Ευρυζωνικές δικτυακές µητροπολιτικές υποδοµές µε χρήση της επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης (DVB-T)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ευρυζωνικές δικτυακές µητροπολιτικές υποδοµές µε χρήση της επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης (DVB-T)"

Transcript

1 Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ Ευρυζωνικές δικτυακές µητροπολιτικές υποδοµές µε χρήση της επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης (DVB-T) Εργαστήριο Ερευνας και Ανάπτυξης Τηλεπικοινωνιακών Συστηµάτων «ΠΑΣΙΦΑΗ» του ρ. Γιώργου Μαστοράκη Η ιδακτορική αυτή ιατριβή εκπονήθηκε εξ ολοκλήρου στο εργαστήριο Έρευνας και Ανάπτυξης Τηλεπικοινωνιακών Συστηµάτων «ΠΑΣΙΦΑΗ» υπό την επίβλεψη των καθηγητών Β. Ζαχαρόπουλου και Ε. Πάλλη, στους οποίους εκφράζω και από τη θέση αυτή τις θερµές µου ευχαριστίες για την καθοδήγηση, ενθάρρυνση και την εν γένει υποστήριξη καθ όλη τη διάρκεια της πραγµατοποίησης αυτής της διατριβής. Η ιατριβή συµβάλλει στις ευρυζωνικές µητροπολιτικές δικτυακές υποδοµές µέσω της σχεδίασης, υλοποίησης και αξιολόγησης µίας πρωτότυπης αρχιτεκτονικής, η οποία αξιοποιεί την ψηφιακή τηλεόραση ως ένα οπισθοζευκτικό δίκτυο (backhaul/middle mile), δίνοντας τη δυνατότητα πρόσβασης των χρηστών/πολιτών σε µονόδροµες, διαδραστικές και κατά-παραγγελία ευρυζωνικές υπηρεσίες, µε εγγυηµένη Ποιότητα Υπηρεσίας (QoS). Βασιζόµενη σε θέµατα σύγκλισης τεχνολογιών και υπηρεσιών, καθώς και στην αξιοποίηση του ενδογενούς χαρακτηριστικού της επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης να συνδυάζει ετερογενή δεδοµένα στο ίδιο ρεύµα µεταφοράς (MPEG-2 TS), η ιδακτορική ιατριβή προτείνει τη χρήση του προτύπου DVB-T σε αναγεννητικές διαρθρώσεις (regenerative configuration) για την υλοποίηση ενός κοινού ευρυζωνικού δικτυακού κορµού, ο οποίος είναι διαθέσιµος σε όλη την περιοχή ευρυεκποµπής. Αυτός ο δικτυακός κορµός δρα ως οπισθοζευκτικό δίκτυο, το οποίο επεκτείνει τον κεντρικό κορµό του µητροπολιτικού δικτύου, έτσι ώστε αυτός να είναι προσπελάσιµος από κάθε χρήστη µέσα στο αποτύπωµα κάλυψης της ευρυεκποµπής (broadcasting footprint). Η πρόσβαση των χρηστών σε αυτόν τον κοινό δικτυακό κορµό επιτυγχάνεται µέσω ενδιά- µεσων κόµβων (Cell Main Nodes - CMN), οι οποίοι κάνουν χρήση ενσύρµατων ή ασύρµατων τεχνολογιών επικοινωνίας. Για την αποδοτική λειτουργία του δικτύου καθώς και για την παροχή δεδοµένων µε εγγυηµένη ποιότητα-υπηρεσίας, η ιατριβή αυτή παρουσιάζει τη µελέτη, σχεδίαση, υλοποίηση και ενσωµάτωση, σε µία αποκεντρωµένη δικτυακή αρχιτεκτονική, ενός µηχανισµού διαφοροποίησης των υπηρεσιών (services differentiation), µε βάση τις απαιτήσεις του κάθε χρήστη και τα χαρακτηριστικά της κάθε υπηρεσίας. Σύµφωνα µε την προτεινόµενη γενική αρχιτεκτονική και το σχεδιασµό του συστή- µατος, η ιατριβή αναλύει και παρουσιάζει την υλοποίηση µίας πρωτότυπης µητροπολιτικής υποδοµής, η οποία αποτελείται από µία πλατφόρµα DVB-T σε αναγεννητική διάρθρωση και δύο ενδιάµεσους κόµβους πρόσβασης, ο ένας εκ των οποίων βρίσκεται (γεωγραφικά) κοντά στον κεντρικό κορµό του µητροπολιτικού δικτύου (urban-area), ενώ ο άλλος σε µία αποµακρυσµένη περιοχή (rural-area). Αυτή η πρότυπη µητροπολιτική υποδοµή αποτέλεσε την καινοτοµία Συνέβαλαν επίσης οι 43

2 καινοτοµία ενηµέρωση πειραµατική διάταξη (testbed) πάνω στην οποία σχεδιάστηκαν και πραγµατοποιήθηκαν µία σειρά πειραµάτων και µετρήσεων αξιολόγησης των δικτυακών επιδόσεων του συστήµατος. Τα αποτελέσµατα αυτών των µετρήσεων επιβεβαίωσαν αρχικά την ικανότητα της προτεινόµενης αρχιτεκτονικής στη δηµιουργία µητροπολιτικών ευρυζωνικών δικτύων µε δυνατότητες παροχής εγγυηµένης Ποιότητας Υπηρεσίας (QoS) και παράλληλα ανέδειξαν πεδία για µελλοντική έρευνα και αξιοποίηση. 1. Κίνητρο Έρευνας Ένας θεµελιώδης στόχος των τελευταίων ερευνητικών δραστηριοτήτων στους τοµείς του ιαδικτύου, των Τηλεπικοινωνιών και της Ψηφιακής Τηλεόρασης, είναι η επίτευξη της σύγκλισης σε επίπεδο τεχνολογίας αλλά και σε επίπεδο υπηρεσιών. Η σύγκλιση αυτή θα επιτρέψει την υλοποίηση ενός κοινού, ενοποιηµένου δικτυακού περιβάλλοντος ικανό να παρέχει πολλαπλές ετερογενείς υπηρεσίες. Προς αυτήν την κατεύθυνση, µία από τις προκλήσεις αποτελεί η ανάπτυξη ευρυζωνικών µητροπολιτικών υποδοµών, που θα επιτρέψουν στους τελικούς χρήστες να αποκτήσουν ευρυζωνική πρόσβαση σε ετερογενείς υπηρεσίες µε την καλύτερη δυνατή Ποιότητα Υπηρεσίας. Μέχρι σήµερα, διάφορες λύσεις έχουν προταθεί για τη συµβολή σε αυτήν την πρόκληση, οι οποίες βασίζονται κυρίως σε δύο προσεγγίσεις: α) στη σύγκλιση των τεχνολογιών ιαδικτύου και τηλεπικοινωνιών και β) στη διαδραστική ψηφιακή τηλεόραση. Η πρώτη προσέγγιση εξετάζει τη διασύνδεση τεχνολογιών δικτύου πρόσβασης (π.χ. xdsl, 3G, WLAN, κ.λπ.) σε έναν κεντρικό δικτυακό κορµό (π.χ. οπτική ίνα), προκειµένου να επιτραπεί η µετάδοση των υπηρεσιών στους τελικούς χρήστες. Στις υποδοµές που δηµιουργούνται µε αυτόν τον τρόπο, πρωτόκολλα της στοίβας TCP/IP (π.χ. DiffServ, IntServ, MPLS) αξιοποιούνται για την παροχή Ποιότητας Υπηρεσίας. Οι πραγµατικές εφαρµογές αυτής της προσέγγισης, ειδικά σε επίπεδο µητροπολιτικής περιοχής, απαιτούν το δίκτυο πρόσβασης να είναι κοντά στον κεντρικό δικτυακό κορµό. ιαφορετικά, είτε ο κεντρικός δικτυακός κορµός πρέπει να επεκταθεί, έτσι ώστε να γίνει προσβάσιµος σε κάθε πιθανό δίκτυο πρόσβασης ή µία backhaul σύνδεση πρέπει να αξιοποιηθεί µεταξύ του δικτύου πρόσβασης και του κεντρικού δικτυακού κορ- µού. Σε κάθε περίπτωση, η επιλογή που υιοθετείται εξαρτάται έντονα από οικονοµικά και γεωγραφικά κριτήρια. Για παράδειγµα, ενώ η επέκταση του κεντρικού δικτυακού κορµού φαίνεται να είναι η καλύτερη τεχνολογικά λύση, στοιχεία οικονοµίας κλίµακας και το υψηλό κόστος εγκατάστασης αποτελούν εµπόδιο στην άµεση ανάπτυξη ευρυζωνικών µητροπολιτικών υποδοµών. Σε αυτήν την περίπτωση, οι backhaul συνδέσεις αποτελούν µία πιο ελκυστική λύση. Σή- µερα, τα backhaul δίκτυα βασίζονται κυρίως στις τεχνολογίες ασύρµατων δικτύων, επιτρέποντας µε αυτόν τον τρόπο τη γρήγορη επέκταση των ευρυζωνικών µητροπολιτικών υποδοµών δικτύωσης µέσα σε οποιαδήποτε περιοχή, µειώνοντας σηµαντικά το υψηλό κόστος που συνήθως απαιτείται για µία καλωδιακή σύνδεση backhaul. Εντούτοις, οι ασύρµατες backhaul συνδέσεις περιορίζουν σηµαντικά την επέκταση των ευρυζωνικών µητροπολιτικών υποδοµών, ειδικά στις περιοχές οι οποίες είναι αποµακρυσµένες από τον κεντρικό δικτυακό κορµό (π.χ. αγροτικές περιοχές). Η δεύτερη προσέγγιση αφορά τις τεχνολογίες της διαδραστικής ψηφιακής τηλεόρασης για τη δηµιουργία ενός κοινού δικτυακού περιβάλλοντος, όπου οι τελικοί χρήστες µπορούν να έχουν πρόσβαση σε µονόδροµες και κατά παραγγελία υπηρε- 44

3 σίες. Οι πρόσφατες εφαρµογές αυτής της προσέγγισης αξιοποιούν την κατερχόµενη ζεύξη (downlink) µίας από τις υπάρχουσες τεχνολογίες ψηφιακής τηλεόρασης για τη µετάδοση της εµπρόσθιας διαδικτυακής κίνησης και ένα κανάλι επιστροφής (uplink) που µπορεί να υλοποιηθεί µέσω καλωδιακών ή ασύρµατων συνδέσεων (π.χ. ISDN, PSTN, WLAN, UMTS, κ.λπ.) για τη µετάδοση της κίνησης επιστροφής. Με βάση αυτήν την προσέγγιση, η ίδια οντότητα µετάδοσης (broadcaster) ενεργεί ως πάροχος του δικτύου και ως φορέας εκµετάλλευσης των υπηρεσιών, οι οποίες µπορεί να είναι είτε µονόδροµες (IPTV, τηλεοπτικά προγράµµατα) είτε κατά παραγγελία (προκαθορισµένο περιεχόµενο που παρέχεται από τον broadcaster). Με βάση τα παραπάνω, η σύγκλιση που βασίζεται σε αυτήν την προσέγγιση επιτυγχάνεται µερικώς, και µόνο σε επίπεδο τεχνολογίας. Επιπλέον, οι περιορισµένοι δικτυακοί πόροι των καναλιών επιστροφής (περιορισµένο διαθέσιµο εύρος ζώνης) απαγορεύουν σε τέτοιες λύσεις να αξιοποιηθούν από χρήστες, οι οποίοι επιθυ- µούν να παρέχουν/διανέµουν το δικό τους περιεχόµενο σε ολόκληρη την δικτυακή υποδοµή. Ως αποτέλεσµα, ενώ η παραπάνω προσέγγιση µπορεί να παρέχει µία εναλλακτική λύση για την ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδοµών, συµβάλλει εν µέρει στο ζήτηµα της σύγκλισης σε επίπεδο τεχνολογιών και υπηρεσιών, για την πρόσβαση σε ετερογενείς και πολλαπλές εφαρµογές από οποιοδήποτε σηµείο και µε την καλύτερη δυνατή Ποιότητα Υπηρεσίας. 2. Στόχος της έρευνας Καθώς η ανάγκη για σύγκλιση σε όλα τα επίπεδα παραµένει επιτακτική, ένας από τους βασικούς ερευνητικούς στόχους της ιδακτορικής ιατριβής ήταν να µελετηθεί, να σχεδιαστεί και να προταθεί µία εναλλακτική λύση για την υλοποίηση ενός κοινού µητροπολιτικού δικτυακού περιβάλλοντος, ικανό να παρέχει πρόσβαση σε ετερογενείς υπηρεσίες από οποιοδήποτε σηµείο και αν βρίσκονται οι τελικοί χρήστες. Εάν η σύγκλιση εφαρµοστεί σε όλα τα επίπεδα, µία ενοποιηµένη µητροπολιτική δικτυακή υποδοµή µπορεί να αναπτυχθεί, επιτρέποντας στους χρήστες όχι µόνο να λαµβάνουν αλλά και να διανέµουν τις δικές τους ευρυζωνικές υπηρεσίες, είτε από τις αστικές, είτε από αποµακρυσµένες αγροτικές περιοχές µε τη µέγιστη Ποιότητα Υπηρεσίας. Στα πλαίσια αυτά, προτείνεται µία πρότυπη δικτυακή αρχιτεκτονική που εκµεταλλεύεται την επίγεια ψηφιακή τηλεόραση (DVB-T) ως δίκτυο backhaul, ικανό να διασυνδέσει, οπουδήποτε µέσα σε ολόκληρη την περιοχή κάλυψης, διαφορετικά δίκτυα πρόσβασης µε τον κεντρικό δικτυακό κορµό. Αξιοποιώντας τις δυνατότητες του προτύπου DVB-T για εκτενή κάλυψη ακόµα και σε αποµακρυσµένες περιοχές, καθώς και το ενδογενές χαρακτηριστικό του να συνδυάζει ετερογενή δεδοµένα στην ίδια ροή µεταφοράς (π.χ. δεδοµένα MPEG-2 και IP), προτείνεται η αξιοποίηση του προτύπου σε αναγεννητικές διαρθρώσεις για τη δηµιουργία ενός κοινού δικτυακού κορµού που είναι διαθέσιµος σε ολόκληρη την περιοχή εκποµπής. Με βάση τα παραπάνω, το πρότυπο DVB-T δε χρησιµοποιείται µόνο για τη µετάδοση µονόδροµων τηλεοπτικών προγραµµάτων, αλλά αποτελεί και µέσο για την παροχή πολλαπλών υπηρεσιών βασισµένες στο πρωτόκολλο IP, συµβάλλοντας στην υλοποίηση ενός δικτυακού περιβάλλοντος που αξιοποιεί πλήρως την έννοια της σύγκλισης σε όλα τα επίπεδα. Οι τελικοί χρήστες έχουν πρόσβαση σε αυτόν τον κεντρικό δικτυακό κορµό που δη- µιουργείται µέσω ενδιάµεσων κόµβων επικοινωνίας (CMN), οι οποίοι µπορούν να καινοτοµία 45

4 καινοτοµία αξιοποιούν ασύρµατες ή ενσύρµατες συνδέσεις για την υλοποίηση του δικτύου πρόσβασης. Η αποτελεσµατική λειτουργία του δικτύου αναφορικά µε την κατανοµή των πόρων του συστήµατος και τη µέγιστη δυνατή παροχή Ποιότητας Υπηρεσίας, βασίζεται στην υιοθέτηση µίας αποκεντρωµένης προσέγγισης (σε κάθε επίπεδο CMN). Πιο συγκεκριµένα, ένα δυναµικό σύστηµα διαχείρισης (µηχανισµοί διαφοροποίησης υπηρεσιών) για τον καθορισµό της προτεραιότητας της δικτυακής κίνησης σχεδιάενηµέρωση στηκε και εφαρµόστηκε, επιτρέποντας τη βελτιστοποιηµένη παροχή υπηρεσιών, σε σχέση µε τους διαθέσιµους πόρους, τα προνόµια των τελικών χρηστών και τα χαρακτηριστικά των υπηρεσιών. Οι µηχανισµοί διαφοροποίησης των υπηρεσιών χρησιµοποιούνται τόσο στο δίκτυο backhaul όσο και στο κεντρικό δίκτυο και έχουν τη δυνατότητα να προσαρµόζουν, να ταξινοµούν και να δίνουν προτεραιότητα στη µετάδοση των δεδοµένων IP σύµφωνα µε συγκεκριµένες απαιτήσεις Ποιότητας Υπηρεσίας. 46

5 Στα πλαίσια της διαδικασίας τεκµηρίωσης των δυνατοτήτων της προτεινόµενης αρχιτεκτονικής, ένα πειραµατικό δικτυακό πρωτότυπο σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε, σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές, για την πραγµατοποίηση εκτενών πειραµάτων αξιολόγησης των δικτυακών επιδόσεων. Τα επιτευχθέντα πειραµατικά αποτελέσµατα επιβεβαίωσαν την ικανότητα της προτεινόµενης αρχιτεκτονικής για παροχή ετερογενών υπηρεσιών µε βάση συγκεκρι- µένες απαιτήσεις Ποιότητας Υπηρεσίας, καθιερώνοντάς την έτσι, ως µία εναλλακτική λύση που µπορεί να υιοθετηθεί προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης ευρυζωνικών µητροπολιτικών δικτυακών υποδοµών. 3. Γενική Αρχιτεκτονική Συστήµατος Η γενική αρχιτεκτονική της προτεινόµενης δικτυακής υποδοµής παρουσιάζεται στο σχήµα Γενική αρχιτεκτονική συστήµατος. Η δικτυακή αυτή υποδοµή αποτελείται από δύο υποσυστήµατα, ένα κεντρικό σηµείο εκποµπής (αναγεννητικοί σχηµατισµοί DVB-T) και από έναν αριθµό ενδιάµεσων κόµβων επικοινωνίας (CMN) οι οποίοι βρίσκονται µέσα στην περιοχή εκποµπής. Κάθε CMN επιτρέπει σε έναν αριθµό τελικών χρηστών (γεωγραφικά κοντά στο CMN) να αποκτήσουν πρόσβαση σε υπηρεσίες πρωτοκόλλου IP, οι οποίες παρέχονται από τη δικτυακή υποδοµή (π.χ. από έναν ISP and Multimedia Provider όπως φαίνεται στο σχήµα Γενική αρχιτεκτονική συστήµατος ). Η επικοινωνία µεταξύ των τελικών χρηστών και του αντίστοιχου CMN (δίκτυο πρόσβασης) επιτυγχάνεται µε τη χρήση ευρυζωνικών συνδέσεων (π.χ. WLAN, xdsl). Κάθε CMN συγκεντρώνει όλη την κίνηση IP που προέρχεται από τους χρήστες που είναι συνδεδεµένοι σε αυτό και την προωθεί στο κεντρικό σηµείο εκποµπής (σηµείο εκποµπής UHF προσβάσιµο από όλα τα CMN) µε τη χρήση συ- γκεκριµένων µονόδροµων καναλιών επιστροφής. Έτσι, η IP κίνηση που προέρχεται από όλα τα CMN λαµβάνεται από το κεντρικό σηµείο εκποµπής, όπου µία µονάδα επεξεργασίας την αναγεννά και την πολυπλέκει σε µία κοινή ροή µεταφοράς MPEG-2 µαζί µε τα ψηφιακά τηλεοπτικά προγράµµατα τα οποία προέρχονται από τον τηλεοπτικό σταθµό για το σχηµατισµό του τελικού µπουκέτου DVB-T. Κάθε χρήστης λαµβάνει τις κατάλληλες διαδικτυακές υπηρεσίες µέσω του CMN στο οποίο είναι συνδεδεµένος και παράλληλα λαµβάνει τα ψηφιακά τηλεοπτικά προγράµ- µατα και τα δεδοµένα IP multicast (π.χ. IP- TV) από την κοινή ροή µεταφοράς του DVB-T µε τη χρήση µίας απλής κεραίας UHF. Σε αυτήν τη διάταξη, η εµπρόσθια διαδικτυακή κίνηση, καθώς και τα δεδοµένα επιστροφής (requests/acknowledgements), ενθυλακώνονται µέσα στην κοινή ροή µεταφοράς DVB-T, βελτιώνοντας την απόδοση της δικτυακής υποδοµής. Επιπλέον, µε την κυψελωτή διάταξη, η οποία υιοθετήθηκε, αξιοποιείται η ροή DVB-T ως µία τοπολογία δικτύου κορµού που διασυνδέει όλους τους κόµβους µέσα στην περιοχή εκποµπής. Έτσι, ένα µοναδικό, εικονικό, κοινό δίκτυο κορ- µού IP δηµιουργείται, το οποίο είναι διαθέσιµο σε κάθε κόµβο µέσω των αντίστοιχων CMN, στους οποίους παρέχεται η διαδικτυακή κίνηση από τη ροή DVB-T. Η διάταξη των αναγεννητικών σχηµατισµών στο σχήµα ιάταξη αναγεννητικών σχηµατισµών DVB-T, η οποία βρίσκεται στο κεντρικό σηµείο εκποµπής, έχει τη δυνατότητα να: Λαµβάνει τη διαδικτυακή IP κίνηση των τελικών χρηστών από τα κανάλια επιστροφής µέσω των αντίστοιχων CMN (PSTN/ISDN και F1 στο σχήµα Γενική αρχιτεκτονική συστήµατος ). Λαµβάνει τοπικά ψηφιακά τηλεοπτικά καινοτοµία 47

6 καινοτοµία ενηµέρωση προγράµµατα, δεδοµένα πολυεκπο- µπής IP (IP multicast) και υπηρεσίες ιαδικτύου που προέρχονται από τον τηλεοπτικό σταθµό, τον πάροχο πολυ- µέσων και τον ISP αντίστοιχα (Τηλεοπτική Ζεύξη και F2 στο σχήµα Γενική αρχιτεκτονική συστήµατος ). ηµιουργεί και να εκπέµπει µία κοινή ροή µεταφοράς MPEG-2, η οποία περιέχει τα ψηφιακά τηλεοπτικά προγράµ- µατα και τα δεδοµένα IP. Παίρνοντας υπόψη ότι µία εκποµπή DVB-T είναι εφικτή σε µία περιοχή κάλυψης αρκετών χιλιοµέτρων (π.χ. 100 χλµ), το προτεινόµενο σύστηµα θα µπορούσε να αξιοποιηθεί για τη µετάδοση µίας κοινής ροής DVB-T σε σχηµατισµούς backhaul/middle-mile, επεκτείνοντας έτσι τον κεντρικό δικτυακό κορµό µέσα στη συνολική περιοχή εκποµπής κάνοντάς τον διαθέσιµο σε CMN. Στην επόµενη ενότητα παρουσιάζεται η διάταξη του ενδιάµεσου κόµβου επικοινωνίας. 4. ιάταξη ενδιάµεσου κόµβου επικοινωνίας Η γενική αρχιτεκτονική ενός ενδιάµεσου κόµβου επικοινωνίας CMN αποµακρυσµένης περιοχής παρουσιάζεται στο σχήµα ιάταξη CMN αποµακρυσµένης περιοχής. Αποτελείται από τον κατάλληλο εξοπλισµό για τη λήψη σηµάτων COFDM, µία διεπαφή καναλιού επιστροφής (κανάλι επιστροφής από CMN µέχρι το κεντρικό σηµείο εκποµπής), η οποία αξιοποιεί τεχνολογία PSTN/ISDN (διαθέσιµη ήδη σε αυτήν την περιοχή) και ένα δίκτυο πρόσβασης βασισµένο σε τεχνολογία ADSL. Σε αυτό το σηµείο πρέπει να σηµειωθεί ότι η ανάπτυξη δικτύων τεχνολογίας ADSL στο δίκτυο πρόσβασης δεν θα ήταν εφικτή λόγω του υψηλού κόστους της backhaul σύνδεσης (φυσική σύνδεση µεταξύ του CMN της απο- µακρυσµένης περιοχής και του κοντινότερου οπτικού δικτυακού κορµού). Όµως, η προτεινόµενη δικτυακή διάταξη επιτρέπει την άµεση και οικονοµική ανάπτυξη ενός δικτύου ADSL αξιοποιώντας την κοινή ροή DVB-T ως µία υποδοµή backhaul/middle- 48

7 mile, η οποία επιτρέπει τη διασύνδεση του κεντρικού δικτυακού κορµού που βρίσκεται στις αστικές περιοχές µε τον ενδιάµεσο κόµβο επικοινωνίας της αποµακρυσµένης περιοχής. Αυτή η προσέγγιση επιτρέπει στους αποµακρυσµένους χρήστες να διατηρούν 24ωρη σύνδεση (µέσω του δικτύου ADSL) και να αποκτούν πρόσβαση σε triple-play υπηρεσίες µέσω της κοινής ζεύξης των UHF. 5. Αξιολόγηση δικτυακών επιδόσεων Στα πλαίσια τεκµηρίωσης και καθορισµού των δυνατοτήτων του προτεινόµενου συστήµατος, αναπτύχθηκε µία δικτυακή πλατφόρµα, η οποία αποτέλεσε την πειρα- µατική διάταξη που αξιοποιήθηκε, όπου εκπονήθηκαν πολλαπλά πειράµατα αξιολόγησης των δικτυακών επιδόσεων κίνησης, βασισµένη στα πρωτόκολλα TCP και UDP. Με βάση της αρχικές επιδόσεις, µελεκαινοτοµία 49

8 καινοτοµία τήθηκαν µέθοδοι για τη βελτιστοποίησή τους, οι οποίες αναπτύχθηκαν και τεκµηριώθηκαν µέσα από µία σειρά πρόσθετων πειραµάτων. Η ανάλυση των πειραµατικών αποτελεσµάτων επαληθεύει την ικανότητα της προτεινόµενης αρχιτεκτονικής για την παροχή ετερογενών υπηρεσιών και θέτει τη βάση για την υιοθέτηση µίας εναλλακτικής/συµπληρωµατικής λύσης προς την κατεύθυνση της υλοποίησης ευρυζωνικών µητροπολιτικών δικτυακών υποδοµών. ενηµέρωση 50

9 6. Αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσµάτων Συµπερασµατικά, η προτεινόµενη δικτυακή αρχιτεκτονική αποτελεί µία πρωτότυπη προσέγγιση πάνω σε θέµατα σύγκλισης των τεχνολογιών ιαδικτύου, των τηλεπικοινωνιών και της ψηφιακής τηλεόρασης και δίνει τη δυνατότητα υιοθέτησης µίας εναλλακτικής λύσης, που συµπληρώνει τις ήδη υπάρχουσες, για την ανάπτυξη µητροπολιτικών δικτυακών υποδοµών. Επίσης, η αξιοποίηση του προτύπου DVB-T σε αναγεννητικούς σχηµατισµούς κάνει εφικτή την παροχή, όχι µόνο ψηφιακών τηλεοπτικών προγραµµάτων και µονόδροµων υπηρεσιών, αλλά και αµφίδροµων υπηρεσιών, βασισµένες στο πρωτόκολλο IP, µε την ανάπτυξη ενός ασύρµατου δικτύου ψηφιακής τηλεόρασης, το οποίο µπορεί να χρησιµοποιηθεί από πολλαπλούς ετερογενείς φορείς (π.χ. ραδιοτηλεοπτικοί φορείς, επιχειρήσεις τηλεπικοινωνιών, πάροχοι υπηρεσιών ιαδικτύου) και ενεργούς χρήστες (πολίτες, οι οποίοι δηµιουργούν και µεταδίδουν τις δικές τους υπηρεσίες). Η αξιοποίηση των αναγεννητικών σχηµατισµών DVB-T για τη δηµιουργία συνδέσεων backhaul και την επέκταση του κεντρικού δικτυακού κορµού, δίνει τη δυνατότητα ταχείας διάδοσης των ήδη υφιστά- µενων µητροπολιτικών δικτυακών υποδοµών, έτσι ώστε κάθε χρήστης να έχει πρόσβαση σε αυτές όπου και αν βρίσκεται ακόµα και στις πιο αποµακρυσµένες περιοχές. Επιπρόσθετα, η χρήση των µηχανισµών διαφοροποίησης των υπηρεσιών επιτρέπει την αξιοποίηση της προτεινόµενης υποδοµής, ως ένα δίκτυο παροχής εφαρµογών µε εγγυηµένη ποιότητα, σύµφωνα µε τις προτεραιότητες που έχουν καθορισθεί για αυτές µε βάση τις απαιτήσεις των τελικών χρηστών. καινοτοµία ιδακτορική ιατριβή ρ. Γεώργιου Μαστοράκη Επιβλέπων Καθηγητής: ρ. Γεώργιος Κορµέντζας, Σχολή Θετικών Επιστηµών, Τµήµα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων, Πανεπιστήµιο Αιγαίου Επιβλέπων Καθηγητής: ρ. Ευάγγελος Πάλλης, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών, Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής και Πολυµέσων, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης 51

10 καινοτοµία Σηµείωµα των υπευθύνων του ερευνητικού εργαστηρίου «ΠΑΣΙΦΑΗ» ενηµέρωση Στο άρθρο αυτό παρουσιάστηκε συνοπτικά η διδακτορική εργασία µε τίτλο Ευρυζωνικές δικτυακές µητροπολιτικές υποδοµές µε χρήση της επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης (DVB-T), η οποία εκπονήθηκε εξολοκλήρου στο εργαστήριο έρευνας και ανάπτυξης τηλεπικοινωνιακών συστηµάτων «ΠΑΣΙΦΑΗ» του τµήµατος Εφαρµοσµένης Πληροφορικής και Πολυµέσων (ΕΠΠ)/ΤΕΙ Κρήτης, σε συνεργασία µε το τµήµα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων του Πανεπιστηµίου Αιγαίου. Τον διδακτορικό τίτλο απένειµε στον υποψήφιο διδάκτορα µε βαθµό άριστα το Πανεπιστήµιο Αιγαίου. Σήµερα, στο εργαστήριο ΠΑΣΙΦΑΗ εκπονούνται άλλες 4 διδακτορικές διατριβές, στην πλειοψηφία τους από πτυχιούχους του τµήµατος ΕΠΠ, σε συνεργασία µε Ελληνικά και ξένα πανεπιστήµια, µια εκ των οποίων επιλέχτηκε για χρηµατοδότηση από το πρόγραµµα ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ και αναµένεται η αξιολόγηση και των άλλων 3 που υποβλήθησαν. Οι υπεύθυνοι του εργαστηρίου µε στόχο την ευρύτερη διάχυση της γνώσης και την ενη- µέρωση του ακαδηµαϊκού/ερευνητικού ιστού, θα συγγράψουν µια σειρά άρθρων για το Περιοδικό του Ιδρύµατος όπου θα αναλύονται τα µέχρι σή- µερα αποτελέσµατα αυτών των διδακτορικών εργασιών. Η παρουσίαση θα ξεκινήσει από το επόµενο τεύχος µε την εν εξελίξει διατριβή του υποψήφιου διδάκτορα κ. Ευάγγελου Μαρκάκη µε τίτλο «ιοµότιµοι σχηµατισµοί και αρχιτεκτονικές σε περιβάλλον επίγειας ψηφιακής ευρυεκποµπής», η οποία εκπονείται σε συνεργασία µε το τµήµα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων του Πανεπιστηµίου Αιγαίου. ρ. Βασίλειος Ζαχαρόπουλος, Καθηγητής του Τµήµατος Ε.Π.Π. του Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Αντιπρόεδρος Τ.Ε.Ι. Κρήτης ρ. Ευάγγελος Πάλλης, Επίκουρος Καθηγητής του Τµήµατος Ε.Π.Π. του Τ.Ε.Ι. Κρήτης 52

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006 ΜΕΤΡΟ 1.2 Κοινοπραξίες Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης σε τοµείς Εθνικής Προτεραιότητας Παροχή υπηρεσιών τουριστικού και αρχαιολογικού ενδιαφέροντος µέσω πλατφόρµας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006 ΜΕΤΡΟ 1.2 Κοινοπραξίες Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης σε τομείς Εθνικής Προτεραιότητας Παροχή υπηρεσιών τουριστικού και αρχαιολογικού ενδιαφέροντος μέσω πλατφόρμας

Διαβάστε περισσότερα

Διομότιμοι σχηματισμοί και αρχιτεκτονικές σε περιβάλλον επίγειας ψηφιακής ευρυ-εκπομπής

Διομότιμοι σχηματισμοί και αρχιτεκτονικές σε περιβάλλον επίγειας ψηφιακής ευρυ-εκπομπής Διομότιμοι σχηματισμοί και αρχιτεκτονικές σε περιβάλλον επίγειας ψηφιακής ευρυ-εκπομπής του Ευάγγελου Μαρκάκη Η συγκεκριμένη διδακτορική εργασία είναι σε εξέλιξη από το 2008 και γίνεται εξ ολόκληρου στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006 ΜΕΤΡΟ 1.2 Κοινοπραξίες Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης σε τοµείς Εθνικής Προτεραιότητας Παροχή υπηρεσιών τουριστικού και αρχαιολογικού ενδιαφέροντος µέσω πλατφόρµας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006 ΜΕΤΡΟ 1.2 Κοινοπραξίες Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης σε τομείς Εθνικής Προτεραιότητας Παροχή υπηρεσιών τουριστικού και αρχαιολογικού ενδιαφέροντος μέσω πλατφόρμας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006 ΜΕΤΡΟ 1.2 Κοινοπραξίες Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης σε τοµείς Εθνικής Προτεραιότητας Παροχή υπηρεσιών τουριστικού και αρχαιολογικού ενδιαφέροντος µέσω πλατφόρµας

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα

Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα Εισηγητής: Γιώργος Καλπάκης MSc Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα 1 Θέµατα Κίνητρο της Ε1 Παρούσα Κατάσταση στην Ευρώπη Παρούσα Κατάσταση στην Ελλάδα Προϋποθέσεις Προώθησης της

Διαβάστε περισσότερα

ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση

ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση Κατάρτιση και Πιστοποίηση σε βασικές εξιότητες και Κατάρτιση σε Προηγµένες εξιότητες στη Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών Εργαζόµενων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο

Διαβάστε περισσότερα

«Διαχωρισμός Δικτύων και Υπηρεσιών: Βασική Προϋπόθεση Ανάπτυξης στην Νέα Ψηφιακή Εποχή της Ευρυζωνικής Σύγκλισης»

«Διαχωρισμός Δικτύων και Υπηρεσιών: Βασική Προϋπόθεση Ανάπτυξης στην Νέα Ψηφιακή Εποχή της Ευρυζωνικής Σύγκλισης» «Διαχωρισμός Δικτύων και Υπηρεσιών: Βασική Προϋπόθεση Ανάπτυξης στην Νέα Ψηφιακή Εποχή της Ευρυζωνικής Σύγκλισης» Καθηγητής Νικήτας Αλεξανδρίδης Πρόεδρος ΕΕΤΤ 4 ο Συνέδριο ΕΕΤΤ, «Ευρυζωνική Σύγκλιση Τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006 ΜΕΤΡΟ 1.2 Κοινοπραξίες Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης σε τοµείς Εθνικής Προτεραιότητας Παροχή υπηρεσιών τουριστικού και αρχαιολογικού ενδιαφέροντος µέσω πλατφόρµας

Διαβάστε περισσότερα

Οι Τομείς (κατευθύνσεις ειδικότητας) του Τμήματος Πληροφορικής & Επικοινωνιών είναι:

Οι Τομείς (κατευθύνσεις ειδικότητας) του Τμήματος Πληροφορικής & Επικοινωνιών είναι: Ακαδημαϊκή οργάνωση του Τμήματος Το Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών είναι οργανωμένο ακαδημαϊκά σε τρεις Τομείς (κατευθύνσεις) με στόχο την εξειδίκευση των σπουδαστών σε ειδικότητες ανάλογες με τις

Διαβάστε περισσότερα

ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση

ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση Κατάρτιση και Πιστοποίηση σε βασικές εξιότητες και Κατάρτιση σε Προηγµένες εξιότητες στη Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών Εργαζόµενων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα ίκτυο υπολογιστών: Ένα σύνολο από υπολογιστικές συσκευές που συνδέονται µεταξύ τους για σκοπούς επικοινωνίας και χρήσης πόρων. Συνήθως, οι συσκε

ίκτυα ίκτυο υπολογιστών: Ένα σύνολο από υπολογιστικές συσκευές που συνδέονται µεταξύ τους για σκοπούς επικοινωνίας και χρήσης πόρων. Συνήθως, οι συσκε ΙΚΤΥΑ & INTERNET ίκτυα ίκτυο υπολογιστών: Ένα σύνολο από υπολογιστικές συσκευές που συνδέονται µεταξύ τους για σκοπούς επικοινωνίας και χρήσης πόρων. Συνήθως, οι συσκευές συνδέονται µεταξύ τους µε καλώδια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006 ΜΕΤΡΟ 1.2 Κοινοπραξίες Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης σε τοµείς Εθνικής Προτεραιότητας Παροχή υπηρεσιών τουριστικού και αρχαιολογικού ενδιαφέροντος µέσω πλατφόρµας

Διαβάστε περισσότερα

ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση

ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση Κατάρτιση και Πιστοποίηση σε βασικές εξιότητες και Κατάρτιση σε Προηγµένες εξιότητες στη Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών Εργαζόµενων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο

Διαβάστε περισσότερα

«Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση»

«Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση» «Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση» ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠ ΚΤΠ Ο ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Στο πλαίσιο του ΕΠ ΚτΠ ο Δήμος Ηρακλείου σχεδίασε και υλοποίησε

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση και Εκτίμηση Αβεβαιότητας Ηλεκτρομαγνητικού Πεδίου σε Σύγχρονα Συστήματα Ασύρματων Ευρυζωνικών Επικοινωνιών

Μέτρηση και Εκτίμηση Αβεβαιότητας Ηλεκτρομαγνητικού Πεδίου σε Σύγχρονα Συστήματα Ασύρματων Ευρυζωνικών Επικοινωνιών Μέτρηση και Εκτίμηση Αβεβαιότητας Ηλεκτρομαγνητικού Πεδίου σε Σύγχρονα Συστήματα Ασύρματων Ευρυζωνικών Επικοινωνιών του Δρ. Δημήτρη Στρατάκη Η παρούσα διδακτορική διατριβή, εκπονήθηκε με την καθοδήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα υπολογιστών Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα

ίκτυα υπολογιστών Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα υπολογιστών (Κεφαλαιο 15 στο βιβλιο) Περιγραφή των κύριων θεµάτων σχετικά µε τα δίκτυα υπολογιστών Αναφορά στα διάφορα είδη δικτύων Περιγραφή των διαφόρων τοπολογιών των τοπικών

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Καλογήρου Αν. Καθηγητής ΕΜΠ, Επιστημονικός Σύμβουλος της ΚΕΔΚΕ

Γιάννης Καλογήρου Αν. Καθηγητής ΕΜΠ, Επιστημονικός Σύμβουλος της ΚΕΔΚΕ «Προκλήσεις και προοπτικές της τοπικής αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα στην ψηφιακή εποχή» Γιάννης Καλογήρου Αν. Καθηγητής ΕΜΠ, Επιστημονικός Σύμβουλος της ΚΕΔΚΕ 1 Ο δήμος επαναπροσδιορίζει την αποστολή του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ TE ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ TE ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ TE ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ «Μελέτη και εργαστηριακές μετρήσεις ενός πομποδέκτη LTE μονού φέροντος» Επιμέλεια:

Διαβάστε περισσότερα

Η συνεισφορά της Cyta Ελλάδος στο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου

Η συνεισφορά της Cyta Ελλάδος στο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου Opinion Η συνεισφορά της Cyta Ελλάδος στο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου Γιάννης Κουλίας H ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη µέσω της σύγκλισης τεχνολογιών, η ανάπτυξη καινοτόµων ηλεκτρονικών υπηρεσιών µεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ητεχνολογία xdsl (χ Digital Subscriber Line) κάνει δυνατή την επίτευξη πολύ υψηλών ταχυτήτωνµεταφοράς δεδοµένων µέσα από την υπάρχουσα τηλεφωνική καλωδιακή υποδοµή και συγκεκριµένα µέσα από τα χάλκινα

Διαβάστε περισσότερα

έ ρ ε υ ν α ζεύξη) σε όλους τους χρήστες/πολίτες που διαμένουν μέσα στην περιοχή εκπομπής. Με αυτό το τρόπο, όλοι οι χρήστες χρησιμοποιώντας

έ ρ ε υ ν α ζεύξη) σε όλους τους χρήστες/πολίτες που διαμένουν μέσα στην περιοχή εκπομπής. Με αυτό το τρόπο, όλοι οι χρήστες χρησιμοποιώντας Δυναμική διαχείριση των δικτυακών πόρων και προσαρμογή των υπηρεσιών σε συστήματα επίγειας ψηφιακής διαδραστικής ευρυεκπομπής, για εγγυημένη ποιότητα υπηρεσίας του Αργύρη Σιδέρη Η εν λόγω διδακτορική έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Επικοινωνίες εδοµένων: Τρόποι Μετάδοσης και Πρωτόκολλα. Εισαγωγή

Περιεχόµενα. Επικοινωνίες εδοµένων: Τρόποι Μετάδοσης και Πρωτόκολλα. Εισαγωγή Επικοινωνίες εδοµένων: Τρόποι Μετάδοσης και Πρωτόκολλα Περιεχόµενα Εισαγωγή Επικοινωνία εδοµένων Αναλογική vs. Ψηφιακή Μετάδοση ιαµόρφωση σήµατος Κανάλια επικοινωνίας Κατεύθυνση και ρυθµοί µετάδοσης Ασύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Παρουσίασης

Περιεχόμενα Παρουσίασης 1 Περιεχόμενα Παρουσίασης Σπουδές και εκπαίδευση Ποιοί είμαστε Τι προσφέρουμε: Προγράμματα σπουδών Προπτυχιακές σπουδές Επαγγελματικά δικαιώματα Μεταπτυχιακές σπουδές και έρευνα Διδακτορικές σπουδές Μεταδιδακτορική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο Τ.Ε.Ι. Κρήτης

ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο Τ.Ε.Ι. Κρήτης Υπο-έργο 34: ΒΕΛΛΕΡΕΦΟΝΤΗΣ ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο Τ.Ε.Ι. Κρήτης Δρ. Ευάγγελος Μαρκάκης Pasiphae.eu Lab Επιστημονικός Συνεργάτης ΒΕΛΛΕΡΕΦΟΝΤΗΣ Τίτλος Υπο-έργου 34: Βέλτιστη ΕκμετάΛΛευση

Διαβάστε περισσότερα

Οριζόντιο Έργο Υποστήριξης Σχολείων, Εκπαιδευτικών και Μαθητών στο Δρόμο για το ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, νέες υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού.

Οριζόντιο Έργο Υποστήριξης Σχολείων, Εκπαιδευτικών και Μαθητών στο Δρόμο για το ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, νέες υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού. Οριζόντιο Έργο Υποστήριξης Σχολείων, Εκπαιδευτικών και Μαθητών στο Δρόμο για το ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, νέες υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Στήριξη του ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Δράση Α1 Διασύνδεση σχολείων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ. 8.1 Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ. 8.1 Εισαγωγή ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 8.1 Εισαγωγή Η διατριβή συµβάλλει στην ανάπτυξη µεθόδων παροχής ΠοιΥπ σε DiffServ IP δίκτυα και το επιτυγχάνει µε δύο διαφορετικούς τρόπους: µε την παρουσίαση µεθόδων παροχής ΠοιΥπ που παρέχουν

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Δικτυοκεντρικών Ψηφιακών Συστημάτων και Υπηρεσιών Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων Πτυχίο Ψηφιακά Συστήμα- τα

Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Δικτυοκεντρικών Ψηφιακών Συστημάτων και Υπηρεσιών Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων Πτυχίο Ψηφιακά Συστήμα- τα 2 Πρόλογος Το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς καλύπτει δύο σημαντικούς κλάδους της Ψηφιακής Οικονομίας και της Κοινωνίας της Γνώσης: τον κλάδο των Δικτυοκεντρικών Ψηφιακών Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006 ΜΕΤΡΟ 1.2 Κοινοπραξίες Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης σε τομείς Εθνικής Προτεραιότητας Παροχή υπηρεσιών τουριστικού και αρχαιολογικού ενδιαφέροντος μέσω πλατφόρμας

Διαβάστε περισσότερα

ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών Τεχνολογίες ροής δεδοµένων σε ΙΡ δίκτυα: Ένας δρόµος προς τα συστήµατα πληροφόρησης επιβατών επόµενης γενιάς

ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών Τεχνολογίες ροής δεδοµένων σε ΙΡ δίκτυα: Ένας δρόµος προς τα συστήµατα πληροφόρησης επιβατών επόµενης γενιάς ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών Τεχνολογίες ροής δεδοµένων σε ΙΡ δίκτυα: Ένας δρόµος προς τα συστήµατα πληροφόρησης επιβατών επόµενης γενιάς Σύστηµα πληροφόρησης επιβατών Σύστηµα πληροφόρησης επιβατών επόµενης

Διαβάστε περισσότερα

Οι Μεταπτυχιακές Σπουδές ως εργαλείο ανάπτυξης της επιχειρηµατικότητας στον κλάδο της Πληροφορικής

Οι Μεταπτυχιακές Σπουδές ως εργαλείο ανάπτυξης της επιχειρηµατικότητας στον κλάδο της Πληροφορικής Οι Μεταπτυχιακές Σπουδές ως εργαλείο ανάπτυξης της επιχειρηµατικότητας στον κλάδο της Πληροφορικής Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Πρόεδρος.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήµατα ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΠΕ (Τεχνολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορική Αναδρομή. Σύγχρονες τάσεις στις τηλεπικοινωνίες και τεχνολογίες αιχμής, ΤΕΕ, Αθήνα, 10 Ιαν., 2006 2

Ιστορική Αναδρομή. Σύγχρονες τάσεις στις τηλεπικοινωνίες και τεχνολογίες αιχμής, ΤΕΕ, Αθήνα, 10 Ιαν., 2006 2 Σύγχρονες τεχνικές μετάδοσης σημάτων video & audio Ιστορική Αναδρομή Αναλογική Τηλεόραση Συστήματα PAL, SECAM, NTSC Εύρος Ζώνης Σήματος 6MHz, Καναλιού 8MHz Μετάδοση μέσω ασυρματικών ζεύξεων μέσω ΟΕ και

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Παρουσίασης

Περιεχόμενα Παρουσίασης 1 Περιεχόμενα Παρουσίασης Σπουδές και εκπαίδευση Ποιοί είμαστε Τι προσφέρουμε: Προγράμματα σπουδών Προπτυχιακές σπουδές Επαγγελματικά δικαιώματα Μεταπτυχιακές σπουδές και έρευνα Διδακτορικές σπουδές Μεταδιδακτορική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006 ΜΕΤΡΟ 1.2 Κοινοπραξίες Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης σε τοµείς Εθνικής Προτεραιότητας Παροχή υπηρεσιών τουριστικού και αρχαιολογικού ενδιαφέροντος µέσω πλατφόρµας

Διαβάστε περισσότερα

Μετάδοση πολυµεσικού περιεχοµένου µέσω ευρυζωνικών συνδέσεων

Μετάδοση πολυµεσικού περιεχοµένου µέσω ευρυζωνικών συνδέσεων Μετάδοση πολυµεσικού περιεχοµένου µέσω ευρυζωνικών συνδέσεων υνατότητες και προοπτικές,, ΓΤΠ 61 Παρουσίαση, 14.12.2008 Πολυµέσα Multimedia = multum + medium Χρήση πολλαπλών µέσων αναπαράστασης και µετάδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών. Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Εισαγωγή. Κ. Βασιλάκης

Δίκτυα Υπολογιστών. Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Εισαγωγή. Κ. Βασιλάκης Δίκτυα Υπολογιστών Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Εισαγωγή Κ. Βασιλάκης Περίγραμμα Τι είναι το διαδίκτυο Στοιχεία που το συνθέτουν Τρόποι παροχής υπηρεσιών Τι είναι τα πρωτόκολλα Τα άκρα του δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

A. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΟΥ

A. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΟΥ A. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΟΥ Εισαγωγή Οι προδιαγραφές του υλικού που ακολουθούν, έχουν βασιστεί στο Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών και στα Προγράμματα σπουδών Πληροφορικής για το Γυμνάσιο και το

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ. ΤΕΕ 10 Ιανουαρίου 2006

ΔΙΚΤΥΑ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ. ΤΕΕ 10 Ιανουαρίου 2006 ΔΙΚΤΥΑ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΕΕ 10 Ιανουαρίου 2006 O Ευρυζωνικός 21 ος Αιώνας: Ευρυζωνικότητα σε κάθε σπίτι και χρήστη" 2 Υπηρεσίες πέρα από τη βασική πρόσβαση στο Ιnternet... Ψηφιακές μικροσυσκευές Tηλέφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ

ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ, ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήµατα

Πληροφοριακά Συστήµατα Παρουσίαση ιατµηµατικού Μεταπτυχιακού στα Πληροφοριακά Συστήµατα Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Πρόεδρος.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήµατα Γιατί ΤΠΕ? (Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών) ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/ Γενικά Λειτουργεί αυτοδύναμα από το ακαδημαϊκό έτος 2003-4 Οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος

Διαβάστε περισσότερα

1) Εθνικό ευρυζωνικό δίκτυο πρόσβασης επόμενης γενιάς

1) Εθνικό ευρυζωνικό δίκτυο πρόσβασης επόμενης γενιάς «Διαχωρισμός Ψηφιακών Δικτύων και Υπηρεσιών: Βασική Προϋπόθεση Ανάπτυξης στην Νέα Ψηφιακή Εποχή της Ευρυζωνικής Σύγκλισης» ομιλία του Καθηγητή Νικήτα Αλεξανδρίδη, Προέδρου της ΕΕΤΤ στο 4 ο Διεθνές Συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

Ευρυζωνικός, Ευρυζωνικότερος, Ευρυζωνικότατος! Ευθύµιος Παπαϊωάννου, Γενικός ιευθυντής, Αττικές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.

Ευρυζωνικός, Ευρυζωνικότερος, Ευρυζωνικότατος! Ευθύµιος Παπαϊωάννου, Γενικός ιευθυντής, Αττικές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε. Ευρυζωνικός, Ευρυζωνικότερος, Ευρυζωνικότατος! Ευθύµιος Παπαϊωάννου, Γενικός ιευθυντής, Αττικές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε. Ευρυζωνικός, Ευρυζωνικότερος, Ευρυζωνικότατος! Ηευρυζωνική υποδοµή δεν είναι αυτοσκοπός,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗ. ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση. Y4 ηµιουργία διαδικτυακής ραδιοφωνικής εκποµπής µε το εργαλείο

Ο ΗΓΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗ. ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση. Y4 ηµιουργία διαδικτυακής ραδιοφωνικής εκποµπής µε το εργαλείο Ο ΗΓΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗ Ενότητα: Υποενότητα: ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση Y4 ηµιουργία διαδικτυακής ραδιοφωνικής εκποµπής µε το εργαλείο Icecast Το εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε Άδεια Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές του τοµέα των επικοινωνιών του ΟΟΣΑ 2005 ΣΥΝΟΨΗ

Προοπτικές του τοµέα των επικοινωνιών του ΟΟΣΑ 2005 ΣΥΝΟΨΗ OECD Communications Outlook 2005 Summary in Greek Προοπτικές του τοµέα των επικοινωνιών του ΟΟΣΑ 2005 Περίληψη στα ελληνικά ΣΥΝΟΨΗ Μετά τη χρηµατιστηριακή κατάρρευση (φούσκα) των εταιρειών του ιαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμιστικές προκλήσεις & προοπτικές στον τομέα των τηλεπικοινωνιών. Καθηγητής Δημ. Τσαμάκης Πρόεδρος ΕΕΤΤ

Ρυθμιστικές προκλήσεις & προοπτικές στον τομέα των τηλεπικοινωνιών. Καθηγητής Δημ. Τσαμάκης Πρόεδρος ΕΕΤΤ Ρυθμιστικές προκλήσεις & προοπτικές στον τομέα των τηλεπικοινωνιών Καθηγητής Δημ. Τσαμάκης Πρόεδρος ΕΕΤΤ 18o GREEEK ICT FORUM 26 Οκτωβρίου 2016 Agenda Σχετικά με την ΕΕΤΤ Ιστορική αναδρομή Σημερινή κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.7. Πρωτόκολλα και Αρχιτεκτονική Δικτύου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.7. Πρωτόκολλα και Αρχιτεκτονική Δικτύου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.7 Πρωτόκολλα και Αρχιτεκτονική Δικτύου Επικοινωνία δύο σταθμών Ύπαρξη διαδρομής Αποκατάσταση σύνδεσης Ο σταθμός-πηγή πρέπει να ξέρει πότε ο σταθμός-προορισμός είναι έτοιμος να λάβει δεδομένα.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Μανιαδάκης Δημήτριος Κούντριας Θωμάς Ειδικά Θέματα Υπολογιστικών Συστημάτων και Εφαρμογών, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Αθήνα, 5 Ιουνίου 2006

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών I

Δίκτυα Υπολογιστών I Δίκτυα Υπολογιστών I Βασικές Αρχές Δικτύωσης Ευάγγελος Παπαπέτρου Τμ. Μηχ. Η/Υ & Πληροφορικής, Παν. Ιωαννίνων Ε.Παπαπέτρου (Τμ.Μηχ. Η/Υ & Πληροφορικής) MYY703: Δίκτυα Υπολογιστών I 1 / 22 Διάρθρωση 1 Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 12. Επικοινωνίες-Δίκτυα-Διαδίκτυο. Εξαιρούνται οι παράγραφοι:

Κεφάλαιο 12. Επικοινωνίες-Δίκτυα-Διαδίκτυο. Εξαιρούνται οι παράγραφοι: Κεφάλαιο 12 Επικοινωνίες-Δίκτυα-Διαδίκτυο Εξαιρούνται οι παράγραφοι: 12.1 12.3.2 12.3.7 12.4 1 12.2 Ηλεκτρονική επικοινωνία Τι ονομάζουμε τηλεπικοινωνία; Την επικοινωνία από απόσταση Τι ονομάζουμε ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ. Εισαγωγή

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ. Εισαγωγή ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ 1 Εισαγωγή Το μάθημα «Αρχές Ψηφιακής Τηλεόρασης» εξετάζει τις τεχνολογίες και τους μηχανισμούς που παρεμβάλλονται για να διανεμηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη στην Ημερίδα της ΕΕΤΤ

Ομιλία του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη στην Ημερίδα της ΕΕΤΤ Ομιλία του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη στην Ημερίδα της ΕΕΤΤ «ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΕΡΙΣΜΑ: Προκλήσεις και Ευκαιρίες στη Νέα Ψηφιακή Εποχή» Τρίτη, 24 Φεβρουαρίου 2009 Κυρίες και Κύριοι,

Διαβάστε περισσότερα

Β Εξάµηνο Τίτλος Μαθήµατος Θ Φ Α.Π Ε Φ.E. Π.Μ Προαπαιτούµενα

Β Εξάµηνο Τίτλος Μαθήµατος Θ Φ Α.Π Ε Φ.E. Π.Μ Προαπαιτούµενα ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ Α Εξάµηνο Τίτλος Μαθήµατος Θ Φ Α.Π Ε Φ.Ε Π.Μ Προαπαιτούµενα Κ10 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση και οι Τ.Π.Ε. στο Γ ΚΠΣ (1)

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση και οι Τ.Π.Ε. στο Γ ΚΠΣ (1) Η Τοπική Αυτοδιοίκηση και οι Τ.Π.Ε. στο Γ ΚΠΣ (1) Πρωτοβουλίες για μια ισχυρή παρουσία των Δήμων στην Κοινωνία της Πληροφορίας: Ηλεκτρονικές υπηρεσίες σε πραγματικό χρόνο και διάθεσή τους με πολλαπλά μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική Μάθημα 9

Πληροφορική Μάθημα 9 Πληροφορική Μάθημα 9 ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΙΚΤΥΑ ΕΥΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ WAN Τα δίκτυα αυτά χρησιμοποιούνται για την διασύνδεση υπολογιστών, οι οποίοι βρίσκονται σε διαφορετικές πόλεις ή ακόμη και σε διαφορετικές

Διαβάστε περισσότερα

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 1. Να αναφέρετε ονοµαστικά τις τεχνολογίες που χρησιµοποιούνται στις υπηρεσίες δικτύων ευρείας περιοχής; Οι τεχνολογίες που χρησιµοποιούνται στις υπηρεσίες δικτύων ευρείας περιοχής

Διαβάστε περισσότερα

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΙΑ ΙΚΤΥΩΣΗΣ (Kεφ. 15) IPV6 ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΙΡ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ επί του κεφ. 15 Βιβλίο Μαθήµατος: Επικοινωνίες Υπολογιστών & εδοµένων, William Stallings, 6/e, 2000. ΕΥ -

Διαβάστε περισσότερα

α. Συνόδου β. Μεταφοράς γ. Δικτύου δ. Διασύνδεσης δεδομένων ε. Φυσικού Επιπέδου (Μονάδες 5)

α. Συνόδου β. Μεταφοράς γ. Δικτύου δ. Διασύνδεσης δεδομένων ε. Φυσικού Επιπέδου (Μονάδες 5) ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ / ΕΠΑΛ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 30/11/2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Ι. ΜΙΧΑΛΕΑΚΟΣ, Α. ΙΛΕΡΗ ΘΕΜΑ Α Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας δίπλα στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Τροποποίηση της Απόφασης ΕΕΤΤ Α.Π. 390/3/ «Κανονισμός Γενικών Αδειών» όπως ισχύει

ΑΠΟΦΑΣΗ. Τροποποίηση της Απόφασης ΕΕΤΤ Α.Π. 390/3/ «Κανονισμός Γενικών Αδειών» όπως ισχύει Μαρούσι, 3-3-2009 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 513/014 ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση της Απόφασης ΕΕΤΤ Α.Π. 390/3/13-6-2006 «Κανονισμός Γενικών Αδειών» όπως ισχύει H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S. Services in South Aegean. Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S. Services in South Aegean. Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S Ιnnοvation for Sustainable Tourism & Services in South Aegean Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο DG REGIO ΥΠ.ΟΙ.Ο Το Πρόγραµµα Αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΛΥΜΕΣΑ- ΔΙΚΤΥΑ ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΛΥΜΕΣΑ- ΔΙΚΤΥΑ ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΛΥΜΕΣΑ- ΔΙΚΤΥΑ ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Μάρτιος 1998 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3114 Μέσα από ένα τετραετές πρόγραμμα σπουδών, το Τμήμα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων επιτρέποντας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗ. ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση. Y4 ηµιουργία διαδικτυακής ραδιοφωνικής εκποµπής µε τα εργαλεία

Ο ΗΓΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗ. ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση. Y4 ηµιουργία διαδικτυακής ραδιοφωνικής εκποµπής µε τα εργαλεία Ο ΗΓΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗ Ενότητα: Υποενότητα: ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση Y4 ηµιουργία διαδικτυακής ραδιοφωνικής εκποµπής µε τα εργαλεία Shoutcast και Winamp Το εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Συνοπτική Παροσουσίαση η κατάρτιση πτυχιούχων ΑΕΙ και ΤΕΙ σε ειδικά θέματα και εφαρμογές της Πληροφορικής και της Τηλεματικής κυρίως στα πεδία των δικτυοκεντρικών πληροφοριακών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΡΑ ΟΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΡΑ ΟΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ Τεχνικές Προγραµµατισµού Εισαγωγή στον Προγραµµατισµό Γλώσσες Προγραµµατισµού, Θεωρία Γλωσσών Προγραµµατισµού 1999-2002 Θεωρία Γλωσσών 1996-2000, 2000-2002 Αρχές Γλωσσών Προγραµµατισµού 2002-2005 Τυπικές

Διαβάστε περισσότερα

www.rethymno.gr Τμήμα Πληροφορικής Λ. Κουντουριώτη 80, τ.κ. 74100, Ρέθυμνο Μαθηνός Παναγιώτης Τηλ: 28313 41310 e-mail: mathinos@rethymno.

www.rethymno.gr Τμήμα Πληροφορικής Λ. Κουντουριώτη 80, τ.κ. 74100, Ρέθυμνο Μαθηνός Παναγιώτης Τηλ: 28313 41310 e-mail: mathinos@rethymno. Ο Δήμος Ρεθύμνου στην Ψηφιακή Εποχή Έργα Τεχνολογιών Πληροφορικής& Επικοινωνιών με γνώμονα την βέλτιστη παροχή υπηρεσιών στον Πολίτη Τμήμα Πληροφορικής Λ. Κουντουριώτη 80, τ.κ. 74100, Ρέθυμνο Μαθηνός Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation Παραδοτέο 2.1.2 ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ Ε&Α, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, Αύγουστος 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ (ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6)

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ (ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6) ΕΠΑ.Λ. Άµφισσας Τάξη : Γ Σχολικό Έτος : 2014-2015 Τοµέας : Πληροφορικής Μάθηµα : ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ ιδάσκων : Χρήστος Ρέτσας Η-τάξη : tiny.cc/retsas-diktya2 ΘΕΩΡΙΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ (ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6)

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Σεμινάρια για την ΚτΠ Σύρος 2011 Infostrag.gr/syros Καραµανώλης Γιώργος, Ψαλλίδας Μιχάλης Οµάδα Σύνταξης Επιχειρησιακού Σχεδίου Nόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

ΑσύρµαταΜητροπολιτικά ίκτυα

ΑσύρµαταΜητροπολιτικά ίκτυα ΑσύρµαταΜητροπολιτικά ίκτυα Απαιτήσεις ικτύωση υπολογιστικών συστηµάτων που βρίσκονται διασκορπισµένα σε µια γεωγραφική περιοχή της τάξης µιας «πόλης». Μεγαλύτερό εύρος ζώνης από τα αντίστοιχα τοπικά δίκτυα.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πρόλογος Εισαγωγή 21

Περιεχόμενα. Πρόλογος Εισαγωγή 21 Περιεχόμενα Πρόλογος 17 1 Εισαγωγή 21 1.1 Χρήσεις των δικτύων υπολογιστών...23 1.1.1 Επιχειρηματικές εφαρμογές... 23 1.1.2 Οικιακές εφαρμογές... 26 1.1.3 Μετακινούμενοι χρήστες... 31 1.1.4 Κοινωνικά ζητήματα...

Διαβάστε περισσότερα

Διάρθρωση. Δίκτυα Υπολογιστών I Βασικές Αρχές Δικτύωσης. Διάρθρωση. Δίκτυο Υπολογιστών: ένας απλός ορισμός. Ευάγγελος Παπαπέτρου

Διάρθρωση. Δίκτυα Υπολογιστών I Βασικές Αρχές Δικτύωσης. Διάρθρωση. Δίκτυο Υπολογιστών: ένας απλός ορισμός. Ευάγγελος Παπαπέτρου Δίκτυα Υπολογιστών I Βασικές Αρχές Δικτύωσης Ευάγγελος Παπαπέτρου Τμ. Μηχ. Η/Υ & Πληροφορικής, Παν. Ιωαννίνων Ε.Παπαπέτρου (Τμ.Μηχ. Η/Υ & Πληροφορικής) MYY703: Δίκτυα Υπολογιστών I 1 / 22 Ε.Παπαπέτρου

Διαβάστε περισσότερα

ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση

ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση Κατάρτιση και Πιστοποίηση σε βασικές εξιότητες και Κατάρτιση σε Προηγµένες εξιότητες στη Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών Εργαζόµενων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των ευέλικτων ασυρματικών δικτύων στην Επιχειρηματική δραστηριότητα

Ο ρόλος των ευέλικτων ασυρματικών δικτύων στην Επιχειρηματική δραστηριότητα ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤ-2 Ο ρόλος των ευέλικτων ασυρματικών δικτύων στην Επιχειρηματική δραστηριότητα Κείμενο εργασίας Εισαγωγή Η δομή της οικονομίας βασίζεται ολοένα κα περισσότερο σε ευέλικτες δικτυακές υποδομές,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ Τα τελευταία χρόνια υπάρχει ταχεία ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων (xdsl,

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών. και Μετάδοσης

Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών. και Μετάδοσης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών και Μετάδοσης Δρ. Δημήτριος Ευσταθίου Επίκουρος Καθηγητής & Δρ. Στυλιανός Τσίτσος Επίκουρος Καθηγητής Δίκτυα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ / ΕΠΑΛ(Α & Β ΟΜΑΔΑ) ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 11/12/2011 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ / ΕΠΑΛ(Α & Β ΟΜΑΔΑ) ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 11/12/2011 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ / ΕΠΑΛ(Α & Β ΟΜΑΔΑ) ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 11/12/2011 ΘΕΜΑ 1 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α. Να χαρακτηρίσετε κάθε μία από τις παρακάτω προτάσεις με Σωστό (Σ) ή Λάθος (Λ). 1. Στο μοντέλο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS)

ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS) ΟΜΑΔΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ: Χριστιάνα Δαυίδ 960057 Ιάκωβος Στυλιανού 992129 ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS) Δρ. Χριστόφορος Χριστοφόρου Πανεπιστήμιο Κύπρου - Τμήμα Πληροφορικής Παρουσίαση 1- ΚΕΡΑΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ)

Πανεπιστήμιο Κύπρου. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) 26/01/2014 Συνεισφορά του κλάδους ΗΜΜΥ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Ευρύ φάσμα γνώσεων και επιστημονικών

Διαβάστε περισσότερα

7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΡΜΟΥ ο ΕΞΑΜΗΝΟ. Θεωρ. - Εργ.

7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΡΜΟΥ ο ΕΞΑΜΗΝΟ. Θεωρ. - Εργ. 7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΡΜΟΥ 7.1. 1ο ΕΞΑΜΗΝΟ Υποχρεωτικά 9.2.32.1 Μαθηματική Ανάλυση (Συναρτήσεις μιας μεταβλητής) 5 0 9.2.04.1 Γραμμική Άλγεβρα 4 0 9.4.31.1 Φυσική Ι (Μηχανική) 5 0 3.4.01.1 Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα Εξοικονόµησης Υδάτινων Πόρων και Εξυπηρέτησης των Πολιτών του ήµου σε Θέµατα Ύδρευσης

Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα Εξοικονόµησης Υδάτινων Πόρων και Εξυπηρέτησης των Πολιτών του ήµου σε Θέµατα Ύδρευσης Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα Εξοικονόµησης Υδάτινων Πόρων και Εξυπηρέτησης των Πολιτών του ήµου σε Θέµατα Ύδρευσης Το αντικείµενο του παρόντος έργου αφορά στην ανάπτυξη, ενός Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπο Αναφοράς Open Systems Interconnection (OSI) Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 5 ο

Πρότυπο Αναφοράς Open Systems Interconnection (OSI) Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 5 ο Πρότυπο Αναφοράς Open Systems Interconnection (OSI) Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 5 ο Πρωτόκολλα και Αρχιτεκτονική Δικτύου Για να ανταλλάξουν δεδομένα δύο σταθμοί, εκτός από την ύπαρξη διαδρομής μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗ. Το εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε Άδεια Χρήσης Creative Commons Αναφορά Μη-Εµπορική Χρήση Όχι Παράγωγο Έργο v. 3.

Ο ΗΓΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗ. Το εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε Άδεια Χρήσης Creative Commons Αναφορά Μη-Εµπορική Χρήση Όχι Παράγωγο Έργο v. 3. Ο ΗΓΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗ Ενότητα: ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση Υποενότητα: 15 Θέµατα Mobile TV Το εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε Άδεια Χρήσης Creative Commons Αναφορά Μη-Εµπορική Χρήση Όχι Παράγωγο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ (Π3.3.1.4) ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ» ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ» (MIS 304191) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ WI-FI HOT SPOTS ΣΤΟ ΗΜΟ Ν. ΜΑΚΡΗΣ» ΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ

«ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ WI-FI HOT SPOTS ΣΤΟ ΗΜΟ Ν. ΜΑΚΡΗΣ» ΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ WI-FI HOT SPOTS ΣΤΟ ΗΜΟ Ν. ΜΑΚΡΗΣ» ΑΤΖΕΝΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΣΕΝΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΔΗΜΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΔΗΜΟΥ Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ΠΜΣ Πληροφοριακά Συστήματα Τεχνολογίες Τηλεπικοινωνιών & Δικτύων Καθηγητής: Α.Α. Οικονομίδης University of Macedonia Master Information Systems Networking Technologies Professor:

Διαβάστε περισσότερα

ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση

ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση Κατάρτιση και Πιστοποίηση σε βασικές εξιότητες και Κατάρτιση σε Προηγµένες εξιότητες στη Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών Εργαζόµενων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Γουλή Ευαγγελία. 1. Εισαγωγή. 2. Παρουσίαση και Σχολιασµός των Εργασιών της Συνεδρίας

Γουλή Ευαγγελία. 1. Εισαγωγή. 2. Παρουσίαση και Σχολιασµός των Εργασιών της Συνεδρίας 1. Εισαγωγή Σχολιασµός των εργασιών της 16 ης παράλληλης συνεδρίας µε θέµα «Σχεδίαση Περιβαλλόντων για ιδασκαλία Προγραµµατισµού» που πραγµατοποιήθηκε στο πλαίσιο του 4 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «ιδακτική

Διαβάστε περισσότερα

Η συγκεκριμένη πρόσκληση αφορά την εκτέλεση εργασιών στα πλαίσια της Ενότητας Δράσεων Α και συγκεκριμένα στις Δράσεις:

Η συγκεκριμένη πρόσκληση αφορά την εκτέλεση εργασιών στα πλαίσια της Ενότητας Δράσεων Α και συγκεκριμένα στις Δράσεις: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ (έως 6) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Π893_13-09-2012 (ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ηµιουργία internet spot στο Πολύκεντρο Ζάκρου & επέκταση δικτύου Wi Fi στην Κάτω Ζάκρο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΡΓΟ : ηµιουργία internet spot στο Πολύκεντρο Ζάκρου & επέκταση δικτύου Wi Fi στην Κάτω Ζάκρο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΕΡΓΟ : ηµιουργία internet spot στο Πολύκεντρο Ζάκρου & επέκταση δικτύου Wi Fi στην Κάτω Ζάκρο ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Το σχέδιο Ο.Σ.Α.Π.Υ. του ήµου Σητείας το οποίο εντάσσεται Ε,Π.

Διαβάστε περισσότερα

Οι βασικές βαθμίδες του συστήματος των δορυφορικών επικοινωνιών δίνονται στο παρακάτω σχήμα :

Οι βασικές βαθμίδες του συστήματος των δορυφορικών επικοινωνιών δίνονται στο παρακάτω σχήμα : Εισαγωγικά Τα δορυφορικά δίκτυα επικοινωνίας αποτελούν ένα σημαντικό τμήμα των σύγχρονων τηλεπικοινωνιακών συστημάτων. Οι δορυφόροι παρέχουν τη δυνατότητα κάλυψης μεγάλων γεωγραφικών περιοχών. Η δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 12. Επικοινωνίες ίκτυα ιαδίκτυο και ιστοσελίδες

Κεφάλαιο 12. Επικοινωνίες ίκτυα ιαδίκτυο και ιστοσελίδες Κεφάλαιο 12 Επικοινωνίες ίκτυα ιαδίκτυο και ιστοσελίδες Ηεξέλιξητωνµέσωνεπικοινωνίας Μέσα επικοινωνίας Φωνή Ακουστικά µηνύµατα Μικρή απόσταση διάδοσης Φωτιά, σήµατα καπνού, φώτα Οπτικά µηνήµατα Κωδικοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Ευρείας Περιοχής. Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 10 ο

Δίκτυα Ευρείας Περιοχής. Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 10 ο Δίκτυα Ευρείας Περιοχής Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 10 ο Ορισμός Ένα δίκτυο ευρείας περιοχής (Wide Area Network, WAN) είναι ένα σύνολο υπολογιστών που εκτείνονται σε μια ευρεία γεωγραφική περιοχή και

Διαβάστε περισσότερα

- Αθήνα, 2 Ιουνίου

- Αθήνα, 2 Ιουνίου Ομιλία του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Σπύρου Βούγια στο 6 ο Διεθνές Συνέδριο της ΕΕΤΤ: «Οι Προηγμένες Υποδομές Επικοινωνιών ως Θεμέλιο για την Ψηφιακή Ατζέντα της Ευρώπης» - Αθήνα, 2 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών. Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Εισαγωγή. Κ. Βασιλάκης

Δίκτυα Υπολογιστών. Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Εισαγωγή. Κ. Βασιλάκης Δίκτυα Υπολογιστών Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Εισαγωγή Κ. Βασιλάκης Περίγραμμα Τι είναι το διαδίκτυο Στοιχεία που το συνθέτουν Τρόποι παροχής υπηρεσιών Τι είναι τα πρωτόκολλα Τα άκρα του δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί να κάνω. µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα?

Γιατί να κάνω. µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα? Γιατί να κάνω µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα? Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Πρόεδρος.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήµατα ΓιατίΤΠΕ? (Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών) -ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Παραδόσεις 4. Ειδικής Υποδομής Υποχρεωτικό. Δεν υπάρχουν. Ελληνική/Αγγλική

Παραδόσεις 4. Ειδικής Υποδομής Υποχρεωτικό. Δεν υπάρχουν. Ελληνική/Αγγλική ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ GD2740 ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ψηφιακές Επικοινωνίες ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ σε περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο διαδίκτυο

Εισαγωγή στο διαδίκτυο Εισαγωγή στο διαδίκτυο Στόχοι κεφαλαίου Περιγραφή των κύριων θεμάτων σχετικά με τα δίκτυα υπολογιστών Αναφορά στα διάφορα είδη δικτύων Περιγραφή των διαφόρων τοπολογιών των τοπικών δικτύων Περιγραφή των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Μια πλατφόρμα για παρουσίαση και διάχυση πληροφοριών πολιτιστικής κληρονομίας με υποστήριξη για κινητές συσκευές και εμπλουτισμένη με επαυξημένη

Διαβάστε περισσότερα