ΝΙΣΥΡΟΣ ΚΑΙ ΣΕΝΑΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΠΕ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΝΙΣΥΡΟΣ ΚΑΙ ΣΕΝΑΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΠΕ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ"

Transcript

1 Νίκος Νικολόπουλος ρ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π, Ανδρέας Σφακιανάκης Μηχανολόγος Μηχανικός MSc, µέλος Σ Συλλόγου Νισυρίων Γνωµαγόρα ΝΙΣΥΡΟΣ ΚΑΙ ΣΕΝΑΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΠΕ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Στο παρόν άρθρο πρόκειται να παρουσιαστούν τεχνολογίες και µέτρα τα οποία θα µπορούσαν δυνητικά να αξιοποιηθούν προκειµένου να καλυφθούν οι ανάγκες ηλεκτροπαραγωγής στο νησί της Νισύρου, όπως αυτό είναι διαµορφωµένο σήµερα χωρίς να απαιτούνται πρόσθετες παρεµβάσεις οι οποίες θα είχαν αµφίβολο µακροπρόθεσµο αποτέλεσµα για την ποιότητα της ζωής των κατοίκων αλλά και τον τουρισµό στον οποίο έχει επενδύσει σηµαντικά ο κάτοικος της Νισύρου. Τα προτεινόµενα σενάρια εφαρµογής Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) θα διερευνηθούν µε τη χρήση πιστοποιηµένου λογισµικού ως προς τη βιωσιµότητα τους τόσο σε βραχυπρόθεσµη όσο και σε µακροπρόθεσµη κλίµακα χρόνου. Οι λύσεις που εξετάζονται συνίστανται από επιλογές που δεν περιλαµβάνουν τη χρήση της γεωθερµίας για ηλεκτροπαραγωγή (εγκατάσταση εκµετάλλευσης υψηλής ενθαλπίας). Μπορεί κάποια από τα εναλλακτικά συστήµατα που καταγράφονται να έχουν εφαρµοσθεί µόνο σε πιλοτική ή περιορισµένη κλίµακα, αλλά και η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από γεωθερµία στην Ελλάδα είναι µια λύση που χαρακτηρίζεται από υψηλά επίπεδα αβεβαιότητας. Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι το νησί της Μήλου, όπου η εφαρµογή της γεωθερµίας µε αξιοποίηση των γεωθερµικών ρευστών υψηλής ενθαλπίας αποδείχτηκε τουλάχιστον επισφαλής ή ανεπιτυχής τα τελευταία χρόνια. Τα σενάρια που διερευνώνται ως αξιόπιστες εναλλακτικές λύσεις και παρουσιάζονται µε συντοµία στο παρόν άρθρο περιλαµβάνουν: την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάρκων για παραγωγή ηλεκτρικού ρεύµατος, την εγκατάσταση αιολικών πάρκων σε περιοχές αποκεντρωµένες από τους οικισµούς της Νισύρου (Μανδράκι, Πάλοι, Νικειά και Εµπορειός), τη δυνατότητα εγκατάστασης ακόµα και πλωτών υπεράκτιων αιολικών πάρκων, την εγκατάσταση αποκεντρωµένης συµπαραγωγής ηλεκτρισµού και θερµότητας µε Κυψέλες Καυσίµου Στερεών Οξειδίων (SOFC) και Μηχανών Εσωτερικής Καύσης (MEK), και την ήπια εκµετάλλευση του Γεωθερµικού Πεδίου της Νισύρου. Στόχος της παρουσίασης αυτής είναι η διερεύνηση, σε επίπεδο στρατηγικής πάντοτε, της δυνατότητας εφαρµογής των εν λόγω τεχνολογιών στη Νίσυρο και των αποτελεσµάτων ή κινδύνων που η εφαρµογή αυτή δυνητικά µπορεί να επιφέρει. Κριτήρια για την εφαρµογή των παραπάνω συστηµάτων είναι η οικονοµική αποδοτικότητα, ο ρεαλισµός και η επιτευξιµότητα, η κοινωνική αποδοχή, η περιβαλλοντική ασφάλεια και η ενεργειακή αποδοτικότητα. 1. Φωτοβολταικά Συστήµατα Το φωτοβολταϊκό φαινόµενο ανακαλύφθηκε το 1839 και εφαρµόστηκε στην πράξη στα τέλη του 1950 σε δορυφορικά συστήµατα στο διάστηµα. Τα φωτοβολταϊκά συστήµατα µπορούν να µετατρέψουν την ηλιακή ενέργεια σε ηλεκτρισµό. Ένα τυπικό φωτοβολταϊκό σύστηµα αποτελείται από τις φωτοβολταϊκές γεννήτριες (πάνελ) και τα ηλεκτρονικά συστήµατα που διαχειρίζονται την ενέργεια που παράγεται από τις φωτοβολταϊκές γεννήτριες. Στα αυτόνοµα φωτοβολταϊκά συστήµατα υπάρχει επιπλέον και ένα σύστηµα αποθήκευσης της ενέργειας, που χρησιµοποιεί µπαταρίες. 1

2 Μία τυπική φωτοβολταϊκή συστοιχία αποτελείται από ένα ή περισσότερα φωτοβολταϊκά πάνελ, που συνδέονται µεταξύ τους. Όταν τα φωτοβολταϊκά πάνελ εκτίθενται στην ηλιακή ακτινοβολία, µετατρέπουν περίπου το 14% της εισερχόµενης ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρισµό αν και πολλά σύγχρονα πάνελ έχουν φθάσει σε βαθµούς απόδοσης κοντά στο 20% ή και πιο πάνω. Η µετατροπή της ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρισµό είναι αθόρυβη, αξιόπιστη και δεν έχει επιπτώσεις στο περιβάλλον. Κατηγορίες αυτόνοµων φωτοβολταϊκών συστηµάτων [1] Μικρά φωτοβολταϊκά συστήµατα Τα συστήµατα αυτής της κατηγορίας χρησιµοποιούνται για την κάλυψη χαµηλών ενεργειοβόρων εφαρµογών. Αυτόνοµα φωτοβολταϊκά συστήµατα Αυτή η κατηγορία περιλαµβάνει συστήµατα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για σπίτια και µικρές κοινότητες, όπως στην περίπτωση της Νισύρου. Επιπλέον χρησιµοποιούνται για: o Ηλεκτροδότηση µοναστηριών. o Άντληση νερού. o Εξωτερικά συστήµατα φωτισµού κοινόχρηστων χώρων (δρόµοι, πλατείες, αεροδρόµια, κτλ.) o Συστήµατα τηλεπικοινωνιών, τηλεµατικών µετρήσεων και συναγερµών. o Αγροτικές εργασίες όπως άντληση νερού, υδατοκαλλιέργειες, ψύξη γεωργικών προϊόντων και φαρµάκων, κτλ. Η Τρίτη κατηγορία είναι τα: Συστήµατα αδιάλειπτης παροχής UPS, τα οποία χρησιµοποιούνται για παροχή ηλεκτρικής ενέργειας εφεδρείας. Τα κυριότερα πλεονεκτήµατα των φωτοβολταϊκών συστηµάτων συνίστανται στα εξής: o µηδενική ρύπανση o αθόρυβη λειτουργία o αξιοπιστία και µεγάλη διάρκεια ζωής (που φθάνει τα 30 χρόνια) o απεξάρτηση από την τροφοδοσία καυσίµων για τις αποµακρυσµένες περιοχές, όπως η Νίσυρος o δυνατότητα επέκτασης ανάλογα µε τις ανάγκες o ελάχιστη συντήρηση Τα φωτοβολταϊκά συνεπάγονται σηµαντικά οφέλη για το περιβάλλον και την κοινωνία. Οφέλη για τον καταναλωτή, για την αγορά ενέργειας και για τη βιώσιµη και πράσινη ανάπτυξη. Η ηλιακή ενέργεια είναι καθαρή, ανεξάντλητη, ήπια και πραγµατικά ανανεώσιµη. Η ηλιακή ακτινοβολία δεν ελέγχεται από κανέναν και αποτελεί ένα ανεξάντλητο εγχώριο ενεργειακό πόρο, που παρέχει ανεξαρτησία, προβλεψιµότητα και ασφάλεια στην ενεργειακή τροφοδοσία. Τα φωτοβολταϊκά συστήµατα, τα οποία µετατρέπουν την ηλιακή ακτινοβολία σε ηλεκτρικό ρεύµα, θεωρούνται τα ιδανικά συστήµατα ενεργειακής µετατροπής, καθώς χρησιµοποιούν την πλέον διαθέσιµη πηγή ενέργειας ιδιαίτερα στην Ελλάδα (στρατηγικό πλεονέκτηµα της χώρας µας σε σχέση µε τις υπόλοιπες) για την παραγωγή ηλεκτρισµού. Τα περιβαλλοντικά πλεονεκτήµατα των φωτοβολταϊκών είναι αδιαµφισβήτητα. Κάθε κιλοβατώρα που παράγεται από φωτοβολταϊκά, και άρα όχι από συµβατικά καύσιµα, συνεπάγεται την αποφυγή έκλυσης ενός περίπου κιλού διοξειδίου του άνθρακα στην 2

3 ατµόσφαιρα (µε βάση το σηµερινό ενεργειακό µείγµα στην Ελλάδα και τις µέσες απώλειες του δικτύου). Ένα τυπικό φωτοβολταϊκό σύστηµα του ενός κιλοβάτ, αποτρέπει κάθε χρόνο την έκλυση 1,3 τόνων διοξειδίου του άνθρακα, όσο δηλαδή θα απορροφούσαν δύο στρέµµατα δάσους. Επιπλέον, συνεπάγεται λιγότερες εκποµπές άλλων επικίνδυνων ρύπων, όπως τα αιωρούµενα µικροσωµατίδια, τα οξείδια του αζώτου, οι ενώσεις του θείου, κ.λπ. 2. Συµβατικές Ανεµογεννήτριες Μεταξύ των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας βρίσκεται σε κυριαρχούσα θέση, ιδιαίτερα στον Ελλαδικό χώρο και η Αιολική Ενέργεια µε τη χρήση ανεµογεννητριών. Τα κυριότερα πλεονεκτήµατα από την εφαρµογή της είναι [2]: Ο άνεµος είναι µια ανεξάντλητη πηγή ενέργειας, η οποία µάλιστα παρέχεται όχι µόνο δωρεάν αλλά και αφθονεί σε περιοχές όπως τα ελληνικά νησιά. Η Αιολική ενέργεια είναι µια τεχνολογικά ώριµη, οικονοµικά ανταγωνιστική και φιλική προς το περιβάλλον ενεργειακή επιλογή. Από την παραγωγή µίας κιλοβατώρας µε ανεµογεννήτριες αποφεύγεται η καύση 0,2 λίτρων πετρελαίου. Η ενέργεια που τροφοδοτεί ανά έτος ένα Α/Π (αιολικό πάρκο) ισχύος 10 ΜW ισοδυναµεί κατά µέσο όρο µε τόνους πετρελαίου. Έτσι, η Ελλάδα αποδεσµεύεται από επιζήµιες για το εθνικό ισοζύγιο εισαγωγές πετρελαίου, το οποίο συνεχώς ακριβαίνει. Σε σχέση µε τις συµβατικές εγκαταστάσεις (πετρελαϊκοί σταθµοί, σταθµοί φυσ. αερίου, λιγνιτικοί θερµοηλεκτρικοί σταθµοί) καταλαµβάνουν πολύ λιγότερο χώρο. Επιπρόσθετα, η γη του Αιολικού Πάρκου µπορεί να εξακολουθήσει να έχει την παλιά της χρήση προ του Αιολικού Πάρκου, δηλ. καλλιέργειες και κτηνοτροφία. Σύµφωνα µε µελέτες, η εγκατάσταση ενός MW Α/Γ δηµιουργεί κατά µέσο όρο 17.7 εργατοέτη, που αφορούν τη µελέτη, την κατασκευή, την συντήρηση και εποπτεία του Α/Π (αιολικού πάρκου). Σε αντίθεση, οι συµβατικές τεχνολογίες παραγωγής ηλ. Ενέργειας (π.χ. πετρέλαιο) αντιστοιχούν µόνο σε 8 εργατοέτη ανά MW. Οι επενδύσεις σε αιολική ενέργεια αποτελούν εφικτή και βιώσιµη κίνηση για ένα µικροµεσαίο επιχειρηµατία. µπορούν να τονώσουν την τοπική βιοµηχανία καθώς και τον κατασκευαστικό κλάδο. Οι Α/Γ αποτελούν διεσπαρµένη πηγή ενέργειας και µπορούν να ενισχύσουν τοπικά το ηλεκτρικό δίκτυο. Συγκεκριµένα, η χωροθέτηση Αιολικών Πάρκων σηµαίνει µειωµένες απώλειες µεταφοράς της ηλ. ενέργειας, διότι η ενέργεια θα παράγεται κοντά στον τόπο κατανάλωσης. εν επιβαρύνει το τοπικό περιβάλλον µε επικίνδυνους αέριους ρύπους, µονοξείδιο του άνθρακα, διοξείδιο του θείου, καρκινογόνα µικροσωµατίδια κ.α., όπως γίνεται µε τους συµβατικούς σταθµούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Ενισχύει την ενεργειακή ανεξαρτησία και ασφάλεια, κάτι ιδιαίτερα σηµαντικό για τη χώρα µας και την Ευρώπη γενικότερα. Βοηθά στην αποκέντρωση του ενεργειακού συστήµατος µειώνοντας τις απώλειες µεταφοράς ενέργειας. 3

4 Παρόλα τα πλεονεκτήµατα της, το κυριότερο πρόβληµα στην εφαρµογή της που παρουσιάζεται είναι οι αντιδράσεις των τοπικών κοινωνιών εξαιτίας του θορύβου που επάγεται από τη λειτουργία τους. Πρόκειται για το µόνο ουσιαστικό πρόβληµα, αλλά πλέον σήµερα ευκολότερο να ελεγχθεί και να προληφθεί. Στις ανεµογεννήτριες ο εκπεµπόµενος θόρυβος µπορεί να υπαχθεί σε δύο κατηγορίες, ανάλογα µε την προέλευση του: δηλαδή µηχανικός και αεροδυναµικός. Ο πρώτος προέρχεται από τα περιστρεφόµενα µηχανικά τµήµατα (κιβώτιο ταχυτήτων, ηλεκτρογεννήτρια, έδρανα κλπ.) Ο δεύτερος προέρχεται από την περιστροφή των πτερυγίων. Ο θόρυβος από τη λειτουργία των µηχανικών τµηµάτων της ανεµογεννήτριας τα τελευταία χρόνια εξαλείφεται τόσο µε εσωτερική ηχοµονωτική επένδυση στο κέλυφος της κατασκευής, όσο και µε ηχοµονωτικά πετάσµατα και αντικραδασµικά πέλµατα στήριξης. Αντίστοιχα ο αεροδυναµικός θόρυβος (περιστροφή πτερυγίων) αντιµετωπίζεται µε προσεκτική σχεδίαση κατανοώντας σε µεγαλύτερο βαθµό τις βασικές αρχές της αεροδυναµικής. Το επίπεδο του αντιληπτού θορύβου από µία ανεµογεννήτρια σύγχρονων προδιαγραφών σε απόσταση 200 µέτρων, είναι µικρότερο από αυτό που αντιστοιχεί στο επίπεδο θορύβου περιβάλλοντος µιας µικρής επαρχιακής πόλης και βεβαίως δεν αποτελεί πηγή ενόχλησης. Με δεδοµένη δε τη νοµοθετηµένη απαίτηση να εγκαθίστανται οι ανεµογεννήτριες σε ελάχιστη απόσταση 500 µέτρων από τους οικισµούς, το επίπεδο είναι ακόµη χαµηλότερο και αντιστοιχεί πλέον σε αυτό ενός ήσυχου καθιστικού δωµατίου. Επιπλέον, στις ταχύτητες ανέµου που λειτουργούν οι ανεµογεννήτριες ο φυσικός θόρυβος (θόρυβος ανέµου σε δένδρα και θάµνους) υπερκαλύπτει οποιονδήποτε θόρυβο που προέρχεται από τις ίδιες. Τα αναφερόµενα ως µειονεκτήµατα των Α/Γ δεν αποτελούν στα αλήθεια προβλήµατα, παρά µόνο αβάσιµα επιχειρήµατα όσων αντιµάχονται την καθαρή ενεργειακή πολιτική για λόγους συµφέροντος: Η ηχορύπανση. Σύµφωνα µε µελέτες το επίπεδο ηχητικής πίεσης από µία σύγχρονη Α/Γ δεν ξεπερνά τα db στα 40 m, δηλαδή το επίπεδο της κανονικής οµιλίας. Για ένα σπίτι 500 µέτρα µακριά από µία Α/Γ, όταν ο άνεµος φυσάει από την Α/Γ προς το σπίτι, το επίπεδο ηχητικής πίεσης είναι περίπου 35 db, όσο µέσα σε ένα ήσυχο σπίτι, δηλαδή πρακτικά η Α/Γ δεν θα ακούγεται καν. Εξάλλου, αν επισκεφθείτε το Επιδεικτικό Αιολικό Πάρκο του ΚΑΠΕ στο Λαύριο θα διαπιστώνατε ότι ο ήχος των Α/Γ µοιάζει µε το θρόισµα ενός καλαµιώνα όταν φυσάει. Η αισθητική ρύπανση. Το πόσο οι Α/Γ αποτελούν αισθητική ρύπανση είναι καθαρά υποκειµενικό ζήτηµα. Γιατί ο πληθυσµός του λεκανοπεδίου ανέχεται τις κεραίες του Υµηττού; Είναι η ανάγκη για ελεύθερη ραδιοφωνία και τηλεόραση που τις καθιστά αναγκαίες, οπότε και δεν ενοχλούν κανένα. Εκτός των άλλων, το θέαµα της περιστροφής των ελίκων των ανεµογεννητριών θυµίζει τους παλιούς ανεµόµυλους που για πολλούς θεωρείται ευχάριστο θέαµα. Οι περιοχές που θα κριθούν ικανές να φιλοξενήσουν ένα αιολικό πάρκο στη Νίσυρο θα προκύψουν κατόπιν ειδικής µελέτης του αιολικού δυναµικού σε διάφορα σηµεία. Εκ της παρατηρήσεως, οι περιοχές στα υτικά και Βορειο-δυτικά του νησιού παρουσιάζουν το υψηλότερο αιολικό δυναµικό, µιας και σε αυτές φυσούν αρκετά ισχυροί άνεµοι τους περισσότερους µήνες του έτους. Μια πολύ καλή λύση θα ήταν επίσης και οι εκµετάλλευση της νήσου Γυαλί για την εγκατάσταση Αιολικού Πάρκου. Η Ανατολική πλευρά του νησιού, πίσω από το ορυχείο του Περλίτη θα µπορούσε ενδεχοµένως να αποτελέσει µια ευρέως αποδεκτή λύση, καθώς και υψηλό δυναµικό παρουσιάζει, αλλά και βρίσκεται µακρυά από οικισµούς. Η λύση αυτή θα 4

5 ήταν ενδεχοµένως και οικονοµικότερη όσον αφορά στην αρχική επένδυση, µιας και οι ακριβές τεχνολογίες για τη µείωση του θορύβου δεν θα χρειαζόταν να εφαρµοσθούν. 3. Υπεράκτιες ανεµογεννήτριες Προκειµένου να εξαλειφθεί πλήρως το υποτιθέµενο πρόβληµα του θορύβου από την εκµετάλλευση της αιολικής ενέργειας από τις ανεµογεννήτριες για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, τουλάχιστον στην περιοχή της Νισύρου, µια λύση είναι η κατασκευή υπεράκτιων ανεµογεννητριών. Το δυναµικό ηλεκτροπαραγωγής από υπεράκτιες ανεµογεννήτριες είναι θεωρητικά ικανό να καλύψει τις ανάγκες ολόκληρης της Ευρώπης [3,4]. Η Greenpeace ([5], υπολογίζει ότι στην περίπτωση της Ελλάδας η ηλεκτροπαραγωγή από υπεράκτιες ανεµογεννήτριες µπορεί ετησίως να φθάσει τις TWh το Η ενέργεια αυτή θα παράγεται από υπεράκτια αιολικά πάρκα συνολικής εγκατεστηµένης ισχύος 3.3GW. Για να γίνει κατανοητή η τάξη µεγέθους της ηλεκτροπαραγωγής αυτής αναφέρεται πως αντιστοιχεί σε 4.8% περίπου της ηλεκτροπαραγωγής του διασυνδεδεµένου συστήµατος για το έτος 2008 ([6]. Πίνακας 1. υνατότητες εγκατάστασης υπεράκτιων ανεµογεννητριών στην Ελλάδα κατά Greenpeace. Χρονική περίοδος Ετήσια ηλεκτροπαραγωγή (GWh) Εγκατεστηµένη Ισχύς (GW) Απαιτούµενη επιφάνεια (km 2 ) , , (συνολ.) 2, Παρόλα αυτά, επειδή στην Ελλάδα το βάθος της θάλασσας αυξάνει πολύ, σχετικά µε την απόσταση από την ακτή, η λύση αυτή ίσως να µην είναι ρεαλιστική. Αυτό θα µπορούσε να αποδοθεί πρωτίστως στο ότι στα υπεράκτια αιολικά πάρκα, το βάθος της θάλασσας συναρτήσει της απόστασης από την ακτή είναι ο βασικός παράγοντας που επηρεάζει το κόστος της επένδυσης ([7]). Σύµφωνα µε την εργασία των Pantaleo et al. οι βασικοί φυσικοί περιορισµοί που αφορούν στις υπεράκτιες ανεµογεννήτριες είναι κυρίως το βάθος και η κλίση του βυθού της θάλασσας, τα οποία δεν πρέπει να ξεπερνούν τα 35m και 5% αντιστοίχως. Μια καταλληλότερη λύση εποµένως, για τις περιοχές αυτές που χαρακτηρίζονται από έλλειψη ρηχών υδάτων, θα µπορούσαν να αποτελέσουν τα πλωτά αιολικά πάρκα (floating offshore wind farms) [3]. Οι ανεµογεννήτριες των πλωτών αιολικών πάρκων, σε αντίθεση µε αυτές των συµβατικών υπεράκτιων αιολικών πάρκων, δε στηρίζονται ή είναι πακτωµένες στο έδαφος, αλλά αντίθετα επιπλέουν στο νερό. Το Σχήµα 1 παρουσιάζει διάφορα σενάρια στήριξης πλωτών ανεµογεννητριών (ECOR, 2008). Τα συστήµατα πλωτής στήριξης δεν έχουν φθάσει 1 Για τους ανωτέρω υπολογισµούς έχει γίνει η υπόθεση ύψους ανεµογεννήτριας 100m (hub) και συντελεστή φόρτισης (capacity factor) 35%. 5

6 ακόµη σε εµπορικό στάδιο (ECOR, 2008), µε εξαίρεση το σύστηµα σταθεροποίησης µε έρµα (ballast stabilized) το οποίο έχει χρησιµοποιηθεί στην πρώτη πλωτή ανεµογεννήτρια µεγάλης κλίµακας Hywind 2 ισχύος 2.3MW (Breton and Moe, [8]). Σχήµα 1. Συστήµατα στήριξης πλωτών ανεµογεννητριών [6]. Σχήµα 2. Οπτική αναπαράσταση αιολικού πάρκου για απόσταση 0.9 µίλια από την ακτή [6]. Τα πλεονεκτήµατα των πλωτών ανεµογεννητριών είναι πάρα πολλά και µπορούν να συνοψισθούν στα παρακάτω: Οι ταχύτητες των ανέµων σε περιοχές µακριά από την ακτή είναι πολύ υψηλότερες και σταθερότερες µε συνέπεια όχι µόνο το δυναµικό ηλεκτροπαραγωγής να είναι υψηλότερο αλλά και οι αντίστοιχοι συντελεστές φόρτισης υψηλότεροι [6]. Τα επίπεδα της τύρβης στον άνεµο είναι χαµηλότερα µακριά από τις ακτές. Αυτό συνεπάγεται πως οι καταπονήσεις θα είναι µικρότερες και εποµένως οι κατασκευές θα µπορούν να είναι ελαφρότερες και φθηνότερες [6]. Ο ήχος που παράγεται από τα πλωτά αιολικά πάρκα δεν είναι απαραίτητο να είναι πολύ χαµηλός, και εποµένως δεν αποτελεί περιοριστικό παράγοντα, όπως αναφέρθηκε στις συµβατικές ανεµογεννήτριες [6]. Η προτεινόµενη αυτή τεχνολογία µπορεί δυνητικά να τοποθετηθεί σε υπεράκτιες περιοχές στη Βόρειο- υτική πλευρά της Νισύρου, όπου και το αιολικό δυναµικό χαρακτηρίζεται αρκετά υψηλό. Η εν λόγω περιοχή διαθέτει και το πλεονέκτηµα να βρίσκεται µακριά από όλους τους οικισµούς του νησιού, έτσι δεν τίθεται και θέµα οπτικής όχλησης, ενώ βρίσκεται και εκτός διαδρόµων ναυσιπλοΐας. 4. Συµπαραγωγή ηλεκτρισµού και θερµότητας Μια ακόµη λύση για τη µείωση του συνολικού κόστους παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, θα µπορούσε να αποτελέσει η συµπαραγωγή ηλεκτρισµού και θερµότητας (Combined Heat and Power CHP) πολύ κοντά ή ακόµα και στον ίδιο τον τόπο όπου απαιτείται η κατανάλωσή της, ή αλλιώς αποκεντρωµένη ηλεκτροπαραγωγή. Με τη µέθοδο αυτή εποµένως διατηρούνται χαµηλές οι απώλειες µεταφοράς και διανοµής της ενέργειας. Η µέθοδος αυτή είναι δυνατό να 2 Η ανεµογεννήτρια Hywind εγκαταστάθηκε από τις εταιρείες StatoilHydro και Siemens σε βάθος 220m και σε απόσταση 12km από την ακτή στη Νορβηγία. Περισσότερα στοιχεία θα αναφερθούν για αυτήν παρακάτω. 6

7 αξιοποιήσει την παραγόµενη θερµότητα που σε άλλη περίπτωση θα χανόταν άσκοπα και µάλιστα εις βάρος του περιβάλλοντος. Στην περίπτωση της Νισύρου η επιπλέον θερµότητα που παράγεται θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί στην αφαλάτωση ή σε ένα σύστηµα τηλεθέρµανσης, αφού οι κλίµακες απόστασης παραγωγής και κατανάλωσης είναι πολύ µικρές. Όσον αφορά στα καύσιµα που µπορεί να αξιοποιηθούν µε την τεχνολογία αυτή δεν υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος περιορισµός, καθιστώντας επιλέξιµα τη βιοµάζα αλλά και τα βιοκαύσιµα (ΚΑΠΕ), τα οποία µπορούν να καλλιεργούνται και να παράγονται στην περιοχή της Νισύρου και να αποτελέσουν αναπτυξιακό µοχλό για την τοπική κοινωνία (ανάπτυξη βιοκαλλιεργειών). Έτσι, η συµπαραγωγή ηλεκτρισµού και θερµότητας, εξαιτίας του αποκεντρωµένου της χαρακτήρα µπορεί να συνεισφέρει και στην οικονοµική ανάπτυξη του νησιού, βοηθώντας ταυτόχρονα στη µείωση της ανεργίας (EC, 2008a). Όσον αφορά στην περίπτωση της χρήση της συµπαραγωγής για τηλεθέρµανση, πολύ σηµαντική είναι η παράµετρος της ασφάλειας µεταφοράς και χρήσης που παρέχεται, και η οποία θα µπορούσε να θεωρηθεί υψηλότερη από αυτή του Φυσικού Αερίου ή ακόµη και του ηλεκτρισµού. Οι τεχνολογίες που σήµερα είναι διαθέσιµες και χρησιµοποιούνται ευρέως στις µέρες µας για συµπαραγωγή είναι (EDUCOGEN [9], ESC and DOE [10],; Φραγκόπουλος κ.α. [11], ΚΑΠΕ [12]). οι παλινδροµικές µηχανές, οι µικρο-στρόβιλοι, οι αεριοστρόβιλοι, οι κυψέλες καυσίµων, οι ατµοστρόβιλοι, οι ατµοστρόβιλοι και Rankine κύκλοι βάσης (bottoming cycles), ο οργανικοί κύκλοι Rankine (Organic Rankine Cycles), µε χρήση οργανικών ενώσεων αντί νερού σε χαµηλότερες θερµοκρασίες. Ο πίνακας 2 παρουσιάζει τεχνικά και οικονοµικά χαρακτηριστικά διαφόρων συστηµάτων αποκεντρωµένης παραγωγής και συµπαραγωγής. Πίνακας 2. Τεχνικά και οικονοµικά χαρακτηριστικά διαφόρων συστηµάτων αποκεντρωµένης παραγωγής και συµπαραγωγής Τεχνολογία Τοµέας Συνήθης ισχύς (MW) Β.α. ηλεκ/γής Β.α ΣΗΘ Κόστος εγκ. ($2005/KW) Χρόνος ζωής (έτη) Κυψέλες καυσίµου Κατοικίες $6, Κυψέλες καυσίµου Εµπορικός $6, ΜΕΚ ΦΑ Εµπορικός $1, ΜΕΚ πετρελαίου Εµπορικός $2,

8 5. Συγκριτικά οικονοµικά στοιχεία Εγκατάστασης/Λειτουργίας/Συντήρησης ΑΠΕ i. Αιολική Ενέργεια Περίπου 75% του συνολικού κόστους της παραγόµενης ενέργειας µιας ανεµογεννήτριας σχετίζεται µε το αρχικό κόστος εγκατάστασης όπως το κόστος της γεννήτριας, της θεµελίωση της, του ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού και της σύνδεσης µε το δίκτυο [16]. Ο πίνακας 3 παραθέτει τον καταµερισµό του κόστους µιας τυπικής ανεµογεννήτριας ισχύος 2MW. Πίνακας 3. Επιµερισµός κόστους Αιολικής Εγκατάστασης KOΣΤΟΣ ΕΠΕΝ ΥΣΗΣ ( 1,000/MW) ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ % ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ,6 ΣΥΝ ΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΙΚΤΥΟ 109 8,9 ΕΞΟ Α ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ 80 6,5 ΕΠΙΝΟΙΚΙΑΣΗ ΓΗΣ 48 3,9 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 18 1,5 ΕΞΟ Α ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ 15 1,2 ΑΛΛΑ ΚΟΣΤΗ 15 1,2 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΟΜΟΥ 11 0,9 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ/ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ 4 0,3 ΣΥΝΟΛΟ 1, Σηµείωση: Κόστη υπολογισµένα βάσει στοιχείων του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Αιολικής Ενέργειας (EWEA) Τα κόστη συντήρησης και λειτουργίας επίγειων αιολικών πάρκων, υπολογίζονται ανάµεσα σε λεπτά του Ευρώ (c ) ανά kwh παραγόµενης ενέργειας στα πρώτα δύο χρόνια λειτουργίας που συνήθως καλύπτονται από την εγγύηση του κατασκευαστή ενώ ανεβαίνουν σε περίπου (c ) µετά από έξι χρόνια. Στοιχεία από τον EWEA καταδεικνύουν ότι λιγότερο από 60% του κόστους, αφορά στη λειτουργία και στη συντήρηση της γεννήτριας, µε το υπόλοιπο 40% να µοιράζεται εξίσου ανάµεσα σε εργατικό κόστος και κόστος ανταλλακτικών. ii. Φωτοβολταϊκά Πάρκα Το κόστος επένδυσης σε ένα φωτοβολταϊκό πάρκο κρίνεται από την τεχνολογία που εγκαθίσταται σε κάθε περίπτωση και µπορεί να φθάσει µέχρι το ποσό των 5000 /KW. Το συγκριτικό πλεονέκτηµα της συγκεκριµένης τεχνολογίας είναι πώς µετά το αρχικό υψηλό κόστος εγκατάστασης, τα κόστη συντήρησης και λειτουργίας είναι ελάχιστα (σχεδόν µηδενικά) σε σχέση µε τις συµβατικές εγκαταστάσεις, αλλά και µε άλλες ΑΠΕ. Επίσης, η συνεχής ανάπτυξη και χρήση πιο αποδοτικών υλικών στα φωτοβολταϊκά πάνελ, κάνει τη σχέση κόστους/απόδοσης ακόµα πιο ελκυστική. 8

9 iii. Γεωθερµικές εγκαταστάσεις Η εµπορική βιωσιµότητα των Γεωθερµικών εγκαταστάσεων για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (εκµετάλλευση γεωθερµικών πεδίων υψηλής ενθαλπίας), επηρεάζεται άµεσα από το υψηλό κόστος απόκτησης γης, την κατασκευή του εργοστασίου, το κόστος των γεωτρήσεων που συνήθως ενέχουν υψηλό ρίσκο ατυχηµάτων (διαρροές αερίων, πιθανή αύξηση της σεισµικότητας) και τα κόστη λειτουργίας και συντήρησης. Το ρίσκο κατά την διερευνητική περίοδο των γεωτρήσεων, αλλά και το υψηλό κόστος συντήρησης έχουν τεκµηριωθεί σε προηγούµενο άρθρο των συγγραφέων. Συνοπτικά, στην αύξηση του κόστους συντήρησης και λειτουργίας ενός Γεωθερµικού ηλεκτροπαραγωγικού σταθµού, συντελεί η ποιότητα των γεωθερµικών ρευστών. Συγκεκριµένα η ανάλυση του γεωθερµικού ρευστού (αλµόλοιπου) της Νισύρου, έχει επιδείξει πώς πρόκειται για ένα πολύ διαβρωτικό µείγµα βαρέων µετάλλων, κατάλοιπα πετρωµάτων σε υψηλό ποσοστό και διαλελυµένα αέρια όπως το µεθάνιο, το υδρόθειο κ.α. καθιστώντας τη συντήρηση και το κόστος των ανταλλακτικών των εγκαταστάσεων µια λίαν ακριβή υπόθεση. Η σύνθεση του γεωθερµικού ρευστού της Νισύρου έχει επίπτωση και στο κόστος λειτουργίας, καθώς σε αυτό θα πρέπει να συµπεριληφθεί και αυτό της επεξεργασίας του αλµόλοιπου, πριν τη απόρριψη του στη θάλασσα. Ενδεικτικά, το αρχικό κόστος επένδυσης/kwh για ένα Γεωθερµικό σταθµό µεσαίας δυναµικότητας (5-30MW), κυµαίνεται από [17]. Τα δε κόστη λειτουργίας και συντήρησης µπορεί να κυµαίνονται από 0.3(c ) 1.03(c ). 6. Ήπια εκµετάλλευση του Γεωθερµικού Πεδίου της Νισύρου. Προκειµένου να αξιοποιηθεί το πλούσιο γεωθερµικό πεδίο της Νισύρου και να αποφευχθούν οι παρελκόµενες τυχόν δυσάρεστες συνέπειες, όπως αυτές περιγράφησαν σε προηγούµενο άρθρο των συγγραφέων, προτείνεται η εκµετάλλευση του για θέρµανση και ψύξη των κατοικιών. Η γεωθερµική ενέργεια χαµηλής ενθαλπίας χρησιµοποιείται εδώ και πολλά χρόνια µε ασφάλεια και εγγυήσεις καλής λειτουργίας, σε µεγάλης κλίµακας θερµάνσεις κατοικιών σε πολλές χώρες όπως η Ιρλανδία, η Ιαπωνία, η Νέα Ζηλανδία και η Ρωσία. Το ίδιο σενάριο λειτουργίας µπορεί να εφαρµοστεί και στη Νίσυρο, εκµεταλλευόµενοι µόνο τα γεωθερµικά ρευστά χαµηλής ενθαλπίας και όχι υψηλής, για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Για τη περιοχή της Νισύρου, µε βάση τις τοπικές κλιµατολογικές συνθήκες, υπολογίζεται ότι σε 150 ηµέρες χειµερινής περιόδου η γεωθερµική ενέργεια µπορεί να χρησιµοποιηθεί για θέρµανση και άλλες περίπου 150 ηµέρες για ψύξη, χρησιµοποιώντας συστήµατα απορρόφησης (absorption systems). Η πλεονάζουσα θερµότητα που θα παράγεται µπορεί να χρησιµοποιηθεί για πλήθος άλλων εφαρµογών, εκτός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, κάτι που θα έδινε σηµαντική ώθηση στην τοπική οικονοµία. Σε τέτοιες εφαρµογές µπορούν να συµπεριληφθούν η ξήρανση αγροτικών προϊόντων που παράγονται (140 ο C), η κονσερβοποίηση (140 ο C), η παραγωγή γλυκού νερού µε απόσταξη (120 ο C), η χρήση ζεστού νερού στην υφιστάµενη εγκατάσταση αφαλάτωσης (120 ο C), η θέρµανση θερµοκηπίων (80 ο C), η θέρµανση θερµοκηπίων µε ακτινωτό δίκτυο αγωγών (30 ο C), οι ιχθυοκαλλιέργειες (20 ο C), η καλλιέργεια µανιταριών και τα ιαµατικά λουτρά (50 ο C), [12, 13]. Βεβαίως, τα ειδικά χαρακτηριστικά της µορφολογίας και οι ιδιαιτερότητες της Νισύρου (π.χ. έλλειψη εγκολπώσεων µε σχετικά µεγάλο βάθος για ιχθυοκαλλιέργειες), καθιστούν αδύνατες κάποιες από αυτές τις εφαρµογές. 9

10 Στην περίπτωση των θερµοκηπίων το κόστος θέρµανσης µε συµβατικές µεθόδους φτάνει µέχρι και το 20% της αξίας των παραγόµενων προϊόντων. Τέλος, η γεωθερµική ενέργεια µπορεί να χρησιµοποιηθεί στην εκτροφή ζώων, για τη θέρµανση των χώρων παραγωγής γάλακτος και εκτροφής των ζώων, αν και η µεγάλη απόσταση του νησιού από τα κέντρα βιοµηχανίας στην ηπειρωτική Ελλάδα καθιστούν τέτοια εγχειρήµατα σχεδόν ανέφικτα οικονοµικά. 7. Σενάρια εφαρµογών ΑΠΕ στη νήσο Νίσυρο Τα παραπάνω προαναφερθέντα σενάρια εφαρµογής ΑΠΕ για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας µε σκοπό την κάλυψη του απαιτούµενου φορτίου της Νισύρου, όπως αυτό περιγράφεται στην καµπύλη φορτίου του σχήµατος 3, διερευνώνται οικονοµοτεχνικά µε την εισαγωγή πραγµατικών στοιχείων, χρησιµοποιώντας το εµπορικό πρόγραµµα RetScreen [14]. Οι βασικοί άξονες µελέτης των παρακάτω σεναρίων περιλαµβάνουν τα συστήµατα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που τίθενται σε ανάλυση, προκειµένου να καλυφθεί το φορτίο βάσης και το φορτίο αιχµής. Προκειµένου η µελέτη να διερευνά συνδυασµό συστηµάτων για τη κάλυψη της απαιτούµενης ενέργειας, θα έπρεπε να είναι διαθέσιµη η καµπύλη ισχύος σε επίπεδο ηµέρας ή ακόµα και ώρας, ώστε να είναι εφικτός ο υπολογισµός του απαιτούµενου φορτίου ενέργειας. Επειδή αυτό δεν ήταν δυνατόν και περιοριζόµαστε στη καµπύλη φορτίου σε µηνιαία βάση, τα προτεινόµενα σενάρια υπολογίζοντα στο να καλύψουν τα φορτία ισχύος (MW) σε µηνιαία βάση. Έτσι µελετώνται δύο διαφορετικά σενάρια εγκατάστασης ΑΠΕ (ανεµογεννήτρια και Φ/Β), µαζί µε την ύπαρξη µιας ΜΕΚ. Αυτό γίνεται προκειµένου, είτε να εξασφαλίζεται οικονοµικότητα στο σύστηµα (1 ο σενάριο), είτε µεγαλύτερη ασφάλεια, διασφαλίζοντας την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύµατος ακόµα και στην περίπτωση που δε φυσά ο κυριάρχων βόρειος/βορειο-δυτικός άνεµος ή/και δεν υπάρχει ηλιοφάνεια (2 ο σενάριο). Αυτό βέβαια επιτυγχάνεται εις βάρος της οικονοµικότητας του συστήµατος. Σε κάθε λοιπόν περίπτωση κάθε ασφαλές σύστηµα προβλέπει και την εγκατάσταση µιας ΜΕΚ ικανής να καλύψει τα µέγιστα απαιτούµενα ποσά ενέργειας, ακόµα και στην περίπτωση που επικρατούν οι δυσµενέστερες των συνθηκών από πλευράς παραγωγής ενέργειας από τις ΑΠΕ (συννεφιά και άπνοια). Επίσης αν η παρουσία της ΜΕΚ συνδυάζεται µε συµπαραγωγή, εξασφαλίζεται ο µικρός χρόνος απόκρισης του συστήµατος στις εναλλαγές φορτίου, ενώ ιδιαίτερα στην περίπτωση της Νισύρου η εγκατάσταση της αφαλάτωσης µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως δεξαµενή αποθήκευσης της πλεονάζουσας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας υπό τη µορφή θερµότητας. Στο πρώτο σενάριο εξετάζεται η περίπτωση της εγκατάστασης ενός υψηλής ισχύος Αιολικού Πάρκου, θεωρώντας ως διασυνδεδεµένο σύστηµα της νήσους Κω-Νίσυρο και Τήλο, όπου η εγκατεστηµένη ισχύς στη Νίσυρο θα µεταφέρεται στο παραπάνω σύστηµα µε σκοπό την κάλυψη των αναγκών. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η µέση παραγόµενη ισχύς των 2.3 ΜW, όπως προτείνεται, είναι µικρότερη από το 30% του µέγιστου φορτίου κατανάλωσης του θεωρούµενου διασυνδεδεµένου δικτύου (Κως-Νίσυρος-Τήλος), όπως προαπαιτείται. Στο δεύτερο σενάριο µελετάται η περίπτωση εγκατάστασης Α/Γ, Φ/Β και ΜΕΚ προκειµένου να εξασφαλίζεται ασφάλεια στη λειτουργία του συστήµατος, θεωρώντας τη Νίσυρο ως αυτόνοµο σύστηµα χωρίς να συνδέεται µε τα υπόλοιπα νησιά. Το σύστηµα αυτό θεωρείται αρκετά ασφαλές, ικανό να καλύψει τις ανάγκες της Νισύρου σε φορτίο, αλλά όχι και οικονοµικά συµφέρον. Στο παρακάτω σχήµα παρατίθεται η µέση µηνιαία ζήτηση ενέργειας στο νησί. 10

11 ΚΑΜΠΥΛΗ ΦΟΡΤΙΟΥ ΝΙΣΥΡΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (MW) 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαι Ιουν ΜΗΝΑΣ Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε εκ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ Σχήµα 3. Καµπύλη µέσης µηνιαίας κατανάλωσης Νισύρου. Σενάριο 1 ο : Το πρώτο σενάριο που παρουσιάζεται είναι η εγκατάσταση τεσσάρων Α/Γ ονοµαστικής ισχύος 2.3MW. Ο συντελεστής φόρτισης της (capacity factor) είναι περίπου 20%, ώστε µε βάση τα ανεµολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής (σε ύψος 10m η µέση ταχύτητα του ανέµου είναι 5m/s) και για µια µέση ταχύτητα ανέµου περίπου στα 6.5 m/s να αποδίδεται από κάθε Α/Γ ισχύ περίπου ίση µε 600KW. Σχ.4. Καµπύλη Ισχύος επιλεγµένης Α/Γ Το κόστος κτήσης των Α/Γ είναι περίπου , θεωρώντας ένα µέσο κόστος αγοράς τα 900 ανά εγκατεστηµένο KW και ένα κόστος συντήρησης περίπου τα συνολικά. Λαµβάνοντας υπόψη έναν ετήσιο πληθωρισµό (inflation rate) περίπου 3%, διάρκεια του έργου τα 25 χρόνια, ένα ποσοστό δανείου 35% σε σχέση µε την αξία των περιουσιακών στοιχείων (dept ratio) του επενδυτή, τραπεζικό επιτόκιο 5.8% και µια διάρκεια αποπληρωµής του δανείου τα 15 χρόνια, υπολογίζεται ότι η περίοδος απόσβεσης της επένδυσης είναι τα 2.5 χρόνια. Ο χρόνος αυτός είναι µικρότερος από έναν τυπικό που υπάρχει και είναι περίπου τα 7 χρόνια, εξαιτίας της κλίµακας µεγέθους (οικονοµία κλίµακας). Στη 11

12 συνέχεια τα κέρδη είναι διαρκώς αυξανόµενα. Για να συµβεί αυτό υπολογίζεται ότι η επένδυση χρηµατοδοτείται σε ποσοστό 40% από το ελληνικό κράτος και την ΕΕ αφού συνεισφέρει σηµαντικά στην µείωση της εκποµπής ρύπων (ΑΠΕ) ενώ το κόστος πώλησης κάθε MWh είναι (ΡΑΕ, Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας [15]). Θα πρέπει να τονιστεί ότι το κέρδος του επενδυτή είναι µόνο από την πώληση του παραγόµενου ηλεκτρικού και όχι από την αποφυγή εκποµπής αερίου ρύπου CO 2, αφού το έργο χρηµατοδοτείται. Ο εσωτερικός συντελεστής απόδοσης του συστήµατος (IRR internal rate return) υπολογίζεται ότι είναι 41.9%, η τιµή του οποίου αξιολογεί τη συγκεκριµένη επένδυση ως πολύ θετική. Η καµπύλη χρηµατορροής φαίνεται στο Σχήµα 5. Σχ. 5. Καµπύλη χρηµατορροής για το 1 ο σενάριο. Σενάριο 2 ο : Το δεύτερο σενάριο περιλαµβάνει την καταρχήν εγκατάσταση δύο Α/Γ µέσης συνολικής ονοµαστικής ισχύος 2600 ΚW αξίας µε συντελεστή φόρτισης 25% (αυξηµένο κατά 5% σε σχέση µε τον προηγούµενο σενάριο εξαιτίας µικρότερης ισχύος). Για µια µέση ταχύτητα ανέµου περίπου στα 6.5 m/s να από κάθε Α/Γ αποδίδεται ισχύ περίπου ίση µε 350KW. Στη συνέχεια στο σύστηµα προστίθεται ένα Φ/Β σύστηµα ονοµαστική ισχύος 1200ΚW αξίας µε συντελεστή φόρτισης 17%. Ως εκ τούτου, η µέση παραγόµενη ισχύς είναι ίση µε 200ΚW, η οποία προστίθεται στην παραπάνω των 650 KW από Α/Γ. Η απαιτούµενη επιφάνεια εγκατάστασης του Φ/Β πάρκου είναι περίπου m 2. Προκειµένου όµως να εξασφαλιστεί ασφάλεια στο σύστηµα και να καλύπτονται οι απαιτούµενες ανάγκες ισχύος, χωρίς υπερβολικό κόστος προστίθεται µια ΜΕΚ Diesel ονοµαστικής ισχύος 2250 KW η οποία θα προσθέτει την επιπλέον απαιτούµενη ισχύ, ενώ η πλεονάζουσα ενέργεια που θα παράγεται θα µπορεί να µεταφέρεται στο διασυνδεδεµένο δίκτυο. H διαστασιολόγηση της ΜΕΚ γίνεται ώστε να καλύπτεται πλήρως το απαιτούµενο φορτίο της Νισύρου, υπό τις δυσµενέστερες συνθήκες (άπνοια, συννεφιά και ιδιαιτέρως αυξηµένη ζήτηση το καλοκαίρι). Το πλεονέκτηµα του σεναρίου αυτού σε σχέση µε το πρώτο είναι η ασφάλεια που παρέχει, αφού εκµεταλλεύεται περισσότερες ανανεώσιµες πηγές ενέργειας (αιολική και ηλιακή). Θεωρώντας τις ίδιες οικονοµικές παραµέτρους όπως στο πρώτο σενάριο, αλλά λαµβάνοντας υπόψη ότι η τιµή πώλησης κάθε παραγόµενης MWh είναι 457 για φωτοβολταϊκά στοιχεία σε µη διασυνδεδεµένα νησιά (ΡΑΕ, Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας [15]), υπολογίζεται ότι η περίοδος αποπληρωµής της επένδυσης είναι τα 7 χρόνια για τα φωτοβολταϊκά και 4.5 χρόνια για την ανεµογεννήτρια (βλ. Παράρτηµα). 12

13 Το αρνητικό στοιχείο του σεναρίου αυτού σε σχέση µε το πρώτο συνδέεται µε την ύπαρξη της ΜΕΚ, η οποία έχει κόστος κτήσης περίπου και µέσο κόστος λειτουργίας 0.6 για κάθε λίτρο Diesel που καταναλώνεται, ήτοι κόστος περίπου ανά χρόνο θεωρώντας ότι η περίοδος λειτουργίας της ΜΕΚ αντιστοιχεί σε 4600 h το χρόνο (50% του έτους). Λαµβάνοντας αντίστοιχα οικονοµικά στοιχεία, όπως αυτά έχουν περιγραφεί παραπάνω, από την προκύπτουσα καµπύλη χρηµατορροής προκύπτει ότι το κόστος κάθε χρόνο αυξάνει γραµµικά, έχοντας την τιµή των Ευρώ το 25 ο έτος. Αθροίζοντας τις καµπύλες χρηµατορροών για τα τρία επιµέρους συστήµατα που περιγράφηκαν προκύπτει ότι στα 25 χρόνια η ζηµιά της επένδυσης θα είναι περίπου (κέρδος Α/Γ και Φ/Β). Το γεγονός αυτό καταδεικνύει πόσο υψηλό είναι το κόστος λειτουργίας µιας ΜΕΚ (όπως συµβαίνει σήµερα) για την ελληνική οικονοµία και πως θα πρέπει σύντοµα να γίνει στροφή προς την αξιοποίηση των ΑΠΕ η οποίες βρίσκονται σε πληθώρα στην Ελλάδα. Υπενθυµίζουµε τελείως αναφορικά σε αυτό το σηµείο, πως ο υποσταθµός της Νισύρου που αυτή την περίοδο είναι ανενεργός φιλοξενεί τέσσερις ΜΕΚ (τρείς MAN και µια DEUTZ) συνολικής ισχύος 600KW, οι οποίες κάλυπταν σε µεγάλο βαθµό το φορτίο του νησιού πριν αυτό διασυνδεθεί µε την Τήλο. Μια πιθανή επανενεργοποίηση του θα µείωνε µεν το αρχικό κόστος της επένδυσης σε ΜΕΚ, αλλά δεν θα είχε καµία θετική επίπτωση στο κόστος λειτουργίας σε βάθος χρόνου. Στο παράρτηµα της εργασίας επισυνάπτονται µε λεπτοµέρεια οι αντίστοιχοι υπολογισµοί για τα δυο σενάρια που µελετήθηκαν. 8. Επίλογος Λαµβάνοντας υπ όψη τα παραπάνω, καταλήγουµε στο συµπέρασµα πως η χρήση ΑΠΕ για τη Νίσυρο είναι όχι µόνο εφικτή, αλλά έχει και πολλαπλά οφέλη, τόσο σε περιβαλλοντικό, όσο και σε κοινωνικο-οικονοµικό επίπεδο. Είναι γεγονός πως η Νισυριακή οικονοµία βρίσκεται πλέον πολύ κοντά σε ένα σηµείο καµπής. Η χρόνια εξάρτηση της από το ορυχείο της ΛΑΒΑ ΑΕ στο Γυαλί, που παίζει το ρόλο του βασικού χρηµατοδότη, δείχνει συνεπικουρούµενης και της κρίσης που διανύει η παγκόσµια οικονοµία να παραπαίει και να αδυνατεί να στηρίξει τον κυριότερο εργοδότη του νησιού, τον ήµο Νισύρου. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να διερευνηθεί ένα νέο οικονοµικό µοντέλο για το νησί, πάνω σε δύο βασικούς πυλώνες, τον Τουρισµό και τα επιχειρηµατικά οφέλη που προκύπτουν από την εκµετάλλευση ΑΠΕ. Η αιολική και η ηλιακή ενέργεια που αφθονεί στη νησιωτική Ελλάδα µπορεί να χρησιµοποιηθεί προς όφελος των κατοίκων, της τοπικής και εθνικής οικονοµίας, χωρίς να επιβαρύνεται περιβαλλοντικά ο τόπος µας µε τη χρήση ΑΠΕ, όπως η γεωθερµία υψηλής ενθαλπίας µε τρόπους που έχουν περιγραφεί διεξοδικά σε προηγούµενο άρθρο. Η σύντοµη αναφορά των δυνατοτήτων για ανάπτυξη που παρουσιάζει η εκµετάλλευση της Γεωθερµίας σε επίπεδο χαµηλής ενθαλπίας δείχνει το δρόµο για µια εναλλακτική ανάπτυξη της κτηνοτροφίας, της γεωργίας (ανάπτυξη βιοκαλλιεργειών) και του τουρισµού. Η επαναλειτουργία των Ιαµατικών Λουτρών της Νισύρου, πάνω στην οποία ήταν για πολλά χρόνια στηριγµένη η οικονοµία του νησιού, είναι βασισµένη στην ήπια εκµετάλλευση του γεωθερµικού δυναµικού. Ένας τέτοιου είδους σχεδιασµός, θα συντελούσε ουσιαστικά στην αειφόρο ανάπτυξη, δίνοντας παράλληλα µια ουσιαστική εναλλακτική λύση στο δίληµµα της εκµετάλλευσης της Γεωθερµίας για την παραγωγή ηλεκτρισµού και σε όλα τα ρίσκα που αυτή εµπεριέχει. 13

14 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ [1] [2] Περιβαλλοντικές επιπτώσεις των αιολικών πάρκων : "Μύθος και πραγµατικότητα", Ε. Μπινόπουλος, Π. Χαβιαρόπουλος, Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) [3] Henderson A., Offshore wind in Europe : The current state of the art. Refocus, vol. 3, Issue 2, pp [4] Henderson A. R., Leutz R., Fujii T., Potential for Floating Offshore Wind Energy in Japanese Waters, ISOPE Conference, [5] Garrad Hassan and Partners, Sea Wind Europe, Report commissioned by Greenpeace (http://www.greenpeace.org/raw/content/international/press/reports/sea-windeurope.pdf) [6] ιδακτορική ιατριβή, Ηλίας Ραµπίδης. [7] Pantaleo A., Pellerano A., Ruggiero F., Trovato M., Feasibility study of off-shore wind farms: an application to Puglia region. Solar Energy, vol. 79, pp [8] Breton S.P., Moe G., Status, plans and technologies for offshore wind turbines in Europe and North America. Renewable Energy, vol. 34, Issue 3, March 2009, pp [9] EDUCOGEN, The European Educational Tool on Cogeneration, Second Edition, December 2001 [10] ESC and DOE, 2004, Energy Solutions Center and US Department Of Energy. The Industrial Application Guide for Innovative Combined Heat and Power, Energy Solutions Center & DOE [11] Φραγκόπουλος Χ., Καρυδογιάννης Η., Καραλής Γ., Συµπαραγωγή θερµότητας και ηλεκτρισµού, Ελληνικό Κέντρο Παραγωγικότητας, Αθήνα [12] ΚΑΠΕ, Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας. Οδηγός για Συµπαραγωγή. [12] Ι. Καλδέλης, Εισαγωγή στην αξιοποίηση της γεωθερµίας [13] Καλογήρου Ι., Κουµούτσος Ν., Συρµαλένιος Ν., Συρµαλένιος Π., Φυτικάς Μ., Οι εναλλακτικές χρήσεις της γεωθερµίας στη Μήλο. υνατότητες-επιπτώσεις-επιλογές. Α Συνέδριο Περιβαλλοντικής Ρευστοµηχανικής, Ε.Μ.Π., Αθήνα. [14] Clean Energy Project Analysis Software. [15] [16] European Wind Energy Association EWEA [17] U.S. Department of Energy, Office of Power Technologies 14

ΝΙΣΥΡΟΣ ΚΑΙ ΣΕΝΑΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΠΕ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΝΙΣΥΡΟΣ ΚΑΙ ΣΕΝΑΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΠΕ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Νίκος Νικολόπουλος Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π, Ανδρέας Σφακιανάκης Μηχανολόγος Μηχανικός MSc, μέλος ΔΣ Συλλόγου Νισυρίων Γνωμαγόρα ΝΙΣΥΡΟΣ ΚΑΙ ΣΕΝΑΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΠΕ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ Τι είναι οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας; Ως Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) ορίζονται οι ενεργειακές πηγές, οι οποίες

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Διάσταση των Τεχνολογιών ΑΠΕ

Περιβαλλοντική Διάσταση των Τεχνολογιών ΑΠΕ Περιβαλλοντική Διάσταση των Τεχνολογιών ΑΠΕ Ομιλητές: Ι. Νικολετάτος Σ. Τεντζεράκης, Ε. Τζέν ΚΑΠΕ ΑΠΕ και Περιβάλλον Είναι κοινά αποδεκτό ότι οι ΑΠΕ προκαλούν συγκριτικά τη μικρότερη δυνατή περιβαλλοντική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΜΑΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΕ?

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΜΑΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΕ? ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΜΑΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΕ? Αντώνης Θ. Αλεξανδρίδης Καθηγητής Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Φωτοβολταϊκών Συστημάτων και Δυνατότητες Ανάπτυξης των Εφαρμογών στην Ελλάδα

Τεχνολογία Φωτοβολταϊκών Συστημάτων και Δυνατότητες Ανάπτυξης των Εφαρμογών στην Ελλάδα Τεχνολογία Φωτοβολταϊκών Συστημάτων και Δυνατότητες Ανάπτυξης των Εφαρμογών στην Ελλάδα Ευστράτιος Θωμόπουλος Δρ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Χρήστος Πρωτογερόπουλος Δρ Μηχανολόγος Μηχανικός Εισαγωγή Η ηλιακή

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία Πρότζεκτ β. Ηλιακή Ενέργεια Γιώργος Αραπόπουλος Κώστας Νταβασίλης (Captain) Γεράσιμος Μουστάκης Χρήστος Γιαννόπουλος Τζόνι Μιρτάι

Εργασία Πρότζεκτ β. Ηλιακή Ενέργεια Γιώργος Αραπόπουλος Κώστας Νταβασίλης (Captain) Γεράσιμος Μουστάκης Χρήστος Γιαννόπουλος Τζόνι Μιρτάι Εργασία Πρότζεκτ β Τετραμήνου Ηλιακή Ενέργεια Γιώργος Αραπόπουλος Κώστας Νταβασίλης (Captain) Γεράσιμος Μουστάκης Χρήστος Γιαννόπουλος Τζόνι Μιρτάι Λίγα λόγια για την ηλιακή ενέργεια Ηλιακή ενέργεια χαρακτηρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ HELIOS NATURA HELIOS OIKIA HELIOSRES ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. Κολοκοτρώνη 9 & Γκίνη 6 15233 ΧΑΛΑΝΔΡΙ Tel. (+30) 210 6893966 Fax. (+30) 210 6893964 E-Mail : info@heliosres.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Ενεργειακή Τεχνολογία Ι. Μάθημα 4: Σημερινό Πλαίσιο Λειτουργίας Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας

Εισαγωγή στην Ενεργειακή Τεχνολογία Ι. Μάθημα 4: Σημερινό Πλαίσιο Λειτουργίας Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Μάθημα 4: Σημερινό Πλαίσιο Λειτουργίας Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Μεταβολές στο πλαίσιο λειτουργίας των ΣΗΕ (δεκαετία 1990) Κύριοι λόγοι: Απελευθέρωση αγοράς ΗΕ. Δίκτυα φυσικού αερίου. Φαινόμενο θερμοκηπίου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΞΥΠΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΑΣ

Η ΕΞΥΠΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΑΣ Η ΕΞΥΠΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στα site: ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταϊκά από µονοκρυσταλλικό πυρίτιο

Φωτοβολταϊκά από µονοκρυσταλλικό πυρίτιο 1 ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Τα φωτοβολταϊκά συστήµατα αποτελούν µια από τις εφαρµογές των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, µε τεράστιο ενδιαφέρον για την Ελλάδα. Εκµεταλλευόµενοι το φωτοβολταϊκό φαινόµενο το

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Ορισμός «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) είναι οι μη ορυκτές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δηλαδή η αιολική, η ηλιακή και η γεωθερμική ενέργεια, η ενέργεια κυμάτων, η παλιρροϊκή ενέργεια, η υδραυλική

Διαβάστε περισσότερα

Βιομάζα - Δυνατότητες

Βιομάζα - Δυνατότητες Νίκος Πλουμής Μηχανολόγος Μηχανικός, MSc Προϊστάμενος Τμήματος Θερμοηλεκτρικών Έργων Βιομάζα - Δυνατότητες Οι δυνατότητες ανάπτυξης της βιομάζας στην Ελληνική αγορά σήμερα είναι πολύ σημαντικές: Το δυναμικό

Διαβάστε περισσότερα

Νίκος Ανδρίτσος. Συνέδριο ΙΕΝΕ, Σύρος, 20-21 Ιουνίου 2008. Τμήμα Γεωλογίας Α.Π.Θ. Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Βιομηχανίας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Νίκος Ανδρίτσος. Συνέδριο ΙΕΝΕ, Σύρος, 20-21 Ιουνίου 2008. Τμήμα Γεωλογίας Α.Π.Θ. Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Βιομηχανίας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Το Ενεργειακό Πρόβλημα των Κυκλάδων: Κρίσιμα Ερωτήματα και Προοπτικές Συνέδριο ΙΕΝΕ, Σύρος, 20-21 Ιουνίου 2008 Γεωθερμικές Εφαρμογές στις Κυκλάδες και Εφαρμογές Υψηλής Ενθαλπίας Μιχάλης Φυτίκας Τμήμα Γεωλογίας

Διαβάστε περισσότερα

Η συµβολή των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας στην επίτευξη Ενεργειακού Πολιτισµού

Η συµβολή των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας στην επίτευξη Ενεργειακού Πολιτισµού Η συµβολή των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας στην επίτευξη Ενεργειακού Πολιτισµού ρ. Ηλίας Κούτσικος, Φυσικός - Γεωφυσικός Πάρεδρος Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ιδάσκων Πανεπιστηµίου Αθηνών Ε ι σ α γ ω γ ή...

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Project Τμήμα Α 3

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Project Τμήμα Α 3 Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Project Τμήμα Α 3 Ενότητες εργασίας Η εργασία αναφέρετε στις ΑΠΕ και μη ανανεώσιμες πήγες ενέργειας. Στην 1ενότητα θα μιλήσουμε αναλυτικά τόσο για τις ΑΠΕ όσο και για τις μη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΩΝ Δέσποινα Δημητρακοπούλου Μαρία Καραγκούνη Δημήτρης Κασβίκης Θανάσης Κατσαντώνης Νίκος Λουκαδάκος

ΟΝΟΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΩΝ Δέσποινα Δημητρακοπούλου Μαρία Καραγκούνη Δημήτρης Κασβίκης Θανάσης Κατσαντώνης Νίκος Λουκαδάκος ΟΝΟΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΩΝ Δέσποινα Δημητρακοπούλου Μαρία Καραγκούνη Δημήτρης Κασβίκης Θανάσης Κατσαντώνης Νίκος Λουκαδάκος ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αιολική Ενέργεια Βιομάζα Γεωθερμική Ενέργεια Κυματική Ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΤΑ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΑ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Σκλήκας Χωρεμιώτης Κών/νος Αλέξανδρος Α.Μ.: 439 Α.Μ.: 459 ΤΑ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ «Στρέψου στον ήλιο και θα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΜΠΙΤΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ ΑΕΜ 7424 ΕΤΟΣ 2009-2010

ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΜΠΙΤΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ ΑΕΜ 7424 ΕΤΟΣ 2009-2010 ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΜΠΙΤΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ ΑΕΜ 7424 ΕΤΟΣ 2009-2010 Γενικά αιολική ενέργεια ονομάζεται ηενέργεια που παράγεται από την εκμετάλλευση του πνέοντος ανέμου. Ηενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη κάλυψης ηλεκτρικών αναγκών νησιού με χρήση ΑΠΕ

Μελέτη κάλυψης ηλεκτρικών αναγκών νησιού με χρήση ΑΠΕ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Μελέτη κάλυψης ηλεκτρικών αναγκών νησιού με χρήση ΑΠΕ Σπουδαστές: ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΙΩΤΗ ΣΟΦΙΑ Επιβλέπων καθηγητής: ΒΕΡΝΑΔΟΣ ΠΕΤΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO 2 ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO 2 ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ CO 2 ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Γιάννης Βουρδουµπάς Μελετητής-Σύµβουλος Μηχανικός Ελ. Βενιζέλου 107 Β 73132 Χανιά, Κρήτης e-mail: gboyrd@tee.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το πρόβληµα των εκποµπών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Νέες τεχνολογίες, νέες προκλήσεις. Ηλιοθερµικά συστήµατα για θέρµανση νερού: µια δυναµική αγορά

Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Νέες τεχνολογίες, νέες προκλήσεις. Ηλιοθερµικά συστήµατα για θέρµανση νερού: µια δυναµική αγορά Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Νέες τεχνολογίες, νέες προκλήσεις Εδώ και µια εικοσαετία, οι Έλληνες καταναλωτές έχουν εξοικειωθεί µε τους ηλιακούς θερµοσίφωνες για την παραγωγή ζεστού νερού. Απόρροια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Εφαρμογές Α.Π.Ε. σε Κτίρια και Οικιστικά Σύνολα Μαρία Κίκηρα, ΚΑΠΕ - Τμήμα Κτιρίων Αρχιτέκτων MSc Αναφορές: RES Dissemination, DG

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια 2 Τα φωτοβολταϊκά συστήµατα αποτελούν µία από τις πλέον διαδεδοµένες

Διαβάστε περισσότερα

Α Τοσίτσειο Αρσκάκειο Λύκειο Εκάλης. Αναγνωστάκης Νικόλας Γιαννακόπουλος Ηλίας Μπουρνελάς Θάνος Μυλωνάς Μιχάλης Παύλοβιτς Σταύρος

Α Τοσίτσειο Αρσκάκειο Λύκειο Εκάλης. Αναγνωστάκης Νικόλας Γιαννακόπουλος Ηλίας Μπουρνελάς Θάνος Μυλωνάς Μιχάλης Παύλοβιτς Σταύρος Α Τοσίτσειο Αρσκάκειο Λύκειο Εκάλης Αναγνωστάκης Νικόλας Γιαννακόπουλος Ηλίας Μπουρνελάς Θάνος Μυλωνάς Μιχάλης Παύλοβιτς Σταύρος Εισαγωγή στις ήπιες μορφές ενέργειας Χρήσεις ήπιων μορφών ενέργειας Ηλιακή

Διαβάστε περισσότερα

1 ΕΠΑΛ Αθηνών. Β` Μηχανολόγοι. Ειδική Θεματική Ενότητα

1 ΕΠΑΛ Αθηνών. Β` Μηχανολόγοι. Ειδική Θεματική Ενότητα 1 ΕΠΑΛ Αθηνών Β` Μηχανολόγοι Ειδική Θεματική Ενότητα ΘΕΜΑ Ανανεώσιμες πήγες ενεργείας ΣΚΟΠΟΣ Η ευαισθητοποίηση των μαθητών για την χρήση ήπιων μορφών ενεργείας. Να αναγνωρίσουν τις βασικές δυνατότητες

Διαβάστε περισσότερα

ιεσπαρµένη Ηλεκτροχηµική Αποθήκευση µε Αιολική Ενέργεια στο ίκτυο της Κρήτης

ιεσπαρµένη Ηλεκτροχηµική Αποθήκευση µε Αιολική Ενέργεια στο ίκτυο της Κρήτης ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ 22. 23 Μαΐου 2009 ιεσπαρµένη Ηλεκτροχηµική Αποθήκευση µε Αιολική Ενέργεια στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ Β. ΚΟΝΤΟΚΟΛΙΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ανθέων 34-36 - 111 43 Αθήνα Τ 210 2512701 F 210 2512701 U www.kontokolias.gr email info@kontokolias.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εγγυημένη ισχύς Αιολικής Ενέργειας (Capacity credit) & Περικοπές Αιολικής Ενέργειας

Εγγυημένη ισχύς Αιολικής Ενέργειας (Capacity credit) & Περικοπές Αιολικής Ενέργειας ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ AIOΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Διδάσκων: Δρ. Κάραλης Γεώργιος Εγγυημένη ισχύς Αιολικής Ενέργειας (Capacity

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ. Μάθημα: Ενέργεια και επιπτώσεις στο περιβάλλον

ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ. Μάθημα: Ενέργεια και επιπτώσεις στο περιβάλλον ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Μάθημα: Ενέργεια και επιπτώσεις στο περιβάλλον Ηαιολική ενέργεια χρησιμοποιεί την ενέργεια του ανέμου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Ένα σύστημα αιολικής ενέργειας μετατρέπει την

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΑΓΓΕΛΟΥ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΟ- ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

ΟΜΙΛΙΑ ΑΓΓΕΛΟΥ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΟ- ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΟΜΙΛΙΑ ΑΓΓΕΛΟΥ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΟ- ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Στη χώρα μας η έλλειψη μακρόχρονου σχεδιασμού και στρατηγικής είναι γνωστή σε όλους σχεδόν τους τομείς

Διαβάστε περισσότερα

TECHNODYNE. Υπηρεσίες Υψηλής Τεχνολογίας ΕΞΥΠΝΑ ΣΠΙΤΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΤΙΣ ΣΤΕΓΕΣ»

TECHNODYNE. Υπηρεσίες Υψηλής Τεχνολογίας ΕΞΥΠΝΑ ΣΠΙΤΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΤΙΣ ΣΤΕΓΕΣ» TECHNODYNE Ε.Π.Ε. Υπηρεσίες Υψηλής Τεχνολογίας ΕΞΥΠΝΑ ΣΠΙΤΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΤΙΣ ΣΤΕΓΕΣ» ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΤΕ ΕΝΑ ΣΤΑΘΕΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΦΗΝΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΗΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά συστήµατα-φωτοβολταϊκά & εξοικονόµηση ενέργειας

Ενεργειακά συστήµατα-φωτοβολταϊκά & εξοικονόµηση ενέργειας Επιστηµονικό Τριήµερο Α.Π.Ε από το Τ.Ε.Ε.Λάρισας.Λάρισας 29-30Νοεµβρίου,1 εκεµβρίου 2007 Ενεργειακά συστήµατα-φωτοβολταϊκά & εξοικονόµηση ενέργειας Θεόδωρος Καρυώτης Ενεργειακός Τεχνικός Copyright 2007

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 18 Φεβρουαρίου 2013 Εισήγηση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιάννη ΜΑΧΑΙΡΙ Η Θέμα: Ενεργειακή Πολιτική Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Η ενέργεια μοχλός Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

επιπτώσεις» των αιολικών πάρκων

επιπτώσεις» των αιολικών πάρκων Οι περιβαλλοντικές«επιπτώσεις επιπτώσεις» των αιολικών πάρκων Μύθοι και αλήθειες ηµήτρης Αλ. Κατσαπρακάκης, ηµήτρης Γ. Χρηστάκης Εργαστήριο Αιολικής Ενέργειας και Σύνθεσης Ενεργειακών Συστηµάτων Τεχνολογικό

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καστρίου 2013 Ενέργεια & Περιβάλλον Το ενεργειακό πρόβλημα (Ι) Σε τι συνίσταται το ενεργειακό πρόβλημα; 1. Εξάντληση των συμβατικών ενεργειακών

Διαβάστε περισσότερα

Φωτίζοντας την πόλη μας δίνουμε ζωή!

Φωτίζοντας την πόλη μας δίνουμε ζωή! Φωτίζοντας την πόλη μας δίνουμε ζωή! 1 Τα τελευταία χρόνια, η παραγωγή ενέργειας παρουσιάζει πολλές αρνητικές επιπτώσεις στον άνθρωπο και το περιβάλλον. Εμφανίζονται στον άνθρωπο με την μορφή των αναπνευστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΝΑΣΑΚΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΜΑΝΑΣΑΚΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΜΑΝΑΣΑΚΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Νησί που βρίσκεται στο νοτιοανατολικό άκρο της Ευρώπης. Μόνιμος πληθυσμός (απογρ. 2011) 680.000 κάτοικοι. Ελκυστικός τουριστικός προορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Σίσκος Ιωάννης, Μηχανολόγος Μηχανικός

Σίσκος Ιωάννης, Μηχανολόγος Μηχανικός Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας, Τύποι Μηχανών Συμπαραγωγής, μελέτη εσωτερικής εγκατάστασης για Συμπαραγωγή, Κλιματισμός με Φυσικό Αέριο Σίσκος Ιωάννης, Μηχανολόγος Μηχανικός Ι. Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία Τεχνολογίας- ΟικιακήςΟικονομίας. Φωτοβολταϊκά

Εργασία Τεχνολογίας- ΟικιακήςΟικονομίας. Φωτοβολταϊκά Εργασία Τεχνολογίας- ΟικιακήςΟικονομίας Φωτοβολταϊκά Μια νέα μορφή «Πράσινης» ενέργειας Η χρήση των συμβατικών μορφών ενέργειας δημιουργεί όλο και περισσότερα προβλήματα στους ανθρώπους και στο περιβάλλον.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΜΟΣ: Η ΜΕΓΑΛΗ ΜΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΑΝΕΜΟΣ: Η ΜΕΓΑΛΗ ΜΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Η AIR-SUN A.E.B.E δραστηριοποιείται στον χώρο της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Αιολικό και Ηλιακό δυναμικό και επεκτείνεται στο χώρο των ενεργειακών και περιβαλλοντικών τεχνολογιών γενικότερα. Το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΗΓΕΣ ΖΩΗΣ; ΤΜΗΜΑ Β1

ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΗΓΕΣ ΖΩΗΣ; ΤΜΗΜΑ Β1 ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΗΓΕΣ ΖΩΗΣ; ΤΜΗΜΑ Β1 Σκοπός της ερευνητικής εργασίας είναι να διερευνήσουμε αν ο αέρας ο ήλιος το νερό μπορούν να αποτελέσουν τις ενεργειακές λύσεις για την ανθρωπότητα για το παρόν και

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Βιώσιμης Ενεργειακής Ανάπτυξης της Κρήτης (ISEAP OF CRETE)

Σχέδιο Δράσης Βιώσιμης Ενεργειακής Ανάπτυξης της Κρήτης (ISEAP OF CRETE) Σχέδιο Δράσης Βιώσιμης Ενεργειακής Ανάπτυξης της Κρήτης (ISEAP OF CRETE) ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΣΒΕΑΚ-ISEAP CRETE) Η Περιφέρεια Κρήτης και το Ενεργειακό

Διαβάστε περισσότερα

Εµπορική ιαχείριση Μονάδων ΑΠΕ - Νοµοθεσία & ιαδικασίες Αδειοδότησης. Χάρης Λαζάνης/Υπηρεσία ΑΠΕ/ ΕΣΜΗΕ

Εµπορική ιαχείριση Μονάδων ΑΠΕ - Νοµοθεσία & ιαδικασίες Αδειοδότησης. Χάρης Λαζάνης/Υπηρεσία ΑΠΕ/ ΕΣΜΗΕ Εµπορική ιαχείριση Μονάδων ΑΠΕ - Νοµοθεσία & ιαδικασίες Αδειοδότησης Χάρης Λαζάνης/Υπηρεσία ΑΠΕ/ ΕΣΜΗΕ ιηµερίδα ΤΕΕ/ Περιφερειακού Τµήµατος Κεντρικής & υτικής Θεσσαλίας για τις ΑΠΕ και τη θέση τους στο

Διαβάστε περισσότερα

[ 1 ] την εφαρμογή συγκεκριμένων περιβαλλοντικών

[ 1 ] την εφαρμογή συγκεκριμένων περιβαλλοντικών [ 1 ] [ 1 ] Υδροηλεκτρικός Σταθμός Κρεμαστών - Ποταμός Αχελώος - Ταμιευτήρας >> H Περιβαλλοντική Στρατηγική της ΔΕΗ είναι ευθυγραμμισμένη με τους στόχους της ενεργειακής πολιτικής της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Μήλου και προοπτικές ανάπτυξης του. Θόδωρος. Τσετσέρης

Μήλου και προοπτικές ανάπτυξης του. Θόδωρος. Τσετσέρης Το γεωθερμικό πεδίο της Μήλου και προοπτικές ανάπτυξης του 21 Ιουνίου, 2008 Θόδωρος. Τσετσέρης Τι είναι η Γεωθερμία; Η Γεωθερμική ενέργεια δημιουργείται από την αποθηκευμένη θερμότητα στο εσωτερικό της

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ: Κωνσταντινιά Τσιρογιάννη. Βασιλική Χατζηκωνσταντίνου (ΠΕ04)

ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ: Κωνσταντινιά Τσιρογιάννη. Βασιλική Χατζηκωνσταντίνου (ΠΕ04) ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ: Κωνσταντινιά Τσιρογιάννη (ΠΕ02) Βασιλική Χατζηκωνσταντίνου (ΠΕ04) Β T C E J O R P Υ Ν Η Μ Α Ρ Τ ΤΕ Α Ν Α Ν Ε Ω ΣΙ Μ ΕΣ Π Η ΓΕ Σ ΕΝ Ε Ρ ΓΕ Ι Α Σ. Δ Ι Ε Ξ Δ Σ Α Π ΤΗ Ν Κ Ρ Ι ΣΗ 2 Να

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Υπεράκτιων Αιολικών Σταθμών και οι Προοπτικές τους

Τεχνολογίες Υπεράκτιων Αιολικών Σταθμών και οι Προοπτικές τους «Εκπόνηση Μελετών για τη Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης Θαλάσσιων Αιολικών Πάρκων», MIS 375406. Τεχνολογίες Υπεράκτιων Αιολικών Σταθμών και οι Προοπτικές τους Κυριάκος

Διαβάστε περισσότερα

«Συστήματα Συμπαραγωγής και Κλιματική Αλλαγή»

«Συστήματα Συμπαραγωγής και Κλιματική Αλλαγή» «Συστήματα Συμπαραγωγής και Κλιματική Αλλαγή» Δρ Γιώργος Αγερίδης Μηχανολόγος Μηχανικός Πρόεδρος Ελληνικός Σύνδεσμος Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας (Ε.Σ.Σ.Η.Θ) e-mail: hachp@hachp.gr Ποιο είναι

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη και οικονομική αξιολόγηση φωτοβολταϊκής εγκατάστασης σε οικία στη νήσο Κω

Μελέτη και οικονομική αξιολόγηση φωτοβολταϊκής εγκατάστασης σε οικία στη νήσο Κω Μελέτη και οικονομική αξιολόγηση φωτοβολταϊκής εγκατάστασης σε οικία στη νήσο Κω ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑ /04/2013 ΓΑΛΟΥΖΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Εισαγωγή Σκοπός αυτής της παρουσίασης είναι μία συνοπτική περιγραφή της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΣΗΕ) ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Χημικών Μηχανικών Δ.Π.Μ.Σ. Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταϊκά πλαίσια για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Φωτοβολταϊκά πλαίσια για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. 1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το συγκεκριμένο έργο αφορά στην κατασκευή και λειτουργία Φ/Β σταθμού ονομαστικής ισχύος 2 MW p στο αγροτεμάχιο με αριθμό 47 του αγροκτήματος Βάβδου, του Δ.Δ. Βάβδου Δήμου Ανθεμούντα,

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντικές επιπτώσεις των αιολικών πάρκων : "Μύθος και πραγματικότητα" Ε. Μπινόπουλος, Π. Χαβιαρόπουλος Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ)

Περιβαλλοντικές επιπτώσεις των αιολικών πάρκων : Μύθος και πραγματικότητα Ε. Μπινόπουλος, Π. Χαβιαρόπουλος Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) Περιβαλλοντικές επιπτώσεις των αιολικών πάρκων : "Μύθος και πραγματικότητα" Ε. Μπινόπουλος, Π. Χαβιαρόπουλος Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια θεαματική άνοδος

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομο Ενεργειακά Κτίριο

Αυτόνομο Ενεργειακά Κτίριο Αυτόνομο Ενεργειακά Κτίριο H τάση για αυτονόμηση και απεξάρτηση από καθετί που σχετίζεται με έξοδα αλλά και απρόσμενες αυξήσεις, χαρακτηρίζει πλέον κάθε πλευρά της ζωής μας. Φυσικά, όταν πρόκειται για

Διαβάστε περισσότερα

Ήπιες µορφές ενέργειας

Ήπιες µορφές ενέργειας ΕΒ ΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ήπιες µορφές ενέργειας Α. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Επιλέξετε τη σωστή από τις παρακάτω προτάσεις, θέτοντάς την σε κύκλο. 1. ΥΣΑΡΕΣΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2. Γεωθερμία Χαμ. Ενθ.: Πρόταση αξιοποίησης ΜΗΧ/ΚΟΣ ΕΜΠ ΔΝΤΗΣ ΤΟΜΕΑ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΜΙΛΟΣ

2. Γεωθερμία Χαμ. Ενθ.: Πρόταση αξιοποίησης ΜΗΧ/ΚΟΣ ΕΜΠ ΔΝΤΗΣ ΤΟΜΕΑ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΜΙΛΟΣ 1. Τηλεθέρμανση / Τηλεψύξη: Ευρωπαϊκή οδηγία 2. Γεωθερμία Χαμ. Ενθ.: Πρόταση αξιοποίησης ΔΗΜ. ΜΟΙΡΑΣ, ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΕΜΠ ΔΝΤΗΣ ΤΟΜΕΑ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΜΙΛΟΣ Περιοχή τηλεθέρμανσης 2009 ΣΗΘΥΑ: : 16

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 1. Από που προέρχονται τα αποθέµατα του πετρελαίου. Ποια ήταν τα βήµατα σχηµατισµού ; 2. Ποια είναι η θεωρητική µέγιστη απόδοση

Διαβάστε περισσότερα

Συµπαραγωγή Η/Θ στη νήσο Ρεβυθούσα ηµήτριος Καρδοµατέας Γεν. ιευθυντήςεργων, Ρυθµιστικών Θεµάτων & Στρατηγικού Σχεδιασµού ΕΣΦΑ Α.Ε. FORUM ΑΠΕ/ΣΗΘ «Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας στην Ελλάδα σήµερα», Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΔΡΕΑΔΗ ΣΟΥΤΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑΛΕΝΑ ΚΑΦΦΕ ΚΥΡΙΑΚΗ

ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΔΡΕΑΔΗ ΣΟΥΤΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑΛΕΝΑ ΚΑΦΦΕ ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΔΡΕΑΔΗ ΣΟΥΤΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑΛΕΝΑ ΚΑΦΦΕ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ) Οι πηγές ενέργειας, όσον αφορά όμως τα αποθέματα ενέργειας (ενεργειακό δυναμικό), διακρίνονται σε συμβατικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΟΜΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1o Μάθημα Διδάσκων: Επ. Καθηγητής Ε. Αμανατίδης ΤΕΤΑΡΤΗ 11/10/2017 Τμήμα Χημικών Μηχανικών Πανεπιστήμιο Πατρών Στόχος μαθήματος Βασικές αρχές παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Τι έιναι η Βιοµάζα. Κατηγορίες σταθµών εκµετάλλευσης της Βιοµάζας.

Τι έιναι η Βιοµάζα. Κατηγορίες σταθµών εκµετάλλευσης της Βιοµάζας. Consultants Construction Renewable energy Tourism investments Finance Τι έιναι η Βιοµάζα Η δηµιουργία εγκατάσταση & λειτουργία σταθµών Βιοµάζας εµπίπτει στις επιχειρήσεις του τοµέα των Ανανεώσιµων Πηγών

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές των ΑΠΕ στην Ελλάδα σε µεσοπρόθεσµο επίπεδο. Ιωάννης Αγαπητίδης Πρόεδρος.Σ.

Προοπτικές των ΑΠΕ στην Ελλάδα σε µεσοπρόθεσµο επίπεδο. Ιωάννης Αγαπητίδης Πρόεδρος.Σ. Προοπτικές των ΑΠΕ στην Ελλάδα σε µεσοπρόθεσµο επίπεδο Ιωάννης Αγαπητίδης Πρόεδρος.Σ. Πρωτογενής Παραγωγή Ενέργειας από ΑΠΕ 80000 70000 Βιοµάζα Ηλιακή Εν. Υδροηλεκτρική Ενέργεια Φωτοβολταϊκά Γεωθερµία

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο ΑΠΕ I. Εισαγωγικά στοιχεία: Δομή εργαστηρίου. Τεχνολογίες ΑΠΕ. Πολυζάκης Απόστολος Καλογήρου Ιωάννης Σουλιώτης Εμμανουήλ

Εργαστήριο ΑΠΕ I. Εισαγωγικά στοιχεία: Δομή εργαστηρίου. Τεχνολογίες ΑΠΕ. Πολυζάκης Απόστολος Καλογήρου Ιωάννης Σουλιώτης Εμμανουήλ Εργαστήριο ΑΠΕ I Εισαγωγικά στοιχεία: Δομή εργαστηρίου. Τεχνολογίες ΑΠΕ. Πολυζάκης Απόστολος Καλογήρου Ιωάννης Σουλιώτης Εμμανουήλ Ενότητες Εργαστηρίου ΑΠΕ Ι και Ασκήσεις Ενότητα 1 - Εισαγωγή: Τεχνολογίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ στη ΔΙΟΙΚΗΣΗ LOGISTICS Χριστίνας Αναστασοπούλου

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ στη ΔΙΟΙΚΗΣΗ LOGISTICS Χριστίνας Αναστασοπούλου ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ στη ΔΙΟΙΚΗΣΗ LOGISTICS Χριστίνας Αναστασοπούλου ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Με αυτή την διπλωματική εργασία γίνεται μια ανασκόπηση σε βάθος που αφορά όλες τις Ανανεώσιμες Πηγές

Διαβάστε περισσότερα

«Ενεργειακή Αποδοτικότητα με Α.Π.Ε.»

«Ενεργειακή Αποδοτικότητα με Α.Π.Ε.» «Ενεργειακή Αποδοτικότητα με Α.Π.Ε.» Δρ. Γιώργος Αγερίδης Μηχανολόγος Μηχανικός Διευθυντής Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Κ.Α.Π.Ε. Πρόεδρος Ελληνικού Ινστιτούτου

Διαβάστε περισσότερα

«ΠλωτήΠλωτή μονάδα αφαλάτωσης με χρήση ΑΠΕ»

«ΠλωτήΠλωτή μονάδα αφαλάτωσης με χρήση ΑΠΕ» «ΠλωτήΠλωτή μονάδα αφαλάτωσης με χρήση ΑΠΕ» Νικητάκος Νικήτας, Καθηγητής, Πρόεδρος Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών Πανεπιστημίου Αιγαίου, nnik@aegean.gr Λίλας Θεόδωρος, Π.Δ.. 407 Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ Μόνιµης Επιτροπής Ενέργειας του ΤΕΕ για την Προσυνεδριακή Εκδήλωση ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ Μόνιµης Επιτροπής Ενέργειας του ΤΕΕ για την Προσυνεδριακή Εκδήλωση ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ Μόνιµης Επιτροπής Ενέργειας του ΤΕΕ για την Προσυνεδριακή Εκδήλωση ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ Χανιά, 22 και 23 Μαΐου 2009 1.

Διαβάστε περισσότερα

Η Κατάσταση των ΑΠΕ στην Κρήτη: Δυνατότητες Περιφερειακής Καινοτομίας

Η Κατάσταση των ΑΠΕ στην Κρήτη: Δυνατότητες Περιφερειακής Καινοτομίας 1 Ο Διεθνές Συνέδριο «BIOSOL 2011» Εσπερίδα: «ΑΠΕ: Συνεργασία Έρευνας και Βιομηχανίας» Χανιά 16/9/2011 Η Κατάσταση των ΑΠΕ στην Κρήτη: Δυνατότητες Περιφερειακής Καινοτομίας Δρ. Ν. Ζωγραφάκης Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

κατοικίες) και Επιχειρηµατικός τοµέας (µικρές ή πολύ µικρές επιχειρήσεις)

κατοικίες) και Επιχειρηµατικός τοµέας (µικρές ή πολύ µικρές επιχειρήσεις) Τιείναι; Είναι Ειδικό πρόγραµµα για την ενίσχυση της εγκατάστασης Φ/Β συστηµάτων ισχύος µέχρι 10 KWp σε νόµιµα υφιστάµενες κτιριακές εγκαταστάσεις που χρησιµοποιούνται για κατοικία ή τη στέγαση µικρών

Διαβάστε περισσότερα

ρ. Π.Κ. Χαβιαρόπουλος Μάρτιος 2011

ρ. Π.Κ. Χαβιαρόπουλος Μάρτιος 2011 Το Εθνικό Σχέδιο ράσης για τις ΑΠΕ 2010-2020 καιτο Υποστηρικτικό του Θεσµικό Πλαίσιο ρ. Π.Κ. Χαβιαρόπουλος Επικεφαλής Υπηρεσίας ΑΠΕ, ΥΠΕΚΑ Μάρτιος 2011 1 Εθνικό Σχέδιο ράσης ΑΠΕ (2010-2020) 2020) Ηχώραµαςπαρουσίασετοκαλοκαίριτου

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.)

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) Ενότητα 5: Αιολικά Σπύρος Τσιώλης Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονοµικά µεγέθη της πιθανής εξέλιξης της οικονοµίας Εξέλιξη διεθνών τιµών καυσίµων Εξέλιξη τιµών δικαιωµάτων εκποµπών Εξέλιξη

Μακροοικονοµικά µεγέθη της πιθανής εξέλιξης της οικονοµίας Εξέλιξη διεθνών τιµών καυσίµων Εξέλιξη τιµών δικαιωµάτων εκποµπών Εξέλιξη Ανάλυση της δυνατότητας ιείσδυσης των Τεχνολογιών ΑΠΕ και Εξοικονόµησης Ενέργειας στο Ελληνικό Ενεργειακό Σύστηµα εν όψει των στόχων της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Πολιτικής Ο ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Τίγκας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Από : Ηµ/νία : 07-01-2011

ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Από : Ηµ/νία : 07-01-2011 Από : Ηµ/νία : 07-01-2011 Προς : Αντικείµενο : Παράδειγµα (Demo) υπολογισµού αυτόνοµου και συνδεδεµένου Φ/Β συστήµατος εξοχικής κατοικίας Έργο : Εγκατάσταση Φ/Β συστήµατος στη Σάµο (Ελλάδα, Γεωγραφικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & EΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. Οι πηγές ανανεώσιμης ενέργειας στην Γερμανία

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & EΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. Οι πηγές ανανεώσιμης ενέργειας στην Γερμανία ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & EΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Βερολίνο, Μάρτιος 2010 Οι πηγές ανανεώσιμης ενέργειας στην Γερμανία Στόχοι της κυβερνητικής πολιτικής Μείωση των εκπομπών ρύπων έως το 2020

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακή ενέργεια. Φωτοβολταϊκά Συστήματα

Ηλιακή ενέργεια. Φωτοβολταϊκά Συστήματα Ηλιακή ενέργεια Είναι η ενέργεια που προέρχεται από τον ήλιο και αξιοποιείται μέσω τεχνολογιών που εκμεταλλεύονται τη θερμική και ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία του ήλιου με χρήση μηχανικών μέσων για τη

Διαβάστε περισσότερα

Υπεράκτιοι Αιολικοί Σταθμοί IENE 2009 Αθήνα

Υπεράκτιοι Αιολικοί Σταθμοί IENE 2009 Αθήνα Υπεράκτιοι Αιολικοί Σταθμοί IENE 2009 Αθήνα Παναγιώτης Χαβιαρόπουλος Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός tchaviar@cres.gr Κυριάκος Ρώσσης Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός kros@cres.gr Η ομιλία περιλαμβάνει: Η κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΗΜΕΡΑ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ 24% ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ 25% ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 6% ΛΙΓΝΙΤΗΣ 45%

ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΗΜΕΡΑ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ 24% ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ 25% ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 6% ΛΙΓΝΙΤΗΣ 45% Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ορυκτά καύσιμα Εισαγωγική γ εισήγηση η της Μόνιμης Επιτροπής Ενέργειας του ΤΕΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΜΙΓΜΑ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ Ορυκτά καύσιμα που μετέχουν σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή Επανάσταση 2010: με μια ματιά

Ενεργειακή Επανάσταση 2010: με μια ματιά Ενεργειακή Επανάσταση 2010: με μια ματιά Στοιχεία και αριθμοί Στην παρούσα 3 η έκδοση της Ενεργειακής Επανάστασης παρουσιάζεται ένα πιο φιλόδοξο και προοδευτικό σενάριο σε σχέση με τις προηγούμενες δύο

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας GRV Energy Solutions S.A Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας Ανανεώσιμες Πηγές Σκοπός της GRV Ενεργειακές Εφαρμογές Α.Ε. είναι η κατασκευή ενεργειακών συστημάτων που σέβονται το περιβάλλον με εκμετάλλευση

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταϊκά πλαίσια για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Φωτοβολταϊκά πλαίσια για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. 1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το συγκεκριμένο έργο αφορά στην κατασκευή και λειτουργία Φ/Β σταθμού ονομαστικής ισχύος 5 MW p στη θέση «Καμάρα», του Δ.Δ. Δρυμού Δήμου Μυγδονίας, από την εταιρεία «ENEXON HELLAS

Διαβάστε περισσότερα

Πράσινο & Κοινωνικό Επιχειρείν

Πράσινο & Κοινωνικό Επιχειρείν Πράσινο & Κοινωνικό Επιχειρείν 1 Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) Eίναι οι ενεργειακές πηγές (ο ήλιος, ο άνεμος, η βιομάζα, κλπ.), οι οποίες υπάρχουν σε αφθονία στο φυσικό μας περιβάλλον Το ενδιαφέρον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΣΙΑ ΤΟΥ PROJECT

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΣΙΑ ΤΟΥ PROJECT ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΣΙΑ ΤΟΥ PROJECT Οι μαθήτριες : Αναγνωστοπούλου Πηνελόπη Αποστολοπούλου Εύα Βαλλιάνου Λυδία Γερονικόλα Πηνελόπη Ηλιοπούλου Ναταλία Click to edit Master subtitle style ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 Η ΟΜΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πηγές Ενέργειας για τον 21ο αιώνα

Πηγές Ενέργειας για τον 21ο αιώνα Πηγές Ενέργειας για τον 21ο αιώνα Πετρέλαιο Κάρβουνο ΑΠΕ Εξοικονόμηση Φυσικό Αέριο Υδρογόνο Πυρηνική Σύντηξη (?) Γ. Μπεργελές Καθηγητής Ε.Μ.Π www.aerolab.ntua.gr e mail: bergeles@fluid.mech.ntua.gr Ενέργεια-Περιβάλλον-Αειφορία

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη για την αξιοποίηση υπεράκτιων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο νησί της Νάξου

Μελέτη για την αξιοποίηση υπεράκτιων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο νησί της Νάξου Μελέτη για την αξιοποίηση υπεράκτιων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο νησί της Νάξου Σουσούνης Μάριος Χαρίλαος Υποψήφιος Διδάκτορας Ινστιτούτο Ενεργειακών Συστημάτων Πανεπιστήμιο Εδιμβούργου M.Sousounis@ed.ac.uk

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΑΙΟΛΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.

ΥΔΡΟΑΙΟΛΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ΥΔΡΟΑΙΟΛΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. EEN HELLAS S.A. (EDF( group) ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΒΡΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ, ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 100MW 90,1MW Αιολικά Πάρκα 100 MW Aνάστροφο Αντλησιοταμιευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΗλιακοίΣυλλέκτες. Γιάννης Κατσίγιαννης

ΗλιακοίΣυλλέκτες. Γιάννης Κατσίγιαννης ΗλιακοίΣυλλέκτες Γιάννης Κατσίγιαννης Ηλιακοίσυλλέκτες Ο ηλιακός συλλέκτης είναι ένα σύστηµα που ζεσταίνει συνήθως νερό ή αέρα χρησιµοποιώντας την ηλιακή ακτινοβολία Συνήθως εξυπηρετεί ανάγκες θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

Ο εθνικός ενεργειακός σχεδιασμός

Ο εθνικός ενεργειακός σχεδιασμός ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ Σχεδιάζοντας το ενεργειακό μέλλον Σύνοψη Μελέτης του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών για την περίοδο 2015-2030 Ιούλιος 2014 Ο εθνικός ενεργειακός σχεδιασμός Στην κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ & ΚΥΨΕΛΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ. Δρ. Μ. Ζούλιας Γραμματεία της Πλατφόρμας, Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ & ΚΥΨΕΛΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ. Δρ. Μ. Ζούλιας Γραμματεία της Πλατφόρμας, Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ & ΚΥΨΕΛΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ Δρ. Μ. Ζούλιας Γραμματεία της Πλατφόρμας, Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Γενικές Πληροφορίες Η Ελληνική Τεχνολογική Πλατφόρμα Υδρογόνου

Διαβάστε περισσότερα

Green Banking: Στηρίζοντας την Πράσινη Ανάπτυξη. Γιώργος Αντωνιάδης. ιεύθυνση Ανάπτυξης Εργασιών Green Banking ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πτολεµαϊδα 09-07-2012

Green Banking: Στηρίζοντας την Πράσινη Ανάπτυξη. Γιώργος Αντωνιάδης. ιεύθυνση Ανάπτυξης Εργασιών Green Banking ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πτολεµαϊδα 09-07-2012 Green Banking: Στηρίζοντας την Πράσινη Ανάπτυξη Γιώργος Αντωνιάδης ιεύθυνση Ανάπτυξης Εργασιών Green Banking ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πτολεµαϊδα 09-07-2012 Οικονοµία και Περιβάλλον Η ανάπτυξη της οικονοµίας, µέσα

Διαβάστε περισσότερα

Σταθμοί Παραγωγής Ενέργειας

Σταθμοί Παραγωγής Ενέργειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Σταθμοί Παραγωγής Ενέργειας Ενότητα 5: Συμπαραγωγή (Cogeneration CHP) Δρ Γεώργιος Αλέξης Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Συστήµατα εκµετάλλευσης της Θερµικής Ηλιακής Ενέργειας

Συστήµατα εκµετάλλευσης της Θερµικής Ηλιακής Ενέργειας Τριήµερο για τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας ΛΑΡΙΣΑ, 29 Νοεµβρίου -1 εκεµβρίου 2007 Συστήµατα εκµετάλλευσης της Θερµικής Ηλιακής Ενέργειας Μ. Μαθιουλάκης Εργαστήριο Ηλιακών & άλλων Ενεργειακών Συστηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ήπιες Μορφές Ενέργειας

Ήπιες Μορφές Ενέργειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ήπιες Μορφές Ενέργειας Ενότητα 1: Εισαγωγή Καββαδίας Κ.Α. Τμήμα Μηχανολογίας Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακός Σχεδιασµός. για την Ενέργεια στην Κρήτη

Περιφερειακός Σχεδιασµός. για την Ενέργεια στην Κρήτη Τεχνολογίες και Εφαρµογές Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας στην Κρήτη Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας Περιφερειακό Τµήµα υτ. Κρήτης 22-23 Μαΐου 2009, Χανιά Περιφερειακός Σχεδιασµός για την Ενέργεια στην Κρήτη

Διαβάστε περισσότερα

Λύσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας

Λύσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας Λύσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας Φωτοβολταϊκά Αστείρευτη ενέργεια από τον ήλιο! Η ηλιακή ενέργεια είναι μια αστείρευτη πηγή ενέργειας στη διάθεση μας.τα προηγούμενα χρόνια η τεχνολογία και το κόστος παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΕΦ

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΕΦ ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΕΦ για την τιµολόγηση της ηλιακής κιλοβατώρας που παράγεται από φωτοβολταϊκά συστήµατα Μάιος 2004 Τα ενεργειακά, περιβαλλοντικά και αναπτυξιακά οφέλη των φωτοβολταϊκών Η ηλιακή ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Στέργιος ακουράς ιπλ. Μηχ/γος-Μηχ/κός. - Προώθηση συστηµάτων ΑΠΕ, χώρας - Εξοικονόµηση Ενέργειας Μέτρο 6.5 του ΕΠΑΝ

Στέργιος ακουράς ιπλ. Μηχ/γος-Μηχ/κός. - Προώθηση συστηµάτων ΑΠΕ, χώρας - Εξοικονόµηση Ενέργειας Μέτρο 6.5 του ΕΠΑΝ Στέργιος ακουράς ιπλ. Μηχ/γος-Μηχ/κός - Προώθηση συστηµάτων ΑΠΕ, Συµπαραγωγής στο ενεργειακό σύστηµα της χώρας - Εξοικονόµηση Ενέργειας Μέτρο 6.5 του ΕΠΑΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ Ως ενεργειακές επενδύσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΣΕΕ-Greenpeace-ATTAC Ελλάς Το Πρωτόκολλο του Κιότο Μια πρόκληση για την ανάπτυξη και την απασχόληση Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 2005 Στέλιος Ψωµάς Περιβαλλοντολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή στρατηγική και εθνικός σχεδιασµός σε συστήµατα ΑΠΕ

Ενεργειακή στρατηγική και εθνικός σχεδιασµός σε συστήµατα ΑΠΕ Ενεργειακή στρατηγική και εθνικός σχεδιασµός σε συστήµατα ΑΠΕ Κ. Τίγκας ΚΑΠΕ, ντής Τεκµηρίωσης και ιάδοσης Πληροφοριών Στόχοι Ενεργειακής Πολιτικής Ασφάλεια εφοδιασµού ιαφοροποίηση ενεργειακών πηγών Προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

5 σενάρια εξέλιξης του ενεργειακού μοντέλου είναι εφικτός ο περιορισμός του λιγνίτη στο 6% της ηλεκτροπαραγωγής το 2035 και στο 0% το 2050

5 σενάρια εξέλιξης του ενεργειακού μοντέλου είναι εφικτός ο περιορισμός του λιγνίτη στο 6% της ηλεκτροπαραγωγής το 2035 και στο 0% το 2050 Η παρούσα μελέτη διερευνά τις δυνατότητες της Ελλάδας να μειώσει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO 2) από τον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής με χρονικό ορίζοντα το 2035 και το 2050. Για τον σκοπό αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗΣ ΠΗΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗΣ ΠΗΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ - ΙΑΤΜΗΜΑΤIΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗΣ ΠΗΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα