ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Βέλτιστη διαχείριση εναλλακτικών πηγών ενέργειας για την ενεργειακά αποδοτικότερη λειτουργία σταθμών βάσης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Βέλτιστη διαχείριση εναλλακτικών πηγών ενέργειας για την ενεργειακά αποδοτικότερη λειτουργία σταθμών βάσης"

Transcript

1 Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Πανεπιστήμιο Πειραιώς ΠMΣ Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Επιβλέπων : Επίκουρος Καθηγητής Ρούσκας Άγγελος Βέλτιστη διαχείριση εναλλακτικών πηγών ενέργειας για την ενεργειακά αποδοτικότερη λειτουργία σταθμών βάσης ΠΟΛΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Διπλωματική εργασία στα πλαίσια του ΠΜΣ Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων Πειραιάς, 9 Ιουνίου,

2 2

3 ... Πολίτης Νικολάου Ιωάννης Πανεπιστήμιο Πειραιά Copyright Πολίτης Ιωάννης, 2011 Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. All rights reserved. Απαγορεύεται η αντιγραφή, αποθήκευση και διανομή της παρούσας εργασίας, εξ ολοκλήρου ή τμήματος αυτής, για εμπορικό σκοπό. Επιτρέπεται η ανατύπωση, αποθήκευση και διανομή για σκοπό μη κερδοσκοπικό, εκπαιδευτικής ή ερευνητικής φύσης, υπό την προϋπόθεση να αναφέρεται η πηγή προέλευσης και να διατηρείται το παρόν μήνυμα. Ερωτήματα που αφορούν τη χρήση της εργασίας για κερδοσκοπικό σκοπό πρέπει να απευθύνονται προς τον συγγραφέα. Οι απόψεις και τα συμπεράσματα που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο εκφράζουν τον συγγραφέα και δεν πρέπει να ερμηνευθεί ότι αντιπροσωπεύουν τις επίσημες θέσεις του Πανεπιστημίου Πειραιά. 3

4 Ευχαριστίες Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Καθηγητή κ. Άγγελο Ρούσκα, που είχε την επίβλεψη της συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας. Αισθάνομαι ιδιαίτερο χρέος τόσο για την επιστημονική του καθοδήγηση όσο και για το έντονο ενδιαφέρον που έδειξε για την παρούσα εργασία. Επίσης θέλω να τον ευχαριστήσω για την εμπιστοσύνη που έδειξε στο πρόσωπό μου στην ανάθεση ενός τόσο ενδιαφέροντος επιστημονικά θέματος και για την πάντα καλοπροαίρετη και άμεση αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων που προέκυπταν. Χωρίς τις συμβουλές, την επιστημονική του πείρα και την αμέριστη βοήθειά του δεν θα ήταν δυνατή η επιτυχής περάτωση αυτού του έργου. 4

5 Περίληψη Στα κυψελωτά δίκτυα επικοινωνιών το μεγαλύτερο ποσοστό κατανάλωσης ενέργειας οφείλεται στη λειτουργία των σταθμών βάσης. Σκοπός της διπλωματικής αυτής εργασίας είναι η μελέτη, η παρουσίαση και η αξιολόγηση τεχνικών και μηχανισμών για τη βέλτιστη διαχείριση των διαθέσιμων εναλλακτικών ενεργειακών πόρων των σταθμών βάσης ανάλογα με τον φόρτο εργασίας και τις εξωτερικές επικρατούσες συνθήκες ώστε να αυξάνει η ενεργειακή τους αυτονομία. Αρχικά γίνεται μια αναφορά στα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας και στον τρόπο ηλεκτροδότησης των τηλεπικοινωνιακών σταθμών. Παράλληλα γίνεται μια γενικευμένη συσχέτιση της πράσινης ενέργειας και των πομπών κινητής τηλεφωνίας καθώς και μια εκτίμηση της υπάρχουσας και μελλοντικής κατάστασης. Στη συνέχεια αναλύονται όλες οι εναλλακτικές πηγές ενέργειας που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την τροφοδοσία των σταθμών βάσης. Παρουσιάζονται τα κύρια και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους και οι συνθήκες κατά τις οποίες είναι εφικτή η εφαρμογή τους. Μετά την ανάλυση καταλήγουμε στα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα καθεμίας εξ αυτών καθώς και στα συμπεράσματα που απορρέουν. Για την κατανόηση των μηχανισμών και των τεχνικών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ώστε να υπάρξει η μέγιστη ενεργειακή απόδοση σταθμών βάσης γίνεται μια αναλυτική περιγραφή του ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού που υπάρχει εντός σταθμού βάσης. Κατόπιν παρουσιάζονται συγκεκριμένοι μηχανισμοί και τεχνικές όπου διαχωρίζονται σε τρεις βασικές κατηγορίες : στο σχεδιασμό ενεργειακά αποδοτικού ραδιοεξοπλισμού, στην εγκατάσταση λογισμικού σε συνδυασμό με την απομακρυσμένη επίβλεψη σταθμού βάσης και στους ειδικά σχεδιασμένους σταθμούς βάσης τεχνολογίας Micro. Παράλληλα γίνεται μια τεχνοοικονομική σύγκριση των σταθμών βάσης Micro με τους παραδοσιακούς. Τέλος παρουσιάζονται δύο περιπτωσιολογικές μελέτες σχετικά με την επιλογή του τρόπου τροφοδοσίας τερματικού σταθμού βάσης σε νησιωτική και αστική περιοχή αντίστοιχα. Παρουσιάζονται οι παράμετροι του συστήματος,οι εναλλακτικές λύσεις 5

6 και τα οικονομικά στοιχεία. Αξιολογώντας τόσο τα τεχνικά όσο και τα οικονομικά στοιχεία καταλήγουμε στην βέλτιστη επενδυτικά επιλογή για έναν πάροχο σε βάθος εξαετίας. Τέλος γίνεται μια σύγκριση των δύο περιπτωσιολογικών μελετών όπου παρουσιάζονται οι διαφορές και τα κοινά στοιχεία στον τρόπο επιλογής της βέλτιστης επένδυσης. 6

7 Κεφάλαιο 1 Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα και Πράσινη Ενέργεια 1.1 Γενικά Δίκτυα Κινητής Τηλεφωνίας Ηλεκτροδότηση Τηλεπικοινωνιακών Σταθμών Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Πράσινη Ενέργεια και Πομποί Κινητής Τηλεφωνίας Ενεργειακά Αποδοτικός Σχεδιασμός Η Εκτίμηση της Κατάστασης 23 Κεφάλαιο 2 Εναλλακτικές Πηγές Ενέργειας και Σταθμοί Βάσης 2.1 Γενικά Ηλιακή ενέργεια Εισαγωγή Ηλιακή ενέργεια και σταθμοί βάσης Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Μελέτη σχεδίασης ενός Φ/Β συστήματος για σταθμό βάσης Τεχνικές παράμετροι του συστήματος Ταξινόμηση συστημάτων Σχεδιασμός του συστήματος Αιολική ενέργεια Γενικά Αιολική ενέργεια και σταθμοί βάσης Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Συμπέρασμα Κυψέλες καυσίμου - Fuell Cells Γενικά Κυψέλες καυσίμου και σταθμοί βάσης Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Συμπέρασμα Βιομάζα Γενικά Βιοκαύσιμα και σταθμοί βάσης Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Συμπέρασμα 55 7

8 Κεφάλαιο 3 Ενεργειακά Αποδοτικός σχεδιασμός Σταθμών Βάσης 3.1 Γενικά Λειτουργία και εξοπλισμός σταθμού βάσης Σταθμός Βάσης Εξοπλισμός σταθμού βάσης Ενεργειακά αποδοτικός ραδιοεξοπλισμός Απώλεια καλωδίων Προηγμένοι ενισχυτές Κλιματισμός υψηλής απόδοσης Λειτουργία Σ/Β σε συνθήκες υψηλών θερμοκρασιών Αντικατάσταση λαμπτήρων σταθμού βάσης Βέλτιστη εγκατάσταση και διαχείριση ανορθωτικών μονάδων Αυτοματοποιημένος έλεγχος θερμοστατών Αισθητήρες κίνησης για τα φώτα Εγκατάσταση λογισμικού και απομακρυσμένη επίβλεψη Σ/Β Εγκατάσταση λογισμικού ελέγχου τηλεπικοινωνιακής κίνησης Απομακρυσμένη επίβλεψη Δυναμική διαχείριση Micro Σταθμοί βάσης Γενικά Σύγκριση Micro Σ/Β με Ground Σ/Β Τεχνοοικονομική προσέγγιση των Micro Σ/Β 80 Κεφάλαιο 4 Περιπτωσιολογική Μελέτη A : Επιλογή τρόπου τροφοδοσίας τερματικού σταθμού βάσης σε νησιωτική περιοχή 4.1 Γενικά Σκοπός του έργου Παράμετροι Συστήματος Παρουσίαση Εναλλακτικών Λύσεων Αξιολόγηση 89 B : Επιλογή τρόπου τροφοδοσίας τερματικού σταθμού βάσης σε νησιωτική περιοχή 4.6 Γενικά Παροχή από γεννήτρια πετρελαίου 24h Παροχή από το κεντρικό δίκτυο της ΔΕΗ Παροχή από υβριδικό σύστημα Αξιολόγηση Συμπέρασμα 96 8

9 Κεφάλαιο 5 Συμπεράσματα και προτάσεις 97 9

10 Κατάλογος Πινάκων Πίνακας 1. Μέση ημερήσια ακτινοβολία και θερμοκρασία Φ/Β συστήματος 37 Πίνακας 2. Σύγκριση κυψελών καυσίμου με γεννήτριες πετρελαίου 49 Πίνακας 3. Σύγκριση κυψελών καυσίμου με μπαταρίες 49 Πίνακας 4. Σύγκριση micro σταθμών βάσης με παραδοσιακό σταθμό βάσης 80 Πίνακας 5. Οικονομική σύγκριση εγκατάστασης micro Σ/Β και ground Σ/Β 82 Πίνακας 6. Κόστος παροχής Σ/Β που τροφοδοτείται από το δίκτυο της ΔΕΗ 86 Πίνακας 7. Κόστος παροχής,εγκατάστασης, συντήρησης Σ/Β που τροφοδοτείται από υβριδικό σύστημα 87 Πίνακας 8. Κόστος παροχής Σ/Β που τροφοδοτείται από γεννήτρια πετρελαίου 88 Πίνακας 9. Πίνακας αθροιστικών ροών 89 Πίνακας 10. Κόστος παροχής Σ/Β τεχνολογίας Micro που τροφοδοτείται από το κεντρικό δίκτυο της ΔΕΗ 94 10

11 Κατάλογος Σχημάτων Σχήμα 1. Σχεδιάγραμμα ηλιακά τροφοδοτούμενου συστήματος τηλεπικοινωνιών 33 Σχήμα 2. Ανεμογεννήτρια οριζόντιου άξονα 41 Σχήμα 3. Απεικόνιση λειτουργίας κυψέλης καυσίμου 47 Σχήμα 4. Κατανάλωση ενέργειας ενός χαρακτηριστικού Σ/Β 57 Σχήμα 5. Ηλεκτρολογικό διάγραμμα παροχής ρεύματος σταθμού βάσης 59 Σχήμα 6. Ηλεκτρολογικό διάγραμμα κεντρικού εξοπλισμού σταθμού βάσης 61 Σχήμα 7. Ενεργειακή χρήση σταθμού βάσης 63 Σχήμα 8. Μείωση απώλειας καλωδίων τροφοδοσίας 65 Σχήμα 9. Μείωση ενεργειακού κόστους 67 Σχήμα 10. Sleep mode λογισμικό για ραδιοεξοπλισμό 73 Σχήμα 11. Αρχιτεκτονική συστήματος απομακρυσμένου ελέγχου 75 Σχήμα 12. Ενεργειακή κατανάλωση σταθμού βάσης σε πραγματικό χρόνο 76 Σχήμα 13. Ενεργειακό σχεδιάγραμμα σταθμού βάσης 77 Σχήμα 14. Συγκριτικό διάγραμμα κόστους συστημάτων τροφοδοσίας Σ/Β 89 11

12 Συντομογραφίες 2G 3G Α/Δ ΑΠΕ AC CELL CAPEX CNO ΔΗΕ ΔΕΗ DC DCS ΕΕΤΤ GSM GSMA GPRS Η/Ζ HLR MSC OPEX PLC ROI Σ/Β TRX UMTS VRLA Φ/Β Second Generation Third Generation Αναμεταδότης Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Alternating Current, Εναλλασσόμενο ρεύμα Κυψέλη σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας Capital Expenditure Chief Netorking Officer Διανομή Ηλεκτρικής Ενέργειας Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Direct Current, Συνεχές ρεύμα Digital Cellular System (1800MHz) Εθνική Επιτροπή Ταχυδρομείων και Τηλεπικοινωνιών Global System for Mobile Communications (900 MHZ) GSM Association General Packet Radio Service Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος Home Location Register Mobile Switching Center Operational Expenditure Power Line Communication Return Of Investment Σταθμός Βάσης Tranceiver Carrier Universal Mobile Telecommunication System Valve-Regulated Lead-Acid battery Φωτοβολταΐκό 12

13 13

14 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Τηλεπικοινωνιακά δίκτυα και πράσινη ενέργεια 1.1 Γενικά Για να υπάρχει η δυνατότητα χρήσης του κινητού τηλεφώνου είναι απαραίτητη η ύπαρξη ενός τουλάχιστον ασύρματου δικτύου κινητής τηλεφωνίας. Τα δίκτυα αυτά χρησιμοποιούν σταθμούς βάσης για να καλύψουν με ηλεκτρομαγνητικό σήμα τους χώρους κάλυψης. Όταν χρησιμοποιείται το κινητό τηλέφωνο στέλνει και λαμβάνει ηλεκτρομαγνητικά σήματα προς και από έναν σταθμό βάσης, ο οποίος στη συνέχεια επικοινωνεί ενσύρματα ή ασύρματα με κάποια κέντρα αναδιανέμοντας την πληροφορία. 1.2 Δίκτυα Κινητής Τηλεφωνίας Τα ψηφιακά συστήματα κινητής επικοινωνίας έχουν σχεδιασθεί με βάση το εναρμονισμένο Ευρωπαϊκό Πρότυπο GSM (Group Spécial Mobile). Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό αυτών των συστημάτων είναι η προσαρμογή της ισχύος ώστε η επικοινωνία να διεξάγεται με επαρκές σήμα αλλά όχι απαραίτητα με υψηλή ισχύ η οποία θα μπορούσε να προκαλέσει παρεμβολές στα σήματα γειτονικών σταθμών και έτσι να μειώσει τη χωρητικότητα του δικτύου. Συνήθεις τιμές ισχύος εισόδου στην κεραία ενός σταθμού βάσης σε αγροτική περιοχή είναι έως 40W, ενώ στις πόλεις όπου το δίκτυο είναι πυκνότερο, δεν υπερβαίνει τα 10W. Στην Ευρώπη έχουν παραχωρηθεί δύο ζώνες συχνοτήτων με κεντρική συχνότητα τα 900 ΜΗz (GSM 900) και τα 1800 ΜΗz (DCS-1800), ενώ στις Η.Π.Α χρησιμοποιείται και η ζώνη των 1900ΜΗz. Το νέο σύστημα τρίτης γενιάς UMTS (Universal Mobile Telecomunication System) επιτρέπει τη μετάδοση δεδομένων (εικόνα & ήχο) με πολύ υψηλές ταχύτητες σε πραγματικό χρόνο. Εκπέμπει στη συχνότητα των 2100 ΜΗz [36], [39]. 14

15 Ο σταθμός βάσης είναι το σύνολο των εγκαταστάσεων μιας εταιρείας κινητής τηλεφωνίας που τοποθετούνται σε μια περιοχή για την υποστήριξη του ασύρματου δικτύου της. Οι σταθμοί βάσης αποτελούνται από κεραίες εκπομπής και λήψης ηλεκτρομαγνητικών σημάτων για την επικοινωνία, μικροκυματικές κεραίες για την σύνδεση του σταθμού με το κέντρο, όπου λαμβάνεται και προωθείται η κλήση και ηλεκτρονικό εξοπλισμό για την επεξεργασία των ηλεκτρομαγνητικών σημάτων. Οι κεραίες έχουν σχήμα ορθογώνιο ή ράβδου μήκους έως 2μ. Είναι κατευθυντικές, εκπέμπουν δηλαδή προς συγκεκριμένες κατευθύνσεις. Μεγάλο μέρος της ακτινοβολίας μεταφέρεται εντός της δέσμης προς την κατεύθυνση εκπομπής. Το υπόλοιπο διαχέεται προς όλες τις κατευθύνσεις [6]. Οι μικροκυματικές κεραίες έχουν σχήμα κυλινδρικού τυμπάνου διαμέτρου έως 60 εκ. Είναι υπερκατευθυντικές, εκπέμπουν δηλαδή μια πολύ στενή δέσμη εντός της οποίας μεταφέρεται σχεδόν το σύνολο της ακτινοβολίας. Η ισχύς εκπομπής είναι πολύ μικρή, της τάξεως του 1W[36], [39]. Με συγκεκριμένες νομοθετικές ρυθμίσεις (στην Ελλάδα N.2801/2000) έχει επιτραπεί σε όλες τις ανεπτυγμένες χώρες η τοποθέτηση σταθμών βάσης σε γήπεδα, σε δώματα κτιρίων και εντός των κτιρίων. Η στήριξη των κεραιών γίνεται σε μεταλλικούς πυλώνες ή ιστούς [37]. Εντός των κτιρίων, κυρίως, αλλά και σε εξωτερικούς χώρους τοποθετούνται μικρές κεραίες, οι οποίες έχουν μικρή ακτίνα κάλυψης, σε περιπτώσεις όπου υπάρχει συγκεντρωμένος μεγάλος αριθμός χρηστών. Τέτοιοι χώροι είναι οι σταθμοί των συγκοινωνιών, γήπεδα, πάρκα, χώροι εκδηλώσεων [37]. Εκτιμάται ότι στην Ελλάδα είναι εγκατεστημένες περίπου 8000 κεραίες κινητής τηλεφωνίας, εκ των οποίων οι 2500 στην Αθήνα. Άλλες 4000 περίπου κεραίες εξυπηρετούν τα δίκτυα σταθερής ασύρματης επικοινωνίας. 1.3 Ηλεκτροδότηση τηλεπικοινωνιακών σταθμών Οι συνδροµητές της σταθερής και κινητής, εξαπλώνονται σε όλο τον γεωγραφικό χώρο μιας χώρας, πράγµα που καθιστά δύσκολη την εξυπηρέτηση και την παροχή άριστων υπηρεσιών σε όλους,αφενός µεν γιατί η έκταση είναι μεγάλη, αφετέρου δε γιατί ο γεωγραφικός χώρος κάθε χώρας παρουσιάζει ιδιοµορφίες 15

16 που επηρεάζουν σηµαντικά τις παρεχόµενες υπηρεσίες. Για την κάλυψη των αναγκών έχουν τοποθετηθεί Σ/Β (σταθμοί βάσης) σε βουνά και νησιωτικές περιοχές κάτω από δύσκολες συνθήκες. Η ηλεκτροδότηση των Σ/Β στα αστικά κέντρα γίνεται µε ηλεκτρισµό από το κεντρικό δίκτυο διανομή ηλεκτρικής ενέργειας (ΔΗΕ) για όλες τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας και αυτό γιατί οποιαδήποτε διαφορετική λύση κρίνεται οικονοµικά ασύµφορη. Στις περισσότερες περιπτώσεις οι Σ/Β όλων των εταιρειών βρίσκονται μαζί και σε σηµεία όπου υπάρχει ήδη δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας (ΔΗΕ) για τις ανάγκες αναμεταδοτών (Α/Δ) τηλεοπτικών σταθμών και ραδιοφωνίας. Αυτό γίνεται κυρίως σε περιοχές µε κάποιο στοιχειώδες υψόμετρο έτσι ώστε οι Α/ να έχουν μεγαλύτερη εμβέλεια (π.χ. Υμηττός ) [6]. Πολλοί από τους Σ/Β, σε βουνά και κορυφογραµµές, τοποθετούνται σε σηµεία όπου υπάρχει δίκτυο ΔΗΕ για την κάλυψη άλλων αναγκών, της κρατικής ραδιοτηλεόρασης ή ιδιωτικών καναλιών µε συνέπεια να αποτελούν εύκολη και συµβατή λύση. Άλλοι Σ/Β τροφοδοτούνται από ρεύµα παραγόµενο από ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος (Η/Ζ) που εγκαθίστανται μαζί µε τους Σ/Β. Αυτή η λύση καθίσταται µακροπρόθεσµα πιο ακριβή, αλλά συγχρόνως και αξιόπιστη, εφόσον η τροφοδότηση µε ρεύµα από το εθνικό δίκτυο δεν είναι εφικτή. Τέλος ένας τρόπος, χωρίς μεγάλη εφαρµογή ακόμα, είναι η τροφοδότηση µε ρεύµα από παρακείµενο Φ/Β ή υβριδικό σταθµό. Η μέθοδος αυτή μακροπρόθεσμα αποτελεί όπως θα δούμε μια αποδεκτή και συµφέρουσα οικονοµικά λύση, έχει όµως αρχικά μεγάλο κόστος εγκατάστασης. Γι αυτό οι προσπάθειες που έχουν γίνει για ηλεκτροδότηση µε αυτό τον τρόπο προέρχονται από λίγους σχετικά παρόχους. Η ηλεκτροδότηση των Σ/Β τηλεφωνίας στην ύπαιθρο διαφοροποιείται και παρουσιάζονται τέσσερα διαφορετικά μοντέλα : 16

17 1. Παροχή ρεύµατος από το σταθερό δίκτυο 2. Παροχή ρεύµατος από την χρήση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους 3. Παροχή ρεύµατος από την χρήση Φ/Β συστήµατος 4. Παροχή ρεύµατος από την χρήση υβριδικών συστηµάτων Φ/Β σε συνεργασία µε Η/Ζ [6]. Σε περιοχές όπου δεν υπάρχει δίκτυο ΔΗΕ οι περισσότεροι σταθμοί κινητής χρησιµοποιούν σταθμούς βάσης και Α/ µε παροχή ενέργειας από γειτονικό Η/Ζ. Η λύση αυτή κρίνεται από τις εταιρείες πιο συµφέρουσα καθώς απαιτούνται λιγότεροι σταθμοί μεγάλης όµως εμβέλειας και κατανάλωσης ισχύος. Η εγκατάσταση μιας γεννήτριας πετρελαίου σε σταθμό βάσης κινητής τηλεφωνίας είναι σχετικά φτηνή. Ωστόσο, το κόστος λειτουργίας και συντήρησης του πετρελαίου είναι υψηλό και εξαιρετικά ευπαθές στις συνθήκες της αγοράς. Το ποσοστό των σταθμών βάσης που τροφοδοτούνται αποκλειστικά από Η/Ζ είναι αρκετά μικρό δεν ξεπερνάει το 5% των συνολικών σταθμών μιας εταιρείας. Σε αυτό μπορούμε να προσθέσουμε ένα ακόμα ποσοστό 7-8% σταθμών βάσης που τροφοδοτούνται από το δίκτυο ΔΗΕ ενώ παράλληλα έχουν και stand by γεννήτρια πετρελαίου. Οι σταθμοί αυτοί αποτελούν κομβικούς σταθμούς (backbone and node sites) με αποτέλεσμα σε περίπτωση διακοπής ρεύματος να υπάρχει αυτόματη μεταγωγή στη λειτουργία της γεννήτριας έτσι ώστε να μην τίθεται ο σταθμός ποτέ εκτός λειτουργίας. Το κόστος συντήρησης των stand by γεννητριών είναι χαμηλότερο από αυτό των 24h γεννητριών μιας και τίθενται σε λειτουργία περιστασιακά. Τα αυτόνομα Φ/Β συστήµατα απευθύνονται σε εφαρµογές για αποµακρυσµένες περιοχές. Ο παραγόμενος ηλεκτρισµός, καταναλώνεται εξ ολοκλήρου από το χρήστη που συνήθως διαθέτει σύστηµα αποθήκευσης ενέργειας. Μπορούν να ηλεκτροδοτήσουν ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές συσκευές που λειτουργούν µε συνεχές ρεύµα ή συσκευές που λειτουργούν µε εναλλασσόμενο ρεύµα. ιασυνδεδεμένα Φ/Β συστήµατα απευθύνονται σε εφαρµογές όπου ήδη υπάρχει κεντρικό ηλεκτρικό δίκτυο και το τροφοδοτούν µε ενέργεια. Τα συστήµατα αυτά δεν διαθέτουν σύστηµα αποθήκευσης ενέργειας (μπαταρίες), οπότε δεν έχουν αναλώσιμα υλικά αλλά χρησιµοποιούν κατά κάποιο λόγο ως αποθήκη το ίδιο το κεντρικό δίκτυο. Ο παραγόμενος ηλεκτρισµός, στην περίπτωση αυτή 17

18 απορροφάται από τον χρήστη και η πλεονάζουσα ενέργεια τροφοδοτείται στο κεντρικό δίκτυο. Η τηλεφωνία γενικά δεν έχει µεγάλες απαιτήσεις σε ενεργειακή ζήτηση, οπότε οι Φ/Β διατάξεις που χρησιµοποιούνται δεν είναι τόσο µεγάλες σε µέγεθος και ονοµαστική ισχύ. Γενικότερα τα Φ/Β στοιχεία µπορούν να τοποθετηθούν σε: Αναµεταδότες (Α/ ) σήµατος µε ισχύ <50 W Σταθµούς βάσης µε ισχύ έως 40 W (Σ/Β σε αγροτικές περιοχές) [6] 1.4 Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) Η χρήση των παραδοσιακών καυσίμων για την παραγωγή ενέργειας παρουσιάζει δύο βασικά μειονεκτήματα : Οι ποσότητες των συμβατικών καυσίμων, όπως το πετρέλαιο, είναι περιορισμένες. Εάν συνεχισθεί η χρησιμοποίησή τους με τους σημερινούς ρυθμούς, σύντομα θα εξαντληθούν. Την ρύπανση του περιβάλλοντος. Το φαινόμενο του θερμοκηπίου, η όξινη βροχή αλλά και οι εκπομπές CO2 οφείλονται σε μεγάλο βαθμό στους ρύπους που εκπέμπονται στην ατμόσφαιρα από την καύση των συμβατικών καυσίμων [1], [2]. Οι λόγοι αυτοί οδήγησαν τους ερευνητές να αναζητήσουν άλλες πηγές ενέργειας οι οποίες θα είναι φιλικές προς το περιβάλλον και ταυτόχρονα ανεξάντλητες. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) συνδυάζουν και τα δύο παραπάνω χαρακτηριστικά. Τα πλεονεκτήματά τους όμως δεν σταματάνε εδώ. Η πρόοδος των τεχνολογιών αξιοποίησης των ΑΠΕ τα τελευταία χρόνια, έχει καταστήσει την εκμετάλλευσή τους οικονομικά ανταγωνιστική έναντι των συμβατικών πηγών ενέργειας. Αν αναλογιστούμε πως οι βιομηχανίες δρουν μέσα σε ένα ανταγωνιστικό 18

19 περιβάλλον, με πρωταρχικό σκοπό τη μείωση των λειτουργικών τους εξόδων, το χαρακτηριστικό αυτό κάνει τη χρησιμοποίηση των ΑΠΕ ακόμα πιο ελκυστική. Μπορεί να θεωρηθεί λοιπόν, πως οι ΑΠΕ διανύουν μια πρώτη ωριμότητα, μιας και είναι πλέον κατάλληλες για μια γενικότερη χρήση και όχι μόνο για ειδικές εφαρμογές. Το γεγονός αυτό αποδεικνύεται και από την ευρεία διάδοσή τους τα τελευταία χρόνια, η οποία μάλιστα συνεχίζεται με αυξανόμενους ρυθμούς. Οι κύριες μορφές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είναι : Ηλιακή ενέργεια. Αξιοποιείται μέσω τεχνολογιών που εκμεταλλεύονται άμεσα την ηλιακή ακτινοβολία και διακρίνονται στα : 1. Φωτοβολταϊκα Συστήματα, από τα οποία μετατρέπεται η ηλιακή ενέργεια απ ευθείας σε ηλεκτρική μέσω του φωτοβολταϊκού φαινομένου 2. Θερμικά Ηλιακά Συστήματα, στα οποία χρησιμοποιούνται κατάλληλοι συλλέκτες για τη δέσμευση της ηλιακής ακτινοβολίας και την αποθήκευσή της με μορφή θερμότητας. Αιολική ενέργεια. Στηρίζεται στην εκμετάλλευση της κινητικής ενέργειας των ανέμων. Με τη χρησιμοποίηση των κατάλληλων μηχανών δεσμεύεται η κινητική ενέργεια του ανέμου και μετατρέπεται σε κάποια άλλη μορφή μηχανικής ενέργειας. Η ενέργεια από βιομάζα. Είναι η χημική ενέργεια που εμπεριέχεται σε κάθε υλικό που προέρχεται άμεσα ή έμμεσα από το φυτικό κόσμο. Γεωθερμική ενέργεια, αξιοποιούνται τα θερμά νερά ή και οι ατμοί που υπάρχουν σε υπόγειους ταμιευτήρες σε πολλές περιοχές της γης. Υδροηλεκτρική ενέργεια. Στηρίζεται στην εκμετάλλευση της μηχανικής ενέργειας του νερού και στην μετατροπή της σε ηλεκτρική [18]. 19

20 1.5 Πράσινη Ενέργεια και πομποί κινητής τηλεφωνίας Έχει υπολογιστεί ότι περίπου το 1/3 του παγκόσμιου πληθυσμού διαθέτει αναξιόπιστες πηγές ενέργειας - ή δεν έχει καθόλου πρόσβαση στην ηλεκτρική ενέργεια. Για να μπορέσει λοιπόν το συγκεκριμένο τμήμα του πληθυσμού να επωφεληθεί από τις κινητές επικοινωνίες, οι σταθμοί βάσης θα πρέπει να κινούνται ενεργειακά και να τροφοδοτούνται με μέσα, όπως οι πετρελαιοκίνητες γεννήτριες. Ωστόσο, όσο οι τιμές του πετρελαίου αυξάνονται και το δίκτυο υποδομής εξαπλώνεται σε πιο απομακρυσμένες περιοχές, απαιτούνται άλλες εναλλακτικές λύσεις, όχι μόνο για να εξοικονομηθούν χρήματα, αλλά και για να βοηθήσουν στη μάχη κατά της κλιματικής αλλαγής. Η GSM Association (GSMA), το Σεπτέμβριο του 2008, παρουσίασε ένα πρόγραμμα που ονομάζεται Green Power for Mobile για την προώθηση της χρήσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας από τη βιομηχανία κινητής τηλεφωνίας. Στόχος του προγράμματος είναι να υπάρξουν νέοι και ήδη υπάρχοντες εκτός δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας σταθμοί βάσης, που θα λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο μέχρι το Σύμφωνα με τις έρευνες, η εφαρμογή του προγράμματος θα εξοικονομήσει μέχρι 2,5 δις λίτρα πετρελαίου το χρόνο και θα μειώσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου σχεδόν κατά 6,8 εκατ. τόνους. Επίσης, θα δώσει μια ώθηση στην παροχή υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας σε μέρη που ακόμα δεν μπορούν να τις χρησιμοποιήσουν [3],[4]. Επί του παρόντος, οι λύσεις ηλιακής και αιολικής ενέργειας απαιτούν περίπου 50% περισσότερες επενδύσεις κεφαλαίου από την εγκατάσταση μιας 24h γεννήτριας, αλλά έχουν πολύ χαμηλότερα λειτουργικά κόστη. Γίνεται γρηγορότερα απόσβεση στις περιπτώσεις που το απαιτούμενο φορτίο είναι κάτω από τα 2kW. Σε άλλες περιπτώσεις, τα υβριδικά συστήματα μπορεί να είναι πολύτιμα συνδυάζοντας το πετρέλαιο με τις λύσεις πράσινης ενέργειας για τη μείωση του λειτουργικού κόστους σε συνδυασμό με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. 20

21 Αν οι επιχειρήσεις κινητής τηλεφωνίας αναζητούν απόσβεση της επένδυσης τους σε διάστημα τριών ετών, η μελέτη της GSMA προτείνει ότι το 9% των σταθμών βάσης κινητής μπορεί να τροφοδοτείται από πηγές πράσινης ενέργειας μέχρι το 2012, εξοικονομώντας ετησίως 3 εκατ. τόνους εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και $1,3 δις σε κόστος καυσίμων. Με μια πενταετή περίοδο ανταπόδοσης, το ποσοστό αυξάνεται στο 30% για σταθμούς βάσης που χρησιμοποιούν πράσινη ενέργεια και ως εκ τούτου, εξοικονομούν 10 εκατ. τόνους εκπομπών αερίων θερμοκηπίου - όπως επίσης και $4,4 δις σε κόστος καυσίμων. Μετά το 2012, η μελέτη προβλέπει, ότι μέχρι και το 50% των νέων σταθμών βάσης στον αναπτυσσόμενο κόσμο θα τροφοδοτείται από ανανεώσιμη ενέργεια [4], [5]. Η αξιοποίηση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) στις τηλεπικοινωνίες γίνεται µε σκοπό την απεξάρτηση από τα συµβατικά μέσα παραγωγής ενέργειας. Οι ΑΠΕ που μπορούν να χρησιµοποιηθούν σε τηλεπικοινωνιακές εφαρµογές είναι η αιολική ενέργεια, η ηλιακή ενέργεια, τα βιοκαύσιμα και οι κυψέλες καυσίμου. Έτσι λοιπόν είναι εφικτή η χρήση τόσο των ανεµογεννητριών όσο και των αυτόνοµων Φ/Β [9], [11]. Οι τηλεπικοινωνίες είναι ένας από τους τοµείς που έχουν ωφεληθεί από την εισαγωγή των συστηµάτων παραγωγής ηλεκτρισµού από τον ήλιο. Με τη µειωµένη κατανάλωση ενέργειας του τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού, ο ηλιακός ηλεκτρισµός αποτελεί μια ελκυστική εναλλακτική επιλογή στις συµβατικές πηγές ενέργειας [12]. Σε χώρες όπως η Ελλάδα, με την ιδιαίτερη δηλαδή μορφολογία,τα επαρχιακά τηλεπικοινωνιακά συστήµατα συχνά πρέπει να εγκαθίστανται σε αποµονωµένες και ακατοίκητες περιοχές. Σε τέτοιες περιοχές τα Φ/Β συστήµατα αποτελούν μια ενδιαφέρουσα πηγή παραγωγής ενέργειας. Η χρήση των Φ/Β στις τηλεπικοινωνίες χρησιµοποιείται εντονότερα σε χώρες με ιδιαίτερη μορφολογία τα τελευταία πέντε χρόνια. Η χρήση τους έρχεται να καλύψει κυρίως εξειδικευµένες περιπτώσεις ηλεκτροδότησης όπου η χρήση οποιουδήποτε άλλου τρόπου παραγωγής ενέργειας είναι οικονοµικά πιο ασύµφορη σε σχέση µε την συγκεκριµένη κατανάλωση. 21

22 1.6 Ενεργειακά Αποδοτικός εξοπλισμός Μια άλλη πτυχή της πράσινης τεχνολογίας είναι ο βελτιωμένος σχεδιασμός που μειώνει την κατανάλωση ενέργειας. Οι κατασκευαστές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού κάνουν σημαντικές επενδύσεις στην ανάπτυξη συσκευών που χρειάζονται λιγότερη ενέργεια. Επιπλέον, μπορεί να επιτευχθεί σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας με το σχεδιασμό εξοπλισμού που μπορεί να λειτουργήσει σε θερμοκρασίες 37 ο C -39 C, χωρίς να χρειάζεται επιπλέον ηλεκτρικά συστήματα κλιματισμού για την ψύξη του. Αντίθετα, οι θερμοκρασίες μπορεί να μετριαστούν από πολύ πιο οικονομικές λύσεις, όπως οι απλοί ανεμιστήρες, η σκίαση ή ο περιορισμός της θερμότητας από ενισχυμένους πέτρινους τοίχους [23],[31]. Η ανάγκη για ψύξη είναι ένα σημαντικό στοιχείο του κόστους ενός σταθμού βάσης - μπορεί να είναι σχεδόν ισοδύναμο με το κόστος της τροφοδοσίας του ίδιου του πομπού. Η επίτευξη ενεργειακής απόδοσης, αποτελεί σημαντικό μέρος της δημιουργίας βιώσιμων λύσεων πράσινης ενέργειας, ιδίως για τους σταθμούς με υψηλότερες απαιτήσεις σε φορτίο. Ο καλύτερος και καινοτόμος σχεδιασμός θα συμβάλει στη μείωση του κόστους για την επέκταση των δικτύων κινητής τηλεφωνίας σε απομακρυσμένες περιοχές, που δεν έχουν βασικό δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας. Σε πολλές περιπτώσεις, η δημιουργία σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας που χρησιμοποιούν πράσινη ενέργεια δε θα δημιουργήσει μόνο οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη. Φαίνεται επίσης πιθανό να γίνει ένα σημαντικό μέσο που θα συνδέσει τους ανθρώπους με την κοινωνία της πληροφορίας καθώς επίσης θα υπάρξει ανάπτυξη, εξασφάλιση εργασίας και συγκράτηση των αγροτικών πληθυσμών στις παραμεθόριες και τις άλλες γεωργικές περιοχές. 22

23 1.7 Η εκτίμηση της κατάστασης Η GSMA πραγματοποίησε έρευνα ανάμεσα σε φορείς εκμετάλλευσης, πωλητές, προμηθευτές πράσινης ενέργειας και χρηματοδότες για να αξιολογήσει το εμπορικό και τεχνικό τοπίο. Η έκθεση της, που δημοσιεύθηκε το Μάρτιο του 2009, αναφέρει ότι από τους εκτιμώμενους πομποδέκτες σταθμών βάσης που θα κατασκευαστούν στις αναπτυσσόμενες χώρες μέχρι το τέλος του 2012, περίπου δε θα είναι συνδεδεμένοι με δίκτυα παροχής ηλεκτρικής ενέργειας. Επισημαίνει ότι η επέκταση του δικτύου σε αυτές τις περιοχές θα ήταν εξαιρετικά δαπανηρή. Η αξιοπιστία είναι ένα άλλο πρόβλημα, τόσο στις αστικές όσο και στις αγροτικές περιοχές. Για παράδειγμα, στην αγροτική Ινδία, σύμφωνα με την έρευνα, η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας μπορεί να διακοπεί μέχρι και 14 ώρες την ημέρα [3], [4]. Για να λειτουργήσουν οι σταθμοί βάσης που δεν είναι στο δίκτυο ΔΗΕ, όπως ήδη αναφέραμε επιλέγεται το πετρέλαιο ως καύσιμο για τις γεννήτριες παραγωγής ηλεκτρισμού. Ωστόσο, η τιμή του πετρελαίου έχει αυξηθεί σημαντικά σε πολλές περιοχές, όπως επίσης και το κόστος της διανομής του καυσίμου σε απομακρυσμένες περιοχές. Η προστασία του περιβάλλοντος και η καταπολέμηση της αλλαγής κλίματος είναι δύο από τις πιο σημαντικές προκλήσεις που απασχολούν την ανθρωπότητα. Δεδομένου ότι οι τιμές ενέργειας οδηγούνται στα ύψη, οι φορείς εκμετάλλευσης δικτύου διερευνούν όλο και περισσότερο τις περιβαλλοντικές και τις κοινωνικές ευθύνες τους και, φυσικά, τους ενεργειακούς λογαριασμούς τους. Αξίζει να αναφερθεί ότι οι κινητές επικοινωνίες - όπως και οι σταθερές τηλεπικοινωνίες είναι βιομηχανίές σχετικά χαμηλού αντίκτυπου στις εκπομπές ενεργειακής χρήσης και διοξειδίου του άνθρακα (CO2), παρά τη ταχεία ανάπτυξη τους.[25]από τις μελέτες αξιολόγησης του κύκλου της ζωής μια εταιρείας κινητών επικοινωνιών, και άλλες δημοσιευμένες πηγές στοιχείων, έχει υπολογιστεί ότι περίπου 0.14 % των σφαιρικών εκπομπών του CO2 και περίπου 0.12 % τοις εκατό της χρήσης αρχικής ενέργειας αποδίδονται στις κινητές τηλεπικοινωνίες [31]. 23

24 Το ετήσιο ίχνος εκπομπής CO2 του μέσου κινητού συνδρομητή είναι γύρω στα 25kg - που είναι συγκρίσιμο με την οδήγηση ενός μέσου αυτοκινήτου στον αυτοκινητόδρομο για μια ώρα, ή της λειτουργίας ενός λαμπτήρας 5W για ένα έτος. Πολλοί τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι έχουν σήμερα την ίδια σχεδόν κατανάλωση ενέργειας που είχαν το 1995, αλλά με τους διπλάσιους περίπου συνδρομητές. Οι βελτιώσεις και η ανάπτυξη της τεχνολογίας έχουν κρατήσει την ενεργειακή χρήση πολύ χαμηλή, και υπάρχουν ακόμα μεγάλες ευκαιρίες για το συγκεκριμένο κλάδο να μειώσει τις εκπομπές του CO2. Συγκεκριμένα με τη χρήση εναλλακτικών πηγών ενέργειας και τη βελτιστοποίηση μηχανισμών για την εξοικονόμηση της ενεργειακής αυτονομίας των Σ/Β είναι βέβαιο πως οι εκπομπές θα μειωθούν σημαντικά με ταυτόχρονη αποθήκευση ενέργειας. Η ενεργειακή βελτιστοποίηση στις κινητές επικοινωνίες είναι μια διαδικασία που θα μπορούσε να δομηθεί σε τρία στάδια. Αρχικά, τα δίκτυα κινητής επικοινωνίας πρέπει να διαστασιολογηθούν με όσο το δυνατόν λιγότερο εξοπλισμό και σταθμούς βάσης, διατηρώντας ταυτόχρονα την επιθυμητή κάλυψη, ικανότητα και ποιότητα υπηρεσιών. Για παράδειγμα χρήσιμη θα ήταν η αντικατάσταση των μεγάλων κυψελών σε περιοχές με μικρούς πληθυσμούς καθώς και σε απομονωμένες περιοχές με μικρές αποδοτικές κεραίες Δεύτερον, πρέπει να γίνει μεγαλύτερη και πιο έντονη έρευνα σχετικά με την ανάπτυξη και τη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως ηλιακή, η αιολική, τα βιολογικά καύσιμα και τις κυψέλες καυσίμου (fuel cells). Τρίτον, η ενεργειακή αποδοτικότητα των ηλεκτρονικών μονάδων (ανορθωτικά, μπαταρίες, κλιματιστικά, κα) που υπάρχουν σε ένα Σ/Β - καθώς επίσης και αυτή ολόκληρων των Σ/Β - πρέπει να βελτιστοποιηθεί. [31] 24

25 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Εναλλακτικές πηγές ενέργειας και σταθμοί βάσης 2.1 Γενικά Η παγκόσμια αύξηση της θερμοκρασίας λόγω του φαινομένου του θερμοκηπίου από τα αέρια εκπομπών, κυρίως του CO2,αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα σημερινά περιβαλλοντολογικά θέματα. Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας είναι συχνά μια πηγή εκπομπών CO2. Η ηλεκτρική ενέργεια αποτελεί ένα άμεσο κόστος για τις βιομηχανίες, όπως και αυτής των τηλεπικοινωνιών, και η τιμή της αυξάνεται σταθερά κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών. Η εξάπλωση ενός δικτύου κινητών επικοινωνιών όπως γίνεται αντιληπτό οδηγεί στην ανάγκη εγκατάστασης σταθμών βάσης σε περιοχές που είναι πέρα από την προσιτότητα της ηλεκτρικής ενέργειας από το δίκτυο διανομής, ή πού η παροχή ηλεκτρισμού είναι αναξιόπιστη. Επίσης, η περιοχή όπου βρίσκεται ο Σ/Β μπορεί να είναι αρκετά μακρινή και συνεπώς να καθιστά την περιοδική συντήρηση και τον ανεφοδιασμό με καύσιμα των γεννητριών πετρελαίου απαγορευτικά. Αυτά τα δεδομένα οδηγούν στην ανάγκη να εντοπιστούν άλλοι τρόποι τροφοδότησης των Σ/Β που να ξεπερνούν τα παραπάνω εμπόδια ενώ παράλληλα να μπορούν να αξιολογηθούν ως οικονομικώς αποδοτικοί. Τα δεδομένα αυτά οδηγούν στην προσπάθεια χρησιμοποίησης και εφαρμογής διαθέσιμων πηγών εναλλακτικής ενέργειας. Η σημασία αξιοποίησης των πηγών εναλλακτικής ενέργειας αυξάνεται δεδομένου ότι οι δαπάνες για τη συντήρηση των σταθμών βάσης στις απομονωμένες περιοχές γίνονται όλο και πιο υψηλές. Παραδείγματος χάριν, πολλές φορές οι πάροχοι επιβαρύνονται με έξοδα για να καλύψουν την ανάπτυξη δρόμων, υποδομών, τη μεταφορά καυσίμων και την ασφάλεια. Οι σχετικές με την ενέργεια δαπάνες μπορούν 25

Α Τοσίτσειο Αρσκάκειο Λύκειο Εκάλης. Αναγνωστάκης Νικόλας Γιαννακόπουλος Ηλίας Μπουρνελάς Θάνος Μυλωνάς Μιχάλης Παύλοβιτς Σταύρος

Α Τοσίτσειο Αρσκάκειο Λύκειο Εκάλης. Αναγνωστάκης Νικόλας Γιαννακόπουλος Ηλίας Μπουρνελάς Θάνος Μυλωνάς Μιχάλης Παύλοβιτς Σταύρος Α Τοσίτσειο Αρσκάκειο Λύκειο Εκάλης Αναγνωστάκης Νικόλας Γιαννακόπουλος Ηλίας Μπουρνελάς Θάνος Μυλωνάς Μιχάλης Παύλοβιτς Σταύρος Εισαγωγή στις ήπιες μορφές ενέργειας Χρήσεις ήπιων μορφών ενέργειας Ηλιακή

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη και οικονομική αξιολόγηση φωτοβολταϊκής εγκατάστασης σε οικία στη νήσο Κω

Μελέτη και οικονομική αξιολόγηση φωτοβολταϊκής εγκατάστασης σε οικία στη νήσο Κω Μελέτη και οικονομική αξιολόγηση φωτοβολταϊκής εγκατάστασης σε οικία στη νήσο Κω ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑ /04/2013 ΓΑΛΟΥΖΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Εισαγωγή Σκοπός αυτής της παρουσίασης είναι μία συνοπτική περιγραφή της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ HELIOS NATURA HELIOS OIKIA HELIOSRES ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. Κολοκοτρώνη 9 & Γκίνη 6 15233 ΧΑΛΑΝΔΡΙ Tel. (+30) 210 6893966 Fax. (+30) 210 6893964 E-Mail : info@heliosres.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Από : Ηµ/νία : 07-01-2011

ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Από : Ηµ/νία : 07-01-2011 Από : Ηµ/νία : 07-01-2011 Προς : Αντικείµενο : Παράδειγµα (Demo) υπολογισµού αυτόνοµου και συνδεδεµένου Φ/Β συστήµατος εξοχικής κατοικίας Έργο : Εγκατάσταση Φ/Β συστήµατος στη Σάµο (Ελλάδα, Γεωγραφικό

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταϊκά συστήματα ιδιοκατανάλωσης, εφεδρείας και Εξοικονόμησης Ενέργειας

Φωτοβολταϊκά συστήματα ιδιοκατανάλωσης, εφεδρείας και Εξοικονόμησης Ενέργειας Φωτοβολταϊκά συστήματα ιδιοκατανάλωσης, εφεδρείας και Εξοικονόμησης Ενέργειας Λύσεις ΦωτοβολταΙκών συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας Απευθείας κατανάλωση Εφεδρική λειτουργία Αυτόνομο Σύστημα 10ΚWp, Αίγινα

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταϊκά συστήματα και σύστημα συμψηφισμού μετρήσεων (Net metering) στην Κύπρο

Φωτοβολταϊκά συστήματα και σύστημα συμψηφισμού μετρήσεων (Net metering) στην Κύπρο Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών Φωτοβολταϊκά συστήματα και σύστημα συμψηφισμού μετρήσεων (Net metering) στην Κύπρο Βασικότερα τμήματα ενός Φ/Β συστήματος Τα φωτοβολταϊκά (Φ/Β) συστήματα μετατρέπουν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Από : Ηµ/νία : 10-02-2010

ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Από : Ηµ/νία : 10-02-2010 Από : Ηµ/νία : 10-02-2010 Προς : Αντικείµενο : Παράδειγµα (Demo) υπολογισµού αυτόνοµου και συνδεδεµένου Φ/Β συστήµατος εξοχικής κατοικίας Έργο : Εγκατάσταση Φ/Β συστήµατος στη Σάµο (Ελλάδα, Γεωγραφικό

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη κάλυψης ηλεκτρικών αναγκών νησιού με χρήση ΑΠΕ

Μελέτη κάλυψης ηλεκτρικών αναγκών νησιού με χρήση ΑΠΕ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Μελέτη κάλυψης ηλεκτρικών αναγκών νησιού με χρήση ΑΠΕ Σπουδαστές: ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΙΩΤΗ ΣΟΦΙΑ Επιβλέπων καθηγητής: ΒΕΡΝΑΔΟΣ ΠΕΤΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

[ 1 ] την εφαρμογή συγκεκριμένων περιβαλλοντικών

[ 1 ] την εφαρμογή συγκεκριμένων περιβαλλοντικών [ 1 ] [ 1 ] Υδροηλεκτρικός Σταθμός Κρεμαστών - Ποταμός Αχελώος - Ταμιευτήρας >> H Περιβαλλοντική Στρατηγική της ΔΕΗ είναι ευθυγραμμισμένη με τους στόχους της ενεργειακής πολιτικής της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Λύσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας

Λύσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας Λύσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας Φωτοβολταϊκά Αστείρευτη ενέργεια από τον ήλιο! Η ηλιακή ενέργεια είναι μια αστείρευτη πηγή ενέργειας στη διάθεση μας.τα προηγούμενα χρόνια η τεχνολογία και το κόστος παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ. Έξυπνος σχεδιασμός αρθρωτών UPS

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ. Έξυπνος σχεδιασμός αρθρωτών UPS ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ Έξυπνος σχεδιασμός αρθρωτών UPS Με την απόκτηση της εταιρείας Newave Energy, καινοτόμος εταιρεία στον τομέα της αδιάλειπτης παροχής ισχύος (UPS) με βάση της την Ελβετία, η ΑΒΒ έχει

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πατρών Πολυτεχνική σχολή Τμήμα Χημικών Μηχανικών Ακαδημαϊκό Έτος 2007-20082008 Μάθημα: Οικονομία Περιβάλλοντος για Οικονομολόγους Διδάσκων:Σκούρας Δημήτριος ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταϊκά συστήματα

Φωτοβολταϊκά συστήματα Φωτοβολταϊκά συστήματα από την Progressive Energy 1 Ήλιος! Μια τεράστια μονάδα αδιάκοπης παραγωγής ενέργειας! Δωρεάν ενέργεια, άμεσα εκμεταλλεύσιμη που πάει καθημερινά χαμένη! Γιατί δεν την αξιοποιούμε

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακή ενέργεια. Φωτοβολταϊκά Συστήματα

Ηλιακή ενέργεια. Φωτοβολταϊκά Συστήματα Ηλιακή ενέργεια Είναι η ενέργεια που προέρχεται από τον ήλιο και αξιοποιείται μέσω τεχνολογιών που εκμεταλλεύονται τη θερμική και ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία του ήλιου με χρήση μηχανικών μέσων για τη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Κουφοµιχάλης Χρήστος 1, Μπαργωτάκης Χρήστος 1, Καλδέλλης Ιωάννης 1, Τσούτσος Θεοχάρης 2 1: ΤΕΙ Πειραιά, Τµήµα Μηχανολογίας, Εργαστήριο ΗΜΕ, τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Θέρμανση θερμοκηπίων με τη χρήση αβαθούς γεωθερμίας γεωθερμικές αντλίες θερμότητας

Θέρμανση θερμοκηπίων με τη χρήση αβαθούς γεωθερμίας γεωθερμικές αντλίες θερμότητας Θέρμανση θερμοκηπίων με τη χρήση αβαθούς γεωθερμίας γεωθερμικές αντλίες θερμότητας Η θερμοκρασία του εδάφους είναι ψηλότερη από την ατμοσφαιρική κατά τη χειμερινή περίοδο, χαμηλότερη κατά την καλοκαιρινή

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά συστήµατα-φωτοβολταϊκά & εξοικονόµηση ενέργειας

Ενεργειακά συστήµατα-φωτοβολταϊκά & εξοικονόµηση ενέργειας Επιστηµονικό Τριήµερο Α.Π.Ε από το Τ.Ε.Ε.Λάρισας.Λάρισας 29-30Νοεµβρίου,1 εκεµβρίου 2007 Ενεργειακά συστήµατα-φωτοβολταϊκά & εξοικονόµηση ενέργειας Θεόδωρος Καρυώτης Ενεργειακός Τεχνικός Copyright 2007

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α. M. Θ. ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α. M. Θ. ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α. M. Θ. ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Αρ. Μελέτης: Έργο: ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Π.Ε. ΣΤΟ 2 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώσιμες Μορφές Ενέργειας

Ανανεώσιμες Μορφές Ενέργειας Ανανεώσιμες Μορφές Ενέργειας Ενότητα 5: Ελευθέριος Αμανατίδης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Χημικών Μηχανικών Περιεχόμενα ενότητας Σχεδιασμός ΦΒ Πάρκων Χωροθέτηση - Διαμορφώσεις χώρων Σκιάσεις Ηλεκτρομηχανολογικός

Διαβάστε περισσότερα

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 1 Κυψελωτά Συστήματα

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 1 Κυψελωτά Συστήματα Κινητές επικοινωνίες Κεφάλαιο 1 Κυψελωτά Συστήματα Ιστορικά στοιχεία 1940 1946 1975 1985 1 ο ασύρματο τηλέφωνο από την Bell System 1 η υπηρεσία παροχής κινητής τηλεφωνίας (Missouri, USA) 1 o κυψελωτό σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΝΟΜΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΔΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΚΗΠΟΥ

ΑΥΤΟΝΟΜΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΔΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΚΗΠΟΥ ΑΥΤΟΝΟΜΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΔΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΚΗΠΟΥ Σε συνεργασία με την OLITER Η NanoDomi σας προσφέρει ολοκληρωμένη σειρά αυτόνομου φωτισμού για δρόμο ή κήπο. Ένα σύστημα ηλιακής ενέργειας για φωτισμό δεν είναι συνδεδεμένο

Διαβάστε περισσότερα

Electromobility and ICT

Electromobility and ICT Electromobility and ICT 4 ο Συνέδριο Green ICT Πέμπτη 17 Μαΐου 2012 Αθήνα Διονύσιος Νέγκας Πρόεδρος Ελληνικού Ινστιτούτου Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων ΕΛ.ΙΝ.Η.Ο Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα θα βοηθήσουν ώστε οι

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ.: 2610 432243, e-mail: info@energy-greece.gr - web: www.energy-greece.com

Τηλ.: 2610 432243, e-mail: info@energy-greece.gr - web: www.energy-greece.com Σχεδίαση, πώληση και εγκατάσταση μονοφασικού συστήματος αυτόνομης ηλεκτροδότησης, από ανανεώσιμες πηγές ονομαστικής ισχύος 7kW (inverter), συνεργαζόμενο και υποβοηθούμενο από Η/Ζ (γεννήτρια). Προς: Υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοστό απόδοσης. Ποιοτικός παράγοντας για την φωτοβολταϊκή εγκατάσταση

Ποσοστό απόδοσης. Ποιοτικός παράγοντας για την φωτοβολταϊκή εγκατάσταση Ποσοστό απόδοσης Ποιοτικός παράγοντας για την φωτοβολταϊκή εγκατάσταση Περιεχόμενα Το ποσοστό απόδοσης είναι ένα από τα σημαντικότερα μεγέθη για την αξιολόγηση της αποδοτικότητας μίας φωτοβολταϊκής εγκατάστασης.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ!

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ! ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ! ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ: Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΟΥ ΜΟΙΡΑΖΕΤΑΙ - Μια εταιρία δεν μπορεί να θεωρείται «πράσινη» αν δεν

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Ορισμός «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) είναι οι μη ορυκτές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δηλαδή η αιολική, η ηλιακή και η γεωθερμική ενέργεια, η ενέργεια κυμάτων, η παλιρροϊκή ενέργεια, η υδραυλική

Διαβάστε περισσότερα

Επεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας EUROFROST ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΚΑΣ

Επεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας EUROFROST ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΚΑΣ Επεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας EUROFROST ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΚΑΣ Εξοικονόμηση χρημάτων σε υφιστάμενα και νέα κτίρια Ένα υφιστάμενο κτίριο παλαιάς κατασκευής διαθέτει εξοπλισμό χαμηλής ενεργειακής απόδοσης,

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Project Τμήμα Α 3

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Project Τμήμα Α 3 Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Project Τμήμα Α 3 Ενότητες εργασίας Η εργασία αναφέρετε στις ΑΠΕ και μη ανανεώσιμες πήγες ενέργειας. Στην 1ενότητα θα μιλήσουμε αναλυτικά τόσο για τις ΑΠΕ όσο και για τις μη

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακή Θέρμανση Ζεστό Νερό Χρήσης Ζ.Ν.Χ

Ηλιακή Θέρμανση Ζεστό Νερό Χρήσης Ζ.Ν.Χ Ηλιακή Θέρμανση Ζεστό Νερό Χρήσης Ζ.Ν.Χ Τα θερμικά ηλιακά συστήματα υποβοήθησης θέρμανσης χώρων και παραγωγής ζεστού νερού χρήσης (Ηλιοθερμικά Συστήματα) είναι ιδιαίτερα γνωστά σε αρκετές Ευρωπαϊκές χώρες.

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καστρίου 2013 Ενέργεια & Περιβάλλον Το ενεργειακό πρόβλημα (Ι) Σε τι συνίσταται το ενεργειακό πρόβλημα; 1. Εξάντληση των συμβατικών ενεργειακών

Διαβάστε περισσότερα

Αϊ Στράτης To ΠΡΑΣΙΝΟ ΝΗΣΙ. 2η Ημερίδα Γεωθερμίας. Εμμανουήλ Σταματάκης. Δρ. Χημικός Μηχανικός

Αϊ Στράτης To ΠΡΑΣΙΝΟ ΝΗΣΙ. 2η Ημερίδα Γεωθερμίας. Εμμανουήλ Σταματάκης. Δρ. Χημικός Μηχανικός 2η Ημερίδα Γεωθερμίας Αϊ Στράτης To ΠΡΑΣΙΝΟ ΝΗΣΙ Εμμανουήλ Σταματάκης Δρ. Χημικός Μηχανικός Τομέας Τεχνολογιών ΑΠΕ & Υδρογόνου email: mstamatakis@cres.gr Το έργο Το έργο «Πράσινο Νησί Αϊ Στράτης» αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Εφαρμογές Α.Π.Ε. σε Κτίρια και Οικιστικά Σύνολα Μαρία Κίκηρα, ΚΑΠΕ - Τμήμα Κτιρίων Αρχιτέκτων MSc Αναφορές: RES Dissemination, DG

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΜΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Α. Γιαννακόπουλος, Σ. Στάθης, Β. Περράκη* *Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών - 2611 Πάτρα Tel: +3

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ: Κωνσταντινιά Τσιρογιάννη. Βασιλική Χατζηκωνσταντίνου (ΠΕ04)

ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ: Κωνσταντινιά Τσιρογιάννη. Βασιλική Χατζηκωνσταντίνου (ΠΕ04) ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ: Κωνσταντινιά Τσιρογιάννη (ΠΕ02) Βασιλική Χατζηκωνσταντίνου (ΠΕ04) Β T C E J O R P Υ Ν Η Μ Α Ρ Τ ΤΕ Α Ν Α Ν Ε Ω ΣΙ Μ ΕΣ Π Η ΓΕ Σ ΕΝ Ε Ρ ΓΕ Ι Α Σ. Δ Ι Ε Ξ Δ Σ Α Π ΤΗ Ν Κ Ρ Ι ΣΗ 2 Να

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας GRV Energy Solutions S.A Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας Ανανεώσιμες Πηγές Σκοπός της GRV Ενεργειακές Εφαρμογές Α.Ε. είναι η κατασκευή ενεργειακών συστημάτων που σέβονται το περιβάλλον με εκμετάλλευση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ Β. ΚΟΝΤΟΚΟΛΙΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ανθέων 34-36 - 111 43 Αθήνα Τ 210 2512701 F 210 2512701 U www.kontokolias.gr email info@kontokolias.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ενσωμάτωση Βιοκλιματικών Τεχνικών και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα Σχολικά Κτήρια σε Συνδυασμό με Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Ενσωμάτωση Βιοκλιματικών Τεχνικών και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα Σχολικά Κτήρια σε Συνδυασμό με Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Ενσωμάτωση Βιοκλιματικών Τεχνικών και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα Σχολικά Κτήρια σε Συνδυασμό με Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Κατερίνα Χατζηβασιλειάδη Αρχιτέκτων Μηχανικός ΑΠΘ 1. Εισαγωγή Η προστασία

Διαβάστε περισσότερα

Προσομοίωση, Έλεγχος και Βελτιστοποίηση Ενεργειακών Συστημάτων

Προσομοίωση, Έλεγχος και Βελτιστοποίηση Ενεργειακών Συστημάτων ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Μαρία Σαμαράκου Καθηγήτρια, Τμήμα Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας Διονύσης Κανδρής Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΩΝ Δέσποινα Δημητρακοπούλου Μαρία Καραγκούνη Δημήτρης Κασβίκης Θανάσης Κατσαντώνης Νίκος Λουκαδάκος

ΟΝΟΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΩΝ Δέσποινα Δημητρακοπούλου Μαρία Καραγκούνη Δημήτρης Κασβίκης Θανάσης Κατσαντώνης Νίκος Λουκαδάκος ΟΝΟΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΩΝ Δέσποινα Δημητρακοπούλου Μαρία Καραγκούνη Δημήτρης Κασβίκης Θανάσης Κατσαντώνης Νίκος Λουκαδάκος ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αιολική Ενέργεια Βιομάζα Γεωθερμική Ενέργεια Κυματική Ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

GEO POWER, Ημερίδα 16 Ο ΕΘΝΙΚΟ Γεωθερμίας ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, «ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011»

GEO POWER, Ημερίδα 16 Ο ΕΘΝΙΚΟ Γεωθερμίας ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, «ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» GEO POWER, Ημερίδα 16 Ο ΕΘΝΙΚΟ Γεωθερμίας ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, «ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» 23 Νοεμβρίου 14 Μαΐου 2011 2012 Πράσινη Πιλοτική Αστική Γειτονιά Το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ ( Ε ) - Φ Ο Ρ Τ Ι Α 1

Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ ( Ε ) - Φ Ο Ρ Τ Ι Α 1 Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ ( Ε ) - Φ Ο Ρ Τ Ι Α 1 ΦΟΡΤΙΑ Υπό τον όρο φορτίο, ορίζεται ουσιαστικά το πoσό θερµότητας, αισθητό και λανθάνον, που πρέπει να αφαιρεθεί, αντίθετα να προστεθεί κατά

Διαβάστε περισσότερα

Ήπιες Μορφές Ενέργειας

Ήπιες Μορφές Ενέργειας Ήπιες Μορφές Ενέργειας Ενότητα 1: Ελευθέριος Αμανατίδης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Χημικών Μηχανικών Κατανόηση βασικών αρχών παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές με ιδιαίτερη έμφαση σε αυτές που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ABB drives για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας. ABB Group April 1, 2013 Slide 1

ABB drives για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας. ABB Group April 1, 2013 Slide 1 ABB drives για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας April 1, 2013 Slide 1 Η ενεργειακή πρόκληση σήμερα Αυξανόμενη ζήτηση Ευρώπη και Β. Αμερική 5.4% 26% Κίνα 94% 177% Πρόβλεψη IEA 2007-30 Αύξηση στη

Διαβάστε περισσότερα

ΝEODΟΜI CONSTRUCTION ENERGY REAL ESTATE

ΝEODΟΜI CONSTRUCTION ENERGY REAL ESTATE ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Π. Γκουλιάρας, Ηλεκτρολόγος μηχανικός Δ. Γκουλιάρας, Υδραυλικός Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Εργασία στο μάθημα Οικολογία για μηχανικούς Παπαλού Ελευθερία Α.Μ. 7483 Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Α εξάμηνο έτος 2009-2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ηλιακή ενέργεια και φωτοβολταϊκά 2.

Διαβάστε περισσότερα

N.S.E. Συνθέστε το δικό σας υβριδικό σύστημα, βάσει των δικών σας μοναδικών αναγκών και χτίστε το κομμάτι κομμάτι για να μοιράσετε το κόστος!

N.S.E. Συνθέστε το δικό σας υβριδικό σύστημα, βάσει των δικών σας μοναδικών αναγκών και χτίστε το κομμάτι κομμάτι για να μοιράσετε το κόστος! N.S.E Ltd Networking System Exellence Συνθέστε το δικό σας υβριδικό σύστημα, βάσει των δικών σας μοναδικών αναγκών και χτίστε το κομμάτι κομμάτι για να μοιράσετε το κόστος! Copyright NSE Ltd. 2011 Hybrid

Διαβάστε περισσότερα

Ήπιες µορφές ενέργειας

Ήπιες µορφές ενέργειας ΕΒ ΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ήπιες µορφές ενέργειας Α. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Επιλέξετε τη σωστή από τις παρακάτω προτάσεις, θέτοντάς την σε κύκλο. 1. ΥΣΑΡΕΣΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Βιώσιμης Ενεργειακής Ανάπτυξης της Κρήτης (ISEAP OF CRETE)

Σχέδιο Δράσης Βιώσιμης Ενεργειακής Ανάπτυξης της Κρήτης (ISEAP OF CRETE) Σχέδιο Δράσης Βιώσιμης Ενεργειακής Ανάπτυξης της Κρήτης (ISEAP OF CRETE) ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΣΒΕΑΚ-ISEAP CRETE) Η Περιφέρεια Κρήτης και το Ενεργειακό

Διαβάστε περισσότερα

1 Ο ΕΠΑΛ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ-ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (PROJECT)

1 Ο ΕΠΑΛ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ-ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (PROJECT) 1 Ο ΕΠΑΛ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ-ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (PROJECT) Σκοπός της Ερευνητικής Εργασίας Να ευαισθητοποιηθούμε πάνω στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειαςκαι

Διαβάστε περισσότερα

Κινητό τηλέφωνο. Κινητό τηλέφωνο

Κινητό τηλέφωνο. Κινητό τηλέφωνο Κινητό τηλέφωνο ονομάζεται κατά κύριο λόγο το τηλέφωνο που δεν εξαρτάται από καλωδιακή σύνδεση με δίκτυο παροχής και δεν εξαρτάται από κάποια τοπική ασύρματη συσκευή. Κινητό τηλέφωνο Πως λειτουργεί η κινητή

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Ι Δ Ι Ω Τ Ι Κ Ο Σ Τ Ο Μ Ε Α Σ Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Δ ιαχείριση αστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων έργα εκ του µηδενός σε ιστορικά πλαίσια ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια 2 Ο ηλιακός θερµοσίφωνας αποτελεί ένα ενεργητικό ηλιακό σύστηµα

Διαβάστε περισσότερα

BIGPOWER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ

BIGPOWER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία δραστηριοποιείται στο χώρο των ΑΠΕ και διαθέτει επιστημονικό προσωπικό καταρτισμένο πάνω σε όλες τις τεχνολογίες παραγωγής. Είναι σε θέση να αναλάβει ενεργειακά έργα όλων των τεχνολογιών,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2)

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2) ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2) ΒΑΣΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ Στο πλαίσιο της µελέτης WETO-H2 εκπονήθηκε σενάριο προβλέψεων και προβολών αναφοράς για το παγκόσµιο σύστηµα ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ενεργειακή επανάσταση ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΡΙΑ ΒΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ενεργειακή επανάσταση ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΡΙΑ ΒΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ενεργειακή επανάσταση 3 ΜΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΡΙΑ ΒΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Ενεργειακή Επανάσταση Τεχνική έκθεση που δείχνει τον τρόπο με τον οποίον εξασφαλίζεται ενεργειακή επάρκεια παγκοσμίως

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΚ. Σύστημα Εξοικονόμησης Καυσίμων Copyright NSE Ltd 2010 by N.S.E. Ltd Networking System Excellence. ALTENER Alternative Energy Resources

ΣΕΚ. Σύστημα Εξοικονόμησης Καυσίμων Copyright NSE Ltd 2010 by N.S.E. Ltd Networking System Excellence. ALTENER Alternative Energy Resources ΣΕΚ Σύστημα Εξοικονόμησης Καυσίμων Copyright NSE Ltd 2010 by N.S.E. Ltd Networking System Excellence Με την συνεργασία των εταιριών: Αυτό το προϊόν αναπτύχθηκε σύμφωνα με τις αυστηρές τεχνικές απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Σ Τ Ο Μ Ε Α Σ Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Διαχείριση αστικών

Διαβάστε περισσότερα

Η εταιρεία μας ΣΕΚ. Η δική σας ικανοποίηση είναι η δική μας επιτυχία!

Η εταιρεία μας ΣΕΚ. Η δική σας ικανοποίηση είναι η δική μας επιτυχία! Copyright NSE Ltd. 2011 N.S.E Ltd Networking System Exellence ΣΕΚ Σύστημα Eξοικονόμησης Kαυσίμων Η εταιρεία μας ΣΕΚ Η NSE Ltd (Networking System Excellence) είναι μία ελληνική εταιρία που δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΣ ΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΣ ΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΣ ΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Θέμα της εργασίας είναι Η αξιοποίηση βιομάζας για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Εργασία από παιδιά του Στ 2 2013-2014 Φυσικές Επιστήμες Ηλιακή Ενέργεια Ηλιακή είναι η ενέργεια που προέρχεται από τον ήλιο. Για να μπορέσουμε να την εκμεταλλευτούμε στην παραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

η πράσινη ενέργεια έχει την ταυτοτητά μας

η πράσινη ενέργεια έχει την ταυτοτητά μας η πράσινη ενέργεια έχει την ταυτοτητά μας η εταιρεία H «on green» αποτελεί ανεξάρτητο εξειδικευμένο κλάδο της FRG Α.Ε. και δραστηριοποιείται στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Απευθύνεται σε κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Αντικείμενο. Σύντομη παρουσίαση ορισμών που σχετίζονται με την αντιστάθμιση αέργου ισχύος. Περιγραφή μεθόδων αντιστάθμισης.

Αντικείμενο. Σύντομη παρουσίαση ορισμών που σχετίζονται με την αντιστάθμιση αέργου ισχύος. Περιγραφή μεθόδων αντιστάθμισης. Αντικείμενο Σύντομη παρουσίαση ορισμών που σχετίζονται με την αντιστάθμιση αέργου ισχύος. Περιγραφή μεθόδων αντιστάθμισης. Εισαγωγή Εισαγωγή Συντελεστής ισχύος Επομένως με μειωμένο συντελεστή ισχύος έχουμε:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΤΩΝ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΤΩΝ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΣΗΕ) ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

D.3.1.c Επιχειρηματικό Σχέδιο από το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών

D.3.1.c Επιχειρηματικό Σχέδιο από το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών D.3.1.c Επιχειρηματικό Σχέδιο από το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών Τίτλος του έργου: Μέτρα Ενεργειακής απόδοσης και αξιοποίησης των ΑΠΕ στο Δημοτικό Κολυμβητήριο του Δήμου Λακατάμιας. Τοποθεσία: Λακατάμια,

Διαβάστε περισσότερα

Μήνυμα από τη Φουκουσίμα: Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι το μέλλον!

Μήνυμα από τη Φουκουσίμα: Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι το μέλλον! Μήνυμα από τη Φουκουσίμα: Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι το μέλλον! Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι μία βιώσιμη λύση για να αντικατασταθούν οι επικίνδυνοι και πανάκριβοι πυρηνικοί και ανθρακικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΣΗΕ) ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Πληροφορίες για τα Φωτοβολταϊκά Συστήµατα

Γενικές Πληροφορίες για τα Φωτοβολταϊκά Συστήµατα Γενικές Πληροφορίες για τα Φωτοβολταϊκά Συστήµατα Business Unit: CON No of Pages: 6 Authors: AR Use: External Info Date: 01/03/2007 Τηλ.: 210 6545340, Fax: 210 6545342 email: info@abele.gr - www.abele.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ Μόνιµης Επιτροπής Ενέργειας του ΤΕΕ για την Προσυνεδριακή Εκδήλωση ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ Μόνιµης Επιτροπής Ενέργειας του ΤΕΕ για την Προσυνεδριακή Εκδήλωση ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ Μόνιµης Επιτροπής Ενέργειας του ΤΕΕ για την Προσυνεδριακή Εκδήλωση ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ Χανιά, 22 και 23 Μαΐου 2009 1.

Διαβάστε περισσότερα

Καύση υλικών Ηλιακή ενέργεια Πυρηνική ενέργεια Από τον πυρήνα της γης Ηλεκτρισμό

Καύση υλικών Ηλιακή ενέργεια Πυρηνική ενέργεια Από τον πυρήνα της γης Ηλεκτρισμό Ενεργειακή Μορφή Θερμότητα Φως Ηλεκτρισμός Ραδιοκύματα Μηχανική Ήχος Τι είναι; Ενέργεια κινούμενων σωματιδίων (άτομα, μόρια) υγρής, αέριας ή στερεάς ύλης Ακτινοβολούμενη ενέργεια με μορφή φωτονίων Ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Ν Ο Ι Κ Ο Κ Υ Ρ Ι Α Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Δ ιαχείριση αστικών στερεών

Διαβάστε περισσότερα

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Έκθεση της ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (Photovoltaic Technology Research Advisory Council, PV-TRAC). ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

10 - ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

10 - ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ 10 - ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ Ηλεκτρική μηχανή ονομάζεται κάθε διάταξη η οποία μετατρέπει τη μηχανική ενεργεια σε ηλεκτρική ή αντίστροφα ή μετατρεπει τα χαρακτηριστικά του ηλεκτρικού ρεύματος. Οι ηλεκτρικες

Διαβάστε περισσότερα

Green Banking: Στηρίζοντας την Πράσινη Ανάπτυξη. Γιώργος Αντωνιάδης. ιεύθυνση Ανάπτυξης Εργασιών Green Banking ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πτολεµαϊδα 09-07-2012

Green Banking: Στηρίζοντας την Πράσινη Ανάπτυξη. Γιώργος Αντωνιάδης. ιεύθυνση Ανάπτυξης Εργασιών Green Banking ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πτολεµαϊδα 09-07-2012 Green Banking: Στηρίζοντας την Πράσινη Ανάπτυξη Γιώργος Αντωνιάδης ιεύθυνση Ανάπτυξης Εργασιών Green Banking ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πτολεµαϊδα 09-07-2012 Οικονοµία και Περιβάλλον Η ανάπτυξη της οικονοµίας, µέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙ Α 4η ΕΒ ΟΜΑ Α ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΕΝΕ

ΗΜΕΡΙ Α 4η ΕΒ ΟΜΑ Α ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΕΝΕ ΗΜΕΡΙ Α 4η ΕΒ ΟΜΑ Α ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΕΝΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Β2Β 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΘΕΡΜΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΜΟΝΑ ΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Π.Ε. ΜΕ ΕΞΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΚΤ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΒΗΕ Greek Solar Industry

Διαβάστε περισσότερα

Κινητήρες μιας νέας εποχής

Κινητήρες μιας νέας εποχής Κινητήρες μιας νέας εποχής H ABB παρουσιάζει μια νέα γενιά κινητήρων υψηλής απόδοσης βασισμένη στην τεχνολογία σύγχρονης μαγνητικής αντίστασης. Η ΑΒΒ στρέφεται στην τεχνολογία κινητήρων σύγχρονης μαγνητικής

Διαβάστε περισσότερα

Εγκαταστάσεις Κλιματισμού. Α. Ευθυμιάδης,

Εγκαταστάσεις Κλιματισμού. Α. Ευθυμιάδης, ΙΕΝΕ : Ετήσιο 13ο Εθνικό Συνέδριο - «Ενέργεια & Ανάπτυξη 08» (12-13/11-Ίδρυμα Ευγενίδου) Ενεργειακές Επιθεωρήσεις σε Λεβητοστάσια και Εγκαταστάσεις Κλιματισμού Α. Ευθυμιάδης, ρ. Μηχανικός, ιπλ. Μηχ/γος-Ηλ/γος

Διαβάστε περισσότερα

Ε-News. Η AHI CARRIER Νότιας Ανατολικής Ευρώπης Κλιµατισµού Α.Ε., σας προσκαλεί στο περίπτερο της, στην διεθνή έκθεση Climatherm 2012,

Ε-News. Η AHI CARRIER Νότιας Ανατολικής Ευρώπης Κλιµατισµού Α.Ε., σας προσκαλεί στο περίπτερο της, στην διεθνή έκθεση Climatherm 2012, Ε-News Τεύχος 58 Φεβρουάριος 2012 Συμμετοχή στην έκθεση Climatherm 2012 Η AHI CARRIER Νότιας Ανατολικής Ευρώπης Κλιµατισµού Α.Ε., σας προσκαλεί στο περίπτερο της, στην διεθνή έκθεση Climatherm 2012, που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Με τον όρο Ηλιακή Ενέργεια χαρακτηρίζουμε το σύνολο των διαφόρων μορφών ενέργειας που προέρχονται από τον Ήλιο. Το φως και η θερμότητα που ακτινοβολούνται, απορροφούνται

Διαβάστε περισσότερα

«AΥΤΟΝΟΜΟΣ ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΤ»

«AΥΤΟΝΟΜΟΣ ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΤ» «AΥΤΟΝΟΜΟΣ ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΤ» Εργαστήριο Ήπιων Μορφών Ενέργειας & Προστασίας Περιβάλλοντος Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ, ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΤ Τεχνικός Σχεδιασμός -

Διαβάστε περισσότερα

Tεχνική Πληροφορία Διαδικασία Derating για Sunny Boy και Sunny Tripower

Tεχνική Πληροφορία Διαδικασία Derating για Sunny Boy και Sunny Tripower Tεχνική Πληροφορία Διαδικασία Derating για Sunny Boy και Sunny Tripower Με τη διαδικασία Derating, ο μετατροπέας μειώνει την απόδοσή του, ώστε να προστατεύσει τα εξαρτήματα από υπερθέρμανση. Αυτό το έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ

Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ Ενότητα 7: Μέθοδοι Εκκίνησης και Πέδησης Ασύγχρονων Τριφασικών Κινητήρων Ηρακλής Βυλλιώτης Τμήμα Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης. Φωτοβολταϊκό πάνελ. Συνδεσμολογία. Στήριξη των πάνελ

Οδηγός χρήσης. Φωτοβολταϊκό πάνελ. Συνδεσμολογία. Στήριξη των πάνελ Οδηγός χρήσης Φωτοβολταϊκό πάνελ Πρόκειται για πάνελ υψηλής απόδοσης ισχύος από 10Wp έως 230Wp (ανάλογα με το μοντέλο). Ένα τέτοιο πάνελ παράγει σε μια καλοκαιρινή μέρα, αντίστοιχα από 50 Watt/h (βατώρες)

Διαβάστε περισσότερα

Αντλίες θερμότητας αέρος - νερού Yutaki-M και Yutaki-S. Πλεονεκτήματα

Αντλίες θερμότητας αέρος - νερού Yutaki-M και Yutaki-S. Πλεονεκτήματα Αντλίες θερμότητας αέρος - νερού Yutaki-M και Yutaki-S Η νέα αντλία θερμότητας Yutaki της HITACHI αποτελεί ιδανική λύση για τη θέρμανση και την ψύξη των σύγχρονων κατοικιών. Ενσωματώνει χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

«Συστήματα Συμπαραγωγής και Κλιματική Αλλαγή»

«Συστήματα Συμπαραγωγής και Κλιματική Αλλαγή» «Συστήματα Συμπαραγωγής και Κλιματική Αλλαγή» Δρ Γιώργος Αγερίδης Μηχανολόγος Μηχανικός Πρόεδρος Ελληνικός Σύνδεσμος Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας (Ε.Σ.Σ.Η.Θ) e-mail: hachp@hachp.gr Ποιο είναι

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας

Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας Οι Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (GPP/ΠΔΣ) αποτελούν προαιρετικό μέσο. Το παρόν έγγραφο παρέχει τα κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ, τα οποία έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Πηγές ενέργειας - Πηγές ζωής

Πηγές ενέργειας - Πηγές ζωής Πηγές ενέργειας - Πηγές ζωής Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καστρίου 2014 Παράγει ενέργεια το σώμα μας; Πράγματι, το σώμα μας παράγει ενέργεια! Για να είμαστε πιο ακριβείς, παίρνουμε ενέργεια από τις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Βασίλης Γκαβαλιάς, διπλ. μηχανολόγος μηχανικός Α.Π.Θ. Ενεργειακός επιθεωρητής`

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Βασίλης Γκαβαλιάς, διπλ. μηχανολόγος μηχανικός Α.Π.Θ. Ενεργειακός επιθεωρητής` ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΕΚ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ Εισηγητής: Γκαβαλιάς Βασίλειος,διπλ μηχανολόγος μηχανικός ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Βασίλης Γκαβαλιάς, διπλ. μηχανολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία Τεχνολογίας- ΟικιακήςΟικονομίας. Φωτοβολταϊκά

Εργασία Τεχνολογίας- ΟικιακήςΟικονομίας. Φωτοβολταϊκά Εργασία Τεχνολογίας- ΟικιακήςΟικονομίας Φωτοβολταϊκά Μια νέα μορφή «Πράσινης» ενέργειας Η χρήση των συμβατικών μορφών ενέργειας δημιουργεί όλο και περισσότερα προβλήματα στους ανθρώπους και στο περιβάλλον.

Διαβάστε περισσότερα

Αυγή μιας νέας εποχής για τις μεταφορές

Αυγή μιας νέας εποχής για τις μεταφορές Αυγή μιας νέας εποχής για τις μεταφορές Οι μονάδες ενεργειακής φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων της ΑΒΒ και οι τεχνολογίες ευφυών δικτύων στηρίζουν το όραμα μιας νέας εποχής για τον κλάδο των μετακινήσεων.

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση Εέ Ενέργειας. μία μικρή πρόκληση για όλους μας, μία μεγάλη μγ συνεισφορά στο περιβάλλον και την ανάπτυξη

Εξοικονόμηση Εέ Ενέργειας. μία μικρή πρόκληση για όλους μας, μία μεγάλη μγ συνεισφορά στο περιβάλλον και την ανάπτυξη Εξοικονόμηση Εέ Ενέργειας μία μικρή πρόκληση για όλους μας, μία μεγάλη μγ συνεισφορά στο περιβάλλον και την ανάπτυξη Εισαγωγή γή Η Schneider Electric νοιάζεται για την ελληνική οικονομία & κοινωνία Βοηθά

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοπαραγωγή ρεύματος με φωτοβολταϊκά net metering Ελλάδα

Αυτοπαραγωγή ρεύματος με φωτοβολταϊκά net metering Ελλάδα Αυτοπαραγωγή ρεύματος με φωτοβολταϊκά net metering Ελλάδα Το νέο πρόγραμμα ενεργειακού συμψηφισμού (net metering) στην Ελλάδα από 31/12/2014 Τι προβλέπεται-διαδικασία σύνδεσης Τιμές απόσβεση Με την αυτοπαραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

TECHNODYNE. Υπηρεσίες Υψηλής Τεχνολογίας ΕΞΥΠΝΑ ΣΠΙΤΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΤΙΣ ΣΤΕΓΕΣ»

TECHNODYNE. Υπηρεσίες Υψηλής Τεχνολογίας ΕΞΥΠΝΑ ΣΠΙΤΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΤΙΣ ΣΤΕΓΕΣ» TECHNODYNE Ε.Π.Ε. Υπηρεσίες Υψηλής Τεχνολογίας ΕΞΥΠΝΑ ΣΠΙΤΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΤΙΣ ΣΤΕΓΕΣ» ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΤΕ ΕΝΑ ΣΤΑΘΕΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΦΗΝΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΗΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεματική, Διαδίκτυα και Κοινωνία Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο GSM

Τηλεματική, Διαδίκτυα και Κοινωνία Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο GSM Τηλεματική, Διαδίκτυα και Κοινωνία Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο GSM 1 Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο GSM Το GSM είναι ένα ψηφιακό κυψελωτό σύστημα κινητών επικοινωνιών και αναπτύχθηκε ώστε να δημιουργηθεί ένα Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Πολιτικές, Επιπτώσεις και ηανάγκη για έρευνα και καινοτομίες

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Πολιτικές, Επιπτώσεις και ηανάγκη για έρευνα και καινοτομίες Τ.Ε.Ι. Πάτρας - Εργαστήριο Η.Μ.Ε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Πολιτικές, Επιπτώσεις και ηανάγκη για έρευνα και καινοτομίες ΜΕΡΟΣ 3 ο Καθ Σωκράτης Καπλάνης Υπεύθυνος Εργαστηρίου Α.Π.Ε. Τ.Ε.Ι. Πάτρας kaplanis@teipat.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια 2 Ο ενεργειακός σχεδιασµός του κτιριακού κελύφους θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Καραμπάτσος. Μηχανικός Περιβάλλοντος, MSc - DS Consulting

Γιάννης Καραμπάτσος. Μηχανικός Περιβάλλοντος, MSc - DS Consulting Γιάννης Καραμπάτσος Μηχανικός Περιβάλλοντος, MSc - DS Consulting Κλιματική αλλαγή και το φαινόμενο του θερμοκηπίου Η ηλιακή ορατή ακτινοβολία, η οποία έχει μικρό μήκος κύματος, φτάνει στην επιφάνεια της

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένος Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Κτιρίων με στόχο τη βέλτιστη Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Απόδοση

Ολοκληρωμένος Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Κτιρίων με στόχο τη βέλτιστη Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Απόδοση Ολοκληρωμένος Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Κτιρίων με στόχο τη βέλτιστη Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Απόδοση Θεώνη Καρλέση Φυσικός Περιβάλλοντος Ομάδα Μελετών Κτιριακού Παριβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Σίσκος Ιωάννης, Μηχανολόγος Μηχανικός

Σίσκος Ιωάννης, Μηχανολόγος Μηχανικός Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας, Τύποι Μηχανών Συμπαραγωγής, μελέτη εσωτερικής εγκατάστασης για Συμπαραγωγή, Κλιματισμός με Φυσικό Αέριο Σίσκος Ιωάννης, Μηχανολόγος Μηχανικός Ι. Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΝΑΣΑΚΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΜΑΝΑΣΑΚΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΜΑΝΑΣΑΚΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Νησί που βρίσκεται στο νοτιοανατολικό άκρο της Ευρώπης. Μόνιμος πληθυσμός (απογρ. 2011) 680.000 κάτοικοι. Ελκυστικός τουριστικός προορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Διαχείρισης Φωτισμού Πόλεων

Συστήματα Διαχείρισης Φωτισμού Πόλεων Συστήματα Διαχείρισης Φωτισμού Πόλεων I.L.S. Innovative Lighting Systems Κύπρου 2, 14232, Νέα Ιωνία, Αττική Σύγχρονος Αστικός Φωτισμός Ο φωτισμός γίνεται δυναμικός Οι πόλεις αλλάζουν Κάθε σύγχρονη πόλη

Διαβάστε περισσότερα