Original-Gebrauchsanleitung V2/0416

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Original-Gebrauchsanleitung V2/0416"

Transcript

1 Original-Gebrauchsanleitung V2/0416

2 GR ΕΛΛΗΝΙΚΆ Πίνακας περιεχομένων 1. Ασφάλεια Οδηγίες χρήσης Επεξήγηση συμβόλων Πηγές κινδύνου Χρήση σύμφωνα με τον προορισμό Γενικές πληροφορίες Ευθύνη παραγωγού και εγγύηση Προστασία πνευματικών δικαιωμάτων Δήλωση Συμμόρφωσης Μεταφορά, συσκευασία και αποθήκευση Έλεγχος παράδοσης Συσκευασία Αποθήκευση Τεχνικές προδιαγραφές Πίνακας εξαρτημάτων της συσκευής Τεχνικά στοιχεία Εγκατάσταση και χρήση της συσκευής Τοποθέτηση και σύνδεση Χρήση Καθαρισμός και συντήρηση Πιθανές βκλάβες Ανακύκλωση Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D Salzkotten Tel.: +49 (0) Γερμανία Fax: +49 (0)

3 Πριν να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή πρέπει να διαβάσετε τις οδηγίες χρήσης της και εππομένως να τις διαφυλάξετε σε ένα διαθέσιμο χώρο! Οι οδηγίες χρήσης περιέχουν την περιγραφή εγκατάστασης της συσκευής, της χρήσης και της συντήρησής της, γι αυτό αποτελούν σημαντική πηγή πληροφοριών και χρήσιμο οδηγό. Η γνώση και τήρηση όλων των κανόνων ασφάλειας και χρήσης είναι προϋπόθεση για την ασφαλή και σωστή λειτουργία της συσκευής. Επιπλέον πρέπει να τηρούνται τοπικοί κανονισμοί που αφορούν την πρόληψη των ατυχημάτων, καθώς και κανόνες προστασίας της υγείας και ασφάλειας κατά την εργασία. Οι οδηγίες χρήσης αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της συσκευής και πρέπει να βρίσκονται πάντα κοντά της ώστε να είναι πάντα διαθέσιμες στα άτομα που καταγίνονται με την χρήση της συσκευής, την εγκατάστασή της, τη συντήρηση και τον καθαρισμό της. Όταν η συσκευή να μεταδοθεί δε έναν τρίτο, πρέπει να του μεταδοθούν και οι παρούσες οδηγίες χρήσης. 1. Ασφάλεια Η συσκευή έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τους τωρινούς ισχύοντες κανόνες της τεχνολογίας. Ωστόσο μπορεί να προκύψουν από αυτή τη συσκευή κίνδυνοι, εάν γίνεται ακατάλληλη ή μη σύμφωνη με τους κανονισμούς χρήση. Όλα τα πρόσωπα που χειρίζονται τη συσκευή πρέπει να παρακολουθούν τις προτάσεις και τις συμβουλές που αναφέρονται στις παρούσες οδηγίες χρήσης. 1.1 Οδηγίες χρήσης Η συσκευή μπορεί να χρησημοποιείται μόνο και μόνο όταν η τεχνική της κατάσταση δεν φέρνει επιφυλάξεις και επιτρέπει την ασφαλή λειτουργία. Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή από άτομα χωρίς εμπειρία και γνώση, εκτός και εάν τη χρησιµοποιούν υπό επιτήρηση ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν θα παίζουν με τη συσκευή. Την διατήρηση και επιδιόρθωση μπορούν να πραγματοποιούν μόνο και μόνο οι ειδικοί, χρησιμοποιόντας προτότυπα ανταλλακτικά και εξαρτήματα. Απαγορεύονται οι προσπάθειες επιδιόρθωσης της συσκευής από μη ειδικούς

4 Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται εξαρτήματα ούτε ανταλλακτικά διαφορετικά από αυτά που συνιστά ο παραγωγός. Αλλιώς μπορεί να δημιουργηθούν καταστάσεις επικίνδυνες για τον χρήστη, να προκληθούν ζημιές της συσκευής ή σωματικές βλάβες ατόμων, καθώς και συνεπάγεται η απώλεια της εγγύησης. Για την αποφυγή κινδύνων και για την εξασφάλιση της βέλτιστης απόδοσης δεν επιτρέπεται να διεξάγονται στη συσκευή τροποποιήσεις και επανεξοπλισμοί που δεν έχουν εγκριθεί γραπτώς από τον κατασκευαστή. Μην αφήνετε το καλώδιο επαφής νε έχει επαφή με τις πηγές θερμότητας ή άλλες κοφτερές άκρες. Το καλώδιο τροφοδοσίας δεν επιτρέπεται να κρεμμιέται από το τραπέζι ή άλλο πάγκο. Πρέπει να προσέξετε το καλώδιο να μην πατη θεί ούτε να μην μπερδευτεί από κανέναν. Καλώδιο τροφοδοσίας δεν επιτρέπεται να είναι λυγισμένο, μπερδεμένο, συμπιεσμένο, πάντα πρέπει να είναι ολοκλήρως φτερωμένο. Ποτέ μην τοποθετήσετε τη συσκευή ή άλλα αντικείμενα πάνω στο καλώδιο τροφοδοσίας. Το καλώδιο απαγορεύεται να τοποθετείται πάνω σε χαλί ή σε άλλα θερμομονωτικά υλικά. Το καλώδιο απαγορεύεται να σκεπάζεται. Το καλώδιο πρέπει να βρίσκεται μακριά από χώρους εργασίας και απαγορεύεται να βυθίζεται στο νερό. Να ελέγχετε περιοδικά το καλώδιο τροφοδοσίας για πιθανά χαλάσματά του. Ποτέ μην χρησιμοποιήσετε τη συσκευή με χαλασμένο καλώδιο τροφοδοσίας. Αν το καλώδιο είναι χαλασμένο, τότε αποφεύγοντας κινδύνους, ζητήστε από μια εξειδικευμένη εταιρεία ηλεκτρικών να σας αλλάξει το καλώδιο. Δεν προβλέπεται συνεργασία της συσκευής με κανέναν εξωτερικό χρονοδιακόπτη ή διάταξης τηλεελέγχου. Όταν η συσκευή λειτουργεί, ποτέ μη την αφήνετε χωρίς εποπτεία! Μην κινείτε ή αναποδογυρίζετε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της. Πρέπει να χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σε κλειστούς χώρους

5 1.2 Επεξήγηση συμβόλων Σημαντικές οδηγίες που αφορούν την ασφάλεια και τα τεχνικά ζητήματα σημειώνονται στον οδηγό με κατάλληλα σύμβολα. Για να αποφύγετε οποιοδήποτε ατύχημα, σωματική βλάβη, καθώς και υλικές ζημιές, πρέπει να συμμορφώνεστε με τις οδηγίες. ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Αυτό το σύμβολο σημαίνει άμεσο κίνδυνο το οποίο μπορεί να προκαλέσει σημαντικά τραύματα ή θάνατο. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Αυτό το σύμβολο ενημερώνει για επικίνδυνες καταστάσεις που μπορεί να προκαλέσουν σημαντικά τραύματα ή θάνατο, ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΚΑΥΤΕΡΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ! Το σύμβολο προειδοποιεί για τη ζεματιστή επιφάνεια της συσκευής κατά τη λειτουργία της. Παραμέληση της προειδοποίησης μπορεί να οδηγήσει σε έγκαυμα! ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ! Αυτό το σύμβολο σημαίνει ότι μπορεί να υπάρξουν επικίνδυνες καταστάσεις που μπορεί να προκαλέσουν ελαφριά τραύματα ή βλάβες ή δυσλειτουργίας και/ή καταστροφή της συσκευής. ΟΔΗΓΙΑ! Αυτό το σύμβολο σημαίνει συμβουλές και πληροφορίες τις οποίε πρέπει να παρακολουθήσετε με σκοπό την αποτελεσματική και χωρίς βλάβες λειτουργία της συσκευής. 1.3 Πηγές κινδύνου ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Με σκοπό να αποφύγετε τα αποτελέσματα που προκαλούνται από τον κίνδυνο πρέπει να παρακολουθήσετε τις παρακάτω οδηγίες. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή όταν το καλώδιο σύνδεσης ή το βύσμα είναι χαλασμένα, αν η συσκευή δεν έχει λειτουργήσει κατάλληλα, είνα βλαμμένη ή έχει πέσει. Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα τραβώντας μόνο το φις. Ποτέ μην μεταφέρετε, σέρνετε ή ανυψώνετε τη συσκευή πιάνοντας το καλώδιο τροφοδοσίας

6 Ποτέ μην ανοίξετε το περίβλημα της συσκευής. Σε περίπτωση που χάλασαν οι ηλεκτρικές συνδέσεις ή διαμορφώθηκαν οι ηλεκτρικές ή μηχανικές κατασκευές της συσκευής υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Ποτέ μην βυθίζετε το φις μέσα τσο νερό ή άλλα υγρά. Ποτέ μην χειρίζεστε τη συσκευή με μουσκεμένα χέρια ή στεκόμενοι πάνω σε ένα υγρό δάπεδο. Βγάλτε το φις από την πρίζα - όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή, - όταν υπάρχουν θόρυβοι και διαταραχές κατά χρήση της συσκευής, - πριν από καθαρισμό της συσκευής. ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Κίνδυνος ασφυξίας! Εμποδίσετε πρόσβαση στα υλικά συσκευασία όπως πλασιτκές σακούλες και εξαρτήματα από το αφρώδες πολυστυρένιο για τα παιδιά. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΚΑΥΤΕΡΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ! Κίνδυνος εγκαύματος! Με σκοπό να αποφύγετε τα αποτελέσματα που προκαλούνται από τον κίνδυνο πρέπει να παρακολουθήσετε τις παρακάτω οδηγίες. Κατά κανονική χρήση της επιφάνεια του συμπυκωντή και του συμπιεστή μπορεί να είναι ζεστή. Με σκοπό να αποφύγετε εγκαύματα χεριών μην τους αγγίξετε με γυμνά χέρια. Χρησιμοποιήστε προστατευτικά γάντια! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος πυρκαγιάς ή έκρηξης! Με σκοπό να αποφύγετε τα αποτελέσματα που προκαλούνται από τον κίνδυνο πρέπει να παρακολουθήσετε τις παρακάτω οδηγίες. Μη φυλάσσετε μέσα στη συσκευή τις εύφλεκτες ή εκρηκτικές ουσίες όπως ο αιθέρας, τη κηροζίνη ή κόλλες. Ποτέ μην καθαρίσετε τη συσκευή χρησιμοποιώντας εύφλεκτες ουσίες. Οι οσμές που δημιουργούνται μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά ή έκρηξη. Δίπλα στη συσκευής μην τοποθετείτε τη βενζίνη ή τις ουσίες που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά. Οι οσμές που δημιουργούνται μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά ή έκρηξη. Μην φυλάσσετε μέσα στη συσκευή τα εκρηκτικά αντικείμενα όπως τα κουτιά με εκρηκτικές λειτουργικέςουσίες. Μην επιτρέψετε να χαλάσει τα κύκλωμα ψύξης

7 1.4 Χρήση σύμφωνα με τον προορισμό ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ! Η συσκευή σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε για βιομηχανική χρήση και πρέπει να τη χειρίζεται εξειδικευμένο προσωπικό εστιατορίων, καντινών, καφενείων, μπαρ και παρόμοιων καταστημάτων. Η ασφαλής χρήση της συσκευής παρέχεται μόνο όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σύμφωνα με τον προορισμό της. Όλες οι τεχνικές εργασίες, ακόμη και η συναρμολόγηση και η συντήρησης μπορεί να εκτελεστούν αποκλειστικά από το εξειδικευμένο τμήμς σέρβις. Ψυκτικό εφάρμοσμα προορίζεται μόνο για ψύξη φαγητών σε κατάλληλα δοχεία GΝ. Μην χρησιμοποιείτε το ψυκτικό εφάρμοσμα για: - να διατηρείτε εύφλεκτα ή εκρηκτικά υλικά όπως αιθέρας, αλκοόλ, κηροζίνη ή κόλλες, - να διατηρείτε φαρμακευτικά προϊόντα ή συντηρημένο αίμα. ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ! Η άλλη ή διαφορετική από τον κανονικό προορισμό χρήση της συσκευής απαγορεύεται και θεωρείται αντίθετη στον προορισμό της. Αποκλείνονται οποιεσδήποτε απαιτήσεις κατά του παραγωγού ή/και των συνεργαστών του λόγω βλαβών που προκλήθηκαν ως αποτέλεσμα χρήσης αντίθετης με τον προορισμό της συσκευής. Την ευθύνη για τις βλάβες που προκύπτουν κατά τη διάρκεια χρήσης της συσκευής με τρόπο αντίθετο στον προορισμό της έχει μόνο και μόνο χρήστης

8 2. Γενικές πληροφορίες 2.1 Ευθύνη παραγωγού και εγγύηση Όλες οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον οδηγό συντάχθηκαν με βάση έγκυρους κανονισμούς, σύγχρονες κατασκευαστικές και μηχανικές γνώσεις, καθώς και με τη δική μας γνώση και εμπειρία πολλών ετών. Επίσης οι οδηγίες χρήσης μεταφράστηκαν όσο γίνεται πιο αξιόπιστα. Δεν μπορούμε όμως να είμαστε υπεύθυνοι για πιθανά λάθη της μετάφρασης. Γι αυτό είναι καθαριστικά χρήσιμη η ταυτόχρονη παράθεση των οδηγιών χρήσης στα γερμανικά. Σε περίπτωση παραγγελίας ειδικού μοντέλου ή προσθέτων λειτουγριών, καθώς και χρήσης των πιο σύγχρονων τεχνικών επιτευγμάτων, η συσκευή που σας παραδώθηκε μπορεί να διαφέρει από τις περιγραφές και τα σχέδια αυτών εδώ των οδηγιών χρήσης. ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ! Πριν να αρχίσετε όλες τις ενέργειες σχετικά με τη συσκευή, ιδιαίτερα πριν να την ενεργοποιήσετε, πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά τις παρούσες οδηγίες χρήσης! Ο κατασκευαστής δεν φέρει ευθύνη για ζημιές και δυσλειτουργίες που προκύπτουν από: - Το να μην παρακολουθείτε τις οδηγίες χρήσης και καθαρισμού της συσκευής, - το να χρησιμοποιείτε τη συσκευή με τον τρόπο άλλο από τον προορισμός της συσκευής, - το να τροποποιήσετε τις αλλαγές, - Το να χρησιμοποιήσετε μην προβλεπόμενα ανταλλακτικά. Επιπλέον πρέπει να είναι διαθέσιμες για όσους χρησιμοποιούν τη συσκευή. Διατηρούμε το δικαίώμα να προσαρμώζουμε τεχνικές αλλαγές στη συσκευή προκειμένου να βελτιώνονται οι χρηστικές της ιδιότητες και να καλυτερεύει το προϊόν. 2.2 Προστασία πνευματικών δικαιωμάτων Οι οδηγίες χρήσης και τα κείμενα, σχέδια, φωτογραφίες και άλλα στοιχεία που αυτές περιέχουν προστατεύονται από τους νόμους περί της πνευματικής ιδιοκτησίας. Χωρίς την έγγραφη άδεια του παραγωγού απαγορεύεται η αναπαραγωγή του περιεχομένου των οδηγιών ή μέρους αυτών σε οποιαδήποτε μορφή και με οποιοδήποτε τρόπο, καθώς και η χρήση του ή/και διανομή σε τρίτους. Η παράβαση των δικαιωμάτων συνεπάγεται υποχρέωση πληρωμής αποζημίωσης. Επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος να διεκδικούμε πρόσθετες παροχές. ΟΔΗΓΙΑ! Τα στοιχεία, κείμενα, σχέδια, φωτογραφίες και περιγραφές που βρίσκονται στον οδηγό προστατεύονται από τους νόμους περί πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Κάθε μη νόμιμη χρήση τιμωρείται. 2.3 Δήλωση Συμμόρφωσης Η συσκευή εκπληρώνει τα έγκυρα πρότυπα και οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το επιβεβαιώνουμε στη Δήλωση Συμμόρφωσης WE. Σε περίπτωση ανάγκης, ευχαρίστως, θα σας αποστείλουμε την κατάλληλη Δήλωση Συμμόρφωσης

9 3. Μεταφορά, συσκευασία και αποθήκευση 3.1 Έλεγχος παράδοσης Μετά την άφιξη της συσκευής πρέπει αμέσως να ελέγξετε αν η συσκευή έφτασε ολόκληρη και αν έχουν προκληθεί ζημιές κατά τη διάρκεια της μεταφοράς. Σε περίπτωση που υπάρχουν ολοφάνερες ζημιές λόγω μεταφοράς δεν πρέπει να δεχθείτε τη συσκευή ή μπορείτε να την παραλάβετε ύπο όρους. Τον χαρακτήρα της ζημιάς πρέπει να περιγράψετε στα χαρτιά παράδοσης/παραλαβής του μεταφορέα. Επομένως θα εκφράσετε τα παράπονά σας. Αόρατες ζημιές πρέπει να δηλώσετε αμέσως μετά την εύρησή τους, διότι οι απαιτήσεις αποζημιώσεων μπορούν να υποβάλλονται μόνο την προβλεπόμενη για απαιτήσεις απαιτήσεις. 3.2 Συσκευασία Παρακαλούμε να μη πετάξετε το χαρτινό κιβώτιο της συσκευής. Μπορεί να χρειαστεί για την αποθήκευση, τη μεταφορά ή την αποστολή της συσκευής στο δικό μας κέντρο επισκευών σε περίπτωση βλαβών. Πριν ξεκινήσετε την χρήση της συσκευής, βγάλτε προσεκτικά όλη την εσωτερική και εξωτερική συσκευασία. ΟΔΗΓΙΑ! Απορρίπτοντας τη συσκευασία πρέπει να τηρείτε τους κανονισμούς που ισχύουν στην χώρα σας. Τα υλικά της συσκευασίας που μπορούν να ξαναχρησιμοποιούνται πρέπει να τα ανακυκλώσετε. Παρακαλούμε να ελέγξετε αν η συσκευή και τα εξαρτήματά της είναι πλήρη. Εάν λείπουν κάποια εξαρτήματα, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών. 3.3 Αποθήκευση Η συσκευασία πρέπει να παραμένει κλειστή μέχρι την εγκατάσταση της συσκευής, και κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης πρέπει να τηρούνται οι οδηγίες που αφορούν τον τρόπο τοποθέτησης και αποθήκευσης της συσκευασίας. Η συσκευασία της συσκευής πρέπει να αποθηκεύεται σύμφωνα με τους παρακάτω όρους: - μην την αφήνετε σε εξωτερικούς χώρους, - να την αποθηκεύετε στο ξηρό μέρος, προστατεύοντάς την από σκόνη, - μην την εκθέτειτε σε δράση των επιθετικών συνθήκων, - να την προστατεύετε από τον ήλιο, - να αποφευχθούν οι μηχανικές διαταραχές, - σε περίπτωση μακρόχρονης αποθήκευσης (πάνω από τρεις μήνες), χρειάζεται τακτικός έλεγχος όλων των εξαρτημάτων και της συσκευασίας. Σε περίπτωση ανάγκης η συσκευή πρέπει να φρεσκαρηστεί και ανανεωθεί

10 4. Τεχνικές προδιαγραφές 4.1 Πίνακας εξαρτημάτων της συσκευής Πάγκος εργασίας 2 Περίβλημα 3 Πόρτες ( ) 4 Ανοίγματα εξαερισμού 5 Διακόπτης ON/OFF με λυχνία ελέγχου δικτύου 6 Ψηφιακός ρυθμιστής θερμοκρασίας Σχάρα ράφι ( ) 8 Οδηγοί για σχάρα ράφι

11 Πάγκος εργασίας 2 Περίβλημα 3 Πόρτα 4 Ανοίγματα εξαερισμού 5 Διακόπτης ON/OFF με λυχνία ελέγχου δικτύου 6 Ψηφιακός ρυθμιστής θερμοκρασίας 7 Συρτάρι ( ) Σχάρα ράφι (1) 9 Οδηγοί για σχάρα ράφι

12 Βάση του ψυκτικού εφαρμόσματος 2 Εσοχή για τα δοχεία GN 3 Ψυκτικό εφάρμοσμα 4 Πάγκος εργασίας 5 Περίβλημα 6 Πόρτες ( ) Ανοίγματα εξαερισμού για σχάρα - 7 ράφια ( ) 8 Διακόπτης ON/OFF με λυχνία ελέγχου δικτύου 9 Ψηφιακός ρυθμιστής θερμοκρασίας 10 Σχάρα ράφι ( ) 11 Οδηγοί για σχάρα ράφι 12 Γέφυρα (5)

13 Πάγκος εργασία από γρανίτη 6 Πόρτα ( ) 2 Ανοίγματα εξαερισμού 7 Συρτάρι χωρίς ψύξη (6) 3 Ψηφιακός ρυθμιστής θερμοκρασίας 8 4 Διακόπτης ON/OFF με ενσωματωμένη λυχνία ελέγχου δικτύου (πράσινη) 9 Περίβλημα 5 Κλειδαριά ψυκτικού θαλάμου 10 Οδηγοί Ποδαράκια με ικανότητα ρύθμισης ύψους (6)

14 4.2 Τεχνικά στοιχεία Ονoμασία Ψυκτικό τραπέζι Mini 900T2 Κωδ. είδους: Υλικό: Κατασκευή: Χωρητικότητα: Τιμή σύνδεσης: χάλυβας χρωμονικελιούχο πόρτες ψύξη με κυκλοφορία αέρα ηλεκτρονικός έλεγχος εξάτμιση του νερού συμπύκνωσης με αποστακτήρα τυλιγμένο με αφρό 60 λίτρα Φάσμα θερμοκρασίας: 0 C 10 C Ψυκτικό μέσο: Διαστάσεις: Βάρος: 0,204 kw / V 50 Hz R134a πλάτος 900 x βάθος 700 x ύψος 870 mm 60,2 kg Ονoμασία Ψυκτικό τραπέζι Mini 900T1S2 Κωδ. είδους: Υλικό: Κατασκευή: Χωρητικότητα: Τιμή σύνδεσης: χάλυβας χρωμονικελιούχο 1 πόρτα συρτάρια, εσωτερικές διαστάσει κάθε συρταριού: πλάτος 304 x βάθος 515 x ύψος 140, ψύξη με κυκλοφορία αέρα ηλεκτρονικός έλεγχος εξάτμιση του νερού συμπύκνωσης με αποστακτήρα τυλιγμένο με αφρό 60 λίτρα Φάσμα θερμοκρασίας: 0 C 10 C Ψυκτικό μέσο: Διαστάσεις: Βάρος: 0,204 kw / V 50 Hz R134a πλάτος 900 x βάθος 700 x υψος 870 mm 68,0 kg

15 Ονoμασία Ψυκτικό τραπέζι εργασίας Mini 900T2 Κωδ. είδους: Υλικό: Κατασκευή: Χωρητικότητα: Τιμή σύνδεσης: χάλυβας χρωμονικελιούχο εφάρμοσμα με κάλυμμα, για 5 x 1/6 GN ύψους 150 mm*** πόρτες ψύξη με κυκλοφορία αέρα ηλεκτρονικός έλεγχος εξάτμιση του νερού συμπύκνωσης με αποστακτήρα τυλιγμένο με αφρό 60 λίτρα Φάσμα θερμοκρασίας: 0 C 10 C Ψυκτικό μέσο: Διαστάσεις: Βάρος: Αξεσουάρ: 0,204 kw / V 50 Hz R134a πλάτος 900 x βάθος 700 x ύψος 990 mm 62,0 kg 5 γέφυρες: μήκος 174 mm, πλάτος 5 mm Ονoμασία Ψυκτικό τραπέζι Κωδ. είδους: Υλικό: Κατασκευή: Τιμή σύνδεσης: Θερμοκρασία λειτουργίας: Ψυκτικό μέσο: Διαστάσεις: Βάρος: ***Παράδοση χωρία τα δοχεία GN! χάλυβας χρωμονικελιούχο με πάγκο εργασίας από γρανίτη πόρτες με ψύξης, κάθε μια με 10 ράφια 600 x 400 mm, απόσταση μεταξύ ραφιών 100 mm 6 συρτάρια χωρίς ψύξη με διαστάσεις 600 x 400 mm, λυψος 70 mm ψύξη με κυκλοφορία αέρα ηλεκτρονικός έλεγχος εξάτμιση του νερού συμπύκνωσης ψηφιακό θερμόμετρο 0,388 kw / 230 V 50 Hz 0 C 10 C R134a πλάτος 2025 x βάθος 800 x ύψος mm 290,0 kg Διατηρείται δικαίωμα τεχνικών τροποποιήσεων!

16 5. Εγκατάσταση και χρήση της συσκευής 5.1 Τοποθέτηση και σύνδεση ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ! Πρέπει να αναθέσετε την εγκατάσταση και τη σύνδεση μόνο στον εξειδικευμένο συνεργείο. Τοποθέτηση Αποσυσκευάστε τη συσκευή και αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας. Τοποθετήστε τη συσκευή σε μια σταθερή, στεγνή, ίσια και αδιάβροχη βάση προσαρμοσμένη στην επίδραση υψηλής θερμοκρασίας και με ικανότητα φόρτισης κατάλληλη για το βάρος της συσκευής μαζί με όλο το περιεχόμενό της. Ποτέ μην τοποθετήσετε τη συσκευή στην εύφλεκτη βάση. Μην τοποθετήσετε τη συσκευή δίπλα σε ανοιχτή φλόγα, ηλεκτρική θερμάστρα, θερμαντήρες ή άλλες πηγές θερμότητας καθώς και άμεση ηλιακή ακτινοβολία. Υψηλή θερμοκρασία μπορεί να επιδράσει αρνητικά απόδοση ψύξης και κατανάλωση ενέργειας. Τοποθετήστε τη συσκευή έτσι ώστε να διασφαλίσετε την κατάλληλη κυκλοφορία αέρα. Πρέπει να κρατήσετε την απόσταση 10 cm από πλευρές και από πίσω και 30 cm από οροφή ή ντουλάπια. Ποτέ μην καλύψετε ούτε μην μπλοκάρετε τα ανοίγματα εξαερισμού της συσκευής. Μην τοποθετήσετε τη συσκευή σε τόπους όπου έχει μεγάλη υγρασία αέρα. Υπερβολική υγρασία μπορεί να προκαλέσει βλάβη της συσκευής. Ιδανικές συνθήκες εργασίας στον τόπο όπου βρίσκεται η συσκευή είναι στη θερμοκρασία του περιβάλλοντος από 10 C έως 30 C και την σχετική υγρασία 30-55%. Με σκοπό να αποφύγετε βλάβη ποδαρακιών ή άλλου εξοπλισμού της συσκευής, κατά μεταφοορά της συσκευή πρέπει να την ανυψώσετε (π.χ. με περονοφόρο ανυψωτικό όχημα). Τοποθετήστε τη συσκευή έτσι ώστε το φις να είναι διαθέσιμο με σκοπό τη γρήγορη αποσύνδεση από την πρίζα, αν υπάρξει τέτοια ανάγκη. Όταν τοποθετήσετε τη συσκευής ε ορισμένο τόπο πρέπει να το ισοπεδώσετε βιδώνοντας ή ξεβιδώνοντας τα ποδαράκια. Πριν να ενεργοποιήσετε τη συσκευή βγάλτε το προστατευτικό φύλλο. ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ! Ποτέ μην αφαιρείτε από τη συσκευή την αναγνωριστική πινακίδα και τα προειδοποιητικά σύμβολα

17 Σύνδεση ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Σε περίπτωση ακατάλληλης εγκατάστασης η συσκευή μπορεί να προκαλέσει τραύματα! Πριν από την εγκατάσταση συγκρίνετε τα στιχεία του τοπικού ηλεκτρικού δικτύου με τα τεχνικά χαρακτηριστικά της συσκευής (βλέπε την αναγνωριστική πινακίδα). Συνδέστε τη συσκευή μόνο αν αυτά είναι πλήρως συμβατά! Η συσκευή μπορεί να συνδεθεί μόνο σε κατάλληλα εγκατεστημένες μονές πρίζες με τον επαφέα ασφάλειας. Α κατά μεταφορά η συσκευή είχε επίπεδη θέση, η σύνδεσή της μπορεί να γίνει μετά ώρες (ενσωματωμένη μονάδα συμπυκνωτή). Μετά από διακοπή ηλεκτρικής ενέργειας ή όταν βγάλετε το φις πρέπει να συνδέσετε τη συσκευή στην τροφοδοσία μετά από τουλάχιστον 5 λεπτά. Το ηλεκτρικό ρεύμα του κυκλώματος πρέπει να έχει την ασφάλεια τουλάχιστον 16Α. Η σύνδεση γίνεται μόνο άμεσα στην πρίζα τοίχου, απαγορεύεται να χρησιμοποιήσετε τις πολυπρίζες και πολλαπλές υποδοχές. 5.2 Χρήση Πριν από την πρώτη ενεργοποίηση πρέπει να καθαρίσετε το ψυκτικό τραπέζι. Παρακολουθήστε τις οδηγίες που περιέχονται στην παράγραφο 6 «Καθαρισμός και συντήρηση». Συνδέστε τη συσκευή σε μια πρίζα με γείωση. Ενεργοποιήστε τη συσκευή με χρήση του διακόπτη δικτύου ON/OFF που βρίσκεται από εμπρός της συσκευής. Θα ανάψει η πράσινη λυχνία δικτύου μέσα στο διακόπτη. Πάνω στην ψηφιακή οθόνη θα προβληθεί η τρέχουσα θερμοκρασία από μέσα στης συσκευής. Πριν να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή και να τοποθετείτε τα τρόφιμα, η συσκευή πρέπει να επιτύχει πρώτα τη ζητούμενη θερμοκρασία. Ψηφιακός ρυθμιστής θερμοκρασίας Βασικές ρυθμίσεις θερμοκρασίας είναι προγραμματισμένες εξ ορισμού στο εργοστάσιο και αναφέρουν στη θερμοκρασία λειτουργίας μέσα στο φάσμα 0 C 10 C μέσα στη συσκευή. Κατά κανονική λειτουργία της συσκευής η ψηφιακή οθόνη προβάλλει την τρέχουσα θερμοκρασία μέσα στη συσκευή. Κουμπιά Λειτουργίες Προβολή της ζητούμενης τιμής, επιλογή παραμέτρων στον τρόπο προγραμματισμού ή διαβεβαίωση της διαδικασίας. Χειρονακτική ενεργοποίηση της απόψυξης. Στον τρόπο προγραμματισμού επιλογή του κωδικού της παραμέτρου, αύξηση της προβαλλόμενης τιμής Στον τρόπο προγραμματισμού επιλογή AUX του κωδικού της παραμέτρου, μείωσης της προβαλλόμενης τιμής

18 Συνδυασμοί κουμπιών Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε ορισμένες λειτουργίες πατώντας ταυτόχρονα διαφορετικά κουμπιά. + Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση μπλοκαρίσματος των κουμπιών: - Με σκοπό να μπλοκάρετε δύο κουμπιά πρέπει να πατήσετε τα κουμπιά για περισσότερο των 3 δευτερολέπτων μέχρι να προβληθεί «OFF» πάνω στην οθόνη. - Με σκοπό να απενεργοποιήσετε το μπλοκάρισμα πατήστε δύο κουμπιά πρέπει να πατήσετε τα κουμπιά για περισσότερο των 3 δευτερολέπτων μέχρι να προβληθεί «OΝ» πάνω στην οθόνη. + Μεταφορά στον τρόπο προγραμματισμού - πατήστε δύο κουμπιά κατά 3 δευτερόλεπτα, ο διόδοι ή αναβοσβήνουν, μπορείτε να αρχίσετε τον προγραμματισμό. + Επιστροφή στην προηγούμενη ένδειξη: - πατήστε δύο κουμπιά με σκοπό να βγείτε από τον τρόπο προγραμματισμού και να επιστρέψετε στην προηγούμενη ένδειξη (τιμή θερμοκρασίας μέσα στη συσκευή). Δείκτες LED Δείκτες LED στην ψηφιακή οθόνη σημαίνουν την ότι οι εξής λειτουργίες είναι ενεργές: LED Κατάσταση Σημασία λάμπει αναβοσβήνει λάμπει αναβοσβήνει ενεργός συμπιεστής κατά καθυστέρηση εκτελείται απόψυξη καθυστέρηση απόψυξης λάμπει ένδειξη στην μονάδα C αναβοσβήνει κατά τον τρόπο προγραμματισμού λάμπει ένδειξη στην μονάδα C αναβοσβήνει κατά τον τρόπο προγραμματισμού Προβολή τςη ζητούμενης τιμής πατήστε σύντομα τοο κουμπί, με σκοπό να προβληθεί η ζητούμενη τιμή, πατήστε ξανά το κουμπί ή περιμένετε 5 δευτερόλεπτα με σκοπό να επιστρέψετε στην προηγούμενη ένδειξη τιμής

19 Αλλαγή της ζητούμενης τιμής (ζητούμενη θερμοκρασία) πατήστε το κουμπί και κρατήστε το πατημένο κατά 3 δευτερόλεπτα, θα προβληθεί η ζητούμενη τιμή και πάνω στην οθόνη θα αναβοσβήσει η δίοδος ή, χρησιμοποιώντας το κουμπί ή μπορείτε να μειώσετε ή να αυξήσετε την τιμή μέχρι να προβληθεί η ζητούμενη τιμή πάνω στην οθόνη, πρέπει να επιβεβαιώσετε την καινούρια τιμή με χρήση του διακόπτη ή να περιμένετε 10 δευτερόλεπτα μέχρι να γίνει αυτόματη καταγραφή της προγραμματισμένης τιμής στη μνήμη. ΟΔΗΓΙΑ! Μπορείτε να βρείτε άλλες ρυθμίσεις και αλλαγή παραμέτρων μέσα στην συνημμένη περιγραφή του ψηφιακού ρυθμιστή θερμοκρασίας και να αναθέσετε την εισαγωγή τους σε εξειδικευμένο προσωπικό. Απενεργοποίηση της συσκευής Σε περίπτωση που θα γίνει διακοπή σε χρήση της συσκευής πρέπει να την απενεργοποιήσετε χρησιμοποιώντας τον κεντρικό διακόπτη (θέση «O» (OFF.)) και να διακόψετε την ηλεκτρική τροφοδοσία (βγάλτε το φις!). ΟΔΗΓΙΑ! Το νερό που τοποθετείται στο κάτω μέρος της συσκευής μπορεί αν αφαιρεθεί μέσα από τοο σωλήνα αδειάσματος που βρίσκεται κάτω από τη συσκευή. Απόψυξη Αυτόματη απόψυξη Κατά 4 ώρες η συσκευή αποψύχεται 4 φορές ανά μέρα. Ενεργοποίηση του ρολογιού γίνεται με έναρξη ης πρώτης χρήσης. Αν αυτόματη απόψυξη πρέπει να εκτελεστεί σε διαφορετικές περιόδους πρέπει να πατήσετε το πλήκτρο για το χρόνο μεγαλύτερο των δετερόλεπτων. Πάνω στη ψηφιακή οθόνη προβάλλεται το σύμβολο. Η απόψυξη θα γίνει αμέσως και η επόμενη θα γίνει μετά από 6 ώρες. Χειροκίνητη απόψυξη Εκτός από την αυτόματη απόψυξη κάθε στιγμή μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη χειροκίνητη απόψυξη και με σκοπό να το κάνετε κρατήστε πατημένο το πλήκτρο κατά πάνω από δευτερόλεπτα. Θα αρχίσει η χειροκίνητη απόψυξη, Πάνω στη ψηφιακή οθόνη προβάλλεται το σύμβολο. ΟΔΗΓΙΑ! Το νερό συμπύκνωσης εξατμίζεται αυτοομάτως

20 Οδηγίες για το χρήστη Αρχίστε να χρησιμοποιείτε το ψυκτικό τραπέζι μόνο όταν πάνω στην οθόνη προβάλλεται η τιμή της ζητούμενης θερμοκρασίας. Τα τρόφιμα που προορίζονται για έκδοση τα βάλετε μέσα σε κατάλληλα δοχεία GΝ τα οποία πρέπει να τα βάλετε μέσα στο ψυκτικό τραπέζι, στους θαλάμους με πόρτες, στα συρτάρια ή σε εφάρμοσμα. Όταν γεμίσετε ή συμπληρώσετε το ψυκτικό τραπέζι την πρώτη φορά πάντα πρέπει να ανοίγετε και να γεμίζετε μόνο ένα θάλαμο με σκοπό να μην κλίσει η συσκευή. Μη βάζετε ζεστά τρόφιμα ούτε υγρά μέσα στο ψυκτικό τραπέζι. Πρώτα πρέπει να τα ψύξετε μέχρι να επιτύχουν τη θερμοκρασία δωματίου. Πάντα πρέπει να καλύπτετε ή να συσκευάζετε τα τρόφιμα. Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή πάντα πρέπει να θυμηθείτε ότι μεταξύ τω εσωτερικών τοίχων της συσκευής και των τροφίμων που βρίσκονται μέσα πρέπει να κρατήσετε την κατάλληλη απόσταση που επιτρέπει ελεύθερη κυκλοφορία αέρα μέσα στη συσκευή. Όσο πολλά αντικείμενα βρίσκονται μέσα στη συσκευή και όσο πολύ χρόνο πόρτες/συρτάρια είναι ανοιχτά, τόσο μεγάλη είναι η κατανάλωση της ενέργειας. Με σκοπό να περιορίσετε απώλεια ψύξης πρέπει να μειώσετε όσο δυνατόν το χρόνο οπότε οι πόρτες/συρτάρια και καλύμματα είναι ανοιχτά. Επιπλέον μην ανοίξετε πόρτες/συρτάρια πάρα πολύ συχνά. Με σκοπό να αποφύγετε δυσάρεστες οσμές με σα στο ψυκτικό τραπέζι πρέπει να παρατηρήσετε τις προτεινόμενες ημερομηνίες κατανάλωσης τροφίμων και να καθαρίζετε τη συσκευή τακτικά. Σε περίπτωση διακοπής τροφοδοσίας οι πόρτες, τα συρτάρια και τοο κάλυμμα του εφαρμόσματος πρέπει να είναι κλειστά με σκοπό να αποφύγετε απώλεια ψύξης. 6. Καθαρισμός και συντήρηση ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ! Πριν να καθαρίσετε τη συσκευή πρέπει να την αποσυνδέσετε τν ηλεκτρική ενέργειας (βγάλτε το φις!). Η συσκευή δεν έχει προοριστεί για να τη ξεπλύνετε με το άμεσο ρεύμα νερού. Τότε μην χρησιμοποιήσετε κανένα ρέυμα νερού υπό πίεση για καθαρισμό της συσκευής! Προσέξτε να μην μπει νερό μέσα στη συσκευή. o Πρέπει να καθαρίζετε τη συσκευή τακτικά με σκοπό να αποφύγετε τα προβλήματα υγιεινής και δυσλειτουργίες. o Πριν από καθαρισμό πρέπει να βγάλετε τα τρόφιμα και να τα βάλετε μέσα σε ένα ψυγείο να μη βλάψουν

21 Ψυκτικό τραπέζι o Το εσωτερικό μέρος του ψυκτικού τραπεζιού (θάλαμοι με πόρτες, ράφια με οδηγούς, εσοχή για τα δοχεί GN και το κάλυμμα του εφαρμόσματος) πρέπει να τα καθαρίζετε με ένα μέσα απολύμανσης επιτρεπόμενο για επαφή με τρόφιμα. o Τα παραπάνω εξαρτήματα τα λουστράρετε με βραγμένο με καθαρό νερό ύφασμα και επομένως να στεγνώσετε ακριβώς τις καθαρισμένες επιφάνειες. o Καθαρίστε την εσωτερική επιφάνεια του περιβλήματος της συσκευής και το πάγκο εργασίας με χρήση βραγμένου, μαλακού υφάσματος. Κατά ανάγκη μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα ελαφρύ απορρυπαντικό. Τέλος στεγνώστε τη συσκευή ακριβώς. o Ποτέ μην χρησιμοποιείτε κανένα επιθετικό απορρυπαντικό π.χ. σκόνη, ουσίες που περιέχουν αλκοόλ ή διαλυτικά που μπορεί να βλάψουν την επιφάνεια της συσκευής. Πάγκος εργασία από γρανίτη (200278) o Το πάγκο εργασίας από γρανίτη πρέπει να το καθαρίζετε με μαλακό, βραγμένο ύφασμα. Σε περίπτωση που χρησιμοποιήσετε απορρυπαντικά πρέπει να δώσετε σημασία αν αυτά προορίζονται για καθαρισμό φυσικής πέτρας. Παρατηρήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή. Συμπυκνωτής ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ! Βρωμερός συμπυκνωτής έχει αρνητική επίδραση στη λειτουργία της συσκευής και προκαλεί μεγαλύτερη κατανάλωση ενένργειας! Με σκοπό να διασφαλίσετε πλήρη λειτουργικότητας πρέπει να καθαρίζετε τακτικά (μια φορά την εβδομάδα) τον συμπυκνωτή σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες: o Πριν από καθαρισμό απενεργοποιήστε τη συσκευή (βγάλτε το φις!). o Ξεβιδώστε τις βίδες της προστατευτικής σχάρας από εμπρός και βγάλτε τη σχάρα. Τώρα ο συμπυκνωτής είναι εύκολα διαθέσιμος. o Ψυκτικός θάλαμος της συσκευής βρίσκεται πίσω από την πόρτα με τα ανοίγματα εξαερισμού και είναι κλειστός. Προκειμένου να έχετε πρόσβαση στο θάλαμο πρέπει να ανοίξετε την πόρτα. o Καθαρίστε το συμπυκνωτή χρησιμοποιώντας μια ηλεκτρική σκούπα με μύτη για επένδυση επίπλων με μια βούρτσα μεταφέροντας το μύτη απορρόφησης κατά μήκος του συμπυκνωτή. o Όταν τελειώσετε να καθαρίζετε συναρμολογήστε ξανά το προστατευτικό. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος εγκαύματος! Κατά κανονική χρήση της επιφάνεια του συμπυκωντή και του συμπιεστή μπορεί να είναι ζεστή. Με σκοπό να αποφύγετε εγκαύματα χεριών μην τους αγγίξετε με γυμνά χέρια. Χρησιμοποιήστε προστατευτικά γάντια!

22 7. Πιθανές βκλάβες Σε περίπτωση δυσλειτουργιών πρέπει να αποσυνδέσετε τη συσκευή από την τροφοδοσία. Με βάση τον παρακάτω πίνακα πρέπει να ελέγξετε αν υπάρχει δυνατότητα να αφαιρέσετε τις δυσλειτουργίες και χωρίς να ενημερώσετε το σέρβις ή τον πωλητή της συσκευής. Δυσλειτουργία Πιθανή αιτία Επίλυση Έλλειψη ψύξης Ανεπαρκής ψυκτική απόδοση Το νερό εκτρέει από το περίβλημα Ακατάλληλα συνδεδεμένος φις. H συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη. Ενεργοποιήθηκε ασφάλεια του ηλεκτρικού κυκλώματος. Διακοπή ηλεκτρική ενέργειας. Χαλασμένος ψηφιακός ρυθμιστής θερμοκρασίας Ακατάλληλη ρύθμιση θερμοκρασίας Η συσκευή είναι στη φάση απόψυξης. Πάρα πολύ κοντή τοποθεσία πηγών θερμότητας ή άμεση ηλιακή ακτινοβολία. Ακατάλληλη κυκλοφορία αέρα γύρω από τη συσκευή. Τα τρόφιμα μέσα στη συσκευή είναι πάρα πολύ ζεστά. Υπερβολικά γεμάτη συσκευή. Μπλοκαρισμένος σωλήνας αδειάσματος του ενρό συμπύκνωσης Βγάλτε τοο φις και συνδέστε το ξανά κατάλληλα. Ενεργοποιήστε τη συσκευή χρησιμοποιώντας το διακόπτη ON/OFF. Ελέγξτε την ασφάλεια, ελέγξτε τη συσκευή μετά να τη συνδέσετε σε μια άλλη πρίζα. Ελέγξτε την ηλεκτρική τροφοδοσία. Επικοινωνήστε με τον πωλητή της συσκευής. Διορθώστε τη ρύθμιση θερμοκρασίας. Περιμένετε να τελειώσει η απόψυξη, ελέγξτε την ψυκτική απόδοση. Διασφαλίστε την κατάλληλη απόσταση από πηγές θερμότητας. Διασφαλίστε τν κατάλληλη απόσταση από τοίχους ή άλλα αντικείμενα. Ψύξτε τα τρόφιμα πριν να τα βάλετε μέσα στη συσκευή. Εναλλακτικά βγάλτε κάποια προϊόντα από τη συσκευή. Βγάλτε μπλοκάρισμα από το σωλήνα αδειάσματος νερού ή αφαιρέστε τα αντικείμενα που το πειράζουν

23 Αν δεν υπάρχει δυνατότητα να επιλύσετε τις δυσλειτουργίες: - μην ανοίγετε το περίβλημα, - επικοινωνήστε με το σέρβις λη επικοινωνήστε με τον πωλητή της συσκευής ανώ πρέπει να δηλώσετε: τύπο βάβης, κωδικό προϊόντος και τον σειριακό αριθμό της (βλέπε την αναγνωριστική πινακίδα στο οπίσθιο μέρος της συσκευής). 8. Ανακύκλωση Παλιές συσκευές Όταν θα τερματιστεί η χρήση της συσκευής, το παλιό προϊόν πρέπει να ανακυκλωθεί σύμφωνα με διατάξεις ισχούσες στη συγκεκριμένη χώρα. Προτείνουμε να επικοινωνήσετε με ειδική εταιρία ή να έρθετε σε επαφή με υπεύθυνους δήμου στο θέμα της ανακύκλωσης. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Για να αποφευχθούν πιθανές καταχρήσεις και κίνδυνοι, πρέπει, πριν παραδώσετε τη συσκευή για την ανακύκλωση, να εξασφαλίσετε να μην μπορεί να ξαναλειτουργίσει. Γι αυτό το σκοπό πρέπει να αποσυνδέσετε τη συσκευή από την παροχή ηλεκτρισμού και να κόψετε το καλώδιο. ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ! Κατά τη διάρκεια της ανακύκλωσης πρέπει να τηρούνται κατάλληλοι κρατικοί ή τοπικοί κανονισμοί. Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D Salzkotten Tel.: +49 (0) Γερμανία Fax: +49 (0)

700211G. Original-Gebrauchsanleitung V2/1015

700211G. Original-Gebrauchsanleitung V2/1015 700211G Original-Gebrauchsanleitung V2/1015 GR ΕΛΛΗΝΙΚΆ Πίνακας περιεχοµένων 1. Ασφάλεια... 254 1.1 Οδηγίες χρήσης... 254 1.2 Επεξήγηση συµβόλων... 256 1.3 Πηγές κινδύνου... 256 1.4 Χρήση σύµφωνα µε τον

Διαβάστε περισσότερα

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Tel.: +49 (0) 5258 971-0 Γερµανία Fax: +49 (0) 5258 971-120

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Tel.: +49 (0) 5258 971-0 Γερµανία Fax: +49 (0) 5258 971-120 A150512 V9/0815 GR ΕΛΛΗΝΙΚΆ Μετάφραση του αυθεντικού κειµένου των οδηγιών χρήσης Πίνακας περιεχοµένων 1. Ασφάλεια... 198 1.1 Οδηγίες χρήσης... 198 1.2 Επεξήγηση συµβόλων... 200 1.3 Πηγές κινδύνου... 201

Διαβάστε περισσότερα

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D Salzkotten Tel.: +49 (0) Γερµανία Fax: +49 (0)

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D Salzkotten Tel.: +49 (0) Γερµανία Fax: +49 (0) 40L 700212G V3/1015 GR ΕΛΛΗΝΙΚΆ Μετάφραση του αυθεντικού κειµένου των οδηγιών χρήσης Πίνακας περιεχοµένων 1. Ασφάλεια... 226 1.1 Οδηγίες χρήσης... 226 1.2 Επεξήγηση συµβόλων... 228 1.3 Πηγές κινδύνου...

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρική θερμαντική πλάκα

Ηλεκτρική θερμαντική πλάκα Ηλεκτρική θερμαντική πλάκα 114.360 114.361 114.362 V1/1209 GR 1. Γενικές πληροφορίες 170 1.1 Πληροφορίες σχετικά με τις οδηγίες χρήσης 170 1.2 Επεξήγηση συμβόλων 170 1.3 Ευθύνη παραγωγού και εγγύηση 171

Διαβάστε περισσότερα

98L 78L 58L G G. Original-Gebrauchsanleitung V2/0416

98L 78L 58L G G. Original-Gebrauchsanleitung V2/0416 98L 78L 58L 700298G 700277G 700578G 700258G Original-Gebrauchsanleitung V2/0416 GR ΕΛΛΗΝΙΚΆ Πίνακας περιεχοµένων 1. Ασφάλεια... 254 1.1 Οδηγίες χρήσης... 254 1.2 Επεξήγηση συµβόλων... 257 1.3 Χρήση σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

78L G. Original-Gebrauchsanleitung V1/0916

78L G. Original-Gebrauchsanleitung V1/0916 78L 700778G Original-Gebrauchsanleitung V1/0916 GR ΕΛΛΗΝΙΚΆ Πίνακας περιεχοµένων 1. Ασφάλεια... 254 1.1 Επεξήγηση συµβόλων... 254 1.2 Οδηγίες χρήσης... 255 1.3 Χρήση σύµφωνα µε τον προορισµό... 258 2.

Διαβάστε περισσότερα

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D Salzkotten Tel.: +49 (0) Γερµανία Fax: +49 (0)

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D Salzkotten Tel.: +49 (0) Γερµανία Fax: +49 (0) 400L 700214 V1/0415 GR ΕΛΛΗΝΙΚΆ Μετάφραση του αυθεντικού κειµένου των οδηγιών χρήσης Πίνακας περιεχοµένων 1. Ασφάλεια... 254 1.1 Οδηγίες χρήσης... 254 1.2 Επεξήγηση συµβόλων... 256 1.3 Πηγές κινδύνου...

Διαβάστε περισσότερα

IF-91. Original-Gebrauchsanleitung V1/1115

IF-91. Original-Gebrauchsanleitung V1/1115 IF-91 300324 Original-Gebrauchsanleitung V1/1115 GR ΕΛΛΗΝΙΚΆ Πίνακας περιεχοµένων 1. Ασφάλεια... 198 1.1 Οδηγίες χρήσης... 198 1.2 Επεξήγηση συµβόλων... 201 1.3 Χρήση σύµφωνα µε τον προορισµό... 202 2.

Διαβάστε περισσότερα

IF-100 300321 V1/1014

IF-100 300321 V1/1014 IF-100 300321 V1/1014 GR ΕΛΛΗΝΙΚΆ Μετάφραση του αυθεντικού κειµένου των οδηγιών χρήσης Πριν να αρχίσετε να χρησιµοποιείτε τη συσκευή πρέπει να διαβάσετε τις οδηγίες χρήσης της και επποµένως να τις διαφυλάξετε

Διαβάστε περισσότερα

Bartscher Deli-Cool II D

Bartscher Deli-Cool II D Bartscher Deli-Cool II D 700208G V1/1114 GR ΕΛΛΗΝΙΚΆ Μετάφραση του αυθεντικού κειµένου των οδηγιών χρήσης Πίνακας περιεχοµένων 1. Ασφάλεια... 254 1.1 Οδηγίες χρήσης... 254 1.2 Επεξήγηση συµβόλων... 255

Διαβάστε περισσότερα

Καταψύκτης για αλκοόλ και καταψυγμένα τρόφιμα

Καταψύκτης για αλκοόλ και καταψυγμένα τρόφιμα Καταψύκτης για αλκοόλ και καταψυγμένα τρόφιμα 700.075H V1/1209 GR 1. Γενικές πληροφορίες 198 1.1 Πληροφορίες σχετικά με τις οδηγίες χρήσης 198 1.2 Επεξήγηση συμβόλων 198 1.3 Ευθύνη παραγωγού και εγγύηση

Διαβάστε περισσότερα

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D Salzkotten Tel.: +49 (0) Γερµανία Fax: +49 (0)

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D Salzkotten Tel.: +49 (0) Γερµανία Fax: +49 (0) DTE5 150983 V1/1213 GR ΕΛΛΗΝΙΚΆ Μετάφραση του αυθεντικού κειµένου των οδηγιών χρήσης Πριν να αρχίσετε να χρησιµοποιείτε τη συσκευή πρέπει να διαβάσετε τις οδηγίες χρήσης της και επποµένως να τις διαφυλάξετε

Διαβάστε περισσότερα

Mini Plus 203530 V1/0213

Mini Plus 203530 V1/0213 Mini Plus 203530 V1/0213 GR ΕΛΛΗΝΙΚΆ Μετάφραση του αυθεντικού κειµένου των οδηγιών χρήσης Οι οδηγίες χρήσης που ακολουθούν πρέπει να είναι συνεχώς υπόψη! 1. Γενικές πληροφορίες... 74 1.1 Πληροφορίες σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Jet Original-Gebrauchsanleitung V2/0616

Jet Original-Gebrauchsanleitung V2/0616 Jet 1800 850002 Original-Gebrauchsanleitung V2/0616 GR ΕΛΛΗΝΙΚΆ Πίνακας περιεχοµένων 1. Ασφάλεια... 198 1.1 Οδηγίες χρήσης... 198 1.2 Επεξήγηση συµβόλων... 200 1.3 Χρήση σύµφωνα µε τον προορισµό... 201

Διαβάστε περισσότερα

Elegance 1/1 GN V1/1213

Elegance 1/1 GN V1/1213 Elegance 1/1 GN 500834 V1/1213 GR ΕΛΛΗΝΙΚΆ Μετάφραση του αυθεντικού κειµένου των οδηγιών χρήσης Πριν να αρχίσετε να χρησιµοποιείτε τη συσκευή πρέπει να διαβάσετε τις οδηγίες χρήσης της και επποµένως να

Διαβάστε περισσότερα

Original-Gebrauchsanleitung V4/0116

Original-Gebrauchsanleitung V4/0116 190128 Original-Gebrauchsanleitung V4/0116 GR ΕΛΛΗΝΙΚΆ Πίνακας περιεχοµένων 1. Ασφάλεια... 198 1.1 Οδηγίες χρήσης... 198 1.2 Επεξήγηση συµβόλων... 201 1.3 Χρήση σύµφωνη µε τον προορισµό της συσκευής...

Διαβάστε περισσότερα

Original-Gebrauchsanleitung V1-2/0116

Original-Gebrauchsanleitung V1-2/0116 370037 Original-Gebrauchsanleitung V1-2/0116 GR ΕΛΛΗΝΙΚΆ Πίνακας περιεχοµένων 1. Ασφάλεια... 86 1.1 Οδηγίες χρήσης... 86 1.2 Επεξήγηση συµβόλων... 89 1.3 Χρήση σύµφωνα µε τον προορισµό... 90 2. Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Tel.: +49 (0) 5258 971-0 Γερµανία Fax: +49 (0) 5258 971-120

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Tel.: +49 (0) 5258 971-0 Γερµανία Fax: +49 (0) 5258 971-120 110139 V2/0313 GR Οι οδηγίες χρήσης που ακολουθούν πρέπει να είναι συνεχώς υπόψη! Μετάφραση του αυθεντικού κειµένου των οδηγιών χρήσης 1. Γενικές πληροφορίες... 226 1.1 Πληροφορίες σχετικά µε τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

100L G. Original-Gebrauchsanleitung V1/0316

100L G. Original-Gebrauchsanleitung V1/0316 100L 700213G Original-Gebrauchsanleitung V1/0316 GR ΕΛΛΗΝΙΚΆ Πίνακας περιεχοµένων 1. Ασφάλεια... 254 1.1 Οδηγίες χρήσης... 254 1.2 Επεξήγηση συµβόλων... 257 1.3 Χρήση σύµφωνα µε τον προορισµό... 258 2.

Διαβάστε περισσότερα

Bartscher Deli-Cool PRO 2/1 GN

Bartscher Deli-Cool PRO 2/1 GN Bartscher Deli-Cool PRO 2/1 GN 405056 V1/0513 GR ΕΛΛΗΝΙΚΆ Μετάφραση του αυθεντικού κειµένου των οδηγιών χρήσης Πριν να αρχίσετε να χρησιµοποιείτε τη συσκευή πρέπει να διαβάσετε τις οδηγίες χρήσης της και

Διαβάστε περισσότερα

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Tel.: +49 (0) 5258 971-0 Γερµανία Fax: +49 (0) 5258 971-120

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Tel.: +49 (0) 5258 971-0 Γερµανία Fax: +49 (0) 5258 971-120 700205G V1/1212 GR ΕΛΛΗΝΙΚΆ Μετάφραση του αυθεντικού κειµένου των οδηγιών χρήσης Οι οδηγίες χρήσης που ακολουθούν πρέπει να είναι συνεχώς υπόψη! 1. Γενικές πληροφορίες... 226 1.1 Πληροφορίες σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

5,4L. Original-Gebrauchsanleitung V1/102015

5,4L. Original-Gebrauchsanleitung V1/102015 5,4L 100062 Original-Gebrauchsanleitung V1/102015 GR ΕΛΛΗΝΙΚΆ Πίνακας περιεχοµένων 1. Ασφάλεια... 226 1.1 Οδηγίες χρήσης... 226 1.2 Επεξήγηση συµβόλων... 228 1.3 Πηγές κινδύνου... 229 1.4 Χρήση σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

2000D I. Original-Gebrauchsanleitung V5/0916

2000D I. Original-Gebrauchsanleitung V5/0916 2000D I 825207 Original-Gebrauchsanleitung V5/0916 GR ΕΛΛΗΝΙΚΆ Πίνακας περιεχοµένων 1. Ασφάλεια... 226 1.1 Επεξήγηση συµβόλων... 226 1.2 Οδηγίες χρήσης... 227 1.3 Χρήση σύµφωνα µε τον προορισµό... 231

Διαβάστε περισσότερα

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D Salzkotten Tel.: +49 (0) Γερµανία Fax: +49 (0)

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D Salzkotten Tel.: +49 (0) Γερµανία Fax: +49 (0) 200270 V1/0413 GR ΕΛΛΗΝΙΚΆ Μετάφραση του αυθεντικού κειµένου των οδηγιών χρήσης Οι οδηγίες χρήσης που ακολουθούν πρέπει να είναι συνεχώς υπόψη! 1. Γενικές πληροφορίες... 226 1.1 Πληροφορίες σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

Piccolino A V2/0613

Piccolino A V2/0613 Piccolino A120787 V2/0613 GR ΕΛΛΗΝΙΚΆ Μετάφραση του αυθεντικού κειμένου των οδηγιών χρήσης Πριν να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή πρέπει να διαβάσετε τις οδηγίες χρήσης της και εππομένως να τις

Διαβάστε περισσότερα

40x30 Plus. Original-Gebrauchsanleitung V1/1215

40x30 Plus. Original-Gebrauchsanleitung V1/1215 40x30 Plus 150342 Original-Gebrauchsanleitung V1/1215 GR ΕΛΛΗΝΙΚΆ Πίνακας περιεχοµένων 1. Ασφάλεια... 226 1.1 Οδηγίες χρήσης... 226 1.2 Επεξήγηση συµβόλων... 230 1.3 Χρήση σύµφωνα µε τον προορισµό... 231

Διαβάστε περισσότερα

PRO 2,5L. Original-Gebrauchsanleitung V1/0517

PRO 2,5L. Original-Gebrauchsanleitung V1/0517 PRO 2,5L 150159 Original-Gebrauchsanleitung V1/0517 GR ΕΛΛΗΝΙΚΆ Πίνακας περιεχομένων 1. Ασφάλεια... 254 1.1 Επεξήγηση συμβόλων... 254 1.2 Οδηγίες χρήσης... 255 1.3 Χρήση σύμφωνα με τον προορισμό... 259

Διαβάστε περισσότερα

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D Salzkotten Tel.: +49 (0) Γερµανία Fax: +49 (0)

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D Salzkotten Tel.: +49 (0) Γερµανία Fax: +49 (0) 200069 V1/0615 GR ΕΛΛΗΝΙΚΆ Μετάφραση του αυθεντικού κειµένου των οδηγιών χρήσης Πίνακας περιεχοµένων 1. Ασφάλεια... 226 1.1 Οδηγίες χρήσης... 226 1.2 Επεξήγηση συµβόλων... 228 1.3 Πηγές κινδύνου... 229

Διαβάστε περισσότερα

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D Salzkotten Tel.: +49 (0) Γερµανία Fax: +49 (0)

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D Salzkotten Tel.: +49 (0) Γερµανία Fax: +49 (0) 120.109 V2/1011 GR 1. Γενικές πληροφορίες 170 1.1 Πληροφορίες σχετικά µε τις οδηγίες χρήσης 170 1.2 Επεξήγηση συµβόλων 170 1.3 Ευθύνη παραγωγού και εγγύηση 171 1.4 Προστασία πνευµατικών δικαιωµάτων 171

Διαβάστε περισσότερα

Bartscher Deli PRO 2/1 GN

Bartscher Deli PRO 2/1 GN Bartscher Deli PRO 2/1 GN 305056 V1/0913 GR ΕΛΛΗΝΙΚΆ Μετάφραση του αυθεντικού κειµένου των οδηγιών χρήσης Πριν να αρχίσετε να χρησιµοποιείτε τη συσκευή πρέπει να διαβάσετε τις οδηγίες χρήσης της και επποµένως

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΟΜΠΑ ΜΕ ΛΑΜΠΕΣ ΑΝΘΡΑΚΑ AR4B01

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΟΜΠΑ ΜΕ ΛΑΜΠΕΣ ΑΝΘΡΑΚΑ AR4B01 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΟΜΠΑ ΜΕ ΛΑΜΠΕΣ ΑΝΘΡΑΚΑ AR4B01 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΧΗ: Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο περιέχει σημαντικές οδηγίες για την ασφαλή τοποθέτηση, χρήση και συντήρηση. Σημαντικές οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Tel.: +49 (0) 5258 971-0 Γερµανία Fax: +49 (0) 5258 971-120

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Tel.: +49 (0) 5258 971-0 Γερµανία Fax: +49 (0) 5258 971-120 S702 100529 V1/0313 GR ΕΛΛΗΝΙΚΆ Μετάφραση του αυθεντικού κειµένου των οδηγιών χρήσης Οι οδηγίες χρήσης που ακολουθούν πρέπει να είναι συνεχώς υπόψη! 1. Γενικές πληροφορίες... 198 1.1 Πληροφορίες σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1]

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1] Ατμοκαθαριστής FA-5141-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας πρέπει να τηρούνται βασικές προφυλάξεις, συμπεριλαμβανομένου των παρακάτω: Διαβάστε όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

/ 8L / 2 x 8L. Original-Gebrauchsanleitung V1/0417

/ 8L / 2 x 8L. Original-Gebrauchsanleitung V1/0417 162913 / 8L 162914 / 2 x 8L Original-Gebrauchsanleitung V1/0417 GR ΕΛΛΗΝΙΚΆ Πίνακας περιεχομένων 1. Ασφάλεια... 310 1.1 Επεξήγηση συμβόλων... 310 1.2 Οδηγίες χρήσης... 311 1.3 Χρήση σύμφωνα με τον προορισμό...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845 Ευχαριστούμε για την αγορά του ανεμιστήρα. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή. Αγαπητέ

Διαβάστε περισσότερα

MSI400. Original-Gebrauchsanleitung V3/0916

MSI400. Original-Gebrauchsanleitung V3/0916 MSI400 190129 Original-Gebrauchsanleitung V3/0916 GR ΕΛΛΗΝΙΚΆ Πίνακας περιεχοµένων 1. Ασφάλεια... 226 1.1 Οδηγίες χρήσης... 226 1.2 Επεξήγηση συµβόλων... 229 1.3 Χρήση σύµφωνη µε τον προορισµό της συσκευής...

Διαβάστε περισσότερα

Instrukcja obsługi Elektryczny warnik do gotowania makaronu strony od 1 do 16. Električno kuhalo za tjesteninu stranica 33 do 48

Instrukcja obsługi Elektryczny warnik do gotowania makaronu strony od 1 do 16. Električno kuhalo za tjesteninu stranica 33 do 48 SNACK 132260 Instrukcja obsługi Elektryczny warnik do gotowania makaronu strony od 1 do 16 Návod k obsłużę Elektrický vařič nudlí stránka 17 až 32 Upute za upotrebu Električno kuhalo za tjesteninu stranica

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: CLHR-0020G ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: CLHR-0020G ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: CLHR-0020G ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΩΣ www.colorato.net Εισαγωγή Η θερμάστρα σας ζεσταίνει μέσω τις ακτινοβολίας (δε χρειάζεστε ενδιάμεσο) οπότε είναι και αποτελεσματική.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ: UTF-673 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΗΛΗ

ΜΟΝΤΕΛΟ: UTF-673 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΗΛΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: UTF-673 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΗΛΗ Σας ευχαριστούμε για την προτίμηση σας στο προϊόν μας. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες αυτές και φυλάξτε τις για μελλοντική χρήση. Παρακαλούμε

Διαβάστε περισσότερα

Mini 1,5L A100266 V2/1014

Mini 1,5L A100266 V2/1014 Mini 1,5L A100266 V2/1014 GR ΕΛΛΗΝΙΚΆ Μετάφραση του αυθεντικού κειµένου των οδηγιών χρήσης Πριν να αρχίσετε να χρησιµοποιείτε τη συσκευή πρέπει να διαβάσετε τις οδηγίες χρήσης της και επποµένως να τις

Διαβάστε περισσότερα

V5/0114

V5/0114 500830 500840 V5/0114 GR ΕΛΛΗΝΙΚΆ Μετάφραση του αυθεντικού κειµένου των οδηγιών χρήσης Πριν να αρχίσετε να χρησιµοποιείτε τη συσκευή πρέπει να διαβάσετε τις οδηγίες χρήσης της και επποµένως να τις διαφυλάξετε

Διαβάστε περισσότερα

Bartscher PRO II 60T

Bartscher PRO II 60T Bartscher PRO II 40T Bartscher PRO II 60T Bartscher PRO II 100T A190148 A190167 A190198 Original-Gebrauchsanleitung V1/0317 GR ΕΛΛΗΝΙΚΆ Πίνακας περιεχομένων 1. Ασφάλεια... 310 1.1 Επεξήγηση συμβόλων...

Διαβάστε περισσότερα

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D Salzkotten Tel.: +49 (0) Γερµανία Fax: +49 (0)

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D Salzkotten Tel.: +49 (0) Γερµανία Fax: +49 (0) Rimi 700220 V3/0214 GR ΕΛΛΗΝΙΚΆ Μετάφραση του αυθεντικού κειµένου των οδηγιών χρήσης Πριν να αρχίσετε να χρησιµοποιείτε τη συσκευή πρέπει να διαβάσετε τις οδηγίες χρήσης της και επποµένως να τις διαφυλάξετε

Διαβάστε περισσότερα

UPS ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ UPS GP-1000

UPS ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ UPS GP-1000 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ UPS GP-1000 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 1000VA/1050VA/1200VA 1500VA Τάση Εισόδου Τάση Εξόδου Κυματομορφή Εξόδου Συχνότητα Εξόδου 145VAC~290VAC 195VAC~255VAC PWM/DC 50Hz Μπαταρίες

Διαβάστε περισσότερα

KV 270L V1/0414

KV 270L V1/0414 KV 270L 700551 V1/0414 GR ΕΛΛΗΝΙΚΆ Μετάφραση του αυθεντικού κειµένου των οδηγιών χρήσης Πριν να αρχίσετε να χρησιµοποιείτε τη συσκευή πρέπει να διαβάσετε τις οδηγίες χρήσης της και επποµένως να τις διαφυλάξετε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΕΝΙΣΤΗΡΑ ΣΤΗΛΗ 47

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΕΝΙΣΤΗΡΑ ΣΤΗΛΗ 47 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΕΝΙΣΤΗΡΑ ΣΤΗΛΗ 47 Μοντέλο: MTF-16229 Διαβάστε προσεκτικά και κρατήστε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά τη χρήση οποιασδήποτε ηλεκτρικής συσκευής θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

PD 625 ΑΘΟΡΥΒΟΣ ΜΙΝΙ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

PD 625 ΑΘΟΡΥΒΟΣ ΜΙΝΙ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Puredry ΑΘΟΡΥΒΟΣ ΜΙΝΙ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ PUREDRY HELLAS 2015, PD-GR Σας ευχαριστούμε για την αγορά του καινοτόμου Puredry Μίνι Αφυγραντήρα. Σάς ευχόμαστε πολλά χρόνια υγιεινού καθαρού αέρα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη ξυριστική μηχανή

Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη ξυριστική μηχανή Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη ξυριστική μηχανή Αρ. μοντέλου ES-SA40 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες χρήσης. Ελληνικά Σημαντικές πληροφορίες Πριν από

Διαβάστε περισσότερα

MINI A A Original-Gebrauchsanleitung V8/0616

MINI A A Original-Gebrauchsanleitung V8/0616 MINI A165110 A165112 Original-Gebrauchsanleitung V8/0616 GR ΕΛΛΗΝΙΚΆ Πίνακας περιεχοµένων 1. Ασφάλεια... 254 1.1 Οδηγίες χρήσης... 254 1.2 Επεξήγηση συµβόλων... 257 1.3 Χρήση σύµφωνα µε τον προορισµό...

Διαβάστε περισσότερα

UPS ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ UPS GP-600

UPS ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ UPS GP-600 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ UPS GP-600 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 500VA/600VA/650VA 800VA/850VA Τάση Εισόδου Τάση Εξόδου Κυματομορφή Εξόδου Συχνότητα Εξόδου 145VAC~290VAC 195VAC~255VAC PWM/DC 50Hz ή 60Hz

Διαβάστε περισσότερα

Chafing Dish 1/1 GN V4/0912

Chafing Dish 1/1 GN V4/0912 Chafing Dish 1/1 GN 500.831 V4/0912 GR 1. Γενικές πληροφορίες 170 1.1 Πληροφορίες σχετικά µε τις οδηγίες χρήσης 170 1.2 Επεξήγηση συµβόλων 170 1.3 Ευθύνη παραγωγού και εγγύηση 171 1.4 Προστασία πνευµατικών

Διαβάστε περισσότερα

UPS ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ UPS GP Με LCD οθόνη

UPS ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ UPS GP Με LCD οθόνη ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ UPS GP-1000 Με LCD οθόνη ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 1000VA/1050VA/1200VA 1500VA Τάση Εισόδου Τάση Εξόδου Κυματομορφή Εξόδου Συχνότητα Εξόδου 145VAC~290VAC 195VAC~255VAC PWM/DC

Διαβάστε περισσότερα

V2/1210

V2/1210 104.446 104.447 V2/1210 GR 1. Γενικές πληροφορίες 170 1.1 Πληροφορίες σχετικά µε τις οδηγίες χρήσης 170 1.2 Επεξήγηση συµβόλων 170 1.3 Ευθύνη παραγωγού και εγγύηση 171 1.4 Προστασία πνευµατικών δικαιωµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Διαβάστε προσεκτικά και ακολουθήστε όλους τους κανόνες ασφαλείας και τις οδηγίες. λειτουργίας. Ψύκτης 45 φιαλών κρασιού MFC-45202

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Διαβάστε προσεκτικά και ακολουθήστε όλους τους κανόνες ασφαλείας και τις οδηγίες. λειτουργίας. Ψύκτης 45 φιαλών κρασιού MFC-45202 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ψύκτης 45 φιαλών κρασιού MFC-45202 Διαβάστε προσεκτικά και ακολουθήστε όλους τους κανόνες ασφαλείας και τις οδηγίες λειτουργίας Περιεχόμενο 1. Ο ψ ύ κ τ η ς κ ρ α σ ι ώ ν σ α ς 3 2. Τ ε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P 1. Χρήση Το AR280P λειτουργεί ως Ράδιο/ρολόι. Έχει λειτουργία FM ραδιόφωνου, λειτουργία προβολής της ώρας με προβολέα και περιλαμβάνει μία λάμπα. Εμφανίζει επίσης τη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D Salzkotten Tel.: +49 (0) Γερµανία Fax: +49 (0)

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D Salzkotten Tel.: +49 (0) Γερµανία Fax: +49 (0) 100054 V6/0114 GR ΕΛΛΗΝΙΚΆ Μετάφραση του αυθεντικού κειµένου των οδηγιών χρήσης Πριν να αρχίσετε να χρησιµοποιείτε τη συσκευή πρέπει να διαβάσετε τις οδηγίες χρήσης της και επποµένως να τις διαφυλάξετε

Διαβάστε περισσότερα

TKS V2/0614

TKS V2/0614 TKS32 700077 V2/0614 GR ΕΛΛΗΝΙΚΆ Μετάφραση του αυθεντικού κειµένου των οδηγιών χρήσης Πριν να αρχίσετε να χρησιµοποιείτε τη συσκευή πρέπει να διαβάσετε τις οδηγίες χρήσης της και επποµένως να τις διαφυλάξετε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΟΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΑΟΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΑΟΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες προσεκτικά, καθώς σας παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες ασφαλείας για την τοποθέτηση, χρήση και συντήρηση και σας βοηθούν

Διαβάστε περισσότερα

Μπεν Μαρί Hotpot V1/0610

Μπεν Μαρί Hotpot V1/0610 Μπεν Μαρί Htpt 605.035 605.065 606.035 606.065 607.035 608.035 V1/0610 GR 1. Γενικές πληροφορίες 170 1.1 Πληροφορίες σχετικά µε τις οδηγίες χρήσης 170 1.2 Επεξήγηση συµβόλων 170 1.3 Ευθύνη παραγωγού και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 16" ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 16" ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: MFT-16218 Διαβάστε και φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά τη χρήση οποιασδήποτε ηλεκτρικής συσκευής θα πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

FM1100 FM2000 FM3000 Μύλος Ζωοτροφών

FM1100 FM2000 FM3000 Μύλος Ζωοτροφών FM1100 FM2000 FM3000 Μύλος Ζωοτροφών Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης Owner s manual Οδηγίες χρήσης για μύλο ζωοτροφών Διαβάστε προσεχτικά τις οδηγίες χρήσης. Η μη τήρηση των οδηγιών μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Slim-Line 80L G V2/1011

Slim-Line 80L G V2/1011 Slim-Line 80L 700.180G V2/1011 GR 1. Γενικές πληροφορίες 226 1.1 Πληροφορίες σχετικά µε τις οδηγίες χρήσης 226 1.2 Επεξήγηση συµβόλων 226 1.3 Ευθύνη παραγωγού και εγγύηση 227 1.4 Προστασία πνευµατικών

Διαβάστε περισσότερα

/ GP2511GN V1/0915

/ GP2511GN V1/0915 104919 / GP2511GN V1/0915 GR ΕΛΛΗΝΙΚΆ Μετάφραση του αυθεντικού κειµένου των οδηγιών χρήσης Πίνακας περιεχοµένων 1. Ασφάλεια... 226 1.1 Οδηγίες χρήσης... 226 1.2 Επεξήγηση συµβόλων... 228 1.3 Πηγές κινδύνου...

Διαβάστε περισσότερα

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D Salzkotten Tel.: +49 (0) Γερµανία Fax: +49 (0)

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D Salzkotten Tel.: +49 (0) Γερµανία Fax: +49 (0) 100048 V2/0514 GR ΕΛΛΗΝΙΚΆ Μετάφραση του αυθεντικού κειµένου των οδηγιών χρήσης Πριν να αρχίσετε να χρησιµοποιείτε τη συσκευή πρέπει να διαβάσετε τις οδηγίες χρήσης της και επποµένως να τις διαφυλάξετε

Διαβάστε περισσότερα

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D Salzkotten Tel.: +49 (0) Γερµανία Fax: +49 (0)

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D Salzkotten Tel.: +49 (0) Γερµανία Fax: +49 (0) Jy 150.140 V2/0311 GR 1. Γενικές πληροφορίες 170 1.1 Πληροφορίες σχετικά µε τις οδηγίες χρήσης 170 1.2 Επεξήγηση συµβόλων 170 1.3 Ευθύνη παραγωγού και εγγύηση 171 1.4 Προστασία πνευµατικών δικαιωµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Tel.: +49 (0) 5258 971-0 Γερµανία Fax: +49 (0) 5258 971-120

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Tel.: +49 (0) 5258 971-0 Γερµανία Fax: +49 (0) 5258 971-120 135.102 V1/0212 GR 1. Γενικές πληροφορίες 170 1.1 Πληροφορίες σχετικά µε τις οδηγίες χρήσης 170 1.2 Επεξήγηση συµβόλων 170 1.3 Ευθύνη παραγωγού και εγγύηση 171 1.4 Προστασία πνευµατικών δικαιωµάτων 171

Διαβάστε περισσότερα

Deli Plus I D V2/0611

Deli Plus I D V2/0611 Deli Plus I D 305.055 V2/0611 GR 1. Γενικές πληροφορίες 170 1.1 Πληροφορίες σχετικά µε τις οδηγίες χρήσης 170 1.2 Επεξήγηση συµβόλων 170 1.3 Ευθύνη παραγωγού και εγγύηση 171 1.4 Προστασία πνευµατικών δικαιωµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Επιδαπέδιος ανεμιστήρας Εγχειρίδιο χρήσης. Μοντέλα: MFS / MFS Διαβάστε και φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά

Επιδαπέδιος ανεμιστήρας Εγχειρίδιο χρήσης. Μοντέλα: MFS / MFS Διαβάστε και φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά Επιδαπέδιος ανεμιστήρας Εγχειρίδιο χρήσης Μοντέλα: MFS-16216 / MFS-16217 Διαβάστε και φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά 1 ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά τη χρήση οποιασδήποτε ηλεκτρικής συσκευής θα

Διαβάστε περισσότερα

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη συσκευή. Τοποθετήστε τη συσκευή σε

Διαβάστε περισσότερα

12L. Original-Gebrauchsanleitung V1/1115

12L. Original-Gebrauchsanleitung V1/1115 12L 150529 Original-Gebrauchsanleitung V1/1115 GR ΕΛΛΗΝΙΚΆ Πίνακας περιεχοµένων 1. Ασφάλεια... 226 1.1 Οδηγίες χρήσης... 226 1.2 Επεξήγηση συµβόλων... 229 1.3 Χρήση σύµφωνα µε τον προορισµό... 230 2. Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν μας. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν

Διαβάστε περισσότερα

Deli-Сool II G

Deli-Сool II G Deli-Сl II 700.202G Deli-Сl III 700.203G V1/1009 GR 1. Γενικές πληροφορίες 226 1.1 Πληροφορίες σχετικά με τις οδηγίες χρήσης 226 1.2 Επεξήγηση συμβόλων 226 1.3 Ευθύνη παραγωγού και εγγύηση 227 1.4 Προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΥΠΟΥ CONVECTOR ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΥΠΟΥ CONVECTOR ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΥΠΟΥ CONVECTOR ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Mοντέλο: UHC-862 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν τη χρήση της συσκευής και φυλάξτε τες για μελλοντική χρήση ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΌ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ.

ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΌ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ. UND1448R UND1450R 1 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Αφήστε αρκετά ανοίγματα για τον σωστό εξαερισμό της συσκευής. 2) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Μην χρησιμοποιείτε μηχανικές διατάξεις ή άλλα μέσα για να επιταχύνετε

Διαβάστε περισσότερα

V 50/60Hz W 1.7L

V 50/60Hz W 1.7L ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικός Βραστήρας Μοντέλο: R-778 220-240V 50/60Hz 1850--2200W 1.7L ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να τηρείτε τις βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων

Διαβάστε περισσότερα

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D Salzkotten Tel.: +49 (0) Γερµανία Fax: +49 (0)

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D Salzkotten Tel.: +49 (0) Γερµανία Fax: +49 (0) 200054 V6/0914 GR ΕΛΛΗΝΙΚΆ Μετάφραση του αυθεντικού κειµένου των οδηγιών χρήσης Πριν να αρχίσετε να χρησιµοποιείτε τη συσκευή πρέπει να διαβάσετε τις οδηγίες χρήσης της και επποµένως να τις διαφυλάξετε

Διαβάστε περισσότερα

IV V4/0914

IV V4/0914 IV-65 300317 V4/0914 GR ΕΛΛΗΝΙΚΆ Μετάφραση του αυθεντικού κειµένου των οδηγιών χρήσης Πριν να αρχίσετε να χρησιµοποιείτε τη συσκευή πρέπει να διαβάσετε τις οδηγίες χρήσης της και επποµένως να τις διαφυλάξετε

Διαβάστε περισσότερα

Μέγ , ελάχ. 550 ελάχ ελάχ ελάχ ελάχ ελάχ. 560

Μέγ , ελάχ. 550 ελάχ ελάχ ελάχ ελάχ ελάχ. 560 x2 90 C 540 345 97 20 473 595 Μέγ 89 537 572 5,5 6 4 538 595 ελάχ. 550 ελάχ. 550 ελάχ. 500 600 30 ελάχ. 560 ελάχ. 500 ελάχ. 560 583 + 2 30 5 = = ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ Διαβάστε τις οδηγίες για την ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγίες χρήσεως. Σεσουάρ μαλλιών

Oδηγίες χρήσεως. Σεσουάρ μαλλιών Oδηγίες χρήσεως Σεσουάρ μαλλιών GR 8 1 7 6 2 3 4 5 2 GR Σεσουάρ μαλλιών Σύνδεση με την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος Η συσκευή αυτή πρέπει να συνδέεται μόνο με γειωμένη πρίζα, εγκατεστημένη σύμφωνα με τις

Διαβάστε περισσότερα

User s Manual. Εγχειρίδιο Χρήσης Ψυγείο - Καταψύκτης. Manual de Utilizare Frigider - Congelator. Bedienungsanleitung INVMS45A2 INVMS45A2-BS

User s Manual. Εγχειρίδιο Χρήσης Ψυγείο - Καταψύκτης. Manual de Utilizare Frigider - Congelator. Bedienungsanleitung INVMS45A2 INVMS45A2-BS INVMS45A2 INVMS45A2-BS User s Manual Refrigerator - Freezer Εγχειρίδιο Χρήσης Ψυγείο - Καταψύκτης Manual de Utilizare Frigider - Congelator Bedienungsanleitung Kühl-/Gefrierschrank English/Ελληνικά/Română/Deutsch

Διαβάστε περισσότερα

Bedienungsanleitung Elektrischer Kamin KH 1117 Οδηγίες χρήσης Ηλεκτρικό τσάκι KH 1117 Käyttöohje Sähkötakka KH 1117 Bruksanvisning Elektrisk kamin KH

Bedienungsanleitung Elektrischer Kamin KH 1117 Οδηγίες χρήσης Ηλεκτρικό τσάκι KH 1117 Käyttöohje Sähkötakka KH 1117 Bruksanvisning Elektrisk kamin KH D S Bedienungsanleitung Elektrischer Kamin KH 1117 Οδηγίες χρήσης Ηλεκτρικό τσάκι KH 1117 Käyttöohje Sähkötakka KH 1117 Bruksanvisning Elektrisk kamin KH 1117 ➂ ➁ ➀ ➃ ➄ Υποδείξεις ασφαλείας Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

ΞΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΓΙΑ ΦΑΒΟΡΙΤΕΣ-ΜΥΤΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΞΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΓΙΑ ΦΑΒΟΡΙΤΕΣ-ΜΥΤΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΞΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΓΙΑ ΦΑΒΟΡΙΤΕΣ-ΜΥΤΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Λεπίδα για τη μύτη Διακόπτης ON/OFF Κυρίως σώμα Λεπίδα για φαβορίτες Κεφαλή Βούρτσα Σχ.1 Θέση μπαταρίας Θήκη ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

A A V4/0111

A A V4/0111 A151.300 A151.600 V4/0111 GR 1. Γενικές πληροφορίες 170 1.1 Πληροφορίες σχετικά µε τις οδηγίες χρήσης 170 1.2 Επεξήγηση συµβόλων 170 1.3 Ευθύνη παραγωγού και εγγύηση 171 1.4 Προστασία πνευµατικών δικαιωµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Compact Ice A100062V V2/0413

Compact Ice A100062V V2/0413 Compact Ice A100062V V2/0413 GR ΕΛΛΗΝΙΚΆ Μετάφραση του αυθεντικού κειµένου των οδηγιών χρήσης Πριν να αρχίσετε να χρησιµοποιείτε τη συσκευή πρέπει να διαβάσετε τις οδηγίες χρήσης της και επποµένως να τις

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρική Βούρτσα Μαλλιών Οδηγίες χρήσης

Ηλεκτρική Βούρτσα Μαλλιών Οδηγίες χρήσης Ηλεκτρική Βούρτσα Μαλλιών Οδηγίες χρήσης ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά 8 ετών και πάνω και άτομα με περιορισμένες κινητικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ VENUS ELEGANTE 36,46&56 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η σωστή τοποθέτηση και συντήρηση της συσκευής επιτρέπει την οµαλή λειτουργία της, εποµένως είναι απαραίτητο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Διαβάστε προσεκτικά και ακολουθήστε όλους τους κανόνες ασφαλείας και τις οδηγίες. λειτουργίας. Ψύκτης 46 φιαλών κρασιού MFC-46203

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Διαβάστε προσεκτικά και ακολουθήστε όλους τους κανόνες ασφαλείας και τις οδηγίες. λειτουργίας. Ψύκτης 46 φιαλών κρασιού MFC-46203 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ψύκτης 46 φιαλών κρασιού MFC-46203 Διαβάστε προσεκτικά και ακολουθήστε όλους τους κανόνες ασφαλείας και τις οδηγίες λειτουργίας Περιεχόμενο 1. Ο ψ ύ κ τ η ς κ ρ α σ ι ώ ν σ α ς 3 2. Τ ε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΧΕΡΙΩΝ TURBO ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΧΕΡΙΩΝ TURBO ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ www.colorato.net ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΧΕΡΙΩΝ TURBO ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: CLHD-140W CLHD-140S Προσοχή: Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο πριν την εγκατάσταση και τη χρήση ΓΕΝΙΚΑ 1. Είναι σημαντικό να κατανοηθούν πλήρως

Διαβάστε περισσότερα

V-8252 Ηλεκτρική Σκούπα Οδηγίες Χρήσεως

V-8252 Ηλεκτρική Σκούπα Οδηγίες Χρήσεως V-8252 Ηλεκτρική Σκούπα Οδηγίες Χρήσεως www.zampa.gr Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η χρήση οποιασδήποτε ηλεκτρικής συσκευής απαιτεί τους ακόλουθους βασικούς κανόνες ασφαλείας, καθώς υπάρχει κίνδυνος τραυµατισµού ή

Διαβάστε περισσότερα

TVM 11 / TVM 12 / TVM 13 / TVM 14 / TVM 17 / TVM 18 / TVM 20 D / TVM 24 D

TVM 11 / TVM 12 / TVM 13 / TVM 14 / TVM 17 / TVM 18 / TVM 20 D / TVM 24 D TVM 11 / TVM 12 / TVM 13 / TVM 14 / TVM 17 / TVM 18 / TVM 20 D / TVM 24 D TRT-BA-TVM11-12-13-14-17-18-20D-24D-TC2016-31-003- ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ ΑΝΕΜΙΣΤΉΡΑΣ ΔΑΠΈΔΟΥ Περιεχόμενα Υποδείξεις για τις οδηγίες χρήσης...

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης 2 σε 1 σκουπάκι χειρός

Εγχειρίδιο χρήσης 2 σε 1 σκουπάκι χειρός Εγχειρίδιο χρήσης 2 σε 1 σκουπάκι χειρός Μοντέλο: VC-1156 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και κρατήστε τις για μελλοντική αναφορά ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ, ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

IMBISS I A150107 IMBISS II A150207 V6/1213

IMBISS I A150107 IMBISS II A150207 V6/1213 IMBISS I A150107 IMBISS II A150207 V6/1213 GR ΕΛΛΗΝΙΚΆ Μετάφραση του αυθεντικού κειµένου των οδηγιών χρήσης Πριν να αρχίσετε να χρησιµοποιείτε τη συσκευή πρέπει να διαβάσετε τις οδηγίες χρήσης της και

Διαβάστε περισσότερα

TVM 11 / TVM 12 / TVM 13 / TVM 14 / TVM 17 / TVM 18 / TVM 20 D / TVM 24 D

TVM 11 / TVM 12 / TVM 13 / TVM 14 / TVM 17 / TVM 18 / TVM 20 D / TVM 24 D TVM 11 / TVM 12 / TVM 13 / TVM 14 / TVM 17 / TVM 18 / TVM 20 D / TVM 24 D EL ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ ΑΝΕΜΙΣΤΉΡΑΣ ΔΑΠΈΔΟΥ TRT-BA-TVM11-12-13-14-17-18-20D-24D-TC-002-EL Περιεχόμενα Υποδείξεις για τις οδηγίες χρήσης...

Διαβάστε περισσότερα

Beper MICΑ PANEL HEATER RΙ.095

Beper MICΑ PANEL HEATER RΙ.095 Beper MICΑ PANEL HEATER RΙ.095 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει πάντοτε να ακολουθείτε τα βασικά μέτρα ασφαλείας για τη μείωση του κινδύνου πυρκαγιάς,

Διαβάστε περισσότερα

powerpackpoint Οδηγίες χρήσης Σετ επαναφορτιζόμενων μπαταριών

powerpackpoint Οδηγίες χρήσης Σετ επαναφορτιζόμενων μπαταριών HOFFRICHTER GmbH Mettenheimer Strasse 12 / 14 19061 Schwerin Germany Τηλέφωνο: +49 385 39925-0 Φαξ: +49 385 39925-25 E-Mail: info@hoffrichter.de www.hoffrichter.de powerpackpoint powerpackpoint-ell-0310-01

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ BOX FAN ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣHΣ

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ BOX FAN ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣHΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ BOX FAN ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣHΣ Model No: KYT-30D Ref. No: 862-8137 ΠΡΟΣΟΧΗ! - ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί ΜΟΝΟ για οικιακή χρήση. Καμία ευθύνη δεν φέρει ο κατασκευαστής για

Διαβάστε περισσότερα

DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν για πρώτη φορά και φυλάξετε τη συσκευή σε ασφαλές μέρος, για να

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: DQ078

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: DQ078 ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: DQ078 ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά τη χρήση μιας ηλεκτρικής συσκευής, πρέπει πάντα να τηρούνται βασικά μέτρα ασφαλείας, συμπεριλαμβανόμενων των εξής: ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D Salzkotten Tel.: +49 (0) Γερµανία Fax: +49 (0)

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D Salzkotten Tel.: +49 (0) Γερµανία Fax: +49 (0) 200061 V2/0214 GR ΕΛΛΗΝΙΚΆ Μετάφραση του αυθεντικού κειµένου των οδηγιών χρήσης Πριν να αρχίσετε να χρησιµοποιείτε τη συσκευή πρέπει να διαβάσετε τις οδηγίες χρήσης της και επποµένως να τις διαφυλάξετε

Διαβάστε περισσότερα