ΝΙΣΥΡΟΣ ΚΑΙ ΣΕΝΑΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΠΕ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΝΙΣΥΡΟΣ ΚΑΙ ΣΕΝΑΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΠΕ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ"

Transcript

1 Νίκος Νικολόπουλος ρ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π, Ανδρέας Σφακιανάκης Μηχανολόγος Μηχανικός MSc, µέλος Σ Συλλόγου Νισυρίων Γνωµαγόρα ΝΙΣΥΡΟΣ ΚΑΙ ΣΕΝΑΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΠΕ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Στο παρόν άρθρο πρόκειται να παρουσιαστούν τεχνολογίες και µέτρα τα οποία θα µπορούσαν δυνητικά να αξιοποιηθούν προκειµένου να καλυφθούν οι ανάγκες ηλεκτροπαραγωγής στο νησί της Νισύρου, όπως αυτό είναι διαµορφωµένο σήµερα χωρίς να απαιτούνται πρόσθετες παρεµβάσεις οι οποίες θα είχαν αµφίβολο µακροπρόθεσµο αποτέλεσµα για την ποιότητα της ζωής των κατοίκων αλλά και τον τουρισµό στον οποίο έχει επενδύσει σηµαντικά ο κάτοικος της Νισύρου. Τα προτεινόµενα σενάρια εφαρµογής Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) θα διερευνηθούν µε τη χρήση πιστοποιηµένου λογισµικού ως προς τη βιωσιµότητα τους τόσο σε βραχυπρόθεσµη όσο και σε µακροπρόθεσµη κλίµακα χρόνου. Οι λύσεις που εξετάζονται συνίστανται από επιλογές που δεν περιλαµβάνουν τη χρήση της γεωθερµίας για ηλεκτροπαραγωγή (εγκατάσταση εκµετάλλευσης υψηλής ενθαλπίας). Μπορεί κάποια από τα εναλλακτικά συστήµατα που καταγράφονται να έχουν εφαρµοσθεί µόνο σε πιλοτική ή περιορισµένη κλίµακα, αλλά και η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από γεωθερµία στην Ελλάδα είναι µια λύση που χαρακτηρίζεται από υψηλά επίπεδα αβεβαιότητας. Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι το νησί της Μήλου, όπου η εφαρµογή της γεωθερµίας µε αξιοποίηση των γεωθερµικών ρευστών υψηλής ενθαλπίας αποδείχτηκε τουλάχιστον επισφαλής ή ανεπιτυχής τα τελευταία χρόνια. Τα σενάρια που διερευνώνται ως αξιόπιστες εναλλακτικές λύσεις και παρουσιάζονται µε συντοµία στο παρόν άρθρο περιλαµβάνουν: την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάρκων για παραγωγή ηλεκτρικού ρεύµατος, την εγκατάσταση αιολικών πάρκων σε περιοχές αποκεντρωµένες από τους οικισµούς της Νισύρου (Μανδράκι, Πάλοι, Νικειά και Εµπορειός), τη δυνατότητα εγκατάστασης ακόµα και πλωτών υπεράκτιων αιολικών πάρκων, την εγκατάσταση αποκεντρωµένης συµπαραγωγής ηλεκτρισµού και θερµότητας µε Κυψέλες Καυσίµου Στερεών Οξειδίων (SOFC) και Μηχανών Εσωτερικής Καύσης (MEK), και την ήπια εκµετάλλευση του Γεωθερµικού Πεδίου της Νισύρου. Στόχος της παρουσίασης αυτής είναι η διερεύνηση, σε επίπεδο στρατηγικής πάντοτε, της δυνατότητας εφαρµογής των εν λόγω τεχνολογιών στη Νίσυρο και των αποτελεσµάτων ή κινδύνων που η εφαρµογή αυτή δυνητικά µπορεί να επιφέρει. Κριτήρια για την εφαρµογή των παραπάνω συστηµάτων είναι η οικονοµική αποδοτικότητα, ο ρεαλισµός και η επιτευξιµότητα, η κοινωνική αποδοχή, η περιβαλλοντική ασφάλεια και η ενεργειακή αποδοτικότητα. 1. Φωτοβολταικά Συστήµατα Το φωτοβολταϊκό φαινόµενο ανακαλύφθηκε το 1839 και εφαρµόστηκε στην πράξη στα τέλη του 1950 σε δορυφορικά συστήµατα στο διάστηµα. Τα φωτοβολταϊκά συστήµατα µπορούν να µετατρέψουν την ηλιακή ενέργεια σε ηλεκτρισµό. Ένα τυπικό φωτοβολταϊκό σύστηµα αποτελείται από τις φωτοβολταϊκές γεννήτριες (πάνελ) και τα ηλεκτρονικά συστήµατα που διαχειρίζονται την ενέργεια που παράγεται από τις φωτοβολταϊκές γεννήτριες. Στα αυτόνοµα φωτοβολταϊκά συστήµατα υπάρχει επιπλέον και ένα σύστηµα αποθήκευσης της ενέργειας, που χρησιµοποιεί µπαταρίες. 1

2 Μία τυπική φωτοβολταϊκή συστοιχία αποτελείται από ένα ή περισσότερα φωτοβολταϊκά πάνελ, που συνδέονται µεταξύ τους. Όταν τα φωτοβολταϊκά πάνελ εκτίθενται στην ηλιακή ακτινοβολία, µετατρέπουν περίπου το 14% της εισερχόµενης ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρισµό αν και πολλά σύγχρονα πάνελ έχουν φθάσει σε βαθµούς απόδοσης κοντά στο 20% ή και πιο πάνω. Η µετατροπή της ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρισµό είναι αθόρυβη, αξιόπιστη και δεν έχει επιπτώσεις στο περιβάλλον. Κατηγορίες αυτόνοµων φωτοβολταϊκών συστηµάτων [1] Μικρά φωτοβολταϊκά συστήµατα Τα συστήµατα αυτής της κατηγορίας χρησιµοποιούνται για την κάλυψη χαµηλών ενεργειοβόρων εφαρµογών. Αυτόνοµα φωτοβολταϊκά συστήµατα Αυτή η κατηγορία περιλαµβάνει συστήµατα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για σπίτια και µικρές κοινότητες, όπως στην περίπτωση της Νισύρου. Επιπλέον χρησιµοποιούνται για: o Ηλεκτροδότηση µοναστηριών. o Άντληση νερού. o Εξωτερικά συστήµατα φωτισµού κοινόχρηστων χώρων (δρόµοι, πλατείες, αεροδρόµια, κτλ.) o Συστήµατα τηλεπικοινωνιών, τηλεµατικών µετρήσεων και συναγερµών. o Αγροτικές εργασίες όπως άντληση νερού, υδατοκαλλιέργειες, ψύξη γεωργικών προϊόντων και φαρµάκων, κτλ. Η Τρίτη κατηγορία είναι τα: Συστήµατα αδιάλειπτης παροχής UPS, τα οποία χρησιµοποιούνται για παροχή ηλεκτρικής ενέργειας εφεδρείας. Τα κυριότερα πλεονεκτήµατα των φωτοβολταϊκών συστηµάτων συνίστανται στα εξής: o µηδενική ρύπανση o αθόρυβη λειτουργία o αξιοπιστία και µεγάλη διάρκεια ζωής (που φθάνει τα 30 χρόνια) o απεξάρτηση από την τροφοδοσία καυσίµων για τις αποµακρυσµένες περιοχές, όπως η Νίσυρος o δυνατότητα επέκτασης ανάλογα µε τις ανάγκες o ελάχιστη συντήρηση Τα φωτοβολταϊκά συνεπάγονται σηµαντικά οφέλη για το περιβάλλον και την κοινωνία. Οφέλη για τον καταναλωτή, για την αγορά ενέργειας και για τη βιώσιµη και πράσινη ανάπτυξη. Η ηλιακή ενέργεια είναι καθαρή, ανεξάντλητη, ήπια και πραγµατικά ανανεώσιµη. Η ηλιακή ακτινοβολία δεν ελέγχεται από κανέναν και αποτελεί ένα ανεξάντλητο εγχώριο ενεργειακό πόρο, που παρέχει ανεξαρτησία, προβλεψιµότητα και ασφάλεια στην ενεργειακή τροφοδοσία. Τα φωτοβολταϊκά συστήµατα, τα οποία µετατρέπουν την ηλιακή ακτινοβολία σε ηλεκτρικό ρεύµα, θεωρούνται τα ιδανικά συστήµατα ενεργειακής µετατροπής, καθώς χρησιµοποιούν την πλέον διαθέσιµη πηγή ενέργειας ιδιαίτερα στην Ελλάδα (στρατηγικό πλεονέκτηµα της χώρας µας σε σχέση µε τις υπόλοιπες) για την παραγωγή ηλεκτρισµού. Τα περιβαλλοντικά πλεονεκτήµατα των φωτοβολταϊκών είναι αδιαµφισβήτητα. Κάθε κιλοβατώρα που παράγεται από φωτοβολταϊκά, και άρα όχι από συµβατικά καύσιµα, συνεπάγεται την αποφυγή έκλυσης ενός περίπου κιλού διοξειδίου του άνθρακα στην 2

3 ατµόσφαιρα (µε βάση το σηµερινό ενεργειακό µείγµα στην Ελλάδα και τις µέσες απώλειες του δικτύου). Ένα τυπικό φωτοβολταϊκό σύστηµα του ενός κιλοβάτ, αποτρέπει κάθε χρόνο την έκλυση 1,3 τόνων διοξειδίου του άνθρακα, όσο δηλαδή θα απορροφούσαν δύο στρέµµατα δάσους. Επιπλέον, συνεπάγεται λιγότερες εκποµπές άλλων επικίνδυνων ρύπων, όπως τα αιωρούµενα µικροσωµατίδια, τα οξείδια του αζώτου, οι ενώσεις του θείου, κ.λπ. 2. Συµβατικές Ανεµογεννήτριες Μεταξύ των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας βρίσκεται σε κυριαρχούσα θέση, ιδιαίτερα στον Ελλαδικό χώρο και η Αιολική Ενέργεια µε τη χρήση ανεµογεννητριών. Τα κυριότερα πλεονεκτήµατα από την εφαρµογή της είναι [2]: Ο άνεµος είναι µια ανεξάντλητη πηγή ενέργειας, η οποία µάλιστα παρέχεται όχι µόνο δωρεάν αλλά και αφθονεί σε περιοχές όπως τα ελληνικά νησιά. Η Αιολική ενέργεια είναι µια τεχνολογικά ώριµη, οικονοµικά ανταγωνιστική και φιλική προς το περιβάλλον ενεργειακή επιλογή. Από την παραγωγή µίας κιλοβατώρας µε ανεµογεννήτριες αποφεύγεται η καύση 0,2 λίτρων πετρελαίου. Η ενέργεια που τροφοδοτεί ανά έτος ένα Α/Π (αιολικό πάρκο) ισχύος 10 ΜW ισοδυναµεί κατά µέσο όρο µε τόνους πετρελαίου. Έτσι, η Ελλάδα αποδεσµεύεται από επιζήµιες για το εθνικό ισοζύγιο εισαγωγές πετρελαίου, το οποίο συνεχώς ακριβαίνει. Σε σχέση µε τις συµβατικές εγκαταστάσεις (πετρελαϊκοί σταθµοί, σταθµοί φυσ. αερίου, λιγνιτικοί θερµοηλεκτρικοί σταθµοί) καταλαµβάνουν πολύ λιγότερο χώρο. Επιπρόσθετα, η γη του Αιολικού Πάρκου µπορεί να εξακολουθήσει να έχει την παλιά της χρήση προ του Αιολικού Πάρκου, δηλ. καλλιέργειες και κτηνοτροφία. Σύµφωνα µε µελέτες, η εγκατάσταση ενός MW Α/Γ δηµιουργεί κατά µέσο όρο 17.7 εργατοέτη, που αφορούν τη µελέτη, την κατασκευή, την συντήρηση και εποπτεία του Α/Π (αιολικού πάρκου). Σε αντίθεση, οι συµβατικές τεχνολογίες παραγωγής ηλ. Ενέργειας (π.χ. πετρέλαιο) αντιστοιχούν µόνο σε 8 εργατοέτη ανά MW. Οι επενδύσεις σε αιολική ενέργεια αποτελούν εφικτή και βιώσιµη κίνηση για ένα µικροµεσαίο επιχειρηµατία. µπορούν να τονώσουν την τοπική βιοµηχανία καθώς και τον κατασκευαστικό κλάδο. Οι Α/Γ αποτελούν διεσπαρµένη πηγή ενέργειας και µπορούν να ενισχύσουν τοπικά το ηλεκτρικό δίκτυο. Συγκεκριµένα, η χωροθέτηση Αιολικών Πάρκων σηµαίνει µειωµένες απώλειες µεταφοράς της ηλ. ενέργειας, διότι η ενέργεια θα παράγεται κοντά στον τόπο κατανάλωσης. εν επιβαρύνει το τοπικό περιβάλλον µε επικίνδυνους αέριους ρύπους, µονοξείδιο του άνθρακα, διοξείδιο του θείου, καρκινογόνα µικροσωµατίδια κ.α., όπως γίνεται µε τους συµβατικούς σταθµούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Ενισχύει την ενεργειακή ανεξαρτησία και ασφάλεια, κάτι ιδιαίτερα σηµαντικό για τη χώρα µας και την Ευρώπη γενικότερα. Βοηθά στην αποκέντρωση του ενεργειακού συστήµατος µειώνοντας τις απώλειες µεταφοράς ενέργειας. 3

4 Παρόλα τα πλεονεκτήµατα της, το κυριότερο πρόβληµα στην εφαρµογή της που παρουσιάζεται είναι οι αντιδράσεις των τοπικών κοινωνιών εξαιτίας του θορύβου που επάγεται από τη λειτουργία τους. Πρόκειται για το µόνο ουσιαστικό πρόβληµα, αλλά πλέον σήµερα ευκολότερο να ελεγχθεί και να προληφθεί. Στις ανεµογεννήτριες ο εκπεµπόµενος θόρυβος µπορεί να υπαχθεί σε δύο κατηγορίες, ανάλογα µε την προέλευση του: δηλαδή µηχανικός και αεροδυναµικός. Ο πρώτος προέρχεται από τα περιστρεφόµενα µηχανικά τµήµατα (κιβώτιο ταχυτήτων, ηλεκτρογεννήτρια, έδρανα κλπ.) Ο δεύτερος προέρχεται από την περιστροφή των πτερυγίων. Ο θόρυβος από τη λειτουργία των µηχανικών τµηµάτων της ανεµογεννήτριας τα τελευταία χρόνια εξαλείφεται τόσο µε εσωτερική ηχοµονωτική επένδυση στο κέλυφος της κατασκευής, όσο και µε ηχοµονωτικά πετάσµατα και αντικραδασµικά πέλµατα στήριξης. Αντίστοιχα ο αεροδυναµικός θόρυβος (περιστροφή πτερυγίων) αντιµετωπίζεται µε προσεκτική σχεδίαση κατανοώντας σε µεγαλύτερο βαθµό τις βασικές αρχές της αεροδυναµικής. Το επίπεδο του αντιληπτού θορύβου από µία ανεµογεννήτρια σύγχρονων προδιαγραφών σε απόσταση 200 µέτρων, είναι µικρότερο από αυτό που αντιστοιχεί στο επίπεδο θορύβου περιβάλλοντος µιας µικρής επαρχιακής πόλης και βεβαίως δεν αποτελεί πηγή ενόχλησης. Με δεδοµένη δε τη νοµοθετηµένη απαίτηση να εγκαθίστανται οι ανεµογεννήτριες σε ελάχιστη απόσταση 500 µέτρων από τους οικισµούς, το επίπεδο είναι ακόµη χαµηλότερο και αντιστοιχεί πλέον σε αυτό ενός ήσυχου καθιστικού δωµατίου. Επιπλέον, στις ταχύτητες ανέµου που λειτουργούν οι ανεµογεννήτριες ο φυσικός θόρυβος (θόρυβος ανέµου σε δένδρα και θάµνους) υπερκαλύπτει οποιονδήποτε θόρυβο που προέρχεται από τις ίδιες. Τα αναφερόµενα ως µειονεκτήµατα των Α/Γ δεν αποτελούν στα αλήθεια προβλήµατα, παρά µόνο αβάσιµα επιχειρήµατα όσων αντιµάχονται την καθαρή ενεργειακή πολιτική για λόγους συµφέροντος: Η ηχορύπανση. Σύµφωνα µε µελέτες το επίπεδο ηχητικής πίεσης από µία σύγχρονη Α/Γ δεν ξεπερνά τα db στα 40 m, δηλαδή το επίπεδο της κανονικής οµιλίας. Για ένα σπίτι 500 µέτρα µακριά από µία Α/Γ, όταν ο άνεµος φυσάει από την Α/Γ προς το σπίτι, το επίπεδο ηχητικής πίεσης είναι περίπου 35 db, όσο µέσα σε ένα ήσυχο σπίτι, δηλαδή πρακτικά η Α/Γ δεν θα ακούγεται καν. Εξάλλου, αν επισκεφθείτε το Επιδεικτικό Αιολικό Πάρκο του ΚΑΠΕ στο Λαύριο θα διαπιστώνατε ότι ο ήχος των Α/Γ µοιάζει µε το θρόισµα ενός καλαµιώνα όταν φυσάει. Η αισθητική ρύπανση. Το πόσο οι Α/Γ αποτελούν αισθητική ρύπανση είναι καθαρά υποκειµενικό ζήτηµα. Γιατί ο πληθυσµός του λεκανοπεδίου ανέχεται τις κεραίες του Υµηττού; Είναι η ανάγκη για ελεύθερη ραδιοφωνία και τηλεόραση που τις καθιστά αναγκαίες, οπότε και δεν ενοχλούν κανένα. Εκτός των άλλων, το θέαµα της περιστροφής των ελίκων των ανεµογεννητριών θυµίζει τους παλιούς ανεµόµυλους που για πολλούς θεωρείται ευχάριστο θέαµα. Οι περιοχές που θα κριθούν ικανές να φιλοξενήσουν ένα αιολικό πάρκο στη Νίσυρο θα προκύψουν κατόπιν ειδικής µελέτης του αιολικού δυναµικού σε διάφορα σηµεία. Εκ της παρατηρήσεως, οι περιοχές στα υτικά και Βορειο-δυτικά του νησιού παρουσιάζουν το υψηλότερο αιολικό δυναµικό, µιας και σε αυτές φυσούν αρκετά ισχυροί άνεµοι τους περισσότερους µήνες του έτους. Μια πολύ καλή λύση θα ήταν επίσης και οι εκµετάλλευση της νήσου Γυαλί για την εγκατάσταση Αιολικού Πάρκου. Η Ανατολική πλευρά του νησιού, πίσω από το ορυχείο του Περλίτη θα µπορούσε ενδεχοµένως να αποτελέσει µια ευρέως αποδεκτή λύση, καθώς και υψηλό δυναµικό παρουσιάζει, αλλά και βρίσκεται µακρυά από οικισµούς. Η λύση αυτή θα 4

5 ήταν ενδεχοµένως και οικονοµικότερη όσον αφορά στην αρχική επένδυση, µιας και οι ακριβές τεχνολογίες για τη µείωση του θορύβου δεν θα χρειαζόταν να εφαρµοσθούν. 3. Υπεράκτιες ανεµογεννήτριες Προκειµένου να εξαλειφθεί πλήρως το υποτιθέµενο πρόβληµα του θορύβου από την εκµετάλλευση της αιολικής ενέργειας από τις ανεµογεννήτριες για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, τουλάχιστον στην περιοχή της Νισύρου, µια λύση είναι η κατασκευή υπεράκτιων ανεµογεννητριών. Το δυναµικό ηλεκτροπαραγωγής από υπεράκτιες ανεµογεννήτριες είναι θεωρητικά ικανό να καλύψει τις ανάγκες ολόκληρης της Ευρώπης [3,4]. Η Greenpeace ([5], υπολογίζει ότι στην περίπτωση της Ελλάδας η ηλεκτροπαραγωγή από υπεράκτιες ανεµογεννήτριες µπορεί ετησίως να φθάσει τις TWh το Η ενέργεια αυτή θα παράγεται από υπεράκτια αιολικά πάρκα συνολικής εγκατεστηµένης ισχύος 3.3GW. Για να γίνει κατανοητή η τάξη µεγέθους της ηλεκτροπαραγωγής αυτής αναφέρεται πως αντιστοιχεί σε 4.8% περίπου της ηλεκτροπαραγωγής του διασυνδεδεµένου συστήµατος για το έτος 2008 ([6]. Πίνακας 1. υνατότητες εγκατάστασης υπεράκτιων ανεµογεννητριών στην Ελλάδα κατά Greenpeace. Χρονική περίοδος Ετήσια ηλεκτροπαραγωγή (GWh) Εγκατεστηµένη Ισχύς (GW) Απαιτούµενη επιφάνεια (km 2 ) , , (συνολ.) 2, Παρόλα αυτά, επειδή στην Ελλάδα το βάθος της θάλασσας αυξάνει πολύ, σχετικά µε την απόσταση από την ακτή, η λύση αυτή ίσως να µην είναι ρεαλιστική. Αυτό θα µπορούσε να αποδοθεί πρωτίστως στο ότι στα υπεράκτια αιολικά πάρκα, το βάθος της θάλασσας συναρτήσει της απόστασης από την ακτή είναι ο βασικός παράγοντας που επηρεάζει το κόστος της επένδυσης ([7]). Σύµφωνα µε την εργασία των Pantaleo et al. οι βασικοί φυσικοί περιορισµοί που αφορούν στις υπεράκτιες ανεµογεννήτριες είναι κυρίως το βάθος και η κλίση του βυθού της θάλασσας, τα οποία δεν πρέπει να ξεπερνούν τα 35m και 5% αντιστοίχως. Μια καταλληλότερη λύση εποµένως, για τις περιοχές αυτές που χαρακτηρίζονται από έλλειψη ρηχών υδάτων, θα µπορούσαν να αποτελέσουν τα πλωτά αιολικά πάρκα (floating offshore wind farms) [3]. Οι ανεµογεννήτριες των πλωτών αιολικών πάρκων, σε αντίθεση µε αυτές των συµβατικών υπεράκτιων αιολικών πάρκων, δε στηρίζονται ή είναι πακτωµένες στο έδαφος, αλλά αντίθετα επιπλέουν στο νερό. Το Σχήµα 1 παρουσιάζει διάφορα σενάρια στήριξης πλωτών ανεµογεννητριών (ECOR, 2008). Τα συστήµατα πλωτής στήριξης δεν έχουν φθάσει 1 Για τους ανωτέρω υπολογισµούς έχει γίνει η υπόθεση ύψους ανεµογεννήτριας 100m (hub) και συντελεστή φόρτισης (capacity factor) 35%. 5

6 ακόµη σε εµπορικό στάδιο (ECOR, 2008), µε εξαίρεση το σύστηµα σταθεροποίησης µε έρµα (ballast stabilized) το οποίο έχει χρησιµοποιηθεί στην πρώτη πλωτή ανεµογεννήτρια µεγάλης κλίµακας Hywind 2 ισχύος 2.3MW (Breton and Moe, [8]). Σχήµα 1. Συστήµατα στήριξης πλωτών ανεµογεννητριών [6]. Σχήµα 2. Οπτική αναπαράσταση αιολικού πάρκου για απόσταση 0.9 µίλια από την ακτή [6]. Τα πλεονεκτήµατα των πλωτών ανεµογεννητριών είναι πάρα πολλά και µπορούν να συνοψισθούν στα παρακάτω: Οι ταχύτητες των ανέµων σε περιοχές µακριά από την ακτή είναι πολύ υψηλότερες και σταθερότερες µε συνέπεια όχι µόνο το δυναµικό ηλεκτροπαραγωγής να είναι υψηλότερο αλλά και οι αντίστοιχοι συντελεστές φόρτισης υψηλότεροι [6]. Τα επίπεδα της τύρβης στον άνεµο είναι χαµηλότερα µακριά από τις ακτές. Αυτό συνεπάγεται πως οι καταπονήσεις θα είναι µικρότερες και εποµένως οι κατασκευές θα µπορούν να είναι ελαφρότερες και φθηνότερες [6]. Ο ήχος που παράγεται από τα πλωτά αιολικά πάρκα δεν είναι απαραίτητο να είναι πολύ χαµηλός, και εποµένως δεν αποτελεί περιοριστικό παράγοντα, όπως αναφέρθηκε στις συµβατικές ανεµογεννήτριες [6]. Η προτεινόµενη αυτή τεχνολογία µπορεί δυνητικά να τοποθετηθεί σε υπεράκτιες περιοχές στη Βόρειο- υτική πλευρά της Νισύρου, όπου και το αιολικό δυναµικό χαρακτηρίζεται αρκετά υψηλό. Η εν λόγω περιοχή διαθέτει και το πλεονέκτηµα να βρίσκεται µακριά από όλους τους οικισµούς του νησιού, έτσι δεν τίθεται και θέµα οπτικής όχλησης, ενώ βρίσκεται και εκτός διαδρόµων ναυσιπλοΐας. 4. Συµπαραγωγή ηλεκτρισµού και θερµότητας Μια ακόµη λύση για τη µείωση του συνολικού κόστους παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, θα µπορούσε να αποτελέσει η συµπαραγωγή ηλεκτρισµού και θερµότητας (Combined Heat and Power CHP) πολύ κοντά ή ακόµα και στον ίδιο τον τόπο όπου απαιτείται η κατανάλωσή της, ή αλλιώς αποκεντρωµένη ηλεκτροπαραγωγή. Με τη µέθοδο αυτή εποµένως διατηρούνται χαµηλές οι απώλειες µεταφοράς και διανοµής της ενέργειας. Η µέθοδος αυτή είναι δυνατό να 2 Η ανεµογεννήτρια Hywind εγκαταστάθηκε από τις εταιρείες StatoilHydro και Siemens σε βάθος 220m και σε απόσταση 12km από την ακτή στη Νορβηγία. Περισσότερα στοιχεία θα αναφερθούν για αυτήν παρακάτω. 6

7 αξιοποιήσει την παραγόµενη θερµότητα που σε άλλη περίπτωση θα χανόταν άσκοπα και µάλιστα εις βάρος του περιβάλλοντος. Στην περίπτωση της Νισύρου η επιπλέον θερµότητα που παράγεται θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί στην αφαλάτωση ή σε ένα σύστηµα τηλεθέρµανσης, αφού οι κλίµακες απόστασης παραγωγής και κατανάλωσης είναι πολύ µικρές. Όσον αφορά στα καύσιµα που µπορεί να αξιοποιηθούν µε την τεχνολογία αυτή δεν υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος περιορισµός, καθιστώντας επιλέξιµα τη βιοµάζα αλλά και τα βιοκαύσιµα (ΚΑΠΕ), τα οποία µπορούν να καλλιεργούνται και να παράγονται στην περιοχή της Νισύρου και να αποτελέσουν αναπτυξιακό µοχλό για την τοπική κοινωνία (ανάπτυξη βιοκαλλιεργειών). Έτσι, η συµπαραγωγή ηλεκτρισµού και θερµότητας, εξαιτίας του αποκεντρωµένου της χαρακτήρα µπορεί να συνεισφέρει και στην οικονοµική ανάπτυξη του νησιού, βοηθώντας ταυτόχρονα στη µείωση της ανεργίας (EC, 2008a). Όσον αφορά στην περίπτωση της χρήση της συµπαραγωγής για τηλεθέρµανση, πολύ σηµαντική είναι η παράµετρος της ασφάλειας µεταφοράς και χρήσης που παρέχεται, και η οποία θα µπορούσε να θεωρηθεί υψηλότερη από αυτή του Φυσικού Αερίου ή ακόµη και του ηλεκτρισµού. Οι τεχνολογίες που σήµερα είναι διαθέσιµες και χρησιµοποιούνται ευρέως στις µέρες µας για συµπαραγωγή είναι (EDUCOGEN [9], ESC and DOE [10],; Φραγκόπουλος κ.α. [11], ΚΑΠΕ [12]). οι παλινδροµικές µηχανές, οι µικρο-στρόβιλοι, οι αεριοστρόβιλοι, οι κυψέλες καυσίµων, οι ατµοστρόβιλοι, οι ατµοστρόβιλοι και Rankine κύκλοι βάσης (bottoming cycles), ο οργανικοί κύκλοι Rankine (Organic Rankine Cycles), µε χρήση οργανικών ενώσεων αντί νερού σε χαµηλότερες θερµοκρασίες. Ο πίνακας 2 παρουσιάζει τεχνικά και οικονοµικά χαρακτηριστικά διαφόρων συστηµάτων αποκεντρωµένης παραγωγής και συµπαραγωγής. Πίνακας 2. Τεχνικά και οικονοµικά χαρακτηριστικά διαφόρων συστηµάτων αποκεντρωµένης παραγωγής και συµπαραγωγής Τεχνολογία Τοµέας Συνήθης ισχύς (MW) Β.α. ηλεκ/γής Β.α ΣΗΘ Κόστος εγκ. ($2005/KW) Χρόνος ζωής (έτη) Κυψέλες καυσίµου Κατοικίες $6, Κυψέλες καυσίµου Εµπορικός $6, ΜΕΚ ΦΑ Εµπορικός $1, ΜΕΚ πετρελαίου Εµπορικός $2,

8 5. Συγκριτικά οικονοµικά στοιχεία Εγκατάστασης/Λειτουργίας/Συντήρησης ΑΠΕ i. Αιολική Ενέργεια Περίπου 75% του συνολικού κόστους της παραγόµενης ενέργειας µιας ανεµογεννήτριας σχετίζεται µε το αρχικό κόστος εγκατάστασης όπως το κόστος της γεννήτριας, της θεµελίωση της, του ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού και της σύνδεσης µε το δίκτυο [16]. Ο πίνακας 3 παραθέτει τον καταµερισµό του κόστους µιας τυπικής ανεµογεννήτριας ισχύος 2MW. Πίνακας 3. Επιµερισµός κόστους Αιολικής Εγκατάστασης KOΣΤΟΣ ΕΠΕΝ ΥΣΗΣ ( 1,000/MW) ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ % ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ,6 ΣΥΝ ΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΙΚΤΥΟ 109 8,9 ΕΞΟ Α ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ 80 6,5 ΕΠΙΝΟΙΚΙΑΣΗ ΓΗΣ 48 3,9 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 18 1,5 ΕΞΟ Α ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ 15 1,2 ΑΛΛΑ ΚΟΣΤΗ 15 1,2 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΟΜΟΥ 11 0,9 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ/ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ 4 0,3 ΣΥΝΟΛΟ 1, Σηµείωση: Κόστη υπολογισµένα βάσει στοιχείων του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Αιολικής Ενέργειας (EWEA) Τα κόστη συντήρησης και λειτουργίας επίγειων αιολικών πάρκων, υπολογίζονται ανάµεσα σε λεπτά του Ευρώ (c ) ανά kwh παραγόµενης ενέργειας στα πρώτα δύο χρόνια λειτουργίας που συνήθως καλύπτονται από την εγγύηση του κατασκευαστή ενώ ανεβαίνουν σε περίπου (c ) µετά από έξι χρόνια. Στοιχεία από τον EWEA καταδεικνύουν ότι λιγότερο από 60% του κόστους, αφορά στη λειτουργία και στη συντήρηση της γεννήτριας, µε το υπόλοιπο 40% να µοιράζεται εξίσου ανάµεσα σε εργατικό κόστος και κόστος ανταλλακτικών. ii. Φωτοβολταϊκά Πάρκα Το κόστος επένδυσης σε ένα φωτοβολταϊκό πάρκο κρίνεται από την τεχνολογία που εγκαθίσταται σε κάθε περίπτωση και µπορεί να φθάσει µέχρι το ποσό των 5000 /KW. Το συγκριτικό πλεονέκτηµα της συγκεκριµένης τεχνολογίας είναι πώς µετά το αρχικό υψηλό κόστος εγκατάστασης, τα κόστη συντήρησης και λειτουργίας είναι ελάχιστα (σχεδόν µηδενικά) σε σχέση µε τις συµβατικές εγκαταστάσεις, αλλά και µε άλλες ΑΠΕ. Επίσης, η συνεχής ανάπτυξη και χρήση πιο αποδοτικών υλικών στα φωτοβολταϊκά πάνελ, κάνει τη σχέση κόστους/απόδοσης ακόµα πιο ελκυστική. 8

9 iii. Γεωθερµικές εγκαταστάσεις Η εµπορική βιωσιµότητα των Γεωθερµικών εγκαταστάσεων για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (εκµετάλλευση γεωθερµικών πεδίων υψηλής ενθαλπίας), επηρεάζεται άµεσα από το υψηλό κόστος απόκτησης γης, την κατασκευή του εργοστασίου, το κόστος των γεωτρήσεων που συνήθως ενέχουν υψηλό ρίσκο ατυχηµάτων (διαρροές αερίων, πιθανή αύξηση της σεισµικότητας) και τα κόστη λειτουργίας και συντήρησης. Το ρίσκο κατά την διερευνητική περίοδο των γεωτρήσεων, αλλά και το υψηλό κόστος συντήρησης έχουν τεκµηριωθεί σε προηγούµενο άρθρο των συγγραφέων. Συνοπτικά, στην αύξηση του κόστους συντήρησης και λειτουργίας ενός Γεωθερµικού ηλεκτροπαραγωγικού σταθµού, συντελεί η ποιότητα των γεωθερµικών ρευστών. Συγκεκριµένα η ανάλυση του γεωθερµικού ρευστού (αλµόλοιπου) της Νισύρου, έχει επιδείξει πώς πρόκειται για ένα πολύ διαβρωτικό µείγµα βαρέων µετάλλων, κατάλοιπα πετρωµάτων σε υψηλό ποσοστό και διαλελυµένα αέρια όπως το µεθάνιο, το υδρόθειο κ.α. καθιστώντας τη συντήρηση και το κόστος των ανταλλακτικών των εγκαταστάσεων µια λίαν ακριβή υπόθεση. Η σύνθεση του γεωθερµικού ρευστού της Νισύρου έχει επίπτωση και στο κόστος λειτουργίας, καθώς σε αυτό θα πρέπει να συµπεριληφθεί και αυτό της επεξεργασίας του αλµόλοιπου, πριν τη απόρριψη του στη θάλασσα. Ενδεικτικά, το αρχικό κόστος επένδυσης/kwh για ένα Γεωθερµικό σταθµό µεσαίας δυναµικότητας (5-30MW), κυµαίνεται από [17]. Τα δε κόστη λειτουργίας και συντήρησης µπορεί να κυµαίνονται από 0.3(c ) 1.03(c ). 6. Ήπια εκµετάλλευση του Γεωθερµικού Πεδίου της Νισύρου. Προκειµένου να αξιοποιηθεί το πλούσιο γεωθερµικό πεδίο της Νισύρου και να αποφευχθούν οι παρελκόµενες τυχόν δυσάρεστες συνέπειες, όπως αυτές περιγράφησαν σε προηγούµενο άρθρο των συγγραφέων, προτείνεται η εκµετάλλευση του για θέρµανση και ψύξη των κατοικιών. Η γεωθερµική ενέργεια χαµηλής ενθαλπίας χρησιµοποιείται εδώ και πολλά χρόνια µε ασφάλεια και εγγυήσεις καλής λειτουργίας, σε µεγάλης κλίµακας θερµάνσεις κατοικιών σε πολλές χώρες όπως η Ιρλανδία, η Ιαπωνία, η Νέα Ζηλανδία και η Ρωσία. Το ίδιο σενάριο λειτουργίας µπορεί να εφαρµοστεί και στη Νίσυρο, εκµεταλλευόµενοι µόνο τα γεωθερµικά ρευστά χαµηλής ενθαλπίας και όχι υψηλής, για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Για τη περιοχή της Νισύρου, µε βάση τις τοπικές κλιµατολογικές συνθήκες, υπολογίζεται ότι σε 150 ηµέρες χειµερινής περιόδου η γεωθερµική ενέργεια µπορεί να χρησιµοποιηθεί για θέρµανση και άλλες περίπου 150 ηµέρες για ψύξη, χρησιµοποιώντας συστήµατα απορρόφησης (absorption systems). Η πλεονάζουσα θερµότητα που θα παράγεται µπορεί να χρησιµοποιηθεί για πλήθος άλλων εφαρµογών, εκτός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, κάτι που θα έδινε σηµαντική ώθηση στην τοπική οικονοµία. Σε τέτοιες εφαρµογές µπορούν να συµπεριληφθούν η ξήρανση αγροτικών προϊόντων που παράγονται (140 ο C), η κονσερβοποίηση (140 ο C), η παραγωγή γλυκού νερού µε απόσταξη (120 ο C), η χρήση ζεστού νερού στην υφιστάµενη εγκατάσταση αφαλάτωσης (120 ο C), η θέρµανση θερµοκηπίων (80 ο C), η θέρµανση θερµοκηπίων µε ακτινωτό δίκτυο αγωγών (30 ο C), οι ιχθυοκαλλιέργειες (20 ο C), η καλλιέργεια µανιταριών και τα ιαµατικά λουτρά (50 ο C), [12, 13]. Βεβαίως, τα ειδικά χαρακτηριστικά της µορφολογίας και οι ιδιαιτερότητες της Νισύρου (π.χ. έλλειψη εγκολπώσεων µε σχετικά µεγάλο βάθος για ιχθυοκαλλιέργειες), καθιστούν αδύνατες κάποιες από αυτές τις εφαρµογές. 9

10 Στην περίπτωση των θερµοκηπίων το κόστος θέρµανσης µε συµβατικές µεθόδους φτάνει µέχρι και το 20% της αξίας των παραγόµενων προϊόντων. Τέλος, η γεωθερµική ενέργεια µπορεί να χρησιµοποιηθεί στην εκτροφή ζώων, για τη θέρµανση των χώρων παραγωγής γάλακτος και εκτροφής των ζώων, αν και η µεγάλη απόσταση του νησιού από τα κέντρα βιοµηχανίας στην ηπειρωτική Ελλάδα καθιστούν τέτοια εγχειρήµατα σχεδόν ανέφικτα οικονοµικά. 7. Σενάρια εφαρµογών ΑΠΕ στη νήσο Νίσυρο Τα παραπάνω προαναφερθέντα σενάρια εφαρµογής ΑΠΕ για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας µε σκοπό την κάλυψη του απαιτούµενου φορτίου της Νισύρου, όπως αυτό περιγράφεται στην καµπύλη φορτίου του σχήµατος 3, διερευνώνται οικονοµοτεχνικά µε την εισαγωγή πραγµατικών στοιχείων, χρησιµοποιώντας το εµπορικό πρόγραµµα RetScreen [14]. Οι βασικοί άξονες µελέτης των παρακάτω σεναρίων περιλαµβάνουν τα συστήµατα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που τίθενται σε ανάλυση, προκειµένου να καλυφθεί το φορτίο βάσης και το φορτίο αιχµής. Προκειµένου η µελέτη να διερευνά συνδυασµό συστηµάτων για τη κάλυψη της απαιτούµενης ενέργειας, θα έπρεπε να είναι διαθέσιµη η καµπύλη ισχύος σε επίπεδο ηµέρας ή ακόµα και ώρας, ώστε να είναι εφικτός ο υπολογισµός του απαιτούµενου φορτίου ενέργειας. Επειδή αυτό δεν ήταν δυνατόν και περιοριζόµαστε στη καµπύλη φορτίου σε µηνιαία βάση, τα προτεινόµενα σενάρια υπολογίζοντα στο να καλύψουν τα φορτία ισχύος (MW) σε µηνιαία βάση. Έτσι µελετώνται δύο διαφορετικά σενάρια εγκατάστασης ΑΠΕ (ανεµογεννήτρια και Φ/Β), µαζί µε την ύπαρξη µιας ΜΕΚ. Αυτό γίνεται προκειµένου, είτε να εξασφαλίζεται οικονοµικότητα στο σύστηµα (1 ο σενάριο), είτε µεγαλύτερη ασφάλεια, διασφαλίζοντας την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύµατος ακόµα και στην περίπτωση που δε φυσά ο κυριάρχων βόρειος/βορειο-δυτικός άνεµος ή/και δεν υπάρχει ηλιοφάνεια (2 ο σενάριο). Αυτό βέβαια επιτυγχάνεται εις βάρος της οικονοµικότητας του συστήµατος. Σε κάθε λοιπόν περίπτωση κάθε ασφαλές σύστηµα προβλέπει και την εγκατάσταση µιας ΜΕΚ ικανής να καλύψει τα µέγιστα απαιτούµενα ποσά ενέργειας, ακόµα και στην περίπτωση που επικρατούν οι δυσµενέστερες των συνθηκών από πλευράς παραγωγής ενέργειας από τις ΑΠΕ (συννεφιά και άπνοια). Επίσης αν η παρουσία της ΜΕΚ συνδυάζεται µε συµπαραγωγή, εξασφαλίζεται ο µικρός χρόνος απόκρισης του συστήµατος στις εναλλαγές φορτίου, ενώ ιδιαίτερα στην περίπτωση της Νισύρου η εγκατάσταση της αφαλάτωσης µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως δεξαµενή αποθήκευσης της πλεονάζουσας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας υπό τη µορφή θερµότητας. Στο πρώτο σενάριο εξετάζεται η περίπτωση της εγκατάστασης ενός υψηλής ισχύος Αιολικού Πάρκου, θεωρώντας ως διασυνδεδεµένο σύστηµα της νήσους Κω-Νίσυρο και Τήλο, όπου η εγκατεστηµένη ισχύς στη Νίσυρο θα µεταφέρεται στο παραπάνω σύστηµα µε σκοπό την κάλυψη των αναγκών. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η µέση παραγόµενη ισχύς των 2.3 ΜW, όπως προτείνεται, είναι µικρότερη από το 30% του µέγιστου φορτίου κατανάλωσης του θεωρούµενου διασυνδεδεµένου δικτύου (Κως-Νίσυρος-Τήλος), όπως προαπαιτείται. Στο δεύτερο σενάριο µελετάται η περίπτωση εγκατάστασης Α/Γ, Φ/Β και ΜΕΚ προκειµένου να εξασφαλίζεται ασφάλεια στη λειτουργία του συστήµατος, θεωρώντας τη Νίσυρο ως αυτόνοµο σύστηµα χωρίς να συνδέεται µε τα υπόλοιπα νησιά. Το σύστηµα αυτό θεωρείται αρκετά ασφαλές, ικανό να καλύψει τις ανάγκες της Νισύρου σε φορτίο, αλλά όχι και οικονοµικά συµφέρον. Στο παρακάτω σχήµα παρατίθεται η µέση µηνιαία ζήτηση ενέργειας στο νησί. 10

11 ΚΑΜΠΥΛΗ ΦΟΡΤΙΟΥ ΝΙΣΥΡΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (MW) 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαι Ιουν ΜΗΝΑΣ Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε εκ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ Σχήµα 3. Καµπύλη µέσης µηνιαίας κατανάλωσης Νισύρου. Σενάριο 1 ο : Το πρώτο σενάριο που παρουσιάζεται είναι η εγκατάσταση τεσσάρων Α/Γ ονοµαστικής ισχύος 2.3MW. Ο συντελεστής φόρτισης της (capacity factor) είναι περίπου 20%, ώστε µε βάση τα ανεµολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής (σε ύψος 10m η µέση ταχύτητα του ανέµου είναι 5m/s) και για µια µέση ταχύτητα ανέµου περίπου στα 6.5 m/s να αποδίδεται από κάθε Α/Γ ισχύ περίπου ίση µε 600KW. Σχ.4. Καµπύλη Ισχύος επιλεγµένης Α/Γ Το κόστος κτήσης των Α/Γ είναι περίπου , θεωρώντας ένα µέσο κόστος αγοράς τα 900 ανά εγκατεστηµένο KW και ένα κόστος συντήρησης περίπου τα συνολικά. Λαµβάνοντας υπόψη έναν ετήσιο πληθωρισµό (inflation rate) περίπου 3%, διάρκεια του έργου τα 25 χρόνια, ένα ποσοστό δανείου 35% σε σχέση µε την αξία των περιουσιακών στοιχείων (dept ratio) του επενδυτή, τραπεζικό επιτόκιο 5.8% και µια διάρκεια αποπληρωµής του δανείου τα 15 χρόνια, υπολογίζεται ότι η περίοδος απόσβεσης της επένδυσης είναι τα 2.5 χρόνια. Ο χρόνος αυτός είναι µικρότερος από έναν τυπικό που υπάρχει και είναι περίπου τα 7 χρόνια, εξαιτίας της κλίµακας µεγέθους (οικονοµία κλίµακας). Στη 11

12 συνέχεια τα κέρδη είναι διαρκώς αυξανόµενα. Για να συµβεί αυτό υπολογίζεται ότι η επένδυση χρηµατοδοτείται σε ποσοστό 40% από το ελληνικό κράτος και την ΕΕ αφού συνεισφέρει σηµαντικά στην µείωση της εκποµπής ρύπων (ΑΠΕ) ενώ το κόστος πώλησης κάθε MWh είναι (ΡΑΕ, Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας [15]). Θα πρέπει να τονιστεί ότι το κέρδος του επενδυτή είναι µόνο από την πώληση του παραγόµενου ηλεκτρικού και όχι από την αποφυγή εκποµπής αερίου ρύπου CO 2, αφού το έργο χρηµατοδοτείται. Ο εσωτερικός συντελεστής απόδοσης του συστήµατος (IRR internal rate return) υπολογίζεται ότι είναι 41.9%, η τιµή του οποίου αξιολογεί τη συγκεκριµένη επένδυση ως πολύ θετική. Η καµπύλη χρηµατορροής φαίνεται στο Σχήµα 5. Σχ. 5. Καµπύλη χρηµατορροής για το 1 ο σενάριο. Σενάριο 2 ο : Το δεύτερο σενάριο περιλαµβάνει την καταρχήν εγκατάσταση δύο Α/Γ µέσης συνολικής ονοµαστικής ισχύος 2600 ΚW αξίας µε συντελεστή φόρτισης 25% (αυξηµένο κατά 5% σε σχέση µε τον προηγούµενο σενάριο εξαιτίας µικρότερης ισχύος). Για µια µέση ταχύτητα ανέµου περίπου στα 6.5 m/s να από κάθε Α/Γ αποδίδεται ισχύ περίπου ίση µε 350KW. Στη συνέχεια στο σύστηµα προστίθεται ένα Φ/Β σύστηµα ονοµαστική ισχύος 1200ΚW αξίας µε συντελεστή φόρτισης 17%. Ως εκ τούτου, η µέση παραγόµενη ισχύς είναι ίση µε 200ΚW, η οποία προστίθεται στην παραπάνω των 650 KW από Α/Γ. Η απαιτούµενη επιφάνεια εγκατάστασης του Φ/Β πάρκου είναι περίπου m 2. Προκειµένου όµως να εξασφαλιστεί ασφάλεια στο σύστηµα και να καλύπτονται οι απαιτούµενες ανάγκες ισχύος, χωρίς υπερβολικό κόστος προστίθεται µια ΜΕΚ Diesel ονοµαστικής ισχύος 2250 KW η οποία θα προσθέτει την επιπλέον απαιτούµενη ισχύ, ενώ η πλεονάζουσα ενέργεια που θα παράγεται θα µπορεί να µεταφέρεται στο διασυνδεδεµένο δίκτυο. H διαστασιολόγηση της ΜΕΚ γίνεται ώστε να καλύπτεται πλήρως το απαιτούµενο φορτίο της Νισύρου, υπό τις δυσµενέστερες συνθήκες (άπνοια, συννεφιά και ιδιαιτέρως αυξηµένη ζήτηση το καλοκαίρι). Το πλεονέκτηµα του σεναρίου αυτού σε σχέση µε το πρώτο είναι η ασφάλεια που παρέχει, αφού εκµεταλλεύεται περισσότερες ανανεώσιµες πηγές ενέργειας (αιολική και ηλιακή). Θεωρώντας τις ίδιες οικονοµικές παραµέτρους όπως στο πρώτο σενάριο, αλλά λαµβάνοντας υπόψη ότι η τιµή πώλησης κάθε παραγόµενης MWh είναι 457 για φωτοβολταϊκά στοιχεία σε µη διασυνδεδεµένα νησιά (ΡΑΕ, Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας [15]), υπολογίζεται ότι η περίοδος αποπληρωµής της επένδυσης είναι τα 7 χρόνια για τα φωτοβολταϊκά και 4.5 χρόνια για την ανεµογεννήτρια (βλ. Παράρτηµα). 12

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α - ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α - ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ i ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ (MBA TQM) ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α» ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΠΑΠΑ ΑΚΗ ΖΑΧΑΡΩ. Επιβλέπων: Βάρδας Ιωάννης

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α» ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΠΑΠΑ ΑΚΗ ΖΑΧΑΡΩ. Επιβλέπων: Βάρδας Ιωάννης ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ : ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΑΜΑ : ΙΟΙΚΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α» ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΠΑΠΑ ΑΚΗ ΖΑΧΑΡΩ Α.Μ. : 3019, 3108 Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

Τα κείµενα πάρθηκαν από το site της Greenpeace (www.greenpeace.org/greece) Φωτοβολταϊκά

Τα κείµενα πάρθηκαν από το site της Greenpeace (www.greenpeace.org/greece) Φωτοβολταϊκά Τα κείµενα πάρθηκαν από το site της Greenpeace (www.greenpeace.org/greece) και τα ενοποίησε σε pdf format Φωτοβολταϊκά Όταν τα φωτοβολταϊκά εκτεθούν στην ηλιακή ακτινοβολία µετατρέπουν ένα 5-17% της ηλιακής

Διαβάστε περισσότερα

Ένας πρακτικός τεχνικός οδηγός

Ένας πρακτικός τεχνικός οδηγός Ένας πρακτικός τεχνικός οδηγός Ιανουάριος 2011 Λ. Βουλιαγμένης 224 & Αγίου Δημητρίου, 173 43 Άγιος Δημήτριος, τηλ. 210 9577470 info@helapco.gr, www.helapco.gr Βασικές τεχνικές πληροφορίες για τα φωτοβολταϊκά

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ «ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ» ΝΕΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Φεβρουάριος 2012 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Η περίπτωση της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΑΒΕΤΕ Υπό του Σπουδαστή Γεωργαντά Κωνσταντίνο

Διαβάστε περισσότερα

Ένας πρακτικός οδηγός

Ένας πρακτικός οδηγός Ένας πρακτικός οδηγός Σεπτέμβριος 2007 ΕΝΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ Γιατί να στραφώ στην ηλιακή ενέργεια; Για να καλύψετε δύο τουλάχιστον ανάγκες. Την ανάγκη σε ενέργεια και την ανάγκη να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Μάρτιος 2012. Οδικός Χάρτης για το 2050

ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Μάρτιος 2012. Οδικός Χάρτης για το 2050 ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Μάρτιος 2012 Οδικός Χάρτης για το 2050 2 3 Η παρούσα έκθεση υποβάλλεται στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής από την Επιτροπή Εθνικού Ενεργειακού

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων και Στοιχείων

Χρήση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων και Στοιχείων Χρήση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων και Στοιχείων Καθαρή Ενέργεια από τον Ήλιο Η Πηγή Ενέργειας του Μέλλοντος; Δυνατότητες Χρήσης στα Έργα Υποδομής του Ελληνικού Στρατού ΚΕΙΜΕΝΟ: Λγός (ΜΧ) Ευριπίδης Χανιάς

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση για τον τομέα ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. στο πλαίσιο του σχεδιασμού αναμόρφωσης του μηχανισμού στήριξης

Έκθεση για τον τομέα ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. στο πλαίσιο του σχεδιασμού αναμόρφωσης του μηχανισμού στήριξης Έκθεση για τον τομέα ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. στο πλαίσιο του σχεδιασμού αναμόρφωσης του μηχανισμού στήριξης ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 Ομάδα εργασίας για την εκπόνηση της έκθεσης, βάσει της απόφασης Υ.Α.Π.Ε./Φ1/875/οικ.6292/19.03.2012:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2003 ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΛΛΗΝΟ-ΙΤΑΛΙΚΟΣ ΚΑΙ Ο ΕΛΛΗΝΟ-ΤΟΥΡΚΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΘΕΟ ΩΡΟΥ Χ. ΙΩΑΝΝΗΣ

Ο ΕΛΛΗΝΟ-ΙΤΑΛΙΚΟΣ ΚΑΙ Ο ΕΛΛΗΝΟ-ΤΟΥΡΚΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΘΕΟ ΩΡΟΥ Χ. ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΕΛΛΗΝΟ-ΙΤΑΛΙΚΟΣ ΚΑΙ Ο ΕΛΛΗΝΟ-ΤΟΥΡΚΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΘΕΟ ΩΡΟΥ Χ. ΙΩΑΝΝΗΣ Πτυχίο Οικονοµικής Επιστήµης Πανεπιστηµίου Πειραιώς Επιβλέπων Καθηγητής ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση των αντιλήψεων και στάσεων των μαθητών του ΕΠΑΛ Νάξου σε σχέση με το αιολικό πάρκο της περιοχής τους

Διερεύνηση των αντιλήψεων και στάσεων των μαθητών του ΕΠΑΛ Νάξου σε σχέση με το αιολικό πάρκο της περιοχής τους Έρκυνα, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Επιστημονικών Θεμάτων, Τεύχος 2ο, 107 133, 2014 Διερεύνηση των αντιλήψεων και στάσεων των μαθητών του ΕΠΑΛ Νάξου σε σχέση με το αιολικό πάρκο της περιοχής τους Αντώνιος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΗ ΕΝΙΣΜΟΥ ΣΚΙΑΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ» Επιβλέπων καθηγητής: Κ. Αντωνόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΙΤΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ Α.Π.Ε.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΙΤΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ Α.Π.Ε. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΙΤΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ Α.Π.Ε. Άρθρο 2 Παράγραφος 1, εδάφιο ε) «ε) Της ωριμότητας της διαδικασίας υλοποίησης του έργου, όπως αυτή προκύπτει από μελέτες που έχουν εκπονηθεί, γνωμοδοτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

1 Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

1 Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Χ I Ε Ι Ι Κ Ο Θ Ε Μ Α : Η Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Η Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Γ Ι Α Τ Η Ν Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Κ Η Α Λ Λ Α Γ Η Κ Α Ι Τ Η Ν Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α, Η Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Τ Ο Υ Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Τ Ο Σ Κ Α Ι Ο Τ Ο Μ Ε Α

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΘΕΜΑ: Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τµήµα Λογιστικής Πτυχιακή εργασία του τµήµατος λογιστικής Εισηγητής: Γαβριλάκης Νεκτάριος ΘΕΜΑ: Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 9 «Οι στατιστικές είναι χρήσιμες μόνο όταν διαφωτίζουν την ανθρώπινη υπόσταση» Paul Krugman, Νόμπελ Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΣΙΡΙΓΩΤΑΚΗ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΣΙΡΙΓΩΤΑΚΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Τομέας Συστημάτων Παραγωγής ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΉ ΕΡΓΑΣΊΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΣΙΡΙΓΩΤΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΣΕ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΣΧΕ ΙΟ ΣΕ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 69, ΑΘΗΝΑ 10564 ΤΗΛ.: 3727400, FAX: 3255460, E-MAIL: info@rae.gr, WEB: www.rae.gr Μ Α Κ Ρ Ο Χ Ρ Ο Ν Ι Ο Σ Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Ο Σ Σ Χ Ε Ι Α Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ Ε Λ Λ Α

Διαβάστε περισσότερα

ECO choros. ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ Κιμμέρια Ξάνθης ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΟΜΆΔΑ ΕΡΓΑΣΊΑΣ

ECO choros. ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ Κιμμέρια Ξάνθης ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΟΜΆΔΑ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012-2013 ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ Κιμμέρια Ξάνθης ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΌΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΌΣ & ΒΙΏΣΙΜΗ ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΠΜΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΉ ΕΠΙΣΤΉΜΗ & ΜΗΧΑΝΙΚΉ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

"Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ" ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ»

Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ» Η παρούσα έκδοση αποτελεί τµήµα µιας σειράς από τρεις Τεχνικούς Οδηγούς του Κέντρου Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) µε αντικείµενο τη διαδικασία των Ενεργειακών Επιθεωρήσεων στα κτίρια και τη βιοµηχανία.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (29-213) ΦΒ4 ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ HVAC

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ HVAC ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ HVAC 1. ΕΙΣAΓΩΓΗ...1 1.1 Τα συστήµατα HVAC...1 1.2 Βασικά χαρακτηριστικά...2 2. ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ...5 2.1 Χωρισµός σε θερµικές ζώνες...5 2.2 Μονάδες ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΗΝΑΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΣΕΜΗΝΑΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΣΕΜΗΝΑΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ: ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:> ΑΝΤΩΝΙΑ ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΚΙΕΓΚΙ ΜΠΛΕΝΤΑΡ

Διαβάστε περισσότερα

το βιολογικής προέλευσης μέρος των αστικών λυμάτων και σκουπιδιών.

το βιολογικής προέλευσης μέρος των αστικών λυμάτων και σκουπιδιών. ΒΙΟΜΑΖΑ 1. Εισαγωγή Γενικά, ως βιομάζα ορίζεται η ύλη που έχει βιολογική (οργανική) προέλευση. Πρακτικά, στον όρο βιομάζα εμπεριέχεται οποιοδήποτε υλικό προέρχεται άμεσα ή έμμεσα από το φυτικό κόσμο. Πιο

Διαβάστε περισσότερα

οι υποδομές της Δυτικής Μακεδονίας, που την αναδεικνύουν σε ενεργειακό κέντρο της χώρας

οι υποδομές της Δυτικής Μακεδονίας, που την αναδεικνύουν σε ενεργειακό κέντρο της χώρας ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ Εθνικής Αντίστασης 11 Πτολεµαΐδα, 50200 Τηλ. 24630 54420-21-22 Fax. 24630 54423 E-mail : dethp@otenet.gr http://users.otenet.gr/~dethp Βιοµάζα Βιοκαύσιµα Βιοενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Οργανωτική αποτύπωση επιχείρησης. Παραγωγής βιοαιθανόλης. στην Ελλάδα

Οργανωτική αποτύπωση επιχείρησης. Παραγωγής βιοαιθανόλης. στην Ελλάδα Πτυχιακή Εργασία: Οργανωτική αποτύπωση επιχείρησης Παραγωγής βιοαιθανόλης στην Ελλάδα Φοιτητής: Kυρούδης Παναγιώτης Α.Μ.:4195 Υπευθ.Καθηγητής: Παξινός Κοσμάς Page1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Κίνητρα για την εφαρµογή µέτρων εξοικονόµησης στα κτίρια

Κίνητρα για την εφαρµογή µέτρων εξοικονόµησης στα κτίρια Κίνητρα για την εφαρµογή µέτρων εξοικονόµησης στα κτίρια Οι προτάσεις της Greenpeace Οκτώβριος 2007 Κλεισόβης 9, 106 77 Αθήνα, τηλ. 2103840774-5, fax. 2103804008 www.greenpeace.gr Εισαγωγή Ο κτιριακός

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή Ενέργειας από Βιομάζα

Παραγωγή Ενέργειας από Βιομάζα Παραγωγή Ενέργειας από Βιομάζα... Επενδυτικές Ευκαιρίες και Προοπτικές Ανάπτυξης. - Αξιοποιήστε τις ενεργειακές καλλιέργειες - Πουλήστε την παραγόμενη ενέργεια στη ΕΗ - Μειώστε το περιβαλλοντικό αποτύπωμα

Διαβάστε περισσότερα