ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΗ BA II PLUS TM PROFESSIONAL

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΗ BA II PLUS TM PROFESSIONAL"

Transcript

1 ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΗ BA II PLUS TM PROFESSIONAL 1

2 Σηµαντικές Πληροφορίες Η Texas Instruments αποποιείται οποιαδήποτε εγγύηση, είτε ρητή είτε εκπεφρασµένη, συµπεριλαµβανοµένων τυχόν εγγυήσεων εµπορευσιµότητας και καταλληλότητας που εξυπηρετούν κάποιο συγκεκριµένο σκοπό, σχετικά µε τυχόν λογισµικό ή έντυπο υλικό και διαθέτει το παραπάνω υλικό "ως έχει". Σε καµία περίπτωση δεν θα πρέπει να θεωρηθεί υπεύθυνη η Texas Instruments για τυχόν βλάβες συνεπαγόµενες, ειδικές, τυχαίες ή παράπλευρές, που σχετίζονται ή πηγάζουν από την αγορά ή χρήση αυτών των υλικών και η µόνη και αποκλειστική ευθύνη της Texas Instruments δεν θα πρέπει να ξεπερνά την τιµή αγοράς αυτού του προϊόντος. Επιπλέον, η εταιρεία δεν θα πρέπει να θεωρείται υ- πεύθυνη για τυχόν διεκδικήσεις παντός είδους για τη χρήση αυτών των υλικών από οποιοδήποτε άλλο φορέα. Σηµείωση συµβατότητας FCC Αυτή η συσκευή έχει ελεγχθεί και συµφωνεί µε τους περιορισµούς ψηφιακής συσκευής κλάσης B, σύµφωνα µε το µέρος 15 των κανόνων FCC. Αυτοί οι περιορισµοί έχουν ως σκοπό να παρέχουν επαρκή προστασία ενάντια σε παρεµβολές της οικιακής ηλεκτρικής εγκατάστασης. Αυτή η συσκευή δηµιουργεί, χρησι- µοποιεί και µπορεί να εκπέµψει ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία και σε περίπτωση που δεν εγκατασταθεί και χρησιµοποιηθεί σύµφωνα µε τις οδηγίες ενδέχεται να προκαλέσει επιβλαβείς παρεµβολές σε ασύρµατες επικοινωνίες. Ωστόσο, το παραπάνω δεν αποτελεί εγγύηση ότι δεν θα εµφανιστούν παρεµβολές σε κάποια συγκεκριµένη εγκατάσταση. Σε περίπτωση που αυτή η συσκευή προκαλέσει παρεµβολές στην τηλεοπτική λήψη, που µπορεί να ανιχνευθεί απενεργοποιώντας και ενεργοποιώντας την συσκευή, ο χρήστης παρακινείται να προσπαθήσει να διορθώσει το πρόβληµα µε ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω µέτρα: Αλλάξτε το σηµείο τοποθέτησης ή τον προσανατολισµό της κεραίας λήψης, Μεγαλώστε την απόσταση µεταξύ της συσκευής και της κεραίας, Συνδέστε τη συσκευή σε διαφορετικό ηλεκτρικό κύκλωµα από αυτό όπου έχετε συνδέσει τον δέκτη Επικοινωνήστε µε το κατάστηµα απ όπου προµηθευτήκατε το προϊόν ή έναν εξουσιοδοτηµένο τεχνικό για βοήθεια. Προσοχή: Μην πραγµατοποιείτε οποιεσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις στο προϊόν µε τρόπο που δεν έχει επιτραπεί ρητά από τον κατασκευαστή. Σε περίπτωση που πραγµατοποιηθούν τέτοιες αλλαγές ή τροποποιήσεις, ενδέχεται να χρειαστεί να διακόψετε τη χρήση του προϊόντος. 2

3 Περιεχόµενα Περιεχόµενα Επισκόπηση των λειτουργιών της αριθµοµηχανής... 5 Ενεργοποίηση της αριθµοµηχανής... 5 Απενεργοποίηση της αριθµοµηχανής... 5 Επιλογή δευτερεύουσας λειτουργίας... 6 Ανάγνωση της οθόνης... 6 Ορισµός µονάδων µέτρησης... 8 Επαναφορά της αριθµοµηχανής ιαγραφή των καταχωρήσεων και των µνηµών ιόρθωση εσφαλµένων καταχωρήσεων Μαθηµατικές πράξεις Λειτουργίες µνήµης Υπολογισµοί χρησιµοποιώντας σταθερές Λειτουργία πρόσφατης απάντησης Χρήση φύλλων εργασίας: Εργαλεία για λύσεις οικονοµικών προβληµάτων Φύλλα εργασίας σχέσης χρόνου/ απόδοσης τιµής και χρεολυσίας Μεταβλητές φύλλων εργασίας TVM και χρεολυσίας Πληκτρολόγηση εισροών και εκροών ηµιουργία πλάνου χρεολυσίας Φύλλα εργασίας ταµειακής ροής Ανοµοιόµορφες και οµαδοποιηµένες ταµειακές ροές Πληκτρολόγηση ταµειακών ροών ιαγραφή ταµειακών ροών Εισαγωγή ταµειακών ροών Υπολογισµός ταµειακών ροών Παράδειγµα: Επίλυση µη οµοιόµορφων ταµειακών ροών 49 Παράδειγµα: Αξία µισθώµατος µε ανοµοιόµορφες πληρωµές Φύλλο εργασίας οµολογιακού δανείου Μεταβλητές φύλλου εργασίας οµολογιακού δανείου Ορολογία των φύλλων εργασίας οµολογιακών δανείων Πληκτρολόγηση των δεδοµένων του οµολογιακού δανείου και υπολογισµός των αποτελεσµάτων Παράδειγµα: Υπολογισµός της αξίας του δανείου, του µεριδίου που προκύπτει και της τροποποιηµένης διάρκειας Φύλλο εργασίας απόσβεσης

4 Μεταβλητές φύλλων εργασίας απόσβεσης Πληκτρολόγηση δεδοµένων και υπολογισµός αποτελεσµάτων Παράδειγµα: Υπολογισµός κανονικής (ευθείας) απόσβεσης Φύλλο εργασίας στατιστικών Μεταβλητές φύλλων εργασίας στατιστικών Πληκτρολόγηση στατιστικών δεδοµένων Υπολογισµός στατιστικών αποτελεσµάτων Άλλα φύλλα εργασίας Φύλλο εργασίας αλλαγής ποσοστού/ Τόκου χρεολυσίων 70 Φύλλο εργασίας µετατροπής τόκων Φύλλο εργασίας ηµεροµηνίας Παράδειγµα: Υπολογισµός ηµερών ανάµεσα σε δύο ηµεροµηνίες Φύλλο εργασίας υπολογισµού ποσοστού κέρδους Φύλλο εργασίας Breakeven Φύλλο εργασίας µνήµης Α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Τύποι Μηνύµατα σφάλµατος Πληροφορίες ακρίβειας Υπολογισµοί µε το αλγεβρικό λειτουργικό σύστηµα AOS TM Πληροφορίες σχετικά µε τη µπαταρία Αντιµετώπιση προβληµάτων Πληροφορίες υποστήριξης της Texas Instruments Πληροφορίες εγγύησης της Texas Instruments (TI)

5 1. Επισκόπηση των λειτουργιών της αριθµοµηχανής Αυτό το κεφάλαιο περιγράφει τις βασικές λειτουργίες της αριθµοµηχανής BA II PLUS TM PROFESSIONAL, συµπεριλαµβανοµένων των κάτωθι: Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της συσκευής. Επιλογή των δευτερευουσών λειτουργιών. Ανάγνωση της οθόνης και ρύθµιση των διαµορφώσεων της συσκευής. Πραγµατοποίηση µαθηµατικών πράξεων και χρήση της µνήµης. Χρήση της λειτουργίας Last Answer". Χρήση φύλλων εργασίας. Ενεργοποίηση της αριθµοµηχανής Πιέστε ON/OFF. Αν ενεργοποιήσατε την αριθµοµηχανή πιέζοντας το πλήκτρο ON/ OFF, η αριθµοµηχανή επιστρέφει σε κανονική λειτουργία και απεικονίζει την τιµή 0 (µηδέν). Όλα τα φύλλα εργασίας και οι µορφές των αριθµών, γωνιών, ηµεροµηνιών, διαχωριστικών και οι µέθοδοι υπολογισµού διατηρούν τις προηγούµενες τιµές και ρυθµίσεις. Αν η συσκευή έχει απενεργοποιηθεί αυτόµατα µέσω της λειτουργίας Automatic Power Down TM (APD TM ), η συσκευή θα επανέλθει αυτόµατα στο σηµείο στο οποίο την αφήσατε, αποθηκεύοντας ρυθµίσεις απεικόνισης, αποθηκευµένα δεδοµένα της µνήµης, υπολογισµούς που εκκρεµούν και συνθήκες σφαλµάτων. Απενεργοποίηση της αριθµοµηχανής Πιέστε ON/OFF. Η απεικονιζόµενη τιµή και τυχόν συνθήκες σφαλµάτων διαγράφονται. Τυχόν εκκρεµείς υπολογισµοί πράξεων και φύλλων εργασίας ακυρώνονται. 5

6 Η λειτουργία Constant Memory TM διατηρεί στη µνήµη όλες τις τιµές των φύλλων εργασίας και τις ρυθµίσεις, συµπεριλαµβανοµένων και των περιεχοµένων των 10 µνηµών και όλων των διαµορφώσεων. Λειτουργία αυτόµατης απενεργοποίησης Automatic Power Down TM (APD TM ) Για να µεγαλώσετε τη διάρκεια ζωής της µπαταρίας, αυτή η λειτουργία ενεργοποιεί αυτόµατα την αριθµοµηχανή µετά από 5 περίπου λεπτά αδράνειας. Την επόµενη φορά που θα πιέσετε το πλήκτρο ON/ OFF, η αριθµοµηχανή ενεργοποιείται αυτόµατα στο σηµείο που την είχατε αφήσει, αποθηκεύοντας τις ρυθ- µίσεις απεικόνισης και τα περιεχόµενα της µνήµης και τυχόν πράξεις ή συνθήκες σφάλµατος. Επιλογή δευτερεύουσας λειτουργίας Η πρωτεύουσα λειτουργία που επιτελεί κάποιο πλήκτρο, είναι τυπωµένη πάνω του. Για παράδειγµα, η πρωτεύουσα λειτουργία του πλήκτρου ON/ OFF είναι η ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της αριθµοµηχανής. Τα περισσότερα πλήκτρα διαθέτουν δευτερεύουσα λειτουργία που είναι τυπωµένη πάνω από το πλήκτρο. Για να επιλέξετε τη δευτερεύουσα λειτουργία, πιέστε το πλήκτρο 2nd κι έπειτα το αντίστοιχο πλήκτρο. (Όταν πιέσετε το πλήκτρο 2 nd, η ένδειξη 2 nd εµφανίζεται πάνω αριστερά στη οθόνη). Για παράδειγµα, αν πιέσετε το συνδυασµό πλήκτρων 2 nd [QUIT], βγαίνετε από το επιλεγµένο φύλλο εργασίας και επιστρέφετε σε κανονική λειτουργία της αριθµοµηχανής. Σηµείωση: Για ακύρωση, αφού πιέσετε 2 nd, πιέστε ξανά 2 nd. Ανάγνωση της οθόνης Η οθόνη δείχνει την επιλεγµένη ετικέτα µεταβλητών, µε αξία µέχρι και 10 ψηφία. (Η αριθµοµηχανή απεικονίζει αξίες πάνω από 10 ψηφία µε επιστηµονική σηµειογραφία). 6

7 Οι ενδείξεις στο πάνω µέρος της οθόνης σας δείχνουν ποια πλήκτρα είναι ενεργά και σας παρέχουν πληροφορίες σχετικά µε την κατάσταση της αριθµοµηχανής. Ένδειξη Σηµασία 2nd Πιέστε κάποιο πλήκτρο για να επιλέξετε τη δευτερεύουσα λειτουργία του. INV Πιέστε κάποιο πλήκτρο για να επιλέξετε την αντίστροφη τριγωνοµετρική λειτουργία του. HYP Πιέστε κάποιο πλήκτρο για να επιλέξετε την υπερβολική λειτουργία του. COMPUTE Πιέστε CPT για να πληκτρολογήσετε κάποια τιµή για την εικονιζόµενη µεταβλητή. ENTER Πιέστε ENTER για να αντιστοιχίσετε την εικονιζόµενη τιµή µε την εικονιζόµενη µεταβλητή. SET Πιέστε 2nd [SET] για να αλλάξετε τη ρύθµιση της εικονιζόµενης µεταβλητής. Πιέστε ή για να απεικονίσετε την προηγούµενη ή την επόµενη µεταβλητή στο φύλλο εργασίας. Σηµείωση: Για κύλιση πάνω ή κάτω στις διάφορες µεταβλητές, πιέστε και κρατήστε πατηµένο το πλήκτρο ή. DEL Πιέστε 2nd [DEL] για να διαγράψετε κάποιο σηµείο ταµειακής ροής ή στατιστικών δεδοµένων. INS Πιέστε 2nd [INS] για να εισάγετε κάποιο σηµείο ταµειακής ροής ή στατιστικών δεδοµένων BGN Οι υπολογισµοί TVM χρησιµοποιούν πληρωµές της αρχής κάποιας περιόδου. Όταν δεν απεικονίζεται η ένδειξη BGN, οι υπολογισµοί TVM χρησιµοποιούν υπολογισµούς του τέλους κάποιας περιόδου (END). RAD Οι τιµές των γωνιών απεικονίζονται σε ακτίνια. Όταν δεν απεικονίζεται η ένδειξη RAD, οι τιµές των γωνιών εµφανίζονται σε µοίρες. Η εικονιζόµενη τιµή εισάγεται στο επιλεγµένο φύλλο εργασίας. Η ένδειξη διαγράφει κάποιον υπολογισµό. * Η εικονιζόµενη τιµή υπολογίζεται στο επιλεγµένο φύλλο εργασίας. Όταν αλλάξει κάποια τιµή και ακυρώσει µια υπολογισµένη τιµή, η ένδειξη ακυρώνεται. = Η εικονιζόµενη τιµή αντιστοιχίζεται στην εικονιζόµενη µεταβλητή. Η εικονιζόµενη τιµή είναι αρνητική. 7

8 Ορισµός µονάδων µέτρησης Μπορείτε να αλλάξετε τις παρακάτω µονάδες µέτρησης: US (µµ-ηη-χχχχ) Eur (ηη-µµ-χχχχ) US Πιέστε Απεικόνιση Προεπιλογή 2nd DEC 9 (Πιέστε 9 2 [FOR- MAT] για κινητόδεκαδικό) DEG (µοίρες) DEG RAD (ακτίνια) Για να επιλέξετε Αριθµό δεκαδικών θέσεων Μονάδες µέτρησης γωνιών Ηµεροµηνίες ιαχωριστικά αριθµών US (1,000.00) Eur (1.000,00) US Μέθοδο υπολογισµού 1. Για να έχετε πρόσβαση στο παραπάνω µενού, πιέστε 2nd [FORMAT]. Η ένδειξη DEC εµφανίζεται µε τον επιλεγµένο αριθµό δεκαδικών θέσεων. 2. Για να αλλάξετε τον αριθµό των εικονιζόµενων δεκαδικών θέσεων, πληκτρολογήστε κάποια τιµή και πιέστε ENTER. 3. Για να έχετε πρόσβαση σε άλλη µέθοδο απεικόνισης, πιέστε ή µια φορά για κάθε µονάδα µέτρησης. Για παράδειγµα, για να έχετε πρόσβαση στις µονάδες µέτρησης γωνιών πιέστε. Για να έχετε πρόσβαση στην επιλογή διαχωριστικού αριθµών, πιέστε ή. 4. Για να αλλάξετε την επιλεγµένη µέθοδο απεικόνισης, πιέστε 2nd [SET]. 5. Για να κάνετε κάποια επόµενη αλλαγή, επαναλάβετε τα βήµατα 3 και 4 ή Για να επιστρέψετε σε κανονικό υπολογισµό, πιέστε 2nd [QUIT] ή Για να έχετε πρόσβαση σε κάποιο φύλλο εργασίας, πιέστε το πλήκτρο ή το συνδυασµό πλήκτρων του φύλλου εργασίας. Για να επιλέξετε τον αριθµό των εικονιζόµενων δεκαδικών θέσεων Η αριθµοµηχανή αποθηκεύει αριθµητικές τιµές εσωτερικά, µε ακρίβεια 13 ψηφίων, αλλά µπορείτε να καθορίσετε τον αριθµό των δεκαδικών θέσεων που θέλετε να απεικονίζονται. Η αριθµοµηχανή απεικονίζει µέχρι και 10 ψηφία µε την επιλογή «κινητός-δεκαδικός» (floating decimal). Τα αποτελέσµατα µε πάνω από 10 ψηφία εµφανίζονται µε επιστηµονική σηµειογραφία. Chn (Αλυσιδωτή) AOS TM (αλγεβρικό λειτουργικό σύστηµα) Chn 8

9 Αν αλλάξετε τον αριθµό των δεκαδικών θέσεων επηρεάζεται µόνο η απεικόνιση. Η συσκευή δεν στρογγυλοποιεί τα αποτελέσµατα, µε εξαίρεση τα αποτελέσµατα χρεολυσίων και χρεολυσίας. Για να στρογγυλοποιήσετε την εσωτερική τιµή, χρησιµοποιήστε τη λειτουργία στρογγυλοποίησης. Σηµείωση: Όλα τα παραδείγµατα σ αυτό το εγχειρίδιο προϋποθέτουν τη χρήση δύο δεκαδικών θέσεων. Άλλες ρυθµίσεις µπορεί να απεικονίσουν διαφορετικά αποτελέσµατα. Επιλογή των µονάδων µέτρησης γωνιών Η µονάδα µέτρησης γωνιών επηρεάζει την απεικόνιση αποτελεσµάτων µε τριγωνοµετρικούς υπολογισµούς. Όταν επιλέξετε ακτίνια, η ένδειξη RAD εµφανίζεται πάνω δεξιά στην οθόνη. εν εµφανίζεται κάποια ένδειξη αν επιλέξετε µοίρες (εργοστασιακή ρύθµιση). Χρήση ηµεροµηνιών Η αριθµοµηχανή χρησιµοποιεί ηµεροµηνίες στα φύλλα εργασίας και στις γαλλικές µεθόδους υπολογισµού χρεολυσίας. Για να πληκτρολογήσετε ηµεροµηνίες, χρησιµοποιήστε αυτό τον κανόνα: mm.ddyy (US) ή dd.mmyy (Eur). Αφού πληκτρολογήσετε την ηµεροµηνία, πιέστε ENTER. Χρήση των µεθόδων υπολογισµού Αν χρησιµοποιήσετε τη µέθοδο Chn (αλυσιδωτή), η αριθµοµηχανή λύνει τα προβλήµατα µε τη σειρά που τα πληκτρολογείτε (Οι περισσότερες οικονοµικές αριθ- µοµηχανές χρησιµοποιούν τη µέθοδο Chn). Για παράδειγµα, αν πληκτρολογήσετε x 4 =, η απάντηση µε Chn είναι 20 (3 + 2 = 5, 5 * 4 = 20). Αν χρησιµοποιήσετε τη µέθοδο AOS TM (αλγεβρικό λειτουργικό σύστηµα), η αριθ- µοµηχανή επιλύει τα προβλήµατα σύµφωνα µε τους κανόνες αλγεβρικής ιεραρχίας, υπολογίζοντας πρώτα τους πολλαπλασιασµούς και τις διαιρέσεις, κι έπειτα τις προσθέσεις και τις αφαιρέσεις (Οι περισσότερες επιστηµονικές αριθµοµηχανές χρησιµοποιούν το AOS). Για παράδειγµα, αν πληκτρολογήσετε x 4 =, η απάντηση µε AOS θα είναι 11 (2 x 4 = 8, = 11). Επαναφορά των εργοστασιακών ρυθµίσεων Για να επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθµίσεις για όλες τις µεθόδους υπολογισµού, πιέστε 2nd [CLR WORK] ενώ απεικονίζεται µία από τις µεθόδους υπολογισµού. 9

10 Επαναφορά της αριθµοµηχανής Η επαναφορά της αριθµοµηχανής: Ακυρώνει τα περιεχόµενα της οθόνης, και τις 10 µνή- µης, τυχόν εκκρεµείς υπολογισµούς και όλα τα δεδο- µένα φύλλων εργασίας. Επαναφέρει όλες τις εργοστασιακές ρυθµίσεις. Επιστρέφει τη συσκευή σε κανονική µέθοδο υπολογισµού. Επειδή η αριθµοµηχανή περιέχει εναλλακτικές µεθόδους που σας επιτρέπουν να διαγράφετε επιλεκτικά τα δεδοµένα, χρησιµοποιήστε την επαναφορά µε προσοχή ώστε να µην χάσετε δεδοµένα που χρειάζεστε. Για παράδειγµα, µπορείτε να επαναφέρετε την αριθµοµηχανή πριν τη χρησιµοποιήσετε για πρώτη φορά, όταν ξεκινάτε ένα νέο υπολογισµό ή αν αντιµετωπίζετε δυσκολία στη χρήση της αριθµοµηχανής και τυχόν άλλες λύσεις δεν έχουν αποτέλεσµα. Πιέστε 2nd [RESET] ENTER 1. Πιέστε 2nd [RESET]. Εµφανίζονται οι ενδείξεις RST? και ENTER. Σηµείωση: Για να ακυρώσετε την επαναφορά, πιέστε 2nd [QUIT]. Εµφανίζεται η ένδειξη Πιέστε ENTER. Η ένδειξη. Οι ενδείξεις RST και 0.00 εµφανίζονται, επιβεβαιώνοντας ότι η αριθµοµηχανή έχει υποστεί επαναφορά. Σηµείωση: Αν υπάρχει σφάλµα, πιέστε CE/ C για να ακυρώσετε την ένδειξη πριν επιχειρήσετε επαναφορά. Βεβιασµένη Επαναφορά Μπορείτε επίσης να επαναφέρετε την αριθµοµηχανή εισάγοντας ένα µυτερό αντικείµενο (π.χ. ισιωµένο συνδετήρα ή παρόµοιο) στην οπή που επιγράφεται RESET στο πίσω µέρος της αριθµοµηχανής. ιαγραφή των καταχωρήσεων και των µνηµών Σηµείωση: Για να διαγράψετε επιλεκτικά τις µεταβλητές, ανατρέξτε στα αντίστοιχα κεφάλαια του εγχειριδίου που περιγράφουν τα φύλλα εργασίας. Για διαγραφή Ενός χαρακτήρα τη φορά, ξεκινώντας από το τελευταία πληκτρολογηµένο ψηφίο Μια λανθασµένη πληκτρολόγηση, ένα µήνυµα σφάλµατος ή µια κατάσταση σφάλµατος Πιέστε CE/C 10

11 Για διαγραφή Του παρόντος φύλλου εργασίας και για επαναφορά των εργοστασιακών τιµών Των ρυθµίσεων µονάδων µέτρησης και για επαναφορά των εργοστασιακών τιµών Έξοδος από το φύλλο εργασίας και επιστροφή σε κατάσταση υ- πολογισµού Όλων των εκκρεµών υπολογισµών Στο φύλλο εργασίας, διαγραφή της µεταβλητής που έχει πληκτρολογηθεί αλλά δεν έχει καταχωρηθεί Οποιουδήποτε υπολογισµού που ξεκίνησε αλλά δεν ολοκληρώθηκε Των µεταβλητών TVM του φύλλου εργασία και επαναφορά των εργοστασιακών τιµών Μία από τις 10 µνήµες (χωρίς να επηρεαστούν οι υπόλοιπες) Πιέστε 2nd [CLR WORK] 2nd [FORMAT] 2nd [CLR WORK] 2nd [QUIT] CE/ C CE/C 2nd [QUIT] 2nd [CLR TVM] 0 STO και έναν αριθµό µνήµης (0-9) ιόρθωση εσφαλµένων καταχωρήσεων Μπορείτε να διορθώσετε κάποια καταχώρηση χωρίς να διαγράψετε την πράξη που κάνετε, εφόσον κάνετε τη διόρθωση πριν πιέσετε κάποιο πλήκτρο πράξης (π.χ. + ή ). Για να διαγράψετε το τελευταία απεικονισµένο ψηφίο, πιέστε. Για να διαγράψετε ολόκληρο τον αριθµό που απεικονίζετε, πιέστε CE/ C. Σηµείωση: Αν πιέσετε το πλήκτρο CE/ C αφού πιέσετε ένα πλήκτρο πράξης, η τρέχουσα πράξη διαγράφεται. Παράδειγµα: Αν θέλατε να πληκτρολογήσετε 3 x αλλά πληκτρολογήσατε Για να Πιέστε Απεικόνιση Ξεκινήσετε την πράξη 3 x 3.00 Πληκτρολογήσετε έναν αριθµό , ιαγράψετε µια καταχώρηση 1,234. Πληκτρολογήσετε το σωστό 56 1, αριθµό Ολοκληρώσετε τον υπολογισµό = 3,

12 Μαθηµατικές πράξεις Αν επιλέξετε τη µέθοδο υπολογισµού Chn, η αριθµοµηχανή υπολογίζει τις µαθη- µατικές παραστάσεις (π.χ x 4) µε τη σειρά την οποία τις πληκτρολογείτε. Παραδείγµατα µαθηµατικών πράξεων Πρέπει να πιέσετε το πλήκτρο = για να ολοκληρώσετε αυτές τις πράξεις: Για να Πιέστε Απεικόνιση Προσθέσετε = Αφαιρέσετε = 2.00 Πολλαπλασιάσετε 6 x 4 6 x 4 = ιαιρέσετε 6 διά 4 6 4= 1.50 Βρείτε τη δύναµη: y x 1.25 = 3.95 Χρήση παρενθέσεων: 7 x (3 + 5) 7 x ( ) = Υπολογίσετε ποσοστό: (4% του $453) 453 x 4% = Υπολογίσετε την ποσόστωση: 14 στο % = Βρείτε µια τιµή αυξηµένη κατά κάποιο ποσοστό: $ % φόρος % = Βρείτε µια τιµή µειωµένη κατά κάποιο ποσοστό: $ % φόρος % Βρείτε τον αριθµό συνδυασµών όπου n=52, 52 2nd [ncr] 5 = 2,598,96 r=5 Βρείτε τον αριθµό αντιµεταθέσεων όπου n=8, r= nd [npr] 3 = Για τις παρακάτω πράξεις δεν χρειάζεται να πιέσετε το πλήκτρο = για να ολοκληρωθούν. Για να Πιέστε Απεικόνιση Βρείτε το τετράγωνο x Βρείτε την τετραγωνική ρίζα Βρείτε το αντίστροφο κλάσµα 1/ /x 0.31 Βρείτε τον παραγοντικό: 5! 5 2nd x! Βρείτε το φυσικό αλγόριθµο: In LN

13 Για να Πιέστε Απεικόνιση Βρείτε το φυσικό αντιλογάριθµο: e nd [e x ] 2.00 Στρογγυλοποιήσετε 2 / 3 στη δεκαδική µορφή 2 3 = 2nd 0.67 [ROUND] Παράγετε έναν τυχαίο αριθµό* 2nd [RAND] 0.86 Αποθηκεύσετε µια τιµή seed STO 2nd [RAND] 0.86 Βρείτε το ηµίτονο: **sin(11.54 o ) nd [SIN] 0.20 Βρείτε το συνηµίτονο: **cos(120 o ) 120 2nd [SIN] Βρείτε την εφαπτοµένη: **tan(76 o ) 76 2nd [TAN] 4.01 Βρείτε το ηµίτονο τόξου: **sin -1 (.2).2 INV [SIN] Βρείτε το συνηµίτονο τόξου: ** cos -1 (-.5).5 +/- INV [COS] Βρείτε την εφαπτοµένη τόξου: ** tan -1 (4) 4 INV [TAN] Βρείτε το ηµίτονο υπερβολής: sinh (.5).5 2nd [HYP] [SIN] 0.52 Βρείτε το συνηµίτονο υπερβολής: cosh (.5).5 2nd [HYP] [COS] 1.13 Βρείτε την εφαπτοµένη υπερβολής: tanh (.5).5 2nd [HYP] [TAN] 0.46 Βρείτε το ηµίτονο υπερβολής τόξου: sinh -1 (5) 5 2nd [HYP] INV 2.31 [SIN] Βρείτε το συνηµίτονο υπερβολής τόξου: cosh - 5 2nd [HYP] INV (5) [COS] Βρείτε την εφπατοµένη υπερβολής τόξου: tanh -1 (.5).5 2nd [HYP] INV [TAN] 0.55 * Ο τυχαίος αριθµός που θα παραχθεί µπορεί να διαφέρει από αυτόν που αναφέρεται εδώ. ** Οι γωνίες µπορούν να καταχωρηθούν σε µοίρες ή ακτίνια. Τα παραδείγµατα δείχνουν τις γωνίες σε µοίρες. ύναµη y x Πιέστε y x για να εκθέσετε τον εικονιζόµενο θετικό αριθµό σε οποιαδήποτε δύνα- µη (για παράδειγµα, 2-5 ή 2 (1/3). Σηµείωση: Επειδή το αντίστροφο κλάσµα ενός ζυγού αριθµού (όπως ½, ¼, 1/6) είναι σύνθετος αριθµός, µπορείτε να εκθέσετε µόνο έναν αρνητικό αριθµό σε ακέραια δύναµη ή στο αντίστροφο κλάσµα ενός µονού αριθµού. 13

14 Παρενθέσεις ( ) Χρησιµοποιήστε παρενθέσεις για να ελέγξετε τη σειρά µε την οποία η αριθµοµηχανή θα υπολογίζει τις διάφορες µαθηµατικές σχέσεις (πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασµός, διαίρεση, δυνάµεις, ρίζες και λογάριθµοι). Η αριθµοµηχανή περιέχει µέχρι και 15 επίπεδα παρενθέσεων και µέχρι 8 εκκρεµείς πράξεις. Σηµείωση: ε χρειάζεται να πιέσετε ) για παραστάσεις που τελειώνουν µε σειρά κλειστών παρενθέσεων. Αν πιέσετε =, οι παρενθέσεις θα κλείσουν αυτόµατα, θα υπολογιστεί η παράσταση και θα απεικονιστεί το τελικό αποτέλεσµα. Για να δείτε ενδιάµεσα αποτελέσµατα, πιέστε ) µία φορά για κάθε ανοιχτή παρένθεση. Παραγοντικός 2nd [x!] Ο αριθµός για τον οποίον πληκτρολογείτε έναν παραγοντικό πρέπει να είναι θετικός ακέραιο µικρότερος ή ίσος µε το 69. Τυχαίοι αριθµοί 2nd [RAND] Η αριθµοµηχανή παράγει έναν τυχαίο πραγµατικό αριθµό µεταξύ του µηδέν και του ένα (0<x<1) από µια οµοιόµορφη κατανοµή. Μπορείτε να επαναλάβετε τη σειρά τυχαίων αριθµών αποθηκεύοντας µια τιµή seed στο σύστηµα παραγωγής τυχαίων αριθµών. Αυτή η λειτουργία σας βοηθάει να αναπαράγετε τα αποτελέσµατα πειραµάτων, παράγοντας τις ίδιες σειρές τυχαίων αριθµών. Για να αποθηκεύσετε κάποια τιµή seed, πληκτρολογήστε έναν ακέραιο µεγαλύτερο από το µηδέν κι έπειτα πιέστε STO 2nd [RAND]. Συνδυασµοί 2nd [ncr] Η αριθµοµηχανή υπολογίζει τον αριθµό των συνδυασµών αντικειµένων n και r την ίδια στιγµή. Και η µεταβλητή n και η r πρέπει να είναι µεγαλύτερη ή ίση µε το 0. Αντιµετάθεση 2nd [npr] Η αριθµοµηχανή υπολογίζει την αντιµετάθεση αντικειµένων n και r την ίδια στιγ- µή. Και η µεταβλητή n και η r πρέπει να είναι µεγαλύτερη ή ίση µε το 0. Στρογγυλοποίηση 2nd [ROUND] Η αριθµοµηχανή υπολογίζει χρησιµοποιώντας την στρογγυλοποιηµένη, εικονιζό- µενη µορφή κάποιου αριθµού αντί για την εσωτερικά αποθηκευµένη τιµή. 14

15 Για παράδειγµα, αν χρησιµοποιείτε σταθερό φύλλο εργασίας, µπορεί να θέλετε να στρογγυλοποιήσετε κάποια τιµή πώλησης µε ακρίβεια δύο δεκαδικών θέσεων πριν συνεχίσετε τον υπολογισµό. Πριν τη στρογγυλοποίηση Μετά τη στρογγυλοποίηση Internal value= Εσωτερική τιµή Displayed value= Εικονιζόµενη τιµή Σηµείωση: Η αριθµοµηχανή αποθηκεύει τις τιµές µε ακρίβεια 13 ψηφίων. Η εσωτερική λειτουργία στρογγυλοποίησης στρογγυλοποιεί την εικονιζόµενη τιµή αλλά όχι την εσωτερικά αποθηκευµένη. Επιστηµονική σηµειογραφία Όταν πληκτρολογείτε κάποια τιµή µε κανονική, δεκαδική µορφή που είναι είτε πολύ µικρή είτε πολύ µεγάλη για να απεικονιστεί, η αριθµοµηχανή θα χρησιµοποιήσει επιστηµονική σηµειογραφία, δηλαδή µια τιµή βάσης ακολουθούµενη από ένα κενό και έναν εκθέτη. Ενώ έχετε επιλέξει AOS TM, µπορείτε να πιέσετε για να πληκτρολογήσετε έναν αριθµό µε επιστηµονική σηµειογραφία. Για παράδειγµα, πληκτρολογήστε 3 x 10 3, πληκτρολογήστε 3 x

16 Λειτουργίες µνήµης Μπορείτε να καταχωρήσετε τιµές σε οποιαδήποτε από τις 10 µνήµες χρησιµοποιώντας τα πλήκτρα πληκτρολόγησης της αριθµοµηχανής. Σηµείωση: Μπορείτε επίσης να χρησιµοποιήσετε το φύλλο εργασίας µνήµης. Μπορείτε να καταχωρήσετε οποιαδήποτε αριθµητική τιµή στη µνήµη της αριθµοµηχανής. Για να έχετε πρόσβαση σε κάποια θέση µνήµης από Μ0 έως Μ9, πιέστε ένα αριθµητικό πλήκτρο (0 έως 9). ιαγραφή της µνήµης Η διαγραφή της µνήµης πριν ξεκινήσετε ένα νέο υπολογισµό είναι ένα σηµαντικό βήµα για την αποφυγή σφαλµάτων. Για ακύρωση κάποιας συγκεκριµένης µνήµης, αποθηκεύστε µια µηδενική τιµή στην αντίστοιχη µνήµη. Για να διαγραφή και των 10 µνηµών, πιέστε 2nd [MEM] 2nd [CLR WORK]. Αποθήκευση στη µνήµη Για να αποθηκεύσετε κάποια εικονιζόµενη τιµή στη µνήµη, πιέστε STO και ένα από τα αριθµηµένα πλήκτρα (0-9). Η νέα τιµή αντικαθιστά τυχόν παλαιότερη στη µνήµη. Η λειτουργία Constant Memory διατηρεί στη µνήµη όλες τις τιµές που υπήρχαν κατά την απενεργοποίηση της αριθµοµηχανής. Ανάκληση από τη µνήµη Για να ανακαλέσετε κάποια τιµή από τη µνήµη, πιέστε RCL και ένα αριθµηµένο πλήκτρο (0 9). Σηµείωση: Ο ανακληθείς αριθµός παραµένει στη µνήµη. Παραδείγµατα µνήµης Για να ιαγράψετε τη µνήµη 4 (αποθηκεύοντας µηδενική τιµή στη θέση της) Αποθηκεύσετε την τιµή στη µνήµη 3 (Μ3) Ανακαλέσετε κάποια τιµή από τη µνή- µη 7 (Μ7) Πιέστε 0 STO STO 3 RCL 7 Αριθµητική µνήµη Χρησιµοποιώντας την αριθµητική µνήµη µπορείτε να πραγµατοποιήσετε έναν υπολογισµό χρησιµοποιώντας κάποια µνήµη και να αποθηκεύσετε το αποτέλεσµα κάποιας πράξης. 16

17 Η αριθµητική µνήµη αλλάζει µόνο την τιµή της επηρεαζόµενης µνήµης και όχι του εικονιζόµενου αποτελέσµατος. Η αριθµητική µνήµη δεν ολοκληρώνει τυχόν υπολογισµούς που είναι σε εκκρεµότητα. Η λίστα εικονίζει τις διαθέσιµες λειτουργίες αριθµητικής µνήµης. Σε κάθε περίπτωση, η συγκεκριµένη µνήµη αποθηκεύει το αποτέλεσµα. Για να Πιέστε Προσθέσετε την εικονιζόµενη τιµή στη µνήµη 9 (Μ9) STO + 9 Αφαιρέσετε την εικονιζόµενη από τη µνήµη 3 (Μ3) STO 3 Πολλαπλασιάσετε την τιµή της µνήµης 0 (Μ0) µε την εικονιζόµενη STO x 0 τιµή ιαιρέσετε την τιµή της µνήµης 5 (Μ5) µε την εικονιζόµενη STO 5 τιµή Αυξήσετε την αξία της µνήµης 4 (Μ4) στη δύναµη της εικονιζόµενης STO y x 4 τιµής Υπολογισµοί χρησιµοποιώντας σταθερές Για να αποθηκεύσετε κάποια σταθερά για επαναλαµβανόµενη χρήση, πληκτρολογήστε έναν αριθµό και κάποια παράσταση κι έπειτα πιέστε 2nd [K]. Για να χρησιµοποιήσετε κάποια αποθηκευµένη σταθερά, πληκτρολογήστε κάποια τιµή κι έπειτα πιέστε =. Σηµείωση: Αν πιέσετε κάποιο άλλο πλήκτρο εκτός από αριθµό ή =, θα έχει ως αποτέλεσµα τη διαγραφή της σταθεράς. Παράδειγµα: Πολλαπλασιάστε το 3, το 7 και το 45 µε το 8 Για να Πιέστε Απεικόνιση Μηδενίσετε την αριθµοµηχανή 2nd [QUIT] 0.00 Πληκτρολογήσετε την τιµή για τον πρώτο υπολογισµό 3 3 Πληκτρολογήσετε την παράσταση και µια σταθερά X 8 8 Αποθηκεύστε την παράσταση και την τιµή κι 2nd [K] = έπειτα υπολογίστε Υπολογίστε το γινόµενο 7 x 8 7 = Υπολογίστε το γινόµενο 45 x 8 45 =

18 Συνδυασµοί πλήκτρων για σταθερούς υπολογισµούς Αυτός ο πίνακας δείχνει πώς να δηµιουργήσετε µία σταθερά για διάφορες παραστάσεις. Για να * Πιέστε ** Προσθέστε c σε κάθε διαδοχική εισαγωγή n + 2nd [K] c = Αφαιρέσετε c από κάθε διαδοχική n - 2nd [K] c = εισαγωγή Πολλαπλασιάσετε κάθε διαδοχική n x 2nd [K] c = εισαγωγή µε το c ιαιρέσετε κάθε διαδοχική εισαγωγή µε n 2nd [K] c = το c Αναβιβάσετε κάθε διαδοχική εισαγωγή n y x 2nd [K] c = σε κάποια δύναµη του c Προσθέσετε c% από κάθε διαδοχική n + 2nd [K] c % = εισαγωγή σ αυτή την εισαγωγή Αφαιρέσετε c% από κάθε διαδοχική n 2nd [K] c % = εισαγωγή σ αυτή την εισαγωγή * Το γράµµα c δηλώνει τη σταθερά. ** Επαναλαµβάνει διαδοχικούς υπολογισµούς µε το n =. Λειτουργία πρόσφατης απάντησης Χρησιµοποιήστε τη λειτουργία πρόσφατης απάντησης (ANS) µε προβλήµατα που χρειάζονται συχνή ανάκληση του τελευταίου αποτελέσµατος ή αντιγραφή κάποιας τιµής: Από ένα µέρος σε ένα άλλο στο ίδιο φύλλο εργασίας Από ένα φύλλο εργασίας σε ένα άλλο Από ένα φύλλο εργασίας σε κανονική µέθοδο υπολογισµού Από κανονική µέθοδο υπολογισµού σε φύλλο εργασίας Για απεικόνιση της πρόσφατης απάντησης, πιέστε 2nd [ANS].. Σηµείωση: Η αριθµοµηχανή θα αλλάξει την τιµή της πιο πρόσφατης απάντησης όταν υπολογίσει µια τιµή αυτόµατα ή όταν: Πιέσετε ENTER για να πληκτρολογήσετε κάποια τιµή. Πιέσετε CPT για να πληκτρολογήσετε κάποια τιµή. Πιέσετε = για να ολοκληρώσετε κάποιον υπολογισµό. Παράδειγµα: Χρήση της αυτόµατης απάντησης σε κάποιο υπολογισµό Για να Πιέστε Απεικόνιση Πληκτρολογήσετε και ολοκληρώσετε κάποιον = 4.00 υπολογισµό Πληκτρολογήσετε κάποιον καινούριο υπολογισµό 2 y x 2.00 Ανακαλέσετε την πιο πρόσφατη απάντηση 2nd [ANS] 4.00 Ολοκληρώσετε τον υπολογισµό =

19 Χρήση φύλλων εργασίας: Εργαλεία για λύσεις οικονοµικών προβληµάτων Η αριθµοµηχανή περιέχει φύλλα εργασίας µε ενσωµατωµένους τύπους για τη λύση συγκεκριµένων προβληµάτων. Μπορείτε να εφαρµόσετε τις ρυθµίσεις ή να αναθέσετε γνωστές τιµές σε µεταβλητές φύλλων εργασίας κι έπειτα να υπολογίσετε την άγνωστη τιµή. Αν αλλάξετε τις τιµές µπορείτε να θέσετε ερωτήµατα what if (τι θα γινόταν αν) και να συγκρίνετε τα αποτελέσµατα. Με εξαίρεση τις µεταβλητές TVM, στις οποίες µπορείτε να έχετε πρόσβαση µέσω κανονικών υπολογισµών, για όλες τις άλλες µεταβλητές θα ερωτηθείτε. Για παράδειγµα, για να αναθέσετε τιµές σε µεταβλητές χρεολυσίων, θα πρέπει πρώτα να πιέσετε 2nd [AMORT] για να έχετε πρόσβαση στο φύλλο εργασίας χρεολυσιών. Κάθε φύλλο εργασίας είναι ανεξάρτητο από τα υπόλοιπα: Αν δουλεύετε µε ένα φύλλο εργασίας δεν επηρεάζονται οι µεταβλητές των άλλων. Οι παραστάσεις ενός φύλλου εργασίας δεν επηρεάζουν τις µεταβλητές σε άλλα φύλλα εργασίας. Όταν βγαίνετε από ένα φύλλο εργασίας ή απενεργοποιείτε την αριθµοµηχανή, τα δεδοµένα όλων των φύλλων εργασίας διατηρούνται στη µνήµη. Για να επιλέξετε Λειτουργία Πιέστε Φύλλο εργασίας TVM (Κεφάλαιο 2) Φύλλο εργασίας χρεολυσίου (Κεφάλαιο 2) Φύλλο εργασίας ταµειακής ροής (Κεφάλαιο 3) Φύλλο εργασίας προκαταβολής (Κεφάλαιο 4) Φύλλο εργασίας χρεολυσίας (Κεφάλαιο 5) Αναλύει την οµοιοµορφία των ταµειακών ροών, για παραδείγµατα, τοκοχρεολύσια, δάνεια, υποθήκες, lease και αποταµιεύσεις Πραγµατοποιεί υπολογισµούς χρεολυσίων και παράγει ένα πρόγραµµα χρεολυσίας Αναλύει την ταµειακή ροή υπολογίζοντας την τρέχουσα καθαρή αξία και τον εσωτερικό ρυθµό επιστροφής Υπολογίζει την τιµή της προκαταβολής και τα έσοδα και δόσεις ηµιουργεί ένα πρόγραµµα χρεολυσίας χρησιµοποιώντας µία από τις 6 µεθόδους χρεολυσίας N, I/ Y, PV, PMT, FV ή 2nd [P/ Y] 2nd [AMORT] 2nd CF 2nd [BOND] 2nd [DEPR] 19

20 Για να επιλέξετε Λειτουργία Πιέστε Φύλλο στατιστικών (Κεφάλαιο 6) µεταβλητά δεδοµένα χρησιµο- Αναλύει στατιστικά µε ένα ή δύο 2nd [STAT] ποιώντας τέσσερις επιλογές ε- Φύλλο εργασίας επιτοκίου χρέωσης (Κεφάλαιο 7) Φύλλο εργασίας µετατροπής κέρδους (Κεφάλαιο 7) Φύλλο εργασίας δεδοµένων (Κεφάλαιο 7) Φύλλο εργασίας κερδοφορίας (Κεφάλαιο 7) Φύλλο εργασίας εξισορρόπησης επένδυσης (Κεφάλαιο 7) Φύλλο εργασίας µνήµης (Κεφάλαιο 7) µπειρικών σχέσεων µεταβλητών Υπολογίζει την αλλαγή επιτοκίων, ανατοκισµούς, και markup κόστους- πώλησης Υπολογίζει το ρυθµό του κέρδους ανάµεσα στον κανονικό (ή τον ρυθµό ετήσιων επιτοκίων) και τον ετήσιο δραστικό ρυθµό Υπολογίζει τον αριθµό ηµερών ανάµεσα σε δύο ηµεροµηνίες, µία ηµεροµηνία/ µέρα της εβδοµάδας όταν έχει δοθεί ένας καθορισµένος αριθµός ηµερών από µια συγκεκριµένη ηµεροµηνία Υπολογίζει το κόστος, την τιµή πώλησης και το κέρδος Αναλύει τη σχέση ανάµεσα στο σταθερό κόστος, το µεταβλητό κόστος, την τιµή, το κέρδος και την ποσότητα Πρόσβαση στη µνήµη 10 θέσεων Πρόσβαση στις µεταβλητές των φύλλων εργασίας TVM 2nd [ ] 2nd [ICONV] 2nd [DATE] 2nd [PROFIT] 2nd [BRKEVN] 2nd [MEM] Για να δώσετε τιµές στις µεταβλητές των φύλλων εργασίας TVM, χρησιµοποιήστε τα 5 πλήκτρα TVM (N, I/Y, PV, PMT, FV). Για να έχετε πρόσβαση στις άλλες λειτουργίες φύλλων εργασίας TVM, πιέστε το πλήκτρο 2nd κι έπειτα πιέστε ένα πλήκτρο λειτουργίας TVM (xp/y, P/Y, BGN). Σηµείωση: Μπορείτε να δώσετε τιµές στις µεταβλητές TVM ενώ βρίσκεστε σε ένα φύλλο εργασίας πληκτρολόγησης τιµών αλλά πρέπει να επιστρέψετε σε κανονική µέθοδο υπολογισµού για να υπολογίσετε τις τιµές TVM ή να διαγράψετε το φύλλο εργασίας TVM. 20

21 Για να έχετε πρόσβαση στις µεταβλητές σε γρήγορα φύλλα εργασίας Αφού αποκτήσετε πρόσβαση στο φύλλο εργασίας, πιέστε ή για να επιλέξετε µεταβλητές. Για παράδειγµα, πιέστε 2nd [AMORT] για να έχετε πρόσβαση στο φύλλο εργασίας χρεολυσίας κι έπειτα πιέστε ή για να επιλέξετε τις µεταβλητές χρεολυσίας (P1, P2, BAL, PRN, INT). Οι ενδείξεις σας προτρέπουν να επιλέξετε ρυθµίσεις, να πληκτρολογήσετε τιµές, να υπολογίσετε αποτελέσµατα. Για παράδειγµα, οι ενδείξεις ή σας υπενθυ- µίζουν να πιέσετε το πλήκτρο ή για να επιλέξετε άλλες µεταβλητές. Για επιστροφή σε κανονική µέθοδο υπολογισµού, πιέστε 2nd [QUIT]. Είδη µεταβλητών στα φύλλα εργασίας Μόνο πληκτρολόγησης Μόνο υπολογισµού Αυτόµατου υπολογισµού Πληκτρολόγησης ή υπολογισµού Ρυθµίσεων Σηµείωση: Το σύµβολο = που απεικονίζεται ανάµεσα στη µεταβλητή και την αξία δείχνει ότι η συγκεκριµένη µεταβλητή έχει συνδεθεί µε αυτή την αξία. Μεταβλητές µόνο πληκτρολόγησης Είναι µεταβλητές που µόνο πληκτρολογούνται, δεν µπορούν να υποστούν υπολογισµό και συχνά είναι περιορισµένες σε ένα συγκεκριµένο εύρος, για παράδειγµα, P/Y και C/Y. Η τιµή αυτής της µεταβλητής µπορεί να: Πληκτρολογηθεί άµεσα από το πληκτρολόγιο. Να είναι το αποτέλεσµα κάποιου µαθηµατικού υπολογισµού. Να ανακληθεί από τη µνήµη. Να ληφθεί από κάποιο άλλο φύλλο εργασίας χρησιµοποιώντας τη λειτουργία last answer. Όταν έχετε πρόσβαση σε κάποια µεταβλητή µόνο πληκτρολόγησης, ο υπολογιστής δείχνει την ετικέτα της και την ένδειξη ENTER. Η ένδειξη ENTER σας υπενθυµίζει να πιέσετε το ENTER µετά την πληκτρολόγηση κάποιας τιµής ώστε να εκχωρήσετε την τιµή στη µεταβλητή. \ Αφού πιέσετε ENTER, η ένδειξη υπενθυµίζει ότι η τιµή έχει εκχωρηθεί. Μεταβλητές µόνο υπολογισµού εν µπορείτε να πληκτρολογήσετε χειροκίνητα τις τιµές που αφορούν τις µεταβλητές µόνο υπολογισµού, Για παράδειγµα, την τρέχουσα καθαρή αξία (NPV). Για να υπολογίσετε κάποια τιµή, απεικονίστε την και πιέστε CPT. Η αριθµοµηχανή υπολογίζει και απεικονίζει την αξία µε βάση της αξίες άλλων µεταβλητών. 21

Οδηγίες χρήσης ND 780

Οδηγίες χρήσης ND 780 Οδηγίες χρήσης ND 780 Elliniká (el) 8/2014 Οθόνη του ND 780 Εικόνα της οθόνης του ND 780, με προσδιορισμό των τυπικών πληροφοριών που παρέχονται. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Σημείο αναφοράς 2 Εργαλεία 3 Ρυθμός

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3.5. Τύποι και Συναρτήσεις. Ειδικοί Στόχοι

Ενότητα 3.5. Τύποι και Συναρτήσεις. Ειδικοί Στόχοι ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : Υπολογιστικά Φύλλα Ενότητα 3.5 Ειδικοί Στόχοι Οι επιµορφούµενοι πρέπει: Να µπορούν να συντάσσουν απλούς αριθµητικούς τύπους. Να χρησιµοποιούν τις βασικές αριθµητικές συναρτήσεις. Να χρησιµοποιούν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia C5 00

Οδηγός χρήσης Nokia C5 00 Οδηγός χρήσης Nokia C5 00 Τεύχος 3.0 2 Περιεχόμενα Περιεχόμενα Ασφάλεια 5 Πληροφορίες για τη συσκευή 5 Εφαρμογές γραφείου 6 Υπηρεσίες δικτύου 6 Ξεκινώντας 8 Πλήκτρα και μέρη 8 Τοποθέτηση της κάρτας SIM

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia 7020

Οδηγός χρήσης Nokia 7020 Οδηγός χρήσης Nokia 7020 Τεύχος 2.0 2 www.nokia.com/support Περιεχόµενα Ασφάλεια 5 Γενικές πληροφορίες 7 Πληροφορίες για τη συσκευή 7 Υπηρεσίες δικτύου 8 Κοινόχρηστη µνήµη 10 Κωδικοί πρόσβασης 10 Υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia 5250

Οδηγός χρήσης Nokia 5250 Οδηγός χρήσης Nokia 5250 Τεύχος 3.0 2 Περιεχόµενα Περιεχόµενα Ασφάλεια 6 Πληροφορίες για τη συσκευή 7 Υπηρεσίες δικτύου 8 Εύρεση βοήθειας 10 Βοήθεια στη συσκευή 10 Υποστήριξη 10 Ενηµερώσεις λογισµικού

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογική Ταμειακή Μηχανή ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ

Φορολογική Ταμειακή Μηχανή ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ QMP 52 Φορολογική Ταμειακή Μηχανή ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Κατασκευάζεται σύμφωνα με τις τελευταίες προδιαγραφές του Υπουργείου Οικονομικών Αρ. Εγκρ. Υπουργείου Οικονομικών: 15DCB511/17.12.2013 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia X Dual SIM

Οδηγός χρήσης Nokia X Dual SIM Οδηγός χρήσης Nokia X Dual SIM Τεύχος 1.2 EL Οδηγός χρήσης Nokia X Dual SIM Περιεχόμενα Ασφάλεια 3 Ξεκινώντας 4 Πλήκτρα και μέρη 4 Τοποθέτηση της κάρτας SIM, της μπαταρίας και της κάρτας μνήμης 4 Επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Taxis Receipts. Εγχειρίδιο Χρήσης του Λογισμικού. Έκδοση 1.3.0 ή καλύτερη. (έκδοση 1.0) Copyright ημήτρης Παναγιωτακόπουλος

Taxis Receipts. Εγχειρίδιο Χρήσης του Λογισμικού. Έκδοση 1.3.0 ή καλύτερη. (έκδοση 1.0) Copyright ημήτρης Παναγιωτακόπουλος Taxis Receipts Έκδοση 1.3.0 ή καλύτερη Εγχειρίδιο Χρήσης του Λογισμικού (έκδοση 1.0) Cpyright ημήτρης Παναγιωτακόπουλος Ευρετήριο Περιεχομένων ΣΥΜΒΑΣΗ Α ΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 Εισαγωγή 2 Ιστορικό Εκδόσεων 3 Η

Διαβάστε περισσότερα

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS Εγχειρίδιο χρήστη Ελληνικά Ιούνιος 2010 Το σύμβολο ενός διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων με ρόδες σημαίνει ότι το προϊόν πρέπει να διατίθεται σε ειδικά σημεία συλλογής απορριμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Οδηγίες Χειρισμού ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Περιγραφή Περιεχομένων Γενικός Χειρισμός Πλήκτρα και λειτουργίες τους Πλήκτρα Λειτουργιών (Function Keys) σελ.1 σελ.2 σελ.4 σελ.4 σελ.4 Κινήσεις σελ. 7 Καταχώρηση

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογική Ταμειακή Μηχανή Αυξημένων Δυνατοτήτων ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ

Φορολογική Ταμειακή Μηχανή Αυξημένων Δυνατοτήτων ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ caratperfect Φορολογική Ταμειακή Μηχανή Αυξημένων Δυνατοτήτων ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Κατασκευάζεται σύμφωνα με τις τελευταίες προδιαγραφές του Υπουργείου Οικονομικών Αρ. Έγκρισης: 15DCC512/17.12.2013

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήστη. Έναρξη. Εκτύπωση. Αντιμετώπιση Προβλημάτων. Αναπλήρωση και Αντικατάσταση Αναλωσίμων

Οδηγός Χρήστη. Έναρξη. Εκτύπωση. Αντιμετώπιση Προβλημάτων. Αναπλήρωση και Αντικατάσταση Αναλωσίμων Οδηγός Χρήστη Έναρξη Εκτύπωση Αντιμετώπιση Προβλημάτων Αναπλήρωση και Αντικατάσταση Αναλωσίμων Για πληροφορίες που δεν υπάρχουν σε αυτό το εγχειρίδιο, ανατρέξτε στα αρχεία HTML/PDF στο παρεχόμενο CD-ROM.

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργία. Οδηγός χρήσης

Λειτουργία. Οδηγός χρήσης Λειτουργία Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι επωνυµίες Microsoft και Windows είναι εµπορικά σήµατα κατατεθέντα της εταιρίας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Η επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

Motorola S12. Ψηφιακό ασύρµατο τηλέφωνο µε τηλεφωνητή. Για τα µοντέλα S1201, S1202, S1203 και S1204. Προειδοποίηση

Motorola S12. Ψηφιακό ασύρµατο τηλέφωνο µε τηλεφωνητή. Για τα µοντέλα S1201, S1202, S1203 και S1204. Προειδοποίηση Motorola S12 Ψηφιακό ασύρµατο τηλέφωνο µε τηλεφωνητή Για τα µοντέλα S1201, S1202, S1203 και S1204 Προειδοποίηση Πριν το χρησιµοποιήσετε για πρώτη φορά, φορτίστε το ακουστικό για 24 ώρες. Καλωσορίσατε...

Διαβάστε περισσότερα

DATAPROCESS SATURNO ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

DATAPROCESS SATURNO ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ DATAPROCESS SATURNO ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΥΠ. ΟΙΚΟΝ 15 ΨΕ 396/15-05-08 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΕΛΙΔΑ 3

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήσης Κάµερας

Οδηγός Χρήσης Κάµερας 2-515-260-63(1) Οδηγός Χρήσης Κάµερας ιαβάστε πρώτα αυτό Βιντεοκάµερα/Ψηφιακή Βιντεοκάµερα CCD-TRV238E/TRV438E DCR-TRV270E/TRV285E 2005 Sony Corporation ιαβάστε πρώτα αυτό Πριν από τη λειτουργία της µονάδας,

Διαβάστε περισσότερα

Manual Turbo-X. G580 Octacore. Smartphone G580

Manual Turbo-X. G580 Octacore. Smartphone G580 Manual Turbo-X G580 Octacore Smartphone G580 Εγχειρίδιο Χρήσης Περιεχόμενα 1 ΒΑΣΙΚΑ... 4 1.1 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ... 4 1.2 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 5 1.3 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ... 7 1.3.1 Προσοχή...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia N8 00

Οδηγός χρήσης Nokia N8 00 Οδηγός χρήσης Nokia N8 00 Τεύχος 1.1 2 Περιεχόµενα Περιεχόµενα Ασφάλεια 6 Ξεκινώντας 8 Πλήκτρα και µέρη 8 Αλλαγή της έντασης ήχου κλήσης, τραγουδιού ή βίντεο 10 Κλείδωµα ή ξεκλείδωµα πλήκτρων και οθόνης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος 4. Εισαγωγή 5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος 4. Εισαγωγή 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος 4 Εισαγωγή 5 ΜΕΡΟΣ Α ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1.1 Δραστηριότητες της λογιστικής κόστους 8 1.2 Παράγοντες που επηρεάζουν τα συστήματα κοστολόγησης 8 1.3 Έννοια του κόστους 1.4 Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήστη. Έναρξη. Τοποθέτηση Χαρτιού. Αντιμετώπιση Προβλημάτων

Οδηγός Χρήστη. Έναρξη. Τοποθέτηση Χαρτιού. Αντιμετώπιση Προβλημάτων Οδηγός Χρήστη Έναρξη Τοποθέτηση Χαρτιού Αντιμετώπιση Προβλημάτων Για πληροφορίες που δεν υπάρχουν σε αυτό το εγχειρίδιο, ανατρέξτε στα αρχεία HTML/PDF στο παρεχόμενο CD-ROM. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία κειμένου Ms Word 2007 2010 Βασικές δεξιότητες

Επεξεργασία κειμένου Ms Word 2007 2010 Βασικές δεξιότητες Επεξεργασία κειμένου Ms Word 2007 2010 Βασικές δεξιότητες Συγγραφέας: Βαγγέλης Γκιμπερίτης Επιμέλεια: Μαρία Ζάππα Κασαπίδη Επεξεργασία κειμένου: Περιεχόμενα ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Κεφάλαιο 1: Εκκίνηση -

Διαβάστε περισσότερα

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα βήµατα στη σελ. 9.

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα βήµατα στη σελ. 9. TG7511GR(gr-gr).book Page 1 Monday, February 15, 2010 4:16 PM Οδηγίες χρήσης Ψηφιακό ασύρματο τηλέφωνο Αρ. µοντέλου KX-TG7511GR Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα

Διαβάστε περισσότερα

Gigaset A420/A420A Ð Ã. Εσωτ. 1. 23.04. 10:53 Menu. ª Ρυθμίσεις ήχου. â Ανάκληση τηλ. καταλόγου

Gigaset A420/A420A Ð Ã. Εσωτ. 1. 23.04. 10:53 Menu. ª Ρυθμίσεις ήχου. â Ανάκληση τηλ. καταλόγου Gigaset A420/A420A 1 Επισκόπηση ασύρματου ακουστικού 1 Κατάσταση φόρτισης μπαταριών 2 Σύμβολο αυτ.τηλεφωνητή (μόνο στο A420A) 3 Ένδειξη ισχύος λήψης 4 Πλήκτρα οθόνης 1 5 Πλήκτρο τερματισμού και 2 ενεργ./απενεργ.

Διαβάστε περισσότερα

CardioPerfect Workstation Υπομονάδα ECG κόπωσης Εγχειρίδιο χρήστη

CardioPerfect Workstation Υπομονάδα ECG κόπωσης Εγχειρίδιο χρήστη Αντιπρόσωπος ρυθμιστικών υποθέσεων Welch Allyn Limited Navan Business Park Dublin Road Navan, County Meath, Republic of Ireland Welch Allyn 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης. PowerMaxPro Πλήρες Επιτηρούμενο Ασύρματο Σύστημα Συναγερμού

Οδηγίες Χρήσης. PowerMaxPro Πλήρες Επιτηρούμενο Ασύρματο Σύστημα Συναγερμού ήρες ιτηρούμενο ύρματο τημα αγερμού ήρες ιτηρούμενο ύρματο τημα αγερμού ήρες ιτηρούμενο ύρματο Οδηγίες Χρήσης PowerMaxPro Πλήρες Επιτηρούμενο Ασύρματο Σύστημα Συναγερμού ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ POWERMAX PRO Σύντομος

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Προσωπικός Υπολογιστής. Σειρά VGN-CR

Εγχειρίδιο χρήσης. Προσωπικός Υπολογιστής. Σειρά VGN-CR Εγχειρίδιο χρήσης Προσωπικός Υπολογιστής Σειρά VG-CR n 2 Περιεχόμενα Πριν από τη χρήση...6 Δήλωση...7 Τεκμηρίωση...8 Θέματα εργονομίας...12 Πρώτα βήματα...14 Εντοπισμός στοιχείων ελέγχου και θυρών...15

Διαβάστε περισσότερα

Μηνύματα σφάλματος... 16 Προβλήματα και λύσεις... 16

Μηνύματα σφάλματος... 16 Προβλήματα και λύσεις... 16 Οδηγίες φαξ Διαμόρφωση του φαξ Εισαγωγή στο FAX Utility (Μόνο Windows)... 3 Πληροφορίες τροφοδοσίας ρεύματος... 3 Σύνδεση τηλεφώνου ή αυτόματου τηλεφωνητή... 3 Έλεγχος της σύνδεσης φαξ... 5 Διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΠΡΟΛΟΓΟΣ σελ. 2 Ηλεκτρονικός Υπολογιστής σελ. 3 Εύρεση πελάτη σελ. 68 Κινήσεις πελατών σελ. 69 Καρτέλα πελάτη σελ. 71 Αλλαγή Ημερομηνίας Ώρας σελ. 5 Εκκίνηση Κλείσιμο του Υπολογιστή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia C5 03

Οδηγός χρήσης Nokia C5 03 Οδηγός χρήσης Nokia C5 03 Τεύχος 2.2 2 Περιεχόμενα Περιεχόμενα Ασφάλεια 5 Αφαίρεση μπαταρίας 5 Ξεκινώντας 6 Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της μπαταρίας 6 Τοποθέτηση της κάρτας μνήμης 8 Αφαίρεση της κάρτας

Διαβάστε περισσότερα

SUUNTO CORE Οδηγίες χρηςης

SUUNTO CORE Οδηγίες χρηςης SUUNTO CORE Οδηγίες χρηςης el 1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ.................................................................... 5 Τύποι προφυλάξεων ασφαλείας:..................................... 5 Προφυλάξεις ασφαλείας:.............................................

Διαβάστε περισσότερα