Οδηγίες συναρμολόγησης. για ακτινικούς ανεμιστήρες σε βασική έκδοση

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγίες συναρμολόγησης. για ακτινικούς ανεμιστήρες σε βασική έκδοση"

Transcript

1 Οδηγίες συναρμολόγησης για ακτινικούς ανεμιστήρες σε βασική έκδοση

2 Εκτυπώθηκε στη Γερμανία Επιφυλασσόμαστε για αλλαγές λόγω τεχνικών βελτιώσεων σε σχέση με τα αναφερόμενα στοιχεία και τις εικόνες σε αυτές τις οδηγίες λειτουργίας. Η ανατύπωση, η μετάφραση και η αναπαραγωγή σε οποιαδήποτε μορφή ακόμη και αποσπασματικά απαιτούν την έγγραφη έγκριση του κατασκευαστή. Αυτές οι οδηγίες λειτουργίας δεν υπόκεινται σε υπηρεσία τροποποίησης. Μπορείτε να πληροφορείστε τον τρέχοντα χρόνο έκδοσης από τον κατασκευαστή. Fa. KARL KLEIN Ventilatorenbau GmbH Waldstraße 24 D Aichwald Τηλ.: Φαξ: Internet: Χρόνος έκδοσης: 02/2016 2

3 Περιεχόμενα TOC 3

4 Τηρείτε τις υποδείξεις ασφαλείας! Διαβάστε προσεκτικά όλες τις υποδείξεις ασφαλείας που περιέχονται σε αυτές τις οδηγίες λειτουργίας. Πριν από την έναρξη των εργασιών εξοικειωθείτε με το χειρισμό του ανεμιστήρα. Δεν πρέπει να περιμένετε να εξοικειωθείτε με τον ανεμιστήρα κατά τη διάρκεια της εργασίας! Μην επιτρέπετε ποτέ τη συναρμολόγηση και τη λειτουργία αυτού του ανεμιστήρα σε άτομα που δεν είναι καταρτισμένα. Πεδίο ισχύος Αυτές οι οδηγίες λειτουργίας ισχύουν για όλους τους ανεμιστήρες με την παρακάτω ονομασία τύπου: ENG, DNG, EMV, DMV, EMVL, DMVL, DHV, DSV2, DSV4, EEG, DEG Σκοπός αυτών των οδηγιών λειτουργίας Αυτές οι οδηγίες λειτουργίας συνοδεύουν τη συσκευή. Χρησιμεύουν επίσης ως οδηγίες συναρμολόγησης. Οι οδηγίες λειτουργίας συντάχθηκαν από τον κατασκευαστή με βάση τη γνώση και την εμπειρία του στο σχεδιασμό, την κατασκευή και τη λειτουργία. Μπορούν να συμπληρωθούν με ειδικές οδηγίες του υπεύθυνου λειτουργίας (π.χ. για καθήκοντα επίβλεψης και ειδοποίησης, εταιρικά προγράμματα συντήρησης και φροντίδας). Συμβολική απεικόνιση σε αυτές τις οδηγίες λειτουργίας Οι γραφικές απεικονίσεις και τα σχέδια αποτελούν ενδεικτική απεικόνιση ενός ανεμιστήρα. Δεν είναι υπό κλίμακα και δεν αποδίδουν τις αναλογίες του κάθε ανεμιστήρα από την γκάμα προϊόντων του προμηθευτή. Οι απεικονίσεις εξυπηρετούν μόνο το σκοπό της κατατόπισης. Οι λεπτομερείς διαστάσεις και όψεις περιλαμβάνονται στον κατάλογο. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας αυτών των οδηγιών κατέχει η ετ. KARL KLEIN Ventilatorenbau GmbH. Απαγορεύεται η αποσπασματική ή ολική αναπαραγωγή αυτών των οδηγιών λειτουργίας χωρίς προηγούμενη έγκριση της ετ. KARL KLEIN Ventilatorenbau GmbH. 4

5 1 Προκαταρκτικές παρατηρήσεις 1.1 Υποδείξεις του κατασκευαστή για τον υπεύθυνο λειτουργίας Ως υπεύθυνος λειτουργίας είστε υπεύθυνος για τη σωστή και προβλεπόμενη χρήση του ανεμιστήρα από ενημερωμένο εξειδικευμένο προσωπικό, την τήρηση των κανόνων ασφαλείας και των υποδείξεων ασφαλείας και τη λήψη προληπτικών μέτρων για την ασφάλεια εργασίας και την πρόληψη ατυχημάτων, την τεχνική κατάρτιση του προσωπικού χειρισμού στη συσκευή και τη γνωστοποίηση των οδηγιών λειτουργίας σε αυτό. 1.2 Καθήκοντα του υπεύθυνου λειτουργίας ανεμιστήρων Το γερμανικό διάταγμα περί ασφάλειας λειτουργίας (BetrSichV) προβλέπει για τον υπεύθυνο λειτουργίας τεχνικού εξοπλισμού ορισμένα μέτρα τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο ευθύνης του. Σύμφωνα με το 3 του γερμανικού διατάγματος περί ασφάλειας λειτουργίας (BetrSichV) ο υπεύθυνος λειτουργίας πρέπει να διεξαγάγει μια αξιολόγηση κινδύνων στην περιοχή όπου πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ο εξοπλισμός εργασίας. Σε αυτή πρέπει να αναγνωριστούν και να ληφθούν υπόψη οι κίνδυνοι οι οποίοι μπορούν να προκληθούν κατά τη χρήση του εξοπλισμού εργασίας σε συνδυασμό με τα υλικά εργασίας και το περιβάλλον εργασίας. Σύμφωνα με το 4 του γερμανικού διατάγματος περί ασφάλειας λειτουργίας (BetrSichV) ο υπεύθυνος λειτουργίας λαμβάνει τα απαιτούμενα μέτρα και επιλέγει εκείνον τον εξοπλισμό ο οποίος είναι κατάλληλος για τις δεδομένες συνθήκες στο χώρο εργασίας και κατά την προβλεπόμενη χρήση του οποίου διασφαλίζεται η ασφάλεια και η προστασία της υγείας. Η επιλογή του κατάλληλου εξοπλισμού εργασίας (ανεμιστήρας) για την προβλεπόμενη περιοχή και την προβλεπόμενη εφαρμογή αποτελεί καθήκον αποκλειστικά του υπεύθυνου λειτουργίας. 5

6 1.3 Εγγύηση Η ετ. KARL KLEIN Ventilatorenbau GmbH αναλαμβάνει ευθύνη στα πλαίσια των δικών της γενικών όρων πώλησης και προμήθειας. Η απαίτηση εγγύησης ακυρώνεται αν δεν τηρούνται οι μέθοδοι συναρμολόγησης και οι διαδικασίες που περιγράφονται σε αυτές τις οδηγίες λειτουργίας, ιδιαίτερα η προβλεπόμενη χρήση. Οι αυθαίρετες μετατροπές και τροποποιήσεις του ανεμιστήρα απαγορεύονται. Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά και παρελκόμενα τα οποία είναι εγκεκριμένα από την ετ. KARL KLEIN Ventilatorenbau GmbH. Η χρήση άλλων ανταλλακτικών μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη λειτουργία. Για ζημιές που προκύπτουν εξαιτίας αυτού την αποκλειστική ευθύνη φέρει ο υπεύθυνος λειτουργίας. Για ζημιές που προκύπτουν από επισκευές ή ελλιπή συναρμολόγηση του ανεμιστήρα η ετ. KARL KLEIN Ventilatorenbau GmbH δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη και δεν παρέχει καμία εγγύηση. 6

7 1.4 Χρησιμοποιούμενα σύμβολα Σε αυτές τις οδηγίες λειτουργίας χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα σύμβολα. Υποστηρίζουν τις υποδείξεις για την ασφάλεια και την πρόληψη ζημιών. Προσοχή Ηλεκτροπληξία! Χαρακτηρίζει πιθανές επικίνδυνες καταστάσεις. Η μη τήρηση τέτοιων προειδοποιήσεων μπορεί να προκαλέσει θάνατο, σοβαρούς τραυματισμούς ή υλικές ζημιές. Προσοχή! Χαρακτηρίζει μια πιθανή επικίνδυνη κατάσταση. Η μη τήρηση μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς ή ζημιές. Υποδείξεις εφαρμογής για βέλτιστη χρήση συσκευών και λοιπές χρήσιμες πληροφορίες. 7

8 1.5 Νόμοι, κανονισμοί και προδιαγραφές σχετικά με το προϊόν Για τη χρήση της συσκευής ισχύουν οι παρακάτω οδηγίες και προδιαγραφές: 2006/42/EG Οδηγία περί μηχανών Για τη χρήση της συσκευής ισχύουν τα ακόλουθα πρότυπα: EN ISO /2 Ασφάλεια μηχανών EN ISO Αποστάσεις ασφαλείας DIN EN Περιστρεφόμενες ηλεκτρικές μηχανές DIN EN Ηλεκτρικός εξοπλισμός μηχανών DIN EN Ασφάλεια ηλεκτρικών συσκευών 8

9 1.6 Πινακίδες τεχνικών χαρακτηριστικών και υποδείξεων Τα στοιχεία στις πινακίδες τεχνικών χαρακτηριστικών είναι σημαντικά για την προβλεπόμενη χρήση. Όλες οι πινακίδες πρέπει να είναι πάντα ευανάγνωστες. Αντικαταστήστε αμέσως τις πινακίδες τεχνικών χαρακτηριστικών και τις πινακίδες προειδοποιήσεων που είναι δυσανάγνωστες ή έχουν χαθεί. Karl Klein Ventilatorenbau GmbH D Aichwald DNG 4-14 Teile-Nr: Hz 850 m 3 / min 580 Pa Nr: 002_KL01_01 Τα στοιχεία στις πινακίδες τεχνικών χαρακτηριστικών χαρακτηρίζουν τον εκάστοτε επιθυμητό τύπο ανεμιστήρα και την ισχύ. Τα στοιχεία στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών αντιστοιχούν στις απαιτήσεις ισχύος της παραγγελίας. Ενδέχεται να αλλάξουν. Καθοριστικές είναι οι αναφερόμενες τιμές στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών. Σε περίπτωση αμφιβολίας ισχύουν τα στοιχεία στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών. Τα στοιχεία είναι δεσμευτικά. Περαιτέρω εγκεκριμένες τιμές λαμβάνονται από την επιβεβαίωση παραγγελίας 9

10 2 Προβλεπόμενη χρήση Αυτός ο ανεμιστήρας KLEIN έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί για την προώθηση αέριων, μη δραστικών ρευστών. Σε περίπτωση χρήσης κατάλληλου υλικού και μετά την εφαρμογή επιφανειακής προστασίας (αντιδιαβρωτικής προστασίας) ο ανεμιστήρας είναι κατάλληλος και για την προώθηση δραστικών ρευστών (απαιτείται συνεννόηση με τον κατασκευαστή). Δεν επιτρέπεται η προώθηση άλλων ρευστών. Αποφύγετε οπωσδήποτε την προώθηση εκρήξιμων μειγμάτων αέρα. Στην προβλεπόμενη χρήση περιλαμβάνεται και η προσοχή και τήρηση των κανόνων και υποδείξεων σε αυτές τις οδηγίες λειτουργίας. 10

11 2.1 Όρια της χρήσης και ειδικά ζητήματα Το μεταφερόμενο ρευστό δεν επιτρέπεται να περιέχει στερεά σώματα ή άλλες προσμείξεις. Εφόσον χρειάζεται χρησιμοποιήστε φίλτρο (για φίλτρα βλέπε τον κατάλογο παρελκομένων, ετ. KLEIN). Σε μεμονωμένες περιπτώσεις είναι εφικτή και η προώθηση ακάθαρτου αέρα. Σχετικά με αυτό απευθυνθείτε πρώτα στον κατασκευαστή - ετ. KARL KLEIN. Η θερμοκρασία του προωθούμενου ρευστού δεν επιτρέπεται να λαμβάνει τιμές εκτός της περιοχής από -15ºC έως +80ºC. Από αυτή την περιοχή θερμοκρασιών εξαιρούνται οι ανεμιστήρες με φραγή θερμοκρασίας. Σε αυτή την περίπτωση ισχύουν ως όριο θερμοκρασίας. σε αριθμό στροφών 1400 σ.α.λ. = μέγ. 200 C σε αριθμό στροφών 2800 σ.α.λ. = μέγ. 300 C Αν ο ανεμιστήρας πρόκειται να χρησιμοποιηθεί με ελεύθερη ροή στην έξοδο ή αν υπάρχει υποψία ότι σε περίπτωση θραύσης της πτερωτής υπάρχει κίνδυνος για την ακόλουθη μηχανή ή εγκατάσταση, πρέπει να τοποθετηθεί πλέγμα προστασίας στο άνοιγμα εξαγωγής. Η θερμοκρασία περιβάλλοντος δεν πρέπει να βρίσκεται εκτός της περιοχής από 20 C έως 40 C. Ο ανεμιστήρας επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο προσαρτημένος ή ενσωματωμένος σε εγκαταστάσεις και μηχανές. Όταν χρησιμοποιείται φραγή θερμοκρασίας, ο ανεμιστήρας δεν επιτρέπεται να λειτουργεί με έλεγχο στροφών. Χρησιμοποιείτε τον ανεμιστήρα πάντα με τοποθετημένο προστατευτικό πλέγμα αναρρόφησης. Κατά τη λειτουργία του ανεμιστήρα με μετατροπέα συχνότητας πρέπει να λαμβάνεται οπωσδήποτε υπόψη η τιμή της περιοχής ελέγχου στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών του ανεμιστήρα. Καθοριστικές είναι οι αναφερόμενες τιμές στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών. Περαιτέρω εγκεκριμένες τιμές λαμβάνονται από την επιβεβαίωση παραγγελίας. Σε περίπτωση υπέρβασης της περιοχής ελέγχου ο κινητήρας μπορεί να υπερφορτωθεί και εξαιτίας αυτού να καταστραφεί. 11

12 2.2 Μη προβλεπόμενη χρήση Μη προβλεπόμενη χρήση θεωρείται ιδιαίτερα η προώθηση εκρήξιμων ή εύφλεκτων ρευστών η προώθηση λειαντικών ρευστών η προώθηση νερού ή σταγονιδίων νερού στον αέρα, εφόσον γίνεται υπέρβαση ενός ελάχιστου ποσοστού συμπυκνώματος η προώθηση χωρίς κατάλληλο προστατευτικό πλέγμα αναρρόφησης η λειτουργία χωρίς ηλεκτρική διάταξη προστασίας (π.χ. διακόπτης προστασίας κινητήρα) η χρήση σε περιοχές με παραγωγή σκόνης και επιβάρυνση σκόνης στο περιβάλλον. Η απόθεση σκόνης πρέπει να είναι τόσο μικρή ώστε η θερμοκρασία να μη φτάνει στην ελάχιστη θερμοκρασία ανάφλεξης οποιαδήποτε άλλη χρήση που διαφέρει από την προβλεπόμενη και εξαιτίας αυτής προκαλείται κίνδυνος. 12

13 3 Ασφάλεια 3.1 Βασικές υποδείξεις ασφαλείας Οι ανεμιστήρες KLEIN σχεδιάζονται και κατασκευάζονται σύμφωνα με αναγνωρισμένους κανόνες της τεχνικής, τις προδιαγραφές προστασίας εργασίας και πρόληψης ατυχημάτων και την οδηγία της ΕΕ για την ασφάλεια μηχανών. Συμβαδίζουν με την τελευταία τεχνολογία. Ωστόσο, από τους ανεμιστήρες μπορεί να προκύψουν κίνδυνοι, ιδιαίτερα σε περίπτωση λανθασμένης χρήσης ή μη προβλεπόμενης χρήσης. Ο ανεμιστήρας επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο σε τεχνικά άριστη κατάσταση με το ηλεκτρικό σύστημα χωρίς καμία ζημιά. Κατά τη χρήση μιας ελαττωματικής συσκευής υπάρχει θ α ν ά σ ι μ ο ς κ ί ν δ υ ν ο ς. Στην περιοχή αναρρόφησης δεν επιτρέπεται να υπάρχουν εύκολα αναρροφώμενα υλικά, όπως π.χ. διογκωμένο πολυστυρόλιο, κομμάτια υφάσματος, κλπ. Προσέξτε ώστε να υπάρχει επαρκής απόσταση από το άνοιγμα αναρρόφησης. Λάβετε υπόψη την κατεύθυνση και την περιοχή εξόδου αέρα. Σε περίπτωση θραύσης της πτερωτής τα θραύσματα δεν επιτρέπεται να προκαλούν επακόλουθες συνέπειες στα αντικείμενα που πρόκειται να ψυχθούν. Οι ηλεκτρικές διατάξεις προστασίας πρέπει να καλύπτουν τις απαιτήσεις της μηχανής στις οποίες είναι ενσωματωμένοι οι ανεμιστήρες (π.χ. διακόπτης προστασίας κινητήρα, κλπ.). Το προσωπικό πρέπει να είναι εξοικειωμένο με όλα τα μέτρα τα οποία περιγράφουν τη σωστή μεταχείριση και τον ενδεδειγμένο χειρισμό της συσκευής σε αυτές τις οδηγίες λειτουργίας. Ο ανεμιστήρας πρέπει να λειτουργεί μόνο με προστατευτικό πλέγμα αναρρόφησης και να είναι ασφαλισμένος από αποσυναρμολόγηση χωρίς εξουσιοδότηση. Προσοχή! Κίνδυνος εγκαύματος από την επαφή με καυτή επιφάνεια! Οι κινητήρες μπορούν σε ορισμένους τρόπους λειτουργίας να αναπτύξουν θερμοκρασία στο περίβλημα 80 C. Πριν την επαφή αφήστε τον κινητήρα να κρυώσει. Πρέπει να αποφεύγεται η ακτινοβολούμενη θερμότητα από άλλα εξαρτήματα της μηχανής. Σε περίπτωση συνεχόμενης ακτινοβολούμενης θερμότητας υπάρχει κίνδυνος ζημιάς στα έδρανα κύλισης του κινητήρα (ρουλεμάν) από την εκροή του λιπαντικού. 13

14 3.2 Εκπομπές Σκόνη Η εμφάνιση επιβλαβών εκπομπών εξαρτάται από το εκάστοτε ρευστό που πρόκειται να προωθηθεί Θόρυβος Η ανάπτυξη θορύβου εξαρτάται από τον τρόπο ενσωμάτωσης, τον τρόπο προσάρτησης, τις περιβαλλοντικές συνθήκες και το εκάστοτε σημείο λειτουργίας του ανεμιστήρα. Σε ορισμένες μορφές ενσωμάτωσης και ορισμένους τρόπους χρήσης οι θόρυβοι λειτουργίας του ανεμιστήρα μπορούν να φτάσουν σε υψηλή στάθμη θορύβου. Οι τιμές μπορεί να κυμαίνονται μεταξύ 60 και 110 db (A). Λεπτομερείς τιμές θορύβου λαμβάνονται από τον κατάλογο KLEIN. Αν πρόκειται να εκτελεστούν αναπόφευκτες ενέργειες σε κοντινή απόσταση, πρέπει να λαμβάνονται ανάλογα μέτρα προστασίας από θόρυβο από τον υπεύθυνο λειτουργίας στα πλαίσια της ευθύνης του σύμφωνα με το γερμανικό διάταγμα περί προστασίας λειτουργίας (BetrSichV) (π.χ. προστατευτικά μέσα ακοής) Δονήσεις Η ποιότητα ζυγοστάθμισης των ανεμιστήρων KLEIN είναι τόσο υψηλή ώστε δεν παρουσιάζονται επικίνδυνες δονήσεις. Οι δονήσεις που προκύπτουν από την αναπόφευκτη υπολειπόμενη έλλειψη ζυγοστάθμισης μπορούν να μειωθούν μέσω στερέωσης με απόσβεση ταλαντώσεων έτσι ώστε να μην είναι εφικτή η μετάδοση σε άλλα εξαρτήματα. 3.3 Προστασία από υπερθέρμανση Για την αποτροπή πιθανής υπερθέρμανσης ο υπεύθυνος λειτουργίας μπορεί να ζητήσει κατά την παραγγελία θερμική προστασία περιελίξεων. 14

15 4 Μεταφορά και αποθήκευση Για τη μεταφορά και τη συναρμολόγηση με βάρος πάνω από 25 kg χρησιμοποιείτε για την ασφαλή μεταφορά έναν κατάλληλο ιμάντα ανύψωσης και στερεώστε τον ανεμιστήρα έτσι ώστε να διατηρείται σε ισορροπία. Η μεταφορά πρέπει να γίνεται μόνο με κατάλληλα μέσα πρόσδεσης και ανύψωσης. Αποφύγετε την κλίση του ανεμιστήρα. Προσοχή! Κατά τη μεταφορά υπάρχει κίνδυνος σύνθλιψης μελών του σώματος μεταξύ του ανεμιστήρα και παραπλήσιων αντικειμένων. Απορρίψτε τα μέσα συσκευασίας κατάλληλα. Δεν επιτρέπεται η καύση τους. Υπόδειξη για την αποθήκευση! Πριν τη μεταφορά στο σημείο ενσωμάτωσης αποθηκεύστε τον ανεμιστήρα κατά το δυνατό σε κλειστούς και ξηρούς χώρους. Η αποθήκευση σε εξωτερικό χώρο με στέγαση επιτρέπεται μόνο βραχυπρόθεσμα. Προστατεύστε τον ανεμιστήρα από όλες τις επιβλαβείς περιβαλλοντικές επιδράσεις και από μηχανικές ζημιές. 15

16 5 Περιγραφή Βασική έκδοση Οι ανεμιστήρες KLEIN είναι ακτινικοί ανεμιστήρες με ηλεκτρικό μηχανισμό κίνησης με σφαιρικά έδρανα κύλισης κινητήρα (ρουλεμάν). Το εκάστοτε ρευστό αναρροφάται αξονικά και εξάγεται ακτινικά στην επιθυμητή κατεύθυνση (βλέπε εικ.). 003_KL01_01 Κατεύθυνση ροής του ρευστού 16

17 6 Συναρμολόγηση / Εγκατάσταση 6.1 Γενικές υποδείξεις ασφαλείας για τη συναρμολόγηση και τη λειτουργία Προειδοποίηση! Θανάσιμος κίνδυνος από ηλεκτροπληξία! Κατά τη σύνδεση των άκρων καλωδίων του ανεμιστήρα στο δίκτυο υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας αν δεν έχει προηγουμένως απενεργοποιηθεί η ηλεκτρική τάση. Πριν τις εργασίες σε ηλεκτροφόρα εξαρτήματα απενεργοποιείτε πάντα την ηλεκτρική τάση. Η ηλεκτρική σύνδεση επιτρέπεται να πραγματοποιείται μόνο από ανάλογα πιστοποιημένους και εκπαιδευμένους ηλεκτρολόγους. Οι ηλεκτρολόγοι είναι άτομα τα οποία είναι εξοικειωμένα με την τοποθέτηση, τη συναρμολόγηση, τη θέση σε λειτουργία και τη λειτουργία της συσκευής / της μηχανής και διαθέτουν ανάλογη πιστοποίηση για τη δραστηριότητά τους ή έχουν υποβληθεί σε εκπαίδευση ή καθοδήγηση σύμφωνα με τα πρότυπα της τεχνικής ασφάλειας στη φροντίδα και τη χρήση κατάλληλου εξοπλισμού ασφαλείας και την πρόληψη ατυχημάτων. Η συναρμολόγηση εξαρτάται από τις απαιτήσεις για τον ανεμιστήρα και τις ειδικές για τη λειτουργία προϋποθέσεις στο σημείο συναρμολόγησης (στη μηχανή ή τη συσκευή). 17

18 6.2 Σύνδεση, εγκατάσταση Η περιγραφή της αντιστοίχησης ακροδεκτών βρίσκεται στο κουτί ακροδεκτών του κινητήρα. Λαμβάνετε οπωσδήποτε υπόψη το διάγραμμα συνδεσμολογίας! Η σωστή σύνδεση εξασφαλίζει τη λειτουργία χωρίς βλάβες. Εγκαταστήστε τον αγωγό σύνδεσης σύμφωνα με τις απαιτήσεις χρήσης και τους εκάστοτε τοπικούς κανονισμούς. 6.3 Προδιαγραφές συναρμολόγησης και εγκατάστασης Περαιτέρω προδιαγραφές που πρέπει να τηρούνται υποχρεωτικά: Ο χειριστής πρέπει να τοποθετήσει έναν κατάλληλο διακόπτη προστασίας κινητήρα. Η ελάχιστη προδιαγραφή για το σκοπό αυτό (ονομαστικό ρεύμα) αναφέρεται στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών του κινητήρα. Η στερέωση του ανεμιστήρα επιτρέπεται να πραγματοποιείται μόνο σε ένα σημείο! Είτε στη φλάντζα εξαγωγής, στη βάση ανεμιστήρα ή στη βάση στήριξης κινητήρα ή στην ενδιάμεση φλάντζα αναρρόφησης. Προσοχή! Κατά τη συναρμολόγηση υπάρχει κίνδυνος σύνθλιψης μελών του σώματος μεταξύ ανεμιστήρα και παραπλήσιων αντικειμένων. Αν ο ανεμιστήρας πρόκειται να χρησιμοποιηθεί με ελεύθερη αναρρόφηση, στο περιβάλλον δεν πρέπει να βρίσκονται αναρροφώμενα αντικείμενα. Ελάχιστη απόσταση από έναν τοίχο έως το περίβλημα ανεμιστήρα ψύξης: 20 mm Η ασφάλεια πρέπει να αντιστοιχεί στο ονομαστικό ρεύμα του κινητήρα σύμφωνα με την προδιαγραφή του κινητήρα (πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών). 18

19 6.4 Στερέωση ανεμιστήρα Προσοχή! Πιθανότητα υλικών ζημιών! Πρέπει να αποφεύγεται οπωσδήποτε η διπλή στερέωση. Μπορεί να προκληθούν ζημιές και θραύση τμημάτων του ανεμιστήρα. Απομονώστε τους κτυπογενείς ήχους μέσω της χρήσης μιας σύνδεσης από καραβόπανο. Η στερέωση του ανεμιστήρα επιτρέπεται να πραγματοποιείται μόνο σε ένα σημείο! Είτε στη φλάντζα εξαγωγής, στη βάση ανεμιστήρα ή στη βάση στήριξης κινητήρα ή στην ενδιάμεση φλάντζα αναρρόφησης. Παραδείγματα στερέωσης: Στη φλάντζα εξαγωγής Στη βάση στήριξης κινητήρα 004_KL01_01 005_KL01_01 Στην ενδιάμεση φλάντζα αναρρόφησης για επίτοιχη στερέωση 19

20 6.5 Υποδείξεις συναρμολόγησης και εγκατάστασης για παρελκόμενα Φραγή θερμοκρασίας Ένα πτερύγιο ψύξης (1) μεταξύ κινητήρα και ανεμιστήρα ψύχει τον άξονα του κινητήρα. Προσοχή! Λειτουργική βλάβη! Η θερμοκρασία περιβάλλοντος δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους 40 C. Διαφορετικά μπορεί να παρουσιαστούν λειτουργικές βλάβες της φραγής θερμοκρασίας. Μην επισκευάζετε ποτέ μόνοι σας τον ανεμιστήρα. Αν δε γίνει σωστά η συναρμολόγηση και η επακόλουθη χρήση, υπάρχει κίνδυνος υλικών ζημιών _KL01_01 Η λειτουργία της φραγής θερμοκρασίας εξαρτάται από τον αριθμό στροφών. Για το λόγο αυτό, δεν επιτρέπεται να πραγματοποιηθεί μείωση αριθμού στροφών με τοποθετημένη φραγή θερμοκρασίας. 20

21 7 Εργασίες συντήρησης, φροντίδας και επισκευής Ο ανεμιστήρας δεν απαιτεί συντήρηση για το χρονικό διάστημα της προβλεπόμενης χρήσης του. Ο υπεύθυνος λειτουργίας μπορεί ανάλογα με τη χρήση του ανεμιστήρα και το εκάστοτε είδος της εγκατάστασης να καθορίσει πρόσθετα διαστήματα καθαρισμού και συντήρησης. 7.1 Συντήρηση και φροντίδα Σε περίπτωση χρήσης οπών απομάκρυνσης νερού συμπύκνωσης και σε χώρους χρήσης στα οποία αναμένεται σχηματισμός δρόσου και συνεπώς εμφάνιση συμπυκνώματος στο εσωτερικό του κινητήρα, πρέπει σε τακτά χρονικά διαστήματα να αποστραγγίζεται το συμπύκνωμα μέσω των ανοιγμάτων αποστράγγισης συμπυκνώματος στο χαμηλότερο σημείο του προστατευτικού καλύμματος εδράνου και μετά το άνοιγμα να κλείνει ξανά. Ελέγχετε τη ρύπανση της πτερωτής για να αναγνωρίζετε έγκαιρα και να αποτρέπετε την έλλειψη ζυγοστάθμισης της πτερωτής. 7.2 Έλεγχος εδράνων Σε τακτά χρονικά διαστήματα ελέγχετε την ανεμπόδιστη λειτουργία των εδράνων κύλισης κινητήρα (ρουλεμάν) μέσω ελέγχου των θορύβων λειτουργίας. 7.3 Υποδείξεις επισκευής και διαδικασία Μην επισκευάζετε μόνοι σας τους ελαττωματικούς, τους μη κυκλικά κινούμενους ή κατεστραμμένους ανεμιστήρες, αλλά στείλτε τους για επισκευή στον κατασκευαστή. Μόνο εκεί εξασφαλίζεται η σωστή και εξειδικευμένη επισκευή και η ελεγμένη ζυγοστάθμιση. Η αποσυναρμολόγηση του ανεμιστήρα πρέπει να εκτελείται αποκλειστικά από πιστοποιημένο εξειδικευμένο προσωπικό. Προσοχή! Πιθανότητα υλικών ζημιών! Αν κατά την αποσυναρμολόγηση του ανεμιστήρα μετακινηθούν ή αφαιρεθούν τα κλιπ ζυγοστάθμισης (1) στα πτερύγια του ανεμιστήρα, προκαλείται έλλειψη ζυγοστάθμισης. 1 Μην επισκευάζετε ποτέ μόνοι σας τον ανεμιστήρα. Αν δε γίνει σωστά η συναρμολόγηση και η επακόλουθη χρήση, υπάρχει κίνδυνος υλικών ζημιών. 006_KL01_01 21

22 8 Απόρριψη Η συνέχιση της χρήσης ελαττωματικών ανεμιστήρων και/ή των εξαρτημάτων τους, όπως π.χ. πτερωτών, εδράνων κύλισης κινητήρα (ρουλεμάν), κλπ., μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς και υλικές ζημιές καθώς και αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Όλα τα εξαρτήματα του ανεμιστήρα πρέπει να απορρίπτονται κατάλληλα σύμφωνα με τους εθνικούς και τους διεθνείς νόμους και προδιαγραφές. 22

23 23

Οδηγίες χειρισµού. Φυγοκεντρικοί ανεµιστήρες. Μοντέλο µε τυποποιηµένους κινητήρες

Οδηγίες χειρισµού. Φυγοκεντρικοί ανεµιστήρες. Μοντέλο µε τυποποιηµένους κινητήρες Οδηγίες χειρισµού Φυγοκεντρικοί Μοντέλο µε τυποποιηµένους Τυπωµένο στη Γερµανία Επιφυλασσόµαστε για χειρισµού των αναφερόµενων δεδοµένων και απεικονίσεων της παρούσας οδηγίας χεισιρµού, λόγω τεχνικής µετεξέλιξης.

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες ελικοειδών συμπιεστών Grasso SSP1. Βιβλίο συντήρησης (Αρχική γλώσσα, Γερμανικά) P_252515_4

Μονάδες ελικοειδών συμπιεστών Grasso SSP1. Βιβλίο συντήρησης (Αρχική γλώσσα, Γερμανικά) P_252515_4 Βιβλίο συντήρησης (Αρχική γλώσσα, Γερμανικά) P_252515_4 Πνευματικά δικαιώματα Με την επιφύλαξη παντός νόμιμου δικαιώματος. Δεν επιτρέπεται η ανατύπωση ή η διάδοση κανενός τμήματος με κανέναν τρόπο (εκτύπωση,

Διαβάστε περισσότερα

Quick Start Guide ECO15

Quick Start Guide ECO15 Quick Start Guide ECO15 english Operating Instructions...2-3, 4-5 deutsch Betriebsanleitung...2-3, 6-7 français Notice d utilisation...2-3, 8-9 nederlands Gebruiksaanwijzing...2-3, 10-11 italiano Istruzioni

Διαβάστε περισσότερα

Υπόδειξη ασφαλείας ELTENS Σύστημα μέτρησης δύναμης διαδρόμου Σύστημα ρύθμισης δύναμης διαδρόμου

Υπόδειξη ασφαλείας ELTENS Σύστημα μέτρησης δύναμης διαδρόμου Σύστημα ρύθμισης δύναμης διαδρόμου Υπόδειξη ασφαλείας ELTENS Σύστημα μέτρησης δύναμης διαδρόμου Σύστημα ρύθμισης δύναμης διαδρόμου EL 1. Τεκμηρίωση 2 2. Ενδεδειγμένη χρήση 2 3. Ομάδες χρηστών 3 4. Εξήγηση συμβόλων 3 5. Υποδείξεις ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

Υποδείξεις ασφαλείας για ηλεκτρική σκούπα αναρρόφησης υγρών / ξηρών ρύπων

Υποδείξεις ασφαλείας για ηλεκτρική σκούπα αναρρόφησης υγρών / ξηρών ρύπων Υποδείξεις ασφαλείας για ηλεκτρική σκούπα αναρρόφησης υγρών / ξηρών ρύπων Πριν από την πρώτη χρήση της συσκευής, διαβάστε τις υποδείξεις ασφαλείας και ενεργήστε βάσει αυτών. Φυλάξτε τις παρούσες υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγίες χρήσεως. Σεσουάρ μαλλιών

Oδηγίες χρήσεως. Σεσουάρ μαλλιών Oδηγίες χρήσεως Σεσουάρ μαλλιών GR 8 1 7 6 2 3 4 5 2 GR Σεσουάρ μαλλιών Σύνδεση με την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος Η συσκευή αυτή πρέπει να συνδέεται μόνο με γειωμένη πρίζα, εγκατεστημένη σύμφωνα με τις

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανισμοί πρόωσης 2SB5

Μηχανισμοί πρόωσης 2SB5 Μηχανισμοί πρόωσης 2SB5 Συμπλήρωμα των οδηγιών λειτουργίας SIPOS 5 Έκδοση 03.13 Με επιφύλαξη αλλαγών! Περιεχόμενα Συμπλήρωμα των οδηγιών λειτουργίας SIPOS 5 Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 Βασικά... 3 1.1 Υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845 Ευχαριστούμε για την αγορά του ανεμιστήρα. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή. Αγαπητέ

Διαβάστε περισσότερα

GLAUNACH. Γενικές Οδηγίες Λειτουργίας Σιγαστήρων Εξαγωγής GLAUNACH GMBH Ausgabe Seite 1 von 8

GLAUNACH. Γενικές Οδηγίες Λειτουργίας Σιγαστήρων Εξαγωγής GLAUNACH GMBH Ausgabe Seite 1 von 8 GLAUNACH Γενικές Οδηγίες Λειτουργίας Σιγαστήρων Εξαγωγής Seite 1 von 8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα 1. ΓΕΝΙΚΑ 3 1.1 ιευκρινιστική παρατήρηση 3 1.2 Πεδίο ισχύος 3 2. ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΟ ΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3 2.1 Υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

Συμπλήρωμα στις Οδηγίες Λειτουργίας. Σετ μετατροπής MOVIMOT MM..D για τριφασικό κινητήρα DRS/DRE/DRP. Έκδοση 02/2008 16603001 / EL

Συμπλήρωμα στις Οδηγίες Λειτουργίας. Σετ μετατροπής MOVIMOT MM..D για τριφασικό κινητήρα DRS/DRE/DRP. Έκδοση 02/2008 16603001 / EL Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες SEWEURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 D76642 Bruchsal / Germany Phone +49 7251 750 Fax +49 7251 751970

Διαβάστε περισσότερα

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1]

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1] Ατμοκαθαριστής FA-5141-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας πρέπει να τηρούνται βασικές προφυλάξεις, συμπεριλαμβανομένου των παρακάτω: Διαβάστε όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Ρυθμιστής Θερμοκρασίας Χώρου 230/10 (4) A~ Με Διάταξη Ανοίγματος

Οδηγίες χρήσης. Ρυθμιστής Θερμοκρασίας Χώρου 230/10 (4) A~ Με Διάταξη Ανοίγματος Οδηγίες χρήσης Ρυθμιστής Θερμοκρασίας Χώρου 230/10 (4) A~ Με Διάταξη Ανοίγματος 0390.. Περιεχόμενα Οδηγίες χρήσης ρυθμιστή θερμοκρασίας χώρου 230/10 (4) A~ με διάταξη ανοίγματος 2 Εγκατάσταση του ρυθμιστή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Ρυθμιστής Θερμοκρασίας Χώρου 24/ 5(2) A~ Με Επαφή Δύο Κατευθύνσεων

Οδηγίες χρήσης. Ρυθμιστής Θερμοκρασίας Χώρου 24/ 5(2) A~ Με Επαφή Δύο Κατευθύνσεων Οδηγίες χρήσης Ρυθμιστής Θερμοκρασίας Χώρου 24/ 5(2) A~ Με Επαφή Δύο Κατευθύνσεων 0397.. Περιεχόμενα Οδηγίες χρήσης ρυθμιστή θερμοκρασίας χώρου 24/5 (2) A~ με επαφή δύο κατευθύνσεων 2 Εγκατάσταση του ρυθμιστή

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Drain LP 40. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-Drain LP 40. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Drain LP 40 GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 1.1 Χρήσεις 3 1.2 Στοιχεία για το προϊόν 3 1.2.1 Κωδικοποίηση τύπου 3 1.2.2 Σύνδεση και στοιχεία απόδοσης 4 1.2.3 Χρόνος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα λειτουργίας. FM458 Πλακέτα στρατηγικής. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 7 747 017 365-03/2008 GR

Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα λειτουργίας. FM458 Πλακέτα στρατηγικής. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 7 747 017 365-03/2008 GR Οδηγίες χρήσης Πλακέτα λειτουργίας FM458 Πλακέτα στρατηγικής Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 7 747 017 365-03/2008 GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια............................ 3 1.1 Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

FM459 Πλακέτα στρατηγικής. Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα ελέγχου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 105 C 6 720 648 484 (2011/04) GR

FM459 Πλακέτα στρατηγικής. Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα ελέγχου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 105 C 6 720 648 484 (2011/04) GR Οδηγίες χρήσης Πλακέτα ελέγχου 105 C FM459 6 720 647 846-01.1T FM459 Πλακέτα στρατηγικής Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 6 720 648 484 (2011/04) GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια............................

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828

Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828 Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828 Περιγραφή Συσκευών R-826/R-827/R-828 1. ΦΤΕΡΩΤΗ 2. ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 3. ΚΛΙΠ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 4. ΒΑΣΗ 5. ΠΙΣΩ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης. Το set γρήγορης sυνaρμολόγηsης κυκλωμάtων θέρμaνsης KAS 1 γιa GB225. Παρελκόμενα. Για τον τεχνικό

Οδηγίες εγκατάστασης. Το set γρήγορης sυνaρμολόγηsης κυκλωμάtων θέρμaνsης KAS 1 γιa GB225. Παρελκόμενα. Για τον τεχνικό Οδηγίες εγκατάστασης Παρελκόμενα Το set γρήγορης sυνaρμολόγηsης κυκλωμάtων θέρμaνsης KAS 1 γιa GB225 Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση. 6 720 618 119-2008/02

Διαβάστε περισσότερα

Συμπλήρωμα στις Οδηγίες Λειτουργίας. Πρόσθετες κάρτες MOVIMOT MLU.1A, MLG.1A, MBG11A, MWA21A. Έκδοση 06/ / EL.

Συμπλήρωμα στις Οδηγίες Λειτουργίας. Πρόσθετες κάρτες MOVIMOT MLU.1A, MLG.1A, MBG11A, MWA21A. Έκδοση 06/ / EL. Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 D-76642 Bruchsal / Germany Phone +49 7251 75-0 Fax +49 7251 75-1970

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 Εγχειρίδιο οδηγιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GR ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αναφέρεται σε

Διαβάστε περισσότερα

powerpackpoint Οδηγίες χρήσης Σετ επαναφορτιζόμενων μπαταριών

powerpackpoint Οδηγίες χρήσης Σετ επαναφορτιζόμενων μπαταριών HOFFRICHTER GmbH Mettenheimer Strasse 12 / 14 19061 Schwerin Germany Τηλέφωνο: +49 385 39925-0 Φαξ: +49 385 39925-25 E-Mail: info@hoffrichter.de www.hoffrichter.de powerpackpoint powerpackpoint-ell-0310-01

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Οζονιστήρας CERTIZON C25 C50 C100 C200 C300

Οδηγίες χρήσης. Οζονιστήρας CERTIZON C25 C50 C100 C200 C300 Οδηγίες χρήσης Οζονιστήρας CERTIZON C25 C50 C100 C200 C300 Εισαγωγή Σας συγχαίρουμε για την αγορά ενός προϊόντος υψηλής ποιότητας της Sander και είμαστε πεπεισμένοι ότι θα μείνετε πολύ ικανοποιημένοι με

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΦΡΑΠΙΕΡΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΦΡΑΠΙΕΡΑΣ www.colorato.net ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΦΡΑΠΙΕΡΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: CLDM-400A Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν τη χρήση της συσκευής και διατηρήστε τις για μελλοντική χρήση H COLORATO συνιστά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΜΟΝΤΕΛΑ: CLF-20WRC, CLF-26WRC, CLF-26SE

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΜΟΝΤΕΛΑ: CLF-20WRC, CLF-26WRC, CLF-26SE www.colorato.net ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΜΟΝΤΕΛΑ: CLF-20WRC, CLF-26WRC, CLF-26SE ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΟΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΠΑΝΤΟΤΕ ΤΟΥΣ ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη θερμικής ζεύξης FLUDEX. Οδηγίες λειτουργίας BA el 04/2012. FLENDER couplings

Διάταξη θερμικής ζεύξης FLUDEX. Οδηγίες λειτουργίας BA el 04/2012. FLENDER couplings Διάταξη θερμικής ζεύξης FLUDEX Οδηγίες λειτουργίας BA 4600.2 el 04/20 FLENDER couplings 2 / 10 BA 4600.2 el 04/20 Διάταξη θερμικής ζεύξης FLUDEX Οδηγίες λειτουργίας Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: CLVC-12S ΙΣΧΥΣ: 1200 W ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: CLVC-12S ΙΣΧΥΣ: 1200 W ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: CLVC-12S ΙΣΧΥΣ: 1200 W www.colorato.net ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΑ ΜΟΝΟ ΚΡΥΕΣ ΣΤΑΧΤΕΣ! Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών προσεκτικά πριν τη χρήση και διατηρείστε

Διαβάστε περισσότερα

Διαβάθμιση κινδύνων. Πίνακας περιεχομένων. Χρήση σύμφωνα με τους κανονισμούς. Προστασία περιβάλλοντος. Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή

Διαβάθμιση κινδύνων. Πίνακας περιεχομένων. Χρήση σύμφωνα με τους κανονισμούς. Προστασία περιβάλλοντος. Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για πρώτη φορά, διαβάστε αυτές τις πρωτότυπες οδηγίες χρήσης, ενεργήστε σύμφωνα με αυτές και κρατήστε τις για μελλοντική χρήση ή για τον επόμενο ιδιοκτήτη. Πριν από

Διαβάστε περισσότερα

Διαβάθμιση κινδύνων. Πίνακας περιεχομένων. Χρήση σύμφωνα με τους κανονισμούς. Προστασία περιβάλλοντος. Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή

Διαβάθμιση κινδύνων. Πίνακας περιεχομένων. Χρήση σύμφωνα με τους κανονισμούς. Προστασία περιβάλλοντος. Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για πρώτη φορά, διαβάστε αυτές τις πρωτότυπες οδηγίες χρήσης, ενεργήστε σύμφωνα με αυτές και κρατήστε τις για μελλοντική χρήση ή για τον επόμενο ιδιοκτήτη. Πριν από

Διαβάστε περισσότερα

Rotonivo. Σειρά RN 3000 RN 4000 RN Οδηγίες λειτουργίας

Rotonivo. Σειρά RN 3000 RN 4000 RN Οδηγίες λειτουργίας Rotonivo Σειρά RN 3000 RN 4000 RN 6000 Οδηγίες λειτουργίας 010516 1 UWT GmbH Westendstraße 5 Tel.: +49 (0)831 57123-0 Internet:www.uwt.de D-87488 Betzigau Fax: +49 (0)831 76879 E-Mail: info@uwt.de Αυτοί

Διαβάστε περισσότερα

Συμπλήρωμα στις Οδηγίες Λειτουργίας

Συμπλήρωμα στις Οδηγίες Λειτουργίας Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Συμπλήρωμα στις Οδηγίες Λειτουργίας SEWEURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 D76642 Bruchsal/Germany Phone

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΥΔΡΟΝΕΦΩΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΥΔΡΟΝΕΦΩΣΗΣ www.colorato.net ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΥΔΡΟΝΕΦΩΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: CLMFW-20/26 Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν τη χρήση της συσκευής ΓΕΝΙΚΑ: Ο ανεμιστήρας έχει μεγάλη παροχή αέρα, η

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: CLVC-1225SW ΙΣΧΥΣ: 1200 W

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: CLVC-1225SW ΙΣΧΥΣ: 1200 W www.colorato.net ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: CLVC-1225SW ΙΣΧΥΣ: 1200 W Η συσκευή προορίζεται για μάζεμα μόνο κρύας/ξερής στάχτης. Προσοχή: Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο πριν την εγκατάσταση και τη χρήση 1

Διαβάστε περισσότερα

Powador Mini-Argus Mini-Argus FR

Powador Mini-Argus Mini-Argus FR Powador Mini-Argus Mini-Argus FR Το κουτί σύνδεσης γεννητριών Powador Mini-Argus συνδυάζει προστασία των αγωγών, προστασία από υπέρταση και διακόπτη διαχωρισμού DC σε ένα χωριστό περίβλημα και μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Υπόδειξη ασφαλείας CORDALINER BCS Σύστημα διαστολής ιμάντα

Υπόδειξη ασφαλείας CORDALINER BCS Σύστημα διαστολής ιμάντα Υπόδειξη ασφαλείας CORDALINER BCS Σύστημα διαστολής ιμάντα EL 1. Τεκμηρίωση 2 2. Ενδεδειγμένη χρήση 2 3. Ομάδες χρηστών 3 4. Εξήγηση συμβόλων 3 5. Υποδείξεις ασφαλείας 4 Υπόδειξη ασφαλείας 1. Τεκμηρίωση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση

Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση Αρ. μοντέλου ER140/ER1410 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. ER140_EU.indb 1

Διαβάστε περισσότερα

Panels PM. Ηλεκτρική σύνδεση Τα πάνελ παρέχονται με ένα εύκαμπτο καλώδιο με φις.

Panels PM. Ηλεκτρική σύνδεση Τα πάνελ παρέχονται με ένα εύκαμπτο καλώδιο με φις. 1 2 3 Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν ώστε να αποφευχθεί τυχόν ζημιά ή επικίνδυνες καταστάσεις. Κάθε χρήση του προϊόντος εκτός των Panels PM προδιαγραφών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Οζονιστήρας S 500 / S 1000

Οδηγίες χρήσης. Οζονιστήρας S 500 / S 1000 Οδηγίες χρήσης Οζονιστήρας S 500 / S 1000 Εισαγωγή Σας συγχαίρουμε για την αγορά ενός προϊόντος υψηλής ποιότητας της Sander και είμαστε πεπεισμένοι ότι θα μείνετε πολύ ικανοποιημένοι με αυτή τη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια. Οδηγίες χειρισμού Τροποποίηση ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας χωρίς απόσβεση σε ηλεκτρομαγνητική. για VG , VR , VAS 6 8 και MB 7

Ασφάλεια. Οδηγίες χειρισμού Τροποποίηση ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας χωρίς απόσβεση σε ηλεκτρομαγνητική. για VG , VR , VAS 6 8 και MB 7 0 Elster GmbH Edition 0. D GB F NL I E DK S N P TR CZ PL RUS H www.docuthek.com Οδηγίες χειρισμού Τροποποίηση ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας χωρίς απόσβεση σε ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα με απόσβεση ή αντικατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Υπόδειξη ασφαλείας ELSCAN Σύστημα επιθεώρησης

Υπόδειξη ασφαλείας ELSCAN Σύστημα επιθεώρησης Υπόδειξη ασφαλείας ELSCAN Σύστημα επιθεώρησης EL 1. Τεκμηρίωση 2 2. Ενδεδειγμένη χρήση 2 3. Ομάδες χρηστών 3 4. Εξήγηση συμβόλων 3 5. Υποδείξεις ασφαλείας 4 Υπόδειξη ασφαλείας ELSCAN 1. Τεκμηρίωση Τεκμηρίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΛΑΔΙΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟ: UHR-864 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Πληροφορίες για την ασφάλεια σας ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA UHM-782

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA UHM-782 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA UHM-782 Ευχαριστούμε που χρησιμοποιείτε τα προιόντα μας. Σας παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή! Ⅰ. Παρουσίαση συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

Διόρθωση. Αποκεντρωμένα συστήματα κίνησης MOVIMOT MM..D * _0817*

Διόρθωση. Αποκεντρωμένα συστήματα κίνησης MOVIMOT MM..D * _0817* Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες *23583452_0817* Διόρθωση Αποκεντρωμένα συστήματα κίνησης MOVIMOT MM..D Έκδοση 08/2017 23583452/EL SEW-EURODRIVE Driving

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργία / Τρόπος χρήσης. Υποδείξεις ασφαλείας. Σύμβολα

Λειτουργία / Τρόπος χρήσης. Υποδείξεις ασφαλείας. Σύμβολα Διαβάστε τις πλήρεις οδηγίες χειρισμού και το συνημμένο τεύχος Υποδείξεις εγγύησης και πρόσθετες υποδείξεις. Τηρείτε τις αναφερόμενες οδηγίες. Φυλάσσετε με προσοχή αυτά τα έγγραφα. Λειτουργία / Τρόπος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ FA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Εγκατάσταση Λειτουργία Συντήρηση

ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ FA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Εγκατάσταση Λειτουργία Συντήρηση ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ FA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Εγκατάσταση Λειτουργία Συντήρηση CE & TUV Σημαντικές οδηγίες για την ασφάλεια Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν από τη συναρμολόγηση,εγκατάσταση ή τη λειτουργία του προϊόντος.

Διαβάστε περισσότερα

1 Οδηγίες ασφαλείας. 2 Τοποθέτηση συσκευής. 3 Λειτουργία. Αισθητήρας αφής 3, με πρόσθετες δυνατότητες F100

1 Οδηγίες ασφαλείας. 2 Τοποθέτηση συσκευής. 3 Λειτουργία. Αισθητήρας αφής 3, με πρόσθετες δυνατότητες F100 Αισθητήρας αφής 3, με πρόσθετες δυνατότητες, 2-πλός F100 Κωδ. παρ. : 2042 xx Αισθητήρας αφής 3, με πρόσθετες δυνατότητες, 3-πλός (1+2) F100 Κωδ. παρ. : 2043 xx Αισθητήρας αφής 3, με πρόσθετες δυνατότητες,

Διαβάστε περισσότερα

Μπλέντερ Οδηγίες χρήσης R-533

Μπλέντερ Οδηγίες χρήσης R-533 Μπλέντερ Οδηγίες χρήσης R-533-1 - ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, παρακαλούμε διαβάστε όλες τις οδηγίες χρήσης και κρατήστε τες για μελλοντική αναφορά. 1. Αυτό το προϊόν

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Ηλεκτρομαγνητικός αισθητήρας ροής τύπου σάντουιτς

Γρήγορη έναρξη. Ηλεκτρομαγνητικός αισθητήρας ροής τύπου σάντουιτς OPTIFLUX 1000 Γρήγορη έναρξη Ηλεκτρομαγνητικός αισθητήρας ροής τύπου σάντουιτς Το τεχνικό εγχειρίδιο θεωρείται ολοκληρωμένο μόνον όταν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το σχετικό εγχειρίδιο για το μετατροπέα

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές υποδείξεις επισκευής και ελέγχου. Ασφαλής επισκευή και έλεγχος των συσκευών WABCO

Γενικές υποδείξεις επισκευής και ελέγχου. Ασφαλής επισκευή και έλεγχος των συσκευών WABCO Γενικές υποδείξεις επισκευής και ελέγχου Ασφαλής επισκευή και έλεγχος των συσκευών WABCO Γενικές υποδείξεις επισκευής και ελέγχου Ασφαλής επισκευή και έλεγχος των συσκευών WABCO Έκδοση 2 Το παρόν έντυπο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΉΣΤΗ. Σύστημα καθαρισμού για ηλεκτρικές επιφάνειες επαφής ΕΠΙΒΑΤΙΚΆ ΙΔΙΩΤΙΚΉΣ ΧΡΉΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΉΣΤΗ. Σύστημα καθαρισμού για ηλεκτρικές επιφάνειες επαφής ΕΠΙΒΑΤΙΚΆ ΙΔΙΩΤΙΚΉΣ ΧΡΉΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΉΣΤΗ Σύστημα καθαρισμού για ηλεκτρικές επιφάνειες επαφής ΕΠΙΒΑΤΙΚΆ ΙΔΙΩΤΙΚΉΣ ΧΡΉΣΗΣ Copyright ZF Friedrichshafen AG Αυτό το έγγραφο προστατεύεται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X

Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X XX Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης για το πολυμίξερ

Οδηγίες χρήσης για το πολυμίξερ Οδηγίες χρήσης για το πολυμίξερ Περιεχόμενα Ασφάλεια του πολυμίξερ Σημαντικά μέτρα ασφάλειας 6 Ηλεκτρικές απαιτήσεις 8 Απόρριψη χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού εξοπλισμού 8 ΜΈΡΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ Μέρη και

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο στοιχείων: Wilo-TOP-Z 40/7 (1~230 V, PN 6/10, Rg)

Φύλλο στοιχείων: Wilo-TOP-Z 40/7 (1~230 V, PN 6/10, Rg) Φύλλο στοιχείων: Wilo-TOP-Z 4/7 (1~23 V, PN 6/1, Rg) Καμπύλη Μονοφασικό ρεύμα H/m 6 5 4 v,5 1 1,5 2 2,5 3 Wilo-TOP-Z 4/7 1~23 V - DN 4 m/s Επιτρεπόμενα υγρά κυκλοφορίας (άλλα υγρά κατόπιν παραγγελίας)

Διαβάστε περισσότερα

Προστασία περιβάλλοντος. Σύμβολα στο εγχειρίδιο. Διαβάθμιση κινδύνων. Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή

Προστασία περιβάλλοντος. Σύμβολα στο εγχειρίδιο. Διαβάθμιση κινδύνων. Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για πρώτη φορά, διαβάστε αυτές τις πρωτότυπες οδηγίες χρήσης, ενεργήστε σύμφωνα με αυτές και κρατήστε τις για μελλοντική χρήση ή για τον επόμενο ιδιοκτήτη. Προστασία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας WT 3 SPD. Company information: Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης

Οδηγίες λειτουργίας WT 3 SPD. Company information:  Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης Οδηγίες λειτουργίας Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης WT 3 SPD Company information: www.vipercleaning.eu info-eu@vipercleaning.com 30521E(1)2012-04-10 A 2012-04-10 Οδηγίες λειτουργίας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΓΙΑ ΦΑΒΟΡΙΤΕΣ-ΜΥΤΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΞΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΓΙΑ ΦΑΒΟΡΙΤΕΣ-ΜΥΤΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΞΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΓΙΑ ΦΑΒΟΡΙΤΕΣ-ΜΥΤΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Λεπίδα για τη μύτη Διακόπτης ON/OFF Κυρίως σώμα Λεπίδα για φαβορίτες Κεφαλή Βούρτσα Σχ.1 Θέση μπαταρίας Θήκη ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ανελκυστήρας μικρών φορτίων ZARGES με ανυψωτικό

Ανελκυστήρας μικρών φορτίων ZARGES με ανυψωτικό el Αρ. TP-TG-EL Ανελκυστήρας μικρών φορτίων ZARGES με ανυψωτικό μηχανισμό με ατέρμον συρματόσχοινο και διάταξη ανάσχεσης της TRACTEL Greifzug Καθημερινό πρόγραμμα ελέγχου με πρωτόκολλο ελέγχου Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: CLHR-0020G ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: CLHR-0020G ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: CLHR-0020G ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΩΣ www.colorato.net Εισαγωγή Η θερμάστρα σας ζεσταίνει μέσω τις ακτινοβολίας (δε χρειάζεστε ενδιάμεσο) οπότε είναι και αποτελεσματική.

Διαβάστε περισσότερα

NE1.1. Διάταξη εξουδετέρωσης. Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό

NE1.1. Διάταξη εξουδετέρωσης. Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό Διάταξη εξουδετέρωσης NE1.1 Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου 6 720 817 043 (2010/01) GR Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Επεξήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΗ ΙΣΙΩΜΑΤΟΣ ΜΑΛΛΙΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΥΣΚΕΥΗ ΙΣΙΩΜΑΤΟΣ ΜΑΛΛΙΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗ ΙΣΙΩΜΑΤΟΣ ΜΑΛΛΙΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ. Διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες προσεκτικά, καθώς σας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΧΕΡΙΩΝ TURBO ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΧΕΡΙΩΝ TURBO ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ www.colorato.net ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΧΕΡΙΩΝ TURBO ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: CLHD-140W CLHD-140S Προσοχή: Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο πριν την εγκατάσταση και τη χρήση ΓΕΝΙΚΑ 1. Είναι σημαντικό να κατανοηθούν πλήρως

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο κατασκευαστής συνιστά τη σωστή χρήση των συσκευών φωτισμού! Για τον λόγο αυτό να ακολουθείτε

Διαβάστε περισσότερα

STIHL AK 10, 20, 30. Προφυλάξεις ασφαλείας

STIHL AK 10, 20, 30. Προφυλάξεις ασφαλείας { STIHL AK 10, 20, 30 Προφυλάξεις ασφαλείας ελληνικά Πίνακας περιεχομένων Μετάφραση του αρχικού εγχειριδίου οδηγιών Τυπώθηκε σε χαρτί λευκασμένο χωρίς χλώριο. Τα τυπογραφικά μελάνια περιέχουν φυτικά έλαια,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: DQ078

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: DQ078 ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: DQ078 ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά τη χρήση μιας ηλεκτρικής συσκευής, πρέπει πάντα να τηρούνται βασικά μέτρα ασφαλείας, συμπεριλαμβανόμενων των εξής: ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΑΚΟΝΙΣΤΗΡΙ ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΑΚΟΝΙΣΤΗΡΙ ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΑΚΟΝΙΣΤΗΡΙ ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ. Διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες προσεκτικά, καθώς

Διαβάστε περισσότερα

Wilo IP-Z.. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo IP-Z.. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo IP-Z.. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 4 1.1 Σκοπός χρήσης 4 1.2 Τεχνικά στοιχεία 4 2 Aσφάλεια 4 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων στις οδηγίες λειτουργίας 4 2.2 Εξειδικευμένο

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 40

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 40 Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 40 Σχεδιασμός Μονάδα άντλησης ακαθάρτων υδάτων (υπέργεια εγκατάσταση) Εφαρμογές Μονάδα άντλησης λυμάτων για την αυτόματη αποστράγγιση ντους, νιπτήρων,

Διαβάστε περισσότερα

οδηγίες χρήσεως θερμαντικό σώμα με εφέ φλόγας

οδηγίες χρήσεως θερμαντικό σώμα με εφέ φλόγας οδηγίες χρήσεως θερμαντικό σώμα με εφέ φλόγας Θερμαντικό σώμα με οπτικό εφέ φλόγας Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Παρακαλούμε φυλάξτε το φυλλάδιο που κρατάτε στα χέρια σας σε ασφαλές μέρος, μαζί με την απόδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Διαβάστε προσεκτικά και ακολουθήστε όλους τους κανόνες ασφαλείας και τις οδηγίες. λειτουργίας. Ψύκτης 45 φιαλών κρασιού MFC-45202

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Διαβάστε προσεκτικά και ακολουθήστε όλους τους κανόνες ασφαλείας και τις οδηγίες. λειτουργίας. Ψύκτης 45 φιαλών κρασιού MFC-45202 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ψύκτης 45 φιαλών κρασιού MFC-45202 Διαβάστε προσεκτικά και ακολουθήστε όλους τους κανόνες ασφαλείας και τις οδηγίες λειτουργίας Περιεχόμενο 1. Ο ψ ύ κ τ η ς κ ρ α σ ι ώ ν σ α ς 3 2. Τ ε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΟΜΠΑ ΜΕ ΛΑΜΠΕΣ ΑΝΘΡΑΚΑ AR4B01

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΟΜΠΑ ΜΕ ΛΑΜΠΕΣ ΑΝΘΡΑΚΑ AR4B01 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΟΜΠΑ ΜΕ ΛΑΜΠΕΣ ΑΝΘΡΑΚΑ AR4B01 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΧΗ: Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο περιέχει σημαντικές οδηγίες για την ασφαλή τοποθέτηση, χρήση και συντήρηση. Σημαντικές οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Υπόδειξη ασφαλείας ELGUIDE Σύστημα ρύθμισης θέσης ιμάντα

Υπόδειξη ασφαλείας ELGUIDE Σύστημα ρύθμισης θέσης ιμάντα Υπόδειξη ασφαλείας ELGUIDE Σύστημα ρύθμισης θέσης ιμάντα EL 1. Τεκμηρίωση 2 2. Ενδεδειγμένη χρήση 2 3. Συστήματα προστασίας 3 4. Αδιάλειπτη τροφοδοσία ρεύματος 3 5. Ομάδες χρηστών 3 6. Εξήγηση συμβόλων

Διαβάστε περισσότερα

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη συσκευή. Τοποθετήστε τη συσκευή σε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΕΛΕΙΑ ΚΥΜΑΤΙΣΤΑ ΜΑΛΛΙΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΕΛΕΙΑ ΚΥΜΑΤΙΣΤΑ ΜΑΛΛΙΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΕΛΕΙΑ ΚΥΜΑΤΙΣΤΑ ΜΑΛΛΙΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ. Διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες προσεκτικά,

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια. Οδηγίες χειρισμού Αισθητήρας υπεριωδών UVS ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ. Περιεχόμενα ΠΡΟΣΟΧΗ Edition Να διαβαστούν και να φυλάγονται

Ασφάλεια. Οδηγίες χειρισμού Αισθητήρας υπεριωδών UVS ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ. Περιεχόμενα ΠΡΟΣΟΧΗ Edition Να διαβαστούν και να φυλάγονται 8.. Edition 09.09 D GB F NL I E DK S N P TR CZ PL RUS H www.docuthek.com Οδηγίες χειρισμού Αισθητήρας υπεριωδών UVS Μετάφραση από τα Γερμανικά 008 009 Elster GmbH Περιεχόμενα Αισθητήρας υπεριωδών UVS.............

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΔΟΝΤΟΒΟΥΡΤΣΑ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΔΟΝΤΟΒΟΥΡΤΣΑ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΔΟΝΤΟΒΟΥΡΤΣΑ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ. Διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες προσεκτικά, καθώς σας

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 32

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 32 Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 32 Σχεδιασμός Μονάδα άντλησης λυμάτων (υπέργεια εγκατάσταση) Εφαρμογές Μονάδα άντλησης λυμάτων για την αυτόματη αποστράγγιση ντους, νιπτήρων, πλυντηρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΛΕΜΟΝΟΣΤΥΦΤΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΛΕΜΟΝΟΣΤΥΦΤΗ www.colorato.net ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΛΕΜΟΝΟΣΤΥΦΤΗ ΜΟΝΤΕΛΟ: CLJ-180A Ευχαριστούμε για την αγορά του Λεμονοστύφτη. Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις Οδηγίες πριν τη χρήση της συσκευής. Περιεχόμενα Η COLORATO συνιστά

Διαβάστε περισσότερα

INFRARED Ν ' ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

INFRARED Ν ' ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ INFRARED Ν ' ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 1 INFRARED Η 2 INFRARED N ss 1 jgjj] 3 ΓΕΝΙΚΑ Εκτιμούμε την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε με την αγορά αυτού του θερμαντικού σώματος. Έχετε αγοράσει ένα ποιοτικό προϊόν που

Διαβάστε περισσότερα

1 Οδηγίες ασφαλείας. 2 Τοποθέτηση συσκευής. Αισθητήρας αφής 3

1 Οδηγίες ασφαλείας. 2 Τοποθέτηση συσκευής. Αισθητήρας αφής 3 Αισθητήρας αφής 3, βασικός, μονός Κωδ. παρ. : 5111 00 Αισθητήρας αφής 3, βασικός, 2-πλός (1+1) Κωδ. παρ. : 5112 00 Αισθητήρας αφής 3, βασικός, 3-πλός Κωδ. παρ. : 5113 00 Αισθητήρας αφής 3, άνεσης, μονός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ Περιεχόμενα Σελίδα Εισαγωγή 1 Τεχνικές προδιαγραφές θερμαντήρα νερού 2 Κύρια στοιχεία του θερμαντήρα νερού 3 Εξαρτήματα συστήματος 4 Τοποθέτηση συσκευής και οδηγίες εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης EKMBDXA7V1 Ελληνικά 379 mm 0 C 100 mm 50 mm 50 mm 40 mm 87 mm 300 mm IP X0 50 mm 60 C 365 mm 124 mm Max. 100 mm Min. 1 2 3 1 www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/ Design guide X3M

Διαβάστε περισσότερα

τεχνικοί όροι www.centrosolar.com

τεχνικοί όροι www.centrosolar.com τεχνικοί όροι Γενικές παρατηρήσεις Οι οδηγίες συναρμολόγησης απευθύνονται στο εξειδικευμένο προσωπικό μίας εταιρίας εγκαταστάσεων. Εδώ θα βρείτε όλες τις απαραίτητες οδηγίες σχετικά με την εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Μικροί ηλεκτρικοί στρεπτικοί μηχανισμοί κίνησης 2SG5

Μικροί ηλεκτρικοί στρεπτικοί μηχανισμοί κίνησης 2SG5 Μικροί ηλεκτρικοί στρεπτικοί μηχανισμοί κίνησης 2SG5 Πρόσθετες οδηγίες λειτουργίας SIPOS 5 Έκδοση 05.13 Με την επιφύλαξη τροποποιήσεων! Περιεχόμενα Πρόσθετες οδηγίες λειτουργίας SIPOS 5 Περιεχόμενα Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: UHM V 50Hz 2200W

ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: UHM V 50Hz 2200W ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: UHM-786 230V 50Hz 2200W Σημάνσεις Ασφαλείας Προκειμένου να μειώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού ή ζημιάς σε ιδιοκτησία, βασικές οδηγίες ασφαλείας θα πρέπει να τηρούνται

Διαβάστε περισσότερα

1964-P-2001 1964-P-2000

1964-P-2001 1964-P-2000 1964-P-2001 1964-P-2000 ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ Οδηγίες Εγκατάστασης Μονάδας Τοίχου Keeler Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν σας

Διαβάστε περισσότερα

Διμεταλλικά θερμόμετρα, τύποι 53, 54, 55

Διμεταλλικά θερμόμετρα, τύποι 53, 54, 55 Οδηγίες λειτουργίας Διμεταλλικά θερμόμετρα, τύποι 53, 54, 55 Τύπος A5301 Τύπος S5412 Τύπος R5502 Οδηγίες λειτουργίας τύπων 53, 54, 55 Σελίδες 3-14 2010 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG Με την επιφύλαξη

Διαβάστε περισσότερα

Συνθήκες τοποθέτησης

Συνθήκες τοποθέτησης Συνθήκες τοποθέτησης για τη συσκευή SUNNY CENTRAL 350 Περιεχόμενα Σε αυτό το έγγραφο περιγράφονται οι διαστάσεις, οι ελάχιστες αποστάσεις που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, οι ποσότητες εισερχόμενου και

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-DrainLift Con. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-DrainLift Con. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-DrainLift Con GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά... 5 1.1 Σκοπός χρήσης... 5 1.2 Στοιχεία σύνδεσης και ηλεκτρικά στοιχεία... 5 2 Ασφάλεια... 5 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-Drain TM/TMW/TMR 32

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-Drain TM/TMW/TMR 32 Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-Drain TM/TMW/TMR 32 H/m 10 Wilo-Drain TM /TMR /TMW 32 8 6 4 TM 32/8 TMW 32/8 2 TMR 32/7 0 0 2 4 6 8 10 12 14Q/m³/h Σχεδιασμός Αντλία αποστράγγισης υπογείων, υδρόψυκτη

Διαβάστε περισσότερα

Προϋποθέσεις τοποθέτησης

Προϋποθέσεις τοποθέτησης Προϋποθέσεις τοποθέτησης για SUNNY CENTRAL 250, 250HE Περιεχόμενα Σε αυτό το έγγραφο περιγράφονται οι διαστάσεις, οι ελάχιστες αποστάσεις που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, οι ποσότητες εισερχόμενου και

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης Οδηγίες συντήρησης Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου CGB-75 CGB-100 Λέβητες θέρμανσης Λέβητες θέρμανσης Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

Αποχυμωτής R-434 Rohnson. Οδηγίες χρήσης. Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν λειτουργήσετε τη συσκευή.

Αποχυμωτής R-434 Rohnson. Οδηγίες χρήσης. Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν λειτουργήσετε τη συσκευή. Αποχυμωτής R-434 Rohnson Οδηγίες χρήσης Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν λειτουργήσετε τη συσκευή. Περιγραφή Συσκευής 1. Πιεστήρας 2.Διαφανές κάλυμμα 3. Φίλτρο αποχύμωσης 4. Βάση φίλτρου

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση

Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση Αρ. μοντέλου ER141/ER1411 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Ελληνικά Καθαρισμός

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης. Επίτοιχο Γκονγκ

Οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης. Επίτοιχο Γκονγκ Οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης Επίτοιχο Γκονγκ 1200.. 1 Περιγραφή συσκευής Το επίτοιχο γκονγκ είναι μία προκατασκευασμένη μονάδα και ανήκει στο σύστημα επικοινωνίας εισόδου Gira. Εξυπηρετεί στην πρόσθετη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ-INVERTER ΚΑΘΑΡΟΥ ΗΜΙΤΟΝΟΥ YXP & YXP UPS

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ-INVERTER ΚΑΘΑΡΟΥ ΗΜΙΤΟΝΟΥ YXP & YXP UPS ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ-INVERTER ΚΑΘΑΡΟΥ ΗΜΙΤΟΝΟΥ YXP & YXP UPS 1. Οδηγίες ασφαλείας 2. Εισαγωγή προϊόντος καθαρού ημιτόνου YXP 2.1 Δυνατότητες 2.2 Κύρια χαρακτηριστικά 2.3 Πρόσοψη των 300-600W

Διαβάστε περισσότερα

SIMOTICS. DP Μοτέρ εξαγωγής καπνού. Εισαγωγή 1. Υποδείξεις ασφαλείας 2. Περιγραφή 3. Προετοιμασία χρήσης 4. Συναρμολόγηση, τοποθέτηση 5

SIMOTICS. DP Μοτέρ εξαγωγής καπνού. Εισαγωγή 1. Υποδείξεις ασφαλείας 2. Περιγραφή 3. Προετοιμασία χρήσης 4. Συναρμολόγηση, τοποθέτηση 5 Εισαγωγή 1 Υποδείξεις ασφαλείας 2 SIMOTICS DP Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας Περιγραφή 3 Προετοιμασία χρήσης 4 Συναρμολόγηση, τοποθέτηση 5 Ηλεκτρική σύνδεση 6 Ενεργοποίηση 7 Λειτουργία 8 Συντήρηση 9 Ανταλλακτικά

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 SIEMENS Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 el Ελέγξτε την καινούρια σας συσκευή για πιθανές ζηµιές κατά τη µεταφορά! Απορρίψετε τη συσκευασία και ενδεχοµένως την παλιά συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

GR Επιτραπέζιος ανεμιστήρας

GR Επιτραπέζιος ανεμιστήρας SFE 2311BK GR Επιτραπέζιος ανεμιστήρας - 1 - GR Επιτραπέζιος ανεμιστήρας Σημαντικές οδηγίες ασφάλειας ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ. Η παρούσα συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από

Διαβάστε περισσότερα

7 747 002 162 08/2002 GR

7 747 002 162 08/2002 GR 7 747 002 162 08/2002 GR Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας αερίου Logano G234 Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Πρόλογος. Το σωστό καύσιμο Η συσκευή συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5523 ΕΛΛΗΝΙΚΑ

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5523 ΕΛΛΗΝΙΚΑ HOT AIR HAIRSTYLER HS 5523 ΕΛΛΗΝΙΚΑ G F E A B C D 1 2 3 3 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 49-52 4 ΑΣΦΑΛΕΙΑ Έχετε υπόψη σας τις εξής πληροφορίες κατά τη χρήση της συσκευής: 7 Η συσκευή έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για οικιακή

Διαβάστε περισσότερα

Διαβάθμιση κινδύνων. Πίνακας περιεχομένων. Χρήση σύμφωνα με τους κανονισμούς. Προστασία περιβάλλοντος. Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή

Διαβάθμιση κινδύνων. Πίνακας περιεχομένων. Χρήση σύμφωνα με τους κανονισμούς. Προστασία περιβάλλοντος. Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για πρώτη φορά, διαβάστε αυτές τις πρωτότυπες οδηγίες χρήσης, ενεργήστε σύμφωνα με αυτές και κρατήστε τις για μελλοντική χρήση ή για τον επόμενο ιδιοκτήτη. Πριν από

Διαβάστε περισσότερα