησης», όπου συμπληρώνεται μόνο από τον Επιστήμονα-Δημιουργό, ο οποίος θα πρέπει να καταγράφει το χρονοδιάγραμμα που υπολογίζει να τηρηθεί από τον ίδιο, τους συνεργάτες του και τον Τεχνικό Ανάδοχο για κάθε στάδιο ανάπτυξης μέχρι την ολοκλήρωση των παραδοτέων του, χωρίς όμως να υπερβαίνει τις καταληκτικές ημερομηνίες που έχουν καθοριστεί από τη σύμβαση. «Εξειδικευμένα τεχνικά θέματα», όπου συμπληρώνεται αποκλειστικά από τον Τεχνικό Ανάδοχο και μόνο εφόσον η μελέτη περίπτωσης έχει μορφή διαδραστικού λογισμικού. Στην ενότητα αυτή ο Τεχνικός Ανάδοχος θα πρέπει να καταγράφει όλες τις πληροφορίες που αφορούν τον αρχικό σχεδιασμό της μελέτης περίπτωσης, όπως τις βασικές περιπτώσεις χρήσης και τον χάρτη πλοήγησης της μελέτης περίπτωσης. Πιο συγκεκριμένα, η ενότητα αυτή θα πρέπει να περιέχει τις εξής υποενότητες: o «Διαγράμματα περιπτώσεων χρήσης», στην οποία ο Τεχνικός Ανάδοχος θα πρέπει να καταγράφει τις περιπτώσεις χρήσης (λειτουργίες) της μελέτης περίπτωσης, χρησιμοποιώντας κατάλληλα διαγράμματα UML. o «Ανάλυση περιπτώσεων χρήσης», στην οποία ο Τεχνικός Ανάδοχος θα πρέπει να καταγράφει με λεπτομέρεια τις βασικότερες περιπτώσεις χρήσεις (λειτουργίες) της μελέτης περίπτωσης. o «Χάρτης πλοήγησης», στην οποία ο Τεχνικός Ανάδοχος θα πρέπει να καταγράφει τον χάρτη πλοήγησης της μελέτης περίπτωσης, χρησιμοποιώντας κατάλληλα διαγράμματα ροής, όπου θα φαίνονται οι συνδέσεις μεταξύ των διαφόρων οθονών της μελέτης περίπτωσης. 46

47 12 Τεχνικές δεξιότητες συντελεστών Οι τεχνικές δεξιότητες των Τεχνικών Αναδόχων που θα αναλάβουν τη δημιουργία μελέτης περίπτωσης εξαρτώνται από τη μορφή της μελέτης περίπτωσης και το εργαλείο που θα χρησιμοποιηθεί για την υλοποίησή της. Πιο συγκεκριμένα: Αν η μελέτη περίπτωσης έχει μορφή υπερκειμένου, τότε οι Τεχνικοί Ανάδοχοι θα πρέπει να διαθέτουν: o Καλή γνώση των διαδικτυακών τεχνολογιών ανάπτυξης ιστοσελίδων HTML, XML, XHTML και JavaScript. o Επιθυμητή γνώση CSS. o Πολύ καλή γνώση χειρισμού του Adobe Dreamweaver CS5.5, που αναφέρεται στην Ενότητα 13. Αν η μελέτη περίπτωσης έχει μορφή βίντεο ή βιντεοδιάλεξης, τότε οι Τεχνικοί Ανάδοχοι θα πρέπει να διαθέτουν: o Όλες τις δεξιότητες που αναφέρονται στην αντίστοιχη ενότητα για το βίντεο. o Όλες τις δεξιότητες που αναφέρονται στην αντίστοιχη ενότητα για την παρουσίαση, εφόσον έχει μορφή βιντεοδιάλεξης. o Γνώση γνώση και εμπειρία τουλάχιστον στη χρήση των εργαλείων που περιγράφονται στην Ενότητα 13. Αν η μελέτη περίπτωσης έχει μορφή διαδραστικού λογισμικού, τότε οι Τεχνικοί Ανάδοχοι θα πρέπει να διαθέτουν: o Καλή γνώση των διαδικτυακών τεχνολογιών ανάπτυξης ιστοσελίδων HTML, JavaScript. o Επιθυμητή γνώση τεχνολογιών DHTML, ΧML, XHTML, CSS, PHP και SQL. o Βασικές γνώσεις δημιουργίας και επεξεργασίας πολυμεσικών στοιχείων βίντεο, ήχου, εικόνων και animation. 47

48 o Πολύ καλή γνώση αντικειμενοστραφούς σχεδίασης και προγραμματισμού. o Πολύ καλή γνώση: της γλώσσας προγραμματισμού Java και του εργαλείου NetBeans, που αναφέρεται στην Ενότητα 13, στην περίπτωση που το πείραμα/προσομοίωση απαιτείται να αναπτυχθεί ως Java εφαρμογή ή Java applet. του εργαλείου Flash, που αναφέρεται στην Ενότητα 13, καθώς και της ενσωματωμένης γλώσσας ActionScript που διαθέτει το Flash, στην περίπτωση που το πείραμα/προσομοίωση απαιτείται να αναπτυχθεί ως Flash εφαρμογή. 13 Προτεινόμενα εργαλεία Τα προτεινόμενα εργαλεία ανάπτυξης μίας μελέτης περίπτωσης εξαρτώνται από τη μορφή που θα έχει η μελέτη περίπτωσης. Πιο συγκεκριμένα: Αν η μελέτη περίπτωσης έχει μορφή υπερκειμένου, τότε προτείνονται τα ακόλουθα εργαλεία: o Adobe Dreamweaver CS5.5. Αποτελεί το προτεινόμενο λογισμικό δημιουργίας ιστοσελίδων. o CoffeeCup HTML Editor. Αν η μελέτη περίπτωσης έχει μορφή βίντεο, τότε προτείνονται τα ακόλουθα εργαλεία: o Adobe Premiere Pro CS5.5, για επεξεργασία και δημιουργία βίντεο με υψηλές απαιτήσεις. o Camtasia Studio 7.1, για επεξεργασία βίντεο και βιντεοσκόπησης της οθόνης ενός Η/Υ (screencast). Αν η μελέτη περίπτωσης έχει μορφή βιντεοδιάλεξης, τότε προτείνονται τα ακόλουθα εργαλεία: 48

49 o Adobe Captivate 5.5, για επεξεργασία και δημιουργία βίντεο με υψηλές απαιτήσεις. o MS Producer for PowerPoint Αν η μελέτη περίπτωσης έχει μορφή διαδραστικού λογισμικού, τότε προτείνονται τα ακόλουθα εργαλεία: o Oracle NetBeans IDE 7.0, για Java εφαρμογές και Java applets o Adobe Flash Professional CS5.5, για Flash εφαρμογές Επιπλέον, για τη δημιουργία και την επεξεργασία άλλου τύπου ψηφιακού περιεχομένου, που ενδεχομένως απαιτείται να ενσωματωθεί στην υπό ανάπτυξη μελέτη περίπτωσης, θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν τα προτεινόμενα εργαλεία που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα (ΠΙΝΑΚΑΣ 1). ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Πίνακας προτεινόμενων εργαλείων ΨΗΦΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Δοκίμιο - Για τη δημιουργία αρχείων κειμένου: Microsoft Office Word 2003 ή 2007 ή 2010 / Open Office Writer 3 - Για τη δημιουργία αρχείων pdf: Adobe ODF Professional / PDF Creator / Open Office Writer plugin Εικόνα Ήχος Adobe Photoshop CS 5 Extended / Gimp Audacity / WavePad Παρουσίαση MS Powerpoint 2010 / LibreOffice Impress 3.3 Υπερκείμενο Βίντεο Adobe Dreamweaver CS5.5 / CoffeeCup HTML Editor Camtasia Studio 7.1 / Adobe Premiere Pro CS5.5 Βιντεοδιάλεξη Adobe Captivate 5.5 / MS Producer for PowerPoint

50 Animation Adobe Flash Professional CS5.5 / Autodesk 3DS Max 2012 Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής Μαθησιακό παίγνιο Articulate Quizmaker 09 / Hot Potatoes Oracle NetBeans IDE 7.0 / Adobe Flash Professional CS5.5 Πείραμα/Προσομοίωση - Με μορφή διαδραστικού λογισμικού: Oracle NetBeans IDE 7.0 / Adobe Flash Professional CS5.5 - Με μορφή βιντεοδιάλεξης: Adobe Captivate 5.5 / MS Producer for Powerpoint 2010 Άσκηση Λογισμικού - Με μορφή υπερκειμένου: Adobe Dreamweaver CS5.5 / CoffeeCup HTML Editor - Με μορφή διαδραστικού λογισμικού: Oracle NetBeans IDE 7.0 / Adobe Flash Professional CS5.5 Άλλες προδιαγραφές που θα πρέπει να ληφθούν υπ όψιν είναι οι εξής: Τοποθετούμε το όνομα της Θεματικής Ενότητας και το λογότυπο του ΕΑΠ σε κάθε οθόνη και κάνουμε το λογότυπο σύνδεσμο στην κεντρική οθόνη της μελέτης περίπτωσης. Δεν συνιστάται η χρήση συνδέσμων οι οποίοι «δείχνουν» (οδηγούν) στην ίδια σελίδα που βρίσκονται. Παρέχουμε χάρτη δικτυακού τόπου (εφόσον απαιτείται). Αποφεύγουμε τη χρήση πολλών και «μεγάλων» φωτογραφιών στην ίδια οθόνη. Χρησιμοποιούμε μικρογραφίες φωτογραφιών (thumbnails) ως συνδέσμους σε μεγαλύτερες και πιο λεπτομερείς φωτογραφίες. Κατά τη δημιουργία thumbnails κάποιες φορές πρέπει να μειώνεται το μέγεθος της αρχικής φωτογραφίας αναλογικά, αλλά να διατηρείται εκείνο το τμήμα της 50

51 που θέλουμε να φαίνεται. Διαφορετικά, τα thumbnails μπορεί να μεταφέρουν δυσανάγνωστη πληροφορία. Χρησιμοποιούμε τίτλους συνδέσμων, ώστε να δείχνουν που πρόκειται να μεταβεί ο χρήστης αν τον ακολουθήσει. Βεβαιωνόμαστε ότι όλες οι οθόνες είναι προσπελάσιμες από άτομα με ειδικές ανάγκες (κυρίως με προβλήματα όρασης). Οι παρουσιάσεις που θα εμπεριέχονται στη μελέτη περίπτωσης υπόκεινται στις προδιαγραφές της παρουσίασης ως αυτούσιο ψηφιακό υλικό. Οι βιντεοδιαλέξεις που θα εμπεριέχονται στη μελέτη περίπτωσης υπόκεινται στις προδιαγραφές της βιντεοδιάλεξης ως αυτούσιο ψηφιακό υλικό. Τα animations που θα εμπεριέχονται στη μελέτη περίπτωσης υπόκεινται στις προδιαγραφές του animation ως αυτούσιο ψηφιακό υλικό. o Οι ΕΠΕ που θα εμπεριέχονται στη μελέτη περίπτωσης υπόκεινται στις προδιαγραφές των ΕΠΕ ως αυτούσιο ψηφιακό υλικό. o Τα μαθησιακά παίγνια που θα εμπεριέχονται στη μελέτη περίπτωσης υπόκεινται στις προδιαγραφές του μαθησιακού παιγνίου ως αυτούσιο ψηφιακό υλικό. o Τα πειράματα/προσομοιώσεις που θα εμπεριέχονται στη μελέτη περίπτωσης υπόκεινται στις προδιαγραφές του πειράματος/προσομοίωσης ως αυτούσιο ψηφιακό υλικό. o Οι ασκήσεις λογισμικού που θα εμπεριέχονται στη μελέτη περίπτωσης υπόκεινται στις προδιαγραφές της άσκησης λογισμικού ως αυτούσιο ψηφιακό υλικό. Το ψηφιακό περιεχόμενο (κείμενο, εικόνα, κλπ.) που εμπεριέχεται στη μελέτη περίπτωσης θα πρέπει να συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές μέσου, προτύπων και μορφοτύπων και οδηγιών/κανόνων «καλής» εκπαιδευτικής εφαρμογής που έχουν τεθεί. Για παράδειγμα, αν υπάρχει μία εικόνα στη μελέτη 51

52 περίπτωσης, τότε η εικόνα αυτή θα πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές μέσου, προτύπων και μορφοτύπων και οδηγιών/κανόνων «καλής» εκπαιδευτικής εφαρμογής που ισχύουν για την εικόνα. Τέλος, αναφορικά με το στυλ συγγραφής της μελέτης περίπτωσης, θα πρέπει να ισχύουν οι εξής προδιαγραφές: Όπου είναι εφικτό, θα πρέπει να χρησιμοποιείται αόριστος χρόνος. Η γλώσσα θα πρέπει να είναι ουδέτερη, να μην παραπέμπει στο φύλο των εμπλεκομένων που μιλάνε ή στους οποίους γίνεται αναφορά, εκτός αν δεν γίνεται αλλιώς ή αν επιβάλλεται από την ίδια τη μελέτη περίπτωσης. Θα πρέπει να προτιμάται η χρήση ρημάτων στο τρίτο πληθυντικό πρόσωπο και να αποφεύγεται η χρήση ρημάτων στο πρώτο ενικό ή πληθυντικό πρόσωπο. Όταν γίνεται αναφορά σε πρόσωπα, θα πρέπει να αποφεύγεται η χρήση των μικρών τους ονομάτων. Θα πρέπει να αποφεύγεται η χρήση κεφαλαίων γραμμάτων, όταν γίνεται παράθεση των τίτλων ή των θέσεων των πρωταγωνιστών της μελέτης. Οι αναφορές των απόψεων, των εκτιμήσεων, των ερμηνειών ή θεωριών έτσι όπως τις είπαν ή έγραψαν άλλοι εκτός του συγγραφέα της μελέτης περίπτωσης ή ελήφθησαν από τη βιβλιογραφία, θα πρέπει να βρίσκονται εντός εισαγωγικών, ώστε να μην συγχέονται με τα όσα εκφράζει ο συγγραφέας της μελέτης περίπτωσης, ενώ θα πρέπει να φαίνεται η πηγή τους μέσω κατάλληλης αναφοράς ή παραπομπής. Οι αναφορές και οι παραπομπές θα πρέπει να ακολουθούν το σύστημα APA. Η γλώσσα θα πρέπει να είναι απλή και κατανοητή και οι φράσεις, οι παράγραφοι και τα τμήματα να έχουν λογικό μήκος, ώστε η μελέτη περίπτωσης να διαβάζεται εύκολα χωρίς να κουράζει. Η χρήση βοηθητικών πινάκων, εικόνων, γραφημάτων και γενικότερα άλλου ψηφιακού περιεχομένου θα πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να συμβάλλουν στην κατανόηση του κειμένου. 52

53 Οι μεγάλοι και δυσνόητοι πίνακες θα πρέπει να εντάσσονται σε παραρτήματα. Οι πίνακες, τα σχήματα, γραφήματα και γενικότερα το ψηφιακό περιεχόμενο που χρησιμοποιείται υποστηρικτικά για τη μελέτη περίπτωσης, θα πρέπει να φέρουν αρίθμηση, να έχουν σαφείς και περιεκτικούς τίτλους και να αναφέρεται η πηγή τους. Η παράθεσή τους θα πρέπει να γίνεται αμέσως μετά την αναφορά τους στο κείμενο. Η έκταση (μέγεθος) της μελέτης περίπτωσης δεν θα πρέπει να είναι μικρότερη από 10 σελίδες, εκτός ειδικών περιπτώσεων, ενώ δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 50 σελίδες. Ένα μέσο μέγεθος σελίδων θεωρείται ιδανικό για να μπορεί να μελετηθεί εύκολα από έναν εκπαιδευόμενο. 53

54 14 Ενδεικτική βιβλιογραφία Ξενόγλωσση Adaptable Process Model (2011). Retrieved 2o March 2011 from R.S.Pressman & Associates, Inc. Camel Case ( 2001, October 1). Retrieved 20 March 2011 from Wikipedia Davis, S., (1996). Learn Java Now. Microsoft Press. USA. Davis. Α., (1993). Software Requirements: Οbjects, Functions and States. Prentice Hall Press. Upper Saddle River. N.J., USA. McGraw, K., (1992). Designing and Evaluating User Interfaces for Knowledge based Systems. Ellis Horwood Limited. West Sussex, England. Neale, P., Thapa, S. & Boyce, C. (2006). Preparing a Case Study: A Guide for Designing and Conducting a Case Study for Evaluation Input. Wattertown, Massachusetts: Pathfinder Nielsen, J., (1993). Usability engineering. Academic Press. San Diego, USA. Nielsen, J., (1999). User Interface Directions for the web. Communications of the ACM, vol 42 (1), Shneiderman, B., (1992). Designing the User Interface Strategies for Effective Human-Computer Interaction. Addison-Wesley Publishing. New York, USA. Stake, R. E. (1995). The Art of Case Study Research. Thousands Oaks: Sage Publications. Yin, R. K. (2003). Case Study Research: Design and Methods. London: Sage Publications. Ελληνόγλωσση Αβούρης, Ν., (2000). Εισαγωγή στην Επικοινωνία Ανθρώπου-Υπολογιστή. Aθήνα. Εκδόσεις Δίαυλος. Βεσκούκης, Β, (2000). Τεχνολογία Λογισμικού Ι. Πάτρα: ΕΑΠ. 54

55 Κόκκος, Α., Λιοναράκης, Α., Ματραλής, Χ., Παναγιωτακόπουλος, Χ., (1998). Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση Το Εκπαιδευτικό Υλικό και οι Νέες Τεχνολογίες - Τόμος Γ. Πάτρα: ΕΑΠ. Παναγιωτακόπουλος, Χ., Πιερρακέας, Χ., Πιντέλας, Π., (2003). Το Εκπαιδευτικό Λογισμικό και η Αξιολόγησή του. Αθήνα: Μεταίχμιο. Πιερρακέας, Χ., Αμπατζόγλου, Π., Μητρόπουλος, Κ., (2007). Τεχνικές Προδιαγραφές και Παραδοτέα Επιστημόνων Δημιουργών Αυτεπιστασίας και Ανάθεσης ΕΔΥ Μορφής Υπερκειμένου. Πάτρα. : ΕΑΠ. Πολίτης, Π., (1994). Υπερκείμενα, Υπερμέσα και Πολυμέσα. Αθήνα: Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών. Πομπόρτσης, Α., Γκουζκούνη, Α., Γραικός, Χ., Δασκόπουλος, Δ., Δημητριάδης, Σ., Καρούλης, Α., Μήλιου, Α., Πολίτης, Δ., (1996). Multimedia στη Θεωρία και στην Πράξη, από την Ομάδα του Εργαστηρίου Πολυμέσων, Τμήματος Πληροφορικής. ΑΠΘ. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Τζιόλα. Χασσίδ, Ι., Καζάκος, Ι., (2004). Οδηγός σύνταξης μελετών περιπτώσεων Πρόγραμμα Εψιλον (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ). Πειραιάς: Πανεπιστήμιο Πειραιώς,. 55

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας Επιστημονικές και Τεχνικές Προδιαγραφές Εκπαιδευτικού Υλικού ΒΙΝΤΕΟΔΙΑΛΕΞΗ ΠΑΤΡΑ, 1 Φεβρουαρίου 2012 Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας Επιστημονικές και Τεχνικές Προδιαγραφές Εκπαιδευτικού Υλικού ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΠΑΤΡΑ, 1 Φεβρουαρίου 2012 Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Παιδαγωγικές & τεχνικές προδιαγραφές εκπαιδευτικού υλικού- Πείραμα / Προσομοίωση

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Παιδαγωγικές & τεχνικές προδιαγραφές εκπαιδευτικού υλικού- Πείραμα / Προσομοίωση Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Παιδαγωγικές & τεχνικές προδιαγραφές εκπαιδευτικού υλικού- Πείραμα / Προσομοίωση ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ Συγγραφή Αδαμαντία Σπανακά Βασίλειος Τσάπαλος Επιμέλεια Έκδοσης Γεώργιος Βορβυλάς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας Επιστημονικές και Τεχνικές Προδιαγραφές Εκπαιδευτικού Υλικού ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΑΤΡΑ, 1 Φεβρουαρίου 2012 Έκδοση 1.0

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Επιστημονικές & τεχνικές προδιαγραφές Εκπαιδευτικού Υλικού Δοκίμιο / Κείμενο

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Επιστημονικές & τεχνικές προδιαγραφές Εκπαιδευτικού Υλικού Δοκίμιο / Κείμενο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Επιστημονικές & τεχνικές προδιαγραφές Εκπαιδευτικού Υλικού Δοκίμιο / Κείμενο ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ Συγγραφή Βασίλειος Τσάπαλος Επιμέλεια Έκδοσης Γεώργιος Βορβυλάς Όλγα Φράγκου Καλλιτεχνική

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Παιδαγωγικέςκαι τεχνικές προδιαγραφές εκπαιδευτικού υλικού- Μαθησιακό Παίγνιο

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Παιδαγωγικέςκαι τεχνικές προδιαγραφές εκπαιδευτικού υλικού- Μαθησιακό Παίγνιο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Παιδαγωγικέςκαι τεχνικές προδιαγραφές εκπαιδευτικού υλικού- Μαθησιακό Παίγνιο ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ Συγγραφή Αδαμαντία Σπανακά Βασίλειος Τσάπαλος Επιμέλεια Έκδοσης Γεώργιος Βορβυλάς

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Παιδαγωγικές & τεχνικές προδιαγραφές εκπαιδευτικού υλικού- Διαδραστικό Λογισμικό

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Παιδαγωγικές & τεχνικές προδιαγραφές εκπαιδευτικού υλικού- Διαδραστικό Λογισμικό Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Παιδαγωγικές & τεχνικές προδιαγραφές εκπαιδευτικού υλικού- Διαδραστικό Λογισμικό ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ Συγγραφή Αδαμαντία Σπανακά Βασίλειος Τσάπαλος Επιμέλεια Έκδοσης Γεώργιος Βορβυλάς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας Επιστημονικές και Τεχνικές Προδιαγραφές Εκπαιδευτικού Υλικού ΠΕΙΡΑΜΑ/ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΠΑΤΡΑ, 1 Φεβρουαρίου 2012 Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας Επιστημονικές και Τεχνικές Προδιαγραφές Εκπαιδευτικού Υλικού ΔΟΚΙΜΙΟ ΠΑΤΡΑ, 1 Φεβρουαρίου 2012 Έκδοση 1.0 2

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Παιδαγωγικές & τεχνικές προδιαγραφές εκπαιδευτικού υλικού- Άσκηση Λογισμικού

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Παιδαγωγικές & τεχνικές προδιαγραφές εκπαιδευτικού υλικού- Άσκηση Λογισμικού Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Παιδαγωγικές & τεχνικές προδιαγραφές εκπαιδευτικού υλικού- Άσκηση Λογισμικού ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ Συγγραφή Αδαμαντία Σπανακά Βασίλειος Τσάπαλος Επιμέλεια Έκδοσης Γεώργιος Βορβυλάς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας Επιστημονικές και Τεχνικές Προδιαγραφές Εκπαιδευτικού Υλικού ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ ΠΑΤΡΑ, 1 Φεβρουαρίου 2012 Έκδοση 1.0

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας Επιστημονικές και Τεχνικές Προδιαγραφές Εκπαιδευτικού Υλικού ΑΣΚΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΑΤΡΑ, 1 Φεβρουαρίου 2012 Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας Επιστημονικές και Τεχνικές Προδιαγραφές Εκπαιδευτικού Υλικού ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ΕΠΕ) ΠΑΤΡΑ, 1 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας Επιστημονικές και Τεχνικές Προδιαγραφές Εκπαιδευτικού Υλικού ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΠΑΙΓΝΙΟ ΠΑΤΡΑ, 1 Φεβρουαρίου 2012 Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας Επιστημονικές και Τεχνικές Προδιαγραφές Εκπαιδευτικού Υλικού ANIMATION ΠΑΤΡΑ, 1 Φεβρουαρίου 2012 Έκδοση 1.0

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας Επιστημονικές και Τεχνικές Προδιαγραφές Εκπαιδευτικού Υλικού WIKI ΠΑΤΡΑ, 1 Φεβρουαρίου 2012 Έκδοση 1.0 2 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας Επιστημονικές και Τεχνικές Προδιαγραφές Εκπαιδευτικού Υλικού ΥΠΕΡΜΕΣΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΑΤΡΑ, 1 Φεβρουαρίου 2012 Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας Επιστημονικές και Τεχνικές Προδιαγραφές Εκπαιδευτικού Υλικού ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΑΤΡΑ, 1 Φεβρουαρίου 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας Επιστημονικές και Τεχνικές Προδιαγραφές Εκπαιδευτικού Υλικού ΥΠΕΡΜΕΣΟ ΠΑΤΡΑ, 1 Φεβρουαρίου 2012 Έκδοση 1.0 2

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Παιδαγωγικές και τεχνικές προδιαγραφές εκπαιδευτικού υλικού- Wiki

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Παιδαγωγικές και τεχνικές προδιαγραφές εκπαιδευτικού υλικού- Wiki Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Παιδαγωγικές και τεχνικές προδιαγραφές εκπαιδευτικού υλικού- Wiki ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ Συγγραφή Αδαμαντία Σπανακά Βασίλειος Τσάπαλος Επιμέλεια Έκδοσης Γεώργιος Βορβυλάς Όλγα Φράγκου

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Επιστημονικές & τεχνικές προδιαγραφές εκπαιδευτικού υλικού - Υπερμεσική Εφαρμογή

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Επιστημονικές & τεχνικές προδιαγραφές εκπαιδευτικού υλικού - Υπερμεσική Εφαρμογή Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Επιστημονικές & τεχνικές προδιαγραφές εκπαιδευτικού υλικού - Υπερμεσική Εφαρμογή ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ Συγγραφή Βασίλειος Τσάπαλος Επιμέλεια Έκδοσης Γεώργιος Βορβυλάς Όλγα Φράγκου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας Επιστημονικές και Τεχνικές Προδιαγραφές Εκπαιδευτικού Υλικού ΥΠΕΡΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΤΡΑ, 1 Φεβρουαρίου 2012 Έκδοση 1.0

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας Επιστημονικές και Τεχνικές Προδιαγραφές Εκπαιδευτικού Υλικού ΒΙΝΤΕΟ ΠΑΤΡΑ, 1 Φεβρουαρίου 2012 Έκδοση 1.0 2 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Παιδαγωγικές & τεχνικές προδιαγραφές εκπαιδευτικού υλικού- Γλωσσάριο

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Παιδαγωγικές & τεχνικές προδιαγραφές εκπαιδευτικού υλικού- Γλωσσάριο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Παιδαγωγικές & τεχνικές προδιαγραφές εκπαιδευτικού υλικού- 1 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ Συγγραφή Όλγα Φράγκου Βασίλειος Τσάπαλος Επιμέλεια Έκδοσης Γεώργιος Βορβυλάς Καλλιτεχνική Επιμέλεια

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Παιδαγωγικές & τεχνικές προδιαγραφές εκπαιδευτικού υλικού - Υπερκείμενο / Υπερμέσο

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Παιδαγωγικές & τεχνικές προδιαγραφές εκπαιδευτικού υλικού - Υπερκείμενο / Υπερμέσο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Παιδαγωγικές & τεχνικές προδιαγραφές εκπαιδευτικού υλικού - Υπερκείμενο / Υπερμέσο ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ Συγγραφή Αδαμαντία Σπανακά Βασίλειος Τσάπαλος Επιμέλεια Έκδοσης Γεώργιος Βορβυλάς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας Επιστημονικές και Τεχνικές Προδιαγραφές Εκπαιδευτικού Υλικού ΕΙΚΟΝΑ ΠΑΤΡΑ, 1 Φεβρουαρίου 2012 Έκδοση 1.0 2 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οι Διπλωματικές Εργασίες, θα πρέπει να παραδίδονται ακολουθώντας τις παρακάτω προδιαγραφές.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οι Διπλωματικές Εργασίες, θα πρέπει να παραδίδονται ακολουθώντας τις παρακάτω προδιαγραφές. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού & Εξ @ποστάσεως Βιβλιοθήκη Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας (Ε.Ε.Υ.Ε.Μ.) και Κέντρο Πληροφόρησης Πατρών Κλάους 278 Πατρών - Κλάους

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιοποίηση και Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας

Ψηφιοποίηση και Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Ψηφιοποίηση και Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας Ενότητα 7: Πρότυπα Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού & Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας (Ε.Ε.Υ.Ε.Μ.) Πατρών Κλάους 279, 263 35 ΠΑΤΡΑ Τομέας Εκπαιδευτικού Υλικού και Περιεχομένου του ΕΕΥΕΜ 2610-642730,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας Λοιπές Προδιαγραφές Ανάπτυξης ΠΑΤΡΑ, 1 Φεβρουαρίου 2012 Έκδοση 1.0 2 Περιεχόμενα 1 ΟΡΙΣΜΟΙ... 5 2 ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ...

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Παιδαγωγικές & τεχνικές προδιαγραφές εκπαιδευτικού υλικού - Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Παιδαγωγικές & τεχνικές προδιαγραφές εκπαιδευτικού υλικού - Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Παιδαγωγικές & τεχνικές προδιαγραφές εκπαιδευτικού υλικού - Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ Συγγραφή Αδαμαντία Σπανακά Βασίλειος Τσάπαλος Επιμέλεια Έκδοσης Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

Δικτυακοί τόποι. Η σχεδίαση ενός δικτυακού τόπου. Δρ. Ματθαίος Α. Πατρινόπουλος

Δικτυακοί τόποι. Η σχεδίαση ενός δικτυακού τόπου. Δρ. Ματθαίος Α. Πατρινόπουλος Δικτυακοί τόποι Η σχεδίαση ενός δικτυακού τόπου Δρ. Ματθαίος Α. Πατρινόπουλος Πώς χρησιμοποιούμε το διαδίκτυο; ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. 2 Από το www.smartinsights.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας Επιστημονικές και Τεχνικές Προδιαγραφές Εκπαιδευτικού Υλικού ΣΕΝΑΡΙΟ / ΟΔΗΓΙΕΣ / ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΠΑΤΡΑ, 1 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικές Εφαρμογές Η/Υ (Θεωρία) 21/03/2017. Διδάσκουσα: Αδαμαντία Κ. Σπανακά

Παιδαγωγικές Εφαρμογές Η/Υ (Θεωρία) 21/03/2017. Διδάσκουσα: Αδαμαντία Κ. Σπανακά Παιδαγωγικές Εφαρμογές Η/Υ (Θεωρία) 21/03/2017 Διδάσκουσα: Αδαμαντία Κ. Σπανακά (madspa@otenet.gr) ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ MOOC Μαζικό: παρέχεται η δυνατότητα εγγραφής μεγάλου αριθμού φοιτητών από

Διαβάστε περισσότερα

7 ο ΓΕΛ ΠΕΙΡΑΙΑ Σχολικό έτος ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (PROJECT) ΤΑΞΗ: A Α Τετράμηνο

7 ο ΓΕΛ ΠΕΙΡΑΙΑ Σχολικό έτος ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (PROJECT) ΤΑΞΗ: A Α Τετράμηνο Α.ΒΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡΧΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ 1. Επιλογή του θέματος ερευνητικής εργασίας. 2. Καθορισμός του σκοπού και των στόχων της ερευνητικής εργασίας. 3. Επιμερισμός του θέματος σε υποθέματα, (τομείς) πάνω στους

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Παιδαγωγικές και τεχνικές προδιαγραφές εκπαιδευτικού υλικού - Βίντεο

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Παιδαγωγικές και τεχνικές προδιαγραφές εκπαιδευτικού υλικού - Βίντεο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Παιδαγωγικές και τεχνικές προδιαγραφές εκπαιδευτικού υλικού - ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ Συγγραφή Αδαμαντία Σπανακά Βασίλειος Τσάπαλος Επιμέλεια Έκδοσης Γεώργιος Βορβυλάς Όλγα Φράγκου Καλλιτεχνική

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές που συνδυάζουν ταυτόχρονα πολλαπλά μέσα : Κί Κείμενο, Εικόνα, Ήχος, Video, Animation. Στα υπερμέσα η πρόσπέλαση της πληροφορίας γίνεται

Εφαρμογές που συνδυάζουν ταυτόχρονα πολλαπλά μέσα : Κί Κείμενο, Εικόνα, Ήχος, Video, Animation. Στα υπερμέσα η πρόσπέλαση της πληροφορίας γίνεται Τι είναι Πολυμέσα και τι Υπερμέσα Εφαρμογές που συνδυάζουν ταυτόχρονα πολλαπλά μέσα : Κί Κείμενο, Εικόνα, Ήχος, Video, Animation Στα πολυμέσα η προσπέλαση της πληροφορίας γίνεται με γραμμικό τρόπο (προκαθορισμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Κύκλος Ζωής Εφαρμογών ΕΝΟΤΗΤΑ 2. Εφαρμογές Πληροφορικής. Διδακτικές ενότητες 5.1 Πρόβλημα και υπολογιστής 5.2 Ανάπτυξη εφαρμογών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Κύκλος Ζωής Εφαρμογών ΕΝΟΤΗΤΑ 2. Εφαρμογές Πληροφορικής. Διδακτικές ενότητες 5.1 Πρόβλημα και υπολογιστής 5.2 Ανάπτυξη εφαρμογών 44 Διδακτικές ενότητες 5.1 Πρόβλημα και υπολογιστής 5.2 Ανάπτυξη εφαρμογών Διδακτικοί στόχοι Σκοπός του κεφαλαίου είναι οι μαθητές να κατανοήσουν τα βήματα που ακολουθούνται κατά την ανάπτυξη μιας εφαρμογής.

Διαβάστε περισσότερα

Είδος σήματος Ορισμός Τρόπος απεικόνισης Λεκτικό σήμα Σήμα που συνίσταται αποκλειστικά Για την αναπαράσταση του σήματος

Είδος σήματος Ορισμός Τρόπος απεικόνισης Λεκτικό σήμα Σήμα που συνίσταται αποκλειστικά Για την αναπαράσταση του σήματος 4. Προσέγγιση 4.1. Ορισμοί και τρόποι αναπαράστασης των διαφόρων ειδών σημάτων Στον πίνακα που ακολουθεί συνοψίζονται οι ορισμοί και οι τρόποι αναπαράστασης για καθένα από τα διάφορα είδη σημάτων σημείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ & ΣΧΗΜΑ ΜΕΤΑ- Ε ΟΜΕΝΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Οι ιπλωµατικές Εργασίες, θα πρέπει να παραδίδονται ακολουθώντας τις αναφερόµενες προδιαγραφές και να συνοδεύονται από συγκεκριµένα µετα-δεδοµένα.

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις- Απαντήσεις Πολυμέσα Απο το Βιβλίο Εφαρμογές Η/Υ Α,Β,Γ Λυκείου

Ερωτήσεις- Απαντήσεις Πολυμέσα Απο το Βιβλίο Εφαρμογές Η/Υ Α,Β,Γ Λυκείου Ερωτήσεις- Απαντήσεις Πολυμέσα Απο το Βιβλίο Εφαρμογές Η/Υ Α,Β,Γ Λυκείου 1. Τι ονομάζουμε κόμβο και τι σύνδεσμο σε μια μη γραμμικά διαρθρωμένη ύλη; Με την έννοια σύνδεσμος (link) σε μια μη γραμμικά διαρθρωμένη

Διαβάστε περισσότερα

Σωτηρίου Σοφία. Εκπαιδευτικός ΠΕ0401, Πειραματικό Γενικό Λύκειο Μυτιλήνης

Σωτηρίου Σοφία. Εκπαιδευτικός ΠΕ0401, Πειραματικό Γενικό Λύκειο Μυτιλήνης «Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στη Διδακτική Πράξη» «Ανάκλαση-Διάθλαση, Ηλεκτρομαγνητική επαγωγή, Κίνηση-Ταχύτητα: τρία υποδειγματικά ψηφιακά διδακτικά σενάρια για τη Φυσική Γενικού Λυκείου στην πλατφόρμα "Αίσωπος"»

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Υλικό & Συστήματα Υποστήριξης της Εκπαίδευσης του ΕΑΠ. Βασίλειος Βερύκιος Αν. Καθηγητής ΕΑΠ Διευθυντής ΕΕΥΕΜ

Εκπαιδευτικό Υλικό & Συστήματα Υποστήριξης της Εκπαίδευσης του ΕΑΠ. Βασίλειος Βερύκιος Αν. Καθηγητής ΕΑΠ Διευθυντής ΕΕΥΕΜ Εκπαιδευτικό Υλικό & Συστήματα Υποστήριξης της Εκπαίδευσης του ΕΑΠ Βασίλειος Βερύκιος Αν. Καθηγητής ΕΑΠ Διευθυντής ΕΕΥΕΜ Εκπαιδευτικό Υλικό στο ΕΑΠ Αναπτύσσεται για τους φοιτητές του ΕΑΠ (ενήλικες, μαθαίνουν

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία Ανάπτυξης Εφαρμογών Internet I

Εργαλεία Ανάπτυξης Εφαρμογών Internet I Εργαλεία Ανάπτυξης Εφαρμογών Internet I 1: Εισαγωγή στον Παγκόσμιο Ιστό Σταύρος Καμμάς Δομή μαθήματος 1. Εισαγωγή στον Παγκόσμιο Ιστό (www, υπερκείμενο, υπερσύνδεσμοι, υπερμέσα, πολυμέσα, πλοηγοί, παραδείγματα)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ Π ΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ Π ΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ Π ΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ Π ΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ Π ΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ Π ΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Κ Υ Κ Λ Ο Υ Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η Σ Κ Α Ι Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω Ν Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΜΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΜΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΜΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ Εργασία στην Ενότητα Πληροφορική-Πολυμέσα του ΜΠΣ «Γραφικές Τέχνες Πολυμέσα» του ΕΑΠ Μ. Μαργαριτόπουλος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Σκοπός παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Τεχνολογίες και Καλλιτεχνική Δημιουργία

Νέες Τεχνολογίες και Καλλιτεχνική Δημιουργία Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Νέες Τεχνολογίες και Καλλιτεχνική Δημιουργία Ενότητα # 11: Φωτοϊστορίες με το PhotoStory3 Θαρρενός Μπράτιτσης Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Επιστημονικές & τεχνικές προδιαγραφές εκπαιδευτικού υλικού- Ήχος

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Επιστημονικές & τεχνικές προδιαγραφές εκπαιδευτικού υλικού- Ήχος Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Επιστημονικές & τεχνικές προδιαγραφές εκπαιδευτικού υλικού- ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ Συγγραφή Βασίλειος Τσάπαλος Επιμέλεια Έκδοσης Γεώργιος Βορβυλάς Όλγα Φράγκου Καλλιτεχνική Επιμέλεια

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες ΣΧΟΛΕΙΟ Η εκπαιδευτική πρακτική αφορούσε τη διδασκαλία των μεταβλητών στον προγραμματισμό και εφαρμόστηκε σε μαθητές της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ του τομέα Πληροφορικής στα πλαίσια του μαθήματος του Δομημένου

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ-ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ-ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ-ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ ΟΥΣΑ: ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ:. Σας παρακαλούμε, απαντώντας στα δύο ερωτηματολόγια που ακολουθούν,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΛΥΜΕΣΑ- ΔΙΚΤΥΑ ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΛΥΜΕΣΑ- ΔΙΚΤΥΑ ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΛΥΜΕΣΑ- ΔΙΚΤΥΑ ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Μάρτιος 1998 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το

Διαβάστε περισσότερα

3 βήματα για την ένταξη των ΤΠΕ: 1. Εμπλουτισμός 2. Δραστηριότητα 3. Σενάριο Πέτρος Κλιάπης-Όλγα Κασσώτη Επιμόρφωση εκπαιδευτικών

3 βήματα για την ένταξη των ΤΠΕ: 1. Εμπλουτισμός 2. Δραστηριότητα 3. Σενάριο Πέτρος Κλιάπης-Όλγα Κασσώτη Επιμόρφωση εκπαιδευτικών 3 βήματα για την ένταξη των ΤΠΕ: 1. Εμπλουτισμός 2. Δραστηριότητα 3. Σενάριο Πέτρος Κλιάπης-Όλγα Κασσώτη Επιμόρφωση εκπαιδευτικών Παρουσίαση βασισμένη στο κείμενο: «Προδιαγραφές ψηφιακής διαμόρφωσης των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ-ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ-ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ-ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ ΟΥΣΑ: ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ:. Σας παρακαλούμε, απαντώντας στα δύο ερωτηματολόγια που ακολουθούν,

Διαβάστε περισσότερα

Σχολιάστε αν τα εκπαιδευτικά αντικείμενα (όπως: φύλλα διδασκαλίας, εργασίας. και αξιολόγησης μαθητών και υποστηρικτικό υλικό) καλύπτουν τους

Σχολιάστε αν τα εκπαιδευτικά αντικείμενα (όπως: φύλλα διδασκαλίας, εργασίας. και αξιολόγησης μαθητών και υποστηρικτικό υλικό) καλύπτουν τους 1 Αξιολόγηση Web2 για Επικοινωνία Άννα Χουντάλα ΑΜ 11Μ13 1ο Κριτήριο Αξιολόγησης Σχολιάστε αν τα εκπαιδευτικά αντικείμενα (όπως: φύλλα διδασκαλίας, εργασίας και αξιολόγησης μαθητών και υποστηρικτικό υλικό)

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου

Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Νίκος Μιχαηλίδης, Πληροφορικός ΠΕ19 ΣΧΟΛΕΙΟ 2 ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, 24 Φεβρουαρίου 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάζοντας Εφαρμογές για το Διαδίκτυο

Σχεδιάζοντας Εφαρμογές για το Διαδίκτυο FrontPage 2003 Πρακτικός Οδηγός Χρήσης Το FrontPage είναι ένα πρόγραμμα δημιουργίας ιστοσελίδων και δικτυακών τόπων που επιτρέπει το σχεδιασμό ιστοσελίδων μέσα από γραφικό περιβάλλον αλλά και την ταυτόχρονη

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Πληροφορικής

Εφαρμογές Πληροφορικής Εφαρμογές Πληροφορικής Κεφάλαιο 11 Πολυμέσα ΜΕΡΟΣ Α 1. Υπερκείμενο Ποιός είναι ο κόμβος, ποιός ο σύνδεσμος και ποιά η θερμή λέξη; 1 2. Υπερμέσα Χαρακτηριστικά Κόμβος (Node) Αποτελεί τη βάση πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιότητες και Τεχνικές Σύνταξης Επιστημονικού Κειμένου Σχολιασμός ερευνητικής πρότασης

Ιδιότητες και Τεχνικές Σύνταξης Επιστημονικού Κειμένου Σχολιασμός ερευνητικής πρότασης Ιδιότητες και Τεχνικές Σύνταξης Επιστημονικού Κειμένου Σχολιασμός ερευνητικής πρότασης Αναστασία Χριστοδούλου, Dr. Γεώργιος Δαμασκηνίδης Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας & Φιλολογίας Θεσσαλονίκη, 2015 Ιδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφή ερευνητικής πρότασης

Συγγραφή ερευνητικής πρότασης Συγγραφή ερευνητικής πρότασης 1 o o o o Η ερευνητική πρόταση είναι ένα ιδιαίτερα σημαντικό τμήμα της έρευνας. Η διατύπωσή της θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεγμένη, περιεκτική και βασισμένη στην ανασκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι τα πολυμέσα;

Τι είναι τα πολυμέσα; ΕΝΟΤΗΤΑ Κεφάλαιο 3: Πολυμέσα Α τάξη Λέξεις Κλειδιά: Ανάλυση εικόνας, αναλογικό σήμα, αλληλεπιδραστικότητα (interactivity), βάθος χρώματος, δειγματοληψία, εικονοστοιχείο (pixel), Πολυμέσα (Multimedia),

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΕΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Η ΣΕΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Η ΣΕΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Βέλτιστο Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Γεωγραφία (ΠΕ) Δημιουργός: ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΚΑΛΙΤΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Σημείωση Το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΙΣΧΥΟΥΝ ΤΟ ΔΕΠΠΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία προσβάσιμων παρουσιάσεων με χρήση MS-PowerPoint 2010

Δημιουργία προσβάσιμων παρουσιάσεων με χρήση MS-PowerPoint 2010 Δημιουργία προσβάσιμων παρουσιάσεων με χρήση MS-PowerPoint 2010 Άδειες χρήσης Το παρόν υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Ανοικτά Ψηφιακά Μαθήματα 2 Περιεχόμενα Εισαγωγή Προσβάσιμες παρουσιάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Τεχνολογίες και Καλλιτεχνική Δημιουργία

Νέες Τεχνολογίες και Καλλιτεχνική Δημιουργία Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Νέες Τεχνολογίες και Καλλιτεχνική Δημιουργία Ενότητα # 3: Gimp βασικές λειτουργίες Θαρρενός Μπράτιτσης Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ/-ΩΝ ΠΕ17.01

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ/-ΩΝ ΠΕ17.01 - ΖΩΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ/-ΩΝ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Νικόλ Βρυσούλη ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕ17.01 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1.1 ΤΙΤΛΟΣ «Τα Κτήρια της περιοχής μας μέσα από

Διαβάστε περισσότερα

Νοσηλευτική Σεμινάρια

Νοσηλευτική Σεμινάρια Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Νοσηλευτική Σεμινάρια Ενότητα 9: Τρόποι Παρουσίασης μιας Αναρτημένης Ανακοίνωσης σε ένα επιστημονικό Συνέδριο Μαίρη Γκούβα 1 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή ανακοίνωση σχετικά με την αναπαράσταση νέων ειδών σημάτων

Κοινή ανακοίνωση σχετικά με την αναπαράσταση νέων ειδών σημάτων Κοινή ανακοίνωση σχετικά με την αναπαράσταση νέων ειδών σημάτων 1 Κοινή ανακοίνωση σχετικά με την αναπαράσταση νέων ειδών σημάτων 1. Εισαγωγή Η οδηγία (ΕΕ) 2015/2436 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Πίνακας Μαθησιακών Αποτελεσμάτων Πίνακας Μαθησιακών Αποτελεσμάτων Τα Μαθησιακά Αποτελέσματα στον παρακάτω πίνακα έχουν σχηματιστεί με βάση τα συμπεράσματα στη Διεθνική Αναφορά Έρευνας Ο1 που περιέχει τα ευρήματα της έρευνας που διεξήχθη

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14. ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η

Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14. ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14 ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εργασία στο Μαθήμα Σχεδίαση Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές)

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Ενδεικτικές τεχνικές διδασκαλίας: 1. Εισήγηση ή διάλεξη ή Μονολογική Παρουσίαση 2. Συζήτηση ή διάλογος 3. Ερωταποκρίσεις 4. Χιονοστιβάδα 5. Καταιγισμός Ιδεών 6. Επίδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρίες Μάθησης και Εκπαιδευτικό Λογισμικό

Θεωρίες Μάθησης και Εκπαιδευτικό Λογισμικό ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Θεωρίες Μάθησης και Εκπαιδευτικό Λογισμικό Ενότητα 2: Βασικές Έννοιες & Ορισμοί (Μέρος Β) Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος... 7 ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Πρόλογος... 7 ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος... 7 ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Α Δομή και λειτουργία προσωπικού υπολογιστή...11 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Β Δομή και χρήση λειτουργικών συστημάτων DOS, UNIX και λειτουργικού

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις τεχνολογίες μετάδοσης

Εισαγωγή στις τεχνολογίες μετάδοσης Εισαγωγή στις τεχνολογίες μετάδοσης Σημείωμα Αδειοδότησης Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Copyright

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση διαδραστικών συστημάτων διδασκαλίας (διαδραστικών πινάκων) στην τάξη

Αξιοποίηση διαδραστικών συστημάτων διδασκαλίας (διαδραστικών πινάκων) στην τάξη Αξιοποίηση διαδραστικών συστημάτων διδασκαλίας (διαδραστικών πινάκων) στην τάξη Θεόδωρος Αρχοντίδης Δάσκαλος Επιμορφωτική ημερίδα Σχολικού Συμβούλου 35 ης Περιφέρειας Δ.Ε. Αττικής Νεστόρειο Δ.Σ. Ιλίου

Διαβάστε περισσότερα

... Τεχνολογία Επικοινωνιών Τεχνολογικής Κατεύθυνσης

... Τεχνολογία Επικοινωνιών Τεχνολογικής Κατεύθυνσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας:

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό πολυμεσικό σύστημα διδασκαλίας των μαθηματικών (Εφαρμογή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση)

Εκπαιδευτικό πολυμεσικό σύστημα διδασκαλίας των μαθηματικών (Εφαρμογή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση) Εκπαιδευτικό πολυμεσικό σύστημα διδασκαλίας των μαθηματικών (Εφαρμογή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση) Γ. Γρηγορίου, Γ. Πλευρίτης Περίληψη Η έρευνα μας βρίσκεται στα πρώτα στάδια ανάπτυξης της. Αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση διαδραστικών συστημάτων διδασκαλίας (διαδραστικών πινάκων) στην τάξη

Αξιοποίηση διαδραστικών συστημάτων διδασκαλίας (διαδραστικών πινάκων) στην τάξη Αξιοποίηση διαδραστικών συστημάτων διδασκαλίας (διαδραστικών πινάκων) στην τάξη Θεόδωρος Αρχοντίδης Δάσκαλος Επιμορφωτική ημερίδα Σχολικού Συμβούλου 35 ης Περιφέρειας Δ.Ε. Αττικής 7 ο Δημοτικό Σχολείο

Διαβάστε περισσότερα

ημιουργία Παρουσιάσεων με τη βοήθεια του PowerPoint

ημιουργία Παρουσιάσεων με τη βοήθεια του PowerPoint TEXNOΛΟΓΙΚΟ EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Τομέας Αρχιτεκτονικής Η/Υ & Βιομηχανικών Εφαρμογών Μάθημα: «EIΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ»

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστικοί στόχοι: Μετά το τέλος της πρακτικής, οι μαθητές πρέπει να μπορούν να:

Γνωστικοί στόχοι: Μετά το τέλος της πρακτικής, οι μαθητές πρέπει να μπορούν να: ΣΧΟΛΕΙΟ Με αφόρμηση τα ενημερωτικά σποτ του ιστότοπου http://www.saferinternet.gr οι μαθητές εντοπίζουν αρχικά τα κυριότερα προβλήματα που σχετίζονται με τη μη ορθή χρήση του Διαδικτύου. Στη συνέχεια αφού

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Παιδαγωγικές και τεχνικές προδιαγραφές εκπαιδευτικού υλικού Βιντεοδιάλεξη (Webcast)

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Παιδαγωγικές και τεχνικές προδιαγραφές εκπαιδευτικού υλικού Βιντεοδιάλεξη (Webcast) Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Παιδαγωγικές και τεχνικές προδιαγραφές εκπαιδευτικού υλικού Βιντεοδιάλεξη (Webcast) ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ Συγγραφή Αδαμαντία Σπανακά Βασίλειος Τσάπαλος Επιμέλεια Έκδοσης Γεώργιος Βορβυλάς

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Επικοινωνιών Τεχνολογικής Κατεύθυνσης (Β Ημερησίου και Γ Εσπερινού Γενικού Λυκείου)

Τεχνολογία Επικοινωνιών Τεχνολογικής Κατεύθυνσης (Β Ημερησίου και Γ Εσπερινού Γενικού Λυκείου) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΟ MYPROJECT

ΦΟΡΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΟ MYPROJECT ΦΟΡΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΟ MYPROJECT Σκοπός της αξιολόγησης είναι να αποτιμηθεί ο παιδαγωγικός σχεδιασμός και η ψηφιακή αναπαράσταση της προτεινόμενης συνθετικής

Διαβάστε περισσότερα

Ένα διαδικτυακό εργαλείο δημιουργίας παρουσιάσεων

Ένα διαδικτυακό εργαλείο δημιουργίας παρουσιάσεων Ένα διαδικτυακό εργαλείο δημιουργίας παρουσιάσεων Περιεχόμενα 1. Περιγραφή 2. Οδηγίες χρήσης 2.1 Δημιουργία λογαριασμού 2.2 Περιβάλλον εργασίας 2.3 Βασικές λειτουργίες 2.3.1 Εισαγωγή (Insert) 2.3.2 Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά εργασιών για το τρίµηνο Μάρτιος - Μάϊος 2013

Αναφορά εργασιών για το τρίµηνο Μάρτιος - Μάϊος 2013 Στο πλαίσιο της πράξης «Αναβάθµιση και Εµπλουτισµός των Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστηµίου». Η Πράξη συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Διαβάστε περισσότερα

Τα κύρια χαρακτηριστικά που καθιστούν τον δικτυακό κόµβο «καλή πρακτική», σε σχέση µε τις επιλεγµένες περιοχές είναι:

Τα κύρια χαρακτηριστικά που καθιστούν τον δικτυακό κόµβο «καλή πρακτική», σε σχέση µε τις επιλεγµένες περιοχές είναι: Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Όνοµα κόµβου URL Τοµέας Στοιχεία επικοινωνίας Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης http://www.emst.gr/ Μουσείο protocol@emst.culture.gr Τα κύρια χαρακτηριστικά που καθιστούν

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακές δραστηριότητες με υπολογιστή

Μαθησιακές δραστηριότητες με υπολογιστή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μαθησιακές δραστηριότητες με υπολογιστή Εκπαιδευτικά υπερμεσικά περιβάλλοντα Διδάσκων: Καθηγητής Αναστάσιος Α. Μικρόπουλος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Παιδαγωγικές & τεχνικές προδιαγραφές εκπαιδευτικού υλικού- Εικόνα

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Παιδαγωγικές & τεχνικές προδιαγραφές εκπαιδευτικού υλικού- Εικόνα Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Παιδαγωγικές & τεχνικές προδιαγραφές εκπαιδευτικού υλικού- ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ Συγγραφή Γεώργιος Βορβυλάς Βασίλειος Τσάπαλος Επιμέλεια Έκδοσης Χαρούλα Σερεμετίδη Όλγα Φράγκου Καλλιτεχνική

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητες Γ3.4 - Γ3.5

Ενότητες Γ3.4 - Γ3.5 Ενότητες Γ3.4 - Γ3.5 3.4 Δημιουργία μαθησιακού υλικού πολυμέσων και υπερμέσων 3.5 Συστήματα διαχείρισης μάθησης (CMS, LMS, LCMS): γνωριμία και χρήση Δημιουργία μαθησιακού υλικού πολυμέσων και υπερμέσων

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Προσβασιμότητα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Προσβασιμότητα Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Άννα Κεφάλα 1 Χρηματοδότηση Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων]

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] 1. Είστε ικανοποιημένος/η από το Πρόγραμμα; Μ. Ο. απαντήσεων: 4,7 Ικανοποιήθηκαν σε απόλυτο

Διαβάστε περισσότερα

Ο Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Ο Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Ο Οδηγός γρήγορης εκκίνησης του Microsoft PowerPoint 2013 έχει διαφορετική εμφάνιση από προηγούμενες εκδόσεις. Γι αυτό το λόγο, δημιουργήσαμε αυτόν τον οδηγό για να ελαχιστοποιήσουμε την καμπύλη εκμάθησης.

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Πολιτισμικού Λογισμικού

Τεχνολογία Πολιτισμικού Λογισμικού Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Τεχνολογία Πολιτισμικού Λογισμικού Ενότητα 3: Σύλληψη και ανάλυση απαιτήσεων Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητες Γ3.1 - Γ3.2 - Γ3.3

Ενότητες Γ3.1 - Γ3.2 - Γ3.3 Ενότητες Γ3.1 - Γ3.2 - Γ3.3 3.1 Τo διαδίκτυο ως πηγή πληροφοριών 3.2 Αξιοποίηση- αξιολόγηση ιστοσελίδων, ιστοχώρων και πυλών 3.3 Σχεδίαση μαθημάτων με τη χρήση του διαδικτύου To Διαδίκτυο ως πηγή πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1: Παρουσίαση μαθήματος. Διδάσκων: Βασίλης Κόμης, Καθηγητής

Ενότητα 1: Παρουσίαση μαθήματος. Διδάσκων: Βασίλης Κόμης, Καθηγητής Διδακτική της Πληροφορικής: Ερευνητικές προσεγγίσεις στη μάθηση και τη διδασκαλία Μάθημα επιλογής B εξάμηνο, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

DIP_06 Συμπίεση εικόνας - JPEG. ΤΕΙ Κρήτης

DIP_06 Συμπίεση εικόνας - JPEG. ΤΕΙ Κρήτης DIP_06 Συμπίεση εικόνας - JPEG ΤΕΙ Κρήτης Συμπίεση εικόνας Το μέγεθος μιας εικόνας είναι πολύ μεγάλο π.χ. Εικόνα μεγέθους Α4 δημιουργημένη από ένα σαρωτή με 300 pixels ανά ίντσα και με χρήση του RGB μοντέλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Σχέδιο Πρότασης Πρόσκληση Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα για Φυσικές Επιστήμες Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη σχεδίαση κινούμενων γραφικών

Εισαγωγή στη σχεδίαση κινούμενων γραφικών ΕΣΔ200 Δημιουργία Περιεχομένου ΙI Εισαγωγή στη σχεδίαση κινούμενων γραφικών Νικόλας Τσαπατσούλης Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Επικοινωνίας & Σπουδών Διαδικτύου Εισαγωγή Εφαρμογές Κύρια Χαρακτηριστικά Flash

Διαβάστε περισσότερα