Υποβολή δεδομένων in vitro Πρακτικός οδηγός 1. Έκδοση 1.1 Σεπτέμβριος 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Υποβολή δεδομένων in vitro Πρακτικός οδηγός 1. Έκδοση 1.1 Σεπτέμβριος 2012"

Transcript

1 Υποβολή δεδομένων in vitro Πρακτικός οδηγός 1 Έκδοση 1.1 Σεπτέμβριος 2012

2 2 Πρακτικός οδηγός 1 Έκδοση 1.1 Σεπτέμβριος 2012 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Το παρόν έγγραφο περιέχει οδηγίες σχετικά με τον κανονισμό REACH και εξηγεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον κανονισμό και τον τρόπο εκπλήρωσης αυτών. Ωστόσο, υπενθυμίζεται στους χρήστες ότι το κείμενο του κανονισμού REACH είναι η μόνη αυθεντική νομική αναφορά και ότι οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο δεν συνιστούν νομική συμβουλή. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου. Παραίτηση από κάθε ευθύνη: Το παρόν κείμενο αποτελεί μετάφραση εργασίας ενός εγγράφου που δημοσιεύθηκε αρχικά στην αγγλική γλώσσα. Το πρωτότυπο κείμενο διατίθεται στον δικτυακό τοπο του ECHA. Έκδοση Τροποποιήσεις 1 - Μάρτιος 2010 Πρώτη δημοσίευση 1. 1 Σεπτέμβριος 2012 Πρακτικός οδηγός 1: Υποβολή δεδομένων in vitro Κωδικός αναφοράς: ECHA-10-B-04.1-EL ISBN-13: ISSN: Ημερομηνία δημοσίευσης: Σεπτέμβριος 2012 Γλώσσα: EL Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων, 2012 Εξώφυλλοe Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων Επιτρέπεται η αναπαραγωγή με αναφορά της πηγής με τη μορφή «Πηγή: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων, εφόσον υποβάλλεται σχετική γραπτή κοινοποίηση στη Μονάδα Eπικοινωνίας του ECHA Το παρόν έγγραφο διατίθεται στις ακόλουθες 22 γλώσσες: αγγλικά, βουλγαρικά, γαλλικά, γερμανικά, δανικά, ελληνικά, εσθονικά, ισπανικά, ιταλικά, λετονικά, λιθουανικά, μαλτέζικα, ολλανδικά, ουγγρικά, πολωνικά, πορτογαλικά, ρουμανικά, σλοβακικά, σλοβενικά, σουηδικά, τσεχικά και φινλανδικά Αν έχετε ερωτήσεις ή παρατηρήσεις σχετικά με το παρόν έγγραφο, παρακαλούμε να τις αποστείλετε (με τον κωδικό αναφοράς και την ημερομηνία έκδοσης) χρησιμοποιώντας το έντυπο αίτησης πληροφοριών. Το έντυπο αίτησης πληροφοριών διατίθεται στη σελίδα επικοινωνίας του ECHA στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων Ταχυδρομική διεύθυνση: P.O. Box 400, FI Helsinki, Φινλανδία Διεύθυνση επισκέψεων: Annankatu 18, Helsinki, Φινλανδία

3 Πρακτικός οδηγός 1 Έκδοση 1.1 Σεπτέμβριος Πίνακας περιεχομένων 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΧΡΗΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ IN VITRO ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ REACH ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ/ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ IN VITRO, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΎ REACH Ποια έγγραφα καθοδήγησης στο πλαίσιο του κανονισμού REACH θα πρέπει να διαβάσω; Πώς αξιολογούνται και αναφέρονται η επάρκεια και η καταλληλότητα της μεθόδου και των δεδομένων in vitro για χρήση δυνάμει του κανονισμού REACH Μπορούν οι μέθοδοι και τα δεδομένα in vitro να χρησιμοποιούνται για σκοπούς ταξινόμησης και επισήμανσης ή/και αξιολόγησης κινδύνου; Πώς χρησιμοποιούνται οι μέθοδοι και τα δεδομένα in vitro στο πλαίσιο της προσέγγισης του βάρους της απόδειξης; Πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα δεδομένα in vitro στη συγκριτική προσέγγιση και στην ανάπτυξη κατηγοριών; Πώς υποβάλλονται οι μέθοδοι και τα δεδομένα in vitro στο IUCLID 5; Αναφορά της χρήσης δεδομένων από δοκιμές in vitro για την εκπλήρωση της τυπικής απαίτησης πληροφοριών για δοκιμή in vivo ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ... 11

4 4 Πρακτικός οδηγός 1 Έκδοση 1.1 Σεπτέμβριος ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ένας από τους κύριους στόχους του κανονισμού REACH (ΕΚ αριθ. 1907/2006) είναι η προστασία της υγείας του ανθρώπου και του περιβάλλοντος. Προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, είναι απαραίτητη η παροχή επαρκών πληροφοριών σχετικά με τις ιδιότητες των χημικών ουσιών, προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις σχετικά με την ταξινόμηση και επισήμανση ή/και την αξιολόγηση κινδύνου. Οι καταχωρίζοντες πρέπει να υποβάλλουν πληροφορίες για σκοπούς καταχώρισης και αξιολόγησης, όπως καθορίζεται στα παραρτήματα VI-XI του κανονισμού REACH. Σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 1 και το άρθρο 25 παράγραφος 1 του κανονισμού REACH, είναι δυνατή η παραγωγή πληροφοριών με άλλα μέσα εκτός των δοκιμών, οι δε δοκιμές σε σπονδυλωτά ζώα πρέπει να διεξάγονται μόνο ως έσχατη λύση. Επιπλέον, το άρθρο 13 παράγραφος 4 του REACH καθορίζει ότι οι οικοτοξικολογικές και τοξικολογικές δοκιμές και αναλύσεις διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 86/609/ΕΟΚ. Ο κανονισμός REACH αποσκοπεί επίσης στην τελειοποίηση, μείωση και αντικατάσταση των δοκιμών επί ζώων, καθώς και στην προαγωγή εναλλακτικών μεθόδων δοκιμής (σύμφωνα με την οδηγία 86/609/ΕΟΚ). Η οδηγία του Συμβουλίου 86/609/ΕΟΚ για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την προστασία των ζώων που χρησιμοποιούνται για πειραματικούς και άλλους επιστημονικούς σκοπούς, απαιτεί την υποστήριξη της ανάπτυξης, επικύρωσης και έγκρισης μεθόδων που θα μειώσουν, θα τελειοποιήσουν ή θα αντικαταστήσουν τη χρήση ζώων εργαστηρίων. Στο πλαίσιο της προαγωγής εναλλακτικών μεθόδων, αρκετές μέθοδοι δοκιμής in vitro επικυρώθηκαν διεθνώς και εγκρίνονται για κανονιστική χρήση. Η επικύρωση είναι η διαδικασία κατά την οποία αποδεικνύεται η αξιοπιστία και η χρησιμότητα μιας διαδικασίας σε σχέση με τον συγκεκριμένο σκοπό. Στην ΕΕ, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Επικύρωσης Εναλλακτικών Μεθόδων (ECVAM) της Γενικής Διεύθυνσης του Κοινού Κέντρου Ερευνών (ΓΔ ΚΚΕρ) είναι υπεύθυνο για τον συντονισμό της επιστημονικής επικύρωσης νέων εναλλακτικών μεθόδων δοκιμής. Υπάρχουν πέντε κύρια στάδια στο πλαίσιο της εξέλιξης νέων μεθόδων δοκιμής: ανάπτυξη δοκιμής, φάση προ-επικύρωσης, φάση επικύρωσης, ανεξάρτητη αξιολόγηση και τελική πορεία προς την κανονιστική έγκριση. Η διαδικασία προ-επικύρωσης είναι ουσιαστική, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι κάθε μέθοδος που περιλαμβάνεται σε επίσημη μελέτη επικύρωσης πληροί επαρκώς τα κριτήρια συμπερίληψης σε μια τέτοια μελέτη. Οι αρχές και τα κριτήρια προ-επικύρωσης και επικύρωσης που καθορίζουν τον τρόπο εκπόνησης των μελετών επικύρωσης νέων ή επικαιροποιημένων μεθόδων δοκιμής περιγράφονται στην Καθοδήγηση σχετικά με τις απαιτήσεις πληροφοριών δυνάμει του REACH (R.4) και βασίζονται στο έγγραφο καθοδήγησης (GD) αριθ. 34 του ΟΟΣΑ. Λόγω της υψηλής προτεραιότητας που αποδίδεται από την ΕΕ στην έγκριση επικυρωμένων και συναφών εναλλακτικών μεθόδων, καθώς και στα πλεονεκτήματα του συντονισμού με το πρόγραμμα κατευθυντήριων γραμμών δοκιμών του ΟΟΣΑ, προκειμένου να εξασφαλίζεται καθολική εναρμόνιση και έγκριση, τα έργα που αφορούν εναλλακτικές μεθόδους υποβάλλονται κατά προτίμηση στη διαδικασία του ΟΟΣΑ. Εντούτοις, σε περίπτωση αδικαιολόγητης καθυστέρησης στο πλαίσιο του εν λόγω φόρουμ ή επείγουσας ανάγκης της ΕΕ, οι εργασίες σχετικά με μια νέα εναλλακτική μέθοδο μπορούν να διεξάγονται είτε παράλληλα είτε μόνο στο πλαίσιο της διαδικασίας της ΕΕ. Αν η εν λόγω μέθοδος αποτελέσει μεταγενέστερα αντικείμενο συμφωνίας στους κόλπους του ΟΟΣΑ, η μέθοδος της ΕΕ θα επικαιροποιείται ανάλογα.

5 Πρακτικός οδηγός 1 Έκδοση 1.1 Σεπτέμβριος ΧΡΗΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ IN VITRO ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ REACH Τα δεδομένα που παράγονται από μεθόδους δοκιμής in vitro μπορούν να χρησιμοποιούνται δυνάμει του κανονισμού REACH, εφόσον οι πληροφορίες για την υπό εξέταση παράμετρο επαρκούν για τους σκοπούς της ταξινόμησης και επισήμανσης ή/και αξιολόγησης κινδύνου. Τα εν λόγω δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ολική ή μερική αντικατάσταση των απαιτήσεων πληροφοριών που θα έπρεπε ειδάλλως να παράγονται με δεδομένα in vivo. Ωστόσο, τα δεδομένα in vitro, συμπεριλαμβανομένων όσων παράγονται με μεθόδους που δεν πληρούν διεθνώς αποδεκτά κριτήρια επικύρωσης (επάρκεια και καταλληλότητα) για μια συγκεκριμένη παράμετρο, πρέπει επίσης να εξετάζονται και να υποβάλλονται στον φάκελο καταχώρισης στο πλαίσιο της συλλογής όλων των διαθέσιμων πληροφοριών και της χρήσης τους για την προσέγγιση του βάρους της απόδειξης (παράρτημα XI 1.2) ή πρέπει να υποστηρίζουν την ομαδοποίηση ουσιών (παράρτημα XI 1.5). Υπάρχουν τρεις κατηγορίες μεθόδων και δεδομένων in vitro που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς καταχώρισης ουσιών δυνάμει του κανονισμού REACH: επικυρωμένες μέθοδοι in vitro (επαρκείς), προ-επικυρωμένες μέθοδοι in vitro (κατάλληλες) και άλλα δεδομένα in vitro που παράγονται με μη προ-επικυρωμένες μεθόδους in vitro. α. Επικυρωμένες μέθοδοι in vitro Οι επικυρωμένες μέθοδοι in vitro, αφού συμφωνηθούν σε επιστημονικό επίπεδο σύμφωνα με διεθνώς αποδεκτές αρχές επικύρωσης (R4 και ΟΟΣΑ GD 34), μπορούν να αντικαταστήσουν εν μέρει ή εν όλω μια δοκιμή in vivo ανάλογα με το σκοπό για τον οποίο επικυρώθηκε και εγκρίθηκε η μέθοδος. Μερικές μέθοδοι δοκιμής in vitro συγκαταλέγονται στις τυπικές πληροφορίες που απαιτούνται σε διάφορες ποσοτικές κατηγορίες (π.χ. δοκιμές in vitro για τον ερεθισμό του δέρματος, δοκιμές in vitro για την αξιολόγηση μεταλλαξιογένεσης). Πρόκειται για επικυρωμένες μεθόδους οι οποίες έχουν αποδειχθεί επαρκείς και κατάλληλες για την παροχή πληροφοριών που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς ταξινόμησης και επισήμανσης ή/και αξιολόγησης κινδύνου. β. Προ-επικυρωμένες μέθοδοι in vitro Οι δοκιμές in vitro που πληρούν τα διεθνώς αποδεκτά κριτήρια προ-επικύρωσης (R4 και ΟΟΣΑ GD 34) θεωρούνται ομοίως κατάλληλες για χρήση δυνάμει του REACH, όταν τα αποτελέσματα των εν λόγω δοκιμών υποδεικνύουν μια επικίνδυνη ιδιότητα. Εάν όμως τα αποτελέσματα των προ-επικυρωμένων μεθόδων δεν υποδεικνύουν κάποια επικίνδυνη ιδιότητα (αρνητικά αποτελέσματα), τότε θα πρέπει να επιβεβαιωθούν από τις σχετικές δοκιμές που καθορίζονται στο παράρτημα VII-X για την αντίστοιχη παράμετρο (παράρτημα XI 1.4). Όταν χρησιμοποιούνται δεδομένα από προ-επικυρωμένες μεθόδους in vitro, στον φάκελο καταχώρισης πρέπει να υποβάλλονται τα κριτήρια του ECVAM για την έναρξη της φάσης προ-επικύρωσης, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων που αποδεικνύουν την αναπαραγωγιμότητα της μεθόδου, τη χρησιμότητά της ως προς τον μηχανισμό δράσης και την προβλεπτική της ικανότητα. γ. Μη προ-επικυρωμένες μέθοδοι in vitro Επιπλέον, για τη συλλογή πληροφοριών μπορούν να χρησιμοποιούνται προ-επικυρωμένες μέθοδοι και άλλα δεδομένα in vitro (μη προ-επικυρωμένα) έτσι ώστε να παρέχονται πρόσθετα δεδομένα για την αξιολόγηση και ερμηνεία των δεδομένων in vivo ή in vitro στο πλαίσιο ενός τρόπου/μηχανισμού δράσης (π.χ. κινητικά δεδομένα in vitro, τοξιγονιδιωματική, μεταβολιτωματική), καθώς και για τη στήριξη της προσαρμογής του τυπικού συστήματος δοκιμών που καθορίζεται στο παράρτημα XI (χρήση υφιστάμενων δεδομένων, συγκριτική προσέγγιση και ομαδοποίηση χημικών ουσιών, βάρος της απόδειξης). Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση, ο σκοπός της χρήσης τέτοιων μεθόδων στον φάκελο καταχώρισης πρέπει να είναι σαφής, αιτιολογημένος και επαρκώς τεκμηριωμένος. Ανάλογα με την περίπτωση (π.χ. χρήση προ-επικυρωμένων μεθόδων ως υποστηρικτικών στοιχείων), θα πρέπει να παρέχονται τα κριτήρια καταλληλότητας όπως καθορίζονται στο έγγραφο καθοδήγησης.

6 6 Πρακτικός οδηγός 1 Έκδοση 1.1 Σεπτέμβριος ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ/ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ IN VITRO, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΎ REACH 3.1 Ποια έγγραφα καθοδήγησης στο πλαίσιο του κανονισμού REACH θα πρέπει να διαβάσω; Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη χρήση μεθόδων in vitro στο πλαίσιο του κανονισμού REACH περιλαμβάνονται στην Καθοδήγηση σχετικά με τις απαιτήσεις πληροφοριών (Κεφάλαιο R Δεδομένα in vitro), καθώς και στην Καθοδήγηση σχετικά με τις απαιτήσεις πληροφοριών και την αξιολόγηση χημικής ασφάλειας (R7a και R7b) για κάθε (οικο)τοξικολογική παράμετρο. 3.2 Πώς αξιολογούνται και αναφέρονται η επάρκεια και η καταλληλότητα της μεθόδου και των δεδομένων in vitro για χρήση δυνάμει του κανονισμού REACH Όταν υποβάλλεται μια επικυρωμένη μέθοδος δοκιμής in vitro στον φάκελο καταχώρισης, τα κριτήρια ποιότητας που καθορίζονται στο πρωτόκολλο ΕΚ ή ΟΟΣΑ για την αντίστοιχη παράμετρο πρέπει να αξιολογούνται και να αναφέρονται στο σχετικό αρχείο μελέτης παραμέτρου του IUCLID. Εφόσον η μέθοδος παρατίθεται στον κανονισμό μεθόδου δοκιμής της ΕΚ ή στις κατευθυντήριες γραμμές δοκιμών του ΟΟΣΑ, η επάρκεια της χρήσης μιας συγκεκριμένης παραμέτρου έχει ήδη αξιολογηθεί σε διεθνές επίπεδο και η μέθοδος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την μερική ή ολική αντικατάσταση των δοκιμών σε ζώα. Τυχόν περιορισμοί που περιγράφονται στο πρωτόκολλο μεθόδου δοκιμής ή στα έγγραφα τεχνικής καθοδήγησης πρέπει να λαμβάνονται υπόψη (π.χ. μερικές μέθοδοι in vitro επαρκούν μόνο για την πρόβλεψη θετικών αποτελεσμάτων (ένδειξη επικίνδυνης ουσίας) όχι όμως και αρνητικών αποτελεσμάτων). Εάν ένας καταχωρίζων επιθυμεί να χρησιμοποιήσει προ-επικυρωμένες μεθόδους in vitro για την εκπλήρωση των απαιτήσεων πληροφοριών του κανονισμού REACH, αυτό μπορεί να γίνει μόνο υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο παράρτημα XI 1.4. Η καταλληλότητα της μεθόδου ως προς τα κριτήρια του ECVAM πρέπει να αξιολογείται και να αναφέρεται στον φάκελο που υποβάλλεται στο IUCLID. Όσον αφορά τη χρήση κάθε άλλης μεθόδου in vitro στο πλαίσιο της προσέγγισης του βάρους της απόδειξης, ποιοτικά θέματα της μεθόδου, όπως η καταλληλότητα του υλικού δοκιμής, η βιολογική σημασία, τα πρότυπα ποιότητας (αναπαραγωγιμότητα αποτελεσμάτων δοκιμής), πρέπει να αξιολογούνται και να περιλαμβάνονται στον φάκελο του IUCLID και συγκεκριμένα στο αρχείο μελέτης παραμέτρου. 3.3 Μπορούν οι μέθοδοι και τα δεδομένα in vitro να χρησιμοποιούνται για σκοπούς ταξινόμησης και επισήμανσης ή/και αξιολόγησης κινδύνου; Μόνο επικυρωμένες και προ-επικυρωμένες μέθοδοι in vitro μπορούν να χρησιμοποιηθούν υπό ορισμένες συνθήκες για σκοπούς ταξινόμησης και επισήμανσης ή/και αξιολόγησης κινδύνου. Εάν έχει χρησιμοποιηθεί μια επικυρωμένη μέθοδος in vitro που παρατίθεται στα παραρτήματα VII-X ή μια προ-επικυρωμένη μέθοδος δοκιμής που υποδεικνύει τις επικίνδυνες ιδιότητες μιας ουσίας, τα αποτελέσματα μπορούν να θεωρηθούν επαρκή για σκοπούς ταξινόμησης και επισήμανσης ή/και αξιολόγησης κινδύνου. Άλλα δεδομένα in vitro μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο στο πλαίσιο της προσέγγισης του βάρους της απόδειξης για να υποστηρίξουν τη λήψη αποφάσεων.

7 Πρακτικός οδηγός 1 Έκδοση 1.1 Σεπτέμβριος Πώς χρησιμοποιούνται οι μέθοδοι και τα δεδομένα in vitro στο πλαίσιο της προσέγγισης του βάρους της απόδειξης; Οι πληροφορίες οι οποίες παράγονται με μεθόδους in vitro μπορεί να είναι χρήσιμες για την παροχή συμπληρωματικών αποδεικτικών στοιχείων που βοηθούν στην επεξήγηση των ευρημάτων δοκιμών in vivo. Ειδικότερα, η παραγωγή μεταβολικών και κινητικών δεδομένων in vitro μπορεί να συμβάλει στον εντοπισμό του τρόπου δράσης, αν αυτά συνδυαστούν με δεδομένα από δοκιμές in vivo, καθώς και στην ανάπτυξη κινητικών μοντέλων. Προηγμένες μεθοδολογίες, όπως η τοξιγονιδιωματική, μπορούν επίσης να παράσχουν πληροφορίες για την αξιολόγηση κινδύνου και να συνδράμουν τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τον σχεδιασμό αποδοτικών και αποτελεσματικών στρατηγικών δοκιμής, καθώς και να αποτελέσουν τη βάση του μηχανισμού για την εξέταση του τρόπου δράσης, της βιολογικής σημασίας των επιπτώσεων που παρατηρούνται σε μελέτες in vivo, καθώς και της σημασίας τους για τον άνθρωπο. Όταν χρησιμοποιούνται δεδομένα in vitro στον φάκελο καταχώρισης στο πλαίσιο της προσέγγισης του βάρους της απόδειξης («ΒτΑ»), πρέπει να ακολουθείται η καθοδήγηση που παρέχεται στον Πρακτικό οδηγό 2 σχετικά με τη χρήση ΒτΑ (Πρακτικός οδηγός 2 Υποβολή εκθέσεων σχετικά με το βάρος της απόδειξης). Ειδικότερα, τα δεδομένα πρέπει να υποβάλλονται με επαρκή βαθμό ανάλυσης, έτσι ώστε να επιτρέπεται η εκτίμηση της καταλληλότητας στην αξιολόγηση κινδύνου. Η καταλληλότητα των δεδομένων αυτού του είδους σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση πρέπει να τεκμηριώνεται και να αναφέρεται επαρκώς στον φάκελο καταχώρισης. 3.5 Πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα δεδομένα in vitro στη συγκριτική προσέγγιση και στην ανάπτυξη κατηγοριών; Τα δεδομένα που παράγονται με μεθόδους δοκιμής in vitro μπορούν να χρησιμοποιούνται για σκοπούς κάλυψης κενών κατά τη συγκριτική προσέγγιση με παρόμοιες ουσίες ή κατά την ομαδοποίηση χημικών ουσιών. Σε τέτοιες περιπτώσεις, τα δεδομένα in vitro μπορούν να παράσχουν διευκρινίσεις σε θέματα μηχανισμών και να ενισχύσουν την αξιοπιστία της συγκριτικής προσέγγισης σε ό,τι αφορά κοινά μεταβολικά προϊόντα από παρόμοιες ουσίες (χρήση μεταβολικού προφίλ). Επιπλέον, τα δεδομένα in vitro μπορούν να χρησιμοποιούνται για την απόδειξη της βιολογικής αξίας της «μηχανιστικής ορολογίας» που χρησιμοποιείται στα μοντέλα (Q)SAR, π.χ. συμβολή στον ορισμό του τομέα εφαρμοσιμότητας του μοντέλου (Q)SAR. 3.6 Πώς υποβάλλονται οι μέθοδοι και τα δεδομένα in vitro στο IUCLID 5; Όταν χρησιμοποιούνται επικυρωμένες μέθοδοι in vitro στον φάκελο καταχώρισης για την εκπλήρωση των απαιτήσεων του κανονισμού REACH, πρέπει να παρέχεται η ουσιαστική περίληψη μελέτης ή η περίληψη μελέτης στον φάκελο του IUCLID. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να ακολουθείται ο Πρακτικός οδηγός σχετικά με την ουσιαστική περίληψη μελέτης («ΟΠΜ») (Πρακτικός οδηγός 3: Υποβολή ουσιαστικών περιλήψεων μελέτης) και η καθοδήγηση του IUCLID (Εγχειρίδιο Τελικού Χρήστη IUCLID 5), απαιτείται δε επαρκής περιγραφή των συνθηκών, των αποτελεσμάτων και των ερμηνειών των αποτελεσμάτων της δοκιμής για σκοπούς λήψης αποφάσεων σχετικά με την ταξινόμηση και επισήμανση ή/και την αξιολόγηση κινδύνου. Εάν τα αποτελέσματα μιας προ-επικυρωμένης μεθόδου in vitro υποβάλλονται ως βασική μελέτη με σκοπό την εκπλήρωση των απαιτήσεων δεδομένων για μια συγκεκριμένη παράμετρο, πρέπει να καθίσταται σαφής η καταλληλότητα της μεθόδου. Εκτός από τις απαιτήσεις σχετικά με την ΟΠΜ (βλ. Πρακτικό οδηγό 3: Υποβολή ουσιαστικών περιλήψεων μελέτης και Εγχειρίδιο Τελικού Χρήστη IUCLID), στον φάκελο καταχώρισης πρέπει να συμπεριληφθεί η τεκμηρίωση σχετικά με

8 8 Πρακτικός οδηγός 1 Έκδοση 1.1 Σεπτέμβριος 2012 την τήρηση των κριτηρίων αξιολόγησης της καταλληλότητας σύμφωνα με τα κριτήρια του ECVAM, έτσι ώστε να αξιολογηθεί η καταλληλότητα της μεθόδου και οι πιθανότητες έγκρισής της για σκοπούς ταξινόμησης και επισήμανσης ή/και αξιολόγησης κινδύνου. Υπενθυμίζεται στην περίπτωση αυτή ότι, αν τα αποτελέσματα μεθόδων τέτοιου είδους δεν υποδεικνύουν επικίνδυνη ιδιότητα για την υπό εξέταση παράμετρο, θα διενεργείται η σχετική δοκιμή για να επιβεβαιωθούν τα αρνητικά αποτελέσματα, εκτός εάν η δοκιμή μπορεί να παραλειφθεί σύμφωνα με τους ειδικούς και γενικούς κανόνες προσαρμογής του τυπικού συστήματος δοκιμών (Παράρτημα VII-XI). Εάν τα αποτελέσματα της προ-επικυρωμένης μεθόδου in vitro ή της μη προ-επικυρωμένης μεθόδου in vitro υποβάλλονται ως υποστηρικτικές μελέτες ή στο πλαίσιο προσέγγισης ΒτΑ ή ως μελέτες που δεν λαμβάνονται υπόψη (disregarded studies), αυτό θα πρέπει να αναφέρεται ρητά και να αιτιολογείται στον φάκελο καταχώρισης στα σχετικά πεδία του IUCLID των αρχείων μελέτης παραμέτρου. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση πληροφοριών στο πλαίσιο προσέγγισης ΒτΑ παρέχονται επίσης στον Πρακτικό οδηγό 2 σχετικά με τη χρήση ΒτΑ (Πρακτικός οδηγός 2 Υποβολή εκθέσεων σχετικά με το βάρος της απόδειξης). Σε περίπτωση χρήσης πληροφοριών αυτού του είδους στο πλαίσιο προσέγγισης ΒτΑ, πρέπει να παρέχονται λεπτομέρειες σχετικά με τη μέθοδο, σύμφωνα με το μορφότυπο IUCLID για ουσιαστικές περιλήψεις μελέτης. Επιπλέον, πρέπει να τεκμηριώνεται λεπτομερώς η συνάφεια των ευρημάτων της μελέτης ή των μελετών ως προς τα συμπεράσματα που συνάγονται από το γενικό σύνολο δεδομένων. Επιπροσθέτως, άλλες μελέτες μπορεί επίσης να απαιτούν λεπτομερείς περιγραφές, αν αυτές ενδέχεται να είναι συναφείς. Όσον αφορά ιδίως μελέτες που παρουσιάζουν σφάλματα αλλά υποδεικνύουν κρίσιμα αποτελέσματα, πρέπει να εκπονούνται ουσιαστικές περιλήψεις μελέτης που υπογραμμίζουν τις αδυναμίες των μελετών. Τέτοιου είδους μελέτες μπορούν να επισημαίνονται ως «μελέτη που δεν λαμβάνεται υπόψη» (disregarded study) στο πεδίο «Επισήμανση σκοπού» (Purpose flag) του IUCLID. 3.7 Αναφορά της χρήσης δεδομένων από δοκιμές in vitro για την εκπλήρωση της τυπικής απαίτησης πληροφοριών για δοκιμή in vivo Για ορισμένες παραμέτρους, οι καταχωρίζοντες έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν πληροφορίες που προέρχονται από δοκιμές in vitro προκειμένου να συμμορφωθούν προς απαιτήσεις πληροφοριών για την εκπλήρωση των οποίων θα έπρεπε, υπό άλλες συνθήκες, να υποβάλουν δεδομένα από δοκιμές in vivo. Για παράδειγμα, μια τυπική απαίτηση πληροφοριών για ουσία που καταχωρίζεται σε ποσότητα 10 τόνων ή άνω ετησίως (παραρτήματα VIII έως X του κανονισμού REACH) συνίσταται στην υποβολή δεδομένων από δοκιμή ερεθισμού του δέρματος in vivo. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα, ο καταχωρίζων θα μπορούσε να τεκμηριώσει ότι τα δεδομένα από κατάλληλη δοκιμή ερεθισμού ή/και διάβρωσης του δέρματος in vitro, η οποία μπορεί να έχει διενεργηθεί στο πλαίσιο ολοκληρωμένης στρατηγικής δοκιμών, συμμορφώνονται προς τους ειδικούς (στήλη 2 των παραρτημάτων VII-X) ή τους γενικούς (παράρτημα XI) κανόνες για την προσαρμογή του τυπικού συστήματος δοκιμών. Στο μέλλον, για την ικανοποιητική αξιολόγηση άλλων παραμέτρων, όπως π.χ. της ευαισθητοποίησης του δέρματος, ενδέχεται να αναπτυχθούν και άλλες προσεγγίσεις στο πλαίσιο των οποίων θα χρησιμοποιούνται σειρές δοκιμών in vitro. Έτσι, μέσω της διενέργειας σειράς δοκιμών in vitro, επί τη βάσει μιας στρατηγικής δοκιμών η οποία θα συνδέεται με το βάρος της απόδειξης, θα μπορεί να προσδιορίζεται, μεταξύ άλλων, το δυναμικό ευαισθητοποίησης του δέρματος που έχει μια ουσία. Στο παραπάνω σενάριο, η αιτιολόγηση της προσαρμογής του τυπικού συστήματος δοκιμών πρέπει να υποβληθεί στον φάκελο καταχώρισης. Αυτό συνεπάγεται ότι, πέραν της ουσιαστικής περίληψης μελέτης (ΟΠΜ) που εκπονείται για μελέτες in vitro (βλ. παράγραφο 3.6 παραπάνω), για την εκπλήρωση της απαίτησης των αντίστοιχων πληροφοριών από δοκιμές in vivo, οι καταχωρίζοντες καλούνται να καταρτίσουν και να συμπληρώσουν -εντός του φακέλου IUCLIDμέρος ενός αρχείου μελέτης παραμέτρου. Εάν παραλείψουν αυτήν την ενέργεια, η υποβολή του φακέλου θα απορριφθεί κατά τον έλεγχο τεχνικής πληρότητας (TCC) και δεν θα είναι εφικτή η υποβολή του φακέλου καταχώρισης. Για τη συμπλήρωση του αρχείου μελέτης παραμέτρου in vivo, οι καταχωρίζοντες πρέπει να

9 Πρακτικός οδηγός 1 Έκδοση 1.1 Σεπτέμβριος επιλέξουν από το πεδίο «Απαλλαγή από την υποβολή δεδομένων» κάποια ειδική ένδειξη, όπως π.χ. την ένδειξη «study scientifically unjustified» (η διεξαγωγή μελέτης δεν δικαιολογείται από επιστημονικής άποψης) ή «other justification» (άλλη αιτιολόγηση). Αναλυτική αιτιολόγηση πρέπει να συμπεριληφθεί στο πεδίο «Justification for data waiving» (Αιτιολόγηση απαλλαγής από την υποβολή δεδομένων). Η αιτιολόγηση εξαρτάται από τα επιμέρους χαρακτηριστικά της εκάστοτε περίπτωσης, για παράδειγμα από το εάν έχουν διενεργηθεί κατάλληλες μελέτες in vitro, βάσει των κριτηρίων που ορίζονται στο παράρτημα XI τμήμα 1.4. Χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση δεδομένων από δοκιμές in vitro παρέχονται στο διαδικτυακό σεμινάριο που πραγματοποιήθηκε για τους κύριους καταχωρίζοντες στις 29 Φεβρουαρίου 2012 με θέμα «How to use in vitro data to fulfil REACH information requirements» (Πώς να χρησιμοποιείτε δεδομένα δοκιμών in vitro για την εκπλήρωση των απαιτήσεων πληροφοριών του κανονισμού REACH) (

10 10 Πρακτικός οδηγός 1 Έκδοση 1.1 Σεπτέμβριος ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ Πρακτικός οδηγός 3: Υποβολή ουσιαστικών περιλήψεων μελέτης Πρακτικός οδηγός 2: Υποβολή εκθέσεων σχετικά με το βάρος της απόδειξης Σύστημα παρακολούθησης για την επισκόπηση εναλλακτικών μεθόδων δοκιμής (TSAR) από τη ΓΔ ΚΚΕρ Το TSAR είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται για την παροχή διαφάνειας σχετικά με το καθεστώς εναλλακτικών μεθόδων καθώς αυτές εξελίσσονται από αμιγώς επιστημονικά πρωτόκολλα που υποβάλλονται για προ-επικύρωση σε ενεργά χρησιμοποιούμενες μεθόδους σε κανονιστικό πλαίσιο. Ευρωπαϊκό Κέντρο Επικύρωσης Εναλλακτικών Μεθόδων ECVAM Δοκιμές χημικών ουσιών Κατευθυντήριες γραμμές ΟΟΣΑ Κανονισμός μεθόδων δοκιμής ΕΚ Εγχειρίδιο τελικού χρήστη IUCLID 5

11 Πρακτικός οδηγός 1 Έκδοση 1.1 Σεπτέμβριος Συνημμένο 1: Παραδείγματα Το παράρτημα 1 περιλαμβάνει επεξηγηματικά παραδείγματα σχετικά με τον τρόπο συμπλήρωσης του αρχείου μελέτης παραμέτρου IUCLID, όταν: 1. Μια επικυρωμένη μέθοδος δοκιμής in vitro χρησιμοποιείται ως βασική μελέτη 2. Μια προ-επικυρωμένη μέθοδος δοκιμής in vitro χρησιμοποιείται ως βασική μελέτη 3. Μια μη προ-επικυρωμένη μέθοδος δοκιμής in vitro χρησιμοποιείται ως υποστηρικτική μελέτη 1. Επικυρωμένη μέθοδος δοκιμής in vitro ως βασική μελέτη

12 12 Πρακτικός οδηγός 1 Έκδοση 1.1 Σεπτέμβριος 2012

13 Πρακτικός οδηγός 1 Έκδοση 1.1 Σεπτέμβριος Προ-επικυρωμένη μέθοδος δοκιμής in vitro ως βασική μελέτη Σημείωση: Αν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε ως βασική μελέτη δεδομένα in vitro σχετικά με την ευαισθητοποίηση του δέρματος, για να ολοκληρώσετε με επιτυχία τον έλεγχο τεχνικής πληρότητας (TCC), θα χρειαστεί να παράσχετε ένα πρόσθετο αρχείο μελέτης παραμέτρου για την παράλειψη της δοκιμής in vivo με τη σχετική αιτιολόγηση, όπως υποδεικνύεται στο παράδειγμα που ακολουθεί (παράρτημα VII, 8.3, στήλη 2). Παράλειψη (απαλλαγή)

14 14 Πρακτικός οδηγός 1 Έκδοση 1.1 Σεπτέμβριος 2012 Βασική μελέτη

15 Πρακτικός οδηγός 1 Έκδοση 1.1 Σεπτέμβριος

16 16 Πρακτικός οδηγός 1 Έκδοση 1.1 Σεπτέμβριος Μη προ-επικυρωμένη μέθοδος δοκιμής in vitro ως υποστηρικτική μελέτη (IUCLID ενότητα Βασική τοξικοκινητική)

17 Πρακτικός οδηγός 1 Έκδοση 1.1 Σεπτέμβριος

18 18 Πρακτικός οδηγός 1 Έκδοση 1.1 Σεπτέμβριος 2012

19

20 EUROPEAN CHEMICALS AGENCY ANNANKATU 18, P.O. BOX 400, FI HELSINKI, FINLAND ECHA.EUROPA.EU

Πρακτικός οδηγός 8: Υποβολή των τροποποιημένων στοιχείων των νομικών προσώπων

Πρακτικός οδηγός 8: Υποβολή των τροποποιημένων στοιχείων των νομικών προσώπων Πρακτικός οδηγός 8: Υποβολή των τροποποιημένων στοιχείων των νομικών προσώπων ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Το παρόν έγγραφο περιλαμβάνει καθοδήγηση σχετικά με τον κανονισμό REACH και συμβουλές σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Καθοδήγηση σχετικά µε τα απόβλητα και τις ανακτηµένες ουσίες

Καθοδήγηση σχετικά µε τα απόβλητα και τις ανακτηµένες ουσίες Αριθ. Αναφ.: ECHA-2010-FS-01-EL Ηµεροµηνία: 09/06/2010 Γλώσσα: Ελληνικά Καθοδήγηση σχετικά µε τα απόβλητα και τις ανακτηµένες ουσίες Ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός Χηµικών Προϊόντων (ECHA) εκδίδει σειρά ενηµερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΤΥΠΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ VΙΙ ΕΩΣ Χ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΤΥΠΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ VΙΙ ΕΩΣ Χ L 396/374 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.12.2006 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΤΥΠΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ VΙΙ ΕΩΣ Χ Στα Παραρτήματα VΙΙ έως Χ εκτίθενται οι

Διαβάστε περισσότερα

Καθοδήγηση για μεταγενέστερους χρήστες

Καθοδήγηση για μεταγενέστερους χρήστες ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ Αριθ. αναφ.: ECHA-08-GF-02-EL Ημερομηνία: 27/06/2008 Γλώσσα: Ελληνικά Καθοδήγηση για μεταγενέστερους χρήστες Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA) θα εκδώσει σειρά

Διαβάστε περισσότερα

Μάιος Βάσει του κανονισμού REACH, οι καταχωρίζοντες επιβαρύνονται με το κόστος των δεδομένων που χρειάζονται για να προβούν σε καταχώριση:

Μάιος Βάσει του κανονισμού REACH, οι καταχωρίζοντες επιβαρύνονται με το κόστος των δεδομένων που χρειάζονται για να προβούν σε καταχώριση: 1 (6) Επιμερισμός του κόστους μεταξύ Εισαγωγή Βάσει του κανονισμού REACH, οι καταχωρίζοντες επιβαρύνονται με το κόστος των δεδομένων που χρειάζονται για να προβούν σε καταχώριση: Οι καταχωρίζοντες της

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός οδηγός 4: Απαλλαγή από την υποβολή δεδοµένων

Πρακτικός οδηγός 4: Απαλλαγή από την υποβολή δεδοµένων Πρακτικός οδηγός 4: Απαλλαγή από την υποβολή δεδοµένων ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Οι πληροφορίες του παρόντος πρακτικού οδηγού δεν συνιστούν νοµική συµβουλή και δεν απηχούν κατ ανάγκη την επίσηµη

Διαβάστε περισσότερα

Η εφαρμογή των κανονισμών REACH και CLP

Η εφαρμογή των κανονισμών REACH και CLP Ref.: ECHA-11-FS-02-EL ISBN-13: 978-92-9217-576-4 Η εφαρμογή των κανονισμών REACH και CLP Ο κανονισμός REACH εγκρίθηκε τον Δεκέμβριο του 2006, μετά από επτά χρόνια εκτεταμένων διαβουλεύσεων. Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

REACH-IT, Εγχειρίδιο χρήστη κλάδου

REACH-IT, Εγχειρίδιο χρήστη κλάδου REACH-IT, Εγχειρίδιο χρήστη κλάδου Μέρος 09 Σύνθετη αναζήτηση 2 REACH-IT, Εγχειρίδιο χρήστη κλάδου Έκδοση: 2.0 Έκδοση Αλλαγές 2.0 Ιούλιος 2012: Νέα διάταξη του εγγράφου. Επικαιροποίηση συνδέσμων και εικόνων.

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες σχετικά με τη μη αυτόματη επαλήθευση κατά τον έλεγχο πληρότητας

Πληροφορίες σχετικά με τη μη αυτόματη επαλήθευση κατά τον έλεγχο πληρότητας Πληροφορίες σχετικά με τη μη αυτόματη επαλήθευση κατά τον έλεγχο πληρότητας Ο ECHA διενεργεί έλεγχο πληρότητας κάθε εισερχόμενης καταχώρισης προκειμένου να διασφαλίζει ότι παρέχονται οι απαιτούμενες πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 30.4.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα:Αναφορά 1833/2013, των Gisela Urban και Gabriele Menzel, γερμανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος διάφορων οργανώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Οι δοκιμές με χρήση ζώων και ο ρόλος τους στη διασφάλιση της ασφαλούς χρήσης των χημικών ουσιών

Οι δοκιμές με χρήση ζώων και ο ρόλος τους στη διασφάλιση της ασφαλούς χρήσης των χημικών ουσιών REACH Ενημερωτικό δελτίο ECHA-12-FS-08-EL Οι δοκιμές με χρήση ζώων και ο ρόλος τους στη διασφάλιση της ασφαλούς χρήσης των χημικών ουσιών Σκοπός του κανονισμού REACH είναι να διασφαλίσει ένα υψηλό επίπεδο

Διαβάστε περισσότερα

Εκπόνηση τοξικολογικών περιλήψεων στο IUCLID και υπολογισμός των DNEL Πρακτικός οδηγός 14

Εκπόνηση τοξικολογικών περιλήψεων στο IUCLID και υπολογισμός των DNEL Πρακτικός οδηγός 14 Εκπόνηση τοξικολογικών περιλήψεων στο IUCLID και υπολογισμός των DNEL Πρακτικός οδηγός 14 Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland Tel. +358 9 686180 Fax +358 9 68618210 echa.europa.eu Πρακτικός

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνία με τον ECHA στο πλαίσιο της αξιολόγησης φακέλων. Πρακτικός οδηγός 12

Επικοινωνία με τον ECHA στο πλαίσιο της αξιολόγησης φακέλων. Πρακτικός οδηγός 12 Επικοινωνία με τον ECHA στο πλαίσιο της αξιολόγησης φακέλων Πρακτικός οδηγός 12 2 Επικοινωνία με τον ECHA στο πλαίσιο της αξιολόγησης φακέλων ΝΟΜΙΚΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Το παρόν έγγραφο περιέχει οδηγίες σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Καθοδήγηση σχετικά με τις απαιτήσεις πληροφοριών και την αξιολόγηση χημικής ασφάλειας. Μέρος B: Αξιολόγηση επικινδυνότητας

Καθοδήγηση σχετικά με τις απαιτήσεις πληροφοριών και την αξιολόγηση χημικής ασφάλειας. Μέρος B: Αξιολόγηση επικινδυνότητας Καθοδήγηση σχετικά με τις απαιτήσεις πληροφοριών και την αξιολόγηση χημικής ασφάλειας Μέρος B: Αξιολόγηση επικινδυνότητας Έκδοση 2.1 Δεκέμβριος 2011 1 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Το παρόν έγγραφο περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλεπίδραση μεταξύ αξιολογούντος κράτους μέλους και καταχωρίζοντος κατά την αξιολόγηση ουσιών Συστάσεις

Αλληλεπίδραση μεταξύ αξιολογούντος κράτους μέλους και καταχωρίζοντος κατά την αξιολόγηση ουσιών Συστάσεις Αλληλεπίδραση μεταξύ αξιολογούντος κράτους μέλους και καταχωρίζοντος κατά την αξιολόγηση ουσιών Συστάσεις Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland Tel. +358 9 686180 Fax +358 9 68618210 echa.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοποίηση ουσιών στο ευρετήριο ταξινόμησης και επισήμανσης Πρακτικός οδηγός 7

Κοινοποίηση ουσιών στο ευρετήριο ταξινόμησης και επισήμανσης Πρακτικός οδηγός 7 Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland Tel. +358 9 686180 Fax +358 9 68618210 echa.europa.eu Κοινοποίηση ουσιών στο ευρετήριο ταξινόμησης και επισήμανσης Πρακτικός οδηγός 7 Ιούνιος 2012

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός οδηγός 2: Υποβολή εκθέσεων σχετικά με το βάρος της απόδειξης

Πρακτικός οδηγός 2: Υποβολή εκθέσεων σχετικά με το βάρος της απόδειξης Πρακτικός οδηγός 2: Υποβολή εκθέσεων σχετικά με το βάρος της απόδειξης ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Οι πληροφορίες του παρόντος πρακτικού οδηγού δεν συνιστούν νομική συμβουλή και δεν απηχούν κατ ανάγκη

Διαβάστε περισσότερα

Υποβολή συγκριτικής προσέγγισης και προσέγγισης κατηγορίας

Υποβολή συγκριτικής προσέγγισης και προσέγγισης κατηγορίας Πρακτικός οδηγός 6 Υποβολή συγκριτικής προσέγγισης και προσέγγισης Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland Τηλ. +358 9 686180 Fax +358 9 68618210 echa.europa.eu 2 Πρακτικός οδηγός 6 2.0

Διαβάστε περισσότερα

ηµιουργίακαιυποβολήφακέλου

ηµιουργίακαιυποβολήφακέλου ηµιουργίακαιυποβολήφακέλου Mike RASENBERG Καταχώριση & εργαλεία τεχνολογίας των πληροφοριών ιαδικτυακό σεµινάριο κύριου καταχωρίζοντος Επιχειρησιακοί κανόνες 22 Απριλίου 2010 Ροή εργασιών Βασικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισμός και ονοματοδοσία ουσιών δυνάμει των κανονισμών REACH και CLP

Προσδιορισμός και ονοματοδοσία ουσιών δυνάμει των κανονισμών REACH και CLP Σ Υ Ν Ο Π Τ Ι Κ Η Κ Α Θ Ο Δ Η Γ Η Σ Η Προσδιορισμός και ονοματοδοσία ουσιών Στόχος του παρόντος εγγράφου είναι να εξηγήσει με απλούς όρους τις βασικές αρχές που διέπουν τον προσδιορισμό και την ονοματοδοσία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ ΤΥΠΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΟΥΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ Ή ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 1000 ΤΟΝΩΝ Ή ΑΝΩ 1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ ΤΥΠΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΟΥΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ Ή ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 1000 ΤΟΝΩΝ Ή ΑΝΩ 1 30.12.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 396/363 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ ΓΙΑ ΟΥΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ Ή ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 1000 ΤΟΝΩΝ Ή ΑΝΩ 1 Στο ποσοτικό επίπεδο του παρόντος Παραρτήματος, ο

Διαβάστε περισσότερα

Μάιος Εξοικειωθείτε με το υλικό υποστήριξης του ECHA που διατίθεται στη διεύθυνση: https://echa.europa.eu/el/reach-2018/.

Μάιος Εξοικειωθείτε με το υλικό υποστήριξης του ECHA που διατίθεται στη διεύθυνση: https://echa.europa.eu/el/reach-2018/. 1 (11) Document Title Πώς να σχεδιάσετε την καταχώρισή Εισαγωγή Η διαδικασία καταχώρισης ξεκινάει με το στάδιο της προκαταχώρισης και ολοκληρώνεται με την επιτυχή υποβολή του φακέλου καταχώρισης. Ο που

Διαβάστε περισσότερα

Επιμερισμός του κόστους μεμονωμένης μελέτης. Μάιος 2017

Επιμερισμός του κόστους μεμονωμένης μελέτης. Μάιος 2017 1 (5) Document Title Επιμερισμός του Εισαγωγή Επτά συν-καταχωρίζοντες βασίζουν τους φακέλους τους στην ίδια μελέτη. Ένας από τους επτά συν-καταχωρίζοντες είναι ο κάτοχος της μελέτης. Οι συν-καταχωρίζοντες

Διαβάστε περισσότερα

Σύνταξη δελτίων δεδομένων ασφαλείας

Σύνταξη δελτίων δεδομένων ασφαλείας Σ Υ Ν Ο Π Τ Ι Κ Η Κ Α Θ Ο Δ Η Γ Η Σ Η Σύνταξη δελτίων δεδομένων Στόχος του παρόντος εγγράφου είναι να εξηγήσει με απλούς όρους τις βασικές αρχές και υποχρεώσεις σχετικά με τη σύνταξη και την παροχή των

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργίες του IUCLID Cloud

Λειτουργίες του IUCLID Cloud Το IUCLID 6 δημιουργήθηκε από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων σε συνεργασία με τον ΟΟΣΑ. Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο δεν συνιστούν νομική

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα ΣΕΧΒ, 5 Νοεμβίου 2012, ΕΒΕΠ

Ημερίδα ΣΕΧΒ, 5 Νοεμβίου 2012, ΕΒΕΠ Καταληκτική ημερομηνία καταχώρισης 2013 - προετοιμασίες Χριστίνα Τσιτσιμπίκου, MSc, PhD, ERT Δ/νση Περιβάλλοντος ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 1 Υποχρέωση για καταχώριση το 2013 Σταδιακά εισαγόμενες ουσίες

Διαβάστε περισσότερα

Μεταγενέστεροι χρήστες

Μεταγενέστεροι χρήστες ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ Μεταγενέστεροι χρήστες Σκοπός του παρόντος εγγράφου είναι να εξηγήσει με απλούς όρους τις υποχρεώσεις που οφείλουν να εκπληρώνουν οι μεταγενέστεροι χρήστες προκειμένου να συμμορφώνονται

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακό σεμινάριο κύριου καταχωρίζοντος. Διάδοση. 30 Απριλίου 2010

Διαδικτυακό σεμινάριο κύριου καταχωρίζοντος. Διάδοση. 30 Απριλίου 2010 Διαδικτυακό σεμινάριο κύριου καταχωρίζοντος Κοινοχρησία και διάδοση δεδομένων Διάδοση 30 Απριλίου 2010 Catherine Cornu, ECHA Σύντομη περιγραφή Διάδοση = δημοσίευση πληροφοριών από τους φακέλους καταχώρισης

Διαβάστε περισσότερα

Καθοδήγηση σχετικά με τις απαιτήσεις πληροφοριών και την αξιολόγηση χημικής ασφάλειας. Κεφάλαιο R.5: Προσαρμογή απαιτήσεων πληροφοριών

Καθοδήγηση σχετικά με τις απαιτήσεις πληροφοριών και την αξιολόγηση χημικής ασφάλειας. Κεφάλαιο R.5: Προσαρμογή απαιτήσεων πληροφοριών Καθοδήγηση σχετικά με τις απαιτήσεις πληροφοριών και την αξιολόγηση χημικής ασφάλειας Κεφάλαιο R.5: Προσαρμογή απαιτήσεων πληροφοριών Έκδοση: 2.1 Δεκέμβριος 2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 69/7

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 69/7 16.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 69/7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 253/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Μαρτίου 2011 περί τροποποίησης του παραρτήματος XIII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του

Διαβάστε περισσότερα

Καθοδήγηση σχετικά με τα ενδιάμεσα προϊόντα

Καθοδήγηση σχετικά με τα ενδιάμεσα προϊόντα Καθοδήγηση σχετικά με τα ενδιάμεσα προϊόντα Έκδοση: 2 Δεκέμβριος 2010 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Το παρόν έγγραφο περιέχει οδηγίες για το REACH, με επεξηγήσεις των υποχρεώσεων βάσει του κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική καθοδήγηση Προσδιορισμός και ονοματοδοσία ουσιών βάσει των κανονισμών REACH και CLP

Συνοπτική καθοδήγηση Προσδιορισμός και ονοματοδοσία ουσιών βάσει των κανονισμών REACH και CLP Συνοπτική καθοδήγηση Προσδιορισμός και ονοματοδοσία ουσιών βάσει των κανονισμών REACH και CLP Για τις πλέον πρόσφατες πληροφορίες σχετικά με την αξιολόγηση της ασφάλειας των χημικών ουσιών, ανατρέξτε στον

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία καταχώρισης - Ένταξη σε ΦΑΠΟ (SIEF) Οργάνωση εργασιών μεταξύ συν-καταχωριζόντων

Διαδικασία καταχώρισης - Ένταξη σε ΦΑΠΟ (SIEF) Οργάνωση εργασιών μεταξύ συν-καταχωριζόντων Διαδικασία καταχώρισης - Ένταξη σε ΦΑΠΟ (SIEF) Οργάνωση εργασιών μεταξύ συν-καταχωριζόντων Δ. Χατζηαντωνίου Γενικό Χημείο του Κράτους Διεύθυνση Ενεργειακών, Βιομηχανικών & Χημικών Προϊόντων Ενημερωτική

Διαβάστε περισσότερα

Ελσίνκι, 23 Απριλίου 2008 Έγγρ.: MB/17/2008 τελικό 1. (Έγγραφο που εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο) ED/25/2012)

Ελσίνκι, 23 Απριλίου 2008 Έγγρ.: MB/17/2008 τελικό 1. (Έγγραφο που εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο) ED/25/2012) Ελσίνκι, 23 Απριλίου 2008 Έγγρ.: MB/17/2008 τελικό 1 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ Ή ΟΛΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 118 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διάδοση και εμπιστευτικότητα στο πλαίσιο του κανονισμού REACH

Διάδοση και εμπιστευτικότητα στο πλαίσιο του κανονισμού REACH Διάδοση και εμπιστευτικότητα στο πλαίσιο του κανονισμού REACH Ημερομηνία έκδοσης Απρίλιος 2016 1 Διάδοση και εμπιστευτικότητα στο πλαίσιο του κανονισμού REACH Annankatu 18, P.O. Box 400, I-00121 Helsinki,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 10 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ VΙ ΕΩΣ ΧΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 10 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ VΙ ΕΩΣ ΧΙ 30.12.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 396/309 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 10 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ VΙ ΕΩΣ ΧΙ Στα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.2.2017 COM(2017) 67 final ΕΤΗΣΙΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ των ετήσιων εκθέσεων δραστηριοτήτων των κρατών μελών όσον αφορά τις εξαγωγικές πιστώσεις κατά την έννοια του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της πρότασης για. Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της πρότασης για. Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.9.2016 COM(2016) 491 final ANNEXES 1 to 7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της πρότασης για Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση ενωσιακού συστήματος για την

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση βάσει του κανονισμού REACH

Αξιολόγηση βάσει του κανονισμού REACH Αξιολόγηση βάσει του κανονισμού REACH Έκθεση προόδου 2010 ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ Η παρούσα έκθεση περιλαμβάνει συστάσεις προς δυνητικούς καταχωρίζοντες προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα των μελλοντικών καταχωρίσεων.

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοχρησία δεδομένων

Κοινοχρησία δεδομένων ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ Κοινοχρησία δεδομένων Στόχος του παρόντος εγγράφου είναι να επεξηγήσει με απλούς όρους τις βασικές αρχές και υποχρεώσεις που σχετίζονται με την κοινοχρησία δεδομένων και την κοινή

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός 1907/2006/ΕΚ (REACH) Πρόκληση & προοπτικές

Κανονισμός 1907/2006/ΕΚ (REACH) Πρόκληση & προοπτικές Κανονισμός 1907/2006/ΕΚ (REACH) Πρόκληση & προοπτικές Ιωάννα Αγγελοπούλου Δ/νση Περιβάλλοντος E-mail: mail:elhelpdesk@ath.forthnet.gr Ημερίδα REACH,Πάτρα 05.12.2007 1 REACH γενικά Registration Evaluation

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 18ης Δεκεμβρίου 2006

ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 18ης Δεκεμβρίου 2006 L 396/854 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.12.2006 ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Δεκεμβρίου 2006 για την τροποποίηση της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ του

Διαβάστε περισσότερα

Καθοδήγηση σχετικά με τις απαιτήσεις πληροφοριών και την αξιολόγηση χημικής ασφάλειας. Μέρος A: Εισαγωγή στο έγγραφο καθοδήγησης

Καθοδήγηση σχετικά με τις απαιτήσεις πληροφοριών και την αξιολόγηση χημικής ασφάλειας. Μέρος A: Εισαγωγή στο έγγραφο καθοδήγησης Καθοδήγηση σχετικά με τις απαιτήσεις πληροφοριών και την αξιολόγηση χημικής ασφάλειας Μέρος A: Εισαγωγή στο έγγραφο καθοδήγησης Έκδοση 1.1 Δεκέμβριος 2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Το παρόν έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

Μέσος αριθμός ξένων γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή

Μέσος αριθμός ξένων γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή Αυστρία 1998 0 0 1999 1.1 1.7 2000 1.1 1.7 2001 0 0 2002 1.1 1.7 2003 0 0 2004 0 0 Βέλγιο 1998 0 0 1999 0 0 2000 1.2 2.2 2001 1.3 2.2 2002 1.3 2.2 2003 1.2 2.2 2004 1.3

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 11.5.2016 L 121/11 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/699 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Μαΐου 2016 σχετικά με τον καθορισμό, για το 2016, των δημοσιονομικών ανώτατων ορίων για ορισμένα καθεστώτα άμεσης στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Ιανουαρίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Ιανουαρίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Ιανουαρίου 2016 (OR. en) 5215/16 ADD1 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: αριθ. προηγ. εγγρ.: Θέμα: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 12 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. σχετικά με την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτών «Ένας από μας»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. σχετικά με την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτών «Ένας από μας» ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.5.2014 COM(2014) 355 final ANNEXES 1 to 5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ σχετικά με την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτών «Ένας από μας» EL EL ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Καθοδήγηση σχετικά με την κοινοχρησία δεδομένων

Καθοδήγηση σχετικά με την κοινοχρησία δεδομένων Καθοδήγηση σχετικά με την κοινοχρησία δεδομένων 1 Κ Α Θ Ο Δ Η Γ Η Σ Η Καθοδήγηση σχετικά με την κοινοχρησία δεδομένων Έκδοση 3.1 Ιανουάριος 2017 2 Καθοδήγηση σχετικά με την κοινοχρησία δεδομένων ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδικα οχήματα. Μονάδα : Χιλιάδες. Drill Down to Area. Μηχανοκίνητο όχημα για μεταφορά προϊόντων. Μοτοσικλέτες (>50cm3)

Οδικα οχήματα. Μονάδα : Χιλιάδες. Drill Down to Area. Μηχανοκίνητο όχημα για μεταφορά προϊόντων. Μοτοσικλέτες (>50cm3) Μονάδα : Χιλιάδες Αυστρία 1978 661.30 2,040.10 8.40 162.40 84.00 3,188.00 208.40 1,139.30 315.70 1979 594.60 2,244.60 8.70 172.50 87.20 3,343.90 179.10 1,090.50 323.60 1980 37.30 2,301.90 9.00 183.70 91.00

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους για κάθε επιχείρηση

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους για κάθε επιχείρηση EIOPA-BoS-14/178 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους για κάθε επιχείρηση EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Διαβάστε περισσότερα

Εξάσκηση στα εργαλεία ΤΠ του κανονισμού REACH: IUCLID 6 Έλεγχος πληρότητας Κανονιστική επεξεργασία

Εξάσκηση στα εργαλεία ΤΠ του κανονισμού REACH: IUCLID 6 Έλεγχος πληρότητας Κανονιστική επεξεργασία Εξάσκηση στα εργαλεία ΤΠ του κανονισμού REACH: IUCLID 6 Έλεγχος πληρότητας Κανονιστική επεξεργασία Περιεχόμενα Λειτουργίες του IUCLID 6 Βοηθητικό εργαλείο επικύρωσης Δημιουργία φακέλου Κανονιστική επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΧ ΤΥΠΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΟΥΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ Ή ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 100 ΤΟΝΩΝ Ή ΑΝΩ 1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΧ ΤΥΠΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΟΥΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ Ή ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 100 ΤΟΝΩΝ Ή ΑΝΩ 1 30.12.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 396/347 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΧ ΓΙΑ ΟΥΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ Ή ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 100 ΤΟΝΩΝ Ή ΑΝΩ 1 Στο ποσοτικό επίπεδο του παρόντος Παραρτήματος, ο

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση δυνάμει του κανονισμού REACH Έκθεση προόδου 2016

Αξιολόγηση δυνάμει του κανονισμού REACH Έκθεση προόδου 2016 Αξιολόγηση δυνάμει του κανονισμού REACH Έκθεση προόδου 2016 1 Αξιολόγηση δυνάμει του κανονισμού REACH Έκθεση προόδου 2016 2 Αξιολόγηση δυνάμει του κανονισμού REACH Έκθεση προόδου 2016 Δήλωση αποποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - D048947/06 ANNEX 1.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - D048947/06 ANNEX 1. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Ιουλίου 2017 (OR. en) 11470/17 ADD 1 AGRILEG 145 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 20 Ιουλίου 2017 Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθεσία REACH προοπτικές για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον

Νομοθεσία REACH προοπτικές για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον Νομοθεσία REACH προοπτικές για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον Δημήτρης Τσίχλης Δ/νση Περιβάλλοντος Γ.Χ.Κ. ΑΘΗΝΑ Γ.Χ.Κ. 05-06 - 2007 1 Νομοθεσία Καταργείται-ενσωματώνεται ενσωματώνεται σταδιακά στον

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 4.10.2014 L 290/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1044/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3ης Οκτωβρίου 2014 σχετικά με τον καθορισμό, για το 2014, δημοσιονομικών ανώτατων

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) 11882/17 ADD 1 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: ENV 727 MI 607 AGRI 443 CHIMIE 78 SAN 319 CONSOM

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσια επαγγελματικών προσόντων: καταλύτες για τη δια βίου μάθηση Το νέο Ευρωπαϊκό περιβάλλον εκπαίδευσης και κατάρτισης

Πλαίσια επαγγελματικών προσόντων: καταλύτες για τη δια βίου μάθηση Το νέο Ευρωπαϊκό περιβάλλον εκπαίδευσης και κατάρτισης Πλαίσια επαγγελματικών προσόντων: καταλύτες για τη δια βίου μάθηση Το νέο Ευρωπαϊκό περιβάλλον εκπαίδευσης και κατάρτισης Αθήνα 18 Ιουνίου 2009, Διήμερη συνάντηση εργασίας του ΤΕΕ «Πιστοποίηση Επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Σεπτέμβριο 2014 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Σεπτέμβριο 2014 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 - FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Σεπτέμβριο στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.7.2016 COM(2016) 440 final 2016/0202 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του πρωτοκόλλου (2015) για την τροποποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.12.2016 COM(2016) 779 final 2016/0385 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να λάβει η Ένωση, στο πλαίσιο της ομάδας εργασίας των συμμετεχόντων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.11.2013 COM(2013) 771 final 2013/0379 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την αναπροσαρμογή, από την 1η Ιουλίου 2013, των διορθωτικών συντελεστών που εφαρμόζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Με βάση το Νόμο 4053/2012 (ΦΕΚ 44/Α/7-3-2012), "Ρύθμιση λειτουργίας της ταχυδρομικής αγοράς, θεμάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις»,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Νοέμβριο 2015 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (19) - Στοιχεία της Eurostat

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Νοέμβριο 2015 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (19) - Στοιχεία της Eurostat ΠΕΤΡΑΚΗ 8 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.170 - FAX: 210.32.59.169 ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Νοέμβριο στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (19) - Στοιχεία της Eurostat Ο

Διαβάστε περισσότερα

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.7.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 584/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Ιουλίου 2010 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα «Οδική Ασφάλεια: Πολιτικές και Εξελίξεις» ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΕΘΝΩΣ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

Ημερίδα «Οδική Ασφάλεια: Πολιτικές και Εξελίξεις» ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΕΘΝΩΣ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Ημερίδα «Οδική Ασφάλεια: Πολιτικές και Εξελίξεις» Αθήνα, 19 Μαρτίου 2010 ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΕΘΝΩΣ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Γεώργιος Κανελλαΐδης, Καθηγητής ΕΜΠ Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

κοινοχρησία δεδομένων

κοινοχρησία δεδομένων Διαδικτυακό σεμινάριο κύριου καταχωρίζοντος Κοινοχρησία και διάδοση δεδομένων Διαφορές ως προς την κοινοχρησία δεδομένων 30 Απριλίου 2010 Diana Antal, ECHA 1 Επισκόπηση των διαφορών ως προς την κοινοχρησία

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.11.2010 COM(2010) 645 τελικό 2010/0313 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ελβετικής Συνομοσπονδίας και

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.1.2017 COM(2017) 23 final 2017/0010 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του παραρτήματος IIΙ της οδηγίας 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση βάσει του κανονισµού REACH. Έκθεση προόδου 2009

Αξιολόγηση βάσει του κανονισµού REACH. Έκθεση προόδου 2009 Αξιολόγηση βάσει του κανονισµού REACH Έκθεση προόδου 2009 Στην παρούσα έκθεση παρέχεται επισκόπηση των δραστηριοτήτων αξιολόγησης κατά το 2009 και περιλαµβάνονται συστάσεις προς δυνητικούς καταχωρίζοντες

Διαβάστε περισσότερα

GR-Θεσσαλονίκη: Υπηρεσίες Συντήρησης Πρασίνου και Περιποίησης Κήπων του Cedefop 2009/S ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) Υπηρεσίες

GR-Θεσσαλονίκη: Υπηρεσίες Συντήρησης Πρασίνου και Περιποίησης Κήπων του Cedefop 2009/S ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) Υπηρεσίες 1/5 GR-Θεσσαλονίκη: Υπηρεσίες Συντήρησης Πρασίνου και Περιποίησης Κήπων του Cedefop 2009/S 99-142910 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) Υπηρεσίες ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII ΤΥΠΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΟΥΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ Ή ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 10 ΤΟΝΩΝ Ή ΑΝΩ 1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII ΤΥΠΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΟΥΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ Ή ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 10 ΤΟΝΩΝ Ή ΑΝΩ 1 30.12.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 396/333 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII ΓΙΑ ΟΥΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ Ή ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 10 ΤΟΝΩΝ Ή ΑΝΩ 1 Η στήλη 1 του παρόντος Παραρτήματος ορίζει τις τυπικές

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 109/11

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 109/11 19.4.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 109/11 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 353/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Απριλίου 2008 για τη θέσπιση εκτελεστικών κανόνων σχετικά με τις αιτήσεις έγκρισης ισχυρισμών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.9.2015 COM(2015) 490 final ANNEX 7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Διαχείριση της προσφυγικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών 14.1.2015 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την ειδική έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου αριθ. 20/2014 (απαλλαγή 2013): Ήταν επιτυχής

Διαβάστε περισσότερα

Νέα πολιτική για τη διαχείριση των χημικών - Καν. REACH

Νέα πολιτική για τη διαχείριση των χημικών - Καν. REACH Νέα πολιτική για τη διαχείριση των χημικών - Καν. REACH Ιωάννα Αγγελοπούλου Γενικό Χημείο του Κράτους Δ/νση Περιβάλλοντος E-mail : elhelpdesk@ath.forthnet.gr 1 Γιατί νέα πολιτική για τα χημικά; Οδ. 67/548/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ Ελένη Φούφα Δ/νση Ενεργειακών, Βιομηχανικών & Χημικών Προϊόντων ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Ενημερωτική Ημερίδα για την καταληκτική ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Με βάση το N. 2668/1998 (ΦΕΚ 282/Α/18-12-1998) για την οργάνωση του τομέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών, όπως ισχύει τροποποιηθείς,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Νοέμβριο 2012 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) και της Ευρωζώνης (17) - Στοιχεία της Eurostat

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Νοέμβριο 2012 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) και της Ευρωζώνης (17) - Στοιχεία της Eurostat ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Νοέμβριο στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) και της Ευρωζώνης (17)

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ευρωπαϊκές πολιτικές ανάπτυξης των επαγγελματικών προσόντων.

Οι Ευρωπαϊκές πολιτικές ανάπτυξης των επαγγελματικών προσόντων. Οι Ευρωπαϊκές πολιτικές ανάπτυξης των επαγγελματικών προσόντων. Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων Θεσσαλονίκη, 8 Μαϊου 2009 Λουκάς Ζαχείλας, Cedefop, Senior expert, qualifications and learning

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 3.11.2010 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 297 A/1 V (Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ EPSO/AST/105-106-107-108/10

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΝ ΗΜΕΔΑΠΕΣ Α.Ε. ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΧΕΙ ΣΥΝΑΨΕΙ Σ.Α.Δ.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΝ ΗΜΕΔΑΠΕΣ Α.Ε. ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΧΕΙ ΣΥΝΑΨΕΙ Σ.Α.Δ. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΝ ΗΜΕΔΑΠΕΣ Α.Ε. ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΧΕΙ ΣΥΝΑΨΕΙ Σ.Α.Δ.Φ. ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Δ.Ο.Σ. (Α ) Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ TRAINEESHIPS 2017-2018 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ MOΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ Το Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοχρησία δεδομένων

Κοινοχρησία δεδομένων ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ Κοινοχρησία δεδομένων Στόχος του παρόντος εγγράφου είναι να επεξηγήσει με απλούς όρους τις βασικές αρχές και υποχρεώσεις που σχετίζονται με την κοινοχρησία δεδομένων και την κοινή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Ποιοτικών Ελέγχων 2012-2013

Πρόγραμμα Ποιοτικών Ελέγχων 2012-2013 Πρόγραμμα Ποιοτικών Ελέγχων 2012-2013 Νοέμβριος 2013 Περιεχόμενα 1. Στατιστικά Στοιχεία υποχρεωτικών ελέγχων (Νοέμβριος 2013) 2. Στελέχωση Ομάδας Ποιοτικού Ελέγχου 3. Μεθοδολογία Ποιοτικών Ελέγχων 4. Ευρήματα

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις EIOPA-BoS-12/069 EL Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις 1/8 1. Κατευθυντήριες γραμμές Εισαγωγή 1. Σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού EIOPA (European Insurance

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 6/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 6/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.12.2014 COM(2014) 730 final ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 6/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ Τμήμα III Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 79/7

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 79/7 21.3.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 79/7 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 254/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Μαρτίου 2013 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 340/2008 σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Δρ Δήμητρα Δανιήλ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ

Δρ Δήμητρα Δανιήλ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ XHMΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΩΝ Δρ Δήμητρα Δανιήλ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ REACH - Καν. 1907/06 Βασική οριζόντια κοινοτική νομοθεσία για τα χημικά προϊόντα Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων. Valenciennes, Γαλλία ERA/2012/SAF/CALLHF/01

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων. Valenciennes, Γαλλία ERA/2012/SAF/CALLHF/01 Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων Valenciennes, Γαλλία Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για την κατάρτιση καταλόγου εμπειρογνωμόνων αξιολόγησης ανθρώπινων παραγόντων οι οποίοι θα συνδράμουν τους εθνικούς φορείς

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση δυνάμει του κανονισμού REACH

Αξιολόγηση δυνάμει του κανονισμού REACH Αξιολόγηση δυνάμει του κανονισμού REACH Έκθεση προόδου 2011 ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ Η έκθεση περιλαμβάνει συστάσεις προς τους δυνητικούς καταχωρίζοντες προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα των μελλοντικών καταχωρίσεων.

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 37 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 37 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) 5908/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: CLIMA 22 ENV 97 ENER 37 IND 25

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιούλιο 2012 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) και της Ευρωζώνης (17) - Στοιχεία της Eurostat

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιούλιο 2012 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) και της Ευρωζώνης (17) - Στοιχεία της Eurostat ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δευτέρα, 10 Σεπτεμβρίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 - FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα

Διαβάστε περισσότερα

Νέα νομοθεσία χημικών REACH υποχρεώσεις των επιχειρήσεων οφέλη για καταναλωτές και επιχειρήσεις Δ. Τσίχλης Προϊστάμενος Δ/νσης Περιβάλλοντος

Νέα νομοθεσία χημικών REACH υποχρεώσεις των επιχειρήσεων οφέλη για καταναλωτές και επιχειρήσεις Δ. Τσίχλης Προϊστάμενος Δ/νσης Περιβάλλοντος Νέα νομοθεσία χημικών REACH υποχρεώσεις των επιχειρήσεων οφέλη για καταναλωτές και επιχειρήσεις Δ. Τσίχλης Προϊστάμενος Δ/νσης Περιβάλλοντος ΙΩΆΝΝΙΝΑ 08.04.09 1 Νομοθεσία Καταργείται-ενσωματώνεται σταδιακά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.10.2016 COM(2016) 703 final 2016/0346 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που θα ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Επιτροπή Σύνδεσης στη

Διαβάστε περισσότερα

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0261(COD)

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0261(COD) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 30.9.2016 2016/0261(COD) ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (18)

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (18) ΠΕΤΡΑΚΗ 8 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.170 - FAX: 210.32.59.169 ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (18) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) Eurostat Το ωριαίο κόστος εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 6 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 6 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.9.2013 COM(2013) 655 final ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 6 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ EL EL ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την αξιολόγηση ιδίων κινδύνων και φερεγγυότητας

Κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την αξιολόγηση ιδίων κινδύνων και φερεγγυότητας EIOPA-BoS-14/259 EL Κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την αξιολόγηση ιδίων κινδύνων και φερεγγυότητας EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 61/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 61/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 61/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με την ίδια αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα